Rakennushistoriallinen selvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennushistoriallinen selvitys"

Transkriptio

1 Osuuskauppa Perhelä, keskustoimipaikka Rakennushistoriallinen selvitys Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1

2 Tilaaja Järvenpään kaupunki, mittaus ja kaavoitus kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio Konsultti Arkkitehtitoimisto ark-byroo Pohjoinen Hesperiankatu 13 B Helsinki p Työryhmä Marianna Heikinheimo, arkkitehti ja projektista vastaava rakennustutkija Mia Puranen, arkkitehti, rakennustutkija Eero Astala, graafikko Sami Heikinheimo, valokuvaaja Nykytilavalokuvat Sami Heikinheimo, ark-byroo ETUKannen ja takakannen kuvat Perhelä 1940-luvulla. JHA. Tavaratalo Centrumin akryylikupu Kuva Helge Heinonen. JHA. Suoritusajankohta Työ on suoritettu maalis toukokuussa Arkkitehtitoimisto ark-byroo Käytetyt lyhenteet JHA Jorma Hauta-ahon arkisto JRAK Järvenpään kaupungin rakennusvalvontaviraston arkisto JKMK Järvenpään kaupungin mittaus ja kaavoitus JKT Järvenpään kaupungin taidemuseo KK Kulutusosuuskuntien keskusliitto FMA Suomen arkkitehtuurimuseo TA Työväenarkisto TW Työväenmuseo Werstas 2 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

3 Sisällysluettelo Centrum-tavarataloon asennettiin suuret akryylikuvut. Kuvaaja Helge Heinonen ja kuvausaika JHA. 1 johdanto Kohde Tehtävä Perustiedot 7 2 Taustaa osuuskauppa Perhelän historiaa Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) Korttelin 131 ja tontin 3 vaiheita 11 3 uudisrakennus rakentaminen arkkitehtuuri 15 4 osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan vaiheet Tontin rakentuminen muutokset valokuvina julkisivut ja leikkaukset Käyttöhistoriaa 35 5 nykytila valokuvadokumentointi 42 6 Yhteenvetoa ja pohdintaa 50 lähteet 52 liitteet 54 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 3

4 1 Johdanto 1.1 Kohde Entinen Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikka sijaitsee Järvenpään keskustan korttelissa 131, jota rajaavat Sibeliuksenkatu, Mannilantie, Helsingintie ja Ahomaanraitti. Perhelän historia rautatieaseman läheisyydessä alkoi 1930, kun osuuskauppa osti kiinteistön. Aseman ja radan molemmin puolin oli 1920-luvulla alkanut muodostua liiketoimintaa. Tuon ajan liikerakennuksissa oli usein myös asuntoja. Alueelle keskittyi lisäksi pienteollisuutta sekä pienimittakaavaisempia huonekalu- ja puusepänverstaita. Alue täydentyi edelleen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä ja rakennusten mittakaava kasvoi. Perhelän 1941 valmistunut liikekiinteistö on alueen vanhimpia kivirakennuksia. Suurin osa maailmansotaa ennen rakennetusta liikerakennusten rakennuskannasta Järvenpäässä on purettu. Perhelän keskuspaikan rakentumisessa on selkeästi havaittavissa kaksi päävaihetta: rakennettu Perhelän keskustoimipaikka nykyisen Sibeliuksenkadun ja Mannilantien kulmassa ja Centrum, Järvenpään ensimmäinen tavaratalo, joka rakennettiin Helsingintien ja Mannilantien kulmaan. Perhelä oli rakennuttanut paikalle ensimmäisen toimitalonsa jo , mutta kyseinen kaksikerroksinen, tiilirakenteinen liike- ja asuinrakennus purettiin vain viisi vuotta valmistumisensa jälkeen. Nykytilassaan kokonaisuus on menettänyt identtiteettiään monien muutosten seurauksena. Perhelän rakennustoimintaa valvoi ja suunnitelmia laati Kulutusosuuskuuntien keskusliiton rakennuskonttori aina vuoteen 1967 saakka. Myöhemmin suunnitelmat tilattiin yksityisiltä arkkitehtitoimistoilta. Perhelä liittyi E-osuuskunta Ekaan 1983 ja 1989 kiinteistö siirtyi Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalon omistukseen. Vuonna 1908 perustettu Osuuskauppa Perhelä kuului suuriin osuuskauppoihin, jolla oli vahva paikallinen verkosto. Osuuskauppa Perhelällä oli laajimmillaan verkostossaan noin 20 toimipistettä. Päätoimipaikka, jota tämä työ käsittelee, on tullut paikkakuntalaisille erityisen tutuksi paitsi kauppapaikkana, myös vilkkaana ja monipuolisena ravintolakeskittymänä. Perhelän keskustoimipaikka on luokiteltu Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa 2001 ensisijaisesti asemakaavoituksella suojeltavaksi kohteeksi. Kaupunginhallituksen päätöksessä päätöksessä vuodelta 2000 se on määritelty aluekohteeksi, jonka eheyden sekä kulttuurihistorian ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaiden piirteiden säilymiseen tulee kiinnittää huomiota.1 1 Järvenpään kaupungin kh Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

5 Perhelän rakennettu keskustoimipaikka nykyisten Mannilantien ja Sibeliuksenkadun kulmassa. Kuva on otettu 1951 ja 1955 välillä. JHA. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 5

6 1.2 Tehtävä Järvenpään keskustan Perhelän alueen asemakaava on valmisteluvaiheessa ja kyseiseen liikekortteliin on esitetty aikaisempaa huomattavasti tiiviimpää ja korkeampaa rakentamista, kaupan ja asumisen keskittymää. Perhelän vanha liiketalo on merkitty keskustan osayleiskaavassa ja kaupungin yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi säilytettäväksi rakennukseksi. Tässä rakennushistoriallisessa selvityksessä tehtävänä oli käydä läpi Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan rakentumisen vaiheet. Kiinnitimme erityistä huomiota julkisivujen vaiheiden selvittämiseen ja niiden säilyneisyyteen. Toinen keskeinen tehtävä oli Perhelän nykytilanteen dokumentoiminen valokuvaamalla. Tarkastelu on asemakaavatasoinen. Ajallisesti se rajautuu olemassa oleviin rakennuksiin eli 1930-luvun lopulta nykypäivään. Rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa tutkimme Työväen arkistossa sijaitsevan Kulutusosuuskuntien keskusliiton eli KK:n aineiston pohjalta, josta tässä raportissa on erillinen liite. Tärkeimmät arkistolähteet suunnitelmien osalta olivat Suomen arkkitehtuurimuseon kokoelmiin kuuluva KK:n piirustusarkisto, jossa on valikoima Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan suunnitelmia Myös niistä on luettelo tämän työn liitteenä. Toinen merkittävä arkistolähde oli Järvenpään rakennusvalvonnan piirustusarkisto, missä vanhimmat luvat ovat vuodelta Myös rakennustoimenpiteistä on luettelo tämän selvityksen liitteenä. Tuusulan kunnan rakennusvalvonnan arkistossa on kaksi Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikkaan liittyvää rakennuslupaa vuosilta 1938 ja Tässä työssä keskityimme kuitenkin kahteen ensin mainittuun arkistoon. Saimme lisäksi käyttöömme tilaajalta vanhat asemakaavat. Historiallisten valokuvien osalta merkittävin lähde oli Jorma Hauta-ahon arkisto. Järvenpääläinen Hauta-aho työskenteli Perhelän mainososastolla 1980-luvulla ja valokuvaaineiston on hänelle luovuttanut Perhelän pitkäaikainen työntekijä Taisto Eskelinen, joka on mm. kirjoittanut Perhelän historiikin Myös Järvenpään taidemuseon valokuva-arkistosta löytyi kiinnostavia kaupunkitilakuvia. Osuuskauppa Perhelä julkaisi seitsemän historiikkia, joita käytimme lähteinä. Muita kirjallisia lähteitä ovat olleet erilaiset paikallishistoriateokset ja kaavoitukseen liittyvät raportit sekä jokunen artikkeli. Kenttätyö painottui nykytilan dokumentointiin valokuvaamalla. Kuvateksteissä on kommentoitu rakennuksen julkisivujen säilyneisyyttä. Sisätilojen julkisissa osissa suoritettiin katselmus ja ne valokuvattiin. Rakennuspaikan vaiheista on laadittu kaavio ja selostettu. Julkisivumuutoksia on tarkasteltu lupapiirustusten pohjalta ajassa kronologisesti edeten. Luvussa kuusi on työn yhteenveto ja konsultin näkemys kohteesta. 6 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

7 I Sibeliuksenkatu I I I I I MANNILANTIE 131 I I 3 I I P I V 1.3 Perustiedot helsingintie Kohteen nimi Osuuskauppa Perhelä Järvenpään keskustoimipaikka Centrum-tavaratalo Tilan RN:o K26T (ennen vuotta 1958) Se on muodostettu tilasta Hautapelto Tontti 3 (1958 alkaen) Tontin pinta-ala 2 465,5 m² (1982 rakennuslupa) Kortteli 131 (vahvistettu Hyhkön kaavassa 1/ ) 115 (1958 asti) Omistus A. V. Westermarck Osuuskauppa Perhelä E-osuuskunta EKA (EKA perustettiin 1983) Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalo, jonka osakkaita ovat Osuuspankkien eläkesäätiö, Restel ja Keski-Uudenmaan OP. Asemakaava ja rakennussuojelu Asemakaava on vahvistettu Tontti on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-18). Vuonna 2001 julkaistussa Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa I, joka on yleiskaavan liite, Perhelää suositellaan suojeltavaksi ensisijaisesti asemakaavalla. Tärkeimmät rakennusvaiheet Uudisrakennus Myymälä suunnittelija arkkitehti Antero Pernaja/KK Uudisrakennus Myymälä, ravintola, konttori ja asunto suunnittelija arkkitehti Uki Heikkinen/KK Tavaratalo Hotelli, ravintola ja tavaratalo suunnittelijat arkkitehdit Jouko Ylihannu ja Esko Lehesmaa/KK luvuilla tehtiin lukuisia julkisivu- ja sisätilamuutoksia. Katujen nimet eri aikoina Silkkitehtaan katu Mannilantie (nykyinen) Helsingin maantie Helsingintie Valtatie Sibeliuksenkatu (nykyinen) Kävelykatu Janne (nykyinen) Lahden tie Helsingintie (nykyinen) Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 7

8 2 Taustaa 2.1 Osuuskauppa Perhelän historiaa Osuuskauppa Perhelän toiminta alkoi , kun kauppias Simenoffilta vuokratussa vaatimattomassa huoneistossa Järvenpäässä avattiin myymälä. Osuuskauppatoiminta perustui yhteisomistukseen ja se oli kansanvaltainen. Kuluttaja sai mahdollisuuden vaikuttaa tarvikkeiden jakeluun. Ensimmäinen sivumyymälä avattiin kahdeksan vuotta myöhemmin. Vuosina avattiin kaikkiaan kolme sivumyymälää: Ohkolaan, Kellokoskelle ja Mäntsälän kirkolle. Seuraavat uudet myymälät perustettiin 17 vuotta myöhemmin 1930-luvun alussa luvulla kunnostettiin toimipaikkoja ja kartutettiin rahastoja. Sekatavaramyymälöiden yhteyteen järjestettiin ruokatavaraosastot. Osuusliike Perhelä osti tämän työn tutkimuksen kohteena olevan tilan Helsingin kihlakunnan Kruunuvoudin toimittamassa pakkohuutokaupassa Tontille valmistui ensin kaksikerroksinen asuin- ja liiketalo 1935, pikku-perhelä. Myymäläverkostoon liitettiin Pornaisten pitäjän Halkia, Mäntsälän Kaukalampi ja Sälinkää Vuonna 1938 avattiin myymälä 1:n yhteyteen maito- ja leipämyymälä, ja Kellokoskelle perustettiin liha- ja ruokatavaravarasto. Järvenpään keskusmyymälä valmistui Siihen sijoitettiin sekatavaramyymälä ja erilliset ruokatavara- ja maitomyymälät. Kiinteistön toiseen kerrokseen sijoitettiin ravintola ja osuuskaupan konttori. Samana vuonna avattiin vielä myymälä Järvenpään Sepänmäkeen ja Mäntsälän Hirvihaaraan. Sota-aikana voimassa ollut rakennustarvikkeiden ja uusien myymälöiden säännöstely hidastuttivatkin laajentumista. Siitä huolimatta Järvenpään asemalle valmistui 1942 ajanmukainen keskusvarasto. Järvenpään Kylmäojan myymälä avattiin 1946 ja samana vuonna myös Mäntsälän Saaren Osuuskauppa liittyi Perhelään, jolloin osuuskunnan myymäläverkostoon liitettiin 12. sekatavaramyymälä. Keskuskiinteistön myymälässä tehtiin 1947 huomattavia uudelleenjärjestelyjä. Se järjestettiin neljäksi erilliseksi osastoksi: rauta-, kangas-, jalkine- ja siirtomaatavaramyymäläksi. Lisäksi maatalousosasto erotettiin keskusvarastosta. Kellokoskelle valmistui vuoden 1947 aikana kiinteistö ravintolaa ja lihamyymälää varten. Tuomaalaan perustettavaa myymälää varten hankittiin talo tontteineen Anna Lundbergin perikunnalta ja myymälä avattiin 8 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

9 korjausten jälkeen Samana vuonna avattiin myös Haarajoen uusi ajanmukainen liiketalo aloitti toimintansa ja Kellokosken ravintola aloitti toimintansa. Osuuskauppa Perhelä oli 1940-luvulla seutukuntansa suurin tavarain jakeluliike. Joustavalla palvelullaan ja ostamalla paikallisilta maanviljelijöiltä, osuusliike saavutti myös maatalousväestön luottamuksen. Sen toimialueena oli kolme kuntaa, joiden osalle vuosimyynti jakaantui vuonna 1948 seuraavasti: Tuusula 69,12 %; Mäntsälä 28,28 %; ja Pornainen 2,60 %.2 Vuonna 1952 valmistui Perhelän rakennuttama Kulmakiinteistö, kulma-perhelä, johon sijoittuivat pääkonttori, leipomo ja maatalousosasto. Centrum-niminen tavaratalo avattiin Vuonna 1968 Perhelän keskusvarasto siirrettiin OTK:lle ja Perhelän pesula lakkautettiin kannattamattomana. Ravintolatoiminta oli alkanut Vuonna 1961 valmistui ajanmukainen hotelli-ravintola Seurahuone. Ravintola Perhelän ja Seurahuoneen tilat yhdistettiin 1977 Hummeriksi, josta tuli Keski-Uudenmaan suurin ravintola. Perhelä oli suuri osuuskauppa ja se työllisti enimmillään 400 henkilöä. Vuonna 1965 sillä oli jäsentä. Sitä johtivat Jussi Purola , Kalle Valasma ja Alpo Rantala vuodesta 1972 lähtien EKA-osuuskunnan perustamiseen asti.3 Eka syntyi 1983 kun 39 aatteellista osuuskuntaa yhdistyi Keskusliike OTK:n kanssa. Osuuskunta Ekan ympärille rakennettiin konserni, jossa oli loppuvaiheessa 300 yhtiötä. Lähes kaikki toimialat menestyivät 1980-luvulla huonosti ja Eka ajautui kassakriisiin. Rahoitustilannetta yritettiin tasapainottaa monin eri keinoin kuten toimialaratkaisuin. Näiden järjestelyiden seurauksena rahoittajapankit saivat haltuunsa lähes kaiken Ekan vapaan omaisuuden. Eka pyrki yhteistyöratkaisuihin ja liittoutumiin, mutta pankit käytännössä pakottivat sen neuvottelemaan fuusioista. Kaikki, paitsi hotelli- ja ravintola-alan fuusio, jossa KOP:n haltuun joutunut Rantasipi-ketju liitettiin Eka Resteliin, epäonnistuivat. Syksyllä 1993 Eka ajautui velkasaneeraukseen.4 3 Leinonen 2001, Arolainen 1995, C4. 2 Heinivaara 1948, Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 9

10 2.2 Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) Suomalainen järjestäytynyt osuuskauppatoiminta syntyi 1900-luvun alussa perustettu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta kasvoi yli 500 liikkeen yhteisöksi kunnes se jakautui kahtia 1917 vasemmistolaiseksi Kulutusosuuskuntien Keskusliitoksi (KK) sekä maanviljelijöiden ja porvareiden SOK:ksi.5 Niitä osuuskauppoja, joiden aatteellisena keskusjärjestönä oli KK, kutsuttiin osuuskauppiaitten piirissä edistyksellisiksi. Niiden toiminta keskittyi kaupunkeihin. KK:n jäsenosuusliikkeet perustivat vuonna 1917 Suomen Osuustukkukaupan (OTK), josta tuli 1920 Osuustukkukauppa.6 Vuoden 1927 lopulla KK:hon kuului 113 osuuskauppaa, joiden lisäksi sen jäseninä olivat mainittujen osuuskauppain kaupallinen järjestö Osuustukkukauppa r.l. (OTK) ja niiden omistamat vakuutuslaitokset Vakuutusosakeyhtiö Kansa ja Paloapuyhdistys Kan- 5 Niskanen 2005, sa.7 Osuuskauppaliike oli kansainvälinen, mikä heijastui myös heidän rakennustoimintaansa. Osuustoiminnalliset rakentajat Suomessa ottivat oppia Englannista, Saksasta ja Ruotsista. Osuuskauppaliike oli erityisesti 1930-luvulla standardisoinnin ja rationalisoinnin uranuurtaja Suomessa.8 KK:n rakennusosastolla suunniteltiin OTK:lle ja osuusliikkeille ja neuvottiin niitä kiinteistö- ja tonttihankinnoissa luvulla siellä suunniteltiin pari sataa myymälää, konttoria ja teollisuusrakennusta.9 KK:n rakennusosasto valvoi ja suunnitteli osuuskauppa Perhelän rakennushankkeita aina vuoteen 1967 saakka. Perhelän keskustoimipaikan suunnitteluun osallistuneiden arkkitehtien ja rakennusmestareiden henkilötiedot on esitetty tämän työn liitteessä. 7 Osuustukkukauppa r.l. Johtok. ja Hallintoneuvoston Pöytäkirjat kirjan liitevihko. TA. 8 Niskanen 2005, Niskanen 2005, Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

11 Ote nk. Hyhkön asemakaavasta JKMK. 2.3 Korttelin 131 ja tontin 3 vaiheita Nykyisen Helsingintien tielinjausta muutettiin ja Osuuskauppa Perhelän omistuksessa olevan tontin koko pieneni nk. Hyhkön asemakaavassa 1/1, joka vahvistettiin Korttelin numeroksi tuli 131 ja Perhelän tontin numeroksi 3. Asemakaavaa muutettiin 1960 siten, että se mahdollisti tavaratalo Centrumin rakentamisen. Seuraava korttelia 131 koskeva asemakaavan muutos vuonna1966 koski muiden kuin Perhelän tontin 3 rakentamista. Vuonna 2002 Sibeliuksenkadusta muodostettiin kävelykatu Janne ja korttelin 131 lounaispuolella olevasta kadusta muodostettiin kävelykatu Ahomaanraitti.11 Järvenpään kauppala järjesti vuonna 1965 kilpailun Järvenpään keskusta-alueen suunnittelemisesta ja ranta-alueen ideoimisesta. Kilpailulla pyrittiin löytämään vaihtoehtoja keskustan kehittämiseksi. Kilpailuun osallistui kahdeksan työtä ja palkintolautakunta päätti olla 10 Kartastoinsinööri Tuomo Markkanen/JRAK. 11 Kartastoinsinööri Tuomo Markkanen/JRAK. jakamatta ensimmäistä palkintoa. Toisen jaetun palkinnon saivat ehdotus Rantakaupunki tekijöinään arkkitehdit Kirmo Mikkola, arkkitehti Andre Schulz ja arkkitehtiylioppilas Juhani Pallasmaa sekä ehdotus Atrain tekijöinään arkkitehdit Pentti Väänänen, Olli Lehtovuori ja Heikki Tegelman sekä avustajinaan diplomiinsinööri Holger Östenson ja arkkitehti Peter Bieber. Rantakaupungin ansioina pidettiin yleisryhmittelyä sekä hallintoja kulttuurikeskuksen sijoittamista radan itäpuolelle. Ostosaluetta ehdotettiin laajennettaviksi Sibeliuksenkadun kauppakujina. Atraimen parhaina puolina pidettiin keskitettyä ostosaluetta ja radan itäpuolisen keskusta-alueen käsittelyä. Palkintolautakunta suositteli jatkotyöskentelyä Rantakaupungin tekijöiden kanssa Kilpailuliite No 7, Järvenpään keskusta-alueen suunnittelukilpailu ja ranta-alueiden aatekilpailu, Arkkitehti-lehti, 10 11/1965, Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 11

12 Jaetun toisen palkinnon saanut ehdotus Rantakaupunki, tekijöinä arkkitehdit Kirmo Mikkola ja Andre Schülz sekä arkkitehtiylioppilas Juhani Pallasmaa Kilpailuliite No 7, Järvenpään keskusta-alueen suunnittelukilpailu ja ranta-alueiden aatekilpailu, Arkkitehti-lehti, 10 11/1965, Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

13 3 Uudisrakennus Rakentaminen Tämä luku perustuu Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvoston sekä KK:n johtokunnan pöytäkirjoihin sekä Osuuskauppa Perhelän toiminta- ja tilikertomuksiin ja luvuilta. Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan rakennusurakkaa tarjosivat Rakennustoimisto Jukka L. Aalto ( mk), Rakennustoimisto Mansne & Tavast ( mk), rakennusmestari L. E. Lehtinen ( mk), rakennusmestari J. E. Asikainen ( mk) ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ( mk). Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvosto valitsi Kulutusosuuskuntien Keskusliiton rakentajaksi.14 Johtokunta sai valtuudet ottaa mk kiinnelaina myymälä nro 1 kiinteistölle aikaisemmin myönnetyn lainan lisäksi Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvosto , 3. Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA. 15 Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvosto , 6. Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA. Osuuskauppa Perhelän Järvenpään keskustoimitalon rakennuttamiskysymystä oli käsitelty KK:n johtokunnassa useita kertoja. Johtokunta asettui lopulta myönteiselle kannalle, mutta asemakaavasyiden vuoksi esitettiin lykkäystä.16 Rakennuksen kustannusarvion nähtiin nousevan 2 miljoonaan markkaan. Osuuskaupan johto oli pyrkinyt jarruttamaan rakennuksen rakennuttamista kalliiden rakennuskustannusten vuoksi. Osuuskaupan jäsenistö oli kuitenkin useamman kerran velvoittanut osuuskaupan johtoa toteuttamaan suunnitelman. Kävi ilmi, ettei suunnitteilla olleesta uudesta asemakaavasta ollut mitään vaaraa rakennushankkeelle, sillä vaikka osuuskaupan tonttia tultaisiinkin kaventamaan, voisi se saada siitä korvauksen eikä sen asema liikepaikkana huononisi. Kun myös osuuskaupan taloudellinen asema oli vankka, johtokunta hyväksyi rakennussuunnitelman KK:n johtokunta Kansio: CBB KK. TA. 17 KK:n johtokunta , 5. Kansio: CBB KK. TA. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 13

14 Keskusmyymälän kellarit päätettiin vahvistaa vesipainetta kestäväksi.18 Rakentamista varten laadittu työselitys luettiin ja päätettiin kääntyä urakkatarjouksissa KK:n puoleen. Rakennuskannan edelleenkehittäminen nopeasti ja asiallisesti jätettiin johtokunnan, J. Alanteen ja W. Laineen tehtäväksi. Rakennustoiminnan ylivalvonta annettiin KK:lle Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvosto , 3. Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA , Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvoston pöytäkirja Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA. Uuden toimipaikan rakentaminen alkoi Huhtikuussa 1939 osuuskaupan hallintoneuvosto päätti, että keskusmyymälärakennus valmistuisi Hanke viivästyi talvisodan takia ja valmistui kokonaisuudessaan vasta Ruokatavaraosasto avattiin jo vuoden 1939 lopulla kun taas muut osastot avattiin vasta talon valmistuttua. Kiinteistön arvoksi merkittiin vuoden 1940 toiminta- ja tilikertomuksessa ,10 mk , Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvoston pöytäkirja Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA. 21 Osuuskauppa Perhelä r.l. 1939, 32. toimintavuosi, Oy Hämeen Kansan Kirjapaino, Hämeenlinna 1940, 9. TA. 14 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

15 3.2 Arkkitehtuuri Piirustukset ovat KK:n arkistokuvia, joita säilytetään Suomen arkkitehtuurimuseossa. Uudisrakennuksen suunnitteli arkkitehti Uki Heikkinen KK:n rakennusosastolta. Julkisivu Helsingin maantielle nykyiselle Sibeliuksenkadulle FMA. Julkisivua hallitseee suuri näyteikkuna ja sen päälle sijoitettu ikkunanauha. Kadulle päin tasakattoiselta vaikuttavan rakennuksen julkisivu on rapattu ja näyteikkunoiden alapuolinen osuus on verhottu klinkkereillä. Myymälöiden ja ravintolan ovet olivat petsattuja tammiovia. Niiden edessä oli portaat hakatusta graniitista valmistunut osa 1941 valmistunut osa Julkisivu sisäpihalle. Kuva on 1950 lupakuva, ja siinä on pystyviivalla erotettu 1941 ja 1951 valmistuneet osat valmistunut osa on tässä piirustuksessa alkuperäisessä asussaan. Pihalle näkyy pääsiiven loiva pulpettikatto ja sivusiiven loiva harjakatto. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 15

16 Kellarikerroksen pohjapiirustus Piirustuksessa on Palo-Kansan hyväksymismerkintä. Kellarin seinissä käytettiin mahdollisesti hyväksi 1935 valmistuneen rakennuksen kellarin seinät ulkoseinän osalta. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus Sekatavaraosasto kattaa suurimman osan myymälätilasta. Liha- ja maitomyymälät on järjestetty erillisiksi yksiköiksi oman sisäänkäynnin varaan sivusiipeen. Näyteikkunaseinän kantavia rakenteita ovat betonipilarit ja muualla tiilimuurit. Sivusiipi liittyy pääsiipeen vapaassa, kulmassa, joka on peräisin katujen linjoista. 16 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

17 Toisen kerroksen pohjapiirustus Lahdentien eli nykyisen Sibeliuksenkadun puoleiseen pääsiipeen sijoittuu ravintolasali, johon on oma kulku katutasosta, ravintolan keittiö, osuuskaupan konttori ja johtajan asunto. Kantavat seinät ovat tiiltä. Pääsiiven leikkaus A A ja sivusiiven leikkaus B B Piirustuksessa on Palo-Kansan hyväksymisleima. Pulpettikatto on piilotettu pääväylälle näkyvässä päädyssä päätyseinämän taakse. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 17

18 4 Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan vaiheet 4.1 Tontin rakentuminen Tässä luvussa on esitetty asemapiirrostasoiset muutokset ja jätetty esittämättä sisätilojen ja julkisivujen muutokset Pikku-Perheläksi kutsutun Osuuskauppa Perhelän noppamainen myymälä- ja asuinrakennus valmistui vuonna 1935 ja purettiin 1939 uudisrakennuksen tieltä Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan uudisrakennus rakennetaan. Pihalle rakennettiin varasto Osuuskauppa Perhelän keskuskiinteistöä laajennettiin nykyisen Sibeliuksenkadun puolella. Uuteen osaan sijoittui OTK:n jalkinemyymälä sekä ravintolan laajennus Mannilantien puoleista siipeä korotettiin kerroksella, jolloin siitä tuli kolmikerroksinen. Mannilantien puoleiseen päätyyn rakennettiin tilapäinen puinen baarirakennus Helsingintien tielinjausta muutettiin 1958 asemakaavassa. Linjauksen myötä naapurirakennuksia purettiin ja Perhelän tontti pieneni. 18 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

19 tilanne 1941 Helsingintie 1939 purettu pikku-perhelä 1941 tai aikaisempi ei varmaa ajoitusta purettu rakenne Silkkitehtaankatu P tilanne tai aikaisempi Sibeliuksenkatu MANNILANTIE ei varmaa ajoitusta P lahdentie Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 19

20 tilanne tai aikaisempi Sibeliuksenkatu MANNILANTIE purettu rakenne P Lahdentie tilanne tai aikaisempi Sibeliuksenkatu MANNILANTIE P helsingintie 20 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

21 Keskustoimipaikkaa laajennettin rakentamalla tavaratalo Centrum. Sen sisätiloja valaisvat neljä suurta akryylikupolia, joista yhden alla oli Miljoonaportaikko, josta muodostui rakennusvaheen symboli. Mannilantien puoleiseen osaan sijoitettiin pohjakerrokseen siirtomaavarasto sekä leipomo- ja maito-osasto. Toiseen kerrokseen tuli toimistotiloja valmistunutta osaa Sibeliuksenkadun puolella korotettiin sisäänvedetyllä kerroksella, johon sijoitetettiin varastoja. Vanhat puurakennukset purettiin pihalta ja tontin eteläosasta Lahdentien puolelle rakennettiin nelikerroksinen hotelli-ravintola Sibeliuksenkadun puoleiseen julkisivu asennettiin kiilamainen osa, joka liitti rakennuksen rakenteilla olevaan Keskon liiketaloon. Perhelän 1941 valmistuneen osan Mannilantien julkisivuun asennettiin alumiinirakenne. Myös katutasossa tehtiin ikkuna- ja ovimuutoksia. Mannilantien ja Helsingintien kulmauksesta poistettiin vitriini ja tilalle rakennettiin myyntikioski. Hotellin pääsisäänkäyntiin tehtiin sadekatos Rakennusta korotettiin kerroksella tontin keskiosassa ja neljä suurta kattokupua purettiin. Rakennukseen tehtiin suurravintola Hummeri, joka ulottui korttelin läpi. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 21

22 4.2 Muutokset valokuvina Näkymä Asemanmäeltä ennen Perhelän keskustoimipaikan rakentamista 1920-luvulta. JKT. Näkymä Asemanmäeltä JKT. 22 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

23 Näkymä Asemanmäeltä kuvattuna postikorttiin luvulta. JKT. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 23

24 Kuva 1940-luvulta. Kuvassa näkyy funkis-rakennuksen suora pääty, joka kätkee taakseen pulpettikaton. JHA. KK:n jalkinemyyjien kurssilaisia tulossa Järvenpäähän Osuusliike Perhelän vieraaksi Etualalla näkyy vasta valmistunut laajennus, jonka alakertaan sijoittui jalkinemyymälä.ta. Yökuva vuosien väliltä. Mannilantien siipeä on korotettu, mutta 1941 valmistunut osa on vielä kaksikerroksinen. JHA. 24 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

25 Tavaratalon harjannostajaispäivänä otettu kuva Vanhat tontin eteläosan rakennukset näkyvät kuvassa. Kuvaaja: Vilho Laiho. JHA. Uusi tavaratalo ja hotelli-ravintola. Kuva 1960-luvun alusta. JHA. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 25

26 Vanha Perhelä valjastettiin tavaratalon sisäänkäynniksi JHA. Valtavat akryylikattokuvut 1960-luvun alussa. JHA 26 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

27 Taustalla Osuuskauppa Perhelän sisäpihan julkisivua. Kuvattu todennäköisesti JKT. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 27

28 4.3 Julkisivut ja leikkaukset Julkisivu luoteeseen Helsingin maantielle/helsingintielle/ Sibeliuksenkadulle/kävelykatu Jannelle Pikku-Perheläksi kutsutun Osuuskauppa Perhelän ensimmäisen toteutuneen osan pääjulkisivu. Rakennuksen suunnitteli KK:n arkkitehti Antero Pernaja Perhelän keskusmyymälän uudisrakennuksen suunnitteli KK:n arkkitehti Uki Heikkinen Keskuskiinteistöön tehdään huomattava lisärakennus. Uuteen osaan tulee OTK:n jalkinemyymälä, ravintolan lisä- ja varastotilaa. Entisen jalkinemyymälän paikalle saadaan kangasosastolle niin välttämättömät lisätilat. 28 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

29 Tavaratalon rakentamisen yhteydessä 1941 valmistunutta osaa korotettiin Sibeliuksenkadun puolella kerroksella, johon tuli varastotiloja. Pyrkimyksenä oli yhtenäistää Mannilantien ja Sibeliuksenkadun puoleisia julkisivuja saattamalla ne saman korkuisiksi Sibeliuksenkadun puolelle lisätään kiilamainen parveke, joka liittää julkisivulinjan rakenteilla olleeseen Keskon liiketaloon Liikerakennus saneerattiinn, näyteikkunat vaihdettiin. Uusi sisäänkäynti ei toteutunut tällaisena. Ovet vaihdettiin 1985 ja uudelleen 1986, jolloin sisäänkäyntiin liitettiin myös katos. Vuonna 1989 lisätyt, parvekkeelle johtaneet teräsrakenteiset ulkoportaat purettiin. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 29

30 Julkisivu koilliseen Silkkitehtaan kadulle/mannilantielle Vuoden 1938 luonnospiirustus Osuuskauppa Perhelän silloisen Silkkitehtaankadun puoleisesta rapatusta julkisivusta. Rakennus valmistui Kuvaan on myöhemmin hahmoteltu päälle korotusta Mannilantien siipeä korotettiin kerroksella, johon sijoitettiin 304 m² asuntoja. Rakennuksen päätyyn lisättiin tilapäinen puinen baarirakennus, jonka laajuus oli 180 m² Perhelää laajennettiin uudella tavaratalolla ja hotelli-ravintolalla. Mannilantien uudisosaan sijoitettiin pohjakerrokseen siirtomaavarasto sekä leipomo- ja maito-osasto. Toiseen kerrokseen tuli toimistoja. Vanhan osan räystäälle asennettiin mainosvyöhyke. 30 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ

OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ OSUUSLIIKE SALLAN KESKUSTOIMIPAIKAN KIINTEISTÖ Rakennushistoriaselvitys 10.10.2013 Arkkitehtitoimisto Pia Krogius Sisällys 1. JOHDANTO 4 Kohde 4 Tehtävä 4 Perustiedot 6 2. TAUSTAA 7 Osuusliike Salla 7

Lisätiedot

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014

TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS. Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 TVH:n Oulun tiemestaripiirin tukikohta Rouskutie 1, Oulu RAKENNUSHISTORIASELVITYS Arkkitehtitoimisto Pia Krogius 2014 SISÄLLYS JOHDANTO Kohde Yllä näkymä tontilta. Etualalla toimistorakennus, takana huoltamorakennus.

Lisätiedot

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE

PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE Dokumentti on tehty tulostettavaksi A4-kokoon kaksipuoleisena 30.9.2014 Arkkitehtitoimisto Torikka & Karttunen Tilaaja: Master Yhtiöt PAIHOLAN SAIRAALA-ALUE RAKENNUS- JA KULTTUURIHISTORIALLINEN SELVITYS

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori 1 KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Tarvontori Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Valtakatu 1 Kohdetyyppi: liike-elämä ja kaupankäynti Kohdeluokka: ei määritelty Ajoitus: 1972, muutoksia

Lisätiedot

Perhelän Kulmakiinteistö Rakennushistoriallinen selvitys

Perhelän Kulmakiinteistö Rakennushistoriallinen selvitys Perhelän Kulmakiinteistö Rakennushistoriallinen selvitys 21.5.2012 Perhelän Kulmakiinteistö Rakennushistoriallinen selvitys 21.5. 2012 Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1 Tilaaja Järvenpään kaupunki, mittaus

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Burger, Hesburger Hampurilaisravintola Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Tarvonsaari) Sijainti: Nortamonkatu 3, Tallikedonkatu 1, 26100 RAUMA Kohdetyyppi: liike-elämä

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio LIITE 7 Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio Kohdeinventointi Laatija: Kiinteistökehitys Ko-Va Oy / Väinö Korhonen Pvm: 9.4.2014 KOHDEINVENTOINTILOMAKE ITÄ-SUOMI KUOPIO Kaupunginosa:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. Kaavan/ suunnitelman nimi KASSATALO Asemakaavan muutos koskee:

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (3) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (3) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö Yksikön päällikkö Asiakirja1 Asiakirja1 Helsingin kaupunki Lausunto 1 (3) Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 6.6.2014 Yksikön päällikkö Kaupunginmuseon lausunto poikkeamisasiassa, joka koskee Kiinteistöä Oy Helsingin

Lisätiedot

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO

KIINTEISTÖ REVONTULENTIE 9, 02100 ESPOO , 02100 ESPOO ESPOON TAPIOLASSA Historiallisesti merkittävä rakennus on keskeiselle paikalla Tapiolan keskustan välittömässä läheisyydessä. Puistomaisessa ympäristössä sijaitseva kiinteistö liittyy saumattomasti

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012. Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan.

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 UUSIKYKÄ III A ASEMAKAAVAN MUUTOS Kohde Asemakaavamuutok-sen tarkoitus Kaavoitus tilanne Asemakaava ja asemakaavan muutos: Uusikylä III A:

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI

LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI LIITE 5 VIKARHOLMENIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN VANHAN HUVILARAKENNUSKANNAN RAKENNUSINVENTOINTI RANTATIE 68 (RNr 7:116) Hirsirunkoinen kesämökki on rakennettu 1930-luvun lopulla, todennäköisesti vuonna

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS VAIHTOEHTO A VAIHTOEHTO B JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS VAIHTOEHTO C 25.5.2009 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TERVEYSTALON ALUEEN KAUPUNKIKUVALLINEN SELVITYS 2 KOHDEALUE Selvityksen

Lisätiedot

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla.

RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013. Hangon kantakaupungin kortteli 518. Johanna Laaksonen. Korttelin 518 sijainti opaskartalla. RAKENNUSINVENTONTI 13.09 2013 Hangon kantakaupungin kortteli 518 Johanna Laaksonen Korttelin 518 sijainti opaskartalla. 1 2 16 15 4 11 12 5 7 17 18 20 19 14 13 Korttelin 518 nykyinen tonttijako kantakartalla.

Lisätiedot

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10.

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10. Kauniaisten kaupunki Kaupunginhallitus PL 52 02701 Kauniainen 20.1.2015 Suomen Raamattuopiston Säätiö Helsingintie 10 02700 Kauniainen K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s ånl p

Lisätiedot

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5

AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 1 (11) 15.12.2009 AS OY KASTINLINNAN KOHDEINVENTOINTI, KORTTELIN 131 TONTTI 5 Liittyy asemakaavaan 8286 Keskellä As Oy Kastinlinna As Oy Kastinlinnan sisäpiha KOHDEINVENTOINTI, AS OY KASTINLINNA 1. Lääni

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu

FORSSAN KAUPUNKI. Maankäytön suunnittelu FORSSAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu LAMMINRANTA III C - INVENTOINTI Sirkka Köykkä 2011 LAMMINRANNAN ALUEEN 1. KERROSTUMA: La 1900-LUVUN ALKU - PERINTEINEN RAKENTAMINEN i nk mm at u No tko kat u 331

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen RAAHE 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 20.11.2007 FG Suunnittelukeskus Oy Raahen 5. kaupunginosan korttelin 17 rakennushistoriallinen selvitys 1 Säilyneisyyden

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

Menestystarina jatkuu

Menestystarina jatkuu Menestystarina jatkuu Kaikki tietävät Autotalon Kamppia on kehitetty kaupunkilaisia palvelevana alueena yli 100 vuotta. Sotien jälkeen Helsingin keskustaan rakennettiin kiihtyvään tahtiin liikerakennuksia,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO

VANTAAN KAUPUNGINMUSEO VANTAAN KAUPUNGINMUSEO Vanda stadsmuseum Vantaa City Museum Stadtmuseum Vantaa Vantaa Linnamuuseum 21.3.2005 Asematie 1:n ns. Kassan talon rakennushistoriallisesta arvosta Asema kaupunkirakenteessa Tikkurilan

Lisätiedot

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm

Lausunto. Yhteenveto sisältää mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Palautteen antaja ja pvm Sivu 1 (6) Lausunnot Palautteen antaja ja pvm Uudenmaan ELY-keskus 30.1.2017 Yhteenveto sisältää 24.2.2017 mennessä jätetyt lausunnot ja muistutukset. Maankäyttöosasto on laatinut vastineet. Lausunto Vastine

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2

Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2 Varuskuntaravintola määrä-ala 10951 m 2 Rakennukset myydään siinä kunnossa, kuin se ostohetkellä on. Rakennuksesta on tehty rakennustekninen kunto-arvio vuonna 2002-2003. Tehdyistä toimenpiteistä ei ole

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12459 Hankenro 5344_2 HEL 2016-013448 11.4.2017 1 (11) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Wäinö Aaltosen tie 7 asemakaavan muutos (nro 12459) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos

NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kirkonkylän korttelin 2021 tontin 10, vanhan poliisitalon, asemakaavan muutos 745/10.02.03/2016 ASRA 58 Nurmijärven kunta on tehnyt aloitteen Kirkonkylän keskustan

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen

Rakennuslupa. Lisätietoja rakentamisesta ja luvista: www.valkeakoski.fi Tekniset palvelut Rakentaminen 8.5.2007 RAKENNUSTAPAOHJEET VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN TONTEILLE Tontti nro 3-22-6 Kauppilankatu 14 Tontti nro 3-32-5 Maijaniitynkatu 25 Tontti nro 4-51-3 Jyräänkatu 5 Tontti nro 4-26-8 Hakakatu 10 Tontti

Lisätiedot

Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta. Tehtäviä alakoulun 5.-6.

Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta. Tehtäviä alakoulun 5.-6. Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta Tehtäviä alakoulun 5.-6. -luokkalaisille Voima-asema 1. Mitä koneita tai työvälineitä näet kuvassa? 2.

Lisätiedot

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY

RAKUUNANTIE 19 PALKKIYHTYMÄ OY Tontti sijaitsee Huopalahdentien ja Rakuunantien risteyksessä, kahden eriluonteisen kaupunkirakenteen rajapinnassa. Rajakohtaa korostaa ja sen osaltaan muodostaa Huopalahdentien ylittävä kävelysilta, jolla

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS

TUUSULAN PERHETUKIKESKUS TUUSULAN PERHETUKIKESKUS Päärakennus Koivukujan vastaanottokoti Kotorannan lastenkoti NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN Kotorannankuja 2 00430 Tuusula Nykyiset rakennukset: Päärakennus

Lisätiedot

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta GRANKULLA GRANKULLA KAUNIAINEN 1900-1910 (KAUNIAINEN) 1900-luvun alku - noin 1920-luvulle Thurmanin puistotie

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009

PAJAKATU 2. Rakennushistoriaselvitys. Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 PAJAKATU 2 Rakennushistoriaselvitys Tampereen Infratuotanto Liikelaitos Suunnittelupalvelut Asemakaavasuunnittelu 26.9.2009 1 Pajakatu 2 rakennushistoriaselvitys Inventointi Yleistiedot osoite Pajakatu

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET AP AO AO-24 AL VP VL VK ET E-3 Asuinpientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Kullekin tontille saa rakentaa enintään

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS

MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS MINNA CANTHIN KATU 28 KONTTISEN LIIKETALO KIINTEISTÖN MYYNNIN TARJOUSKILPAILU KILPAILUOHJELMA LUONNOS 22.9.2017 KUOPION KAUPUNKI 1. Yleistä Kuopion kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kuopion kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II L ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA-ALUEEN RAJAUS JA VOIMASSA OLEV KAAV 1 J07 UUSIKYLÄ II G E78 UUSIKYLÄ II A 2 Kohde Asemakaavan muutos: Uusikylä II L: korttelit 41 osa 42, 43, 44 ja 53 sekä katu- ja puistoalueita. Hakija/ Aloite

Lisätiedot

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2.

VÄINÖLÄNNIEMI AL-39 III VI IV III III III. saa-2. p sr sr dB p saa-2. 35dB. ap (1-35-1) 35dB. sr-30. saa-2 saa-2. 990:0M50 S 4 S4 6 3 9 S0 3 4 5 7 36 5 83.4 84.3 84.3 84.8 87.9 88.5 83.5 Satamakatu Koljonniemenkatu Minna Canthin katu 50 0 0 40 30 0 500 76500 yap/50 ap/00pm rto- ap/sr- saa- (--) (--) p sr-5 4500 ap

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Tupalantien kulma (tontit 137-16, 24 ja 25), asemakaavan muutos 7.3.2012 tark. 5.4.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro TEKNINEN 2067/2011, kaava U.10.02.03 Kaavatunnus 010096 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja

AO-tonttien rakentamistapaohje ( , täydennetty ) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-tonttien rakentamistapaohje (25.01.2007, täydennetty 12.6.2017) Immulan uusi asuinalue, Lohja AO-59 kortteleissa 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 ja 14 AP-9 korttelissa 8 AKR-2 korttelissa 5 Rakentamistapaohjeen

Lisätiedot

AMOS ANDERSON LASIPALATSI

AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI AMOS ANDERSON LASIPALATSI HANKE Ajatus Amos Andersonin taidemuseon muutosta uusiin tiloihin syntyi keväällä 2013. Ensimmäisissä hahmotelmissa museon tilaohjelmaa sovitettiin Lasipalatsiin

Lisätiedot

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA

MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA MYYDÄÄN TOIMISTO-/LIIKEHUONEISTOT VALKEAKOSKEN KESKUSTASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi KIINTEISTÖN SIJAINTI Myytävät

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

Onks tääl tämmöstäki ollu?

Onks tääl tämmöstäki ollu? Onks tääl tämmöstäki ollu? Liedon kulttuuriympäristön dokumentointihanke Nautelankosken museo Kulttuuriympäristö on ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyt kokonaisuus Dokumentointihanke tallettaa

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31

ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 ROVANIEMEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELI 13, tontti 6 Rovakatu 31 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVEUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2008 2 Suunnittelualue:

Lisätiedot

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA

KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE

Lisätiedot

UUDENMAANKATU 13 KAUPUNKIASUNNOT ROOMY

UUDENMAANKATU 13 KAUPUNKIASUNNOT ROOMY DENMAANKAT 13 KAPNKIASNNOT ROOMY Helsingin udenmaankatu 13:n piharakennus on rakennettu vuonna 1888. Alunperin talon ylimmät kerrokset olivat asuinkäytössä ja alimmissa toimi yleinen sauna. Saunaan liittyi

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Vanha Rauma) Sijainti: Karjalankadun, Nortamonkadun ja Pipanpolun rajaama kortteli, 26100 RAUMA Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI

KAUPPAKESKUS NAHKURINTORI +5.60 +5.70 PAIKKARINKATU HUOLTO +5.80 IV SISÄÄNAJO IN +55.0, KÄVELYKATU +50.0 +50.90 HUOLTO +51.60 III +65.5 AJOLUISKA - TASOLTA +6.0 KÄVELY-YHTEYS HUOLTOAJOYHTEYS PINTA-ALAT Tontti 10 7 m² Rakennus yht.

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Heidi Burjam, maisema-arkkitehti, varajäsen Hannu Jaakkola, arkkitehti Jari Viherkoski, arkkitehti. Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.40 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Ilkka Rekonen, lupapäällikkö, rakennusvalvontajohtajan vs. Päivi Teerikangas, lupa-arkkitehti, lupapäällikön vs. Markku

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN Tarjousten perusteella ARVOKIINTEISTÖ KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT KIINTEISTÖTUNNUS 297-1-21-4 TONTIN PINTA-ALA 1206m² PÄÄRAKENNUS 1027m² SAUNA 160m² RAKENNUSTEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13

koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 koivuranta-895-472-0007-0003 1/13 Uusikaupunki (895) Vohdensaari (472) Koivuranta 895-472-0007-0003 1 001 Talonpoikaistalo 002 Navetta 003 Sauna 004 Vaja Osoite: Postinumero: Postitoimipaikka: Historia

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö

Varkauden rakennettu kulttuuriperintö Varkauden rakennettu kulttuuriperintö 2005/2007 inventoinnit Kangaslammin kirkonkylä Inventointinumero: Manttu 261 Kohteen nimi: Maatila Lumpeela 262 Maatila Kivenlahti 263 Pappila 264 pajaharju, museo

Lisätiedot

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta

ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY. Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO ASEMAKAAVALUONNOKSEN ESITTELY Eteläinen Postipuisto kaakon suunnasta ETELÄINEN POSTIPUISTO Eteläisen Postipuiston alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikkarakentamista. Tavoitteena

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT

KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT KESKUSTAKIRJASTON YLEISSUUNNITELMA KESKUSTAKIRJASTON HANKESUUNNITELMA LIITE 5, VIITESUUNNITELMAT Keskustakirjaston arkkitehtuuri perustuu rakennuspaikan ja tulevaisuuden kirjastototoimintojen kohtaamiseen

Lisätiedot

MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7. Käyttötarkoituksen muutos

MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7. Käyttötarkoituksen muutos MARIANKATU 23, LIISANKATU 8A & G, MANEESIKATU 7 Käyttötarkoituksen muutos TÖÖLÖ RAUTATIEASEMA SENAATINTORI KAMPPI PUNAVUORI KAIVOPUISTO KATAJANOKKA Yhteensä neljä arvorakennusta: Bruttoala: 13 380 m2 Huoneistoala:

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.45 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Ilkka Rekonen, lupapäällikkö Tarja Laine, kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Weckman, rakennuslupajaoston varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III

III LPA. jk-6. py-5 4800 +102.8 III III III. 35 dba III. jk-6 III III III III 0 0 V V V V V V V V V V V V 9 kt kt 9 0 9 0 00 0 0 0 0 0 0 lt V 00 +0. dba jk- jk- py- 900 00 9900 00 LPA ASEMAKAAVAMERKNNÄT JA -MÄÄRÄYKSET LPA 00000 Autopaikkojen korttelialue. 00000 m kaava-alueen rajan

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot