Rakennushistoriallinen selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennushistoriallinen selvitys"

Transkriptio

1 Osuuskauppa Perhelä, keskustoimipaikka Rakennushistoriallinen selvitys Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 1

2 Tilaaja Järvenpään kaupunki, mittaus ja kaavoitus kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila asemakaava-arkkitehti Terttu-Elina Wainio Konsultti Arkkitehtitoimisto ark-byroo Pohjoinen Hesperiankatu 13 B Helsinki p Työryhmä Marianna Heikinheimo, arkkitehti ja projektista vastaava rakennustutkija Mia Puranen, arkkitehti, rakennustutkija Eero Astala, graafikko Sami Heikinheimo, valokuvaaja Nykytilavalokuvat Sami Heikinheimo, ark-byroo ETUKannen ja takakannen kuvat Perhelä 1940-luvulla. JHA. Tavaratalo Centrumin akryylikupu Kuva Helge Heinonen. JHA. Suoritusajankohta Työ on suoritettu maalis toukokuussa Arkkitehtitoimisto ark-byroo Käytetyt lyhenteet JHA Jorma Hauta-ahon arkisto JRAK Järvenpään kaupungin rakennusvalvontaviraston arkisto JKMK Järvenpään kaupungin mittaus ja kaavoitus JKT Järvenpään kaupungin taidemuseo KK Kulutusosuuskuntien keskusliitto FMA Suomen arkkitehtuurimuseo TA Työväenarkisto TW Työväenmuseo Werstas 2 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

3 Sisällysluettelo Centrum-tavarataloon asennettiin suuret akryylikuvut. Kuvaaja Helge Heinonen ja kuvausaika JHA. 1 johdanto Kohde Tehtävä Perustiedot 7 2 Taustaa osuuskauppa Perhelän historiaa Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) Korttelin 131 ja tontin 3 vaiheita 11 3 uudisrakennus rakentaminen arkkitehtuuri 15 4 osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan vaiheet Tontin rakentuminen muutokset valokuvina julkisivut ja leikkaukset Käyttöhistoriaa 35 5 nykytila valokuvadokumentointi 42 6 Yhteenvetoa ja pohdintaa 50 lähteet 52 liitteet 54 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 3

4 1 Johdanto 1.1 Kohde Entinen Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikka sijaitsee Järvenpään keskustan korttelissa 131, jota rajaavat Sibeliuksenkatu, Mannilantie, Helsingintie ja Ahomaanraitti. Perhelän historia rautatieaseman läheisyydessä alkoi 1930, kun osuuskauppa osti kiinteistön. Aseman ja radan molemmin puolin oli 1920-luvulla alkanut muodostua liiketoimintaa. Tuon ajan liikerakennuksissa oli usein myös asuntoja. Alueelle keskittyi lisäksi pienteollisuutta sekä pienimittakaavaisempia huonekalu- ja puusepänverstaita. Alue täydentyi edelleen toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä ja rakennusten mittakaava kasvoi. Perhelän 1941 valmistunut liikekiinteistö on alueen vanhimpia kivirakennuksia. Suurin osa maailmansotaa ennen rakennetusta liikerakennusten rakennuskannasta Järvenpäässä on purettu. Perhelän keskuspaikan rakentumisessa on selkeästi havaittavissa kaksi päävaihetta: rakennettu Perhelän keskustoimipaikka nykyisen Sibeliuksenkadun ja Mannilantien kulmassa ja Centrum, Järvenpään ensimmäinen tavaratalo, joka rakennettiin Helsingintien ja Mannilantien kulmaan. Perhelä oli rakennuttanut paikalle ensimmäisen toimitalonsa jo , mutta kyseinen kaksikerroksinen, tiilirakenteinen liike- ja asuinrakennus purettiin vain viisi vuotta valmistumisensa jälkeen. Nykytilassaan kokonaisuus on menettänyt identtiteettiään monien muutosten seurauksena. Perhelän rakennustoimintaa valvoi ja suunnitelmia laati Kulutusosuuskuuntien keskusliiton rakennuskonttori aina vuoteen 1967 saakka. Myöhemmin suunnitelmat tilattiin yksityisiltä arkkitehtitoimistoilta. Perhelä liittyi E-osuuskunta Ekaan 1983 ja 1989 kiinteistö siirtyi Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalon omistukseen. Vuonna 1908 perustettu Osuuskauppa Perhelä kuului suuriin osuuskauppoihin, jolla oli vahva paikallinen verkosto. Osuuskauppa Perhelällä oli laajimmillaan verkostossaan noin 20 toimipistettä. Päätoimipaikka, jota tämä työ käsittelee, on tullut paikkakuntalaisille erityisen tutuksi paitsi kauppapaikkana, myös vilkkaana ja monipuolisena ravintolakeskittymänä. Perhelän keskustoimipaikka on luokiteltu Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa 2001 ensisijaisesti asemakaavoituksella suojeltavaksi kohteeksi. Kaupunginhallituksen päätöksessä päätöksessä vuodelta 2000 se on määritelty aluekohteeksi, jonka eheyden sekä kulttuurihistorian ja kaupunkikuvan kannalta arvokkaiden piirteiden säilymiseen tulee kiinnittää huomiota.1 1 Järvenpään kaupungin kh Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

5 Perhelän rakennettu keskustoimipaikka nykyisten Mannilantien ja Sibeliuksenkadun kulmassa. Kuva on otettu 1951 ja 1955 välillä. JHA. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 5

6 1.2 Tehtävä Järvenpään keskustan Perhelän alueen asemakaava on valmisteluvaiheessa ja kyseiseen liikekortteliin on esitetty aikaisempaa huomattavasti tiiviimpää ja korkeampaa rakentamista, kaupan ja asumisen keskittymää. Perhelän vanha liiketalo on merkitty keskustan osayleiskaavassa ja kaupungin yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi säilytettäväksi rakennukseksi. Tässä rakennushistoriallisessa selvityksessä tehtävänä oli käydä läpi Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan rakentumisen vaiheet. Kiinnitimme erityistä huomiota julkisivujen vaiheiden selvittämiseen ja niiden säilyneisyyteen. Toinen keskeinen tehtävä oli Perhelän nykytilanteen dokumentoiminen valokuvaamalla. Tarkastelu on asemakaavatasoinen. Ajallisesti se rajautuu olemassa oleviin rakennuksiin eli 1930-luvun lopulta nykypäivään. Rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa tutkimme Työväen arkistossa sijaitsevan Kulutusosuuskuntien keskusliiton eli KK:n aineiston pohjalta, josta tässä raportissa on erillinen liite. Tärkeimmät arkistolähteet suunnitelmien osalta olivat Suomen arkkitehtuurimuseon kokoelmiin kuuluva KK:n piirustusarkisto, jossa on valikoima Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan suunnitelmia Myös niistä on luettelo tämän työn liitteenä. Toinen merkittävä arkistolähde oli Järvenpään rakennusvalvonnan piirustusarkisto, missä vanhimmat luvat ovat vuodelta Myös rakennustoimenpiteistä on luettelo tämän selvityksen liitteenä. Tuusulan kunnan rakennusvalvonnan arkistossa on kaksi Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikkaan liittyvää rakennuslupaa vuosilta 1938 ja Tässä työssä keskityimme kuitenkin kahteen ensin mainittuun arkistoon. Saimme lisäksi käyttöömme tilaajalta vanhat asemakaavat. Historiallisten valokuvien osalta merkittävin lähde oli Jorma Hauta-ahon arkisto. Järvenpääläinen Hauta-aho työskenteli Perhelän mainososastolla 1980-luvulla ja valokuvaaineiston on hänelle luovuttanut Perhelän pitkäaikainen työntekijä Taisto Eskelinen, joka on mm. kirjoittanut Perhelän historiikin Myös Järvenpään taidemuseon valokuva-arkistosta löytyi kiinnostavia kaupunkitilakuvia. Osuuskauppa Perhelä julkaisi seitsemän historiikkia, joita käytimme lähteinä. Muita kirjallisia lähteitä ovat olleet erilaiset paikallishistoriateokset ja kaavoitukseen liittyvät raportit sekä jokunen artikkeli. Kenttätyö painottui nykytilan dokumentointiin valokuvaamalla. Kuvateksteissä on kommentoitu rakennuksen julkisivujen säilyneisyyttä. Sisätilojen julkisissa osissa suoritettiin katselmus ja ne valokuvattiin. Rakennuspaikan vaiheista on laadittu kaavio ja selostettu. Julkisivumuutoksia on tarkasteltu lupapiirustusten pohjalta ajassa kronologisesti edeten. Luvussa kuusi on työn yhteenveto ja konsultin näkemys kohteesta. 6 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

7 I Sibeliuksenkatu I I I I I MANNILANTIE 131 I I 3 I I P I V 1.3 Perustiedot helsingintie Kohteen nimi Osuuskauppa Perhelä Järvenpään keskustoimipaikka Centrum-tavaratalo Tilan RN:o K26T (ennen vuotta 1958) Se on muodostettu tilasta Hautapelto Tontti 3 (1958 alkaen) Tontin pinta-ala 2 465,5 m² (1982 rakennuslupa) Kortteli 131 (vahvistettu Hyhkön kaavassa 1/ ) 115 (1958 asti) Omistus A. V. Westermarck Osuuskauppa Perhelä E-osuuskunta EKA (EKA perustettiin 1983) Kiinteistö Oy Järvenpään liiketalo, jonka osakkaita ovat Osuuspankkien eläkesäätiö, Restel ja Keski-Uudenmaan OP. Asemakaava ja rakennussuojelu Asemakaava on vahvistettu Tontti on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-18). Vuonna 2001 julkaistussa Järvenpään kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmassa I, joka on yleiskaavan liite, Perhelää suositellaan suojeltavaksi ensisijaisesti asemakaavalla. Tärkeimmät rakennusvaiheet Uudisrakennus Myymälä suunnittelija arkkitehti Antero Pernaja/KK Uudisrakennus Myymälä, ravintola, konttori ja asunto suunnittelija arkkitehti Uki Heikkinen/KK Tavaratalo Hotelli, ravintola ja tavaratalo suunnittelijat arkkitehdit Jouko Ylihannu ja Esko Lehesmaa/KK luvuilla tehtiin lukuisia julkisivu- ja sisätilamuutoksia. Katujen nimet eri aikoina Silkkitehtaan katu Mannilantie (nykyinen) Helsingin maantie Helsingintie Valtatie Sibeliuksenkatu (nykyinen) Kävelykatu Janne (nykyinen) Lahden tie Helsingintie (nykyinen) Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 7

8 2 Taustaa 2.1 Osuuskauppa Perhelän historiaa Osuuskauppa Perhelän toiminta alkoi , kun kauppias Simenoffilta vuokratussa vaatimattomassa huoneistossa Järvenpäässä avattiin myymälä. Osuuskauppatoiminta perustui yhteisomistukseen ja se oli kansanvaltainen. Kuluttaja sai mahdollisuuden vaikuttaa tarvikkeiden jakeluun. Ensimmäinen sivumyymälä avattiin kahdeksan vuotta myöhemmin. Vuosina avattiin kaikkiaan kolme sivumyymälää: Ohkolaan, Kellokoskelle ja Mäntsälän kirkolle. Seuraavat uudet myymälät perustettiin 17 vuotta myöhemmin 1930-luvun alussa luvulla kunnostettiin toimipaikkoja ja kartutettiin rahastoja. Sekatavaramyymälöiden yhteyteen järjestettiin ruokatavaraosastot. Osuusliike Perhelä osti tämän työn tutkimuksen kohteena olevan tilan Helsingin kihlakunnan Kruunuvoudin toimittamassa pakkohuutokaupassa Tontille valmistui ensin kaksikerroksinen asuin- ja liiketalo 1935, pikku-perhelä. Myymäläverkostoon liitettiin Pornaisten pitäjän Halkia, Mäntsälän Kaukalampi ja Sälinkää Vuonna 1938 avattiin myymälä 1:n yhteyteen maito- ja leipämyymälä, ja Kellokoskelle perustettiin liha- ja ruokatavaravarasto. Järvenpään keskusmyymälä valmistui Siihen sijoitettiin sekatavaramyymälä ja erilliset ruokatavara- ja maitomyymälät. Kiinteistön toiseen kerrokseen sijoitettiin ravintola ja osuuskaupan konttori. Samana vuonna avattiin vielä myymälä Järvenpään Sepänmäkeen ja Mäntsälän Hirvihaaraan. Sota-aikana voimassa ollut rakennustarvikkeiden ja uusien myymälöiden säännöstely hidastuttivatkin laajentumista. Siitä huolimatta Järvenpään asemalle valmistui 1942 ajanmukainen keskusvarasto. Järvenpään Kylmäojan myymälä avattiin 1946 ja samana vuonna myös Mäntsälän Saaren Osuuskauppa liittyi Perhelään, jolloin osuuskunnan myymäläverkostoon liitettiin 12. sekatavaramyymälä. Keskuskiinteistön myymälässä tehtiin 1947 huomattavia uudelleenjärjestelyjä. Se järjestettiin neljäksi erilliseksi osastoksi: rauta-, kangas-, jalkine- ja siirtomaatavaramyymäläksi. Lisäksi maatalousosasto erotettiin keskusvarastosta. Kellokoskelle valmistui vuoden 1947 aikana kiinteistö ravintolaa ja lihamyymälää varten. Tuomaalaan perustettavaa myymälää varten hankittiin talo tontteineen Anna Lundbergin perikunnalta ja myymälä avattiin 8 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

9 korjausten jälkeen Samana vuonna avattiin myös Haarajoen uusi ajanmukainen liiketalo aloitti toimintansa ja Kellokosken ravintola aloitti toimintansa. Osuuskauppa Perhelä oli 1940-luvulla seutukuntansa suurin tavarain jakeluliike. Joustavalla palvelullaan ja ostamalla paikallisilta maanviljelijöiltä, osuusliike saavutti myös maatalousväestön luottamuksen. Sen toimialueena oli kolme kuntaa, joiden osalle vuosimyynti jakaantui vuonna 1948 seuraavasti: Tuusula 69,12 %; Mäntsälä 28,28 %; ja Pornainen 2,60 %.2 Vuonna 1952 valmistui Perhelän rakennuttama Kulmakiinteistö, kulma-perhelä, johon sijoittuivat pääkonttori, leipomo ja maatalousosasto. Centrum-niminen tavaratalo avattiin Vuonna 1968 Perhelän keskusvarasto siirrettiin OTK:lle ja Perhelän pesula lakkautettiin kannattamattomana. Ravintolatoiminta oli alkanut Vuonna 1961 valmistui ajanmukainen hotelli-ravintola Seurahuone. Ravintola Perhelän ja Seurahuoneen tilat yhdistettiin 1977 Hummeriksi, josta tuli Keski-Uudenmaan suurin ravintola. Perhelä oli suuri osuuskauppa ja se työllisti enimmillään 400 henkilöä. Vuonna 1965 sillä oli jäsentä. Sitä johtivat Jussi Purola , Kalle Valasma ja Alpo Rantala vuodesta 1972 lähtien EKA-osuuskunnan perustamiseen asti.3 Eka syntyi 1983 kun 39 aatteellista osuuskuntaa yhdistyi Keskusliike OTK:n kanssa. Osuuskunta Ekan ympärille rakennettiin konserni, jossa oli loppuvaiheessa 300 yhtiötä. Lähes kaikki toimialat menestyivät 1980-luvulla huonosti ja Eka ajautui kassakriisiin. Rahoitustilannetta yritettiin tasapainottaa monin eri keinoin kuten toimialaratkaisuin. Näiden järjestelyiden seurauksena rahoittajapankit saivat haltuunsa lähes kaiken Ekan vapaan omaisuuden. Eka pyrki yhteistyöratkaisuihin ja liittoutumiin, mutta pankit käytännössä pakottivat sen neuvottelemaan fuusioista. Kaikki, paitsi hotelli- ja ravintola-alan fuusio, jossa KOP:n haltuun joutunut Rantasipi-ketju liitettiin Eka Resteliin, epäonnistuivat. Syksyllä 1993 Eka ajautui velkasaneeraukseen.4 3 Leinonen 2001, Arolainen 1995, C4. 2 Heinivaara 1948, Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 9

10 2.2 Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) Suomalainen järjestäytynyt osuuskauppatoiminta syntyi 1900-luvun alussa perustettu Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta kasvoi yli 500 liikkeen yhteisöksi kunnes se jakautui kahtia 1917 vasemmistolaiseksi Kulutusosuuskuntien Keskusliitoksi (KK) sekä maanviljelijöiden ja porvareiden SOK:ksi.5 Niitä osuuskauppoja, joiden aatteellisena keskusjärjestönä oli KK, kutsuttiin osuuskauppiaitten piirissä edistyksellisiksi. Niiden toiminta keskittyi kaupunkeihin. KK:n jäsenosuusliikkeet perustivat vuonna 1917 Suomen Osuustukkukaupan (OTK), josta tuli 1920 Osuustukkukauppa.6 Vuoden 1927 lopulla KK:hon kuului 113 osuuskauppaa, joiden lisäksi sen jäseninä olivat mainittujen osuuskauppain kaupallinen järjestö Osuustukkukauppa r.l. (OTK) ja niiden omistamat vakuutuslaitokset Vakuutusosakeyhtiö Kansa ja Paloapuyhdistys Kan- 5 Niskanen 2005, sa.7 Osuuskauppaliike oli kansainvälinen, mikä heijastui myös heidän rakennustoimintaansa. Osuustoiminnalliset rakentajat Suomessa ottivat oppia Englannista, Saksasta ja Ruotsista. Osuuskauppaliike oli erityisesti 1930-luvulla standardisoinnin ja rationalisoinnin uranuurtaja Suomessa.8 KK:n rakennusosastolla suunniteltiin OTK:lle ja osuusliikkeille ja neuvottiin niitä kiinteistö- ja tonttihankinnoissa luvulla siellä suunniteltiin pari sataa myymälää, konttoria ja teollisuusrakennusta.9 KK:n rakennusosasto valvoi ja suunnitteli osuuskauppa Perhelän rakennushankkeita aina vuoteen 1967 saakka. Perhelän keskustoimipaikan suunnitteluun osallistuneiden arkkitehtien ja rakennusmestareiden henkilötiedot on esitetty tämän työn liitteessä. 7 Osuustukkukauppa r.l. Johtok. ja Hallintoneuvoston Pöytäkirjat kirjan liitevihko. TA. 8 Niskanen 2005, Niskanen 2005, Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

11 Ote nk. Hyhkön asemakaavasta JKMK. 2.3 Korttelin 131 ja tontin 3 vaiheita Nykyisen Helsingintien tielinjausta muutettiin ja Osuuskauppa Perhelän omistuksessa olevan tontin koko pieneni nk. Hyhkön asemakaavassa 1/1, joka vahvistettiin Korttelin numeroksi tuli 131 ja Perhelän tontin numeroksi 3. Asemakaavaa muutettiin 1960 siten, että se mahdollisti tavaratalo Centrumin rakentamisen. Seuraava korttelia 131 koskeva asemakaavan muutos vuonna1966 koski muiden kuin Perhelän tontin 3 rakentamista. Vuonna 2002 Sibeliuksenkadusta muodostettiin kävelykatu Janne ja korttelin 131 lounaispuolella olevasta kadusta muodostettiin kävelykatu Ahomaanraitti.11 Järvenpään kauppala järjesti vuonna 1965 kilpailun Järvenpään keskusta-alueen suunnittelemisesta ja ranta-alueen ideoimisesta. Kilpailulla pyrittiin löytämään vaihtoehtoja keskustan kehittämiseksi. Kilpailuun osallistui kahdeksan työtä ja palkintolautakunta päätti olla 10 Kartastoinsinööri Tuomo Markkanen/JRAK. 11 Kartastoinsinööri Tuomo Markkanen/JRAK. jakamatta ensimmäistä palkintoa. Toisen jaetun palkinnon saivat ehdotus Rantakaupunki tekijöinään arkkitehdit Kirmo Mikkola, arkkitehti Andre Schulz ja arkkitehtiylioppilas Juhani Pallasmaa sekä ehdotus Atrain tekijöinään arkkitehdit Pentti Väänänen, Olli Lehtovuori ja Heikki Tegelman sekä avustajinaan diplomiinsinööri Holger Östenson ja arkkitehti Peter Bieber. Rantakaupungin ansioina pidettiin yleisryhmittelyä sekä hallintoja kulttuurikeskuksen sijoittamista radan itäpuolelle. Ostosaluetta ehdotettiin laajennettaviksi Sibeliuksenkadun kauppakujina. Atraimen parhaina puolina pidettiin keskitettyä ostosaluetta ja radan itäpuolisen keskusta-alueen käsittelyä. Palkintolautakunta suositteli jatkotyöskentelyä Rantakaupungin tekijöiden kanssa Kilpailuliite No 7, Järvenpään keskusta-alueen suunnittelukilpailu ja ranta-alueiden aatekilpailu, Arkkitehti-lehti, 10 11/1965, Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 11

12 Jaetun toisen palkinnon saanut ehdotus Rantakaupunki, tekijöinä arkkitehdit Kirmo Mikkola ja Andre Schülz sekä arkkitehtiylioppilas Juhani Pallasmaa Kilpailuliite No 7, Järvenpään keskusta-alueen suunnittelukilpailu ja ranta-alueiden aatekilpailu, Arkkitehti-lehti, 10 11/1965, Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

13 3 Uudisrakennus Rakentaminen Tämä luku perustuu Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvoston sekä KK:n johtokunnan pöytäkirjoihin sekä Osuuskauppa Perhelän toiminta- ja tilikertomuksiin ja luvuilta. Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan rakennusurakkaa tarjosivat Rakennustoimisto Jukka L. Aalto ( mk), Rakennustoimisto Mansne & Tavast ( mk), rakennusmestari L. E. Lehtinen ( mk), rakennusmestari J. E. Asikainen ( mk) ja Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ( mk). Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvosto valitsi Kulutusosuuskuntien Keskusliiton rakentajaksi.14 Johtokunta sai valtuudet ottaa mk kiinnelaina myymälä nro 1 kiinteistölle aikaisemmin myönnetyn lainan lisäksi Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvosto , 3. Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA. 15 Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvosto , 6. Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA. Osuuskauppa Perhelän Järvenpään keskustoimitalon rakennuttamiskysymystä oli käsitelty KK:n johtokunnassa useita kertoja. Johtokunta asettui lopulta myönteiselle kannalle, mutta asemakaavasyiden vuoksi esitettiin lykkäystä.16 Rakennuksen kustannusarvion nähtiin nousevan 2 miljoonaan markkaan. Osuuskaupan johto oli pyrkinyt jarruttamaan rakennuksen rakennuttamista kalliiden rakennuskustannusten vuoksi. Osuuskaupan jäsenistö oli kuitenkin useamman kerran velvoittanut osuuskaupan johtoa toteuttamaan suunnitelman. Kävi ilmi, ettei suunnitteilla olleesta uudesta asemakaavasta ollut mitään vaaraa rakennushankkeelle, sillä vaikka osuuskaupan tonttia tultaisiinkin kaventamaan, voisi se saada siitä korvauksen eikä sen asema liikepaikkana huononisi. Kun myös osuuskaupan taloudellinen asema oli vankka, johtokunta hyväksyi rakennussuunnitelman KK:n johtokunta Kansio: CBB KK. TA. 17 KK:n johtokunta , 5. Kansio: CBB KK. TA. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 13

14 Keskusmyymälän kellarit päätettiin vahvistaa vesipainetta kestäväksi.18 Rakentamista varten laadittu työselitys luettiin ja päätettiin kääntyä urakkatarjouksissa KK:n puoleen. Rakennuskannan edelleenkehittäminen nopeasti ja asiallisesti jätettiin johtokunnan, J. Alanteen ja W. Laineen tehtäväksi. Rakennustoiminnan ylivalvonta annettiin KK:lle Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvosto , 3. Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA , Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvoston pöytäkirja Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA. Uuden toimipaikan rakentaminen alkoi Huhtikuussa 1939 osuuskaupan hallintoneuvosto päätti, että keskusmyymälärakennus valmistuisi Hanke viivästyi talvisodan takia ja valmistui kokonaisuudessaan vasta Ruokatavaraosasto avattiin jo vuoden 1939 lopulla kun taas muut osastot avattiin vasta talon valmistuttua. Kiinteistön arvoksi merkittiin vuoden 1940 toiminta- ja tilikertomuksessa ,10 mk , Osuuskauppa Perhelän hallintoneuvoston pöytäkirja Kansio: Luetteloita, pöytäkirjoja , Osuuskauppa Perhelä, TA. 21 Osuuskauppa Perhelä r.l. 1939, 32. toimintavuosi, Oy Hämeen Kansan Kirjapaino, Hämeenlinna 1940, 9. TA. 14 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

15 3.2 Arkkitehtuuri Piirustukset ovat KK:n arkistokuvia, joita säilytetään Suomen arkkitehtuurimuseossa. Uudisrakennuksen suunnitteli arkkitehti Uki Heikkinen KK:n rakennusosastolta. Julkisivu Helsingin maantielle nykyiselle Sibeliuksenkadulle FMA. Julkisivua hallitseee suuri näyteikkuna ja sen päälle sijoitettu ikkunanauha. Kadulle päin tasakattoiselta vaikuttavan rakennuksen julkisivu on rapattu ja näyteikkunoiden alapuolinen osuus on verhottu klinkkereillä. Myymälöiden ja ravintolan ovet olivat petsattuja tammiovia. Niiden edessä oli portaat hakatusta graniitista valmistunut osa 1941 valmistunut osa Julkisivu sisäpihalle. Kuva on 1950 lupakuva, ja siinä on pystyviivalla erotettu 1941 ja 1951 valmistuneet osat valmistunut osa on tässä piirustuksessa alkuperäisessä asussaan. Pihalle näkyy pääsiiven loiva pulpettikatto ja sivusiiven loiva harjakatto. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 15

16 Kellarikerroksen pohjapiirustus Piirustuksessa on Palo-Kansan hyväksymismerkintä. Kellarin seinissä käytettiin mahdollisesti hyväksi 1935 valmistuneen rakennuksen kellarin seinät ulkoseinän osalta. Ensimmäisen kerroksen pohjapiirustus Sekatavaraosasto kattaa suurimman osan myymälätilasta. Liha- ja maitomyymälät on järjestetty erillisiksi yksiköiksi oman sisäänkäynnin varaan sivusiipeen. Näyteikkunaseinän kantavia rakenteita ovat betonipilarit ja muualla tiilimuurit. Sivusiipi liittyy pääsiipeen vapaassa, kulmassa, joka on peräisin katujen linjoista. 16 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

17 Toisen kerroksen pohjapiirustus Lahdentien eli nykyisen Sibeliuksenkadun puoleiseen pääsiipeen sijoittuu ravintolasali, johon on oma kulku katutasosta, ravintolan keittiö, osuuskaupan konttori ja johtajan asunto. Kantavat seinät ovat tiiltä. Pääsiiven leikkaus A A ja sivusiiven leikkaus B B Piirustuksessa on Palo-Kansan hyväksymisleima. Pulpettikatto on piilotettu pääväylälle näkyvässä päädyssä päätyseinämän taakse. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 17

18 4 Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan vaiheet 4.1 Tontin rakentuminen Tässä luvussa on esitetty asemapiirrostasoiset muutokset ja jätetty esittämättä sisätilojen ja julkisivujen muutokset Pikku-Perheläksi kutsutun Osuuskauppa Perhelän noppamainen myymälä- ja asuinrakennus valmistui vuonna 1935 ja purettiin 1939 uudisrakennuksen tieltä Osuuskauppa Perhelän keskustoimipaikan uudisrakennus rakennetaan. Pihalle rakennettiin varasto Osuuskauppa Perhelän keskuskiinteistöä laajennettiin nykyisen Sibeliuksenkadun puolella. Uuteen osaan sijoittui OTK:n jalkinemyymälä sekä ravintolan laajennus Mannilantien puoleista siipeä korotettiin kerroksella, jolloin siitä tuli kolmikerroksinen. Mannilantien puoleiseen päätyyn rakennettiin tilapäinen puinen baarirakennus Helsingintien tielinjausta muutettiin 1958 asemakaavassa. Linjauksen myötä naapurirakennuksia purettiin ja Perhelän tontti pieneni. 18 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

19 tilanne 1941 Helsingintie 1939 purettu pikku-perhelä 1941 tai aikaisempi ei varmaa ajoitusta purettu rakenne Silkkitehtaankatu P tilanne tai aikaisempi Sibeliuksenkatu MANNILANTIE ei varmaa ajoitusta P lahdentie Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 19

20 tilanne tai aikaisempi Sibeliuksenkatu MANNILANTIE purettu rakenne P Lahdentie tilanne tai aikaisempi Sibeliuksenkatu MANNILANTIE P helsingintie 20 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

21 Keskustoimipaikkaa laajennettin rakentamalla tavaratalo Centrum. Sen sisätiloja valaisvat neljä suurta akryylikupolia, joista yhden alla oli Miljoonaportaikko, josta muodostui rakennusvaheen symboli. Mannilantien puoleiseen osaan sijoitettiin pohjakerrokseen siirtomaavarasto sekä leipomo- ja maito-osasto. Toiseen kerrokseen tuli toimistotiloja valmistunutta osaa Sibeliuksenkadun puolella korotettiin sisäänvedetyllä kerroksella, johon sijoitetettiin varastoja. Vanhat puurakennukset purettiin pihalta ja tontin eteläosasta Lahdentien puolelle rakennettiin nelikerroksinen hotelli-ravintola Sibeliuksenkadun puoleiseen julkisivu asennettiin kiilamainen osa, joka liitti rakennuksen rakenteilla olevaan Keskon liiketaloon. Perhelän 1941 valmistuneen osan Mannilantien julkisivuun asennettiin alumiinirakenne. Myös katutasossa tehtiin ikkuna- ja ovimuutoksia. Mannilantien ja Helsingintien kulmauksesta poistettiin vitriini ja tilalle rakennettiin myyntikioski. Hotellin pääsisäänkäyntiin tehtiin sadekatos Rakennusta korotettiin kerroksella tontin keskiosassa ja neljä suurta kattokupua purettiin. Rakennukseen tehtiin suurravintola Hummeri, joka ulottui korttelin läpi. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 21

22 4.2 Muutokset valokuvina Näkymä Asemanmäeltä ennen Perhelän keskustoimipaikan rakentamista 1920-luvulta. JKT. Näkymä Asemanmäeltä JKT. 22 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

23 Näkymä Asemanmäeltä kuvattuna postikorttiin luvulta. JKT. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 23

24 Kuva 1940-luvulta. Kuvassa näkyy funkis-rakennuksen suora pääty, joka kätkee taakseen pulpettikaton. JHA. KK:n jalkinemyyjien kurssilaisia tulossa Järvenpäähän Osuusliike Perhelän vieraaksi Etualalla näkyy vasta valmistunut laajennus, jonka alakertaan sijoittui jalkinemyymälä.ta. Yökuva vuosien väliltä. Mannilantien siipeä on korotettu, mutta 1941 valmistunut osa on vielä kaksikerroksinen. JHA. 24 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

25 Tavaratalon harjannostajaispäivänä otettu kuva Vanhat tontin eteläosan rakennukset näkyvät kuvassa. Kuvaaja: Vilho Laiho. JHA. Uusi tavaratalo ja hotelli-ravintola. Kuva 1960-luvun alusta. JHA. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 25

26 Vanha Perhelä valjastettiin tavaratalon sisäänkäynniksi JHA. Valtavat akryylikattokuvut 1960-luvun alussa. JHA 26 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

27 Taustalla Osuuskauppa Perhelän sisäpihan julkisivua. Kuvattu todennäköisesti JKT. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 27

28 4.3 Julkisivut ja leikkaukset Julkisivu luoteeseen Helsingin maantielle/helsingintielle/ Sibeliuksenkadulle/kävelykatu Jannelle Pikku-Perheläksi kutsutun Osuuskauppa Perhelän ensimmäisen toteutuneen osan pääjulkisivu. Rakennuksen suunnitteli KK:n arkkitehti Antero Pernaja Perhelän keskusmyymälän uudisrakennuksen suunnitteli KK:n arkkitehti Uki Heikkinen Keskuskiinteistöön tehdään huomattava lisärakennus. Uuteen osaan tulee OTK:n jalkinemyymälä, ravintolan lisä- ja varastotilaa. Entisen jalkinemyymälän paikalle saadaan kangasosastolle niin välttämättömät lisätilat. 28 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

29 Tavaratalon rakentamisen yhteydessä 1941 valmistunutta osaa korotettiin Sibeliuksenkadun puolella kerroksella, johon tuli varastotiloja. Pyrkimyksenä oli yhtenäistää Mannilantien ja Sibeliuksenkadun puoleisia julkisivuja saattamalla ne saman korkuisiksi Sibeliuksenkadun puolelle lisätään kiilamainen parveke, joka liittää julkisivulinjan rakenteilla olleeseen Keskon liiketaloon Liikerakennus saneerattiinn, näyteikkunat vaihdettiin. Uusi sisäänkäynti ei toteutunut tällaisena. Ovet vaihdettiin 1985 ja uudelleen 1986, jolloin sisäänkäyntiin liitettiin myös katos. Vuonna 1989 lisätyt, parvekkeelle johtaneet teräsrakenteiset ulkoportaat purettiin. Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo 29

30 Julkisivu koilliseen Silkkitehtaan kadulle/mannilantielle Vuoden 1938 luonnospiirustus Osuuskauppa Perhelän silloisen Silkkitehtaankadun puoleisesta rapatusta julkisivusta. Rakennus valmistui Kuvaan on myöhemmin hahmoteltu päälle korotusta Mannilantien siipeä korotettiin kerroksella, johon sijoitettiin 304 m² asuntoja. Rakennuksen päätyyn lisättiin tilapäinen puinen baarirakennus, jonka laajuus oli 180 m² Perhelää laajennettiin uudella tavaratalolla ja hotelli-ravintolalla. Mannilantien uudisosaan sijoitettiin pohjakerrokseen siirtomaavarasto sekä leipomo- ja maito-osasto. Toiseen kerrokseen tuli toimistoja. Vanhan osan räystäälle asennettiin mainosvyöhyke. 30 Osuuskauppa Perhelä Rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto ark-byroo

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1.

Alue sijaitsee n. 1 km kaupungin keskustasta itään. Osoite: Itsenäisyydenkatu 6 ja 8. Liite 1. XVII KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 314 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS- EHDOTUS. KARTTA NO 6680. (ITSENÄISWDENKATU 6 JA 8 ) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28. päivänä maaliskuuta 1988 päivättyä

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8445 XI Kyttälä. koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8445 XI Kyttälä koskee korttelin 168 tonttia no.1 YLA: 4.2.2014 Maankäytön suunnittelu I. Laakkonen 24.6.2013 tark. 13.1.2014 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

JOENSUUN INARINKULMA

JOENSUUN INARINKULMA JOENSUUN INARINKULMA Joensuun keskustan osayleiskaava & INARINKULMA Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö omistaa Joensuun kaupungin keskustassa, Niskakadun ja Torikadun kulmassa tontin 167-2-22-2, jossa

Lisätiedot

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta

Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Liite raporttiin Turtosen tilan inventointi Turtosen alueen säilynyt rakennuskanta Turtosen pihapiirissä on tällä hetkellä viisi rakennusta - päärakennus - aittarakennus - entinen sikala - kalustovaja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava

Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava Jyväskylän kaupungintalo peruskorjaus ja entistäminen SUOJELURAKENNUKSEN ERITYISPIIRTEET alustava 23.03.2010 Kaupungintalo on osa valtakunnallisesti merkittävää Jyväskylän Kirkkopuiston ja hallintokeskuksen

Lisätiedot

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS TARMONPOLKU 6 ASEMAKAAVAN MUUTOS Ote osoitekartasta. KOHDEALUE Asemakaavan muutosalue sijaitsee Pumminmäen kaupunginosassa Tarmonpolun varressa. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 4. Korttelin pinta-ala on

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS

LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS S E I N Ä J O E N K A U P U N G I N K I R J A S T O M A A K U N T A K I R J A S T O LAAJENNUSRAKENNUS APILA JA AALLON KIRJASTON PERUSKORJAUS KATSAUS SEINÄJOEN KIRJASTON LAAJENNUKSEN SYNTYHISTORIAAN APILAN

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta

TAMPEREEN KAUPUNKI Ympäristölautakunta IX KAUPUNGINOSAN KORTTELIN NO 144 TONTIN NO 66 ASEMAKAAVAN MUU TOSEHDOTUS. KARTTA NO 7264, JOTA EI TARVITSE ALISTAA YMPÄRISTÖMI NISTERIÖN VAHVISTETTAVAKSI. (SILTAKATU 17) Asemakaavan muutoksen selostus,

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus

Tapiolan koulu ja lukio peruskorjaus sijaitsee Tapiolassa osoitteessa Opintie 1 Sijaintikartta Arkkitehti Jorma Järven suunnittelema koulurakennus toteutettiin vuosina 1958-1960 Arkkitehti Heikki Koskela laajensi koulua vuosina 1967-1968

Lisätiedot

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia

Anjalankatu, asemakaavan muutos, rakennusinventointi Karttaliite. Alueen historia Karttaliite Alueen historia Salon kauppala 1943 Vuoden 1943 kartassa Anjalankadun (Anjalantie) varrella on rakennuksia, jotka sijoittuvat katulinjaan. Tontin takaosassa on talousrakennuksia. Terhinkadun

Lisätiedot

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011

Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Joulukuu 2011 Juha Rajahalme, rakennusarkkitehti AMK RakennusArkki RA Juankosken rakennuskulttuurin inventointi 2011 Inventoinnin tausta Juankosken keskustaajamassa

Lisätiedot

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116

FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) Pihkainmäen yhteismetsä 17.4.2008 Rakennuspaikkaselvitys 5873-C9116 FCG Planeko Oy Selostus 1 (8) ALUEEN MÄÄRITTELY:... 2 1. PERUSTIEDOT... 2 1.1. Suunnittelutilanne... 2 1.2. Maanomistus... 2 1.3. Rakennettu ympäristö... 2 1.4. Luonnonympäristö... 3 2. TAVOITTEET... 6

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS

Lääketehdas Oy STAR Ab:n vanha kiinteistö RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS Arkkitehtitoimisto Seija Hirvikallio Tuurnankatu 15 D 15 33270 TAMPERE p.0400-480761 email seija.hirvikallio@dnainternet.net y-tunnus 1140642-8 Tampereen Pienteollisuustalo Oy/Rakennusvaihe V Hankesuunnitelma

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ SASTAMALASTA MYYTÄVÄ KOHDE Sastamalassa, osoitteessa Harjukatu 8, sijaitseva teollisuuskiinteistö. Vammalan keskusta sijoittuu noin 1 km kohteesta pohjoiseen. Valtatie 12:sta

Lisätiedot

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19

A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 A-2619 Asemakaavamuutos Rautatienkatu 19 Keskustan kaavoituskohteiden k id yleisötilaisuus i 4.6.2014 kaavoitusarkkitehti Marja Mustakallio gsm 050 387 8708 marja.mustakallio@lahti.fimustakallio@lahti

Lisätiedot

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola

Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi / Esko Puijola Kylmäniemen kalasataman rakennushistorian inventointi 18.10.2011 / Esko Puijola Kalasataman nykyinen rakennuskanta vv verkkovaja 14 km kalamaja 2 pääasiallinen runkorakenne rakentamisvuodet harmaa hirsi

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Säilyneisyys ja arvottaminen

Säilyneisyys ja arvottaminen Raahen 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriallinen selvitys ja arvottaminen 4465-4288 Raahe 5. kaupunginosan korttelin 18 rakennushistoriaselvitys. Suunnittelukeskus Oy 1 Säilyneisyyden kriteerit

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Tupalantien kulma (tontit 137-16, 24 ja 25), asemakaavan muutos 7.3.2012 tark. 5.4.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro TEKNINEN 2067/2011, kaava U.10.02.03 Kaavatunnus 010096 MITEN VOI VAIKUTTAA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 10. 22.6.2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 1. kaupunginosan kortteli 10. Oheiselle kartalle on osoitettu

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA(MRL 63 )18.11.2009/tark.21.2.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan tarkistaa kaavatyön aikana tarpeen mukaan. TORPANTIE 33 Asemakaavan ja tonttijaon

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Kittilän kunta Atrin alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Rakentamistapaohjeet 15.5.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 RAKENTAMISTA KOSKEVAT OHJEET KAAVASSA... 2 3 KAAVIOKUVA... 4 4 ALUEEN RAKENTAMISTA

Lisätiedot

Lausunto MV/232/ / (3)

Lausunto MV/232/ / (3) Lausunto MV/232/05.03.00/2013 1 (3) 20.12.2013 Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy Ratakatu 19 00120 HELSINKI Viite Lausuntopyyntö 9.12.2013 Asia HELSINKI, Töölönkatu 28:ssa sijaitsevan rakennuksen ja tontin

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

Helsingin kaupungintalo, galleria

Helsingin kaupungintalo, galleria Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1.

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0.

Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennusvalvonta Rakennuslupa 2016-22 Sirkka Lamberg. Asuminen. 350.0 k-m 2. 0. Kauniaisten kaupunki PÄÄTÖSEHDOTUS Esittelijä 1 (5) Rakennuspaikka 235-4-45-9 Pinta-ala 1559.0 Eteläinen Heikelintie 4 02700 KAUNIAINEN Kaava Kaavanmukainen käyttötarkoitus Kaavanmukainen rakennusoikeus

Lisätiedot

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos

KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos KOHTEEN INVENTOINTIRAPORTTI Kiinteistö Oy Rauman Osuuskauppa, Tavaratalo Sokos Kunta: Rauma Kylä/kosa: (Vanha Rauma) Sijainti: Karjalankadun, Nortamonkadun ja Pipanpolun rajaama kortteli, 26100 RAUMA Kiinteistötunnus:

Lisätiedot

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET

OLMALANPELLON RAKENNUSTAPAOHJEET Liite YLIVIESKA OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET..0 KKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY OLMALANPELLON RAKENNUSTHJEET ALUEEN KTTA KALAJOKI NIEMELÄNKYLÄNTIE 0 SAVELANTIE NOPPUISTO OLMALANRANNANKA ULPUKANKA KUMINAKA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.5.2008 KAUPPI KORTTELIT 880 4 JA 881 26, 27 JA 28, TEISKONTIE 33 JA KUNTOKATU 4 (TAMK JA PIRAMK, LISÄRAKENTAMINEN) SEKÄ KATU-, PUISTOJA PYSÄKÖINTIALUETTA.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos nro 002014, Pakkala (51) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANTAAN KAUPUNKI 17.4.2008 Kaavamuutoksen hakija Vantaan seurakuntayhtymä on 4.12.2007

Lisätiedot

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10

(Täyttää valokulma vaatimuksen, RakMK G1) Tontin raja 10 683 5 943 4 740. (> 8000mm, Täyttää palomääräykset) +103.10 +103.10 Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 4.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 3.asuinkerros Mahdollinen näkymä naapurin asuinrakennuksesta, 2.asuinkerros +118.60 +115.50

Lisätiedot

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS

MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS MYYDÄÄN VARIKKOKIINTEISTÖ KAUPPAKATU 69 VARKAUS Helsinki. Y-tunnus 1048559-0 Kauppakatu 69, 78200 Varkaus Myyntikohde: Myyntikohteena on varikkokiinteistö, jolla sijaitsee noin 1 842 kem 2 toimisto- ja

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos

Tampereen Sokoksen asemakaavan muutos 1 (6) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tampere / J.Mäkelä 3.4.2007 TÄMÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ON OLLUT NÄHTÄVILLÄ 13.4.-4.5.2007 Yhdyskuntalautakunnan kuulutuksella 12.4.2007 Asemakaavan

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA

MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYDÄÄN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TOIMITILOJA KANNUKSESTA MYYTÄVÄ KOHDE Myynnin kohteena on Kannuksessa sijaitseva määräala noin 3,4 ha kiinteistöstä 217-404-7-29 rakennuksineen. Kohteen osoite on Silmäjärventie

Lisätiedot

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(5) KORTTELIT 304 JA 306 / LINJA-AUTOASEMA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.11.2011 PROJ.NRO 211 Asemakaavan muutos korttelit 304 ja 306, sekä niihin liittyvät puistoliikenne-,

Lisätiedot

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN

KESKUSTAN KORTTELIN 0301 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN Tekninen lautakunta 74 01.04.2008 Kaupunginhallitus 108 14.04.2008 Tekninen lautakunta 118 17.06.2008 Kaupunginhallitus 226 11.08.2008 Kaupunginhallitus 235 25.08.2008 Tekninen lautakunta 98 21.09.2010

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavan suojelumääräykset Villingissä ja suojelukohteet Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto SUOJELUMÄÄRÄYKSEN PERUSTELUT - rakennustaiteellinen arvo - kulttuurihistoriallinen arvo - maisemakulttuurin

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti)

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) Tekninen lautakunta 427 09.12.2015 Kaupunginhallitus 515 14.12.2015 Kaupunginhallitus 56 15.02.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 4 Pallo-Tyysterniemi, kortteli 14, tontti 4 (Pallon päiväkoti) 1065/10.02.03.00/2015

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus

Rakentamistapaohjeet. Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen. Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus Rakentamistapaohjeet Terveyskeskuksen tontti ja siihen liittyvä uusi pientaloalue, 5. Kuninkainen Huittisten kaupunki Tekninen palvelukeskus 2 YLEISTÄ Rakentamistapaohjeiden tarkoitus on täydentää asemakaavakartalla

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015)

Pallomäenkuja. Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 69 Pallomäenkuja Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra / v m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 40094 30 Pallomäenkuja 10 506 180 valmis 4 117 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm:

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy

Asumisoikeusyhdistys ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6. Suomen Omakoti. Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Esitteen kuvat: POOK Arkkitehtitoimisto oy ALPPIKYLÄ REPPUKATU 4-6 Esite 03 2016 Arkkitehdin näkemys: mittasuhteet, materiaalit, kodinkoneet eivät välttämättä vastaa

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ

SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ SENAATTI MYY: MAAKAARENKUJA 2, HELSINKI RAKENNUSPAIKKA HELSINGIN VIIKISSÄ Sisällysluettelo Senaatti-kiinteistöt, Maakaarenkuja 2 SISÄLLYSLUETTELO LENTOKENTTÄ VANTAA 1. Johdanto 2. Kohteen yleistiedot 3.

Lisätiedot

Tontin pinta-ala: 2082m2

Tontin pinta-ala: 2082m2 Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Kiinteistölautakunta To/2 26.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 38 Esitys kaupunginhallitukselle Pasilan konepajan alueen suunnitellun toimistotontin varaamiseksi Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle (Vallila, tontti 22392/1)

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö.

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ sallitaan myös muu toimistokäyttö. Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 4 Poikkeamishakemus (Kuntatalo Oy, Kallion tontti 11303/3, Toinen Linja 14) HEL 2014-015224 T 10 04 01 Rakvv 11-3839-14-S Päätösehdotus Hakija Rakennuspaikka

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA UUSIKYLÄ II J ASEMAKAAVAN MUUTOS OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA (KAAVA-ALUEEN RAJAUS) JA ILMAKUVA 1 Teema: Forssa Tasot:

Lisätiedot