EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN RÄSKIN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN RÄSKIN ASEMAKAAVA-ALUEELLA"

Transkriptio

1 EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN RÄSKIN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Kuntien Ilmastokonferenssi 2014, sessio Kaavoituksen keinot Tampere Esa Partanen energia- ja ilmastoasiantuntija Kotkan kaupunki, kaupunkisuunnittelu Esa Partanen - Räski 1 Sisältö Räski yleistä Ekotehokkuuden arviointi Ekotehokkuuden edistäminen: kaavamääräykset rakennustapaohje tontinluovutus rakentajien koulutus Yhteenveto Esa Partanen - Räski 2 1

2 KARHULA KARHU- VUORI Räski KOTKAN- SAARI Esa Partanen - Räski 3 Kotkan kaupunkisuunnittelu 2013 Räski 1 asemakaava Kaava lainvoimainen kesällä 2013 Kotkan merkittävin 2010-luvun uusi pientaloalue Omakotitaloja 101 tonttia, erillispientalot (AO) Rivitaloja 8 tonttia (AP) kem2 josta AO 67 %, AP 33 % Asukkaita n. 800 Kaavan aineistot: > kaupunginvaltuuston kokous Esa Partanen - Räski 4 2

3 Räskin energiatehokkuusteema taustoja (1) Jo alueen yleiskaavoitustyössä (n ) otettu yhdeksi teemaksi luoda alueelle edellytyksiä ekologisille ratkaisuille Kotkan kaupunkisuunnittelussa ollut tavoite luovuttaa tontteja ekologisin perustein Taustalla Kotkan kaupunkistrategian kohta Ekologinen kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen. Tavoite budjetissa 2013: Tontteja luovutetaan ekotehokkuuden perusteella Tavoitetaso 2013: Valmistellaan vähintään yksi ekotehokkuusperusteinen luovutushanke Energia- ja ilmastoasiantuntija-tehtävä kaavoituksessa käynnistyi kaavan valmisteluvaiheessa (kesä 2013) Esa Partanen - Räski 5 Räskin energiatehokkuusteema taustoja (2) Energiatehokkuus-teemaa valmisteltu yhteistyössä: Kotkan kaupunki, kaupunkisuunnittelu (kaavoitus + maanhankinta ja -luovutus) Kotkan kaupunki, rakennusvalvonta Kymenlaakson energianeuvonta Kotkan Energia Oy Valmistelussa haettu hyviä pientaloalueiden ekotehokkuusesimerkkejä muulta Suomesta (mm. Porvoo, Tampere, Oulu) sovitettu Kotkan olosuhteisiin Esa Partanen - Räski 6 3

4 Räski ekotehokkuus Asemakaavavaihe (1) Asemakaavan luonnoksesta tehtiin ilmastovaikutustarkastelu (syksy 2012); osana maankäytön ekotehokkuusarviointi-työkalun (Ecocity Evaluator) testausta *rakentamisen päästöt jaettu 50 vuodelle Koko tarkastelu: e/21675_raski1_ilmastovaikutustarkastelu_tarkistettu pdf Esa Partanen - Räski 7 Liikenteen päästöjen vertailu Ote tilinpäätöksestä 2013; budjetointia käytetään Kotkan ilmasto- ja energiaohjelman seurantatyökaluna Ilmasto- ja energiatyöryhmä

5 Kotkan uusien asuntokohteiden liikenteen päästöjen (CO2ekv) vertailu. Mukana kesällä 2013 kaavoituksessa olleet asuinalueet. Vertaillaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-ekv) alueen uuden rakennuskannan asukasta kohden vuodessa Laskennassa käytettiin VTT:n kehittämään Kurke-työkalua. perustuu: sijainti yhdyskuntarakenteessa +suhteessa palveluihin, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteet. kuvan skaalat / luokat sekä esitystapa kehitetty itse Kuvassa poikkeamat keskiarvosta keskiarvo laskettiin ilman Karhulanniemeä, jonka tulos eniten suuntaa antava suunnitelmien varhaisen vaiheen vuoksi Ilmasto- ja energiatyöryhmä Kokemuksia: Työkalu suositeltavan helppo etenkin (pienen) kaavan liikenteen päästöjen arviointiin/vertailuun Työkalu ladattavissa: ene.aalto.fi/fi/tutki mus/kurke/ Esa Partanen - Räski 10 5

6 Kotkan uusien asuntokohteiden liikenteen päästöjen (CO2ekv) vertailu. n. 90 as n. 65 as n. 35 as n. 600 as n. 800 as n. 200 as n. 220 as n. 480 as Räski: mm. sijainti ei ole kovin hyvä liikenteen päästöjen kannalta Kaupungin maanomistus käytännössä ohjannut alueen valinnan Ilmasto- ja energiatyöryhmä Alueiden vertailussa käytetyt valinnat Tommonpolku Räski1 Veikkola Munsaari Katariinankall io Hovinsaari, Valkamakatu Satamakatu, Kotka Aluetyyppi taajama-alue taajama-alue taajama-alue taajama-alue taajama-alue taajama-alue taajama-alue Vallitseva rakennustyyppi Aluetehokkuus (kerrosala/kohdealuee n pinta-ala) Liikennevyöhyke Etäisyys päivittäistavarakaupp aan Etäisyys supermarkettiin (>1 000 myynti-m 2 päivittäistavarakaupassa) Etäisyys hypermarkettiin (>5 000 myynti-m 2 päivittäistavarakaupassa) Etäisyys ala-asteen kouluun pientaloalueet pientaloalue pientaloalue pientaloalue pientaloalue kerrostaloalue kerrostaloalue kerrostaloalue 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 yli 0,4 yli 0,4 Yli 0,4 keskustan joukkoliikennevyöhyke keskustan keskustan autovyöhyke autovyöhyke autovyöhyke jalankulkuvyöhyke reunavyöhyke reunavyöhyke 1 km 2 km 5 km 2 km 2 km 250 m 500 m ei ei 1 km ei vyöhykkeellä ei vyöhykkeellä 1 km 500 m vyöhykkeellä vyöhykkeellä ei ei ei ei 1 km ei vyöhykkeellä ei vyöhykkeellä vyöhykkeellä vyöhykkeellä vyöhykkeellä vyöhykkeellä 500 m 2 km 1 km 2 km 2 km 250 m 1 km Etäisyys käytetyimmälle joukkoliikenteen 300 m m 1 km 3 km 500 m 1 km 300 m 500 m 500 m 1 km 100 m 300 m 100 m 300 m pysäkille 6

7 Alueiden vertailussa käytetyt tarkemman tason valinnat Ratkaisut Tommonpolku Räski1 Veikkola Munsaari Katariinankallio Hovinsaari, Valkamakatu Satamakatu, Kotka Erilliset pyörätiet ja kunnolliset pyörien pysäköintitilat Keskitetyt autojen pysäköintiratkaisut Hyvät Hyvät Ei ole Kohtuulliset Hyvät Hyvät Hyvät Ei huomioitu Ei huomioitu Ei huomioitu Ei huomioitu Ei huomioitu Ei huomioitu Ei huomioitu Lähijunien asema alueella Ei ole alueella Ei ole alueella Ei ole alueella Ei ole alueella Ei ole alueella m m Lähikauppa, lasten päivähoitotilat ja ala-aste 400 m etäisyydellä Tiheät ja laadukkaat bussi- ja ratikkalinjat Tiheät, laadukkaat ja turvalliset kävelyreitit 1/3 Ei ole Ei ole Ei ole 1/3 Kaikki 400 m Ei ole Hyvä Hyvä Kohtuullinen Kohtuullinen Kohtuullinen Erinomainen Erinomainen Hyvä Kohtuullinen Ei ole Kohtuullinen Hyvä Hyvä Hyvä bussilinjat: hyvät bussilinjat menevät noin 1-2 km päästä, tämä on toki ongelma (näkyy aiemmin autovyöhyke-valinnassa + etäisyys pysäkille) Räski Asemakaavamääräykset Kaukolämpö ja lämmitysratkaisut Kaukolämpöön liittymisvelvoite (Asemakaavamääräys, MRL 57a ) Kotkan Energia Oy harkitsi kaavoitusvaiheessa pitkään laajentaako verkkoa alueelle vai ei (kannattavuuslaskelmat) Kotkan kaukolämmössä uusiutuvan energian osuus on korkeampi kuin Suomessa keskimäärin Kotkan Energia Oy:n kaukolämmön lähteissä Uusiutuvan energian osuus 47 % (2012), biopolttoaineet + jätepolttoaineen uusiutuvan osuus). 2013: UE-osuus 58 % Ilmastovaikutusarvioinnissa kaukolämpö ja toinen perusvaihtoehto (talokohtainen maalämpö) antoivat suunnilleen saman tuloksen riippuu paljon käytettävästi maalämmön kuluttaman sähkön päästökertoimesta Velvoite joustaa (automaattisesti, MRL) siten, että voi tehdä myös muun, uusiutuviin perustuvan lämmitysratkaisun (esim. maalämpö tai pellettikattila) näin ohjataan korkeaan uusiutuvan energian osuuteen alueen lämmityksessä jousto kerrottu kaavaselostuksessa tontinluovutusehtoihin ei tule myöskään velvoitetta liittyä kaukolämpöön Esa Partanen - Räski 14 7

8 Kaukolämpömääräys: Kaavamääräys: Kaavaselostus: Esa Partanen - Räski 15 Kaukolämmön tuotannon polttoaineet 2013 Kotka: Vrt. koko Suomi keskimäärin: Uusiutuvan energian osuus 58 % (bio + jätteestä n. 50 %) (2012: 47 %) UE osuus n. 31 % (sis. Lähde: Kotkan Energia Oy Lähde: siihen liittyvä sähkö) Esa Partanen - Räski 16 8

9 Kaukolämpöyhtiö (Kotkan Energia Oy): kaukolämpöverkon energiatehokkuus Kotkan Energia Oy kokeilee Räskissä kannustetta lyhyeen liityntäputkeen liittymämaksujen alennuksella Käytännössä voi vaikuttaa lämmönjakohuoneen sijoitukseen lähelle tietä. Edistetään alueen kaukolämpöverkon energiatehokkuutta (verkostohäviöt) Räski 1 Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkko 2013: Esa Partanen - Räski 17 Räski Asemakaavamääräykset (2) Polkupyöräilyn edistäminen hyvien säilytysolosuhteiden myötä Asemakaavamääräys asiasta Edistää polkupyöräilyä (= liikenteen päästöt / energiatehokkuus) Riittävät polkupyörien säilytyspaikat eivät ole itsestäänselvyyksiä. Kotkassa määräystä käytetty sittemmin yhdessä kerrostalokaavassa (2ppp/asunto) Tarkennus pyöräpaikkojen laadusta + hyvästä sijoituksesta puuttuu (vrt. Porvoo Toukovuoren ak) Esa Partanen - Räski 18 9

10 Räski ekotehokkuus rakennustapaohjeessa Ohje sitova: Esa Partanen - Räski 19 Rakennustapaohjeet Johdanto: yleistä motivointia energiatehokkuuteen sis. linkkejä energianeuvontaan Passiivinen aurinkoenergia sekä jäähdytys neuvotaan / annetaan vinkkejä Aktiivinen aurinkoenergia Pyritään mahdollistamaan aurinkoenergia: Rakennusten katoille ja talousrakennusten julkisivuihin voidaan sijoittaa aurinkopaneeleja sähköntuotantoon ja aurinkokeräimiä lämmöntuotantoon Laajojen aurinkopaneeli/-keräinjärjestelmien optimaalista asennusta varten voidaan mahdollisesti poiketa kohdassa 4.3 määritellystä kattojen kaltevuuskulmasta. Takat ja puukiukaat: Suositellaan takkavarausta ja puukiuasta. Joutsenmerkki-suositus (hiukkaspäästöt) Esa Partanen - Räski 20 10

11 Rakennustapaohjeet Epäsuorasti ekotehokkuutta edistäviä: Suunnittelun korostus / kannustaminen Hyvä suunnittelijan laatima suunnitelma maksaa itsensä takaisin parempana lopputuloksena sekä kustannussäästöinä. Muunneltavuus Rakennuslupapiirustuksissa tulee esittää, kuinka huonelukua on mahdollista lisätä joko laajentamalla rakennusta tai jakamalla tiloja. Esa Partanen - Räski 21 Kotkan omakotirakentajille suunnattu nettikysely, alkusyksy 2013: Kysymykset: 1. Oletko kiinnostunut rakentamisesta Räskiin? 2. Jos rakennat omakotitalon, kuinka paljon sinua kiinnostavat energiatehokkuusasiat? 1. Erittäin paljon, asialla on vaikutusta investointipäätöksiini rakentamisessa 2. Melko paljon, otan todennäköisesti energia-asioita huomioon taloratkaisua suunnitellessa. 3. Jonkin verran, energia-asioista on kiva kuulla tietoa, mutta tuskin tiedolla on merkitystä taloratkaisussani. 4. En mieti energia-asioita taloratkaisussani. Esa Partanen - Räski 22 11

12 Kotkan omakotirakentajille suunnattu kysely, alkusyksy 2013: tekstiä = Loi perusteita energiateeman edelleen esillä Esa Partanen - Räski 23 pitämiseen (tontinluovutusvaiheen valmistelu) Räski energiatehokkuus Tontinluovutusvaihe Tontinvuokrassa kannuste erityisen energiatehokkaille taloille Ajatus: lämpöhäviö sekä E-luku* selvästi alla määräysten minimitason. Toimii sekä energiatehokkuuden että uusiutuvan energian kannusteena Ajatuksena mukailla Tampereen mallia: jos E-luku -30 % alle minimitason, 5 vuoden ajan 50 % alennus tontinvuokrassa, alkaen lopputarkastuksesta. Sisältö menossa lautakuntakäsittelyyn touko-kesäkuussa 2014 Valmistelussa oli aluksi ajatus Ekokorttelista jossa tietyt kriteerit ja esim. kevennetty kaukolämpö-kehitysalue laajeni kannusteeksi koko alueelle mm. kaukolämpö-asian vuoksi mahdollinen kehitysalusta-ajatus edelleen mukana mahdollisuutena *Taustaa E-luvusta: E-luku huomioi kulutuksen (kwh/m2) sekä rakennukseen tuotavat energiamuodot (kertoimet). Energiamuotojen kertomia; kaukolämpö 0,7, sähkö 1,7, uusiutuvat (talossa käytettävät polttoaineet, esim. pelletti) 0,5. Maalämpö: 1,7/noin 3 = noin 0,57. Aurinkoenergia: vähentää ostoenergiaa. Esa Partanen - Räski 24 12

13 Energiatehokkuuden merkitys: Ote Räskin ilmastovaikutustarkastelusta Skenaariot: Puurakentaminen: 100 % puurunko ja julkisivu (lähtöarvio 60 %) Energiatehokas rakentaminen: energiankulutus noin 35 % alle minimitason (tässä oletuksena maalämpö lämmityksessä, päästövähenemä suunnilleen sama myös muilla lämmitysmuodoilla) Tehokas joukkoliikenne: arvioitu että 10 Esa % Partanen henkilöautoliikenteestä - Räski linja-autoliikenteeseen 25 Räski energiatehokkuus Tontinluovutusvaihe Rakentajille tarjotaan energiakoulutuspaketti Sisältää myös sisäilma- sekä kosteudenhallinta-asiat Periaate: Koulutus heti kun tonttien saajat ovat tiedossa 1. vaiheen aikataulu: (noin 40 % rakennusoikeudesta) Tontit ovat haettavissa , arvonta suoritetaan pe Koulutus seuraavilla viikoilla, 1 ilta / viikko: 16.9., 23.9., Luonnos sisällöksi: 1. ilta: rakentajille yleisilta 2.ilta: energiatehokkuus 3. ilta: kosteudenhallinta Esa Partanen - Räski 26 13

14 Rakentajien tueksi - karkea aurinkoenergiapotentiaali Tarkastelu jo asemakaavavaiheessa? = mahdollisuuksien mukaan vältetään noin eteläpohjois-suuntaisia harjoja Esa Partanen - Räski 27 Räskin jälkeen: ilmastoasioiden arviointitaulukko kaavaselostukseen Taulukko. Energia- ja ilmastoasioiden huomiointi kaavassa Asia Arvio* Perustelut arviolle ja lisätietoja Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen (vähentää liikenteen päästöjä) Sijainti yhdyskuntarakenteessa sekä mm. palveluiden ja asumisen välisen sijoittumisen suhde Alueen joukkoliikenneyhteydet / olosuhteet Reittien tiheys ja sujuvuus (yhteydet keskeisiin kohteisiin) Etäisyydet ja yhteydet pysäkeille. Kävelyn hyvien olosuhteiden huomiointi Reittien turvallisuus ja kattavuus Pyöräilyn hyvien olosuhteiden huomiointi Reittien ehjyys ja innostavuus Polkupyörien pysäköinti Kestävien energiaratkaisujen mahdollistaminen Kaukolämmön mahdollisuus (mm. kaukolämpöverkon läheisyys & aluetehokkuus vaikuttavat) Maalämmön mahdollisuus (pieni tontti ja sijainti pohjavesialueella voivat estää) Aurinkoenergian mahdollistaminen (mm. harjasuunnat) *asteikko: 0 toteutuu heikosti, 1 toteutuu kohtalaisesti, 2 toteutuu hyvin, 3 toteutuu erinomaisesti,? ei arvioitavissa/ei arvioitu Tilanne 5/2014: ym. arviointitaulukkoa ollaan ottamassa testikäyttöön kaavoissa Esa Partanen - Räski 28 14

15 Räskin suunnitelmalle tunnustusta: Vuoden uusiutuva energiateko 2013 Kilpailu: haettiin uutta/saneerattavaa asuinaluetta, jossa edistetään uusiutuvaan energiaa. siutuva_energiateko_kilvassa_voiton_vei_kotka.5874.news Esa Partanen - Räski 29 Vuoden uusiutuvan energiateko palkinto Perusteluita: Raati arvosti selkeätä ja konkreettista suunnitelmaa, joka on tehty kaupungin näkökulmasta. Lisäksi kiiteltiin toimintamallin helppoa monistettavuutta. Kaupunki haluaa käyttää palkintorahat rakentajille suunnattuun koulutukseen, jossa käsitellään energiatehokkuuden rinnalla myös sisäilma- ja kosteudenhallinta-asioita, mitä raati arvosti erityisesti kertoo raadin työtä vetänyt Iiris Lappalainen Motivasta news Esa Partanen - Räski 30 15

16 Energiatehokkuus-teema tonttimarkkinoinnissa: Räskin yksi teemoista on energiatehokkuus. Alue voitti Motivan uusien alueiden Vuoden uusiutuva energiateko pääpalkinnon. Syksyllä 2014 järjestetään mm. Räskin rakentajille energiatehokkuus- ja kosteudenhallintakoulutusta koultus Esa Partanen - Räski 31 Räski 1 ekotehokkuustoimet, yhteenveto Kaavaan: aurinkoenergian mahdollistaminen, polkupyöräpysäköinti Energiatehokkuustiedon tarjoaminen rakennustapaohjeessa Kaavan ilmastovaikutustarkastelu(t) Kaavaan kaukolämpövelvoite, josta joustoa muihin UEpohjaisiin Vastuutahot Kaavoitus (ja rakennusvalvonta) Kaavoitus (- rakennusvalvonta) Kaavoitus Kaavoitus, rakennusvalvonta + kaukolämpöyhtiö (Kotkan Energia Oy) Aikataulu Kaavan valmisteluvaihe Kaavan valmisteluvaihe Kaavan valmisteluvaihe Kaavan valmisteluvaihe Energiatehokkuuskannuste tontinvuokrassa Maaomaisuudenhallinta (maan hankinta ja luovutus) ja rakennusvalvonta Ennen tontinluovutusta Kaukolämpöverkossa energiatehokkuuskannuste (lyhyt liityntäputki) Kaukolämpöyhtiö (Kotkan Energia Oy) Ennen tontinluovutusta Rakentajien energiakoulutus Rakennusvalvonta (+kaavoitus) Markkinointi: Ennen tontinluovutusta Toteutus: heti tontinluovutuksen Esa Partanen - Räski jälkeen 32 16

17 KIITOKSIA! Lisätietoja: Esa Partanen energia- ja ilmastoasiantuntija, DI Kotkan kaupunki Kaupunkisuunnittelu/kaavoitus p esa.partanen(ät)kotka.fi Merikaupunki Kotka : Esa Partanen - Räski 33 17

EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA

EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA EKOTEHOKKUUDEN EDISTÄMINEN KOTKAN KAUPUNKISUUNNITTELUSSA Ympäristöystävällistä energiaa- tapahtuma, 6.6.2014 / Kotka EU sustainable energy days event Esa Partanen energia- ja ilmastoasiantuntija Kotkan

Lisätiedot

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta

Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta 30.11.2012 1 / 59 Kunnallisten rakennushankkeiden kestävät energiaratkaisut aluenäkökulmasta Pekka Lahti, Mari Sepponen & Mikko Virtanen VTT Tutkimusraportti VTT-R-07915-12 Espoo 30.11.2012 30.11.2012

Lisätiedot

Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu

Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu Tampereen kaupunki Konsernihallinto Kaupunkiympäristön kehittäminen Ojalan osayleiskaavan luonnosvaihtoehtojen ekotehokkuusvertailu 20.05.2011 WSP Finland Oy Heikkiläntie 7, FI-00210 HELSINKI +358 207

Lisätiedot

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa

Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02432-14 Tampereen OKRA-hankkeen yhteenveto Suositukset ERA17-toimintamalliksi kaupunkikehitysprosessissa Kirjoittaja: Luottamuksellisuus: Tarja Häkkinen ja Miimu Airaksinen Julkinen

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Loppuraportti 27.2.2013 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI RAPORTTI 16USP0011 25.5.2011 LOHJAN KAUPUNKI TAAJAMAOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN ILMASTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1 Esipuhe Lohjan kaupungin toimeksiannosta Pöyry Finland Oy on laatinut selvityksen Lohjan taajamaosayleiskaavaluonnoksen

Lisätiedot

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS Keskustan osayleiskaava 2030 1 (28) PYSÄKÖINTINORMISELVITYS JA EHDOTUS / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE Yleissuunnittelu Suomen kaupungeissa keskustellaan tällä hetkellä vilkkaasti

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue

ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue ASEMAKAAVAN MUUTOS Kotkan kaupunki, 7. kaupunginosa Hovinsaari, kortteli 712, osa kortteleita 13, osa Yrjönkatua, Kalevanpuisto ja puistoalue KAAVA NRO 0714 Kaupunkisuunnittelu KALA Sisällys KAAVA NRO

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITTELUALUEEN LÄHTÖTIEDOT... 4 2.1 Sijainti... 4 2.2 Lähtötiedot... 4 3 KAAVARUNGON SUUNNITTELUN VAIHEET... 6 4 ENERGIANKÄYTÖN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 HAMINAN KAUPUNKI; USIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä

ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä ASEMAKAAVOITUKSEN TYÖKALUT ENERGIATEHOKKAASEEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN Case: Hiukkavaaran ekokylä Diplomityö Oulun yliopisto Arkkitehtuurin tiedekunta Valvoja: professori Helka-Liisa Hentilä Ohjaaja:

Lisätiedot

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö

Energiatehokkuus. Ilmastostrategia. Kuntien energiaohjelma. Uusiutuva energia. Liikkumisen ohjaus. Asukasyhteistyö Uusiutuva energia Asukasyhteistyö Kuntien energiaohjelma Liikkumisen ohjaus Ilmastostrategia Energiatehokkuus Siuntion kuntakeskuksen energialinjaukset Yhteenvetoraportti 1/2011 Siuntion kuntakeskuksen

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelman taustaraportti Tapio Ojanen Taitto PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A196 * 2012 ISBN 978-951-637-201-6 ISSN 1237-6507 Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiaohjelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020

Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Vantaan kaupungin kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitelma vuosille 2010-2020 Tekijät : Timo Kuusiola ja Leena Maidell-Münster Taitto. Tina Kristiansson Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 1. KOTKANSAARI KANTASATAMA (0314) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 2.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

KUOPION KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ RAPORTTI 16WWE0924 22.6.2011 FIN 600 500 400 C02 ekv.-tn/a 300 200 100 0 Tavoite HPN2 ja 3 HPN3 ja 4 Päästövähenemätavoite Ajoneuvoteknologian kehitys Uudis- ja korjausrakentaminen Maankäytön kasvualueiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA

PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA PÄIJÄT-HÄMEEN ILMASTO- JA ENERGIAOHJELMA Taustaraportti, luonnos 12.12.2011 LUONTO LIIKENNE ENERGIA TEOLLISUUS TUULIVOIMA PÄÄTÖS SUUNNITELMA KASVU TAHTO KAASU OHJELMA ILMASTO LÄMPÖ LUONNONVARAT AURINKO

Lisätiedot