Mahdollisuuksien talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuuksien talo"

Transkriptio

1 Mahdollisuuksien talo Hakijan opas

2 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 7 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 9 Ammatillinen peruskoulutus 11 Tukea opiskeluun 19 Koulutuskokeilu 21 Tutustuminen Validia Ammattiopistoon 22 Haku opiskelijaksi 23 2

3 VALIDIA AMMATTIOPISTO Mahdollisuuksien talo OPISKELU VALIDIA AMMATTIOPISTOSSA Tässä hakijan oppaassa on tietoa sinulle, joka haet ammatilliseen perustutkintoon tai valmentavaan koulutukseen, ja tarvitset erityistä tukea opintoihisi. Validia Ammattiopisto on Mahdollisuuksien talo. Mahdollisuuksien talo tarjoaa yksilöllistä ja tuettua opiskelua. Tavoitteemme on, että jokaisella opiskelijalla on samanarvoinen mahdollisuus osallistua opiskeluun. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. HOJKSiin kirjataan kaikki opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ylös. Meillä on paljon osaavia opettajia, avustajia, ohjaajia sekä opetuksen tukipalveluissa ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka auttavat sinua omassa ammatillisessa tavoitteessasi. Validia Ammattiopistossa on esteetön opiskeluympäristö, esimerkiksi jokaisen on helppo kulkea paikasta toiseen. Validia Ammattiopisto järjestää ammatillista erityisopetusta perustutkintoihin sekä valmentavaa koulutusta Järvenpäässä. Valmentavaa koulutusta on myös Kotkassa. Koulutustarjontamme on monipuolinen. Opiskeluvaihtoehtoja on runsaasti. Validia Ammattiopisto tarjoaa myös ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluja. 3

4 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA Ammatilliseen koulutukseen on tulossa useita uudistuksia, jotka liittyvät oppilaitokseen hakemiseen sekä opetuksen järjestämiseen. Kevään 2015 opiskelijahaku toteutetaan sähköisesti erityisopetuksen haussa opintopolku.fi-sivuston kautta Hakemi sesta tiedote taan tarkemmin ammattiopiston nettisivuilla Valmentava koulutus ja ammatillinen perustutkintokoulutus ovat myös uudistumassa. Nykyiset valmistavat koulutukset (ammattistartti, maahanmuuttajien valmistava koulutus ja kotitalousopetus) ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava 1) yhdistetään Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaksi (VAL- MA) -koulutukseksi. Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat työelämälähtöisemmiksi ja joustavimmiksi. Keskeisenä periaatteena on osaamisperusteisuus. Vaadittavan osaamisen hankkimiseen kuluva aika voi vaihdella opiskelijoittain, joten opintopolku voi muodostua aiempaa yksilöllisemmin. Koulutustarjontaan ja hakemiseen voi tulla vielä muutoksia oppaan painamisen jälkeen, koska moni asia on esimerkiksi Opetushallituksessa edelleen keskeneräisenä tai valmisteilla. Seuraa nettisivujamme, jonne päivitämme viimeisimmän tiedon: 4

5 HAKIJAN OPAS KOULUTUSTARJONTA Validia Ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, joka järjestää ammatillista peruskoulutusta sekä valmentavaa koulutusta. Koulutamme nuoria ja aikuisia, joilla on erityisen tuen tarve opiskelussaan. Opiskelijoita on noin 600. Voit opiskella ammatillisen perustutkinnon ja valmistua yhteen seuraavista ammateista: ajoneuvoasentaja datanomi hienomekaanikko kiinteistönhoitaja kodinhuoltaja kultaseppäalan artesaani kuva-artesaani merkonomi pienkonekorjaaja toimitilahuoltaja varastonhoitaja 5

6 HAKIJAN OPAS KOULUTUSTARJONTA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (60 OSP) JÄRVENPÄÄ TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS (60 OSP) JÄRVENPÄÄ JA KOTKA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS (180 OSP) JÄRVENPÄÄ Koulutusala Tutkinto ja koulutusohjelma Tutkintonimike Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Matkailu-, ravitsemisja talousala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kuvallisen ilmaisun perustutkinto graafisen suunnittelun osaamisala Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto käytön tuen osaamisala Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto kotityöpalvelujen osaamisala puhdistuspalvelujen osaamisala Autoalan perustutkinto autotekniikan osaamisala moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala Kiinteistöpalvelujen perustutkinto kiinteistönhoidon osaamisala Kone- ja metallialan perustutkinto valmistustekniikan osaamisala Logistiikan perustutkinto varastopalvelujen osaamisala Liiketalouden perustutkinto asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Kuva-artesaani Kultaseppäalan artesaani Datanomi Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Ajoneuvoasentaja Pienkonekorjaaja Kiinteistönhoitaja Hienomekaanikko Varastonhoitaja Merkonomi 6

7 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Nykyisiä valmistavia koulutuksia (ammattistartti, maahanmuuttajien valmistava koulutus ja kotitalousopetus) sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutusta (valmentava 1) ollaan yhdistämässä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (VALMA), jonka on tarkoitus alkaa elokuussa Tarkoituksena on muodostaa perusopetuksen ja ammatillisen perusopetuksen nivelvaiheeseen selkeämpi ja yhtenäisempi opiskelija- ja työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus, joka joustavasti linkittyy perustutkintokoulutukseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Koulutus mahdollistaa opiskelijan omiin tarpeisiin ja kiinnostukseen kohteisiin pohjautuvien yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun. Koulutukseen voi myös liittyä ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää opiskelijan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, osallistumismahdollisuuksia ja hyvinvointia. 7

8 HAKIJAN OPAS Opetushallitus on laatinut luonnoksen Koulutuksen perusteiksi. Niiden mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia koulutuksen osia: Pakolliset koulutuksen osat Ammatilliseen koulutukseen perehtyminen Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perehtyminen Valinnaiset koulutuksen osat Oppimisen vahvistaminen Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat Vapaasti valittavat koulutuksen osat Koulutus kestää pääsääntöisesti yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen päättäville ja ilman koulutuspaikkaa oleville nuorille, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista tai ammatinvalinnan selkeyttämistä. Koska ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen säädösvalmistelu on vielä kesken ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus valmistelevat päätöksiä ja ohjeita, tiedotamme nettisivuillamme sitä mukaa kun tiedämme tarkemmin asiasta (www.validiaammattiopisto.fi). 8

9 TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen yhteisenä tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn edistäminen, mielekkään työn tai työtoiminnan löytyminen sekä mahdollisimman itsenäisen elämän ja arjen taitojen oppiminen. Koulutuksen tavoitteena ei pääsääntöisesti ole ammatilliseen koulutukseen siirtyminen. Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle. 9

10 HAKIJAN OPAS Koulutus sisältää pakollisia ja valinnaisia koulutuksen osia: Pakolliset koulutuksen osat Toimintakyvyn vahvistaminen (toimintakyvyn kartoitus, liikunta/liikkuminen ja motoriset taidot, itsetuntemus ja sosiaaliset taidot, arjen taidot, vapaa-ajan toiminta, yhteiskuntatietous ja kansalaistaidot) Oppimisen vahvistaminen (oppimaan oppiminen, viestintä, vuorovaikutus ja kommunikaatio, tietotekniikka ja tiedonhankintataidot, matematiikan taidot) Työelämään valmentautuminen (työelämävalmiudet) Valinnaiset koulutuksen osat Muut valinnaiset osat (työelämään valmentautuminen, harrastuksia tai muita opintoja, jotka tukevat koulutuksen tavoitteita ja opiskelijan jatkosuunnitelmia) Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat (ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukioopintoja) Koulutus kestää vähintään yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Suoritusaika määräytyy opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Koska työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen säädösvalmistelu on vielä kesken ja Opetusja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus valmistelevat päätöksiä ja ohjeita, tiedotamme nettisivuillamme sitä mukaa kun tiedämme tarkemmin asiasta (www.validiaammattiopisto.fi). 10

11 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Ammatillisten perustutkintojen rakenteeseen ja opintosuoritusten kertymiseen on tulossa muutoksia alkaen. Ammatillisen peruskoulutuksen pitää entistä paremmin vastata työntekijöiltä työelämässä vaadittaviin tietoihin ja taitoihin ja osata nopeammin ottaa huomioon työelämässä tapahtuvia muutoksia. Ammatillista osaamista voi kartuttaa laaja-alaisesti ja yksilöllisesti eri tavoilla ja eri paikoissa, esim. opiskelemalla ammatillisessa koulutuksessa tai muualla, työtä tekemällä ja harrastuksissa. Ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimukset määritellään kullakin ammattialalla vaadittavien perustietojen, -taitojen ja -osaamisten perusteella. Vaaditun ammatillisen osaamisen hankkimisessa korostuu työssä ja työtä tekemällä oppiminen aidoissa työelämän tilanteissa. Perustutkinnoissa vaadittavan osaamisen laajuudet määritellään osaamispisteinä (osp) tutkinnon osien painoarvon mukaan. Kunkin tutkinnon osan painoarvo suhteutetaan koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Ammatillisten perustutkintojen mitoitus on 180 osaamispistettä. Perustutkinnon osaaminen on keskimäärin saavutettavissa kolmen lukuvuoden aikana. Aiemmin tai opiskelun rinnalla hankittu osaaminen voi lyhentää opiskeluaikaa (osaamisen tunnustaminen). Opiskelija osoittaa perustutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamisen ammattiosaamisen näytöissä, jotka arvioidaan. Ammattiosaamisen näyttö tarkoittaa käytännön työtehtävien tekemistä ja oman osaamisensa osoittamista. Näyttö on yleensä viimeinen vaihe kunkin ammatillisen tutkinnon osan suorittamisessa. Ammattiosaamisen näyttö annetaan usein työpaikalla työssäoppimisjakson loppupuolella, toisinaan myös oppilaitoksessa. 11

12 HAKIJAN OPAS AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE, 180 OSP Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp kaikille pakolliset tutkinnon osat osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat 60 osp kaikille valinnaiset tutkinnon osat ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppimista vähintään 30 osp Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp Todistus Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot eli tutkinnon osat ja niihin liittyen ammattiosaamisen näytöt, hän saa tutkintotodistuksen. Jos kaikkia tutkinnon osia ja ammattiosaamisen näyttöjä ei ole suoritettu, opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista. Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin. 12

13 KULTTUURIALA Kuva-artesaani Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Graafisen suunnittelun osaamisala Opiskelija oppii graafiseen suunnitteluun keskittyvässä koulutusohjelmassa kuvallisen ilmaisun perustaidot painotuotteiden ja graafisten markkinointimateriaalien vaatimusten osalta. Alalla korostetaan sosiaalisuutta, asiakaslähtöisyyttä, visuaalista näkemystä ja ideointikykyä, paineensietokykyä, nopeutta ja tuotantoon liittyvää tietotekniikan hallintaa. Tältä suuntautumisalalta valmistunut kuva-artesaani voi työskennellä esim. graafisen ilmaisun, luovan graafisen suunnittelun, graafisen tuotekehittelyn ja markkinointiviestinnän avustavissa tehtävissä tai edellä mainittujen tehtävien tiimien jäsenenä. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella huomioiden erityisopetuksen tarve, elämäntilanne ja mahdollisuudet toimia alalla sen vaatimusten mukaisesti. KULTTUURIALA Kultaseppäalan artesaani Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan asiakkaille yksilöllisiä tuotteita. Alalla tarvitaan kädentaitoja, käden ja silmän yhteistyötä, luovuutta ja pitkäjänteisyyttä. Taloudellisuus, tuottavuus ja tuotesuojamääräykset korostuvat alalla. Kultaseppäalan artesaani voi työskennellä kultasepänalan valmistus-, korjaus- tai asiakaspalvelutehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös yrittäjyyteen. 13

14 HAKIJAN OPAS LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuen osaamisala Opiskelija oppii tietotekniikan erityistaitoja, esimerkiksi tieto- ja viestintälaitteiden ja työvälineohjelmien käyttöönottoa ja neuvontaa. Työtehtävissä onnistuminen edellyttää perusosaamisen ja asiakaspalvelun lisäksi joustavaa, alan muutoksia seuraavaa ja jatkuvasti täydentyvää erityisosaamista. Datanomi voi työskennellä esimerkiksi it-tukihenkilön, tietoteknisten laitteiden myyjän ja huollon tehtävissä sekä tuottaa esimerkiksi Web-palveluja verkkoon. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Kodinhuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen osaamisala Opiskelijan tavoitteena on oppia ruuanvalmistukseen, tekstiilihuoltoon ja puhtaanapitoon liittyviä työtehtäviä. Lisäksi tavoitteena on oppia asiakaan avustamista arjen toiminnoissa ja asioinnissa sekä esimerkiksi kodin huonekasvien ja piha-alueen hoidossa. Ala edellyttää vuorovaikutustaitoja, palveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Kodinhuoltaja työskentelee työryhmän jäsenenä asiakkaiden kodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Koulutus on tarkoitettu kehitysvammaisille tai laajaalaisia oppimisvaikeuksia omaaville nuorille tai nuorille aikuisille. 14

15 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Toimitilahuoltajan osaamisala Opiskelija oppii erilaisia työ- ja asuinympäristöjen ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöä, tekstiilien huoltoa sekä asiakkaiden avustamista päivittäistoiminnoissa. Lisäksi opiskelija oppii kokouspalveluihin ja ympäristön viihtyvyyteen liittyviä työtehtäviä. Ala edellyttää vastuuntuntoa ja joustavuutta, hyvää fyysistä kuntoa, palveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Toimitilahuoltaja työskentelee mm. kouluissa, kiinteistön huoltoyrityksissä, siivouspalvelualan yrityksissä, kodinomaisissa laitoksissa, toimistoissa ja uimahalleissa. Koulutus on tarkoitettu kehitysvammaisille tai laajaalaisia oppimisvaikeuksia omaaville nuorille tai nuorille aikuisille. Koulutus toteutetaan työvaltaisesti. Koulutus antaa valmiudet työskennellä työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti puhdistuspalvelualan erilaisissa työtehtävissä. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto Autotekniikan osaamisala Opiskelija oppii autojen huoltoon, korjaukseen ja asiakaspalveluun liittyviä perustaitoja sekä autoalan teknisiä tietoja ja taitoja. Alalla tarvitaan esimerkiksi kädentaitoja, vuorovaikutustaitoja, hyvää hahmotuskykyä, suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta. Ajoneuvoasentaja vastaa huoltamansa auton liikenneturvallisuudesta ja sen siisteydestä. Opiskelu ja työskentely edellyttää sitoutumista ja kykyä noudattaa sovittuja aikatauluja ja ohjeita. Ajoneuvoasentaja työskentelee autoliikkeissä, korjaamoissa ja erilaisissa kuljetusliikkeissä. 15

16 HAKIJAN OPAS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon osaamisala Opiskelija oppii kiinteistönhoidon perustaitoja, asiakaspalvelua ja kiinteistönhoitoon liittyviä huolto- ja hoitotehtäviä. Alalla tarvitaan vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, tiedon soveltamista vaihtelevissa tilanteissa ja omaaloitteisuutta. Kiinteistönhoitaja työskentelee erilaisissa tilojen huoltoja puhtaanapitotehtävissä ja viheralueiden hoitotöissä. Koulutus toteutetaan työvaltaisesti. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Hienomekaanikko Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan osaamisala Opiskelija oppii perustaitoja erilaisten kojeiden, mittalaitteiden ja instrumentointeihin liittyvien välineiden valmistus-, korjaus- ja huoltotehtäviin. Työtehtävät edellyttävät metallialan perustöiden osaamista ja manuaalisten ja CNC-työstökoneiden käytön hallitsemista sekä sähkötekniikan ja elektroniikan perusasioiden tuntemusta. Hienomekaanikko työskentelee esimerkiksi metalli- ja sähköalan huoltokorjaamoissa, sairaaloiden apuvälinehuollossa, kojevalmistuksessa ja tuotantolaitosten kokoonpano-, testaus- ja huoltotehtävissä. 16

17 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Pienkonekorjaaja Autoalan perustutkinto Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala Opiskelija oppii huoltamaan, korjaamaan ja tekemään huoltoihin liittyviä tarkistuksia yleisimpiin moottorikäyttöisiin pienkoneisiin ja työlaitteisiin. Hän oppii varmistamaan pienkoneen ja sen lisälaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden. Hän oppii valitsemaan huollossa ja korjauksessa käytettävät aineet ja tarvikkeet. Alalla tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, tietoteknisiä taitoja, kädentaitoja sekä palvelu- ja yrittäjähenkisyyttä. Pienkonekorjaaja voi työskennellä korjaamoissa tai pienkonekorjauksiin erikoistuneissa yrityksissä tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Varastonhoitaja Logistiikan perustutkinto Varastopalvelujen osaamisala Opiskelija oppii varastotyön perustaitoja, joita ovat mm. trukilla ajaminen, tavaran vastaanottaminen ja saavuttaminen, säilytyspaikan valinta, lähetysyksikön muodostaminen ja lähettäminen, ajoneuvon kuormaaminen ja purkaminen, sekä kuorman varmistaminen. Lisäksi opiskellaan varaston tietojärjestelmiä ja vaarallisten aineiden varastointia ja niiden pakkaamista kuljetusta varten. Alalla korostuu alan työvälineiden ja koneiden osaaminen, tietotekniset taidot sekä logistiikka-alan yritysten ja toimintaympäristön tunteminen. Varastonhoitaja työskentelee eri varastoissa, joita on esimerkiksi tehtaissa, keskusliikkeillä, julkisella sektorilla sekä suurissa kaupoissa. 17

18 HAKIJAN OPAS YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Liiketalouden perustutkinto asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Opiskelija oppii perustaitoja toimiakseen myynnin ja kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä yrityksissä, julkishallinnossa sekä erilaisissa järjestöissä. Opiskelijalla on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Opiskelija oppii alan vaatimat perustaidot ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Merkonomin taitoja tarvitaan esimerkiksi myyjän, myyntisihteerin, asiakasneuvojan, toimistoassistentin, kirjanpitäjän, reskontranhoitajan, laskuttajan ja palkanlaskijan tehtävissä. Koulutus antaa myös perusvalmiudet yrittäjänä toimimiseen. 18

19 TUKEA OPISKELUUN Validia Ammattiopistossa työskentelee suuri joukko ammattitaitoisia ihmisiä, jotka ovat erityisopiskelijaa varten. Jokaisella opiskeluryhmällä on vastuuopettaja, joka opastaa ryhmänsä opiskelijoita. Monissa ryhmissä on myös ohjaaja ja/tai avustajia, jotka ohjaavat opiskelijan oppimista ja neuvovat monissa kouluarjen tilanteissa. Koulutukseen valitulle järjestetään tarvittaessa opetukseen osallistumisen edellyttämä henkilökohtainen avustaminen. Vammaispalvelulain perusteella järjestetään henkilökohtainen avustaminen asuntolaan päivittäisiin toimiin ja vapaa-ajalle. Opinto-ohjaaja opastaa monenlaisissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintotoimiston henkilöstö neuvoo esimerkiksi Kelan koulumatkatukeen ja opiskelijakorttiin liittyvissä asioissa. Uraohjauspalveluiden henkilöstö ohjaa ja neuvoo opiskelijoita työllistymisessä ja tuetussa työllistymisessä viimeisenä opiskeluvuotena. Uraohjauksen painopisteet tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ovat opiskelijan urasuunnitelman laatiminen hänen omalla koulutusalallaan, jatko-opintoihin tai työhön hakeutumisen tukeminen sekä osallistuminen opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman laatimiseen. Uraohjauksen tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden itsenäistä elämää ja työllistymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. HYVINVOINTIPALVELUT Jokaisella opiskeluryhmällä on oma hyvinvointipalveluiden ohjaaja. Hän on opiskelijan oma opiskeluhuollon yhdyshenkilö. Yhdyshenkilö tiedottaa oppimista tukevista hyvinvointipalveluista, ja hänen kanssaan on mahdollista käsitellä omia henkilökohtaisia hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Hyvinvointipalveluiden ohjaajat järjestävät hyvinvointineuvontaa ja erilaisia tapahtumia, joissa jaetaan tietoa opiskelijan elämään liittyvistä tärkeistä asioista. He auttavat tarvittaessa viranomaisyhteistyössä ja voivat halutessasi osallistua verkostoyhteistyöhön. Järvenpään kaupunki järjestää opiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltopalvelut, joita ovat mm. terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin ja kuraattorin palvelut. Oppilaitoksella työskentelee terveydenhoitaja päivittäin. Opiskelijoille tehdään ensimmäisenä opiskeluvuotena lakisääteinen terveystarkastus ja toisena vuonna lääkärintarkastus. KONSULTOIVA ERITYISOPETUS Konsultoivan erityisopetuksen tarkoituksena on löytää ja auttaa opiskelijaa löytämään ratkaisuja oppimisen, esim. lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan pulmiin. Konsultoiva erityisopettaja on myös käytettävissä opiskelijan jaksamisen ja psyykkisen tuen tarpeen haasteissa. ASUMINEN JA VAPAA-AIKA Asuntolapaikkaa haetaan sen jälkeen, kun opiskelija on saanut tiedon opiskelupaikasta. Asuntolassa asuminen on maksutonta ja asuntolassa asuvalla opiskelijalla on asumisen tukihenkilö tai yhdyshenkilö. 19

20 Validia Ammattiopiston asuntolat sijaitsevat Järvenpään keskustassa ja huoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on oma wc ja suihku. Oppilaitoksella on oma liikuntarajoitteisille opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Henkilökohtainen avustaminen päivittäisissä toimissa ja vapaa-ajalla järjestetään tarvittaessa yhteistyössä opiskelijan kotikunnan kanssa. Osassa asunnoista opiskelijalla on mahdollisuus harjoitella tuetusti itsenäistä asumista, arjen taitoja ja vapaaajan viettoa. Opiskelijalla on oltava asunto myös kotipaikkakunnalla, koska asuntola on kiinni loma-aikoina ja noin joka neljäs viikonloppu. Vapaa-ajanohjaaja järjestää erilaista vapaa-ajantoimintaa kaikille opiskelijoille. TRUKKIKORTTI/AJOKORTTI Tekniikan ja liikenteen alan opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa trukin ja/tai henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, jos sille ei ole terveydellisiä esteitä. Muiden alojen opiskelijat voivat myös suorittaa näitä ajokortteja, jos arvioidaan, että sillä on selvästi työllistymistä tai esimerkiksi arjen sujumista edistävä vaikutus. Ajokorttiasiasta päätetään aina erillisessä HOJKS-palaverissa. KIRJASTO Kirjastossa on lainattavissa laaja valikoima opiskeluun liittyvää kirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta. Lisäksi löytyy myös äänikirjoja ja dvd-levyjä. Kirjastossa on opiskelijoiden käytössä tietokoneita, skanneri ja tulostin. OPINTOSOSIAALISET EDUT Opiskelija saa koulupäivinä maksuttoman lounaan ja päiväkahvin. Maksullinen aamupala ja päivällinen on myös mahdollista syödä koulupäivisin. Oppikirjat ja opiskelumateriaalit ovat myös maksuttomia. 20

21 KOULUTUSKOKEILU Koulutuskokeilu on viikon mittainen jakso, jonka aikana koulutuskokeilija tutustuu yhteen kiinnostavaan koulutusalaan esimerkiksi ajoneuvosentajaopiskelijoiden opiskeluviikkoon. Koulutuskokeilu on tarkoitettu erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville. Koulutuskokeilu auttaa sopivan koulutusalan valinnassa, kartoittaa opiskeluvalmiuksia ja tukitoimien ja opintojen edellyttämien apuvälineiden tarvetta. Koulutuskokeilija voi tarvittaessa asua opiskelija-asuntolassa ja osallistua ohjattuun vapaa-ajantoimintaan. Koulutuskokeiluviikko on toiminnallinen. Sen aikana koulutuskokeilija saa osallistua opintolinjan oppitunteihin ja tehtäviin. Hänelle varataan aikaa ohjauskeskusteluihin ja tukitoimien selvittelyihin. Koulutuskokeilun lopussa on lisäksi palautekeskustelu. Koulutuskokeilusta tehdään kirjallinen yhteenveto, josta selviää kokeilun sisältö, arvio koulutusalan soveltuvuudesta sekä mahdolliset muut suositukset. Koulutuskokeiluyhteenvetoa voi käyttää tukena koulutukseen hakemisessa tai ammatillisten suunnitelmien tarkentamisessa. LÄHETE JA KUSTANNUKSET Koulutuskokeilu on maksullista ja siihen tarvitaan maksusitoumus. Maksusitoumusta voi anoa joko Kelan paikallistoimistosta, työ - ja elinkeinotoimistoista (ammatinvalinnanohjaus) tai vakuutuslaitoksista. Lähetteen koulutuskokeiluun löydät netti - sivuiltamme hakijalle/koulutuskokeilu/ LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuskokeilusta, sen sisällöstä ja kokeiltavan linjan valintaan liittyvistä kysymyksistä: Katja Mc Donagh Koulutuskokeiluvastaava, opintosihteeri Validia Ammattiopisto Mannilantie 27 29, Järvenpää p

22 TUTUSTUMINEN VALIDIA AMMATTIOPISTOON YLEISESITTELY Yleisesittely on tarkoitettu kaikille Validia Ammattiopistosta kiinnostuneille. Esittely kestää minuuttia, jolloin esittelemme koulutustarjonnan ja yleisiä asioita oppilaitoksesta. Tämän jälkeen on mahdollisuus vierailla opintolinjoilla. JÄRVENPÄÄSSÄ torstaisin klo lukuvuoden aikana Esittelytilaisuuteen on hyvä ilmoittautua etukäteen sähköpostilla: tai puhelimitse KOULUTUSTUTUSTUMISET Tutustuminen tarkoittaa 1 3 päivän tutustumisjaksoa yhteen koulutusalaan, esimerkiksi ajoneuvoasentajien opiskelupäiviin. Tutustuja seuraa opetusta ja oppii samalla tuntemaan oppilaitoksen tiloja. Tutustuminen, lounas sekä iltapäiväkahvi ovat maksuttomia. Jos tutustumisajan asuu asuntolassa, ovat asuntolapaikka, aa miai nen ja päivällinen maksullisia. Tutustumisesta sovitaan opinto-ohjaajan kanssa. Lisätietoja tutustumisesta antavat opintolinjojen opinto-ohjaajat: Jarmo Heino, p datanomi, kuva-artesaani Sirpa Koppinen, p merkonomi, varastonhoitaja Karoliina Käppi, p kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja Reima Tiainen, p ajoneuvoasentaja, pienkonekorjaaja, hienomekaanikko, kiinteistönhoitaja, kultaseppäalan artesaani 22

23 HAKU OPISKELIJAKSI Validia Ammattiopisto on tarkoitettu niille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityistä tukea tai esteetöntä opiskeluympäristöä. Haku koulutuksiin tapahtuu sähköisesti erityisopetuksen haussa opintopolku.fi-sivuston kautta Netissä täytettävän hakemuksen tulee olla tallennettuna viimeistään klo 15. Ilmoitamme valintatulokset hakijoille aikaisintaan Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaan ottamisesta viimeistään Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan fyysinen ja psyykkinen terveys, soveltuvuus alalle, am matillisen kuntoutuksen ja koulutuksen oikeaaikaisuus, hakijan oma halu koulutukseen sekä hakijan mahdollisuudet selviytyä oppilaitoksen tarjoamissa oppimisympäristöissä. Opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, että opiskelu on mahdollista oppilaitoksen käytössä olevin tukitoimin, eikä se vaaranna muiden opiskelijoiden tai henkilökunnan terveyttä tai turvallisuutta. Opiskeluhuolto osallistuu hakijan terveydentilan arviointiin. Koulutustakuun mukaisesti etusijalla ovat alle 25-vuotiaat hakijat. Tarkempaa ja ajankohtaista tietoa saa oppilaitoksen nettisivuilta Valokuvat: Validia Ammattiopiston henkilökunta ja opiskelijat, Timo Porthan, RainaKani Films Ulkoasu ja taitto: Hanna Apunen, Octante Oy Painopaikka: Kirjapaino Öhrling 23

24 HAKIJAN OPAS Tykkää meistä Facebookissa: facebook.com/validiaammattiopisto Liity piireihin Google+ google.com/+validia-ammattiopistofi YHTEYSTIEDOT Validia Ammattiopisto PL 46, Mannilantie Järvenpää p Validia Ammattiopisto Kotkan opetuspiste Ekami Kymenlaaksonkatu Kotka

OPISKELU VALIDIA AMMATTIOPISTOSSA

OPISKELU VALIDIA AMMATTIOPISTOSSA HAKIJAN OPAS LUKUVUOSI 2016 2017 SISÄLLYS: Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Koulutustarjonta 2016 2017 4 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 7 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava

Lisätiedot

SISÄLLYS: Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3. Koulutustarjonta Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 7

SISÄLLYS: Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3. Koulutustarjonta Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 7 HAKIJAN OPAS LUKUVUOSI 2017 2018 SISÄLLYS: Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Koulutustarjonta 2017 2018 4 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 7 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus

Ammatillinen erityisopetus Ammatillinen erityisopetus Hakuaika syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen on 15.3. 5.4.2017! Tutustu koulutuksiimme tarkemmin kotisivuillamme www.kiipula.fi! Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Hakijan opas. Hakuaika syksyllä alkavaan koulutukseen Erityisesti Sinulle

Hakijan opas. Hakuaika syksyllä alkavaan koulutukseen Erityisesti Sinulle Hakijan opas 2017 Hakuaika syksyllä alkavaan koulutukseen 15.3. 5.4.2017 Erityisesti Sinulle Yksilöllisiä polkuja arkeen ja työelämään Keskuspuiston ammattiopisto on Suomen toiseksi suurin toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli

Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena. Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Hakevan vaiheen merkitys ja soveltuvuuden arviointi opintojen henkilökohtaistamisen tukena Eeva-Kaisa Pakkala Ttm, opinto-ohjaaja Edupoli Henkilökohtaistaminen KOMMENTOI! Ammatillis et opinnot Ammatillis

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Lausunto 1(5) Opetushallitus PL 380 (Kumpulantie 3) 00531 Helsinki Viite Opetushallituksen lausuntopyyntö 17/421/2008 Lausunto liiketalouden perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Pyydettynä lausuntona

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015 koskien

Lisätiedot

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät Hotelli Haaga 20.1.2017 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Perustetyöryhmän eteneminen Toimikausi

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm Opintoihin hakeutumisvaihe on tärkeä vaihe opintojen henkilökohtaistamista ja urasuunnitelmaa.

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Kuinka reformi muuttaa sote-opettajan työtä? SOTE-PEDA WEBINAARI 3.2.2017 Anita Eskola-Kronqvist HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Onko ammatillisen koulutuksen reformi sinulle tuttu? Vastaa käyttämällä

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Veneenrakennuksen perustutkinto Määräys 87/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa Seija Eskola Validia Ammattiopisto Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa 14.10.2016 Validia Ammattiopisto Järjestämme ammatillisena erityisopetuksena koulutusta

Lisätiedot

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

METSÄALAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja METSÄALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Metsätalouden osaamisala Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 9.05.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 3

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot