Mahdollisuuksien talo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisuuksien talo"

Transkriptio

1 Mahdollisuuksien talo Hakijan opas

2 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 7 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 9 Ammatillinen peruskoulutus 11 Tukea opiskeluun 19 Koulutuskokeilu 21 Tutustuminen Validia Ammattiopistoon 22 Haku opiskelijaksi 23 2

3 VALIDIA AMMATTIOPISTO Mahdollisuuksien talo OPISKELU VALIDIA AMMATTIOPISTOSSA Tässä hakijan oppaassa on tietoa sinulle, joka haet ammatilliseen perustutkintoon tai valmentavaan koulutukseen, ja tarvitset erityistä tukea opintoihisi. Validia Ammattiopisto on Mahdollisuuksien talo. Mahdollisuuksien talo tarjoaa yksilöllistä ja tuettua opiskelua. Tavoitteemme on, että jokaisella opiskelijalla on samanarvoinen mahdollisuus osallistua opiskeluun. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. HOJKSiin kirjataan kaikki opiskelun kannalta keskeisimmät asiat ylös. Meillä on paljon osaavia opettajia, avustajia, ohjaajia sekä opetuksen tukipalveluissa ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka auttavat sinua omassa ammatillisessa tavoitteessasi. Validia Ammattiopistossa on esteetön opiskeluympäristö, esimerkiksi jokaisen on helppo kulkea paikasta toiseen. Validia Ammattiopisto järjestää ammatillista erityisopetusta perustutkintoihin sekä valmentavaa koulutusta Järvenpäässä. Valmentavaa koulutusta on myös Kotkassa. Koulutustarjontamme on monipuolinen. Opiskeluvaihtoehtoja on runsaasti. Validia Ammattiopisto tarjoaa myös ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluja. 3

4 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA Ammatilliseen koulutukseen on tulossa useita uudistuksia, jotka liittyvät oppilaitokseen hakemiseen sekä opetuksen järjestämiseen. Kevään 2015 opiskelijahaku toteutetaan sähköisesti erityisopetuksen haussa opintopolku.fi-sivuston kautta Hakemi sesta tiedote taan tarkemmin ammattiopiston nettisivuilla Valmentava koulutus ja ammatillinen perustutkintokoulutus ovat myös uudistumassa. Nykyiset valmistavat koulutukset (ammattistartti, maahanmuuttajien valmistava koulutus ja kotitalousopetus) ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava 1) yhdistetään Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaksi (VAL- MA) -koulutukseksi. Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat työelämälähtöisemmiksi ja joustavimmiksi. Keskeisenä periaatteena on osaamisperusteisuus. Vaadittavan osaamisen hankkimiseen kuluva aika voi vaihdella opiskelijoittain, joten opintopolku voi muodostua aiempaa yksilöllisemmin. Koulutustarjontaan ja hakemiseen voi tulla vielä muutoksia oppaan painamisen jälkeen, koska moni asia on esimerkiksi Opetushallituksessa edelleen keskeneräisenä tai valmisteilla. Seuraa nettisivujamme, jonne päivitämme viimeisimmän tiedon: 4

5 HAKIJAN OPAS KOULUTUSTARJONTA Validia Ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, joka järjestää ammatillista peruskoulutusta sekä valmentavaa koulutusta. Koulutamme nuoria ja aikuisia, joilla on erityisen tuen tarve opiskelussaan. Opiskelijoita on noin 600. Voit opiskella ammatillisen perustutkinnon ja valmistua yhteen seuraavista ammateista: ajoneuvoasentaja datanomi hienomekaanikko kiinteistönhoitaja kodinhuoltaja kultaseppäalan artesaani kuva-artesaani merkonomi pienkonekorjaaja toimitilahuoltaja varastonhoitaja 5

6 HAKIJAN OPAS KOULUTUSTARJONTA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS (60 OSP) JÄRVENPÄÄ TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS (60 OSP) JÄRVENPÄÄ JA KOTKA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS (180 OSP) JÄRVENPÄÄ Koulutusala Tutkinto ja koulutusohjelma Tutkintonimike Kulttuuriala Luonnontieteiden ala Matkailu-, ravitsemisja talousala Tekniikan ja liikenteen ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Kuvallisen ilmaisun perustutkinto graafisen suunnittelun osaamisala Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto käytön tuen osaamisala Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto kotityöpalvelujen osaamisala puhdistuspalvelujen osaamisala Autoalan perustutkinto autotekniikan osaamisala moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala Kiinteistöpalvelujen perustutkinto kiinteistönhoidon osaamisala Kone- ja metallialan perustutkinto valmistustekniikan osaamisala Logistiikan perustutkinto varastopalvelujen osaamisala Liiketalouden perustutkinto asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Kuva-artesaani Kultaseppäalan artesaani Datanomi Kodinhuoltaja Toimitilahuoltaja Ajoneuvoasentaja Pienkonekorjaaja Kiinteistönhoitaja Hienomekaanikko Varastonhoitaja Merkonomi 6

7 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Nykyisiä valmistavia koulutuksia (ammattistartti, maahanmuuttajien valmistava koulutus ja kotitalousopetus) sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutusta (valmentava 1) ollaan yhdistämässä Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaksi koulutukseksi (VALMA), jonka on tarkoitus alkaa elokuussa Tarkoituksena on muodostaa perusopetuksen ja ammatillisen perusopetuksen nivelvaiheeseen selkeämpi ja yhtenäisempi opiskelija- ja työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus, joka joustavasti linkittyy perustutkintokoulutukseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi ja tutkinnon suorittamiseksi. Koulutus mahdollistaa opiskelijan omiin tarpeisiin ja kiinnostukseen kohteisiin pohjautuvien yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun. Koulutukseen voi myös liittyä ammatillista kuntoutusta, jonka tavoitteena on edistää opiskelijan toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, osallistumismahdollisuuksia ja hyvinvointia. 7

8 HAKIJAN OPAS Opetushallitus on laatinut luonnoksen Koulutuksen perusteiksi. Niiden mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen kuuluu pakollisia ja valinnaisia koulutuksen osia: Pakolliset koulutuksen osat Ammatilliseen koulutukseen perehtyminen Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perehtyminen Valinnaiset koulutuksen osat Oppimisen vahvistaminen Työelämään ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautuminen Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat Vapaasti valittavat koulutuksen osat Koulutus kestää pääsääntöisesti yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti perusopetuksen päättäville ja ilman koulutuspaikkaa oleville nuorille, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista tai ammatinvalinnan selkeyttämistä. Koska ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen säädösvalmistelu on vielä kesken ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus valmistelevat päätöksiä ja ohjeita, tiedotamme nettisivuillamme sitä mukaa kun tiedämme tarkemmin asiasta (www.validiaammattiopisto.fi). 8

9 TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen yhteisenä tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn edistäminen, mielekkään työn tai työtoiminnan löytyminen sekä mahdollisimman itsenäisen elämän ja arjen taitojen oppiminen. Koulutuksen tavoitteena ei pääsääntöisesti ole ammatilliseen koulutukseen siirtyminen. Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle. 9

10 HAKIJAN OPAS Koulutus sisältää pakollisia ja valinnaisia koulutuksen osia: Pakolliset koulutuksen osat Toimintakyvyn vahvistaminen (toimintakyvyn kartoitus, liikunta/liikkuminen ja motoriset taidot, itsetuntemus ja sosiaaliset taidot, arjen taidot, vapaa-ajan toiminta, yhteiskuntatietous ja kansalaistaidot) Oppimisen vahvistaminen (oppimaan oppiminen, viestintä, vuorovaikutus ja kommunikaatio, tietotekniikka ja tiedonhankintataidot, matematiikan taidot) Työelämään valmentautuminen (työelämävalmiudet) Valinnaiset koulutuksen osat Muut valinnaiset osat (työelämään valmentautuminen, harrastuksia tai muita opintoja, jotka tukevat koulutuksen tavoitteita ja opiskelijan jatkosuunnitelmia) Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat (ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osia, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukioopintoja) Koulutus kestää vähintään yhden lukuvuoden ja on laajuudeltaan 60 osaamispistettä. Suoritusaika määräytyy opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden ja valmiuksien perusteella. Koska työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen säädösvalmistelu on vielä kesken ja Opetusja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus valmistelevat päätöksiä ja ohjeita, tiedotamme nettisivuillamme sitä mukaa kun tiedämme tarkemmin asiasta (www.validiaammattiopisto.fi). 10

11 AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS Ammatillisten perustutkintojen rakenteeseen ja opintosuoritusten kertymiseen on tulossa muutoksia alkaen. Ammatillisen peruskoulutuksen pitää entistä paremmin vastata työntekijöiltä työelämässä vaadittaviin tietoihin ja taitoihin ja osata nopeammin ottaa huomioon työelämässä tapahtuvia muutoksia. Ammatillista osaamista voi kartuttaa laaja-alaisesti ja yksilöllisesti eri tavoilla ja eri paikoissa, esim. opiskelemalla ammatillisessa koulutuksessa tai muualla, työtä tekemällä ja harrastuksissa. Ammatillisten perustutkintojen ammattitaitovaatimukset määritellään kullakin ammattialalla vaadittavien perustietojen, -taitojen ja -osaamisten perusteella. Vaaditun ammatillisen osaamisen hankkimisessa korostuu työssä ja työtä tekemällä oppiminen aidoissa työelämän tilanteissa. Perustutkinnoissa vaadittavan osaamisen laajuudet määritellään osaamispisteinä (osp) tutkinnon osien painoarvon mukaan. Kunkin tutkinnon osan painoarvo suhteutetaan koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Ammatillisten perustutkintojen mitoitus on 180 osaamispistettä. Perustutkinnon osaaminen on keskimäärin saavutettavissa kolmen lukuvuoden aikana. Aiemmin tai opiskelun rinnalla hankittu osaaminen voi lyhentää opiskeluaikaa (osaamisen tunnustaminen). Opiskelija osoittaa perustutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamisen ammattiosaamisen näytöissä, jotka arvioidaan. Ammattiosaamisen näyttö tarkoittaa käytännön työtehtävien tekemistä ja oman osaamisensa osoittamista. Näyttö on yleensä viimeinen vaihe kunkin ammatillisen tutkinnon osan suorittamisessa. Ammattiosaamisen näyttö annetaan usein työpaikalla työssäoppimisjakson loppupuolella, toisinaan myös oppilaitoksessa. 11

12 HAKIJAN OPAS AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE, 180 OSP Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp kaikille pakolliset tutkinnon osat osaamisaloittain eriytyvät tutkinnon osat 60 osp kaikille valinnaiset tutkinnon osat ammatilliset tutkinnon osat sisältävät ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppimista vähintään 30 osp Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp Todistus Kun opiskelija on suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot eli tutkinnon osat ja niihin liittyen ammattiosaamisen näytöt, hän saa tutkintotodistuksen. Jos kaikkia tutkinnon osia ja ammattiosaamisen näyttöjä ei ole suoritettu, opiskelija saa todistuksen suoritetuista opinnoista. Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin. 12

13 KULTTUURIALA Kuva-artesaani Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Graafisen suunnittelun osaamisala Opiskelija oppii graafiseen suunnitteluun keskittyvässä koulutusohjelmassa kuvallisen ilmaisun perustaidot painotuotteiden ja graafisten markkinointimateriaalien vaatimusten osalta. Alalla korostetaan sosiaalisuutta, asiakaslähtöisyyttä, visuaalista näkemystä ja ideointikykyä, paineensietokykyä, nopeutta ja tuotantoon liittyvää tietotekniikan hallintaa. Tältä suuntautumisalalta valmistunut kuva-artesaani voi työskennellä esim. graafisen ilmaisun, luovan graafisen suunnittelun, graafisen tuotekehittelyn ja markkinointiviestinnän avustavissa tehtävissä tai edellä mainittujen tehtävien tiimien jäsenenä. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän, haastattelun ja soveltuvuusarvioinnin perusteella huomioiden erityisopetuksen tarve, elämäntilanne ja mahdollisuudet toimia alalla sen vaatimusten mukaisesti. KULTTUURIALA Kultaseppäalan artesaani Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Opiskelija oppii suunnittelemaan ja valmistamaan asiakkaille yksilöllisiä tuotteita. Alalla tarvitaan kädentaitoja, käden ja silmän yhteistyötä, luovuutta ja pitkäjänteisyyttä. Taloudellisuus, tuottavuus ja tuotesuojamääräykset korostuvat alalla. Kultaseppäalan artesaani voi työskennellä kultasepänalan valmistus-, korjaus- tai asiakaspalvelutehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia myös yrittäjyyteen. 13

14 HAKIJAN OPAS LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuen osaamisala Opiskelija oppii tietotekniikan erityistaitoja, esimerkiksi tieto- ja viestintälaitteiden ja työvälineohjelmien käyttöönottoa ja neuvontaa. Työtehtävissä onnistuminen edellyttää perusosaamisen ja asiakaspalvelun lisäksi joustavaa, alan muutoksia seuraavaa ja jatkuvasti täydentyvää erityisosaamista. Datanomi voi työskennellä esimerkiksi it-tukihenkilön, tietoteknisten laitteiden myyjän ja huollon tehtävissä sekä tuottaa esimerkiksi Web-palveluja verkkoon. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Kodinhuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kotityöpalvelujen osaamisala Opiskelijan tavoitteena on oppia ruuanvalmistukseen, tekstiilihuoltoon ja puhtaanapitoon liittyviä työtehtäviä. Lisäksi tavoitteena on oppia asiakaan avustamista arjen toiminnoissa ja asioinnissa sekä esimerkiksi kodin huonekasvien ja piha-alueen hoidossa. Ala edellyttää vuorovaikutustaitoja, palveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Kodinhuoltaja työskentelee työryhmän jäsenenä asiakkaiden kodeissa tai kodinomaisissa laitoksissa. Koulutus on tarkoitettu kehitysvammaisille tai laajaalaisia oppimisvaikeuksia omaaville nuorille tai nuorille aikuisille. 14

15 MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Toimitilahuoltaja Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Toimitilahuoltajan osaamisala Opiskelija oppii erilaisia työ- ja asuinympäristöjen ylläpito- ja perussiivoustehtäviä, työssä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttöä, tekstiilien huoltoa sekä asiakkaiden avustamista päivittäistoiminnoissa. Lisäksi opiskelija oppii kokouspalveluihin ja ympäristön viihtyvyyteen liittyviä työtehtäviä. Ala edellyttää vastuuntuntoa ja joustavuutta, hyvää fyysistä kuntoa, palveluhenkisyyttä ja oma-aloitteisuutta. Toimitilahuoltaja työskentelee mm. kouluissa, kiinteistön huoltoyrityksissä, siivouspalvelualan yrityksissä, kodinomaisissa laitoksissa, toimistoissa ja uimahalleissa. Koulutus on tarkoitettu kehitysvammaisille tai laajaalaisia oppimisvaikeuksia omaaville nuorille tai nuorille aikuisille. Koulutus toteutetaan työvaltaisesti. Koulutus antaa valmiudet työskennellä työryhmän jäsenenä tai itsenäisesti puhdistuspalvelualan erilaisissa työtehtävissä. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto Autotekniikan osaamisala Opiskelija oppii autojen huoltoon, korjaukseen ja asiakaspalveluun liittyviä perustaitoja sekä autoalan teknisiä tietoja ja taitoja. Alalla tarvitaan esimerkiksi kädentaitoja, vuorovaikutustaitoja, hyvää hahmotuskykyä, suunnitelmallisuutta ja huolellisuutta. Ajoneuvoasentaja vastaa huoltamansa auton liikenneturvallisuudesta ja sen siisteydestä. Opiskelu ja työskentely edellyttää sitoutumista ja kykyä noudattaa sovittuja aikatauluja ja ohjeita. Ajoneuvoasentaja työskentelee autoliikkeissä, korjaamoissa ja erilaisissa kuljetusliikkeissä. 15

16 HAKIJAN OPAS TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon osaamisala Opiskelija oppii kiinteistönhoidon perustaitoja, asiakaspalvelua ja kiinteistönhoitoon liittyviä huolto- ja hoitotehtäviä. Alalla tarvitaan vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, tiedon soveltamista vaihtelevissa tilanteissa ja omaaloitteisuutta. Kiinteistönhoitaja työskentelee erilaisissa tilojen huoltoja puhtaanapitotehtävissä ja viheralueiden hoitotöissä. Koulutus toteutetaan työvaltaisesti. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Hienomekaanikko Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan osaamisala Opiskelija oppii perustaitoja erilaisten kojeiden, mittalaitteiden ja instrumentointeihin liittyvien välineiden valmistus-, korjaus- ja huoltotehtäviin. Työtehtävät edellyttävät metallialan perustöiden osaamista ja manuaalisten ja CNC-työstökoneiden käytön hallitsemista sekä sähkötekniikan ja elektroniikan perusasioiden tuntemusta. Hienomekaanikko työskentelee esimerkiksi metalli- ja sähköalan huoltokorjaamoissa, sairaaloiden apuvälinehuollossa, kojevalmistuksessa ja tuotantolaitosten kokoonpano-, testaus- ja huoltotehtävissä. 16

17 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Pienkonekorjaaja Autoalan perustutkinto Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala Opiskelija oppii huoltamaan, korjaamaan ja tekemään huoltoihin liittyviä tarkistuksia yleisimpiin moottorikäyttöisiin pienkoneisiin ja työlaitteisiin. Hän oppii varmistamaan pienkoneen ja sen lisälaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden. Hän oppii valitsemaan huollossa ja korjauksessa käytettävät aineet ja tarvikkeet. Alalla tarvitaan asiakaspalvelutaitoja, tietoteknisiä taitoja, kädentaitoja sekä palvelu- ja yrittäjähenkisyyttä. Pienkonekorjaaja voi työskennellä korjaamoissa tai pienkonekorjauksiin erikoistuneissa yrityksissä tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä. TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Varastonhoitaja Logistiikan perustutkinto Varastopalvelujen osaamisala Opiskelija oppii varastotyön perustaitoja, joita ovat mm. trukilla ajaminen, tavaran vastaanottaminen ja saavuttaminen, säilytyspaikan valinta, lähetysyksikön muodostaminen ja lähettäminen, ajoneuvon kuormaaminen ja purkaminen, sekä kuorman varmistaminen. Lisäksi opiskellaan varaston tietojärjestelmiä ja vaarallisten aineiden varastointia ja niiden pakkaamista kuljetusta varten. Alalla korostuu alan työvälineiden ja koneiden osaaminen, tietotekniset taidot sekä logistiikka-alan yritysten ja toimintaympäristön tunteminen. Varastonhoitaja työskentelee eri varastoissa, joita on esimerkiksi tehtaissa, keskusliikkeillä, julkisella sektorilla sekä suurissa kaupoissa. 17

18 HAKIJAN OPAS YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Merkonomi Liiketalouden perustutkinto asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Opiskelija oppii perustaitoja toimiakseen myynnin ja kaupan sekä talouden ja toimiston eri tehtävissä yrityksissä, julkishallinnossa sekä erilaisissa järjestöissä. Opiskelijalla on yleistä liiketaloudellista osaamista, hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa ja tietoteknistä sekä talouden ja kannattavuuden osaamista. Opiskelija oppii alan vaatimat perustaidot ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Merkonomin taitoja tarvitaan esimerkiksi myyjän, myyntisihteerin, asiakasneuvojan, toimistoassistentin, kirjanpitäjän, reskontranhoitajan, laskuttajan ja palkanlaskijan tehtävissä. Koulutus antaa myös perusvalmiudet yrittäjänä toimimiseen. 18

19 TUKEA OPISKELUUN Validia Ammattiopistossa työskentelee suuri joukko ammattitaitoisia ihmisiä, jotka ovat erityisopiskelijaa varten. Jokaisella opiskeluryhmällä on vastuuopettaja, joka opastaa ryhmänsä opiskelijoita. Monissa ryhmissä on myös ohjaaja ja/tai avustajia, jotka ohjaavat opiskelijan oppimista ja neuvovat monissa kouluarjen tilanteissa. Koulutukseen valitulle järjestetään tarvittaessa opetukseen osallistumisen edellyttämä henkilökohtainen avustaminen. Vammaispalvelulain perusteella järjestetään henkilökohtainen avustaminen asuntolaan päivittäisiin toimiin ja vapaa-ajalle. Opinto-ohjaaja opastaa monenlaisissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintotoimiston henkilöstö neuvoo esimerkiksi Kelan koulumatkatukeen ja opiskelijakorttiin liittyvissä asioissa. Uraohjauspalveluiden henkilöstö ohjaa ja neuvoo opiskelijoita työllistymisessä ja tuetussa työllistymisessä viimeisenä opiskeluvuotena. Uraohjauksen painopisteet tutkintotavoitteisessa koulutuksessa ovat opiskelijan urasuunnitelman laatiminen hänen omalla koulutusalallaan, jatko-opintoihin tai työhön hakeutumisen tukeminen sekä osallistuminen opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman laatimiseen. Uraohjauksen tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden itsenäistä elämää ja työllistymistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. HYVINVOINTIPALVELUT Jokaisella opiskeluryhmällä on oma hyvinvointipalveluiden ohjaaja. Hän on opiskelijan oma opiskeluhuollon yhdyshenkilö. Yhdyshenkilö tiedottaa oppimista tukevista hyvinvointipalveluista, ja hänen kanssaan on mahdollista käsitellä omia henkilökohtaisia hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Hyvinvointipalveluiden ohjaajat järjestävät hyvinvointineuvontaa ja erilaisia tapahtumia, joissa jaetaan tietoa opiskelijan elämään liittyvistä tärkeistä asioista. He auttavat tarvittaessa viranomaisyhteistyössä ja voivat halutessasi osallistua verkostoyhteistyöhön. Järvenpään kaupunki järjestää opiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltopalvelut, joita ovat mm. terveydenhoitajan, lääkärin, psykologin ja kuraattorin palvelut. Oppilaitoksella työskentelee terveydenhoitaja päivittäin. Opiskelijoille tehdään ensimmäisenä opiskeluvuotena lakisääteinen terveystarkastus ja toisena vuonna lääkärintarkastus. KONSULTOIVA ERITYISOPETUS Konsultoivan erityisopetuksen tarkoituksena on löytää ja auttaa opiskelijaa löytämään ratkaisuja oppimisen, esim. lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan pulmiin. Konsultoiva erityisopettaja on myös käytettävissä opiskelijan jaksamisen ja psyykkisen tuen tarpeen haasteissa. ASUMINEN JA VAPAA-AIKA Asuntolapaikkaa haetaan sen jälkeen, kun opiskelija on saanut tiedon opiskelupaikasta. Asuntolassa asuminen on maksutonta ja asuntolassa asuvalla opiskelijalla on asumisen tukihenkilö tai yhdyshenkilö. 19

20 Validia Ammattiopiston asuntolat sijaitsevat Järvenpään keskustassa ja huoneet ovat yhden hengen huoneita, joissa on oma wc ja suihku. Oppilaitoksella on oma liikuntarajoitteisille opiskelijoille tarkoitettu asuntola. Henkilökohtainen avustaminen päivittäisissä toimissa ja vapaa-ajalla järjestetään tarvittaessa yhteistyössä opiskelijan kotikunnan kanssa. Osassa asunnoista opiskelijalla on mahdollisuus harjoitella tuetusti itsenäistä asumista, arjen taitoja ja vapaaajan viettoa. Opiskelijalla on oltava asunto myös kotipaikkakunnalla, koska asuntola on kiinni loma-aikoina ja noin joka neljäs viikonloppu. Vapaa-ajanohjaaja järjestää erilaista vapaa-ajantoimintaa kaikille opiskelijoille. TRUKKIKORTTI/AJOKORTTI Tekniikan ja liikenteen alan opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa trukin ja/tai henkilöauton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti, jos sille ei ole terveydellisiä esteitä. Muiden alojen opiskelijat voivat myös suorittaa näitä ajokortteja, jos arvioidaan, että sillä on selvästi työllistymistä tai esimerkiksi arjen sujumista edistävä vaikutus. Ajokorttiasiasta päätetään aina erillisessä HOJKS-palaverissa. KIRJASTO Kirjastossa on lainattavissa laaja valikoima opiskeluun liittyvää kirjallisuutta sekä kaunokirjallisuutta. Lisäksi löytyy myös äänikirjoja ja dvd-levyjä. Kirjastossa on opiskelijoiden käytössä tietokoneita, skanneri ja tulostin. OPINTOSOSIAALISET EDUT Opiskelija saa koulupäivinä maksuttoman lounaan ja päiväkahvin. Maksullinen aamupala ja päivällinen on myös mahdollista syödä koulupäivisin. Oppikirjat ja opiskelumateriaalit ovat myös maksuttomia. 20

21 KOULUTUSKOKEILU Koulutuskokeilu on viikon mittainen jakso, jonka aikana koulutuskokeilija tutustuu yhteen kiinnostavaan koulutusalaan esimerkiksi ajoneuvosentajaopiskelijoiden opiskeluviikkoon. Koulutuskokeilu on tarkoitettu erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville. Koulutuskokeilu auttaa sopivan koulutusalan valinnassa, kartoittaa opiskeluvalmiuksia ja tukitoimien ja opintojen edellyttämien apuvälineiden tarvetta. Koulutuskokeilija voi tarvittaessa asua opiskelija-asuntolassa ja osallistua ohjattuun vapaa-ajantoimintaan. Koulutuskokeiluviikko on toiminnallinen. Sen aikana koulutuskokeilija saa osallistua opintolinjan oppitunteihin ja tehtäviin. Hänelle varataan aikaa ohjauskeskusteluihin ja tukitoimien selvittelyihin. Koulutuskokeilun lopussa on lisäksi palautekeskustelu. Koulutuskokeilusta tehdään kirjallinen yhteenveto, josta selviää kokeilun sisältö, arvio koulutusalan soveltuvuudesta sekä mahdolliset muut suositukset. Koulutuskokeiluyhteenvetoa voi käyttää tukena koulutukseen hakemisessa tai ammatillisten suunnitelmien tarkentamisessa. LÄHETE JA KUSTANNUKSET Koulutuskokeilu on maksullista ja siihen tarvitaan maksusitoumus. Maksusitoumusta voi anoa joko Kelan paikallistoimistosta, työ - ja elinkeinotoimistoista (ammatinvalinnanohjaus) tai vakuutuslaitoksista. Lähetteen koulutuskokeiluun löydät netti - sivuiltamme hakijalle/koulutuskokeilu/ LISÄTIETOJA Lisätietoja koulutuskokeilusta, sen sisällöstä ja kokeiltavan linjan valintaan liittyvistä kysymyksistä: Katja Mc Donagh Koulutuskokeiluvastaava, opintosihteeri Validia Ammattiopisto Mannilantie 27 29, Järvenpää p

22 TUTUSTUMINEN VALIDIA AMMATTIOPISTOON YLEISESITTELY Yleisesittely on tarkoitettu kaikille Validia Ammattiopistosta kiinnostuneille. Esittely kestää minuuttia, jolloin esittelemme koulutustarjonnan ja yleisiä asioita oppilaitoksesta. Tämän jälkeen on mahdollisuus vierailla opintolinjoilla. JÄRVENPÄÄSSÄ torstaisin klo lukuvuoden aikana Esittelytilaisuuteen on hyvä ilmoittautua etukäteen sähköpostilla: tai puhelimitse KOULUTUSTUTUSTUMISET Tutustuminen tarkoittaa 1 3 päivän tutustumisjaksoa yhteen koulutusalaan, esimerkiksi ajoneuvoasentajien opiskelupäiviin. Tutustuja seuraa opetusta ja oppii samalla tuntemaan oppilaitoksen tiloja. Tutustuminen, lounas sekä iltapäiväkahvi ovat maksuttomia. Jos tutustumisajan asuu asuntolassa, ovat asuntolapaikka, aa miai nen ja päivällinen maksullisia. Tutustumisesta sovitaan opinto-ohjaajan kanssa. Lisätietoja tutustumisesta antavat opintolinjojen opinto-ohjaajat: Jarmo Heino, p datanomi, kuva-artesaani Sirpa Koppinen, p merkonomi, varastonhoitaja Karoliina Käppi, p kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja Reima Tiainen, p ajoneuvoasentaja, pienkonekorjaaja, hienomekaanikko, kiinteistönhoitaja, kultaseppäalan artesaani 22

23 HAKU OPISKELIJAKSI Validia Ammattiopisto on tarkoitettu niille, jotka vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsevat erityistä tukea tai esteetöntä opiskeluympäristöä. Haku koulutuksiin tapahtuu sähköisesti erityisopetuksen haussa opintopolku.fi-sivuston kautta Netissä täytettävän hakemuksen tulee olla tallennettuna viimeistään klo 15. Ilmoitamme valintatulokset hakijoille aikaisintaan Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaan ottamisesta viimeistään Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan fyysinen ja psyykkinen terveys, soveltuvuus alalle, am matillisen kuntoutuksen ja koulutuksen oikeaaikaisuus, hakijan oma halu koulutukseen sekä hakijan mahdollisuudet selviytyä oppilaitoksen tarjoamissa oppimisympäristöissä. Opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, että opiskelu on mahdollista oppilaitoksen käytössä olevin tukitoimin, eikä se vaaranna muiden opiskelijoiden tai henkilökunnan terveyttä tai turvallisuutta. Opiskeluhuolto osallistuu hakijan terveydentilan arviointiin. Koulutustakuun mukaisesti etusijalla ovat alle 25-vuotiaat hakijat. Tarkempaa ja ajankohtaista tietoa saa oppilaitoksen nettisivuilta Valokuvat: Validia Ammattiopiston henkilökunta ja opiskelijat, Timo Porthan, RainaKani Films Ulkoasu ja taitto: Hanna Apunen, Octante Oy Painopaikka: Kirjapaino Öhrling 23

24 HAKIJAN OPAS Tykkää meistä Facebookissa: facebook.com/validiaammattiopisto Liity piireihin Google+ google.com/+validia-ammattiopistofi YHTEYSTIEDOT Validia Ammattiopisto PL 46, Mannilantie Järvenpää p Validia Ammattiopisto Kotkan opetuspiste Ekami Kymenlaaksonkatu Kotka

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Kiipulan ammattiopisto Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää koulutusta ja kuntoutusta erityistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006

työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 MONISTE 1/2008 Tarja Mäkelä ja Liisa Jaakkonen työturvallisuus osana rakentajien ammattitaitoa RAKTU2006 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3569-3 (nid.) ISBN 978-952-13-3570-9

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot