Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999"

Transkriptio

1 1 Arvot ja lionismi 1. Johdanto siv Paradigmat siv Arvojen rakenne siv Käyttöarvot tavoitearvot siv Klubin arvokeskustelu siv Klubin arvoprosessi siv Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999 Klubin arvokeskusteluun ja arvojen määrittelyyn liittyvät dokumentit: 1. Klubin arvokeskustelu. Power-Point 2. Klubin arvoprosessi. Power-Point Tekijä: Ossi Eloholma

2 2 1. Johdanto. Viime vuosisadan viimeisinä vuosikymmeninä, varsinkin yritysmaailmassa, jossa strateginen suunnittelu siirsi PTS:t (Pitkän Tähtäyksen Suunnitelma) ja LTS:t (Lyhyen Tähtäyksen Suunnitelma) roskakoriin. Havaittiin, ettei suunnittelussa riitä vain numeeristen ja muiden järjellä ratkaistavien asioiden ottaminen huomioon, vaan mukana pitää olla myös tunteet. Yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa ohjaavat tunteet voitiin parhaiten selvittää tutkimalla arvoja. Arvoteoria eri aksiologia tutkii arvoja, mitä ne ovat, miten niitä ryhmitellään ja miten niistä saadaan tietoa. Asiat havaitaan aisteilla mutta arvot tunteilla. Asiantuntijat ovat esittäneet. että maailmassa on noin kuusikymmentä arvoa. Koska arvokeskusteluun liittyy runsaasti semantiikkaa, saattaa lukumäärä olla liian suurikin. Toisaalta eri kulttuureissa ovat arvovivahteet erilaisia ja arvoiksi hyväksytään joskus konkreettinenkin asia, jos sillä on sen omistavalle henkilölle tai yhteisölle tunnearvoa. Voihan meillä olla jokin, omasta mielestämme ylivertainen harrastus, joka ohjaa koko elämäämme; tällöin voimme kutsua tätä harrastusta arvomaailmamme keskeiseksi asiaksi. Näin ajatellen arvoja oli lähes ääretön määrä. Aaltonen &Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka määrittelee mikä on arvo seuraavasti: Arvo on asia, jota pidämme tärkeänä. Tämä on kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvä lähtökohta. Arvot ovat valintoja. Arvoja ei ole olemassakaan ilman valintoja. Kun valitsemme jatkuvasti tietyllä tavalla, valinnoista tulee ennustettavia. Tätä ennustettavuutta voidaan kutsua arvoksi. Arvo on merkitys, jonka asia saa täyttäessään tarpeen. Tätä ja tämän lähisukuisia määritelmiä kutsutaan naturalistisiksi määritelmiksi. Arvo on vakaumus siitä, millaiset päämäärät ovat parempia kuin toiset. Arvot ovat yleisiä taipumuksia pyrkiä tiettyihin päämääriin. Joskus käsitteet arvo ja päämäärä rinnastetaan toisiinsa. Arvo on kyky sanoa ei asioille, joita olisi mukava tehdä ja kyllä asioille, joiden toteutuminen on epämukavaa. Arvot ankkuroituvat sekä järkeen että tunteisiin. Tunnekokemukset vaikuttavat arvovalintoihin. Yritysten ja yhteisöjen tasolla arvot ovat yhteisön tahtotila. Tämä teksti perustuu Tapio Aaltonen & Lauri Junkkarin kirjaan: Yrityksen arvot ja etiikka ja käyttää siinä esiintyvää terminologiaa.

3 3 2. Paradigmat. Paradigmalla tarkoitetaan yleistä järjestelmää, jolla tulkitsemme ympäristöämme. Se on meidän hyväksymämme ajatusmalli, jota emme aseta kyseenalaiseksi. Kulttuuri muuttuu hitaasti, muta paradigma vielä hitaammin. Länsimaisessa yhteiskunnassa kuului keskiaikana ajatus hyvistä ja pahoista hengistä. Jos yhteisössä tapahtui onnettomuus, ensimmäinen tehtävä oli ottaa selville, kuka yhteisössä oli noita. Jos noita löytyi, hänet poltettiin roviolla ja niin ongelma oli ratkaistu. Elämän lähtökohtana oli sopusointu henkien kanssa. Tämä oli peräisin jo pakanalliselta ajalta ja katolinen kirkko oli tukemassa sitä voimakkaalla auktoriteetillaan. Elämä oli järjestyksessä, kun noidat oli poltettu ja paikallisen ruhtinaan ja kirkon kanssa oli hyvät välit. Tasapainotilaa järkyttivät Amerikan löytyminen ja uskonpuhdistus sekä tieteen irtautuminen vähitellen kirkon holhouksesta. Tultiin 1700-luvulle, jonka aikana muhi uusi paradigma; valistuksen aika. Nyt asiat alettiin hahmottaa rationaalisina, kaikkiin ilmiöihin etsittiin järkeviä selityksiä. Tekniikka kehittyi voimakkaasti, koska länsimainen ihminen uskoi tekniikkaan. Työelämässä valistuksen paradigma oli huipussaan amerikkalaisessa liukuhihnateollisuudessa, ihmisen ajateltiin motivoituvan vain rahasta. Puhutiin X- ihmisestä, joka on luonteeltaan laiska ja työtä vieroksuva, joka tekee työtä vain palkan toivossa. Lisäksi häntä pitää kontrolloida ja ehkä pelotella ja uhkaillakin. Tästä vaiheesta alettiin päästä pois ensin Euroopassa, jossa pakkotahtisista liukuhihnoista alettiin luopua jo 1970-luvulla. Alettiin uskoa Y-ihmiseen: Hän haluaa toteuttaa itseään työssään ja saada siitä tyydytystä ja haluaa, että koko työyhteisö menestyisi. Tätä uutta paradigmaa kuvaavat sanat: Kokonaisvaltainen, tunteet, intuitio, vuorovaikutus, yksilö ja elämykset. Pääsuunta on pois rationaalisesta järjen yksipuolisesta ylivallasta kohti ihmiskuvaa, missä ihminen paitsi ajattelee myös tuntee. Tarkoituksena on ottaa käyttöön koko henkinen potentiaalimme. Meillä suomalaisilla leijonilla on myös tapahtunut paradigman vaihdos kuudessakymmenessä vuodessa. Kun lionismi rantautui Suomeen 1950-luvulla oltiin päästy irti sotavuosista ja etsittiin yhteyksiä länsimaihin. Järjestöön liittyneistä suurin osa oli sodankäyneitä miehiä, jotka olivat oppineet noudattamaan käskyjä ja ohjeita tinkimättömästi. Järjestössä oli vallalla amerikkalaiset normit, joita pyrittiin tarkasti noudattamaan. Toiminta oli myös hyvin isänmaallista, kuulin 90-luvulla vanhojen leijonien kertovan, että he pelastivat Suomen. He tarkoittivat, että heillä oli ikkunat auki länteen idän asemesta. Tultaessa 1980-luvulla oli työelämä astumassa uuteen paradigmaan, lisäksi naiset hyväksyttiin järjestön jäseniksi Varsinkin nuoret jäsenet alkoivat kapinoida byrokratiaa kohtaan ja halusivat uudistaa suomalaista lionismia. Liiton ja piirien johtohenkilöille alkoi selvitä, että uuden paradigman leijonille eivät käskyt tuottaneet tulosta, vaan uudet asiat ja projektit tuli markkinoida. Esim. Pohjolan Punaista Sulkaa

4 4 markkinoitiin kaksi vuotta, ennen tempauskevättä. Sama koski myös Campaign Sight First II:sta. Markkinointihan on tunteisiin vetoamista ja tunteita taas voidaan analysoida arvojen kautta. Tällä hetkellä tuntuu, että olemme leijonamaailmassa siirtymässä vielä kolmanteen paradigmaan, jossa uusia sanoja ovat vaikuttaminen, yhteisöllisyys ja tiimityö. Kaudella 91/92 leijonien vuosikirjassa oli neljä toimialajohtajaa, viime kauden vuosikirjassa on 17 toimialajohtajaa, työryhmän puheenjohtajaa tai koordinaattoria. Ongelmamme on, ettemme tarkkaan tiedä missä olemme; voimme toki tehdä nk. ammattimaisia arvauksia (professonella gissningar). 3. Arvojen rakenne. Sanaa arvo käytetään tarkoittamaan ainakin kahta eri käsitettä: 1. Puhumme arvosta sen perusteella, miten arvostamme asian tai esineen ominaisuuksia itsemme tai yhteisömme kannalta. Suvussa perintönä siirtyneellä kesämökillä saattaa olla meille suuri tunnearvo. Meille voi olla suuri arvo, että kuulumme hyvin menestyvään lions-klubiin. 2. Arvo sanan toinen käyttö viittaa etiikkaan. pidämme jotain ihmistä hyvänä, jos hän käyttäytyy omaksumiemme eettisten arvojen mukaan. Kulttuurissamme tietyt toimintatavat ovat yleisesti hyväksyttyjä arvoja, etiikkamme kulmakiviä. Edellisen perusteella voimme jakaa arvot kahteen ryhmään; arkiarvot ja eettiset arvot. Arkiarvot Toiminnalliset arvot Primitiivisemmät arvot Käytännön arvot Vastaavat olemassaolon perustarpeisiin Oma näkökulma Välinearvoja Tekemisen ja omistamisen arvot Oma etu Helposti opittavia Eettiset arvot Esteettiset arvot Sivistysarvot Huippuarvot Vastaavat tarpeeseemme olla jotain Kyky ylittää oma näkökulma Itseisarvoja, päämääräarvoja Olemisen arvot Yhteinen etu Vaivoin opittavia

5 5 Arvojen jakoa voidaan tarkastella myös sosiologian ja psykologian kannalta. Abraham Maslow on esittänyt viiden perustarpeen hierarkiaa kuvaavan kolmion. Tarve toteuttaa itseään. Arvostuksen tarve Sosiaaliset tarpeet. Turvallisuuden tarve Fysiologiset tarpeet Vaikka Maslowin tarpeiden jako onkin yksilöä koskeva, heijastaa se jonkin verran myös yhteisön tarvehierarkiaa. Kolmion pohjalla olevat tarpeet liittyvät selvästikin arkiarvoihin, kun taas huipulla olevat tarpeet eettisiin arvoihin. Voimme jakaa arvot myös toisella tapaa; puhumme rationaalisesta järjestelmien maailmasta ja emotionaalisesta elämismaailmasta. Kyseessä on itse asiassa klassinen järki tunteet jako. Yhteiskunnan käyttämä tapa toteuttaa arvoja on liikkua rationaalisessa maailmassa ja laatia lakeja, säännöksiä, normeja ja ohjeita. Muistamme Hammurabin lait ja Vanhan Testamentin kymmenen käskyä. Ensimmäinen totaalinen lakijärjestelmä oli roomalaisilla. Muutkin kuin viranomaiset laativat säännöksiä, esim. jalkapallopeli tarvitsee säännöt, samoin kaikilla rekisteröidyillä yhdistyksillä on säännöt. Vaikka suomalaiset lionsklubit ovat hyvinkin erilaisia ja toimivat erilaisissa ympäristöissä, halutaan että kaikilla klubeilla on tarkalleen samanlaiset säännöt vain nimi ja paikkakunta ovat erilaisia. Järjestelmien maailman asioiden ei tarvitse olla kirjattuja, ne voivat olla myös normeja, joiden mukaan eletään, vaikkei lakia olisikaan olemassa. Jos toteutamme arvoa siksi, että muutkin sitä toteuttavat, on pelko erottautua joukosta enemmän järjen kuin tunteen asia. Toinen tapa lähestyä arvoja on tunteiden ja elämisen maailma, toimimme arvojen mukaisesti, vaikkei niitä varten olisi yhtään kirjoitettua sääntöä. Yksi esimerkki on liikenneturvallisuus. Meillä on korkea ajoneuvojen ja teiden turvallisuustekniikka ja mittava määrä liikennesääntöjä mutta suuressa osassa onnettomuuksia vika on kuitenkin korvien välissä. Tunteiden maailmaan kuuluu myös moraali ja kasvatus, liikenteessä se tarkoittaa asennekasvatusta noudattamaan sääntöjä ja ottamaan huomioon toiset tiellä liikkujat. Itsehillintää ei voi saavuttaa säännöksillä. Kaksi tapaa toteuttaa arvoja: laki ja moraali.

6 6 Arvojen nelikenttä. Edellä olevan perusteella voidaan arvot käsittelyn helpottamiseksi sijoittaa kuvan mukaiseen nelikenttään:

7 7 Tehokkuuskentän arvot ovat toiminnallisia, ne toteutuvat rationaalisen toiminnan ja järjestelmien avulla. Tämä on perinteinen liike-elämän kenttä, jolla pidetään huolta siitä, että systeemit toimivat ja syntyy tulosta. Lions-järjestössä tälle alueelle kuuluvat sellaiset arvot kuin tehokkuus, toiminnallisuus, talkoohenki, yhdessä toimiminen jne. Aatteellisellekin järjestölle on tärkeätä, että sille löytyy arvoja tällä kentällä, koska menestys ei tule pelkästä aatteesta; tarvitaan myös toimintaa. Periaatekenttä on etiikan puolella, mutta toteutuminen tapahtuu järjestelmiä ja sääntöjä luoden. Tämä on yhteiskunnan toiminnan kenttä. Järjestössämme tänne kuuluvat rehellisyys, lainkuuliaisuus, tinkimättömyys, kansainvälisyys, ympäristönsuojelu jne. Meillä on voimakkaat arvot tällä sektorilla, nämä arvot voivat kuitenkin olla myös kehityksen jarruna. Idealismin kentän arvot painottuvat etiikkaan sekä myös estetiikkaan. Täällä uskotaan enemmän kasvatukseen ja moraaliin kuin kirjoitettuihin sääntöihin. Tämä on lionsjärjestönkin aatteiden peruskenttä ja välttämätön myös toiminnan kannalta. Tänne kuuluvat vapaaehtoisuus, suvaitsevaisuus ja palveluhalu. Yksilökenttää voisi kutsua nimellä minä. Se on yksilöllisten perustarpeiden kenttä. Maslowin perustarpeet kuuluvat tähän kenttään. Yhteisön jäseninä meillä kaikilla on omia arvoja tässä kentässä. Sitoutumisemme omaan klubiimme on paljolti kiinni siitä, miten omat arvomme integroituvat yhteisömme tämän kentän arvoihin. Yhteisöllisyys, toveruus, palautteen saaminen ja tasa-arvo kuuluvat tämän kentän yhteisöarvoihin. Klubin arvojen määrittely Sijoitettaessa arvokeskustelussa esiin tulleita arvoja eri kenttiin voi tulla ongelmia, koska arvokeskustelusssa on paljon semantiikkaa eri henkilöt tarkoittavat sanalla eri asioita. On kuitenkin hyvä löytää arvolle jokin sijoituspaikka. Klubilla voi olla 3-5 arvoa, keskustelussa niitä tulee aina esille enemmän, mutta niitä voi sopivasti yhdistellä ja päästä lopputulokseen, jossa kaikkien esittämiä arvoja on mukana. Klubin arvoja tulisi olla vähintään kolmessa kentässä. Eettisesti ja aktiivisesti toimivan klubin arvoja tulisi löytyä ainakin idealismin ja tehokkuuden kentissä. Arvo tulee ilmaista yhdellä tai korkeintaan kahdella sanalla. Asian selventämiseksi tulee tehdä lyhyt kuvaus, mitä arvolla tarkoitetaan. Tämä tehdään samaan tapaan kuin katekismuksessa on käsky ja sen jälkeen selitys; mitä se on. Jos arvo on yhdistetty useasta läheisestä käsitteestä, voidaan ne tuoda esille arvon selityksessä. Piiloarvot Arvoilla on myös kolmas ulottuvuus piiloarvot. Yksilön käyttäytymisen ohjauskeskus on alitajunta ja sen sisältämä valtava muistivarasto. Arvoja, kulttuuria ja maailmankuvaa on tarkasteltu akselilla näkyvä piilevä. On olemassa tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, ääneen lausuttuja ja lausumattomia ohjeita, tietoista ja tiedostamatonta ristiriitaa oikean ja väärän toiminnan välillä. Tämä pätee yksilöön, mutta mikä on yhteisön muistivarasto? Asia on hyvin kompleksinen, mutta

8 8 esim. lionsklubilla voi olla yhteisessä muistissaan tilanne klubissa, jolloin käyttäydyttiin väärin ja tällaista tilannetta pyritään tiedostamatta välttämään.. Alla on vertailuja piilevien ja julkisten arvojen välillä. Piilevä Tiedostamattomat valinnat Käyttöarvot Vaistomainen toiminta, omatunto Tiedostamaton maailmankatsomus Valitsemme toisin kuin sanomme Sanattomat sopimukset Todelliset arvot Julkinen Tietoiset valinnat Tavoitearvot Eettinen tieto, tietoinen moraalinen toiminta Tietoinen vakaumus ja maailmankatsomus Sanomme pitävämme tärkeänä Puhutut tai kirjalliset sopimukset Rooliarvot 4. Käyttöarvot - tavoitearvot Tavoitearvot ja suunta-arvot kuvaavat tietoista pyrkimystämme muuttaa toimintaamme sovittujen arvojen suuntaan. Käyttöarvot taas kuvaavat valintoja, joita käytännössä teemme. Tavoitearvojen ja käyttöarvojen välillä on aina jonkinlainen ero, joskus suurikin ja joskus sovittamaton ristiriita. Tavoitearvot kuvaavat tilaa: Tätä haluamme olla tai Tätä meidän tulisi olla. Arvoavaruudessa tavoitearvot ovat viivan yläpuolella järjestelmien maailmassa. Ne ovat kirjattuja ohjeita, jotka eivät alkuvaiheessa ole sisäistettyä toimintaa. Varsin tyypillistä on, että niiden savuttaminen vie kahdesta viiteen vuotta. Tämän jälkeen ne ovat käyttöarvoja, ne ovat ankkuroituneet yhteisön tunne-elämään ja kuuluvat arvoavaruudessa ja kuuluvat viivan alapuolelle elämismaailmaan. Ne voivat olla tietoisia tai jo ankkuroituneet tiedostamattomalle alueelle. Joskus saatamme esitellä arvojamme äärimmäisen tietoisesti niin, että ne kuulostavat hyviltä tai sopivat kyseiseen tilanteeseen. Tällöin puhutaan pinta-arvoista tai rooliarvoista. Kohtuullisesti käytettynä rooliarvo voi olla hyväkin lähtökohta. Rooliarvojen kautta yritämme tehdä vaikutuksen, poliitikko äänestäjiin ja työnhakija haastattelijaan. Kielteisimmässä muodossa rooliarvojen käyttö on takinkääntämistä.

9 9 5. Arvokeskustelu klubissa Klubissa varataan yksi klubi-ilta arvokeskustelua varten. On syytä valmistella keskusteluilta kunnolla. Klubiin voi nimetä väliaikaisen työryhmän 2-3 jäsentä tai nimetä arvokeskustelun vetäjä etukäteen. Kummassakin tapauksessa tutustutaan liiton sivuilta löytyvään materiaaliin kunnolla. Arvokeskustelussa käytetään runkona Klubin arvokeskustelu diasarjaa. Aluksi selvitetään arvokäsitettä ja miksi arvojen selvittäminen on tärkeätä. Seuraavaksi selvitetään arvojen jako arvokenttään ja miten leijonien tämänhetkiset arvot sijaitsevat arvokentässä. Lopuksi selvitetään käyttöarvojen ja tavoitearvojen ero sekä selvitetään mitä tarkoitetaan piiloarvoilla ja rooliarvoilla. Koko esityksen ajan on syytä odottaa kysymyksiä ja lisäselvityksiä. Dokumentti Arvot ja lionismi on syytä pitää printattuna mukana. Ei kannata perehtyä liikaa Suomen leijonien arvoihin sillä ne ovat mukana lähinnä esimerkkinä ja miten arvot voidaan jakaa arvokenttään. Klubilla voi hyvinkin olla omia erikoisarvojaan, jotka on syytä ottaa klubitoiminnassa huomioon. Koska arvot ovat monipuolinen käsite, syntyy klubissa varmasti vilkas keskustelu, jota kannattaa ohjata ja keskeyttää, jos se liukuu liian kauas aiheesta. 6. Klubin arvojen määrittelyprosessi. Klubin arvojen määrittelyyn löytyy monia menetelmiä. Yrityksissä voidaan arvojen määrittelyyn käyttää kokonainen vuosi, jolloin on kysymyksessä suurehko projekti. Lionsklubissa meillä ei ole mahdollisuutta ulkopuolisten konsulttien käyttöön, mutta etuna on joka kuukausi pidettävä klubikokous, jossa kaikki jäsenet tapaavat toisensa. Hyvin johdettu arvokeskustelu voi kuitenkin lyhyessäkin ajassa tuoda esille klubin käyttöarvot ja klubi voi sitten päättää lisätäänkö arvoihin tavoitteellisuutta. Menetelmiä arvojen määrittelemiseksi: 1. Klubilla on vastikään esim. strategiatyöskentelyn aikana määritellyt arvot. Klubin kannattaa käydä arvokeskustelu, jonka jälkeen voidaan arvoja päivittää tai pitää ne sellaisinaan. 2. Klubilla on käytössä Hämeenlinnan vuosikokouksessa hyväksytyt arvot. On erittäin tärkeätä käydä arvokeskustelu sillä klubilla on varmasti jokin erityinen arvo, joka toimii piilevästi tai julkisesti klubissa jatkuvasti. Arvojen määrittely voidaan tehdä Klubin arvoprosessi dokumentin mukaisesti. 3. Klubilla ei ole määriteltynä arvoja. Käydään arvokeskustelu jonka jälkeen määritellään arvot Klubin arvoprosessi dokumentin mukaisesti. 4. Klubi voi tietenkin määritellä arvonsa jollakin muulla sopivalla tavalla ja käyttää siihen esim. klubin sisäistä asiantuntija-apua.

10 10 Klubin arvojen määrittely materiaalin käyttö. Materiaali on tarkoitettu koulutuskäyttöön, klubissa käytetään Klubin arvokeskustelu materiaalia. Arvotyöryhmän käytössä lisäksi Arvo-apu tiedosto, josta selviää prosessin kaaviokuva ja listaus yleisesti käytetyistä arvoista. Kohtien 2 ja 3 menetelmissä edellytetään, että presidentti nimeää jäsenen tai jäsenet koko arvoprosessin toteuttajaksi. Tämä merkitsee sen käsittelyä kolmessa eri klubikokouksessa. Diasarja Klubin arvoprosessi voi toimia runkona klubin arvoja määriteltäessä. Klubin arvojen määrittelyprosessi jakautuu yhdeksään vaiheeseen, jotka ovat seuraavat: Vaihe 1: Klubin presidentti nimeää arvotyöryhmän, johon kuuluu 1-3 jäsentä. Samalla sovitaan, koska klubin arvokeskustelu käydään. Se vie arvokyselyineen aikaa noin tunnin, joten se voi olla klubiesitelmän paikalla. Olisi hyvä, jos arvotyöryhmä nimettäisiin jo ensimmäisessä klubikokouksessa ja samalla päätettäisiin, koska klubin arvokeskustelu käydään. Arvotyöryhmän tulee tutustua kunnolla materiaaleihin ja pitää mahdollisesti kokous, jossa sovitaan ryhmän rooleista itse arvokeskustelussa. Vaihe 2: Klubin arvokeskustelu on koko arvojen määrittelyprosessin tärkein vaihe. Kokoukseen ei kannata tuoda mitään valmista arvoluetteloa, vaan klubin arvoehdotuksia tulisi ilmetä itse keskustelun aikana. Vaihe 3: Jotta kaikkien mielipiteet tulisivat esille, tehdään keskustelun lopussa nk. arvokysely, jossa jokainen klubin jäsen miettii kaksi hänen mielestään klubille tärkeää arvoa ja kirjoittaa ne lapulle. Laput kerätään työryhmän toimesta. Vaihe 4: Työryhmä listaa arvokyselyn tulokset. Lähes samaa asiaa tarkoittavat ehdotukset yhdistetään ja listaan voidaan lisätä yleisiä arvoja, jotta listaus olisi tasapainoinen arvokenttien suhteen. Lopullinen lista voi sisältää arvoehdotusta. Työryhmä esittelee listauksen hallitukselle. Vaihe 5: Klubikokoukselle jaetaan listatut arvot (tai heijastetaan taululle). Jäsenille jaetaan äänestyslippu ja jokainen jäsen merkitsee listasta hänen mielestään kolme klubille tärkeintä arvoa. Työryhmä kerää äänestysliput. Poissaolevat voivat äänestää sähköpostitse. Vaihe 6: Äänestystulos listataan ja tutkitaan ensiksi, voidaanko joitakin arvoilmauksia yhdistää niiden samankaltaisuuden vuoksi. Saatujen äänimäärien perusteella työryhmä määrittelee klubille 3 5 arvoa. Kannatta jakaa arvot arvokenttään, jolloin nähdään miten ne jakautuvat eri alueille. Jos arvot jakautuvat epätasaisesti (esim. vain yhteen tai kahteen kenttään), on syytä valita jokin arvo vähemmän ääniä saaneista. Työryhmä esittelee arvoehdotuksen kokonaislistauksineen klubihallitukselle.

11 11 Vaihe 7: Klubihallitus käsittelee arvoehdotuksen. Jos hallitus haluaa tehdä ehdotuksen tavoitteellisemmaksi, voi se muuttaa ehdotusta käyttäen kuitenkin äänestyksen arvolistauksessa olleita arvoja. Vaihe 8: Hallitus tuo arvoehdotuksen klubikokouksen hyväksyttäväksi. Jos syntyneessä keskustelussa ei tule varteenotettavaa kritiikkiä, klubikokous hyväksyy arvot. Jos kritiikki on voimakasta, hallitus ottaa arvot uuteen käsittelyyn ja tuo uuden ehdotuksen seuraavaan klubikokoukseen. Koska hallituksen ehdotus perustuu klubikyselyyn ja perusteelliseen esikäsittelyyn, ei sitä voi klubikokouksessa muuttaa vaan hallitus tekee uuden ehdotuksen. Vaihe 9: Klubissa tulee käydä arokeskustelu joka vuosi esim. toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä ja strategiapäivityksissä. Tällöin tulee päähuomio kiinnittää siihen, miten arvot ovat toteutuneet. Jos poikkeama jonkin arvon kohdalla on suuri, tulee harkita ao. arvon päivitystä. Klubin tärkeissä päätöksissä tulisi selvittää, miten se tukee klubin arvomaailmaa. Uusille jäsenille tulee jo jäseneksi otettaessa selvittää klubin arvot.

Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999

Käytetty lähdekirja: Tapio Aaltonen & Lauri Junkkari: Yrityksen arvot ja etiikka WSOY 1999 1 Arvot ja lionismi 1. Johdanto siv. 2 2. Paradigmat siv. 3-4 3. Arvojen rakenne siv. 4-8 4. Käyttöarvot tavoitearvot siv. 8 5. Klubin arvokeskustelu siv. 9 6. Klubin arvoprosessi siv. 9-10 Käytetty lähdekirja:

Lisätiedot

Arvojen merkitys klubille

Arvojen merkitys klubille Arvot ja lionismi Arvojen merkitys klubille Viimeistään 1980-luvulla tunteiden merkitys päätöksenteossa tunnustettiin tärkeäksi Lionsjärjestöllä on alun pitäen ollut voimakkaat eettiset arvot. (Lions-vuosikirjassa

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Suomen Aktuaariyhdistys ry Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013. Novetos Oy Tapio Aaltonen

Suomen Aktuaariyhdistys ry Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013. Novetos Oy Tapio Aaltonen Suomen Aktuaariyhdistys ry Ammattimaisuusseminaari Yrityksen arvot ja etiikka 28.5.2013 Novetos Oy Tapio Aaltonen Kirjojani Kirjojani Teemoja Mitä on etiikka Ajattelu ja säännöt Arvot, etiikka, kulttuuri

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E Klubin kehittämistyöpaja 2013 Työpajan tavoitteet Klubin toiminnan laadun parantaminen Jäsentyytyväisyyden nostaminen Jäsenten sitouttaminen Mitä klubi tekee ja miten tekee? LAADUKKAASTI TOIMIVASSA KLUBISSA

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu 13.2.2008 PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 TAPAHTUMAHISTORIA 21 vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu on yksi Lionsjärjestön nuoriso-ohjelmista. Kilpailu on yleinen

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI

BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI BACK TO BASICS 1 JOS SYDÄN VIELÄ SYKKII MATTI FORSBERG, JÄRJESTÖKONSULTTI Ohjelma Esittelyt ja koulutuksen tavoitteet Miksi yhdistyksesi on olemassa ja mitä se tekee? Tauko Mikä ihmeen missio, visio ja

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino

VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT. Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino VAASAN SUOMALAISEN NAISKLUBIN SÄÄNNÖT.»«Vaasa 1931 Vaasan Kirjapaino 'Vaasan Suomalaisen SYaisklubin Säännöt. 1. Yhdistyksen, jonka nimenä on "Vaasan Suomalainen Naisklubi", kotipaikkana 'on Vaasan kaupunki

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio

LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio LIONS CLUBS INTERNATIONAL D 107-N Piirikuvernöörin katsaus 05.02.2008 DG Markku Talvio Lionismin ydin Mitä jos nämä henkilöt jotka ovat menestyneet motivoituneisuutensa, älykkyytensä ja kunnianhimonsa

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden Asioiden ja ihmisten johtaminen F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden JÄSEN- JA KOULUTUSASIAT 30.6.2011 M embership Uusien jäsenten hankkiminen jo olemassa oleviin klubeihin

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi Lions Clubs International MD 107 Finland Derby Forum Klubitoiminnan kehittäminen Kausi 2012-2013 Klubitoiminnan kehittäminen Kummin rooli ja kummiklubien rooli Jäsentoimikunnan rooli Kehityskeskustelut

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Leevi Launonen. Arvot ja toiminnan etiikka

Leevi Launonen. Arvot ja toiminnan etiikka Leevi Launonen Arvot ja toiminnan etiikka Suomen Romanifoorumi 23.11.2012 Erilaisia kulttuurin arvoja tiedolliset arvot esteettiset arvot vitaaliset arvot tekniset arvot taloudelliset arvot hedoniset arvot

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Pirkkola 19.1.2015 Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Aikataulu 17.00-18.30 aiheen ympärillä lätinää 18.30-18.45 breikki+kaffet 18.45-20.00 lätinät jatkuu ja loppuu Mikä on valmentajan tehtävä?

Lisätiedot

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela

Eettinen Johtaminen. To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela Eettinen Johtaminen To Be or Well Be seminaari 2010 Petteri Lahtela ROHKEUS REALISMI TULOS VISIO ETIIKKA Sisältö Eettisyys ja yksilön perustarpeet Ohjaavat periaatteet Eettinen toiminta, tarkoitus ja

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY?

ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS SEURAUS VAI SYY? ONKO ONNELLISUUS JOTAKIN, JONKA VOIMME SAAVUTTAA SAAMALLA ITSELLEMME SEN, MIKÄ TEKISI MEISTÄ ONNELLISIA? TUTKITTUANI ITSEÄNI JA ELÄMÄÄNI OLEN TULLUT TODISTANEEKSI ITSELLENI,

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming

Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot. Markus Flaaming Lions -toiminnan perusta, organisaatio ja arvot Markus Flaaming Lionstoiminnan perusta Melvin Jones 1917 Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajatuksissa rupesivat jo aikaisin kysymykset askarruttamaan

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva

Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva Asenteissako avain turvalliseen liikkumiseen ja liikennekäyttäytymiseen? Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva Esimerkkinä Liikenneturvallisuuteen myönteisesti suhtautuva ihminen, joka ajaa päivittäin

Lisätiedot

Kunnan arvot ja arvovalinnat

Kunnan arvot ja arvovalinnat Kaarina-strategian teemapäivä 20.4.2009 Kunnan arvot ja arvovalinnat Jarna Heinonen Professori, johtaja TSE Entre, Turun kauppakorkeakoulu Yhdentymisessä onnistumista edistävät Strategia Viestintä Toteutus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Ratuke. Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012. Novetos Oy Tapio Aaltonen

Ratuke. Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012. Novetos Oy Tapio Aaltonen Ratuke Onko etiikalla roolia työturvallisuudessa? 30.10.2012 Novetos Oy Tapio Aaltonen Taustakysymyksiä Mitä on etiikka Turvallisuuden ulottuvuuksia Työkulttuuri Eettinen johtaminen 29.10.2012 Arvot ja

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät 21.9.2010 Poliittinen filosofia Pyrkimyksenä hahmottaa parhain tapa järjestää ihmisyhteisöjen

Lisätiedot

Piiri G. Puolisokoulutus. Piirikokous 26.4.2014 Muurame. Taru Rytkönen

Piiri G. Puolisokoulutus. Piirikokous 26.4.2014 Muurame. Taru Rytkönen Puolisokoulutus Piirikokous 26.4.2014 Muurame Taru Rytkönen Lions-periaatteet Pidä päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta Pyri tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti

Elämän mullistavat muutokset. Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Elämän mullistavat muutokset Keijo Markova 5.12.2013 parisuhdeterapeutti Miksi haluan puhu muutoksista? Muutos lisää stressiä yksilölle, parille ja perheelle Stressi voi olla niin suuri, ettei meidän opitut

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

MITÄ ARVOT OVAT? Perustuvatko arvot tunteisiin, tietoon, tehokkuuteen, demokratiaan vai päämäärään? Ovatko arvot ominaisuuksia?

MITÄ ARVOT OVAT? Perustuvatko arvot tunteisiin, tietoon, tehokkuuteen, demokratiaan vai päämäärään? Ovatko arvot ominaisuuksia? MITÄ ARVOT OVAT? Esimerkiksi: Mikä on hyvää? Onko hyvää se, mikä tuntuu hyvältä? minkä joku (auktoriteetti) sanoo olevan hyvää? minkä hyvyydestä suurin osa on samaa mieltä? mikä toimii hyvin (tai sopii

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin

Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Itsensä johtaminen uudessa työympäristössä uusin työtavoin Luento 17.5.2017 VR - Matkakumppanit Jaana Ahtonen-Huuskonen / DIALOGO www.dialogo.fi Luennon aiheita: Itsensä johtaminen Vahvuuksien tunnistaminen

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström

1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström 1. ydinkokonaisuus, työpajapäivä 2. Mirja Borgström Ihmissuhdetaidoista riippuva palvelun käyttäjäkokemus Ihmiskäsitys, ihmissuhdekyvyt Itsensä/toisen arvostus Vuorovaikutus, viestintä Empatia Älykkyys

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Miksi johtavat ajatukset?

Miksi johtavat ajatukset? Miksi johtavat ajatukset? Johtavat ajatukset syntyvät aina sisältä päin. Ne ovat tärkeitä ennen kaikkea meille itsellemme. Tarkistamme ne joka vuosi yhdessä. Ne toimivat innostuksemme lähteenä ja niiden

Lisätiedot

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho

Ylöjärven Ilves ry. Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018. 6.5.2015 Petri Puronaho Ylöjärven Ilves ry Jalkapalloseuran pidemmän aikavälin kehityssuunnitelma vuosille 2015-2018 6.5.2015 Petri Puronaho Kertaus menneestä Mitä on tehty? Elokuu 2014: kolme tapaamista / alustusta Sähköinen

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö

Omatunto kolkuttaa. Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Muoto ja sisältö: periaatteet ja käytäntö Omatunto kolkuttaa Jumalan, äidin vai tasavallan presidentin ääni? Jokaisella meillä on omatunto. Omalla tunnolla tarkoitetaan ihmisen sisäistä tajua oikeasta ja väärästä. Se on lähtöisin Jumalasta, vaikkei

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä?

EETTISIÄ ONGELMIA. v 1.2. 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? Auktoriteetin hyvä EETTISIÄ ONGELMIA v 1.2 1. Jos auktoriteetti sanoo, että jokin asia on hyvä, onko se aina sitä? 2. Jos auktoriteetti on jumalolento, onko senkään hyvä aina hyvä? 3. Olet saanut tehtäväksesi

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien

Pohdittavaa harjoituksenvetäjälle: Jotta harjoituksen tekeminen olisi mahdollista, vetäjän on oltava avoin ja osoitettava nuorille, että kaikkien Mitä seksi on? Tavoite: Harjoituksen tavoitteena on laajentaa näkemystä siitä, mitä seksi on. Monille seksi on yhtä kuin vaginaalinen yhdyntä/emätinseksi. Reilu seksi projektissa seksillä tarkoitetaan

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Työyhteisö ja vaativa erityinen tuki. Terhi Ojala, Raija Pirttimaa, Piia Ruutu & Taina Suvikas

Työyhteisö ja vaativa erityinen tuki. Terhi Ojala, Raija Pirttimaa, Piia Ruutu & Taina Suvikas Työyhteisö ja vaativa erityinen tuki Terhi Ojala, Raija Pirttimaa, Piia Ruutu & Taina Suvikas 21.4.2017 Vaativa erityinen tuki = Vaativaa ja moniammatillista erityistä tukea oppimiseensa ja kuntoutumiseensa

Lisätiedot

Arvojen tunnistaminen

Arvojen tunnistaminen Arvojen tunnistaminen Viikko 2 Arvojen tunnistamisen neljä ilmansuuntaa ovat työ, ihmissuhteet, vapaa-aika, terveys. Näiden isojen otsakkeiden alle alat jäsentää tarkentavia huomioita. Arvoja ei voi tunnistaa

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

107 N-PIIRIN STRATEGIA.

107 N-PIIRIN STRATEGIA. Luonnos 107 N-PIIRIN STRATEGIA 2010 2015 www.lions.fi/n Ruissalo Jouko/Tuomikoski Antti/ Viinikainen Esko 1 Vaikka Lions-toiminta on vakaalla pohjalla, on uskallettava katsoa pitkälle horisonttiin. Mitä

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat

KUN TARVITSET APUA. Hätätilanne. Yleiset paikat KUN TARVITSET APUA Hätätilanne Kun tarvitset apua, soita hätäkeskuksen hätänumeroon 112. Kun soitat hätänumeroon, et tarvitse suuntanumeroa. Yleisestä puhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto

Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn. Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Ammattiliiton näkökulmia ammatillisen ja vapaaehtoisen työn rajapintojen määrittelyyn Yhdessä enemmän yli rajojen 4.3.2010 Marjo Katajisto Missä JHL:n jäsen kohtaa vapaaehtoisen? Kotityöpalvelu Kiinteistönhoito

Lisätiedot

SIHTEERIT 26.4.2014. Antti Raitaniemi. 21.4.2014 Sihteerikoulutus

SIHTEERIT 26.4.2014. Antti Raitaniemi. 21.4.2014 Sihteerikoulutus SIHTEERIT 26.4.2014 Antti Raitaniemi 21.4.2014 Sihteerikoulutus 1 Koulutuksen tavoite Antaa vinkkejä tehtävän hoitamiseksi Kokemusten ja ajatuksien vaihto Verkostoituminen Ideat 21.4.2014 Sihteerikoulutus

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu

Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantunut yksilö ja anominen yhteiskunta sosiaalisesta mediasta ratkaisu? Lehtori Matti Pesola Humanistinen ammattikorkeakoulu Vieraantuminen ja anomia Sosiaalinen vieraantuminen (alienaatio), kuvaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TEEMAT Kansainvälinen teema: Liiton teema: Piirin teema: Klubin teema: Taidolla tavoitteisiin Skickligt goda resultat Passion to Excel Turvallinen tulevaisuus En trygg framtid

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

VIESTINTÄTAITOJEN OSA- ALUEITA

VIESTINTÄTAITOJEN OSA- ALUEITA VIESTINTÄTAITOJEN OSA- ALUEITA KIELELLISET TAIDOT: Kyky erottaa funktio (miksi hän puhuu?), puhuminen (äänenkäyttö, kielitaito, puhetapa, rytmi, tempo, intonaatio), kuunteleminen (sisällön rakenteen seuraaminen,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2015 Sivu 10 KOKOUSAIKA 23.2.2015 klo 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 302 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Metsämäki Herkko Saastamoinen Linda Koivuniemi

Lisätiedot

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja

Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria. Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Kohti yhdessä tekemisen kulttuuria Merja Mäkisalo-Ropponen SH, TtT, kansanedustaja Yhdessä tekemisen hyödyt Perustehtävän laadukas toteutuminen Toimijoiden hyvinvointi Toimijoiden hyvinvoinnin vaikutus

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O

J Ä R J E S T Ö H A U T O M O Eettisyys järjestötoiminnassa Hanasaari 23.11.2012 Eettinen ja aatteellinen yhdistys Miten määrittelet aatteellisen yhdistyksen? Mitä sen pitää tehdä? Mitä se ei saa tehdä? Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen

Lisätiedot

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Meri-Karina 6.5.2014 Marja-Leena Knuutinen ELINIKÄINEN OPPIMINEN Yhteiskunnassa toimiminen edellyttää tietoja, taitoja, sivistystä ja osaamista. Koulutus edistää

Lisätiedot