Tapaturma- ja tartuntatautilain keskeisimmät muutokset. Kuntamarkkinat Lakimies Jean-Tibor IsoMauno Sosiaali- ja terveysyksikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tapaturma- ja tartuntatautilain keskeisimmät muutokset. Kuntamarkkinat 9.9.2015 Lakimies Jean-Tibor IsoMauno Sosiaali- ja terveysyksikkö"

Transkriptio

1 Tapaturma- ja tartuntatautilain keskeisimmät muutokset Kuntamarkkinat Lakimies Jean-Tibor IsoMauno Sosiaali- ja terveysyksikkö

2 Tapaturmavakuutuslaki nykytila Nykylaki on vanhaa perua, vuodelta 1949» Sosiaalivakuutusta» Perusajatuksena ansaintaperiaate» Työelämän olosuhteet ovat muuttuneet ja korvausperusteet hämärtyneet» Soveltamiskäytäntö on tullut epäyhtenäiseksi Lain perusteella on palvelun järjestämisestä vastaavalle kunnalle tai kuntayhtymälle maksettu vakuutuslaitoksen tai Valtiokonttorin toimesta nk. täyskustannuskorvausta vammaispalvelujen osalta vuodesta 1992 Sairaanhoidon osalta nk. täyskustannuskorvausta koskevat säännökset tulivat voimaan vuonna

3 Tekniset muutokset Lain nimi muuttuu työtapaturma- ja ammattitautilaiksi lukien Lakiin sulautuu yhteen neljä eri lakia, jotka kumotaan» Tapaturmavakuutuslaki (608/1948)» Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (nk. kuntoutuslaki, 625/1991) Työ- ja toimintakykyyn liittyvä kuntoutus sairaanhoitona» Ammattitautilaki (1343/1988) Uusi asetus ammattitautiluettelosta (VNa 769/2015) tuo luetteloon muutamia uusia ammattitauteja, haittaluokitukset pysyvät uudessa asetuksessa (VNa 768/2015) ennallaan» Laki valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta (449/1990) Sotilastapaturmalain piiriin kuuluvien henkilöiden, maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sekä urheilijoiden turvasta säädetään edelleen erillislaeilla» erillislailla säädettäisiin myös niistä opiskelutapaturmista, joista säädetään opiskelutapaturmalaissa 3

4 Keskeiset muutokset (1) Nykyiset oikeus- ja korvauskäytännön varassa olevat soveltamisratkaisut ja periaatteet lakiin Pyritty yhdenmukaisuuteen muun sosiaalivakuutuksen kanssa Tarvittavia selvennyksiä ja täsmennyksiä mm. pistostapaturmien, erityisryhmien sekä ulkomailla työskentelyn osalta Kunnan tiedonsaanti asian käsittelystä vakuutusyhtiössä paranee 4

5 Keskeiset muutokset (2) Korvauskäsittelyä nopeutetaan lyhentämällä määräaikoja» Vakuutusyhtiön on esimerkiksi annettava päätös nykyisen kolmen kuukauden sijaan 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut ratkaisuun tarvittavat asiakirjat Osana harmaan talouden torjuntaa lakiin sisältyvät säännökset vakuuttamisen valvonnasta» Tapaturmavakuutuskeskuksen (ent. TVL) tehtäväksi ylläpitää vakuutusrekisteriä työnantaja löytyy helpommin» Työnantajalle sanktio, mikäli vahinkoilmoitusta ei toimiteta 10:ssä päivässä vakuutusyhtiölle vahinkoasian selvittämiseen tarvittaessa virka-apua Asianosaisasema on täsmennetty» asianosainen korvausasiassa sitä vakuutuslaitoksessa käsiteltäessä on vahingoittunut tai hänen edunsaajansa» asianosaisella velvollisuus edistää asian selvittämistä 5

6 Keskeiset muutokset (3) Kunnan korvausoikeus vakuutusyhtiöltä jatkohoidon osalta edellyttää jatkossakin ilmoitusta» ilmoitusvelvollisuus on kirjattu lakiin eri tavalla kuin aiemmin Kunnan oikeus korvaukseen saaminen kuntoutus- ja tukitoimista edellyttää jatkossakin, että kunta ilmoittaa näistä ennen korvauksen maksamista vahingoittuneelle» vähintään kaksi viikkoa ennen korvauksen maksupäivää poistuu Uutuutena vakuutusyhtiön tiedoksianto päätöksestä, jossa kunnan vaatimaa korvaus on maksettu alennettuna tai se on evätty siksi, ettei kunta ole täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan» Päätöksestä muutoksenhakumahdollisuus tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan Kunnan oikeus määräytyy vahingoittuneen korvausta vastaavasti Päätös tiedoksi myös työnantajalle, jos maksettu täyskustannuskorvausta ja sillä on vaikutusta vakuutusmaksuun 6

7 Tartuntatautilaki - nykytila (1) Voimassa olevaan lakiin vuodelta 1986 tehty useita osittaisuudistuksia (20 kpl) Torjuntatyö ja tiedonvälitys kansainvälistyneet 2004 Euroopan tautien ehkäisy- ja torjuntakeskus (ECDC) pyrkii mm. yhdenmukaistamaan tautien toteamisessa käytettyjä menetelmiä 2007 Kansainvälinen terveyssäännöstö (IHR) kansallisesti voimaan: WHO kerää tietoja, antaa suosituksia, julistaa tarvittaessa hätätilan ja antaa apua 2009 Lissabonin sopimus: EU:lle toimivalta rajat ylittävien tartuntatautien torjunnassa: kv-viestinnän koordinaatio, vertailutiedon välitys» Yhä keskeisempi osa tartuntatautien torjunnasta vastaavien työtä on tiedottaminen 7

8 Tartuntataudit - nykytila (2) Potilaiden liikkuvuus ja itsemääräämisoikeus lisääntynyt» EU-asetukset, valinnanvapaus Sairaanhoito- ja laboratoriopalvelujen tuotanto monipuolistunut, hallinnon resurssit vähentyneet Vastuutahojen selkeä nimeäminen ja asiantuntemuksen varmistaminen kaikilla tasoilla on tärkeää On säädettävä täsmällisemmin johtamisesta, normaalista poikkeavista menettelyistä ja yhteistyöstä 8

9 Keskeiset ehdotukset (1) Kuntaan virkasuhteisen tartuntataudeista vastaavan lääkärin roolia vahvistetaan» samalla tahdonvastaisten toimien edellytyksiä täsmennetään ja kestoa lyhennetään Kunnan järjestämisvastuuta laajennetaan» Tarkastuksia, välttämätön hoito ja rokotukset kunnan alueella oleskeleville Tiedonkeruusäännökset» THL pitäisi nykyisen tartuntatautirekisterin lisäksi valtakunnallista ja sairaanhoitopiiri alueellista hoitoon liittyvien infektioiden rekisteriä» Sairaanhoitopiirille velvollisuus pitää alueellista lääkkeille erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisteriä STM:lle toimivaltuudet poikkeustilanteisiin» Rokotukset, lääke- ja tarvikejakelu huoltovarmuuden turvaamiseksi 9

10 Keskeiset ehdotukset (2) Velvoite varautua poikkeukselliseen epidemiaan hallinnon kaikilla tasoilla Potilastyössä tietyissä tehtävissä työskentelevältä edellytettävästä rokotussuoja 10

11 Voimaantulo Lakiehdotus laintarkastuksen jälkeen eduskunnan käsittelyyn Ehdotuksen mukaan voimaan alkaen, jotta työntekijät voivat täydentää rokotussuojaansa 11

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki.

Lisätiedot

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA

TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA TIETOA TAPATURMA- VAKUUTUKSESTA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Lakisääteinen tapaturmavakuutus 3 Vakuuttamisvelvollisuus 4 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan kuuluvat 5 Tapaturmavakuutuslain soveltamisalaan eivät

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Tapaturmavakuutuslain 57 :n 1 ja 2 momenttien mukaisen Yrittäjän tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Ehdot voimassa 1.1.2014 alkaen Käsitteet, jotka tekstissä on alleviivattu, on määritelty ehtojen kohdassa

Lisätiedot

HE 5/2008 vp. eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty. kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

HE 5/2008 vp. eläkelautakunta on lakkautettu ja yhdistetty. kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi. HE 5/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki, joka korvaisi nykyisen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 62/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi päätoimisten opiskelijoiden päivärahakorvausta

Lisätiedot

HE 16/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 16/2002 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liikennevahinkolautakunnasta ja liikennevakuutuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki aatteita, muun muassa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 270. Laki. Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta

SISÄLLYS. N:o 270. Laki. Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2009 N:o 270 276 SISÄLLYS N:o Sivu 270 Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta

SISÄLLYS. N:o 352. Laki. sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 2010 N:o 352 361 SISÄLLYS N:o Sivu 352 Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 108 1 (5) 16.1.2015 LAUSUNTO POTILASVAKUUTUSVASTUUN KIRJAAMISOHJEIDEN MUUTTAMISESTA 1 Lausuntopyyntö Sairaanhoitopiiri A ja sairaanhoitopiiri B (myöhemmin hakijat)

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS. Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yrittäjän TAPATURMAVAKUUTUS Vakuutusopas Yrittäjän tapaturmavakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen YRITTÄJÄN TAPATURMAVAKUUTUS Sisällys Lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijöiden turvana.... 3 Yrittäjän

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.8.2008 alkaen Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vakuuttamisvelvollisuus Suomessa työnantaja on velvollinen vakuuttamaan työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

HE 80/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi

HE 80/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi HE 80/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OPAS TYÖNANTAJALLE JA AVUSTAJALLE Vammaispalvelu Kirkkonummen kunta Perusturva 14.2.2011 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 AVUSTAJAN JA HÄNEN SIJAISENSA HANKKIMINEN JA PALKKAAMINEN...

Lisätiedot

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA OSA 1: SÄÄNTELYKEHIKKO KANSALLISESSA JA RAJAT YLITTÄVÄSSÄ TERVEYDEN- HUOLLOSSA HELENA TUORILA Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde:

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle

Yhteistyöterveisin. Kansaneläkelaitos. Terveysosasto. Lukijalle. Lukijalle Lukijalle Lukijalle Tässä ohjekirjassa esitellään sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen maksamista sairaanhoitokustannuksista vakuutusyhtiölle. Korvaukset vakuutusyhtiölle maksetaan asiakkaan antaman

Lisätiedot

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA

LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos LAKISÄÄTEISEN TAPATURMAVAKUUTUKSEN ERIKOISMAKSUJÄRJESTELMÄT VAKUUTUKSENOTTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu tutkielma Joulukuu 2010 Ohjaaja: Raija Järvinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen

YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS. Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS Tuoteseloste voimassa 1.1.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUS 3 Vapaaehtoinen vakuutus 3 Vakuutuksen voimassaolo ja päättyminen 3 Vakuutusmaksut 4 Vakuutusmaksun

Lisätiedot

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia,

HE 227/2005 vp. Osasairauspäivärahaa maksettaisiin sairausvakuutuslain. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia, työsopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia,

Lisätiedot