HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015"

Transkriptio

1 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

2

3 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen asialla. Maamme suurimmassa opettajakorkeakoulussa koulutetaan opettajia kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen. Opettajina jo toimiville tarjotaan erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tehtäviin pätevöittävää koulutusta. Koulutustemme lähtökohtana on osaamisperusteisuus, jossa opiskeltavat sisällöt on määritelty opettajalta nykypäivänä vaadittavina osaamisina. Toimintakulttuurimme tavoitteena on välittää opiskelijoille ymmärrystä ja periaatetta siitä, että opettajien osaamisvaateisiin vastataan yhä enemmän asiantuntijayhteisöinä ja verkostoyhteistyönä. Oppimis- ja yhteistyöverkostomme vahvistavat opiskelijan kasvua opettajaksi ja ohjaajaksi. Tavoitteenamme on laajentaa yhteisen tekemisen otetta myös opiskelijoiden organisaatioihin. Vaihtoehtoisuus, monipuolisuus, vaihtelevuus ja tarkoituksenmukaisuus opiskelutavoissa takaavat opiskelijalle laaja-alaisen ja omakohtaisesti koetun vahvan perusosaamisen opettajan ja ohjaajan työssä, jossa otetaan huomioon myös ammattialalle ominaiset työtavat. Opiskelu töiden ohessa vaatii vahvaa sitoutumista ja suunnitelmallisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä auttavat ammattitaitoiset kouluttajamme, opetusharjoittelun ohjaajat sekä omalta opintoryhmältä saatava vertaistuki. Pedagogisen pätevyyden antavien koulutusohjelmien lisäksi HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivinen hanke- ja täydennyskoulutustoimija ja ottaa näin valtakunnallista vastuuta ammatillisen koulutuksen ja opettajien osaamisen kehittämisestä. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Katja Rönkkönen, koulutuspäällikkö ammatillinen opettajankoulutus Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö ammatillinen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutus Hämeen ammattikorkeakoulun oppaat HAMKin koulutustarjonta 2015 Opinto-opas, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hakuopas, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL Hämeenlinna Ulkoasu ja taitto HAMK Viestintäpalvelut Painatus Tammerprint Oy, Tampere 2014 Valokuvat Ville Salminen ja HAMK arkisto. 1

4 Yhteystiedot HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu PL 182 (Korkeakoulunkatu 6) HÄMEENLINNA puh. (03) 6461, faksi (03) Opettajankoulutus opintosihteeri Arja Kämäräinen, puh. (03) opintosihteeri Jenni Liiti, puh. (03) Kansainvälisyyteen suuntautunut opettajankoulutus opintosihteeri Jenni Liiti, puh. (03) Erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutus koulutusassistentti Anne Ketopelto, puh. (03) Kaikki koulutusohjelmat opintojen ohjaaja Eveliina Grönberg, puh. (03) Sähköpostit ilman ääkkösiä Tervetuloa 1 Ammatillinen opettajankoulutus 3 Ammatillinen erityisopettajankoulutus 15 Ammatillinen opintoohjaajankoulutus 21 Hakuun ja opiskeluun liittyviä lisätietoja ja käytänteitä 27 Koulutus- ja opintoalaluokitus 30 Hakuoppaamme tiedot perustuvat ennakkotietoihin. Tarkista hakuun liittyvät mahdolliset muutokset ja seuraa muutoinkin hakuun liittyvää tiedotustamme 2

5 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS 3

6 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot erilaisten opiskelijoiden oppimisen ohjaamiseen sekä valmiudet opetusalan kehittämiseen ottaen huomioon työelämän ja ammattien muutokset. Hakuaika: klo asti. Opintojen laajuus: 60 opintopistettä Opintojen kesto: kuukautta Toteutustapa: Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelua toteutetaan myös alueellisina ryhminä Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä suuntautumalla kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen ja tekniikan alojen opetukseen. Valittavien määrä vuonna 2015: 360 Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta. Koulutus antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden kaikkiin oppilaitosmuotoihin. Koulutus on kuitenkin suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Koulutus on hyödynnettävissä myös yritysten ja työyhteisöjen henkilöstön kehittämistehtävissä tai erilaisissa ammatillisen osaamisen asiantuntijatehtävissä. Ammatillisen opettajan kelpoisuudella työllistytään tällä hetkellä hyvin; erityisesti kysyntää on tekniikan ja liikenteen alalla. 60 op:n pituiset opinnot on mitoitettu seuraavasti: Kasvatustieteelliset perusopinnot 13 op Ammattipedagogiset opinnot 26 op Opetusharjoittelu 12 op Opettajana kehittyminen 9 op. Opintojen tarkempaan rakenteeseen voit tutustua -sivuilla. Lukuvuoden opinto-opas ilmestyy keväällä Opiskeluryhmien lähipäivät julkaistaan maaliskuussa Hakukelpoisuus Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu sekä opettajiksi aikoville että opettajina jo toimiville, joilta puuttuvat pedagogiset opinnot. Hakukelpoisuusvaatimukset eivät ole täysin yksiselitteiset, sillä hakukelpoisuus määrittyy sen mukaan, mikä on hakijan pohjatutkinto ja työkokemus. Tämä johtuu siitä, että ammatillisessa opettajankoulutuksessa koulutetaan sekä ammatillisten opintojen että yhteisten opintojen eli ammattitaitoa täydentävien opintojen opettajia. Näiden eri opettajaryhmien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat toisistaan. Lisäksi eri ammattialojen opettajien kelpoisuusvaatimukset ovat osin erilaiset. Joissakin tapauksissa myös sillä on merkitystä hakukelpoisuuteen, toimiiko ammatillisena opettajana vai ei. 4

7 Lähtökohtaisesti voimme ottaa ammatilliseen opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkaan tai toimeen ( L 932/2014). Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Ammatillisten opintojen hakijat Ammatillisten opintojen opettajahakijoilta edellytetään seuraavia hakukelpoisuusvaatimuksia: 1. soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja 2. vähintään kolmen vuoden työkokemusta omalta ammattialalta. Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta, joilla on AMK-tutkinto, työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavista tehtävistä. Työkokemukseen lasketaan pääsääntöisesti mukaan koko työhistoria lukuun ottamatta opetuskokemusta ja hakututkintoon sisältyvää työharjoittelua. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla. Lisäksi niille ammatillisina opettajina tai ammatillisen lisäkoulutuksen opettajina toimiville, joilta puuttuu korkeakoulututkinto, on omat kelpoisuusehtonsa. Sosiaali- ja terveysalan opettajahakijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta tai AMK-tutkintoa ja viiden vuoden työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Tanssi- ja sirkusalan opettajahakijoilta edellytetään vähintään kolmen vuoden laajuisia opintoja sekä alalla saavutettua taiteellista tai muuta ammatillista ansioituneisuutta. Korkeakoulututkintovaatimuksesta voidaan myös poiketa, mikäli opettajankoulutukseen hakija toimii ammatillisten opintojen opettajana ja hänellä on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltaan. Lisäksi edellytetään hakijan työnantajalta lausuntoa, että oppilaitos katsoo opettajan kelpoiseksi opetustehtäväänsä ilman korkeakoulututkintoa. Pääsääntöisesti näillä hakijoilla tulee olla soveltuva erikoisammattitutkinto tai työnantajan lausunnon mukaan jokin muu tutkinto tai koulutus. Sosiaali- ja terveysalalla tätä poikkeavan tutkinnon mahdollisuutta voidaan soveltaa vain hius- ja kauneudenhoitoalan opettajiin. Huomaa siis, jos et toimi ammatillisten opintojen opettajana, tätä poikkeavan tutkinnon mahdollisuutta sinulla ei ole, vaan sinulta edellytetään korkeakoulututkintoa ollaksesi hakukelpoinen ammatilliseen opettajankoulutukseen. 5

8 Ammatillisen lisäkoulutuksen opetustehtävissä toimivat voivat myös välttyä korkeakoulututkintovaatimuksesta, mikäli työnantaja todentaa, ettei opetustehtävään vaadita korkeakoulututkintoa ja että opettajalla on joko alan erikoisammattitutkinto tai muutoin korkea ammattitaito. Yhteisten opintojen hakijat Yhteisten opintojen opettajahakijoilta edellytetään hakukelpoisuusvaatimuksena joko a. ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy vähintään 120 op:n tai 55 ov:n laajuiset opinnot opetettavassa aineessa tai b. soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jos kyse on humanistis-yhteiskunnallisista opinnoista, tieto- ja viestintekniikan tai terveystiedon opinnoista tai muiden taito- ja taideaineiden opinnoista (ei liikunta). Työkokemusvaatimusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilla ole. Yleinen ammatillinen työkokemus tuottaa kuitenkin hakemuksessa lisäpisteitä. Haku- ja valintamenettely Haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen todistusjäljennökset, joilla todennetaan hakukelpoisuus ja hakemuksessa annetut pisteet, toimitetaan opettajakorkeakoululle mennessä. Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen yksivaiheisesti hakemusten pisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Koulutusala määrittyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Näin esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alan hakijat kilpailevat keskenään heille tarjolla olevista opiskelupaikoista. Valintamenettelystä poikkeavat Kansainvälisyyteen ja Monikulttuurisuuteen suuntautuvien ryhmien hakijat, jotka valitaan hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. Koulutusala Aloitus paikat Humanistinen ja kasvatusala 40 Kulttuuriala 20 Yhteiskuntatieteiden, liiketaloudenja hallinnon ala 37 Luonnontieteiden ala 20 Tekniikan ja liikenteen ala 150 Luonnonvara- ja ympäristöala 19 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 49 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20 Muu koulutus 5 Yhteensä 360 Hakeminen Opettajankoulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa, osoitteessa: Hakulomake avautuu sivulla vasta hakuaikana Hakulomakkeen täyttämiseen ei tarvita tunnuksia. Kun olet tallentanut hakemuksesi Opintopolun sivustolla, pääset samalta sivustolta Oma Opintopolku -palveluun. Tähän palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Oma opintopolku -palvelussa voit hakuprosessin: tehdä muutoksia ja lisäyksiä tallennettuun hakemukseen tai poistaa sen hakuaikana tulostaa hakemuksen liiteasiakirjojen postitusta varten tarkistaa tiedon hakukelpoisuudesta aikaisintaan alkaen 6

9 tarkistaa opiskelijavalinnan tuloksen aikaisintaan alkaen ottaa opiskelupaikan vastaan tai perua sen klo mennessä. Tarvitset hakulomaketta täyttäessäsi tutkinto-, koulutus- ja työtodistusten yksityiskohtaisia tietoja. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen postitat hakulomakkeen tulosteen ja jäljennökset kaikista hakukelpoisuuteesi pisteitykseesi vaikuttavista todistuksista siihen opettajakorkeakouluun, johon olet ensisijaisesti hakenut. Hakulomakkeen ja todistusjäljennösten on oltava perillä mennessä. Muistilista hakijalle Tutustu hakemuksen pisteitykseen jo ennen hakuaikaa. Etsi/hanki tarvittavat todistukset, joilla todennat hakemuspisteesi. Käännätä todistuksia, jos ne eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Täytä hakemus hakuaikana Huomaa, että haku sulkeutuu klo Lähetä hakemuksen liitteet opettajakorkeakoululle mennessä. Hakukelpoisuustiedot julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa aikaisintaan Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan Opiskelupaikka otetaan vastaan mennessä. (aikataulu on ohjeellinen) 7

10 Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku Valintaperusteet lyhyesti Valintaperusteet lyhyesti Hakuvuosi (1) Ammatillinen opettajankoulutus Hakuaika Haku päättyy klo Hakukelpoisuus Tutkinto Tarkistetaan, + ammatillinen, alakohtainen työkokemus (0 v/3 v/5 v) ei hakupisteitä ammatillisten opintojen opettajien hakijaryhmään kuuluvalta vaaditaan pääsääntöisesti kolme (3) vuotta ammatillista työkokemusta sosiaali- ja terveysalan hakijalta, joka hakee ammattikorkeakoulututkinnolla, vaaditaan viisi (5) vuotta ammatillista työkokemusta ilman korkeakoulututkintoa ammatillisena opettajana toimivalta hakijalta vaaditaan viisi (5) vuotta ammatillista työkokemusta ns. yhteisten opintojen opettajien hakijaryhmään kuuluvalta ei vaadita ammatillista työkokemusta Pisteitettävät osiot Pisteet Muut suoritetut tutkinnot Ammatti- tai erikoisammattitutkinto 3 Ammatillinen perustutkinto/opistoasteen tutkinto 3 Korkeakoulututkinto 3 Tieteellinen jatkotutkinto (lis, tri) 3 Kasvatustieteelliset Suoritettu 5 perusopinnot Ei suoritettu 0 Ammatillinen ja pedagoginen 2 8 op 0,5 täydennyskoulutus 9 15 op jälkeen suoritetut op 1,5 koulutukset/kurssit, yhden op 2 koulutuksen laajuus vähintään op 2,5 2 op tai 1 ov tai 54 h yli 35 op 3 Työkokemus (muu kuin opetus) vähintään 1 v 2 Hakukelpoisuuden ylittävä vähintään 2 v 4 yleinen työkokemus vähintään 3 v 6 Opettaja-/kouluttaja- 3 kk 1 kokemus yli 6 kk 2 (sivutoiminen rinnastettavissa yli 12 kk 4 laskennallisesti päätoimiseksi) yli 18 kk 6 yli 24 kk 8 yli 30 kk 10 Yrittäjäkokemus (vähintään 12 kk yhtäjaksoisesti) 2 Kansainvälinen tai monikulttuurinen opiskelu- tai työkokemus (väh. 12 kk yhtäjaksoisesti) 2 Yhteensä enintään 40 Painotukset hakijoiden tasapistetilanteessa 1. Ensisijainen hakutoive 7. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus op 2. Opettajakokemus yli 30 kk 8. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, väh. 3 v 3. Opettajakokemus yli 24 kk 9. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, väh. 2 v 4. Kasvatustieteelliset perusopinnot 10. Opettajakokemus yli 18 kk 5. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus yli 35 op 11. Opettajakokemus yli 12 kk 6. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus op 12. Opettajakokemus yli 6 kk Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen. 8

11 Hakuinfot Järjestämme ammatilliseen opettajakoulutukseen hakeville hakuinfoja useilla eri paikkakunnilla ja verkossa. Tilaisuudet ovat ilmaisia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Infossa saat henkilökohtaista ohjausta hakuun liittyvissä asioissa. Tervetuloa! VANTAA keskiviikkona klo Laurea, Ratakatu 22, Tikkurila, tilassa B405, 2. krs ESPOO keskiviikkona klo Omnian ammattiopisto, Lehtimäentie 1C, tilassa auditorio LAHTI maanantaina klo Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 A, tilassa auditorio HAKUINFO VERKOSSA tiistaina klo 8 9 Suomenkielinen reaaliaikainen hakuinfo, jossa osallistujilla on myös mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Nauhoite on katseltavissa myöhemminkin. : Verkkoinfon linkki löytyy www. hamk.fi/aokk -sivuilta. Tarvitset osallistumista varten 3G-yhteyden tai vähintään 512 kb laajakaistayhteyden ja multimediavalmiuden (mikrofoni, kuulokkeet/kaiutin) SALO torstaina klo Salon seudun ammattiopisto, Venemestarinkatu 35, tilassa auditorio TURKU torstaina klo Turun ammattikorkeakoulu, Lemminkäisenkatu 30, tilassa auditorio Joukahainen HYVINKÄÄ perjantaina klo Hyria, Torikatu 18, tilassa auditorio HÄMEENLINNA perjantaina klo HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Korkeakoulunkatu 6 (Rinnetie 58), tilassa Areena I (Tapiola-rakennus) KERAVA maanantaina klo Keuda, Keskikatu 3A, (Keuda-talo), tilassa auditorio Aimo 9

12 valita ne hakijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin. Opintojen laajuus on 47 op (hyväksiluku kasvatustieteellistä perusopinnoista 13 op). Monimuotoinen opiskelu 13 kk Hämeenlinna Opettajaksi opiskelu Ammatillisen opettajankoulutuksen voi suorittaa työn ohessa opiskellen joko monimuoto- tai verkko-opintoina. Myös päätoiminen opiskelu on mahdollista. Lisäksi opettajaopinnot voi opiskella suuntautumalla tekniikan alan opetukseen, kansainvälisyyteen tai monikulttuurisuuteen. Opiskeluryhmä ja samalla opiskelumuoto valitaan alustavasti jo hakulomakkeessa, ja ryhmän valinta vahvistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Kaikissa ryhmissä opiskellaan myös verkossa ja kaikkiin kuuluu opetusharjoittelu. Opiskelumuodot eli opiskeluryhmät vuoden 2015 haussa ovat seuraavat: Monimuotoinen opiskelu 10 kk Hämeenlinna Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 22 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat elokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Huomaa, että 10 kk ryhmän voivat Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmää suositellaan niille hakijoille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet kasvatustieteellisiä perusopintoja. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Espoo Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Lahti Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo

13 Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Turku Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Verkko-opiskelu 10 kk Verkko-opiskelua suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun. Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot yhteisellä kahden päivän lähijaksolla elokuussa Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät kesäkuussa Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana. Huomaa, että 10 kk ryhmän voivat valita ne hakijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin. Opintojen laajuus on 47 op (hyväksiluku kasvatustieteellistä perusopinnoista 13 op). Verkko-opiskelu 16 kk Verkko-opiskelua suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun. Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot yhteisellä kahden päivän lähijaksolla elokuussa Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät joulukuussa Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana. Ryhmää suositellaan niille hakijoille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet kasvatustieteellisiä perusopintoja. Verkko-opiskelun tekninen laiteympäristö Laitteet:»» laajakaistayhteys, vähintään 512 kb tai vastaava 3G-yhteys (online-verkkoistunnot)»» nykyaikainen pöytäkone tai kannettava tietokone»» multimediavalmius (mikrofoni, kuulokkeet / kaiut timet)»» web-kamera»» admin-oikeudet omaan koneeseen (ohjelmistojen asennus) Ohjelmat:»» Skype, uusin versio»» Sähköposti /henkilökohtainen ja Hamkin webmail)»» yleisimmät työvälineohjelmistot (teksti, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta)»» Selaimet: IE, Firefox, Google Chrome, tms. Javatuki»» Mediatoistimet: MediaPlayer, Flash Player»» Adobe Reader 11

14 Tekniikan alojen opetukseen suuntautuva opettajankoulutus 13 kk Hämeenlinna Ryhmää suositellaan tekniikka- ja liikennetaustaisille hakijoille sekä matemaattis-luonnontieteellistaustaisille hakijoille. Opintojen tavoitteena on syventää tekniikan ja liikenteen alan pedagogista osaamista ja monipuolistaa työelämäyhteistyössä käytettäviä työskentelytapoja ja menetelmiä. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä siitä, millainen merkitys matemaattisluonnontieteellisillä aineilla on ammatillisten opintojen oppimisessa ja opettamisessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Monikulttuurisuuteen suuntautuva opettajankoulutus 13 kk Vantaa Ryhmää suositellaan maahanmuuttajataustaisille hakijoille ja monikulttuurisesta pedagogiikasta kiinnostuneille hakijoille. Ryhmää suositellaan myös maahanmuuttajille, jotka ovat kotimaassaan suorittaneet opettajatutkinnon ja tarvitsevat täydentävää koulutusta (15 op/10 ov OPH:n päätöksen mukaan). Opintojen tavoitteena on syventää osaamista monikulttuurisesta pedagogiikasta. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta sekä niistä erityishaasteista, joita eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden opettaja kohtaa. Ryhmän opetuskieli on suomi. Suomenkielinen opiskelu edellyttää riittävää suomenkielen taitoa (yleisessä kielitestissä taso vähintään 4). Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella tai testata kielitaidon todentamiseksi. Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Huomaa myös, että ryhmään valitaan opiskelijat hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. International Professional Teacher Education programme 13 months in Hämeenlinna, opetuskieli englanti Ryhmää suositellaan erityisesti niille maahanmuuttajataustaisille, joille englanninkielinen opiskelu on sujuvampi vaihtoehto kuin suomenkielinen. Lisäksi ryhmään voidaan valita suomenkielisiä, jotka haluavat opiskella opettajaopinnot englanninkielellä. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia opettajana erilaisissa kansainvälisissä oppimisympäristöissä. Opintojen tavoitteena on myös kehittää opettajien kykyä ohjata kulttuurisesti monimuotoisia opiskelijaryhmiä. Ryhmän opetuskieli on englanti ja opiskelu edellyttää riittävää englannin kielen taitoa (IELTS 6/B2+). 12

15 Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää) Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Huomaa myös, että ryhmään valitaan opiskelijat hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. 13

16 Osaamisen tunnustaminen Kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen ja ammattikasvatuksen perusopinnoilla (25 op / 15 ov) saa 13 opintopisteen hyväksiluvun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuudesta. Osaamisen tunnustamisen käytänteistä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksen yhteydessä. Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnoissa voi osaamisen tunnustamista hakea joko opintojen hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta. Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan opettajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin eli todistuksiin perustuen. Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöiltään ammatillisen opettajankoulutusohjelman voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja että opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Poikkeuksena ovat kasvatustieteelliset perusopinnot, joilla ei ole suorittamisaikarajaa. Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöä, jolla viitataan pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamiseen. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen kautta, vaan arviointi tapahtuu osaamisen osoittamis- ja tunnustamisprosessin ja näyttöjen kautta. Opetusharjoittelu Opettajankoulutuksen opetusharjoittelu sisältää harjoitteluoppilaitoksen toimintaympäristöön tutustumista, opetuksen havainnointia, opetuksen suunnittelua, opetuksen toteuttamista, oppimisen ohjaamista ja arviointia. Opetusharjoittelun voi tehdä omassa organisaatiossa, mikäli työskentelee opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Muut voivat sopia harjoittelupaikkansa opettajakorkeakoulun harjoitteluoppilaitosverkostoon kuuluvaan oppilaitokseen tai johonkin toiseen ammatilliseen oppilaitokseen. Opetusharjoittelun vaatimaa työaikaa ei voida etukäteen tarkkaan määritellä, koska toteutustavat ovat yksilöllisiä. 14

17 AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS 15

18 AMMATILLINEN ERITYIS- OPETTAJANKOULUTUS usosaaminen, oppimisyhteisöosaaminen, toimintaympäristöosaaminen sekä kehittämisosaaminen. Lisäksi opintoihin kuuluvat erityispedagogiikan perusopinnot. Osaamisalueiden taitojen perustana on työelämälähtöisyys. Opintojaksoissa kehitetään erityisopetuksen taitoja osaamisalueiden suuntaisesti. Hakuaika: klo asti. Opintojen laajuus: 60 opintopistettä Opintojen kesto: kuukautta Toteutustapa: Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna yhdessä vuodessa tai puolessatoista vuodessa. Valittavien määrä vuonna 2015: 47 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta. Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, aikuisoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen erityisopetus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattiin kouluttamisen lisäksi erityisopetuksessa painottuvat valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä opetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät. Koulutus ei tuota kelpoisuutta peruskoulun erityisopettajan tehtäviin. Koulutuksen lähtökohtana on oman opettajuuden ja oman työn kehittäminen erityispedagogiikan näkökulmasta. Opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja jakautuu osaamisalueisiin, jotka ovat oppimisen ohja- Opintojen tarkempaan rakenteeseen voit tutustua -sivuilla. Lukuvuoden opinto-opas ilmestyy keväällä Opiskeluryhmien lähipäivät julkaistaan maaliskuussa Hakukelpoisuus Ammatillinen erityisopettajankoulutus on tarkoitettu sekä ammatillisiksi erityisopettajiksi aikoville että ammatillisina erityisopettajina toimiville, joilta puuttuvat erityisopettajan opinnot. Hakukelpoisuusvaatimuksena on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13 momentit 1. 5., 14, 16, 29 ). Lisäksi edellytetään vähintään vuoden (12 kk) päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajankelpoisuus tarkoittaa sitä, että vaadittavan pohjatutkinnon ja ammattialan työkokemuksen lisäksi hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov) joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopistossa. Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan 16

19 ammatillisten opintojen opettajankelpoisuuteen kuuluvaa työkokemusta, jota opettajalla tulee olla vähintään kolme vuotta opetustehtävää vastaavalta alalta. Joissain tapauksissa työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Yhteisten opintojen opettajalla ei ole työkokemusvaatimusta. Työkokemus voidaan tarvittaessa tarkistaa opiskelijavalintaprosessin yhteydessä. Lisävaatimus vuoden päätoimisesta opetus- tai ohjauskokemuksesta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta on edellytetty siksi, että erityisopettajankoulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille. Koulutuksen tavoitteena on siten turvata riittävä erityisopetuksen asiantuntemus ammatillisessa koulutuksessa. Haku- ja valintamenettely Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella hakuaikana klo asti nettiosoitteessa Haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajankorkeakoulujen yhteinen haku. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen todistusjäljennökset, joilla todennetaan hakukelpoisuus ja hakemuksessa annetut pisteet, toimitetaan opettajakorkeakoululle mennessä. Opiskelijat valitaan vuonna 2015 ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen yksivaiheisesti hakemusten pisteiden perusteella. Erillistä valintatilaisuutta ei pidetä. 17

20 Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku Valintaperusteet lyhyesti Valintaperusteet lyhyesti Hakuvuosi (1) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Hakuaika Haku päättyy klo Hakukelpoisuus Asetuksen 986/1998 mukainen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 12 kk:n päätoiminen opetus-/ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta Tarkistetaan, ei hakupisteitä Pisteitettävät osiot Pisteet Erityispedagogiikan Suoritettu 6 perusopinnot Ei suoritettu 0 Muu erityisopetuksen koulutus 2 4 op jälkeen suoritetut 5 9 op 2 koulutukset/kurssit, yhden op 3 koulutuksen laajuus vähintään op 4 2 op tai 1 ov tai 54 h op 5 25 op tai yli 6 Opetuskokemus Ammatillisesta oppilaitoksesta tai kk 1 oppilaitoksesta ammattikorkeakoulusta kk 2 (sivutoiminen rinnastettavissa kk 4 laskennallisesti päätoimiseksi) 36 kk tai yli 6 Muusta oppilaitoksesta kk kk 2 36 kk tai yli 3 Erityisopetuksen kokemus Ammatillisesta oppilaitoksesta tai 6 11 kk 4 oppilaitoksesta ammattikorkeakoulusta kk kk 8 36 kk tai yli 10 Muusta oppilaitoksesta kk kk 3 36 kk tai yli 5 Työelämäkokemus 6 11 kk 1 Erityistä tukea tarvitsevien parissa kk 2 työskentely muussa organisaati kk 4 ossa kuin oppilaitoksessa 36 kk tai yli 6 Yhteiskunnallinen aktiivisuus ( jälkeen vähintään 6 kk yhtäjaksoisesti) 3 Esim. toiminta kasvatukseen tai koulutukseen liittyvässä järjestössä Pedagoginen kehittäminen ( jälkeen vähintään 6 kk yhtäjaksoisesti) 3 Esim. hanketoiminta, valtakunnallinen opetussuunnitelmatyö, pedagogiset julkaisut Yhteensä enintään Painotukset hakijoiden tasapistetilanteessa 1. Ensisijainen hakutoive 6. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 2. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta 36 kk tai yli oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta 36 kk tai yli 7. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 3. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta kk oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta kk 8. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 4. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta kk oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta kk 9. Suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot 5. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta 10. Muu erityisopetuksen koulutus 25 op tai yli oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta 6 11 kk 11. Muu erityisopetuksen koulutus op 12. Muu erityisopetuksen koulutus op Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen.

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014. opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014. opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat Infotilaisuuden tarjoavat Ammatilliset opettajakorkeakoulut HAAGA-HELIA ja HAMK (Hämeenlinna) Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014 opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA

RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO RYHMÄNOHJAAJAN KÄSIKIRJA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO 3 Sisältö SAATTEEKSI RYHMÄNOHJAAJALLE...6

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot