HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015"

Transkriptio

1 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

2

3 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen asialla. Maamme suurimmassa opettajakorkeakoulussa koulutetaan opettajia kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen. Opettajina jo toimiville tarjotaan erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tehtäviin pätevöittävää koulutusta. Koulutustemme lähtökohtana on osaamisperusteisuus, jossa opiskeltavat sisällöt on määritelty opettajalta nykypäivänä vaadittavina osaamisina. Toimintakulttuurimme tavoitteena on välittää opiskelijoille ymmärrystä ja periaatetta siitä, että opettajien osaamisvaateisiin vastataan yhä enemmän asiantuntijayhteisöinä ja verkostoyhteistyönä. Oppimis- ja yhteistyöverkostomme vahvistavat opiskelijan kasvua opettajaksi ja ohjaajaksi. Tavoitteenamme on laajentaa yhteisen tekemisen otetta myös opiskelijoiden organisaatioihin. Vaihtoehtoisuus, monipuolisuus, vaihtelevuus ja tarkoituksenmukaisuus opiskelutavoissa takaavat opiskelijalle laaja-alaisen ja omakohtaisesti koetun vahvan perusosaamisen opettajan ja ohjaajan työssä, jossa otetaan huomioon myös ammattialalle ominaiset työtavat. Opiskelu töiden ohessa vaatii vahvaa sitoutumista ja suunnitelmallisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä auttavat ammattitaitoiset kouluttajamme, opetusharjoittelun ohjaajat sekä omalta opintoryhmältä saatava vertaistuki. Pedagogisen pätevyyden antavien koulutusohjelmien lisäksi HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivinen hanke- ja täydennyskoulutustoimija ja ottaa näin valtakunnallista vastuuta ammatillisen koulutuksen ja opettajien osaamisen kehittämisestä. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Katja Rönkkönen, koulutuspäällikkö ammatillinen opettajankoulutus Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö ammatillinen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutus Hämeen ammattikorkeakoulun oppaat HAMKin koulutustarjonta 2015 Opinto-opas, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hakuopas, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL Hämeenlinna Ulkoasu ja taitto HAMK Viestintäpalvelut Painatus Tammerprint Oy, Tampere 2014 Valokuvat Ville Salminen ja HAMK arkisto. 1

4 Yhteystiedot HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu PL 182 (Korkeakoulunkatu 6) HÄMEENLINNA puh. (03) 6461, faksi (03) Opettajankoulutus opintosihteeri Arja Kämäräinen, puh. (03) opintosihteeri Jenni Liiti, puh. (03) Kansainvälisyyteen suuntautunut opettajankoulutus opintosihteeri Jenni Liiti, puh. (03) Erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutus koulutusassistentti Anne Ketopelto, puh. (03) Kaikki koulutusohjelmat opintojen ohjaaja Eveliina Grönberg, puh. (03) Sähköpostit ilman ääkkösiä Tervetuloa 1 Ammatillinen opettajankoulutus 3 Ammatillinen erityisopettajankoulutus 15 Ammatillinen opintoohjaajankoulutus 21 Hakuun ja opiskeluun liittyviä lisätietoja ja käytänteitä 27 Koulutus- ja opintoalaluokitus 30 Hakuoppaamme tiedot perustuvat ennakkotietoihin. Tarkista hakuun liittyvät mahdolliset muutokset ja seuraa muutoinkin hakuun liittyvää tiedotustamme 2

5 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS 3

6 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot erilaisten opiskelijoiden oppimisen ohjaamiseen sekä valmiudet opetusalan kehittämiseen ottaen huomioon työelämän ja ammattien muutokset. Hakuaika: klo asti. Opintojen laajuus: 60 opintopistettä Opintojen kesto: kuukautta Toteutustapa: Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelua toteutetaan myös alueellisina ryhminä Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä suuntautumalla kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen ja tekniikan alojen opetukseen. Valittavien määrä vuonna 2015: 360 Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta. Koulutus antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden kaikkiin oppilaitosmuotoihin. Koulutus on kuitenkin suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Koulutus on hyödynnettävissä myös yritysten ja työyhteisöjen henkilöstön kehittämistehtävissä tai erilaisissa ammatillisen osaamisen asiantuntijatehtävissä. Ammatillisen opettajan kelpoisuudella työllistytään tällä hetkellä hyvin; erityisesti kysyntää on tekniikan ja liikenteen alalla. 60 op:n pituiset opinnot on mitoitettu seuraavasti: Kasvatustieteelliset perusopinnot 13 op Ammattipedagogiset opinnot 26 op Opetusharjoittelu 12 op Opettajana kehittyminen 9 op. Opintojen tarkempaan rakenteeseen voit tutustua -sivuilla. Lukuvuoden opinto-opas ilmestyy keväällä Opiskeluryhmien lähipäivät julkaistaan maaliskuussa Hakukelpoisuus Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu sekä opettajiksi aikoville että opettajina jo toimiville, joilta puuttuvat pedagogiset opinnot. Hakukelpoisuusvaatimukset eivät ole täysin yksiselitteiset, sillä hakukelpoisuus määrittyy sen mukaan, mikä on hakijan pohjatutkinto ja työkokemus. Tämä johtuu siitä, että ammatillisessa opettajankoulutuksessa koulutetaan sekä ammatillisten opintojen että yhteisten opintojen eli ammattitaitoa täydentävien opintojen opettajia. Näiden eri opettajaryhmien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat toisistaan. Lisäksi eri ammattialojen opettajien kelpoisuusvaatimukset ovat osin erilaiset. Joissakin tapauksissa myös sillä on merkitystä hakukelpoisuuteen, toimiiko ammatillisena opettajana vai ei. 4

7 Lähtökohtaisesti voimme ottaa ammatilliseen opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkaan tai toimeen ( L 932/2014). Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Ammatillisten opintojen hakijat Ammatillisten opintojen opettajahakijoilta edellytetään seuraavia hakukelpoisuusvaatimuksia: 1. soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja 2. vähintään kolmen vuoden työkokemusta omalta ammattialalta. Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta, joilla on AMK-tutkinto, työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavista tehtävistä. Työkokemukseen lasketaan pääsääntöisesti mukaan koko työhistoria lukuun ottamatta opetuskokemusta ja hakututkintoon sisältyvää työharjoittelua. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla. Lisäksi niille ammatillisina opettajina tai ammatillisen lisäkoulutuksen opettajina toimiville, joilta puuttuu korkeakoulututkinto, on omat kelpoisuusehtonsa. Sosiaali- ja terveysalan opettajahakijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta tai AMK-tutkintoa ja viiden vuoden työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Tanssi- ja sirkusalan opettajahakijoilta edellytetään vähintään kolmen vuoden laajuisia opintoja sekä alalla saavutettua taiteellista tai muuta ammatillista ansioituneisuutta. Korkeakoulututkintovaatimuksesta voidaan myös poiketa, mikäli opettajankoulutukseen hakija toimii ammatillisten opintojen opettajana ja hänellä on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltaan. Lisäksi edellytetään hakijan työnantajalta lausuntoa, että oppilaitos katsoo opettajan kelpoiseksi opetustehtäväänsä ilman korkeakoulututkintoa. Pääsääntöisesti näillä hakijoilla tulee olla soveltuva erikoisammattitutkinto tai työnantajan lausunnon mukaan jokin muu tutkinto tai koulutus. Sosiaali- ja terveysalalla tätä poikkeavan tutkinnon mahdollisuutta voidaan soveltaa vain hius- ja kauneudenhoitoalan opettajiin. Huomaa siis, jos et toimi ammatillisten opintojen opettajana, tätä poikkeavan tutkinnon mahdollisuutta sinulla ei ole, vaan sinulta edellytetään korkeakoulututkintoa ollaksesi hakukelpoinen ammatilliseen opettajankoulutukseen. 5

8 Ammatillisen lisäkoulutuksen opetustehtävissä toimivat voivat myös välttyä korkeakoulututkintovaatimuksesta, mikäli työnantaja todentaa, ettei opetustehtävään vaadita korkeakoulututkintoa ja että opettajalla on joko alan erikoisammattitutkinto tai muutoin korkea ammattitaito. Yhteisten opintojen hakijat Yhteisten opintojen opettajahakijoilta edellytetään hakukelpoisuusvaatimuksena joko a. ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy vähintään 120 op:n tai 55 ov:n laajuiset opinnot opetettavassa aineessa tai b. soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jos kyse on humanistis-yhteiskunnallisista opinnoista, tieto- ja viestintekniikan tai terveystiedon opinnoista tai muiden taito- ja taideaineiden opinnoista (ei liikunta). Työkokemusvaatimusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilla ole. Yleinen ammatillinen työkokemus tuottaa kuitenkin hakemuksessa lisäpisteitä. Haku- ja valintamenettely Haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen todistusjäljennökset, joilla todennetaan hakukelpoisuus ja hakemuksessa annetut pisteet, toimitetaan opettajakorkeakoululle mennessä. Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen yksivaiheisesti hakemusten pisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Koulutusala määrittyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Näin esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alan hakijat kilpailevat keskenään heille tarjolla olevista opiskelupaikoista. Valintamenettelystä poikkeavat Kansainvälisyyteen ja Monikulttuurisuuteen suuntautuvien ryhmien hakijat, jotka valitaan hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. Koulutusala Aloitus paikat Humanistinen ja kasvatusala 40 Kulttuuriala 20 Yhteiskuntatieteiden, liiketaloudenja hallinnon ala 37 Luonnontieteiden ala 20 Tekniikan ja liikenteen ala 150 Luonnonvara- ja ympäristöala 19 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 49 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20 Muu koulutus 5 Yhteensä 360 Hakeminen Opettajankoulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa, osoitteessa: Hakulomake avautuu sivulla vasta hakuaikana Hakulomakkeen täyttämiseen ei tarvita tunnuksia. Kun olet tallentanut hakemuksesi Opintopolun sivustolla, pääset samalta sivustolta Oma Opintopolku -palveluun. Tähän palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Oma opintopolku -palvelussa voit hakuprosessin: tehdä muutoksia ja lisäyksiä tallennettuun hakemukseen tai poistaa sen hakuaikana tulostaa hakemuksen liiteasiakirjojen postitusta varten tarkistaa tiedon hakukelpoisuudesta aikaisintaan alkaen 6

9 tarkistaa opiskelijavalinnan tuloksen aikaisintaan alkaen ottaa opiskelupaikan vastaan tai perua sen klo mennessä. Tarvitset hakulomaketta täyttäessäsi tutkinto-, koulutus- ja työtodistusten yksityiskohtaisia tietoja. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen postitat hakulomakkeen tulosteen ja jäljennökset kaikista hakukelpoisuuteesi pisteitykseesi vaikuttavista todistuksista siihen opettajakorkeakouluun, johon olet ensisijaisesti hakenut. Hakulomakkeen ja todistusjäljennösten on oltava perillä mennessä. Muistilista hakijalle Tutustu hakemuksen pisteitykseen jo ennen hakuaikaa. Etsi/hanki tarvittavat todistukset, joilla todennat hakemuspisteesi. Käännätä todistuksia, jos ne eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Täytä hakemus hakuaikana Huomaa, että haku sulkeutuu klo Lähetä hakemuksen liitteet opettajakorkeakoululle mennessä. Hakukelpoisuustiedot julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa aikaisintaan Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan Opiskelupaikka otetaan vastaan mennessä. (aikataulu on ohjeellinen) 7

10 Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku Valintaperusteet lyhyesti Valintaperusteet lyhyesti Hakuvuosi (1) Ammatillinen opettajankoulutus Hakuaika Haku päättyy klo Hakukelpoisuus Tutkinto Tarkistetaan, + ammatillinen, alakohtainen työkokemus (0 v/3 v/5 v) ei hakupisteitä ammatillisten opintojen opettajien hakijaryhmään kuuluvalta vaaditaan pääsääntöisesti kolme (3) vuotta ammatillista työkokemusta sosiaali- ja terveysalan hakijalta, joka hakee ammattikorkeakoulututkinnolla, vaaditaan viisi (5) vuotta ammatillista työkokemusta ilman korkeakoulututkintoa ammatillisena opettajana toimivalta hakijalta vaaditaan viisi (5) vuotta ammatillista työkokemusta ns. yhteisten opintojen opettajien hakijaryhmään kuuluvalta ei vaadita ammatillista työkokemusta Pisteitettävät osiot Pisteet Muut suoritetut tutkinnot Ammatti- tai erikoisammattitutkinto 3 Ammatillinen perustutkinto/opistoasteen tutkinto 3 Korkeakoulututkinto 3 Tieteellinen jatkotutkinto (lis, tri) 3 Kasvatustieteelliset Suoritettu 5 perusopinnot Ei suoritettu 0 Ammatillinen ja pedagoginen 2 8 op 0,5 täydennyskoulutus 9 15 op jälkeen suoritetut op 1,5 koulutukset/kurssit, yhden op 2 koulutuksen laajuus vähintään op 2,5 2 op tai 1 ov tai 54 h yli 35 op 3 Työkokemus (muu kuin opetus) vähintään 1 v 2 Hakukelpoisuuden ylittävä vähintään 2 v 4 yleinen työkokemus vähintään 3 v 6 Opettaja-/kouluttaja- 3 kk 1 kokemus yli 6 kk 2 (sivutoiminen rinnastettavissa yli 12 kk 4 laskennallisesti päätoimiseksi) yli 18 kk 6 yli 24 kk 8 yli 30 kk 10 Yrittäjäkokemus (vähintään 12 kk yhtäjaksoisesti) 2 Kansainvälinen tai monikulttuurinen opiskelu- tai työkokemus (väh. 12 kk yhtäjaksoisesti) 2 Yhteensä enintään 40 Painotukset hakijoiden tasapistetilanteessa 1. Ensisijainen hakutoive 7. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus op 2. Opettajakokemus yli 30 kk 8. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, väh. 3 v 3. Opettajakokemus yli 24 kk 9. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, väh. 2 v 4. Kasvatustieteelliset perusopinnot 10. Opettajakokemus yli 18 kk 5. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus yli 35 op 11. Opettajakokemus yli 12 kk 6. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus op 12. Opettajakokemus yli 6 kk Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen. 8

11 Hakuinfot Järjestämme ammatilliseen opettajakoulutukseen hakeville hakuinfoja useilla eri paikkakunnilla ja verkossa. Tilaisuudet ovat ilmaisia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Infossa saat henkilökohtaista ohjausta hakuun liittyvissä asioissa. Tervetuloa! VANTAA keskiviikkona klo Laurea, Ratakatu 22, Tikkurila, tilassa B405, 2. krs ESPOO keskiviikkona klo Omnian ammattiopisto, Lehtimäentie 1C, tilassa auditorio LAHTI maanantaina klo Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 A, tilassa auditorio HAKUINFO VERKOSSA tiistaina klo 8 9 Suomenkielinen reaaliaikainen hakuinfo, jossa osallistujilla on myös mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Nauhoite on katseltavissa myöhemminkin. : Verkkoinfon linkki löytyy www. hamk.fi/aokk -sivuilta. Tarvitset osallistumista varten 3G-yhteyden tai vähintään 512 kb laajakaistayhteyden ja multimediavalmiuden (mikrofoni, kuulokkeet/kaiutin) SALO torstaina klo Salon seudun ammattiopisto, Venemestarinkatu 35, tilassa auditorio TURKU torstaina klo Turun ammattikorkeakoulu, Lemminkäisenkatu 30, tilassa auditorio Joukahainen HYVINKÄÄ perjantaina klo Hyria, Torikatu 18, tilassa auditorio HÄMEENLINNA perjantaina klo HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Korkeakoulunkatu 6 (Rinnetie 58), tilassa Areena I (Tapiola-rakennus) KERAVA maanantaina klo Keuda, Keskikatu 3A, (Keuda-talo), tilassa auditorio Aimo 9

12 valita ne hakijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin. Opintojen laajuus on 47 op (hyväksiluku kasvatustieteellistä perusopinnoista 13 op). Monimuotoinen opiskelu 13 kk Hämeenlinna Opettajaksi opiskelu Ammatillisen opettajankoulutuksen voi suorittaa työn ohessa opiskellen joko monimuoto- tai verkko-opintoina. Myös päätoiminen opiskelu on mahdollista. Lisäksi opettajaopinnot voi opiskella suuntautumalla tekniikan alan opetukseen, kansainvälisyyteen tai monikulttuurisuuteen. Opiskeluryhmä ja samalla opiskelumuoto valitaan alustavasti jo hakulomakkeessa, ja ryhmän valinta vahvistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Kaikissa ryhmissä opiskellaan myös verkossa ja kaikkiin kuuluu opetusharjoittelu. Opiskelumuodot eli opiskeluryhmät vuoden 2015 haussa ovat seuraavat: Monimuotoinen opiskelu 10 kk Hämeenlinna Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 22 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat elokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Huomaa, että 10 kk ryhmän voivat Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmää suositellaan niille hakijoille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet kasvatustieteellisiä perusopintoja. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Espoo Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Lahti Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo

13 Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Turku Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Verkko-opiskelu 10 kk Verkko-opiskelua suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun. Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot yhteisellä kahden päivän lähijaksolla elokuussa Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät kesäkuussa Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana. Huomaa, että 10 kk ryhmän voivat valita ne hakijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin. Opintojen laajuus on 47 op (hyväksiluku kasvatustieteellistä perusopinnoista 13 op). Verkko-opiskelu 16 kk Verkko-opiskelua suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun. Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot yhteisellä kahden päivän lähijaksolla elokuussa Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät joulukuussa Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana. Ryhmää suositellaan niille hakijoille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet kasvatustieteellisiä perusopintoja. Verkko-opiskelun tekninen laiteympäristö Laitteet:»» laajakaistayhteys, vähintään 512 kb tai vastaava 3G-yhteys (online-verkkoistunnot)»» nykyaikainen pöytäkone tai kannettava tietokone»» multimediavalmius (mikrofoni, kuulokkeet / kaiut timet)»» web-kamera»» admin-oikeudet omaan koneeseen (ohjelmistojen asennus) Ohjelmat:»» Skype, uusin versio»» Sähköposti /henkilökohtainen ja Hamkin webmail)»» yleisimmät työvälineohjelmistot (teksti, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta)»» Selaimet: IE, Firefox, Google Chrome, tms. Javatuki»» Mediatoistimet: MediaPlayer, Flash Player»» Adobe Reader 11

14 Tekniikan alojen opetukseen suuntautuva opettajankoulutus 13 kk Hämeenlinna Ryhmää suositellaan tekniikka- ja liikennetaustaisille hakijoille sekä matemaattis-luonnontieteellistaustaisille hakijoille. Opintojen tavoitteena on syventää tekniikan ja liikenteen alan pedagogista osaamista ja monipuolistaa työelämäyhteistyössä käytettäviä työskentelytapoja ja menetelmiä. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä siitä, millainen merkitys matemaattisluonnontieteellisillä aineilla on ammatillisten opintojen oppimisessa ja opettamisessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Monikulttuurisuuteen suuntautuva opettajankoulutus 13 kk Vantaa Ryhmää suositellaan maahanmuuttajataustaisille hakijoille ja monikulttuurisesta pedagogiikasta kiinnostuneille hakijoille. Ryhmää suositellaan myös maahanmuuttajille, jotka ovat kotimaassaan suorittaneet opettajatutkinnon ja tarvitsevat täydentävää koulutusta (15 op/10 ov OPH:n päätöksen mukaan). Opintojen tavoitteena on syventää osaamista monikulttuurisesta pedagogiikasta. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta sekä niistä erityishaasteista, joita eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden opettaja kohtaa. Ryhmän opetuskieli on suomi. Suomenkielinen opiskelu edellyttää riittävää suomenkielen taitoa (yleisessä kielitestissä taso vähintään 4). Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella tai testata kielitaidon todentamiseksi. Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Huomaa myös, että ryhmään valitaan opiskelijat hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. International Professional Teacher Education programme 13 months in Hämeenlinna, opetuskieli englanti Ryhmää suositellaan erityisesti niille maahanmuuttajataustaisille, joille englanninkielinen opiskelu on sujuvampi vaihtoehto kuin suomenkielinen. Lisäksi ryhmään voidaan valita suomenkielisiä, jotka haluavat opiskella opettajaopinnot englanninkielellä. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia opettajana erilaisissa kansainvälisissä oppimisympäristöissä. Opintojen tavoitteena on myös kehittää opettajien kykyä ohjata kulttuurisesti monimuotoisia opiskelijaryhmiä. Ryhmän opetuskieli on englanti ja opiskelu edellyttää riittävää englannin kielen taitoa (IELTS 6/B2+). 12

15 Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää) Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Huomaa myös, että ryhmään valitaan opiskelijat hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. 13

16 Osaamisen tunnustaminen Kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen ja ammattikasvatuksen perusopinnoilla (25 op / 15 ov) saa 13 opintopisteen hyväksiluvun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuudesta. Osaamisen tunnustamisen käytänteistä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksen yhteydessä. Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnoissa voi osaamisen tunnustamista hakea joko opintojen hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta. Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan opettajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin eli todistuksiin perustuen. Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöiltään ammatillisen opettajankoulutusohjelman voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja että opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Poikkeuksena ovat kasvatustieteelliset perusopinnot, joilla ei ole suorittamisaikarajaa. Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöä, jolla viitataan pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamiseen. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen kautta, vaan arviointi tapahtuu osaamisen osoittamis- ja tunnustamisprosessin ja näyttöjen kautta. Opetusharjoittelu Opettajankoulutuksen opetusharjoittelu sisältää harjoitteluoppilaitoksen toimintaympäristöön tutustumista, opetuksen havainnointia, opetuksen suunnittelua, opetuksen toteuttamista, oppimisen ohjaamista ja arviointia. Opetusharjoittelun voi tehdä omassa organisaatiossa, mikäli työskentelee opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Muut voivat sopia harjoittelupaikkansa opettajakorkeakoulun harjoitteluoppilaitosverkostoon kuuluvaan oppilaitokseen tai johonkin toiseen ammatilliseen oppilaitokseen. Opetusharjoittelun vaatimaa työaikaa ei voida etukäteen tarkkaan määritellä, koska toteutustavat ovat yksilöllisiä. 14

17 AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS 15

18 AMMATILLINEN ERITYIS- OPETTAJANKOULUTUS usosaaminen, oppimisyhteisöosaaminen, toimintaympäristöosaaminen sekä kehittämisosaaminen. Lisäksi opintoihin kuuluvat erityispedagogiikan perusopinnot. Osaamisalueiden taitojen perustana on työelämälähtöisyys. Opintojaksoissa kehitetään erityisopetuksen taitoja osaamisalueiden suuntaisesti. Hakuaika: klo asti. Opintojen laajuus: 60 opintopistettä Opintojen kesto: kuukautta Toteutustapa: Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna yhdessä vuodessa tai puolessatoista vuodessa. Valittavien määrä vuonna 2015: 47 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta. Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, aikuisoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen erityisopetus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattiin kouluttamisen lisäksi erityisopetuksessa painottuvat valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä opetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät. Koulutus ei tuota kelpoisuutta peruskoulun erityisopettajan tehtäviin. Koulutuksen lähtökohtana on oman opettajuuden ja oman työn kehittäminen erityispedagogiikan näkökulmasta. Opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja jakautuu osaamisalueisiin, jotka ovat oppimisen ohja- Opintojen tarkempaan rakenteeseen voit tutustua -sivuilla. Lukuvuoden opinto-opas ilmestyy keväällä Opiskeluryhmien lähipäivät julkaistaan maaliskuussa Hakukelpoisuus Ammatillinen erityisopettajankoulutus on tarkoitettu sekä ammatillisiksi erityisopettajiksi aikoville että ammatillisina erityisopettajina toimiville, joilta puuttuvat erityisopettajan opinnot. Hakukelpoisuusvaatimuksena on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13 momentit 1. 5., 14, 16, 29 ). Lisäksi edellytetään vähintään vuoden (12 kk) päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajankelpoisuus tarkoittaa sitä, että vaadittavan pohjatutkinnon ja ammattialan työkokemuksen lisäksi hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov) joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopistossa. Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan 16

19 ammatillisten opintojen opettajankelpoisuuteen kuuluvaa työkokemusta, jota opettajalla tulee olla vähintään kolme vuotta opetustehtävää vastaavalta alalta. Joissain tapauksissa työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Yhteisten opintojen opettajalla ei ole työkokemusvaatimusta. Työkokemus voidaan tarvittaessa tarkistaa opiskelijavalintaprosessin yhteydessä. Lisävaatimus vuoden päätoimisesta opetus- tai ohjauskokemuksesta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta on edellytetty siksi, että erityisopettajankoulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille. Koulutuksen tavoitteena on siten turvata riittävä erityisopetuksen asiantuntemus ammatillisessa koulutuksessa. Haku- ja valintamenettely Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella hakuaikana klo asti nettiosoitteessa Haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajankorkeakoulujen yhteinen haku. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen todistusjäljennökset, joilla todennetaan hakukelpoisuus ja hakemuksessa annetut pisteet, toimitetaan opettajakorkeakoululle mennessä. Opiskelijat valitaan vuonna 2015 ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen yksivaiheisesti hakemusten pisteiden perusteella. Erillistä valintatilaisuutta ei pidetä. 17

20 Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku Valintaperusteet lyhyesti Valintaperusteet lyhyesti Hakuvuosi (1) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Hakuaika Haku päättyy klo Hakukelpoisuus Asetuksen 986/1998 mukainen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 12 kk:n päätoiminen opetus-/ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta Tarkistetaan, ei hakupisteitä Pisteitettävät osiot Pisteet Erityispedagogiikan Suoritettu 6 perusopinnot Ei suoritettu 0 Muu erityisopetuksen koulutus 2 4 op jälkeen suoritetut 5 9 op 2 koulutukset/kurssit, yhden op 3 koulutuksen laajuus vähintään op 4 2 op tai 1 ov tai 54 h op 5 25 op tai yli 6 Opetuskokemus Ammatillisesta oppilaitoksesta tai kk 1 oppilaitoksesta ammattikorkeakoulusta kk 2 (sivutoiminen rinnastettavissa kk 4 laskennallisesti päätoimiseksi) 36 kk tai yli 6 Muusta oppilaitoksesta kk kk 2 36 kk tai yli 3 Erityisopetuksen kokemus Ammatillisesta oppilaitoksesta tai 6 11 kk 4 oppilaitoksesta ammattikorkeakoulusta kk kk 8 36 kk tai yli 10 Muusta oppilaitoksesta kk kk 3 36 kk tai yli 5 Työelämäkokemus 6 11 kk 1 Erityistä tukea tarvitsevien parissa kk 2 työskentely muussa organisaati kk 4 ossa kuin oppilaitoksessa 36 kk tai yli 6 Yhteiskunnallinen aktiivisuus ( jälkeen vähintään 6 kk yhtäjaksoisesti) 3 Esim. toiminta kasvatukseen tai koulutukseen liittyvässä järjestössä Pedagoginen kehittäminen ( jälkeen vähintään 6 kk yhtäjaksoisesti) 3 Esim. hanketoiminta, valtakunnallinen opetussuunnitelmatyö, pedagogiset julkaisut Yhteensä enintään Painotukset hakijoiden tasapistetilanteessa 1. Ensisijainen hakutoive 6. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 2. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta 36 kk tai yli oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta 36 kk tai yli 7. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 3. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta kk oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta kk 8. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 4. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta kk oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta kk 9. Suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot 5. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta 10. Muu erityisopetuksen koulutus 25 op tai yli oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta 6 11 kk 11. Muu erityisopetuksen koulutus op 12. Muu erityisopetuksen koulutus op Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen.

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 7. 27.1.2015 2 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille ja ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin

Lisätiedot

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN 2017 Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9)

HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -sivulla Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Vuosi 2017

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Vuosi 2017 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017 mennessä Kysymykset/täydennyspyynnöt

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Hedelmällinen ura ammatillisena opettajana?

Hedelmällinen ura ammatillisena opettajana? AMMATINVALINTATESTI OPETTAJAKSI AIKOVALLE Olisiko sinusta oman ammattialasi opettajaksi? Rasti ruutuun ei tietenkään tee kenestäkään pedagogia, mutta opiskelu ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kerrassaan

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2017

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2017 Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017 mennessä Kysymykset/täydennyspyynnöt

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

3. Tallennus Verkkohakuinfo nauhoitetaan ja julkaistaan wwwsivuillamme. Myös infotilaisuuden diat voit ladata verkosta.

3. Tallennus Verkkohakuinfo nauhoitetaan ja julkaistaan wwwsivuillamme. Myös infotilaisuuden diat voit ladata verkosta. JAMKin opekorkean verkkohakuinfo klo 17.00 Osallistumisohjeita 1. Äänet Laita kuulokkeet kiinni koneeseesi ja korvillesi. Connect-huoneessa soi ennen infon alkua taustamusiikki. Mikäli et kuule musiikkia,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10)

HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi sivuilla Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017 mennessä

Lisätiedot

Opintopolku-info opintoohjaajille

Opintopolku-info opintoohjaajille Opintopolku-info opintoohjaajille 18.2.2016 Yleistä OPH aloittanut katsaukset hakuihin ja valintoihin liittyvistä asioista sekä Opintopolun uusista toiminnallisuuksista n. 1-2 kertaa kuukaudessa Infot

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta?

Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Miten tullaan opettajaksi Helsingin yliopistosta? Opintoasiainkoordinaattori Tanja Steiner 13.10.2004 Teema Opettaja Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutus Helsingin yliopistossa Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot.

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017 www.hamk.fi Valintatavat VALINTATAPA 1: VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100 pistettä Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Sisällys 1. Hakukohteet 2017 2. Haut 2017 3. Mitä seuraavaksi 2 Hakukohteet 2017 Kasvatusalat Opetus- ja kasvatusalan tutkinto-ohjelma Erityispedagogiikka 20 (14) Intercultural Teacher

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op)

Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Erilliset yliopistopedagogiikkaan suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot (60 op) Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö toteuttaa lukuvuonna 2009 2011 pilottiluontoisena koulutuksena

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan opiskelijoille Tiistaina klo 14.00 16.00 Biokeskus 3, LS 2402 Infon aiheet Opettajien kelpoisuusvaatimukset Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Asemointitilastot 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 80 % 36 % 13 % Ammatillinen opettajankoulutus % -3 % -ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ammattikorkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (12) Vuosi 2017

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (12) Vuosi 2017 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (12) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017 mennessä Kysymykset/täydennyspyynnöt

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Korkeakoulujen yhteishakua koskeva uudistus 2014 Yhteishaku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin saman hakulomakkeen kautta Yhteinen hakuaika 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen, hakijalle tarjotaan

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Keskiviikkona klo 14.15 Athenan Sali 167 Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta

Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Uudistukset lainsäädännön näkökulmasta Kohti erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen yhteistä hakua 6.2.2015 Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus- ja kulttuuriministeriö Jatkossa kaksi

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa

Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Opiskeluvaihtoehtoja Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karelia-amk ja Itä-Suomen yliopisto/avoin yliopisto Aducate www.aikuiskoulutuksenvoima.fi www.facebook.com/aikuiskoulutuksenvoima

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot