HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015"

Transkriptio

1 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

2

3 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen asialla. Maamme suurimmassa opettajakorkeakoulussa koulutetaan opettajia kaikille ammattialoille ammatillisiin oppilaitoksiin, ammattikorkeakouluihin sekä aikuiskoulutukseen. Opettajina jo toimiville tarjotaan erityisopettajan ja opinto-ohjaajan tehtäviin pätevöittävää koulutusta. Koulutustemme lähtökohtana on osaamisperusteisuus, jossa opiskeltavat sisällöt on määritelty opettajalta nykypäivänä vaadittavina osaamisina. Toimintakulttuurimme tavoitteena on välittää opiskelijoille ymmärrystä ja periaatetta siitä, että opettajien osaamisvaateisiin vastataan yhä enemmän asiantuntijayhteisöinä ja verkostoyhteistyönä. Oppimis- ja yhteistyöverkostomme vahvistavat opiskelijan kasvua opettajaksi ja ohjaajaksi. Tavoitteenamme on laajentaa yhteisen tekemisen otetta myös opiskelijoiden organisaatioihin. Vaihtoehtoisuus, monipuolisuus, vaihtelevuus ja tarkoituksenmukaisuus opiskelutavoissa takaavat opiskelijalle laaja-alaisen ja omakohtaisesti koetun vahvan perusosaamisen opettajan ja ohjaajan työssä, jossa otetaan huomioon myös ammattialalle ominaiset työtavat. Opiskelu töiden ohessa vaatii vahvaa sitoutumista ja suunnitelmallisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä auttavat ammattitaitoiset kouluttajamme, opetusharjoittelun ohjaajat sekä omalta opintoryhmältä saatava vertaistuki. Pedagogisen pätevyyden antavien koulutusohjelmien lisäksi HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu on aktiivinen hanke- ja täydennyskoulutustoimija ja ottaa näin valtakunnallista vastuuta ammatillisen koulutuksen ja opettajien osaamisen kehittämisestä. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Katja Rönkkönen, koulutuspäällikkö ammatillinen opettajankoulutus Anu Raudasoja, koulutuspäällikkö ammatillinen erityisopettajan ja opinto-ohjaajan koulutus Hämeen ammattikorkeakoulun oppaat HAMKin koulutustarjonta 2015 Opinto-opas, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Hakuopas, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL Hämeenlinna Ulkoasu ja taitto HAMK Viestintäpalvelut Painatus Tammerprint Oy, Tampere 2014 Valokuvat Ville Salminen ja HAMK arkisto. 1

4 Yhteystiedot HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu PL 182 (Korkeakoulunkatu 6) HÄMEENLINNA puh. (03) 6461, faksi (03) Opettajankoulutus opintosihteeri Arja Kämäräinen, puh. (03) opintosihteeri Jenni Liiti, puh. (03) Kansainvälisyyteen suuntautunut opettajankoulutus opintosihteeri Jenni Liiti, puh. (03) Erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutus koulutusassistentti Anne Ketopelto, puh. (03) Kaikki koulutusohjelmat opintojen ohjaaja Eveliina Grönberg, puh. (03) Sähköpostit ilman ääkkösiä Tervetuloa 1 Ammatillinen opettajankoulutus 3 Ammatillinen erityisopettajankoulutus 15 Ammatillinen opintoohjaajankoulutus 21 Hakuun ja opiskeluun liittyviä lisätietoja ja käytänteitä 27 Koulutus- ja opintoalaluokitus 30 Hakuoppaamme tiedot perustuvat ennakkotietoihin. Tarkista hakuun liittyvät mahdolliset muutokset ja seuraa muutoinkin hakuun liittyvää tiedotustamme 2

5 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS 3

6 AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tiedot ja taidot erilaisten opiskelijoiden oppimisen ohjaamiseen sekä valmiudet opetusalan kehittämiseen ottaen huomioon työelämän ja ammattien muutokset. Hakuaika: klo asti. Opintojen laajuus: 60 opintopistettä Opintojen kesto: kuukautta Toteutustapa: Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna tai verkko-opiskeluna. Monimuoto-opiskelua toteutetaan myös alueellisina ryhminä Espoossa, Lahdessa ja Turussa. Lisäksi opinnot voi tehdä suuntautumalla kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen ja tekniikan alojen opetukseen. Valittavien määrä vuonna 2015: 360 Ammatillinen opettajankoulutus on opettajaksi pätevöittävää koulutusta. Koulutus antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden kaikkiin oppilaitosmuotoihin. Koulutus on kuitenkin suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten tai ammattikorkeakoulun opetustehtäviin aikoville tai niissä tehtävissä jo toimiville. Koulutus on hyödynnettävissä myös yritysten ja työyhteisöjen henkilöstön kehittämistehtävissä tai erilaisissa ammatillisen osaamisen asiantuntijatehtävissä. Ammatillisen opettajan kelpoisuudella työllistytään tällä hetkellä hyvin; erityisesti kysyntää on tekniikan ja liikenteen alalla. 60 op:n pituiset opinnot on mitoitettu seuraavasti: Kasvatustieteelliset perusopinnot 13 op Ammattipedagogiset opinnot 26 op Opetusharjoittelu 12 op Opettajana kehittyminen 9 op. Opintojen tarkempaan rakenteeseen voit tutustua -sivuilla. Lukuvuoden opinto-opas ilmestyy keväällä Opiskeluryhmien lähipäivät julkaistaan maaliskuussa Hakukelpoisuus Ammatillinen opettajankoulutus on tarkoitettu sekä opettajiksi aikoville että opettajina jo toimiville, joilta puuttuvat pedagogiset opinnot. Hakukelpoisuusvaatimukset eivät ole täysin yksiselitteiset, sillä hakukelpoisuus määrittyy sen mukaan, mikä on hakijan pohjatutkinto ja työkokemus. Tämä johtuu siitä, että ammatillisessa opettajankoulutuksessa koulutetaan sekä ammatillisten opintojen että yhteisten opintojen eli ammattitaitoa täydentävien opintojen opettajia. Näiden eri opettajaryhmien kelpoisuusvaatimukset poikkeavat toisistaan. Lisäksi eri ammattialojen opettajien kelpoisuusvaatimukset ovat osin erilaiset. Joissakin tapauksissa myös sillä on merkitystä hakukelpoisuuteen, toimiiko ammatillisena opettajana vai ei. 4

7 Lähtökohtaisesti voimme ottaa ammatilliseen opettajankoulutukseen henkilöitä, joilla on sellainen koulutus ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkaan tai toimeen ( L 932/2014). Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Ammatillisten opintojen hakijat Ammatillisten opintojen opettajahakijoilta edellytetään seuraavia hakukelpoisuusvaatimuksia: 1. soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja 2. vähintään kolmen vuoden työkokemusta omalta ammattialalta. Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta, joilla on AMK-tutkinto, työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavista tehtävistä. Työkokemukseen lasketaan pääsääntöisesti mukaan koko työhistoria lukuun ottamatta opetuskokemusta ja hakututkintoon sisältyvää työharjoittelua. Soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kolmen vuoden työkokemusvaatimusta noudatetaan kaikilla muilla ammattialoilla paitsi sosiaali- ja terveysalalla sekä tanssi- ja sirkusalalla. Lisäksi niille ammatillisina opettajina tai ammatillisen lisäkoulutuksen opettajina toimiville, joilta puuttuu korkeakoulututkinto, on omat kelpoisuusehtonsa. Sosiaali- ja terveysalan opettajahakijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kolmen vuoden työkokemusta tai AMK-tutkintoa ja viiden vuoden työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Opistoasteen ja kandidaatin tutkinnot eivät tuota hakukelpoisuutta ammatilliseen opettajankoulutukseen. Tanssi- ja sirkusalan opettajahakijoilta edellytetään vähintään kolmen vuoden laajuisia opintoja sekä alalla saavutettua taiteellista tai muuta ammatillista ansioituneisuutta. Korkeakoulututkintovaatimuksesta voidaan myös poiketa, mikäli opettajankoulutukseen hakija toimii ammatillisten opintojen opettajana ja hänellä on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltaan. Lisäksi edellytetään hakijan työnantajalta lausuntoa, että oppilaitos katsoo opettajan kelpoiseksi opetustehtäväänsä ilman korkeakoulututkintoa. Pääsääntöisesti näillä hakijoilla tulee olla soveltuva erikoisammattitutkinto tai työnantajan lausunnon mukaan jokin muu tutkinto tai koulutus. Sosiaali- ja terveysalalla tätä poikkeavan tutkinnon mahdollisuutta voidaan soveltaa vain hius- ja kauneudenhoitoalan opettajiin. Huomaa siis, jos et toimi ammatillisten opintojen opettajana, tätä poikkeavan tutkinnon mahdollisuutta sinulla ei ole, vaan sinulta edellytetään korkeakoulututkintoa ollaksesi hakukelpoinen ammatilliseen opettajankoulutukseen. 5

8 Ammatillisen lisäkoulutuksen opetustehtävissä toimivat voivat myös välttyä korkeakoulututkintovaatimuksesta, mikäli työnantaja todentaa, ettei opetustehtävään vaadita korkeakoulututkintoa ja että opettajalla on joko alan erikoisammattitutkinto tai muutoin korkea ammattitaito. Yhteisten opintojen hakijat Yhteisten opintojen opettajahakijoilta edellytetään hakukelpoisuusvaatimuksena joko a. ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy vähintään 120 op:n tai 55 ov:n laajuiset opinnot opetettavassa aineessa tai b. soveltuvaa korkeakoulututkintoa, jos kyse on humanistis-yhteiskunnallisista opinnoista, tieto- ja viestintekniikan tai terveystiedon opinnoista tai muiden taito- ja taideaineiden opinnoista (ei liikunta). Työkokemusvaatimusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilla ole. Yleinen ammatillinen työkokemus tuottaa kuitenkin hakemuksessa lisäpisteitä. Haku- ja valintamenettely Haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen todistusjäljennökset, joilla todennetaan hakukelpoisuus ja hakemuksessa annetut pisteet, toimitetaan opettajakorkeakoululle mennessä. Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen yksivaiheisesti hakemusten pisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä. Koulutusala määrittyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Näin esimerkiksi tekniikan ja liikenteen alan hakijat kilpailevat keskenään heille tarjolla olevista opiskelupaikoista. Valintamenettelystä poikkeavat Kansainvälisyyteen ja Monikulttuurisuuteen suuntautuvien ryhmien hakijat, jotka valitaan hakemuspisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. Koulutusala Aloitus paikat Humanistinen ja kasvatusala 40 Kulttuuriala 20 Yhteiskuntatieteiden, liiketaloudenja hallinnon ala 37 Luonnontieteiden ala 20 Tekniikan ja liikenteen ala 150 Luonnonvara- ja ympäristöala 19 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 49 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 20 Muu koulutus 5 Yhteensä 360 Hakeminen Opettajankoulutukseen haetaan Opintopolku-palvelussa, osoitteessa: Hakulomake avautuu sivulla vasta hakuaikana Hakulomakkeen täyttämiseen ei tarvita tunnuksia. Kun olet tallentanut hakemuksesi Opintopolun sivustolla, pääset samalta sivustolta Oma Opintopolku -palveluun. Tähän palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla. Oma opintopolku -palvelussa voit hakuprosessin: tehdä muutoksia ja lisäyksiä tallennettuun hakemukseen tai poistaa sen hakuaikana tulostaa hakemuksen liiteasiakirjojen postitusta varten tarkistaa tiedon hakukelpoisuudesta aikaisintaan alkaen 6

9 tarkistaa opiskelijavalinnan tuloksen aikaisintaan alkaen ottaa opiskelupaikan vastaan tai perua sen klo mennessä. Tarvitset hakulomaketta täyttäessäsi tutkinto-, koulutus- ja työtodistusten yksityiskohtaisia tietoja. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen postitat hakulomakkeen tulosteen ja jäljennökset kaikista hakukelpoisuuteesi pisteitykseesi vaikuttavista todistuksista siihen opettajakorkeakouluun, johon olet ensisijaisesti hakenut. Hakulomakkeen ja todistusjäljennösten on oltava perillä mennessä. Muistilista hakijalle Tutustu hakemuksen pisteitykseen jo ennen hakuaikaa. Etsi/hanki tarvittavat todistukset, joilla todennat hakemuspisteesi. Käännätä todistuksia, jos ne eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Täytä hakemus hakuaikana Huomaa, että haku sulkeutuu klo Lähetä hakemuksen liitteet opettajakorkeakoululle mennessä. Hakukelpoisuustiedot julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa aikaisintaan Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan Opiskelupaikka otetaan vastaan mennessä. (aikataulu on ohjeellinen) 7

10 Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku Valintaperusteet lyhyesti Valintaperusteet lyhyesti Hakuvuosi (1) Ammatillinen opettajankoulutus Hakuaika Haku päättyy klo Hakukelpoisuus Tutkinto Tarkistetaan, + ammatillinen, alakohtainen työkokemus (0 v/3 v/5 v) ei hakupisteitä ammatillisten opintojen opettajien hakijaryhmään kuuluvalta vaaditaan pääsääntöisesti kolme (3) vuotta ammatillista työkokemusta sosiaali- ja terveysalan hakijalta, joka hakee ammattikorkeakoulututkinnolla, vaaditaan viisi (5) vuotta ammatillista työkokemusta ilman korkeakoulututkintoa ammatillisena opettajana toimivalta hakijalta vaaditaan viisi (5) vuotta ammatillista työkokemusta ns. yhteisten opintojen opettajien hakijaryhmään kuuluvalta ei vaadita ammatillista työkokemusta Pisteitettävät osiot Pisteet Muut suoritetut tutkinnot Ammatti- tai erikoisammattitutkinto 3 Ammatillinen perustutkinto/opistoasteen tutkinto 3 Korkeakoulututkinto 3 Tieteellinen jatkotutkinto (lis, tri) 3 Kasvatustieteelliset Suoritettu 5 perusopinnot Ei suoritettu 0 Ammatillinen ja pedagoginen 2 8 op 0,5 täydennyskoulutus 9 15 op jälkeen suoritetut op 1,5 koulutukset/kurssit, yhden op 2 koulutuksen laajuus vähintään op 2,5 2 op tai 1 ov tai 54 h yli 35 op 3 Työkokemus (muu kuin opetus) vähintään 1 v 2 Hakukelpoisuuden ylittävä vähintään 2 v 4 yleinen työkokemus vähintään 3 v 6 Opettaja-/kouluttaja- 3 kk 1 kokemus yli 6 kk 2 (sivutoiminen rinnastettavissa yli 12 kk 4 laskennallisesti päätoimiseksi) yli 18 kk 6 yli 24 kk 8 yli 30 kk 10 Yrittäjäkokemus (vähintään 12 kk yhtäjaksoisesti) 2 Kansainvälinen tai monikulttuurinen opiskelu- tai työkokemus (väh. 12 kk yhtäjaksoisesti) 2 Yhteensä enintään 40 Painotukset hakijoiden tasapistetilanteessa 1. Ensisijainen hakutoive 7. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus op 2. Opettajakokemus yli 30 kk 8. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, väh. 3 v 3. Opettajakokemus yli 24 kk 9. Hakukelpoisuuden ylittävä työkokemus, väh. 2 v 4. Kasvatustieteelliset perusopinnot 10. Opettajakokemus yli 18 kk 5. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus yli 35 op 11. Opettajakokemus yli 12 kk 6. Amm. ja pedagog. täydennyskoulutus op 12. Opettajakokemus yli 6 kk Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen. 8

11 Hakuinfot Järjestämme ammatilliseen opettajakoulutukseen hakeville hakuinfoja useilla eri paikkakunnilla ja verkossa. Tilaisuudet ovat ilmaisia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Infossa saat henkilökohtaista ohjausta hakuun liittyvissä asioissa. Tervetuloa! VANTAA keskiviikkona klo Laurea, Ratakatu 22, Tikkurila, tilassa B405, 2. krs ESPOO keskiviikkona klo Omnian ammattiopisto, Lehtimäentie 1C, tilassa auditorio LAHTI maanantaina klo Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 A, tilassa auditorio HAKUINFO VERKOSSA tiistaina klo 8 9 Suomenkielinen reaaliaikainen hakuinfo, jossa osallistujilla on myös mahdollisuus tehdä kysymyksiä. Nauhoite on katseltavissa myöhemminkin. : Verkkoinfon linkki löytyy www. hamk.fi/aokk -sivuilta. Tarvitset osallistumista varten 3G-yhteyden tai vähintään 512 kb laajakaistayhteyden ja multimediavalmiuden (mikrofoni, kuulokkeet/kaiutin) SALO torstaina klo Salon seudun ammattiopisto, Venemestarinkatu 35, tilassa auditorio TURKU torstaina klo Turun ammattikorkeakoulu, Lemminkäisenkatu 30, tilassa auditorio Joukahainen HYVINKÄÄ perjantaina klo Hyria, Torikatu 18, tilassa auditorio HÄMEENLINNA perjantaina klo HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Korkeakoulunkatu 6 (Rinnetie 58), tilassa Areena I (Tapiola-rakennus) KERAVA maanantaina klo Keuda, Keskikatu 3A, (Keuda-talo), tilassa auditorio Aimo 9

12 valita ne hakijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin. Opintojen laajuus on 47 op (hyväksiluku kasvatustieteellistä perusopinnoista 13 op). Monimuotoinen opiskelu 13 kk Hämeenlinna Opettajaksi opiskelu Ammatillisen opettajankoulutuksen voi suorittaa työn ohessa opiskellen joko monimuoto- tai verkko-opintoina. Myös päätoiminen opiskelu on mahdollista. Lisäksi opettajaopinnot voi opiskella suuntautumalla tekniikan alan opetukseen, kansainvälisyyteen tai monikulttuurisuuteen. Opiskeluryhmä ja samalla opiskelumuoto valitaan alustavasti jo hakulomakkeessa, ja ryhmän valinta vahvistetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä. Kaikissa ryhmissä opiskellaan myös verkossa ja kaikkiin kuuluu opetusharjoittelu. Opiskelumuodot eli opiskeluryhmät vuoden 2015 haussa ovat seuraavat: Monimuotoinen opiskelu 10 kk Hämeenlinna Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 22 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat elokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Huomaa, että 10 kk ryhmän voivat Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmää suositellaan niille hakijoille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet kasvatustieteellisiä perusopintoja. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Espoo Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Lahti Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo

13 Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Monimuotoinen opiskelu 15 kk Turku Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 28 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat syyskuussa 2015 ja päättyvät joulukuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Verkko-opiskelu 10 kk Verkko-opiskelua suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun. Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot yhteisellä kahden päivän lähijaksolla elokuussa Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät kesäkuussa Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana. Huomaa, että 10 kk ryhmän voivat valita ne hakijat, jotka ovat suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot jo aiemmin. Opintojen laajuus on 47 op (hyväksiluku kasvatustieteellistä perusopinnoista 13 op). Verkko-opiskelu 16 kk Verkko-opiskelua suositellaan hakijoille, jotka ovat kiinnostuneita verkko-opiskelun mahdollisuuksista ja haluavat kehittää verkko-opettajan valmiuksia. Verkko-opiskelu edellyttää hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä sitoutumista tiivistahtiseen ja pienryhmässä tapahtuvaan opiskeluun. Verkko-opiskeluryhmä aloittaa opinnot yhteisellä kahden päivän lähijaksolla elokuussa Muita lähipäiviä ei opintoihin sisälly. Opinnot päättyvät joulukuussa Reaaliaikaisia verkkoistuntoja on keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa. Istunnot pidetään pääsääntöisesti klo 14 ja 18 välisenä aikana. Ryhmää suositellaan niille hakijoille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet kasvatustieteellisiä perusopintoja. Verkko-opiskelun tekninen laiteympäristö Laitteet:»» laajakaistayhteys, vähintään 512 kb tai vastaava 3G-yhteys (online-verkkoistunnot)»» nykyaikainen pöytäkone tai kannettava tietokone»» multimediavalmius (mikrofoni, kuulokkeet / kaiut timet)»» web-kamera»» admin-oikeudet omaan koneeseen (ohjelmistojen asennus) Ohjelmat:»» Skype, uusin versio»» Sähköposti /henkilökohtainen ja Hamkin webmail)»» yleisimmät työvälineohjelmistot (teksti, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta)»» Selaimet: IE, Firefox, Google Chrome, tms. Javatuki»» Mediatoistimet: MediaPlayer, Flash Player»» Adobe Reader 11

14 Tekniikan alojen opetukseen suuntautuva opettajankoulutus 13 kk Hämeenlinna Ryhmää suositellaan tekniikka- ja liikennetaustaisille hakijoille sekä matemaattis-luonnontieteellistaustaisille hakijoille. Opintojen tavoitteena on syventää tekniikan ja liikenteen alan pedagogista osaamista ja monipuolistaa työelämäyhteistyössä käytettäviä työskentelytapoja ja menetelmiä. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä siitä, millainen merkitys matemaattisluonnontieteellisillä aineilla on ammatillisten opintojen oppimisessa ja opettamisessa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Monikulttuurisuuteen suuntautuva opettajankoulutus 13 kk Vantaa Ryhmää suositellaan maahanmuuttajataustaisille hakijoille ja monikulttuurisesta pedagogiikasta kiinnostuneille hakijoille. Ryhmää suositellaan myös maahanmuuttajille, jotka ovat kotimaassaan suorittaneet opettajatutkinnon ja tarvitsevat täydentävää koulutusta (15 op/10 ov OPH:n päätöksen mukaan). Opintojen tavoitteena on syventää osaamista monikulttuurisesta pedagogiikasta. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta sekä niistä erityishaasteista, joita eri kulttuuritaustaisten opiskelijoiden opettaja kohtaa. Ryhmän opetuskieli on suomi. Suomenkielinen opiskelu edellyttää riittävää suomenkielen taitoa (yleisessä kielitestissä taso vähintään 4). Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella tai testata kielitaidon todentamiseksi. Lähiopetuspäivistä noin 80 % pidetään alueella sijaitsevassa yhteistyöoppilaitoksessa ja 20 % Hämeenlinnassa. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää). Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Huomaa myös, että ryhmään valitaan opiskelijat hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. International Professional Teacher Education programme 13 months in Hämeenlinna, opetuskieli englanti Ryhmää suositellaan erityisesti niille maahanmuuttajataustaisille, joille englanninkielinen opiskelu on sujuvampi vaihtoehto kuin suomenkielinen. Lisäksi ryhmään voidaan valita suomenkielisiä, jotka haluavat opiskella opettajaopinnot englanninkielellä. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia opettajana erilaisissa kansainvälisissä oppimisympäristöissä. Opintojen tavoitteena on myös kehittää opettajien kykyä ohjata kulttuurisesti monimuotoisia opiskelijaryhmiä. Ryhmän opetuskieli on englanti ja opiskelu edellyttää riittävää englannin kielen taitoa (IELTS 6/B2+). 12

15 Hakijalta voidaan pyytää kielitodistus ja/tai hakija voidaan haastatella kielitaidon toteamiseksi. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää kuukaudessa (yhteensä n. 25 päivää) Lähipäivät toteutuvat peräkkäisinä arkipäivinä klo Etäjaksoilla opiskellaan itsenäisesti ja opintopiirissä, ohjatusti verkossa, tehdään oppimistehtäviä ja opetusharjoittelua. Opinnot alkavat toukokuussa 2015 ja päättyvät kesäkuussa Ryhmän voivat valita sekä ne hakijat, jotka ovat jo aiemmin suorittaneet kasvatustieteelliset perusopinnot, että ne hakijat, joilta nämä opinnot puuttuvat. Opettajankoulutuksen kasvatustieteelliset perusopinnot (13 op) suoritetaan kesän 2015 aikana. Huomaa myös, että ryhmään valitaan opiskelijat hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalasta riippumatta. 13

16 Osaamisen tunnustaminen Kasvatustieteen, aikuiskasvatuksen ja ammattikasvatuksen perusopinnoilla (25 op / 15 ov) saa 13 opintopisteen hyväksiluvun opettajankoulutuksen kasvatustieteellisten perusopintojen kokonaisuudesta. Osaamisen tunnustamisen käytänteistä kerrotaan tarkemmin opintojen aloituksen yhteydessä. Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnoissa voi osaamisen tunnustamista hakea joko opintojen hyväksilukemisen tai osaamisen näytön kautta. Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan opettajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin eli todistuksiin perustuen. Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöiltään ammatillisen opettajankoulutusohjelman voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja että opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden aikana. Poikkeuksena ovat kasvatustieteelliset perusopinnot, joilla ei ole suorittamisaikarajaa. Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöä, jolla viitataan pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamiseen. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen kautta, vaan arviointi tapahtuu osaamisen osoittamis- ja tunnustamisprosessin ja näyttöjen kautta. Opetusharjoittelu Opettajankoulutuksen opetusharjoittelu sisältää harjoitteluoppilaitoksen toimintaympäristöön tutustumista, opetuksen havainnointia, opetuksen suunnittelua, opetuksen toteuttamista, oppimisen ohjaamista ja arviointia. Opetusharjoittelun voi tehdä omassa organisaatiossa, mikäli työskentelee opettajana ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa. Muut voivat sopia harjoittelupaikkansa opettajakorkeakoulun harjoitteluoppilaitosverkostoon kuuluvaan oppilaitokseen tai johonkin toiseen ammatilliseen oppilaitokseen. Opetusharjoittelun vaatimaa työaikaa ei voida etukäteen tarkkaan määritellä, koska toteutustavat ovat yksilöllisiä. 14

17 AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS 15

18 AMMATILLINEN ERITYIS- OPETTAJANKOULUTUS usosaaminen, oppimisyhteisöosaaminen, toimintaympäristöosaaminen sekä kehittämisosaaminen. Lisäksi opintoihin kuuluvat erityispedagogiikan perusopinnot. Osaamisalueiden taitojen perustana on työelämälähtöisyys. Opintojaksoissa kehitetään erityisopetuksen taitoja osaamisalueiden suuntaisesti. Hakuaika: klo asti. Opintojen laajuus: 60 opintopistettä Opintojen kesto: kuukautta Toteutustapa: Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa monimuoto-opiskeluna yhdessä vuodessa tai puolessatoista vuodessa. Valittavien määrä vuonna 2015: 47 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin aikoville tarkoitettua opettajien jatkokoulutusta. Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, aikuisoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen erityisopetus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattiin kouluttamisen lisäksi erityisopetuksessa painottuvat valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä opetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät. Koulutus ei tuota kelpoisuutta peruskoulun erityisopettajan tehtäviin. Koulutuksen lähtökohtana on oman opettajuuden ja oman työn kehittäminen erityispedagogiikan näkökulmasta. Opetussuunnitelma on osaamisperustainen ja jakautuu osaamisalueisiin, jotka ovat oppimisen ohja- Opintojen tarkempaan rakenteeseen voit tutustua -sivuilla. Lukuvuoden opinto-opas ilmestyy keväällä Opiskeluryhmien lähipäivät julkaistaan maaliskuussa Hakukelpoisuus Ammatillinen erityisopettajankoulutus on tarkoitettu sekä ammatillisiksi erityisopettajiksi aikoville että ammatillisina erityisopettajina toimiville, joilta puuttuvat erityisopettajan opinnot. Hakukelpoisuusvaatimuksena on ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus (A 986/1998, 13 momentit 1. 5., 14, 16, 29 ). Lisäksi edellytetään vähintään vuoden (12 kk) päätoimista opetus- tai ohjauskokemusta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta. Hakukelpoisuuden tulee täyttyä ennen hakuajan päättymistä. Ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajankelpoisuus tarkoittaa sitä, että vaadittavan pohjatutkinnon ja ammattialan työkokemuksen lisäksi hakija on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot (60 op/35 ov) joko ammatillisena opettajankoulutuksena tai yliopistossa. Ammattialan työkokemuksella tarkoitetaan 16

19 ammatillisten opintojen opettajankelpoisuuteen kuuluvaa työkokemusta, jota opettajalla tulee olla vähintään kolme vuotta opetustehtävää vastaavalta alalta. Joissain tapauksissa työkokemusvaatimus on viisi vuotta. Yhteisten opintojen opettajalla ei ole työkokemusvaatimusta. Työkokemus voidaan tarvittaessa tarkistaa opiskelijavalintaprosessin yhteydessä. Lisävaatimus vuoden päätoimisesta opetus- tai ohjauskokemuksesta ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta on edellytetty siksi, että erityisopettajankoulutus on tarkoitettu pääasiassa ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville opettajille. Koulutuksen tavoitteena on siten turvata riittävä erityisopetuksen asiantuntemus ammatillisessa koulutuksessa. Haku- ja valintamenettely Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella hakuaikana klo asti nettiosoitteessa Haku on valtakunnallinen ammatillisten opettajankorkeakoulujen yhteinen haku. Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen jälkeen todistusjäljennökset, joilla todennetaan hakukelpoisuus ja hakemuksessa annetut pisteet, toimitetaan opettajakorkeakoululle mennessä. Opiskelijat valitaan vuonna 2015 ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen yksivaiheisesti hakemusten pisteiden perusteella. Erillistä valintatilaisuutta ei pidetä. 17

20 Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku Valintaperusteet lyhyesti Valintaperusteet lyhyesti Hakuvuosi (1) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Hakuaika Haku päättyy klo Hakukelpoisuus Asetuksen 986/1998 mukainen ammatillisten tai yhteisten opintojen opettajan kelpoisuus ja vähintään 12 kk:n päätoiminen opetus-/ohjauskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta Tarkistetaan, ei hakupisteitä Pisteitettävät osiot Pisteet Erityispedagogiikan Suoritettu 6 perusopinnot Ei suoritettu 0 Muu erityisopetuksen koulutus 2 4 op jälkeen suoritetut 5 9 op 2 koulutukset/kurssit, yhden op 3 koulutuksen laajuus vähintään op 4 2 op tai 1 ov tai 54 h op 5 25 op tai yli 6 Opetuskokemus Ammatillisesta oppilaitoksesta tai kk 1 oppilaitoksesta ammattikorkeakoulusta kk 2 (sivutoiminen rinnastettavissa kk 4 laskennallisesti päätoimiseksi) 36 kk tai yli 6 Muusta oppilaitoksesta kk kk 2 36 kk tai yli 3 Erityisopetuksen kokemus Ammatillisesta oppilaitoksesta tai 6 11 kk 4 oppilaitoksesta ammattikorkeakoulusta kk kk 8 36 kk tai yli 10 Muusta oppilaitoksesta kk kk 3 36 kk tai yli 5 Työelämäkokemus 6 11 kk 1 Erityistä tukea tarvitsevien parissa kk 2 työskentely muussa organisaati kk 4 ossa kuin oppilaitoksessa 36 kk tai yli 6 Yhteiskunnallinen aktiivisuus ( jälkeen vähintään 6 kk yhtäjaksoisesti) 3 Esim. toiminta kasvatukseen tai koulutukseen liittyvässä järjestössä Pedagoginen kehittäminen ( jälkeen vähintään 6 kk yhtäjaksoisesti) 3 Esim. hanketoiminta, valtakunnallinen opetussuunnitelmatyö, pedagogiset julkaisut Yhteensä enintään Painotukset hakijoiden tasapistetilanteessa 1. Ensisijainen hakutoive 6. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 2. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta 36 kk tai yli oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta 36 kk tai yli 7. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 3. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta kk oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta kk 8. Opetuskokemus ammatillisesta oppilaitoksesta tai 4. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta ammattikorkeakoulusta kk oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta kk 9. Suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot 5. Erityisopetuksen kokemus ammatillisesta 10. Muu erityisopetuksen koulutus 25 op tai yli oppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta 6 11 kk 11. Muu erityisopetuksen koulutus op 12. Muu erityisopetuksen koulutus op Jos valintajärjestys ei ratkea em. kriteereillä, arpoo tietojärjestelmä järjestyksen.

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 7. 27.1.2015 2 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille ja ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKEUTUMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN 2017 Eveliina Grönberg, opintojen ohjaaja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutus on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2016

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2016 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2016 Hakijan opas HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna Ulkoasu ja taitto

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) Vuosi 2016

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) Vuosi 2016 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 8. 27.1.2016. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9)

HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) HAKEMINEN AMMATILLISEEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUKSEEN Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 8. 27.1.2016. Sähköinen hakemus

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Hakeminen ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (9)

HAMK Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) HAMK Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) HAKEMINEN AMMATILLISEEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUKSEEN Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 8. 27.1.2016. Sähköinen hakemus

Lisätiedot

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) Vuosi 2016

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) Vuosi 2016 Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) Hakeminen ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 8. 27.1.2016. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Opeksi, opoksi vai erkaksi?

Opeksi, opoksi vai erkaksi? Opeksi, opoksi vai erkaksi? www.opintopolku.fi Tarjonnassamme Ammatillinen opettajankoulutus (60 op) opettajan pedagogiset opinnot Opettajien jatkokoulutus (60 op) ammatillinen erityisopettajankoulutus

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna

Lisätiedot

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Vuosi 2015

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Vuosi 2015 Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (6) Hakeminen ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (8)

HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (8) HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (8) Sähköinen hakemus täytetään hakuaikana 10.-30.1.2018 opintopolku.fi -sivulla. Hakemuksen tulee olla täytettynä 30.1.2018 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot

JAMKin opekorkean verkkohakuinfo. Ohjelma

JAMKin opekorkean verkkohakuinfo. Ohjelma JAMKin opekorkean verkkohakuinfo Ohjelma 17.00 Hakutietoa: Kelpoisuus ja pisteitys 17.30 Tauko 17.35 Opiskelu JAMKin opekorkeassa 18.00 Vastauksia osallistujien kysymyksiin 18.30 Info päättyy Ohjelmaan

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Vuosi 2016

HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Vuosi 2016 HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) HAKEMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 8. 27.1.2016. Sähköinen hakemus tulee olla

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2015

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2015 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

3. Tallennus Verkkohakuinfo nauhoitetaan ja julkaistaan wwwsivuillamme. Myös infotilaisuuden diat voit ladata verkosta.

3. Tallennus Verkkohakuinfo nauhoitetaan ja julkaistaan wwwsivuillamme. Myös infotilaisuuden diat voit ladata verkosta. 14.1.2015 Verkkohakuinfo klo 17.00 Osallistumisohjeita 1. Äänet Laita kuulokkeet kiinni koneeseesi ja korvillesi. Connect-huoneessa soi ennen infon alkua taustamusiikki. Mikäli et kuule musiikkia, tarkista

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Vuosi 2017

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Vuosi 2017 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017 mennessä Kysymykset/täydennyspyynnöt

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9)

HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) HAMK Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (9) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi -sivulla Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017

Lisätiedot

Opeksi, opoksi vai erkaksi?

Opeksi, opoksi vai erkaksi? Opeksi, opoksi vai erkaksi? www.opintopolku.fi Tarjonnassamme Ammatillinen opettajankoulutus (60 op) opettajan pedagogiset opinnot Opettajien jatkokoulutus (60 op) ammatillinen erityisopettajankoulutus

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014. opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014. opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat Infotilaisuuden tarjoavat Ammatilliset opettajakorkeakoulut HAAGA-HELIA ja HAMK (Hämeenlinna) Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteishaku 7. 24.1.2014 opettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Koulutusalat Aarresaari.netjärjestelmässä

Koulutusalat Aarresaari.netjärjestelmässä Koulutusalat Aarresaari.netjärjestelmässä Muutostarpeet ja benchmarkit Annemari Rautio, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tarve muutokselle - Työnantajat eivät osaa luokitella ilmoituksia, vaan käyttävät

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (12) Vuosi 2016

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (12) Vuosi 2016 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (12) Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 8. 27.1.2016. Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Hedelmällinen ura ammatillisena opettajana?

Hedelmällinen ura ammatillisena opettajana? AMMATINVALINTATESTI OPETTAJAKSI AIKOVALLE Olisiko sinusta oman ammattialasi opettajaksi? Rasti ruutuun ei tietenkään tee kenestäkään pedagogia, mutta opiskelu ammatillisessa opettajakorkeakoulussa kerrassaan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TKOULUTUKSEN JA TUTKIMUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2007-2012 T Luonnos lausunnolle 6/2007, määräaika 9/2007 T Esitys valmis 12.10.2007 T Sivistyspoliittisen ministeriryhmän käsittely 10-11/2007 T Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

3. Tallennus Verkkohakuinfo nauhoitetaan ja julkaistaan wwwsivuillamme. Myös infotilaisuuden diat voit ladata verkosta.

3. Tallennus Verkkohakuinfo nauhoitetaan ja julkaistaan wwwsivuillamme. Myös infotilaisuuden diat voit ladata verkosta. JAMKin opekorkean verkkohakuinfo klo 17.00 Osallistumisohjeita 1. Äänet Laita kuulokkeet kiinni koneeseesi ja korvillesi. Connect-huoneessa soi ennen infon alkua taustamusiikki. Mikäli et kuule musiikkia,

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Vuosi 2018

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Vuosi 2018 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Sähköinen hakemus 30.1.2018 klo 15.00 mennessä Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 7.2.2018 mennessä Kysymykset/täydennyspyynnöt

Lisätiedot

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja

Yhteishaku Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Yhteishaku 2018 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola Oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen perustutkinnon,

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu

Yhteishaku, kevät 2014. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku, kevät 2014 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Yhteishaku keväällä 2014 Kevään yhteishaussa haetaan: Ammatillisiin perustutkintoihin (52 kappaletta) Päivälukioihin Kotitalousopetukseen (entinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2017

Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2017 Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017 mennessä Kysymykset/täydennyspyynnöt

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen

KEVÄT 2012. KYL Hannele Viljakainen ABI-INFO KEVÄT 2012 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen Eläinlääketiede Farmasia Hammaslääketiede Humanistinen ala Kasvatustieteet Kauppatieteet Kuvataide Liikuntatieteet

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAUN AIKATAULUT VUONNA 2015 Hakuaika 24.2. 17.3.2015 www.opintopolku.fi HUOM! Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaku tilanne 27.8. Hakeneet *, ** Hyväksytyt *, ** 2010 2009 Paikan vastaanottaneet* Hakeneet *, ** Hyväksytyt

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN HUOLTAJAILTA 29.11.2017 TERVETULOA! Lukion viimeisenä vuonna nuoren mielessä on monia kysymyksiä Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä n. 8000 opiskelijaa Henkilöstöä n. 850 Koulutamme ammattilaisia neljällä eri paikkakunnalla

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op

Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op Palveluohjauksen Palveluohjauksen ammatilliset erikoistumisopinnot ammatilliset erikoistumisopinnot 30 op 30 op 17.1. 12.12.2008 Palveluohjaaminen on sosiaali- ja terveysalalla käytetty asiakaslähtöinen

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN

YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN YHTEISHAKU TOISEN ASTEEN KOULUTUKSIIN 2016 Koulutusjärjestelmä PERUSKOULUN JÄLKEEN Lukiokoulutus Ammatillinen peruskoulutus Ammatillinen erityisopetus Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto

Oulun yliopiston koulutustarjonta. Oulun yliopisto n koulutustarjonta Hakukohteet 2018 Humanistiset ja yhteiskunnalliset alat Historia (sis. aate- ja oppihistorian pääaineen) Informaatiotutkimus Kulttuuriantropologia ja arkeologia Saamelainen kulttuuri

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10)

HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) HAMK Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (10) Sähköinen hakemus 26.1.2017 klo 15.00 mennessä opintopolku.fi sivuilla Hakemuksen tuloste ja numeroidut liitteet 1. hakukohteeseen 2.2.2017 mennessä

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018

Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Hakutoimiston palvelut ja erilaiset hakuväylät v. 2018 Ajankohtaista Amiksesta 2017 Laura Linnavuori 13.10.2017 Salpauksen hakutoimisto Hakutoimisto tarjoaa tietoa Koulutuskeskus Salpauksen monipuolisesta

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa

Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa Ennakointi ammatillisessa koulutuksessa Läpäisyntehostamisohjelman työseminaari 11.5.2015 Samuli Leveälahti Opetusneuvos Ennakointi- ja strateginen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus Sisältö Läpäisystä,

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op

LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ. ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op LAPIN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA OPETUS- JA KASVATUSALAN TÄYDENNYSKOULUTUSYKSIKKÖ ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT 60 op Pedagogiset opinnot antavat opiskelijalle valmiuksia toimia erilaisissa

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA MEILAHDEN YLÄASTEEN KOULUN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2018 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU

TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU TOISEN ASTEEN KOULUTUS/AMMATILLINEN KOULUTUS/TREDU Tehtävät ovat päätoimisia ellei tekstissä toisin mainita. Nuorisokoulutukseen valitun pitää ennen viran vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot