1.4 lisätty tekstiin erilaiset ilmanvaihtoratkaisut ja peruskorjauskohteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.4 lisätty tekstiin erilaiset ilmanvaihtoratkaisut ja peruskorjauskohteet"

Transkriptio

1 Asiakirjan päivitys ATT ASUKASKANSIO JA HUOLTOKIRJAOHJE Päivitys pvm Muutoksen sisältö Tekijä Hyväksyjä , 1.4.3, 2.4 päivitetty kiinteistöyhtiö Hekan alueyhtiöksi ML lisätty luovutus pdf-muodossa ja sisällön tarkastus ML lisätty tekstiin erilaiset ilmanvaihtoratkaisut ja peruskorjauskohteet ML lisätty asukasohjeet ja järjestyssäännöt ML lisätty teksti Hekan vakiomalliosta ML muutettu huoltokirjan muoto ML lisätty peruskorjauskohteet ja päivitetty nimityksiä, lisätty kulutusmittareiden perustaminen ML päivitetty vastaamaan FimX-huoltokirjakäytäntöjä, poistettu Ilmoitukset ja Käyttöpäiväkirja ML päivitetty sähköisen huoltokirjan luovutus ML poistettu liite 2 huolto-ohjelman esimerkkitaulukko ja viittaukset siihen ML lisätty Asunnon energiansäästöohjeeseen patteritermostaatin toiminta ML

2 ATT ASUKASKANSIO JA HUOLTOKIRJAOHJE

3 SISÄLLYSLUETTELO: HUOLTOKIRJAOHJE 2 1 Asukaskansio Asukaskansion tarkoitus Asukaskansion kokoaminen Asukaskansion muoto ja luovutus Asukaskansion sisältö Huoltokirja Huoltokirjan tarkoitus Huoltokirjan kokoaminen Huoltokirjan muoto Huoltokirjan perustaminen Huoltokirjan sisältämät asiat Huoltokirjan luovuttaminen Liitteet... 8

4 HUOLTOKIRJAOHJE 3 1 Asukaskansio 1.1 Asukaskansion tarkoitus Asukaskansion eli asuntokohtaisten käyttö- huolto- ja hoito-ohjeiden tarkoitus on antaa asukkaalle riittävät tiedot ja ohjeet asunnon oikean käytön ja huollon varmistamiseksi. Asunnon oikealla käytöllä ja huollolla varmistetaan (pinta)materiaalien, kalusteiden ja varusteiden suunnitellun käyttöiän toteutuminen. 1.2 Asukaskansion kokoaminen Pääurakoitsija vastaa asukaskansion kokoamisesta. 1.3 Asukaskansion muoto ja luovutus Asukaskansioita tehdään yksi jokaiselle asunnolle (vuokrayhtiöissä tapauskohtaisesti) ja huoltoyhtiölle sekä isännöitsijätoimistolle omansa. Omistuskohteissa asuntokohtaiset kansiot luovutetaan asuntojen omistajille. Vuokrakohteissa kaikki kansiot luovutetaan Hekan alueyhtiölle. Ennen kansioiden luovutusta sisältö tarkastutetaan kohteen arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnittelijoilla. Lisäksi asukaskansion sisältö luovutetaan yhtiölle sähköisessä muodossa (pdf) muistitikulle tallennettuna. 1.4 Asukaskansion sisältö Asukaskansiossa on esimerkkisisällysluettelon mukainen sisällysluettelo, jolla kansio on jaettu eri aihealueisiin. Eri aihealueet tulee erottaa toisistaan välilehdin. Asuntokansiot tulee tehdä asuntokohtaisiksi ja niissä tulee huomioida asuntokohtaiset erot, kuten erilaiset ilmanvaihtoratkaisut sekä asukkaiden tilaamat koneiden, varusteiden ja materiaalien lisä- ja muutostyöt Yhteystiedot Sisällysluettelo: 1. Yhteystiedot 2. Asunnon ja kiinteistön yleistiedot 3. Yhtiön ohjeet 4. Asunnon materiaalit, varusteet, kalusteet ja kodinkoneet -taulukko 5. Asuinhuoneiston yleiset käyttö- ja hoito-ohjeet 6. Sähköjärjestelmä, antennijärjestelmä ja tietoliikenneyhteydet 7. Kodinkoneiden ja laitteiden ohjeet 8. Jätehuolto ja jätteiden käsittely asunnon/kiinteistön osoite isännöinti huoltoyhtiö hätänumerot Asunnon ja kiinteistön yleistiedot asunnon pohjakuva kiinteistön yhteistilojen luettelo + kuva pysäköinti

5 1.4.3 Yhtiön ohjeet HUOLTOKIRJAOHJE 4 vuokrayhtiöissä asukaskansioon liitetään Hekan alueyhtiöltä saatava Asukkaan käsikirja asumisoikeusasunnoissa asukaskansioon liitetään HASO:n Asukasopas omistusyhtiöissä asukaskansioon liitetään yhtiön järjestyssäännöt Asunnon materiaalit, varusteet, kalusteet ja kodinkoneet -taulukko esim. lattiat, seinä- ja kattopinnat, pistorasiat, hanat, patterit Asuinhuoneiston yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet Sisältävät juuri kyseiseen asuntoon liittyvät käyttöohjeet (esim. termostaatit, lattialämmitys, ilmanvaihto) sekä asukkaan tehtävänä olevat säännölliset huoltotoimet (esim. liesituulettimen suodattimen pesu, vesilukkojen puhdistamien, palohälyttimen testaus). Asunnon käyttö ja huolto-ohjeiden tulee sisältää ohjeet myös materiaalien, varusteiden ja kalusteiden siivoukseen ja huoltoon. Seinien ja katon kiinnitys- ja ripustusohjeet tulevat myös tähän kohtaan (esim. kipsilevyseinät). Tähän kohtaan liitetään myös tämän huoltokirjaohjeen liitteessä 2 oleva asunnon energiansäästöohje Sähköjärjestelmä, antennijärjestelmä ja tietoliikenneyhteydet kuvaus järjestelmistä kaapeliyhtiön yhteystiedot liittyminen kaapeliverkkoon asuntoon kuuluva varustus valaistus Kodinkoneiden ja laitteiden ohjeet käyttö ja huolto-ohjekirjat Jätehuolto ja jätteiden käsittely yhtiössä kierrätettävät lajitteet jätteiden lajitteluohje lähimmät kierrätyspaikat Peruskorjauskohteissa asukaskansioon liitetään asiakirjat hankkeeseen sisältyvien materiaalien, laitteiden ja varusteiden osalta.

6 2 Huoltokirja HUOLTOKIRJAOHJE Huoltokirjan tarkoitus Huoltokirjan tarkoituksena on varmistaa rakennuksen oikea käyttö ja huolto. Huoltokirjan avulla voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien ja piha-alueiden suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukaisesti mitoitettu hoito, huolto ja kunnossapito. Huoltokirja antaa käyttäjälle tiedot laitteiden, koneiden ja tilojen oikeasta käytöstä ja käyttöarvoista. Huoltokirjalla myös varmistetaan, että rakennuksen oikea käyttö ja tehdyt huoltotoimenpiteet on dokumentoitu riittävällä tarkkuudella, jolloin hoito- ja huoltotöiden suorittaminen ja valvonta helpottuu. 2.2 Huoltokirjan kokoaminen Huoltokirjan kokoaminen aloitetaan ensimmäisessä suunnittelukokouksessa, jossa sovitaan huoltokirjan muoto sekä menettelytavat. Huoltokirjan kokoamisen apuna käytetään pääsääntöisesti huoltokirjakoordinaattoria. Koordinaattori laatii huoltokirjan kokoamisesta aikataulun ja vastuuttaa tietojen toimittamisen hankkeen eri osapuolille. Koordinaattor kokoaa suunnittelijoilta, rakennuttajalta, tilaajalta ja urakoitsijoilta tulevat tiedot yhteen ja vastaa niiden tallentamisesta huoltokirjan edellyttämään muotoon. Pääurakoitsija koordinoi käyttö-, huolto ja hoito-ohjeiden keräämisen muilta urakoitsijoilta. Huoltokirjakoordinaattori laatii suunnittelijoilta ja urakoisijalta saamiensa tietojen pohjalta hankkeen alustavan huolto-ohjelman ja huoltotehtävät. Vuokra-asumiskohteissa ohjelma ja tehtävät noudattavat Hekan vakiomallia. 2.3 Huoltokirjan muoto Huoltokirja tehdään aina sähköiseen muotoon. Käytettävä sovellus on FimX. Huoltokirja tulostetaan yhtenä kappaleena myös kansiomuotoon. Kansiomuotoiseen huoltokirjaan tulostetaan sähköisessä huoltokirjassa olevat asiat, jolloin se kootaan sisällysluettelolla varustettuna eri aihealueet eroteltuna toisistaan välilehdillä. Kansion sisältö tarkastutetaan kohteen arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnittelijalla ennen rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastusta, jossa huoltokirjakansio tulee esittää. Käyttäjä voi koska tahansa tulostaa huoltokirjan huoltokirjakansioon. 2.4 Huoltokirjan perustaminen FimX-huoltokirja on osa FimX-kiinteistönhallintapalvelua, joka sijaitsee internet-osoitteessa: pro.fimx.fi. Vuokra- ja asumisoikeuskohteissa tilaaja (HEKA / HASO) ja omistusasumiskohteissa huoltokirjakoordinaattori luo uudet hankkeet FimX-palveluun ja antaa tunnukset huoltokirjaa tekeville osapuolille. Peruskorjauskohteissa olemassa olevaa huoltokirjaa täydennetään hankkeen tiedoilla. Huoltokirjan liitteet ja tiedostot tallennetaan FimX:ssä sijaintiin: Kohteet [valitse kohde] Dokumentit Liitteet. Tiedot tallennetaan liitekansioon kohdassa 2.5 esitetyn sisällysluettelon määrittelemällä jaolla. Huoltokirjan liitteiden lisäksi FimX:ään täydennetään kohteen perustiedot, kohdekortti sekä laite- ja tilatiedot sekä muodostetaan hankkeelle alustavat huoltotehtävät. Lisäksi perustetaan kulutusseurannan mittarit kertoimineen.

7 HUOLTOKIRJAOHJE 6 Tilatietoihin liitetään pohjapiirustukset, jotka ovat myyntiaineiston tasoisia huoneistokohtaisia piirustuksia pdf-muodossa. Vuokra-asumiskohteissa tehtävälistana käytetään Hekan omaa mallia. Huoltokirjakoordinaattori luo (kopioi) tehtävälistan FimX:ään. Tehtävät muokataan laitteiden osalta kohteen mukaisiksi (tyyppimerkinnät, huolto-ohjeet jne.). Muissa kohteissa voidaan käyttää samaa tai koordinaattorin omaa vakiotehtäväluetteloa Huoltokirjan tiedostojen nimeäminen Huoltokirjaan liitettävät sähköiset asiakirjat, ohjeet ja muut tiedostot tulee nimetä niiden sisällön mukaan Omistuskohteita koskevat erityistoimenpiteet Omistuskohteen huoltokirja voidaan luoda FimX:ään Helsingin kaupungin erillisyhtiöksi tai huoltokirjakoordinaattorin alle. Huoltokirjasopimus tehdään määräaikaisena takuuajan loppuun asti, jonka jälkeen taloyhtiön tulee päättää huoltokirjan jatkosta. Isännöinnin ja huoltoyhtiön kilpailutuksessa tulee huomioida vaatimukset sähköisen huoltokirjan käytöstä. Yhtiön talousarviossa ja rakennuttamissopimuksessa tulee huomioida sähköisen huoltokirjan asettamat vaatimukset. 2.5 Huoltokirjan sisältämät asiat Huoltokirjan sisältö koostetaan vastaamaan hanketta. Huoltokirjan kokoamisen pohjana suositellaan käytettävän valmiita huoltokirjan mallipohjia, kuten KH-kortiston huoltokirjamalleja. Riippumatta huoltokirjan kokoamiseen käytettyä mallipohjaa tulee huoltokirjan sisältää seuraavat esitetyt asiat Sisällysluettelo 1. Yleistiedot 2. Tavoitteet 3. Paikantamispiirustukset 4. Huolto-ohjelma 5. Sisäpuoliset materiaali-, laite- ja varustetiedot 6. Ulkopuoliset materiaali-, laite- ja varustetiedot 7. Huolto-ohjeet 8. Toimintaohjeet häiriötilanteessa 9. Liiteaineisto Peruskorjauskohteissa olemassa olevaa huoltokirjaa täydennetään uusittujen materiaalien, laitteiden ja varusteiden tiedoilla sekä käyttö- ja huolto-ohjeilla. Samalla varmistetaan, että huoltokirjaan ei jää vanhentunutta tietoa Yleistiedot Yleistietojen avulla huoltokirjan käyttäjä saa nopeasti yleiskuvan huollettavasta kiinteistöstä ja sen rakentamisen osapuolista. FimX:ään täydennetään perustiedot-kohta, kohdekortti sekä tilatiedot. Liitteisiin lisätään yhteystiedot suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneista yrityksistä ja henkilöistä Tavoitteet Kerrotaan millaiset tavoitteet rakennukselle on suunnitteluvaiheessa asetettu ja miten se on viritetty. käyttöikätavoitteet: asetetaan rakennukselle, rakennusosille ja laitteille

8 HUOLTOKIRJAOHJE 7 kunnossapitojaksot: huoltojaksojen pituus, joilla päästään tavoiteltuun käyttöikään sisäilmastotavoitteet: LVI-työselostus talotekniikan asetusarvot: luovutusaineistossa kulutustavoitteet: energiatodistuksessa Tavoitteet sisältävät dokumentit liitetään huoltokirjaan. Kulutustavoitteet (lämpö, vesi, kiinteistösähkö) kirjataan lisäksi FimX:n Kulutuseurantaosioon kohtaan Kulutustavoitteet. Kuukausittaisina tavoitearvoina käytetään lämmityksen osalta Helsinkiin normeerattuja kulutuksia. Kulutustavoitteet syötetään FimX:ään myös peruskorjauskohteissa Paikantamispiirustukset Huoltokirjaan sisällytetään piirustukset, joista saa riittävän yksilöidyn kuvan kohteesta ja joiden avulla huollettavat ja kunnossapidettävät kohteen voidaan yksiselitteisesti paikantaa. Paikantamispiirustusten tulee sisältää kaikkien huoltoa vaativien kohteiden sijainnit. kts. vaadittavat asiat liitteestä Huolto-ohjelma Kiinteistön huolto-ohjelmasta tulee selvitä sen rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät ajoituksineen ja tehtävämäärittelyineen. Huolto-ohjelmassa tulee esittää ainoastaan kohteet, joihin tehdään huoltotoimenpiteitä. Huoltokohteita voidaan myös tarkentaa selventävin piirroksin esimerkiksi esittämällä siivousalueet pohjakuvaan piirrettynä Sisäpuoliset materiaali-, laite- ja varustetiedot Tiedot sisäpuolella käytetyistä materiaaleista, laitteista ja varusteista tiloittain määriteltynä. tilaselostukset koje- ja laiteluettelot Ulkopuoliset materiaali-, laite ja varustetiedot Tiedot ulkopuolella käytetyistä materiaaleista, laitteista ja varusteista. selostukset koje- ja laite- ja kasviluettelot Huolto-ohjeet Huollettavien rakennusosien, laitteiden, koneiden, varusteiden ja kasvien käyttö- ja huoltoohjeet jaoteltuina loogisesti esim. TALO 2000 nimikkeistön mukaan Toimintaohjeet häiriötilanteissa Huoltokirjan tulee sisältää toimintaohjeet häiriötilanteissa Liiteaineisto FimX:n kohtaan Dokumentit liitetään Liitteiksi kaikki luovutusasiakirjat sekä uudis- että peruskorjauskohteissa. 2.6 Huoltokirjan luovuttaminen Sähköisen huoltokirjan sisältö muistitikulla sekä yksi sarja tulostettuna kansioon luovutetaan vastaanoton yhteydessä tilaajan edustajalle ja luovutus kuitataan luovutusasiakirjaluetteloon. Samalla ilmoituksella luovutetaan FimX:ään laadittu e-huoltokirja.

9 3 Liitteet Liite 1 Liite 2 HUOLTOKIRJAOHJE 8 Paikantamispiirustukselta vaadittavat asiat Asunnon energiansäästöohje

10 Asuntotuotantotoimisto, huoltokirjaohje liite 1 Paikantamispiirustuksesta vaadittavat asiat Asemapiirustuksessa esitetään mm. seuraavat tiedot: Tilat: LVI: Sähkö: Tärkeimmät tekniset tilat ja kulkureitit niihin (lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, sprinkler-tilat, varavoima, ilmanvaihtokonehuoneet, valvomo, ym.) viemärikaivot,pumppaamot, erottimet salaojakaivot päävesimittari ja -sulku putkistojen sulkuventtiiilit, ym. iv-hätäseiskytkimet termostaatit, ajastimet, hämäräkytkimet sulatuslaitteet paloilmoitinkeskus savunpoiston ohjauskeskus Ulkoalueet: Lumenkasauspaikat, aurausohjeita (varoituksia mahdollisista herkästi vahingoittuvista rakenteista ym.) Kasvit ja viheralueet Vesikatot: konehuoneet, ilmanvaihtokoneet vaikutusalueineen, puhaltimet, kattokaivot sulatusjärjestelmät, antennit, satelliittilautaset Pohjapiirustuksissa esitetään mm. seuraavat tiedot: LVI: Sähkö: tekniset laitetilat lämmönjakokeskus erityistekniikkaa sisältävät yhteistilat (VSS, sauna, pesula jne.) laitetilojen ulkopuolella sijaitsevat pumput, puhaltimet ja automatiikan kenttälaitteet erikoiskaivot sprinklerilaitteistot pikapalopostit ja käsisammuttimet putkistojen pää- ja linjasulkuventtiilit iv-koneet ja niiden paikalliset ohjauskeskukset /kytkimet iv-hätäseiskytkimet valvonta-alakeskukset keskukset (pääkeskus, nousukeskukset, mittarikeskukset, kiinteistökeskus) puhelintalojakamo antennivahvistin

11 Asunnon energiansäästöohje Asuntotuotantotoimisto, huoltokirjaohje liite 2 Vesi Vältä veden, etenkin lämpimän veden, turhaa juoksutusta. Lämmin vesi on noin kolme kertaa arvokkaampaa kuin kylmä. Pitkä suihku kuluttaa runsaasti vettä, kymmenen minuuttia suihkussa vie jopa 150 litraa vettä. Suihku kannattaa sammuttaa saippuoinnin ajaksi. Voit myös säätää veden virtausnopeutta pienemmälle ja suihkutermostaattia vastaavasti kuumemmalle. Käsin tiskaamista tulisi välttää juoksevan veden alla. Hampaita harjatessa kannattaa sulkea hana. Pese täysiä koneellisia ja valitse oikea pesuohjelma niin pyykinpesussa kuin tiskeissäkin. Ota välittömästi yhteys huoltoyhtiöön, jos hanoissa, suihkuletkuissa tai wc-istuimissa ilmenee vuotoja. Pienikin vuotokohta lisää vesikustannuksiasi vuodessa sadoilla euroilla. Valaistus Lämmitys Vältä lämmityskauden aikana pitkäaikaista tuulettamista. Ristivetotuuletuksella tuuletat nopeasti ja tehokkaasti. Voit kääntää patteritermostaatit kiinni tuuletuksen ajaksi, sillä tuulettamisen aikana termostaatit säätävät patterit turhan lämpimiksi. Kannattaa hankkia lämpömittarit kaikkiin huoneisiin. Alentamalla huoneenlämpöä yhdellä asteella voit säästää energiankulutuksessa 5 %. Käytä villasukkia tai tossuja ennen kuin säädät patteria lämpimämmälle. Älä peitä pattereita kalusteilla tai raskailla verhoilla, jotka estävät ilman kierron termostaatilla ja/tai patterilla. Termostaatti sulkee veden kierron patterissa, kun huonelämpötila on asetusarvon mukainen. Patteri voi tuntua silloin kylmältä, mutta toimii oikein. Huomaa, että patterin pintalämpötila on suuren osan ajasta ihon pintalämpötilaa alhaisempi, jolloin se tuntuu koskettaessa viileältä, mutta se voi silti edelleen lämmittää huonetta. Liesituuletinta ei kannata pitää turhaan päällä. Vaikka tuuletin itsessään ei kuluta paljon energiaa, virtaa sen kautta ulos lämpöä. Tuulikaapin ovi kannattaa pitää kiinni. Valot kannattaa sammuttaa tiloista, joita et käytä. Hanki vähän sähköä kuluttavia energiansäästö- ja led-lamppuja. Sähkö Sammuta tietokone, radio, cd-soitin ja muut sähkölaitteet, joita et käytä. Kolmannes kodin energiankulutuksesta kuluu kodin sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Televisio, videot, tietokoneet ja näytöt sekä muut laitteet kannattaa sulkea yöksi virtakytkimestä. Valmiustila kuluttaa sähköä, vaikkei laitetta käytetä. Kannattaa hankkia katkaisimella varustettu jatkojohto. Ladattavia työkaluja tai muita laitteita ei kannata jättää laturiin niiden ollessa jo ladattuja. Uuden kodinkoneen ostossa kannattaa kiinnittää huomiota laitteen energiamerkintään. Puhdista ja sulata jääkaappi ja pakastin säännöllisesti ja huolehdi kylmälaitteiden ilmankierrosta. Laitteiden lämpötilat kannattaa säätää ohjeiden mukaisiksi. Sopiva lämpötila jääkapissa on +5 astetta ja pakastimessa -18 astetta. Laiminlyöty huolto ja väärä käyttö voivat lisätä kylmälaitteen energiankulutusta jopa kymmeniä prosentteja.

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien

muotoon. Tavoitteena on, että huoltokirjan avulla kiinteistössä voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien RT 18-10613 KH 90-00224 LVI 01-10257 elokuu 1996 1(7) ASUINTALON HUOLTOKIRJAN LAADINNAN TEHTÄVÄLUETTELOT asuintalot, huoltokirja bostadshus, servicehandbook residential buildings, service handbook Tässä

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA

PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA PUHDAS VESI MAAILMAN ARVOKKAIN LUONNONVARA VERCON OY Yli 30 vuoden kokemuksella ja tinkimättömällä palvelulla olemme saavuttaneet asiakkaidemme luottamuksen ja markkinajohtajuuden Suomessa Vertolla on

Lisätiedot

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5)

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa Jatkuva 3 vko 2 vko 1 vko 2 kk 1 kk 1 vuodessa As Oy Mallitalo Oy 1.6.2008 Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 1(5) YLEISET HOITOTEHTÄVÄT Työnjohto Työ- ja vikailmoitusten

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen

Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit. Ilari Rautanen Taloyhtiön ja taloyhtiöasukkaan energiatehokkuuden askelmerkit Ilari Rautanen Esityksen sisältö Kodin ja taloyhtiön energiankulutus Rakenteiden, huollon ja ihmisten vaikutus Turha kulutus pois asumismukavuudesta

Lisätiedot

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä?

Energia vie % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Energia vie 30-40 % hoitomenoista mitä asialle on tehtävissä? Taloyhtiö 2016 -tapahtuma 06.04.2016, Helsingin Messukeskus DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto l As Oy kerrostalot, 2014, koko maa l 100 % 90

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 13.10.2011 Lauri Penttinen Sisältö Ryhmätöiden läpikäynti Taustaa: vesi ja jätevesi

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Vesipihi kerrostalo. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Vesipihi kerrostalo. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Vesipihi kerrostalo Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Taustaa: vesi Jyväskylässä Kantakaupungin, Palokan ja Vaajakosken alueelle talousvesi toimitetaan

Lisätiedot

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli

TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli TARMOn energiaekspertti ilta 1 Tausta ja ekspertin rooli Emilia Olkanen & Lauri Penttinen TARMO Asuinalueiden viihtyisyys Asumisen mukavuus Yhteisöllisyys Rakennusten toiminnallisuus Energiatehokkuuden

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha

Olli Niemelä. Huoltokirja. Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Olli Niemelä Huoltokirja Asunto Oy Seinäjoen Mäntypiha Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen 30-40 %

Lisätiedot

Kolmiot. Hakuaika

Kolmiot. Hakuaika olmiot aija 3H++ 57,0 m² vuokra 628,14 /kk A04 A11 3H+T+ 57,0 m² vuokra 628,14 /kk A05 A12 A19 3H++ 57,5 m² vuokra 633,65 /kk A18 3H++ 63 m² vuokra 694,26 /kk B30 3H++ 63,5 m² vuokra 699,77 /kk B37 Asuntojen

Lisätiedot

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari

UUDISTALO HALTUUN. Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä. Copyright Raimo Kivari UUDISTALO HALTUUN Taloyhtiön Osakas Hallitus Isännöitsijä Copyright Raimo Kivari Esityksen sisältö Oma esittely Referenssit Ketkä osallistuvat tarkastuksiin; hallinnan luovutus ja takuutarkastus Valmistautuminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 4 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys (Japa ry) Vesi: mihin kuluu

Lisätiedot

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa

Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa Pentti Harju Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa 2 Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Rakennusluvan saannin edellytyksenä ovat vuotuiset E-luvut, joita ei saa ylittää. Pientalon

Lisätiedot

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA

OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle,

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi

Lisätiedot

TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi TIETOA KODIN ENERGIANSÄÄSTÖÖN Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Kotitalouden energiankulutus Energiankulutukseen vaikuttavat kulutustottumukset, harrastukset,

Lisätiedot

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Sisältö 1. Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa 2. Herttoniemenrannan kallioväestönsuoja 3. Kallioväestönsuoja poikkeusoloissa

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p,

76.5 m², 3h,k,pkh,vh,p, Kohteen ilmoittaja Lockmer LKV Köydenpunojankatu 14 20100 Turku Puh: 040 300 2302 Nimi: Harry Lockmer Puh: 0403002302 Tässä siistikuntoinen ja muuttovalmis kolmio rauhallisella Härkämäen alueella. Hissitalon

Lisätiedot

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys

Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys 1 Kiinteistön lämpöhäviöt ja eristys Erilaisa eristysratkaisuja 1 3 3 Energialähteet ja energian tuottoa 4 Lämmityskattiloita Kuvassa oleva kattila on: -teräslevykattila -kiinteän polttoaineen kattila

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot

Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö

Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Kaaviosta näkee, että rivitaloa (150 kwh/ m2), jonka lämmitetty nettoala on 250 m2 saa lämmittää esim. öljylämmityksenä (matalaenergia). Entä kaukolämmöllä?

Lisätiedot

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE

MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE 1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita.

Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Osta ja käytä oikein kotisi koneita ja laitteita. Kalvosarja on tuotettu Motivan ja Työtehoseuran yhteistyönä, osana Euroopan Komission SAVE-ohjelman tukemaa hanketta. Myös kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari

Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 04.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Leimatie 20, 90420 Oulu Oulu Metsokangas Kiinteistötunnus: 564-28-125-9 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Omakotitalo

Lisätiedot

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen

Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus. Kokonaisvuokran määräytyminen Vuokralais- / Talotoimikuntien koulutus Kokonaisvuokran määräytyminen Sisältö Hoitojäämät/Jälkilaskelmat Budjetin rakentaminen Pääomavuokra Hoitovuokra Jälkilaskelmat 1 Hekan on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ

TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ 04.09.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Takalonpisto 6B, 90240 Oulu Oulu Patamäki As Oy-muotoinen paritalo

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA

TURVALLISESTI OMASSA KODISSA TURVALLISESTI OMASSA KODISSA ASUKKAALLE: Turvallisesti omassa kodissa -oppaasta löydät ohjeita, joiden avulla voit lisätä kotisi paloturvallisuutta. Oppaassa on myös ohjeita, kuinka toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön

Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön Energiaeksperttikoulutus Vinkkejä kodin valaistukseen ja sähkön säästöön 1 25.11.2015 Lauri Penttinen Näin lasket sähkönkulutuksen Laitteen teho on 1000 W (= 1 kw), käytetään päivittäin 5 tuntia Teho 1000

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDENKÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDENKÄYTTÖÖN OPAS JÄRKEVÄÄN VEDENKÄYTTÖÖN Suomalainen kuluttaa keskimäärin 155 litraa vettä päivässä Motivan* mukaan suomalainen käyttää vettä keskimäärin 155 litraa vuorokaudessa, siis noin 56 000 litraa vuodessa.

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Osa 3 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus Osa 3 VESI. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus Osa 3 VESI Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Vesi Jyväskylässä Kiinteistön vesijärjestelmä Veden kulutus ja säästö asuinrakennuksissa

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ

ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on

Lisätiedot

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi

VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi VIILEÄMPI KOTI ON MUKAVAMPI Hanki kaukojäähdytys taloyhtiöösi KODISTA MUKAVAMPI JA TERVEELLISEMPI JÄÄHDYTYKSELLÄ ASUINMUKAVUUTTA JA PAREMPIA YÖUNIA Toimistot ja ostoskeskukset pysyvät kaukojäähdytyksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (5) Toiminnan olennainen muutos

RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveysosasto TsL 13. Ilmoitus 1 (5) Toiminnan olennainen muutos Ilmoitus 1 (5) RIIHIMÄEN SEUDUN 1 (5) Julkinen huvi-, kokoontumis- tai majoitushuoneisto 1 Ilmoituksen aihe Perustaminen tai käyttöönotto 2 Toiminnanharjoittajan yhteystiedot Toiminnan olennainen muutos

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su

Kempeleentie 7 B, 9o400 Oulu Puhelinpäivystys (08) / ma-su 14.06.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kornetinkuja 8, 90630 Oulu Kaupunki: Oulu Kaupungin osa: Hönttämäki Kiinteistötunnus: 564-90-20-4 Talotyyppi: Omakotitalo omalla tontilla Huoneet: 4-5h(3-4mh+oh)+k+ruok.tila+takkah+khh+kh+s+et+tk

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa

50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa www.euronet50-50max.eu 50/50 - Energiansäästöä julkisissa rakennuksissa Rauma 9.11.16 Merja Pakkanen Vaasan yliopisto 50/50; idea Hankkeen tarkoituksena on vähentää energiankulutusta kouluissa (ja muissa

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 23.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kunta: Kunnan osa: Yrjönkuja 7, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-450-6 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla tontilla 5h(4mh+oh)+k+khh+kh+s+kh/wc+erill.wc+vh+parv

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS

FACILITYINFO-OHJE Kosteustekniset ja sisäilmaston kuntotutkimuspalvelut KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS Liite 6 1 (5) KOSTEUSTEKNISET JA SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUSPALVELUT, PUITESOPIMUS OHJE FACILITYINFO -TIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖSTÄ 1 Yleistä Tutkitusta kohteesta laaditun kirjallisen raportin lisäksi tutkimustiedot

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ

ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ ENERGIASÄÄSTÖ HEKAN KIINTEISTÖISSÄ Ilta Hekan kanssa / 17.3.2016 Hotelli Presidentti Tekninen päällikkö Marko Parkkali MIKSI ENERGIAA PITÄÄ SÄÄSTÄÄ? EU-direktiivit Suomen lait ja asetukset Kuntien energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009

Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike. Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 Kampaamo, parturi, kauneushoitola, jalkahoitola tai tatuointi-/lävistysliike Espoon seudun ympäristöterveys Ohje 27.4.2009 ESPOON KAUPUNKI OHJE 2 (6) ESPOON SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYS KAMPAAMON, PARTURIN,

Lisätiedot

Luku 7 Energiansäästö

Luku 7 Energiansäästö Luku 7 Energiansäästö Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Energialasku Lämmitys Sähkö Liikenne Ravinto 2 ENERGIALASKU 3 Perheen energialasku Asuminen Kulutuskohde

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2.

Tarjouspyyntö siivouspalveluista D/192/ /2016 Liite 2. PUHTAUSTASOLUOKITUS A Ylläpitosiivous Näitä puhtaustasoja sovelletaan tilojen siivouksessa yleisesti. Tasoja sovelletaan niissä tiloissa, joiden osalta muuta ei ole tuotu tarjouspyynnössä tai sen liitteissä

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 02.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Koivikonkaari 10, 91910 Tupos Liminka Tupos Kiinteistötunnus: 425-402-19-178 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Omakotitalo omalla

Lisätiedot

K-S Tili ja Isännöinti Oy

K-S Tili ja Isännöinti Oy K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa

Lisätiedot

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014.

>ASUNTONI >MUUTTO. MILLOIN VOIN ALOITTAA MUUTON? Voit aloittaa muuton tiistaina 30.9.2014. 215 TOAS PEKOLA 27 >ASUNTONI MINKÄLAISIA LAITTEITA KEITTIÖSSÄNI ON? Keittiössä on vakioliesi ja jää-/pakastinkaappi. Lieden yläpuolella on liesikupu, joka on yhdistetty talon koneelliseen ilmanvaihtojärjestelmään

Lisätiedot

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen

Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen Ekopassi ekotehokkaaseen loma-asumiseen 15.6.2011 Jyri Nieminen, VTT 2 Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus Mökkimatkoja vuodessa noin 5 miljardia kilometriä 90 % matkoista henkilöautoilla Matkojen keskipituus

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus

Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus IV-kuntotutkimus, pilotointihankkeet Suorittajien perehdytystilaisuus Kanneltalo, luokka 1, Helsinki 28.01.2015 DI Petri Pylsy Asuntoilmanvaihdon kuntotutkimus Ohjeen sisältö

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 01.07.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Sateenkaari 3, 90450 Kempele Kempele Kokkokangas Omakotitalo Pinta-ala: 176,5 m² Kerrosala:

Lisätiedot

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö

Rakentajan lämpömuistio. - valitse kaukolämpö Rakentajan lämpömuistio - valitse kaukolämpö Näin liityt kaukolämpöön Rakennuksen onnistunut kaukolämmön toteutus vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan sitä yksin. Oulun

Lisätiedot

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ

TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ 24.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Lisätietoja: Tuomaantie 18, 90410 Oulu Oulu Pinta-ala: 172 m² Kokonaisala: 203 m² Rakennusoikeus:

Lisätiedot