1.4 lisätty tekstiin erilaiset ilmanvaihtoratkaisut ja peruskorjauskohteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.4 lisätty tekstiin erilaiset ilmanvaihtoratkaisut ja peruskorjauskohteet"

Transkriptio

1 Asiakirjan päivitys ATT ASUKASKANSIO JA HUOLTOKIRJAOHJE Päivitys pvm Muutoksen sisältö Tekijä Hyväksyjä , 1.4.3, 2.4 päivitetty kiinteistöyhtiö Hekan alueyhtiöksi ML lisätty luovutus pdf-muodossa ja sisällön tarkastus ML lisätty tekstiin erilaiset ilmanvaihtoratkaisut ja peruskorjauskohteet ML lisätty asukasohjeet ja järjestyssäännöt ML lisätty teksti Hekan vakiomalliosta ML muutettu huoltokirjan muoto ML lisätty peruskorjauskohteet ja päivitetty nimityksiä, lisätty kulutusmittareiden perustaminen ML päivitetty vastaamaan FimX-huoltokirjakäytäntöjä, poistettu Ilmoitukset ja Käyttöpäiväkirja ML päivitetty sähköisen huoltokirjan luovutus ML poistettu liite 2 huolto-ohjelman esimerkkitaulukko ja viittaukset siihen ML lisätty Asunnon energiansäästöohjeeseen patteritermostaatin toiminta ML

2 ATT ASUKASKANSIO JA HUOLTOKIRJAOHJE

3 SISÄLLYSLUETTELO: HUOLTOKIRJAOHJE 2 1 Asukaskansio Asukaskansion tarkoitus Asukaskansion kokoaminen Asukaskansion muoto ja luovutus Asukaskansion sisältö Huoltokirja Huoltokirjan tarkoitus Huoltokirjan kokoaminen Huoltokirjan muoto Huoltokirjan perustaminen Huoltokirjan sisältämät asiat Huoltokirjan luovuttaminen Liitteet... 8

4 HUOLTOKIRJAOHJE 3 1 Asukaskansio 1.1 Asukaskansion tarkoitus Asukaskansion eli asuntokohtaisten käyttö- huolto- ja hoito-ohjeiden tarkoitus on antaa asukkaalle riittävät tiedot ja ohjeet asunnon oikean käytön ja huollon varmistamiseksi. Asunnon oikealla käytöllä ja huollolla varmistetaan (pinta)materiaalien, kalusteiden ja varusteiden suunnitellun käyttöiän toteutuminen. 1.2 Asukaskansion kokoaminen Pääurakoitsija vastaa asukaskansion kokoamisesta. 1.3 Asukaskansion muoto ja luovutus Asukaskansioita tehdään yksi jokaiselle asunnolle (vuokrayhtiöissä tapauskohtaisesti) ja huoltoyhtiölle sekä isännöitsijätoimistolle omansa. Omistuskohteissa asuntokohtaiset kansiot luovutetaan asuntojen omistajille. Vuokrakohteissa kaikki kansiot luovutetaan Hekan alueyhtiölle. Ennen kansioiden luovutusta sisältö tarkastutetaan kohteen arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnittelijoilla. Lisäksi asukaskansion sisältö luovutetaan yhtiölle sähköisessä muodossa (pdf) muistitikulle tallennettuna. 1.4 Asukaskansion sisältö Asukaskansiossa on esimerkkisisällysluettelon mukainen sisällysluettelo, jolla kansio on jaettu eri aihealueisiin. Eri aihealueet tulee erottaa toisistaan välilehdin. Asuntokansiot tulee tehdä asuntokohtaisiksi ja niissä tulee huomioida asuntokohtaiset erot, kuten erilaiset ilmanvaihtoratkaisut sekä asukkaiden tilaamat koneiden, varusteiden ja materiaalien lisä- ja muutostyöt Yhteystiedot Sisällysluettelo: 1. Yhteystiedot 2. Asunnon ja kiinteistön yleistiedot 3. Yhtiön ohjeet 4. Asunnon materiaalit, varusteet, kalusteet ja kodinkoneet -taulukko 5. Asuinhuoneiston yleiset käyttö- ja hoito-ohjeet 6. Sähköjärjestelmä, antennijärjestelmä ja tietoliikenneyhteydet 7. Kodinkoneiden ja laitteiden ohjeet 8. Jätehuolto ja jätteiden käsittely asunnon/kiinteistön osoite isännöinti huoltoyhtiö hätänumerot Asunnon ja kiinteistön yleistiedot asunnon pohjakuva kiinteistön yhteistilojen luettelo + kuva pysäköinti

5 1.4.3 Yhtiön ohjeet HUOLTOKIRJAOHJE 4 vuokrayhtiöissä asukaskansioon liitetään Hekan alueyhtiöltä saatava Asukkaan käsikirja asumisoikeusasunnoissa asukaskansioon liitetään HASO:n Asukasopas omistusyhtiöissä asukaskansioon liitetään yhtiön järjestyssäännöt Asunnon materiaalit, varusteet, kalusteet ja kodinkoneet -taulukko esim. lattiat, seinä- ja kattopinnat, pistorasiat, hanat, patterit Asuinhuoneiston yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet Sisältävät juuri kyseiseen asuntoon liittyvät käyttöohjeet (esim. termostaatit, lattialämmitys, ilmanvaihto) sekä asukkaan tehtävänä olevat säännölliset huoltotoimet (esim. liesituulettimen suodattimen pesu, vesilukkojen puhdistamien, palohälyttimen testaus). Asunnon käyttö ja huolto-ohjeiden tulee sisältää ohjeet myös materiaalien, varusteiden ja kalusteiden siivoukseen ja huoltoon. Seinien ja katon kiinnitys- ja ripustusohjeet tulevat myös tähän kohtaan (esim. kipsilevyseinät). Tähän kohtaan liitetään myös tämän huoltokirjaohjeen liitteessä 2 oleva asunnon energiansäästöohje Sähköjärjestelmä, antennijärjestelmä ja tietoliikenneyhteydet kuvaus järjestelmistä kaapeliyhtiön yhteystiedot liittyminen kaapeliverkkoon asuntoon kuuluva varustus valaistus Kodinkoneiden ja laitteiden ohjeet käyttö ja huolto-ohjekirjat Jätehuolto ja jätteiden käsittely yhtiössä kierrätettävät lajitteet jätteiden lajitteluohje lähimmät kierrätyspaikat Peruskorjauskohteissa asukaskansioon liitetään asiakirjat hankkeeseen sisältyvien materiaalien, laitteiden ja varusteiden osalta.

6 2 Huoltokirja HUOLTOKIRJAOHJE Huoltokirjan tarkoitus Huoltokirjan tarkoituksena on varmistaa rakennuksen oikea käyttö ja huolto. Huoltokirjan avulla voidaan käynnistää kiinteistön rakenteiden, laitejärjestelmien ja piha-alueiden suunnitelmallinen ja tarkoituksenmukaisesti mitoitettu hoito, huolto ja kunnossapito. Huoltokirja antaa käyttäjälle tiedot laitteiden, koneiden ja tilojen oikeasta käytöstä ja käyttöarvoista. Huoltokirjalla myös varmistetaan, että rakennuksen oikea käyttö ja tehdyt huoltotoimenpiteet on dokumentoitu riittävällä tarkkuudella, jolloin hoito- ja huoltotöiden suorittaminen ja valvonta helpottuu. 2.2 Huoltokirjan kokoaminen Huoltokirjan kokoaminen aloitetaan ensimmäisessä suunnittelukokouksessa, jossa sovitaan huoltokirjan muoto sekä menettelytavat. Huoltokirjan kokoamisen apuna käytetään pääsääntöisesti huoltokirjakoordinaattoria. Koordinaattori laatii huoltokirjan kokoamisesta aikataulun ja vastuuttaa tietojen toimittamisen hankkeen eri osapuolille. Koordinaattor kokoaa suunnittelijoilta, rakennuttajalta, tilaajalta ja urakoitsijoilta tulevat tiedot yhteen ja vastaa niiden tallentamisesta huoltokirjan edellyttämään muotoon. Pääurakoitsija koordinoi käyttö-, huolto ja hoito-ohjeiden keräämisen muilta urakoitsijoilta. Huoltokirjakoordinaattori laatii suunnittelijoilta ja urakoisijalta saamiensa tietojen pohjalta hankkeen alustavan huolto-ohjelman ja huoltotehtävät. Vuokra-asumiskohteissa ohjelma ja tehtävät noudattavat Hekan vakiomallia. 2.3 Huoltokirjan muoto Huoltokirja tehdään aina sähköiseen muotoon. Käytettävä sovellus on FimX. Huoltokirja tulostetaan yhtenä kappaleena myös kansiomuotoon. Kansiomuotoiseen huoltokirjaan tulostetaan sähköisessä huoltokirjassa olevat asiat, jolloin se kootaan sisällysluettelolla varustettuna eri aihealueet eroteltuna toisistaan välilehdillä. Kansion sisältö tarkastutetaan kohteen arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnittelijalla ennen rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastusta, jossa huoltokirjakansio tulee esittää. Käyttäjä voi koska tahansa tulostaa huoltokirjan huoltokirjakansioon. 2.4 Huoltokirjan perustaminen FimX-huoltokirja on osa FimX-kiinteistönhallintapalvelua, joka sijaitsee internet-osoitteessa: pro.fimx.fi. Vuokra- ja asumisoikeuskohteissa tilaaja (HEKA / HASO) ja omistusasumiskohteissa huoltokirjakoordinaattori luo uudet hankkeet FimX-palveluun ja antaa tunnukset huoltokirjaa tekeville osapuolille. Peruskorjauskohteissa olemassa olevaa huoltokirjaa täydennetään hankkeen tiedoilla. Huoltokirjan liitteet ja tiedostot tallennetaan FimX:ssä sijaintiin: Kohteet [valitse kohde] Dokumentit Liitteet. Tiedot tallennetaan liitekansioon kohdassa 2.5 esitetyn sisällysluettelon määrittelemällä jaolla. Huoltokirjan liitteiden lisäksi FimX:ään täydennetään kohteen perustiedot, kohdekortti sekä laite- ja tilatiedot sekä muodostetaan hankkeelle alustavat huoltotehtävät. Lisäksi perustetaan kulutusseurannan mittarit kertoimineen.

7 HUOLTOKIRJAOHJE 6 Tilatietoihin liitetään pohjapiirustukset, jotka ovat myyntiaineiston tasoisia huoneistokohtaisia piirustuksia pdf-muodossa. Vuokra-asumiskohteissa tehtävälistana käytetään Hekan omaa mallia. Huoltokirjakoordinaattori luo (kopioi) tehtävälistan FimX:ään. Tehtävät muokataan laitteiden osalta kohteen mukaisiksi (tyyppimerkinnät, huolto-ohjeet jne.). Muissa kohteissa voidaan käyttää samaa tai koordinaattorin omaa vakiotehtäväluetteloa Huoltokirjan tiedostojen nimeäminen Huoltokirjaan liitettävät sähköiset asiakirjat, ohjeet ja muut tiedostot tulee nimetä niiden sisällön mukaan Omistuskohteita koskevat erityistoimenpiteet Omistuskohteen huoltokirja voidaan luoda FimX:ään Helsingin kaupungin erillisyhtiöksi tai huoltokirjakoordinaattorin alle. Huoltokirjasopimus tehdään määräaikaisena takuuajan loppuun asti, jonka jälkeen taloyhtiön tulee päättää huoltokirjan jatkosta. Isännöinnin ja huoltoyhtiön kilpailutuksessa tulee huomioida vaatimukset sähköisen huoltokirjan käytöstä. Yhtiön talousarviossa ja rakennuttamissopimuksessa tulee huomioida sähköisen huoltokirjan asettamat vaatimukset. 2.5 Huoltokirjan sisältämät asiat Huoltokirjan sisältö koostetaan vastaamaan hanketta. Huoltokirjan kokoamisen pohjana suositellaan käytettävän valmiita huoltokirjan mallipohjia, kuten KH-kortiston huoltokirjamalleja. Riippumatta huoltokirjan kokoamiseen käytettyä mallipohjaa tulee huoltokirjan sisältää seuraavat esitetyt asiat Sisällysluettelo 1. Yleistiedot 2. Tavoitteet 3. Paikantamispiirustukset 4. Huolto-ohjelma 5. Sisäpuoliset materiaali-, laite- ja varustetiedot 6. Ulkopuoliset materiaali-, laite- ja varustetiedot 7. Huolto-ohjeet 8. Toimintaohjeet häiriötilanteessa 9. Liiteaineisto Peruskorjauskohteissa olemassa olevaa huoltokirjaa täydennetään uusittujen materiaalien, laitteiden ja varusteiden tiedoilla sekä käyttö- ja huolto-ohjeilla. Samalla varmistetaan, että huoltokirjaan ei jää vanhentunutta tietoa Yleistiedot Yleistietojen avulla huoltokirjan käyttäjä saa nopeasti yleiskuvan huollettavasta kiinteistöstä ja sen rakentamisen osapuolista. FimX:ään täydennetään perustiedot-kohta, kohdekortti sekä tilatiedot. Liitteisiin lisätään yhteystiedot suunnitteluun ja rakentamiseen osallistuneista yrityksistä ja henkilöistä Tavoitteet Kerrotaan millaiset tavoitteet rakennukselle on suunnitteluvaiheessa asetettu ja miten se on viritetty. käyttöikätavoitteet: asetetaan rakennukselle, rakennusosille ja laitteille

8 HUOLTOKIRJAOHJE 7 kunnossapitojaksot: huoltojaksojen pituus, joilla päästään tavoiteltuun käyttöikään sisäilmastotavoitteet: LVI-työselostus talotekniikan asetusarvot: luovutusaineistossa kulutustavoitteet: energiatodistuksessa Tavoitteet sisältävät dokumentit liitetään huoltokirjaan. Kulutustavoitteet (lämpö, vesi, kiinteistösähkö) kirjataan lisäksi FimX:n Kulutuseurantaosioon kohtaan Kulutustavoitteet. Kuukausittaisina tavoitearvoina käytetään lämmityksen osalta Helsinkiin normeerattuja kulutuksia. Kulutustavoitteet syötetään FimX:ään myös peruskorjauskohteissa Paikantamispiirustukset Huoltokirjaan sisällytetään piirustukset, joista saa riittävän yksilöidyn kuvan kohteesta ja joiden avulla huollettavat ja kunnossapidettävät kohteen voidaan yksiselitteisesti paikantaa. Paikantamispiirustusten tulee sisältää kaikkien huoltoa vaativien kohteiden sijainnit. kts. vaadittavat asiat liitteestä Huolto-ohjelma Kiinteistön huolto-ohjelmasta tulee selvitä sen rakenteiden ja laitteiden hoidon, huollon ja kunnossapidon tehtävät ajoituksineen ja tehtävämäärittelyineen. Huolto-ohjelmassa tulee esittää ainoastaan kohteet, joihin tehdään huoltotoimenpiteitä. Huoltokohteita voidaan myös tarkentaa selventävin piirroksin esimerkiksi esittämällä siivousalueet pohjakuvaan piirrettynä Sisäpuoliset materiaali-, laite- ja varustetiedot Tiedot sisäpuolella käytetyistä materiaaleista, laitteista ja varusteista tiloittain määriteltynä. tilaselostukset koje- ja laiteluettelot Ulkopuoliset materiaali-, laite ja varustetiedot Tiedot ulkopuolella käytetyistä materiaaleista, laitteista ja varusteista. selostukset koje- ja laite- ja kasviluettelot Huolto-ohjeet Huollettavien rakennusosien, laitteiden, koneiden, varusteiden ja kasvien käyttö- ja huoltoohjeet jaoteltuina loogisesti esim. TALO 2000 nimikkeistön mukaan Toimintaohjeet häiriötilanteissa Huoltokirjan tulee sisältää toimintaohjeet häiriötilanteissa Liiteaineisto FimX:n kohtaan Dokumentit liitetään Liitteiksi kaikki luovutusasiakirjat sekä uudis- että peruskorjauskohteissa. 2.6 Huoltokirjan luovuttaminen Sähköisen huoltokirjan sisältö muistitikulla sekä yksi sarja tulostettuna kansioon luovutetaan vastaanoton yhteydessä tilaajan edustajalle ja luovutus kuitataan luovutusasiakirjaluetteloon. Samalla ilmoituksella luovutetaan FimX:ään laadittu e-huoltokirja.

9 3 Liitteet Liite 1 Liite 2 HUOLTOKIRJAOHJE 8 Paikantamispiirustukselta vaadittavat asiat Asunnon energiansäästöohje

10 Asuntotuotantotoimisto, huoltokirjaohje liite 1 Paikantamispiirustuksesta vaadittavat asiat Asemapiirustuksessa esitetään mm. seuraavat tiedot: Tilat: LVI: Sähkö: Tärkeimmät tekniset tilat ja kulkureitit niihin (lämmönjakohuone, sähköpääkeskus, sprinkler-tilat, varavoima, ilmanvaihtokonehuoneet, valvomo, ym.) viemärikaivot,pumppaamot, erottimet salaojakaivot päävesimittari ja -sulku putkistojen sulkuventtiiilit, ym. iv-hätäseiskytkimet termostaatit, ajastimet, hämäräkytkimet sulatuslaitteet paloilmoitinkeskus savunpoiston ohjauskeskus Ulkoalueet: Lumenkasauspaikat, aurausohjeita (varoituksia mahdollisista herkästi vahingoittuvista rakenteista ym.) Kasvit ja viheralueet Vesikatot: konehuoneet, ilmanvaihtokoneet vaikutusalueineen, puhaltimet, kattokaivot sulatusjärjestelmät, antennit, satelliittilautaset Pohjapiirustuksissa esitetään mm. seuraavat tiedot: LVI: Sähkö: tekniset laitetilat lämmönjakokeskus erityistekniikkaa sisältävät yhteistilat (VSS, sauna, pesula jne.) laitetilojen ulkopuolella sijaitsevat pumput, puhaltimet ja automatiikan kenttälaitteet erikoiskaivot sprinklerilaitteistot pikapalopostit ja käsisammuttimet putkistojen pää- ja linjasulkuventtiilit iv-koneet ja niiden paikalliset ohjauskeskukset /kytkimet iv-hätäseiskytkimet valvonta-alakeskukset keskukset (pääkeskus, nousukeskukset, mittarikeskukset, kiinteistökeskus) puhelintalojakamo antennivahvistin

11 Asunnon energiansäästöohje Asuntotuotantotoimisto, huoltokirjaohje liite 2 Vesi Vältä veden, etenkin lämpimän veden, turhaa juoksutusta. Lämmin vesi on noin kolme kertaa arvokkaampaa kuin kylmä. Pitkä suihku kuluttaa runsaasti vettä, kymmenen minuuttia suihkussa vie jopa 150 litraa vettä. Suihku kannattaa sammuttaa saippuoinnin ajaksi. Voit myös säätää veden virtausnopeutta pienemmälle ja suihkutermostaattia vastaavasti kuumemmalle. Käsin tiskaamista tulisi välttää juoksevan veden alla. Hampaita harjatessa kannattaa sulkea hana. Pese täysiä koneellisia ja valitse oikea pesuohjelma niin pyykinpesussa kuin tiskeissäkin. Ota välittömästi yhteys huoltoyhtiöön, jos hanoissa, suihkuletkuissa tai wc-istuimissa ilmenee vuotoja. Pienikin vuotokohta lisää vesikustannuksiasi vuodessa sadoilla euroilla. Valaistus Lämmitys Vältä lämmityskauden aikana pitkäaikaista tuulettamista. Ristivetotuuletuksella tuuletat nopeasti ja tehokkaasti. Voit kääntää patteritermostaatit kiinni tuuletuksen ajaksi, sillä tuulettamisen aikana termostaatit säätävät patterit turhan lämpimiksi. Kannattaa hankkia lämpömittarit kaikkiin huoneisiin. Alentamalla huoneenlämpöä yhdellä asteella voit säästää energiankulutuksessa 5 %. Käytä villasukkia tai tossuja ennen kuin säädät patteria lämpimämmälle. Älä peitä pattereita kalusteilla tai raskailla verhoilla, jotka estävät ilman kierron termostaatilla ja/tai patterilla. Termostaatti sulkee veden kierron patterissa, kun huonelämpötila on asetusarvon mukainen. Patteri voi tuntua silloin kylmältä, mutta toimii oikein. Huomaa, että patterin pintalämpötila on suuren osan ajasta ihon pintalämpötilaa alhaisempi, jolloin se tuntuu koskettaessa viileältä, mutta se voi silti edelleen lämmittää huonetta. Liesituuletinta ei kannata pitää turhaan päällä. Vaikka tuuletin itsessään ei kuluta paljon energiaa, virtaa sen kautta ulos lämpöä. Tuulikaapin ovi kannattaa pitää kiinni. Valot kannattaa sammuttaa tiloista, joita et käytä. Hanki vähän sähköä kuluttavia energiansäästö- ja led-lamppuja. Sähkö Sammuta tietokone, radio, cd-soitin ja muut sähkölaitteet, joita et käytä. Kolmannes kodin energiankulutuksesta kuluu kodin sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Televisio, videot, tietokoneet ja näytöt sekä muut laitteet kannattaa sulkea yöksi virtakytkimestä. Valmiustila kuluttaa sähköä, vaikkei laitetta käytetä. Kannattaa hankkia katkaisimella varustettu jatkojohto. Ladattavia työkaluja tai muita laitteita ei kannata jättää laturiin niiden ollessa jo ladattuja. Uuden kodinkoneen ostossa kannattaa kiinnittää huomiota laitteen energiamerkintään. Puhdista ja sulata jääkaappi ja pakastin säännöllisesti ja huolehdi kylmälaitteiden ilmankierrosta. Laitteiden lämpötilat kannattaa säätää ohjeiden mukaisiksi. Sopiva lämpötila jääkapissa on +5 astetta ja pakastimessa -18 astetta. Laiminlyöty huolto ja väärä käyttö voivat lisätä kylmälaitteen energiankulutusta jopa kymmeniä prosentteja.

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi

Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Rakennuksen huoltokirjan laadinta ja hyödyntäminen Auli Pirinen Suomen Talokeskus Oy auli.pirinen@suomentalokeskus.fi Esko Kukkonen AUSUM Sisäilmayhdistys ry esko@vartioharju.inet.fi Vuoden 2000 alusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TILAPALVELUN OHJE HUOLTOKIRJAN (FacilityInfo) LAADINTAAN Huoltokirjakoordinaattorin yhteystiedot: Pekka Rohula Projektipäällikkö Buildercom Oy PL 401, 40101 JYVÄSKYLÄ pekka.rohula@buildercom.fi

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903

HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO. Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 LAADINTA, KÄYTTÖÖNOTTO JA YLLÄPITO Versio 2.0 21.12.2009 DM 88903 1 REVISIOHISTORIA Tunnus Tekijä Yritys Pvm. Muutos Työstöversiot Huoltokirjan laadinta, käyttöönotto ja ylläpito Versio 1.0 1.2 Julkaisuversio

Lisätiedot

Harjanteen rakentajien koulutustilaisuus 3.2.2015. Omakotitalon käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta 1(5) TAMK lehtori Petri Murtomaa 3.2.

Harjanteen rakentajien koulutustilaisuus 3.2.2015. Omakotitalon käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta 1(5) TAMK lehtori Petri Murtomaa 3.2. Harjanteen rakentajien koulutustilaisuus 3.2.2015 Omakotitalon käyttö- ja huolto-ohjeen laadinta Lain vaatimukset Laadinnan vastuut ja valvonta Huoltokirjan hyödyt Vuoden 2000 alusta astui voimaan maankäyttö-

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO. Ohje. Versio 1.2 5.11.2014 1 / 34 SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY HUOLTOKIRJAN LAADINTA, KÄYTTÖ JA YLLÄPITO Ohje Versio 1.2 5.11.2014 2 / 34 ESIPUHE Tämän ohjeen tarkoituksena on kuvata Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n

Lisätiedot

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA

OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA OPAS RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEEN LAADIN- NASTA 2 1 YLEISTÄ Tämä opas toimii ohjeena käyttö- ja huolto-ohjeen (kutsutaan myös huolto-ohjekirjaksi tai huoltokirjaksi) laadinnassa. Opas on rakenteeltaan

Lisätiedot

kiinteistön yleishoito ja VaLVonta

kiinteistön yleishoito ja VaLVonta 4 Nä yt es iv ut kiinteistön yleishoito ja VaLVonta 4 KIINTEISTÖN YLEISHOITO JA VALVONTA 4.1 Huoltokirja ja kiinteistönhoitajan oman työn suunnittelu 4.1.1 Huoltokirja 1 Kiinteistökohtainen huoltokirja

Lisätiedot

Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat,

Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat, Arvoisat Helsingin kaupungin asumisoikeustalojen asukkaat, Toimiva asumisoikeusasuminen saavutetaan parhaiten asukkaiden, Helsingin Asumisoikeus Oy:n, isännöitsijätoimiston ja huoltoyhtiöiden yhteistyöllä.

Lisätiedot

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi

Asukkaan opas. www.yhkodit.fi Asukkaan opas Sisällysluettelo Tervetuloa uuteen kotiin 3 Muuttajan muistilista 4 Asumisesi tukiverkosto 5 Sopimusasiat 7 Kodin vaihto ja poismuutto 8 Järjestyssäännöt 9 Kaiken varalta 10 Pidä kodistasi

Lisätiedot

Autopaikkoja koskevat yleiset periaatteet ... 19. Autotallit... Autohalli...

Autopaikkoja koskevat yleiset periaatteet ... 19. Autotallit... Autohalli... HELSINGIN KAUPUNGIN ARAVAVUOKRATALOYHTIÖT... 4 Helsingin kaupungin asunnot Oy aravavuokrataloyhtiöiden omistajana 1.1.2012 alkaen... 4 Omistajaohjaus... 5 Viranomaisohjaus... 5 Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden

Lisätiedot

Puotilan Kiinteistöt Oy

Puotilan Kiinteistöt Oy n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n Puotilan Kiinteistöt Oy Asukkaan käsikirja Sisällys Sisällysluettelo aakkosjärjestyksessä sivuilla 42-43 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt 6 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n

n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n Asukkaan käsikirja Sisällys Sisällysluettelo aakkosjärjestyksessä sivuilla 42-43 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt 6 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden

Lisätiedot

Kumpulan Kiinteistöt Oy

Kumpulan Kiinteistöt Oy n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n Kumpulan Kiinteistöt Oy Asukkaan käsikirja Sisällys Sisällysluettelo aakkosjärjestyksessä sivuilla 42-43 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt 6 Helsingin kaupunki

Lisätiedot

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8

VUOKRALAISEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET...8 HELSINGIN KAUPUNGIN ARAVAVUOKRATALOYHTIÖT...4 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana... 4 Omistajaohjaus... 4 Viranomaisohjaus... 4 Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden yhteistoiminta...

Lisätiedot

ASUKKAAN KÄSIKIRJA Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

ASUKKAAN KÄSIKIRJA Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. ASUKKAAN KÄSIKIRJA HELSINGIN KAUPUNGIN ARAVAVUOKRATALOYHTIÖT...4 Helsingin kaupunki aravavuokrataloyhtiöiden omistajana... 4 Omistajaohjaus... 4 Viranomaisohjaus... 4 Kaupungin omistamien vuokrataloyhtiöiden

Lisätiedot

Asukasopas. Espoonkruunun

Asukasopas. Espoonkruunun Asukasopas Espoonkruunun Hyvä Espoonkruunun asukas! Tämä asukasopas antaa ajantasaista tietoa asumisesta, muuttamisesta sekä vuokratalojen hallinnosta. Opas annetaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä

Lisätiedot

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy n Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöt n Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy Asukkaan käsikirja Sisällys Sisällysluettelo aakkosjärjestyksessä sivuilla 42-43 Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiöt 6 Helsingin

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Omakotitalon Huoltokirja

Omakotitalon Huoltokirja Omakotitalon Huoltokirja PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Markku Salminen Pentti Heikkurinen Omakotitalon Huoltokirja kiinteistön käyttö- ja huolto-ohje Rakennetun asuntokannan uudistaminen, suunnitelmallinen

Lisätiedot

Hoivatilat Oy. Päiväkotien ilmanvaihto-opas

Hoivatilat Oy. Päiväkotien ilmanvaihto-opas Hoivatilat Oy Päiväkotien ilmanvaihto-opas PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO-OPAS Talotekniikkateollisuus ry Taitto: Jarkko Narvanne Tämän oppaan tekstin ja kuvien jäljentäminen ilman kustantajan kirjallista lupaa

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energiatehokkuus MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2012 Energiatehokkuus Energianeuvotaprojekti Energiatehokkuuden parantaminen KIMU: Korjaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti Korjaustöillä

Lisätiedot

ASUKKAAN KÄSIKIRJA. www.korkotuki.fi. Helsingin Korkotukiasunnot

ASUKKAAN KÄSIKIRJA. www.korkotuki.fi. Helsingin Korkotukiasunnot SUN ÄSIIRJ 2015 www.korkotuki.fi Helsingin orkotukiasunnot SISÄLLYS 2 IINTEISTÖT J HUOLTOYHTIÖT... 5 HELSINGIN OROTUISUNTOJEN SUILLE... 9 Helsingin kaupungin vuokrataloyhtiöt... 9 Omistajaohjaus... 9 Viranomaisohjaus...

Lisätiedot

Asuintilojen yleiset käyttöohjeet

Asuintilojen yleiset käyttöohjeet Asuintilojen yleiset käyttöohjeet ASUMISEN TEKNIIKKA JA VASTUUT Maksaessaan vuokraa tai vastiketta asukkaalla on täysi oikeus nauttia asumisestaan. Tähän oikeuteen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuita.

Lisätiedot

Hyvä Espoon Asuntojen asukas

Hyvä Espoon Asuntojen asukas Asukasopas Hyvä Espoon Asuntojen asukas Tervetuloa asumaan uuteen kotiisi. Toivomme sinun ja läheistesi viihtyvän asunnossasi. Helpottaaksemme arkeasi olemme koonneet tähän oppaaseen ajankohtaista tietoa

Lisätiedot

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Miksi tätä kaikkea tehdään? Konkreettisesti energiansäästötoimien vaikutus näkyy energialaskussa. Syyt siihen, miksi meidän kaikkien pitäisi alkaa ajatella

Lisätiedot

Asumisen opas. Lahden vanhusten asuntosäätiö SÄILYTÄ ASUMISEN OPAS HUONEISTOSSA.

Asumisen opas. Lahden vanhusten asuntosäätiö SÄILYTÄ ASUMISEN OPAS HUONEISTOSSA. Asumisen opas Lahden vanhusten asuntosäätiö SÄILYTÄ ASUMISEN OPAS HUONEISTOSSA. Hyvä Lahden vanhusten asuntosäätiön asukas, Lahden vanhusten asuntosäätiö on toiminut jo vuodesta 1964 lahtelaisten ikäihmisten

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö

Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö Harakatkin hikoilevat - Asumisen veden- ja energiansäästö Taustamateriaali / päivitetty 17.9.2010 / www.4v.fi/julkaisut Laura Korhonen, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Tämä on vuokratalojen asukkaille

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit

Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit Energiaekspertti 1 / 32 Energiaekspertti kalvoaineiston taustatekstit Käyttöehdot: Tämä taustamateriaali on laadittu Motiva Oy:n koordinoiman valtakunnallisen kuluttajien energianeuvonnan neuvojaverkoston

Lisätiedot