LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299)"

Transkriptio

1 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Puijonkatu 29 A, 2 krs. PL Kuopio LAUSUNTO KERISALON KOULUN LAKKAUTTAMISPÄÄTÖSTÄ KOSKEVASTA VALITUKSESTA (02203/13/2299) Joroisten kunnanvaltuusto päätti ( 81), että Kerisalon koulu lakkautetaan lukuvuoden alusta alkaen. Kerisalon koulun vanhempaintoimikunnan jäsenistä koostuva työryhmä on valittanut päätöksestä ja pyytänyt sen palauttamista uudelleen käsiteltäväksi ja täytäntöönpanon kieltämistä. Kerisalon vanhempaintoimikunnan työryhmä valittaa ensin kouluverkkosuunnitelman tekemisestä. Joroisten kunnan kouluverkkosuunnitelma vuosille hyväksyttiin kunnanvaltuustossa (KV ). Kyseinen valtuuston päätös on hyväksytty kesällä ja se on jo lainvoimainen. Kerisalon koulun lakkauttamisprosessi on taas erillinen asia, josta tehtiin erillinen päätös kunnanvaltuustossa (KV ). Kerisalon koulun lakkautusasia eteni Joroisten kunnassa täysin oikeassa järjestyksessä. Sivistyslautakunta päätti kesäkuussa , että Kerisalon koulun lakkauttamisasiaa aletaan valmistelemaan sen mukaan, kun kouluverkkosuunnitelmassa on linjattu. (KV ) Kerisalon koulun lakkauttamista koskevasta asiasta pidettiin tiedotustilaisuus Joroisten kunnanvirastolla ja ko. tilaisuudesta kirjoitettiin virallinen pöytäkirja (Liite 1.). Tilaisuudesta oli tiedotettu etukäteen Joroisten Lehdessä (KERISALON KOULUN TIEDOTUS- JA KUULEMISTILAISUUS. Joroisten Lehti ), sivistystoimen sivuilla internetissä ja kutsu tilaisuuteen oli lähetetty myös sähköpostilla Kerisalon koulun vanhempaintoimikunnalle, koulunjohtajalle ja ammattijärjestöjen edustajille. Tiedotustilaisuuden jälkeen Kerisalon koulun vanhempaintoimikunta ja muut asianosaiset ja asiasta kiinnostuneet saivat reilut kaksi viikkoa aikaa valmistautua varsinaiseen Kerisalon koulun kuulemistilaisuuteen, joka pidettiin Kyseisestä tilaisuudesta oli ilmoitettu Joroisten Lehdessä myös ja siitä ilmoitettiin myös tiedotustilaisuudessa ja sivistystoimen verkkosivuilla. Kerisalon koulun kuulemistilaisuudesta kirjoitettiin virallinen pöytäkirja.(liite 5.) Vanhempaintoimikunnalta, koululta ja ammattiyhdistysjärjestöiltä pyydettiin asiasta lausunnot mennessä.(liite 2.) Kerisalon koulun henkilökunnalle pidettiin erillinen kuulemistilaisuus (Liite 3.) Edellä esitetyn pohjalta Kerisalon vanhempaintoimikunnalla, koulun henkilökunnalla, ammattiyhdistyksillä ja muilla asiasta kiinnostuneilla on ollut erittäin hyvä mahdollisuus perehtyä asiaan. Kun vielä huomioimme sen, että jo kouluverkkopäätöstä tehtäessä järjestettiin Kerisalon koululla kuulemistilaisuus ja asian etenemisestä tiedotettiin välillä lehdissä (Koulujen kohtalo päätetään myöhemmin. Warkauden Lehti ), on tiedottaminen ja asian esillä pitäminen ollut hyvin näkyvää. Asia oli lehdissä ensimmäisen kerran jo helmikuussa 2013.

2 Kerisalon koulun lakkauttamisasia oli edellä esitetyn mukaisesti esillä ennen varsinaista toimielinten käsittelyä. Koulun lakkauttaminen oli sivistyslautakunnan käsiteltävänä (Sivltk ). Lautakunta päätti silloin esittää kunnanhallituksen kautta valtuustolle, että Kerisalon koulu lakkautetaan lukuvuoden alusta lukien. Sen jälkeen asiaa käsitteli kunnanhallitus (KH ), joka äänin 5-4 esitti valtuustolle, että Kerisalon koulu saa vuoden jatkoajan. Valtuusto käsitteli asiaa (KV ). Valtuusto päätti äänin 9-18, että Kerisalon koulu lakkautetaan lukuvuoden alusta lukien. Koulun lakkauttamisprosessi oli siis kokonaisuudessaan hyvin näkyvästi esillä, ja siinä meneteltiin tarkasti hallintolain 41 :n mukaan. Kaikilla asianosaisilla on ollut mahdollisuus saada tietoa asian lähtökohdista ja tavoitteista. Lisäksi asianosaiset ovat voineet lausua mielipiteensä koulun lakkautusta koskevasta asiasta. (Liite 4.) Kerisalon vanhempaintoimikunta tuo valituksessaan esille kouluverkkosuunnitelma, josta tehtiin siis erillinen päätös. Sitä ei saa sotkea toiseen päätökseen, jolla varsinaisesti Kerisalon koulun toiminta päätettiin lakkauttaa. On kuitenkin syytä korjata vanhempaintoimikunnan esille tuoma virhe kouluverkkoasian käsittelyjärjestyksessä. Se on totta, että lautakunta käsitteli asian ensin , mutta virhe korjattiin niin, että asia käsiteltiin uudestaan Kerisalon koulun kuulemistilaisuus, liittyen kouluverkkoselvitykseen, pidettiin ja lautakunta käsitteli asian (Sivltk ), hallitus käsitteli asian (KH ) ja valtuusto käsitteli asian (KV ). Näin ollen käsittelyjärjestys on ollut oikea jo kouluverkkosuunnitelmaa tehtäessä, siis päätöstä joka on jo lainvoimainen. On myös huomioitava, että pidetyn kuulemistilaisuuden jälkeen kouluverkkotyöryhmä kävi kokouksessaan läpi kuulemistilaisuuden palautteen ja kaikki lausunnot. Vanhempaintoimikunnasta koostuva työryhmä toi valituksessaan esille, että heidän mielipiteillään ei ole ollut mitään merkitystä. Väite on virheellinen, koska heidän pyynnöstään on selvitetty, kuinka moni Rantasalmen puolella oleva on halukas tulemaan Kerisalon kouluun tulevaisuudessa. Sivistysjohtaja toi asian esille myös Kerisalon koulun kuulemistilaisuudessa Vastaus näkyy kuulemistilaisuuden pöytäkirjassa. Kuulemistilaisuuden jälkeen Joroisten kunnanjohtaja oli vielä yhteydessä Rantasalmen kunnanjohtajaan siitä, maksaako Rantasalmi osan kuntansa alueelta tulevien oppilaiden kustannuksista. Myöntävää vastausta ei tullut, joten päätöstä tehdessä tiedettiin, että ensinnäkin mahdolliset Rantasalmelta tulevat oppilaat eivät ratkaise Kerisalon koulun ongelmaa (liian vähän oppilaita), ja toiseksi Rantasalmi ei ole halukas maksamaan osaa omien oppilaidensa kustannuksista. Pienessä koulussa oppilaskohtaiset kustannukset ovat paljon suuremmat kuin valtion osuudet. Kouluverkkosuunnitelmaa tehtäessä kyläläiset toivat esille kuljetuskustannusten mahdollisen nousun euroon. Tämä asia otettiin myös valmistelussa huomioon ja se lisättiin mukaan laskelmiin. Kuulemistilaisuudessa sivistysjohtaja sanoi, että asia on otettu laskelmissa huomioon. Kaikissa myöhemmin esitetyissä laskelmissa kyseinen summa oli esillä. Asia käy esille kuulemistilaisuuden pöytäkirjasta (Liite 5.) ja lisämateriaalista, joka toimitettiin kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanvaltuutetuille ennen päätöksen tekemistä. (Liite 6.) Asianosaisia on siis kuultu, ja heidän mielipiteitään otettu huomioon päätöksiä tehtäessä. Liitteeksi on vielä lisätty lista siitä, miten asia on ollut esillä lehdistössä. (Liite 4.)

3 Valituksen mukaan lasten koulukuljetuksen kustannukset nousevat vanhempien laskelmien mukaan eurolla. Tämä heidän laskemansa eroaa koulutuksenjärjestäjän arviosta mutta se on otettu kuitenkin huomioon myöhemmissä laskelmissa. On myös esitetty, että kuljetusten kustannusvaikutukset eivät ole silloinkaan ( ) niin suuret, että koulua ei kannattaisi sen takia lakkauttaa. (Liite 6.) Valituksessa väitettiin, että perusopetuslain 32 :n mukainen koulumatkaan käytettävä enimmäisaika 2,5 h tulisi ylittymään roimasti. Tämäkään väite ei pidä paikkaansa. Joroisten sivistystoimesta on koko ajan sanottu, että kuljetukset järjestetään niin, että yhdelläkään oppilaalla ei 2,5 h/päivä ylity koulumatkoihin. Laadimme erillisen liitteen sivistystoimen koulukuljetuksesta, jolla osoitamme jokaisen oppilaan kuljetuksen. Liite 8 on laadittu lukuvuoden kirkonkylän koulun lukujärjestyksen pohjalta. Sen mukaan kaikkien Kerisalon ala-asteen oppilaiden koulukuljetus jää selvästi alle 2,5 h/päivä. (Liite 7 ja Liite 8.) Valituksessa tuotiin esille kirkonkylän koulun kasvavat luokkakoot. Heidän mukaansa asiaa ei huomioitu esimerkiksi erityisoppilaiden (pidennetty oppivelvollisuus) kohdalta. Tämäkään väite ei pidä paikkaansa, koska kaikkien pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden kohdalla luokkakoko on huomioitu vuoden 2014 talousarviota tehtäessä. Näihin säästöihin sisältyy jo neljännen ja viidennen luokan jakaminen tekemällä luokkien väliin yhdysluokan 4-5. Näin ollen pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden luokkakoko saadaan pudotettua alle 20 oppilaan. Kirkonkylän koulun ykkösluokkalaisten määrä nousi syksyllä 2013 kuudella oppilaalla (21:stä 27:ään). Ykkösluokan osalta on luokan jakaminen tehtävä joka tapauksessa, vaikka Kerisalon koulu jatkaisikin. Lisäksi yksi keskivaikeasti kehitysvammainen oppilas sijoitetaan joka tapauksessa Varkauden Repokankaan kouluun, vaikka Kerisalon koulu olisi erillisenä kouluna. Todellisuudessa Kerisalosta tulee vain kaksi oppilasta ykkösluokalle. Nämä kaksi oppilasta eivät aiheuta muutosta suuntaan tai toiseen. Jos Kerisalon koulua ei lakkautettaisi, olisi kirkonkylän ykkösluokan koko oppilasta ja se jaettaisiin resurssiopettajalla. Joroisissa on aina satsattu resursseja enemmän alkuopetukseen. Sen vuoksi luokka jaetaan joka tapauksessa. Vanhempaintoimikunnan väite siitä, että Kerisalon koulun lakkauttaminen aiheuttaa laittomia ryhmäkokoja, ei pidä paikkaansa. Kerisalosta tuleva pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas on 4. luokalla ja viides luokka tullaan jakamaan niin, ettei yli 20 oppilaan luokkaa tule. Asia on esitetty myös Joroisten kunnan päättäjille lisämateriaalissa (Liite 6.) silloin, kun he tekivät päätöstä. Kuulemistilaisuudessa tuotiin esille koulussa käytetty vuorokurssijärjestelmä. Se ei ollut tullut esille vielä siinä vaiheessa mutta heti kuulemistilaisuuden jälkeen se otettiin huomioon laskelmissa ja siitä informoitiin myös päätöksentekijöitä valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille suunnatussa lisämateriaalissa. (Liite 6.) Kaikki edellä mainittu on laskettu mukaan vuoden 2014 budjettiin, ja siitä huolimatta esitetty kustannusten säästö toteutuu. Päivähoitopaikka Joroisissa pyritään järjestämään mahdollisimman lähelle lapsen kotia tai vanhempien työmatkan varrelle. Päivähoitopaikkaa lapselle haettaessa tai muutettaessa kuullaan aina vanhempia ja mahdollisuuksien mukaan otetaan vanhempien toiveet huomioon. Kerisalon ryhmäperhepäiväkodin lakkautuessa päivähoitopaikka lapsille järjestetään perhepäivähoidossa Kerisalossa (mikäli saadaan kylälle perhepäivähoitaja), muissa Joroisten

4 kunnan päivähoitopaikoissa kirkonkylällä, Kuvansissa, Kaitaisissa tai Kolmalla, tai ostopalveluna naapurikunnissa, jos se on vanhempien työmatkan kannalta järkevin vaihtoehto. Ostopalvelusopimuksia Joroisilla on tällä hetkellä Rantasalmen, Varkauden ja Pieksämäen kanssa. Lasten aamuheräämisaikaan ei hoitopaikan sijainnilla ole yleensä vaikutusta. Vanhempi vie lapsen hoitoon lähtiessään työhön ja kotoa lähtöaikaan vaikuttaa työn alkamisaika. Jos työ alkaa Joroisissa klo 7.00, vie työmatka aivan saman verran aikaa jättipä lapsen hoitopaikkaan Kerisalossa tai kirkonkylällä. Automatkaa lapselle sen sijaan tulee n. 20 km/pv enemmän. Kaikki vanhemmat käyttävät autoa kuljetuksiin Kerisalossa, koska työmatkaa kaikille kertyy yli 10 km eikä julkista liikennettä ole käytettävissä. Vanhempaintoimikunnan työryhmä tuo esille valituksessaan, että rantasalmelaiset (4 oppilasta) erotetaan Kerisalon koulun lakkautuessa tutusta sosiaalisesta ympäristöstään kesken alakoulun. Vanhempaintoimikunnan työryhmän mukaan ko. asiaa ei huomioitu. Väite ei pidä paikkaansa, koska rantasalmelaisten oppilaiden tilannetta oli yritetty selvittää niin kuin aikaisemmin on kerrottu. Lisäksi Joroisissa on käytäntönä, että aina jos ulkopaikkakuntalainen lapsi haluaa käydä Joroisissa koulua, hänen huoltajansa voivat kirjallisesti anoa koulupaikkaa sivistysjohtajalta. Jokaisen lapsen kohdalta tehdään erillinen päätös, jos koulupaikkaa anotaan. Jos koulupaikka myönnetään, koulukuljetusta ei kuitenkaan makseta. Joroisten kunnanhallituksessa on tehty päätös , että ulkopaikkakuntalaisten koulukuljetusta ei makseta.(kh ) Nyt kun Kerisalon koulu lakkautuu, on rantasalmelaisten oppilaiden oma koulu taas ko. alueen lähikoulu Rantasalmen puolelta. Oppilaat on alun perin otettu Joroisiin nimenomaan Kerisalon kouluun. Jos huoltajat haluavat, että heidän lapsensa menee Joroisten kirkonkylän kouluun, on heidän sinne ulkopaikkakuntalaisina haettava. Joroisten kunnan ei kuitenkaan ole pakko heitä sinne ottaa. Perusopetuslain 28 :n mukaan kunta voi päättää, että sen järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti kunnassa asuvia lapsia. Valituksen mukaan päätöksentekoon osallistui henkilöitä, jotka olivat jäävejä. Erityisesti valtuustoon kuuluneet taksikuljettajat mainittiin. Jaana Kuivalainen on lisäksi sivistyslautakunnan jäsen ja Eero Pärnänen oli kouluverkkotyöryhmän jäsen. Yksikään ko. taksikuljettajista ei aja Kerisalon koulun koulukuljetuksia. Eero Pärnänen ja Hannu Viirimaa eivät aja koulukuljetuksia ollenkaan. Edelleen on syytä huomioida, että nykyinen koulukuljetussopimus päättyy lukuvuoden jälkeen. Tämän johdosta yhdelläkään valituksessa mainituista taksikuljettajasta ei ole koulukuljetussopimusta, joka olisi voimassa enää lukuvuonna , eli silloin kun Kerisalon koulu päätöksen mukaan lakkautetaan. Katsomme siis, että Jaana Kuivalainen, Eero Pärnänen ja Hannu Viirimaa eivät olleet jäävejä Kerisalon koulun lakkautusta tehtäessä. Valtuutettu Anita Hakala ei ole myöskään jäävi sen takia, että hänen miehensä on taksinkuljettaja. Hänkään ei aja Kerisalon koulukuljetuksia, eikä hänellä ole koulukuljetussopimusta lukuvuonna Valituksessa esteellisiä väitetään olleen myös lautakunnan puheenjohtajan Virva Leväisen ja kouluverkkotyöryhmän puheenjohtajan Juha Intken. Virva Leväinen ei ole esteellinen, vaikka hän asuukin yhdellä Joroisten sivukylistä (Kolman kylä). Myöskään Juha Intke ei ole esteellinen, vain siitä syystä, että on käynyt koulua lapsena Kolmalla ja hänen vaimonsa on koulunkäynninohjaajana Kaitaisissa. On myös huomioitava Juha Intken kohdalla, että hänen johtamansa kouluverkkotyö on jo saatettu kesällä päätökseen ja asia on lainvoimainen.

5 Pöytäkirjan väitetty virheellinen äänestystapa: Puheenjohtaja hyväksytti normaalisti äänestysjärjestyksen. Kokouksessa ensimmäisenä äänestänyt Anita Hakala äänesti ensin jaa, mutta saman tien huomattuaan erehdyksensä muutti sanomansa eiksi. Puheenjohtaja toisti tässä tilanteessa äänestystavan: joka kannattaa kunnanhallituksen esitystä, äänestää jaa; joka kannattaa Pauli Räisäsen esitystä, äänestää ei. Kyseessä oli ainoastaan tilanteen selkiyttäminen valtuutetuille. Tästä äänestystavan toistamisesta ei tullut erillistä kirjausta. Pöytäkirjantarkistajat hyväksyivät pöytäkirjan eivätkä asettaneet sen oikeellisuutta kyseenalaiseksi. Pöytäkirjan voi siis todeta olevan kokouksen kulun mukainen. Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kunnanvaltuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen, joten valitus tulee aiheettomana hylätä.

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Lausunto koskien kunnallisvalitusta 01570/14/2204, Lähete 428/14 Kunnanhallitus toteaa, että

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen*

Anitta Hakkarainen Markku Toikkanen**** (x) (x) Sampo Laitala Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Manu Toikkanen Kari-Pekka Urpilainen* KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 16.3.2015 167 u Kokousaika 16.3.2015 klo 17.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen KOULUKULJETUSOPAS hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 3 3 KULJETUKSEN HAKEMINEN... 4 3.1 Kuljetuspäätös... 4 3.2 Muutoksenhaku kuljetushakemusta

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 25 06.03.2012 Kunnanhallitus 75 19.03.2012 Koulutuslautakunta 42 12.04.2012 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa

KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa KETÄ KIINNOSTAA? Kalliomaan kouluun sairaalaopetusjaksolle päätyvien, alueen lastensuojelulaitoksissa tai perhekodeissa sijoitettuna olevien oppilaiden koulunkäyntijärjestelyjen kartoitus Tuusulan kunta

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 89

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 89 Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 89 Sivistyslautakunta Aika 19.08.2015 klo 14:00-15:30 Paikka Leirimaja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 54 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 91 55 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013. Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 Kokousaika 13.6.2013 klo 18.30 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Päiväkoti Peikkolaakso, Lukkarinpolku 5F KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen.

Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. Tiedotus ja keskustelutilaisuus 5.9.2013/ Lumo Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. 1) Jo viime

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210

Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 Sivistyslautakunta 4/2015 47 (-67) Aika Keskiviikkona 15.4.2015 klo 19.00-21.20 Paikka Koulukeskus, A-talon 2. kerros, luokka A210 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010

TUUSNIEMEN KUNTA Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010 Koulutuslautakunta Pöytäkirja Nro 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistai 23.11.2010 klo 18.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Perusopetus Esiopetus Erityispäivähoito Sivistystoimi Opetuslautakunta 5.4.2011 ( 34) HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Tässä oppaassa käsitellään perusja esiopetuksen sekä

Lisätiedot

Asianumero Asian käsittely Lähettäjä Pvm

Asianumero Asian käsittely Lähettäjä Pvm 41/2012 TALONMIEHEN PALKKAAMINEN KUNTALAISILLE Anttila Pirkko 8.2.2012 22.4.2013 Perusturvajohtajan vastaus: Pirkko Anttila esittää kuntalaisaloitteessaan, että kuntaan palkattaisiin sellainen talonmies,

Lisätiedot