TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä"

Transkriptio

1 TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä Iin työttömyys on jatkanut kasvuaan kunnan työllistämistoimista huolimatta. Kesäkuun lopussa Iin työttömyysaste nousi Pohjois-Pohjanmaan korkeimmaksi (18,1 %). Toiseksi pahin tilanne oli Oulun kaupungissa (17,5 %) ja kolmantena Taivalkoskella (16,1 %). Koko maan työttömyysaste hivuttautui 12,9 prosenttiin. Nousussa olevat työttömyysluvut käyvät ilmi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) seudullisesta työllisyyskatsauksesta, joka julkaistiin Heikentyneen tilanteen taustalla ovat talouden vetämättömyyden sekä rakennemuutoksen lisäksi myös kohtaanto-ongelmat: vapaina oleviin työpaikkoihin ei löydy sopivaa työvoimaa, ja koulutetuille työnhakijoille ei ole tarjolla koulutusta vastaavia töitä. Joka kolmas työtön Iissä on yli 50-vuotias Iin työttömyys on kasvanut erityisesti vuoden 2013 aikana sekä vuoden 2014 alussa. Vuosina työttömyys pysytteli noin 14 prosentissa, mutta vuoden 2013 aikana työttömyysaste kipusi jo 16 prosenttiin. Tällä hetkellä Iissä työttöminä on erityisesti rakennus-, korjaus- ja valmistusalan sekä palvelu- ja myyntialan osaajia. Erityinen haaste on yli 50-vuotiaiden miesten työllistäminen, mutta myös naisten ja alle 25-vuotiaiden nuorten osuus työttömistä on selvässä kasvussa. Kuntien rahoitusvastuu pitkäaikaistyöttömien hoidossa kasvaa Pitkäaikaiseksi työttömyydeksi kutsutaan yli vuoden kestänyttä työttömyyttä. Mikäli kunta ei pysty työllistämään tai osoita koulutus- tai harjoittelupaikkaa yli 500 päivää työttömänä olleelle työnhakijalle, joutuu kunta rahoittamaan puolet työttömän työmarkkinatuesta. Valtioneuvoston selonteossa valtiontalouden kehyksistä vuosille on esitetty kuntien roolin ja vastuun lisäämistä pitkäaikaistyöttömien aktiivisessa hoidossa. Tulevan vuoden 2015 alussa maksuvelvoite laajenee koskemaan yli 300 päivää työttömänä olleita työnhakijoita, jolloin Iipajalla vietettiin avoimien ovien päivää Toimintaa esittelemässä olivat puutyöosaston ohjaaja Janne Hyvönen (alhaalla oikealla), seinättömän työpajan ohjaaja Sanna Pärssinen, tekstiili- ja kädentaitojen ohjaaja Vappu Hyvärinen, työpajaohjaaja Pentti Jokela, Iipajan yksilövalmentaja Heli Haapaniemi sekä Micropolis Oy:n työllistämiskoordinaattori Helena Ylisirniö. kuntien työllistämiskulut tulevat kasvamaan merkittävästi. Pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi on nyt tehtävä kaikki mahdollinen, linjaa Iin työllistämisen palvelukeskuksen päällikkö Lea Aalto. Vuodesta 2007 alkaen toiminut työllistämisen palvelukeskus edistää nuorten, osatyökykyisten ja vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden aktivoitumista ja työllistymisen mahdollisuuksia mm. työpajatoiminnan, työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan kautta. Lisäksi toimintaan kuuluu iiläisten yhdistysten ja yhteisöjen avustaminen sekä kuntalisän maksaminen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä. Kokonai - suudessaan Iin työllisyyssuunnitelma on luettavissa kunnan nettisivuilta suunnitelmat sekä kunnan yhteispalvelupisteessä. Uusia resursseja Iin työllisyyden hoitoon Kesäkuussa 2014 Iin kunnanvaltuusto hyväksyi Iin työllisyyssuunnitelman, joka linjaa tavoitteet ja toimenpiteet vuosille Työllisyyden ja osaamisen parantaminen on myös yksi vuoteen 2020 tähtäävän Iin kuntastrategian painopisteistä, jossa tavoitellaan Iin työttömyysasteen pudottamista alle 10 prosenttiin. Iin työllisyystilanteen parantamiseksi tarvitaan yhteistyötä kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Iin Micropolis Oy:ssä elokuussa aloittanut työllistämiskoordinaattori Helena Ylisirniö vastaa työllisyystoimien suunnittelusta ja aktivoinnista yhteistyössä Iin työllistämisen palvelukeskuksen kanssa. Ylisirniö tarjoaa erityisesti tukitoimia iiläisille työnantajille ja yhdistyksille henkilöstön osaamisen kehittämisessä sekä työnhakijoiden kohtaamisessa. Syksyn aikana kehitetään IiRekrynettipalvelua, johon kootaan työnhakijalle keskitetysti kaikki kunnan työkokeilu-, harjoittelu- ja palkkatukipaikat sekä tiedot alueen avoimista työpaikoista ja työvoimakoulutuksista. IiRekry-sivuston työnhakupalvelua kehitetään yhteistyössä TE-palveluiden sekä alueen työllistäjien kuten Oulunkaaren kuntayhtymän, yrittäjien ja yhdistysten kanssa. Työllistämissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työsuhteen perustamisen ja myönsi vuodelle 2014 lisämäärärahan kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan palkkaamiseksi. Aalto kertoo, että kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan rekrytointi on parhaillaan menossa. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtävänä on kehittää kuntouttavaa työtoimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan toteuttaa kunnan, kuntayhtymän, seurakunnan ja yhdistyksen työtehtävissä. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintojen toteuttamiseksi on lisäksi tehty muutoksia nykyisen henkilöstön tehtävänkuvissa. Työpajatoimintaa laajennetaan Iissä työpajatoimintaan kuuluvat Iipaja, seinätön työpaja ja starttipaja. Työpajat ovat ilman opiskelu- tai työpaikkaa oleville pääsääntöisesti alle 29-vuotiaille nuorille tarkoitettuja valmentautumispaikkoja. Työssäoppimisen kautta valmentautujat harjoittelevat ammattitaitojen lisäksi arjenhallintataitoja sekä valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työhön. Iipajan toimitiloja (Kauppatie 22) suunnitellaan laajennettavan ja peruskorjattavan vuosien aikana työllistämishankkeella. Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli nuorten ja pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi hankkeessa tarjotaan mahdollisuus rakennusalan opinnot keskeyttäneille työttömille nuorille suorittaa keskeytynyt ammattitutkinto loppuun esimerkiksi oppisopimuskoulutuksena. Iipajan yksilövalmentaja Heli Haapaniemen mukaan toimitilojen parantaminen mahdollistaa työpajatoiminnan laadun kehittämisen, toiminnan laajentamisen sekä valmentautumispaikkamäärän nostamisen. Seinättömässä työpajassa työskennellään kunnan toimipisteissä tai alueen yrityksissä työkokeilussa tai palkkatuetussa työssä. Erityisesti seinätön työpaja soveltuu jo ammatillisen koulutuksen suorittaneille työttömille. Starttipajassa pääpaino on arjenhallintataitojen ja säännöllisen vuorokausirytmin löytymisessä. Starttipajajakson tavoitteena on pienin askelin siirtyä eteenpäin kohti työllistymistä tai koulutusta. Viime vuonna työpajatoimintaan Iissä osallistui yhteensä yli 80 valmentautujaa. Kaikille työpajoille on jatkuva haku käynnissä, joten vapaista paikoista kannattaa kysyä suoraan pajojen ohjaajilta.

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/ Ii 640 vuotta Tänä vuonna tulee kuluneeksi 640 vuotta siitä, kun Ii on mainittu ensimmäisen kerran kirjallisissa lähteissä. Päätimme kunnassa muistutuksena itselle ja muille juhlia Iin pitkää historiaa. On hyvä tietää, mistä oma identiteetti syntyy. Iiläinen ajanlasku on käsittämättömän pitkä, jos sitä vertaa vaikkapa ihmisikään. Jokainen voi oman elämän pienissä vastoinkäymisissä pysähtyä miettimään, kuinka epävarmaa ja ohuen langan varassa ihmisen elämä on varsinkin ennen ollut. Monet entisajan vaikeuksista on voitettu, kuten nälkä, kulkutaudit ja sodat. Nykyisin on vaikea käsittää, että Iin seutu on ollut keskeistä seutua monenlaisille kahakoille ja rajariidoille. Vaikka paljon on muuttunut, ihminen itsessään tuskin kovinkaan paljoa. Onnellisen elämän rakennuspuut säilyvät yli sukupolvien. Hyvä kalansaalis, hyvä ruoka tai kunnossa olevat ihmissuhteet ovat asioita, jotka tuottivat aitoa iloa 1300-luvulla tai sitten nykyisellä 2000-luvulla. Kuntaliitoskannanotoista ei ole voinut välttyä muutamaan viime vuoteen. Kun juhlimme pitkää historiaa, lienee muutama miete tulevaisuudestakin paikallaan. Ii on mukana Oulun seudun kuntarakenneselvityksessä. Selvitystyöryhmä on kokoontunut puolikymmentä kertaa, työ on ollut IIN kuntatiedote 4/2014 HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Anna Saksio, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy torstaina Iillä on talouden ja väkiluvun kehityksessä edelleen positiivinen suunta, vaikka taloustilanteen yleinen heikkeneminen näkyy myös meillä todella yksituumaista. Yksikään Oulun seudun kunta ei ole ilmoittanut haluavansa liitoksia, tavoitteeksi on asetettu Oulun alueen elinvoiman lisääminen ja yhteistyön tiivistäminen. Vuosia käydyssä kuntaliitospakottamisessa on toistettu mantrana, että ihmisiä ei kiinnosta muu kuin palvelujen saatavuus. Asian voi nähdä myös toisin. Jos asumme hienossa hotellissa, saamme upeat puitteet, huoneet siivotaan, aamupala on meille valmiina. Kuka kuitenkaan voisi kuvitella asuvansa hotellissa pysyvästi, vaikka palvelut toimivat parhaalla mahdollisella tavalla? Koti omine puutteineen on se paikka, missä sydän on. Jotenkin kuntarakennekeskustelussa, kuten muussakaan suuruuden ja keskittämisen ihannoinnissa, ei ole ymmärretty ihmistä kokonaisena tuntevana olentona, jonka onnellisuutta ei mitata tavaroilla tai Oulun seudun luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden mukaan tärkeimmät Oulun seudun palveluiden kehittämiskohteet ovat Sosiaali- ja terveyspalvelut, tehokas järjestäminen (puolet vastaajista) Koulutus, kouluverkko ja toisen asteen koulutus Nuorison huomioiminen vs. vanhenevan väestön huomioiminen Palveluiden tasapuolinen kehittäminen, erityispalvelut Joukkoliikenne, yhteydet lentokentälle Urheiluun ja kulttuuriin liittyvän yhteistyön tiivistäminen Kunnat yhteistyöhön palveluiden yhdistämisessä Kaupan palveluiden HAILUOTO järkevä sijoittaminen (Lähde: Kuntarakenneselvityksen Elinvoiman 8 tekijää väliraportti) palveluilla. Tutkimusten mukaan ihminen on sitä onnellisempi, mitä enemmän hän pystyy vaikuttamaan elinympäristöönsä. Suuret organisaatiot ovat usein niin valtavia, että niitä on vaikea hahmottaa, eikä niitä todellisuudessa hallitse kukaan. Varmasti monet ovat tunteneet suuttumusta ja ärtyneisyyttä esim. pankkien toiminnasta täällä Iissäkin. Suurten yksiköiden taloudellinen tehokkuus hukkuu usein välinpitämättömyyteen ihmistä kohtaan. Jos esim. käteisen rahan kassapalveluja saa ainoastaan keskikaupungilla tai konttorit suljetaan samalla tavalla kuin valtionhallinto on jo tehnyt Kelalle, verotoimistolle tai poliisille, voidaanko puhua, että suuret yksiköt tarjoavat tasapuoliset palvelut suomalaisille? Iillä on talouden ja väkiluvun kehityksessä edelleen positiivinen suunta, vaikka taloustilanteen yleinen heikkeneminen näkyy myös meillä. Kasvu tuo mukanaan uusia työpaikkoja, yrityksiä, palveluja ja verotuloja. Toivottavasti me täällä Iissä pystymme jatkamaan omaa elämäämme myös tulevaisuudessa. Kirpeitä syyspäiviä kaikille! ILKKA PAKONEN Iin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Oulun seudun kuntarakenneselvitystyö PUOLIVÄLISSÄ Oulun seudun kahdeksan kuntaa Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä käynnistivät kuntarakenneselvityksen valtiovarainministeriön päätöksellä Seutua tarkastellaan ikärakenteen, asumisen, palveluiden, työllisyyden ja talouden kehityskuvassa vuoteen 2030 saakka. Kuntajakoselvittäjinä toimivat hallinto- ja kuntaministerin asettamat FL Janne Antikainen, FM Claes Krüger sekä KTM, FM Markku Mölläri. Iistä kuntarakenneselvitystyöryhmässä mukana ovat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Ilkka Pakonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Johannes Tuomela sekä kunnanjohtaja Markku Kehus. Kesän aikana Oulun seudun asukkailla oli mahdollisuus vastata netissä avoimeen kuntalaiskyselyyn alueen vahvuuksista ja kuntayhteistyöstä. Näkemyksiä käytettiin selvitystyössä nykytilan kartoitukseen ja tulevaisuuskuvan luomiseen julkaistu välikatsaus tiedottaa tämän hetken tuloksista ja listaa alueen elinvoiman 8 tekijää. Syksyn aikana järjestetään toinen kuntalaiskysely palveluiden järjestämiseen, yhteistyöhön ja kuntarakenteeseen liittyen. Loppuraportti ja selvitysesitys valmistuvat joulukuussa 2014, jonka jälkeen kunnanvaltuustot ottavat selvitysesityksen käsittelyyn. Välikatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan netissä oulu/kuntajakoselvitys LUMIJOKI LIMINKA II KEMPELE OULU TYRNÄVÄ MUHOS Selvitysalueen kuntien yhteenlaskettu väkimäärä on asukasta (Väestörekisterikeskus ). Kuivaniemen 1980-luvun alussa rakennettu kaukolämpölaitos on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Iin Micropolis Oy:n hallinnoimassa ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoittamassa kehittämishankkeessa Hukkalämpöä hyödyntävä biopolttoaineterminaali kaukolämpölaitoksesta valmistui kevään aikana kehittämissuunnitelma, jonka myötä Iin kunnanhallitus päätti asettaa laitoksen myyntiin. Tarjousneuvotteluiden päätteeksi kunta solmi liiketoimintakaupan BioTermo Oy:n kanssa, jonka omistukseen siirtyivät nykyinen pääosin turpeella lämpiävä voimalaitos, kaukolämpöverkosto sekä asiakkaiden liittymäsopimukset. Ei käyttökatkoa eikä muutoksia kaukolämmön hintaan Meneillään olevan lämmityskauden ajan BioTermo tuottaa Kuivaniemen kaukolämmön nykyisellä laitoksella. Liiketoimintakaupan ehtoihin sisältyy, että BioTermo rakentaa Kuivaniemen teollisuusalueelle täysin uuden puuhaketta polttoaineena käyttävän kaukolämpölaitoksen sekä vastaa uuden laitoksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon. Kunta on sopinut vuokraavansa n. 3 hehtaarin suuruisen tontin BioTermolle teollisuuskäyttöön kaavoitetulta alueelta. Liiketoimintakaupan yhteydessä on myös sovittu energiahinnan sitomisesta indeksiin viiden vuoden siirtymäajaksi. Uusi hakelämpölaitos tukee Iin kunnan tavoitetta edesauttaa paikallisen uusiutuvan energian käyttöönottoa. Uuden hakelämpölaitoksen raakaaineiksi käyvät kotimaisen puun jakeet kuten metsähake (kannot, latvat, Kuivaniemen kaukolämmön piirissä on 31 kiinteistöä, joista 11 on kunnan omistuksessa. oksat) sekä puhdas kierrätyspuu ja puunjalostusteollisuuden tuottamat puhtaat sivutuotteet kuten lastut. Tulevaisuudessa lämpölaitoksen yhteyteen on mahdollista sijoittaa myös koneellinen hakkeenkuivauslaitos. Uusi hakelämpölaitos valmistuu seuraavalle lämmityskaudelle Myös Oulun Energia investoi merkittävästi Kuivaniemelle Kunta vuokraa myös samaiselta teollisuusalueelta Oulun Energialle tontin, johon yhtiö rakentaa energiapuun huoltovarmuusvaraston eli bioterminaalin, jossa sekä vastaanotetaan ja haketetaan energiapuuta. Energiapuu kuivatetaan terminaalissa pääsääntöisesti luonnonkuivauksella hyödyntäen ilmavaa varastointia. Mikäli BioTermo Oy päättää rakentaa lämpölaitoksen yhteyteen kuivauslaitoksen, voidaan osa terminaalin raakapuusta kuivata myös tehokkaasti hukkalämmöllä, kertoo Micropoliksen Biopolttoaineterminaali-hankkeen projektipäällikkö Pekka Pääkkönen. Oulun Energia kuljettaa kuivan hakkeen Oulun Toppilan kaukolämpölaitoksen energialähteeksi. Bioterminaalin vaikutukset Kuivaniemen alueen energiapuun toimittajille ovat myönteiset, kun energiapuun kysyntä kasvaa. Oulun Energian mukaan Toppilan lämpölaitos tarvitsee noin puoli miljoonaa kiintokuutiometriä Pohjois-Pohjanmaalta korjattua puuta. Kuivaniemen bioterminaalitoiminta tulee työllistämään viisi koneketjua eli n. 30 henkilötyövuotta, arvioi Pääkkönen.

3 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2014 Aurinko lämmittää jatkossa Micropoliksen käyttöveden Suomessa on käynnistymässä paljon uusia aurinkoenergian asennuskohteita. Hankinnan taustalla on yleensä ajatus oman energian tuottamisesta ja suojautuminen energian hinnannousua vastaan, mutta myös ympäristösyyt. Viime vuonna HINKU-kunnat Padasjoki, Laitila, Mynämäki ja Masku sekä alueiden noin kaksikymmentä yksityishenkilöä organisoivat Suomen suurimman aurinkopaneelien yhteistilauksen. Tilauksen yhteisarvo oli n euroa, johon sisältyi yhteensä kolmekymmentä 2-7 kw:n aurinkosähköjärjestelmää. K eväällä Iin Kokoomus ry luovutti kunnanvaltuustolle aloitteen aurinkojärjestelmien yhteishankintamahdollisuuksien selvittämisestä Iissä. Myös Iilaakso Oy:ssä on valmisteltu aurinkolämpöhanketta Iin kunnan omistamaan Micropolis-kiinteistöön, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt 20 prosentin energiatuen. Syyskuussa Micropoliksen katolle asennetaan 27 kappaletta aurinkokeräintä, joiden putkistossa kulkeva neste lämpiää auringon säteilyn johdosta. Investoinnin tarkoituksena on vähentää kaukolämmön kulutusta käyttöveden lämmityksessä. Aurinkokeräin poikkeaa aurinkopaneelista, sillä se ei tuota sähköä vaan sitoo auringonlämpöä, joka kulkeutuu käyttövesivaraajaan, selventää Iilaakso Oy:n tekninen isännöitsijä Jukka Härkin. Keräimet ottavat talteen myös auringon hajasäteitä ja lämmittävät vettä myös puolipilvisillä ilmoilla. Avoin yleisötilaisuus aurinko energiasta kiinnostuneille Micropoliksessa järjestetään tiistaina klo Aurinkosähköä Iihin? -tilaisuus yhteistyössä Iin yrittäjien, Iilaakso Oy:n ja Micropolis Oy:n kanssa. Tilaisuuteen on kutsuttuna Vesa-Matti Puro Lappeenrannasta, joka kertoo Suomessa jo toteutetuista yhteishankintatilauksista ja käyttökokemuksista. Puro on avustanut useita kuntia, yksityisiä talonomistajia, yrityksiä sekä maatiloja aurinkoenergian käyttöönotossa ja yhteistilauksissa. Tilaisuus on maksuton eikä sido yhteistilaukseen. Micropoliksen kiinteistön katolle asennetut aurinkokeräimet ovat kunnan ensimmäinen aurinkoenergian pilottikokeilu. Iilaakso Oy kartoittaa myös muita sopivia kiinteistökohteita. 5 KUVA: OULUN SEUDUN LEADER/RITVA SAUVOLA UUTISIA LYHYESTI Kouluverkon kehittämistyöryhmä valmistelee Jokikylän koulun lakkauttamisen valtuuston päätettäväksi Iin kunnassa on kouluverkkoa ja päivähoitoa tarkasteltu viimeksi vuonna 2009, jolloin kunnanvaltuusto hyväksyi Iin kunnan kouluverkon ja päivähoidon kehittämissuunnitelma vuoteen raportin. Kuluvan vuoden aikana on Jokikylän koulun öljyvahinkoon liittyneiden asioiden käsittelyn yhteydessä nostettu esiin tarkastella kunnan kouluverkkoa Jokikylän aluetta laajemmin ja tätä hetkeä pitemmällä ajanjaksolla. Kunnanhallitus on päättänyt ( / 181) perustaa kouluverkon kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella Jokikylän koulun lakkauttamisen valtuuston päätettäväksi lokakuun aikana. Lisäksi kehittämistyöryhmä laatii maaliskuuhun 2015 mennessä kouluverkko- ja päivähoitoselvityksen, jossa tarkastellaan - kouluverkon sekä päivähoidon rakennetta ja järjestämistapaa - johtamisjärjestelmää - lukion tulevaisuutta - koulu- ja päivähoitokiinteistöjen kunnosta tehtyjä kuntoarvioita - esiopetuksen toteuttamis- ja järjestämistapaa Työryhmän jäsenet ovat Reijo Kehus, Susanna Illikainen, Ilkka Pakonen, Riikka Ruonala, Petteri Mäenpää, Erkki Kalliorinne ja Johannes Tuomela. Työryhmän puheenjohtajana toimii Reijo Kehus ja sihteerinä Vesa Anttila. Työryhmässä on lisäksi kaksi edustajaa Iin koulujen vanhempainyhdistyksestä. Työryhmän asialistat ja muistiot ovat luettavissa kunnan nettisivuilla Ii ehdolla vuoden 2014 luonto- ja ympäristöpalkinnon saajaksi Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto myönnetään pohjoismaiselle kunnalle, kaupungille tai paikallisyhteisölle, joka tehnyt merkittävää ympäristötyötä yleisesti tai jollain tietyllä osa-alueella. Yhteensä kilpailuehdokkaita on 13. Iin kunnan lisäksi Suomesta on ainoastaan mukana Jyväskylän kaupunki. Voittajasta päättää yhteispohjoismainen palkintolautakunta, jossa on 13 jäsentä, kaksi kustakin Pohjoismaasta ja yksi Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. Vuoden 2014 palkinnonsaaja julkistetaan Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Tukholmassa keskiviikkona 29. lokakuuta Vuosittainen Iin kunnan hyvinvointi kertomus valmisteilla Teksti: Riitta Räinä Vuonna 2013 Iin kunnassa valmistui terveydenhuoltolain 12 mukainen laaja hyvinvointikertomus vuosille Hyvinvoinnin painopistealueet ovat työpaikkojen lisääminen, työnhakijoiden aktivointi, kuntalaisten osallisuuden edistäminen sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Syksyn aikana Iin kunnan HyTe-työryhmä valmistelee vuosittaista hyvinvointikertomusta, joka sisältää raportin kuluneilta vuosilta 2013 ja 2014 sekä suunnitelman vuodelle Kuntalaisten osallisuuden edistämiseksi Ii-instituutti liikelaitos suoritti välisenä aikana sähköisen hyvinvointikyselyn kuntalaisille aiheesta Miten kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä voitaisiin mielestäsi edistää?. Ii-instituutti palkkasi Oulunkaaren kuntayhtymän Terp2-hankkeen tuella haastattelijoiksi kaksi nuorta, jotka suorittivat Iissä ja Kuivaniemellä kauppojen edustoilla sekä tapahtumissa kyselyä taulutietokoneiden (tablet) avulla. Vastauksia tallentui 456 kpl. Vastanneista 72 % oli työikäisiä, 15% senioreita, 11% nuoria ja nuoria aikuisia sekä 2% lapsia ja varhaisnuoria. Vastaajia oli kaikilta Iin kyliltä. Vastausten antia tullaan käyttämään valmisteilla olevan vuoden 2015 hyvinvointikertomuksen suunnitelmassa. Oulun Seudun Leader osallistui Iin lohimarkkinoille kesäkuussa osana valtakunnallista Leader-viikkoa, jonka tavoitteena oli esitellä ja tehdä Leader-toimintaa tutuksi. Esittelyssä oli myös maaseudun mahtavin kauppa-auto. OULUN SEUDUN LEADER KANNUSTAA ASUKKAITA kehittämään elinympäristöään Oulun Seudun Leader (entiseltä nimeltään JoMMa ry) on maaseudun kehittämisyhdistys, joka toimii Oulun maaseutualueilla, Iissä, Pudasjärvellä, Utajärvellä, Muhoksella ja Kempeleessä. Yhdistys on yksi Suomen yli viidestäkymmenestä Leaderryhmästä, jonka tehtävänä on kannustaa ihmisiä kehittämään omaa elinympäristöään sekä neuvoa hankehakijoita viemään hyvät ideat käytäntöön. Leaderryhmät saavat rahoituksensa EU:n maaseuturahastosta, val- tiolta sekä alueensa kunnilta. Leader rahoittaa myös alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoita. Hankkeiden rahoituksesta päättävät paikalliset asukkaat, ja Leader-ryhmän toimintaan voi osallistua kuka vain maaseudun kehittämisestä kiinnostunut henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö. Oulun Seudun Leaderin alueen ihmiset ovat olleet aktiivisia toimijoita, minkä johdosta ryhmä rahoitti ohjelmakaudella yhteensä 250 han- ketta, joista 170 oli yritystukia ja 80 yleishyödyllisiä hankkeita. Lisäksi ryhmä on ollut mukana Pohjois-Pohjanmaan Leaderryhmien yhteisessä Yhteisöhautomo-hankkeessa, joka on järjestänyt alueella monenlaista toimintaa. Leader-työtä jatketaan edelleen myös tulevalla ohjelmakaudella yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa. Käy tutustumassa toimintaamme nettisivuillamme: Iin keskustaajaman osayleiskaava luonnosvaiheessa Osayleiskaavassa tarkastellaan Iin taajaman kasvusuunnat, Iijoen rantarakentaminen sekä merkittävänä asiana ydinkeskustan tulevaisuuden liikenneyhteydet. Kaavassa esitetään voimassa olevan asemakaavan mukaisesti mm. Laksontien, Kisatien ja Hallitien katkaiseminen ajoneuvoliikenteeltä. Kaava oli luonnoksena nähtävillä keväällä, ja siitä saatiin runsaasti mielipiteitä. Kunnanhallituksen nimeämä maapoliittinen työryhmä on käsitellyt aineistoa, ja luonnokseen on tehty muutoksia ja täydennyksiä. Tarkoituksena on asettaa kaava syksyn kuluessa uudelleen luonnoksena nähtäville. Lisätietoja kaavoituksesta antavat Markku Vitikka p ja Antti Rissanen p , sekä sähköpostitse Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää taajaman ympäristöineen sekä Pohjois- ja Etelä-Iin kyläalueet ulottuen Asemakylän länsipuolelta merenrannikolle.

4 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2014 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/ Iissä on Ilo liikuttaa Ii-instituutti liikelaitoksen toteuttamalle Iissä on Ilo -liikuntahankkeelle myönnettiin rahoitus alkuvuonna. Iissä on Ilon liikunnanohjaaja liikutti iiläisiä kesän ajan keppijumppien ja yhteislenkkien muodossa. Hanke jatkaa toimintaansa syksyllä kehittämällä erityisesti iiläisten työikäisten terveyttä ja hyvinvointia pilotoimalla Työnilo-palvelun. Syksyn aikana Työnilossa on mukana muutama iiläinen työyhteisö, joilta kerätään palautetta hankkeen liikuntapalveluista. Tämän lisäksi hanke tarjoaa edelleen myös maksutonta liikuntaneuvontaa kaikille iiläisille työikäisille. Liikuntaneuvonta on henkilökohtaisen valmennuksen kaltainen palvelu, jossa mietitään yhdessä liikunnanohjaajan kanssa, kuinka esim. lisätä arkiliikuntaa tai parantaa ruokailutottumuksiaan. Varaa aika liikuntaneuvontaan tai kysy lisää Hennalta soittamalla p Hankkeelle haetaan rahoitusta aluehallintovirastolta myös vuodelle Mikäli rahoitus myönnetään, hanke jatkaa iiläisten työikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä myös ensi vuonna. Tykkää facebookin Iin kunta / Ii-instituutti liikunta -sivusta ja saat ajankohtaista tietoa mm. hankkeen toiminnasta kuten tulevista kehonmittauksista (inbody). Iin juhlavuoden liikuntahaaste on vielä käynnissä - Liiku 640 km! Iin kunta haastoi kesästä lähtien kaikki iiläiset kuntokampanjaan, jonka tarkoituksena on kannustaa kuntalaisia liikkumaan mennessä 640 kilometriä. Liikkumiseksi lasketaan kävely, juoksu, pyöräily, uinti, soutu, rullaluistelu, potkupyöräily tai vaikka tanssiminen. Tavoitematkaan päässeet palkitaan juhlatoimikunnan lahjoittamilla kävelysauvoilla. Kuntokampanjaan voi ilmoittautua täyttämällä osallistumislomakkeen, jonka saa noudettua Iin kunnan yhteispalvelupisteestä ja Kuivaniemi-talolta. Lisätiedot: Ii-instituutti, tapahtuma- ja hankesuunnittelija Riitta Räinä p , Marjo Nikka (vasemmalla) ja Anna-Elina Polojärvi tutustuivat nahkisiin Kalaliike H. Kuhan liikkeessä. Lauri Jakku-Hiivala opasti tyttöjä oikeaoppiseen nahkisen syöntiin. Uusia työntekijöitä Ii-instituutissa Teksti: Riitta Räinä Ii-instituutti liikelaitoksen palveluksessa on aloittanut syksyn kynnyksellä kaksi uutta työntekijää. Tutustutaan kolmen kysymyksen kautta heihin tarkemmin. 1) Mitä teet Ii-instituutti liikelaitoksessa ja mistä sinut löytää? 2) Kerro, mitä aiot kokea Iissä ja mitä odotat eniten? 3) Oletko syönyt nahkista? Marjo Nikka 1) Olen Ii-instituutissa sekä Valtarin yläkoululla nuorisotyöntekijänä. Alkuviikon päivät touhuan aina koululla ja loppuviikosta Nätteporilla sekä nuorisotiloilla. 2) Aion tutustua Iin ympäristöön, sivukyliin ja kulttuuriin. Iin Wanha Hamina on ainut laatuinen ja KulttuuriKauppilan kansainvälinen taiteilijaresidenssi sai uuden vieraan elokuun alussa. kaunis, joten siihen täytyy myös paremmin tutustua. Odotan erilaisia kohtaamisia nuorten ja muiden iiläisten kanssa sekä tulevia mielenkiintoisia tapahtumia. Ensimmäisenä tapahtumana voisi mainita uuden nuorisotila Parkin aukeamisen! 3) Olen kyllä joskus maistanut, mutta siitä on jo tovi aikaa. Olisi siis jo korkea aika kokeilla uudelleen! Anna-Elina Polojärvi 1) Olen kansalaisopiston suunnittelijaopettaja; opetan kuvataidetta Iin taidekoulussa ja teen koulutussuunnittelua kansalaisopistolla. Minut löytää helpoiten Nätteporin alakerrasta. 2) Toivottavasti saan kokea työniloa sekä tavata uusia mukavia ihmisiä. 3) Nahkis on minulle täysin uusi tuttavuus, mutta olen aina valmis uusiin makuelämyksiin. UUSIA KURSSEJA kansalaisopiston syksyyn Kehon ja mielen huoltoa Kansalaisopisto järjestää Jooga ja meditatiivinen liike -viikonloppukurssin, joka antaa valmiuksia kokonaisterveyden ja hyvinvoinnin kohentamiseen. Kurssilla opitaan rentoutumista ja kehitetään oman kehon liikkuvuutta. Tavoitteena on rauhoittumisen ja tietoisen läsnäolon tila, joka muun muassa syventää itseymmärrystä ja kehittää luovaa ajattelua. Kurssilla tutustutaan jooga-asanoihin ja enemmän vapauksia suovaan meditatiiviseen liikkeeseen. Molemmat harjoitukset pohjautuvat hitaaseen liikkeeseen, jossa liittyvät toisiinsa keho, mieli ja hengitys. Lisäksi erilaiset mielikuvaharjoitukset ovat tärkeä osa meditatiivista liikettä. Kurssin kouluttaja on tanssitaiteilija, terapeuttisen tanssin ja somaattisten menetelmien (jooga, shindo, autenttinen liike) opettaja Annika Sarvela. Hän on opiskellut joogaa ja terapeuttista liikettä Yhdysvalloissa ja Suomessa. Kurssin harjoitukset tehdään lempeästi omaa kehoa kuunnellen, joten opetus sopii kaikille kiinnostuneille. Osallistujien kannattaa pukeutua liikkumiseen sopiviin, tarpeeksi lämpimiin vaatteisiin. Värikylpyjä vauvoille ja taaperoille Kansalaisopiston syksy tarjoaa myös värikylpy-työpajat vauvoille ja taaperoille. Molemmat ryhmät kokoontuvat kolme kertaa joka toinen lauantai alkaen. Värikylpy on kuvataidetoimintaa, jossa vauvat ja vanhemmat tuottavat kuvallista ilmaisua yhdessä. Toiminnassa hyödynnetään turvallisiksi todettuja materiaaleja sekä väri- ja maalausaineita moniaistisesti tunnustellen, tutkien ja kuvaa tuottaen. Tärkeää on elämyksellisyys, vuorovaikutus ja hetkessä oleminen. Työpajojen tavoitteena on kannustaa vanhempia visuaaliseen ilmaisuun sekä virikkeelliseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin lapsen kanssa. Työpajoissa huomioidaan lasten yksilöllisyys. Alle kouluikäiset sisarukset ovat myös tervetulleita värikylpyyn, mikäli ryhmässä on tilaa ja heille varataan oma paikka. Osallistujien kannattaa huomioida työskentelyn sotkuisuus: mukaan on hyvä varata vaihtovaatteet. Haku kursseille tapahtuu netissä Iin kansalaisopiston sivuilla KulttuuriKauppila Taidekeskus Art Centre KulttuuriKauppilan taiteilijavieras LUMOUTUU POHJOISESTA Sveitsiläinen taiteilija Sara Riesenmey, 31, hakee Iistä rauhaa ja mahdollisuutta ottaa hetkeksi etäisyyttä kiireiseen elämäänsä: Residenssi tarjoaa minulle sekä henkisen että konkreettisen tilan antaa ideoiden kasvaa. Täällä taiteelliseen työskentelyyni on tullut uudenlaista vapautta. Riesenmey työskentelee pääosin piirtämällä, mutta on tehnyt residenssissä ollessaan myös kokeiluja paperiveistosinstallaatioista. Innoitusta töihinsä taiteilija hakee usein luonnosta, ja hän suunnitteleekin toteuttavansa patikointiretkiä eri puolilla Vauvojen värikylvyssä taidetta syntyy muun muassa mustikkakiisse listä ja perunajauhoista. Pohjois-Suomea. Riesenmey aikoo koostaa Iissä tekemistään uusista teoksista näyttelyn, joka on nähtävillä KulttuuriKauppilassa lokakuun puolivälistä alkaen. Oman työskentelynsä lisäksi taiteilija on innoissaan opetusmahdollisuuksista, joita iiläisissä kouluissa ja lukiossa on hänelle tarjoutunut. Hän toivoo myös voivansa toteuttaa yhteisöllisen taideprojektin Iissä kolme kuukautta kestävän vierailunsa aikana. Syyslomalle tekemistä Ii-instituutin nuorisotyö on suunnitellut koululaisten syyslomaviikolle (vk 43) tekemistä: Tiistaina on retki yläkoululaisille jääkiekko-otteluun Ouluun (Kärpät Ilves) sekä ruokailu Rax Buffet -ravintolassa. Keskiviikkona Valtarin koulun salilla järjestetään sählyturnaus alakoululaisille, ja paikalla on myös nuorisovaltuuston (NuVa) kioski. Torstaina nuokkarit ovat auki. Perjantaina on alakouluikäisille uimahallireissu Oulun Raksilaan. Syyslomaviikon esite jaetaan kaikille ala- ja yläkoululaisille. Lisätiedot myös nuorisotilojen Facebookista Nuorisotila Majakka ja Nuorisotila Parkki. Elo- ja kalamarkkinat Kuivaniemen nuorisoseuralla la klo Klo 12markkinabingo. Klo 14 huutokauppa. Markkinatanssit klo 20-24, tanssiyhtye Sarmas. Järjestää Kuivaniemen nuorisoseura ry. Tied. Raimo Ikonen p Kairan kulkijat Iin työväentalolla la klo 17 Näyttelijä, ohjaaja Kai Lehtisen yhdessä näyttelijä Heikki Rantasen kanssa valmistama esitys kumpuaa niin Lauri Viidan ja Veikko Huovisen teksteistä kuin miesten omista uusista tarinoista. Musiikki täydentää Kairan kulkijoiden herkkää ja rosoista sielunmaisemaa säestettynä mm. Junnu Vainion ja Juice Leskisen kautta. Liput ennakkoon: Museokahvila Huilinki ja ennen esitystä Iin työväentalon ovelta, 20 /kpl. Tapahtuman järjestää Savotta Viihde, Kari Kiuttu p Syyssoitto su klo Valtarin koulun salissa Tapahtuma on pääasiassa kansanmusiikkikonsertti. Mukaan tulee noin kymmenen esiintyjäryhmää Pohjois- Pohjanmaalta kuten Iistä, Oulusta, Kemistä, Pyhäjoelta ja Pudasjärveltä. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Iin Laulupelimannit, Pohjois-Pohjanmaan Kansanmusiikkiyhdistys sekä Tmi Savotta & Viihde. Liput ovelta 5 e. Lisätiedot Tmi Savotta & Viihde, Kari Kiuttu p Vanhustenviikko Iissä Sunnuntaina Kirkkopyhä. Messu Iin kirkossa klo 10.00, srk-talossa ruokailu ym. ohjelmaa. Kuljetus järjestetään. Tarkemmat tiedot Iin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa Rantapohjassa. Maanantaina Vanhustenviikon avajaistilaisuus Kuivaniemen nuorisoseuralla klo Vanhustenviikon avaussanat: palveluesimies Sari Vitikka. Kuivaniemen roolinvaihtajat esittää näytelmän Kuin telkkä pöntöstä, väliajalla myynnissä kahvia ja leivonnaisia. Kyyditys järjestetään. Iistä bussi lähtee torilta klo Paloasemantielle, josta Yli-Iintien kautta Virkkulantielle ja edelleen Kemintielle. Toinen bussi Oijärven Sampolasta klo Kuivajoentietä Kuivaniemen Kievariin ja nuorisoseuralle. Bussit ottavat reitin varrelta matkustajia kyytiin. Paluu nuorisoseuralta klo Kyydin hinta 5 euroa. Tiistaina Ikääntyneiden hyvinvointitapahtuma Kuivaniemen aseman liikuntahallilla klo Asiaa ikääntyneiden liikunnasta, sosiaalisesta hyvinvoinnista, ravitsemuksesta ja liikenneturvallisuudesta. Eläkejärjestöt myyvät kahvia ja leivonnaisia. Elokuvaesitys Katariina ja Munkkiniemen kreivi Iin kirjastossa klo Kahvitarjoilu. Keskiviikkona Väli-Olhavassa seurakuntatalolla Ikävirkkujen toimintapäivä klo alkaen. Tarkemmat tiedot Iin seurakunnan kirkollisissa ilmoituksissa Rantapohjassa. IiKALENTERI ATK-esittely ikääntyneille (aiheina mm. tietokoneen peruskäyttö, omahoitopalvelu, e-resepti, sähköposti ja pankkipalvelut). Opettajana Timo Watroba. Kuivaniemen kirjastossa klo Nättepori, Tietotoppi klo Senioripisteen toiminnan esittelyä ja infoa omahoitopalvelujen käytöstä Iin Nikkarissa klo , palveluesimies Sari Vitikka. Torstaina Iin eläkejärjestöt järjestävät toimintapäivän Iissä Illinsaaren hiihtomajalla klo Ohjelmassa ikääntyneiden hyvinvointiin (liikuntaan, sosiaaliseen hyvinvointiin, ravitsemukseen ja liikenneturvallisuuteen) liittyvää ohjelmaa. Senioripisteen toiminnan esittelyä ja infoa omahoitopalvelujen käytöstä Seniorituvalla klo , palveluesimies Sari Vitikka. Perjantaina Yhteislaulutilaisuus Kuivaniemen Seniorituvalla klo Kuivaniemen ja Simon pelimannit laulattavat. Yhteislaulutilaisuus Iin Nikkarissa alkaen klo Unto Kukka, Esko Holappa ja Jari Ruonala laulattavat. Sunnuntaina Klo Kuivaniemen eläkkeensaajien järjestämät päivätanssit Kuivaniemen seurojentalolla. Kansalaisopiston avoimet kurssit Vanhustenviikolla Kansalaisopisto tarjoaa eläkeläisille mahdollisuuden tutustua kurssitarjontaan ilmaiseksi Vanhustenviikon ajan. Tilaisuuden voi hyödyntää seuraavilla kursseilla: - Iin laulupelimannit: ma , Aseman koulu, Ii. Uusia laulajia ja soittajia otetaan mukaan. Iin laulupelimannit toimivat ympäri vuoden myös kansalaisopiston toiminta-aikojen lisäksi. Opettaja: Unto Kukka. - Kansanmusiikki: to , Kuivaniemitalo. (Uusia laulajia ja soittajia otetaan mukaan. Iin laulupelimannit toimivat ympäri vuoden myös kansalaisopiston toimintaaikojen lisäksi.) Opettaja: Unto Kukka. - Lausuntaryhmä: ti , Iin työväentalo. Kurssilla valmistellaan lausuntaesityksiä sekä joulurunotapahtuma että kevään runoilta. Uusia harrastajia toivotaan mukaan, kaikki ovat tervetulleita. Rakkaus runoihin riittää. Kurssi kokoontuu syyslukukaudella joka viikko ja kevätlukukaudella joka toinen viikko. Opettaja: Seija Aho. - Senioritanssi: ti klo , Iin työväentalo. Senioritanssin askelkuviot ovat helppoja kaikkien oppia. Iloisessa seurassa virkistyy sekä keho että mieli. Kurssille ovat tervetulleita myös uudet osallistujat. Opettaja: Tuula Paakkola. - Lavatanssin alkeiskurssit: Alkeiskurssilla opetellaan paritanssin perustaidot. Et tarvitse ennakko-osaamista. Etenemme rennolla otteella, ryhmän edistymisen mukaan. Voit tulla kurssille myös ilman paria. Tunneilla toimiva parinvaihto. Opettajat: Tarja ja Eero Viinamäki. - ke , Kuivaniemen nuorisoseura - la , Oijärven Sampola - la , Iin työväentalo - Joogaa terveydeksi: ke , Iin työväentalo. Kurssilla harjoitellaan lempeää ja dynaamista hathajoogaa, jossa harjoitus koostuu hitaasti hengityksen tahdissa tehtävistä liikesarjoista ja loppurentoutuksesta. Jooga lisää kehon liikkuvuutta, kohentaa kokonaisterveyttä ja fyysistä kuntoa sekä opettaa rentoutumista. Kurssi sopii niin aloittelijoille kuin joogaa jo harrastaneillekin. Opettaja: Pirkko Ukkola. - Syvävenyttelyä ja kehonhallintaa: to , Haminan koulu. Kurssilla pyritään vapauttamaan kehon lihaskireyttä. Venyttely ulottuu syvempiin lihaskerroksiin ja pidentää lihaksia vapauttaen jännitystä ja parantaen ryhtiä. Opettaja: Johanna Aaltonen. - Naisten kuntojumppa: ma klo , Jokikylän koulu. Kurssi sisältää monipuolista kuntoilua ja harjoittelua. Ohjelmassa on myös keppi- ja kuminauhajumppaa. Opettaja: Johanna Aaltonen. - Kuntoliikunta, naiset 50+: ke , Ojakylän koulu. Kypsille naisille suunnattu kurssi sisältää reipasta kuntoliikuntaa musiikin tahdissa. Jokaiseen tuntiin kuuluu myös lihaskuntoharjoittelua ja venyttelyä. Harjoittelussa käytetään välineitä, kuten kuminauhaa, jumppakeppiä ja tarrapainoja. Opettaja: Kylli Kaikkonen. - Varttuneiden jumppa: ti klo , Kuivaniemen liikuntahalli. Ikääntyvälle väelle suunnattua monipuolista kuntoharjoittelua. Jokainen tunti päättyy rentouttavaan venyttelyyn. Opettaja: Johanna Aaltonen. - Ikääntyvien kuntosaliryhmä 1: ti klo , Avopalvelukeskus Nikkari. Ryhmä sopii ikääntyville kuntoilijoille jumppataustasta riippumatta. Kuntosalilla pidettävillä tunneilla tehdään monipuolisia ja helppoja lihaskuntoliikkeitä, ilman hyppyjä ja pomppuja. Tunneilla käydään läpi liikeratoja ylläpitäviä ja parantavia liikkeitä sekä tehokkaita venytyksiä. Harjoitukset sopivat myös aloittelijoille ja vähemmän liikkuvillekin, sekaryhmät. Opettaja: Mikko Niiranen. - Ikääntyvien kuntosaliryhmä 2: ti , Avopalvelukeskus Nikkari. Ryhmä sopii ikääntyville kuntoilijoille jumppataustasta riippumatta. Kuntosalilla pidettävillä tunneilla tehdään monipuolisia ja helppoja lihaskuntoliikkeitä, ilman hyppyjä ja pomppuja. Tunneilla käydään läpi liikeratoja ylläpitäviä ja parantavia liikkeitä sekä tehokkaita venytyksiä. Harjoitukset sopivat myös aloittelijoille ja vähemmän liikkuvillekin, sekaryhmät. Opettaja: Mikko Niiranen. - Eläkeläisten ohjattu kuntosali/naiset: ti , Kuivaniemen kuntosali. Kuntosalijumpalla tehdään monipuolisia liikesarjoja kuntopiirimuotoisena. Harjoitus alkaa sykettä kohottavalla osuudella, jonka jälkeen on vuorossa monipuolinen ohjattu kuntopiiri. Harjoitus päättyy tehokkaisiin venyttelyihin. Tunti sopii kaikenkuntoisille liikkujille. Opettaja: Mikko Niiranen. - Eläkeläisten ohjattu kuntosali/miehet: ti , Kuivaniemen kuntosali. Kuntosalijumpalla tehdään monipuolisia liikesarjoja kuntopiirimuotoisena. Harjoitus alkaa sykettä kohottavalla osuudella, jonka jälkeen on vuorossa monipuolinen ohjattu kuntopiiri. Harjoitus päättyy tehokkaisiin venyttelyihin. Tunti sopii kaikenkuntoisille liikkujille. Opettaja: Mikko Niiranen. - Kuntojumppa: ti , Yli-Olhavan maamiesseurantalo. Kuntojumppa sopii jokaiselle tehokkaasta ja monipuolisesta jumpasta pitävälle. Tunnilla tehdään sykettä kohottavaa lämmittelyä, hyppyjä ja juoksua. Lihasten lämmittyä, ja hien tultua pintaan jatketaan monipuolisella lihaskunto-osuudella. Opettaja: Mikko Niiranen. Huom! Mikäli osallistut kuntojumppaan tai eläkeläisten ohjattuun kuntosaliin, tarkista kansalaisopistolta, että kurssiaikatauluihin ei ole tullut muutoksia. Yhteistyössä: Oulunkaari/Iin vanhuspalvelut, Iin seurakunta, Kuivaniemen eläkkeensaajat, Eläkeliitto Kuivaniemi, Ii-instituutti liikelaitos, Iin eläkeläiset, Iin eläkkeensaajat, Eläkeliitto Ii, Liikenneturva, Kuivaniemen nuorisoseura, Ikäihmisten neuvosto. Lisätietoa: Oulunkaari/Heinikoski Liisa p IIN KIRJASTON AUKIOLOAJAT Iin pääkirjasto Kuivaniemen kirjasto ma-pe klo ma, ke klo ti klo ti, to ja pe klo la klo la - su suljettu SATUTUOKIOT Iin pääkirjastossa SYKSYLLÄ 2014 kuukauden ensimmäisenä torstaina klo to 4.9., to 2.10., to 6.11., to JA Kuivaniemen kirjastossa SYKSYLLÄ 2014 kerran kuussa tiistaisin klo ti 9.9., ti 7.10., ti 4.11., ti TERVETULOA SATUILEMAAN! Päiväkotiryhmille järjestetään Iissä erikseen satutuokio klo Ryhmille ennakkoilmoittautuminen. Lisätietoja: Iin pääkirjasto, p tai Kuivaniemen kirjasto, p Kirjaston digitointilaite on asiakkaiden käytössä Kuivaniemessä Elokuvaesitys kirjastossa Munkkiniemen Kreivi Väliajalla kahvitarjoilu Nätteporin auditoriossa ti klo 12 Kuivaniemen kirjastossa to klo Tilaisuuteen on vapaa pääsy! Järjestäjä Iin ja Kuivaniemen kirjastot.

5 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 4/2014 Terveysaseman numeroon ei kannata jäädä jonottamaan henkilökunta soittaa takaisin Jos terveysaseman henkilökunta ei pysty vastaamaan puheluun 15 sekunnissa, kuulee soittaja automaattiviestin, jossa neuvotaan jättämään soittopyyntö. Tiedote tulee kuunnella loppuun, ja soittopyynnön voi jättää äänimerkin jälkeen painamalla puhelimen näppäintä numero yksi. Vastaanotosta soitetaan keskimäärin 30 minuutissa takaisin. Iin ja Kuivaniemen terveysasemien vastaanoton puhelinnumero on Takaisinsoittopyynnön voi jättää ma to klo ja pe klo saakka, jotta soittopyynnöt ehditään hoitaa terveysaseman aukiolon aikana. Jos asiakas ei vastaa ensimmäiseen takaisinsoittoon, sairaanhoitaja yrittää myöhemmin vielä uudelleen. Kiireettömissä asioissa kannattaa käyttää ensisijaisesti Oulunkaaren Omahoito -palvelua. -nettisivuilta voi tarkastella omia laboratoriotuloksia, lähettää sähköisen lääkemääräyksen uudistamispyynnön ja varata ajan laboratorioon. Omahoidon kautta voi myös lähettää kysymyksiä omalle terveysasemalle. Ohjausta ja neuvontaa ikäihmisille Oulunkaaren vanhuspalvelut tarjoavat ohjausta ja neuvontaa iiläisille ikäihmisille eri järjestöjen, yksityisten palveluntuottajien, kunnan tai Oulunkaaren palveluissa. Palvelulla tuetaan ikääntyneiden kotona asumista. Lisäksi ikääntyneellä tai hänen omaisellaan on mahdollisuus saada apua sähköisten palvelujen käytössä sekä erilaisten tukihakemusten täytössä. Ohjaus- ja neuvontapalvelut toimivat myös tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kuten järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Ohjaus- ja neuvontanumero on Senioripisteiden avajaiset Tervetuloa tutustumaan ja kuulemaan lisää Oulunkaaren ikäihmisten ohjaus- ja neuvontapalveluista Senioripisteeseen avajaispäivänä keskiviikkona kello 15 Iin Nikkariin (Timpurintie 7 a) tai Kuivaniemen Seniorituvalle (Maivakuja 4). Senioripisteet palvelevat jatkossa keskiviikkoisin ja torstaisin kello Nikkarissa ja Seniorituvalla. Ikäihmisten palveluopas on saatavilla esim. Senioripisteistä, kotihoidosta sekä sähköisenä osoitteessa Tilapäishoitoa kehitysvammaisille lapsille ja aikuisille Iissä Oulunkaaren kuntayhtymä tarjoaa kehitysvammaisille tilapäishoitoa Aseman asuntolassa, osoitteessa Purnuntie 4, Ii as. Oulunkaari tarjoaa tilapäishoidon palveluita alaikäisille ja täysi-ikäisille kehitysvammaisille, esimerkiksi omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien tai lomien ajaksi. Käynnistysvaiheessa varausjärjestelmä on jaksotettu siten, että alaikäisten hoitojaksot ajoittuvat kuukausittain kolmen viikon ajalle ja täysi-ikäisten hoitojakso ajoittuu yhden viikon ajalle kuukausittain. Tilapäishoitoa voi käyttää tarvittaessa myös muutaman tunnin hoitoon, jos omaishoitajalla on esimerkiksi tarvetta päästä käymään asioilla. Tilapäishoidossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden. Tilapäishoito toimii ennakkovarauksella. Hoitojaksojen varaukset p Lisätietoja antaa palveluohjaaja Päivi Ikonen, p

Millainen on Ii vuonna 2020?

Millainen on Ii vuonna 2020? 02 2014 Millainen on Ii vuonna 2020? Iin kunnanvaltuusto käynnisti Iin kuntastrategian laatimisen ma 10.3.2014 Valtarin koululla järjestetyssä Iin tulevaisuuden rakentamistyön aloitusistunnossa. Ii 2020

Lisätiedot

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN 04 2013 Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Vuonna 1959 rakennetun ja vuonna 1982 laajennetun Iin Aseman koulun alkuperäinen öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Tiensä päähän tullut

Lisätiedot

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ 01 2015 Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ Iin kuuden suurimman puolueryhmien puheenjohtajia pyydettiin antamaan tilannekatsaus Iistä vastaamalla kolmeen kysymykseen. Vastauksien pituus

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana

Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana 01 2014 Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana Ii on mukana Oulun erityisalueen kuntajakoselvityksessä yhdessä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kanssa.

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä 04 2012 Kuntavaalit Osekk vieraili Iissä Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestetään 28. lokakuuta 2012. Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 17. 23. lokakuuta ja ulkomailla 17. 20. lokakuuta. Uusien

Lisätiedot

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros,

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros, 03 2013 Iin kotiseutuviikko 30.6.-7.7.2013 teksti MARI MAUNU Iin kotiseutuviikkoa vietetään perinteiseen tapaan kesän puolivälissä. Viikon ohjelmaan mahtuu monenmoista tapahtumaa kaikenikäisille. Kotiseutuviikko

Lisätiedot

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 3/2014 Tintti Riipukset alk. 79,- Rajoitettu erä. Värit vaihtelevat. Pikkujoulukukat meiltä www.arvokovaoy.fi

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi Asukaslehti Kevät 2011 www.katoppa.fi Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Aiheesta lisää sivulla 8 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari

Lisätiedot

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote IIN HYVÄT Iin kuntatiedote viranomaistiedote TUULET 04 2011 Hyvä talous PYÖRITTÄÄ KUNTAA Ehdota vuoden ilmastoteko Tunnustus voidaan myöntää energia-alalla toimivalle tai alaan liittyvälle yritykselle

Lisätiedot

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta 2/2007 3/2010 Arjessa mukana H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N A S U K A S L E H T I 3 / 2 0 1 0 Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta Pääkirjoitus Lapsia,

Lisätiedot

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Hyvän Tuulen 1 Tuulen Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemen 28. Pitäjämarkkinat la ja su 20.-21.7. KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Kuivaniemen

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Hyvinvointimessut. Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessut Jäähallissa 17.-18.8. klo 10 18

Hyvinvointimessut. Utajärven Kivi- ja hyvinvointimessut Jäähallissa 17.-18.8. klo 10 18 YKKÖSOSOITTEETON 2013 Utajärven Kivi- ja JOKA TALOUTEEN 1 Utajärven Kivi- ja UTAJÄRVELLÄ, MUHOKSELLA, VAALASSA JA JAKELUA OULUSSA Utajärven Yrittäjät ry sekä Messujen järjestäjän Viehe-hanKKEEN JULKAISEMA

Lisätiedot

Yrittäjät aamukahvilla

Yrittäjät aamukahvilla M Itella Oyj Iin Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 3 /2011 Mielenterveyskuntoutusta Iissä sivu 8 Iiläisen yritystoiminnan historiaa sivu 12 Maanpuolustus kiinnostaa Yli-Iissä sivu 14 Iin Yrittäjät ry iiläinen

Lisätiedot

KEVÄTPÄIVÄT La 20.3.2010 klo 10.00-16.00 Kirkkorannassa

KEVÄTPÄIVÄT La 20.3.2010 klo 10.00-16.00 Kirkkorannassa 2010 Haukiputaan Yrittäjät ry Haukipudasyrittää 1 Haukiputaan Yrittäjät ry:n tiedotuslehti maaliskuu 1/2010 Haukiputaan KEVÄTPÄIVÄT La 20.3.2010 klo 10.00-16.00 Kirkkorannassa www.haukiputaanyrittajat.fi

Lisätiedot

KEMILÄINEN. Puistoalueet päivittyivät kesällä. Kemiläinen työllistämismalli. Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013. Lue lisää sivuilta 3

KEMILÄINEN. Puistoalueet päivittyivät kesällä. Kemiläinen työllistämismalli. Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013. Lue lisää sivuilta 3 KEMILÄINEN Kemin kaupungin tiedotuslehti / numero 3/2013 Puistoalueet päivittyivät kesällä Lue lisää sivuilta 3 Kemiläinen työllistämismalli Lue lisää sivulta 9-12 TÄSSÄ NUMEROSSA Pääkirjoitus 2 Puistoalueet

Lisätiedot

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut

Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi. Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? SOTE-ala kasvaa & työllistää. Yrittäjyyden monet polut N:o 4 Keskiviikko 14. marraskuuta 2012 Yrittäjävaltuutetut palveluksessasi Miten yrittäjät aikovat toimia valtuustossa? 8 SOTE-ala kasvaa & työllistää Yrittäjyyden monet polut 4 6 7 n seudun, Rautjärven

Lisätiedot

Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12

Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 3 2 0 1 0 Keskustan ilme muuttuu Kirkonkylällä sivu 3 Nyt mennään! joukkoliikennelehti sivu 9-12 Aleksis Kivi -viikko sivu 6-7 Pääkirjoitus Heijastimet

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011

Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011 Keskustan suuralueen asukaslehti Syksy 2011 www.katoppa.fi Tervetuloa! Keskustan suuralueen aluekokous tiistaina 29.11. klo 18 kaupungintalon valtuustosalissa. Aiheesta lisää sivulla 7 Keskusta Raksila

Lisätiedot

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen )

Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) 1 Salon kaupunki tiedottaa www.salo.fi 9 / 2010 13.9.2010 (Julkinen tiedote, jaetaan joka talouteen ) ALUETOIMIKUNNAT Turuntien aluetoimikunta järjestää YHDISTYSILLAN HALIKOSSA Armfeltin koulussa 23.9.

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät

s. 4-5 s. 7 s. 8 Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 Pori haluaa työllistää Sijaiset tekstiviesteillä! Toiminnalliset muutokset etenevät Porin kaupungin henkilöstölehti 2 2014 www.pori.fi/karhunpalvelus Pori haluaa työllistää s. 4-5 Sijaiset tekstiviesteillä! s. 7 Toiminnalliset muutokset etenevät s. 8 2 Pääkirjoitus Lisää työpaikkoja Poriin!

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi

Hyvän Tuulen. Kuivaniemi Hyvän Tuulen 1 Tuulen Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemi Kesälehti Kuivaniemen 28. Pitäjämarkkinat la ja su 20.-21.7. KUIVANIEMEN ASEMAN URHEILUKENTTÄ, VIERUSTIE 2 KUIVANIEMI WWW.KUIVANIEMI.FI Kuivaniemen

Lisätiedot

Uusi Oulu uusi alku s. 4

Uusi Oulu uusi alku s. 4 Lueppa Uuden Oulun aluelehti 1/2012 Uusi Oulu uusi alku s. 4 Suuralueiden uutisia ja tapahtumia s. 7 21 Yhteiset kuntavaalit uudessa Oulussa 28.10.2012 s. 27 31 2 Pääkirjoitukset Vaikuta alueellasi, osallistu

Lisätiedot