TUNNE ITSESI. Niin osaat johtaa. Kirsi Nuorti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNNE ITSESI. Niin osaat johtaa. Kirsi Nuorti"

Transkriptio

1 TUNNE ITSESI Niin osaat johtaa

2 Häiriöperhetyypit Ahdasmielinen uskonnollisuus Addiktiot Insesti Sairaus (fyysinen tai psyykkinen) Persoonallisuushäiriöt Piilevä seksuaalinen hyväksikäyttö Alkoholismi Väkivalta Läheisriippuvuus Sijaisperheet Avioero Adoptio Hippivanhemmuus Täydelliset perheet Työnarkomania Narsismi Luulosairaus

3 Väkivallan talo / koti Valta Uskonnollinen väkivalta Etuoikeus Seksuaalinen väkivalta Lapsiin kohdistuva väkivalta Pelottelu, uhkaukset Taloudellinen väkivalta Sosiaalinen eristäminen Fyysinen väkivalta Psyykkinen ja sanallinen väkivalta Pelko Turvattomuus Kontrolli Lapin ensi- ja turvakoti

4 Aikuiset lapset Tukahdutettuja tunteita Uhriutuja Pelastaja Konna Vääränlaista vahvuutta Jatkuva hyväksynnän etsintä Hyväksikäyttö Hylätyksitulemisenpelko Addiktiot; ruoka, seksi, kemikaalit, työ, liikunta jne. Rakkauden- kaipuu Omien tarpeiden hylkääminen Muiden syyttäminen epäonnistumisista Väärä ylpeys Masennus, lamaantuminen Ylihuolehtivuus, vastuuntuntoisuus Kyvyttömyys ilmaista tunteita = häiriö tunnetasolla Läheisriippuvuus Suorittaja Vahingoittavat ihmissuhteet

5 Selviytymisstrategiat (roolit) Klovni Valesankari Taakankantaja Syntipukki = ongelma lapsi Hylätty lapsi = näkymätön kiltti lapsi

6 Oy Minä Ab:n organisaatiokaavio (P. Syndänmaalakka) Visio Uudistuminen Itsetuntemus Itseluottamus Reflektio Tietoisuus Fyysinen minä Psyykkinen minä Sosiaalinen minä Henkinen minä Ammatillinen minä Keho Mieli Tunteet Arvot Työ

7 IDENTITEETTI ROOLIT = SOSIAALINEN MINÄ PERSOONALLISUUS = AINEELLINEN MINÄ T YDINMINÄ = HENKINEN per MINÄ

8 Persoonallisuus Fyysinen minä Suhde omaan kehoon Sanaton viestintä oman kehon kautta Sosiaalinen minä Asema työyhteisössä ja perheessä Koulutus- ja ammatti-identiteetti Kulttuurinen minä Kansallisuuden, maakunnan ja yhteisön vaikutus Harrastukset Kasvatettu minä Perheen ja suvun vaikutus Opitut mallit ajatella, tuntea ja toimia Temperamenttinen minä Luonne ja käyttäytymistyyli Ydinminä

9 Vinkkejä henkiseen kasvuun Nöyrtyminen Itsetutkiskelu Kokemusten kohtaaminen ja ymmärtäminen Uudet käyttäytymis- ja toimintamallit Uudet ajatukset, asenteet ja mielipide Itsetuntemus Omanarvontunto Empatia Usko rakkauteen Kiitollisuus Tavoiteasetanta = kohti muutosta Omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen Positiivinen ajattelu Oman vajavaisuuden tunnistaminen Uudet roolimallit Virheiden ja valintojen tunnistaminen

10 Tunnetaidot Tunteiden tunnistaminen ja nimeäminen Tunteiden ilmaisu Tunteiden voimakkuuden arviointi Tunteiden hallinta Mielihyvän lykkääminen Impulssien hallinta Stressin vähentäminen Tunteiden ja tekojen eron ymmärtäminen

11 Kognitiiviset taidot Sisäinen puhe: vaikeiden tilanteiden hallitseminen tai oman käytöksen vahvistaminen sisäisen vuoropuhelun avulla Sosiaalisten merkkien havaitseminen ja tulkinta: sosiaalisten piirteiden huomaaminen omassa käytöksessä ja oman roolin tajuaminen yhteisössä Ongelmien ratkaisu ja päätösten teko asteittain: impulssien hallinta, tavoitteiden asettaminen, vaihtoehtojen miettiminen, seurausten ennakointi Muiden näkökulman ymmärtäminen Käyttäytymissääntöjen ymmärtäminen (mikä on sopivaa käytöstä ja mikä ei) Positiivinen elämänasenne Itsetuntemus: realistinen käsitys omista kyvyistä

12 Käyttäytymistaidot Sanaton viestintä Katsekontaktit Sanallinen viestintä Pyyntöjen esittäminen selvästi Hedelmällinen asenne kritiikkiin Ilmeet Kyky vastustaa kielteisiä vaikutuksia Äänensävyt Muiden kuunteleminen Muiden auttaminen Eleet jne. Hyvään seuraan hakeutuminen

13 Turvallinen talo / koti Tasa-arvo Keskustelu fair play Jaettu vastuu Seksuaalinen integriteetti Vastuullinen vanhemmuus Uhaton käytös Taloudellinen kumppanuus Tuki ja turva Fyysinen integriteetti Psyykkinen integriteetti Turvallisuus Väkivallattomuus Kunnioitus Lapin ensi- ja turvakoti

14 Terveen organisaation malli Johdon ja alaisten suhteen ympärillä on raja Johdon välillä on henkinen yhteys JOHTO / ESIMIES Hierarkia TYÖNTEKIJÄT Työntekijät ovat keskenään tasavertaisia, oikeudenmukainen johtaminen, työntekijöiden tarpeet tyydytetään

15 Organisaatio, jossa on narsistinen johtaja / esimies Työntekijät mielistelevät johtajaa / esimiestä, esimiehen aggressiot, mistä nyt tuuli puhaltaa Työntekijät eriarvoisessa asemassa ja unelmat jäävät toteuttamatta, ei mitään muille ajattelu (oman edun tavoittelu ja anastus) Esimiehen sooloilu ja sotkeminen, asioiden ylösalaisuus ja vääristely, ylimielisyys, epäkunnioittava käytös alaisia kohtaan Hierarkia puuttuu, epäoikeudenmukainen johtamistyyli, narsistin hovi/haaremi + muut (splitit ja projektio) Rajat puuttuvat, valhe, vääristely ja viekkaus, kilpailijoiden ja uhkien savustus

16 Yhteisöväkivallan kierre = reviktimisaatio Joukkosuggestio uhria kohtaan Kateus uhria kohtaan, alemmuudentunne (narsismi), kilpailu jostakin, kosto, kauna, muu salainen juoni (yhteisöllinen draama) tai historiallinen tapa toimia Leimaaminen, moraalinen tuomio, nimittely, seksistinen häirintä tai kunnianloukkaus Pilkka, osaamisen vähättely, arvonalennus, saavutusten mitätöinti tai sabotointi ja kiusaaminen Hylkääminen, uhrin uudelleen uhraaminen tai syyttäminen, eristäminen, irtisanominen tai savustus (taktiset virheet) ja syrjäyttäminen marginaaliin Juoruaminen, asioiden vääristely, maineen manipulointi, vainoaminen, matkiminen ja hyväksikäyttö

17 Kokemuksellisen oppimisen prosessi

18 Kehittämisprosessi Tavoite Kaaos => Toisto => Mallinna Mittaa poikkeama => Tutki Analysoi ja ennakoi => Aseta tavoitteet Luo uutta arvoa => Innovoi ja integroi Uusi optimaalinen tapa toimia ja käyttäytyä Tyytyväinen asiakas ja henkilökunta Uusi strategia Reagoi

19 POSITIIVISEN AJATTELUN -MALLI POSITIIVISET TUNTEET - Myötätunto - Empatia - Ilo ja onnellisuus - Optimismi - Kiitollisuus POSITIIVINEN KÄYTTÄYTYMINEN - Muiden auttaminen - Totuudenmukaisuus - Pyyteettömyys - Arvostus - Luottamus Lähde: Vesterinen; Kateus työelämässä, 175

20

21 Taloushallinnon toiminnot ja prosessi Liiketapahtumat - tulot - menot - rahoitustapahtumat - oikaisu- ja siirtoerät RAHOITUS KIRJANPITO osto- ja myyntireskontrat palkkakirjanpito käyttöomaisuuskirjanpito Sisäinen laskentatoimi - budjetointi - kustannuslaskenta - tunnuslukuanalyysi - sisäinen raportointi Ulkoinen laskentatoimi - kirjanpitokirjat - päiväkirjat - pääkirjat - tase ja tuloslaskelma - rahoituslaskelma - toimintakertomus - liitetiedot - tase-erittelyt - verotus - muu viranomaisraportointi - tilintarkastus

22 Tietohallintojohtaminen Tavoiteasetanta (strategiatyö) Kokonaisarkkitehtuurin määrittäminen Henkilöstöjohtaminen, tiiminmuodostus Ohjelmistosalkun valinta, innovaatiot Projektihallinto ja projektijohtaminen Toiminnan prosessit ja ohjaus Muutoksenjohtaminen

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja

Lisätiedot

Muutoksen johtamisen haasteita

Muutoksen johtamisen haasteita Muutoksen johtamisen haasteita piloteista käytännöksi Sotefin kehittämishanke Jaakko Heikkilä rakennusneuvos Sisältö 1 Ympäristön muutoksia, tavoitteita, muutostarve 2 Muutoksen johtamisen ominaispiirteitä

Lisätiedot

MITEN KÄSITELLÄ VIHAA JA ILKEYTTÄ

MITEN KÄSITELLÄ VIHAA JA ILKEYTTÄ PowerPoint-esitys: MITEN KÄSITELLÄ VIHAA JA ILKEYTTÄ työpaikan ihmissuhteista HAASTEITA Vihaiset asiakkaat, vaativat potilaat, tyytymättömät oppilaat Välinpitämättömyys, epäluotettavuus, ylimielisyys Pahan

Lisätiedot

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ

TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ TYÖKALUJA TYÖHYVINVOINTIIN RIKOSTAUSTAISTEN KANSSA TYÖSKENNELTÄESSÄ Kiipula10.4.2013 Työelämäpällikkö, työyhteisövalmentaja Maija-Leena Kaikkonen Työhyvinvointi Työhyvinvointi kuvaa sitä, että töissä ja

Lisätiedot

Miten synnytetään positiivinen kierre työyhteisössä?

Miten synnytetään positiivinen kierre työyhteisössä? Miten synnytetään positiivinen kierre työyhteisössä? KT, dosentti, johdon ja työyhteisövalmentaja Management Institute of Finland, MIF Management Institute of Finland, MIF: Päämäärä Uudistamme ja kehitämme

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

Elämämme laatu riippuu kyvyistämme säädellä tunnekokemuksiamme tilanteiden edellyttämällä tavalla.

Elämämme laatu riippuu kyvyistämme säädellä tunnekokemuksiamme tilanteiden edellyttämällä tavalla. Minna Martin Jaksa paremmin työssäsi Miten työkuormittavuuteen voi vaikuttaa? Minna Martin psykologi, psykoterapeutti 20.11.2013 Raision pääkirjasto, Martinsali Fysioterapeutti 1988, 1992 Psykologi PsM

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2

SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON? 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan muodot 3 2.2.1 Fyysinen väkivalta 3 2.2.2 Psyykkinen väkivalta 3 2.2.3 Seksuaalinen väkivalta

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen viitekehys Tuloksellisuus Dialoginen johtaminen (Taloudellisuus Tuottavuus Vaikuttavuus Laatu) Osaaminen

Lisätiedot

Elämänhallinnantaitojen tukemisenmalli ammatilliseen peruskoulutukseen

Elämänhallinnantaitojen tukemisenmalli ammatilliseen peruskoulutukseen Elämänhallinnantaitojen tukemisenmalli ammatilliseen peruskoulutukseen Ennakoivan tukemisen mallin tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä omien valintojen ja tekojen vaikutuksista omaan elämänlaatuun,

Lisätiedot

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1

Työnilo pää(n)asia. Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset. Työnilon reseptiikkaa. Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Työnilo pää(n)asia Miksi katse työniloon? Työnilon ainekset Työnilon reseptiikkaa Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto 1 Iloa työhön? Ennen suomalaiset pitivät työtä mahdollisuutena. Nyt on levinnyt käsitys,

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Päivän teemoja Perustietoa kriiseistä ja traumoista Kriisien ja traumojen ilmenemisestä Traumatisoituneen / kriisiytyneen ihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Turvataitoja nuorille

Turvataitoja nuorille OPAS Jussi Aaltonen Turvataitoja nuorille 321 Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn Kirjoittaja ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kielen tarkistus: Sirkka Laukonsuo Graafinen

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haaste iloa työhön

Henkilöstöjohtamisen haaste iloa työhön Henkilöstöjohtamisen haaste iloa työhön - Näkökulman vaihdos tarpeen - Myönteisyys onnistumisen edellytyksenä - Reseptiikkaa itse kullekin Professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä Verna Vaherjoki Tämä kirja tarjoaa pätkätyöläiselle välineitä itsensä ymmärtämiseen työttömyyden muuttamassa arjessa ja antaa rohkaisua uusien sekä rakentavien toiminta- ja ajattelutapojen löytymiseksi.

Lisätiedot

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti

KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN. Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti KUNTATALOUDEN JAETTU JOHTAMINEN Joensuu 6.11.2014 Pauli Juuti Esityksen sisältö Mitä jaettu johtaminen on? Jaettu johtajuus perustuu kokemuksien ja tunteiden työstämiselle Jaetun johtamisen taustalla olevat

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ

ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATION TYÖHYVINVOINTI; ORGANISAATIOILMAPIIRI YLIOPISTOYKSIKÖN VOIMAVARATEKIJÄNÄ Liiketaloustiede, hyvinvointialan maisteriohjelma, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija:

Lisätiedot

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI

LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI LÄNSI-SAIMAAN LASTENSUOJELUN YHTEISTYÖMALLI YHDESSÄ ENEMMÄN. Länsi-Saimaan seutukunnan verkostoiva lastensuojelun kehittämishanke 1.3.2005 31.12.2007. Sosiaalialan kehittämishanke. Tämän toimintamallin

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Kirsi Ek (toim.) Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Julkaisija: Kiipulasäätiö Kiipulantie 507

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

Sini Kirvesmäki. Parisuhteessa narsistin kanssa

Sini Kirvesmäki. Parisuhteessa narsistin kanssa Sini Kirvesmäki Parisuhteessa narsistin kanssa Luulin päässeeni taivaaseen, mutta jouduinkin maanpäälliseen helvettiin Opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Sosiaaliala Sosionomin koulutusohjelma

Lisätiedot

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa

TYÖPAPERI. Mielenterveyden edistäminen kouluissa TYÖPAPERI Mielenterveyden edistäminen kouluissa 24 2013 Työpaperi 24/2013 Mielenterveyden edistäminen kouluissa Tämä on suora, lyhennetty käännös alkuperäisestä käsikirjasta Mental Health Promotion Handbook

Lisätiedot

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

HURMAAVAA NARSISTIA ON VAIKEA VASTUSTAA. Juha Ruokola 2014

HURMAAVAA NARSISTIA ON VAIKEA VASTUSTAA. Juha Ruokola 2014 HURMAAVAA NARSISTIA ON VAIKEA VASTUSTAA Juha Ruokola 2014 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS Tarkoitus on kuvata narsismia: teorian ja tarinoiden avulla tuoda ilmi, mitä narsismi on ja millainen narsismi on ilmiönä.

Lisätiedot