TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka Henrikinkirkko, Peltolantie 2 Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Heikkilä Auvo jäsen Kanervavuori Mirjo jäsen Knuuti Heikki jäsen Lintunen Anna jäsen Nappu Juha jäsen Sandberg Siv jäsen Koponen Antti varajäsen Lukander Harri Nurmio Merja Hermonen Merja Kairavuo Leena Jaakkola Pasi Mäntylä Heikki Rinne Katri Kuoppala Tatu Öhman Björn Järvensivu Jukka Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Toivari Helmi-Riitta jäsen Rantanen Ari jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo vs.kirkkoherra 139 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 141 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 142 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auvo Heikkilä, Pentti Korhonen ja Merja Ainasoja. 144 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä N:o 101 tuomiokapituli on päättänyt antaa viranhoitomääräyksen pastori Lasse Mustoselle Nousiaisten seurakunnan vs.kirkkoherraksi ajalle ja lukien siihen asti, kunnes kirkkoherranvirka täytetään vakituisesti. on ehdollinen; myöntää pastori Lasse Mustoselle virkavapautta Turun Martinseurakunnan kappalaisen virasta siihen asti, kunnes Nousiaisten seurakunnan kirkkoherranvirka täytetään vakituisesti. on ehdollinen; todeta, että Mustonen ei tarvitse kirkkolain 6 luvun 16 2 momentin nojalla toimittaa selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä;

3 Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa Nousiaisten seurakuntaa antamaan pastori Mustoselle KL6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista. Kaikki päätökset ovat ehdollisia ja astuvat voimaan mikäli Lasse Mustonen ei tule valituksi Pöytyän seurakunnan kirkkoherraksi KEVA:n päätös Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan ( 77) sairaalasielunhoitaja Eija Mäkiselle oikeuden siirtyä osaaikatyöhön alkaen. KEVA on myöntänyt Eija Mäkiselle osa-aikaeläkkeen alkaen Pöytäkirjoja sielunhoitotyön johtokunta 1/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1-7 ajalta tiedotustoimikunta 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 145 KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN JOHANNES KOSKENNIEMEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄT- TYMINEN FM, OTM Johannes Koskenniemi on seurakuntavaaleissa 2014 valittu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Turun tuomiokirkkoseurakunnan edustajana. Johannes Koskenniemi on ilmoittanut muuttaneensa pois Turun tuomiokirkkoseurakunnan alueelta. Kirkkolain 23 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Turun tuomiokirkkoseurakunnan edustajana valittuna jäsenenä. Lapsivaikutusten arviointi: Luottamustoimen päättymisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Johannes Koskenniemen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Turun tuomiokirkkoseurakuntaa edustavana jäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KL 23 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 146 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN MAIJA PALONHEIMON KUTSUMINEN VARSINAI- SEKSI JÄSENEKSI Kirkkovaltuustolle esitetään edellisessä asiakohdassa FM, OTM Johannes Koskenniemen luottamustoimen päättymisen toteamista seurakunnan alueelta poismuuton takia. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KL 23, 7). Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on toimitusjohtaja Maija Palonheimo. Lapsivaikutusten arviointi: Luottamushenkilön vaihtumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimitusjohtaja Maija Palonheimo kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi FM, OTM Johannes Koskenniemen tilalle. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 147 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJA OLLI SAARISEN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA Kiinteän omaisuuden tarkastaja Olli Saarinen on pyytänyt kirkkoneuvostolta eroa luottamustehtävästään kiinteän omaisuuden tarkastajana. Lapsivaikutusten arviointi: Luottamustoimen päättymisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto myöntää Olli Saariselle eron kiinteän omaisuuden tarkastajan luottamustoimesta alkaen.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Olli Saariselle, kiinteistöjohtajalle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 148 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJAN VALITSEMINEN Mikäli edellisessä asiakohdassa kirkkoneuvosto myönsi Olli Saariselle eron kiinteän omaisuuden tarkastajan luottamustehtävästä, tulee kyseiseen luottamustehtävään valita uusi henkilö. Lapsivaikutusten arviointi: Luottamushenkilön vaihtumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto valitsee kiinteän omaisuuden tarkastajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tapani Kososen, joka on antanut valintaan suostumuksensa. Ilmoitus Tapani Kososelle, kiinteistöjohtajalle ja taloustoimistolle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 149 SALAINEN 150 SALAINEN 151 NOVA-KUORON MATKA IRLANTIIN JA KANTTORI JUKKA PIETILÄN OSALLISTUMINEN MATKALLE Turun tuomiokirkon kamarikuoro NOVA ry tekee konserttimatkan Irlantiin, Dubliniin Matkalle osallistuu alustavan suunnitelman mukaan 32 henkilöä. Matkan kokonaiskustannukset ovat Kuorolaiset maksavat matkansa itse. Kanttori Jukka Pietilä, joka toimii kuoronjohtajana ja toisena vastuullisena matkanjohtajana, pyytää oikeutta osallistua matkalle virkamatkana. Matkakustannus Jukka Pietilän osalta on 713 sisältäen lentoliput ja majoituksen. Se maksetaan kuoron varoista. Pietilä pyytää, että hänelle maksetaan päivärahat KirVESTES:n mukaisesti.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Jukka Pietilä on solminut suhteita Irlantiin Lontoon merimieskirkon kautta. Hänen johtamansa kamarikuoro Nova edustaa hienolla tavalla sekä kotiseurakuntaa ja seurakuntayhtymää että suomalaisen kirkkomusiikin osaamista. Lisäksi he kantavat hankkeesta suuren taloudellisen vastuun. Turun tuomiokirkkoseurakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Jukka Pietilän osallistumisen Nova kuoron konserttimatkalle Irlantiin virkamatkana esittelyn mukaisesti. Hänelle maksetaan päivärahat kuoron kustannuspaikalta. Lapsivaikutusten arviointi: Kanttori Jukka Pietilän virkamatkalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Jukka Pietilän konserttimatkan Irlantiin virkamatkana esittelyn mukaisesti. Ilmoitus Jukka Pietilälle, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 152 KANTTORI PÄIVI HANNUKSELAN OSALLISTUMINEN MARTINKIRKON KUORON MAT- KALLE HAMPURIIN Martinkirkon kuoro tekee kuoromatkan Hampuriin Kuoroa johtava kanttori Päivi Hannuksela pyytää mahdollisuutta osallistua matkalle. Johtava kanttori Mikko Salakari on tehnyt asiasta seurakuntaneuvostolle seuraavan anomuksen: Turun Martinseurakuntaneuvostolle Kanttori Päivi Hannukselan osallistuminen kuoromatkalle Turun Martinkirkon kuoro ry. tekee kuoromatkan Saksaan Hampuriin Kuoro esiintyy Hampurin merimieskirkolla yhdessä Hampurin merimieskirkon kuoron kanssa perjantaina ja lauantaina Kanttori Päivi Hannuksela pyytää seurakuntaneuvostolta lupaa päästä virkamatkalle yhdessä kuoron kanssa. Matka kustannetaan osittain kuoron budjetista. Päivi Hannukselan kustannukset omavastuun osalta (n. 250 ) esitetään korvattavaksi Martinseurakunnan musiikkityön kustannuspaikalta (muu musiikkitoiminta 20204). Johtavana kanttorina puollan anomusta.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Päivi Hannukselan osallistumisen kuoromatkalle Saksaan Hampuriin virkamatkana esittelyn mukaisesti. Lapsivaikutusten arviointi: kanttori Päivi Hannukselan virkamatkalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Päivi Hannukselan kuoromatkan Saksaan virkamatkana esittelyn mukaisesti. Ilmoitus Päivi Hannukselalle, Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 153 KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU SYKSYLLÄ 2015 Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoiksi syyskaudella Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo (kirkollisveroprosentin määrääminen) torstai klo (talousarvio) Kirkkoneuvosto torstai 3.9. klo keskiviikko klo (talousarvio) torstai klo 8.00 (talousarviokokous jatkuu) torstai klo torstai klo torstai (talousarvion 2. käsittely) torstai klo Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousaikataululla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville, kirkkovaltuuston jäsenille, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille ja toimitalon vahtimestarille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 154 N PERHENEUVOJIEN OSALLISTUMINEN ASIANTUNTIJA- AVUSTEISEEN HUOLTORIITASOVITTELUUN Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt asiantuntija-avusteista huoltoriitasovittelua seuraavasti: Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskevat lait tulivat voimaan Asiantuntija-avustaja avustaa sovittelijana toimivaa tuomaria lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevassa tuomioistuinsovittelussa. Asiantuntija-avustajien järjestäminen on käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan tehtävänä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on esittänyt pyynnön lisätä asiantuntija-avustajien määrää kahdella, josta toisen tulee olla ruotsinkielinen. Sosterla 47 Palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen, vt. toimistopäällikkö Eira Virolainen ja johtava lastenvalvoja Maaret Paatonen : Asiantuntijapalveluiden järjestäminen on käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijainkunnan tehtävä. Asiantuntija-avustajia valitaan tuomioistuimen tarvitsema määrä ja palveluiden tuottaminen organisoidaan joustavasti ja tehokkaasti. Sijaintikunnan ei kuitenkaan tarvitse itse tuottaa asiantuntijapalveluita, vaan se voi tehdä sen yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai palvelut voi tuottaa Sote-piiri. Kunta voi hankkia palvelun myös ostamalla sen yksityiseltä palveluntuottajalta. Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä on tehty yhteistyösopimukset asiantuntijaavustajien osoittamisesta Salon kaupungin (1 lastenvalvoja), Naantalin kaupungin (1 psykologi ja 1 sosiaalityöntekijä), yhden itsenäisen ammatinharjoittajan (1 sosiaalityöntekijä) kanssa ja lisäksi Turun kaupunki on osoittanut asiantuntija-avustajaksi kaksi psykologia kasvatus- ja perheneuvolasta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on esittänyt pyynnön lisätä asiantuntija-avustajien määrää kahdella, josta toisen tulee olla ruotsinkielinen. Asiantuntija-avustajien määrä Varsinais-Suomen käräjäoikeus arvioi keväällä 2014 käsittelyyn tulleiden huoltoriitojen määrän perusteella tarvittavien asiantuntija-avustajien määrän Varsinais-Suomen alueella. Käräjäoikeus ilmoitti tarvitsevansa kaiken kaikkiaan 6 asiantuntija-avustajaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus asetti

9 Yhteinen kirkkoneuvosto seuraavat vaatimukset asiantuntija-avustajien kokemukselle ja päivystysmallille: kuudesta asiantuntija-avustajasta kolmen on oltava psykologi ja kolmen sosiaalityöntekijä. yhden avustajan on hallittava molemmat kotimaiset kielet sovitteluiden tehokas hoitaminen on varmistettu keskitetyllä ennakoitavalla päivystysjärjestelmällä, jolla avustaja saadaan nopeasti istuntoon. Päivystys on rakennettu siten, että viikossa varataan kaksi päivää sovitteluistuntoihin ja asiantuntija-avustajina päivystää yksi psykologi ja yksi sosiaalityöntekijä per viikko. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on ilmoittanut tarvitsevansa vielä kaksi asiantuntija-avustajaa lisää. Palvelun saanti halutaan turvata pitkä-aikaisten sairaslomien tms. syiden estäessä asiantuntija-avustajan työssä toimimisen. Lisäksi käräjäoikeus esittää, että toisen nyt valittavista asiantuntija-avustajista tulee hallita molemmat kotimaiset kielet. Asiantuntija-avustajien pätevyysvaatimukset ja kouluttaminen Asiantuntija-avustajalla tulee olla psykologin, lastenpsykiatrian erikoislääkärin tai sosiaalityöntekijän peruskoulutus. Lisäksi avustajilla tulisi olla riittävä lisä- ja täydennyskoulutus, esimerkiksi perheterapeutin koulutus. Valtio kouluttaa asiantuntija-avustajiksi valitut henkilöt uuteen tehtävään vastikkeetta. Koulutuspäivät uusille sovittelijoille ja asiantuntija-avustajille alkavat kesäkuussa. Koulutus koostuu useammasta osasta ja toteutetaan pääosin syksyn 2015 aikana. Asiantuntija-avustamisesta maksettava korvaus Valtio korvaa järjestämisvastuussa oleville kunnille asiantuntijapalvelun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Korvaus perustuu päiväkohtaiseen kiinteään korvaukseen ja poikkeuksellisesti tuntiperusteiseen korvaukseen. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa toimivat asiantuntija-avustajat laskuttavat Turun kaupunkia, jolle valtio korvaa kustannukset. Korvaus on kiinteä 300 euroa/istuntopäivä. Korvaus sisältää asiantuntija-avustajan perehtymisen soviteltavaan asiaan ja avustamisen sovitteluistunnossa. Sovitteluun liittyvistä sovitteluistunnon ulkopuolisista toimenpiteistä maksetaan korvausta 40 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Matka- ja majoituskustannusten sekä päivärahan korvaamiseen sovelletaan valtion matkustussääntöä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha ja familjerådgivare /perheneuvoja Carola Granström ovat ilmaisseet valmiutensa toimia asiantuntija-avustajina. Sari Sunvall-Piha on koulutukseltaan psykologi TM, psykoterapeutti VET, työnohjaaja ja Carola Granström on FM, psykologi, psykoterapeutti (yksilö), perheneuvoja, työnohjaaja sekä lisäksi hänellä on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Asiantuntija-avustajien toiminnasta ja korvausten maksamisesta tulee tehdä sopimus asiantuntija-avustajat osoittavan seurakuntayhtymän kanssa. Esitämme, että sopimus kahden asiantuntija-avustajan osoittamisesta huoltoriitojen sovitteluun tehdään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Esitettävät asiantuntija-avustajat täyttävät erityisen hyvin asiantuntijaavustajan pätevyys- ja kokemusvaatimukset. Esitämme myös, että Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tekee sopimuksen käytännön päivystystyön järjestämisestä ja korvausten maksamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Toimialajohtaja Riitta Liuksa : Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa tehdään sopimus kahden asiantuntija-avustajan osoittamiseksi huoltoriitojen sovitteluun. : Ehdotus hyväksyttiin. Lapsivaikutusten arviointi: Asiantuntija-avusteiseen huoltoriitasovitteluun osallistumisella on myönteinen vaikutus avioerotilanteessa olevan perheen lasten hyvinvointiin. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä, että Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän välille tehdään esittelytekstistä ilmenevän sisältöinen sopimus asiantuntija-avusteisesta huoltoriitasovittelusta. Ilmoitus perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalle Sari Sundvall-Pihalle, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan johtajalle Riitta Liuksalle, perheneuvoja Carola Granströmille. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 155 KIRJANPITÄJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti julistaa kirjanpitäjän viran haettavaksi. Seuraavansisältöinen ilmoitus julkaistiin oikotie.fi ja sakasti.fi -sivustoilla: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäsenmäärä on noin ja seurakuntayhtymässä on 500 työntekijää. Seurakuntayhtymän tase on 224 milj euroa ja vuotuinen liikevaihto 40 milj euroa. Seurakuntayhtymän hallintoviraston taloustoimistossa on haettavana

11 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRJANPITÄJÄN VIRKA Kirjanpitäjän työnkuvaan kuuluu monipuolisia ja vaativia päivittäiseen kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksatukseen liittyviä tehtäviä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä liittyy kirkon palvelukeskukseen Kipaan Kipaan liittymisestä tulee aiheutumaan muutoksia taloustoimiston henkilökunnan työnkuviin. Viran pätevyysvaatimuksena on tradenomin tai merkonomin tutkinto tai muu vastaava tutkinto ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Kirjanpitäjän viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Irma Hokka, puh Lisätiedot ja sähköinen haku osoitteessa avoimet työpaikat viimeistään Kirkkoneuvosto Ilmoitus julkaistiin lisäksi Turun Sanomissa ja Kotimaa lehdessä lyhennettynä. Määräaikaan mennessä saapui 82 hakemusta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Liite Haastatteluun kutsuttiin hakijat nro 1, 3, 37, 39, 42 ja 76. Haastatteluista kolme pidettiin ja kolme Haastattelijoina olivat talousjohtaja Irma Hokka, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Hörkkö ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Hakija nro 42 peruutti hakemuksensa haastattelun jälkeen. Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kirjanpitäjän virkaan valitaan merkonomi Tuija Laine. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa työnantajan hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Valittavaksi esitettävä Tuija Laine on merkonomi Turun kauppaoppilaitoksesta vuodelta Hän on toiminut yli 20 vuotta kirjanpitäjänä/osto- ja myyntireskontranhoitajana. Hänellä on vankka kokemus kirjanpidon tiliöinti-, tallennus- ja täsmäytystehtävistä, osto- ja myyntilaskujen suoritusten kohdentamisesta, sekä tiliotteiden purkamisesta. Laineen työkokemus vastaa sisällöltään nyt täytettävän kirjanpitäjän viran sisältöä. Lapsivaikutusten arviointi: Kirjanpitäjän viran täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita kirjanpitäjän virkaan alkaen merkonomi Tuija Laineen. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Tuija Laineelle, muille virkaa hakeneille, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa. 156 KIRKKOPÄIVIEN ISÄNNYYS VUONNA 2017 Kirkkoneuvosto on kokouksessaan tehnyt periaatepäätöksen vuoden 2017 kirkkopäivien isäntävastuun ottamisesta. tä ei voitu tuolloin tehdä lopullisena, koska Kirkkopalvelut ry oli tuolloin vielä muodollisesti suunnittelemassa päivien järjestämistä Helsinkiin. Eri syistä, ei vähiten vuoden 2017 reformaation merkkivuoden johdosta, Kirkkopalvelut ry kääntyi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän puoleen loppuvuodesta 2014 yhteistyöhalukkuutemme selvittämiseksi. Nyt Kirkkopalvelut ry on lähestynyt virallisella pyynnöllä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää, joten isännyydestä voidaan tehdä lopullinen päätös. Kirkkopäivien ajankohta on vielä päättämättä. Perinteisesti kahden vuoden välein järjestettävät kirkkopäivät pidetään toukokuun 20. päivän tienoilla. Tällöin juhlat asettuvat äitienpäivän ja koulujen lopettajaisjuhlien väliin. Vuonna 2017 perinteinen järjestämisajankohta olisi päivä toukokuuta. Enin osa tilaisuuksista järjestettäisiin perjantaista alkaen. Vaihtoehtoisena ajankohtana on myös harkittu kesäkuun alkua. Suomen Lähetysseura on ollut kiinnostunut oman lähetysjuhlansa pitämisestä samaan aikaan, mikä on tukenut ajankohdan valintaa. Kesäkuun

13 Yhteinen kirkkoneuvosto ongelmana on rippileirien alkaminen ja elokuun ongelmana järjestelyjen yhtenäisyyttä haittaava kesälomakausi. Kirkkoherroilta on tiedusteltu mielipidettä ajankohdasta ja kantansa ilmaisseet seitsemän kirkkoherraa pitivät ajankohtaa sopivana. Kirkkopäivien ottamisen periaatepäätöksessä on jo arvioitu n euroon nousevat seurakuntayhtymän kustannukset, mutta yksityiskohtainen budjetti käsitellään aikanaan yksityiskohtaisen suunnittelun valmistuttua. Tavoitteemme on korostaa paikallista seurakuntatoimintaa tukevaa ohjelmaa ja myös paikallista sisällöntuotantoa. Keskeisenä tavoitteena tulee myös olemaan mahdollisimman hyvä integraatio reformaation merkkivuoden tapahtumiin ja laaja yhteistyö Turun ja Kaarinan kaupunkien ja muiden paikallisten kulttuuri- ym. toimijoiden kanssa. Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkopäivien järjestämisellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella on myönteisiä vaikutuksia seurakunnallisen toiminnan näkyvyyteen myös lasten ja nuorten näkökulmasta. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä isännöi pidettävät kirkkopäivät. Ilmoitus Kirkkopalvelut ry:lle, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoille sekä johtaville viranhaltijoille. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 157 TURUN JA KAARINAN N OSALLISTUMINEN TURUN MESSUILLE Turun Messut järjestetään messukeskuksessa Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt messuihin osallistumista kokouksessaan ja anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta euron määrärahaa messuosaston hoitamista varten. Anomus kuuluu seuraavasti: Turun Messut järjestetään Turun Messukeskuksessa Samalla ne ovat Turun Messujen 50-vuotisjuhlamessut. Mikaelin-seurakunta on aikaisempina vuosina toiminut seurakuntayhtymän puolesta seurakuntien messuosaston vastaavana ja se on saanut seurakuntayhtymältä euron määrärahan messuosastoa varten.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Lava Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta euron määrärahaa messuosaston hoitamista varten Turun Messuilla Esityksen mukaisella päätöksellä on myönteisiä lapsivaikutuksia. Seurakunnan kasvatustyö tulee olemaan esillä messuilla. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on toimittanut myös messuosaston kustannusarvion ja se kuuluu seuraavasti: Osaston vuokra 5000 Kalustus ja kuljetukset 1000 Jaettava oheismateriaali 2500 Henkilökunnan ruokailut 500 Lettu/ soppajakelu Yhteensä euroa. Mikaelinseurakunnan anomuksen mukaan vuoden 2015 messut ovat Turun Messujen 50-vuotisjuhlamessut. Myös jo kirkkoneuvostolle lähettämässään anomuksessa Mikaelinseurakunta nimittää pidettyjä messuja Turun Messujen 50-vuotisjuhlamessuiksi ja sellaisina vuoden 2011 messuja vietettiinkin. Tiedotus, kasvatusasiainkeskus ja Mikaelinseurakunta ovat yhdessä laatineet messuosastosta suunnitelman, joka kuuluu seuraavasti: Seurakuntayhtymä on osallistunut Turussa jokavuotisille Turun kirjamessuille lokakuussa ja Häät-tapahtumaan tammikuun lopussa. Tiedotus on hoitanut näiden osastojen käytännön järjestelyt. Turun Messut järjestetään Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa Artukaisissa joka toinen vuosi. Tänä vuonna messut ovat Turun Messuilla on noin kävijää. Mikaelinseurakunta on ottanut niistä aiemmin vetovastuun, mutta seurakuntayhtymästä - ja myös Mikaelinseurakunnasta - on toivottu, että niiden vastuu jaettaisiin laajemmin. Palaveriin osallistuneet kirkkoherra Jouni Lehikoinen, lapsityön johtaja Mirkka Torppa ja tiedotuspäällikkö Paula Heino ehdottavat talousjohtaja Irma Hokan aloitteesta seuraavaa: Turun Messujen seurakuntayhtymän C-hallissa olevan osaston nro 37 koko on 4 x 6 metriä. Tuossa hallissa teema on Perhe & Ympäristö. Osaston teemana on lasten ja lapsiperheiden kohtaaminen. Osastolle rakennetaan väritysseinä, jonka seurakuntiin ja kirkkoon liittyvää kuvaa lapset ja lapsenmieliset saavat värittää. Paikalla on pari kirkonrotiksi pukeutunutta las-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto tenohjaajaa. Osaston vieressä on lasten maailma, jossa on lapsille monenlaista puuhaa. Osastosta ottavat vastuun yhteiset työmuodot: lapsityö, nuorten toiminta, perheasiat, diakonia sekä Mikaelinseurakunta. Päivystysvastuu on yhtenä päivänä lapsityöllä, toisena nuorisotyöllä, kolmantena perheasioilla ja diakonialla ja neljäntenä Mikaelinseurakunnalla. Jouni Lehikoinen ja Paula Heino hoitavat osastolle puitteet (otsalaudat, matto, sähkö, kalusteet, somisteet). Itse osasto nro 37 C-hallista on jo varattu. Nuorisosihteeri Marja Ruusu on luvannut ottaa hoitaakseen päivystäjien koordinoinnin. Mirkka Torppa saa paikalle lastenohjaajia ja Jouni Lehikoinen Mikaelin työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. Messujen käytännön järjestelyistä pidetään palaveri tiedotustoimistossa. Kartta messuosaston sijainnista on seuraava: liite nro Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla 39222, Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksillä euron määrärahavaraus. Siitä on kirkkoneuvoston aikaisemmin tekemillä päätöksillä myönnetty järjestettäville kirjamessuille osallistumista varten enintään euroa ja järjestetyille häämessuille enintään euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Turun Messuille osallistumisella on myönteisiä lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun Messujen osallistumiskulut maksetaan Mikaelinseurakunnan kustannuspaikalta 22703, Turun Messut. Toteutuneiden kulujen katteeksi tehdään enintään euron määrärahasiirto kustannuspaikalta 39222, Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksillä. Näyttelyosastosta tulee ilmetä, että se on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osasto. Ilmoitus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, kasvatusasiain keskukselle, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 158 PUHALLINORKESTERI SUMU RY:N VUODEN 2015 AVUSTUKSEN MAKSAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä puhallinmusiikkityöllä on pitkät perinteet. Seurakuntien puhallinorkesteri syntyi aikoinaan Rafael Pulkkisen

16 Yhteinen kirkkoneuvosto toimesta ja se toimi vaihtelevalla menestyksellä omana toiminnallisena yksikkönään Urpo Laaksosen vuonna 2004 päättyneeseen johtajakauteen saakka. Vuonna 1964 perustetun, aiemmin Sinikotkien soittokuntana, nyttemmin Sumu-nimellä tunnetun orkesterin johtajana toimi alkaen Rami Koskinen. Vuonna 2004 Urpo Laaksosen jätettyä tehtävänsä seurakuntien puhallinorkesterin johtajana, sovittiin siitä, että Sinikotkien orkesterin johtaja Rami Koskinen otti vastuulleen kummatkin orkesterit. Vuonna 2008 tehtiin selvityksiä siitä, miten puhallinmusiikin tulevaisuus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä voidaan turvata. Selvitysten perusteella todettiin mm. seuraavaa: Rafael Pulkkisen aikanaan perustama seurakuntien puhallinorkesteri oli kuihtunut varsinaisesta orkesterista Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa kokoontuvaksi harrastepiiriksi. Toimintaan liittyvä soitonopetus oli ollut kovin vähäistä, eikä tarvetta seurakuntien antamalle soitonopetukselle enää ollut olemassa. SUMU:n, entiseltä nimeltään Sinikotkien puhallinorkesteri, toimintaan osallistui aktiivisesti noin 25 soittajaa. Esitteensä mukaan pienestä torvisoittokunnasta täysimittaiseksi kasvanut puhallinorkesteri esittää pääasiassa viihde- ja tanssimusiikkia vanhoista iskelmistä kuumiin lattareihin ja swingistä merellisiin valsseihin. Orkesteri esiintyy tilausperusteisesti erikokoisissa kokoonpanoissa erilaisissa juhlissa häistä oktoberfesteihin. Lisäksi orkesteri esittää hengellistä ja klassista musiikkia kirkollisissa tilaisuuksissa, näkyvimpinä keväinen partioparaati ja Tuomiokirkon kauneimmat joululaulut. SUMU ry ei perinteisestä nimestään Sinikotkien puhallinorkesteri huolimatta kuitenkaan kuulunut partiolippukunta Turun Sinikotkien organisaatioon. Vaikka orkesteri harjoittelee ja kokoontuu Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, ei orkesteri kuulunut myöskään Tuomiokirkkoseurakunnan organisaatioon eikä sillä ollut hallinnollisesti määriteltyä paikkaa yhtymäorganisaatiossa. Kirkkoneuvoston päätöksellä puhallinorkesteritoiminnan jatko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymän on varannut alkaen SU- MU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Varatun avustuksen tulouttamisen ehtona on kirkkoneuvostolle toimitettu hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut. Orkesterin käytössä oleva yhtymän omaisuus lahjoitettiin sopimukseen liitetyn inventaarioluettelon mukaisena SUMU ry:n omistukseen. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, johon yhtymä edellyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi. Vuodesta 2009 alkaen SUMU ry:lle on vuosittain varattu seurakuntayhtymän talousarvioon määräraha omalle kustannuspaikalle yhteistoimintayh-

17 Yhteinen kirkkoneuvosto teisöjen avustusten ryhmässä kustannuspaikalla Määräraha vuosina oli euroa, vuonna euroa ja euroa vuonna Vuoden 2015 talousarvioon on merkitty euron määräraha. SUMU ry on toimittanut vuoden 2014 toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnantarkastuskertomuksen sekä vuoden 2015 toimintasuunnitelman. Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuoden 2014 toimintakertomus ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma kuuluvat seuraavasti: Liite Toimintakautena 2014 SUMU Big Band konsertoi ja esiintyi yhteensä 31 kertaa. Esiintymisistä 17 oli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen kuuluvia ja niitä olivat partioparaatin sekä Tuomiokirkon ja Mikaelinkirkon kauneimpien joululaulujen lisäksi mm. Porkkanamarkkinat ja Suvikirkko. Lapsivaikutusten arviointi: Määrärahan maksamisella SUMU ry:lle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva euron määräraha maksetaan SUMU ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus SUMU ry:lle ja taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 159 SUOMEN MERIMIESKIRKKO RY:LLE VARATUN MÄÄRÄRAHAN MAKSAMINEN Suomen Merimieskirkko ry:n tukemiseen on varattu kuluvan vuoden talousarviossa euron määräraha kustannuspaikalla Vuonna 2014 Suomen Merimieskirkko ry:lle maksettiin talousarvioon merkitty euroa sekä lisäksi euron hankeavustusmääräraha Merimieskirkon ja ulkomailla tapahtuvan kirkollisen työn toiminnan perustehtävän selkeyttämiseen ja kehittämiseen. Suomen Merimieskirkko ry on lähettänyt vuodelta 2014 vuosikertomuksen, jonka sisältämät tilastot ja talousluvut sekä Turun merimieskirkkoa koskeva esittely ovat seuraavat: Liite

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Lapsivaikutusten arviointi: Määrärahan maksamisella Suomen Merimieskirkko ry:lle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva määräraha euroa maksetaan Suomen Merimieskirkko ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus Suomen Merimieskirkko ry:lle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 160 MARTINSEURAKUNNAN, PAATTISTEN SEURAKUNNAN JA TUOMIOKIRKKOSEURA- KUNNAN NUORTEN AIKUISTEN TAIZÉ-MATKAA KOSKEVA AVUSTUSANOMUS Seurakuntapastori Miika Ahola tuomiokirkkoseurakunnasta, nuorisotyönohjaaja Jenni Haltia Martinseurakunnasta ja seurakuntapastori Menni Heikkinen Paattisten seurakunnasta ovat esittäneet kirkkoneuvostolle seuraavaa: MATKA-AVUSTUSANOMUS NUORTEN AIKUISTEN TAIZÉ-MATKAA VARTEN Arvoisa yhteinen kirkkoneuvosto, Martinseurakunta, Paattisten seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhdessä kesäkuussa 2015 nuorten aikuisten matkan Taizéyhteisöön Ranskaan. Yhteisössä vietetään välinen aika. Matkalle on kutsuttu mukaan nuoria ja nuoria aikuisia myös muista yhtymän seurakunnista ja sitä on mainostettu eri seurakuntien nuorisotyön sekä nuorten aikuisten 1835-projektin kautta. Voi siis sanoa, että matka on laajasti koko yhtymän seurakuntien yhteinen. Matka on tarkoitettu vuotiaille. Kyseessä on siis kolmen seurakunnan yhteistä nuorten aikuisten työ. Anomme matka-avustusta sekä allekirjoittaneille työntekijöille lupaa lähteä ulkomaan matkalle. Anottava summa on 4000 euroa. Koko matkan kustannus matkustus ja Taizé-yhteisöön maksettavan korvaus yhteenlaskettuna on n. 500 lähtijää kohden. Tämä on osoittautunut liian suureksi summaksi, jotta opiskelijaikäiset nuoret pystyisivät lähtemään matkalle. Keräämme yhdessä rahaa kulujen kattamiseksi, mutta nuoria on vaikea saada sitoutumaan, kun heillä ei ole varmuutta pystyvätkö he lähte-

19 Yhteinen kirkkoneuvosto mään matkalle Avustuksen myötä arvioimme, että saamme mukaan yhteensä n. 20 nuorta ja nuorta aikuista eri seurakunnista. Osallistujat keräävät matkaa varten rahaa esim. myymällä askartelemiaan rukoushelmiä. Taizé-yhteisö on n. 100 veljen ekumeeninen yhteisö, jossa kokoonnutaan rukoushetkiin kolme kertaa päivässä. Päivittäin osallistutaan myös veljen pitämään raamattualustukseen, sekä keskustelemaan alustuksen teemoista kansainvälisissä pienryhmissä. Rukoushetkissä lauletaan monenkielisiä rukouslauluja, kuunnellaan Raamattua, ollaan yhdessä hiljaa ja rukoillaan. Yhteisön tapa rukoilla näyttäisi vetoavan erityisesti nuoriin aikuisiin. Taizéssa lauletut rukouslaulut ovat levinneet kirkkoihin kaikkialla maailmassa. Yhdessä myös tehdään töitä, jotta ohjelma ja vierailut onnistuvat. Monille Taizén yhteisöllinen elämäntapa on vaikuttava kokemus. Nuoria kaikkialta maailmasta elää viikon yhteyttä etsien. Taizéssa eletään yksinkertaista elämää, monet yltäkylläisyydet joita me pidämme itsestäänselvyyksinä jäävät taakse. Vuosittain yhteisössä vierailee n nuorta ja nuorta aikuista. Taizén veljet haluavat antaa näille nuorille mahdollisuuden etsiä itseään, suhdettaan Jumalaan ja muihin ihmisiin. Suomessa Taizé-yhteisöä on tehnyt tunnetuksi Anna-Maija Raittila. Yhteisössä käyneet nuoret ovat kuvanneet vierailuaan elämää muuttavaksi kokemukseksi. Se on muuttanut heidän asennoitumistaan uskoon ja kirkkoon. Taizén yhteisöllinen ilmapiiri, rukouselämä ja yksinkertainen elämäntapa opettavat kristillisestä uskosta enemmän kuin mikään teoreettinen oppitunti. Lisätietoja Taizé-yhteisöstä: taize.fr Kunnioittavasti, Miika Ahola, seurakuntapastori, Tuomiokirkkoseurakunta Jenni Haltia, nuorisotyönohjaaja, Martin seurakunta Menni Heikkinen, seurakuntapastori, Paattisten seurakunta Anomus on lähetetty asianosaisten seurakuntien seurakuntaneuvostoille lausuntoa varten. Seurakuntaneuvostojen lausunnot ovat seuraavat: Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on aiemmin hyväksynyt matkan toteuttamisen. Seurakuntaneuvosto puoltaa em. anomusta. Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 :ssä tarkoitettuja myönteisiä lapsivaikutuksia, koska matka tarjoaa nuorille mahdollisuuden luoda kansainvälisiä kontakteja eri puolilta maailmaa tuleviin kristittyihin ja saada kokemus. Tosin nuorten aikuisten ikäryhmä ei kokonaisuudessaan kuulu lapsivaikutusten arvioinnin piiriin.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Esityksen mukaan. Edellisessä päätöksessä mainittu päätös matkan toteuttamisesta on tehty Martin seurakuntaneuvostossa ja se kuuluu seuraavasti: Kasvatusasian johtokunta on kokouksessaan :n kohdalla käsitellyt Mannosen rahaston avustusanomuksia. Anomuksia oli tehty kaksi: 1. Nuorisotyönohjaaja Jenni Haltia on anonut vuonna 2015 tehtävää Taizen matkaa varten. Matkalle on toivottu mukaan myös luottamushenkilöitä. 2. ( ) Johtokunta päätti seuraavaa: 1. Taizen-matkan osalta avustusta myönnetään 200 / Martinseurakuntaan kuuluva matkana aikana alle 18-vuotias nuori. Avustusta saavalla tulee todistettavasti olla matkan aikana voimassaoleva matkavakuutus. Avustusta myönnetään enintään ( ) Anomukset ovat liitteinä 1 ja 2 83 Seurakuntaneuvosto päättää Olga Mannosen rahastolle tehdyistä anomuksista johtokunnan esityksen mukaan seuraavaa: 1. Taizen-matkan osalta avustusta myönnetään 200 / Martinseurakuntaan kuuluva matkan aikana alle 18-vuotias nuori. Avustusta saavalla tulee todistettavasti olla matkan aikana voimassaoleva matkavakuutus. Avustusta myönnetään enintään ( ) Esityksen mukaan. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Miika Ahola, Turun Martinseurakunnan nuorisotyönohjaaja Jenni Haltia ja Paattisten seurakunnan seurakuntapastori Menni Heikkinen ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn matka-avustusanomuksen nuorten aikuisten Taizé-matkaa varten. Anomus on lähetetty myös asiaomaisten seurakuntien seurakuntaneuvostoille pyynnöllä, että mainitut työntekijät saisivat seurakuntaneuvostoiltaan luvan tehdä matkan työajalla ja että seurakuntaneuvostot antaisivat matka-anomuksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle lausuntonsa.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot