TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona klo Paikka Henrikinkirkko, Peltolantie 2 Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Heikkilä Auvo jäsen Kanervavuori Mirjo jäsen Knuuti Heikki jäsen Lintunen Anna jäsen Nappu Juha jäsen Sandberg Siv jäsen Koponen Antti varajäsen Lukander Harri Nurmio Merja Hermonen Merja Kairavuo Leena Jaakkola Pasi Mäntylä Heikki Rinne Katri Kuoppala Tatu Öhman Björn Järvensivu Jukka Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vs.kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Toivari Helmi-Riitta jäsen Rantanen Ari jäsen Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo vs.kirkkoherra 139 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 141 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 142 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 143 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Auvo Heikkilä, Pentti Korhonen ja Merja Ainasoja. 144 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä N:o 101 tuomiokapituli on päättänyt antaa viranhoitomääräyksen pastori Lasse Mustoselle Nousiaisten seurakunnan vs.kirkkoherraksi ajalle ja lukien siihen asti, kunnes kirkkoherranvirka täytetään vakituisesti. on ehdollinen; myöntää pastori Lasse Mustoselle virkavapautta Turun Martinseurakunnan kappalaisen virasta siihen asti, kunnes Nousiaisten seurakunnan kirkkoherranvirka täytetään vakituisesti. on ehdollinen; todeta, että Mustonen ei tarvitse kirkkolain 6 luvun 16 2 momentin nojalla toimittaa selvitystä viranhoidon terveydellisistä edellytyksistä;

3 Yhteinen kirkkoneuvosto kehottaa Nousiaisten seurakuntaa antamaan pastori Mustoselle KL6:18 mukaisen selvityksen palvelussuhteen keskeisistä ehdoista. Kaikki päätökset ovat ehdollisia ja astuvat voimaan mikäli Lasse Mustonen ei tule valituksi Pöytyän seurakunnan kirkkoherraksi KEVA:n päätös Kirkkoneuvosto myönsi kokouksessaan ( 77) sairaalasielunhoitaja Eija Mäkiselle oikeuden siirtyä osaaikatyöhön alkaen. KEVA on myöntänyt Eija Mäkiselle osa-aikaeläkkeen alkaen Pöytäkirjoja sielunhoitotyön johtokunta 1/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1-7 ajalta tiedotustoimikunta 2/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 145 KIRKKOVALTUUSTON JÄSEN JOHANNES KOSKENNIEMEN LUOTTAMUSTOIMEN PÄÄT- TYMINEN FM, OTM Johannes Koskenniemi on seurakuntavaaleissa 2014 valittu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi Turun tuomiokirkkoseurakunnan edustajana. Johannes Koskenniemi on ilmoittanut muuttaneensa pois Turun tuomiokirkkoseurakunnan alueelta. Kirkkolain 23 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän on muuton vuoksi menettänyt kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Turun tuomiokirkkoseurakunnan edustajana valittuna jäsenenä. Lapsivaikutusten arviointi: Luottamustoimen päättymisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Johannes Koskenniemen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Turun tuomiokirkkoseurakuntaa edustavana jäsenenä todetaan päättyneeksi alkaen (KL 23 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 146 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN MAIJA PALONHEIMON KUTSUMINEN VARSINAI- SEKSI JÄSENEKSI Kirkkovaltuustolle esitetään edellisessä asiakohdassa FM, OTM Johannes Koskenniemen luottamustoimen päättymisen toteamista seurakunnan alueelta poismuuton takia. Hänen tilalleen tulee valita uusi varsinainen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (KL 23, 7). Kokoomuksen ja sitoutumattomien ehdokaslistan seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas on toimitusjohtaja Maija Palonheimo. Lapsivaikutusten arviointi: Luottamushenkilön vaihtumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että toimitusjohtaja Maija Palonheimo kutsutaan yhteisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi FM, OTM Johannes Koskenniemen tilalle. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 147 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJA OLLI SAARISEN ERO LUOTTAMUSTOIMESTA Kiinteän omaisuuden tarkastaja Olli Saarinen on pyytänyt kirkkoneuvostolta eroa luottamustehtävästään kiinteän omaisuuden tarkastajana. Lapsivaikutusten arviointi: Luottamustoimen päättymisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto myöntää Olli Saariselle eron kiinteän omaisuuden tarkastajan luottamustoimesta alkaen.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Olli Saariselle, kiinteistöjohtajalle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 148 KIINTEÄN OMAISUUDEN TARKASTAJAN VALITSEMINEN Mikäli edellisessä asiakohdassa kirkkoneuvosto myönsi Olli Saariselle eron kiinteän omaisuuden tarkastajan luottamustehtävästä, tulee kyseiseen luottamustehtävään valita uusi henkilö. Lapsivaikutusten arviointi: Luottamushenkilön vaihtumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto valitsee kiinteän omaisuuden tarkastajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tapani Kososen, joka on antanut valintaan suostumuksensa. Ilmoitus Tapani Kososelle, kiinteistöjohtajalle ja taloustoimistolle. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 149 SALAINEN 150 SALAINEN 151 NOVA-KUORON MATKA IRLANTIIN JA KANTTORI JUKKA PIETILÄN OSALLISTUMINEN MATKALLE Turun tuomiokirkon kamarikuoro NOVA ry tekee konserttimatkan Irlantiin, Dubliniin Matkalle osallistuu alustavan suunnitelman mukaan 32 henkilöä. Matkan kokonaiskustannukset ovat Kuorolaiset maksavat matkansa itse. Kanttori Jukka Pietilä, joka toimii kuoronjohtajana ja toisena vastuullisena matkanjohtajana, pyytää oikeutta osallistua matkalle virkamatkana. Matkakustannus Jukka Pietilän osalta on 713 sisältäen lentoliput ja majoituksen. Se maksetaan kuoron varoista. Pietilä pyytää, että hänelle maksetaan päivärahat KirVESTES:n mukaisesti.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Jukka Pietilä on solminut suhteita Irlantiin Lontoon merimieskirkon kautta. Hänen johtamansa kamarikuoro Nova edustaa hienolla tavalla sekä kotiseurakuntaa ja seurakuntayhtymää että suomalaisen kirkkomusiikin osaamista. Lisäksi he kantavat hankkeesta suuren taloudellisen vastuun. Turun tuomiokirkkoseurakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Jukka Pietilän osallistumisen Nova kuoron konserttimatkalle Irlantiin virkamatkana esittelyn mukaisesti. Hänelle maksetaan päivärahat kuoron kustannuspaikalta. Lapsivaikutusten arviointi: Kanttori Jukka Pietilän virkamatkalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Jukka Pietilän konserttimatkan Irlantiin virkamatkana esittelyn mukaisesti. Ilmoitus Jukka Pietilälle, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 152 KANTTORI PÄIVI HANNUKSELAN OSALLISTUMINEN MARTINKIRKON KUORON MAT- KALLE HAMPURIIN Martinkirkon kuoro tekee kuoromatkan Hampuriin Kuoroa johtava kanttori Päivi Hannuksela pyytää mahdollisuutta osallistua matkalle. Johtava kanttori Mikko Salakari on tehnyt asiasta seurakuntaneuvostolle seuraavan anomuksen: Turun Martinseurakuntaneuvostolle Kanttori Päivi Hannukselan osallistuminen kuoromatkalle Turun Martinkirkon kuoro ry. tekee kuoromatkan Saksaan Hampuriin Kuoro esiintyy Hampurin merimieskirkolla yhdessä Hampurin merimieskirkon kuoron kanssa perjantaina ja lauantaina Kanttori Päivi Hannuksela pyytää seurakuntaneuvostolta lupaa päästä virkamatkalle yhdessä kuoron kanssa. Matka kustannetaan osittain kuoron budjetista. Päivi Hannukselan kustannukset omavastuun osalta (n. 250 ) esitetään korvattavaksi Martinseurakunnan musiikkityön kustannuspaikalta (muu musiikkitoiminta 20204). Johtavana kanttorina puollan anomusta.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittää kirkkoneuvostolle, että kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Päivi Hannukselan osallistumisen kuoromatkalle Saksaan Hampuriin virkamatkana esittelyn mukaisesti. Lapsivaikutusten arviointi: kanttori Päivi Hannukselan virkamatkalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia Kirkkoneuvosto hyväksyy kanttori Päivi Hannukselan kuoromatkan Saksaan virkamatkana esittelyn mukaisesti. Ilmoitus Päivi Hannukselalle, Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 153 KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAIKATAULU SYKSYLLÄ 2015 Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoiksi syyskaudella Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo (kirkollisveroprosentin määrääminen) torstai klo (talousarvio) Kirkkoneuvosto torstai 3.9. klo keskiviikko klo (talousarvio) torstai klo 8.00 (talousarviokokous jatkuu) torstai klo torstai klo torstai (talousarvion 2. käsittely) torstai klo Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokousaikataululla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville, kirkkovaltuuston jäsenille, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille ja toimitalon vahtimestarille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 154 N PERHENEUVOJIEN OSALLISTUMINEN ASIANTUNTIJA- AVUSTEISEEN HUOLTORIITASOVITTELUUN Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt asiantuntija-avusteista huoltoriitasovittelua seuraavasti: Asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua koskevat lait tulivat voimaan Asiantuntija-avustaja avustaa sovittelijana toimivaa tuomaria lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevassa tuomioistuinsovittelussa. Asiantuntija-avustajien järjestäminen on käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan tehtävänä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on esittänyt pyynnön lisätä asiantuntija-avustajien määrää kahdella, josta toisen tulee olla ruotsinkielinen. Sosterla 47 Palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen, vt. toimistopäällikkö Eira Virolainen ja johtava lastenvalvoja Maaret Paatonen : Asiantuntijapalveluiden järjestäminen on käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijainkunnan tehtävä. Asiantuntija-avustajia valitaan tuomioistuimen tarvitsema määrä ja palveluiden tuottaminen organisoidaan joustavasti ja tehokkaasti. Sijaintikunnan ei kuitenkaan tarvitse itse tuottaa asiantuntijapalveluita, vaan se voi tehdä sen yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai palvelut voi tuottaa Sote-piiri. Kunta voi hankkia palvelun myös ostamalla sen yksityiseltä palveluntuottajalta. Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä on tehty yhteistyösopimukset asiantuntijaavustajien osoittamisesta Salon kaupungin (1 lastenvalvoja), Naantalin kaupungin (1 psykologi ja 1 sosiaalityöntekijä), yhden itsenäisen ammatinharjoittajan (1 sosiaalityöntekijä) kanssa ja lisäksi Turun kaupunki on osoittanut asiantuntija-avustajaksi kaksi psykologia kasvatus- ja perheneuvolasta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on esittänyt pyynnön lisätä asiantuntija-avustajien määrää kahdella, josta toisen tulee olla ruotsinkielinen. Asiantuntija-avustajien määrä Varsinais-Suomen käräjäoikeus arvioi keväällä 2014 käsittelyyn tulleiden huoltoriitojen määrän perusteella tarvittavien asiantuntija-avustajien määrän Varsinais-Suomen alueella. Käräjäoikeus ilmoitti tarvitsevansa kaiken kaikkiaan 6 asiantuntija-avustajaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus asetti

9 Yhteinen kirkkoneuvosto seuraavat vaatimukset asiantuntija-avustajien kokemukselle ja päivystysmallille: kuudesta asiantuntija-avustajasta kolmen on oltava psykologi ja kolmen sosiaalityöntekijä. yhden avustajan on hallittava molemmat kotimaiset kielet sovitteluiden tehokas hoitaminen on varmistettu keskitetyllä ennakoitavalla päivystysjärjestelmällä, jolla avustaja saadaan nopeasti istuntoon. Päivystys on rakennettu siten, että viikossa varataan kaksi päivää sovitteluistuntoihin ja asiantuntija-avustajina päivystää yksi psykologi ja yksi sosiaalityöntekijä per viikko. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on ilmoittanut tarvitsevansa vielä kaksi asiantuntija-avustajaa lisää. Palvelun saanti halutaan turvata pitkä-aikaisten sairaslomien tms. syiden estäessä asiantuntija-avustajan työssä toimimisen. Lisäksi käräjäoikeus esittää, että toisen nyt valittavista asiantuntija-avustajista tulee hallita molemmat kotimaiset kielet. Asiantuntija-avustajien pätevyysvaatimukset ja kouluttaminen Asiantuntija-avustajalla tulee olla psykologin, lastenpsykiatrian erikoislääkärin tai sosiaalityöntekijän peruskoulutus. Lisäksi avustajilla tulisi olla riittävä lisä- ja täydennyskoulutus, esimerkiksi perheterapeutin koulutus. Valtio kouluttaa asiantuntija-avustajiksi valitut henkilöt uuteen tehtävään vastikkeetta. Koulutuspäivät uusille sovittelijoille ja asiantuntija-avustajille alkavat kesäkuussa. Koulutus koostuu useammasta osasta ja toteutetaan pääosin syksyn 2015 aikana. Asiantuntija-avustamisesta maksettava korvaus Valtio korvaa järjestämisvastuussa oleville kunnille asiantuntijapalvelun järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Korvaus perustuu päiväkohtaiseen kiinteään korvaukseen ja poikkeuksellisesti tuntiperusteiseen korvaukseen. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa toimivat asiantuntija-avustajat laskuttavat Turun kaupunkia, jolle valtio korvaa kustannukset. Korvaus on kiinteä 300 euroa/istuntopäivä. Korvaus sisältää asiantuntija-avustajan perehtymisen soviteltavaan asiaan ja avustamisen sovitteluistunnossa. Sovitteluun liittyvistä sovitteluistunnon ulkopuolisista toimenpiteistä maksetaan korvausta 40 euroa jokaiselta alkavalta tunnilta. Matka- ja majoituskustannusten sekä päivärahan korvaamiseen sovelletaan valtion matkustussääntöä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Sari Sundvall-Piha ja familjerådgivare /perheneuvoja Carola Granström ovat ilmaisseet valmiutensa toimia asiantuntija-avustajina. Sari Sunvall-Piha on koulutukseltaan psykologi TM, psykoterapeutti VET, työnohjaaja ja Carola Granström on FM, psykologi, psykoterapeutti (yksilö), perheneuvoja, työnohjaaja sekä lisäksi hänellä on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Asiantuntija-avustajien toiminnasta ja korvausten maksamisesta tulee tehdä sopimus asiantuntija-avustajat osoittavan seurakuntayhtymän kanssa. Esitämme, että sopimus kahden asiantuntija-avustajan osoittamisesta huoltoriitojen sovitteluun tehdään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Esitettävät asiantuntija-avustajat täyttävät erityisen hyvin asiantuntijaavustajan pätevyys- ja kokemusvaatimukset. Esitämme myös, että Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tekee sopimuksen käytännön päivystystyön järjestämisestä ja korvausten maksamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Toimialajohtaja Riitta Liuksa : Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa tehdään sopimus kahden asiantuntija-avustajan osoittamiseksi huoltoriitojen sovitteluun. : Ehdotus hyväksyttiin. Lapsivaikutusten arviointi: Asiantuntija-avusteiseen huoltoriitasovitteluun osallistumisella on myönteinen vaikutus avioerotilanteessa olevan perheen lasten hyvinvointiin. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä, että Turun kaupungin ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän välille tehdään esittelytekstistä ilmenevän sisältöinen sopimus asiantuntija-avusteisesta huoltoriitasovittelusta. Ilmoitus perheasiain neuvottelukeskuksen johtajalle Sari Sundvall-Pihalle, Turun kaupungin hyvinvointitoimialan johtajalle Riitta Liuksalle, perheneuvoja Carola Granströmille. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 155 KIRJANPITÄJÄN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto päätti julistaa kirjanpitäjän viran haettavaksi. Seuraavansisältöinen ilmoitus julkaistiin oikotie.fi ja sakasti.fi -sivustoilla: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäsenmäärä on noin ja seurakuntayhtymässä on 500 työntekijää. Seurakuntayhtymän tase on 224 milj euroa ja vuotuinen liikevaihto 40 milj euroa. Seurakuntayhtymän hallintoviraston taloustoimistossa on haettavana

11 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRJANPITÄJÄN VIRKA Kirjanpitäjän työnkuvaan kuuluu monipuolisia ja vaativia päivittäiseen kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksatukseen liittyviä tehtäviä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä liittyy kirkon palvelukeskukseen Kipaan Kipaan liittymisestä tulee aiheutumaan muutoksia taloustoimiston henkilökunnan työnkuviin. Viran pätevyysvaatimuksena on tradenomin tai merkonomin tutkinto tai muu vastaava tutkinto ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Kirjanpitäjän viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Irma Hokka, puh Lisätiedot ja sähköinen haku osoitteessa avoimet työpaikat viimeistään Kirkkoneuvosto Ilmoitus julkaistiin lisäksi Turun Sanomissa ja Kotimaa lehdessä lyhennettynä. Määräaikaan mennessä saapui 82 hakemusta. Hakijaluettelo on esityslistan liitteenä. Liite Haastatteluun kutsuttiin hakijat nro 1, 3, 37, 39, 42 ja 76. Haastatteluista kolme pidettiin ja kolme Haastattelijoina olivat talousjohtaja Irma Hokka, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Hörkkö ja henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Hakija nro 42 peruutti hakemuksensa haastattelun jälkeen. Haastattelijat esittävät yksimielisesti yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kirjanpitäjän virkaan valitaan merkonomi Tuija Laine. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa työnantajan hyväksymä lääkärintodistus terveydentilastaan.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Valittavaksi esitettävä Tuija Laine on merkonomi Turun kauppaoppilaitoksesta vuodelta Hän on toiminut yli 20 vuotta kirjanpitäjänä/osto- ja myyntireskontranhoitajana. Hänellä on vankka kokemus kirjanpidon tiliöinti-, tallennus- ja täsmäytystehtävistä, osto- ja myyntilaskujen suoritusten kohdentamisesta, sekä tiliotteiden purkamisesta. Laineen työkokemus vastaa sisällöltään nyt täytettävän kirjanpitäjän viran sisältöä. Lapsivaikutusten arviointi: Kirjanpitäjän viran täyttämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää valita kirjanpitäjän virkaan alkaen merkonomi Tuija Laineen. Ennen viran vastaanottamista hänen tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täytössä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ilmoitus Tuija Laineelle, muille virkaa hakeneille, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistolle. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa. 156 KIRKKOPÄIVIEN ISÄNNYYS VUONNA 2017 Kirkkoneuvosto on kokouksessaan tehnyt periaatepäätöksen vuoden 2017 kirkkopäivien isäntävastuun ottamisesta. tä ei voitu tuolloin tehdä lopullisena, koska Kirkkopalvelut ry oli tuolloin vielä muodollisesti suunnittelemassa päivien järjestämistä Helsinkiin. Eri syistä, ei vähiten vuoden 2017 reformaation merkkivuoden johdosta, Kirkkopalvelut ry kääntyi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän puoleen loppuvuodesta 2014 yhteistyöhalukkuutemme selvittämiseksi. Nyt Kirkkopalvelut ry on lähestynyt virallisella pyynnöllä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää, joten isännyydestä voidaan tehdä lopullinen päätös. Kirkkopäivien ajankohta on vielä päättämättä. Perinteisesti kahden vuoden välein järjestettävät kirkkopäivät pidetään toukokuun 20. päivän tienoilla. Tällöin juhlat asettuvat äitienpäivän ja koulujen lopettajaisjuhlien väliin. Vuonna 2017 perinteinen järjestämisajankohta olisi päivä toukokuuta. Enin osa tilaisuuksista järjestettäisiin perjantaista alkaen. Vaihtoehtoisena ajankohtana on myös harkittu kesäkuun alkua. Suomen Lähetysseura on ollut kiinnostunut oman lähetysjuhlansa pitämisestä samaan aikaan, mikä on tukenut ajankohdan valintaa. Kesäkuun

13 Yhteinen kirkkoneuvosto ongelmana on rippileirien alkaminen ja elokuun ongelmana järjestelyjen yhtenäisyyttä haittaava kesälomakausi. Kirkkoherroilta on tiedusteltu mielipidettä ajankohdasta ja kantansa ilmaisseet seitsemän kirkkoherraa pitivät ajankohtaa sopivana. Kirkkopäivien ottamisen periaatepäätöksessä on jo arvioitu n euroon nousevat seurakuntayhtymän kustannukset, mutta yksityiskohtainen budjetti käsitellään aikanaan yksityiskohtaisen suunnittelun valmistuttua. Tavoitteemme on korostaa paikallista seurakuntatoimintaa tukevaa ohjelmaa ja myös paikallista sisällöntuotantoa. Keskeisenä tavoitteena tulee myös olemaan mahdollisimman hyvä integraatio reformaation merkkivuoden tapahtumiin ja laaja yhteistyö Turun ja Kaarinan kaupunkien ja muiden paikallisten kulttuuri- ym. toimijoiden kanssa. Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkopäivien järjestämisellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella on myönteisiä vaikutuksia seurakunnallisen toiminnan näkyvyyteen myös lasten ja nuorten näkökulmasta. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä isännöi pidettävät kirkkopäivät. Ilmoitus Kirkkopalvelut ry:lle, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoille sekä johtaville viranhaltijoille. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 157 TURUN JA KAARINAN N OSALLISTUMINEN TURUN MESSUILLE Turun Messut järjestetään messukeskuksessa Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt messuihin osallistumista kokouksessaan ja anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta euron määrärahaa messuosaston hoitamista varten. Anomus kuuluu seuraavasti: Turun Messut järjestetään Turun Messukeskuksessa Samalla ne ovat Turun Messujen 50-vuotisjuhlamessut. Mikaelin-seurakunta on aikaisempina vuosina toiminut seurakuntayhtymän puolesta seurakuntien messuosaston vastaavana ja se on saanut seurakuntayhtymältä euron määrärahan messuosastoa varten.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Lava Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto anoo yhteiseltä kirkkoneuvostolta euron määrärahaa messuosaston hoitamista varten Turun Messuilla Esityksen mukaisella päätöksellä on myönteisiä lapsivaikutuksia. Seurakunnan kasvatustyö tulee olemaan esillä messuilla. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on toimittanut myös messuosaston kustannusarvion ja se kuuluu seuraavasti: Osaston vuokra 5000 Kalustus ja kuljetukset 1000 Jaettava oheismateriaali 2500 Henkilökunnan ruokailut 500 Lettu/ soppajakelu Yhteensä euroa. Mikaelinseurakunnan anomuksen mukaan vuoden 2015 messut ovat Turun Messujen 50-vuotisjuhlamessut. Myös jo kirkkoneuvostolle lähettämässään anomuksessa Mikaelinseurakunta nimittää pidettyjä messuja Turun Messujen 50-vuotisjuhlamessuiksi ja sellaisina vuoden 2011 messuja vietettiinkin. Tiedotus, kasvatusasiainkeskus ja Mikaelinseurakunta ovat yhdessä laatineet messuosastosta suunnitelman, joka kuuluu seuraavasti: Seurakuntayhtymä on osallistunut Turussa jokavuotisille Turun kirjamessuille lokakuussa ja Häät-tapahtumaan tammikuun lopussa. Tiedotus on hoitanut näiden osastojen käytännön järjestelyt. Turun Messut järjestetään Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa Artukaisissa joka toinen vuosi. Tänä vuonna messut ovat Turun Messuilla on noin kävijää. Mikaelinseurakunta on ottanut niistä aiemmin vetovastuun, mutta seurakuntayhtymästä - ja myös Mikaelinseurakunnasta - on toivottu, että niiden vastuu jaettaisiin laajemmin. Palaveriin osallistuneet kirkkoherra Jouni Lehikoinen, lapsityön johtaja Mirkka Torppa ja tiedotuspäällikkö Paula Heino ehdottavat talousjohtaja Irma Hokan aloitteesta seuraavaa: Turun Messujen seurakuntayhtymän C-hallissa olevan osaston nro 37 koko on 4 x 6 metriä. Tuossa hallissa teema on Perhe & Ympäristö. Osaston teemana on lasten ja lapsiperheiden kohtaaminen. Osastolle rakennetaan väritysseinä, jonka seurakuntiin ja kirkkoon liittyvää kuvaa lapset ja lapsenmieliset saavat värittää. Paikalla on pari kirkonrotiksi pukeutunutta las-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto tenohjaajaa. Osaston vieressä on lasten maailma, jossa on lapsille monenlaista puuhaa. Osastosta ottavat vastuun yhteiset työmuodot: lapsityö, nuorten toiminta, perheasiat, diakonia sekä Mikaelinseurakunta. Päivystysvastuu on yhtenä päivänä lapsityöllä, toisena nuorisotyöllä, kolmantena perheasioilla ja diakonialla ja neljäntenä Mikaelinseurakunnalla. Jouni Lehikoinen ja Paula Heino hoitavat osastolle puitteet (otsalaudat, matto, sähkö, kalusteet, somisteet). Itse osasto nro 37 C-hallista on jo varattu. Nuorisosihteeri Marja Ruusu on luvannut ottaa hoitaakseen päivystäjien koordinoinnin. Mirkka Torppa saa paikalle lastenohjaajia ja Jouni Lehikoinen Mikaelin työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia. Messujen käytännön järjestelyistä pidetään palaveri tiedotustoimistossa. Kartta messuosaston sijainnista on seuraava: liite nro Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla 39222, Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksillä euron määrärahavaraus. Siitä on kirkkoneuvoston aikaisemmin tekemillä päätöksillä myönnetty järjestettäville kirjamessuille osallistumista varten enintään euroa ja järjestetyille häämessuille enintään euroa. Lapsivaikutusten arviointi: Turun Messuille osallistumisella on myönteisiä lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun Messujen osallistumiskulut maksetaan Mikaelinseurakunnan kustannuspaikalta 22703, Turun Messut. Toteutuneiden kulujen katteeksi tehdään enintään euron määrärahasiirto kustannuspaikalta 39222, Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksillä. Näyttelyosastosta tulee ilmetä, että se on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osasto. Ilmoitus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, kasvatusasiain keskukselle, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 158 PUHALLINORKESTERI SUMU RY:N VUODEN 2015 AVUSTUKSEN MAKSAMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä puhallinmusiikkityöllä on pitkät perinteet. Seurakuntien puhallinorkesteri syntyi aikoinaan Rafael Pulkkisen

16 Yhteinen kirkkoneuvosto toimesta ja se toimi vaihtelevalla menestyksellä omana toiminnallisena yksikkönään Urpo Laaksosen vuonna 2004 päättyneeseen johtajakauteen saakka. Vuonna 1964 perustetun, aiemmin Sinikotkien soittokuntana, nyttemmin Sumu-nimellä tunnetun orkesterin johtajana toimi alkaen Rami Koskinen. Vuonna 2004 Urpo Laaksosen jätettyä tehtävänsä seurakuntien puhallinorkesterin johtajana, sovittiin siitä, että Sinikotkien orkesterin johtaja Rami Koskinen otti vastuulleen kummatkin orkesterit. Vuonna 2008 tehtiin selvityksiä siitä, miten puhallinmusiikin tulevaisuus Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä voidaan turvata. Selvitysten perusteella todettiin mm. seuraavaa: Rafael Pulkkisen aikanaan perustama seurakuntien puhallinorkesteri oli kuihtunut varsinaisesta orkesterista Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa kokoontuvaksi harrastepiiriksi. Toimintaan liittyvä soitonopetus oli ollut kovin vähäistä, eikä tarvetta seurakuntien antamalle soitonopetukselle enää ollut olemassa. SUMU:n, entiseltä nimeltään Sinikotkien puhallinorkesteri, toimintaan osallistui aktiivisesti noin 25 soittajaa. Esitteensä mukaan pienestä torvisoittokunnasta täysimittaiseksi kasvanut puhallinorkesteri esittää pääasiassa viihde- ja tanssimusiikkia vanhoista iskelmistä kuumiin lattareihin ja swingistä merellisiin valsseihin. Orkesteri esiintyy tilausperusteisesti erikokoisissa kokoonpanoissa erilaisissa juhlissa häistä oktoberfesteihin. Lisäksi orkesteri esittää hengellistä ja klassista musiikkia kirkollisissa tilaisuuksissa, näkyvimpinä keväinen partioparaati ja Tuomiokirkon kauneimmat joululaulut. SUMU ry ei perinteisestä nimestään Sinikotkien puhallinorkesteri huolimatta kuitenkaan kuulunut partiolippukunta Turun Sinikotkien organisaatioon. Vaikka orkesteri harjoittelee ja kokoontuu Tuomiokirkkoseurakunnan tiloissa, ei orkesteri kuulunut myöskään Tuomiokirkkoseurakunnan organisaatioon eikä sillä ollut hallinnollisesti määriteltyä paikkaa yhtymäorganisaatiossa. Kirkkoneuvoston päätöksellä puhallinorkesteritoiminnan jatko Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymän on varannut alkaen SU- MU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Varatun avustuksen tulouttamisen ehtona on kirkkoneuvostolle toimitettu hyväksyttävä selvitys edellisen vuoden toiminta-avustuksen käytöstä. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muut toiminnasta aiheutuvat kulut. Orkesterin käytössä oleva yhtymän omaisuus lahjoitettiin sopimukseen liitetyn inventaarioluettelon mukaisena SUMU ry:n omistukseen. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, johon yhtymä edellyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi. Vuodesta 2009 alkaen SUMU ry:lle on vuosittain varattu seurakuntayhtymän talousarvioon määräraha omalle kustannuspaikalle yhteistoimintayh-

17 Yhteinen kirkkoneuvosto teisöjen avustusten ryhmässä kustannuspaikalla Määräraha vuosina oli euroa, vuonna euroa ja euroa vuonna Vuoden 2015 talousarvioon on merkitty euron määräraha. SUMU ry on toimittanut vuoden 2014 toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnantarkastuskertomuksen sekä vuoden 2015 toimintasuunnitelman. Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Vuoden 2014 toimintakertomus ja vuoden 2015 toimintasuunnitelma kuuluvat seuraavasti: Liite Toimintakautena 2014 SUMU Big Band konsertoi ja esiintyi yhteensä 31 kertaa. Esiintymisistä 17 oli Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen kuuluvia ja niitä olivat partioparaatin sekä Tuomiokirkon ja Mikaelinkirkon kauneimpien joululaulujen lisäksi mm. Porkkanamarkkinat ja Suvikirkko. Lapsivaikutusten arviointi: Määrärahan maksamisella SUMU ry:lle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva euron määräraha maksetaan SUMU ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus SUMU ry:lle ja taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 159 SUOMEN MERIMIESKIRKKO RY:LLE VARATUN MÄÄRÄRAHAN MAKSAMINEN Suomen Merimieskirkko ry:n tukemiseen on varattu kuluvan vuoden talousarviossa euron määräraha kustannuspaikalla Vuonna 2014 Suomen Merimieskirkko ry:lle maksettiin talousarvioon merkitty euroa sekä lisäksi euron hankeavustusmääräraha Merimieskirkon ja ulkomailla tapahtuvan kirkollisen työn toiminnan perustehtävän selkeyttämiseen ja kehittämiseen. Suomen Merimieskirkko ry on lähettänyt vuodelta 2014 vuosikertomuksen, jonka sisältämät tilastot ja talousluvut sekä Turun merimieskirkkoa koskeva esittely ovat seuraavat: Liite

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus sekä vuosikertomus kokonaisuudessaan ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Lapsivaikutusten arviointi: Määrärahan maksamisella Suomen Merimieskirkko ry:lle ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää, että talousarviossa oleva määräraha euroa maksetaan Suomen Merimieskirkko ry:lle kustannuspaikalta Ilmoitus Suomen Merimieskirkko ry:lle sekä taloustoimistolle maksutoimenpiteitä varten. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 160 MARTINSEURAKUNNAN, PAATTISTEN SEURAKUNNAN JA TUOMIOKIRKKOSEURA- KUNNAN NUORTEN AIKUISTEN TAIZÉ-MATKAA KOSKEVA AVUSTUSANOMUS Seurakuntapastori Miika Ahola tuomiokirkkoseurakunnasta, nuorisotyönohjaaja Jenni Haltia Martinseurakunnasta ja seurakuntapastori Menni Heikkinen Paattisten seurakunnasta ovat esittäneet kirkkoneuvostolle seuraavaa: MATKA-AVUSTUSANOMUS NUORTEN AIKUISTEN TAIZÉ-MATKAA VARTEN Arvoisa yhteinen kirkkoneuvosto, Martinseurakunta, Paattisten seurakunta ja Tuomiokirkkoseurakunta järjestävät yhdessä kesäkuussa 2015 nuorten aikuisten matkan Taizéyhteisöön Ranskaan. Yhteisössä vietetään välinen aika. Matkalle on kutsuttu mukaan nuoria ja nuoria aikuisia myös muista yhtymän seurakunnista ja sitä on mainostettu eri seurakuntien nuorisotyön sekä nuorten aikuisten 1835-projektin kautta. Voi siis sanoa, että matka on laajasti koko yhtymän seurakuntien yhteinen. Matka on tarkoitettu vuotiaille. Kyseessä on siis kolmen seurakunnan yhteistä nuorten aikuisten työ. Anomme matka-avustusta sekä allekirjoittaneille työntekijöille lupaa lähteä ulkomaan matkalle. Anottava summa on 4000 euroa. Koko matkan kustannus matkustus ja Taizé-yhteisöön maksettavan korvaus yhteenlaskettuna on n. 500 lähtijää kohden. Tämä on osoittautunut liian suureksi summaksi, jotta opiskelijaikäiset nuoret pystyisivät lähtemään matkalle. Keräämme yhdessä rahaa kulujen kattamiseksi, mutta nuoria on vaikea saada sitoutumaan, kun heillä ei ole varmuutta pystyvätkö he lähte-

19 Yhteinen kirkkoneuvosto mään matkalle Avustuksen myötä arvioimme, että saamme mukaan yhteensä n. 20 nuorta ja nuorta aikuista eri seurakunnista. Osallistujat keräävät matkaa varten rahaa esim. myymällä askartelemiaan rukoushelmiä. Taizé-yhteisö on n. 100 veljen ekumeeninen yhteisö, jossa kokoonnutaan rukoushetkiin kolme kertaa päivässä. Päivittäin osallistutaan myös veljen pitämään raamattualustukseen, sekä keskustelemaan alustuksen teemoista kansainvälisissä pienryhmissä. Rukoushetkissä lauletaan monenkielisiä rukouslauluja, kuunnellaan Raamattua, ollaan yhdessä hiljaa ja rukoillaan. Yhteisön tapa rukoilla näyttäisi vetoavan erityisesti nuoriin aikuisiin. Taizéssa lauletut rukouslaulut ovat levinneet kirkkoihin kaikkialla maailmassa. Yhdessä myös tehdään töitä, jotta ohjelma ja vierailut onnistuvat. Monille Taizén yhteisöllinen elämäntapa on vaikuttava kokemus. Nuoria kaikkialta maailmasta elää viikon yhteyttä etsien. Taizéssa eletään yksinkertaista elämää, monet yltäkylläisyydet joita me pidämme itsestäänselvyyksinä jäävät taakse. Vuosittain yhteisössä vierailee n nuorta ja nuorta aikuista. Taizén veljet haluavat antaa näille nuorille mahdollisuuden etsiä itseään, suhdettaan Jumalaan ja muihin ihmisiin. Suomessa Taizé-yhteisöä on tehnyt tunnetuksi Anna-Maija Raittila. Yhteisössä käyneet nuoret ovat kuvanneet vierailuaan elämää muuttavaksi kokemukseksi. Se on muuttanut heidän asennoitumistaan uskoon ja kirkkoon. Taizén yhteisöllinen ilmapiiri, rukouselämä ja yksinkertainen elämäntapa opettavat kristillisestä uskosta enemmän kuin mikään teoreettinen oppitunti. Lisätietoja Taizé-yhteisöstä: taize.fr Kunnioittavasti, Miika Ahola, seurakuntapastori, Tuomiokirkkoseurakunta Jenni Haltia, nuorisotyönohjaaja, Martin seurakunta Menni Heikkinen, seurakuntapastori, Paattisten seurakunta Anomus on lähetetty asianosaisten seurakuntien seurakuntaneuvostoille lausuntoa varten. Seurakuntaneuvostojen lausunnot ovat seuraavat: Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on aiemmin hyväksynyt matkan toteuttamisen. Seurakuntaneuvosto puoltaa em. anomusta. Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä on Kirkkojärjestyksen 23. luvun 3 :ssä tarkoitettuja myönteisiä lapsivaikutuksia, koska matka tarjoaa nuorille mahdollisuuden luoda kansainvälisiä kontakteja eri puolilta maailmaa tuleviin kristittyihin ja saada kokemus. Tosin nuorten aikuisten ikäryhmä ei kokonaisuudessaan kuulu lapsivaikutusten arvioinnin piiriin.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Esityksen mukaan. Edellisessä päätöksessä mainittu päätös matkan toteuttamisesta on tehty Martin seurakuntaneuvostossa ja se kuuluu seuraavasti: Kasvatusasian johtokunta on kokouksessaan :n kohdalla käsitellyt Mannosen rahaston avustusanomuksia. Anomuksia oli tehty kaksi: 1. Nuorisotyönohjaaja Jenni Haltia on anonut vuonna 2015 tehtävää Taizen matkaa varten. Matkalle on toivottu mukaan myös luottamushenkilöitä. 2. ( ) Johtokunta päätti seuraavaa: 1. Taizen-matkan osalta avustusta myönnetään 200 / Martinseurakuntaan kuuluva matkana aikana alle 18-vuotias nuori. Avustusta saavalla tulee todistettavasti olla matkan aikana voimassaoleva matkavakuutus. Avustusta myönnetään enintään ( ) Anomukset ovat liitteinä 1 ja 2 83 Seurakuntaneuvosto päättää Olga Mannosen rahastolle tehdyistä anomuksista johtokunnan esityksen mukaan seuraavaa: 1. Taizen-matkan osalta avustusta myönnetään 200 / Martinseurakuntaan kuuluva matkan aikana alle 18-vuotias nuori. Avustusta saavalla tulee todistettavasti olla matkan aikana voimassaoleva matkavakuutus. Avustusta myönnetään enintään ( ) Esityksen mukaan. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Miika Ahola, Turun Martinseurakunnan nuorisotyönohjaaja Jenni Haltia ja Paattisten seurakunnan seurakuntapastori Menni Heikkinen ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn matka-avustusanomuksen nuorten aikuisten Taizé-matkaa varten. Anomus on lähetetty myös asiaomaisten seurakuntien seurakuntaneuvostoille pyynnöllä, että mainitut työntekijät saisivat seurakuntaneuvostoiltaan luvan tehdä matkan työajalla ja että seurakuntaneuvostot antaisivat matka-anomuksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle lausuntonsa.

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen

Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki. Hietaranta Miikka jäsen Honkala Sanna-Mari jäsen 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 8 /2014 Aika: maanantai 3.11.2014 klo 18 18.55, 19.00 19.28 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 25.1.2017 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.1.2016 klo 16.30-17:47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko 27.8.2014 klo 17 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 43 Kokouksen avaus 44 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Läsnä Loimalahden leirikeskuksen kerhohuone Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Paula Paavola Jaana Rusko-Laitinen

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone

Aika klo (kahvi klo 17.00) Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 4 / 2013 Aika 7.5.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Keskiviikko 19.6.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2 krs, käytävän päässä Kustaa Aadolfinkatu 16.

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (6) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (6) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 9.1.2013 klo 16.00-19.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

varajäsen jäsen jäsen

varajäsen jäsen jäsen 120 Aika: 19.11.2015 klo 18.15-20.45 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Subtil Duarte

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Aika Paikka 7.3.2017 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.17 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 62 Ainali

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 09.02.2016 16:30 1/2016 Esityslistan kansilehti... 1 1 Vahtimestarin työsuhteen täyttäminen... 2 2 Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen... 4 3 Kappalaisen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 2/2016. jäsen, varapuheenjohtaja johti kokousta alk. yleisen seurakuntatyöstä vastaava pastori YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika Torstaina 15.9.2016 klo 18.15-21.15 Paikka Ylöjärven seurakuntakeskus, neuvotteluhuone Arkki Jorma Rienoja Risto Holma Olli

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2 / 2012 13.3.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 TYÖALOJEN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2011

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika: ti 28.2.2017 klo 18 19.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 1.6.2016 1 ( 5 ) Kokousaika 1.6.2016 kello 18.00 20.35. Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen -"- Jukka

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot