Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi"

Transkriptio

1 Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi Tervetuloa Haagan Eräveikkoihin! Tämän vihon tarkoituksena on auttaa teitä alkuun yhteisessä partioharrastuksessa ja vastata moniin partiota ja eräveikkoja koskeviin kysymyksiin. 1

2 HAAGAN ERÄVEIKOT LYHYT PERUSKURSSI... 1 Tervetuloa!... 3 Partiolupaus... 4 Partiolaisten tunnus... 4 Partioihanteet... 4 Partiomenetelmä... 4 Ikäkaudet ja parito-ohjelma... 5 Sudenpennut... 5 Seikkailijat... 6 Tarpojat... 6 Samoajat... 7 Vaeltajat... 7 Johtajisto... 7 Toimintakalenteri... 8 Tukiryhmät... 9 Vanhempainneuvosto... 9 Puitteet... 9 Toimintaohjeita uuden partiolaisen vanhemmille Lisätietoja Eräveikko/Suomi - sanakirja Sudenpennun varusteet

3 TERVETULOA! Poikanne on liittynyt partiolippukuntaan nimeltä Haagan Eräveikot (HEV). Me olemme noin 100-päinen poikalippukunta ja toimimme Haagassa. Jäseniämme asuu myös ympäröivissä kaupunginosissa, mutta toiminta keskittyy kolollemme Etelä-Haagassa. Partiotoimintaa Haagassa on ollut jo vuodesta 1918, jolloin silloiseen kauppalaan perustettiin Haagan Partiojärjestö Haga Scoutkår-niminen lippukunta. Sen jälkeen alkunsa sai Haagan Partiojärjestö ja vuonna 1939 Haagan Partioseura. Seurakuntasalin yläkerrassa kokoontunut Poikakerho Orava muodostaa pohjan 1942 perustetulle lippukunnallemme. Haagan Eräveikkojen nimen ja lipun alla partiotoiminta Haagassa ja lähiympäristössä on jatkunut katkeamatta siis jo yli 60 vuotta. Olemme itsenäinen rekisteröity yhdistys, ja partiohierarkiassa ylöspäin mentäessä kuulumme Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin (PäPa) ja sen myötä Suomen Partiolaisiin (SP). Partio on kansainvälinen liike, jolla on kaksi maailmanjärjestöä: WOSM (World Organisation of the Scout Movement) ja WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), joiden tunnuksia myös kaikki partiolupauksen antaneet eräveikot kantavat partiopaidan hihassa. Taustayhteisömme on Huopalahden seurakunta. Haagan Eräveikoissa toteutetaan SP:n partio-ohjelmaa. Toimintamme perustuu täysin vapaaehtoisuuteen; lippukuntatasolla ei ole yhtään palkattua työntekijää, eikä johtajille makseta myöskään mitään palkkioita tai korvauksia toiminnastaan, vaan kaikki ovat mukana vapaaehtoispohjalta, yhteisen harrastuksen parissa. Partio on aatteellista nuorisotoimintaa. Me emme pyri kasvattamaan "voittajia" tai tulevia maailmanmestareita. Meille tärkeää yksilöllinen kasvu ja kehitys, lähimmäisen rakastaminen ja lämmin, suojeleva suhde luontoon. Partiotoiminnan perusarvot on kirjattu partiolupaukseen, -tunnukseen ja -ihanteisiin, joiden perusta on ikiaikaisissa ritarilaeissa. Partioihanteista ja partiolupauksesta löytyy se partiotoiminnan keskeisajatus, jota myös me Haagan Eräveikoissa pyrimme toiminnassamme tavoittelemaan. WOSM WAGGGS 3

4 Partiolupaus Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa <ikäkauden> ihanteita ja olla avuksi toisille. Partiolupaus konkretisoi partion arvopohjaa lapselle ja nuorelle. Partiolaisten tunnus Ole valmis! Aina valmiina Partioihanteet Partiolaisuuden ytimen muodostavat partioihanteet, joita on kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen kehittää itseään ihmisenä etsiä elämän totuutta Partiomenetelmä Partio-ohjelma sisältää konkreettisten taitojen, mm. luonnontuntemuksen, kansainvälisyyden, kädentaitojen, esiintymisen ja retkeilyn opettelun lisäksi myös ajattelemaan oppimista. Oppiminen ja kasvaminen tulevat kuin luonnostaan itse ja yhdessä tekemällä. Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestä, muista, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. 4 Partiomenetelmä on partiolle valittu tapa toimia. Se koostuu kahdeksasta osasta: sitoutuminen partion arvoihin symboliikka nousujohteisuus vartiojärjestelmä tekemällä oppiminen aikuinen tuki päivän hyvä työ toiminta luonnossa

5 IKÄKAUDET JA PARITO-OHJELMA Sudenpennut Partiossa toimitaan ikäkausittain jakautuneina. Nuorin ikäkausi, sudenpennut, muodostuu 7 9 vuoden ikäisistä pojista. He toimivat noin tusinan vahvuisissa laumoissa. Lauman johtajana toimii tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Sudenpennut kokoontuvat kerran viikossa kololle noin tunnin ajaksi. Toiminta on alkuun hyvinkin leikkivoittoista, mutta muuttuu vaativammaksi ajan myötä. Kokouksissa askarrellaan, pelataan polttopalloa, opetellaan suunnistamaan, tutustutaan eläimiin ja ihmisiin tai vaikkapa leivotaan. Sudenpentulaumojen toiminnassa toteutetaan Sudenpentujen ohjelmaa, joka koostuu jäljistä ja askeleista. Jokaisesta tehdystä jäljestä sudenpentu saa kankaisen jälkimerkin partiopaitansa oikeaan hihaan. Sudenpentujen oma kirja, Sudenpennun jäljet, ja partiohuivi otetaan mukaan jokaiseen kokoukseen. Sudenpentujen toimintaan kuuluvat jokaviikkoisten laumailtojen (=kokousten) lisäksi lauman omat ja sudenpentuosaston yhteiset retket ja tapahtumat sekä koko lippukunnan yhteiset tapahtumat ja leirit. Retkillä toimitaan paljon luonnossa ja tehdään kaikkea sellaista, mitä kaupungissa ei voi tehdä. Vanhempien olisi tärkeä ymmärtää, että partio ei ole vain kerran viikossa kololla kokoontuva kerho. Tarkoituksena on, että sudenpentu on mukana kaikessa laumansa toiminnassa! Sudenpennut osallistuvat myös lippukunnan yhteisiin tapahtumiin kuten itsenäisyyspäivän juhlaan, joulujuhlaan, partionäyttelyyn ja - kaikkein tärkeimpänä - kesäleirille heinä-elokuussa. Partiokausi alkaa koulujen alkaessa ja kestää toukokuun loppuun. Koulujen loma-aikoina ei kokouksia pidetä. Lippukunnan 3 sudenpentulaumaa muodostavat sudenpentuosaston. Sudenpentuosasto järjestää kaikille laumoille yhteisiä tapahtumia, tärkeimpinä syksyiset ja keväiset sudenpenturetket. Sudenpentuosaston johtaja ohjaa ja tukee laumanjohtajien toimintaa. Sudenpentulupaus Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa sudenpentujen ihanteita ja olla avuksi toisille. Sudenpennun ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä 5 Kaikkien ikäkausien yhteinen tunnus Ole valmis

6 Seikkailijan ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava Tarpojan ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen Seikkailijat Joukkueisiin siirrytään sudenpennuista noin kymmenvuotiaina (neljännen luokan syksyllä). Eräveikoissa on ollut tapana siirtää koko lauma joukkueeksi kerralla, joten siirtymisikä saattaa hieman vaihdella. Seikkailijoiden ryhmä on reilu kymmenen hengen joukkue. Joukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa tervetuloavaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tervetuloa-vaiheen jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: Pohjoista, Etelää, Itää ja Länttä. Seikkailijatoiminta on erähenkisempää ja sen kohokohtia ovat joukkueiden omat retket maastoon ja kämpällemme Vihtiin sekä erilaiset vaellukset ja partiotaitokisat. Jokainen seikkailijavuosi päättyy seikkailijapeliin. Seikkailijapeli eli sepeli on juonellinen maastoleikki, jonka aikana testataan seikkailijoiden oppimia taitoja. Joukkueenjohtajien eli sampojen tukena toimiva Ikäkausivastaava on yli 22- vuotias ikäkausivastaavan koulutuksen suorittanut partiojohtaja Tarpojat 6 Tarpojat eli vuotiaat nuoret kokoontuvat kerran viikossa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Tarpojaikäkauden aikana opetellaan soveltamaan käytännön taitoja laajemmin eikä siis keskitytä pelkästään perustaitoihin. Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, järkevät aktiviteetit ja vartion omien juttujen syntyminen. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Tarpon päätöstapahtuma on majakka, jossa tarpojavartio pääsee yhdessä kokeilemaan oppimiaan taitoja tositilanteessa. Majakoiden ryppyotsainen "suorittaminen" ei ole meille eräveikoissa itsearvoisen tärkeää, mutta tarpojaohjelman aktiviteetit tarjoavat mielestämme hyvät puitteet tarpojan omille seikkailuille. Lippukuntamme seikkailijajoukkueet ja tarpojavartion muodostavat partiopoika-osaston (PP-osaston), joka järjestää yhteisiä tapahtumia. Ikäkausivastaavat tukevat ja ohjaavaat sampojen ja luotsien toimintaa, sekä koordinoivat johtajien koulutusta.

7 Samoajan ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen Vaeltajan ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen kehittää itseään ihmisenä etsiä elämän totuutta Samoajat Samoajat ovat vuotiaita partiolaisia. Eräveikoissa samoajat kokoontuvat omatoimisesti ja perin vapaamuotoisesti noin kerran kuussa. Ohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista eli varusteista, joista samoajat oppivat johtajuutta, ajanhallintaa, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään myös lippukunnan ulkopuolella. Samoaja pääsee mm. suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmaa nuoremmille partiolaisille ja kokeilemaan vertaisjohtajuutta järjestämällä toisille ryhmäläisille koulutusta ja muuta ohjelmaa, jonka lisäksi partiotaitoja hiotaan olemalla itse aktiivisesti mukana järjestetyssä ohjelmassa. Eräänä tavoitteena on myös saada tarvittava itseluottamus ja osaaminen toisten johtamiseen ja omiin partiotaitoihin, niin tavanomaisissa kuin hankalissakin tilanteissa. Johtajakoulutuksen suorittaneet samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Vaeltajat Vaeltajat ovat vuotiaita partiolaisia. Vaeltajat toteuttavat omaehtoisesti itseään kiinnostavia projekteja, vaelluksia ja esi merkiksi ulkomaanmatkoja. Vuonna 2009 ryhmä vaeltajia osallistui Islannissa Rowerway-leirille. Vuonna 2007 ryhmä eräveikkoja osallistui partiolaisten 21. maailmanjamboreelle Englannissa ja vuonna maailmanjamboreelle Thaimaassa. Vaeltajat voivat toimia myös ns. vaeltajaryhmässä, joka koostuu yleensä nuorimmista vaeltajista. Vaeltajaryhmä toimii jonkun vanhemman johtajan tukemana, mutta muutoin itsenäisesti. Johtajisto Johtajiksi luetaan kaikki johtajatehtävissä (akela, sampo, partiojohtaja) toimivat. Eräveikoissa toimivia johtajia on parisenkymmentä ja pyörittävät lippukunnan toimintaa kukin tahollaan. Tehtävät vaihtelevat papereiden kanssa taistelevasta lippukunnanjohtajasta halkoja hakkaavaan kämppäisäntään. Johtajana toimimista tukee partion koulutusjärjestelmä, joka koostuu mm. erilaisista kursseista moduleineen ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Partiokoulutus jakaantuu johtaja-, ohjaajaja taitokoulutukseen ja siitä vastaavat lippukunnan kokeneemmat johtajat, partiopiiri ja keskusjärjestö. 7

8 TOIMINTAKALENTERI Syksy Elokuu aloitustempaus, kokoukset alkavat Syyskuu sudenpentukilpailu joukkueiden omia retkiä (seikkailijoille) Lokakuu syyshaikki (vaellus) seikkailijat ja samoajt vanhempien ja poikien retki kämpälle Marraskuu sudenpenturetki PP-osaston retki/sepeli Joulukuu itsenäisyyspäivän juhla (kaikille) joulujuhla (kaikille) Kevät Tammikuu toiminta alkaa koulun kanssa samalla viikolla Helmi-maaliskuu sudenpentujen ja seikkailijoiden talviretket Huhtikuu partioviikko, partioparaati laumojen omia retkiä PP-osaston retki/majakka Toukokuu partionäyttely partiotaitokilpailut Kesä/heinä/elokuu kesäleiri 8

9 TUKIRYHMÄT PUITTEET Lippukunnan toiminnan mahdollistavat erilaiset tukiryhmät. Näistä tärkein on Huopalahden seurakunta. Suoran rahallisen tuen lisäksi seurakunta tarjoaa lippukunnallemme toimitilat eli kolon ja varaston Haagan Pappilantie 2:n tiloissa. Seurakunnan papit ovat ystävällisesti tulleet puhumaan tilaisuuksissamme, kuten partiolupauksen annossa, ja kirkkoherranviraston kopiokone on ollut meille suureksi avuksi. Vanhempainneuvosto Vanhempainneuvosto koostuu partiolaisten vanhemmista ja se kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä muutaman kerran vuodessa. He järjestävät yhteistyössä kanssamme markkinatyyppisiä tapahtumia, joiden tuotto on käytetty lippukunnan toiminnan hyväksi. Vanhemmat ovat olleet mukana rakentamassa kämppäämme ja ovat olleet suureksi avuksi sen varaston rakentamisessa ja metsätöissä. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus tukee partiolippukuntia taloudellisesti. Nuorisoasiainkeskuksen kalustolainaamo, lehtipaino ja retkeilykohteet ovat myös olleet käytössämme. Hiiskulan kartano on antanut käyttöömme kämpän upeine retkeilymahdollisuuksineen vajaan tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Eräveikkojen toiminta keskittyy kololle, Haagan Pappilantie 2:n kellarissa sijaitsevaan Huopalahden seurakunnan kerhotilaan. Käytössämme on korvauksetta yksi suuri ja kolme pienempää kokoushuonetta, keittiö, WC ja varastotila viereisessä rakennuksessa, kaiken kaikkiaan noin 200 m 2. Jäsenillemme ilmestyy enemmän tai vähemmän säännöllisin väliajoin lippukuntamme pää-äänenkannattaja Päre. Eräveikkojen kämppä sijaitsee Iso-Kairin rannalla Vihdissä, Röykän lähellä. Kämppä itsessään on 120-vuotias kaksikerroksinen hirsiaitta, joka siirrettiin paikalleen 60-luvulla. Yläkerrassa on majoitustilat n. viidelletoista ja alhaalla viidelle. Kämpässä on turvallinen keskuskaasujärjestelmä valaisua, lämmitystä ja ruoanlaittoa varten. Alakerrassa on lisäksi takka ja keittiö. Uuden varastorakennuksen (reilusti yli satavuotias hirsiaitta sekin, siirretty 1991) yläkerrassa on majoitustilat vielä yli kymmenelle ja saunassa voi tarvittaessa nukkua muutama ihminen. Kämpän ja tontin omistaa Hiiskulan kartano, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuosikymmenien ajan. Varastoaitta ja sauna ovat lippukunnan omistamia. Lippukuntamme on varsin hyvin varustettu partiotoimintaa varten. Kolon kalustoa ovat mm. erilaiset teltat, työkalut, retkikeittimet, kiipeilyvarusteet, leirikeittiökalusto. Kolon toimistotarvikkeet, tietokoneet, kopiokone ja matkaviestimet mahdollistavat tämän monisteen tuottamisen. 9

10 TOIMINTAOHJEITA UUDEN PARTIOLAISEN VANHEMMILLE Lippukunnan jäseneksi liitytään täyttämällä ilmoittautumis- /henkilötietolomake netissä hev.fi/liity. Jäsenmaksu on 80 euroa vuodessa (2015). Jäsenmaksulappu postitetaan kotiin muutaman viikon päästä, kun tieto ilmoittautumisesta on mennyt rekisteriin. Maksettuaan jäsenmaksun partiolainen voi osallistua lippukunnan ja piirin toimintaan sekä valtakunnalliseen ja kansainväliseen partiotoimintaan. Jäsenmaksulla saa kotiinsa Partio-lehden, on vakuutettu (Vakuutus korvaa partiotilaisuuksissa ja matkalla niihin tai niistä pois sattuneet tapaturmat ja vahingot. Vahinkotapauksissa omavastuu on 84 euroa. Tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta partiovakuutus on toissijainen vakuutetun omiin vakuutuksiin nähden), saa Suomen Retkeilymajajärjestö SMR ry:n jäsenedut ja saa 10 %:n alennuksen partiokauppojen normaalihintaisista tuotteista (ei partiovarusteista kuten merkeistä tai partiopaidoista). Jos on ollut partiossa mukana jo jonkin aikaa, mutta jostain syystä jäsenmaksu on jäänyt maksamatta, niin asia kannattaa hoitaa kuntoon, sillä maksettu jäsenmaksu on edellytyksenä partiotapahtumiin osallistumiselle sekä partiovakuutuksen voimassaololle. Omat laskut näkee Kuksa-rekisteristä osoitteessa kuksa.partio.fi Retket ja leirit maksavat lippukunnan tuesta huolimatta, viikonloppuretki yleensä 20, kesäleiri viideltä päivältä. Maksut kuluvat täysin matkakuluihin, ruokaan ja ohjelmatarvikkeisiin. Muita kuluja aiheuttavat varusteet. Muilta vanhemmilta ja tuttavilta kannattaa kysyä käytettyjä ja pieneksi jääneitä vaatteita ja reppuja. Ohessa on pieni partiolaisen varusteopas. Lisätietoa tarvittavista varusteista saatte poikanne lauman/vartion johtajilta. Vanhempainneuvosto kaipaa aina uusia ihmisiä mukaan toimintaansa. Sinunkin työpanoksesi on tervetullut luomaan yhteiselle harrastukselle miellyttävät puitteet. Eräveikkojen vanhempainneuvosto hakee riveihinsä leipureita, timpureita, kaupparatsuja ja taksikuskeja. Jos olet kiinnostunut tukemaan lippukuntamme toimintaa, ota yhteyttä poikanne lauman-/joukkueenjohtajaan tai lippukunnanjohtajaan. Kysymyksiä tai ilmoitettavaa asiaa koskien voi toki soittaa johtajille. Ohessa on johtajiston puhelinluettelo. Poikanne lauman-/joukkueenjohtaja on todennäköisesti paras vastaamaan kysymyksiinne. 10

11 LISÄTIETOJA Kolon ilmoitustaulun näkee ulko-ovelta. Tiedotuskäppyrät ja retkilaput ovat ilmoitustaulun vieressä. Vaikka laput kulkevatkin kotiin poikien mukana, kannattaa vanhempien välillä käydä kurkkaamassa ilmoitustaulua. Lippukunnan nettisivut Tietoa tulevista tapahtumista ja lpk:n toiminnasta yleensä Partiolehdet Heppu ja Partio Ajankohtaista ja ajatonta tietoa partiotoimintaa liittyen, kannattaa lukea koko perheen voimin Suomen Partiolaiset Keskusjärjestön nettisivuilta löytyy tuhdisti tietoa partiotoiminnasta Pääkaupunkiseudun Partiolaiset Partiopiirimme sivuilta löytyy mm. ajankohtaiset tapahtumat 11

12 ERÄVEIKKO/SUOMI - SANAKIRJA aikuinen tuki akela hallitus HaSi HEV JN kokous kolo kämppä laavu LPKJ LPKJA majakka Niger partio PP-osasto PäPa redu samoaja sampo seikkailija sotku/pj SP sudari SuSi tarpoja WAGGGS valtaja viralliset VJ WOSM 12 ikäloppu, 22+ partiosetä, jolle ei ole omaa partio-ohjelmaa sudenpentulauman johtaja lippukunnan neljä - viisi jäseninen päättävä elin sisarlippukuntamme Haagan Sirkut, joka toimii Pohjois-Haagassa Haagan Eräveikot johtajaneuvosto, johtajiston yhteiskokous, jossa suunnitellaan toimintaa lauman viikoittainen tapaaminen Haagan Pappilatiellä oleva kerhotila, jossa kokoonnumme viikoittain Retkeilymajamme Vihdissä kolmiseinäinen, kevyt majoite, jota käytetään vaelluksilla Lippukunnanjohtaja Lippukunnan apulaisjohtaja tarpon päätteeksi tehtävä retki, jossa tarpojavartio pääsee kokeilemaan tarpon aktiviteeteissa oppimiaan taitoja käytännössä seitsemän hengen harjateltta, joissa nukutaan kesäleirillä (lausutaan naigeri ) huhujen mukaan harrastus, joidenkin mukaan elämäntapa - toisten mielestä koko elämä Partiopoikaosasto, seikkailijat ja tarpojat Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, partiopiirimme Viikonloppuretki 15-17v. partiolainen seikkailijajoukkueen johtaja 10-12v. partiopoika sotilasteltta (puolijoukkueteltta), lämmitettävä 20 hengen teltta Suomen Partiolaiset, keskusjärjestömme sudenpentu, 7-9v. partiolainen sisarlippukuntamme Suosirrit, joka toimii pihan toisella puolla 12-15v. partiolainen Partiotyttöjen Maailmanliitto, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts, kansainvälinen kattojärjestömme 18-22v. partiojohtaja partioasu, sudenpennuilla sudenpentupaita, seikkailijoilla partiopaita Vartionjohtaja Partioliikkeen Maailmanjärjestö, World Organisation of the Scout Movement

13 SUDENPENNUN VARUSTEET Alleviivattuja tarvitaan jo ensimmäisellä retkellä! Rinkka / iso reppu Riittävän iso, että kaikki tavarat mahtuvat. Ei kuitenkaan liian iso. Sopiva tilavuus n l lantiovyö tärkeä hinta 50 ylöspäin Makuupussi Tarpeeksi lämmin. Ei kuitenkaan liian lämmin sisätiloihin esim. 0-5 C kylmänkestävyys Valmistajien suosituksista voi ottaa pois n. 10 astetta, niin tarkenee. Untuva on hyvä, mutta vaikeampaa kuivata kuin keinokuitu. Nykyaikaiset keinokuidut ovat untuvan tasoisia 15 eurosta ylöspäin Makuualusta koko n. 60 * 190 cm laadukas Karrimat 40 o kestää ikuisesti tai o on lämmin solumuovi, jumppa-alusta 5 o repeää helposti, imee vettä o kylmä ja kova o toki tälläkin pärjää sisällä Ruokailuvälineet muovilautanen (syvä) muovimuki kahvalla (väh. 2dl) lusikka, haarukka, veitsi (mielellään mallia, jotka voidaan kiinnittää toisiinsa varastoinnin ajaksi) kankainen pussi tavaroiden säilyttämiseen on kätevä! Juomapullo ½-1 litran muovipullo. 13

14 Ulkoiluvaatteet mitkä tahansa tuulenpitävät/kosteutta sietävät vaatteet kelpaavat sudenpennuille haalarit on hyvä ratkaisu tulevaisuudessa kuvan kaltaiset retkeilyvaatteet ovat käytännölliset ja kestävät perinteinen vaihtoehto huoletonta kestävää puuvillaa (esim. Fjällräven) modernimpi (mutta tyyris, <100 ) vaihtoehto tekniset asut, joissa käytetty vedenpitäviä, mutta hengittäviä keinokuituja vaatteissa liikutaan metsässä, joten vaatteet likaantuvat ja kuluvat Alusvaatteita valitessa kannattaa muistaa, että puuvilla on etenkin märkänä erittäin kylmää ja kuivuu hitaasti. Keinokuituiset urheilualusvaatteet ja villapaita on lämmin yhdistelmä. Mitä huonompi keli, sitä tärkeämpää on että vaatteet kuivuvat nopeasti tai ovat märkänäkin lämpimät. Kengät sudenpennuille kumisaappaat, ehjät ja pitkävartiset villasukilla ja vaihtovillasukilla ovat parhaat (50 ) vaelluskengät ovat oiva ratkaisu tulevaisuudessa, ei talvilenkkareita ym. pihaleikeissä käytettäviä kenkiä partioretkille = eivät toimi metsässä! Muu vaatetus lapaset ovat lämpimämmät kuin sormikkaat, lapasetkin kastuvat nopeasti joten mukaan useampi pari villasukat tekevät saappaista lämpimät ja mukavat pipo on hyvä päähine Sadeasu kumisaappaat, ehjät ja pitkävartiset villasukilla ovat parhaat (50 ) tuulipuvut eivät pidä vettä perinteinen sadetakki ja housut (esim. Rukka 50 ) o pitää veden, mutta ei hengitä o kestävä tai GoreTex retkeilyasu kyllästysaineella (Collonil) käsiteltynä o toimii joka säällä o miellyttävä o hinta ei miellytä: 100 eurosta ylöspäin Taskulamppu 14

15 Tärkeintä on, että pattereissa riittää potkua. 5 Otsalamput (30 ylöspäin) ovat myös käteviä Remmit makuupussi kiinnitetään rinkkaan, joko rinkan omilla remmeillä tai muilla remmeillä naru/ilmastointiteippiviritelmät eivät toimi! nylonremmi soljella, 3 pari Puukko Tavallinen lyhytteräinen: terän leveys ei saisi olla käyttäjän kämmentä leveämpi (sudenpennuilla toki mahdotonta) hinnat: Mora muutaman euron (silti ihan hyvä), Marttiinin ja Rosellin muutama kymppi Viidakkoveitset voi jättää kotiin. Linkkarista ei ole puukon korvaajaksi, kaveriksi kylläkin. Liikkeitä Retkiaitta: Forum Partioaitta: Yrjönkatu, Sello, Itäkeskus, (jäsenkortilla -10%) Urheiluliikkeet, retkeilyliikkeet Kalle-Sport Haagassa 15

16 P a r t i o l i p p u k u n t a H a a g a n E r ä v e i k o t r y Haagan Pappilantie 2, Helsinki, Finland Tel

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN 1 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Lahden Sinisten omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi Meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen ry omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO TOIMIVA LIPPUKUNTA TOIMIVA LIPPUKUNTA Julkaisun tiedot Lippukuntakansioryhmä: Heidi Krzywaki, Petri Laiho, Pertti Lehtinen, ( v. 1997) Chride Mylius, Yrjö Nenonen, Rasa Nieminen, Anneli Tuominen, Tapani

Lisätiedot

Opas uudelle partiolaiselle

Opas uudelle partiolaiselle Opas uudelle partiolaiselle Kaivokselan Delfiinit ry Kaivokselan Delfiinit ry Kaivokselan Delfiinit (KaiDe) on vuonna 1963 perustettu partiolippukunta eli partion paikallisyhdistys, jossa partiota voivat

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

Tampereen Partiolaiset ry

Tampereen Partiolaiset ry Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisalto Yleistä Tamperelaisten lippukuntien toiminta Yhteistoiminta Aluetyö Hallinto, talous ja viestintä Tamperelaiset Hämeen Partiopiirin

Lisätiedot

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot):

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KYSELY KOTEIHIN Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KÄPYNEN Kotiväen sähköpostiosoite (tai osoitteet): Olen kiinnostunut tukemaan lapseni partiotoimintaa: osallistumalla

Lisätiedot

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013

Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013 Kaskipartio ry:n Toimintakertomus vuodelta 2012 ja Toimintasuunnitelma ja -kalenteri vuodelle 2013 Kaskipartio ry Kaskipartio ry:n toimintakertomus vuodelta 2012 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Sisällys...

Lisätiedot

Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto

Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto Siirtymävaihe 2 Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto S ISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1. MIKÄ IHMEEN SIIRTYMÄVAIHE?... 4 2. SANASTO... 5 3. SIIRTYMÄVAIHE KOLMESSA LAUMAILLASSA... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1

Susiveikot. Partiopestit VERSIO 3.1 Susiveikot Partiopestit VERSIO 3.1 22.1.2010 www.susiveikot.net Sisällysluettelo Alkusanat... 4 Partiopesti... 6 Kaikkia pestejä koskevat asiat... 6 Lippukunnanjohtaja (lpkj)... 7 Lippukunnan varajohtaja

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Järvi-Suomen Partiolaiset syksy 2011 Palaute on tärkeä! Muistanet, että Kippoa uudistettiin kentältä tulleen palautteen myötä. Palaute oli, että aiempi Kippo oli liian organisaatiota esittelevä

Lisätiedot

Lapin Scout-Info 4/2015

Lapin Scout-Info 4/2015 Lapin Scout-Info 4/2015 Scout-Info 4/2015 Lapin Scout-Info Lapin Scout-Info on Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti ja sen tehtävänä on tiedottaa lappilaisille partiolaisille piirin ja keskusjärjestön

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas

Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Lapin Partiolaiset ry:n Turvallisuusopas Tämä vihko sisältää ohjeita turvalliseen partiotoimintaan, Vihkon tärkeänä liitteenä toimii SP:n Turvallisuusohjeet -vihko. Vihko löytyy www.lappi.partio.fi, jolloin

Lisätiedot

KUVA: Joosef Abokhter

KUVA: Joosef Abokhter KUVA: Joosef Abokhter SYKSY 2015 Toimintaesite 2 KUVA: Paula Tammivuori TERVETULOA TOIMINTAAN! Olemme koonneet Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Espoon Partiotuen ja Vantaan Kannuksen tapahtumat, kisat

Lisätiedot

Pohjan PUHURI. Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12. Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5. Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9

Pohjan PUHURI. Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12. Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5. Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9 Pohjan PUHURI Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5 Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9 Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2009 Pääkirjoitus Uusi vuosi, uudet tuulet Vuodenvaihdetta

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

MÄTÄJOKI 2/98 Partiolippukunta Jeanne d'arcin jäsenlehti jo vuodesta 1977

MÄTÄJOKI 2/98 Partiolippukunta Jeanne d'arcin jäsenlehti jo vuodesta 1977 MÄTÄJOKI 2/98 Partiolippukunta Jeanne d'arcin jäsenlehti jo vuodesta 1977 Jeanne d'arc 60 vuotta Pääkirjoitus Mätäjoki on lippukuntamme jäsenlehti. Tämä numero on erikoispainos, joka jaetaan Konalan-Pitäjänmäen

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 Päätoimittaja: Susanna Oksanen Tekijät: Timo Sinivuori, Anna Munsterhjelm, Ida Ringbom Kuvat: Susanna Oksanen,

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

Tässä numerossa muun muassa:

Tässä numerossa muun muassa: Tässä numerossa muun muassa: Menneitä ja tulevia tapahtumia, Jesaripalsta, ohjeita taitomerkkien ompeluun sekä usein kysytyt kysymykset partiosta HUVI Vihdin Polunlöytäjien ja Hiistulen Tyttöjen lippukuntalehti

Lisätiedot