Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi"

Transkriptio

1 Haagan Eräveikot lyhyt peruskurssi Tervetuloa Haagan Eräveikkoihin! Tämän vihon tarkoituksena on auttaa teitä alkuun yhteisessä partioharrastuksessa ja vastata moniin partiota ja eräveikkoja koskeviin kysymyksiin. 1

2 HAAGAN ERÄVEIKOT LYHYT PERUSKURSSI... 1 Tervetuloa!... 3 Partiolupaus... 4 Partiolaisten tunnus... 4 Partioihanteet... 4 Partiomenetelmä... 4 Ikäkaudet ja parito-ohjelma... 5 Sudenpennut... 5 Seikkailijat... 6 Tarpojat... 6 Samoajat... 7 Vaeltajat... 7 Johtajisto... 7 Toimintakalenteri... 8 Tukiryhmät... 9 Vanhempainneuvosto... 9 Puitteet... 9 Toimintaohjeita uuden partiolaisen vanhemmille Lisätietoja Eräveikko/Suomi - sanakirja Sudenpennun varusteet

3 TERVETULOA! Poikanne on liittynyt partiolippukuntaan nimeltä Haagan Eräveikot (HEV). Me olemme noin 100-päinen poikalippukunta ja toimimme Haagassa. Jäseniämme asuu myös ympäröivissä kaupunginosissa, mutta toiminta keskittyy kolollemme Etelä-Haagassa. Partiotoimintaa Haagassa on ollut jo vuodesta 1918, jolloin silloiseen kauppalaan perustettiin Haagan Partiojärjestö Haga Scoutkår-niminen lippukunta. Sen jälkeen alkunsa sai Haagan Partiojärjestö ja vuonna 1939 Haagan Partioseura. Seurakuntasalin yläkerrassa kokoontunut Poikakerho Orava muodostaa pohjan 1942 perustetulle lippukunnallemme. Haagan Eräveikkojen nimen ja lipun alla partiotoiminta Haagassa ja lähiympäristössä on jatkunut katkeamatta siis jo yli 60 vuotta. Olemme itsenäinen rekisteröity yhdistys, ja partiohierarkiassa ylöspäin mentäessä kuulumme Pääkaupunkiseudun Partiolaisiin (PäPa) ja sen myötä Suomen Partiolaisiin (SP). Partio on kansainvälinen liike, jolla on kaksi maailmanjärjestöä: WOSM (World Organisation of the Scout Movement) ja WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts), joiden tunnuksia myös kaikki partiolupauksen antaneet eräveikot kantavat partiopaidan hihassa. Taustayhteisömme on Huopalahden seurakunta. Haagan Eräveikoissa toteutetaan SP:n partio-ohjelmaa. Toimintamme perustuu täysin vapaaehtoisuuteen; lippukuntatasolla ei ole yhtään palkattua työntekijää, eikä johtajille makseta myöskään mitään palkkioita tai korvauksia toiminnastaan, vaan kaikki ovat mukana vapaaehtoispohjalta, yhteisen harrastuksen parissa. Partio on aatteellista nuorisotoimintaa. Me emme pyri kasvattamaan "voittajia" tai tulevia maailmanmestareita. Meille tärkeää yksilöllinen kasvu ja kehitys, lähimmäisen rakastaminen ja lämmin, suojeleva suhde luontoon. Partiotoiminnan perusarvot on kirjattu partiolupaukseen, -tunnukseen ja -ihanteisiin, joiden perusta on ikiaikaisissa ritarilaeissa. Partioihanteista ja partiolupauksesta löytyy se partiotoiminnan keskeisajatus, jota myös me Haagan Eräveikoissa pyrimme toiminnassamme tavoittelemaan. WOSM WAGGGS 3

4 Partiolupaus Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa <ikäkauden> ihanteita ja olla avuksi toisille. Partiolupaus konkretisoi partion arvopohjaa lapselle ja nuorelle. Partiolaisten tunnus Ole valmis! Aina valmiina Partioihanteet Partiolaisuuden ytimen muodostavat partioihanteet, joita on kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen kehittää itseään ihmisenä etsiä elämän totuutta Partiomenetelmä Partio-ohjelma sisältää konkreettisten taitojen, mm. luonnontuntemuksen, kansainvälisyyden, kädentaitojen, esiintymisen ja retkeilyn opettelun lisäksi myös ajattelemaan oppimista. Oppiminen ja kasvaminen tulevat kuin luonnostaan itse ja yhdessä tekemällä. Partiossa lapsi ja nuori kasvaa ottamaan vastuuta itsestä, muista, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. 4 Partiomenetelmä on partiolle valittu tapa toimia. Se koostuu kahdeksasta osasta: sitoutuminen partion arvoihin symboliikka nousujohteisuus vartiojärjestelmä tekemällä oppiminen aikuinen tuki päivän hyvä työ toiminta luonnossa

5 IKÄKAUDET JA PARITO-OHJELMA Sudenpennut Partiossa toimitaan ikäkausittain jakautuneina. Nuorin ikäkausi, sudenpennut, muodostuu 7 9 vuoden ikäisistä pojista. He toimivat noin tusinan vahvuisissa laumoissa. Lauman johtajana toimii tehtävään koulutettu aikuinen, akela. Sudenpennut kokoontuvat kerran viikossa kololle noin tunnin ajaksi. Toiminta on alkuun hyvinkin leikkivoittoista, mutta muuttuu vaativammaksi ajan myötä. Kokouksissa askarrellaan, pelataan polttopalloa, opetellaan suunnistamaan, tutustutaan eläimiin ja ihmisiin tai vaikkapa leivotaan. Sudenpentulaumojen toiminnassa toteutetaan Sudenpentujen ohjelmaa, joka koostuu jäljistä ja askeleista. Jokaisesta tehdystä jäljestä sudenpentu saa kankaisen jälkimerkin partiopaitansa oikeaan hihaan. Sudenpentujen oma kirja, Sudenpennun jäljet, ja partiohuivi otetaan mukaan jokaiseen kokoukseen. Sudenpentujen toimintaan kuuluvat jokaviikkoisten laumailtojen (=kokousten) lisäksi lauman omat ja sudenpentuosaston yhteiset retket ja tapahtumat sekä koko lippukunnan yhteiset tapahtumat ja leirit. Retkillä toimitaan paljon luonnossa ja tehdään kaikkea sellaista, mitä kaupungissa ei voi tehdä. Vanhempien olisi tärkeä ymmärtää, että partio ei ole vain kerran viikossa kololla kokoontuva kerho. Tarkoituksena on, että sudenpentu on mukana kaikessa laumansa toiminnassa! Sudenpennut osallistuvat myös lippukunnan yhteisiin tapahtumiin kuten itsenäisyyspäivän juhlaan, joulujuhlaan, partionäyttelyyn ja - kaikkein tärkeimpänä - kesäleirille heinä-elokuussa. Partiokausi alkaa koulujen alkaessa ja kestää toukokuun loppuun. Koulujen loma-aikoina ei kokouksia pidetä. Lippukunnan 3 sudenpentulaumaa muodostavat sudenpentuosaston. Sudenpentuosasto järjestää kaikille laumoille yhteisiä tapahtumia, tärkeimpinä syksyiset ja keväiset sudenpenturetket. Sudenpentuosaston johtaja ohjaa ja tukee laumanjohtajien toimintaa. Sudenpentulupaus Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaa sudenpentujen ihanteita ja olla avuksi toisille. Sudenpennun ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä 5 Kaikkien ikäkausien yhteinen tunnus Ole valmis

6 Seikkailijan ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava Tarpojan ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen Seikkailijat Joukkueisiin siirrytään sudenpennuista noin kymmenvuotiaina (neljännen luokan syksyllä). Eräveikoissa on ollut tapana siirtää koko lauma joukkueeksi kerralla, joten siirtymisikä saattaa hieman vaihdella. Seikkailijoiden ryhmä on reilu kymmenen hengen joukkue. Joukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa. Seikkailijoiden ohjelma koostuu ilmansuunnista. Ohjelma alkaa tervetuloavaiheella, jonka aikana tutustutaan omaan seikkailijajoukkueeseen ja partioon. Tervetuloa-vaiheen jälkeen siirrytään tekemään pääilmansuuntia: Pohjoista, Etelää, Itää ja Länttä. Seikkailijatoiminta on erähenkisempää ja sen kohokohtia ovat joukkueiden omat retket maastoon ja kämpällemme Vihtiin sekä erilaiset vaellukset ja partiotaitokisat. Jokainen seikkailijavuosi päättyy seikkailijapeliin. Seikkailijapeli eli sepeli on juonellinen maastoleikki, jonka aikana testataan seikkailijoiden oppimia taitoja. Joukkueenjohtajien eli sampojen tukena toimiva Ikäkausivastaava on yli 22- vuotias ikäkausivastaavan koulutuksen suorittanut partiojohtaja Tarpojat 6 Tarpojat eli vuotiaat nuoret kokoontuvat kerran viikossa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi. Tarpojaikäkauden aikana opetellaan soveltamaan käytännön taitoja laajemmin eikä siis keskitytä pelkästään perustaitoihin. Tärkeintä tarpojaohjelmassa on yhdessä toimiminen, kokemukset kavereiden kanssa, järkevät aktiviteetit ja vartion omien juttujen syntyminen. Tarpojaohjelma koostuu neljästä puolen vuoden jaksosta eli tarposta: leiri, luovuus, selviytyminen ja yhteiskunta. Tarpon päätöstapahtuma on majakka, jossa tarpojavartio pääsee yhdessä kokeilemaan oppimiaan taitoja tositilanteessa. Majakoiden ryppyotsainen "suorittaminen" ei ole meille eräveikoissa itsearvoisen tärkeää, mutta tarpojaohjelman aktiviteetit tarjoavat mielestämme hyvät puitteet tarpojan omille seikkailuille. Lippukuntamme seikkailijajoukkueet ja tarpojavartion muodostavat partiopoika-osaston (PP-osaston), joka järjestää yhteisiä tapahtumia. Ikäkausivastaavat tukevat ja ohjaavaat sampojen ja luotsien toimintaa, sekä koordinoivat johtajien koulutusta.

7 Samoajan ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen Vaeltajan ihanteet kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen kehittää itseään ihmisenä etsiä elämän totuutta Samoajat Samoajat ovat vuotiaita partiolaisia. Eräveikoissa samoajat kokoontuvat omatoimisesti ja perin vapaamuotoisesti noin kerran kuussa. Ohjelma koostuu erimittaisista aktiviteeteista eli varusteista, joista samoajat oppivat johtajuutta, ajanhallintaa, ryhmätyöskentelyn taitoja sekä laajentavat näköpiiriään myös lippukunnan ulkopuolella. Samoaja pääsee mm. suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmaa nuoremmille partiolaisille ja kokeilemaan vertaisjohtajuutta järjestämällä toisille ryhmäläisille koulutusta ja muuta ohjelmaa, jonka lisäksi partiotaitoja hiotaan olemalla itse aktiivisesti mukana järjestetyssä ohjelmassa. Eräänä tavoitteena on myös saada tarvittava itseluottamus ja osaaminen toisten johtamiseen ja omiin partiotaitoihin, niin tavanomaisissa kuin hankalissakin tilanteissa. Johtajakoulutuksen suorittaneet samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina. Vaeltajat Vaeltajat ovat vuotiaita partiolaisia. Vaeltajat toteuttavat omaehtoisesti itseään kiinnostavia projekteja, vaelluksia ja esi merkiksi ulkomaanmatkoja. Vuonna 2009 ryhmä vaeltajia osallistui Islannissa Rowerway-leirille. Vuonna 2007 ryhmä eräveikkoja osallistui partiolaisten 21. maailmanjamboreelle Englannissa ja vuonna maailmanjamboreelle Thaimaassa. Vaeltajat voivat toimia myös ns. vaeltajaryhmässä, joka koostuu yleensä nuorimmista vaeltajista. Vaeltajaryhmä toimii jonkun vanhemman johtajan tukemana, mutta muutoin itsenäisesti. Johtajisto Johtajiksi luetaan kaikki johtajatehtävissä (akela, sampo, partiojohtaja) toimivat. Eräveikoissa toimivia johtajia on parisenkymmentä ja pyörittävät lippukunnan toimintaa kukin tahollaan. Tehtävät vaihtelevat papereiden kanssa taistelevasta lippukunnanjohtajasta halkoja hakkaavaan kämppäisäntään. Johtajana toimimista tukee partion koulutusjärjestelmä, joka koostuu mm. erilaisista kursseista moduleineen ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Partiokoulutus jakaantuu johtaja-, ohjaajaja taitokoulutukseen ja siitä vastaavat lippukunnan kokeneemmat johtajat, partiopiiri ja keskusjärjestö. 7

8 TOIMINTAKALENTERI Syksy Elokuu aloitustempaus, kokoukset alkavat Syyskuu sudenpentukilpailu joukkueiden omia retkiä (seikkailijoille) Lokakuu syyshaikki (vaellus) seikkailijat ja samoajt vanhempien ja poikien retki kämpälle Marraskuu sudenpenturetki PP-osaston retki/sepeli Joulukuu itsenäisyyspäivän juhla (kaikille) joulujuhla (kaikille) Kevät Tammikuu toiminta alkaa koulun kanssa samalla viikolla Helmi-maaliskuu sudenpentujen ja seikkailijoiden talviretket Huhtikuu partioviikko, partioparaati laumojen omia retkiä PP-osaston retki/majakka Toukokuu partionäyttely partiotaitokilpailut Kesä/heinä/elokuu kesäleiri 8

9 TUKIRYHMÄT PUITTEET Lippukunnan toiminnan mahdollistavat erilaiset tukiryhmät. Näistä tärkein on Huopalahden seurakunta. Suoran rahallisen tuen lisäksi seurakunta tarjoaa lippukunnallemme toimitilat eli kolon ja varaston Haagan Pappilantie 2:n tiloissa. Seurakunnan papit ovat ystävällisesti tulleet puhumaan tilaisuuksissamme, kuten partiolupauksen annossa, ja kirkkoherranviraston kopiokone on ollut meille suureksi avuksi. Vanhempainneuvosto Vanhempainneuvosto koostuu partiolaisten vanhemmista ja se kokoontuu tarpeen vaatiessa, yleensä muutaman kerran vuodessa. He järjestävät yhteistyössä kanssamme markkinatyyppisiä tapahtumia, joiden tuotto on käytetty lippukunnan toiminnan hyväksi. Vanhemmat ovat olleet mukana rakentamassa kämppäämme ja ovat olleet suureksi avuksi sen varaston rakentamisessa ja metsätöissä. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus tukee partiolippukuntia taloudellisesti. Nuorisoasiainkeskuksen kalustolainaamo, lehtipaino ja retkeilykohteet ovat myös olleet käytössämme. Hiiskulan kartano on antanut käyttöömme kämpän upeine retkeilymahdollisuuksineen vajaan tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Eräveikkojen toiminta keskittyy kololle, Haagan Pappilantie 2:n kellarissa sijaitsevaan Huopalahden seurakunnan kerhotilaan. Käytössämme on korvauksetta yksi suuri ja kolme pienempää kokoushuonetta, keittiö, WC ja varastotila viereisessä rakennuksessa, kaiken kaikkiaan noin 200 m 2. Jäsenillemme ilmestyy enemmän tai vähemmän säännöllisin väliajoin lippukuntamme pää-äänenkannattaja Päre. Eräveikkojen kämppä sijaitsee Iso-Kairin rannalla Vihdissä, Röykän lähellä. Kämppä itsessään on 120-vuotias kaksikerroksinen hirsiaitta, joka siirrettiin paikalleen 60-luvulla. Yläkerrassa on majoitustilat n. viidelletoista ja alhaalla viidelle. Kämpässä on turvallinen keskuskaasujärjestelmä valaisua, lämmitystä ja ruoanlaittoa varten. Alakerrassa on lisäksi takka ja keittiö. Uuden varastorakennuksen (reilusti yli satavuotias hirsiaitta sekin, siirretty 1991) yläkerrassa on majoitustilat vielä yli kymmenelle ja saunassa voi tarvittaessa nukkua muutama ihminen. Kämpän ja tontin omistaa Hiiskulan kartano, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuosikymmenien ajan. Varastoaitta ja sauna ovat lippukunnan omistamia. Lippukuntamme on varsin hyvin varustettu partiotoimintaa varten. Kolon kalustoa ovat mm. erilaiset teltat, työkalut, retkikeittimet, kiipeilyvarusteet, leirikeittiökalusto. Kolon toimistotarvikkeet, tietokoneet, kopiokone ja matkaviestimet mahdollistavat tämän monisteen tuottamisen. 9

10 TOIMINTAOHJEITA UUDEN PARTIOLAISEN VANHEMMILLE Lippukunnan jäseneksi liitytään täyttämällä ilmoittautumis- /henkilötietolomake netissä hev.fi/liity. Jäsenmaksu on 80 euroa vuodessa (2015). Jäsenmaksulappu postitetaan kotiin muutaman viikon päästä, kun tieto ilmoittautumisesta on mennyt rekisteriin. Maksettuaan jäsenmaksun partiolainen voi osallistua lippukunnan ja piirin toimintaan sekä valtakunnalliseen ja kansainväliseen partiotoimintaan. Jäsenmaksulla saa kotiinsa Partio-lehden, on vakuutettu (Vakuutus korvaa partiotilaisuuksissa ja matkalla niihin tai niistä pois sattuneet tapaturmat ja vahingot. Vahinkotapauksissa omavastuu on 84 euroa. Tapaturma- ja matkavakuutuksen osalta partiovakuutus on toissijainen vakuutetun omiin vakuutuksiin nähden), saa Suomen Retkeilymajajärjestö SMR ry:n jäsenedut ja saa 10 %:n alennuksen partiokauppojen normaalihintaisista tuotteista (ei partiovarusteista kuten merkeistä tai partiopaidoista). Jos on ollut partiossa mukana jo jonkin aikaa, mutta jostain syystä jäsenmaksu on jäänyt maksamatta, niin asia kannattaa hoitaa kuntoon, sillä maksettu jäsenmaksu on edellytyksenä partiotapahtumiin osallistumiselle sekä partiovakuutuksen voimassaololle. Omat laskut näkee Kuksa-rekisteristä osoitteessa kuksa.partio.fi Retket ja leirit maksavat lippukunnan tuesta huolimatta, viikonloppuretki yleensä 20, kesäleiri viideltä päivältä. Maksut kuluvat täysin matkakuluihin, ruokaan ja ohjelmatarvikkeisiin. Muita kuluja aiheuttavat varusteet. Muilta vanhemmilta ja tuttavilta kannattaa kysyä käytettyjä ja pieneksi jääneitä vaatteita ja reppuja. Ohessa on pieni partiolaisen varusteopas. Lisätietoa tarvittavista varusteista saatte poikanne lauman/vartion johtajilta. Vanhempainneuvosto kaipaa aina uusia ihmisiä mukaan toimintaansa. Sinunkin työpanoksesi on tervetullut luomaan yhteiselle harrastukselle miellyttävät puitteet. Eräveikkojen vanhempainneuvosto hakee riveihinsä leipureita, timpureita, kaupparatsuja ja taksikuskeja. Jos olet kiinnostunut tukemaan lippukuntamme toimintaa, ota yhteyttä poikanne lauman-/joukkueenjohtajaan tai lippukunnanjohtajaan. Kysymyksiä tai ilmoitettavaa asiaa koskien voi toki soittaa johtajille. Ohessa on johtajiston puhelinluettelo. Poikanne lauman-/joukkueenjohtaja on todennäköisesti paras vastaamaan kysymyksiinne. 10

11 LISÄTIETOJA Kolon ilmoitustaulun näkee ulko-ovelta. Tiedotuskäppyrät ja retkilaput ovat ilmoitustaulun vieressä. Vaikka laput kulkevatkin kotiin poikien mukana, kannattaa vanhempien välillä käydä kurkkaamassa ilmoitustaulua. Lippukunnan nettisivut Tietoa tulevista tapahtumista ja lpk:n toiminnasta yleensä Partiolehdet Heppu ja Partio Ajankohtaista ja ajatonta tietoa partiotoimintaa liittyen, kannattaa lukea koko perheen voimin Suomen Partiolaiset Keskusjärjestön nettisivuilta löytyy tuhdisti tietoa partiotoiminnasta Pääkaupunkiseudun Partiolaiset Partiopiirimme sivuilta löytyy mm. ajankohtaiset tapahtumat 11

12 ERÄVEIKKO/SUOMI - SANAKIRJA aikuinen tuki akela hallitus HaSi HEV JN kokous kolo kämppä laavu LPKJ LPKJA majakka Niger partio PP-osasto PäPa redu samoaja sampo seikkailija sotku/pj SP sudari SuSi tarpoja WAGGGS valtaja viralliset VJ WOSM 12 ikäloppu, 22+ partiosetä, jolle ei ole omaa partio-ohjelmaa sudenpentulauman johtaja lippukunnan neljä - viisi jäseninen päättävä elin sisarlippukuntamme Haagan Sirkut, joka toimii Pohjois-Haagassa Haagan Eräveikot johtajaneuvosto, johtajiston yhteiskokous, jossa suunnitellaan toimintaa lauman viikoittainen tapaaminen Haagan Pappilatiellä oleva kerhotila, jossa kokoonnumme viikoittain Retkeilymajamme Vihdissä kolmiseinäinen, kevyt majoite, jota käytetään vaelluksilla Lippukunnanjohtaja Lippukunnan apulaisjohtaja tarpon päätteeksi tehtävä retki, jossa tarpojavartio pääsee kokeilemaan tarpon aktiviteeteissa oppimiaan taitoja käytännössä seitsemän hengen harjateltta, joissa nukutaan kesäleirillä (lausutaan naigeri ) huhujen mukaan harrastus, joidenkin mukaan elämäntapa - toisten mielestä koko elämä Partiopoikaosasto, seikkailijat ja tarpojat Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, partiopiirimme Viikonloppuretki 15-17v. partiolainen seikkailijajoukkueen johtaja 10-12v. partiopoika sotilasteltta (puolijoukkueteltta), lämmitettävä 20 hengen teltta Suomen Partiolaiset, keskusjärjestömme sudenpentu, 7-9v. partiolainen sisarlippukuntamme Suosirrit, joka toimii pihan toisella puolla 12-15v. partiolainen Partiotyttöjen Maailmanliitto, The World Association of Girl Guides and Girl Scouts, kansainvälinen kattojärjestömme 18-22v. partiojohtaja partioasu, sudenpennuilla sudenpentupaita, seikkailijoilla partiopaita Vartionjohtaja Partioliikkeen Maailmanjärjestö, World Organisation of the Scout Movement

13 SUDENPENNUN VARUSTEET Alleviivattuja tarvitaan jo ensimmäisellä retkellä! Rinkka / iso reppu Riittävän iso, että kaikki tavarat mahtuvat. Ei kuitenkaan liian iso. Sopiva tilavuus n l lantiovyö tärkeä hinta 50 ylöspäin Makuupussi Tarpeeksi lämmin. Ei kuitenkaan liian lämmin sisätiloihin esim. 0-5 C kylmänkestävyys Valmistajien suosituksista voi ottaa pois n. 10 astetta, niin tarkenee. Untuva on hyvä, mutta vaikeampaa kuivata kuin keinokuitu. Nykyaikaiset keinokuidut ovat untuvan tasoisia 15 eurosta ylöspäin Makuualusta koko n. 60 * 190 cm laadukas Karrimat 40 o kestää ikuisesti tai o on lämmin solumuovi, jumppa-alusta 5 o repeää helposti, imee vettä o kylmä ja kova o toki tälläkin pärjää sisällä Ruokailuvälineet muovilautanen (syvä) muovimuki kahvalla (väh. 2dl) lusikka, haarukka, veitsi (mielellään mallia, jotka voidaan kiinnittää toisiinsa varastoinnin ajaksi) kankainen pussi tavaroiden säilyttämiseen on kätevä! Juomapullo ½-1 litran muovipullo. 13

14 Ulkoiluvaatteet mitkä tahansa tuulenpitävät/kosteutta sietävät vaatteet kelpaavat sudenpennuille haalarit on hyvä ratkaisu tulevaisuudessa kuvan kaltaiset retkeilyvaatteet ovat käytännölliset ja kestävät perinteinen vaihtoehto huoletonta kestävää puuvillaa (esim. Fjällräven) modernimpi (mutta tyyris, <100 ) vaihtoehto tekniset asut, joissa käytetty vedenpitäviä, mutta hengittäviä keinokuituja vaatteissa liikutaan metsässä, joten vaatteet likaantuvat ja kuluvat Alusvaatteita valitessa kannattaa muistaa, että puuvilla on etenkin märkänä erittäin kylmää ja kuivuu hitaasti. Keinokuituiset urheilualusvaatteet ja villapaita on lämmin yhdistelmä. Mitä huonompi keli, sitä tärkeämpää on että vaatteet kuivuvat nopeasti tai ovat märkänäkin lämpimät. Kengät sudenpennuille kumisaappaat, ehjät ja pitkävartiset villasukilla ja vaihtovillasukilla ovat parhaat (50 ) vaelluskengät ovat oiva ratkaisu tulevaisuudessa, ei talvilenkkareita ym. pihaleikeissä käytettäviä kenkiä partioretkille = eivät toimi metsässä! Muu vaatetus lapaset ovat lämpimämmät kuin sormikkaat, lapasetkin kastuvat nopeasti joten mukaan useampi pari villasukat tekevät saappaista lämpimät ja mukavat pipo on hyvä päähine Sadeasu kumisaappaat, ehjät ja pitkävartiset villasukilla ovat parhaat (50 ) tuulipuvut eivät pidä vettä perinteinen sadetakki ja housut (esim. Rukka 50 ) o pitää veden, mutta ei hengitä o kestävä tai GoreTex retkeilyasu kyllästysaineella (Collonil) käsiteltynä o toimii joka säällä o miellyttävä o hinta ei miellytä: 100 eurosta ylöspäin Taskulamppu 14

15 Tärkeintä on, että pattereissa riittää potkua. 5 Otsalamput (30 ylöspäin) ovat myös käteviä Remmit makuupussi kiinnitetään rinkkaan, joko rinkan omilla remmeillä tai muilla remmeillä naru/ilmastointiteippiviritelmät eivät toimi! nylonremmi soljella, 3 pari Puukko Tavallinen lyhytteräinen: terän leveys ei saisi olla käyttäjän kämmentä leveämpi (sudenpennuilla toki mahdotonta) hinnat: Mora muutaman euron (silti ihan hyvä), Marttiinin ja Rosellin muutama kymppi Viidakkoveitset voi jättää kotiin. Linkkarista ei ole puukon korvaajaksi, kaveriksi kylläkin. Liikkeitä Retkiaitta: Forum Partioaitta: Yrjönkatu, Sello, Itäkeskus, (jäsenkortilla -10%) Urheiluliikkeet, retkeilyliikkeet Kalle-Sport Haagassa 15

16 P a r t i o l i p p u k u n t a H a a g a n E r ä v e i k o t r y Haagan Pappilantie 2, Helsinki, Finland Tel

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa

Koulutuksen sisältö. - koulutuskokonaisuus. Tätä on partio. Turvallisesti partiossa Tervetuloa partioon! - koulutuskokonaisuus Koulutuksen sisältö Tätä on partio Partioliikkeen historia Termit, päämäärä, arvopohja ja perusperiaatteet Organisaatiot Kasvatustavoitteet Partiomenetelmä Materiaalit

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS. www.käppäräpartio.fi

KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS. www.käppäräpartio.fi KÄPYNEN PUKU- JA MERKKIOPAS www.käppäräpartio.fi 1 Sisällysluettelo o Partiopuku yhdistää............. 2 o Lippukunnan perinteet............. 2 o Helpotusta ahdingon sijaan............. 2 o Sudenpennun

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuosaston johtaminen: - seuraa laumojen toimintaa ja huolehtii, että se on sudenpentuohjelman mukaista,

Lisätiedot

Tervetuloa VaMeen. Tietoa partiolippukunta Vantaan Metsänkävijöistä, lippukunnan toiminnasta sekä partioliikkeestä

Tervetuloa VaMeen. Tietoa partiolippukunta Vantaan Metsänkävijöistä, lippukunnan toiminnasta sekä partioliikkeestä Tervetuloa VaMeen Tietoa partiolippukunta Vantaan Metsänkävijöistä, lippukunnan toiminnasta sekä partioliikkeestä Tervetuloa mukaan! Tervetuloa VAMEen Sinulle partiolainen Näiden muutamien sivujen tarkoituksena

Lisätiedot

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA LIEKKITYTÖT RY

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA LIEKKITYTÖT RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA LIEKKITYTÖT RY YHTEYSTIEDOT Lippukunnan nimi: Lippukunnan www-sivut: Kokoontumispaikka eli kolot: Partiolippukunta Liekkitytöt ry www.liekkitytot.fi Poltinahon

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Sudenpennun puvut ja merkit Sudenpentu kantaa lippukuntahuivia ja on pukeutunut sudenpentupaitaan, jossa on sudenpää-

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot):

KÄPYNEN UUDEN PARTIOLAISEN PAINOS KYSELY KOTEIHIN. www.käppäräpartio.fi. Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KYSELY KOTEIHIN Partiolaisen nimi: Huoltajien nimet: Kotiväen puhelinnumero (tai numerot): KÄPYNEN Kotiväen sähköpostiosoite (tai osoitteet): Olen kiinnostunut tukemaan lapseni partiotoimintaa: osallistumalla

Lisätiedot

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa.

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa. VUOSISELOSTE 2015 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöhemmin piiri) turvallisuusasiakirja esittää kuinka partiolaiset toteuttavat turvallisuus näkökohtia toiminnassaan ja kuinka partiolaisia ohjataan turvalliseen toimintaan.

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Opas uudelle partiolaiselle

Opas uudelle partiolaiselle Opas uudelle partiolaiselle Kaivokselan Delfiinit ry Kaivokselan Delfiinit ry Kaivokselan Delfiinit (KaiDe) on vuonna 1963 perustettu partiolippukunta eli partion paikallisyhdistys, jossa partiota voivat

Lisätiedot

PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT

PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT Laadittu uuden ikäkausijaon perusteella ja partiopuku-uudistuksen mukaisesti Laadittu lokakuussa 2011/Liisa Tulosmaa huomioi hankintoja tehdessäsi mahdolliset hintamuutokset

Lisätiedot

Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan!

Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan! Harjun Pojat - Tervetuloa lippukuntaan! Harjun Pojat-partiolippukunta Perustettu 1929 Jäseniä n. 120 Tukikohtana toimii kirkonkylän kolo, toinen kolo Suoramalla sekä Havisevalla Kangasalan seurakunnan

Lisätiedot

Partio on Partiokasvatuksen tavoitteena Partiossa oppii

Partio on Partiokasvatuksen tavoitteena Partiossa oppii Vanhempainilta Tuo tie meitä vie Mitä partio on? Partioaate ja ihanteet Partio-ohjelma Tampereen Kotkat Retkille ja tapahtumiin valmistautuminen Perusvarusteet Kysymykset Mitä partio on? Partio on monipuolista

Lisätiedot

UUSI JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KUKSA

UUSI JÄSENTIETOJÄRJESTELMÄ KUKSA 1/5 19.8.2015 KUILUN KULKIJAT RY Pihatie 24 71820 PÖLJÄ «Sukunimi» «Etunimet» «Katuosoite» «Postinumero» «Postipaikka» Olemme koonneet tähän kirjeeseen Kulukijoiden syksyn ohjelmaa. Toimintaa on tarjolla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 2008 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2008 kevätkauden Suomen Partiolaiset - Finlands

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

Vartiovuoren Tytöt. Vartiovuoren Tytöt ry on vuonna1960 perustettu erähenkinen partiolippukunta Vartiokylästä, Itä-Helsingistä.

Vartiovuoren Tytöt. Vartiovuoren Tytöt ry on vuonna1960 perustettu erähenkinen partiolippukunta Vartiokylästä, Itä-Helsingistä. Vartiovuoren Tytöt Vartiovuoren Tytöt ry on vuonna1960 perustettu erähenkinen partiolippukunta Vartiokylästä, Itä-Helsingistä. Tietoa Vartiovuoren Tytöistä Vartiovuoren Tyttöjen ensimmäinen vartiokokous

Lisätiedot

Partio. Nyt. Mitä tapahtuu. Missä. Miten. Miksi.

Partio. Nyt. Mitä tapahtuu. Missä. Miten. Miksi. Partio. Nyt. Mitä tapahtuu. Missä. Miten. Miksi. Tänään täällä Ensimmäinen osio Keitä olemme Rakenteet, nostot, nyt Kasvatustavoitteet Toinen osio Menetelmä Ikäkaudet Ohjelma Tulevat jutut 1.10.2014 Partio

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintasuunnitelma 2009... 3 Yleistä... 3 Toiminta... 3 Toimintaryhmät... 3 Koulutus... 4 Muu toiminta... 4 Tiedotus ja viestintä... 4 Tapahtumat... 4 Tossu...

Lisätiedot

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi:

Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006. Vartiolaisen nimi: Nenustannokka Vartiolaiset 2.-6.8.2006 Sudenpennut 4.-6.8.2006 LEIRILÄISEN KÄSIKIRJA Vartiolaisen nimi: Tervetuloa Nenustannokalle! Hyvä vartiolainen. Olet ilmoittautunut Salon alueen lippukuntien yhteiselle

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

Risupesä 2/2014. Partioparaati su 4.5. Pyhän Yrjön Funk Jamit ke 14.5. klo 18.30 20. Koko perheen voimin kesäteatteriin!

Risupesä 2/2014. Partioparaati su 4.5. Pyhän Yrjön Funk Jamit ke 14.5. klo 18.30 20. Koko perheen voimin kesäteatteriin! Risupesä 2/2014 Tärkeimpiä tulevia tapahtumia ovat partioparaati ja Pyhän Yrjön Funk Jamit. Nappaa tästä Risupesästä talteen loppukevään tärkeät päivämäärät! Partioparaati su 4.5. Partiomarssi lähestyy

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

Kausi. Kevät 3. Kevät 4

Kausi. Kevät 3. Kevät 4 Vartiolaisen suorituskirja Vantaan Metsänkävijät ry 20 - Versio 24.08.2004 Versio 24.08.2004-1 2 - Versio 24.08.2004 Versio 24.08.2004-19 Yleiset: artiohuivi Rinkka / iso kassi, johon mahtuvat kaikki mukaan

Lisätiedot

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA!

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! Lippukunta saa sähköpostitse linkin esitäytettyyn vuosiselosteeseen joulukuun alussa. Linkki lähetetään lpkj:lle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN 1 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Lahden Sinisten omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

KORVEN KOUKKAAJAT -INFO elokuu 2015

KORVEN KOUKKAAJAT -INFO elokuu 2015 KORVEN KOUKKAAJAT -INFO elokuu 2015 Hei koukkaajat ja koukkaajien vanhemmat! Helteinen kesä ja kuiva on vaipumassa muistoihin, mutta lippukunnan syyskausi on sitä vastoin pääsemässä kunnolla vasta käyntiin!

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

PUKEUTUMISOHJE JYVE-PARTIOLAISILLE

PUKEUTUMISOHJE JYVE-PARTIOLAISILLE Jyväskylän Versot ry Pukuohje 1(5) PUKEUTUMISOHJE JYVE-PARTIOLAISILLE Kaikki partiolaiset eri puolilla maailmaa pukeutuvat partioasuun. Partiopuku yhdistää partiolaisia ja lippukunnan omat perinteet ovat

Lisätiedot

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten

Klapasvaatteiden tilaus Virallinen partiopaita sinistä Sudenpentujen Hinta 25 Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien, vaeltajien ja aikuisten Aika päivittää partiovaatetus kuntoon! Siispä tässä ohjeet virallisten partiopaitojen hankkimiseen kaikille ikäkausille. Lisäksi nyt on mahdollisuus tilata tyylikkäitä lippukunnan logolla varustettuja

Lisätiedot

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä

SUDENPENTUOSASTO. Syksy 2014. 2.10. Avoimet ovet vanhemmille partiotiloissa. 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä SUDENPENTUOSASTO Vko 36 Laumojen ensimmäiset kokoukset 20.9. Syysexcu, sudenpentuosaston syysretki 4. 5.10. Sudenpentujen retkiviikonloppu: laumat järjestävät omat retkensä Vko 48 Kynttiläkokoukset (laumankokouksessa

Lisätiedot

VIRALLINEN PARTIOASU JA PARTIOPAIDAN MERKIT

VIRALLINEN PARTIOASU JA PARTIOPAIDAN MERKIT VIRALLINEN PARTIOASU JA PARTIOPAIDAN MERKIT MIKAELIN SINIKELLOT 2015 SUDENPENNUN PARTIOASU Asuun kuuluu: Partiopaita = tummansininen college-paita o Paitoja myydään mm. partiokaupassa Partiohuivi = kirkkaan

Lisätiedot

sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen: Ralf Baumann, lippukunnanjohtaja Juho Häme, sihteeri

sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen: Ralf Baumann, lippukunnanjohtaja Juho Häme, sihteeri Sivu 1/6 Yleistä Vuosi 2013 oli Töölön Sinisten 80-vuotisjuhlavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli

Lisätiedot

Ambulo 2015. Partiolippukunta Jeanne d Arcin kesäleirin. Toinen leirikirje

Ambulo 2015. Partiolippukunta Jeanne d Arcin kesäleirin. Toinen leirikirje Ambulo 2015 Partiolippukunta Jeanne d Arcin kesäleirin Toinen leirikirje Kuljetusten aikataulu Lähtö : Bussi lähtee maanantaina 27.7.2015 kello 12.00 Konalan kirkolta (kyntäjäntie 4, 00390 Helsinki). Olethan

Lisätiedot

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi Meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen ry omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

- KOULUTTAJAN OPAS -

- KOULUTTAJAN OPAS - - KOULUTTAJAN OPAS - Sisällysluettelo Tervetuloa partioon -koulutus 4 Koulutuspaketin sisältö...4 Koulutuksen sisältö...5 Koulutuksen tavoitteet...5 Kuka kouluttajaksi?...5 Koulutuksen rakenne...5 Aloituskeskustelu...5

Lisätiedot

Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014

Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014 Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014 Toimintakertomuksessa käytetään lippukunnan tavan mukaisesti lippukunnan yhteisistä viikonloppuretkistä nimitystä leiri, vaikka ne Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 5 4. Talousarvio sivu 7 Perustiedot

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

1.2. Toimintasuunnitelma ja sen

1.2. Toimintasuunnitelma ja sen Toiminta toimivan lippukunnan perusta 1. TOIMINNAN SUUNNIT TE LU ja R A p ortointi 1.1. Miksi suunnitellaan? Lippukunnan toiminnan kehittymisen ja tuloksellisuuden kannalta toiminnan suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen

Ville Raitio, sihteeri. Ralf Baumann. Otto Hyytiälä. Tilli Pesola. Miska Rissanen. Kenny Ronkainen. Antti Väisänen Sivu 1/6 Yleistä Vuosi 2014 oli Töölön Sinisten 82. toimintavuosi. Kokoontumispaikkoinamme toimivat Töölönkadun Kolo ja Kallionkolo, sekä retkipaikkanamme Långvikin kämppä. Hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen:

Lisätiedot

PARTIO-OPAS KOTIIN 2014

PARTIO-OPAS KOTIIN 2014 PARTIO-OPAS KOTIIN 2014 Partiolippukunta Kiehiset ry Järvenpää Sisällysluettelo: Tervetuloa Viestintä Partiotermejä Yhteystiedot Tapahtumia Varustautuminen Partiomerkit Jäsenmaksu Vanhemmat partiossa PARTIO-OPAS

Lisätiedot

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

PARTIO-OPAS KOTIIN 2013

PARTIO-OPAS KOTIIN 2013 PARTIO-OPAS KOTIIN 2013 Partiolippukunta Kiehiset ry Järvenpää Sisällysluettelo: Tervetuloa Viestintä Partiotermejä Yhteystiedot Tapahtumia Varustautuminen Partiomerkit Jäsenmaksu Vanhemmat partiossa PARTIO-OPAS

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 21.9.2011 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Sisältö 1. Kirjallisuutta 2. Miksi ansiomerkkejä? 3. Partioansiot 4. Ansiomerkkijärjestelmä 5. Ansiomerkkien ehdottaminen 6. Ehdotusten käsittely 7. Ansiomerkkien

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015

PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 PARTIO- OHJELMAN SYVÄLLINEN TUNTEMUS Roadshow Kohtaus, 30.1.2015 Par6o on oheiskasva?aja Kaikilla eri kasva?ajilla on samantyyppinen haaste Lapset ja nuoret ovat laajassa mi?akaavassa samanlaisia ja kehitys

Lisätiedot

TERVETULOA BPC-LEIRILLE

TERVETULOA BPC-LEIRILLE TERVETULOA BPC-LEIRILLE Kesä on vihdoin täällä ja on aika ryhtyä valmistautumaan leiriä varten. Tästä leirikirjeestä löytyy tietoa leirille valmistautumista varten. SAAPUMINEN LEIRILLE Lippukunnat ovat

Lisätiedot

KEVÄÄN 2014 TIEDOTUSKIRJEET: (Pääsiäisleiri, Kohtaaminen, Suurjuhla, Lapinvaellus)

KEVÄÄN 2014 TIEDOTUSKIRJEET: (Pääsiäisleiri, Kohtaaminen, Suurjuhla, Lapinvaellus) KEVÄÄN 2014 TIEDOTUSKIRJEET: (Pääsiäisleiri, Kohtaaminen, Suurjuhla, Lapinvaellus) SINUT ON KUTSUTTU mukaan matkalle Hollywoodiin! Pääsiäinen on jo pian nurkan takana ja niin on taas Rastipartion vuotuisen

Lisätiedot

TUULIKELLO - opas ulkoiseen viestintään -

TUULIKELLO - opas ulkoiseen viestintään - TUULIKELLO - opas ulkoiseen viestintään - PARTIOVIESTINNÄN TUULIKELLO Edessäsi on Tuulikello, Pohjanmaan P a r t i o l a i s t e n kokoama aineisto u l k o i s e s t a tiedottamisesta. Taustana aineiston

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

EDDA'14 Leirikirje Hei leiriläinen ja kotiväki!

EDDA'14 Leirikirje Hei leiriläinen ja kotiväki! EDDA'14 Leirikirje # 2 Hei leiriläinen ja kotiväki! Ilmoittautuminen Edda 14 kesäleirille on päättynyt ja mukaan on ilmoittautunut reilusti yli 100 pohjanveikkoa. Mahtavaa, että juuri sinä olet yksi heistä!

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 2.12.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(5) Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus Su 6.12. klo 16 Partiolaisten harjoitukset alkavat jo klo 15.15 Olethan silloin paikalla! Jyväskylän vapaaseurakunnassa (Puutarhakatu

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2009 Tasekirja Tilinpäätös 2009 Tasekirja Sivu 1 (12) Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 2-6 Tuloslaskelma 7-8 Tase 9 Liitetiedot 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilintarkastuskertomus 12

Lisätiedot

Meidän media toimitustiimin lehti eli vihermaan kolttoset!

Meidän media toimitustiimin lehti eli vihermaan kolttoset! Meidän media toimitustiimin lehti eli vihermaan kolttoset! Sisällysluettelo Toimitustiimi 4H:n esittely Haastattelussa Ampun 4H yhdistyksen toiminnanjohtaja Haastattelussa Ampun 4H yhdistyksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Oma Napa. Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2009

Oma Napa. Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2009 Oma Napa Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2009 Partioparaati vuosimallia 2007 Oma Napa 1 2009 2 Nakkilan Partiolaiset ry Hallitus ja vastaavat 2009 Hallitus Lippukunnanjohtaja Emilia Vappula,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 1. YLEISTÄ Leppävaaran Korvenkävijät ry:ssä (LeKo) toimi kaudella 2011 noin 40 alle 18-vuotiasta partiolaista sekä 18 täysi-ikäistä johtajaa ja 4 aikuispartiolaista. Lippukunta on

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot AIKUISENA PARTIOON Sisällysluettelo Perustiedot Sisällysluettelo 2 Perustiedot 3 Esipuhe 4 Partion perusteita 5 Partiokasvatus 5 Partiomenetelmä ja partio-ohjelma 5 Päämäärä ja kasvatustavoitteet 6 Ikäkaudet

Lisätiedot

Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2004

Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2004 Oma Napa Nakkilan Partiolaiset ry:n tiedotuslehti 1 2004 Ipanat esittelyssä Partiossakin on oma kielensä Itsenäisyyspäivä, perinteitä kunnioittaen Terveisiä Lankanappi-partiopäivästä Nakkilan Partiolaiset

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 5.11.2013 8.11.2013 2 SISÄLLYS JÄSENISTÖ... 5! TOIMINTA... 6! SUDENPENTUTOIMINTA... 7! SEIKKAILIJATOIMINTA... 7! TARPOJATOIMINTA... 8! SAMOAJATOIMINTA... 9!

Lisätiedot

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA

OPAS SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA A K E L A N OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA AKELAN OPAS 3. SUDENPENTUJEN VANHEMPAINILTA Tekstit: Ohjelmaryhmä, sudenpenturyhmä, Suvi Jaakkola Avustajat: Partiotalo Kuvitus: Annu Martelius Taitto:

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 27.8.2015 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot