PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN"

Transkriptio

1 PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN 1

2 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Lahden Sinisten omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös vanhempien olisi hyvä tietää. Toivomme oppaasta olevan teille hyötyä! Iloista partiotaipaletta toivottaen, Partiolippukunta Lahden Siniset ry Sisällysluettelo Partiosta yleisesti...3 Historiaa...3 Lippukunta...3 Partiotoiminnan tarkoitus...3 Partiolupaus ja -ihanteet...3 Partion ikäkaudet...5 Kuka kukin on? Mikä on mikin?...6 Mitä partio maksaa?...7 Partiolaisen pukeutumisohje...7 Partiolippukunta Lahden Siniset ry...8 Historiaa...8 Kolo...8 Meripartiotoiminta...8 Johtajat...9 Johtajien vastuut ja velvollisuudet...9 Kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa?...9 Viikoittaiset kokoukset eli koloillat...9 Retket ja leirit...10 Retkille ja leireille ilmoittautuminen sekä retki- ja leirikirjeet...10 Allergiat ja ruokavaliot...10 Terveydentila...10 Retki- ja leirimaksukäytäntö...10 Retkelle ja leirille valmistautuminen...11 Yhteydenotot retkelle ja leirille...11 Mitä retkelle ja leirille mukaan?...11 Varainhankinta ja taloudenpito...12 Viestintä...12 Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen...12 Jäsenyys partiossa...13 Jäsentietojen ylläpito...13 Jäsenmaksu ja partiovakuutus...13 Lahden Sinisten Tukiyhdisty ry ja aikuiset partiossa...13 Vuosittaisia tapahtumia...14 Asioita pähkinänkuoressa...15 Linkkejä...15 Tärkeät tiedot

3 Partiosta yleisesti Historiaa Lippukunta Kansainvälisen partioliikkeen synty ajoittuu vuoden 1907 elokuuhun, jolloin partioliikkeen perustaja Lordi Baden-Powell järjesti Brownsean saarella Englannissa poikaleirin, jolla hän kokeili kehittämäänsä poikien kasvatusjärjestelmää. Kokemusten pohjalta hän julkaisi kirjan Scouting for Boys (Partiopojan kirja). Partiosta tuli nopeasti suosittu harrastus, ja se levisi ympäri maailmaa. Suomeen perustettiin partioryhmiä jo vuonna 1910, joten Suomi kuului ensimmäisten partiomaiden joukkoon. Vuonna 1972 partiotyttö- ja partiopoikajärjestöt yhdistyivät Suomen Partiolaiset -Finlands Scouter ry -nimiseksi järjestöksi. Paljon on muuttunut sitten Brownsean leirin, mutta partion perusasiat ovat säilyneet samoina kaikkialla maailmassa: elämykset luonnossa, tasa-arvo ja vastuun antaminen nuorille. Maailmassa on tähän mennessä ollut yli miljardi partiolaista. Partion paikallisyhdistys on lippukunta, jossa partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä: ikäkautensa mukaan laumassa, joukkueessa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muodostuu myös hyvä yhteishenki ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan. Lippukunnassa toteutetaan jokaiselle ikäkaudelle suunniteltua partio-ohjelmaa. Partiotoiminnan tarkoitus Partiolupaus ja -ihanteet Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kasvua, ottaen huomioon eri ikäkausien kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen ja usko korkeimpaan. Partiolupaus annetaan joka ikäkaudessa ja sen sanamuoto on kaikille yhteinen lukuun ottamatta ikäkauden nimeä. Lupausta antavat aikuiset voivat sanoa ikäkauden kohdalla partio-. Lupaan parhaani mukaan rakastaa Jumalaani, omaa maatani ja maailmaa, toteuttaen <ikäkauden> ihanteita ja olla avuksi toisille. 3

4 Partioihanteet: Partiolupauksen lisäksi partion arvoja määrittävät partioihanteet, joita kohti partiolainen voi elämässään pyrkiä. Ihanteiden ja lupauksen on yhdessä tarkoitus kuvata partion arvopohjaa lyhyellä ja nuorille ymmärrettävällä tavalla. Ihanteet, joihin lupauksessa sitoudutaan, lisääntyvät ikäkausien mukaan. Seuraavassa partioihanteet ikäkausittain: Sudenpennut: kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä Seikkailijat kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava Tarpojat kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen Samoajat kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen V aeltajat kunnioittaa toista ihmistä rakastaa luontoa ja suojella ympäristöä olla luotettava rakentaa ystävyyttä yli rajojen tuntea vastuunsa ja tarttua toimeen kehittää itseään ihmisenä etsiä elämän totuutta Partiotunnus: Kaikkien ikäkausien tunnuksena on: Ole valmis. Partiotoiminta on vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Se on nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamassa ja tukemassa lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa kaikille (7 vuotta täytettyään). Se on puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Myös aikuisille partio on vain harrastus, eivätkä he saa siitä palkkaa. Tiesitkö, että: Partiopiiri johon lippukuntamme kuuluu, on Hämeen Partiopiiri ry ja siihen kuuluu yhteensä n jäsentä, 140 lippukunnassa. Piirin toimipaikat ovat Tampereella ja Lahdessa. Lippukunnan ohella sekä piiri että Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry järjestävät partiotapahtumia, joihin jäsenmaksunsa suorittaneet partiolaiset voivat osallistua. Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on lähes 38 miljoonaa, Suomessa n

5 Partion ikäkaudet Partiossa toimitaan viidessä ikäkaudessa. Aikuisten rooli on tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa partiota. Sudenpennut ovat 7 10-vuotiaita partiolaisia. Sudenpenturyhmää kutsutaan laumaksi. Laumassa on yleensä 8 12 sudenpentua. Sudenpentujen ryhmänjohtajana toimii aikuinen, jota kutsutaan akelaksi. Viikoittaisten kokousten lisäksi sudenpennut käyvät laumansa kanssa retkillä ja osallistuvat sudenpentukisoihin- ja tapahtumiin. Seikkailijat ovat vuotiaita partiolaisia. Seikkailijaryhmässä toimitaan yhdessä joukkueena, jossa on seikkailijaa. Joukkue jakaantuu 2 3 pienryhmään eli vartioon. Joukkue kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi seikkailijoille järjestetään retki- tai muuta toimintaa kerran kuussa. Joukkuetta johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, sampo. Tarpojat eli vuotiaat partiolaiset toimivat vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4 12 tarpojaa. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Noin kerran kuukaudessa järjestettävissä ikäkauden yhteisissä tapaamisissa tarpojat tapaavat lippukunnan muita tarpojia. Ikäkausitapaamiset voivat olla retkiä, leirejä, kursseja tai muita tapahtumia, ja niissä voidaan toimia myös sekaryhmissä. Tarpojien viikoittaista toimintaa vetää samoajaikäinen vartionjohtaja. Luotsi, tehtävään koulutettu aikuinen, on vastuussa tarpojatoiminnasta. Samoajat ovat vuotiaita partiolaisia. Samoajat toimivat 4 12 hengen vartioissa, jotka kokoontuvat viikoittain. Lisäksi vartio tekee retkiä ja osallistuu leireille ja tapahtumiin. Ikäkauden yhteistä toimintaa järjestetään 1 2 kuukauden välein. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Samoajatoiminnasta vastaa tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi. Vaeltajat, vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmässä eli vartiossa on 3 5 vaeltajaa. Vaeltajavartio kokoontuu 1 2 kertaa kuussa. Samaan ikäkauteen kuuluva vartionjohtaja suunnittelee ja johtaa vaeltajien toimintaa. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman tekemistä ja toteutumista. Aikuisilla tarkoitetaan yli 22-vuotiaita partiolaisia. Aikuisten tehtävänä partiossa on tukea lasten ja nuorten kasvua. Vaikka partio on nuorisojärjestö, myös aikuisjäsenillä on meillä paikkansa. Jotkut liittyvätkin partioon vasta aikuisena, esimerkiksi oman lapsen myötä. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastusta tai jatkaa sitä 5

6 Kuka kukin on? Mikä on mikin? Pieni partiosanasto Aikuinen Akela Aktiviteetti Askel Ilmansuunta Ikäkausivastaava Joukkue Jälki Jäsenrekisterinhoitaja Yli 22-vuotias partiolainen Sudenpentulauman johtaja (koulutettu aikuinen tai vaeltaja) Seikkailijoiden, tarpojien, samoajien ja vaeltajien tehtäviä Sudenpentujen aktiviteetti Seikkailijaohjelman puolen vuoden jakso Ikäkauden toiminnasta kokonaisuutena vastaava aikuinen johtaja. Seikkailijoiden ryhmä (n. 15 henkeä), joka jakautuu n. 5 hengen vartioihin Sudenpentujen aktiviteetti-kokonaisuus, joka koostuu askelista Pitää lippukunnan jäsenrekisterin ajan tasalla Luotsi Maastopeli (sepeli) Majakka Pesti Rahastonhoitaja Samoaja Sampo Seikkailija Sihteeri Aikuinen partiolainen, jonka tehtävänä on tukea tarpojia, samoajia ja vaeltajia Jokaisen seikkailijavuoden päättävä juonellinen tapahtuma, seikkailijapeli Tarpojien ohjelmajakson eli tarpon päätöstapahtuma Aikuisen partiolaisen määritelty ja tuettu tehtäväkokonaisuus. Myös vaeltaja voi ottaa pestin. Vastaa lippukunnan rahoista ja taloudesta vuotias partiolainen Seikkailijoiden johtaja (koulutettu aikuinen tai vaeltaja) vuotias partiolainen Toimii johtajiston kokouksissa sihteerinä KITT 1-2 kuukauden välein järjestettävä koko tarpojaikäkauden tapaaminen Siirtymä Vaihe, jonka aikana partiolainen siirtyy seuraavaan ikäkauteen Kippari Kolo Koulutus -vastaava Lauma Lippukunta Lippukunnanjohtaja (LPKJ) Lippukunnan apulaisjohtaja (LPKJA) Vastaa lippukunnan järjestämästä meripartiotoiminnasta ja kalustosta Tila, jossa partiolaiset kokoontuvat Huolehtii, että lippukunnan johtajien koulutuksesta Sudenpentujen ryhmä Partion paikallisyhdistys, partiotoiminnan ydin, johon partiolaiset kuuluvat Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Lippukunnanjohtajan oikea käsi Sudenpentu Tarpoja Tarppo Tasku Vaelluskartta Vaeltaja Vartio Vartionjohtaja Vastaava akela 7-9 vuotias partiolainen vuotias partiolainen Tarpojien ohjelman puolen vuoden jakso Samoajien aktiviteettikokonaisuus Vaeltajan itselleen luotsin avulla tekemä suunnitelma vaeltajavuosista vuotias partiolainen Seikkailijoiden pienryhmä sekä tarpojien, samoajien ja vaeltajien ryhmä Seikkailijoilla, samoajilla ja vaeltajilla samasta ikäkaudesta tuleva johtaja. Tarpojilla samoajista oleva vartionjohtaja Sudenpentuikäkaudesta vastaava ikäkausivastaava 6

7 Mitä partio maksaa? Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry kerää vuosittain jäsenmaksua, jonka suuruus on n. 45. Tämän lisäksi lippukunta perii maksua järjestettävistä retkistä ja leireistä. Retkien hinta on 25 ja viikon mittainen leiri n. 80 euroa. Lisäksi partiolaiselle koituu kustannuksia mm. partioasusteista, joiden tarkemmat hintatiedot voit tarkistaa osoitteesta. Lisäksi jokaisen tulee hankkia soveltuvat retkeilyvarusteet parhaaksi katsomallaan tavalla. Lapsilla ei tarvitse olla uusinta untuvamakuupussia ja hienointa rinkkamallia, vaan aivan perusvarusteilla pärjää hyvin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ehjät ja toimivat säänmukaiset varusteet tekevät lapsen retkeilystä mukavaa. Partiolaisen pukeutumisohje Lippukunnallamme on muutamia tapahtumia vuodessa (esim. paraati ja joulujuhla), joissa kaikkien tulisi olla pukeutuneita "virallisiin" eli partioasuun. On toivottavaa, että ohjeita noudatetaan. Usein "erilaiset vaatteet, kuin kaikilla muilla on" saattaa tuottaa lapselle itsellekin pahaa mieltä. Lisäksi kyseisissä tilanteissa on hyvien tapojen mukaista ja yhtenäisyyden kannalta mukavaa pukeutua partiopukuun. Partiohuivi: ennen tilaisuutta on hyvä tarkistaa, että huivi on puhdas ja siisti, eikä siinä ole ryppyjä. Huivin kulmaa jätetään käärimättä oman vaaksan mitan verran. Lippukunnan huivimerkki on tietenkin jo ommeltuna. Housut: housut ovat yksiväriset tummansiniset (tai mustat) ja kuviottomat. Kengät: ovat tummansiniset tai mustat. Sudenpennun asu: Sudenpennun partiopaita on tummansininen kuvioitu partiokaupassa myytävä sudenpentujen pitkähihainen t-paita, jossa olisi hyvä olla ommeltuna paikkakunta- ja piiri- ja järjestötunnus sekä muut jo saadut partiomerkit oikeille paikoilleen. Paikkakuntatunnuksen ja piiritunnuksen saat niin ikään partiokaupasta. Kengät ovat tummansiniset tai mustat. Väiski eli sudenpennun päähine on hyvä nimikoida. Väiskin voi saada myös lainaan lippukunnalta. Meripartiolaisina voimme käyttää myös kuvan kaltaista merimieslakkia. Partiolaisen asu (seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset): Seikkailijat, tarpojat, samoajat, vaeltajat ja aikuiset käyttävät perinteistä partiokaupassa myytävää partiopaitaa. Paitaan olisi hyvä olla ommeltuna paikkakunta-, piiritunnus ja järjestötunnus sekä muut jo saadut partiomerkit oikeille paikoilleen. Partiopaita on mustikansininen, rintataskullinen kauluspaita. Pilli- ja pillinaru: tarpojat ja sitä vanhemmat voivat käyttää paidan kanssa partiokaupassa myytävää partiopilliä sekä ikäkautensa mukaista pillinarua. Vyö: on erityinen partiovyö. Sitä ei ole välttämätöntä hankkia. Ohjeet merkkien kiinnittämiseen oikeille paikoille löydät osoitteesta: 7

8 Partiolippukunta Lahden Siniset ry Historiaa Kolo Lahden seurakunnan poikatoiminnassa vaikutti 1930-luvun lopulla Veikot niminen kerho, jonka johtajan apulaisen, Pentti Pihkalan aloitteesta syntyi ajatus partiolippukunnan perustamisesta. Lahden Siniset perustettiin ja alkuperäinen nimi oli Seurakunnan Siniset. Perustavassa kokouksessa oli paikalla n. 20 poikaa ja lippukunnan jäsenmäärä alkoi tasaisesti nousta. Vuonna 1943 toimintaan mukaan oli ilmoittautunut peräti 70 poikaa ja ensimmäiselle kesäleirille, Heinäsaaressa osallistui 65 partiolaista. Leirin jälkeen alkoivat valmistelut ensimmäisen partioaluksen hankkimiseksi lippukunnalle ja vuonna 1945 Lahti Oy lahjoitti lippukunnalle Faxe-hinaajan, joka sai kasteessa nimekseen Lilja. Lippukunnan järvipartioosasto oli saanut toimintaedellytykset ja se perustettiin virallisesti Toiminta laajeni edelleen ja lippukunta perusti osastoja eri kaupunginosiin, jotka myöhemmin itsenäistyivät omiksi lippukunniksi. Nykyisinkin toimivia lippukuntia ovat Harjunalustan Siniveljet 1948, Lähteen vartijat 1954, Sinisissit 1957 ja Mukkulan Siniset Lippukuntamme jäsenmäärä on nykyisin vakiintunut noin 80 partiolaiseen. Kolomme sijaitsee Lahden Keskustassa lähellä Ristinkirkkoa osoitteessa Kirkkokatu 7. Sisäänkäynti kololle on Mariankadulta, Mariankammarin alapuolelta. Kolomme on alunperin ollut maakellari, josta 1980-luvun puolivälissä omatoimisesti rakensimme omat toimitilat talkoilla. Tilat remontoitiin 2000-luvun alkupuolella, jolloin myös sisarlippukuntamme Lahden Katajaiset saivat omat tilansa talon pohjakerroksesta. Käytössämme on tällä hetkellä kaksi kokoustilaa, sudenpennille ja vartiolaisille sekä korkeatasoisesti varusteltu keittiö. Tilat omistaa Lahden Seurakuntayhtymä. Kokoushuoneiden lisäksi kololta löytyvät monipuoliset varastotilat, keittiö ja wc. Meripartiotoiminta Lippukunnalla on tällä hetkellä käytössään purjealukset s/y Baltic Maid ja s/y Yagal. Veneiden pääasiallinen purjehdusalue on Päijänne ja Vesijärvi, mutta myös merellä käydään omalla aluksella noin joka neljäs vuosi. Kesäaikana venekalustolla suoritetaan ilta- ja viikonloppupurjehduksia, sekä perinteisiä purjehtivia leirejä Päijänteellä ja toisinaan myös Itämerellä. Vuosittain veneille kertyy noin 110 purjehduspäivää. Aluksilla suoritetaan partio-ohjelman mukaisia meripartioaktiviteetteja. 8

9 Johtajat Johtajien vastuut ja velvollisuudet Partio on harrastus myös johtajille ja teemme vapaaehtoistyötä Suomen suurimmassa nuorisojärjestössä. Meillä jokaisella on lisäksi omat koulumme, opiskelumme ja työmme, ja näin ollen jokaisella on vain rajattu aika, minkä voi käyttää partiotoimintaan. Olemme toki luvanneet hoitaa oman tehtävämme niin hyvin kuin pystymme ja olemme sitoutuneita tehtäviimme, mutta jokainen partiojohtaja ei ole nuorisotyön ammattilainen. Koulutamme kuitenkin itseämme vapaaehtoistehtäviimme piirin ja lippukunnan järjestämillä viikonloppu- ja iltakursseilla. Rakentava palaute auttaa meitä mukavan harrastuksen järjestämisessä, joten ota rohkeasti yhteyttä! Lippukunnan toiminnasta vastaa ensikädessä lippukunnanjohtaja. Leireillä vastuussa ovat myös leirijohtajat, retkillä myös pienryhmien johtajat eli lauman- ja vartionjohtajat. Turvallisuudesta huolehtimiseksi johtajamme ovat käyneet ensiapukurssit. Kehen ottaa yhteyttä ongelmatilanteessa? Ongelmiin löytyy aina ratkaisu. Alla tavallisimpia kysymyksiä ja vastauksena henkilö kehen ottaa yhteyttä. Ensisijaisesti omaa lastasi koskevissa asioissa ota yhteyttä lapsesi omaan ryhmänjohtajaan. Kaikkien johtajien ja toimihenkilöiden yhteystiedot löydät lippukunnan www-sivuilta osoitteesta Rahastonhoitaja Raha-asiat Ongelmia leirimaksun kanssa, leirimaksu myöhässä Varainhankintaideat Jäsenrekisterivastaava Jäsenmaksulappu ei ole tullut, jäsenkortti ei ole tullut Partiolehti tai piirilehti Täplä ei tule. Täplä tulee kaikille 1. jäsenmaksun maksaneille. Henkilötietojen muutos. Huolehdithan, että lapsesi ja huoltajan yhteystiedot ovat lippukunnassa aina ajan tasalla, jotta tieto kulkee. Leirinjohtaja/ retkenjohtaja Mitä tahansa kysyttävää leiristä tai retkestä Kalustonhoitaja Kaluston lainaaminen Viikoittaiset kokoukset eli koloillat Viikoittaisia partiokokoontumisia kutsumme kokouksiksi. Niiden ohjelmaan kuuluu ikäkaudesta riippuen, yleensä hieman leikkiä (sisällä tai ulkona), jonkin uuden asian opettelemista ja lopuksi yhteinen päätös, joka voi olla myös osin hengellinen. Uusia asioita opitaan usein jaksoissa, jolloin samaa asiaa käsitellään useammilla peräkkäisillä kerroilla. Kaikkien on suositeltavaa käydä kokouksissa säännöllisesti. Ilmoitattehan lapsen omalle johtajalle, jos lapsenne on estynyt tulemaan kokoukseen. Paikalle on myös syytä tulla ajoissa. Silloin tällöin kokous pidetään jossain muualla, kuin omalla kolollamme. Pidemmälle ulottuvista retkistä ilmoitamme etukäteen lapuilla, mutta esimerkiksi kolon lähiympäristössä pidettävästä kokouksesta emme välttämättä kerro etukäteen, ellei se vaadi erityisvalmisteluja. Yksi partioliikkeen perusideoista on ulkoilmaelämä. Ulkona ollaan satoi tai paistoi, joten kunnolliset ulkoiluvaatteet täytyy olla mukana. Eli pipot, tumput ja kaulaliinat mukaan ja sudenpentuikäisille haalari päälle jokaiseen talviseen kokoukseen. Myös syksyn ja kevään kokouksiin lähdettäessä on vanhempien syytä katsoa, missä varusteissa pikkupartiolaiset kololle suuntaavat. Silloin sadevarusteet ovat kova sana eikä sormikkaatkaan haittaa matkaa. Partioharrastus on jokaiselle vapaaehtoista, eikä kenenkään ole pakko osallistua, jollei halua. Partioon tultuaan on kuitenkin kaikkien pelattava samojen, yhdessä päätettyjen ja johtajien antamien sääntöjen mukaan. Hartauksiin ja muuhun uskontoon liittyvään toimintaan osallistumisesta voidaan tarvittaessa sopia ryhmän johtajan kanssa erikseen. 9

10 Retket ja leirit Retkille ja leireille ilmoittautuminen sekä retki- ja leirikirjeet Jokaisesta leiristä ja retkestä lapsi saa mukaansa erillisen leirikirjeen. Kirjeessä lukee leirin aika ja paikka, sekä leirinjohtajan yhteystiedot. Leirille ilmoittaudutaan yleensä palauttamalla leirikirjeen alaosa. Mainoksessa on ilmoitettu viimeinen ilmoittautumispäivämäärä, johon mennessä lapun on oltava johtajalla. Ilmoittautuminen on aina sitova, ja edellyttää niin ollen myös leirin maksamista. Toki sairaustapaukset ovat sitten asia erikseen. Leirille ja retkille on mahdollista ilmoittautua myös sähköisesti internetin kautta. Ilmoittautumisosoite mainitaan retkikirjeissä. Ilmoittautumiseen tarvittavan ilmoittautumistunnuksesi löydät jäsenkortistasi. Allergiat ja ruokavaliot Terveydentila Ilmoittautumiskaavakkeessa kysytään myös allergioista ja ruokavalioista. Niiden kertominen mahdollisimman tarkkaan ei ole liioittelua, vaan helpottaa keittiöhenkilökunnan työtä ja auttaa järjestämään lapsellesi turvallisen leirin tai retken. Laktoosi-intolerantikon on syytä kertoa, mikäli hän ei voi käyttää vähälaktoosisia tuotteita (hyla, into ym.). Erittäin vaikeissa ruokavalioissa voi myös vanhempien apu ruokalistan koostamisessa olla paikallaan. Ilmoittautumiskaavakkeisiin tulee myös mahdollisimman tarkasti kirjata lapsen terveydentilaa koskevat asiat, kuten sairaudet ja näiden mahdolliset lääkitykset sekä ohjeet lääkkeiden annostelusta. Vaikka terveydentilaa koskevat asiat saattavatkin olla lippukunnan johtajan tai oman ryhmän vetäjän tiedossa, tulee nämä asiat kirjata aina ilmoittautumislomakkeeseen, sillä kyseinen johtaja ei välttämättä pääse paikalle kyseiseen tapahtumaan. Kaikkia antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta tietojärjestelmiin. Retki- ja leirimaksukäytäntö Retkimaksut maksetaan yleensä retkellä tai retkelle lähdettäessä käteisellä johtajalle. Poikkeustapauksissa voidaan retkimaksu maksaa myös suoraan lippukunnan tilille. Leirimaksu maksetaan yleensä etukäteen suoraan lippukunnan tilille leirikirjeessä olevan ohjeen mukaisesti tai erillisellä laskulla. Tällöin on tärkeää, että viestikentässä on lapsen ja kyseisen leirin nimi selkeästi. 10

11 Retkelle ja leirille valmistautuminen Lapsi voi valmistautua leirille jo kotona yhdessä vanhemman kanssa. Yhdessä on hyvä jutella ja harjoitella säänmukaista pukeutumista, tiskaamista (jokainen tiskaa itse omat astiansa), peseytymistä ja puhtaiden alusvaatteiden vaihtamista. Myös rinkka pakataan yhdessä vanhemman kanssa. Kun lapsi on mukana pakkaamassa, lapsi itse tietää, mitä tavaroita on mukana ja vanhempi tietää, että kaikki tarpeellinen on mukana. Ennen leiriä kotona on myös syytä nimikoida mukaan tulevat tavarat ja vaatteet. Myös "isojen" vartiolaisten jäljiltä jää leirikeskuksiin muovikassillinen tavaroita, joita kukaan ei tunnista omikseen. Jonkun mukana ne ovat kuitenkin leirille tulleet ja niitä varmasti kaivataan kotona. Myös tämän takia rinkan pakkaaminen yhdessä on tärkeää. Leirikirjeen varustelistaa on syytä noudattaa. Jonkin tavaran puuttuessa on parasta tiedustella sen tärkeyttä johtajalta. Esimerkiksi puukon antaminen lapselle retkelle mukaan saattaa huolettaa vanhempia. Sudenpentujen retkillä puukot kuitenkin kerätään joko pois lapsilta heti retken alussa tai niitä säilytetään rinkassa ja niitä käytetään ainoastaan johtajan valvonnassa. Yhteydenotot retkelle ja leirille Leirille ei ole suositeltavaa soitella vain kuulumisia, sillä vanhempien soitot saattavat laukaista koti-ikävän. Mikäli jotain asiaa on, on parasta soittaa leirinjohtajalle. Otamme kyllä yhteyttä, jos jokin ei suju niin kuin pitää. Koti-ikävöiviä lapsia emme lähde kuljettamaan kotiin, vaan tarpeen tullen vanhemmat tulevat itse heidät noutamaan. Mikäli pelko koti-ikävästä estää leirille lähdön, voi etukäteen ottaa yhteyttä leirinjohtajaan ja kysyä, olisiko mahdollista tulla leirille vain päiväksi. Näin kehittyy mielikuva mukavasta leirielämästä ja kenties jo seuraavalla leirillä lapsi uskaltaa yöpyäkin. Mitä retkelle ja leirille mukaan? Yleensä kannamme kaikkia tavaroitamme ainakin jonkin matkaa. Tämän takia tavaroiden pitää olla selässä rinkassa tai repussa, jos retkipaikalle pääsee perille autolla, voi tavaroita kuljettaa myös kassissa. Kassin kantaminen on kuitenkin huomattavasti raskaampaa kuin rinkan. Myös makuupussin ja -alustan on oltava kiinnitettynä rinkkaan, reppuun tai kassiin. Johtajat kun eivät välttämättä voi auttaa jokaista lasta tavaroiden kantamisessa. Jokaisessa retkilapussa on oma varustelistansa, mutta tässä perusvarusteet, jotka jokaiselle retkelle on hyvä ottaa mukaan: Partiohuivi ja Sudenpennun kirja/ Seikkailijan tai Tarpojan aktiviteettikortti/ Samoajan tai Vaeltajan muistikirja säänmukaiset ulkoiluvaatteet vaihtovaatteita (myös alusvaatteet) päähine ruokailuvälineet (muovinen, syvä lautanen, muovinen muki tai kuksa sekä haarukka, veitsi ja lusikka. (astioille suositellaan kankaista ripustettavaa pussia, jossa ne pysyvät tallessa ja kuivuvat hyvin) peseytymisvälineet (pesuaine, shampoo, hammasharja ja -tahna, pyyhe, hiusharja) mahdolliset lääkkeet taskulamppu puukko HUOM! Jos kyseessä on purjehdusretki, on tavarat käytännöllisempää pakata kassiin. Purjehdusretkelle on myös syytä varata mukaan omat pelastusliivit, jos sellaiset omistat. Aurinkoisella kelillä kannattaa mukaan varata myös aurinkolasit ja aurinkorasvaa. 11

12 Varainhankinta ja taloudenpito Viestintä Toiminta, kokoukset, retket, leirit ja tiedotus nielevät rahaa. Retkien ja leirien osallistumismaksut eivät välttämättä kata niistä aiheutuneita kustannuksia, vaikka aika pienellä yritämmekin tulla toimeen. Lippukunnan toimintaan kuluva raha saadaan osin taustayhteisöjen (Keski-Lahden seurakunta ja Lahden Siniset Tukiyhdistys ry) ja kunnan myöntämistä tuista, mutta loput rahoista on hankittava itse. Suurin vuosittainen varainhankintatempaus on marras joulukuun myyntiurakka, jolloin kauppaamme adventtikalentereita ja joulukortteja. Satunnaisempia tuloja tulee myös talkoohommista. Niihin myös vanhemmat voivat osallistua työpanoksellaan. Jos kuulet sopivasta talkoohommasta tai keksit muun varainhankintaidean, kerro siitä Tukiyhdistyksellemme (yhteystiedot löydät internet-sivuiltamme). Ainoastaan omatoimisella varainhankinnalla pystymme pitämään retkien ja leirien osallistumismaksut niin alhaisina, kuin ne ovat tähän asti olleet. Osallistumalla varainhankintaan vanhemmat pääsevät konkreettisesti tukemaan lapsen partioharrastusta. Partiolaisten tuotteilla on hyvä imagoarvo, joten niitä on melko helppoa myydä. Tapahtumista ja leireistä tiedottaminen Tapahtumista tiedotamme pääosin partiolaisten mukanaan kotiin kuljettamien monisteiden kautta sekä internet-sivuillamme. WWW-sivut ja sähköposti Lippukunnalla on omat www-sivut osoitteessa joilta löytyvät mm, ajantasaiset yhteystiedot, tapahtumien mainokset ja tapahtumakalenterit päivämäärineen. Näitä päivämääriä seuraamalla voi suunnitella vaikka mummolareissut tai muut menot jollekin muulle viikonlopulle. Myös kesäleirin ajankohta päätetään jo alkuvuodesta, joten sitä voi tiedustella jo ennen leirikirjeen saapumista, jolloin kenties vältytään vaikealta valinnalta ja pettymykseltä lähteäkö partioleirille vai perheen kanssa lomalle. Postituslista ja Facebook Lippukuntamme tiedottaa tapahtumistaan myös postituslistan ja Facebook ryhmänsä sivuilla. Ohjeet postituslistalle liittymisestä sekä Facebook ryhmämme osoitteen löydät internet-sivuiltamme. Vanhempainillat Lippukunta järjestää myös tarvittaessa vanhempainiltoja, joissa partiolaisten kotiväki pääsee mahdollisesti myös kokeilemaan, mitä lapset partiossa touhuavat. Illan aikana tapaat lapsesi oman johtajan ja lippukunnan muuta väkeä sekä kuulet lippukunnan ajankohtaisista asioista. Vanhempainilta tarjoaa myös mahdollisuuden jutella kasvotusten mahdollisista ongelmista. Kuvaaminen ja haastattelut partiotapahtumissa Kokouksessa tai tapahtumassa saattaa joskus olla paikalla myös lippukunta- tai piirilehden toimittaja, valokuvaaja tai ulkopuolisen median edustaja juttua tekemässä. Partiotapahtumat ovat julkisia tilaisuuksia, joissa saa valokuvata ja haastatella osanot-tajia juttua varten. Haastatteluista on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä. Pyrimme myös siihen, että pienimpien partiolaisten kanssa haastattelutilanteessa on aina mukana myös vanhempi johtaja. Partiolainen tai hänen huoltajansa voi myös tarvittaessa erikseen kieltää itsensä tai lapsensa kuvaamisen, mikä käytännössä tarkoittaa kuvia, joissa ihmiset ovat tunnis-tettavissa. Kuvauskiellosta tulee aina kertoa paitsi lippukunnan johtajistolle myös lapselle itselleen. Suurtapahtumien, kuten suurjuhlien tai piirileirien yhteydessä kuvauskiellosta pitää aina ilmoittaa erikseen. 12

13 Jäsenyys partiossa Jäsentietojen ylläpito Jäsentieto- ja ilmoittautumislomakkeissa kysytään usein partiolaisen yhteystiedot sekä huoltajien nimet ja useampi puhelin-numero. Useampi yhteystieto on tarpeen, jos leirillä sattuu jotain vakavaa tai hankalaa eikä yhdestä numerosta vastata. Sairaustapauksessa lääkärissä toki pääsemme käymään, mutta leiriolosuhteet eivät kuitenkaan ole sopivat hoitamiseen. Silloin tarvitaan se "toinen numero", johon ottaa yhteyttä. Toiseen numeroon voi vastata vaikkapa mummo tai muu tuttu aikuinen. On tärkeää, että kaikki jäsentiedot pidetään ajan tasalla. Leirejä, retkiä ja muita erityistapauksia varten kysytään erikseen myös tiedot mahdollisista allergioista, sairauksista ja lääkityksistä. Jäsentietosi voit päivittää jäsenrekisteriimme jäsenkortistasi löytyvällä ilmoittautumistunnuksella osoitteessa https://spfs.clubonweb.com. Jäsenmaksu ja partiovakuutus Lippukunta ei toistaiseksi kerää omaa jäsenmaksua toiminnan tukemiseksi. Jäsenmaksu maksetaan suoraan Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry:lle sieltä lähetettävän laskun mukaisesti. Jäsenmaksu sisältää partiovakuutuksen, joka on toissijainen (eli jos lapsellanne on joku muu vakuutus, on partiovakuutus siihen nähden vasta toissijainen). Vakuutus on voimassa kaikissa partiotapahtumissa, kuten viikoittaisissa kokouksissa, leireillä ja retkillä. Ilman vakuutusta partiossa oleva lapsi on vanhempiensa vastuulla, eikä näin ollen johtajan tarvitse ottaa kyseistä lasta mukaan kokoukseen. Leireille ja retkille lähtevillä lapsilla täytyy aina olla jäsenmaksu maksettuna. Lisäksi jäsenmaksun maksanut partiolainen saa Partio-lehden ja Hämeen Partiopiirin Täplä-lehden, joka lähetetään I-jäsenmaksun maksaneille (ei siis sisaralennusta saaville). Jäsenetuihin kuuluu myös 10 % alennus partiokaupoista hankkiessasi retkeilyvarusteita. Lahden Sinisten Tukiyhdisty ry ja aikuiset partiossa Lahden Sinisten Tukiyhdistys ry on lippukuntamme taustayhteisö, joka tukee toimintaamme niin taloudellisesti kuin toimimallakin. Tukiyhdistys toimii tällä hetkellä mm. venekalustomme juridisena omistajana. Tukiyhdistys myös tukee partiolaisten leirimaksuja sekä muuta Lahden Sinisten partiotoimintaa. Tukiyhdistyksen kokoukset ovat avoimia kaikille ja mukaan voi myös tulla vain katsomaan, mitä siellä puuhataan pelkäämättä, että täytyy sen jälkeen osallistua sinne ja tänne. Partiolaisten vanhemmat voivat myös auttaa esimerkiksi leireillä keittiössä, osallistua veneiden kunnostuksiin ja muihin talkoisiin, kouluttaa retkillä ja leireillä, osallistua varainhankintaan, toimia kuskina tai vaikkapa kouluttautua johtajaksi lippukuntaan tapoja osallistua on niin monia kuin on lasten vanhempia. Toivotamme kaikki vanhemmat tervetulleiksi osallistumaan lapsenne harrastukseen! Aikuinen tuki Partio-ohjelma määrittelee millaista aikuisen tuen tulee olla kussakin ikäkaudessa. Aikuinen tuki ei tee asioita nuorten puolesta eikä vie nuorilta toimintamahdollisuuksia. Partiossa aikuisilla tarkoitetaan yli 22 vuotta täyttäneitä partiolaisia. Aikuisten tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua. Vaikka partio on nuorisojärjestö, myös aikuisjäsenillä on paikkansa. Jotkut liittyvätkin partioon vasta aikuisena, esimerkiksi oman lapsen myötä. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa partioharrastusta tai jatkaa sitä. Tervetuloa toimintaan mukaan! 13

14 Vuosittaisia tapahtumia Partiossa on muutamia erityisiä juhlapäiviä, jotka näkyvät kokousten ohjelmassa tai erityisinä koko perheen partiotapahtumina. Näitä ovat mm Muistelemispäivä Yrjönpäiväjuhla XX.4. Partioparaati XX.5/6. Kevätkauden päättäjäiset Itsenäisyyspäivän soihtukulkue XX.12 Joulujuhla/-tapahtuma Tämän lisäksi niin sudenpennut, seikkailijat, tarpoja, samoajat, vaeltajat kuin aikuisetkin tekevät syksyllä ja keväällä omia retkiään partio-ohjelman mukaisesti. Lisäksi järjestetään koko lippukunnan yhteinen kevät- ja syysretki. Kesällä purjehditaan oman ikäkauden poikien kanssa joko Päijänteellä ja joskus myös merellä sekä leireillään koko lippukunnan voimin. 14

15 Asioita pähkinänkuoressa Tärkeintä partiossa on ryhmässä toiminen, itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen. Partio on edullinen harrastus. Kaikkien toivotaan hankkivan partiohuivin ja partiopaidan. Partio on johtajillekin loppujen lopuksi vain harrastus. Ongelmien ilmetessä ota ensimmäisenä yhteyttä lapsesi omaan johtajaan. Ilmoita aina johtajalle, jos lapsesi ei pääse tulemaan kokoukseen. Kunnon ulkovaatteet ovat lapsen oma etu niin kokouksissa kuin retkilläkin. Ilmoita lapsesi allergiat ja terveydentila sekä mahdolliset lääkitykset mahdollisimman tarkkaan aina ennen retkeä tai leiriä. On tärkeää, että vanhempi ei pakkaa lapsen reppua tai kassia yksin vaan tekee sen lapsen kanssa. Retkelle lähdettäessä kaikki tavarat on hyvä nimikoida. Retken varusteluetteloa on syytä noudattaa. Leirille ei ole hyvä soitella vain kuulumisia, sillä silloin koti-ikävän vaara kasvaa. Kaikki tavarat on kiinnitettävä rinkkaan tai reppuun. Tärkein varainkeruutempaus on adventtikalenterien ja joulukorttien myynti syksyllä ja alkutalvesta Kaikki posti, mitä lapsi saa kokouksesta mukaansa, on tärkeää. Muistakaa palauttaa kaikki laput ajoissa johtajalle. Ilmoita mahdollisimman pian la Jäsentietojen ylläpito on tärkeää ja kaikki muutokset henkilötiedoissa tuleekin ilmoittaa mahdollisimman pian, joko ilmoittamalla siitä johtajalle tai tekemällä tarvittavat muutokset jäsenrekisteriohjelma Polkuun netissä osoitteessa: https://spfs.clubonweb.com. Jäsenmaksun maksaminen on vakuutuksen takia välttämätöntä. Linkkejä wiki.partio.fi Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Hämeen Partiopiiri ry Lahden Katajaiset ry (sisarlippukuntamme sivut) PartioWiki (partioaiheinen tietosanakirja) 15

16 Tärkeät tiedot Lippukunta ja www-sivut: Partiolippukunta Lahden Siniset ry Lippukunnan kokoontumispaikka eli kolo: Kirkkokatu 7, sisäpiha. Sisäänkäynti Mariankadun puolelta Mariankammarin vierestä. Lapsen oman johtajan nimi ja puhelinnumero: Kokoontumispäivä: Lapsen lauman/joukkueen/vartion nimi: 16

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi Meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen ry omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 22.10.2009

epostia Jyväskylän Versojen koteihin 22.10.2009 . (tulostettava pdf-versio) sivu 1(9) TIEDOTTEET LIPPUKUNTALAISTEN KOTEIHIN @ Lippukuntamme Jyväskylän Versot ry on siirtynyt syksystä 2008 lähettämään tiedotteet sähköisesti. Sama tiedote laitetaan näkyviin

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto

Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto Siirtymävaihe 2 Kevät 2010 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Sudenpentujaosto S ISÄLTÖ SISÄLTÖ... 3 1. MIKÄ IHMEEN SIIRTYMÄVAIHE?... 4 2. SANASTO... 5 3. SIIRTYMÄVAIHE KOLMESSA LAUMAILLASSA... 6 Ensimmäinen

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2015 SUUNTANA KOSMOS leirinjohtajan mietteitä Mikä olisikaan parempaa kuin katsoa auringon laskua heinäkuisena iltana Saimaan rannalla? Ei mikään.

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin.

Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin. PARTIOMATKAILIJAN OPAS Partiomatka: partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin. Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Lisätiedot

Pohjan. Puhuri. Mitä kolon kaapista löytyy? s. 10. Jumalallinen partio, s. 4-5. Veden keittäminen paperipussissa, s. 8-9

Pohjan. Puhuri. Mitä kolon kaapista löytyy? s. 10. Jumalallinen partio, s. 4-5. Veden keittäminen paperipussissa, s. 8-9 Pohjan Puhuri Jumalallinen partio, s. 4-5 Veden keittäminen paperipussissa, s. 8-9 Mitä kolon kaapista löytyy? s. 10 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2008 Pääkirjoitus Piirinjohtajan palsta Kesän lämpö

Lisätiedot

Sisällysluettelo: Kilke-kontaktien tietopaketti 2

Sisällysluettelo: Kilke-kontaktien tietopaketti 2 Kilke-kontaktien tietopaketti 2 Kilke-kontaktien tietopaketti 2 Tämä viesti toimitetaan lippukunnassasi vain Sinulle, arvoisa Kilke-kontakti. Sinulla on tällä hetkellä yksi lippukuntasi tärkeimmistä pesteistä:

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER

TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER TUTKIMUKSIA PARTIOSTA 2014 Päätoimittaja: Susanna Oksanen Tekijät: Timo Sinivuori, Anna Munsterhjelm, Ida Ringbom Kuvat: Susanna Oksanen,

Lisätiedot

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13 HOKS! Vaeltaja: s. 4-5 Mainiota Menoa! s. 6-7 Myötäpäiviä kohti s. 10-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2013 Pääkirjoitus Toimituskunta Päätoimittaja: Tiia Tuhkasaari tiia.tuhkasaari@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

Pohjan PUHURI. Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12. Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5. Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9

Pohjan PUHURI. Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12. Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5. Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9 Pohjan PUHURI Luovuttajia tarvitaan, s. 4-5 Kuinka yhteisöllisiä olemme? s. 8-9 Osallistu Myötäpäivien ohjelmaan, s. 12 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2009 Pääkirjoitus Uusi vuosi, uudet tuulet Vuodenvaihdetta

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Tässä numerossa muun muassa:

Tässä numerossa muun muassa: Tässä numerossa muun muassa: Menneitä ja tulevia tapahtumia, Jesaripalsta, ohjeita taitomerkkien ompeluun sekä usein kysytyt kysymykset partiosta HUVI Vihdin Polunlöytäjien ja Hiistulen Tyttöjen lippukuntalehti

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO

PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi 2011 Sara Pietilä PARTIOLIPPUKUNTIEN JÄSENHANKINTA JA JÄSENYYKSIEN YLLÄPITO OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Partiomatkailijan opas

Partiomatkailijan opas Partiomatkailijan opas Partiomatka = Partiolaisten partiolaisille järjestämä ulkomaanmatka, jonka aikana tutustutaan kohdemaan partiotoimintaan ja partiolaisiin. Sisältö: Miksi lähtisit partiomatkalle?

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot