Klubin nuorisovaihtaja nimetään tavallisesti jo keväällä. Nuorisovaihtajan tehtävän onnistunutta hoitoa suuresti edesauttavat seuraavat "valmiudet":

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klubin nuorisovaihtaja nimetään tavallisesti jo keväällä. Nuorisovaihtajan tehtävän onnistunutta hoitoa suuresti edesauttavat seuraavat "valmiudet":"

Transkriptio

1 OHJEITA NUORISOVAIHTAJALLE Yleistä Heti alkuun onnittelut siitä, että olet mukana lionien laajassa ja merkittävässä nuorisoaktiviteetissa, missä vuosittain tulee nuorille, perheille ja sinulle itsellesikin arvokkaita kokemuksia ja runsaasti, pääsääntöisesti positiivista palautetta ja kiitosta. Nuorisovaihtajan tehtävä klubissa Nuorisovaihtajan tehtävä klubissa poikkeaa muista tehtävissä siten, että se ei ole vuosittain vaihtuva. Jos klubissa kuitenkin on nuorisovaihtajan tehtävästä kiinnostuneita ja siihen sopivia jäseniä, suositellaan tehtävän kierrättämistä kolmen (3) vuoden jaksoissa. Nuorisovaihtaja voi aivan hyvin hoitaa klubissa muutakin tehtävää, olla vaikkapa presidentti. Nuorisovaihtajan toimikausi ei pääty kesäkuun lopussa. Itse asiassa kesä on nuorisovaihdon (YE = Youth Exchange) aktiivisinta aikaa. Nuorisovaihtaja vastaa toiminnasta niin kauan, kunnes kaikki omat nuoret ovat palanneet vaihdosta ja suorittaneet tarvittavan raportoinnin (esim. esitelmä syksyn klubikokouksessa) sekä Suomeen saapuneet nuoret ovat vaihdon jälkeen palanneet kotiinsa. Klubin nuorisovaihtaja nimetään tavallisesti jo keväällä. Nuorisovaihtajan tehtävän onnistunutta hoitoa suuresti edesauttavat seuraavat "valmiudet": *Kontaktit paikkakunnan nuoriin ja perheisiin sekä näiden tuntemus. Esimerkiksi lukion opettajat ovat usein tässä mielessä sopivia. *Hyvä saavutettavuus sekä henkilökohtaisen yhteydenpidon että yhteydenpitovälineiden osalta. *Vähintään välttävä englannin kielen (luku)taito. Uusi nuorisovaihtaja on hyvä ottaa "oppilaaksi" heti valintansa jälkeen. YLEISET TOIMENPIDEOHJEET Toimenpideohjeet esitetään selkeyden vuoksi hyvin toteavaan tyyliin, osittain luettelomaisesti.. Luonnollisesti klubien ja nuorisovaihtajien toimintatavat sekä jokainen nuorisovaihtotapahtuma ovat yksilöllisiä ja ne tulee sellaisena käsitelläkin ohjeita tarpeen mukaan sovittaen. Tärkeintä on pitää kiinni ohjeiden taustalla olevista periaatteista. Tavoitteenahan on mahdollisimman onnistuneita nuorisovaihtoja kumpaankin suuntaan. Toiminta klubissa Olet klubisi edustaja nuorisovaihtoasioissa ja vastaat siihen liittyvästä toiminnasta. Tehtävänäsi on valmistella ja esittää nuorisovaihtoon liittyvät asiat klubisi hallitukselle ja klubikokoukselle, niin lähtevän kuin saapuvankin vaihdon osalta. Näitä asioita ovat mm.: *YE-tietouden ylläpito klubissa

2 *YE:n mukaanotto toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Ota huomioon sekä lähtevä että tuleva vaihto ja vastavuoroisuusperiaate *Varmista, että klubisi nimeää huhtikuun kokouksessa nuorisovaihtajan seuraavaksi kaudeksi. Jos se on uusi, aloita hänen perehdyttämisensä. Huomaa, että joissakin piireissä nuorisovaihtajien koulutus toteutetaan piirikokouksen yhteydessä huhtikuussa. *Anna tiedot nuorisovaihdosta klubisi toimintakertomukseen ja muihin toimintaraportteihin. Arkistoi tiedot ja dokumentit. Toiminta paikkakunnalla Tehtävänäsi on huolehtia riittävästä YE-tiedottamisesta paikkakunnallasi niin, että potentiaaliset vaihtoon lähtevät nuoret ja potentiaaliset isäntäperheet ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta. Seuraavia keinoja voi hyödyntää. *Jos paikkakunnallasi on useita klubeja, tee yhteistyötä niiden kanssa. *Lukiot ja muut YE-ikäisille tarkoitetut oppilaitokset ovat keskeisiä tiedotuskanavia *Ilmoittaminen paikallislehdessä, erityisesti jos yhteistyössä on useita klubeja. *Tietoiskuja sopivissa tilaisuuksissa *Suorat yhteydenotot potentiaalisiin nuoriin ja perheisiin (Usein tehokkain keino) *Pidä itselläsi tietopankkia mahdollisista nuorista ja perheistä Toiminta piirissä Muun lionstoiminnan tavoin nuorisovaihto on organisoitu piireittäin (Suomessa on 14 piiriä). Klubin nuorisovaihtajalla tulee olla toimiva kontakti piirin nuorisovaihtojohtajaan (YCEC = Youth Camp & Exchange Chairperson) ja/tai johonkin piirin YE-toimikunnan jäseneen, mikäli sellainen piirissä on. *Toimita täydelliset yhteystietosi vuosittain mieluummin jo keväällä tai viimeistään syyskuussa piirisi YCEC:lle. *Osallistu vähintään kerran järjestettyyn YE-koulutukseen, mieluummin heti tultuasi nimetyksi nuorisovaihtajaksi. *Osallistu aktiivisesti piirissäsi mahdollisesti järjestettyyn nuorisovaihtajien yhteistoimintaan, esim. kokoontumiset PNAT:n yhteydessä, ja informaatiotilaisuuksiin. *Varmista vuosittain, syyskauden alussa, piirisi YCEC:ltä tai nuorisovaihtotoimikunnan jäseneltä, mitä uutta alkava toimikausi tarjoaa/edellyttää. *Huolehdi siitä, että piirin YCEC:llä on oikeat tiedot siitä, mitä klubisi nuorisovaihdossa oikein tapahtui

3 *Huolehdi, että klubisi suorittaa piirissä yhteisesti päätetyn leirin tukimaksun, vaikka klubisi ei muutoin osallistuisikaan ko. vuonna nuorisovaihtoon. Leot ja nuorisovaihto Leotoiminta ja nuorisovaihto täydentävät erinomaisesti toisiaan. Vaikka leot ja muut nuoret ovatkin tasavertaisessa asemassa valittaessa nuoria vaihtoon, leoihin kuuluminen ja niissä toimiminen voidaan katsoa positiiviseksi tekijäksi tasavertaisuutta mitattaessa. Yhteistyö avaa monia mahdollisuuksia kummallekin osapuolelle. *YE saa leoista edustuskelpoisia ja lionstoimintaa tuntevia nuoria vaihtoon *YE saa leoista/leojen kautta isäntiä/isäntäperheitä saapuvalle nuorisovaihdolle *YE saa leoista motivoituneita vetäjiä ja johtajia nuorisoleireille *Leot saavat YE:ssä tilaisuuden kokea muiden maiden kulttuuria, lionstoimintaa ja mahdollisesti leoja. *Leot saavat tilaisuuden tutustua saapuvan vaihdon myötä ulkomaalaisiin nuoriin *Leot saavat tilaisuuden harjoittaa johtajuustaitojaan nuorisoleireillä Mikäli paikkakunnallasi tai lähiseudulla on toimiva leoklubi, saata tämä tiedoksi klubisi valitsemille YES:seille (YES = Youth Exchange Student) ja tiedota vastaavasti leoklubia klubisi nuorista. Leoklubeista saat tietoa piirisi leojohtajalta. Muista kuitenkin: Leojen ja YE:n yhteistyö on mahdollisuus ei velvollisuus! LÄHTEVÄ NUORISOVAIHTO Yksityiskohtaiset toimenpideohjeet lähtevän YE:n osalta löytyvät linkistä Lähtevä vaihto. Tässä esitetään nuorisovaihtajalle hyödyllisiä yleisiä näkökohtia. Myös yllä esitetyssä toiminnan kuvauksessa on runsaasti lähtevään vaihtoon liittyvää. YES:sien valinta Kuten muussakin yhteydessä on todettu, lionien lapset, leot ja muut nuoret tulisi käsitellä tasavertaisesti. Klubeissa on kuitenkin erilaisia toimintaperiaatteita. Jotkut ovat laittaneet kiintiöitä lionien lapsille. Jotkut klubit tukevat lionien lapsia pienemmällä rahasummalla. Tiukkoja yleisiä sääntöjä ei ole, klubit voivat varsin itsenäisesti asettaa omat toimintaohjeensa tämän osalta. Seuraavassa on muutamia valintaan vaikuttavia tekijöitä: *Yllä todettu leotoiminta voidaan lukea positiiviseksi seikaksi. *Sosiaaliset perusteet voidaan ottaa huomioon. Lähetetään mieluummin nuoria, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia matkustamiseen. *Lähetetään aktiivia nuoria. Tähän on hyvä ja yksinkertainen toteamiskeino, ottaako nuori itse aktiivisesti yhteyttä nuorisovaihtajaan. Tosin jotkut aktiiviset vanhemmat voivat aluksi

4 olla yhteydenottajia. Näille olisi kuitenkin voitava hienovaraisesti todeta, että kyseessä on nuorisovaihto eikä vanhempainvaihto. *Nuoren tulee olla käytökseltään ja tavoiltaan kunnollinen. Ei ole tarpeen olla mikään huippujätkä tai tyttö. Ei kuitenkaan tulisi lähettää nuoria, jotka käyttäytyvä loukkaavasti. Ja missään tapauksessa ei tule lähettää nuoria joilla tiedetään olevan ongelmia huumeiden tai muiden päihteiden suhteen. *Vielä on punnittava nuoren kypsyys vaihtoon. Pelkkä ikä ei ole ainoa mitta. Tämä riippuu myös kohteesta, mihin nuori haluaa, pari viikkoa Ruotsissa tai 6 viikkoa Australiassa ovat aivan eri juttu. Osaako nuori riittävästi vaadittua kieltä, jotta hän voisi nauttia olostaan vieraassa kodissa ja ympäristössä? Työskentely nuoren ja hänen perheensä kanssa Nuorisovaihto on klubille ja nuorisovaihtajalle aktiviteetti ei pelkkä stipendin antaminen. Jo nuo yllä esitetyt valintakriteeritkin edellyttävä, että nuorisovaihtaja tai joku muu klubissa tuntee hakevan nuoren riittävän hyvin. Ehkä kuitenkin tärkeämpää on se, että alusta lähtien nuori tulee ohjata aktiivisesti kehittämään itseään. Sinun tulee keskustella nuoren ja hänen perheensä kanssa, selostaa mistä nuorisovaihdossa on kysymys, esittää mitä eri vaihtoehtoja YE tarjoaa (maat, leirit, perheoleskelu) ja sopia alustavasti kustannusten ja vastuiden jaosta klubin ja perheen kesken. Esiin on tuotava myös nuorisovaihtoon kuuluvat rajoitukset. Keskustelun yhteydessä nuorta voi koetella yllättävilläkin kysymyksillä. On hyvä saada kuva: *onko nuorisovaihtoon hakeutuminen nuoren oma tahto *nuoren sopivuus vaihtoon, itsenäisyys, sopeutumiskyky, huumorintaju, kohteliaisuus ja iloisuus *nuoren harrastuksista, joihin mahdollisesti löytyy sopivia vaihtokohteita *sitoutuuko nuori lähtemään vaihtoon, mikäli hänet hyväksytään, ja sitoutuuko hän noudattamaan vaihtoon liittyviä sääntöjä. Keskeisiä rajoituksia nuorisovaihdossa ovat: *vaihdon aikana ei saa ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa tehdä omia matkoja *nuorisovaihto ei ole tarkoitettu ansiotyön tekemiseen eikä opiskeluun *moottoriajoneuvoilla ajaminen yleisessä liikenteessä on kielletty *huumeiden käyttö ja hallussapito ovat kiellettyjä *alkoholin käyttö (tai ainakin juopottelu) on kielletty Lisäksi eri maissa ja kulttuureissa voi olla rajoituksia, jotka meille ovat tavanomaisia ja sallittuja, esim. jotkut kohteet/leirit eivät hyväksy vegetaristeja. Nuorelle ja nuoren

5 perheelle on kerrottava, että sääntöjen vastaisesta käyttäytymisestä voi seurata nuoren palauttaminen kotiin kesken vaihdon hänen omalla kustannuksellaan (on tosin erittäin harvinaista). Keskustelun/haastattelun avulla saat nuoresta ja hänen kelpoisuudestaan vaihtoon hyvän kuvan. koko perheen kanssa voi samalla ottaa esiin isäntäperheenä toimimisen. Henkilökohtainen kontakti luo myös nuoreen ja perheeseen positiivisen ja turvallisen kuvan lioneista ja nuorisovaihdosta. Vaikka YE onkin aktiviteetti klubille, on päätarkoitus kuitenkin aktivoida vaihtoon lähtevä nuori. Vältä siis tekemästä kaikkea nuoren puolesta. Jo hakulomakkeen täytön voi teettää nuorella. Erityisesti tietojen etsiminen varmistuneesta kohdemaasta, Suomesta ja omasta paikkakunnasta tulisi jättää nuoren itsensä tehtäväksi. Sen sijaan valmennus lionsasioissa kuuluu nuorisovaihtajalle. Mistäpä se nuori niitä osaisi itsekseen hakea. Kun matkakohde ja kustannukset ovat varmistuneet, sovi tarkasti kuka mitäkin maksaa. Klubin sponsorointiin ei ole mitään yhtenäistä sääntöä. Jotkut klubit maksavat matkat, jotkut antavat hieman taskurahaa. Aivan hyvin voi sopia, että tunnetusti varakkaan perheen nuorelle annetaan vähemmän kuin vähemmän varakkaan perheen nuorelle. Sovi myös tarkasti vakuutuksen (pakollinen) ottamisesta ja matkan käytännön järjestelyistä. Jos mahdollista, osallistu keväällä järjestettävään piirisi nuorisovaihtoinfoon yhdessä nuoren ja hänen vanhempansa kanssa. Se antaa jälleen kuvan, että me lionit ihan oikeasti arvostamme nuorisovaihtoa ja huolehdimme lähtevistä nuoristamme. SAAPUVA NUORISOVAIHTO Yksityiskohtaisemat toimintaohjeet saapuvan YE:n osalta löytyvät linkistä Saapuva vaihto. Tässä esitetään nuorisovaihtajalle hyödyllisiä yleisiä näkökohtia. Kansainväliset leirit ovat osa saapuvaa nuorisovaihtoa. Leireistä on oma sivu Leirin järjestäminen. Myös edellä esitetyssä toiminnan kuvauksessa on saapuvaan vaihtoon liittyviä tietoja. Isäntäperheen haku ja valinta Saapuvan vaihdon osalta, kun leirejä ei lasketa mukaan, työläintä on ollut isäntäperheiden löytäminen riittävän ajoissa. Kansainvälisten pelisääntöjen mukaan saapuvien nuorten sijoituspaikkakunta pitäisi ilmoittaa huhtikuun loppuun mennessä ja perhetiedot toukokuun loppuun mennessä. Valitettavan usein nuoren sijoitus ja perhe on ollut auki vielä kesäkuun loppupuolella. Tämä ei suinkaan ole pelkästään suomalainen ilmiö. Parannettavaa siis tässäkin aktiviteetissa löytyy. Kaikki saapuvan vaihdon hakemukset tulevat nuorisoleiri- ja vaihtotyöryhmän puheenjohtajalle YCED, joka jakaa nuoret leireille sekä pelkästään perheisiin tulevat eri piireihin. Leirivuorossa olevan piirin tueksi nimetään 1 2 muuta piiriä, jotka yhdessä hankkivat riittävän määrän perheitä leiriläisten perheoleskelujaksoa varten. Kaikkiaan vastaanottovelvollisuudessa pyritään kohtuulliseen vastavuoroisuuteen myös piiritasolla, se joka lähettää paljon myös isännöi paljon. Suomeen on viime vuosina saapunut noin 2/3 lähtevien määrästä. Kun monet yli 2 viikon perhejaksot jaetaan kahteen tai jopa kolmeen osaan, tarvitsemme karkeasti ottaen suunnilleen saman määrän isäntäperheitä, kuin meiltä lähtee nuoria ulos.

6 Vastavuoroisuus vyörytetään piireissä (hieman eri tavoin eri piireissä) klubitasolle. Koska jotkut klubit ottavat vastaan saapuvia nuoria, vaikka eivät lähetäkään, tai ottavat enemmän kuin lähettävät, ei kaikkien klubien tarvitse aina lähettäessään ottaa vastaan. Klubikohtaista vastavuoroisuutta hoitaa kunkin piirin YCEC. Vastavuoroisuusvelvoite on klubilla, ei perheellä, josta lähtee nuori vaihtoon. Usein kuitenkin nuorisovaihdossa käyneen tai sinne aikovan perhe mielihyvin myös isännöi tänne saapuvaa nuorta. Olisikin kovin suositeltavaa, jos joku nippa nappa alaikäinen haluaa vaihtoon, että nuori ja perhe ensin harjoittelisivat vastaanottamalla nuoren. Toisaalta ei ole kovin suositeltavaa, että perheen ainoan nuoren lähdettyä vaihtoon, hänen tilalleen otetaan saapuva nuori. Odotetaan mieluummin seuraavaa kesää, jolloin perheen omakin nuori pääsee nauttimaan tästä vastaanotosta. On kuitenkin hyvä aina kysyä lähettävän perheen mahdollisuutta ja kiinnostusta myös vastaanottaa nuori. Isäntäperheen ei suinkaan tarvitse olla lionsperhe, ei se ole haittaakaan. Normaali suomalainen perhe sopii mainiosti. Käytännössä on osoittautunut, että jokaisella paikkakunnalla on perheitä, jotka mielihyvin ottavat nuoria vastaan, kunhan vaan asia saadaan oikein heidän tietoonsa. Tämä vaatii hieman aktiivisuutta sinun ja muiden klubilaisten osalta. Erinomaisia perhemetsästyspaikkoja ovat jälleen lukiot ja muut samalle ikäluokalle tarkoitetut oppilaitokset. On hyvä ylläpitää listaa paikkakunnan potentiaalisista isäntäperheistä. Vastaanottavassa perheessä tulee olla vähintään yksi aikuinen (tässä tapauksessa yli 21 - vuotias) vaihdon vastuullisena henkilönä. Hänen tulee olla sekä saapuvan nuoren, että klubin tavoitettavissa vaihdon aikana. Suositeltavaa on, että perheessä tai lähituntumassa olisi suunnilleen samanikäinen nuori/nuoria, jolla on aikaa olla saapuneen YES:n kanssa. Toinen toimiva ratkaisu on, että esim. eläkkeellä oleva pariskunta ottaa kaksi YES:sää eri maista. Eläkeläisillä on usein aikaa isännöintiin ja nuorilla on seuraa toisistaan. Jonkun perheessä olisi pystyttävä kommunikoimaan YES:n kanssa auttavasti joko englannilla tai YES:n osaamalla muulla kielellä. (Oletus on, että kaikki saapuvat nuoret osaavat jonkin verran englantia.) Ja vielä on suositeltavaa, että nuorella olisi perheessä mahdollisuus yksityisyyteen, esim. oma huone käytössään vaihdon ajan. Samoin kuin lähtevien kaanssa, sinun tulee olla henkilökohtaisessa kontaktissa isäntäperheeseen. Klubi/nuorisovaihtaja vastaa siitä, että perhe on sopiva toimimaan isäntäperheenä. Yhteydenotto perheeseen onnistuu luontevasti, kun vastaanoton kutsulomake täytetään yhdessä. Samassa yhteydessä on hyvä tilaisuus keskustella läpi nuorisovaihtoon liittyvät pelisäännöt. Perheenä toimimisesta on tarkempia tietoja nuorisovaihdon yleisosan (linkki Nuorisovaihto ) sivulla Perheisännöinti. Velvoitteet saapuvan nuoren osalta Klubin nuorisovaihtaja tukee (tai järjestää tuen klubista) isäntäperheitä tarpeen mukaan heti, kun saapuva nuori ja hänen tietonsa varmistuvat. Tukeen sisältyy yhteydenpito perheen ja nuoren välillä ennen nuoren saapumista Suomeen, yhteydenpito piirin YCEC:hen ja/tai leirikoordinaattoriin, kuljetukset perheeseen ja pois perheestä sekä kuljetukset leirille tai leiriltä. Tavallisesti kuitenkin perheet huolehtivat näistä tehtävistä itsenäisesti.

7 Kun nuori on perheessä hänelle on järjestettävä mahdollisuus luovuttaa kotimaastaan todennäköisesti matkaan laitetut terveiset isäntäklubille. Vastaavasti olisi hyvä antaa jokin pieni vastalahja lähettäneelle klubille ja miksei myös itse nuorellekin. Mikäli klubilla on kesäohjelmaa, kannattaa nuori kutsua niihin mukaan. Siinä hoituu samalla se tapaamisvelvoitekin. Vaihdon aikana sinun, tai järjestämäsi muun klubilaisen, on oltava valmiina käsittelemään poikkeuksellisia tilanteita. Jälleen perhe itse tavallisesti huolehtii myös tällaiset tilanteet. Joskus kuitenkin sattuu, että nuori ja perhe eivät tule keskenään toimeen. Tällöin klubin nuorisovaihtaja on lähin henkilö tilanteen selvittämiseen. Siitä eteenpäin asian käsittelyyn ottavat osaa piirin YCEC, YCED ja/tai vastaavat henkilöt nuoren kotimaassa. Kaikki tämän kaltaiset poikkeukselliset tapaukset ovat kuitenkin tuiki harvinaisia.

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com

Teemu Malinen. teemu malinen - työtä on! www.tyonhakuopas.com 1 Teemu Malinen Oletko tuotteistanut itsesi ja osaamisesi? Miten annat itsestäsi positiivisen kuvan rekrytoijalle? Tiedätkö mitä sinulta saa kysyä työhaastattelussa? Mitä on A/B testaus? Miten se hyödyttää

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot