Klubin nuorisovaihtaja nimetään tavallisesti jo keväällä. Nuorisovaihtajan tehtävän onnistunutta hoitoa suuresti edesauttavat seuraavat "valmiudet":

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Klubin nuorisovaihtaja nimetään tavallisesti jo keväällä. Nuorisovaihtajan tehtävän onnistunutta hoitoa suuresti edesauttavat seuraavat "valmiudet":"

Transkriptio

1 OHJEITA NUORISOVAIHTAJALLE Yleistä Heti alkuun onnittelut siitä, että olet mukana lionien laajassa ja merkittävässä nuorisoaktiviteetissa, missä vuosittain tulee nuorille, perheille ja sinulle itsellesikin arvokkaita kokemuksia ja runsaasti, pääsääntöisesti positiivista palautetta ja kiitosta. Nuorisovaihtajan tehtävä klubissa Nuorisovaihtajan tehtävä klubissa poikkeaa muista tehtävissä siten, että se ei ole vuosittain vaihtuva. Jos klubissa kuitenkin on nuorisovaihtajan tehtävästä kiinnostuneita ja siihen sopivia jäseniä, suositellaan tehtävän kierrättämistä kolmen (3) vuoden jaksoissa. Nuorisovaihtaja voi aivan hyvin hoitaa klubissa muutakin tehtävää, olla vaikkapa presidentti. Nuorisovaihtajan toimikausi ei pääty kesäkuun lopussa. Itse asiassa kesä on nuorisovaihdon (YE = Youth Exchange) aktiivisinta aikaa. Nuorisovaihtaja vastaa toiminnasta niin kauan, kunnes kaikki omat nuoret ovat palanneet vaihdosta ja suorittaneet tarvittavan raportoinnin (esim. esitelmä syksyn klubikokouksessa) sekä Suomeen saapuneet nuoret ovat vaihdon jälkeen palanneet kotiinsa. Klubin nuorisovaihtaja nimetään tavallisesti jo keväällä. Nuorisovaihtajan tehtävän onnistunutta hoitoa suuresti edesauttavat seuraavat "valmiudet": *Kontaktit paikkakunnan nuoriin ja perheisiin sekä näiden tuntemus. Esimerkiksi lukion opettajat ovat usein tässä mielessä sopivia. *Hyvä saavutettavuus sekä henkilökohtaisen yhteydenpidon että yhteydenpitovälineiden osalta. *Vähintään välttävä englannin kielen (luku)taito. Uusi nuorisovaihtaja on hyvä ottaa "oppilaaksi" heti valintansa jälkeen. YLEISET TOIMENPIDEOHJEET Toimenpideohjeet esitetään selkeyden vuoksi hyvin toteavaan tyyliin, osittain luettelomaisesti.. Luonnollisesti klubien ja nuorisovaihtajien toimintatavat sekä jokainen nuorisovaihtotapahtuma ovat yksilöllisiä ja ne tulee sellaisena käsitelläkin ohjeita tarpeen mukaan sovittaen. Tärkeintä on pitää kiinni ohjeiden taustalla olevista periaatteista. Tavoitteenahan on mahdollisimman onnistuneita nuorisovaihtoja kumpaankin suuntaan. Toiminta klubissa Olet klubisi edustaja nuorisovaihtoasioissa ja vastaat siihen liittyvästä toiminnasta. Tehtävänäsi on valmistella ja esittää nuorisovaihtoon liittyvät asiat klubisi hallitukselle ja klubikokoukselle, niin lähtevän kuin saapuvankin vaihdon osalta. Näitä asioita ovat mm.: *YE-tietouden ylläpito klubissa

2 *YE:n mukaanotto toimintasuunnitelmaan ja budjettiin. Ota huomioon sekä lähtevä että tuleva vaihto ja vastavuoroisuusperiaate *Varmista, että klubisi nimeää huhtikuun kokouksessa nuorisovaihtajan seuraavaksi kaudeksi. Jos se on uusi, aloita hänen perehdyttämisensä. Huomaa, että joissakin piireissä nuorisovaihtajien koulutus toteutetaan piirikokouksen yhteydessä huhtikuussa. *Anna tiedot nuorisovaihdosta klubisi toimintakertomukseen ja muihin toimintaraportteihin. Arkistoi tiedot ja dokumentit. Toiminta paikkakunnalla Tehtävänäsi on huolehtia riittävästä YE-tiedottamisesta paikkakunnallasi niin, että potentiaaliset vaihtoon lähtevät nuoret ja potentiaaliset isäntäperheet ovat tietoisia tästä mahdollisuudesta. Seuraavia keinoja voi hyödyntää. *Jos paikkakunnallasi on useita klubeja, tee yhteistyötä niiden kanssa. *Lukiot ja muut YE-ikäisille tarkoitetut oppilaitokset ovat keskeisiä tiedotuskanavia *Ilmoittaminen paikallislehdessä, erityisesti jos yhteistyössä on useita klubeja. *Tietoiskuja sopivissa tilaisuuksissa *Suorat yhteydenotot potentiaalisiin nuoriin ja perheisiin (Usein tehokkain keino) *Pidä itselläsi tietopankkia mahdollisista nuorista ja perheistä Toiminta piirissä Muun lionstoiminnan tavoin nuorisovaihto on organisoitu piireittäin (Suomessa on 14 piiriä). Klubin nuorisovaihtajalla tulee olla toimiva kontakti piirin nuorisovaihtojohtajaan (YCEC = Youth Camp & Exchange Chairperson) ja/tai johonkin piirin YE-toimikunnan jäseneen, mikäli sellainen piirissä on. *Toimita täydelliset yhteystietosi vuosittain mieluummin jo keväällä tai viimeistään syyskuussa piirisi YCEC:lle. *Osallistu vähintään kerran järjestettyyn YE-koulutukseen, mieluummin heti tultuasi nimetyksi nuorisovaihtajaksi. *Osallistu aktiivisesti piirissäsi mahdollisesti järjestettyyn nuorisovaihtajien yhteistoimintaan, esim. kokoontumiset PNAT:n yhteydessä, ja informaatiotilaisuuksiin. *Varmista vuosittain, syyskauden alussa, piirisi YCEC:ltä tai nuorisovaihtotoimikunnan jäseneltä, mitä uutta alkava toimikausi tarjoaa/edellyttää. *Huolehdi siitä, että piirin YCEC:llä on oikeat tiedot siitä, mitä klubisi nuorisovaihdossa oikein tapahtui

3 *Huolehdi, että klubisi suorittaa piirissä yhteisesti päätetyn leirin tukimaksun, vaikka klubisi ei muutoin osallistuisikaan ko. vuonna nuorisovaihtoon. Leot ja nuorisovaihto Leotoiminta ja nuorisovaihto täydentävät erinomaisesti toisiaan. Vaikka leot ja muut nuoret ovatkin tasavertaisessa asemassa valittaessa nuoria vaihtoon, leoihin kuuluminen ja niissä toimiminen voidaan katsoa positiiviseksi tekijäksi tasavertaisuutta mitattaessa. Yhteistyö avaa monia mahdollisuuksia kummallekin osapuolelle. *YE saa leoista edustuskelpoisia ja lionstoimintaa tuntevia nuoria vaihtoon *YE saa leoista/leojen kautta isäntiä/isäntäperheitä saapuvalle nuorisovaihdolle *YE saa leoista motivoituneita vetäjiä ja johtajia nuorisoleireille *Leot saavat YE:ssä tilaisuuden kokea muiden maiden kulttuuria, lionstoimintaa ja mahdollisesti leoja. *Leot saavat tilaisuuden tutustua saapuvan vaihdon myötä ulkomaalaisiin nuoriin *Leot saavat tilaisuuden harjoittaa johtajuustaitojaan nuorisoleireillä Mikäli paikkakunnallasi tai lähiseudulla on toimiva leoklubi, saata tämä tiedoksi klubisi valitsemille YES:seille (YES = Youth Exchange Student) ja tiedota vastaavasti leoklubia klubisi nuorista. Leoklubeista saat tietoa piirisi leojohtajalta. Muista kuitenkin: Leojen ja YE:n yhteistyö on mahdollisuus ei velvollisuus! LÄHTEVÄ NUORISOVAIHTO Yksityiskohtaiset toimenpideohjeet lähtevän YE:n osalta löytyvät linkistä Lähtevä vaihto. Tässä esitetään nuorisovaihtajalle hyödyllisiä yleisiä näkökohtia. Myös yllä esitetyssä toiminnan kuvauksessa on runsaasti lähtevään vaihtoon liittyvää. YES:sien valinta Kuten muussakin yhteydessä on todettu, lionien lapset, leot ja muut nuoret tulisi käsitellä tasavertaisesti. Klubeissa on kuitenkin erilaisia toimintaperiaatteita. Jotkut ovat laittaneet kiintiöitä lionien lapsille. Jotkut klubit tukevat lionien lapsia pienemmällä rahasummalla. Tiukkoja yleisiä sääntöjä ei ole, klubit voivat varsin itsenäisesti asettaa omat toimintaohjeensa tämän osalta. Seuraavassa on muutamia valintaan vaikuttavia tekijöitä: *Yllä todettu leotoiminta voidaan lukea positiiviseksi seikaksi. *Sosiaaliset perusteet voidaan ottaa huomioon. Lähetetään mieluummin nuoria, joilla ei muuten ole mahdollisuuksia matkustamiseen. *Lähetetään aktiivia nuoria. Tähän on hyvä ja yksinkertainen toteamiskeino, ottaako nuori itse aktiivisesti yhteyttä nuorisovaihtajaan. Tosin jotkut aktiiviset vanhemmat voivat aluksi

4 olla yhteydenottajia. Näille olisi kuitenkin voitava hienovaraisesti todeta, että kyseessä on nuorisovaihto eikä vanhempainvaihto. *Nuoren tulee olla käytökseltään ja tavoiltaan kunnollinen. Ei ole tarpeen olla mikään huippujätkä tai tyttö. Ei kuitenkaan tulisi lähettää nuoria, jotka käyttäytyvä loukkaavasti. Ja missään tapauksessa ei tule lähettää nuoria joilla tiedetään olevan ongelmia huumeiden tai muiden päihteiden suhteen. *Vielä on punnittava nuoren kypsyys vaihtoon. Pelkkä ikä ei ole ainoa mitta. Tämä riippuu myös kohteesta, mihin nuori haluaa, pari viikkoa Ruotsissa tai 6 viikkoa Australiassa ovat aivan eri juttu. Osaako nuori riittävästi vaadittua kieltä, jotta hän voisi nauttia olostaan vieraassa kodissa ja ympäristössä? Työskentely nuoren ja hänen perheensä kanssa Nuorisovaihto on klubille ja nuorisovaihtajalle aktiviteetti ei pelkkä stipendin antaminen. Jo nuo yllä esitetyt valintakriteeritkin edellyttävä, että nuorisovaihtaja tai joku muu klubissa tuntee hakevan nuoren riittävän hyvin. Ehkä kuitenkin tärkeämpää on se, että alusta lähtien nuori tulee ohjata aktiivisesti kehittämään itseään. Sinun tulee keskustella nuoren ja hänen perheensä kanssa, selostaa mistä nuorisovaihdossa on kysymys, esittää mitä eri vaihtoehtoja YE tarjoaa (maat, leirit, perheoleskelu) ja sopia alustavasti kustannusten ja vastuiden jaosta klubin ja perheen kesken. Esiin on tuotava myös nuorisovaihtoon kuuluvat rajoitukset. Keskustelun yhteydessä nuorta voi koetella yllättävilläkin kysymyksillä. On hyvä saada kuva: *onko nuorisovaihtoon hakeutuminen nuoren oma tahto *nuoren sopivuus vaihtoon, itsenäisyys, sopeutumiskyky, huumorintaju, kohteliaisuus ja iloisuus *nuoren harrastuksista, joihin mahdollisesti löytyy sopivia vaihtokohteita *sitoutuuko nuori lähtemään vaihtoon, mikäli hänet hyväksytään, ja sitoutuuko hän noudattamaan vaihtoon liittyviä sääntöjä. Keskeisiä rajoituksia nuorisovaihdossa ovat: *vaihdon aikana ei saa ilman etukäteen annettua kirjallista lupaa tehdä omia matkoja *nuorisovaihto ei ole tarkoitettu ansiotyön tekemiseen eikä opiskeluun *moottoriajoneuvoilla ajaminen yleisessä liikenteessä on kielletty *huumeiden käyttö ja hallussapito ovat kiellettyjä *alkoholin käyttö (tai ainakin juopottelu) on kielletty Lisäksi eri maissa ja kulttuureissa voi olla rajoituksia, jotka meille ovat tavanomaisia ja sallittuja, esim. jotkut kohteet/leirit eivät hyväksy vegetaristeja. Nuorelle ja nuoren

5 perheelle on kerrottava, että sääntöjen vastaisesta käyttäytymisestä voi seurata nuoren palauttaminen kotiin kesken vaihdon hänen omalla kustannuksellaan (on tosin erittäin harvinaista). Keskustelun/haastattelun avulla saat nuoresta ja hänen kelpoisuudestaan vaihtoon hyvän kuvan. koko perheen kanssa voi samalla ottaa esiin isäntäperheenä toimimisen. Henkilökohtainen kontakti luo myös nuoreen ja perheeseen positiivisen ja turvallisen kuvan lioneista ja nuorisovaihdosta. Vaikka YE onkin aktiviteetti klubille, on päätarkoitus kuitenkin aktivoida vaihtoon lähtevä nuori. Vältä siis tekemästä kaikkea nuoren puolesta. Jo hakulomakkeen täytön voi teettää nuorella. Erityisesti tietojen etsiminen varmistuneesta kohdemaasta, Suomesta ja omasta paikkakunnasta tulisi jättää nuoren itsensä tehtäväksi. Sen sijaan valmennus lionsasioissa kuuluu nuorisovaihtajalle. Mistäpä se nuori niitä osaisi itsekseen hakea. Kun matkakohde ja kustannukset ovat varmistuneet, sovi tarkasti kuka mitäkin maksaa. Klubin sponsorointiin ei ole mitään yhtenäistä sääntöä. Jotkut klubit maksavat matkat, jotkut antavat hieman taskurahaa. Aivan hyvin voi sopia, että tunnetusti varakkaan perheen nuorelle annetaan vähemmän kuin vähemmän varakkaan perheen nuorelle. Sovi myös tarkasti vakuutuksen (pakollinen) ottamisesta ja matkan käytännön järjestelyistä. Jos mahdollista, osallistu keväällä järjestettävään piirisi nuorisovaihtoinfoon yhdessä nuoren ja hänen vanhempansa kanssa. Se antaa jälleen kuvan, että me lionit ihan oikeasti arvostamme nuorisovaihtoa ja huolehdimme lähtevistä nuoristamme. SAAPUVA NUORISOVAIHTO Yksityiskohtaisemat toimintaohjeet saapuvan YE:n osalta löytyvät linkistä Saapuva vaihto. Tässä esitetään nuorisovaihtajalle hyödyllisiä yleisiä näkökohtia. Kansainväliset leirit ovat osa saapuvaa nuorisovaihtoa. Leireistä on oma sivu Leirin järjestäminen. Myös edellä esitetyssä toiminnan kuvauksessa on saapuvaan vaihtoon liittyviä tietoja. Isäntäperheen haku ja valinta Saapuvan vaihdon osalta, kun leirejä ei lasketa mukaan, työläintä on ollut isäntäperheiden löytäminen riittävän ajoissa. Kansainvälisten pelisääntöjen mukaan saapuvien nuorten sijoituspaikkakunta pitäisi ilmoittaa huhtikuun loppuun mennessä ja perhetiedot toukokuun loppuun mennessä. Valitettavan usein nuoren sijoitus ja perhe on ollut auki vielä kesäkuun loppupuolella. Tämä ei suinkaan ole pelkästään suomalainen ilmiö. Parannettavaa siis tässäkin aktiviteetissa löytyy. Kaikki saapuvan vaihdon hakemukset tulevat nuorisoleiri- ja vaihtotyöryhmän puheenjohtajalle YCED, joka jakaa nuoret leireille sekä pelkästään perheisiin tulevat eri piireihin. Leirivuorossa olevan piirin tueksi nimetään 1 2 muuta piiriä, jotka yhdessä hankkivat riittävän määrän perheitä leiriläisten perheoleskelujaksoa varten. Kaikkiaan vastaanottovelvollisuudessa pyritään kohtuulliseen vastavuoroisuuteen myös piiritasolla, se joka lähettää paljon myös isännöi paljon. Suomeen on viime vuosina saapunut noin 2/3 lähtevien määrästä. Kun monet yli 2 viikon perhejaksot jaetaan kahteen tai jopa kolmeen osaan, tarvitsemme karkeasti ottaen suunnilleen saman määrän isäntäperheitä, kuin meiltä lähtee nuoria ulos.

6 Vastavuoroisuus vyörytetään piireissä (hieman eri tavoin eri piireissä) klubitasolle. Koska jotkut klubit ottavat vastaan saapuvia nuoria, vaikka eivät lähetäkään, tai ottavat enemmän kuin lähettävät, ei kaikkien klubien tarvitse aina lähettäessään ottaa vastaan. Klubikohtaista vastavuoroisuutta hoitaa kunkin piirin YCEC. Vastavuoroisuusvelvoite on klubilla, ei perheellä, josta lähtee nuori vaihtoon. Usein kuitenkin nuorisovaihdossa käyneen tai sinne aikovan perhe mielihyvin myös isännöi tänne saapuvaa nuorta. Olisikin kovin suositeltavaa, jos joku nippa nappa alaikäinen haluaa vaihtoon, että nuori ja perhe ensin harjoittelisivat vastaanottamalla nuoren. Toisaalta ei ole kovin suositeltavaa, että perheen ainoan nuoren lähdettyä vaihtoon, hänen tilalleen otetaan saapuva nuori. Odotetaan mieluummin seuraavaa kesää, jolloin perheen omakin nuori pääsee nauttimaan tästä vastaanotosta. On kuitenkin hyvä aina kysyä lähettävän perheen mahdollisuutta ja kiinnostusta myös vastaanottaa nuori. Isäntäperheen ei suinkaan tarvitse olla lionsperhe, ei se ole haittaakaan. Normaali suomalainen perhe sopii mainiosti. Käytännössä on osoittautunut, että jokaisella paikkakunnalla on perheitä, jotka mielihyvin ottavat nuoria vastaan, kunhan vaan asia saadaan oikein heidän tietoonsa. Tämä vaatii hieman aktiivisuutta sinun ja muiden klubilaisten osalta. Erinomaisia perhemetsästyspaikkoja ovat jälleen lukiot ja muut samalle ikäluokalle tarkoitetut oppilaitokset. On hyvä ylläpitää listaa paikkakunnan potentiaalisista isäntäperheistä. Vastaanottavassa perheessä tulee olla vähintään yksi aikuinen (tässä tapauksessa yli 21 - vuotias) vaihdon vastuullisena henkilönä. Hänen tulee olla sekä saapuvan nuoren, että klubin tavoitettavissa vaihdon aikana. Suositeltavaa on, että perheessä tai lähituntumassa olisi suunnilleen samanikäinen nuori/nuoria, jolla on aikaa olla saapuneen YES:n kanssa. Toinen toimiva ratkaisu on, että esim. eläkkeellä oleva pariskunta ottaa kaksi YES:sää eri maista. Eläkeläisillä on usein aikaa isännöintiin ja nuorilla on seuraa toisistaan. Jonkun perheessä olisi pystyttävä kommunikoimaan YES:n kanssa auttavasti joko englannilla tai YES:n osaamalla muulla kielellä. (Oletus on, että kaikki saapuvat nuoret osaavat jonkin verran englantia.) Ja vielä on suositeltavaa, että nuorella olisi perheessä mahdollisuus yksityisyyteen, esim. oma huone käytössään vaihdon ajan. Samoin kuin lähtevien kaanssa, sinun tulee olla henkilökohtaisessa kontaktissa isäntäperheeseen. Klubi/nuorisovaihtaja vastaa siitä, että perhe on sopiva toimimaan isäntäperheenä. Yhteydenotto perheeseen onnistuu luontevasti, kun vastaanoton kutsulomake täytetään yhdessä. Samassa yhteydessä on hyvä tilaisuus keskustella läpi nuorisovaihtoon liittyvät pelisäännöt. Perheenä toimimisesta on tarkempia tietoja nuorisovaihdon yleisosan (linkki Nuorisovaihto ) sivulla Perheisännöinti. Velvoitteet saapuvan nuoren osalta Klubin nuorisovaihtaja tukee (tai järjestää tuen klubista) isäntäperheitä tarpeen mukaan heti, kun saapuva nuori ja hänen tietonsa varmistuvat. Tukeen sisältyy yhteydenpito perheen ja nuoren välillä ennen nuoren saapumista Suomeen, yhteydenpito piirin YCEC:hen ja/tai leirikoordinaattoriin, kuljetukset perheeseen ja pois perheestä sekä kuljetukset leirille tai leiriltä. Tavallisesti kuitenkin perheet huolehtivat näistä tehtävistä itsenäisesti.

7 Kun nuori on perheessä hänelle on järjestettävä mahdollisuus luovuttaa kotimaastaan todennäköisesti matkaan laitetut terveiset isäntäklubille. Vastaavasti olisi hyvä antaa jokin pieni vastalahja lähettäneelle klubille ja miksei myös itse nuorellekin. Mikäli klubilla on kesäohjelmaa, kannattaa nuori kutsua niihin mukaan. Siinä hoituu samalla se tapaamisvelvoitekin. Vaihdon aikana sinun, tai järjestämäsi muun klubilaisen, on oltava valmiina käsittelemään poikkeuksellisia tilanteita. Jälleen perhe itse tavallisesti huolehtii myös tällaiset tilanteet. Joskus kuitenkin sattuu, että nuori ja perhe eivät tule keskenään toimeen. Tällöin klubin nuorisovaihtaja on lähin henkilö tilanteen selvittämiseen. Siitä eteenpäin asian käsittelyyn ottavat osaa piirin YCEC, YCED ja/tai vastaavat henkilöt nuoren kotimaassa. Kaikki tämän kaltaiset poikkeukselliset tapaukset ovat kuitenkin tuiki harvinaisia.

NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange)

NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange) 20/02/15 Minna Räisänen-Ojapalo,, MD 107-C YCEC NUORISOVAIHTO (Youth camps and exchange) Lions-järjestön tunnettu ja vakiintunut klubiaktiviteetti Kansainvälisesti hyväksytyt säännöt ja ohjeet Lähteviä

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

Lions nuorisoleiri ja -vaihdon toimintasuunnitelma Toimintakausi

Lions nuorisoleiri ja -vaihdon toimintasuunnitelma Toimintakausi Lions nuorisoleiri ja -vaihdon toimintasuunnitelma Toimintakausi 2009 2010 MISSIO MIKSI NUORISOVAIHTOA Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken. Luoda suomalaisille

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille

Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Esteettömyys ja kansainvälinen opiskelijavaihto Tarkistuslista vaihtoon lähteville opiskelijoille ja korkeakouluille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on yhteistyössä Esteetön opiskelu

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Hakijan nimi ja tämän lomakkeen täyttäjän tiedot Pyydämme antamaan tässä vanhemman / huoltajan, jonka haluatte antaa ensisijaiseksi YFU:n yhteyshenkilöksi, tiedot

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

Auttaminen, palvelu, idealismi

Auttaminen, palvelu, idealismi Auttaminen, palvelu, idealismi Kyselyssä nousi tärkeäksi syyksi liittymiselle järjestömme idealistinen puoli, auttaminen ja tuen antaminen heikompiosaisille. 1. Ideoikaa konkreettisia tekoja ja toimintakäytäntöjä,

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Kansainvälisyyttä Schildtin lukiossa lv

Kansainvälisyyttä Schildtin lukiossa lv Kansainvälisyyttä Schildtin lukiossa lv 2016-2017 Opiskelijavaihdot ystävyyskoulujen kanssa 1. Johannes Kepler Gymnasium, Garbsen, Deutschland Vastavuoroinen opiskelijavaihto: saksalaiset tulossa vieraiksemme

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015

Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Alakoulun opettajan ja vanhemman LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA 16.12.2015 Tytti Solantaus 2014 1 LAPSET PUHEEKSI KESKUSTELU 1. Esittely, tutustuminen, menetelmän tarkoituksen ja keskustelun kulun selvittäminen

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY

Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi LIITTO RY Uusparisuhteen vaiheet tietoa ja työkaluja uusparisuhteen vahvistamiseksi FM, UUSPERHENEUVOJA KIRSI BROSTRÖM, SUOMEN UUSPERHEIDEN LIITTO RY Uusperheen määrittelyä uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa

Lisätiedot

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.)

(Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 1 (Huom! Tämä dia taustatietona vanhempainillan vetäjälle. Tätä diaa ei näytetä vanhemmille.) 2 8.- ja 9.-luokkalaisista (14 16v) 5 % käyttää alkoholia kerran viikossa tai useammin ja 13 % käyttää alkoholia

Lisätiedot

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE

KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE KURSSIEN ESIVALINTA LUKUVUODELLE 2017-2018 on tärkein lukiolaisen vaikuttamisen työkalu seuraavan lukuvuoden kurssitarjotin kootaan kurssien esivalinnan antamien tietojen pohjalta tapahtuu tammi-helmikuussa

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot!

Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot! PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7 06.11.2014 / 2013-2014 Arvoisat D-piirin lionit ja leot, presidentit, PDG:t ja puolisot! Valkean Joulu (edellinen tiedote) suli harvinaiseksi lumettomaksi Jouluksi. Tämä älköön

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Johtamisvalmennus 7.8.2010

Johtamisvalmennus 7.8.2010 Johtamisvalmennus 7.8.2010 Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Kauden 2010 2011 teema: Eteenpäin yhdessä toimien Framåt tillsammans 1 ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2010 2015 Arvot Isänmaa

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry Aktiviteettitapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014

Suomen Lions-liitto ry Aktiviteettitapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014 Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Käyttäjäohje Versio 1.0 24.10.2014 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan muodoin toimittamalla,

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

JOUKKUEJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET JOUKKUEENJOHTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2016-2017 JOUKKUEENJOHTAJALLE! Kiitokset sinulle, että olet lupautunut hienoon ja tärkeän tehtävään joukkueen toimimisen kannalta. Alla on joukkuejohtajan tehtävän

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER

GT Teamit RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER GT Teamit 2016-2017 RED ORANGE GREEN YELLOW PINK BLUE PLAYER Grani Tenniksen valmennuskokonaisuus - Pelaajan polku GT Tennis- ja mailapelikoulu Esikouluikäisille ja 1-3 -luokkalaisille Ohjaajakoulutukset

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus 20.4.2013 GMT-koordinaattori 107E -piiri Marja Sundström-Pullinen LC Lempäälä / Sääksjärvi MSP 1 Valmennuksen tavoitteet Valmennetaan klubien jäsenjohtajia

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Piirin 107-G toimintasuunnitelma

Piirin 107-G toimintasuunnitelma Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle LIONS-JÄRJESTÖN TUNNUS: We serve. Me palvelemme. LIONS-JÄRJESTÖN TOIMINTA-AJATUS (missio) (lions-vuosikirja/liiton sivut) LIONS-JÄRJESTÖN TAVOITETILA

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Globaaliliikkuvuuden hallinnointi

Globaaliliikkuvuuden hallinnointi Globaaliliikkuvuuden hallinnointi Sopimukseen liittyviä asioita CIMOn ja korkeakoulujen väliset sopimukset lähetetään kesäkuun puoleenväliin mennessä Sopimusliitteet CIMOn nettisivuilla Sopimuskausi 24kk,

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen

Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen Koulujen ja päiväkotien uskonnon opetus, perinteiset juhlat ja uskonnon harjoittaminen 23.2.2015 Tilaisuuden tavoite Uskonnon opetuksen, perinteisten juhlien ja uskonnon harjoittamisen erojen ymmärtäminen

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme?

Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lähdetkö mukaan tekemään hyvää kanssamme? Lions-kampanjat kaudella 2016-1. Punainen Sulka 2017 Lions-liiton rekisteröity tuotemerkki Lionit ovat vuodesta 1972 keränneet Punainen Sulka kampanjoissa noin

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja

Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston nuorisovastaavan käsikirja Ammattiosaston tehtävä ja tarkoitus 1. Koota palvelu- ja niitä lähellä olevilla aloilla työskenteleviä jäseniksi 2. Toimia palkka- ja työehtojen parantamiseksi

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Tausta: Omassa ryhmässäni on opiskelijoita, joita on todella vaikea saada kouluun, töihin, työssäoppimaan tai ylipäärään

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan koulutus tukitietoa

Lohkon puheenjohtajan koulutus tukitietoa Lohkon puheenjohtajan koulutus tukitietoa 1. Johdanto esitykseen Lähtökohtana valmennukselle on LPJ:n käsikirja ja sen aktiivinen käyttö. Piirikohtaiset toimintamuodot poikkeavat toisistaan ja siten piirien

Lisätiedot

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti!

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Resurssi- ja voimavaratavoitteet mielessä Ryhmätyön tulokset 15.4.2016 Rauman kevätseminaarissa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN

KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA ALKAEN 1/1 KITEEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.8.2013 ALKAEN 1. Taustaa Kiteen kaupungin sivistystoimi on järjestänyt perusopetuslain 8 a luvun mukaista aamu- ja

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Piirin valmennuskatsaus Laatuhyvinvointikysely. Koulutuspalautteista ja LPJ-koulutukseen liittynyt kysely Yhteenveto GLT-d Hannu Anttonen

Piirin valmennuskatsaus Laatuhyvinvointikysely. Koulutuspalautteista ja LPJ-koulutukseen liittynyt kysely Yhteenveto GLT-d Hannu Anttonen Piirin valmennuskatsaus Laatuhyvinvointikysely Koulutuspalautteista ja LPJ-koulutukseen liittynyt kysely Yhteenveto GLT-d Hannu Anttonen Klubikysely 2014 - koulutus Tuloksellisuustieto ok: 50% sanoo ei

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit.

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. K: Miten lisään aktiviteetin? V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. Palveluaktiviteetit -sivulla pääset klikkaamaan Lisää aktiviteetti -painiketta.

Lisätiedot

Joukkueenjohtajien opas

Joukkueenjohtajien opas Joukkueenjohtajien opas Tervetuloa Palokan Riennon joukkueenjohtajaksi! Tässä oppaassa käsitellään lyhyesti joukkueenjohtajien vastuita ja velvollisuuksia ja heille sekä joukkueelle kuuluvia tehtäviä.

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE

AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus 31.3.2011 LIITE 7 AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Hallitus hyväksynyt x.x.2011 1 / 5 ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN AJONEUVOJEN KÄYTTÖ- JA YLEINEN TURVALLISUUSOHJE Ajoneuvojen

Lisätiedot

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle!

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle! Venäjän kaupan matkustajan muistilista Elä matkusta Venäjälle! Elä lähde Venäjälle! Miksi? On helpompaa ja järkevämpää kutsua potentiaalinen asiakas ja tai/ammattimedia kotikentälle, jossa kaikki elementit

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen

Yleisesti. Siirtyminen sähköiseen YO-kokeeseen Vanhempainilta YO-tutkinnosta 26.1.2016 Yleisesti Ylioppilastutkinnon toimeenpanosta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL) ylioppilastutkinto.fi Ylioppilastutkinto on valtakunnallinen päättötutkinto

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat

OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat OPISKELIJAVAIHTOON HAKU, opiskelijat ASIO OHJEET Ohjeen sisällys 1. Hakemuksen sijainti... 1 2. Hakemuksen täyttäminen...1 3. Hakemuksen lähettäminen... 4 4. Hakemuksen käsittely ja päätös... 4 4.1 Hakemuksen

Lisätiedot

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus

Inner Wheel. Finland. Vuosikertomus Finland Inner Wheel Unique&United Ainutlaatuiset Yhdessä Vuosikertomus 1.7.2015-30.6.2016 Kansallisen neuvoston toiminta käynnistyi huomaamattomasti, koska sama henkilö jatkoi vielä presidenttinä ja kansallisena

Lisätiedot

TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ. Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja

TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ. Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja TARINAT VIESTINNÄN YTIMENÄ Thorleif Johansson Suomen Lions-liitto ry Viestintäjohtaja Wanha tarina Kolme vaihtoehtoa Jos me emme tee mitään Jäsenkuntamme ikääntyy Meidän järjestömme näivettyy Me menetämme

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto

ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015. Sport Club Vantaa ry Tapanilan Erä ry Voimistelujaosto ELITE INFOTILAISUUS 12.5.2015 INFOTILAISUUS 1. ELITE YHTEISTYÖ 2. MIKÄ ELITE ON? 3. ELITE TIIMI 4. ELITE VALMENNUS 5. ELITE TOIMINTA 6. URHEILIJASOPIMUS 6. HAKU ELITEEN TOIMINTA ON VASTA ALUILLAAN ENSIMMÄINEN

Lisätiedot

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä

Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lapset puheeksi -keskustelu lapsesta, perheestä ja kouluympäristöstä Lomake annetaan etukäteen huoltajille mietittäväksi. Lomakkeen lopussa on lapsen kehitystä suojaavia tekijöitä kotona ja koulussa, ja

Lisätiedot

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen?

Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tietokilpailu 5 Väkivallasta perheessä saa puhua Mitä tarkoittaa avun saaminen? Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä väkivallasta perheessä ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Sääntöseminaari 2016 Tuomarin urapolku. Tervetuloa

Sääntöseminaari 2016 Tuomarin urapolku. Tervetuloa Tuomarin urapolku Tervetuloa Tuomarin urapolku KTR:n ja tuomariklubin yhteisprojekti Tarkoituksena kuvata tuomarin polun eri mahdollisuuksia ja avata eri vaiheet sekä lisätä läpinäkyvyyttä Julkaistu netissä

Lisätiedot