Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Tammikuu 2008

2 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka TIIVISTELMÄ Työn tekijä: Aimo Tiainen Työn nimi: 3D-lasersolun käyttöohjeet Päivämäärä: Sivumäärä: liite Työn ohjaaja: DI Tapio Malinen Tilaaja: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Tilaajan edustajat: DI Jarmo Mäkikangas, DI Markku Keskitalo Opinnäytetyö tehtiin Nivalassa sijaitsevalle ELME Studiolle. Työn tilaajana toimi ELME Studion tutkimuksesta vastaava Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin elektroniikan mekaniikan ja metallin tutkimusryhmä. Työn tavoitteena oli tehdä 3D-lasersolulle suomenkieliset ohjeet. Ohjeiden tarkoitus oli tukea muita lasersolun ohjeita. Ohjeiden teossa käytettiin paljon kuvia ja ohjeiden tekstistä pyrittiin luomaan helposti ymmärrettävää. Itse 3D-lasersolun ohjeet ovat liitteenä tämän työn lopussa. Asiasanoina: laserit, ohjeet

3 3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ABSTRACT Mechanical and Production Engineering Author: Aimo Tiainen Name of Thesis: 3D-Lasercell manual Pages: Appen- Date: 25 January 2008 dix Supervisor: M.Sc Tapio Malinen Orderer: University of Oulu, Oulu Southern Institute Representatives of orderer: M.Sc Jarmo Mäkikangas, M.Sc Markku Keskitalo The subject of this thesis was commissioned by ELME Studio which resides in Nivala. Thesis was ordered by ELME research group of university of Oulu, Oulu Southern Institute. In ELME Studio, ELME research group is in charge of research work. The target and purpose of this thesis was to make a Finnish- language manual for 3D-laser cell that supports other manuals of laser cells. Making the manual a lot of were used photos and the text purports to be decipherable. Manual of the 3D-lasercell is placed at the end of this thesis. Keywords: laser, manual

4 4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO KUVAUS 3D-LASER SOLUUN JA SEN YMPÄRISTÖÖN KÄYTTÖOHJEEN TOTEUTTAMINEN ARVIOINTI JA POHDINTA...12 LÄHTEET...13 LIITE... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

5 5 1. JOHDANTO Tämä opinnäytetyö löytyy liitteenä, alkuosa kertoo pääpiirteisesti työstä. Opinnäytetyön aihe löytyi pitkän ja piinallisen etsinnän jälkeen Oulun Eteläisen instituutin elektroniikan mekaniikan ja metallin tutkimusryhmältä Nivalan ELME Studiosta. Aiheeksi muodostui alkuvaiheen tutustumisen jälkeen 3D laser solun käyttöohjeet. Kyseiseen soluun oli jonkin näköisiä ohjeita itse laser laitteelle, robotille ja näiden oheislaitteille. Mutta itse ennen työstöä tapahtuvia ja työstöön liittyviä ohjeita puuttui tai ne olivat vieraskielisiä. Ohjeita siis lähdettiin rakentamaan lasertyöstöön ja siihen liittyviin toimenpiteisiin. Lisäksi ohjeista päätettiin tehdä mahdollisimman yksinkertaiset, jotta niitä voisi käyttää sellainenkin henkilö, jolla ei ole minkäänlaista kokemusta lasereista. ELME Studio on Nivalassa sijaitseva elektroniikan ja mekaniikan tuotantostudio, jonka toimintaympäristö muodostuu Nivalan tuotantostudion ELME laboratoriosta ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän (KAM) toimintaympäristöistä. ELME Studio on asiantuntijoista muodostuva yrityspalvelukonsepti. Studio palvelee ensisijaisesti Oulun Eteläisen alueen metallin, elektroniikan ja mekaniikan alan yrityksiä. Tarkoituksena on niiden kilpailukyvyn kohottaminen tutkimusten, tuotekehitysten ja koulutusten keinoin. ELME Studion ytimen muodostavat Teknologiakeskus Nitek, ELME tuotantostudio sekä laboratorio sekä niiden ympärillä tiiviissä yhteistyössä toimivat alueen yritykset, Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutti sekä Konetekniikan osasto, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. ELME Studio on yksi kolmesta metallialan kehitystä edistävään kansalliseen ProMetalverkosto-osaamiskeskukseen kuuluvasta tuotantostudiosta. ProMetal kehittää yritystoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä metallituoteteollisuuden tuotekehityksen, tuotantopalvelun sekä teollisuuden kunnossapitopalvelun alueella. ProMetalin ytimen muodostavat Nivalan, Raahen ja Tornion tuotantostudiot. (ELME-Studio 2007)

6 6 2. KUVAUS 3D-LASER SOLUUN JA SEN YMPÄRISTÖÖN Laitteisto koostuu pääosin Yb:YAG-laserista ja Motoman nivelvarsirobotista. Laitteiston omistaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. Lisäksi lasersoluun kuuluvat pyörityspöytä sekä leikkaukselle ja hitsaukselle tarkoitetut pöydät. Tarkemmat tiedot työstöpäistä, pyörityspöydästä ja laserista kuvataan itse 3-lasersolun ohjeissa. Ohjeet löytyvät tämän työn liitteistä. Lasersolu soveltuu hyvin monipuoliseen lasertyöstöön. Lasersolussa voidaan hitsata, leikata, pintakarkaista, merkata ja myös pinnoittaa Kuva 1. Kuvassa 3D-lasersolu (Mäkikangas 2006)

7 7 Robottityöaseman laserina toimii Trumpf HLD disk-laser, joka on tyypiltään diodipumpattu Yb:YAG-laser eli aktiivisena väliaineena toimii ytterbium-kide. Kuva 2. Robottityöaseman laser, Trumpf HLD kiekkolaser. Laserin suurin ulostuloteho on 5,3 kilowattia ja suurin teho työkappaleen pinnalla 4,0 kilowattia. Laseriin on mahdollista liittää kaikkiaan 6 valokuitua. (Mäkikangas 2006)

8 8 Robottina toimii Motomanin UP50N -teollisuusrobotti. Robotissa on kaikkiaan 6 akselia ja sen käsittelykyky on 50 kiloa. Ulottuvuus on 2046 mm ja toistotarkkuus ± 0,07 mm. Kuva 3. Motomanin UP50N teollisuusrobotti ja Motomanin MT1-250 S2CX käsittelylaite (Mäkikangas 2006)

9 9 Robottityöasemaan kuuluu Motomanin MT1-250 S2CX -käsittelylaite, joka on kaksiakselinen pyörityslaite. Käsittelylaite mahdollistaa työkappaleen asemoinnin työstöprosessin kannalta optimaaliseen asentoon. Käsittelylaitteen kantavuus on 250 kiloa, kun massa on pyöritettävän Y-akselin keskellä. Käsittelylaitetta ohjataan robottiohjaimella, joka on malliltaan Motoman NX100. Kuva 4. Motomanin MT1-250 S2CX käsittelylaite. (Mäkikangas 2006)

10 10 3. KÄYTTÖOHJEEN TOTEUTTAMINEN Alkuvaiheeseen kuului tutustuminen erilaiseen laserkirjallisuuteen ja aineistoon, sillä lasertekniikkaa oli vain sivuttu koulutusohjelman ammatti opinnoissa. Alkuvaiheeseen liittyi myös laitteistoon tutustuminen. Eli olin mukana käyttämässä Laseria, sen ohjelmistoa ja Motoman robottia. Lisäksi osallistuin lasertekniikan Workshopiin. Lasertekniikan Workshop oli tilaisuus, jossa alan ammattilaiset kertoivat lasertekniikasta ja sen soveltamisesta elektroniikan mekaniikan tuotannossa. Ensimmäiset lasertyöt liittyivät leikkaukseen. Leikkaus tapahtui typellä ja leikattava materiaali oli kuuma- ja sähkösinkitty ohutlevy. Tässä vaiheessa opin miten asetetaan muuttujat ja prosessi parametrit, ja lisäksi kuinka tehdään käsi- ja kylmäajot. Tutustumisvaiheen jälkeen oli vuorossa aiheen tarkempi kartoitus. Minulla oli mahdollisuus valita kahdesta aihe alueesta, jotka olivat: 3D-laser solun ohjeet tai laser solulla tehtävä sovellus kohde. Näistä kahdesta aihe alueesta päädyin ensimmäiseen vaihto ehtoon. Tässä vaiheessa kyselin ja keräsin aiheita mitä ohjeissa pitäisi olla. Tämän jälkeen alkoikin ohjeiden sisällysluettelo olla valmis. Työ eteni kuvia ottamalla ja niitä muokkaamalla. Samalla yritin saada kirjoitettua tekstiä kuvien tueksi ja toisin päin. Kun ohjeet olivat edenneet jonkin verran eteenpäin, lukivat ELME:n työntekijöistä useampikin henkilö sen läpi. Tämän jälkeen pidettiin palaveri jossa, työntekijät antoivat palautetta. Muutos ja korjaus ehdotuksia sain ihan kiitettävästi ja niillä työ lähti mukavasti etenemään. Palaverin jälkeen aloin työstämään ohjeita niin, että ne palvelisivat enemmän aloittelijoita. Ohjeista siis piti saada helposti ymmärrettävämmät. Eli ohjeiden tekstistä pyrin saamaan helposti luettavampaa ja ytimekästä. Kuviin lisäsin viivoja, ympyröitä ja tekstiä, kuten itse ohjeista pitäisi huomata.

11 11 Lopussa oli vuorossa toinen palaveri, jossa jälleen ELME:n työntekijät tarkistivat ohjeet. Tässä vaiheessa he kiinnittivät eniten huomiota ohjeiden asiapitoisuuteen ja huomauttivat jos ilmeni virheitä. Nämä virheet korjattuani liitettiin vielä itse ohjeisiin esimerkki parametreja. Esimerkkiparametrit koostuvat lähinnä leikkaus-, hitsaus- ja pinnoitusparametreista.

12 12 4. ARVIOINTI JA POHDINTA Ohjeiden teko lähti alussa hitaasti liikkeelle. Pääsyy tähän lienee, etten ollut käyttänyt vastaavia laitteita ennen. Lisäksi koulutus ohjelmassa ei liiemmin ollut lasertekniikkaa. Mutta alku kankeuden jälkeen työ lähti etenemään omalla painolla. Sitä en voi kiistää etteivätkö ohjeet olisi voineet valmistua nopeamminkin, mutta oma elämän tilanne ei ole vaatinut valmistumaan koulusta nopeammin. Itse ohjeet onnistuivat mielestäni hyvin. Tästä osittaista varmuutta sain henkilöltä, joka luki ohjeet läpi. Henkilöllä ei ollut aikaisempaa kokemusta itse laserlaitteistosta. Varman tiedon saisi ohjeiden toimivuudesta, jos ne testattaisiin käytännössä. Käytännön testauksessa ohjeet olisi annettu henkilölle tai henkilöille, jotka eivät ole työskennelleet ennen lasersolussa. Mutta tällaiseen testaukseen ei ollut mahdollisuutta, koska ei ollut tiedossa sopivia koehenkilöitä. Lisäksi tällekin työlle piti jokin aika-raja asettaa. Ohjeiden teosta oli hyötyä itselleni, koska kuten aikaisemmin mainitsin että koulutus ohjelmassa ei liiemmin ollut lasertekniikkaa. Tästä syystä jouduin tai sain opiskella lasertekniikkaa. Näin ollen se lisäsi koulutuspohjaani. Olettaisin että ELME-studiollekin ohjeista on hyötyä, koska ohjeet pyrin tekemään aloittelijoille. Itseni on vaikea sanoa loppujen lopuksi ymmärtääkö aloittelija ohjeet, koska mitä enempi tein ohjeita sitä enemmän opin lasertekniikasta. Näin ollen tulin sokeaksi omalle tekstille.

13 13 LÄHTEET Painetut lähteet: Käyttöohje KAM-Robottisolu Motoman- Trumpf HLD Precitec KG versio 05/2004 Precitec KG versio 09/2004 Precitec KG versio 11/2004 Kujanpää V, Salminen A, Vihinen J, Lasertyöstö. Teknologiateollisuus ry. Veli Kujanpää, Antti Salminen, Jorma Vihinen: Lasertyöstö. Teknologiainfo Teknova Oy Helsinki. ISBN Painamattomat lähteet: Mäkikangas, J Lasertyöstö elektroniikan mekaniikan tuotannossa. Diplomityö. Oulun yliopisto. Konetekniikan osasto. WWW-dokumentti. Saatavissa Luettu Averko kurssi syksy Lasertyöstötekniikan perusteet, jonka lähteenä: Veli Kujanpää, Antti Salminen, Jorma Vihinen: Lasertyöstö. Teknologiainfo Teknova Oy Helsinki. ISBN

14 3-D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET 14

15 15 SISÄLLYSLUETTELO 1. TERMILUETTELO LAITTEISTON ESITTELY Lasersäde ja työturvallisuus Yleistä Silmävauriot ja suojautuminen Ihovauriot Muut riskit Lasersolun laitteisto Vastuuhenkilön valitseminen TYÖSTÖPÄÄT Leikkauspää Leikkuupään säteen ominaisuuksia Leikkuupään säätäminen ja suojalinssin vaihtaminen Suuttimet Toimenpiteet leikkauspään törmätessä Hitsauspää Hitsauspään säteen ominaisuuksia Tarkan polttopisteen määritys Pinnoituspää Pinnoituspään ominaisuuksia Pinnoituspään suuttimet ja säätömahdollisuudet Toimenpiteet ennen pinnoitusta KUIDUN ASENNUS Yleistä Kuidun asennus KAASUT Leikkauskaasut Hitsauskaasut Pinnoituskaasut Kaasujen säätäminen TYÖOHJELMAN VALINTA JA PROSESSIPARAMETRIEN ASETTAMINEN Työn valinta Prosessiparametrien asettaminen LASEROHJELMAT ERI LASERPROSESSEILLE Hitsaus Pinnoitus Leikkauksen lävistys Leikkaus Hitsauksen testaus Pinnoituksen testaus Leikkauksen lävistyksen testaus Leikkauksen testaus Pulssitettu hitsaus Suuttimen keskitys Fokus kuitu Fokus kuitu Fokus kuitu

16 16 8 ROBOTTIOHJELMARUNGOT ERI LASERPROSESSEILLE Hitsaus Pinnoitus Typpileikkaus Happileikkaus Typpileikkaus ilman korkeudenseurantaa Happileikkaus ilman korkeudenseurantaa...92 LIITTEET...93 LÄHTEET...103

17 17 1. TERMILUETTELO Absorberi: Laserin sisällä lasersädettä ei ohjata valokuituun asti, vaan se ohjataan komponentille, jonka kautta lasersäteen sisältämä energia lopulta päätyy jäähdytysveteen. Absorboituminen: Lasersäteen osuessa kappaleeseen, osa lasersäteen energiasta imeytyy kappaleeseen. Tällöin säteen sisältämä energia jää kappaleeseen ja lämmittää sitä. Argon(Ar): Argon on inertti väritön, hajuton ja mauton maapallon yleisin jalokaasu. Disk-kiekko: Disk tyyppisissä lasereissa kiteen muoto on ohut kiekko, jonka halkaisija voi olla esimerkiksi 14 mm ja paksuus 0,2 mm. Diodilaser: Laserin resonaattorissa oleva kide viritetään diodeilla. Fokusoitusäde: Raakasäde, joka on muokattu peilillä tai linssillä työstöön kelpaavaksi polttopisteeksi. Helium(He): Helium on alkuaine, joka on väritön ja hajuton jalokaasu. Se on tunnetun maailmankaikkeuden toiseksi yleisin alkuaine vedyn jälkeen. Hiilidioksidia(CO2): Normaaliolosuhteissa hiilidioksidi on hajuton, väritön ja huonosti reagoiva kaasu. Hitsauspää YW50: Lasertyöstöpää on tyypiltään YW50. Hitsauspään optiikat F150, F200, F300, F500, F680: Hitsauspään sisällä olevasta linssin pinnasta on matkaa polttopisteeseen 150 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm tai 680 mm, riippuen mitä optiikkaa käytetään. Inerttinen kaasu: Tarkoittaa kaasua, joka ei reagoi kemiallisesti muiden aineiden kanssa eli on kykenemätön muodostamaan kemiallisia yhdisteitä. Tällainen kaasu ei tuo energiaa työstöprosessiin. Koaksiaalisen pinnoituspää: Pinnoitusjauhe johdetaan pinnoituskohtaan samansuuntaisesti ja symmetrisesti lasersäteeseen nähden. Kollimaattori: Laitteisto jolla ohjataan lasersäde kuidusta työstöpään optiikkaan. Leikkauspää YK50: Lasertyöstöpää on tyypiltään YK50. Leikkauspään F150 optiikka: Leikkuupään sisällä olevasta linssin pinnasta on matkaa polttopisteeseen 150 mm. Luokan 1,2,3 ja 4 laserlaite: Luokka, jolla ilmoitetaan laserlaitteen vaarallisuus. 1. on vähemmän vaarallinen ja 4. on vaarallisin luokka. mm*mrad: Säteen laatu ilmoitetaan sädeparametritulon avulla. Sädeparametritulon yksikkönä käytetään mm mrad, esim. 8 mm*mrad ja 24 mm*mrad. Sädeparametritulo on sitä pienempi mitä parempi säteenlaatu on.

18 18 Motoman nivelvarsirobotti: Teollisuusrobotti, jonka on valmistanut Motoman. Nd:YAG- Laser: Laser, jossa aktiivisena väliaineena toimii kiinteässä olomuodossa neodyymi kide. Nd:YAG lasereissa kide on tyypillisesti tangon muotoinen. Tangon halkaisija on noin 7-10 mm ja pituus noin 150 mm. Off-axis-pinnoituspää: Pinnoitusjauhe tuodaan työstökohtaan lasersäteen sivusta kantokaasun tai painovoiman avulla. Plasmapilvi: Muodostuu materiaalin höyrystymisen johdosta, kun materiaalia lämmitetään lasersäteellä. Polttopiste: Fokusoidun lasersäteen kohta, jossa säteen halkaisija on pienimmillään ja tehotiheys on suurimmillaan. Prosessiparametrit: Arvoja, joilla säädetään työstöä esim. leikkuunopeus. Raakasäde: Laserilla tuotettu säde, joka ei vielä ole fokusoitu. Syvyysterävyys: Fokusoidun polttopisteen pituus säteen suunnassa. TRUMPF Laserlaitteet: Markkinoilla oleva lasertoimittaja. Typpi(N): Typpi on alkuaine, joka väritön hajuton ja mauton; se on hieman ilmaa kevyempää. Ilmasta noin 78 % on typpeä. WinLas käyttöliittymä: Tietokonepohjainen käyttöjärjestelmä, jolla käytetään laseria. Yb:YAG-laser: Laser, jossa aktiivisena väliaineena toimii kiinteässä olomuodossa oleva ytterbium kide.

19 19 2 LAITTEISTON ESITTELY Laitteisto koostuu Yb:YAG-laserista, Motoman nivelvarsirobotista, leikkauspäästä(yk50), johon kuuluu F150 optiikka. Hitsauspäästä(YW50), johon kuuluu optiikat F150, F200, F300, F500, F680. Lisäksi lasersoluun kuuluvat pyörityspöytä sekä leikkaukselle ja hitsaukselle tarkoitetut pöydät. Laitteiston omistaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. Lasersolu soveltuu hyvin monipuoliseen lasertyöstöön. Lasersolussa voidaan hitsata, leikata, pintakarkaista, merkata sekä myös pinnoittaa. Pinnoitusyksikkö voidaan asentaa omana erillisenä yksikkönä tai muunneltuna hitsauspäähän. Lisäksi tarvitaan pinnoitusjauheen syöttöyksikkö. Vastaavan tyyppiset lasersolut soveltuvat ohutlevytuotantoon sekä laajaalaiseen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Kuva 1. Kuvassa 3D-lasersolu, joka sijaitsee ELME Studiossa Nivalan yksikössä. (Mäkikangas 2006)

20 20 Pyörityspöytä on tyypiltään Motoman MT1-250 S2CX, joka on kaksiakselinen pyörityslaite. Käsittelylaite mahdollistaa työkappaleen asemoinnin työstöprosessin kannalta optimaaliseen asentoon. Käsittelylaitteen kantavuus on 250 kiloa, kun massa on pyöritettävän Y- akselin keskellä. Käsittelylaitetta ohjataan robottiohjaimella, joka on malliltaan Motoman NX100. Y-akseli ohjaa laippaa ja akselissa ei ole mekaanisia rajoitteita. Y-akselilla on ohjelmallinen rajoitus, joka rajoittaa laipan pyörimisen 540 asteeseen. Y-akseli on mahdollista saada muutoksilla pyörimään myös rajattomasti. X-akseli ohjaa runkoa ja pyöriminen on rajoitettu mekaanisesti n. 210 asteeseen. Kuvassa 2 on käsittelylaitteen osat nimettynä. Y-akseli Laippa Runko X-akseli Mekaaninen rajoitin Kuva 2. Motomanin käsittelylaite. (Mäkikangas 2006)

21 Lasersäde ja työturvallisuus 2.1.1Yleistä Yb:YAG laserit synnyttävät intensiivistä näkymätöntä säteilyä, joka on lähellä infrapunaaluetta, kuten kuvasta 3 ja 4 voidaan todeta. Säteily on haitallista silmille ja iholle. Kuva 3. Kuvasta huomataan näkyvän valon taajuus alue, joka on nm. (AVERKO 2007)

22 22 Kuva 4. Eri aallonpituuksien vaikutukset silmälle. Työstölaserit ovat lähtökohtaisesti luokan 4 lasereita eli niiden käyttö edellyttää jonkinlaista suojautumista (esimerkiksi suojalasien käyttö). Toisaalta on huomattava, että luokan 4 lasereita ei saa teollisessa tuotannossa käyttää sellaisenaan, vaan laserit on suojattava ja koteloitava niin, että koko järjestelmä muuttuu ulospäin luokan 1 laserlaitteistoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lasertyöaseman käyttö suojaseinien ja -koteloinnin ulkopuolella on sallittua ilman suojavarusteita, mutta sisäpuolella suojavarusteita on ehdottomasti käytettävä. Tärkein suojavaruste on silmiä suojaavat suojalasit. (AVERKO 2007)

23 23 Eri laserluokkien määrittelyt on alla kuvattu lyhyesti. Tarkat kuvaukset ovat standardissa EN Luokka 1 tarkoittaa että laserlaite ei ole vaarallinen käyttää normaalissa käytössä lasersäteilyn suhteen. Tarkkailtaessa lasersädettä optisen laitteen läpi joudutaan alttiiksi vaaralle. Luokka 2 tarkoittaa että laser lähettää säteilyä näkyvällä aallonpituusalueella nm. Säteily ei ole haitallista ihmissilmälle edes katseltaessa optisen laitteen läpi. Silmäluomi reagoi refleksillä yleensä katsottaessa suoraan säteeseen. Luokka 3R tarkoittaa että laser lähettää säteilyä aallonpituusalueella 302,5 nm nm. Säteeseen suoraan katsominen saattaa olla vaarallista. Riski on kuitenkin pienempi kuin luokan 3B lasereilla. Luokka 3B tarkoittaa että suora tai peilautunut säde on vaarallinen. Hajaheijastusten katselu ei ole kuitenkaan yleensä vaarallista. Luokka 4 tarkoittaa että säteily on vaarallista silmille ja iholle. Asianmukaisia varotoimia täytyy käyttää, erityisesti riittäviä suojalaseja. (Käyttöohje. 2006)

24 Silmävauriot ja suojautuminen Lasersäteen silmälle aiheuttamat riskit riippuvat sädetehosta, tehotiheydestä ja säteen aallonpituudesta. Mikäli säde osuu silmään, on tilanne aina äärimmäisen vaarallinen johtuen hyvin suurista tehotiheyksistä. Silmä todennäköisesti sokeutuu välittömästi. Polttopisteen jälkeiset heijastuneet tai hajaantuneet säteet voivat nekin aiheuttaa vaaratilanteita, joskin tehotiheydet ovat jo lyhyen matkan päässä yleensä pieniä. Sen sijaan fokusoimaton raakasäde on hyvin vaarallinen, myös heijastuneen säteen tapauksessa. Heijastuneen raakasäteen tehotiheys ei nimittäin vähene etäisyyden mukana eikä myöskään heijastuksessa toisin kuin polttopisteen jälkeisen säteen. Lasersäteilyltä suojaudutaan käyttämällä kyseisen laservalon aallonpituudelle sopivia suojalaseja. Oleellista on, että samat suojalasit eivät käy eri laserlaitteille. Esimerkiksi hiilidioksidilaseria käytettäessä suojalaseiksi kelpaavat ihan tavallisesta lasista tehdyt suojalasit, mutta samat lasit eivät anna minkäänlaista suojaa esimerkiksi Yb:YAG, Nd:YAGtai diodilasereiden valoa vastaan (yleensä myös päinvastoin). (AVERKO 2007)

25 Ihovauriot Mikäli suora tai heijastunut raakasäde osuu iholle, on seurauksena usein vakava palovamma. Raakasäteen tehotiheys on suuri, ollen työstölasereilla luokkaa W/cm 2 (noin kertainen auringon säteilyyn verrattuna). Heijastuneen raakasäteen tehotiheys ei juuri muutu, joten myös heijastuneet säteet ovat yhtä vaarallisia. Samoin etäisyys teholähteestä ei juuri vaikuta raakasäteen tehotiheyteen. Mikäli fokusoitu lasersäde (polttopiste) osuu iholle, on seurauksena jopa ihon ja kudosten läpi höyrystynyt reikä tai viiltohaava (leikkausrailo). Vammat eivät tosin välttämättä ole kivuliaita tai verta vuotavia, koska säde samalla höyrystää myös hermot ja polttaa verisuonet umpeen. Vammat ovat kuitenkin luonteeltaan hyvin vakavia. Jos polttopisteen jälkeinen heijastunut laservalo osuu iholle, on tehotiheyden alenemisen ansiosta tuloksena yleensä vain jonkin asteinen normaali palovamma. Lasertyöstössä osasäteen tehosta absorboituu kappaleeseen, loput menevät kappaleen läpi tai heijastuvat ympäristöön. Nämä hajaheijastukset voivat olla hyvin arvaamattomia varsinkin 3Dtyöstössä, jossa työstöpää liikkuu kaikkiin suuntiin. Edelleen laserlaitteiston käyttäjän on otettava huomioon myös se mahdollisuus, että lasersäde tulee työstettävän kappaleen läpi. Näin varsinkin silloin, jos työstetään kappaleita vaakasuorassa suunnassa. (AVERKO 2007)

26 Muut riskit Suurin osa laserlaitteistojen yhteydessä sattuvista tapaturmista on tavallisia sähköiskuja. Tämä johtuu siitä, että lasersäteen synnyttämiseen käytetään suurjännitepiirejä, joissa jännitteet voivat olla kymmeniä tai jopa satoja kilovoltteja. Sähkötapaturmat sattuvat useimmiten huoltojen yhteydessä, jolloin osa turvalaitteista on kytketty pois päältä. Lasertyöstöprosessit ovat tyypillisesti menetelmiä, joissa materiaalista sulatetaan ja höyrystetään materiaalia pois. Nämä päästöt ovat siis joko hiukkasmaisia tai kaasumaisia ja ne voivat olla hyvinkin myrkyllisiä. Päästöjä vapautuu niin leikkauksessa, hitsauksessa kuin pinnoituksessakin. Laserpinnoituksessa käytetään lisäksi jauhemaisia pinnoitusaineita, jotka ovat hyvin hienorakeisia, lähes pölymäisiä. Näiden hengittäminen on lähes aina hyvin epäterveellistä. Useiden muovien työstäminen vapauttaa myös mitä erilaisimpia kaasumaisia päästöjä, koska muovit eivät työstettäessä sula metallien lailla, vaan niiden rakenne hajoaa. Nämä hajoamistuotteet ovat usein terveydelle vaarallisia. Lasereissa käytettävä optiikka (lähinnä suojalasit ja linssit) saattavat likaantua tai naarmuuntua. Tällöin linssin absorptio kasvaa ja linssi kuumenee, jolloin pahimmassa tapauksessa säteen polttopiste voi siirtyä hetkellisesti linssin sisälle. Tällöin linssi voi hajota räjähdysmäisesti levittäen ympäristöönsä lasihilettä ja mahdollisesti myrkyllisiä prosessointikaasuja. Edellisten lisäksi on otettava huomioon, että lasertyöstöprosessit ovat termisiä prosesseja. Tämä tarkoittaa, että työstettävät kappaleet kuumenevat hyvin voimakkaasti. Lämmöntuonti on toki hyvin paikallista, mutta kappaleet voivat olla polttavan kuumia varsinaista työstökohtaa kauempanakin. (AVERKO 2007)

27 Lasersolun laitteisto Tämän lasersolun työtila on ulkoisesti luokan 1 laserlaite. Luokka 1 tarkoittaa, että laserlaite ei ole vaarallinen käyttää normaalissa käytössä lasersäteilyn suhteen. Jos tarkkaillaan lasersädettä optisen laitteen läpi, joudutaan alttiiksi vaaralle. Koko työasema eli työtila on luokan 4 laser-aluetta, eikä ole laseria käytettäessä turvallista aluetta. Oleskelu työtilassa laserprosessin aikana on sallittu ainoastaan, jos se on täysin välttämätöntä. Tällöinkin pukeudutaan asianmukaisiin turvavarusteisiin sekä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Missään tilanteessa valoverhon rajaamalla työalueen osalla, ei saa olla ihmisiä laseria käytettäessä robotin ohjaamana. TRUMPF Laserlaitteet saavuttavat luokan 1 suojakansilla ja luukuilla. Jos suojakannet ovat avattuna tai turvakytkimet ovat pois käytöstä, tai kun se on huollossa, laserlaite luetaan luokan 4 laitteeksi. (Käyttöohje. 2006) 2.3 Vastuuhenkilön valitseminen Jos laitetta käytetään siten, että työtilassa on useampia henkilöitä, on yhden käyttäjän oltava valittuna vastuulliseksi käyttäjäksi. Tämä henkilö vastaa laitteen käynnistämisestä, käytöstä ja turvallisuudesta käytön aikana. Ennen laitteen käynnistämistä hänen tulee varmistaa, että kaikki ovat tietoisia vaaroista ja jokainen on turvallisella paikalla, käyttäen asianmukaisia suojalaseja ja muita varustuksia Hän ilmaisee selvästi ja ilman väärinkäsitysten mahdollisuutta laitteen käynnistymisestä, sekä valvoo toisia ja heidän turvallisuutta koko ajan kun työkierto on käynnissä ja siten säteelle altistuminen mahdollista (Käyttöohje. 2006)

28 28 3 TYÖSTÖPÄÄT 3.1 Leikkauspää Leikkaustyöstöpää on tyypiltään YK50 ja kuvasta 5 löytyy sen mitat. Kuva 5. Kuvassa leikkuupää ja sen mitat. (Precitec KG. 2004)

29 Leikkuupään säteen ominaisuuksia Kuvassa 6 leikkuupää on työstökunnossa. Taulukossa 1 on tietoja leikkauspäästä. Kuva 6. Kuvassa leikkuupää. TAULUKKO 1. Säteen koko polttopisteessä ja syvyysterävyys. Kollimaattori 70 mm ja kuidun koko 200 µm. Säteen laatu 200 µm kuidulla on 8 mm*mrad. Linssi Polttopisteen halkaisija Syvyysterävyys F150 0,43 mm 5,74 mm

30 Leikkuupään säätäminen ja suojalinssin vaihtaminen Polttopisteen etäisyyttä työkappaleen pintaan nähden voidaan säätää kiertämällä leikkauspään sisällä olevaa kierreholkkia. Säätövaraa on noin 7 mm ja kierteissä on 1 mm nousu eli yksi kierros muuttaa polttopisteen paikkaa 1 mm:n. Kuvasta 7 nähdään holkki, jolla säätö voidaan tehdä, kun työstöpään kartio on otettu irti. Kuva 7. Kuvasta nähdään säätöholkki ja leikkuupää.

31 31 Samalla holkilla voidaan vaihtaa suojalinssi, kääntämällä holkki toisin päin, kuva 8. Kuva 8. Kuvasta nähdään säätöholkki toisin päin kuin kuvassa 6. Näin päin sillä voidaan irrottaa suojalinssi.

32 Suuttimet Suuttimen koko ilmoitetaan siinä olevan reiän halkaisijan mukaan. Käytettävän suuttimen koko riippuu työstettävän materiaalin paksuudesta. Ohuita materiaaleja työstettäessä käytetään pieni kokoisia suuttimia ja paksujen aineiden työstössä isompi kokoisia suuttimia. Suuttimen koko ei vaikuta merkittävästi leikkuu railon leveyteen. Suutin vaihdetaan tarvittaessa uuteen. Kulunut tai vaurioitunut suutin aiheuttaa huonon leikkauslaadun. Kuvassa 9 erikokoisia leikkaussuuttimia. 1,0 mm suutin ja suojakotelo 2,0 mm suutin ja suojakotelo 1,2 mm suutin ja suojakotelo 1,5 mm suutin ja suojakotelo Kuva 9. Kuvassa on leikkaussuuttimia ja niiden suojakotelot.

33 Toimenpiteet leikkauspään törmätessä Leikkauspään törmätessä, josta on seurauksena hälytys. on toimittava seuraavanlaisesti: Aseta kartio kiinni normaaliasentoon, jos se on mahdollista, kuva 10. Kiinni Irti Kuva 10. Kuvassa vasemman puoleinen leikkauspään kartio on paikoillaan, ja kuvassa oikean puoleinen leikkauspään kartio on irronnut törmäyksestä johtuen.

34 34 Jos työstöpään kartiota ei ole mahdollista saada paikoilleen, kuten esimerkiksi kuvan 11 tilanteessa, toimitaan seuraavien ohjeiden mukaan. Kuva 11. Kuvassa esimerkki tapaus, jolloin ei saada leikkauspään kartiota asetettua paikoilleen.

35 35 Ota irti törmäystunnistimen liitin pistokkeesta. Liitin sijaitsee leikkuupään kyljessä Liitä yhteen johdonpäässä sijaitsevan liittimen reiät 2 ja 3, kuva 12. Nyt törmäystunnistin on ohitettu ja robotti voidaan ajaa sellaiseen asentoon, että kartio voidaan painaa kiinni. Tämän jälkeen kytketään törmäystunnistimen liitin takaisin leikkuupäähän. 2. pistoke Liitin 3. Kuva 12. Kuvassa nähdään irrotettuna törmäyskytkimenjohto ja reiät 2 ja 3 liitettynä yhteen.

36 36 Seuraavaksi Nollaa virheilmoitukset robotin ohjauspaneelista, kuva 13. Kuva 13. Kuva kuinka nollataan virheilmoitus robotinohjauskapulan näytöstä.

37 37 Paina nappia: Kuittaa valoverho ja hätäseispiirin kuittaus, jotka löytyvät laserohjaimesta. Ohjan ja napit nähdään kuvassa 14. Kuva 14. Kuva laserohjaimesta

38 38 Laserohjelmasta: Resetoi laserohjelma. Katso kuva 15. Kuva 15. Kuvasta nähdään kuinka resetoidaan laserohjelma.

39 39 Aja robotilla ohjelma 2-TKNOL seuraavanlaisesti: (Kuva 16) Valitse: Työvalikko Valitse: Valitse työ ja valitse 2-TKNOL ohjelma jos tämä ei onnistu, käytä virrat pois kaikista virtalaitteista. Valitse uudelleen ajettava ohjelma. Kuva16. Kuva kuinka valitaan ajettava ohjelma robotinohjauskapulan näytöstä.

40 Hitsauspää Hitsaustyöstöpää on tyypiltään YW50 ja kuvassa 17 nähdään sen mittoja. Hitsauspäänrunkoja on kaksi kappaletta Kuva 17. Hitsauspään runkoja on kaksi kappaletta. Lisäksi kuvista nähdään eri optiikoiden polttopisteen sijainnit karkeasti. Esimerkiksi F500 optiikan polttopisteen sijainti on n. 432 mm hitsauspään alimmasta kohdasta mitattuna.

41 (Precitec KG. 2004) 41

42 42 Hitsauspään rungonosia kuvassa 17 ja 18, eri optiikoille: 1. F150 Erillinen hitsauspää suojalasilla ilman cross-jetia ja suojakaasusyöttöä. 2. F200 Alaosa YW50 hitsauspäähän koaksiaalisella suojakaasusyötöllä. 3. F300 Alaosa YW50 hitsauspäähän. Suojakaasun syöttö putkella hitsauskohteeseen. 4. F680 Pelkkä crossjet ilman suojakaasusyöttöä Kuva 18. Kuvassa on hitsauspään rungonosia eri optiikoille.

43 Hitsauspään säteen ominaisuuksia Hitsauksessa on syytä käyttää oikean kokoista optiikkaa ja optiikan kokoon vaikuttaa lähinnä hitsattavan materiaalin paksuus. Optiikalla voidaan vaikuttaa polttopisteen halkaisijaan syvyys terävyyteen, kuten taulukoista 2 ja 3 voidaan huomata. TAULUKKO 2. Säteen koko polttopisteessä ja syvyysterävyys taulukko hitsausoptiikalle (kollimaattorin koko 200 mm), kun käytetään kuitua 200 µm ja eri linssejä. Kuidulla 200 µm säteenlaatu on 8 mm*mrad. Linssi F150 F200 F300 F500 F680 Polttopisteen halkaisija 0,15 mm 0,20 mm 0,30 mm 0,50 mm 0,68 mm Syvyys terävyys 0,70 mm 1,25 mm 2,81 mm 7,81 mm 14,5 mm TAULUKKO 3. Säteen koko polttopisteessä ja syvyysterävyys taulukko hitsausoptiikalle (kollimaattorin koko 200 mm), kun käytetään kuitua 600 µm ja eri linssejä. Kuidulla 600 µm säteenlaatu on 24 mm*mrad. Linssi F150 F200 F300 F500 F680 Polttopisteen halkaisija 0,45mm 0,60 mm 0,90 mm 1,50 mm 2,04 mm Syvyys terävyys 2,11 mm 3,75 mm 8,44 mm 23,4 mm 43,4 mm

Työkalujen Laserkorjauspinnoitus

Työkalujen Laserkorjauspinnoitus Työkalujen Laserkorjauspinnoitus Laser Workshop 2008, Nivala Markku Keskitalo Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin elektroniikan mekaniikan ja metallin tutkimusryhmä Työkalujen laserpinnoitus Kuluneiden

Lisätiedot

Laserhitsauksen työturvallisuus

Laserhitsauksen työturvallisuus Laserhitsauksen työturvallisuus 4.11. Satelliittiseminaari Joonas Pekkarinen, TkT LUT Laser Turku Lasertyöstön riskit Lasersäde, silmät ja kudokset Korkeajännitteiset piirit Työstössä vapautuvat aineet:

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

KILT Oy Kauhakorvenkatu 52, Tampere puh. +358 20 785 1515 fax +358 20 785 1510 ville.hevonkorpi@kilt.fi www.kilt.fi

KILT Oy Kauhakorvenkatu 52, Tampere puh. +358 20 785 1515 fax +358 20 785 1510 ville.hevonkorpi@kilt.fi www.kilt.fi Käsissäsi on lasertyöstöä käsittelevä lyhyt opas, joka on tarkoitettu tueksi laserin soveltamiseen teollisessa tuotannossa. KILT Oy Kauhakorvenkatu 52, Tampere puh. +358 20 785 1515 fax +358 20 785 1510

Lisätiedot

LASER APPLICATION LAL LABORATORY

LASER APPLICATION LAL LABORATORY LASER APPLICATION LAL LABORATORY Lasertyöstön Oppimisympäristö http://pe.tut.fi/lal/esr LASERLEIKKAUS Perusteet periaate prosessit ominaispiirteet sovellusesimerkkejä Laserleikkaus Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Essee Laserista. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE

Essee Laserista. Laatija - Pasi Vähämartti. Vuosikurssi - IST4SE Jyväskylän Ammattikorkeakoulu, IT-instituutti IIZF3010 Sovellettu fysiikka, Syksy 2005, 5 ECTS Opettaja Pasi Repo Essee Laserista Laatija - Pasi Vähämartti Vuosikurssi - IST4SE Sisällysluettelo: 1. Laser

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

ESITTELY: Kuva -1 (koneen yleisnäkymä)

ESITTELY: Kuva -1 (koneen yleisnäkymä) ESITTELY: NUKON Laser Machine Metal Sanayi ve Tic. A.S. tytäryritys yhtiölle NURI KORUSTAN Machine Metal A.S., jolla on korkealuokkainen ja pitkäaikainen kokemus ohutlevytekniikasta ja -valmistuksesta

Lisätiedot

Ohutlevyalan uudet menetelmät

Ohutlevyalan uudet menetelmät Ohutlevyalan uudet menetelmät Miltä maailma näyttää Nivalan ELME Studion tutkimuksen näkökulmasta 1 Taustaa: Oulun Eteläisen ohutlevyteollisuus Vaativat kotelomaiset ohutlevyrakenteet Valtakunnallisesti

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus

Luku 1. Johdanto 1.1. LMC 400. 1.2. Käyttötarkoitus LMC 400 Käyttöohje Sisällys 1. Johdanto 1.1. LMC 400 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita laitteen turvalliseen käyttöön 2.2.1.

Lisätiedot

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI

Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI Kemi-Tornion Amk Tekniikka, T&K Materiaalien käytettävyyden tutkimusryhmä Jalosauma Tutkimus ferriittisten ruostumattomien terästen käytettävyydestä: hitsattavuus DIGIPOLIS SEMINAARI 12.5.2001 Mari-Selina

Lisätiedot

Kuituvalon asennusohje - ECO

Kuituvalon asennusohje - ECO Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa,

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 28.5.2014, malliratkaisut A1 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 014 Insinöörivalinnan fysiikan koe 8.5.014, malliratkaisut Kalle ja Anne tekivät fysikaalisia kokeita liukkaalla vaakasuoralla jäällä.

Lisätiedot

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta:

Ratkaisu: Maksimivalovoiman lauseke koostuu heijastimen maksimivalovoimasta ja valonlähteestä suoraan (ilman heijastumista) tulevasta valovoimasta: LASKUHARJOITUS 1 VALAISIMIEN OPTIIKKA Tehtävä 1 Pistemäinen valonlähde (Φ = 1000 lm, valokappaleen luminanssi L = 2500 kcd/m 2 ) sijoitetaan 15 cm suuruisen pyörähdysparaboloidin muotoisen peiliheijastimen

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

valokuituratkaisut TAKUULLA VALOKUITU TYÖKALUTON JÄRJESTELMÄ APS-Lan SCSFO Ominaisuudet ja hyödyt

valokuituratkaisut TAKUULLA VALOKUITU TYÖKALUTON JÄRJESTELMÄ APS-Lan SCSFO Ominaisuudet ja hyödyt ja työkalut APS:n Opternan pikaliittimet on suunniteltu nopeaan paikan päällä tehtävään asennukseen. Ne tunnetaan myös nimellä valmiiksi hiotut NPC-liittimet (NPC = No Polish Connector). Voimaa tai erikoishiontatekniikkaa

Lisätiedot

Teoreettisia perusteita I

Teoreettisia perusteita I Teoreettisia perusteita I - fotogrammetrinen mittaaminen perustuu pitkälti kollineaarisuusehtoon, jossa pisteestä heijastuva valonsäde kulkee suoraan projektiokeskuksen kautta kuvatasolle - toisaalta kameran

Lisätiedot

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen

GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen GREDDY PROFEC B SPEC II säätäminen Päätin tehdä tällaisen ohjeen, koska jotkut ovat sitä kyselleet suomeksi. Tämä on vapaa käännös eräästä ohjeesta, joka on suunnattu Evoille (joka on koettu toimivaksi

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Laser FLS 90. Käyttöohje

Laser FLS 90. Käyttöohje Laser FLS 90 fi Käyttöohje L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D C L

Lisätiedot

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko

ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko ArchiCad:istä Inventoriin ja NC-jyrsin mallin teko Huomattavaa! Kun tallennat archicad:issä Stl tiedoston tarkasta että mallisi on oikeassa mittakaavassa (esim. mikäli ArchiCad malli mallinnettu metrimittakaavassa

Lisätiedot

7.4 PERUSPISTEIDEN SIJAINTI

7.4 PERUSPISTEIDEN SIJAINTI 67 7.4 PERUSPISTEIDEN SIJAINTI Optisen systeemin peruspisteet saadaan systeemimatriisista. Käytetään seuraavan kuvan merkintöjä: Kuvassa sisäänmenotaso on ensimmäisen linssin ensimmäisessä pinnassa eli

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla.

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla. FYS 103 / K3 SNELLIN LAKI Työssä tutkitaan monokromaattisen valon taittumista ja todennetaan Snellin laki. Lisäksi määritetään kokonaisheijastuksen rajakulmia ja aineiden taitekertoimia. 1. Teoriaa Huygensin

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Laser-kuumennus. Janne Komi 0336621. Petteri Mustonen 0371444

Laser-kuumennus. Janne Komi 0336621. Petteri Mustonen 0371444 Laser-kuumennus Janne Komi 0336621 Petteri Mustonen 0371444 2 SISÄLLYS 1. 2. 3. Johdanto... 3 Laser... 3 Sovelluskohteita... 4 3.1 Laserhitsaus... 5 3.2 Laserleikkaus... 6 3.3 Kirurgia... 7 3.4 Sotilaskäyttö...

Lisätiedot

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö

3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö 3.3 Paraabeli toisen asteen polynomifunktion kuvaajana. Toisen asteen epäyhtälö Yhtälön (tai funktion) y = a + b + c, missä a 0, kuvaaja ei ole suora, mutta ei ole yhtälökään ensimmäistä astetta. Funktioiden

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Metalli Konetekniikka. Teemu Hiltunen OHUTLEVYJEN LASERHITSAUS.

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Metalli Konetekniikka. Teemu Hiltunen OHUTLEVYJEN LASERHITSAUS. LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Metalli Konetekniikka Teemu Hiltunen OHUTLEVYJEN LASERHITSAUS Työn tarkastajat: TkT Antti Salminen DI Timo Kankala Työn ohjaaja: Ins. Jarkko

Lisätiedot

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy

Tutustu. Innostu. Luo! www.villihelmi.fi. 2013 VilliHelmi Oy 1 Yhteen (avain)kaulakoruun tarvitset: 1-2 m 0,6 tai 0,8 mm metallilankaa (valitse paksuus helmien reikäkoon mukaan) erilaisia ja kokoisia helmiä, riipuksia, korunosia, renkaita kalotteja, mikäli käytät

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 30756782 1.3 30660691 Vetokoukku, kiinteä IMG-218040 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 A0000161 A0000165 IMG-217920 IMG-308223 Sivu 2 / 14 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC

WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC Sisällys Käyttöohje 1. Johdanto 1.1. WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2

Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 Fysiikan valintakoe 10.6.2014, vastaukset tehtäviin 1-2 1. (a) W on laatikon paino, F laatikkoon kohdistuva vetävä voima, F N on pinnan tukivoima ja F s lepokitka. Kuva 1: Laatikkoon kohdistuvat voimat,

Lisätiedot

START Pääohjelma - arvojen asettaminen - keskipisteet - kierrenousujen ohjaus. Tokan reiän hionta

START Pääohjelma - arvojen asettaminen - keskipisteet - kierrenousujen ohjaus. Tokan reiän hionta START Pääohjelma - arvojen asettaminen - keskipisteet - kierrenousujen ohjaus Tokan reiän hionta - ruvetaan hiomaa reikää - lisätään y-arvoa joka kierroksen jälkeen Kierrenousun alku - rekisterien nollaus

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 OSALUETTELO Nro Kohta Kuvaus Määrä A, A-1 Tietokone ja ruuvi SM2871-67 1 KPL B Ohjaustanko 25,4 1 KPL B-1 Kahvan pehmuste 440x20x5,0 2 KPL B-2 Kahvan tulppa 7/8" 2 KPL B-3,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3.

a) Piirrä hahmotelma varjostimelle muodostuvan diffraktiokuvion maksimeista 1, 2 ja 3. Ohjeita: Tee jokainen tehtävä siististi omalle sivulleen/sivuilleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu seuraavalle konseptille. Kirjoita ratkaisuihin näkyviin tarvittavat välivaiheet ja perustele lyhyesti käyttämästi

Lisätiedot

Laserpinnoitus. Petri Vuoristo Tampereen teknillinen yliopisto, materiaaliopin laitos ja Teknologiakeskus KETEK Oy, Kokkola

Laserpinnoitus. Petri Vuoristo Tampereen teknillinen yliopisto, materiaaliopin laitos ja Teknologiakeskus KETEK Oy, Kokkola Laserpinnoitus Petri Vuoristo Tampereen teknillinen yliopisto, materiaaliopin laitos ja Teknologiakeskus KETEK Oy, Kokkola Esityksen sisältö Laserpinnoituksen ja pintakäsittelyn periaatteet Pinnoitemateriaalit

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Installation instructions, accessories Ohje nro 31285391 Versio 1.2 Osa nro 31285376, 31339014 Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, kannettava,

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault CD-soitin/CD-vaihtaja MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

Professori Veli Kujanpää

Professori Veli Kujanpää LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Kone Konetekniikan koulutusohjelma Reima Kokko LASERHITSATTAVAN TUOTTEEN SUUNNITTELU Työn tarkastajat Professori Antti Salminen Professori

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

Receiver REC 150. Käyttöohje

Receiver REC 150. Käyttöohje Receiver fi Käyttöohje Käyttöohje STABILA on helppokäyttöinen vastaanotin pyörivien laserien nopeaan käsittelemiseen.receiver in avulla voidaan ottaa vastaan rotaatiolaserien lasersäteet vaikka ne eivät

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41

Installation instructions, accessories. Handsfree, Bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 41 Installation instructions, accessories Ohje nro 31310099 Versio 1.2 Osa nro 31285547 Handsfree, Bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, Bluetooth- 31310099 - V1.2 Sivu 1 / 41 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan -

MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT. - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - MIILUX KULUTUSTERÄSTUOTTEET JA PALVELUT - Kovaa reunasta reunaan ja pinnasta pohjaan - kulutusteräkset Miilux kulutusterästen käyttökohteita ovat kaikki kohteet, joissa teräkseltä vaaditaan hyvää kulumiskestävyyttä

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG

Installation instructions, accessories. Alcoguard. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 IMG Installation instructions, accessories Ohje nro 31316158 Versio 1.3 Osa nro 30756974, 30758207 Alcoguard IMG-335486 Volvo Car Corporation Alcoguard- 31316158 - V1.3 Sivu 1 / 22 Varuste IMG-242205 A0000162

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Energiankulutusseuranta. Käyttöönotto-ohje

Energiankulutusseuranta. Käyttöönotto-ohje Energiankulutusseuranta Käyttöönotto-ohje Yhteyshenkilö: Posintra Oy Kristian Bäckström +358 40 5166 116 kristian.backstrom@posintra.fi Kipinätie 1 06150 Porvoo 23.4.2012 Asemo-sähkönkulutuspalvelun käyttöönotto

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin? Luokka 3 Tehtävä 1 Pieni punnus on kiinnitetty venymättömän langan ja kevyen jousen välityksellä tukevaan kannattimeen. Alkutilanteessa punnusta kannatellaan käsin, ja lanka riippuu löysänä kuvan mukaisesti.

Lisätiedot

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT

74 cm - 89 cm ASENNUSOHJEET KOMPACT 74 cm - 89 cm Suomi ASENNUSOHJEET KOMPACT KOMPACT - www.arke.ws Ennenkuin ryhdyt asennustyöhön, pura portaiden kaikki osat pakkauksistaan. Aseta kaikki osat tilavalle alustalle ja tarkista osien lukumäärä

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Pistehitsauskoneet ja pistehitsauspihdit. liitäntäjännite 230 V, sulake 10 A hidas tai liitäntäjännite 400 V, sulake 16 A hidas

Pistehitsauskoneet ja pistehitsauspihdit. liitäntäjännite 230 V, sulake 10 A hidas tai liitäntäjännite 400 V, sulake 16 A hidas koneet ja pistehitsauspihdit pihti 8415 liitäntäjännite 230 V, sulake 10 A hidas tai liitäntäjännite 400 V, sulake 16 A hidas teho 2,5 kva varret L=125 mm, teho 2+2 hitsausaika ja teho säädettävissä paino

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Saab 9-3, Saab Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Polkupyöräteline, vetolaitteeseen kiinnitettävä Accessories Part No. Group Date

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET SOLKUNGEN 600 & 1200 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Solkungen tekniset tiedot - SUN 600: Pinta-ala 0,75m2 Koko 1000 x 750 x 80mm Asennus Pysty- tai vaakatasoon Tuulettimen teho n. 40m3/h Maksimiteho 600W Vuosituotto

Lisätiedot

Kattospoileri lisäjarruvalolla

Kattospoileri lisäjarruvalolla Ohje nro Versio Osa nro 30664254 1.0 Kattospoileri lisäjarruvalolla M8400560 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0000180 A0000214 A0000177 M0000232 M8903187 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko

Lisätiedot

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1.

Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl V1. Installation instructions, accessories Ohje nro 31359457 Versio 1.0 Osa nro 31359437 Sähköinen moottorinlämmitin, matkustamon pistorasia, 4-syl./5-syl. IMG-265587 Volvo Car Corporation Sähköinen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Valon luonne ja eteneminen. Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä, ei tarvitse väliainetta edetäkseen

Valon luonne ja eteneminen. Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä, ei tarvitse väliainetta edetäkseen Valon luonne ja eteneminen Valo on sähkömagneettista aaltoliikettä, ei tarvitse väliainetta edetäkseen 1 Valonlähteitä Perimmiltään valon lähteenä toimii kiihtyvässä liikkeessä olevat sähkövaraukset Kaikki

Lisätiedot

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys

Pata, kaasu, epäsuora lämmitys Edistyksellisen teknologian ja korkean suorituskyvyn ansiosta 900 XP laitesarja soveltuu erinomaisesti ravintoloille sekä isommille laitoskeittiöille, jotka tarvitsevat tehokkuutta ja korkeaa tuottavuutta.

Lisätiedot