Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 Aimo Tiainen 3D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Tammikuu 2008

2 2 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka TIIVISTELMÄ Työn tekijä: Aimo Tiainen Työn nimi: 3D-lasersolun käyttöohjeet Päivämäärä: Sivumäärä: liite Työn ohjaaja: DI Tapio Malinen Tilaaja: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti Tilaajan edustajat: DI Jarmo Mäkikangas, DI Markku Keskitalo Opinnäytetyö tehtiin Nivalassa sijaitsevalle ELME Studiolle. Työn tilaajana toimi ELME Studion tutkimuksesta vastaava Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin elektroniikan mekaniikan ja metallin tutkimusryhmä. Työn tavoitteena oli tehdä 3D-lasersolulle suomenkieliset ohjeet. Ohjeiden tarkoitus oli tukea muita lasersolun ohjeita. Ohjeiden teossa käytettiin paljon kuvia ja ohjeiden tekstistä pyrittiin luomaan helposti ymmärrettävää. Itse 3D-lasersolun ohjeet ovat liitteenä tämän työn lopussa. Asiasanoina: laserit, ohjeet

3 3 CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ABSTRACT Mechanical and Production Engineering Author: Aimo Tiainen Name of Thesis: 3D-Lasercell manual Pages: Appen- Date: 25 January 2008 dix Supervisor: M.Sc Tapio Malinen Orderer: University of Oulu, Oulu Southern Institute Representatives of orderer: M.Sc Jarmo Mäkikangas, M.Sc Markku Keskitalo The subject of this thesis was commissioned by ELME Studio which resides in Nivala. Thesis was ordered by ELME research group of university of Oulu, Oulu Southern Institute. In ELME Studio, ELME research group is in charge of research work. The target and purpose of this thesis was to make a Finnish- language manual for 3D-laser cell that supports other manuals of laser cells. Making the manual a lot of were used photos and the text purports to be decipherable. Manual of the 3D-lasercell is placed at the end of this thesis. Keywords: laser, manual

4 4 SISÄLLYS 1. JOHDANTO KUVAUS 3D-LASER SOLUUN JA SEN YMPÄRISTÖÖN KÄYTTÖOHJEEN TOTEUTTAMINEN ARVIOINTI JA POHDINTA...12 LÄHTEET...13 LIITE... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

5 5 1. JOHDANTO Tämä opinnäytetyö löytyy liitteenä, alkuosa kertoo pääpiirteisesti työstä. Opinnäytetyön aihe löytyi pitkän ja piinallisen etsinnän jälkeen Oulun Eteläisen instituutin elektroniikan mekaniikan ja metallin tutkimusryhmältä Nivalan ELME Studiosta. Aiheeksi muodostui alkuvaiheen tutustumisen jälkeen 3D laser solun käyttöohjeet. Kyseiseen soluun oli jonkin näköisiä ohjeita itse laser laitteelle, robotille ja näiden oheislaitteille. Mutta itse ennen työstöä tapahtuvia ja työstöön liittyviä ohjeita puuttui tai ne olivat vieraskielisiä. Ohjeita siis lähdettiin rakentamaan lasertyöstöön ja siihen liittyviin toimenpiteisiin. Lisäksi ohjeista päätettiin tehdä mahdollisimman yksinkertaiset, jotta niitä voisi käyttää sellainenkin henkilö, jolla ei ole minkäänlaista kokemusta lasereista. ELME Studio on Nivalassa sijaitseva elektroniikan ja mekaniikan tuotantostudio, jonka toimintaympäristö muodostuu Nivalan tuotantostudion ELME laboratoriosta ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän (KAM) toimintaympäristöistä. ELME Studio on asiantuntijoista muodostuva yrityspalvelukonsepti. Studio palvelee ensisijaisesti Oulun Eteläisen alueen metallin, elektroniikan ja mekaniikan alan yrityksiä. Tarkoituksena on niiden kilpailukyvyn kohottaminen tutkimusten, tuotekehitysten ja koulutusten keinoin. ELME Studion ytimen muodostavat Teknologiakeskus Nitek, ELME tuotantostudio sekä laboratorio sekä niiden ympärillä tiiviissä yhteistyössä toimivat alueen yritykset, Oulun Yliopiston Oulun Eteläisen instituutti sekä Konetekniikan osasto, ammattikorkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset. ELME Studio on yksi kolmesta metallialan kehitystä edistävään kansalliseen ProMetalverkosto-osaamiskeskukseen kuuluvasta tuotantostudiosta. ProMetal kehittää yritystoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä metallituoteteollisuuden tuotekehityksen, tuotantopalvelun sekä teollisuuden kunnossapitopalvelun alueella. ProMetalin ytimen muodostavat Nivalan, Raahen ja Tornion tuotantostudiot. (ELME-Studio 2007)

6 6 2. KUVAUS 3D-LASER SOLUUN JA SEN YMPÄRISTÖÖN Laitteisto koostuu pääosin Yb:YAG-laserista ja Motoman nivelvarsirobotista. Laitteiston omistaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. Lisäksi lasersoluun kuuluvat pyörityspöytä sekä leikkaukselle ja hitsaukselle tarkoitetut pöydät. Tarkemmat tiedot työstöpäistä, pyörityspöydästä ja laserista kuvataan itse 3-lasersolun ohjeissa. Ohjeet löytyvät tämän työn liitteistä. Lasersolu soveltuu hyvin monipuoliseen lasertyöstöön. Lasersolussa voidaan hitsata, leikata, pintakarkaista, merkata ja myös pinnoittaa Kuva 1. Kuvassa 3D-lasersolu (Mäkikangas 2006)

7 7 Robottityöaseman laserina toimii Trumpf HLD disk-laser, joka on tyypiltään diodipumpattu Yb:YAG-laser eli aktiivisena väliaineena toimii ytterbium-kide. Kuva 2. Robottityöaseman laser, Trumpf HLD kiekkolaser. Laserin suurin ulostuloteho on 5,3 kilowattia ja suurin teho työkappaleen pinnalla 4,0 kilowattia. Laseriin on mahdollista liittää kaikkiaan 6 valokuitua. (Mäkikangas 2006)

8 8 Robottina toimii Motomanin UP50N -teollisuusrobotti. Robotissa on kaikkiaan 6 akselia ja sen käsittelykyky on 50 kiloa. Ulottuvuus on 2046 mm ja toistotarkkuus ± 0,07 mm. Kuva 3. Motomanin UP50N teollisuusrobotti ja Motomanin MT1-250 S2CX käsittelylaite (Mäkikangas 2006)

9 9 Robottityöasemaan kuuluu Motomanin MT1-250 S2CX -käsittelylaite, joka on kaksiakselinen pyörityslaite. Käsittelylaite mahdollistaa työkappaleen asemoinnin työstöprosessin kannalta optimaaliseen asentoon. Käsittelylaitteen kantavuus on 250 kiloa, kun massa on pyöritettävän Y-akselin keskellä. Käsittelylaitetta ohjataan robottiohjaimella, joka on malliltaan Motoman NX100. Kuva 4. Motomanin MT1-250 S2CX käsittelylaite. (Mäkikangas 2006)

10 10 3. KÄYTTÖOHJEEN TOTEUTTAMINEN Alkuvaiheeseen kuului tutustuminen erilaiseen laserkirjallisuuteen ja aineistoon, sillä lasertekniikkaa oli vain sivuttu koulutusohjelman ammatti opinnoissa. Alkuvaiheeseen liittyi myös laitteistoon tutustuminen. Eli olin mukana käyttämässä Laseria, sen ohjelmistoa ja Motoman robottia. Lisäksi osallistuin lasertekniikan Workshopiin. Lasertekniikan Workshop oli tilaisuus, jossa alan ammattilaiset kertoivat lasertekniikasta ja sen soveltamisesta elektroniikan mekaniikan tuotannossa. Ensimmäiset lasertyöt liittyivät leikkaukseen. Leikkaus tapahtui typellä ja leikattava materiaali oli kuuma- ja sähkösinkitty ohutlevy. Tässä vaiheessa opin miten asetetaan muuttujat ja prosessi parametrit, ja lisäksi kuinka tehdään käsi- ja kylmäajot. Tutustumisvaiheen jälkeen oli vuorossa aiheen tarkempi kartoitus. Minulla oli mahdollisuus valita kahdesta aihe alueesta, jotka olivat: 3D-laser solun ohjeet tai laser solulla tehtävä sovellus kohde. Näistä kahdesta aihe alueesta päädyin ensimmäiseen vaihto ehtoon. Tässä vaiheessa kyselin ja keräsin aiheita mitä ohjeissa pitäisi olla. Tämän jälkeen alkoikin ohjeiden sisällysluettelo olla valmis. Työ eteni kuvia ottamalla ja niitä muokkaamalla. Samalla yritin saada kirjoitettua tekstiä kuvien tueksi ja toisin päin. Kun ohjeet olivat edenneet jonkin verran eteenpäin, lukivat ELME:n työntekijöistä useampikin henkilö sen läpi. Tämän jälkeen pidettiin palaveri jossa, työntekijät antoivat palautetta. Muutos ja korjaus ehdotuksia sain ihan kiitettävästi ja niillä työ lähti mukavasti etenemään. Palaverin jälkeen aloin työstämään ohjeita niin, että ne palvelisivat enemmän aloittelijoita. Ohjeista siis piti saada helposti ymmärrettävämmät. Eli ohjeiden tekstistä pyrin saamaan helposti luettavampaa ja ytimekästä. Kuviin lisäsin viivoja, ympyröitä ja tekstiä, kuten itse ohjeista pitäisi huomata.

11 11 Lopussa oli vuorossa toinen palaveri, jossa jälleen ELME:n työntekijät tarkistivat ohjeet. Tässä vaiheessa he kiinnittivät eniten huomiota ohjeiden asiapitoisuuteen ja huomauttivat jos ilmeni virheitä. Nämä virheet korjattuani liitettiin vielä itse ohjeisiin esimerkki parametreja. Esimerkkiparametrit koostuvat lähinnä leikkaus-, hitsaus- ja pinnoitusparametreista.

12 12 4. ARVIOINTI JA POHDINTA Ohjeiden teko lähti alussa hitaasti liikkeelle. Pääsyy tähän lienee, etten ollut käyttänyt vastaavia laitteita ennen. Lisäksi koulutus ohjelmassa ei liiemmin ollut lasertekniikkaa. Mutta alku kankeuden jälkeen työ lähti etenemään omalla painolla. Sitä en voi kiistää etteivätkö ohjeet olisi voineet valmistua nopeamminkin, mutta oma elämän tilanne ei ole vaatinut valmistumaan koulusta nopeammin. Itse ohjeet onnistuivat mielestäni hyvin. Tästä osittaista varmuutta sain henkilöltä, joka luki ohjeet läpi. Henkilöllä ei ollut aikaisempaa kokemusta itse laserlaitteistosta. Varman tiedon saisi ohjeiden toimivuudesta, jos ne testattaisiin käytännössä. Käytännön testauksessa ohjeet olisi annettu henkilölle tai henkilöille, jotka eivät ole työskennelleet ennen lasersolussa. Mutta tällaiseen testaukseen ei ollut mahdollisuutta, koska ei ollut tiedossa sopivia koehenkilöitä. Lisäksi tällekin työlle piti jokin aika-raja asettaa. Ohjeiden teosta oli hyötyä itselleni, koska kuten aikaisemmin mainitsin että koulutus ohjelmassa ei liiemmin ollut lasertekniikkaa. Tästä syystä jouduin tai sain opiskella lasertekniikkaa. Näin ollen se lisäsi koulutuspohjaani. Olettaisin että ELME-studiollekin ohjeista on hyötyä, koska ohjeet pyrin tekemään aloittelijoille. Itseni on vaikea sanoa loppujen lopuksi ymmärtääkö aloittelija ohjeet, koska mitä enempi tein ohjeita sitä enemmän opin lasertekniikasta. Näin ollen tulin sokeaksi omalle tekstille.

13 13 LÄHTEET Painetut lähteet: Käyttöohje KAM-Robottisolu Motoman- Trumpf HLD Precitec KG versio 05/2004 Precitec KG versio 09/2004 Precitec KG versio 11/2004 Kujanpää V, Salminen A, Vihinen J, Lasertyöstö. Teknologiateollisuus ry. Veli Kujanpää, Antti Salminen, Jorma Vihinen: Lasertyöstö. Teknologiainfo Teknova Oy Helsinki. ISBN Painamattomat lähteet: Mäkikangas, J Lasertyöstö elektroniikan mekaniikan tuotannossa. Diplomityö. Oulun yliopisto. Konetekniikan osasto. WWW-dokumentti. Saatavissa Luettu Averko kurssi syksy Lasertyöstötekniikan perusteet, jonka lähteenä: Veli Kujanpää, Antti Salminen, Jorma Vihinen: Lasertyöstö. Teknologiainfo Teknova Oy Helsinki. ISBN

14 3-D LASERSOLUN KÄYTTÖOHJEET 14

15 15 SISÄLLYSLUETTELO 1. TERMILUETTELO LAITTEISTON ESITTELY Lasersäde ja työturvallisuus Yleistä Silmävauriot ja suojautuminen Ihovauriot Muut riskit Lasersolun laitteisto Vastuuhenkilön valitseminen TYÖSTÖPÄÄT Leikkauspää Leikkuupään säteen ominaisuuksia Leikkuupään säätäminen ja suojalinssin vaihtaminen Suuttimet Toimenpiteet leikkauspään törmätessä Hitsauspää Hitsauspään säteen ominaisuuksia Tarkan polttopisteen määritys Pinnoituspää Pinnoituspään ominaisuuksia Pinnoituspään suuttimet ja säätömahdollisuudet Toimenpiteet ennen pinnoitusta KUIDUN ASENNUS Yleistä Kuidun asennus KAASUT Leikkauskaasut Hitsauskaasut Pinnoituskaasut Kaasujen säätäminen TYÖOHJELMAN VALINTA JA PROSESSIPARAMETRIEN ASETTAMINEN Työn valinta Prosessiparametrien asettaminen LASEROHJELMAT ERI LASERPROSESSEILLE Hitsaus Pinnoitus Leikkauksen lävistys Leikkaus Hitsauksen testaus Pinnoituksen testaus Leikkauksen lävistyksen testaus Leikkauksen testaus Pulssitettu hitsaus Suuttimen keskitys Fokus kuitu Fokus kuitu Fokus kuitu

16 16 8 ROBOTTIOHJELMARUNGOT ERI LASERPROSESSEILLE Hitsaus Pinnoitus Typpileikkaus Happileikkaus Typpileikkaus ilman korkeudenseurantaa Happileikkaus ilman korkeudenseurantaa...92 LIITTEET...93 LÄHTEET...103

17 17 1. TERMILUETTELO Absorberi: Laserin sisällä lasersädettä ei ohjata valokuituun asti, vaan se ohjataan komponentille, jonka kautta lasersäteen sisältämä energia lopulta päätyy jäähdytysveteen. Absorboituminen: Lasersäteen osuessa kappaleeseen, osa lasersäteen energiasta imeytyy kappaleeseen. Tällöin säteen sisältämä energia jää kappaleeseen ja lämmittää sitä. Argon(Ar): Argon on inertti väritön, hajuton ja mauton maapallon yleisin jalokaasu. Disk-kiekko: Disk tyyppisissä lasereissa kiteen muoto on ohut kiekko, jonka halkaisija voi olla esimerkiksi 14 mm ja paksuus 0,2 mm. Diodilaser: Laserin resonaattorissa oleva kide viritetään diodeilla. Fokusoitusäde: Raakasäde, joka on muokattu peilillä tai linssillä työstöön kelpaavaksi polttopisteeksi. Helium(He): Helium on alkuaine, joka on väritön ja hajuton jalokaasu. Se on tunnetun maailmankaikkeuden toiseksi yleisin alkuaine vedyn jälkeen. Hiilidioksidia(CO2): Normaaliolosuhteissa hiilidioksidi on hajuton, väritön ja huonosti reagoiva kaasu. Hitsauspää YW50: Lasertyöstöpää on tyypiltään YW50. Hitsauspään optiikat F150, F200, F300, F500, F680: Hitsauspään sisällä olevasta linssin pinnasta on matkaa polttopisteeseen 150 mm, 200 mm, 300 mm, 500 mm tai 680 mm, riippuen mitä optiikkaa käytetään. Inerttinen kaasu: Tarkoittaa kaasua, joka ei reagoi kemiallisesti muiden aineiden kanssa eli on kykenemätön muodostamaan kemiallisia yhdisteitä. Tällainen kaasu ei tuo energiaa työstöprosessiin. Koaksiaalisen pinnoituspää: Pinnoitusjauhe johdetaan pinnoituskohtaan samansuuntaisesti ja symmetrisesti lasersäteeseen nähden. Kollimaattori: Laitteisto jolla ohjataan lasersäde kuidusta työstöpään optiikkaan. Leikkauspää YK50: Lasertyöstöpää on tyypiltään YK50. Leikkauspään F150 optiikka: Leikkuupään sisällä olevasta linssin pinnasta on matkaa polttopisteeseen 150 mm. Luokan 1,2,3 ja 4 laserlaite: Luokka, jolla ilmoitetaan laserlaitteen vaarallisuus. 1. on vähemmän vaarallinen ja 4. on vaarallisin luokka. mm*mrad: Säteen laatu ilmoitetaan sädeparametritulon avulla. Sädeparametritulon yksikkönä käytetään mm mrad, esim. 8 mm*mrad ja 24 mm*mrad. Sädeparametritulo on sitä pienempi mitä parempi säteenlaatu on.

18 18 Motoman nivelvarsirobotti: Teollisuusrobotti, jonka on valmistanut Motoman. Nd:YAG- Laser: Laser, jossa aktiivisena väliaineena toimii kiinteässä olomuodossa neodyymi kide. Nd:YAG lasereissa kide on tyypillisesti tangon muotoinen. Tangon halkaisija on noin 7-10 mm ja pituus noin 150 mm. Off-axis-pinnoituspää: Pinnoitusjauhe tuodaan työstökohtaan lasersäteen sivusta kantokaasun tai painovoiman avulla. Plasmapilvi: Muodostuu materiaalin höyrystymisen johdosta, kun materiaalia lämmitetään lasersäteellä. Polttopiste: Fokusoidun lasersäteen kohta, jossa säteen halkaisija on pienimmillään ja tehotiheys on suurimmillaan. Prosessiparametrit: Arvoja, joilla säädetään työstöä esim. leikkuunopeus. Raakasäde: Laserilla tuotettu säde, joka ei vielä ole fokusoitu. Syvyysterävyys: Fokusoidun polttopisteen pituus säteen suunnassa. TRUMPF Laserlaitteet: Markkinoilla oleva lasertoimittaja. Typpi(N): Typpi on alkuaine, joka väritön hajuton ja mauton; se on hieman ilmaa kevyempää. Ilmasta noin 78 % on typpeä. WinLas käyttöliittymä: Tietokonepohjainen käyttöjärjestelmä, jolla käytetään laseria. Yb:YAG-laser: Laser, jossa aktiivisena väliaineena toimii kiinteässä olomuodossa oleva ytterbium kide.

19 19 2 LAITTEISTON ESITTELY Laitteisto koostuu Yb:YAG-laserista, Motoman nivelvarsirobotista, leikkauspäästä(yk50), johon kuuluu F150 optiikka. Hitsauspäästä(YW50), johon kuuluu optiikat F150, F200, F300, F500, F680. Lisäksi lasersoluun kuuluvat pyörityspöytä sekä leikkaukselle ja hitsaukselle tarkoitetut pöydät. Laitteiston omistaa Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä. Lasersolu soveltuu hyvin monipuoliseen lasertyöstöön. Lasersolussa voidaan hitsata, leikata, pintakarkaista, merkata sekä myös pinnoittaa. Pinnoitusyksikkö voidaan asentaa omana erillisenä yksikkönä tai muunneltuna hitsauspäähän. Lisäksi tarvitaan pinnoitusjauheen syöttöyksikkö. Vastaavan tyyppiset lasersolut soveltuvat ohutlevytuotantoon sekä laajaalaiseen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan. Kuva 1. Kuvassa 3D-lasersolu, joka sijaitsee ELME Studiossa Nivalan yksikössä. (Mäkikangas 2006)

20 20 Pyörityspöytä on tyypiltään Motoman MT1-250 S2CX, joka on kaksiakselinen pyörityslaite. Käsittelylaite mahdollistaa työkappaleen asemoinnin työstöprosessin kannalta optimaaliseen asentoon. Käsittelylaitteen kantavuus on 250 kiloa, kun massa on pyöritettävän Y- akselin keskellä. Käsittelylaitetta ohjataan robottiohjaimella, joka on malliltaan Motoman NX100. Y-akseli ohjaa laippaa ja akselissa ei ole mekaanisia rajoitteita. Y-akselilla on ohjelmallinen rajoitus, joka rajoittaa laipan pyörimisen 540 asteeseen. Y-akseli on mahdollista saada muutoksilla pyörimään myös rajattomasti. X-akseli ohjaa runkoa ja pyöriminen on rajoitettu mekaanisesti n. 210 asteeseen. Kuvassa 2 on käsittelylaitteen osat nimettynä. Y-akseli Laippa Runko X-akseli Mekaaninen rajoitin Kuva 2. Motomanin käsittelylaite. (Mäkikangas 2006)

21 Lasersäde ja työturvallisuus 2.1.1Yleistä Yb:YAG laserit synnyttävät intensiivistä näkymätöntä säteilyä, joka on lähellä infrapunaaluetta, kuten kuvasta 3 ja 4 voidaan todeta. Säteily on haitallista silmille ja iholle. Kuva 3. Kuvasta huomataan näkyvän valon taajuus alue, joka on nm. (AVERKO 2007)

22 22 Kuva 4. Eri aallonpituuksien vaikutukset silmälle. Työstölaserit ovat lähtökohtaisesti luokan 4 lasereita eli niiden käyttö edellyttää jonkinlaista suojautumista (esimerkiksi suojalasien käyttö). Toisaalta on huomattava, että luokan 4 lasereita ei saa teollisessa tuotannossa käyttää sellaisenaan, vaan laserit on suojattava ja koteloitava niin, että koko järjestelmä muuttuu ulospäin luokan 1 laserlaitteistoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että lasertyöaseman käyttö suojaseinien ja -koteloinnin ulkopuolella on sallittua ilman suojavarusteita, mutta sisäpuolella suojavarusteita on ehdottomasti käytettävä. Tärkein suojavaruste on silmiä suojaavat suojalasit. (AVERKO 2007)

23 23 Eri laserluokkien määrittelyt on alla kuvattu lyhyesti. Tarkat kuvaukset ovat standardissa EN Luokka 1 tarkoittaa että laserlaite ei ole vaarallinen käyttää normaalissa käytössä lasersäteilyn suhteen. Tarkkailtaessa lasersädettä optisen laitteen läpi joudutaan alttiiksi vaaralle. Luokka 2 tarkoittaa että laser lähettää säteilyä näkyvällä aallonpituusalueella nm. Säteily ei ole haitallista ihmissilmälle edes katseltaessa optisen laitteen läpi. Silmäluomi reagoi refleksillä yleensä katsottaessa suoraan säteeseen. Luokka 3R tarkoittaa että laser lähettää säteilyä aallonpituusalueella 302,5 nm nm. Säteeseen suoraan katsominen saattaa olla vaarallista. Riski on kuitenkin pienempi kuin luokan 3B lasereilla. Luokka 3B tarkoittaa että suora tai peilautunut säde on vaarallinen. Hajaheijastusten katselu ei ole kuitenkaan yleensä vaarallista. Luokka 4 tarkoittaa että säteily on vaarallista silmille ja iholle. Asianmukaisia varotoimia täytyy käyttää, erityisesti riittäviä suojalaseja. (Käyttöohje. 2006)

24 Silmävauriot ja suojautuminen Lasersäteen silmälle aiheuttamat riskit riippuvat sädetehosta, tehotiheydestä ja säteen aallonpituudesta. Mikäli säde osuu silmään, on tilanne aina äärimmäisen vaarallinen johtuen hyvin suurista tehotiheyksistä. Silmä todennäköisesti sokeutuu välittömästi. Polttopisteen jälkeiset heijastuneet tai hajaantuneet säteet voivat nekin aiheuttaa vaaratilanteita, joskin tehotiheydet ovat jo lyhyen matkan päässä yleensä pieniä. Sen sijaan fokusoimaton raakasäde on hyvin vaarallinen, myös heijastuneen säteen tapauksessa. Heijastuneen raakasäteen tehotiheys ei nimittäin vähene etäisyyden mukana eikä myöskään heijastuksessa toisin kuin polttopisteen jälkeisen säteen. Lasersäteilyltä suojaudutaan käyttämällä kyseisen laservalon aallonpituudelle sopivia suojalaseja. Oleellista on, että samat suojalasit eivät käy eri laserlaitteille. Esimerkiksi hiilidioksidilaseria käytettäessä suojalaseiksi kelpaavat ihan tavallisesta lasista tehdyt suojalasit, mutta samat lasit eivät anna minkäänlaista suojaa esimerkiksi Yb:YAG, Nd:YAGtai diodilasereiden valoa vastaan (yleensä myös päinvastoin). (AVERKO 2007)

25 Ihovauriot Mikäli suora tai heijastunut raakasäde osuu iholle, on seurauksena usein vakava palovamma. Raakasäteen tehotiheys on suuri, ollen työstölasereilla luokkaa W/cm 2 (noin kertainen auringon säteilyyn verrattuna). Heijastuneen raakasäteen tehotiheys ei juuri muutu, joten myös heijastuneet säteet ovat yhtä vaarallisia. Samoin etäisyys teholähteestä ei juuri vaikuta raakasäteen tehotiheyteen. Mikäli fokusoitu lasersäde (polttopiste) osuu iholle, on seurauksena jopa ihon ja kudosten läpi höyrystynyt reikä tai viiltohaava (leikkausrailo). Vammat eivät tosin välttämättä ole kivuliaita tai verta vuotavia, koska säde samalla höyrystää myös hermot ja polttaa verisuonet umpeen. Vammat ovat kuitenkin luonteeltaan hyvin vakavia. Jos polttopisteen jälkeinen heijastunut laservalo osuu iholle, on tehotiheyden alenemisen ansiosta tuloksena yleensä vain jonkin asteinen normaali palovamma. Lasertyöstössä osasäteen tehosta absorboituu kappaleeseen, loput menevät kappaleen läpi tai heijastuvat ympäristöön. Nämä hajaheijastukset voivat olla hyvin arvaamattomia varsinkin 3Dtyöstössä, jossa työstöpää liikkuu kaikkiin suuntiin. Edelleen laserlaitteiston käyttäjän on otettava huomioon myös se mahdollisuus, että lasersäde tulee työstettävän kappaleen läpi. Näin varsinkin silloin, jos työstetään kappaleita vaakasuorassa suunnassa. (AVERKO 2007)

26 Muut riskit Suurin osa laserlaitteistojen yhteydessä sattuvista tapaturmista on tavallisia sähköiskuja. Tämä johtuu siitä, että lasersäteen synnyttämiseen käytetään suurjännitepiirejä, joissa jännitteet voivat olla kymmeniä tai jopa satoja kilovoltteja. Sähkötapaturmat sattuvat useimmiten huoltojen yhteydessä, jolloin osa turvalaitteista on kytketty pois päältä. Lasertyöstöprosessit ovat tyypillisesti menetelmiä, joissa materiaalista sulatetaan ja höyrystetään materiaalia pois. Nämä päästöt ovat siis joko hiukkasmaisia tai kaasumaisia ja ne voivat olla hyvinkin myrkyllisiä. Päästöjä vapautuu niin leikkauksessa, hitsauksessa kuin pinnoituksessakin. Laserpinnoituksessa käytetään lisäksi jauhemaisia pinnoitusaineita, jotka ovat hyvin hienorakeisia, lähes pölymäisiä. Näiden hengittäminen on lähes aina hyvin epäterveellistä. Useiden muovien työstäminen vapauttaa myös mitä erilaisimpia kaasumaisia päästöjä, koska muovit eivät työstettäessä sula metallien lailla, vaan niiden rakenne hajoaa. Nämä hajoamistuotteet ovat usein terveydelle vaarallisia. Lasereissa käytettävä optiikka (lähinnä suojalasit ja linssit) saattavat likaantua tai naarmuuntua. Tällöin linssin absorptio kasvaa ja linssi kuumenee, jolloin pahimmassa tapauksessa säteen polttopiste voi siirtyä hetkellisesti linssin sisälle. Tällöin linssi voi hajota räjähdysmäisesti levittäen ympäristöönsä lasihilettä ja mahdollisesti myrkyllisiä prosessointikaasuja. Edellisten lisäksi on otettava huomioon, että lasertyöstöprosessit ovat termisiä prosesseja. Tämä tarkoittaa, että työstettävät kappaleet kuumenevat hyvin voimakkaasti. Lämmöntuonti on toki hyvin paikallista, mutta kappaleet voivat olla polttavan kuumia varsinaista työstökohtaa kauempanakin. (AVERKO 2007)

27 Lasersolun laitteisto Tämän lasersolun työtila on ulkoisesti luokan 1 laserlaite. Luokka 1 tarkoittaa, että laserlaite ei ole vaarallinen käyttää normaalissa käytössä lasersäteilyn suhteen. Jos tarkkaillaan lasersädettä optisen laitteen läpi, joudutaan alttiiksi vaaralle. Koko työasema eli työtila on luokan 4 laser-aluetta, eikä ole laseria käytettäessä turvallista aluetta. Oleskelu työtilassa laserprosessin aikana on sallittu ainoastaan, jos se on täysin välttämätöntä. Tällöinkin pukeudutaan asianmukaisiin turvavarusteisiin sekä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Missään tilanteessa valoverhon rajaamalla työalueen osalla, ei saa olla ihmisiä laseria käytettäessä robotin ohjaamana. TRUMPF Laserlaitteet saavuttavat luokan 1 suojakansilla ja luukuilla. Jos suojakannet ovat avattuna tai turvakytkimet ovat pois käytöstä, tai kun se on huollossa, laserlaite luetaan luokan 4 laitteeksi. (Käyttöohje. 2006) 2.3 Vastuuhenkilön valitseminen Jos laitetta käytetään siten, että työtilassa on useampia henkilöitä, on yhden käyttäjän oltava valittuna vastuulliseksi käyttäjäksi. Tämä henkilö vastaa laitteen käynnistämisestä, käytöstä ja turvallisuudesta käytön aikana. Ennen laitteen käynnistämistä hänen tulee varmistaa, että kaikki ovat tietoisia vaaroista ja jokainen on turvallisella paikalla, käyttäen asianmukaisia suojalaseja ja muita varustuksia Hän ilmaisee selvästi ja ilman väärinkäsitysten mahdollisuutta laitteen käynnistymisestä, sekä valvoo toisia ja heidän turvallisuutta koko ajan kun työkierto on käynnissä ja siten säteelle altistuminen mahdollista (Käyttöohje. 2006)

28 28 3 TYÖSTÖPÄÄT 3.1 Leikkauspää Leikkaustyöstöpää on tyypiltään YK50 ja kuvasta 5 löytyy sen mitat. Kuva 5. Kuvassa leikkuupää ja sen mitat. (Precitec KG. 2004)

29 Leikkuupään säteen ominaisuuksia Kuvassa 6 leikkuupää on työstökunnossa. Taulukossa 1 on tietoja leikkauspäästä. Kuva 6. Kuvassa leikkuupää. TAULUKKO 1. Säteen koko polttopisteessä ja syvyysterävyys. Kollimaattori 70 mm ja kuidun koko 200 µm. Säteen laatu 200 µm kuidulla on 8 mm*mrad. Linssi Polttopisteen halkaisija Syvyysterävyys F150 0,43 mm 5,74 mm

30 Leikkuupään säätäminen ja suojalinssin vaihtaminen Polttopisteen etäisyyttä työkappaleen pintaan nähden voidaan säätää kiertämällä leikkauspään sisällä olevaa kierreholkkia. Säätövaraa on noin 7 mm ja kierteissä on 1 mm nousu eli yksi kierros muuttaa polttopisteen paikkaa 1 mm:n. Kuvasta 7 nähdään holkki, jolla säätö voidaan tehdä, kun työstöpään kartio on otettu irti. Kuva 7. Kuvasta nähdään säätöholkki ja leikkuupää.

31 31 Samalla holkilla voidaan vaihtaa suojalinssi, kääntämällä holkki toisin päin, kuva 8. Kuva 8. Kuvasta nähdään säätöholkki toisin päin kuin kuvassa 6. Näin päin sillä voidaan irrottaa suojalinssi.

32 Suuttimet Suuttimen koko ilmoitetaan siinä olevan reiän halkaisijan mukaan. Käytettävän suuttimen koko riippuu työstettävän materiaalin paksuudesta. Ohuita materiaaleja työstettäessä käytetään pieni kokoisia suuttimia ja paksujen aineiden työstössä isompi kokoisia suuttimia. Suuttimen koko ei vaikuta merkittävästi leikkuu railon leveyteen. Suutin vaihdetaan tarvittaessa uuteen. Kulunut tai vaurioitunut suutin aiheuttaa huonon leikkauslaadun. Kuvassa 9 erikokoisia leikkaussuuttimia. 1,0 mm suutin ja suojakotelo 2,0 mm suutin ja suojakotelo 1,2 mm suutin ja suojakotelo 1,5 mm suutin ja suojakotelo Kuva 9. Kuvassa on leikkaussuuttimia ja niiden suojakotelot.

33 Toimenpiteet leikkauspään törmätessä Leikkauspään törmätessä, josta on seurauksena hälytys. on toimittava seuraavanlaisesti: Aseta kartio kiinni normaaliasentoon, jos se on mahdollista, kuva 10. Kiinni Irti Kuva 10. Kuvassa vasemman puoleinen leikkauspään kartio on paikoillaan, ja kuvassa oikean puoleinen leikkauspään kartio on irronnut törmäyksestä johtuen.

34 34 Jos työstöpään kartiota ei ole mahdollista saada paikoilleen, kuten esimerkiksi kuvan 11 tilanteessa, toimitaan seuraavien ohjeiden mukaan. Kuva 11. Kuvassa esimerkki tapaus, jolloin ei saada leikkauspään kartiota asetettua paikoilleen.

35 35 Ota irti törmäystunnistimen liitin pistokkeesta. Liitin sijaitsee leikkuupään kyljessä Liitä yhteen johdonpäässä sijaitsevan liittimen reiät 2 ja 3, kuva 12. Nyt törmäystunnistin on ohitettu ja robotti voidaan ajaa sellaiseen asentoon, että kartio voidaan painaa kiinni. Tämän jälkeen kytketään törmäystunnistimen liitin takaisin leikkuupäähän. 2. pistoke Liitin 3. Kuva 12. Kuvassa nähdään irrotettuna törmäyskytkimenjohto ja reiät 2 ja 3 liitettynä yhteen.

36 36 Seuraavaksi Nollaa virheilmoitukset robotin ohjauspaneelista, kuva 13. Kuva 13. Kuva kuinka nollataan virheilmoitus robotinohjauskapulan näytöstä.

37 37 Paina nappia: Kuittaa valoverho ja hätäseispiirin kuittaus, jotka löytyvät laserohjaimesta. Ohjan ja napit nähdään kuvassa 14. Kuva 14. Kuva laserohjaimesta

38 38 Laserohjelmasta: Resetoi laserohjelma. Katso kuva 15. Kuva 15. Kuvasta nähdään kuinka resetoidaan laserohjelma.

39 39 Aja robotilla ohjelma 2-TKNOL seuraavanlaisesti: (Kuva 16) Valitse: Työvalikko Valitse: Valitse työ ja valitse 2-TKNOL ohjelma jos tämä ei onnistu, käytä virrat pois kaikista virtalaitteista. Valitse uudelleen ajettava ohjelma. Kuva16. Kuva kuinka valitaan ajettava ohjelma robotinohjauskapulan näytöstä.

40 Hitsauspää Hitsaustyöstöpää on tyypiltään YW50 ja kuvassa 17 nähdään sen mittoja. Hitsauspäänrunkoja on kaksi kappaletta Kuva 17. Hitsauspään runkoja on kaksi kappaletta. Lisäksi kuvista nähdään eri optiikoiden polttopisteen sijainnit karkeasti. Esimerkiksi F500 optiikan polttopisteen sijainti on n. 432 mm hitsauspään alimmasta kohdasta mitattuna.

41 (Precitec KG. 2004) 41

42 42 Hitsauspään rungonosia kuvassa 17 ja 18, eri optiikoille: 1. F150 Erillinen hitsauspää suojalasilla ilman cross-jetia ja suojakaasusyöttöä. 2. F200 Alaosa YW50 hitsauspäähän koaksiaalisella suojakaasusyötöllä. 3. F300 Alaosa YW50 hitsauspäähän. Suojakaasun syöttö putkella hitsauskohteeseen. 4. F680 Pelkkä crossjet ilman suojakaasusyöttöä Kuva 18. Kuvassa on hitsauspään rungonosia eri optiikoille.

43 Hitsauspään säteen ominaisuuksia Hitsauksessa on syytä käyttää oikean kokoista optiikkaa ja optiikan kokoon vaikuttaa lähinnä hitsattavan materiaalin paksuus. Optiikalla voidaan vaikuttaa polttopisteen halkaisijaan syvyys terävyyteen, kuten taulukoista 2 ja 3 voidaan huomata. TAULUKKO 2. Säteen koko polttopisteessä ja syvyysterävyys taulukko hitsausoptiikalle (kollimaattorin koko 200 mm), kun käytetään kuitua 200 µm ja eri linssejä. Kuidulla 200 µm säteenlaatu on 8 mm*mrad. Linssi F150 F200 F300 F500 F680 Polttopisteen halkaisija 0,15 mm 0,20 mm 0,30 mm 0,50 mm 0,68 mm Syvyys terävyys 0,70 mm 1,25 mm 2,81 mm 7,81 mm 14,5 mm TAULUKKO 3. Säteen koko polttopisteessä ja syvyysterävyys taulukko hitsausoptiikalle (kollimaattorin koko 200 mm), kun käytetään kuitua 600 µm ja eri linssejä. Kuidulla 600 µm säteenlaatu on 24 mm*mrad. Linssi F150 F200 F300 F500 F680 Polttopisteen halkaisija 0,45mm 0,60 mm 0,90 mm 1,50 mm 2,04 mm Syvyys terävyys 2,11 mm 3,75 mm 8,44 mm 23,4 mm 43,4 mm

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault CD-soitin/CD-vaihtaja MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC

WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC Sisällys Käyttöohje 1. Johdanto 1.1. WAMETA MINIMIG 180 SYNERGIC 1.2. Käyttötarkoitus 1.3. Esittely 2. Turvallisuusohjeet 2.1. Huomautus- ja varoitusmerkkien esittely 2.2. Ohjeita

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla.

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla. FYS 103 / K3 SNELLIN LAKI Työssä tutkitaan monokromaattisen valon taittumista ja todennetaan Snellin laki. Lisäksi määritetään kokonaisheijastuksen rajakulmia ja aineiden taitekertoimia. 1. Teoriaa Huygensin

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Tutustuminen tuotantolinjastoon

Tutustuminen tuotantolinjastoon Tutustuminen tuotantolinjastoon Hands-on harjoitus 1 1 Tehtävät 2 Tuotantolinjasto yleisesti 2.1 Asemien käsitteleminen (Kuva 1) 2.2 Tuotantolinjaston toiminta 3 Jakeluaseman kuvaus 4 Testausaseman kuvaus

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Ohutlevyalan uudet menetelmät

Ohutlevyalan uudet menetelmät Ohutlevyalan uudet menetelmät Miltä maailma näyttää Nivalan ELME Studion tutkimuksen näkökulmasta 1 Taustaa: Oulun Eteläisen ohutlevyteollisuus Vaativat kotelomaiset ohutlevyrakenteet Valtakunnallisesti

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi?

MISON suojakaasu. Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? MISON suojakaasu Annatko otsonin vaarantaa terveytesi? 2 MISON suojakaasu Vältä haitallista otsonia käytä hitsaamiseen aina MISON suojakaasua. Hitsaamisen yhteydessä syntyy aina haitallista otsonia. Hyvin

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM

Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18

Lisätiedot

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö

S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 Laboratoriotyö: Polarisaatio POLARISAATIO. Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 1/10 POLARISAATIO Laboratoriotyö S-108-2110 OPTIIKKA 2/10 SISÄLLYSLUETTELO 1 Polarisaatio...3 2 Työn suoritus...6 2.1 Työvälineet...6 2.2 Mittaukset...6 2.2.1 Malus:in laki...6 2.2.2

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Pistehitsauskoneet ja pistehitsauspihdit. liitäntäjännite 230 V, sulake 10 A hidas tai liitäntäjännite 400 V, sulake 16 A hidas

Pistehitsauskoneet ja pistehitsauspihdit. liitäntäjännite 230 V, sulake 10 A hidas tai liitäntäjännite 400 V, sulake 16 A hidas koneet ja pistehitsauspihdit pihti 8415 liitäntäjännite 230 V, sulake 10 A hidas tai liitäntäjännite 400 V, sulake 16 A hidas teho 2,5 kva varret L=125 mm, teho 2+2 hitsausaika ja teho säädettävissä paino

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT

EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

OPTIIKAN TYÖ. Fysiikka 1-2:n/Fysiikan peruskurssien harjoitustyöt (mukautettu lukion oppimäärään) Nimi: Päivämäärä: Assistentti:

OPTIIKAN TYÖ. Fysiikka 1-2:n/Fysiikan peruskurssien harjoitustyöt (mukautettu lukion oppimäärään) Nimi: Päivämäärä: Assistentti: Fysiikka 1-2:n/Fysiikan peruskurssien harjoitustyöt (mukautettu lukion oppimäärään) Nimi: Päivämäärä: Assistentti: OPTIIKAN TYÖ Vastaa ensin seuraaviin ennakkotietoja mittaaviin kysymyksiin. 1. Mitä tarkoittavat

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011

1/6 TEKNIIKKA JA LIIKENNE FYSIIKAN LABORATORIO V1.31 9.2011 1/6 333. SÄDEOPTIIKKA JA FOTOMETRIA A. INSSIN POTTOVÄIN JA TAITTOKYVYN MÄÄRITTÄMINEN 1. Työn tavoite. Teoriaa 3. Työn suoritus Työssä perehdytään valon kulkuun väliaineissa ja niiden rajapinnoissa sädeoptiikan

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

C. Hiilikaaritalttaus

C. Hiilikaaritalttaus C. Hiilikaaritalttaus Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Hiilikaaritalttaus on nopea ja tehokas tapa poistaa materiaalia valukappaleesta. Talttaustapahtumassa sulatetaan materiaalia valokaarella ja syntynyt

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe 30.5.2012, malliratkaisut A1 Kappale, jonka massa m = 2,1 kg, lähtee liikkeelle levosta paikasta x = 0,0 m pitkin vaakasuoraa alustaa. Kappaleeseen vaikuttaa vaakasuora vetävä voima F, jonka suuruus riippuu paikasta oheisen kuvan

Lisätiedot

1. Juota vastukset R1 (47ohm tai 33ohm) ja R3 (15ohm) paikoilleen.

1. Juota vastukset R1 (47ohm tai 33ohm) ja R3 (15ohm) paikoilleen. Asennusohje. Jarrunsäätökytkimen valmistelut: 0. Avaa kytkimen kiinnitysmutteri, poista prikka ja aseta rajoitin kynsi asentoon 10. Varmista, että kytkin ei ole siinä asennossa. Nyt kytkimestä tulisi löytyä

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SML:N SUUR-SAVON PIIRIN PÖNTTÖSORVIN KÄYTTÖ-OHJEET 2015 OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 20.1.2015

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12

Asennusohje SureStep PUR, SafeStep, SafeStep Grip & SafeStep R12 Kaikkein paraskaan lattiapäällyste ei ole hyvännäköinen tai toimiva, jos sitä ei asenneta ja hoideta oikein tai jos alusta ei ole ihanteellinen. Lue tämän vuoksi asennusohje huolellisesti, ennen kuin aloitat

Lisätiedot

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle

A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle A11-02 Infrapunasuodinautomatiikka kameralle Projektisuunnitelma AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt Lassi Seppälä Johan Dahl Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Projektityön tavoite

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus

Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus Robotiikan tulevaisuus ja turvallisuus NWE 2014 Satelliittiseminaari 4.11.2014 Jyrki Latokartano TTY Kone- ja Tuotantotekniikan laitos Suomen Robotiikkayhdistys ry Robottiturvallisuus? Kohti ihmisen ja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot