MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS Aika: klo 18. Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus Merkitään, että ennen kokousta ylilääkäri Leo Tarssanen kertoi Naisen sydämestä. 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maana Piispanen avasi kokouksen. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki ennen joulua kuolleen edellisen puheenjohtajan Arja Kinnusen muiston kunnioittamiseksi. 2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Teräsalmi ja sihteeriksi Marketta Piiroinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Piipponen ja Marjatta Laitinen. 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsut jäsenille kirjeitse tai julkaisemalla kokouskutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vuosikokoukseen vähintään kahta viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun 22. paivää. Vuosikokouskutsu on julkaistu Länsi-Savon järjestöpaistalla ja tiedotettu jäsenille sähköpostilla Vuosikokouksen esityslista ja kokousmateriaali on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitetään tämä esityslista hyväksyttäväksi kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin vuosikokouksen työjärjestykseksi.

2 5. VUODEN 212 TILINPÄÄTÖS Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta. Yhdistyksen vuosikokouksessa esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen tilinpäätös on annettava tilintarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen hallitus on valmistellut vuoden 212 tilinpäätöksen, käsitellyt ja allekirjoittanut sen kokouksessaan ja antanut toiminnantarkastajalle Hallitus esittää, että tilivuoden 212 tulos on ,86 euroa jätetään taseen edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille. Päätös: Varapuheenjohtaja Katri Reponen esitteli tilinpäätöksen tu loslaskelman ja taseen. Outi Teräsalmi kommentoi tilitoimistopalvelujen huomattavasta noususta. Juvan tilit on hoitanut kuluneena vuonna rahastonhoitajan tehtävät. Tositteita viime vuonna oli noin 4. Tilinpäätös merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin tilivuoden tulos - taseeseen edellisten kausien yli/alijäämätilille. 5374,86, joka jätetään 6. VUODEN 2OI2TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen hallitus on valmistellut vuoden 212 toimintakertomuksen. Hallitus esittää vuoden 212 toimintakertomuksen vuosikokouksen vahvistettavaksi. Puheenjohtaja esitteli sihteerin laatiman kuvakavalkadin kuluneesta vuodesta. Eija Peura toiminta suomen liike- ja virkanaisten liitossa Arja Kinnunen kuoli. Korjattiin stipendien saajien oppilaitokset seuraavasti: Stipendit saivat Mikkelin lukion ylioppilas Elli Korhonen ja Mikkelin etä- ja aikuislukion ylioppilas lina Savela. Lisätään Liisa Keltinkangas- Järvisen kohdalle vuoden nainen. Vuosikokouksen kohdalle korjataan Katri Reponen 1 vuosi 1 kausi varapuheenjohtajana. Viimeisessä lauseessa korjataan vuosiluvuksi ja San Noposen perään Katri Reposen tilalle yhdeksi vuodeksi. Talous-kappaleessa korjataan taseen loppusumma, oikea luku on ,63. Luettelo hallituksen kokouksista laitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus edellä mainituin korjauksin.

3 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntäm isestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Esitetään toiminnantarkastajan lausuntoja päätetään vuoden 212 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Päätös: Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. 8. VUODEN 213 TOIMINTASUUNNITELMA Jäsenkyselyssä toivottiin voimaannuttavaa tekemistä, yksi matka vuodessa sekä naisten keskinäistä yhteistä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Hallitus esittää vuosikokouksen vahvistettavaksi yhdistyksen vuoden 213 toimintasuunnitelman. Päätös: Aija Himanen esitteli toimintasuunnitelman. Keskusteltiin Equal Pay Dayn järjestelyistä. Päätettiin, että yritetään järjestää Equal Pay Day tapahtuma Poistetaan syksyn tapahtumien päivämäärät. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma edellä mainituin muutoksin. 9. VUODEN 213 JÄSENMAKSU JA SEN KANTOAIKA Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous määrää jäsenten jäsenmaksun suuruuden ja sen maksuajan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Liiton vuoden 212 jäsenmaksu oli 43 /jäsen. Kansainvälinen liitto nosti vuoden 213 liittojäsenmaksua 5 eurolla. Tämä huomioitiin jo osittain vuoden 212 jäsenmaksupäätöstä tehtäessä (3 korotus). Liiton syyskokous päätti vuoden 213 jäsenmaksuksi 43 /jäsen ja eräpäiväksi Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 212 oli 45 euroa/jäsen/vuosi. Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi yhdistyksen jäsenmaksuksi 49 euroa/jäsen/vuosi vuodelle 213 ja jäsenmaksun eräpäiväksi Päätös: Hallituksen esityksestä poiketen esitettiin jäsenmaksuksi 45. Suoritettiin kättennostoäänestys jäsenmaksun suuruudesta. Hallituksen esitys 49 sai ääniä 14 ja vastaesitys 45 sai ääniä 7. Päätettiin kerätä jäsenmaksua 49 ja eräpäivä

4 1. VUODEN 213 TALOUSARVIO Hallitus on valmistellut vuoden 213 talousarvion. Talousarvioesityksessä oli poistot merkitty virheellisesti tuottoina. Korjauksen jälkeen tilikauden tulos on euroa. Katri Reponen esitteli talousarvion. Hallitus esittää vuoden 213 talousarvion vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Päätös: Todettiin talousarvio optimistiseksi. Päätettiin, että hallitus tarkistaa talousarvion siten, että päästään tulokseen. 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen muista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Välttämättä erovuoroisten määrä ei ole vuosittain aina kolme jäsentä, koska mahdolliset kesken kaksivuotiskauden tapahtuvat eroamiset tai hallituksen jäsenten valinta puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi muuttavat rytmiä. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Maija Toivonen, kaksi toimikautta takana, ei voida valita uudelleen Anneli Luoma-Kuikka, voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle San Noponen voidaan valita ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle, koska hänet valittiin vuodeksi 212 Katri Reposen tilalle yhdeksi vuodeksi. Aija Himanen voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroisista Aija Himanen, Anneli Luoma-Kuikka ja San Noponen ilmoittivat olevansa käytettävissä toiselle kaksivuotiskaudelle. Raija Kallioinen ilmoitti eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen valitaan jäsen vuodeksi. Hallitus nimesi vaalitoimikunnan valmistelemaan henkilöesitykset yhdistyksen vuosikokoukselle Pirkko Lehkosen, Kirsi Pokkisen ja Alice Virtasen. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimi Alice Virtanen. Vaalitoimikunta esittää uusiksi hallituksen jäseniksi Arja Väänäsen ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle ja Hanna Luntan yhdeksi vuodeksi Raija Kallioisen tilalle. Lisäksi vaalitoimikunta ehdottaa erovuoroisista niitä jatkamaan, jotka eivät ole ilmoittaneet muuta. Valitaan hallituksen jäsenet.

5 Päätös: Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys. Hallituksen jäseniksi vaalitoimikunnan esityksen mukaan: Hanna Luntta yhdeksi vuodeksi Raija Kallioisen tilalle, Arja Väänänen ensimmäinen vuosi ensimmäinen kausi, San Noponen ensimmäinen vuosi ensimmäinen kausi, Aija Himanen ensimmäinen vuosi toinen kausi Anneli Luoma-Kuikka ensimmäinen vuosi toinen kausi. Lisäksi hallituksessa jatkavat: Eila Avelin toinen vuosi toinen kausi, Katri Reponen vpj. toinen vuosi ensimmäinen kausi Kirsi-Maana Piispanen pj. toinen vuosi ensimmäinen kausi. 12. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhdistyslain muutos vuonna 211 aiheutti sen, että yhdistyksemme ei tarvitse valita auktorisoitua tilintarkastajaa. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen sääntöjä ei tarvinnut muuttaa tämän muutoksen takia. Yhdistyksen vuoden 212 toiminnantarkastajana on toiminut Taru Saalasti ja varatoiminnantarkastajana Outi Teräsalmi. Vaalitoimikunta esittää toiminnantarkastajaksi Taru Saalastia ja varatoiminnantarkastajaksi Satu Himasta. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Päätös: Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys. 13. YHDISTYKSEN EDUSTAJAT LIITON KOKOUKSISSA Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistystä edustavat liiton kokouksissa yhdistyksen valitsemat viralliset edustajat, joiden lukumäärä määräytyy liiton sääntöjen perusteella. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin alkavaa 25 jäsentään kohti, kuitenkin enintään 1 ääntä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä lasketaan sillä edellisen vuoden lopussa olleen jäsenmäärän perusteella. Jäsenyhdistykset valitsevat virallisiksi edustajikseen liiton kokouksiin äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja nimeävät saman määrän varaedustajia. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 212 lopussa oli 16 jäsentä. Yhdistyksellä on siis viisi virallista edustajaa liiton kokouksissa. Liiton kevätkokouspäivät pidetään Lappeenrannassa ja syyskokouspäivien paikka on avoin. Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa yhdistyksen hallituksen valitsemaan edustajat liiton kevät- ja syyskokoukseen.

6 Päätös: Todettiin, että syyskokouspäivät pidetään Espoossa. Vuosikokous edellyttää, että hallitus lähettää kaikille jäsenille kyselyn halukkaista kevät- ja syyskokoukseen lähtijöistä ennen valintapäätöksen tekemistä. 14. YHDISTYKSEN EHDOKAS LIITON SIHTEERIKSI Liiton sihteeriksi syyskokouksessa 212 Vantaalla valitun Arja Kinnusen äkillisen poismenon johdosta vaalitoimikunta on saanut tehtäväkseen valmistella ehdotus kevätkokoukselle liiton sihteerin valinnasta jäännöskaudeksi Vaalitoimikunnan puheenjohtajan lähettämällään kirjeellä vaalitoimikunta pyytää yhdistyksiltä ehdokkaita liiton sihteeriksi mennessä. Ehdokas voidaan valita liiton nykyisen hallituksen sisäisenä siirtona, ilman nimettyä erityistehtävää olevasta hallituksen jäsenestä sihteeriksi, hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen. Määräajan jälkeen vaalitoimikunta käsittelee tulleet ehdotukset ja tekee oman ehdotuksensa. Se toimitetaan liiton hallitukselle, joka ilmoittaa ehdotuksen yhdistyksille ennen kevätkokousta. Samassa yhteydessä annetaan tiedoksi kaikki vaalitoimikunnalle ehdokkaiksi ilmoitetut. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen tekemään esityksen liiton sihteeristä. Mikäli esitys on liiton nykyisen liiton hallituksen jäsen, valtuutetaan hallitus tekemään esitys myös uudesta hallituksen jäsenestä. Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 15. MUUT ASIAT Liiton ajankohtaiset asiat Anneli Luoma-Kuikka kertoi, että yhdistyksen toimihenkilöpäivää vietetään Tampereella Tilaisuus on tarkoitettu hallituksen jäsenille ja kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille. Jäsenyhdistyksille on järjestetty toimintakilpailu, jossa on mahdollisuus voittaa 1. Tietoa toimintakilpailusta löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Kansalaisaloite: Outi Teräsalmi kertoi kansalaisaloitteesta. Hän suositteli tutustumaan asiaan nettisivuilla ja mahdollisesti myös allekirjoittamaan sen. Puheenjohtajan käätyjen ja Past President-korun mallin hankinta: Yhdistys on hankkinut 2 luvun alkupuolella President -käädyt ja ensimmäiset Past President rintaneulat. Korut suunnitteli kultaseppä Markku Saaririnne ja valoi niistä mallineet eli valumuotit korujen valmistusta varten. Käätyjen ja ensimmäisten rintaneulojen hinta saatiin tingittyä pienemmäksi ilman valumuotteja. Korumallinneita on kolme eri kokoa. President -korumallineiden hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun kultaseppä Markku Saaririnne ilmoitti lopettavan kultasepän ammatin harjoittamisen. Hän tarjosi yhdistykselle mallineiden ostoa 55 eurolla.

7 Liitto on halukas ostamaan koruaihiot itselleen ja tarjonnee niitä muiden yhdistysten käyttöön. Korun logon käyttöoikeuden omistaa BPW Finland. Ansa livanainen kertoi President -käätyjen ja Past President -koruston hankintahistoriasta. Hallitus pyytää vuosikokousta päättämään halutaanko oma korumalline pitää yhdistyksellä vai halutaanko jakaa korun käyttöoikeutta myös liitolle ja muille liiton yhdistyksille. Kirsi-Maana Piispanen kertoi, että liitto olisi kiinnostunut hankkimaan korumallineet muidenkin yhdistysten käyttöön. Kultasepällä ei ole tekijänoikeutta liiton logon käyttöön. Logon malli on liiton omaisuutta eikä Mikkelin liike- ja virkanaiset voi omia sitä itselleen. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että kultasepälle ei makseta koruaihiosta. Päätös: Hallitus tuo asian vuoden päästä pidettävään seuraavaan vuosikokoukseen. 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjaan liitteet tilinpäätös 212 toimintakertomus 212 luettelo hallituksen kokouksista 212 toimintasuunnitelma 213 talousarvio 213 Outi Teräsalmi Marketta Pllroinen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Ulla Piipponen Marjatta Laitinen Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja.

8 fil z = CD. 4) o!.

9 MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY HALLITUS HALLITUKSEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN 212 1/12 2/12 3/ Kinnunen Arja puheenjohtaja Leskinen Arja varapuheenjohtaja Piiroinen Marketta sihteeri Avelin Eila tiedottaja 1 Himarien Aija 1 1 Luoma-Kuikka Anneli 1 1 Reponen Katri Toivonen Maija Ruotsalainen Maarit ulkop. rahastonhoitaja 1 Vuosikokous valitsi uuden hallituksen /12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 Piispanen Kirsi-Maana puheenjohtaja Reponen Katri varapuheenjohtaja Noponen San sihteeri Kallioinen Raija tiedottaja Luoma-Kuikka Anneli Avelin Eila Himanen Aija Toivonen Maija

10 Mikkelin liike-ja virkanaiset ry. Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Talousarvio 211 Tilinpäätös 21 Varsinainen toiminta Tuotot Equal Pay Day Syyskokous Jäsentilaisuudet Sponsoritulot, yleiset Poistot Varsinainen toiminta Kulut Liiton kokoukset Jäsentilaisuudet Yleiset tilaisuudet Kansainvälinen kongressi Huomionosoitukset Ilmoitukset, painatukset Toimistopalvelut Pankkikulut Kokouskulut Matkakulut Tilitoimistopalvelu Kannatuskulut ja tukimaksut Syyskokous Muut, 11, 1 89, 2, -3156,12-875, ,28, -192,1-29,9-55,5-229,34-695,4-41, ,86-524,, -75, , , , Olo Kulujäämä , Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksutulot Vuokratulot Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut Varalnhankinta Kulujäämä Kulut Jäsenmaksutilitykset Vastikkeet Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut 5175, , , , , , ,47, , , , Sijoitus, ja rahoitustoiminta Tuotot Osingot Rahasto-osuustuotot Korkotuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulujäämä Kulut Rahoitus- ja sijoitustoiminta 1764, , , , , -686, Yleisavustukset -2, Tilikauden tulos Välittömät verot Siirrot rahastoihin Omakatteisen rahaston hsäys Iloisesti yhdessä lisäys Siirrot rahastoihin Tilikauden tulos , , , , ,

11 Mikkelin Liike ja virkanaiset Ry TulostusAika: /13:18 TASE VASTATTAVAA (EUR) SIVU Oma pääoma Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot 2 Omakatteiset rahastot / T Omakatteiset rahastot Sidotut rahastot yhteensä Toimintapääomat Edellisten tilikausien yli jäämä 28 Ed.tilik. yli/alijäämät Edellisten tilikausien ylijäämä Toimintapääomat yhteensä Tilikauden alijäämä 2999 Tilikauden alijäämä Tilikauden alijäämä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikaiset velat Ostovelat 268 Muut ostovelat Ostovelat Muut velat 282 Ennakonpidätysvelka 72. Muut velat 72. Siirtovelat 298 Muut siirtovelat Muut siirtovelat, Iloises Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Tase vastattavaa Maestro/Juvan Till Oy

12 Mikkelin Liike ja virkanaiset Ry TASS VASTAAVAA (ECfR) SIVU 1 TulostusAika: /13: Pysyvat vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 15 Muut pitkävaikutt. menot Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 14 Osakkeet ja osuudet Huoneisto osakkeet Muut osakkeet ja osuudet Omakatteisen rahaston varat 1432 Toni Hartosen sijoitustil Toni Hartosen pankkitili Omakatteisen rahaston varat Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saainiset Myyntisaamiset 17 Myyntisaamiset Myyntisaamiset, sposoritu Myyntisaamiset, vuokratul Myyntisaamiset, liitto 2. Myyntisaainiset Muut saamiset 18 Siirtosaamiset Iloisesti yhdessä varat Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 189 Muut arvopaperit Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaainiset Rahat ja pankkisaarniset 194 NORDEA pankkitili Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Tase vastaavaa Maestrc /Juvan Till Oy

13 Sivu 1/5 Mikkelin liike-ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 212 Yleistä Mikkelin liike- ja virkanaiset ry perustettiin Yhdistys Suomen liikeja virkanaisten liiton jäsen. Liiton kautta yhdistyksen jäsenet kuuluvat Kan sainväliseen liike- ja virka-naisten liittoon (International Federation of Bu siness and Professional Women BPW Finland). Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on - toimia ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumattomana yhdistyksenä, - työskennellä tasa-arvon saavuttamiseksi yhteiskunnallisissa, taloudelli sissa ja koulutuksellisissa asioissa yhdessä muiden samaan päämää rään pyrkivien yhdistysten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti kin, - luoda eri aloilla ja eri maissa toimiville naisille mahdollisuus tutustua toi siinsa ja muodostaa näin yhteistyöverkko, joka toimii jäsenistön tukena eri elämäntilanteissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kannustaa ja tukee jäseniään tar joamalla tietoa ja koulutusta, järjestää jäsenilleen esitelmä-, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia sekä yritysvierailuja. Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 212 lopussa 16. Vuoden aikana saimme 3 uutta jäsentä ja eronneita jäseniä oli 12 (sisältää vuoden 212 lo pussa eronneet ja jäsenmaksun vuonna 212 maksamatta jättäneet sekä poisnukkuneet.) Yhdistyksen kunniajäsen on Sirkka Lehto vuodesta Sirkka Lehto on kutsuttu vuonna 1996 Suomen liike- ja virkanaisten liiton kunniajäseneksi. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Hallitus controller Kirsi-Maana Piispanen puheenjohtaja yrittäjä Katri Reponen varapuheenjohtaja lehtori San Noponen sihteeri projektipäällikkö Raija Kallioinen tiedottaja terveyspalveluasiantuntija Anneli Luoma-Kuikka jäsensihteeri koulutuspäällikkö, yrittäjä Eila Avelin jäsen johtava talous- ja velkaneuvoja Maija Toivonen jäsen toimitusjohtaja Aija Himanen jäsen

14 Sivu 2/5 Talouden hoito Juvan Tili Oy, Kia Huoponen Toiminnantarkastaja Taloussihteeri Taru Saalasti Varatoiminnantarkastaja Eläkeläinen Outi Teräsalmi Työryhmät Vaalitoimikuntaan kuuluivat Eija Peura, Arja Leskinen, Marketta Piiroinen ja Eeva Ikonen. Iloisesti yhdessä -tapahtuman valmisteluryhmässä 212 yhdistystämme edustivat Outi Teräsalmi ja Maarit Ruotsalainen. Vuoden 213 tapahtuman valmisteluryhmään nimettiin Outi Teräsalmi, Katri Reponen ja Hanna Luntta. Equal Pay Day työryhmään kuuluivat Outi Teräsalmi ja Marketta Piiroinen Psykologian professori ja temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järvisen luento valmistelivat Maija Toivonen ja Kirsi-Maana Piispanen sekä Katri Reponen, Eila Avelin ja Aija Himanen. Vuosikokous Vuosikokous pidettiin Hotelli Cumuluksessa. Vuosikokouksen pu heenjohtajana toimi Ansa livanainen ja sihteerinä Marketta Piiroinen. Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Kirsi-Maana Piispanen (ensimmäinen toimikausi , ensimmäinen vuosi). Varapuheenjohtajana aloitti Katri Reponen (ensimmäinen kausi ensimmäinen vuosi). Halli tuksen jäseninä jatkoivat Maija Toivonen (toisen kauden toinen vuosi), Eila Avelin (toisen kauden ensimmäinen vuosi), Anneli Luoma-Kuikka ja Aija Hi manen (ensimmäisen kauden toinen vuosi). Uusiksi hallituksen jäseniksi (ensimmäiselle kaudelle v ) valittiin Raija Kallioinen ja San No ponen (yhdeksi vuodeksi Katri Reposen tilalle). Kokouksessa oli 23 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 211 tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 212 sekä vuoden 212 jäsenmaksun suuruus. Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Pykäliä vuoden aikana kertyi 124. (Erillinen lista hallituksen jäsenten osallistumisesta kokouksiin.) Tapahtumat Tammikuu: kaupunginorkesterin konsertti Aluehallintoviraston tiloissa Osallistujat: 21 jäsentä.

15 Sivu 3/5 Helmikuu: Maaliskuu: vuosikokous ja yhdistyksen 65-vuotisjuhlat Cumuluksessa, tilaisuuden avasi teatterin johtaja Mika Nuojua. 23 osallistujaa oli paikalla Equal pay day tapahtuma Akselin aulassa Iloisesti yhdessa -naistenpäivän tapahtuma konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Hyvinvointi-ilta, aiheena Naisten voimaantuminen, taideterapeutti Susanna Tuominen, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallintora kennuksessa, Porrassalmenkatu Osallistujat: 22 jäsentä. Huhtikuu: Toukokuu: Kesäkuu: Elokuu: Syyskuu: Lokakuu: Marraskuu: Joulukuu: Emalointipaja Iloa pieneen nälkään: Pauliina Rungren Handicrafts Oy, Kenkävero. Osallistujat: 7 jäsentä Kauppakeskusvierailu Stellassa. Osallistujat: 29 jäsentä Nice Run -tapahtuma Mikkelissä. Tapahtumaan osallistui 3 joukkuetta, yhteensä 18 jäsentä Ilta Elomaan talolla. Keskusteltiin yhdistyksen asioista ja halukkaat tu tustuivat facebookiin. Läsnä oli 2 jäsentä Tutustuminen Moision sairaalamuseoon. Osallistujat: 16 jäsentä Vierailu tuomiokapituliin. 18 jäsentä oli paikalla Kirjallisuusilta Info-kirjakaupassa, kirjailijavieras Kristiina Vuori. Läsnä oli 25 jäsentä Vuoden nainen psykologian professori ja temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järvisen luento Mikaelissa. Tilaisuuteen osallistui jäsenten lisäksi kaupungin opetus- ja sosiaalipuolen henkilöstöä sekä muita kasva tusalasta kiinnostuneita. Tilaisuus oli avoin kaikille Pikkujoulut ravintola Pruuvissa. Esiintyjinä olivat Naapurin tädit. Osal listui 21 jäsentä. Muu toiminta Jäsenille lähetettiin jäsenkysely, jonka tulokset otetaan huomioon yhdistyk sen toiminnan suunnittelussa. Kummilapsi Yhdistyksellä on alkaen ollut PIan-järjestön kautta kummityttö, 1- vuotias Bertha-Nazaria Caal Coy Guatemalasta. Avustussumma on ollut 27 Ikk. Toiminta Suomen liike-ja virkanaisten liitossa Liiton hallituksen jäsenenä toimivat Sinikka Mynttinen ja Arja Kinnunen. Arja Kinnunen toimi liiton sihteerinä.

16 Sivu 4/5 Kevätkokous järjestettiin Turussa. Tilaisuudessa yhdistystä edusti vat: Kirsi-Maana Piispanen, Katri Reponen, Raija Kallioinen, Eila Avelin ja Arja Leskinen. Arja Kinnunen osallistui liiton edustajana. Syyskokous l järjestettiin Vantaalla. Kokouksessa yhdistystä edustivat San Noponen, Eila Avelin, Eija Peura, Aija Himanen ja Anneli Luoma-Kuikka. Yhdistyksestä Arja Kinnunen edusti liittoa (hän nukkui pois vuoden lopulla). Liiton tulevaisuusryhmän jäseniä olivat Sinikka Mynttinen, Arja Kinnunen ja Kirsi-Maana Piispanen. Työryhmä laati liiton toimintastrategiasuunnitelman, joka hyväksyttiin liiton kevätkokouksessa. Se esitti myös sääntöuudistusta, joka hyväksyttiin liiton syyskokouksessa. Sinikka Mynttinen toimi liiton nimeämänä kummina Savonlinnan yhdistyksel te ja Arja Kinnunen Mikkelin yhdistykselle. Eila Avelin toimi C-vaalitoimikunta-alueen V piirin edustajana liiton vaalitoi mikunnassa ja Kirsi-Maana Piispanen saman alueen ja piirin varaedustaja na. Huoneisto Yhdistyksen omistama huoneisto on vuokrattu yksityisille henkilöille asuin käyttöön. Toini Hartosen stipendirahasto Lakkiaispäivänä jaettiin Toini Hartosen stipendirahastosta kahdelle mikkeliläiselle naisylioppilaalle 1 euron suuruiset stipendit. Stipendit saivat Mikkelin lukion ylioppilas Elli Korhonen ja Mikkelin etä- ja aikuislukion ylioppilas lina Savela. Tiedotus Toiminnasta on tiedotettu jäsenille sähköpostilla ja Länsi-Savo -lehden jär jestöpalstalla. Yhdistyksellä on nettisivut, jotka toimivat liiton internet-sivujen kautta. Facebook-ryhmä avattiin. Yhdistyksen talous Yhdistyksen jäsenmaksu oli 45 euroa, josta Suomen liike- ja virkanaisten lii tolle tilitettiin 43 euroa. Jäsenet saivat jäsenkorttia vastaan normaalihinnoista alennusta seuraavista liikkeistä: Adatto Oy, Elisa XL, Estetica, Kukkakauppa Valjakka ja Puisto Kukka, Kuva Mirja (valokuvat, tarvikkeet ja filmit), Laukku ja kenkäliike Antilop, Luontaistuote Päivänpaiste, Mikkelin 1 Apteekki (Louis Widmer-tuotteet), Valosilmä, Kaluste Marsalkka (tekstiili ja lasitavarat). Tilikauden tulos oli ,86 euroa. Taseen loppusumma oli ,63 euroa. Osakehuoneiston perusparannuskulut vähennetään kirjan pidossa viiden vuoden tasapoistoina. Tarkempi selvitys yhdistyksen talou desta on erillisessä tilinpäätöksessä.

17 4, 4, > (1) CD 4- E 4- cl) (1) - > 4-, (1) -o -c> ( -1- cl) (1) E 4- (1) ccl ) 4- (1) (1) ) ( ccl - > ( - -.9) 5D 1

18 Muut Mikkelin liike- ja virkanaiset ry. Talousarvio 213 Varsinainen toiminta Tuotot Equal Pay Day Syyskokous Jäsentilaisuudet 825 Sponsoritulot, yleiset 825 Kulut Liiton kokoukset -3 2 Jäsentilaisuudet Yleiset tilaisuudet Kansainvälinen kongressi Huomionosoitukset -2 Ilmoitukset, painatukset -168 Toimistopalvelut -6 Pankkikulut -23 Kokouskulut -695 Matkakulut Tilitoimistopalvelu -2 5 Kannatuskulutja tukimaksut -324 Syyskokous Muut Poistot Varsinainen toiminta Kulujäämä Varainhankinta Tuotot Jåsenmaksutulot Vuokratulot Iloisesti yhdessä-tapahtuma Kulut Jäsenmaksutilitykset Vastikkeet Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut Varainhankinta Kulujäämä Sijoitus-ja rahoitustoiminta Tuotot Osingot 1 8 Rahasto-osuustuotot Korkotuotot 1 8 Kulut Rahoitus- ja sijoitustoiminta Sijoitus-ja rahoitustoiminta 1 8 Kulujäämä 73 Yleisavustukset -2 Tilikauden tulos 525O Välittömät verot Siirrot rahastoihin Omakatteisen rahaston lisäys Iloisesti yhdessä lisäys Siirrot rahastoihin Tilikauden tulos 11.

19 Mikkelin liike- ja virkanaiset ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 213 Tammikuu Saimaan Sinfonettan konsertti Helmikuu Yhdistys on mukana maaliskuun mikkeliläisten naisjärjestöjen yhteisesti toteuttamassa Iloisesti yhdessä -tapahtumassa Vuosikokous klo 18. alkaen Mikkelin sairaanhoitopiirin tiloissa: Porrassalmenk , vanhan sisäpihan hallintorakennus (oviopastus) Maaliskuu 1.3. Equal Pay Day tapahtuma Tutustuminen Violan toimintaan Huhtikuu Hyvinvointi-ilta Esedu Otavankatu Toukokuu 7.5. Emalikorun tekemistä Kenkäverossa: Pauliina Rungren pajalla Kesäkuu Nice Run -tapahtuma Vierailu Taidekeskus Salmelassa Elokuu Elomaan talolla ilta Syyskuu Matka lkeaan Lokakuu tutustuminen kriisikeskukseen Marraskuu 1 nfo-kirjakauppa: kirjallisuusilta Joulukuu Pikkujoulut Satulinnassa Hirvensalmella Muu toiminta Perustetaan BPW klubitoiminta ammatillisen osaamisen jakamiseen ja verkostoitumiseen. Vuoden 213 aikana järjestetään muutamia pilotti klubi-iltoja. Aiheet ovat esimerkiksi taiteen-, tieteen-, terveydenhoidonja hyvinvoinnin-, juridiikan- tai johtamisen alalta.

20 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPflRI Kirsi-Maana Piispanen Väisälänmäentie MAJAVESI VUOSIKOKOUS PÖYTÄKRIJA Hei Kirsi-Maana Tässa Sinulle vihdoinkin helmikuinen pöytäkirja. Hyvaä Kesäa! Ystävällisin terveisin Marketta Piiroinen toimistosihteeri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri puh Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Porrassalmenkatu MIKKELI Puh. (15) 3511, Faksi (15) Mikkelin keskussaraala Porrassalmenkatu MIKKELI Puh. (15)3511, Faksi (15) Moision sairaala Moisiontie MIKKELI Puh. (15) 3511, Faksi (15) Sähköposti: kirjaamocesshp.fi Y-tunnus Alv rek.

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Mikkelin liike- ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa

Mikkelin liike- ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa Sivu 1/5 Mikkelin liike- ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Yleistä Toiminnan tarkoitus Mikkelin liike- ja virkanaiset ry perustettiin 9.2.1947. Yhdistys Suomen liike-ja

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki

Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous tiistaina 25.2.2014 klo 17:30-19:13 Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13

Varapuheenjohtaja Anneli Heikkilä avasi kokouksen klo 17: 13 Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Vuosikokous torstaina 28.2.2013 klo 17-19:30. Paikka: Uudenmaan Marttojen 6.krs Sali, Lapinlahdenkatu 3, Helsinki. VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5

Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 KAUPAN ESIMIESVETERAANIT RY VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Aika 1.9.2015 kello 18.30 Paikka Tallinnan risteily, Baltic Queen- laivan kokoustila kansi 5 Läsnä Liitteessä 6 mainitut 43 henkilöä 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

6. KOKUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJA 1(3) 20.03.2013 TaLVI ry Sääntömääräinen kevätkokous Aika 20.03.2013 klo 18.25-18.55 Paikka ABC Lahdesjärvi, Automiehenkatu 39, Tampere Läsnä Osallistujaluettolo (liite 1) 1. KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS

Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Pohjois-Haagan ala-asteen vanhempainyhdistyksen vuosikokous 25.9.2014 VANHEMPAINYHDISTYS Kokouksen avaus ja laillisuuden toteaminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Lisätiedot

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry

Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry Säännöt Rekisterinumero 25.275 Seuran nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura ry, Föreningen för

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö, joka ei voi liittyä varsinaiseksi tai seniorijäseneksi. Synop ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Synop ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on 1. toimia Helsingin yliopiston meteorologian

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi.

Hyväksyttiin kokoukselle jaettu työjärjestys noudatettavaksi. KOTILAISTEN SUKUSEURA R.Y. PÖYTÄKIRJA VUOSISUKUKOKOUS 2013 Aika Lauantai 15.6.2013 kello 14.00 16.15 Paikka Kokoushotelli Gustavelund Kirkkotie 36, 01430 Tuusula Osanottajat Läsnäololuettelo liitteenä,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA. 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta. F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2011 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2011 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA PÖYTÄKIRJA Osuuskuntakokous 29.03.2012 Kokousaika Keskiviikkona 28.03.2012 klo 18.00-19.50 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä:

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.

KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS. Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19. KAUPAN ESIMIESVETERAANIT ry VUOSIKOKOUS Pöytäkirja Paikka Baltic Princess laiva matkalla Helsingistä Tallinnaan Kokoustila 5 krs Aika 22.8.2012 alkaen klo 19.00 Läsnä osanottajaluettelossa mainitut 55

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Keskiviikkona 29.04.2015 klo 18.00-19.13 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Läsnä: Risto Jormalainen,

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA

Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Uudenmaan Martat ry SYYSKOKOUS ESITYSLISTA Aika: lauantai 21.11.2015 Paikka: Satakuntatalon Kiltasali, Lapinrinne 1, Helsinki klo 9.30 klo10.45 klo 12.00 klo 13.00 Ilmoittautuminen ja kokousedustajien

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Järjestömme missio koostuu kolmesta osatekijästä: visiosta, arvoista ja toimintaajatuksesta.

Järjestömme missio koostuu kolmesta osatekijästä: visiosta, arvoista ja toimintaajatuksesta. Jäseninfo 1/2012 Puheenjohtajan terveiset Uutena puheenjohtajana haluan kertoa hieman itsestäni. Työskentelen Etelä-Savon maakuntaliitossa maksatustarkastajana. Aiemmin työskentelin käsityökeskuksen vetäjänä

Lisätiedot

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2 Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005 PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 2 vuosikokousta Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Janne Kaipainen avasi kokouksen klo 18:10 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 8.5.2017 klo 18:00 19:27 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulun kylätila, Nurmijärvi 7 henkilöä liitteenä

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA F.C. Barcelona Fan Club Finland n:o 1426 www.fcbarcelonafinland.com PÖYTÄKIRJA VUOSIKOKOUS 2010 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 19.9.2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kyläsaareen jätevesiosuuskunta Osuuskunnan kokous

Kyläsaareen jätevesiosuuskunta Osuuskunnan kokous Osuuskunnan kokous Kyläsaaren jätevesiosuuskunnan osuuskunnan kokous Nro 17. (kevätkokous) Esitykset ja päätökset Sunnuntaina 26.3.2017 klo 15.00- Kyläsaaren Kylätalolla, Mörtintie 9. Esitys_v2 1 Asialista

Lisätiedot

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa.

Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 1. pykälä Seuran nimi on Nils Gustaf Malmbergin sukuseura r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko maa. 2. pykälä Seuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, kerätä suvusta

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot