MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS Aika: klo 18. Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus Merkitään, että ennen kokousta ylilääkäri Leo Tarssanen kertoi Naisen sydämestä. 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maana Piispanen avasi kokouksen. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki ennen joulua kuolleen edellisen puheenjohtajan Arja Kinnusen muiston kunnioittamiseksi. 2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Teräsalmi ja sihteeriksi Marketta Piiroinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Piipponen ja Marjatta Laitinen. 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsut jäsenille kirjeitse tai julkaisemalla kokouskutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vuosikokoukseen vähintään kahta viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun 22. paivää. Vuosikokouskutsu on julkaistu Länsi-Savon järjestöpaistalla ja tiedotettu jäsenille sähköpostilla Vuosikokouksen esityslista ja kokousmateriaali on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitetään tämä esityslista hyväksyttäväksi kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin vuosikokouksen työjärjestykseksi.

2 5. VUODEN 212 TILINPÄÄTÖS Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta. Yhdistyksen vuosikokouksessa esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen tilinpäätös on annettava tilintarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen hallitus on valmistellut vuoden 212 tilinpäätöksen, käsitellyt ja allekirjoittanut sen kokouksessaan ja antanut toiminnantarkastajalle Hallitus esittää, että tilivuoden 212 tulos on ,86 euroa jätetään taseen edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille. Päätös: Varapuheenjohtaja Katri Reponen esitteli tilinpäätöksen tu loslaskelman ja taseen. Outi Teräsalmi kommentoi tilitoimistopalvelujen huomattavasta noususta. Juvan tilit on hoitanut kuluneena vuonna rahastonhoitajan tehtävät. Tositteita viime vuonna oli noin 4. Tilinpäätös merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin tilivuoden tulos - taseeseen edellisten kausien yli/alijäämätilille. 5374,86, joka jätetään 6. VUODEN 2OI2TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen hallitus on valmistellut vuoden 212 toimintakertomuksen. Hallitus esittää vuoden 212 toimintakertomuksen vuosikokouksen vahvistettavaksi. Puheenjohtaja esitteli sihteerin laatiman kuvakavalkadin kuluneesta vuodesta. Eija Peura toiminta suomen liike- ja virkanaisten liitossa Arja Kinnunen kuoli. Korjattiin stipendien saajien oppilaitokset seuraavasti: Stipendit saivat Mikkelin lukion ylioppilas Elli Korhonen ja Mikkelin etä- ja aikuislukion ylioppilas lina Savela. Lisätään Liisa Keltinkangas- Järvisen kohdalle vuoden nainen. Vuosikokouksen kohdalle korjataan Katri Reponen 1 vuosi 1 kausi varapuheenjohtajana. Viimeisessä lauseessa korjataan vuosiluvuksi ja San Noposen perään Katri Reposen tilalle yhdeksi vuodeksi. Talous-kappaleessa korjataan taseen loppusumma, oikea luku on ,63. Luettelo hallituksen kokouksista laitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus edellä mainituin korjauksin.

3 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntäm isestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Esitetään toiminnantarkastajan lausuntoja päätetään vuoden 212 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Päätös: Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. 8. VUODEN 213 TOIMINTASUUNNITELMA Jäsenkyselyssä toivottiin voimaannuttavaa tekemistä, yksi matka vuodessa sekä naisten keskinäistä yhteistä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Hallitus esittää vuosikokouksen vahvistettavaksi yhdistyksen vuoden 213 toimintasuunnitelman. Päätös: Aija Himanen esitteli toimintasuunnitelman. Keskusteltiin Equal Pay Dayn järjestelyistä. Päätettiin, että yritetään järjestää Equal Pay Day tapahtuma Poistetaan syksyn tapahtumien päivämäärät. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma edellä mainituin muutoksin. 9. VUODEN 213 JÄSENMAKSU JA SEN KANTOAIKA Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous määrää jäsenten jäsenmaksun suuruuden ja sen maksuajan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Liiton vuoden 212 jäsenmaksu oli 43 /jäsen. Kansainvälinen liitto nosti vuoden 213 liittojäsenmaksua 5 eurolla. Tämä huomioitiin jo osittain vuoden 212 jäsenmaksupäätöstä tehtäessä (3 korotus). Liiton syyskokous päätti vuoden 213 jäsenmaksuksi 43 /jäsen ja eräpäiväksi Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 212 oli 45 euroa/jäsen/vuosi. Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi yhdistyksen jäsenmaksuksi 49 euroa/jäsen/vuosi vuodelle 213 ja jäsenmaksun eräpäiväksi Päätös: Hallituksen esityksestä poiketen esitettiin jäsenmaksuksi 45. Suoritettiin kättennostoäänestys jäsenmaksun suuruudesta. Hallituksen esitys 49 sai ääniä 14 ja vastaesitys 45 sai ääniä 7. Päätettiin kerätä jäsenmaksua 49 ja eräpäivä

4 1. VUODEN 213 TALOUSARVIO Hallitus on valmistellut vuoden 213 talousarvion. Talousarvioesityksessä oli poistot merkitty virheellisesti tuottoina. Korjauksen jälkeen tilikauden tulos on euroa. Katri Reponen esitteli talousarvion. Hallitus esittää vuoden 213 talousarvion vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Päätös: Todettiin talousarvio optimistiseksi. Päätettiin, että hallitus tarkistaa talousarvion siten, että päästään tulokseen. 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen muista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Välttämättä erovuoroisten määrä ei ole vuosittain aina kolme jäsentä, koska mahdolliset kesken kaksivuotiskauden tapahtuvat eroamiset tai hallituksen jäsenten valinta puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi muuttavat rytmiä. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Maija Toivonen, kaksi toimikautta takana, ei voida valita uudelleen Anneli Luoma-Kuikka, voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle San Noponen voidaan valita ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle, koska hänet valittiin vuodeksi 212 Katri Reposen tilalle yhdeksi vuodeksi. Aija Himanen voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroisista Aija Himanen, Anneli Luoma-Kuikka ja San Noponen ilmoittivat olevansa käytettävissä toiselle kaksivuotiskaudelle. Raija Kallioinen ilmoitti eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen valitaan jäsen vuodeksi. Hallitus nimesi vaalitoimikunnan valmistelemaan henkilöesitykset yhdistyksen vuosikokoukselle Pirkko Lehkosen, Kirsi Pokkisen ja Alice Virtasen. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimi Alice Virtanen. Vaalitoimikunta esittää uusiksi hallituksen jäseniksi Arja Väänäsen ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle ja Hanna Luntan yhdeksi vuodeksi Raija Kallioisen tilalle. Lisäksi vaalitoimikunta ehdottaa erovuoroisista niitä jatkamaan, jotka eivät ole ilmoittaneet muuta. Valitaan hallituksen jäsenet.

5 Päätös: Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys. Hallituksen jäseniksi vaalitoimikunnan esityksen mukaan: Hanna Luntta yhdeksi vuodeksi Raija Kallioisen tilalle, Arja Väänänen ensimmäinen vuosi ensimmäinen kausi, San Noponen ensimmäinen vuosi ensimmäinen kausi, Aija Himanen ensimmäinen vuosi toinen kausi Anneli Luoma-Kuikka ensimmäinen vuosi toinen kausi. Lisäksi hallituksessa jatkavat: Eila Avelin toinen vuosi toinen kausi, Katri Reponen vpj. toinen vuosi ensimmäinen kausi Kirsi-Maana Piispanen pj. toinen vuosi ensimmäinen kausi. 12. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhdistyslain muutos vuonna 211 aiheutti sen, että yhdistyksemme ei tarvitse valita auktorisoitua tilintarkastajaa. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen sääntöjä ei tarvinnut muuttaa tämän muutoksen takia. Yhdistyksen vuoden 212 toiminnantarkastajana on toiminut Taru Saalasti ja varatoiminnantarkastajana Outi Teräsalmi. Vaalitoimikunta esittää toiminnantarkastajaksi Taru Saalastia ja varatoiminnantarkastajaksi Satu Himasta. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Päätös: Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys. 13. YHDISTYKSEN EDUSTAJAT LIITON KOKOUKSISSA Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistystä edustavat liiton kokouksissa yhdistyksen valitsemat viralliset edustajat, joiden lukumäärä määräytyy liiton sääntöjen perusteella. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin alkavaa 25 jäsentään kohti, kuitenkin enintään 1 ääntä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä lasketaan sillä edellisen vuoden lopussa olleen jäsenmäärän perusteella. Jäsenyhdistykset valitsevat virallisiksi edustajikseen liiton kokouksiin äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja nimeävät saman määrän varaedustajia. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 212 lopussa oli 16 jäsentä. Yhdistyksellä on siis viisi virallista edustajaa liiton kokouksissa. Liiton kevätkokouspäivät pidetään Lappeenrannassa ja syyskokouspäivien paikka on avoin. Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa yhdistyksen hallituksen valitsemaan edustajat liiton kevät- ja syyskokoukseen.

6 Päätös: Todettiin, että syyskokouspäivät pidetään Espoossa. Vuosikokous edellyttää, että hallitus lähettää kaikille jäsenille kyselyn halukkaista kevät- ja syyskokoukseen lähtijöistä ennen valintapäätöksen tekemistä. 14. YHDISTYKSEN EHDOKAS LIITON SIHTEERIKSI Liiton sihteeriksi syyskokouksessa 212 Vantaalla valitun Arja Kinnusen äkillisen poismenon johdosta vaalitoimikunta on saanut tehtäväkseen valmistella ehdotus kevätkokoukselle liiton sihteerin valinnasta jäännöskaudeksi Vaalitoimikunnan puheenjohtajan lähettämällään kirjeellä vaalitoimikunta pyytää yhdistyksiltä ehdokkaita liiton sihteeriksi mennessä. Ehdokas voidaan valita liiton nykyisen hallituksen sisäisenä siirtona, ilman nimettyä erityistehtävää olevasta hallituksen jäsenestä sihteeriksi, hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen. Määräajan jälkeen vaalitoimikunta käsittelee tulleet ehdotukset ja tekee oman ehdotuksensa. Se toimitetaan liiton hallitukselle, joka ilmoittaa ehdotuksen yhdistyksille ennen kevätkokousta. Samassa yhteydessä annetaan tiedoksi kaikki vaalitoimikunnalle ehdokkaiksi ilmoitetut. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen tekemään esityksen liiton sihteeristä. Mikäli esitys on liiton nykyisen liiton hallituksen jäsen, valtuutetaan hallitus tekemään esitys myös uudesta hallituksen jäsenestä. Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 15. MUUT ASIAT Liiton ajankohtaiset asiat Anneli Luoma-Kuikka kertoi, että yhdistyksen toimihenkilöpäivää vietetään Tampereella Tilaisuus on tarkoitettu hallituksen jäsenille ja kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille. Jäsenyhdistyksille on järjestetty toimintakilpailu, jossa on mahdollisuus voittaa 1. Tietoa toimintakilpailusta löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Kansalaisaloite: Outi Teräsalmi kertoi kansalaisaloitteesta. Hän suositteli tutustumaan asiaan nettisivuilla ja mahdollisesti myös allekirjoittamaan sen. Puheenjohtajan käätyjen ja Past President-korun mallin hankinta: Yhdistys on hankkinut 2 luvun alkupuolella President -käädyt ja ensimmäiset Past President rintaneulat. Korut suunnitteli kultaseppä Markku Saaririnne ja valoi niistä mallineet eli valumuotit korujen valmistusta varten. Käätyjen ja ensimmäisten rintaneulojen hinta saatiin tingittyä pienemmäksi ilman valumuotteja. Korumallinneita on kolme eri kokoa. President -korumallineiden hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun kultaseppä Markku Saaririnne ilmoitti lopettavan kultasepän ammatin harjoittamisen. Hän tarjosi yhdistykselle mallineiden ostoa 55 eurolla.

7 Liitto on halukas ostamaan koruaihiot itselleen ja tarjonnee niitä muiden yhdistysten käyttöön. Korun logon käyttöoikeuden omistaa BPW Finland. Ansa livanainen kertoi President -käätyjen ja Past President -koruston hankintahistoriasta. Hallitus pyytää vuosikokousta päättämään halutaanko oma korumalline pitää yhdistyksellä vai halutaanko jakaa korun käyttöoikeutta myös liitolle ja muille liiton yhdistyksille. Kirsi-Maana Piispanen kertoi, että liitto olisi kiinnostunut hankkimaan korumallineet muidenkin yhdistysten käyttöön. Kultasepällä ei ole tekijänoikeutta liiton logon käyttöön. Logon malli on liiton omaisuutta eikä Mikkelin liike- ja virkanaiset voi omia sitä itselleen. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että kultasepälle ei makseta koruaihiosta. Päätös: Hallitus tuo asian vuoden päästä pidettävään seuraavaan vuosikokoukseen. 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjaan liitteet tilinpäätös 212 toimintakertomus 212 luettelo hallituksen kokouksista 212 toimintasuunnitelma 213 talousarvio 213 Outi Teräsalmi Marketta Pllroinen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Ulla Piipponen Marjatta Laitinen Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja.

8 fil z = CD. 4) o!.

9 MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY HALLITUS HALLITUKSEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN 212 1/12 2/12 3/ Kinnunen Arja puheenjohtaja Leskinen Arja varapuheenjohtaja Piiroinen Marketta sihteeri Avelin Eila tiedottaja 1 Himarien Aija 1 1 Luoma-Kuikka Anneli 1 1 Reponen Katri Toivonen Maija Ruotsalainen Maarit ulkop. rahastonhoitaja 1 Vuosikokous valitsi uuden hallituksen /12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 Piispanen Kirsi-Maana puheenjohtaja Reponen Katri varapuheenjohtaja Noponen San sihteeri Kallioinen Raija tiedottaja Luoma-Kuikka Anneli Avelin Eila Himanen Aija Toivonen Maija

10 Mikkelin liike-ja virkanaiset ry. Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Talousarvio 211 Tilinpäätös 21 Varsinainen toiminta Tuotot Equal Pay Day Syyskokous Jäsentilaisuudet Sponsoritulot, yleiset Poistot Varsinainen toiminta Kulut Liiton kokoukset Jäsentilaisuudet Yleiset tilaisuudet Kansainvälinen kongressi Huomionosoitukset Ilmoitukset, painatukset Toimistopalvelut Pankkikulut Kokouskulut Matkakulut Tilitoimistopalvelu Kannatuskulut ja tukimaksut Syyskokous Muut, 11, 1 89, 2, -3156,12-875, ,28, -192,1-29,9-55,5-229,34-695,4-41, ,86-524,, -75, , , , Olo Kulujäämä , Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksutulot Vuokratulot Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut Varalnhankinta Kulujäämä Kulut Jäsenmaksutilitykset Vastikkeet Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut 5175, , , , , , ,47, , , , Sijoitus, ja rahoitustoiminta Tuotot Osingot Rahasto-osuustuotot Korkotuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulujäämä Kulut Rahoitus- ja sijoitustoiminta 1764, , , , , -686, Yleisavustukset -2, Tilikauden tulos Välittömät verot Siirrot rahastoihin Omakatteisen rahaston hsäys Iloisesti yhdessä lisäys Siirrot rahastoihin Tilikauden tulos , , , , ,

11 Mikkelin Liike ja virkanaiset Ry TulostusAika: /13:18 TASE VASTATTAVAA (EUR) SIVU Oma pääoma Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot 2 Omakatteiset rahastot / T Omakatteiset rahastot Sidotut rahastot yhteensä Toimintapääomat Edellisten tilikausien yli jäämä 28 Ed.tilik. yli/alijäämät Edellisten tilikausien ylijäämä Toimintapääomat yhteensä Tilikauden alijäämä 2999 Tilikauden alijäämä Tilikauden alijäämä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikaiset velat Ostovelat 268 Muut ostovelat Ostovelat Muut velat 282 Ennakonpidätysvelka 72. Muut velat 72. Siirtovelat 298 Muut siirtovelat Muut siirtovelat, Iloises Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Tase vastattavaa Maestro/Juvan Till Oy

12 Mikkelin Liike ja virkanaiset Ry TASS VASTAAVAA (ECfR) SIVU 1 TulostusAika: /13: Pysyvat vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 15 Muut pitkävaikutt. menot Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 14 Osakkeet ja osuudet Huoneisto osakkeet Muut osakkeet ja osuudet Omakatteisen rahaston varat 1432 Toni Hartosen sijoitustil Toni Hartosen pankkitili Omakatteisen rahaston varat Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saainiset Myyntisaamiset 17 Myyntisaamiset Myyntisaamiset, sposoritu Myyntisaamiset, vuokratul Myyntisaamiset, liitto 2. Myyntisaainiset Muut saamiset 18 Siirtosaamiset Iloisesti yhdessä varat Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 189 Muut arvopaperit Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaainiset Rahat ja pankkisaarniset 194 NORDEA pankkitili Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Tase vastaavaa Maestrc /Juvan Till Oy

13 Sivu 1/5 Mikkelin liike-ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 212 Yleistä Mikkelin liike- ja virkanaiset ry perustettiin Yhdistys Suomen liikeja virkanaisten liiton jäsen. Liiton kautta yhdistyksen jäsenet kuuluvat Kan sainväliseen liike- ja virka-naisten liittoon (International Federation of Bu siness and Professional Women BPW Finland). Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on - toimia ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumattomana yhdistyksenä, - työskennellä tasa-arvon saavuttamiseksi yhteiskunnallisissa, taloudelli sissa ja koulutuksellisissa asioissa yhdessä muiden samaan päämää rään pyrkivien yhdistysten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti kin, - luoda eri aloilla ja eri maissa toimiville naisille mahdollisuus tutustua toi siinsa ja muodostaa näin yhteistyöverkko, joka toimii jäsenistön tukena eri elämäntilanteissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kannustaa ja tukee jäseniään tar joamalla tietoa ja koulutusta, järjestää jäsenilleen esitelmä-, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia sekä yritysvierailuja. Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 212 lopussa 16. Vuoden aikana saimme 3 uutta jäsentä ja eronneita jäseniä oli 12 (sisältää vuoden 212 lo pussa eronneet ja jäsenmaksun vuonna 212 maksamatta jättäneet sekä poisnukkuneet.) Yhdistyksen kunniajäsen on Sirkka Lehto vuodesta Sirkka Lehto on kutsuttu vuonna 1996 Suomen liike- ja virkanaisten liiton kunniajäseneksi. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Hallitus controller Kirsi-Maana Piispanen puheenjohtaja yrittäjä Katri Reponen varapuheenjohtaja lehtori San Noponen sihteeri projektipäällikkö Raija Kallioinen tiedottaja terveyspalveluasiantuntija Anneli Luoma-Kuikka jäsensihteeri koulutuspäällikkö, yrittäjä Eila Avelin jäsen johtava talous- ja velkaneuvoja Maija Toivonen jäsen toimitusjohtaja Aija Himanen jäsen

14 Sivu 2/5 Talouden hoito Juvan Tili Oy, Kia Huoponen Toiminnantarkastaja Taloussihteeri Taru Saalasti Varatoiminnantarkastaja Eläkeläinen Outi Teräsalmi Työryhmät Vaalitoimikuntaan kuuluivat Eija Peura, Arja Leskinen, Marketta Piiroinen ja Eeva Ikonen. Iloisesti yhdessä -tapahtuman valmisteluryhmässä 212 yhdistystämme edustivat Outi Teräsalmi ja Maarit Ruotsalainen. Vuoden 213 tapahtuman valmisteluryhmään nimettiin Outi Teräsalmi, Katri Reponen ja Hanna Luntta. Equal Pay Day työryhmään kuuluivat Outi Teräsalmi ja Marketta Piiroinen Psykologian professori ja temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järvisen luento valmistelivat Maija Toivonen ja Kirsi-Maana Piispanen sekä Katri Reponen, Eila Avelin ja Aija Himanen. Vuosikokous Vuosikokous pidettiin Hotelli Cumuluksessa. Vuosikokouksen pu heenjohtajana toimi Ansa livanainen ja sihteerinä Marketta Piiroinen. Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Kirsi-Maana Piispanen (ensimmäinen toimikausi , ensimmäinen vuosi). Varapuheenjohtajana aloitti Katri Reponen (ensimmäinen kausi ensimmäinen vuosi). Halli tuksen jäseninä jatkoivat Maija Toivonen (toisen kauden toinen vuosi), Eila Avelin (toisen kauden ensimmäinen vuosi), Anneli Luoma-Kuikka ja Aija Hi manen (ensimmäisen kauden toinen vuosi). Uusiksi hallituksen jäseniksi (ensimmäiselle kaudelle v ) valittiin Raija Kallioinen ja San No ponen (yhdeksi vuodeksi Katri Reposen tilalle). Kokouksessa oli 23 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 211 tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 212 sekä vuoden 212 jäsenmaksun suuruus. Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Pykäliä vuoden aikana kertyi 124. (Erillinen lista hallituksen jäsenten osallistumisesta kokouksiin.) Tapahtumat Tammikuu: kaupunginorkesterin konsertti Aluehallintoviraston tiloissa Osallistujat: 21 jäsentä.

15 Sivu 3/5 Helmikuu: Maaliskuu: vuosikokous ja yhdistyksen 65-vuotisjuhlat Cumuluksessa, tilaisuuden avasi teatterin johtaja Mika Nuojua. 23 osallistujaa oli paikalla Equal pay day tapahtuma Akselin aulassa Iloisesti yhdessa -naistenpäivän tapahtuma konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Hyvinvointi-ilta, aiheena Naisten voimaantuminen, taideterapeutti Susanna Tuominen, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallintora kennuksessa, Porrassalmenkatu Osallistujat: 22 jäsentä. Huhtikuu: Toukokuu: Kesäkuu: Elokuu: Syyskuu: Lokakuu: Marraskuu: Joulukuu: Emalointipaja Iloa pieneen nälkään: Pauliina Rungren Handicrafts Oy, Kenkävero. Osallistujat: 7 jäsentä Kauppakeskusvierailu Stellassa. Osallistujat: 29 jäsentä Nice Run -tapahtuma Mikkelissä. Tapahtumaan osallistui 3 joukkuetta, yhteensä 18 jäsentä Ilta Elomaan talolla. Keskusteltiin yhdistyksen asioista ja halukkaat tu tustuivat facebookiin. Läsnä oli 2 jäsentä Tutustuminen Moision sairaalamuseoon. Osallistujat: 16 jäsentä Vierailu tuomiokapituliin. 18 jäsentä oli paikalla Kirjallisuusilta Info-kirjakaupassa, kirjailijavieras Kristiina Vuori. Läsnä oli 25 jäsentä Vuoden nainen psykologian professori ja temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järvisen luento Mikaelissa. Tilaisuuteen osallistui jäsenten lisäksi kaupungin opetus- ja sosiaalipuolen henkilöstöä sekä muita kasva tusalasta kiinnostuneita. Tilaisuus oli avoin kaikille Pikkujoulut ravintola Pruuvissa. Esiintyjinä olivat Naapurin tädit. Osal listui 21 jäsentä. Muu toiminta Jäsenille lähetettiin jäsenkysely, jonka tulokset otetaan huomioon yhdistyk sen toiminnan suunnittelussa. Kummilapsi Yhdistyksellä on alkaen ollut PIan-järjestön kautta kummityttö, 1- vuotias Bertha-Nazaria Caal Coy Guatemalasta. Avustussumma on ollut 27 Ikk. Toiminta Suomen liike-ja virkanaisten liitossa Liiton hallituksen jäsenenä toimivat Sinikka Mynttinen ja Arja Kinnunen. Arja Kinnunen toimi liiton sihteerinä.

16 Sivu 4/5 Kevätkokous järjestettiin Turussa. Tilaisuudessa yhdistystä edusti vat: Kirsi-Maana Piispanen, Katri Reponen, Raija Kallioinen, Eila Avelin ja Arja Leskinen. Arja Kinnunen osallistui liiton edustajana. Syyskokous l järjestettiin Vantaalla. Kokouksessa yhdistystä edustivat San Noponen, Eila Avelin, Eija Peura, Aija Himanen ja Anneli Luoma-Kuikka. Yhdistyksestä Arja Kinnunen edusti liittoa (hän nukkui pois vuoden lopulla). Liiton tulevaisuusryhmän jäseniä olivat Sinikka Mynttinen, Arja Kinnunen ja Kirsi-Maana Piispanen. Työryhmä laati liiton toimintastrategiasuunnitelman, joka hyväksyttiin liiton kevätkokouksessa. Se esitti myös sääntöuudistusta, joka hyväksyttiin liiton syyskokouksessa. Sinikka Mynttinen toimi liiton nimeämänä kummina Savonlinnan yhdistyksel te ja Arja Kinnunen Mikkelin yhdistykselle. Eila Avelin toimi C-vaalitoimikunta-alueen V piirin edustajana liiton vaalitoi mikunnassa ja Kirsi-Maana Piispanen saman alueen ja piirin varaedustaja na. Huoneisto Yhdistyksen omistama huoneisto on vuokrattu yksityisille henkilöille asuin käyttöön. Toini Hartosen stipendirahasto Lakkiaispäivänä jaettiin Toini Hartosen stipendirahastosta kahdelle mikkeliläiselle naisylioppilaalle 1 euron suuruiset stipendit. Stipendit saivat Mikkelin lukion ylioppilas Elli Korhonen ja Mikkelin etä- ja aikuislukion ylioppilas lina Savela. Tiedotus Toiminnasta on tiedotettu jäsenille sähköpostilla ja Länsi-Savo -lehden jär jestöpalstalla. Yhdistyksellä on nettisivut, jotka toimivat liiton internet-sivujen kautta. Facebook-ryhmä avattiin. Yhdistyksen talous Yhdistyksen jäsenmaksu oli 45 euroa, josta Suomen liike- ja virkanaisten lii tolle tilitettiin 43 euroa. Jäsenet saivat jäsenkorttia vastaan normaalihinnoista alennusta seuraavista liikkeistä: Adatto Oy, Elisa XL, Estetica, Kukkakauppa Valjakka ja Puisto Kukka, Kuva Mirja (valokuvat, tarvikkeet ja filmit), Laukku ja kenkäliike Antilop, Luontaistuote Päivänpaiste, Mikkelin 1 Apteekki (Louis Widmer-tuotteet), Valosilmä, Kaluste Marsalkka (tekstiili ja lasitavarat). Tilikauden tulos oli ,86 euroa. Taseen loppusumma oli ,63 euroa. Osakehuoneiston perusparannuskulut vähennetään kirjan pidossa viiden vuoden tasapoistoina. Tarkempi selvitys yhdistyksen talou desta on erillisessä tilinpäätöksessä.

17 4, 4, > (1) CD 4- E 4- cl) (1) - > 4-, (1) -o -c> ( -1- cl) (1) E 4- (1) ccl ) 4- (1) (1) ) ( ccl - > ( - -.9) 5D 1

18 Muut Mikkelin liike- ja virkanaiset ry. Talousarvio 213 Varsinainen toiminta Tuotot Equal Pay Day Syyskokous Jäsentilaisuudet 825 Sponsoritulot, yleiset 825 Kulut Liiton kokoukset -3 2 Jäsentilaisuudet Yleiset tilaisuudet Kansainvälinen kongressi Huomionosoitukset -2 Ilmoitukset, painatukset -168 Toimistopalvelut -6 Pankkikulut -23 Kokouskulut -695 Matkakulut Tilitoimistopalvelu -2 5 Kannatuskulutja tukimaksut -324 Syyskokous Muut Poistot Varsinainen toiminta Kulujäämä Varainhankinta Tuotot Jåsenmaksutulot Vuokratulot Iloisesti yhdessä-tapahtuma Kulut Jäsenmaksutilitykset Vastikkeet Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut Varainhankinta Kulujäämä Sijoitus-ja rahoitustoiminta Tuotot Osingot 1 8 Rahasto-osuustuotot Korkotuotot 1 8 Kulut Rahoitus- ja sijoitustoiminta Sijoitus-ja rahoitustoiminta 1 8 Kulujäämä 73 Yleisavustukset -2 Tilikauden tulos 525O Välittömät verot Siirrot rahastoihin Omakatteisen rahaston lisäys Iloisesti yhdessä lisäys Siirrot rahastoihin Tilikauden tulos 11.

19 Mikkelin liike- ja virkanaiset ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 213 Tammikuu Saimaan Sinfonettan konsertti Helmikuu Yhdistys on mukana maaliskuun mikkeliläisten naisjärjestöjen yhteisesti toteuttamassa Iloisesti yhdessä -tapahtumassa Vuosikokous klo 18. alkaen Mikkelin sairaanhoitopiirin tiloissa: Porrassalmenk , vanhan sisäpihan hallintorakennus (oviopastus) Maaliskuu 1.3. Equal Pay Day tapahtuma Tutustuminen Violan toimintaan Huhtikuu Hyvinvointi-ilta Esedu Otavankatu Toukokuu 7.5. Emalikorun tekemistä Kenkäverossa: Pauliina Rungren pajalla Kesäkuu Nice Run -tapahtuma Vierailu Taidekeskus Salmelassa Elokuu Elomaan talolla ilta Syyskuu Matka lkeaan Lokakuu tutustuminen kriisikeskukseen Marraskuu 1 nfo-kirjakauppa: kirjallisuusilta Joulukuu Pikkujoulut Satulinnassa Hirvensalmella Muu toiminta Perustetaan BPW klubitoiminta ammatillisen osaamisen jakamiseen ja verkostoitumiseen. Vuoden 213 aikana järjestetään muutamia pilotti klubi-iltoja. Aiheet ovat esimerkiksi taiteen-, tieteen-, terveydenhoidonja hyvinvoinnin-, juridiikan- tai johtamisen alalta.

20 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPflRI Kirsi-Maana Piispanen Väisälänmäentie MAJAVESI VUOSIKOKOUS PÖYTÄKRIJA Hei Kirsi-Maana Tässa Sinulle vihdoinkin helmikuinen pöytäkirja. Hyvaä Kesäa! Ystävällisin terveisin Marketta Piiroinen toimistosihteeri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri puh Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Porrassalmenkatu MIKKELI Puh. (15) 3511, Faksi (15) Mikkelin keskussaraala Porrassalmenkatu MIKKELI Puh. (15)3511, Faksi (15) Moision sairaala Moisiontie MIKKELI Puh. (15) 3511, Faksi (15) Sähköposti: kirjaamocesshp.fi Y-tunnus Alv rek.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 (6) Elin: Vuosikokous Aika: 19.11.2014 klo 18.00 Paikka: Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalo, Huhtalantie 2, 60200 Seinäjoki Esityslista Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Mikkelin liike- ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa

Mikkelin liike- ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa Sivu 1/5 Mikkelin liike- ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Yleistä Toiminnan tarkoitus Mikkelin liike- ja virkanaiset ry perustettiin 9.2.1947. Yhdistys Suomen liike-ja

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous

SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA Kokousaika Torstaina 25.04.2013 klo 18.00-19.41 Kokouspaikka Osuuskunnan toimisto, Keiteleentie 11, 44200 Suolahti Kutsutut: 8 osuuskunnan

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2 Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005 PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 2 vuosikokousta Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän kevätkokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän kevätkokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS

KEVÄTKOKOUS KOKOUKSEN AVAUS FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän käsitteli meneillään olevaa palokuntakoulutusuudistusta. Uudistus sinänsä on asiallinen ja sisältää hyviä elementtejä, kuten etäopiskelua

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry

Espoon Palloseuran Jääkiekko ry Espoon Palloseuran Jääkiekko ry:n vuosikokous Aika: 31. elokuuta 2009 klo 18:00 Paikka: Espoonlahden Omnian auditorio 1. Kokouksen avaus Olli Koskimies avasi kokouksen klo 18:00. 2. Valitaan kokoukselle

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS

SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS SUOMEN PETANQUE-LIITTO SP-L RY:N KEVÄTLIITTOKOKOUS AIKA Sunnuntai 30.3.2014 klo 12:00. Valtakirjojen tarkistus klo 11:30 alkaen PAIKKA Helsinki Petankin halli, Pasila, Tallikatu 99 ALUSTAVA ESITYSLISTA

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

MAANPUOLUSTUSNAISTEN LIITTO RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETTU 19.06.2004 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Espoon Maanpuolustusnaiset ry. Yhdistys kuuluu jäsenenä Maanpuolustusnaisten Liitto ry:een, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1(3) YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUKSEN 28.9.2016 1 Kokouksen avaus Jari Pekkola toivotti jäsenet tervetulleeksi vuoden 2016 vuosikokoukseen ja avasi kokouksen. 2 Kokouksen järjestäytyminen Kokouksen puheenjohtajaksi

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015

HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 OAJ PIRKKALAN PAIKALLIYHDISTYS ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: Perjantai 6.3. lauantai 7.3. 2015 Paikka: Villa Merja s Garden Osallistujat: jäsen varajäsen toimihenkilö Almi Susanna Kanto

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt

Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt Suomen Noutajakoirajärjestön säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Noutajakoirajärjestö r.y., ruotsiksi käännettynä Finlands Retrieverorganisation r.f. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. SÄÄNNÖT Nordic Power ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Nordic Power ja seuran kotipaikka on Kokkola. 2 Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland Suomen Eurooppalaiskissarengas ry Finlands Européring rf The European Shorthair Cat Club in Finland SUOMEN EUROOPPALAISKISSARENGAS RY:N SÄÄNNÖT Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 4.6.2006

Lisätiedot

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen

Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen Slalom-Seura r.y. Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 17.8.2016 Aihe: Slalom-Seuran ja Espoo Slalomin yhdistyminen; seuran uusi nimi ja säännöt; uusi puheenjohtaja ja hallitus Aika: Keskiviikkona 17.8.2016,

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi

Projektiyhdistys ry. SÄÄNNÖT 13.1.2016 Sivu 1 / 6 SÄÄNNÖT. 1 Nimi Sivu 1 / 6 Projektiyhdistys ry SÄÄNNÖT 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Projektiyhdistys ry, ruotsiksi Projektföreningen rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää epävirallista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:01. LINNAINMAAN KOTI JA KOULU ry PÖYTÄKIRJA Linnainmaankatu 12 33580 TAMPERE 14.9.2015 VUOSIKOKOUS Aika Keskiviikko 14.9.2016 klo 18 Paikka Linnainmaan koulu, ruokasali LÄSNÄ Helen Chambers, puheenjohtaja

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA Sääntömääräinen syyskokous Aika Sunnuntai klo 15.00-17.00 Paikka Vesihelmi, iso kokoustila, 2. kerros osoite: Eteläinen puistokatu 2, 30420 Forssa Ennen kokouksen alkua Forssan kaupungin tervehdys ja katsaus

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt -

Heinäveden Moottorikelkkailijat ry. - yhdistyksen säännöt - Heinäveden Moottorikelkkailijat ry - yhdistyksen säännöt - 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Heinäveden Moottorikelkkailijat ry ja sen kotipaikka on Heinävesi. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot