MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS"

Transkriptio

1 MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY PÖYTÄKRIJA VUOSIKOKOUS Aika: klo 18. Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus Merkitään, että ennen kokousta ylilääkäri Leo Tarssanen kertoi Naisen sydämestä. 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maana Piispanen avasi kokouksen. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki ennen joulua kuolleen edellisen puheenjohtajan Arja Kinnusen muiston kunnioittamiseksi. 2. KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Outi Teräsalmi ja sihteeriksi Marketta Piiroinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Piipponen ja Marjatta Laitinen. 3. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsut jäsenille kirjeitse tai julkaisemalla kokouskutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vuosikokoukseen vähintään kahta viikkoa ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen helmikuun 22. paivää. Vuosikokouskutsu on julkaistu Länsi-Savon järjestöpaistalla ja tiedotettu jäsenille sähköpostilla Vuosikokouksen esityslista ja kokousmateriaali on julkaistu yhdistyksen internetsivuilla. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 4. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Esitetään tämä esityslista hyväksyttäväksi kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityslista hyväksyttiin vuosikokouksen työjärjestykseksi.

2 5. VUODEN 212 TILINPÄÄTÖS Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen hallitus huolehtii tilinpäätöksen laatimisesta. Yhdistyksen vuosikokouksessa esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. Yhdistyksen tilinpäätös on annettava tilintarkastajille kolme viikkoa ennen vuosikokousta ja tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen hallitus on valmistellut vuoden 212 tilinpäätöksen, käsitellyt ja allekirjoittanut sen kokouksessaan ja antanut toiminnantarkastajalle Hallitus esittää, että tilivuoden 212 tulos on ,86 euroa jätetään taseen edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille. Päätös: Varapuheenjohtaja Katri Reponen esitteli tilinpäätöksen tu loslaskelman ja taseen. Outi Teräsalmi kommentoi tilitoimistopalvelujen huomattavasta noususta. Juvan tilit on hoitanut kuluneena vuonna rahastonhoitajan tehtävät. Tositteita viime vuonna oli noin 4. Tilinpäätös merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin tilivuoden tulos - taseeseen edellisten kausien yli/alijäämätilille. 5374,86, joka jätetään 6. VUODEN 2OI2TOIMINTAKERTOMUS Yhdistyksen hallitus on valmistellut vuoden 212 toimintakertomuksen. Hallitus esittää vuoden 212 toimintakertomuksen vuosikokouksen vahvistettavaksi. Puheenjohtaja esitteli sihteerin laatiman kuvakavalkadin kuluneesta vuodesta. Eija Peura toiminta suomen liike- ja virkanaisten liitossa Arja Kinnunen kuoli. Korjattiin stipendien saajien oppilaitokset seuraavasti: Stipendit saivat Mikkelin lukion ylioppilas Elli Korhonen ja Mikkelin etä- ja aikuislukion ylioppilas lina Savela. Lisätään Liisa Keltinkangas- Järvisen kohdalle vuoden nainen. Vuosikokouksen kohdalle korjataan Katri Reponen 1 vuosi 1 kausi varapuheenjohtajana. Viimeisessä lauseessa korjataan vuosiluvuksi ja San Noposen perään Katri Reposen tilalle yhdeksi vuodeksi. Talous-kappaleessa korjataan taseen loppusumma, oikea luku on ,63. Luettelo hallituksen kokouksista laitetaan pöytäkirjan liitteeksi. Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus edellä mainituin korjauksin.

3 7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsen tai muu, jolle on uskottu yhdistyksen hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntäm isestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Esitetään toiminnantarkastajan lausuntoja päätetään vuoden 212 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Päätös: Puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus. 8. VUODEN 213 TOIMINTASUUNNITELMA Jäsenkyselyssä toivottiin voimaannuttavaa tekemistä, yksi matka vuodessa sekä naisten keskinäistä yhteistä tekemistä ja yhteisöllisyyttä. Hallitus esittää vuosikokouksen vahvistettavaksi yhdistyksen vuoden 213 toimintasuunnitelman. Päätös: Aija Himanen esitteli toimintasuunnitelman. Keskusteltiin Equal Pay Dayn järjestelyistä. Päätettiin, että yritetään järjestää Equal Pay Day tapahtuma Poistetaan syksyn tapahtumien päivämäärät. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma edellä mainituin muutoksin. 9. VUODEN 213 JÄSENMAKSU JA SEN KANTOAIKA Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokous määrää jäsenten jäsenmaksun suuruuden ja sen maksuajan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät ole jäsenmaksuvelvollisia. Liiton vuoden 212 jäsenmaksu oli 43 /jäsen. Kansainvälinen liitto nosti vuoden 213 liittojäsenmaksua 5 eurolla. Tämä huomioitiin jo osittain vuoden 212 jäsenmaksupäätöstä tehtäessä (3 korotus). Liiton syyskokous päätti vuoden 213 jäsenmaksuksi 43 /jäsen ja eräpäiväksi Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 212 oli 45 euroa/jäsen/vuosi. Yhdistyksen hallitus esittää vuosikokoukselle vahvistettavaksi yhdistyksen jäsenmaksuksi 49 euroa/jäsen/vuosi vuodelle 213 ja jäsenmaksun eräpäiväksi Päätös: Hallituksen esityksestä poiketen esitettiin jäsenmaksuksi 45. Suoritettiin kättennostoäänestys jäsenmaksun suuruudesta. Hallituksen esitys 49 sai ääniä 14 ja vastaesitys 45 sai ääniä 7. Päätettiin kerätä jäsenmaksua 49 ja eräpäivä

4 1. VUODEN 213 TALOUSARVIO Hallitus on valmistellut vuoden 213 talousarvion. Talousarvioesityksessä oli poistot merkitty virheellisesti tuottoina. Korjauksen jälkeen tilikauden tulos on euroa. Katri Reponen esitteli talousarvion. Hallitus esittää vuoden 213 talousarvion vuosikokouksen hyväksyttäväksi. Päätös: Todettiin talousarvio optimistiseksi. Päätettiin, että hallitus tarkistaa talousarvion siten, että päästään tulokseen. 11. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi vuodeksi valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä. Hallituksen muista jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsen voidaan valita enintään kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Välttämättä erovuoroisten määrä ei ole vuosittain aina kolme jäsentä, koska mahdolliset kesken kaksivuotiskauden tapahtuvat eroamiset tai hallituksen jäsenten valinta puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi muuttavat rytmiä. Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet: Maija Toivonen, kaksi toimikautta takana, ei voida valita uudelleen Anneli Luoma-Kuikka, voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle San Noponen voidaan valita ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle, koska hänet valittiin vuodeksi 212 Katri Reposen tilalle yhdeksi vuodeksi. Aija Himanen voidaan valita toiselle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroisista Aija Himanen, Anneli Luoma-Kuikka ja San Noponen ilmoittivat olevansa käytettävissä toiselle kaksivuotiskaudelle. Raija Kallioinen ilmoitti eroavansa hallituksesta. Hänen tilalleen valitaan jäsen vuodeksi. Hallitus nimesi vaalitoimikunnan valmistelemaan henkilöesitykset yhdistyksen vuosikokoukselle Pirkko Lehkosen, Kirsi Pokkisen ja Alice Virtasen. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimi Alice Virtanen. Vaalitoimikunta esittää uusiksi hallituksen jäseniksi Arja Väänäsen ensimmäiselle kaksivuotiskaudelle ja Hanna Luntan yhdeksi vuodeksi Raija Kallioisen tilalle. Lisäksi vaalitoimikunta ehdottaa erovuoroisista niitä jatkamaan, jotka eivät ole ilmoittaneet muuta. Valitaan hallituksen jäsenet.

5 Päätös: Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys. Hallituksen jäseniksi vaalitoimikunnan esityksen mukaan: Hanna Luntta yhdeksi vuodeksi Raija Kallioisen tilalle, Arja Väänänen ensimmäinen vuosi ensimmäinen kausi, San Noponen ensimmäinen vuosi ensimmäinen kausi, Aija Himanen ensimmäinen vuosi toinen kausi Anneli Luoma-Kuikka ensimmäinen vuosi toinen kausi. Lisäksi hallituksessa jatkavat: Eila Avelin toinen vuosi toinen kausi, Katri Reponen vpj. toinen vuosi ensimmäinen kausi Kirsi-Maana Piispanen pj. toinen vuosi ensimmäinen kausi. 12. TOIMINNANTARKASTAJAN JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN VALINTA Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Yhdistyslain muutos vuonna 211 aiheutti sen, että yhdistyksemme ei tarvitse valita auktorisoitua tilintarkastajaa. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen sääntöjä ei tarvinnut muuttaa tämän muutoksen takia. Yhdistyksen vuoden 212 toiminnantarkastajana on toiminut Taru Saalasti ja varatoiminnantarkastajana Outi Teräsalmi. Vaalitoimikunta esittää toiminnantarkastajaksi Taru Saalastia ja varatoiminnantarkastajaksi Satu Himasta. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. Päätös: Hyväksyttiin vaalitoimikunnan esitys. 13. YHDISTYKSEN EDUSTAJAT LIITON KOKOUKSISSA Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistystä edustavat liiton kokouksissa yhdistyksen valitsemat viralliset edustajat, joiden lukumäärä määräytyy liiton sääntöjen perusteella. Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin alkavaa 25 jäsentään kohti, kuitenkin enintään 1 ääntä. Jäsenyhdistyksen äänimäärä lasketaan sillä edellisen vuoden lopussa olleen jäsenmäärän perusteella. Jäsenyhdistykset valitsevat virallisiksi edustajikseen liiton kokouksiin äänimääräänsä vastaavan määrän edustajia ja nimeävät saman määrän varaedustajia. Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 212 lopussa oli 16 jäsentä. Yhdistyksellä on siis viisi virallista edustajaa liiton kokouksissa. Liiton kevätkokouspäivät pidetään Lappeenrannassa ja syyskokouspäivien paikka on avoin. Hallitus esittää, että vuosikokous valtuuttaa yhdistyksen hallituksen valitsemaan edustajat liiton kevät- ja syyskokoukseen.

6 Päätös: Todettiin, että syyskokouspäivät pidetään Espoossa. Vuosikokous edellyttää, että hallitus lähettää kaikille jäsenille kyselyn halukkaista kevät- ja syyskokoukseen lähtijöistä ennen valintapäätöksen tekemistä. 14. YHDISTYKSEN EHDOKAS LIITON SIHTEERIKSI Liiton sihteeriksi syyskokouksessa 212 Vantaalla valitun Arja Kinnusen äkillisen poismenon johdosta vaalitoimikunta on saanut tehtäväkseen valmistella ehdotus kevätkokoukselle liiton sihteerin valinnasta jäännöskaudeksi Vaalitoimikunnan puheenjohtajan lähettämällään kirjeellä vaalitoimikunta pyytää yhdistyksiltä ehdokkaita liiton sihteeriksi mennessä. Ehdokas voidaan valita liiton nykyisen hallituksen sisäisenä siirtona, ilman nimettyä erityistehtävää olevasta hallituksen jäsenestä sihteeriksi, hallituksen jäsenen tilalle uusi jäsen. Määräajan jälkeen vaalitoimikunta käsittelee tulleet ehdotukset ja tekee oman ehdotuksensa. Se toimitetaan liiton hallitukselle, joka ilmoittaa ehdotuksen yhdistyksille ennen kevätkokousta. Samassa yhteydessä annetaan tiedoksi kaikki vaalitoimikunnalle ehdokkaiksi ilmoitetut. Hallitus esittää vuosikokoukselle, että vuosikokous valtuuttaa hallituksen tekemään esityksen liiton sihteeristä. Mikäli esitys on liiton nykyisen liiton hallituksen jäsen, valtuutetaan hallitus tekemään esitys myös uudesta hallituksen jäsenestä. Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti. 15. MUUT ASIAT Liiton ajankohtaiset asiat Anneli Luoma-Kuikka kertoi, että yhdistyksen toimihenkilöpäivää vietetään Tampereella Tilaisuus on tarkoitettu hallituksen jäsenille ja kaikille yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille. Jäsenyhdistyksille on järjestetty toimintakilpailu, jossa on mahdollisuus voittaa 1. Tietoa toimintakilpailusta löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Kansalaisaloite: Outi Teräsalmi kertoi kansalaisaloitteesta. Hän suositteli tutustumaan asiaan nettisivuilla ja mahdollisesti myös allekirjoittamaan sen. Puheenjohtajan käätyjen ja Past President-korun mallin hankinta: Yhdistys on hankkinut 2 luvun alkupuolella President -käädyt ja ensimmäiset Past President rintaneulat. Korut suunnitteli kultaseppä Markku Saaririnne ja valoi niistä mallineet eli valumuotit korujen valmistusta varten. Käätyjen ja ensimmäisten rintaneulojen hinta saatiin tingittyä pienemmäksi ilman valumuotteja. Korumallinneita on kolme eri kokoa. President -korumallineiden hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun kultaseppä Markku Saaririnne ilmoitti lopettavan kultasepän ammatin harjoittamisen. Hän tarjosi yhdistykselle mallineiden ostoa 55 eurolla.

7 Liitto on halukas ostamaan koruaihiot itselleen ja tarjonnee niitä muiden yhdistysten käyttöön. Korun logon käyttöoikeuden omistaa BPW Finland. Ansa livanainen kertoi President -käätyjen ja Past President -koruston hankintahistoriasta. Hallitus pyytää vuosikokousta päättämään halutaanko oma korumalline pitää yhdistyksellä vai halutaanko jakaa korun käyttöoikeutta myös liitolle ja muille liiton yhdistyksille. Kirsi-Maana Piispanen kertoi, että liitto olisi kiinnostunut hankkimaan korumallineet muidenkin yhdistysten käyttöön. Kultasepällä ei ole tekijänoikeutta liiton logon käyttöön. Logon malli on liiton omaisuutta eikä Mikkelin liike- ja virkanaiset voi omia sitä itselleen. Keskusteltiin asiasta ja todettiin, että kultasepälle ei makseta koruaihiosta. Päätös: Hallitus tuo asian vuoden päästä pidettävään seuraavaan vuosikokoukseen. 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Pöytäkirjaan liitteet tilinpäätös 212 toimintakertomus 212 luettelo hallituksen kokouksista 212 toimintasuunnitelma 213 talousarvio 213 Outi Teräsalmi Marketta Pllroinen puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Ulla Piipponen Marjatta Laitinen Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja.

8 fil z = CD. 4) o!.

9 MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY HALLITUS HALLITUKSEN OSALLISTUMINEN KOKOUKSIIN 212 1/12 2/12 3/ Kinnunen Arja puheenjohtaja Leskinen Arja varapuheenjohtaja Piiroinen Marketta sihteeri Avelin Eila tiedottaja 1 Himarien Aija 1 1 Luoma-Kuikka Anneli 1 1 Reponen Katri Toivonen Maija Ruotsalainen Maarit ulkop. rahastonhoitaja 1 Vuosikokous valitsi uuden hallituksen /12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 Piispanen Kirsi-Maana puheenjohtaja Reponen Katri varapuheenjohtaja Noponen San sihteeri Kallioinen Raija tiedottaja Luoma-Kuikka Anneli Avelin Eila Himanen Aija Toivonen Maija

10 Mikkelin liike-ja virkanaiset ry. Tilinpäätös Talousarvio Tilinpäätös Talousarvio 211 Tilinpäätös 21 Varsinainen toiminta Tuotot Equal Pay Day Syyskokous Jäsentilaisuudet Sponsoritulot, yleiset Poistot Varsinainen toiminta Kulut Liiton kokoukset Jäsentilaisuudet Yleiset tilaisuudet Kansainvälinen kongressi Huomionosoitukset Ilmoitukset, painatukset Toimistopalvelut Pankkikulut Kokouskulut Matkakulut Tilitoimistopalvelu Kannatuskulut ja tukimaksut Syyskokous Muut, 11, 1 89, 2, -3156,12-875, ,28, -192,1-29,9-55,5-229,34-695,4-41, ,86-524,, -75, , , , Olo Kulujäämä , Varainhankinta Tuotot Jäsenmaksutulot Vuokratulot Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut Varalnhankinta Kulujäämä Kulut Jäsenmaksutilitykset Vastikkeet Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut 5175, , , , , , ,47, , , , Sijoitus, ja rahoitustoiminta Tuotot Osingot Rahasto-osuustuotot Korkotuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulujäämä Kulut Rahoitus- ja sijoitustoiminta 1764, , , , , -686, Yleisavustukset -2, Tilikauden tulos Välittömät verot Siirrot rahastoihin Omakatteisen rahaston hsäys Iloisesti yhdessä lisäys Siirrot rahastoihin Tilikauden tulos , , , , ,

11 Mikkelin Liike ja virkanaiset Ry TulostusAika: /13:18 TASE VASTATTAVAA (EUR) SIVU Oma pääoma Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot 2 Omakatteiset rahastot / T Omakatteiset rahastot Sidotut rahastot yhteensä Toimintapääomat Edellisten tilikausien yli jäämä 28 Ed.tilik. yli/alijäämät Edellisten tilikausien ylijäämä Toimintapääomat yhteensä Tilikauden alijäämä 2999 Tilikauden alijäämä Tilikauden alijäämä Oma pääoma yhteensä Vieras pääoma Lyhytaikaiset velat Ostovelat 268 Muut ostovelat Ostovelat Muut velat 282 Ennakonpidätysvelka 72. Muut velat 72. Siirtovelat 298 Muut siirtovelat Muut siirtovelat, Iloises Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Tase vastattavaa Maestro/Juvan Till Oy

12 Mikkelin Liike ja virkanaiset Ry TASS VASTAAVAA (ECfR) SIVU 1 TulostusAika: /13: Pysyvat vastaavat Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 15 Muut pitkävaikutt. menot Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 14 Osakkeet ja osuudet Huoneisto osakkeet Muut osakkeet ja osuudet Omakatteisen rahaston varat 1432 Toni Hartosen sijoitustil Toni Hartosen pankkitili Omakatteisen rahaston varat Sijoitukset yhteensä Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saainiset Myyntisaamiset 17 Myyntisaamiset Myyntisaamiset, sposoritu Myyntisaamiset, vuokratul Myyntisaamiset, liitto 2. Myyntisaainiset Muut saamiset 18 Siirtosaamiset Iloisesti yhdessä varat Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 189 Muut arvopaperit Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaainiset Rahat ja pankkisaarniset 194 NORDEA pankkitili Rahat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Tase vastaavaa Maestrc /Juvan Till Oy

13 Sivu 1/5 Mikkelin liike-ja virkanaiset ry Vahva Verkosto Vaikuttaa TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 212 Yleistä Mikkelin liike- ja virkanaiset ry perustettiin Yhdistys Suomen liikeja virkanaisten liiton jäsen. Liiton kautta yhdistyksen jäsenet kuuluvat Kan sainväliseen liike- ja virka-naisten liittoon (International Federation of Bu siness and Professional Women BPW Finland). Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on - toimia ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumattomana yhdistyksenä, - työskennellä tasa-arvon saavuttamiseksi yhteiskunnallisissa, taloudelli sissa ja koulutuksellisissa asioissa yhdessä muiden samaan päämää rään pyrkivien yhdistysten kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti kin, - luoda eri aloilla ja eri maissa toimiville naisille mahdollisuus tutustua toi siinsa ja muodostaa näin yhteistyöverkko, joka toimii jäsenistön tukena eri elämäntilanteissa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kannustaa ja tukee jäseniään tar joamalla tietoa ja koulutusta, järjestää jäsenilleen esitelmä-, keskustelu- ja kurssitilaisuuksia sekä yritysvierailuja. Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 212 lopussa 16. Vuoden aikana saimme 3 uutta jäsentä ja eronneita jäseniä oli 12 (sisältää vuoden 212 lo pussa eronneet ja jäsenmaksun vuonna 212 maksamatta jättäneet sekä poisnukkuneet.) Yhdistyksen kunniajäsen on Sirkka Lehto vuodesta Sirkka Lehto on kutsuttu vuonna 1996 Suomen liike- ja virkanaisten liiton kunniajäseneksi. Kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksusta. Hallitus controller Kirsi-Maana Piispanen puheenjohtaja yrittäjä Katri Reponen varapuheenjohtaja lehtori San Noponen sihteeri projektipäällikkö Raija Kallioinen tiedottaja terveyspalveluasiantuntija Anneli Luoma-Kuikka jäsensihteeri koulutuspäällikkö, yrittäjä Eila Avelin jäsen johtava talous- ja velkaneuvoja Maija Toivonen jäsen toimitusjohtaja Aija Himanen jäsen

14 Sivu 2/5 Talouden hoito Juvan Tili Oy, Kia Huoponen Toiminnantarkastaja Taloussihteeri Taru Saalasti Varatoiminnantarkastaja Eläkeläinen Outi Teräsalmi Työryhmät Vaalitoimikuntaan kuuluivat Eija Peura, Arja Leskinen, Marketta Piiroinen ja Eeva Ikonen. Iloisesti yhdessä -tapahtuman valmisteluryhmässä 212 yhdistystämme edustivat Outi Teräsalmi ja Maarit Ruotsalainen. Vuoden 213 tapahtuman valmisteluryhmään nimettiin Outi Teräsalmi, Katri Reponen ja Hanna Luntta. Equal Pay Day työryhmään kuuluivat Outi Teräsalmi ja Marketta Piiroinen Psykologian professori ja temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järvisen luento valmistelivat Maija Toivonen ja Kirsi-Maana Piispanen sekä Katri Reponen, Eila Avelin ja Aija Himanen. Vuosikokous Vuosikokous pidettiin Hotelli Cumuluksessa. Vuosikokouksen pu heenjohtajana toimi Ansa livanainen ja sihteerinä Marketta Piiroinen. Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti Kirsi-Maana Piispanen (ensimmäinen toimikausi , ensimmäinen vuosi). Varapuheenjohtajana aloitti Katri Reponen (ensimmäinen kausi ensimmäinen vuosi). Halli tuksen jäseninä jatkoivat Maija Toivonen (toisen kauden toinen vuosi), Eila Avelin (toisen kauden ensimmäinen vuosi), Anneli Luoma-Kuikka ja Aija Hi manen (ensimmäisen kauden toinen vuosi). Uusiksi hallituksen jäseniksi (ensimmäiselle kaudelle v ) valittiin Raija Kallioinen ja San No ponen (yhdeksi vuodeksi Katri Reposen tilalle). Kokouksessa oli 23 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksessa hyväksyttiin vuoden 211 tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 212 sekä vuoden 212 jäsenmaksun suuruus. Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 9 kertaa. Pykäliä vuoden aikana kertyi 124. (Erillinen lista hallituksen jäsenten osallistumisesta kokouksiin.) Tapahtumat Tammikuu: kaupunginorkesterin konsertti Aluehallintoviraston tiloissa Osallistujat: 21 jäsentä.

15 Sivu 3/5 Helmikuu: Maaliskuu: vuosikokous ja yhdistyksen 65-vuotisjuhlat Cumuluksessa, tilaisuuden avasi teatterin johtaja Mika Nuojua. 23 osallistujaa oli paikalla Equal pay day tapahtuma Akselin aulassa Iloisesti yhdessa -naistenpäivän tapahtuma konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa Hyvinvointi-ilta, aiheena Naisten voimaantuminen, taideterapeutti Susanna Tuominen, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hallintora kennuksessa, Porrassalmenkatu Osallistujat: 22 jäsentä. Huhtikuu: Toukokuu: Kesäkuu: Elokuu: Syyskuu: Lokakuu: Marraskuu: Joulukuu: Emalointipaja Iloa pieneen nälkään: Pauliina Rungren Handicrafts Oy, Kenkävero. Osallistujat: 7 jäsentä Kauppakeskusvierailu Stellassa. Osallistujat: 29 jäsentä Nice Run -tapahtuma Mikkelissä. Tapahtumaan osallistui 3 joukkuetta, yhteensä 18 jäsentä Ilta Elomaan talolla. Keskusteltiin yhdistyksen asioista ja halukkaat tu tustuivat facebookiin. Läsnä oli 2 jäsentä Tutustuminen Moision sairaalamuseoon. Osallistujat: 16 jäsentä Vierailu tuomiokapituliin. 18 jäsentä oli paikalla Kirjallisuusilta Info-kirjakaupassa, kirjailijavieras Kristiina Vuori. Läsnä oli 25 jäsentä Vuoden nainen psykologian professori ja temperamenttitutkija Liisa Keltikangas-Järvisen luento Mikaelissa. Tilaisuuteen osallistui jäsenten lisäksi kaupungin opetus- ja sosiaalipuolen henkilöstöä sekä muita kasva tusalasta kiinnostuneita. Tilaisuus oli avoin kaikille Pikkujoulut ravintola Pruuvissa. Esiintyjinä olivat Naapurin tädit. Osal listui 21 jäsentä. Muu toiminta Jäsenille lähetettiin jäsenkysely, jonka tulokset otetaan huomioon yhdistyk sen toiminnan suunnittelussa. Kummilapsi Yhdistyksellä on alkaen ollut PIan-järjestön kautta kummityttö, 1- vuotias Bertha-Nazaria Caal Coy Guatemalasta. Avustussumma on ollut 27 Ikk. Toiminta Suomen liike-ja virkanaisten liitossa Liiton hallituksen jäsenenä toimivat Sinikka Mynttinen ja Arja Kinnunen. Arja Kinnunen toimi liiton sihteerinä.

16 Sivu 4/5 Kevätkokous järjestettiin Turussa. Tilaisuudessa yhdistystä edusti vat: Kirsi-Maana Piispanen, Katri Reponen, Raija Kallioinen, Eila Avelin ja Arja Leskinen. Arja Kinnunen osallistui liiton edustajana. Syyskokous l järjestettiin Vantaalla. Kokouksessa yhdistystä edustivat San Noponen, Eila Avelin, Eija Peura, Aija Himanen ja Anneli Luoma-Kuikka. Yhdistyksestä Arja Kinnunen edusti liittoa (hän nukkui pois vuoden lopulla). Liiton tulevaisuusryhmän jäseniä olivat Sinikka Mynttinen, Arja Kinnunen ja Kirsi-Maana Piispanen. Työryhmä laati liiton toimintastrategiasuunnitelman, joka hyväksyttiin liiton kevätkokouksessa. Se esitti myös sääntöuudistusta, joka hyväksyttiin liiton syyskokouksessa. Sinikka Mynttinen toimi liiton nimeämänä kummina Savonlinnan yhdistyksel te ja Arja Kinnunen Mikkelin yhdistykselle. Eila Avelin toimi C-vaalitoimikunta-alueen V piirin edustajana liiton vaalitoi mikunnassa ja Kirsi-Maana Piispanen saman alueen ja piirin varaedustaja na. Huoneisto Yhdistyksen omistama huoneisto on vuokrattu yksityisille henkilöille asuin käyttöön. Toini Hartosen stipendirahasto Lakkiaispäivänä jaettiin Toini Hartosen stipendirahastosta kahdelle mikkeliläiselle naisylioppilaalle 1 euron suuruiset stipendit. Stipendit saivat Mikkelin lukion ylioppilas Elli Korhonen ja Mikkelin etä- ja aikuislukion ylioppilas lina Savela. Tiedotus Toiminnasta on tiedotettu jäsenille sähköpostilla ja Länsi-Savo -lehden jär jestöpalstalla. Yhdistyksellä on nettisivut, jotka toimivat liiton internet-sivujen kautta. Facebook-ryhmä avattiin. Yhdistyksen talous Yhdistyksen jäsenmaksu oli 45 euroa, josta Suomen liike- ja virkanaisten lii tolle tilitettiin 43 euroa. Jäsenet saivat jäsenkorttia vastaan normaalihinnoista alennusta seuraavista liikkeistä: Adatto Oy, Elisa XL, Estetica, Kukkakauppa Valjakka ja Puisto Kukka, Kuva Mirja (valokuvat, tarvikkeet ja filmit), Laukku ja kenkäliike Antilop, Luontaistuote Päivänpaiste, Mikkelin 1 Apteekki (Louis Widmer-tuotteet), Valosilmä, Kaluste Marsalkka (tekstiili ja lasitavarat). Tilikauden tulos oli ,86 euroa. Taseen loppusumma oli ,63 euroa. Osakehuoneiston perusparannuskulut vähennetään kirjan pidossa viiden vuoden tasapoistoina. Tarkempi selvitys yhdistyksen talou desta on erillisessä tilinpäätöksessä.

17 4, 4, > (1) CD 4- E 4- cl) (1) - > 4-, (1) -o -c> ( -1- cl) (1) E 4- (1) ccl ) 4- (1) (1) ) ( ccl - > ( - -.9) 5D 1

18 Muut Mikkelin liike- ja virkanaiset ry. Talousarvio 213 Varsinainen toiminta Tuotot Equal Pay Day Syyskokous Jäsentilaisuudet 825 Sponsoritulot, yleiset 825 Kulut Liiton kokoukset -3 2 Jäsentilaisuudet Yleiset tilaisuudet Kansainvälinen kongressi Huomionosoitukset -2 Ilmoitukset, painatukset -168 Toimistopalvelut -6 Pankkikulut -23 Kokouskulut -695 Matkakulut Tilitoimistopalvelu -2 5 Kannatuskulutja tukimaksut -324 Syyskokous Muut Poistot Varsinainen toiminta Kulujäämä Varainhankinta Tuotot Jåsenmaksutulot Vuokratulot Iloisesti yhdessä-tapahtuma Kulut Jäsenmaksutilitykset Vastikkeet Iloisesti yhdessä-tapahtuma Muut Varainhankinta Kulujäämä Sijoitus-ja rahoitustoiminta Tuotot Osingot 1 8 Rahasto-osuustuotot Korkotuotot 1 8 Kulut Rahoitus- ja sijoitustoiminta Sijoitus-ja rahoitustoiminta 1 8 Kulujäämä 73 Yleisavustukset -2 Tilikauden tulos 525O Välittömät verot Siirrot rahastoihin Omakatteisen rahaston lisäys Iloisesti yhdessä lisäys Siirrot rahastoihin Tilikauden tulos 11.

19 Mikkelin liike- ja virkanaiset ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 213 Tammikuu Saimaan Sinfonettan konsertti Helmikuu Yhdistys on mukana maaliskuun mikkeliläisten naisjärjestöjen yhteisesti toteuttamassa Iloisesti yhdessä -tapahtumassa Vuosikokous klo 18. alkaen Mikkelin sairaanhoitopiirin tiloissa: Porrassalmenk , vanhan sisäpihan hallintorakennus (oviopastus) Maaliskuu 1.3. Equal Pay Day tapahtuma Tutustuminen Violan toimintaan Huhtikuu Hyvinvointi-ilta Esedu Otavankatu Toukokuu 7.5. Emalikorun tekemistä Kenkäverossa: Pauliina Rungren pajalla Kesäkuu Nice Run -tapahtuma Vierailu Taidekeskus Salmelassa Elokuu Elomaan talolla ilta Syyskuu Matka lkeaan Lokakuu tutustuminen kriisikeskukseen Marraskuu 1 nfo-kirjakauppa: kirjallisuusilta Joulukuu Pikkujoulut Satulinnassa Hirvensalmella Muu toiminta Perustetaan BPW klubitoiminta ammatillisen osaamisen jakamiseen ja verkostoitumiseen. Vuoden 213 aikana järjestetään muutamia pilotti klubi-iltoja. Aiheet ovat esimerkiksi taiteen-, tieteen-, terveydenhoidonja hyvinvoinnin-, juridiikan- tai johtamisen alalta.

20 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPflRI Kirsi-Maana Piispanen Väisälänmäentie MAJAVESI VUOSIKOKOUS PÖYTÄKRIJA Hei Kirsi-Maana Tässa Sinulle vihdoinkin helmikuinen pöytäkirja. Hyvaä Kesäa! Ystävällisin terveisin Marketta Piiroinen toimistosihteeri Etelä-Savon sairaanhoitopiiri puh Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ky. Porrassalmenkatu MIKKELI Puh. (15) 3511, Faksi (15) Mikkelin keskussaraala Porrassalmenkatu MIKKELI Puh. (15)3511, Faksi (15) Moision sairaala Moisiontie MIKKELI Puh. (15) 3511, Faksi (15) Sähköposti: kirjaamocesshp.fi Y-tunnus Alv rek.

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

Järjestömme missio koostuu kolmesta osatekijästä: visiosta, arvoista ja toimintaajatuksesta.

Järjestömme missio koostuu kolmesta osatekijästä: visiosta, arvoista ja toimintaajatuksesta. Jäseninfo 1/2012 Puheenjohtajan terveiset Uutena puheenjohtajana haluan kertoa hieman itsestäni. Työskentelen Etelä-Savon maakuntaliitossa maksatustarkastajana. Aiemmin työskentelin käsityökeskuksen vetäjänä

Lisätiedot

Hyvää alkukevättä kaikille jäsenillemme ja kiitokset aktiivisesta osallistumisesta viime vuoden toimintaan!

Hyvää alkukevättä kaikille jäsenillemme ja kiitokset aktiivisesta osallistumisesta viime vuoden toimintaan! BPW Mikkeli Mikkelin liike- ja virkanaiset ry. Jäseninfo 1/2013 Puheenjohtajan terveiset Hyvää alkukevättä kaikille jäsenillemme ja kiitokset aktiivisesta osallistumisesta viime vuoden toimintaan! Joulun

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 19.02.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (3) FLUG ry VUOSIKOKOUS Aika 08.02.2003 kello 12:00 Paikka Oulun pääkirjasto, Pakkalansali, Kaarlenväylä 3, Oulu Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN

Suomen Vanhempainliitto 2012 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1 PERUSTAMME VANHEMPAIN- YHDISTYKSEN 1913 Koti-lehti 2 Koti ja koulu Vanhemmat käykööt usein lastensa opettajain luona ja opettajat myös sikäli kun voivat vanhempien luona tiedustelemassa ja antamassa

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005

Suomen RC-purjehtijat ry - Finlands RC-seglare rf Pöytäkirja - Protokoll Vuosikokous 2005 - Årsmöte 2005 5.2.2005 Paikka ja aika: Lauantai 5.2.2005 klo 11.00 Kivenlahden venekerho Marinsatamantie 3, Espoo Liitteet: 1. Kokouskutsu 2. Toimintakertomus 2004 3. Tilinpäätös 2004 4. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2005

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen

Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Kutsu vuoden 2014 vuosikokoukseen Tervetuloa Suomi-Espanja Seura ry:n vuosikokoukseen keskiviikkona 19.3.2014 klo 18.30 alkaen Hotelli Arthuriin, osoite Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Kokouksen alussa esiintyy

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Syyskokouspäivät Tampereella... s. 5. Suunnittelu- ja kehittämispäivä...s. 8. BPW -uutisia Virosta...s. 10. Tuulikki Juusela...s. 13.

Syyskokouspäivät Tampereella... s. 5. Suunnittelu- ja kehittämispäivä...s. 8. BPW -uutisia Virosta...s. 10. Tuulikki Juusela...s. 13. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 4/2010 Hinta 3 Syyskokouspäivät Tampereella... s. 5 Suunnittelu- ja kehittämispäivä...s. 8 BPW -uutisia Virosta...s. 10 Tuulikki Juusela...s. 13 SUOMEN LIIKE-

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

PuHu Juniorit Ry. Säännöt

PuHu Juniorit Ry. Säännöt PuHu Juniorit Ry. Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PuHu Juniorit ry. ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää

Lisätiedot

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2

NIMI JA KOTIPAIKKA 1 TARKOITUS 2 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Työfysioterapeutit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Fysioterapeutit - Finlands Fysioterapeuter

Lisätiedot

TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi

TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi TURUN SEUDUN AMPUJAT ry PL 136 20521 TURKU Puh. 02 231 5738 www.turunseudunampujat.fi s-posti tsary@pp.inet.fi Hyväksytty TSA:n vuosikokouksessa 27.11.2003 TOIMINTASÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot