Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 - 1 -"

Transkriptio

1 - 1 -

2 Tapahtui vuonna 2013 Uusi RAKLI Järjestökuvan kehittäminen Internetsivujen uudistaminen Kestävä kehitys ERA17-puheenjohtajuus Työkaluja KSE13:n valmistuminen TELU-uudistus Rakentamispalvelujen tiedonantovelvollisuuden valmistelu Yhteiskunnallista keskustelua Hallitusohjelman puolivälitarkastelu Asumisen tukijärjestelmät MRL-arviointityö AIFM-direktiivin kansallinen soveltaminen Kohtaamisia Aamukahvi Annankadulla jäsentilaisuudet Johtoryhmä- ja toimikuntakauden päätös Soppajuhlissa henkilökunnan videotervehdys Klinikoilta ratkaisuja Östersundom Plusenergia Kuivat rakennukset ja rakenteet Kosteuden hallinta Lahden monitoimitalot Lahden keskustan radanvarsi Pellervon koulu - 2 -

3 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna Entistä vahvempana jäsenten asialla... 4 Puheenjohtajan katsaus... 5 RAKLI mukana ministeriöiden valmistelutyössä... 6 Kohtaamisia johtoryhmissä ja toimikunnissa... 8 Aamukahvi Annankadulla maistui jäsenille... 9 RAKLI ja muut järjestöt Rakennamme energiaviisasta Suomea RAKLIn toimisto on vihreä TETS: Energiaa säästettiin lämmityksestä ja ilmanvaihdosta VAETS: Lämmöntuotannon muutoksista raportoitiin 13 Klinikoilta uutta energiaa Hankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot KSE95-sopimusehtojen uudistaminen Elinkaarihankkeiden sopimusmallin kehitys Tilaajan ja päätoteuttajan tiedonantovelvollisuudet 16 Klinikoilta ideoita hankkeiden toteutukseen Mitä, miten, millainen? Osaamista ja intoa Perusta tasapainossa

4 Puheenvuoro Entistä vahvempana jäsenten asialla Vuosi 2013 oli RAKLIssa vaikuttamistoiminnan kehittämisen aikaa. Tätä palvelua jäsenet ovat jo vuosia pitäneet tärkeimpänä, ja nyt hihat käärittiin RAKLIn tunnettuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Edellisvuonna työ aloitettiin liiton toiminnan ydinviestien pohdinnalla ja toimintatapojen kehittämisellä. Vuonna 2013 valmistelimme uuden RAKLIn ulostuloa. Työ on jo kantanut hedelmää. Jäsenkysely mukaan lähin sidosryhmämme, jäsenyritysten henkilöstö, on yhä tyytyväisempää RAKLIn toimintaan. Myös yhteistyömme päättäjäverkoston kanssa on ollut erittäin tiivistä ja sujuvaa. Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan RAKLIn maine on parantunut ja toteutetut viestinnän uudistukset on otettu hyvin vastaan. RAKLI tunnetaan laaja-alaisena rakennetun ympäristön omistajien edustajana ja aloitteellisena yhteiskunnan kehittäjänä. Sidosryhmien odotukset meitä kohtaan ovat kuitenkin tutkimuksen mukaan kasvaneet, joten jatkamme toiminnan kehittämistä vastataksemme odotuksiin jatkossakin. Vaikuttamiskentällä meillä on vielä työtä siinä, että saamme tilaajavastuukysymyksissä paikan nyt kolmikannan valtaamasta pelipöydästä. Talousrikollisuuden tehokkaan torjunnan kannalta olisi oleellista saada jo valmisteluvaiheeseen mukaan myös tilaajien näkemykset. Näin velvoitteet olisivat käytännössä paremmin toimivia ja osuisivat sinne, missä rikollisuutta pitää estää. RAKLI jatkaa valitsemallaan tiellä aktiivisena keskustelukumppanina ja alan toimintaedellytysten varmistajana. Näin voimme jatkossakin tarjota Suomessa tilaa laadukkaalle elämälle. Helena Kinnunen toimitusjohtaja - 4 -

5 Puheenvuoro RAKLIn sana painaa Ensimmäinen vuosi RAKLIn puheenjohtajana on vahvistanut entisestään käsitystäni siitä, että yhteinen liitto on alan ja sen toimintaympäristön kehittämisen kannalta erittäin tärkeä. Me RAKLIn jäsenet tarjoamme tilaa elämälle suomalaisten arjessa, minkä vuoksi meillä tulee myös olla vahva ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa. Maailma ympärillämme muuttuu huimaa vauhtia, eikä säädösympäristömme ole kehittynyt toivotulla tahdilla. Mielestäni on välttämätöntä, että historian painolasti jätetään taakse, eikä enää tyydytä vanhan paikkaamiseen. Esimerkiksi kaupungistumisen kiihtyminen pakottaa meidät ravistelemaan asuntopolitiikan perusteita, ja rakentamaan tukimuodot nykytilanteessa toimiviksi. Kotien pitää olla siellä, missä niitä tarvitaan ja sellaisia, että asukkaat ovat niihin tyytyväisiä. Toinen asia, jonka eteen RAKLIssa on paiskittu paljon töitä, on maankäytön kehittäminen. Luonnostaan hidastempoisella kiinteistöalallakin kaivataan nopeutta ja joustavuutta päätöksiin, jotka ohjaavat hankkeiden toteutumista. Tarpeet ja toiveet tiloille näyttäisivät muuttuvan radikaalisti lähivuosina. Tähän pitää vastata muun muassa täydennysrakentamista helpottamalla, mikä on sekä taloudellisesti että ekologisesti järkevää. Kertomusvuonna saatiin tulosta aikaan myös RAKLIn omimmalla alueella, tilaajaosaamisen ja rakennuttamisen toimintamallien kehittämisessä. Neuvottelut konsulttitoiminnan yleisistä sopimusehdoista päättyivät ja ne päivitettiin vastaamaan nykyajan tarpeita. Valmiiksi saatiin myös uudet hankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot sekä elinkaarihankkeiden sopimusmallit. Näitä työkaluja toivon kaikkien alalla toimivien hyödyntävän arjessa ahkerasti. Timo Stenius hallituksen puheenjohtaja - 5 -

6 Yhteisellä asialla RAKLI mukana ministeriöiden valmistelutyössä Työryhmillä on keskeinen rooli uutta lainsäädäntöä tai säädännön muutoksia valmisteltaessa. RAKLIn lakimies Johanna Aho oli vuonna 2013 mukana työja elinkeinoministeriön EED-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleessa ryhmässä sekä ympäristöministeriön maankäyttö- ja maanrakennuslain kokonaisarviointiryhmässä ja laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden toimintaryhmässä. EED Työryhmistä tulevaisuuden Energiatehokkuusdirektiivin (Energy Efficiency Directive, EED, 2012/27/EU) tavoitteena on varmistaa, päätöksiä että EU:n kokonaisenergiankulutus jäisi vuonna 2020 vähintään 20 prosenttia alemmalle tasolle kuin miltä kehitys näyttäisi vuonna 2007 julkaistun perusuran mukaan. Energiatehokkuusdirektiivin implementointia valmistelleessa työryhmässä todettiin, että Suomen osalta on pääsääntöisesti kyse nykyisen energiatehokkuusjärjestelmän kuvaamisesta lainsäädäntöön. Lisäksi tarvitaan uusia säännöksiä koskien muun muassa suurten yritysten katselmusvelvoitetta. RAKLI pitää tärkeänä energiatehokkuuden toteuttamista markkinalähtöisesti. Kansallisen lainsäädännön tulee olla voimassa Muita rakennusten energiatehokuuteen liittyviä direktiivejä ovat EPBD ja RES. RAKLI on ollut mukana keskusteluissa näiden viemisestä kansalliseen lainsäädäntöön erityisesti nollaenergiarakentamisen osalta. MRL Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi käynnistettiin hallitusohjelman mukaisesti. Arvioinnin perusteella käynnistettäneen rakennepoliittiseen ohjelman toimeenpanoon liittyvät hankkeet, joiden tarkoituksena on vähittäiskaupan sääntelyn vähentäminen sekä kilpailun ja täydennysrakentamisen edistäminen. Lisäksi uudistetaan kuntien rakennusvalvontoja. RAKLI kokosi loppuraporttiinsa jäsentensä toiveita, jotka liittyvät kaavoituksen nopeuttamiseen ja ennakoitavuuteen, joustavuuden lisäämiseen sekä täydennysrakentamisen helpottamiseen

7 Yhteisellä asialla AIFM AIFM - Alternative Investment Fund Managers direktiivin kansallista soveltamista valmisteltiin vuonna Keskustelua 2013 ja RAKLI jäsenineen oli tiiviisti mukana lainsäädäntötyössä. Vaihtoehtorahastojen hoitajia koske- poliittisten sääntelyn ja vat säädökset ovat Suomessa uusia ja RAKLI vaikutti päätösten siihen, että niiden soveltamisala ja lainsäädännön piiriin kuuluvien velvoitteet olisivat käytännössä toteuttamiskelpoisia. Vuoden aikana yhteistyö lain vaikutuksista noudattamista sen voimaantulon jälkeen seuraavan Finanssivalvonnan kanssa oli tiivistä. RAKLI toimi neuvotteluissa ja keskustelutilaisuuksissa kiinteistöalan erityispiirteiden asiantuntijana. RAKLI kertoi näkemyksensä RAKLI antoi 38 toimintaympäristön kehitykseen liittyvää kirjallista lausuntoa vuonna Ne ovat luettavissa RAKLIn internetsivuilla. Lausuntojen lisäksi liiton asiantuntijat olivat ministeriöissä ja eduskunnassa kuultavina liittyen tilaajavastuuseen, rakentamismääräyksiin ja rakentamisen laatuun, asuntopolitiikkaan, verolainsäädäntöön sekä AIFM-direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön viemiseen. RAKLIn lausunnot 2013 Ympäristöministeriö 11 Valtiovarainministeriö 7 Työ- ja elinkeinoministeriö 4 Eduskunta 5 Verohallinto 2 Rakennustietosäätiö 4 Uudenmaan liitto 1 Viestintävirasto 1 HKI/Kaupunkisuunnitteluvirasto 1 ELY-keskus 1 Motiva 1-7 -

8 Yhteisellä asialla Kohtaamisia johtoryhmissä ja toimikunnissa RAKLIn jäsenistöstä nimetyistä luottamushenkilöistä koostuvissa johtoryhmissä ja toimikunnissa vietettiin kauden päätösvuotta. Ryhmät työskentelivät kokemusten vaihdon, toimintatapojen kehittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkeissä kokoontuen viisi-kuusi kertaa vuoden 2013 aikana. Nostoja vuoden 2013 johtoryhmä- ja toimikuntatyöstä: Asunnot Vuokra-asuntotuotannon lisäämisen keinojen esiin tuonti hallitusohjelman puolivälitarkastelun ja kehysriihen yhte ydessä Omakustannusvuokran määräytymistä, tasausta ja 20-vuotista korkotukea koskevan lainsäädäntöpaketin toimivuuteen vaikuttaminen Aija Tasa RAKLIn edustajana ARAvuokra-asuntojen asukasrakenteesta ja ARA-ASO-asuntojen asukasvalintaa koskeneen selvityksen ohjausryhmässä Toimitilat Kiinteistö- ja toimitilamarkkinan rakenne selvityksen teettäminen Ratkaisuja muuttuvien toimistoalueiden kehittämiseksi Erillinen käyttäjäryhmä käsitteli toimitilajohtamisen ja tietotyön kehitystä Infra- ja yhdyskunta Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen, julkinen yksityinen yhteistyön edistäminen Toimivien pysäköintikäytäntöjen tunnistaminen ja yhteistyö kaupunkien kanssa Infran tarkoituksenmukaisen kunnossapidon edistäminen Sijoittaminen ja rahoitus Kaikkien kiinteistösijoitusmuotojen menestys eri markkinatilanteissa Osallistuminen KTI Kiinteistötieto Oy:n Riskit kiinteistösijoittamisessa hankkeeseen, kiinteistösijoittamisen riskit ja riskimäärittely, eläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuuskehikon uudistusta käsittelevä työ Rakennuttaminen ja hankinta Rakentamista koskevien säädösten muutokset, korjausrakentamisen viranomaisohjaus Rakentamisen laatu ja johtaminen: laadukas sisäympäristö ja tilan käyttäjän terveys Talousrikollisuuden torjunta: tilaajavastuut ja tilaajan menettelyt, tietojärjestelmäpohjaisten työkalujen käyttö Käyttö ja omistus Ekotehokkuuden mittarit, osallistuminen Green Building Council Finlandin Värkki-hankkeeseen Käyttäjien sitouttaminen ympäristötavoitteisiin Kiinteistöpalveluiden markkinatieto, kuntien palveluiden ulkoistukset - 8 -

9 Yhteisellä asialla Aamukahvi Annankadulla maistui jäsenille RAKLIn perjantaiaamujen Aamukahvi Annankadulla tilaisuudet järjestettiin kahdeksan kertaa. Toista vuotta käytössä ollut tiiviiden aamutapaamisten konsepti on osoittautunut toimivaksi ja suosittuja alustuksia on ollut kuuntelemassa täysi sali jäsenorganisaatioiden edustajia. Vuonna 2013 ajankohtaista oli: Helmikuu Maaliskuu Toukokuu Kesäkuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Korjausrakentamisen energiamääräykset ja energiatodistus Pysäköinti tiiviissä kaupunkirakenteessa Maankäyttö ja kaavoitus Tilaajien ja päätoteuttajien ilmoitusmenettelyt Verohallinnolle ja työturvallisuuslain muutokset Työympäristöjen muutos ja käyttäjien tarpeet Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 Rahastosijoittaminen kiinteistöalalla Yhdyskuntarakenteen kehityssuunnat kasvukeskuksissa RAKLIn Ilpo Peltonen (vas.) kertoi hankkeiden johtamisen työkalusta. Finnairin Kaisa Tuuliainen ja Ilmarisen Niina Rajakoski (oik.) osallistuivat onnistuneeseen HOTT-hankkeeseen

10 Yhteisellä asialla RAKLI ja muut järjestöt KIRA-foorumi Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin mukana RAKLI toi esiin elinkaarimallien hyötyjä kiinteistöjen rakentamisessa ja ylläpidossa. Myös kuntatalouden haasteet nousivat esiin alan yhteisissä keskusteluissa muun muassa KIRA-foorumin mediapäivässä ja neuvottelukunnassa. Keväällä RAKLIn edustajat olivat tiiviisti mukana ROTI-työskentelyssä, jonka pohjalta laadittu Rakennetun ympäristön tila raportti julkaistiin huhtikuussa. Marraskuun vuositapahtumassa Finlandia-talossa aiheena oli fiksu rakennettu ympäristö. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Juha Tiuraniemi toimi KKY:n toiminnanjohtajana. Vuonna 2013 muun muassa kehitettiin kauppakeskussijoittamisen- ja johtamisen tunnuslukuja yhdessä KTI Kiinteistötiedon ja 20 kauppakeskuksen kanssa osallistuttiin keskusteluun vähittäiskaupan aukiololainsäädännöstä tuotettiin Kauppakeskukset 2013 julkaisu koottiin alan tulevaisuuden näkemyksiä Kauppakeskusbarometrilla järjestettiin Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari yli 200 osallistujalle Vuoden Kauppakeskusteko 2013 kilpailun voitti Willa Hyvinkäältä Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Aija Tasa toimi SOA:n asiamiehenä. Vuonna 2013 muun muassa järjestettiin asiakkuuspäivät, joilla käsitetiin viestintää ja hyvää vuokratapaa talouspäivillä aiheena olivat tietojärjestelmät, palvelujen ulkoistus ja rahoitusasiat kiinteistöpäivillä keskusteltiin energiatehokkuudesta, suunnitteluja valaistusratkaisuista sekä palvelusopimusten kilpailuttamisesta tulevaisuusseminaarissa pohdittiin opiskelija-asumisen tulevia näkymiä sekä SOA-yhteistyötä määriteltiin edunvalvonnan painopisteitä annettiin lausunnot valtion talousarviosta ja asukasvalintaoppaasta Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry RTL:n asiamiehenä toimi Johanna Aho. Liitto valitsi vuoden 2013 rakennuttajakonsultiksi Kari Vornasen, joka palkittiin marraskuussa Aulangolla kiinteistöliiketoiminnan vuosiseminaarissa

11 Yhteisellä asialla Rakennuttajapäivillä palkittiin vuoden 2013 parhaat. Ylhäällä vasemmalla: Vuoden rakennuttajapalkinnon vastaanottivat Sisko Marjamaa ja Risto Mykkänen Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:stä. Ylhäällä oikealla: Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL valitsi Rakennuttajatoimisto HTJ:n Kari Vornasen Vuoden rakennuttajakonsultiksi. Palkitsemassa Johanna Aho. Sijoittajapäivässä keskusteltiin sääntelyn muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. Jeff Rupp INREV:stä (oik.) kertoi EU-tason toimista

12 Kestävän kehityksen kärjessä Rakennamme energiaviisasta Suomea Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika ERA17 toimintaohjelmaa vietiin vuonna 2013 eteenpäin RAKLIn puheenjohtajuudessa. Ohjelman alkuperäisistä toimenpiteistä valittiin vuosille seitsemän painopistettä, joiden edistämiseen keskitytään. RAKLIn vastuulla on kiinteistöjen energiatehokkaan käytön kehittäminen Kestävän ja tätä tehtiin yhteistyössä Green Building Council maankäytön Finlandin kanssa. Käyttöön saatiin muun muassa suunnittelutyökalut käytöön Rakennusten elinkaarimittarit. Lokakuussa järjestetyssä vuosipäivässä teeman oli energiatehokas korjausrakentaminen. ERA17-ohjelmassa ovat RAKLIn lisäksi mukana ympäristöministeriö, Sitra, Tekes, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto ja Rakennusteollisuus RT, jolle puheenjohtajuus vuodenvaihteessa siirtyi. RAKLIn toimisto on vihreä Vuoden 2013 RAKLI liittyi WWF:n Green Office verkostoon. Henkilöstön innostus asiaan oli kiitettävää ja ensimmäisenä vuonna saavutettiin hyviä tuloksia: Sähköenergian käyttö vähentyi huomattavasti - sähköä kului 26,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna Jätteiden lajittelua lisättiin ja toimistolla alettiin eritellä sekajätteestä paperi-, kartonki-, bio-, metalli- ja lasijäte. Tulostus- ja kopiomääriä seurataan kuukausitasolla ja jo ennestään pieniä määriä on onnistuttu pienentämään edelleen TETS: Energiaa säästettiin lämmityksestä ja ilmanvaihdosta Vuonna 2011 käynnistettyyn toimitilojen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2013 loppuun mennessä liittynyt 33 yhteisöä, mikä on yli 80 prosenttia RAKLIn toimitilajäsenistä. Kesäkuussa vuoden 2012 tietojen pohjalta laaditusta vuosiraportista ilmeni, että säästöä on saavutettu erityisesti lämmityksessä ja ilmanvaihdossa. Vuoden 2012 aikana raportoitiin yhteensä 554 toteutettua energiansäästötoimenpidettä, joilla saavutettiin 30,6 GWh/a:n säästö. Sähkön osuus kokonaissäästöstä oli 9,9 GWh/a (32 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus

13 Kestävän kehityksen kärjessä 20,7 GWh/a (68 %). Merkittävä osuus säästöistä on saavutettu säätämällä ilmanvaihtoa. Sähkön säästössä korostuu kiinteistöjen käyttäjien rooli. Toteutettujen toimenpiteiden investointikustannuksiksi raportoitiin yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Vuosina toteutetuilla toimenpiteillä yhteisöt säästävät vuosittain energiakustannuksissa yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen säästö on 58 GWh/a, joka vastaa noin 35 prosenttia vuoteen 2016 asti asetetusta kokonaissäästötavoitteesta. VAETS: Lämmöntuotannon muutoksista raportoitiin Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman sopimusyhteisöt raportoivat vuodelta toteutettua tyyppitoimenpidettä, joiden energiansäästövaikutus oli yhteensä 22,6 GWh/a. Näihin toimenpiteisiin investoitiin 3,2 miljoonaa euroa. Sähkön osuus säästöstä oli 15 prosenttia ja lämmön sekä polttoaineiden osuus 85 %. Lämmitysjärjestelmien ja ilmanvaihdon muutoksilla aikaansaatiin 60 prosenttia tyyppitoimenpiteiden tuottamasta säästöstä. Sähkönkulutuksen vähennyksestä lähes 90 prosenttia saavutettiin valaistusta uusimalla. Kun mukaan lisätään myös ne toimenpiteet, joiden säästövaikutukset ilmoittajat itse arvioivat, syntyi kokonaissäästöä 47,1 GWh/a. Merkittävää säästöä syntyi muun muassa sähkö- ja lämmitysjärjestelmien säätämisestä. Uutena toimenpiteenä mukana olivat lämmöntuotantoon liittyvät toimenpiteet, jotka sisältävät kaukolämmön alakeskuksien uusintoja sekä siirtymistä öljylämmityksestä maalämpöön. Toimenpideohjelmassa on mukana 26 vuokra-asuntoja omistavaa yhteisöä, joiden omistuksessa on hieman yli asuntoa

14 Kestävän kehityksen kärjessä Klinikoilta uutta energiaa Östersundom Vuosina 2012 ja 2013 toteutetulla Östersundom-klinikalla selvitettiin Lahden tiede- ja yrityspuiston ja Helsingin kaupungin toimeksiannosta aurinkoenergian hyödyntämistä sekä uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Lisäk- Uusia liiketoiminta- ja palvelumalsi klinikalla täsmennettiin yritysten, Helsingin kaupungin ja Helsingin Energian näkemyksiä leja energiaratkaisuihin tutkimuksesta. Klinikka tuotti kaavoituksen ja klinikan jälkeen hankittavasta laajemmasta suunnittelun tueksi konsepteja, näkemyksiä ja ideoita aurinkoenergian hyödyntämisestä Östersundomin alueella. Lisäksi klinikka tuotti yleisiä ja Östersundomin alueen energiaratkaisuja koskevia kuvauksia ja suosituksia. Plusenergia Plusenergia-klinikan työ päättyi tammikuussa RAKLIn ja Green Building Council Finlandin järjestämä klinikalla pohdittiin sitä, miten edetään kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa hiilineutraaliutta ja lähes nollaenergia-alueita ja -rakennuksia. Nollaenergiaratkaisuja Isoksi tavoitteeksi klinikalla kiteytyi hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle. Plusenergia-keskustelut tiivistyivät siihen, että erityi- taloudellisesti kestävästi sen tärkeää energiatarkasteluissa on huomioida alueellinen näkökulma, ja tätä pitää pystyä analysoimaan myös täydennys- ja korjausrakentamisessa. Konkreettisia esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista kaivataan ja näitä pitää pystyä monistamaan, jotta skaalaetu saavutetaan

15 Hankkeet hallussa Hankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot Uudet tehtäväluettelot julkaistiin RT-ohjekortteina. Niitä käytetään talonrakennusta koskevien rakennuttamis- ja suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Uudet tehtäväluettelon mahdollistavat hankekohtaisen tehtävien ja niiden suorittajien määrittelyn. Luettelot sisältävät tavanomaisen talorakennushankkeen suunnittelutehtävät RAKLI toimintamallien kehittämisen ja niiden ohjeelliset tulokset. Tehtäväluetteloita voidaan käyttää kaikenlaisissa ytimessä kohteissa erilaisten toteutus- ja palkkiomuotojen kanssa. KSE95-sopimusehtojen uudistaminen KSE-neuvotteluryhmä sai joulukuussa valmiiksi KSE13-sopimusehtojen uudistustyön. Sopimusehtojen määritelmiä, osapuolten vastuita Uudet työkalut 2013: ja velvoitteita täsmennettiin ja TELUt, Elinkaarisopimusmallit ajanmukaistettiin sekä veloitusperusteita selkeytettiin. Viivästymissakon määrä kaksinkertaistui ja KSE13 ja laskentaperuste muuttui työpäiväpohjaiseksi. KSE13 julkaistiin tammikuussa Elinkaarihankkeiden sopimusmallin kehitys RAKLI on ollut mukana kehittämässä Elinkaarihankkeiden sopimusmallia, joka julkaistiin syyskuussa. Tavoitteena oli kehittää vakiintunut toimintatapa talonrakennusalan kumppanuusmallien toteutukseen Suomen markkinoille

16 Hankkeet hallussa Tilaajan ja päätoteuttajan tiedonantovelvollisuudet RAKLI oli mukana vaikuttamassa voimaan tuleviin säädöksiin tilaajan ja päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuuksista. Verohallinnon ohjeistukseen esitettiin muutoksia ja tarkennuksia ilmoitusvelvollisuuden alaisten töiden määrittelyyn kiinteistöjen ja lii- Yhteisillä pelisäännöillä sujuvasti tavoiteltuun kenneväylien kunnossapidossa sekä urakka- ja työntekijätietojen tietosisältöön. tulokseen Klinikoilta ideoita hankkeiden toteutukseen Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Lahden radanvarren kehittämiselle on asetettu kovat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Klinikkatyöskentelyn kiteytyksen mukaan radanvarresta halutaan toteuttaa Lahden keskustan uusi osa, jonne sijoittuu satoja yrityksiä ja tuhansia koteja. Alueesta halutaan kehittää Pohjois-Euroopan vetovoimaisin yritysalue sekä erinomainen asuinalue sujuvan arjen elämiseen. Näitä tavoitteita ja toteutusvaihtoehtoja hiottiin RAKLIn vetämällä klinikalla, jonka tilaajia olivat Lahden kaupunki ja Renor. Työssä olivat mukana myös LADEC, VR-Yhtymä, Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Kuivat rakennukset ja kosteudenhallinta rakennushankkeessa Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki tilasivat RAKLIlta riihen, jonka kahdessa työpajassa vuoden 2013 alussa pohdittiin sitä, mitä on tehtävissä rakennusten kosteusongelmien poistamiseksi. Näiden keskustelujen pohjalta toukokuussa aloitettiin Kosteudenhallinta rakennushankkeissa klinikka, jolla kehitetään systemaattista prosessia kosteushallintaan rakennushankkeissa. Mukaan kutsuttiin laaja joukko tilaajia, rakentajia, suunnittelijoita ja asiantuntijoita. Klinikka tekee myös yhteistyötä ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden kanssa. Klinikan tuottamia ohjeita ja suosituksia sekä aihioita jatkokehityshankkeista julkistetaan keväällä 2014, kun työ on päättynyt

17 Hankkeet hallussa Lahden monitoimitalot -klinikka Hankintaklinikkamenettelyllä haettiin yhdessä palvelutuottajien kanssa parhaita sopimuksellisia ja taloudellisia ratkaisuja SR-urakkamuodon tekniselle toteutukselle ja sopimusten sisällölle Jalkarannan ja Liipolan koulurakennushankkeissa. Monitoimitaloissa yhdistyivät sivistys-, sosiaali- ja terveystoimialan alueelliset palvelutarpeet. Pellervon koulu RAKLI järjesti Tampereen kaupungin toimeksiannosta kaksi aivoriihtä, joissa pohdittiin Pellervon koulun ja koulutontin hyödyntämistä sekä elinkaaritalon toteuttamista alueelle. Alueen tavoitteeksi kiteytyi neljälle sukupolvelle hyvää elämää neljänä vuodenaikana. Pellervon koulu ja koulutontti ympäristöineen tarjoavat oivat mahdollisuudet uusien asumiskonseptien, elinkaaritalon, alueen ja palveluiden kehittämiselle. Kokonaisuudessa on potentiaalia kansainvälisestikin merkittäville kehitysaskelille. RAKLIn Tuomas Lesonen ja Mikko Nousiainen olivat mukana kehittämässä Lahden keskustan radanvartta

18 RAKLI - Tilaa elämälle Mitä, miten, millainen? RAKLIn järjestökuvan ja toiminnan kehittäminen kulki vuonna 2013 mainetutkimuksesta mainetutkimukseen. Edellisvuonna toteutettu sidosryhmäkysely toimi alkusysäyksenä vaikuttamisen kehittämiselle, joka vuoden 2013 aikana alkoi konkretisoitua näkyviksi muutoksiksi uusien viestinnän linjausten, visuaalisen ilmeen ja nettisivujen muodossa. Vuoden lopussa valmisteltiin uudistuksen lanseeraus tammikuussa 2014 sekä mainetutkimuksen uusintakierros, joka kertoo, miten tehty työ on sidosryhmille alkanut näkyä. Kuva: RAKLIn persoona Uudistus alkoi syksyllä 2012 toimiston henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tuolloin pohdittiin, millainen RAKLI haluaa olla ja mitkä ovat sen pääviestit. Samalla pohdittiin vallitsevia toimintatapoja ja niiden uudistustarpeita. Työpajoissa kirkastettiin sitä, mitä RAKLI edustaa ja kiteytettiin koko toimintaa kuvaavaksi sloganiksi RAKLI - Tilaa elämälle. Uutena hissipuheena otettiin käyttöön: RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. RAKLIn jäsenet varmistavat, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle

19 RAKLI - Tilaa elämälle Internetsivu-uudistuksessa lähtökohtana oli tiedon parempi löydettävyys ja RAKLIn keskeisten viestien parempi esille tuominen. Sivuille määriteltiin kuusi pääteemaa: asuminen, yhdyskunta, toimitilat, energia & tehokkuus, rakennuttaminen ja kiinteistösijoittaminen. Sivuille tuli myös Tilaa elämälle blogi, joka toimii rakennetun ympäristön ajankohtaisena keskustelufoorumina. Viestinnän uudistusten myötä RAKLI profiloituu yhä aktiivisemmaksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi. Kuva: RAKLIn ohjauspyörä Vuosi 2013 oli raklilaisille kovan työn ja rutistuksen vuosi. Nyt toimeen on entistä helpompi tarttua, kun työkalut on päivitetty ja tavoitteita kirkastettu. Kiitos uudistuksen onnistumisesta kuuluu myös osaaville kumppaneillemme Futurelabin Kari Korkiakoskelle, Maineentekijöiden Satu Juvoselle ja Sari Uusituvalle, Studio Obran Päivi Hänniselle ja Eeva Kassarille sekä Koodiviidakon Mikko Saaviselle

20 Toimisto & talous Osaamista ja intoa RAKLIn toimistossa työskenteli vuoden 2013 lopussa neljätoista henkilöä. Vuodenvaihteessa toteutetussa jäsenkyselyssä toimistomme palvelukyky sai erinomaiset arviot ja sen koettiin entisestään parantuneen. Asteikosta yhdestä viiteen osaamisen koettiin olevan 4,2:n tasolla, palveluasenteen 4,32:n tasolla ja tavoitettavuus 4,19 tasolle. Toukokuussa 2013 toimiston henkilöstö kävi yhdistetyllä opinto- ja virkistysmatkalla Varsovassa. Vierailukohteista mieleenpainuvin oli yliopiston kirjasto upeine viherkattoineen. Perusta tasapainossa RAKLIn talous on vakaalla pohjalla. Aiempina vuosina on toteutettu sijoitusomaisuuden uudelleen järjestelyjä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että tulos on ollut erittäin positiivinen. Nyt tilanne on tasaantunut. RAKLI omisti vuoden 2013 lopussa kiinteistöosakkeidensa ja sijoitussalkkujensa lisäksi 35 prosenttia KTI Kiinteistötieto Oy:n osakkeista, 4 prosenttia Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinko Oy:stä sekä 2,4 prosenttia Suomen Talokeskus Oy:stä

21 Luottamushenkilöt Hallitus 2013 (vuosikokous ) Puheenjohtaja Sijoitusjohtaja Timo Stenius, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Sijoittaminen Toimitusjohtaja Vesa Immonen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy (Toimitusjohtaja Ari Talja, Exilion Capilal Oy) Liiketoimintajohtaja Ossi Hynynen, Sponda Oyj (Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen, Citycon Oyj) Aluepäällikkö Aarne Markkula, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera) Asunnot Toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj (Toimitusjohtaja Antti Mäntynen, Avara Oy) Toimitusjohtaja Juhani Jokelainen, Lahden Talot Oy (Toimitusjohtaja Kari Keränen, Niiralankulma Oy) Toimitusjohtaja Eero Maijala, Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu (Toimitusjohtaja Tuomo Väänänen, Wartalo Kodit Oy) Toimitilat Real estate manager Esa-Pekka Timonen, Rautaruukki Oyj (Johtaja Samuli Eerolainen, UPM-Kymmene Oyj) Toimitusjohtaja Kari Kontturi, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (Toimitusjohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt) Johtaja Kari J. Heiskanen, Ruokakesko Kiinteistötoiminnot (Kiinteistöjohtaja Janne Rytkönen, SOK) Infra Ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto (Johtaja Jukka Karjalainen, Liikennevirasto) Kaupungit ja kunnat Tulosryhmän johtaja Olavi Tikka, Helsingin kaupunki (Toimialajohtaja Jouko Turto, Turun Kiinteistöliikelaitos) Rakennuttamis- ja toimitilajohdonpalvelut Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, Sweco PM Oy ( alkaen A-Insinöörit Oy) (Liiketoimintajohtaja Lea Jokinen, Realia Management Oy) Neuvottelukunta 2013 (vuosikokous ) Asunnot Toimitusjohtaja Erkka Valkila, SATO Oyj Kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen, VVO-yhtymä Oyj Toimitusjohtaja Teija Ojankoski, VAV Asunnot Oy Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, Järvenpään Mestariasunnot Oy Toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab Toimitusjohtaja Jaana Närö, Helsingin kaupungin asunnot Oy Toimitusjohtaja Tuija Häkämies, Kotkan Asunnot Oy Toimitusjohtaja Tuomo Svanberg, Kiinteistö Oy Itätuuli Toimitusjohtaja Timo Hyttinen, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

22 Luottamushenkilöt Toimitilat Director of Procurement Real Estate Jukka Lehtelä, VAASAN Oy Ympäristöneuvos Antti Kivipelto, Puolustusministeriö Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen, Helsingin seurakuntayhtymä Kiinteistöjohtaja Kaj-Erik Lindberg, UPM-Kymmene Oyj Head of Operations Esa Kojo, Nokia Asset Management Oy Johtaja Hannu Lonka, Nordea Pankki Suomi Oyj Luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus General Manager Real Estate Thomas Hollfast, Wärtsilä Oyj Abp Kiinteistöt Toimitusjohtaja Ilkka Marttila, HUS-Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen, Helsingin Osuuskauppa Elanto Toimialajohtaja Jari Panhelainen, Senaatti-kiinteistöt Infra Johtaja Mirja Noukka, Liikennevirasto Apulaisjohtaja Tapani Määttä, Liikennevirasto Pääjohtaja Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Johtaja Henri Hansson, Finavia Oyj Yksikön päällikkö Markku Maunula, Suomen ympäristökeskus Kaupungit ja kunnat Kiinteistöjohtaja Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Toimitusjohtaja Ilkka Ojala, Tampereen kaupunki/tilakeskus Tilapalvelujen johtaja Martti Kuitunen, Turun Kiinteistöliikelaitos Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki Toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, Helsingin ATT Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Vantaan kaupunki Rakennuttamis- ja toimitilajohdonpalvelut Chairman of the Board Timo Nurminen, Amplion Asset Management Oy Toimitusjohtaja Valtter Kari, Pöyry CM Oy Toimitusjohtaja Juhani Reen, Newsec Advice Oy Sijoittaminen Toimitusjohtaja Keith Silverang, Technopolis Oyj Toimitusjohtaja Kari Inkinen, Sponda Oyj Kiinteistöjohtaja Kari Karvonen, Pohjola Pankki Oyj Pääomasijoitusjohtaja Mikko Räsänen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Head of Fund Management, Property Pertti Vanhanen, Aberdeen Asset Management Finland Oy Kiinteistöjohtaja Kari Louhenkilpi, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Operatiivinen johtaja Harri Holmström, Citycon Oyj Johtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Toimitusjohtaja Markku Mäkiaho, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo Tehoa täydennysrakentamiseen! Mikko Nousiainen, RAKLI 2 Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu 25.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoi/eet ja rakennuksia koskevat EU säädökset Rakennusten energiatehokkuusdirek3iv

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari

TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Ohjelma tänään 9.00 / 9.20 Klinikan tavoitteiden ja työskentelyn esittely Yhteiset käytännöt tuloksia Liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen - vaikuttavammin, rajatummin, täsmällisemmin Käynnistystilaisuus 8.2.2016 Timo Turunen ympäristöministeriöstä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous

Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet. Selvitysryhmän kokous Jyväskylän kaupunkiseutu 1. kuntajakoselvityksen aikataulu 2. Tavoitteet ja toimenpiteet Selvitysryhmän kokous 11.3.2014 Selvitysprosessi ja aikataulu 2013 Elo-Joulukuu 2014 Tammi-Huhtikuu Syyskuu Joulukuu

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

Työpaja Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 6.3.2014 1 Avaus, FInZEB-hankkeen tavoitteet ja toimintamuodot Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN

Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Kunnanhallitus 115 17.08.2015 Kunnanhallitus 237 28.11.2016 KUNTASTRATEGIAN PÄIVITTÄMINEN Khall 17.08.2015 115 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015, mutta kuntien toimintaan eniten vaikuttavia säännöksiä

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto

Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto Energiaviraston esittely RES-kouluttajien infotilaisuus 5.10.2015 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Energiavirasto lähtökohtia ja lukuja Energiavirasto valvoo ja edistää: energiamarkkinoiden toimintaa

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4.

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4. 1. päivä 16.3.2016 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015

Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen. AmKesu syksy 2015 Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittäminen AmKesu syksy 2015 Esa Karvinen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus 1 OPH KOULUTUKSEN JA OSAAMISEN KÄRKIHANKKEET 1. Uudet

Lisätiedot

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö

Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus. Maija Neva, ympäristöministeriö Kestävä alueidenkäytön suunnittelu ja ilmastotavoitteita edistävä kaavoitus Maija Neva, ympäristöministeriö Mitä kestävällä alueidenkäytön suunnittelulla tarkoitetaan? FIGBC:n Kestävät alueet toimikunnan

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista kiinteistöalalla VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaiskatsauksen sisältö Lähes nollaenergiarakennukset Tulevia/valmistelussa olevia säädösmuutoksia

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus: Ilmastotavoitteet ja nollaenergiarakentaminen (NZEB) eri kaavatasoilla Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ajankohtaista

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli

Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä. Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Energiateollisuuden tulevaisuuden näkymiä Jukka Leskelä Energiateollisuus Kaukolämpöpäivät Mikkeli Suomessa monet asiat kehittyvät nopeasti yhteiskunnan toivomalla tavalla Bioenergia Tuulivoima Energiatehokkuus

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho

Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen. Arja Terho Valtion tietojärjestelmähankkeiden arviointitoiminnan kehittäminen Arja Terho Tarve arviointitoiminnalle tuottavuuden kehittämishankkeissa tietojärjestelmillä merkittävä rooli varmistettava hankkeiden

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9. Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous

Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous Kansallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokous 20.12.2012 Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti pääministeri Kataisen hallitus uudistaa kansallisen kestävän

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund

MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS. YGOFORUM-seminaari Henrik Österlund MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNAN KÄYNNISTYS YGOFORUM-seminaari 2.11.2016 Henrik Österlund 3.11.2016 1 TAUSTAA MATERIAALITEHOKKUUDEN SOPIMUSTOIMINNALLE 3.11.2016 Materiaalitehokkuuden sopimustoiminnan

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio KIRA-alan digitalisaatio Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. 1 Vahvuuksiamme ovat esimerkiksi biotalous, puhtaat teknologiat ja digitalisaatio.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1

HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 HELSINGIN SEUDUN YHTEISTYÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika kello 17.00 18.45 Kokouspaikka Helsinki, Kaupungintalo, juhlasali Läsnä Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen Järvenpää Nurmijärvi Tuusula Kerava Mäntsälä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

(Varsinais-S) (Vaasa)

(Varsinais-S) (Vaasa) T 3 Yritysdemokratiatyöryhmä Eero Joutsijoki (1.11.1979 asti) Matti Lipiäinen (14.12.1979 lähtien) Martti Koivisto Aulis Alamattila Martti Salo (Satakunta) SÄÄN TÖVAL IOKUNTA Martti Hoffren (Kuopio) Esko

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 13 Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän asettaminen HEL 2013-007804 T 00 00 02 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ilmastotyön

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun

Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kestävään alue- ja yhdyskuntasuunnitteluun Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 Marianne Matinlassi Kestävän kehityksen määrittelyä

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera

Tavoitteena nolla tapaturmaa Etera Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 1.3.2016 Etera Ohjelma 09.00 Seminaarin avaus Aluepäällikkö Hannu J. Mäkinen, Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri ry 09.15 ETERAn puheenvuoro Toimitusjohtaja Stefan

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TransEco-tutkimusohjelma

TransEco-tutkimusohjelma TransEco-tutkimusohjelma 2009-2013 TransEcon biopolttoainetutkimus Nils-Olof Nylund 20.4.2010 Liikenteen sopeuttaminen kestävään kehitykseen IEA Renewable Energy Technology Deployment 2010 Liikennesektorin

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne

Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI), Tampere 28.1.2016 Jyrki Kauppinen EPBD direktiivin toimeenpano

Lisätiedot