Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2013 - 1 -"

Transkriptio

1 - 1 -

2 Tapahtui vuonna 2013 Uusi RAKLI Järjestökuvan kehittäminen Internetsivujen uudistaminen Kestävä kehitys ERA17-puheenjohtajuus Työkaluja KSE13:n valmistuminen TELU-uudistus Rakentamispalvelujen tiedonantovelvollisuuden valmistelu Yhteiskunnallista keskustelua Hallitusohjelman puolivälitarkastelu Asumisen tukijärjestelmät MRL-arviointityö AIFM-direktiivin kansallinen soveltaminen Kohtaamisia Aamukahvi Annankadulla jäsentilaisuudet Johtoryhmä- ja toimikuntakauden päätös Soppajuhlissa henkilökunnan videotervehdys Klinikoilta ratkaisuja Östersundom Plusenergia Kuivat rakennukset ja rakenteet Kosteuden hallinta Lahden monitoimitalot Lahden keskustan radanvarsi Pellervon koulu - 2 -

3 Sisällysluettelo Tapahtui vuonna Entistä vahvempana jäsenten asialla... 4 Puheenjohtajan katsaus... 5 RAKLI mukana ministeriöiden valmistelutyössä... 6 Kohtaamisia johtoryhmissä ja toimikunnissa... 8 Aamukahvi Annankadulla maistui jäsenille... 9 RAKLI ja muut järjestöt Rakennamme energiaviisasta Suomea RAKLIn toimisto on vihreä TETS: Energiaa säästettiin lämmityksestä ja ilmanvaihdosta VAETS: Lämmöntuotannon muutoksista raportoitiin 13 Klinikoilta uutta energiaa Hankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot KSE95-sopimusehtojen uudistaminen Elinkaarihankkeiden sopimusmallin kehitys Tilaajan ja päätoteuttajan tiedonantovelvollisuudet 16 Klinikoilta ideoita hankkeiden toteutukseen Mitä, miten, millainen? Osaamista ja intoa Perusta tasapainossa

4 Puheenvuoro Entistä vahvempana jäsenten asialla Vuosi 2013 oli RAKLIssa vaikuttamistoiminnan kehittämisen aikaa. Tätä palvelua jäsenet ovat jo vuosia pitäneet tärkeimpänä, ja nyt hihat käärittiin RAKLIn tunnettuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Edellisvuonna työ aloitettiin liiton toiminnan ydinviestien pohdinnalla ja toimintatapojen kehittämisellä. Vuonna 2013 valmistelimme uuden RAKLIn ulostuloa. Työ on jo kantanut hedelmää. Jäsenkysely mukaan lähin sidosryhmämme, jäsenyritysten henkilöstö, on yhä tyytyväisempää RAKLIn toimintaan. Myös yhteistyömme päättäjäverkoston kanssa on ollut erittäin tiivistä ja sujuvaa. Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan RAKLIn maine on parantunut ja toteutetut viestinnän uudistukset on otettu hyvin vastaan. RAKLI tunnetaan laaja-alaisena rakennetun ympäristön omistajien edustajana ja aloitteellisena yhteiskunnan kehittäjänä. Sidosryhmien odotukset meitä kohtaan ovat kuitenkin tutkimuksen mukaan kasvaneet, joten jatkamme toiminnan kehittämistä vastataksemme odotuksiin jatkossakin. Vaikuttamiskentällä meillä on vielä työtä siinä, että saamme tilaajavastuukysymyksissä paikan nyt kolmikannan valtaamasta pelipöydästä. Talousrikollisuuden tehokkaan torjunnan kannalta olisi oleellista saada jo valmisteluvaiheeseen mukaan myös tilaajien näkemykset. Näin velvoitteet olisivat käytännössä paremmin toimivia ja osuisivat sinne, missä rikollisuutta pitää estää. RAKLI jatkaa valitsemallaan tiellä aktiivisena keskustelukumppanina ja alan toimintaedellytysten varmistajana. Näin voimme jatkossakin tarjota Suomessa tilaa laadukkaalle elämälle. Helena Kinnunen toimitusjohtaja - 4 -

5 Puheenvuoro RAKLIn sana painaa Ensimmäinen vuosi RAKLIn puheenjohtajana on vahvistanut entisestään käsitystäni siitä, että yhteinen liitto on alan ja sen toimintaympäristön kehittämisen kannalta erittäin tärkeä. Me RAKLIn jäsenet tarjoamme tilaa elämälle suomalaisten arjessa, minkä vuoksi meillä tulee myös olla vahva ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa. Maailma ympärillämme muuttuu huimaa vauhtia, eikä säädösympäristömme ole kehittynyt toivotulla tahdilla. Mielestäni on välttämätöntä, että historian painolasti jätetään taakse, eikä enää tyydytä vanhan paikkaamiseen. Esimerkiksi kaupungistumisen kiihtyminen pakottaa meidät ravistelemaan asuntopolitiikan perusteita, ja rakentamaan tukimuodot nykytilanteessa toimiviksi. Kotien pitää olla siellä, missä niitä tarvitaan ja sellaisia, että asukkaat ovat niihin tyytyväisiä. Toinen asia, jonka eteen RAKLIssa on paiskittu paljon töitä, on maankäytön kehittäminen. Luonnostaan hidastempoisella kiinteistöalallakin kaivataan nopeutta ja joustavuutta päätöksiin, jotka ohjaavat hankkeiden toteutumista. Tarpeet ja toiveet tiloille näyttäisivät muuttuvan radikaalisti lähivuosina. Tähän pitää vastata muun muassa täydennysrakentamista helpottamalla, mikä on sekä taloudellisesti että ekologisesti järkevää. Kertomusvuonna saatiin tulosta aikaan myös RAKLIn omimmalla alueella, tilaajaosaamisen ja rakennuttamisen toimintamallien kehittämisessä. Neuvottelut konsulttitoiminnan yleisistä sopimusehdoista päättyivät ja ne päivitettiin vastaamaan nykyajan tarpeita. Valmiiksi saatiin myös uudet hankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot sekä elinkaarihankkeiden sopimusmallit. Näitä työkaluja toivon kaikkien alalla toimivien hyödyntävän arjessa ahkerasti. Timo Stenius hallituksen puheenjohtaja - 5 -

6 Yhteisellä asialla RAKLI mukana ministeriöiden valmistelutyössä Työryhmillä on keskeinen rooli uutta lainsäädäntöä tai säädännön muutoksia valmisteltaessa. RAKLIn lakimies Johanna Aho oli vuonna 2013 mukana työja elinkeinoministeriön EED-direktiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleessa ryhmässä sekä ympäristöministeriön maankäyttö- ja maanrakennuslain kokonaisarviointiryhmässä ja laajarunkoisten hallien rakenteellisen turvallisuuden toimintaryhmässä. EED Työryhmistä tulevaisuuden Energiatehokkuusdirektiivin (Energy Efficiency Directive, EED, 2012/27/EU) tavoitteena on varmistaa, päätöksiä että EU:n kokonaisenergiankulutus jäisi vuonna 2020 vähintään 20 prosenttia alemmalle tasolle kuin miltä kehitys näyttäisi vuonna 2007 julkaistun perusuran mukaan. Energiatehokkuusdirektiivin implementointia valmistelleessa työryhmässä todettiin, että Suomen osalta on pääsääntöisesti kyse nykyisen energiatehokkuusjärjestelmän kuvaamisesta lainsäädäntöön. Lisäksi tarvitaan uusia säännöksiä koskien muun muassa suurten yritysten katselmusvelvoitetta. RAKLI pitää tärkeänä energiatehokkuuden toteuttamista markkinalähtöisesti. Kansallisen lainsäädännön tulee olla voimassa Muita rakennusten energiatehokuuteen liittyviä direktiivejä ovat EPBD ja RES. RAKLI on ollut mukana keskusteluissa näiden viemisestä kansalliseen lainsäädäntöön erityisesti nollaenergiarakentamisen osalta. MRL Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi käynnistettiin hallitusohjelman mukaisesti. Arvioinnin perusteella käynnistettäneen rakennepoliittiseen ohjelman toimeenpanoon liittyvät hankkeet, joiden tarkoituksena on vähittäiskaupan sääntelyn vähentäminen sekä kilpailun ja täydennysrakentamisen edistäminen. Lisäksi uudistetaan kuntien rakennusvalvontoja. RAKLI kokosi loppuraporttiinsa jäsentensä toiveita, jotka liittyvät kaavoituksen nopeuttamiseen ja ennakoitavuuteen, joustavuuden lisäämiseen sekä täydennysrakentamisen helpottamiseen

7 Yhteisellä asialla AIFM AIFM - Alternative Investment Fund Managers direktiivin kansallista soveltamista valmisteltiin vuonna Keskustelua 2013 ja RAKLI jäsenineen oli tiiviisti mukana lainsäädäntötyössä. Vaihtoehtorahastojen hoitajia koske- poliittisten sääntelyn ja vat säädökset ovat Suomessa uusia ja RAKLI vaikutti päätösten siihen, että niiden soveltamisala ja lainsäädännön piiriin kuuluvien velvoitteet olisivat käytännössä toteuttamiskelpoisia. Vuoden aikana yhteistyö lain vaikutuksista noudattamista sen voimaantulon jälkeen seuraavan Finanssivalvonnan kanssa oli tiivistä. RAKLI toimi neuvotteluissa ja keskustelutilaisuuksissa kiinteistöalan erityispiirteiden asiantuntijana. RAKLI kertoi näkemyksensä RAKLI antoi 38 toimintaympäristön kehitykseen liittyvää kirjallista lausuntoa vuonna Ne ovat luettavissa RAKLIn internetsivuilla. Lausuntojen lisäksi liiton asiantuntijat olivat ministeriöissä ja eduskunnassa kuultavina liittyen tilaajavastuuseen, rakentamismääräyksiin ja rakentamisen laatuun, asuntopolitiikkaan, verolainsäädäntöön sekä AIFM-direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön viemiseen. RAKLIn lausunnot 2013 Ympäristöministeriö 11 Valtiovarainministeriö 7 Työ- ja elinkeinoministeriö 4 Eduskunta 5 Verohallinto 2 Rakennustietosäätiö 4 Uudenmaan liitto 1 Viestintävirasto 1 HKI/Kaupunkisuunnitteluvirasto 1 ELY-keskus 1 Motiva 1-7 -

8 Yhteisellä asialla Kohtaamisia johtoryhmissä ja toimikunnissa RAKLIn jäsenistöstä nimetyistä luottamushenkilöistä koostuvissa johtoryhmissä ja toimikunnissa vietettiin kauden päätösvuotta. Ryhmät työskentelivät kokemusten vaihdon, toimintatapojen kehittämisen ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkeissä kokoontuen viisi-kuusi kertaa vuoden 2013 aikana. Nostoja vuoden 2013 johtoryhmä- ja toimikuntatyöstä: Asunnot Vuokra-asuntotuotannon lisäämisen keinojen esiin tuonti hallitusohjelman puolivälitarkastelun ja kehysriihen yhte ydessä Omakustannusvuokran määräytymistä, tasausta ja 20-vuotista korkotukea koskevan lainsäädäntöpaketin toimivuuteen vaikuttaminen Aija Tasa RAKLIn edustajana ARAvuokra-asuntojen asukasrakenteesta ja ARA-ASO-asuntojen asukasvalintaa koskeneen selvityksen ohjausryhmässä Toimitilat Kiinteistö- ja toimitilamarkkinan rakenne selvityksen teettäminen Ratkaisuja muuttuvien toimistoalueiden kehittämiseksi Erillinen käyttäjäryhmä käsitteli toimitilajohtamisen ja tietotyön kehitystä Infra- ja yhdyskunta Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen, julkinen yksityinen yhteistyön edistäminen Toimivien pysäköintikäytäntöjen tunnistaminen ja yhteistyö kaupunkien kanssa Infran tarkoituksenmukaisen kunnossapidon edistäminen Sijoittaminen ja rahoitus Kaikkien kiinteistösijoitusmuotojen menestys eri markkinatilanteissa Osallistuminen KTI Kiinteistötieto Oy:n Riskit kiinteistösijoittamisessa hankkeeseen, kiinteistösijoittamisen riskit ja riskimäärittely, eläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuuskehikon uudistusta käsittelevä työ Rakennuttaminen ja hankinta Rakentamista koskevien säädösten muutokset, korjausrakentamisen viranomaisohjaus Rakentamisen laatu ja johtaminen: laadukas sisäympäristö ja tilan käyttäjän terveys Talousrikollisuuden torjunta: tilaajavastuut ja tilaajan menettelyt, tietojärjestelmäpohjaisten työkalujen käyttö Käyttö ja omistus Ekotehokkuuden mittarit, osallistuminen Green Building Council Finlandin Värkki-hankkeeseen Käyttäjien sitouttaminen ympäristötavoitteisiin Kiinteistöpalveluiden markkinatieto, kuntien palveluiden ulkoistukset - 8 -

9 Yhteisellä asialla Aamukahvi Annankadulla maistui jäsenille RAKLIn perjantaiaamujen Aamukahvi Annankadulla tilaisuudet järjestettiin kahdeksan kertaa. Toista vuotta käytössä ollut tiiviiden aamutapaamisten konsepti on osoittautunut toimivaksi ja suosittuja alustuksia on ollut kuuntelemassa täysi sali jäsenorganisaatioiden edustajia. Vuonna 2013 ajankohtaista oli: Helmikuu Maaliskuu Toukokuu Kesäkuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Korjausrakentamisen energiamääräykset ja energiatodistus Pysäköinti tiiviissä kaupunkirakenteessa Maankäyttö ja kaavoitus Tilaajien ja päätoteuttajien ilmoitusmenettelyt Verohallinnolle ja työturvallisuuslain muutokset Työympäristöjen muutos ja käyttäjien tarpeet Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 Rahastosijoittaminen kiinteistöalalla Yhdyskuntarakenteen kehityssuunnat kasvukeskuksissa RAKLIn Ilpo Peltonen (vas.) kertoi hankkeiden johtamisen työkalusta. Finnairin Kaisa Tuuliainen ja Ilmarisen Niina Rajakoski (oik.) osallistuivat onnistuneeseen HOTT-hankkeeseen

10 Yhteisellä asialla RAKLI ja muut järjestöt KIRA-foorumi Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin mukana RAKLI toi esiin elinkaarimallien hyötyjä kiinteistöjen rakentamisessa ja ylläpidossa. Myös kuntatalouden haasteet nousivat esiin alan yhteisissä keskusteluissa muun muassa KIRA-foorumin mediapäivässä ja neuvottelukunnassa. Keväällä RAKLIn edustajat olivat tiiviisti mukana ROTI-työskentelyssä, jonka pohjalta laadittu Rakennetun ympäristön tila raportti julkaistiin huhtikuussa. Marraskuun vuositapahtumassa Finlandia-talossa aiheena oli fiksu rakennettu ympäristö. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Juha Tiuraniemi toimi KKY:n toiminnanjohtajana. Vuonna 2013 muun muassa kehitettiin kauppakeskussijoittamisen- ja johtamisen tunnuslukuja yhdessä KTI Kiinteistötiedon ja 20 kauppakeskuksen kanssa osallistuttiin keskusteluun vähittäiskaupan aukiololainsäädännöstä tuotettiin Kauppakeskukset 2013 julkaisu koottiin alan tulevaisuuden näkemyksiä Kauppakeskusbarometrilla järjestettiin Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari yli 200 osallistujalle Vuoden Kauppakeskusteko 2013 kilpailun voitti Willa Hyvinkäältä Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Aija Tasa toimi SOA:n asiamiehenä. Vuonna 2013 muun muassa järjestettiin asiakkuuspäivät, joilla käsitetiin viestintää ja hyvää vuokratapaa talouspäivillä aiheena olivat tietojärjestelmät, palvelujen ulkoistus ja rahoitusasiat kiinteistöpäivillä keskusteltiin energiatehokkuudesta, suunnitteluja valaistusratkaisuista sekä palvelusopimusten kilpailuttamisesta tulevaisuusseminaarissa pohdittiin opiskelija-asumisen tulevia näkymiä sekä SOA-yhteistyötä määriteltiin edunvalvonnan painopisteitä annettiin lausunnot valtion talousarviosta ja asukasvalintaoppaasta Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry RTL:n asiamiehenä toimi Johanna Aho. Liitto valitsi vuoden 2013 rakennuttajakonsultiksi Kari Vornasen, joka palkittiin marraskuussa Aulangolla kiinteistöliiketoiminnan vuosiseminaarissa

11 Yhteisellä asialla Rakennuttajapäivillä palkittiin vuoden 2013 parhaat. Ylhäällä vasemmalla: Vuoden rakennuttajapalkinnon vastaanottivat Sisko Marjamaa ja Risto Mykkänen Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT:stä. Ylhäällä oikealla: Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL valitsi Rakennuttajatoimisto HTJ:n Kari Vornasen Vuoden rakennuttajakonsultiksi. Palkitsemassa Johanna Aho. Sijoittajapäivässä keskusteltiin sääntelyn muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. Jeff Rupp INREV:stä (oik.) kertoi EU-tason toimista

12 Kestävän kehityksen kärjessä Rakennamme energiaviisasta Suomea Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika ERA17 toimintaohjelmaa vietiin vuonna 2013 eteenpäin RAKLIn puheenjohtajuudessa. Ohjelman alkuperäisistä toimenpiteistä valittiin vuosille seitsemän painopistettä, joiden edistämiseen keskitytään. RAKLIn vastuulla on kiinteistöjen energiatehokkaan käytön kehittäminen Kestävän ja tätä tehtiin yhteistyössä Green Building Council maankäytön Finlandin kanssa. Käyttöön saatiin muun muassa suunnittelutyökalut käytöön Rakennusten elinkaarimittarit. Lokakuussa järjestetyssä vuosipäivässä teeman oli energiatehokas korjausrakentaminen. ERA17-ohjelmassa ovat RAKLIn lisäksi mukana ympäristöministeriö, Sitra, Tekes, Kuntaliitto, Kiinteistöliitto ja Rakennusteollisuus RT, jolle puheenjohtajuus vuodenvaihteessa siirtyi. RAKLIn toimisto on vihreä Vuoden 2013 RAKLI liittyi WWF:n Green Office verkostoon. Henkilöstön innostus asiaan oli kiitettävää ja ensimmäisenä vuonna saavutettiin hyviä tuloksia: Sähköenergian käyttö vähentyi huomattavasti - sähköä kului 26,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna Jätteiden lajittelua lisättiin ja toimistolla alettiin eritellä sekajätteestä paperi-, kartonki-, bio-, metalli- ja lasijäte. Tulostus- ja kopiomääriä seurataan kuukausitasolla ja jo ennestään pieniä määriä on onnistuttu pienentämään edelleen TETS: Energiaa säästettiin lämmityksestä ja ilmanvaihdosta Vuonna 2011 käynnistettyyn toimitilojen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2013 loppuun mennessä liittynyt 33 yhteisöä, mikä on yli 80 prosenttia RAKLIn toimitilajäsenistä. Kesäkuussa vuoden 2012 tietojen pohjalta laaditusta vuosiraportista ilmeni, että säästöä on saavutettu erityisesti lämmityksessä ja ilmanvaihdossa. Vuoden 2012 aikana raportoitiin yhteensä 554 toteutettua energiansäästötoimenpidettä, joilla saavutettiin 30,6 GWh/a:n säästö. Sähkön osuus kokonaissäästöstä oli 9,9 GWh/a (32 %) ja lämmön ja polttoaineiden osuus

13 Kestävän kehityksen kärjessä 20,7 GWh/a (68 %). Merkittävä osuus säästöistä on saavutettu säätämällä ilmanvaihtoa. Sähkön säästössä korostuu kiinteistöjen käyttäjien rooli. Toteutettujen toimenpiteiden investointikustannuksiksi raportoitiin yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Vuosina toteutetuilla toimenpiteillä yhteisöt säästävät vuosittain energiakustannuksissa yhteensä noin 4,1 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen säästö on 58 GWh/a, joka vastaa noin 35 prosenttia vuoteen 2016 asti asetetusta kokonaissäästötavoitteesta. VAETS: Lämmöntuotannon muutoksista raportoitiin Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman sopimusyhteisöt raportoivat vuodelta toteutettua tyyppitoimenpidettä, joiden energiansäästövaikutus oli yhteensä 22,6 GWh/a. Näihin toimenpiteisiin investoitiin 3,2 miljoonaa euroa. Sähkön osuus säästöstä oli 15 prosenttia ja lämmön sekä polttoaineiden osuus 85 %. Lämmitysjärjestelmien ja ilmanvaihdon muutoksilla aikaansaatiin 60 prosenttia tyyppitoimenpiteiden tuottamasta säästöstä. Sähkönkulutuksen vähennyksestä lähes 90 prosenttia saavutettiin valaistusta uusimalla. Kun mukaan lisätään myös ne toimenpiteet, joiden säästövaikutukset ilmoittajat itse arvioivat, syntyi kokonaissäästöä 47,1 GWh/a. Merkittävää säästöä syntyi muun muassa sähkö- ja lämmitysjärjestelmien säätämisestä. Uutena toimenpiteenä mukana olivat lämmöntuotantoon liittyvät toimenpiteet, jotka sisältävät kaukolämmön alakeskuksien uusintoja sekä siirtymistä öljylämmityksestä maalämpöön. Toimenpideohjelmassa on mukana 26 vuokra-asuntoja omistavaa yhteisöä, joiden omistuksessa on hieman yli asuntoa

14 Kestävän kehityksen kärjessä Klinikoilta uutta energiaa Östersundom Vuosina 2012 ja 2013 toteutetulla Östersundom-klinikalla selvitettiin Lahden tiede- ja yrityspuiston ja Helsingin kaupungin toimeksiannosta aurinkoenergian hyödyntämistä sekä uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Lisäk- Uusia liiketoiminta- ja palvelumalsi klinikalla täsmennettiin yritysten, Helsingin kaupungin ja Helsingin Energian näkemyksiä leja energiaratkaisuihin tutkimuksesta. Klinikka tuotti kaavoituksen ja klinikan jälkeen hankittavasta laajemmasta suunnittelun tueksi konsepteja, näkemyksiä ja ideoita aurinkoenergian hyödyntämisestä Östersundomin alueella. Lisäksi klinikka tuotti yleisiä ja Östersundomin alueen energiaratkaisuja koskevia kuvauksia ja suosituksia. Plusenergia Plusenergia-klinikan työ päättyi tammikuussa RAKLIn ja Green Building Council Finlandin järjestämä klinikalla pohdittiin sitä, miten edetään kohti uusiutuvaan energiaan perustuvaa hiilineutraaliutta ja lähes nollaenergia-alueita ja -rakennuksia. Nollaenergiaratkaisuja Isoksi tavoitteeksi klinikalla kiteytyi hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle. Plusenergia-keskustelut tiivistyivät siihen, että erityi- taloudellisesti kestävästi sen tärkeää energiatarkasteluissa on huomioida alueellinen näkökulma, ja tätä pitää pystyä analysoimaan myös täydennys- ja korjausrakentamisessa. Konkreettisia esimerkkejä onnistuneista ratkaisuista kaivataan ja näitä pitää pystyä monistamaan, jotta skaalaetu saavutetaan

15 Hankkeet hallussa Hankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot Uudet tehtäväluettelot julkaistiin RT-ohjekortteina. Niitä käytetään talonrakennusta koskevien rakennuttamis- ja suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Uudet tehtäväluettelon mahdollistavat hankekohtaisen tehtävien ja niiden suorittajien määrittelyn. Luettelot sisältävät tavanomaisen talorakennushankkeen suunnittelutehtävät RAKLI toimintamallien kehittämisen ja niiden ohjeelliset tulokset. Tehtäväluetteloita voidaan käyttää kaikenlaisissa ytimessä kohteissa erilaisten toteutus- ja palkkiomuotojen kanssa. KSE95-sopimusehtojen uudistaminen KSE-neuvotteluryhmä sai joulukuussa valmiiksi KSE13-sopimusehtojen uudistustyön. Sopimusehtojen määritelmiä, osapuolten vastuita Uudet työkalut 2013: ja velvoitteita täsmennettiin ja TELUt, Elinkaarisopimusmallit ajanmukaistettiin sekä veloitusperusteita selkeytettiin. Viivästymissakon määrä kaksinkertaistui ja KSE13 ja laskentaperuste muuttui työpäiväpohjaiseksi. KSE13 julkaistiin tammikuussa Elinkaarihankkeiden sopimusmallin kehitys RAKLI on ollut mukana kehittämässä Elinkaarihankkeiden sopimusmallia, joka julkaistiin syyskuussa. Tavoitteena oli kehittää vakiintunut toimintatapa talonrakennusalan kumppanuusmallien toteutukseen Suomen markkinoille

16 Hankkeet hallussa Tilaajan ja päätoteuttajan tiedonantovelvollisuudet RAKLI oli mukana vaikuttamassa voimaan tuleviin säädöksiin tilaajan ja päätoteuttajan ilmoitusvelvollisuuksista. Verohallinnon ohjeistukseen esitettiin muutoksia ja tarkennuksia ilmoitusvelvollisuuden alaisten töiden määrittelyyn kiinteistöjen ja lii- Yhteisillä pelisäännöillä sujuvasti tavoiteltuun kenneväylien kunnossapidossa sekä urakka- ja työntekijätietojen tietosisältöön. tulokseen Klinikoilta ideoita hankkeiden toteutukseen Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Lahden radanvarren kehittämiselle on asetettu kovat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Klinikkatyöskentelyn kiteytyksen mukaan radanvarresta halutaan toteuttaa Lahden keskustan uusi osa, jonne sijoittuu satoja yrityksiä ja tuhansia koteja. Alueesta halutaan kehittää Pohjois-Euroopan vetovoimaisin yritysalue sekä erinomainen asuinalue sujuvan arjen elämiseen. Näitä tavoitteita ja toteutusvaihtoehtoja hiottiin RAKLIn vetämällä klinikalla, jonka tilaajia olivat Lahden kaupunki ja Renor. Työssä olivat mukana myös LADEC, VR-Yhtymä, Liikennevirasto ja Uudenmaan ELY-keskus. Kuivat rakennukset ja kosteudenhallinta rakennushankkeessa Senaatti-kiinteistöt ja Helsingin kaupunki tilasivat RAKLIlta riihen, jonka kahdessa työpajassa vuoden 2013 alussa pohdittiin sitä, mitä on tehtävissä rakennusten kosteusongelmien poistamiseksi. Näiden keskustelujen pohjalta toukokuussa aloitettiin Kosteudenhallinta rakennushankkeissa klinikka, jolla kehitetään systemaattista prosessia kosteushallintaan rakennushankkeissa. Mukaan kutsuttiin laaja joukko tilaajia, rakentajia, suunnittelijoita ja asiantuntijoita. Klinikka tekee myös yhteistyötä ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden kanssa. Klinikan tuottamia ohjeita ja suosituksia sekä aihioita jatkokehityshankkeista julkistetaan keväällä 2014, kun työ on päättynyt

17 Hankkeet hallussa Lahden monitoimitalot -klinikka Hankintaklinikkamenettelyllä haettiin yhdessä palvelutuottajien kanssa parhaita sopimuksellisia ja taloudellisia ratkaisuja SR-urakkamuodon tekniselle toteutukselle ja sopimusten sisällölle Jalkarannan ja Liipolan koulurakennushankkeissa. Monitoimitaloissa yhdistyivät sivistys-, sosiaali- ja terveystoimialan alueelliset palvelutarpeet. Pellervon koulu RAKLI järjesti Tampereen kaupungin toimeksiannosta kaksi aivoriihtä, joissa pohdittiin Pellervon koulun ja koulutontin hyödyntämistä sekä elinkaaritalon toteuttamista alueelle. Alueen tavoitteeksi kiteytyi neljälle sukupolvelle hyvää elämää neljänä vuodenaikana. Pellervon koulu ja koulutontti ympäristöineen tarjoavat oivat mahdollisuudet uusien asumiskonseptien, elinkaaritalon, alueen ja palveluiden kehittämiselle. Kokonaisuudessa on potentiaalia kansainvälisestikin merkittäville kehitysaskelille. RAKLIn Tuomas Lesonen ja Mikko Nousiainen olivat mukana kehittämässä Lahden keskustan radanvartta

18 RAKLI - Tilaa elämälle Mitä, miten, millainen? RAKLIn järjestökuvan ja toiminnan kehittäminen kulki vuonna 2013 mainetutkimuksesta mainetutkimukseen. Edellisvuonna toteutettu sidosryhmäkysely toimi alkusysäyksenä vaikuttamisen kehittämiselle, joka vuoden 2013 aikana alkoi konkretisoitua näkyviksi muutoksiksi uusien viestinnän linjausten, visuaalisen ilmeen ja nettisivujen muodossa. Vuoden lopussa valmisteltiin uudistuksen lanseeraus tammikuussa 2014 sekä mainetutkimuksen uusintakierros, joka kertoo, miten tehty työ on sidosryhmille alkanut näkyä. Kuva: RAKLIn persoona Uudistus alkoi syksyllä 2012 toimiston henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tuolloin pohdittiin, millainen RAKLI haluaa olla ja mitkä ovat sen pääviestit. Samalla pohdittiin vallitsevia toimintatapoja ja niiden uudistustarpeita. Työpajoissa kirkastettiin sitä, mitä RAKLI edustaa ja kiteytettiin koko toimintaa kuvaavaksi sloganiksi RAKLI - Tilaa elämälle. Uutena hissipuheena otettiin käyttöön: RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. RAKLIn jäsenet varmistavat, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle

19 RAKLI - Tilaa elämälle Internetsivu-uudistuksessa lähtökohtana oli tiedon parempi löydettävyys ja RAKLIn keskeisten viestien parempi esille tuominen. Sivuille määriteltiin kuusi pääteemaa: asuminen, yhdyskunta, toimitilat, energia & tehokkuus, rakennuttaminen ja kiinteistösijoittaminen. Sivuille tuli myös Tilaa elämälle blogi, joka toimii rakennetun ympäristön ajankohtaisena keskustelufoorumina. Viestinnän uudistusten myötä RAKLI profiloituu yhä aktiivisemmaksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi. Kuva: RAKLIn ohjauspyörä Vuosi 2013 oli raklilaisille kovan työn ja rutistuksen vuosi. Nyt toimeen on entistä helpompi tarttua, kun työkalut on päivitetty ja tavoitteita kirkastettu. Kiitos uudistuksen onnistumisesta kuuluu myös osaaville kumppaneillemme Futurelabin Kari Korkiakoskelle, Maineentekijöiden Satu Juvoselle ja Sari Uusituvalle, Studio Obran Päivi Hänniselle ja Eeva Kassarille sekä Koodiviidakon Mikko Saaviselle

20 Toimisto & talous Osaamista ja intoa RAKLIn toimistossa työskenteli vuoden 2013 lopussa neljätoista henkilöä. Vuodenvaihteessa toteutetussa jäsenkyselyssä toimistomme palvelukyky sai erinomaiset arviot ja sen koettiin entisestään parantuneen. Asteikosta yhdestä viiteen osaamisen koettiin olevan 4,2:n tasolla, palveluasenteen 4,32:n tasolla ja tavoitettavuus 4,19 tasolle. Toukokuussa 2013 toimiston henkilöstö kävi yhdistetyllä opinto- ja virkistysmatkalla Varsovassa. Vierailukohteista mieleenpainuvin oli yliopiston kirjasto upeine viherkattoineen. Perusta tasapainossa RAKLIn talous on vakaalla pohjalla. Aiempina vuosina on toteutettu sijoitusomaisuuden uudelleen järjestelyjä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että tulos on ollut erittäin positiivinen. Nyt tilanne on tasaantunut. RAKLI omisti vuoden 2013 lopussa kiinteistöosakkeidensa ja sijoitussalkkujensa lisäksi 35 prosenttia KTI Kiinteistötieto Oy:n osakkeista, 4 prosenttia Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinko Oy:stä sekä 2,4 prosenttia Suomen Talokeskus Oy:stä

21 Luottamushenkilöt Hallitus 2013 (vuosikokous ) Puheenjohtaja Sijoitusjohtaja Timo Stenius, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Sijoittaminen Toimitusjohtaja Vesa Immonen, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy (Toimitusjohtaja Ari Talja, Exilion Capilal Oy) Liiketoimintajohtaja Ossi Hynynen, Sponda Oyj (Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen, Citycon Oyj) Aluepäällikkö Aarne Markkula, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera) Asunnot Toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj (Toimitusjohtaja Antti Mäntynen, Avara Oy) Toimitusjohtaja Juhani Jokelainen, Lahden Talot Oy (Toimitusjohtaja Kari Keränen, Niiralankulma Oy) Toimitusjohtaja Eero Maijala, Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu (Toimitusjohtaja Tuomo Väänänen, Wartalo Kodit Oy) Toimitilat Real estate manager Esa-Pekka Timonen, Rautaruukki Oyj (Johtaja Samuli Eerolainen, UPM-Kymmene Oyj) Toimitusjohtaja Kari Kontturi, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (Toimitusjohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt) Johtaja Kari J. Heiskanen, Ruokakesko Kiinteistötoiminnot (Kiinteistöjohtaja Janne Rytkönen, SOK) Infra Ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto (Johtaja Jukka Karjalainen, Liikennevirasto) Kaupungit ja kunnat Tulosryhmän johtaja Olavi Tikka, Helsingin kaupunki (Toimialajohtaja Jouko Turto, Turun Kiinteistöliikelaitos) Rakennuttamis- ja toimitilajohdonpalvelut Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, Sweco PM Oy ( alkaen A-Insinöörit Oy) (Liiketoimintajohtaja Lea Jokinen, Realia Management Oy) Neuvottelukunta 2013 (vuosikokous ) Asunnot Toimitusjohtaja Erkka Valkila, SATO Oyj Kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen, VVO-yhtymä Oyj Toimitusjohtaja Teija Ojankoski, VAV Asunnot Oy Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi, Järvenpään Mestariasunnot Oy Toimitusjohtaja Birgit Mäkinen, Kiinteistö Oy Pikipruukki Fastighets Ab Toimitusjohtaja Jaana Närö, Helsingin kaupungin asunnot Oy Toimitusjohtaja Tuija Häkämies, Kotkan Asunnot Oy Toimitusjohtaja Tuomo Svanberg, Kiinteistö Oy Itätuuli Toimitusjohtaja Timo Hyttinen, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

22 Luottamushenkilöt Toimitilat Director of Procurement Real Estate Jukka Lehtelä, VAASAN Oy Ympäristöneuvos Antti Kivipelto, Puolustusministeriö Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen, Helsingin seurakuntayhtymä Kiinteistöjohtaja Kaj-Erik Lindberg, UPM-Kymmene Oyj Head of Operations Esa Kojo, Nokia Asset Management Oy Johtaja Hannu Lonka, Nordea Pankki Suomi Oyj Luontopalvelujohtaja Rauno Väisänen, Metsähallitus General Manager Real Estate Thomas Hollfast, Wärtsilä Oyj Abp Kiinteistöt Toimitusjohtaja Ilkka Marttila, HUS-Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen, Helsingin Osuuskauppa Elanto Toimialajohtaja Jari Panhelainen, Senaatti-kiinteistöt Infra Johtaja Mirja Noukka, Liikennevirasto Apulaisjohtaja Tapani Määttä, Liikennevirasto Pääjohtaja Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Johtaja Henri Hansson, Finavia Oyj Yksikön päällikkö Markku Maunula, Suomen ympäristökeskus Kaupungit ja kunnat Kiinteistöjohtaja Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Toimitusjohtaja Ilkka Ojala, Tampereen kaupunki/tilakeskus Tilapalvelujen johtaja Martti Kuitunen, Turun Kiinteistöliikelaitos Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki Toimitusjohtaja Sisko Marjamaa, Helsingin ATT Apulaiskaupunginjohtaja Juha-Veikko Nikulainen, Vantaan kaupunki Rakennuttamis- ja toimitilajohdonpalvelut Chairman of the Board Timo Nurminen, Amplion Asset Management Oy Toimitusjohtaja Valtter Kari, Pöyry CM Oy Toimitusjohtaja Juhani Reen, Newsec Advice Oy Sijoittaminen Toimitusjohtaja Keith Silverang, Technopolis Oyj Toimitusjohtaja Kari Inkinen, Sponda Oyj Kiinteistöjohtaja Kari Karvonen, Pohjola Pankki Oyj Pääomasijoitusjohtaja Mikko Räsänen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera Head of Fund Management, Property Pertti Vanhanen, Aberdeen Asset Management Finland Oy Kiinteistöjohtaja Kari Louhenkilpi, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy Operatiivinen johtaja Harri Holmström, Citycon Oyj Johtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Toimitusjohtaja Markku Mäkiaho, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiatehokkuus. Verotus MRL. Liikennepoliittinen. selonteko. Asuntopoliittinen. Klinikat. toimenpideohjelma.

Vuosikertomus. Energiatehokkuus. Verotus MRL. Liikennepoliittinen. selonteko. Asuntopoliittinen. Klinikat. toimenpideohjelma. Energiatehokkuus Verotus MRL Liikennepoliittinen selonteko 2012 Tilaajavastuu Asuntopoliittinen toimenpideohjelma Klinikat MARKKINATIETOA RAKLI edustaa vastuullisia ammattilaisia RAKLI teetti vuonna 2012

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Tavoitteena hyvä energiatulevaisuus Suomelle Erkki Aalto Plusenergia klinikka 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka Kokoaa parhaat toimijat, tiedot, ideat ja

Lisätiedot

Valtion riski vs. asukkaan koti

Valtion riski vs. asukkaan koti Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.9.2017 Aija Tasa Johtaja, Asunnot toimiala RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen

Lisätiedot

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin

Hankintaklinikka. Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Hankintaklinikka Foorumi ja työkalu kiinteistö- ja rakennusalan vuorovaikutus- ja kehittämishaasteisiin Ilpo Peltonen Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Kauppalehti 14.6.2007: Urakkatarjouksissa

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset

Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset Hyvä, viisas ja kestävä energiatulevaisuus Suomelle Plusenergia-klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Plusenergia-klinikan toteutus ja tulokset/ Erkki Aalto 20.1.2014

Lisätiedot

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011

TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 TOIMITILOJEN ENERGIATEHOKKUUSTOIMINNAN KÄRJET TETS-YHDYSHENKILÖPÄIVÄ 1.12.2011 Missio ja visio Missio Tuotamme hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävää rakennettua ympäristöä Parannamme rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto

Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto & Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 29.08.2013, Erkki Aalto Plusenergia klinikka Sähköenergiaratkaisut 1. RAKLIn klinikat 2. Plusenergia klinikka RAKLIn klinikka kokoaa parhaat toimijat, tiedot,

Lisätiedot

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö

Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Uusiutuvan (lähi)energian säädösympäristö Erja Werdi, hallitussihteeri Ympäristöministeriö/RYMO/Elinympäristö Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tulosseminaari, Design Factory 29.3.2012 Uusiutuvan

Lisätiedot

Poimintoja vuodelta 2014

Poimintoja vuodelta 2014 VUOSIkertomus 2014 Poimintoja vuodelta 2014 1» 2» 3» 4» 5» Tammikuu RAKLIn uuden visuaalisen ilmeen lanseeraus Rakennuttajapäivät Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot käyttöön KSE-uudistus

Lisätiedot

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo Tehoa täydennysrakentamiseen! Mikko Nousiainen, RAKLI 2 Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset

Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset Alueelliset energiaratkaisut -klinikan toteutus ja tulokset 29.3.2012 Mikko Östring Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Alueelliset energiaratkaisut -klinikan tavoitteet Klinikan tavoitteena

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Katsaus vuoden 2014 toimintaan. pp.kk.vvvv

Katsaus vuoden 2014 toimintaan. pp.kk.vvvv Katsaus vuoden 2014 toimintaan pp.kk.vvvv Hallitus Ilari Aho, Uponor Oyj, puheenjohtaja Pekka Metsi, Granlund Oy, varapuheenjohtaja TÄHÄ VOI Kari Kontturi, Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy Johanna Arola,

Lisätiedot

Kosteudenhallinta rakennushankkeessa - klinikka. Juho Kess 31.10.2013

Kosteudenhallinta rakennushankkeessa - klinikka. Juho Kess 31.10.2013 Kosteudenhallinta rakennushankkeessa - klinikka Juho Kess 31.10.2013 RAKLI ry RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. RAKLIn jäsenet varmistavat, että Suomessa

Lisätiedot

MAARAKENNUSPAIVA 2017

MAARAKENNUSPAIVA 2017 Toimintaympäristö ja hallintorakenteet muuttuvat miten infra vastaa haasteisiin MAARAKENNUSPAIVA 2017 Finlandia-talo, Kongressisiipi 28.9.2017 MAARAKENNUSPÄIVÄ 28.9.2017 Syyskuun Maarakennuspäivässä luodaan

Lisätiedot

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö

Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 GBC Suomi ry 16.3.2015 Hallitus 1.1. 19.11. 20.11.- 31.12 Ilari Aho, Uponor Oyj, puheenjohtaja Pekka Metsi, Granlund Oy, puheenjohtaja Pekka Metsi, Granlund Oy, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014

Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Vähähiilinen maankäyttö ja kaavoitus Päijät- Hämeessä seminaari 21.1.2014 Linkki esityksiin lähetetään osallistujille seminaarin jälkeen WLAN Sibeliustalo Käyttäjätunnus: Salasana: Vähähiilinen maankäyttö

Lisätiedot

Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta

Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta Innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäjäklubi Hankintaklinikan kokemukset markkinavuoropuhelusta 28.11.2012 Erkki Aalto kehitysjohtaja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry RAKLIn klinikat

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013

MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 MAL-aiesopimuksen toimeenpano ja seuranta Turun kaupunkiseudulla MAL-aiesopimusten seurantatyöpaja Vantaa 25.3.2013 25.3.2013 Kehittämispäällikkö Christina Hovi 1 Turun kaupunkiseudun MAL-aiesopimus Valtion

Lisätiedot

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Build Up Skills Finland 19.11.12. Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa Build Up Skills Finland 19.11.12 Energiaosaamisen koulutus Metropolia Ammattikorkeakoulussa ENERGIATEHOKKUUS Kuuma aihe, monta näkökulmaa Kiinteistöalalle profiilin noston mahdollisuus! 19.11.2012 Piia

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila. Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan

Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila. Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan Energia- ja talotekniikkaryhmän (RET) tavoitetila Jäsenten (224 hlö) osallistumisen kanavointi RIL:n toimintaan verkostoituminen ja vuorovaikutuksen kanavoiminen RIL:n energia- ja talotekniikkasekä rakennusasiantuntijoiden

Lisätiedot

Hankintafoorumin esittely

Hankintafoorumin esittely Hankintafoorumin esittely Hankintafoorumin perustehtävä (Missio) Hankintafoorumin perustehtävänä on olla vahva vaikuttaja suomalaisen hankintaosaamisen kehittämisessä ja jäsentensä kilpailukyvyn edistämisessä.

Lisätiedot

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu

nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu 25.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoi/eet ja rakennuksia koskevat EU säädökset Rakennusten energiatehokkuusdirek3iv

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari

TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Ohjelma tänään 9.00 / 9.20 Klinikan tavoitteiden ja työskentelyn esittely Yhteiset käytännöt tuloksia Liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa

IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena IPT-HANKKEEN STRATEGIAPÄIVÄ 16.1.2014 AVAUS Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Ryhmä 1 Ville Alajoki, Helsinki HKR

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet nzeb työpaja 22.8.2013 Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä I kehitysjakso 2007-2013 II kehitysjakso 2013-2018

Lisätiedot

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat

Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto. Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom ja aurinkoenergia Hankintaklinikan yhteenveto Mikko Östring johtaja, toimitilat Östersundom-klinikan tavoitteet Klinikan tavoite on kuvata uusiutuvaan energiaan tukeutuvan alueen toteuttamiseen

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11

PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 PÄÄSUUNNITTELIJAKOULUTUS 11 OHJELMALUONNOS- pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin 1. jakso 24...25.3.2015 Helsinki PÄÄSUUNNITTELIJAN TOIMINTAKENTTÄ Tiistai 24.3.2015 Puheenjohtaja: SAFA 8.30 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri

FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa. 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri FInZEB 2015 Lähes nollaenergiarakennus Suomessa 5.2.2015 Finlandia-talo Ylijohtaja Helena Säteri Esityksen sisältö EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa Kansallinen ilmstopolitiikka Toimintaympäristön muutkokset

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry

Resurssitehokkuus ja rakentaminen. Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Resurssitehokkuus ja rakentaminen Toimittajataustainfo 12.6.2014 Pekka Vuorinen energia ja ympäristöjohtaja Rakennusteollisuus RT ry Rakentamisen resurssitehokkuudessa voimakas sääntelyn ote Energiatehokkuus

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN. Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 Puista Bisnestä 2011 1.2.2011 Kirsi Martinkauppi i Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 12.2.2011 Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42 % Osuus päästöistä 38 % Sitoumukset

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä

Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö

Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset. Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Elinkaarimallit kehityshanke ja sen tulokset Pertti Valtonen Kauppa- ja teollisuusministeriö Kehityshankkeen organisointi Johtoryhmä Espoo, Helsinki, Tampere, Vantaa puolustus-, ympäristö- sekä kauppa-

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö

Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoitteet ja rakennuksia koskevat

Lisätiedot

Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa. Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto

Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa. Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto Kuntaliiton rooli ERA17 toimenpiteiden jalkauttamisessa Asiantuntija Anu Kerkkänen, Kuntaliitto ERA 17 ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017 on YM:n, Sitran ja Tekesin yhdessä valmistelema

Lisätiedot

Hankintafoorumin esittely

Hankintafoorumin esittely Hankintafoorumin esittely Hankintafoorumin perustehtävä (Missio) Hankintafoorumin perustehtävänä on olla vahva vaikuttaja suomalaisen hankintaosaamisen kehittämisessä ja jäsentensä kilpailukyvyn edistämisessä.

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä

Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus

KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus KTI-RAKLI projektiaihio: Kiinteistöliiketoiminnan yritysvastuuraportointisuositus Huhtikuu 2016 Tavoite Kehitetään suomalaisille kiinteistösijoittajille soveltuva yritysvastuuraportointisuositus ottaa

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto

Puhtaan energian paketti Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti 25.1.2017 Niina Honkasalo VNK EU-asioiden osasto Puhtaan energian paketti UUSIUTUVA ENERGIA Direktiivi uusiutuvan energian edistämisestä ENERGIA- TEHOKKUUS Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit

Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit Rakennusten energiatehokkuutta ohjaavat direktiivit Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), edellyttää, että

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Työpaja Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla

Työpaja Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja. käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Lähes nollaenergiarakennus (nzeb) tavoitteet ja käsitteet, suuntaviivat kansallisella tasolla Työpaja 6.3.2014 6.3.2014 1 Avaus, FInZEB-hankkeen tavoitteet ja toimintamuodot Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus

Lisätiedot

Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS)

Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS) Infrastruktuurin tuottamisen johtaminen (12) (RAPS) Koulutusohjelma 2014 Käyttäjälähtöinen infrastruktuuri Kestävä kehitys infrarakennuttamisessa Elinkaaren hallinta RAKLI ry ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö

Lisätiedot

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy

Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu. Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatehokkaat kiinteistöt Alueellinen energiatietopalvelu Eeva Pihlajaniemi / Wirma Lappeenranta Oy Energiatietopalvelu Mitä? tavoitellaan uudenlaista ja automatisoitua kiinteistökohtaista energianeuvontaa

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Mikä SVING? Musiikkia? Golfia? > Suomalais-virolainen kiinteistöalan koulutus- ja kehityshanke

Mikä SVING? Musiikkia? Golfia? > Suomalais-virolainen kiinteistöalan koulutus- ja kehityshanke SVING Avaus ja Sving-hankkeen esittely historia tavoitteet koulutus harjoittelijavaihto tiedottaminen Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto SVING-ohjausryhmän puheenjohtaja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinteistöalan

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015

Rakennusten elinkaarimittarit. Heli Kotilainen 22.5.2015 % Rakennusten elinkaarimittarit Heli Kotilainen 22.5.2015 Green Building Council FINLAND ympäristöluokitusjärjestelmät RAKENNUSTEN Elinkaarimittarit Kansainvälinen verkosto World GBC Kestävän rakennetun

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. VAETS-yhdyshenkilöpäivä Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista ympäristöministeriöstä VAETS-yhdyshenkilöpäivä 20.1.2016 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Lähes nollaenergiarakentaminen Erittäin korkea energiatehokkuus Energiantarve katetaan hyvin laajalti

Lisätiedot

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA

HAASTATELLAAN YRITYKSIÄ, VIRANOMAISIA JA MUITA RAKENNUSALAN TOIMIJOITA TAVOITE YHTEISTYÖTÄ KESTÄVÄN RAKENTAMISEN EDISTÄMISEKSI MAAKUNNASSA ESISELVITYSHANKKEESSA ETSITÄÄN YHTEISTYÖMUOTOA LAPIN RAKENNUSSEKTORIN KEHITTÄMISEKSI KESTÄVÄN RAKENTAMISEN PERIAATTEIDEN MUKAISESTI TUNNISTETAAN

Lisätiedot

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen.

1 Nimenhuuto Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 2 Päätösvaltaisuus Todettiin, ettei kokous ollut päätösvaltainen. TALOUSVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 vp Perjantai 8.2.2013 kello 11.00-13.00 Läsnä pj. Mauri Pekkarinen /kesk vpj. Marjo Matikainen-Kallström /kok (1 10, 11 osittain, 12 jäs. Lars Erik Gästgivars /r (3 Teuvo

Lisätiedot

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry

FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että

Lisätiedot

Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla

Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla Suomen Lähienergialiitto r.y. uusi toimija energia-alalla Markku Tahkokorpi / Suomen Lähienergialiitto Ry 13.5.2014 Esityksen sisältö Lähienergian määrittelyä Suomen Lähienergialiiton MMM Keskeiset sidosryhmät

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen SÄÄDÖSVALMISTELUN TILANNE 8.10.2015 Teppo Lehtinen EPBD direktiivin toimeenpano Uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) 2010 Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA SOPIMUSMALLIN PÄIVITYS KUNTIEN TEKNISEN JOHDON PÄIVÄT 20.11.2015 TAMPERE 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako

1. päivä 10.9.2014. 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 1. päivä 10.9.2014 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa?

Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa? Uudet hankintadirektiivit valmistuneet miten sen tulisi näkyä hankintalaissa? Rakennusfoorumi 10.6.2014 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yksinkertaistuvatko hankintamenettelyt? Eivät! Sääntely ja pykälät

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014

Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Lähes nollaenergiarakentaminen (nzeb) - YM:n visio ja tarpeet Plusenergia klinikan tulosseminaari 16.1.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Ajan lyhyt oppimäärä VN kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Sujuva maankäyttö. Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä

Sujuva maankäyttö. Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä Sujuva maankäyttö Kokemuksia ja keskustelua asemakaavoituksen parhaista käytännöistä Petri Roininen, puheenjohtaja, RAKLIn yhdyskunta & infra toimiala (Core Capital Oy) Keskustelupaperin teemat Kirkastetaan

Lisätiedot

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012

Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille. Green Growth 10.10.2012 Kansainvälistymisen mallit, haasteet ja mahdollisuudet - Mitä Team Finland -verkosto tarjoaa yrityksille Green Growth 10.10.2012 Taustaa Nykyisen VKE-toimintamallin kehittämistarpeet: VKE-toimijoiden yhteisen

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4.

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4. 1. päivä 16.3.2016 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot