Poimintoja vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poimintoja vuodelta 2014"

Transkriptio

1 VUOSIkertomus 2014

2 Poimintoja vuodelta » 2» 3» 4» 5» Tammikuu RAKLIn uuden visuaalisen ilmeen lanseeraus Rakennuttajapäivät Rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot käyttöön KSE-uudistus maaliin Lahden keskustan radanvarsi ja Plusenergia-klinikoiden tulosseminaarit Helmikuu Mainetutkimus 2014: RAKLI on hyvämaineinen TELU- ja KSE-koulutukset alkoivat Maaliskuu Mikko Östring Toimitilat -toimialan johtajaksi Toimitilojen energiatehokkuuden kärjet tilaisuus RAKLI antoi kestävän kehityksen sitoumuksen Suhdannetiedote: pk-seutu pärjää myllerryksessä Vuosikokous: painopisteiksi vastuullisuus ja rakennemuutokseen sopeutuminen Huhtikuu RAKLIn vuokra-asuntobarometri: investoinnit edelleen kasvussa Seminaari lähiökerrostalojen korjaamisesta YM:n kanssa Toukokuu RAKLI-KTI-toimitilabarometri: kaupat kasvussa, vuokrauksessa haasteita Suomi palvelinkeskusten kotipaikkana seminaari RAKLI juoksi yritysmaratonin 8» 9» 10» 11» Elokuu Lausuntorypäs: kuusi lausuntoa viikossa Ilpo Peltoselle RTS:n kultainen ansiomerkki Syyskuu Jyrki Laurikainen RAKLIn toimitusjohtajaksi RAKLI julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa RAKLIn vuokra-asuntobarometri: halukkuutta tuotantoon löytyy Kerrostalojen korjaaminen klinikan tulosseminaari Suhdannetiedote: pk-seudun kiinteistö- ja rakentamismarkkinoilla hyvä vire Lokakuu RAKLIn suositus kiinteistökauppatietojen ja vuokrausten julkistamisesta Kestävä aluesuunnittelu seminaari Kiinteistöalan yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen merkitys selvitys Keskustelupaperi vuorovaikutuksesta asemakaavoituksessa ja kiinteistökehityksessä Marraskuu RAKLI-KTI-toimitilabarometri: sijoituskysyntää on, vuokraushaasteita myös liiketiloissa Kiinteistön omistamisen verotus selvitys Kiinteistöliiketoiminnan vuosiseminaari Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen klinikka käyntiin 6» Kesäkuu RAKLIn murrostutkatyö käyntiin 12» Joulukuu Kysely YSE 1998:n toimivuudesta 7» Heinäkuu Harmaan talouden torjunta: laki tiedonantovelvollisuudesta voimaan - 2 -

3 Sisällysluettelo Poimintoja vuodelta Paluumuuttaja tuli hyvään taloon... 4 Työtä rakentamisen tuottavuuden, laadun ja maamme kilpailukyvyn edistämiseksi... 5 RAKLIn hallitusohjelmatavoitteet RAKLI otti kantaa... 7 Kiinteistöomistajien ja rakennuttajien näkemykset kuuluviin... 8 RAKLI julkaisi tietoa... 9 Kohtaamisia johtoryhmissä ja toimikunnissa RAKLIn tilaisuudet ajan hermolla Tulevaisuuden ennakointia Lahden keskustan radanvarsi klinikka kokosi osapuolet samaan pöytään RAKLI ja muut järjestöt Kohti lähes nollaenergiarakentamista Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksilla saavutettiin säästöä RAKLI antoi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen RAKLI mukana Green Office -verkostossa Suomen energiatulevaisuus plussalla ENSIO-klinikalta innovaatioita uusiutuvan energian käytöstä KSE- ja TELU-uudistuksia ja koulutusta Johtamisen keinoja kosteudenhallintaan Tiedonantovelvollisuus tuli alalle Uusia tapoja kerrostalojen korjaamiseen Täydennysrakentamiskäytännöt kehittämisen kohteena Uusia voimia remmiin Tasapainoilua taloudessa RAKLIn apurahat akateemisiin opinnäytteisiin

4 Toimitusjohtajan katsaus Paluumuuttaja tuli hyvään taloon RAKLIn toiminta keskittyi vuonna 2014 rakennemuutoksen hahmottamiseen ja vastuullisuuden koko ajan kasvavaan merkitykseen. Käynnissä olevat murrokset, kuten digitaalisuuden vyöry kaikille elämänaloille ja kaupungistumisen voimistuminen, heijastuvat voimakkaasti alallemme ja ovat johtaneet markkinatilanteen muutokseen toimistoista on ylitarjontaa ja asunnoista pulaa. Tämän vuoksi olemme yhdessä kaikkien osallisten kanssa paiskineet töitä kaavoituksen nopeuden ja joustavuuden edistämiseksi, jotta rakennettu ympäristömme kehittyisi edes jotakuinkin muutoksen tahdissa. Jäsentemme edustajat toimivat aktiivisesti luottamuselinten yli kolmessakymmenessä tapaamisessa ja liiton eri tapahtumiin osallistui reilut tuhat henkilöä. Vuoden aikana klinikkatoiminnalla kehitettiin muun muassa kiinteistöjen kosteudenhallintaa sekä asuinkerrostalojen korjaamista, jotka molemmat ovat tällä hetkellä erittäin polttavia kysymyksiä. RAKLIn jäsentyytyväisyys pysyi kyselymme mukaan vuonna 2014 hyvällä tasolla. Toiminnan painotukset tukevat jäsenten tarpeita ja erityisen tyytyväisiä on oltu toimiston toimintaan, mistä kiitos kuuluu kaikille työntekijöille. Vuosi 2014 oli toimistossa myös henkilövaihdosten vuosi. Juha Tiuraniemi ja Helena Kinnunen lähtivät uusien haasteiden pariin. Itse palasin 17 vuoden tauon jälkeen takaisin RAKLIin. Noina vuosina osallistuin kolmen eri RAKLIn jäsenen palveluksessa liiton toimintaan edustaen niin julkista sektoria kuin kansainvälistä pörssiyritystäkin. Kolmannesvuosi toimitusjohtajana on nyt takana ja olen kotiutunut erittäin hyvin. RAKLI on aktiivisten ammattilaisten verkosto ja sen aseman vahvistamiseen alan vaikuttajana ja kehittäjänä tullaan jatkossakin panostamaan. Odotukseni ovat korkealla. Marraskuussa 2014 pidettiin neuvottelukunnan kokous, jossa aloitettiin RAKLIn strategian suuntaaminen vuosille Tämä prosessi viedään päätökseen uuden hallituksen kanssa kesään 2015 mennessä. Päivitetty strategia tulee antamaan hyvän pohjan RAKLIn pitkäjänteiselle ja jäsenten viitoittamalle työlle kiinteistö- ja rakennusalan kokoavana kehittäjänä ja voimakkaana vaikuttajana. Yhteiskunnallisen murroksen keskellä voin katsoa tyytyväisenä taaksepäin sekä innolla ja luottavaisesti eteenpäin. Ohjatkoon RAKLIn slogan - Tilaa elämälle - meitä jatkossakin, kun toteutamme ja kehitämme suomalaista toimintaympäristöä. Jyrki Laurikainen toimitusjohtaja - 4 -

5 Puheenjohtajan katsaus Työtä rakentamisen tuottavuuden, laadun ja maamme kilpailukyvyn edistämiseksi Toinen vuoteni RAKLIn puheenjohtajana oli sangen työntäyteinen. Liiton hallitus oli voimakkaasti mukana valmistelemassa hallitusohjelmatavoitteita vuosille Asian eteen on tehty paljon hyvää työtä ja uskon, että rakennetun ympäristön merkitys ymmärretään tällä vaalikaudella entistä paremmin. Kun taloudelliset resurssit niukkenevat, ei Suomella enää ole varaa antaa näin merkittävän osan kansallisvarallisuudestaan rapistua. On myös purettava investointeja ja asuntotuotantoa merkittävästi hidastavia käytäntöjä, joita olemme tuoneet esiin. RAKLIssa työstettiin kertomusvuonna taustatietoa, joka auttaa päättäjiä hahmottamaan kiinteistö- ja rakennusalan kokonaisuutta ja painoarvoa. KTI Kiinteistötieto teki liiton toimeksiannosta kaksi selvitystä, jotka tarjoavat tärkeää tietoa kiinteistö- ja rakennusalan yhteiskunnallisesta ja kansantaloudellisesta merkityksestä sekä alan verotuksen raskaudesta. Molemmat selvitykset ovat toimineet hyvänä pohjana RAKLIn hallitusohjelmatavoitteiden viestinnälle. Hallitustamme työllisti keväällä yllättäen myös RAKLIn uuden toimitusjohtajan haku. Meillä oli tehtävään tarjolla monta hyvää ehdokasta ja olen erittäin tyytyväinen, että saimme liiton johtoon Jyrki Laurikaisen kaltaisen, monipuolisen kokemuksen omaavan kiinteistöalan ammattilaisen. Omalta osaltani koen, että RAKLIn hallituksen puheenjohtajana olen saanut olla hienolla näköalapaikalla. Minulle on tässä roolissa tarjoutunut mahdollisuus moneen yhteiskunnallisesti tärkeään keskusteluun, joissa olen saanut tuoda esiin kiinteistöalan merkitystä ja näkökantoja. On myös ollut hienoa huomata, kuinka erinomaisessa yhteistyössä kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt pyrkivät parantamaan rakentamisen tuottavuutta ja tilojen käyttäjien kokemaa laatua. Toivonkin näiden teemojen olevan vahvasti esillä myös tänä vuonna sen ohella, että pyrimme yhteiskunnallisessa keskustelussa edelleen kehittämään yhteisen alamme toimintaedellytyksiä. Uuden toimitusjohtajan tulo käynnisti RAKLIssa myös strategiatyön, joka olisi pian ollut vääjäämättä edessämme ympäröivässä maailmassa tapahtuvien murrostenkin vuoksi. Uudistustyö ja painotusten hakeminen on aloitettu ja maaliin päästäneen kesän aikana. Toivotan seuraajalleni, Jyrkille ja hänen joukkueelleen työniloa päivittäisessä aherruksessa sekä menestystä RAKLIn toiminnan suuntaamisessa kohti vuotta Timo Stenius hallituksen puheenjohtaja - 5 -

6 Yhteisellä asialla Rakennettu ympäristö on perusta Suomen kasvulle RAKLIn hallitusohjelmatavoitteet RAKLIn tavoitteena on, että hallituskaudella varmistetaan suomalaisen asuin- ja toimintaympäristön kehittyminen yhä parempaan suuntaan. Rakennettuun ympäristöön on sidottu erittäin iso osa kansallisvarallisuudestamme ja sen jatkuva kehittäminen on erittäin tärkeä tekijä Suomen menestyksen takaamisessa. RAKLI nostaa myös esille kiinteistö- ja rakennusalan merkityksen investointien tekijänä sekä työllistäjänä, minkä vuoksi alan suotuisa kehitys on tärkeä moottori myös koko maan talouskasvulle. Jotta Suomessa olisi jatkossakin tarjolla laadukasta tilaa elämälle, pitää nämä asiat toteuttaa seuraavien neljän vuoden aikana: Kaupunkirakenteen muutokset sujuviksi Kysyntää ja tarpeita vastaavaa asuntotarjontaa on lisättävä Väylien kunnossapitoon ja kehittämiseen on panostettava Sääntelystä syntyvät rakentamisen kustannukset kuriin Kiinteistöihin kohdistuvien verojen nousu on pysäytettävä Taloudellisesti haastavina aikoina on varmistettava, että yhteiskunta luo mahdollisuudet rakennetun ympäristön kehittämiselle muuttuvia tarpeita vastaavaksi. Kasvun aikaansaamiseksi tällaisessa murrostilanteessa on päätösten kannustavuus ja vaikutus liiketoimintaan punnittava huolella ja avoimin silmin. Jokainen kiinteistöja rakennusalan investointi edistää taloudellista toimeliaisuutta ja lisää työpaikkoja Suomessa. Jyrki Laurikainen toimitusjohtaja, RAKLI ry - 6 -

7 Yhteisellä asialla RAKLI otti kantaa RAKLI kertoi näkemyksensä 30 lausunnossa vuonna Kaikki lausunnot ovat luettavissa liiton internetsivuilta. RAKLIn asiantuntijat olivat myös ministeriöiden ja eduskunnan kuultavina muun muassa kiinteistöveron ylä- ja alarajojen nostamisesta ja maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen pätevyysvaatimusten uudistamisesta sekä CE-merkintään ja tuotehyväksyntään liittyvistä säännöksistä, yleisestä asumistuesta ja talousarvioesityksestä. RAKLIn lausunnot kpl Ympäristöministeriö 12 Työ- ja elinkeinoministeriö 3 Eduskunta 3 Helsingin kaupunki 3 Valtiovarainministeriö 2 Sosiaali- ja terveysministeriö 2 Verohallinto 2 Oikeusministeriö 1 Helsingin seudun liikenne 1 Rakennustietosäätiö 1 RAKLIn toiminnan painopisteet 2014 Vastuullisuus Energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen Vastuulliset hankintamenettelyt Rakentamisen laatu Harmaan talouden torjunta Kiinteistöomistamisen yhteiskunnallinen merkitys Rakennemuutos Maankäyttö ja kaupunkisuunnittelu Asuntotarjonta Käyttötarkoituksenmuutokset Kunta- ja valtiontalouden haasteet: julkisten kiinteistöjen rooli, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö Työn tekemisen muuttuminen ja tilan käytön tehostuminen - 7 -

8 Yhteisellä asialla Kiinteistöomistajien ja rakennuttajien näkemykset kuuluviin Johanna Aho edusti RAKLIn jäsenkuntaa laajarunkoisten rakennusten toimintaryhmässä, jossa valmisteltiin rakenteellisen turvallisuuden arviointia tehostava lakiesitys. Huolta kannetaan arvioinnista aiheutuvisa kustannuksista ja RAKLI esittikin tarkastusten rajaamista korkean riskin rakennuksiin. Esimerkiksi kaupan alalla on tehty jo useita vuosia vapaaehtoisia tarkastuksia ja näitä menettelyjä kehitetään parhaillaan myös rakenteellisen turvallisuuden johtoryhmässä, jossa RAKLIa edustaa Ilpo Peltonen. Kansallista hankintalakia valmistellaan direktiivien pohjalta vuosien 2014 ja 2015 aikana. RAKLI on tehnyt yhteistyötä valmisteluryhmän jäsenten kanssa ja he ovat esitelleet uudistuksen edistymistä myös RAKLIn toimikunnissa ja muissa tilaisuuksissa. Energiatehokkuuslakityöryhmässä oli RAKLIn edustajana Johanna Aho. Energiatehokkuuslaki tuli voimaan ja myös energiakatselmuksia koskevien asetusten on tarkoitus tulla voimaan alkuvuoden 2015 aikana. Laki ja direktiivi muun muassa velvoittavat suuret yritykset tekemään energiakatselmuksia neljän vuoden välein. Lähiöiden kehittämistyöhön RAKLI osallistui muun muassa lähiöneuvottelukunnan sihteeristön jäsenyyden kautta. RAKLIn edustajana oli Aija Tasa. Aija Tasa edusti RAKLIn jäsenistöä myös ARA-vuokra-asuntojen asukasrakenteesta ja ARA-ASO-asuntojen asukasvalintaa koskeneen selvityksen ohjausryhmässä. Työtä ikääntyneiden asumisen kehittämiseksi tehtiin ympäristöministeriön asettamassa yhteistyöryhmässä, jossa RAKLIa edusti Erkki Aalto. Hän oli mukana myös hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin edistävän Hissi Esteetön Suomi hankkeen ohjausryhmässä. Rakennuskannan korjausmahdollisuudet ohjausryhmässä RAKLIn jäsenistöä edusti Erkki Aalto

9 Yhteisellä asialla RAKLI julkaisi tietoa Keskustelupaperi vuorovaikutuksen kehittämisestä asemakaavoituksessa ja kiinteistökehittämisessä Kaavoittajat ja kiinteistönomistajat tiivistävät eri puolilla Suomea yhteistyötään entistäkin toimivamman yhdyskuntarakenteen ja kaavoituksen mahdollistamiseksi. Näkemyksiä hyvistä toimintatavoista ja kehitystarpeista koottiin RAKLIn lokakuussa julkistamaan keskustelupaperiin. Kaavoittajat ja kiinteistöomistajat jakavat näkemyksen siitä, että mahdollisimman varhainen vuorovaikutus parantaa kaavoitusprosesseja huomattavasti. Hyvistä kokemuksista sekä siitä, miten kaavoituksen kustannusvaikutuksia saataisiin läpinäkyvämmiksi, keskusteltiin myös raportin julkistusseminaarissa. Keskustelupaperin laati RAKLIn Yhdyskunta ja infra johtoryhmä. Julkaisussa nostettiin esiin viisi keskeistä teemaa ja annettiin 13 suositusta yhteistoiminnan parantamiseksi. TEEMAT JA SUOSITUKSET Kirkastetaan kaavoituksen ohjaus- ja palvelunäkökulma Suosituksia kiinteistönomistajille ja -kehittäjille yhteistyöhön kaavoittajien kanssa Lisätään tietoisuutta ja vastuuta kustannusten muodostumisesta Arvioidaan asemakaavan taloudellisuus ja kaavamääräysten kustannusvaikutus kaavoituksen aikana Teetetään selvitys kaavamääräysten kustannusvaikutuksista Pelkistetään asemakaavoja määräyksiä poistamalla Otetaan käyttöön mahdollisuus poiketa maankäyttömaksuista Mahdollistetaan käyttötarkoituksenmuutokset Otetaan myönteinen kanta käyttötarkoituksenmuutoksiin Määritellään alueet, joille halutaan käyttötarkoituksenmuutoksia Arvioidaan kaavoituksen onnistumista ja yhteistyön sujuvuutta Kaavahankkeen sujuvuutta ja prosessia arvioidaan kaavoituksen päättymisen jälkeen Kunnan kaavoitusprosessia arvioidaan säännöllisesti Kehitetään yhteistyötä kaavoitusprosessissa Käytetään ajantasaista kaavoitusohjelmaa työkaluna kaavoituksen vuosittaisessa johtamisessa Kiteytetään kaupungin maankäyttöön liittyvät tavoitteet ja viestitään ne selvästi Valmistellaan kaupungin näkökulma kaavahankkeisiin yhteiskokouksissa Kehitetään kaavoituksen aloituskokouskäytäntöjä - 9 -

10 Yhteisellä asialla Kiinteistöalan yhteiskunnallinen merkitys selvitettiin Kiinteistötoimialan merkitys yhteiskunnalle tilojen tarjoajana, kansanvarallisuuden ylläpitäjänä, suurena työllistäjänä ja yhtenä Suomen kansantalouden moottoreista on merkittävä. Rakennettu ympäristö muodostaa yli 70 prosenttia kansanvarallisuudesta, ja rakennusinvestoinnit vastaavat kahdesta kolmasosasta kansantaloutemme vuosittaisista kiinteistä investoinneista. KTI Kiinteistötieto Oy:n RAKLIlle laatimaan selvitykseen koottiin yksityiskohtaista tietoa suomalaisesta kiinteistömarkkinasta, sen rakenteesta ja toimintalogiikasta. Esittelyssä ovat lisäksi kiinteistöjen omistusrakenteet ja alan toimijat. Myös kiinteistöalan merkittävistä yhteiskunnallisista vaikutuksista, kuten taloudellisesta merkityksestä ja verokertymästä sekä vastuullisuuskysymyksistä kerrotaan julkaisussa. RAKLI perkasi kiinteistön omistamisen verokakun RAKLI teetti KTI Kiinteistötieto Oy:llä selvityksen kiinteistöjen omistamisen verorasituksesta ja sen kehityksestä 2000-luvun aikana ammattimaisten kiinteistönomistajien näkökulmasta. Verojen määrää ja merkitystä osana ylläpitokustannuksia tarkastellaan laskennallisten esimerkkien kautta. Selvitys kattaa ylläpitokustannuksiin sisältyvät verot sekä varainsiirtoveron. Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin sisältyviä veroja ovat kiinteistövero, arvonlisävero, vakuutusmaksuvero, jätevero, sähkövero sekä polttoaineiden valmisteverot. Nämä ovat 2000-luvulla kasvaneet huomattavasti yleistä hintatason kehitystä nopeammin. Joillakin paikkakunnilla verojen määrä on jopa kaksinkertaistunut aikavälillä , kun elinkustannusindeksi on samana ajanjaksona noussut 26 prosenttia. Tämän vuoksi RAKLI painottaa, ettei yksittäisiä veroja saa korottaa harkitsematta huolellisesti muutoksen seurauksia kokonaisuuden kannalta. Hallitsematon verojen nousu vähentää suomalaisen toimitilamarkkinan kilpailukykyä merkittävästi ja lisää asumisen kustannuksia

11 Yhteisellä asialla V U O K R A PÄÄOMA 65 % Rakennusinvestoinneista 43 % veroja tai veronluonteisia maksuja YLLÄPITO 35 % SELVITYKSEN FOKUS Kiinteistöveron, energiaverojen, arvonlisäveron sekä jäte- ja vakuutusmaksuveron osuus vuotuisista ylläpitokustannuksista 29 % 41 % VUOKRASTA 42 % ERILAISIA VEROJA Ylläpitoon sisältyvien palvelujen hinnasta on lisäksi veroja arviolta 12 % (työntekijöiden verot, työnantajakustannukset ja yritysten tuloverot) Tilaa elämälle blogit RAKLIn internetsivuilla alettiin vuoden 2014 alussa julkaista Tilaa elämälle blogia, joka tarjoaa keskustelua elinympäristömme ytimestä. Rakennetun ympäristön asiantuntijat jakavat blogissa tuoreimmat ajatuksensa yhdyskuntien ja elintilamme kehityksestä, muutostarpeista ja tulevaisuudesta. Tekstit käsittelevät aihetta laajasti muun muassa kaupunkisuunnittelun, energiatehokkuuden, kiinteistösijoittamisen ja rakennuttamisen näkökulmista. Eniten lukijoita keräsi Tuomas Lesosen blogi siitä, miten kiinteistöalan korkeakoulutus on muuttumassa. Ahkerimmin keskustelunavauksia teki Mikko Nousiainen, jolta julkaistiin vuoden aikana kuusi kaupunkikehitystä ja maankäyttöä eri näkökulmista käsitellyttä kirjoitusta

12 Ajatuksia vaihtamassa Kohtaamisia johtoryhmissä ja toimikunnissa Vuosi 2014 käynnisti RAKLIssa uuden, kaksivuotisen toimikauden. Noin kaksisataa jäsenorganisaatioiden edustajaa tuli nimetyksi toivomaansa johtoryhmään tai toimikuntaan, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita, vaihdetaan kokemuksia ja työstetään alan toimintatapoja. Vuoden aikana työskentelyssä nousivat esiin muun muassa seuraavat teemat: asunnot-johtoryhmä Vuokra-asuntotuotannon lisäämisen keinojen esillä pitäminen muun muassa hallituksen kehysriihen ja kesän hallitusneuvottelujen yhteydessä Asumisen tukijärjestelmän vaikuttavuus hankkeen työhön, 20-vuotisen korkotukimallin aikaansaamiseen sekä yleisen asumistuen uudistamiseen vaikuttaminen JOHTORYHMÄT: 14 kokousta kohtaamista toimitilat-johtoryhmä Tuotettiin ratkaisuja käyttötarkoituksenmuutoksiin toimistokiinteistöissä Käsiteltiin toimintaympäristön murrosta tietotyössä, kaupassa ja kuntataloudessa Erillinen työryhmä valmisteli Hyvän välitystavan ohjeistusta toimitilojen välitykseen Erillinen käyttäjäryhmä käsitteli tietotyön ja työympäristöjohtamisen kehitystä yhdyskunta ja infra -johtoryhmä Aktiivinen työskentely maankäytön käytäntöjen kehittämiseksi ja näkökulmien yhteensovittamiseksi Valmisteltiin keskustelupaperi vuorovaikutuksesta asemakaavoituksessa ja kiinteistökehittämisessä sekä järjestettiin seminaari aiheesta Kestävän aluesuunnittelun käytäntöjä vietiin eteenpäin GBC:n ja YM:n kanssa lanseeramalla kestävän aluesuunnittelun portaali ja järjestämällä aiheeseen liittyvä seminaari Perehdyttiin tietomallintamiseen infrarakentamisessa ja tuotiin esiin parhaita käytäntöjä RAKLIn Yhdyskunta ja infra johtoryhmä sai huhtikuun kokoukseensa vieraiksi Risto Rautavan, Osmo Soininvaaran, Elina Moision ja Matti Niirasen Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnasta. Päättäjät ja RAKLIn jäsenet kävivät tilaisuudessa keskustelua kaupunkikehityksestä ja suunnittelun muutoksesta. Johtoryhmän puheenjohtaja Petri Roininen haastoi poliitikkoja pohtimaan mahdollisuuksia muun muassa joustavampiin käyttötarkoituksenmuutoksiin ja alueiden uudistamiseen

13 Ajatuksia vaihtamassa rakennuttaminen -toimikunta KSE 2013 ja tehtäväluettelot, koulutus ja sopimuslomakkeiden käyttöönotto Tiedonantovelvollisuudet Verohallinnolle, ohjeet ja hyvät käytännöt Keskustelutilaisuus RT:n kanssa (uudet toteutusmuodot, yhteistoimintaurakat, kilpailuttamisen pelisäännöt) YSE-toimivuuskysely sijoittaminen ja rahoitus -toimikunta Suositus myynti- ja vuokratietojen tiedottamisesta AIFM-toimiluvat ja rekisteröinnit, täytäntöönpanon seuranta Suomen Pankin sijoitusrahastojen tasetietojen keruu, etenemisen seuranta käyttö ja ylläpito -toimikunta Kiinteistöpalveluiden merkitys käyttäjäkokemuksen arvoketjussa Uudenlaiset tilojenkäyttäjille ja asukkaille tarjottavat palvelut Käytön ja ylläpidon koulutustarjonta ja sen kehittäminen yhteistyössä koulutuksen tarjoajien kanssa RAKLIn aluetoiminta Vuonna 2014 RAKLIlla oli aluetoimintaa Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella. Nämä ryhmät kokoavat paikallisesti yhteen RAKLIn jäsenorganisaatioiden palveluksessa työskenteleviä henkilöitä. Alueilla käsiteltyjä kokousaiheita olivat: pirkanmaan aluetoimikunta Sisäilma, kosteudenhallinta ja kosteuskorjaukset Tulevat vaalit ja RAKLIn hallitusohjelmatavoitteet Vierailu poliisien harjoituskaupunkiin varsinais-suomen toimitilavaliokunta Kiinteistösijoitusmarkkinoiden tilanne Tilaajavastuu Rakennusalan ilmoitusvelvollisuudet Kiinteistöalan kansantaloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys Vuorovaikutuksen kehittäminen asemakaavoituksessa ja kiinteistökehityksessä Joulukuussa toiminnanjohtajana aloitti Juuso Kallio Kaisa Leiwon siirryttyä uusiin tehtäviin jyväskylän aluetoimikunta Asuminen ja asuntomarkkinat Elinkeinoelämän näkymät RAKLIn aluetoimikunnan ja RT:n yhteinen ajankohtaisseminaari lokakuussa TOIMIKUNNAT: 20 kokousta kohtaamista

14 Ajatuksia vaihtamassa RAKLIn tilaisuudet ajan hermolla RAKLI kutsuu jäsenensä Aamukahvi Annankadulla tilaisuuksiin ajankohtaisten asioiden äärelle noin kerran kuukaudessa, perjantaisin. Vuonna 2014 keskusteluja käytiin näistä teemoista: Uudet toteutusmallit Hybridikeskusten kaavoitus, 3D Ikääntyneiden asuminen Vuorovaikutus kaavoituksessa Vihreiden toimitilojen markkinointi Asuinkerrostalojen korjaaminen Kiinteistöomistamisen verotus Kosteuskorjaukset Helsingin uusi yleiskaava 2016 RAKLIn tilaisuuksissa yli tuhat osallistujaa Muita tilaisuuksia vuonna 2014 olivat muun muassa Rakennuttajapäivät, Kiinteistöliiketoiminnan vuosiseminaari, Suomi palvelinkeskusten sijoittumispaikkana seminaari, keskustelutilaisuus asemakaavoituksen ja kiinteistökehittämisen vuorovaikutuksesta, seminaari kestävän aluekehityksen työkaluista sekä energiatehokkuussopimusten toimenpideohjelmiin liittyneiden tahojen vuosikokoontumiset. Maaliskuun aamukahvitilaisuudessa keskusteltiin muun muassa kolmiulotteisesta kiinteistönmuodostuksesta

15 RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät huhtikuussa seminaarin lähiöissä sijaitsevien asuinkerrostalojen korjausrakentamisesta. Datacenter-hankkeiden houkuttelemista Suomeen pohditti Datacenter-hankkeiden houkuttelemista Suomeen pohdittiin LVM:n, RAKLIn, RYMin ja GBC Finlandin järjestämässä tilaisuudessa toukokuussa. RAKLIn laatima keskustelupaperi julkistettiin lokakuussa järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, jossa käsiteltiin asemakaavoituksen vuorovaikutuksen kehittämistarpeita

16 Ajatuksia vaihtamassa Tulevaisuuden ennakointia RAKLI järjesti vuoden 2014 aikana useita murrostutkatyöpajoja, joissa tunnistettiin tulevaisuuden kehityssuuntia ja pohdittiin näiden vaikutuksia kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaan. RAKLIn Erkki Aalto ja Mikko Östring osallistuivat myös Kansallisen ennakointiverkoston työskentelyyn tuoden sinne terveisiä murrostutkatyöstä. Kuva: Yhteiskuntaan ja rakennettuun ympäristöön kohdistuvia muutospaineita

17 Ajatuksia vaihtamassa Lahden keskustan radanvarsi klinikka kokosi osapuolet samaan pöytään Lahden keskustan asemanseudun uudistamiseen haettiin lisää vauhtia ja määrätietoisuutta RAKLIn klinikalta. Lahden menestys pohjautuu monipuolisuuteen, vetovoimaisiin asuinalueisiin ja uudenlaisiin työpaikkoihin. Klinikalla käsittelyssä olleen kehittyvän keskustan radanvarren vahvuuksia ovat ylivoimainen sijainti kulkuyhteyksien äärellä sekä vanhan ja uuden saumaton liitto. Klinikkatyön tavoitteena oli visioida sitä, miten keskustan radanvarresta tehdään Pohjois- Euroopan vetovoimaisin yritys- ja asuinalue. Lähtökohtana oli MALPE-ajattelu: maankäytön, asumisen, liikennejärjestelmien sekä yritystoiminnan edellytysten ja alueelle tulevien palvelujen yhteensovittaminen. Ennennäkemättömiä ratkaisuja olivat mukana Lahden kaupungin kanssa ideoimassa LADEC, Liikennevirasto, VR, Renor ja Uudenmaan ELY-keskus. Keskustan radanvarresta tulee Lahdelle uusi vetonaula, kun klinikalla kehitetyt ajatukset pikku hiljaa siirtyvät toteutukseen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen -klinikan tulosseminaari järjestettiin Lahdessa Askonalueella tammikuussa

18 Ajatuksia vaihtamassa RAKLI ja muut järjestöt Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi RAKLI oli mukana 13 kiinteistö- ja rakentamisalan järjestön yhteistyössä, KIRA-foorumissa. Foorumi selvitti vuoden alussa eduskuntapuolueiden linjauksia rakennetun ympäristön teemoihin liittyen ja joutui toteamaan, että näiden käsittely jää puolueiden ohjelmissa erittäin ohueksi. Selvitystyön pohjalta laadittiin yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joiden avulla voidaan varmistaa suomalaisen toimintaympäristön hyvyys jatkossakin: Rakennetun ympäristön hallinto koottava yhteen Osaamisen ja työvoiman saatavuus turvattava Suomesta maailman kilpailukykyisin ympäristö Tammikuussa tulevaisuuden vaikuttajia koottiin KIRA-talkoisiin perehtymään kiinteistö- ja rakentamisalan kehitysnäkymiin. Ryhmätöissä talkoolaiset saivat tuoda esiin unelmiaan ja kauhuskenaarioitaan, jotka voisiva toteutua vuoteen 2035 mennessä. Vuositapahtumassaan Finlandia-talossa KIRA-foorumi esitteli älykästä rakentamista noin viidellesadalle kutsuvieraalle. Suomen Kauppakeskusyhdistys ry Yhdistyksen toiminnanjohtajana oli maaliskuusta alkaen Johanna Aho, siihen asti Juha Tiuraniemi RAKLIsta Kauppakeskussijoittamisen- ja johtamisen tunnuslukuja kehitettiin yhdessä KTI Kiinteistötiedon ja 27 kauppakeskuksen kanssa Osallistuttiin lausunnoin ja kuulemisin mm. keskusteluun vähittäiskaupan aukiololainsäädännöstä ja kilpailusäännöksistä Tuotettiin tietopalveluja mm. markkinan keskeiset tiedot Kauppakeskukset julkaisussa, alan näkemykset Kauppakeskusbarometrissa Kauppakeskusliiketoiminnan juhlaseminaariin osallistui yli 200 henkilöä. Juhlistettiin Suomen Kauppakeskusyhdistyksen 30-vuotista taivalta. Järjestettiin Vuoden Kauppakeskusteko 2014 kilpailu, jonka voitti kauppakeskus Trio hankkeellaan Nuoret kauppakeskuksissa koulutus järjestyksenvalvojille ja vuokralaisille Suomen opiskelija-asunnot SOA ry Yhdistyksen asiamiehenä toimi Aija Tasa RAKLIsta Järjestettiin asiakkuuspäivät, jolla käsiteltiin sosiaalisen median hyödyntämistä, ajankohtaisia lakiasioita sekä asumisneuvontaa Kiinteistöpäivillä aiheena oli Hoasin brändikysely, Pelsu-pelastussuunnitelmat, PSOAS:in kiinteistöjen ylläpidon laadunvarmistus Talouspäivillä ohjelmassa oli kiinteistöjen verotus, rahoituksen ajankohtaista, ARAvuokravalvonta, rakentamisen tiedonantovelvollisuus sekä säätiölaki Järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin opiskelun kansainvälistymistä ja sen vaikutuksia opiskelija-asumiseen Laadittiin hallitusohjelmatavoitteet, annettiin lausunto valtion talousarvioesityksestä, tehtiin esitys kv-asumispalveluja seuraavasta toimikunnasta sekä oltiin kuultavana asumisen tukijärjestelmien kehittämishankkeen keskustelutilaisuudessa Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry Yhdistyksen asiamiehenä toimi Juho Kess RAKLIsta RTL valitsi vuoden rakennuttajakonsultiksi Juuso Hämäläisen Valvontakonsulteista. Hänet palkittiin Rakennuttajapäivillä

19 Kestävällä polulla Kohti lähes nollaenergiarakentamista Lähes nollaenergia -rakennuksia koskevaa selvitystyötä tehtiin vuoden aikana yhteistyössä useiden tahojen, kuten Green Building Council Finlandin ja Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika ERA17 verkoston kanssa sekä useiden hankkeiden, muun muassa FinZEB, SunZEB ja Entranze, puitteissa. RAKLI korosti erityisesti jo kerättyjen kokemusten hyödyntämistä jatkokehitysja sääntelytyössä, jotta tavoitteista tulisi realistisia. Näin voidaan välttyä yhä energiatehokkaampaan suuntaan kehittyvään rakentamiseen liittyvien riskien toteutumiselta, sekä saada aikaan helposti käytettäviä ja asiakkaiden tarpeita vastaavia teknisiä ratkaisuja. RAKLI toivoo myös sääntelyltä mahdollistavaa henkeä tiukan ohjauksen sijaan, jotta innovaatioille jää riittävästi tilaa. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksilla saavutettiin säästöä Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen sisältyvät vuokra-asuntoyhteisöjen ja toimitilojen toimenpideohjelmat. Vuonna 2014 raportoitiin edellisvuoden tuloksia. VAETS-tuloksia Neljännen sopimusvuoden 2013 loppuun mennessä vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmassa oli mukana 26 yhteisöä. Niiden raportoima energiankulutus oli nyt 15 prosenttia pienempi kuin vuonna 2012 ja kokonaissäästöä saavutettiin 26 GWh/a. Raportoinnissa huomioitiin ensimmäistä kertaa kattavasti toimenpiteiden voimassaolo. Toimenpideohjelman alusta asti raportoidusta energiansäästöstä oli vuoden 2014 alussa voimassa 149 GWh/a, joka on noin 70 prosenttia vuodelle 2016 asetetusta kokonaistavoitteesta

20 Kestävällä polulla TETS-tuloksia Toimitilojen toimenpideohjelmassa oli kolmantena sopimusvuonna 2013 mukana 32 yhteisöä. Ne saavuttivat yhteensä 50 GWh/a energiansäästön, josta kaksi kolmasosaa muodostui lämmön ja polttoaineiden osuuden laskusta. Kaikesta toimenpideohjelman voimassaoloaikana saavutetusta säästöstä oli vuoden 2014 alussa voimassa 90,6 GWH/a, mikä on 53 prosenttia vuoden 2016 tavoitteesta. Kokonaissäästötavoitteen saavuttamisen kannalta suurin haaste on sekä ylläpitää nyt saavutetut vuotuiset säästöt että toteuttaa tarvittavat uudet toimenpiteet laajasti koko sopimustoimintaan liittyneessä kiinteistökannassa. Myös säästöjen raportoimisessa on vielä parantamisen varaa. Nykyisen energiatehokkuussopimusjärjestelmän päättyessä vuoden 2016 lopussa ovat kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen ja sen toimenpideohjelmien, VAETSin ja TETSin, osapuolet päättäneet käynnistää tammikuussa 2015 neuvottelut sopimustoiminnan jatkamisesta. Tahtotila uuden sopimuksen aikaansaamiseksi on vahva. Tavoitteena on, että sopimusjärjestelmä on toiminnassa hyvällä kattavuudella heti vuoden 2017 alusta lähtien. Yhteisöjä Energiansäästö 2013 VAETS TETS 26 kpl 26 GVh/a 32 kpl 50 GVh/a

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo Tehoa täydennysrakentamiseen! Mikko Nousiainen, RAKLI 2 Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLI ja klinikat 2 Missio Arvot Kivijalka

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet

Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet Rakennusteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet 2015 26.1.2015 Rakennusteollisuuden peruskivet hallitusohjelmaan 2015 1. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen ohjaus tulee keskittää samaan ministeriöön

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä

Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta laajapohjaisella yhteistyöllä Innovaatiojohtamisella kestävää tuottavuutta hankkeen seminaari 14.12.2011 valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori Pääministeri Jyrki Kataisen

Lisätiedot

TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari

TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari TERVETULOA! Matkakeskus Turkuun -klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Ohjelma tänään 9.00 / 9.20 Klinikan tavoitteiden ja työskentelyn esittely Yhteiset käytännöt tuloksia Liikenneviraston ja Senaatti-kiinteistöjen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES)

Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) Ydinenergia-alan tutkimusstrategia (YES) 27.5.2014 Fortum Keilaniemi Jorma Aurela Sisältö YES-työn taustaa Strategiatyöryhmän esittely Strategiatyön esittely YES-työn taustaa TEM asetti tammikuussa 2013

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin Kehitystyöpaja #

Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin Kehitystyöpaja # Integroitujen projektitoteutusten kehittäminen vaativiin julkisiin hankintoihin 2014-16 Kehitystyöpaja #8 15.11.2016 IPT-hankkeen päättyminen ja IPT2 Antti Piirainen, Vison IPT-hankkeen missio Vaikutukset

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy

Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy Älykkäämpiä kaupunkeja perusparantamalla, EU-GUGLE ja TARMO+ Ilari Rautanen Tampereen kaupunki ja Ekokumppanit oy EU-GUGLE European Cities Serving as Green Urban Gates Towards Leadership in Sustainable

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä Tervetuloa!

Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä Tervetuloa! Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015 Tervetuloa! RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jäsenemme ovat

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan

RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan RAUMAN TARINA alkaa! Johdatus strategiatyöhön eli Rauman tulevaisuuden tarinaan Koko kaupunki mukaan Rauman tulevaisuuden tarinaan Tavoitteena Kehittää Raumaa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupunkiorganisaation

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016

KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 KATSAUS HYVINKÄÄN STRATEGIAN = HYVINKÄÄN PELIKIRJAN VALMISTELUUN Hyvinkään kaupunki Kaupunkistrategian valmisteluryhmä 4/2016 STRATEGIAJOHTAMISEN JUURET Strategiajohtamisen juuret ovat kaukana historiassa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4.

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4. 1. päivä 16.3.2016 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00.

UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ. Asetettu uudelleen vuosiksi Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje Dnro UUDELY/2005/00.00. UUDENMAAN VÄLKE RYHMÄ Asetettu uudelleen vuosiksi 2016-2018 Uudenmaan ELY-keskus, nimittämiskirje 19.2.2016 Dnro UUDELY/2005/00.00.01/2011 ALUKSI TAUSTALLA Laaja verkostoyhteistyö > jäsentymistä > VÄLKE

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen

Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta. Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen Käytännön kokemuksia energiastrategian jalkauttamisesta Tavoitteellinen energiankäytön johtaminen https://www.turku.fi/uutinen/2016-08-31_kiinteistoliikelaitos-vastaa-ilmastohaasteeseen-panostamalla-rakennusten

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013

Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Kymenlaakson ilmasto- ja energiayhteistyö 18.9.2013 Taustaa Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia Kymenlaakson maakuntaohjelma Kuntien tavoitteet, strategiat, alueellisen yhteistyön tarve ja kuntaliiton

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto

Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto Työvoimakyselyn 2016 tulosten yhteenveto 9.1.2017 Työvoimakyselyn julkistustilaisuuden ohjelma 9.1.2017 kello 11.30 12.30 Rakennusalan työllisyys ja työttömyystilanne, veronumeron ja ilmoitusmenettelyn

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 4/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 11.12.2015 klo 13.00 15.00 Paikka: Ravintola Talli (Patteristonkatu 2, Mikkeli), Tallin vintti -kokoushuone (2. krs) Paikalla: Hirvensalmi:

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 13 Helsingin kaupungin ilmastotyöryhmän asettaminen HEL 2013-007804 T 00 00 02 Päätös Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän ilmastotyön

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013

Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Oulu 2020 kaupunkistrategialuonnos Kommentoitavaksi 28.5.2013 Kaupunkistrategian lähtökohtia 1. Kaupunkistrategia = Oulun kaupungin strategia (ei vain kaupunkiorganisaation strategia) Kuntalaiset aktiivisina

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta

Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Tulokset Turun kaupungin näkökulmasta Rakli Elinvoimaa lähiöihin klinikkatyöskentelyn tulostyöseminaari 7.6.2016 Tuomas Heikkinen, johtaja, konsernihallinto Minna Sartes, toimialajohtaja, vapaa-aikatoimiala

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä

Normihanke. Seminaari lakiasiain johtaja Kari Prättälä Normihanke Seminaari 3.9.2009 lakiasiain johtaja Kari Prättälä Hallituksen politiikkariihi 24.2.2009 1. Valtio käynnistää yhteistyössä Kuntaliiton kanssa normitalkoot, joissa kartoitetaan ja pyritään poistamaan

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen. Asumisen Think-tank Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden näkökulmia asuntorakentamiseen Asumisen Think-tank 9.9.2015 Tarmo Pipatti Suomi rakennemuutoksen kourissa Rakennusteollisuus RT ry 8.9.2015 2 Kuluttajien luottamus heikentynyt kesän

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat

MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat MAL 2019 puiteohjelman valmistelu, liikenneasiat HSYK 11.10.2016 Ennakkoaineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Lähtökohdat puiteohjelman laatimiseen Edellisen MAL-suunnittelukierroksen jälkiarviointi,

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot