Vuosikertomus. Energiatehokkuus. Verotus MRL. Liikennepoliittinen. selonteko. Asuntopoliittinen. Klinikat. toimenpideohjelma.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus. Energiatehokkuus. Verotus MRL. Liikennepoliittinen. selonteko. Asuntopoliittinen. Klinikat. toimenpideohjelma."

Transkriptio

1 Energiatehokkuus Verotus MRL Liikennepoliittinen selonteko 2012 Tilaajavastuu Asuntopoliittinen toimenpideohjelma Klinikat

2 MARKKINATIETOA RAKLI edustaa vastuullisia ammattilaisia RAKLI teetti vuonna 2012 markkinatunnuslukuselvityksen, jonka tarkoituksena oli määrittää kiinteistöalan keskeiset volyymitunnusluvut (mm. kokonaisvarallisuus, työllistävyys) eri toimijasegmenttien näkökulmasta, tuottaa selkeä perusinformaatiopaketti kiinteistö- ja rakennusalan toimintalogiikasta ja kansantaloudellisesta merkityksestä sekä määrittää RAKLIn jäsenistön markkinapeiton mittaamiseen soveltuvat mittarit. Selvityksen teki KTI Kiinteistötieto Oy. Rakennukset ja tontit muodostavat 60 prosenttia Suomen kansallisvarallisuudesta. Loma- ja matkailualueet; 12 Koneet, laitteet, kuljetusvälineet; 69 Muut varat; 8 Maatalouden maa; 22 Liikenne ja muut yhdyskuntatekniset alueet; 9 Metsätalouden maa; 80 Asuinrakennukset; 220 Muut rakennelmat; 77 Asuinrakennusten tontit; 104 Muut talonrakennukset; 130 Varastot; 28 Muiden talonrakennusten tontit; 19 Kiinteistö- ja rakennusala työllistää yli puoli miljoonaa suomalaista Toimiala Henkilötyövuosia Toiminnot Kiinteistöala Kiinteistöjen ylläpito, palvelut käyttäjille Talonrakentaminen Rakennuttaminen, korjausrakentaminen, uudistuotanto Alaan liittyvät palvelut Suunnittelu, kauppa ja kuljetukset, viranomaisohjaus Rakennustuoteteollisuus Rakennejärjestelmät, betoni- ja kivituotteet, metalli- ja muovituotteet, puutuotteet Infra-ala Väylärakentaminen, verkostorakentaminen, yllä- ja kunnossapito, talojen infratyöt, kaivosavaukset Kaikki yllä olevat yhteensä

3 MARKKINATIETOA RAKLIn jäsenkuntaan kuuluvat Suomen merkittävimmät kiinteistönomistajat. Yritysten liikevaihdolla mitattuna kaikki kymmenen suurinta institutionaalista sijoittajaa ovat RAKLIn jäseniä. Lähes kaikki kymmenen kärjen kaupungit, tilojen käyttäjäyritykset sekä kotimaiset kiinteistösijoitusyhtiöt ja rahastot ovat myös mukana RAKLIn toiminnassa. Kaikista Suomen suorista kiinteistösijoituksista yli 60 prosenttia on RAKLIn jäsenten omistuksessa. Raklin jäsenet Muut Institutionaaliset sijoittajat Top 10 suorien kiinteistösijoitusten markkina-arvojen perusteella Varma Ilmarinen LähiTapiola-ryhmä Keva OP-Pohjola-ryhmä Eläke-Fennia Etera Nordea Henkivakuutus Fennia ja Henki-Fennia Eläke-Veritas Kotimaiset kiinteistösijoitusyhtiöt ja -rahastot Top 10 suorien kiinteistösijoitusten markkina-arvojen perusteella Sponda CapMan Real Estate VVO Forum Fastighets Kb SATO Citycon Avara Suomi Technopolis Aberdeen Asset Managementin Suomessa hallinnoitavat rahastot (APFF, AREFF ja FEA) NV Property Fund I Ky Ulkomaiset kiinteistösijoittajat Top 10 suorien kiinteistösijoitusten markkina-arvojen perusteella Wereldhave Finland RBS Nordisk Renting Sveafastigheter Niam Genesta Property Nordic Cornerstone Real Estate Advisers Aberdeen Asset Managementin ulkomaiset rahastot CBRE Global Investors I/S EjendomsInvest IVG Immobilien AG + IVG Polar - 3 -

4 MARKKINATIETOA Raklin jäsenet Kaupallinen asuntosektori *) VVO Muut YH Kodit Sato Avara ICECAPITALin rahastot Kaupungit TOP 10 kunnat asukasluvun perusteella Helsinki Oulu Espoo Kouvola Tampere Vantaa Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Tilankäyttäjäyritykset TOP 10 yritysten liikevaihdon perusteella Nokia Neste Oil SOK Stora Enso UPM-Kymmene Kesko Metso Fortum OP-Pohjola-ryhmä Sampo Lähde: Kiinteistöalan markkinatiedot -perusselvitys, KTI Kiinteistötieto Oy *) Selvityksessä tarkasteltiin kaupallista asuntomarkkinaa. Lisäksi RAKLI edustaa kunnallisia vuokrataloyhtiöitä, asumisoikeusyhtiöitä ja Suomen opiskelija-asunnot SOA:a

5 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo RAKLI edustaa vastuullisia ammattilaisia 2 RAKLI uudistuu entistä vaikuttavammaksi 6 Kasvua odotellessa 7 Energia ja verotus puhuttivat 8 Osaava veroryhmä tukena RAKLIn vaikuttamistyössä 8 Liikennepoliittinen selonteko: rahoitusratkaisuja kehitettävä 9 Asuntopoliittinen toimenpideohjelma: konkreettisia toimia kaivataan 10 MRL:n toimivuus: RAKLI toivoo innovaatioita ja kustannustehokkaita ratkaisuja 11 Tilaajavastuu 11 Kuntavaaliteemat 12 Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus 12 KIRA-yhteistyötä ja kestävän kehityksen verkostoja 13 Lausunnot 13 Yhdyskuntien kehittäminen klinikoiden teemana 14 Työtä rakentamisen laadun takaamiseksi 15 Yhteiset pelisäännöt helpottavat alan toimintaa 15 Toimialat 16 Toimikunnat 17 Tapahtumat 19 Toimisto ja talous 20 Luottamushenkilöt Teksti ja taitto: Kuvat: RAKLI Futureimagebank, Mikko Käkelä ja RAKLI - 5 -

6 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS RAKLI uudistuu entistä vaikuttavammaksi Kuva: Mikko Käkelä Vuonna 2012 RAKLIssa panostettiin aiemmin toteutetun mainekyselyn siivittäminä vaikuttavuus- ja brändityöhön. Työtä on tehty yhdessä hallituksen ja jäsenten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa RAKLIn profiilia, tehdä RAKLIsta entistä merkittävämpi vaikuttaja ja yhteiskunnallinen keskustelija sekä kirkastaa ja terävöittää viestejä. Työ jatkuu ja toivomme, että tehdyn työn lopputuloksena on jäseniään entistäkin paremmin palveleva ja enemmän lisäarvoa tarjoava järjestö. Jäsenkyselymme osoitti jälleen, että jäsenemme pitävät RAKLIa tärkeänä ja tyytyväisyys toimintaamme on hyvällä tasolla. Jäsenpalveluista vaikuttaminen nousee selkeästi merkityksellisimmäksi ja nimenomaan lainsäädäntövaikuttamiseen toivotaan panostusta. Voimme palvella jäseniämme ainoastaan hyvän henkilöstön avulla. Jäsenistö onkin koko ajan arvostanut toimiston henkilökunnan osaamista, palveluhalukkuutta ja tavoitettavuutta erittäin korkealle. Tänä vuonna tyytyväisyys oli jopa entisestään noussut. Tästä kiitokset koko henkilökunnan puolesta! RAKLIn toimikunnat ja johtoryhmät tuovat arvokkaita näkemyksiä toimintaamme ja auttavat samalla painopisteiden suuntaamisessa ajankohtaisiin ja jäsenillemme tärkeisiin kokonaisuuksiin. Uudet toimikunnan ja johtoryhmät aloittivat kaksivuotisen toimikautensa vuoden 2012 alussa ja kaikkien toiminta on päässyt kiitettävällä tavalla vauhtiin. Kiinteistö- ja rakentamisalan asioita viedään yhdessä eteenpäin. Erityinen kiitos kuuluu kaikille toimikuntien ja johtoryhmien jäsenille ja näiden ryhmien puheenjohtajille, jotka antavat arvokkaan panoksensa alan kehittämiseen ja asioiden edistämiseen. Helena Kinnunen toimitusjohtaja - 6 -

7 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Kasvua odotellessa Alkuvuodesta 2012 RAKLI ennusti suhdannekatsauksessaan ilmassa olevan varovaisia markkinatilanteen elpymisen merkkejä. Kulunutta vuotta leimasi kuitenkin epävarmuus, mikä heijastui niin rakentamiseen kuin kiinteistösijoittamiseenkin. Asuntojen rakentaminen, myynti ja vuokraus sujuivat lähes entiseen tahtiin, toimitilapuolella taloudellisen tilanteen vaikutukset näkyivät selvemmin. Rahoitusmarkkinoiden sääntely on kiristymässä ja pankkien lisääntynyt varovaisuus lainanannossa vaikutti muiden rahoituslähteiden käytön lisääntymiseen. Asuntojen ja toimitilojen parhaiden prime-kohteiden markkina-arvot kehittyivät myönteisesti. Kesän aikana nähtiin pientä piristymistä toimitilasijoitusmarkkinoilla, kun ulkomaiset toimijatkin pitkästä aikaa tekivät merkittäviä kauppoja. RAKLIn vuokra-asuntobarometrin tulokset kertoivat, että suurimpien asuntosijoittajien ja -rakennuttajien investointihalukkuus olisi kasvussa. Toivon mukaan tämä enteilee vuokra-asuntojen aloitusten lisääntymistä pääkaupunkiseudulla, jossa kohtuuhintaisten asuntojen puute on esteenä elinkeinoelämän kehittymiselle ja alueen kasvulle. Merkittävään vuokra-asuntotuotannon lisäykseen päästään kuitenkin vain ARAtuotantoon liittyvien yleishyödyllisyyssäännösten lieventämisellä ja uusilla valtion tukitoimilla, joihin ei liity yleishyödyllisyysrajoituksia. Investointipäätösten tueksi tarvitaan myös nopeampaa ja vähemmän yksityiskohtiin menevää kaavoitusta ja rakentamismääräysten kehittämistä. Toimikauteni RAKLIn puheenjohtajana on päättymässä vuoden 2013 vuosikokouksessa. Olen kiitollinen saamastani tilaisuudesta olla näköalapaikalla merkittävän toimialan järjestössä ja olen omalta osaltani saanut vaikuttaa alan toimintaedellytysten parantamiseen. Kiitän RAKLIn osaavaa henkilöstöä, sen hallitusta ja jäseniä aktiivisesta otteesta rakennus- ja kiinteistötoimialan tunnettuuden lisäämisessä ja kehittämisessä. Erkka Valkila hallituksen puheenjohtaja Kuva: Sato Oyj - 7 -

8 VAIKUTTAMINEN Energia ja verotus puhuttivat Uutta, kiinteistöalaa koskevaa sääntelyä valmisteltiin vuonna 2012 erityisesti energiatehokkuuteen ja verotukseen liittyen. Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset valmisteltiin ja energiatodistuslainsäädäntö uudistettiin. Verotusta kiristettiin varainsiirtoveron osalta ja etuyhteyslainojen korkovähennysoikeutta rajoitettiin. Ympäristöministeriön kanssa järjestettiin vuoden aikana useita keskustelutilaisuuksia korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksistä ja energiatodistuksesta. Molempien valmistelussa tehtiin yhteistyötä useiden järjestöjen kesken, jotta alan näkökanta olisi mahdollisimman yhdenmukainen ja selkeä. Ala halusi varmistaa, että työkaluista tulisi käytännössä järkeviä ja kustannustehokkaita käyttää. Maankäyttö- ja rakennuslakia täydentäviä korjausrakentamisen säädöksiä koskeva asetus saatiin vuonna 2012 lähes valmiiksi. Asian valmistelu eteni hyvässä vuorovaikutuksessa ympäristöministeriön ja kiinteistöalan toimijoiden kesken. Osaava veroryhmä tukena RAKLIn vaikuttamistyössä Verotusta koskevien asioiden käsittelyyn RAKLIin on perustettu veroryhmä, jossa on jäsentemme lisäksi mukana verotuksen huippuammattilaisia asianajo-, liikkeenjohdonkonsultointi- ja tilintarkastustoimistoista. Kiinteistöihin kohdistuva verotus nousi kevään kehysriihen jälkeen vahvasti esille vaikuttamisessa. Varainsiirtoveroprosentin korotus ja veropohjan laajennus eteni eduskuntaan. Esitimme omia näkemyksiämme esimerkiksi veropohjan laskemiseen liittyen. Muutoksen vaikutukset jäävät nähtäviksi, mutta erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen osalta ne voivat olla dramaattisia. Etuyhteyslainojen korkojen vähennysoikeutta koskeva laki tuli eduskunnan hyväksyttäväksi sellaisessa muodossa, ettei se vaikuta kaikkiin kiinteistöalan toimijoihin. Tämä olisi vaikeuttanut muun muassa vuokra-asuntotuotannon rahoitusta, eläkevakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa, kuntien kehityshankkeita ja väylähankkeiden toteuttamista budjetin ulkopuolisin varoin sekä lisännyt paineita asuntojen vuokrien nostamiseen. Näihin epäkohtiin puututtiin prosessin aikana ja ehdotus parantui, kun edellä esitetyt skenaariot saatiin ehkäistyä. Verotukseen liittyviä kysymyksiä käsiteltiin vuoden mittaan myös Toimitilat-johtoryhmässä ja Sijoittaminen ja rahoitus toimikunnassa

9 VAIKUTTAMINEN Liikennepoliittinen selonteko: rahoitusratkaisuja kehitettävä RAKLI seurasi aktiivisesti Liikennepoliittisen selonteon valmistelua ja antoi näkemyksensä siitä valmistelijoiden käyttöön. Hyvänä pidettiin sitä, että selonteko tukee kestävää ja pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa. Selonteossa otetaan kantaa järjestelmätason haasteisiin ja siinä on tunnistettu esimerkiksi liikennejärjestelmien solmukohtien rooli. Myös keskeinen haasteemme, liikenneinfrastruktuurin rapistuminen, on otettu todesta ja sen torjumiseen ohjattiin lisää määrärahoja. Suurten kaupunkiseutujen kestävää yhdyskuntarakennetta ja elinkeinorakenteen muutosta tukevat niin sanotut MAL-hankkeet olivat myös hyvin esillä. Nämä kaikki ovat asioita, joita RAKLI jäsenineen on pitänyt tärkeinä jo vuosien ajan. Tehtävää kuitenkin edelleen on. Osana selonteon laatimista valmisteltiin rahoitusmalliuudistusta valtiovarainministeriön johdolla. Selonteossa mainitaan valtion budjettikäytännön kehittäminen ja liikenneinvestointien pitkäjänteisyys, mikä mahdollistaa liikenneinvestointien vaalikautta pidemmän suunnittelujakson. RAKLI muistutti, että näiden lisäksi tarvitaan uusia, innovatiivisiakin rahoitusmalleja. RAKLI haluaa kiittää liikenne- ja viestintäministeriötä esimerkillisen avoimesta ja osallisuuteen kannustavasta selonteon valmistelutyöstä

10 VAIKUTTAMINEN Asuntopoliittinen toimenpideohjelma: konkreettisia toimia kaivataan Aija Tasa edusti RAKLIa asuntopoliittista toimenpideohjelmaa valmistelleessa työryhmässä. Toimenpideohjelmasta annettiin lausunto tammikuussa. Se luovutettiin ministerille helmikuussa ja toukokuussa valtioneuvosto teki ohjelmasta periaatepäätöksen. Ohjelma sisälsi lukuisia toimenpide-ehdotuksia ja tehtäviä selvityksiä, joita heti vuoden loppupuoliskolla toteutettiin. Näitä olivat selvitys ARAn organisaatiosta ja kohtuuhintaisuudesta ARA-tuotannossa, selvitys opiskelija-asumisesta sekä Ikä-ASKE, eli ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. RAKLIn edustajat olivat mukana Ikä-AS- KEn laatineessa työryhmässä ja sen alatyöryhmässä sekä opiskelija-asumisselvityksen ohjausryhmässä. Asuntopoliittinen ohjelma ja siihen liittyvät selvitykset antoivat hyvän pohjan asuntopolitiikan kehittämiselle. Seuraavaksi tarvitaan konkreettisia toimia ja rohkeita avauksia, jotta asuntotarjonta vastaisi paremmin tarpeita. Uutta ideoidessa on tärkeää, että suunnitelmien taloudelliset reunaehdot ja toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus arvioidaan ennen toteutukseen siirtymistä

11 VAIKUTTAMINEN MRL:n toimivuus: RAKLI toivoo innovaatioita ja kustannustehokkaita ratkaisuja RAKLI osallistui ympäristöministeriön nimeämään Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin seurantaryhmään. Arviointi liittyy seuraaviin tavoitteisiin: Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen toimii nykyistä paremmin. Kaavoitukseen liittyviä menettelyjä ja kumppanuushankkeita kehitetään kysyntää vastaavan asuntotuotannon turvaamiseksi. Kilpailun edistämisvelvoite nostetaan yhdeksi näkökulmaksi maankäyttö- ja rakennuslakiin. Toimivuusarvioinnin pohjaksi on tehty lukuisia selvityksiä ja tutkimushankkeita. Näissä on käsitelty kolmea painopistettä: alueiden käytön ohjausjärjestelmän toimivuutta, lieverakentamisen ohjausta erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla sekä kaavojen toteuttamista ja maapoliittisten välineiden toimivuutta. Sen lisäksi huomiota kiinnitettiin rakentamisen vastuisiin, ohjaukseen ja laatuun. Myös kuntauudistuksen vaikutukset kaavajärjestelmän kehittämistarpeisiin arvioidaan. Ryhmän työ jatkuu vuoden 2013 loppuun. Tilaajavastuu Vuoden 2012 aikana toteutettiin tilaajavastuulain osittaisuudistus ja laki veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä tuli voimaan syyskuussa. RAKLI antoi näihin lausuntonsa ja oli eduskunnan kuultavana. Elokuun lopulla järjestettiin jäsenille seminaaritilaisuus talousrikollisuuden torjunnasta. RAKLI päivitti suosituksensa talousrikollisuuden torjunnasta vastamaan uudistunutta lakia

12 VAIKUTTAMINEN Kuntavaaliteemat Kuntavaalit pidettiin lokakuussa. RAKLI nosti omissa kannanotoissaan esiin kiinteistöverokysymyksen sekä maankäytön näkökulman. RAKLI toi esiin huolensa siitä, että kiinteistöjen ylläpitokustannukset ja niiden seurauksena vuokrat kasvavat elinkustannusindeksiä nopeammin. Tämän vuoksi kiinteistöveron korottaminen ei saa olla itsestään selvä ratkaisu kuntien veropohjan laajentamiseen. Kaavoitusprosessiin RAKLI toivoi tulevan vauhtia kiinteistön- ja maanomistajien sekä viranomaisten tiiviimmän yhteistyön myötä. Tämä lisäisi kaavoituksen ennakoitavuutta ja joustavuutta. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Vuonna 2010 solmittua kiinteistöalan energiatehokkuussopimusta toteutetaan kahden toimenpideohjelman puitteissa. Nämä ovat osoitus kiinteistöalan aktiivisuudesta energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelmat on kehitetty tiiviissä yhteistyössä ympäristö- sekä työ- ja elinkeinoministeriön ja Motivan kanssa. VAETSja TETS-yhteisöille järjestettiin omat ajankohtaistilaisuudet. Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma VAETS Vuokra-asuntoyhteisöille suunnattuun VAETS-toimenpideohjelmaan on liittynyt 26 yhteisöä, jotka kattavat pääosan RAKLIn asuntoja omistavista jäsenistä. Toimintavuoden aikana toteutettiin toimenpideohjelman toinen vuosiraportointi vuoden 2011 energiatiedoista. Vuosina 2010 ja 2011 toteutettujen toimenpiteiden kumulatiivinen säästö 104 GWh/a on noin neljä prosenttia liittymisvaiheen kokonaisenergiamäärästä. Kumulatiivinen säästö kattaa jo 49 prosenttia vuodelle 2015 asetetusta kokonaissäästötavoitteesta. Toimitilojen energiatehokkuuden toimenpideohjelma TETS Vuonna 2011 käynnistettyyn toimitilojen toimenpideohjelmaan oli liittynyt vuoden 2012 loppuun mennessä 21 yhteisöä. Nämä kattavat yli 80 prosenttia RAKLIn toimitilajäsenistä. Sopimuksen toisen toimintavuoden aikana toteutettiin vuoden 2011 energiatiedoista ensimmäinen vuosiraportointi, jonka tuloksista Motiva koosti vuosiraportin. Säästöä on saavutettu erityisesti lämmityksessä. Merkittävin säästön tuoja oli ilmanvaihtojärjestelmät. TETS-organisaatiot investoivat vuonna 2012 energiatehokkuustoimenpiteisiin 3,5 miljoonaa euroa

13 VAIKUTTAMINEN KIRA-yhteistyötä ja kestävän kehityksen verkostoja Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeiset järjestöt tekivät yhteistyötä KIRA-foorumin puitteissa. Vuoden aikana järjestettiin Finlandia-talon ajankohtaisseminaari, päättäjille ja vaikuttajille suunnattu kutsuvierastilaisuus Talkoot keskeisille sidosryhmille sekä mediatapaaminen alasta kiinnostuneille toimittajille. Energia- ja ekotehokkuuteen liittyen yhteistyötä tiivistettiin Green Building Council Finlandin kanssa muun muassa rakennusten elinkaaren tunnuslukuja määritelleen Värkki-hankkeen merkeissä. Energiaviisas rakennettu ympäristö on tavoitteena myös ERA17-toimenpideohjelmassa, jonka toimeenpanossa RAKLI oli aktiivinen. Liiton edustajat olivat mukana seuranta- ja viestintäryhmissä sekä ohjelman vuosipäivän valmistelussa. Vuosipäivässä RAKLIn toimitusjohtaja Helena Kinnunen vastaanotti puheenjohtajuuden vuodeksi 2013 ympäristöministeriön ylijohtaja Helena Säteriltä. Ministeriöiden edustajien kanssa ajatuksia vaihdettiin pienimuotoisissa tapaamisissa sekä laajemmissa keskustelutilaisuuksissa, kuten ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston ja RAKLIn hallituksen tapaamisessa helmikuussa Lausunnot RAKLI antoi vuonna 2012 yhteensä 38 lausuntoa. Ne ovat luettavissa RAKLIn internetsivuilla. Lausunnot annettiin seuraaville tahoille: Ympäristöministeriö 13 Valtiovarainministeriö 6 Oikeusministeriö 3 Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Sisäasiainministeriö 1 Eduskunta/valtiovarainvaliokunta 4 Eduskunta/ympäristövaliokunta 2 Eduskunta/tarkastusvaliokunta 2 Rakennustieto 4 Sähkötieto 1 Lausuntoja yhteensä

14 KEHITTÄMINEN Yhdyskuntien kehittäminen klinikoiden teemana RAKLI käynnisti vuonna 2010 yhdyskuntaklinikkaohjelman, jonka etenemistä arvioitiin yhdyskuntaklinikkaohjelma 2.0:n käynnistystilaisuudessa joulukuussa Tilaisuudessa käytiin läpi toteutettujen klinikoiden tuloksia ja linjattiin tulevien klinikoiden aihioita. Yhdyskuntaklinikat on toteutettu yhteistyössä kaupunkien ja Liikenneviraston kanssa. Jatkossa erityisen tarpeelliseksi koettiin keskustelun lisääminen yksityisen ja julkisen sektorin välillä, uudenlaisten ratkaisumallien etsiminen muun muassa pysäköintiin sekä käyttötarkoituksenmuutosten ja täydennysrakentamisen tarkastelu. Alueelliset energiaratkaisut ja Östersundom -klinikat RAKLI toteutti Espoon kaupungin toimeksiannosta Alueelliset energiaratkaisut klinikan, joka päättyi elokuussa Klinikka tuotti kuvauksia lähienergiaan liittyvistä näkökulmista, lähienergian tekniikka- ja palvelukonsepteista, mahdollisuuksista omistus-, hallinta- ja palvelujen järjestämiseen, lähienergian liiketoiminnan reunaehdoista sekä mahdollisista liiketoimintamalleista. Alueelliset energiaratkaisut olivat ensimmäinen osa uusiutuvan energian hyödyntämistä kartoittavaa klinikkasarjaa. Östersundom-klinikalla selvitettiin Lahden tiede- ja yrityspuiston ja Helsingin kaupungin toimeksiannosta aurinkoenergian hyödyntämistä sekä uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Lisäksi klinikalla täsmennettiin yritysten, Helsingin kaupungin ja Helsingin Energian näkemyksiä klinikan jälkeen tehtävästä laajemmasta tutkimuksesta. Klinikka tuotti kaavoituksen ja suunnittelun tueksi konsepteja, näkemyksiä ja ideoita aurinkoenergian hyödyntämisestä Östersundomin alueella. Lisäksi klinikka tuotti yleisiä ja Östersundomin alueen energiaratkaisuja koskevia kuvauksia ja suosituksia. Muut klinikat 2012 Onnelanpolku: energiatehokkaan palveluasumiskiinteistön rakennuttaminen, tarkastelussa koko elinkaari Pisara-rata: infrahankkeen suunnittelun ja rakentamisen organisoiminen, toteutusmallit ja riskien hallinta Lahden monitoimitalot -klinikka: kahden koulurakennuksen rakennuttaminen SRurakkamuodolla kilpailullisena neuvottelumenettelynä

15 KEHITTÄMINEN Työtä rakentamisen laadun takaamiseksi RAKLI kehitti yhdessä muiden alan liittojen ja RALAn kanssa Luotettava laatutyömaa-konseptia, jota alettiin pilotoida vuoden 2012 loppupuolella. Hankkeen tavoitteena on talousrikollisuuden kitkeminen työmailta ja eettisesti kestävien toimintatapojen levittäminen laajasti alan käyttöön. Huomiota kiinnitettiin myös rakentamisen laatuun ja työturvallisuuteen. Helsingin kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen kanssa käynnistettiin loppuvuonna Kuivat rakennukset ja rakenteet -klinikan valmistelu. Tavoitteena on etsiä yhdessä keinoja, joiden avulla tilaaja voi varmistua rakentamisen korkeasta laadusta ja vähentää kosteus- ja homeongelmia rakennuksissa. Yhteiset pelisäännöt helpottavat alan toimintaa Rakennushankkeen suunnittelun ja johtamisen tehtäväluettelot -julkaisuseminaari pidettiin kesäkuussa ja luetteloihin liittyvien RT-korttien laatiminen käynnistettiin. Kiinteistöliiketoiminnan sanasto yhdenmukaistaa alan kielenkäyttöä ja helpottaa asioista sopimista. Ensimmäistä kertaa sanasto julkaistiin vuonna Kymmenessä vuodessa käyttöön oli tullut niin paljon uutta, muun muassa energiatehokkuuteen ja kiinteistöpalveluihin liittyvää sanastoa, että sanasto päätettiin uudistaa. Päivitetty Kiinteistöliiketoiminnan sanasto julkistettiin marraskuussa Toimitilamarkkinoiden tunnusluvut -hanke vastasi tarpeeseen muodostaa kokonaiskuva kiinteistömarkkinoista, kiinteistöjen markkina-arvoista luokittain sekä alan toimijoista. Hankkeen toteutti RAKLIn kumppanina KTI Kiinteistötieto

16 RAKLI YHDISTÄÄ Toimialat Asunnot-toimiala pohti keinoja tuotannon lisäämiseen Vuoden alussa toimintansa aloitti uusi johtoryhmä, joka kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Johtoryhmä laati vaikuttamis- ja viestintäsuunnitelman, ja syksyllä julkiseen keskusteluun nousikin voimakkaasti kohtuuhintainen vuokra-asuminen. RAKLI otti osaa keskusteluun useiden tiedotteiden muodossa. Johtoryhmä sai joulukuussa vieraakseen asuntoministerin erityisavustajan Jouni Parkkosen, jonka kanssa myös keskusteltiin valtion tukeman vuokraasuntotuotannon ehtojen toimivuudesta. Toukokuussa julkistettiin valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma, jonka pohjalta käynnistyi useita selvityksiä ARAtuotantoon sekä opiskelija- ja ikääntyvien asumiseen liittyen. RAKLI oli mukana näiden valmistelussa ja antoi lausuntonsa niiden sisällöstä. Selvitykset ovat hyvä lähtökohta tulevalle työlle, mutta ne vaativat vielä konkretisointia muuttuakseen aidoiksi, vuokra-asuntotilannetta parantaviksi teoiksi. Toimitilat-toimiala paneutui alan muutokseen Toimitilat-toimialalla kartoitettiin vuoden aikana alan muutostrendejä. Käyttäjien tarpeiden muutosta käytiin läpi kolmessa työryhmätapaamisessa. Aihetta pohdittiin myös siitä näkökulmasta, millaisia palveluita RAKLIn tulisi tarjota käyttäjäorganisaatiojäsenilleen. Johtoryhmä oli mukana KTI Kiinteistötiedon kanssa yhteistyössä toteutetun markkinatietohankkeen valmistelussa. Vastuullinen kiinteistöliiketoiminta oli toinen vuoden pääteemoista. Sen todettiin sisältävän muun muassa seuraavia näkökulmia: tilojen ja alueiden optimaalinen käyttö, tilojen monikäyttöisyys, eko- ja energiatehokkuus sekä vastuullinen vuokranvälitys. Infra-toimiala laajeni yhdyskuntanäkökulmalla Infra- ja yhdyskunta -toimiala aloitti toimintansa vuoden 2012 alussa. Laajentuneen näkökulman johdosta alkuvuosi käytettiin yhteisten painopisteiden tunnistamiseen ja tavoitteiden määrittelemiseen. Kuusi kertaa vuoden aikana kokoontuneen johtoryhmän kokouksissa käsiteltiin muun muassa alue- ja väylärakentamisteemoja. Vuoden keskeisiä vaikuttamisen kohteita olivat liikennepoliittinen selonteko ja elinkaarihankkeiden verokohtelun kehittäminen niin, että niiden laajempi hyödyntäminen olisi mahdollista. Keskustelua käytiin myös alan osaamisesta ja työvoiman saatavuudesta

17 RAKLI YHDISTÄÄ RAKLI ja KTI julkaisivat yhteisen toimitilabarometrinsa touko- ja marraskuussa. Kevään kyselyyn vastanneista lähes puolet odotti aktiviteetin kiinteistösijoitusmarkkinoilla vilkastuvan vuoden 2012 aikana. Riskitietoisuus kuitenkin leimasi sijoittajien käytöstä markkinoilla ja suurin kiinnostus olisi kohdistunut vakaan vuokrakassavirran kohteisiin, joita harvoin on tarjolla. Vuokramarkkinoille leimallista olivat Helsingin keskustan muita alueita selkeästi korkeammat toimisto- ja liiketilavuokrat. Heikommilla alueilla jatkui kamppailu vajaakäyttöasteiden kanssa. Loppuvuoden barometri osoitti, että markkinatilanteen käännettä saadaan yhä odottaa

18 RAKLI YHDISTÄÄ Toimikunnat Sijoittaminen ja rahoitus toimikunta Kuva: Mikko Käkelä Uusi sijoittaminen ja rahoitus toimikunta aloitti toimintansa tammikuussa. Toimikunnan toimintasuunnitelmassa säädösympäristön muutosten seuraaminen ja niihin vaikuttaminen nähtiin tärkeäksi. Toimikunnan kokouksissa seurattiin sekä rahoituksen että verotuksen muutoksia, ja niistä oli toimikunnassa kertomassa muun muassa Ilkka Harju valtiovarainministeriöstä. Toimikunnan kokouksissa kuultiin esityksiä läpinäkyvyyden lisäämisestä ja likviditeetin kasvuedellytysten parantamisesta sekä uusista kiinteistörahoituksen muodoista. Rakennuttaminen ja hankinta -toimikunta Rakennuttamisessa ja hankinnassa ajankohtaisia teemoja olivat korjausrakentamisen energiamääräykset, uusiutuvat energiaratkaisut, uudet tehtäväluettelot, yhdyskuntavastuuraportointi ja tilaajan menettelytavat sekä allianssimallit. Neuvotteluita KSE 2012 päivittämisestä käytiin ja ne jatkuivat vuoden 2013 puolelle. Käyttö ja omistus -toimikunta Käyttö- ja omistus -toimikunta kokoontui vuoden 2012 aikana viisi kertaa. Kehittämiseen liittyen toimikunnassa keskusteltiin muun muassa ympäristöluokituksista, ekotehokkaista sopimuskäytännöistä, talousrikollisuuden torjunnasta, kiinteistön ylläpidon kustannustiedosta ja kiinteistöliiketoiminnan sanaston päivittämisestä. Vaikuttamisessa pääpaino oli kuntavaaleissa, joissa RAKLIn kannalta merkittävimmiksi asioiksi tunnistettiin kiinteistöveron korotusten hillitseminen, kuntien välinen yhteistyö kaavoituksessa ja rakennusvalvonnan kannustaminen muita viranomaisia ohjaavan rooliin. KKY, RTL ja SOA asiamiestoiminnot Juha Tiuraniemi, Johanna Aho ja Aija Tasa toimivat Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:n, Rakennuttajatoimistojen Liitto RTL ry:n ja Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n asiamiehinä. Liitot hoitivat jäsentensä edunvalvontaa ja yhteistoimintaa. Vuoden aikana pidettiin muun muassa KKY:n vuosiseminaari sekä SOA:n asiakkuus-, talous- ja kiinteistöpäivät. RTL valitsi vuoden 2012 rakennuttajakonsultiksi Erkki Savolaisen

19 RAKLI YHDISTÄÄ Tapahtumat Tammikuussa järjestettyjen Rakennuttajapäivien teemoina olivat muun muassa vastuullisuus, tilaajan toimet talousrikollisuuden torjunnassa, energiatehokas korjausrakentaminen ja kiinteistökehittäminen sekä aluekehityshankkeet. Tapahtumassa oli yli 200 osallistujaa. Vuoden 2012 rakennuttaja oli Helsingin yliopisto. Helmikuussa pidettiin senioriasumisen teematilaisuus. Aiheena oli hyvä seniorielämä ja sen puitteet, haasteet ja mahdollisuudet, kaupungin näkökulma, vuokraasunto-omistajan näkökulma, Ikä-aske sekä seniorit voimavarana. Mukana oli noin kolmekymmentä aiheesta kiinnostunutta. Coresma järjestettiin yhteistyössä Wanhan Sataman kanssa. Päivän teemana oli Luovia ihmisiä luovissa tiloissa hyvinvointia ja kilpailukykyä talouden myllerryksessä. Tapahtumapäivässä ja sen iltajuhlassa vieraili yhteensä noin 800 kiinteistöalan ammattilaista. Sijoittajapäivää vietettiin syyskuussa. Aiheina olivat markkinatilanne, Suomen ja Ruotsin markkinoiden erot sekä vastuullisuus kiinteistösijoittamisessa. Aihe kiinnosti noin 50 osallistujaa. Markkinatilannetta peilattiin myös Kiinteistöliiketoiminnan Vuosiseminaarissa marraskuussa. Lisäksi esityksiä kuultiin muun muassa käyttäjätarpeista ja niiden muutoksesta. Aulangolle kokoontui yli 500 kiinteistöliiketoiminnan ammattilaista. Kuva: Mikko Käkelä

20 TOIMISTO JA TALOUS Toimisto ja talous RAKLIn henkilöstön määrä oli loppuvuonna 15, joista kaksi henkilöä tuntipalkkaisena työntekijänä. Uutena Infra- ja yhdyskunta -toimialan johtajana aloitti marraskuussa DI Mikko Nousiainen TkT Matti Kurosen siirryttyä pois RAKLIn palveluksesta elokuun lopussa. Viestintäpäällikkö Johanna Kaalikoski palasi äitiyslomalta elokuussa sijaisena toimineen viestintäpäällikkö Satu Juvosen siirtyessä pois RAKLIn palveluksesta. RAKLI omisti vuoden 2012 lopussa kiinteistöosakkeidensa ja sijoitussalkkujensa lisäksi 35 prosenttia KTI Kiinteistötieto Oy:n osakkeista, 4 prosenttia Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinko Oy:stä sekä 2,4 prosenttia Suomen Talokeskus Oy:stä. RAKLIn talous on vakaalla pohjalla. Aiempina vuosina on toteutettu sijoitusomaisuuden uudelleen järjestelyjä, jotka ovat vaikuttaneet siihen, että tulos on ollut erittäin positiivinen. Nyt tilanne on tasaantunut. Takarivissä vasemmalta: Erkki Aalto, Juho Kess, Aija Tasa, Mikko Nousiainen, Mikko Östring, Ilpo Peltonen, Juha Tiuraniemi, Tuomas Lesonen, Merja Mantere, Maritta Lindqvist, Pirjo Kosunen ja Iina Pitkänen. Eturivissä vasemmalta: Johanna Kaalikoski, Johanna Aho ja Helena Kinnunen

21 LUOTTAMUSHENKILÖT Luottamushenkilöt 2012 Hallitus (varajäsenet suluissa) Toimitusjohtaja Erkka Valkila, SATO Oyj, hallituksen puheenjohtaja Asunnot Toimitusjohtaja Jani Nieminen, VVO-yhtymä Oyj (Toimitusjohtaja Antti Mäntynen, Avara Oy) Toimitusjohtaja Risto Korpi, Sivakka-yhtymä Oy (Toimitusjohtaja Juhani Jokelainen, Lahden Talot Oy) Toimitusjohtaja Eero Maijala, Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu (Toimitusjohtaja Tuomo Väänänen, Wartalo Kodit Oy) Toimitilat Real estate manager Esa-Pekka Timonen, Rautaruukki Oyj (Johtaja Samuli Eerolainen, UPM-Kymmene Oyj) Toimitusjohtaja Kari Kontturi, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (Toimitusjohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt) Kiinteistöjohtaja Janne Rytkönen, SOK Kiinteistötoiminnot (Johtaja Kari J. Heiskanen, Ruokakesko Oy) Infra Ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto (Johtaja Jukka Karjalainen, Liikennevirasto) Kaupungit ja kunnat Tulosryhmän johtaja Olavi Tikka, Helsingin kaupunki (Liikelaitosjohtaja Jouko Turto, Turun kaupunki) Sijoittaminen Toimitusjohtaja Markku Mäkiaho, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy (Toimitusjohtaja Petri Rignell, IVG Polar Oy Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen, Citycon Oyj (Liiketoimintajohtaja Ossi Hynynen, Sponda Oyj) Aluepäällikkö Aarne Markkula, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (Kiinteistöjohtaja Timo Sotavalta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera) Rakennuttamis- ja toimitilajohdonpalvelut Toimitusjohtaja Juhani Reen, Newsec Advice Oy (Toimitusjohtaja Jyrki Keinänen, Sweco PM Oy) Hallituksen sihteereinä RAKLIn toimitusjohtaja Helena Kinnunen ja Asunnot-toimialan johtaja Aija Tasa Työvaliokunta Toimitusjohtaja Erkka Valkila, SATO Oyj, hallituksen puheenjohtaja Toimitusjohtaja Markku Mäkiaho, Pohjola Kiinteistösijoitus Oy (Sijoittaminen), varapuheenjohtaja Kiinteistöjohtaja Janne Rytkönen, SOK Kiinteistötoiminnot (Toimitilat) Toimitusjohtaja Risto Korpi, Sivakka-yhtymä Oy (Asunnot) Ylijohtaja Kari Ruohonen, Liikennevirasto (Infra) Tulosryhmän johtaja Olavi Tikka, Helsingin kaupunki (Kaupungit ja kunnat) Toimitusjohtaja Juhani Reen, Newsec Advice Oy (Rakennuttamis- ja toimitilajohdon palvelut) Toimitusjohtaja Helena Kinnunen, RAKLI Työvaliokunnan sihteerinä RAKLIn Asunnot-toimialan johtaja Aija Tasa

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015

Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat. Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 Rakennusten energiatehokkuuden pullonkaulat Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen Rakennusten energiaseminaari 2015 RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset.

Lisätiedot

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014

Elinvoimaa täydennysrakentamisella. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Elinvoimaa täydennysrakentamisella Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan aloitusseminaari 14.11.2014 Lähtökohtia Täydennysrakentaminen on tärkeää ja tästä ollaan samaa mieltä Kasvukeskukset

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo

TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo TERVETULOA! Tehoa täydennysrakentamiseen! Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015, Finlandia-talo Tehoa täydennysrakentamiseen! Mikko Nousiainen, RAKLI 2 Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa

Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Kimmo Huovinen Puh. 040 537 3493 Selvitys 3/2013 Rakennusliikkeet ja omistajayhteisöt ARA-tuotannossa Kilpailun edistäminen ja normaaleja vuokra-asuntoja omistukseensa rakennuttavien

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille

ARAn Yhdyskuntien uudistaminen projekti tarjoaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä, kehittämisalustaa ja apua kunnille, vuokrataloyhtiöille ja muille Tuusula pilotointialusta uusille energiaratkaisuille -tilaisuus Tekes 7.11.2016 ARA Yhdyskuntia uudistamassa Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi 7.11.201612.10.2007 Tekijän nimi ARAn Yhdyskuntien uudistaminen

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa

Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 12.2.2008 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Asuntoasiain työryhmän loppuraportti: Asuntoasiain organisointiselvitys Toimeksianto: Selvitetään, voidaanko pääkaupunkiseudulle

Lisätiedot

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia Rakennusten energiaseminaari 8.10.2015 Raimo Lovio Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Esityksen sisältö Energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa

Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa Rakentamista koskevat linjaukset hallitusohjelmassa -Liikuntapaikkarakentamisen seminaari Säätytalo14.5.2012 Teppo Lehtinen Synergiaa vai törmäämisiä? Liikuntapolitiikan tavoitteet edistää liikuntaa, kilpa-

Lisätiedot

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla:

2. Pyydämme ilmoittamaan (monta vastausta sallitaan) luottamustehtäväsi tai virkasi kaupungilla: Luottamushenkilöiden ja eräiden viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen 1/45 Helena Adel Kaavoitus ja rakennuslautakunnan varajäsen Piikkiön eläkkeensaajien hallituksen jäsen Piikkiön sos.dem.työv.yhdistyksen

Lisätiedot

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012

Asumisen klusterin Road Show Joensuussa 18.9.2012 Asumisen klusterin Road Show Joensuussa Asukaslähtöinen asumisen kehittäminen Energia- ja elinkaaritehokkuus kaupunkiasumisen ja aluerakentamisen kohteissa Energiaviisas rakentaminen vuoteen 2020 (ERA

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio

Kestävää keskustelua asuntosektorin ajankohtaisista asioista. KIRA-alan digitalisaatio KIRA-alan digitalisaatio Suomalaista yhteiskuntaa muotoillaan parhaillaan uudelleen. Isot rakenteelliset muutokset ovat käynnissä. 1 Vahvuuksiamme ovat esimerkiksi biotalous, puhtaat teknologiat ja digitalisaatio.

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025

RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT/2025 RAKENNETTU YMPÄRISTÖ JOKAISEN ARJESSA RAKENNETTU YMPÄRISTÖMME NYT / 2025 / Selvitykset yleisistä tulevaisuuskatsauksista ja muissa maissa laadituista alan strategioista

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista

Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Suomen Vuokranantajien näkemyksiä vuoden 2017 budjetista Ympäristövaliokunta 29.9.2016 Mia Koro-Kanerva Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen yksityisten

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistaminen - vaikuttavammin, rajatummin, täsmällisemmin Käynnistystilaisuus 8.2.2016 Timo Turunen ympäristöministeriöstä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 22.4.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa (PLJ

Lisätiedot

Elinvoimaa lähiöihin klinikka

Elinvoimaa lähiöihin klinikka Elinvoimaa lähiöihin klinikka Erkki Aalto Lähiöiden kehittäminen ja kerrostalojen korjaaminen ovat merkittävä kansallinen haaste www.rakli.fi/klinikat/elivoimaa-lahioihin-turku RAKLIn klinikka kokoaa toimijat,

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012

Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen. Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 Liikennepoliittisen selonteon hankkeiden toteuttaminen Liikenneministeri Merja Kyllösen selvitys eduskunnalle 20.11.2012 1. Liikennepoliittinen selonteko: hallituksen ja eduskunnan mandaatti uudelle liikennepolitiikalle

Lisätiedot

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen

RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA Puheenjohtaja: Tampere: Kaupunkistratregiasta keskustakehitykseen Sivu 1 (10) 1. jakso 19..20.10.2016 Tampere 19.10.2016 RAKENTAMINEN KAUPUNKISEUDUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUNA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 9.30 Avauspuheenvuoro Rakentamisen yhteiskunnallinen merkitys

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen

Lähes nollaenergiarakentaminen Lähes nollaenergiarakentaminen Ohjausryhmän 1. kokous 15.4.2015 Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöhankkeen organisointi 13.1.2015 Hankkeen ohjausryhmä Pj. ylijohtaja Helena Säteri 9 jäsentä Hankkeen

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen

Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Tiivistelmä Helsingin seudun MAL-seurannasta, 25.11.2014 Katsaus Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen toteutumiseen Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Lisätiedot

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa

Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Kauppakeskukset kestävässä yhdyskuntarakenteessa Helsinki 9.10.2007 Tervetuloa! Välkommen! Welcome! yhteistyössä / in co-operation with Missio: on kauppa- ja ostoskeskusten järjestö, jonka toiminnassa

Lisätiedot

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana

Ajankohtaista kiinteistöalalla. VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaista kiinteistöalalla VAETS-yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Ympäristöministeriö Maarit Haakana Ajankohtaiskatsauksen sisältö Lähes nollaenergiarakennukset Tulevia/valmistelussa olevia säädösmuutoksia

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle pääministeri Lipposen ja ministereiden Niinistö,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen

Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi. Rakentaminen Lähes nollaenergiarakennukset Valmistelun organisointi Rakentaminen 30.9.2014 EPBD lähes nollaenergiarakennus 2 art. 2 alakohta: lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010

Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 Omistajapolitiikka VUOSIRAPORTTI 2010 1. OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ohjelma on formaatiltaan pikemmin toimenpideohjelma kuin strateginen ohjelma. Tämän vuoksi täytäntöönpano on perustunut niihin yksittäisiin

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Ohjelma

Ohjelma Ohjelma 22.-24.11.2011 klo 9.00 klo 9.15 klo 9.30 klo 10.30 klo 11.15 klo 12.00 klo 12.45 Klo 13.30 klo 13.30 Klo 14.15 Aamukahvi Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän aiheeseen Marcus Engman, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa

Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Turku on kovassa kasvuvauhdissa Asukasluku ja rakentaminen ennätysluvuissa Media-aamiainen 2.11.2016 Turku hakee kasvua ja uudistumista strategialla Turun kaupunkistrategian 2029 mukaan Turku hakee kestävällä

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013

World Alliance for Low Carbon Cities. 10. huhtikuuta 2013 World Alliance for Low Carbon Cities 10. huhtikuuta WALCC Finland 10.4. 13.00 Tilaisuuden avaus, Johan Wallin, WALCC 13.10 Mitä yritykset ovat tekemässä? WALCC tilannepäivitys 4-6 yrityspuheenvuoroa +

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN PERIAATTEET 4.2.2016 TAUSTAA Haluamme avoimesti viestiä millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Investors House Oyj tuottoa ilman välikäsiä TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2016 13.2.2016 Toimitusjohtaja Petri Roininen Investors House Oyj tarkoitus tuottaa voittoa osakkeenomistajille Strategisena tavoitteena osakkaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

Pääministeri Paavo Lipponen

Pääministeri Paavo Lipponen Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista Eduskunnan työjärjestyksen 29 :n mukaisesti lähetetään eduskunnalle 1 päivänä helmikuuta 2002 valtioneuvoston jäseneksi

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet

Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet Rakennusten paloturvallisuus määräykset ja ohjeet 2011 6.4.2011 Puurakentamista on pyritty edistämään kauan Puun rakennuskäytön lisäämiselle vahva tahtotila Hallitusohjelmissa Lipponen I:stä lähtien Puurakentamista

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

PANK ry:n toimielimet 2016

PANK ry:n toimielimet 2016 PANK ry:n toimielimet 2016 HALLITUS Ville Alatyppö ville.alatyppo@hel.fi Kuntaliitto/Helsingin kaupunki, pj. Lars Forstén lars.forsten@lemminkainen.com INFRA ry/asfalttijaosto/lemminkäinen Infra Oy, vpj

Lisätiedot

Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus

Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Hakkuu ja metsäkuljetus Haketus ja kuljetus Koneyrittäjät - ajankohtaiskatsaus Tiedotustilaisuus Joensuu 16.10.2015 Simo Jaakkola, varatj. Turvetuotanto Infra 1 Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien

Lisätiedot

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä

Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset. Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Energiakorjausinvestointien kannattavuus ja asumiskustannukset Seinäjoki 26.11.2013 Jukka Penttilä Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry - Suomen Kiinteistöliitto Paikallinen vaikuttaja - Vahva valtakunnallinen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin RAKLIn strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin Kiinteistö- ja rakennusalasta vetovoimaa Keski-Suomeen Jyväskylä 13.1.2016 Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI ry Murroskartta Kaupan murros

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014

PÖYTÄKIRJA Päijät-Hämeen yhteistyöryhmä 10.2.2014 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKOUKSEN AVAUS 4 2. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 4. NTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 4 5. LUOVIEN ALOJEN YRITYSTOIMINNAN KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland Green Building Council Finland 12.6.2013 Green Building Council Finland Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö, joka toimii käyttäjilleen tehokkaasti ja kestävästi sekä on kiinteistö- ja rakennusalan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen

Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki Jukka Noponen Ympäristötehokkaan rakentamisen brunssi Ekotehokas kaupunki 25.8.2011 Jukka Noponen Haaste: energiankäytön ja päästöjen vähentäminen rakennetussa ympäristössä Kansainväliset ilmastoneuvottelut Ilmasto-

Lisätiedot