HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 950

2 Isinki Työväen kirjapaino.

3 SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta. K i i n t e i s t ö t o i m i s t o n p ä ä l l i k ö n j a k a n s l i a o s a s t o n t o i m i a l a a n k u u l u v a t a s i a t 2. K i i n t e i s t ö t o i m i s t o n t o n t t i o s a s t o n t o i m i a l a a n k u u l u v a t a s i a t 3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 5 Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan kuuluvat asiat o K i i n t e i s t ö t o i m i s t o n m a a n m i t t a u s - j a k a r t a s t o t ö i d e n o s a s t o n t o i m i a l a a n k u u l u v a t a s i a t Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset Tilastotoimisto 5. Kaupunginarkisto 6. Verotusvalmistelu 7. Leski- ja orpokassa 8. Ulosottolaitos 9. Rakennustarkastus 0. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta. Holhouslautakunta 2. Huoneenvuokralautakunnat 3. Palotoimi 4. Huoltotoimi 5. Lastensuojelu 6. Oikeusaputoimisto 7. Työnvälitystoimisto 8. Urheilu- ja retkeilylautakunta 9. Kansanhuolto 20. Väestönsuojelu 2. Asutuslautakunta 22. Raittiusvalistuslautakunta 23. Ammattioppilaslautakunta 24. Kotitalouslautakunta 25. Kaupunginkirjasto 26. Kaupunginmuseo 27. Musiikkilautakunta 28. Yleiset työt 29. Puhtaanapito 30. Liikennelaitos 3. Satamahallinto 32. Teurastamo 33. Elintarvikekeskus Hakemisto ^

4 3. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä pankinjohtaja L. J. Ahva, toimitusjohtaja K. Huhtala, pääjohtaja J. Hämäläinen, toimitsija T. Hj. Långström, kanslianeuvos G. M. Modeen, kirvesmies K. R. Niemi, toimitsija V. N. Puskala ja notariaattiosaston päällikkö K.-E. Östenson. Lautakunnan valitsemana 2 ) lautakunnan varapuheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Huhtala. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli kiinteistöjohtaja V. V. Salovaara. Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana kanslianeuvos Modeen ja jäseninä pääjohtaja Hämäläinen ja kirvesmies Niemi sekä varajäseninä toimistonjohtaja Harvia, toimitusjohtaja Huhtala ja toimitsija Puskala. Maa- ja metsätalous jaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimitusjohtaja Huhtala ja jäseninä pankinjohtaja Ahva ja toimitsija Långström sekä varajäseninä toimistonjohtaja Harvia, kirvesmies Niemi ja notariaattiosaston päällikkö Östenson. Talojaoston puheenjohtajana toimi notariaattiosaston päällikkö Östenson ja jäseninä pankinjohtaja Ahva ja toimitsija Puskala sekä varajäseninä pääjohtaja Hämäläinen, toimitsija Långström ja kanslianeuvos Modeen 3 ). Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 45, tonttijaostolla 30, maa- ja metsätalousjaostolla 7 ja talojaostolla 4 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 543 ja lähetettyjen kirjeiden luku 863. Tonttijaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 7, maa- ja metsätalous jaoston 65 ja talojaoston 35. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 3 307, joista toimistopäällikölle kuuluvia asioita oli 380, kansliaosaston sihteerille kuuluvia asioita oli 7, tonttiosastolle kuuluvia asioita oli 935, maatalousosastolle kuuluvia asioita oli 44, metsätalousosastolle kuuluvia asioita oli 65, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita oli 202, maanmittaus-ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita oli 32 ja talo-osastolle kuuluvia asioita oli 442. Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat:. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat Lautakunnan kokoukset päätettiin 4 ) pitää maanantaisin klo 5 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä. Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. Tonttijaoston kokoukset päätettiin 5 ) pitää keskiviikkoisin klo 5.3o. Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin 6 ) julkaista Arbetarbladet, Folktidningen, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti, Työkansan sanomat, Uusi Suomi ja Vapaa sana nimisissä sanomalehdissä. Viranhaltijat. Kiinteistötoimiston kansliaosaston 37 palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisentoimeen päätettiin valita toimistoapulainen T. M. Tuominen tammikuun Ks. tämän kert. I osan s. 20 ja kiint. lautak. 4 p. tammik.. 2 ) Kiint. lautak. 4p. tammik ) S:n 4 p. tammik ) S:n 4 p. tammik ) Tonttij. 6 p. tammik.. 6 ) Kiint. lautak. 4 p. tammik. 5.

5 2 :]. Kiinteistölautakunta 2 p:stä 947 lukien ) > tonttiosaston tilapäiseen siirtolapuutarhaneuvoj an virkaan puutarhuri A. R. Wendelin 2 ), toiseen tilapäiseen siirtolapuutarhaneuvoj an virkaan puutarhaneuvoja K. Pulsa huhtikuun p:stä syyskuun 30 p:ään 3 ), 9 palkkaluokkaan kuuluvaan arkkitehdin virkaan arkkitehti E. A. Ek marraskuun p:stä lukien 4 ) ja tilapäiseen rakennusneuvojantoimeen rakennusneuvoja H. M. Levonen 5 ), maatalousosaston II apulaisagronomin virkaan agronomi H. Lappalainen 6 ), metsätalousosaston tilapäiseen toimistoapulaisentoimeen rouva S. Rahja huhtikuun 5 p:stä lukien enintään kertomusvuoden loppuun 7 ) ja samoin tilapäiseen toimistoapulaisen toimeen neiti M. Tapanainen 8 ), asemakaavaosaston 3 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan piirtäjä R. Frankenhaeuser 9 ), toimistoarkkitehdinvirkaan arkkitehti M. O. Kivimaa 0 ), 7 palkkaluokkaan kuuluvaan arkkitehdin virkaan arkkitehti S. H. A. F. Schmidt lokakuun 5 p:stä lukien n ), ylimääräiseen piirtäjäntoimeen mittausmies U. Oranne 2 ) sekä piirtäjäharioittelijan- ja lähetintoimeen ylioppilas K. L. Bärlund lokakuun p:stä lukien 3 ), maanmittaus- ja kartastotöiden osaston 40 palkkaluokkaan kuuluvaan toimistoapulaisen virkaan ja tammikuun p:stä 947 lukien 38 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan toimistoapulainen H. K. Mäkipää 4 ), tilapäiseen piirtäjäntoimeen edelleen enintään v:n 946 loppuun piirtäjä V. O. Teittinen 5 ), 22 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan maaliskuun 27 p:stä lukien ja myöhemmin 8 palkkaluokkaan kuuluvaan insinöörin virkaan insinööri M. M. Käyräkoski 6 ), kahteen 26 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan piirtäjät L. H. Lagerstam ja T. A. Laine maaliskuun 27 p:stä lukien 7 ), 6 palkkaluokkaan kuuluvaan insinöörin virkaan insinööri A. O. Aarnio maaliskuun 27 p:stä lukien 8 ), 4 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan piirtäjä E. M. Ignatius huhtikuun 9 p:stä lukien 9 ), 7 palkkaluokkaan kuuluvaan insinöörinvirkaan insinööri N. O. Heino 20 ), 7 palkkaluokkaan kuuluvaan insinöörinvirkaan insinööri V. Smeds 2 ), 27 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan mittausteknikko T. J. Kaskinen toukokuun 2 p:stä lukien 22 ), 28 palkkaluokkaan kuuluvaan laskijan virkaan filosofian maisteri T. T. Virtanen 23 ), 29 palkkaluokkaan kuuluvaan tilapäiseen mittausteknikonvirkaan mittausteknikko A. K. Rainesalo 24 ), 30 palkkaluokkaan kuuluvan viran mukaisesti palkattuun tilapäisen kartoittajan toimeen mittausteknikko P. J. Savela enintään kertomusvuoden loppuun 25 ), kahteen 25 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan vaakitsija A. O. Anttila ja rakennusmestari E. W. Laaka 26 ), joista Anttila myöhemmin 22 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan 27 ), sekä 3 palkkaluokkaan kuuluvaan kartoittajantoimeen piirtäjä V. O. Teittinen ja 36 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän - virkaan piirtäjä I. M. Auerma, molemmat tammikuun p:stä 947 lukien 28 ), 29 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan mittausmies R. Hakio 29 ), 30 palkkaluokkaan kuuluvaan kartoittajan virkaan kartoittaja U. F. Hyppönen marraskuun 2 pistä lukien 30 ), 40 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjän virkaan piirtäjä R. E. Kaskinen tammikuun p:stä 947 lukien 3 ), 4 palkkaluokkaan kuuluviin piirtäjän virkoihin piirtäjät G. M. Grönroos, A.-L. Loiske ja I. M. Stavenhagen tammikuun pistä 947 lukien 32 ), ja 25 palkkaluokkaan kuuluvaan mittausteknikonvirkaan mittausteknikko T. A. Laine joulukuun 0 pistä 946 lukien 33 ), talo-osaston apulaispäällikön virkaan varatuomari V. G. Vartiovaara 34 ), 23 palkkaluokkaan kuuluvan viran mukaisesti palkattuun kalliosuojien tarkastajan virkaan V. A. Harmanen kesäkuun pistä lukien enintään kuluvan vuoden loppuun 35 ) ja kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän virkaan osaston päällikkö A. Valta tammikuun pistä 947 lukien 36 ). Talo-osaston päälliköksi kaupunginhallitus oli valinnut saman osaston apulaispäällikön U. J. Kallion.!) Kiint. lautak. 9 p. jouluk ) S:n 4 p. tammik ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 2 p. lokak ) S:n 6 p. jouluk ) S:n 28 p. tammik ) S:n 5 p. huhtik ) S:n 2 p. lokak ) S:n 4 p. tammik ) S:n 8 p. helmik. 46. n ) S:n 4 p. lokak ) S:n 4 p. lokak ) S:n 4 p. lokak ) S:n 4 p. tammik. 4 ja 8 p. marrask ) S:n 4 p. tammik ) S:n 26 p. maalisk. 309 ja 20 p. toukok ) S:n 26 p. maalisk ) S:n 28 p. maalisk ) S:n 8 p. huhtik ) S:n 5 p. huhtik ) S:n 20 p. toukok ) S:n 20 p. toukok ) S:n 20 p. toukok ) S:n 27 p. toukok ) S:n 8 p. heinåk ) S:n 28 p. tammik ) S:n 2 p. lokak ) S:n 2 p. lokak ) S:n 2 p. lokak ) S:n p. marrask ) S:n 8 p. marrask ) S:n 8 p. marrask ) S:n 9 p. jouluk ) S:n 29 p. huhtik ) S:n 6 p. toukok ) S:n 23 p. jouluk. 500.

6 :]. Kiinteistölautakunta 3 Henkilöt, jotka v:n 946 aikana olivat toimineet tilapäisinä viranhaltijoina kiinteistötoimiston eri osastoilla päätettiin määrätä edelleenkin hoitamaan virkojaan enintään v:n 947 loppuun määrätystä peruspalkasta kulloinkin voimassa olevin kalliinajanlisäyksin. Asemakaavaosastolle päätettiin 2 ) palkata arkkitehti O. Flodm maaliskuun pistä alkaen 05 mk:n tuntipalkasta ja 4 mk:n tuntipalkasta kesäkuun p:stä lukien. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tilapäiseen piirtäjäntoimeen päätettiin 3 ) määrätä piirtäjä P. Astala tammikuun ajaksi mkin palkkiosta ja tilapäiseen toimistoapulaisentoimeen rouva S. Svärd kesäkuun 5 pistä lukien enintään vuoden loppuun sekä edelleen tammikuun p:stä 947 enintään kyseisen vuoden loppuun 45 palkkaluokan mukaan maksettavasta palkasta. Päätettiin 4 ) määrätä halli- ja torikaupan valvoja P. O. Kivi oman toimensa ohella hoitamaan kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijän virkaa marraskuun p:stä lukien siksi kunnes uusi isännöitsijä ryhtyy virkaansa hoitamaan. Talo-osaston ylimääräinen isännöitsijä H. Tanskanen päätettiin 5 ) määrätä hoitamaan entisiä tehtäviään toistaiseksi mk:n peruspalkasta kulloinkin voimassa olevin kalliinaj anlisäyksin. Metsätyönjohtaja O. Töyry päätettiin 6 ) määrätä oman virkansa ohella hoitamaan kaupungin metsätyömaiden työmaahuoltoa koskevia asioita joulukuun 5 p:stä 946 alkaen 3 kuukauden aikana mk:n kuukausipalkkiosta. Omasta pyynnöstään myönnettiin ero virastaan maanmittaus- ja kartastotöiden osaston vaakitsijalle, insinööri M. Nuimiselle heinäkuun p:stä lukien 7 ), tonttiosaston aikkidille O. Kiittnerille heinäkuun 5 p:stä lukien 8 ), asemakaavaosaston insinöörille V. K. U. Rahikaiselle lokakuun 5 p:stä lukien 9 ), maanmittaus- ja kartastotöiden osaston kartoittajalle O. J. Suvannolle lokakuun pistä lukien 0 ), metsätalousosaston tilapäiselle toimistoapulaiselle rouva S. Rähjälle syyskuun p:stä lakien n ), asemakaavaosaston arkkitehdille A. J. Alapeusolle marraskuun 6 p:stä lukien 2 ), kansliaosaston toimistoapulaiselle A. K. Kuusivaaralle lokakuun p:stä lukien 3 ), tonttiosaston varastoalueiden tarkastajalle rakennusmestari A. K. Niklanderille marraskuun 6 p:stä lukien 4 ), maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tilapäiselle piirtäjälle A. Juuselalle joulukuun pistä lukien 5 ) ja saman osaston tilapäiselle mittausteknikolle A. K. Rainesalolle tammikuun pistä 947 lukien 6 ). Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin päätettiin myöntää kiinteistötoimiston toimistopäällikölle J. A. Savolaiselle tammikuun 6 pistä tammikuun 23 piään 7 ), tonttiosaston siirtolapuutarhaneuvojalle E. Kochille tammikuun 30 pistä helmikuun 28 piään ja heinäkuun 7 pistä syyskuun 7 piään 8 ), kiinteistötoimiston lähetille T. Kortelaiselle tammikuun 29 pistä helmikuun 9 piään 9 ), metsätalousosaston metsänvartijalle A. A. Sireenille tammikuun 25 pistä helmikuun 25 piään 20 ), asemakaavaosaston asemakaavainsinöörille H. R. Gefwertille helmikuun 26 pistä helmikuun 28 piään ja maaliskuun 5 pistä maaliskuun 20 piään 2 ), maanmittaus- ja kartastotöiden osaston kiinteistöluettelon hoitajalle E. Monnille huhtikuun 2 pistä toukokuun 2 piään 22 ), kansliaosaston toimistoapulaiselle E. R. Sandmanille toukokuun 3 pistä toukokuun 24 piään 23 ), talo-osaston toimistoapulaiselle A. E. Tiusaselle toukokuun 22 pistä kesäkuun 2 piään 24 ) sekä saman osaston apulaispäällikölle V. G. Vartiovaaralle lokakuun 24 pistä marraskuun 9 piään 25 ). Maatalousosaston palveluksessa oleville työntekijöille myönnettiin 26 ) esitettyjen lääkärintodistusten perusteella asianmukaiset sairaslomat ja järjestettiin lomista johtuvat palkkaukset. *) Kiint. lautak. 23 p. jouluk ) S:n 26 maalisk. 36 ja 4 marrask ) S:n 4 p. tammik. 35, p. kesäk. 740 ja 23 p. jouluk ) S:n 8 p. marrask ) S:n 23 p. jouluk ) S:n 9 p. jouluk ) S:n 5 p. huhtik ) S:n p. kesäk ) S:n 22 p. heinäk ) S:n 2 p. elok. 883 ja 9 p. elok S:n 2 elok ) S:n 9 p. syysk S:n 6 p. syysk ) S:n 4 p. marrask S:n 8 p. marrask ) S:n 9 p. jouluk S:n 2 p. tammik ) S:n 5 p. helmik. 3, 8 p. helmik. 88, 4 p. maalisk. 223 ja 22 p. heinäk * 9 ) S:n 5 p. helmik ) S:n 8 p. helmik. 47 ja 4 p. maalisk ) S:n 26 p. maalisk ) S:n 8 p. huhtik ) S:n 6 p. toukok *) S:n p. kesäk ) S:n p. marrask ) Maa- ja metsätalousj. 6 p. tammik., 2, 3 ja 4, 22 p. maalisk. 9, 24 p. huhtik. 7, 8, 20 ja 2, 26 p. heinäk. 29, 30, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 42, 43, 45 ja 46, 20 p. elok. 5 ja 52, 2 p. lokak. 53, 54 ja 55, sekä 0 p. jouluk. 65, 66, 67, 68, 69, 78, 79 ja 8.

7 4 :]. Kiinteistölautakunta 4 Virkavapautta viranhaltijoille myönnettiin seuraavasti: kiinteistötoimiston toimistopäällikölle J. A. Savolaiselle toukokuun 22 p:stä toukokuun 24 p:ään maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tilapäiselle piirtäjälle rouva S. Svärdille elokuun 2 p:stä marraskuun 3 p:ään 2 ), saman osaston tilapäiselle mittausteknikolle A. K. Rainesalolle lokakuun p:stä marraskuun 30 p:ään 3 ), sekä kaupungingeodeetille E. A. Saloselle ja asemakaavaosaston I apulaisasemakaava-arkkitehdille B. H. Aminoffille syyskuun 4 p:stä lokakuun 4 p:ään 4 ). Kaupunginmetsänhoitajalle T. Ranckenille päätettiin puoltaa virkavapautta täysin palkkaeduin syyskuun 25 p:n ja lokakuun 5 p:n väliseksi ajaksi 5 ). Ehdotus, joka koski kiinteistötoimiston ylempien viranhaltijain kesälomia hyväksyttiin 6 ) ja toimistopäällikkö oikeutettiin tekemään siihen tarpeelliseksi katsottuja pienempiä muutoksia. Muiden viranhaltijain kesälomien järjestäminen sekä mahdollisten kesälomasijaisten palkkaaminen jätettiin toimistopäällikön ja asianomaisten osastonpäälliköiden yhdessä ratkaistavaksi. Luvan myöntäminen sivutoimen hoitamiseen. Päätettiin 7 ) kaupunginhallitukselle puoltaa anomuksia, jotka koskivat määrätyin edellytyksin luvan myöntämistä sivutoimen hoitamiseen 6 tapauksessa. Palkan korottaminen. Tonttiosaston lainopilliselle apulaiselle varatuomari V. Teivoselle päätettiin 8 ) maksaa 6 palkkaluokkaa vastaava peruspalkka kulloinkin voimassa olevin kalliinajanlisäyksin syyskuun p:n ja joulukuun 3 p:n 946 välisenä aikana; talon Mariankatu n:o 22 sopimuspalkkaisen talonmiehen kuukausipalkka päätettiin 9 ) korottaa toistaiseksi mk:aan maaliskuun p:stä 946 lukien. Autojen hoidosta maksettavat korvaitkset. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston käytössä olevien autojen kuljettajina toimiville mittausmiehille päätettiin 0 ) maksaa heidän varsinaisen palkkansa lisäksi auton hoidosta aiheutuvasta lisätyöstä 700 mk kuukaudessa lokakuun p:stä 946 alkaen. Työehtosopimus ja palkat, Maanmittaus^- ja kartastotöiden osaston mittausmiesten ja kairaajien vetoomus työehtosopimukseen palkankorotusanomuksessaan ei lautakunnan mielestä antanut aihetta toimenpiteisiin n ). Viranhaltijain palkkauksessa ilmenneiden epäkohtien korjaaminen. Viranhaltijain palkkauksessa ilmenneiden epäkohtien korjaamista koskevaa ehdotusta päätettiin 2 ) asettaa tarkastamaan valiokunta, johon toimistopäällikön ohella kuuluivat lautakunnan jäsenet L. J. Ahva, V. N. Puskala ja K.-E. Östenson. Päätettiin hyväksyä ehdotetut uudet virkojen nimitykset, ehdotus kiinteistötoimiston virkojen nimityksiksi sekä ehdotus kiinteistötoimiston virkojen uudeksi luokitteluksi. Edustus komiteoissa. Kadunnimikomiteaa päätettiin 3 ) täydentää määräämällä sen uudeksi jäseneksi kaupunginarkistonhoitaja filosofian maisteri R. N. Rosen. Eri maatalouskerhojen välistä yhteistoimintaa suunnittelemaan asetettuun komiteaan valittiin 4 ) lisäjäseneksi kansakoulujen kasvitarhatoiminnan v.t. johtaja, opettaja J. F. Palmen. Lautakunnan edustajiksi komiteaan, joka suunnitteli Bengtsärin koulutilan vastaista käyttöä, päätettiin 5 ) valita maa- ja metsätalousjaoston puheenjohtaja filosofian tohtori K. Huhtala ja kaupunginmetsänhoitaja T. Rancken. Vakuusasiakirjojen tarkastus. Vakuusasiakirjojen tarkastuksessa todettiin 6 ), että puuttuvat velkakirjat olivat joko maksettuina tai niissä määrätyt ehdot täytettyinä kuittausta vastaan luovutettu \ elallisille. Diaario. Kiinteistölautakunnan diaarioon merkityistä heinäkuun p:nä ja marraskuun p:nä laadituista keskeneräisten asiain luetteloista päätettiin 7 ) poistaa eräitä asioita tarpeettomina. Rakentamisluvat. Asemakaavaosasto oikeutettiin 8 ) antamaan rakennustarkastajalle lausuntonsa rakennuskiellon alaisiin alueisiin kohdistuvista rakennuslupa-anomuksista, mikäli ne eivät koskeneet suurempia yrityksiä tai olleet periaatteellista laatua.!) Kiint. lautak. 20 p. toukok ) S:n 2 p. elok ) S:n 2 p. syysk ) S:n 2 p. elok ) S:n 9 p. syysk ) S:n 20 p. toukok ) S:n 8 p. helmik. 44, 29 p. huhtik. 487, 9 p. elok. 92, 6 p. syysk. 037 ja 039 ja 23 p. syysk ) S:n 2 p. syysk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 2 p. lokak n ) S:n 9 p. jouluk ) S:n 8 p. marrask. 305 ja p. marrask _ 3) S:ti p. kesäk ) S:n 26 p. maalisk ) S:n 4 p. lokak ) S:n 30 p. jouluk ) S:n 26 p. maalisk. 307 ja p. huhtik ) S:n 25 p. helmik. 93.

8 :]. Kiinteistölautakunta 7 Kaupunkipäivät. Vaasassa elokuun 5 7 p:nä pidettäville XI kaupunkipäiville lautakunta päätti ) valita edustajikseen varatuomari L. J. Ahvan ja toimitsija V. N. Puskalan ja oikeutti molemmat saamaan kaupungilta matkustussäännön mukaisen korvauksen. Uusien varastoalueiden järjestäminen. Uusien varastoalueiden järjestämistä suunnittelevaan toimikuntaan päätettiin 2 ) kiinteistölautakunnan edustajiksi valita kiinteistötoimiston toimistopäällikkö J. A. Savolainen, tonttiosaston päällikkö P. Hanste ja II apulaisasemakaava-arkkitehti V. Tuukkanen. Talousarvio. Ehdotus kiinteistölautakunnan talousarvioksi v:lle 947 hyväksyttiin 3 ) ja päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle. Käyttövarat. V:n 946 käyttövaroistaan lautakunta myönsi kesä- 4 ) ja sairaslömapalkkojen 5 ) sekä hautausapujen 6 ) ohella mm mk perunapalstojen paaluttamiseen 7 ), mk erinäisten kurssimaksujen suorittamiseen 8 ), mk maaperätutkimuksista aiheutuneisiin kustannuksiin 9 ), mk Marjaniemen siirtolapuutarhan rakennuspiirustusten tarkastusmaksun suorittamiseen 0 ), mk Suur-Helsingin esikaupunkiliikenteen järjestelyä koskevan diploomityön lunastamiseen ), 300 mk asiantuntijapalkkiona varatuomari R. G. I. Kallialle 2 ) ja 3 69 mk joulukuusien pystyttämiseksi Senaatintorille, Hakaniementorille ja Mannerheimintien varrella olevaan Arkadian kortteliin n:o 98 3 ). Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin mm. asioista, jotka koskivat: määrärahojen ylitysoikeutta 4 ), kaluston hankkimista kiinteistötoimistoon 5 ), virka- ja palkka-asioita 6 ), kaupungin ja Helsingin maalaiskunnan välistä omaisuuden vaihtoa 7 ), kaupungin ja Oy. Saseka ab:n välistä aluekauppaa 8 ), sekä katukonserttien järjestämistä muusikkojen päivien aikana 9 ). Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin mm. asioista, jotka koskivat: virastotyön rationalisoimista ja virastotalon rakentamista 20 ), rakennusasiamiehenviran perustamista ja rakennustoimikunnan asettamista 2 ), tontin varaamista Kallion kaupunginosaan suun ^ niteltua postitaloa varten 22 ), kiinteistökauppoja 23 ), palkka-asioita 24 ), rakennustoimiston satamarakennusosaston siirtämistä satamalautakunnan alaiseksi 25 ), kiinteän omaisuuden omistusoikeutta 26 ), tiemaksuja 27 ), päävesijohdon rakentamista Koskelantieltä Mannerheimintielle 28 ), kaupungin maatilojen kasvitarhaviljelyä 29 ), alueluovutuksia 30 ), Käpylän ravirataa ympäröivän alueen kunnostamista 3 ), pysyväisen huvipuiston järjestämistä kaupunkiin 32 ), sekä edustusta asukkaanottolautakunta II:ssa 33 ). Kiint. lautak. 8 p. heinäk ) S:n 9 p. jouluk ) S:n 26 p. elok. 944, 9 p. syysk. 00, maa- ja metsätalousj. 26 p. heinäk. 40 ja 49 ja taloj. 22 p. elok ) Kiint. lautak. 4 p. tammik. 33, p. kesäk. 74 ja 742, 8 p. heinäk. 829, 22 p. heinäk. 874, 2 p. elok. 9, 9 p. elok. 935 ja 936, 26 p. elok. 957, 9 p. syysk. 023, 6 p. syysk. 055, 23 p. syysk. 089, 4 p. lokak. 79, 9 p. jouluk. 446 ja 30 p. jouluk. I ) S:n 4 p. tammik. 34, 2 p. tammik. 6, 28 p. tammik. 97, 8 p. helmik. 65 ja 66, p. maalisk. 289, 26 p. maalisk. 349 ja 350, 8 p. huhtik. 436 ja 437, 6 p. toukok. 547, 20 p. toukok. 624, 8 p. heinäk. 828, 9 p. elok. 937, 23 p. syysk. 094, 30 p. syysk. 23, 7 p. lokak. 44, 28 p. lokak. 257 ja 258, 4 p. marrask. 293 ja 8 p. marrask ) S:n 2 p. elok. 897 ja 9 p. jouluk ) S:n 8 p. huhtik. 425 ja p. kesäk. 77.») S:n 29 p. huhtik. 488 ja 2 p. lokak. 29. X ^ p ' t oukok ) s '- n 6 p. syysk u) S:n 28 p. lokak ") S:n 9 p. jouluk S:n 6 p. jouluk S:n 8 p. helmik. 43, 25 p. kesäk. 779, 8 p. heinäk. 803, 26 p. elok. 943 ja 6 p. jouluk ) S:n II p. maalisk ) S:n p. maalisk. 269, p. huhtik. 369, p. kesäk. 70 ja 75, 25 p. kesäk. 78, 9 p. elok. 920 ja 922, 30 p. syysk. 06, 4 p. lokak. 62, 4 p. marrask. 275, 8 p. marrask. 349 ja 6 p. jouluk ) S:n 5 p. huhtik o! o :n y 776 P kesäk 9 S:n 6 ) P s yy sk ) S:n 5 p. helmik ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n p. maalisk. 266 ja 9 p. syysk ) S:n 26 p. maalisk. 35 ja 29 p. huhtik ) S:n 27 p. toukok ) S:n 8 p. heinäk. 804, 805 ja ) S:n 2 p. elok ) S:n 2 p. syysk *>) S:n 9 p. syysk ) S:n 9 p. syysk. 005, 6 p. syysk. 038 ja 7 p. lokak ] ) S:n 2 p. lokak ) S:n 2 p. lokak ) S:n 30 p. jouluk. 53.

9 '6 :]. Kiinteistölautakunta 6 2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat V:n 947 katurakennusohjelma hyväksyttiin ). Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit: Katu Tontin n:o Korttelin n:o Tontin Huuto- Ostaja pinta-ala, kauppahinta, m 2 mk 66 Herttoniemen teolli- Kulutusosuuskuntien keskusliitto 2 ) o suusalue 4 Hietaniemenkatu 2 Laulu-Miehet 3 ) (lisäalue) 54 Lapinlahdenkatu 0 Helsingin juutalainen seurakunta 4 ) 925.o Pitäjänmäen teollisuus alue. Toimitusjohtaja N. S. Tammilehto 5 ) S:n. Oy. Arma ab. 6 ) o S:n Oy. Insinööritoimisto Alfred A. Palmgren Ingeniörbyrå ab. 7 ) o S:n Oy. Strömberg ab. 8 ) S:n 3 Maalarimestari Y. Tang 5 ) Pitäjänmäen korttelin n:o 8 tontti nro myytiin lisäehdoin, että jos ostaja ilman kaupungin suostumusta myy tai vuokraa alueen tai osankin siitä kolmannelle henkilölle 0 vuoden kuluessa kaupantekopäivästä, on hänen kauppahinnan lisäksi suoritettava kaupungille mk. Tontteja koskevat kauppakirjat. Sihteerin tehtäväksi annettiin laatia myytyjä tontteja koskevat kauppakirjat niissä tapauksissa 9 ), jolloin tonteilla oli määräajassa tehty sovitut perustustyöt. Yhdessä tapauksessa 0 ) myönnettiin lykkäystä kauppakirjan allekirjoittamisessa. Rakentamisvelvollisuuden täyttäminen. Tapauksissa, jolloin rakennusvelvollisuus katsottiin täytetyksi, päätettiin n ) luovuttaa takaisin rakennusvelvollisuuden täyttämisen vakuudeksi annetut velkakirjat. Rakentamisajan pidentäminen. Rakentamisajan pidentämistä koskeviin anomuksiin suostuttiin 2 ) monessa tapauksessa, mutta evättiin 3 ) myöskin useita. Aluevaihdot. Päätettiin hyväksyä mm. seuraavat aluevaihdot: korttelin n:o 204 tontin n:o 9 tonttijakoa varten kaupungin ja tilanomistaja T. Björlingin välinen 82.8 m 2 :n suuruisten maa-alueiden vaihto 4 ); korttelin n:o 363 tonttijakoa varten kaupungin ja valtion välinen aluevaihto, jossa valtio luovuttaa kaupungille 368 m 2 :n suuruisen alueen Castreninkadun varrelta ja 90 m 2 :n suuruisen alueen kyseisen korttelin kaakkoiskulmasta ja kaupunki puolestaan luovuttaa valtiolle 278 m 2 :n suuruisen alueen Ensi linjan varrelta saman korttelin kaakkoisosasta 5 ); kaupungin ja Oy. Parke ab. nimisen yhtiön välinen aluevaihto, jossa yhtiö luovuttaa kaupungille rasitevapaana Malmin kylässä omistamansa tilan RN 3 92 ja kaupunki luovuttaa yhtiölle asuntoalueeksi n m 2 :n suuruisen alueen Tapanin kylässä omistamastaan Äsmus nimisestä tilasta RN 5 36 ); ja kaupungin ja pro- Kiint. lautak. 5 p. huhtik a ) S:n p. maalisk. 28 ja 6 p. toukok *) S:n 30 p. jouluk ) S:n 7 p. kesåk ) S:n 26 p. maalisk ) S:n 6 p. syysk. 048 ja 4 p. lokak ) S:n 4 p. tammik ) S:n 9 p. jouluk ) S:n 4 p. maalisk. 238 ja p. huhtik ) S:n 5 p. huhtik n ) S:n 2 p. tammik. 52, 26 p. maalisk. 326, 3 p. toukok. 567, 27 p. toukok. 649, 2 p. syysk. 973, 6 p. jouluk. 475 ja 30 p. jouluk ) S:n 5 p. huhtik. 456, p. kesåk. 723 ja 724, 8 p. heinåk. 88, 7 p. lokak. 30, 28 p. lokak. 239, 4 p. marrask. 28 ja 282, p. marrask. 30, 3, 32, 37, 38, 39, 320 ja 32, 8 p. marrask. 360, 36, 362, 365, 366, 367 ja 368 sekå 25 p. marrask _ i3) s:n 4 p. marrask. 278, 279 ja 280, p. marrask.l 33 ja 34, 8 p. marrask. 363, 364 ja 369 sekå 25 p. marrask. 395 ja ) S:n 4 p. tammik ) S:n p. kesåk ) S:n 5 p. helmik. 8 ja 26 p. maalisk. 33.

10 :]. Kiinteistölautakunta 9 fessori K. T. Jutilan välinen aluevaihto, jossa professori Jutila luovuttaa rasitevapaana Malmin kylässä Martas nimiseen tilaan RN 8 2 silloin kuuluneen n. 903 m 2 :n suuruisen alueen ja kaupunki luovuttaa professori Jutilalle samansuuruisen alueen Malmin kylässä omistamastaan Sonaby nimisestä tilasta RN5 24 ). Aluevaihdon yhteydessä päätettiin vuokrata Parke oy:lle sen luovuttamalla tilalla oleva asuinrakennus siksi kunnes yhtiön suunnittelemat asuinrakennukset ovat asuttavassa kunnossa. Pakilan lyijylöytöalueen valtausoikeuden hankkiminen. Pakilan omakotialueella tehtyjen lyijy ym. mineraaleja sisältävien malmilöytöjen johdosta kaupungin ryhdyttyä toimenpiteisiin määrättyjä alueita koskevien valtauksien hankkimiseksi, päätettiin 2 ), että Sosiaalinen asunnontuote oy. Asutus ja A-talon rakennus oy. nimisten yhtiöiden, joille oli vuokrattuna tontteja löytöalueen läheisyydestä ja niiltä alueilta, joille kaupunki oli hakenut valtausoikeutta, antamat suostumukset valtauksen saamiseen kiinnitetään yhtiöiden vuokraoikeuksiin. Kiinnityskuluja varten päätettiin myöntää käyttövaroista mk. Merkittiin 3 ) tiedoksi Pakilan lyijylöytöalueen valtausoikeutta koskevat kauppa- ja teollisuusministeriön välipäätökset sekä että Pakila XXX XXXI nimisten varausalueiden kohdalta oli ministeriöön määräajassa jätetty välipäätöksessä vaaditut selvitykset. Tonttiosaston päällikkö oikeutettiin palkkaamaan 2 henkilöä 60 mk:n iltatuntipalkoin suostumusten hankkimiseksi valtausoikeuden saamiseksi. Tonttien varaaminen. Päätettiin 4 ) varata raajarikkoisten lasten koulukotia varten n m 2 :n suuruinen tontti n m 2 :n laajuisine puistopiha-alueineen Invalidisäätiön huoltolaitoksen pohjoispuolelta Ruskeasuolta myöhemmin vahvistettavan asemakaavan mukaisesti. Kaupungin omistaman Albergan kartanon RN maista palstan RN eteläpuolelta päätettiin 5 ) varata n m 2 :n suuruinen maa-alue seurakunnallista rakennustoimintaa varten sekä antaa asemakaavaosaston tehtäväksi merkitä tämä alue lopulliseen rakennusuunnitelmaan yleisen rakennuksen paikaksi. Lisäksi varattiin yhtiöille 6 ) ja yksityisille 7 ) henkilöille lukuisasti tontteja omakotija muilta alueilta vastaista rakennustoimintaa varten. Merkittiin myöskin henkilöt, joille voidaan myydä Pakilasta Sosiaalinen asunnontuote Asutus oy:n rakentamia taloja ja joille voidaan siirtää vastaavan tontin vuokraoikeus. Vuokrasopimuskaavakkeen vahvistaminen. Vuoden kuluessa vahvistettiin 8 ) eräitä vuokrasopimuskaavakkeiksi laadittuja ehdotuksia. Indeksivuokrat. Eräitä alueita koskevat vuokrat, jotka määrättiin vallitsevan elinkustannusindeksin mukaan, vahvistettiin 9 ) huhtikuun p:n 946 ja maaliskuun 3 p:n 947 väliseksi ajaksi. Herttoniemen ja Laajalahden asuntoalueen tonttien vuokrat ja hinnat. Vahvistettiin 0 ) eräät Herttoniemen ja Laajalahden asuntoalueen omakotitontteja koskevat vuokrat ja myyntihinnat Vuokralle annetut asuntotontit ja -palstat. Kiinteistölautakunta teki seuraavat asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset. Kunt. lautak. 4 p. marrask ) S:n 23 p. syysk ) S:n 2 p. lokak ) S:n 4 p. marrask. 276 ja 8 p. marrask ) S:n 8 p. helmik ) Tonttij. 6 p. tammik. 2 ja 3, 20 p. helmik. 94, 6 p. maalisk. 3 ja 4, oor huhtik 69 c > 7 P. huhtik. 84, 2 p. kesäk. 250, 26 p. kesäk. 34, 0 p. heinäk. 339, 25 p. hemäk. 364 ja 367, 25 p. syysk. 49 ja 9 p. lokak ) S:n 30 p. tammik. 45, 20 p. helmik. 70 ja 7, 6 p. maalisk. 5, 20 p. maalisk. 35, 3 p. huhtik. 66, 7 p. huhtik. 83 ja 85, 8 p. toukok. 203, 22 p. toukok. 226 ja 24, 26 p. kesäk. 32, 28 p. kesäk. 32, 0 p. heinäk. 34, 25 p. heinäk. 365, 366, 368 ja 372, 3 p. elok. 383, 4 p. syysk. 45, 46, 435 ja 437, p. syysk. 452, 8 p. syysk. 463 ja 464, 25 p. syysk. 472 ja 488, 2 p. lokak. 509 ja 54, 9 p. lokak. 59, 520, 535 ja 544, 6 p. lokak. 548, 556 ja 570, 23 p. lokak. 576 ja 585, 30 p. lokak. 60 ja 602, 6 p. marrask. 607, 608 ja 62, 3 p. marrask. 623, 625, 648, 65 ja 652, 27 p. marrask. 656, 672, 674 ja 675, 4 p. jouluk. 685 ja 8 p. jouluk. 78 ja ) Kiint. lautak. 4 p. tammik. 9, 6 p. syysk. 042 ja 23 p. syysk ) S:n p. maalisk ) Tonttij. 20 p. helmik. 93, kiint. lautak. 25 p. helmik. 96, 2 p. elok. 895, 30 p. syysk. 08 ja 2 p. lokak. 205.

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 56 943 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946 Helalnki 946. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 46 1938 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 55 1942 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1946 SISÄLLYSLUETTELO Sivu m Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 62 1949 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause.. Sivu III... 1. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat 146 II. Rahatoimikamari. 146 neväylät samoinkuin mahdollisesti erinäiset kadut voitiin rakentaa ja niitä liikennöidä ilman että sähköjohdot tällöin aiheuttivat kaupungille kustannuksia. Samalla rahatoimikamari

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 60 1947 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1951 Helsinki 1951. Työväen kirjapaino. ALKULA US E Tämä kuudeskymmenes

Lisätiedot

300 Kiinteistölautakunta

300 Kiinteistölautakunta 300 III. Kiinteistölautakunta Oulunkylän kunnalle vuokrattujen koulutonttien vuokran alentamista 1 ); maanalai bensiinisäiliön rakentamista Aleksis Kiven katuun 2 ); Annebergin vuokra-alueen lunastamista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 60 1947 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1952 Helsinki 1952. Työväen kirjapaino:. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 224

2. Kaupunginhallitus 224 120 2. Kaupunginhallitus 224 Hakulinen ja fil. kand. Christoffer Schildt sekä varajäseniksi kontt. pääll. Konsti Järnefelt, maaherratar Hellä Meltti ja toimitsija Aune Seme. Suomen Taiteilijaseura oli

Lisätiedot

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 67 1954 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1956 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin.

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin. 178 11. Kaupungin hallitus mk, Nikkilän sairaalan kustannuksiin 3,161,752 mk, josta 585,480 mk perhehoitoa varten, ja tuberkuloosisairaalan kustannuksiin 1,233,972 mk. Merkittiin 1 ) tiedoksi, että kaupunginkassaan

Lisätiedot

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925.

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. KERTOMUS 35. 1922. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto, A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 34 I. Kaupunginvaltuusto. sillan rakentamisen sekä jatkaisivat v:sta 1935 siirtyneenä ylimääräisenä työnä Katajanokan varastosuojan töitä. Lisäksi oli mainittujen töiden yhteydessä suoritettava tarpeelliset

Lisätiedot

kysymykset. 2. Rahatointa koskevat asiat

kysymykset. 2. Rahatointa koskevat asiat 2. Kaupunginhallitus 150 haudalle, kreikkalaiskatolisen ja juutalaisten hautausmaiden sankarihaudoille, v. 1918 kaatuneiden punaisten haudalle Malmin hautausmaalla sekä v. 1941 44 kaatuneiden haudoille

Lisätiedot

KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927.

KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927. KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 40. 1927. HELSINGIN KAUPUNGIN TILAST0K0NTT0R1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. K a u p u n g i n k i i n t e ä ä o m a i s u u t t a k o s k e

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 73 1960 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1963 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923.

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause V I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 Työväen Kirjapaino, Helsinki 1958. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364.

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364. 10 1. Kaupunginva Uuusto Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden hylänneen rakennustoimiston muurarin A. Lindgrenin ja satamahallintotoimiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 68 1955 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1957 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

KERTOMUS 36. 1923. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1926.

KERTOMUS 36. 1923. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1926. KERTOMUS 36. 1923. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1926. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1959 Työväen Kirjapaino, Helsinki 195? SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 72 1959 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1962 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

130 11. Kaupunginh allitus 130

130 11. Kaupunginh allitus 130 130 11. Kaupunginh allitus 130 varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 2,447:50 markkaa 1 ); Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui 2 ) Helsingin komendanttiviraston esitykseen

Lisätiedot