HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 948

2 Helsinki 948. Työväen kirjapaino.

3 SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan k u u l u v a t asiat 5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan k u u l u v a t asiat 6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan k u u l u v a t asiat 7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan k u u l u v a t asiat 9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 4. Tilastotoimisto 5. Verotusvalmisteluvirasto 6. Leski- ja orpokassa 7. Ulosottolaitos 8. Rakennustarkastuskonttori 9. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta 0. Holhouslautakunta. Palotoimi 2. Huoltotoimi 3. Lastensuojelu 4. Oikeusaputoimisto 5. Työnvälitystoimisto 6. Urheilulautakunta 7. Kansanhuolto 8. Ammattioppilaslautakunta 9. Kotitalouslautakunta 20. Kaupunginkirjasto 2. Kaupunginmuseo 22. Musiikkilautakunta 23. Yleiset työt 24. Puhtaanapito 25. Satamahallinto 26. Teurastamo 27. Elintarvikekeskus 28. Asutuslautakunta Hakemisto

4

5 3. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri V. A. Ahde, veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huhtala, varatuomari R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, johtaja K. T. Salmio, toimitsija O. I. Turunen ja varatuomari K.-E. Östenson. Lautakunnan valitsemana lautakunnan varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio 2 ). Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli toimittaja, v.t. kiinteistöjohtaja E. V. Lähde. Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen sekä varapuheenjohtajana johtaja Salmio ja varajäseninä liittosihteeri Ahde ja varatuomari Östenson, maa- ja metsätalous jaostoon puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäseninä varatuomarit Kallia ja Östenson sekä varapuheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljettaja Gröndahl ja toimitusjohtaja Huhtala sekä talo jaostoon puheenjohtajana toimitusjohtaja Huhtala ja jäseninä liittosihteeri Ahde ja veturinkuljettaja Gröndahl sekä varapuheenjohtajana varatuomari Kallia ja varajäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen 3 ). Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 40 kokousta, tonttijaostolla 7, maa- ja metsätalous jaostolla 8 ja talojaostolla 5 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 073 ja lähetettyjen kirjeiden luku 67. Tonttijaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 258, maa- ja metsätalousjaoston 9 ja talojaoston 7. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaarioon merkittyjen asiain luku oli 2 2, joista yleisiä asioita oli 624, kansliaosastolle kuuluvia asioita oli 9, tonttiosastolle kuuluvia asioita oli 736, maatalousosastolle kuuluvia asioita oli 34, metsätalousosastolle kuuluvia asioita 4, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita oli 90, maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita oli 28, talo-osastolle kuuluvia asioita oli 303 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita oli 47. Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat:. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat Lautakunnan kokoukset. Lautakunnan kokoukset päätettiin 4 ) pitää maanantaisin klo 5 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä. Tonttijaoston kokoukset päätettiin 5 ) pitää keskiviikkoisin kahden tai kolmen viikon väliajoin sekä tarpeen vaatiessa muulloinkin ja talojaoston kokoukset maanantaisin tarpeen vaatiessa. Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin 6 ) julkaista sanomalehdissä Ajan suunta, Arbetarbladet, Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. Ks. v:n 943 kert. I osan s. 64 ja kiint. lautak. 0 p. tammik.. 2 ) Kiint. lautak. 0 p. tammik ) S:n 0 p. tammik ) S:n 0 p. tammik ) Tonttij. 2 p. tammik. ja taloj. 20 p. tammik.. 6 ) S:n 0 p. tammik. 5.

6 2 3. Kiinteistölautakunta 2- Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat ). Lautakunnan alaisiin virkoihin määrättiin mm. seuraavat henkilöt: rouva I. Sjöman maatalousosaston tilapäisen toimistoapulaisen toimeen lokakuun 6 pistä lukien siksi kunnes apulaisagronomi ryhtyi virkaansa hoitamaan 2 ); metsätyönjohtajan virkaan metsänvartija O. Skogman 3 ) oman virkansa ohella toukokuun p:stä 944 alkaen toistaiseksi ja sittemmin herra O. E. Töyry 4 ); maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjän toimeen kartoittajaharjoittelija U. Hyppönen 5 ) tammikuun p:stä lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun ja tilapäiseen piirtäjän toimeen neiti B. O. Hilbert 6 ); talo-osaston rakennusmestarinvirkaan rakennusmestari B. F. F. Böök 7 ) sekä tilapäisiksi apulaisiksi herrat S. Lahtinen ja J. Milan v:n 945 tammikuun ajaksi 8 ); siirtolapuutarhaneuvojan apulaisen toimeen puutarhaopettaja H. Erämetsä huhtikuun p:stä syyskuun 30 p:ään ja tämän jälkeen asemakaavaosaston tilapäiseen piirtäjän toimeen joulukuun 3 piään sekä edelleen v. 945 hoitamaan samoja toimia vastaavina aikoina 9 ); kansanpuisto-osaston omakotipuutarhaneuvojan apulaisen toimeen puutarhaneuvoja K. Pulsa huhtikuun J pistä elokuun 3 piään 0 ); sekä Korkeasaaren eläintarhan valvojan toimeen rehumestari V. Lehtonen lokakuun pistä lukien toistaiseksi apunaan lokakuun 6 pistä lukien filosofian tohtori J. Soveri u ). Eräät kiinteistötoimiston eri osastoilla kertomusvuonna tilapäisinä viranhaltijoina toimineet henkilöt lautakunta päätti 2 ) määrätä edelleen viksi 945 heidän entisiin virkoihinsa. Talo-osaston apulaisrakennusmestarille E. Lintolalle päätettiin 3 ) myöntää hänen anomansa ero syyskuun pistä lukien. Lautakunta päätti 4 ) palkata tilapäisen paikallisen apulaisisännöitsijän Pirkkolan omakotialueelle entisin ehdoin toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka 00 mkin palkkiosta kuukaudessa talo-osaston hoidossa olevaa taloa kohden, mikä palkkio oli suoritettava kyseisten rakennusten hoitomenojen peittämiseksi myönnettävistä varoista, kaikki edellytyksin, että kiinteistölautakunta oikeutettiin käyttämään vähittäismaksulla myydyistä Pirkkolan omakotialueelle sijoitetuista ruotsalaisista lahjataloista kertomusvuoden aikana saatavia vuokratuloja. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin seuraaville viranhaltijoille.* toimistopäällikkö J. Savolaiselle tammikuun 3 pistä 945 kahden viikon ajaksi sijaisenaan sihteeri T. Törnblom 5 ); notaari E. Ruudulle syyskuun pistä tammikuun 3 piään 945 sijaisenaan sihteeri T. Törnblom 6 ); tonttiosaston tilapäiselle varastoalueiden tarkastajalle työnjohtaja A. Juutilaiselle maaliskuun 5 pistä kesäkuun 2 piään ja heinäkuun 3 pistä joulukuun 3 piään 7 ); toiselle apulais agronomille T. Kukkoselle lokakuun 4 pistä marraskuun 20 piään ja joulukuun 3 pistä tammikuun 5 piään ); metsänvartija A. Sireenille huhtikuun 24 pistä toukokuun 5 piään 9 ); apulaisasemakaava-arkkitehti B. Aminoffille tammikuun 8 pistä helmikuun piään 20 ); asemakaava-osaston nuoremmalle arkkitehdille O. Steniukselle joulukuun 5 pistä 23 piään 2 ); apulaisgeodeetti K. T. Saariolle helmikuun 7 pistä huhtikuun 30 piään ja elokuun 6 pistä helmikuun piään 945 sijaisenaan insinööri L. Salmenhaara 22 ); maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjälle H. Mäkipäälle syyskuun pistä 30 piään ja marraskuun 20 pistä tammikuun 20 piään ); sekä Korkeasaaren eläintarhan eläintenhoitajalle P. Kuikalle elokuun 3 pistä 24 piään 24 ). Myöskin kiinteistölautakunnan alaisille talonmiehille ja siivoojille y.m. niihin verrattaville viranhaltijoille myönnettiin kertomusvuoden aikana lääkärintodistuksen nojalla Kaikki viranhaltijoita koskevat asiat selostetaan tässä huolimatta siitä, minkä osaston toimialaan ne kuuluvat. 2 ) Kiint. lautak. 6 p. lokak. 748 ja 8 p. jouluk ) S:n 8 p. toukok ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 7 p. tammik ) S:n 27 p. marrask ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 27 p. jouluk ) S:n 20 p. maalisk. 232 ja 8 p. jouluk. 09. *<>) S:n 20 p. maalisk S:n 9 p. lokak. 707, 6 p. lokak. 743 ja 20 p. marrask ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 4 p. syysk ) S:n 3 p. maalisk. 25 ; ks. myös v:n 943 kert. II osan s. 3 ja tämän kert. I osan s ) Kiint. lautak. 27 p. jouluk ) S:n 4 p. syysk. 598 ja 4 p. jouluk ) S:n 3 p. maalisk. 89, 7 p. huhtik. 284, 2 p. toukok. 344, 3 p. heinäk. 508, 4 p. syysk. 595 ja 4 p. jouluk ) S:n 6 p. lokak. 747 ja 27 p. marrask ) S:n 24 p. huhtik ) S:n 7 p. tammik ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 2 p. helmik. 48, 3 p. maalisk. 88, 7 p. huhtik. 282, 4 p. syysk. 597, p. syysk. 640, 9 p. lokak. 75 ja 20 p. marrask ) S:n p. syysk. 658, 8 p. syysk. 660 ja 20 p. marrask ) S:n 4 p. syysk, 633.

7 3. Kiinteistölautakunta 3- sairaslomaa, viransijaisia määrättiin ja kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä määrärahan myöntämisestä näiden palkkaamista varten ). Apulaisagronomi T. Kukkonen kuoli marraskuun 29 p:nä, apulaisgeodeetti K. T. Saario marraskuun 28 p:nä ja eläintenhoitaja P. Kuikka joulukuun 2 p:nä 2 ). Virkalomaa myönnettiin toiselle apulaisasemakaava-arkkitehdille V. Tuukkaselle huhtikuun 9 p:stä 27p:ään Tukholmassa pidettävään kaupunginrakennusviikon johdosta järjestettyihin tilaisuuksiin osallistumista varten sijaisenaan sihteeri T. Törnblom 3 ); maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjälle T. M. Aroheinälle syyskuun 5 p:stä lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun 4 ); sekä halli- ja torikaupan valvojalle P. Kivelle kahden kuukauden ajaksi syyskuun 25 p:stä lukien sijaisenaan kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä A. Wansen 5 ). Kaupunginhallitukselle annettiin puoltava lausunto anomuksesta saada asua kaupunkialueen ulkopuolella 4 tapauksessa 6 ). Vastuunalaisen arkistonhoitajan määrääminen. Nojautuen kaupunginhallituksen päätökseen 7 ) kunnallisten arkistojen järjestämisestä lautakunta päätti 8 ) määrätä vastuunalaiseksi arkistonhoitajaksi kiinteistötoimiston kansliaosastolle notaari E. Ruudun, asemakaavaosastolle piirtäjä S. Saxelinin ja maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle piirtäjä A. Erämiehen. Kesälomat. Lautakunta päätti 9 ) hyväksyä ehdotuksen kiinteistötoimiston ylempien viranhaltijain kesälomiksi v. 944 ja oikeutti toimistopäällikön tekemään siihen pienehköjä muutoksia. Muiden viranhaltijain kesälomien järjestäminen annettiin asianomaisten osastonpäälliköiden tehtäväksi, jotka yhdessä toimistopäällikön kanssa oikeutettiin ottamaan tarvittavat kesalomasijaiset. Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päätti 0 ), että toimistopäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan sihteeri hyväksyy pääluokan I lukuun, VI luvun kohtiin, 2, 4, 6, 9, 0, 2 ja 5 sekä IX luvun kohtaan kohdistuvat laskut, tonttiosaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyy V lukuun kohdistuvat laskut, kaupunginagronomi ja hänen estyneenä ollessaan ensimmäinen apulaisagronomi hyväksyy II lukuun ja VI luvun kohtaan kohdistuvat laskut sekä allekirjoittaa osaston shekkitilin shekit, kaupunginmetsänhoitaja ja hänen estyneenä ollessaan kiinteistölautakunnan kulloinkin määräämä sijainen hyväksyy III lukuun ja VI luvun 4 kohtaan kohdistuvat laskut sekä talo-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyy IV luvun 48 kohtiin ja VI luvun 3 kohtaan kohdistuvat laskut. Ratkaisemattomien asiain luettelo, joka oli laadittu marraskuun p:nä 943, tarkastettiin ). Vakuusasiakirjojen tarkastus. Lautakunta suoritti 2 ) kaikkien kiinteistölautakunnan hallussa olevien vakuusasiakirjojen tarkastuksen. Kiinteistöluettelo. Lautakunta päätti 3 ), että maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjälle E. Monnille oli kiinteistöluettelon laatimisesta suoritettava korvausta 900 mk kuukaudessa heinäkuun p:stä lukien siksi kunnes luettelo oli valmis. Piirtäjä Monnin ehdotus kiinteistöluettelonpitä jän viran perustamisesta ei lautakunnan mielestä antanut aihetta toimenpiteisiin. Ilmakuvakartat. Kaupunginvaltuuston myönnettyä 4 ) varoja ilmakuvakarttojen laatimiseen kiinteistötoimisto oli tehnyt puolustuslaitokselta tilauksen ilmakuvakarttojen laatimisesta n. 80 km 2 :n suuruisesta alueesta, jota rajoitti idässä aikaisemmin valox ) Kiint. lautak. 0 p. tammik , 3 p. tammik. 99, 7 p. helmik. 30, 4 p. helmik. 44, 2 p. helmik. 55 ja 56, 28 p. helmik. 74, 3 p. maalisk. 224, 27 p. maalisk. 256 ja 257, 3 p. huhtik. 276, 7 p. huhtik , 2 p. toukok. 355, 30 p. toukok. 443, 2 p. kesäk. 469, 9 p. kesäk. 502, 3 p. heinäk. 526, 3 p. heinäk. 566 ja 567, 4 p. elok. 588 ja 589, 4 p. syysk. 625 ja 627, p. syysk. 653 ja 654, 8 p. syysk. 670, 2 p. lokak. 696 ja 697, 9 p. lokak. 730 ja 73, 6 p. lokak. 76, 23 p. lokak. 783 ja 784, 30 p. lokak. 807 ja 80, 6 p. marrask. 838, 20 p. marrask. 902 ja 906 ja 27 p. marrask. 940 sekä maa- ja metsätalousj. p. helmik., p. huhtik. 0 2, 4 p. elok. 44, 2 p. marrask. 60 ja 6 sekä 29 p. jouluk. 85 ja ) Kiint. lautak. 4 p. jouluk! 950 ja 95 sekä 27 p. jouluk ) S:n 7 p. huhtik ) S:n 2 p. lokak ) S:n 4 p. syysk ) S:n 24 p. tammik. 57, 3 p. tammik. 82 ja 84 ja 4 p. jouluk ) Ks. v:n 943 kert. I osan s ) Kiint. lautak. 8 p. toukok ) S:n 22 p. toukok ) S:n 8 p. jouluk. 07. n ) S:n 2 p. helmik ) S:n 27 p. jouluk ) S:n 27 p. jouluk Ks. v:n 942 kert. I osan s. 20.

8 4 3. Kiinteistölautakunta 4- kuvattu alue Kallion kirkon kautta pohjois-etelään kulkevasta linjasta itään, etelässä linja Pihlajasaari Käärmesaari Ryssjeholmen, lännessä linja Ryssjeholmen Klappträsk ja pohjoisessa linja Klappträsk Långträsk Helsingin pitäjän kirkko. Lautakunta päätti 2 ) hyväksyä kiinteistötoimiston toimenpiteen. Talousarvioehdotus. Hyväksyttyään kiinteistölautakunnan talousarvioehdotuksen v:ksi 945, lautakunta päätti 3 ) lähettää sen kaupunginhallitukselle. Asuntopulan lieventäminen. Käsitellessään kysymystä rintamamiesten, sotainvalidien ja sotaleskien asunto-olojen järjestämisestä, lautakunta päätti 4 ) antaa tonttiosaston tehtäväksi laatia tontinmyyntiluettelon sekä asemakaavaosaston tehtäväksi kiireellisesti valmistaa Oulunkylän asuntoalueen rakennussuunnitelman. Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista myönnettiin mm. seuraavat määrärahat: 700 mk Korkeasaaren eläintarhan valvojan V. A. Korvenkontion 5 ) haudalle ja 400 mk lämmittäjä E. Salmen 6 ) haudalle laskettavaa seppelettä varten; mk Malmi Tapanilan alueen pohjakarttojen jäljennösten lunastamiseen 7 ); 8 85 mk työvälineiden ja kaluston hankkimiseen kiinteistötoimiston metsätalousosastolle 8 ); sekä mk asiakirjojen ja piirustusten valokuvaamiseen 9 ); mk joulukuusien pystyttämiseksi Senaatintorille, Hakaniementorille ja Mannerheimintien varrella olevaan Arkadian kortteliin n:o 98 0 ). Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. määrärahan varaamista talousarvioon kiinteistötoimiston erinäisten toimenhaltijain sairaslomasijaisia varten ) ja eläkkeiden myöntämistä 2 ). Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. kiinteistötoimiston asemakaavaosaston virkojen uudelleenjärjestelyä 3 ); korttelin n:o 303 myyntitarjousta kaupungille 4 ); korttelin n:o 60 tonttien n:o ja 3 myyntitarjousta kaupungille 5 ); linja-autoaseman kunnallistamista ja vuokraamista koskevaa anomusta 6 ); tehtailija V. Lindforsin ja kaupungin välistä tilusvaihtoa 7 ); viemärin rakentamista Marttilan omakotialueelle 8 ); lisäalueen luovuttamista teknillisen korkeakoulun laajentamista varten 9 ); rintamamiesten, sotainvalidien ja sotaleskien asuntokysymyksen järjestämistä koskevaa kiertokirjettä 20 ); sekä hautausmaa-alueen luovuttamista evankelisluterilaisille seurakunnille 2 ). 2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana seuraavat tontit: g c t-t Tontin Huutokaup- B s Katu Ostaja pinta-ala, pahinta, 3 CD ET. o g- S P m 2 mk 359 Aleksis Kivenkatu 0a Piirtäjä T. Ermala 22 ) Anjalantie Asunto-oy. Sammatti 23 ) Kuusitie 7 Rakennusmestari U. Vahtera 24 ) » 9 Johtaja M. Sorvari 24 ) 84.o » 8 Liikemies A. Olin 25 ) » 0 Rakennusmestarit A. ja U. Euramaa 26 ) 526. o » Rakennusmestari U. V. Lehtinen 24 ) » 3 Rakennusmestari E. Lehtinen 24 ) 0.o » 5 Liikemies C. Thunberg 24 ) 628. o » 6 Rakennusmestarit L. Rimminen ja S o Vanhala 22 )!) Ks. v:n 943 kert. II osan s ) Kiint. lautak. 8 p. toukok ) S:n 4 p. syysk ) S:n 2 p. lokak ) S:n 9 p. lokak ) S:n 0 p. tammik ) S:n 7 p. tammik ) S:n 3 p. tammik ) S:n 2 p. toukok ) S:n 8 p. jouluk. 0. u ) S:n 4 p. syysk ) S:n 4 p. jouluk. 96 ja 8 p. jouluk ) S:n 2 p. toukok ) S:n 5 p. toukok ) S:n 2 p. kesåk ) S:n 3 p. heinåk ) S:n 3 p. heinåk ) S:n 4 p. syysk ) S:n p. syysk ) S:n 2 p. lokak ) S:n 9 p. lokak ) S:n 4 p. jouluk ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 27 p. marrask )S:n 8 p. jouluk ) S:n p. jouluk. 99.

9 3. Kiinteistölautakunta 5- Korttelin numero Katu Tontin numero Ostaja Tontin pinta-ala, m 2 Huutokauppahinta, mk 609 Mannerheimintie 20 Isännöitsijä P. Nurmi » 22 Rakennusmestari A. Kosk 2 ) Pihlajatie 27 Urakoitsija O. Kiviranta 2 ) » Johtaja A. Kallio 2 ) 03. o » 33 Herra O. J. Saarenoja ja S. von Gerd s xen j 60» 35 Rakennusliike Otto Wuorio 3 ) » 42 Rakennusmestari E. Antikainen 2 ) » 44 Rakennusmestari E. Antikainen 2 ) » 36 Rakennusmestari O. Karme 2 ) » 38 Rakennusmestari V. Hj. Lehtinen 2 ) » 40 Rakennusmestari V. Pirjola 3 ) 263. o » 26 Arkkitehti J. Saari 2 ) » 30 Kamreeri E. Koponen 3 ) » 34 Rakennusmestari L. A. Pajunen 3 ) Pohj. Hesperiankatu 5 Osuuskunta Urlus 4 ) Somerontie 6 Asunto-oy. Sammatti 5 ) o » 3 Urakoitsija A. Nieminen 3 ) 528.o » 7 Liikemies J. Savolainen 3 ) Sturenkatu 5 Insinööri P. Maura 2 ) 298.o Tontinmyyntiluettelo. Lautakunta päätti 6 ) lähettää v:n tontinmyyntiluettelon kaupunginhallituksen vahvistettavaksi. Albergan tilaan kuuluvan alueen myynti. Kaupunginvaltuuston päätökseen 7 ) nojautuen lautakunta päätti 8 ) myydä junamies J. V. Maikille 880 m 2 :n suuruisen alueen kaupungin Espoon pitäjän Suur-Huopalahden kylässä omistamasta Alberga nimisestä tilasta RN mk:n kauppahinnasta, joka oli maksettava 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan myyntipäätöksen tekopäivästä sekä ehdoin, että ostaja suoritti alueen erottamiskustannukset. Pirkkolan omakotialue. Vuoden kuluessa tehtiin joukko päätöksiä 9 ), jotka koskivat Pirkkolan omakotialueella olevien lahjatalojen myyntiä myyntihinnan ollessa mk, josta kauppakirjaa allekirjoitettaessa oli käteisellä suoritettava mk; muut taloja koskevat myyntiehdot olivat kaupunginvaltuuston marraskuun 20 p:nä 940 vahvistamat. Kiinteistölautakunta päätti 0 ) yleisten töiden lautakunnalle puoltaa rouva P. Woittovitschin anomusta saada korvaus Pirkkolan korttelin n:o 227 tontilla n:o 3 suorittamistaan korjaustöistä. Rakentamisajan pidentäminen. Karjakunta nimiselle osuuskunnalle korttelista n:o 272 vuokratun Työpajankadun tontin n:o 6 rakennusaikaa päätettiin ) pidentää kesäkuun p:ään 946. Katurakennusohjelma. Hyväksyttiin 2 ) ehdotus v:n 945 katurakennusohjelmaksi. Vuokralle annetut asuntotontit. Kiinteistölautakunnan tonttijaosto teki seuraavat asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset: Tontti Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuosivuokra, mk Pirkkola, kortt. n:o 226, tontti n:o 8 S:n, kortt. n:o 227, tontti n:o 5 Rautatienkirjuri M. Autero 3 ) Konemestari R. A. Palm 4 ) (949, tammik. 3 \2000, jouluk. 3 f 949, tammik. 3 \2000, jouluk !) Kiint. lautak. p. jouluk ) S:n 27 p. marrask ) S:n 4 p. jouluk ) Ks. v:n 93 ketr. s ) Kiint. lautak. 3 p. maalisk ) S:n 6 p. marrask ) Ks. v:n 943 kert. I osan s ) Kiint. lautak. 0 p. tammik ) Tonttij. 6 p. helmik. 38 ja 39 ja 9 p. huhtik. 65 ja ) Kiint. lautak. 4 p. elok X ) S:n 0 p. tammik.. 2 ) S:n 3 p. heinåk ) Tonttij. 6 p. helmik ) S:n 6 p, helmik. 39.

10 6 3. Kiinteistölautakunta 6- Tontti Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuosivuokra, mk Pirkkola, kortt. n:o 233, tonttin:o 9 Työntekijä T. J. Pasanen Sm, kortt. n:o 234, tonttin:o 4 Työntekijä E. Ryöppy 2 ) /949, huhtik. 4 \2000, jouluk. 3 /949, maali sk. 3 \2000, jouluk Koskelan liiketalotontit. Joulukuun p:n 944 ja toukokuun 3 p:n 985 väliseksi ajaksi vuokrattiin 3 ) perustettavia yhtiöitä varten rakennusmestari E. Sauvalalle Koskelan korttelin n:o 980 liiketalotontti n:o 3 ja rakennusmestari M. Backille korttelin n:o 993 liiketalotontti n:o 20 ja määrättiin vuosivuokra vuokrakauden alusta lukien maaliskuun 3 p:ään 950 kiinteäksi, edellisen mk:ksi ja jälkimmäisen mk:ksi sekä huhtikuun p:stä 950 alkaen riippuvaksi elinkustannusindeksistä samalla tavoin kuin Herttoniemen öljysatama-alueelta vuokrattuja tontteja koskevat vuokraukset pitämällä perusindeksiä 000 vastaavana perusvuokrana edellisessä tapauksessa mk ja jälkimmäisessä mk. Eräiden Vallilan tonttien vuokraoikeuksien lakkauttaminen. Niiden Vallilan tonttien suhteen, joilta rakennukset olivat tuhoutuneet helmikuun 26 p:nä ja 27 p:nä 944 tapahtuneissa ilmapommituksissa, päätettiin 4 ) menetellä seuraavasti: tonttien vuokraoikeupet peruutetaan helmikuun 26 p:stä 944 lukien ja mahdollisesti myöhemmältä ajalta suoritettu vuokra palautetaan tontin vuokraajalle, tontit vastaanotetaan siinä kunnossa kuin ne ovat, rakennustoimistolle annetaan tehtäväksi suorittaa tonteilla välttämättömät suojaamis- ja tasoitustyöt, kuten esim. kallistuneiden savupiippujen kaataminen, sekä rakennusraunioiden lopullinen poistaminen jätetään tontinostajan tai uuden vuokraajan tehtäväksi. Edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti päätettiin 4 ) kaupunginhallitukselle ehdottaa, että korttelin n:o 543 tontin n:o 4, korttelin n:o 547 tontin n:o 0, korttelin n:o 545 tontin n:o 5 ja korttelin n:o 546 tontin n:o 8 vuokraoikeudet purettaisiin helmikuun 26 p:stä 944 alkaen ja että lautakunnalle myönnettäisiin oikeus mainittujen periaatteiden nojalla purkaa niiden tonttien vuokraoikeudet, joilta rakennukset ovat palaneet, sikäli kuin vuokraajat siihen suostuvat. Vuokralle annetut tehdastontit. Kiinteistölautakunta teki seuraavat tehdastarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset. Vuokra-alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy jvuosivuokra, mk X kaupunginosa, kortt. n:o 275, tontti nro 5 S:n kortt. n:o 275, tontti n:o 7 S:n kortt. n:o 275, tontti nro 26 S:n kortt. nro 277, tontti nro 4 XX kaupunginosa, kortt. nro 789, tontti nro 47 Verma oy. 5 ) Puukonttori oy. 7 ) Puukonttori oy. 7 ) Oy. K. G. Sarlin ab. *) Soinne ja Kmi oy. 9 ) (949, maalisk. 3 \953, jouluk. 3 fl949, maalisk , jouluk. 3 il949, maalisk , jouluk. 3 n949, maalisk. 3 \968, jouluk. 3 (947, tammik. 3 l 947, maalisk. 3 (968, jouluk ) ) ) ) ) Korttelin n:o 275 tontit n:o, 5 ja 7 vuokrattiin lisäehdoin että saman korttelin tonttien n:o 24 ja 26 viemäri ja vesijohto saadaan johtaa vastaavasti tontin n:o 5 ja tontin n:o 7 kautta. Asfalttiliike J. H. Lehtisen ja kaupungin välinen vuokrasopimus. Siirryttyään halkolämmitykseen sähkölaitos tarvitsi lisätilaa halkojen varastointia varten. Tästä syystä Tonttij. 9 p. huhtik ) S:n 9 p. huhtik ) Kiint. lautak. 27 p. marrask. 97 ja ) S:n 27 p. marrask. 924 ja 4 p. jouluk ) S:n 20 p. marrask ) Perusvuokra riippuvainen elinkustannusindeksistä, joka vaihtelee, ks. v:n 935 kert. s. 29 sekä saman vuoden Kunnall. asetuskok. s ) Kiint. lautak. 20 p. marrask ) S:n 20 p. marrask ) S:n 6 p. lokak. 752 ; ks. v:n 943 kert. I osan s. 47.

11 3. Kiinteistölautakunta 7- irtisanottiin mm. Asfalttiliike J. H. Lehtisen ja kaupungin välinen Sörnäisten rantatien varrella sijaitsevaa 620 m 2 :n suuruista varastoaluetta koskeva vuokrasopimus ja liikkeelle päätettiin vuokrata korttelin n:o 275 tehdastontti n:o 26 0 vuodeksi syyskuun p:stä 94 alkaen. Sodan syttymisen johdosta edellä mainitut päätökset kuitenkin jäivät täytäntöönpanematta. Asfalttiliike J. H. Lehtisen sittemmin anottua, että kyseisen tontin vuokraa ryhdyttäisiin perimään vasta vuokrasopimuksen allekirjoittamispäivästä alkaen, kiinteistölautakunta päätti että hakijan vuokraoikeus korttelin n:o 275 tonttiin n:o 28 on edelleen voimassa ehdoin, että hakija allekirjoittaa vuokrasopimuksen ja maksaa langenneet vuokrat korkoineen ennen tammikuun 5 p:ää 945. Edelleen päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle, että hakijan maksamat vuokrat korkoineen Sörnäisten rantatien varrella olevasta 620 m 2 :n suuruisesta varastoalueesta palautettaisiin syyskuun p:n 94 ja joulukuun 3 p:n 944 väliseltä ajalta. Alueen vuokra tammikuun p:n jälkeiseltä ajalta oli perittävä vähentämättömänä heinäkuun 3 p:ään saakka, johon päivään mennessä alue oli luovutettava kaupungin hallintaan. Finska kolsyreindustri ab. nimiselle yhtiölle Sörnäisistä teollisuustarkoituksiin vuokratun kolmen alueen suhteen päätettiin 2 ) seuraavaa: m 2 :n suuruisen alueen vuokrasopimusta päätettiin pidentää 5 vuodella toukokuun p:stä 944 alkaen ja määrättiin sen vuosivuokraksi mk, m 2 :n suuruisen alueen vuosivuokra alennettiin mk:ksi toukokuun p:stä lukien ja kolmannen, 900 m 2 :n suuruisen alueen vuokrasopimus jätettiin entiselleen. Lataus oy.lle päätettiin 3 ) vuokrata teollisuuden harjoittamista varten n m 2 :n suuruinen alue Puodinkylässä sijaitsevasta Ny kulia nimisestä tilasta RN 2 30 huhtikuun 6 p:n 944 ja elokuun 3 p:n 945 väliseksi ajaksi 2 00 mk:n vuosivuokrasta. Indeksivuokrat. Lautakunta vahvisti 4 ) eräiden Herttoniemen öljysataman vuokraalueiden sekä eräiden Sörnäisten ja Pitäjänmäen teollisuusalueiden indeksivuokran huhtikuun p:stä 944 lukien yhdeksi vuodeksi. Vuokralle annetut viljelys- ja syöttöpalstat. Kiinteistölautakunnan tonttijaosto vuokrasi seuraavat viljelys- ja syöttöpalstat allamainituille henkilöille. Vuokrakaudelta suori- Alue Vuokraaja Vuokrakausi tettava vuokramaksu, mk Hermannin syöttömaalitt. A 3 Herra Hj. Laaksonen 5 ) Kesä Herttoniemi, 0.3 ha Oy. Masalin ja Kumpp. 6 ) Kesä S:n 0.4 ha Suomen sokeri oy. Töölön tehdas 6 ) Kesä S:n 0. 5 ha Enso-Gutzeit oy. Vallilan tehdas 6 ) Kesä S:n 0.5 ha Halmeen autokorjaamo 7 ) Kesä S:n 0.6 ha Alkon harrastelijain kerho 5 ) Kesä S:n 0,6 ha Oy. Vesijohtoliike Huber ab. 6 ) Kesä S:n ha Herra A. Säiden 7 ) Kesä S:n 0.9 ha Oy. Arabia ab. 5 ) Kesä S:n 0.9 ha Rouva M. Helander 8 ) Kesä S:n 0.9 ha Rouva M. Helander 9 ) Kesä S:n l.o ha Helsingin puhelinyhdistys 0 ) Vuosi S:n l.o ha Oy. G. W. Sohlberg ab. 7 ) Kesä S:n l.o ha Valtion laivatelakka 6 ) Kesä S:n 3.3 ha Puutarhuri J. Henriksson ) Vuosi S:n 4.0 ha Puutarhuri T. Nummela ) Vuosi S:n 4.5 ha Rouva E. Johansson 3 ) Vuosi S:n 4.5 ha Suomen osuuskauppojen keskuskunta 0 ) Vuosi S:n 8.5 ha Värtsilä-Yhtymä 3 ) Vuosi Kiint. lautak. p. jouluk ) S:n 24 p. huhtik ) S:n 7 p. huhtik ) S:n 27 p. maalisk. 249 ja 24 p. huhtik. 32 ja ) Tonttij. 2 p. kesäk.. 6 ) S:n 24 p. toukok ) S:n 3 p. toukok ) S:n 9 p. huhtik. 73. *) S:n 8 p. marrask ) S:n 8 p. lokak. 63. n ) S:n 26 p. tammik ) S:n 2 p. elok ) S:n 26 p. tammik. 2 ja 24 p. toukok. 00.

12 8 3. Kiinteistölautakunta 8- Alue Vuokraaja Vuokrakausi Kaarelantien tontti n:o 29 sekä Pirkkolan- ja Kaarelantien risteys, 0.5 ha:n suuruinen syöttömaa Koskelan viljelyspalsta litt, b Kumpula, Elannon palsta S:n 0.2 ha S:n litt, y 0.3 ha S:n litt, n 0.4 ha S:n syöttömaa litt. S:n syöttömaa litt, ö S:n viljelyspalsta litt. S:n viljelyspalsta litt, e S:n viljelyspalsta n:o 5, 0.3 ha Mansikkamäki ja Hallipelto 0.8 ha Meilahti, Seurasaarentien varrella sijaitseva ranta-alue S:n syöttömaa n:o 6, 0.2 ha S:n Toivola, 4 ha:n suuruinen viljelysalue S:n s:n O.5 ha S:n viljelyspalsta litt. B S:n viljelyspalsta n:o 3, 0.3 ha Munkkiniemi, 6.2 ha S:n Tarvontien itäp. sijaitseva syöttömaa S:n s:n Paloheinä, O.34 ha S:n ha S:n ha S:n ha S:n O.45 ha S:n 0.7 ha Paloheinä, 2.5 ha Pasila, litt. n. 0.2 ha S:n syöttömaa S:n syöttömaa S:n viljelysalue, 2.5 ha Pirkkola, O.04 ha S:n 0. o 5 ha S:n O.5 ha S:n 2. ha Pitkänpellon länsip. sijaitseva syöttömaa Punamäki, viljelyspalsta litt. A Reijola, litt. CO.27 ha S:n 0.05 ha S:n syöttöpalstat g ja g 2, ha S:n syöttöpalstat n:o XII sekä J ja J 2, n. 5 ha S:n viljelyspalstat K, K 2 ja K 3, O.34 ha S:n viljelyspalsta litt, d Ruskeasuo, O.i ha Herra A. Nyman ) Kesä 944 Herra E. Juuri 2 ) Herra E. Syvänen 3 ) Sotainvaliidien veij esliitto 4 ) Puutarhatyöntekijä J. Toivonen 5 ) Vartija V. Packalen 5 ) Ajuri E. Leppänen 2 ) Ajuri V. Majaranta 2 ) Kone oy. 6 ) Sorvaaja K. Putkonen 3 ) Rouva S. Odell 7 ) Herra A. Seppälä 8 ) Maanviljelijä J. Vitick 3 ) Rouva E. Luoto 7 ) Sotainvaliidien veljesliitto 4 ) Maanviljelijä J. Vitick 3 ) Työmies K. R. Ferm 9 ) Ratamestari K. Helo 7 ) Munkkiniemen yhdyskunnan hallintolautakunta x ) Hallitusneuvos K. Rosenlöf 3 ) Maanviljelijä J. Vitick 3 ) Suomen höyryleipomo oy. 3 ) Helsingin kutomo ja kravatti oy. 3 ] Helsingin silkkikutomo oy. 2 ) Helsingin villakehräämö oy. 3 ) Oy. Nikolajeff ab. 3 ) Olympiakylän asukkaiden seura 2 ) Kauppias O. Saarelainen 0 ) Rouva L. Simonen ) Herra J. Aalto 2 ) Talonomistaja E. Hellsten 3 ) Sotainvaliidien veljesliitto 4 ) Konemestari A. Lahtinen 5 ) Autoilija E. Luukkonen 5 ) Kirjaltaja N. Salminen 5 ) Olympiakylän asukkaiden seura 6 ) Maanviljelijä J. Vitick 2 ) Rouva E. Oksa 2 ) Rouva E. From 7 ) Rouva E. Mandelin 3 ) Ajuri E. Vennola 8 ) Poliisikonstaapeli A. Aarnio 8 ) Poliisikonstaapeli A. Aarnio 8 ) Ajuri J. E. Granlund 2 ) Puutyönopettaja P. Parviainen 5 ) Kesä Kesä Kesä Vuosi Vuosi Kesä Kesä Vuosi Kesä Kesä Vuosi Kesä Kesä 944 Kesä 945 Kesä 944 /Vuosi 945 \ Vuosi 946 Kesä 944 Kesä 944 Kesä 944 Kesä Kesä Kesä Kesä Kesä Kesä Kesä fkesä \ Vuosi Vuosi Kesä Kesä Kesä Vuosi Vuosi Vuosi Kesä Kesä Kesä 944 Vuosi 944 Kesä 944 Kesä 944 Kesä 944 Kesä 944 Kesä 944 Vuosi 944 x ) Tonttij. 2 p. kesäk.. 2 ) S:n 24 p. toukok ) S:n 3 p. toukok ) S:n 8 p. marrask ) S:n 26 p. tammik ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 9 p. huhtik ) S:n 8 p. lokak ) Kiint. lautak. 7 p. huhtik ) Tonttij. 24 p. toukok. 96 ja 8 p. lokak. 63. X ) S:n 8 p. lokak ) S:n 3 p. toukok ) S:n 24 p. toukok ) S:n 8 p. marrask ) S:n 2 p. elok ) S:n 2 p. kesäk.. 7 ) S:n 26 p. tammik ) S:n 9 p. huhtik. 73.

13 Alue Vuokraaja Vuokrakausi 3. Kiinteistölautakunta 3- Vuokrakaudelta suoritettava vuokramaksu, mk Tilkan sairaalan ja Uudenpellon Herra A. Palotie ) Kesä välissä sijaitseva syöttömaa Tilkan torpan alue, m 2 Rouva A. Heinonen 2 ) 944, maalisk. 8 alk. 2 kk. irtis. 500 Toukola, niitto-oikeus Hämeentien Rouva A. Puchalski ) 3 Kesä 944 jälk. 00 varrella Vanhakaupunki, 0.8 ha Yhdistyneet villatehtaatoy. 4 ) Kesä Asuntoalueita koskevien vuokrasopimusten pidentäminen. seuraavia asuntoalueita koskevat vuokrasopimukset: Kiinteistölautakunta pidensi Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuosivuokra, mk Eläintarha, huvila-alue n:o 2 S:n s:n n:o 4 Huopalahti, Amiraalintien tontti nro 7 IX kaupunginosa, Länt. Kaivopuiston huvila-alue n:o a S:n s:n n:o 3 X kaupunginosa, kortt. n:o 283 tontti n:o 6 XXI kaupunginosa, kortt. nro 652, tontti nro 22 Käpylä, huvila-alue nro 4 Lauttasaari, huvila-alue nro 8 Meilahti, huvila-alue nro 6 Srn s:n nro 7 S m srn nro 9 Srn srn nro 27 a Srn srn nro 28 a lisäalueineen Srn srn nro 28 b Srn srn nro 29 Srn srn nro 30 Srn srn nro 3 Srn srn nro 32 Srn srn nro 33 Srn srn nro 34 Oulunkylä, huvila-alue nro 32 Srn srn nro 5 Neiti E. Weilin 5 ) Rouva H. Söderbergin oikeu denomistajat 6 ) Haaga, RN 2 59 Mekaanikko E. Tainio 7 ) Herttoniemi, huvila-alue n:o 60 Vahtimestari K. G. Nordbergin oikeudenomistajat 8 ) Rouva I. Smolsky 9 ) Rouva E. Staudinger 0 ) Neiti K. ja herra E. Lindelöf 0 ) Rakennustoimisto n ) Ab. Folkhemmet 2 ) Herra E. Ilola 3 ) Johtaja I. Honkanen 4 ) Barnavärdsföreningen i Fin land 5 ) Konsuli R. Nyman 6 ) Talonomistaja W. Mäkelä 7 ) Kauppias A. V. Virtanen 8 ) Rouva H. M. Mattila 9 ) Työntekijä K. R. Ferm 20 ) Herra R. Lillrank 2 ) Rouva S. Andersson 22 ) Kirjeenkantaja J. A. Sundell 23 ) Rehtori R. Ilmoni 24 ) Herra A. Puustinen 25 ) Kirvesmies T. Djupsjö 26 ) Autonkuljettaja A. Landen 27 ) Oulunkylän kunnallislautakunta 28 ) 945, 945, 944, 944, 940, 944, 944, 945, 945, 945, 945, 944, 945, 945, 945, 945, 945, 945, 945, 944, 942, toukok. tammik. helmik. kesäk. toukok. 6 kk. irtis. jälk. kesäk. 945, toukok. 3 kesäk. 945, toukok. 3 tammik. Toistaiseksi tammik. tammik. tammik. syysk. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. elok. 3 tammik. 950, huhtik , jouluk. 3, sen jälk. 3 kk. ir tis. jälk. 949, tammik , toukok , 6 kk. 945, 946, 946, 946, 946, 946, 946, 946, 946, 945, 946, jouluk. 3 irtis. jälk. ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 elok. 3 ouluk , tammik. 2 kk. irtis. jälk. Vuokravapaasti 945, tammik. 949, jouluk , elok. 6 kk. irtis. jälk , tammik. 946, jouluk r Tonttij 3 p. toukck ) Srn 3 p. toukok ) Srn 24 p. toukok ) Srn 9 p. huhtik ) Kiint. lautak. 6 p. lokak. 753 ; ks. tämän kert. s ) Kiint. lautak. 3 p. marrask ) S:n 6 p. marrask ) S:n 4 p. helmik, ) Srn 24 p. tammik ) Srn 30 p. toukok ") Srn 27 p. marrask, ) S:n 3 p. tammik ) Srn 20 p. marrask ) Srn 4 p. elok, ) S:n 6 p. marrask ) Srn 7 p. huhtik ) Srn 3 p. maalisk, ) S:n 3 p. heinäk ) Srn 6 p. marrask ) Srn 7 p. huhtik ) Srn 3 p. maalisk ) Srn 5 p. toukok ) Srn 4 p. syysk ) Srn 24 p. tammik ) Srn 24 p. tammik ) Srn 20 p. maalisk ) Srn 4 p. syysk ) Srn 4 p. helmik. 35.

14 0 3. Kiinteistölautakunta 0- Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuosivuokra mk Oulunkylä, Suursuo n:o 6 Reijola, huvila-alue litt. A S:n s:n litt. B Ruskeasuo, huvila-alue n:o 33 iisäalueineen Suurhuopalahti, Alberga RN 2 564, 000 m:n suuruinen alue Rouva E. Wallin Johtaja A. Nikolajeff 2 ) Rouva H. Kautonen 2 ) Herra E. Wiljanen 3 ) Työntekijä W. Korsumäki 4 ) 946, elok. 944, syysk. 944, syysk. 944, helmik. 943, syysk. 955, huhtik. 6 kk. irtis. jälk. 6 kk. irtis. jälk. 946, tammik , elok Eläintarhan huvila-alue n:o 2 vuokrattiin lisäehdoin että v:n 944 vuokra vahvistettiin mk:ksi ja vuokraaja oli velvollinen mahdollisesti rakennettavia katuja varten heti luovuttamaan tarvittavat alueet 5 ); Lauttasaaren huvila-alue n:o 8 lisäehdoin että vuokraaja suoritti kaupunginkassaan 800 mk tammikuun p:n 943 ja heinäkuun 3 p:n 944 väliseltä ajalta, jolloin hän oli käyttänyt kyseistä aluetta ilman vuokraoikeutta 6 ); Meilahden huvila-alue n:o 6 ehdoin, että vuokraaja ylläpiti alueella lastenkotia ollen vuosivuokra muussa tapauksessa mk 7 ); sekä Oulunkylän Suursuon alue n:o 6 lisäehdoin että vuokraaja luovutti korvauksetta Hyryläntien ja Oulunkylän uuden asutusalueen välille rakennettavaa tietä varten tarvittavan alueen sekä muuten ehdoin, joita aikaisemmin oli noudatettu Oulunkylän asuntopalstojen vuokraoikeuksia pidennettäessä ). Ab. Folkhemmet yhtiön vuokratontti. Hermannin korttelin n:o 652 tontti n:o 22 oli syyskuun 9 p:nä 923 vuokravapaasti luovutettu Ab. Folkhemmet nimiselle yhtiölle v:n 940 loppuun saakka ehdoin, että tontti käytettiin yksinomaan koulutarkoituksiin ollen vuokraajalla vapaa siirto-oikeus. Hermannin alueita koskevia vuokrasopimuksia järjestettäessä 8 ) v. 94 edellä mainittua tonttia koskeva sopimus jäi erehdyksessä järjestämättä. Korjaten asian kiinteistölautakunta päätti 9 ) pidentää Ab. Folkhemmet nimisen yhtiön vuokraoikeutta kyseiseen tonttiin entisin ehdoin, joihin lisättiin, että vuokraajayhtiö oli velvollinen heti käskyn saatuaan korvauksetta luovuttamaan tontista kaupungin vapaaseen hallintaan katujen rakentamiseen mahdollisesti tarpeelliset alueet. Helsingin ikämiessuojeluskunnalle Herttoniemestä vuokratun 500 m 2 :n suuruisen maa-alueen vuokraoikeutta lautakunta päätti 0 ) jatkaa edelleen tammikuun p:stä 944 lukien 6 kuukauden irtisanomisajoin ja entisin ehdoin, kuitenkin niin, että alueen rajat muutettiin siten, että alue kokonaisuudessaan tuli sijaitsemaan Herttoniemen asuntoalueen rakennussuunnitelman mukaisessa korttelissa n:o 08. Osuusliike Elannolle Herttoniemen siirtolapuutarha-alueelta myymälärakennusta varten vuokratun n. 45 m 2 :n suuruisen alueen vuokra-aikaa päätettiin u ) jatkaa edelleen 5 vuodella kesäkuun p:stä 944 lukien mk:n vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. Kullobacka n:o 5. Päätettiin 2 ) ilmoittaa rahatoimistolle, että vuokraoikeus Oulunkylän itäisessä huvilaryhmässä sijaitsevaan huvila-alueeseen n:o 4, Kullobacka n:o 5, joka oli päättynyt syyskuun p:nä 943, jatkui tiheissä asumusryhmissä olevien vuokraalueiden lunastamisesta annetun lain nojalla. Pasilankadun tontti n:o 23. Lautakunta päätti 3 ) myöntää korttelissa n:o 570 olevan Pasilankadun tontin n:o 23 haltijalle oikeuden pitää tontilla oleva asuinrakennus osaksi Leankadulla tammikuun p:stä 94 alkaen toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajoin ilman lisäkorvausta. Viljelysalueita koskevien vuokrasopimusten pidentäminen. Maa- ja metsätalous]aosto pidensi seuraavat viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: Kiint. lautak. 4 p. jouluk. 962 ; vrt. v:n 937 kert. s ) S:n 3 p. heinäk ) S:n 3 p. tammik ) S:n 0 p. tammik ) S:n 6 p. lokak. 753 ; ks. tämän kert. s ) Kiint. lautak. 4 p. elok ) S:n 6 p. marrask ) Ks. v:n 94 kert. s ) Kiint. lautak. 3 p. tamnrk ) S:n 7 p. tammik. 43. n ) S:n 6 p. marrask ) Tonttij. 26 p. tammik ) Kiint. lautak. 7 p. helmik. 3.

15 3. Kiinteistölautakunta - Vuokrakausi pidennetty Vuosi- Alue Vuokraaja vuokra, mistä mihin mk Alberga, Isoniitty, O.io ha Varastomies G. Eriksson 945, tammik. 945, jouluk S:n Kellaripelto, O.20 ha Opettaja L. Timgren 2 ) 945, tammik. 945, jouluk S:n S:n n. O.70 ha Junamies J. V. Maikki 3 ) 945, tammik. 945, jouluk sen jälk. vuodeksi kerr. 2 kk. irtis. jälk. S:n S:n n. O.70 ha Oy. Vacuum Oil Company ab. 4 ) 945, tammik. 945, jouluk S:n Odling n. I.20 ha Herra H. Bollström 5 ) 945, tammik. 945, jouluk. 3, 200 sen jälk. vuod. kerr. 2 kk.irtis. jälk. S:n n. 3 ha Osuustukkukauppa 6 ) 945, tammik. Kuten edellä Haaga, Hemmosängen, n. 0.5 Työnjohtaja K. G. Hellsten 7 ) 944, tammik. 944, jouluk. 3, 800 ha sen jälk. vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. S:n Lilla Lindström Leskirouva I. Nemlander 8 ) 944, tammik. 944, jouluk Asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirto. Kiinteistölautakunta hyväksyi seuraavien asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron: Tontti tai palsta Uusi vuokraaja Haagan kauppala, kortteli n:o 39, tontti n:o 6 Puutarhuri V. Hansson 9 ) S:n kortteli n:o 48, tontti n:o Rouva A. L. Salenius 0 ) Herttoniemi, huvila-alue n:o 46 a (Soltorp) Liikemies T. ja rouva T. Hagman n ) S:n, kortteli n:o 08, 500 m 2 Ikämiesten maja oy. 2 ) XXI kaup. osa, ent. Hermanni I, kortteli n:o VII b, Ajuri K. V. ja rouva K. J. StählbergiD oikeudentontti n:o 7 omistajat 3 ) S:n»» ent. Hermanni II, kortteli n:o XVI, Rouva E. H. Myllyn oikeudenomistajat 4 ) tontti n:o 3 S: n»» kortteli n:o 653, tontti n:o 9 Herrat L. I. ja J. S. Ylöstalo 5 ) XXII»»»» 545,»» 27 Johtaja K. V. N. Mikkola 6 ) S:n S:n»»»»»»» 935,» 940,»»» 58» 40 Rouva H. V. Aholan oikeudenomistajat ) Kauppias A. M. Tschillijeffin oikeudenomistajat 8 ) 20 ) XXV S:n»»»»»» 893a» 898,»»» 5» 24 Professorinrouva A. Landtman ) Rakennusmestari H. Jokisen oikeudenomista- S:n XXIII»»»»»»» 944,» 908,»» n:o» 0a ja 0 b Rouva F. H. Kantenius 9 ) 5 Rouva E. Koivusen oikeudenomistajat jat 22 ) XXVI»»»» 98,»» 7 Konepajatyönjohtaja E. V. Wahlroos ja metallityömies Y. V. Lindgren 23 ) S:n»»»»» 982,»» 6 Jalkineliikkeenharjoittajan V. Salmisen oikeudenomistajat 24 ) S:n»»»» 987,»» 7 Osastonpäällikkö A. ja rouva L. B. Kauppi 25 ) Kanasaari Herra T. Helen 26 ) Marttilan omakotialue, kortteli n:o, tontti n:o 6 Sotainvalidi H. Purkunen 27 ) S:n s:n»» 2,»» Sotainvalidi P. Laakso 28 ) S:n s:n»» 2,»» 2 Sotainvalidi M. Grönfors 28 ) S:n s:n»» 2,»» 3 Sotainvalidi S. Levonniemi 28 ) 3 ) Maa- ja metsåtalousj. 2 p. marrask ) S:n 2 p. marrask ) S:n 29 p. jouluk ) S:n 2 p. marrask ) S:n 2 p. marrask ) S:n 29 p. jouluk ) S:n p. huhtik ) S:n p. huhtik. 9. ) Tonttij. 4 p. lokak ) S:n 29 p. maalisk. 57. X ) S:n 2 p. tammik. 2 ja 2 p. elok ) S:n 8 p. marrask ) S:n 4 p. lokak ) S:n 4 p. lokak ) S:n 2 p. kesåk ) S:n 29 p. maalisk ) S:n 26 p. tammik ) S:n 2 p. elok ) S:n 6 p. helmik. 28 ja 24 p. toukok ) S:n 24 p. toukok l ) S:n 2 p. kesåk ) S:n 6 p. helmik ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 6 p. syysk ) S:n 8 p. lokak. 65. *«} S:n 2 p, elok, 3. s ;n 7 p. jouluk ) S:n 2 p. kesåk. 3.

16 2 3. Kiinteistölautakunta 2- Tontti tai palsta Uusi vuokraaja Marttilan omakotialue, kortteli n:o 2, tontti nro 4 Srn srn»» 2»» 5 Srn srn»» 2»» 6 Srn srn»» 2»» 7 Srn srn»» 2»» 8 Srn srn»» 2»» 9 Srn srn»» 2»» Srn srn»» 2»» 2 Srn srn»» 2»» 6 Srn srn»» 3.»» Srn srn»» 3»» 5 S:n srn»» 3»» 6 Srn srn»» 3»» 7 Srn srn»» 3»» 8 Srn srn»» 3»» 9 Srn srn»» 5»» 9 Srn srn»» 5"»» 20 Srn srn»» 5.»» 2 Sm srn»» 5»» 22 Srn srn»» 5»» 23 Srn srn»» 5»» 24 Srn srn»» 5»» 25 Srn srn»» 5»» 26 Srn srn»» 5»» 27 Srn srn»» 5.»» 28 S:n srn»» 5'»» 29 Srn srn»» 5»» 30 Srn s:n»» 5»» 3 Srn srn»» 5»» 32 S:n srn»» 5»» 33 Munkkiniemi, kortteli nro 79, tontti nro 9 Oulunkylä, huvilapalstat Kullobacka nro 0a ja 0b (Itäinen nro 9 a ja 9 b) Pasila, kortteli nro 560, tontti nro 2 Srn»» 562»» 3 Srn»» 570»» 7 Srn»» 57»» 23 Pirkkola,»» 227»» 4 Srn»» 227»» 5 Srn»» 229»» 38 Srn»» 234»» 4 Srn»» 234'»» 6 Srn»» 235»» 8 S:n»» 235»» 20 Reimars»» 7»» 3 Srn»» 9»» 2 Srn»» 26»» 7 Srn»» 26»» 7, puolet Ruskeasuo huvilapalsta 3 Sm 35 Ryssänkari Suur-Huopalahti, Karmil RN 2 80 Sotainvalidi K. Malmgren ) Sotainvalidi A. Hytönen 2 ) Sotainvalidi S. Talja 2 ) Sotainvalidi E. Puustinen 2 ) Sotainvalidi U. Louhimo x ) Sotainvalidi E. Jukola 2 ) Sotainvalidi V. E. ja rouva A. Peltola 3 ) Sotainvalidi S. ja rouva A. Salminen 3 ) Sotainvalidi A. ja rouva H. Salo 3 ) Sotainvalidi E. I. ja rouva K. I. Havu 4 ) Sotainvalidi U. Suhonen 2 ) Sotainvalidi V. Helenius 2 ) Sotainvalidi S. Simola 2 ) Sotainvalidi P. Salminen 2 ) Sotainvalidi M. Sundberg x ) Sotainvalidi A. Lönnqvist 2 ) Sotainvalidi V. Ketola 2 ) Sotainvalidi A. Viljanen 2 ) Sotainvalidi A. Aalto 2 ) Sotainvalidi V. Malmberg 2 ) Sotainvalidi R. Jokinen 2 ) Sotainvalidi A. Wikström 2 ) Sotainvalidi V. Lindroos 2 ) Sotainvalidi J. Jussila 2 ) Sotainvalidi V. Ivaska x ) Sotainvalidi O. B. Sara-Aho 2 ) Sotainvalidi Y. Jokinen 2 ) Sotainvalidi K. Kääriäinen 2 ) Sotainvalidi V. Rokka 2 ) Sotainvalidi U. Haimila 2 ) Johtaja A. E. Parmasuo ) Liikkeenharjoittaja V. E. Lammi 3 ) Kultaseppä L. Sundqvist 4 ) Koneteknikko O. Mäkinen 5 ) Talonomistaja I. V. Borgmanin oikeudenomistajat ) Leski J. E. Illmanin oikeudenomistajat, K. Pirilän oikeudenomistajat ja asetinlaitemies A. Kaihlaniemi 7 ) Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitto 8 ) Rouva I. Kankkunen 9 ) Alaikäiset lapset M. O. ja M. J. Mikkonen 4 ) Aputyöntekijä N. A. Salmi 5 ) Työntekijä P. A. ja rouva H. M. Putto 6 ) Vanginvartija F. H. Merikanto 7 ) Pursimies E. V. Lindgrenin oikeudenomistajat 8 ) Rouva A. J. Outinen 9 ) Asunto oy. Syreeni 20 ) I. A. Fagerströmin perilliset 2 ) Sähköasentaja B. Hällström ja konttoristi D. Kellosalmi 22 ) Konttoristi D. G. Kellosalmi 23 ) Kirvesmies H. E. Eklund 24 ) Puuseppä V. Rantalan oikeudenomistajat 26 ) Rouva E. V. Lindroos 26 ) Vahtimestari G. G. R. ErikssoD 27 ) *) Tonttij. 22 p. marrask ) Srn 2 p. kesäk ) S:n 26 p. tammik ) S:n 8 p. marrask ) S:n 2 p. kesäk ) S:n 6 p. syysk ) S:n 22 p. marrask ) Srn 22 p. marrask ) Srn 7 p. jouluk ) Srn 26 p. tammik. 24. n ) S:n6 p. syysk ) S:n 2 p. elok ) Srn 20 p. jouluk ) Srn 29 p. maalisk ) Srn 9 p. huhtik ) Srn 2 p. kesäk ) Srn 3 p. toukok ) Srn 6 p. syysk ) Srn 24 p. toukok ) S:n 9 p. huhtik ) Srn 7 p. jouluk ) Kiint. lautak. 4 p. helmik ) Tonttij. 24 p. toukok ) Srn 9 p. huhtik ) Sm 8 p f maalisk ) Srn 8 p. maalisk ) Srn 8 p. marrask, 85,

17 3. Kiinteistölautakunta 3- Edellä olevassa taulukossa mainitun Karmii nimisen tilan RN 2 80 vuokraoikeuden siirryttyä vahtimestari G. G. R. Erikssonille marraskuun 4 p:stä 944 lukien, päätettiin ), että tilasta oli ryhdyttävä kantamaan sopimuksen mukaista vuokraa, mk vuodessa, mainitusta päivästä alkaen vuokrakauden loppuun eli joulukuun 3 p:ään 953. Asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron yhteydessä tontin vuokraoikeuteen rakennuksineen kiinnitetty kaupungin myöntämä laina päätettiin 2 ) joko siirtää vuokraoikeuden uuden omistajan vastattavaksi tai irtisanoa laina joko kokonaisuudessaan tai vaatia siitä y 3 heti takaisin maksettavaksi ja siirtää laina muulta osaltaan vuokraoikeuden uudelle omistajalle. Vapaan siirto-oikeuden myöntäminen. Arkkitehti G. A. Sundelinille myönnettiin 3 ) anomuksesta vapaa siirto-oikeus Eläintarhan huvilapalstaan n:o 2. Vuokraveloituksen lakkauttaminen. Lautakunta päätti 4 ) merkitä Toukolan korttelin n:o XII asuntotonttiin n:o 5 liittyvän lisäalueen vuokraveloituksen päättyneeksi joulukuun 3 p:nä 940 ja palauttaa vuokraajalle v:n ajalta maksetut vuokramaksut yhteensä 50 mk. Ryhdyttäessä tutkimaan erään Koskelassa sijaitsevan n. 000 m 2 :n suuruisen ja aikaisemmin kalastaja J. Liljebergille vuokratun alueen hallintaoikeutta lautakunta päätti 5 ) lakkauttaa mainittua aluetta koskevan vuokraveloituksen ja antaa alueen vuokralle varastotyöntekijä F. Rannalle tammikuun p:stä 944 lukien 600 mk:n vuosivuokrasta ja 6 kuukauden irtisanomisajalla. Pidennetyt bensiininjakelupaikkojen vuokraoikeudet. Kiinteistölautakunta pidensi seuraavia bensiininjakeluasemien paikkoja koskevat vuokrasopimukset: Paikka Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuosivuokra, mk Hietalahdentori Kampintori Katajanokka Katajanokka Liisantori Mannerheimintien ja Kivelänkadun kulmaus Mechelinin- ja Hietaniemenkadun kulmaus Merikatu Merikatu Mäkelän- ja Pohjolankadun kulmaus Pitkänsillanranta Pitkänsillanranta Porvoon- ja Degeröntien kulmaus Puutarhakatu Salomon- ja Annankadun kulmaus Sirpalesaari Sturenkatu Sturenkatu Toukolan niitty Hämeentien varrella Töölöntori Vaasankatu Bensiininkuluttajain oy. 6 ) Oy. Shell ab. 7 ) Oy. Nobel-Standard ab. 8 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Oy. Shell ab. 7 ) Bensiininkuluttajain oy. 6 ) Oy Nobel-Standard ab. 0 ) Oy. Nobel-Standard ab. 8 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Oy Shell ab. 7 ) Oy. Nobel-Standard ab. 8 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Oy. Shell ab. 7 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Oy. Shell ab. lx ) Oy. Shell ab. 7 ) Oy. Nobel-Standard ab. 8 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Keskusosuusliike Hankkija 2 ) Oy. Shell ab. 7 ) Oy. Shell ab. 7 ) 944, 945, 944, 945, 945, 944, tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammi k. 944, 945, 944, 945, 945, 944, jouluk. 3 jouluk. 3 jouluk. 3 jouluk. 3 jouluk. 3 jouluk , kesäk. 946, jouluk , 945, 945, 944, 945, 945, 945, 945, 945, 944, 945, 944, 945, 945, tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. syysk. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. 944, jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk. 3 6 kk. irtis. jälk. 945, jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk Edellä ole vat bensiininjakelupaikkoja koskevat vuokrasopimukset pidennettiin ehdoin, että jakeluasemat pidetään suljettuina, lukuunottamatta Oy. Shell ab:lle vuokrat- Tonttij. 8 p. marrask ) S:n 26 p. tammik. 5, 6 p. helmik. 28, 8 p. maalisk. 42 ja 49, 29 p. maalisk. 59 ja 64, 9 p. huhtik. 77, 3 p. toukok. 89, 24 p. toukok. 0 ja 03, 2 p. kesäk. 4 ja 6, 6 p. syysk. 42 ja 44, 8 p. lokak. 64 ja 65 ; 7 p. jouluk. 29 ja 20 p. jouluk ) Kiint. lautak. 2 p. toukok ) S:n 0 p. tammik ) S:n 7 p. helmik ) S:n 7 p. tammik ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 0 p. tammik ) S:n 27 p. jouluk ) S:n 8 p. toukok ) S:n 28 p. helmik ) S:n 6 p. marrask. 820.

18 4 3. Kiinteistölautakunta 4- tua Salomonkadun autohuoltoasemaa ja Oy. Nobel-Standard abille korttelista n:o 42 a vuokrattua autohuoltoasemaa. Rakennustoimi oyille, joka oli vuokrannut korttelin n:o 707 Elimäenkadun tontin n:o 27 ja Oy. Volvo-Auto ab. nimiselle yhtiölle, joka oli vuokrannut Vallilan korttelin n:o 534 tontin n:o 5, myönnetyt oikeudet bensiininjakelulaitteiden asettamisesta mainituille tonteille, päätettiin peruuttaa. Autola oy.lle päätettiin 2 ) vuokrata 500 m 2 :n suuruinen alue korttelista n:o 532b tilapäistä autokorjaamoa varten tammikuun p:stä 945 lukien 3 kuukauden irtisanomisajoin mk:n vuosivuokrasta. Alueen vuokraaminen autotallia varten. Lautakunta päätti 3 ) vuokrata herra V. Flinkmanille Dal RN 6 72 nimisestä tilasta 570 m 2 :n suuruisen alueen autotallin rakentamista varten mk:n vuosivuokrasta joulukuun p:n 944 ja marraskuun 30 p:n 947 väliseksi ajaksi. Vuokramaksun alentaminen. Herra F. Hj. Vikströmille korttelin n:o 37 Kaisaniemenkadun tontilta n:o 3 vuokratun 40 m 2 :n suuruisen autovoiteluaseman vuokra päätettiin 4 ) alentaa mk:sta mk:aan vuodessa tammikuun p:stä 945 alkaen. Valkosaari. Lautakunta päätti 5 ) vuokrata Pohjoisen Valkosaaren alueet n:o ja 2 edelleen Helsingin Vene- ja moottoripaja nimiselle yhtiölle heinäkuun p:stä 944 lukien 4 vuodeksi mk:n vuosivuokrasta kahdelta ensimmäiseltä vuokravuodelta ja 33 2& mk:n vuosivuokrasta seuraavilta vuokravuosilta ja muuten entisin ehdoin sekä Pohjoisen Valkosaaren alueen n:o 3 edelleen veneveistämön omistajalle E. Suortille 4 vuodeksi heinäkuun p:stä 944 lukien mk:n vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. Hanasaari. Hanasaarelta lautakunta päätti 6 ) vuokrata konemestari J. E. Pietilälle edelleen n. 800 m 2 :n suuruisen alueen telakkatarkoituksiin heinäkuun 6 p:stä alkaen toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajoin mk:n vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin paitsi että kuluvan vuoden vuosivuokra alennettiin mk:aan. Iso Pässi. Helsingfors segelklubb nimiselle yhdistykselle vuokrattiin 7 ) edelleen Iso Pässi niminen saari 3 vuodeksi syyskuun p:stä 944 lukien viime vuokra-ajan pidennyksen yhteydessä määrätyin ehdoin. Kielosaari päätettiin 8 ) vuokrata edelleen filosofian maisteri O. Nuorrolle ja kirjanpitäjä A. Nuorrolle toukokuun pistä v:n 946 loppuun saakka 000 mk:n vuosivuokrasta ja muuten entisin Ab. M. G. Steniuksen kanssa sovituin ehdoin. Lammassaari. Päätettiin 9 ) myöntää Raittiusyhdistys Koitolle mk Lammassaaren siivoustöitä ja järjestyksen valvomista varten. Berghyddan. Gammelstadens ungdomsförening nimiselle yhdistykselle Vanhastakaupungista vuokratun Berghyddan nimisen vuokra-alueen vuokraoikeutta päätettiin 0 ) jatkaa 3 vuodella tammikuun pistä 945 lukien entisin ehdoin. Imatran voima oy.lle päätettiin ) vuokrata n m 2 :n suuruinen alue Viikinmäki RN 2 4 nimisestä tilasta tammikuun pistä 945 lukien 6 kuukauden irtisanomisajoin mkin vuosivuokrasta ehdoin, ettei alueelle saanut rakentaa lisää rakennuksia. Lentokenttä. Helsingin lentokenttää varten päätettiin 2 ) vuokrata n hain suuruinen lisäalue kaupungin Malmin kylässä omistamasta tilasta RN l 4 6 kuukauden irtisanomisajoin 00 mkin vuosivuokrasta. Lapsihalvauspotilaiden sairaalaparakki. Lautakunta päätti 3 ) vuokrata lääkintöhallitukselle Ruskeasuolta invalidisäätiön tontin vierestä 000 m 2 in suuruisen alueen sairaalaparakin rakentamiseen lapsihalvauspotilaiden jälkihoitoa varten tammikuun p:n 945 ja joulukuun 3 p:n 949 väliseksi ajaksi 000 mkin vuosivuokrasta. Deutsche Wehrmacht Ortskommendantur Helsinki nimiselle saksalaiselle sotilas virastolle päätettiin 4 ) vuokrata 400 m 2 :n suuruinen alue Kampin kentältä helmikuun pistä 944 lukien mkin kuukausivuokrasta kahden viikon irtisanomisajoin. Helsingin autopuhdistamo oy. nimiselle yhtiölle päätettiin 5 ) vuokrata korttelissa n:o!) Kiint. lautak. 0 p. tammik. 2 ja 7 p. tammik ) Tonttij. 20 p. jouluk. 245, 3 ) Kiint. lautak. 27 p. marrask ) S:n 4 p. jouluk. 964 ; ks. myös tämän kert. I osan s ) Kiint. lautak. 28 p. helmik. 65 ja 4 elok ) S:n 9 p. kesäk ) S:n 6 p. marrask. 822 ; ks. v:n 94 kert. s ) Kiint. lautak. 22 p. toukok ) S:n 2 p. kesäk ) S:n 2 p. lokak n ) S:n 4 p. syysk ) S:n 30 p. lokak ) S:n p. jouluk ) Tonttij. 9 p. huhtik ) S:n 8 p. maalisk. 53 ja 24 p. toukok. 95.

19 3. Kiinteistölautakunta 5-4 oleva autojen puhdistusalue edelleen maaliskuun 6 p:stä 944 lukien entisin ehdoin sekä sillä lisäyksellä, että jos aluetta käytetään muuhun tarkoitukseen kuin autopuhdismatoksi on vuokra alueesta mk kuukaudessa. Oy. Citexöljyntuonti ab:lle päätettiin ) samasta korttelista vuokrata 000 m 2 :n suuniinen alue voiteluöljyn varastoimista varten elokuun p:stä lukien mk:n kuukausivuokrasta 3 kuukauden irtisanomisajoin ja myönnettiin vuokraajalle oikeus laajentaa alueella olevaa, entiseltä vuokraajalta, edellä mainitulta Helsingin autopuhdistamo oyiltä, jonka vuokrasopimus 500 m 2 :n suuruiseen alueeseen oli päättynyt elokuun p:nä, ostamaansa rakennusta jommastakummasta päädystä. Rakennuksen ulkopuolelle ei saanut varastoida tavaroita. Arkadiankadun katukahvila. Helsingin osuuskauppa nimiselle osuuskunnalle lautakunta vuokrasi 2 ) edelleen Arkadiankadun talon n:o 23 edustalla olevan n. 200 m 2 :n suuruisen nurmikkoalueen toukokuun p:n ja lokakuun p:n väliseksi ajaksi mk:n vuokrasta entisin ehdoin. Etel. Hesperiankadun katukahvila. Lautakunta päätti 3 ) suorittaa ilmapommituksen aiheuttamien vaurioiden korjaustyöt Ravintola Elit en ulkotarjoilua varten vuokraamalla puisto-alueella Etel. Hesperiankadun talon n:o 22 edustalla. Rajasaaren huvila-alue n:o B. Sen jälkeen kun hammaslääkäri A. v. Fieandtin kanssa oli sovittu m 2 :n suuruisen osan hänen vuokraamastaan Rajasaaren huvilaalueesta n:o B luovuttamisesta Rajasaaren puhdistuslaitoksen tarpeisiin tonttijaosto päätti 4 ) alentaa siten pienentyneen huvila-alueen vuosivuokran heinäkuun p:stä 944 lukien mkiksi. Kalastajatorpan uimarannan pukusuoja. Lautakunta päätti 5 ) vuokrata Karl Fazer oyille edelleen n. 209 m 2 :n suuruisen alueen Munkkiniemen korttelin n:o 7 tonteilta n:o 2 ja 4 Kalastajatorpan uimarannan pukusuojarakennusta varten kesäkuun p:stä lukien 2 vuodeksi mk:n vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. Kesämajat. Lautakunta päätti 6 ) peruuttaa aikaisemman päätöksensä, jonka mukaan Oy. Vesijohtoliike Huber oli oikeutettu 7 ) pystyttämään kesälomamajoja Stansvikin alueelle. Ruokailukojun pito-oikeus. Rakennusmestari E. Niemelä oikeutettiin 8 ) pystyttämään ruokailukoju Päijänteentielle Lääketehdas Orionin uudisrakennuksen kohdalle joulukuun p:n 944 ja huhtikuun 30 p:n 945 väliseksi ajaksi 300 mk:n kuukausivuokrasta. Tunnelien rakentaminen Nilsiänkadun alitse. Kaupunginhallituksen päätöksen 9 ) mukaisesti lautakunta päätti 0 ) myöntää lääketehdas Orion oy:lle oikeuden rakentaa kaksi tunnelia Nilsiänkadun alitse yhtiön kortteleissa n:o 699 ja 703 omistamien tonttien välille yleisten töiden lautakunnan esittämin ehdoin ja 6 kuukauden irtisanomisajoin, ollen vuosivuokra 000 mk väestönsuojatunnelin osalta ja mk varastoja yhdistävän tunnelin osalta. Paäskylänkadun pistoraide. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti lautakunta päätti ) pidentää Suomen osuuskauppojen keskuskunnan ja kaupungin välistä Pääskylänkadun pistoraidetta koskevaa sopimusta edelleen syyskuun p:stä 944 lukien enintään 5 vuodella entisin ehdoin 6 kuukauden irtisanomisajoin. Oy. Renlund ab:n vuokra-alue. Oy. Agros ab:n tultua yhdistetyksi Oy. Renlund ab, nimiseen yhtiöön lautakunta päätti 2 ) merkitä Oy. Agros abille vuokratun 3 ) n * m 2 :n suuruisen Sörnäisten panimoalueen osan vuokraoikeuden siirron Oy. Renlund abille ja vuokrata mainitun alueen edelleen Oy. Renlund abille kahdeksi vuodeksi toukokuun pistä lukien mkin vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. Oy. Strömberg ab:n vuokra-alue. Lautakunta päätti 4 ) periä Oy. Strömberg abille siirretystä 5 ) Munkkiniemen perintötilaan kuuluvasta maapalstasta nio 30 maksettavan sopimuksen mukaisen vuokran tammikuun pistä 939 alkaen. Varastoalueet. Vuoden aikana lautakunta ja sen tonttijaosto käsitteli lukuisia asioita,, jotka koskivat kaikenlaisia varasto- ym. alueita. Tiedot näistä on vähäarvoisina jätetty pois tästä kertomuksesta. x ) Tonttij. 2 p. elok. 2 ja 6 p. syysk ) Kiint. lautak. 24 p. huhtik ) S:n 8 p. toukok ) Tonttij. 2 p. kesäk ) Kiint. lautak. 3 p. huhtik ) S:n 0 p. tammik ) Ks. v:n 94 kert. s ) Tonttij. 20 p. jouluk ) Vrt. tämän kert. I osan s ) Kiint. lautak. 2 p. lokak n ) S:n llp. syysk ) S:n 7 p. helmik 0. 3 ) Ks. v:n 939 kert. s ) Kiint. lautak.. 3 p. maalisk ) Ks. v:n 940 kert. s. 33.

20 6 3. Kiinteistölautakunta 6- Etelä-Suomen voima oy:n pienjännitejohdon pito-oikeuden irtisanominen. Etelä- Suomen voima oy:n kanssa tehty Herttoniemestä Naurissaareen rakennetun pienjänniteohdon pitämistä koskeva sopimus merkittiin ) päättyneeksi joulukuun 3 p:nä. Alueen luovuttaminen ladon pitämistä varten. Ajuri T. Heinolle päätettiin 2 ) vuokrata Pasilan luoteispuolella sijaitsevain viljelyspalstojen vieressä oleva paikka ladon pitämistä varten v:n 944 alusta kuukauden irtisanomisajoin 300 mk:n vuosivuokrasta. Kiinteän kasvilavan ja polkupyörävajan pitämiseen myönnetty lupa. Johtaja O. Vikström oikeutettiin 3 ) pitämään kiinteä kasvilava sekä polkupyörävaja Koskelan korttelin nro 990 tontilla n:o 23 toistaiseksi ja enintään sodan loppuun asti. Rakennuksen siirtäminen. Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvalidien liitto oikeutettiin 4 ) siirtämään invalidisäätiöltä lahjaksi saamansa rakennus Tuurholmasta vuokraamalleen maa-alueelle. Oulunkylän tallialue. Johtaja V. Rajalalle vuokratun n m 2 :n suuruisen Oulunkylässä olevan tallialueen vuokraoikeutta päätettiin 5 ) pidentää edelleen v:ksi 944 entisin ehdoin. Uintipaikan järjestäminen. Puolustuslaitos oikeutettiin 6 ) järjestämään uintipaikka kesäkaudeksi 944 ns. Ahvenkallion alueelle Laajalahdessa ehdoin, että pukusuoja ja uimalaituri rakennettiin tonttiosaston hyväksymällä tavalla sekä että puolustuslaitos huolehti siisteydestä ja järjestyksestä paikalla. Sokkelikivien myynti puretusta rakennuksesta. Kaupunginhallituksen oikeutettua kiinteistölautakunnan myymään sokkelikiviä korttelin n:o 358 Hämeentien tonteilta n:o 6 ja mk:n hinnasta m 3 :ltä, päätettiin 7 ) kiviä myydä mm. kolmelle ostajalle. Alivuokralaisen pitäminen omakotialueilla. Lautakunta päätti 8 ) muuttaa joulukuun 7 p:nä 943 tekemää päätöstään siten, että tonttijaosto oikeutettiin toistaiseksi ja enintään kuluvan vuoden loppuun sallimaan alivuokralaisten ottamisen niihin Pirkkolan lahjataloihin, joita rasittaa kaupungin myöntämä koroton mk:n velka määräämällä velka korolliseksi siltä ajalta, jonka alivuokralaissuhde kestää täysin kalenterikuukausin laskettuna, ollen kuitenkin jaostolla oikeus harkintansa mukaan tehdä erinäisiä poikkeuksia. Samalla oli tonttijaoston muutettava aikaisemmin alivuokralaisen pitämistä Pirkkolan lahjataloissa koskevat päätöksensä yhdenmukaisiksi yllä mainitun päätöksen kanssa. Luvattoman alivuokralaisen pitämistä Pirkkolan lahjatalossa koskevissa tapauksissa 9 ) sovellettiin edellä mainittua kiinteistölautakunnan päätöstä. Asukin tai alivuokralaisen pitämiseen Pirkkolan lahjatalossa myönnyttiin 0 ) 4 tapauksessa. Osastonpäällikkö A. Kauppi oikeutettiin ) ottamaan kaksi alivuokralaista Koskelan omakotialueella olevaan rakennukseensa. Marttilan omakotialue. Lautakunta päätti 2 ) laajentaa Marttilan omakotialueen korttelin n:o 3 tontin n:o 5 pinta-alan m 2 :ksi sekä määrätä mainitun tontin vuosivuokran tammikuun p:stä 944 v:n 946 loppuun 02 mk:ksi ja tammikuun prstä 947 lukien 683 mk:ksi. Herra A. Lönnqvist oikeutettiin 3 ) rakennuttamaan lisärakennus Marttilan invalidikylän korttelin n:o 5 tontilla n:o 9 olevaan talousrakennukseen ehdoin, että lisärakennuksen lopulliset piirustukset esitetään tonttijaoston hyväksyttäviksi. Omakotilainat omakotirakennustoimintaa varten. Vuoden aikana tehtiin joukko päätöksiä 4 ), jotka koskivat kaupungin omakotirakennustoimintaa varten myöntämien lainojen irtisanomista. Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta lautakunta päätti 5 ) myöntää Bostads-ab. Askolavägen 20 nimiselle yhtiölle mk:n suuruisen lainan!) Kiint. lautak. 5 p. toukok ) Tonttij. 2 p. elok ) S:n 26 p. tammik ) Kiint. lautak. 9 p. kesäk ) Tonttij. 8 p. maalisk ) Kiint. iautak. 8 p. toukok ) Tonttij. 2 p. kesäk. 07, 2 p. elok ) Kiint. lautak. 22 p. toukok. 46 ja tonttij. 24 p. toukok. 92 ja 93, 2 p. kesäk. 06, 2 p. elok. 23 ja 7 p. jouluk ) Tonttij. 8 p. maalisk. 40, 29 p. maalisk. 56, 9 p. huhtik. 69 ja 7 p. jouluk ) S:n 8 p. maalisk. 4, 3 p. toukok. 83, 2 p. kesäk. 06 ja 4 p. lokak. 48. X ) S:n 8 p. marrask ) Kiint. lautak. 8 p. toukok * 8 ) Tonttij. 8 p. lokak ) S:n 26 p. tammik. 7 ja 8,6 p. syysk. 46 ja 4 p. lokak. 55. as ) JCiint. lautak. 27 p. jouluk. 062.

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunta I IL Kiinteistölautakunta Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenj ohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl,

Lisätiedot

joen vesistön lauttaussäännön muuttamista *); korttelin n:o 283 tontin n:o 4 uudelleenjärjestelyä

joen vesistön lauttaussäännön muuttamista *); korttelin n:o 283 tontin n:o 4 uudelleenjärjestelyä '6 3. Kiinteistölautakunta joen vesistön lauttaussäännön muuttamista *); korttelin n:o 283 tontin n:o 4 uudelleenjärjestelyä 2 ); lisäalueen luovuttamista evankelisluterilaisten seurakuntain hautausmaata

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 58 1945 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1949 Helsinki 1949. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 56 943 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946 Helalnki 946. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 59 946 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 950 Isinki 3 950. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta.

Lisätiedot

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana seuraavat tontit:

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana seuraavat tontit: 4 3. Kiinteistölautakunta 4- kuvattu alue Kallion kirkon kautta pohjois-etelään kulkevasta linjasta itään, etelässä linja Pihlajasaari Käärmesaari Ryssjeholmen, lännessä linja Ryssjeholmen Klappträsk ja

Lisätiedot

oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä lainan myöntämistä tätä tarkoitusta varten 3 ); kaupungin osallistumista asunto- ja rakennusmessuihin

oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä lainan myöntämistä tätä tarkoitusta varten 3 ); kaupungin osallistumista asunto- ja rakennusmessuihin 340 III. Kiinteistölautakunta n:o 56 maksuehtoja 1 ); Tarvon saaren palaneen sillan uudestaanrakentamista 2 ); oman sähkölaitoksen rakentamista olympiakylän Lämpökeskus oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä

Lisätiedot

III. Kiinteistölautakunta.

III. Kiinteistölautakunta. III. Kiinteistölautakunta. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna johtaja Y. Harvia ja sen jäseninä veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, johtaja J. Hellsten,

Lisätiedot

III. Kiinteist61autakurita

III. Kiinteist61autakurita III. Kiinteist61autakurita Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri V. A. Ahde, ^nt, pankinjohtaja

Lisätiedot

3. Kiinteistölautakunta

3. Kiinteistölautakunta 3. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri

Lisätiedot

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat.

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat. 265 III. Kiinteistölautakunta. teliin n:o 27 ), Helsingin keskuksen yhteiskoululle luovutettavaa tonttia 2 ), Kaisaniemen ja Pasilan välisen uuden kaksoislinjan pylväiden pystyttämistä kaupungin maalle

Lisätiedot

2. Kiinteistötoimi st on tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit:

2. Kiinteistötoimi st on tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit: 246 III. Kiinteistölautakunta kiinteistöjen myyntitarjouksia 1 ), matka-apuraha-anomuksia 2 ), viranhaltijain kesäloman pidentämistä erinäisissä tapauksissa sekä virkasäännön eräiden pykälien muuttamista

Lisätiedot

306 III. Kiinteistölautak unta 305

306 III. Kiinteistölautak unta 305 306 III. Kiinteistölautak unta 305 ten 1 ), taidehallin laajentamista varten 2 ), lasten vastaanottokotia varten 3 ), lastenkotia varten 4 ), Hietalahden sulkutelakka ja konepaja oyille 5 ), rakennusmestari

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunta I IL Kiinteistölautakunta Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl,

Lisätiedot

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden varrella alla mainitut tontit:

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden varrella alla mainitut tontit: 233 Pistoraiteen rakentamista koskeva sopimus. Lautakunta hyväksyi*) Suomen osuuskauppojen keskuskunta nimisen csuuskunnan kanssa tehtävän sopimuksen pistoraiteen rakentamisesta Vallilan vaihteelta osuuskunnan

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

III. Kiinteistölautakunta 267

III. Kiinteistölautakunta 267 III. Kiinteistölautakunta 267 Helsingissä syksyllä 1939 järjestettävän asuntonäyttelyn kustannuksiin x ); komitean asettamista suunnitelman laatimiseksi kunnallisen ja yleishyödyllisen asuntotuotannon

Lisätiedot

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto 106 1. Kaupungi nvaltuusto 106 tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1947 talousarvioon tarkoitusta varten 746 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

4. Kiinteistölautakunta

4. Kiinteistölautakunta 4. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna pankinjohtaja L. J. Ahva ja sen jäseninä talousjohtaja

Lisätiedot

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat.

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. 237 III. Kiinteistölautakunta. Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: ylitysten peittämistä erinäisillä tileillä määrärahan myöntämistä kiinteistötoimistoon hankittavaa

Lisätiedot

III. Kiinteistölautak unta 279

III. Kiinteistölautak unta 279 III. Kiinteistölautak unta 279 asemakaavanmuutosehdotusta sekä korttelien n:ot 609 ja 631 tonttijaon muutosta 1 ); Puodinkylässä sijaitsevan Litens nimisen tilan myyntitarjousta kaupungille 2 ); ikäkorotuksia

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 78 1. Kaupungi nvaltuusto 78, män 1 ) suunnitelman mukaisesti nykyisen hintatason vallitessa aiheutti, kaupunginvaltuusto päätti 2 ) oikeuttaa historiatoimikunnan v:n 1946 alusta lukien maksamaan historiateoksen

Lisätiedot

vuokraamista korttelista n:o ) sekä tarjousta Humaliston huvila-alueella n:o 17 b olevan asuinrakennuksen lunastamiseksi kaupungille

vuokraamista korttelista n:o ) sekä tarjousta Humaliston huvila-alueella n:o 17 b olevan asuinrakennuksen lunastamiseksi kaupungille ///. Kiinteistölautakunta 271 lupaa 1 ), eräille yleishyödyllisille rakennusyhtymille myönnettyjen kuoletuslainojen korkokannan alentamista 2 ), maanalaisen raakaöljysäiliön asettamista kortteliin n:o

Lisätiedot

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit:

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit: 5 3. Kiinteistö lautakunta asuntopulan helpottamiseksi 1 ); maa-alueluovutuksia Helsingin Vihdin maantien oikaisua varten ja Ryttylän Riihiviidan kylätietä varten 2 ); Bengtsärin koulukodin maiden käyttöä

Lisätiedot

300 Kiinteistölautakunta

300 Kiinteistölautakunta 300 III. Kiinteistölautakunta Oulunkylän kunnalle vuokrattujen koulutonttien vuokran alentamista 1 ); maanalai bensiinisäiliön rakentamista Aleksis Kiven katuun 2 ); Annebergin vuokra-alueen lunastamista

Lisätiedot

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto 36 " 1. Kaupunginvaltuusto 'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto myönsi 1 ) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 694 121 mk. Työvoimalautakunta.

Lisätiedot

37 I. Kaupunginvaltuusto

37 I. Kaupunginvaltuusto 37 I. Kaupunginvaltuusto vuotuista korvausta tuberkuloosisairaalan osalta 40,000 mk, mihin määrään sisältyi myös tuberkuloosisairaalan entisen luentosalin käytöstä yliopiston kanssa sovittu korvaus, sekä

Lisätiedot

15 3. Kiinteistö lautakunta

15 3. Kiinteistö lautakunta 15 3. Kiinteistö lautakunta sekä että talojen lopullinen sijoittaminen tapahtuisi yhteistoiminnassa kiinteistöt oimiston asemakaava- ja tonttiosastojen kanssa. Kaiurakennusohjelma. Ehdotus v:n 1944 katurakennusohjelmaksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (7) 289 Teollisuustontin vuokraaminen Laponte Oy:lle, Polar Forest Oy:lle ja Suomen Nostan Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Kivikko, tontti 47049/1) HEL 2013-006722

Lisätiedot

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat.

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. 229 III. Kiinie istölautakunta. Kansliaosaston viranhaltijat. Lautakunta päätti*) myöntää kansliaosaston toimistoapulaiselle E. Sandmanille sairaslomaa toukokuun 17 p:stä kesäkuun 16 p:ään sekä ottaa sijaiseksi

Lisätiedot

kan hinnasta, jonka toimeenpiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 ), tontti n:o 7 a korttelissa n:o ,300 markan hinnasta, jonka

kan hinnasta, jonka toimeenpiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 ), tontti n:o 7 a korttelissa n:o ,300 markan hinnasta, jonka 310 III. K i inte istöla u tak unta. kan hinnasta, jonka toimeenpiteen kaupunginvaltuusto syyskuun 7 p:nä hyväksyi 1 ), tontti n:o 7 a korttelissa n:o 869 90,300 markan hinnasta, jonka toimenpiteen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

98 I. Kaupung invaltuusto

98 I. Kaupung invaltuusto 98 I. Kaupung invaltuusto tilapäistä työvoimaa varten varattuja satamaliikennemäärärahoja vastaavasti enintään 1,000 mk ja 55,000 mk. Katajanokan vanhan pakkahuoneen tavarahissin nro 4 uusimista varten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

316 III. Kiinteistölautakunta

316 III. Kiinteistölautakunta 316 III. Kiinteistölautakunta Käyttövarat. Lautakunnan v:n 1940 käyttövaroista myönnettiin m.m. seuraavat määrärahat: 6,181:70 mk kaupungin tilojen jakokustannuksia varten- 1 ); 25,000 mk Reijolan alueen

Lisätiedot

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus Vuokranantaja Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry. (myöhemmin yhdistys) nimi henkilötunnus osoite laskutusosoite jos ei sama kuin

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 362 II I. Kiinteistölautakunta paikan varaamista juhlakenttää varten Munkkiniemen korttelin n:o 31 rakennussuunnitelmanmuutosta 2 ); rakennusluvan myöntämistä eräille, Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskunnan

Lisätiedot

1. Kaupungi nvaltuusto 45

1. Kaupungi nvaltuusto 45 1. Kaupungi nvaltuusto 45 155 255 mk:n suuruinen avustus mainitun palokunnan omistaman auton korjaamista varten. Lisäksi oikeutettiin *) palolautakunta ylittämään kertomusvuoden talousarvioon merkittyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) 13 Autotallia koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen (Roihuvuoren Autotallit Oy, tontti 43212/3) HEL 2011-008744 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti jatkaa kaupungin

Lisätiedot

50 I. Kaupunginvaltuusto

50 I. Kaupunginvaltuusto 50 I. Kaupunginvaltuusto Kaupunginorkesterin jäsen E. Huttunen, jolle sairauden vuoksi oli myönnetty ero virasta elokuun 1 p:stä 1941 lukien, oikeutettiin 1 ) eläkkeen saamiseksi lukemaan hyväkseen Helsingin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (6) 265 Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Oulunkylä, tontti 28105/32) HEL 2016-009127 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

n:o 199 tontin n:o 2 mittausta Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunnitelmien paaluttamista 2 ); sekä mittaustöiden suorittamista Lauttasaaressa

n:o 199 tontin n:o 2 mittausta Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunnitelmien paaluttamista 2 ); sekä mittaustöiden suorittamista Lauttasaaressa III, Kiinteistölautakunta 315 n:o 199 tontin n:o 2 mittausta Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunnitelmien paaluttamista 2 ); sekä mittaustöiden suorittamista Lauttasaaressa 3 ). 6. Kiinteistötoimiston talo-osaston

Lisätiedot

26 4. Kiinteistölautakunta 26

26 4. Kiinteistölautakunta 26 26 4. Kiinteistölautakunta 26 (16. 1. 102 ); Oulunkylän Yhteiskoulun Kiinteistö Oy:n koulurakennuksen rakennuskustannusten vahvistamista ym. (30. 1. 225 ); komitean mietintöä kaupungin virastojen sijoittamisesta

Lisätiedot

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat 146 II. Rahatoimikamari. 146 neväylät samoinkuin mahdollisesti erinäiset kadut voitiin rakentaa ja niitä liikennöidä ilman että sähköjohdot tällöin aiheuttivat kaupungille kustannuksia. Samalla rahatoimikamari

Lisätiedot

4. Kiinteistöhallinto

4. Kiinteistöhallinto Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kiinteistölautakuntaan kuuluivat v. 1960 puheenjohtajana dipl.ins. Kaarlo Pettinen, varapuheenjohtajana joht. Toivo Salmio sekä jäseninä varat. Lennart

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 118 II. Kaupunginhallitus Suomen Ruotsin Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat varat 1 ); saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2 ); sekä eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk 3 ).

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 5 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungin kiinteistöstä

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat

1. Yleistä kunnallishallintoa koskevat asiat 2 1. Kaupungin valtuusto Vtn Ramsayn sijaisena tämän ollessa valtioneuvoston jäsenenä toimi koko vuoden varamies lehtori Hj. R. Meinander ja vtn Lähteen sijaisena tämän toimiessa v.t. kiinteistöjohtajana

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelut CIO Til- Tekno Oulu Oy Kauppurienkatu 12 4 kerros

Lisätiedot

4. Kiinteistölautakunta 19

4. Kiinteistölautakunta 19 4. Kiinteistölautakunta 19 Talousarvio. Hyväksyttiin kiinteistölautakunnan kertomusvuoden lisätalousarvion 1 ) ja v:n 1950 talousarvion 2 ) ehdotukset ja päätettiin lähettää ne kaupunginhallitukselle.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 05.05.2014 Sivu 1 / 1 1937/02.07.00/2014 43 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2014 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 01.06.2015 Sivu 1 / 1 1370/02.07.00/2015 54 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Pohjois-Tapiolasta COR Group Oy:lle, kortteli 16091 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun

Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun Kaupunginhallitus 115 24.03.2014 Kaupunginvaltuusto 41 14.04.2014 Teollisuustontin myynti / Pirkanmaan PR-Rakennus Oy omaan, perustetun tai perustettavan yhtiön lukuun 155/52.520/2014 KAUPHALL 24.03.2014

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan 1(5) Särmö, siirtyvät kesämajat KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA Särkiniemen mökkiläiset ry 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 64 1. Kaupunginvaltuusto Julkisten muistomerkkien ja patsaiden nimikilvillä varustamista koskeva vtn Bruunin ym. aloite päätettiinlähettää kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. 9. Kiinteää omaisuutta

Lisätiedot

XXVI. Satamahallinto.

XXVI. Satamahallinto. XXVI. Satamahallinto. Satamalautakunnan v:lta 1941 antama toimintakertomus oli seuraavan sisältöinen: Satamalautakunta. Kokoonpano. Satamalautakuntaan kuuluivat v. 1941 kauppaneuvos I. Lindfors puheenjohtajana,

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) 811 V Viikinmäen asuntotontin (tontti 36110/12) vuokrausperusteet HEL 2012-007240 T 10 01 01 02 Päätös päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 2 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Asunto-osakeyhtiö Raahen Anna Mustosen Puisto Y-tunnus 269 7186-8

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Sergey Shumilin ( - ) Linjatie 6 54120

Lisätiedot

4 424 mk Kasarmitorin kauppahallissa suoritetun ylimääräisen vartiopalvelun korvaamiseksi

4 424 mk Kasarmitorin kauppahallissa suoritetun ylimääräisen vartiopalvelun korvaamiseksi '29 3. Kiinteistölautakunta 4 424 mk Kasarmitorin kauppahallissa suoritetun ylimääräisen vartiopalvelun korvaamiseksi 1 ). Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: eräiden

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

4. Kiinteistöhallinto

4. Kiinteistöhallinto Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana dipl.ins. Kaarlo Pettinen, varapuheenjohtajana joht. Toivo Salmio sekä jäseninä varat. Lennart Ahva,

Lisätiedot

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset.

2. Kiinteän omaisuuden hankintaa ja kaupungille kuuluvan sellaisen omaisuuden luovutusta koskevat kysymykset. 13 I. Kaupunginvaltuusto. alaa 1,015 m 2. Lisäpinta-alasta suoritettavan korvauksen maksamisesta asemakaavapiirroksen tultua lopullisesti vahvistetuksi yhtiö oli jättänyt kaupungille sitoumuksen. Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 105*

2. Kaupunginhallitus 105* 2. Kaupunginhallitus 105* tyä x ) yhtiön sittemmin tekemään esitykseen mainitun raitiotiesilmukan sijoituksen muuttamisesta siten, että raide johdettaisiin pitkin Somerontietä ja Sammatintietä. Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot

Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutusperusteet, -tavat ja -ehdot D/466/10.00.02.03/2015 Asian valmistelija Ora Nuutinen, puh. 014 266 5073 Asunto-, yritys- ja erityisryhmien tonttien luovutuksessa

Lisätiedot

Merimieshuoneen omaisuuden jako. Kaupunginhallitus määräsi 6 ) satamahallintotoimiston. merimieshuoneen omaisuuden jakotilaisuudessa.

Merimieshuoneen omaisuuden jako. Kaupunginhallitus määräsi 6 ) satamahallintotoimiston. merimieshuoneen omaisuuden jakotilaisuudessa. 246 II. Kaupunginhallitus'246 ja mielipiteitä Liettuassa oli vaikea tehdä aivan yksityiskohtaisia ehdotuksia asiassa, mutta että epämukavat ja ankarat rajamuodollisuudet nähtävästi olivat suuresti haitanneet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

MALLI Kiinteistötunnus 297-

MALLI Kiinteistötunnus 297- Kh. Tekn.ltk. MALLI Kiinteistötunnus 297- MAANVUOKRASOPIMUS JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki Vuokralainen: Vuokra-alue: Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on Kuopion kaupungin

Lisätiedot

mölle mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen Mustikkamaan kesäteatterin toiminnan

mölle mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen Mustikkamaan kesäteatterin toiminnan 40 " 1. Kaupunginvaltuusto mölle 10 000 mk:n suuruisen ylimääräisen avustuksen Mustikkamaan kesäteatterin toiminnan tukemiseksi. Suomen kirjapainotaidon 300-vuotisriemujuhlan kustannusten peittäminen.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 4 Asuntotontin (rivitalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Halkosuontie 14-16:lle sekä yhtiöjärjestyksen hyväksyminen (Länsi-Pakila, tontti 34117/6)

Lisätiedot

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ.

Tonttihakemukset tulee palauttaa hakuajan puitteissa os. Sodankylän kunta, Tekninen osasto, PL 60, 99601 SODANKYLÄ. SODANKYLÄ KUULUTTAA HAETTAVAKSI TONTTEJA Sodankylän kunta vuokraa yhdeksän uutta pientalotonttia Savikankaalta. Tontit on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoituksesta alkaen.

Lisätiedot

2, Kaupunginhallitus

2, Kaupunginhallitus 2, Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1943 kaupunginjohtajana ylipormestari A. A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimenjohtajana insinööri

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91. Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi 08.10.2012 Sivu 1 / 1 4130/02.07.00/2012 91 Omakotitonttien luovuttaminen omatoimiseen rakentamiseen vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Laine Henry, puh. (09) 816 25929 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (6) 512 Toimistotontin myyminen osto-option perusteella Kiinteistö Oy Triottolle (Oulunkylä, Metsälä, tontti 28299/16) HEL 2012-012357 T 10 01 01 01 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 02.02.2015 Sivu 1 / 1 177/02.07.00/2015 18 Liiketontin vuokraaminen Kaitaalta Avoin Yhtiö Jukka ja Sirpa Kolmoselle, kortteli 31059 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Katja Hakala, puh. 046 877 2956

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot