HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 948

2 Helsinki 948. Työväen kirjapaino.

3 SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat 2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat 3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat 4. Kiinteistötoimiston metsätalousosaston toimialaan k u u l u v a t asiat 5. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan k u u l u v a t asiat 6. Kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston toimialaan k u u l u v a t asiat 7. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 8. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan k u u l u v a t asiat 9. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain toimintakertomukset 4. Tilastotoimisto 5. Verotusvalmisteluvirasto 6. Leski- ja orpokassa 7. Ulosottolaitos 8. Rakennustarkastuskonttori 9. Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta 0. Holhouslautakunta. Palotoimi 2. Huoltotoimi 3. Lastensuojelu 4. Oikeusaputoimisto 5. Työnvälitystoimisto 6. Urheilulautakunta 7. Kansanhuolto 8. Ammattioppilaslautakunta 9. Kotitalouslautakunta 20. Kaupunginkirjasto 2. Kaupunginmuseo 22. Musiikkilautakunta 23. Yleiset työt 24. Puhtaanapito 25. Satamahallinto 26. Teurastamo 27. Elintarvikekeskus 28. Asutuslautakunta Hakemisto

4

5 3. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri V. A. Ahde, veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huhtala, varatuomari R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, johtaja K. T. Salmio, toimitsija O. I. Turunen ja varatuomari K.-E. Östenson. Lautakunnan valitsemana lautakunnan varapuheenjohtajana toimi johtaja Salmio 2 ). Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli toimittaja, v.t. kiinteistöjohtaja E. V. Lähde. Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen sekä varapuheenjohtajana johtaja Salmio ja varajäseninä liittosihteeri Ahde ja varatuomari Östenson, maa- ja metsätalous jaostoon puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäseninä varatuomarit Kallia ja Östenson sekä varapuheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljettaja Gröndahl ja toimitusjohtaja Huhtala sekä talo jaostoon puheenjohtajana toimitusjohtaja Huhtala ja jäseninä liittosihteeri Ahde ja veturinkuljettaja Gröndahl sekä varapuheenjohtajana varatuomari Kallia ja varajäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen 3 ). Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 40 kokousta, tonttijaostolla 7, maa- ja metsätalous jaostolla 8 ja talojaostolla 5 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjain pykäläluku oli 073 ja lähetettyjen kirjeiden luku 67. Tonttijaoston pöytäkirjain pykäläluku oli 258, maa- ja metsätalousjaoston 9 ja talojaoston 7. Kiinteistötoimiston kansliaosaston diaarioon merkittyjen asiain luku oli 2 2, joista yleisiä asioita oli 624, kansliaosastolle kuuluvia asioita oli 9, tonttiosastolle kuuluvia asioita oli 736, maatalousosastolle kuuluvia asioita oli 34, metsätalousosastolle kuuluvia asioita 4, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita oli 90, maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita oli 28, talo-osastolle kuuluvia asioita oli 303 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita oli 47. Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat:. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat Lautakunnan kokoukset. Lautakunnan kokoukset päätettiin 4 ) pitää maanantaisin klo 5 ja pyhä- tai juhlapäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä. Tonttijaoston kokoukset päätettiin 5 ) pitää keskiviikkoisin kahden tai kolmen viikon väliajoin sekä tarpeen vaatiessa muulloinkin ja talojaoston kokoukset maanantaisin tarpeen vaatiessa. Ilmoitusten ja kuulutusten julkaiseminen. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin 6 ) julkaista sanomalehdissä Ajan suunta, Arbetarbladet, Helsingin sanomat, Hufvudstadsbladet, Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi. Ks. v:n 943 kert. I osan s. 64 ja kiint. lautak. 0 p. tammik.. 2 ) Kiint. lautak. 0 p. tammik ) S:n 0 p. tammik ) S:n 0 p. tammik ) Tonttij. 2 p. tammik. ja taloj. 20 p. tammik.. 6 ) S:n 0 p. tammik. 5.

6 2 3. Kiinteistölautakunta 2- Kiinteistölautakunnan alaiset viranhaltijat ). Lautakunnan alaisiin virkoihin määrättiin mm. seuraavat henkilöt: rouva I. Sjöman maatalousosaston tilapäisen toimistoapulaisen toimeen lokakuun 6 pistä lukien siksi kunnes apulaisagronomi ryhtyi virkaansa hoitamaan 2 ); metsätyönjohtajan virkaan metsänvartija O. Skogman 3 ) oman virkansa ohella toukokuun p:stä 944 alkaen toistaiseksi ja sittemmin herra O. E. Töyry 4 ); maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjän toimeen kartoittajaharjoittelija U. Hyppönen 5 ) tammikuun p:stä lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun ja tilapäiseen piirtäjän toimeen neiti B. O. Hilbert 6 ); talo-osaston rakennusmestarinvirkaan rakennusmestari B. F. F. Böök 7 ) sekä tilapäisiksi apulaisiksi herrat S. Lahtinen ja J. Milan v:n 945 tammikuun ajaksi 8 ); siirtolapuutarhaneuvojan apulaisen toimeen puutarhaopettaja H. Erämetsä huhtikuun p:stä syyskuun 30 p:ään ja tämän jälkeen asemakaavaosaston tilapäiseen piirtäjän toimeen joulukuun 3 piään sekä edelleen v. 945 hoitamaan samoja toimia vastaavina aikoina 9 ); kansanpuisto-osaston omakotipuutarhaneuvojan apulaisen toimeen puutarhaneuvoja K. Pulsa huhtikuun J pistä elokuun 3 piään 0 ); sekä Korkeasaaren eläintarhan valvojan toimeen rehumestari V. Lehtonen lokakuun pistä lukien toistaiseksi apunaan lokakuun 6 pistä lukien filosofian tohtori J. Soveri u ). Eräät kiinteistötoimiston eri osastoilla kertomusvuonna tilapäisinä viranhaltijoina toimineet henkilöt lautakunta päätti 2 ) määrätä edelleen viksi 945 heidän entisiin virkoihinsa. Talo-osaston apulaisrakennusmestarille E. Lintolalle päätettiin 3 ) myöntää hänen anomansa ero syyskuun pistä lukien. Lautakunta päätti 4 ) palkata tilapäisen paikallisen apulaisisännöitsijän Pirkkolan omakotialueelle entisin ehdoin toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka 00 mkin palkkiosta kuukaudessa talo-osaston hoidossa olevaa taloa kohden, mikä palkkio oli suoritettava kyseisten rakennusten hoitomenojen peittämiseksi myönnettävistä varoista, kaikki edellytyksin, että kiinteistölautakunta oikeutettiin käyttämään vähittäismaksulla myydyistä Pirkkolan omakotialueelle sijoitetuista ruotsalaisista lahjataloista kertomusvuoden aikana saatavia vuokratuloja. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin seuraaville viranhaltijoille.* toimistopäällikkö J. Savolaiselle tammikuun 3 pistä 945 kahden viikon ajaksi sijaisenaan sihteeri T. Törnblom 5 ); notaari E. Ruudulle syyskuun pistä tammikuun 3 piään 945 sijaisenaan sihteeri T. Törnblom 6 ); tonttiosaston tilapäiselle varastoalueiden tarkastajalle työnjohtaja A. Juutilaiselle maaliskuun 5 pistä kesäkuun 2 piään ja heinäkuun 3 pistä joulukuun 3 piään 7 ); toiselle apulais agronomille T. Kukkoselle lokakuun 4 pistä marraskuun 20 piään ja joulukuun 3 pistä tammikuun 5 piään ); metsänvartija A. Sireenille huhtikuun 24 pistä toukokuun 5 piään 9 ); apulaisasemakaava-arkkitehti B. Aminoffille tammikuun 8 pistä helmikuun piään 20 ); asemakaava-osaston nuoremmalle arkkitehdille O. Steniukselle joulukuun 5 pistä 23 piään 2 ); apulaisgeodeetti K. T. Saariolle helmikuun 7 pistä huhtikuun 30 piään ja elokuun 6 pistä helmikuun piään 945 sijaisenaan insinööri L. Salmenhaara 22 ); maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjälle H. Mäkipäälle syyskuun pistä 30 piään ja marraskuun 20 pistä tammikuun 20 piään ); sekä Korkeasaaren eläintarhan eläintenhoitajalle P. Kuikalle elokuun 3 pistä 24 piään 24 ). Myöskin kiinteistölautakunnan alaisille talonmiehille ja siivoojille y.m. niihin verrattaville viranhaltijoille myönnettiin kertomusvuoden aikana lääkärintodistuksen nojalla Kaikki viranhaltijoita koskevat asiat selostetaan tässä huolimatta siitä, minkä osaston toimialaan ne kuuluvat. 2 ) Kiint. lautak. 6 p. lokak. 748 ja 8 p. jouluk ) S:n 8 p. toukok ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 7 p. tammik ) S:n 27 p. marrask ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 27 p. jouluk ) S:n 20 p. maalisk. 232 ja 8 p. jouluk. 09. *<>) S:n 20 p. maalisk S:n 9 p. lokak. 707, 6 p. lokak. 743 ja 20 p. marrask ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 4 p. syysk ) S:n 3 p. maalisk. 25 ; ks. myös v:n 943 kert. II osan s. 3 ja tämän kert. I osan s ) Kiint. lautak. 27 p. jouluk ) S:n 4 p. syysk. 598 ja 4 p. jouluk ) S:n 3 p. maalisk. 89, 7 p. huhtik. 284, 2 p. toukok. 344, 3 p. heinäk. 508, 4 p. syysk. 595 ja 4 p. jouluk ) S:n 6 p. lokak. 747 ja 27 p. marrask ) S:n 24 p. huhtik ) S:n 7 p. tammik ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 2 p. helmik. 48, 3 p. maalisk. 88, 7 p. huhtik. 282, 4 p. syysk. 597, p. syysk. 640, 9 p. lokak. 75 ja 20 p. marrask ) S:n p. syysk. 658, 8 p. syysk. 660 ja 20 p. marrask ) S:n 4 p. syysk, 633.

7 3. Kiinteistölautakunta 3- sairaslomaa, viransijaisia määrättiin ja kaupunginhallitukselle tehtiin esityksiä määrärahan myöntämisestä näiden palkkaamista varten ). Apulaisagronomi T. Kukkonen kuoli marraskuun 29 p:nä, apulaisgeodeetti K. T. Saario marraskuun 28 p:nä ja eläintenhoitaja P. Kuikka joulukuun 2 p:nä 2 ). Virkalomaa myönnettiin toiselle apulaisasemakaava-arkkitehdille V. Tuukkaselle huhtikuun 9 p:stä 27p:ään Tukholmassa pidettävään kaupunginrakennusviikon johdosta järjestettyihin tilaisuuksiin osallistumista varten sijaisenaan sihteeri T. Törnblom 3 ); maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjälle T. M. Aroheinälle syyskuun 5 p:stä lukien toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun 4 ); sekä halli- ja torikaupan valvojalle P. Kivelle kahden kuukauden ajaksi syyskuun 25 p:stä lukien sijaisenaan kunnallisten työväenasuntojen isännöitsijä A. Wansen 5 ). Kaupunginhallitukselle annettiin puoltava lausunto anomuksesta saada asua kaupunkialueen ulkopuolella 4 tapauksessa 6 ). Vastuunalaisen arkistonhoitajan määrääminen. Nojautuen kaupunginhallituksen päätökseen 7 ) kunnallisten arkistojen järjestämisestä lautakunta päätti 8 ) määrätä vastuunalaiseksi arkistonhoitajaksi kiinteistötoimiston kansliaosastolle notaari E. Ruudun, asemakaavaosastolle piirtäjä S. Saxelinin ja maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle piirtäjä A. Erämiehen. Kesälomat. Lautakunta päätti 9 ) hyväksyä ehdotuksen kiinteistötoimiston ylempien viranhaltijain kesälomiksi v. 944 ja oikeutti toimistopäällikön tekemään siihen pienehköjä muutoksia. Muiden viranhaltijain kesälomien järjestäminen annettiin asianomaisten osastonpäälliköiden tehtäväksi, jotka yhdessä toimistopäällikön kanssa oikeutettiin ottamaan tarvittavat kesalomasijaiset. Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päätti 0 ), että toimistopäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan sihteeri hyväksyy pääluokan I lukuun, VI luvun kohtiin, 2, 4, 6, 9, 0, 2 ja 5 sekä IX luvun kohtaan kohdistuvat laskut, tonttiosaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyy V lukuun kohdistuvat laskut, kaupunginagronomi ja hänen estyneenä ollessaan ensimmäinen apulaisagronomi hyväksyy II lukuun ja VI luvun kohtaan kohdistuvat laskut sekä allekirjoittaa osaston shekkitilin shekit, kaupunginmetsänhoitaja ja hänen estyneenä ollessaan kiinteistölautakunnan kulloinkin määräämä sijainen hyväksyy III lukuun ja VI luvun 4 kohtaan kohdistuvat laskut sekä talo-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyy IV luvun 48 kohtiin ja VI luvun 3 kohtaan kohdistuvat laskut. Ratkaisemattomien asiain luettelo, joka oli laadittu marraskuun p:nä 943, tarkastettiin ). Vakuusasiakirjojen tarkastus. Lautakunta suoritti 2 ) kaikkien kiinteistölautakunnan hallussa olevien vakuusasiakirjojen tarkastuksen. Kiinteistöluettelo. Lautakunta päätti 3 ), että maanmittaus- ja kartastotöiden osaston piirtäjälle E. Monnille oli kiinteistöluettelon laatimisesta suoritettava korvausta 900 mk kuukaudessa heinäkuun p:stä lukien siksi kunnes luettelo oli valmis. Piirtäjä Monnin ehdotus kiinteistöluettelonpitä jän viran perustamisesta ei lautakunnan mielestä antanut aihetta toimenpiteisiin. Ilmakuvakartat. Kaupunginvaltuuston myönnettyä 4 ) varoja ilmakuvakarttojen laatimiseen kiinteistötoimisto oli tehnyt puolustuslaitokselta tilauksen ilmakuvakarttojen laatimisesta n. 80 km 2 :n suuruisesta alueesta, jota rajoitti idässä aikaisemmin valox ) Kiint. lautak. 0 p. tammik , 3 p. tammik. 99, 7 p. helmik. 30, 4 p. helmik. 44, 2 p. helmik. 55 ja 56, 28 p. helmik. 74, 3 p. maalisk. 224, 27 p. maalisk. 256 ja 257, 3 p. huhtik. 276, 7 p. huhtik , 2 p. toukok. 355, 30 p. toukok. 443, 2 p. kesäk. 469, 9 p. kesäk. 502, 3 p. heinäk. 526, 3 p. heinäk. 566 ja 567, 4 p. elok. 588 ja 589, 4 p. syysk. 625 ja 627, p. syysk. 653 ja 654, 8 p. syysk. 670, 2 p. lokak. 696 ja 697, 9 p. lokak. 730 ja 73, 6 p. lokak. 76, 23 p. lokak. 783 ja 784, 30 p. lokak. 807 ja 80, 6 p. marrask. 838, 20 p. marrask. 902 ja 906 ja 27 p. marrask. 940 sekä maa- ja metsätalousj. p. helmik., p. huhtik. 0 2, 4 p. elok. 44, 2 p. marrask. 60 ja 6 sekä 29 p. jouluk. 85 ja ) Kiint. lautak. 4 p. jouluk! 950 ja 95 sekä 27 p. jouluk ) S:n 7 p. huhtik ) S:n 2 p. lokak ) S:n 4 p. syysk ) S:n 24 p. tammik. 57, 3 p. tammik. 82 ja 84 ja 4 p. jouluk ) Ks. v:n 943 kert. I osan s ) Kiint. lautak. 8 p. toukok ) S:n 22 p. toukok ) S:n 8 p. jouluk. 07. n ) S:n 2 p. helmik ) S:n 27 p. jouluk ) S:n 27 p. jouluk Ks. v:n 942 kert. I osan s. 20.

8 4 3. Kiinteistölautakunta 4- kuvattu alue Kallion kirkon kautta pohjois-etelään kulkevasta linjasta itään, etelässä linja Pihlajasaari Käärmesaari Ryssjeholmen, lännessä linja Ryssjeholmen Klappträsk ja pohjoisessa linja Klappträsk Långträsk Helsingin pitäjän kirkko. Lautakunta päätti 2 ) hyväksyä kiinteistötoimiston toimenpiteen. Talousarvioehdotus. Hyväksyttyään kiinteistölautakunnan talousarvioehdotuksen v:ksi 945, lautakunta päätti 3 ) lähettää sen kaupunginhallitukselle. Asuntopulan lieventäminen. Käsitellessään kysymystä rintamamiesten, sotainvalidien ja sotaleskien asunto-olojen järjestämisestä, lautakunta päätti 4 ) antaa tonttiosaston tehtäväksi laatia tontinmyyntiluettelon sekä asemakaavaosaston tehtäväksi kiireellisesti valmistaa Oulunkylän asuntoalueen rakennussuunnitelman. Käyttövarat. Lautakunnan käyttövaroista myönnettiin mm. seuraavat määrärahat: 700 mk Korkeasaaren eläintarhan valvojan V. A. Korvenkontion 5 ) haudalle ja 400 mk lämmittäjä E. Salmen 6 ) haudalle laskettavaa seppelettä varten; mk Malmi Tapanilan alueen pohjakarttojen jäljennösten lunastamiseen 7 ); 8 85 mk työvälineiden ja kaluston hankkimiseen kiinteistötoimiston metsätalousosastolle 8 ); sekä mk asiakirjojen ja piirustusten valokuvaamiseen 9 ); mk joulukuusien pystyttämiseksi Senaatintorille, Hakaniementorille ja Mannerheimintien varrella olevaan Arkadian kortteliin n:o 98 0 ). Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin asioista, jotka koskivat mm. määrärahan varaamista talousarvioon kiinteistötoimiston erinäisten toimenhaltijain sairaslomasijaisia varten ) ja eläkkeiden myöntämistä 2 ). Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin asioista, jotka koskivat mm. kiinteistötoimiston asemakaavaosaston virkojen uudelleenjärjestelyä 3 ); korttelin n:o 303 myyntitarjousta kaupungille 4 ); korttelin n:o 60 tonttien n:o ja 3 myyntitarjousta kaupungille 5 ); linja-autoaseman kunnallistamista ja vuokraamista koskevaa anomusta 6 ); tehtailija V. Lindforsin ja kaupungin välistä tilusvaihtoa 7 ); viemärin rakentamista Marttilan omakotialueelle 8 ); lisäalueen luovuttamista teknillisen korkeakoulun laajentamista varten 9 ); rintamamiesten, sotainvalidien ja sotaleskien asuntokysymyksen järjestämistä koskevaa kiertokirjettä 20 ); sekä hautausmaa-alueen luovuttamista evankelisluterilaisille seurakunnille 2 ). 2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana seuraavat tontit: g c t-t Tontin Huutokaup- B s Katu Ostaja pinta-ala, pahinta, 3 CD ET. o g- S P m 2 mk 359 Aleksis Kivenkatu 0a Piirtäjä T. Ermala 22 ) Anjalantie Asunto-oy. Sammatti 23 ) Kuusitie 7 Rakennusmestari U. Vahtera 24 ) » 9 Johtaja M. Sorvari 24 ) 84.o » 8 Liikemies A. Olin 25 ) » 0 Rakennusmestarit A. ja U. Euramaa 26 ) 526. o » Rakennusmestari U. V. Lehtinen 24 ) » 3 Rakennusmestari E. Lehtinen 24 ) 0.o » 5 Liikemies C. Thunberg 24 ) 628. o » 6 Rakennusmestarit L. Rimminen ja S o Vanhala 22 )!) Ks. v:n 943 kert. II osan s ) Kiint. lautak. 8 p. toukok ) S:n 4 p. syysk ) S:n 2 p. lokak ) S:n 9 p. lokak ) S:n 0 p. tammik ) S:n 7 p. tammik ) S:n 3 p. tammik ) S:n 2 p. toukok ) S:n 8 p. jouluk. 0. u ) S:n 4 p. syysk ) S:n 4 p. jouluk. 96 ja 8 p. jouluk ) S:n 2 p. toukok ) S:n 5 p. toukok ) S:n 2 p. kesåk ) S:n 3 p. heinåk ) S:n 3 p. heinåk ) S:n 4 p. syysk ) S:n p. syysk ) S:n 2 p. lokak ) S:n 9 p. lokak ) S:n 4 p. jouluk ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 27 p. marrask )S:n 8 p. jouluk ) S:n p. jouluk. 99.

9 3. Kiinteistölautakunta 5- Korttelin numero Katu Tontin numero Ostaja Tontin pinta-ala, m 2 Huutokauppahinta, mk 609 Mannerheimintie 20 Isännöitsijä P. Nurmi » 22 Rakennusmestari A. Kosk 2 ) Pihlajatie 27 Urakoitsija O. Kiviranta 2 ) » Johtaja A. Kallio 2 ) 03. o » 33 Herra O. J. Saarenoja ja S. von Gerd s xen j 60» 35 Rakennusliike Otto Wuorio 3 ) » 42 Rakennusmestari E. Antikainen 2 ) » 44 Rakennusmestari E. Antikainen 2 ) » 36 Rakennusmestari O. Karme 2 ) » 38 Rakennusmestari V. Hj. Lehtinen 2 ) » 40 Rakennusmestari V. Pirjola 3 ) 263. o » 26 Arkkitehti J. Saari 2 ) » 30 Kamreeri E. Koponen 3 ) » 34 Rakennusmestari L. A. Pajunen 3 ) Pohj. Hesperiankatu 5 Osuuskunta Urlus 4 ) Somerontie 6 Asunto-oy. Sammatti 5 ) o » 3 Urakoitsija A. Nieminen 3 ) 528.o » 7 Liikemies J. Savolainen 3 ) Sturenkatu 5 Insinööri P. Maura 2 ) 298.o Tontinmyyntiluettelo. Lautakunta päätti 6 ) lähettää v:n tontinmyyntiluettelon kaupunginhallituksen vahvistettavaksi. Albergan tilaan kuuluvan alueen myynti. Kaupunginvaltuuston päätökseen 7 ) nojautuen lautakunta päätti 8 ) myydä junamies J. V. Maikille 880 m 2 :n suuruisen alueen kaupungin Espoon pitäjän Suur-Huopalahden kylässä omistamasta Alberga nimisestä tilasta RN mk:n kauppahinnasta, joka oli maksettava 8 päivän kuluessa kiinteistölautakunnan myyntipäätöksen tekopäivästä sekä ehdoin, että ostaja suoritti alueen erottamiskustannukset. Pirkkolan omakotialue. Vuoden kuluessa tehtiin joukko päätöksiä 9 ), jotka koskivat Pirkkolan omakotialueella olevien lahjatalojen myyntiä myyntihinnan ollessa mk, josta kauppakirjaa allekirjoitettaessa oli käteisellä suoritettava mk; muut taloja koskevat myyntiehdot olivat kaupunginvaltuuston marraskuun 20 p:nä 940 vahvistamat. Kiinteistölautakunta päätti 0 ) yleisten töiden lautakunnalle puoltaa rouva P. Woittovitschin anomusta saada korvaus Pirkkolan korttelin n:o 227 tontilla n:o 3 suorittamistaan korjaustöistä. Rakentamisajan pidentäminen. Karjakunta nimiselle osuuskunnalle korttelista n:o 272 vuokratun Työpajankadun tontin n:o 6 rakennusaikaa päätettiin ) pidentää kesäkuun p:ään 946. Katurakennusohjelma. Hyväksyttiin 2 ) ehdotus v:n 945 katurakennusohjelmaksi. Vuokralle annetut asuntotontit. Kiinteistölautakunnan tonttijaosto teki seuraavat asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset: Tontti Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuosivuokra, mk Pirkkola, kortt. n:o 226, tontti n:o 8 S:n, kortt. n:o 227, tontti n:o 5 Rautatienkirjuri M. Autero 3 ) Konemestari R. A. Palm 4 ) (949, tammik. 3 \2000, jouluk. 3 f 949, tammik. 3 \2000, jouluk !) Kiint. lautak. p. jouluk ) S:n 27 p. marrask ) S:n 4 p. jouluk ) Ks. v:n 93 ketr. s ) Kiint. lautak. 3 p. maalisk ) S:n 6 p. marrask ) Ks. v:n 943 kert. I osan s ) Kiint. lautak. 0 p. tammik ) Tonttij. 6 p. helmik. 38 ja 39 ja 9 p. huhtik. 65 ja ) Kiint. lautak. 4 p. elok X ) S:n 0 p. tammik.. 2 ) S:n 3 p. heinåk ) Tonttij. 6 p. helmik ) S:n 6 p, helmik. 39.

10 6 3. Kiinteistölautakunta 6- Tontti Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuosivuokra, mk Pirkkola, kortt. n:o 233, tonttin:o 9 Työntekijä T. J. Pasanen Sm, kortt. n:o 234, tonttin:o 4 Työntekijä E. Ryöppy 2 ) /949, huhtik. 4 \2000, jouluk. 3 /949, maali sk. 3 \2000, jouluk Koskelan liiketalotontit. Joulukuun p:n 944 ja toukokuun 3 p:n 985 väliseksi ajaksi vuokrattiin 3 ) perustettavia yhtiöitä varten rakennusmestari E. Sauvalalle Koskelan korttelin n:o 980 liiketalotontti n:o 3 ja rakennusmestari M. Backille korttelin n:o 993 liiketalotontti n:o 20 ja määrättiin vuosivuokra vuokrakauden alusta lukien maaliskuun 3 p:ään 950 kiinteäksi, edellisen mk:ksi ja jälkimmäisen mk:ksi sekä huhtikuun p:stä 950 alkaen riippuvaksi elinkustannusindeksistä samalla tavoin kuin Herttoniemen öljysatama-alueelta vuokrattuja tontteja koskevat vuokraukset pitämällä perusindeksiä 000 vastaavana perusvuokrana edellisessä tapauksessa mk ja jälkimmäisessä mk. Eräiden Vallilan tonttien vuokraoikeuksien lakkauttaminen. Niiden Vallilan tonttien suhteen, joilta rakennukset olivat tuhoutuneet helmikuun 26 p:nä ja 27 p:nä 944 tapahtuneissa ilmapommituksissa, päätettiin 4 ) menetellä seuraavasti: tonttien vuokraoikeupet peruutetaan helmikuun 26 p:stä 944 lukien ja mahdollisesti myöhemmältä ajalta suoritettu vuokra palautetaan tontin vuokraajalle, tontit vastaanotetaan siinä kunnossa kuin ne ovat, rakennustoimistolle annetaan tehtäväksi suorittaa tonteilla välttämättömät suojaamis- ja tasoitustyöt, kuten esim. kallistuneiden savupiippujen kaataminen, sekä rakennusraunioiden lopullinen poistaminen jätetään tontinostajan tai uuden vuokraajan tehtäväksi. Edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti päätettiin 4 ) kaupunginhallitukselle ehdottaa, että korttelin n:o 543 tontin n:o 4, korttelin n:o 547 tontin n:o 0, korttelin n:o 545 tontin n:o 5 ja korttelin n:o 546 tontin n:o 8 vuokraoikeudet purettaisiin helmikuun 26 p:stä 944 alkaen ja että lautakunnalle myönnettäisiin oikeus mainittujen periaatteiden nojalla purkaa niiden tonttien vuokraoikeudet, joilta rakennukset ovat palaneet, sikäli kuin vuokraajat siihen suostuvat. Vuokralle annetut tehdastontit. Kiinteistölautakunta teki seuraavat tehdastarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset. Vuokra-alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy jvuosivuokra, mk X kaupunginosa, kortt. n:o 275, tontti nro 5 S:n kortt. n:o 275, tontti n:o 7 S:n kortt. n:o 275, tontti nro 26 S:n kortt. nro 277, tontti nro 4 XX kaupunginosa, kortt. nro 789, tontti nro 47 Verma oy. 5 ) Puukonttori oy. 7 ) Puukonttori oy. 7 ) Oy. K. G. Sarlin ab. *) Soinne ja Kmi oy. 9 ) (949, maalisk. 3 \953, jouluk. 3 fl949, maalisk , jouluk. 3 il949, maalisk , jouluk. 3 n949, maalisk. 3 \968, jouluk. 3 (947, tammik. 3 l 947, maalisk. 3 (968, jouluk ) ) ) ) ) Korttelin n:o 275 tontit n:o, 5 ja 7 vuokrattiin lisäehdoin että saman korttelin tonttien n:o 24 ja 26 viemäri ja vesijohto saadaan johtaa vastaavasti tontin n:o 5 ja tontin n:o 7 kautta. Asfalttiliike J. H. Lehtisen ja kaupungin välinen vuokrasopimus. Siirryttyään halkolämmitykseen sähkölaitos tarvitsi lisätilaa halkojen varastointia varten. Tästä syystä Tonttij. 9 p. huhtik ) S:n 9 p. huhtik ) Kiint. lautak. 27 p. marrask. 97 ja ) S:n 27 p. marrask. 924 ja 4 p. jouluk ) S:n 20 p. marrask ) Perusvuokra riippuvainen elinkustannusindeksistä, joka vaihtelee, ks. v:n 935 kert. s. 29 sekä saman vuoden Kunnall. asetuskok. s ) Kiint. lautak. 20 p. marrask ) S:n 20 p. marrask ) S:n 6 p. lokak. 752 ; ks. v:n 943 kert. I osan s. 47.

11 3. Kiinteistölautakunta 7- irtisanottiin mm. Asfalttiliike J. H. Lehtisen ja kaupungin välinen Sörnäisten rantatien varrella sijaitsevaa 620 m 2 :n suuruista varastoaluetta koskeva vuokrasopimus ja liikkeelle päätettiin vuokrata korttelin n:o 275 tehdastontti n:o 26 0 vuodeksi syyskuun p:stä 94 alkaen. Sodan syttymisen johdosta edellä mainitut päätökset kuitenkin jäivät täytäntöönpanematta. Asfalttiliike J. H. Lehtisen sittemmin anottua, että kyseisen tontin vuokraa ryhdyttäisiin perimään vasta vuokrasopimuksen allekirjoittamispäivästä alkaen, kiinteistölautakunta päätti että hakijan vuokraoikeus korttelin n:o 275 tonttiin n:o 28 on edelleen voimassa ehdoin, että hakija allekirjoittaa vuokrasopimuksen ja maksaa langenneet vuokrat korkoineen ennen tammikuun 5 p:ää 945. Edelleen päätettiin ehdottaa kaupunginhallitukselle, että hakijan maksamat vuokrat korkoineen Sörnäisten rantatien varrella olevasta 620 m 2 :n suuruisesta varastoalueesta palautettaisiin syyskuun p:n 94 ja joulukuun 3 p:n 944 väliseltä ajalta. Alueen vuokra tammikuun p:n jälkeiseltä ajalta oli perittävä vähentämättömänä heinäkuun 3 p:ään saakka, johon päivään mennessä alue oli luovutettava kaupungin hallintaan. Finska kolsyreindustri ab. nimiselle yhtiölle Sörnäisistä teollisuustarkoituksiin vuokratun kolmen alueen suhteen päätettiin 2 ) seuraavaa: m 2 :n suuruisen alueen vuokrasopimusta päätettiin pidentää 5 vuodella toukokuun p:stä 944 alkaen ja määrättiin sen vuosivuokraksi mk, m 2 :n suuruisen alueen vuosivuokra alennettiin mk:ksi toukokuun p:stä lukien ja kolmannen, 900 m 2 :n suuruisen alueen vuokrasopimus jätettiin entiselleen. Lataus oy.lle päätettiin 3 ) vuokrata teollisuuden harjoittamista varten n m 2 :n suuruinen alue Puodinkylässä sijaitsevasta Ny kulia nimisestä tilasta RN 2 30 huhtikuun 6 p:n 944 ja elokuun 3 p:n 945 väliseksi ajaksi 2 00 mk:n vuosivuokrasta. Indeksivuokrat. Lautakunta vahvisti 4 ) eräiden Herttoniemen öljysataman vuokraalueiden sekä eräiden Sörnäisten ja Pitäjänmäen teollisuusalueiden indeksivuokran huhtikuun p:stä 944 lukien yhdeksi vuodeksi. Vuokralle annetut viljelys- ja syöttöpalstat. Kiinteistölautakunnan tonttijaosto vuokrasi seuraavat viljelys- ja syöttöpalstat allamainituille henkilöille. Vuokrakaudelta suori- Alue Vuokraaja Vuokrakausi tettava vuokramaksu, mk Hermannin syöttömaalitt. A 3 Herra Hj. Laaksonen 5 ) Kesä Herttoniemi, 0.3 ha Oy. Masalin ja Kumpp. 6 ) Kesä S:n 0.4 ha Suomen sokeri oy. Töölön tehdas 6 ) Kesä S:n 0. 5 ha Enso-Gutzeit oy. Vallilan tehdas 6 ) Kesä S:n 0.5 ha Halmeen autokorjaamo 7 ) Kesä S:n 0.6 ha Alkon harrastelijain kerho 5 ) Kesä S:n 0,6 ha Oy. Vesijohtoliike Huber ab. 6 ) Kesä S:n ha Herra A. Säiden 7 ) Kesä S:n 0.9 ha Oy. Arabia ab. 5 ) Kesä S:n 0.9 ha Rouva M. Helander 8 ) Kesä S:n 0.9 ha Rouva M. Helander 9 ) Kesä S:n l.o ha Helsingin puhelinyhdistys 0 ) Vuosi S:n l.o ha Oy. G. W. Sohlberg ab. 7 ) Kesä S:n l.o ha Valtion laivatelakka 6 ) Kesä S:n 3.3 ha Puutarhuri J. Henriksson ) Vuosi S:n 4.0 ha Puutarhuri T. Nummela ) Vuosi S:n 4.5 ha Rouva E. Johansson 3 ) Vuosi S:n 4.5 ha Suomen osuuskauppojen keskuskunta 0 ) Vuosi S:n 8.5 ha Värtsilä-Yhtymä 3 ) Vuosi Kiint. lautak. p. jouluk ) S:n 24 p. huhtik ) S:n 7 p. huhtik ) S:n 27 p. maalisk. 249 ja 24 p. huhtik. 32 ja ) Tonttij. 2 p. kesäk.. 6 ) S:n 24 p. toukok ) S:n 3 p. toukok ) S:n 9 p. huhtik. 73. *) S:n 8 p. marrask ) S:n 8 p. lokak. 63. n ) S:n 26 p. tammik ) S:n 2 p. elok ) S:n 26 p. tammik. 2 ja 24 p. toukok. 00.

12 8 3. Kiinteistölautakunta 8- Alue Vuokraaja Vuokrakausi Kaarelantien tontti n:o 29 sekä Pirkkolan- ja Kaarelantien risteys, 0.5 ha:n suuruinen syöttömaa Koskelan viljelyspalsta litt, b Kumpula, Elannon palsta S:n 0.2 ha S:n litt, y 0.3 ha S:n litt, n 0.4 ha S:n syöttömaa litt. S:n syöttömaa litt, ö S:n viljelyspalsta litt. S:n viljelyspalsta litt, e S:n viljelyspalsta n:o 5, 0.3 ha Mansikkamäki ja Hallipelto 0.8 ha Meilahti, Seurasaarentien varrella sijaitseva ranta-alue S:n syöttömaa n:o 6, 0.2 ha S:n Toivola, 4 ha:n suuruinen viljelysalue S:n s:n O.5 ha S:n viljelyspalsta litt. B S:n viljelyspalsta n:o 3, 0.3 ha Munkkiniemi, 6.2 ha S:n Tarvontien itäp. sijaitseva syöttömaa S:n s:n Paloheinä, O.34 ha S:n ha S:n ha S:n ha S:n O.45 ha S:n 0.7 ha Paloheinä, 2.5 ha Pasila, litt. n. 0.2 ha S:n syöttömaa S:n syöttömaa S:n viljelysalue, 2.5 ha Pirkkola, O.04 ha S:n 0. o 5 ha S:n O.5 ha S:n 2. ha Pitkänpellon länsip. sijaitseva syöttömaa Punamäki, viljelyspalsta litt. A Reijola, litt. CO.27 ha S:n 0.05 ha S:n syöttöpalstat g ja g 2, ha S:n syöttöpalstat n:o XII sekä J ja J 2, n. 5 ha S:n viljelyspalstat K, K 2 ja K 3, O.34 ha S:n viljelyspalsta litt, d Ruskeasuo, O.i ha Herra A. Nyman ) Kesä 944 Herra E. Juuri 2 ) Herra E. Syvänen 3 ) Sotainvaliidien veij esliitto 4 ) Puutarhatyöntekijä J. Toivonen 5 ) Vartija V. Packalen 5 ) Ajuri E. Leppänen 2 ) Ajuri V. Majaranta 2 ) Kone oy. 6 ) Sorvaaja K. Putkonen 3 ) Rouva S. Odell 7 ) Herra A. Seppälä 8 ) Maanviljelijä J. Vitick 3 ) Rouva E. Luoto 7 ) Sotainvaliidien veljesliitto 4 ) Maanviljelijä J. Vitick 3 ) Työmies K. R. Ferm 9 ) Ratamestari K. Helo 7 ) Munkkiniemen yhdyskunnan hallintolautakunta x ) Hallitusneuvos K. Rosenlöf 3 ) Maanviljelijä J. Vitick 3 ) Suomen höyryleipomo oy. 3 ) Helsingin kutomo ja kravatti oy. 3 ] Helsingin silkkikutomo oy. 2 ) Helsingin villakehräämö oy. 3 ) Oy. Nikolajeff ab. 3 ) Olympiakylän asukkaiden seura 2 ) Kauppias O. Saarelainen 0 ) Rouva L. Simonen ) Herra J. Aalto 2 ) Talonomistaja E. Hellsten 3 ) Sotainvaliidien veljesliitto 4 ) Konemestari A. Lahtinen 5 ) Autoilija E. Luukkonen 5 ) Kirjaltaja N. Salminen 5 ) Olympiakylän asukkaiden seura 6 ) Maanviljelijä J. Vitick 2 ) Rouva E. Oksa 2 ) Rouva E. From 7 ) Rouva E. Mandelin 3 ) Ajuri E. Vennola 8 ) Poliisikonstaapeli A. Aarnio 8 ) Poliisikonstaapeli A. Aarnio 8 ) Ajuri J. E. Granlund 2 ) Puutyönopettaja P. Parviainen 5 ) Kesä Kesä Kesä Vuosi Vuosi Kesä Kesä Vuosi Kesä Kesä Vuosi Kesä Kesä 944 Kesä 945 Kesä 944 /Vuosi 945 \ Vuosi 946 Kesä 944 Kesä 944 Kesä 944 Kesä Kesä Kesä Kesä Kesä Kesä Kesä fkesä \ Vuosi Vuosi Kesä Kesä Kesä Vuosi Vuosi Vuosi Kesä Kesä Kesä 944 Vuosi 944 Kesä 944 Kesä 944 Kesä 944 Kesä 944 Kesä 944 Vuosi 944 x ) Tonttij. 2 p. kesäk.. 2 ) S:n 24 p. toukok ) S:n 3 p. toukok ) S:n 8 p. marrask ) S:n 26 p. tammik ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 9 p. huhtik ) S:n 8 p. lokak ) Kiint. lautak. 7 p. huhtik ) Tonttij. 24 p. toukok. 96 ja 8 p. lokak. 63. X ) S:n 8 p. lokak ) S:n 3 p. toukok ) S:n 24 p. toukok ) S:n 8 p. marrask ) S:n 2 p. elok ) S:n 2 p. kesäk.. 7 ) S:n 26 p. tammik ) S:n 9 p. huhtik. 73.

13 Alue Vuokraaja Vuokrakausi 3. Kiinteistölautakunta 3- Vuokrakaudelta suoritettava vuokramaksu, mk Tilkan sairaalan ja Uudenpellon Herra A. Palotie ) Kesä välissä sijaitseva syöttömaa Tilkan torpan alue, m 2 Rouva A. Heinonen 2 ) 944, maalisk. 8 alk. 2 kk. irtis. 500 Toukola, niitto-oikeus Hämeentien Rouva A. Puchalski ) 3 Kesä 944 jälk. 00 varrella Vanhakaupunki, 0.8 ha Yhdistyneet villatehtaatoy. 4 ) Kesä Asuntoalueita koskevien vuokrasopimusten pidentäminen. seuraavia asuntoalueita koskevat vuokrasopimukset: Kiinteistölautakunta pidensi Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuosivuokra, mk Eläintarha, huvila-alue n:o 2 S:n s:n n:o 4 Huopalahti, Amiraalintien tontti nro 7 IX kaupunginosa, Länt. Kaivopuiston huvila-alue n:o a S:n s:n n:o 3 X kaupunginosa, kortt. n:o 283 tontti n:o 6 XXI kaupunginosa, kortt. nro 652, tontti nro 22 Käpylä, huvila-alue nro 4 Lauttasaari, huvila-alue nro 8 Meilahti, huvila-alue nro 6 Srn s:n nro 7 S m srn nro 9 Srn srn nro 27 a Srn srn nro 28 a lisäalueineen Srn srn nro 28 b Srn srn nro 29 Srn srn nro 30 Srn srn nro 3 Srn srn nro 32 Srn srn nro 33 Srn srn nro 34 Oulunkylä, huvila-alue nro 32 Srn srn nro 5 Neiti E. Weilin 5 ) Rouva H. Söderbergin oikeu denomistajat 6 ) Haaga, RN 2 59 Mekaanikko E. Tainio 7 ) Herttoniemi, huvila-alue n:o 60 Vahtimestari K. G. Nordbergin oikeudenomistajat 8 ) Rouva I. Smolsky 9 ) Rouva E. Staudinger 0 ) Neiti K. ja herra E. Lindelöf 0 ) Rakennustoimisto n ) Ab. Folkhemmet 2 ) Herra E. Ilola 3 ) Johtaja I. Honkanen 4 ) Barnavärdsföreningen i Fin land 5 ) Konsuli R. Nyman 6 ) Talonomistaja W. Mäkelä 7 ) Kauppias A. V. Virtanen 8 ) Rouva H. M. Mattila 9 ) Työntekijä K. R. Ferm 20 ) Herra R. Lillrank 2 ) Rouva S. Andersson 22 ) Kirjeenkantaja J. A. Sundell 23 ) Rehtori R. Ilmoni 24 ) Herra A. Puustinen 25 ) Kirvesmies T. Djupsjö 26 ) Autonkuljettaja A. Landen 27 ) Oulunkylän kunnallislautakunta 28 ) 945, 945, 944, 944, 940, 944, 944, 945, 945, 945, 945, 944, 945, 945, 945, 945, 945, 945, 945, 944, 942, toukok. tammik. helmik. kesäk. toukok. 6 kk. irtis. jälk. kesäk. 945, toukok. 3 kesäk. 945, toukok. 3 tammik. Toistaiseksi tammik. tammik. tammik. syysk. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. elok. 3 tammik. 950, huhtik , jouluk. 3, sen jälk. 3 kk. ir tis. jälk. 949, tammik , toukok , 6 kk. 945, 946, 946, 946, 946, 946, 946, 946, 946, 945, 946, jouluk. 3 irtis. jälk. ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 ouluk. 3 elok. 3 ouluk , tammik. 2 kk. irtis. jälk. Vuokravapaasti 945, tammik. 949, jouluk , elok. 6 kk. irtis. jälk , tammik. 946, jouluk r Tonttij 3 p. toukck ) Srn 3 p. toukok ) Srn 24 p. toukok ) Srn 9 p. huhtik ) Kiint. lautak. 6 p. lokak. 753 ; ks. tämän kert. s ) Kiint. lautak. 3 p. marrask ) S:n 6 p. marrask ) S:n 4 p. helmik, ) Srn 24 p. tammik ) Srn 30 p. toukok ") Srn 27 p. marrask, ) S:n 3 p. tammik ) Srn 20 p. marrask ) Srn 4 p. elok, ) S:n 6 p. marrask ) Srn 7 p. huhtik ) Srn 3 p. maalisk, ) S:n 3 p. heinäk ) Srn 6 p. marrask ) Srn 7 p. huhtik ) Srn 3 p. maalisk ) Srn 5 p. toukok ) Srn 4 p. syysk ) Srn 24 p. tammik ) Srn 24 p. tammik ) Srn 20 p. maalisk ) Srn 4 p. syysk ) Srn 4 p. helmik. 35.

14 0 3. Kiinteistölautakunta 0- Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuosivuokra mk Oulunkylä, Suursuo n:o 6 Reijola, huvila-alue litt. A S:n s:n litt. B Ruskeasuo, huvila-alue n:o 33 iisäalueineen Suurhuopalahti, Alberga RN 2 564, 000 m:n suuruinen alue Rouva E. Wallin Johtaja A. Nikolajeff 2 ) Rouva H. Kautonen 2 ) Herra E. Wiljanen 3 ) Työntekijä W. Korsumäki 4 ) 946, elok. 944, syysk. 944, syysk. 944, helmik. 943, syysk. 955, huhtik. 6 kk. irtis. jälk. 6 kk. irtis. jälk. 946, tammik , elok Eläintarhan huvila-alue n:o 2 vuokrattiin lisäehdoin että v:n 944 vuokra vahvistettiin mk:ksi ja vuokraaja oli velvollinen mahdollisesti rakennettavia katuja varten heti luovuttamaan tarvittavat alueet 5 ); Lauttasaaren huvila-alue n:o 8 lisäehdoin että vuokraaja suoritti kaupunginkassaan 800 mk tammikuun p:n 943 ja heinäkuun 3 p:n 944 väliseltä ajalta, jolloin hän oli käyttänyt kyseistä aluetta ilman vuokraoikeutta 6 ); Meilahden huvila-alue n:o 6 ehdoin, että vuokraaja ylläpiti alueella lastenkotia ollen vuosivuokra muussa tapauksessa mk 7 ); sekä Oulunkylän Suursuon alue n:o 6 lisäehdoin että vuokraaja luovutti korvauksetta Hyryläntien ja Oulunkylän uuden asutusalueen välille rakennettavaa tietä varten tarvittavan alueen sekä muuten ehdoin, joita aikaisemmin oli noudatettu Oulunkylän asuntopalstojen vuokraoikeuksia pidennettäessä ). Ab. Folkhemmet yhtiön vuokratontti. Hermannin korttelin n:o 652 tontti n:o 22 oli syyskuun 9 p:nä 923 vuokravapaasti luovutettu Ab. Folkhemmet nimiselle yhtiölle v:n 940 loppuun saakka ehdoin, että tontti käytettiin yksinomaan koulutarkoituksiin ollen vuokraajalla vapaa siirto-oikeus. Hermannin alueita koskevia vuokrasopimuksia järjestettäessä 8 ) v. 94 edellä mainittua tonttia koskeva sopimus jäi erehdyksessä järjestämättä. Korjaten asian kiinteistölautakunta päätti 9 ) pidentää Ab. Folkhemmet nimisen yhtiön vuokraoikeutta kyseiseen tonttiin entisin ehdoin, joihin lisättiin, että vuokraajayhtiö oli velvollinen heti käskyn saatuaan korvauksetta luovuttamaan tontista kaupungin vapaaseen hallintaan katujen rakentamiseen mahdollisesti tarpeelliset alueet. Helsingin ikämiessuojeluskunnalle Herttoniemestä vuokratun 500 m 2 :n suuruisen maa-alueen vuokraoikeutta lautakunta päätti 0 ) jatkaa edelleen tammikuun p:stä 944 lukien 6 kuukauden irtisanomisajoin ja entisin ehdoin, kuitenkin niin, että alueen rajat muutettiin siten, että alue kokonaisuudessaan tuli sijaitsemaan Herttoniemen asuntoalueen rakennussuunnitelman mukaisessa korttelissa n:o 08. Osuusliike Elannolle Herttoniemen siirtolapuutarha-alueelta myymälärakennusta varten vuokratun n. 45 m 2 :n suuruisen alueen vuokra-aikaa päätettiin u ) jatkaa edelleen 5 vuodella kesäkuun p:stä 944 lukien mk:n vuosivuokrasta ja muuten entisin ehdoin. Kullobacka n:o 5. Päätettiin 2 ) ilmoittaa rahatoimistolle, että vuokraoikeus Oulunkylän itäisessä huvilaryhmässä sijaitsevaan huvila-alueeseen n:o 4, Kullobacka n:o 5, joka oli päättynyt syyskuun p:nä 943, jatkui tiheissä asumusryhmissä olevien vuokraalueiden lunastamisesta annetun lain nojalla. Pasilankadun tontti n:o 23. Lautakunta päätti 3 ) myöntää korttelissa n:o 570 olevan Pasilankadun tontin n:o 23 haltijalle oikeuden pitää tontilla oleva asuinrakennus osaksi Leankadulla tammikuun p:stä 94 alkaen toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajoin ilman lisäkorvausta. Viljelysalueita koskevien vuokrasopimusten pidentäminen. Maa- ja metsätalous]aosto pidensi seuraavat viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: Kiint. lautak. 4 p. jouluk. 962 ; vrt. v:n 937 kert. s ) S:n 3 p. heinäk ) S:n 3 p. tammik ) S:n 0 p. tammik ) S:n 6 p. lokak. 753 ; ks. tämän kert. s ) Kiint. lautak. 4 p. elok ) S:n 6 p. marrask ) Ks. v:n 94 kert. s ) Kiint. lautak. 3 p. tamnrk ) S:n 7 p. tammik. 43. n ) S:n 6 p. marrask ) Tonttij. 26 p. tammik ) Kiint. lautak. 7 p. helmik. 3.

15 3. Kiinteistölautakunta - Vuokrakausi pidennetty Vuosi- Alue Vuokraaja vuokra, mistä mihin mk Alberga, Isoniitty, O.io ha Varastomies G. Eriksson 945, tammik. 945, jouluk S:n Kellaripelto, O.20 ha Opettaja L. Timgren 2 ) 945, tammik. 945, jouluk S:n S:n n. O.70 ha Junamies J. V. Maikki 3 ) 945, tammik. 945, jouluk sen jälk. vuodeksi kerr. 2 kk. irtis. jälk. S:n S:n n. O.70 ha Oy. Vacuum Oil Company ab. 4 ) 945, tammik. 945, jouluk S:n Odling n. I.20 ha Herra H. Bollström 5 ) 945, tammik. 945, jouluk. 3, 200 sen jälk. vuod. kerr. 2 kk.irtis. jälk. S:n n. 3 ha Osuustukkukauppa 6 ) 945, tammik. Kuten edellä Haaga, Hemmosängen, n. 0.5 Työnjohtaja K. G. Hellsten 7 ) 944, tammik. 944, jouluk. 3, 800 ha sen jälk. vuod. kerr. 2 kk. irtis. jälk. S:n Lilla Lindström Leskirouva I. Nemlander 8 ) 944, tammik. 944, jouluk Asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirto. Kiinteistölautakunta hyväksyi seuraavien asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron: Tontti tai palsta Uusi vuokraaja Haagan kauppala, kortteli n:o 39, tontti n:o 6 Puutarhuri V. Hansson 9 ) S:n kortteli n:o 48, tontti n:o Rouva A. L. Salenius 0 ) Herttoniemi, huvila-alue n:o 46 a (Soltorp) Liikemies T. ja rouva T. Hagman n ) S:n, kortteli n:o 08, 500 m 2 Ikämiesten maja oy. 2 ) XXI kaup. osa, ent. Hermanni I, kortteli n:o VII b, Ajuri K. V. ja rouva K. J. StählbergiD oikeudentontti n:o 7 omistajat 3 ) S:n»» ent. Hermanni II, kortteli n:o XVI, Rouva E. H. Myllyn oikeudenomistajat 4 ) tontti n:o 3 S: n»» kortteli n:o 653, tontti n:o 9 Herrat L. I. ja J. S. Ylöstalo 5 ) XXII»»»» 545,»» 27 Johtaja K. V. N. Mikkola 6 ) S:n S:n»»»»»»» 935,» 940,»»» 58» 40 Rouva H. V. Aholan oikeudenomistajat ) Kauppias A. M. Tschillijeffin oikeudenomistajat 8 ) 20 ) XXV S:n»»»»»» 893a» 898,»»» 5» 24 Professorinrouva A. Landtman ) Rakennusmestari H. Jokisen oikeudenomista- S:n XXIII»»»»»»» 944,» 908,»» n:o» 0a ja 0 b Rouva F. H. Kantenius 9 ) 5 Rouva E. Koivusen oikeudenomistajat jat 22 ) XXVI»»»» 98,»» 7 Konepajatyönjohtaja E. V. Wahlroos ja metallityömies Y. V. Lindgren 23 ) S:n»»»»» 982,»» 6 Jalkineliikkeenharjoittajan V. Salmisen oikeudenomistajat 24 ) S:n»»»» 987,»» 7 Osastonpäällikkö A. ja rouva L. B. Kauppi 25 ) Kanasaari Herra T. Helen 26 ) Marttilan omakotialue, kortteli n:o, tontti n:o 6 Sotainvalidi H. Purkunen 27 ) S:n s:n»» 2,»» Sotainvalidi P. Laakso 28 ) S:n s:n»» 2,»» 2 Sotainvalidi M. Grönfors 28 ) S:n s:n»» 2,»» 3 Sotainvalidi S. Levonniemi 28 ) 3 ) Maa- ja metsåtalousj. 2 p. marrask ) S:n 2 p. marrask ) S:n 29 p. jouluk ) S:n 2 p. marrask ) S:n 2 p. marrask ) S:n 29 p. jouluk ) S:n p. huhtik ) S:n p. huhtik. 9. ) Tonttij. 4 p. lokak ) S:n 29 p. maalisk. 57. X ) S:n 2 p. tammik. 2 ja 2 p. elok ) S:n 8 p. marrask ) S:n 4 p. lokak ) S:n 4 p. lokak ) S:n 2 p. kesåk ) S:n 29 p. maalisk ) S:n 26 p. tammik ) S:n 2 p. elok ) S:n 6 p. helmik. 28 ja 24 p. toukok ) S:n 24 p. toukok l ) S:n 2 p. kesåk ) S:n 6 p. helmik ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 6 p. syysk ) S:n 8 p. lokak. 65. *«} S:n 2 p, elok, 3. s ;n 7 p. jouluk ) S:n 2 p. kesåk. 3.

16 2 3. Kiinteistölautakunta 2- Tontti tai palsta Uusi vuokraaja Marttilan omakotialue, kortteli n:o 2, tontti nro 4 Srn srn»» 2»» 5 Srn srn»» 2»» 6 Srn srn»» 2»» 7 Srn srn»» 2»» 8 Srn srn»» 2»» 9 Srn srn»» 2»» Srn srn»» 2»» 2 Srn srn»» 2»» 6 Srn srn»» 3.»» Srn srn»» 3»» 5 S:n srn»» 3»» 6 Srn srn»» 3»» 7 Srn srn»» 3»» 8 Srn srn»» 3»» 9 Srn srn»» 5»» 9 Srn srn»» 5"»» 20 Srn srn»» 5.»» 2 Sm srn»» 5»» 22 Srn srn»» 5»» 23 Srn srn»» 5»» 24 Srn srn»» 5»» 25 Srn srn»» 5»» 26 Srn srn»» 5»» 27 Srn srn»» 5.»» 28 S:n srn»» 5'»» 29 Srn srn»» 5»» 30 Srn s:n»» 5»» 3 Srn srn»» 5»» 32 S:n srn»» 5»» 33 Munkkiniemi, kortteli nro 79, tontti nro 9 Oulunkylä, huvilapalstat Kullobacka nro 0a ja 0b (Itäinen nro 9 a ja 9 b) Pasila, kortteli nro 560, tontti nro 2 Srn»» 562»» 3 Srn»» 570»» 7 Srn»» 57»» 23 Pirkkola,»» 227»» 4 Srn»» 227»» 5 Srn»» 229»» 38 Srn»» 234»» 4 Srn»» 234'»» 6 Srn»» 235»» 8 S:n»» 235»» 20 Reimars»» 7»» 3 Srn»» 9»» 2 Srn»» 26»» 7 Srn»» 26»» 7, puolet Ruskeasuo huvilapalsta 3 Sm 35 Ryssänkari Suur-Huopalahti, Karmil RN 2 80 Sotainvalidi K. Malmgren ) Sotainvalidi A. Hytönen 2 ) Sotainvalidi S. Talja 2 ) Sotainvalidi E. Puustinen 2 ) Sotainvalidi U. Louhimo x ) Sotainvalidi E. Jukola 2 ) Sotainvalidi V. E. ja rouva A. Peltola 3 ) Sotainvalidi S. ja rouva A. Salminen 3 ) Sotainvalidi A. ja rouva H. Salo 3 ) Sotainvalidi E. I. ja rouva K. I. Havu 4 ) Sotainvalidi U. Suhonen 2 ) Sotainvalidi V. Helenius 2 ) Sotainvalidi S. Simola 2 ) Sotainvalidi P. Salminen 2 ) Sotainvalidi M. Sundberg x ) Sotainvalidi A. Lönnqvist 2 ) Sotainvalidi V. Ketola 2 ) Sotainvalidi A. Viljanen 2 ) Sotainvalidi A. Aalto 2 ) Sotainvalidi V. Malmberg 2 ) Sotainvalidi R. Jokinen 2 ) Sotainvalidi A. Wikström 2 ) Sotainvalidi V. Lindroos 2 ) Sotainvalidi J. Jussila 2 ) Sotainvalidi V. Ivaska x ) Sotainvalidi O. B. Sara-Aho 2 ) Sotainvalidi Y. Jokinen 2 ) Sotainvalidi K. Kääriäinen 2 ) Sotainvalidi V. Rokka 2 ) Sotainvalidi U. Haimila 2 ) Johtaja A. E. Parmasuo ) Liikkeenharjoittaja V. E. Lammi 3 ) Kultaseppä L. Sundqvist 4 ) Koneteknikko O. Mäkinen 5 ) Talonomistaja I. V. Borgmanin oikeudenomistajat ) Leski J. E. Illmanin oikeudenomistajat, K. Pirilän oikeudenomistajat ja asetinlaitemies A. Kaihlaniemi 7 ) Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvaliidien liitto 8 ) Rouva I. Kankkunen 9 ) Alaikäiset lapset M. O. ja M. J. Mikkonen 4 ) Aputyöntekijä N. A. Salmi 5 ) Työntekijä P. A. ja rouva H. M. Putto 6 ) Vanginvartija F. H. Merikanto 7 ) Pursimies E. V. Lindgrenin oikeudenomistajat 8 ) Rouva A. J. Outinen 9 ) Asunto oy. Syreeni 20 ) I. A. Fagerströmin perilliset 2 ) Sähköasentaja B. Hällström ja konttoristi D. Kellosalmi 22 ) Konttoristi D. G. Kellosalmi 23 ) Kirvesmies H. E. Eklund 24 ) Puuseppä V. Rantalan oikeudenomistajat 26 ) Rouva E. V. Lindroos 26 ) Vahtimestari G. G. R. ErikssoD 27 ) *) Tonttij. 22 p. marrask ) Srn 2 p. kesäk ) S:n 26 p. tammik ) S:n 8 p. marrask ) S:n 2 p. kesäk ) S:n 6 p. syysk ) S:n 22 p. marrask ) Srn 22 p. marrask ) Srn 7 p. jouluk ) Srn 26 p. tammik. 24. n ) S:n6 p. syysk ) S:n 2 p. elok ) Srn 20 p. jouluk ) Srn 29 p. maalisk ) Srn 9 p. huhtik ) Srn 2 p. kesäk ) Srn 3 p. toukok ) Srn 6 p. syysk ) Srn 24 p. toukok ) S:n 9 p. huhtik ) Srn 7 p. jouluk ) Kiint. lautak. 4 p. helmik ) Tonttij. 24 p. toukok ) Srn 9 p. huhtik ) Sm 8 p f maalisk ) Srn 8 p. maalisk ) Srn 8 p. marrask, 85,

17 3. Kiinteistölautakunta 3- Edellä olevassa taulukossa mainitun Karmii nimisen tilan RN 2 80 vuokraoikeuden siirryttyä vahtimestari G. G. R. Erikssonille marraskuun 4 p:stä 944 lukien, päätettiin ), että tilasta oli ryhdyttävä kantamaan sopimuksen mukaista vuokraa, mk vuodessa, mainitusta päivästä alkaen vuokrakauden loppuun eli joulukuun 3 p:ään 953. Asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron yhteydessä tontin vuokraoikeuteen rakennuksineen kiinnitetty kaupungin myöntämä laina päätettiin 2 ) joko siirtää vuokraoikeuden uuden omistajan vastattavaksi tai irtisanoa laina joko kokonaisuudessaan tai vaatia siitä y 3 heti takaisin maksettavaksi ja siirtää laina muulta osaltaan vuokraoikeuden uudelle omistajalle. Vapaan siirto-oikeuden myöntäminen. Arkkitehti G. A. Sundelinille myönnettiin 3 ) anomuksesta vapaa siirto-oikeus Eläintarhan huvilapalstaan n:o 2. Vuokraveloituksen lakkauttaminen. Lautakunta päätti 4 ) merkitä Toukolan korttelin n:o XII asuntotonttiin n:o 5 liittyvän lisäalueen vuokraveloituksen päättyneeksi joulukuun 3 p:nä 940 ja palauttaa vuokraajalle v:n ajalta maksetut vuokramaksut yhteensä 50 mk. Ryhdyttäessä tutkimaan erään Koskelassa sijaitsevan n. 000 m 2 :n suuruisen ja aikaisemmin kalastaja J. Liljebergille vuokratun alueen hallintaoikeutta lautakunta päätti 5 ) lakkauttaa mainittua aluetta koskevan vuokraveloituksen ja antaa alueen vuokralle varastotyöntekijä F. Rannalle tammikuun p:stä 944 lukien 600 mk:n vuosivuokrasta ja 6 kuukauden irtisanomisajalla. Pidennetyt bensiininjakelupaikkojen vuokraoikeudet. Kiinteistölautakunta pidensi seuraavia bensiininjakeluasemien paikkoja koskevat vuokrasopimukset: Paikka Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuosivuokra, mk Hietalahdentori Kampintori Katajanokka Katajanokka Liisantori Mannerheimintien ja Kivelänkadun kulmaus Mechelinin- ja Hietaniemenkadun kulmaus Merikatu Merikatu Mäkelän- ja Pohjolankadun kulmaus Pitkänsillanranta Pitkänsillanranta Porvoon- ja Degeröntien kulmaus Puutarhakatu Salomon- ja Annankadun kulmaus Sirpalesaari Sturenkatu Sturenkatu Toukolan niitty Hämeentien varrella Töölöntori Vaasankatu Bensiininkuluttajain oy. 6 ) Oy. Shell ab. 7 ) Oy. Nobel-Standard ab. 8 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Oy. Shell ab. 7 ) Bensiininkuluttajain oy. 6 ) Oy Nobel-Standard ab. 0 ) Oy. Nobel-Standard ab. 8 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Oy Shell ab. 7 ) Oy. Nobel-Standard ab. 8 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Oy. Shell ab. 7 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Oy. Shell ab. lx ) Oy. Shell ab. 7 ) Oy. Nobel-Standard ab. 8 ) Oy. Nobel-Standard ab. 9 ) Keskusosuusliike Hankkija 2 ) Oy. Shell ab. 7 ) Oy. Shell ab. 7 ) 944, 945, 944, 945, 945, 944, tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammi k. 944, 945, 944, 945, 945, 944, jouluk. 3 jouluk. 3 jouluk. 3 jouluk. 3 jouluk. 3 jouluk , kesäk. 946, jouluk , 945, 945, 944, 945, 945, 945, 945, 945, 944, 945, 944, 945, 945, tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. syysk. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. tammik. 944, jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk. 3 6 kk. irtis. jälk. 945, jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk , jouluk Edellä ole vat bensiininjakelupaikkoja koskevat vuokrasopimukset pidennettiin ehdoin, että jakeluasemat pidetään suljettuina, lukuunottamatta Oy. Shell ab:lle vuokrat- Tonttij. 8 p. marrask ) S:n 26 p. tammik. 5, 6 p. helmik. 28, 8 p. maalisk. 42 ja 49, 29 p. maalisk. 59 ja 64, 9 p. huhtik. 77, 3 p. toukok. 89, 24 p. toukok. 0 ja 03, 2 p. kesäk. 4 ja 6, 6 p. syysk. 42 ja 44, 8 p. lokak. 64 ja 65 ; 7 p. jouluk. 29 ja 20 p. jouluk ) Kiint. lautak. 2 p. toukok ) S:n 0 p. tammik ) S:n 7 p. helmik ) S:n 7 p. tammik ) S:n 8 p. jouluk ) S:n 0 p. tammik ) S:n 27 p. jouluk ) S:n 8 p. toukok ) S:n 28 p. helmik ) S:n 6 p. marrask. 820.

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 56 943 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946 Helalnki 946. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. 4. 5. 6. 7.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 59 946 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 950 Isinki 3 950. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 58 1945 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1949 Helsinki 1949. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 46 1938 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1936 SISÄLLYSLUETTELO. Sivu Alkulause IV I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää

Lisätiedot

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat

2. Kaupungin kiinteän omaisuuden vuokra- ja muuta nautintaoikeutta sekä tilapäistä käyttöoikeutta koskevat asiat 146 II. Rahatoimikamari. 146 neväylät samoinkuin mahdollisesti erinäiset kadut voitiin rakentaa ja niitä liikennöidä ilman että sähköjohdot tällöin aiheuttivat kaupungille kustannuksia. Samalla rahatoimikamari

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 55 1942 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1946 SISÄLLYSLUETTELO Sivu m Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

300 Kiinteistölautakunta

300 Kiinteistölautakunta 300 III. Kiinteistölautakunta Oulunkylän kunnalle vuokrattujen koulutonttien vuokran alentamista 1 ); maanalai bensiinisäiliön rakentamista Aleksis Kiven katuun 2 ); Annebergin vuokra-alueen lunastamista

Lisätiedot

2, Kaupunginhallitus

2, Kaupunginhallitus 2, Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1943 kaupunginjohtajana ylipormestari A. A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimenjohtajana insinööri

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 180 2. Kaupunginhallitus ten sekä 65 000 mk värillisten kivipiirrosten näyttelystä eri sairaaloita varten ostettavaa 20 työtä varten 2 ). Kaupunginhallitus päätti 3 ) suostua Suomen Taideakatemian anomukseen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 62 1949 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 Työväen Kirjapaino. Helsinki 1955. SISÄLLÄSLUETTELO 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

234 2. K aupunginh aliitus

234 2. K aupunginh aliitus 234 2. K aupunginh aliitus Taideteosten ostoon merkitystä määrärahasta myönnettiin 264 000 mk seuraavien taideteosten ostamista varten: 60 000 mk taiteilija Ilmari Ikosen maalauksen "Kaupunkikuva" ostamiseksi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 60 1947 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1952 Helsinki 1952. Työväen kirjapaino:. SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 39. 1926. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTOR1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 62 1949 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause.. Sivu III... 1. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929.

KERTOMUS 40. 1927. JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. KERTOMUS 40. 1927. HELSINGIN KAUPUNGIN TILAST0K0NTT0R1N JULKAISEMA. HELSINKI. 1929. SISÄLLYSLUETTELO. Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. K a u p u n g i n k i i n t e ä ä o m a i s u u t t a k o s k e

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 138 2. Kaupunginhallitus vistamisen jälkeen ei ole suoritettu niiden käyttöarvoa nostavia korjauksia, edelleen peritään alkuperäinen vuokra sallittuine korotuksineen sekä että asunnoissa, joissa korjauksia

Lisätiedot

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 60 1947 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1951 Helsinki 1951. Työväen kirjapaino. ALKULA US E Tämä kuudeskymmenes

Lisätiedot

kysymykset. 2. Rahatointa koskevat asiat

kysymykset. 2. Rahatointa koskevat asiat 2. Kaupunginhallitus 150 haudalle, kreikkalaiskatolisen ja juutalaisten hautausmaiden sankarihaudoille, v. 1918 kaatuneiden punaisten haudalle Malmin hautausmaalla sekä v. 1941 44 kaatuneiden haudoille

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925.

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. KERTOMUS 35. 1922. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto, A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 34 I. Kaupunginvaltuusto. sillan rakentamisen sekä jatkaisivat v:sta 1935 siirtyneenä ylimääräisenä työnä Katajanokan varastosuojan töitä. Lisäksi oli mainittujen töiden yhteydessä suoritettava tarpeelliset

Lisätiedot

KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927.

KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927. KERTOMUS 38. 1925. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1927. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1954 Helsinki 1954. Työväen Kirjapaino. i SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 67 1954 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1956 \ SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause 1. 2. III Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 118 II. Kaupunginhallitus Suomen Ruotsin Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat varat 1 ); saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2 ); sekä eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk 3 ).

Lisätiedot

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin.

Kaupunginlakimiestä päätettiin 2 ) kehoittaa anomaan valtionapua Nikkilän sairaalan ja tuberkuloosisairaalan eräiden laajennustöiden kustannuksiin. 178 11. Kaupungin hallitus mk, Nikkilän sairaalan kustannuksiin 3,161,752 mk, josta 585,480 mk perhehoitoa varten, ja tuberkuloosisairaalan kustannuksiin 1,233,972 mk. Merkittiin 1 ) tiedoksi, että kaupunginkassaan

Lisätiedot

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923.

KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. KERTOMUS 33. 1920. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1923. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause V I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 224

2. Kaupunginhallitus 224 120 2. Kaupunginhallitus 224 Hakulinen ja fil. kand. Christoffer Schildt sekä varajäseniksi kontt. pääll. Konsti Järnefelt, maaherratar Hellä Meltti ja toimitsija Aune Seme. Suomen Taiteilijaseura oli

Lisätiedot