HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946

2 Helalnki 946. Työväen kirjapaino.

3 SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistölautakunta. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan k u u l u v a t asiat,.... Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan k u u l u v a t a s i a t..,.., 3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat a s i a t.., 4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan k u u l u v a t asiat..,..., 5. Kiinteistötoimiston m a a n m i t t a u s - ja kartastotöi den osaston toimialaan k u u l u v a t asiat 6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan k u u l u v a t asiat,. * < *. 7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan k u u l u v a t asiat 8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain t o i m i n t a k e r t o m u k s e t Tilastotoimisto.. Verotusvalmisteluvirasto Leski- ja orpokassa,.., Ulosottolaitos Rakennustarkastuskonttori Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta Holhouslautakunta Palotoimi Huoltotoimi Lastensuojelu Oikeusaputoimisto Työnvälitystoimisto Urheilulautakunta. Kansanhuolto.. Ammattioppilaslautakunta Kotitalouslautakunta Kaupunginkirjasto Kaupunginmuseo Musiikkilautakunta Yleiset työt Puhtaanapito Satamahallinto... Teurastamo Elintarvikekeskus Asutuslautakunta. Hakemisto...,..,..,..,.,,..,,..,,......,..., '

4

5 3. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri V. A, Ahde, veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huhtala, varatuomari R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, johtaja K. T. Salmio, toimitsija O. I. Turunen sekä varatuomari K.-E. Östenson ). Lautakunnan valitsemana ) varapuheenjohtajana toimi edelleen johtaja Salmio. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli virkaatoimittava kiinteistöjohtaja E. V. Lähde. Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen, varapuheenjohtajana johtaja Salmio ja varajäseninä liittosihteeri Ahde ja varatuomari Östenson. Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäseninä varatuomarit Kallia ja Östenson, varapuheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljettaja Gröndahl ja toimitusjohtaja Huhtala. Talojaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimitusjohtaja Huhtala ja jäseninä liittosihteeri Ahde ja veturinkuljettaja Gröndahl sekä varapuheenjohtajana varatuomari Kallia ja varajäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen 3 ). Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 46, tonttijaostolla, maatalousjaostolla ja talojaostolla 5 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjainpykälälukuoli 6 ja lähetettyjen kirjeiden luku 708, Tonttijaoston pöytäkirjani pykäläluku oli 335, maatalousjaoston 67 ja talojaoston 5. Kiinteistöt oimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 47, joista yleisiä asioita oli 594, kansliaosastolle kuuluvia asioita 5, tonttiosastolle kuuluvia asioita 765, maatalousosastolle kuuluvia asioita 47, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita 0, maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita 8, talo-osastolle kuuluvia asioita 348 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita 68. Lautakunnan kokoukset pidettiin maanantaisin klo 5 tai pyhän ja juhlapäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä 4 ). Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat:. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin 5 ) julkaista Ajan suunta, Arbetarbladet, Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi nimisissä sanomalehdissä. Viranhaltijat. Kansliaosaston nuorempi toimistoapulainen T. T. Pasanen 6 ) erosi virastaan heinäkuun p:stä lukien ja heinäkuun pistä alkaen otettiin nuoremmaksi toimistoapulaiseksi neiti A. Kuusivaara 7 ). Saman osaston läheteiksi määrättiin 8 ) tammikuun pistä 944 alkaen ja enintään mainitun vuoden loppuun T. Kortelainen, R. Lindholm,' L. Lindvall ja E, Savolainen. Tonttiosaston 4 palkkaluokkaan kuuluvaan notaarinvirkaan valittiin 9 ) kyseisen viran v. t. hoitaja O. K. Christiansen marraskuun pistä lukien, alempaan palkkaluokkaan kuuluvaan nuoremman arkkitehdin virkaan valittiin 0 ) arkkitehti O. A. Kiint. lautak. p. tammik. ja 3. ) S:n p. tammik.. 3 ) S:n p. tammik. 3. 4) S:n ii p tammik ) S:n p. tammik. 5. «) S:n 9 p. huhtik. 49.?) S:n 4 p. toukok ) S:n 0 p. jouluk ) S:n 5 p. lokak ) S:n p. tammik. 0 ja.

6 3. Kiinteistö lautakunta Nummiala ja 4 palkkaluokkaan kuuluvaan nuoremman toimistoapulaisen toimeen neiti T. T. Tuomi tammikuun pistä alkaen. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin x ) tilapäiselle varastoalueiden tarkastajalle A. Juutilaiselle tammikuun pin ja 4 pin, toukokuun 5 p:n ja kesäkuun 5 pin sekä heinäkuun 7 p:n ja marraskuun 7 p:n väliseksi ajaksi. Tarkastaja Juutilaisen virkamääräys pidennettiin ) tammikuun p:stä 944 enintään saman vuoden loppuun saakka. Maatalousosaston toiseen vastaperustettuun apulaisagronoominvirkaan valittiin 3 ) agronoomi T. Jussila heinäkuun pistä alkaen. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin metsänvartija A. A. Sireenille 4 ) huhtikuun 7 p:stä toukokuun 5 p:ään"ja palkatonta virkalomaa apulais agronoomi J. Kukkoselle 5 ) huhtikuun 0 pistä 943 huhtikuun 9 piään 944 sijaisenaan agronoomi A. A. Korteila virkaan kuuluvin palkkaeduin. Koska apulaisagronoomi Kukkonen kuitenkin jo tammikuun pinä 944 ryhtyi virkaansa hoitamaan, peruutettiin 6 ) mainitusta päivästä alkaen agronoomi Korteilan viransijaisuusmääräys ja irtisanottiin hänet kaupungin palveluksesta tammikuun 3 pistä 944 lukien. Asemakaavaosaston 3 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjänvirkaan valittiin rakennusmestari A. Aalto 7 ) ja 39 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjänvirkaan ylioppilas S. Saxelin 8 ). Toistaiseksi ja enintään vin 944 loppuun saakka pidennettiin piirtäjä R. Frankenhaeuserin 9 ) virkamääräys tammikuun pistä 944 alkaen ja määrättiin tilapäiseksi arkkitehdiksi arkkitehti S. Schmidt 0 ) toukokuun 5 pistä ja tilapäiseksi toimistoapulaiseksi ylioppilas H. Nyberg ) elokuun 5 pistä lukien. Ero virastaan myönnettiin tilapäiselle arkkitehdille C. Meuschenille l ) toukokuun pistä, piirtäjä J. R, Cajanderille 3 ) kesäkuun 5 pistä ja piirtäjä M. Maunulle 4 ) elokuun 5 pistä lukien. Sairaslomaa myönnettiin apulaisasemakaava-arkkitehti B. H. Aminoffille 5 ) viikon ajaksi elokuun pistä lukien, tilapäiselle arkkitehdille C. Meuschenille 6 ) tammikuun pistä toukokuun piään ja piirtäjä A. S. Petterssonille 7 ) 3 viikon ajaksi helmikuun 5 pistä lukien sekä palkatonta virkalomaa tilapäiselle arkkitehdille S. Schmidtille 8 ) elokuun ajaksi. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tilapäisiksi piirtäjiksi määrättiin toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka osastolla ennestään toimivat piirtäjät I. Auerma 9 ) ja E. Kaskinen 9 ) ja määrättiin heidän tilalleen piirtäjät M. Aroheinä 9 ) ja A.-L, Loiske 9 ) huhtikuun pistä alkaen sekä piirtäjät T. Suominen 9 ) huhtikuun pistä ja V. O. Teittinen 0 ) heinäkuun pistä alkaen. Piirtäjien M. Aroheinän, M. Ignatiuksen ja A.-L. Loiskeen virkamääräykset pidennettiin 9 ) ja rouva A.-M. Karhunen ) määrättiin uudelleen tilapäiseksi piirtäjäksi tammikuun pistä 944 toistaiseksi ja enintään mainitun vuoden loppuun saakka. Osaston 3 palkkaluokkaan kuuluvan piirtäjänviran viransijaisuutta hoitamaan määrättiin vanhempi kartoittajaharjoittelija U. Hyppönen ) toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka ja ylempään 3 palkkaluokkaan kuuluvan vaakitsijan M. Nurmisen sijaiseksi määrättiin piirtäjä E. Vatanen 3 ) elokuun pistä alkaen siksi, kunnes viran vakinainen haltija ryhtyi virkaansa hoitamaan. Palkatonta virkalomaa myönnettiin tilapäiselle piirtäjälle ~ A.-M. Karhuselle 4 ) helmikuun 3 pistä maaliskuun 3 piään, jolloin hän erosi virastaan 5 ). Merkittiin 6 ) tiedoksi, että kaupungingeodeetti E. Saloselle oli myönnetty vapautusta sotapalveluksesta päivittäin klo 3 alkaen tammikuun pin ja helmikuun 8 pin välisenä aikana sekä että insinööri L. Salmenhaara oli määrätty toimittamaan tontinmittauksia apulaisgeodeetin kesäloman aikana. Talo-osaston apulaisrakennusmestariksi valittiin rakennusmestari E. E. Lintola 7 ) tammikuun pistä alkaen. Kunnallisten työväenasuntojen tilapäinen toimistoapiilai-!) Kiint. lautak. p. tammik. 8, 0 p. toukok 479 S, 9 p. heinåk. 666, 9 p. elok 76 ja 30 p. elok ) S:n 0 p. jouluk ) S:n 5 p. heinåk ) S:r p. huhtik ) S:n 8 p. maalisk. 38 ja p. maalisk ) S:n 7 p. jouluk ) S:n p. kesåk ) S:n 4 p. lokak ) S:n 0 p.jouluk. 9^. 0 ) S:n 9 p. huhtik. 40 ja 0 p. jouluk. 9 S. S:n p. elok. 708 ja 0 p. jouluk 9. ) S:n 0 p. toukok ) S:n p. huhtik ) S:n 7 p. kesåk ) S:n p. elok ) Sm p. tammik. 9, 8 p. tammik t>. helmik p. maalisk. 66 ja p. huhtik ) S:n 8 p. helmik. 3 is ) S:n p. elok ) S:n p. maalisk ) S:n p. kesåk ) S:n 7 p. jouluk ) S:n 5 p. helmik ) S:n p. elok ) S:n p. helmik ) S:i 5 p. huhtik ) S:n p. tammik. 7 ja 3 p. toukok ) S:n p. tam mik..

7 3 3. Kiinteistö lautakunta nen E. Kiljunen L ) erosi virastaan helmikuun 5 p:nä ja hänen tilalleen päätettiin palkata neiti E. S. Tiihonen ) mainitusta päivästä alkaen toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka. Talo-osasto oikeutettiin 3 ) edelleen palkkaamaan tilapäinen paikallinen apulaisisännöitsijä Pirkkolan omakotialuetta varten tammikuun p:stä alkaen ja vahvistettiin apulaisisännöitsijän palkkioksi helmikuun p:stä lukien 00 mk kuukaudessa kutakin hänen hoidettavanaan olevaa taloa kohden. Entiselle apulaisisännöitsijälle H. Kiviselle, joka kertomusvuoden tammikuun ajan oli hoitanut kyseistä tointa, myönnettiin mainitulta ajalta toimeen kuuluva entinen palkkio, 000 mk. Lisäksi osasto oikeutettiin 4 ) palkkaamaan tilapäinen siivoustöiden tarkkailija elokuun pistä alkaen. Helsinginkadun taloon nio 4 päätettiin 5 ) palkata tilapäinen ylimääräinen lämmittäjä elokuun pistä alkaen. Sairaslomaa myönnettiin 6 ) isännöitsijä W. F. S. Riskulle maaliskuun pin ja 3 pin väliseksi ajaksi sijaisenaan varatuomari V. G. Vartiovaara. Kansanpuisto-osaston tilapäiseksi siirtolapuutarhaneuvojan apulaiseksi määrättiin puutarhaopettaja H. Pakarinen 7 ) huhtikuun pin ja syyskuun 30 pin väliseksi ajaksi ja tilapäiseksi omakotipuutarhaneuvojan apulaiseksi kotitalousneuvoja S. Lakanen huhtikuun 5 pistä syyskuun 5 piään sekä tämän ilmoitettua ettei hän voinut ottaa tointaan vastaan puutarhaneuvoja K. Pulsa 8 ) toukokuun pin ja syyskuun 30 pin väliseksi ajaksi. Kansanpuisto-osaston apulaispäällikön V. Koivulan virkamääräys pidennettiin 9 ) toistaiseksi ja enintään vin 944 loppuun saakka. Autonkuljettaja K. Altti päätettiin 0 ) määrätä kiinteistötoimiston tilapäiseksi autonkuljettaja-vahtimestariksi tammikuun pistä 944 alkaen toistaiseksi ja enintään siksi, kunnes toimiston autonkuljettajista toinen vapautui sotapalveluksesta ja ryhtyi tointansa hoitamaan, kuitenkin enintään vin 944 loppuun saakka. ' Kesälomat. Hyväksyttiin u ) ehdotus kiinteistötoimiston ylempien viranhaltijain kesälomiksi ja oikeutettiin toimistopäällikkö tekemään siihen tarpeellisia pienehköjä muutoksia. Toimiston muiden viranhaltijain kesälomien järjestäminen jätettiin asianomaisten osastonpäälliköiden tehtäväksi. Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päätti ), että toimistopäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan sihteeri hyväksyy pääluokan I lukuun, VII luvun,, 4, 6, 9, 0 ja kohtiin sekä IX luvun kohtaan kuuluvat laskut, kaupunginagronoomi ja hänen estyneenä ollessaan apulaisagronoomi hyväksyy II lukuun ja VII luvun -kohtaan kuuluvat laskut sekä allekirjoittaa osaston shekkitilin shekit, talo-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyy III luvun 48 kohtiin ja VII luvun 3 kohtaan kuuluvat laskut sekä kansanpuisto-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan kiinteistölautakunnan määräämä v. t. päällikkö hyväksyy'iv ja V lukuihin sekä VI luvun 0 kohtiin kuuluvat laskut. Vakuusasiakirjain tarkastaminen. Merkittiin 3 ) tiedoksi, että lautakunta oli tarkastanut sihteerinsä hallussa olevat vakuusasiakirjat sekä todennut, että puuttuvat velkakirjat oli maksettu taikka kuittausta vastaan luovutettu velallisille sen takia, että niissä määrätyt ehdot oli täytetty. Kiinteistöhallinnon osittainen uudelleenjärjestäminen. Jäsen Modeen valittiin 4 ) edesmenneen pankinjohtaja T. Grotenfeltin tilalle sen lautakunnan marraskuun 4 pinä 94 asettaman jaoston jäseneksi, jonka tehtävänä oli lausunnon valmisteleminen kiinteistöhallinnon osittaisesta uudelleenjärjestämisestä. Lautakunnan edustaminen Naantalin kauftunkiftäivillä. Edustajikseen "Naantalissa elokuun 5 ja 6 pinä pidettäville kaupunkipäiville kiinteistölautakunta määräsi 5 ) varapuheenjohtajansa Salmion ja jäsenensä Kallian ja Östensonin sekä toimistopäällikkö J. A. Savolaisen. Kaupungin metsätalouden vastainan hoito ja järjestely. Lautakunta päätti 6 ) periaatteessa hyväksyä esityksen metsätalousosaston perustamisesta kiinteistötoimistoon!) Kiint. lautak. 8 p. tammik. 49. ) Sm 5 p. helmik ) S:n 5 p. helmik ) S:n p. kesäk ) S:n 3 p. toukok ) S:n 5 p. maalisk ) S:n p. maalisk. 5 ja 5 p. maalisk ) S:n 5 p. maalisk. 6, 5 p. huhtik. 38 ja 9 p. huhtik ) S:n 0 p. jouluk ) S:n 0 p. jouluk. 0. ") S:n 7 p. toukok. 504, 4 p. toukok. 53 ja p. elok ) S:n 0 p. jouluk. 4. ls ) S:n 7 p. jouluk ) S:n 9 p. huhtik ) S:n p. kesäk. 60 ja 9 p heinäk ) S:n p. kesäk. 60.

8 4 3. Kiinteistö lautakunta kuitenkin niin, ettei mainitulle osastolle ollut siirrettävä halkotoimiston tehtäviä eikä rakennustoimiston puutavarahankintoja. Bengtsärin tilan hoito. Bengtsärin tila päätettiin ) jättää maatalousosaston hoitoon kertomusvuoden loppuun saakka sekä tammikuun p:stä 944 alkaen metsätalousosaston hoitoon. Yhteislaulutilaisuudet. Kiinteistötoimiston toimistopäällikkö oikeutettiin ) kaupunginhallituksen määräämin ehdoin myöntämään lupia* yhteislaulutilaisuuksien järjestämiseksi Kaivopuistossa. Omakoti- ja siirtolapuutarhapiirustuksista kannettavat maksut. Päätettiin 3 ), että siirtolapuutarhaneuvojan laatimista puutarhapiirustuksista peritään huhtikuun p:stä alkaen seuraavat lunastusmaksut: siirtolapuutarhapalstan viljelysehdotuksesta 0 mk, huvimajapiirustuksen kopiosta 5 mk, omakotipuutarhapiirustuksesta 40 mk, pihamaan piirustuksesta 400 mk, etupihapiirustuksesta 00 mk sekä kompostilaatikon y. m. piirustusten kopioista 0 mk. Kiinteistölautakunnan keskeneräiset asiat. Marraskuun p:nä 94 laaditusta lautakunnan keskeneräisten asioiden luettelosta päätettiin 4 ) poistaa sellaiset asiat, jotka eivät olleet ajankohtaisia tai olivat muuten vanhentuneet. Talousarvio. Ehdotus kiinteistölautakunnan v:n 944 talousarvioksi hyväksyttiin 5 ) eräin muutoksin ja päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle. Käyttövarat. V:n 94 käyttövaroistaan lautakunta myönsi m. m. 700 mk seppeleen hankkimiseksi kiinteistölautakunnan ent. jäsenen pankinjohtaja T. N. A. Grotenfeltin hautajaistilaisuuteen 6 ) ja v:n 943 käyttövaroistaan m. m mk kolmen uuden puvun hankkimiseksi kiinteistötoimiston vahtimestareille 7 ), yhteensä 000 mk seppelten hankkimiseksi insinööri V. Meriluodon ja rakennusrieuvoja H. Jokisen hautajaistilaisuuksiin 8 ), yhteensä 5 443: 0 mk erinäisten tilojen jakokustannusmaksuja varten 9 ), mk Malmi Tapanilan alueen pohjakarttojen jäljennösten lunastamiseksi 0 ) sekä 900 mk Naantalissa pidettyjen kaupunkipäivien osanottomaksujen suorittamiseksi kiinteistölautakunnan edustajille u ). Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m. m. asioista, jotka koskivat: viranhaltijain virkalomia ja palkankorotuksia y. m. viranhaltijoita läheisesti koskevia kysymyksiä ); tilusvaihtoja erinäisten yksityisten henkilöiden ja kaupungin välillä 3 ); erinäisiä tontteja koskevia osto- ja myyntitarjouksia m. m. kortteleissa n:ot 39, 670, 669 ja 66 4 ); uuden agronoominviran perustamista kiinteistötoimiston maatalousosastolle 5 ); tonttiosaston notaarin viran täyttämistä 6 ); Vihdin pitäjän Ollilan kylässä olevia Saarijärvi nimistä perintötilaa RN 3 ja Niemelä nimistä tilaa RN 4, Espoon pitäjän Takkulan kylässä olevaa Yli-Takkula nimistä perintötilaa RNT 3 sekä Helsingin pitäjän Staffansbyn kylässä olevia tiloja Hiekkanummi RN l 99 ja U 370 Rii 6 8 koskevia myyntitarjouksia kaupungille 7 ); kaupungin metsätalouden vastaista hoitoa ja järjestelyä 8 ); sekä kaupungin metsissä suoritettavia hakkuita hakkuukautena 943 /44 9 ). Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka koskivat: korttelin n:o 73 tontteja n:ot 8 b, 45 a ja 47 a koskevia ostotarjouksia 0 ); viranhaltijain virkaloma- ja eläkeanomuksia ); tilus- ja aluevaihtoja kaupungin ja Teräsköysi oy:n, Imatran voima oy:n ja P. Sinebrychoff oy:n välillä ); Pohj. Esplanaadikadun tonttia n:o 5 ja tontilla olevaa rakennusta koskevaa ostotarjousta 3 ); stadionin sotavahinkovakuutusmaksuja 4 ); kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestämistä 5 ); asuntorakennustoimint.aa!) Kiint. lautak. 9 p. marrask. 03 ja 033. ) S:n 7 p. toukok ) S:n 5 p. maalisk ) S:n 8 p. helmik ) S:n 5 p. heinåk. 659 ja 30 p. elok ) S:n p. tammik. 6. l) S:n v. maalisk ) S:n 7 p. kesåk. 577 ja 6 p. syvsk ) S:n 7 p. kesåk. 578, 9 p. heinåk. 667, 3 p. syysk. 796, 8 p. marrask. 966 ja 5 p. marrask ) S:n 9 p. heinåk u) S:n 30 p. elok ) S:n p. tammik. 8, 8 p. tammik. 56, p. helmik. 0, 9 p. huhtik. 48, p. kesåk. 596 ja 598, p. lokak. 879 ja 8 p. lokak ) S:n 8 p. tammik. 5, 5 p. maalisk. 64 ja 0 p. jouluk:. 4 ) S:n 8 p. tammik. 54, 5 p. maalisk. 67 p. huhtik. 387, 3 p. toukok. 558 ja 3 p. elok ) S:n 3 p. toukok ) S:n 9 p. elok ) S:n p. lokak. 877 ja 8 p. marrask ) S:n p. lokak ) S:n 8 p. marrask ) S:n 8 p. tammik. 48 ja p. marrask. 95. ) S:n 8 p. tammik. 5, p. elok. 706 ja 7 p. jouluk. 47. ) S:n 8 p. tammik. 57, 8 p. helmik. 33 ja 5 p. marrask ) S:n 5 p. tammik ) S:n 3 p. toukok ) S:n 7 p. kesåk. 575 ja p. marrask. 950.

9 5 3. Kiinteistö lautakunta asuntopulan helpottamiseksi ); maa-alueluovutuksia Helsingin Vihdin maantien oikaisua varten ja Ryttylän Riihiviidan kylätietä varten ); Bengtsärin koulukodin maiden käyttöä 3 ); Kaivopuiston korttelin n:o 04 tontin n:o 0 jakamista 4 ); sekä maa-alueen hankkimista kaupungille uutta vesisäiliötä varten 5 ).. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat Myydyt tontit: Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit: Korttelin numero Katu tai alue Tontin numero Ostaja Tontin pinta-ala, m Huutokauppahinta, mk Kaironkatu, osa Kulosaari K6 RN l 70 Päij änteenkatu» Ruusulankatu Töölönkatu Suvilahdenkatu a Oy. Arabia ab. 6 ) Suomen kenttätykistön säätiö 7 ) Enso-Gutzeit oy. 8 ) Auto-Taito oy. 8 ) Ab. Kammio sjukhem oy. 9 ) Ab. Kammio sjukhem oy. 9 ) Ab. Gasaccumulator oy. 0 ) o j Enso-Gutzeit oy:lle myydyn Päijänteenkadun tontin n:o 6 rakennusvelvollisuutta koskevan velkakirjan vakuudeksi päätettiin ) hyväksyä kolme yhteensä mk:n sisältöistä valtion velkasitoumusta edellytyksin, että mainitut velkasitoumukset mahdollisimman pian vaihdettiin tonttiin kiinnitettyihin velkakirjoihin. Vuokralle annetut asuntotontit ja -palstat. Kiinteistölautakunta tai sen tonttijaosto teki vuoden aikana seuraavat asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset: Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuotuinen vuokramaksu, mk. XXV kaup. osa, kortt. n:o 84, Hakan asunto oy. Koskenlantie 56 ) 999, jouluk tontti n:o a S:n s:n tontti n:o b Hakan asunto oy. Joukolantie b ) 999, jouluk rl945, toukok , toukok XXVI kaup. osa, kortt. n:o 989 Teknikko T. E. Mattila 3 ) 965, toukok tontti n:o 3 975, toukok ,985, toukok Pirkkola, kortt. n:o 8, tontti Rouva H. Hai li vaara 4 ) fl944, jouluk n:o 4 000, jouluk S:n kortt. n:o 9, tontti n:o 44 Isännöitsijä L. Snellman 5 ) J944, jouluk , iouluk Toukola, kortt. n:o III, tontit Ab. Majstad ) 6 kk. irtis. jälk n:ot 8 ja 9 Vuokrasopimusten purkaminen. Hakan oy. Joukolantie nimisen yhtiön karissa tehty XXV kaupunginosan korttelin n:o 84 tonttia n:o koskeva vuokrasopimus, Konerasva oy:n kanssa tehty korttelin n:o 77 tonttia n:o 4 koskeva vuokrasopimus, Kolho oy:n kanssa tehty Pirkkolan korttelin n:o 9 tonttia n:o 44 koskeva vuokrasopimus ja A. Ahlström oy:n kanssa tehty korttelin n:o 8 tonttia n:o 4 koskeva vuokra- Kiint. lautak. p. kesäk ) S:n p. lokak. 880 ja 5 p. lokak. 9 3 ) S:n 8 p. lokak ) S:n 9 p. marrask ) S:n 3 p. jouluk ) S in. 5 p. huhtik. 34, p. huhtik. 387 ja 3 p. toukok ) S:n p. tammik ) S:n 8 p. maalisk ) Ks. v:n 936 kert. s ) Kiint. lautak. 5 p. maalisk. 68 ja 9 p. huhtik. 46. ") S:n 6 p. syysk. 78. ) S:n 3 p. jouluk. 094 ; ks. v:n 94 kert. s ) Tonttij. 6 p. toukok ) S:n 6 p. toukok ) S:n 8 p. helmik ) Kiint. lautak. 9 p. huhtik. 44.

10 6 3. Kiinteistö lautakunta sopimus päätettiin ) purkaa vastaavasti huhtikuun p:stä 94, huhtikuun p:stä, heinäkuun 3 pistä ja toukokuun 3 p:stä 943 lukien. Oulunkylän erään alueen vuokralleanto. Johtaja V. Rajalan vuokraoikeus 500 m :n suuruiseen Oulunkylän alueeseen merkittiin ) päättyväksi maaliskuun 3 p:nä ja mainittu alue päätettiin ) vuokrata insinööreille S. I. Tawastille ja T. Vihiselle tai heidän perustamalleen yhtiölle huhtikuun p:stä alkaen v:n 944 maaliskuun 3 p:ään saakka, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkui 3 kuukauden irtisanomisajoin. Vuosivuokraksi määrättiin mk. Herttoniemen eräiden alueiden varaaminen. Lautakunta päätti 3 ) varata rakennustoimiston satamarakennusosaston käyttöön eräät Herttoniemessä sijaitsevat alueet. Sementtivalimon paikan vuokralleanto. Lautakunta päätti 4 ) vuokrata Helsingin Tiili ja sementti oy:lle korttelin n:o 75 Lautatarhankadun tontin n:o 4 sementtivalimon perustamista varten tammikuun p:stä 944 alkaen 0 vuodeksi mk:n vuosivuokrin tammikuun p:n 944 ja maaliskuun 3 p:n 945 väliseltä ajalta sekä huhtikuun pistä 945 alkaen vuokrasta, joka oli riippuvainen elinkustannusindeksistä samalla tavoin kuin Herttoniemen öljysataman vuokraukset, jolloin indeksiä 000 vastasi perusvuokra mk vuodessa. Kdapelikojun paikan vuokralleanto. Posti- ja lennätinhallitukselle päätettiin 5 ) vuokrata Helsingin pitäjän Malmin kylästä Eskos nimisestä tilasta RN 8 93 Malmin hautausmaan luoteispuolelta Malmin- ja Porvoontien risteyksestä n. 500, m :n suuruinen alue kaapelikojun pitämistä varten marraskuun p:stä 943 alkaen vuodeksi ja sen jälkeen vuodeksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 500 mk:n vuosivuokrin. Kun kyseinen alue oli ollut posti- ja lennätinhajlituksen käytössä kesäkuun 5 p:n 940 ja lokakuun 3 p:n 943 välisen ajan, päätettiin sen hallussa pidosta tältä ajalta veloittaa 646 mk. Autopuhdistamon paikan vuokralleanto. Helsingin autopuhdistamo oy:lle päätettiin 6 ) vuokrata 500 m :n suuruinen alue korttelista n:o 4 huhtikuun p:stä alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin mk:n vuosivuokrin ehdoin, että aluetta käytettiin puukaasuautojen puhdistuspaikkana. Koska Jätteiden huolto oy. ei ollut vuokrasopimuksen 7 ) mukaisesti käyttänyt vuokraaluettaan puukaasuautojen puhdistuspaikkana vaan vuokrannut sen edelleen henkilölle, joka käytti sitä voiteluöljy varastona, päätti 8 ) kiinteistölautakunta irtisanoa kyseistä aluetta koskevan vuokrasopimuksen päättyväksi helmikuun 5 p:nä 943. Bensiininjakelupaikat. Lautakunta teki 9 ) joukon päätöksiä, jotka koskivat bensiinin jakelupaikkojen vuokrauksia, etenkin asianomaisten bensiininmyyntiyhtiöiden esittämiä vuokramaksujen alennusanomuksia sekä entisten vuokrasopimusten pidennyksiä entisin voimassa ollein vuokraehdoin, joihin kuului m. m. useimpien bensiininjakeluasemapaikkojen suljettuna pitäminen toistaiseksi, useimmiten ainakin v:n 944 loppuun saakka. Muuntoasemat. Kaupungin sähkölaitos oikeutettiin 0 ) sijoittamaan väliaikaiset muuntoasemat Kyläsaaren täytemaalle ja Lauttasaarenkadulle. Lautakunta päätti u ) hyväksyä Haagan sähkölaitoksen ehdottamat muuntoasemakoppien uudet sijoituspaikat Haagassa ehdoin, että koppien lopullisessa sijoittamisessa noudatettiin kiinteistötoimiston antamia ohjeita. Samalla päätettiin Haagan kauppalan sähkölaitokselle muuntoasemakoppia varten vuokrata Huopalahden pitäjän. Pikku- Huopalahden kylästä Backas nimiseen tilaan RN 755 kuuluva n. 5 m :n suuruinen alue Turun vanhan maantien ja Kunnallistien risteyksestä v:ksi 944 jatkuen vuokrasopimus sen jälkeen kalenterivuoden kerrallaan kolmen kuukauden irtisanomisajoin 50 mk:n vuosivuokrin. Palokalustovajan ja perunakellarin paikan vuokralleanto. Sotainvaliidien veljesliitto Kiint. lautak. 3 p. jouluk. 094 ja p. huhtik. 39 sekä tonttij. 8 p. helmik. 6 ja 6 p. toukok. 68. ) Tonttij. 4 p. maalisk ) Kiint. lautak. 5 p. huhtik ) S:n 0 p. jouluk.. 5 ) S:n 8 p. marrask ) Tonttij. 3 p. helmik. 37 ja p. huhtik ) Ks. v:n 940 kert. s ) Tontlii. p. tammik ) Kiint. lautak. p. tammik.,, 3, 4 ja 5, 8 p. tammik."60, 6 ja 6, 5 p. helmik. 6, p. helmik. 9, 5 p. maalisk. 7, 0 p. toukok. 485 i 4 p. toukok. 58, 4 p. lokak. 864 ja 3 p. jouluk. 09 ja ) S:n 5 p. huhtik. 347 ja p. lokak. 88. ") S:n p. marrask. 955.

11 7 3. Kiinteistö lautakunta nimiselle yhdistykselle päätettiin vuokrata Marttilan omakotialueesta 0 m :n suuruinen alue korttelista n:o 4 palokalustovajan pitämistä varten toukokuun pistä 943 alkaen kuukauden irtisanomisajoin 00 mk:n vuosivuokrin ) sekä invaliidikylän luoteispuolelta 70 m :n suuruinen alue perunakellarin paikaksi lokakuun 6 p:stä alkaen kuukauden irtisanomisajoin 700 mk:n vuosivuokrin ). Työväenparakin paikan vuökralleanto. Aug. Eklöf ab. nimiselle yhtiölle päätettiin 3 ) vuokrata Helsingin pitäjän Viikin kylästä Viikinmäki nimisestä tilasta RN 00 m :n suuruinen alue työväenparakin sijoituspaikaksi huhtikuun pistä 943 maaliskuun 3 piään 944 ja sen jälkeen edelleen kuukauden irtisanomisajoin 500 mkin vuosivuokrin m. m. ehdoin, ettei parakkia käytetty talviasuntona. Tallialueen vuokralleanto. Johtaja V. Rajalalle päätettiin 4 ) viksi 943 vuokrata Oulunkylän maalaiskunnassa olevasta Oulunkylän kartano nimisestä tilasta RN m :n suuruinen alue tallirakennuksen sijoituspaikaksi 000 mkin vuokrasta ja ehdoin, ettei kaupunki sitoudu rakentamaan eikä kunnossapitämään alueelle johtavaa tietä. Kyläsaaren täytemaa. Kyläsaaren täytemaalta kiinteistölautakunta päätti vuokrata, purkaen Helsingin romuvaraston kanssa tekemänsä'vuokrasopimuksen, Helsingin ravintola- ja kahvilaliikkeenharjoittajain yhdistykselle 00 m in suuruisen alueen helmikuun p:n 943 ja maaliskuun 3 pin 946 väliseksi ajaksi nikin vuosivuokrasta 5 ); rakennusmestari V. Lindforsille ja herra K. Niiniselle perustettavaa Tiili ja sementti nimistä yhtiötä varten 600 m in suuruisen alueen heinäkuun 5 pistä alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin ja mkin vuosivuokrasta 6 ), Heteka oyille 500 m in' suuruisen alueen elokuun pin 943 ja heinäkuun 3 pin 948 väliseksi ajaksi 500 mkin vuosivuokrasta 7 ); Oy. Murator abilleni 00 m :n suuruisen alueen lokakuun 6 pin 943 ja heinäkuun 3 pin 948 väliseksi ajaksi mkin vuosivuokrasta 8 ); sekä Puutavaraliike India oyille m in suuruisen alueen helmikuun pistä alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin ja mkin vuosivuokrin ja 350 m in suuruisen lisäalueen maaliskuun 5 pistä alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin ja 5 50 mkin vuosivuokrin 9 ). Viimeksi mainittu vuokraoikeus päätettiin 0 ) sittemmin julistaa menetetyksi ja kaupunginhallituksen asiamiesosastoa pyydettiin ryhtymään takavarikoimistoimenpiteisiin alueella olevan omaisuuden saattamiseksi kaupungin vuokrasaatavan vakuudeksi. Puutavaraliike India oyille aikaisemmin vuokrattu m :n suuruinen alue vuokrattiin ) Hevossalmi oyille lokakuun 3 pistä alkaen viikon irtisanomisajoin ja mkin kuukausivuokrin. Ruokailukojun paikan vuokralleanto. Rouva K. Leväselle vuokrattiin ) 00 m :n suuruinen alue Kulosaarenkadulta vastapäätä tonttien niot 3 ja 5 rajaa ruokailukojun pitämistä varten kesäkuun I pistä 943 alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin 500 mkin kuukausivuokrin. Vuokralle annetut viljelyspalstat. Kiinteistölautakunta tai sen tonttijaosto vuokrasi vuoden aikana seuraavat viljelyspalstati Alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuokramaksu, mk Annala ja Vanhakaupunki,.4 ha Herttoniemi, ha S:n ha S:n 5.5 ha S:n 7.8 ha Kumpula, litt. a-b, lukuunottamatta perunapalstoiksi vuokrattavaa aluetta Yhdistyneet villatehtaat oy. 3 ) Huvilanomistaja A. Saldön 3 ) Oy. G. W. Sohlberg 3 ) Vuokraaja E. Johansson 4 ) Suomen aseveljien liiton Helsingin asevelipiiri 5 ) Puutarhuri A. Holmqvist 3 ) 943 syksyllä 943 syksyllä 943 syksyllä 943 syksyllä 943 syksyllä 943 syksyllä !) Tonttij. 7 p. huhtik.. ) S:n 6 p. lokak ) Kiint. lautak. 9 p. maalisk ) Tonttij. p. huhtik ) Kiint. lautak. 5 p. tammik ) S:n 5 p. heinäk ) S:n 9 p. heinäk ) S:n p. lokak ) Tonttij. 3 p. helmik. 35 ja 3 p. maalisk. 7. u>) S:n 9 p. elok. 39. «) S:n M p. marrask. 93. ) Kiint. lautak. 3 p. toukok ) S:n p. huhtik ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk. 99.

12 8 3. Kiinteistö lautakunta Alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuokramaksu, mk Kumpula litt, d n. 0.6 a ha Puutarhuri R. Holmqvist ) 3 kk. irtis. jälk. ei 300 huhtik.-lokak. vuodelta aikana rakennuksineen S:n litt, e 0.4 ha Sorvaaja K. Putkonen, vesijohto- ja 943 syksyllä vuodelta 800 S:n puutarhapalsta, n..3 ha Puutarhuri R, Holmqvist ) Kuten edell sähkölaitoksen työntekijöille ) S:n litt, m 0.3 ha Kuljetusliikkeenomistaja S. Räisä- 943 syksyllä 600 nen ) ha S:n litt, ö 0.5 S:n 0. ha Ajuri V. Majaranta ) 943 syksyllä Sotainvaliidien veljesliiton Helsingin 943 syksyllä alaosasto ) 6. ha Munkkiniemi, Munkkiniemen yhdyskunnan hallinto- 943 syksyllä 000 lautakunta 3 ) Paloheinä, n. O.s ha Herra M. Envalds 4 ) 943 syksyllä 500 S:n n. 0.7 ha S:n n..5 ha Olympiakylän asukkaitten seura Vesijohtoliike Huberoy:n ) 943 syksyllä henkilö- 943 syksyllä kunnan kerho 6 ) Pirkkola,.7 ha Suomen aseveljien liiton Helsingin 943 syksyllä asevelipiiri 7 ) Pukinmäki, Vantaantien varrella Opettaja S. Timonen 8 ) 944, jouluk. 3, 600 n. 900 m II sen jälk. vuod. kerr. kk. irtis. jälk. Kumpulan yllä mainitut alueet vuokrattiin puutarhuri R. Holmqvistille lisäehdoin, että hän oli velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään puutarhapalstalla sijaitsevat kaupungin rakennukset hyvässä kunnossa sekä tarvittaessa järjestämään litt. d nimisen alueen rajaa pitkin kulkumahdollisuuden vesijohtolaitoksen perunapalstoille. Syöttämään vuokraaminen. Tehtiin joukko päätöksiä 9 ), jotka koskivat kaupungin lähiympäristössä olevien pienehköjen syöttömaiden vuokrauksia tai niiden vuokraoikeuksien pidennyksiä. Pidennetyt asuntoalueiden vuokraoikeudet. Kiinteistölautakunta tai sen tonttijaosto pidensi seuraavia asuntoalueita koskevat vuokrasopimukset: Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty Vuotuinen vuokramaksu, mistä mihin mk XXIII kaupunginosa, kortt. Neiti E. Ahman 0 ) n:o 903, tontti n:o 944, tammik. 943, jouluk Leppävaara, 880 m Kellaripellosta Asemamies J. W. Malk ) 944, kesäk. toistaiseksi 85 Meilahti, huvilapalsta n:o Neiti E. Tilgman ) 944, tammik. 946, jouluk S:n huvilapalsta n:o 4 944, tammik. 946, jouluk Professori C. G. ja rouva A Nyströmin oikeudenomistajat 3 ) 944, tammik. 944, jouluk It. 943, syysk. 944, elok alue n:o 3 S:n Oulunkylä,»» 7 a huvilaryhmä, Kauppias A. V. Virtanen 4 ) Autonkuljettaja A. Landen 5 ) S:n s:n alue n:o 56 Lautamies O. W. Nyströmin 940, marrask. 945, toukok oikeudenomistajat 6 ) Pirkkola, kortt. n:o 8 n. A. Ahlström oy. 7 ) m 94, heinäk , heinäk !) Tonttij. p. jouluk. 30. ) S:n p. huhtik ) S:n 6 p. kesäk ) S:n 6 p. toukok ) S:n 6 p. toukok ) S:n p. toukok ) S:n 4 p. maalisk ) Kiint. lautak. 9 p. maalisk ) Tonttij. p. huhtik. 30, p. toukok. 60, 6, 6 ja 63 ja 6 p. kesäk. 95 ja ) Kiint. lautak. 4 p. toukok ) S:n 9 p. marrask ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 5 p. heinäk ) S:n p. kesäk ) S:n 3 p. elok ) S:n p. tammik ) Tonttij. 3 p. maalisk. 7 ; ks. tämän kert. II osan s. 5.

13 9 3. Kiinteistö lautakunta Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuotuinen vuokramaksu, mk. Rajasaari, huvila-alue n:o lb S:n huvila-alue n:o a S:n»»b Reijola, n.s. Tilkan torppa Ruskeasuo, huvilapalsta n:o 3 Hammaslääkäri A. H. von Fieandt Kristliga föreningen av unga kvinnor ) Rouva M. Hellner 3 ) Rouva A. Heinonen 4 ) Huvila oy. Tyynelä 5 ) 944, tammik. 946, jouluk , tammik. 946, jouluk , tammik. 943, lokak. 943, syysk. 946, jouluk. 3 kk. irtis. jälk. 945, jouluk Hammaslääkäri A. H. von Fieandtille vuokratun huvila-alueen vuokraehdoista mainittakoon m. m., että Rajasaaren puhdistuslaitos oikeutettiin korvauksetta väliaikaisesti varastoimaan lietettä alueen läntiselle rannalle, että 6 kuukauden irtisanomisajoin oli korvauksetta kaupungille luovutettava puhdistuslaitosta varten mahdollisesti tarvittavat osat alueesta ja että vuokraajalla oli kulkuoikeus mantereelle kaupungin alueen kautta. Pidennetyt viljelysalueiden vuokraoikeudet. Kiinteistölautakunnan tonttijaosto pidensi seuraavia viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: Alue Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty Vuotuinen vuokramaksu, mistå mihin mk Annala, 0.5 ha Rouva A. Salo 6 ) 943, tammik. 943, jouluk Herttoniemi, 0.3 ha Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys 7 ) loppuun 943, tammik. viljelyskauden 400 S:n 0.45 ha Helsingin kuuromykkäin auttajayhdistys 8 ) 943, tammik. Kuten edell. 550 S:n 0.9 ha Huvilanomistaja V. Helander 9 ) 943, tammik. Kuten edell. 350 S:n ha Helsingin puhelinyhdistys 0 ) 944, tammik. Kuten edell. 500 S:n. ha Suomen osuuskauppojen keskuskunta 0 ) 944, tammik. Kuten edell. 000 S:n 4.5 ha Suomen osuuskauppojen keskuskunta 0 ) 944, tammik. Kuten edell S:n.4 ha Kustannus oy. Otava ) 943, tammik. Kuten edell. 700 Koskela, litt, b Herra A. Örmark ) 943, tammik. Kuten edell. 50 Kumpula, ent. Novilla, puu- Puutarhatyöntekijä J. Toivo- 943, tammik. Kuten edell. 500 tarhapalsta litt, y nen 3 ) S:n litt. Kone oy. 4 ) 943, tammik. Kuten edell. 00 S:n n.s. Elannon palsta Autonkuljettaja E. Syvänen 5 ) 943, tammik. Kuten edell. 050 S:n palsta n:o 5 Rouva S. Odell 6 ) 943, tammik. Kuten edell.; 500 Käpylä, 0. ha Sotainvaliidien veljesliiton 944, tammik. Kuten edell. 400 Helsingin osasto 0 ) Käpylän ravirata-alue, 0.4 ha Vartija V. Packalen l7 ) 943, tammik. Kuten edell/ 600 Meilahti, Toivolan huvilan poh- Herra G. Witick 8 ) 943, tammik. 943, jouluk joispuolella 500 m S:n Toivolan viljelysalue Sotainvaliidien veljesliiton 944, tammik. viljelyskauden Helsingin osasto 0 ) loppuun Reijola, O.os ha Rouva E. Mandelin 9 ) 943, tammik. Kuten edell. 00 S:n litt. C, osa Rouva E. From 0 ) 943, tammik. Kuten edell. 400 S:n litt. C, osa Rouva A. Heinonen ) 943, lokak. kk. irtis. jälk. 50 S:n litt, d Ajuri J. E. Granlund ) 943, tammik. viljelyskauden 300 loppuun Kiint. lautäk. p. huhtik ) S:n p. huhtik ) S:n 9 p. heinäk ) Tonttij. 6 p. lokak ) Kiint. lautak. 7 p. syysk. 844 ) Tonttij. p. huhtik ) S:n 7 p/heinäk ) S:n 8 p. helmik ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 0 p. lokak. 8.. ") S:n 8 p. helmik. 58. ) S:n 6 p.toukok ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 6 p. toukok ) S:n p. toukok ) S:n 3 p. helmik. 43. ) S:n 6 p. lokak. 68. ) S:n 4 p. maalisk. 98.

14 0 3. Kiinteistö lautakunta Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuotuinen vuokramaksu, mk Reijola, Mansikkamäki ja Hallipelto S:n Punamäki litt. A S:n syöttöpalstat g ja g Pasilan viljelysalue Pirkkola,.8 ha Herra A. Seppälä ) Ajuri J. V. Sohiman ) Ajuri E. Vennola 3 ) Sotainvaliidien veljesliiton Helsingin osasto x ) Olympiakylän asukkaitten seura 4 ) 944, tammik. Kuten edell. 943, tammik. Kuten edell. 943, tammik. Kuten edell. 944, tammik. Kuten edell. 943, tammik. Kuten edell Kyläsaari. Puu ja öljy oy. nimiselle yhtiölle vuokrattiin 5 ) edelleen Kyläsaaren ratapihan eteläpäässä oleva 300 m :n suuruinen alue toukokuun p:stä alkaen 5 vuodeksi mk:n vuosivuokrin. Lisäksi vuokrattiin yhtiölle samalta paikalta 450 m :n suuruinen lisäalue toukokuun p:stä alkaen kuukauden irtisanomisajoin 900 mk:n kuukausivuokrin erinäisin ehdoin. Toukolan rantakortteli. L. A. Salo oy:n vuokraaman Toukolan rantakorttelin 3 85 alueen n:o vuokrasopimusta päätettiin 6 ) pidentää 3 vuodella tammikuun p:stä 944 alkaen mkin vuosivuokrin entisin ehdoin. Valkosaari. Ab. Wickström motor c:o oytn Pohj. Valkosaarelta vuokraaman 000 m :n suuruisen alueen n:o 4 vuokra-aikaa pidennettiin 7 ) heinäkuun pistä 944 alkaen 4 vuodella mkin vuosivuokrin entisin ehdoin. Sirpalesaari. Oy. Ares abille vuokrattiin 8 ) edelleen Sirpalesaarelta n. 000 m in suuruinen alue tammikuun pistä 944 alkaen 5 vuodeksi mkin vuosivuokrin entisin ehdoin. Arkadiankadun katukahvila. Helsingin osuuskauppa nimiselle osuuskunnalle vuokrattiin 9 ) edelleen n. 00 m :n suuruinen osa Arkadiankadun talon nio 3 edustalla olevasta nurmikkoalueesta toukokuun pin ja lokakuun pm väliseksi ajaksi mkin vuokrin entisin ehdoin. Vallilan ulkoilmanäyttämö. Vallilan ulkoilmanäyttämön alue vuokrattiin edelleen 0 ) Helsingin työväen teatterin kannatusyhdistykselle kesäkuun pistä alkaen 5 vuodeksi entisin ehdoin. Yhdistykselle myönnettiin ) oikeus sirpalesuojakatoksen rakentamiseen kyseiselle alueelle. Pasilan sikala-alue. Pasilan n. s. sikala-alueen vuokrakautta päätettiin ) pidentää edelleen tammikuun pistä 944 alkaen vuodella mkin vuosivuokrin entisin ehdoin. Asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirto. Kiinteistölautakunta tai sen tonttijaosto hyväksyi seuraavien asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron. Tontti tai palsta Uusi vuokraaja Haaga, kortt. n:o 40, tontti n:o 5 S:n»» 85» 7 Hermanni II, kortt. n:o XXII, tontti n:o Herttoniemi, huvilapalsta n:o 33 S:n»» 85 ; XXII kaupunginosa, kortt. n:o 54, tontti n:o 3 Liikkeenharjoittaja O. ja rouva A. Nieminen 3 ) Betel yhdistys l4 ) Rouvat E. L. A. Linko ja T. E. I. Koivulehto ja lehtori E. L. K. Hallapää 5 ) Työnjohtaja A. J. Kantola 6 ) Kalliolan kannatusyhdistys 7 ) Talonomistaja J. H. Wehlroosin oikeudenomistajat 8 )!) Tonttij. 0 p. lokak. 8. ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 3 p.maalisk ) Kiint. lautak. 5 p: huhtik ) Sin, 9 p. marrask ) S:n 9 p. huhtik ) S:n, 4 p. toukok ) S:n 3 p. toukok ) S:n 8 p. tammik. 59. S:n, 5 p. heinåk. 64. ) S:n 9 p. marrask ) Tonttij. 4 p. maalisk ) S:n p. tammik ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 0 p. tammik ) S:n 3 p. helmik ) S:n 0 p. marrask. 98.

15 3. Kiinteistö lautakunta Tontti tai palsta Uusi vuokraaja XXII kaupunginosa, kortt- n:o 544, tontti n:o 3 Rouva M.-L. Kuittinen S:n»»» 55»» 4 XXIII»»» 903»» 5 Kirjaltaja J. ja rouva A. Kiiyeri ) Työnjohtaja U. Lehtonen 3 ) S:n»»» 9»» 4 Portinvartija J. Savolainen 4 ) S:n»»» 95»» 4 Lasinieikkaaja A. W. Kivijärvi 5 ) XXV»»» 808»» Rouva S. F. Airio 6 ) S:n»»» 86»»8 Hallikauppias L. L. Karpoff 7 ) S:n»»» 868»» 3 Rouvat T. E. Suhonen ja I. M. Mäkynen 8 ) S:n»»» 873»» 8 Konttoripäällikkö H. Venesmaa 9 ) S:n»»» 876»» 3 Rouva E. Salminen 0 ) S:n»»» 89»» Liikkeenharjoittaja P. Pesonen ) XXVI»»» 98»» 4 Rouva A. Harmaja ja konemestari A. Eldstål ) S:n»»» 99»» 0 Varastopäällikkö H. H. Andström 3 ) S:n»»» 993»»8 Muurari A. Laine 4 ) Kumpula, asuntopalsta litt. T, ynnä viljelysalueet K, K, Rouva G. Vuorela 5 ) K 5, K K 7, K 9, S ja U sekä osa alueesta litt. i S:n kortt. n:o 94, tontti n:o 94 Kirvesmies E. ja rouva H. Jehkinen 6 ) S:n»» 93»» 59 Maalarimestari K. H. ja rouva H. Nikula 7 ) S:n»» 935»» 43 ja n;o 6 Työntekijä O. E. Alanko 8 ) S:n»» 94» 3 ja n:o 5 Rouva A. V. Lindy 9 ) S:n»» 943»» 3 Sotilasvirkailija A. T. A. Suomi 0 ) Länt. Kaivopuisto, huvila-alue n:o 5 Rouva M. Lindstedtin oikeudenomistajat ) Marttila, kortt. n:o, tontti n:o Herra P. J. ja rouva I. Talasmaa ) S:n»»»» 3 Herra K. ja rouva E. Hongisto ) S:n»»»» Herra A. ja rouva Hj. Pettersson ) $:n»»»» 3 Herra A. ja rouva S. Ikonen ) S:n»» 3»» Herra I. ja rouva M. Nurminen ) S:n»» 3»» 3 Herra V. ja rouva H. Astikainen a ) S:n»» 4»» Herra T. I. ja rouva M. E. Homi ) S:n»» 4»» 3 Herra V. R. ja rouva L. Mannonen ) S:n»» 5»» Herra A. ja rouva K. Arponen ) S:n»» 7»» Herra E. V. Lindén ) S:n»» 8»» Herra E. ja rouva T. Myyryläinen ) S:n»» 9»» Herra M. J. ja rouva M. Pitkänen ) S:n»» 9»» Herra M. ja rouva A. Kamila ) S:n»» 0»» Herra H. ja rouva S. Sundberg ) S:n»» 0»» Herra A. ja rouva B. Laukkanen ) S:n»»»» Herra J. ja rouva A. Kyllönen ^ S:n»» 3»» Herra R. ja rouva A. Pakkanen ) S:n»» 4»» Herra H. ja rouva H. Hytönen ) S:n»» 5»» Herra J. ja rouva L. Meskanen ) S:n»» 7»» Herra T. ja rouva K. Ilvonen ) Sm»» 8»» Herra T. ja rouva H. Tanninen ) Meilahti, huvilapalsta n:o 4 Professori C. G. ja rouva A. Nyströmin oikeudenomistajat 3 ) S:n»» 7 Säilykemestari R. A. Seeström 4 ) S:n»» 9 Johtaja J. Päivinen 5 ) S:n»» Liikemies H. Campbell 6 ) S; n»» 8 a Rouva H. M.<Mattila 7 ) Munkkiniemi, kortt. n:o! 9, tontti n:0 3 Korpivaara & Halla oy. 8 ) Oulunkylä, It. huvilaryhmä, Myllypelto n:o 4 Neiti B. A. Öberg 9 ) S:n»»»» 6 Tarkastaja L. E. Andersson 30 ) Pasila, kortt. n:o 56, tontti n:o 4 Vaatturi A. Karttunen 3 ) Pirkkola, kortt. n:o 8, tontti n:o 38 Valaja D. Kiiskinen 3 ) S:n»» 30»» 46 Etsivä Y. Palolahti 33 ) i) Tonttij. p. jouluk. 30. ) S:n p. jouluk ) S:n 8 p. syysk ) S:n 8 p. helmik ) S:n p. jouluk. 3. ) S:n 0 p. marrask ) S:n 8 p. heinåk ) S:n 8 p. helmik ) S:n 6 p. kesåk ) S:n 7 p. heinåk.. ") S:n 3 p. helmik. 45. i ) S:n 8 p. syysk ) S:n 6 p. lokak ) S:n 8 p. helmik ) S:n 0 p. marrask ) S:n p. toukok ) S:n S p. syysk ) S:n 0 p. tammik.. 9 ) S:n 0 p. tammik ) S:n p. jouluk i) S:n p. huhtik. 5. ) S:n p. jouluk ) Kiint. lautak. 5 p. heinåk ) Tonttij. p. jouluk ) S:n p. tammik.. 6 ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 7 p. heinåk ) S:n 8 p. syysk ) S:n p. jouluk ) S:n p. jouluk i) S:n 7 p. heinåk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n p. hnhtik. 6.

16 3. Kiinteistö lautakunta Tontti tai palsta Uusi vuokraaja Viilaaja R. Helén ) Rautasorvaaja A. L. Hakanen ) Rakennusmestari V. V. Lehtinen 3 ) Valaja A. Hiltunen 4 ) Rouva S. M. Hellnerin oikeudenomistajat 5 ) Rouva A. Heinonen 6 ) Pirkkola, kortt. n:o 33, tontti n:o 7 S:n» 33» 5 S:n» 34»» 9 S:n» 34»» Rajasaari, huvila-alue n:o b Reijola, asuntopalsta n.s. Tilkan torppa ja osa viljelysalueesta litt. C S:n huvilapalsta litt. A Johtaja A. N. Nikolajeff 7 ) Ruskeasuo, huvila-alue n:o 4 Uusipelto, huvilapalsta n:o 43 Neiti F. L. Viljanen 8 ) Leipomoliikkeenharjoittaja P. Koljonen 9 ) Edellä mainittujen asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron yhteydessä päätettiin eräissä tapauksissa vuokraoikeuteen rakennuksineen kiinnitetyt lainat siirtää uuden vuokraajan vastattaviksi ja eräissä tapauksissa irtisanoa lainat joko heti tai määrätyn ajan kuluttua takaisin maksettaviksi. Muut vuokraoikeuden siirrot. Hyväksyttiin m. m. vuokraoikeuden siirrot, joiden perusteella insinööri G. Nelskylä tuli kivenhakkaaja A. Ahdenkivelle Sörnäisten rannasta vuokratun 80 m :n suuruisen alueen vuokraajaksi 0 ), Oy. Faneriteos Oy. Katurakenne ja eristys ab:lle Kulosaaren täytemaalta vuokratun 00 m :n suuruisen alueen vuokraajaksi ), Veljekset Mankki oy. Yleinen puutavara oy:lle Oulunkylästä vuokratun 800 m :n suuruisen vuokra-alueen vuokraajaksi ), sekä Laatikko oy. Kurso oy:lle Oulunkylästä vuokratun 500 m :n suuruisen alueen vuokraajaksi 3 ). Suomen lastenhoitoyhdistykselle (Barnavärdsföreningen i Finland) myönnettiin 4 ) vapaa siirto-oikeus sen vuokraamaan korttelin n:o 30 Toisen linjan tonttiin n:o 6. Haagan kauppalan korttelin n:o 08 vuokraoikeuden ynnä tonteilla olevien rakennusten osto. Lautakunta päätti 5 ) kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 6 ) mukaisesti ostaa rouva I. L. Drakelta eräitä Haagan kauppalan tontteja koskevat vuokraoikeudet sekä tonteilla olevat rakennukset ja muut laitokset valtuuston määräämästä kauppahinnasta, jolla rouva Draken vuokravelka korkoineen oli kuitattava maksetuksi, sekä vuokrata rouva Drakelle hänen silloisen asuntonsa 5 vuoden ajaksi 00 mk:n vuosivuokrasta. Tilitysvuokran määrääminen. Rakennustoimiston katurakennusosastolle vuokratun korttelin n:o 83 tontin n:o 6 tilitysvuokra määrättiin 7 ) mk:ksi tammikuun pistä 943 lukien. Varastoalueet. Kansanhuoltoministeriön vahvistettua tammikuun p:nä kiinteistölautakunnan joulukuun 4 p:nä 94 tekemän päätöksen mukaiset vuokrat niille varastoalueille, joita koskevat vuokrasopimukset vuokrantarkistusta varten oli lautakunnan kesäkuun 5 p:nä ja elokuun 7 p:nä 94 tekemien päätösten mukaisesti irtisanottu päättyviksi saman vuoden joulukuun 3 p:nä, lautakunta päätti 8 ) vuokrata kvseiset alueet uudelleen v:n 943 alusta alkaen. Vuoden aikana lautakunta ja sen tonttijaosto käsitteli lukuisia muitakin asioita, jotka koskivat kaikenlaisia varasto- y. m. s. alueita. Tiedot näistä on vähäarvoisina jätetty pois tästä kertomuksesta. Rakennusvelvollisuuden täyttäminen. Lautakunta katsoi erinäisiä tontteja koskevan rakennusvelvollisuuden tulleen täytetyksi m. m. 5 tapauksessa 9 ) päättäen kvseisissä tapauksissa luovuttaa takaisin kaupungille rakennusvelvollisuuden täyttämisen vakuudeksi luovutetut velkakirjat. Hanasaaren telakka-alue. Hanasaaren telakka-alueiden vuokraajille B. Janzonille ja K. Grönthalille myönnettiin 0 ) 5 %:n alennus v. 944 suoritettavista telakkax ) Tonttij. 0 p. lokak. 77. ) S:n 0 p. tammik ) S:n p. tammik 0 4 ) S:n 8 p. heinäk.6. 5 ) S:n 8 p. syysk ) S:n 6 p. lokak ) S-n 0 p marrask ) S:n 0 p. lokak ) S:n 8 p. helmik. 55. S:n 6 p toukok. 69. S:n 8 p. helmik. 57. ) S:n 6 p. kesäk ) S:n 8 p syysk ) Kiint. lautak. 4 p. toukok ) S:n p. tammik ) Ks. v:n 94 kert s 46-7 ) Kiint. lautak. 5 p. helmik ) Tonttij. 3 p. helmik ) Kiint. lautak 7 p toukok. 505, p. marrask. 04, 0 p. jouluk. 3, 4 ja 5.~ 0 ) S'n 0 p iouluk..

17 33.Kiinteistö lautakunta alueiden vuokrista sekä vuokraaja J.E.Pietilälle samanlainen alennus tammikuun p:n ja heinäkuun 6 p:n väliseltä ajalta. Kasvihuoneen rakentaminen Marttilan omakotitontille. Sotainvaliidi A. Lönnqvist oikeutettiin rakentamaan vuokraamalleen Marttilan invaliidikylän korttelin n:o 5 tontille n:o 9 esittämiensä piirustusluonnosten mukainen kasvihuone eräin ehdoin. Ruotsalaisten lahjatalojen myynti. Tehtiin joukko päätöksiä ), jotka koskivat ruotsalaisten lahjatalojen myyntiä talon vuokraajalle talosta tehdyn kauppasopimuksen.mukaan säädettyjen kauppaehtojen tultua täytetyiksi sekä vastaavan tontin vuokraamista talon omistajalle. Alivuokralaisten hyväksyminen omakotitaloihin. Alivuokralaisen ottaminen omakotitaloon päätettiin 3 ) sallia eräissä tapauksissa määrätyin ehdoin. Kampin kentän käyttö. Deutsche Wehrmacht Ortskommandatur nimiselle saksalaiselle sotilasvirastolle päätettiin 4 ) vuokrata 500 m :n suuruinen alue Kampin kentältä elokuun p:stä alkaen viikon irtisanomisajoin ja 000 mk:n kuukausivuokrin. Puuparakkien sijoittaminen soutustadionin läheisyyteen. Päämajan vapaaehtoistoimistolle päätettiin 5 ) vuokrata n m :n suuruinen alue soutustadionin läheisyydestä puuparakkien sijoittamista varten joulukuun p:stä alkaen kuukauden irtisanomisajoin ja 500 mk:n kuukausivuokrin ehdoin, ettei vuokraaja vahingoittanut alueella kasvavia puita. Pommisuojan rakentaminen. Talonomistaja W. Mäkelä oikeutettiin 6 ) rakentamaan pommisuoja Meilahden huvilatontilla n:o 9 olevaan kallioon m. m. ehdoin, että pommisuoja vuokra-ajan päätyttyä jäi korvauksetta kaupungin omaisuudeksi. Ratsastusstadionin ja Pasilan yleisradioaseman välinen ilmajohto. Lautakunta päätti 7 ) hyväksyä ratsastusstadionilta Pasilan yleisradioasemalle vedettävän sähköilmajohdon paikan ja suunnan sekä antaa linjakadun maastoon merkitsemisen kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tehtäväksi sekä kaadettaviksi joutuvien puiden leimaamisen ja tilittämisen maatalousosaston tehtäväksi. Kapearaiteen rakentaminen. Helsingin ravintola- ja ka.hvilaliikkeenharjoittajain yhdistys oikeutettiin 8 ) rakentamaan kapearaide Kyläsaaren täytemaalta vuokraamaltaan varastoalueelta rautatien varteen helmikuun p:stä alkaen kuukauden irtisanomisajoin 500 mk:n vuosimaksuin erinäisin ehdoin. Merivesi johdon rakentaminen. Soinne & k:ni oy. oikeutettiin 9 ) rakentamaan vesijoh'to meren rannasta yhtiön Lauttasaarenkadun varrelta vuokraamalle alueelle ja pitämään se paikoillaan tammikuun p:stä 944 alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin 000 mk:n vuotuisin korvauksin erinäisin satamalautakunnan määräämin ehdoin. Käsirattaiden säilytysalue päätettiin 0 ) vuokrata Sörnäisten rantatien varrelta rouva M. Tiilikaiselle kesäkuun pistä alkaen kuukauden irtisanomisajoin ja 400 mk:n kuukausivuokrin. Vuokraoikeus siirrettiin n ) sittemmin torikauppias E. Piiraiselle. Kalastusvälineiden säilytysvajan rakentaminen Sirpalesaarelle. Kalastaja B. Ekström oikeutettiin ) rakentamaan kalastusvälineiden säilytysvaja Sirpalesaaren etelärannalle ehdoin, että vaja oli poistettava vaadittaessa kuukauden kuluessa. Paikan luovuttaminen autovajaa varten. Autoliikkeenharjoittaja W. Jussilalle päätettiin 3 ) vuokrata 50 m :n suuruinen alue korttelista n:o 58 tilapäisen autovajan pitämistä varten huhtikuun p:stä alkaen viikon irtisanomisajoin ja 300 mk:n kuukausivuokrin. Kotieläinten pito-oikeudet. Useassa tapauksessa myönnettiin 4 ) oikeus talousporsaan pitämiseen. Tonttiosasto oikeutettiin 5 ) myöntämään lupia kaniinikoppien pitämiseen tonttiosaston hallinnassa olevilla alueilla.!) Tonttij. 4 p. maalisk. 87. ) Kiint. lautak. 7 p. jouluk. 060 ja 06 ja tonttij. 3 p. helmik. 3, 7 p. huhtik. 0, 8 p. heinäk. 7 ja 6 p. lokak ) Tontti. p. jouluk. 34 ja p. jouluk ) S:n 8 p. heinäk. 3 5 ) S:n p. jouluk ) Kiint. lautak. 5 p. maalisk ) S:n 4 p. lokak ) S:n 5 p. tammik ) S:n p. marrask ) Tonttij. 6 p. kesäk. 96. u ) S:n 0 p. marrask. 89. ) S:n 0 p. lokak ) S:n 6 p. kesäk j Kiint. lautak. 5.p maalisk. 70 ja 8, 0 p. toukok. 498, 7 p. toukok. 57 ja 3 p. toukok. 573 sekä tonttij. 4 p. maalisk. 90, p. toukok. 5, 6 p. kesäk. 89, 90 ja 9, 7 p. heinäk. 04, 09 ja 3 ja p. jouluk ) Kiint. lautak. 3 p. elok. 74 ja 3 p. syysk. 798 ja tonttij. 7 p. heinäk. 05, 8 p. heinäk. 8 ja 6 p. lokak. 63.

18 4 3. Kiinteistö lautakunta Venelaiturin pito-oikeus. Esittelijäneuvos K. Rosenlöf ja ylitarkastaja J. E. Mäntylä oikeutettiin ) pitämään tilapäistä venelaituria Laajalahden rannassa Munkkiniemessä Rantapolun 6 8 kohdalla kesäkuun p:stä alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin 00 mk:n vuotuisesta korvauksesta erinäisin ehdoin. Täytemaan otto. Ekonoomi A. J. Manninen oikeutettiin ) ottamaan 60 m 3 täytemaata Pirkkolan omakotialueen läheisyydestä Pirkkolan korttelin n:o 30 tontilla n:o 47 olevan kuopan täyttämiseksi. Heinänniitto-oikeus. Tehtiin joukko päätöksiä 3 ), jotka koskivat heinänniitto-oikeuden myöntämistä eräillä pienehköillä kaupungin lähiympäristöalueilla. Lupa yhteislaulutilaisuuksien ja ulkoilmajuhlien järjestämiseksi myönnettiin 3 ta pauksessa 4 ). Lupa mainosjulisteiden asettamiseen myönnettiin 0 tapauksessa 5 ). Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto. Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta myönnettiin 6 ) m.m. yksi mk:n suuruinen laina. Sörnäs ab:n ja kaupungin välinen tilitys. Merkittiin 7 ) tiedoksi, että Helsingin osakepankki oli puolestaan suostunut lautakunnan esitykseen Sörnäs ab:n ja kaupungin välisen tilityksen ajan muuttamisesta siten, että tilitys saatiin tehdä vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Maksunlykkäykset. Lautakunta päätti 8 ) myöntää anomuksesta lykkäyksiä maksettaviksi erääntyneiden lainojen korkojen ja lyhennysten suorittamisessa m.m: tapauksessa ehdoin, että maksettaville erille laskettiin korkoa 6 % erääntymispäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. Hyväksyttyjä piirustuksia. Vuoden aikana hyväksyttiin Meilahden 9 ), Käpylän 0 ) y Oulunkylän ),Koskelan ), Kumpulan 3 ), Pirkkolan 4 ), Marttilan 5 ) ja Reimarsin 6 ) vuokra-alueille sekä varasto- ja teollisuusalueille 7 ) teetettävien uudisrakennusten piirustuksia ja sikäläisten vanhempien rakennusten muutos- ja lisärakennuspiirustuksia sekä piirustukset pommisuojaa varten Meilahden huvilatontille n:o Q 8 ), lisärakennuspiirustukset autopuhdistamoa varten kortteliin n:o 4 9 ), piirustukset raja-aitaa varten puistoalueelle Reijolassa 0 ), kasvihuonerakennusta varten Meilahden huvilapalstalle n:o 9 ), piirustukset palokalustovajaa varten Marttilan omakotialueelle ) sekä piirustukset muuntoasemaa varten kortteliin n:o 49 3 ). Omakotitaloissa asuvien alivuokralaisten luettelointi. Kiinteistötoimiston tonttiosastolle päätettiin u ) antaa tehtäväksi laadituttaa luettelo omakotitaloissa asuvista alivuokralaisista. Tilapäisasuntojen tyypit ja lukumäärä. Sitten kun kaupunginvaltuusto marraskuun 0 p:nä 943 oli päättänyt 5 ) rakennuttaa pientaloja tilapäisasunnoiksi asuntopulan helpottamiseksi, päätti 6 ) lautakunta omasta puolestaan hyväksyä tilapäisasuntojen tyypeiksi kaupunginarkkitehdin laatimista ehdotuksista tyypit III, IV b ja VI ehdottaen, että asuntotyyppiä III rakennettaisiin 75 kpl, tyyppiä IV b 5 kpl ja tyyppiä VI 00 kpl!) Kiint. lautak. 3 p. toukok ) S:n 3 p. toukok ) Tonttij. 6 p. kesäk. 99, 7 p. heinäk. 4, 9 p. elok. 33 ja 6 p. lokak ) Kiint. lautak. p. kesäk. 609 ja 9 p. heinäk. 670 ja tonttij. p. toukok ) Kiint. lautak. 8 p. helmik. 37, 5 p. helmik. 58, p. maalisk. 8 ja 3, 5 p. maalisk. 7 ja 73, 5 p. huhtik. 348, 7 p. toukok. 508 ja 509, p. kesäk. 60, 9 p. heinäk. 67 ja 67, p. elok. 7, 9 p. elok. 730, 4 p. lokak. 863, 8 p. lokak. 899, 5 p. marrask. 998, p. marrask. 05 ja 06 ja 7 p. jouluk ) Tonttij. 7 p. heinäk ) Kiint. lautak. 7 p. kesäk ) S:n p. maalisk. 9, p. huhtik. 39, 0 p. toukok. 48, p. kesäk. 608 ja 6, 5 p. heinäk. 64, 9 p. heinäk. 668, p. elok.73, 3 p. elok. 739 ja 740, 30 p. elok. 77 ja 5 p. lokak ) Tonttij. p. huhtik. 47 ja 9 p. elok ) S:n 8 p. heinäk. 7 ja 9 ja p. jouluk. 3. u ) S:n 3 p. maalisk. 68. ) S:n 3 p. maalisk. 69 ja 6 p. toukok ) S:n 8 p. helmik ) S:n 8 p. syysk ) S:n 7 p. huhtik. ja 3 ja 6 p. kesäk ) S:n p. huhtik ) S:n p. tammik. 5 ja 5, 0 p. tammik. 3, 3 p. helmik. 47, 3 p. maalisk. 70, 4 p. maalisk. 86, 7 pv huhtik., p. huhtik. 7, 43 ja 46, p: toukok. 48 ja 49, 6 p. toukok. 8, 6 p. kesäk. 87 ja 0, 8 p. heinäk. 8, 9 p. elok. 38, 0 p. syysk. 55, 6 p. lokak. 6, 0 p. lokak. 7 ja 73, 0 p. marrask. 87, 88, 97 ja 30, p. jouluk. 30 ja 3 ja p. jouluk. 33 ja j S:n 4 p. maalisk ) S:n p. huhtik ) S:n p. huhtik. 40. ) S:n p. huhtik. 4. ) S:n 7 p. huhtik.. 3 ) S:n 0 p. syysk ) Kiint. lautak. p. marrask ) Vrt. tämän kert. I osan s )Kiint. lautak. 5 p. lokak. 99 ja 7 p. jouluk. 064.

19 5 3. Kiinteistö lautakunta sekä että talojen lopullinen sijoittaminen tapahtuisi yhteistoiminnassa kiinteistöt oimiston asemakaava- ja tonttiosastojen kanssa. Kaiurakennusohjelma. Ehdotus v:n 944 katurakennusohjelmaksi hyväksyttiin ). Kolmivuotiskatselmukset. Kertomusvuoden kolmivuotiskatselmukset päätettiin ) suorittaa myöhemmin määrättävänä aikana. Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: erinäisten tonttien rakennusajan pidennyksiä 3 ); tontteja koskevia ostotarjouksia m.m. kortteleissa n:ot 53, 83 ja ); viranhaltijain ikäkorotuksia 5 ); vapaan siirto-oikeuden myöntämistä eräille Töölön sokeritehdasta varten XIV kaupunginosasta vuokratuille alueille 6 ); Herttoniemessä olevan n.s. Uuraslahden rakennuksen myyntiä Oy. G. W. Sohlberg ab:lle 7 ); sekä Valkosaaren vuokra-alueita n:ot ja koskevia vuokranalennusanomuksia 8 ). Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat: tonttien varaamista m.m. kalan- 'ja lihanjalostuslaitoksia 9 ), Kulosaaren yhteiskoulun oy:tä 0 ) ja Taka Töölön haarakirjastoa varten ); tontteja koskevia osto- ja myyntitarjouksia m.m. tehdaskorttelissa n:o 67 ) ja Munkkiniemen korttelissa n:o ); romunkeräyslaatikoiden lisäämistä eri puolille kaupunkia 4 ); anomuksia tonttien rakennusajan pidentämiseksi 5 ); anomuksia erilaisten ulkoilmajuhlien ja -tilaisuuksien järjestämiseksi 6 ) laiturin ja uimahuoneen järjestämistä Vanhankaupunginlahderi rannalle keskusvankilan henkilökunnan tarvetta varten 7 ); asunto-osakkeiden ja osuuksien luovutushintoja 8 );; kaatopaikan järjestämistä Tuomarinkylän kartanon alueelle puhtaanapitolaitoksen tarvetta varten 9 ); puhelinlinjan rakentamista Herttoniemen satamaradan varteen 0 ); puhdistuspaikkojen järjestämistä autojen puukaasutinlaitteita varten ); määrärahan varaamista Pirkkolan lahjatalojen täydennys- ja korjaustöitä varten ); sekä Osuustukkukauppa nimisen osuuskunnan rautatieraidesuunnitelmaa korttelissa n:o 88 3 ). 3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat Työntekijät. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin 4 ) niihin vakinaisiin työntekijöihin nähden, jotka ilman sairaudesta johtuvaa syytä yrittivät erota toimestaan kesken sopimuskauden, menettelemään siten, että osasto vapaan harkintansa mukaan sai joko vapauttaa työntekijän hänen työsopimuksestaan tai työvelvollisuusmääräyksellä estää työntekijän poistumisen. Lautakunta päätti 5 ) kertomusvuoden alusta alkaen korottaa täysin työkykyisten muonamiesten rahapalkan 50 mk:lla kuukaudessa ja määrätä täysin työkykyisille miespäivätyöntekijoille talvella suoritettavan päiväpalkan.70 mk:ksi ja täysin työkykyisille naispäivätyöntekijöille suoritettavan päiväpalkan 55 mk:ksi sekä vähemmän työkykyisten naisten päiväpalkan 50 mk:ksi. Päätöstä ei saanut panna täytäntöön ennenkuin kaupunginvaltuusto oli myöntänyt palkkojen korotukseen tarvittavan lisämäärärahan 6 ). Eräille maatilojen töissä oleville henkilöille, jotka sairauden takia olivat olleet estyneinä työtä tekemästä, myönnettiin 7 ) sairasloma-ajaltaan täysi palmka kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta ja sen jälkeen / 3 palkastaan, mikä sairasapu oli suoritettava asianomaiselta palkkatililtä. Lautakunta päätti myöntää m.m. seuraavat hautausavut: Pukinmäen tilalla päivä- Kiint. lautak. 3 p. toukok ) S:n p. marrask ) S:n 8 p. tammik. 58, p. maalisk. 300, 9 p. maalisk. 3 ia 33, 3 p. toukok. 454, 6 p. syysk. 786 ja 787, 3 p. syysk. 797 ja 3 p. jouluk ) S:n 5 p. tammik. 9 S, 5 p. maalisk. 68 ja p. kesäk ) S:n p. maalisk. 6. S:n" 3 p. toukok ) S:n 9 p. heinäk ) S:n 30 p. elok ) S:n 'p tammik. 9, 3 p. toukok. 453 ja p. elok ) S:n 8 p. maalisk. 39. S:n 7 p. syysk. 84. ) S:n 8 p. tammik ) S:n 9 p. huhtik ) S:n 5 p. tammik ) S:n 8 p. helmik. 35, 6 p. syysk, 783, 784 ja 785 p. lokak. 88, 8 p. marrask. 973, 7 p. jouluk. 063 ja 3 p. jouluk. 088 ja ) S:n p. maalisk. 98, 9 p. huhtik. 46 ja 47, 7 p. kesäk. 593, 5 p. marrask. 997 ja 3 p. jouluk ) S:n 7 p. toukok ) S:n 3 p. toukok. 559 ja tonttij. 6 p. toukok ) Kiint. lautak. 9 p. heinäk ) S:n 9 p. elok. 79. M S:n 7 p. syysk ) S:n 4 p. lokak. 86 ja 5 p. marrask ) S:n 5 p. lokak ) Maatalousj. 30 p. huhtik ) S:n 6 p. tammik. 7 ja kiint. lautak. p. helmik ) Kiint. lautak. 8 p. helmik ) Maatalousj. p. helmik. 3, 30 p. huntik. 34 ja 35, 6 p. heinäk. 38, 39 ja 40, 7 p. elok. 50, 3 p. syysk. 5 ja 3 p. marrask. 57.

20 6 3. Kiinteistö lautakunta Iäisenä työskennelleen J. Sohlin oikeudenomistajille 500 mk ), muonamies H. Salosen oikeudenomistajille 00 mk ) sekä muonamies A. Savisen leskelle N. Saviselle 9 mk 3 ). Sanomalehtien ja aikakauskirjojen tilaaminen. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin 4 ) tilaamaan toimistoonsa ja maatiloille v:ksi 944 sanomalehtiä ja aikakauskirjoja enintään 000 mk:lla. Puimakoneen osto. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin 5 ) ostamaan Keskusosuusliike Hankkijalta Esa n:o 65 merkkinen puimakone. Talousarvion mukaiset rakennustyöt. Merkittiin 6 ) tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosasto oli oikeuttanut kiinteistötoimiston maatalousosaston suorittamaan sen talousarvion mukaiset rakennustyöt siten, että Espoossa saatiin pitää työmaalla enintään 5 mies- ja 3 naistyöntekijää sekä Helsingin maalaiskunnassa vastaavasti 7 ja 3 työntekijää seuraavin ehdoin: kunnan työvoimapäälliköllä on oikeus harkintansa mukaan tarpeen vaatiessa määrätä tällä työmaalla oleva työvelvollinen työvoima työvoimavelvollisuuslakia soveltaen tilapäisesti muuhun, ajankohtaisesti tärkeämpään työhön; tällä työmaalla ei saa käyttää sellaista 8 54 vuoden ikäistä työvoimaa, jolle voidaan antaa työvelvollisuusmääräys; ja työvoiman ottamisesta tälle työmaalle on noudatettava valtioneuvoston marraskuun 9 p:nä 94 antamaa päätöstä työsuhteiden päättymisen ja eräiden työsopimusten tekemisen säännöstelystä. Viljelyssuunnitelmat. Maatilojen viljelyssuunnitelma v:ksi 943 hyväksyttiin 7 ). Sittemmin merkittiin 8 ) tiedoksi, että kylvöalat olivat arviolta seuraavat: Ha Syysvehnää. β o Ruista 74. τ s Kevätvehnää 6.73 Ohraa 87. υ Kauraa.63 Ha Hernettä Perunaa Juurikkaita 7.0 Lanttuja 4.0 Kaalia y.m.s.... 9:es Ha Sekalaista 4.9 Heinää Laidunta Yhteensä Pakkoviljelystä oli leipäviljaa 48 ha ja perunoita 63 ha. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin 9 ) tekemään Keskusosuusliike Hankkijan kanssa viljelyssopimukset I.0 ha:lle kuituöljypellavaa, O.50 ha:lle unikkoa ja O.50 ha:lle valkosinappia sekä kaupungin s air aalain ja elintarvikekeskuksen kanssa viljelyssopimukset seuraavista juurikasvimääristä: perunaa n. 350 tonnia, lanttua n. 00 tonnia, kaalia n. 60 tonnia, porkkanaa n. 5 tonnia ja punajuurta n. 5 tonnia. Sopimukset oli tehtävä valtion viljavaraston vahvistamin ehdoin paitsi että laitosten oli itse ajettava osuutensa mahdollisimman suuressa määrin suoraan pellolta ja loput viimeistään vuoden loppuun mennessä. V :n 94 sadon käyttö. Merkittiin 0 ) tiedoksi, että v:n 94 sadosta luovutettavaksi määrätystä leipäviljasta toistaiseksi oli toimitettu n kg. Osa syysviljasta, n kg ruista, toimitettiin jo syksyllä 94 siemeneksi. Myös osa ohrista ja kevätvehnistä sekä herneet oli luovutettu siemeneksi. Kaurojen pakkomääräys oli n. 70 kg, jotka oli toimitettu, siitä suurin osa siemeneksi ja suurimoiksi. Perunan pakkomääräys oli kg, jotka kaikki oli toimitettu, siitä suurin osa valtion viljavaraston tiliin. Heinäin pakkomääräys oli kg, jotka kaikki oli toimitettu, vaikka sitä ei ollut vastaanotettu. Lantut,^ porkkanat, punajuuret y.m.s. oli kaikki toimitettu yleiseen kulutukseen. Erinäisiä vaikeuksia myynnissä oli'ollut. Pahnojen kysyntä oli ollut, mitätöntä, joten varastoon jäi n kg syysviljan pahnoja ja n kg kevätviljan pahnoja. Paalauslangasta oli ollut kova puute. Myöhemmin ilmoitettiin u ), että leipäviljaa oli luovutettu kg sekä että valtio oli maksanut lisähintana mk:n kilolta yli perusluoviitusmäärän luovutetusta leipäviljasta, yhteensä mk. Perusluovutusmäärään ei luettu maatilojen työntekijöille luovutettua viljaa. Jos tämäkin, joka kulutusvuodelta, lokakuun p:stä 94 syyskuunko!) Kiint. lautak. 3 p; syysk ) S:n 5 p. lokak. 93 ja p. marrask ) S:n 9 p. marrask ) Maatalousj. 6 p. jouluk ) Sm p. helmik.. e ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n p. heinäk ) Sm 4 p. maalisk. 4 ja 5. 0 ),S:n p. heinäk. 4. n ) S:n 3 p. marrask. 6.

300 Kiinteistölautakunta

300 Kiinteistölautakunta 300 III. Kiinteistölautakunta Oulunkylän kunnalle vuokrattujen koulutonttien vuokran alentamista 1 ); maanalai bensiinisäiliön rakentamista Aleksis Kiven katuun 2 ); Annebergin vuokra-alueen lunastamista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 61 1948 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1953 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. Sivu III Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932.

KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. KERTOMUS 42. 1929. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA. HELSINKI. 1932. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. III Alkulause I. Kaupunginvaltuusto. A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364.

10 1. Kaupunginva Uuusto. Kvsto 1 p. marrask. 386 ; ks. v. 1943 kert. I osan s. 7. 2 ) Kvsto 11 p. lokak. 364. 10 1. Kaupunginva Uuusto Eräitä käsiteltyjä eläkeanomuksia koskevat valitukset. Merkittiin tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden hylänneen rakennustoimiston muurarin A. Lindgrenin ja satamahallintotoimiston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 66 1953 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1955 SISÄLLYSLUETTELO Alkulause 1. * Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925.

KERTOMUS 35. 1922. JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. KERTOMUS 35. 1922. HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOKONTTORIN JULKAISEMA. HELSINKI. 1925. SISÄLLYSLUETTELO. Siv. Alkulause III I. Kaupunginvaltuusto, A. Kaupungin kiinteää omaisuutta koskevat asiat 3 1. Kaupunginasemakaavaa

Lisätiedot

130 11. Kaupunginh allitus 130

130 11. Kaupunginh allitus 130 130 11. Kaupunginh allitus 130 varten kaupunginhallituksen käytettäväksi osoittamasta määrärahasta 2,447:50 markkaa 1 ); Ilotulitus. Kaupunginhallitus suostui 2 ) Helsingin komendanttiviraston esitykseen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 64 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTATOIMISTO 1956 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 3 Palkka

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 3 1967 HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 19 6 9 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Alkulause III 1. Palkkalautakunnan toimisto * 1 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 70 1957 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1959 / SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

34. Liikennelaitos 1}

34. Liikennelaitos 1} 34. Liikennelaitos 1} s Kertomusvuonna keskittyi laitoksen toiminta edelleen liikenteen parantamiseen siinä laajuudessa kuin köytettävissä oleva kalusto sen salli. Tällöin koetettiin lähinnä tyydyttää

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 7 1971 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1974 SI S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Alkusanat 1. Palkkalautakunnan toimisto 2. Kiinteistövirasto

Lisätiedot

VIRASTOT JA LAITOKSET

VIRASTOT JA LAITOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN VIRASTOT JA LAITOKSET 5 1969 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1972 S I S Ä L L Y S L U E T T E LO Alkulause 1. Pai kk ai au t ak u nnan toimisto.. 2. Kiinteistövirasto.

Lisätiedot

120 2. Kaupunginhallitus 148

120 2. Kaupunginhallitus 148 120 2. Kaupunginhallitus 148 seman»pääkaupunkimme Helsinki» -nimisen teoksen suomen-, ruotsin-ja englanninkieliset, vielä jäljellä olevat kappaleet olisi jaettava ennen kuin niiden teksti- ja kuva-aineisto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISE MA HELSINKI 1961 Paasipaino 1961 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 74 1961 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1964 Paasipaino, Helsinki 1964 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. Palkkalautakunta

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 1876. 137 takein työn kelvollisuudesta kuin mihin yhtiö oli sitoutunut vesijohdonkin suhteen ensi tilassa rakennuttaa Vanhankaupungin putouksen alapuolella olevan vesijohtolaitoksen konehuoneen ohi siellä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 65 1952 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISEMA TILASTOTOIMISTON HELSINGIN KAUPUNC.IN HANKINTATOIMISTO ' 1960 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 3. 4. 5. 6.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 Paasipaino, Helsinki 1965 SISÄLLYSLUETTELO 3. Palkkalautakunta 4.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 71 1958 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1961 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 69 1956 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN JULKAISE MA TILASTOTOIMISTON HELSINKI 1958 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta

30. Yleiset työt. Yleisten töiden lautakunta Yleisten töiden lautakunta Lautakunnan kokoonpano, kokoukset ym. Yleisten töiden lautakuntaan kuuluivat v. 1961 puheenjohtajana os. pääll. Valtter Laitinen, varapuheenjohtajana yli-ins. Harald Backman

Lisätiedot

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen työsopimussuhteessa olevalle henkilölle 1.6. lukien vuorotyölisää siten, että säännöllisessä iltavuorossa tehdyiltä työtunneilta maksetaan 10 % asianomaisen saaman kuukausipalkan mukaisen yksinkertaisen

Lisätiedot

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat.

B. Kaupungin irtainta omaisuutta ja rahatointa koskevat asiat. 241 vuoksi kielto oli heille varsin haitallinen. Rakennuskonttorin ilmoitettua, kaupungin kalavesillä kun ei ollut rajaa aavalle merelle päin, olevan epävarmaa, omistiko kaupunki saaret, mutta että niiden

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 75 1962 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1965 SISÄLLYSLUETTELO Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto 1. Yleistä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 77 1964 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1969 SISÄLLYSLUETTELO Sivu III Alkulause 1. Kaupunginvaltuusto 1. 2. 3.

Lisätiedot

Sotaleskien työhuolto.

Sotaleskien työhuolto. Lakia on myöhemmin eräin kohdin parannettu, mm. siten, että elinkustannusten noustua eläkkeet ovat korotetut, samoin huoltoeläkkeet. Nämä eläkkeet ovat verovapaat. Laki siitä hyväksyttiin keväällä 1S42.

Lisätiedot

KUNNALLISHALLINNOSTA

KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 79 1966 HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1968 Paasipaino, Helsinki 1968 ALKULAUSE Tämä julkaisu on toimitettu toisen kerran samaan

Lisätiedot

20. Työnvälitystoimisto

20. Työnvälitystoimisto 2 Työnvälitystoimisto Helsingin kaupungin työnvälitystoimiston toimintakertomus 1 ) v:lta 1947 oli seuraavan sisältöinen: Työmarkkinat ja hallinnolliset toimenpiteet Valtioneuvoston v:n 1946 lopulla tekemän,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 76 1963 EDELLINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1966 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu HI Alkulause 1. 2. Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot