HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA"

Transkriptio

1 KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 946

2 Helalnki 946. Työväen kirjapaino.

3 SISÄLLYSLUETTELO Kiinteistölautakunta. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan k u u l u v a t asiat,.... Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan k u u l u v a t a s i a t..,.., 3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat a s i a t.., 4. Kiinteistötoimiston asemakaavaosaston toimialaan k u u l u v a t asiat..,..., 5. Kiinteistötoimiston m a a n m i t t a u s - ja kartastotöi den osaston toimialaan k u u l u v a t asiat 6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan k u u l u v a t asiat,. * < *. 7. Kiinteistötoimiston kansanpuisto-osaston toimialaan k u u l u v a t asiat 8. Erinäisten kiinteistölautakunnan alaisten viranhaltijain t o i m i n t a k e r t o m u k s e t Tilastotoimisto.. Verotusvalmisteluvirasto Leski- ja orpokassa,.., Ulosottolaitos Rakennustarkastuskonttori Julkisivupiirustusten tarkastustoimikunta Holhouslautakunta Palotoimi Huoltotoimi Lastensuojelu Oikeusaputoimisto Työnvälitystoimisto Urheilulautakunta. Kansanhuolto.. Ammattioppilaslautakunta Kotitalouslautakunta Kaupunginkirjasto Kaupunginmuseo Musiikkilautakunta Yleiset työt Puhtaanapito Satamahallinto... Teurastamo Elintarvikekeskus Asutuslautakunta. Hakemisto...,..,..,..,.,,..,,..,,......,..., '

4

5 3. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri V. A, Ahde, veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, toimitusjohtaja K. Huhtala, varatuomari R. G. I. Kallia, toimistopäällikkö G. M. Modeen, johtaja K. T. Salmio, toimitsija O. I. Turunen sekä varatuomari K.-E. Östenson ). Lautakunnan valitsemana ) varapuheenjohtajana toimi edelleen johtaja Salmio. Kaupunginhallituksen edustajana lautakunnassa oli virkaatoimittava kiinteistöjohtaja E. V. Lähde. Tonttijaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja jäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen, varapuheenjohtajana johtaja Salmio ja varajäseninä liittosihteeri Ahde ja varatuomari Östenson. Maatalousjaostoon kuuluivat puheenjohtajana johtaja Salmio ja jäseninä varatuomarit Kallia ja Östenson, varapuheenjohtajana toimistonjohtaja Harvia ja varajäseninä veturinkuljettaja Gröndahl ja toimitusjohtaja Huhtala. Talojaostoon kuuluivat puheenjohtajana toimitusjohtaja Huhtala ja jäseninä liittosihteeri Ahde ja veturinkuljettaja Gröndahl sekä varapuheenjohtajana varatuomari Kallia ja varajäseninä toimistopäällikkö Modeen ja toimitsija Turunen 3 ). Kiinteistölautakunnan kokoukset ja sen käsittelemät asiat. Kiinteistölautakunnalla oli vuoden aikana 46, tonttijaostolla, maatalousjaostolla ja talojaostolla 5 kokousta. Lautakunnan pöytäkirjainpykälälukuoli 6 ja lähetettyjen kirjeiden luku 708, Tonttijaoston pöytäkirjani pykäläluku oli 335, maatalousjaoston 67 ja talojaoston 5. Kiinteistöt oimiston kansliaosaston diaariin merkittyjen asiain luku oli 47, joista yleisiä asioita oli 594, kansliaosastolle kuuluvia asioita 5, tonttiosastolle kuuluvia asioita 765, maatalousosastolle kuuluvia asioita 47, asemakaavaosastolle kuuluvia asioita 0, maanmittaus- ja kartastotöiden osastolle kuuluvia asioita 8, talo-osastolle kuuluvia asioita 348 ja kansanpuisto-osastolle kuuluvia asioita 68. Lautakunnan kokoukset pidettiin maanantaisin klo 5 tai pyhän ja juhlapäivän sattuessa seuraavana arkipäivänä 4 ). Jaostot saivat itse päättää omien kokoustensa ajoista. Lautakunnan vuoden aikana käsittelemistä asioista mainittakoon seuraavat:. Kiinteistötoimiston päällikön ja kansliaosaston toimialaan kuuluvat asiat Ilmoitukset ja kuulutukset. Lautakunnan ilmoitukset ja kuulutukset päätettiin 5 ) julkaista Ajan suunta, Arbetarbladet, Hufvudstadsbladet, Helsingin sanomat, Suomen sosialidemokraatti ja Uusi Suomi nimisissä sanomalehdissä. Viranhaltijat. Kansliaosaston nuorempi toimistoapulainen T. T. Pasanen 6 ) erosi virastaan heinäkuun p:stä lukien ja heinäkuun pistä alkaen otettiin nuoremmaksi toimistoapulaiseksi neiti A. Kuusivaara 7 ). Saman osaston läheteiksi määrättiin 8 ) tammikuun pistä 944 alkaen ja enintään mainitun vuoden loppuun T. Kortelainen, R. Lindholm,' L. Lindvall ja E, Savolainen. Tonttiosaston 4 palkkaluokkaan kuuluvaan notaarinvirkaan valittiin 9 ) kyseisen viran v. t. hoitaja O. K. Christiansen marraskuun pistä lukien, alempaan palkkaluokkaan kuuluvaan nuoremman arkkitehdin virkaan valittiin 0 ) arkkitehti O. A. Kiint. lautak. p. tammik. ja 3. ) S:n p. tammik.. 3 ) S:n p. tammik. 3. 4) S:n ii p tammik ) S:n p. tammik. 5. «) S:n 9 p. huhtik. 49.?) S:n 4 p. toukok ) S:n 0 p. jouluk ) S:n 5 p. lokak ) S:n p. tammik. 0 ja.

6 3. Kiinteistö lautakunta Nummiala ja 4 palkkaluokkaan kuuluvaan nuoremman toimistoapulaisen toimeen neiti T. T. Tuomi tammikuun pistä alkaen. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin x ) tilapäiselle varastoalueiden tarkastajalle A. Juutilaiselle tammikuun pin ja 4 pin, toukokuun 5 p:n ja kesäkuun 5 pin sekä heinäkuun 7 p:n ja marraskuun 7 p:n väliseksi ajaksi. Tarkastaja Juutilaisen virkamääräys pidennettiin ) tammikuun p:stä 944 enintään saman vuoden loppuun saakka. Maatalousosaston toiseen vastaperustettuun apulaisagronoominvirkaan valittiin 3 ) agronoomi T. Jussila heinäkuun pistä alkaen. Sairaslomaa virkasäännön mukaisin palkkaeduin myönnettiin metsänvartija A. A. Sireenille 4 ) huhtikuun 7 p:stä toukokuun 5 p:ään"ja palkatonta virkalomaa apulais agronoomi J. Kukkoselle 5 ) huhtikuun 0 pistä 943 huhtikuun 9 piään 944 sijaisenaan agronoomi A. A. Korteila virkaan kuuluvin palkkaeduin. Koska apulaisagronoomi Kukkonen kuitenkin jo tammikuun pinä 944 ryhtyi virkaansa hoitamaan, peruutettiin 6 ) mainitusta päivästä alkaen agronoomi Korteilan viransijaisuusmääräys ja irtisanottiin hänet kaupungin palveluksesta tammikuun 3 pistä 944 lukien. Asemakaavaosaston 3 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjänvirkaan valittiin rakennusmestari A. Aalto 7 ) ja 39 palkkaluokkaan kuuluvaan piirtäjänvirkaan ylioppilas S. Saxelin 8 ). Toistaiseksi ja enintään vin 944 loppuun saakka pidennettiin piirtäjä R. Frankenhaeuserin 9 ) virkamääräys tammikuun pistä 944 alkaen ja määrättiin tilapäiseksi arkkitehdiksi arkkitehti S. Schmidt 0 ) toukokuun 5 pistä ja tilapäiseksi toimistoapulaiseksi ylioppilas H. Nyberg ) elokuun 5 pistä lukien. Ero virastaan myönnettiin tilapäiselle arkkitehdille C. Meuschenille l ) toukokuun pistä, piirtäjä J. R, Cajanderille 3 ) kesäkuun 5 pistä ja piirtäjä M. Maunulle 4 ) elokuun 5 pistä lukien. Sairaslomaa myönnettiin apulaisasemakaava-arkkitehti B. H. Aminoffille 5 ) viikon ajaksi elokuun pistä lukien, tilapäiselle arkkitehdille C. Meuschenille 6 ) tammikuun pistä toukokuun piään ja piirtäjä A. S. Petterssonille 7 ) 3 viikon ajaksi helmikuun 5 pistä lukien sekä palkatonta virkalomaa tilapäiselle arkkitehdille S. Schmidtille 8 ) elokuun ajaksi. Maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tilapäisiksi piirtäjiksi määrättiin toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka osastolla ennestään toimivat piirtäjät I. Auerma 9 ) ja E. Kaskinen 9 ) ja määrättiin heidän tilalleen piirtäjät M. Aroheinä 9 ) ja A.-L, Loiske 9 ) huhtikuun pistä alkaen sekä piirtäjät T. Suominen 9 ) huhtikuun pistä ja V. O. Teittinen 0 ) heinäkuun pistä alkaen. Piirtäjien M. Aroheinän, M. Ignatiuksen ja A.-L. Loiskeen virkamääräykset pidennettiin 9 ) ja rouva A.-M. Karhunen ) määrättiin uudelleen tilapäiseksi piirtäjäksi tammikuun pistä 944 toistaiseksi ja enintään mainitun vuoden loppuun saakka. Osaston 3 palkkaluokkaan kuuluvan piirtäjänviran viransijaisuutta hoitamaan määrättiin vanhempi kartoittajaharjoittelija U. Hyppönen ) toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka ja ylempään 3 palkkaluokkaan kuuluvan vaakitsijan M. Nurmisen sijaiseksi määrättiin piirtäjä E. Vatanen 3 ) elokuun pistä alkaen siksi, kunnes viran vakinainen haltija ryhtyi virkaansa hoitamaan. Palkatonta virkalomaa myönnettiin tilapäiselle piirtäjälle ~ A.-M. Karhuselle 4 ) helmikuun 3 pistä maaliskuun 3 piään, jolloin hän erosi virastaan 5 ). Merkittiin 6 ) tiedoksi, että kaupungingeodeetti E. Saloselle oli myönnetty vapautusta sotapalveluksesta päivittäin klo 3 alkaen tammikuun pin ja helmikuun 8 pin välisenä aikana sekä että insinööri L. Salmenhaara oli määrätty toimittamaan tontinmittauksia apulaisgeodeetin kesäloman aikana. Talo-osaston apulaisrakennusmestariksi valittiin rakennusmestari E. E. Lintola 7 ) tammikuun pistä alkaen. Kunnallisten työväenasuntojen tilapäinen toimistoapiilai-!) Kiint. lautak. p. tammik. 8, 0 p. toukok 479 S, 9 p. heinåk. 666, 9 p. elok 76 ja 30 p. elok ) S:n 0 p. jouluk ) S:n 5 p. heinåk ) S:r p. huhtik ) S:n 8 p. maalisk. 38 ja p. maalisk ) S:n 7 p. jouluk ) S:n p. kesåk ) S:n 4 p. lokak ) S:n 0 p.jouluk. 9^. 0 ) S:n 9 p. huhtik. 40 ja 0 p. jouluk. 9 S. S:n p. elok. 708 ja 0 p. jouluk 9. ) S:n 0 p. toukok ) S:n p. huhtik ) S:n 7 p. kesåk ) S:n p. elok ) Sm p. tammik. 9, 8 p. tammik t>. helmik p. maalisk. 66 ja p. huhtik ) S:n 8 p. helmik. 3 is ) S:n p. elok ) S:n p. maalisk ) S:n p. kesåk ) S:n 7 p. jouluk ) S:n 5 p. helmik ) S:n p. elok ) S:n p. helmik ) S:i 5 p. huhtik ) S:n p. tammik. 7 ja 3 p. toukok ) S:n p. tam mik..

7 3 3. Kiinteistö lautakunta nen E. Kiljunen L ) erosi virastaan helmikuun 5 p:nä ja hänen tilalleen päätettiin palkata neiti E. S. Tiihonen ) mainitusta päivästä alkaen toistaiseksi ja enintään kertomusvuoden loppuun saakka. Talo-osasto oikeutettiin 3 ) edelleen palkkaamaan tilapäinen paikallinen apulaisisännöitsijä Pirkkolan omakotialuetta varten tammikuun p:stä alkaen ja vahvistettiin apulaisisännöitsijän palkkioksi helmikuun p:stä lukien 00 mk kuukaudessa kutakin hänen hoidettavanaan olevaa taloa kohden. Entiselle apulaisisännöitsijälle H. Kiviselle, joka kertomusvuoden tammikuun ajan oli hoitanut kyseistä tointa, myönnettiin mainitulta ajalta toimeen kuuluva entinen palkkio, 000 mk. Lisäksi osasto oikeutettiin 4 ) palkkaamaan tilapäinen siivoustöiden tarkkailija elokuun pistä alkaen. Helsinginkadun taloon nio 4 päätettiin 5 ) palkata tilapäinen ylimääräinen lämmittäjä elokuun pistä alkaen. Sairaslomaa myönnettiin 6 ) isännöitsijä W. F. S. Riskulle maaliskuun pin ja 3 pin väliseksi ajaksi sijaisenaan varatuomari V. G. Vartiovaara. Kansanpuisto-osaston tilapäiseksi siirtolapuutarhaneuvojan apulaiseksi määrättiin puutarhaopettaja H. Pakarinen 7 ) huhtikuun pin ja syyskuun 30 pin väliseksi ajaksi ja tilapäiseksi omakotipuutarhaneuvojan apulaiseksi kotitalousneuvoja S. Lakanen huhtikuun 5 pistä syyskuun 5 piään sekä tämän ilmoitettua ettei hän voinut ottaa tointaan vastaan puutarhaneuvoja K. Pulsa 8 ) toukokuun pin ja syyskuun 30 pin väliseksi ajaksi. Kansanpuisto-osaston apulaispäällikön V. Koivulan virkamääräys pidennettiin 9 ) toistaiseksi ja enintään vin 944 loppuun saakka. Autonkuljettaja K. Altti päätettiin 0 ) määrätä kiinteistötoimiston tilapäiseksi autonkuljettaja-vahtimestariksi tammikuun pistä 944 alkaen toistaiseksi ja enintään siksi, kunnes toimiston autonkuljettajista toinen vapautui sotapalveluksesta ja ryhtyi tointansa hoitamaan, kuitenkin enintään vin 944 loppuun saakka. ' Kesälomat. Hyväksyttiin u ) ehdotus kiinteistötoimiston ylempien viranhaltijain kesälomiksi ja oikeutettiin toimistopäällikkö tekemään siihen tarpeellisia pienehköjä muutoksia. Toimiston muiden viranhaltijain kesälomien järjestäminen jätettiin asianomaisten osastonpäälliköiden tehtäväksi. Laskujen hyväksyminen. Lautakunta päätti ), että toimistopäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan sihteeri hyväksyy pääluokan I lukuun, VII luvun,, 4, 6, 9, 0 ja kohtiin sekä IX luvun kohtaan kuuluvat laskut, kaupunginagronoomi ja hänen estyneenä ollessaan apulaisagronoomi hyväksyy II lukuun ja VII luvun -kohtaan kuuluvat laskut sekä allekirjoittaa osaston shekkitilin shekit, talo-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan apulaispäällikkö hyväksyy III luvun 48 kohtiin ja VII luvun 3 kohtaan kuuluvat laskut sekä kansanpuisto-osaston päällikkö ja hänen estyneenä ollessaan kiinteistölautakunnan määräämä v. t. päällikkö hyväksyy'iv ja V lukuihin sekä VI luvun 0 kohtiin kuuluvat laskut. Vakuusasiakirjain tarkastaminen. Merkittiin 3 ) tiedoksi, että lautakunta oli tarkastanut sihteerinsä hallussa olevat vakuusasiakirjat sekä todennut, että puuttuvat velkakirjat oli maksettu taikka kuittausta vastaan luovutettu velallisille sen takia, että niissä määrätyt ehdot oli täytetty. Kiinteistöhallinnon osittainen uudelleenjärjestäminen. Jäsen Modeen valittiin 4 ) edesmenneen pankinjohtaja T. Grotenfeltin tilalle sen lautakunnan marraskuun 4 pinä 94 asettaman jaoston jäseneksi, jonka tehtävänä oli lausunnon valmisteleminen kiinteistöhallinnon osittaisesta uudelleenjärjestämisestä. Lautakunnan edustaminen Naantalin kauftunkiftäivillä. Edustajikseen "Naantalissa elokuun 5 ja 6 pinä pidettäville kaupunkipäiville kiinteistölautakunta määräsi 5 ) varapuheenjohtajansa Salmion ja jäsenensä Kallian ja Östensonin sekä toimistopäällikkö J. A. Savolaisen. Kaupungin metsätalouden vastainan hoito ja järjestely. Lautakunta päätti 6 ) periaatteessa hyväksyä esityksen metsätalousosaston perustamisesta kiinteistötoimistoon!) Kiint. lautak. 8 p. tammik. 49. ) Sm 5 p. helmik ) S:n 5 p. helmik ) S:n p. kesäk ) S:n 3 p. toukok ) S:n 5 p. maalisk ) S:n p. maalisk. 5 ja 5 p. maalisk ) S:n 5 p. maalisk. 6, 5 p. huhtik. 38 ja 9 p. huhtik ) S:n 0 p. jouluk ) S:n 0 p. jouluk. 0. ") S:n 7 p. toukok. 504, 4 p. toukok. 53 ja p. elok ) S:n 0 p. jouluk. 4. ls ) S:n 7 p. jouluk ) S:n 9 p. huhtik ) S:n p. kesäk. 60 ja 9 p heinäk ) S:n p. kesäk. 60.

8 4 3. Kiinteistö lautakunta kuitenkin niin, ettei mainitulle osastolle ollut siirrettävä halkotoimiston tehtäviä eikä rakennustoimiston puutavarahankintoja. Bengtsärin tilan hoito. Bengtsärin tila päätettiin ) jättää maatalousosaston hoitoon kertomusvuoden loppuun saakka sekä tammikuun p:stä 944 alkaen metsätalousosaston hoitoon. Yhteislaulutilaisuudet. Kiinteistötoimiston toimistopäällikkö oikeutettiin ) kaupunginhallituksen määräämin ehdoin myöntämään lupia* yhteislaulutilaisuuksien järjestämiseksi Kaivopuistossa. Omakoti- ja siirtolapuutarhapiirustuksista kannettavat maksut. Päätettiin 3 ), että siirtolapuutarhaneuvojan laatimista puutarhapiirustuksista peritään huhtikuun p:stä alkaen seuraavat lunastusmaksut: siirtolapuutarhapalstan viljelysehdotuksesta 0 mk, huvimajapiirustuksen kopiosta 5 mk, omakotipuutarhapiirustuksesta 40 mk, pihamaan piirustuksesta 400 mk, etupihapiirustuksesta 00 mk sekä kompostilaatikon y. m. piirustusten kopioista 0 mk. Kiinteistölautakunnan keskeneräiset asiat. Marraskuun p:nä 94 laaditusta lautakunnan keskeneräisten asioiden luettelosta päätettiin 4 ) poistaa sellaiset asiat, jotka eivät olleet ajankohtaisia tai olivat muuten vanhentuneet. Talousarvio. Ehdotus kiinteistölautakunnan v:n 944 talousarvioksi hyväksyttiin 5 ) eräin muutoksin ja päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle. Käyttövarat. V:n 94 käyttövaroistaan lautakunta myönsi m. m. 700 mk seppeleen hankkimiseksi kiinteistölautakunnan ent. jäsenen pankinjohtaja T. N. A. Grotenfeltin hautajaistilaisuuteen 6 ) ja v:n 943 käyttövaroistaan m. m mk kolmen uuden puvun hankkimiseksi kiinteistötoimiston vahtimestareille 7 ), yhteensä 000 mk seppelten hankkimiseksi insinööri V. Meriluodon ja rakennusrieuvoja H. Jokisen hautajaistilaisuuksiin 8 ), yhteensä 5 443: 0 mk erinäisten tilojen jakokustannusmaksuja varten 9 ), mk Malmi Tapanilan alueen pohjakarttojen jäljennösten lunastamiseksi 0 ) sekä 900 mk Naantalissa pidettyjen kaupunkipäivien osanottomaksujen suorittamiseksi kiinteistölautakunnan edustajille u ). Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m. m. asioista, jotka koskivat: viranhaltijain virkalomia ja palkankorotuksia y. m. viranhaltijoita läheisesti koskevia kysymyksiä ); tilusvaihtoja erinäisten yksityisten henkilöiden ja kaupungin välillä 3 ); erinäisiä tontteja koskevia osto- ja myyntitarjouksia m. m. kortteleissa n:ot 39, 670, 669 ja 66 4 ); uuden agronoominviran perustamista kiinteistötoimiston maatalousosastolle 5 ); tonttiosaston notaarin viran täyttämistä 6 ); Vihdin pitäjän Ollilan kylässä olevia Saarijärvi nimistä perintötilaa RN 3 ja Niemelä nimistä tilaa RN 4, Espoon pitäjän Takkulan kylässä olevaa Yli-Takkula nimistä perintötilaa RNT 3 sekä Helsingin pitäjän Staffansbyn kylässä olevia tiloja Hiekkanummi RN l 99 ja U 370 Rii 6 8 koskevia myyntitarjouksia kaupungille 7 ); kaupungin metsätalouden vastaista hoitoa ja järjestelyä 8 ); sekä kaupungin metsissä suoritettavia hakkuita hakkuukautena 943 /44 9 ). Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m. m. asioista, jotka koskivat: korttelin n:o 73 tontteja n:ot 8 b, 45 a ja 47 a koskevia ostotarjouksia 0 ); viranhaltijain virkaloma- ja eläkeanomuksia ); tilus- ja aluevaihtoja kaupungin ja Teräsköysi oy:n, Imatran voima oy:n ja P. Sinebrychoff oy:n välillä ); Pohj. Esplanaadikadun tonttia n:o 5 ja tontilla olevaa rakennusta koskevaa ostotarjousta 3 ); stadionin sotavahinkovakuutusmaksuja 4 ); kiinteistöhallinnon uudelleenjärjestämistä 5 ); asuntorakennustoimint.aa!) Kiint. lautak. 9 p. marrask. 03 ja 033. ) S:n 7 p. toukok ) S:n 5 p. maalisk ) S:n 8 p. helmik ) S:n 5 p. heinåk. 659 ja 30 p. elok ) S:n p. tammik. 6. l) S:n v. maalisk ) S:n 7 p. kesåk. 577 ja 6 p. syvsk ) S:n 7 p. kesåk. 578, 9 p. heinåk. 667, 3 p. syysk. 796, 8 p. marrask. 966 ja 5 p. marrask ) S:n 9 p. heinåk u) S:n 30 p. elok ) S:n p. tammik. 8, 8 p. tammik. 56, p. helmik. 0, 9 p. huhtik. 48, p. kesåk. 596 ja 598, p. lokak. 879 ja 8 p. lokak ) S:n 8 p. tammik. 5, 5 p. maalisk. 64 ja 0 p. jouluk:. 4 ) S:n 8 p. tammik. 54, 5 p. maalisk. 67 p. huhtik. 387, 3 p. toukok. 558 ja 3 p. elok ) S:n 3 p. toukok ) S:n 9 p. elok ) S:n p. lokak. 877 ja 8 p. marrask ) S:n p. lokak ) S:n 8 p. marrask ) S:n 8 p. tammik. 48 ja p. marrask. 95. ) S:n 8 p. tammik. 5, p. elok. 706 ja 7 p. jouluk. 47. ) S:n 8 p. tammik. 57, 8 p. helmik. 33 ja 5 p. marrask ) S:n 5 p. tammik ) S:n 3 p. toukok ) S:n 7 p. kesåk. 575 ja p. marrask. 950.

9 5 3. Kiinteistö lautakunta asuntopulan helpottamiseksi ); maa-alueluovutuksia Helsingin Vihdin maantien oikaisua varten ja Ryttylän Riihiviidan kylätietä varten ); Bengtsärin koulukodin maiden käyttöä 3 ); Kaivopuiston korttelin n:o 04 tontin n:o 0 jakamista 4 ); sekä maa-alueen hankkimista kaupungille uutta vesisäiliötä varten 5 ).. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat Myydyt tontit: Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit: Korttelin numero Katu tai alue Tontin numero Ostaja Tontin pinta-ala, m Huutokauppahinta, mk Kaironkatu, osa Kulosaari K6 RN l 70 Päij änteenkatu» Ruusulankatu Töölönkatu Suvilahdenkatu a Oy. Arabia ab. 6 ) Suomen kenttätykistön säätiö 7 ) Enso-Gutzeit oy. 8 ) Auto-Taito oy. 8 ) Ab. Kammio sjukhem oy. 9 ) Ab. Kammio sjukhem oy. 9 ) Ab. Gasaccumulator oy. 0 ) o j Enso-Gutzeit oy:lle myydyn Päijänteenkadun tontin n:o 6 rakennusvelvollisuutta koskevan velkakirjan vakuudeksi päätettiin ) hyväksyä kolme yhteensä mk:n sisältöistä valtion velkasitoumusta edellytyksin, että mainitut velkasitoumukset mahdollisimman pian vaihdettiin tonttiin kiinnitettyihin velkakirjoihin. Vuokralle annetut asuntotontit ja -palstat. Kiinteistölautakunta tai sen tonttijaosto teki vuoden aikana seuraavat asuntotarkoituksiin käytettävää maata koskevat vuokrasopimukset: Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuotuinen vuokramaksu, mk. XXV kaup. osa, kortt. n:o 84, Hakan asunto oy. Koskenlantie 56 ) 999, jouluk tontti n:o a S:n s:n tontti n:o b Hakan asunto oy. Joukolantie b ) 999, jouluk rl945, toukok , toukok XXVI kaup. osa, kortt. n:o 989 Teknikko T. E. Mattila 3 ) 965, toukok tontti n:o 3 975, toukok ,985, toukok Pirkkola, kortt. n:o 8, tontti Rouva H. Hai li vaara 4 ) fl944, jouluk n:o 4 000, jouluk S:n kortt. n:o 9, tontti n:o 44 Isännöitsijä L. Snellman 5 ) J944, jouluk , iouluk Toukola, kortt. n:o III, tontit Ab. Majstad ) 6 kk. irtis. jälk n:ot 8 ja 9 Vuokrasopimusten purkaminen. Hakan oy. Joukolantie nimisen yhtiön karissa tehty XXV kaupunginosan korttelin n:o 84 tonttia n:o koskeva vuokrasopimus, Konerasva oy:n kanssa tehty korttelin n:o 77 tonttia n:o 4 koskeva vuokrasopimus, Kolho oy:n kanssa tehty Pirkkolan korttelin n:o 9 tonttia n:o 44 koskeva vuokrasopimus ja A. Ahlström oy:n kanssa tehty korttelin n:o 8 tonttia n:o 4 koskeva vuokra- Kiint. lautak. p. kesäk ) S:n p. lokak. 880 ja 5 p. lokak. 9 3 ) S:n 8 p. lokak ) S:n 9 p. marrask ) S:n 3 p. jouluk ) S in. 5 p. huhtik. 34, p. huhtik. 387 ja 3 p. toukok ) S:n p. tammik ) S:n 8 p. maalisk ) Ks. v:n 936 kert. s ) Kiint. lautak. 5 p. maalisk. 68 ja 9 p. huhtik. 46. ") S:n 6 p. syysk. 78. ) S:n 3 p. jouluk. 094 ; ks. v:n 94 kert. s ) Tonttij. 6 p. toukok ) S:n 6 p. toukok ) S:n 8 p. helmik ) Kiint. lautak. 9 p. huhtik. 44.

10 6 3. Kiinteistö lautakunta sopimus päätettiin ) purkaa vastaavasti huhtikuun p:stä 94, huhtikuun p:stä, heinäkuun 3 pistä ja toukokuun 3 p:stä 943 lukien. Oulunkylän erään alueen vuokralleanto. Johtaja V. Rajalan vuokraoikeus 500 m :n suuruiseen Oulunkylän alueeseen merkittiin ) päättyväksi maaliskuun 3 p:nä ja mainittu alue päätettiin ) vuokrata insinööreille S. I. Tawastille ja T. Vihiselle tai heidän perustamalleen yhtiölle huhtikuun p:stä alkaen v:n 944 maaliskuun 3 p:ään saakka, minkä jälkeen vuokrasopimus jatkui 3 kuukauden irtisanomisajoin. Vuosivuokraksi määrättiin mk. Herttoniemen eräiden alueiden varaaminen. Lautakunta päätti 3 ) varata rakennustoimiston satamarakennusosaston käyttöön eräät Herttoniemessä sijaitsevat alueet. Sementtivalimon paikan vuokralleanto. Lautakunta päätti 4 ) vuokrata Helsingin Tiili ja sementti oy:lle korttelin n:o 75 Lautatarhankadun tontin n:o 4 sementtivalimon perustamista varten tammikuun p:stä 944 alkaen 0 vuodeksi mk:n vuosivuokrin tammikuun p:n 944 ja maaliskuun 3 p:n 945 väliseltä ajalta sekä huhtikuun pistä 945 alkaen vuokrasta, joka oli riippuvainen elinkustannusindeksistä samalla tavoin kuin Herttoniemen öljysataman vuokraukset, jolloin indeksiä 000 vastasi perusvuokra mk vuodessa. Kdapelikojun paikan vuokralleanto. Posti- ja lennätinhallitukselle päätettiin 5 ) vuokrata Helsingin pitäjän Malmin kylästä Eskos nimisestä tilasta RN 8 93 Malmin hautausmaan luoteispuolelta Malmin- ja Porvoontien risteyksestä n. 500, m :n suuruinen alue kaapelikojun pitämistä varten marraskuun p:stä 943 alkaen vuodeksi ja sen jälkeen vuodeksi kerrallaan 3 kuukauden irtisanomisajoin 500 mk:n vuosivuokrin. Kun kyseinen alue oli ollut posti- ja lennätinhajlituksen käytössä kesäkuun 5 p:n 940 ja lokakuun 3 p:n 943 välisen ajan, päätettiin sen hallussa pidosta tältä ajalta veloittaa 646 mk. Autopuhdistamon paikan vuokralleanto. Helsingin autopuhdistamo oy:lle päätettiin 6 ) vuokrata 500 m :n suuruinen alue korttelista n:o 4 huhtikuun p:stä alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin mk:n vuosivuokrin ehdoin, että aluetta käytettiin puukaasuautojen puhdistuspaikkana. Koska Jätteiden huolto oy. ei ollut vuokrasopimuksen 7 ) mukaisesti käyttänyt vuokraaluettaan puukaasuautojen puhdistuspaikkana vaan vuokrannut sen edelleen henkilölle, joka käytti sitä voiteluöljy varastona, päätti 8 ) kiinteistölautakunta irtisanoa kyseistä aluetta koskevan vuokrasopimuksen päättyväksi helmikuun 5 p:nä 943. Bensiininjakelupaikat. Lautakunta teki 9 ) joukon päätöksiä, jotka koskivat bensiinin jakelupaikkojen vuokrauksia, etenkin asianomaisten bensiininmyyntiyhtiöiden esittämiä vuokramaksujen alennusanomuksia sekä entisten vuokrasopimusten pidennyksiä entisin voimassa ollein vuokraehdoin, joihin kuului m. m. useimpien bensiininjakeluasemapaikkojen suljettuna pitäminen toistaiseksi, useimmiten ainakin v:n 944 loppuun saakka. Muuntoasemat. Kaupungin sähkölaitos oikeutettiin 0 ) sijoittamaan väliaikaiset muuntoasemat Kyläsaaren täytemaalle ja Lauttasaarenkadulle. Lautakunta päätti u ) hyväksyä Haagan sähkölaitoksen ehdottamat muuntoasemakoppien uudet sijoituspaikat Haagassa ehdoin, että koppien lopullisessa sijoittamisessa noudatettiin kiinteistötoimiston antamia ohjeita. Samalla päätettiin Haagan kauppalan sähkölaitokselle muuntoasemakoppia varten vuokrata Huopalahden pitäjän. Pikku- Huopalahden kylästä Backas nimiseen tilaan RN 755 kuuluva n. 5 m :n suuruinen alue Turun vanhan maantien ja Kunnallistien risteyksestä v:ksi 944 jatkuen vuokrasopimus sen jälkeen kalenterivuoden kerrallaan kolmen kuukauden irtisanomisajoin 50 mk:n vuosivuokrin. Palokalustovajan ja perunakellarin paikan vuokralleanto. Sotainvaliidien veljesliitto Kiint. lautak. 3 p. jouluk. 094 ja p. huhtik. 39 sekä tonttij. 8 p. helmik. 6 ja 6 p. toukok. 68. ) Tonttij. 4 p. maalisk ) Kiint. lautak. 5 p. huhtik ) S:n 0 p. jouluk.. 5 ) S:n 8 p. marrask ) Tonttij. 3 p. helmik. 37 ja p. huhtik ) Ks. v:n 940 kert. s ) Tontlii. p. tammik ) Kiint. lautak. p. tammik.,, 3, 4 ja 5, 8 p. tammik."60, 6 ja 6, 5 p. helmik. 6, p. helmik. 9, 5 p. maalisk. 7, 0 p. toukok. 485 i 4 p. toukok. 58, 4 p. lokak. 864 ja 3 p. jouluk. 09 ja ) S:n 5 p. huhtik. 347 ja p. lokak. 88. ") S:n p. marrask. 955.

11 7 3. Kiinteistö lautakunta nimiselle yhdistykselle päätettiin vuokrata Marttilan omakotialueesta 0 m :n suuruinen alue korttelista n:o 4 palokalustovajan pitämistä varten toukokuun pistä 943 alkaen kuukauden irtisanomisajoin 00 mk:n vuosivuokrin ) sekä invaliidikylän luoteispuolelta 70 m :n suuruinen alue perunakellarin paikaksi lokakuun 6 p:stä alkaen kuukauden irtisanomisajoin 700 mk:n vuosivuokrin ). Työväenparakin paikan vuökralleanto. Aug. Eklöf ab. nimiselle yhtiölle päätettiin 3 ) vuokrata Helsingin pitäjän Viikin kylästä Viikinmäki nimisestä tilasta RN 00 m :n suuruinen alue työväenparakin sijoituspaikaksi huhtikuun pistä 943 maaliskuun 3 piään 944 ja sen jälkeen edelleen kuukauden irtisanomisajoin 500 mkin vuosivuokrin m. m. ehdoin, ettei parakkia käytetty talviasuntona. Tallialueen vuokralleanto. Johtaja V. Rajalalle päätettiin 4 ) viksi 943 vuokrata Oulunkylän maalaiskunnassa olevasta Oulunkylän kartano nimisestä tilasta RN m :n suuruinen alue tallirakennuksen sijoituspaikaksi 000 mkin vuokrasta ja ehdoin, ettei kaupunki sitoudu rakentamaan eikä kunnossapitämään alueelle johtavaa tietä. Kyläsaaren täytemaa. Kyläsaaren täytemaalta kiinteistölautakunta päätti vuokrata, purkaen Helsingin romuvaraston kanssa tekemänsä'vuokrasopimuksen, Helsingin ravintola- ja kahvilaliikkeenharjoittajain yhdistykselle 00 m in suuruisen alueen helmikuun p:n 943 ja maaliskuun 3 pin 946 väliseksi ajaksi nikin vuosivuokrasta 5 ); rakennusmestari V. Lindforsille ja herra K. Niiniselle perustettavaa Tiili ja sementti nimistä yhtiötä varten 600 m in suuruisen alueen heinäkuun 5 pistä alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin ja mkin vuosivuokrasta 6 ), Heteka oyille 500 m in' suuruisen alueen elokuun pin 943 ja heinäkuun 3 pin 948 väliseksi ajaksi 500 mkin vuosivuokrasta 7 ); Oy. Murator abilleni 00 m :n suuruisen alueen lokakuun 6 pin 943 ja heinäkuun 3 pin 948 väliseksi ajaksi mkin vuosivuokrasta 8 ); sekä Puutavaraliike India oyille m in suuruisen alueen helmikuun pistä alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin ja mkin vuosivuokrin ja 350 m in suuruisen lisäalueen maaliskuun 5 pistä alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin ja 5 50 mkin vuosivuokrin 9 ). Viimeksi mainittu vuokraoikeus päätettiin 0 ) sittemmin julistaa menetetyksi ja kaupunginhallituksen asiamiesosastoa pyydettiin ryhtymään takavarikoimistoimenpiteisiin alueella olevan omaisuuden saattamiseksi kaupungin vuokrasaatavan vakuudeksi. Puutavaraliike India oyille aikaisemmin vuokrattu m :n suuruinen alue vuokrattiin ) Hevossalmi oyille lokakuun 3 pistä alkaen viikon irtisanomisajoin ja mkin kuukausivuokrin. Ruokailukojun paikan vuokralleanto. Rouva K. Leväselle vuokrattiin ) 00 m :n suuruinen alue Kulosaarenkadulta vastapäätä tonttien niot 3 ja 5 rajaa ruokailukojun pitämistä varten kesäkuun I pistä 943 alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin 500 mkin kuukausivuokrin. Vuokralle annetut viljelyspalstat. Kiinteistölautakunta tai sen tonttijaosto vuokrasi vuoden aikana seuraavat viljelyspalstati Alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuokramaksu, mk Annala ja Vanhakaupunki,.4 ha Herttoniemi, ha S:n ha S:n 5.5 ha S:n 7.8 ha Kumpula, litt. a-b, lukuunottamatta perunapalstoiksi vuokrattavaa aluetta Yhdistyneet villatehtaat oy. 3 ) Huvilanomistaja A. Saldön 3 ) Oy. G. W. Sohlberg 3 ) Vuokraaja E. Johansson 4 ) Suomen aseveljien liiton Helsingin asevelipiiri 5 ) Puutarhuri A. Holmqvist 3 ) 943 syksyllä 943 syksyllä 943 syksyllä 943 syksyllä 943 syksyllä 943 syksyllä !) Tonttij. 7 p. huhtik.. ) S:n 6 p. lokak ) Kiint. lautak. 9 p. maalisk ) Tonttij. p. huhtik ) Kiint. lautak. 5 p. tammik ) S:n 5 p. heinäk ) S:n 9 p. heinäk ) S:n p. lokak ) Tonttij. 3 p. helmik. 35 ja 3 p. maalisk. 7. u>) S:n 9 p. elok. 39. «) S:n M p. marrask. 93. ) Kiint. lautak. 3 p. toukok ) S:n p. huhtik ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk. 99.

12 8 3. Kiinteistö lautakunta Alue Vuokraaja Vuokrakausi päättyy Vuokramaksu, mk Kumpula litt, d n. 0.6 a ha Puutarhuri R. Holmqvist ) 3 kk. irtis. jälk. ei 300 huhtik.-lokak. vuodelta aikana rakennuksineen S:n litt, e 0.4 ha Sorvaaja K. Putkonen, vesijohto- ja 943 syksyllä vuodelta 800 S:n puutarhapalsta, n..3 ha Puutarhuri R, Holmqvist ) Kuten edell sähkölaitoksen työntekijöille ) S:n litt, m 0.3 ha Kuljetusliikkeenomistaja S. Räisä- 943 syksyllä 600 nen ) ha S:n litt, ö 0.5 S:n 0. ha Ajuri V. Majaranta ) 943 syksyllä Sotainvaliidien veljesliiton Helsingin 943 syksyllä alaosasto ) 6. ha Munkkiniemi, Munkkiniemen yhdyskunnan hallinto- 943 syksyllä 000 lautakunta 3 ) Paloheinä, n. O.s ha Herra M. Envalds 4 ) 943 syksyllä 500 S:n n. 0.7 ha S:n n..5 ha Olympiakylän asukkaitten seura Vesijohtoliike Huberoy:n ) 943 syksyllä henkilö- 943 syksyllä kunnan kerho 6 ) Pirkkola,.7 ha Suomen aseveljien liiton Helsingin 943 syksyllä asevelipiiri 7 ) Pukinmäki, Vantaantien varrella Opettaja S. Timonen 8 ) 944, jouluk. 3, 600 n. 900 m II sen jälk. vuod. kerr. kk. irtis. jälk. Kumpulan yllä mainitut alueet vuokrattiin puutarhuri R. Holmqvistille lisäehdoin, että hän oli velvollinen omalla kustannuksellaan pitämään puutarhapalstalla sijaitsevat kaupungin rakennukset hyvässä kunnossa sekä tarvittaessa järjestämään litt. d nimisen alueen rajaa pitkin kulkumahdollisuuden vesijohtolaitoksen perunapalstoille. Syöttämään vuokraaminen. Tehtiin joukko päätöksiä 9 ), jotka koskivat kaupungin lähiympäristössä olevien pienehköjen syöttömaiden vuokrauksia tai niiden vuokraoikeuksien pidennyksiä. Pidennetyt asuntoalueiden vuokraoikeudet. Kiinteistölautakunta tai sen tonttijaosto pidensi seuraavia asuntoalueita koskevat vuokrasopimukset: Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty Vuotuinen vuokramaksu, mistä mihin mk XXIII kaupunginosa, kortt. Neiti E. Ahman 0 ) n:o 903, tontti n:o 944, tammik. 943, jouluk Leppävaara, 880 m Kellaripellosta Asemamies J. W. Malk ) 944, kesäk. toistaiseksi 85 Meilahti, huvilapalsta n:o Neiti E. Tilgman ) 944, tammik. 946, jouluk S:n huvilapalsta n:o 4 944, tammik. 946, jouluk Professori C. G. ja rouva A Nyströmin oikeudenomistajat 3 ) 944, tammik. 944, jouluk It. 943, syysk. 944, elok alue n:o 3 S:n Oulunkylä,»» 7 a huvilaryhmä, Kauppias A. V. Virtanen 4 ) Autonkuljettaja A. Landen 5 ) S:n s:n alue n:o 56 Lautamies O. W. Nyströmin 940, marrask. 945, toukok oikeudenomistajat 6 ) Pirkkola, kortt. n:o 8 n. A. Ahlström oy. 7 ) m 94, heinäk , heinäk !) Tonttij. p. jouluk. 30. ) S:n p. huhtik ) S:n 6 p. kesäk ) S:n 6 p. toukok ) S:n 6 p. toukok ) S:n p. toukok ) S:n 4 p. maalisk ) Kiint. lautak. 9 p. maalisk ) Tonttij. p. huhtik. 30, p. toukok. 60, 6, 6 ja 63 ja 6 p. kesäk. 95 ja ) Kiint. lautak. 4 p. toukok ) S:n 9 p. marrask ) S:n 8 p. maalisk ) S:n 5 p. heinäk ) S:n p. kesäk ) S:n 3 p. elok ) S:n p. tammik ) Tonttij. 3 p. maalisk. 7 ; ks. tämän kert. II osan s. 5.

13 9 3. Kiinteistö lautakunta Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuotuinen vuokramaksu, mk. Rajasaari, huvila-alue n:o lb S:n huvila-alue n:o a S:n»»b Reijola, n.s. Tilkan torppa Ruskeasuo, huvilapalsta n:o 3 Hammaslääkäri A. H. von Fieandt Kristliga föreningen av unga kvinnor ) Rouva M. Hellner 3 ) Rouva A. Heinonen 4 ) Huvila oy. Tyynelä 5 ) 944, tammik. 946, jouluk , tammik. 946, jouluk , tammik. 943, lokak. 943, syysk. 946, jouluk. 3 kk. irtis. jälk. 945, jouluk Hammaslääkäri A. H. von Fieandtille vuokratun huvila-alueen vuokraehdoista mainittakoon m. m., että Rajasaaren puhdistuslaitos oikeutettiin korvauksetta väliaikaisesti varastoimaan lietettä alueen läntiselle rannalle, että 6 kuukauden irtisanomisajoin oli korvauksetta kaupungille luovutettava puhdistuslaitosta varten mahdollisesti tarvittavat osat alueesta ja että vuokraajalla oli kulkuoikeus mantereelle kaupungin alueen kautta. Pidennetyt viljelysalueiden vuokraoikeudet. Kiinteistölautakunnan tonttijaosto pidensi seuraavia viljelysalueita koskevat vuokrasopimukset: Alue Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty Vuotuinen vuokramaksu, mistå mihin mk Annala, 0.5 ha Rouva A. Salo 6 ) 943, tammik. 943, jouluk Herttoniemi, 0.3 ha Helsingin nuorten miesten kristillinen yhdistys 7 ) loppuun 943, tammik. viljelyskauden 400 S:n 0.45 ha Helsingin kuuromykkäin auttajayhdistys 8 ) 943, tammik. Kuten edell. 550 S:n 0.9 ha Huvilanomistaja V. Helander 9 ) 943, tammik. Kuten edell. 350 S:n ha Helsingin puhelinyhdistys 0 ) 944, tammik. Kuten edell. 500 S:n. ha Suomen osuuskauppojen keskuskunta 0 ) 944, tammik. Kuten edell. 000 S:n 4.5 ha Suomen osuuskauppojen keskuskunta 0 ) 944, tammik. Kuten edell S:n.4 ha Kustannus oy. Otava ) 943, tammik. Kuten edell. 700 Koskela, litt, b Herra A. Örmark ) 943, tammik. Kuten edell. 50 Kumpula, ent. Novilla, puu- Puutarhatyöntekijä J. Toivo- 943, tammik. Kuten edell. 500 tarhapalsta litt, y nen 3 ) S:n litt. Kone oy. 4 ) 943, tammik. Kuten edell. 00 S:n n.s. Elannon palsta Autonkuljettaja E. Syvänen 5 ) 943, tammik. Kuten edell. 050 S:n palsta n:o 5 Rouva S. Odell 6 ) 943, tammik. Kuten edell.; 500 Käpylä, 0. ha Sotainvaliidien veljesliiton 944, tammik. Kuten edell. 400 Helsingin osasto 0 ) Käpylän ravirata-alue, 0.4 ha Vartija V. Packalen l7 ) 943, tammik. Kuten edell/ 600 Meilahti, Toivolan huvilan poh- Herra G. Witick 8 ) 943, tammik. 943, jouluk joispuolella 500 m S:n Toivolan viljelysalue Sotainvaliidien veljesliiton 944, tammik. viljelyskauden Helsingin osasto 0 ) loppuun Reijola, O.os ha Rouva E. Mandelin 9 ) 943, tammik. Kuten edell. 00 S:n litt. C, osa Rouva E. From 0 ) 943, tammik. Kuten edell. 400 S:n litt. C, osa Rouva A. Heinonen ) 943, lokak. kk. irtis. jälk. 50 S:n litt, d Ajuri J. E. Granlund ) 943, tammik. viljelyskauden 300 loppuun Kiint. lautäk. p. huhtik ) S:n p. huhtik ) S:n 9 p. heinäk ) Tonttij. 6 p. lokak ) Kiint. lautak. 7 p. syysk. 844 ) Tonttij. p. huhtik ) S:n 7 p/heinäk ) S:n 8 p. helmik ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 0 p. lokak. 8.. ") S:n 8 p. helmik. 58. ) S:n 6 p.toukok ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 6 p. toukok ) S:n p. toukok ) S:n 3 p. helmik. 43. ) S:n 6 p. lokak. 68. ) S:n 4 p. maalisk. 98.

14 0 3. Kiinteistö lautakunta Tontti tai palsta Vuokraaja Vuokrakausi pidennetty mistä mihin Vuotuinen vuokramaksu, mk Reijola, Mansikkamäki ja Hallipelto S:n Punamäki litt. A S:n syöttöpalstat g ja g Pasilan viljelysalue Pirkkola,.8 ha Herra A. Seppälä ) Ajuri J. V. Sohiman ) Ajuri E. Vennola 3 ) Sotainvaliidien veljesliiton Helsingin osasto x ) Olympiakylän asukkaitten seura 4 ) 944, tammik. Kuten edell. 943, tammik. Kuten edell. 943, tammik. Kuten edell. 944, tammik. Kuten edell. 943, tammik. Kuten edell Kyläsaari. Puu ja öljy oy. nimiselle yhtiölle vuokrattiin 5 ) edelleen Kyläsaaren ratapihan eteläpäässä oleva 300 m :n suuruinen alue toukokuun p:stä alkaen 5 vuodeksi mk:n vuosivuokrin. Lisäksi vuokrattiin yhtiölle samalta paikalta 450 m :n suuruinen lisäalue toukokuun p:stä alkaen kuukauden irtisanomisajoin 900 mk:n kuukausivuokrin erinäisin ehdoin. Toukolan rantakortteli. L. A. Salo oy:n vuokraaman Toukolan rantakorttelin 3 85 alueen n:o vuokrasopimusta päätettiin 6 ) pidentää 3 vuodella tammikuun p:stä 944 alkaen mkin vuosivuokrin entisin ehdoin. Valkosaari. Ab. Wickström motor c:o oytn Pohj. Valkosaarelta vuokraaman 000 m :n suuruisen alueen n:o 4 vuokra-aikaa pidennettiin 7 ) heinäkuun pistä 944 alkaen 4 vuodella mkin vuosivuokrin entisin ehdoin. Sirpalesaari. Oy. Ares abille vuokrattiin 8 ) edelleen Sirpalesaarelta n. 000 m in suuruinen alue tammikuun pistä 944 alkaen 5 vuodeksi mkin vuosivuokrin entisin ehdoin. Arkadiankadun katukahvila. Helsingin osuuskauppa nimiselle osuuskunnalle vuokrattiin 9 ) edelleen n. 00 m :n suuruinen osa Arkadiankadun talon nio 3 edustalla olevasta nurmikkoalueesta toukokuun pin ja lokakuun pm väliseksi ajaksi mkin vuokrin entisin ehdoin. Vallilan ulkoilmanäyttämö. Vallilan ulkoilmanäyttämön alue vuokrattiin edelleen 0 ) Helsingin työväen teatterin kannatusyhdistykselle kesäkuun pistä alkaen 5 vuodeksi entisin ehdoin. Yhdistykselle myönnettiin ) oikeus sirpalesuojakatoksen rakentamiseen kyseiselle alueelle. Pasilan sikala-alue. Pasilan n. s. sikala-alueen vuokrakautta päätettiin ) pidentää edelleen tammikuun pistä 944 alkaen vuodella mkin vuosivuokrin entisin ehdoin. Asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirto. Kiinteistölautakunta tai sen tonttijaosto hyväksyi seuraavien asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron. Tontti tai palsta Uusi vuokraaja Haaga, kortt. n:o 40, tontti n:o 5 S:n»» 85» 7 Hermanni II, kortt. n:o XXII, tontti n:o Herttoniemi, huvilapalsta n:o 33 S:n»» 85 ; XXII kaupunginosa, kortt. n:o 54, tontti n:o 3 Liikkeenharjoittaja O. ja rouva A. Nieminen 3 ) Betel yhdistys l4 ) Rouvat E. L. A. Linko ja T. E. I. Koivulehto ja lehtori E. L. K. Hallapää 5 ) Työnjohtaja A. J. Kantola 6 ) Kalliolan kannatusyhdistys 7 ) Talonomistaja J. H. Wehlroosin oikeudenomistajat 8 )!) Tonttij. 0 p. lokak. 8. ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 3 p.maalisk ) Kiint. lautak. 5 p: huhtik ) Sin, 9 p. marrask ) S:n 9 p. huhtik ) S:n, 4 p. toukok ) S:n 3 p. toukok ) S:n 8 p. tammik. 59. S:n, 5 p. heinåk. 64. ) S:n 9 p. marrask ) Tonttij. 4 p. maalisk ) S:n p. tammik ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 0 p. tammik ) S:n 3 p. helmik ) S:n 0 p. marrask. 98.

15 3. Kiinteistö lautakunta Tontti tai palsta Uusi vuokraaja XXII kaupunginosa, kortt- n:o 544, tontti n:o 3 Rouva M.-L. Kuittinen S:n»»» 55»» 4 XXIII»»» 903»» 5 Kirjaltaja J. ja rouva A. Kiiyeri ) Työnjohtaja U. Lehtonen 3 ) S:n»»» 9»» 4 Portinvartija J. Savolainen 4 ) S:n»»» 95»» 4 Lasinieikkaaja A. W. Kivijärvi 5 ) XXV»»» 808»» Rouva S. F. Airio 6 ) S:n»»» 86»»8 Hallikauppias L. L. Karpoff 7 ) S:n»»» 868»» 3 Rouvat T. E. Suhonen ja I. M. Mäkynen 8 ) S:n»»» 873»» 8 Konttoripäällikkö H. Venesmaa 9 ) S:n»»» 876»» 3 Rouva E. Salminen 0 ) S:n»»» 89»» Liikkeenharjoittaja P. Pesonen ) XXVI»»» 98»» 4 Rouva A. Harmaja ja konemestari A. Eldstål ) S:n»»» 99»» 0 Varastopäällikkö H. H. Andström 3 ) S:n»»» 993»»8 Muurari A. Laine 4 ) Kumpula, asuntopalsta litt. T, ynnä viljelysalueet K, K, Rouva G. Vuorela 5 ) K 5, K K 7, K 9, S ja U sekä osa alueesta litt. i S:n kortt. n:o 94, tontti n:o 94 Kirvesmies E. ja rouva H. Jehkinen 6 ) S:n»» 93»» 59 Maalarimestari K. H. ja rouva H. Nikula 7 ) S:n»» 935»» 43 ja n;o 6 Työntekijä O. E. Alanko 8 ) S:n»» 94» 3 ja n:o 5 Rouva A. V. Lindy 9 ) S:n»» 943»» 3 Sotilasvirkailija A. T. A. Suomi 0 ) Länt. Kaivopuisto, huvila-alue n:o 5 Rouva M. Lindstedtin oikeudenomistajat ) Marttila, kortt. n:o, tontti n:o Herra P. J. ja rouva I. Talasmaa ) S:n»»»» 3 Herra K. ja rouva E. Hongisto ) S:n»»»» Herra A. ja rouva Hj. Pettersson ) $:n»»»» 3 Herra A. ja rouva S. Ikonen ) S:n»» 3»» Herra I. ja rouva M. Nurminen ) S:n»» 3»» 3 Herra V. ja rouva H. Astikainen a ) S:n»» 4»» Herra T. I. ja rouva M. E. Homi ) S:n»» 4»» 3 Herra V. R. ja rouva L. Mannonen ) S:n»» 5»» Herra A. ja rouva K. Arponen ) S:n»» 7»» Herra E. V. Lindén ) S:n»» 8»» Herra E. ja rouva T. Myyryläinen ) S:n»» 9»» Herra M. J. ja rouva M. Pitkänen ) S:n»» 9»» Herra M. ja rouva A. Kamila ) S:n»» 0»» Herra H. ja rouva S. Sundberg ) S:n»» 0»» Herra A. ja rouva B. Laukkanen ) S:n»»»» Herra J. ja rouva A. Kyllönen ^ S:n»» 3»» Herra R. ja rouva A. Pakkanen ) S:n»» 4»» Herra H. ja rouva H. Hytönen ) S:n»» 5»» Herra J. ja rouva L. Meskanen ) S:n»» 7»» Herra T. ja rouva K. Ilvonen ) Sm»» 8»» Herra T. ja rouva H. Tanninen ) Meilahti, huvilapalsta n:o 4 Professori C. G. ja rouva A. Nyströmin oikeudenomistajat 3 ) S:n»» 7 Säilykemestari R. A. Seeström 4 ) S:n»» 9 Johtaja J. Päivinen 5 ) S:n»» Liikemies H. Campbell 6 ) S; n»» 8 a Rouva H. M.<Mattila 7 ) Munkkiniemi, kortt. n:o! 9, tontti n:0 3 Korpivaara & Halla oy. 8 ) Oulunkylä, It. huvilaryhmä, Myllypelto n:o 4 Neiti B. A. Öberg 9 ) S:n»»»» 6 Tarkastaja L. E. Andersson 30 ) Pasila, kortt. n:o 56, tontti n:o 4 Vaatturi A. Karttunen 3 ) Pirkkola, kortt. n:o 8, tontti n:o 38 Valaja D. Kiiskinen 3 ) S:n»» 30»» 46 Etsivä Y. Palolahti 33 ) i) Tonttij. p. jouluk. 30. ) S:n p. jouluk ) S:n 8 p. syysk ) S:n 8 p. helmik ) S:n p. jouluk. 3. ) S:n 0 p. marrask ) S:n 8 p. heinåk ) S:n 8 p. helmik ) S:n 6 p. kesåk ) S:n 7 p. heinåk.. ") S:n 3 p. helmik. 45. i ) S:n 8 p. syysk ) S:n 6 p. lokak ) S:n 8 p. helmik ) S:n 0 p. marrask ) S:n p. toukok ) S:n S p. syysk ) S:n 0 p. tammik.. 9 ) S:n 0 p. tammik ) S:n p. jouluk i) S:n p. huhtik. 5. ) S:n p. jouluk ) Kiint. lautak. 5 p. heinåk ) Tonttij. p. jouluk ) S:n p. tammik.. 6 ) S:n 3 p. maalisk ) S:n 7 p. heinåk ) S:n 8 p. syysk ) S:n p. jouluk ) S:n p. jouluk i) S:n 7 p. heinåk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n p. hnhtik. 6.

16 3. Kiinteistö lautakunta Tontti tai palsta Uusi vuokraaja Viilaaja R. Helén ) Rautasorvaaja A. L. Hakanen ) Rakennusmestari V. V. Lehtinen 3 ) Valaja A. Hiltunen 4 ) Rouva S. M. Hellnerin oikeudenomistajat 5 ) Rouva A. Heinonen 6 ) Pirkkola, kortt. n:o 33, tontti n:o 7 S:n» 33» 5 S:n» 34»» 9 S:n» 34»» Rajasaari, huvila-alue n:o b Reijola, asuntopalsta n.s. Tilkan torppa ja osa viljelysalueesta litt. C S:n huvilapalsta litt. A Johtaja A. N. Nikolajeff 7 ) Ruskeasuo, huvila-alue n:o 4 Uusipelto, huvilapalsta n:o 43 Neiti F. L. Viljanen 8 ) Leipomoliikkeenharjoittaja P. Koljonen 9 ) Edellä mainittujen asuntotonttien ja huvilapalstojen vuokraoikeuden siirron yhteydessä päätettiin eräissä tapauksissa vuokraoikeuteen rakennuksineen kiinnitetyt lainat siirtää uuden vuokraajan vastattaviksi ja eräissä tapauksissa irtisanoa lainat joko heti tai määrätyn ajan kuluttua takaisin maksettaviksi. Muut vuokraoikeuden siirrot. Hyväksyttiin m. m. vuokraoikeuden siirrot, joiden perusteella insinööri G. Nelskylä tuli kivenhakkaaja A. Ahdenkivelle Sörnäisten rannasta vuokratun 80 m :n suuruisen alueen vuokraajaksi 0 ), Oy. Faneriteos Oy. Katurakenne ja eristys ab:lle Kulosaaren täytemaalta vuokratun 00 m :n suuruisen alueen vuokraajaksi ), Veljekset Mankki oy. Yleinen puutavara oy:lle Oulunkylästä vuokratun 800 m :n suuruisen vuokra-alueen vuokraajaksi ), sekä Laatikko oy. Kurso oy:lle Oulunkylästä vuokratun 500 m :n suuruisen alueen vuokraajaksi 3 ). Suomen lastenhoitoyhdistykselle (Barnavärdsföreningen i Finland) myönnettiin 4 ) vapaa siirto-oikeus sen vuokraamaan korttelin n:o 30 Toisen linjan tonttiin n:o 6. Haagan kauppalan korttelin n:o 08 vuokraoikeuden ynnä tonteilla olevien rakennusten osto. Lautakunta päätti 5 ) kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen 6 ) mukaisesti ostaa rouva I. L. Drakelta eräitä Haagan kauppalan tontteja koskevat vuokraoikeudet sekä tonteilla olevat rakennukset ja muut laitokset valtuuston määräämästä kauppahinnasta, jolla rouva Draken vuokravelka korkoineen oli kuitattava maksetuksi, sekä vuokrata rouva Drakelle hänen silloisen asuntonsa 5 vuoden ajaksi 00 mk:n vuosivuokrasta. Tilitysvuokran määrääminen. Rakennustoimiston katurakennusosastolle vuokratun korttelin n:o 83 tontin n:o 6 tilitysvuokra määrättiin 7 ) mk:ksi tammikuun pistä 943 lukien. Varastoalueet. Kansanhuoltoministeriön vahvistettua tammikuun p:nä kiinteistölautakunnan joulukuun 4 p:nä 94 tekemän päätöksen mukaiset vuokrat niille varastoalueille, joita koskevat vuokrasopimukset vuokrantarkistusta varten oli lautakunnan kesäkuun 5 p:nä ja elokuun 7 p:nä 94 tekemien päätösten mukaisesti irtisanottu päättyviksi saman vuoden joulukuun 3 p:nä, lautakunta päätti 8 ) vuokrata kvseiset alueet uudelleen v:n 943 alusta alkaen. Vuoden aikana lautakunta ja sen tonttijaosto käsitteli lukuisia muitakin asioita, jotka koskivat kaikenlaisia varasto- y. m. s. alueita. Tiedot näistä on vähäarvoisina jätetty pois tästä kertomuksesta. Rakennusvelvollisuuden täyttäminen. Lautakunta katsoi erinäisiä tontteja koskevan rakennusvelvollisuuden tulleen täytetyksi m. m. 5 tapauksessa 9 ) päättäen kvseisissä tapauksissa luovuttaa takaisin kaupungille rakennusvelvollisuuden täyttämisen vakuudeksi luovutetut velkakirjat. Hanasaaren telakka-alue. Hanasaaren telakka-alueiden vuokraajille B. Janzonille ja K. Grönthalille myönnettiin 0 ) 5 %:n alennus v. 944 suoritettavista telakkax ) Tonttij. 0 p. lokak. 77. ) S:n 0 p. tammik ) S:n p. tammik 0 4 ) S:n 8 p. heinäk.6. 5 ) S:n 8 p. syysk ) S:n 6 p. lokak ) S-n 0 p marrask ) S:n 0 p. lokak ) S:n 8 p. helmik. 55. S:n 6 p toukok. 69. S:n 8 p. helmik. 57. ) S:n 6 p. kesäk ) S:n 8 p syysk ) Kiint. lautak. 4 p. toukok ) S:n p. tammik ) Ks. v:n 94 kert s 46-7 ) Kiint. lautak. 5 p. helmik ) Tonttij. 3 p. helmik ) Kiint. lautak 7 p toukok. 505, p. marrask. 04, 0 p. jouluk. 3, 4 ja 5.~ 0 ) S'n 0 p iouluk..

17 33.Kiinteistö lautakunta alueiden vuokrista sekä vuokraaja J.E.Pietilälle samanlainen alennus tammikuun p:n ja heinäkuun 6 p:n väliseltä ajalta. Kasvihuoneen rakentaminen Marttilan omakotitontille. Sotainvaliidi A. Lönnqvist oikeutettiin rakentamaan vuokraamalleen Marttilan invaliidikylän korttelin n:o 5 tontille n:o 9 esittämiensä piirustusluonnosten mukainen kasvihuone eräin ehdoin. Ruotsalaisten lahjatalojen myynti. Tehtiin joukko päätöksiä ), jotka koskivat ruotsalaisten lahjatalojen myyntiä talon vuokraajalle talosta tehdyn kauppasopimuksen.mukaan säädettyjen kauppaehtojen tultua täytetyiksi sekä vastaavan tontin vuokraamista talon omistajalle. Alivuokralaisten hyväksyminen omakotitaloihin. Alivuokralaisen ottaminen omakotitaloon päätettiin 3 ) sallia eräissä tapauksissa määrätyin ehdoin. Kampin kentän käyttö. Deutsche Wehrmacht Ortskommandatur nimiselle saksalaiselle sotilasvirastolle päätettiin 4 ) vuokrata 500 m :n suuruinen alue Kampin kentältä elokuun p:stä alkaen viikon irtisanomisajoin ja 000 mk:n kuukausivuokrin. Puuparakkien sijoittaminen soutustadionin läheisyyteen. Päämajan vapaaehtoistoimistolle päätettiin 5 ) vuokrata n m :n suuruinen alue soutustadionin läheisyydestä puuparakkien sijoittamista varten joulukuun p:stä alkaen kuukauden irtisanomisajoin ja 500 mk:n kuukausivuokrin ehdoin, ettei vuokraaja vahingoittanut alueella kasvavia puita. Pommisuojan rakentaminen. Talonomistaja W. Mäkelä oikeutettiin 6 ) rakentamaan pommisuoja Meilahden huvilatontilla n:o 9 olevaan kallioon m. m. ehdoin, että pommisuoja vuokra-ajan päätyttyä jäi korvauksetta kaupungin omaisuudeksi. Ratsastusstadionin ja Pasilan yleisradioaseman välinen ilmajohto. Lautakunta päätti 7 ) hyväksyä ratsastusstadionilta Pasilan yleisradioasemalle vedettävän sähköilmajohdon paikan ja suunnan sekä antaa linjakadun maastoon merkitsemisen kiinteistötoimiston maanmittaus- ja kartastotöiden osaston tehtäväksi sekä kaadettaviksi joutuvien puiden leimaamisen ja tilittämisen maatalousosaston tehtäväksi. Kapearaiteen rakentaminen. Helsingin ravintola- ja ka.hvilaliikkeenharjoittajain yhdistys oikeutettiin 8 ) rakentamaan kapearaide Kyläsaaren täytemaalta vuokraamaltaan varastoalueelta rautatien varteen helmikuun p:stä alkaen kuukauden irtisanomisajoin 500 mk:n vuosimaksuin erinäisin ehdoin. Merivesi johdon rakentaminen. Soinne & k:ni oy. oikeutettiin 9 ) rakentamaan vesijoh'to meren rannasta yhtiön Lauttasaarenkadun varrelta vuokraamalle alueelle ja pitämään se paikoillaan tammikuun p:stä 944 alkaen 3 kuukauden irtisanomisajoin 000 mk:n vuotuisin korvauksin erinäisin satamalautakunnan määräämin ehdoin. Käsirattaiden säilytysalue päätettiin 0 ) vuokrata Sörnäisten rantatien varrelta rouva M. Tiilikaiselle kesäkuun pistä alkaen kuukauden irtisanomisajoin ja 400 mk:n kuukausivuokrin. Vuokraoikeus siirrettiin n ) sittemmin torikauppias E. Piiraiselle. Kalastusvälineiden säilytysvajan rakentaminen Sirpalesaarelle. Kalastaja B. Ekström oikeutettiin ) rakentamaan kalastusvälineiden säilytysvaja Sirpalesaaren etelärannalle ehdoin, että vaja oli poistettava vaadittaessa kuukauden kuluessa. Paikan luovuttaminen autovajaa varten. Autoliikkeenharjoittaja W. Jussilalle päätettiin 3 ) vuokrata 50 m :n suuruinen alue korttelista n:o 58 tilapäisen autovajan pitämistä varten huhtikuun p:stä alkaen viikon irtisanomisajoin ja 300 mk:n kuukausivuokrin. Kotieläinten pito-oikeudet. Useassa tapauksessa myönnettiin 4 ) oikeus talousporsaan pitämiseen. Tonttiosasto oikeutettiin 5 ) myöntämään lupia kaniinikoppien pitämiseen tonttiosaston hallinnassa olevilla alueilla.!) Tonttij. 4 p. maalisk. 87. ) Kiint. lautak. 7 p. jouluk. 060 ja 06 ja tonttij. 3 p. helmik. 3, 7 p. huhtik. 0, 8 p. heinäk. 7 ja 6 p. lokak ) Tontti. p. jouluk. 34 ja p. jouluk ) S:n 8 p. heinäk. 3 5 ) S:n p. jouluk ) Kiint. lautak. 5 p. maalisk ) S:n 4 p. lokak ) S:n 5 p. tammik ) S:n p. marrask ) Tonttij. 6 p. kesäk. 96. u ) S:n 0 p. marrask. 89. ) S:n 0 p. lokak ) S:n 6 p. kesäk j Kiint. lautak. 5.p maalisk. 70 ja 8, 0 p. toukok. 498, 7 p. toukok. 57 ja 3 p. toukok. 573 sekä tonttij. 4 p. maalisk. 90, p. toukok. 5, 6 p. kesäk. 89, 90 ja 9, 7 p. heinäk. 04, 09 ja 3 ja p. jouluk ) Kiint. lautak. 3 p. elok. 74 ja 3 p. syysk. 798 ja tonttij. 7 p. heinäk. 05, 8 p. heinäk. 8 ja 6 p. lokak. 63.

18 4 3. Kiinteistö lautakunta Venelaiturin pito-oikeus. Esittelijäneuvos K. Rosenlöf ja ylitarkastaja J. E. Mäntylä oikeutettiin ) pitämään tilapäistä venelaituria Laajalahden rannassa Munkkiniemessä Rantapolun 6 8 kohdalla kesäkuun p:stä alkaen 6 kuukauden irtisanomisajoin 00 mk:n vuotuisesta korvauksesta erinäisin ehdoin. Täytemaan otto. Ekonoomi A. J. Manninen oikeutettiin ) ottamaan 60 m 3 täytemaata Pirkkolan omakotialueen läheisyydestä Pirkkolan korttelin n:o 30 tontilla n:o 47 olevan kuopan täyttämiseksi. Heinänniitto-oikeus. Tehtiin joukko päätöksiä 3 ), jotka koskivat heinänniitto-oikeuden myöntämistä eräillä pienehköillä kaupungin lähiympäristöalueilla. Lupa yhteislaulutilaisuuksien ja ulkoilmajuhlien järjestämiseksi myönnettiin 3 ta pauksessa 4 ). Lupa mainosjulisteiden asettamiseen myönnettiin 0 tapauksessa 5 ). Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahasto. Yleishyödyllisen rakennustoiminnan edistämislainarahastosta myönnettiin 6 ) m.m. yksi mk:n suuruinen laina. Sörnäs ab:n ja kaupungin välinen tilitys. Merkittiin 7 ) tiedoksi, että Helsingin osakepankki oli puolestaan suostunut lautakunnan esitykseen Sörnäs ab:n ja kaupungin välisen tilityksen ajan muuttamisesta siten, että tilitys saatiin tehdä vuosittain viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Maksunlykkäykset. Lautakunta päätti 8 ) myöntää anomuksesta lykkäyksiä maksettaviksi erääntyneiden lainojen korkojen ja lyhennysten suorittamisessa m.m: tapauksessa ehdoin, että maksettaville erille laskettiin korkoa 6 % erääntymispäivän ja maksupäivän väliseltä ajalta. Hyväksyttyjä piirustuksia. Vuoden aikana hyväksyttiin Meilahden 9 ), Käpylän 0 ) y Oulunkylän ),Koskelan ), Kumpulan 3 ), Pirkkolan 4 ), Marttilan 5 ) ja Reimarsin 6 ) vuokra-alueille sekä varasto- ja teollisuusalueille 7 ) teetettävien uudisrakennusten piirustuksia ja sikäläisten vanhempien rakennusten muutos- ja lisärakennuspiirustuksia sekä piirustukset pommisuojaa varten Meilahden huvilatontille n:o Q 8 ), lisärakennuspiirustukset autopuhdistamoa varten kortteliin n:o 4 9 ), piirustukset raja-aitaa varten puistoalueelle Reijolassa 0 ), kasvihuonerakennusta varten Meilahden huvilapalstalle n:o 9 ), piirustukset palokalustovajaa varten Marttilan omakotialueelle ) sekä piirustukset muuntoasemaa varten kortteliin n:o 49 3 ). Omakotitaloissa asuvien alivuokralaisten luettelointi. Kiinteistötoimiston tonttiosastolle päätettiin u ) antaa tehtäväksi laadituttaa luettelo omakotitaloissa asuvista alivuokralaisista. Tilapäisasuntojen tyypit ja lukumäärä. Sitten kun kaupunginvaltuusto marraskuun 0 p:nä 943 oli päättänyt 5 ) rakennuttaa pientaloja tilapäisasunnoiksi asuntopulan helpottamiseksi, päätti 6 ) lautakunta omasta puolestaan hyväksyä tilapäisasuntojen tyypeiksi kaupunginarkkitehdin laatimista ehdotuksista tyypit III, IV b ja VI ehdottaen, että asuntotyyppiä III rakennettaisiin 75 kpl, tyyppiä IV b 5 kpl ja tyyppiä VI 00 kpl!) Kiint. lautak. 3 p. toukok ) S:n 3 p. toukok ) Tonttij. 6 p. kesäk. 99, 7 p. heinäk. 4, 9 p. elok. 33 ja 6 p. lokak ) Kiint. lautak. p. kesäk. 609 ja 9 p. heinäk. 670 ja tonttij. p. toukok ) Kiint. lautak. 8 p. helmik. 37, 5 p. helmik. 58, p. maalisk. 8 ja 3, 5 p. maalisk. 7 ja 73, 5 p. huhtik. 348, 7 p. toukok. 508 ja 509, p. kesäk. 60, 9 p. heinäk. 67 ja 67, p. elok. 7, 9 p. elok. 730, 4 p. lokak. 863, 8 p. lokak. 899, 5 p. marrask. 998, p. marrask. 05 ja 06 ja 7 p. jouluk ) Tonttij. 7 p. heinäk ) Kiint. lautak. 7 p. kesäk ) S:n p. maalisk. 9, p. huhtik. 39, 0 p. toukok. 48, p. kesäk. 608 ja 6, 5 p. heinäk. 64, 9 p. heinäk. 668, p. elok.73, 3 p. elok. 739 ja 740, 30 p. elok. 77 ja 5 p. lokak ) Tonttij. p. huhtik. 47 ja 9 p. elok ) S:n 8 p. heinäk. 7 ja 9 ja p. jouluk. 3. u ) S:n 3 p. maalisk. 68. ) S:n 3 p. maalisk. 69 ja 6 p. toukok ) S:n 8 p. helmik ) S:n 8 p. syysk ) S:n 7 p. huhtik. ja 3 ja 6 p. kesäk ) S:n p. huhtik ) S:n p. tammik. 5 ja 5, 0 p. tammik. 3, 3 p. helmik. 47, 3 p. maalisk. 70, 4 p. maalisk. 86, 7 pv huhtik., p. huhtik. 7, 43 ja 46, p: toukok. 48 ja 49, 6 p. toukok. 8, 6 p. kesäk. 87 ja 0, 8 p. heinäk. 8, 9 p. elok. 38, 0 p. syysk. 55, 6 p. lokak. 6, 0 p. lokak. 7 ja 73, 0 p. marrask. 87, 88, 97 ja 30, p. jouluk. 30 ja 3 ja p. jouluk. 33 ja j S:n 4 p. maalisk ) S:n p. huhtik ) S:n p. huhtik. 40. ) S:n p. huhtik. 4. ) S:n 7 p. huhtik.. 3 ) S:n 0 p. syysk ) Kiint. lautak. p. marrask ) Vrt. tämän kert. I osan s )Kiint. lautak. 5 p. lokak. 99 ja 7 p. jouluk. 064.

19 5 3. Kiinteistö lautakunta sekä että talojen lopullinen sijoittaminen tapahtuisi yhteistoiminnassa kiinteistöt oimiston asemakaava- ja tonttiosastojen kanssa. Kaiurakennusohjelma. Ehdotus v:n 944 katurakennusohjelmaksi hyväksyttiin ). Kolmivuotiskatselmukset. Kertomusvuoden kolmivuotiskatselmukset päätettiin ) suorittaa myöhemmin määrättävänä aikana. Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: erinäisten tonttien rakennusajan pidennyksiä 3 ); tontteja koskevia ostotarjouksia m.m. kortteleissa n:ot 53, 83 ja ); viranhaltijain ikäkorotuksia 5 ); vapaan siirto-oikeuden myöntämistä eräille Töölön sokeritehdasta varten XIV kaupunginosasta vuokratuille alueille 6 ); Herttoniemessä olevan n.s. Uuraslahden rakennuksen myyntiä Oy. G. W. Sohlberg ab:lle 7 ); sekä Valkosaaren vuokra-alueita n:ot ja koskevia vuokranalennusanomuksia 8 ). Lausuntoja kaupunginhallitukselle annettiin m.m. asioista, jotka koskivat: tonttien varaamista m.m. kalan- 'ja lihanjalostuslaitoksia 9 ), Kulosaaren yhteiskoulun oy:tä 0 ) ja Taka Töölön haarakirjastoa varten ); tontteja koskevia osto- ja myyntitarjouksia m.m. tehdaskorttelissa n:o 67 ) ja Munkkiniemen korttelissa n:o ); romunkeräyslaatikoiden lisäämistä eri puolille kaupunkia 4 ); anomuksia tonttien rakennusajan pidentämiseksi 5 ); anomuksia erilaisten ulkoilmajuhlien ja -tilaisuuksien järjestämiseksi 6 ) laiturin ja uimahuoneen järjestämistä Vanhankaupunginlahderi rannalle keskusvankilan henkilökunnan tarvetta varten 7 ); asunto-osakkeiden ja osuuksien luovutushintoja 8 );; kaatopaikan järjestämistä Tuomarinkylän kartanon alueelle puhtaanapitolaitoksen tarvetta varten 9 ); puhelinlinjan rakentamista Herttoniemen satamaradan varteen 0 ); puhdistuspaikkojen järjestämistä autojen puukaasutinlaitteita varten ); määrärahan varaamista Pirkkolan lahjatalojen täydennys- ja korjaustöitä varten ); sekä Osuustukkukauppa nimisen osuuskunnan rautatieraidesuunnitelmaa korttelissa n:o 88 3 ). 3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat Työntekijät. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin 4 ) niihin vakinaisiin työntekijöihin nähden, jotka ilman sairaudesta johtuvaa syytä yrittivät erota toimestaan kesken sopimuskauden, menettelemään siten, että osasto vapaan harkintansa mukaan sai joko vapauttaa työntekijän hänen työsopimuksestaan tai työvelvollisuusmääräyksellä estää työntekijän poistumisen. Lautakunta päätti 5 ) kertomusvuoden alusta alkaen korottaa täysin työkykyisten muonamiesten rahapalkan 50 mk:lla kuukaudessa ja määrätä täysin työkykyisille miespäivätyöntekijoille talvella suoritettavan päiväpalkan.70 mk:ksi ja täysin työkykyisille naispäivätyöntekijöille suoritettavan päiväpalkan 55 mk:ksi sekä vähemmän työkykyisten naisten päiväpalkan 50 mk:ksi. Päätöstä ei saanut panna täytäntöön ennenkuin kaupunginvaltuusto oli myöntänyt palkkojen korotukseen tarvittavan lisämäärärahan 6 ). Eräille maatilojen töissä oleville henkilöille, jotka sairauden takia olivat olleet estyneinä työtä tekemästä, myönnettiin 7 ) sairasloma-ajaltaan täysi palmka kahdelta ensimmäiseltä kuukaudelta ja sen jälkeen / 3 palkastaan, mikä sairasapu oli suoritettava asianomaiselta palkkatililtä. Lautakunta päätti myöntää m.m. seuraavat hautausavut: Pukinmäen tilalla päivä- Kiint. lautak. 3 p. toukok ) S:n p. marrask ) S:n 8 p. tammik. 58, p. maalisk. 300, 9 p. maalisk. 3 ia 33, 3 p. toukok. 454, 6 p. syysk. 786 ja 787, 3 p. syysk. 797 ja 3 p. jouluk ) S:n 5 p. tammik. 9 S, 5 p. maalisk. 68 ja p. kesäk ) S:n p. maalisk. 6. S:n" 3 p. toukok ) S:n 9 p. heinäk ) S:n 30 p. elok ) S:n 'p tammik. 9, 3 p. toukok. 453 ja p. elok ) S:n 8 p. maalisk. 39. S:n 7 p. syysk. 84. ) S:n 8 p. tammik ) S:n 9 p. huhtik ) S:n 5 p. tammik ) S:n 8 p. helmik. 35, 6 p. syysk, 783, 784 ja 785 p. lokak. 88, 8 p. marrask. 973, 7 p. jouluk. 063 ja 3 p. jouluk. 088 ja ) S:n p. maalisk. 98, 9 p. huhtik. 46 ja 47, 7 p. kesäk. 593, 5 p. marrask. 997 ja 3 p. jouluk ) S:n 7 p. toukok ) S:n 3 p. toukok. 559 ja tonttij. 6 p. toukok ) Kiint. lautak. 9 p. heinäk ) S:n 9 p. elok. 79. M S:n 7 p. syysk ) S:n 4 p. lokak. 86 ja 5 p. marrask ) S:n 5 p. lokak ) Maatalousj. 30 p. huhtik ) S:n 6 p. tammik. 7 ja kiint. lautak. p. helmik ) Kiint. lautak. 8 p. helmik ) Maatalousj. p. helmik. 3, 30 p. huntik. 34 ja 35, 6 p. heinäk. 38, 39 ja 40, 7 p. elok. 50, 3 p. syysk. 5 ja 3 p. marrask. 57.

20 6 3. Kiinteistö lautakunta Iäisenä työskennelleen J. Sohlin oikeudenomistajille 500 mk ), muonamies H. Salosen oikeudenomistajille 00 mk ) sekä muonamies A. Savisen leskelle N. Saviselle 9 mk 3 ). Sanomalehtien ja aikakauskirjojen tilaaminen. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin 4 ) tilaamaan toimistoonsa ja maatiloille v:ksi 944 sanomalehtiä ja aikakauskirjoja enintään 000 mk:lla. Puimakoneen osto. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin 5 ) ostamaan Keskusosuusliike Hankkijalta Esa n:o 65 merkkinen puimakone. Talousarvion mukaiset rakennustyöt. Merkittiin 6 ) tiedoksi, että kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön työvoimaosasto oli oikeuttanut kiinteistötoimiston maatalousosaston suorittamaan sen talousarvion mukaiset rakennustyöt siten, että Espoossa saatiin pitää työmaalla enintään 5 mies- ja 3 naistyöntekijää sekä Helsingin maalaiskunnassa vastaavasti 7 ja 3 työntekijää seuraavin ehdoin: kunnan työvoimapäälliköllä on oikeus harkintansa mukaan tarpeen vaatiessa määrätä tällä työmaalla oleva työvelvollinen työvoima työvoimavelvollisuuslakia soveltaen tilapäisesti muuhun, ajankohtaisesti tärkeämpään työhön; tällä työmaalla ei saa käyttää sellaista 8 54 vuoden ikäistä työvoimaa, jolle voidaan antaa työvelvollisuusmääräys; ja työvoiman ottamisesta tälle työmaalle on noudatettava valtioneuvoston marraskuun 9 p:nä 94 antamaa päätöstä työsuhteiden päättymisen ja eräiden työsopimusten tekemisen säännöstelystä. Viljelyssuunnitelmat. Maatilojen viljelyssuunnitelma v:ksi 943 hyväksyttiin 7 ). Sittemmin merkittiin 8 ) tiedoksi, että kylvöalat olivat arviolta seuraavat: Ha Syysvehnää. β o Ruista 74. τ s Kevätvehnää 6.73 Ohraa 87. υ Kauraa.63 Ha Hernettä Perunaa Juurikkaita 7.0 Lanttuja 4.0 Kaalia y.m.s.... 9:es Ha Sekalaista 4.9 Heinää Laidunta Yhteensä Pakkoviljelystä oli leipäviljaa 48 ha ja perunoita 63 ha. Kiinteistötoimiston maatalousosasto oikeutettiin 9 ) tekemään Keskusosuusliike Hankkijan kanssa viljelyssopimukset I.0 ha:lle kuituöljypellavaa, O.50 ha:lle unikkoa ja O.50 ha:lle valkosinappia sekä kaupungin s air aalain ja elintarvikekeskuksen kanssa viljelyssopimukset seuraavista juurikasvimääristä: perunaa n. 350 tonnia, lanttua n. 00 tonnia, kaalia n. 60 tonnia, porkkanaa n. 5 tonnia ja punajuurta n. 5 tonnia. Sopimukset oli tehtävä valtion viljavaraston vahvistamin ehdoin paitsi että laitosten oli itse ajettava osuutensa mahdollisimman suuressa määrin suoraan pellolta ja loput viimeistään vuoden loppuun mennessä. V :n 94 sadon käyttö. Merkittiin 0 ) tiedoksi, että v:n 94 sadosta luovutettavaksi määrätystä leipäviljasta toistaiseksi oli toimitettu n kg. Osa syysviljasta, n kg ruista, toimitettiin jo syksyllä 94 siemeneksi. Myös osa ohrista ja kevätvehnistä sekä herneet oli luovutettu siemeneksi. Kaurojen pakkomääräys oli n. 70 kg, jotka oli toimitettu, siitä suurin osa siemeneksi ja suurimoiksi. Perunan pakkomääräys oli kg, jotka kaikki oli toimitettu, siitä suurin osa valtion viljavaraston tiliin. Heinäin pakkomääräys oli kg, jotka kaikki oli toimitettu, vaikka sitä ei ollut vastaanotettu. Lantut,^ porkkanat, punajuuret y.m.s. oli kaikki toimitettu yleiseen kulutukseen. Erinäisiä vaikeuksia myynnissä oli'ollut. Pahnojen kysyntä oli ollut, mitätöntä, joten varastoon jäi n kg syysviljan pahnoja ja n kg kevätviljan pahnoja. Paalauslangasta oli ollut kova puute. Myöhemmin ilmoitettiin u ), että leipäviljaa oli luovutettu kg sekä että valtio oli maksanut lisähintana mk:n kilolta yli perusluoviitusmäärän luovutetusta leipäviljasta, yhteensä mk. Perusluovutusmäärään ei luettu maatilojen työntekijöille luovutettua viljaa. Jos tämäkin, joka kulutusvuodelta, lokakuun p:stä 94 syyskuunko!) Kiint. lautak. 3 p; syysk ) S:n 5 p. lokak. 93 ja p. marrask ) S:n 9 p. marrask ) Maatalousj. 6 p. jouluk ) Sm p. helmik.. e ) S:n 4 p. maalisk ) S:n 4 p. maalisk ) S:n p. heinäk ) Sm 4 p. maalisk. 4 ja 5. 0 ),S:n p. heinäk. 4. n ) S:n 3 p. marrask. 6.

15 3. Kiinteistö lautakunta

15 3. Kiinteistö lautakunta 15 3. Kiinteistö lautakunta sekä että talojen lopullinen sijoittaminen tapahtuisi yhteistoiminnassa kiinteistöt oimiston asemakaava- ja tonttiosastojen kanssa. Kaiurakennusohjelma. Ehdotus v:n 1944 katurakennusohjelmaksi

Lisätiedot

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit:

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit: 5 3. Kiinteistö lautakunta asuntopulan helpottamiseksi 1 ); maa-alueluovutuksia Helsingin Vihdin maantien oikaisua varten ja Ryttylän Riihiviidan kylätietä varten 2 ); Bengtsärin koulukodin maiden käyttöä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 57 944 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 948 Helsinki 948. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta.

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunta I IL Kiinteistölautakunta Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenj ohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl,

Lisätiedot

Kiinteistölautakunta

Kiinteistölautakunta I IL Kiinteistölautakunta Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. Harvia ja sen jäseninä asiamies V. Ahde, veturinkuljettaja B. Gröndahl,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 58 1945 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 1949 Helsinki 1949. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta

Lisätiedot

3. Kiinteistölautakunta

3. Kiinteistölautakunta 3. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri

Lisätiedot

oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä lainan myöntämistä tätä tarkoitusta varten 3 ); kaupungin osallistumista asunto- ja rakennusmessuihin

oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä lainan myöntämistä tätä tarkoitusta varten 3 ); kaupungin osallistumista asunto- ja rakennusmessuihin 340 III. Kiinteistölautakunta n:o 56 maksuehtoja 1 ); Tarvon saaren palaneen sillan uudestaanrakentamista 2 ); oman sähkölaitoksen rakentamista olympiakylän Lämpökeskus oy:n lämpökeskuksen yhteyteen sekä

Lisätiedot

306 III. Kiinteistölautak unta 305

306 III. Kiinteistölautak unta 305 306 III. Kiinteistölautak unta 305 ten 1 ), taidehallin laajentamista varten 2 ), lasten vastaanottokotia varten 3 ), lastenkotia varten 4 ), Hietalahden sulkutelakka ja konepaja oyille 5 ), rakennusmestari

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA

HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA KERTOMUS HELSINGIN KAUPUNGIN KUNNALLISHALLINNOSTA 59 946 JÄLKIMMÄINEN OSA HELSINGIN KAUPUNGIN TILASTOTOIMISTON JULKAISEMA HELSINKI 950 Isinki 3 950. Työväen kirjapaino. SISÄLLYSLUETTELO 3. Kiinteistölautakunta.

Lisätiedot

joen vesistön lauttaussäännön muuttamista *); korttelin n:o 283 tontin n:o 4 uudelleenjärjestelyä

joen vesistön lauttaussäännön muuttamista *); korttelin n:o 283 tontin n:o 4 uudelleenjärjestelyä '6 3. Kiinteistölautakunta joen vesistön lauttaussäännön muuttamista *); korttelin n:o 283 tontin n:o 4 uudelleenjärjestelyä 2 ); lisäalueen luovuttamista evankelisluterilaisten seurakuntain hautausmaata

Lisätiedot

III. Kiinteistölautakunta.

III. Kiinteistölautakunta. III. Kiinteistölautakunta. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna johtaja Y. Harvia ja sen jäseninä veturinkuljettaja F. B. Gröndahl, johtaja J. Hellsten,

Lisätiedot

III. Kiinteist61autakurita

III. Kiinteist61autakurita III. Kiinteist61autakurita Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna toimistonjohtaja Y. A. Harvia ja sen jäseninä liittosihteeri V. A. Ahde, ^nt, pankinjohtaja

Lisätiedot

37 I. Kaupunginvaltuusto

37 I. Kaupunginvaltuusto 37 I. Kaupunginvaltuusto vuotuista korvausta tuberkuloosisairaalan osalta 40,000 mk, mihin määrään sisältyi myös tuberkuloosisairaalan entisen luentosalin käytöstä yliopiston kanssa sovittu korvaus, sekä

Lisätiedot

58 I. Kaupunginvaltuusto 97*

58 I. Kaupunginvaltuusto 97* 58 I. Kaupunginvaltuusto 97* min myöskin yleisten töiden lautakunnan laadituttamat mainitun rakennuksen pääpiirustukset ynnä 7,518,600 mk:aan päättyvän lopullisen kustannusarvion. Salmisaaren louhimis-

Lisätiedot

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto

tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto 106 1. Kaupungi nvaltuusto 106 tuksen toimenpiteen elintarvikekeskuksen ravintolahuoneiston korjaamisesta kaupunginvaltuusto päätti 2 ) merkitä v:n 1947 talousarvioon tarkoitusta varten 746 000 mk:n suuruisen

Lisätiedot

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä):

5 /o:n lainaa vuodelta 1876 (arvonta marraskuun 1 päivänä): II. Rahatoimikamari. 265 puiston alueella kulkea ainoastaan verkalleen, s. o. enintään 10 kilometrin nopeudella tunnissa, sekä että kaivohuoneelta Kaivopuistoon johtava Ison Kaivopuistontien osa on suljettuna

Lisätiedot

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat.

3. Kiinteistötoimiston maatalousosaston toimialaan kuuluvat asiat. 265 III. Kiinteistölautakunta. teliin n:o 27 ), Helsingin keskuksen yhteiskoululle luovutettavaa tonttia 2 ), Kaisaniemen ja Pasilan välisen uuden kaksoislinjan pylväiden pystyttämistä kaupungin maalle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) Kiinteistölautakunta To/9 07.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (6) 109 Teollisuustontin vuokraaminen Relino Pipe Oy Ab:lle (Tapanila, Tapaninkylä, tontti 39374/15) HEL 2013-003000 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta J7 P2, Punttikuja

Lisätiedot

2. Kiinteistötoimi st on tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit:

2. Kiinteistötoimi st on tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana alla mainitut tontit: 246 III. Kiinteistölautakunta kiinteistöjen myyntitarjouksia 1 ), matka-apuraha-anomuksia 2 ), viranhaltijain kesäloman pidentämistä erinäisissä tapauksissa sekä virkasäännön eräiden pykälien muuttamista

Lisätiedot

300 Kiinteistölautakunta

300 Kiinteistölautakunta 300 III. Kiinteistölautakunta Oulunkylän kunnalle vuokrattujen koulutonttien vuokran alentamista 1 ); maanalai bensiinisäiliön rakentamista Aleksis Kiven katuun 2 ); Annebergin vuokra-alueen lunastamista

Lisätiedot

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat.

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. 237 III. Kiinteistölautakunta. Esityksiä kaupunginhallitukselle tehtiin m.m. asioista, jotka koskivat: ylitysten peittämistä erinäisillä tileillä määrärahan myöntämistä kiinteistötoimistoon hankittavaa

Lisätiedot

4. Kiinteistölautakunta

4. Kiinteistölautakunta 4. Kiinteistölautakunta Kiinteistölautakunnan kokoonpano. Kaupunginvaltuuston valitsemana kiinteistölautakunnan puheenjohtajana toimi kertomusvuonna pankinjohtaja L. J. Ahva ja sen jäseninä talousjohtaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (7) 289 Teollisuustontin vuokraaminen Laponte Oy:lle, Polar Forest Oy:lle ja Suomen Nostan Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun (Kivikko, tontti 47049/1) HEL 2013-006722

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

98 I. Kaupung invaltuusto

98 I. Kaupung invaltuusto 98 I. Kaupung invaltuusto tilapäistä työvoimaa varten varattuja satamaliikennemäärärahoja vastaavasti enintään 1,000 mk ja 55,000 mk. Katajanokan vanhan pakkahuoneen tavarahissin nro 4 uusimista varten

Lisätiedot

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden varrella alla mainitut tontit:

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden varrella alla mainitut tontit: 233 Pistoraiteen rakentamista koskeva sopimus. Lautakunta hyväksyi*) Suomen osuuskauppojen keskuskunta nimisen csuuskunnan kanssa tehtävän sopimuksen pistoraiteen rakentamisesta Vallilan vaihteelta osuuskunnan

Lisätiedot

vuokraamista korttelista n:o ) sekä tarjousta Humaliston huvila-alueella n:o 17 b olevan asuinrakennuksen lunastamiseksi kaupungille

vuokraamista korttelista n:o ) sekä tarjousta Humaliston huvila-alueella n:o 17 b olevan asuinrakennuksen lunastamiseksi kaupungille ///. Kiinteistölautakunta 271 lupaa 1 ), eräille yleishyödyllisille rakennusyhtymille myönnettyjen kuoletuslainojen korkokannan alentamista 2 ), maanalaisen raakaöljysäiliön asettamista kortteliin n:o

Lisätiedot

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat

9. Kiinteää omaisuutta koskevat asiat 78 1. Kaupungi nvaltuusto 78, män 1 ) suunnitelman mukaisesti nykyisen hintatason vallitessa aiheutti, kaupunginvaltuusto päätti 2 ) oikeuttaa historiatoimikunnan v:n 1946 alusta lukien maksamaan historiateoksen

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918.

Luonnos 22.5.2015. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Merimaskun Metsästäjät r.y., yhdistyksen rekisterinumero 123.918. 2 Vuokran kohde 2.1 Vuokra-alue Naantalin kaupungin

Lisätiedot

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana seuraavat tontit:

2. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. Myydyt tontit. Kiinteistölautakunta möi vuoden aikana seuraavat tontit: 4 3. Kiinteistölautakunta 4- kuvattu alue Kallion kirkon kautta pohjois-etelään kulkevasta linjasta itään, etelässä linja Pihlajasaari Käärmesaari Ryssjeholmen, lännessä linja Ryssjeholmen Klappträsk ja

Lisätiedot

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto

'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto 36 " 1. Kaupunginvaltuusto 'Väestönsuojat. Kaasulaitoksen väestönsuojan rakennuskustannuksiin kaupunginvaltuusto myönsi 1 ) v:n 1941 yleisistä käyttövaroistaan, niitä ylittäen, 694 121 mk. Työvoimalautakunta.

Lisätiedot

III. Kiinteistölautak unta 279

III. Kiinteistölautak unta 279 III. Kiinteistölautak unta 279 asemakaavanmuutosehdotusta sekä korttelien n:ot 609 ja 631 tonttijaon muutosta 1 ); Puodinkylässä sijaitsevan Litens nimisen tilan myyntitarjousta kaupungille 2 ); ikäkorotuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 12.01.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2012 1 (5) 13 Autotallia koskevan vuokrasopimuksen jatkaminen (Roihuvuoren Autotallit Oy, tontti 43212/3) HEL 2011-008744 T 10 01 01 02 Päätös Lautakunta päätti jatkaa kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Kaupunginvaltuusto Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (6) 265 Vuokrausperusteet Oulunkylän omakotitalotontille (Oulunkylä, tontti 28105/32) HEL 2016-009127 T 10 01 01 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

III. Kiinteistölautakunta 267

III. Kiinteistölautakunta 267 III. Kiinteistölautakunta 267 Helsingissä syksyllä 1939 järjestettävän asuntonäyttelyn kustannuksiin x ); komitean asettamista suunnitelman laatimiseksi kunnallisen ja yleishyödyllisen asuntotuotannon

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 78/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 78/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 78/2015 1 (5) 137 Alueen vuokraaminen Kyläsaaresta RL Concerts Oy:lle tilapäistä varastointia varten HEL 2015-006642 T 10 01 01 04 S0110-236 Päätös Vuokranantaja Päättäjä

Lisätiedot

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat.

3. Kiinteistötoimiston tonttiosaston toimialaan kuuluvat asiat. 229 III. Kiinie istölautakunta. Kansliaosaston viranhaltijat. Lautakunta päätti*) myöntää kansliaosaston toimistoapulaiselle E. Sandmanille sairaslomaa toukokuun 17 p:stä kesäkuun 16 p:ään sekä ottaa sijaiseksi

Lisätiedot

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat

6. Kiinteistötoimiston talo-osaston toimialaan kuuluvat asiat 362 II I. Kiinteistölautakunta paikan varaamista juhlakenttää varten Munkkiniemen korttelin n:o 31 rakennussuunnitelmanmuutosta 2 ); rakennusluvan myöntämistä eräille, Munkkiniemen taajaväkisen yhdyskunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (5) 288 Ratsastuskeskus Karlvik Oy:n vuokra-alueen laajentaminen ja vuokrasopimuksen muuttaminen (Viikki, Latokartanon kylä, tila RN:o 1:27) HEL 2013-003637 T 10

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/1 22.04.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2013 1 (5) 441 V Lainan myöntäminen Tuomarinkylän Talli Oy:lle HEL 2013-003007 T 02 05 03 00 Päätös päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 5 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungin kiinteistöstä

Lisätiedot

316 III. Kiinteistölautakunta

316 III. Kiinteistölautakunta 316 III. Kiinteistölautakunta Käyttövarat. Lautakunnan v:n 1940 käyttövaroista myönnettiin m.m. seuraavat määrärahat: 6,181:70 mk kaupungin tilojen jakokustannuksia varten- 1 ); 25,000 mk Reijolan alueen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

n:o 199 tontin n:o 2 mittausta Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunnitelmien paaluttamista 2 ); sekä mittaustöiden suorittamista Lauttasaaressa

n:o 199 tontin n:o 2 mittausta Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunnitelmien paaluttamista 2 ); sekä mittaustöiden suorittamista Lauttasaaressa III, Kiinteistölautakunta 315 n:o 199 tontin n:o 2 mittausta Oulunkylän ja Pakilan rakennussuunnitelmien paaluttamista 2 ); sekä mittaustöiden suorittamista Lauttasaaressa 3 ). 6. Kiinteistötoimiston talo-osaston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 01.06.2015 Sivu 1 / 1 2561/02.07.00/2015 56 Asuntotontin myynti TA-Asumisoikeus Oy:lle Kauklahdesta, korttelin 44058 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh. 050 395 2151 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (10) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (10) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/207 (0) 2 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokrattujen asuntotonttien vuokrasopimusten vuokra-aikojen jatkaminen (Maunula, Malminkartano, Kannelmäki, Pukinmäki, Jakomäki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 07 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä xxxkuun xx p:nä 2014 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät

1(5) 23 km Särmö, siirtyvät 1(5) 23 km Särmö, siirtyvät KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA 6 VUOKRA JA MUUT MAKSUT Särkiniemen mökkiläiset ry Helsinki, Lauttasaaressa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1196/02.07.00/2013 21 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Rakennuspalvelu J. Nyström Oy:lle varastohallin rakentamista varten, kortteli 85128 tontti 8 Valmistelijat / lisätiedot: Pulkkinen

Lisätiedot

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus

ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus ALUSTAVA EHDOTUS VUOKRASOPIMUKSESTA: Lohjan ryhmäpuutarhapalstan vuokrasopimus Vuokranantaja Lohjan ryhmäpuutarhayhdistys ry. (myöhemmin yhdistys) nimi henkilötunnus osoite laskutusosoite jos ei sama kuin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 KIINTEISTÖYHTYMÄ SAMMONPUISTO VUOKRASOPIMUS LUONNOS 2.10.2013 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / HUOLTOASEMATONTIN 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Lappeenrannan kaupunki Teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimi Pl 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Kiinteistöyhtymä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19 11.03.2013 Sivu 1 / 1 1191/02.07.00/2013 19 Tontin vuokraaminen Rakennusliike Lehto Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun Karhusuolta liike- ja varastotilojen rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Kaj/12 06.08.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 26/2012 1 (6) 811 V Viikinmäen asuntotontin (tontti 36110/12) vuokrausperusteet HEL 2012-007240 T 10 01 01 02 Päätös päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi

Lisätiedot

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen

Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (0186852-2), PL 22, 86301 Oulainen. Vuokralainen: Sonira Oy (2364672-8), Liponkuja 10, 86300 Oulainen Maanvuokrasopimus 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet 1. Vuokra-alue Vuokranantaja: Oulaisten kaupunki (018685-), PL, 8601 Oulainen Vuokralainen: Sonira Oy (667-8), Liponkuja 10, 8600 Oulainen Sopimuksen tarkoittama

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1959 N:o 81 N :o 81. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta,

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

I. Kaupunginvaltuusto 49*

I. Kaupunginvaltuusto 49* I. Kaupunginvaltuusto 49* Myöhemmin myönnyttiin vielä seuraavain kertomusvuoden määrärahain ylittämiseen alla mainitun verran: Tilapäistä työvoimaa 8,000 mk, Valaistus 7,500 mk, Siivoaminen 1,400 mk, Tarverahat

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22

Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi PL 22 Luonnos 20.3.2017 1/4 MAANVUOKRASOPIMUS SOPIJAPUOLET Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki PL 38201 Sastamala Vuokralainen Vapo Oy, 0174817-6 PL 22 40101 Jyväskylä Laskutusosoite: Vapo Oy / Petri Tomperi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 73/2015 1 (5) 125 Alueen vuokraaminen Sompasaaresta Artwave Surf Oy:lle aaltokone kokeilua varten HEL 2014-006478 T 10 01 01 04 S0110-233 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue)

V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) 1 V U O K R A S O P I M U S (Ampumarata-alue) Tällä vuokrasopimuksella uudelleen vuokrataan ja uudistetaan 8.11.1991 allekirjoitettua vuokrasopimusta seuraavin ehdoin jäljempänä kohdassa 3 mainit tuun

Lisätiedot

2. Rahatointa koskevat asiat

2. Rahatointa koskevat asiat 118 II. Kaupunginhallitus Suomen Ruotsin Saksan maaottelun j ohtohenkilöille tarvittavat varat 1 ); saksalaiselle nyrkkeilijäjoukkueelle 175 mk 2 ); sekä eräille ulkomaisille vieraille 2,321:50 mk 3 ).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/ (5) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Asuntotonttitoimisto Asuntotonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 66/2015 1 (5) 147 Tonttien lyhytaikainen vuokraaminen tonttien esirakentamista varten (Suurmetsä, Alppikylä, tontit 41304/1, 4-6) HEL 2015-006086 T 10 01 01 02 A1141-704 (41304/1),

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun 11.08.2014 Sivu 1 / 1 1997/02.07.00/2014 74 Nokkalan venesataman kahvila- ja ravintolapaikan vuokraaminen KF-Restaurants Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh.

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

kan hinnasta, jonka toimeenpiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 ), tontti n:o 7 a korttelissa n:o ,300 markan hinnasta, jonka

kan hinnasta, jonka toimeenpiteen kaupunginvaltuusto hyväksyi 1 ), tontti n:o 7 a korttelissa n:o ,300 markan hinnasta, jonka 310 III. K i inte istöla u tak unta. kan hinnasta, jonka toimeenpiteen kaupunginvaltuusto syyskuun 7 p:nä hyväksyi 1 ), tontti n:o 7 a korttelissa n:o 869 90,300 markan hinnasta, jonka toimenpiteen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2, Kaupunginhallitus

2, Kaupunginhallitus 2, Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokoonpano. Kaupunginhallitukseen kuuluivat v. 1943 kaupunginjohtajana ylipormestari A. A. Tulenheimo sekä apulaiskaupunginjohtajina rahatoimenjohtajana insinööri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 4 Asuntotontin (rivitalo) pitkäaikainen vuokraaminen Asunto Oy Helsingin Halkosuontie 14-16:lle sekä yhtiöjärjestyksen hyväksyminen (Länsi-Pakila, tontti 34117/6)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Sergey Shumilin ( - ) Linjatie 6 54120

Lisätiedot

MALLI Kiinteistötunnus 297-

MALLI Kiinteistötunnus 297- Kh. Tekn.ltk. MALLI Kiinteistötunnus 297- MAANVUOKRASOPIMUS JOHDANTO Sopijapuolet: Vuokranantaja: Kuopion kaupunki Vuokralainen: Vuokra-alue: Sopimuksen tarkoittamana vuokra-alueena on Kuopion kaupungin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 114/ (6) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 114/ (6) Kiinteistövirasto Tonttiosasto Yritystonttitoimisto Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 114/2015 1 (6) 222 Alueen vuokraaminen lisäpihaksi Helsingin Erikoishöyläys Oy:lle Tapaninkylästä HEL 2015-009478 T 10 01 01 04 S0139-98 Päätös Vuokranantaja Päättäjä Vuokralainen

Lisätiedot

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan

Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen - Veijarivuoren asemakaavan mukaisen kesämaja-alueen ulkopuolella olevan kesämajan(siirtyvä kesämaja)/korvaavaan 1(5) Särmö, siirtyvät kesämajat KESÄMAJAN MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRANANTAJA Särkiniemen mökkiläiset ry 2 VUOKRAMIES 3 VUOKRAUSKOHDE 4 KÄYTTÖTARKOITUS 5 VUOKRA-AIKA Helsinki, Lauttasaaressa Särkiniemen

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ

2. VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖ MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja Vuokralainen Hyrynsalmen kunta Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Kiinteistö Oy Ukkohallan Palvelut CIO Til- Tekno Oulu Oy Kauppurienkatu 12 4 kerros

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

XXVI. Satamahallinto.

XXVI. Satamahallinto. XXVI. Satamahallinto. Satamalautakunnan v:lta 1941 antama toimintakertomus oli seuraavan sisältöinen: Satamalautakunta. Kokoonpano. Satamalautakuntaan kuuluivat v. 1941 kauppaneuvos I. Lindfors puheenjohtajana,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 778/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 18 Asianro 778/10.00.02.01/2017 Tontin 297-33-46-3 (Kaivannonlahdenkatu 15) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Merimieshuoneen omaisuuden jako. Kaupunginhallitus määräsi 6 ) satamahallintotoimiston. merimieshuoneen omaisuuden jakotilaisuudessa.

Merimieshuoneen omaisuuden jako. Kaupunginhallitus määräsi 6 ) satamahallintotoimiston. merimieshuoneen omaisuuden jakotilaisuudessa. 246 II. Kaupunginhallitus'246 ja mielipiteitä Liettuassa oli vaikea tehdä aivan yksityiskohtaisia ehdotuksia asiassa, mutta että epämukavat ja ankarat rajamuodollisuudet nähtävästi olivat suuresti haitanneet

Lisätiedot

2. Kaupunginhallitus 105*

2. Kaupunginhallitus 105* 2. Kaupunginhallitus 105* tyä x ) yhtiön sittemmin tekemään esitykseen mainitun raitiotiesilmukan sijoituksen muuttamisesta siten, että raide johdettaisiin pitkin Somerontietä ja Sammatintietä. Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli tontti 3 04.11.2013 Sivu 1 / 1 4558/02.07.00/2013 111 Yleisten rakennusten tontin vuokraaminen Bembölestä Suomen Hoivatilat Oy:lle, kortteli 64015 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. (09)

Lisätiedot

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

3 Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan. 4 Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 23.4.2015/TL 1 Toimiala 2 Lautakunta Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus huolehtivat kaupungin nuorisotoimesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33

Espoon kaupunki Pöytäkirja 33 15.04.2013 Sivu 1 / 1 1734/02.07.00/2013 33 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Matti Tausalle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun varastorakennuksen ja tuotantotilan rakentamista varten, korttelin

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1960 N:o 74 N:o 74. Kiertokirje eräiden posti- ja lennätinlaitoksen vakinaisten virkojen ja tointen sekä ylimääräisten tointen perustamisesta, muuttamisesta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1602/02.07.00/2015 34 Kolmen asuntotontin vuokraus Gumbölestä Skanska Talonrakennus Oy:lle, kortteli 71020 tontit 10, 11 ja 12 Valmistelijat / lisätiedot: Laura Schrey, puh. 040 536

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot