Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna Kuva Markku Inkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna 1953. Kuva Markku Inkilä"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 2 Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna Kuva Markku Inkilä

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 HENKILÖSTÖ... 8 TUNTURIVERKKO INERGIA LÄMPÖ INARIN LAPIN VESI ELLAPPI INERGIA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TULOSLASKELMA...19 TASE...20 RAHOITUSLASKELMA...22 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Inergialle vuosi oli taloudellisesti haasteellinen Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 5 prosenttia. Konsernin liikevaihto oli 11,9 miljoonaa euroa (11,3 M v. 2013) ja liikevoitto 2,0 M :a (1,6 M v. 2013). Koko konsernin tuloksen kasvuun vaikuttivat suuresti tytäryhtiöiden tekemät tulokset, sillä emoyhtiön liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 13,5 % ja liikevoitto 46 %. Emoyhtiön tuloksen heikkenemiseen vaikutti selkeästi Venäjän tuontisiirron väheneminen. Tuontisiirron määrän vähenemiseen vaikuttivat Inarijärven säännöstely sekä Venäjän puolella tehdyt, suunniteltuja pidemmät huoltokatkot. Vuoden lopussa Inergia Oy uusi tuontisiirtosopimuksen venäläisen RAO Nordic Oy:n kanssa vuodeksi eteenpäin. Investoinnit Inergia Oy on uusinut Venäjältä tulevaa 110 kv:n linjaa vuosittain. Pylväiden uusinta mahdollistaa tehon nostoa. Keskusteluja tehon nostosta käydään venäläisten toimijoiden ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa parhaillaan. Kirkan voimalaitoksella uusittiin vuodelta 1953 peräisin oleva I-generaattorin laakerit. Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 4,0 miljoonaa euroa (ml. Inarin Lapin Vesi Oy:n Utsjoen apporttiomaisuus). Tytäryhtiöiden tulos Tunturiverkko Oy:n tulos parani edellisvuoteen verrattuna 12 %. Tulosparannuksen mahdollisti maltillinen sähkön siirtohinnan korotus. Sähkön siirto on sääriippuvaista toimintaa ja se kasvoi vain 1,3 %. Inergia Lämpö Oy sai päätökseen Ivalon kattilan konvektion uusinnan ja se vähensi öljyn käyttöä noin 64 % edellisvuoteen verrattuna. Lämpöä myytiin koko toiminta-alueella 35 GWh, joka on 5 % edellisvuotta enemmän. Inarin ja Utsjoen vesiliiketoimintojen yhdistyminen kasvatti puolestaan Inarin Lapin Veden liikevaihtoa odotetusti 19 %. Inergia Oy:n tytäryhtiöillä on tulevina vuosina edessä suuria lain edellyttämiä investointeja. Emoyhtiön merkittävin investointi on asiakaspalvelun tietojärjestelmän uusiminen. Uusi järjestelmä tulee vastaamaan paremmin tulevaisuuden älykkäitä energiapalveluja sekä lain muita edellyttämiä palveluja. Alueen toimitusvelvollinen sähkönmyyjä selvittää vuosittain, kuinka asiakaspalvelut ovat asiakkaiden mielestä toimineet. Tässä selvityksessä Tunturiverkko Oy sai parhaat pisteet ja on vuoden 2015 asiakaspalveluyhtiö. Vuosi 2015 tulee olemaan yhtiölle juhlavuosi, jolloin juhlitaan sekä 50 vuotta kestänyttä sähkön tuontia Venäjältä että 110 kv:n linjaa, jonka käyttöönotosta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Vuosipäivät tulevat näkymään yhtiön toiminnassa muun muassa siten, että järjestämme erilaisia tilaisuuksia alueen kuluttajille. Kiitos yhteistyökumppaneillemme ja erityisesti koko konsernin henkilökunnalle siitä työpanoksesta, jolla kohtuullinen taloudellinen tulos sekä laadukas toiminta ja palvelu on jälleen saavutettu. Jarkko Kaisanlahti vt. toimitusjohtaja

5 5 Yhteistyöllä hyviin tuloksiin Virallisesti vastuuni Inergia Oy:ssä alkoi , mutta jonkin verran pääsin tutustumaan yhtiöön ja koko konserniin jo vuoden 2014 puolella. Jo ennen valintaani toimitusjohtajaksi, olin pannut merkille Inergian toiminnan monipuolisuuden ja toimintaalueen laajuuden: sähkönsiirto-, lämpö- ja vesiliiketoiminnot sekä tiivis yhteistyö rajojen yli Venäjälle ja Norjaan. Juuri toiminnan monipuolisuuden näen mielenkiintoisimpana asiana ja myös erittäin suurena Inergian vahvuutena. Monesti kuulee puhuttavan, että toimintoja pitäisi kehittää kohti niin sanottua yhden luukun periaatetta. Inergiassa tämä on jo totta: sama asiakaspalvelu palvelee asiakkaita sähköön, veteen, jäteveteen ja kaukolämpöön liittyvissä asioissa. On hienoa lukea Inergian asiakaspalvelun saamasta palkinnosta ja positiivisesta palautteesta. Koska Inergia on paikallinen toimija, on yhtiön kannalta äärimmäisen tärkeää, että se nähdään positiivisena ja luotettavana toimijana jatkossakin, niin alueen vakituisten kuin loma-asukkaiden, yritysten kuin yhteistyökumppaneidenkin taholta. Viime vuosien aikana on suurimmalle osalle sähköasiakkaista asennettu etäluettavat sähkömittarit ja tulevaisuudessa investoidaan huomattavia summia niin sanottuun säävarmaan sähköverkkoon. Edellä mainitut investoinnit ovat esimerkkejä energia-alaa ohjaavien uusien säädösten seurauksista. Muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää, että toiminta on joustavaa. Tässä korostuu myös Inergian ja eri yhteistyökumppaneiden välisen toimivan yhteistyön merkitys. Inergia on täysin kuntaomisteinen yhtiö, joka tuottaa perusinfraan eli sähköön, veteen ja kaukolämpöön liittyviä palveluja. Näiden palveluiden laadulla ja kustannustasolla on suuri merkitys yhtiön toiminta-alueen, Inarin ja Utsjoen, kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta. Kuntaomisteisuus luo myös hyvän perustan yhtiön paikalliselle ja pitkäjänteiselle toiminnalle. Näen, että osaavan ja motivoituneen henkilökunnan sekä toimivan alueellisen yhteistyön avulla, mukaan lukien Venäjä ja Norja, Inergia pystyy tulevaisuudessakin tarjoamaan asiakkailleen luotettavia ja kilpailukykyisiä palveluja. Timo Jokinen, toimitusjohtaja alkaen INERGIA KONSERNIN LIIKETOIMINNOT INERGIA OY Konsernistrategia Yhteiset konsernipalvelut Sähköntuotanto Venäjä liiketoiminta Inergia Lämpö Oy Kaukolämpö Tunturiverkko Oy Sähkönjakelutoiminta Inarin Lapin Vesi Oy Vesiliiketoiminta Inergia 100 % Inergia 73 % Utsjoen Sähköosuuskunta 27 % Inergia Oy:n omistuspohjassa ei ole tapahtunut muutoksia, vaan osakeomistus on edelleen 100 %:sti Inarin kunnalla. Inergia 92 % Utsjoen kunta 8 %

6 6 HALLINTO Inergia Oy:n yhtiökokous ja hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Inarin kunnanhallituksen valtuuttamana yhtiökokousedustajana toimi Reijo Timperi, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. Hallitus on 4-vuotinen ( ) ja sen kokoonpano oli edelleen: Toini Sanila Ulla Kemppainen Aino Hakovirta Heimo Luukkanen Raimo Parviainen Arvi Kustula Tanja Sanila Puheenjohtajana jatkoi Toini Sanila ja varapuheenjohtajana Ulla Kemppainen. Sihteerinä jatkoi Marja Heikinheimo. Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta. Inergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toini Sanila ja uusi toimitusjohtaja Timo Jokinen.

7 YHTEISTYÖKUMPPANIT Tuontisiirron yhteistyökumppanina RAO Nordic Oy Marraskuusta 2012 alkaen Venäjän tuontisiirrosta on vastannut RAO Nordic Oy, joka on Inter RAO UES:n tytäryhtiö. Tuontisiirtosopimus uusittiin vuodelle Sähköä siirtyi myös takaisin Venäjälle Lotan rajaaseman tarpeisiin. Lokakuussa 2014 Murmanskissa käytyihin teknillisiin neuvotteluihin osallistui JSC TGC-1 asiantuntijoita ja Inergia Oy:n edustajia. Kuvassa vasemmalta: Tulkkina Riina Guseva, Lappi Service, Toini Sanila, Eero Jääskeläinen, Timo Jokinen, Ulla Kemppainen, Reijo Timperi, Jarkko Kaisanlahti, Oleg Tiapinov TGC-1. Nellimin 110 kv:n linjan työmaata kävivät Venäjältä tarkastamassa TGC-1 Alexander Antipov ja RDU:sta Alexander Malanov ja tulkkina Riina Guseva. Inergia Oy:n isäntinä toimi Reijo Kosola, Jouni Rasmus ja Eero Jääskeläinen. Inergia Oy:n projektipäällikkönä toimii kuvassa oikealla oleva Kari Linnamäki, Linna VJ-konsultointi. Fingrid Oyj kanssa käytiin neuvotteluja Suomen huipulla, Utsjoella. Ailigas-tunturin huipulla sijaitsevan sähköaseman omistaa Fingrid. Kuvassa vasemmalta Inergia Oy:n tekninen johtaja Eero Jääskeläinen, Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, asiakaspäällikkö Jarno Sederlundja johtaja Jussi Jyrinsalo. 7

8 8 HENKILÖSTÖ Henkilöstö Inergian vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 9 henkilöä, kaikki toimihenkilöitä. Tarkastustoiminta Yhtiökokousten valitsemana tilintarkastajana Inergia Oy:ssä, Inergia Lämpö Oy:ssä, Tunturiverkko Oy:ssä ja Inarin Lapin Vesi Oy:ssä on toiminut KHT-Yhteisö KPMG Wideri Oy Oulusta. KPMG:n puolesta lakisääteistä ja jatkuvaa tilintarkastusta on suorittanut KHT, JHTT Tapio Raappana. Kuntatarkastusta emoyhtiö Inergia Oy:ssä on suorittanut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, JHTT-yhteisö, jonka nimettynä tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT Juha Väärälä. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunnan kokoonpano säilyi ennallaan. Jäseninä olivat Matti Mannermaa (Tunturiverkon työsuojeluvaltuutettu, työtekijöiden edustaja), Jouni Rasmus (Tunturiverkon työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöiden edustaja), Juha Mikkola (Inarin Lapin Veden työsuojeluvaltuutettu), Mika Järvenpää (Inergian Lämmön työsuojelupäällikkö), Jarkko Kaisanlahti (Tunturiverkon työsuojelupäällikkö), Paulus Lepistö (Inarin Lapin Veden työsuojelupäällikkö, toimikunnan sihteeri) ja Anne Portti (Inergian työsuojelupäällikkö, toimikunnan puheenjohtaja). Keväällä 2015 laadittiin koulutussuunnitelmat uuden mallin mukaisina. Vakuutusyhtiö Pohjola toteutti yhdessä kiinteistömestari Harri Ukkolan kanssa Inergian toimitalon turvallisuuskatselmuksen. Työpaikkakäynnit toteutettiin Inarin Lapin Veden jätevedenpuhdistamoilla Mellanaavalla ja Inarissa sekä Inergia Lämmön Ivalon lämpölaitoksella yhteistyötoimikunnan ja MedInarin yhteistyönä. Inarin kuntakonsernin henkilöstöperiaatteet ja ohjeet aiheuttivat loppuvuodesta vilkasta keskustelua. Henkilöstön koulutus Konsernin henkilökunta kouluttautui vuoden 2014 aikana monipuolisesti: Mm. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, kiinteistöhoitajan tutkinto, lämpölaitoskoulutus, energia-alan esimiesvalmennus, Business Controller, kriisiviestintä, ohjelmistojen ja yhteistyökumppaneiden käyttäjäpäivät ja erinäiset korttikoulutukset olivat ohjelmassa. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Energiateollisuus, ET, r.y., Ivalon Yrittäjät r.y., Ivalon Yrittäjänaiset Ry, Pohjois- Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys sekä osakkaana TGC-1:ssä, FSK:ssa, MRCK:ssa ja Kolenergosbitissa. Vuoden palvelutiimi Alueen toimitusvelvollinen sähkönmyyjä selvittää vuosittain, kuinka asiakaspalvelut ovat asiakkaiden mielestä toimineet. Tässä selvityksessä Tunturiverkko Oy sai parhaat pisteet ja on vuoden 2015 asiakaspalveluyhtiö. Palkittu asiakaspalvelutiimi vas. Jorma Mikkilä, Väinö Guttorm ja Eero Jääskeläinen

9 MUISTOA KUNNIOITTAEN Inergia Oy:n pidetty toimitusjohtaja Pentti Juhani Kellokumpu menehtyi Ivalossa vaikean sairauden murtamana Pentti oli syntynyt Kemijärvellä 6. syyskuuta Energiayhtiön toimitusjohtajana hän toimi vuosina Viime itsenäisyyspäivänä hänelle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan ritarimerkki. Ellappi Oy:n entinen toimitusjohtaja, Kauko Olavi Leivo, menehtyi Ivalossa vaikean sairauden murtamana perjantaina Hän oli syntynyt Inarissa 17. heinäkuuta Ellappi Oy:n toimitusjohtajana Kauko toimi vuosina Kaukolle oli myönnetty YK:n rauhanturvajoukoille osoitettu Nobel 1988-muistoristi. 9

10 10 Tunturiverkko Oy Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 12 % ja tilikauden voitto ennen veroja nousi 1,3 miljoonaan euroon. Sähkön käyttö lisääntyi 1,3 % ja kokonaissiirto vuonna 2014 oli 152 milj. kwh. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vuoden alussa tehty perusmaksujen hinnankorotus (8 %) sekä lämmitystarveluku, joka oli 3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Myös liittymismaksutuloja kertyi 32 % enemmän kuin vuonna Tunturiverkon investoinnit olivat yhteensä 1,4 M. Investointien avulla paransimme sähkön laatua ja luotettavuutta. Sähköverkon rakentamis- ja kunnossapitotöistä vastasi paikallinen urakointiyhtiö Ellappi Oy. Uusia liittymissopimuksia tehtiin yhteensä 54 kappaletta, jossa painopiste oli loma-asuntojen rakentamisessa. Muuten rakentaminen oli Tunturiverkon alueella hiljaista ja se näkyi erityisesti uusien omakotitalojen liittymissopimuksissa, joita tehtiin vain 6 kappaletta (vuonna 2013 / 21 kpl). Vuoden alusta otettiin käyttöön liittymien uudet vyöhykehinnat, jotka vastaavat paremmin niiden rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Korotuksen vaikutus oli noin 7 %. Käyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa kpl. Investoinneista kohdistui Utsjoelle 300 t, johon saatiin Työ- ja elinkeinoministeriöltä euroa avustusta. Suurin yksittäinen investointikohde oli lahopylväiden uusinta välillä Rovisuvanto Utsjoki. Pienempiä töitä olivat muun muassa pylväiden lahotarkastukset, joita tehtiin koiraa apuna käyttäen Utsjoen ja Nuorgamin välillä. Verkkoa vahvistettiin ja asennettiin yksi kauko-ohjattava moottorierotin Utsjoen taajamaan. Inarin kunnan alueella merkittävimmät investointikohteet olivat avojohdon siirto Laanilan uuden hiihtotunnelin tieltä ja Saariselän etelärinteen uuden loma-alueen sähköistäminen. Pylväiden lahotarkastusta tehtiin koiraa apuna käyttäen myös Kaamasen ja Sevettijärven välillä. Kehittämissuunnitelman laatimisessa Tunturiverkkoa avusti sähköpalveluja tuottava Elmil Oy, joka teki puolueettoman investointilaskelman. Tehdyn selvityksen mukaan Tunturiverkko Oy:n on tehtävä vähintään 12 miljoonan euron investoinnit vuoteen 2028 mennessä, jolloin vähintään 90 % kaikista kuluttajista on säävarman jakeluverkon piirissä. Tämän lisäksi Inarin sähköasema on uusimisen tarpeessa kertoo toimitusjohtaja Jarkko Kaisanlahti joudumme vuosittain tekemään toimitusvarmuuteen liittyviä investointeja saman verran. Jatkossa Tunturiverkko Oy joutuu investoimaan tavanomaista enemmän uudesta sähkömarkkinalaista johtuen. Utsjoelle yhtiö tekee korvausinvestointeja eurolla, johon haemme euron valtionavustusta. Suurin yksittäinen investointikohde Utsjoella tulee olemaan Peuran ja Nuorgamin välillä tehtävät lahopylväiden ja muuntamoiden uusimiset. Ivalossa kaapeloidaan Vävyniemen alue sekä uusitaan Nellimin vanha 20 kv linja tien varteen. Inarissa puolestaan uusitaan kokonaan 45/20 kv:n sähköasema. Inarin vanha muuntoasema on tullut käyttöikänsä päähän ja jäänyt liian pieneksi, kasvavan kirkonkylän tarpeisiin. Sähköaseman uusiminen on KVR-urakka, jonka tekee Vaasalainen VEO Oy ja se valmistuu elokuun loppuun mennessä. Matkailurakentaminen näyttää edelleen kasvavan eri puolilla jakeluverkkoamme, vaikka taloudellinen lama näkyy osittain alueen yöpyjien laskussa. Vuosi 2015 tulee olemaan Tunturiverkko Oy:lle hyvin investointipainotteinen. Rahan riittävyyden lisäksi huolenaiheenamme on resurssien riittävyys. Viime vuonna investointien tekemiseen käytettävissä olleet resurssit eivät riittäneet ja se näkyi keskeneräisien työmaiden lisääntymisellä sekä siten, ettei kaikkia asetettuja tavoitteita saavutettu. Säävarmojen jakeluverkkojen rakentaminen tulee tulevina vuosina olemaan hyvin vilkasta koko maassa ja resurssien riittävyyden lisäksi toimialan huolenaiheena on materiaalikustannusten karkaaminen käsistä.

11 11 Tunturiverkko Oy:n yhtiökokous ja hallitus Inergia Oy:n ja Utsjoen Sähköosuuskunnan yhteinen Tunturiverkko Oy aloitti toimintansa Tunturiverkko Oy:n yhtiökokous pidettiin Inergia Oy:n yhtiökokousedustaja Pentti Kellokumpu toimi kokouksen puheenjohtajana. Utsjoen Sähköosuuskunnan yhtiökokousedustajana oli Matti Röntynen. Hallituksen jäseniksi valittiin: Maija Hakovirta Pentti Kellokumpu Ulla Kemppainen Osmo Niittyvuopio Raimo Parviainen Veikko Porsanger Toini Sanila Hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajakseen Ulla Kemppaisen. Sihteerinä jatkoi Marja Heikinheimo. Hallitus kokoontui 8 kertaa. Tykkylumen poistoa tehtiin joulukuun alusta lähtien Lisman, Kutturan ja Kiilopään alueella ja useampaan kertaan Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto 5,2 milj, 5 milj, 5 milj, 4,7 milj, 4 milj, Uudet liittymäsopimukset Yhteensä (kpl) loma-asutusliittymät (kpl) 3 milj, 2 milj, milj, 1,27 milj, 1,30 milj, t

12 12 Inergia Lämpö Oy Inergia Lämpö Oy on Inergia Oy:n 100 %:sti omistama kaukolämpötoimintaan erikoistunut yhtiö. Ivalon lämpölaitos sijaitsee keskustan tuntumassa ja on tuottanut v alkaen lämpöenergiaa kilpailukykyiseen hintaan. Asiakkaina on 123 kiinteistöä. Toimitusjohtajana toimi o.t.o:na Pentti Kellokumpu ja alkaen aikaisemmin käyttöpäällikkönä toiminut Mika Järvenpää. Saariselällä kaukolämpölaitos tuottaa kiinteän polttoaineen kattilalla lämpöä matkailutaajaman isoille kiinteistöille, hotelleille ja kylpylälle. Inarin kirkonkylän bio-polttoaineella toimiva lämpölaitos tuottaa lämpöä taajaman isoille kiinteistöille. Liikevaihto kasvoi n. 6 % edelliseen vuoteen verrattuna: 2,4 M (2,3 M 2013). Kasvu johtui lisääntyneestä lämmön myynnistä ja uusien asiakkaiden tulosta kaukolämmön piiriin (Ivalossa 2 uutta asiakasta). Myös hinnoitteluun tehtiin maltillinen korotus n. 2 %. Liikevoitto 337 t (236 t 2013) kasvoi vertailuvuodesta 101 t :lla. Kulunut vuosi oli astepäiväluvultaan normaalivuotta 8 % lämpimämpi ja 3 % kylmempi kuin edellinen vuosi. Säällä on suuri vaikutus lämmön myyntiin. Kaukolämmön myynti 35 GWh:ta (33,3 GWh 2013) kasvoi 5 % vertailuvuoteen nähden. Saariselän alueella lämmön myynnin kasvu oli selvästi pienempää kuin Ivalossa ja Inarissa. Pääosa, 90 % energiasta, tuotettiin biopolttoaineella. Turvetta lämmöntuotannossa käytettiin 7 % ja öljyä 3 %. Turpeen hinta nousi 7,5 % edellisestä vuodesta. Tämä nosti Ivalon ja Saariselän polttoainekustannuksia. Toimintakauden aikana tehtiin pidempiaikaisia toimitussopimuksia puusta ja puuhakkeesta. Näillä sopimuksilla saadaan enemmän ennakoitavuutta polttoaineen hintaan ja pystytään lisäämään puun osuutta entisestään. Inergia Lämpö Oy:n yhtiökokous ja hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Inergia Oy:n yhtiökokousedustajana toimi Pentti Kellokumpu, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. Hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajakseen Teuvo Katajamaan. Sihteerinä jatkoi Marja Heikinheimo. Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Hallituksen jäseniksi valittiin: Teuvo Katajamaa Pentti Kellokumpu Antti Tapio Kari Tammela Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana toimi Inergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toini Sanila, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Pentti Kellokummun tilalle Jarkko Kaisanlahden. Liikevaihto ja liikevoitto 2 milj, Liikevaihto 2,3 milj, Liikevoitto 2,3 milj, 2,4 milj, Toimintavuoden aikana Ivalon lämpökeskuksen biokattilan saneeraus saatiin valmiiksi. Saneerauksen myötä öljyn kulutus pieneni merkittävästi (n. 64 %) edellisestä vuodesta. Myös kattilan hyötysuhde parani 6 %. Polttoaineen syöttölaitteita uusittiin ja niiden kapasiteettia kasvatettiin vastaamaan kasvanutta tehoa. Lämpökeskukselle rakennettiin myös tuloilmakone, jolla varmistetaan kattiloiden palamisilman riittävyys. 1 milj, t 238 t 236 t

13 13

14 14 Inarin Lapin Vesi Oy Vuosi 2014 oli Inarin Lapin Vesi Oy:llä kiireinen. Varsinkin Utsjoen vesihuoltolaitoksen yhdistyminen yhtiöön aiheutti toimintojen uudelleen organisointia. Utsjoen vesilaitoksen työntekijä siirtyi Inarin Lapin Vesi Oy:n palvelukseen vanhana työntekijänä. Tämä nosti asentajien määrän takaisin 7:ään. Liikevaihto nousi ennätykselliseen t :oon johtuen poikkeuksellisen suuresta liittymismaksukertymästä sekä Utsjoen vesihuoltolaitoksen asiakkaiden siirtymisestä Inarin Lapin Vesi Oy:n asiakkaiksi. Utsjoelta siirtyi myös kirkonkylän uuden vedenottamon ja runkolinjan laajennustyön yhteydessä muodostunutta luottoa 273 t. Huolimatta suuresta liikevaihdon kasvusta liikevoitto jäi 101 t :oon. Suurimmat tulosta heikentävät tekijät olivat poistotason huomattava kasvu sekä Inergia Oy:ltä taloushallinnon ja asiakaspalvelun palvelusopimusten tarkastuksen aiheuttama kustannusten nousu. Lisäksi henkilöstömenot ja liiketoiminnan muut kustannukset kasvoivat. Suurin yksittäinen investointi oli Saariselän Rinnealueen vesihuollon toteuttaminen. Sen kustannukset lisätöineen kipusivat 535 t :oon. Kustannuksia siirtyi vielä vuodelle 2015, sillä urakka otetaan vastaan vasta syksyllä Saariselkä Oy vastasi Saariselän Rinnealueen infran rakentamisen rahoittamisesta. Lisäksi rakennettiin runkolinjaa Kirkkokujalla ja Kultaojan tiellä. Nämä hankkeet maksoivat lisätöineen 180 t. Soveltuvin osin vesihuoltolinjojen suunnittelut ja rakennuttamiset suoritettiin yhteistyössä Inarin kunnan teknisen toimen kanssa yhteiskilpailutuksena. Muita hankkeita olivat mm. viemäreiden pesu-, kuvaus- ja sujutusprojekti, jossa sujutettiin n. 900 betoniviemäriä muoviputkella (n. 110 t ) sekä Mellanaavan jätevesipuhdistamon jälkikypsytyskentän rakennuttaminen (n. 65 t ). Investoinnit kipusivat kaikkinensa t :oon.

15 15 Vuonna 2015 LVI-teknikko jää eläkkeelle ja yksi asentajista osa-aikaeläkkeelle. Suurin yksittäinen investointi tulee olemaan Inarin kirkonkylän kaavasaneerauksen eteläosan vesihuollon rakentaminen. Toinen isompi hanke on kolmivuotinen saneerausurakka Utsjoella, joka ajoittuu vuosiin Vuoden 2015 urakkaan on varattu 110 t. Poistotaso tulee edelleen nousemaan suuresta investointimäärästä johtuen. Positiivisen tuloskasvun voi mahdollistaa Saariselän Rinnealueen tonttimyynti, jossa liittymismaksut saadaan kerättyä kiinteistökaupan yhteydessä. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liiketappio Inarin Lapin Vesi Oy:n yhtiökokoukset ja hallitus Vesiyhtiö on siirtynyt kokonaisuudessaan Inergiakonsernin tytäryhtiöksi Toiminnan laajentuminen Utsjoen suuntaan toteutui v kaupalla Utsjoen kunnan kanssa siten, että Utsjoen kunta siirtyi osakkaaksi Inergia Oy:öön 8 %:n osakekannalla. Yhtiön toimitusjohtajana on alkaen toiminut Paulus Lepistö. Inarin Lapin Vesi Oy:n yhtiökokous pidettiin Inergia Oy:n yhtiökokousedustaja Pentti Kellokumpu toimi kokouksen puheenjohtajana. Inarin Lapin Vesi Oy:n yhtiökokousedustajana oli Paulus Lepistö ja Utsjoen kunnan yhtiökokousedustajana oli Vuokko Tieva-Niittyvuopio. 2 milj, 1 milj, t -6 t t 17 t t 101 t 2014 Hallituksen jäseniksi valittiin: Leena Alenius Ritva Hirvelä Marko Katajamaa Pentti Kellokumpu Heimo Luukkanen Arto Törmänen Vuokko Tieva-Niittyvuopio Hallitus järjestäytyi Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Katajamaa ja varapuheenjohtajaksi Vuokko Tieva-Niittyvuopio. Sihteeriksi pyydettiin Marja Heikinheimo. Hallitus kokokoontui 5 kertaa. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Inergia Oy:n yhtiökokousedustajana toimi Inergian hallituksen puheenjohtaja Toini Sanila ja Utsjoen kunnan yhtiökokousedustajana toimi Vuokko Tieva-Niittyvuopio. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseneksi Pentti Kellokummun tilalle Jarkko Kaisanlahden..

16 16 Ellappi Oy Ellapi Oy on Inergia Oy:n ja Utsjoen Sähköosuuskunnan yhteinen osakkuusyhtiö, jonka omistus jakautuu tasan. Ellappi Oy urakoi pääasiassa Inarin ja Utsjoen kuntien alueella sisäasennustoiminnassa ja verkonrakennuksessa. Toimitusjohtajana toimi Arto Heikkinen. Liikevaihto oli ,53 (v ,59 ja liikevoitto oli ,70 (v ,48 ) joka on 2,6 % liikevaihdosta (0,1 % v. 2013). Henkilökunnan määrä v oli vuoden alussa 25 henkeä ja vuoden lopussa 23 henkeä. Yhtiön liikevaihdosta 38 % (31 % v. 2013) muodostui Tunturiverkko Oy:lle tehdyistä töistä ja 62 % (50 % v. 2013) toimialueelle myydyistä asennuspalveluista. Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto 4,3 milj, Liikevoitto Ellappi Oy:n yhtiökokouset ja hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajina olivat Pentti Kellokumpu Inergia Oy:stä ja Matti Röntynen Utsjoen Sähköosuuskunnasta. Hallituksen jäsenet valittiin: Pentti Kellokumpu Toini Sanila Antti Tapio Jouni Esa Nousuniemi Veikko Porsanger Aslak Kylmäniemi Timo Portti, henkilöstön edustaja Hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajaksi Veikko Porsangerin ja varapuheenjohtajaksi Toini Sanilan. Sihteeriksi kutsuttiin Marja Heikinheimo. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 4 milj, 3 milj, 3,1 milj, 3,2 milj, Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana toimivat Toini Sanila, Inergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Veikko Porsanger, Utsjoen Sähköosuuskunta, hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen kokoonpanoksi valittiin: 2 milj, 1 milj, Toini Sanila Jarkko Kaisanlahti Antti Tapio Jouni Esa Nousuniemi Veikko Porsanger Aslak Kylmäniemi Timo Portti t 4,1 t 86 t Liikevaihdon jakauma Tunturiverkko Oy:lle tehdyt työt 38 % Toimialueelle myydyt asennuspalvelut 62 % Markku Kekkonen ja Pirkka Pehkonen, Kirkkotien kaava-alueen verkostorakennus

17 17 Alueen taloteknisten urakoiden kilpailu oli kovaa ja katteet saaduista urakoista laskivat. Suurimmat urakkakohteet olivat Test Worldin varastohalli Ivalossa, Utsjoen terveyskeskus, Puolustushallinnon kohteet, Karigasniemen Alko ja Scanio-lomamökit Saariselällä. Huoltosopimusasiakkaiden korjaus- ja huoltotöiden osuus kasvoi edellisvuodesta. Verkostopuolella suurimmat työkohteet olivat Saariselän Etelärinteen kaapelointi ja Utsjoella Karigasniemi Utsjoki välillä 20 kv:n linjan saneeraus. Matti Röntynen eläkkeelle Utsjoen Sähköosuuskunnan toimitusjohtaja, Ellappi Oy:n pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja ja Tunturiverkko Oy:n hallituksen jäsen Matti Röntynen teki kevään yhtiökokousten yhteydessä päätöksen vetäytyä eläkepäiville. Matti Röntynen on toiminut avainasemassa Utsjoen Sähköosuuskunnan ja Ellappi Oy:n yhdistäessä talotekniikka- ja verkonrakennusliiketoimintansa sekä myös Tunturiverkko Oy:n perustamisessa, kun Inarin ja Utsjoen sähköverkot yhdistettiin. Hänen pitkäaikaista kokemustaan ja asiantuntemustaan pohjoisten yhtiöiden pärjäämisessä avoimilla sähkömarkkinoilla ja pohjoisilla alueilla kaivattaisiin jatkossakin. Häntä on myös kiittäminen hyvistä yhteistyösuhteista Pohjois-Norjan jakeluverkkoyhtiöihin, josta saadaan tärkeät varasyöttöyhteydet.

18 18 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastus Yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet: Toini Sanila (pj), Ulla Kemppainen, Aino Hakovirta, Heimo Luukkanen, Raimo Parviainen, Arvi Kustula ja Tanja Sanila. Hallitus kokoontui 12 kertaa. Tilintarkastajat: KPMG Oy KHT, JHTT Tapio Raappana (Oulu) ja KHT, JHTT Juha Väärälä (Rovaniemi) Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Konserni Emoyhtiö Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto %:a liikevaihdosta 17,5 13,9 17,6 8,7 14,1 12,1 Oman pääoman tuotto% 6,8 6,3 9,4 3,3 7,2 5,3 Omavaraisuusaste% 67,9 68,1 59,8 81,0 80,0 81,2 Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: keskimääräinen lukumäärä tilikaudella tilikauden palkat ja palkkiot (t ) Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Tilikauden voitto on ,85 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa ,00 euroa ja loput ,85 euroa siirretään voittovarojen tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 3000 osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

19 TULOSLASKELMA 19 KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKEVAIHTO , , , ,33 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,62 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,45 Ulkopuoliset palvelut , , , ,58 Henkilöstökulut , , , ,33 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,44 Konserniliikearvon poisto , ,94 Konsernireservin tuloutus , ,32 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,81 LIIKEVOITTO , , , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman kons,yrityksissä , ,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,00 Muut korko-ja rahoitustuotot (konserni) , ,55 Muut korko-ja rahoitustuotot , , , ,23 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,75 Korko-ja muut rahoituskulut (konserni) ,45 Korko-ja muut rahoituskulut , , , , , , , ,60 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,94 Satunnaiset erät , ,70 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,94 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ,00 VOITTO ENNEN VEROJA , , , ,94 Tuloverot , , , ,36 Vähemmistöosuus , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,58

20 20 TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo ,94 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,92 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , , , ,33 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,54 Verkosto , , , ,68 Koneet ja kalusto , , , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank , , , , , ,90 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,29 Osuudet osakkuusyhtiöissä , , , , , , , ,07 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,79 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,59 Saamiset saman kons.yrityksiltä , ,42 Saamiset kuntakonsernilta , ,07 Muut saamiset , ,76 2, ,82 Siirtosaamiset , , , , , , , ,17 Rahoitusarvopaperit 4 549, , , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , ,21

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy

TOIMINTA LYHYESTI. Henkilöstö tilikauden päättyessä. Toiminnan tulos mmk. Liikevaihdon kehitys mmk. Hewlett-Packard Oy TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos mmk 140 120 100 80 60 40 20 0 90 92 94 96 98 2500 2000 1500 1000 500 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihdon kehitys mmk 1999 1998 Liikevaihto mmk 2348 2230 Liikevaihdon

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot