Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna Kuva Markku Inkilä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna 1953. Kuva Markku Inkilä"

Transkriptio

1 V U O S I K E R T O M U S

2 2 Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna Kuva Markku Inkilä

3 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 HENKILÖSTÖ... 8 TUNTURIVERKKO INERGIA LÄMPÖ INARIN LAPIN VESI ELLAPPI INERGIA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TULOSLASKELMA...19 TASE...20 RAHOITUSLASKELMA...22 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Inergialle vuosi oli taloudellisesti haasteellinen Konsernin liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 5 prosenttia. Konsernin liikevaihto oli 11,9 miljoonaa euroa (11,3 M v. 2013) ja liikevoitto 2,0 M :a (1,6 M v. 2013). Koko konsernin tuloksen kasvuun vaikuttivat suuresti tytäryhtiöiden tekemät tulokset, sillä emoyhtiön liikevaihto pieneni edellisestä vuodesta 13,5 % ja liikevoitto 46 %. Emoyhtiön tuloksen heikkenemiseen vaikutti selkeästi Venäjän tuontisiirron väheneminen. Tuontisiirron määrän vähenemiseen vaikuttivat Inarijärven säännöstely sekä Venäjän puolella tehdyt, suunniteltuja pidemmät huoltokatkot. Vuoden lopussa Inergia Oy uusi tuontisiirtosopimuksen venäläisen RAO Nordic Oy:n kanssa vuodeksi eteenpäin. Investoinnit Inergia Oy on uusinut Venäjältä tulevaa 110 kv:n linjaa vuosittain. Pylväiden uusinta mahdollistaa tehon nostoa. Keskusteluja tehon nostosta käydään venäläisten toimijoiden ja kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n kanssa parhaillaan. Kirkan voimalaitoksella uusittiin vuodelta 1953 peräisin oleva I-generaattorin laakerit. Konsernin investoinnit tilikaudella olivat 4,0 miljoonaa euroa (ml. Inarin Lapin Vesi Oy:n Utsjoen apporttiomaisuus). Tytäryhtiöiden tulos Tunturiverkko Oy:n tulos parani edellisvuoteen verrattuna 12 %. Tulosparannuksen mahdollisti maltillinen sähkön siirtohinnan korotus. Sähkön siirto on sääriippuvaista toimintaa ja se kasvoi vain 1,3 %. Inergia Lämpö Oy sai päätökseen Ivalon kattilan konvektion uusinnan ja se vähensi öljyn käyttöä noin 64 % edellisvuoteen verrattuna. Lämpöä myytiin koko toiminta-alueella 35 GWh, joka on 5 % edellisvuotta enemmän. Inarin ja Utsjoen vesiliiketoimintojen yhdistyminen kasvatti puolestaan Inarin Lapin Veden liikevaihtoa odotetusti 19 %. Inergia Oy:n tytäryhtiöillä on tulevina vuosina edessä suuria lain edellyttämiä investointeja. Emoyhtiön merkittävin investointi on asiakaspalvelun tietojärjestelmän uusiminen. Uusi järjestelmä tulee vastaamaan paremmin tulevaisuuden älykkäitä energiapalveluja sekä lain muita edellyttämiä palveluja. Alueen toimitusvelvollinen sähkönmyyjä selvittää vuosittain, kuinka asiakaspalvelut ovat asiakkaiden mielestä toimineet. Tässä selvityksessä Tunturiverkko Oy sai parhaat pisteet ja on vuoden 2015 asiakaspalveluyhtiö. Vuosi 2015 tulee olemaan yhtiölle juhlavuosi, jolloin juhlitaan sekä 50 vuotta kestänyttä sähkön tuontia Venäjältä että 110 kv:n linjaa, jonka käyttöönotosta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Vuosipäivät tulevat näkymään yhtiön toiminnassa muun muassa siten, että järjestämme erilaisia tilaisuuksia alueen kuluttajille. Kiitos yhteistyökumppaneillemme ja erityisesti koko konsernin henkilökunnalle siitä työpanoksesta, jolla kohtuullinen taloudellinen tulos sekä laadukas toiminta ja palvelu on jälleen saavutettu. Jarkko Kaisanlahti vt. toimitusjohtaja

5 5 Yhteistyöllä hyviin tuloksiin Virallisesti vastuuni Inergia Oy:ssä alkoi , mutta jonkin verran pääsin tutustumaan yhtiöön ja koko konserniin jo vuoden 2014 puolella. Jo ennen valintaani toimitusjohtajaksi, olin pannut merkille Inergian toiminnan monipuolisuuden ja toimintaalueen laajuuden: sähkönsiirto-, lämpö- ja vesiliiketoiminnot sekä tiivis yhteistyö rajojen yli Venäjälle ja Norjaan. Juuri toiminnan monipuolisuuden näen mielenkiintoisimpana asiana ja myös erittäin suurena Inergian vahvuutena. Monesti kuulee puhuttavan, että toimintoja pitäisi kehittää kohti niin sanottua yhden luukun periaatetta. Inergiassa tämä on jo totta: sama asiakaspalvelu palvelee asiakkaita sähköön, veteen, jäteveteen ja kaukolämpöön liittyvissä asioissa. On hienoa lukea Inergian asiakaspalvelun saamasta palkinnosta ja positiivisesta palautteesta. Koska Inergia on paikallinen toimija, on yhtiön kannalta äärimmäisen tärkeää, että se nähdään positiivisena ja luotettavana toimijana jatkossakin, niin alueen vakituisten kuin loma-asukkaiden, yritysten kuin yhteistyökumppaneidenkin taholta. Viime vuosien aikana on suurimmalle osalle sähköasiakkaista asennettu etäluettavat sähkömittarit ja tulevaisuudessa investoidaan huomattavia summia niin sanottuun säävarmaan sähköverkkoon. Edellä mainitut investoinnit ovat esimerkkejä energia-alaa ohjaavien uusien säädösten seurauksista. Muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää, että toiminta on joustavaa. Tässä korostuu myös Inergian ja eri yhteistyökumppaneiden välisen toimivan yhteistyön merkitys. Inergia on täysin kuntaomisteinen yhtiö, joka tuottaa perusinfraan eli sähköön, veteen ja kaukolämpöön liittyviä palveluja. Näiden palveluiden laadulla ja kustannustasolla on suuri merkitys yhtiön toiminta-alueen, Inarin ja Utsjoen, kilpailukyvyn ja kehittymisen kannalta. Kuntaomisteisuus luo myös hyvän perustan yhtiön paikalliselle ja pitkäjänteiselle toiminnalle. Näen, että osaavan ja motivoituneen henkilökunnan sekä toimivan alueellisen yhteistyön avulla, mukaan lukien Venäjä ja Norja, Inergia pystyy tulevaisuudessakin tarjoamaan asiakkailleen luotettavia ja kilpailukykyisiä palveluja. Timo Jokinen, toimitusjohtaja alkaen INERGIA KONSERNIN LIIKETOIMINNOT INERGIA OY Konsernistrategia Yhteiset konsernipalvelut Sähköntuotanto Venäjä liiketoiminta Inergia Lämpö Oy Kaukolämpö Tunturiverkko Oy Sähkönjakelutoiminta Inarin Lapin Vesi Oy Vesiliiketoiminta Inergia 100 % Inergia 73 % Utsjoen Sähköosuuskunta 27 % Inergia Oy:n omistuspohjassa ei ole tapahtunut muutoksia, vaan osakeomistus on edelleen 100 %:sti Inarin kunnalla. Inergia 92 % Utsjoen kunta 8 %

6 6 HALLINTO Inergia Oy:n yhtiökokous ja hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Inarin kunnanhallituksen valtuuttamana yhtiökokousedustajana toimi Reijo Timperi, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. Hallitus on 4-vuotinen ( ) ja sen kokoonpano oli edelleen: Toini Sanila Ulla Kemppainen Aino Hakovirta Heimo Luukkanen Raimo Parviainen Arvi Kustula Tanja Sanila Puheenjohtajana jatkoi Toini Sanila ja varapuheenjohtajana Ulla Kemppainen. Sihteerinä jatkoi Marja Heikinheimo. Hallitus piti vuoden aikana 12 kokousta. Inergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toini Sanila ja uusi toimitusjohtaja Timo Jokinen.

7 YHTEISTYÖKUMPPANIT Tuontisiirron yhteistyökumppanina RAO Nordic Oy Marraskuusta 2012 alkaen Venäjän tuontisiirrosta on vastannut RAO Nordic Oy, joka on Inter RAO UES:n tytäryhtiö. Tuontisiirtosopimus uusittiin vuodelle Sähköä siirtyi myös takaisin Venäjälle Lotan rajaaseman tarpeisiin. Lokakuussa 2014 Murmanskissa käytyihin teknillisiin neuvotteluihin osallistui JSC TGC-1 asiantuntijoita ja Inergia Oy:n edustajia. Kuvassa vasemmalta: Tulkkina Riina Guseva, Lappi Service, Toini Sanila, Eero Jääskeläinen, Timo Jokinen, Ulla Kemppainen, Reijo Timperi, Jarkko Kaisanlahti, Oleg Tiapinov TGC-1. Nellimin 110 kv:n linjan työmaata kävivät Venäjältä tarkastamassa TGC-1 Alexander Antipov ja RDU:sta Alexander Malanov ja tulkkina Riina Guseva. Inergia Oy:n isäntinä toimi Reijo Kosola, Jouni Rasmus ja Eero Jääskeläinen. Inergia Oy:n projektipäällikkönä toimii kuvassa oikealla oleva Kari Linnamäki, Linna VJ-konsultointi. Fingrid Oyj kanssa käytiin neuvotteluja Suomen huipulla, Utsjoella. Ailigas-tunturin huipulla sijaitsevan sähköaseman omistaa Fingrid. Kuvassa vasemmalta Inergia Oy:n tekninen johtaja Eero Jääskeläinen, Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, asiakaspäällikkö Jarno Sederlundja johtaja Jussi Jyrinsalo. 7

8 8 HENKILÖSTÖ Henkilöstö Inergian vakituisen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 9 henkilöä, kaikki toimihenkilöitä. Tarkastustoiminta Yhtiökokousten valitsemana tilintarkastajana Inergia Oy:ssä, Inergia Lämpö Oy:ssä, Tunturiverkko Oy:ssä ja Inarin Lapin Vesi Oy:ssä on toiminut KHT-Yhteisö KPMG Wideri Oy Oulusta. KPMG:n puolesta lakisääteistä ja jatkuvaa tilintarkastusta on suorittanut KHT, JHTT Tapio Raappana. Kuntatarkastusta emoyhtiö Inergia Oy:ssä on suorittanut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, JHTT-yhteisö, jonka nimettynä tilintarkastajana on toiminut KHT, JHTT Juha Väärälä. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunnan kokoonpano säilyi ennallaan. Jäseninä olivat Matti Mannermaa (Tunturiverkon työsuojeluvaltuutettu, työtekijöiden edustaja), Jouni Rasmus (Tunturiverkon työsuojeluvaltuutettu, toimihenkilöiden edustaja), Juha Mikkola (Inarin Lapin Veden työsuojeluvaltuutettu), Mika Järvenpää (Inergian Lämmön työsuojelupäällikkö), Jarkko Kaisanlahti (Tunturiverkon työsuojelupäällikkö), Paulus Lepistö (Inarin Lapin Veden työsuojelupäällikkö, toimikunnan sihteeri) ja Anne Portti (Inergian työsuojelupäällikkö, toimikunnan puheenjohtaja). Keväällä 2015 laadittiin koulutussuunnitelmat uuden mallin mukaisina. Vakuutusyhtiö Pohjola toteutti yhdessä kiinteistömestari Harri Ukkolan kanssa Inergian toimitalon turvallisuuskatselmuksen. Työpaikkakäynnit toteutettiin Inarin Lapin Veden jätevedenpuhdistamoilla Mellanaavalla ja Inarissa sekä Inergia Lämmön Ivalon lämpölaitoksella yhteistyötoimikunnan ja MedInarin yhteistyönä. Inarin kuntakonsernin henkilöstöperiaatteet ja ohjeet aiheuttivat loppuvuodesta vilkasta keskustelua. Henkilöstön koulutus Konsernin henkilökunta kouluttautui vuoden 2014 aikana monipuolisesti: Mm. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, kiinteistöhoitajan tutkinto, lämpölaitoskoulutus, energia-alan esimiesvalmennus, Business Controller, kriisiviestintä, ohjelmistojen ja yhteistyökumppaneiden käyttäjäpäivät ja erinäiset korttikoulutukset olivat ohjelmassa. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Energiateollisuus, ET, r.y., Ivalon Yrittäjät r.y., Ivalon Yrittäjänaiset Ry, Pohjois- Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys sekä osakkaana TGC-1:ssä, FSK:ssa, MRCK:ssa ja Kolenergosbitissa. Vuoden palvelutiimi Alueen toimitusvelvollinen sähkönmyyjä selvittää vuosittain, kuinka asiakaspalvelut ovat asiakkaiden mielestä toimineet. Tässä selvityksessä Tunturiverkko Oy sai parhaat pisteet ja on vuoden 2015 asiakaspalveluyhtiö. Palkittu asiakaspalvelutiimi vas. Jorma Mikkilä, Väinö Guttorm ja Eero Jääskeläinen

9 MUISTOA KUNNIOITTAEN Inergia Oy:n pidetty toimitusjohtaja Pentti Juhani Kellokumpu menehtyi Ivalossa vaikean sairauden murtamana Pentti oli syntynyt Kemijärvellä 6. syyskuuta Energiayhtiön toimitusjohtajana hän toimi vuosina Viime itsenäisyyspäivänä hänelle myönnettiin Suomen Valkoisen Ruusun 1 luokan ritarimerkki. Ellappi Oy:n entinen toimitusjohtaja, Kauko Olavi Leivo, menehtyi Ivalossa vaikean sairauden murtamana perjantaina Hän oli syntynyt Inarissa 17. heinäkuuta Ellappi Oy:n toimitusjohtajana Kauko toimi vuosina Kaukolle oli myönnetty YK:n rauhanturvajoukoille osoitettu Nobel 1988-muistoristi. 9

10 10 Tunturiverkko Oy Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 12 % ja tilikauden voitto ennen veroja nousi 1,3 miljoonaan euroon. Sähkön käyttö lisääntyi 1,3 % ja kokonaissiirto vuonna 2014 oli 152 milj. kwh. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat vuoden alussa tehty perusmaksujen hinnankorotus (8 %) sekä lämmitystarveluku, joka oli 3 prosenttia edellisvuotta suurempi. Myös liittymismaksutuloja kertyi 32 % enemmän kuin vuonna Tunturiverkon investoinnit olivat yhteensä 1,4 M. Investointien avulla paransimme sähkön laatua ja luotettavuutta. Sähköverkon rakentamis- ja kunnossapitotöistä vastasi paikallinen urakointiyhtiö Ellappi Oy. Uusia liittymissopimuksia tehtiin yhteensä 54 kappaletta, jossa painopiste oli loma-asuntojen rakentamisessa. Muuten rakentaminen oli Tunturiverkon alueella hiljaista ja se näkyi erityisesti uusien omakotitalojen liittymissopimuksissa, joita tehtiin vain 6 kappaletta (vuonna 2013 / 21 kpl). Vuoden alusta otettiin käyttöön liittymien uudet vyöhykehinnat, jotka vastaavat paremmin niiden rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Korotuksen vaikutus oli noin 7 %. Käyttöpaikkojen määrä oli vuoden lopussa kpl. Investoinneista kohdistui Utsjoelle 300 t, johon saatiin Työ- ja elinkeinoministeriöltä euroa avustusta. Suurin yksittäinen investointikohde oli lahopylväiden uusinta välillä Rovisuvanto Utsjoki. Pienempiä töitä olivat muun muassa pylväiden lahotarkastukset, joita tehtiin koiraa apuna käyttäen Utsjoen ja Nuorgamin välillä. Verkkoa vahvistettiin ja asennettiin yksi kauko-ohjattava moottorierotin Utsjoen taajamaan. Inarin kunnan alueella merkittävimmät investointikohteet olivat avojohdon siirto Laanilan uuden hiihtotunnelin tieltä ja Saariselän etelärinteen uuden loma-alueen sähköistäminen. Pylväiden lahotarkastusta tehtiin koiraa apuna käyttäen myös Kaamasen ja Sevettijärven välillä. Kehittämissuunnitelman laatimisessa Tunturiverkkoa avusti sähköpalveluja tuottava Elmil Oy, joka teki puolueettoman investointilaskelman. Tehdyn selvityksen mukaan Tunturiverkko Oy:n on tehtävä vähintään 12 miljoonan euron investoinnit vuoteen 2028 mennessä, jolloin vähintään 90 % kaikista kuluttajista on säävarman jakeluverkon piirissä. Tämän lisäksi Inarin sähköasema on uusimisen tarpeessa kertoo toimitusjohtaja Jarkko Kaisanlahti joudumme vuosittain tekemään toimitusvarmuuteen liittyviä investointeja saman verran. Jatkossa Tunturiverkko Oy joutuu investoimaan tavanomaista enemmän uudesta sähkömarkkinalaista johtuen. Utsjoelle yhtiö tekee korvausinvestointeja eurolla, johon haemme euron valtionavustusta. Suurin yksittäinen investointikohde Utsjoella tulee olemaan Peuran ja Nuorgamin välillä tehtävät lahopylväiden ja muuntamoiden uusimiset. Ivalossa kaapeloidaan Vävyniemen alue sekä uusitaan Nellimin vanha 20 kv linja tien varteen. Inarissa puolestaan uusitaan kokonaan 45/20 kv:n sähköasema. Inarin vanha muuntoasema on tullut käyttöikänsä päähän ja jäänyt liian pieneksi, kasvavan kirkonkylän tarpeisiin. Sähköaseman uusiminen on KVR-urakka, jonka tekee Vaasalainen VEO Oy ja se valmistuu elokuun loppuun mennessä. Matkailurakentaminen näyttää edelleen kasvavan eri puolilla jakeluverkkoamme, vaikka taloudellinen lama näkyy osittain alueen yöpyjien laskussa. Vuosi 2015 tulee olemaan Tunturiverkko Oy:lle hyvin investointipainotteinen. Rahan riittävyyden lisäksi huolenaiheenamme on resurssien riittävyys. Viime vuonna investointien tekemiseen käytettävissä olleet resurssit eivät riittäneet ja se näkyi keskeneräisien työmaiden lisääntymisellä sekä siten, ettei kaikkia asetettuja tavoitteita saavutettu. Säävarmojen jakeluverkkojen rakentaminen tulee tulevina vuosina olemaan hyvin vilkasta koko maassa ja resurssien riittävyyden lisäksi toimialan huolenaiheena on materiaalikustannusten karkaaminen käsistä.

11 11 Tunturiverkko Oy:n yhtiökokous ja hallitus Inergia Oy:n ja Utsjoen Sähköosuuskunnan yhteinen Tunturiverkko Oy aloitti toimintansa Tunturiverkko Oy:n yhtiökokous pidettiin Inergia Oy:n yhtiökokousedustaja Pentti Kellokumpu toimi kokouksen puheenjohtajana. Utsjoen Sähköosuuskunnan yhtiökokousedustajana oli Matti Röntynen. Hallituksen jäseniksi valittiin: Maija Hakovirta Pentti Kellokumpu Ulla Kemppainen Osmo Niittyvuopio Raimo Parviainen Veikko Porsanger Toini Sanila Hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajakseen Ulla Kemppaisen. Sihteerinä jatkoi Marja Heikinheimo. Hallitus kokoontui 8 kertaa. Tykkylumen poistoa tehtiin joulukuun alusta lähtien Lisman, Kutturan ja Kiilopään alueella ja useampaan kertaan Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto Liikevoitto 5,2 milj, 5 milj, 5 milj, 4,7 milj, 4 milj, Uudet liittymäsopimukset Yhteensä (kpl) loma-asutusliittymät (kpl) 3 milj, 2 milj, milj, 1,27 milj, 1,30 milj, t

12 12 Inergia Lämpö Oy Inergia Lämpö Oy on Inergia Oy:n 100 %:sti omistama kaukolämpötoimintaan erikoistunut yhtiö. Ivalon lämpölaitos sijaitsee keskustan tuntumassa ja on tuottanut v alkaen lämpöenergiaa kilpailukykyiseen hintaan. Asiakkaina on 123 kiinteistöä. Toimitusjohtajana toimi o.t.o:na Pentti Kellokumpu ja alkaen aikaisemmin käyttöpäällikkönä toiminut Mika Järvenpää. Saariselällä kaukolämpölaitos tuottaa kiinteän polttoaineen kattilalla lämpöä matkailutaajaman isoille kiinteistöille, hotelleille ja kylpylälle. Inarin kirkonkylän bio-polttoaineella toimiva lämpölaitos tuottaa lämpöä taajaman isoille kiinteistöille. Liikevaihto kasvoi n. 6 % edelliseen vuoteen verrattuna: 2,4 M (2,3 M 2013). Kasvu johtui lisääntyneestä lämmön myynnistä ja uusien asiakkaiden tulosta kaukolämmön piiriin (Ivalossa 2 uutta asiakasta). Myös hinnoitteluun tehtiin maltillinen korotus n. 2 %. Liikevoitto 337 t (236 t 2013) kasvoi vertailuvuodesta 101 t :lla. Kulunut vuosi oli astepäiväluvultaan normaalivuotta 8 % lämpimämpi ja 3 % kylmempi kuin edellinen vuosi. Säällä on suuri vaikutus lämmön myyntiin. Kaukolämmön myynti 35 GWh:ta (33,3 GWh 2013) kasvoi 5 % vertailuvuoteen nähden. Saariselän alueella lämmön myynnin kasvu oli selvästi pienempää kuin Ivalossa ja Inarissa. Pääosa, 90 % energiasta, tuotettiin biopolttoaineella. Turvetta lämmöntuotannossa käytettiin 7 % ja öljyä 3 %. Turpeen hinta nousi 7,5 % edellisestä vuodesta. Tämä nosti Ivalon ja Saariselän polttoainekustannuksia. Toimintakauden aikana tehtiin pidempiaikaisia toimitussopimuksia puusta ja puuhakkeesta. Näillä sopimuksilla saadaan enemmän ennakoitavuutta polttoaineen hintaan ja pystytään lisäämään puun osuutta entisestään. Inergia Lämpö Oy:n yhtiökokous ja hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Inergia Oy:n yhtiökokousedustajana toimi Pentti Kellokumpu, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat. Hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajakseen Teuvo Katajamaan. Sihteerinä jatkoi Marja Heikinheimo. Hallitus kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Hallituksen jäseniksi valittiin: Teuvo Katajamaa Pentti Kellokumpu Antti Tapio Kari Tammela Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana toimi Inergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toini Sanila, joka toimi myös kokouksen puheenjohtajana. Yhtiökokous valitsi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Pentti Kellokummun tilalle Jarkko Kaisanlahden. Liikevaihto ja liikevoitto 2 milj, Liikevaihto 2,3 milj, Liikevoitto 2,3 milj, 2,4 milj, Toimintavuoden aikana Ivalon lämpökeskuksen biokattilan saneeraus saatiin valmiiksi. Saneerauksen myötä öljyn kulutus pieneni merkittävästi (n. 64 %) edellisestä vuodesta. Myös kattilan hyötysuhde parani 6 %. Polttoaineen syöttölaitteita uusittiin ja niiden kapasiteettia kasvatettiin vastaamaan kasvanutta tehoa. Lämpökeskukselle rakennettiin myös tuloilmakone, jolla varmistetaan kattiloiden palamisilman riittävyys. 1 milj, t 238 t 236 t

13 13

14 14 Inarin Lapin Vesi Oy Vuosi 2014 oli Inarin Lapin Vesi Oy:llä kiireinen. Varsinkin Utsjoen vesihuoltolaitoksen yhdistyminen yhtiöön aiheutti toimintojen uudelleen organisointia. Utsjoen vesilaitoksen työntekijä siirtyi Inarin Lapin Vesi Oy:n palvelukseen vanhana työntekijänä. Tämä nosti asentajien määrän takaisin 7:ään. Liikevaihto nousi ennätykselliseen t :oon johtuen poikkeuksellisen suuresta liittymismaksukertymästä sekä Utsjoen vesihuoltolaitoksen asiakkaiden siirtymisestä Inarin Lapin Vesi Oy:n asiakkaiksi. Utsjoelta siirtyi myös kirkonkylän uuden vedenottamon ja runkolinjan laajennustyön yhteydessä muodostunutta luottoa 273 t. Huolimatta suuresta liikevaihdon kasvusta liikevoitto jäi 101 t :oon. Suurimmat tulosta heikentävät tekijät olivat poistotason huomattava kasvu sekä Inergia Oy:ltä taloushallinnon ja asiakaspalvelun palvelusopimusten tarkastuksen aiheuttama kustannusten nousu. Lisäksi henkilöstömenot ja liiketoiminnan muut kustannukset kasvoivat. Suurin yksittäinen investointi oli Saariselän Rinnealueen vesihuollon toteuttaminen. Sen kustannukset lisätöineen kipusivat 535 t :oon. Kustannuksia siirtyi vielä vuodelle 2015, sillä urakka otetaan vastaan vasta syksyllä Saariselkä Oy vastasi Saariselän Rinnealueen infran rakentamisen rahoittamisesta. Lisäksi rakennettiin runkolinjaa Kirkkokujalla ja Kultaojan tiellä. Nämä hankkeet maksoivat lisätöineen 180 t. Soveltuvin osin vesihuoltolinjojen suunnittelut ja rakennuttamiset suoritettiin yhteistyössä Inarin kunnan teknisen toimen kanssa yhteiskilpailutuksena. Muita hankkeita olivat mm. viemäreiden pesu-, kuvaus- ja sujutusprojekti, jossa sujutettiin n. 900 betoniviemäriä muoviputkella (n. 110 t ) sekä Mellanaavan jätevesipuhdistamon jälkikypsytyskentän rakennuttaminen (n. 65 t ). Investoinnit kipusivat kaikkinensa t :oon.

15 15 Vuonna 2015 LVI-teknikko jää eläkkeelle ja yksi asentajista osa-aikaeläkkeelle. Suurin yksittäinen investointi tulee olemaan Inarin kirkonkylän kaavasaneerauksen eteläosan vesihuollon rakentaminen. Toinen isompi hanke on kolmivuotinen saneerausurakka Utsjoella, joka ajoittuu vuosiin Vuoden 2015 urakkaan on varattu 110 t. Poistotaso tulee edelleen nousemaan suuresta investointimäärästä johtuen. Positiivisen tuloskasvun voi mahdollistaa Saariselän Rinnealueen tonttimyynti, jossa liittymismaksut saadaan kerättyä kiinteistökaupan yhteydessä. Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liikevoitto Liiketappio Inarin Lapin Vesi Oy:n yhtiökokoukset ja hallitus Vesiyhtiö on siirtynyt kokonaisuudessaan Inergiakonsernin tytäryhtiöksi Toiminnan laajentuminen Utsjoen suuntaan toteutui v kaupalla Utsjoen kunnan kanssa siten, että Utsjoen kunta siirtyi osakkaaksi Inergia Oy:öön 8 %:n osakekannalla. Yhtiön toimitusjohtajana on alkaen toiminut Paulus Lepistö. Inarin Lapin Vesi Oy:n yhtiökokous pidettiin Inergia Oy:n yhtiökokousedustaja Pentti Kellokumpu toimi kokouksen puheenjohtajana. Inarin Lapin Vesi Oy:n yhtiökokousedustajana oli Paulus Lepistö ja Utsjoen kunnan yhtiökokousedustajana oli Vuokko Tieva-Niittyvuopio. 2 milj, 1 milj, t -6 t t 17 t t 101 t 2014 Hallituksen jäseniksi valittiin: Leena Alenius Ritva Hirvelä Marko Katajamaa Pentti Kellokumpu Heimo Luukkanen Arto Törmänen Vuokko Tieva-Niittyvuopio Hallitus järjestäytyi Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Katajamaa ja varapuheenjohtajaksi Vuokko Tieva-Niittyvuopio. Sihteeriksi pyydettiin Marja Heikinheimo. Hallitus kokokoontui 5 kertaa. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Inergia Oy:n yhtiökokousedustajana toimi Inergian hallituksen puheenjohtaja Toini Sanila ja Utsjoen kunnan yhtiökokousedustajana toimi Vuokko Tieva-Niittyvuopio. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseneksi Pentti Kellokummun tilalle Jarkko Kaisanlahden..

16 16 Ellappi Oy Ellapi Oy on Inergia Oy:n ja Utsjoen Sähköosuuskunnan yhteinen osakkuusyhtiö, jonka omistus jakautuu tasan. Ellappi Oy urakoi pääasiassa Inarin ja Utsjoen kuntien alueella sisäasennustoiminnassa ja verkonrakennuksessa. Toimitusjohtajana toimi Arto Heikkinen. Liikevaihto oli ,53 (v ,59 ja liikevoitto oli ,70 (v ,48 ) joka on 2,6 % liikevaihdosta (0,1 % v. 2013). Henkilökunnan määrä v oli vuoden alussa 25 henkeä ja vuoden lopussa 23 henkeä. Yhtiön liikevaihdosta 38 % (31 % v. 2013) muodostui Tunturiverkko Oy:lle tehdyistä töistä ja 62 % (50 % v. 2013) toimialueelle myydyistä asennuspalveluista. Liikevaihto ja liikevoitto Liikevaihto 4,3 milj, Liikevoitto Ellappi Oy:n yhtiökokouset ja hallitus Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajina olivat Pentti Kellokumpu Inergia Oy:stä ja Matti Röntynen Utsjoen Sähköosuuskunnasta. Hallituksen jäsenet valittiin: Pentti Kellokumpu Toini Sanila Antti Tapio Jouni Esa Nousuniemi Veikko Porsanger Aslak Kylmäniemi Timo Portti, henkilöstön edustaja Hallitus järjestäytyi ja valitsi puheenjohtajaksi Veikko Porsangerin ja varapuheenjohtajaksi Toini Sanilan. Sihteeriksi kutsuttiin Marja Heikinheimo. Hallitus kokoontui 4 kertaa. 4 milj, 3 milj, 3,1 milj, 3,2 milj, Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana toimivat Toini Sanila, Inergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Veikko Porsanger, Utsjoen Sähköosuuskunta, hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen kokoonpanoksi valittiin: 2 milj, 1 milj, Toini Sanila Jarkko Kaisanlahti Antti Tapio Jouni Esa Nousuniemi Veikko Porsanger Aslak Kylmäniemi Timo Portti t 4,1 t 86 t Liikevaihdon jakauma Tunturiverkko Oy:lle tehdyt työt 38 % Toimialueelle myydyt asennuspalvelut 62 % Markku Kekkonen ja Pirkka Pehkonen, Kirkkotien kaava-alueen verkostorakennus

17 17 Alueen taloteknisten urakoiden kilpailu oli kovaa ja katteet saaduista urakoista laskivat. Suurimmat urakkakohteet olivat Test Worldin varastohalli Ivalossa, Utsjoen terveyskeskus, Puolustushallinnon kohteet, Karigasniemen Alko ja Scanio-lomamökit Saariselällä. Huoltosopimusasiakkaiden korjaus- ja huoltotöiden osuus kasvoi edellisvuodesta. Verkostopuolella suurimmat työkohteet olivat Saariselän Etelärinteen kaapelointi ja Utsjoella Karigasniemi Utsjoki välillä 20 kv:n linjan saneeraus. Matti Röntynen eläkkeelle Utsjoen Sähköosuuskunnan toimitusjohtaja, Ellappi Oy:n pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja ja Tunturiverkko Oy:n hallituksen jäsen Matti Röntynen teki kevään yhtiökokousten yhteydessä päätöksen vetäytyä eläkepäiville. Matti Röntynen on toiminut avainasemassa Utsjoen Sähköosuuskunnan ja Ellappi Oy:n yhdistäessä talotekniikka- ja verkonrakennusliiketoimintansa sekä myös Tunturiverkko Oy:n perustamisessa, kun Inarin ja Utsjoen sähköverkot yhdistettiin. Hänen pitkäaikaista kokemustaan ja asiantuntemustaan pohjoisten yhtiöiden pärjäämisessä avoimilla sähkömarkkinoilla ja pohjoisilla alueilla kaivattaisiin jatkossakin. Häntä on myös kiittäminen hyvistä yhteistyösuhteista Pohjois-Norjan jakeluverkkoyhtiöihin, josta saadaan tärkeät varasyöttöyhteydet.

18 18 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Yhtiökokous, hallitus ja tilintarkastus Yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet: Toini Sanila (pj), Ulla Kemppainen, Aino Hakovirta, Heimo Luukkanen, Raimo Parviainen, Arvi Kustula ja Tanja Sanila. Hallitus kokoontui 12 kertaa. Tilintarkastajat: KPMG Oy KHT, JHTT Tapio Raappana (Oulu) ja KHT, JHTT Juha Väärälä (Rovaniemi) Yhtiön taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: Konserni Emoyhtiö Liikevaihto (t ) Liikevoitto (t ) Liikevoitto %:a liikevaihdosta 17,5 13,9 17,6 8,7 14,1 12,1 Oman pääoman tuotto% 6,8 6,3 9,4 3,3 7,2 5,3 Omavaraisuusaste% 67,9 68,1 59,8 81,0 80,0 81,2 Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut: keskimääräinen lukumäärä tilikaudella tilikauden palkat ja palkkiot (t ) Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä Tilikauden voitto on ,85 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa ,00 euroa ja loput ,85 euroa siirretään voittovarojen tilille. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 3000 osaketta, joiden nimellisarvo on 168,19 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

19 TULOSLASKELMA 19 KONSERNI EMOYHTIÖ LIIKEVAIHTO , , , ,33 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,62 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , ,45 Ulkopuoliset palvelut , , , ,58 Henkilöstökulut , , , ,33 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,44 Konserniliikearvon poisto , ,94 Konsernireservin tuloutus , ,32 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,81 LIIKEVOITTO , , , ,34 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman kons,yrityksissä , ,00 Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,00 Muut korko-ja rahoitustuotot (konserni) , ,55 Muut korko-ja rahoitustuotot , , , ,23 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta , ,75 Korko-ja muut rahoituskulut (konserni) ,45 Korko-ja muut rahoituskulut , , , , , , , ,60 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , , , ,94 Satunnaiset erät , ,70 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,94 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ,00 VOITTO ENNEN VEROJA , , , ,94 Tuloverot , , , ,36 Vähemmistöosuus , ,36 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,58

20 20 TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo ,94 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,92 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet , , , ,33 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,54 Verkosto , , , ,68 Koneet ja kalusto , , , ,35 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank , , , , , ,90 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,29 Osuudet osakkuusyhtiöissä , , , , , , , ,07 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,79 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , ,59 Saamiset saman kons.yrityksiltä , ,42 Saamiset kuntakonsernilta , ,07 Muut saamiset , ,76 2, ,82 Siirtosaamiset , , , , , , , ,17 Rahoitusarvopaperit 4 549, , , ,23 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , ,21

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 IVALON LÄMPÖKESKUKSEN INVESTOINTI...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 2 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 KAITAKOSKI IVALO... 8 HENKILÖSTÖ...10

Lisätiedot

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475

Konserni 2012 2011. Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Konserni 2012 2011 Asiakkaat Sähkön myynti 102 880 104 945 Sähkön siirto 100 636 100 115 Lämpö 1 486 1 475 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 194 1 136 Lämpö GWh/a 478 460 Liikevaihto milj. 182,3 176,1 Kokonaispalkat

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010

ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuosikertomus ESEN 110 VUOTTA ENERGIAA 1900 2010 Vuonna 2010 ESE vietti 110-vuotisjuhlavuottaan, jota juhlistettiin työn merkeissä. Vuosien saatossa ESE on kasvanut 28 asiakkaan paikallisesta sähkölaitoksesta

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012 1

VUOSIKERTOMUS 2012 1 VUOSIKERTOMUS 2012 1 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 2 3 Vuosikertomus 2012 Etelä-Savon Energia vuosikertomus 2012 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 ESEn organisaatio 8 ESEn hallitus 10 ESEn johtoryhmä

Lisätiedot

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot.

ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ. Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Vuosikertomus ESE VUONNA 2011 SISÄLTÖ Konserni päivitti strategiansa sekä yhtiön arvot. Sähkönmyyntiliiketoiminta nimettiin Energianmyyntiliiketoiminnaksi, joka vastaa yhtiön energiatuotteiden myynnistä.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2003 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2010. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 7 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot