First North Nordic -Säännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "First North Nordic -Säännöt 1.7.2013"

Transkriptio

1 First North Nordic -Säännöt Käännös First North Nordic Rulebook -säännöistä. Mikäli tämä käännös on joiltain osin ristiriidassa First North Nordic Rulebook sääntöjen kanssa, noudatetaan First North Nordic Rulebook sääntöjä.

2 1 Johdanto Rahoitusvälineiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle ja poistaminen First North -markkinapaikalta Yleistä Vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamiselle Osakkeille asetettavat vaatimukset Yhtiöesite Hyväksytty Neuvonantaja Vaatimukset Yhtiön organisaatiosta Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North -markkinapaikalle Hyväksyminen Muut rahoitusvälineet Tarkkailu Rahoitusvälineiden vapaaehtoinen poistaminen kaupankäynnistä Hakemusmaksu ja vuosimaksu Yhtiöesite Yleistä Yhtiöesitteen sisältö Hallituksen vastuu ja lausunto yhtiöesitteestä Yhtiöesitteen tai listalleottoesitteen julkistaminen Poikkeukset ja vaatimukset kun laaditaan listalleottoesite First North -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevia Yhtiöitä koskeva tiedonantovelvollisuus Yhtiön tiedonantovelvollisuus Tiedotteiden julkistaminen Internet-sivusto Kieli Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kirjanpitotapa Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus Tilintarkastuskertomus Ennusteet ja ennusteiden muutokset Yhtiökokoukset Muutokset Yhtiön johdossa, neuvonantajissa jne Kannustinohjelmat Uusien osakkeiden tarjoaminen Pörssille tai Hyväksytylle Neuvonantajalle annettavat tiedot Sisäpiirirekisterin julkistaminen Kaupankäynti toisella markkinapaikalla Rahoitusvälineiden vapaaehtoinen kaupankäynnin lopettaminen First North - markkinapaikalla Hyväksytty Neuvonantaja Hyväksyttyä Neuvonantajaa koskevat vaatimukset Hyväksytyn Neuvonantajan velvollisuudet Riippumattomuus Muutokset Hyväksytyn Neuvonantajan organisaatiossa Hyväksytyn Neuvonantajan tarkastus Sopimuksen irtisanominen Hakemusmaksu ja vuosimaksu Kaupankäyntisäännöt ja jäsenyysehdot (50)

3 6.1 Yleistä First North -markkinapaikan kaupankäyntiä koskevat lisäykset NASDAQ OMX Member Rules-sääntöihin First North Sweden First North Finland First North Iceland First North Denmark Kurinpitoseuraamukset ja sopimuksen irtisanominen Kurinpitoseuraamukset Hyväksytylle Neuvonantajalle Yhtiötä koskevat kurinpitoseuraamukset ja muut toimenpiteet Sanktiot Yhtiölle Yhtiötä koskeva hallinnollinen päätös Menettelysäännökset Yleisiä määräyksiä Riitojen ratkaiseminen Poikkeukset Muutokset Täydennysosa A Islanti Täydennysosa B Ruotsi Täydennysosa C - Suomi Täydennysosa D Tanska Liite A Hakemus Hyväksytyksi Neuvonantajaksi Liite B Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North -markkinapaikalle Liite C Hyväksytyn Neuvonantajan ja Yhtiön väliseen sopimukseen sisällytettävät tiedot Liite D Uusi Yhtiö kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle Liite E Tiedot uusista yhteyshenkilöistä tai yhteyshenkilömuutoksista Liite F Toimialaluokitus (Global Standard for Classification) Liite G Listalleottoesitteeseen tai yhtiöesitteeseen sisältyvät tiedot Liite H Suostumus henkilötietojen käyttämiseen Liite I Kaupan viivästetty julkistaminen Liite J First North markkinapaikan Premier -segmentti Liite K - Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North -markkinapaikan Premier - segmenttiin Liite L Tiedottamissäännöt First North markkinapaikan Premier -segmentissä (Disclosure rules applicable for First North Premier Segment) (50)

4 1 Johdanto 1.1 First North on yhteispohjoismainen markkinapaikka, jota NASDAQ OMX:n Pohjoismaiset pörssit tarjoavat Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Islannissa. 1.2 First North on markkinapaikka 1, jota ylläpitävät NASDAQ OMX Sweden AB (First North Sweden ja First North International), NASDAQ OMX Copenhagen A/S (First North Denmark), NASDAQ OMX Helsinki Oy (First North Finland) ja NASDAQ OMX Iceland hf (First North Iceland). Kaikkien First North -viittausten katsotaan näissä First North - säännöissä ( Säännöt ) koskevan asianomaista First North -markkinapaikkaa. Termillä Pörssi tarkoitetaan asianomaisen First North -markkinapaikan ylläpitäjää. Termillä Yhtiö tarkoitetaan asiayhteydestä riippuen First North -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvaa tai jo kaupankäynnin kohteena olevaa yhtiötä. 1.3 First North -markkinapaikalle hakevan Yhtiön on hakemusprosessin yhteydessä nimitettävä Hyväksytty Neuvonantaja (Certified Adviser). Hyväksytyn Neuvonantajan velvollisuus on opastaa Yhtiötä hakemusprosessissa ja varmistaa, että Sääntöjä noudatetaan sekä markkinoille tulovaiheessa että jatkuvasti kaupankäynnin kohteena olon aikana. Pörssi valvoo jatkuvasti, että kaupankäynti First North -markkinapaikalla täyttää NASDAQ OMX Member Rules - sääntöjen, soveltuvin osin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Arvopaperien kaupankäyntisääntöjen ja voimassaolevien Sääntöjen asianmukaiset vaatimukset. Lisäksi Pörssi valvoo Hyväksyttyjä Neuvonantajia varmistaakseen, että ne täyttävät Sääntöjen mukaiset velvoitteensa. 1.4 First North -Yhtiöitä koskevat Säännöt jakautuvat kahteen osaan: kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeviin vaatimuksiin ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskeviin sääntöihin. Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevissa vaatimuksissa täsmennetään ehdot Yhtiöille, jotka hakevat kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle, ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevat säännöt sääntelevät kaupankäynnin kohteena olevien Yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta markkinoille. Kaikki säänneltyä markkinaa koskevat säännöt tai vaatimukset eivät koske First North -markkinapaikkaa. Lisätietoja on esitetty Sääntöjen Täydennysosissa. 1 Tämä markkinapaikka ei ole EU-säädöksissä määritellyn säännellyn markkinan mukainen, vaan EUsäädöksissä, siten kuin ne on kansallisesti saatettu voimaan, määritelty MTF-markkinapaikka (monenkeskinen kaupankäynti). First North Denmark on Tanskan arvopaperimarkkinalain mukaan määritelty vaihtoehtoinen markkinapaikka. First North Finland on Suomen arvopaperimarkkinalain ( /746 muutoksineen) 1 luvussa ja rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain ( /748) 1 luvussa määritelty monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä. 4 (50)

5 1.5 First North -markkinapaikalla käydään kauppaa samaan tapaan kuin säännellylle markkinalle hyväksytyillä osakkeilla, tai lain salliessa muilla säännellylle markkinalle hyväksytyillä rahoitusvälineillä. Kaupankäyntiä koskevat pääasiassa Nordic Member Rules -säännöt Sääntöjen luvussa 6 esitettyjä alamarkkinakohtaisia poikkeamia lukuun ottamatta. Kursseja, vaihtoa ja tarjoustasoja koskevat tiedot julkistetaan reaaliajassa samoja kanavia pitkin kuin säännellylle markkinalle hyväksyttyjen osakkeiden vastaavat tiedot. 1.6 Hyväksytyn Neuvonantajan ja Yhtiön tulee noudattaa aina viimeisintä voimassaolevaa versiota säännöistä, sellaisina kuin ne on julkaistu First North -markkinapaikan internetsivuilla. 5 (50)

6 2 Rahoitusvälineiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle ja poistaminen First North -markkinapaikalta 2.1 Yleistä (c) Rahoitusvälineillä voidaan käydä kauppaa First North -markkinapaikalla, jos Pörssi katsoo niiden täyttävän First North -markkinapaikan vaatimukset ja kaupankäyntiin kyseisillä rahoitusvälineillä on Pörssin mielestä yleistä kiinnostusta. Pörssi voi asettaa Yhtiölle asianmukaiseksi katsomiaan erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka se katsoo tarpeelliseksi suojatakseen sijoittajia ja markkinapaikan mainetta. Vaikka Yhtiö täyttäisikin kaikki kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat vaatimukset, Pörssillä on oikeus hylätä hakemus, jos se katsoo, että Yhtiön hyväksyminen saattaa vahingoittaa yleistä luottamusta Pörssiä, First North -markkinapaikkaa tai arvopaperimarkkinoita kohtaan. Yhtiön on pyynnöstä välittömästi annettava Pörssille ja Hyväksytylle Neuvonantajalle mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki näiden Yhtiön arviointia varten tarpeellisiksi katsomat tiedot. 2.2 Vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamiselle Osakkeille asetettavat vaatimukset Osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle edellyttää riittävää tarjontaa ja kysyntää. Yhtiö täyttää vaatimuksen, jos sillä on riittävästi osakkeenomistajia, jotka omistavat osakkeita vähintään 500 euron arvosta, ja vähintään 10 prosenttia sen osakepääomasta on yleisön hallussa. Yleisöllä tarkoitetaan henkilöitä, jotka suoraan tai epäsuorasti omistavat vähemmän kuin 10 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Poikkeustapauksessa Pörssi voi katsoa, että Yhtiö täyttää tämän vaatimuksen, jos Yhtiö käyttää markkinatakauspalvelua. Osakkeen hinnan tulee kaupankäynnin kohteeksi ottamishetkellä olla vähintään 0,50 euroa, tai vastaava summa kyseessä olevalla kaupankäyntivaluutalla 2. (c) Osakkeet on rekisteröitävä sähköisesti ja kauppojen selvityksen tulee voida tapahtua Pörssin hyväksymällä tavalla. (d) Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen on katettava kaikki kyseisen osakelajin osakkeet. (e) Osakkeiden on Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan oltava vapaasti luovutettavissa. Pörssi voi erityistapauksessa ottaa kaupankäynnin kohteeksi osakkeita, joita voidaan hankkia vain Yhtiön suostumuksella, edellyttäen, että kyseisen suostumuslausekkeen ei kohtuudella arvioiden voida katsoa häiritsevän kaupankäyntiä. 2 Tämä vaatimus ei koske First North Iceland -markkinapaikkaa (Täydennysosa A). 6 (50)

7 2.2.2 Yhtiöesite Yhtiöesite tai listalleottoesite on toimitettava Pörssille viimeistään First North - markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen yhteydessä, kts. luku 3 jäljempänä. Hyväksytyn Neuvonantajan on varmistettava, että yhtiöesite sisältää kaikki luvussa 3 edellytetyt tiedot. Yhtiöesitteen laatiminen ei ole tarpeellista, mikäli Yhtiön on lain mukaan julkistettava listalleottoesite, tai mikäli riittävä tieto on muutoin markkinoiden saatavilla Hyväksytty Neuvonantaja Yhtiön on tehtävä sopimus Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa. Hyväksytylle Neuvonantajalle asetetut vaatimukset on esitetty luvussa 5. Jos Pörssi irtisanoo Yhtiön Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa tekemän sopimuksen sääntökohdan 7.1 mukaisesti, Yhtiöllä on velvollisuus tehdä sopimus uuden Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa kahden kuukauden kuluessa irtisanomisen voimaantulosta Vaatimukset Yhtiön organisaatiosta (c) Yhtiöllä on oltava luvun 4 mukaisen tiedonantovelvollisuuden noudattamiseen tarvittava organisaatio ja henkilökunta. 2.3 Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North - markkinapaikalle Yhtiön ja Hyväksytyn Neuvonantajan on allekirjoitettava ja toimitettava Pörssille Liite B Hakemus osakkeen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle sekä yhtiöesite, kts. Sääntökohta Allekirjoitettu hakemus on toimitettava Pörssille viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen suunniteltua ensimmäistä kaupankäyntipäivää. 2.4 Hyväksyminen Pörssi päättää Yhtiön osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle. 2.5 Muut rahoitusvälineet Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa First North -markkinapaikalla, voi hakea myös liikkeeseenlaskemiensa optiotodistusten tai vaihtovelkakirjalainojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle. Optiotodistusten tai vaihtovelkakirjalainojen hyväksyminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle edellyttää riittävää tarjontaa ja kysyntää. Yleisesti optiotodistusten ja vaihtovelkakirjalainojen on soveltuvin osin täytettävä samat vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta kuin osakkeiden (ks. Sääntökohta 2.2.1). 7 (50)

8 (c) (d) Yhtiön, joka hakee optiotodistusten ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle, tulee viimeistään kaupankäynnin alkaessa julkistaa Yhtiön internet-sivuilla optiotodistusten ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ehdot, ja Yhtiön on pidettävä nämä ehdot saatavilla Yhtiön internet-sivuilla niin kauan kuin kyseiset arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Myös muunlaisilla rahoitusvälineillä voidaan käydä kauppaa First North -markkinapaikalla. Ennen tällaisten rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista Pörssi tekee pyynnöstä tapauskohtaisen arvioinnin varmistaakseen, että kyseinen rahoitusväline täyttää Sääntöjen vaatimukset soveltuvin osin. 2.6 Tarkkailu Pörssi päättää Yhtiön asettamisesta tarkkailuun, sekä tarkkailun lopettamisesta. Pörssi voi asettaa Yhtiön tarkkailuun seuraavissa olosuhteissa: (i) olosuhteet, joiden perusteella kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineillä voidaan lopettaa First North -markkinapaikalla Sääntökohdan mukaisesti; (ii) olosuhteet, joiden perusteella kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineillä voidaan lopettaa First North -markkinapaikalla Sääntökohdan mukaisesti; (iii) Yhtiö on hakenut rahoitusvälineidensä kaupankäynnin lopettamista First Northissa; (iv) Yhtiö on julkisen ostotarjouksen kohteena tai on julkistettu aie tulevasta ostotarjouksesta; (v) Yhtiö on ollut käänteisen yritysvaltauksen (ns. reverse takeover) kohteena tai Yhtiön liiketoiminnassa tai organisaatiossa on suunnitteilla tai on tapahtunut merkittäviä muutoksia siinä määrin, että Yhtiötä voidaan pitää uutena yhtiönä; (vi) Yhtiön taloudellisesta asemasta vallitsee merkittävä epävarmuus; tai (vii) muut olosuhteet, joiden perusteella vallitsee merkittävä epävarmuus Yhtiöstä tai sen First North -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden hinnanmuodostuksesta. (c) (d) Yhtiö on tarkkailussa enintään kuusi kuukautta, ellei Pörssin määrittelemistä erityisistä syistä muuta johdu, taikka tarkkailun perustuessa Sääntökohdan 7.2.2(c) alakohtaan (i), enintään kaksi kuukautta. Pörssin päätettyä tarkkailun päättymisestä Pörssi voi lopettaa kaupankäynnin Yhtiön rahoitusvälineillä First North -markkinapaikalla Sääntökohdan tai mukaisesti. 2.7 Rahoitusvälineiden vapaaehtoinen poistaminen kaupankäynnistä Yhtiön osakkeet tai muut rahoitusvälineet voidaan poistaa kaupankäynnistä Yhtiön pyynnöstä, ellei Pörssi katso poistamisen olevan vahingollista sijoittajille tai arvopaperimarkkinoille. Pörssi päättää viimeisen kaupankäyntipäivän Yhtiötä kuultuaan. 3 3 First North Denmark -markkinapaikalla (Täydennysosa D - Tanska) on lisävaatimuksia koskien rahoitusvälineiden vapaaehtoista poistamista kaupankäynnistä. 8 (50)

9 2.8 Hakemusmaksu ja vuosimaksu Hakijayhtiön on viimeistään osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen toimittamisen yhteydessä maksettava Pörssille hakemuksen käsittelymaksu. Riippumatta siitä, otetaanko Yhtiön osakkeet tai muut rahoitusvälineet kaupankäynnin kohteeksi, tätä maksua ei palauteta. Yhtiön on maksettava Pörssille kulloinkin sovellettavan hinnaston mukainen vuosimaksu. 9 (50)

10 3 Yhtiöesite 3.1 Yleistä Yhtiön on toimitettava yhtiöesite Pörssille yhdessä osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen kanssa. Hyväksytyn Neuvonantajan on varmistettava, että yhtiöesite sisältää kaikki tässä luvussa edellytetyt tiedot. Täydellinen yhtiöesite ja tarkistuslista on toimitettava Pörssille viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen osakkeen aiottua ensimmäistä kaupankäyntipäivää First North -markkinapaikalla. 3.2 Yhtiöesitteen sisältö Yhtiöesitteen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot; 4 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) kuvaus Yhtiöstä, joka sisältää liiketoiminnan kuvauksen, organisaation, kilpailutilanteen, tärkeimmät markkinat, merkittävimmät riskitekijät ja syyt kaupankäynnin kohteeksi hakeutumiselle; Yhtiön tilinpäätökset ja toimintakertomukset kahdelta edelliseltä tilikaudelta, silloin kun sellaiset on, sekä kuvaus taloudellisen aseman yleisestä kehityksestä kahden vuoden aikana; Yhtiön viimeisin taloudellinen katsaus; kuvaus Yhtiön hallituksesta ja johdosta; kaikki tiedot aiemmista tai vireillä olevista konkurssi- ja selvitystilamenettelyistä tai vastaavista menettelyistä sekä petoksiin liittyvistä tuomioista tai vireillä olevista menettelyistä, joissa Yhtiön johto ja/tai hallitus ovat olleet osallisina. Historiatiedot on annettava vähintään viideltä edelliseltä vuodelta; merkittävien sopimusten/patenttien jne. kuvaus; (vii) Yhtiön omistusrakenteen kuvaus, mukaan lukien Yhtiön hallituksen, ylimmän johdon ja Hyväksytyn Neuvonantajan osakkeenomistus; (viii) kuvaus osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä; (ix) (x) kuvaus liiketoimista Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden, hallituksen jäsenten, tai edellä mainittuihin liittyvien henkilöiden, merkittävien omistajien tai samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa; seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärä, sekä tiedot seuraavan tilintarkastetun tai tilintarkastamattoman tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkistamispäivästä; (xi) tiedot Yhtiön Hyväksytystä Neuvonantajasta ja mahdollisesta markkinatakaajasta; (xii) kaikki merkitykselliset tiedot kaupankäynnin kohteeksi haettavista osakkeista, mukaan lukien Yhtiön yhtiöjärjestys, sekä tiedot Yhtiön osakepääomasta eriteltynä osakelajeittain; (xiii) muut erityisiin olosuhteisiin liittyvät merkitykselliset tiedot, esimerkiksi tiedot verotuksesta, oikeudenkäynneistä jne.; ja 4 Tarkistuslista löytyy First Northin internet-sivuilta. 10 (50)

11 (xiv) jos Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä, tieto siitä, onko Yhtiöllä riittävät taloudelliset resurssit suunnitellun liiketoiminnan harjoittamiseksi vähintään kahdentoista kuukauden ajalle ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien. Yhtiöesitteestä tulee lisäksi selvästi ilmetä, milloin Yhtiö odottaa olevansa voitollinen ja miten se suunnittelee rahoittavansa toimintansa siihen asti. Yhtiöesitteen etusivulla on oltava First North -markkinapaikkaa koskeva vastuuvapauslauseke (ks. Liite G). 3.3 Hallituksen vastuu ja lausunto yhtiöesitteestä Hallitus on vastuussa yhtiöesitteestä, ja sen on yhtiöesitteessä annettava lausunto yhtiöesitteen oikeellisuudesta. Tähän tarkoitukseen tulee käyttää vakiomuotoista lausuntoa, joka on Liitteenä G. 3.4 Yhtiöesitteen tai listalleottoesitteen julkistaminen Tieto yhtiöesitteestä tai listalleottoesitteestä tulee julkistaa tiedotteena ja yhtiöesitteen tai listalleottoesitteen on oltava saatavilla Yhtiön internet-sivuilla viimeistään kaksi pankkipäivää ennen ensimmäistä kaupankäyntipäivää. 5 Tiedotteessa tulee olla viittaus Yhtiön internet-sivujen paikkaan, jossa yhtiöesite on saatavilla. (c) Yhtiöesite tai listalleottoesite on julkistettava Sääntökohdan 4.2 mukaisesti Poikkeukset ja vaatimukset kun laaditaan listalleottoesite Yhtiöesitettä ei edellytetä, mikäli Yhtiön on laadittava ja julkistettava listalleottoesite First North -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. 7 (c) (d) Tällaisessa tapauksessa Yhtiön tulee toimittaa listalleottoesite Pörssille yhdessä hakemuksen kanssa. Mikäli Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä, listalleottoesitteen tulee sisältää tieto siitä, onko Yhtiöllä riittävät taloudelliset resurssit suunnitellun liiketoiminnan harjoittamiseksi vähintään kahdentoista kuukauden ajalle ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien. Listalleottoesitteen tulee myös tällaisessa tapauksessa sisältää tieto siitä, milloin Yhtiö odottaa olevansa voitollinen ja miten se suunnittelee rahoittavansa toimintansa siihen asti. Lisäksi listalleottoesitteen etusivulla tulee olla Liitteen G mukainen vastuuvapauslauseke. Mikäli Sääntökohdassa 3.5(c) tarkoitettua tietoa ei ole sisällytetty listalleottoesitteeseen, tulee Yhtiön julkistaa tiedote, joka sisältää vastaavat tiedot, vastuuvapauslauseketta lukuun ottamatta. Lisäksi Yhtiön tulee pitää nämä tiedot saatavilla Yhtiön internet-sivuilla. 5 Katso Täydennysosa D Tanska julkistamisen lisävaatimuksista. 6 Kansallisessa laissa voi olla lisävaatimuksia hyväksytyn esitteen julkistamiseen. 7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (No 2003/71/EC) siten kuin se on soveltuvassa kansallisessa lainsäädännössä täytäntöönpantu. 11 (50)

12 4 First North -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevia Yhtiöitä koskeva tiedonantovelvollisuus 4.1 Yhtiön tiedonantovelvollisuus Yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa kaikki tekemänsä päätökset sekä kaikki sellaiset olosuhteet ja tiedot Yhtiöstä, joiden voidaan olettaa vaikuttavan olennaisesti Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Jos Yhtiö perustellusti olettaa, että Sääntökohdassa 4.1 tarkoitetun tiedon julkistaminen on haitallista Yhtiön liiketoiminnalle, se voi lykätä tiedon julkistamista markkinoille. Tiedon julkistamista on mahdollista lykätä vain, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: (i) (ii) (iii) tiedon julkistamisen lykkäämiselle on hyväksyttävä syy; tiedon julkistamisen lykkääminen ei tule perustellusti arvioituna johtamaan yleisöä harhaan tai muuten vaarantamaan sijoittajien asemaa tai markkinoita; ja Yhtiö voi taata, että tieto, jonka julkistamista lykätään, pysyy luottamuksellisena. (c) Yhtiön tulee välittömästi ilmoittaa Pörssille sekä Hyväksytylle Neuvonantajalle sääntökohdassa 4.1 tarkoitetusta päätöksestä lykätä tiedon julkistamista. (d) Päätettyään lykätä Sääntökohdan 4.1 mukaisesti tiedon julkistamista, Yhtiön tulee: (i) (ii) (iii) estää tähän tietoon pääsy henkilöiltä, jotka eivät tarvitse tietoa; varmistaa, että kaikki henkilöt, joilla on pääsy tähän tietoon, ymmärtävät velvollisuutensa siihen liittyen sekä tällaisen tiedon väärinkäytöstä ja luvattomasta levittämisestä aiheutuvat seuraamukset; ja julkistaa tieto välittömästi, mikäli Yhtiö ei ole pystynyt pitämään tietoa luottamuksellisena. (e) Osakkeenomistajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat liiketoimet Yhtiön ja sen lähipiirin välillä on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä niitä koskevan päätöksen jälkeen, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen. Esimerkki tällaisesta julkistettavasta liiketoimesta on tilanne, jossa tytäryhtiön johto ostaa tytäryhtiön kaupankäynnin kohteena olevalta Yhtiöltä. Liiketoimi on tämän Sääntökohdan mukaan julkistettava, vaikka tytäryhtiö olisi pieni verrattuna kaupankäynnin kohteena olevaan Yhtiöön ja vaikkei liiketoimi vaikuttaisi osakkeen hintaan millään tavalla. 4.2 Tiedotteiden julkistaminen Tässä luvussa tarkoitettujen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamisen tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä eli suorassa yhteydessä päätöksentekoon, äänestykseen tai Yhtiön jostakin olosuhteesta saamaan tietoon. Julkistettavien tietojen on oltava oikeita, merkityksellisiä ja luotettavia, eikä niistä saa jättää pois mitään sellaisia seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa tietojen arviointiin. 12 (50)

13 Tiedotteen tulee sisältää seuraavat tiedot: (i) (ii) (iii) Hyväksytyn Neuvonantajan nimi; Yhtiön nimi; sekä kuvaus julkistettavan tiedon tyypistä. (c) Yhtiön katsotaan julkistaneen tiedon ajankohtana, joka ilmenee Yhtiön käyttämän tiedonvälittäjän julkistamasta tiedotteesta tai on muuten annettu julkistamisen yhteydessä. (d) Tämän luvun mukaan julkistettava tieto tulee julkistaa siten, että yleisölle voidaan taata nopea ja tasapuolinen pääsy tietoon. (e) Tieto on annettava samanaikaisesti Hyväksytylle Neuvonantajalle ja Pörssille Pörssin määräämällä tavalla, ja asetettava saataville Yhtiön internet-sivuille niin pian kuin mahdollista. (f) Yhtiön internet-sivuilla olevien, Sääntökohdassa 4.2(e) tarkoitettujen tietojen, tulee olla saatavilla Yhtiön internet-sivuilla kolmen vuoden ajan sen alkuperäisestä julkistamispäivästä lähtien. (g) Merkittävät muutokset julkistettuun tietoon tulee julkistaa ilman aiheetonta viivytystä. Muutos tulee julkistaa samalla tavalla kuin alkuperäinen tieto. (h) Yhtiö ei saa julkistaa Sääntökohdassa 4.1 tarkoitettua tietoa Yhtiön markkinointimateriaalin yhteydessä, jos näin tehtäessä tieto tulisi olemaan harhaanjohtavaa. 4.3 Internet-sivusto Yhtiöllä on oltava oma internet-sivusto, jossa kaikkien Yhtiön markkinoille julkistamien tietojen on oltava helposti saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan, ellei erityisestä syystä muuta johdu. (c) Tilinpäätösten ja toimintakertomusten, esitteiden ja muiden osakkeenomistajille jaettavien tai heidän saatavillaan pidettävien tietojen on oltava helposti saatavilla internet-sivustoilta, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Internet-sivustoilla on oltava myös Yhtiön yhtiöjärjestys, tiedot hallituksesta ja ylimmästä johdosta sekä Hyväksytyn Neuvonantajan nimi. 4.4 Kieli Yhtiön on julkistettava tiedotteensa kielellä, joka on Pörssin hyväksymä ja joka on määritelty Täydennysosissa A-D. 8 Pörssi voi edellyttää, että Yhtiö julkistaa tiedotteensa englannin kielellä tai jollain muulla tarkoituksenmukaisella kielellä, jos: 8 Katso Täydennysosat maakohtaista tietoa varten. 13 (50)

14 (i) (ii) Yhtiön osakkeiden markkina-arvo ylittää 150 miljoonaa euroa tai vastaavan määrän muussa paikallisessa valuutassa; ja enemmän kuin 50 % osakkeista on sellaisten ulkomaisten sijoittajien hallussa, joiden ei voida perustellusti olettaa olevan perehtyneitä siihen kieleen, jota Yhtiö yleisesti käyttää tiedotteissaan markkinoille. 4.5 Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kirjanpitotapa Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava sovellettavien lakien ja muiden määräysten sekä Yhtiön kotivaltiossa noudatettavan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Mikäli Yhtiön kotivaltiossa noudatettavaa kirjanpitotapaa ei voida pitää yleisesti tunnettuna, Pörssi voi edellyttää täydentäviä tilinpäätöstietoja. 4.6 Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus Kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen, Yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava tilinpäätöstiedote, joka sisältää tärkeimmät tilinpäätöksen tiedot. (c) Yhtiön tulee julkistaa puolivuotiskatsaus. Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden ja kahden kuukauden kuluttua puolivuotiskatsauksen katsauskauden päättymisestä. Katsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa on ilmoitettava onko se Yhtiön tilintarkastajan tarkastama. (d) Jos Yhtiö päättää julkistaa osavuosikatsauksen neljännesvuosittain, sovelletaan osavuosikatsauksiin Sääntökohdassa 4.6(c) mainittuja puolivuotiskatsauksia koskevia vaatimuksia. Osavuosikatsausten tulee tällöin sisältää myös Sääntökohdassa 4.6(e) puolivuotiskatsauksista säädetyt tiedot, (viittauksilla puolivuotiskatsauksiin tarkoitetaan tällöin osavuosikatsauksia). Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiöt voivat julkistaa taloudellista informaatiota markkinoille neljännesvuosittain myös muussa kuin osavuosikatsauksen muodossa. Tällaisissa olosuhteissa Sääntöjen vaatimukset osavuosikatsauksille eivät päde. (e) Tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen tulee aina sisältää seuraavat tiedot: (i) tilikauden ja viimeisimmän puolivuotisjakson tiivistetty tuloslaskelma sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta; (ii) tiivistetty tase katsauskauden päättyessä sekä edellisen tilikauden vertailuluvut; (iii) tilikauden ja viimeisimmän puolivuotisjakson tiivistetty rahoituslaskelma sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta; (iv) tiivistetty laskelma oman pääoman muutoksista tilikaudella ja puolivuotisjaksolla sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta; 14 (50)

15 (v) tilikauden ja viimeisimmän puolivuotisjakson osakekohtainen nettotulos sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta. Tiedot on annettava ennen liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakirjalainojen, optiotodistusten ym. laimennusvaikutusta ja laimennusvaikutuksen jälkeen, jos laimennusvaikutus vähentää osakekohtaista tulosta merkittävästi; (vi) tiedot liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä katsauskauden päättyessä sekä liikkeeseen laskettujen osakkeiden keskimääräisestä määrästä tilikaudella ja viimeisimmällä puolivuotisjaksolla sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta. Tiedot on annettava sekä ennen liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakirjalainojen, optiotodistusten ym. käyttämistä että sen jälkeen, jos käyttäminen ei aiheuta merkittävää osakkeiden lukumäärän lisäystä; (vii) selvitys viimeisimmän puolivuotisjakson tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta, mukaan lukien merkittävien tavallisesta poikkeavien tapahtumien vaikutus; (viii) annettaessa tulevaisuutta koskevia tietoja on ilmoitettava myös vastaavat edellisessä katsauksessa annetut tiedot ja edellisen katsauksen jälkeen julkistetut muutokset; ja (ix) tiedot seuraavan tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkistamispäivästä. (f) Tilinpäätöstiedotteen tulee aina sisältää Sääntökohdassa 4.6(e) esitettyjen vaatimusten lisäksi seuraavat tiedot: (i) (ii) (iii) voitonjakoehdotus; tiedot varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellusta päivämäärästä; ja tiedot tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamispaikasta ja -ajasta. 4.7 Tilintarkastuskertomus Yhtiön tulee julkistaa muu kuin vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus välittömästi, kun se on annettu Yhtiölle. 4.8 Ennusteet ja ennusteiden muutokset Jos Yhtiö on julkistanut tulosta tai liikevaihtoa koskevan ennusteen ja havaitsee olosuhteiden muuttuneen siinä määrin, että tuloksen tai liikevaihdon uskotaan poikkeavan olennaisesti ennusteesta, Yhtiön on julkistettava tällainen tieto ilman aiheetonta viivytystä. Jos Yhtiö aikoo julkistaa ennusteen muutoksen tai muita odottamattomia olennaisia muutoksia tuloskehityksestä ja on oletettavaa, että tiedolla on olennainen vaikutus osakkeen arvoon, tulee Yhtiön olla yhteydessä Pörssiin ja Hyväksyttyyn Neuvonantajaan niin pian kuin käytännössä mahdollista, ennen kuin tieto julkistetaan. 15 (50)

First North Nordic -Säännöt 1.2.2012

First North Nordic -Säännöt 1.2.2012 First North Nordic -Säännöt 1.2.2012 Käännös First North Nordic Rulebook -säännöistä. Mikäli tämä käännös on joiltain osin ristiriidassa First North Nordic Rulebook sääntöjen kanssa, noudatetaan First

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta.

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta. TIEDONANTOPOLITIIKKA 1 (5) INCAP OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY) Incap-konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa

PÖYTÄKIRJA 1/2013 VACON OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, Vaasa VACON OYJ:N Aika Tiistai klo 15.00 16.25 Paikka Vaasan Ylioppilastalo, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN LUOTTOLAITOKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla seuraavan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 21.6.2016 1. Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2013 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2013 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Kutsu Keskisuomalainen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta EV 235/1998 vp - HE 209/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA

DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA DIREKTIIVIEHDOTUS KOSKIEN TIETTYJEN YRITYSTEN TULOVEROTIETOJEN ILMOITTAMISTA Torstai 9.6.2016 Eduskunnan verojaosto kello 10 Eduskunnan talousvaliokunta kello 12 Marja Hanski/TEM Direktiiviehdotus tiettyjen

Lisätiedot

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016

ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 ZEELAND FAMILY OYJ YHTIÖTIEDOTE 10.3.2016 KUTSU ZEELAND FAMILY OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEEN 7.4.2016 Zeeland Family Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,17 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS Sivu 1 / 4 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen osapuolia ovat: 1) Lapin yliopisto, osoite PL 122, 96101 ROVANIEMI 2) Rovaniemen kaupunki, osoite PL 8216, 96101

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2010 klo 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Martela Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.3.2010 klo 15.00 Martelatalossa, Takkatie

Lisätiedot

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen United Bankers Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 2.3.2016 kello 15:15 Kutsu United Bankers Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika Keskiviikko 23. maaliskuuta 2016 klo 15.00 Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen YHTIÖKOKOUSKUTSU Valmet Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 22. päivänä maaliskuuta 2016 klo 13.00 alkaen Messukeskuksen salissa 101, osoitteessa Messuaukio

Lisätiedot