First North Nordic -Säännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "First North Nordic -Säännöt 1.7.2013"

Transkriptio

1 First North Nordic -Säännöt Käännös First North Nordic Rulebook -säännöistä. Mikäli tämä käännös on joiltain osin ristiriidassa First North Nordic Rulebook sääntöjen kanssa, noudatetaan First North Nordic Rulebook sääntöjä.

2 1 Johdanto Rahoitusvälineiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle ja poistaminen First North -markkinapaikalta Yleistä Vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamiselle Osakkeille asetettavat vaatimukset Yhtiöesite Hyväksytty Neuvonantaja Vaatimukset Yhtiön organisaatiosta Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North -markkinapaikalle Hyväksyminen Muut rahoitusvälineet Tarkkailu Rahoitusvälineiden vapaaehtoinen poistaminen kaupankäynnistä Hakemusmaksu ja vuosimaksu Yhtiöesite Yleistä Yhtiöesitteen sisältö Hallituksen vastuu ja lausunto yhtiöesitteestä Yhtiöesitteen tai listalleottoesitteen julkistaminen Poikkeukset ja vaatimukset kun laaditaan listalleottoesite First North -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevia Yhtiöitä koskeva tiedonantovelvollisuus Yhtiön tiedonantovelvollisuus Tiedotteiden julkistaminen Internet-sivusto Kieli Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kirjanpitotapa Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus Tilintarkastuskertomus Ennusteet ja ennusteiden muutokset Yhtiökokoukset Muutokset Yhtiön johdossa, neuvonantajissa jne Kannustinohjelmat Uusien osakkeiden tarjoaminen Pörssille tai Hyväksytylle Neuvonantajalle annettavat tiedot Sisäpiirirekisterin julkistaminen Kaupankäynti toisella markkinapaikalla Rahoitusvälineiden vapaaehtoinen kaupankäynnin lopettaminen First North - markkinapaikalla Hyväksytty Neuvonantaja Hyväksyttyä Neuvonantajaa koskevat vaatimukset Hyväksytyn Neuvonantajan velvollisuudet Riippumattomuus Muutokset Hyväksytyn Neuvonantajan organisaatiossa Hyväksytyn Neuvonantajan tarkastus Sopimuksen irtisanominen Hakemusmaksu ja vuosimaksu Kaupankäyntisäännöt ja jäsenyysehdot (50)

3 6.1 Yleistä First North -markkinapaikan kaupankäyntiä koskevat lisäykset NASDAQ OMX Member Rules-sääntöihin First North Sweden First North Finland First North Iceland First North Denmark Kurinpitoseuraamukset ja sopimuksen irtisanominen Kurinpitoseuraamukset Hyväksytylle Neuvonantajalle Yhtiötä koskevat kurinpitoseuraamukset ja muut toimenpiteet Sanktiot Yhtiölle Yhtiötä koskeva hallinnollinen päätös Menettelysäännökset Yleisiä määräyksiä Riitojen ratkaiseminen Poikkeukset Muutokset Täydennysosa A Islanti Täydennysosa B Ruotsi Täydennysosa C - Suomi Täydennysosa D Tanska Liite A Hakemus Hyväksytyksi Neuvonantajaksi Liite B Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North -markkinapaikalle Liite C Hyväksytyn Neuvonantajan ja Yhtiön väliseen sopimukseen sisällytettävät tiedot Liite D Uusi Yhtiö kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle Liite E Tiedot uusista yhteyshenkilöistä tai yhteyshenkilömuutoksista Liite F Toimialaluokitus (Global Standard for Classification) Liite G Listalleottoesitteeseen tai yhtiöesitteeseen sisältyvät tiedot Liite H Suostumus henkilötietojen käyttämiseen Liite I Kaupan viivästetty julkistaminen Liite J First North markkinapaikan Premier -segmentti Liite K - Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North -markkinapaikan Premier - segmenttiin Liite L Tiedottamissäännöt First North markkinapaikan Premier -segmentissä (Disclosure rules applicable for First North Premier Segment) (50)

4 1 Johdanto 1.1 First North on yhteispohjoismainen markkinapaikka, jota NASDAQ OMX:n Pohjoismaiset pörssit tarjoavat Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Islannissa. 1.2 First North on markkinapaikka 1, jota ylläpitävät NASDAQ OMX Sweden AB (First North Sweden ja First North International), NASDAQ OMX Copenhagen A/S (First North Denmark), NASDAQ OMX Helsinki Oy (First North Finland) ja NASDAQ OMX Iceland hf (First North Iceland). Kaikkien First North -viittausten katsotaan näissä First North - säännöissä ( Säännöt ) koskevan asianomaista First North -markkinapaikkaa. Termillä Pörssi tarkoitetaan asianomaisen First North -markkinapaikan ylläpitäjää. Termillä Yhtiö tarkoitetaan asiayhteydestä riippuen First North -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakeutuvaa tai jo kaupankäynnin kohteena olevaa yhtiötä. 1.3 First North -markkinapaikalle hakevan Yhtiön on hakemusprosessin yhteydessä nimitettävä Hyväksytty Neuvonantaja (Certified Adviser). Hyväksytyn Neuvonantajan velvollisuus on opastaa Yhtiötä hakemusprosessissa ja varmistaa, että Sääntöjä noudatetaan sekä markkinoille tulovaiheessa että jatkuvasti kaupankäynnin kohteena olon aikana. Pörssi valvoo jatkuvasti, että kaupankäynti First North -markkinapaikalla täyttää NASDAQ OMX Member Rules - sääntöjen, soveltuvin osin NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Arvopaperien kaupankäyntisääntöjen ja voimassaolevien Sääntöjen asianmukaiset vaatimukset. Lisäksi Pörssi valvoo Hyväksyttyjä Neuvonantajia varmistaakseen, että ne täyttävät Sääntöjen mukaiset velvoitteensa. 1.4 First North -Yhtiöitä koskevat Säännöt jakautuvat kahteen osaan: kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskeviin vaatimuksiin ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskeviin sääntöihin. Kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevissa vaatimuksissa täsmennetään ehdot Yhtiöille, jotka hakevat kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle, ja jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta koskevat säännöt sääntelevät kaupankäynnin kohteena olevien Yhtiöiden tiedonantovelvollisuutta markkinoille. Kaikki säänneltyä markkinaa koskevat säännöt tai vaatimukset eivät koske First North -markkinapaikkaa. Lisätietoja on esitetty Sääntöjen Täydennysosissa. 1 Tämä markkinapaikka ei ole EU-säädöksissä määritellyn säännellyn markkinan mukainen, vaan EUsäädöksissä, siten kuin ne on kansallisesti saatettu voimaan, määritelty MTF-markkinapaikka (monenkeskinen kaupankäynti). First North Denmark on Tanskan arvopaperimarkkinalain mukaan määritelty vaihtoehtoinen markkinapaikka. First North Finland on Suomen arvopaperimarkkinalain ( /746 muutoksineen) 1 luvussa ja rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain ( /748) 1 luvussa määritelty monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä. 4 (50)

5 1.5 First North -markkinapaikalla käydään kauppaa samaan tapaan kuin säännellylle markkinalle hyväksytyillä osakkeilla, tai lain salliessa muilla säännellylle markkinalle hyväksytyillä rahoitusvälineillä. Kaupankäyntiä koskevat pääasiassa Nordic Member Rules -säännöt Sääntöjen luvussa 6 esitettyjä alamarkkinakohtaisia poikkeamia lukuun ottamatta. Kursseja, vaihtoa ja tarjoustasoja koskevat tiedot julkistetaan reaaliajassa samoja kanavia pitkin kuin säännellylle markkinalle hyväksyttyjen osakkeiden vastaavat tiedot. 1.6 Hyväksytyn Neuvonantajan ja Yhtiön tulee noudattaa aina viimeisintä voimassaolevaa versiota säännöistä, sellaisina kuin ne on julkaistu First North -markkinapaikan internetsivuilla. 5 (50)

6 2 Rahoitusvälineiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle ja poistaminen First North -markkinapaikalta 2.1 Yleistä (c) Rahoitusvälineillä voidaan käydä kauppaa First North -markkinapaikalla, jos Pörssi katsoo niiden täyttävän First North -markkinapaikan vaatimukset ja kaupankäyntiin kyseisillä rahoitusvälineillä on Pörssin mielestä yleistä kiinnostusta. Pörssi voi asettaa Yhtiölle asianmukaiseksi katsomiaan erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, jotka se katsoo tarpeelliseksi suojatakseen sijoittajia ja markkinapaikan mainetta. Vaikka Yhtiö täyttäisikin kaikki kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevat vaatimukset, Pörssillä on oikeus hylätä hakemus, jos se katsoo, että Yhtiön hyväksyminen saattaa vahingoittaa yleistä luottamusta Pörssiä, First North -markkinapaikkaa tai arvopaperimarkkinoita kohtaan. Yhtiön on pyynnöstä välittömästi annettava Pörssille ja Hyväksytylle Neuvonantajalle mahdollisuus saada käyttöönsä kaikki näiden Yhtiön arviointia varten tarpeellisiksi katsomat tiedot. 2.2 Vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamiselle Osakkeille asetettavat vaatimukset Osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle edellyttää riittävää tarjontaa ja kysyntää. Yhtiö täyttää vaatimuksen, jos sillä on riittävästi osakkeenomistajia, jotka omistavat osakkeita vähintään 500 euron arvosta, ja vähintään 10 prosenttia sen osakepääomasta on yleisön hallussa. Yleisöllä tarkoitetaan henkilöitä, jotka suoraan tai epäsuorasti omistavat vähemmän kuin 10 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Poikkeustapauksessa Pörssi voi katsoa, että Yhtiö täyttää tämän vaatimuksen, jos Yhtiö käyttää markkinatakauspalvelua. Osakkeen hinnan tulee kaupankäynnin kohteeksi ottamishetkellä olla vähintään 0,50 euroa, tai vastaava summa kyseessä olevalla kaupankäyntivaluutalla 2. (c) Osakkeet on rekisteröitävä sähköisesti ja kauppojen selvityksen tulee voida tapahtua Pörssin hyväksymällä tavalla. (d) Osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen on katettava kaikki kyseisen osakelajin osakkeet. (e) Osakkeiden on Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan oltava vapaasti luovutettavissa. Pörssi voi erityistapauksessa ottaa kaupankäynnin kohteeksi osakkeita, joita voidaan hankkia vain Yhtiön suostumuksella, edellyttäen, että kyseisen suostumuslausekkeen ei kohtuudella arvioiden voida katsoa häiritsevän kaupankäyntiä. 2 Tämä vaatimus ei koske First North Iceland -markkinapaikkaa (Täydennysosa A). 6 (50)

7 2.2.2 Yhtiöesite Yhtiöesite tai listalleottoesite on toimitettava Pörssille viimeistään First North - markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen yhteydessä, kts. luku 3 jäljempänä. Hyväksytyn Neuvonantajan on varmistettava, että yhtiöesite sisältää kaikki luvussa 3 edellytetyt tiedot. Yhtiöesitteen laatiminen ei ole tarpeellista, mikäli Yhtiön on lain mukaan julkistettava listalleottoesite, tai mikäli riittävä tieto on muutoin markkinoiden saatavilla Hyväksytty Neuvonantaja Yhtiön on tehtävä sopimus Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa. Hyväksytylle Neuvonantajalle asetetut vaatimukset on esitetty luvussa 5. Jos Pörssi irtisanoo Yhtiön Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa tekemän sopimuksen sääntökohdan 7.1 mukaisesti, Yhtiöllä on velvollisuus tehdä sopimus uuden Hyväksytyn Neuvonantajan kanssa kahden kuukauden kuluessa irtisanomisen voimaantulosta Vaatimukset Yhtiön organisaatiosta (c) Yhtiöllä on oltava luvun 4 mukaisen tiedonantovelvollisuuden noudattamiseen tarvittava organisaatio ja henkilökunta. 2.3 Hakemus kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta First North - markkinapaikalle Yhtiön ja Hyväksytyn Neuvonantajan on allekirjoitettava ja toimitettava Pörssille Liite B Hakemus osakkeen ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle sekä yhtiöesite, kts. Sääntökohta Allekirjoitettu hakemus on toimitettava Pörssille viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen suunniteltua ensimmäistä kaupankäyntipäivää. 2.4 Hyväksyminen Pörssi päättää Yhtiön osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi First North - markkinapaikalle. 2.5 Muut rahoitusvälineet Yhtiö, jonka osakkeilla käydään kauppaa First North -markkinapaikalla, voi hakea myös liikkeeseenlaskemiensa optiotodistusten tai vaihtovelkakirjalainojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle. Optiotodistusten tai vaihtovelkakirjalainojen hyväksyminen kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle edellyttää riittävää tarjontaa ja kysyntää. Yleisesti optiotodistusten ja vaihtovelkakirjalainojen on soveltuvin osin täytettävä samat vaatimukset kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta kuin osakkeiden (ks. Sääntökohta 2.2.1). 7 (50)

8 (c) (d) Yhtiön, joka hakee optiotodistusten ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ottamista kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalle, tulee viimeistään kaupankäynnin alkaessa julkistaa Yhtiön internet-sivuilla optiotodistusten ja/tai vaihtovelkakirjalainojen ehdot, ja Yhtiön on pidettävä nämä ehdot saatavilla Yhtiön internet-sivuilla niin kauan kuin kyseiset arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Myös muunlaisilla rahoitusvälineillä voidaan käydä kauppaa First North -markkinapaikalla. Ennen tällaisten rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista Pörssi tekee pyynnöstä tapauskohtaisen arvioinnin varmistaakseen, että kyseinen rahoitusväline täyttää Sääntöjen vaatimukset soveltuvin osin. 2.6 Tarkkailu Pörssi päättää Yhtiön asettamisesta tarkkailuun, sekä tarkkailun lopettamisesta. Pörssi voi asettaa Yhtiön tarkkailuun seuraavissa olosuhteissa: (i) olosuhteet, joiden perusteella kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineillä voidaan lopettaa First North -markkinapaikalla Sääntökohdan mukaisesti; (ii) olosuhteet, joiden perusteella kaupankäynti Yhtiön rahoitusvälineillä voidaan lopettaa First North -markkinapaikalla Sääntökohdan mukaisesti; (iii) Yhtiö on hakenut rahoitusvälineidensä kaupankäynnin lopettamista First Northissa; (iv) Yhtiö on julkisen ostotarjouksen kohteena tai on julkistettu aie tulevasta ostotarjouksesta; (v) Yhtiö on ollut käänteisen yritysvaltauksen (ns. reverse takeover) kohteena tai Yhtiön liiketoiminnassa tai organisaatiossa on suunnitteilla tai on tapahtunut merkittäviä muutoksia siinä määrin, että Yhtiötä voidaan pitää uutena yhtiönä; (vi) Yhtiön taloudellisesta asemasta vallitsee merkittävä epävarmuus; tai (vii) muut olosuhteet, joiden perusteella vallitsee merkittävä epävarmuus Yhtiöstä tai sen First North -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden hinnanmuodostuksesta. (c) (d) Yhtiö on tarkkailussa enintään kuusi kuukautta, ellei Pörssin määrittelemistä erityisistä syistä muuta johdu, taikka tarkkailun perustuessa Sääntökohdan 7.2.2(c) alakohtaan (i), enintään kaksi kuukautta. Pörssin päätettyä tarkkailun päättymisestä Pörssi voi lopettaa kaupankäynnin Yhtiön rahoitusvälineillä First North -markkinapaikalla Sääntökohdan tai mukaisesti. 2.7 Rahoitusvälineiden vapaaehtoinen poistaminen kaupankäynnistä Yhtiön osakkeet tai muut rahoitusvälineet voidaan poistaa kaupankäynnistä Yhtiön pyynnöstä, ellei Pörssi katso poistamisen olevan vahingollista sijoittajille tai arvopaperimarkkinoille. Pörssi päättää viimeisen kaupankäyntipäivän Yhtiötä kuultuaan. 3 3 First North Denmark -markkinapaikalla (Täydennysosa D - Tanska) on lisävaatimuksia koskien rahoitusvälineiden vapaaehtoista poistamista kaupankäynnistä. 8 (50)

9 2.8 Hakemusmaksu ja vuosimaksu Hakijayhtiön on viimeistään osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen toimittamisen yhteydessä maksettava Pörssille hakemuksen käsittelymaksu. Riippumatta siitä, otetaanko Yhtiön osakkeet tai muut rahoitusvälineet kaupankäynnin kohteeksi, tätä maksua ei palauteta. Yhtiön on maksettava Pörssille kulloinkin sovellettavan hinnaston mukainen vuosimaksu. 9 (50)

10 3 Yhtiöesite 3.1 Yleistä Yhtiön on toimitettava yhtiöesite Pörssille yhdessä osakkeen kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevan hakemuksen kanssa. Hyväksytyn Neuvonantajan on varmistettava, että yhtiöesite sisältää kaikki tässä luvussa edellytetyt tiedot. Täydellinen yhtiöesite ja tarkistuslista on toimitettava Pörssille viimeistään kahdeksan arkipäivää ennen osakkeen aiottua ensimmäistä kaupankäyntipäivää First North -markkinapaikalla. 3.2 Yhtiöesitteen sisältö Yhtiöesitteen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot; 4 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) kuvaus Yhtiöstä, joka sisältää liiketoiminnan kuvauksen, organisaation, kilpailutilanteen, tärkeimmät markkinat, merkittävimmät riskitekijät ja syyt kaupankäynnin kohteeksi hakeutumiselle; Yhtiön tilinpäätökset ja toimintakertomukset kahdelta edelliseltä tilikaudelta, silloin kun sellaiset on, sekä kuvaus taloudellisen aseman yleisestä kehityksestä kahden vuoden aikana; Yhtiön viimeisin taloudellinen katsaus; kuvaus Yhtiön hallituksesta ja johdosta; kaikki tiedot aiemmista tai vireillä olevista konkurssi- ja selvitystilamenettelyistä tai vastaavista menettelyistä sekä petoksiin liittyvistä tuomioista tai vireillä olevista menettelyistä, joissa Yhtiön johto ja/tai hallitus ovat olleet osallisina. Historiatiedot on annettava vähintään viideltä edelliseltä vuodelta; merkittävien sopimusten/patenttien jne. kuvaus; (vii) Yhtiön omistusrakenteen kuvaus, mukaan lukien Yhtiön hallituksen, ylimmän johdon ja Hyväksytyn Neuvonantajan osakkeenomistus; (viii) kuvaus osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä; (ix) (x) kuvaus liiketoimista Yhtiön johtoon kuuluvien henkilöiden, hallituksen jäsenten, tai edellä mainittuihin liittyvien henkilöiden, merkittävien omistajien tai samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa; seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärä, sekä tiedot seuraavan tilintarkastetun tai tilintarkastamattoman tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkistamispäivästä; (xi) tiedot Yhtiön Hyväksytystä Neuvonantajasta ja mahdollisesta markkinatakaajasta; (xii) kaikki merkitykselliset tiedot kaupankäynnin kohteeksi haettavista osakkeista, mukaan lukien Yhtiön yhtiöjärjestys, sekä tiedot Yhtiön osakepääomasta eriteltynä osakelajeittain; (xiii) muut erityisiin olosuhteisiin liittyvät merkitykselliset tiedot, esimerkiksi tiedot verotuksesta, oikeudenkäynneistä jne.; ja 4 Tarkistuslista löytyy First Northin internet-sivuilta. 10 (50)

11 (xiv) jos Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä, tieto siitä, onko Yhtiöllä riittävät taloudelliset resurssit suunnitellun liiketoiminnan harjoittamiseksi vähintään kahdentoista kuukauden ajalle ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien. Yhtiöesitteestä tulee lisäksi selvästi ilmetä, milloin Yhtiö odottaa olevansa voitollinen ja miten se suunnittelee rahoittavansa toimintansa siihen asti. Yhtiöesitteen etusivulla on oltava First North -markkinapaikkaa koskeva vastuuvapauslauseke (ks. Liite G). 3.3 Hallituksen vastuu ja lausunto yhtiöesitteestä Hallitus on vastuussa yhtiöesitteestä, ja sen on yhtiöesitteessä annettava lausunto yhtiöesitteen oikeellisuudesta. Tähän tarkoitukseen tulee käyttää vakiomuotoista lausuntoa, joka on Liitteenä G. 3.4 Yhtiöesitteen tai listalleottoesitteen julkistaminen Tieto yhtiöesitteestä tai listalleottoesitteestä tulee julkistaa tiedotteena ja yhtiöesitteen tai listalleottoesitteen on oltava saatavilla Yhtiön internet-sivuilla viimeistään kaksi pankkipäivää ennen ensimmäistä kaupankäyntipäivää. 5 Tiedotteessa tulee olla viittaus Yhtiön internet-sivujen paikkaan, jossa yhtiöesite on saatavilla. (c) Yhtiöesite tai listalleottoesite on julkistettava Sääntökohdan 4.2 mukaisesti Poikkeukset ja vaatimukset kun laaditaan listalleottoesite Yhtiöesitettä ei edellytetä, mikäli Yhtiön on laadittava ja julkistettava listalleottoesite First North -markkinapaikalle kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen yhteydessä. 7 (c) (d) Tällaisessa tapauksessa Yhtiön tulee toimittaa listalleottoesite Pörssille yhdessä hakemuksen kanssa. Mikäli Yhtiöllä ei ole dokumentoitua tuloksentekokykyä, listalleottoesitteen tulee sisältää tieto siitä, onko Yhtiöllä riittävät taloudelliset resurssit suunnitellun liiketoiminnan harjoittamiseksi vähintään kahdentoista kuukauden ajalle ensimmäisestä kaupankäyntipäivästä lukien. Listalleottoesitteen tulee myös tällaisessa tapauksessa sisältää tieto siitä, milloin Yhtiö odottaa olevansa voitollinen ja miten se suunnittelee rahoittavansa toimintansa siihen asti. Lisäksi listalleottoesitteen etusivulla tulee olla Liitteen G mukainen vastuuvapauslauseke. Mikäli Sääntökohdassa 3.5(c) tarkoitettua tietoa ei ole sisällytetty listalleottoesitteeseen, tulee Yhtiön julkistaa tiedote, joka sisältää vastaavat tiedot, vastuuvapauslauseketta lukuun ottamatta. Lisäksi Yhtiön tulee pitää nämä tiedot saatavilla Yhtiön internet-sivuilla. 5 Katso Täydennysosa D Tanska julkistamisen lisävaatimuksista. 6 Kansallisessa laissa voi olla lisävaatimuksia hyväksytyn esitteen julkistamiseen. 7 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä (No 2003/71/EC) siten kuin se on soveltuvassa kansallisessa lainsäädännössä täytäntöönpantu. 11 (50)

12 4 First North -markkinapaikalla kaupankäynnin kohteena olevia Yhtiöitä koskeva tiedonantovelvollisuus 4.1 Yhtiön tiedonantovelvollisuus Yhtiön tulee ilman aiheetonta viivytystä julkistaa kaikki tekemänsä päätökset sekä kaikki sellaiset olosuhteet ja tiedot Yhtiöstä, joiden voidaan olettaa vaikuttavan olennaisesti Yhtiön rahoitusvälineiden arvoon. Jos Yhtiö perustellusti olettaa, että Sääntökohdassa 4.1 tarkoitetun tiedon julkistaminen on haitallista Yhtiön liiketoiminnalle, se voi lykätä tiedon julkistamista markkinoille. Tiedon julkistamista on mahdollista lykätä vain, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: (i) (ii) (iii) tiedon julkistamisen lykkäämiselle on hyväksyttävä syy; tiedon julkistamisen lykkääminen ei tule perustellusti arvioituna johtamaan yleisöä harhaan tai muuten vaarantamaan sijoittajien asemaa tai markkinoita; ja Yhtiö voi taata, että tieto, jonka julkistamista lykätään, pysyy luottamuksellisena. (c) Yhtiön tulee välittömästi ilmoittaa Pörssille sekä Hyväksytylle Neuvonantajalle sääntökohdassa 4.1 tarkoitetusta päätöksestä lykätä tiedon julkistamista. (d) Päätettyään lykätä Sääntökohdan 4.1 mukaisesti tiedon julkistamista, Yhtiön tulee: (i) (ii) (iii) estää tähän tietoon pääsy henkilöiltä, jotka eivät tarvitse tietoa; varmistaa, että kaikki henkilöt, joilla on pääsy tähän tietoon, ymmärtävät velvollisuutensa siihen liittyen sekä tällaisen tiedon väärinkäytöstä ja luvattomasta levittämisestä aiheutuvat seuraamukset; ja julkistaa tieto välittömästi, mikäli Yhtiö ei ole pystynyt pitämään tietoa luottamuksellisena. (e) Osakkeenomistajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi muut kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvat liiketoimet Yhtiön ja sen lähipiirin välillä on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä niitä koskevan päätöksen jälkeen, ellei liiketoimi ole ilmeisen vähämerkityksellinen. Esimerkki tällaisesta julkistettavasta liiketoimesta on tilanne, jossa tytäryhtiön johto ostaa tytäryhtiön kaupankäynnin kohteena olevalta Yhtiöltä. Liiketoimi on tämän Sääntökohdan mukaan julkistettava, vaikka tytäryhtiö olisi pieni verrattuna kaupankäynnin kohteena olevaan Yhtiöön ja vaikkei liiketoimi vaikuttaisi osakkeen hintaan millään tavalla. 4.2 Tiedotteiden julkistaminen Tässä luvussa tarkoitettujen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tietojen julkistamisen tulee tapahtua ilman aiheetonta viivytystä eli suorassa yhteydessä päätöksentekoon, äänestykseen tai Yhtiön jostakin olosuhteesta saamaan tietoon. Julkistettavien tietojen on oltava oikeita, merkityksellisiä ja luotettavia, eikä niistä saa jättää pois mitään sellaisia seikkoja, jotka saattavat vaikuttaa tietojen arviointiin. 12 (50)

13 Tiedotteen tulee sisältää seuraavat tiedot: (i) (ii) (iii) Hyväksytyn Neuvonantajan nimi; Yhtiön nimi; sekä kuvaus julkistettavan tiedon tyypistä. (c) Yhtiön katsotaan julkistaneen tiedon ajankohtana, joka ilmenee Yhtiön käyttämän tiedonvälittäjän julkistamasta tiedotteesta tai on muuten annettu julkistamisen yhteydessä. (d) Tämän luvun mukaan julkistettava tieto tulee julkistaa siten, että yleisölle voidaan taata nopea ja tasapuolinen pääsy tietoon. (e) Tieto on annettava samanaikaisesti Hyväksytylle Neuvonantajalle ja Pörssille Pörssin määräämällä tavalla, ja asetettava saataville Yhtiön internet-sivuille niin pian kuin mahdollista. (f) Yhtiön internet-sivuilla olevien, Sääntökohdassa 4.2(e) tarkoitettujen tietojen, tulee olla saatavilla Yhtiön internet-sivuilla kolmen vuoden ajan sen alkuperäisestä julkistamispäivästä lähtien. (g) Merkittävät muutokset julkistettuun tietoon tulee julkistaa ilman aiheetonta viivytystä. Muutos tulee julkistaa samalla tavalla kuin alkuperäinen tieto. (h) Yhtiö ei saa julkistaa Sääntökohdassa 4.1 tarkoitettua tietoa Yhtiön markkinointimateriaalin yhteydessä, jos näin tehtäessä tieto tulisi olemaan harhaanjohtavaa. 4.3 Internet-sivusto Yhtiöllä on oltava oma internet-sivusto, jossa kaikkien Yhtiön markkinoille julkistamien tietojen on oltava helposti saatavilla vähintään kolmen vuoden ajan, ellei erityisestä syystä muuta johdu. (c) Tilinpäätösten ja toimintakertomusten, esitteiden ja muiden osakkeenomistajille jaettavien tai heidän saatavillaan pidettävien tietojen on oltava helposti saatavilla internet-sivustoilta, ellei erityisestä syystä muuta johdu. Internet-sivustoilla on oltava myös Yhtiön yhtiöjärjestys, tiedot hallituksesta ja ylimmästä johdosta sekä Hyväksytyn Neuvonantajan nimi. 4.4 Kieli Yhtiön on julkistettava tiedotteensa kielellä, joka on Pörssin hyväksymä ja joka on määritelty Täydennysosissa A-D. 8 Pörssi voi edellyttää, että Yhtiö julkistaa tiedotteensa englannin kielellä tai jollain muulla tarkoituksenmukaisella kielellä, jos: 8 Katso Täydennysosat maakohtaista tietoa varten. 13 (50)

14 (i) (ii) Yhtiön osakkeiden markkina-arvo ylittää 150 miljoonaa euroa tai vastaavan määrän muussa paikallisessa valuutassa; ja enemmän kuin 50 % osakkeista on sellaisten ulkomaisten sijoittajien hallussa, joiden ei voida perustellusti olettaa olevan perehtyneitä siihen kieleen, jota Yhtiö yleisesti käyttää tiedotteissaan markkinoille. 4.5 Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kirjanpitotapa Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava sovellettavien lakien ja muiden määräysten sekä Yhtiön kotivaltiossa noudatettavan hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Mikäli Yhtiön kotivaltiossa noudatettavaa kirjanpitotapaa ei voida pitää yleisesti tunnettuna, Pörssi voi edellyttää täydentäviä tilinpäätöstietoja. 4.6 Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus Kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen, Yhtiön on ilman aiheetonta viivytystä julkistettava tilinpäätöstiedote, joka sisältää tärkeimmät tilinpäätöksen tiedot. (c) Yhtiön tulee julkistaa puolivuotiskatsaus. Tilinpäätöstiedote ja puolivuotiskatsaus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tilikauden ja kahden kuukauden kuluttua puolivuotiskatsauksen katsauskauden päättymisestä. Katsauksessa ja tilinpäätöstiedotteessa on ilmoitettava onko se Yhtiön tilintarkastajan tarkastama. (d) Jos Yhtiö päättää julkistaa osavuosikatsauksen neljännesvuosittain, sovelletaan osavuosikatsauksiin Sääntökohdassa 4.6(c) mainittuja puolivuotiskatsauksia koskevia vaatimuksia. Osavuosikatsausten tulee tällöin sisältää myös Sääntökohdassa 4.6(e) puolivuotiskatsauksista säädetyt tiedot, (viittauksilla puolivuotiskatsauksiin tarkoitetaan tällöin osavuosikatsauksia). Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiöt voivat julkistaa taloudellista informaatiota markkinoille neljännesvuosittain myös muussa kuin osavuosikatsauksen muodossa. Tällaisissa olosuhteissa Sääntöjen vaatimukset osavuosikatsauksille eivät päde. (e) Tilinpäätöstiedotteen ja puolivuotiskatsauksen tulee aina sisältää seuraavat tiedot: (i) tilikauden ja viimeisimmän puolivuotisjakson tiivistetty tuloslaskelma sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta; (ii) tiivistetty tase katsauskauden päättyessä sekä edellisen tilikauden vertailuluvut; (iii) tilikauden ja viimeisimmän puolivuotisjakson tiivistetty rahoituslaskelma sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta; (iv) tiivistetty laskelma oman pääoman muutoksista tilikaudella ja puolivuotisjaksolla sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta; 14 (50)

15 (v) tilikauden ja viimeisimmän puolivuotisjakson osakekohtainen nettotulos sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta. Tiedot on annettava ennen liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakirjalainojen, optiotodistusten ym. laimennusvaikutusta ja laimennusvaikutuksen jälkeen, jos laimennusvaikutus vähentää osakekohtaista tulosta merkittävästi; (vi) tiedot liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärästä katsauskauden päättyessä sekä liikkeeseen laskettujen osakkeiden keskimääräisestä määrästä tilikaudella ja viimeisimmällä puolivuotisjaksolla sekä vertailuluvut edellisen tilikauden vastaavalta jaksolta. Tiedot on annettava sekä ennen liikkeeseen laskettujen vaihtovelkakirjalainojen, optiotodistusten ym. käyttämistä että sen jälkeen, jos käyttäminen ei aiheuta merkittävää osakkeiden lukumäärän lisäystä; (vii) selvitys viimeisimmän puolivuotisjakson tuloskehityksestä ja taloudellisesta asemasta, mukaan lukien merkittävien tavallisesta poikkeavien tapahtumien vaikutus; (viii) annettaessa tulevaisuutta koskevia tietoja on ilmoitettava myös vastaavat edellisessä katsauksessa annetut tiedot ja edellisen katsauksen jälkeen julkistetut muutokset; ja (ix) tiedot seuraavan tilinpäätöstiedotteen tai puolivuotiskatsauksen julkistamispäivästä. (f) Tilinpäätöstiedotteen tulee aina sisältää Sääntökohdassa 4.6(e) esitettyjen vaatimusten lisäksi seuraavat tiedot: (i) (ii) (iii) voitonjakoehdotus; tiedot varsinaisen yhtiökokouksen suunnitellusta päivämäärästä; ja tiedot tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen julkistamispaikasta ja -ajasta. 4.7 Tilintarkastuskertomus Yhtiön tulee julkistaa muu kuin vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus välittömästi, kun se on annettu Yhtiölle. 4.8 Ennusteet ja ennusteiden muutokset Jos Yhtiö on julkistanut tulosta tai liikevaihtoa koskevan ennusteen ja havaitsee olosuhteiden muuttuneen siinä määrin, että tuloksen tai liikevaihdon uskotaan poikkeavan olennaisesti ennusteesta, Yhtiön on julkistettava tällainen tieto ilman aiheetonta viivytystä. Jos Yhtiö aikoo julkistaa ennusteen muutoksen tai muita odottamattomia olennaisia muutoksia tuloskehityksestä ja on oletettavaa, että tiedolla on olennainen vaikutus osakkeen arvoon, tulee Yhtiön olla yhteydessä Pörssiin ja Hyväksyttyyn Neuvonantajaan niin pian kuin käytännössä mahdollista, ennen kuin tieto julkistetaan. 15 (50)

First North Nordic -Säännöt 1.2.2012

First North Nordic -Säännöt 1.2.2012 First North Nordic -Säännöt 1.2.2012 Käännös First North Nordic Rulebook -säännöistä. Mikäli tämä käännös on joiltain osin ristiriidassa First North Nordic Rulebook sääntöjen kanssa, noudatetaan First

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo

Listautujan käsikirja. Due diligence -kysymysluettelo Due diligence -kysymysluettelo 52 53 Due diligence -kysymysluettelo tietojen keräämiseen Nasdaq OMX First North Nordic -sääntöjen mukaisen yhtiöesitteen laatimista varten n.n.2012 Sivulla YLEISET OHJEET...

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj www.kamux.com Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 15.4.2016 Versio: 1.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset

Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuus ja sisäpiiriä koskevat säännökset Pekka Loikkanen KHT Oy 22.2.2006 P C Säädöstausta Arvopaperimarkkinalaki Rikoslaki Valtiovarainministeriön asetukset ja päätökset

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Nasdaq Helsingin listayhtiöitä koskevien sääntöjen muutokset

Nasdaq Helsingin listayhtiöitä koskevien sääntöjen muutokset Liikkeeseenlaskijoille ja hyväksytyille neuvonantajille Nasdaq Helsingin markkinapaikoilla SÄÄNTÖTIEDOTE 19.12.2017 Nasdaq Helsingin listayhtiöitä koskevien sääntöjen muutokset 3.1.2018 Voimassa olevia

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus

COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT. Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2012 Page 1 of 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2012 EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus Yhtiön 23.2.2012 kokoontunut yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka

Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Kamux Oyj Y-tunnus 2442327-8 Kamux Oyj:n tiedonantopolitiikka Omistaja: Viestintä- ja markkinointijohtaja Hyväksyjä: Hallitus Hyväksytty: 27.4.2017 Versio: 2.0 Sisältö 1. Yleistä 2. Viestinnän periaatteet

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta.

Incapin sijoittajaviestintää hoitaa konsernin toimitusjohtaja, joka vastaa viime kädessä tiedonantovelvollisuudesta. TIEDONANTOPOLITIIKKA 1 (5) INCAP OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKKA (DISCLOSURE POLICY) Incap-konsernin emoyhtiön Incap Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Incap noudattaa tiedonantopolitiikassaan

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen YHTIÖKOKOUSKUTSU Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 9. huhtikuuta 2015 klo 14.00 Pörssitalon pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osaldceenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika 9.4.2014 klo 15.00 Paikka Läsnä Finlandia talon Helsinki-sali, Mannerheimintie 13, Helsinld Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT NOIN 1,83 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

Miten listayhtiön viestintää säännellään?

Miten listayhtiön viestintää säännellään? Miten listayhtiön viestintää säännellään? Markkinavalvoja Minna Toiviainen 26.5.2010 Minna Toiviainen Näkökulmia Tiedonantovelvollisuuden tavoitteena oikeat ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ

PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ Yhtiön X SISÄPIIRIOHJE, LIITE 3 1 (5) PÄÄTÖS SISÄPIIRINTIEDON JULKISTAMISEN LYKKÄÄMISESTÄ FINANSSIVALVONNALLE TOIMITETTAVAT TIEDOT HUOM.: Finanssivalvonnalle toimitetaan alla olevat tiedot ainoastaan sellaisesta

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI # 20032017_SCA_V1 HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 26.4.2017 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka

Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Nixu Oyj:n tiedonantopolitiikka Politiikan hyväksyjä: Nixu Oyj:n hallitus Politiikan vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Politiikka on hyväksytty: 13.11.2014 1 Yleistä Nixu Oyj:n ( Nixu, yhtiö ) osakkeet noteerataan

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty:

Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty: 1 Otsikko: Sopranon tiedonantopolitiikka päivämäärä: 22.11.2017 Laatinut: Panu Kauppinen päivitetty: 22.11.2017 Hyväksyntä: hallitus tila: hyväksytty SOPRANON TIEDONANTOPOLITIIKKA 1. Yleistä Tiedonantopolitiikassa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 270/2006 vp Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta (HE 174/2006

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS. 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät 1(5) Affecto Oyj OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät Affecto Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Toimikunta")

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt

NASDAQ OMX Helsinki. Yhtenäiset tiedottamissäännöt NASDAQ OMX Helsinki Yhtenäiset tiedottamissäännöt 1. syyskuuta 2011 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 JOHDANTO... 3 1 TIEDONANTOVELVOLLISUUTTA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 YLEISSÄÄNNÖS...

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA

TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA TERVEYSTALO OYJ TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.0 Terveystalo Oyj:n hallituksen hyväksymä 16.8.2017 1. Johdanto Terveystalo Oyj:n ( Terveystalo tai Yhtiö ) tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeisimmät toimintaperiaatteet

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1. LEMMINKÄINEN OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 1(5) VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika Paikka Läsnä 25.3.2015 klo 15.00 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman tilat, Salmisaarenranta 11, Helsinki Kokouksessa olivat

Lisätiedot

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT

DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT DISCLOSURE RULES FOR FIRST NORTH FINLAND PREMIER SEGMENTIN TIEDOTTAMISSÄÄNNÖT NASDAQ OMX Helsinki Oy 1.7.2013 1. YLEISET SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Yleissäännös... 3 1.2 Oikeat ja merkitykselliset tiedot... 6

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001

Tiedonantopolitiikka. Projektinumero. Tietoturvaluokka: Julkinen 10.9.2012. puhelin: +358 10 272 9000 telefax: +358 10 272 9001 Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Projektinumero Tietoturvaluokka: Julkinen contact@innofactor.com puhelin: +358 10 272 9000 tele Tiedonantopolitiikka 10.9.2012 Julkinen Sisältö 1 Viestinnän periaatteet ja

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU ZEELAND OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Zeeland Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 19.4.2013 kello 13:00 alkaen yhtiön toimitiloissa, osoitteessa

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU NIXU OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Nixu Oyj Kutsu yhtiökokoukseen 24.3.2015 kello 9.00 Nixu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun

Lisätiedot

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30

Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 Marimekko Oyj Pörssitiedote 1 (6) 16.3.2009 klo 14.30 KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona

Lisätiedot

Tiedonantopolitiikka eq Oyj

Tiedonantopolitiikka eq Oyj Tiedonantopolitiikka eq Oyj SISÄLTÖ 1. Johdanto... 1 1.1 Tarkoitus... 1 1.2 Soveltamisala... 1 1.3 Viestinnän periaatteet ja tavoitteet... 1 1.4 Viestinnän vastuualueet... 2 1.5 Tulkinnat ja poikkeamat...

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella

Lisätiedot

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013

TIEDONANTOPOLITIIKKA. Versio 1.1. Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus. Päivitetty: 9.12.2013 TIEDONANTOPOLITIIKKA Versio 1.1 Hyväksytty: 17.2.2011 Hallitus Päivitetty: 9.12.2013 ASPOCOMP GROUP OYJ, Keilaranta 1, FI-02150 Espoo, Finland. Phone: +358 20 775 6860. Fax:+358 20 775 6868. www.aspocomp.com

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu. Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj Yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouskutsu Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouskutsu, 23.3.2015 klo 16.30 Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

JAKAUTUMISEN PERUSTEET

JAKAUTUMISEN PERUSTEET JAKAUTUMISEN PERUSTEET Sievi Capital Oyj:n hallitus allekirjoitti 11.8.2011 jakautumissuunnitelman, jonka mukaan sopimusvalmistusliiketoiminta siirtyy uudelle perustettavalle julkiselle osakeyhtiölle Scanfil

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,55 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,42 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.26 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

Yhtiön toiminimi on Tecnotree Oyj, ruotsiksi Tecnotree Abp ja englanniksi Tecnotree Corporation. Yhtiön kotipaikka on Espoo. Yhtiöjärjestys päivältä 13.4.2010 Toiminimi: Tecnotree Oyj Yritys- ja yhteisötunnus 1651577-0 Kaupparekisterinumero 808.875 Voimassaoloaika 13.4.2010 TECNOTREE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot