YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ"

Transkriptio

1 16 Toimintaraportti vuodelta 2013 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Toimipisteiden terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Yhteisöterveyden kehittämistyö Koulutus ASIANTUNTIJATOIMINTA ja VERKOSTOT VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ Vuoden 2013 terveysteemat ja valtakunnalliset hankkeet Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Ryhmä- ja kurssitoiminta TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI Terveystietoaineistot (painetut ja sähköiset) Verkkoneuvonta ja Facebook Muu terveysviestintä... 8 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat LIITE 3. YTHS:n järjestämien koulutustilaisuuksien ohjelmat LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat vuodelle LIITE 6. Vuoden 2013 aikana tuotetut tai päivitetyt terveyden edistämisen aineistot... 16

2 2 Terveyden edistämistoiminnan tavoitteena on yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan palveluja opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ovat asiantuntijatoiminta, terveystiedon tuottaminen ja levittäminen sekä ryhmäja kurssitoiminnan järjestäminen. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli Opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. Teema kokosi piiriinsä meneillään olevat peli- ja nettiriippuvuushankkeen, Päihde- ja Mieli - hankkeen sekä opiskeluympäristöselvitykset. Toiminnan painopisteenä oli edelleen ryhmätoiminnan vahvistaminen ja yhteistyö Kyky-projektin kanssa. Terveyden edistämistoimintaa pyrittiin kehittämään soveltamalla sosiaalisen markkinoinnin teoriaa. Sisällöllisiä tavoitteita vuodelle 2013 olivat: 1. Päihde ja Mieli -hankkeen pilotoinnissa luotujen käytäntöjen levittäminen. 2. Koulutusten tarjoaminen hoitohenkilökunnalle peli- ja nettiriippuvuusongelmista ja materiaalin tuottaminen opiskelijoille. 3. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointikäytännön käynnistys valtakunnallisesti. 4. Yhteistoiminnan kehittäminen opiskelijan syrjäytymisen ehkäisemiseksi 5. Opiskeluterveys elämänkaarella -teema suun terveydenedistämisessä 6. Terveystyöryhmien toiminnan tukeminen työryhmien avainhenkilöiden koulutuksella. Muita isoja teemoja, jotka edellyttivät myös yhteisöterveystyötä tekevien työpanosta, olivat uuden potilastietojärjestelmän kehittäminen sekä valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon kehittämistyö. 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Valtakunnallinen terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja YTE-hankerahojen myöntämisestä päätettiin sähköpostitse. Työryhmän kokoonpano alla: VARSINAISET JÄSENET: YTHS Eeva Ketola saakka Murtonen Mikko alk., puh. joht johtajaylilääkäri Helsinki Kunttu Kristina, varapj yhteisöterveyden ylilääkäri Turku Ylikomi Riitta, siht. yhteisöterveyden vastaava psykologi Tampere Innilä Sini sähköisistä terveyspalveluista vastaava lääkäri Helsinki Hätönen Taina psykiatri Helsinki Irmola Mia suuhygienisti Turku Kari Hanna terveyspalvelupäällikkö Helsinki Komulainen Anne johtajahammaslääkäri Helsinki Koivisto Hanna psykologi Kuopio Mikkola Outi fysioterapeutti Oulu Tipuri Marjo yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri Tampere Pynnönen Päivi mielenterveystyön johtava ylilääkäri Helsinki Salomäki Riitta terveydenhoitaja Helsinki ASIANTUNTIJAJÄSENET: SYL Terävä Sini, sij. Jurvanen Lauri sosiaalipoliittinen sihteeri OLL Ansala Jussi liikuntapoliittinen sihteeri Otus rs Junni Jussi toiminnanjohtaja Nyyti ry Partinen Helena toiminnanjohtaja Opintopsykologit Tierney Vuokko opintopsykologi, Aalto-yliopisto

3 36 Kokouksiin osallistui kutsuttuina myös kehittämispäällikkö Kimmo Kääriä sekä viestintäpäällikkö Sari Krappe. Kokousvieraina on ollut Hgin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ylilääkäri Ari Aimolahti ja lihavuustyöryhmän sihteeri, projektipäällikkö Riitta Vesterinen (Hgin alueen lihavuuden palvelukartta), tutkija Maija Harjumaa VTT:ltä (digitaalisen painonhallinnan projekti). Yhteisöterveystoimintaa ja hankkeita varten ovat toimineet seuraavat työryhmät: Terveyden edistämisen pienryhmä TEP terveystyöryhmän puheenjohtaja, yhteisöterveyden ylilääkäri, yhteisöterveyden vastaava psykologi, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, terveyspalvelupäällikkö, sähköisistä terveyspalveluista vastaava lääkäri Miete-ryhmä toimipisteiden mielenterveyssektorin YTE-vastuuhenkilöt (17 henkilöä) Suute-ryhmä toimipisteiden suunterveyssektorin YTE-vastuuhenkilöt (14 henkilöä) Suunterveyden edistämisen ryhmä johtajahammaslääkäri, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, valtakunnallisen terveystyöryhmän sts:n edustaja Sätky-työryhmä (valtak. terveydenhoitajat VATE, kehittänyt lisäksi akuuttihoito-ohjeita, www-sivustoja ym.) Hanna Kari, Jonna Kekäläinen, Arja Makkonen, Anna Malmberg-Virta, Riitta Salomäki Seksuaaliterveystyöryhmä Sextetti (10 hlö) HKI: Sini Innilä, Hamari Päivi, Marjo Jahnukainen, Anne King, Hilkka Kaunismäki, Armi Malmström, TAMPERE: Elina Haikonen, Marjo Kokko, TURKU: Merja Lusenius, KUOPIO: Eila Huttunen Rahapelaaminen ja netin käyttö Ohjausryhmä: Kari Haavisto, STM; Mikko Murtonen; Kristina Kunttu; Saini Mustalampi, THL; Tuuli Lahti THL. Projektityöntekijöinä: Sari Hartikainen, Marjo Kokko, Tuula-Leena Raiski, THL Sosiaalisen markkinoinnin työryhmä (SOMA) Riitta Ylikomi (pj), Hanna Kari, Anne Komulainen, Sari Krappe, Kristina Kunttu Facebook-toimitus Sari Krappe, Jonna Kekäläinen, Eija Rautiainen/Johanna Eklundh, Marjo Tipuri Yhteisölliseen terveyden edistämistyöhön oli vuonna 2013 valtakunnallisesti osoitettu työaikaa yhteisöterveyden ylilääkärille 50 % työajasta ja tehtävään kuuluvaan tutkimuskoordinaattorin työn hoitamiseen 2 tuntia viikossa (7 %), yhteisöterveyden vastaavalle psykologille (40 %), yhteisöterveyden vastaavalle hammaslääkärille 4 tuntia viikossa sekä terveyden edistämisen sihteerille (40 %). Lisäksi erillisrahoituksella työaikaa käytettiin raha- ja nettipelihankkeessa sekä korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tekemiseen. YTE-koodien perusteella yhteisölliseen terveyden edistämiseen käytettiin tuntia (10 319), mikä on 2,23 % (2,38) kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Eri sektoreilla vastaavat %-osuudet olivat yleisterveys 2,90 % (3,29), suun terveys 1,21 % (1,08) ja mielenterveys 1,80 % (1,82). (Liite 1). Tuntimäärissä on mukana useimpien valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen kliinistä työtä tekevien henkilöiden tekemä yhteisöterveystyö (valyte). Lisäksi siinä on mukana peli- ja nettihankkeessa työskentelevien tekemä työ sekä jonkin verran terveystutkimuksen tekemiseen tehdystä työstä. TPY- ja sektorijohtajat tekevät yhteisöterveystyötä osana hallinnollista työtään, eikä se näy YTE-koodeissa. 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Kuhunkin terveyspalveluyksikköön tai sen jokaiseen terveystyöryhmään oli nimetty terveyden edistämisen vastuuhenkilö sekä eri sektorien oma yhteisöterveyden vastuuhenkilö. (Liite 2) Yhteensä YTHS:ssä toimi 15 moniammatillista terveystyöryhmää ja niissä oli mukana 95 (96) säätiöläistä, 54 (59) opiskelijaedustajaa ja

4 4 yliopistoista tai muista organisaatioista 74 (69) henkilöä. Muutamalla paikkakunnalla terveystyöryhmä toimi myös yliopiston hyvinvointityöryhmänä tai päinvastoin. Tiedekuntayhdyshenkilökäytäntöä toteutettiin Helsinki-Espoossa ja Turussa. Tampereella asia on järjestetty siten Teknillisen yliopiston osalta ja Vaasassa ruotsinkielisille oppilaitoksille oli nimetty oma terveydenhoitaja. Tiedekuntayhdyshenkilötoiminnan vastuuhenkilönä on terveydenhoitaja ja hänen tukenaan tiimi, jossa oli yleislääkäri ja psykologi sekä tarpeen mukaan fysioterapeutti ja suuhygienisti. 1.3 Yhteisöterveyden kehittämistyö Yhteisöterveystyön kehittämisen painopisteenä on ollut sosiaalisen (tai yhteiskunnallisen) markkinoinnin idean ja toimintatavan ottaminen käyttöön. Tavoitteena on ihmisten käyttäytymisen muuttaminen siten, että se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti. Toiminnassa huomioidaan kohderyhmän ja heidän näkökulmansa ymmärtäminen. Toimintatapaa esiteltiin ja harjoiteltiin eri koulutustilaisuuksissa ja se otettiin käyttöön mm. YTE-hankerahojen hakemuslomakkeessa. Kouluttajina oli Kaarina Wilskman ja Marko Lähteenmäki THL:lta. Terveyden edistämisen ja erityisesti yhteisöterveystyön tarpeet nostettiin esiin uuden potilastietojärjestelmän suunnittelussa ja määrittelyssä, samoin tutkimustoiminnan kirjaamisen tarpeet. Esim. opiskeluympäristöselvitykset ja muut yhteisöterveyteen liittyvät tapahtumat pitäisi saada kirjattua uuteen järjestelmään. Yhteisöterveystyön johtamisen erityispiirteet nostettiin myös esiin. YTHS teki ehdotuksen THL:lle, että opiskeluterveydenhuoltoon soveltuvat terveyden edistämisen ja yhteisöterveystyön koodit sisällytettäisiin ns. SPAT-koodeihin (suomalaisen perusterveyden avohuollon toimenpidekoodit). Ne sisältävät mm. opiskeluympäristöön liittyvän työn. Ehdotus perustui YTHS:ssä käytössä olleisiin YTE-ajankäyttökoodeihin. Terveystyöryhmille tarjottiin mahdollisuutta tiimisähköpostin käyttöön yhteistyökumppanien suuntaan. 1.4 Koulutus YTHS järjesti eri yhteistyötahojen kanssa seuraavat valtakunnalliset yhteisöterveyteen liittyvät koulutustilaisuudet: Opiskelijan omppupäivä Terveystietoa ja opiskelukykyä -seminaari Tilaisuudessa julkistettiin Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus Osallistujia oli 120. YTE-vastuuhenkilöille tai terveystyöryhmien puheenjohtajille järjestettiin ensimmäisen kerran oma koulutuspäivä Tavoitteena oli selkiyttää terveystyöryhmien käytäntöjä sekä edistää hankkeiden suunnittelua ja hankekäytäntöjen sujuvuutta. Harjoiteltiin hankesuunnittelua somaperiaatteella. Osallistujia oli 22. Terveyden edistämisen koulutuspäivä Miten toteutamme opiskeluympäristö-arvioinnin? pidettiin Allergiatalossa. Koulutuksen tavoitteena oli selvittää lakisääteisten opiskeluympäristöselvitysten tekemisen tavoitteita ja toimintatapoja. Osallistujia oli 88, joista sidosryhmien edustajia 22. Verkkokurssia netti- ja peliongelmiin puuttumiseksi tarjottiin hoito- ja opetushenkilökunnalle. Kursseja järjestettiin yhteensä 5 ja niihin osallistui 32 henkilöä. Lisäksi oli mahdollista osallistua pelkästään kurssiin liittyvään lähipäivään, näissä mukana oli kurssilaisten lisäksi 223 osallistujaa. Elämäntaitoryhmien ohjaajakoulutus järjestettiin yhteistyössä Nyytin kanssa. Siihen osallistui 52 terveydenhoitajaa.

5 56 Puhelintyön erityiskysymyksiin keskittyviä koulutustilaisuuksia järjestettiin puhelimessa työskenteleville. Vuonna 2012 koulutettiin Helsinki-Espoon ja 2013 Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä toimivat terveydenhoitajat ja palvelusihteerit, Riitta Ylikomi vetäjänä. Miete-ryhmä kokoontui omaan koulutukseen teemana Eteenpäin on elävän mieli. Mukana oli 13 mielenterveyssektorin työntekijää Suute-ryhmän koulutuspäivä 19.4., osallistujia 15. Sekstetin koulutus oli 14.3., mukana 7 henkilöä. Henkilöstölehti Piikissä on ollut runsaasti kirjoituksia terveyden edistämiseen liittyen. 2. ASIANTUNTIJATOIMINTA ja -VERKOSTOT YTHS kuului jäsenjärjestönä seuraaviin hyvinvointityöhön liittyviin organisaatioihin: Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE, Nyyti ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja on mukana Lääkärit tupakkaa vastaan verkostossa (DAT). Opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä on jatkettu yhteistyötä valtakunnallisesti Campus Conexus - hankkeen ja sen yhteydessä jatkuneen SYL:n Kyky-projektin kanssa. Näissä tuetaan laaja-alaisesti opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä. YTHS:n edustajat ovat olleet tiiviisti mukana valtakunnallisessa opiskeluterveydenhuollon kehittämistyössä. YTHS:n edustaja on vuonna 2013 ollut asiantuntijana mukana seuraavissa terveyden edistämiseen liittyvissä valtakunnallisissa työryhmissä tai organisaatioissa: Nyytin hallitus, Päivi Pynnönen Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, OKM, Jukka Männistö THL, opiskelijoiden terveysseurannan kehittämishanke (OPTE), Hanna Kari Opiskeluterveydenhuollon kehittämisen työryhmä, STM, Hanna Kari Campus Conexus, yliopisto-opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy, Marjo Kokko Opiskeluterveydenhuollon verkosto STM, THL, Kristina Kunttu, Hanna Kari Opiskeluterveydenhuollon kehittämisen työryhmä, STM, THL, Kristina Kunttu, Hanna Kari Opiskeluympäristön arviointia kehittävä työryhmä, STM, Kristina Kunttu Aktiivista asiantuntijayhteistyötä on lisäksi opintopsykologi- ja puheviestinnän opettajien verkostojen, Otus rs:n, ammattikorkeakoulujen, SAMOKin ja kirkon korkeakoulutyön (oppilaitospappien) kanssa. Opiskelijoiden terveyden edistämisen yhteistyökumppaneita paikallisesti ovat ylioppilaskunnat ja yliopistot, sekä lukuisat muut organisaatiot tai henkilöt. Erilaisia säätiön ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on ollut yhteensä 268 (249). YTHS:n edustajat ovat olleet mukana 92 (95) yhteistyöverkostojen asiantuntijatyöryhmässä, esimerkkinä yliopistojen hyvinvointityöryhmät, opiskeluympäristön arviointiryhmät, työsuojelutoimikunnat, ruokalatoimikunnat, opintojen ohjauksen ryhmät, tuutoroinnin suunnitteluryhmät yms. Osallistujia säätiöstä on ollut 186 (216). (Liite 4)

6 6 3. VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ 3.1 Vuoden 2013 terveysteemat ja valtakunnalliset hankkeet Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli Opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. Teema kokosi piiriinsä meneillään olevat peli- ja nettiriippuvuushankkeen, Päihde- ja Mieli - hankkeen sekä opiskeluympäristöselvitykset. Syrjäytymiseen puuttumiseksi ja ehkäisemiseksi suunniteltiin yhteistyön tiivistämistä mm. sosiaalitoimistojen kanssa. Teema jatkuu vielä vuonna Opiskelijoiden pelihaitat miten puuttua raha- ja nettipeliongelmiin sai rahoitusta STM:ltä vuosille Hanketta toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Osa-aikaisina projektityöntekijöinä toimi omasta henkilökunnasta psykologi ja terveydenhoitaja. YTHS:n hoitohenkilökunnalle ja yliopistojen opetushenkilökunnalle järjestettiin 1 op:n verkkokursseja netti- ja peliongelmiin puuttumiseksi sekä niihin liittyen avoimia lähiopetuspäiviä. Lisäksi teema oli esillä mm. Eusuhm kongressissa. Opiskelijoille laadittiin aiheesta artikkeli Terveystietopankkiin sekä julisteet. Päihde ja Mieli -hankkeen käytännön toteutumista arvioitiin TPY:lle suunnatulla kyselyllä. Hankkeeseen liittyen yleisterveydessä toteutettiin yhteistyössä Nyyti ry:n terveydenhoitajien koulutus Elämäntaitokurssien ohjaajiksi, mikä johtikin useiden kurssien järjestämiseen. Suunterveyden Puhutaan su(u)sta -hanke toteutui suunnitellusti. Hankemateriaaliksi laadittiin Torju tulehdus -lehtinen iensairauksista, teetettiin rintanappeja haalarimerkiksi sekä toteutettiin nettisivustot Iloitse hampaistasi läpi elämän ja Suunterveyden avaimet elämänkaarella. Hoitohenkilökunta sai käytännönläheisiä vinkkejä potilaan kohtaamiseen ja hoitosuunnitelmakäytäntöjä kehitettiin. Henkilöstölle järjestettiin sosiaalisen markkinoinnin koulutuspäivä. 3.2 Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta Opiskeluympäristöön vaikutetaan erityisesti asiantuntijaverkostojen kautta. Tätä työtä ovat mm. tutustumiskäynnit yliopistojen tiloissa ja tiedekuntatapaamiset, joissa keskustellaan ajankohtaisista opintopsykologitoimintaan, opintojen ohjaukseen, opiskelijoiden jaksamiseen yms. liittyvistä asioista tai kyseisen tiedekunnan omista teemoista. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin seurantaa ja arviointia varten kehittämäämme lomaketta pilotoitiin Turussa ja Lappeenrannassa. Aiheesta järjestettiin valtakunnallinen koulutustilaisuus YTHS:lle ja sidosryhmille, ks. kohta 1.3. Kokemuksiamme hyödynnettiin myös STM/THL:n suunnitellessa kaikkia oppilaitoksia koskevia ohjeistuksia. Tärkeä osa YTHS:n terveyden edistämistoimintaa ja opiskeluympäristöön vaikuttamista on toimiminen asiantuntijana tai kouluttajana yhteistyökumppaniemme työryhmissä, hankkeissa ja tapahtumissa. Säätiöläiset osallistuivat aktiivisina asiantuntijoina noin 130 (120) opiskelijatapahtumaan tai sidosryhmäkoulutukseen ja pitivät niissä 72 (86) esitystä liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Luentoja pidettiin esim. ergonomiasta, henkisestä hyvinvoinnista, seksuaalisuudesta sekä astmasta ja allergiasta. Valtakunnallisia tilaisuuksia ovat olleet esim. THL:n järjestämä opiskeluterveyspäivä, Tampereen lääkäripäivät, Kirkon oppilaitostyön neuvottelupäivät, Kelan opintotukipäivät, Otuksen koulutus, Skoopin Back to basics -koulutus ja juhlaseminaari, OKM ja STM:n kokoukset. Aiheina on ollut mm. vuoden 2012 terveystutkimuksen tulokset, opiskeluympäristöselvitykset, peli- ja nettiriippuvuus ja Meal tracker -

7 76 sähköinen ruokapäiväkirja. Osallistujia eri tapahtumissa on ollut yhteensä yli (16000). Mukana ei ole kv-kongresseja. Lisäksi olivat uusien opiskelijoiden info-tilaisuudet (ks. kohta 4.3) 3.3 Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Vuonna 2013 YTHS:n budjettiin varattiin euron määräraha, joka suunnattiin yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeisiin. Hankekäytännöllä voidaan ohjata, tukea ja kehittää toimipisteitten yhteisöllistä terveyden edistämistoimintaa sekä auttaa levittämään hyviä käytäntöjä. Rahoitusta myönnettiin 15 hankkeelle, joista toteutui 14. (Liite 5). Hankkeiden loppuraportit on nähtävissä YTHS:n internet-sivuilla. 3.4 Ryhmä- ja kurssitoiminta Ryhmä- ja kurssitoiminta (Liite 4) on ollut luonteeltaan joko opetuksellista, ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua (fysioterapian ryhmät) tai käyttäytymisen muuttamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Raja koulutuksen ja ryhmätoiminnan välillä ei ole aina selkeä. Ryhmätoiminta on vaihdellut yhden kerran tilaisuuksista koko lukukauden mittaisiin ryhmiin. Poikkeavana ryhmätoiminnan muotona ovat joukkorokotustilaisuudet. Ryhmätoimintaa järjestettiin toimipisteissä paikallisten resurssien mukaan hyvin eri tavoin: täysin omana toimintana, yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa tai niin, että YTHS toimii asiantuntijana muiden järjestämässä kurssi- ja ryhmätoiminnassa. Yhteistyökumppaneina ovat erityisesti yliopistojen liikuntapalvelut, opintopsykologit ja puheviestinnän opettajat. Ryhmätoiminnan vahvistamista jatkettiin kouluttamalla terveydenhoitajia Elämäntaitokurssien ohjaajiksi yhteistyössä Nyytin kanssa. Vuoden 2013 aikana järjestettiinkin 9 Elämäntaitokurssia eri paikkakunnilla. Kaikkiaan erilaisten kurssien tai ryhmien sekä niihin osallistuvien määrä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Yhteensä niitä järjestettiin 199 (196) ja osallistujia oli 4608 (4763). Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen ja ehkäiseminen on yleisin ryhmätoiminnan muoto 102 (95) ryhmää. Tutorkoulutuksiin osallistuttiin 27 (39) kurssille. Jännittäjä- tai esiintymisjännitysryhmiä järjestettiin yhteensä 11, masennusryhmiä 6, samoin 6 uniongelmia käsittelevää ryhmää. Painonhallintaryhmiä oli 7 ja pari ensiapukoulutusta. 4. TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI 4.1. Terveystietoaineistot (painetut ja sähköiset) Useita YTHS:n opassarjaan kuuluvia oppaita päivitettiin, tuotettiin uusia kieliversioita sekä otettiin uusintapainoksia. Myös monia uusia julisteita ja julistesarjoja laadittiin ja niitä painatettiin myös toimipisteiden tarpeisiin. Www-sivuille valmistui uusia sivustoja kv-opiskelijoille sekä suun terveydenhuollon, seksuaaliterveyden ja ravitsemusasioiden tueksi. Kuutisenkymmentä Terveystietopankin artikkelia päivitettiin, esimerkiksi fysioterapian alaan liittyvissä teksteissä saatiin valmiiksi kokonaisvaltainen uudistus (Liite 6). Terveystietopankin katselut vuonna 2013 olivat (13 % laskua v:een 2012) ja yksilöidyt sivun katselut (8 % laskua v:een 2012). Toisaalta keskimäärin sivuilla käytetty aika nousi 11 %. Suosituimmat artikkelit terveystietopankissa olivat Kurkkukipu ja nielutulehdus, ehkäisypillerit, kondyloomat, flunssa tai hengitystietulehdus. Suosituimman 20 artikkelin joukosta 7 liittyi seksuaaliterveyteen. (ks. taulukko alla) Käyntejä Terveystietopankin sivuilla, TOP 20 vuonna 2013 ja vertailuluvut vuosilta 2011 ja 2012

8 Kurkkukipu ja nielutulehdus Ehkäisypillerit Kondyloomat Flunssa tai hengitystietulehdus Kantapään kiputila Klamydia Silmätulehdus Terskan alueen tulehdukset Sukuelinherpes Luomet Hiivatulehdus Verenvuoto peräaukosta/haavaumat/pukamat Valkovuoto Suupielten halkeilu Ripuli ja oksentelu Imusolmukkeet kaulassa Yskä Stressi Selkäkipu Virtsatieinfektiot Verkkoneuvonta ja Facebook Verkkoneuvonnassa opiskelijat voivat lähettää anonyymeinä kysymyksiä tiettyihin aihealueisiin liittyen ja saavat vastauksen kysymykseensä verkkosivuille kertyvään tietokantaan. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan 3 työpäivän kuluessa lukuun ottamatta lomakausia, jolloin kysymyksiä ei voinut esittää. Opiskelijoiden kysymyksiin vastasi 4 yleislääkäriä (n. 6 viikkotyötuntia) ja 1 suuhygienisti (1 viikkotyötunti). Vuonna 2013 verkkoneuvonnan aihealuevalikkoa supistettiin siten, että nykyisellään aihealueita ovat: - raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys - astma ja allergiat - mielenterveys - suunterveys Verkkoneuvonnan kävijämäärät olivat sivun katseluja (4,3 % lasku vuoteen 2012 verrattuna) ja yksilöityjä tarkasteluja (3,9 % lasku vuoteen 2012 verrattuna). Verkkoneuvonnan uusien kysymysten kiinnostavimpana aihealueena oli raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys. Facebookin aktiivinen käyttäjämäärä oli toimintavuoden aikana tasaisessa nousussa. Vuoden loppuun mennessä sillä oli noin 2300 tykkääjää. Facebook-uutisten ja jaettujen terveyden edistämislinkkien tykkäysja jakamismäärät nousivat niin ikään tasaisesti. YTHS järjesti suunterveyteen liittyvän Facebookteemapäivän, jolloin opiskelijoilla oli päivän aikana mahdollisuus kysyä Facebookissa viisaudenhammasasioista reaaliaikaisesti YTHS:n asiantuntijalta Muu terveysviestintä Terveysasemien terveysviestintään kuuluivat erilaiset näyttelyt ja kilpailut, esim. sydän-, allergia- ja astmaviikon sekä AIDS-päivän näyttelyt, päihde- ja ravintoinfo. Terveysteemat olivat myös esillä lukuisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa.

9 Lisäksi YTHS esitteli toimintaansa kaikissa korkeakouluissa järjestetyillä uusien opiskelijoiden orientaatioviikoilla. Tällaisia infotilaisuuksia oli 107 ja osallistujia (12 177) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. (Liite 4) 96

10 10 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö 2013 sektoreittain ja sisällön perusteella (YTE-koodeilla Medicus-kirjaus tunteina, % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä) OMA= oman tpy:n toimintaa eli valyte vähennetty pois luvuista YTE linjoittain % Yhteensä (h ja %) YTE sisällön perusteella (tunteja) yts sts mts 2013 (h) % 2012 (h) % veryte kehyte julyte opiyte valyte Hki-Espoo 2,86 1,15 0, , , OMA 2,76 1,15 0, , , Tre-Hml 4,32 3,25 7, , , OMA 2,95 2,00 1, , , Tku-Rauma 3,96 1,75 2, , , OMA 1,48 1,51 2, , , Jkylä-Kokkola 2,15 0,50 0, , ,12 5 OMA 2,15 0,50 0, , Oulu-Kajaa 2,31 0,36 1, , ,53 16 OMA 2,24 0,36 1, , , Joensuu-Svl 1,72 0,85 1, , , Kuopio 4,01 0,40 3, , , OMA 2,98 0,40 2, , , Vaasa-Psr 0,73 0 0, , , Lappeenranta 2,04 0,60 0, , ,39 7 OMA 1,97 0,60 0, , , Rovaniemi 2,28 0,36 0, , , Seinäjoki 2,40 0 1, , , yht. 2013: h % v.2012 % , ,29 v ,27 v , , , , , , , , , ,23 2,38 1,80 1, v , v v v v Tuntimäärissä on mukana valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen kliinistä työtä tekevien henkilöiden tekemä yhteisöterveystyö (valyte). Siitä puuttuu esim. terveyden edistämisen sihteerin ja terveyspalvelupäällikön tekemä yhteisöterveystyö. Lisäksi siinä on mukana Peli- ja nettihankkeen ja osa terveystutkimuksen tekemiseen tehdystä työstä (Medicukseen kirjatulla työajalla tehty).

11 116 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat 2013 puheenjohtajat, sihteerit Toimipiste Yhteisöterveyden vastuuhenkilö Hki-Espoo 1 Eija Rautiainen, th, pj Yleisterveys YTE vastuuhlö Ulla Salonen yleislääkäri Suunterveys YTE vastuuhlö Laura Rantanen suuhygienisti Hki-Espoo 2 Anni Ala-Jääski, th Anni Ala-Jääski, th Laura Rantanen, suuhygienisti Hki-Espoo 3 Kati Patrikainen, th, pj Marjo Jahnukainen, th, siht. Rebekka Carena, suuhygienisti Mielenterveys YTE vastuuhlö Lauri Yli-Pohja, neuv.psykologi Maaria Kurki, psykologi Tarja Jäntti, neuv.psykol. Muut jäsenet Tiina Karppinen, th Leena Serkamo, ft Marja-Leena Hauhia, mt:n ylilääkäri Sirpa Boman, ft Tiina Tuomi, yleisl. Penttilä Maire, os.h. Westerlund Hanne, th Kaija Järvelin, ft Tuomas Plosila, ylilääkäri Patrik Schroeder, yleisl. Hki-Espoo 4 Joensuu Jyväskylä Kajaani Minna Paavonsalo, yleislääkäri, pj Hanna Haapalainen, th Eija Säkkinen, th, siht. Piia Moisio, th, siht. Hanna Haapalainen,th, Pirjo Paajanen, ylilääkäri, pj Rebekka Carena, suuhygienisti Arina Khineeva suuhygienisti Nina Blom, suuhygienisti Juntunen Aija työlomalla , sij. Taina Pietilä, th (Ei TTR) Sari Tiula-Alho neuv. psykologi Katja Pasanen, psykologi Kaisu Mänty-maa, psykol. Kati Kauppala, ft, Tapio Hyrkäs, tpy-johtaja, Laura Pohls, th Johanna Eklundh, th Eija Vänskä, ylilääk. Ulla Frilander,suuhyg. Marko Hänninen, ft Kuopio Jonna Kekäläinen, th, pj Lappeen-ranta Katriina Ikävalko, th, pj. Oulu Rauma Riitta Manninen, th, siht. Sanna Salmi, th ( ei TTR) Jonna Kekäläinen, th Katriina Ikävalko, th Riitta Mäkelä ylilääkäri, pj Elsa Heikkinen, vast. hh. Jarkko Lanki-nen, suuhyg. R-L Ala-raa-sakka vast. hh Hanna Koivisto, psykologi Jarno Korhola, neuv.psykol. J. Laitinen-Puutio, psykol. Ulla Ågren, vast. lääkäri Maija Kangasniemi, yokunnasta Mikkola Outi, ft. Rovaniemi Irma Ketola, th, pj. Virpi Hyvönen, vast. lääkäri Kaisa Seppälä- Barsk, suuhyg. Liisa Kivistö, psykologi siht. yo-kunnasta Savonlinna Paula Vilpponen, vastaava th. Seinäjoki Tampere Kaleva Ritva-Liisa Hannula, th, siht. Ritva-Liisa Hannula, th Leena Jokiluoma, shg ->31.7., sitten Riitta Myllymäki (shg) R Jähi, neuv. psykol., pj Marja-L Hyypiä, ylil. Mia Puustinen, ft Marjo Tipuri, hml Tampere Hervanta Anna Malmberg- Virta, th, siht. AMalmberg- Virta, th. Saila Rintamäki, suuhygienisti. Paula Riipi-nen, psykol Hanna-Kaisa Kivistö, ft Paula Lehtinen, yleisl. Turku Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääkäri., pj Terhi Pihlaja, th Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääk. Tina Wikström, psykologi Mia Irmola, suuhyg. Anne Friman, ft. Kirsi Norrdahl, yleisl. Terttu Vanonen, siht. Vaasa Elisabeth Smedman, th, pj Eeva Niemi vast. hoitaja Yvonne Autio Benita Östergård, psykologi

12 12 LIITE 3. YTHS:n järjestämien koulutustilaisuuksien ohjelmat Tervetuloa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Opiskelijan omppupäivä Terveystietoa ja opiskelukykyä seminaariin ke , Metropoliaan, Bulevardi 31, Helsinki. Seminaarissa julkistetaan vuoden 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus sekä keskustellaan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä sekä terveysongelmista. Opiskelijan omppupäivän terveysteemat ovat esillä YTHS:n toimipisteissä ja päivän ikana opiskelijoille jaetaan omenoita. Seminaaripäivä on samalla säätiön 59. syntymäpäivä. Ilmoittautuminen seminaariin mennessä tästä linkistä. Seminaarikieli on suomi. OHJELMA Omakustanteinen lounas Seminaarin avaus, valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Huuhtanen, YTHS Terveystutkimuksen julkistaminen, yhteisöterveyden ylilääkäri, dos. Kristina Kunttu, YTHS Keskustelua ja kysymyksiä terveystutkimuksesta Kahvitauko ja mediatilaisuus Jännittäminen ja opiskelukyky, lehtori, FT Merja Almonkari, Jyväskylän yliopisto Netti- ja peliongelmat sekä opiskelukyky, psykologi, FT Marjo Kokko, YTHS Näin edistämme opiskelukykyä, projektipäällikkö Johanna Kujala, suunnittelijat Laura Heinonen ja Ann-Marie Norrgrann, Kyky-projekti, Campus Conexus II Cocktails Tule sinäkin haukkaamaan ja jakamaan tiedon omenaa! YTE-vastuuhenkilöiden koulutuspäivä Paikka Kohderyhmä Tavoite YTHS, Töölönk. 37, Helsinki Terveystyöryhmien YTE-vastuuhenkilöt tai puheenjohtajat Päivän tavoitteena on selkiyttää terveystyöryhmien käytäntöjä sekä edistää hankkeiden suunnittelua ja hankekäytäntöjen sujuvuutta. Ohjelma 9.00 Aamukahvi 9.30 Tervetuloa Terveystyöryhmän rutiinit (toimintasuunn., vuosikello, raportointi, budjetti, työnjako) VenyttelyPaussi Ajankohtaista terveyden edistämisessä LOUNAS Hankesuunnittelu soma-periaatteilla, Kaarina Wilskman, Marko Lähteenmäki (THL) soma-periaatteet työpajoissa uusien hankkeiden suunnittelu yhteiskeskustelu KaffePaussi lomassa Tilaisuuden päätös TERVETULOA! Kristina Kunttu Marjo Tipuri Riitta Ylikomi YTE-ylilääkäri YTE-vastaava hammaslääkäri YTE-vastaava psykologi

13 136 Terveyden edistämisen koulutuspäivä (kohde 6101) MITEN TOTEUTAMME OPISKELUYMPÄRISTÖARVIOINNIN? , Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, Helsinki Kohderyhmänä ovat YTHS:n kaikkien sektorien opiskeluympäristön arviointityöhön osallistuvat työntekijät, sekä opiskelijoiden hyvinvointityöhön osallistuvat yliopistojen ja ylioppilaskuntien edustajat ja muut sidosryhmät. Koulutuksen tavoitteena on selvittää lakisääteisten opiskeluympäristöselvitysten tekemisen tavoitteita ja toimintatapoja. Ohjelma: 8.45 Aamukahvi min Avauspuheenvuoro Mikko Murtonen, johtajaylilääkäri, YTHS 30 min Kyse ei ole tempusta vaan kokonaisuudesta Kristina Kunttu, yhteisöterveyden ylilääkäri, YTHS min Arvioinnissa käytetyt tiedot yliopistoilta Johanna Naukkarinen, opintoasioiden kehittämispäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUKOJUMPPA, Anne Friman Opiskeluun liittyvät fyysiset terveysriskit, ehkäiseminen ja toiminta ongelmatilanteissa 20 min Laboratoriotyön turvallisuus Jussi Sipilä, yliopistonlehtori, Hgin yliopisto, Kemian laitos 20 min Opiskelutapaturmat Ritva Mittilä, sairaalakoordinaattori, Hgin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tdk 20 min Ergonomiset riskit Anne Friman, työfysioterapeutti, YTHS Turku min Opiskelun henkiset riskit, ehkäiseminen ja toiminta ongelmatilanteissa Riitta Ylikomi, yhteisöterveyden vastaava psykologi, YTHS LOUNAS min Toimintamalli sisäilmaongelmissa Anne Korpi, sisäilma-asiantuntija, Suomen Yliopistokiinteistöt min Yliopiston hyvinvointiohjelma, pelisäännöt ja toimintamallit Erkki Härkönen, osastopäällikkö, Turun yliopisto KAHVITAUKO min Lappeenrannan kokemus, miten arvioinnin tekeminen sujui? Outi Särkikoski, osastonhoitaja, YTHS Lappeenranta min Sora-lainsäädännöstä Piritta Väinölä, hallitussihteeri OKM Tilaisuus päättyy

14 14 LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta JOHTAMINEN, VALMISTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN (kehyte) Terveystyöryhmään kuuluvat YTHS:n edustajat opiskelijoiden edustajat muiden organisaatioiden edustajat Terveystyöryhmän kokoukset ASIANTUNTIJAVERKOSTOT (veryte) YTHS:n ulkopuoliset yhteistyötahot Työryhmien/ verkostotilaisuuksien lukumäärä YTHS:n edustajien/osallistujien lkm Kokousten ja tapaamisten lukumäärä VÄLITÖN OPISKELIJATYÖ (opiyte) Ryhmätoiminta - kurssien tai ryhmien lkm kokoontumiskertojen lkm osallistujien lukumäärä o Fysioterapiaryhmät/ osallistujien lkm 102 / / / / / 620 o Joukkorokotustilaisuudet* / osallistujien lkm 12/ / / / / 958 o EA-, elvytyskurssit / osallistujien lkm 2 / / 67 3 /81 5 / 85 4 / 70 o Tuutorkoulutukset / osallistujien lkm 27 / / / / / 1458 o Jännittäjä-, esiintymisjänn.ryhmät/ osall. lkm 11/ / /97 14 / / 185 o Uniryhmät / osallistujien lkm 6 / 51 5 / 42 2 / 12 1 / 7 1 / 8 o Masennus- ja mielialaryhmät / osall. lkm 6 / 40 4 / 36 3 / 18 3 /23 2 / 14 o Painonhallintaryhmät /osallistujien lkm 7/ 58 5 / 41 2 / 18 3 / 23 4 / 25 o Muut ryhmät / osallistujien lkm 26 / / / /216 6 / 81 o Opiskelijatapahtumien ja luentotilaisuuksien lkm - osallistujien lukumäärä Hk:n pitämät luennot, esitelmät, lkm Opiskeluympäristöselvityksiin liittyvä toiminta kohta 2 kohta 2 kohta 2 kohta MATERIAALIT JA MEDIAT (julyte) Teemanäyttelyiden lukumäärä Valistus- ja itsehoitomateriaalien lukumäärä YTHS:n esittelyluentojen- ja tilaisuuksien lkm - osallistujien lukumäärä * ei sisällä pandemiarokotustilaisuuksia

15 156 LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat vuodelle 2013 Myönnetty No Hankkeen nimi Toimipiste ARJEN HALLINTA Tietoa ja tukea lukivaikeuksiin yliopistoopiskelussa (jatkohanke vuodelta 2012) Elämäntaitokurssin ja ryhmätoiminnan implementointi Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle TURKU KUOPIO Toimijat M Lusenius, YTHS, Tiina Tuominen ja Paula Pietilä, TY Jonna Kekäläinen, YTHS Kuoroimprovisaatio HKI Päivi Pynnönen, YTHS Perheellisten opiskelijoiden tietopankki OULU Riitta Manninen, YTHS Ryhmästä voimaa: opiskelijoiden arjen elämäntaitojen harjaannuttaminen JSUU Hanna Haapalainen, YTHS LIIKUNTA JA ERGONOMIA Ylös, ulos ja yhteisöön LPR Katriina Ikävalko, YTHS Liikunta osaksi opiskelijan arkea VAASA Jaana Immonen, VYY 700* 1177 Mursuille liikuntaa ja kulttuuria HKI Marjo Jahnukainen, YTHS 500* 1178 Student Sports Festival VAASA Lauri Laaksonen ja Kasper Sjöblom, Hanken Liikuntatuutoritoiminnan vakiinnuttaminen JSUU Hanna Haapalainen, YTHS OPINNOT JA OPISKELUYHTEISÖ POP- puheeksi ottamisen psykologiaa. Koulutuskokonaisuus opettaja- ja opiskelijatuutoreiden puheeksi ottamisen taitojen lisäämiseksi Aalto yliopiston hyvinvointipalveluiden esittelyvideo PÄIHTEET Railakkaasti raitis Päihteetön appro syksyllä Tuutoreille työkaluja alkoholittomaan ryhmäytymiseen TURKU HKI- Otaniemi SVL KUOPIO Tina Wikström, YTHS, T Tuominen, TY, Ari Kaukiainen, TY, Satu Salmi, AMK Lotta Kovanen, YTHS Paula Vilpponen, YTHS Jonna Kekäläinen, YTHS SUUNTERVEYS Puhutaan susta puhutaan suusta Valtak. A Komulainen, YTHS- STS, tietohallinto, viestintä, yleisterveys yhteensä *ehdollinen

16 16 LIITE 6. Vuoden 2013 aikana tuotetut tai päivitetyt terveyden edistämisen aineistot OPPAAT tehty/ päivitys ruotsinnos engl. painos Hyvän unen lyhyt oppimäärä kpl Kort lärokus i god söm kpl Jännittäminen osana elämää -opiskelijaopas kpl Narskuttelijan opas - nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi kpl Guide för tandgnisslare - när gnisslet blir ett gissel 2013 vain sähköisenä Hampaiden kotihoito-ohje kpl Hur sköter du din munhygien kpl Nuuskan terveysriskit kpl Työasentokortti kpl Hantelgympa (Punttijumppa) kpl Daily workout with weights kpl Torju tulehdus / Förebygg inflammation -lehtinen kpl JULISTEET /JULISTESARJAT Vaali untasi vaalit terveyttäsi / Måna om din sömn - då värnar du också om din hälsa! Päihteet ja suun terveys Alkoholia terveellisesti Bäst utan hål Pidä pääsi suojaa se Rentoudu ja voi paremmin Torju tulehdus Luomuliikunta - helppoa ja hauskaa Säännöllinen liikunta antaa voimia arkeen Kuin kala vedessä vai kiinni verkossa? / Som fisken i vattnet - eller fångad i nätet? Opiskeluterveydenhuolto YTHS:ssä NETTISIVUSTOT International students (Kv-opiskelijoille suunnattu sivusto) Pesu-sivusto / Fräschare kyssar/ Frescher kisser Seksuaaliterveys- ja ehkäisy / Sexuell hälsa och preventivmedel / Sexual health and contraception Ravinto ja liikunta / Kost och motion / Nutrition and exercise Sähköinen ruokapäiväkirja Iloitse hampaistasi läpi elämän / Glädje av dina tänder livet ut / Healthy teeth throughout life Suunterveyden avaimet elämänkaarella / Nycklarna till oral hälsa / Keys to good oral health MUUTA YTHS-viivottimia uusille opiskelijoille 4700 kpl

17 16 TERVEYSTIETOPANKIN ARTIKKELIT Alkoholi ja terveys Alkoholiongelman toteaminen Astma/ Astma ASTMA - ohjattu omahoito Diabetes/ Diabetes Ehkäisylaastari/ Preventivplåster Ehkäisypillerit/ P-Piller Ehkäisyrengas/ Preventivring Ehkäisystä yleisesti/ Allmänt om preventivmedel/ General advice on contraception Flunssa, hengitystietulehdus, nuhakuume/ Common cold, respiratory tract infection Foniatria ja puheterapia Fysioterapia/ Fysioterapi/ Physiotherapy Hammaskivi/Tandsten Hampaiden paikkaaminen/tandlagning Hampaiden reikiintyminen Herkkä siemensyöksy Hiirikäsi/Mushand HIV/ HIV/ HIV Huimaus Humala, krapula ja alkoholimyrkytys Ientulehdus/ Tandköttsinflammation (gingivit) Imusolmukkeet kaulassa Karies (hampaiden reikiintyminen)/ Karies (hål i tänderna) Keliakia/Celiaki Keltarauhashormoniehkäisy/ Progestogen-only contraception/ Progestinpreventivmedel Klamydia/ Klamydia/Chlamydia Kondylooma eli visvasyylä/ Kondylom eller könsvårtor/ Genital warts Kuppa/ Syfilis/ Syphilis Kurkkukipu ja nielutulehdus/ Svalginflammation förorsakad av mononukleos Kyynärsauvakävely/ Kryckor (Gång med kryckor)/ Crutches (Walking with crutches) Lukivaikeus Matkailu ja terveys/ Resor och hälsa/ Travel and health Nilkan nyrjähdyksen jälkeinen harjoittelu/ Vristen, träning efter stukning av vristen/ Ankle sprain, exercises Nilkan nyrjähdys/ Nilkan nyrjähdys/ Nilkan nyrjähdys Nilkan teippaus venähdyksissä ja revähdyksissä/ Teipning av vristen vid stukning/ Ankle taping in strains and sprains Niska- ja selkäopas/ Nack- och ryggsmärtor/ Neck and back advice Niska-hartia-oireet Niska-hartiaseudun jumppaohjeita (Punttijumppa) Rintojen tutkiminen/ Undersök dina bröst Rokotukset Seksitaudit/ Könssjukdomar/ Sexually transmitted diseases (STDs) Selkäkipu/ Ryggvärk/ Back pain Selkäkivun (äkillisen) itsehoito-ohjeet/ Ryggvärk (plötslig, egenvårdsguide)/ Back pain (sudden, exercises) Selän neutraaliasentoharjoitteet/ Ryggen, neutralt läge/ Neutral position of the back, exercises Siitepölyallergiat Sukuelinherpes/ Genitalherpes/ Genital herpes Sukupuolitaudit suussa/ Könssjukdomar i munnen Suusyöpä/ Muncancer Syöpä Tasapainoiset asennot/ Balanserade ställningar/ Balanced positions Terskan alueen tulehdukset Tippuri/ Gonorré/ Gonorrhoea Valkovuoto Virtsankarkailu naisilla/ Urinavgång (ofrivillig) hos kvinnor/ Urinavgång (ofrivillig) hos kvinnor Virtsatietulehdus/ Urinvägsinfektioner/ Urinary tract infections Yskä

18

19 16

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit... 2 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015 1 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit... 2 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ TOIMINTARAPORTTI 1 Toimintaraportti vuodelta 2010 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS...2 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...2

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 18.9.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 3.3.2014 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 16.3.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.9.2013 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1 27.3.2009 / Kristina Kunttu Toimintaraportti vuodelta 2008 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä

Lisätiedot

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Opiskeluterveyspäivät 14.-15.11. 2011 Kristina Kunttu, LT, dos., yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo.

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo. HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.12.2011 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveyden

Lisätiedot

Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta

Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja numero 14b Sivu 1 / 5 Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA... 4 1.1 TEHTÄVÄ... 4 1.2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT 1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA...2 1.1. Tehtävä...2 1.2. Tarve ja kysyntä...2 1.3. Toimintamuodot...3 1.4.

Lisätiedot

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Elämäntaitokurssi OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyytin perustehtävä ja palvelut

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

KYSE EI OLE TEMPUSTA VAAN KOKONAISUUDESTA

KYSE EI OLE TEMPUSTA VAAN KOKONAISUUDESTA KYSE EI OLE TEMPUSTA VAAN KOKONAISUUDESTA Terveyden edistämisen koulutuspäivä Miten toteutamme opiskeluympäristön arvioinnin? 13.11.2013 Kristina Kunttu, LT, dos. yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden

Lisätiedot

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki KORKEAKOULULIIKUNNAN VISIO 2020 JA SUOSITUKSET Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Vähän suositusten taustaa Suositusten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Teosluettelo kirjat ja oppaat

Teosluettelo kirjat ja oppaat Teosluettelo kirjat ja oppaat 2015 Minna Martin, Ritva-Liisa Hannula, Anne Friman, Merja Lusenius, Marja Nieminen Painavaa asiaa kevyemmästä elämästä painonhallintaopas opiskelijoille 3. painos on tekeillä,

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013 Ohjelma 9-9.15 Tervetuloa/ Päivi Hiltunen, perusturvajohtaja Nastola, Iitti, Sysmä 9.15 10.15 Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö/

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille

Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Opiskelukykyä tukeva kurssi eläinlääketieteilijöille Mirja Ruohoniemi, pedagoginen yliopistonlehtori, Eläinlääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto Riitta Salomäki, osastonhoitaja, YTHS Idea Eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke

Yli Hyvä Juttu. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Yli Hyvä Juttu Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa tukeva - syrjäytymistä ehkäisevä hanke Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari, Seinäjoki 13.9.2011 Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen palokuntanuorisotoimen

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TERVEYS MUUTOKSESSA: TUOREIMMAN TUTKIMUSTIEDON KOHOKOHDAT

OPISKELIJOIDEN TERVEYS MUUTOKSESSA: TUOREIMMAN TUTKIMUSTIEDON KOHOKOHDAT OPISKELIJOIDEN TERVEYS MUUTOKSESSA: TUOREIMMAN TUTKIMUSTIEDON KOHOKOHDAT Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi: mitä voimme tehdä yhdessä koulutus ja tapaamispäivä 5.6.2013, THL Kristina Kunttu, LT, dos.

Lisätiedot

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014

Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Ympärivuotinen opiskelu ja koulutuksen strateginen suunnittelu AMK-KOULUTUKSESTA JA PEDAGOGISESTA KEHITTÄMISESTÄ VASTAAVIEN VARAREHTOREIDEN TYÖPAJA TYÖPAJA 3, YHTEENVETO 16.-17.9.2014 Työpajan osallistujat

Lisätiedot

YTHS Tutorkoulutukset 2012

YTHS Tutorkoulutukset 2012 YTHS Tutorkoulutukset 2012 10.4 19.4.2012 Terveydenhoitaja Lotta Kovanen TOIMIPISTEET YTHS toimii maassamme kaikissa korkeakoulukaupungeissa Helsingistä Rovaniemelle asti. Toimipisteiden yhteystiedot,

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th

Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä. Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th Kokemuksia opiskelijoiden uniryhmästä Päivi Granholm, PsM Leena Koskinen, th KYYTIÄ UNIONGELMILLE -UNIRYHMÄ Tarkoitettu opiskelijoille, joilla nukahtamiseen tai nukkumiseen liittyviä ongelmia Lyhyt haastattelu

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta

9.15-9.30 Kasvatustieteiden tiedekunta toivottaa uudet opiskelijat tervetulleiksi Varadekaani Arja Virta KKV0 OPISKELIJAKSI YLIOPISTOON (5 op) Kasvatustieteiden laitos Opiskelijaksi yliopistoon-opintojakson aikana tutustutaan yliopistoopiskeluun sekä yliopiston palveluihin, ympäristöön ja organisaatioon.

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto

Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä. Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Vaikeavammaisten toimintakyky asiantuntijaryhmä Pj. Tiina Suomela-Markkanen Kela, Terveysosasto Taustaa Tavoitteena oli Löytää ja arvioida tarkoituksenmukaiset arviointimenetelmät vammaisten henkilöiden

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182

LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ 18.11.2013 Paula Vilpponen Kuninkaankartanonkatu 7 57100 SAVONLINNA LOPPURAPORTTI, Päihteetön kulttuuriappro, HANKERAHA n:o 1182 railakkaasti raitis HANKKEEN TARKOITUS Hankkeen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ravintolapalveluverkosto Oppilaitosravintoloiden johtajat, esimiehet, vastuuhenkilöt Hyvää Pataa 7.-8.6.2011 Seinäjoella www.amke.fi ja www.dynamo.amke.fi Ravintolapalveluverkosto

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa!

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! 17.11.2014 Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi Tukikoulutus on enorssi-verkoston

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 OPStuki 2016 II-vaihe Hyvinvoiva koulu perusteista

Lisätiedot

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet

Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Preventiimin arviointi ja johtamisen käytänteet Sanna Pylkkänen Kehittämispedagogi Preventiimi HUMAK Sivu 1 Preventiimin henkilöstöhistoria 2002 Reijo Viitanen+Aseman Lapset ry 2003 Ilmo Jokinen 2004 Ilmo

Lisätiedot

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång

POHJANMAAN. Pelipilotti 2013-2015 5.9.2013 kehittämissuunnittelija Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS Osaamistarvekartoitus rahapeliongelmien ehkäisyssä ja hoidossa Pelipilotti - alueella (Kokkola, Keski-Pohjanmaa, Vaasa) 5.9.2013 Pelipilotti 2013-2015

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

Turvallisuus ihmisten toimintana

Turvallisuus ihmisten toimintana Turvallisuus ihmisten toimintana OHJELMA Aika: Torstai 5.6.2014 klo 9.00-16.00 Paikka Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki 08.30 09.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 09.00 09.05 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen

Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Turvallisuuspalkinnon 2015 julkistaminen Sosiaali- ja terveysalan turvallisuusfoorumi, Jyväskylä 6.5.2015 Taustayhteisöt Suomen Palopäällystöliiton koolle kutsuma Sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunta

Lisätiedot

Medicus- järjestelmä. Ohjelmiston osat. MEDICUS tietokanta. Ajanvaraus. lasku käynti, toimenpide

Medicus- järjestelmä. Ohjelmiston osat. MEDICUS tietokanta. Ajanvaraus. lasku käynti, toimenpide Medicus- järjestelmä Medicus järjestelmällä hoidetaan lääkäriasemien potilaskortistoa sekä vastaanottotoimintaa. Osassa lääkäriasemista suoritetaan sairausvastaanoton lisäksi työterveyshuoltoa. Potilas

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua:

Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Opinnoista Osaajaksi hankkeessa aikaansaatua: Varhaiskasvatuksen pilotin tulokset ja oppilaitosyhteistyön tulevaisuus 9.2.2012 PKS-KOKO Riikka Heloma, työvoimasuunnittelija, Sosiaalivirasto, Helsingin

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa

Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Diabeteksen ennaltaehkäisyä verkossa Riikka Hirvasniemi, TtM, projektipäällikkö Anne Rajala, th, projektityöntekijä Kehittämistyön tausta KASTE- ohjelma Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointiohjelma 2007-2017

Lisätiedot

Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi. Jyväskylä 30.1.

Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi. Jyväskylä 30.1. Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi Jyväskylä 30.1.2014 Päivän ohjelma 12:00 Tervetuloa! Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja.

Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM. Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja. Anne Taulu toiminnanjohtaja, FT, TtM Virpi Pennanen soveltavan liikunnan asiantuntija, ft (AMK), liikunnanohjaaja Mikko Vähäniitty Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimii SoveLi 20 vuotta - Liiku

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 1.2.2014 Veera Ylimaunu Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka, kuntapolitiikka, ylioppilaskylä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Koulutuksen sisältö - Esittäytyminen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen

Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Alueellisten terveys- ja hyvinvointiverkostojen kehittäminen Minna Pohjola haasteet 1. Väestön terveystietojen käyttö toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa 2. Näyttöön perustuvien toimintatapojen

Lisätiedot

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl.

JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014. Jaana Lerssi-Uskelin. Työterveyslaitos www.ttl. JOHDATKO TYÖHYVINVOINTIA VAI JAHTAATKO TULOSTA? Pohjois-Savon verkostotapaaminen 2.10.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 9.10.2014 Ohjelma Klo 12.00 Tervetuloa ja kahvi Klo 12.30 Verkostokuulumisia valtakunnallisesti

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN

SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN Terveyden edistämisen hyvien käytäntöjen kehittäminen ja välittäminen SÄHKÖISTEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN PUHEEKSI OTTAMISEN TOIMINTAMALLIEN KEHITTÄMINEN Mervi Siekkinen, projektisuunnittelija TH hanke 20.10.2011

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS

ICPC johdon työkaluna. 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS ICPC johdon työkaluna 26.10.2011 johtajaylilääkäri Markku Kanerva YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) Huolehtii yliopisto-opiskelijoiden ja tällä hetkellä kokeiluna kahden ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Hyvinvointia opiskelijoille

Hyvinvointia opiskelijoille Hyvinvointia opiskelijoille Oulun yliopiston opiskelijoiden hyvinvointisivuston uudistaminen Jaana Tolonen Päivi Isojärvi Jenny Selesniemi Jenni Iinatti Opiskelijoiden hyvinvointi ja koulutusteknologia

Lisätiedot

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015

Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Sopo-koulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Annu Komulainen Hallituksen jäsen Sosiaalipolitiikka & kuntapolitiikka Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Elina Lahtiola Sosiaalivalikunnan pj. 2015 Koulutuksen

Lisätiedot

0-TOLERANSSI KIUSAAMISELLE

0-TOLERANSSI KIUSAAMISELLE SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1156 0-TOLERANSSI

Lisätiedot

TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle

TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle TE toimintamallin toteuttaminen Esimerkkinä Elämän ILON Viikot henkilökunnalle Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry Verkostotapaaminen 16.11.2010 Keski Suomen keskussairaala Maria Hallman Keiskoski,

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016

Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016 Päivitetty 21.1.2015 1 KAUPUNGINHALLITUKSEN NIMEÄMÄT TYÖRYHMÄT 2015-2016 Päivitetty 21.1.2015 2 Sisällysluettelo ERITYISTILANTEIDEN JA POIKKEUSOLOJEN JOHTORYHMÄ, YHTEYSHENKILÖT JA TOIMIALOJEN VASTUUHENKILÖT...3

Lisätiedot

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille

Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää elämänhallinnan eväitä työpajanuorille Tolokkua elämää Tavoitteena nuorten hyvinvointi sekä järjestö-kaupunki yhteistyö Tolokkua elämää toimintamallin avulla vahvistetaan ja lisätään työpajoilla

Lisätiedot