YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ"

Transkriptio

1 16 Toimintaraportti vuodelta 2013 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Toimipisteiden terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Yhteisöterveyden kehittämistyö Koulutus ASIANTUNTIJATOIMINTA ja VERKOSTOT VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ Vuoden 2013 terveysteemat ja valtakunnalliset hankkeet Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Ryhmä- ja kurssitoiminta TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI Terveystietoaineistot (painetut ja sähköiset) Verkkoneuvonta ja Facebook Muu terveysviestintä... 8 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat LIITE 3. YTHS:n järjestämien koulutustilaisuuksien ohjelmat LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat vuodelle LIITE 6. Vuoden 2013 aikana tuotetut tai päivitetyt terveyden edistämisen aineistot... 16

2 2 Terveyden edistämistoiminnan tavoitteena on yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan palveluja opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ovat asiantuntijatoiminta, terveystiedon tuottaminen ja levittäminen sekä ryhmäja kurssitoiminnan järjestäminen. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli Opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. Teema kokosi piiriinsä meneillään olevat peli- ja nettiriippuvuushankkeen, Päihde- ja Mieli - hankkeen sekä opiskeluympäristöselvitykset. Toiminnan painopisteenä oli edelleen ryhmätoiminnan vahvistaminen ja yhteistyö Kyky-projektin kanssa. Terveyden edistämistoimintaa pyrittiin kehittämään soveltamalla sosiaalisen markkinoinnin teoriaa. Sisällöllisiä tavoitteita vuodelle 2013 olivat: 1. Päihde ja Mieli -hankkeen pilotoinnissa luotujen käytäntöjen levittäminen. 2. Koulutusten tarjoaminen hoitohenkilökunnalle peli- ja nettiriippuvuusongelmista ja materiaalin tuottaminen opiskelijoille. 3. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointikäytännön käynnistys valtakunnallisesti. 4. Yhteistoiminnan kehittäminen opiskelijan syrjäytymisen ehkäisemiseksi 5. Opiskeluterveys elämänkaarella -teema suun terveydenedistämisessä 6. Terveystyöryhmien toiminnan tukeminen työryhmien avainhenkilöiden koulutuksella. Muita isoja teemoja, jotka edellyttivät myös yhteisöterveystyötä tekevien työpanosta, olivat uuden potilastietojärjestelmän kehittäminen sekä valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon kehittämistyö. 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Valtakunnallinen terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja YTE-hankerahojen myöntämisestä päätettiin sähköpostitse. Työryhmän kokoonpano alla: VARSINAISET JÄSENET: YTHS Eeva Ketola saakka Murtonen Mikko alk., puh. joht johtajaylilääkäri Helsinki Kunttu Kristina, varapj yhteisöterveyden ylilääkäri Turku Ylikomi Riitta, siht. yhteisöterveyden vastaava psykologi Tampere Innilä Sini sähköisistä terveyspalveluista vastaava lääkäri Helsinki Hätönen Taina psykiatri Helsinki Irmola Mia suuhygienisti Turku Kari Hanna terveyspalvelupäällikkö Helsinki Komulainen Anne johtajahammaslääkäri Helsinki Koivisto Hanna psykologi Kuopio Mikkola Outi fysioterapeutti Oulu Tipuri Marjo yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri Tampere Pynnönen Päivi mielenterveystyön johtava ylilääkäri Helsinki Salomäki Riitta terveydenhoitaja Helsinki ASIANTUNTIJAJÄSENET: SYL Terävä Sini, sij. Jurvanen Lauri sosiaalipoliittinen sihteeri OLL Ansala Jussi liikuntapoliittinen sihteeri Otus rs Junni Jussi toiminnanjohtaja Nyyti ry Partinen Helena toiminnanjohtaja Opintopsykologit Tierney Vuokko opintopsykologi, Aalto-yliopisto

3 36 Kokouksiin osallistui kutsuttuina myös kehittämispäällikkö Kimmo Kääriä sekä viestintäpäällikkö Sari Krappe. Kokousvieraina on ollut Hgin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston ylilääkäri Ari Aimolahti ja lihavuustyöryhmän sihteeri, projektipäällikkö Riitta Vesterinen (Hgin alueen lihavuuden palvelukartta), tutkija Maija Harjumaa VTT:ltä (digitaalisen painonhallinnan projekti). Yhteisöterveystoimintaa ja hankkeita varten ovat toimineet seuraavat työryhmät: Terveyden edistämisen pienryhmä TEP terveystyöryhmän puheenjohtaja, yhteisöterveyden ylilääkäri, yhteisöterveyden vastaava psykologi, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, terveyspalvelupäällikkö, sähköisistä terveyspalveluista vastaava lääkäri Miete-ryhmä toimipisteiden mielenterveyssektorin YTE-vastuuhenkilöt (17 henkilöä) Suute-ryhmä toimipisteiden suunterveyssektorin YTE-vastuuhenkilöt (14 henkilöä) Suunterveyden edistämisen ryhmä johtajahammaslääkäri, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, valtakunnallisen terveystyöryhmän sts:n edustaja Sätky-työryhmä (valtak. terveydenhoitajat VATE, kehittänyt lisäksi akuuttihoito-ohjeita, www-sivustoja ym.) Hanna Kari, Jonna Kekäläinen, Arja Makkonen, Anna Malmberg-Virta, Riitta Salomäki Seksuaaliterveystyöryhmä Sextetti (10 hlö) HKI: Sini Innilä, Hamari Päivi, Marjo Jahnukainen, Anne King, Hilkka Kaunismäki, Armi Malmström, TAMPERE: Elina Haikonen, Marjo Kokko, TURKU: Merja Lusenius, KUOPIO: Eila Huttunen Rahapelaaminen ja netin käyttö Ohjausryhmä: Kari Haavisto, STM; Mikko Murtonen; Kristina Kunttu; Saini Mustalampi, THL; Tuuli Lahti THL. Projektityöntekijöinä: Sari Hartikainen, Marjo Kokko, Tuula-Leena Raiski, THL Sosiaalisen markkinoinnin työryhmä (SOMA) Riitta Ylikomi (pj), Hanna Kari, Anne Komulainen, Sari Krappe, Kristina Kunttu Facebook-toimitus Sari Krappe, Jonna Kekäläinen, Eija Rautiainen/Johanna Eklundh, Marjo Tipuri Yhteisölliseen terveyden edistämistyöhön oli vuonna 2013 valtakunnallisesti osoitettu työaikaa yhteisöterveyden ylilääkärille 50 % työajasta ja tehtävään kuuluvaan tutkimuskoordinaattorin työn hoitamiseen 2 tuntia viikossa (7 %), yhteisöterveyden vastaavalle psykologille (40 %), yhteisöterveyden vastaavalle hammaslääkärille 4 tuntia viikossa sekä terveyden edistämisen sihteerille (40 %). Lisäksi erillisrahoituksella työaikaa käytettiin raha- ja nettipelihankkeessa sekä korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen tekemiseen. YTE-koodien perusteella yhteisölliseen terveyden edistämiseen käytettiin tuntia (10 319), mikä on 2,23 % (2,38) kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Eri sektoreilla vastaavat %-osuudet olivat yleisterveys 2,90 % (3,29), suun terveys 1,21 % (1,08) ja mielenterveys 1,80 % (1,82). (Liite 1). Tuntimäärissä on mukana useimpien valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen kliinistä työtä tekevien henkilöiden tekemä yhteisöterveystyö (valyte). Lisäksi siinä on mukana peli- ja nettihankkeessa työskentelevien tekemä työ sekä jonkin verran terveystutkimuksen tekemiseen tehdystä työstä. TPY- ja sektorijohtajat tekevät yhteisöterveystyötä osana hallinnollista työtään, eikä se näy YTE-koodeissa. 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Kuhunkin terveyspalveluyksikköön tai sen jokaiseen terveystyöryhmään oli nimetty terveyden edistämisen vastuuhenkilö sekä eri sektorien oma yhteisöterveyden vastuuhenkilö. (Liite 2) Yhteensä YTHS:ssä toimi 15 moniammatillista terveystyöryhmää ja niissä oli mukana 95 (96) säätiöläistä, 54 (59) opiskelijaedustajaa ja

4 4 yliopistoista tai muista organisaatioista 74 (69) henkilöä. Muutamalla paikkakunnalla terveystyöryhmä toimi myös yliopiston hyvinvointityöryhmänä tai päinvastoin. Tiedekuntayhdyshenkilökäytäntöä toteutettiin Helsinki-Espoossa ja Turussa. Tampereella asia on järjestetty siten Teknillisen yliopiston osalta ja Vaasassa ruotsinkielisille oppilaitoksille oli nimetty oma terveydenhoitaja. Tiedekuntayhdyshenkilötoiminnan vastuuhenkilönä on terveydenhoitaja ja hänen tukenaan tiimi, jossa oli yleislääkäri ja psykologi sekä tarpeen mukaan fysioterapeutti ja suuhygienisti. 1.3 Yhteisöterveyden kehittämistyö Yhteisöterveystyön kehittämisen painopisteenä on ollut sosiaalisen (tai yhteiskunnallisen) markkinoinnin idean ja toimintatavan ottaminen käyttöön. Tavoitteena on ihmisten käyttäytymisen muuttaminen siten, että se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti. Toiminnassa huomioidaan kohderyhmän ja heidän näkökulmansa ymmärtäminen. Toimintatapaa esiteltiin ja harjoiteltiin eri koulutustilaisuuksissa ja se otettiin käyttöön mm. YTE-hankerahojen hakemuslomakkeessa. Kouluttajina oli Kaarina Wilskman ja Marko Lähteenmäki THL:lta. Terveyden edistämisen ja erityisesti yhteisöterveystyön tarpeet nostettiin esiin uuden potilastietojärjestelmän suunnittelussa ja määrittelyssä, samoin tutkimustoiminnan kirjaamisen tarpeet. Esim. opiskeluympäristöselvitykset ja muut yhteisöterveyteen liittyvät tapahtumat pitäisi saada kirjattua uuteen järjestelmään. Yhteisöterveystyön johtamisen erityispiirteet nostettiin myös esiin. YTHS teki ehdotuksen THL:lle, että opiskeluterveydenhuoltoon soveltuvat terveyden edistämisen ja yhteisöterveystyön koodit sisällytettäisiin ns. SPAT-koodeihin (suomalaisen perusterveyden avohuollon toimenpidekoodit). Ne sisältävät mm. opiskeluympäristöön liittyvän työn. Ehdotus perustui YTHS:ssä käytössä olleisiin YTE-ajankäyttökoodeihin. Terveystyöryhmille tarjottiin mahdollisuutta tiimisähköpostin käyttöön yhteistyökumppanien suuntaan. 1.4 Koulutus YTHS järjesti eri yhteistyötahojen kanssa seuraavat valtakunnalliset yhteisöterveyteen liittyvät koulutustilaisuudet: Opiskelijan omppupäivä Terveystietoa ja opiskelukykyä -seminaari Tilaisuudessa julkistettiin Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus Osallistujia oli 120. YTE-vastuuhenkilöille tai terveystyöryhmien puheenjohtajille järjestettiin ensimmäisen kerran oma koulutuspäivä Tavoitteena oli selkiyttää terveystyöryhmien käytäntöjä sekä edistää hankkeiden suunnittelua ja hankekäytäntöjen sujuvuutta. Harjoiteltiin hankesuunnittelua somaperiaatteella. Osallistujia oli 22. Terveyden edistämisen koulutuspäivä Miten toteutamme opiskeluympäristö-arvioinnin? pidettiin Allergiatalossa. Koulutuksen tavoitteena oli selvittää lakisääteisten opiskeluympäristöselvitysten tekemisen tavoitteita ja toimintatapoja. Osallistujia oli 88, joista sidosryhmien edustajia 22. Verkkokurssia netti- ja peliongelmiin puuttumiseksi tarjottiin hoito- ja opetushenkilökunnalle. Kursseja järjestettiin yhteensä 5 ja niihin osallistui 32 henkilöä. Lisäksi oli mahdollista osallistua pelkästään kurssiin liittyvään lähipäivään, näissä mukana oli kurssilaisten lisäksi 223 osallistujaa. Elämäntaitoryhmien ohjaajakoulutus järjestettiin yhteistyössä Nyytin kanssa. Siihen osallistui 52 terveydenhoitajaa.

5 56 Puhelintyön erityiskysymyksiin keskittyviä koulutustilaisuuksia järjestettiin puhelimessa työskenteleville. Vuonna 2012 koulutettiin Helsinki-Espoon ja 2013 Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä toimivat terveydenhoitajat ja palvelusihteerit, Riitta Ylikomi vetäjänä. Miete-ryhmä kokoontui omaan koulutukseen teemana Eteenpäin on elävän mieli. Mukana oli 13 mielenterveyssektorin työntekijää Suute-ryhmän koulutuspäivä 19.4., osallistujia 15. Sekstetin koulutus oli 14.3., mukana 7 henkilöä. Henkilöstölehti Piikissä on ollut runsaasti kirjoituksia terveyden edistämiseen liittyen. 2. ASIANTUNTIJATOIMINTA ja -VERKOSTOT YTHS kuului jäsenjärjestönä seuraaviin hyvinvointityöhön liittyviin organisaatioihin: Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE, Nyyti ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja on mukana Lääkärit tupakkaa vastaan verkostossa (DAT). Opiskeluyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä on jatkettu yhteistyötä valtakunnallisesti Campus Conexus - hankkeen ja sen yhteydessä jatkuneen SYL:n Kyky-projektin kanssa. Näissä tuetaan laaja-alaisesti opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, yhteisöllisyyttä ja opiskelukykyä. YTHS:n edustajat ovat olleet tiiviisti mukana valtakunnallisessa opiskeluterveydenhuollon kehittämistyössä. YTHS:n edustaja on vuonna 2013 ollut asiantuntijana mukana seuraavissa terveyden edistämiseen liittyvissä valtakunnallisissa työryhmissä tai organisaatioissa: Nyytin hallitus, Päivi Pynnönen Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, OKM, Jukka Männistö THL, opiskelijoiden terveysseurannan kehittämishanke (OPTE), Hanna Kari Opiskeluterveydenhuollon kehittämisen työryhmä, STM, Hanna Kari Campus Conexus, yliopisto-opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy, Marjo Kokko Opiskeluterveydenhuollon verkosto STM, THL, Kristina Kunttu, Hanna Kari Opiskeluterveydenhuollon kehittämisen työryhmä, STM, THL, Kristina Kunttu, Hanna Kari Opiskeluympäristön arviointia kehittävä työryhmä, STM, Kristina Kunttu Aktiivista asiantuntijayhteistyötä on lisäksi opintopsykologi- ja puheviestinnän opettajien verkostojen, Otus rs:n, ammattikorkeakoulujen, SAMOKin ja kirkon korkeakoulutyön (oppilaitospappien) kanssa. Opiskelijoiden terveyden edistämisen yhteistyökumppaneita paikallisesti ovat ylioppilaskunnat ja yliopistot, sekä lukuisat muut organisaatiot tai henkilöt. Erilaisia säätiön ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on ollut yhteensä 268 (249). YTHS:n edustajat ovat olleet mukana 92 (95) yhteistyöverkostojen asiantuntijatyöryhmässä, esimerkkinä yliopistojen hyvinvointityöryhmät, opiskeluympäristön arviointiryhmät, työsuojelutoimikunnat, ruokalatoimikunnat, opintojen ohjauksen ryhmät, tuutoroinnin suunnitteluryhmät yms. Osallistujia säätiöstä on ollut 186 (216). (Liite 4)

6 6 3. VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ 3.1 Vuoden 2013 terveysteemat ja valtakunnalliset hankkeet Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli Opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. Teema kokosi piiriinsä meneillään olevat peli- ja nettiriippuvuushankkeen, Päihde- ja Mieli - hankkeen sekä opiskeluympäristöselvitykset. Syrjäytymiseen puuttumiseksi ja ehkäisemiseksi suunniteltiin yhteistyön tiivistämistä mm. sosiaalitoimistojen kanssa. Teema jatkuu vielä vuonna Opiskelijoiden pelihaitat miten puuttua raha- ja nettipeliongelmiin sai rahoitusta STM:ltä vuosille Hanketta toteutettiin yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Osa-aikaisina projektityöntekijöinä toimi omasta henkilökunnasta psykologi ja terveydenhoitaja. YTHS:n hoitohenkilökunnalle ja yliopistojen opetushenkilökunnalle järjestettiin 1 op:n verkkokursseja netti- ja peliongelmiin puuttumiseksi sekä niihin liittyen avoimia lähiopetuspäiviä. Lisäksi teema oli esillä mm. Eusuhm kongressissa. Opiskelijoille laadittiin aiheesta artikkeli Terveystietopankkiin sekä julisteet. Päihde ja Mieli -hankkeen käytännön toteutumista arvioitiin TPY:lle suunnatulla kyselyllä. Hankkeeseen liittyen yleisterveydessä toteutettiin yhteistyössä Nyyti ry:n terveydenhoitajien koulutus Elämäntaitokurssien ohjaajiksi, mikä johtikin useiden kurssien järjestämiseen. Suunterveyden Puhutaan su(u)sta -hanke toteutui suunnitellusti. Hankemateriaaliksi laadittiin Torju tulehdus -lehtinen iensairauksista, teetettiin rintanappeja haalarimerkiksi sekä toteutettiin nettisivustot Iloitse hampaistasi läpi elämän ja Suunterveyden avaimet elämänkaarella. Hoitohenkilökunta sai käytännönläheisiä vinkkejä potilaan kohtaamiseen ja hoitosuunnitelmakäytäntöjä kehitettiin. Henkilöstölle järjestettiin sosiaalisen markkinoinnin koulutuspäivä. 3.2 Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta Opiskeluympäristöön vaikutetaan erityisesti asiantuntijaverkostojen kautta. Tätä työtä ovat mm. tutustumiskäynnit yliopistojen tiloissa ja tiedekuntatapaamiset, joissa keskustellaan ajankohtaisista opintopsykologitoimintaan, opintojen ohjaukseen, opiskelijoiden jaksamiseen yms. liittyvistä asioista tai kyseisen tiedekunnan omista teemoista. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin seurantaa ja arviointia varten kehittämäämme lomaketta pilotoitiin Turussa ja Lappeenrannassa. Aiheesta järjestettiin valtakunnallinen koulutustilaisuus YTHS:lle ja sidosryhmille, ks. kohta 1.3. Kokemuksiamme hyödynnettiin myös STM/THL:n suunnitellessa kaikkia oppilaitoksia koskevia ohjeistuksia. Tärkeä osa YTHS:n terveyden edistämistoimintaa ja opiskeluympäristöön vaikuttamista on toimiminen asiantuntijana tai kouluttajana yhteistyökumppaniemme työryhmissä, hankkeissa ja tapahtumissa. Säätiöläiset osallistuivat aktiivisina asiantuntijoina noin 130 (120) opiskelijatapahtumaan tai sidosryhmäkoulutukseen ja pitivät niissä 72 (86) esitystä liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Luentoja pidettiin esim. ergonomiasta, henkisestä hyvinvoinnista, seksuaalisuudesta sekä astmasta ja allergiasta. Valtakunnallisia tilaisuuksia ovat olleet esim. THL:n järjestämä opiskeluterveyspäivä, Tampereen lääkäripäivät, Kirkon oppilaitostyön neuvottelupäivät, Kelan opintotukipäivät, Otuksen koulutus, Skoopin Back to basics -koulutus ja juhlaseminaari, OKM ja STM:n kokoukset. Aiheina on ollut mm. vuoden 2012 terveystutkimuksen tulokset, opiskeluympäristöselvitykset, peli- ja nettiriippuvuus ja Meal tracker -

7 76 sähköinen ruokapäiväkirja. Osallistujia eri tapahtumissa on ollut yhteensä yli (16000). Mukana ei ole kv-kongresseja. Lisäksi olivat uusien opiskelijoiden info-tilaisuudet (ks. kohta 4.3) 3.3 Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Vuonna 2013 YTHS:n budjettiin varattiin euron määräraha, joka suunnattiin yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeisiin. Hankekäytännöllä voidaan ohjata, tukea ja kehittää toimipisteitten yhteisöllistä terveyden edistämistoimintaa sekä auttaa levittämään hyviä käytäntöjä. Rahoitusta myönnettiin 15 hankkeelle, joista toteutui 14. (Liite 5). Hankkeiden loppuraportit on nähtävissä YTHS:n internet-sivuilla. 3.4 Ryhmä- ja kurssitoiminta Ryhmä- ja kurssitoiminta (Liite 4) on ollut luonteeltaan joko opetuksellista, ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua (fysioterapian ryhmät) tai käyttäytymisen muuttamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Raja koulutuksen ja ryhmätoiminnan välillä ei ole aina selkeä. Ryhmätoiminta on vaihdellut yhden kerran tilaisuuksista koko lukukauden mittaisiin ryhmiin. Poikkeavana ryhmätoiminnan muotona ovat joukkorokotustilaisuudet. Ryhmätoimintaa järjestettiin toimipisteissä paikallisten resurssien mukaan hyvin eri tavoin: täysin omana toimintana, yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa tai niin, että YTHS toimii asiantuntijana muiden järjestämässä kurssi- ja ryhmätoiminnassa. Yhteistyökumppaneina ovat erityisesti yliopistojen liikuntapalvelut, opintopsykologit ja puheviestinnän opettajat. Ryhmätoiminnan vahvistamista jatkettiin kouluttamalla terveydenhoitajia Elämäntaitokurssien ohjaajiksi yhteistyössä Nyytin kanssa. Vuoden 2013 aikana järjestettiinkin 9 Elämäntaitokurssia eri paikkakunnilla. Kaikkiaan erilaisten kurssien tai ryhmien sekä niihin osallistuvien määrä on samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Yhteensä niitä järjestettiin 199 (196) ja osallistujia oli 4608 (4763). Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen ja ehkäiseminen on yleisin ryhmätoiminnan muoto 102 (95) ryhmää. Tutorkoulutuksiin osallistuttiin 27 (39) kurssille. Jännittäjä- tai esiintymisjännitysryhmiä järjestettiin yhteensä 11, masennusryhmiä 6, samoin 6 uniongelmia käsittelevää ryhmää. Painonhallintaryhmiä oli 7 ja pari ensiapukoulutusta. 4. TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI 4.1. Terveystietoaineistot (painetut ja sähköiset) Useita YTHS:n opassarjaan kuuluvia oppaita päivitettiin, tuotettiin uusia kieliversioita sekä otettiin uusintapainoksia. Myös monia uusia julisteita ja julistesarjoja laadittiin ja niitä painatettiin myös toimipisteiden tarpeisiin. Www-sivuille valmistui uusia sivustoja kv-opiskelijoille sekä suun terveydenhuollon, seksuaaliterveyden ja ravitsemusasioiden tueksi. Kuutisenkymmentä Terveystietopankin artikkelia päivitettiin, esimerkiksi fysioterapian alaan liittyvissä teksteissä saatiin valmiiksi kokonaisvaltainen uudistus (Liite 6). Terveystietopankin katselut vuonna 2013 olivat (13 % laskua v:een 2012) ja yksilöidyt sivun katselut (8 % laskua v:een 2012). Toisaalta keskimäärin sivuilla käytetty aika nousi 11 %. Suosituimmat artikkelit terveystietopankissa olivat Kurkkukipu ja nielutulehdus, ehkäisypillerit, kondyloomat, flunssa tai hengitystietulehdus. Suosituimman 20 artikkelin joukosta 7 liittyi seksuaaliterveyteen. (ks. taulukko alla) Käyntejä Terveystietopankin sivuilla, TOP 20 vuonna 2013 ja vertailuluvut vuosilta 2011 ja 2012

8 Kurkkukipu ja nielutulehdus Ehkäisypillerit Kondyloomat Flunssa tai hengitystietulehdus Kantapään kiputila Klamydia Silmätulehdus Terskan alueen tulehdukset Sukuelinherpes Luomet Hiivatulehdus Verenvuoto peräaukosta/haavaumat/pukamat Valkovuoto Suupielten halkeilu Ripuli ja oksentelu Imusolmukkeet kaulassa Yskä Stressi Selkäkipu Virtsatieinfektiot Verkkoneuvonta ja Facebook Verkkoneuvonnassa opiskelijat voivat lähettää anonyymeinä kysymyksiä tiettyihin aihealueisiin liittyen ja saavat vastauksen kysymykseensä verkkosivuille kertyvään tietokantaan. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan 3 työpäivän kuluessa lukuun ottamatta lomakausia, jolloin kysymyksiä ei voinut esittää. Opiskelijoiden kysymyksiin vastasi 4 yleislääkäriä (n. 6 viikkotyötuntia) ja 1 suuhygienisti (1 viikkotyötunti). Vuonna 2013 verkkoneuvonnan aihealuevalikkoa supistettiin siten, että nykyisellään aihealueita ovat: - raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys - astma ja allergiat - mielenterveys - suunterveys Verkkoneuvonnan kävijämäärät olivat sivun katseluja (4,3 % lasku vuoteen 2012 verrattuna) ja yksilöityjä tarkasteluja (3,9 % lasku vuoteen 2012 verrattuna). Verkkoneuvonnan uusien kysymysten kiinnostavimpana aihealueena oli raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys. Facebookin aktiivinen käyttäjämäärä oli toimintavuoden aikana tasaisessa nousussa. Vuoden loppuun mennessä sillä oli noin 2300 tykkääjää. Facebook-uutisten ja jaettujen terveyden edistämislinkkien tykkäysja jakamismäärät nousivat niin ikään tasaisesti. YTHS järjesti suunterveyteen liittyvän Facebookteemapäivän, jolloin opiskelijoilla oli päivän aikana mahdollisuus kysyä Facebookissa viisaudenhammasasioista reaaliaikaisesti YTHS:n asiantuntijalta Muu terveysviestintä Terveysasemien terveysviestintään kuuluivat erilaiset näyttelyt ja kilpailut, esim. sydän-, allergia- ja astmaviikon sekä AIDS-päivän näyttelyt, päihde- ja ravintoinfo. Terveysteemat olivat myös esillä lukuisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa.

9 Lisäksi YTHS esitteli toimintaansa kaikissa korkeakouluissa järjestetyillä uusien opiskelijoiden orientaatioviikoilla. Tällaisia infotilaisuuksia oli 107 ja osallistujia (12 177) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. (Liite 4) 96

10 10 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö 2013 sektoreittain ja sisällön perusteella (YTE-koodeilla Medicus-kirjaus tunteina, % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä) OMA= oman tpy:n toimintaa eli valyte vähennetty pois luvuista YTE linjoittain % Yhteensä (h ja %) YTE sisällön perusteella (tunteja) yts sts mts 2013 (h) % 2012 (h) % veryte kehyte julyte opiyte valyte Hki-Espoo 2,86 1,15 0, , , OMA 2,76 1,15 0, , , Tre-Hml 4,32 3,25 7, , , OMA 2,95 2,00 1, , , Tku-Rauma 3,96 1,75 2, , , OMA 1,48 1,51 2, , , Jkylä-Kokkola 2,15 0,50 0, , ,12 5 OMA 2,15 0,50 0, , Oulu-Kajaa 2,31 0,36 1, , ,53 16 OMA 2,24 0,36 1, , , Joensuu-Svl 1,72 0,85 1, , , Kuopio 4,01 0,40 3, , , OMA 2,98 0,40 2, , , Vaasa-Psr 0,73 0 0, , , Lappeenranta 2,04 0,60 0, , ,39 7 OMA 1,97 0,60 0, , , Rovaniemi 2,28 0,36 0, , , Seinäjoki 2,40 0 1, , , yht. 2013: h % v.2012 % , ,29 v ,27 v , , , , , , , , , ,23 2,38 1,80 1, v , v v v v Tuntimäärissä on mukana valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen kliinistä työtä tekevien henkilöiden tekemä yhteisöterveystyö (valyte). Siitä puuttuu esim. terveyden edistämisen sihteerin ja terveyspalvelupäällikön tekemä yhteisöterveystyö. Lisäksi siinä on mukana Peli- ja nettihankkeen ja osa terveystutkimuksen tekemiseen tehdystä työstä (Medicukseen kirjatulla työajalla tehty).

11 116 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat 2013 puheenjohtajat, sihteerit Toimipiste Yhteisöterveyden vastuuhenkilö Hki-Espoo 1 Eija Rautiainen, th, pj Yleisterveys YTE vastuuhlö Ulla Salonen yleislääkäri Suunterveys YTE vastuuhlö Laura Rantanen suuhygienisti Hki-Espoo 2 Anni Ala-Jääski, th Anni Ala-Jääski, th Laura Rantanen, suuhygienisti Hki-Espoo 3 Kati Patrikainen, th, pj Marjo Jahnukainen, th, siht. Rebekka Carena, suuhygienisti Mielenterveys YTE vastuuhlö Lauri Yli-Pohja, neuv.psykologi Maaria Kurki, psykologi Tarja Jäntti, neuv.psykol. Muut jäsenet Tiina Karppinen, th Leena Serkamo, ft Marja-Leena Hauhia, mt:n ylilääkäri Sirpa Boman, ft Tiina Tuomi, yleisl. Penttilä Maire, os.h. Westerlund Hanne, th Kaija Järvelin, ft Tuomas Plosila, ylilääkäri Patrik Schroeder, yleisl. Hki-Espoo 4 Joensuu Jyväskylä Kajaani Minna Paavonsalo, yleislääkäri, pj Hanna Haapalainen, th Eija Säkkinen, th, siht. Piia Moisio, th, siht. Hanna Haapalainen,th, Pirjo Paajanen, ylilääkäri, pj Rebekka Carena, suuhygienisti Arina Khineeva suuhygienisti Nina Blom, suuhygienisti Juntunen Aija työlomalla , sij. Taina Pietilä, th (Ei TTR) Sari Tiula-Alho neuv. psykologi Katja Pasanen, psykologi Kaisu Mänty-maa, psykol. Kati Kauppala, ft, Tapio Hyrkäs, tpy-johtaja, Laura Pohls, th Johanna Eklundh, th Eija Vänskä, ylilääk. Ulla Frilander,suuhyg. Marko Hänninen, ft Kuopio Jonna Kekäläinen, th, pj Lappeen-ranta Katriina Ikävalko, th, pj. Oulu Rauma Riitta Manninen, th, siht. Sanna Salmi, th ( ei TTR) Jonna Kekäläinen, th Katriina Ikävalko, th Riitta Mäkelä ylilääkäri, pj Elsa Heikkinen, vast. hh. Jarkko Lanki-nen, suuhyg. R-L Ala-raa-sakka vast. hh Hanna Koivisto, psykologi Jarno Korhola, neuv.psykol. J. Laitinen-Puutio, psykol. Ulla Ågren, vast. lääkäri Maija Kangasniemi, yokunnasta Mikkola Outi, ft. Rovaniemi Irma Ketola, th, pj. Virpi Hyvönen, vast. lääkäri Kaisa Seppälä- Barsk, suuhyg. Liisa Kivistö, psykologi siht. yo-kunnasta Savonlinna Paula Vilpponen, vastaava th. Seinäjoki Tampere Kaleva Ritva-Liisa Hannula, th, siht. Ritva-Liisa Hannula, th Leena Jokiluoma, shg ->31.7., sitten Riitta Myllymäki (shg) R Jähi, neuv. psykol., pj Marja-L Hyypiä, ylil. Mia Puustinen, ft Marjo Tipuri, hml Tampere Hervanta Anna Malmberg- Virta, th, siht. AMalmberg- Virta, th. Saila Rintamäki, suuhygienisti. Paula Riipi-nen, psykol Hanna-Kaisa Kivistö, ft Paula Lehtinen, yleisl. Turku Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääkäri., pj Terhi Pihlaja, th Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääk. Tina Wikström, psykologi Mia Irmola, suuhyg. Anne Friman, ft. Kirsi Norrdahl, yleisl. Terttu Vanonen, siht. Vaasa Elisabeth Smedman, th, pj Eeva Niemi vast. hoitaja Yvonne Autio Benita Östergård, psykologi

12 12 LIITE 3. YTHS:n järjestämien koulutustilaisuuksien ohjelmat Tervetuloa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Opiskelijan omppupäivä Terveystietoa ja opiskelukykyä seminaariin ke , Metropoliaan, Bulevardi 31, Helsinki. Seminaarissa julkistetaan vuoden 2012 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus sekä keskustellaan opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskelukyvystä sekä terveysongelmista. Opiskelijan omppupäivän terveysteemat ovat esillä YTHS:n toimipisteissä ja päivän ikana opiskelijoille jaetaan omenoita. Seminaaripäivä on samalla säätiön 59. syntymäpäivä. Ilmoittautuminen seminaariin mennessä tästä linkistä. Seminaarikieli on suomi. OHJELMA Omakustanteinen lounas Seminaarin avaus, valtuuskunnan puheenjohtaja Jorma Huuhtanen, YTHS Terveystutkimuksen julkistaminen, yhteisöterveyden ylilääkäri, dos. Kristina Kunttu, YTHS Keskustelua ja kysymyksiä terveystutkimuksesta Kahvitauko ja mediatilaisuus Jännittäminen ja opiskelukyky, lehtori, FT Merja Almonkari, Jyväskylän yliopisto Netti- ja peliongelmat sekä opiskelukyky, psykologi, FT Marjo Kokko, YTHS Näin edistämme opiskelukykyä, projektipäällikkö Johanna Kujala, suunnittelijat Laura Heinonen ja Ann-Marie Norrgrann, Kyky-projekti, Campus Conexus II Cocktails Tule sinäkin haukkaamaan ja jakamaan tiedon omenaa! YTE-vastuuhenkilöiden koulutuspäivä Paikka Kohderyhmä Tavoite YTHS, Töölönk. 37, Helsinki Terveystyöryhmien YTE-vastuuhenkilöt tai puheenjohtajat Päivän tavoitteena on selkiyttää terveystyöryhmien käytäntöjä sekä edistää hankkeiden suunnittelua ja hankekäytäntöjen sujuvuutta. Ohjelma 9.00 Aamukahvi 9.30 Tervetuloa Terveystyöryhmän rutiinit (toimintasuunn., vuosikello, raportointi, budjetti, työnjako) VenyttelyPaussi Ajankohtaista terveyden edistämisessä LOUNAS Hankesuunnittelu soma-periaatteilla, Kaarina Wilskman, Marko Lähteenmäki (THL) soma-periaatteet työpajoissa uusien hankkeiden suunnittelu yhteiskeskustelu KaffePaussi lomassa Tilaisuuden päätös TERVETULOA! Kristina Kunttu Marjo Tipuri Riitta Ylikomi YTE-ylilääkäri YTE-vastaava hammaslääkäri YTE-vastaava psykologi

13 136 Terveyden edistämisen koulutuspäivä (kohde 6101) MITEN TOTEUTAMME OPISKELUYMPÄRISTÖARVIOINNIN? , Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, Helsinki Kohderyhmänä ovat YTHS:n kaikkien sektorien opiskeluympäristön arviointityöhön osallistuvat työntekijät, sekä opiskelijoiden hyvinvointityöhön osallistuvat yliopistojen ja ylioppilaskuntien edustajat ja muut sidosryhmät. Koulutuksen tavoitteena on selvittää lakisääteisten opiskeluympäristöselvitysten tekemisen tavoitteita ja toimintatapoja. Ohjelma: 8.45 Aamukahvi min Avauspuheenvuoro Mikko Murtonen, johtajaylilääkäri, YTHS 30 min Kyse ei ole tempusta vaan kokonaisuudesta Kristina Kunttu, yhteisöterveyden ylilääkäri, YTHS min Arvioinnissa käytetyt tiedot yliopistoilta Johanna Naukkarinen, opintoasioiden kehittämispäällikkö, Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUKOJUMPPA, Anne Friman Opiskeluun liittyvät fyysiset terveysriskit, ehkäiseminen ja toiminta ongelmatilanteissa 20 min Laboratoriotyön turvallisuus Jussi Sipilä, yliopistonlehtori, Hgin yliopisto, Kemian laitos 20 min Opiskelutapaturmat Ritva Mittilä, sairaalakoordinaattori, Hgin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tdk 20 min Ergonomiset riskit Anne Friman, työfysioterapeutti, YTHS Turku min Opiskelun henkiset riskit, ehkäiseminen ja toiminta ongelmatilanteissa Riitta Ylikomi, yhteisöterveyden vastaava psykologi, YTHS LOUNAS min Toimintamalli sisäilmaongelmissa Anne Korpi, sisäilma-asiantuntija, Suomen Yliopistokiinteistöt min Yliopiston hyvinvointiohjelma, pelisäännöt ja toimintamallit Erkki Härkönen, osastopäällikkö, Turun yliopisto KAHVITAUKO min Lappeenrannan kokemus, miten arvioinnin tekeminen sujui? Outi Särkikoski, osastonhoitaja, YTHS Lappeenranta min Sora-lainsäädännöstä Piritta Väinölä, hallitussihteeri OKM Tilaisuus päättyy

14 14 LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta JOHTAMINEN, VALMISTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN (kehyte) Terveystyöryhmään kuuluvat YTHS:n edustajat opiskelijoiden edustajat muiden organisaatioiden edustajat Terveystyöryhmän kokoukset ASIANTUNTIJAVERKOSTOT (veryte) YTHS:n ulkopuoliset yhteistyötahot Työryhmien/ verkostotilaisuuksien lukumäärä YTHS:n edustajien/osallistujien lkm Kokousten ja tapaamisten lukumäärä VÄLITÖN OPISKELIJATYÖ (opiyte) Ryhmätoiminta - kurssien tai ryhmien lkm kokoontumiskertojen lkm osallistujien lukumäärä o Fysioterapiaryhmät/ osallistujien lkm 102 / / / / / 620 o Joukkorokotustilaisuudet* / osallistujien lkm 12/ / / / / 958 o EA-, elvytyskurssit / osallistujien lkm 2 / / 67 3 /81 5 / 85 4 / 70 o Tuutorkoulutukset / osallistujien lkm 27 / / / / / 1458 o Jännittäjä-, esiintymisjänn.ryhmät/ osall. lkm 11/ / /97 14 / / 185 o Uniryhmät / osallistujien lkm 6 / 51 5 / 42 2 / 12 1 / 7 1 / 8 o Masennus- ja mielialaryhmät / osall. lkm 6 / 40 4 / 36 3 / 18 3 /23 2 / 14 o Painonhallintaryhmät /osallistujien lkm 7/ 58 5 / 41 2 / 18 3 / 23 4 / 25 o Muut ryhmät / osallistujien lkm 26 / / / /216 6 / 81 o Opiskelijatapahtumien ja luentotilaisuuksien lkm - osallistujien lukumäärä Hk:n pitämät luennot, esitelmät, lkm Opiskeluympäristöselvityksiin liittyvä toiminta kohta 2 kohta 2 kohta 2 kohta MATERIAALIT JA MEDIAT (julyte) Teemanäyttelyiden lukumäärä Valistus- ja itsehoitomateriaalien lukumäärä YTHS:n esittelyluentojen- ja tilaisuuksien lkm - osallistujien lukumäärä * ei sisällä pandemiarokotustilaisuuksia

15 156 LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat vuodelle 2013 Myönnetty No Hankkeen nimi Toimipiste ARJEN HALLINTA Tietoa ja tukea lukivaikeuksiin yliopistoopiskelussa (jatkohanke vuodelta 2012) Elämäntaitokurssin ja ryhmätoiminnan implementointi Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle TURKU KUOPIO Toimijat M Lusenius, YTHS, Tiina Tuominen ja Paula Pietilä, TY Jonna Kekäläinen, YTHS Kuoroimprovisaatio HKI Päivi Pynnönen, YTHS Perheellisten opiskelijoiden tietopankki OULU Riitta Manninen, YTHS Ryhmästä voimaa: opiskelijoiden arjen elämäntaitojen harjaannuttaminen JSUU Hanna Haapalainen, YTHS LIIKUNTA JA ERGONOMIA Ylös, ulos ja yhteisöön LPR Katriina Ikävalko, YTHS Liikunta osaksi opiskelijan arkea VAASA Jaana Immonen, VYY 700* 1177 Mursuille liikuntaa ja kulttuuria HKI Marjo Jahnukainen, YTHS 500* 1178 Student Sports Festival VAASA Lauri Laaksonen ja Kasper Sjöblom, Hanken Liikuntatuutoritoiminnan vakiinnuttaminen JSUU Hanna Haapalainen, YTHS OPINNOT JA OPISKELUYHTEISÖ POP- puheeksi ottamisen psykologiaa. Koulutuskokonaisuus opettaja- ja opiskelijatuutoreiden puheeksi ottamisen taitojen lisäämiseksi Aalto yliopiston hyvinvointipalveluiden esittelyvideo PÄIHTEET Railakkaasti raitis Päihteetön appro syksyllä Tuutoreille työkaluja alkoholittomaan ryhmäytymiseen TURKU HKI- Otaniemi SVL KUOPIO Tina Wikström, YTHS, T Tuominen, TY, Ari Kaukiainen, TY, Satu Salmi, AMK Lotta Kovanen, YTHS Paula Vilpponen, YTHS Jonna Kekäläinen, YTHS SUUNTERVEYS Puhutaan susta puhutaan suusta Valtak. A Komulainen, YTHS- STS, tietohallinto, viestintä, yleisterveys yhteensä *ehdollinen

16 16 LIITE 6. Vuoden 2013 aikana tuotetut tai päivitetyt terveyden edistämisen aineistot OPPAAT tehty/ päivitys ruotsinnos engl. painos Hyvän unen lyhyt oppimäärä kpl Kort lärokus i god söm kpl Jännittäminen osana elämää -opiskelijaopas kpl Narskuttelijan opas - nakertaako narskuttelu hyvinvointiasi kpl Guide för tandgnisslare - när gnisslet blir ett gissel 2013 vain sähköisenä Hampaiden kotihoito-ohje kpl Hur sköter du din munhygien kpl Nuuskan terveysriskit kpl Työasentokortti kpl Hantelgympa (Punttijumppa) kpl Daily workout with weights kpl Torju tulehdus / Förebygg inflammation -lehtinen kpl JULISTEET /JULISTESARJAT Vaali untasi vaalit terveyttäsi / Måna om din sömn - då värnar du också om din hälsa! Päihteet ja suun terveys Alkoholia terveellisesti Bäst utan hål Pidä pääsi suojaa se Rentoudu ja voi paremmin Torju tulehdus Luomuliikunta - helppoa ja hauskaa Säännöllinen liikunta antaa voimia arkeen Kuin kala vedessä vai kiinni verkossa? / Som fisken i vattnet - eller fångad i nätet? Opiskeluterveydenhuolto YTHS:ssä NETTISIVUSTOT International students (Kv-opiskelijoille suunnattu sivusto) Pesu-sivusto / Fräschare kyssar/ Frescher kisser Seksuaaliterveys- ja ehkäisy / Sexuell hälsa och preventivmedel / Sexual health and contraception Ravinto ja liikunta / Kost och motion / Nutrition and exercise Sähköinen ruokapäiväkirja Iloitse hampaistasi läpi elämän / Glädje av dina tänder livet ut / Healthy teeth throughout life Suunterveyden avaimet elämänkaarella / Nycklarna till oral hälsa / Keys to good oral health MUUTA YTHS-viivottimia uusille opiskelijoille 4700 kpl

17 16 TERVEYSTIETOPANKIN ARTIKKELIT Alkoholi ja terveys Alkoholiongelman toteaminen Astma/ Astma ASTMA - ohjattu omahoito Diabetes/ Diabetes Ehkäisylaastari/ Preventivplåster Ehkäisypillerit/ P-Piller Ehkäisyrengas/ Preventivring Ehkäisystä yleisesti/ Allmänt om preventivmedel/ General advice on contraception Flunssa, hengitystietulehdus, nuhakuume/ Common cold, respiratory tract infection Foniatria ja puheterapia Fysioterapia/ Fysioterapi/ Physiotherapy Hammaskivi/Tandsten Hampaiden paikkaaminen/tandlagning Hampaiden reikiintyminen Herkkä siemensyöksy Hiirikäsi/Mushand HIV/ HIV/ HIV Huimaus Humala, krapula ja alkoholimyrkytys Ientulehdus/ Tandköttsinflammation (gingivit) Imusolmukkeet kaulassa Karies (hampaiden reikiintyminen)/ Karies (hål i tänderna) Keliakia/Celiaki Keltarauhashormoniehkäisy/ Progestogen-only contraception/ Progestinpreventivmedel Klamydia/ Klamydia/Chlamydia Kondylooma eli visvasyylä/ Kondylom eller könsvårtor/ Genital warts Kuppa/ Syfilis/ Syphilis Kurkkukipu ja nielutulehdus/ Svalginflammation förorsakad av mononukleos Kyynärsauvakävely/ Kryckor (Gång med kryckor)/ Crutches (Walking with crutches) Lukivaikeus Matkailu ja terveys/ Resor och hälsa/ Travel and health Nilkan nyrjähdyksen jälkeinen harjoittelu/ Vristen, träning efter stukning av vristen/ Ankle sprain, exercises Nilkan nyrjähdys/ Nilkan nyrjähdys/ Nilkan nyrjähdys Nilkan teippaus venähdyksissä ja revähdyksissä/ Teipning av vristen vid stukning/ Ankle taping in strains and sprains Niska- ja selkäopas/ Nack- och ryggsmärtor/ Neck and back advice Niska-hartia-oireet Niska-hartiaseudun jumppaohjeita (Punttijumppa) Rintojen tutkiminen/ Undersök dina bröst Rokotukset Seksitaudit/ Könssjukdomar/ Sexually transmitted diseases (STDs) Selkäkipu/ Ryggvärk/ Back pain Selkäkivun (äkillisen) itsehoito-ohjeet/ Ryggvärk (plötslig, egenvårdsguide)/ Back pain (sudden, exercises) Selän neutraaliasentoharjoitteet/ Ryggen, neutralt läge/ Neutral position of the back, exercises Siitepölyallergiat Sukuelinherpes/ Genitalherpes/ Genital herpes Sukupuolitaudit suussa/ Könssjukdomar i munnen Suusyöpä/ Muncancer Syöpä Tasapainoiset asennot/ Balanserade ställningar/ Balanced positions Terskan alueen tulehdukset Tippuri/ Gonorré/ Gonorrhoea Valkovuoto Virtsankarkailu naisilla/ Urinavgång (ofrivillig) hos kvinnor/ Urinavgång (ofrivillig) hos kvinnor Virtsatietulehdus/ Urinvägsinfektioner/ Urinary tract infections Yskä

18

19 16

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ TOIMINTARAPORTTI 1 Toimintaraportti vuodelta 2010 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS...2 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...2

Lisätiedot

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä Vuosikatsaus 2012 Opiskelijan parempaa terveyttä 1 Opiskelijat twiittaavat Sisällys 4 Puheenjohtajan katsaus 2012 19 Hoidon laatu ja potilasturvallisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 2012 19 Ekologinen YTHS

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön juhlanumero 13.2.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 60 VUOTTA

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön juhlanumero 13.2.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 60 VUOTTA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön juhlanumero 13.2.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 60 VUOTTA Juhlapiikki 2014 Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki www.yths.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Sisällysluettelo Yhdistyksen tarkoitus, missio ja arvot... 3 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt Ansiomitalit... 5 Valtuuskunta... 5 Hallitus...

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747.

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 1 / 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN EDELLISEN LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

Kesäretki 2014: Tampsan lava.

Kesäretki 2014: Tampsan lava. Kesäretki 2014: Tampsan lava. VUOSIKERTOMUS 2014 YLEISTÄ 2 Kouvolan seudun Muisti ry:n tarkoituksena on toimia alueellaan muistisairautta sairastavien henkilöiden ja heidän omaistensa hyväksi, tukea heidän

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012 Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus Tukinainen 2013 Vuosikirja 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN /TUKINAINEN RY 3 1.1. Esittely 2. Kriisityö 4 2.1. Vuoden 2013 painopistealueet

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI

VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI VÄLI-SUOMEN POTKU LOPPURAPORTTI MaaliPOTKU osahanke 1.4.2010 31.10.2012 Marita Pitkänen Tiina Nurmela Heta Leino Sisällysluettelo 1. OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN... 4 2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN FORSSAN

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen

Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen kehittäminen ja toteuttaminen Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveyden huolto 2009 2011 -hanke Terveyttä ja hyvinvointia hoitotyön johtamisella Loppuraportti

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa 19.5.2013

Vuosikertomus. Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa 19.5.2013 Vuosikertomus 2012 Hyväksytty Diabetesliiton liittovaltuustossa 19.5.2013 Vuosikertomus 2012 1. Johdanto Vuoden 2012 toimintasuunnitelma laadittiin uuteen muotoon, jossa varsinaisen toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. HALLINTO... 3 1.1 Jäsenyhteisöt... 3 1.2 Hallitus... 3 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta... 4 1.4 Tilintarkastajat... 5 1.5 Työryhmät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013

Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 Autismi- ja Aspergerliitto ry VUOSIKERTOMUS 2013 AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 1. AUTISMI- JA ASPERGERLIITTO RY 3 2. TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS 4 3. ORGANISAATIO 5 Jäsenyhdistykset...

Lisätiedot