YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014"

Transkriptio

1 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Toimipisteiden terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Yhteisöterveyden kehittämistyö Koulutus RYHMÄ- JA KURSSITOIMINTA OPISKELUYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVA TOIMINTA Opiskeluympäristöjen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen Muu asiantuntijatoiminta ja yhteistyöverkostot Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) TERVEYSTIETO JA -VIESTINTÄ Terveystietoaineistot (painetut ja sähköiset) Verkkoneuvonta ja Facebook Muu terveysviestintä... 8 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat LIITE 3. Koulutustilaisuuksien ohjelmat LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat vuodelle LIITE 6. Vuoden 2014 aikana tuotetut tai päivitetyt terveyden edistämisen aineistot... 15

2 Terveyden edistämistoiminnan tavoitteena on yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan palveluja opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ovat asiantuntijatoiminta, terveystiedon tuottaminen ja levittäminen sekä ryhmäja kurssitoiminnan järjestäminen. Toteutuksessa hyödynnetään sosiaalisen markkinoinnin periaatteita. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli Opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. Sisällöllisiä tavoitteita vuodelle 2014 olivat: 1. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointitoiminnan laajeneminen. 2. Yhteistoiminnan kehittäminen YTHS:n, sosiaalitoimen, Kelan ja yliopistojen opiskelijapalveluiden kanssa opiskelijan syrjäytymisen ehkäisemiseksi 3. Elämäntaito-kurssien toteuttaminen eri paikkakunnilla 4. Omahoidon kehittäminen suun terveydenedistämisessä 5. Terveyden edistämistoiminnan kehittäminen nostamalla keskusteluun yhteisöterveystyön johtaminen. Muita isoja teemoja, jotka edellyttivät myös yhteisöterveystyötä tekevien työpanosta, olivat uuden potilastietojärjestelmän kehittäminen sekä valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon kehittämistyö. 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Valtakunnallinen terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja YTE-hankerahojen myöntämisestä päätettiin sähköpostitse. Työryhmän kokoonpano alla: VARSINAISET JÄSENET: YTHS Murtonen Mikko, pj ad helmikuu Sami Raasakka alkaen johtajaylilääkäri Helsinki Kunttu Kristina, varapj yhteisöterveyden ylilääkäri Turku Koskinen Marja, siht alk. (tekee valtak. YTE-työtä) Innilä Sini lääkäri (sähköiset terv.palvelut) Helsinki Hätönen Taina psykiatri Helsinki Irmola Mia Turku Kari Hanna terveyspalvelupäällikkö Helsinki Komulainen Anne johtajahammaslääkäri Helsinki Koivisto Hanna Kuopio Mikkola Outi fysioterapeutti Oulu Tipuri Marjo yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri Tampere Pynnönen Päivi mielenterveystyön johtava ylilääkäri Helsinki Salomäki Riitta terveydenhoitaja Helsinki ASIANTUNTIJAJÄSENET: SYL Terävä Sini sosiaalipoliittinen sihteeri OLL Ansala Jussi korkeakoululiikunnan asiantuntija Otus rs Lavikainen Elina kehittämispäällikkö Nyyti ry Savolainen Minna toiminnanjohtaja Opintot Tapola Timo opinto, Aalto-yliopisto Kokouksiin osallistui kutsuttuina myös kehittämispäällikkö Kimmo Kääriä, viestintäpäällikkö Sari Krappe sekä terveydenhoitaja Anna Malmberg-Virta.

3 Yhteisöterveystoimintaa ja hankkeita varten ovat toimineet seuraavat työryhmät: Terveyden edistämisen pienryhmä TEP ja YTE-YDIN (kursiivilla) terveystyöryhmän puheenjohtaja, yhteisöterveyden ylilääkäri, yhteisöterveyden vastaava, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, terveyspalvelupäällikkö Miete-ryhmä toimipisteiden mielenterveyssektorin YTE-vastuuhenkilöt (17 henkilöä) Suute-ryhmä toimipisteiden suunterveyssektorin YTE-vastuuhenkilöt (14 henkilöä) Suunterveyden edistämisen ryhmä johtajahammaslääkäri, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, valtakunnallisen terveystyöryhmän sts:n edustaja Valtak. terveydenhoitajat VATE, kehittänyt lisäksi akuuttihoito-ohjeita, www-sivustoja ym. Hanna Kari, Jonna Kekäläinen, Arja Makkonen, Anna Malmberg-Virta, Riitta Salomäki Seksuaaliterveystyöryhmä Sextetti (10 hlö) HKI: Sini Innilä, Hamari Päivi, Marjo Jahnukainen, Anne King, Hilkka Kaunismäki, Armi Malmström, TRE: Elina Haikonen, Marjo Tossavainen (pj), TKU: Merja Lusenius, KUO: Eila Huttunen Facebook-toimitus Sari Krappe, Jonna Kekäläinen, Marjo Tipuri, Sini Kivijärvi Ryhmätoiminnan aivoriihi HKI-ESP: Elina Heilala, Sari Krappe, Kati Patrikainen, Riitta Salomäki, Hanna Kari, TKU: Kristina Kunttu (pj), Minna Martin, Terttu Vanonen, OULU: Outi Mikkola Yhteisölliseen terveyden edistämistyöhön oli vuonna 2014 valtakunnallisesti osoitettu työaikaa yhteisöterveyden ylilääkärille 50 % työajasta ja tehtävään kuuluvaan tutkimuskoordinaattorin työn hoitamiseen 2 tuntia viikossa (7 %), yhteisöterveyden vastaavalle hammaslääkärille 4 tuntia viikossa sekä terveyden edistämisen sihteerille (40 %). Yhteisöterveyden vastaavan n irtisanouduttua YTHS:stä, jäi tämän tehtävän työaika (40 %) vajaaksi. YTE-koodien perusteella yhteisölliseen terveyden edistämiseen käytettiin 9716 tuntia (10 406), mikä on 2,07 % (2,23) kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Eri sektoreilla vastaavat %-osuudet olivat yleisterveys 2,75 % (2,90), suun terveys 1,16 % (1,21) ja mielenterveys 1,54 % (1,80). (Liite 1). Tuntimäärissä on mukana valtakunnallisiin YTE-tehtäviin nimettyjen kliinistä työtä tekevien henkilöiden tekemä yhteisöterveystyö (valyte). Mukana ei ole terveyden edistämisen sihteerin (palvelusihteeri) työpanosta. TPY- ja sektorijohtajat sekä terveyspalvelupäällikkö tekevät yhteisöterveystyötä osana hallinnollista työtään, eikä se näy YTE-koodeissa. 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Kuhunkin terveyspalveluyksikköön tai sen jokaiseen terveystyöryhmään oli nimetty terveyden edistämisen vastuuhenkilö sekä eri sektorien oma yhteisöterveyden vastuuhenkilö. (Liite 2) Yhteensä YTHS:ssä toimi 15 moniammatillista terveystyöryhmää ja Seinäjoen yksikön lopettamisen (31.7.) jälkeen 14. Niissä oli mukana 95 (95) säätiöläistä, 57 (59) opiskelijaedustajaa ja yliopistoista tai muista organisaatioista 71 (69) henkilöä. Muutamalla paikkakunnalla terveystyöryhmä toimi myös yliopiston hyvinvointityöryhmänä tai päinvastoin. Tiedekuntayhdyshenkilökäytäntöä toteutettiin Helsinki-Espoossa ja Turussa. Tampereella asia on järjestetty siten Teknillisen yliopiston osalta ja Vaasassa ruotsinkielisille oppilaitoksille oli nimetty oma terveydenhoitaja. Tiedekuntayhdyshenkilötoiminnan vastuuhenkilönä on terveydenhoitaja ja hänen tukenaan tiimi, jossa oli yleislääkäri ja sekä tarpeen mukaan fysioterapeutti ja.

4 1.3 Yhteisöterveyden kehittämistyö Terveyden edistämisen periaatteet ja toimintatavat -ohje päivitettiin ja se hyväksyttiin hallituksessa osana laatukäsikirjaa. Sosiaalisen (tai yhteiskunnallisen) markkinoinnin idean levittämistä jatkettiin esittelemällä ajatusta laatuverkostossa. Ryhmätoiminnan kehittämistä pohdittiin terveystyöryhmässä, ryhmätoiminnan aivoriihessä, YTEvastuuhenkilöiden koulutuksessa sekä Miete-ryhmässä. Aivoriihi valmisteli työryhmämuistion, jossa kehittämisehdotukset on jaoteltu kahdeksaan kokonaisuuteen. Www-sivuille tehtiin ryhmätoimintaa tarjoava Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnasta -sivu ja yhteydenottolomake. Elämäntaitokurssien markkinoimiseksi kehitettiin YTE-hankerahalla I love Arki -sivusto. Sähköisten palvelujen kehittämistä terveyden edistämisessä pidettiin tärkeänä. Osana sitä tehtiin wwwsivuille uusia verkkosivustoja ja suunniteltiin virtuaaliryhmien perustamista. Terveyden edistämisen ja erityisesti yhteisöterveystyön tarpeet huomioitiin uuden potilastietojärjestelmän suunnittelussa ja määrittelyssä. Opiskeluympäristöselvitykset ja muut yhteisöterveyteen liittyvät tapahtumat pitäisi saada kirjattua uuteen järjestelmään. Yhteisöterveystyön johtamisen erityispiirteet nostettiin keskusteluun. Vuoden aikana valmisteltiin myös vuoden 2015 teemaksi valitun ylipaino-hankkeen suunnitelmaa ja avustushakemuksia RAY:lle ja terveyden edistämisen määrärahoista. 1.4 Koulutus YTHS järjesti eri yhteistyötahojen kanssa seuraavat valtakunnalliset yhteisöterveyteen liittyvät koulutustilaisuudet: Terveyden edistämisen koulutuspäivä Voiko opiskelija syrjäytyä, entä sitten? pidettiin Allergiatalossa. Koulutuksen tavoitteena on pohtia, mitä on opiskelijan syrjäytyminen, miten sitä voidaan ehkäistä ja auttaa sekä miten opiskelija voidaan tavoittaa avun piiriin. Osallistujia oli 100, joista sidosryhmien edustajia 26. Yleisarvio 4,4. Ohjelma liitteessä 3. YTE-vastuuhenkilöille tai terveystyöryhmien puheenjohtajille järjestettiin koulutuspäivä Tavoitteena oli tukea ja kehittää yhteisöterveystyön toteuttamista sekä vaihtaa kokemuksia ja hyvä käytäntöjä.. Osallistujia oli 18. Yleisarvio 4,7. Ohjelma liitteessä 3 Miete-ryhmän koulutus oli , teemana Opiskeluympäristön arviointi ja sähköiset palvelut. Mukana oli 9 mielenterveyssektorin työntekijää, yleisarvio 4,6. Suute-ryhmän koulutuspäivä oli , teemana oli kariologian tietämyksen syventäminen terveydenedistämistyön pohjaksi. Sekstetti kokoontui koulutuksiin kolme kertaa. Turussa 6.6. tutustuttiin kaupungin seksuaalineuvontatyöhön, mukana 7 henkilöä. Muilla kerroilla jaettiin koulutuspalautteita ja kuultiin esitys pariterapiatyöstä. Sekstetin työtä esiteltiin Sexpon koulutuspäivässä Terveydenhoitajille järjestettiin kaksi Jännä juttu -verkkokoulutusta

5 2. RYHMÄ- JA KURSSITOIMINTA Ryhmä- ja kurssitoiminta (Liite 4) on ollut luonteeltaan joko opetuksellista, ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua (fysioterapian ryhmät) tai käyttäytymisen muuttamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Raja koulutuksen ja ryhmätoiminnan välillä ei ole aina selkeä. Ryhmätoiminta on vaihdellut yhden kerran tilaisuuksista koko lukukauden mittaisiin ryhmiin. Poikkeavana ryhmätoiminnaksi kirjattua työtä ovat joukkorokotustilaisuudet. Ryhmätoimintaa järjestettiin toimipisteissä paikallisten resurssien mukaan hyvin eri tavoin: täysin omana toimintana, yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa tai niin, että YTHS toimii asiantuntijana muiden järjestämässä kurssi- ja ryhmätoiminnassa. Yhteistyökumppaneina ovat erityisesti yliopistojen liikuntapalvelut, opintot ja puheviestinnän opettajat. Kaikkiaan erilaisten kurssien tai ryhmien sekä niihin osallistuvien määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä niitä järjestettiin 211 (199) ja osallistujia oli 5426 (4608). Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen ja ehkäiseminen on yleisin ryhmätoiminnan muoto 113 (102) ryhmää. Suun terveydenhuollon ryhmänä narskuttelijoiden ryhmät ovat yleistyneet, niitä pidettiin 10. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä ryhmiä olivat mm. jännittäjä-, masennus-, mentalisaatio-, parisuhde- ja pakkooireisten ryhmät. Elämäntaitokursseja pidettiin 11 ja myös muutamia uniryhmiä. Painonhallintaryhmiä oli vain yksi ja pari ensiapukoulutusta. Yliopistojen ja ylioppilaskuntien järjestämiin tutorkoulutuksiin osallistuttiin 36 (27) kurssille. 3. OPISKELUYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVA TOIMINTA 3.1 Opiskeluympäristöjen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointitoiminta laajeni onnistuneiden pilottien seurauksena. Terveyspalveluyksikköjen johtajat sopivat paikallisesti yliopistojen johdon kanssa tarkastusten suorittamisesta. Vuoden 2014 loppuun mennessä on valmistunut kaikkiaan 15 selvitystä ja lukuisia on tekeillä. Opiskeluympäristöjen tarkastustoimintaan kuuluvat taustatietojen hankkimisen lisäksi tutustumiskäynnit ja ergonomiakartoitukset yliopistojen tiloissa sekä tiedekuntatapaamiset, joissa keskustellaan ajankohtaisista, opintojen ohjaukseen, opiskelijoiden jaksamiseen yms. liittyvistä asioista tai kyseisen tiedekunnan omista teemoista. Tampereen TPY:ssä Anna Malmberg-Virta rakensi yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa wikialustalle yhteiskäytön mahdollistavan opiskeluympäristön tarkastuslomakkeen. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli Opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. Siinä tavoitteena oli yhteistyön tiivistäminen YTHS:n, sosiaalitoimen, Kelan ja yliopiston opiskelijapalveluiden kanssa. Yhteistyötä kuntien sosiaalitoimen kanssa aktivoitiin laatimalla kirje, jonka TPY:n johtajat saattoivat lähettää kuntiensa sosiaalitoimen johtajille. Samalla heidät kutsuttiin osallistumaan syrjäytymisen ehkäisyn koulutustilaisuuteen. Päivi Pynnönen ja Kristina Kunttu olivat kuultavina STM:n työryhmässä, joka valmisteli mahdollisuutta opiskella sairauspäivärahalla ja tämä mahdollistui alkaen. Vuonna 2012 solmittu Alkoholiohjelman kumppanuussopimus jatkuu vielä vuoden 2015 loppuun. YTHS oli mukana Unifin työryhmässä, joka laati

6 Opiskelijoiden päihdeohjelman. Sen tavoitteena on päihteiden käytön ehkäiseminen ja päihdeongelmiin puuttuminen Sora-säännökset huomioiden. YTHS oisallistui SYL:n tulevaisuuden yliopisto -hankkeeseen blogikirjoituksella Muu asiantuntijatoiminta ja yhteistyöverkostot YTHS kuului jäsenjärjestönä seuraaviin hyvinvointityöhön liittyviin organisaatioihin: Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE, Nyyti ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja on mukana Lääkärit tupakkaa vastaan verkostossa (DAT). YTHS:n edustajat ovat olleet tiiviisti mukana valtakunnallisessa opiskeluterveydenhuollon kehittämistyössä. Aktiivista asiantuntijayhteistyötä on runsaasti SYL:n kanssa sekä lisäksi Unifi ry:n, opintoen ja puheviestinnän opettajien verkostojen, Otus rs:n, SAMOKin ja kirkon korkeakoulutyön kanssa. YTHS:n edustaja on vuonna 2014 ollut asiantuntijana mukana seuraavissa terveyden edistämiseen liittyvissä valtakunnallisissa työryhmissä tai organisaatioissa: Nyytin hallitus, Päivi Pynnönen, varajäsen Taina Hätönen Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, OKM, Jukka Männistö Opiskeluterveydenhuollon kehittämisen työryhmä, STM, Hanna Kari Opiskeluterveydenhuollon verkosto STM, THL, Hanna Kari, Kristina Kunttu Työryhmä opiskelijoiden päihdeohjelman laatimiseksi, Unifi, Kristina Kunttu Tieteellinen neuvosto, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Kristina Kunttu SUHAT-verkosto, Marjo Tipuri, Anne Komulainen, Anu Aatola Opiskelijoiden terveyden edistämisen yhteistyökumppaneita paikallisesti ovat ylioppilaskunnat ja yliopistot, sekä lukuisat muut organisaatiot tai henkilöt. YTHS:n edustajat ovat omien terveystyöryhmien lisäksi olleet mukana 116 (92) yhteistyöverkostojen asiantuntijatyöryhmässä, esimerkkinä yliopistojen hyvinvointityöryhmät, opiskeluympäristön arviointiryhmät, työsuojelutoimikunnat, ruokalatoimikunnat, opintojen ohjauksen ryhmät, tuutoroinnin suunnitteluryhmät yms. (Liite 4). Opiskeluympäristöjen ja -yhteisöjen hyvinvointia edistetään asiantuntijaverkostojen kautta. Säätiöläiset osallistuivat asiantuntijoina tai kouluttajina 118 (130) valtakunnalliseen tai paikalliseen opiskelijatapahtumaan tai sidosryhmäkoulutukseen ja pitivät niissä 59 (72) esitystä liittyen mm. ergonomiaan ja istumisen vähentämiseen, opiskelukykyyn, netin käyttöön, henkiseen hyvinvointiin, seksuaalisuuteen sekä kv-opiskelijoille kulttuurissokista. Valtakunnallisia tapahtumia olivat mm. Lääkäripäivät ja hammaslääkäripäivät (Marjo Tossavainen: nuorten netin käyttö), Profession Koulu- ja Opiskeluterveydenhuolto tapahtuma (Kristina Kunttu: yhteisöterveystyö, Minna Martin: ryhmätoiminta, Anne Komulainen: moniammatillinen yhteistyö). Hammaslääkäripäivillä oli myös Komulaisen esitys terveyden edistämisestä. Profession sähköisiin palveluihin liittyvässä koulutuksessa Jonna Kekäläinen kertoi Meal Trackerin tuloksista. Skoopin koulutuksessa Annukka Vuorinen puhui erilaisista suun muutoksista, Johanna Förster nuorten aknesta ja Marjo Tossavainen seksuaalineuvonnasta. 3.3 Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Aiempien vuosien tapaan oli YTHS:n budjetissa euron määräraha, joka suunnattiin yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeisiin. Hankekäytännöllä voidaan ohjata, tukea ja kehittää toimipisteitten yhteisöllistä terveyden edistämistoimintaa sekä auttaa levittämään hyviä käytäntöjä. Rahoitusta myönnettiin 12 hankkeelle (Liite 5). Hankkeiden loppuraportit on nähtävissä YTHS:n internet-sivuilla.

7 4. TERVEYSTIETO JA -VIESTINTÄ 4.1. Terveystietoaineistot (painetut ja sähköiset) YTHS:n opassarjaa kartutettiin päivitetyllä Holittomat-oppaalla, joka alun perin on tuotettu vuonna Parisuhdeoppaasta julkaistiin uusi korjattu painos. Www-sivuille valmistui uusia sivustoja: Etusivun Oikopolut ja siihen linkitetyt artikkelit, Elämäntaitokurssia mainostava I love Arki -sivusto sekä Päihteet ja terveys -sivusto (Alkoholi, Huumeet, Tupakka) ja Alkoholi ja opiskelijakulttuuri -sivu. Terveystietopankkiin luotiin uusia artikkeleita etenkin päihteidenkäyttöön, mielenterveyteen ja tule-asioihin liittyvistä aiheista sekä päivitettiin vanhoja (Liite 6). Terveystietopankin artikkelien katselumäärät näyttävät Google Analyticsin mukaan nousseen selvästi useimmissa artikkeleissa. Sivuilla myös viivyttiin aiempaa kauemmin. Suosituimmat artikkelit liittyivät hengitystietulehduksiin ja seksuaaliterveyteen, uusina TOP 20 -listalla olivat nilkan nyrjähdys, laboratoriotutkimusten yleisohjeet ja paniikkkihäiriö. Sivun katselut Terveystietopankin sivuilla, TOP 20 vuonna 2014 ja vertailuluvut vuodelta muutos% Kaikki ,91 1 Kurkkukipu ja nielutulehdus ,41 2 Kondyloomat ,47 3 Klamydia ,07 4 Flunssa tai hengitystietulehdus ,66 5 Ehkäisypillerit ,02 6 Sukuelinherpes ,73 7 Valkovuoto ,06 8 Terskan alueen tulehdukset ,40 9 Kantapään kiputila ,13 10 Silmätulehdus ,10 11 Stressi ,79 12 Luomet ,97 13 Verenvuoto peräaukosta/haavaumat/pukamat ,16 14 Hiivatulehdus ,44 15 Suupielten halkeilu ,16 16 Yskä ,46 17 Nilkan nyrjähdys ,55 18 Laboratoriotutkimusten yleisohjeet ,06 19 Selkäkipu ,36 20 Paniikkihäiriö , Verkkoneuvonta ja Facebook Verkkoneuvonnassa opiskelijat voivat lähettää anonyymeinä kysymyksiä tiettyihin aihealueisiin liittyen ja saavat vastauksen kysymykseensä verkkosivuille kertyvään tietokantaan. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan 3 työpäivän kuluessa lukuun ottamatta lomakausia, jolloin kysymyksiä ei voinut esittää. Opiskelijoiden kysymyksiin vastasi 3 yleislääkäriä (n. 3 viikkotyötuntia) ja 1 ( 1 viikkotyötunti). Verkkoneuvonnan aihealueita nykyisellään ovat: - raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys - astma ja allergiat

8 - mielenterveys - suunterveys Verkkoneuvonnan kävijämäärät olivat Google Analyticsin tarkastelun mukaan sivun katselua ja yksilöityä tarkastelua. Nettisivujemme navigaatiolinkin muutosten takia edellä mainitut luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien lukuihin. Verkkoneuvonnan vuoden 2014 kysymysten kiinnostavimpana aihealueena oli raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys (247 kysymystä). YTHS:n Facebook-tiimin nelihenkinen kokoonpano on vakiintunut. Facebookin aktiivinen käyttäjämäärä jatkoi edelleen tasaista nousuaan, mutta YTHS:n päivitykset tavoittivat aiempaa enemmän Facebookfaneja. Erityisen tykättyjä ja edelleen jaettuja linkkejä olivat mm. tietyt ajankohtaisuutiset, kuten YTHS:n 60- vuotisjuhlat ja säätiön uuden toimitusjohtajan nimitysuutinen, sekä erityisteemat, kuten virtuaalilääkäritoiminta ja mielenterveyden syksyisen YTHS-mediatilaisuuden aiheet. Omia YTHS-sisältöjä kuten innostavia, hauskoja kuvia sekä artikkeleja jaettiin keskimääräistä enemmän. Vuoden loppuun mennessä YTHS:n Facebookilla oli noin 2800 (2300) tykkääjää. Kesäkuussa 2014 avattiin myös YTHS:n oma twitter-kanava, mutta sen käyttö oli syksyllä vielä melko vähäistä Muu terveysviestintä Terveysasemien terveysviestintään kuuluivat erilaiset näyttelyt ja kilpailut, esim. sydän-, allergia- ja astmaviikon sekä AIDS-päivän näyttelyt, makailu-, päihde- ja ravintoinfo. Terveysteemat olivat myös esillä lukuisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa. Lisäksi YTHS esitteli toimintaansa kaikissa korkeakouluissa järjestetyillä uusien opiskelijoiden orientaatioviikoilla. Tällaisia infotilaisuuksia oli 91 (107) ja osallistujina (16 420) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. (Liite 4)

9 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö 2014 sektoreittain ja sisällön perusteella (YTE-koodeilla Medicus-kirjaus tunteina, % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä) OMA= oman tpy:n toimintaa eli valyte vähennetty pois luvuista YTE linjoittain % Yhteensä (h ja %) YTE sisällön perusteella (tunteja) yts sts mts 2014 (h) % 2013 (h) % veryte kehyte julyte opiyte valyte Hki-Espoo 2,61 1, , , OMA 2,48 1,11 0, , , Tre-Hml 2,69 3,10 4, , , OMA 2,69 1,74 2, , , Tku-Rauma 3,93 1,53 1, , , OMA 1,66 1,08 1, , , Jkylä-Kokkola 2,19 0,51 0, , ,46 13 OMA 2,19 0,51 0, , , Oulu-Kajaani 2,87 0,38 1, , ,53 30 OMA 2,75 0,38 1, , , Joensuu-Svl 2,06 0,86 0, , , Kuopio 7,05 0,47 4, , , OMA 3,88 0,47 3, , , Vaasa-Psr 1,27 0 0, , , Lappeenranta 1,30 0,55 0, , , Rovaniemi 2,38 0,58 0, , , Seinäjoki 1,98 0 0, ,38 3 OMA 1,89 0 0, , , yht. 2014: h % , , , , VERTAILU aikaisempiin vuosiin v.2014 % v.2013 % v.2012 % YTE sektoreittain Yhteensä YTE sisällön perusteella yts sts mts yht. % veryte kehyte julyte opiyte valyte , , ,29 v ,27 v , , , , , , , , , , , ,07 2,32 2,38 1,80 1, v , v v v v Tuntimäärissä on mukana valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen kliinistä työtä tekevien henkilöiden tekemä yhteisöterveystyö (valyte), ei sisällä terveyden edistämisen sihteerin YTE-työpanosta. Mukana ei ole myöskään sektori- ja TPY-johtajien eikä terveyspalvelupäällikön hallinnollisella ajallaan tekemää yhteisöterveystyötä.

10 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat 2014 puheenjohtajat, sihteerit Toimipiste Yhteisöterveyden vastuuhenkilö Yleisterveys YTE vastuuhlö Suunterveys YTE vastuuhlö Mielenterveys YTE vastuuhlö Muut jäsenet Hki-Espoo 1 Kirsi Helosuo, siht. Ulla Salonen yleislääkäri Päivi Mattern, Lauri Yli-Pohja, neuv. Tiina Karppinen, th, pj. Leena Serkamo, ft Marja-Leena Hauhia, mt:n ylilääkäri Hki-Espoo 2 Lilian Mallenius, th Lilian Mallenius, th Päivi Mattern, Maaria Kurki, Sirpa Boman, ft, siht. Tiina Tuomi, yleisl.,pj. Pietilä Teija, joht.hoit. Hki-Espoo 3 Kati Patrikainen, th, pj Minna Pohjolainen, th, siht. Rebekka Carena, Tarja Jäntti, neuv.psykol. Kaija Järvelin, ft Tuomas Plosila, ylilääkäri Patrik Schroeder, yleisl. Hki-Espoo 4 Piia Moisio, th, pj Pekka Koskivirta, yleislääkäri Rebekka Carena, Sari Tiula-Alho neuv., siht. Kati Kauppala, ft, Tapio Hyrkäs, tpy-johtaja, Satu Selänne, th Johanna Eklundh, th Joensuu Hanna Haapalainen, th, siht. Hanna Haapalainen,th Arina Khineeva Katja Pasanen, Eija Vänskä, ylilääk., pj. Ulla Frilander,suuhyg. Jyväskylä Eija Säkkinen, th, siht. Pirjo Paajanen, ylilääkäri, pj Nina Blom, Kaisu Mäntymaa, Marko Hänninen, ft Kuopio Hanna Koivisto, psykol, pj Jonna Kekäläinen, th Elsa Heikkinen, vast. hh. Hanna Koivisto, Ulla Ågren, vast. lääkäri Lappeenranta Katriina Ikävalko, th, pj. Katriina Ikävalko, th Jarkko Lankinen, Jarno Korhola, neuv. Maija Kangasniemi, pj. yo-kunnasta Oulu Riitta Manninen, oh, pj. Riitta Mäkelä ylilääkäri Riitta-Liisa Alaraasakka, vastaava hh Jaana Laitinen- Puutio, Mikkola Outi, ft. Kati Turunen, psyk. sh, siht. Rauma Sanna Salmi, th Rovaniemi Irma Ketola, th, pj. Virpi Hyvönen, vast. lääkäri Kaisa Seppälä- Barsk, suuhyg. Airi Uimaniemi, siht. yo-kunnasta Savonlinna Paula Vilpponen, vastaava th., siht. Seinäjoki ad Satu Haapsaari, th Hyvinvointityöryhmä Anne Saarijärvi, Tampere Kaleva Ritva-Liisa Hannula, th, siht. Sari Hartikainen, th Riitta Myllymäki, Riitta Jähi, neuv. psykol., pj Mia Puustinen ft Marjo Tipuri, hml Tampere Hervanta Turku Anna Malmberg- Virta, th, siht. Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääkäri., pj AMalmberg- Virta, th. Vaasa Satu Kyntäjä, th, pj Eeva Niemi vast. hoitaja Saila Rintamäki, Terhi Pihlaja, th Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääk. Paula Riipinen, psykol. pj. Tina Wikström, Hanna-Kaisa Kivistö, ft Mia Irmola, suuhyg. Anne Friman, ft. Kirsi Norrdahl, yleisl. Terttu Vanonen, siht. Benita Östergård,

11 LIITE 3. Koulutustilaisuuksien ohjelmat Terveyden edistämisen koulutuspäivä (kohde 6101) VOIKO OPISKELIJA SYRJÄYTYÄ ENTÄ SITTEN? Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, Helsinki Kohderyhmänä ovat YTHS:n kaikkien sektorien työntekijät, sekä opiskelijoiden hyvinvointityöhön osallistuvat yliopistojen ja ylioppilaskuntien edustajat sekä muut sidosryhmät. Koulutuksen tavoitteena on pohtia, mitä on opiskelijan syrjäytyminen, miten sitä voidaan ehkäistä ja auttaa sekä miten opiskelija voidaan tavoittaa avun piiriin Aamukahvi min Tilaisuuden avaus min Mielenterveyden edistäminen opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Eija Stengård Tampereen mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtava min Koulutuksellinen syrjäytyminen Vesa Korhonen, Campus Conexus -hanke, Tampereen yliopisto min Taukojumppa min Korkeakouluopiskelijoiden syrjäytyminen Elina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus min Jyväskylän Student Life -toimintamallin esittely Hanna Ahola, suunnittelija, TtM, Strateginen kehittäminen, Jyväskylän yliopisto min LOUNAS min SUUNTA-hankkeen opetukset Pauli Tossavainen, psykiatri, ylilääkäri, Tampere min Yliopisto-opiskelija sosiaalitoimen asiakkaana Eija Huovila, VTL, johtava sosiaalityöntekijä, Pohjoinen nuorten sosiaalityö, Helsinki min Turun toimeentuloturvaverkosto, Maisa Kuusela, terveyspalveluyksikön johtaja, ylilääkäri, Turku, YTHS min Kahvitauko min Oiva Mielen hyvinvoinnin taitojen mobiiliharjoitusohjelma Kirsikka Kaipainen, tutkija, VTT Toni Vanhala, perustajajäsen, Headsted min Suunterveys ja opintojen viivästyminen Annukka Vuorinen, ylihammaslääkäri, YTHS Marjo Tipuri, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, YTHS min Syntymäkohortti 1987, tietoa korkeakoulutettujen syrjäytymisestä väestötasolla Liisa Törmäkangas, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tilaisuus päättyy

12 YTE-vastuuhenkilöiden koulutuspäivä Aika Paikka YTHS, Töölönk. 37, Helsinki Kohderyhmä Terveystyöryhmien YTE-vastuuhenkilöt tai puheenjohtajat Tavoite Ohjelma 9.00 Aamukahvi 9.30 Tervetuloa Päivän tavoitteena on tukea ja kehittää YTHS:n yhteisöterveystyön toteuttamista sekä vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Koulutus keskittyy ajankohtaisiin asioihin ja toteutetaan pääosin keskusteluin ja ryhmätöin. Ajankohtaista yhteisöterveydessä, YTE ylilääkäri Kristina Kunttu - Yliopistojen päihdeohjelma o tekeillä valtakunnallinen ohje - Kokemuksia opiskeluympäristöselvitysten tekemisestä o miten organisoidaan, kuka vierailee ja missä, mitä kannattaisi ottaa huomioon - Tiedekuntavastuuhenkilötoiminta o toimenkuvat, keskustelua taustapaperin pohjalta LIITTEET Terveystyöryhmien budjetti kirjanpitäjä Varpu Nyholm VenyttelyPaussi LOUNAS Sektoriyhteistyö terveyden edistämisessä, YTE vastaava hammaslääkäri Marjo Tipuri - Toimiiko ja miten? Hyviä toimintamalleja, uusia ideoita Ryhmätoiminnan tehostaminen, Marja Koskinen - Keskustelun pohjana ryhmätoiminnan kehittämisen muistio, LIITE Kaffettakin tarjoillaaan Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen yhteisöterveystyössä viestintäpäällikkö Sari Krappe Mitä vien kotiin? Tilaisuuden päätös

13 LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta JOHTAMINEN, VALMISTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN (kehyte) Terveystyöryhmään kuuluvat YTHS:n edustajat opiskelijoiden edustajat muiden organisaatioiden edustajat Terveystyöryhmän kokoukset ASIANTUNTIJAVERKOSTOT (veryte) YTHS:n ulkopuoliset yhteistyötahot Työryhmien ja verkostojen lukumäärä YTHS:n edustajien/osallistujien lkm Kokousten ja tapaamisten lukumäärä VÄLITÖN OPISKELIJATYÖ (opiyte) Ryhmätoiminta - kurssien tai ryhmien lkm kokoontumiskertojen lkm osallistujien lukumäärä o Fysioterapiaryhmät/ osallistujien lkm 113/ / / / / 1050 o Joukkorokotustilaisuudet* / osallistujien lkm 11/ / / / / 1012 o EA-, elvytyskurssit / osallistujien lkm 2/ 80 2 / / 67 3 /81 5 / 85 o Tuutorkoulutukset / osallistujien lkm 36/ / / / / 1446 o Jännittäjä-, esiintymisjänn.ryhmät/ osall. lkm 12/ / / /97 14 / 155 o Uniryhmät / osallistujien lkm 3/ 30 6 / 51 5 / 42 2 / 12 1 / 7 o Masennus- ja mielialaryhmät / osall. lkm 5/ 36 6 / 40 4 / 36 3 / 18 3 /23 o Painonhallintaryhmät /osallistujien lkm 1/ 10 7/ 58 5 / 41 2 / 18 3 / 23 o Elämäntaitokurssit/ osallistujien lkm 11/ 85 o Narskutteluryhmät/ osallistujien lkm 10/ 103 o Muut ryhmät / osallistujien lkm 9/ / / / /216 o Opiskelijatapahtumien ja luentotilaisuuksien lkm - osallistujien lukumäärä Hk:n pitämät luennot, esitelmät, lkm MATERIAALIT JA MEDIAT (julyte) Teemanäyttelyiden lukumäärä YTHS:n esittelyluentojen- ja tilaisuuksien lkm - osallistujien lukumäärä * ei sisällä pandemiarokotustilaisuuksia

14 LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat vuodelle 2014 YTE-hankkeet vuodelle 2014 (ehdollisena) Myönnetty No Hankkeen nimi Toimipiste Toimijat ARJEN HALLINTA Elä hyvällä fiiliksellä arjen mutkat suoriksi (Elämäntaitokurssin soma-verkkosivusto) YTHS-vies, YTHS-YTS S. Krappe, H. Kari, R Salomäki, K Kunttu, YTHS OPISKELUYMPÄRISTÖKARTOITUS VAASA Jarkko Seppälä, VYY Osaavaksi asukkaaksi! Asumis- ja elämäntaitokoulutus Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaille Ota koppi! Uuden opiskelijan ensikontakti opiskeluterveydenhuoltoon Voi hyvin Kuopiossa: hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimijoiden ja tarjolla olevien palveluiden esille nosto JKL VALTAK. KUOPIO Erja Käyhkö ja Piia Taipalus, YTHS Anne Komulainen, Hanna Kari, YTHS Jonna Kekäläinen, Hanna Koivisto, Elsa Heikkinen, YTHS Elämäntaitokurssi JOENSUU Anne Pellikka, YTHS materiaalit LIIKUNTA JA ERGONOMIA 1191 HEILUTTELUHETKI ks (yhteistyö) HKI Tiina Karppinen, Eija Rautiainen, YTHS Matalan kynnyksen liikuntatempaukset VAASA Jarkko Seppälä, VYY OLET HUOLENPITOSI ARVOINEN: tietoisuustaitoja syömiseen ja liikkumiseen TRE M. Puustinen, H. Lehtonen, A. Malmberg- Virta, YTHS Pylly ylös yhteistyössä 1191 ja 1196 kanssa TKU Anne Friman, YTHS, Teija Hakala, TY YYP- Yhdessä ylös penkistä ks ROI Irma Ketola, YTHS RAVINTO MealTracker työkalun käytön kehittäminen ja levittäminen YTHS:llä yhteensä KUOPIO Jonna Kekäläinen, YTHS

15 LIITE 6. Vuoden 2014 aikana tuotetut tai päivitetyt terveyden edistämisen aineistot OPPAAT 1. Holittomat, ensimmäinen painos 2000, uusi korjattu painos 2014, 5000 kpl 2. Parisuhdeopas, ensimmäinen painos 2009, uusi korjattu painos 2014, 3000 kpl NETTISIVUSTOT 1. Etusivun Oikopolut ja siihen linkitetyt artikkelit (Ota koppi hanke) 2. I love Arki sivusto 3. Päihteet ja terveys -sivusto (Alkoholi, Huumeet, Tupakka) 4. Alkoholi ja opiskelijakulttuuri -sivu TERVEYSTIETOPANKIN ARTIKKELIT, uudet ja päivitetyt 1. Ahdistus, Marja Koskinen 2. Alkoholi - humala, krapula ja alkoholimyrkytys, Kristina Kunttu 3. Alkoholi - juonko liikaa?, Kristina Kunttu 4. Alkoholi - kun haluat vähentää, Kristina Kunttu 5. Alkoholi - tyhjiä kaloreita, Kristina Kunttu 6. Alkoholi ja liikunta, Kristina Kunttu 7. Alkoholi ja lääkkeet, Kristina Kunttu 8. Alkoholi ja terveys, Kristina Kunttu 9. Alkoholi, raskaus ja imetys, Kristina Kunttu 10. Alkoholi, sukupuoli ja seksi, Kristina Kunttu 11. Allergiaoireet, Pirjo Paananen 12. Huumeet, Kristina Kunttu 13. Influenssa, Minna Paavonsalo 14. Kinesioteippaus, Anne Friman - Johanna Häkkinen 15. Kuntotestejä 16. Malaria, Minna Paavonsalo 17. Masennus, Marja Koskinen 18. Netin käyttö ja nettiriippuvuus, Marjo Kokko 19. Niska-hartia-yläraaja-oireet, Anne Friman 20. Nuuska ja suun terveys 21. Polven etuosan kipu ja hoito-ohjeet 22. Ryhti, Anne Friman 23. Selkäkipu, Päivi Hamari, Anne Friman 24. Selän neutraaliasentoharjoitteet, Anne Friman 25. Sosiaalisten tilanteiden pelko, Marja Koskinen 26. Stressi, Marja Koskinen 27. Syömishäiriöt, Marja Koskinen 28. Tietokoneella työskentely, Anne Friman 29. Tupakointi lopettaminen, Kristina Kunttu 30. Tupakointi - vaikutukset terveyteen, Kristina Kunttu 31. Tupakointi nuuska, sähkösavuke ja vesipiippu, Kristina Kunttu 32. Yksinäisyys, Marja Koskinen

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 16 Toimintaraportti vuodelta 2013 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ TOIMINTARAPORTTI 1 Toimintaraportti vuodelta 2010 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS...2 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...2

Lisätiedot

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä Vuosikatsaus 2012 Opiskelijan parempaa terveyttä 1 Opiskelijat twiittaavat Sisällys 4 Puheenjohtajan katsaus 2012 19 Hoidon laatu ja potilasturvallisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 2012 19 Ekologinen YTHS

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä Vuosikatsaus 2010 2 Mediatiedot Toimitus: YTHS Viestintä Taitto: Grapica, Pia Kauppinen Paino: Multiprint Oy Etukannen kuva: YTHS arkisto Sisällys YTHS:N TOIMIPISTEET s.

Lisätiedot

Mediatiedot Toimitus: YTHS Viestintä Taitto: Pia Kauppinen, Grapica Paino: Savion Kirjapaino Etukannen kuva: Rodeo

Mediatiedot Toimitus: YTHS Viestintä Taitto: Pia Kauppinen, Grapica Paino: Savion Kirjapaino Etukannen kuva: Rodeo Vuosikatsaus 2009 Mediatiedot Toimitus: YTHS Viestintä Taitto: Pia Kauppinen, Grapica Paino: Savion Kirjapaino Etukannen kuva: Rodeo 2 Sisällys YTHS:n toimipisteet 4 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön juhlanumero 13.2.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 60 VUOTTA

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön juhlanumero 13.2.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 60 VUOTTA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön juhlanumero 13.2.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ 60 VUOTTA Juhlapiikki 2014 Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Töölönkatu 37 A 00260 Helsinki www.yths.fi

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747.

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 1 / 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN EDELLISEN LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille

ASKO 2 -hanke 2013 2015. Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille Toimintakertomus 2013 ASKO 2 -hanke 2013 2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE...

Lisätiedot

Suomen Syöpäyhdistys ry

Suomen Syöpäyhdistys ry Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2012 1 Yhdistyksen tarkoitus, missio ja arvot... 4 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt Ansiomitalit... 5 Valtuuskunta... 5 Hallitus... 6 Järjestövaliokunta...

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 2014 TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys Sisällys... 2 1. Pääsektori... 7 1.1. Toimijat... 7 1.2. Toimintasuunnitelman mukaiset projektit... 7 1.3. Henkilöstö... 8 1.4. Muuta... 9 Yliopisto...

Lisätiedot

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013

Toimintakerto- mus OLL:N LIITTOKOKOUS, 14. 15.11.2013 ASIAKIRJA 5 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2013-30.9.2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Toimintakerto- 2013 mus OLL:n toiminta tammikuusta syyskuuhun vuonna 2013 liikuntapoliittisen edunvalvonnan, palvelutoiminnan ja opiskelijahuippu-urheilun saralla. 14 15 16

Lisätiedot

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014

Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Suomen Syöpäyhdistys ry KERTOMUS TOIMINTAVUODESTA 2014 Sisällysluettelo Yhdistyksen tarkoitus, missio ja arvot... 3 Pääsihteerin katsaus... 4 Luottamushenkilöt Ansiomitalit... 5 Valtuuskunta... 5 Hallitus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisällysluettelo 1. HALLINTO... 3 1.1 Jäsenyhteisöt... 3 1.2 Hallitus... 3 1.3 Sihteerit ja muu henkilökunta... 4 1.4 Tilintarkastajat... 5 1.5 Työryhmät

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN

KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4 KORKEAKOULUN HENKILÖKUNNAN, OPISKELIj OIDEN ja ULKOISTEN SIDOSRy HMIEN OSALLISTUMINEN LAADUNvARMISTUKSEEN 4. Korkeakoulun henkilökunnan, opiskelijoiden ja ulkoisten sidosryhmien osallistuminen laadunvarmistukseen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 1 (37) Toimintakertomus 2008 TOIMINTA-AJATUS, TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT Liiton tarkoitus valtakunnallisena keskusjärjestönä on toimia diabeteksen voittamiseksi ja hyvän hoidon takaamiseksi, tukea diabeetikoita

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Johdanto..3. 2. Vaikuttamistoiminta 4. 3. Harvinaistyö..5. 4. Järjestötoiminta.6. 5. Kurssitoiminta.7. 6. Neuvontapalvelut.

SISÄLLYS. 1. Johdanto..3. 2. Vaikuttamistoiminta 4. 3. Harvinaistyö..5. 4. Järjestötoiminta.6. 5. Kurssitoiminta.7. 6. Neuvontapalvelut. SISÄLLYS 1. Johdanto..3 2. Vaikuttamistoiminta 4 3. Harvinaistyö..5 4. Järjestötoiminta.6 5. Kurssitoiminta.7 6. Neuvontapalvelut.8 7. Ihopisteiden palvelut.9 8. Ammattilaisyhteistyö..10 9. Tiedotus 11

Lisätiedot