YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014"

Transkriptio

1 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Toimipisteiden terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Yhteisöterveyden kehittämistyö Koulutus RYHMÄ- JA KURSSITOIMINTA OPISKELUYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVA TOIMINTA Opiskeluympäristöjen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen Muu asiantuntijatoiminta ja yhteistyöverkostot Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) TERVEYSTIETO JA -VIESTINTÄ Terveystietoaineistot (painetut ja sähköiset) Verkkoneuvonta ja Facebook Muu terveysviestintä... 8 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat LIITE 3. Koulutustilaisuuksien ohjelmat LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat vuodelle LIITE 6. Vuoden 2014 aikana tuotetut tai päivitetyt terveyden edistämisen aineistot... 15

2 Terveyden edistämistoiminnan tavoitteena on yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan palveluja opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ovat asiantuntijatoiminta, terveystiedon tuottaminen ja levittäminen sekä ryhmäja kurssitoiminnan järjestäminen. Toteutuksessa hyödynnetään sosiaalisen markkinoinnin periaatteita. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli Opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. Sisällöllisiä tavoitteita vuodelle 2014 olivat: 1. Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointitoiminnan laajeneminen. 2. Yhteistoiminnan kehittäminen YTHS:n, sosiaalitoimen, Kelan ja yliopistojen opiskelijapalveluiden kanssa opiskelijan syrjäytymisen ehkäisemiseksi 3. Elämäntaito-kurssien toteuttaminen eri paikkakunnilla 4. Omahoidon kehittäminen suun terveydenedistämisessä 5. Terveyden edistämistoiminnan kehittäminen nostamalla keskusteluun yhteisöterveystyön johtaminen. Muita isoja teemoja, jotka edellyttivät myös yhteisöterveystyötä tekevien työpanosta, olivat uuden potilastietojärjestelmän kehittäminen sekä valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon kehittämistyö. 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Valtakunnallinen terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja YTE-hankerahojen myöntämisestä päätettiin sähköpostitse. Työryhmän kokoonpano alla: VARSINAISET JÄSENET: YTHS Murtonen Mikko, pj ad helmikuu Sami Raasakka alkaen johtajaylilääkäri Helsinki Kunttu Kristina, varapj yhteisöterveyden ylilääkäri Turku Koskinen Marja, siht alk. (tekee valtak. YTE-työtä) Innilä Sini lääkäri (sähköiset terv.palvelut) Helsinki Hätönen Taina psykiatri Helsinki Irmola Mia Turku Kari Hanna terveyspalvelupäällikkö Helsinki Komulainen Anne johtajahammaslääkäri Helsinki Koivisto Hanna Kuopio Mikkola Outi fysioterapeutti Oulu Tipuri Marjo yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri Tampere Pynnönen Päivi mielenterveystyön johtava ylilääkäri Helsinki Salomäki Riitta terveydenhoitaja Helsinki ASIANTUNTIJAJÄSENET: SYL Terävä Sini sosiaalipoliittinen sihteeri OLL Ansala Jussi korkeakoululiikunnan asiantuntija Otus rs Lavikainen Elina kehittämispäällikkö Nyyti ry Savolainen Minna toiminnanjohtaja Opintot Tapola Timo opinto, Aalto-yliopisto Kokouksiin osallistui kutsuttuina myös kehittämispäällikkö Kimmo Kääriä, viestintäpäällikkö Sari Krappe sekä terveydenhoitaja Anna Malmberg-Virta.

3 Yhteisöterveystoimintaa ja hankkeita varten ovat toimineet seuraavat työryhmät: Terveyden edistämisen pienryhmä TEP ja YTE-YDIN (kursiivilla) terveystyöryhmän puheenjohtaja, yhteisöterveyden ylilääkäri, yhteisöterveyden vastaava, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, terveyspalvelupäällikkö Miete-ryhmä toimipisteiden mielenterveyssektorin YTE-vastuuhenkilöt (17 henkilöä) Suute-ryhmä toimipisteiden suunterveyssektorin YTE-vastuuhenkilöt (14 henkilöä) Suunterveyden edistämisen ryhmä johtajahammaslääkäri, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, valtakunnallisen terveystyöryhmän sts:n edustaja Valtak. terveydenhoitajat VATE, kehittänyt lisäksi akuuttihoito-ohjeita, www-sivustoja ym. Hanna Kari, Jonna Kekäläinen, Arja Makkonen, Anna Malmberg-Virta, Riitta Salomäki Seksuaaliterveystyöryhmä Sextetti (10 hlö) HKI: Sini Innilä, Hamari Päivi, Marjo Jahnukainen, Anne King, Hilkka Kaunismäki, Armi Malmström, TRE: Elina Haikonen, Marjo Tossavainen (pj), TKU: Merja Lusenius, KUO: Eila Huttunen Facebook-toimitus Sari Krappe, Jonna Kekäläinen, Marjo Tipuri, Sini Kivijärvi Ryhmätoiminnan aivoriihi HKI-ESP: Elina Heilala, Sari Krappe, Kati Patrikainen, Riitta Salomäki, Hanna Kari, TKU: Kristina Kunttu (pj), Minna Martin, Terttu Vanonen, OULU: Outi Mikkola Yhteisölliseen terveyden edistämistyöhön oli vuonna 2014 valtakunnallisesti osoitettu työaikaa yhteisöterveyden ylilääkärille 50 % työajasta ja tehtävään kuuluvaan tutkimuskoordinaattorin työn hoitamiseen 2 tuntia viikossa (7 %), yhteisöterveyden vastaavalle hammaslääkärille 4 tuntia viikossa sekä terveyden edistämisen sihteerille (40 %). Yhteisöterveyden vastaavan n irtisanouduttua YTHS:stä, jäi tämän tehtävän työaika (40 %) vajaaksi. YTE-koodien perusteella yhteisölliseen terveyden edistämiseen käytettiin 9716 tuntia (10 406), mikä on 2,07 % (2,23) kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Eri sektoreilla vastaavat %-osuudet olivat yleisterveys 2,75 % (2,90), suun terveys 1,16 % (1,21) ja mielenterveys 1,54 % (1,80). (Liite 1). Tuntimäärissä on mukana valtakunnallisiin YTE-tehtäviin nimettyjen kliinistä työtä tekevien henkilöiden tekemä yhteisöterveystyö (valyte). Mukana ei ole terveyden edistämisen sihteerin (palvelusihteeri) työpanosta. TPY- ja sektorijohtajat sekä terveyspalvelupäällikkö tekevät yhteisöterveystyötä osana hallinnollista työtään, eikä se näy YTE-koodeissa. 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Kuhunkin terveyspalveluyksikköön tai sen jokaiseen terveystyöryhmään oli nimetty terveyden edistämisen vastuuhenkilö sekä eri sektorien oma yhteisöterveyden vastuuhenkilö. (Liite 2) Yhteensä YTHS:ssä toimi 15 moniammatillista terveystyöryhmää ja Seinäjoen yksikön lopettamisen (31.7.) jälkeen 14. Niissä oli mukana 95 (95) säätiöläistä, 57 (59) opiskelijaedustajaa ja yliopistoista tai muista organisaatioista 71 (69) henkilöä. Muutamalla paikkakunnalla terveystyöryhmä toimi myös yliopiston hyvinvointityöryhmänä tai päinvastoin. Tiedekuntayhdyshenkilökäytäntöä toteutettiin Helsinki-Espoossa ja Turussa. Tampereella asia on järjestetty siten Teknillisen yliopiston osalta ja Vaasassa ruotsinkielisille oppilaitoksille oli nimetty oma terveydenhoitaja. Tiedekuntayhdyshenkilötoiminnan vastuuhenkilönä on terveydenhoitaja ja hänen tukenaan tiimi, jossa oli yleislääkäri ja sekä tarpeen mukaan fysioterapeutti ja.

4 1.3 Yhteisöterveyden kehittämistyö Terveyden edistämisen periaatteet ja toimintatavat -ohje päivitettiin ja se hyväksyttiin hallituksessa osana laatukäsikirjaa. Sosiaalisen (tai yhteiskunnallisen) markkinoinnin idean levittämistä jatkettiin esittelemällä ajatusta laatuverkostossa. Ryhmätoiminnan kehittämistä pohdittiin terveystyöryhmässä, ryhmätoiminnan aivoriihessä, YTEvastuuhenkilöiden koulutuksessa sekä Miete-ryhmässä. Aivoriihi valmisteli työryhmämuistion, jossa kehittämisehdotukset on jaoteltu kahdeksaan kokonaisuuteen. Www-sivuille tehtiin ryhmätoimintaa tarjoava Oletko kiinnostunut ryhmätoiminnasta -sivu ja yhteydenottolomake. Elämäntaitokurssien markkinoimiseksi kehitettiin YTE-hankerahalla I love Arki -sivusto. Sähköisten palvelujen kehittämistä terveyden edistämisessä pidettiin tärkeänä. Osana sitä tehtiin wwwsivuille uusia verkkosivustoja ja suunniteltiin virtuaaliryhmien perustamista. Terveyden edistämisen ja erityisesti yhteisöterveystyön tarpeet huomioitiin uuden potilastietojärjestelmän suunnittelussa ja määrittelyssä. Opiskeluympäristöselvitykset ja muut yhteisöterveyteen liittyvät tapahtumat pitäisi saada kirjattua uuteen järjestelmään. Yhteisöterveystyön johtamisen erityispiirteet nostettiin keskusteluun. Vuoden aikana valmisteltiin myös vuoden 2015 teemaksi valitun ylipaino-hankkeen suunnitelmaa ja avustushakemuksia RAY:lle ja terveyden edistämisen määrärahoista. 1.4 Koulutus YTHS järjesti eri yhteistyötahojen kanssa seuraavat valtakunnalliset yhteisöterveyteen liittyvät koulutustilaisuudet: Terveyden edistämisen koulutuspäivä Voiko opiskelija syrjäytyä, entä sitten? pidettiin Allergiatalossa. Koulutuksen tavoitteena on pohtia, mitä on opiskelijan syrjäytyminen, miten sitä voidaan ehkäistä ja auttaa sekä miten opiskelija voidaan tavoittaa avun piiriin. Osallistujia oli 100, joista sidosryhmien edustajia 26. Yleisarvio 4,4. Ohjelma liitteessä 3. YTE-vastuuhenkilöille tai terveystyöryhmien puheenjohtajille järjestettiin koulutuspäivä Tavoitteena oli tukea ja kehittää yhteisöterveystyön toteuttamista sekä vaihtaa kokemuksia ja hyvä käytäntöjä.. Osallistujia oli 18. Yleisarvio 4,7. Ohjelma liitteessä 3 Miete-ryhmän koulutus oli , teemana Opiskeluympäristön arviointi ja sähköiset palvelut. Mukana oli 9 mielenterveyssektorin työntekijää, yleisarvio 4,6. Suute-ryhmän koulutuspäivä oli , teemana oli kariologian tietämyksen syventäminen terveydenedistämistyön pohjaksi. Sekstetti kokoontui koulutuksiin kolme kertaa. Turussa 6.6. tutustuttiin kaupungin seksuaalineuvontatyöhön, mukana 7 henkilöä. Muilla kerroilla jaettiin koulutuspalautteita ja kuultiin esitys pariterapiatyöstä. Sekstetin työtä esiteltiin Sexpon koulutuspäivässä Terveydenhoitajille järjestettiin kaksi Jännä juttu -verkkokoulutusta

5 2. RYHMÄ- JA KURSSITOIMINTA Ryhmä- ja kurssitoiminta (Liite 4) on ollut luonteeltaan joko opetuksellista, ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua (fysioterapian ryhmät) tai käyttäytymisen muuttamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Raja koulutuksen ja ryhmätoiminnan välillä ei ole aina selkeä. Ryhmätoiminta on vaihdellut yhden kerran tilaisuuksista koko lukukauden mittaisiin ryhmiin. Poikkeavana ryhmätoiminnaksi kirjattua työtä ovat joukkorokotustilaisuudet. Ryhmätoimintaa järjestettiin toimipisteissä paikallisten resurssien mukaan hyvin eri tavoin: täysin omana toimintana, yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa tai niin, että YTHS toimii asiantuntijana muiden järjestämässä kurssi- ja ryhmätoiminnassa. Yhteistyökumppaneina ovat erityisesti yliopistojen liikuntapalvelut, opintot ja puheviestinnän opettajat. Kaikkiaan erilaisten kurssien tai ryhmien sekä niihin osallistuvien määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä niitä järjestettiin 211 (199) ja osallistujia oli 5426 (4608). Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen ja ehkäiseminen on yleisin ryhmätoiminnan muoto 113 (102) ryhmää. Suun terveydenhuollon ryhmänä narskuttelijoiden ryhmät ovat yleistyneet, niitä pidettiin 10. Psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä ryhmiä olivat mm. jännittäjä-, masennus-, mentalisaatio-, parisuhde- ja pakkooireisten ryhmät. Elämäntaitokursseja pidettiin 11 ja myös muutamia uniryhmiä. Painonhallintaryhmiä oli vain yksi ja pari ensiapukoulutusta. Yliopistojen ja ylioppilaskuntien järjestämiin tutorkoulutuksiin osallistuttiin 36 (27) kurssille. 3. OPISKELUYMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVA TOIMINTA 3.1 Opiskeluympäristöjen arviointi ja hyvinvoinnin edistäminen Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arviointitoiminta laajeni onnistuneiden pilottien seurauksena. Terveyspalveluyksikköjen johtajat sopivat paikallisesti yliopistojen johdon kanssa tarkastusten suorittamisesta. Vuoden 2014 loppuun mennessä on valmistunut kaikkiaan 15 selvitystä ja lukuisia on tekeillä. Opiskeluympäristöjen tarkastustoimintaan kuuluvat taustatietojen hankkimisen lisäksi tutustumiskäynnit ja ergonomiakartoitukset yliopistojen tiloissa sekä tiedekuntatapaamiset, joissa keskustellaan ajankohtaisista, opintojen ohjaukseen, opiskelijoiden jaksamiseen yms. liittyvistä asioista tai kyseisen tiedekunnan omista teemoista. Tampereen TPY:ssä Anna Malmberg-Virta rakensi yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston kanssa wikialustalle yhteiskäytön mahdollistavan opiskeluympäristön tarkastuslomakkeen. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli Opiskeluterveys ja syrjäytymisen ehkäisy. Siinä tavoitteena oli yhteistyön tiivistäminen YTHS:n, sosiaalitoimen, Kelan ja yliopiston opiskelijapalveluiden kanssa. Yhteistyötä kuntien sosiaalitoimen kanssa aktivoitiin laatimalla kirje, jonka TPY:n johtajat saattoivat lähettää kuntiensa sosiaalitoimen johtajille. Samalla heidät kutsuttiin osallistumaan syrjäytymisen ehkäisyn koulutustilaisuuteen. Päivi Pynnönen ja Kristina Kunttu olivat kuultavina STM:n työryhmässä, joka valmisteli mahdollisuutta opiskella sairauspäivärahalla ja tämä mahdollistui alkaen. Vuonna 2012 solmittu Alkoholiohjelman kumppanuussopimus jatkuu vielä vuoden 2015 loppuun. YTHS oli mukana Unifin työryhmässä, joka laati

6 Opiskelijoiden päihdeohjelman. Sen tavoitteena on päihteiden käytön ehkäiseminen ja päihdeongelmiin puuttuminen Sora-säännökset huomioiden. YTHS oisallistui SYL:n tulevaisuuden yliopisto -hankkeeseen blogikirjoituksella Muu asiantuntijatoiminta ja yhteistyöverkostot YTHS kuului jäsenjärjestönä seuraaviin hyvinvointityöhön liittyviin organisaatioihin: Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE, Nyyti ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja on mukana Lääkärit tupakkaa vastaan verkostossa (DAT). YTHS:n edustajat ovat olleet tiiviisti mukana valtakunnallisessa opiskeluterveydenhuollon kehittämistyössä. Aktiivista asiantuntijayhteistyötä on runsaasti SYL:n kanssa sekä lisäksi Unifi ry:n, opintoen ja puheviestinnän opettajien verkostojen, Otus rs:n, SAMOKin ja kirkon korkeakoulutyön kanssa. YTHS:n edustaja on vuonna 2014 ollut asiantuntijana mukana seuraavissa terveyden edistämiseen liittyvissä valtakunnallisissa työryhmissä tai organisaatioissa: Nyytin hallitus, Päivi Pynnönen, varajäsen Taina Hätönen Opiskelijoiden oikeusturvalautakunta, OKM, Jukka Männistö Opiskeluterveydenhuollon kehittämisen työryhmä, STM, Hanna Kari Opiskeluterveydenhuollon verkosto STM, THL, Hanna Kari, Kristina Kunttu Työryhmä opiskelijoiden päihdeohjelman laatimiseksi, Unifi, Kristina Kunttu Tieteellinen neuvosto, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, Kristina Kunttu SUHAT-verkosto, Marjo Tipuri, Anne Komulainen, Anu Aatola Opiskelijoiden terveyden edistämisen yhteistyökumppaneita paikallisesti ovat ylioppilaskunnat ja yliopistot, sekä lukuisat muut organisaatiot tai henkilöt. YTHS:n edustajat ovat omien terveystyöryhmien lisäksi olleet mukana 116 (92) yhteistyöverkostojen asiantuntijatyöryhmässä, esimerkkinä yliopistojen hyvinvointityöryhmät, opiskeluympäristön arviointiryhmät, työsuojelutoimikunnat, ruokalatoimikunnat, opintojen ohjauksen ryhmät, tuutoroinnin suunnitteluryhmät yms. (Liite 4). Opiskeluympäristöjen ja -yhteisöjen hyvinvointia edistetään asiantuntijaverkostojen kautta. Säätiöläiset osallistuivat asiantuntijoina tai kouluttajina 118 (130) valtakunnalliseen tai paikalliseen opiskelijatapahtumaan tai sidosryhmäkoulutukseen ja pitivät niissä 59 (72) esitystä liittyen mm. ergonomiaan ja istumisen vähentämiseen, opiskelukykyyn, netin käyttöön, henkiseen hyvinvointiin, seksuaalisuuteen sekä kv-opiskelijoille kulttuurissokista. Valtakunnallisia tapahtumia olivat mm. Lääkäripäivät ja hammaslääkäripäivät (Marjo Tossavainen: nuorten netin käyttö), Profession Koulu- ja Opiskeluterveydenhuolto tapahtuma (Kristina Kunttu: yhteisöterveystyö, Minna Martin: ryhmätoiminta, Anne Komulainen: moniammatillinen yhteistyö). Hammaslääkäripäivillä oli myös Komulaisen esitys terveyden edistämisestä. Profession sähköisiin palveluihin liittyvässä koulutuksessa Jonna Kekäläinen kertoi Meal Trackerin tuloksista. Skoopin koulutuksessa Annukka Vuorinen puhui erilaisista suun muutoksista, Johanna Förster nuorten aknesta ja Marjo Tossavainen seksuaalineuvonnasta. 3.3 Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Aiempien vuosien tapaan oli YTHS:n budjetissa euron määräraha, joka suunnattiin yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeisiin. Hankekäytännöllä voidaan ohjata, tukea ja kehittää toimipisteitten yhteisöllistä terveyden edistämistoimintaa sekä auttaa levittämään hyviä käytäntöjä. Rahoitusta myönnettiin 12 hankkeelle (Liite 5). Hankkeiden loppuraportit on nähtävissä YTHS:n internet-sivuilla.

7 4. TERVEYSTIETO JA -VIESTINTÄ 4.1. Terveystietoaineistot (painetut ja sähköiset) YTHS:n opassarjaa kartutettiin päivitetyllä Holittomat-oppaalla, joka alun perin on tuotettu vuonna Parisuhdeoppaasta julkaistiin uusi korjattu painos. Www-sivuille valmistui uusia sivustoja: Etusivun Oikopolut ja siihen linkitetyt artikkelit, Elämäntaitokurssia mainostava I love Arki -sivusto sekä Päihteet ja terveys -sivusto (Alkoholi, Huumeet, Tupakka) ja Alkoholi ja opiskelijakulttuuri -sivu. Terveystietopankkiin luotiin uusia artikkeleita etenkin päihteidenkäyttöön, mielenterveyteen ja tule-asioihin liittyvistä aiheista sekä päivitettiin vanhoja (Liite 6). Terveystietopankin artikkelien katselumäärät näyttävät Google Analyticsin mukaan nousseen selvästi useimmissa artikkeleissa. Sivuilla myös viivyttiin aiempaa kauemmin. Suosituimmat artikkelit liittyivät hengitystietulehduksiin ja seksuaaliterveyteen, uusina TOP 20 -listalla olivat nilkan nyrjähdys, laboratoriotutkimusten yleisohjeet ja paniikkkihäiriö. Sivun katselut Terveystietopankin sivuilla, TOP 20 vuonna 2014 ja vertailuluvut vuodelta muutos% Kaikki ,91 1 Kurkkukipu ja nielutulehdus ,41 2 Kondyloomat ,47 3 Klamydia ,07 4 Flunssa tai hengitystietulehdus ,66 5 Ehkäisypillerit ,02 6 Sukuelinherpes ,73 7 Valkovuoto ,06 8 Terskan alueen tulehdukset ,40 9 Kantapään kiputila ,13 10 Silmätulehdus ,10 11 Stressi ,79 12 Luomet ,97 13 Verenvuoto peräaukosta/haavaumat/pukamat ,16 14 Hiivatulehdus ,44 15 Suupielten halkeilu ,16 16 Yskä ,46 17 Nilkan nyrjähdys ,55 18 Laboratoriotutkimusten yleisohjeet ,06 19 Selkäkipu ,36 20 Paniikkihäiriö , Verkkoneuvonta ja Facebook Verkkoneuvonnassa opiskelijat voivat lähettää anonyymeinä kysymyksiä tiettyihin aihealueisiin liittyen ja saavat vastauksen kysymykseensä verkkosivuille kertyvään tietokantaan. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan 3 työpäivän kuluessa lukuun ottamatta lomakausia, jolloin kysymyksiä ei voinut esittää. Opiskelijoiden kysymyksiin vastasi 3 yleislääkäriä (n. 3 viikkotyötuntia) ja 1 ( 1 viikkotyötunti). Verkkoneuvonnan aihealueita nykyisellään ovat: - raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys - astma ja allergiat

8 - mielenterveys - suunterveys Verkkoneuvonnan kävijämäärät olivat Google Analyticsin tarkastelun mukaan sivun katselua ja yksilöityä tarkastelua. Nettisivujemme navigaatiolinkin muutosten takia edellä mainitut luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia aiempien vuosien lukuihin. Verkkoneuvonnan vuoden 2014 kysymysten kiinnostavimpana aihealueena oli raskauden ehkäisy ja seksuaaliterveys (247 kysymystä). YTHS:n Facebook-tiimin nelihenkinen kokoonpano on vakiintunut. Facebookin aktiivinen käyttäjämäärä jatkoi edelleen tasaista nousuaan, mutta YTHS:n päivitykset tavoittivat aiempaa enemmän Facebookfaneja. Erityisen tykättyjä ja edelleen jaettuja linkkejä olivat mm. tietyt ajankohtaisuutiset, kuten YTHS:n 60- vuotisjuhlat ja säätiön uuden toimitusjohtajan nimitysuutinen, sekä erityisteemat, kuten virtuaalilääkäritoiminta ja mielenterveyden syksyisen YTHS-mediatilaisuuden aiheet. Omia YTHS-sisältöjä kuten innostavia, hauskoja kuvia sekä artikkeleja jaettiin keskimääräistä enemmän. Vuoden loppuun mennessä YTHS:n Facebookilla oli noin 2800 (2300) tykkääjää. Kesäkuussa 2014 avattiin myös YTHS:n oma twitter-kanava, mutta sen käyttö oli syksyllä vielä melko vähäistä Muu terveysviestintä Terveysasemien terveysviestintään kuuluivat erilaiset näyttelyt ja kilpailut, esim. sydän-, allergia- ja astmaviikon sekä AIDS-päivän näyttelyt, makailu-, päihde- ja ravintoinfo. Terveysteemat olivat myös esillä lukuisissa paikallisissa ja valtakunnallisissa medioissa. Lisäksi YTHS esitteli toimintaansa kaikissa korkeakouluissa järjestetyillä uusien opiskelijoiden orientaatioviikoilla. Tällaisia infotilaisuuksia oli 91 (107) ja osallistujina (16 420) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. (Liite 4)

9 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö 2014 sektoreittain ja sisällön perusteella (YTE-koodeilla Medicus-kirjaus tunteina, % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä) OMA= oman tpy:n toimintaa eli valyte vähennetty pois luvuista YTE linjoittain % Yhteensä (h ja %) YTE sisällön perusteella (tunteja) yts sts mts 2014 (h) % 2013 (h) % veryte kehyte julyte opiyte valyte Hki-Espoo 2,61 1, , , OMA 2,48 1,11 0, , , Tre-Hml 2,69 3,10 4, , , OMA 2,69 1,74 2, , , Tku-Rauma 3,93 1,53 1, , , OMA 1,66 1,08 1, , , Jkylä-Kokkola 2,19 0,51 0, , ,46 13 OMA 2,19 0,51 0, , , Oulu-Kajaani 2,87 0,38 1, , ,53 30 OMA 2,75 0,38 1, , , Joensuu-Svl 2,06 0,86 0, , , Kuopio 7,05 0,47 4, , , OMA 3,88 0,47 3, , , Vaasa-Psr 1,27 0 0, , , Lappeenranta 1,30 0,55 0, , , Rovaniemi 2,38 0,58 0, , , Seinäjoki 1,98 0 0, ,38 3 OMA 1,89 0 0, , , yht. 2014: h % , , , , VERTAILU aikaisempiin vuosiin v.2014 % v.2013 % v.2012 % YTE sektoreittain Yhteensä YTE sisällön perusteella yts sts mts yht. % veryte kehyte julyte opiyte valyte , , ,29 v ,27 v , , , , , , , , , , , ,07 2,32 2,38 1,80 1, v , v v v v Tuntimäärissä on mukana valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen kliinistä työtä tekevien henkilöiden tekemä yhteisöterveystyö (valyte), ei sisällä terveyden edistämisen sihteerin YTE-työpanosta. Mukana ei ole myöskään sektori- ja TPY-johtajien eikä terveyspalvelupäällikön hallinnollisella ajallaan tekemää yhteisöterveystyötä.

10 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat 2014 puheenjohtajat, sihteerit Toimipiste Yhteisöterveyden vastuuhenkilö Yleisterveys YTE vastuuhlö Suunterveys YTE vastuuhlö Mielenterveys YTE vastuuhlö Muut jäsenet Hki-Espoo 1 Kirsi Helosuo, siht. Ulla Salonen yleislääkäri Päivi Mattern, Lauri Yli-Pohja, neuv. Tiina Karppinen, th, pj. Leena Serkamo, ft Marja-Leena Hauhia, mt:n ylilääkäri Hki-Espoo 2 Lilian Mallenius, th Lilian Mallenius, th Päivi Mattern, Maaria Kurki, Sirpa Boman, ft, siht. Tiina Tuomi, yleisl.,pj. Pietilä Teija, joht.hoit. Hki-Espoo 3 Kati Patrikainen, th, pj Minna Pohjolainen, th, siht. Rebekka Carena, Tarja Jäntti, neuv.psykol. Kaija Järvelin, ft Tuomas Plosila, ylilääkäri Patrik Schroeder, yleisl. Hki-Espoo 4 Piia Moisio, th, pj Pekka Koskivirta, yleislääkäri Rebekka Carena, Sari Tiula-Alho neuv., siht. Kati Kauppala, ft, Tapio Hyrkäs, tpy-johtaja, Satu Selänne, th Johanna Eklundh, th Joensuu Hanna Haapalainen, th, siht. Hanna Haapalainen,th Arina Khineeva Katja Pasanen, Eija Vänskä, ylilääk., pj. Ulla Frilander,suuhyg. Jyväskylä Eija Säkkinen, th, siht. Pirjo Paajanen, ylilääkäri, pj Nina Blom, Kaisu Mäntymaa, Marko Hänninen, ft Kuopio Hanna Koivisto, psykol, pj Jonna Kekäläinen, th Elsa Heikkinen, vast. hh. Hanna Koivisto, Ulla Ågren, vast. lääkäri Lappeenranta Katriina Ikävalko, th, pj. Katriina Ikävalko, th Jarkko Lankinen, Jarno Korhola, neuv. Maija Kangasniemi, pj. yo-kunnasta Oulu Riitta Manninen, oh, pj. Riitta Mäkelä ylilääkäri Riitta-Liisa Alaraasakka, vastaava hh Jaana Laitinen- Puutio, Mikkola Outi, ft. Kati Turunen, psyk. sh, siht. Rauma Sanna Salmi, th Rovaniemi Irma Ketola, th, pj. Virpi Hyvönen, vast. lääkäri Kaisa Seppälä- Barsk, suuhyg. Airi Uimaniemi, siht. yo-kunnasta Savonlinna Paula Vilpponen, vastaava th., siht. Seinäjoki ad Satu Haapsaari, th Hyvinvointityöryhmä Anne Saarijärvi, Tampere Kaleva Ritva-Liisa Hannula, th, siht. Sari Hartikainen, th Riitta Myllymäki, Riitta Jähi, neuv. psykol., pj Mia Puustinen ft Marjo Tipuri, hml Tampere Hervanta Turku Anna Malmberg- Virta, th, siht. Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääkäri., pj AMalmberg- Virta, th. Vaasa Satu Kyntäjä, th, pj Eeva Niemi vast. hoitaja Saila Rintamäki, Terhi Pihlaja, th Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääk. Paula Riipinen, psykol. pj. Tina Wikström, Hanna-Kaisa Kivistö, ft Mia Irmola, suuhyg. Anne Friman, ft. Kirsi Norrdahl, yleisl. Terttu Vanonen, siht. Benita Östergård,

11 LIITE 3. Koulutustilaisuuksien ohjelmat Terveyden edistämisen koulutuspäivä (kohde 6101) VOIKO OPISKELIJA SYRJÄYTYÄ ENTÄ SITTEN? Allergiatalo, Paciuksenkatu 19, Helsinki Kohderyhmänä ovat YTHS:n kaikkien sektorien työntekijät, sekä opiskelijoiden hyvinvointityöhön osallistuvat yliopistojen ja ylioppilaskuntien edustajat sekä muut sidosryhmät. Koulutuksen tavoitteena on pohtia, mitä on opiskelijan syrjäytyminen, miten sitä voidaan ehkäistä ja auttaa sekä miten opiskelija voidaan tavoittaa avun piiriin Aamukahvi min Tilaisuuden avaus min Mielenterveyden edistäminen opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Eija Stengård Tampereen mielenterveys- ja päihdepalvelujen johtava min Koulutuksellinen syrjäytyminen Vesa Korhonen, Campus Conexus -hanke, Tampereen yliopisto min Taukojumppa min Korkeakouluopiskelijoiden syrjäytyminen Elina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus min Jyväskylän Student Life -toimintamallin esittely Hanna Ahola, suunnittelija, TtM, Strateginen kehittäminen, Jyväskylän yliopisto min LOUNAS min SUUNTA-hankkeen opetukset Pauli Tossavainen, psykiatri, ylilääkäri, Tampere min Yliopisto-opiskelija sosiaalitoimen asiakkaana Eija Huovila, VTL, johtava sosiaalityöntekijä, Pohjoinen nuorten sosiaalityö, Helsinki min Turun toimeentuloturvaverkosto, Maisa Kuusela, terveyspalveluyksikön johtaja, ylilääkäri, Turku, YTHS min Kahvitauko min Oiva Mielen hyvinvoinnin taitojen mobiiliharjoitusohjelma Kirsikka Kaipainen, tutkija, VTT Toni Vanhala, perustajajäsen, Headsted min Suunterveys ja opintojen viivästyminen Annukka Vuorinen, ylihammaslääkäri, YTHS Marjo Tipuri, yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri, YTHS min Syntymäkohortti 1987, tietoa korkeakoulutettujen syrjäytymisestä väestötasolla Liisa Törmäkangas, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tilaisuus päättyy

12 YTE-vastuuhenkilöiden koulutuspäivä Aika Paikka YTHS, Töölönk. 37, Helsinki Kohderyhmä Terveystyöryhmien YTE-vastuuhenkilöt tai puheenjohtajat Tavoite Ohjelma 9.00 Aamukahvi 9.30 Tervetuloa Päivän tavoitteena on tukea ja kehittää YTHS:n yhteisöterveystyön toteuttamista sekä vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Koulutus keskittyy ajankohtaisiin asioihin ja toteutetaan pääosin keskusteluin ja ryhmätöin. Ajankohtaista yhteisöterveydessä, YTE ylilääkäri Kristina Kunttu - Yliopistojen päihdeohjelma o tekeillä valtakunnallinen ohje - Kokemuksia opiskeluympäristöselvitysten tekemisestä o miten organisoidaan, kuka vierailee ja missä, mitä kannattaisi ottaa huomioon - Tiedekuntavastuuhenkilötoiminta o toimenkuvat, keskustelua taustapaperin pohjalta LIITTEET Terveystyöryhmien budjetti kirjanpitäjä Varpu Nyholm VenyttelyPaussi LOUNAS Sektoriyhteistyö terveyden edistämisessä, YTE vastaava hammaslääkäri Marjo Tipuri - Toimiiko ja miten? Hyviä toimintamalleja, uusia ideoita Ryhmätoiminnan tehostaminen, Marja Koskinen - Keskustelun pohjana ryhmätoiminnan kehittämisen muistio, LIITE Kaffettakin tarjoillaaan Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen yhteisöterveystyössä viestintäpäällikkö Sari Krappe Mitä vien kotiin? Tilaisuuden päätös

13 LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta JOHTAMINEN, VALMISTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN (kehyte) Terveystyöryhmään kuuluvat YTHS:n edustajat opiskelijoiden edustajat muiden organisaatioiden edustajat Terveystyöryhmän kokoukset ASIANTUNTIJAVERKOSTOT (veryte) YTHS:n ulkopuoliset yhteistyötahot Työryhmien ja verkostojen lukumäärä YTHS:n edustajien/osallistujien lkm Kokousten ja tapaamisten lukumäärä VÄLITÖN OPISKELIJATYÖ (opiyte) Ryhmätoiminta - kurssien tai ryhmien lkm kokoontumiskertojen lkm osallistujien lukumäärä o Fysioterapiaryhmät/ osallistujien lkm 113/ / / / / 1050 o Joukkorokotustilaisuudet* / osallistujien lkm 11/ / / / / 1012 o EA-, elvytyskurssit / osallistujien lkm 2/ 80 2 / / 67 3 /81 5 / 85 o Tuutorkoulutukset / osallistujien lkm 36/ / / / / 1446 o Jännittäjä-, esiintymisjänn.ryhmät/ osall. lkm 12/ / / /97 14 / 155 o Uniryhmät / osallistujien lkm 3/ 30 6 / 51 5 / 42 2 / 12 1 / 7 o Masennus- ja mielialaryhmät / osall. lkm 5/ 36 6 / 40 4 / 36 3 / 18 3 /23 o Painonhallintaryhmät /osallistujien lkm 1/ 10 7/ 58 5 / 41 2 / 18 3 / 23 o Elämäntaitokurssit/ osallistujien lkm 11/ 85 o Narskutteluryhmät/ osallistujien lkm 10/ 103 o Muut ryhmät / osallistujien lkm 9/ / / / /216 o Opiskelijatapahtumien ja luentotilaisuuksien lkm - osallistujien lukumäärä Hk:n pitämät luennot, esitelmät, lkm MATERIAALIT JA MEDIAT (julyte) Teemanäyttelyiden lukumäärä YTHS:n esittelyluentojen- ja tilaisuuksien lkm - osallistujien lukumäärä * ei sisällä pandemiarokotustilaisuuksia

14 LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat vuodelle 2014 YTE-hankkeet vuodelle 2014 (ehdollisena) Myönnetty No Hankkeen nimi Toimipiste Toimijat ARJEN HALLINTA Elä hyvällä fiiliksellä arjen mutkat suoriksi (Elämäntaitokurssin soma-verkkosivusto) YTHS-vies, YTHS-YTS S. Krappe, H. Kari, R Salomäki, K Kunttu, YTHS OPISKELUYMPÄRISTÖKARTOITUS VAASA Jarkko Seppälä, VYY Osaavaksi asukkaaksi! Asumis- ja elämäntaitokoulutus Kortepohjan ylioppilaskylän asukkaille Ota koppi! Uuden opiskelijan ensikontakti opiskeluterveydenhuoltoon Voi hyvin Kuopiossa: hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen toimijoiden ja tarjolla olevien palveluiden esille nosto JKL VALTAK. KUOPIO Erja Käyhkö ja Piia Taipalus, YTHS Anne Komulainen, Hanna Kari, YTHS Jonna Kekäläinen, Hanna Koivisto, Elsa Heikkinen, YTHS Elämäntaitokurssi JOENSUU Anne Pellikka, YTHS materiaalit LIIKUNTA JA ERGONOMIA 1191 HEILUTTELUHETKI ks (yhteistyö) HKI Tiina Karppinen, Eija Rautiainen, YTHS Matalan kynnyksen liikuntatempaukset VAASA Jarkko Seppälä, VYY OLET HUOLENPITOSI ARVOINEN: tietoisuustaitoja syömiseen ja liikkumiseen TRE M. Puustinen, H. Lehtonen, A. Malmberg- Virta, YTHS Pylly ylös yhteistyössä 1191 ja 1196 kanssa TKU Anne Friman, YTHS, Teija Hakala, TY YYP- Yhdessä ylös penkistä ks ROI Irma Ketola, YTHS RAVINTO MealTracker työkalun käytön kehittäminen ja levittäminen YTHS:llä yhteensä KUOPIO Jonna Kekäläinen, YTHS

15 LIITE 6. Vuoden 2014 aikana tuotetut tai päivitetyt terveyden edistämisen aineistot OPPAAT 1. Holittomat, ensimmäinen painos 2000, uusi korjattu painos 2014, 5000 kpl 2. Parisuhdeopas, ensimmäinen painos 2009, uusi korjattu painos 2014, 3000 kpl NETTISIVUSTOT 1. Etusivun Oikopolut ja siihen linkitetyt artikkelit (Ota koppi hanke) 2. I love Arki sivusto 3. Päihteet ja terveys -sivusto (Alkoholi, Huumeet, Tupakka) 4. Alkoholi ja opiskelijakulttuuri -sivu TERVEYSTIETOPANKIN ARTIKKELIT, uudet ja päivitetyt 1. Ahdistus, Marja Koskinen 2. Alkoholi - humala, krapula ja alkoholimyrkytys, Kristina Kunttu 3. Alkoholi - juonko liikaa?, Kristina Kunttu 4. Alkoholi - kun haluat vähentää, Kristina Kunttu 5. Alkoholi - tyhjiä kaloreita, Kristina Kunttu 6. Alkoholi ja liikunta, Kristina Kunttu 7. Alkoholi ja lääkkeet, Kristina Kunttu 8. Alkoholi ja terveys, Kristina Kunttu 9. Alkoholi, raskaus ja imetys, Kristina Kunttu 10. Alkoholi, sukupuoli ja seksi, Kristina Kunttu 11. Allergiaoireet, Pirjo Paananen 12. Huumeet, Kristina Kunttu 13. Influenssa, Minna Paavonsalo 14. Kinesioteippaus, Anne Friman - Johanna Häkkinen 15. Kuntotestejä 16. Malaria, Minna Paavonsalo 17. Masennus, Marja Koskinen 18. Netin käyttö ja nettiriippuvuus, Marjo Kokko 19. Niska-hartia-yläraaja-oireet, Anne Friman 20. Nuuska ja suun terveys 21. Polven etuosan kipu ja hoito-ohjeet 22. Ryhti, Anne Friman 23. Selkäkipu, Päivi Hamari, Anne Friman 24. Selän neutraaliasentoharjoitteet, Anne Friman 25. Sosiaalisten tilanteiden pelko, Marja Koskinen 26. Stressi, Marja Koskinen 27. Syömishäiriöt, Marja Koskinen 28. Tietokoneella työskentely, Anne Friman 29. Tupakointi lopettaminen, Kristina Kunttu 30. Tupakointi - vaikutukset terveyteen, Kristina Kunttu 31. Tupakointi nuuska, sähkösavuke ja vesipiippu, Kristina Kunttu 32. Yksinäisyys, Marja Koskinen

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015 1 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit... 2 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2016

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2016 1 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2016 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit... 2 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 3.3.2014 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 16 Toimintaraportti vuodelta 2013 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ TOIMINTARAPORTTI 1 Toimintaraportti vuodelta 2010 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS...2 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...2

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 18.9.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Pöytäkirja YTHS:n valtakunnallisen terveystyöryhmän kokous 1/ 2014

Pöytäkirja YTHS:n valtakunnallisen terveystyöryhmän kokous 1/ 2014 YTHS_TERVEYSTYÖRYHMÄ_pk_11.3.14 1 (5) Pöytäkirja YTHS:n valtakunnallisen terveystyöryhmän kokous 1/ 2014 Aika: tiistai 11.3.2014 9.30 12.00 Paikka: Kokoushuone Göta, 7. krs, YTHS, Töölönkatu 37, Helsinki

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 16.3.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.9.2013 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1 27.3.2009 / Kristina Kunttu Toimintaraportti vuodelta 2008 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Toimintaraportti vuodelta 2013 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS ON OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki KORKEAKOULULIIKUNNAN VISIO 2020 JA SUOSITUKSET Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Vähän suositusten taustaa Suositusten

Lisätiedot

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Opiskeluterveyspäivät 14.-15.11. 2011 Kristina Kunttu, LT, dos., yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA... 4 1.1 TEHTÄVÄ... 4 1.2

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa

MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA. Professori Heikki Murtomaa MIELENTERVEYSPOTILAIDEN SUUN TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN KERAVALLA JA VANTAALLA OSANA SATEENVARJO-PROJEKTIA Professori Heikki Murtomaa Helsingin yliopisto Hammaslääketieteen laitos Mielenterveystyön

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015 1 Johdanto THL ja Opetushallitus keräävät tietoa peruskoulujen hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämistoiminnasta.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015 27.9.2017 Tilastokatsaus 2/2016 1 Johdanto THL ja Opetushallitus keräävät tietoa peruskoulujen hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo.

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo. HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.12.2011 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 68 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 28.4.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 26.4.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

JHL:n edustajisto

JHL:n edustajisto JHL:n edustajisto 6.6.2017 Vaalipiiri Vaaliliitto Nimi Sopimusala 1 JHLdemarit ja PALDANIUS KARI Kunta 1 JHLdemarit ja KOSKELA MARKKU Kunta 1 JHLdemarit ja HAMARI HELI Kunta 1 JHLdemarit ja STRENGELL JARNO

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta

Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja numero 14b Sivu 1 / 5 Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 48 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.3.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 9.3.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen

Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Tervetuloa Oppilaiden hyvinvointia ja terveyttä tukevaa osaamista koulutukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Ehkäisevän päihdetyön Ehyt ry:n yhteistyökoulutus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jarkko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 196 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 16.11.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 10.11.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Mitä tehtiin Lappeenrannassa? OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Miten arvioinnin tekeminen sujui? Tapaamisia 3 kertaa Työryhmä: YTHS:n edustus (johtava lääkäri,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 121/00.02.04/2016 156 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 21.9.2016 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 15.9.2016: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

Terveyden edistämisaktiivisuus kunnissa - esimerkkinä toisen asteen oppilaitokset

Terveyden edistämisaktiivisuus kunnissa - esimerkkinä toisen asteen oppilaitokset Terveyden edistämisaktiivisuus kunnissa - esimerkkinä toisen asteen oppilaitokset Asiantuntija Kirsi Wiss Hyvinvoiva kunta 15.6.2017, Kuopio Taustaa: Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän = TEAviisarin

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

M A A K U N TA U U D I S T U S Soten maakuntavalmistelun työryhmätyöskentely saakka

M A A K U N TA U U D I S T U S Soten maakuntavalmistelun työryhmätyöskentely saakka M A A K U N TA U U D I S T U S Soten maakuntavalmistelun työryhmätyöskentely 30.6.2017 saakka Sote-järjestämisenmuutosjohtaja Eija Kellokoski-Kari 7.9.2017 1 Valinnanvapauspilotin hallinnollinen rakenne

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika kello 9:00 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi. Terveyspalvelujen käsikirja Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelujen käsikirja 2013 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen väestöpohja on noin 74.000 asukasta Kunta Asukasluku Hirvensalmi 2 439 Kangasniemi

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 154 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 24.9.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 17.9.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013. 18.6.2013 kirsi.kuusinen-james@helsinki.fi Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn seminaari 13.6.2013 Ohjelma 9-9.15 Tervetuloa/ Päivi Hiltunen, perusturvajohtaja Nastola, Iitti, Sysmä 9.15 10.15 Valtakunnallinen lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn kehittämistyö/

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, Mikkeli, nh Saimaa Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 09.12.2016 kello 12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

KYSE EI OLE TEMPUSTA VAAN KOKONAISUUDESTA

KYSE EI OLE TEMPUSTA VAAN KOKONAISUUDESTA KYSE EI OLE TEMPUSTA VAAN KOKONAISUUDESTA Terveyden edistämisen koulutuspäivä Miten toteutamme opiskeluympäristön arvioinnin? 13.11.2013 Kristina Kunttu, LT, dos. yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT 1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA...2 1.1. Tehtävä...2 1.2. Tarve ja kysyntä...2 1.3. Toimintamuodot...3 1.4.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 14:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 155/00.02.04/2017 39 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 14.3.2017 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 7.3.2017: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.38 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 1/2016 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, nh Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki

Elämäntaitokurssi. OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Elämäntaitokurssi OPISKELIJOIDEN TERVEYS JA HYVINVOINTI: MITÄ VOIMME TEHDÄ YHDESSÄ - koulutus- ja tapaamispäivä 5.6.2013 Biomedicum, Helsinki Helena Partinen toiminnanjohtaja Nyytin perustehtävä ja palvelut

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Lohjelma iltapäivän avaus Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Seudut Valtakunnallinen Alueellinen Media Rahoittajat Liikenne virasto LVM Lohjelman koordinointi MOTIVA Koordinaation ohjausryhmä

Lisätiedot

Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi. Jyväskylä 30.1.

Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi. Jyväskylä 30.1. Preventiimitapaaminen: Millä mielellä? Kohtaamisia nuorten mielen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tukemiseksi Jyväskylä 30.1.2014 Päivän ohjelma 12:00 Tervetuloa! Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro SO 234/2013 Sosiaali- ja terveyskeskus. Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja 3.10.2017 1 64 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN PALVELUALUEET, PALVELUYKSIKÖT JA TOIMINTAYKSIKÖT SEKÄ ESIMIEHET JA HEIDÄN SIJAISENSA, hallintosihteeri Päivi Seppi 3.10.2017 Kunnan

Lisätiedot

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla

Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Alkon lahjoituksella ylimaakunnallista kehittämistyötä Pohjanmaalla, Keski Pohjanmaalla ja Etelä Pohjanmaalla Ma 14.11.2011 Seinäjoki, Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Arto Rautajoki, YTT Kehitysjohtaja

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Valittu Vertausluku nro

Valittu Vertausluku nro Valitut ja varamiehet vertausluvuittain Sivu 1 Valittu Järj Ehdokas Ryhmä Äänet Vertausluku nimi 1. 117 Kääriäinen, Seppo KESK 608 3506,000 VTT, kansanedustaja 2. 31 Eestilä, Markku KOK 276 1770,000 kansanedustaja,

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto

Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkosto Vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa Erikoiskirjastojen ja tietopalvelujen verkoston vuosikokous 9.12.2015 Suomalaisen Kirjallisuuden

Lisätiedot

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012

Järjestöjen aluetyön kokous. Kuopio 24.4.2012 Järjestöjen aluetyön kokous Kuopio 24.4.2012 Ohjelma klo 10.00 Avaus ja esittäytyminen klo 10.15 KASTE ohjelman tps Itä-Suomessa - alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen - klo 11.00 Järjestöt ja

Lisätiedot

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla

Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Syntymäkohortti 1987 tietoa korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnista väestötasolla Liisa Törmäkangas, FT, Tutkija Reija Paananen, FT, Erikoistutkija Marko Merikukka, FM, Tilastotutkija Mika Gissler, Tutkimusprofessori

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot