YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ"

Transkriptio

1 TOIMINTARAPORTTI 1 Toimintaraportti vuodelta 2010 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Terveysasemien terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Yhteisöterveyden kehittämistyö Koulutus ASIANTUNTIJATOIMINTA ja VERKOSTOT VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ Vuoden 2010 terveysteemat Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Ryhmätoiminta Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI Julkaisut Verkkoneuvonta ja Faceboook Muu terveysviestintä...8 LIITTEET LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö linjoittain ja sisällön perusteella LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat (2010) LIITE 3. Valtakunnallisia sidosryhmätilaisuuksia, joissa YTHS:n henkilökunta ollut kouluttajina tai asiantuntijoina LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat 2010

2 TOIMINTARAPORTTI 2 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ VUONNA 2010 Terveyden edistämistoiminnan tavoitteena on yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan palveluja opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ovat asiantuntijatoiminta, terveystiedon tuottaminen ja levittäminen sekä ryhmä- ja kurssitoiminnan järjestäminen. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli ravitsemus, joka jatkoi ja laajensi Naposteletko hampaasi -teemaa. Sisällöllisiä tavoitteita vuodelle 2010 olivat: 1) Yhteistyön jatkaminen SYL:n koordinoiman Kyky-hankkeen ja paikallisten yhteistyöryhmien kanssa. Valtakunnallisen asiantuntijayhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. 2) Ryhmätoiminnan vahvistaminen 3) Terveysviestinnän ja valistusmateriaalin kehittäminen 4) Päihteet ja mielenterveys hankkeen valmistelu 5) Liikuntateeman valmistelu 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Valtakunnallinen terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja YTE-hankerahojen myöntämisestä päätettiin sähköpostitse. Työryhmän kokoonpano alla: VARSINAISET JÄSENET: YTHS Kanerva Markku, puheenjoht. johtajaylilääkäri Helsinki Kunttu Kristina, sihteeri yhteisöterveyden ylilääkäri Turku Hämeenaho Henriette yhteisöterveyden vastaava Tampere Hätönen Taina psykiatri Helsinki Irmola Mia suuhygienisti Turku Kari Hanna terveyspalvelupäällikkö Helsinki Komulainen Anne johtajahammaslääkäri Helsinki Martin Minna Turku Mikkola Outi fysioterapeutti Oulu Pohjola Vesa saakka Oulu yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri Tipuri Marjo alk. Tampere Pynnönen Päivi ylilääkäri Helsinki Salomäki Riitta terveydenhoitaja Helsinki, Viikki Valkonen Mikko ylilääkäri Helsinki ASIANTUNTIJAJÄSENET: SYL Lehtinen Timo sosiaalipoliittinen sihteeri OLL Jussi Ansala liikuntapoliittinen sihteeri Otus rs Nokso-Koivisto Aleksis toiminnanjohtaja Nyyti ry Partinen Helena toiminnanjohtaja Vierailijana kokoukseen osallistui Nyytin hallituksen puheenjohtaja Liisa Lähteenaho. Yhteisöterveyden ylilääkärin, yhteisöterveyden vastaavan n, ja -hammaslääkärin, terveyspalvelupäällikön sekä terveystyöryhmän puheenjohtajan muodostama tiimi (TEP) on vastannut valtakunnallisen terveystyöryhmän suunnitteleman yhteisöllisen terveyden

3 TOIMINTARAPORTTI 3 edistämistoiminnan toteutumisesta. Mielenterveyslinjan yhteisöllistä työtä tekevien Mieteverkostoon kuului 16 eri toimipisteiden tässä työssä mukana olevaa työntekijää, suun terveydenhuollon linjan vastaavaan Suute-verkostoon 15 henkilöä. Yhteisöterveystoimintaa ja hankkeita varten ovat toimineet myös seuraavat työryhmät: Seksuaaliterveystyöryhmä Septetti Henriette Hämeenaho, Elina Haikonen, Sini Innilä, Hilkka Kaunismäki, Marjo Kokko, Merja Lusenius, Armi Malmström Rahapelaaminen ja netin käyttö, 31.5, 9.9, YTHS: Markku Kanerva, Kristina Kunttu THL: Jukka Halme, Saini Mustalampi, Johanna Järvinen-Tassopoulos Tutkijoina: Katja Björklund, Maria Heiskanen THL, Marjo Kokko, Päihde ja Mieli -työryhmä 25.2., YTHS: Markku Kanerva, Sari Hartikainen, Henriette Hämeenaho, Hanna Kari, Kristina Kunttu, Mirka Posio, Ritva Rae, Pauli Tossavainen, Aira Virtala A-klinikka: Pekka Heinälä, Pekka Salmela, Tuukka Tammi, Erkki Tukeva Muut: Helena Partinen Nyyti, Kaija Seppä TaY Kullakin YTHS:n toimipisteellä, yliopistolla ja niiden ylioppilaskunnille on nimettynä Kehräyhdyshenkilöt, jotka muodostavat Kehrä-verkoston. Sen koko oli noin 80 henkilöä. Yhteisölliseen terveyden edistämistyöhön on valtakunnallisesti osoitettu työaikaa yhteisöterveyden ylilääkärille (työajasta 50 %) ja tehtävään kuuluvaan tutkimuskoordinaattorin työn hoitamiseen 2 tuntia viikossa (7 %), yhteisöterveyden vastaavalle lle (40 %), yhteisöterveyden vastaavalle hammaslääkärille (80 h/vuosi), terveyspalvelupäällikölle (20 %) sekä terveyden edistämisen sihteerille (40 %). YTE-koodien perusteella yhteisölliseen terveyden edistämiseen käytettiin 7619 työtuntia, mikä on 1,86 % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Eri linjoilla vastaavat %-osuudet olivat yleisterveys 2,34 %, suun terveys 0,57% ja mielenterveys 2,12 %. Tuntimäärissä ei ole mukana valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen henkilöiden eikä palvelusihteerien tai toimistohenkilökunnan tekemää yhteisöterveyden työtä. (Liite 1) 1.2. Terveysasemien terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Kuhunkin terveyspalveluyksikköön oli nimetty terveyden edistämisen vastuuhenkilö sekä eri linjoille linjakohtainen yhteisöterveyden vastuuhenkilö. (LIITE 2) Muutamaa pienintä paikkakuntaa lukuun ottamatta terveysasemilla toimi terveystyöryhmä. Tällaisia moniammatillisia terveystyöryhmiä oli aiempaan tapaan toiminnassa 14 ja niissä oli mukana yhteensä 68 (75) säätiöläistä. Lisäksi terveystyöryhmiin kuului 50 (49) opiskelijajäsentä ja 47 (50) muun organisaation edustajaa, yleensä yliopistoilta. Muutamalla paikkakunnalla terveystyöryhmä toimi myös yliopiston hyvinvointityöryhmänä tai päinvastoin. (LIITE 2) Helsinki-Espoossa oli kullekin tiedekunnalle ja/tai korkeakoululle nimetty omat vastuuhenkilöt (terveydenhoitaja, lääkäri,, fysioterapeutti), vastaava tiedekuntayhdyshenkilökäytäntö toimii myös Turussa (terveydenhoitaja, lääkäri, ). Tampereella asia on järjestetty siten Teknillisen yliopiston osalta ja Vaasassa ruotsinkielisille oppilaitoksille oli nimetty oma terveydenhoitaja Yhteisöterveyden kehittämistyö

4 TOIMINTARAPORTTI 4 Terveyden edistämistoiminnan periaatteet ja toimintatavat -ohjeen päivittämistyön yhteydessä valtakunnallinen terveystyöryhmä tutustui kunnalliseen toimintaan kehitetyn terveyden edistämisen aktiivisuusmittarin (ns. TEA-viisari) ideaan ja sisältöön. Mittarin tarkoituksena on tukea terveyden edistämistyön suunnittelua ja johtamista sekä luoda mittausmenetelmät panostukselle (sitoutuminen, johtaminen, väestön terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat ja osaaminen, yhteiset käytännöt, osallisuus). Näitä asioita on jossain määrin jo huomioitu, mutta edelleen kehittäminen on tarpeen. Ryhmätoiminnassa on jatkettu ryhmäohjaajien koulutusta sekä työnjaon kehittämistä yliopistojen, ylioppilaskuntien, Nyytin ja muiden organisaatioiden kanssa. niin, että YTHS keskittyy terveydenhuollon asiantuntemusta vaativaan toimintaan. Yliopistoliikunnan palveluja on enenevästi tarjolla liittyen terveysliikuntaan ja yliopistojen osuus tuutorien pienryhmäkoulutuksissa, esiintymisjännittäjien ja opintojen ohjauksen ryhmätoiminnassa on vahvistunut. Vuoden 2010 teemana oli ravitsemus. Lisäksi käynnistettiin hanke peli- ja nettiriippuvuuksista, valmisteltiin Opiskeluterveyttä liikunnalla -hanke sekä pilotoitiin Tampereella Päihde ja Mieli hanketta (ks. kohta 3.1.) Koulutus o 5. Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät järjestettiin kaikille opiskeluterveydenhuollossa toimiville Tampereella yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Suomen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistyksen kanssa. Yhteisiä teemoja olivat opiskeluterveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö, opinton työ, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja terveystrendit lukiolaisilla, ammattikoululaisilla ja korkeakouluopiskelijoilla sekä vaihtoehtoiset sessiot terveystarkastuksista, syömisongelmista, päihteistä ja vuorovaikutustaidoista. Tilaisuuteen osallistui noin 450 kuulijaa. o Valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä järjestettiin Mukana olivat YTHS:n terveystyöryhmät, ylioppilaskuntien ja yliopistojen edustajat, sekä muita tahoja, 63 osallistujaa (YTHS:stä 47, yo-kunnista 9 ja yliopistoilta 7). Aiheina olivat nuuska ja kiusaaminen. Lisäksi esiteltiin vuoden hankkeista Oulun Hyvinvointisivustot, Lähtenyt liikkumaan ja Punttijumppatutkimus. o Suute-ryhmän koulutus Motivoiva terveysohjaus ja suunterveyden edistäminen pidettiin o Ryhmänohjaajakoulutus hyvinvointiryhmien vetäjille ja niistä kiinnostuneille toteutettiin Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalla. Osallistujista 10 oli YTHS:n työntekijöitä, 6 opintoa ja 2 puheviestinnän opettajaa. Erityisteemoina jännittäminen ja painonhallinta. o Ravitsemus ja syöminen -koulutus järjestettiin kaikille potilastyötä tekeville 6.5. Folkhälsanin terveystoimintatalossa, Helsingissä. Osallistujia oli 98. o Miete-ryhmä kokoontumisessa esillä olivat YTHS:n terveydenedistämisstrategia ja mielenterveyssektorin painotukset sekä paikallishankkeet. Mukana oli 12 henkilöä. Terveyden edistämiseen liittyen on osallistuttu valtakunnalliseen kansanterveyspäivään, Korkeakoulujen kriisityön seminaariin, Päihdepäiviin, valtakunnallisiin Ravitsemuspäiviin, Nuorten seksuaaliterveys-seminaariin sekä seminaariin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteista sekä kouluttajina useisiin muihin tilaisuuksiin (ks. kohta 2) Terveyden edistäminen on ollut esillä henkilöstölehti Piikissä kirjoituksilla: Piikki 1/2010 Kristina Kunttu nimitetty terveyden edistämisen dosentiksi

5 TOIMINTARAPORTTI 5 YTHS:stä savuton työpaikka vuonna 2011 Liikuttava KUNTOKAMPANJA Piikki 2/2010 Ravitsemus -vuoden teemamme terveydenedistämistyössä Ravitsemuksen ja syömisen koulutuspäivien antia Säätiössä ei savua ilman tulta Sätky tavoitti terveysongelmista kärsivät opiskelijat Facebookista uusi terveydenedistämisen työkalu 2. ASIANTUNTIJATOIMINTA ja VERKOSTOT Säätiöläiset osallistuivat asiantuntijoina aktiivisesti opiskelijatapahtumiin ja sidosryhmäkoulutuksiin (135 tapahtumaa) ja pitivät niissä 86 esitystä liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Valtakunnallisten tilaisuuksien puheenvuoroja esitettiin mm. seuraavissa: SYL:n sopo-tapaaminen, Kelan valtuutettujen ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan seminaari, AOVAn ja STTK-opiskelijoiden seminaari, Keskustan puoluekokouksen yhteydessä järjestetty Ihmisarvoinen elämä -seminaari, Kyky-seminaari sekä valtakunnalliset Opiskeluterveyspäivät (LIITE 3). Säätiön asiantuntijaa kuultiin OKM:n liikunnan edistämisen neuvottelukunnassa ja STM alkoholimainontaan liittyvässä työryhmässä. YTHS:ltä pyydettiin arviointia OKM:n liikunnan edistämisen linjoista -toimenpideohjelman toteutumisesta. YTHS kuuluu jäsenjärjestönä seuraaviin hyvinvointityöhön liittyviin organisaatioihin: Terveyden edistämisen keskus ry, Nyyti ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja on mukana Lääkärit tupakkaa vastaan verkostossa (DAT). Tärkeä osa YTHS:n terveyden edistämistoimintaa on osallistuminen asiantuntijana tai kouluttajana eri organisaatioiden työryhmiin tai hankkeisiin. YTHS:n edustaja on vuonna 2010 ollut mukana seuraavissa muiden yhteisöjen terveyden edistämiseen liittyvissä valtakunnallisissa organisaatioissa: Nyytin hallitus, Lauri Yli-Pohja Valtakunnallinen seksuaaliterveysverkosto, STM:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma , Armi Malmström, Henriette Hämeenaho, Elina Haikonen, Hilkka Kaunismäki, Marjo Kokko, Merja Lusenius, Sini Innilä STM:n Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan opiskeluikäisten jaos , 5.2, 3.3, 16.4., 9.9, ja seminaari K. Kunttu Korkeakoulujen turvallisuushanke , Laurea, Salli Saari OLL:n ja Oulun seudun amk:n hanke Lähtenyt liikkumaan - terveysliikuntamallien integrointi korkeakoululiikuntaan , Outi Mikkola THL, opiskelijoiden terveysseurannan kehittämishanke (OPTE), Hanna Kari SYL:n Kyky-hankkeen tukiryhmä 2010, 5.3., 2.6, 7.10., K Kunttu STM:n Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä , Jukka Männistö Opiskeluterveys-kirjan toimituskunta , 8.1, 14.6, 23.9., YTHS: Kristina Kunttu (SKNLY), Anne Komulainen, Päivi Pynnönen, Muut: Katri Makkonen (HUS, SKNLY) Korkeakoululiikunnan suositukset työryhmä 2010 (OLL, OKM), 8.2., 16.4, 9.6, 22.9, 19.11, , K Kunttu To Care, To Dare, to Share eli CDS-hankkeen ohjausryhmä , 10.3., 17.5, 1.9., K Kunttu Campus Conexus, yliopisto-opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy , Henriette Hämeenaho, Marjo Kokko Nuoret ja mielenterveyssyistä myönnetyt eläkkeet -pyöreän pöydän keskustelu , ministeri Rehula ja Masto-hanke, K Kunttu Työterveyslaitoksen työseminaari Nuoret ehjinä työelämään , K Kunttu

6 TOIMINTARAPORTTI 6 Aktiivista asiantuntijayhteistyötä on jatkettu lisäksi opinto- ja puheviestinnän opettajien verkostojen, Otus rs:n, ammattikorkeakoulujen, SAMOKin kanssa. Terveyden edistämisen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita paikallisesti ovat ylioppilaskunnat ja yliopistot, mutta myös lukuisat muut organisaatiot tai henkilöt. Erilaisia säätiön ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on ollut yhteensä 230 (242). YTHS:n edustajat ovat olleet mukana 98:ssa (95) yhteistyöverkostojen asiantuntijatyöryhmässä, esimerkkinä yliopistojen hyvinvointityöryhmät, työsuojelutoimikunnat, ruokalatoimikunnat, opintojen ohjauksen ryhmät, tuutoroinnin suunnitteluryhmät yms. Osallistujia säätiöstä on ollut yhteensä 221 (267). (LIITE 4) 3. VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ 3.1. Vuoden 2010 terveysteemat Ravitsemusteema jatkoi ja laajensi edellisenä vuonna alkanutta suun terveydenhuollon 'Naposteletko hampaasi' -hanketta. Teemaa toteutettiin koulutuksella ja hankekäytännöllä. Kuopion syömishäiriöhanke tuotti monipuolista materiaalia aiheesta. Päihteet & mielenterveys -hanketta toteutettiin yhteistyössä A-klinikan kanssa, mukana olivat myös Tampereen yliopisto ja Nyyti. Pilottipaikkakunnalla Tampereella suunniteltiin yhteistyö ja hoidon porrastus säätiön eri sektorien kesken sekä konsultaatio/hoitoonohjaus A-klinikan kanssa. Lisäksi käynnistettiin henkilökunnan koulutus. Rahapelaaminen ja netin käyttö -hankkeeseen saatiin STM:ltä rahoitus, yhteistyökumppanina oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hankkeessa tuotettiin käsikirjoitus raporttiin opiskelijoiden ongelmia aiheuttavasta rahapelaamisesta ja netin käytöstä sekä pohdittiin hoidontarpeita ja - mahdollisuuksia. Raportti valmistuu alkuvuonna Suunniteltiin yhdessä Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa vuodelle 2011 Opiskeluterveyttä liikunnalla -hanke, johon anottiin Terveyden edistämisen ja RAY:n määrärahaa. Rahoitusta ei saatu. Työtä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi on jatkettu osallistumalla SYL:n Kykyhankkeen tukiryhmään, hanke sai jatkoa kolmivuotiskaudeksi ESR:lta Campus Conexus - hankkeen yhteydessä. Valtakunnallisen terveystyöryhmän työsuojelutoimikunnalle vuonna 2009 tekemä aloite YTHS:n muuttamiseksi savuttomaksi eteni työsuojelutoimikunnan kautta Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Vuonna 2010 YTHS:n budjettiin varattiin euron määräraha, joka suunnattiin yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeisiin, painopistealueina terveelliset ruokatottumukset ja ryhmätoiminnan laajentaminen. Hankekäytännöllä voidaan ohjata, tukea ja kehittää asemien yhteisöllistä terveyden edistämistoimintaa sekä auttaa levittämään hyviä käytäntöjä. Rahoitusta myönnettiin 15 hankkeelle (LIITE 5). Tämän vuoden hankkeet ryhmittyivät seuraavasti:, Jännittäminen ja mieliala, Yhteisöllisyys ja arjen hallinta, Hyvinvointiviikot, Seksuaaliterveys ja

7 TOIMINTARAPORTTI 7 parisuhde, Ravitsemus ja painonhallinta, Suun terveys. Hankkeiden loppuraportit on nähtävissä YTHS:n internet-sivuilla Ryhmätoiminta Ryhmätoiminta ((Liite 4) on ollut luonteeltaan joko opetuksellista, ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua (fysioterapian ryhmät) tai käyttäytymisen muuttamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Ryhmätoiminta on vaihdellut yhden kerran tilaisuuksista koko lukukauden mittaisiin ryhmiin. Ryhmätoimintaa järjestettiin asemilla paikallisten resurssien mukaan hyvin eri tavoin: täysin omana toimintana, yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa tai niin, että YTHS toimii asiantuntijana muiden järjestämässä kurssi- ja ryhmätoiminnassa. Yhteistyökumppania oli useimmiten yliopisto. Erilaisia kursseja tai ryhmiä oli yhteensä 168 (128) ja niissä osallistujia 4017 (3419). Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen ja ehkäiseminen on yleisin ryhmätoiminnan muoto 95 (64) ryhmää. Tutorkoulutuksiin osallistuttiin useimmilla paikkakunnilla. Jännittäjä- tai esiintymisjännitysryhmiä järjestettiin yhteensä 14 (16), painonhallintaryhmiä 3, ensiapukoulutuksia 45. Muutamia ryhmiä järjestettiin liittyen masennukseen ja uniongelmiin Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta Opiskeluympäristöön vaikutetaan erityisesti asiantuntijaverkostojen kautta ja toiminta onkin kuvattu kohdassa 2. Tätä työtä ovat mm. tutustumiskäynnit yliopistojen tiloissa ja tiedekuntatapaamiset, joissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, mm. opintotoimintaan, opintojen ohjaukseen, opiskelijoiden jaksamiseen yms. liittyvistä asioista tai kyseisen tiedekunnan omista teemoista. 4. TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI 4.1. Julkaisut Opassarjan Jännittäminen osana elämää -opas (n:o 7) valmistui (Minna Martin, Hanna Heiska, Anne Syvälahti, Marianna Hoikkala) Sitä painatettiin 3000 kpl. Virtsatieinfektio -lehtisestä (Kristina Kunttu) valmistuivat uusitut ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Liikuntaohjeita odottajalle ohjelehtinen valmistui. Nuuskahanke tuotti nuuskaposterit suomeksi ja ruotsiksi, sekä Nuuskan terveysriskit (Susanna Vuorio-Mäkinen ja Mia Irmola) samoin molemmilla kotimaisilla kielillä. Syömishäiriöhankkeessa tehtiin myös muiden käyttöön sopivaa materiaalia. Alkoholiasioiden esille ottamisen helpottamiseksi tilattiin lääkäreille ja terveydenhoitajille A- klinikkasäätiön tekemiä Apukortteja. YTHS:n www-sivujen uudistuksessa yhteisöterveyden sivuja kehitettiin aiempaa selkeämmin tietovarannon suuntaan. Terveystietoa A-Ö -artikkelikokoelman nimeksi muutettiin Terveystietopankki, artikkelien määrä säilyi ennallaan. Verkkoneuvonnan uusien kysymysten määrä oli 992 (1383). YTHS:n uudet oppaat arvioitiin Tekryn arviointipalvelussa ja ne lähetettiin myös UKK-instituutin Terveysinfo-tietokantaan.

8 TOIMINTARAPORTTI Verkkoneuvonta ja Faceboook Verkkoneuvonnassa opiskelijat voivat lähettää anonyymeinä kysymyksiä tiettyihin aihealueisiin (raskaudenehkäisy ja perhesuunnittelu, rokotukset ja matkailu, astma ja allergia, sukupuolielimet ja sukupuolitaudit, suun ja hampaiden terveys, mielenterveys) liittyen ja saavat vastauksen kysymykseensä verkkosivuille kertyvään tietokantaan. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan 3 työpäivän kuluessa lukuun ottamatta kesä- ja joululomakautta, jolloin kysymyksiä ei voinut esittää. Liitteenä absoluuttiset kysymysmäärät viime vuosilta. Vuonna 2007 uusien kysymysten kokonaismäärä oli 2474, joten laskua siihen on tapahtunut huimat 60%. Uuden hakuohjelman vuoksi valmiit kysymys-vastausparit tyydyttivät tiedon tarvetta, koska uusien kysymysten määrä putosi edelleen edellisvuodesta noin 28 %. Suurimmat pudotukset näkyivät rokotusten ja matkailuneuvonnan osalla, jossa palattiin vuoden 2008 tasoon. Syinä tähän ovat YTHS:n valtakunnallisen neuvontapuhelinpalvelun tehostuminen, jolloin ohjeita saadaan räätälöidysti aiempaa helpommin sekä toisaalta pandemiahysterian nopea laantuminen keväällä Kiinnostavimpina aihealueina jatkoivat edelleen raskauden ehkäisy ja perhesuunnittelu (39% kaikista kysymyksistä ) sekä sukupuolielimet ja sykypuolitaudit aihealue ( 23 % kaikista kysymyksistä ).Muilla aihealueilla kysymysten määrän lasku oli maltillisempaa. Kysymyksiin vastasi 4 yleislääkäriä noin 9 viikkotyötunnin panoksella sekä 2 terveydenhoitajaa noin yhden viikkotyötunnin panostuksella sekä yksi suuhygienisti noin tunnin viikkotyöpanoksella. Verkkoneuvonta oli kesäkautena pidentyneiden loma-aikojen vuoksi avoinna aiempia vuosia supistetummin. %-muutos Alkoholi % Astma % Mielenterveys % Raskauden ehkäisy ja perhesuunnittelu % Rokotukset ja matkailuneuvonta % Sukupuolielimet ja sukupuolitaudit % Suun terveydenhuolto % Muut % yhteensä Uutena yhteisöterveyden foorumina oli Facebook, toimittajina terveydenhoitajat Jonna Kekäläinen ja Lotta Kovanen. Facebook-toiminnan vastuu oli viestinnällä Muu terveysviestintä Terveysasemien terveysviestintään kuuluivat erilaiset näyttelyt ja kilpailut, esim. sydän-, allergiaja astmaviikon sekä AIDS-päivän näyttelyt, päihde- ja ravintoinfo. Terveysteemat olivat myös esillä lukuisissa paikallisissa lehtikirjoituksissa ja radiojutuissa. Esittelytilaisuuksia uusille opiskelijoille tai ryhmien tutustumiskäyntejä terveydenhoitoasemille järjestettiin kaikilla asemilla ja näihin osallistui yhteensä (13 349) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. (Liite 4)

9 TOIMINTARAPORTTI 9 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö sektoreittain ja sisällön perusteella (YTE-koodeilla Medicus-kirjaus tunteina, % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä) YTE sektoreittain Yhteensä (h ja %) YTE sisällön perusteella yts sts mts 2010 % 2009 % veryte kehyte julyte opiyte Hki-Espoo ,33 1, Tamper-Hml ,21 2, Turku-Raum ,99 2, Jyväsk-Kokk ,40 1, Oulu-Kajaa ,09 1, Joensuu-Svl ,52 1, Kuopio ,65 2, Vaasa-Psr ,06 0, Lappeenran ,55 1, Rovaniemi ,28 2, yht (2,34 %) (0,57 %) (2,12 %) 1, v , v v v v

10 TOIMINTARAPORTTI 10 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat (2010) puheenjohtajat, sihteerit Toimipiste Terv.edist. TSH-linjan vastuuhenkilö YTE vastuuhlö Hki-Töölö * Hilkka Kaunismäki, th Ulla Salonen Hki- Otaniemi * Lotta Kovanen, th, pj ja sihteeri yleislääkäri. pj Lotta Kovanen, th STH-linjan YTE vastuuhlö Marjaana Vuorio suuhygienisti MT-linjan YTE vastuuhlö Hanna-Katja Heiska, Sari Tiula-Alho, Muut jäsenet Leena Serkamo, fys.ter. Heidi Järvinen, Kati Kauppala, fys.ter. Hki-Viikki * Hämeenlinna Joensuu * Riittta Salomäki, th, Sari Hartikainen, th, Arja Makkonen, th, Eija Vänskä, ylilääkäri., pj Jyväskylä * Erja Käyhkö, th, Pirjo Paajanen, ylilääkäri, pj Kajaani Juntunen Aija työlomalla , Kuopio * sij. Taina Pietilä, th Jonna Kekäläinen, th, pj Jonna Kekäläinen, th Virva Vänttinen hammaslääkäri Terttu Virtanen, suuhygienisti Elsa Heikkinen, vast. hh. Marja-Leena Meronen, psykol, pj. Sanna Heikkinen, Kaisu Mäntymaa, Hanna Koivisto, Päivi Hamari, fys.ter. Marko Hänninen, fys.ter., Ulla Ågren, vast. lääkäri Lappeenranta * Katriina Ikävalko, th, Katriina Ikävalko, th Jarkko Lankinen, suuhygienisti Ritva Puranen, Sirpa Jääskeläinen; Oulu * Rauma Anu Peltotupa, th, Sanna Salmi, th Riitta Mäkelä ylilääkäri, pj Alaraasakka Riitta-Liisa vastaava hh Tarja Parkkonen, neuv. Vesa Pohjola, ylih.lääk. Mikkola Outi, fys.ter. Rovaniemi * Irma Ketola, th, Irma Ketola, th, Savonlinna * Pirjo Huovinen, Pirjo Huovinen, vastaava hoit., vast. hoit. Tampere Haikonen Elina, th, Haikonen Elina, Kaleva* th Kaisa Seppälä- Barsk, suuhyg. Leena Jokijärvi, suuhygienisti Liisa Kivistö, Pirkko Kaasinen, neuvontatyönt. Marjo Kokko, neuv.psykol., pj Virpi Hyvönen vast. lääk., pj Paula Vilpponen, vast. hoit. pj, Aira Virtala, ylilääkäri. Miia Puustinen, fys.ter. Tampere Hervanta * Anna Palmi, th, Marja-Leena Hyypiä, yleislääk. Saila Rintamäki, suuhygienisti. Leena Hälikkä, neuv.psykol., pj Emilia Sivonen, fys.ter. sij. Turku * Minna Martin,., pj Vaasa * Elisabeth Smedman, th, pj * On terveystyöryhmä Merja Lusenius, sh, Eeva Niemi vastaava hoitaja Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääk. Helena Sparf, suuhygienisti Minna Martin, Katja Björklund, terapia Mia Irmola, suuhygienisti Anne Friman, fys.ter. Riitta Ollitervo-Peltonen, ylilääkäri Benita Östergård,

11 TOIMINTARAPORTTI 11 LIITE 3. Valtakunnallisia sidosryhmätilaisuuksia, joissa YTHS:n henkilökunta ollut kouluttajina tai asiantuntijoina Tilaisuuden nimi ja järjestäjä Luennon nimi tai aihe ja luennoitsija pvm Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä, STM Terveyttä työstä ja pitkää ikää? Itä- Suomen yliopiston koulutuspäivä, Kuopio SYL.n sopotapaaminen, SYL Kelan valtuutettujen ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan seminaari Luostolla Seminaari erityisen tuen tarpeesta opiskelijoilla, STM Tiedoilla ja kokemuksilla työelämään, AOVAn ja STTKopiskelijoiden seminaari Ryhmäohjaajakoulutus, osallistujina 10 säätiöläistä, 6 opintoa ja 2 puheviestinnän opettajaa, YTHS Ihmisarvoinen elämä -seminaari Keskustan puoluekokouksen yhteydessä Liikunnan edistämisen neuvottelukunta, OKM Lastentautiopin valtakunnalliset opintopäivät opetushenkilökunnalle, Seilin saari, Turun yliopisto Opiskeluterveyspäivät, Tampere, YTHS, SKNLY Kyky-toimintaa joka päivä seminaari, SYL Valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä, YTHS CDS-hankkeen tiedotustilaisuus, CDS-hanke Asiantuntijakuuleminen: Yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttö ja siihen kohdistuneet hankkeet YTHS:ssä, K Kunttu Millä eväillä nuori opiskelee ja siirtyy työelämään - opiskeluterveydenhuollon rooli, K Kunttu Alkoholi osana opiskelijakulttuuria, K Kunttu ja YTHS:n yhteisöterveystyö ja hankkeet toimintamuotona, K Kunttu Opiskelijan mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy, H Hämeenaho Paneelin pj, K Kunttu Jaksaako opiskelija, K Kunttu Kurssin ohjaajat: Hämeenaho H, Martin M, Hannula R-L Nuoruus ja opiskeluaika - Elämän parasta aikaa? Nuoren hyvinvoinnin lähteet, H Hämeenaho Asiantuntijakuuleminen korkeakouluopiskelijoiden liikunnasta, K Kunttu Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi YTHS:n näkökulmasta Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla, K Kunttu Sätkystä sähköä terveystarkastukseen, Hanna Kari Ajankohtaista opiskeluterveydestä, K Kunttu Korkeakouluopiskelijoiden nuuskan käyttö, K Kunttu, Luento punttijumppatutkimuksesta, A Friman Opiskelijoiden hyvinvoinnista, K Kunttu

12 TOIMINTARAPORTTI 12 LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta (Vuoden 2010 luvuissa mukana valtakunnallisen terveystyöryhmän tiedot, muina vuosina vain TPY:t. Luentojen määrä on luotettava vasta vuoden 2010 tiedoissa. Ryhmätoiminnassa on aiempina vuosina ollut mukana myös suurille massoille pidettyjä luentotilaisuuksia, esim. tuutorkoulutukset eikä kyse ole ollut selkeästi ryhmätoiminnasta.) JOHTAMINEN, VALMISTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN (kehyte) Terveystyöryhmään kuuluvat YTHS:n edustajat opiskelijoiden edustajat muiden organisaatioiden edustajat Terveystyöryhmän kokoukset ASIANTUNTIJAVERKOSTOT (veryte) YTHS:n ulkopuoliset yhteistyötahot Työryhmien/ verkostotilaisuuksien lukumäärä YTHS:n edustajien/osallistujien lkm Kokousten ja tapaamisten lukumäärä VÄLITÖN OPISKELIJATYÖ (opiyte) Ryhmätoiminta - kurssien tai ryhmien lkm kokoontumiskertojen lkm osallistujien lukumäärä o Fysioterapiaryhmät/ osallistujien lkm 95 / / / / o Joukkorokotustilaisuudet* / osallistujien lkm 6 / / / / o EA-, elvytyskurssit / osallistujien lkm 5 / 85 4 / 70 2 / 30 8 / o Tuutorkoulutukset / osallistujien lkm 26 / / / / o Jännittäjä-, esiintymisjänn.ryhmät/ osall. lkm 14 / / / / o Uniryhmät / osallistujien lkm 1 / 7 1 / 8 4/ 36 o Masennus- ja mielialaryhmät / osall. lkm 3 /23 2 / 14 4 / 26 o Painonhallintaryhmät /osallistujien lkm 3 / 23 4 / 25 2 / 22 o Muut ryhmät / osallistujien lkm 15 /216 6 / / / Opiskelijatapahtumien ja luentotilaisuuksien lkm osallistujien lukumäärä Hk:n pitämät luennot, esitelmät, lkm Opiskeluympäristöselvityksiin liittyvä toiminta kohta MATERIAALIT JA MEDIAT (julyte) Teemanäyttelyiden lukumäärä Valistus- ja itsehoitomateriaalien lukumäärä YTHS:n esittelyluentojen- ja tilaisuuksien lkm osallistujien lukumäärä Lehtikirjoitusten ja radiohaastattelujen lukumäärä * ei sisällä pandemiarokotustilaisuuksia

13 TOIMINTARAPORTTI 13 LIITE 5. MYÖNNETYT YTE-HANKERAHAT vuonna 2010 Hankkeen nimi Paikka Toimijat euroa JÄNNITTÄMINEN JA MIELIALA (4560 e) 1116 Jännittäjäopas Valtak. YTHS, TY, ÅA, Turun ammattiinst., JY, TAYS 1117 Viestintärohkeutta ryhmästä Joensuu YTHS, Itä-Suomen yo (opinto, kielikeskus) 1118 Irti jännittämisestä Kuopio YTHS, Itä-Suomen yo (opintopsykol, kielikesk.), ISYY YTHS 1119 Mielialaryhmä lievästi ja keskivaikeasti masentuneille opiskelijoille Helsinki YOL, YTHS Hki TSH- ja MTlinjan edustajat YHTEISÖLLISYYS, ARJEN HALLINTA (2500 e) 1120 Aallosta Hyvinvoiva Yhteisö Espoo YTHS, Aalto-yliopiston yokunta, opintot, korkeakoulupastorit 1121 Elämänhallinnan te lat Rovanie mi Lapin yo ja yo-kunta, opinto, korkeakoululiikunta, Yliopiston Martat 1122 Opiskelijan vapaailta Tampere Tamy, Treen srk:n opiskelijatyö HYVINVOINTIVIIKOT (1000 e) 1123 Hyvinvointiviikko Helsingin yliopistolla Helsinki HYY, yo-liikunta, srk, Nyyti, Elämäntapaliitto, YTHS 1000 SEKSUAALITERVEYS JA PARISUHDE (1500 e) 1124 Taitoa seksuaalineuvojille Valtak. YTHS Hki, Tku, Tre, Turun AMK 1127 Ottaudu ongelmaan - tietoa syömiseen liittyvistä häiriöistä RAVITSEMUS JA PAINONHALLINTA (2900 e) 1125 Kostskola Vaasa Marthaförbundet; Pedagogiska fakulteten/ Huslig ekonomi, ÅA 1126 Hyvää mieltä kasviksista Savon- Joensuun yo, yo-kunta, linna Kuopio SUUNTERVEYS (6400 e) 1130 Ruotsinkielinen terveyden edistämismateriaali ja Klarar tänderna småätande? nettikysely Valtak Nuuska ja sen vaarat Turku/ opiskelijat, Martat Kuopion kaupunki, Muotoiluakatemia Savonia, KYY YTHS, ruotsinkieliset opiskelijajärjestöt YTHS, yliopistoliikunta, yokunnat valtak Purentaongelmaisen oppaat Oulu YTHS Oulu: EHL-yleislääk.-thft, YTHS:n fys., OYY

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1 27.3.2009 / Kristina Kunttu Toimintaraportti vuodelta 2008 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2014 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit... 2 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015 1 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit... 2 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät

Lisätiedot

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS ON OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2016

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2016 1 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2016 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit... 2 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät

Lisätiedot

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi

Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Palveluketju liikunnassa vähän liikkuvien tai oireisten opiskelijoiden liikunnan lisäämiseksi Opiskeluterveyspäivät 14.-15.11. 2011 Kristina Kunttu, LT, dos., yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 16.3.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 18.9.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 16 Toimintaraportti vuodelta 2013 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki KORKEAKOULULIIKUNNAN VISIO 2020 JA SUOSITUKSET Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Vähän suositusten taustaa Suositusten

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 3.3.2014 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT 1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINNAN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA...2 1.1. Tehtävä...2 1.2. Tarve ja kysyntä...2 1.3. Toimintamuodot...3 1.4.

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

Pöytäkirja YTHS:n valtakunnallisen terveystyöryhmän kokous 1/ 2014

Pöytäkirja YTHS:n valtakunnallisen terveystyöryhmän kokous 1/ 2014 YTHS_TERVEYSTYÖRYHMÄ_pk_11.3.14 1 (5) Pöytäkirja YTHS:n valtakunnallisen terveystyöryhmän kokous 1/ 2014 Aika: tiistai 11.3.2014 9.30 12.00 Paikka: Kokoushuone Göta, 7. krs, YTHS, Töölönkatu 37, Helsinki

Lisätiedot

Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta

Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja numero 14b Sivu 1 / 5 Selostus Suomen ylioppilaskuntien liiton toteuttaman opiskelijoiden opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä edistävästä Kyky-hankkeesta

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.9.2013 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT TERVEYDEN EDISTÄMISEN TAVOITTEET Sisällys TIIVISTELMÄ... 3 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA... 4 1.1 TEHTÄVÄ... 4 1.2

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Toimintaraportti vuodelta 2013 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Terveyden edistämisaktiivisuus kunnissa - esimerkkinä toisen asteen oppilaitokset

Terveyden edistämisaktiivisuus kunnissa - esimerkkinä toisen asteen oppilaitokset Terveyden edistämisaktiivisuus kunnissa - esimerkkinä toisen asteen oppilaitokset Asiantuntija Kirsi Wiss Hyvinvoiva kunta 15.6.2017, Kuopio Taustaa: Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän = TEAviisarin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry 15.11.2011, Opiskeluterveyspäivät, Oulu 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Korkeakoululiikunta valtionhallinnon ohjelmissa

Lisätiedot

Uudelle Uudelle opisk opisk lijalle Ylioppilaiden Ylioppilaiden te t rve v y e denhoit osää denhoit tiö osää

Uudelle Uudelle opisk opisk lijalle Ylioppilaiden Ylioppilaiden te t rve v y e denhoit osää denhoit tiö osää Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk

Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu. Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Liikuntatuutorointi vinkkejä järjestäjälle ja case Oulu Ismo Miettinen liikuntasuunnittelija ismo.miettinen@oamk.fi Oulun korkekoululiikunta / Oamk Seinäjoki 20.4.2012 Liikuntatuutorointi (synty) www.opiskelijaliikunta.fi

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon sisältö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus 338/2011 Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjaa Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TERVEYS MUUTOKSESSA: TUOREIMMAN TUTKIMUSTIEDON KOHOKOHDAT

OPISKELIJOIDEN TERVEYS MUUTOKSESSA: TUOREIMMAN TUTKIMUSTIEDON KOHOKOHDAT OPISKELIJOIDEN TERVEYS MUUTOKSESSA: TUOREIMMAN TUTKIMUSTIEDON KOHOKOHDAT Opiskelijoiden terveys ja hyvinvointi: mitä voimme tehdä yhdessä koulutus ja tapaamispäivä 5.6.2013, THL Kristina Kunttu, LT, dos.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015 1 Johdanto THL ja Opetushallitus keräävät tietoa peruskoulujen hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistämistoiminnasta.

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen peruskouluissa - TEA 2015 27.9.2017 Tilastokatsaus 2/2016 1 Johdanto THL ja Opetushallitus keräävät tietoa peruskoulujen hyvinvoinnin, terveyden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä

Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Miten THL voi tukea kuntia ja alueita terveydenedistämistyössä Erkki Vartiainen, professori, ylijohtaja 29.10.2013 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 2013 1 Työkaluja Terveyden edistämisen aktiivisuuden

Lisätiedot

HYTE oppimisverkoston kansallinen foorumi

HYTE oppimisverkoston kansallinen foorumi HYTE oppimisverkoston kansallinen foorumi 3.9.2014 Käytännön esimerkki lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelman toteutuksesta Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa Tarja Saarinen, terveyden

Lisätiedot

YTHS Tutorkoulutukset 2012

YTHS Tutorkoulutukset 2012 YTHS Tutorkoulutukset 2012 10.4 19.4.2012 Terveydenhoitaja Lotta Kovanen TOIMIPISTEET YTHS toimii maassamme kaikissa korkeakoulukaupungeissa Helsingistä Rovaniemelle asti. Toimipisteiden yhteystiedot,

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA... 2 1.1. TEHTÄVÄ... 2 1.2. TARVE JA KYSYNTÄ... 3 1.3. PALVELUT... 3 1.4. RAJAPINNAT

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii aktiivisesti

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia Kari Koivumäki suunnittelija, OKM Toimenpideohjelman lähtökohta Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta (Teli)

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. 3 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiaseminaari, Turku 16.3. Aika keskiviikkona 16.3. klo 9.00-12.00/14.30 Paikka Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 (Auditorio) Päivi Sillanaukee,

Lisätiedot

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Mitä tehtiin Lappeenrannassa? OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Miten arvioinnin tekeminen sujui? Tapaamisia 3 kertaa Työryhmä: YTHS:n edustus (johtava lääkäri,

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Organisaatio

Organisaatio Organisaatio 1.1.2017 2.11.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Yhteiset palvelut Valtuusto Tarkastuslautakunta Hallitus Yksilöasiainjaosto Henkilöstöjaosto Toimitusjohtaja

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011

Päivitetty 20.8.2012. Organisaatio 1.1.2011 Päivitetty 20.8.2012 Organisaatio 1.1.2011 Sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatio Yksilöhuoltojaosto Ympäristöterveysjaosto Terveydenhuollon jaosto PERUSTURVALAUTAKUNTA Päivähoito ja varhaiskasvatusjaosto

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Ravintolapalveluverkosto Oppilaitosravintoloiden johtajat, esimiehet, vastuuhenkilöt Hyvää Pataa 7.-8.6.2011 Seinäjoella www.amke.fi ja www.dynamo.amke.fi Ravintolapalveluverkosto

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen klo

Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen klo Valtionavustuksilla tukea Opiskelijoiden hyvinvoinnin, työterveyden ja kestävän työkyvyn edistämiseen 26.2.2013 klo 13.00-14.30 Aira Rajamäki aira.rajamaki@oph.fi www.oph.fi Aloitustilaisuuden tavoitteet:

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla

VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla VeTe päätösseminaari VeTeen piirretty viiva 6.9.2011 Tampere-talolla 9.30 9.45 9.45 10.00 10.00 10.30 10.30 11.00 11.00 11.30 11.30 13.00 13.00 14.00 14.30 16.00 16.15 16.45 Päivän avaus Merja Miettinen,

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa. - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteutuminen kunnassa - rakenteet, vastuut, seuranta ja voimavarat syyskuu 2015 Tutkimuksesta tiiviisti 31/2015 1 Johdanto THL kerää kunnan johdolta tietoa hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palvelut vs. vastuualuejohtaja Jarmo J Koski apulaisjohtaja Paula Käyhkö Avosairaanhoito Sakari Ritala Mari Muhonen Anu Mutka Keskitetyt palvelut Mauri Paajanen Riitta-Maija

Lisätiedot

Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla

Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla AINEISTOT Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla Opiskeluterveyspäivät.-.. Kristina Kunttu, dos., yhteisöterveyden ylilääkäri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Ellei toisin mainita, esitetyt tulokset

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA Lähtenyt liikkumaan hanke (2009 2011) TAUSTAA Valtioneuvoston periaatepäätös (12.6.2008) pysyviin liikunta- ja painonhallintamuutoksiin tähtäävät mallit opiskeluyhteisöissä Kansallinen liikuntaohjelma

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Teosluettelo kirjat ja oppaat

Teosluettelo kirjat ja oppaat Teosluettelo kirjat ja oppaat 2015 Minna Martin, Ritva-Liisa Hannula, Anne Friman, Merja Lusenius, Marja Nieminen Painavaa asiaa kevyemmästä elämästä painonhallintaopas opiskelijoille 3. painos on tekeillä,

Lisätiedot

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015

LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 LUUMÄEN PERUSKOULUJEN JA LUKION HENKILÖSTÖ 2014 2015 KANGASVARREN KOULU Rehtori Timo Piesanen Opettajat Luokat Maija Parkkari-Räty Maaret Liikkanen Kaisa Jääskeläinen Tarja Käyhty Simo Jääskeläinen Timo

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011

Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Mielenterveystaidot koululaisille Levi 5. 7.9.2011 Elina Marjamäki, VTM Hankekoordinaattori Suomen Mielenterveysseura Mielenterveys Elämäntaitoa, jota voi tukea, vahvistaa, oppia ja opettaa Mielenterveyttä

Lisätiedot