YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ"

Transkriptio

1 TOIMINTARAPORTTI 1 Toimintaraportti vuodelta 2010 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Terveysasemien terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Yhteisöterveyden kehittämistyö Koulutus ASIANTUNTIJATOIMINTA ja VERKOSTOT VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ Vuoden 2010 terveysteemat Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Ryhmätoiminta Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI Julkaisut Verkkoneuvonta ja Faceboook Muu terveysviestintä...8 LIITTEET LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö linjoittain ja sisällön perusteella LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat (2010) LIITE 3. Valtakunnallisia sidosryhmätilaisuuksia, joissa YTHS:n henkilökunta ollut kouluttajina tai asiantuntijoina LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat 2010

2 TOIMINTARAPORTTI 2 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ VUONNA 2010 Terveyden edistämistoiminnan tavoitteena on yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan palveluja opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ovat asiantuntijatoiminta, terveystiedon tuottaminen ja levittäminen sekä ryhmä- ja kurssitoiminnan järjestäminen. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli ravitsemus, joka jatkoi ja laajensi Naposteletko hampaasi -teemaa. Sisällöllisiä tavoitteita vuodelle 2010 olivat: 1) Yhteistyön jatkaminen SYL:n koordinoiman Kyky-hankkeen ja paikallisten yhteistyöryhmien kanssa. Valtakunnallisen asiantuntijayhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. 2) Ryhmätoiminnan vahvistaminen 3) Terveysviestinnän ja valistusmateriaalin kehittäminen 4) Päihteet ja mielenterveys hankkeen valmistelu 5) Liikuntateeman valmistelu 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Valtakunnallinen terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja YTE-hankerahojen myöntämisestä päätettiin sähköpostitse. Työryhmän kokoonpano alla: VARSINAISET JÄSENET: YTHS Kanerva Markku, puheenjoht. johtajaylilääkäri Helsinki Kunttu Kristina, sihteeri yhteisöterveyden ylilääkäri Turku Hämeenaho Henriette yhteisöterveyden vastaava Tampere Hätönen Taina psykiatri Helsinki Irmola Mia suuhygienisti Turku Kari Hanna terveyspalvelupäällikkö Helsinki Komulainen Anne johtajahammaslääkäri Helsinki Martin Minna Turku Mikkola Outi fysioterapeutti Oulu Pohjola Vesa saakka Oulu yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri Tipuri Marjo alk. Tampere Pynnönen Päivi ylilääkäri Helsinki Salomäki Riitta terveydenhoitaja Helsinki, Viikki Valkonen Mikko ylilääkäri Helsinki ASIANTUNTIJAJÄSENET: SYL Lehtinen Timo sosiaalipoliittinen sihteeri OLL Jussi Ansala liikuntapoliittinen sihteeri Otus rs Nokso-Koivisto Aleksis toiminnanjohtaja Nyyti ry Partinen Helena toiminnanjohtaja Vierailijana kokoukseen osallistui Nyytin hallituksen puheenjohtaja Liisa Lähteenaho. Yhteisöterveyden ylilääkärin, yhteisöterveyden vastaavan n, ja -hammaslääkärin, terveyspalvelupäällikön sekä terveystyöryhmän puheenjohtajan muodostama tiimi (TEP) on vastannut valtakunnallisen terveystyöryhmän suunnitteleman yhteisöllisen terveyden

3 TOIMINTARAPORTTI 3 edistämistoiminnan toteutumisesta. Mielenterveyslinjan yhteisöllistä työtä tekevien Mieteverkostoon kuului 16 eri toimipisteiden tässä työssä mukana olevaa työntekijää, suun terveydenhuollon linjan vastaavaan Suute-verkostoon 15 henkilöä. Yhteisöterveystoimintaa ja hankkeita varten ovat toimineet myös seuraavat työryhmät: Seksuaaliterveystyöryhmä Septetti Henriette Hämeenaho, Elina Haikonen, Sini Innilä, Hilkka Kaunismäki, Marjo Kokko, Merja Lusenius, Armi Malmström Rahapelaaminen ja netin käyttö, 31.5, 9.9, YTHS: Markku Kanerva, Kristina Kunttu THL: Jukka Halme, Saini Mustalampi, Johanna Järvinen-Tassopoulos Tutkijoina: Katja Björklund, Maria Heiskanen THL, Marjo Kokko, Päihde ja Mieli -työryhmä 25.2., YTHS: Markku Kanerva, Sari Hartikainen, Henriette Hämeenaho, Hanna Kari, Kristina Kunttu, Mirka Posio, Ritva Rae, Pauli Tossavainen, Aira Virtala A-klinikka: Pekka Heinälä, Pekka Salmela, Tuukka Tammi, Erkki Tukeva Muut: Helena Partinen Nyyti, Kaija Seppä TaY Kullakin YTHS:n toimipisteellä, yliopistolla ja niiden ylioppilaskunnille on nimettynä Kehräyhdyshenkilöt, jotka muodostavat Kehrä-verkoston. Sen koko oli noin 80 henkilöä. Yhteisölliseen terveyden edistämistyöhön on valtakunnallisesti osoitettu työaikaa yhteisöterveyden ylilääkärille (työajasta 50 %) ja tehtävään kuuluvaan tutkimuskoordinaattorin työn hoitamiseen 2 tuntia viikossa (7 %), yhteisöterveyden vastaavalle lle (40 %), yhteisöterveyden vastaavalle hammaslääkärille (80 h/vuosi), terveyspalvelupäällikölle (20 %) sekä terveyden edistämisen sihteerille (40 %). YTE-koodien perusteella yhteisölliseen terveyden edistämiseen käytettiin 7619 työtuntia, mikä on 1,86 % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Eri linjoilla vastaavat %-osuudet olivat yleisterveys 2,34 %, suun terveys 0,57% ja mielenterveys 2,12 %. Tuntimäärissä ei ole mukana valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen henkilöiden eikä palvelusihteerien tai toimistohenkilökunnan tekemää yhteisöterveyden työtä. (Liite 1) 1.2. Terveysasemien terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Kuhunkin terveyspalveluyksikköön oli nimetty terveyden edistämisen vastuuhenkilö sekä eri linjoille linjakohtainen yhteisöterveyden vastuuhenkilö. (LIITE 2) Muutamaa pienintä paikkakuntaa lukuun ottamatta terveysasemilla toimi terveystyöryhmä. Tällaisia moniammatillisia terveystyöryhmiä oli aiempaan tapaan toiminnassa 14 ja niissä oli mukana yhteensä 68 (75) säätiöläistä. Lisäksi terveystyöryhmiin kuului 50 (49) opiskelijajäsentä ja 47 (50) muun organisaation edustajaa, yleensä yliopistoilta. Muutamalla paikkakunnalla terveystyöryhmä toimi myös yliopiston hyvinvointityöryhmänä tai päinvastoin. (LIITE 2) Helsinki-Espoossa oli kullekin tiedekunnalle ja/tai korkeakoululle nimetty omat vastuuhenkilöt (terveydenhoitaja, lääkäri,, fysioterapeutti), vastaava tiedekuntayhdyshenkilökäytäntö toimii myös Turussa (terveydenhoitaja, lääkäri, ). Tampereella asia on järjestetty siten Teknillisen yliopiston osalta ja Vaasassa ruotsinkielisille oppilaitoksille oli nimetty oma terveydenhoitaja Yhteisöterveyden kehittämistyö

4 TOIMINTARAPORTTI 4 Terveyden edistämistoiminnan periaatteet ja toimintatavat -ohjeen päivittämistyön yhteydessä valtakunnallinen terveystyöryhmä tutustui kunnalliseen toimintaan kehitetyn terveyden edistämisen aktiivisuusmittarin (ns. TEA-viisari) ideaan ja sisältöön. Mittarin tarkoituksena on tukea terveyden edistämistyön suunnittelua ja johtamista sekä luoda mittausmenetelmät panostukselle (sitoutuminen, johtaminen, väestön terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat ja osaaminen, yhteiset käytännöt, osallisuus). Näitä asioita on jossain määrin jo huomioitu, mutta edelleen kehittäminen on tarpeen. Ryhmätoiminnassa on jatkettu ryhmäohjaajien koulutusta sekä työnjaon kehittämistä yliopistojen, ylioppilaskuntien, Nyytin ja muiden organisaatioiden kanssa. niin, että YTHS keskittyy terveydenhuollon asiantuntemusta vaativaan toimintaan. Yliopistoliikunnan palveluja on enenevästi tarjolla liittyen terveysliikuntaan ja yliopistojen osuus tuutorien pienryhmäkoulutuksissa, esiintymisjännittäjien ja opintojen ohjauksen ryhmätoiminnassa on vahvistunut. Vuoden 2010 teemana oli ravitsemus. Lisäksi käynnistettiin hanke peli- ja nettiriippuvuuksista, valmisteltiin Opiskeluterveyttä liikunnalla -hanke sekä pilotoitiin Tampereella Päihde ja Mieli hanketta (ks. kohta 3.1.) Koulutus o 5. Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät järjestettiin kaikille opiskeluterveydenhuollossa toimiville Tampereella yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Suomen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistyksen kanssa. Yhteisiä teemoja olivat opiskeluterveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö, opinton työ, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja terveystrendit lukiolaisilla, ammattikoululaisilla ja korkeakouluopiskelijoilla sekä vaihtoehtoiset sessiot terveystarkastuksista, syömisongelmista, päihteistä ja vuorovaikutustaidoista. Tilaisuuteen osallistui noin 450 kuulijaa. o Valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä järjestettiin Mukana olivat YTHS:n terveystyöryhmät, ylioppilaskuntien ja yliopistojen edustajat, sekä muita tahoja, 63 osallistujaa (YTHS:stä 47, yo-kunnista 9 ja yliopistoilta 7). Aiheina olivat nuuska ja kiusaaminen. Lisäksi esiteltiin vuoden hankkeista Oulun Hyvinvointisivustot, Lähtenyt liikkumaan ja Punttijumppatutkimus. o Suute-ryhmän koulutus Motivoiva terveysohjaus ja suunterveyden edistäminen pidettiin o Ryhmänohjaajakoulutus hyvinvointiryhmien vetäjille ja niistä kiinnostuneille toteutettiin Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalla. Osallistujista 10 oli YTHS:n työntekijöitä, 6 opintoa ja 2 puheviestinnän opettajaa. Erityisteemoina jännittäminen ja painonhallinta. o Ravitsemus ja syöminen -koulutus järjestettiin kaikille potilastyötä tekeville 6.5. Folkhälsanin terveystoimintatalossa, Helsingissä. Osallistujia oli 98. o Miete-ryhmä kokoontumisessa esillä olivat YTHS:n terveydenedistämisstrategia ja mielenterveyssektorin painotukset sekä paikallishankkeet. Mukana oli 12 henkilöä. Terveyden edistämiseen liittyen on osallistuttu valtakunnalliseen kansanterveyspäivään, Korkeakoulujen kriisityön seminaariin, Päihdepäiviin, valtakunnallisiin Ravitsemuspäiviin, Nuorten seksuaaliterveys-seminaariin sekä seminaariin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteista sekä kouluttajina useisiin muihin tilaisuuksiin (ks. kohta 2) Terveyden edistäminen on ollut esillä henkilöstölehti Piikissä kirjoituksilla: Piikki 1/2010 Kristina Kunttu nimitetty terveyden edistämisen dosentiksi

5 TOIMINTARAPORTTI 5 YTHS:stä savuton työpaikka vuonna 2011 Liikuttava KUNTOKAMPANJA Piikki 2/2010 Ravitsemus -vuoden teemamme terveydenedistämistyössä Ravitsemuksen ja syömisen koulutuspäivien antia Säätiössä ei savua ilman tulta Sätky tavoitti terveysongelmista kärsivät opiskelijat Facebookista uusi terveydenedistämisen työkalu 2. ASIANTUNTIJATOIMINTA ja VERKOSTOT Säätiöläiset osallistuivat asiantuntijoina aktiivisesti opiskelijatapahtumiin ja sidosryhmäkoulutuksiin (135 tapahtumaa) ja pitivät niissä 86 esitystä liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Valtakunnallisten tilaisuuksien puheenvuoroja esitettiin mm. seuraavissa: SYL:n sopo-tapaaminen, Kelan valtuutettujen ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan seminaari, AOVAn ja STTK-opiskelijoiden seminaari, Keskustan puoluekokouksen yhteydessä järjestetty Ihmisarvoinen elämä -seminaari, Kyky-seminaari sekä valtakunnalliset Opiskeluterveyspäivät (LIITE 3). Säätiön asiantuntijaa kuultiin OKM:n liikunnan edistämisen neuvottelukunnassa ja STM alkoholimainontaan liittyvässä työryhmässä. YTHS:ltä pyydettiin arviointia OKM:n liikunnan edistämisen linjoista -toimenpideohjelman toteutumisesta. YTHS kuuluu jäsenjärjestönä seuraaviin hyvinvointityöhön liittyviin organisaatioihin: Terveyden edistämisen keskus ry, Nyyti ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja on mukana Lääkärit tupakkaa vastaan verkostossa (DAT). Tärkeä osa YTHS:n terveyden edistämistoimintaa on osallistuminen asiantuntijana tai kouluttajana eri organisaatioiden työryhmiin tai hankkeisiin. YTHS:n edustaja on vuonna 2010 ollut mukana seuraavissa muiden yhteisöjen terveyden edistämiseen liittyvissä valtakunnallisissa organisaatioissa: Nyytin hallitus, Lauri Yli-Pohja Valtakunnallinen seksuaaliterveysverkosto, STM:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma , Armi Malmström, Henriette Hämeenaho, Elina Haikonen, Hilkka Kaunismäki, Marjo Kokko, Merja Lusenius, Sini Innilä STM:n Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan opiskeluikäisten jaos , 5.2, 3.3, 16.4., 9.9, ja seminaari K. Kunttu Korkeakoulujen turvallisuushanke , Laurea, Salli Saari OLL:n ja Oulun seudun amk:n hanke Lähtenyt liikkumaan - terveysliikuntamallien integrointi korkeakoululiikuntaan , Outi Mikkola THL, opiskelijoiden terveysseurannan kehittämishanke (OPTE), Hanna Kari SYL:n Kyky-hankkeen tukiryhmä 2010, 5.3., 2.6, 7.10., K Kunttu STM:n Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä , Jukka Männistö Opiskeluterveys-kirjan toimituskunta , 8.1, 14.6, 23.9., YTHS: Kristina Kunttu (SKNLY), Anne Komulainen, Päivi Pynnönen, Muut: Katri Makkonen (HUS, SKNLY) Korkeakoululiikunnan suositukset työryhmä 2010 (OLL, OKM), 8.2., 16.4, 9.6, 22.9, 19.11, , K Kunttu To Care, To Dare, to Share eli CDS-hankkeen ohjausryhmä , 10.3., 17.5, 1.9., K Kunttu Campus Conexus, yliopisto-opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy , Henriette Hämeenaho, Marjo Kokko Nuoret ja mielenterveyssyistä myönnetyt eläkkeet -pyöreän pöydän keskustelu , ministeri Rehula ja Masto-hanke, K Kunttu Työterveyslaitoksen työseminaari Nuoret ehjinä työelämään , K Kunttu

6 TOIMINTARAPORTTI 6 Aktiivista asiantuntijayhteistyötä on jatkettu lisäksi opinto- ja puheviestinnän opettajien verkostojen, Otus rs:n, ammattikorkeakoulujen, SAMOKin kanssa. Terveyden edistämisen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita paikallisesti ovat ylioppilaskunnat ja yliopistot, mutta myös lukuisat muut organisaatiot tai henkilöt. Erilaisia säätiön ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on ollut yhteensä 230 (242). YTHS:n edustajat ovat olleet mukana 98:ssa (95) yhteistyöverkostojen asiantuntijatyöryhmässä, esimerkkinä yliopistojen hyvinvointityöryhmät, työsuojelutoimikunnat, ruokalatoimikunnat, opintojen ohjauksen ryhmät, tuutoroinnin suunnitteluryhmät yms. Osallistujia säätiöstä on ollut yhteensä 221 (267). (LIITE 4) 3. VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ 3.1. Vuoden 2010 terveysteemat Ravitsemusteema jatkoi ja laajensi edellisenä vuonna alkanutta suun terveydenhuollon 'Naposteletko hampaasi' -hanketta. Teemaa toteutettiin koulutuksella ja hankekäytännöllä. Kuopion syömishäiriöhanke tuotti monipuolista materiaalia aiheesta. Päihteet & mielenterveys -hanketta toteutettiin yhteistyössä A-klinikan kanssa, mukana olivat myös Tampereen yliopisto ja Nyyti. Pilottipaikkakunnalla Tampereella suunniteltiin yhteistyö ja hoidon porrastus säätiön eri sektorien kesken sekä konsultaatio/hoitoonohjaus A-klinikan kanssa. Lisäksi käynnistettiin henkilökunnan koulutus. Rahapelaaminen ja netin käyttö -hankkeeseen saatiin STM:ltä rahoitus, yhteistyökumppanina oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hankkeessa tuotettiin käsikirjoitus raporttiin opiskelijoiden ongelmia aiheuttavasta rahapelaamisesta ja netin käytöstä sekä pohdittiin hoidontarpeita ja - mahdollisuuksia. Raportti valmistuu alkuvuonna Suunniteltiin yhdessä Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa vuodelle 2011 Opiskeluterveyttä liikunnalla -hanke, johon anottiin Terveyden edistämisen ja RAY:n määrärahaa. Rahoitusta ei saatu. Työtä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi on jatkettu osallistumalla SYL:n Kykyhankkeen tukiryhmään, hanke sai jatkoa kolmivuotiskaudeksi ESR:lta Campus Conexus - hankkeen yhteydessä. Valtakunnallisen terveystyöryhmän työsuojelutoimikunnalle vuonna 2009 tekemä aloite YTHS:n muuttamiseksi savuttomaksi eteni työsuojelutoimikunnan kautta Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Vuonna 2010 YTHS:n budjettiin varattiin euron määräraha, joka suunnattiin yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeisiin, painopistealueina terveelliset ruokatottumukset ja ryhmätoiminnan laajentaminen. Hankekäytännöllä voidaan ohjata, tukea ja kehittää asemien yhteisöllistä terveyden edistämistoimintaa sekä auttaa levittämään hyviä käytäntöjä. Rahoitusta myönnettiin 15 hankkeelle (LIITE 5). Tämän vuoden hankkeet ryhmittyivät seuraavasti:, Jännittäminen ja mieliala, Yhteisöllisyys ja arjen hallinta, Hyvinvointiviikot, Seksuaaliterveys ja

7 TOIMINTARAPORTTI 7 parisuhde, Ravitsemus ja painonhallinta, Suun terveys. Hankkeiden loppuraportit on nähtävissä YTHS:n internet-sivuilla Ryhmätoiminta Ryhmätoiminta ((Liite 4) on ollut luonteeltaan joko opetuksellista, ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua (fysioterapian ryhmät) tai käyttäytymisen muuttamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Ryhmätoiminta on vaihdellut yhden kerran tilaisuuksista koko lukukauden mittaisiin ryhmiin. Ryhmätoimintaa järjestettiin asemilla paikallisten resurssien mukaan hyvin eri tavoin: täysin omana toimintana, yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa tai niin, että YTHS toimii asiantuntijana muiden järjestämässä kurssi- ja ryhmätoiminnassa. Yhteistyökumppania oli useimmiten yliopisto. Erilaisia kursseja tai ryhmiä oli yhteensä 168 (128) ja niissä osallistujia 4017 (3419). Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen ja ehkäiseminen on yleisin ryhmätoiminnan muoto 95 (64) ryhmää. Tutorkoulutuksiin osallistuttiin useimmilla paikkakunnilla. Jännittäjä- tai esiintymisjännitysryhmiä järjestettiin yhteensä 14 (16), painonhallintaryhmiä 3, ensiapukoulutuksia 45. Muutamia ryhmiä järjestettiin liittyen masennukseen ja uniongelmiin Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta Opiskeluympäristöön vaikutetaan erityisesti asiantuntijaverkostojen kautta ja toiminta onkin kuvattu kohdassa 2. Tätä työtä ovat mm. tutustumiskäynnit yliopistojen tiloissa ja tiedekuntatapaamiset, joissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, mm. opintotoimintaan, opintojen ohjaukseen, opiskelijoiden jaksamiseen yms. liittyvistä asioista tai kyseisen tiedekunnan omista teemoista. 4. TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI 4.1. Julkaisut Opassarjan Jännittäminen osana elämää -opas (n:o 7) valmistui (Minna Martin, Hanna Heiska, Anne Syvälahti, Marianna Hoikkala) Sitä painatettiin 3000 kpl. Virtsatieinfektio -lehtisestä (Kristina Kunttu) valmistuivat uusitut ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Liikuntaohjeita odottajalle ohjelehtinen valmistui. Nuuskahanke tuotti nuuskaposterit suomeksi ja ruotsiksi, sekä Nuuskan terveysriskit (Susanna Vuorio-Mäkinen ja Mia Irmola) samoin molemmilla kotimaisilla kielillä. Syömishäiriöhankkeessa tehtiin myös muiden käyttöön sopivaa materiaalia. Alkoholiasioiden esille ottamisen helpottamiseksi tilattiin lääkäreille ja terveydenhoitajille A- klinikkasäätiön tekemiä Apukortteja. YTHS:n www-sivujen uudistuksessa yhteisöterveyden sivuja kehitettiin aiempaa selkeämmin tietovarannon suuntaan. Terveystietoa A-Ö -artikkelikokoelman nimeksi muutettiin Terveystietopankki, artikkelien määrä säilyi ennallaan. Verkkoneuvonnan uusien kysymysten määrä oli 992 (1383). YTHS:n uudet oppaat arvioitiin Tekryn arviointipalvelussa ja ne lähetettiin myös UKK-instituutin Terveysinfo-tietokantaan.

8 TOIMINTARAPORTTI Verkkoneuvonta ja Faceboook Verkkoneuvonnassa opiskelijat voivat lähettää anonyymeinä kysymyksiä tiettyihin aihealueisiin (raskaudenehkäisy ja perhesuunnittelu, rokotukset ja matkailu, astma ja allergia, sukupuolielimet ja sukupuolitaudit, suun ja hampaiden terveys, mielenterveys) liittyen ja saavat vastauksen kysymykseensä verkkosivuille kertyvään tietokantaan. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan 3 työpäivän kuluessa lukuun ottamatta kesä- ja joululomakautta, jolloin kysymyksiä ei voinut esittää. Liitteenä absoluuttiset kysymysmäärät viime vuosilta. Vuonna 2007 uusien kysymysten kokonaismäärä oli 2474, joten laskua siihen on tapahtunut huimat 60%. Uuden hakuohjelman vuoksi valmiit kysymys-vastausparit tyydyttivät tiedon tarvetta, koska uusien kysymysten määrä putosi edelleen edellisvuodesta noin 28 %. Suurimmat pudotukset näkyivät rokotusten ja matkailuneuvonnan osalla, jossa palattiin vuoden 2008 tasoon. Syinä tähän ovat YTHS:n valtakunnallisen neuvontapuhelinpalvelun tehostuminen, jolloin ohjeita saadaan räätälöidysti aiempaa helpommin sekä toisaalta pandemiahysterian nopea laantuminen keväällä Kiinnostavimpina aihealueina jatkoivat edelleen raskauden ehkäisy ja perhesuunnittelu (39% kaikista kysymyksistä ) sekä sukupuolielimet ja sykypuolitaudit aihealue ( 23 % kaikista kysymyksistä ).Muilla aihealueilla kysymysten määrän lasku oli maltillisempaa. Kysymyksiin vastasi 4 yleislääkäriä noin 9 viikkotyötunnin panoksella sekä 2 terveydenhoitajaa noin yhden viikkotyötunnin panostuksella sekä yksi suuhygienisti noin tunnin viikkotyöpanoksella. Verkkoneuvonta oli kesäkautena pidentyneiden loma-aikojen vuoksi avoinna aiempia vuosia supistetummin. %-muutos Alkoholi % Astma % Mielenterveys % Raskauden ehkäisy ja perhesuunnittelu % Rokotukset ja matkailuneuvonta % Sukupuolielimet ja sukupuolitaudit % Suun terveydenhuolto % Muut % yhteensä Uutena yhteisöterveyden foorumina oli Facebook, toimittajina terveydenhoitajat Jonna Kekäläinen ja Lotta Kovanen. Facebook-toiminnan vastuu oli viestinnällä Muu terveysviestintä Terveysasemien terveysviestintään kuuluivat erilaiset näyttelyt ja kilpailut, esim. sydän-, allergiaja astmaviikon sekä AIDS-päivän näyttelyt, päihde- ja ravintoinfo. Terveysteemat olivat myös esillä lukuisissa paikallisissa lehtikirjoituksissa ja radiojutuissa. Esittelytilaisuuksia uusille opiskelijoille tai ryhmien tutustumiskäyntejä terveydenhoitoasemille järjestettiin kaikilla asemilla ja näihin osallistui yhteensä (13 349) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. (Liite 4)

9 TOIMINTARAPORTTI 9 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö sektoreittain ja sisällön perusteella (YTE-koodeilla Medicus-kirjaus tunteina, % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä) YTE sektoreittain Yhteensä (h ja %) YTE sisällön perusteella yts sts mts 2010 % 2009 % veryte kehyte julyte opiyte Hki-Espoo ,33 1, Tamper-Hml ,21 2, Turku-Raum ,99 2, Jyväsk-Kokk ,40 1, Oulu-Kajaa ,09 1, Joensuu-Svl ,52 1, Kuopio ,65 2, Vaasa-Psr ,06 0, Lappeenran ,55 1, Rovaniemi ,28 2, yht (2,34 %) (0,57 %) (2,12 %) 1, v , v v v v

10 TOIMINTARAPORTTI 10 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat (2010) puheenjohtajat, sihteerit Toimipiste Terv.edist. TSH-linjan vastuuhenkilö YTE vastuuhlö Hki-Töölö * Hilkka Kaunismäki, th Ulla Salonen Hki- Otaniemi * Lotta Kovanen, th, pj ja sihteeri yleislääkäri. pj Lotta Kovanen, th STH-linjan YTE vastuuhlö Marjaana Vuorio suuhygienisti MT-linjan YTE vastuuhlö Hanna-Katja Heiska, Sari Tiula-Alho, Muut jäsenet Leena Serkamo, fys.ter. Heidi Järvinen, Kati Kauppala, fys.ter. Hki-Viikki * Hämeenlinna Joensuu * Riittta Salomäki, th, Sari Hartikainen, th, Arja Makkonen, th, Eija Vänskä, ylilääkäri., pj Jyväskylä * Erja Käyhkö, th, Pirjo Paajanen, ylilääkäri, pj Kajaani Juntunen Aija työlomalla , Kuopio * sij. Taina Pietilä, th Jonna Kekäläinen, th, pj Jonna Kekäläinen, th Virva Vänttinen hammaslääkäri Terttu Virtanen, suuhygienisti Elsa Heikkinen, vast. hh. Marja-Leena Meronen, psykol, pj. Sanna Heikkinen, Kaisu Mäntymaa, Hanna Koivisto, Päivi Hamari, fys.ter. Marko Hänninen, fys.ter., Ulla Ågren, vast. lääkäri Lappeenranta * Katriina Ikävalko, th, Katriina Ikävalko, th Jarkko Lankinen, suuhygienisti Ritva Puranen, Sirpa Jääskeläinen; Oulu * Rauma Anu Peltotupa, th, Sanna Salmi, th Riitta Mäkelä ylilääkäri, pj Alaraasakka Riitta-Liisa vastaava hh Tarja Parkkonen, neuv. Vesa Pohjola, ylih.lääk. Mikkola Outi, fys.ter. Rovaniemi * Irma Ketola, th, Irma Ketola, th, Savonlinna * Pirjo Huovinen, Pirjo Huovinen, vastaava hoit., vast. hoit. Tampere Haikonen Elina, th, Haikonen Elina, Kaleva* th Kaisa Seppälä- Barsk, suuhyg. Leena Jokijärvi, suuhygienisti Liisa Kivistö, Pirkko Kaasinen, neuvontatyönt. Marjo Kokko, neuv.psykol., pj Virpi Hyvönen vast. lääk., pj Paula Vilpponen, vast. hoit. pj, Aira Virtala, ylilääkäri. Miia Puustinen, fys.ter. Tampere Hervanta * Anna Palmi, th, Marja-Leena Hyypiä, yleislääk. Saila Rintamäki, suuhygienisti. Leena Hälikkä, neuv.psykol., pj Emilia Sivonen, fys.ter. sij. Turku * Minna Martin,., pj Vaasa * Elisabeth Smedman, th, pj * On terveystyöryhmä Merja Lusenius, sh, Eeva Niemi vastaava hoitaja Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääk. Helena Sparf, suuhygienisti Minna Martin, Katja Björklund, terapia Mia Irmola, suuhygienisti Anne Friman, fys.ter. Riitta Ollitervo-Peltonen, ylilääkäri Benita Östergård,

11 TOIMINTARAPORTTI 11 LIITE 3. Valtakunnallisia sidosryhmätilaisuuksia, joissa YTHS:n henkilökunta ollut kouluttajina tai asiantuntijoina Tilaisuuden nimi ja järjestäjä Luennon nimi tai aihe ja luennoitsija pvm Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä, STM Terveyttä työstä ja pitkää ikää? Itä- Suomen yliopiston koulutuspäivä, Kuopio SYL.n sopotapaaminen, SYL Kelan valtuutettujen ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan seminaari Luostolla Seminaari erityisen tuen tarpeesta opiskelijoilla, STM Tiedoilla ja kokemuksilla työelämään, AOVAn ja STTKopiskelijoiden seminaari Ryhmäohjaajakoulutus, osallistujina 10 säätiöläistä, 6 opintoa ja 2 puheviestinnän opettajaa, YTHS Ihmisarvoinen elämä -seminaari Keskustan puoluekokouksen yhteydessä Liikunnan edistämisen neuvottelukunta, OKM Lastentautiopin valtakunnalliset opintopäivät opetushenkilökunnalle, Seilin saari, Turun yliopisto Opiskeluterveyspäivät, Tampere, YTHS, SKNLY Kyky-toimintaa joka päivä seminaari, SYL Valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä, YTHS CDS-hankkeen tiedotustilaisuus, CDS-hanke Asiantuntijakuuleminen: Yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttö ja siihen kohdistuneet hankkeet YTHS:ssä, K Kunttu Millä eväillä nuori opiskelee ja siirtyy työelämään - opiskeluterveydenhuollon rooli, K Kunttu Alkoholi osana opiskelijakulttuuria, K Kunttu ja YTHS:n yhteisöterveystyö ja hankkeet toimintamuotona, K Kunttu Opiskelijan mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy, H Hämeenaho Paneelin pj, K Kunttu Jaksaako opiskelija, K Kunttu Kurssin ohjaajat: Hämeenaho H, Martin M, Hannula R-L Nuoruus ja opiskeluaika - Elämän parasta aikaa? Nuoren hyvinvoinnin lähteet, H Hämeenaho Asiantuntijakuuleminen korkeakouluopiskelijoiden liikunnasta, K Kunttu Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi YTHS:n näkökulmasta Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla, K Kunttu Sätkystä sähköä terveystarkastukseen, Hanna Kari Ajankohtaista opiskeluterveydestä, K Kunttu Korkeakouluopiskelijoiden nuuskan käyttö, K Kunttu, Luento punttijumppatutkimuksesta, A Friman Opiskelijoiden hyvinvoinnista, K Kunttu

12 TOIMINTARAPORTTI 12 LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta (Vuoden 2010 luvuissa mukana valtakunnallisen terveystyöryhmän tiedot, muina vuosina vain TPY:t. Luentojen määrä on luotettava vasta vuoden 2010 tiedoissa. Ryhmätoiminnassa on aiempina vuosina ollut mukana myös suurille massoille pidettyjä luentotilaisuuksia, esim. tuutorkoulutukset eikä kyse ole ollut selkeästi ryhmätoiminnasta.) JOHTAMINEN, VALMISTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN (kehyte) Terveystyöryhmään kuuluvat YTHS:n edustajat opiskelijoiden edustajat muiden organisaatioiden edustajat Terveystyöryhmän kokoukset ASIANTUNTIJAVERKOSTOT (veryte) YTHS:n ulkopuoliset yhteistyötahot Työryhmien/ verkostotilaisuuksien lukumäärä YTHS:n edustajien/osallistujien lkm Kokousten ja tapaamisten lukumäärä VÄLITÖN OPISKELIJATYÖ (opiyte) Ryhmätoiminta - kurssien tai ryhmien lkm kokoontumiskertojen lkm osallistujien lukumäärä o Fysioterapiaryhmät/ osallistujien lkm 95 / / / / o Joukkorokotustilaisuudet* / osallistujien lkm 6 / / / / o EA-, elvytyskurssit / osallistujien lkm 5 / 85 4 / 70 2 / 30 8 / o Tuutorkoulutukset / osallistujien lkm 26 / / / / o Jännittäjä-, esiintymisjänn.ryhmät/ osall. lkm 14 / / / / o Uniryhmät / osallistujien lkm 1 / 7 1 / 8 4/ 36 o Masennus- ja mielialaryhmät / osall. lkm 3 /23 2 / 14 4 / 26 o Painonhallintaryhmät /osallistujien lkm 3 / 23 4 / 25 2 / 22 o Muut ryhmät / osallistujien lkm 15 /216 6 / / / Opiskelijatapahtumien ja luentotilaisuuksien lkm osallistujien lukumäärä Hk:n pitämät luennot, esitelmät, lkm Opiskeluympäristöselvityksiin liittyvä toiminta kohta MATERIAALIT JA MEDIAT (julyte) Teemanäyttelyiden lukumäärä Valistus- ja itsehoitomateriaalien lukumäärä YTHS:n esittelyluentojen- ja tilaisuuksien lkm osallistujien lukumäärä Lehtikirjoitusten ja radiohaastattelujen lukumäärä * ei sisällä pandemiarokotustilaisuuksia

13 TOIMINTARAPORTTI 13 LIITE 5. MYÖNNETYT YTE-HANKERAHAT vuonna 2010 Hankkeen nimi Paikka Toimijat euroa JÄNNITTÄMINEN JA MIELIALA (4560 e) 1116 Jännittäjäopas Valtak. YTHS, TY, ÅA, Turun ammattiinst., JY, TAYS 1117 Viestintärohkeutta ryhmästä Joensuu YTHS, Itä-Suomen yo (opinto, kielikeskus) 1118 Irti jännittämisestä Kuopio YTHS, Itä-Suomen yo (opintopsykol, kielikesk.), ISYY YTHS 1119 Mielialaryhmä lievästi ja keskivaikeasti masentuneille opiskelijoille Helsinki YOL, YTHS Hki TSH- ja MTlinjan edustajat YHTEISÖLLISYYS, ARJEN HALLINTA (2500 e) 1120 Aallosta Hyvinvoiva Yhteisö Espoo YTHS, Aalto-yliopiston yokunta, opintot, korkeakoulupastorit 1121 Elämänhallinnan te lat Rovanie mi Lapin yo ja yo-kunta, opinto, korkeakoululiikunta, Yliopiston Martat 1122 Opiskelijan vapaailta Tampere Tamy, Treen srk:n opiskelijatyö HYVINVOINTIVIIKOT (1000 e) 1123 Hyvinvointiviikko Helsingin yliopistolla Helsinki HYY, yo-liikunta, srk, Nyyti, Elämäntapaliitto, YTHS 1000 SEKSUAALITERVEYS JA PARISUHDE (1500 e) 1124 Taitoa seksuaalineuvojille Valtak. YTHS Hki, Tku, Tre, Turun AMK 1127 Ottaudu ongelmaan - tietoa syömiseen liittyvistä häiriöistä RAVITSEMUS JA PAINONHALLINTA (2900 e) 1125 Kostskola Vaasa Marthaförbundet; Pedagogiska fakulteten/ Huslig ekonomi, ÅA 1126 Hyvää mieltä kasviksista Savon- Joensuun yo, yo-kunta, linna Kuopio SUUNTERVEYS (6400 e) 1130 Ruotsinkielinen terveyden edistämismateriaali ja Klarar tänderna småätande? nettikysely Valtak Nuuska ja sen vaarat Turku/ opiskelijat, Martat Kuopion kaupunki, Muotoiluakatemia Savonia, KYY YTHS, ruotsinkieliset opiskelijajärjestöt YTHS, yliopistoliikunta, yokunnat valtak Purentaongelmaisen oppaat Oulu YTHS Oulu: EHL-yleislääk.-thft, YTHS:n fys., OYY

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015

YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015 1 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 2015 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS... 2 1.1 Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit... 2 1.2 Toimipisteiden terveystyöryhmät

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2012 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS On valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.9.2013 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry 15.11.2011, Opiskeluterveyspäivät, Oulu 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Korkeakoululiikunta valtionhallinnon ohjelmissa

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160

LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 SAVONLINNAN HYVINVOINTITYÖRYHMÄ Paula Vilpponen YTHS, Savonlinnan toimipiste Kuninkaankartanonkatu 7 57100 Savonlinna LOPPURAPORTTI, YHTEISÖLLINEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN HANKERAHA n:o 1160 LÄHDE LIIKKUMAAN

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut

Kuraattoripalvelut ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut Hyvinvointipalvelut LUC Hyvinvointipalveluiden tehtävänä on opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Tavoitteena on tukea opintojen etenemistä, vähentää opinnoista syrjäytymistä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto

Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012. Etelä-Suomen vakuutusalue. Terveydenhuolto Liite S1. Hankkeeseen osallistuvien tahojen yhteystiedot 1.2.2012 Etelä-Suomen vakuutusalue Kirsi Koljonen, kuntoutusylilääkäri, vastuuhenkilö, Espoo kirsi.koljonen@espoo.fi Terttu Linna-Kantor, kuntoutussuunnittelija,

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Uudelle opiskelijalle Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija, joka tarjoaa opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä toimii

Lisätiedot

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016)

Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) Norssiope.fi juhlaseminaari ja enorssin kevätseminaari, osallistujaluettelo (27.4.2016) 1 Kiviharju Jani Helsingin normaalilyseo 2 Hyvönen Olli Helsingin normaalilyseo 3 van den Berg Marko Helsingin normaalilyseo

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo.

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo. HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.12.2011 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveyden

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Torstai klo 10:00 15:00 Paikka: Helsingin yliopisto, Päärakennus, Sali 11 Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015

OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy. Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 OPI -kurssit uusi kuntoutuspalvelu käynnistyy Suunnittelija Irja Kiisseli 17.11.2015 Esitys sisältää Vähän taustaa - Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Uusi palvelu käynnistyy yhteistyö alkaa Kenelle OPI

Lisätiedot

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi

Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi. Hankefoorumi Yhteistyössä Ammattiopisto Luovi Hankefoorumi 16.1.2016 Haussa syksylle 2017 OPH:n rahoittama opetustoimen henkilöstökoulutus Hakuaika päättyy 31.1.2017 Hakuvaiheessa määritellään toteutettavan koulutushankkeen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Vaasa Kimmo Mäkelä

Vaasa Kimmo Mäkelä Vaasa 17.12.2009 Kimmo Mäkelä Välittäjä 2009 Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (31%) Vaasan sairaanhoitopiiri(26%) Tampereen kaupunki(13%) Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä(30%) Kustannusarvio

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 132 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 22.5.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korkeila 14.5.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA

Lähtenyt liikkumaan hanke ( ) TAUSTAA Lähtenyt liikkumaan hanke (2009 2011) TAUSTAA Valtioneuvoston periaatepäätös (12.6.2008) pysyviin liikunta- ja painonhallintamuutoksiin tähtäävät mallit opiskeluyhteisöissä Kansallinen liikuntaohjelma

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä

Sisältö. Työryhmä Tausta Tarkoitus Menetelmä Tulokset Johtopäätökset Kehittämistyön haasteet ja onnistumiset Esimerkkejä AJANKOHTAISTA IMETYSOHJAUKSESTA Näyttöön perustuva imetysohjauksen yhtenäinen toimintamalli terveydenhuollon palveluketjussa Äitiyshuollon ja naistentautien alueellinen koulutus 16.1-17.1.2017, Rovaniemi

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina

Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Valtti - Valmis tutkinto työelämävalttina Toteutusaika 1.10.2008 31.12.2011 Valtakunnallinen kehittämisohjelma TL 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki

Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki Tervetuloa liikuntatuutorointikoulutukseen! Helsinki 26.11.2012 OHJELMA 10:00 Tervetuloa ja esittäytymiset 10:30 Missä mennään? Liikuntatuutoroinnin tila eri paikkakunnilla asiantuntija Hanna Laakso, Opiskelijoiden

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö TERVEYDEN EDISTÄMISEN PERIAATTEET JA TOIMINTATAVAT 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTOIMINTA... 2 1.1. TEHTÄVÄ... 2 1.2. TARVE JA KYSYNTÄ... 3 1.3. PALVELUT... 3 1.4. RAJAPINNAT

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus Mitä tehtiin Lappeenrannassa? OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Miten arvioinnin tekeminen sujui? Tapaamisia 3 kertaa Työryhmä: YTHS:n edustus (johtava lääkäri,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 94/00.02.04/2013 181 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.9.2013 Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Markku Liimatainen 6.9.2013: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT

Puheenjohtaja Esko Lehtimäki. Varapuheenjohtaja Anne Luhtala KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJA JA VARAPUHEENJOHTAJAT 1 (10) TEUVAN KUNTA LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN - Teuvan kunnanvaltuusto 19.1.2009 KUNNANVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA varsinaiset et Lehtimäki Esko Luhtala Anne Lilja Jukka Mäntylä Anu henkilökohtaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SEASON CLOSING RACE Tulokset

SEASON CLOSING RACE Tulokset SEASON CLOSING RACE Tulokset 17.-18.3.2007 Lauantai Iso rata 100 m M45 YLI-OJANPERÄ, Mikko 11,69 C-pojat YLI-OJANPERÄ, Matti SU 12,28 E D-pojat JÄÄSKELÄINEN, Eero SU 12,68 E ITKONEN, Petri SU 13,04 E PELTONIEMI,

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus

SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus SUOMALAISET MAAILMAN OSAAVIN KANSA 2020 Koulutustutkimusfoorumin seminaari 17.11.2011 Ylijohtaja Petri Pohjonen Opetushallitus Koulutustutkimusfoorumi Koulutustutkimusfoorumin tavoitteena on tiivistää

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali

PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali PÄTEVÄ on kätevä - terveyden edistämisen johtamisen ja suunnittelun oma portaali 6.9.2011 -päätösseminaari Tamperetalo Marita Päivärinne projektisuunnittelija, TtM Minna Pohjola projektipäällikkö, th ylempi

Lisätiedot

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk

*1) ent. Etelä-Savon koulutuskunta yhtymä *2) ent. Hyvinkään- Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö / Hyvinkään - Riihimäen akk Ravintola- ja hotellipalvelualan tutkintotoimikunta (8093) 1.8.2007-31.7.2010 Tarjoilijan ammattitutkinto Voimassa olevat järjestämissopimukset / sopimukset voimassa 31.12.2010 asti Tutkinnon järjestäjä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto

Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous Työväenliikkeen kirjasto Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 26.11.2007 Työväenliikkeen kirjasto Katsaus toimintaan vuonna 2007 Ritva Hänninen, Ilmatieteen laitos 30.09.09 EriK-toiminnan tarkoitus - Tekee tunnetuksi erikoiskirjastojen

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara

KYSTERI Leppävirta Nilakka Koillis-Savo Leppävirta Pielavesi Keitele Tervo Vesanto Juankoski Kaavi Rautavaara KYSTERIN HANKINTAORGANISAATIO 1 Organisaatiomalli PALVELUALUE Merja Matilainen KYS/Kysteri Pl 1777 70211 Kuopio KYSTERI PALVELUYKSIKÖT Leppävirta Heli Markkanen vastuukäyttäjä Nilakka Martta Kolehmainen

Lisätiedot

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012

Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi. ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Voimaa verkostoista - tullaan tutuiksi ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari Ikäinstituutti/ Voimaa vanhuuteen -ohjelma 14.2.2012 Mukana verkostoitumassa 2011 joulukuussa ohjelmaan valittujen kuntien edustajat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Esityslista 2/2016 1. Yhtymävaltuusto. Kokouskutsu. 02.03.2016 kello PohjoisKarjalan sosiaali ja terveyspalvelujen Esityslista 2/2016 1 Kokouskutsu Aika Paikka Toimielimen jäsenet 02.03.2016 kello Nurmes Heinävesi Suhonen Maija Happonen Aarno Ilomantsi Urjanheimo Hannu

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa!

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! 17.11.2014 Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi Tukikoulutus on enorssi-verkoston

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) AJALTA 1.1-30.6.2014

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) AJALTA 1.1-30.6.2014 AJALTA.-30.6.04 Päivämäärä Tilaisuuden otsikko tai aihe Tilaisuuden sisällön painopistealue, esim. talon tapojen laatiminen, hoitoketjujuurrutus, kliininen koulutus, työyhteisön, tietojärjestelmäkoulutus

Lisätiedot

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen

Lohjelma iltapäivän avaus. Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Lohjelma iltapäivän avaus Verkottumistapaaminen Turku Sonja Heikkinen Seudut Valtakunnallinen Alueellinen Media Rahoittajat Liikenne virasto LVM Lohjelman koordinointi MOTIVA Koordinaation ohjausryhmä

Lisätiedot

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi

Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi 1(5) 25.1.2017 Liikenneverkon kehittämistä liiketaloudellisesti selvittävän hankkeen organisointi Ohjausryhmä Juhapekka Ristola, LVM Antti Vehviläinen, Liikennevirasto Kari Wihlman, Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto

Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto Oppilaitosympäristön ja -yhteisön tarkastus malli + opas Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Opiskeluterveydenhuollon verkosto 28.10.2015 Toteutuneet tarkastukset toisen asteen oppilaitoksissa Milloin oppilaitoksessa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara)

Pöytäkirja. Pirjo Riskilä (vara) x Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapin piiri ry Mira Uusiportimo (vara) LAPIN LIITTO Pöytäkirja 5.4.2013 Järjestöneuvottelukunnan 2. kokous Aika: 5.4.2013 klo 9.00-11.00 Paikka: Lapin liitto Osallistujat: Läsnä Poissa Nimi Järjestö x Raili Kerkelä Kemijärven Järjestökiehinen

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen professori, varapuheenjohtaja 1/2017 1 Aika, 10:30 Paikka Joensuun kampus, Borealiksen auditorio BOR100, Yliopistokatu 7 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen Paavo professori, jäsen Elorinne Anna-Liisa professori, varajäsen

Lisätiedot

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous

Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Valtuusto 13.5.2016 Sivu 1 / 5 Valtuuston sääntömääräinen kevätkokous Aika: perjantai 13.5.2015 klo 16.00 Paikka: Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto, Helena-sali, Alvar Aallon katu 9, Jyväskylä Osanottajat

Lisätiedot

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Etunimi Sukunimi 1.7.2016 2 Kärkihanke Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta Tavoitteet: 1. Lisätään

Lisätiedot