YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ"

Transkriptio

1 TOIMINTARAPORTTI 1 Toimintaraportti vuodelta 2010 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Terveysasemien terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Yhteisöterveyden kehittämistyö Koulutus ASIANTUNTIJATOIMINTA ja VERKOSTOT VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ Vuoden 2010 terveysteemat Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Ryhmätoiminta Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI Julkaisut Verkkoneuvonta ja Faceboook Muu terveysviestintä...8 LIITTEET LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö linjoittain ja sisällön perusteella LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat (2010) LIITE 3. Valtakunnallisia sidosryhmätilaisuuksia, joissa YTHS:n henkilökunta ollut kouluttajina tai asiantuntijoina LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta LIITE 5. Myönnetyt YTE-hankerahat 2010

2 TOIMINTARAPORTTI 2 YHTEISÖTERVEYS JA YHTEISTYÖ TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ VUONNA 2010 Terveyden edistämistoiminnan tavoitteena on yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin edistää opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan palveluja opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille ovat asiantuntijatoiminta, terveystiedon tuottaminen ja levittäminen sekä ryhmä- ja kurssitoiminnan järjestäminen. Yhteisöllisessä terveyden edistämistoiminnassa vuoden erityisteemana oli ravitsemus, joka jatkoi ja laajensi Naposteletko hampaasi -teemaa. Sisällöllisiä tavoitteita vuodelle 2010 olivat: 1) Yhteistyön jatkaminen SYL:n koordinoiman Kyky-hankkeen ja paikallisten yhteistyöryhmien kanssa. Valtakunnallisen asiantuntijayhteistyön jatkaminen ja kehittäminen. 2) Ryhmätoiminnan vahvistaminen 3) Terveysviestinnän ja valistusmateriaalin kehittäminen 4) Päihteet ja mielenterveys hankkeen valmistelu 5) Liikuntateeman valmistelu 1. TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KOULUTUS 1.1. Valtakunnallinen terveystyöryhmä ja henkilöstöresurssit Valtakunnallinen terveystyöryhmä kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja YTE-hankerahojen myöntämisestä päätettiin sähköpostitse. Työryhmän kokoonpano alla: VARSINAISET JÄSENET: YTHS Kanerva Markku, puheenjoht. johtajaylilääkäri Helsinki Kunttu Kristina, sihteeri yhteisöterveyden ylilääkäri Turku Hämeenaho Henriette yhteisöterveyden vastaava Tampere Hätönen Taina psykiatri Helsinki Irmola Mia suuhygienisti Turku Kari Hanna terveyspalvelupäällikkö Helsinki Komulainen Anne johtajahammaslääkäri Helsinki Martin Minna Turku Mikkola Outi fysioterapeutti Oulu Pohjola Vesa saakka Oulu yhteisöterveyden vastaava hammaslääkäri Tipuri Marjo alk. Tampere Pynnönen Päivi ylilääkäri Helsinki Salomäki Riitta terveydenhoitaja Helsinki, Viikki Valkonen Mikko ylilääkäri Helsinki ASIANTUNTIJAJÄSENET: SYL Lehtinen Timo sosiaalipoliittinen sihteeri OLL Jussi Ansala liikuntapoliittinen sihteeri Otus rs Nokso-Koivisto Aleksis toiminnanjohtaja Nyyti ry Partinen Helena toiminnanjohtaja Vierailijana kokoukseen osallistui Nyytin hallituksen puheenjohtaja Liisa Lähteenaho. Yhteisöterveyden ylilääkärin, yhteisöterveyden vastaavan n, ja -hammaslääkärin, terveyspalvelupäällikön sekä terveystyöryhmän puheenjohtajan muodostama tiimi (TEP) on vastannut valtakunnallisen terveystyöryhmän suunnitteleman yhteisöllisen terveyden

3 TOIMINTARAPORTTI 3 edistämistoiminnan toteutumisesta. Mielenterveyslinjan yhteisöllistä työtä tekevien Mieteverkostoon kuului 16 eri toimipisteiden tässä työssä mukana olevaa työntekijää, suun terveydenhuollon linjan vastaavaan Suute-verkostoon 15 henkilöä. Yhteisöterveystoimintaa ja hankkeita varten ovat toimineet myös seuraavat työryhmät: Seksuaaliterveystyöryhmä Septetti Henriette Hämeenaho, Elina Haikonen, Sini Innilä, Hilkka Kaunismäki, Marjo Kokko, Merja Lusenius, Armi Malmström Rahapelaaminen ja netin käyttö, 31.5, 9.9, YTHS: Markku Kanerva, Kristina Kunttu THL: Jukka Halme, Saini Mustalampi, Johanna Järvinen-Tassopoulos Tutkijoina: Katja Björklund, Maria Heiskanen THL, Marjo Kokko, Päihde ja Mieli -työryhmä 25.2., YTHS: Markku Kanerva, Sari Hartikainen, Henriette Hämeenaho, Hanna Kari, Kristina Kunttu, Mirka Posio, Ritva Rae, Pauli Tossavainen, Aira Virtala A-klinikka: Pekka Heinälä, Pekka Salmela, Tuukka Tammi, Erkki Tukeva Muut: Helena Partinen Nyyti, Kaija Seppä TaY Kullakin YTHS:n toimipisteellä, yliopistolla ja niiden ylioppilaskunnille on nimettynä Kehräyhdyshenkilöt, jotka muodostavat Kehrä-verkoston. Sen koko oli noin 80 henkilöä. Yhteisölliseen terveyden edistämistyöhön on valtakunnallisesti osoitettu työaikaa yhteisöterveyden ylilääkärille (työajasta 50 %) ja tehtävään kuuluvaan tutkimuskoordinaattorin työn hoitamiseen 2 tuntia viikossa (7 %), yhteisöterveyden vastaavalle lle (40 %), yhteisöterveyden vastaavalle hammaslääkärille (80 h/vuosi), terveyspalvelupäällikölle (20 %) sekä terveyden edistämisen sihteerille (40 %). YTE-koodien perusteella yhteisölliseen terveyden edistämiseen käytettiin 7619 työtuntia, mikä on 1,86 % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöajasta. Eri linjoilla vastaavat %-osuudet olivat yleisterveys 2,34 %, suun terveys 0,57% ja mielenterveys 2,12 %. Tuntimäärissä ei ole mukana valtakunnallisiin tehtäviin nimettyjen henkilöiden eikä palvelusihteerien tai toimistohenkilökunnan tekemää yhteisöterveyden työtä. (Liite 1) 1.2. Terveysasemien terveystyöryhmät ja vastuuhenkilöt Kuhunkin terveyspalveluyksikköön oli nimetty terveyden edistämisen vastuuhenkilö sekä eri linjoille linjakohtainen yhteisöterveyden vastuuhenkilö. (LIITE 2) Muutamaa pienintä paikkakuntaa lukuun ottamatta terveysasemilla toimi terveystyöryhmä. Tällaisia moniammatillisia terveystyöryhmiä oli aiempaan tapaan toiminnassa 14 ja niissä oli mukana yhteensä 68 (75) säätiöläistä. Lisäksi terveystyöryhmiin kuului 50 (49) opiskelijajäsentä ja 47 (50) muun organisaation edustajaa, yleensä yliopistoilta. Muutamalla paikkakunnalla terveystyöryhmä toimi myös yliopiston hyvinvointityöryhmänä tai päinvastoin. (LIITE 2) Helsinki-Espoossa oli kullekin tiedekunnalle ja/tai korkeakoululle nimetty omat vastuuhenkilöt (terveydenhoitaja, lääkäri,, fysioterapeutti), vastaava tiedekuntayhdyshenkilökäytäntö toimii myös Turussa (terveydenhoitaja, lääkäri, ). Tampereella asia on järjestetty siten Teknillisen yliopiston osalta ja Vaasassa ruotsinkielisille oppilaitoksille oli nimetty oma terveydenhoitaja Yhteisöterveyden kehittämistyö

4 TOIMINTARAPORTTI 4 Terveyden edistämistoiminnan periaatteet ja toimintatavat -ohjeen päivittämistyön yhteydessä valtakunnallinen terveystyöryhmä tutustui kunnalliseen toimintaan kehitetyn terveyden edistämisen aktiivisuusmittarin (ns. TEA-viisari) ideaan ja sisältöön. Mittarin tarkoituksena on tukea terveyden edistämistyön suunnittelua ja johtamista sekä luoda mittausmenetelmät panostukselle (sitoutuminen, johtaminen, väestön terveysseuranta ja tarveanalyysi, voimavarat ja osaaminen, yhteiset käytännöt, osallisuus). Näitä asioita on jossain määrin jo huomioitu, mutta edelleen kehittäminen on tarpeen. Ryhmätoiminnassa on jatkettu ryhmäohjaajien koulutusta sekä työnjaon kehittämistä yliopistojen, ylioppilaskuntien, Nyytin ja muiden organisaatioiden kanssa. niin, että YTHS keskittyy terveydenhuollon asiantuntemusta vaativaan toimintaan. Yliopistoliikunnan palveluja on enenevästi tarjolla liittyen terveysliikuntaan ja yliopistojen osuus tuutorien pienryhmäkoulutuksissa, esiintymisjännittäjien ja opintojen ohjauksen ryhmätoiminnassa on vahvistunut. Vuoden 2010 teemana oli ravitsemus. Lisäksi käynnistettiin hanke peli- ja nettiriippuvuuksista, valmisteltiin Opiskeluterveyttä liikunnalla -hanke sekä pilotoitiin Tampereella Päihde ja Mieli hanketta (ks. kohta 3.1.) Koulutus o 5. Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät järjestettiin kaikille opiskeluterveydenhuollossa toimiville Tampereella yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Suomen koulu-, nuoriso- ja opiskeluterveydenhuollon yhdistyksen kanssa. Yhteisiä teemoja olivat opiskeluterveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö, opinton työ, ennaltaehkäisevä mielenterveystyö ja terveystrendit lukiolaisilla, ammattikoululaisilla ja korkeakouluopiskelijoilla sekä vaihtoehtoiset sessiot terveystarkastuksista, syömisongelmista, päihteistä ja vuorovaikutustaidoista. Tilaisuuteen osallistui noin 450 kuulijaa. o Valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä järjestettiin Mukana olivat YTHS:n terveystyöryhmät, ylioppilaskuntien ja yliopistojen edustajat, sekä muita tahoja, 63 osallistujaa (YTHS:stä 47, yo-kunnista 9 ja yliopistoilta 7). Aiheina olivat nuuska ja kiusaaminen. Lisäksi esiteltiin vuoden hankkeista Oulun Hyvinvointisivustot, Lähtenyt liikkumaan ja Punttijumppatutkimus. o Suute-ryhmän koulutus Motivoiva terveysohjaus ja suunterveyden edistäminen pidettiin o Ryhmänohjaajakoulutus hyvinvointiryhmien vetäjille ja niistä kiinnostuneille toteutettiin Ilkon kurssikeskuksessa Kangasalla. Osallistujista 10 oli YTHS:n työntekijöitä, 6 opintoa ja 2 puheviestinnän opettajaa. Erityisteemoina jännittäminen ja painonhallinta. o Ravitsemus ja syöminen -koulutus järjestettiin kaikille potilastyötä tekeville 6.5. Folkhälsanin terveystoimintatalossa, Helsingissä. Osallistujia oli 98. o Miete-ryhmä kokoontumisessa esillä olivat YTHS:n terveydenedistämisstrategia ja mielenterveyssektorin painotukset sekä paikallishankkeet. Mukana oli 12 henkilöä. Terveyden edistämiseen liittyen on osallistuttu valtakunnalliseen kansanterveyspäivään, Korkeakoulujen kriisityön seminaariin, Päihdepäiviin, valtakunnallisiin Ravitsemuspäiviin, Nuorten seksuaaliterveys-seminaariin sekä seminaariin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteista sekä kouluttajina useisiin muihin tilaisuuksiin (ks. kohta 2) Terveyden edistäminen on ollut esillä henkilöstölehti Piikissä kirjoituksilla: Piikki 1/2010 Kristina Kunttu nimitetty terveyden edistämisen dosentiksi

5 TOIMINTARAPORTTI 5 YTHS:stä savuton työpaikka vuonna 2011 Liikuttava KUNTOKAMPANJA Piikki 2/2010 Ravitsemus -vuoden teemamme terveydenedistämistyössä Ravitsemuksen ja syömisen koulutuspäivien antia Säätiössä ei savua ilman tulta Sätky tavoitti terveysongelmista kärsivät opiskelijat Facebookista uusi terveydenedistämisen työkalu 2. ASIANTUNTIJATOIMINTA ja VERKOSTOT Säätiöläiset osallistuivat asiantuntijoina aktiivisesti opiskelijatapahtumiin ja sidosryhmäkoulutuksiin (135 tapahtumaa) ja pitivät niissä 86 esitystä liittyen opiskelijoiden hyvinvointiin. Valtakunnallisten tilaisuuksien puheenvuoroja esitettiin mm. seuraavissa: SYL:n sopo-tapaaminen, Kelan valtuutettujen ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan seminaari, AOVAn ja STTK-opiskelijoiden seminaari, Keskustan puoluekokouksen yhteydessä järjestetty Ihmisarvoinen elämä -seminaari, Kyky-seminaari sekä valtakunnalliset Opiskeluterveyspäivät (LIITE 3). Säätiön asiantuntijaa kuultiin OKM:n liikunnan edistämisen neuvottelukunnassa ja STM alkoholimainontaan liittyvässä työryhmässä. YTHS:ltä pyydettiin arviointia OKM:n liikunnan edistämisen linjoista -toimenpideohjelman toteutumisesta. YTHS kuuluu jäsenjärjestönä seuraaviin hyvinvointityöhön liittyviin organisaatioihin: Terveyden edistämisen keskus ry, Nyyti ry, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja on mukana Lääkärit tupakkaa vastaan verkostossa (DAT). Tärkeä osa YTHS:n terveyden edistämistoimintaa on osallistuminen asiantuntijana tai kouluttajana eri organisaatioiden työryhmiin tai hankkeisiin. YTHS:n edustaja on vuonna 2010 ollut mukana seuraavissa muiden yhteisöjen terveyden edistämiseen liittyvissä valtakunnallisissa organisaatioissa: Nyytin hallitus, Lauri Yli-Pohja Valtakunnallinen seksuaaliterveysverkosto, STM:n seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma , Armi Malmström, Henriette Hämeenaho, Elina Haikonen, Hilkka Kaunismäki, Marjo Kokko, Merja Lusenius, Sini Innilä STM:n Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan opiskeluikäisten jaos , 5.2, 3.3, 16.4., 9.9, ja seminaari K. Kunttu Korkeakoulujen turvallisuushanke , Laurea, Salli Saari OLL:n ja Oulun seudun amk:n hanke Lähtenyt liikkumaan - terveysliikuntamallien integrointi korkeakoululiikuntaan , Outi Mikkola THL, opiskelijoiden terveysseurannan kehittämishanke (OPTE), Hanna Kari SYL:n Kyky-hankkeen tukiryhmä 2010, 5.3., 2.6, 7.10., K Kunttu STM:n Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä , Jukka Männistö Opiskeluterveys-kirjan toimituskunta , 8.1, 14.6, 23.9., YTHS: Kristina Kunttu (SKNLY), Anne Komulainen, Päivi Pynnönen, Muut: Katri Makkonen (HUS, SKNLY) Korkeakoululiikunnan suositukset työryhmä 2010 (OLL, OKM), 8.2., 16.4, 9.6, 22.9, 19.11, , K Kunttu To Care, To Dare, to Share eli CDS-hankkeen ohjausryhmä , 10.3., 17.5, 1.9., K Kunttu Campus Conexus, yliopisto-opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisy , Henriette Hämeenaho, Marjo Kokko Nuoret ja mielenterveyssyistä myönnetyt eläkkeet -pyöreän pöydän keskustelu , ministeri Rehula ja Masto-hanke, K Kunttu Työterveyslaitoksen työseminaari Nuoret ehjinä työelämään , K Kunttu

6 TOIMINTARAPORTTI 6 Aktiivista asiantuntijayhteistyötä on jatkettu lisäksi opinto- ja puheviestinnän opettajien verkostojen, Otus rs:n, ammattikorkeakoulujen, SAMOKin kanssa. Terveyden edistämisen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita paikallisesti ovat ylioppilaskunnat ja yliopistot, mutta myös lukuisat muut organisaatiot tai henkilöt. Erilaisia säätiön ulkopuolisia yhteistyökumppaneita on ollut yhteensä 230 (242). YTHS:n edustajat ovat olleet mukana 98:ssa (95) yhteistyöverkostojen asiantuntijatyöryhmässä, esimerkkinä yliopistojen hyvinvointityöryhmät, työsuojelutoimikunnat, ruokalatoimikunnat, opintojen ohjauksen ryhmät, tuutoroinnin suunnitteluryhmät yms. Osallistujia säätiöstä on ollut yhteensä 221 (267). (LIITE 4) 3. VÄLITÖN OPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN PARISSA TEHTY TERVEYDEN EDISTÄMISTYÖ 3.1. Vuoden 2010 terveysteemat Ravitsemusteema jatkoi ja laajensi edellisenä vuonna alkanutta suun terveydenhuollon 'Naposteletko hampaasi' -hanketta. Teemaa toteutettiin koulutuksella ja hankekäytännöllä. Kuopion syömishäiriöhanke tuotti monipuolista materiaalia aiheesta. Päihteet & mielenterveys -hanketta toteutettiin yhteistyössä A-klinikan kanssa, mukana olivat myös Tampereen yliopisto ja Nyyti. Pilottipaikkakunnalla Tampereella suunniteltiin yhteistyö ja hoidon porrastus säätiön eri sektorien kesken sekä konsultaatio/hoitoonohjaus A-klinikan kanssa. Lisäksi käynnistettiin henkilökunnan koulutus. Rahapelaaminen ja netin käyttö -hankkeeseen saatiin STM:ltä rahoitus, yhteistyökumppanina oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hankkeessa tuotettiin käsikirjoitus raporttiin opiskelijoiden ongelmia aiheuttavasta rahapelaamisesta ja netin käytöstä sekä pohdittiin hoidontarpeita ja - mahdollisuuksia. Raportti valmistuu alkuvuonna Suunniteltiin yhdessä Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa vuodelle 2011 Opiskeluterveyttä liikunnalla -hanke, johon anottiin Terveyden edistämisen ja RAY:n määrärahaa. Rahoitusta ei saatu. Työtä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi on jatkettu osallistumalla SYL:n Kykyhankkeen tukiryhmään, hanke sai jatkoa kolmivuotiskaudeksi ESR:lta Campus Conexus - hankkeen yhteydessä. Valtakunnallisen terveystyöryhmän työsuojelutoimikunnalle vuonna 2009 tekemä aloite YTHS:n muuttamiseksi savuttomaksi eteni työsuojelutoimikunnan kautta Yhteisöllisen terveyden edistämisen hankeraha (YTE-raha) Vuonna 2010 YTHS:n budjettiin varattiin euron määräraha, joka suunnattiin yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeisiin, painopistealueina terveelliset ruokatottumukset ja ryhmätoiminnan laajentaminen. Hankekäytännöllä voidaan ohjata, tukea ja kehittää asemien yhteisöllistä terveyden edistämistoimintaa sekä auttaa levittämään hyviä käytäntöjä. Rahoitusta myönnettiin 15 hankkeelle (LIITE 5). Tämän vuoden hankkeet ryhmittyivät seuraavasti:, Jännittäminen ja mieliala, Yhteisöllisyys ja arjen hallinta, Hyvinvointiviikot, Seksuaaliterveys ja

7 TOIMINTARAPORTTI 7 parisuhde, Ravitsemus ja painonhallinta, Suun terveys. Hankkeiden loppuraportit on nähtävissä YTHS:n internet-sivuilla Ryhmätoiminta Ryhmätoiminta ((Liite 4) on ollut luonteeltaan joko opetuksellista, ryhmässä tapahtuvaa harjoittelua (fysioterapian ryhmät) tai käyttäytymisen muuttamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen tähtäävää toimintaa. Ryhmätoiminta on vaihdellut yhden kerran tilaisuuksista koko lukukauden mittaisiin ryhmiin. Ryhmätoimintaa järjestettiin asemilla paikallisten resurssien mukaan hyvin eri tavoin: täysin omana toimintana, yhteistyössä jonkin toisen organisaation kanssa tai niin, että YTHS toimii asiantuntijana muiden järjestämässä kurssi- ja ryhmätoiminnassa. Yhteistyökumppania oli useimmiten yliopisto. Erilaisia kursseja tai ryhmiä oli yhteensä 168 (128) ja niissä osallistujia 4017 (3419). Tuki- ja liikuntaelinvaivojen vähentäminen ja ehkäiseminen on yleisin ryhmätoiminnan muoto 95 (64) ryhmää. Tutorkoulutuksiin osallistuttiin useimmilla paikkakunnilla. Jännittäjä- tai esiintymisjännitysryhmiä järjestettiin yhteensä 14 (16), painonhallintaryhmiä 3, ensiapukoulutuksia 45. Muutamia ryhmiä järjestettiin liittyen masennukseen ja uniongelmiin Opiskeluympäristöön kohdistuva toiminta Opiskeluympäristöön vaikutetaan erityisesti asiantuntijaverkostojen kautta ja toiminta onkin kuvattu kohdassa 2. Tätä työtä ovat mm. tutustumiskäynnit yliopistojen tiloissa ja tiedekuntatapaamiset, joissa on keskusteltu ajankohtaisista asioista, mm. opintotoimintaan, opintojen ohjaukseen, opiskelijoiden jaksamiseen yms. liittyvistä asioista tai kyseisen tiedekunnan omista teemoista. 4. TERVEYTTÄ TUKEVA VIESTINTÄ JA VALISTUSMATERIAALI 4.1. Julkaisut Opassarjan Jännittäminen osana elämää -opas (n:o 7) valmistui (Minna Martin, Hanna Heiska, Anne Syvälahti, Marianna Hoikkala) Sitä painatettiin 3000 kpl. Virtsatieinfektio -lehtisestä (Kristina Kunttu) valmistuivat uusitut ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Liikuntaohjeita odottajalle ohjelehtinen valmistui. Nuuskahanke tuotti nuuskaposterit suomeksi ja ruotsiksi, sekä Nuuskan terveysriskit (Susanna Vuorio-Mäkinen ja Mia Irmola) samoin molemmilla kotimaisilla kielillä. Syömishäiriöhankkeessa tehtiin myös muiden käyttöön sopivaa materiaalia. Alkoholiasioiden esille ottamisen helpottamiseksi tilattiin lääkäreille ja terveydenhoitajille A- klinikkasäätiön tekemiä Apukortteja. YTHS:n www-sivujen uudistuksessa yhteisöterveyden sivuja kehitettiin aiempaa selkeämmin tietovarannon suuntaan. Terveystietoa A-Ö -artikkelikokoelman nimeksi muutettiin Terveystietopankki, artikkelien määrä säilyi ennallaan. Verkkoneuvonnan uusien kysymysten määrä oli 992 (1383). YTHS:n uudet oppaat arvioitiin Tekryn arviointipalvelussa ja ne lähetettiin myös UKK-instituutin Terveysinfo-tietokantaan.

8 TOIMINTARAPORTTI Verkkoneuvonta ja Faceboook Verkkoneuvonnassa opiskelijat voivat lähettää anonyymeinä kysymyksiä tiettyihin aihealueisiin (raskaudenehkäisy ja perhesuunnittelu, rokotukset ja matkailu, astma ja allergia, sukupuolielimet ja sukupuolitaudit, suun ja hampaiden terveys, mielenterveys) liittyen ja saavat vastauksen kysymykseensä verkkosivuille kertyvään tietokantaan. Kysymyksiin pyrittiin vastaamaan 3 työpäivän kuluessa lukuun ottamatta kesä- ja joululomakautta, jolloin kysymyksiä ei voinut esittää. Liitteenä absoluuttiset kysymysmäärät viime vuosilta. Vuonna 2007 uusien kysymysten kokonaismäärä oli 2474, joten laskua siihen on tapahtunut huimat 60%. Uuden hakuohjelman vuoksi valmiit kysymys-vastausparit tyydyttivät tiedon tarvetta, koska uusien kysymysten määrä putosi edelleen edellisvuodesta noin 28 %. Suurimmat pudotukset näkyivät rokotusten ja matkailuneuvonnan osalla, jossa palattiin vuoden 2008 tasoon. Syinä tähän ovat YTHS:n valtakunnallisen neuvontapuhelinpalvelun tehostuminen, jolloin ohjeita saadaan räätälöidysti aiempaa helpommin sekä toisaalta pandemiahysterian nopea laantuminen keväällä Kiinnostavimpina aihealueina jatkoivat edelleen raskauden ehkäisy ja perhesuunnittelu (39% kaikista kysymyksistä ) sekä sukupuolielimet ja sykypuolitaudit aihealue ( 23 % kaikista kysymyksistä ).Muilla aihealueilla kysymysten määrän lasku oli maltillisempaa. Kysymyksiin vastasi 4 yleislääkäriä noin 9 viikkotyötunnin panoksella sekä 2 terveydenhoitajaa noin yhden viikkotyötunnin panostuksella sekä yksi suuhygienisti noin tunnin viikkotyöpanoksella. Verkkoneuvonta oli kesäkautena pidentyneiden loma-aikojen vuoksi avoinna aiempia vuosia supistetummin. %-muutos Alkoholi % Astma % Mielenterveys % Raskauden ehkäisy ja perhesuunnittelu % Rokotukset ja matkailuneuvonta % Sukupuolielimet ja sukupuolitaudit % Suun terveydenhuolto % Muut % yhteensä Uutena yhteisöterveyden foorumina oli Facebook, toimittajina terveydenhoitajat Jonna Kekäläinen ja Lotta Kovanen. Facebook-toiminnan vastuu oli viestinnällä Muu terveysviestintä Terveysasemien terveysviestintään kuuluivat erilaiset näyttelyt ja kilpailut, esim. sydän-, allergiaja astmaviikon sekä AIDS-päivän näyttelyt, päihde- ja ravintoinfo. Terveysteemat olivat myös esillä lukuisissa paikallisissa lehtikirjoituksissa ja radiojutuissa. Esittelytilaisuuksia uusille opiskelijoille tai ryhmien tutustumiskäyntejä terveydenhoitoasemille järjestettiin kaikilla asemilla ja näihin osallistui yhteensä (13 349) opiskelijaa. Ulkomaalaisille opiskelijoille oli omia infotilaisuuksia. (Liite 4)

9 TOIMINTARAPORTTI 9 LIITE 1. Yhteisöllisen terveyden edistämistoiminnan ajankäyttö sektoreittain ja sisällön perusteella (YTE-koodeilla Medicus-kirjaus tunteina, % kliinistä työtä tekevien kokonaistyöstä) YTE sektoreittain Yhteensä (h ja %) YTE sisällön perusteella yts sts mts 2010 % 2009 % veryte kehyte julyte opiyte Hki-Espoo ,33 1, Tamper-Hml ,21 2, Turku-Raum ,99 2, Jyväsk-Kokk ,40 1, Oulu-Kajaa ,09 1, Joensuu-Svl ,52 1, Kuopio ,65 2, Vaasa-Psr ,06 0, Lappeenran ,55 1, Rovaniemi ,28 2, yht (2,34 %) (0,57 %) (2,12 %) 1, v , v v v v

10 TOIMINTARAPORTTI 10 LIITE 2. Terveystyöryhmien jäsenet, YTHS:n edustajat (2010) puheenjohtajat, sihteerit Toimipiste Terv.edist. TSH-linjan vastuuhenkilö YTE vastuuhlö Hki-Töölö * Hilkka Kaunismäki, th Ulla Salonen Hki- Otaniemi * Lotta Kovanen, th, pj ja sihteeri yleislääkäri. pj Lotta Kovanen, th STH-linjan YTE vastuuhlö Marjaana Vuorio suuhygienisti MT-linjan YTE vastuuhlö Hanna-Katja Heiska, Sari Tiula-Alho, Muut jäsenet Leena Serkamo, fys.ter. Heidi Järvinen, Kati Kauppala, fys.ter. Hki-Viikki * Hämeenlinna Joensuu * Riittta Salomäki, th, Sari Hartikainen, th, Arja Makkonen, th, Eija Vänskä, ylilääkäri., pj Jyväskylä * Erja Käyhkö, th, Pirjo Paajanen, ylilääkäri, pj Kajaani Juntunen Aija työlomalla , Kuopio * sij. Taina Pietilä, th Jonna Kekäläinen, th, pj Jonna Kekäläinen, th Virva Vänttinen hammaslääkäri Terttu Virtanen, suuhygienisti Elsa Heikkinen, vast. hh. Marja-Leena Meronen, psykol, pj. Sanna Heikkinen, Kaisu Mäntymaa, Hanna Koivisto, Päivi Hamari, fys.ter. Marko Hänninen, fys.ter., Ulla Ågren, vast. lääkäri Lappeenranta * Katriina Ikävalko, th, Katriina Ikävalko, th Jarkko Lankinen, suuhygienisti Ritva Puranen, Sirpa Jääskeläinen; Oulu * Rauma Anu Peltotupa, th, Sanna Salmi, th Riitta Mäkelä ylilääkäri, pj Alaraasakka Riitta-Liisa vastaava hh Tarja Parkkonen, neuv. Vesa Pohjola, ylih.lääk. Mikkola Outi, fys.ter. Rovaniemi * Irma Ketola, th, Irma Ketola, th, Savonlinna * Pirjo Huovinen, Pirjo Huovinen, vastaava hoit., vast. hoit. Tampere Haikonen Elina, th, Haikonen Elina, Kaleva* th Kaisa Seppälä- Barsk, suuhyg. Leena Jokijärvi, suuhygienisti Liisa Kivistö, Pirkko Kaasinen, neuvontatyönt. Marjo Kokko, neuv.psykol., pj Virpi Hyvönen vast. lääk., pj Paula Vilpponen, vast. hoit. pj, Aira Virtala, ylilääkäri. Miia Puustinen, fys.ter. Tampere Hervanta * Anna Palmi, th, Marja-Leena Hyypiä, yleislääk. Saila Rintamäki, suuhygienisti. Leena Hälikkä, neuv.psykol., pj Emilia Sivonen, fys.ter. sij. Turku * Minna Martin,., pj Vaasa * Elisabeth Smedman, th, pj * On terveystyöryhmä Merja Lusenius, sh, Eeva Niemi vastaava hoitaja Susanna Vuorio- Mäkinen, hammaslääk. Helena Sparf, suuhygienisti Minna Martin, Katja Björklund, terapia Mia Irmola, suuhygienisti Anne Friman, fys.ter. Riitta Ollitervo-Peltonen, ylilääkäri Benita Östergård,

11 TOIMINTARAPORTTI 11 LIITE 3. Valtakunnallisia sidosryhmätilaisuuksia, joissa YTHS:n henkilökunta ollut kouluttajina tai asiantuntijoina Tilaisuuden nimi ja järjestäjä Luennon nimi tai aihe ja luennoitsija pvm Alkoholimainonnan rajoituksia selvittävä työryhmä, STM Terveyttä työstä ja pitkää ikää? Itä- Suomen yliopiston koulutuspäivä, Kuopio SYL.n sopotapaaminen, SYL Kelan valtuutettujen ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan seminaari Luostolla Seminaari erityisen tuen tarpeesta opiskelijoilla, STM Tiedoilla ja kokemuksilla työelämään, AOVAn ja STTKopiskelijoiden seminaari Ryhmäohjaajakoulutus, osallistujina 10 säätiöläistä, 6 opintoa ja 2 puheviestinnän opettajaa, YTHS Ihmisarvoinen elämä -seminaari Keskustan puoluekokouksen yhteydessä Liikunnan edistämisen neuvottelukunta, OKM Lastentautiopin valtakunnalliset opintopäivät opetushenkilökunnalle, Seilin saari, Turun yliopisto Opiskeluterveyspäivät, Tampere, YTHS, SKNLY Kyky-toimintaa joka päivä seminaari, SYL Valtakunnallinen terveystyöryhmien koulutuspäivä, YTHS CDS-hankkeen tiedotustilaisuus, CDS-hanke Asiantuntijakuuleminen: Yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttö ja siihen kohdistuneet hankkeet YTHS:ssä, K Kunttu Millä eväillä nuori opiskelee ja siirtyy työelämään - opiskeluterveydenhuollon rooli, K Kunttu Alkoholi osana opiskelijakulttuuria, K Kunttu ja YTHS:n yhteisöterveystyö ja hankkeet toimintamuotona, K Kunttu Opiskelijan mielenterveyden häiriöiden ennaltaehkäisy, H Hämeenaho Paneelin pj, K Kunttu Jaksaako opiskelija, K Kunttu Kurssin ohjaajat: Hämeenaho H, Martin M, Hannula R-L Nuoruus ja opiskeluaika - Elämän parasta aikaa? Nuoren hyvinvoinnin lähteet, H Hämeenaho Asiantuntijakuuleminen korkeakouluopiskelijoiden liikunnasta, K Kunttu Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi YTHS:n näkökulmasta Terveystrendit korkeakouluopiskelijoilla, K Kunttu Sätkystä sähköä terveystarkastukseen, Hanna Kari Ajankohtaista opiskeluterveydestä, K Kunttu Korkeakouluopiskelijoiden nuuskan käyttö, K Kunttu, Luento punttijumppatutkimuksesta, A Friman Opiskelijoiden hyvinvoinnista, K Kunttu

12 TOIMINTARAPORTTI 12 LIITE 4. Yhteenveto yhteisöllisestä terveyden edistämistoiminnasta (Vuoden 2010 luvuissa mukana valtakunnallisen terveystyöryhmän tiedot, muina vuosina vain TPY:t. Luentojen määrä on luotettava vasta vuoden 2010 tiedoissa. Ryhmätoiminnassa on aiempina vuosina ollut mukana myös suurille massoille pidettyjä luentotilaisuuksia, esim. tuutorkoulutukset eikä kyse ole ollut selkeästi ryhmätoiminnasta.) JOHTAMINEN, VALMISTELU, SEURANTA JA KEHITTÄMINEN (kehyte) Terveystyöryhmään kuuluvat YTHS:n edustajat opiskelijoiden edustajat muiden organisaatioiden edustajat Terveystyöryhmän kokoukset ASIANTUNTIJAVERKOSTOT (veryte) YTHS:n ulkopuoliset yhteistyötahot Työryhmien/ verkostotilaisuuksien lukumäärä YTHS:n edustajien/osallistujien lkm Kokousten ja tapaamisten lukumäärä VÄLITÖN OPISKELIJATYÖ (opiyte) Ryhmätoiminta - kurssien tai ryhmien lkm kokoontumiskertojen lkm osallistujien lukumäärä o Fysioterapiaryhmät/ osallistujien lkm 95 / / / / o Joukkorokotustilaisuudet* / osallistujien lkm 6 / / / / o EA-, elvytyskurssit / osallistujien lkm 5 / 85 4 / 70 2 / 30 8 / o Tuutorkoulutukset / osallistujien lkm 26 / / / / o Jännittäjä-, esiintymisjänn.ryhmät/ osall. lkm 14 / / / / o Uniryhmät / osallistujien lkm 1 / 7 1 / 8 4/ 36 o Masennus- ja mielialaryhmät / osall. lkm 3 /23 2 / 14 4 / 26 o Painonhallintaryhmät /osallistujien lkm 3 / 23 4 / 25 2 / 22 o Muut ryhmät / osallistujien lkm 15 /216 6 / / / Opiskelijatapahtumien ja luentotilaisuuksien lkm osallistujien lukumäärä Hk:n pitämät luennot, esitelmät, lkm Opiskeluympäristöselvityksiin liittyvä toiminta kohta MATERIAALIT JA MEDIAT (julyte) Teemanäyttelyiden lukumäärä Valistus- ja itsehoitomateriaalien lukumäärä YTHS:n esittelyluentojen- ja tilaisuuksien lkm osallistujien lukumäärä Lehtikirjoitusten ja radiohaastattelujen lukumäärä * ei sisällä pandemiarokotustilaisuuksia

13 TOIMINTARAPORTTI 13 LIITE 5. MYÖNNETYT YTE-HANKERAHAT vuonna 2010 Hankkeen nimi Paikka Toimijat euroa JÄNNITTÄMINEN JA MIELIALA (4560 e) 1116 Jännittäjäopas Valtak. YTHS, TY, ÅA, Turun ammattiinst., JY, TAYS 1117 Viestintärohkeutta ryhmästä Joensuu YTHS, Itä-Suomen yo (opinto, kielikeskus) 1118 Irti jännittämisestä Kuopio YTHS, Itä-Suomen yo (opintopsykol, kielikesk.), ISYY YTHS 1119 Mielialaryhmä lievästi ja keskivaikeasti masentuneille opiskelijoille Helsinki YOL, YTHS Hki TSH- ja MTlinjan edustajat YHTEISÖLLISYYS, ARJEN HALLINTA (2500 e) 1120 Aallosta Hyvinvoiva Yhteisö Espoo YTHS, Aalto-yliopiston yokunta, opintot, korkeakoulupastorit 1121 Elämänhallinnan te lat Rovanie mi Lapin yo ja yo-kunta, opinto, korkeakoululiikunta, Yliopiston Martat 1122 Opiskelijan vapaailta Tampere Tamy, Treen srk:n opiskelijatyö HYVINVOINTIVIIKOT (1000 e) 1123 Hyvinvointiviikko Helsingin yliopistolla Helsinki HYY, yo-liikunta, srk, Nyyti, Elämäntapaliitto, YTHS 1000 SEKSUAALITERVEYS JA PARISUHDE (1500 e) 1124 Taitoa seksuaalineuvojille Valtak. YTHS Hki, Tku, Tre, Turun AMK 1127 Ottaudu ongelmaan - tietoa syömiseen liittyvistä häiriöistä RAVITSEMUS JA PAINONHALLINTA (2900 e) 1125 Kostskola Vaasa Marthaförbundet; Pedagogiska fakulteten/ Huslig ekonomi, ÅA 1126 Hyvää mieltä kasviksista Savon- Joensuun yo, yo-kunta, linna Kuopio SUUNTERVEYS (6400 e) 1130 Ruotsinkielinen terveyden edistämismateriaali ja Klarar tänderna småätande? nettikysely Valtak Nuuska ja sen vaarat Turku/ opiskelijat, Martat Kuopion kaupunki, Muotoiluakatemia Savonia, KYY YTHS, ruotsinkieliset opiskelijajärjestöt YTHS, yliopistoliikunta, yokunnat valtak Purentaongelmaisen oppaat Oulu YTHS Oulu: EHL-yleislääk.-thft, YTHS:n fys., OYY

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä

Vuosikatsaus. Opiskelijan parempaa terveyttä Vuosikatsaus 2012 Opiskelijan parempaa terveyttä 1 Opiskelijat twiittaavat Sisällys 4 Puheenjohtajan katsaus 2012 19 Hoidon laatu ja potilasturvallisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 2012 19 Ekologinen YTHS

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011

TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 TASEKIRJA 2011 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3-20 1. TOIMINTA... 3 2. YTHS:N LAADUNHALLINNAN TAVOITTEET... 6 3. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII-

LIIKUNTATUUTOROINTI & KORKEAKOULULII- 5.10.2012 LIITE 1. hankehakemukseen Liikuntatuutorointi & korkeakoululiikunnan ja opiskeluterveydenhuollon välinen palveluketju Kahden toimivaksi osoittautuneen terveysliikuntamallin levitystyö 2012-2014

Lisätiedot

ENSISYLI -projekti 2008 2013

ENSISYLI -projekti 2008 2013 ENSISYLI -projekti 2008 2013 ensitietoryhmämalli syömishäiriöön sairastuneiden vanhemmille LOPPURAPORTTI Tea Viljanen, Syömishäiriöliitto SYLI ry, tea.viljanen@syomishairioliitto.fi, 040 754 4933 Sisältö

Lisätiedot

ESIPUHE. Johanna Kujala

ESIPUHE. Johanna Kujala ESIPUHE Johanna Kujala Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä Opiskelukyvyn edistämisen suositukset yliopistoille Opiskelukykyä edistävä Kyky-hanke on Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL ry) koordinoima, opetusministeriön

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012

Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus. Tukinainen Vuosikirja 2012 Raiskauskriiskeskus Tukinainen Vuosikertomus Tukinainen 2013 Vuosikirja 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN /TUKINAINEN RY 3 1.1. Esittely 2. Kriisityö 4 2.1. Vuoden 2013 painopistealueet

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015

Vuosikertomus. Hyväksytty liittohallituksessa 14.4.2015 Vuosikertomus 2014 Sisältö Johdanto 3 1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 4 2. Viestintä ja julkaisutoiminta 5 3. Järjestöohjaus 7 4. Koulutus 9 5. Kuntoutus ja asiantuntijapalvelut 11 6. Yksi elämä -hankekokonaisuus

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009

HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 1/52 Liittokokous 19.-20.11.2010 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää HALLITUKSEN ESITYS KERTOMUKSEKSI LIITON TOIMINNASTA VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTO 3 1.1 Jäsenyhteisöt 3 1.2 Hallitus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Vaikutamme siihen, että jokaisella ihmisellä pääkaupunkiseudulla olisi tasa-arvoiset edellytykset hyvään elämään. SOCCAN TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sisällys Socca pähkinänkuoressa... 2

Lisätiedot

hyvään arkeen omaishoitoperheissä

hyvään arkeen omaishoitoperheissä Yhteistyöllä hyvään arkeen omaishoitoperheissä Hyvät käytännöt ja palveluohjaus omaishoitajien arjen tukena -projektin (CARERI, 2007-2010) loppuraportti Malla Heino Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2013 Yhdistyksen nimi muuttui vuonna 2013, Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO). STESOn jäsenorganisaatiot toimivat verkostotyössä, mikä vahvistaa terveyttä

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007

Toimintakertomus 2007 Toimintakertomus Tukholmankatu 2, 00250 HELSINKI TOIMINTAKERTOMUS 2 (16) Sisällysluettelo 1. Toiminnanjohtajan katsaus... 3 2. Hallinto... 4 3. Jäsenistö... 4 4. Talous... 4 5. Henkilöstö... 4 6. Toimitilat...

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi

Suomen lasten ja nuorten säätiö. Toimintasuunnitelma 2012. Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi Suomen lasten ja nuorten säätiö Toimintasuunnitelma 2012 Löydä vahvuutesi, luota kykyihisi, oivalla mahdollisuutesi HYVÄKSYTTY SYYSKOKOUKSESSA 15.11.2012 Sisällys Panostetaan yhdessä nuorten hyvään elämään...

Lisätiedot

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus

Adoptioperheet ry:n. Vuosikertomus Adoptioperheet ry:n Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 TOIMINTA 4 Vapaaehtois- ja vertaistoiminta 4 Rekrytointi, perehdytys ja koulutus 5 Työnohjaus ja tuki 6 Tapahtumat 7 Paikallistoiminta

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti.

Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010. Loppuraportti. Tyypin 2 diabetes Sydän- ja verisuonisairaudet Terveyden edistäminen Valtimoterveyttä kaikille -projekti 2009 2010 Loppuraportti Kirsi Heinonen Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden edistämisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot