VALTUUSTOKAUDEN STRATEGISET TAVOITTEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTUUSTOKAUDEN 2009-2012 STRATEGISET TAVOITTEET"

Transkriptio

1 1. VAKAA TALOUS Liite 5. : 1. Vakaan talouden pohjalta rakentuvat kuntalaisten hyvinvointia dukkaat ja kestävällä tavalla tuotetut palvelut Vakaa talous/ toimialan avainsanat: ONNISTUTAAN PALVELUSOPIMUKSELLA, OMISTAJAOHJAUKSE LÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KANSSA TURVAAM TÄVÄT JA KUSTANNUSTEHOKKAAT SOSIAALI JA TERVEYSPAL Ehkäisevä työ, palvelurakenne, avopalveluiden kehittäminen 1.1 Asiakkaiden tarpeista ja osallisuudesta lähtevät sosiaali- ja terveys puuttuminen, avopalveluiden kehittäminen, ehkäisevä työote ja kus taan yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, muiden toimijo sa. Sopimusohjauksen menetelmien Sosiaali- ja ter hyödyntäminen lujen vaikuttav Palvelusopimus vastaa strategista tavoitetta Turvataan laaja hyvinvointipoliittinen hallintokuntarajat ylittävä yhteistyö työryhmissä ja hankkeissa 1. VAKAA TALOUS / kaikki kustannusteho n kunta palveluproses tannukset ova sen tavoitteen : Vakaa talous/ toimialan avainsanat 1. Vakaan talouden pohjalta rakentuvat kuntalaisten hyvinvointia dukkaat ja kestävällä tavalla tuotetut palvelut ONNISTUTAAN PALVELUSOPIMUKSELLA, OMISTAJAOHJAUKS ETLÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KANSSA TURV RIITTÄVÄT JA KUSTANNUSTEHOKKAAT SOSIAALI JA TERVEYS Terveyden edistäminen 1.2 Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kaikkien toimijoiden yhteistyöl don tarvetta Terveyden edistämisen työ- /kaik- lausunnot 1(13)

2 ryhmän toiminta on strategisen tavoitteen mukaista Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän toiminta on strategisen tavoitteen mukaista Oppilashuollon palvelujen kehittäminen yhdessä Kasvon kanssa Saumaton yhteistyö varhaiskasvatuspalveluissa Moni ammatillisen työn ja työn jaon kehittäminen Omahoitomallien kehittäminen Ikäihmisten liikunta ja kulttuuri mahdollisuuksien tukeminen toimijoiden yhteistyönä ki /kaikki Kasvo Kasvo/ /kaikki hallintokunnat Terveyden edistämisen työryhmä Kasvo /kaikki /kaikki /kaikki kvat kvat Kasvo/ Terveyden edistämisen työryhmä Vanhusneuvosto esitykset aloitteet raportit lausunnot esitykset aloitteet raportit 2(13)

3 1. VAKAA TALOUS : Vakaa talous/ toimialan avainsanat 1. Vakaan talouden pohjalta rakentuvat kuntalaisten hyvinvointia dukkaat ja kestävällä tavalla tuotetut palvelut ONNISTUTAAN PALVELUSOPIMUKSELLA, OMISTAJAOHJAUKS ETLÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN KANSSA TURV RIITTÄVÄT JA KUSTANNUSTEHOKKAAT SOSIAALI JA TERVEYS Palvelurakenteen uudistaminen 1.3 Palvelurakenteen uudistaminen, muutoksen jatkaminen; erityises muun kotona asumista tukevan toiminnan vahvistaminen, kuntou sähköisen asioinnin ja teknologisten sovellutusten käytön lisääm Sopimusohjauksella varmistetaan palvelurakenteen toimivuus Sopimusohjauksella varmistetaan palveluprosessien toimivuus ja kehittäminen sähköinen asiointi etävastaanotot Kehittämistyö ja hankkeet tukevat Sähköistä asiointia ja teknologisten sovellusten käyttöönottoa / kaikki Senioriasu-mista ohjaava työryhmä / kaikki / kaikki Palvelujen saata kustannustehok asiakastyytyväis asiakaspalaute sähköisten palve saatavuus, asiak väisyys/ asiakaspalaute 3(13)

4 2 : 2. Turvallinen, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMA HUOMIOIDA SA JA RAKENTAMISESSA 2.1 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät rakenteet ja infrastruktuuri. Palvelusopimuksen sisältö tukee strategista tavoitetta Terveyden edistämisen työryhmän toiminta on strategisen tavoitteen mukaista Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän toiminta on strategisen tavoitteen mukaista Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on läpäisyperiaatteella mukana kaikessa toiminnassa 2. /kaikki /kaikki /kaikki kvat kvat lausunnot esitykset aloitteet raportit lausunnot esitykset aloitteet raportit 4(13)

5 : 2. Turvallinen, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMA HUOMIOIDAA SA JA RAKENTAMISESSA 2.2 Syrjäytymisen ja ongelmien kasaantumisen ehkäiseminen Palvelusopimuksen sisältö Palvelusopimu tukee strategista tavoitetta yhteiskunnallis Yhteiset mekanismit muutosten ennakointiin Asuinaluetyö tukee hyvinvointia asuinalueilla asukasyhdistykset / kaikki Khall Kvalt Khall suutta Palvelusopimu lut mukautuvat vat muutosten ede tavalla Turvataan monimuotoiset asumisen mahdollisuudet Vammais- ja vanhusneuvoston toiminta tukee strategista tavoitetta /teke asumispalvelut Seniorasumista ohjaava työryhmä vammaisneuvosto vanhusneuvosto / kaikki Riittävät ja tark mukaiset ratka asukasryhmien (esim. itsenäis ret, tukiasunno Senioriasumis 5(13)

6 2. : 2. Turvallinen, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON NÄKÖKULMA HUOMIOIDA SA JA RAKENTAMISESSA 2.3 Ikääntyneet ja maahanmuuttajat nähdään sosiaalisena pääoman Kuntalaisten omien verkostojen tukeminen kaikki Toimivat sosiaal kostot tukevat o Kaupunkisuunnittelu, rakentaminen ja asuntopalvelu mahdollistamat monimuotoisen asumisen tekninen toimi asuntopalvelu suutta Asumisen ratkai vat hyvinvointia; listaen monimuo ja ikäkausiasum killa asuinalueilla 3. : 3. Elinvoimaa kansainvälistyvästä ja uudistuvasta elinkeinoelämäs HYVINVOINTIPALVELUJEN PALVELUVERKOSTO 3.1 Kokonaisvaltainen palveluverkosto yhdistää julkisen sektorin, yrityst palvelut asiakaslähtöiseksi järjestelmäksi. Palveluverkoston monimu siaali- ja terveystoimen voimavarana Hyvinvointiyrittäjyyden tukeminen Laaja palve joka täyden Kielen oppimisen ammatillisen koulutuksen kehittämi / oppilaitokset palveluita Työvoiman palvelujen m 6(13)

7 nen yhteistyössä oppilaitosten kanssa Hyvinvointialan yrittäjien toimintaedellytysten turvaaminen ja yhteistyö turvaa viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön Työllisyyden ja työllistämisen tukitoimien turvaaminen yhteisvastuullisesti / kaikki (työvoimanpalvelukeskus) Työvoimahallinto Palvelujen s elinkaariasu dollistumine Työllisyyden vinvointivaik saumaton y punki, Ekso mahallinto 4. : 4. Aktiivinen toimintatapojen ja kuntarakenteen uudistaja sekä yh 4.1 Maakunnallisen yhteistyön rakenteet mahdollistavat uudenlaiset t joilla turvataan tasavertaiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat s Lappeenranta on edelläkävijä maakunnallisten tukipalvelujen luomisessa ja hyödyntämisessä ja lisää maakunnallista yhtenäisyyttä E-K kunnat Maakunnallisen tuottajat turvaav palvelut, paranta minnan tuloksell kaikin keinoin. sähköisen asioinnin kehittäminen / Asiakastyytyväis asiakaskyselyt palvelujen saatavuus yli kuntarajojen 2010 Lähipalveluperia toteutuminen palveluprosessien yhtenäistä Palvelujen yhtäl minen Palveluohjaus kattaa laajasti koko palveluverkoston 2010 Yrittäjät / / saatavuus ja laa Palveluverkosto yksityiset palvelu dentävät julkisia 7(13)

8 4. : 4. Aktiivinen toimintatapojen ja kuntarakenteen uudistaja sekä yh 4.2 Yhteistyö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa on todell voista kumppanuutta Palvelusopimus on realistinen (talous, palvelut, odotukset tasapainossa) Palvelujen saata myöntämiskritee surssit ovat yhte Yhteisten ydinprosessien tunnistaminen Sopimusohjaus perustuu yhteisiin tavoitteisiin; seurannan ja raportoinnin avoimuus ja läpinäkyvyys luotu 2009, prosessi kunnat set Saumaton yhteis kumppanuus, av pinäkyvä toimint Yhtenäiset ja yh arvioinnin ja seu työvälineet 8(13)

9 5. : 5. Hyvin johdettu, kilpailukykyinen sekä henkilöstöä arvostava ja 5.1 Kaupungin hyvä maine ja sosiaali- ja terveyspiiri helpottavat onni osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saamisen. Turvataan yhteisten työntekijöiden asema joustavin järjestelyin ja sopimuksin henkilöstöjohtajat / Kasvo Henkilöstön jous käyttö yli hallinto jojen, resurssien tuksenmukainen täminen 9(13)

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA

OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA Opetusministeriön valtakunnallinen ESR-kehittämisohjelma 2007-2013 OSUVUUTTA JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYTTÄ AIKUISOPISKELUUN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN VALTAKUNNALLISELLA KEHITTÄMISOHJELMALLA TL 3:

Lisätiedot

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10 Valtioneuvoston periaatepäätös TERVEYTTÄ EDISTÄVÄN LIIKUNNAN JA RAVINNON KEHITTÄMISLINJOISTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa

Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa KT Helena Kasurinen Opetushallitus Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö peruskoulussa Johdanto Peruskoulun tulisi taata oppilailleen välittävä ja turvallinen oppimisympäristö. Perusopetuslaki

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta. Yhteiskunnallinen toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Laajat yhteiskunnalliset muutokset edellyttävät opetus- ja kulttuuriministeriöltä pitkälle yli hallituskausien menevää suuntaviivojen kartoittamista

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA

VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA VARSINAIS-SUOMEN AIKUISTEN TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN STRATEGIA 2012 2015 SISÄLTÖ 1. Varsinais-Suomen aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen strategia visio, missio ja toimenpiteet...

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen

Kohti suunnitelmallista ja. aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden palveluprosessien kehittäminen Kohti suunnitelmallista ja tavoitteellista työotetta aikuissosiaalityössä - vaikeasti työllistyvien t i asiakkaiden id palveluprosessien kehittäminen Aikuissosiaalityön päivät, Rovaniemi 24.-25.1.2012

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot