Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 6 Kerta Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kerta 2. Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 6 Kerta 7. 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma:"

Transkriptio

1 Kerta 2 Kerta 3 Kerta 4 Kerta 5 Kerta 6 Kerta 7 Kerta 2 1. Toteuta Pythonilla seuraava ohjelma: 2. Tulosta Pythonilla seuraavat luvut allekkain a (eli, näyttää tältä: b c Laske Pythonilla muuttujiin seuraavat laskutoimitukset (nimeä muuttujat kuten haluat) a. 5 plus 5 b. 3 kertaa 3 c. 7 minus 3 d. 13 jaettuna 3.0 (huomaa, piste ja nolla!) e. 3 jaettuna 2 (huomaa, ei pistettä!) f. 10 jaettuna 5.0 g. 11 jaettuna 4.0 Tarkista saamasi tulokset tulostamalla muuttujien sisällöt 4. Määritä uusi tekstiä sisältävä muuttuja, esimerkiksi sana = "valitsemasi sana" Selvennä itsellesi, mitä seuraavat asiat tekevät sana + "!" "Hän sanoi " + sana "a" in sana

2 "ö" in sana 5. Tee muuttuja viisi, jonka arvo on ensiksi viisi. a. Lisää siihen kolme b. Vähennä siitä kaksi c. Kerro tulos neljällä Vaihda myös muuttujan arvoa. 6. Tulosta sanan kaikki kirjaimet (yksi riviä kohti) seuraavista sanoista a. kissa b. pallo c. kissalla on pallo d. tulosta samat asiat ISOILLA kirjaimilla 7. Tee ohjelma seuraaville säännöille a. Muuttujan arvo on 60 b. jos muuttujan arvo on yli 50, vähennetään muuttujasta viisi c. tulostetaan muuttujan arvo Kokeile myös muuttujan arvoilla 50, 40 ja Seuraava vuokaavio esittää yksinkertaista algoritmia, toteuta se: Kokeile myös luvuilla 5, 6, 8, 9 9. Tee ohjelma seuraaville säännöille a. Muuttujan arvo on 75 b. jos muuttuja arvo on alle 60, muuttuja kerrotaan kahdella c. tulostetaan muuttujan arvo Kokeile myös arvoilla 55, 60, 59, Tee ohjelma seuraaville säännöille: a. Muuttujan arvo on kissa b. Jos muuttujassa on kirjain s, tulostetaan On S! Kokeile myös sanoilla koira, pallo ja karkki 11. Toteuta Pythonilla seuraava Scratch ohjelma:

3 12. Laske summa käyttäen toistolausetta (on: 5050) 13. Matti yrittää laskea lukujen 1 11 kertoman, eli 1 * 2 * 3 * * 11. Seuraava ohjelma ei kuitenkaan toimi, miksi? (älä käytä tietokonetta tämän selvittämiseen) kertoma = 0 for luku in range( 1, 12 ): kertoma * luku kertoma = luku print kertoma 14. Matti yrittää myös laskea lukujen 1,..., 1000 summaa, mutta ohjelma ei toimi. Miksei? (älä käytä tietokonetta tämän selvittämiseen) summa = 0 for luku in range( 1, 1001 ): summma = luku luku = luku + 1 print luku 15. Tulosta luvuista 1,, 10 kohdalla onko luku parillinen vai ei, eli näyttää tältä: 1 False 2 True 3 False 4 True 16. Laske a kirjainten määrä sanoissa a. kissa b. sahatavarasatama 17. Laske lukujen 1,, neljällä jaollisten lukujen määrä (on: 2500 ) 18. Laske lukujen 1,, kolmella jaollisten lukujen summa (on: ) 19. Toteuta luvuille 1,, 100 jokaiselle seuraava sääntö: jos luku on jaollinen kolmella, tulosta fizz jos luku on jaollinen viidellä, tulosta buzz jos luku on jaollinen sekä kolmella että viidellä, tulosta fizzbuzz muuten tulosta luku itse Eli jotain tämän näköistä: 1 2 fizz 4 buzz

4 fizz 7 8 fizz buzz Kerta 3 1. Tulosta 199 kertaa sana Kekkonen 2. Vuosi on karkausvuosi, jos se on jaollinen 4:llä. Kuitenkin jos vuosi on jaollinen 100:lla, se on karkausvuosi vain silloin, kun se on jaollinen myös 400:lla. Tarkista onko vuosi 1999 karkausvuosi Tarkista onko vuosi 2000 karkausvuosi Tarkista onko vuosi 2001 karkausvuosi 3. Tulosta karkausvuodet välillä Tulosta seuraavat sanat käänteisesti (esimerkiksi: Matti > ittam) kissa pallo kissalla on punainen pallo 5. Matti kirjoitti ohjelman, jonka on tarkoitus tarkistaa onko luku alkuluku vai ei, eli onko se jaollinen muulla kuin itsellään ja ykkösellä. Ohjelma ei kuitenkaan toimi, miksi (älä käytä tietokonetta miettiessäsi tätä, voit tarkistaa lopuksi sillä)? luku = 11 for tarkastettava in range(2, luku ): alkuluku = False if luku % tarkastettava == 0: alkuluku = True if alkuluku: print luku, "ei ole alkuluku" else: print luku, "on alkuluku" 6. Käyttäen korjattua alkulukutarkistinta, laske kuinka monta alkulukua on välillä Matti haluaa analysoida eduskuntavaalien tweettejä ja olettaa, että sieltä löytyisi paljon jytkyihin liittyviä lauseita. Tämän takia hän haluaa tulostaa sanan jytky jos annetussa tekstissä (=muuttujassa) on sana jytky. Tarkista seuraavilla lauseilla (tai keksi itse omiasi) Tosi iso jytky. Jytky oli perussuomalaisten vaaliase. Kokoomuksen vaaliase oli työnteon korostaminen. 8. Tee ohjelma joka tarkistaa onko kirjain vokaali. Ohjelman syöte pitäisi olla seuraava:

5 a on vokaali A on vokaali c ei ole vokaali 9. Tee ohjelma, joka laskee kuinka monta vokaalia on lauseessa. Keksi itse esimerkkilauseet. 10. Tee funktio, joka tulostaa lauseen Tämä funktio toimii 11. Tee funktio, joka saa syötteenä (parametrina) tulostettavan lauseen ja tulostaa sen. 12. Tee funktio, joka saa syötteenä (parametrina) tulostettavan lauseen ja kuinka monta kertaa se pitäisi tulostaa. Funktio tulostaa lauseen niin monta kertaa. 13. Tee alkulukutarkistimesta funktio, joka ottaa syötteenä (parametrina) tarkistettavan luvun ja palauttaa True jos kyseessä on alkuluku ja False jos kyseessä ei ole alkuluku. 14. Tee funktio, joka saa syötteekseen kaksi numeroa ja palauttaa niistä isomman. Esimerkiksi print isompi( 7, 9 ) Tee funktio tuloraja joka saa syötteekseen opiskelijan tukikuukausien määrän ( x) ja palauttaa sallitun tulon määrän näillä tukikuukausilla. Kelan sivuilla on lisätietoa tulorajojen määräytymisestä. 16. Tee funktio kaanna( sana ), joka palauttaa sanan sanakäännettynä, esimerkiksi seuraavasti print kaanna( "Matti" ) ittam 17. Tee funktio, joka laskee maksettavan veron määrän tulojen perusteella. Katso verojen määräytyminen tuloverotaulukosta. 18. Tee funktiot vokaalija konsonantti, jotka kertovat onko syötteenä annettu kirjain vokaali tai konsonantti. 19. Käyttäen yllä olevia funktiota, tee funktio laske_sanasta( sana )joka tulostaa sanan kokonaispituuden, vokaalien pituuden ja konsonanttien pituuden. Esimerkiksi laske_sanasta("kissalla on viikset.") Kokonaispituus 20 merkkiä Vokaaleja 7 kappaletta Konsontantteja 10 kappaletta Kerta 4 1. Tulosta luvut 1 500, parillisille luvuille tulosta Hiphei ja parittomille luvuille tulosta luku. 2. Tee funktio, joka palauttaa kolmen luvun ryhmästä isoimman luvun. 3. Tee funktio joka laskee suorakulmion pinta alan. 4. Tulosta listan lukuja = [9,7,4,2,10,15]jokainen luku (=alkio). 5. Matti on kirjoittanut ohjelman, joka laskee lukujen summan. Se ei kuitenkaan toimi, miksi ei? lukuja = [9,7,4,2,10,15]

6 summa = 0 for luku in lukuja: summa = luku print summa 6. Laske myös listalla olevien lukujen keskiarvo. 7. Tee funktio, joka laskee kuinka moni luku on alle kymmenen 8. Sinulla on tweettejä listassa: tweetteja = ['Elvytä vai leikkaa? #hyvinvointitalous #sostearki #vaalit2015 on myös koulutuskysymyksissä kerrassaan pätevä ja nopeaälyinen. #lauslahti2015 #kokoomus #vaalit2015', 'Potkua, tsemppiä, @kalliomaa #lahti #vaalit2015', 'Antti Rinteen piiloviesti antti ri nteen piiloviesti #vaalit2015'] a. Kuinka monessa tweetissä puhutaan jytkystä? b. Kuinka moni tweetti sisältää linkin? 9. Tee uusi lista ja lisää siihen luvut 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, ja Tee funktio, joka palauttaa funktion listan pienimmän luvun. Älä käytä Pythonissa valmiina olevaa min funktiota. 11. Sinulla on sanakirja ehdokkaat = { 'Stubb' : 'KOK', 'Rinne' : 'SDP', 'Soini' : 'PS', 'Haavisto' : 'Vihreat', 'Arhimäki' : 'VAS' } Tee Python koodi, joka ratkaisee seuraavat ongelmat a. Tulosta ehdokkaan Rinne puolue b. Mikä on ehdokkaan Soini puolue? c. Kuinka monta ehdokasta kokoomuksella on? d. Entäs Vihreillä? 12. Matti teki ohjelman, jonka on tarkoitus kerätä talteen kaikki lauseet, joissa esiintyy sana pallo. Mikä ohjelmassa on pielessä? lauseita = [ "Kissalla on pallo.", "Pallo oli pyöreä ja värikäs.", "Kissalla tosin oli oranssi turkki." ] kiinnostavia = [] etsi = "pallo" for i in lauseita:

7 if lauseita[i] in etsi: kiinnostavia.append( i ] print kiinnostavia 13. Kirjoita funktio, joka palauttaa aina merkkijonon pienellä kirjoitettuna. Esimerkiksi: print pieneksi("koiratkin ovat ihan KIVOJA.") koiratkin ovat ihan kivoja. 14. Käytä tekemääsi funktiota listalle sanoja ja tallenna nämä tulokset uuteen listaan. 15. Tee funktio, joka palauttaa opiskelijan saaman asumislisän määrän. Katso tarkemmat ohjeet Kelan sivuilta. 16. Opiskelijat maksavat vuokraa 150, 200, 250, 300, 175 ja 225 euroa. Lisää nämä vuokrat listaan ja laske niistä funktiosi avulla toiseen listaan opintotuen määrät. 17. Tarkemmin, sanakirjassa on opiskelijoita ja vuokria, Maija: 150, Matti: 200, Kalle: 250, Kaisa: 225. Tee tämän sanakirjan pohjalta uusi sanakirja, jossa laskettuna opintuen asumislisä kyseisille ihmisille. 18. Sinulla on lista lukuja: 1, 4, 7, 6, 2, 9, 3, 9, 10, 2, 1, 5, 7, 6. (voit keksiä itse enemmän lukuja). Tee ohjelma, joka kertoo sinulle mikä on listan suurin ja pienin luku. Käytä toistorakennetta apuna. 19. Laske myös kunkin yksittäisen luvun esiintymismäärä. Käytä sanakirjaa apuna tässä. Kerta 5 1) Mikä on lausekkeen 2x 3 + 4x 2 + 6x + 8 suurin arvo välillä 100, 100 (vain kokonaisluvuilla). Toteuta tämä lausekeen arvoon laskenta funktiolla. 2) Millä arvolla lausekkeen 5x 4 + 8x arvo on suurin välillä 150, 150? Toteuta tämä lausekeen arvoon laskenta funktiolla, ja kerää kertyneet arvot listaan. Etsi tästä listasta suurin arvo, älä käytä listan järjestämistä tai max funktiota. 3) Toteuta funktio kolmio( korkeus ), joka tulostaa korkeus muuttujan kokoisen kolmion, esimerkiksi kolmio( 4 )tulostaa seuraavan kuvion * *** ***** ******* 4) Oletetaan, että sinulla on funktiot naistennimet() palauttaa listan naisten nimiä, esimerkiksi [ Anna, Anne,...] vastaavasti funktio miestennimet()

8 funktio artikkelit()palauttaa listan, jossa on artikkeleiden tekstejä ja sen konservatiivi/liberaali aseman seuraavasti: [ { teksti : Loreum ipsulam, asenne : liberaali }, { teksti : ja niin pois päin, asenne : konservatiivi },... ] Toteuta näin viikon 1 tapaustutkimus ja kirjoita siitä Python ohjelmakoodi 5) Toteuta viikon 2 tapaustutkimus. Keksi itse tarvitsemasi funktiot ja niiden paluuarvot ja dokumentoi niitä (katso edellinen tehtävä). Kerta 6 Tutkitaan eduskuntavaalien 2015 Twiittejä joissa on mainittu sana jytky. Kaikki tälläiset tweetit ja niiden tekstit ovat tiedostossa jytky.txt, sen voi käydä läpi esimerkiksi seuraavalla koodilla: for rivi in open('jytky.txt'): rivi = rivi.strip() print rivi 1. Kuinka monta tweettiä on yhteensä? 2. Mistä puolueesta puhutaan eniten jytkyn yhteydessä? 3. Ovatko tweetit enemmän positiivisia vai negatiivisia? Alla oleva ohjelma antaa sinulle yksittäisen viestin mielialan, jos se on > 0 viesti oli positiivinen, jos < 0, negatiivinen import requests import re import urllib numeroerotin = re.compile(".*<b>([0 9])</b>.*<b>([+ ]?[0 9])</b>.*") ## anna teksti, ja saat arvion siitä onko sen äänensävy positiivinen tai negatiivinen ## palauttaa luvun äänensävystä, negatiiviset luvut ovat negatiivista mielialaa ## kokeile itse, def mieliala( text ): ## käydään internetissä nettipalvelussa arvioimassa tätä data = urllib.urlencode( { 'text' : text, 'submit' : 'Detect+Sentiment+in+Finnish' } ) url = 'http://sentistrength.wlv.ac.uk/results.php?' + data sivu = requests.get( url )

9 ## luetaan nettisivulta sekä positiivinen että negatiivinen fiilis numerot = numeroerotin.search( sivu.text ) positiivinen = int( numerot.group(1) ) 1 negatiivinen = int( numerot.group(2) ) + 1 ## päätellään oliko tänä viesti nyt positiivinen vai negatiivinen if 1.5 * negatiivinen > positiivinen: return negatiivinen else: return positiivinen print mieliala("minä rakastan sinua, mutta inhoan nykyistä poliittista ilmapiiriä.") 4. Verottaja on luovuttanut verotustietoja avoimena datana. Tiedostossa verot_2012.csv on vuoden 2012 yritysverojen maksuun liittyviä tietoja muodossa Verovuosi;Y-tunnus;Verovelvollisen nimi;verotuskunta;verotettava tulo;maksuunpannut verot yhteensä;ennakot yhteensät;veronpalautus;jäännösvero a. Mikä yritys maksoi eniten veroja? b. Mikä yritys sai eniten mätkyjä? 5. Tiedostossa jytky_verkko.txt on tietoa siitä, kuka tweettasi kenellekin: > > > > Käyttäjä on tweetannut käyttäjälle , vastaavasti käyttäjä ei ole kohdistanut tweettiään kellekään. A. Kuinka monta tweettiä eivät olleet kohdennettuja toiselle käyttäjälle? B. Kuka oli aktiivisin tweettaaja? C. Kenelle lähetettiin eniten tweettejä? D. Kuka oli aktiivisin yksinäinen tweettaaja (eli, kuka lähetti eniten tweettejä, joita ei kohdistettu kellekään)? Kerta 7 1. Tee ohjelma, joka tulostaa jokaisen tweeetit sanan erilliselle riville. 2. Laske kuinka monta kertaa seuraavat sanat esiintyvät näissä tweeteissä: a. ja b. eduskunta c. vaalit 3. Mikä on yleisin sana tweeteissä?

10 4. Kirjoita ohjelma, jolla selvität eniten vastauksia saaneen aiheen Otakantaa.fi keskustelussa, kuten https://www.otakantaa.fi/fi FI/Selaa_hankkeita/Suomi_oikeusvaltioiden_joukkoon/Ver kosta_koottuja_quotoikeusmurhiaquot(27908) 5. Kirjoita ohjelma joka hakee kaikki kyseisen hankkeen keskustelu ( https://www.otakantaa.fi/fi FI/Selaa_hankkeita/Suomi_oikeusvaltioiden_joukkoon ) ja tulostaa kunkin keskustelun eniten aiheita keränneen osion

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula

Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0. Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Käsikirjat 13 Manuals 13 Python 3 ohjelmointiopas versio 1.0 Erno Vanhala ja Uolevi Nikula Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle.

3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan nimet ja osoitteet rinnakkain. 4 Tee ohjelma, joka kysyy käyttäjältä numeron ja tulostaa sen näytölle. 1 Tee ohjelma, joka tulostaa nimesi näytölle. Olli Opiskelija 2 Tee ohjelma, joka tulostaa näytölle nimesi ja osoitteesi. Olli Opiskelija Torikatu 19 90100 Oulu 3 Tee ohjelma, joka tulostaa kahden opiskelijan

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

Perustietotyypit ja laskutoimitukset

Perustietotyypit ja laskutoimitukset Perustietotyypit ja laskutoimitukset 2 Perustietotyypit ja laskutoimitukset Tässä luvussa käsittelemme C++:n perustietotyyppejä, varsinkin sellaisia kuin sinä mitä todennäköisemmin tulet käyttämään omissa

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 7.2.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 7.2.2011 1 / 39 Kännykkäpalautetteen antajia kaivataan edelleen! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti

Lisätiedot

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092

PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1. Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092 PYTHON - OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2006 Jussi Kasurinen ISBN 952-214-286-7 ISSN 1459-3092 7 PYTHON OHJELMOINTIOPAS, VERSIO 1 Jussi Kasurinen Käsikirjat 7 Manuals 7 PYTHON

Lisätiedot

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät

-ohjelmointikurssi 1998-1999. luentomoniste ja tehtävät -ohjelmointikurssi 1998-1999 luentomoniste ja tehtävät Sisällysluettelo C++-KIELESTÄ...2 KONEKIELI JA LAUSEKIELI...3 C++-KIELEN OHJELMAN RAKENNE...4 TYYPIT JA MUUTTUJAT...6 OPERAATTOREISTA...8 TYYPPIMUUNNOKSET...11

Lisätiedot

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e

OHJ-1101 Ohjelmointi 1e OHJ-1101 Ohjelmointi 1e Essi Lahtinen 2008-2009 OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kurssin järjestelyt 20082009 Kurssin vastuuhenkilö Essi Lahtinen (essi.lahtinen@tut., huone: TE210, puh. 040 8490717) vastaa

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA

OHJELMOINTITEKNIIKKA OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1

OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 OHJELMOINTITEKNIIKKA 1 Kurssin suoritus Kurssin kahdesta tentistä saa kummastakin enintään 10 pistettä ja harjoituksista enintään 10 pistettä eli kurssin maksimipistemäärä on 30. Arvosana määräytyy oheisen

Lisätiedot

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net

Paavo Räisänen. C# Perusopas. www.ohjelmoimaan.net Paavo Räisänen C# Perusopas www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Kuitenkaan omille nettisivuille opasta ei saa liittää. Opetustarkoituksessa

Lisätiedot

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT

Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 (lukion 1. vuosikurssi) RATKAISUT Kenguru 2014 Junior sivu 1 / 15 3 pistettä 1. Kenguru-kilpailu on joka vuosi maaliskuun kolmantena torstaina. Mikä on ensimmäinen mahdollinen päivä kilpailulle? (A) 14.3. (B) 15.3. (C) 20.3. (D) 21.3.

Lisätiedot

1. MATKA, AIKA, NOPEUS

1. MATKA, AIKA, NOPEUS Nimi. MATKA, AIKA, NOPEUS Kertaa tarvittaessa diplomin V luku. Jos auton nopeusmittari näyttää koko ajan 75 km, niin auto etenee 75 h kilometriä tunnissa. Nopeus lasketaan jakamalla matka siihen käytetyllä

Lisätiedot

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2)

Vapaa matikka. Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Polynomifunktiot (MAA2) Vapaa matikka Polynomifunktiot (MAA2) Määritelmä sanalle rekursio: ks. rekursio. Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä. Versio 0.90 (22.9.2014) LISENSSI Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, 2014-2015, Harjoitus 7, ratkaisu

811312A Tietorakenteet ja algoritmit, 2014-2015, Harjoitus 7, ratkaisu 832A Tietorakenteet ja algoritmit, 204-205, Harjoitus 7, ratkaisu Hajota ja hallitse-menetelmä: Tehtävä 7.. Muodosta hajota ja hallitse-menetelmää käyttäen algoritmi TULOSTA_PUU_LASKEVA, joka tulostaa

Lisätiedot

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas

iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas iwork Kaavat ja funkiot -käyttöopas KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä käyttöopasta ei saa kopioida, kokonaan tai osina, ilman Applen kirjallista

Lisätiedot

1. KESKIARVO JA MEDIAANI

1. KESKIARVO JA MEDIAANI Nimi 1 1. KESKIARVO JA MEDIAANI 1) Suomessa on yleinen käsitys, että PISA-vertailun perusteella oppilaamme ovat matematiikassa maailman huippua. Seuraavat taulukot on tehty PISA-vertailujen pisteistä.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2011 1 / 39 Kertausta: tiedoston avaaminen Kun ohjelma haluaa lukea tai kirjoittaa tekstitiedostoon, on ohjelmalle

Lisätiedot

T211003 Sovellusohjelmat Matlab osa 4: Skriptit, funktiot ja kontrollirakenteet

T211003 Sovellusohjelmat Matlab osa 4: Skriptit, funktiot ja kontrollirakenteet Ohjelmointi Matlab-komentoja voidaan koota ns. M-tiedostoon. Nimi tulee tiedoston tarkentimesta.m. Matlabilla voidaan ohjelmoida kahdella eri tavalla: Skriptit eli komentojonot eli makrot Funktiot eli

Lisätiedot

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma

Perusasiat. Mitkä ovat C++-ohjelman perusosat. Miten lähdeteksti kommentoidaan. Miten lähdetekstistä tulee suoritettava ohjelma Perusasiat 1 Perusasiat Tässä ensimmäisessä luvussa käsittelemme C++:n perusominaisuuksia. Kaikkiin tässä käsiteltäviin asioihin palataan tarkemmin myöhemmissä luvuissa - tarkoituksena on nyt vain hieman

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla

AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio 1: Lasketaan reaaliluvuilla Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 7 lk. Osio : Lasketaan reaaliluvuilla Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. Tervetuloa opiskelemaan Avoimen Matematiikan pariin Yläkoulun

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 24.1.2011 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 24.1.2011 1 / 36 Luentopalaute kännykällä alkaa tänään! Ilmoittaudu mukaan lähettämällä ilmainen tekstiviesti Vast

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan

C#-harjoituksia tietokoneluokkaan C#-harjoituksia tietokoneluokkaan Kari Laitinen http://www.naturalprogramming.com 2005-01-13 Tiedosto luotu. 2007-01-24 Viimeisin muutos Älä pidä tiedostoja verkkolevyllä kun teet ohjelmointiharjoituksia.

Lisätiedot

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)

Vapaa matikka. Funktiot ja yhtälöt (MAA1) Vapaa matikka Funktiot ja yhtälöt (MAA1) La distance n y fait rien; il n y a que le premier pas qui coûte. Marie Anne de Vichy-Chamrond, marquise du Deffand kirjeessä Jean le Rond d Alembert lle 7. heinäkuuta

Lisätiedot