SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN"

Transkriptio

1 SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN CLOVER 9 / 12 KÄYTTÖOHJE Ilmastointilaite inverter lämpöpumppu Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta R 410A jäähdytettä Säilytä tämä käyttöohje. Säilytä se helposti saatavassa paikassa niin, että voit jatkaa lukemista myöhemmin. Pub. SANYO 2008 OI

2 TOIMINNOT Tämä ilmastointilaite on inverter lämpöpumppu, joka yhdistää energiansäästön ja huipputeknologia. Alla oleva kappale sisältää tarkempaa tietoa kaikista toiminnoista. Mikroprosessoriohjatut toiminnot Kaukosäädin sisältää useita innovatiivisia toimintoja, jotka mahdollistavat automaattisen käytön, yksinkertaisesti ja loogisesti esiteltynä helposti luettavalla näytöllä. Langaton kaukosäätödin one-touch-toiminnolla Kaukosäädin on yksinkertainen käyttää ja sillä voidaan ohjata monta automaattisen käytön toimintoa. 24 tunnin ON tai OFF ajastin Tämän ajastimen avulla laitteisto voidaan kytkeä päälle tai pois päältä vuorokauden kaikkina aikoina. 1-tunnin OFF ajastin Tämä ajastin voidaan säätää siten, että se kytkee laitteen pois päältä 1 tunnin päästä. Energiansäästötoiminto (Night Setback) Tällä toiminnolla energiaa säästyy ohjatun käytön ja hiljaisemman puhaltimen äänen avulla. Automaattinen ja 3-portainen puhallinnopeus Auto/Korkea/Keski/Alhainen Ilmavirtauksen ohjaus Tällä toiminnolla ohjataan puhalluksen läppää liikkeeseen, joka jakaa ilmavirran huoneeseen ja lisää viihtyvyyttä. Automaattinen läpänohjaus Tällä toiminnolla asetetaan läppä automaattisesti optimaaliseen asentoon lämmitys-, jäähdytys- ja ilmankuivauskäytössä. Automaattinen toiminnon vaihtaminen lämmitysja jäähdytyskäytön välillä Laite vaihtaa automaattisesti jäähdytys- ja lämmityskäytön välillä riippuen säädetyn lämpötilan ja huoneen lämpötilan välisestä erosta. SISÄLLYSLUETTELLO Lämpimänä käynnistys Heti käynnistyksen jälkeen ilma on miellyttävän lämmin. Järjestelmä estää kylmän ilman puhalluksen lämpöpumpun käynnistyessä, toimii myös sulatusjakson aikana. Automaattinen jälleenkäynnistystoiminto sähkökatkoksen jälkeen Sähkökatkoksen jälkeen esiasetetut käyttöohjelmat aktivoituvat uudelleen sähkövirran palatessa. High Power - Suurteho toiminto Jos laite ei ole AUTO OPERATION toiminnossa maksimaalinen puhallus tapahtuu 30 minuutin aikana riippumatta halutusta lämpötilasta. Puhaltimen nopeus on silloin 1 porrasta korkeampi kuin asento "HIGH". Quiet - Meluttoman puhaltimen toiminto Puhallin pyörii asennettua alhaisemmalla nopeudella, jotta saavutettaisiin vaimeampi puhaltimen ääni. LED Clean toiminto (ilmanpuhdistus) Käytön aikana "UV antibacteria" yksikkö aktivoituu 30 minuutin ajan, jonka aikana alaitteen puhallusilma puhdistetaan. Pölynsuodatin Laite on varustettu erillisellä pölysuodattimella karkeampien pölyhiukkasten ja bakteerien eliminoimiseksi. Ilmansuodatin Ilmansuodatin suodattaa pois epämiellyttävät hajut ja tupakanhajun huoneilmasta. Vaihtosuodattimen voi tilata jälleenmyyjältä. (tyyppimerkki on STK-FDXB) Sidan TOIMINNOT...2 TIETOA TUOTTEESTA...3 VAROITUSMERKIT...3 ASENNUS...3 SÄHKÖASENNUS...3 VAROMÄÄRÄYKSET...3 OSIEN NIMET...4 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ...8 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ Automaattinen käyttö Käsikäytto Puhaltimen nopeuden säätö Puhallinnopeus ilman kierrättämistä varten Night Setback -toiminto (Energiansäästöasento) QUIET-toiminto (hiljainen toiminto) HIGH POWER -toiminto (lisää ilman sisäänpuhallusta) LED CLEAN -toiminto (ilmavirran puhdistus)...11 ERITYISET HUOMAUTUKSET...11 AJASTIMEN ASETUS...12 AJASTIMEN PYSÄYTYS TUNNIN JÄLKEEN...13 ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ...13 ILMAVIRRAN SÄÄTÖ...13 TOIMINTA ILMAN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖÄ...14 HUOLTO JA PUHDISTUS...14 VIANHAKUVINKKEJÄ...15 KÄYTTÖALUE OI EG

3 TIETOA TUOTTEESTA Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä ilmastointilaitteesta ilmastointilaitteesta muun muassa tyyppimerkinnän ja sarjanumeron, jotka löytyvät tyyppikilvestä kotelon alapuolelta. Tyyppimerkintä Sarjanumero Ostopäivämäärä Jälleenmyyjän osoite Puhelinnumero YHDENMUKAISUUSILMOITUS Tämä tuote on "CE" merkitty ja täyttää vaatimukset Direktiiveissä Nro 89/336/EEC, 93/68/EEC ja 92/31/EEC. Tämä ilmoitus ei ole voimassa, kun laitteistoa käytetään virheellisellä tavalla tai kun käyttö- ja asennusohjetta ei noudateta täysin tai osittain. VAROITUSMERKIT Käyttöohjeessa käytetään seuraavia merkkejä, jotka informoivat käyttäjää ja huoltohenkilökuntaa vaarasta: VAARA VAROITUS ASENNUS Tämä merkki varoittaa vaarasta tai virheellisestä käytöstä johtuvista henkilövahingoista, jotka voivat johtaa kuolemaan. Tämä merkki varoittaa vaarasta tai virheellisestä käytöstä johtuvasta laiteen tai lähellä olevien esineiden rikkoutumisen vaarasta. Suosittelemme, että ammattitaitoinen teknikko suorittaa tämän ilmastointilaitteen asianmukaisen asennuksen oheistetun asennusohjeen mukaisesti. Tarkista ennen asennusta, että asennuspaikan jännite täsmää tyyppikilvessä mainitun sähköjännitteen kanssa. SÄHKÖASENNUS 1. Kaikki sähköasennukset on suoritettava paikallisten sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Ota yhteyttä toimittajaasi saadaksesi lisätietoja. 2. Jokainen yksikkö on varusttetava maadoitusjohdolla tai maadoitettava sähköasennuksella. 3. Pätevän teknikon on suoritettava asennus. VAROMÄÄRÄYKSET Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin käynnistät tämän laitteen. Jos sinulla vielä sen jälkeen on ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi saadaksesi apua. Tämä ilmastointilaitteisto on kehitetty antamaan sinulle viihtyisä asuinympäristö. Käytä laitetta ainoastaan tähän tarkoitukseen käyttöohjeessa olevan kuvauksen mukaan. VAARA VAROITUS Älä varastoi äläkä käytä helposti syttyviä kaasuja tai nesteitä laitteen läheisyydessä - tämä on turvallisuusriski. Tässä ilmastointilaitteessa ei ole puhallinta raittiin ilman sisäänottoa varten. Jos samassa huoneessa käytetään paljon happea kuluttavia kaasulla tai öljyllä käytettäviä lämmönlähteitä. Ikkunat ja ulko-ovet on avattava usein hapen lisäämiseksi. Äärimmäisissä tapauksissa voi syntyä tukehtumisen vaara. Älä käytä pääkytkintä laitteen kytkemiseksi päälle / pois päältä. Käytä ON/OFF katkaisijaa. Älä työnnä esineitä ulko-osan puhallusaukkoon. Tämä on vaarallista, koska puhallin pyörii suurella kierrosnopeudella. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Älä muuta huoneen lämpötilaa liikaa lasten tai sairaiden ollessa huoneessa. VAARA Tätä ilmastointilaitetta ei saa asentaa paikkoihin, jossa on helposti syttyviä kaasuja tai äärimmäistä kosteutta, esimerkiksi kasvihuoneeseen. Ilmastointilaitetta ei saa asentaa paikkoihin, joissa on laitteita, jotka kehittävät korkeaa lämpöä. Vältä: Laitteen suojaamiseksi korroosiolta, ulko-osaa ei saa asentaa paikkaan, jossa se altistuu esimerkiksi suolavesiroiskeille ilmalle, esimerkiksi terveyslähteen läheisyydessä. OI EG 3

4 OSIEN NIMET NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMET Ilman sisäänotto SISÄYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ LED CLEAN -valo AJASTINVALO TOIMINTA -valo Ilman puhallusaukko Kaukosäädin KÄYTTÖ-näppäin (ON/OFF ) Kaukosäätimen vastaanotin Kondenssiveden poisto Kylmäaineputkisto ULKOYKSIKKÖ Ilman puhallusaukko Tässä kuvassa on vakiomalli. Se voi näyttää toisenlaiselta verrattuna valitsemaasi ilmastointilaitteeseen. TÄRKEÄÄ Vältä käyttämästä radiolaitteita tai matkapuhelimia kaukosäätimen vastaanottoalueella (1 metrin säteellä). On radiolaitteita, jotka voivat häiritä laitteen toimintaa. Jos jotain odottamatonta tapahtuu, katkaise sähkö ja käynnistä laite uudestaan parin minuutin kuluttua. Kaukosäätimen vastaanotin Tämä osa vastaanottaa kaukosäätimen infrapunasignaalit (lähetin). Käyttönäppäin Kun kaukosäädintä ei voida käyttää, paina tätä näppäintä mahdollistaaksesi lämmitysja jäähdytystoiminnon. Joka kerta, kun tämä näppäin painetaan alas, valittu toiminto näkyy muuttuvasta TOIMINTA-valon väristä. Paina näppäintä ja valitse valon väri valitsemasi toiminnon mukaan. Ilmastointilaitteessa on sisä- ja ulkoyksikkö. Oh jaat laitetta kaukosäätimen avulla. Jäähdyty stoiminto (vihreä) Lämmitystoiminto (punainen) Suljettu (sammutettu valo) Ilman sisäänotto Ilman puhallusaukko Kaukosäädin Kylmäaineputkisto Huoneilma imetään tähän osaan, jossa se kulkee pölyhiukkasia poistavan ilmansuodattimen läpi. Laite puhaltaa ulos ilmastoidun ilman tämän puhallusaukon kautta. Langattomalla kaukosäätimellä ohjaat ON/OFF -toimintoa, käyttötoiminnan valintaa, lämpötilaa, puhaltimen nopeutta, ajastimen säätöä ja ilmavirtausta. Sisä- ja ulkoyksiköt on kytketty toisiinsa kupariputkilla, joissa kylmäainekaasu virtaa. Kondenssiveden Huoneilmassa oleva kosteus poistetaan poisto tämän putken läpi TOIMINTAvalo AJASTINvalo LED CLEAN -valo Tämä valo palaa, kun järjestelmä on jatkuvassa AUTO (punainen tai vihreä), HEAT (punainen), DRY (oranssi), COOL (vihreä) ja FAN (vihreä). TOIMINTA-valo vilkkuu punaista ja oranssia kun laitetta sulatetaan. Tämä valo palaa, kun ajastin ohjaa järjestelmää. Tämä valo palaa, kun järjestelmä on UV antibacteria toiminnossa. Ulkoyksikkö Kompressori, puhallin ja -moottori, lämmönsiirrin sekä useat muut sähköiset komponentit ovat ulkoyksikössä. Valot laitteen näytössä ovat himmennettyjä kun NIGHT SETBACK (yösäästö) toiminto on aktivoitu. 4 OI EG

5 KAUKOSÄÄDIN (NÄYTTÖ) Näkyy kun tietoa siirretään Näkyy kun sisätila-anturia käytetään Näkyy kun lämpötila säädetään Näkyy kun lämpötila on säädetty Näkyy kun ajastin on säädetty Näkyy kun aikanäyttö on asetettu 12 tunnin näytölle. Symbolit (1) Toiminnot AUTO... HEAT (Lämmitystoiminto)... (4) Ajastin 24-tunnin kello ON/OFF ajastinohjelmalla... ON ajastin... MILD DRY (Ilman kuivaus)... OFF ajastin... COOL (Jäähdytystoiminto)... 1-tunnin OFF ajastin... FAN (Puhallin)... (5) ENERGIANSÄÄSTÖ (2) Puhaltimen nopeus Automaattikäyttö... (6) Siirron vahvistus... Suuri nopeus... (7) Autom. puhallusilmoitus... Keski nopeus... Puhalluskulmailmoitus... Alhainen nopeus... Ilmavirtailmoitus... (3) Lämpötilan säätö C Kun 28 Con säädetty: Lämpötilalukema... (8) Suurtehokäyttö... (9) Hiljainen käyttö... (10) LED CL EAN -toiminto... OI EG 5

6 KAUKOSÄÄDIN Lähetin Painaessasi kaukosäätimen näppäimiä konen näytössä näkyy kuvake. Säädöt siirtyvät kaukosäätimen vastaanottimeen ilmastointilaitteessa. Näyttö Tieto säädetyistä toiminnoista näkyy, kun kaukosäätimen vastaanotin on kytkettynä. Kun laite on kytketty pois päältä FLAP (läpät) ja FAN SPEED (puhaltimen nopeus) säädöt eivät näy. LED CLEAN -näppäin : Painaessasi tämän näppäimen alas kun AUTO, HEAT, DRY, COOL tai FAN toiminto on käytössä, UV anti-bacteria yksikkö on käynnissä 30 minuutin ajan ja laitteen puhallusilma puhdistuu. QUIET -näppäin : Painaessasi tätä näppäintä puhallin pyörii säädettyä nopeutta hitaammin hiljaisemman toiminnon aikaansaamiseksi. FAN SPEED -valitsin : Ilmastointilaite säätää automaattisesti puhaltimen nopeuden. : Suuri puhallinnopeus : Keskisuuri puhallinnopeus : Alhainen puhallinnopeus FLAP -näppäin Paina tätä näppäintä joko valitaksesi automaattisen läppäsäädön (auto flap) jokaisessa käyntitoiminnossa, tai säätääksesi käsin yhden kuudesta valinnaisesta läppä-asennosta tai toiminnosta, jossa läppä automaattisesti siirtyy ylös ja alas. : Auto flap -säätö: jos tämä lämmitystoiminto valitaan läppä säädetään asentoon (3) jatkossa. Valitse tämä jäähdytystoimintoa varten, säädä läppä asentoon (7) jatkossa. : Ilmavirran suunta voidaan säätää käsin kuuteen asentoon. : Läppä siirtyy automaattisesti ylös ja alas. Painaessasi FLAP-näppäintä ilmavirran suunta muuttuu peräkkäin seuraavassa järjestyksessä. SWEEP ON TIME/OFF TIME säätönäppäimet Päälle-näppäin Palautus-näppäin Ei näyttöä: ajastin ei ole aktivoitu. CANCEL-näppäin SENSOR-näppäin Painaessasi tätä näppäintä, esimerkiksi kuulakärkikynällä, näytössä näkyy kuvake. Sisäyksikköön sisäänrakennettu anturi mittaa silloin huoneen lämpötilan ja ilmanvaihtolaitetta ohjataan sen mukaan. : Laite käynnistyy säädettynä ajankohtana. : Laite pysähtyy säädettynä ajankohtana. : Laite pysähtyy ja käynnistyy tai käynnistyy ja pysähtyy säädettynä ajankohtana joka päivä. Katso lisätietoja kohdasta "AJASTIMEN SÄÄTÖ". Jos kaukosäädin on sijoitettu lämmönlähteen tai lämpöpatterin läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon, paina silloin ANTURI-näppäintä kytkeäksesi anturin sisäyksikköön. OSOITE -näppäin OSOITE -näppäimen avulla vältytään kaukosäädinten signaalien sekoittumiselta kun ilmastointilaitetta on asennettu toistensa läheisyyteen. Normaalisti osoitenäppäin on asetettu A:han. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi saadaksesi lisätietoja. Normaalisti kaukosäätimen sarkaimia ei saa taittaa. Lämpötilanäytön valitsin Tällä näppäimellä valitaan lämpötilanäyttö C tai F. 6 OI EG

7 Anturi Kaukosäätimen lämpötila-anturi mittaa huoneen lämpötilan. ON/OFF näppäin Tällä näppäimellä ilmastointilaite kytketään päälle/pois päältä. 1 HR. AJASTIN näppäin (ajastimen sulkeminen tunnin kuluttua) : Kun tämä näppäin painetaan alas, riippumatta siitä, onko laite käytössä tai ei, laite on käynnissä 1 tunnin ja kytkeytyy sen jälkeen pois päältä. Lämpötila-asetusten näppäimet (TEMP.) Paina näppäintä korottaaksesi säädettyä lämpötilaa. Paina näppäintä alentaaksesi säädettyä lämpötilaa. Lämpötilan säätö muutetaan 1 C tai F joka kerta kun yksi "TEMP" näppäimistä painetaan alas. MODE selector näppäin (käyntitoiminnon valinta) Tällä näppäimellä valitset AUTO, HEAT, DRY, COOL tai FAN -toiminnon. (AUTO) (HEAT) (DRY) (COOL) (FAN) : Kun tämä säätö on valittu, laite mittaa lämpötilan säädön ja huoneen slämpötilan välisen eron ja vaihtaa automaattisesti "COOL" tai "HEAT" -toiminnon välillä tarpeen mukaan. : Laite lisää lämpöä huoneessa. : Laite alentaa kosteutta huoneessa. : Laite viilentää huoneen. : Laite toimii ainoastaan kiertopuhaltimena. NIGHT SETBACK -näppäin Lisätietoja löytyy "5 Night Setback -toiminnosta". Kun painat alas tämän näppäimen toiminnassa HEAT, DRY tai COOL näytössä näkyy tämä na symboli. Kaukosäädin säätää silloin automaattisesti lämpötilan säästämään energiaa. HIGH POWER -näppäin : Kun tämä näppäin painetaan alas HEAT, DRY, COOL tai FAN -toiminnossa laitteen käynti tulee jatkumaan korkeintaan 30 minuuttia riippumatta säädetystä lämpötilasta. Puhaltimen nopeus on yhtä porrasta korkeampi kuin "HIGH". CLOCK-näppäin Näppäin ajannäytön säätöä varten Tällä näppäimellä ajannäyttö muuttuu 24 ja 12 tunnin välillä. ACL-näppäin (ALL CLEAR) Asettaa kaukosäätimen valmiustoimintoon. Paina aina tätä näppäintä paristojen vaihdon jälkeen. (Kansi päällä) Yllä oleva kuva näyttää kaukosäätimen ilman kantta. Kaukosäädin lähettää joka viides minuutti lämpötilailmoituksen ilmastointilaitteeseen. Jos kaukosäätimestä ei tule signaalia yli viiteentoista minuuttiin riippuen viasta kaukosäätimessä tai muusta viasta, laite vaihtaa lämpötila-anturiin joka on sisäyksikössä ja tarkistaa huoneen lämpötilan. Tässä tapauksessa voi olla, että lämpötila kaukosäätimen lähellä poikkeaa lämpötilasta, joka mitataan laitteen läheisyydessä. OI EG 7

8 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ PARISTOJEN VAIHTO 1. Työnnä kansi nuolen osoittamaan suuntaan ja poista kansi. 2. Pane säätimeen kaksi AAA alkaali paristoa. Tarkista, että panit paristot paristolokeroon asentoon, joka on merkitty lokeroon. 3. Paina ACL-palautusnäppäintä ohuella ja suippokärkisellä kynällä ACL-näppäin KAUKOSÄÄTIMEN SIJAINTI ASENNETTAESSA Kaukosäädintä voidaan ohjata joko vapaasti valittavasta paikasta tai seinään asennetusta paikasta. Varmistuaksesi siitä, että ohjaat laitetta oikein huomioi, että et asenna kaukosäädinyksikköä näihin paikkoihin: EI TÄNNE! ei suoraan auringonvaloon väliverhojen tai verhojen taakse tai paikkaan jossa se peittyy yli 8 metriä ilmastointilaitteesta suunnattuna pois laitteen ilmavirrasta paikkaan, jossa voi olla erittäin lämmintä tai hyvin kylmää paikkaan, jossa sähkösäteily tai magneettinen säteily vaikuttaa siihen paikkaan, jossa kaukosäätimen ja laitteen välillä on este (koska kaukosäädin lähettää tarkistussignaalin joka viides minuutti) KAUKOSÄÄTIMEN ASENNUS Ennen kuin asennat kaukosäätimen paina ON/OFF näppäintä ajatellusta asennuspaikasta tarkistaaksesi laitetta voidaan ohjata tästä paikasta. Piipittävä ääni sisäyksiköstä osoittaa että signaali on vastaanotettu. Normaalisti paristojen käyttöikä on noin kuusi kuukautta, riippuen siitä kuinka usein kaukosäädintä käytetään. Vaihda paristot kun kaukosäätimen näytön valo ei enää pala tai, kun asetuksia en enää voi tehdä kaukosäätimellä. Korvaa kahdella uudella vuotamattomalla AAA alkaline paristolla. Noudata ohjeita luvussa "PARISTOJEN VAIHTO". Jos kaukosäädintä ei enää tulla käyttämään paristot on poistettava kuukauden päästä. PATTERIEN VAIHTO Työnnä kansi nuolen osoitiamaan suuntaan ja puista lkansi. Patteriet jätetään paikakunnaliseen kierätyskeskukseen. Asennusruuvi 4 x 16 (oheistettuna) Kaukosäädinkiinike Kääntöpuoli MITEN KAUKOSÄÄDINTÄ KÄYTETÄÄN Kaukosäädintä käytettäessä lähetin on aina suunnattava laitteen vastaanotinta kohti. Ilmastointilaite (sisäyksikkö) Vastaanotin Estääksesi, että kaukosäädin irtoaa kiinnikkeestä voit vetää langan kaukosäätöyksikössä ja kiinnikkeessä olevien reikien läpi. KUN KAUKOSÄÄDIN ON KÄDESSÄ Kun kaukosäädintä käytetään ilmastointilaitteen ohjaamiseen lähettimen on aina osoitettava eteenpäin sisäyksikön vastaanottajaosaa kohden. Tarkista, että kaukosäätimen ja vastaanottimen välissä ei ole esineitä, jotka estävät signaalin etenemistä. Reikä Kaukosäädin (lähetin) 8 OI EG

9 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ 1. Automaattinen käyttö Tämä yksikkö vaihtaa automaattisesti jäähdytys- ja välillä riippuen huoneen lämpötilan ja lämpötilan säädön välisestä erosta. 2. Käsikäyttö VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 1 VAIHE 1 VAIHE 4 VAIHE 5 Tarkista, että laitteiston pääkytkin on kytketty. Kun käyttötoiminto on valittu ja laitteisto on esiohjelmoitu alla olevien vaiheiden mukaan laitteisto mukauttaa automaattisesti huoneen lämpötilan halutulle tasolle yksinkertaisesti kun painat ON/OFF näppäintä. VAIHE 1 Valitse MODE selector -näppäimellä. VAIHE 2 VAIHE 2 Paina ON/OFF näppäintä Laitteisto kytketään pois päältä painamalla jälleen ON/OFF näppäintä. Muuttaaksesi lämpötilasäätöjä: muuta säätöä TEMP-näppäimillä haluttuun lämpötilaan. Tarkista, että laitteiston pääkytkin on kytketty päälle. Jos automaattisen käytön säädöt eivät sovi tarkoituksiisi paina säätönäppäimiä ja tee toivotut muutokset alla olevan ohjeen mukaan. VAIHE 1 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 4 VAIHE 5 Valitse haluttu käyntitapa MODE selector -näppäimellä Lämmitystoiminto Kuivaustoiminto Jäähdytystoiminto Ainoastaan puhallintoiminto Käynnistä laite painamalla ON/OFF näppäintä. Paina TEMP. säätönäppäimiä ja muuta lämpötila-säätöä toiveidesi mukaan. JSäädettävissä oleva lämpötila-alue: 30 C kork. tai 16 C min. tai Tee haluttu säätö FAN SPEED selector -näppäimellä Tee haluttu ilmavirran suunnan säätö FLAP-näppäimellä (Katso myös sivulla 13 "ILMAVIRRANSUUNNAN SÄÄTÄMINEN") Laite kytkeytyy pois päältä, kun painat jälleen ON/OFF näppäintä. 86 F kork. 60 Fmin. Valitse sopivin sijoituspaikka kaukosäätimelle,j oka myös tulee olemaan anturi huoneen viihtyvyydelle ja joka siirtää käyntiohjeita. Kun olet löytänyt sopivimman sijoituksen sinun on aina asettava kaukosäädin samaan paikkaan. Tällä laitteella on 5 minuutin viive,j otta luotettava toiminta varmistettaisiin. Kun käyntinäppäin on painettu alas kompressori käynnistyy kolmen minuutin kuluttua. Mahdollisen sähkökatkoksen sattuessa laite pysähtyy. OI EG 9

10 3. Puhaltimen nopeuden säätö A. Automaattinen puhallinnopeus Paina FAN SPEED selector -näppäintä niin että näytössä näkyy. Näin automaattinen puhallinnopeus säädetään asentoon, joka on paras huoneen lämpötilalle. B. Käsin säädettävä puhallinnopeus Mikäli käytön aikana haluat käsin muuttaa puhallinnopeutta, säädät yksinkertaisesti puhallinnopeuden toivottuun [,, tai ]. 4. Puhallinnopeus ilman kierrättämistä varten A. Jäähdytys- ja kuivatuskäytössä ( ja ) Kun energiansäästötoiminto on valittu, laite nostaa automaattisesti lämpötilasäätöä 1 C, kun 30 minuuttia on kulunut säädöstä ja jälleen 1 C, kun 30 minuuttia on kulunut, riippumatta sisälämpötilasta, joka vallitsi ajankohtana, kun energiansäästötoiminto valittiin. Näin energiaa säästyy ilman että viihtyvyys kärsii. Toiminto sopii, kun tavoitellaan hidasta jäähdytystä. Lämpötilan säätö 1 C ( 2 F ) 1 C ( 2 F ) VAIHE 2 Paina NIGHT SETBACK -näppäintä 30 min. 30 min. Aika B. Lämmityskäytössä ( ) VAIHE 3 Halutessasi ainoastaan aikaansaada ilman kierron kilman lämpötilansäätöä seuraa seuraavia vaiheita: VAIHE 1 VAIHE 1 Paina MODE selector -näppäintä ja säädä puhallustoiminta. Kun energiansäästötoiminto on valittu, laite alentaa automaattisesti lämpötilaasetusta 2 C kun 30 minuuttia on kulunut asetuksesta ja jälleen 2 C kun 30 minuuttia on kulunut, riippumatta sisälämpötilasta, joka vallitsi ajankohtana, kun energiansäästötoiminto valittiin. Näin energiaa säästyy ilman, että viihtyvyys kärsii. Toiminto sopii, kun tavoitellaan hidasta lämmitystä. Lämpötilan säätö 2 C ( 4 F ) 2 C ( 4 F ) VAIHE 2 Paina ON/OFF näppäintä. VAIHE 3 Paina FAN SPEED selector -näppäintä ja valitse toiminnoista (, tai ). Paina NIGHT SETBACK -painiketta 30 min. 30 min. Aika 5.Night Setback -toiminto (Energiansäästöasento) 6. QUIET-toiminto (hiljainen toiminto) Energiansäästöasento on toiminto energian säästämistä varten. Käytön aikana paina painiketta NIGHT SETBACK. Symboli näkyy näytössä. Paina jälleen NIGHT SETBACK -painiketta toiminnon. sulkeaksesi Hiljaista toimintoa käytetään sisäyksikön puhallinäänen hiljentämiseksi. Paina QUIET-näppäintä. Symboli näkyy näytössä. Paina jälleen QUIET-näppäintä, kun toiminto kytketään pois. QUIET-toiminnossa puhallin pyörii säädettyä alemmalla nopeudella. Jos laite käy jo erittäin hitaalla nopeudella voi olla, että puhaltimen ääni ei muutu painettaessa QUIET-painiketta. 10 OI EG

11 7. ) HIGH POWER -toiminto (lisää ilman sisäänpuhallusta LED CLEAN-toiminto kytketään pois kun MODE-painike painetaan alas. Älä avaa etupaneelia LED CLEAN -valon palaessa näytössä. Riippuen huoneen valaistuksesta valo LED CLEAN -valosta voi heijastua laitteistoon ja näkyä ulkopuolelle. Tämä ei ole virheellinen toiminto. ERITYISET HUOMAUTUKSET DRY ( )-toiminto (kuivaus) Miten se toimii? Huoneilman saavuttaessa säädetyn tason toimintotaajuus muuttuu automaattisesti. DRY-toiminnon aikana puhallin käy hitaammalla nopeudella aikaansaadakseen miellyttävän ilmanvaihdon. DRY-toimintoa ei voida käyttää huoneen lämpötilan ollessa 15 C tai alempi. HIGH POWER -toimintoa voidaan käyttää, jos halutaan lisätä sisäyksiköstä sisään puhallettavan ilman määrää, tosin ei automaattikäytössä. Paina HIGH POWER -näppäintä. Symboli näkyy näytössä. Kytke pois toiminto painamalla jälleen HIGH POWER -näppäintä. Kun HIGH POWER -näppäin on painettu alas, käynti jatkuu lisätyllä ilman sisäänpuhalluksella korkeinta 30 minuutin ajan, riippumatta säädetystä lämpötilasta. Puhaltimen nopeus on 1 astetta korkeampi kuin "High". HIGH POWER -toimintoa ei voida käyttää automaattikäytössä. QUIET -toimintoa ja HIGH POWER -toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti. Kun lämmityskäynnin aikana on asetettu korkea puhallinnopeus, puhallin pyörii korkealla nopeudella myös, vaikka symboli näkky. Riippuen käyttöolosuhteista puhallinnopeus voi kuitenk.in kasvaa vähän. 8. LED CLEAN -toiminto (ilmavirran puhdistus) LED CLEAN -toiminnossa sisäyksikössä käytetään "UV anti-bacterial" yksikköä, (sisältää LED CLEAN -valon ja antibakteerisuodattimen) AUTO, HEAT, DRY, COOL tai FAN -toiminnoissa bakteerien poistamiseksi laitteen ilmavirrasta. Paina LED CLEAN -näppäintä. Symboli näkyy näytössä. Kytke pois toiminto, paina jälleen LED CLEAN -näppäintä. Kun LED CLEAN -näppäin on painettu alas käynti jatkuu "UV anti-bacterial" yksiköllä 30 minuutin ajan ja puhdistaa ilmastointilaitteesta tulevan ilmavirran. Heating ( ) -toiminto (lämmitys) Miten lämmitys aikaansaadaan? Koska tämä ilmastointilaite lämmittää huoneen imemällä ulkoilmaa sisään (lämpöpumppujärjestelmä) lämpö laskee ulkolämpötilan ollessa erittäin alhainen. Jos tyydyttävää lämmitystä ei voida aikaansaada tällä laitteistolla, sitä on täydennettävä toisella lämmityksellä. Sulatus Ulkolämpötilan ollessa alhainen lämmönsiirtimelle uvoi muodostua huurretta tai jäätä, mikä huonontaa lämmityskykyä. Tämän tapahtuessa mikroprosessorin ohjaama sulatusjärjestelmä käynnistyy ja sisäyksikön puhallinosa pysähtyy. OPERATION-valo vilkku punaista ja oranssia kunnes sulatus on päättynyt. Lämmitystoiminto käynnistyy uudelleen pari minuutin kuluttua. (Väli riippuu ulkolämpötilasta ja huurteen määrästä). Kylmävedon syntyminen estetään Useita minuutteja lämmityksen uudelleen käynnistymisen jälkeen sisäyksikön sisäyksikön osa puhaltimen kierrosluku on alhaisempi kunnes lämmönsiirtimen on riittävän lämmin. Mutta voi myös olla, että puhallin ei käynnisty huoneen lämpötilan ollessa alhainen. Tämä johtuu siitä, ett kylmävedon estämä järjestelmä (COLD DRAFT PREVENTION SYSTEM) on käynnistynyt. Sähkökatkos käynnin aikana Mahdollisen sähkökatkoksen sattuessa laite pysähtyy. Sähkön jälleen palatessa kaukosäädin käynnistää laitteen automaattisesti viiden minuutin kuluessa. Naksuva ääni Laitteistosta voi kuulua naksuvaa ääntä Sekä lämmitys- että jäähdytyskäytössä osa muoviosista laajenee tai kutistuu nopean lämpötilan muuttumisen takia. Tämä voi aiheuttaa naksuvaa ääntä. Tämä on otäysin normaalia, ja naksunta loppuu pian. Kaukosäädin Kaukosäädin lähettää viiden minuutin välein tietoa tehdyistä säädöistä. OI EG 11

12 AJASTIMEN ASETUS 3. Käynnistysajan asetus (Esimerkki) Laitteiston halutaan käynnistyvän 7:30 am (7:30) Toimenpide Näyttö Alla olevassa kuvauksessa seuraavat säädöt tehdään lämpötila- ja taikaosoitinnäppäimillä, jotka löytyvät kaukosäätimen alaosasta. Lämpötila: C Aika: AM, PM 1. Ajankohtaisen ajan asetus (Esimerkki) Aseta aika 10:30 pm (22:30) 1. Paina ON TIME - näppäintä kerran. 2. Paina eteenpäin/taaksepäin (,n)äppäimiä, kunnes näytössä näkyy AM 7: Odota muutama sekunti, jonka jälkeen säätö on suoritettu. Ajastinnäyttö säädetty ON-aika näkyy näytössä. Ajastinnäyttö vilkkuu. Aika voidaan säätää 10 minuutin jaksoissa. Jos pidät näppäintä alhaalla, aika muuttuu nopeammin 10 minuutin jaksoissa. Ajastinnäyttö lopettaa vilkkumisen ja näytössä näkyy jälleen ajankohtainen aika. Toimenpide Näyttö 4. Päivittäin vaihtelevan ajastinajan asettaminen (Esimerkki) Laitteen halutaan käynnistyvän klo 7:10 am (07:10) ja pysähtyvän klo 11:00 am (11:00). 1. Paina CLOCKnäppäintä kun ajannäyttö ei vilku. 2. Paina näppäimillä (, ) eteenpäin/taaksepäin kunnes PM 10:30 näkyy näytössä. 3. Paina jälleen CLOCKpainiketta. Ainoastaan aikanäyttö vilkkuu. Aika voidaan asettaa 1 minuutin jaksoissa. Jos pidät näppäintä äalhaalla, aika muuttuu nopeammin 10 minuutin jaksoissa. Näin ajankohtaisen ajan säätö on suoritettu. 10:30 pm. Ajankohtainen aika 7:10 am. ON (käynnistys) 11:00 am. OFF (pysäytys) 2. Pysäytysajan asetus (Esimerkki) Laitteiston poiskytkeminen klo 11:00 am (11:00) Toimenpide 1. Aseta ajastimen käynnistys/ pysäytysaika kohdan 2.-1, 2, 3 ja 3.-1, 2, 3. Näyttö Ajankohtainen aika 10:30 pm ja näkyy näytössä. Toimenpide 1. Paina OFF TIME - näppäintä kerran. 2. Paina eteenpäin/taaksepäin (, ) kunnes näytössä näkyy AM 11: Odota pari sekuntia, jonka jälkeen säätö on suoritettu. Näyttö Ajastimen näyttö ja säädetty OFF-aika näkyy näytössä. Ajastimen näyttö vilkkuu. Aika voidaan säätää 10 minuutin jaksoissa. Jos pidät näppäintä alhaalla, aika muuttuu nopeammin 10 minuutin jaksoissa. Ajastimen näyttö lopettaa vilkkumisen ja näytössä jälleen ajankohtainen aika. ON/OFF Yhdistelmäajastin käyttää ajankohtaista aikaa lähtötietona ja aktivoi käynnistyksen minä tahansa ensimmäiseksi tulevana asetettuna ajankohtana. Tällä ON/OFF yhdistelmäajastimella asetetut säädöt toistuvat päivittäin. Säädettyäsi ON/OFF ajastimen säädöt, tarkista ne painamalla ON TIME ja OFF TIME -näppäimiä. Ajastinohjelman keskeytys Paina CANCEL-näppäintä Kun joko ON tai OFF -ajastin halutaan keskeyttää, paina sen ajastimen näppäintä, jonka ohjelman haluat keskeyttää, paina sen jälkeen CANCEL- näppäintä. Ilmavirran suuntaamisen, puhallinnopeuden ja lämpötilan säätöjä voidaan muuttaa sen jälkeen, kun ajastinohjelma on säädetty, vaikka laite olisi kytketty pois päältä. Jos käynti on pysäytetty ON-ajastinohjelman aikana, laite käynnistää käytön esisäädettynä ajankohtana, jos ohjelmaa ei ole keskeytetty. Kun ON ja OFF -ajastimet on säädetty samalle ajalle, ajastin toimii kuin se olisi pysäytetty. 12 OI EG

13 AJASTIMEN PYSÄYTYS TUNNIN JÄLKEEN 1. 1-tunnin OFF Ajastin VAROITUS Tämä toiminto pitää laitteen toiminnassa yhden tunnin, jonka jälkeen se pysähtyy, riippumatta siitä onko se kytketty päälle tai pois päältä kun tämä painike painetaan alas. Tämä symboli näytössä osoittaa, että toiminto on käytössä. Säätö: Riippumatta siitä onko laite käynnissä tai pysäytetty, paina näppäintä 1 HR. TIMER. Näkyy näytössä. Prosessin pysäyttäminen: Paina ON/OFF näppäintä pysäyttääksesi laitteen, odota kunnes se on pysähtynyt ja paina sen jälkeen jälleen ON/OFF näppäintä. 1-tunnin ajastintoiminto on nyt pysäytetty ja laite toimii jälleen normaalisti. Mikäli huonekosteus on suuri, pystysuorat läpät on suunnattava jäähdytys- tai kuivauskäytön aikana. Jos kaikki pystysuorat läpät suunnataan samalla kertaa vasemmalle tai oikealle tuulettimeen voi muodostua kondenssia ja siitä voi tippua vettä. 2. Pystysuora ilmavirta Pystysuoran ilmavirran suuntaan voidaan vaikuttaa siirtämällä läppää kaukosäätimellä. Älä muuta läpän asentoa käsin. Tarkista, että kaukosäädin on kytketty päälle. Käytä FLAP-painiketta muuttaaksesi puhallusilman suuntaa tai yhtä kuudesta ilmavirran suunnasta. Jos näppäin 1HR TIMER painetaan alas, kun 1. tunnin ajastin on aktivoitu sen jälkeen alas vielä kerran, laite jatkaa aktivoituna vielä tunnin tästä ajankohdasta ja pysähtyy sen jälkeen. OFF-ajastinta ja 1-Hour OFF -ajastinta ei voida aktivoida samanaikaisesti. Viimeiseksi säädetty toiminto etusijaistetaan. Jos 1 HR.TIMER -näppäintä painetaan alas kun TIMER OFF, on aktivoitu OFF TIMER pysäytetään ja laite pysäytetään tuntia myöhemmin. 2. Samanaikainen käyttö päivittäin vaihtelevien ajastimen kanssa. 1-tunnin OFF Timerin säädöt asetetaan etusijalle ennen päivittäin vaihtelevan ajastimen ON/OFF aikoja. ENERGIANSÄÄSTÖVINKKEJÄ Älä tee näin: älä tuki laitteiston ilman sisäänottoa ja ilman puhallusaukkoa. Jos nämä on tukittu, laitteisto ei toimi oikein ja voi vahingoittua. älä anna auringon paistaa suoraan huoneeseen. Käytä kaihtimia tai verhoja. Jos aurinko lämmittää huoneen kattoa ja seiniä huoneen jäähdyttäminen kestää kauemmin. Tee sen sijaan näin: Huolehdi siitä, että kaikki ilmasuodattimet ovat aina puhtaita. (viittaus kohtaan "HOITO JA PUHDISTUS"). Tukkeutunut suodatin voi heikentää laitteen suoritustehoa. Estääksesi, että puhdistettu ilma häviää tuloksettomasti sulje ovet, ikkunat ja muut aukot. A. Sweep-toiminto Läppä liikkuu ylös ja alas ja puhaltaa ilman tasaisesti huoneeseen. B. Manuaalinen ilmavirran säätö Viereiseen kuvaan viitaten FLAP Jäähdytys -painiketta Kuivaus käytetään säätämään alueet ilmavirran suunnalle lämmitys-, jäähdytys- tai kuivatuskäytön aikana. C. Automaattinen läpän ohjaus Ilmavirta llmavirta Lämpö puhallin Läppä sulkeutuu automaattisesti, kun laitteisto kytketään pois päältä. Lämmitystoiminnon aikana puhallusnopeus on hyvin alhainen ja läppä siirtyy vaakasuoraan asentoon (asento ) kunnes puhallusilma alkaa lämmetä. Kun ilma on lämmitetty kaukosäätimen säädöt ohjaavat läpän asentoa ja puhallusnopeutta. VAROITUS Läppä on säädetty suositeltuun suuntaan. ILMAVIRRAN SÄÄTÖ 1. Vaakasuuntainen ilmavirta Vaakasuuntainen ilmavirta voidaan säätää asettamalla käsin pystysuorat läpät oikealle tai vasemmalle. OI EG Käytä kaukosäätimen FLAP-painiketta säätääksesi läppien asentoa. Jos läpän asentoa muutetaan käsin, se ei enää vastaa kaukosäätimellä asetettua asentoa. Jos näin tapahtuu, laitteisto on kytkettävä pois päältä ja sen jälkeen kytkettävä jälleen päälle. Läpän asento on sen jälkeen jälleen normaali. Jäähdytyskäytön aikana läppä ei saa olla alaspäin suunnattuna. Kondenssia voi kerääntyä tuulettimen aukkoon ja tippua alas. 13

14 TOIMINTA ILMAN KÄYTTÖÄ Sisäyksikö KAUKOSÄÄTIMEN Pölysuodatin Paneelin takana oleva pölysuodatin on tarkistettava ja puhdistettava vähintääna kerran joka toinen viikko. Miten pölysuodatin poistetaan 1. Avaa etukansi melkein vaakatasoon. Etukansi Ilmansuodatin Toimintovalo Jos olet hukannut kaukosäätimen tai jos se on vioittunut, seuraa alla olevia ohjeita. Kun laitteisto ei ole käytössä Joka kerta kun käyttönäppäin painetaan alas muuttuva toimintovalon väri näyttää parhaillaan asetetun käytön. Paina näppäintä ja valitse valon väri, joka vastaa valitsemaasi toimintoa. Jäähdytystoiminto (vihreä) Käyttönäppäin (ON/OFF) Lämmitystoiminto (punainen) Pysäytys (sammutettu valo) Lämpötila säädetään huoneen lämpötilan mukaan miinus 2 C jäähdytystoiminnossa, huoneen lämpötila plus 2 C lämmitystoiminnossa. Puhallinnopeus ja läppien asento säädetään Auto:lle. HUOLTO JA PUHDISTUS VAARA 1. Turvallisuussyistä ilmastointilaite on kytkettävä pois päältä ja irrotettava sähköverkosta ennen kuin se puhdistetaan. 2. Älä käytä vettä puhdistaessasi sisätilassa olevaa osaa. Laitteen sisäiset komponentit voivat, vahingoittua sähköiskujen vaara on olemassa. 2. Nosta pölysuodatin varovasti ylös. 3. Vedä suodatin alaspäin osasta. Puhdistus Poista pienemmät pölyhiukkaset pölynimurilla. Jos suodattimessa on enemmän pölyä, se on pestävä haalealla saippuavedellä, ja huuhdeltava puhtaalla vedellä ja kuivattava. Kuinka pölysuodatin pannaan paikoilleen 1. Aseta suodattimen yläosa, pane suodattimessa olevat alimman osan koukkua vasten ja aseta suodatin paikoilleen. Kiinnikkeet Pölysuodatin 2. Paina nuolella osoitettuja sivuja etukannessa ja sulje etukansi. Etukansi Koukku Pölysuodatin Kotelo ja sisäritilä (sisätiloissa oleva laite) Puhdista sisäyksikön kotelo ja ritilä pölynimuriharjalla tai pyyhi pehmeällä liinalla. Jos nämä osat ovat likaantuneet puhdista ne miedolla puhdistusaineella ja kostealla liinalla. Puhdistaessasi ritilää huolehdi siitä, että siivet eivät liiku kiinnikkeissään. Ilmansuodatin Ilmansuodatin poistaa ilmassa olevan pölyn ja lian ja vähentää pahoja hajuja ja tupakansavua. VAROITUS 1. Älä koskaan käytä liuotusainetta tai vahvoja kemikaaleja sisäyksikön puhdistamiseen. Älä puhdista muoviosia kuumalla vedellä. 2. Joissakin metalliyksityiskohdissa on terävätreunat, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa jos niitä käsitellään varomattomasti. Ole erityisen varovainen puhdistaessasi näitä yksityiskohtia. 3. Sisäinen lämmönsiirrin ja ulkoyksikön osat on puhdistettavajoka vuosi. Käytäalan liikettä tai huoltoyritystä. VAARA Tämä suodatin ei pysty poistamaan vaarallisia kaasuja tai höyryjä, eikä myöskää n tuulettamaan huoneen ilmaa. Sinun on säännöllisesti avattava ikkunat, jos käytät öljy- tai kaasukäyttöisiä lämmönlähteitä. Äärimmäisissä tapauksissa tukehtumisen riski on olemassa. 14 OI EG

15 Kuinka ilmansuodatin asennetaan. Ilmansuodatin asennetaan pölysuodattimen taakse. Ilmansuodatin Ongelma Mahdollinen syy Toimenpide Laitteisto ei itoimi ollenkaan 1. Sähkökatkos 1. Kytke uudestaan. 2. Pääkytkinu suljett 2. Ota yhteyttä huoltoon. 3. Sähköverkone jännit liian matala. 3. Konsultoi sähkömiestä tai jälleenmyyjää. 1. Avaa etupaneeli ja poista pölysuodatin. 2. Asenna ilmansuodatin piirroksen osoittamalla tavalla. 3. Pane pölysuodatin paikoilleen ja sulje etukansi. Kuinka ilmansuodatin puhdistetaan Pääsääntöisesti ilmansuodatin imuroidaan pölynimurilla, alhaisella nopeudella joka kolmas kuukausi. Jos suodattimessa on enemmän likaa, pane se haaleaan veteen, johon onjohon on sekoitettu neutraalia pesuainetta suhteessa 1:500 ja pese suodatinta 1-2 minuuttia. Huuhtele sen jälkeen suodatin puhtaalla vedellä, pane se pyyhkeelle kuivumaan ja anna sen kuivua huoneenlämmössä. Älä taita äläkä käytä tarpeetonta voimaa kun käsittelet ilmansuodatinta. Jos suodatin on erittäin likainen tai vahingoittunut se on korvattava uudella suodattimella. Korvaavan suodattimen voit ostaa jälleenmyyjältäsi. (TYYPPI STK-FDXB). Pääosan ja kaukosäätimen puhdistus Pyyhi puhtaalla ja kuivalla liinalla. Käytä lämmintä vettä, korkeintaan 40 C, ja kostutettua liinaa poistaaksesi tarttuneen lian. Etukansi voidaan poistaa, jos se on pestävä vedellä. Etukannen poistaminen ja paikalleen asettaminen Poisto Avaa etukansi niin, että se on melkein vaakatasossa, tartu etukannen molempiin sivuihin kannattimien kohdalla ja vedä sen jälkeen etukantta eteenpäin poistaaksesi sen. Paikalleen asettaminen Tartu etukannen molempiin sivuihin kiinnikkeiden kohdalla ja nosta etukansi melkein vaakatasoon. Paina sen jälkeen kevyesti kunnes etukannen kiinnikkeet ovat paikoillaan. Kun etukansi on paikallaan paina kevyesti nuolella merkittyjä sivuja niin etta etukansi kiinnittyy turvallisesti paikoilleen. Vertaa myös piirrokseen kohdassa "Kuinka pölysuodatin. poistetaan". VAROITUS Ole varovainen käyttäessäsi jalkatukea tai vastaavaa, joka voi kaatua. Pese etukansi vedellä Puhdista etukansi pehmeällä pesusienellä tai vastaavalla. Poista sen jälkeen ylimääräinen kosteus pyyhkimällä. Neutraalia nestettä on käytettävä tarttuneen lian poistamiseksi. Pese vedellä ja poista sen jälkeen ylimääräinen kosteus pyyhkimällä. Toimintovalo vilkkuu ja laitteisto ei toimi. Kompressori pyörii mutta ei sen jälkeen pysähdy. Huono jäähdytys- (tailämmitys-) toiminto. Naksuva ääni kuuluu laitteistosta. Toimintovalo palaa mutta ulkoyksikkö ei käynnisty. 4. Kaukosäätimen paristot tyhjät. KÄYTTÖALUE 4. Vaihda paristot. Virhe järjestelmässä. Ota yhteyttä huoltoon. Este lämmönsiirtimen edessä. 1. Likainen t tukkeutunut ilmansuodatin. 2. Lämmönlähde tai liian monta henkilöä huoneessa. 3. Ovet tai ikkunat ovat avoinna. 4. Este ilman sisäänottoaukon tai puhallusaukon edessä. 5. Termostaatti on säädetty liian korkealle jäähdyttämistä varten (tai liian alas lämmitystä varten). 6. (Ulkolämpötila on liian alhainen lämmitystä varten). Lämmitys- ja jäähdytyskäytössä osa muoviosista voi kutistua tai laajeta äkkinäisissä lämpötilan äkkinäisissä muutoksissa ja aiheuttaa naksuvaa ääntä. Matkapuhelimen käyttö laitteiston läheisyydessä voi häiritä normaalia käyttöä. Poista este. 1. Puhdista ilman suodatin parantaak sesi ilman virtausta. 2. Poista lämmönlähde, jos se on mahdollista. 3 Sulje ne säilyttääksesi lämmön (tai kylmyyden). 4. Poista este, jotta ilman virtaus paranisi.. 5. Säädä alempi lämpötila (tai korkeampi). 6. (Konsultoi jälleenmyyjääsi tai lämmitä toisella laitteella). Tämä ei ole vika ja ääni hiljenee pian. 1. Sulje laitteisto ja käynnistä uudelleen hetken päästä. 2. Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Tätä ilmastointilaitteistoa voidaan käyttää mainittujen lämpötilaalueiden rajoissa: VIANHAKUVINKKEJÄ Jos ilmastointilaitteistosi ei toimi oikein, katso ensin taulukkoa jossa on vianhakuvinkkejä. Jos laite ei vieläkään toimi niin kuin sen pitää, sinun on otettava yhteyttä jälleenmyyjän huoltoon. Jäähdytys Lämmitys Lämpötila Sisälämpötila Ulkoläpötila Kor. 32 C DB / 23 C WB 43 C DB Väh. 19 C DB / 19 C DB 14 C WB Kor. 27 C DB / 24 C DB 18 C WB Väh. 16 C DB -20 C WB OI EG 15

16 SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN CLOVER 9 / 12 BRUKSANVISNING Luftkonditioneringsaggregat med invertervärmepump I detta luftkonditioneringsaggregat används kylmedium R 410A Spara denna bruksanvisning. Förvara den lätt åtkomligt så att du senare kan läsa på. Pub. SANYO 2008 OI

17 OI EG FINESSER Detta luftkonditioneringsaggregat är en invertervärmepump som förenar energibesparing och högteknologi. En mera detaljerad information om alla finesser finns i det nedanstående avsnittet. Mikroprocessorstyrda funktioner I fjärrkontrollens innanmäte finns det flera innovativa finesser som möjliggör automatisk drift, enkelt och logiskt presenterad på en lätt avläsbar display. Trådlös fjärrkontroll med one-touch-funktion Fjärrkontrollen kan enkelt betjänas och kan styra många funktioner för automatisk drift. 24-timmars ON eller OFF Timer Med denna timer kan aggregatet till- eller frånkopplas dygnet runt vid varje tidpunkt. 1 timmes OFF Timer Denna timer kan ställas in så att den frånkopplar aggregatet efter 1 timme vid varje tidpunkt. Energisparfunktion (Night Setback) Med denna finess sparas energi genom en kontrollerad drift och ger ett tystare fläktljud. Automatisk och 3-stegs fläkthastighet Auto/Hög/Medium/Låg Luftsvepningskontroll Med denna funktion styrs klaffen i utblåsningen att göra svepande rörelser, varigenom luftströmmen fördelas i rummet med ökad komfort som resultat. Automatisk klaffkontroll Med denna finess sätts klaffen automatiskt i den optimala positionen vid värme-, kyl- och avfuktningsdrift. Automatisk omkoppling mellan värme- och kyldrift. Aggregatet växlar automatiskt mellan kyldrift och värmedrift beroende på skillnaden mellan den inställda temperaturen och rumstemperaturen. Varmstartande uppvärmningssystem Direkt efter starten är luften behagligt varm. Systemet blockerar kalldrag när värmepumpen startar, även efter avfrostning. Automatisk omstartfunktion efter strömavbrott Efter ett strömavbrott kan förinställda driftprogram reaktiveras när elströmmen återkommer. High Power funktion Om aggregatet inte är i funktion AUTO OPERATION kommer maximal utblåsning att ske under 30 minuter, oavsedd den önskade temperaturen. Fläkthastigheten är då 1 steg högre än läge "HIGH". Funktion med tystgående fläkt Fläkten roterar med en lägre hastighet än den som inställts för att få ett dämpat fläktljud. ELD Clean funktion (Luftrening) Under driften aktiveras en " UV antibacteria" enhet under 30 minuter varigenom utblåsningsluften från aggregatet rensas. Dammfilter Aggregatet är utrustad med ett speciellt dammfilter för att eliminera grövre dammpartiklar och bakterier. Luktfilter Med ett luftfilter bortfiltreras otrevliga lukter och tobaksrök vid luftintag. Ett utbytesfilter kan rekvireras hos återförsäljaren. (typbeteckningen är STK-FDXB) INNEHÅLL FINESSER...2 PRODUKTINFORMATION...3 VARNINGSSYMBOLER...3 INSTALLATION...3 ELEKTRISK INSTALLATION...3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...3 DELARNAS BETECKNING...4 ANVÄNDNING AV FJÄRRKONTROLLEN...8 DRIFT MED FJÄRRKONTROLLEN Automatisk drift Manuell drift Inställning av fläkthastigheten Fläkthastigheten för luftcirkulation Energisparfunktion (Night Setback funktion) Tystgående fläkt (QUIET funktion) Ökning av luftutblåset (High power funktion) Luftrening (Led Clean funktion)...1 SPECIELLA NOTERINGAR...11 TIMERINSTÄLLNING TIMMES TIMER (Avstängning efter 1 timme)...13 ENERGISPARTIPS...13 INSTÄLLNING AV LUFTSTRÖMSRIKTNINGEN...13 DRIFT UTAN FJÄRRKONTROLLEN...14 SKÖTSEL OCH RENGÖRING...14 FELSÖKNINGSTIPS...15 DRIFTOMRÅDE...15 Sidan

18 OI EG PRODUKTINFORMATION Om du har problem eller frågor angående luftkonditioneringsaggregatet b ehöver du följande uppgifter, bland annat typbeteckningen och serienumret som finns på typskylten på höljets undersidan. Typbeteckning Serienummer Inköpsdatum Återförsäljarens addres Telefonnummer KONFORMITETSDEKLARATION Denna produkt är märkt och uppfyller kraven i Directive No. 89/336/ EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC och 92/31/EEC. Denna deklaration gäller inte när aggregatet används på ett felaktigt sätt eller när bruks- och installationsanvisningen inte helt eller delvis följs såsom föreskrivs. VARNINGSSYMBOLER I bruksanvisningen används följande symboler som skall informera användaren och servicepersonal om risken för fara : FARA Denna symbol varnar för fara eller vid felaktig användning för personskador med möjlig dödlig utgång. ELEKTRISK INSTALLATION 1. Samtliga elektriska installationer skall utföras enligt de lokala föreskrifterna för elsäkerhet. K ontakta din leverantör för närmare information. 2. Varje enhet skall förses med en jordledning eller jordas genom den elektriska installationen. 3. Installationen skall utföras av en kvalificerad tekniker. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du tar detta aggregat i drift. Har du därefter fortfarande problem skall du vända dig till din återförsäljare för att få hjälp. Detta luftkonditioneringsaggregat har framtagits för att ge dig en behaglig miljö att vistas i. Använd aggregatet endast för detta ändamål enligt beskrivningen i bruksanvisningen. FARA Lagra inte och använd inte lättantändliga gaser eller vätskor i närheten av aggregatet - detta är en säkerhetsrisk. Detta luftkonditioneringsaggregat har ingen fläkt för intag av friskluft. Används gas- eller oljedrivna värmekällor i samma rum som förbrukar mycket syre måste fönster och ytterdörrar öppnas ofta för att tillföra syre. I extrema fall kan risk för kvävning uppstå. VARNING INSTALLATION Denna symbol varnar för fara eller felaktig användning med risk för eller skador på aggregatet eller intilliggande föremål. Vi rekommenderar att en kvalificerad tekniker skall utföra en korrekt installation av detta luftkonditioneringsaggregat enligt den medföljande monteringsanvisningen. Kontrollera före installationen att spänningen på monteringsplatsen överensstämmer med uppgiften om elspänningen på typskylten. VARNING Använd inte huvudströmbrytaren för att till/frånkoppla aggregatet. Använd ON/OFF strömbrytaren. Stoppa inte in föremål i den yttre delens utblåsningsöppning. Detta är farligt på grund av att fläkten roterar med högt varvtal. Låt inte barn leka med luftkonditioneringaggregatet. Ändra inte rumstemperaturen för mycket när barn eller sjuka personer finns i rummet. FARA Detta luftkonditioneringsaggregat får inte installeras på platser där det finns lättantändliga gaser eller extrem fuktighet, ex. i ett växthus. Luftkonditioneringsaggregatet får ej installeras på platser där apparater finns som genererar hög värme. Undvik: För att skydda aggregatet mot korrosion skall den yttre delen ej installeras där den är utsatt för saltvattenstänk eller svavelmättad luft, exempelvis i närheten av en hälsokälla.

19 OI EG DELARNAS BETECKNING Luftin tag INOMHUSDEL DISPLAYEN OCH BETJÄNINGS- KNAPPAR INOMHUSDEL LED CLEAN lampa TIMER lampa OPERATION lampa Fjärrkontrollenhet Luftutblås Kondensdränering OPERATION knapp (ON/OFF ) FJÄRR KONTROLL mottagare Köldmedierör VIKTIGT UTOMHUSENHET Luftutblås I denna illustration visas bilden av en standardmodell. Den kan se annorlunda ut jämfört med det luftkonditioneringsaggregat som du har valt. Luftkonditioneringsaggregatet har en inomhus- och en utomhusdel. Du kan styra aggregatet med hjälp av en fjärrkontroll. Undvik att använda radioapparater eller mobiltelefoner inom fjärrkontrollens mottagningsområde (inom 1 m). Det finns radioapparater som kan förorsaka fel på aggregatet. Om något oförutsett inträffar, stäng av strömmen och omstarta aggregatet efter några minuter. FJÄRR KONTROLL mottagare OPERATION knapp Denna sektion tar emot infraröda signaler från fjärrkontrollen (sändare). När fjärrkontrollen inte kan användas, tryck på denna knapp för att möjliggöra värmedrift och kyldrift. Varje gång denna knapp nedtrycks visas den valda funktionen genom att OPERATION lampans färg ändras. Tryck på knappen och välj lampans färg enligt den funktionen du har valt. Kyldrift funktion (grön) Värmedrift funktion (röd) Stopp (lampan släckt) Luftintag Luftutblås Fjärrkontrollenhet Köldmedierör Kondensdränering Rumsluften dras in i denna sektion och passerar genom luftfilter som avlägsnar dammpartiklar. Konditionerat luft blåses ut från aggregatet genom detta luftutblås. Med den trådlösa fjärrkontrollenheten styr du ON/OFF-funktionen, val av driftfunktionen, temperaturen, fläkthastigheten, timerinställningen och luftflödet. Inomhus- och utomhusdelarna är sammankopplade med kopparrör för köldmedie. Kondensfukten som finns i rumsluften dräneras genom denna slang. OPERATION lampa TIMER lampa LED CLEAN lampa Denna lampa lyser när systemet är i funktion kontinuerligt AUTO (röd eller grön), HEAT (röd), DRY (orange), COOL (grön) och FAN (grön). OPERATION lampan lyser alternativt rött och orange när systemet avfrostas. Denna lampa lyser när systemet styrs av timern. Denna lampa lyser när systemet är i UV anti -bacterial funktion. Utomhusenhet I utomhusdelen finns kompressorn, fläktmotorn, värmeväxlaren samt flera andra elektriska komponenter Aggregatets displaylamporna är dämpade vid drift i NIGHT SETBACK (återställning på natten) funktion.

20 OI EG FJÄRRKONTROLLENHET (DISPLAY) Visas när data överförs Visas när innerdelens sensor används Visas när temperaturen ställs in Visas när temperaturen har inställts Visas vid timerinställningen Visas när tidsdisplayen har ställts in på 12-timmars tidvisning. Symboler (1) Funktioner AUTO... HEAT(VÄRMEDRIFT)... (4) Timer 24-timmarsklocka med ON/OFF timerprogram... ON timer... MILD DRY(AVFUKTNING)... OFF timer... COOL(KYLDRIFT)... 1-timmes OFF timer... FAN(FLÄKT)... (5) ENERGISPARLÄGE... (2) Fläkthastighet Automatisk drift... (6) Ö verföringsbekräftelse... HÖG... (7) Autom. spridareindikation... MEDIUM... Spridarevinkelindikation... LÅG... Luftströmsindikation... (3) Temperaturinställning C När 28 Cär inställd: temperaturindikation... (8) Hög kraftfull drift... (9) Tyst drift... (10) LED CLEAN funktion...

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX - KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Sisäyksikkö Ulkoyksikkö S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C R V 94E HDX S A P -C R V 124E HDX Toiminnot Tämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit KÄYTTÖOHJEET Mallit MAV 8 C - MAV 85 R MAV C - MAV 5 R KPA 8 C - KPA 8 R KPA 85 C - KPA 8 R KPA 5 C - KPA R ILMASTOINTILAITE - LÄMPÖPUMPPUMALLI SISÄLTÖ VALINTAKYTKIN JA OSIEN NIMET ASENNUSPAIKKA SÄHKÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys.

Paperitukosten selvittäminen. Paperitukosalueiden löytäminen. Tulostaminen. Värien käyttäminen. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Jos valitset tulostusmateriaalin huolellisesti ja lisäät sen tulostimeen oikein, ei paperitukoksia pitäisi juuri syntyä. Jos tukoksia kuitenkin syntyy, toimi tässä jaksossa selostettujen ohjeiden mukaan.

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com

Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40. www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 1 KÄYTTÖOHJE TR-40 www.denver-electronics.com Document1 12/16/02 10:05 AM Page 2 FINNISH KONTROLLI JA ELEMENTIT 1. Kasettiyksikkö 2. Asemavalikko 3. Teleskooppiantenni

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012

Lyhyt käyttöohje SiMAP-mittaus 28.8.2012 1 (7) SiMAP -mittaus Contents 1. SiMAP-MITTAUSJÄRJESTELMÄ...1 2. KÄYTTÖÖNOTTO...2 2.1 Tee tämä ensin!...2 2.2 Sim-kortin asettaminen paikoilleen...2 3. MITTAUS...3 3.1 Salkku mittauskohteessa...3 3.2 Anturit...3

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B FI Ilmalämpöpumppu PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa.

Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 1 Sivu 4 Ulkoyksikön asennus Sijoita ulkoyksikkö siten, että se on mahdollisimman hyvin tuulelta suojassa. Tämä edesauttaa laitteen toimintaa sulatusvaiheessa. OSA 2 Sivu 5 Putkiston asennus Liitä

Lisätiedot