Uutuusluettelo Nyförvärv 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 1/2015 11.12.2014 19.2.2015"

Transkriptio

1 1/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Jos julkaisusta on verkkoversio, linkki löytyy kirjaston tietokannasta (osa e-kirjoista vain taloverkossa) 35; KUBI Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen [Elektroninen aineisto] : Ahvenanmaa-komitean 2013 välimietintö = Ålandskommitténs 2013 delbetänkande = Ålands självstyrelse i utveckling / Janina Groop-Bondestam, Marine Holm-Johansson, Sten Palmgren 194 s. : taul. ISBN (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ISSN ; 2015, 6) Abstract ITSEHALLINTO; AHVENANMAA; LAINSÄÄDÄNTÖ; LAINVALMISTELU; TOIMIVALTA; VEROTUS; ASEVELVOLLISUUS (pdf-julkaisu) 338; 32 Ali-yrkkö, Jyrki Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? [Elektroninen aineisto] / Etlatieto Oy ; Jyrki Ali-yrkkö, Petri Rouvinen Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, s. : kuv., taul. ISBN (Valtioneuvoston kanslian raporttisarja, ISSN ; 2015, 1) Sammandrag ARVOKETJUT; VERKOSTOT; GLOBALISAATIO; ARVONLISÄYS; POLITIIKKA; INNOVAATIOPOLITIIKKA; INNOVAATIOTOIMINTA; INNOVAATIOT; DIFFUUSIO; KANSAINVÄLISET YRITYKSET; KILPAILUPOLITIIKKA (verkkojulkaisu) 001; 608; KUBI Alkio, Mikko Health Capital [Elektroninen aineisto] : esiselvitys : Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa [S. l.] : Avance, s. : kuv. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA; BIOTIETEET; TEKNOLOGIA; BIOTEKNIIKKA; INNOVAATIOTOIMINTA; INNOVAATIOYMPÄRISTÖ; YLIOPISTOT; HELSINGIN SEUTU; HELSINGIN YLIOPISTO; TUTKIMUSLAITOKSET; YLIOPISTOSAIRAALAT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; OSAAMISKESKUKSET; KAUPALLISTAMINEN; TERVEYDENHUOLTOALA; LÄÄKETIEDE; BIOLÄÄKETIEDE; HELSINKI; HUS; VTT; TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS; AALTO-YLIOPISTO; YHTEISTYÖ https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00983/96b0e6bb-fd8d-4176-a4c7-856cd19c17e1.pdf (pdf-julkaisu)

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu Alsterdal, Lotte Individuell lön i praktiken [Elektroninen aineisto] : en studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor / Lotte Alsterdal, Jan Wallenberg Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. PALKKAUS; HENKILÖKOHTAINEN PALKANLISÄ; TYÖNARVIOINTI; HENKILÖARVIOINTI; ESIMIEHET; ESIMIESTYÖ; MYÖTÄMÄÄRÄÄMINEN; KUNNAT; RUOTSI (Pdf-julkaisu) 365; KUBI Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2017 [Elektroninen aineisto] / Veera Holappa...[et al.] Helsinki : Pellervon taloustutkimus PTT, s. : kuv., taul. ISBN (PTT työpapereita, ISSN ; 169) Abstract ASUNTOMARKKINAT; ASUNNOT; HINNAT; ENNUSTEET; SIJOITUKSET; VUOKRAT; ALUEELLISET EROT; KAUPUNGISTUMINEN; ASUNTOTUOTANTO; ASUNTOKAUPPA; OMISTUSASUNNOT; VUOKRA-ASUNNOT; VAPAARAHOITTEISET ASUNNOT; ARAVA-ASUNNOT; MAASSAMUUTTO; MAANKÄYTTÖ (pdf-julkaisu) 304; KUBI Aro, Timo Kaupunkien elinvoiman vertailuanalyysi [Elektroninen aineisto] : suurten ja keskisuurten kaupunkien absoluuttisesta ja suhteellisesta elinvoimasta vuosina Tutkimuspalvelu Timo Aro Oy, diaa : kuv. ELINVOIMAISUUS; KAUPUNGIT; SUURET KAUPUNGIT; KESKISUURET KAUPUNGIT; VERTAILU; KILPAILUKYKY; ALUETALOUS; TYÖLLISYYS; INNOVATIIVISUUS; VEROTULOT; BRUTTOKANSANTUOTE; KOULUTUSTASOT; TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA; VÄESTÖNMUUTOKSET; HUOLTOSUHDE; VIERASKIELISYYS; TOIMEENTULOTUKI; SAIRASTAVUUS; TULOEROT; SOSIAALIMENOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT (verkkosivu jolla linkki diakuviin) Arvonlisäverotus [Elektroninen aineisto] / Auvo Nieminen... [et al.] Talentum, ISBN Päivittyvä e-kirja. - Luettavissa Kuntatalon verkossa (IP-tunnistukseen perustuva päivittyvä Talentum Fokus -onlinepalvelu). ARVONLISÄVERO; VEROVAPAUS; VEROVELVOLLISUUS; MYYNTI; VEROTUS; VERONALENNUKSET; RAKENNUSTOIMINTA; KIINTEISTÖN LUOVUTUS; MAA-AINESTEN OTTO; MAJOITUSPALVELUT; PYSÄKÖINTI; KIINTEISTÖT; SISÄMARKKINAT; EUROOPAN UNIONI; VIENTI; TUONTI; VEROVÄHENNYKSET; VERONPALAUTUKSET; SUORITEPERUSTE; VEROTUSMENETTELY; VARAINSIIRTOVERO (Talentum Fokus -onlinepalvelu) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä loka-joulukuussa 2014 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, 2015 (Helsingin kaupungin tietokeskus. Tilastoja, ISSN ; 2015, 6) VUOKRAT; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; KEHYSKUNNAT; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; SUOMI (pdf-julkaisu) Balkfors, Anna Sociala investeringar [Elektroninen aineisto] : i Sveriges kommuner och landsting/regioner - resultat från enkätstudie Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. : kuv., taul. ISBN

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 3 SOSIAALISET INVESTOINNIT; ENNALTAEHKÄISY; VARHAINEN PUUTTUMINEN; YHTEISKUNTATALOUS; YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET; TALOUDELLISET VAIKUTUKSET; PRIORISOINTI; ERITYISRYHMÄT; KEHITTÄMINEN; KYSELYTUTKIMUS; KUNNAT; MAAKÄRÄJÄT; ALUEET; RUOTSI (Pdf-julkaisu) 331; 32; KUBI Bergholm, Tapio Kaksoissidoksen synty [Elektroninen aineisto] : Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan muotoutuminen [Tampere] : Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, s. : kuv., taul. ISBN Väitösk.: Itä-Suomen yliopisto. - Abstract TYÖMARKKINAPOLITIIKKA; TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT; TYÖELÄMÄN SUHTEET; TYÖNANTAJAJÄRJESTÖT; MAATALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO; KORPORATISMI; AMMATTIYHDISTYSLIIKE; SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ; TULOPOLITIIKKA; TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT; TULONJAKO; PALKKAPOLITIIKKA; VALTIO; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; LAPSILISÄT; LAKOT; SOSIAALIPOLITIIKKA; SOSIAALITURVAPOLITIIKKA; SUOMI; HISTORIA https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (verkkojulkaisu) 71/72 CARTER, Valerie 711 Carter, Valerie The importance of small towns : the European Council for the Village and Small Town 2014 (ECOVAST). November 2014 / ASSET Kent : ECOVAST, s. : kuv. PIKKUKAUPUNGIT; EUROOPPA; KAUPUNKIPOLITIIKKA (The European Council for the Village and Small Town -sivusto) 342.7; 342.9; KUBI de Godzinsky, Virve-Maria Lapsen etu ja osallisuus hallinto-oikeuksien päätöksissä [Elektroninen aineisto] [Helsinki] : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, s. ISBN (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia, ISSN X ; 267) Summary LAPSEN ASEMA; LASTENSUOJELU; LAPSET; OSALLISUUS; HUOSTAANOTTO; OIKEUDET; SOSIAALITOIMI; HALLINTO-OIKEUDET; KORKEIN HALLINTO-OIKEUS; TUOMARIT (pdf-julkaisu) Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä [Elektroninen aineisto] : tutkimusohjelman teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskysymykset ja toteutus / Työterveyslaitos. Muuttuva työelämä -tiimi ; Sirpa Syvänen... [et al.] Helsinki : Työterveyslaitos, s. : kuv., taul. ISBN (Tietoa työstä) Abstract JOHTAMINEN; DIALOGISUUS; INNOVATIIVISUUS; ORGANISAATION KEHITTÄMINEN; LUOVUUS; TYÖELÄMÄ; KEHITTÄMINEN; LAATU; TULOKSELLISUUS; TYÖYHTEISÖT; TUTKIMUSOHJELMAT (Pdf-julkaisu) 324; KUBI Does regression discontinuity design work? [Elektroninen aineisto] : evidence from random election outcomes / Ari Hyytinen... [et al.] Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, s. : kuv., taul. ISBN (VATT Working Papers, ISSN ; 59) VAALIT; POLIITIKOT; KUNNALLISVAALIT; JATKUVUUS

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 4 (Pdf-julkaisu) 331 Management of psychosocial risks at work / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN RISKIENHALLINTA; PSYKOSOSIAALISET TEKIJÄT; TYÖTURVALLISUUS; TYÖPAIKKAVÄKIVALTA; TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN 614 Dubois, Hans Access to healthcare in times of crisis / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ; Hans Dubois, Daniel Molinuevo Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv. ISBN TERVEYDENHUOLTO; SAATAVUUS; TALOUDELLISET KRIISIT; RESURSSIT; TERVEYSPOLITIIKKA; EU-POLITIIKKA (pdf-julkaisu) SAR EKHOLM, Elina 331; KUBI Ekholm, Elina Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus : osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. / Elina Ekholm, Antti Teittinen Helsinki : Kela, , [1] s. ISBN (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, ISSN ; 133) Sammandrag. - Abstract VAMMAISET; NUORET AIKUISET; NUORET; TYÖELÄMÄ; KANSALAISUUS; TYÖNTEKIJÄT; TYÖLLISTYMINEN; TYÖSSÄKÄYNTI; TUKIPALVELUT; TYÖVALMENNUS; MONIMUOTOISUUS; OSALLISTUMINEN; PALVELUJÄRJESTELMÄT; ESTEETTÖMYYS; OPISKELU; APUVÄLINEET; VAMMAISPALVELUT; AVUSTAJAT; YHDENVERTAISUUS; VAMMAISUUS https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144151/tutkimuksia133.pdf?sequence=1 (Pdf-julkaisu) SAR EKSTRÖM, Bo-Erik 352(-2); KUBI Ekström, Bo-Erik Uudistusten umpikuja [Pienpainate] : kolme syytä, miksi kuntareformit epäonnistuvat / Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto, Mika Pohjonen Helsinki : Eva, s. : kuv., taul. (EVA-analyysi, ISSN ; 41) KUNTAUUDISTUS; EPÄONNISTUMINEN; KUNTALIITOKSET; KUNTARAKENNE; UUDISTUKSET; KUNTAYHTYMÄT; PAIKALLISHALLINTO; EUROOPPA; VALINNANVAPAUS (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO EKURI, Riitta 352; KUBI Ekuri, Riitta Tarkastuslautakunnat muuttuvassa kuntaympäristössä : tarkastuslautakuntatyön opas / Riitta Ekuri, Jussi Kukkonen Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN Myös Kuntaliiton verkkojulkaisuna ISBN Tilausnumero TARKASTUSLAUTAKUNNAT; LAUTAKUNNAT; KUNNALLISET LAUTAKUNNAT; ARVIOINTI; HYVÄT KÄYTÄNNÖT (pdf-julkaisu)

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 5 SAR ELINLUOVUTUSTA 614; KUBI Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallinen toimintasuunnitelma vuosille / Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Julkaisuja / Sosiaali- ja terveysministeriö, ISSN ; 2014, 14) Sammandrag. - Summary ELINSIIRROT; TOIMINTASUUNNITELMAT (Pdf-julkaisu) Elomäki, Anna Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Suomen valtionhallinnossa [Elektroninen aineisto] : arvioiva selvitys Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, s. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN ; 2014, 40) Referat SUKUPUOLI; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; VALTAVIRTAISTAMINEN; VALTIONHALLINTO; TASA-ARVOPOLITIIKKA; SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI; LAINVALMISTELU; VALTION TALOUSARVIOT; TASA-ARVO (pdf-julkaisu) EURO EMPLOYMENT 304; 331; 31 Employment and social developments in Europe 2014 / European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Directorate A Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN (Social Europe, ISSN X) YHTEISKUNNALLINEN KEHITYS; TYÖLLISYYS; LAMA; TALOUDELLISET KRIISIT; TYÖTTÖMYYS; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS; NUORISOTYÖTTÖMYYS; ERIARVOISUUS; TYÖMARKKINAT; TALOUSKASVU; TULONJAKO; BRUTTOKANSANTUOTE; TALOUDELLINEN KEHITYS; KÖYHYYS; SYRJÄYTYMINEN; KOULUTUSTASOT; LUOTTAMUS; SOSIAALIMENOT; SOSIAALITURVAPOLITIIKKA; HYVINVOINTIPOLITIIKKA; TYÖTTÖMYYSTURVA; ELINIKÄINEN OPPIMINEN; PÄTKÄTYÖ; VÄHIMMÄISPALKKA; MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE; HENKINEN PÄÄOMA; TUOTTAVUUS; KILPAILUKYKY; TYÖELÄMÄ; LAATU; TYÖN ORGANISOINTI; TYÖHYVINVOINTI; OPPIVA ORGANISAATIO; INNOVAATIOT; SITOUTUMINEN; ANSIOTASO; PALKKAUS; LEAN-AJATTELU; TAYLORISMI; AMMATTITAITO; KONVERGENSSI; TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS; TYÖVOIMAKUSTANNUKSET; TYÖAIKA; NAISET; MIEHET; IKÄRYHMÄT; TILASTOT; EU-MAAT; EUROOPAN UNIONI; EUROOPAN TALOUS- JA RAHALIITTO (verkkojulkaisu) 614; 614.8; KUBI Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu [Elektroninen aineisto] / Nordic Healthcare Group 21 s.. : kuv., taul. ENSIHOITO; AMBULANSSIT; KUSTANNUKSET; YKSIKKÖKUSTANNUKSET; TUOTANTOKUSTANNUKSET; YKSITYINEN SEKTORI; JULKINEN SEKTORI; SAIRAANKULJETUS; SAIRAANHOITOPIIRIT; TILASTOT https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00605/5d692e01-ab0c-4845-b8ff-2b00c pdf (pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 6 36; 614; 331; KUBI Erkkilä, Sari "Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja" [Elektroninen aineisto] : selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä / Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Helsinki : Super, s. KOTIHOITO; HOITOHENKILÖSTÖ; LÄHIHOITAJAT; VANHUSPALVELUT; LAATU; RIITTÄVYYS; TYÖN KUORMITTAVUUS; TYÖN ORGANISOINTI; VÄKIVALTA; HOITOTYÖ; KYSELYTUTKIMUS (pdf-julkaisu) 331; 628.8; KUBI Eräiden laitosten talonmiesten ajankäytön jakaantumista koskeva tutkimus [Moniste] Helsinki : Maalaiskuntien liitto, [196?]. - 11, [14] lehteä : kuv. Työryhmässä työntutkijat Voitto Seppänen ja Pertti Mentula TALONMIEHET; TYÖNTUTKIMUS; AJANKÄYTTÖ; KANSAKOULU; KOULURAKENNUKSET; HUOLTOLAITOKSET; HUITTINEN; KIURUVESI 008; KUBI Etelä-Pohjanmaa - jotakin parempaa [Elektroninen aineisto] : Kulttuuristrategia / Etelä-Pohjanmaan liitto Seinäjoki : Etelä-Pohjanmaan liitto, s. : kuv. ISBN (Julkaisu / Etelä-Pohjanmaan liitto. A, ISSN x ; 50) Hyväksytty maakuntahallituksessa KULTTUURI; KULTTUURIALA; STRATEGIAT; ETELÄ-POHJANMAA (pdf-julkaisu) EURO EU BUDGET EU budget 2013 : financial report : also covering financial framework / European Commission Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, , [1] s. : kuv., taul. ISBN TALOUSARVIOT; TALOUS; TALOUDELLINEN TILA; TALOUDELLINEN KEHITYS; TILASTOT; EUROOPAN UNIONI (pdf-julkaisu) 342.7; 8 European charter for regional or minority languages - Giving regional and minority languages a say [Elektroninen aineisto] / Council of Europe = Conseil de l'europe. Secretariat of the European Charter for Regionalor Minority Strasbourg : Council of Europe, s. : kuv. Strasbourg VÄHEMMISTÖT; KIELET; OIKEUDET; KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET; EUROOPPA https://edoc.coe.int/en/minority-languages/6314-european-charter-for-regional-or-minority-languages-giving-regional-andminority-languages-a-say.html (verkkojulkaisu) 343; 37; KUBI Fagerström, Virpi Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa [Elektroninen aineisto] : väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelylomakkeiden kehittäminen / Virpi Fagerström, Länsikallio Riina, Jouni Sipponen Helsinki : Työterveyslaitos, s. : kuv., taul. ISBN (Tietoa työstä) Hankkeessa OAJ, Työhyvinvointifoorumi ja Työterveyslaitos. KOULUVÄKIVALTA; VÄKIVALTA; ILMOITUSMENETTELY; LOMAKKEET; OPETTAJAT; TYÖSUOJELU; TYÖTURVALLISUUS; VARHAISKASVATUS; PERUSKOULU (Pdf-julkaisu)

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 7 365; KUBI The Finnish homelessness strategy [Elektroninen aineisto] : an international review / Ministry of the Environment. Department of the Built Environment ; Nicholas Pleace... [et al.] Helsinki : Ympäristöministeriö, s. ISBN (Ympäristöministeriön raportteja, ISSN X ; 2015, 3) Tiivistelmä ASUNNOTTOMUUS; ASUNTOPOLITIIKKA; ASUNTOMARKKINAT; ASUMINEN; YHTEISÖASUMINEN; ASUMISPALVELUT; STRATEGINEN SUUNNITTELU; YHDYSVALLAT; YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA; RUOTSI; SUOMI https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153258/ymra3en_2015_final_editastastalahversio.pdf?sequence=2 (verkkojulkaisu) EURO FONTAINE, Pascal 327 Fontaine, Pascal 12 oppituntia Euroopasta Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, , [1] s. : kuv. ISBN EUROOPAN UNIONI; LAAJENEMINEN; TOIMIELIMET; EUROOPPA-NEUVOSTO; MINISTERINEUVOSTO (EY); EUROOPAN PARLAMENTTI; EUROOPAN KOMISSIO; EU-POLITIIKKA; SISÄMARKKINAT; EURO; KANSALAISUUS; KANSALAISET; ULKOPOLITIIKKA; INTEGRAATIO; HISTORIA (Pdf-julkaisu) 641 Food redistribution in the Nordic Region [Elektroninen aineisto] : experiences and results from a pilot study / Nordic Council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat ; Ole Jørgen Hanssen...[et al.] Kobenhavn : Nordisk ministerråd, s. : kuv., taul. ISBN (TemaNord, ISSN ; 2014, 562) RUOKA-AINEET; RUOKAPANKIT; ELINTARVIKKEET; ELINTARVIKEAPU; JAKELU; ELINTARVIKEHYGIENIA; ELINTARVIKETURVALLISUUS; POHJOISMAAT; LAHJOITUKSET; HYVÄNTEKEVÄISYYS; VAPAAEHTOISTYÖ; KUNNAT; SUOMI; RUOTSI; TANSKA; NORJA (verkkojulkaisu) SAR FRANTTI-MALINEN, Ulla 343; 36; 614; KUBI Frantti-Malinen, Ulla Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus -hankkeen loppuraportti : aarre-osaamiskeskusmalli - maakunnallinen kehittämismalli kuntien lähisuhde- ja perheväkivaltatyön kehittämiseen [Jyväskylä] : Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, s. : kuv., taul. ISBN (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN ; 2014, 134) VÄKIVALTA; LÄHISUHDEVÄKIVALTA; PERHEVÄKIVALTA; ENNALTAEHKÄISY; HANKKEET; HOITOKETJUT; TUNNISTAMINEN; VARHAINEN PUUTTUMINEN; OSAAMISKESKUKSET; KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI (Pdf-julkaisu) Fridolf, Marie Att skapa politik över sektorsgränser i det lokala värfärdssystemet / Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) Göteborg : CEFOS, Göteborgs universitet, s. : kuv., taul. (Rapport / CEFOS, ISSN x ; 15)

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 8 Frozen actions in the Arctic linguistic landscape [Artikkeli] : a nexus analysis of language processes in visual space / Sari Pietikäinen... [etg al.] International Journal of Multilingualism; 8 (4): 24 s. (Pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO GUSTAFSSON, Nina 352; 327; KUBI Gustafsson, Nina Suomen kunnat ja EU: missä määrin EU vaikuttaa kuntien toimintaan? [Moniste] : Selvitys EU:n vaikutuksesta kuntien lakisääteisissä tehtävissä, kunnanvaltuustojen päätöksenteossa ja Helsingin kaupungin toimielinten päätöksenteossa Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : taul. Tuloste verkkojulkaisusta KUNNALLISHALLINTO; KUNNAT; EUROOPAN UNIONI; HELSINKI; VAIKUTUKSET; PÄÄTÖKSENTEKO at%20ja%20eu%20-%20miss%c3%a4%20m%c3%a4%c3%a4rin%20eu%20vaikuttaa%20kuntien%20toimintaan_201 4_final.pdf (pdf-julkaisu) 711.4; KUBI Haapanala, Auvo Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot [Elektroninen aineisto] Helsinki : Ympäristöministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Ympäristöministeriön raportteja, ISSN X ; 2015, 1) Sammandrag KAAVAT; MAAKUNTAKAAVAT; VAHVISTAMINEN; KAAVOITUS; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; MAAKUNTAKAAVOITUS; ALUEIDENKÄYTTÖ; MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI; TOIMIVUUS; MUUTOKSENHAKU; OIKAISUKEHOTUS https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152951/ymra_1_2015.pdf?sequence=4 (Pdf-julkaisu) Haaramo, Virpi IFRS-raportointi [Elektroninen aineisto] / Virpi Haaramo, Sirkku Palmuaro, Elina Peill Helsinki : Talentum, ISBN Päivittyvä e-kirja. - Luettavissa Kuntatalon verkossa (IP-tunnistukseen perustuva päivittyvä Talentum Fokus -onlinepalvelu). (Talentum Fokus -onlinepalvelu) 36 HAAVISTO, Vaula 36; KUBI Haavisto, Vaula Perheasioiden sovittelun uudet tuulet : havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta / Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen, Synnöve Karvinen-Niinikoski [Helsinki] : Suomen sovittelufoorumi, s. : kuv. ISBN SOVITTELU; PERHEET; KONFLIKTIT; PERHESUHTEET; YHTEISHUOLTO; LASTENSUOJELU; AVIOERO (pdf-julkaisu) 331; 614; KUBI Hahtela, Nina Sairaanhoitajien työolobarometri 2014 [Elektroninen aineisto] : Sairaanhoitajaliiton selvitys sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuudesta ja työhyvinvoinnista / Suomen sairaanhoitajaliitto [Helsinki] : TEHY, s. : kuv. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; TERVEYDENHUOLTOALA; TYÖHYVINVOINTI; TYÖOLOT; VETOVOIMAISUUS; SAIRAANHOITAJAT; BAROMETRIT; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; HOITOHENKILÖSTÖ

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 9 (pdf-julkaisu) 61 HAIKO, Markku 614.8; KUBI Haiko, Markku Selvitys alueellisen pelastustoimen synnystä [Moniste] / Pelastusjohtajien hallitus [Hämeenlinna] : Kanta-Hämeen pelastuslaitos, s. Tuloste verkkojulkaisusta PELASTUSTOIMI; HISTORIA; KEHITYS; PALO- JA PELASTUSTOIMI; PALONTORJUNTA; VALTIONOHJAUS; VÄESTÖNSUOJELU; SAIRAANKULJETUS; PELASTUSTOIMINTA; PALOKUNNAT; LAINSÄÄDÄNTÖ; KUNNAT; VALTIO; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; PELASTUSLAITOKSET; KUMPPANUUS Linkit: (Pdf-julkaisu) (Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston nettisivu) 34 Lukusali HALLITUKSEN 34 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsinki : Valtioneuvosto, s. HE 268/2014 vp HALLITUKSEN ESITYKSET; KUNTALAKI; KUNTARAKENNE; KIELILAKI; ALUEKEHITYS; RAKENNERAHASTOT; VALTIONOSUUDET; VANHUSPALVELUT; VAMMAISPALVELUT; TYÖSOPIMUSLAKI; VIRANHALTIJAT; VIRKAMIESLAINSÄÄDÄNTÖ; LAINSÄÄDÄNTÖ Linkit: bin%2fvexhaku.sh%253flyh%3d%27%27%253fkieli%3dsu&haku=suppea&kaikkihaku=&asiasanat=&tunniste 2=%24&TUNNISTE=HE+268%2F2014&VPVUOSI=2014&PVMVP1=&PVMVP2=&SAADKOK= (Käsittelyvaihe) (HE 268/2014 vp) ; KUBI Hallituksen tasa-arvo-ohjelma [Elektroninen aineisto] : loppuraportti Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, s. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN ; 2015, 1) Referat SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; TASA-ARVO; TASA-ARVOPOLITIIKKA; VALTAVIRTAISTAMINEN; MINISTERIÖT; TASA-ARVOLAKI (verkkojulkaisu) 373; 365; KUBI Harjunen, Oskari Best education money can buy? [Elektroninen aineisto] : capitalization of school quality in Finland / Oskari Harjunen, Mika Kortelainen, Tuukka Saarimaa Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, s. : kuv., taul. ISBN (VATT Working Papers, ISSN ; 2014, 58) Tiivistelmä OPPILAITOKSET; LAATU; PERUSKOULU; KOULUT; EROT; ASUNNOT; HINNAT; ASUNTOMARKKINAT; ASUINALUEET (Pdf-julkaisu)

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu Harpf, Tuomas Median murros [Elektroninen aineisto] : selvitysmiehen ehdotus toimenpiteiksi Helsinki : Liikenne- ja viestintäministeriö, s. ISBN (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, ISSN ; 2014, 7) Sammandrag. - Abstract MEDIA; DIGITALISOITUMINEN; LEHDISTÖ; SANOMALEHDET; KRIISIT; VALTIONTUKI; TUKIPOLITIIKKA; TUKEMINEN; SELVITYS (pdf-julkaisu) 61 HATAKKA, Ilona 614.8; KUBI Hatakka, Ilona Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin [Moniste] Helsinki : Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, s. : kuv., taul. ISBN (SPEK tutkii ; 10) HÄLYTYKSET; VAPAAEHTOISET PALOKUNNAT; VAPAAEHTOISUUS; VAPAAEHTOISTYÖ; SAATAVUUS; KÄYTETTÄVYYS; VARAUTUMINEN; VALMIUSSUUNNITTELU; PELASTUSTOIMINTA; PELASTUSTOIMI; PELASTUSPALVELU (verkkojulkaisu) 614; 31 Health at a glance : Europe 2014 [Elektroninen aineisto] / Organisation for Economic Co-Operation and Development Paris : OECD, , [2] s. : kuv., taul. ISBN (Health at a glance : Europe, ISSN ; 2014) TERVEYDENHUOLTO; TERVEYS; TERVEYDENTILA; ELINAJANODOTE; KUOLLEISUUS; SYÖPÄTAUDIT; DIABETES; ITSEMURHA; DEMENTIA; AIDS; HIV; TUPAKOINTI; ALKOHOLINKÄYTTÖ; HUUMAUSAINEIDEN KÄYTTÖ; RUOKAILUTOTTUMUKSET; RULLALAUTAILU; RUNOILIJAT; YLIPAINOISUUS; ILMAN SAASTUMINEN; TERVEYSPALVELUT; SAIRAALAT; LÄÄKÄRIT; SAIRAANHOITAJAT; LÄÄKKEET; SAIRAALAHOITO; LAATU; JONOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT; RAHOITUS; RAHOITUSPALVELUT; TILASTOT; EU-MAAT; EUROOPPA; VÄESTÖRAKENNE; IKÄRAKENNE; SYNTYVYYS; HEDELMÄLLISYYS; BRUTTOKANSANTUOTE health_glance_eur-2014-en#page2 (verkkojulkaisu) 3 HEIKKILÄ, Marja 331; KUBI Heikkilä, Marja Pientyöpaikat työkyvyn tukijoiksi : kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä / Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen, Pirkko Mäkelä-Pusa Helsinki : Kuntoutussäätiö, , [13] s. : kuv., taul. ISBN (Kuntoutussäätiön työselosteita, ISSN ; 2014, 46) TYÖKYKY; TYÖKYVYTTÖMYYS; VARAUTUMINEN; TYÖTERVEYSHUOLTO; TYÖTURVALLISUUS; KEHITTÄMINEN; TYÖPAIKAT; TYÖSSÄ JATKAMINEN i._kokemuksia_ja_havaintoja_kehittamistyosta.538.xhtml (verkkojulkaisu) Heikkinen, Sari Arki uudessa kotimaassa [e-kirja] : entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen Tampere : Tampereen yliopisto, s. ; taul. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 2020)

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 11 Väitöskirja. - Abstract (pdf-julkaisu) K-SAR HEINONEN, Arja 641; KUBI Heinonen, Arja Hotellien aamiaispöydissä tarjottavien elintarvikkeiden hygieeninen laatu [Helsinki] : Helsingin kaupungin ympäristökeskus, s. : kuv., taul. (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja, ISSN ; 2014, 20) ELINTARVIKEHYGIENIA; ELINTARVIKETURVALLISUUS; HOTELLIT; MIKROBIOLOGIA; ELINTARVIKEVALVONTA; HELSINKI (pdf-julkaisu) 336; 352; KUBI Helin, Heikki Kunnat suunnistavat sumussa [Elektroninen aineisto] : suurten kaupunkien talousarviot 2015 Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2014, 5) KUNNALLISTALOUS; TALOUSARVIOT; SUURET KAUPUNGIT; TALOUDELLINEN KEHITYS; VEROTULOT; LAINAT; VALTIONOSUUDET; TALOUDELLINEN TILA; HELSINKI; ESPOO; TAMPERE; VANTAA; OULU; TURKU; JYVÄSKYLÄ; KUOPIO; LAHTI; KOUVOLA; PORI (pdf-julkaisu) K-SAR HELSINGIN 504; KUBI Helsingin 30 % päästövähennysselvitys : kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet / Erkka Ryynänen...[et al.] [Helsinki] : Helsingin kaupungin ympäristökeskus, s. : kuv., taul. (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja, ISSN ; 2014, 7) PÄÄSTÖT; KASVIHUONEKAASUT; VÄHENTÄMINEN; VISIOT; SKENAARIOT; LASKENTAMENETELMÄT; KUSTANNUSTEHOKKUUS; TOIMENPITEET; KEHITYS; TAVOITTEET; HELSINKI (pdf-julkaisu) 31/HELSINKI HELSINGIN 31; KUBI Helsingin tilastollinen vuosikirja 2014 = Helsingfors statistiska årsbok 2014 = Statistical yearbook of Helsinki 2014 / Helsingin kaupungin tietokeskus Helsinki : Helsingin kaupunki, s. : kuv., taul. + 1 karttal vsk TILASTOT; VUOSIKIRJAT; KAUPUNGIT; HELSINKI 656; 625; 711; KUBI Pyöräilyn edistämisohjelma [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki : Helsingin kaupunki, s. : kuv., taul. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN ; 2014, 4) ( Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä) Sammandrag. - Abstract PYÖRÄILY; KULKUMUOTO; TILASTOT; POLKUPYÖRÄT; PYÖRÄTIET; LIIKENNEPOLITIIKKA; LIIKENNESUUNNITTELU; JALANKULKU; HELSINKI (pdf-julkaisu) EURO HIGH LEVEL GROUP 378 High Level Group on the Modernisation of Higher Education : Report to the European Commission on new modes of learning and teaching in higher education [Brussels] : European union, s. : kuv.

13 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 12 ISBN KORKEAKOULUT; KORKEAKOULUPOLITIIKKA; KORKEAKOULUOPETUS; MODERNISAATIO; KOULUTUSPOLITIIKKA; EUROOPPA; SUOSITUKSET EU+High+level+group+om+modernisation+of+higher+education_Oct+2014.pdf (Pdf-julkaisu) 614; 36; KUBI Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät [Elektroninen aineisto] / Työ- ja elinkeinoministeriö. Elinkeino- ja innovaatio-osasto Helsinki : Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : kuv. HYVÄ-ohjelma. - Raportin laatinut Deloitte oy HYVINVOINTIALA; TERVEYDENHUOLTOALA; SOSIAALIALA; YKSITYINEN SEKTORI; YKSITYISET PALVELUT; TERVEYSPALVELUT; SOSIAALIPALVELUT; KANSAINVÄLISTYMINEN; TERVEYDENHUOLTOMENOT; SOSIAALIMENOT; VALINNANVAPAUS; KYSELYTUTKIMUS; KULUTTAJAT; ASENTEET; MIELIPITEET (verkkojulkaisu) 368; KUBI Hoitokustannusten korvaus valtiolle - ohje julkiselle terveydenhuollolle [Elektroninen aineisto] Helsinki : Kela, s. : kuv. HOITOKUSTANNUKSET; KORVAUKSET; ULKOMAALAISET; TYÖSKENTELY ULKOMAILLA; TERVEYDENHUOLTO; EUROOPAN UNIONI; SUOMI; HENKILÖTODISTUKSET; SAIRAUSVAKUUTUS; ASIAKIRJAT; OHJEET 90fb-4e74a9b19bad (verkkojulkaisu) 349.4; 349.6; KUBI Hollo, Erkki J. Vesioikeus Helsinki : Edita, xxiv, 516 s. ISBN VESIOIKEUS; VESILAINSÄÄDÄNTÖ; VESIPOLITIIKKA; VESITALOUS; VESIALUEET; VESIJÄTTÖ; TILUKSET; KALASTUSOIKEUS; RANNIKKOVEDET; TULVAT; LUONNONSUOJELU; KANSAINVÄLINEN OIKEUS; YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI; VESIENHOITO; LUONNONHOITO; VESILUVAT; LUVAT; VEDENOTTO; SUOJA-ALUEET; POHJAVESIALUEET; VEDENKORKEUS; OJITUS; VESIRAKENNUS; VESISTÖJEN SÄÄNNÖSTELY; VESIVOIMA; KOSKIENSUOJELU; VESIVÄYLÄT; UITTO; KIINTEISTÖTIETOJÄRJESTELMÄ; YHTEISÖT; VALVONTA; HALLINTOPAKKO; YMPÄRISTÖRIKOKSET; VALITUKSET; MUUTOKSENHAKU; YMPÄRISTÖLUVAT; MAAPERÄN SAASTUMINEN; TIETOJÄRJESTELMÄT; ASIAKIRJAJULKISUUS 36 HOUSING 365 Housing for Europe : strategies for quality in urban space, excellence in design, performance in building / HOPUS (Housing Praxis for Urban Sustainability) ; [edited by Carola Clemente, Federico De Matteis] [Rome] : URBACT, s. : kuv. ISBN ASUMINEN; ASUNTOSUUNNITTELU; ASUNTOPOLITIIKKA; EUROOPPA (pdf-julkaisu) 304; 338; KUBI Hyvinvointivaltio 2010-luvulla mitä kello on lyönyt? [Elektroninen aineisto] / Heikki Taimio (toim.) Helsinki : Palkansaajien tutkimuslaitos, s. : kuv., taul. ISBN (Raportteja / Palkansaajien tutkimuslaitos, ISSN ; 30) HYVINVOINTIVALTIO; JULKINEN SEKTORI; JULKINEN TALOUS; KOKO; JULKISET MENOT; SOSIAALIMENOT; BRUTTOKANSANTUOTE; VEROT; JULKISET PALVELUT; HYVINVOINTIPALVELUT; TYÖLLISYYS; YKSITYISET PALVELUT; ULKOISTAMINEN; YKSITYISTÄMINEN; YKSITYINEN SEKTORI; KUSTANNUKSET; VALINNANVAPAUS; PALVELUSETELIT; LAATU; KOLMAS SEKTORI; KESTÄVYYSVAJE; TYÖURA; YHTEISKUNTARAKENNE; TUOTANTORAKENNE; RAKENNEPOLITIIKKA; TALOUSKASVU; FINANSSIPOLITIIKKA; TERVEYDENHUOLTOMENOT; SOPEUTUMINEN; VEROPOLITIIKKA; VARALLISUUS; TULOEROT; TULONJAKO; SÄÄSTÖ; SÄÄSTÄMINEN; KÖYHYYS; PYSYVYYS; PERUSTURVA; KANNUSTIMET; TYÖMARKKINAT; JOUSTAVUUS; JOUSTOTYÖ; PALKAT; IRTISANOMISSUOJA; MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE; TYÖVOIMAN

14 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 13 LIIKKUVUUS (verkkojulkaisu) 614; ; 31; KUBI Häkkinen, Pirjo Sairaaloiden tuottavuus 2013 [Elektroninen aineisto] = Sjukhusens produktivitet 2013 = Hospital productivity 2013 Helsinki : Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, s. : kuv., taul. (Tilastoraportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ISSN ; 2015, 3) SAIRAALAT; ERIKOISSAIRAANHOITO; YLIOPISTOSAIRAALAT; KESKUSSAIRAALAT; ALUESAIRAALAT; TUOTTAVUUS; KUSTANNUKSET; TERVEYDENHUOLTOMENOT; SAIRAANHOITOPIIRIT; DRG; BENCHMARKING; TILASTOT Linkit: (Pdf-julkaisu) (Tilastot kuvina, ppt -tiedosto) (Liitetaulukot, excel -tiedosto) 625; KUBI Hämäläinen, Esko Yksityistielain uudistamistarpeet [Elektroninen aineisto] : selvitysmiehen arviot ja ehdotukset Helsinki : Liikenne- ja viestintäministeriö, s. ISBN (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, ISSN ; 2014, 30) Sammandrag. - Abstract TIET; YKSITYISTIET; VALTIONAVUT; LAINSÄÄDÄNTÖ; TIENPITO; UUDISTUKSET; RAHOITUS; TIEKUNNAT; TIELAINSÄÄDÄNTÖ; TIELAUTAKUNNAT; LAKKAUTTAMINEN https://www.lvm.fi/docs/fi/ _dlfe pdf (pdf-julkaisu) 331; KUBI Hämäläinen, Kari The labour market impacts of a youth guarantee [Elektroninen aineisto] : lessons for Europe? / Kari Hämäläinen, Ulla Hämäläinen, Juha Tuomala Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, s. : kuv., taul. ISBN (VATT Working Papers, ISSN ; 2014, 60) NUORISOTAKUU; TYÖMARKKINAT; VAIKUTUKSET; NUORISOTYÖTTÖMYYS; SYRJÄYTYMINEN; AKTIVOINTI; AMMATILLINEN KOULUTUS; TYÖTTÖMYYS (pdf-julkaisu) 352; ; KUBI Hänninen, Joonas Strategia ja strategian tekeminen pienessä kuntaorganisaatiossa [Elektroninen aineisto] : Johtavien viranhaltijoiden kokemuksia strategiasta ja strategian tekemisestä Rovaniemi : Lapin yliopisto, s. : kuv. Pro gradu -tutkielma: Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta STRATEGIA; STRATEGIATYÖ; KUNNAT; PIENKUNNAT; KÄYTÄNTÖ (pdf-julkaisu) 314; 36; 614; KUBI Ikäihmisten moninaisuus näkyväksi [Elektroninen aineisto] : selvitys vähemmistöihin kuuluvien ikääntyneiden henkilöiden kokemasta syrjinnästä sosiaali- ja terveyspalveluissa / Sinikka Törmä... [et al.] Helsinki : Sisäasiainministeriö, s. ISBN (Sisäministeriön julkaisu, ISSN ; 2014, 14) Referat. - Abstract IKÄÄNTYNEET; VÄHEMMISTÖT; SYRJINTÄ; SOSIAALIPALVELUT; TERVEYSPALVELUT; KOKEMUKSET; YHDENVERTAISUUS; VALITUKSET; ETNISET VÄHEMMISTÖT; KIELELLISET VÄHEMMISTÖT; SYRJINTÄKIELLOT; RUOTSINKIELISET; SAAMELAISET; ROMANIT; VIERASKIELISYYS; MAAHANMUUTTAJATAUSTA; MAAHANMUUTTAJAT; VAMMAISET; NÄKÖVAMMAISET; KUULOVAMMAISET; CP-VAMMAISET;

15 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 14 KEHITYSVAMMAISET; USKONNOLLISET VÄHEMMISTÖT; SEKSUAALISET VÄHEMMISTÖT; SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT (verkkojulkaisu) 314; 31; KUBI Ikääntyminen ajaa kuntien talouden kuralle - katso miten oma alueesi vanhenee...suomen ikääntyneimmät kunnat (taulukko) [Elektroninen aineisto] Helsinki : Yleisradio, 2015 Lähde: Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain (linkki lähteeseen artikkelissa). - Haastateltu Mari Vaattovaaraa IKÄRAKENNE; IKÄÄNTYMINEN; SUKUPUOLET; KUNNAT; TILASTOT katso_miten_oma_alueesi_vanhenee/ (verkkojulkaisu) 608; KUBI Innosta uuteen [Elektroninen aineisto] : keinoja kohdata uudistumisen välttämättömyys / Työ- ja elinkeinoministeriö ; [päätoimittajat: Kirsti Vilén, Asta Wallenius] Helsnki : Työ- ja elinkeinoministeriö, s. : kuv. ISBN UUDISTUKSET; INNOVAATIOTOIMINTA; JULKISET HANKINNAT; MARKKINAT; STANDARDOINTI; PALVELUMUOTOILU; JULKINEN HALLINTO; KÄYTTÄJÄT; AVOIN TIETO; KUMPPANUUS (pdf-julkaisu) 365; KUBI Iäkkäiden yhteisöllinen asuminen maaseudulla [Elektroninen aineisto] / Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä. Hyvinvointipalvelut-teemaryhmä ; Katja Ilmarinen, Pirja Peltomäki [Helsinki] : Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, [2014]. - [20] s. : kuv. YHTEISÖASUMINEN; IKÄÄNTYNEET; MAASEUTU; MAATILAT; KOTONA ASUMINEN; ASUMINEN; PALVELUASUMINEN; PERHEHOITO; HOITOKODIT KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO IÄKKÄÄT 614; KUBI Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä [Moniste] : 70 vuotta täyttäneiden tamperelaisten päivystyskäynnit vuosina / Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön ELSE-projektiryhmä ; Eija Haapamäki... [et al.] Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv., taul. ISBN (Ikääntyneen väestön palvelut : käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projektin julkaisut / Suomen Kuntaliitto., ISSN ; 3) Tuloste Kuntaliiton verkkojulkaisusta IKÄÄNTYNEET; TERVEYSPALVELUT; PÄIVYSTYS; KÄYTTÖ; TAMPERE (Pdf-julkaisu) SAR JAUHOLA, Laura ; 331; KUBI Jauhola, Laura Sukupuolinäkökulma työ- ja elinkeinotoimistojen palveluihin / Laura Jauhola, Olli Oosi, Liisa Horelli Helsinki : Työ- ja elinkeinoministeriö : Edita, s. : kuv., taul. ISBN (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, ISSN ; 2014, 52) Referat. - Abstract TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTOT; TYÖVOIMAPALVELUT; SEGREGAATIO; SUKUPUOLI; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; TASA-ARVOPOLITIIKKA; PALVELUJÄRJESTELMÄT; KOULUTUS; TYÖURA; AMMATINVALINNANOHJAUS (pdf-julkaisu)

16 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu ; KUBI Julkisen talouden suunnitelma vuosille [Elektroninen aineisto] Helsinki : Valtiovarainministeriö, s. : taul. JULKINEN TALOUS; SUUNNITELMAT; TALOUSSUUNNITTELU; FINANSSIPOLITIIKKA; TALOUSPOLITIIKKA; RAKENNEPOLITIIKKA; SOPEUTUMINEN; VALTIONTALOUS; KEHYSBUDJETOINTI; KUNNALLISTALOUS; VALTIONOSUUDET; OHJAUS; VALTIONAVUT; BUDJETOINTI; RAHOITUS; VALTION TALOUSARVIOT; RAKENNEMUUTOS https://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/ julkis/ _jts_ru.pdf (pdf-julkaisu) Jäppinen, Tuula Kommuninvånarna i fokus [Elektroninen aineisto] : vertyg för att engagera invånarna i utvecklingen av tjänster och i beslutsfattandet / Tuula Jäppinen, Ville Nieminen Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN Ilmestynyt suomeksi nimellä Kuntalaiset keskiöön Linkit: (Flash-tiedosto, Kommuninvånarna i fokus) (Flash-tiedosto, Kuntalaiset keskiöön) SAR JÄRNEFELT, Noora 331; 31 Järnefelt, Noora Työolot ja eläkeajatukset 2013 / Noora Järnefelt, Riku Perhoniemi, Pirjo Saari Helsinki : Eläketurvakeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Eläketurvakeskuksen raportteja, ISSN ; 2014, 8) Abstract TYÖOLOT; TYÖURA; TYÖKYKY; ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN; EPÄVARMUUS; TYÖSSÄ JATKAMINEN; TYÖAIKA; TYÖKYVYTTÖMYYS; TYÖYMPÄRISTÖ; TYÖN KUORMITTAVUUS; VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET; TYÖYHTEISÖT; AMMATILLINEN KEHITYS; ESIMIESTYÖ; MUUTOS; TYÖTTÖMYYS; HENKILÖSTÖPOLITIIKKA sh/etkfi/fi/julkaisut/tutkimusjulkaisut/raportit/tyoolot_ja_elakeajatukset_2013_7.pdf (pdf-julkaisu) 614; 331; 377; KUBI Kajander-Unkuri, Satu Nurse competence of graduating nursing students [Elektroninen aineisto] Turku : Turun yliopisto, s. : kuv., taul. ISBN (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, ISSN ; 1158) Doctoral thesis : University of Turku. Department of Nursing Science, Faculty of Medicine. - Tiivistelmä SAIRAANHOITAJAT; OPISKELIJAT; PÄTEVYYS; ARVIOINTI; HOIVATYÖ; KOULUTUS; EUROOPPA https://www.doria.fi/handle/10024/ (verkkojulkaisu) 37; KUBI Kalenius, Aleksi Suomalaisten koulutusrakenne ja sen kehittyminen kansainvälisessä vertailussa [Elektroninen aineisto] 2. korj. p., Helsinki : Opetus- ja kulttuuriministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja, ISSN ; 2014, 17) KOULUTUSRAKENNE; SUOMALAISET; KOULUTUSTASOT; KANSAINVÄLINEN VERTAILU; EU-MAAT; OECD-MAAT; SUOMI; TILASTOT (pdf-julkaisu) 614; KUBI Kansallinen itsehoitolääkeohjelma [Elektroninen aineisto] Helsinki ; Kuopio : Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, s. : taul. ISBN

17 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 16 (Fimea kehittää, arvioi ja informoi, ISSN ; 2015, 1) ITSEHOITO; LÄÄKEHOITO; LÄÄKKEET; LÄÄKEPOLITIIKKA; JAKELU; MARKKINOINTI; APTEEKIT; LÄÄKEVALVONTA (pdf-julkaisu) Kari, Seppo Literature review of the dynamic effects of corporate income taxation [Elektroninen aineisto] / Seppo Kari, Olli Ropponen Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, s. : taul. ISBN (VATT muistiot, ISSN ; 40) Yhteenveto YHTEISÖVERO; YRITYSVEROTUS; KIRJALLISUUSKATSAUKSET; SUORAT INVESTOINNIT; VOITTO; SIIRTO; VEROTULOT; VEROTUS; KILPAILU (Pdf-julkaisu) KUNTALIITTO KARVONEN, Juha 373; KUBI Karvonen, Juha Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannuskehitys vuonna 2013 / Juha Karvonen, Mikko Svartsjö Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN Perustuu Kouluikkuna-vertailutietokantaan. - Pdf-julkaisun ISBN Tilausnumero PERUSOPETUS; PERUSKOULU; LUKIO; KOULUTUSMENOT; KUSTANNUKSET; SAAVUTETTAVUUS; LAATU; VAIKUTTAVUUS; KUNNAT; TILASTOT file:///c:/users/vainiei/downloads/opetus_kustannuskehitys2013_ebook.pdf (pdf-julkaisu) FCG KAUPUNKI- JA 352; 31; KUBI Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 [Moniste] / FCG Finnish Consulting Group Helsinki : FCG Finnish Consulting Group, s. : kuv. Tuloste verkkojulkaisusta KUNNALLISET PALVELUT; TYYTYVÄISYYS; MIELIPITEET; LAATU Linkit: (Pdf-julkaisu) _Kaupunkilaiste(59257) (Espoon kaupunki, www-sivu) 31 KELAN 368; 31 Kelan tilastollinen vuosikirja 2013 = FPAs statiska årsbok 2013 = Statistical yearbook of the Social Insurance Institution 2013 / Kansaneläkelaitos = Folkpensionsanstalten = Social Insurance Institution Helsinki : Kansaneläkelaitos, s. : kuv., taul. ISBN (Kelan tilastollinen vuosikirja, ISSN ; 2013) Pääsarja: Suomen virallinen tilasto (ISSN ) SOSIAALIETUUDET; SOSIAALITURVA; SOSIAALIVAKUUTUS; ELÄKETURVA; VAMMAISPALVELUT; SAIRAUSVAKUUTUS; KUNTOUTUS; TOIMEENTULOTURVA; LAPSIPERHEET; ELÄKKEET; KORVAUKSET; TYÖTERVEYSHUOLTO; OPISKELUTERVEYDENHUOLTO; TYÖTTÖMYYSTURVA; ÄITIYSAVUSTUKSET; LAPSILISÄT; ELATUSTUKI; ASUMISTUKI; OPINTOTUKI; KOULUMATKAT; AIKUISKOULUTUS; TUET; SOTILASAVUSTUKSET; KANSANELÄKELAITOS; RAHOITUS; TILASTOT (verkkojulkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO KESKIÖSSÄ 352; KUBI Keskiössä kuntalainen [Moniste] : kuntademokratian kehittämisen suuntaviivat / Suomen Kuntaliitto Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. Tuloste verkkojulkaisusta

18 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 17 ITSEHALLINTO; DEMOKRATIA; KUNTALAISET; EDUSTUKSELLINEN DEMOKRATIA; SUORA DEMOKRATIA; OSALLISTUMINEN; VUOROVAIKUTUS (pdf-julkaisu) ; 304; KUBI Kettunen, Anu Aika-, yksilö- ja yhteiskuntakäsitykset suomalaisessa tulevaisuuspolitiikassa [e-kirja] Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, s. : taul. ; taul. ISBN (Jyväskylä studies in education, psychology and social research, ISSN ; 514) Abstract ENNAKOINTI; TULEVAISUUS; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; POLIITTINEN TOIMINTA; POLITIIKKA; TULKINTA; HALLINTA; HANKKEET; OSALLISTUMINEN; KANSALAISUUS; PUHE; ASENTEET; ARVOT; TOIMIJUUS https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/ /44986/ _vaitos pdf?sequence=1 (pdf-julkaisu) EURO KEY 31 Key figures on the enlargement countries [Kausijulkaisu] ; EUROSTAT, European Commission 2013 edition, Luxemburg : Publications Office of the European Union, ISSN Pocketbooks LAAJENEMINEN; EUROOPAN UNIONI; HAKIJAT; ISLANTI; KROATIA; MONTENEGRO; MAKEDONIA; SERBIA; TURKKI; ALBANIA; BOSNIA-HERZEGOVINA; KOSOVO; TILASTOT; VÄESTÖTILASTOT; KOULUTUS; ELINOLOT; TYÖVOIMA; KANSANTALOUDEN TILINPITO; RAHOITUS; HINNAT; KANSAINVÄLINEN KAUPPA; MAATALOUS; ENERGIA; TEOLLISUUS; PALVELUT; LIIKENNE; VIESTINTÄ; TIETOYHTEISKUNTA; TUTKIMUS; KEHITTÄMINEN; YMPÄRISTÖ Linkit: (pdf-julkaisu (2013)) (verkkojulkaisu (2014)) EURO KEY FIGURES 31 Key figures on Europe : 2014 edition / Eurostat, European Commission Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN (Eurostat Pocketbooks, ISSN ) TILASTOT; EUROOPAN UNIONI; EU-MAAT; VÄESTÖTILASTOT; ELINOLOT; SOSIAALITURVA; TERVEYS; KUOLEMANSYYT; TYÖTERVEYS; TYÖTURVALLISUUS; HEDELMÄLLISYYS; KUOLLEISUUS; MAAHANMUUTTO; VÄESTÖRAKENNE; KOULUTUS; TYÖMARKKINAT; TYÖTTÖMYYS; TYÖLLISYYS; TYÖVOIMAKUSTANNUKSET; PALKAT; TALOUS; KANSAINVÄLINEN KAUPPA; MAATALOUS; METSÄTALOUS; KALANVILJELY; ELINKEINOT; TUTKIMUS; YMPÄRISTÖ; TIETOYHTEISKUNTA; KASVIHUONEKAASUT; JÄTTEET; VESI; KEMIKAALIT; YMPÄRISTÖNSUOJELU; LUONNON MONIMUOTOISUUS; ENERGIA; ENERGIANTUOTANTO; ENERGIANKULUTUS; UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET; HINNAT; KULJETUS; HENKILÖLIIKENNE; TAVARALIIKENNE 42a (pdf-julkaisu) 3 Lukusali KILJUNEN, Kimmo 304; ; 368; KUBI Kiljunen, Kimmo Eläkeläisten taitettu itsetunto : seniorikansalaisena nyky-suomessa Jyväskylä : Minerva, s. : kuv., taul. ISBN ELÄKELÄISET; IKÄÄNTYNEET; ITSETUNTO; TOIVEET; PELOT; ELÄKEJÄRJESTELMÄT; ELÄKKEET; VÄESTÖRAKENNE; ELINAJANODOTE; HUOLTOSUHDE; IKÄRAKENNE; TERVEYDENHUOLTOMENOT; ASUMINEN; VANHUSPALVELUT; HOIVAYRITYKSET; KOTONA ASUMINEN; KOTIHOITO; OMAISHOITO; OMAISHOITAJAT; VANHUKSET; NEUVOLAT; ELÄKETURVA; KÖYHYYS; INDEKSIKOROTUKSET; INDEKSIT; TYÖELÄKKEET; VANHUUSELÄKE; KANSANELÄKKEET; ELÄKERAHASTOT; ELÄKELAITOKSET; TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄT; ELÄKEAIKA; ELÄKEIKÄ; IKÄSYRJINTÄ; ELÄKEVAKUUTUKSET; YKSINELÄJÄT; VANHUSTEN ASEMA

19 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu ; KUBI Kilpeläinen, Päivi Toiveet ja todellisuus [Elektroninen aineisto] : nuorten asuminen 2014 / Ympäristöministeriö. Rakennetun ympäristön osasto ; Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen, Seppo Laakso Helsinki : Ympäristöministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Suomen ympäristö, ISSN ; 2015, 2) Sammandrag. - Abstract NUORET; ASUMINEN; ASUMISKUSTANNUKSET; ITSENÄISTYMINEN; TOIVEET; ASUMISMUOTO; ASUINYMPÄRISTÖ; ASUNNOT; KYSYNTÄ; TARJONTA; ASUMISTUKI; ASUNNOTTOMUUS; OPISKELIJAT; ASUNTOMARKKINAT; SYRJINTÄ; MAAHANMUUTTAJATAUSTA; YHTEISÖASUMINEN; KYSELYTUTKIMUS https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (verkkojulkaisu) 368; KUBI Kivihuhta, Sini 15 vuotta eläkkeellä... vai 20 vuotta? [Elektroninen aineisto] : tuoreen tutkimuksen tulokset : kysely 80-vuotiaille [Helsinki] : Ilmarinen, s. : kuv. ELÄKELÄISET; IKÄÄNTYNEET; VANHUKSET; KYSELYTUTKIMUS; TYYTYVÄISYYS; ELÄKEAIKA; ELÄKKEELLE SIIRTYMINEN; VANHUSPALVELUT; PALVELUTARVE; ELÄKKEET; RIITTÄVYYS; SOSIAALISET SUHTEET; NAISET; MIEHET (pdf-julkaisu) 368 Knuuti, Juha Kokonaiseläke 2015 [Elektroninen aineisto] : työeläke, kansaneläke ja verotus / Juha Knuuti, Suvi Ritola Helsinki : Eläketurvakeskus, s. : kuv., taul. (Eläketurvakeskuksen katsauksia, ISSN ; 2015, 1) ELÄKKEET; TYÖELÄKKEET; KANSANELÄKKEET; TAKUUELÄKE; INDEKSIT; PERHE-ELÄKKEET; VANHUUSELÄKE; OSA-AIKAELÄKE; ASUMISTUKI; ELÄKELÄISET; VEROTUS; PALKKATULOT; PÄÄOMATULOT; VEROVÄHENNYKSET; LASKEMINEN %2Fkokonaiselake_2015_tyoelake kansanelake_ja_verotus&pageoffset=0&firsttime=false (verkkojulkaisu) SAR KOHTI 336; KUBI Kohti julkisen talouden kokonaisohjausta [Moniste] : julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman kehittäminen / Valtiovarainministeriö. Julkisen talouden ohjauksen ja kuntatalouden makro-ohjauksen toimeenpanoa va Helsinki : Valtiovarainministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Valtiovarainministeriön julkaisuja, ISSN ; 2015, 2) Sammandrag. - Abstract JULKINEN TALOUS; KUNNALLISTALOUS; OHJAUS; FINANSSIPOLITIIKKA; TALOUSSUUNNITTELU; KEHYSBUDJETOINTI; VEROPOLITIIKKA; TILASTOINTI; KANSANTALOUDEN TILINPITO; TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA; TALOUDELLISET ENNUSTEET; KIRJANPITO; PALVELUTARVE; TUOTTAVUUS; TALOUDELLISUUS; LASKENTAMALLIT; OHJAUSJÄRJESTELMÄT https://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset/ kohtij/jts-raportt I-NETTI.pdf (pdf-julkaisu) Lukusali KOKONAISTURVALLISUUDEN ; 614.8; KUBI Kokonaisturvallisuuden sanasto = Ordlista om övergripande säkerhet = Vocabulary of comprehensive security / Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Sanastokeskus TSK ry Helsinki : Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, s. ISBN (TSK, ISSN ; 47) SANASTOT; TURVALLISUUS; PUOLUSTUS; HUOLTOVARMUUS; KYBERTURVALLISUUS; VARAUTUMINEN; UHKAKUVAT; VAARATEKIJÄT; RISKIT; RISKIENHALLINTA; EVAKUOINTI; VÄESTÖNSUOJELU;

20 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 19 PELASTUSTOIMINTA; SUOMEN KIELI; RUOTSIN KIELI; ENGLANNIN KIELI 36 KOMMUNAL 368; KUBI Kommunal pensionsguide 2014 Helsinki : Kuntien eläkevakuutus, s. : taul. ELÄKEJÄRJESTELMÄT; ELÄKKEET; KUNNAN TYÖNTEKIJÄT; VIRANHALTIJAT; VANHUUSELÄKE; VARHAISELÄKKEET; OSA-AIKAELÄKE; AMMATILLINEN KUNTOUTUS; TYÖKYVYTTÖMYYS; TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE; PERHE-ELÄKKEET; ELÄKEMAKSUT; MUUTOKSENHAKU; ELÄKETURVA; KUNNAT; OPPAAT Linkit: (verkkojulkaisu) 331;31 Kommunal Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2013 [Elektroninen aineisto] : kolada - statistik och databank / Sveriges Kommuner och Landsting Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. : kuv., taul. ISBN TYÖMARKKINAT; TILASTOT; TILASTOINTI; KUNNAT; RUOTSI (Pdf-julkaisu) 37 KORKEAMÄKI, Johanna 37; 331; KUBI Korkeamäki, Johanna Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet : moniammatillinen ohjaus ja tuki / Johanna Korkeamäki, Johanna Nukari Helsinki : Kuntoutussäätiö, s. ISBN OPPIMISVAIKEUDET; NUORET AIKUISET; TUKEMINEN; MONIAMMATILLISUUS; LUKIHÄIRIÖT; NUORET; MAAHANMUUTTAJAT det._moniammatillinen_ohjaus_ja_tuki.360.xhtml (verkkojulkaisu) 36 KORPELA, Salla 365; KUBI Korpela, Salla Yhteinen talo : ryhmärakennuttaminen ja yhteisöasumisen pohjoismainen malli Helsinki : Into, s. : kuv. ISBN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN; YHTEISÖASUMINEN; RAKENNUTTAMINEN; RAKENNUSHANKKEET; RAKENNUSSUUNNITTELU; YHTEISTILAT; NAAPURIAPU ; KUBI Kuhmonen, Tuomas Maaseudun liiketoiminnan uudistuminen [Elektroninen aineisto] : evolutionäärinen viitekehys Tampere : Tulevaisuuden tutkimuskeskus : Turun yliopisto, s. : kuv. ISBN (TUTU-julkaisuja, ISSN ; 17/2014) MAASEUTUELINKEINOT; MAASEUTU; LIIKETOIMINTA; TULEVAISUUDENTUTKIMUS; YRITYSTOIMINTA; TALOUSTIETEET; TALOUSTEORIAT; MUUTOS; UUDISTUKSET; EVOLUUTIO (pdf-julkaisu) SÄÄTIÖ KUISMA, Juha 352.9; KUBI Kuisma, Juha Kylien tulevaisuus / Juha Kuisma, Matti Mäkelä Helsinki : KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö, s. ISBN (Polemia-sarja, ISSN ; 96)

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa.

HUOM: yhteiskunnallisilla palveluilla on myös tärkeä osuus tulojen uudelleenjaossa. 1 2. JULKISEN SEKTORIN MENOT SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA (NÄMÄ TIEDOT OVAT TUOMALAN UUDESTA JULKAISEMATTOMASTA KÄSIKIRJOITUKSESTA) EI SAA LEVITTÄÄ ULKOPUIOLELLE LUENTOJEN! Tässä luvussa tarkastelemme

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus

Sote ja maakuntauudistus Sote ja maakuntauudistus Pohjois Pohjanmaa 13.1.2017 1 P P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus Pohjois-Pohjanmaa 13.1.2017 P-P liitto Ely PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen

Lisätiedot

Kuntien haasteita vuoteen 2015

Kuntien haasteita vuoteen 2015 Kuntien haasteita vuoteen 2015 Ylikunnallinen yhteistyö (seutu, maakunta, suuralue ) Maahanmuutto Muuttoliike, asukasluvun kehitys Palvelujen kysynnän muutos Ikärakenteen muutos: väestön vanheneminen,

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kouvolan kaupunki Hyvinvointipalvelut Kouvolan kaupunki 1 Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukeminen Elämän alkupolku

Lisätiedot

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT

KOUVOLAN HYVINVOINTIPALVELUT Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden tarpeet ja ennakointi Strategia, arvot ja visio PALVELUOHJAUS Elämän alkupolku Opin polku Toiminnan seuranta ja arviointi Tyytyväiset asiakkaat ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue

Isyyslaki uudistuu Rovaniemi. Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Isyyslaki uudistuu 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Lapin 28.10.2015 aluehallintovirasto 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko ympäristöjohtaja MaSuttelua Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko

Lisätiedot

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija

Maakuntauudistus ja hyvinvointi. Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntauudistus ja hyvinvointi Kunta-alan hyvinvointiseminaari 1.6.2016 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Maakuntia ja tulevaisuuden kuntia tulee valmistella samanaikaisesti VALTIO Ohjaus ja resurssit

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto

Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin. Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto Johdatus ARTTU-ohjelman välitulosraportointiin Marianne Pekola-Sjöblom Tutkimuspäällikkö Kuntaliitto PARAS-ARTTU TUTKIMUSKUNNAT 2008-2012 Mustasaari Vaasa Pori Harjavalta Kemiönsaari Vöyri Vimpeli Lapua

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia

Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen tilinpäätöshanke - havaintoja, ajatuksia Pelastustoimen ajankohtaispäivät 29.8.2013/Turku Teija Mankkinen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Miksi olemme olemassa? Suomessa on hyvä turvallisuuskulttuuri

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu

Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Humanpolis Rokua. Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu Palveluiden järjestämisen vaihtoehdot Oulu 21.9.2006 Tuomas Alasalmi konsernijohtaja Lähde: KEVA Lähde: KEVA 1 2 Elinajanodote vuosina 1980 ja 2000 Naiset Miehet 2000 1980 2000 1980 Ruotsi 77,4 72,8 Ranska

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalipalvelut ja etuudet - Varhaiskasvatus ja perusopetus - Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus - Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut

Lisätiedot

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011

HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 HEIKKI HELIN SUURTEN KAUPUNKIEN TALOUSARVIOT 2012 5 TUTKIMUSKATSAUKSIA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Heikki Helin p. tel. 040 516 5976 sukunimi.etunimi@phnet.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa

Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Metropolialueen esiselvitys aikataulu Espoossa Maaliskuu 18.3. valtuustossa kaupunginjohtajan info (19.3. SOTE uudistuksen selvityshenkilöiden määräaika päättyy) (21.3. hallituksen budjettiriihi) Huhtikuu

Lisätiedot

Tulevaisuuden sivistyskunta

Tulevaisuuden sivistyskunta Tulevaisuuden sivistyskunta Maailmanpyörä: Kuntien ja alueiden muutosajurit Elämäntapoje n muutokset Älykäs hyvinvointi- ja terveysteknologia Arvojen muutokset Monikulttuuristumi nen Asukkaat ja yhteisöt

Lisätiedot

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako?

Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Mitä on lasten osallistuminen- - pelkkää demokratiaako? Maria Kaisa Aula 12.11.2013 Tampereen yliopisto 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus 1989/1991 Erityinen suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä

Lisätiedot

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri

Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan. Kuntamarkkinat Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Sivistystoimi matkalla tulevaisuuden kuntaan Kuntamarkkinat 14.9.2016 Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Kansallinen koulutuspolitiikka luo vision ja suunnan tasaarvolle.

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 18.5.2016 Toiminta-ajatus Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten,

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Kuntarakennelain sisältö - Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Reijo Vuorento Apulaisjohtaja, Kuntaliitto Kuntien uudistumisen kokonaisuus Rakennelaki Ohjaa uudistuksen eteneminen ja toteuttamistapa

Lisätiedot

Arjen keskiössä. Harri Jokiranta

Arjen keskiössä. Harri Jokiranta Arjen keskiössä Harri Jokiranta 7.3.2013 Maailman kulku Ikärakenne Huoltosuhde Sairastavuus Terveyden edistäminen Kustannustehokkainta heikoimmassa asemassa olevien elinolosuhteiden parantaminen Yksinäistäminen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Kotoutumisen indikaattorit

Kotoutumisen indikaattorit Kotoutumisen indikaattorit Sosiaalitieteiden päivät 13.-14.10.2016, Tampere Villiina Kazi Kotouttamisen osaamiskeskus, TEM 14.10.2016 Kotoutumisen mittaaminen: Miksi indikaattoreita? Indikaattorien kaksi

Lisätiedot

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa

Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54. Läsnä nimenhuudossa SUURI VALIOKUNTA Valiokunnan kokous 46/2003 vp Perjantai 12.12.2003 kello 14.00-14.54 Läsnä nimenhuudossa pj. vpj. vpj. jäs. Ville Itälä /kok Kimmo Kiljunen /sd Hannu Takkula /kesk Arja Alho /sd Mikko

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu

Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu Helsingin seudun metropolihallinnon valmistelu MAL-verkoston jouluseminaari, Tampere 18.12.2013 Olli Maijala Ympäristöministeriö Metropolihallinto (Vrt. rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) toimenpide

Lisätiedot

Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta

Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous 30.-31.8.2016, Kokkola Maakuntauudistuksen ja maakuntien

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa

Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus historian valossa Pauli Kettunen Helsingin yliopisto Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos Kestävä hyvinvointi -seminaari Helsingin yliopisto 10.4.2013 Halusimme

Lisätiedot

LUP toiminnasta 2013

LUP toiminnasta 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisasioita Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen nuohoojien opintopäivä 29.11.2012 Fiskars V-P Ihamäki

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure

11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 11.3.2009 Esiselvitys Syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret Tarja Heino ja Tapio Kuure 16.3.2009 Tarja Heino 1 Lapsuus ja nuoruus alle 18 -vuotiaita lapsia on 1 096 025 alle 30 -vuotiaita nuoria,

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta alan tuloksellisuuskampanja 2011 2014 Toimintaympäristön haasteet Väestön ikääntyminen Palvelujen kysyntä (eläkejärjestelmä, hoito ja hoiva) Työvoiman tarjonta

Lisätiedot

Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian?

Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian? Maakuntauudistus miten käy tulevaisuuden demokratian? 20.5.2016 Nuorten vaikuttajien huipputapaaminen De unga beslutsfattarnas toppmöte Ministeri Lauri Tarasti Alkuvaiheet Pääministeri Sipilän hallituksen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jussi Rämet Pohjois-Pohjanmaa, maakuntajohtaja 10.1.2017 P-P liitto POPELY PPSHP Kunnat Pelastuslaitokset AVI TE-toimisto Henkilöstöjärjestöt Viestintäryhmä Pj. Arja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta. Riitta Räsänen Syksy 2008

Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta. Riitta Räsänen Syksy 2008 Sosiaali- ja terveysalan perustietoutta Riitta Räsänen Syksy 2008 Sosiaaliturvan perustana olevat oikeudet A. Perusoikeudet 1. Osallistumisoikeudet 2. Kansalaisvapaudet 3. Taloudelliset, sosiaaliset ja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Osaamisen foorumina PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten valtakunnallinen

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä

Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Sote-ratkaisu tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämisessä Kirsi Varhila ylijohtaja, STM Tuottavuuden peruskaava Management of resources TARGET INPUT resources PROCESS methods OUTPUT PRODUCTIVITY INPUT/

Lisätiedot

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety

Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä. RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymä RECEPS Research Centre for Comparative Effectiveness and Patient Safety Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta sekä Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista.

Taskutilasto ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ. Päiviä/ isä. Isät, % vanhempainpäivärahakausista. Isät, % kausista. Taskutilasto 2002 ISÄT VANHEMPAINPÄIVÄRAHAOIKEUDEN KÄYTTÄJINÄ Isät, % vanhempainpäivärahakausista 60 Päiviä/ isä 30 Isät, % kausista 40 20 20 Päiviä/isä 10 1986 1990 1995 2000 KANSANELÄKELAITOKSEN TASKU-

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen

Kommenttipuheenvuoro. Kaupunginsihteeri Mari Immonen Kommenttipuheenvuoro Kaupunginsihteeri Mari Immonen 10.12.2015 Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua,

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO

TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO 1 (2) Seinäjoen kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys 8.9.2014 TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS 3 MUISTIO Aika: Torstai 4.9.2014 klo 14.30 16.15 Paikka: Seinäjoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus Pohjoismaissa Kuntamarkkinat 9-10.9.2015 Kuntatalo, Helsinki Benjamin Strandberg, Asiantuntija Yleistä sosiaali- ja terveydenhuollosta Euroopassa Pohjoismaiden ja

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Kuntatalo PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON ALKUTAIVAL Pelastuslaitosten

Lisätiedot

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys

Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Varkauden seudun kuntarakenneselvitys Yleisesittely Markku Hämäläinen Esityksen sisältö: 1) Kuntarakenneselvityksen toimeksianto 2) Työryhmät 3) Selvityksen sisältö 4) Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut

Lisätiedot

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru

Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru Metropolialueen haasteet Asuntoministeri Krista Kiuru KESKUSTELUTILAISUUS METROPOLIALUEEN KUNTA- JA PALVELURAKENNERATKAISUISTA 17.4.2013 Helsingin seudun väestö- ja työpaikkakehitys Helsingin seudun 14

Lisätiedot

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen. Hanna Onwen-Huma Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Hanna Onwen-Huma 7.6.2011 Ihmiset = naiset ja miehet Julkinen päätöksenteko vaikuttaa ihmisten elämään ja arkeen Ihmiset ovat naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia

Lisätiedot

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet

Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Vertailukunta 1 Kunta1 Selvitysalue Kunta2 Kunta_n Vertailukunta 2 Vertailukunta n Vertailualueet Koko maa Kuntien talouden ennakoimisen vaikeudet Heikki Miettinen 11.11.2014 Kuntatalouden trendiennuste

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org

European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org European Survey on Language Competences (ESLC) EU:n komission tutkimus vieraiden kielten osaamisesta EU-maissa www.surveylang.org ESLC pähkinänkuoressa PISA-tutkimusten kaltainen OECD Organization for

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on

STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on 26.2.2016 STM:n ja hallituksen yksi kärkihankkeista on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen. Valtioneuvoston tavoitteena on hyväksyä Yhteistyöllä hyvinvointia ja terveyttä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS. Hankkeen ohjausryhmä Marja Heikkilä KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN TILANNEKATSAUS Hankkeen ohjausryhmä 26.8.2014 Marja Heikkilä Hankkeen tavoite 1: Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen palvelutuotantojärjestelmää

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA

KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA KUTSU HYVINVOINNIN SEUTUSEMINAARIT /LÄNSI-POHJA Lapin aluehallintovirasto, Lapin liitto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin taidetoimikunta, Terveys ry ja

Lisätiedot

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa

Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Valtion tehtävät maakuntauudistuksessa Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lokakuu 2016 PERUSTUU HALLITUKSEN LINJAUKSIIN 5.4.2016 JA KÄSITYKSEEN TILANTEESTA LOKAKUUSSA 2016 Valtion aluehallinnon tehtävien siirtoja

Lisätiedot

ELO-taustaa Etelä- Savossa arvioinnin tueksi. Tuija Toivakainen , ISO ELO Pieksämäellä

ELO-taustaa Etelä- Savossa arvioinnin tueksi. Tuija Toivakainen , ISO ELO Pieksämäellä ELO-taustaa Etelä- Savossa 16.8.2016 arvioinnin tueksi Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva verkostoyhteistyö Visio:

Lisätiedot

HUS:n toiminnan arvioinnista

HUS:n toiminnan arvioinnista HUS:n toiminnan arvioinnista Reijo Salmela, LKT, THT, dos. Arviointijohtaja HUS, Ulkoisen tarkastuksen yksikkö 15.11.2012 Arviointiyhdistyksen keskustelufoorumi 1 Vuosibudjetti noin 1,7 miljardia euroa

Lisätiedot

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus

Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Kuntalaki uudistuu Kunnallisen päätöksenteon luotettavuus Kuntatalo 21.5.2013 Esityksen painopisteet 1. Julkishallinnon arvot ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Aluekierros/ Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus - Kanta-Häme - Oma-Häme - Haasteet ja vahvuudet - Toimintaympäristö - Odotukset

Aluekierros/ Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus - Kanta-Häme - Oma-Häme - Haasteet ja vahvuudet - Toimintaympäristö - Odotukset Hämeen parasta kehittämistä! Aluekierros/ Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus - Kanta-Häme - Oma-Häme - Haasteet ja vahvuudet - Toimintaympäristö - Odotukset Hämeenlinna 13.6.2016 Jukka

Lisätiedot

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa

EUROBAROMETER 74 Kansalaismielipide Euroopan unionissa EUROBAROMETER Kansalaismielipide Euroopan unionissa Standard Eurobarometer / Autumn 2010 TNS Opinion & Social Syksy 2010 Kansallinen raportti Suomi 2.2.2011 Euroopan komission Suomen-edustusto Näkemykset

Lisätiedot

SoteMaku messut

SoteMaku messut SoteMaku messut 7.12.2016 Yhteenveto kyselyyn annetuista vastauksista Koonnut hallintopäällikkö Ulla Silmäri Mistä asioista haluat lisää tietoa sote- ja maakuntauudistuksessa? las ten j a nuorten palvel

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti

Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Rakenneuudistukset tarkastelussa Heikki Koskenkylä Valtiot. tri, konsultti Millä eväillä valtiontalous ja kilpailukyky saadaan kuntoon? Suomen Perustan pikkujouluseminaari 10.12.2013 Ostrobotnia 1. Suomen

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki

TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TERVEYSPALVELUIDEN YHTEENSOVITTAMINEN MUUTTUVASSA MAAILMASSA IX Terveydenhuollon laatupäivä 17.4.2012, Helsinki Aino-Liisa Oukka Dos., johtajaylilääkäri Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot