Uutuusluettelo Nyförvärv 1/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uutuusluettelo Nyförvärv 1/2015 11.12.2014 19.2.2015"

Transkriptio

1 1/2015

2 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Jos julkaisusta on verkkoversio, linkki löytyy kirjaston tietokannasta (osa e-kirjoista vain taloverkossa) 35; KUBI Ahvenanmaan itsehallinnon kehittäminen [Elektroninen aineisto] : Ahvenanmaa-komitean 2013 välimietintö = Ålandskommitténs 2013 delbetänkande = Ålands självstyrelse i utveckling / Janina Groop-Bondestam, Marine Holm-Johansson, Sten Palmgren 194 s. : taul. ISBN (Mietintöjä ja lausuntoja / Oikeusministeriö, ISSN ; 2015, 6) Abstract ITSEHALLINTO; AHVENANMAA; LAINSÄÄDÄNTÖ; LAINVALMISTELU; TOIMIVALTA; VEROTUS; ASEVELVOLLISUUS (pdf-julkaisu) 338; 32 Ali-yrkkö, Jyrki Mitä arvoverkostojen globalisoituminen merkitsee politiikalle? [Elektroninen aineisto] / Etlatieto Oy ; Jyrki Ali-yrkkö, Petri Rouvinen Helsinki : Valtioneuvoston kanslia, s. : kuv., taul. ISBN (Valtioneuvoston kanslian raporttisarja, ISSN ; 2015, 1) Sammandrag ARVOKETJUT; VERKOSTOT; GLOBALISAATIO; ARVONLISÄYS; POLITIIKKA; INNOVAATIOPOLITIIKKA; INNOVAATIOTOIMINTA; INNOVAATIOT; DIFFUUSIO; KANSAINVÄLISET YRITYKSET; KILPAILUPOLITIIKKA (verkkojulkaisu) 001; 608; KUBI Alkio, Mikko Health Capital [Elektroninen aineisto] : esiselvitys : Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa [S. l.] : Avance, s. : kuv. TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA; BIOTIETEET; TEKNOLOGIA; BIOTEKNIIKKA; INNOVAATIOTOIMINTA; INNOVAATIOYMPÄRISTÖ; YLIOPISTOT; HELSINGIN SEUTU; HELSINGIN YLIOPISTO; TUTKIMUSLAITOKSET; YLIOPISTOSAIRAALAT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; OSAAMISKESKUKSET; KAUPALLISTAMINEN; TERVEYDENHUOLTOALA; LÄÄKETIEDE; BIOLÄÄKETIEDE; HELSINKI; HUS; VTT; TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS; AALTO-YLIOPISTO; YHTEISTYÖ https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00983/96b0e6bb-fd8d-4176-a4c7-856cd19c17e1.pdf (pdf-julkaisu)

3 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu Alsterdal, Lotte Individuell lön i praktiken [Elektroninen aineisto] : en studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor / Lotte Alsterdal, Jan Wallenberg Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. PALKKAUS; HENKILÖKOHTAINEN PALKANLISÄ; TYÖNARVIOINTI; HENKILÖARVIOINTI; ESIMIEHET; ESIMIESTYÖ; MYÖTÄMÄÄRÄÄMINEN; KUNNAT; RUOTSI (Pdf-julkaisu) 365; KUBI Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2017 [Elektroninen aineisto] / Veera Holappa...[et al.] Helsinki : Pellervon taloustutkimus PTT, s. : kuv., taul. ISBN (PTT työpapereita, ISSN ; 169) Abstract ASUNTOMARKKINAT; ASUNNOT; HINNAT; ENNUSTEET; SIJOITUKSET; VUOKRAT; ALUEELLISET EROT; KAUPUNGISTUMINEN; ASUNTOTUOTANTO; ASUNTOKAUPPA; OMISTUSASUNNOT; VUOKRA-ASUNNOT; VAPAARAHOITTEISET ASUNNOT; ARAVA-ASUNNOT; MAASSAMUUTTO; MAANKÄYTTÖ (pdf-julkaisu) 304; KUBI Aro, Timo Kaupunkien elinvoiman vertailuanalyysi [Elektroninen aineisto] : suurten ja keskisuurten kaupunkien absoluuttisesta ja suhteellisesta elinvoimasta vuosina Tutkimuspalvelu Timo Aro Oy, diaa : kuv. ELINVOIMAISUUS; KAUPUNGIT; SUURET KAUPUNGIT; KESKISUURET KAUPUNGIT; VERTAILU; KILPAILUKYKY; ALUETALOUS; TYÖLLISYYS; INNOVATIIVISUUS; VEROTULOT; BRUTTOKANSANTUOTE; KOULUTUSTASOT; TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA; VÄESTÖNMUUTOKSET; HUOLTOSUHDE; VIERASKIELISYYS; TOIMEENTULOTUKI; SAIRASTAVUUS; TULOEROT; SOSIAALIMENOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT (verkkosivu jolla linkki diakuviin) Arvonlisäverotus [Elektroninen aineisto] / Auvo Nieminen... [et al.] Talentum, ISBN Päivittyvä e-kirja. - Luettavissa Kuntatalon verkossa (IP-tunnistukseen perustuva päivittyvä Talentum Fokus -onlinepalvelu). ARVONLISÄVERO; VEROVAPAUS; VEROVELVOLLISUUS; MYYNTI; VEROTUS; VERONALENNUKSET; RAKENNUSTOIMINTA; KIINTEISTÖN LUOVUTUS; MAA-AINESTEN OTTO; MAJOITUSPALVELUT; PYSÄKÖINTI; KIINTEISTÖT; SISÄMARKKINAT; EUROOPAN UNIONI; VIENTI; TUONTI; VEROVÄHENNYKSET; VERONPALAUTUKSET; SUORITEPERUSTE; VEROTUSMENETTELY; VARAINSIIRTOVERO (Talentum Fokus -onlinepalvelu) 365; 31; KUBI Asuntojen vuokrat Helsingissä loka-joulukuussa 2014 [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupungin tietokeskus ; Netta Mäki Helsinki : Helsingin kaupunki, tietokeskus, 2015 (Helsingin kaupungin tietokeskus. Tilastoja, ISSN ; 2015, 6) VUOKRAT; TILASTOT; PÄÄKAUPUNKISEUTU; HELSINKI; KEHYSKUNNAT; ESPOO; KAUNIAINEN; VANTAA; SUOMI (pdf-julkaisu) Balkfors, Anna Sociala investeringar [Elektroninen aineisto] : i Sveriges kommuner och landsting/regioner - resultat från enkätstudie Stockholm : Sveriges Kommuner och Landsting, s. : kuv., taul. ISBN

4 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 3 SOSIAALISET INVESTOINNIT; ENNALTAEHKÄISY; VARHAINEN PUUTTUMINEN; YHTEISKUNTATALOUS; YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET; TALOUDELLISET VAIKUTUKSET; PRIORISOINTI; ERITYISRYHMÄT; KEHITTÄMINEN; KYSELYTUTKIMUS; KUNNAT; MAAKÄRÄJÄT; ALUEET; RUOTSI (Pdf-julkaisu) 331; 32; KUBI Bergholm, Tapio Kaksoissidoksen synty [Elektroninen aineisto] : Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan muotoutuminen [Tampere] : Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, s. : kuv., taul. ISBN Väitösk.: Itä-Suomen yliopisto. - Abstract TYÖMARKKINAPOLITIIKKA; TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT; TYÖELÄMÄN SUHTEET; TYÖNANTAJAJÄRJESTÖT; MAATALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO; KORPORATISMI; AMMATTIYHDISTYSLIIKE; SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ; TULOPOLITIIKKA; TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELUT; TULONJAKO; PALKKAPOLITIIKKA; VALTIO; YHTEISKUNTAPOLITIIKKA; LAPSILISÄT; LAKOT; SOSIAALIPOLITIIKKA; SOSIAALITURVAPOLITIIKKA; SUOMI; HISTORIA https://helda.helsinki.fi/handle/10138/ (verkkojulkaisu) 71/72 CARTER, Valerie 711 Carter, Valerie The importance of small towns : the European Council for the Village and Small Town 2014 (ECOVAST). November 2014 / ASSET Kent : ECOVAST, s. : kuv. PIKKUKAUPUNGIT; EUROOPPA; KAUPUNKIPOLITIIKKA (The European Council for the Village and Small Town -sivusto) 342.7; 342.9; KUBI de Godzinsky, Virve-Maria Lapsen etu ja osallisuus hallinto-oikeuksien päätöksissä [Elektroninen aineisto] [Helsinki] : Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, s. ISBN (Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimuksia, ISSN X ; 267) Summary LAPSEN ASEMA; LASTENSUOJELU; LAPSET; OSALLISUUS; HUOSTAANOTTO; OIKEUDET; SOSIAALITOIMI; HALLINTO-OIKEUDET; KORKEIN HALLINTO-OIKEUS; TUOMARIT (pdf-julkaisu) Dialoginen johtaminen innovatiivisuuden tekijänä [Elektroninen aineisto] : tutkimusohjelman teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskysymykset ja toteutus / Työterveyslaitos. Muuttuva työelämä -tiimi ; Sirpa Syvänen... [et al.] Helsinki : Työterveyslaitos, s. : kuv., taul. ISBN (Tietoa työstä) Abstract JOHTAMINEN; DIALOGISUUS; INNOVATIIVISUUS; ORGANISAATION KEHITTÄMINEN; LUOVUUS; TYÖELÄMÄ; KEHITTÄMINEN; LAATU; TULOKSELLISUUS; TYÖYHTEISÖT; TUTKIMUSOHJELMAT (Pdf-julkaisu) 324; KUBI Does regression discontinuity design work? [Elektroninen aineisto] : evidence from random election outcomes / Ari Hyytinen... [et al.] Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, s. : kuv., taul. ISBN (VATT Working Papers, ISSN ; 59) VAALIT; POLIITIKOT; KUNNALLISVAALIT; JATKUVUUS

5 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 4 (Pdf-julkaisu) 331 Management of psychosocial risks at work / European Agency for Safety and Health at Work Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN RISKIENHALLINTA; PSYKOSOSIAALISET TEKIJÄT; TYÖTURVALLISUUS; TYÖPAIKKAVÄKIVALTA; TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN 614 Dubois, Hans Access to healthcare in times of crisis / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ; Hans Dubois, Daniel Molinuevo Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv. ISBN TERVEYDENHUOLTO; SAATAVUUS; TALOUDELLISET KRIISIT; RESURSSIT; TERVEYSPOLITIIKKA; EU-POLITIIKKA (pdf-julkaisu) SAR EKHOLM, Elina 331; KUBI Ekholm, Elina Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus : osallistumisen esteitä ja edellytyksiä. / Elina Ekholm, Antti Teittinen Helsinki : Kela, , [1] s. ISBN (Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia, ISSN ; 133) Sammandrag. - Abstract VAMMAISET; NUORET AIKUISET; NUORET; TYÖELÄMÄ; KANSALAISUUS; TYÖNTEKIJÄT; TYÖLLISTYMINEN; TYÖSSÄKÄYNTI; TUKIPALVELUT; TYÖVALMENNUS; MONIMUOTOISUUS; OSALLISTUMINEN; PALVELUJÄRJESTELMÄT; ESTEETTÖMYYS; OPISKELU; APUVÄLINEET; VAMMAISPALVELUT; AVUSTAJAT; YHDENVERTAISUUS; VAMMAISUUS https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/144151/tutkimuksia133.pdf?sequence=1 (Pdf-julkaisu) SAR EKSTRÖM, Bo-Erik 352(-2); KUBI Ekström, Bo-Erik Uudistusten umpikuja [Pienpainate] : kolme syytä, miksi kuntareformit epäonnistuvat / Bo-Erik Ekström, Ilkka Haavisto, Mika Pohjonen Helsinki : Eva, s. : kuv., taul. (EVA-analyysi, ISSN ; 41) KUNTAUUDISTUS; EPÄONNISTUMINEN; KUNTALIITOKSET; KUNTARAKENNE; UUDISTUKSET; KUNTAYHTYMÄT; PAIKALLISHALLINTO; EUROOPPA; VALINNANVAPAUS (pdf-julkaisu) KUNTALIITTO EKURI, Riitta 352; KUBI Ekuri, Riitta Tarkastuslautakunnat muuttuvassa kuntaympäristössä : tarkastuslautakuntatyön opas / Riitta Ekuri, Jussi Kukkonen Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : kuv. ISBN Myös Kuntaliiton verkkojulkaisuna ISBN Tilausnumero TARKASTUSLAUTAKUNNAT; LAUTAKUNNAT; KUNNALLISET LAUTAKUNNAT; ARVIOINTI; HYVÄT KÄYTÄNNÖT (pdf-julkaisu)

6 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 5 SAR ELINLUOVUTUSTA 614; KUBI Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallinen toimintasuunnitelma vuosille / Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Julkaisuja / Sosiaali- ja terveysministeriö, ISSN ; 2014, 14) Sammandrag. - Summary ELINSIIRROT; TOIMINTASUUNNITELMAT (Pdf-julkaisu) Elomäki, Anna Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Suomen valtionhallinnossa [Elektroninen aineisto] : arvioiva selvitys Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, s. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN ; 2014, 40) Referat SUKUPUOLI; SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; VALTAVIRTAISTAMINEN; VALTIONHALLINTO; TASA-ARVOPOLITIIKKA; SUKUPUOLIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI; LAINVALMISTELU; VALTION TALOUSARVIOT; TASA-ARVO (pdf-julkaisu) EURO EMPLOYMENT 304; 331; 31 Employment and social developments in Europe 2014 / European Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Directorate A Luxembourg : Publications Office of the European Union, s. : kuv., taul. ISBN (Social Europe, ISSN X) YHTEISKUNNALLINEN KEHITYS; TYÖLLISYYS; LAMA; TALOUDELLISET KRIISIT; TYÖTTÖMYYS; PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS; NUORISOTYÖTTÖMYYS; ERIARVOISUUS; TYÖMARKKINAT; TALOUSKASVU; TULONJAKO; BRUTTOKANSANTUOTE; TALOUDELLINEN KEHITYS; KÖYHYYS; SYRJÄYTYMINEN; KOULUTUSTASOT; LUOTTAMUS; SOSIAALIMENOT; SOSIAALITURVAPOLITIIKKA; HYVINVOINTIPOLITIIKKA; TYÖTTÖMYYSTURVA; ELINIKÄINEN OPPIMINEN; PÄTKÄTYÖ; VÄHIMMÄISPALKKA; MÄÄRÄAIKAINEN TYÖSUHDE; HENKINEN PÄÄOMA; TUOTTAVUUS; KILPAILUKYKY; TYÖELÄMÄ; LAATU; TYÖN ORGANISOINTI; TYÖHYVINVOINTI; OPPIVA ORGANISAATIO; INNOVAATIOT; SITOUTUMINEN; ANSIOTASO; PALKKAUS; LEAN-AJATTELU; TAYLORISMI; AMMATTITAITO; KONVERGENSSI; TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS; TYÖVOIMAKUSTANNUKSET; TYÖAIKA; NAISET; MIEHET; IKÄRYHMÄT; TILASTOT; EU-MAAT; EUROOPAN UNIONI; EUROOPAN TALOUS- JA RAHALIITTO (verkkojulkaisu) 614; 614.8; KUBI Ensihoidon palvelutuotannon yksikkökustannusten tarkastelu [Elektroninen aineisto] / Nordic Healthcare Group 21 s.. : kuv., taul. ENSIHOITO; AMBULANSSIT; KUSTANNUKSET; YKSIKKÖKUSTANNUKSET; TUOTANTOKUSTANNUKSET; YKSITYINEN SEKTORI; JULKINEN SEKTORI; SAIRAANKULJETUS; SAIRAANHOITOPIIRIT; TILASTOT https://www.sttinfo.fi/data/attachments/00605/5d692e01-ab0c-4845-b8ff-2b00c pdf (pdf-julkaisu)

7 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 6 36; 614; 331; KUBI Erkkilä, Sari "Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja" [Elektroninen aineisto] : selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä / Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer Helsinki : Super, s. KOTIHOITO; HOITOHENKILÖSTÖ; LÄHIHOITAJAT; VANHUSPALVELUT; LAATU; RIITTÄVYYS; TYÖN KUORMITTAVUUS; TYÖN ORGANISOINTI; VÄKIVALTA; HOITOTYÖ; KYSELYTUTKIMUS (pdf-julkaisu) 331; 628.8; KUBI Eräiden laitosten talonmiesten ajankäytön jakaantumista koskeva tutkimus [Moniste] Helsinki : Maalaiskuntien liitto, [196?]. - 11, [14] lehteä : kuv. Työryhmässä työntutkijat Voitto Seppänen ja Pertti Mentula TALONMIEHET; TYÖNTUTKIMUS; AJANKÄYTTÖ; KANSAKOULU; KOULURAKENNUKSET; HUOLTOLAITOKSET; HUITTINEN; KIURUVESI 008; KUBI Etelä-Pohjanmaa - jotakin parempaa [Elektroninen aineisto] : Kulttuuristrategia / Etelä-Pohjanmaan liitto Seinäjoki : Etelä-Pohjanmaan liitto, s. : kuv. ISBN (Julkaisu / Etelä-Pohjanmaan liitto. A, ISSN x ; 50) Hyväksytty maakuntahallituksessa KULTTUURI; KULTTUURIALA; STRATEGIAT; ETELÄ-POHJANMAA (pdf-julkaisu) EURO EU BUDGET EU budget 2013 : financial report : also covering financial framework / European Commission Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, , [1] s. : kuv., taul. ISBN TALOUSARVIOT; TALOUS; TALOUDELLINEN TILA; TALOUDELLINEN KEHITYS; TILASTOT; EUROOPAN UNIONI (pdf-julkaisu) 342.7; 8 European charter for regional or minority languages - Giving regional and minority languages a say [Elektroninen aineisto] / Council of Europe = Conseil de l'europe. Secretariat of the European Charter for Regionalor Minority Strasbourg : Council of Europe, s. : kuv. Strasbourg VÄHEMMISTÖT; KIELET; OIKEUDET; KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET; EUROOPPA https://edoc.coe.int/en/minority-languages/6314-european-charter-for-regional-or-minority-languages-giving-regional-andminority-languages-a-say.html (verkkojulkaisu) 343; 37; KUBI Fagerström, Virpi Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa [Elektroninen aineisto] : väkivaltatilanteiden ilmoitus- ja käsittelylomakkeiden kehittäminen / Virpi Fagerström, Länsikallio Riina, Jouni Sipponen Helsinki : Työterveyslaitos, s. : kuv., taul. ISBN (Tietoa työstä) Hankkeessa OAJ, Työhyvinvointifoorumi ja Työterveyslaitos. KOULUVÄKIVALTA; VÄKIVALTA; ILMOITUSMENETTELY; LOMAKKEET; OPETTAJAT; TYÖSUOJELU; TYÖTURVALLISUUS; VARHAISKASVATUS; PERUSKOULU (Pdf-julkaisu)

8 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 7 365; KUBI The Finnish homelessness strategy [Elektroninen aineisto] : an international review / Ministry of the Environment. Department of the Built Environment ; Nicholas Pleace... [et al.] Helsinki : Ympäristöministeriö, s. ISBN (Ympäristöministeriön raportteja, ISSN X ; 2015, 3) Tiivistelmä ASUNNOTTOMUUS; ASUNTOPOLITIIKKA; ASUNTOMARKKINAT; ASUMINEN; YHTEISÖASUMINEN; ASUMISPALVELUT; STRATEGINEN SUUNNITTELU; YHDYSVALLAT; YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA; RUOTSI; SUOMI https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153258/ymra3en_2015_final_editastastalahversio.pdf?sequence=2 (verkkojulkaisu) EURO FONTAINE, Pascal 327 Fontaine, Pascal 12 oppituntia Euroopasta Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto, , [1] s. : kuv. ISBN EUROOPAN UNIONI; LAAJENEMINEN; TOIMIELIMET; EUROOPPA-NEUVOSTO; MINISTERINEUVOSTO (EY); EUROOPAN PARLAMENTTI; EUROOPAN KOMISSIO; EU-POLITIIKKA; SISÄMARKKINAT; EURO; KANSALAISUUS; KANSALAISET; ULKOPOLITIIKKA; INTEGRAATIO; HISTORIA (Pdf-julkaisu) 641 Food redistribution in the Nordic Region [Elektroninen aineisto] : experiences and results from a pilot study / Nordic Council of Ministers, Nordic Council of Ministers Secretariat ; Ole Jørgen Hanssen...[et al.] Kobenhavn : Nordisk ministerråd, s. : kuv., taul. ISBN (TemaNord, ISSN ; 2014, 562) RUOKA-AINEET; RUOKAPANKIT; ELINTARVIKKEET; ELINTARVIKEAPU; JAKELU; ELINTARVIKEHYGIENIA; ELINTARVIKETURVALLISUUS; POHJOISMAAT; LAHJOITUKSET; HYVÄNTEKEVÄISYYS; VAPAAEHTOISTYÖ; KUNNAT; SUOMI; RUOTSI; TANSKA; NORJA (verkkojulkaisu) SAR FRANTTI-MALINEN, Ulla 343; 36; 614; KUBI Frantti-Malinen, Ulla Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus -hankkeen loppuraportti : aarre-osaamiskeskusmalli - maakunnallinen kehittämismalli kuntien lähisuhde- ja perheväkivaltatyön kehittämiseen [Jyväskylä] : Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, s. : kuv., taul. ISBN (Keski-Suomen sairaanhoitopiirin julkaisusarja, ISSN ; 2014, 134) VÄKIVALTA; LÄHISUHDEVÄKIVALTA; PERHEVÄKIVALTA; ENNALTAEHKÄISY; HANKKEET; HOITOKETJUT; TUNNISTAMINEN; VARHAINEN PUUTTUMINEN; OSAAMISKESKUKSET; KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI (Pdf-julkaisu) Fridolf, Marie Att skapa politik över sektorsgränser i det lokala värfärdssystemet / Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) Göteborg : CEFOS, Göteborgs universitet, s. : kuv., taul. (Rapport / CEFOS, ISSN x ; 15)

9 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 8 Frozen actions in the Arctic linguistic landscape [Artikkeli] : a nexus analysis of language processes in visual space / Sari Pietikäinen... [etg al.] International Journal of Multilingualism; 8 (4): 24 s. (Pdf-julkaisu) KUNTALIITTO/KÄSIKIRJASTO GUSTAFSSON, Nina 352; 327; KUBI Gustafsson, Nina Suomen kunnat ja EU: missä määrin EU vaikuttaa kuntien toimintaan? [Moniste] : Selvitys EU:n vaikutuksesta kuntien lakisääteisissä tehtävissä, kunnanvaltuustojen päätöksenteossa ja Helsingin kaupungin toimielinten päätöksenteossa Helsinki : Suomen kuntaliitto, s. : taul. Tuloste verkkojulkaisusta KUNNALLISHALLINTO; KUNNAT; EUROOPAN UNIONI; HELSINKI; VAIKUTUKSET; PÄÄTÖKSENTEKO at%20ja%20eu%20-%20miss%c3%a4%20m%c3%a4%c3%a4rin%20eu%20vaikuttaa%20kuntien%20toimintaan_201 4_final.pdf (pdf-julkaisu) 711.4; KUBI Haapanala, Auvo Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehdot [Elektroninen aineisto] Helsinki : Ympäristöministeriö, s. : kuv., taul. ISBN (Ympäristöministeriön raportteja, ISSN X ; 2015, 1) Sammandrag KAAVAT; MAAKUNTAKAAVAT; VAHVISTAMINEN; KAAVOITUS; MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU; MAAKUNTAKAAVOITUS; ALUEIDENKÄYTTÖ; MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI; TOIMIVUUS; MUUTOKSENHAKU; OIKAISUKEHOTUS https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/152951/ymra_1_2015.pdf?sequence=4 (Pdf-julkaisu) Haaramo, Virpi IFRS-raportointi [Elektroninen aineisto] / Virpi Haaramo, Sirkku Palmuaro, Elina Peill Helsinki : Talentum, ISBN Päivittyvä e-kirja. - Luettavissa Kuntatalon verkossa (IP-tunnistukseen perustuva päivittyvä Talentum Fokus -onlinepalvelu). (Talentum Fokus -onlinepalvelu) 36 HAAVISTO, Vaula 36; KUBI Haavisto, Vaula Perheasioiden sovittelun uudet tuulet : havaintoja, mallinnuksia ja arvioita FASPER-hankkeen pohjalta / Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen, Synnöve Karvinen-Niinikoski [Helsinki] : Suomen sovittelufoorumi, s. : kuv. ISBN SOVITTELU; PERHEET; KONFLIKTIT; PERHESUHTEET; YHTEISHUOLTO; LASTENSUOJELU; AVIOERO (pdf-julkaisu) 331; 614; KUBI Hahtela, Nina Sairaanhoitajien työolobarometri 2014 [Elektroninen aineisto] : Sairaanhoitajaliiton selvitys sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuudesta ja työhyvinvoinnista / Suomen sairaanhoitajaliitto [Helsinki] : TEHY, s. : kuv. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO; TERVEYDENHUOLTOALA; TYÖHYVINVOINTI; TYÖOLOT; VETOVOIMAISUUS; SAIRAANHOITAJAT; BAROMETRIT; TERVEYDENHUOLTOHENKILÖSTÖ; HOITOHENKILÖSTÖ

10 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 9 (pdf-julkaisu) 61 HAIKO, Markku 614.8; KUBI Haiko, Markku Selvitys alueellisen pelastustoimen synnystä [Moniste] / Pelastusjohtajien hallitus [Hämeenlinna] : Kanta-Hämeen pelastuslaitos, s. Tuloste verkkojulkaisusta PELASTUSTOIMI; HISTORIA; KEHITYS; PALO- JA PELASTUSTOIMI; PALONTORJUNTA; VALTIONOHJAUS; VÄESTÖNSUOJELU; SAIRAANKULJETUS; PELASTUSTOIMINTA; PALOKUNNAT; LAINSÄÄDÄNTÖ; KUNNAT; VALTIO; KUNTIEN YHTEISTOIMINTA; PELASTUSLAITOKSET; KUMPPANUUS Linkit: (Pdf-julkaisu) (Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston nettisivu) 34 Lukusali HALLITUKSEN 34 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsinki : Valtioneuvosto, s. HE 268/2014 vp HALLITUKSEN ESITYKSET; KUNTALAKI; KUNTARAKENNE; KIELILAKI; ALUEKEHITYS; RAKENNERAHASTOT; VALTIONOSUUDET; VANHUSPALVELUT; VAMMAISPALVELUT; TYÖSOPIMUSLAKI; VIRANHALTIJAT; VIRKAMIESLAINSÄÄDÄNTÖ; LAINSÄÄDÄNTÖ Linkit: bin%2fvexhaku.sh%253flyh%3d%27%27%253fkieli%3dsu&haku=suppea&kaikkihaku=&asiasanat=&tunniste 2=%24&TUNNISTE=HE+268%2F2014&VPVUOSI=2014&PVMVP1=&PVMVP2=&SAADKOK= (Käsittelyvaihe) (HE 268/2014 vp) ; KUBI Hallituksen tasa-arvo-ohjelma [Elektroninen aineisto] : loppuraportti Helsinki : Sosiaali- ja terveysministeriö, s. ISBN (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita, ISSN ; 2015, 1) Referat SUKUPUOLTEN TASA-ARVO; TASA-ARVO; TASA-ARVOPOLITIIKKA; VALTAVIRTAISTAMINEN; MINISTERIÖT; TASA-ARVOLAKI (verkkojulkaisu) 373; 365; KUBI Harjunen, Oskari Best education money can buy? [Elektroninen aineisto] : capitalization of school quality in Finland / Oskari Harjunen, Mika Kortelainen, Tuukka Saarimaa Helsinki : Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, s. : kuv., taul. ISBN (VATT Working Papers, ISSN ; 2014, 58) Tiivistelmä OPPILAITOKSET; LAATU; PERUSKOULU; KOULUT; EROT; ASUNNOT; HINNAT; ASUNTOMARKKINAT; ASUINALUEET (Pdf-julkaisu)

11 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu Harpf, Tuomas Median murros [Elektroninen aineisto] : selvitysmiehen ehdotus toimenpiteiksi Helsinki : Liikenne- ja viestintäministeriö, s. ISBN (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja, ISSN ; 2014, 7) Sammandrag. - Abstract MEDIA; DIGITALISOITUMINEN; LEHDISTÖ; SANOMALEHDET; KRIISIT; VALTIONTUKI; TUKIPOLITIIKKA; TUKEMINEN; SELVITYS (pdf-julkaisu) 61 HATAKKA, Ilona 614.8; KUBI Hatakka, Ilona Vapaaehtoisten saatavuus ja käytettävyys hälytystehtäviin [Moniste] Helsinki : Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, s. : kuv., taul. ISBN (SPEK tutkii ; 10) HÄLYTYKSET; VAPAAEHTOISET PALOKUNNAT; VAPAAEHTOISUUS; VAPAAEHTOISTYÖ; SAATAVUUS; KÄYTETTÄVYYS; VARAUTUMINEN; VALMIUSSUUNNITTELU; PELASTUSTOIMINTA; PELASTUSTOIMI; PELASTUSPALVELU (verkkojulkaisu) 614; 31 Health at a glance : Europe 2014 [Elektroninen aineisto] / Organisation for Economic Co-Operation and Development Paris : OECD, , [2] s. : kuv., taul. ISBN (Health at a glance : Europe, ISSN ; 2014) TERVEYDENHUOLTO; TERVEYS; TERVEYDENTILA; ELINAJANODOTE; KUOLLEISUUS; SYÖPÄTAUDIT; DIABETES; ITSEMURHA; DEMENTIA; AIDS; HIV; TUPAKOINTI; ALKOHOLINKÄYTTÖ; HUUMAUSAINEIDEN KÄYTTÖ; RUOKAILUTOTTUMUKSET; RULLALAUTAILU; RUNOILIJAT; YLIPAINOISUUS; ILMAN SAASTUMINEN; TERVEYSPALVELUT; SAIRAALAT; LÄÄKÄRIT; SAIRAANHOITAJAT; LÄÄKKEET; SAIRAALAHOITO; LAATU; JONOT; TERVEYDENHUOLTOMENOT; RAHOITUS; RAHOITUSPALVELUT; TILASTOT; EU-MAAT; EUROOPPA; VÄESTÖRAKENNE; IKÄRAKENNE; SYNTYVYYS; HEDELMÄLLISYYS; BRUTTOKANSANTUOTE health_glance_eur-2014-en#page2 (verkkojulkaisu) 3 HEIKKILÄ, Marja 331; KUBI Heikkilä, Marja Pientyöpaikat työkyvyn tukijoiksi : kokemuksia ja havaintoja kehittämistyöstä / Marja Heikkilä, Pauliina Juntunen, Pirkko Mäkelä-Pusa Helsinki : Kuntoutussäätiö, , [13] s. : kuv., taul. ISBN (Kuntoutussäätiön työselosteita, ISSN ; 2014, 46) TYÖKYKY; TYÖKYVYTTÖMYYS; VARAUTUMINEN; TYÖTERVEYSHUOLTO; TYÖTURVALLISUUS; KEHITTÄMINEN; TYÖPAIKAT; TYÖSSÄ JATKAMINEN i._kokemuksia_ja_havaintoja_kehittamistyosta.538.xhtml (verkkojulkaisu) Heikkinen, Sari Arki uudessa kotimaassa [e-kirja] : entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muuttaneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen Tampere : Tampereen yliopisto, s. ; taul. ISBN (Acta Electronica Universitatis Tamperensis, ISSN X ; 2020)

12 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 1/ Sivu 11 Väitöskirja. - Abstract (pdf-julkaisu) K-SAR HEINONEN, Arja 641; KUBI Heinonen, Arja Hotellien aamiaispöydissä tarjottavien elintarvikkeiden hygieeninen laatu [Helsinki] : Helsingin kaupungin ympäristökeskus, s. : kuv., taul. (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja, ISSN ; 2014, 20) ELINTARVIKEHYGIENIA; ELINTARVIKETURVALLISUUS; HOTELLIT; MIKROBIOLOGIA; ELINTARVIKEVALVONTA; HELSINKI (pdf-julkaisu) 336; 352; KUBI Helin, Heikki Kunnat suunnistavat sumussa [Elektroninen aineisto] : suurten kaupunkien talousarviot 2015 Helsinki : Helsingin kaupungin tietokeskus, s. : kuv., taul. ISBN (Tutkimuskatsauksia / Helsingin kaupungin tietokeskus, ISSN ; 2014, 5) KUNNALLISTALOUS; TALOUSARVIOT; SUURET KAUPUNGIT; TALOUDELLINEN KEHITYS; VEROTULOT; LAINAT; VALTIONOSUUDET; TALOUDELLINEN TILA; HELSINKI; ESPOO; TAMPERE; VANTAA; OULU; TURKU; JYVÄSKYLÄ; KUOPIO; LAHTI; KOUVOLA; PORI (pdf-julkaisu) K-SAR HELSINGIN 504; KUBI Helsingin 30 % päästövähennysselvitys : kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet / Erkka Ryynänen...[et al.] [Helsinki] : Helsingin kaupungin ympäristökeskus, s. : kuv., taul. (Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja, ISSN ; 2014, 7) PÄÄSTÖT; KASVIHUONEKAASUT; VÄHENTÄMINEN; VISIOT; SKENAARIOT; LASKENTAMENETELMÄT; KUSTANNUSTEHOKKUUS; TOIMENPITEET; KEHITYS; TAVOITTEET; HELSINKI (pdf-julkaisu) 31/HELSINKI HELSINGIN 31; KUBI Helsingin tilastollinen vuosikirja 2014 = Helsingfors statistiska årsbok 2014 = Statistical yearbook of Helsinki 2014 / Helsingin kaupungin tietokeskus Helsinki : Helsingin kaupunki, s. : kuv., taul. + 1 karttal vsk TILASTOT; VUOSIKIRJAT; KAUPUNGIT; HELSINKI 656; 625; 711; KUBI Pyöräilyn edistämisohjelma [Elektroninen aineisto] / Helsingin kaupunki. Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki : Helsingin kaupunki, s. : kuv., taul. (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja, ISSN ; 2014, 4) ( Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä) Sammandrag. - Abstract PYÖRÄILY; KULKUMUOTO; TILASTOT; POLKUPYÖRÄT; PYÖRÄTIET; LIIKENNEPOLITIIKKA; LIIKENNESUUNNITTELU; JALANKULKU; HELSINKI (pdf-julkaisu) EURO HIGH LEVEL GROUP 378 High Level Group on the Modernisation of Higher Education : Report to the European Commission on new modes of learning and teaching in higher education [Brussels] : European union, s. : kuv.

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 2/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu - Uutuusluettelo - Nyförvärv 2/2015 20.4.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 2 / 2015 Luettelossa on nyt entistä enemmän verkkojulkaisuja. Linkit niihin

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 3/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 12.6.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 3/2015 20.4. 11.6.2015 Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: http://kirjasto.kuntaliitto.fi/fin/search.htm

Lisätiedot

Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015

Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015 4/2015 Suomen Kuntaliitto / Kirjastotietopalvelu Uutuusluettelo - Nyförvärv 4/2015 24.8.2015 Sivu 1 Uutuusluettelo Nyförvärv 4/2015 12.6. 24.8.2015 Linkit verkkojulkaisuihin kirjaston tietokannassa: http://kirjasto.kuntaliitto.fi/fin/search.htm

Lisätiedot

Diak Itä Koulutuskeskus Agricola 1.8.2011 UUTUUSLUETTELO (kesäkuu heinäkuu) luettelossa on uutuushankinnat sekä lisätilaukset

Diak Itä Koulutuskeskus Agricola 1.8.2011 UUTUUSLUETTELO (kesäkuu heinäkuu) luettelossa on uutuushankinnat sekä lisätilaukset Kirjasto Diak Itä Koulutuskeskus Agricola 1.8.2011 UUTUUSLUETTELO (kesäkuu heinäkuu) luettelossa on uutuushankinnat sekä lisätilaukset Tekijä(t): Hamilo, Marko. Nimeke: Luonnollisesti hullu : evoluutio

Lisätiedot

strategiaraportti vuosille 2008-2010

strategiaraportti vuosille 2008-2010 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:38 Kansallinen sosiaalisen suojelun ja osallisuuden strategiaraportti vuosille 2008-2010 sosiaali- ja terveysministeriö ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2673-8

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2014 1 Sisältö 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Elinkeinoelämän tutkimuslaitos vuonna 2014 4 Toiminta vuonna 2014 lyhyesti 4 Merkittäviä tutkimuksia valmistui

Lisätiedot

IÄN ILOINEN KAINUU 2030

IÄN ILOINEN KAINUU 2030 IÄN ILOINEN KAINUU 2030 Kainuun ikääntymispoliittinen strategia Koti ja ympäristö Työ ja elinkeinoelämä Liikunta, kulttuuri ja sosiaali- ja terveyspalvelut Vihreästä luonnosta kasvaa kekseliäs ja sitkeä

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2015 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto

Helecon asiasanasto Helecon asiasanasto sto sto - 2015 / Aalto-yliopiston kirjasto, Töölö - Helecon tietokeskus asiasana index term Aalto-yliopisto Aalto University Aasia Asia Afganistan Afghanistan Afrikka Africa agentit agents ahtaus stevedoring

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2008 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2008 4 Ennustetoimi 8 Julkisen talouden ja talouspolitiikan tutkimusohjelma 10 Työmarkkinoiden ja

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2012 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2012 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 11 Tietopalvelu... 12 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014

Laitoksen yleiskuva. Toiminta vuonna 2014 PALKANSAAJIEN TUTKIMUSLAITOS 2014 Sisällysluettelo Laitoksen yleiskuva... 3 Tutkimustoiminta... 4 Ennuste ja talouskehityksen seuranta... 9 Tietopalvelu...10 Tiedotus ja Talous & Yhteiskunta -lehti...

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka!

Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka! Kunta-alan ammattilaisten kohtauspaikka! Keskiviikko 9.9.2015 9.00 17.00 Torstai 10.9.2015 9.00 15.00 Kommunmarknaden 9. 10.9.2015 Kuntatalo, Helsinki www.kuntamarkkinat.fi Tervetuloa Kun Rautaisannos

Lisätiedot

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.)

Suomalaisten hyvinvointi 2010. Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2010 Marja Vaarama, Pasi Moisio & Sakari Karvonen (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kansi: Marko von Konow Taitto ja

Lisätiedot

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000)

Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Valtiotieteiden lisensiaatti (Helsingin yliopisto; 2000) Ansioluettelo Henkilötietoja Petri Rikhard Böckerman Kapteeninkatu 3D35 00140 Helsinki puh. 0400 913189 E-mail: petri.bockerman@labour.fi Koulutus Valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto; 1996) Pääaineena

Lisätiedot

2/2006. kesäkuu juni

2/2006. kesäkuu juni 2/2006 kesäkuu juni Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2006 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Helsingin seudun asuntoraportti 2012

Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:53. Kansallinen raportti sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden strategioista

Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:53. Kansallinen raportti sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden strategioista Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:53 Kansallinen raportti sosiaalisen suojelun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden strategioista SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Kaikille mahdollisuus

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014

Tilinpäätös 2013. Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 Espoon kaupunki Valtuusto 19.5.2014 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 5 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Kasvavat hyvinvointierot. eduskuntavaalien asialistalle. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

Kasvavat hyvinvointierot. eduskuntavaalien asialistalle. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 1 2011 irtonumero 7,50 e SosiaaliporrasRAI väline vanhuksen sosiaalisen toimintakyvyn arviointiin Luottamushenkilö Auli Pääkkönen, Maaninka Henkilökohtaistuvat

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 16a/2012 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Eurooppa 2020 strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2012 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot