OHJAUS. THL-Toimenpideluokitus THL-Åtgärdskalssifikation

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJAUS. THL-Toimenpideluokitus THL-Åtgärdskalssifikation"

Transkriptio

1 OHJAUS THL-Toimenpideluokitus THL-Åtgärdskalssifikation

2 Ohjaus 4/2013 THL-Toimenpideluokitus THL-Toimenpideluokitukset THL-Åtgärdsklassifikation

3 Copyright Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013 Tekijät: Jari Lehtonen, Jukka Lehtovirta, Päivi Mäkelä-Bengs Layout: Mediaviisi Oy ISBN ISSN

4 Esipuhe Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ylläpitämä valtakunnallinen toimenpideluokitus koostuu terveydenhuollon toimenpideluokituksen lisäksi radiologian ja suun terveydenhuollon toimenpideluokituksista. Terveydenhuollon toimenpideluokitus pohjautuu pohjoismaiseen kirurgiseen luokitukseen Nordic Classification of Surgical Procedures (NCSP), joka on julkaistu ensimmäisen kerran vuonna Julkaisu on saatavissa englanninkielisenä versiona osoitteesta NCSP luokitusta ylläpitää Pohjoismaiden luokituskeskus (NCC) ja sen tekijänoikeudet ovat NOMESCO:lla. Suomessa julkaistaan Terveydenhuollon toimenpideluokituksen lisäksi myös perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitusta (PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus, SPAT, ), jonka ensisijainen käyttötarkoitus on tilastointi. Valtakunnallisen toimenpideluokituksen tavoitteena on, että sen avulla potilas/asiakastoimenpiteitä tekevä terveydenhuollon ammattilainen voi yksilöidä tehdyn toimenpiteen koodilla mahdollisimman tarkasti. Luokituksessa mainittujen toimenpidekoodien käyttö on pakollista potilasasiakirjoissa, joihin tehtävistä merkinnöistä sosiaali- ja terveysministeriö on antanut määräyksen (1995:81). Toimenpideluokitus on osa sähköisen potilaskertomuksen rakenteita ja sitä käytetään myös hallinnollisissa prosesseissa ja tilastotoimessa. Hoitoilmoitustilastoja varten kerättävät toimenpidetiedot merkitään THL:n määräyksen mukaan toimenpideluokituksen koodeilla. Toimenpideluokitusta hyödynnetään myös mm. kliinisessä tutkimus- ja kehittämistyössä ja Kansaneläkelaitoksen korvauskäytännössä. THL- toimenpideluokitus 2013 korvaa aikaisemman painoksen alkaen. Virallinen versio Luokituksesta on saatavilla sähköisessä muodossa koodistopalvelimelta (www.thl.fi/koodistopalvelu). Koodistopalvelimelta saatava sähköinen muoto pidetään ajantasaisena, joten sen käyttöä suositellaan. Palaute ja kehittämisehdotukset pyydetään lähettämään toimenpideluokituksen asiantuntijaryhmille Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koodistopalvelun välityksellä Toimenpideluokituksen vuosittaiseen päivittämiseen osallistuu 12 eri alojen kliinistä asiantuntijaryhmää ja koordinoiva ryhmä, joka koostuu kliinisten asiantuntijaryhmien puheenjohtajista. Kliinisten asiantuntijaryhmien valmistelun jälkeen uudet koodit, olemassa olevien päivittäminen ja koodien poistot käsitellään Koodistopalvelun johtoryhmässä ja viranomaispäätöksen julkaisusta tekee THL. Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia toimenpideluokituksen valmistuksen ja ylläpidon asiantuntijaryhmien työhön osallistuneita henkilöitä heidän työstään. Päivi Hämäläinen Osastopäällikkö Tieto-osasto 1

5 Luokituksen käyttö Toimenpideluokituksen lähtökohtana on se, että potilas/ asiakastoimenpiteitä tekevä terveydenhuollon ammattilainen voi yksilöidä jokaisen tehdyn toimenpiteen mahdollisimman tarkasti. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole yhdenmukaistaa eri ammattikuntien toimenpiteisiin liittyvää kielenkäyttöä tai nimikkeistöä. Näin ollen tässä luokituksessa oleva kooditekstit eivät ole normatiivista. Toimenpideluokituksen koodit on jaoteltu anatomisen rakenteen mukaan lukuun ottamatta lukua R (kuntoutuspalvelut), ja lukuja W, X, Y ja Z. Luokituksen ZXA-ZXH ja ZX1 koodeja käytetään ainoastaan lisäkoodeina. Nämä koodit tarkentavat varsinaisia toimenpidekoodeja, mm. kehon puoli ja sijainti, johon toimenpide kohdentuu. Lisäksi lisäkoodeilla voidaan tarkentaa toimenpiteen kiireellisyyttä ja vaativuutta. Myös erityistä tekniikkaa vaativien toimenpiteiden luokitusta voidaan täsmentää lisäkoodien avulla. Nämä erityistä tekniikka vaativat toimenpiteet nimetään yleisesti toimenpiteeseen liittyvän erityistekniikan mukaan. Tutkimusnimekkeen *merkki tarkoittaa, että kyseistä tutkimusta ei lasketa eri tutkimukseksi, kun se on suuremman tutkimuksen osana, esimerkiksi SI-nivelten kuvaus lannerangan röntgenkuvaustutkimuksen yhteydessä. Kirurgisissa toimenpidekoodeissa kirjaimilla X ja W on koodin toisena tai kolmantena merkkinä kiinteä merkitys: X kuvaa määrittelemätöntä anatomista aluetta ja W puolestaan uusintaleikkausta. Jos yhdessä hoitotilanteessa on suoritettu useampia erillisiä toimenpiteitä, ensimmäiseksi merkitään merkityksellisin ja eniten voimavaroja vaatinut toimenpide ja seuraavaksi aikajärjestyksessä muut täydentävät toimenpiteet. Suomen Kuntaliitto vastaa radiologisen tutkimus- ja toimenpideluokituksen ja päivityksestä ja ohjeistuksesta. Nämä erillisluokitukset on kuitenkin osa THL:n ylläpitämää valtakunnallista toimenpideluokitusta. Verkkojulkaisu ei sisällä seliteosiota, sillä kaikkia, ennen vuotta 2004 julkaistujen koodien seliteosia ei ole viety Koodistopalvelimelle. Näiden seliteosien päivitystyö jatkuu edelleen ja päivitetyt vanhojen koodien seliteosat ja uusien koodien seliteosat lisätään Koodistopalvelimelle julkaistavan sähköiseen versioon. Toimenpideluokitus päivitetään vuosittain ja sen virallinen, sähköinen versio on saatavilla sivustolta THL:n Koodistopalvelun kotisivuilla on julkaistu luokituksen päivitysstrategia ja esityslomakkeet uudelle koodille. Lisätietoa toimenpideluokituksen päivittämisestä antaa THL:n Tietorakenteet ja luokitukset -yksikön ylilääkäri. 2

6 Sisällys Innehåll 1 Esipuhe 2 Luokituksen käyttö 4 Hermosto Nervsystemet LUKU B 20 Umpierityselimet Endokrina organ LUKU C 24 Silmän alue Ögonregion LUKU D 39 Korva, nenä ja kurkunpää Öron, näsa, hals och struphuvud LUKU E 49 Hampaat, leuka, suu ja nielu Tänder, käkar, munhåla och svalg LUKU F 63 Sydän ja rintaontelon suuret suonet Hjärta och stora intratorakala kärlen LUKU G 94 Rintaontelon muut osat Andra thorakala organ LUKU H 106 Rintarauhanen Bröstkörtel LUKU J 110 Ruuansulatuskanava ja sen oheiselimet Gastrointestinalkanalen och därtill hörande organ LUKU M 179 Obstetriset toimenpiteet Obstetrik LUKU N 185 Tuki- ja liikuntaelimet Muskuloskeletala systemet LUKU P 226 Verisuonet ja imusuonijärjestelmät Perifera kärl och lymfsystem LUKU Q 261 Iho ja ihonalaiskudos Hud och subkutana vävnader LUKU R 273 Kuntoutuspalvelut Rehabilitations service LUKU S 277 Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tand- och munåtgärder i öppenvård LUKU W 285 Muut ja useisiin elinjärjestelmiin kohdistuvat toimenpiteet Andra åtgärder som inriktas på flera organsystem LUKU X 296 Paikantamattomat tutkimustoimenpidekoodit Diagnostiska åtgärder LUKU Y 300 Elinten ja kudosten irrottaminen siirtoa varten Uttagning av organ för transplantationer LUKU Z 306 Lisäkoodit Tilläggskoder LUKU K 144 Virtsatiet, miehen sukuelimet ja vatsaontelon takaiset kudokset Urinvägar, manliga genitalier och retroperitoneal vävnad LUKU L 166 Naisen sukuelimet Kvinnliga genitalier 3

7 A LUKU A Hermosto Nervsystemet Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät: Detta kapitel innefattar följande grupper: AA AB AC AD AE AW AX Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer Selkäydin ja hermojuuret Ryggmärg och nervrötter Ääreishermot Perifera nerver Autonominen hermosto Autonomt nervsystem Muut hermojärjestelmän toimenpiteet Andra åtgärder på nervsystemet Hermoston leikkausten haavakomplikaatioleikkaukset Reoperationer för sårkomplikationer av neurokirurgi Muut pään ja hermojärjestelmän toimenpiteet Andra åtgärder på huvud och nervsystemet 4

8 Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer AA Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer AA_ AA1AA AA1AD AA1AF AA1AG AA1AM AA1BA AA1BD AA1BF AA1BG AA1BM AA1CD AA1CF AA1CG AA1CM AA1DD Pään diagnostinen radiologia Diagnostisk radiologi av huvudet Kallon natiiviröntgen Skalle, röntgen Pään TT Skalle och hjärna, DT Pään suppea magneettitutkimus keskikenttälaitteella Skalle och hjärna, begränsad MR med mellanfältsmagnet Pään suppea magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Skalle och hjärna, begränsad MR med högfältsmagnet Pään suppea 3 Teslan MT Skalle och hjärna, begränsad MR med 3 Tesla magnet Kallon laaja natiiviröntgen Skalle, omfattande röntgen Pään laaja TT Skalle och hjärna, omfattande DT Pään magneettitutkimus keskikenttälaitteella Skalle och hjärna, MR med mellanfältsmagnet Pään magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Skalle och hjärna, MR med högfältsmagnet Pään 3 Teslan MT Skalle och hjärna, MR med 3 Tesla magnet Pään erittäin laaja TT Skalle och hjärna, mycket omfattande DT Pään laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella Skalle och hjärna, omfattande MR med mellanfältsmagnet Pään laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Skalle och hjärna, omfattande MR med högfältsmagnet Pään laaja 3 Teslan MT Skalle och hjärna, omfattande MR med 3 Tesla magnet Pään ja kaularangan TT Halsrygg och huvud, DT AA1DF AA1DG AA1DM AA1ED AA3AA AA3AD AA3BD AA3CD Pään erittäin laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella Skalle och hjärna, mycket omfattande MR med mellanfältsmagnet Pään erittäin laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Skalle och hjärna, mycket omfattande MR med högfältsmagnet Pään erittäin laaja 3 Teslan MT Skalle och hjärna, mycket omfattande MR med 3 Tesla magnet Pään ja kaulan trauma-tt Skalle och hals, DT för trauma Kasvonluiden natiiviröntgen Ansiktsskelett, röntgen Kasvojen TT Kasvojen laaja TT Kasvojen erittäin laaja TT AA4AA Sellan natiiviröntgen * Sella turcica, röntgen * AA4AD AA4BD AA4BF AA4BG AA4BM AA4CD AA4CF AA4CG AA4CM AA4DF Sellan TT Sella, DT Sellan laaja TT Sella, omfattande DT Sellan magneettitutkimus keskikenttälaitteella Sella, MR med mellanfältsmagnet Sellan magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Sella, MR med högfältsmagnet Sellan 3 Teslan MT Sella, MR med 3 Tesla magnet Sellan erittäin laaja TT Sella, mycket omfattande DT Sellan laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella Sella, omfattande MR med mellanfältsmagnet Sellan laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Sella, omfattande MR med högfältsmagnet Sellan laaja 3 Teslan MT Sella, omfattande MR med 3 Tesla magnet Sellan erittäin laaja magneettitutkimus keskikenttälaitteella Sella, mycket omfattande MR med mellanfältsmagnet A 5

9 Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer A AA4DG Sellan erittäin laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Sella, mycket omfattande MR med högfältsmagnet AA4DM AA5AE AA5AK AA5AL Sellan erittäin laaja 3 Teslan MT Sella, mycket omfattande MR med 3 Tesla magnet Intrakraniaalitilan UÄ Inrakraniellt UL Aivojen spektroskopia Spektroskopi av hjärnan Aivojen magneettikenttämittaus (magnetoenkefalografia, MEG) Magnetencefalografi MEG AA5HE AA5JP AA5KP AA5LP AA5LQ Lapsen aivojen UÄ Barnets hjärn-ul Aivojen aineenvaihdunnan laaja PET Hjärnmetabolism omfattande PET Aivojen aineenvaihdunnan erittäin laaja PET Hjärnmetabolism mycket omfattande PET Aivojen reseptoreiden/transportterien laaja PET Hjärnreseptor eller transportprotein omfattande PET Aivojen reseptoreiden tai kuljettajaproteiinien monivaiheinen SPET ja matala-annos TT Hjärn reseptor- och transportprotein multifasisk SPET med lågdos DT AA5AN AA5AP AA5BK AA5CN AA5CP AA5CQ AA5DP AA5DR AA5EN AA5EP AA5EQ Aivojen gammakuvaus Hjärna, isotop undersökning Aivojen PET Hjärna, PET undersökning Aivojen laaja spektroskopia Spektroskopi av hjärnan, omfattande Aivoperfuusion gammakuvaus Hjärncirkulation isotop undersökning Aivojen perfuusion perus PET Hjärnperfusion PET Aivoperfuusion SPET ja matala-annos TT Hjärperfusion SPET med lågdos DT Aivojen hapenkulutuksen/aineenvaihdunnan perus PET Hjärnmetabolism PET Aivojen aineenvaihdunnan PET-TT Hjärnmetabolism PET med DT Aivoreseptoreiden tai kuljettajaproteiinien gammakuvaus Hjärnreseptor eller transportprotein isotop undersökning Aivojen reseptoreiden/transportterien perus PET Hjärnreseptor eller transportprotein PET Aivojen reseptoreiden tai kuljettajaproteiinien SPET ja matala-annos TT Hjärn reseptor- och transportprotein SPET med låg dos DT AA5NK AA5PD AA5SN AA5SP AA5XP AA6AA AA6AD AA6BD AA6CD AA6JD AA7AA Keskushermoston valkoisen aineen traktrografia Traktrographi av centrala nervsystemets vita substans Aivojen perfuusio TT Hjärnperfusionsundersökning med DT Aivojen SPET Hjärna SPET Aivojen reseptoreiden/transportterien erittäin laaja PET Hjärnreseptor eller transportprotein mycket omfattande PET Aivojen muu PET Hjärna, annan PET Kallon saumojen natiiviröntgen Skallens suturer, röntgen * Kallon luiden TT Skallben, DT Kallon luiden laaja TT Skallben, omfattande DT Kallon luiden erittäin laaja TT Skallben, mycket omfattande DT Kallon pyyhkäisykuvaus-tt Skallben CT scout-scan Aivonesteyhdystien ja laitteiston natiiviröntgen (sunttiröntgen) Likvorshunt, röntgen AA5ER AA5FK AA5FP Aivojen reseptoreiden/transportterien PET-TT Hjärnreseptor eller -transportprotein PET med TT Aivojen toiminnallinen tutkimus (fmri) Aivojen veritilavuuden PET Hjärnans blodvolym PET AA7AN AA7EB AA9GE Aivo-selkäydinnesteen kierron gammakuvaus Cerebrospinalvätska flöde isotopundersökning Aivokammiosuntin varjoainetutkimus (suntin valvulografia) Valvulografi (shuntundersökning) Keskushermoston intraoperatiivinen UÄ AA5GP Aivojen gamma-pet tutkimus Hjärna, gamma-pet undersökning 6

10 Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer AE3CP PA2AC Aivojen aktivaation perus PET Hjärnaktivitet PET undersökning Aivovaltimoiden varjoainetutkimus Cerebral angiografi AAA AAA00 Aivojen tutkimusleikkaukset Diagnostiska intrakraniala ingrepp Kallon aukaisu tutkimustarkoituksessa Explorativ kraniotomi A PA2AD Aivojen TT-angiografia Hjärnans DT angiografi AAA10 Koepalan otto poranreiän kautta aivoista Biopsi via borrhål PA2AE Aivojen valtimon ultraäänitutkimus Hjärnartär UL AAA20 Aivokammion paineanturin asettaminen Applikation av tryckgivare i ventrikel PA2BC Aivovaltimoiden laaja varjoainetutkimus Cerebral angiografi, omfattande AAA25 Epiduraalitilan paineanturin asettaminen Applikation av epidural tryckgivare PA2BD Aivojen laaja TT-angiografia Hjärnans omfattande DT angiografi AAA27 Aivokudoksen paineanturin asettaminen Applikation av intracerebral tryckgivare PA2CC PA3AC Aivovaltimoiden erittäin laaja varjoainetutkimus Cerebral angiografi, mycket omfattande Carotis-valtimoiden selektiivinen varjoainetutkimus * Selektiv karotisangiografi * PA4AC Vertebraalivaltimoiden varjoainetutkimus * Vertebralisangiografi (selektiv) * PA5AC PA7AC PA7BC Kasvojen valtimoiden varjoainetutkimus Angiografi av ansiktets artärer Kaula- ja aivovaltimoiden varjoainetutkimus Cervikalangiografi Kaula- ja aivovaltimoiden laaja varjoainetutkimus Cervikalangiografi, omfattande AAA30 AAA35 AAA40 AAA50 AAA99 AAB Elektrodien asettaminen epiduraalisesti Inläggande av epidurala elektroder Elektrodien asettaminen subduraalisesti Inläggande av subdurala elektroder Elektrodien asettaminen aivojen sisälle Inläggande av intracerebrala elektroder Aivojen tähystys Intrakraniell endoskopi Muu aivojen tutkimusleikkaus Annan diagnostisk intrakranial operation Aivokasvaimien ja aivomuutosten poistot Exstirpation eller destruktion av intrakranial förändring PA7BD PA7CC PA7CD Pään ja kaulan verisuonten TT-angiografia Huvud och hals DT-angiografi Kaula- ja aivovaltimoiden erittäin laaja varjoainetutkimus Cervikalangiografi, mycket omfattande Pään ja kaulan verisuonten laaja TTangiografia Huvud och hals omfattande DT-angiografi AAB00 AAB10 AAB20 Aivokasvaimen tai aivomuutoksen poisto Total exstirpation av intrakranial tumör eller lokal lesion Aivokasvaimen tai aivomuutoksen poisto osittain Delresektion av intrakranial tumör/förändring Aivokasvaimen tai aivomuutoksen tuhoaminen Destruktion av intrakranial tumör/lesion PA7CG PA7CM Pään ja kaulan verisuonten laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Huvud och hals blodkärl omfattande MR med högfältsmagnet Pään ja kaulan verisuonten laaja magneettitutkimus (yli 1,5T) AAB30 AAB99 Aivotilan spontaanin verihyytymän poisto Utrymning av icke-traumatiskt intrakranialt hematom Muu aivokasvaimen tai aivomuutoksen poisto Annan exstirpation av intrakranial tumör/ förändring PA7DG PA7DM Pään ja kaulan verisuonten erittäin laaja magneettitutkimus vahvakenttälaitteella Huvud och hals blodkärl mycket omfattande MR med högfältsmagnet Pään ja kaulan verisuonten erittäin laaja magneettitutkimus (yli 1,5T) AAC AAC00 AAC05 Aivoverisuonien toimenpiteet Intrakraniala kärlåtgärder Aivovaltimopullistuman kaulan sulkeminen Stjälkligatur av intrakranialt aneurysm Aivovaltimopullistuman syöttävän valtimon sulkeminen Kärlligatur proximalt om intrakranialt aneurysm 7

11 Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer A AAC10 Aivovaltimopullistuman seinämän vahvistaminen Väggförstärkning av intrakranialt aneurysm AAE Kallonpohjan kautta tehtävät leikkaukset Ingrepp via skallbasen AAC15 AAC20 AAC30 AAC40 Aivovaltimopullistuman menevän ja tulevan valtimon sulkeminen Ligatur proximalt och distalt om intrakranialt aneurysm, trapping Aivoverisuonen liittäminen Intrakranial kärlanastomos Aivoverisuonien välisen avanteen tukkiminen Ocklusion av intrakranial kärlfistel Aivoverisuoniepämuodostuman poisto Exstirpation av intrakranial arteriovenös missbildning AAE00 AAE05 AAE10 AAE20 Tutkimusleikkaus transsphenoidaalisesti Transsfenoidal exploration Aivonesteavanteen tukkiminen nasoendoskooppisesti Nasoendoskopisk tillslutning av likvorfistel Kudoksen poistaminen transsfenoidaalisesti Transsfenoidal exstirpation eller resektion Kudoksen poistaminen transklivaalisesti, suun kautta Transoral/transclival exstirpation eller resektion AAC99 Muu aivoverisuonileikkaus Annan intrakranial kärloperation AAE25 Kudoksen poistaminen kallon sisältä transkervikaalisesti, kaulan kautta Transcervical exstirpation eller resektion AAD Aivo- ja kallovammojen leikkaukset Operationer p.g.a. skalltrauma AAE30 Kudoksen poistaminen translabyrintaarisesti Translabyrintär exstirpation eller resektion AAD00 AAD05 AAD10 AAD12 AAD15 Verihyytymän poisto kovan aivokalvon päältä, epiduraalitilasta Utrymning av epiduralt hematom Verihyytymän poisto kovan aivokalvon alta, akuutti subduraali Utrymning av akut subduralt hematom Verihyytymän poisto kovan aivokalvon alta, krooninen subduraali Utrymning av kroniskt subduralt hematom Kovan aivokalvon alaisen nesteen kanavointi keuhkopussiin tai vatsaonteloon Dränering av subdural vätska till pleura eller abdomen Aivokudoksen verihyytymän tai ruhjeen poisto Utrymning av hematom eller kontusionshärd i hjärnan AAE32 AAE34 AAE40 AAE50 AAE99 Akustikusneurinooman poisto translabyrintaarisesti Translabyrintär exstirpation av acusticusneurinom Kuulo- tai tasapainohermoon kohdistuva muu leikkaus Annan operation på nervus acusticus (vestibulocochlearis) Kudoksen poistaminen transtemporaalisesti Transtemporal exstipation eller resektion Kudoksen poistaminen poskikaaren ja ohimoluun läpi Zygomaticotemporal exstirpation eller resektion Muu kallonpohjan kautta tehtävä leikkaus Annan operation via skallbasen AAD16 AAD30 AAD40 AAD42 AAD99 Kovan aivokalvon alaisen laskuputken poisto Avlägsnande av subdural drän Kallon lävistävän vamman tarkistamisleikkaus Revision av penetrerande/perforerande skallskada Kallon painumismurtuman nosto Elevation av impressionsfraktur Frontobasaalisen murtuman hoito Ingrepp för frontobasal fraktur Muu aivo- tai kallovamman leikkaus Annat ingrepp för skallskada AAF AAF00 AAF05 AAF10 AAF15 Aivonestekierron säätelytoimenpiteet Shuntoperationer på hjärnventriklar eller intracerebral cystor Aivokammioavanteen teko Ventrikulostomi Aivokammion kanavointi vatsaonteloon Ventrikuloperitoneal shunt Selkäydinkanavan kanavointi vatsaonteloon Lumboperitoneal liquorshunt Aivokammion kanavointi sydämen eteiseen Ventrikuloatrial shunt AAF20 Aivonesteyhdystien korjaaminen Revision av liquorshunt 8

12 Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer AAF25 AAF30 Aivonesteyhdystien poisto Borttagande av liquorshunt Injektiolaitteen asettaminen aivokammioon Applikation av intraventrikulär injektionsport AAH30 AAH40 Aivohermon polttaminen tai jäädyttäminen Termodestruktion av kranialnerv Aivohermon injektiohoito Injektion i kranialnerv A AAF35 AAF40 AAF45 AAF50 Aivokammioiden sisäisen lääkehoidon toteuttamiseen tarkoitetun ihonalaisen säiliön asettaminen Implantation av reservoir för intraventrikulär terapi Kallonsisäisen kystan kanavointi vatsaonteloon Dränage av intravetrikulär cysta till bukhålan Aivokystan avanteen teko Fenestrering av intrakranial cysta Kolmannen aivokammion pohjan puhkaisu AAH50 AAH60 AAH80 AAH99 Aivohermon liittäminen tai siirre Neurorafi av kranialnerv, eller reparation medels nervtransplantat Aivohermon mikrovaskulaarinen vapautus Mikrovaskulär dekompression av kranialnerv Mikrovaskulaarinen lihaksensiirto aivohermojen alueella Mikrovaskulär muskelförflyttning vid facialispares Muu aivohermojen leikkaus Annan operation på kranialnerver AAF99 Muu aivonestekierron säätelytoimenpide Annat ingrepp för reglering av liquorflödet AAJ Epilepsialeikkaukset Operationer p.g.a.epilepsi AAG AAG00 AAG10 AAG20 AAG30 AAG40 Stereotaktiset aivotilan toimenpiteet Stereotaktiska intrakraniala operationer Koepalan otto stereotaktisen laitteen avulla Stereotaktisk biopsi Sterotaktinen tumakkeen tai hermoradan tuhoaminen Stereotaktisk destruktion av nukleus eller nervbana Stereotaktinen aivoelektrodien asettaminen Stereotaktiskt inläggande av elektroder i hjärnan Stereotaktinen säteilylähteen asettaminen aivoihin Stereotaktisk implantation av strålkälla i hjärnan Stereotaktinen sikiön hermosolujen/kudoksen asettaminen aivoihin Stereotaktisk implantation av fosternervceller/ vävnad i hjärnan AAJ00 AAJ10 AAJ15 AAJ20 AAJ25 AAJ30 AAJ35 AAJ99 Aivopuoliskon poisto Hemisfärektomi vid epilepsi Aivolohkon poisto epilepsian vuoksi Lobektomi vid epilepsi Hippokampuksen, aivoturson, poisto Hippokampektomi vid epilepsi Epileptisen pesäkkeen poisto Resektion av epileptiskt fokus Hermoratojen katkaisu epilepsian vuoksi Avskärning av nervbanor vid epilepsi Kallosotomia, aivokurjen halkaisu, epilepsian vuoksi Callosotomi vid epilepsi Aivopuoliskon kuorikerroksen poisto epilepsian vuoksi Hemidekortikation vid epilepsi Muu aivoleikkaus epilepsian vuoksi Annan hjärnoperation vid epilepsi AAG50 AAG99 AAH AAH10 AAH20 Stereotaktinen sädehoito aivoihin Stereotaktisk strålbehandling Muu stereotaktinen aivojen toimenpide Annan stereotaktisk operation på centrala nervsystemet Aivohermojen leikkaukset Operationer på kranialnerver Aivohermon katkaisu Neurotomi av kranialnerv Aivohermon vapautus Deliberation/dekompression av kranialnerv AAK AAK00 AAK10 AAK20 AAK30 Kallon ja kovakalvon leikkaukset Operationer på kranium och dura Kallon korjaaminen Kranioplastik Kovan aivokalvon korjaaminen Duraplastik Kallonsaumojen ennenaikaisen luutumisen vuoksi tehtävä leikkaus Operation p.g.a.kraniosynostos Kallon ja kasvoluiden epämuodostuman korjaaminen Kraniofacial rekonstruktion vid missbildning 9

13 Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer A AAK40 Aivonesteavanteen tukkiminen kallon luiden lävitse Ocklusion av likvorfistel AAK80 AAK85 AAK99 AAP00 AAP10 AAL AAL00 AAL10 Kallon kalotin avaaminen aivopaineen helpottamiseksi Öppning av skallens kalott för att underlätta hjärntrycket Aiemmin irroitetun kallon kalotin takaisinistutus Replantation av tidigare uttagen del av skalltak Muu kallon ja kovakalvon leikkaus Annan operation på kranium och dura Koepalan otto kallosta Biopsi av skallben Kallon luukasvaimen poisto Resektion av bentumör i skallen Kallonsisäiset suonensisäiset toimenpiteet Endovaskulära intrakraniala ingrepp Aivovaltimopullistuman suonensisäinen tukkiminen Endovaskulär ocklusion p.g.a.intrakranialt aneurysm Aivovaltimotulpan suonensisäinen liuotus Intrakranial endovaskulär trombolys PA2DT PA2ET PA2FT PA2GT PA2HT PA2JT PA2KT PA2LT PA2MT Aivokasvaimen embolisaatio Hjärntumörembolisering Aivokasvaimen embolisaatio, laaja Hjärntumörembolisering, omfattande Aivokasvaimen embolisaatio, erittäin laaja Hjärntumörembolisering, mycket omfattande Aivojen av-malformation embolisaatio Hjärnans av-malformation, embolisering Aivojen av-malformation embolisaatio, laaja Hjärnans av-malformation, omfattande embolisering Aivojen av-malformation embolisaatio, erittäin laaja Hjärnans av-malformation, mycket omfattande embolisering Aivovaltimoaneurysman suonensisäinen tukkiminen Hjärnaneurysm, embolisering Aivovaltimoaneurysman suonensisäinen tukkiminen, laaja Hjärnaneurysm, omfattande embolisering Aivovaltimoaneurysman suonensisäinen tukkiminen, erittäin laaja Hjärnaneurysm, mycket omfattande intravaskulär ocklusion AAL20 AAL30 AAL40 Aivoverisuoniepämuodostuman suonensisäinen tukkiminen Endovaskulär ocklusion p.g.a.intrakranial A-V missbildning Aivovaltimo-laskimoavanteen suonensisäinen tukkiminen Endovaskulär ocklusion av intrakranial arteriovenös fistel Aivokasvaimen verisuonien suonensisäinen tukkiminen Endovaskulär ocklusion p.g.a.intrakranial tumör PA2PT PA2ST PA2VT Aivovaltimon pysyvä suonensisäinen tukkiminen Hjärnartär, permanent intravaskulär ocklusion Aivovaltimon ja/tai silmän alueen tulpan selektiiivinen liuotus Hjärn- och ögonregionens artär, selektiv trombolys Aivovaltimotulpan suonensisäinen mekaaninen poisto Hjärnartärocklusion, intravaskulär mekanisk evakuering AAL99 PA2AT Muu aivoverisuonien suonensisäinen toimenpide Annan endovaskulär intrakranial operation Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito (PTA) Hjärnartär perkutan angioplastik (PTA) PA7KT PH4ST Aivovaltimon suonensisäinen koetukkiminen Hjärnartär, Intravaskulär temporär ocklusion Aivo- tai orbitan alueen laskimotulpan selektiivinen liuotus Hjärn- och ögonregionens ven, selektiv trombolys PA2BT PA2CT Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito, laaja (PTA) Hjärnartär perkutan angioplastik (PTA), omfattande Aivovaltimon suonensisäinen laajennushoito (PTA), erittäin laaja Hjärnartär perkutan angioplastik (PTA), mycket omfattande PH4UT PH4YT Aivolaskimotulpan mekaaninen poisto Hjärnventrombos, mekanisk avlägsnande Aivo-/pääalueen laskimon laajennus,stentti Huvud- och halsregionens ven, perkutan dilatation med stent 10

14 Kallo ja kallon sisäiset elimet Kranium och intrakraniala strukturer PH4ZT Vierasesineen poisto pään tai kaula-alueen laskimosta Avlägsnande av främmande föremål från ven i huvud- och halsregionen AAU00 Istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen kallosta Uttagning av implant eller fixations apparat från skalle A AAM Aivotilan infektioiden leikkaukset Ingrepp p.g.a. intrakraniala infektioner AAW Muut kallonsisäiset leikkaukset Andra intrakraniala operationer AAM00 AAM10 AAM30 AAM99 Aivojen märkäpesäkkeen pisto ja tyhjennys Punktion och tömning av intrakranial abscess Aivojen märkäpesäkkeen poisto Exstirpation av intrakranial abscess Epi- tai subduraalisen märkäpesäkkeen tyhjennys Utrymning av epiduralt eller subduralt empyem Muu aivotilan infektion leikkaus Annan operation p.g.a.intrakranial infektion AAW01 AAW02 AAW99 Kallonsisäisen hermostoärsykkeitä antavan laitteen asettaminen Implantation av intrakraniell nervsystem stimulerande apparat Kallonsisäisen injektiolaitteen asettaminen Implantation av intrakraniell injektioktions apparat Muu kallonsisäinen toimenpide Annan intrakranial operation AAN AAN00 AAN99 AAQ AAQ00 AAQ10 AAQ20 AAQ99 Synnynnäisten keskushermoston epämuodostumien korjaukset Operationer vid intrakraniala kongenitala missbildningar Enkefaloseelen korjausleikkaus Exstirpation och plastik av enkefalocele Muu synnynnäisen keskushermoston epämuodostuman korjaus Annan operation vid intrakraniala kongenitala missbildningar Kasvohermohalvauksen jälkeiset korjausleikkaukset Rekonstruktiva operationer vid ansiktsförlamning Paikallinen lihaksen siirto kasvohermohalvauksen vuoksi Lokal muskeltransposition vid facialispares Hermonsiirto kasvohermon yhdistämiseksi vastapuolelle Nervtransplantat för anknytning av facialnerv till motsatt sida Mikrovaskulaarinen lihaksen siirto kasvohermohalvauksen vuoksi Mikrovaskulär muskelförflyttning vid facialispares Muut kasvohermohalvauksen myöhäiskorjaukset Annan rekonstruktiv operation vid facialispares AA_2 XA100 XA400 XA402 XA404 XA410 XA412 XA420 XA800 XCD10 AA_3 AA4WT Muut pään ja aivojen diagnostiset toimenpiteet Andra undersökningar av hjärna och skalle Tensilontesti Tensilon-test EEG EEG ENMG ENMG SEP SEP Kuuloherätevastetutkimus (sisältäen ABR/ BAEP, ASSR) BAEP VEP VEP Laaja unitutkimus Lång sömnundersökning Neuropsykologinen tutkimus Neuropsykologisk undersökning Neurofysiologinen silmätutkimus Elektrofysiologisk ögonundersökning Muut kallonsisäiset pientoimenpiteet Andra mindre intrakraniala åtgärder Selektiivinen verinäytteen otto sinus petrosus inferiorista Selektivt blodprov från sinus petrosus AAU Istutteiden ja kiinnityslaitteiden poisto kallosta Uttagning av implanter och external fixations apparater från skallet AA5LT Intrakraniaalinen lämpöhoito, radiologinen ohjaus Intrakranaila värmebehandling, radiologiskt utstyrd 11

15 Selkäydin ja hermojuuret Ryggmärg och nervrötter A AB Selkäydin ja hermojuuret Ryggmärg och nervrötter AB_ AB1CB AB2CB AB3CB Selkäytimen ja hermojuurten diagnostinen radiologia Diagnostisk radiologi av ryggmärg och nervrötter Kaularangan selkäydinkanavan varjoainetutkimus (myelografia) Halsrygg, myelografi Rintarangan selkäydinkanavan varjoainetutkimus (myelografia) Bröstrygg, myelografi Lannerangan selkäydinkanavan varjoainetutkimus (myelografia) Ländrygg, myelografi ABA10 ABA20 ABA30 ABA99 ABB ABB00 Koepalan otto selkäydinkanavan kudoksesta Biopsi av patologisk förändring i spinalkanal Selkäytimen tähystys Intratekal endoskopi Epiduraalitilan tähystys Epiduroskopi Muu selkäytimen tai hermojuurien tutkimusleikkaus Annan diagnostiskt ingrepp på ryggmärg och nervrötter Selkäytimen ja hermojuurien paikallisten muutosten leikkaukset Operationer för patologisk förändring i ryggmärg och nervrötter Selkäytimen ja hermojuurten paikallisen muutoksen poisto selkäydinkanavasta Exstirpation av tumör/kärlförändring i spinalkanalen AB4AE Selkäydinkanavan UÄ Spinalkanal, UL ABB02 Hermojuurten paikallisen muutoksen poisto Exstirpation av förändring i nervrot AB4LB AB4XB AB6AT Selkäydinkanavan tai epiduraalitilan katetrin paikan tarkastus Kontroll av spinal- eller epiduralkateters position Selkäydinkanavan muu varjoainetutkimus Övrig kontrastunderökning av spinalkanalen Hermojuurisalpaus, laaja UÄ-ohjaus Nervrötter, utvidgad UL-styrd blockad ABB04 ABB06 ABB10 Hermojuurten paikallisen muutoksen tuhoaminen Destruktion av förändring i nervrot Hermojuurten paikallisen muutoksen tuhoaminen ihon läpi Perkutan destruktion av förändring i nervrot Selkäytimen ja hermojuurten paikallisen muutoksen osapoisto selkäydinkanavasta Delresektion av lesion i spinalkanalen AB6BT AB6CF Hermojuurisalpaus, laaja läpivalaisuohjaus Nervrötter, utvidgad genomlysningstyrd blockad Hartiapunoksen laaja magneettitutkimus (alle 1,5T) ABB20 ABB30 Kystan kanavointi selkäydinkanavasta Dränage av cysta i spinalkanalen Selkäytimen ja hermojuurten paikallisen muutoksen tuhoaminen selkäydinkanavasta Destruktion av tumör/förändring i spinalkanalen AB6CG AB6CM AB6CT AB6DT Hartiapunoksen laaja magneettitutkimus (1,5T) Hartiapunoksen laaja magneettitutkimus (yli 1,5T) Hermojuurisalpaus, laaja TT-ohjaus Nervrötter, utvidgad DT-styrd blockad Hermojuurisalpaus, laaja magneettiohjaus Nervrötter, utvidgad MR-styrd blockad ABB40 ABB99 Selkäydinkanavan spontaanin verihyytymän poisto Utrymning av icke-traumatiskt hematom i spinalkanalen Muu selkäytimen tai hermojuuren paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation för patologisk förändring i ryggmärg och nervrötter ABA ABA00 Selkäytimen ja hermojuurikanavien tutkimusleikkaukset Diagnostiska ingrepp på ryggmärg och nervrötter Selkäydinkanavan tutkimusleikkaus Explorativ laminotomi/laminektomi ABC ABC01 Selkäytimen ja hermojuurten vapautus Dekompression av ryggmärg och nervrötter Välilevytyrän poisto tähystysteitse kaularangasta Perkutan endoskopisk cervikal diskbråcksoperation 12

16 Selkäydin ja hermojuuret Ryggmärg och nervrötter ABC04 ABC07 ABC10 ABC13 ABC16 ABC17 ABC20 ABC21 ABC23 ABC26 ABC28 ABC30 Välilevytyrän poisto tähystysteitse rintarangasta Perkutan endoskopisk torakal diskbråcksoperation Välilevytyrän poisto tähystysteitse lannerangasta Perkutan endoskopisk lumbal diskbråcksoperation Mikrokirurginen välilevytyrän poisto kaularangasta Mikrokirurgisk cervikal diskbråcksoperation Mikrokirurginen välilevyn poisto rintarangasta Mikrokirurgisk torakal diskbråcksoperation Mikrokirurginen välilevytyrän poisto lannerangasta Mikrokirurgisk lumbal diskbråcksoperation Lanneselän hermojuurikanavan ulkopuolelle suuntautuvan välilevytyrän poisto Operation för extraforaminalt lumbalt diskbråck Nikamavälilevytyrän avoin poisto kaularangasta Öppen cervikal diskbråcksoperation Selkäytimen vapauttaminen edestä kaularangan alueella käyttäen implanttikiinnitystä Främre dekompression i halsryggraden med inläggande av främre fixationsimplantat Nikamavälilevytyrän avoin poisto rintarangasta Öppen thorakal diskbråcksoperation Nikamavälilevytyrän avoin poisto lannerangasta Öppen lumbal diskbråcksoperation Okahaarakeiden välien avaaminen laajenevilla implanteilla Inläggande av expanderande implantat mellan spinalutskotten Hermojuuridekompressio kaularangan alueella Dekompression av nervrötter i halsryggen ABC53 ABC56 ABC60 ABC63 ABC66 ABC99 ABD ABD10 ABD15 ABD20 ABD30 ABD32 ABD40 Dekompression av cervikal ryggmärg och nervrötter i halsryggen Selkäydintilan ja hermojuurikanavien avarrus rintarangan alueella Dekompression av thorakal ryggmärg och nervrötter i thorakalryggen Keskikanavan ja hermojuurikanavien avarrus lannerangan alueella Dekompression av lumbar ryggmärg p.g.a. degenerativa förändringar Selkäydintilan avarrus kaularangan alueella Dekompression av cervikal ryggmärg Selkäydintilan avarrus rintarangan alueella Dekompression av thorakal ryggmärg Selkäydintilan avarrus lannerangan alueella Dekompression av lumbal ryggmärgskanal Muu selkäydintilan tai hermojuurikanavien avarrus Annan dekompression av ryggmärg och nervrötter Selkäydin- ja hermojuurtoimenpiteet kivun ja toiminnallisten häiriöiden vuoksi Operationer på ryggmärg och nervrötter p.g.a.smärta och funktionella störningar Selkäydinradan katkaisu, avoin Öppen kordotomi Selkäydinradan katkaisu suljetusti iholta Perkutan kordotomi Selkäytimen halkaisu Myelotomi Selkäytimen sähköärsytyslaitteen asettaminen Intraspinal applikation av elektrostimulator Väliaikaisen neuromodulaattorin asennus Installation av tillfällig neuromodulator Injektiolaitteen asettaminen selkäydinkanavaan Inläggande injektionsport i spinalkanalen A ABC33 ABC36 ABC40 Hermojuuridekompressio rintarangan alueella Dekompression av nervrötter i thorakala regionen av ryggen Hermojuuridekompressio lannerangan alueella Dekompression av nervrötter i ländryggen Hermojuuridekompressio ristiluun alueella Dekompression av nervrötter i cauda equina ABD50 ABD99 Spinaalijuuren katkaisu kivun tai toiminnallisen häiriön vuoksi Rizotomi av spinal nervrot p.g.a. smärta eller funktionell störning Muu selkäydin- tai hermojuurileikkaus, kipu tai toiminnallinen häiriö Annan operation på ryggmärg och nervrötter p.g.a. smärta och funktionella störningar ABC50 Selkäydintilan ja hermojuurikanavien avarrus kaularangan alueella 13

17 Ääreishermot Perifera nerver A ABE Selkärangan ja selkäytimen epämuodostumien leikkaukset Operationer p.g.a.spinala missbildningar ABE10 ABE20 ABE30 ABE40 ABE50 ABE99 Selkäydintyrän korjaus Exstirpation och plastik av myelo- eller meningocele Diastematomyelian vapautus Deliberation av fjättrad ryggmärg (diastematomyeli) Dermaalisinuksen poisto Exstirpation av dermal sinus Hydromyelian vuoksi tehtävä leikkaus Operation för hydromyeli Niska-aukon alueen vapautus Occipitocervikal dekompression Muu selkärangan ja selkäytimen epämuodostumien korjausleikkaus Annan operation p.g.a.spinala missbildningar AB5CT AB5DT TAA40 TAB00 TAB10 TAB20 TAB22 TAB24 Hermojuurisalpaus TT-ohjauksessa Nervrötter, DT-styrd blockad Hermojuurisalpaus, magneettiohjaus Nervrötter, MR-styrd blockad Aivo-selkäydinesteen kanavointi iholle Kanalisering av cerebro-spinalvätska genom huden Lannepisto (lumbaalipunktio) Lumbalpunktion Niskapisto Nackstick (suboccipitalpunktion) Epiduraalipisto Epiduralpunktion Epiduraalinen veripaikka Tiltätning av epidural läckage med blod Epiduraaliportin asennus Ingläggning av epiduralport ABW ABW99 AB_2 AB4AT AB4BT AB4CB AB4CT AB4DT AB4FT AB5AT AB5BT Muut selkäytimeen ja hermojuuriin kohdistuvat leikkaukset Andra operationer på ryggmärg och nervrötter Muu selkäytimeen ja hermojuuriin kohdistuva leikkaus Annan operation på ryggmärg och nervrötter Muut selkäytimeen ja hermojuuriin kohdistuvat toimenpiteet Andra åtgärder på ryggmärg och nervrötter Aivo-selkäydinnesteen kanavointi UÄohjauksessa UL-styrt dränage av spinalvätska Aivo-selkäydinnesteen kanavointi läpivalaisuohjauksessa Genomlysningsstyrt dränage av spinalvätska Selkäydinkanavan usean alueen varjoainetutkimus (myelografia) Myelografi av flera ryggradssegment Aivo-selkäydinnesteen kanavointi TTohjauksessa Spinalvätska, DT-styrt dränage Aivo-selkäydinnesteen kanavointi magneettiohjauksessa Spinalvätska, MR-styrt dränage Aivo-selkäydinnestekatetrin vaihto Spinalkateter utbyte Hermojuurisalpaus UÄ-ohjauksessa Nervrötter, ultraljudsstyrd blockad Hermojuurisalpaus, läpivalaisuohjaus Nervrötter, genomlysningsstyrd blockad AC Ääreishermot Perifera nerver AC_ Muut ääreishermoston toimenpiteet Andra åtgärder på perifera nerver AC1NK Ääreishermoston traktografia * TAC00 TAC02 TAC99 ACA ACA11 ACA12 ACA13 ACA14 ACA15 Kivun hoito ääreishermon salpauksella Blockad av perifer nerv i kronisk smärta Kivun hoito kylkiluuvälihermojen salpauksella Interkostalblockad i kronisk smärta Muu puudutustoimenpide kroonisen kivun hoidossa Annan bedövning för kronisk smärta Ääreishermojen tutkimusleikkaukset Diagnostiska ingrepp på perifera nerver Keskihermon tutkimusleikkaus Exploration av n. medianus Värttinähermon tutkimusleikkaus Exploration av n. radialis Kyynärhermon tutkimusleikkaus Exploration av n. ulnaris Pohjehermon tutkimusleikkaus Exploration av n. peroneus Säärihermon tutkimusleikkaus Exploration av n. tibialis 14

18 Ääreishermot Perifera nerver ACA16 ACA17 ACA18 ACA19 ACA21 Iskiashermon tutkimusleikkaus Exploration av n ischiadicus Lantiohermopunoksen tutkimusleikkaus Exploration av plexus lumbalis Hartiahermopunoksen tutkimusleikkaus Exploration av plexus brachialis Ääreishermon tutkimusleikkaus, muu tai määrittämätön Exploration av perifer nerv, annan eller ospecificerad Koepalan otto keskihermosta Biopsi av n. medianus ACB ACB11 ACB12 ACB13 Ääreishermojen paikallisten muutosten leikkaukset Operationer p.g.a.patologisk förändring eller skada på perifera nerver Keskihermon paikallisen muutoksen poisto Exstirpation av patologisk förändring från n. medianus Värttinähermon paikallisen muutoksen poisto Exstirpation av patologisk förändring från n. radialis Kyynärhermon paikallisen muutoksen poisto Exstirpation av patologisk förändring från n. ulnaris A ACA22 ACA23 ACA24 ACA25 ACA26 ACA27 ACA28 ACA29 ACA91 ACA92 ACA93 ACA94 ACA95 ACA96 ACA97 ACA98 ACA99 Koepalan otto värttinähermosta Biopsi av n. radialis Koepalan otto kyynärhermosta Biopsi av n. ulnaris Koepalan otto pohjehermosta Biopsi av n. peroneus Koepalan otto säärihermosta Biopsi av n. tibialis Koepalan otto iskiashermosta Biopsi av n ischiadicus Koepalan otto lantiohermopunoksesta Biopsi av plexus lumbalis Koepalan otto hartiahermopunoksesta Biopsi av plexus brachialis Koepalan otto ääreishermosta, muu hermo tai määrittämätön Biopsi av annan eller ospecificerad nerv Muu keskihermon tutkimusleikkaus Annan diagnostisk operation på n. medianus Muu värttinähermon tutkimusleikkaus Annan diagnostisk operation på n. radialis Muu kyynärhermon tutkimusleikkaus Annan diagnostisk operation på n. ulnaris Muu pohjehermon tutkimusleikkaus Annan diagnostisk operation på n. peroneus Muu säärihermon tutkimusleikkaus Annan diagnostisk operation på n. tibialis Muu iskiashermon tutkimusleikkaus Annan diagnostisk operation på n. ischiadicus Muu lantiohermopunoksen tutkimusleikkaus Annan diagnostisk operation på plexus lumbalis Muu hartiahermopunoksen tutkimusleikkaus Annan diagnostisk operation på plexus brachialis Muu ääreishermojen tutkimusleikkaus Annat diagnostiskt ingrepp på perifer nerv ACB14 ACB15 ACB16 ACB17 ACB18 ACB19 ACB21 ACB22 ACB23 ACB24 ACB25 ACB26 ACB27 ACB28 ACB29 Pohjehermon paikallisen muutoksen poisto Exstirpation av patologisk förändring från n. peroneus Säärihermon paikallisen muutoksen poisto Exstirpation av patologisk förändring från n. tibialis Iskiashermon paikallisen muutoksen poisto Exstirpation av patologisk förändring från n. ischiadicus Lantiohermopunoksen muutoksen poisto Exstirpation av patologisk förändring från plexus lumbalis Hartiahermopunoksen muutoksen poisto Exstirpation av patologisk förändring från plexus brachialis Ääreishermon paikallisen muutoksen poisto, muu tai määrittämätön hermo Exstirpation av patologisk förändring från annan eller ospecificerad nerv Keskihermon ompelu Sutur av n. medianus Värttinähermon ompelu Sutur av n. radialis Kyynärhermon ompelu Sutur av n. ulnaris Pohjehermon ompelu Sutur av n. peroneus Säärihermon ompelu Sutur av n. tibialis Iskiashermon ompelu Sutur av perifer n ischiadicus Lantiohermopunoksen ompelu Sutur av plexus lumbalis Hartiahermopunoksen ompelu Sutur av plexus brachialis Ääreishermon ompelu, muu tai määrittämätön hermo Sutur av annan eller ospecificerad nerv 15

19 Ääreishermot Perifera nerver A ACB91 Muu keskihermon paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på n. medianus ACB92 ACB93 ACB94 ACB95 Muu värttinähermon paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på n. radialis Muu kyynärhermon paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på n. ulnaris Muu pohjehermon paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på n. peroneus Muu säärihermon paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på n. tibialis ACC16 ACC17 ACC18 ACC19 ACC21 ACC22 ACC23 ACC24 Iskiashermon katkaisu Avskärning av n ischiadicus Lantiohermopunoksen katkaisu Avskärning av plexus lumbalis Hartiahermopunoksen katkaisu Avskärning av plexus brachialis Ääreishermon katkaisu, muu tai määrittämätön hermo Avskärning av perifer annan eller ospecificerad nerv Keskihermon korjaaminen Rekonstruktion av n. medianus Värttinähermon korjaaminen Rekonstruktion av n. radialis Kyynärhermon korjaaminen Rekonstruktion av n. ulnaris Pohjehermon korjaaminen Rekonstruktion av n. peroneus ACB96 ACB97 ACB98 ACB99 ACC ACC11 ACC12 ACC13 ACC14 ACC15 Muu iskiashermon paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på n ischiadicus Muu lantiohermopunoksen paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på plexus lumbalis Muu hartiahermopunoksen paikallisen muutoksen leikkaus Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på plexus brachialis Muu ääreishermon leikkaus paikallisen muutoksen takia Annan operation p.g.a. patologisk förändring eller skada på perifer nerv Ääreishermojen toimintahäiriöiden korjaukset Operationer på perifera nerver p.g.a. funktionella rubbningar Keskihermon katkaisu Avskärning av n. medianus Värttinähermon katkaisu Transcision av n. radialis Kyynärhermon katkaisu Avskärning av n. ulnaris Pohjehermon katkaisu Avskärning av n. peroneus Säärihermon katkaisu Avskärning av n. tibialis ACC25 ACC26 ACC27 ACC28 ACC29 ACC41 ACC42 ACC43 ACC44 ACC45 ACC46 ACC47 ACC48 Säärihermon korjaaminen Rekonstruktion av n. tibialis Iskiashermon korjaaminen Rekonstruktion av n. ischiadicus Lantiohermopunoksen korjaaminen Rekonstruktion av plexus lumbalis Hartiahermopunoksen korjaaminen Rekonstruktion av plexus brachialis Ääreishermon korjaaminen, muu tai määrittämätön hermo Rekonstruktion av annan eller ospecificerad nerv Keskihermon siirto uuteen tehtävään Transposition av n. medianus Värttinähermon siirto uuteen tehtävään Transposition av n. radialis Kyynärhermon siirto uuteen tehtävään Transposition av n. ulnaris Pohjehermon siirto uuteen tehtävään Transposition av n. peroneus Säärihermon siirto uuteen tehtävään Transposition av n. tibialis Iskiashermon siirto uuteen tehtävään Transposition av n ischiadicus Lantiohermopunoksen siirto uuteen tehtävään Transposition av plexus lumbalis Hartiahermopunoksen siirto uuteen tehtävään Transposition av plexus brachialis 16

20 Ääreishermot Perifera nerver ACC49 ACC51 ACC52 ACC53 Ääreishermon siirto uuteen tehtävään, muu tai määrittämätön hermo Transposition av annan eller ospecificerad nerv Keskihermon vapautus Dekompression av n. medianus Värttinähermon vapautus Dekompression av n. radialis Kyynärhermon vapautus Dekompression av n. ulnaris ACC99 ACW ACW99 Muu ääreishermon vaurion leikkaus, muu tai määrittämätön hermo Annan operation på annan eller ospecificerad nerv p.g.a. funktionella rubbningar Muut ääreishermojen leikkaukset Andra operationer på perifera nerver Muu ääreishermon leikkaus Annan operation på perifer nerv A ACC54 Pohjehermon vapautus Dekompression av n. peroneus AD ACC55 ACC56 Säärihermon vapautus Dekompression av n. tibialis Iskiashermon vapautus Dekompression av n. ischiadicus Autonominen hermosto Autonomt nervsystem ACC57 ACC58 ACC59 ACC91 ACC92 ACC93 Lantiohermopunoksen vapautus Dekompression av plexus lumbalis Hartiahermopunoksen vapautus Dekompression av plexus brachialis Ääreishermon vapautus, muu tai määrittämätön hermo Dekompression av annan eller ospecificerad nerv Muu keskihermon vaurion leikkaus Annan operation på n. medianus p.g.a. funktionella rubbningar Muu värttinähermon vaurion leikkaus Annan operation på n. radialis p.g.a. funktionella rubbningar Muu kyynärhermon vaurion leikkaus Annan operation på n. ulnaris p.g.a. funktionella rubbningar AD_ XAD00 ADA ADA10 ADA20 ADA30 ADA99 Autonomisen hermoston diagnostiset toimenpiteet Undersökningar i autonom nervsystem Autonomisen hermoston testi Autonoma nervsystemets funktionstest Sympaattisten hermojen leikkaukset Operationer på sympatiska nerver Kaulatason sympatektomia Cervikal sympatektomi Rintatason sympatektomia Torakal sympatektomi Lannetason sympatektomia Lumbal sympatektomi Muu sympaattisten hermojen leikkaus Annan operation på sympatiska nervsystemet ACC94 ACC95 ACC96 ACC97 ACC98 Muu pohjehermon vaurion leikkaus Annan operation på n. peroneus p.g.a. funktionella rubbningar Muu säärihermon vaurion leikkaus Annan operation på n. tibialis p.g.a. funktionella rubbningar Muu iskiashermon vaurion leikkaus Annan operation på n ischiadicus p.g.a. funktionella rubbningar Muu lantiohermopunoksen vaurion leikkaus Annan operation på plexus lumbalis p.g.a. funktionella rubbningar Muu hartiahermopunoksen vaurion leikkaus Annan operation på plexus brachialis p.g.a. funktionella rubbningar ADB ADB00 ADW ADW99 Kiertäjähermon (vagushermon) toimenpiteet Operationer på nervi vagi Vagushermoa stimuloivan laitteen asentaminen Implantation av vagus nerve stimulerande apparat Muut autonomisen hermoston leikkaukset Andra operationer på autonoma nervsystemet Muu autonomisen hermoston leikkaus Annan operation på autonoma nervsystemet 17

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HINNASTO 2014

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HINNASTO 2014 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN HINNASTO 2014 PIIRIKOHTAISET HINNAT koodi nimi hinta TU Tulkki 1h 65 ET Polikliininen eristyshoito 65 2 Turun yliopistollinen keskussairaala Hinnasto 2014 Toimialue

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 TURKU Vaihde 02 313 0000 Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015

Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus 2015. Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 OHJAUS Klassifikation av åtgärder i mun och käkar 2015 Satu Annika Aalto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 60000 www.thl.fi 12 2014 uollon OHJAUS

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hinnasto 2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Hallintokeskus Kiinamyllynkatu 4-8, PL 52, 20521 TURKU Vaihde 02 313 0000 Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Lisätiedot

Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 2001 tiedonantajapalaute 17/2002

Toimenpiteelliset hoitojaksot vuonna 2001 tiedonantajapalaute 17/2002 Stakes/StakesTieto/Tilastoryhmä 17.10.2002 Terveydenhuollon laitoshoidon hoitoilmoitustilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2456 Hannu Rintanen Puh. (09) 3967 2204 Jouni Rasilainen Puh. (09) 3967

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2012 alkaen 2 (50) Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Asiakasmaksujen määräytyminen 6 3 Maksuttomat käynnit 6 4 Maksulliset käynnit 7 Luku S Suun ja

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2014 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2014 Päivitetty versio 12.5.2014 Korjattu

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012

Sairaanhoitokorvausten 3.9.2012 Sairaanhoitokorvausten taksat 3.9.2012 Päivitetty 28.08.2012 Sairausvakuutuksen korvaustaksat Sisällysluettelo Hammashoidon taksa Tutkimukset Täydentävät tutkimukset Ehkäisevä hoito Hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

NEUROKIRURGIA. Dos Juha Jääskeläinen (toim) HYKS Neurokirurgian klinikka

NEUROKIRURGIA. Dos Juha Jääskeläinen (toim) HYKS Neurokirurgian klinikka NEUROKIRURGIA Dos Juha Jääskeläinen (toim) HYKS Neurokirurgian klinikka 1998 SISÄLLYSLUETTELO AIVOJEN TRAUMATOLOGIA Aivotärähdys Aivoruhje Akuutti subduraalihematooma Akuutti traumaattinen intraserebraalihematooma

Lisätiedot

Arvoisat neurokirurgiaan tutustuvat nuoremmat kolleegat!

Arvoisat neurokirurgiaan tutustuvat nuoremmat kolleegat! Arvoisat neurokirurgiaan tutustuvat nuoremmat kolleegat! Ohessa on kysymyksiä neurokirurgian opiskelua varten. Niitä käytetään pääblokin tentissä. Oikeita vaihtoehtoja on 0-4. Osa kysymyksistä on kieroja.

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016

Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen toiminnalliset määritykset 2016 OHJAUS Suun terveydenhuollon potilaskertomusmerkintöjen Satu Annika Aalto Heikki Virkkunen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166) 00271 Helsinki Puhelin: 029 524 6000 www.thl.fi 13

Lisätiedot

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2011

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2011 / KESÄKUU 2013 B Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2011 Timo Helasvuo (toim.) Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority / KESÄKUU 2013 Radiologisten

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Apertin oireyhtymä. Aperts syndrom. Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt. Kraniofaciala missbildningar

Apertin oireyhtymä. Aperts syndrom. Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt. Kraniofaciala missbildningar Apertin oireyhtymä Aperts syndrom Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt Kraniofaciala missbildningar Sisältö Akrocefalosyndaktyli Sairaus/vamma/diagnoosi 3 Esiintyminen 3 Sairauden/vamman syy 3 Perinnöllisyys

Lisätiedot

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti

Lääketieteellisen hoidon haittavaikutusten kirjaamiskäytännön ja tilastoinnin kehittämisen asiantuntijaryhmän raportti S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 6 / 2 0 0 7 Matti Ojala, Ilkka Saario, Martti Virtanen, Olli nylander, jarkko vasenius, otto lindberg, riitta luhtala, petri mikkola, marja niemi, simo pelanteri,

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista

Tietoa. aikuisten aivokasvaimista Tietoa aikuisten aivokasvaimista Aivokasvaimet ja niiden hoitomuodot Aivokasvainten neuropsykologiset vaikutukset Kun läheisellä on aivokasvain Mistä voi saada tukea? Toimittanut Hanna Mäenpää Kirjoittajat

Lisätiedot

Goldenharin oireyhtymä

Goldenharin oireyhtymä Goldenharin oireyhtymä Goldenhars syndrom Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt Kraniofaciala missbildningar Sisältö Sairaus/vamma/diagnoosi 3 Esiintyminen 4 Sairauden/vamman syy 4 Perinnöllisyys 4 Oireet

Lisätiedot

Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät)

Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät) Kirurgiset toimenpideryhmät ja niiden koodit (* seurannan kohteeksi valitut toimenpideryhmät) Lonkan NFB 10-99 Lonkan tekonivelleikkaukset tekonivelleikkaukset* NFB10 Lonkan osatekonivel, sementitön NFB20

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Muistio 14.11.2008 1 (6) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika 12.11.2008 klo 12:30-16:00 Paikka Stakes, Kokoustila Monitoimi A, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen Päivi Jäsenet Aaltonen

Lisätiedot

KIPUPOLIKLINIKAN DIAGNOOSILUETTELO Stakes Tautiluokitus ICD-10 1999, 2. painos

KIPUPOLIKLINIKAN DIAGNOOSILUETTELO Stakes Tautiluokitus ICD-10 1999, 2. painos KIPUPOLIKLINIKAN DIAGNOOSILUETTELO Stakes Tautiluokitus ICD-10 1999, 2. painos 1 Hyvä kollega! Kipupotilaan tutkiminen on vaativaa ja aikaa vievää. Oikean diagnoosin asettaminen on usein vaikea tavoite.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4.

SISÄLLYSLUETTELO. Laskutuksen periaatteet 2. Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4. Palveluhinnasto 2013 12.12.2013 1 (56) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Päivystyskeskus

Lisätiedot

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa

Koodistojen kielelliset ja terminologiset laadintaperiaatteet sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa OHJAUS Koodistojen kielelliset ja terminologiset sosiaali- ja terveydenhuollon Koodistopalvelussa Ohjeita valmistelijoille ja asiantuntijaryhmille Virpi Kalliokuusi Johanna Eerola Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

HENKILÖVAHINKOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA

HENKILÖVAHINKOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA HENKILÖVAHINKOASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN SUOSITUKSIA VAHINGONKORVAUSLAIN 5 LUVUN SÄÄNNÖSTEN NOJALLA KIVUSTA JA SÄRYSTÄ SEKÄ MUUSTA TILAPÄISESTÄ HAITASTA, PYSYVÄSTÄ HAITASTA SEKÄ KÄRSIMYKSESTÄ SUORITETTAVIEN

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen

Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen Palveluhinnasto 2015 voimassa 1.1.2015 alkaen 8.12.2014 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO sivu Laskutuksen periaatteet 2 Kaikille erikoisaloille yhteiset hinnat / terveyskeskuskonsultaatiot 4 Päivystyskeskuksen

Lisätiedot

Kuvantamistutkimuksia koskevat lähettämissuositukset

Kuvantamistutkimuksia koskevat lähettämissuositukset Tiivistelmä Lääketieteellistä altistusta koskevassa vastikään tarkistetussa direktiivissä (97/43/Euratom) säädetään lääke tieteelliseen altistukseen liittyvän säteilysuojelun yleisistä periaatteista. Jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Crouzonin oireyhtymä

Crouzonin oireyhtymä Crouzonin oireyhtymä Crouzons syndrom Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöt Kraniofaciala missbildningar Sisältö Sairaus/vamma/diagnoosi 3 Esiintyminen 3 Sairauden/vamman syy 3 Perinnöllisyys 4 Oireet 5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä HINNASTO 2012 Yhtymähallitus 25.1.2012 Sisällysluettelo Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon hinnasto... 1-18 Laboratorion hinnasto... 19-21 Radiologian

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot