LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012..."

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi Valtuuston kokoukset Kunnan ilmoitusten julkaiseminen Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Rantayleiskaavojen muutoshakemukset Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen takauspyyntö Asuntotontin kauppakirja kunta/lasse ja Suvi Lindh Tuomelankankaan asemakaava-alue Asuntotontin kauppakirja kunta/juha Alatalo ja Maija Kuronen/Tuomelankankaan asemakaava-alue Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Kotalahden leirikeskuksen investointitukipäätös Perustoimeentulotuen valtionosuusennakko Etelä-Karjalan hankintapalveluiden hankintastrategia Peruspalvelujen valtionosuuden 2011 lisääminen Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Eksoten strateginen palvelusopimus Eksoten kuntakohtainen palvelusopimus 2012 ja palvelusuunnitelma Valtuustoaloite, Hannu Vesala Tapiolan entisen koulun yläkerran tilat nuorisotoimen käyttöön Merkkipäivät Saapuneet kirjeet...25

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 1/2012 LEMIN KUNTA 1 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Sinkko Eija puheenjohtaja Penttilä Arto varapuheenjohtaja Pietiläinen Risto jäsen Laitinen Sonja jäsen Tuomi Paula jäsen Tölski Jarmo jäsen Väisänen Kyösti jäsen Rummukainen Kari varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Junnonen Juha kunnanvaltuuston puheenjohtaja Huuhilo Marjo " I varapuheenjohtaja Koivisto Juha " II varapuheenjohtaja Luukkanen Simo esittelijä, kunnanjohtaja Peutere Markku pöytäkirjanpitäjä Pitkänen Pentti kunnankamreeri Antti Hirvikallio aluearkkitehti :n 5 ajan LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT 1-20 PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Pietiläinen ja Paula Tuomi. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Eija Sinkko Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Markku Peutere Risto Pietiläinen Paula Tuomi PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja

3 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012 Kunnanhallitus 1 Kuntalain 12 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Lemin valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. (valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vuodeksi hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus Valtuuston kokoukset Kunnanhallitus 2 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksistä, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. (Valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouskutsu aiempien vuosien tapaan lähetetään valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle ja kiinnitetään kunnan ilmoitustauluun ja että kokouksesta ilmoitetaan sanomalehti Etelä-Saimaassa ja paikallislehti Länsi-Saimaan Sanomissa. Lisäksi esityslista lähetetään Suomen Keskustan, Kokoomuksen ja vaaliliiton kahdelle ensimmäiselle varavaltuutetulle. Todetaan, että valtuuston kokoukset on viime vuodet pidetty pääsääntöisesti maanantaisin klo alkaen. hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus Kunnan ilmoitusten julkaiseminen Kunnanhallitus 3 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. (Valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kuntalain 64 :ssä tarkoitetut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Ilmoittava viranomainen voi lisäksi päättää, että jokin tai jotkut ilmoitukset julkaistaan joko sellaisenaan tai lyhennettynä paikkakunnalla ilmestyvissä Länsi-Saimaan Sanomat ja Etelä-Saimaa - nimisissä lehdissä tahi jommassa kummassa niistä. Erityisestä syystä kunnan viranomainen voi päättää ilmoittaa muussakin lehdessä tai käyttää jotakin muuta ilmoitustapaa (esimerkiksi viranhaun yhteydessä). hyväksyttiin.

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano Kunnanhallitus 4 Kuntalain 23 :n perusteella kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta (KuntaL 56 ). Hallituksen tehtävänä on myös arvioida, mitkä päätökset ovat kuntalain 98 :n mukaan täytäntöönpanokelpoisia ennen kuin ne ovat lainvoimaisia. Kunnanhallitus katsoo, että valtuuston tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutenkaan ole lainvastaisia ja päättää panna kyseiset päätökset täytäntöön. hyväksyttiin. Merkittiin, että Juha Koivisto otti esille Oravanpesän sisäilmaongelman ratkaisemiseksi työryhmän asettamisen ja siihen valittavaksi kaksi luottamushenkilöä vauhdittamaan asian etenemistä. Kunnanjohtaja ilmoitti jo asettaneensa virkamiestyöryhmään uudet teknisen osaston viranhaltijat kunnaninsinööri Markku Immosen (pj) ja rakennustarkastaja Eero Hentun. Koiviston esitys ei saanut hallitusten jäsenten kannatusta. Puheenjohtaja totesi riittävän, että hallitus tässä vaiheessa seuraa asian etenemistä.

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rantayleiskaavojen muutoshakemukset Kunnanhallitus 203 Syksyn 2010 aikana kunnanhallitukselle on osoitettu 4 kpl rantayleiskaavan muutoshakemuksia. Hakijat ovat Jouni Okko, Hannu Vesala, Lahja Sinkko ja Jarkko Ahonen. Sinkon hakemuksessa pyydetään olemassa olevan vakituisen asunnon rakennuspaikan laajennusta ostetun lisämaan perusteella. Vesalan hakemuksessa pyydetään maatilan rakennuspaikan (AM) muuttamista normaaliksi vakituisen asunnon paikaksi ja rakennuspaikan rajauksen tarkennusta. Okon hakemuksessa pyydetään rakennusoikeuden siirtoa Salajärveltä Syntymäisen rannalle. Ahosen hakemuksessa pyydetään rakennusoikeuden siirtoa Heposalosta Kuhasensaareen. Aluearkkitehdin näkemyksen mukaan kaavamuutoshakemukset ovat perusteltuja ja ne voidaan toteuttaa. (valm. AH) 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää em. mainitut kaavamuutoshankkeet 2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 600 /muutos (alv 0%) 3. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion kaavamuutosten laatijaksi Kokouksessa esittelijä aluearkkitehdin selostuksen kuultuaan muutti ehdotuksensa näin kuuluvaksi: 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää em. mainitut kaavamuutoshankkeet sekä teknisinä muutoksina lisäksi Nuorakosken alueen ranta-asemakaavan huomioimisen yleiskaavamuutoksena sekä Helena Laitisen poikkeamisluvan huomioimisen Kivijärven rantayleiskaavassa. 2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 600 /muutos (alv 0%). 3. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion kaavamuutosten laatijaksi. hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana paikalla aluearkkitehti Antti Hirvikallio, joka kertoi kaavamuutospyynnöistä, havaituista päivitystarpeista sekä muutoskustannuksista.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 183 Rantayleiskaavojen muutokset olivat nähtävillä luonnoksena MRA 30 :n mukaisesti välisenä aikana. Uusia muutoshakemuksia tuli kaksi kappaletta (kohdenro 11 ja 12). Huomautuksia jätettiin yksi kappale. Kaavoittaja on laatinut vastineet viranomaislausuntoihin sekä huomautuksiin. (liite). Kaavoittajan laatimat kaavaehdotusasiakirjat on päivätty (valm AH). 1. Kunnanhallitus hyväksyy päivätyt kaavaehdotusasiakirjat kaikkine liitteineen. 2. Päättää asettaa kaavaehdotusasiakirjat MRA 19 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ilmoitukset Etelä-Saimaaseen ja Länsi-Saimaan Sanomiin. 3. Pyytää nähtävillä oloajan puitteissa lausunnot viranomaisilta ja kuulla muita osallisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 5 Rantayleiskaavojen muutokset olivat nähtävillä ehdotuksena MRA 19 :n mukaisesti välisenä aikana. Lausuntoja antoivat Kaakkois- Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Muistutuksia jätettiin yksi kappale. Kaavoittaja on laatinut vastineet viranomaislausuntoihin sekä muistutuksiin. (liite). Kaavoittajan laatimat kaavamuutosasiakirjat ovat päivätty (valm AH). Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutuksen sekä hyväksyy kaavoittajan vastineet. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että yleiskaavan muutokset (päivätty ) hyväksytään nähtävänä olleiden kaavaehdotusten mukaisina. Kaava-asiakirjat ovat kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla kaavoitus/rantayleiskaavamuutokset. hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa oli kuultavana asiantuntijana aluearkkitehti Antti Hirvikallio.

9 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen takauspyyntö Kunnanhallitus 6 Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot pyytää kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n tarjoamalle ,90 euron lainalle. Laina-aika on 25 vuotta, lainaa lyhennetään tasaerinä 2 kertaa vuodessa ja lainan korko on sidottu 3 vuoden viitekorkoon, korkoindikaatio on 2,38 %. Lainaa on haettu valtiokonttorin yhteensä ,93 euron lainojen konvertointiin sekä Nordea pankin kertalyhenteisen ,97 euron lainan maksamiseen. Valtionkonttorin lainojen korot vuonna 2012 ovat 3,74 %. Uusi laina säästäisi siten taloyhtiön menoja korkotilanteessa noin euroa vuodessa. Tästä noin euroa tulee siitä, että kunnan omavelkainen takaus alentaa lainan marginaalikorkoa 0,30 %. Kunta on Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen ainoa omistaja. Valtiokonttorin lainojen korko määräytyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiolainoille lasketuista kuukausikeskiarvoista 36 kuukauden ajanjaksolta jälkikäteen. Vaihtoehtojen arviointia Takauspyyntöön voidaan vastata ainakin kolmella vaihtoehtoisella tavalla: 1. Minkäänlaista takausta ei anneta (nollavaihtoehto) 2. Annetaan pyydetty omavelkainen takaus 3. Annetaan pyydetty omavelkainen takaus vain Nordea Pankin lainan konvertoimiseen Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 kunnan takausvastuiden määrä ( ,77 tilanteessa ) ei nouse taloyhtiön korkomenot eivät laske, kunnossapitoon ja kertalyhenteisen lainan hankintaan markkinoilta jää vähemmän varaa vuokratasoa on nostettava Kuntarahoitus Oyj antaa konvertointilainoja vain kunnan takauksella, samoin todennäköisesti muutkin lainanantajat taloyhtiön saa edullisemman lainan ja kiinteistöjen hoitoon jää enemmän rahaa pienemmillä vuokrankorotuksilla kunnan takausvastuiden määrä kaksinkertaistuu kunnan takausvastuut nousevat maltillisesti akuutti lainantarve kesällä 2012 hoidetaan yhtiön saama hyöty korkosäästöinä on vähäisempi ja korjauksiin jää vähemmän rahaa ja/tai vuokrat nousevat vaihtoehto 2:ta enemmän (valm. Pentti Pitkänen)

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ehdottaa edellä selostetun vaihtoehto 2:n mukaisesti kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistö oy Lemin Vuokrataloille myöntämälle lainalle, jonka määrä on ,90 euroa. Lainan muut ehdot ilmenevät selostusosan ensimmäisestä kappaleesta. Lainalle ei vaadita vastavakuutta, koska kunta omistaa Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen koko osakekannan. hyväksyttiin. Merkittiin, että Risto Pietiläinen ilmoitti olevansa esteellinen koska on vuokrataloyhtiön hallituksen jäsen. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän asian ajaksi Kyösti Väisänen.

11 Kunnanhallitus Asuntotontin kauppakirja kunta/lasse ja Suvi Lindh Tuomelankankaan asemakaava-alue Kunnanhallitus 7 Kunnan ja Lasse ja Suvi Lindhin kesken on allekirjoitettu asuntotontin kauppakirja, jolla kunta myy Lindhille Tuomelankankaan asemakaava-alueella osoitteessa Laurintie 4 sijaitsevan omakotitalon rakennuspaikan. Kyseessä on Iitiän kylän tila AO10-T2 RN:o 2:48. Kiinteistötunnus Pinta-ala 0,2096 ha. Kauppahinta on 4.192,00 euroa, minkä lisäksi kaupan yhteydessä ostaja maksaa vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksut yht ,82 euroa (sis alv 23%) (valm MP). Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

12 Kunnanhallitus Asuntotontin kauppakirja kunta/juha Alatalo ja Maija Kuronen/Tuomelankankaan asemakaava-alue Kunnanhallitus 8 Kunnan ja Juha Alatalon ja Maija Kurosen kesken on allekirjoitettu asuntotontin kauppakirja, jolla kunta myy Juha Alatalolle ja Maija Kuroselle Tuomelankankaan asemakaava-alueella osoitteessa Tyypäskankaantie 18 sijaitsevan omakotitalon rakennuspaikan. Kyseessä on Iitiän kylän tila AO14-T2 RN:o 2:63. Kiinteistötunnus Pinta-ala 0,2630 ha. Kauppahinta on 5.260,00 euroa, minkä lisäksi kaupan yhteydessä ostaja maksaa vesi- ja viemärilaitoksen liittymämaksut yht ,82 euroa (sis alv 23%) (valm MP). Kunnanhallitus hyväksyy kauppakirjan valtuuston antaman valtuutuksen nojalla. hyväksyttiin.

13 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittäminen Tekninen lautakunta 68 ki Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksymistä. hyväksyttiin. _ Kunnanhallitus 207 Lemin kunnassa toimii kunnallinen vesihuoltolaitos, joka toimii osana kunnan organisaatiota. Kunnan asukkaista noin puolet on kunnallisen tai yksityisten vesiosuuskuntien vesijohtoverkoston ja viemäriverkoston piirissä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on määritelty siten, että ne sisältävät olemassa olevat kunnan verkostoalueet pois lukien vesiosuuskuntien alueet. Vedenhankinta perustuu pohjaveden käyttöön kahdesta vedenottamosta. Vesihuoltolain (119/2001) 5 :n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavasti lain tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuoltolaissa ja muussa laissa säädetään. Vesihuoltolain 6 :ssä todetaan, että jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huolehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi. Edellinen kehittämissuunnitelma on laadittu vuosina (valm MP) Suunnitelma on sähköisessä muodossa nähtävänä ekstranetissa. Suunnitelma-asiakirjat ovat paperiversiona nähtävänä toimistossa. Kunnanhallitus hyväksyy päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Esittelijän kokouksessa muuttamasta ehdotuksesta kunnanhallitus päätti seuraavaa: Asia palautetaan teknisen lautakunnan käsittelyyn sen selvittämiseksi, miten suunnitelma niveltyy muuhun maankäytön suunnitteluun ja mahdolliseen tulevaisuuden yhteistyöhön naapurikunnan kanssa, onko suunnitelman toteuttamisella kustannusvaikutuksia ja olisiko tarpeen laittaa suunnitelma yleisesti nähtäville ja arvioitavaksi? Merkittiin, että aluearkkitehti Antti Hirvikallio oli asiantuntijana kuultavana.

14 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Tekninen lautakunta 54 Tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoja vesihuollon kehittämissuunnitelmasta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, lemiläisiltä vesiosuuskunnilta sekä Lappeenrannan kaupungilta. Kehittämissuunnitelma on päivitetty ajantasalle (llite 3). ki Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle päivitetyn vesihuollon kehittämissuunnitelman hyväksymistä. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 9 Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa käydyn keskustelun perusteella esityksensä näin kuuluvaksi: Asia palautetaan teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Ennen uutta käsittelyä asiakirja tulee päivittää ja sen jälkeen siitä pyydetään Savitaipaleen kunnan lausunto.

15 Kunnanhallitus Kotalahden leirikeskuksen investointitukipäätös Kunnanhallitus 10 Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Kotalahden leirikeskuksen rakennusten kunnostamiseen hanketukea Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta Tukea on myönnetty yhteensä ,22 euroa, josta EU-osuutta on ,79 euroa ja valtion osuutta ,43 euroa. Kuntarahoitusta hankkeella voi olla enintään euroa ja yksityistä rahoitusta enintään ,78 euroa. Kokonaisrahoituksen määrä, joka samalla on hankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset, on euroa. Kustannuksista voi olla vastikkeetonta työtä (talkootyötä) euron arvosta. Tuki on myönnetty euroa haettua pienempänä, koska hankkeen hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat sen verran hakemuksessa esitettyä pienemmät. Hankkeen vastuuhenkilöksi on hankehakemuksessa nimetty Simo Luukkanen, yhteyshenkilöksi Sari Rapi ja kirjanpitäjäksi Päivi Nikunen. Investoinnin toteutusaika on Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. on annettu postin kuljetettavaksi ja se on merkitty saapuneeksi kuntaan (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja päättää, ettei päätökseen haeta muutosta valittamalla. hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus Perustoimeentulotuen valtionosuusennakko 2012 Kunnanhallitus 11 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vahvistanut kuntien perustoimeentulotuen valtionosuuden kuukausittaiset ennakot. Lemin kunnan kuukausittainen ennakko on euroa, jonka kunta suorittaa Eksotelle. Vahvistettu summa perustuu vuoden 2010 valtionosuuspäätökseen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymätön kunta voi kuitenkin 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan tehdä aluehallintovirastolle kirjallisen vaatimuksen päätöksen oikaisemisesta. on saapunut kuntaan (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus Etelä-Karjalan hankintapalveluiden hankintastrategia Kunnanhallitus 12 Etelä-Karjalan hankintapalvelut on valmistellut hankintaohjeiden lisäksi maakunnallisen hankintastrategian. Strategian päätavoitteena on tehostaa maakunnan taloutta ja parantaa hankintojen laatua. Keskeisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat hankintojen ohjauksen ja työnjaon kehittäminen, sähköisten hankintatyökalujen ja -ratkaisujen hyödyntäminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa sekä kaikkiaan yhtenäisen ja toimivan hankintatyön edellytysten varmistaminen. Hankintastrategiatyössä on huomioitu yhteistyösopimusten allekirjoittaneiden kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien kantoja, sekä myös Etelä-Karjalan kauppakamarille ja Etelä-Karjalan yrittäjille annettiin mahdollisuus kommentoida Etelä- Karjalan hankintapalveluiden hankintastrategiaa. Etelä-Karjalan hankintapalveluiden hankintastrategiassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla lainsäädännön määrittelemien ehtojen lisäksi vaikutetaan hankintoihin alueellisesti. Paikallisen talouden ja työllisyyden korostaminen hankinnoissa ei ole sallittua, mutta hankintastrategian, toimintatavan ja hankintakriteereiden hyödyntämisellä voidaan edesauttaa paikallisen elinkeinoelämän osallistumista kilpailuun. Hankintastrategia on liitteenä. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee hankintastrategian tiedoksi ja päättää, että samoja periaatteita noudatetaan myös kunnan omissa hankinnoissa. hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus Peruspalvelujen valtionosuuden 2011 lisääminen Kunnanhallitus 13 Valtiovarainministeriö on päättänyt lisätä kuntien vuoden 2011 peruspalvelujen valtionosuutta kertaluonteisella erällä kunta-alan palkkaratkaisun tukemiseksi. Valtionosuuden lisäys on 150 euroa kunta-alan työntekijää kohden ja se maksetaan kunnille asukasta kohden tasasuuruisena summana, 11,27 euroa/asukas. Lemin kunnalle maksetaan siten euroa. Valtionosuuden määrä, 150 euroa työntekijää kohti, on sama kuin maksettava kertaerä ilman työnantajan sivukuluja. Valtionosuuspäätöksessä näitä asioita ei kuitenkaan ole suoraan yhdistetty. Valtionosuutta ei makseta kuntayhtymille. Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunnassa on keskusteltu jonkin laskennallisen osuuden maksamisesta Eksotelle, mutta laskentatavasta ei ole päästy sopimukseen. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee valtionosuuden lisäyksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus Joukkoliikenteen palvelutason vahvistaminen Kunnanhallitus 14 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut alueelleen joukkoliikennelain 4 :ssä tarkoitetun tavoitteellisen palvelutason. tulee voimaan ja se on voimassa saakka. Päätöksellä vahvistettava palvelutaso suuntaa ELY-keskuksen ja kuntien toimia joukkoliikenteen järjestämisessä ja hankinnassa. Tavoitteellinen palvelutaso ei luo millekään taholle subjektiivista oikeutta sen mukaisten joukkoliikennepalveluiden saamiseen. ELY-keskuksen päätös on keväällä 2011 valmistuneen palvelutasomäärittelyä valmistelleen työryhmän ehdotuksen mukainen. Lemin osalta palvelutason toteutuminen toisi välille Lemi-Lappeenranta yhden vuoroparin talviarkipäiville ja kolme vuoroparia kesäarkipäiville sekä lauantaiksi kaksi vuoroparia. Näiden toteutuminen edellyttää noin euron lisärahoitusta. ELY-keskuksen päätöksestä saa valittaa Kouvolan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedoksi ja tyytyy päätökseen. hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus Eksoten strateginen palvelusopimus Kunnanhallitus 15 Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunnassa on sovittu Eksoten alijäämien kattamisen päälinjaukset. Vuosien alijäämät laskutettiin kunnilta vuonna 2011 ja niiden maksamisesta tehtiin kunnanvaltuuston päätös. Vuosien 2011 ja 2012 syntyvistä alijäämistä ja Eksoten tuottavuusohjelmasta tehdään suunnitelma alkaneen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kuluvan vuoden aikana on lisäksi tarkoitus tehdä perusteellinen selvitys kuntalaskutuksesta. Näistä muutoksista on tarkoitus sopia strategisessa palvelusopimuksessa. Eksote on valmistellut näitä koskevat esitykset ja ehdottaa, että kuntien yhteiseen strategiseen palvelusopimukseen lisätään seuraavanlainen uusi kappale kohdan 2.3. viimeiseksi kappaleeksi: Vuonna 2011 ja 2012 syntyvistä alijäämistä ja niiden takaisinmaksusuunnitelmasta sekä Eksoten tuottavuusohjelmasta laaditaan yhteisesti suunnitelma mennessä. Eksoten kustannusten kohdistumisesta jäsenkuntien välillä sekä kuntalaskutuksen perusteista, mukaan lukien erikoissairaanhoidon kustannusten kohdentuminen, laaditaan perusteellinen selvitys vuoden 2012 aikana. Muilta osin strateginen palvelusopimus säilyy sellaisena kuin kunnanvaltuusto on sen hyväksynyt. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallituksen ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä selostettu lisäys kuntien yhteiseen strategiseen palvelusopimukseen hyväksytään. Samalla kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen tekemään vähäisiksi katsomiaan muutoksia ja teknisluonteisia muutoksia strategiseen palvelusopimukseen. hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus Eksoten kuntakohtainen palvelusopimus 2012 ja palvelusuunnitelma Kunnanhallitus 16 Palvelusopimusneuvottelu Eksoten ja Lemin kunnan väliilä käytiin Kunnan maksuosuudesta ei tuolloin päästy sopimukseen. Sopimus syntyi kuntajohtajien neuvottelukunnassa ja vuoden 2012 osalta ratkaisu oli kuntajohtajien aiemman linjauksen mukainen. Neuvottelujen pohjalta Eksote on valmistellut kuntakohtaisen palvelusopimusesityksen vuodelle 2012 ja palvelusuunnitelmaesityksen vuosille Sopimukseen kuuluvat lisäksi palvelukortit kultakin palvelualueelta ja lisäksi terveyspalvelujen sisältöä täsmentävä liite. Vanhustenpalvelujen liite poistui jo vuoden 2011 palvelusopimuksesta ja perhe- ja sosiaalipalvelujen liite poistuu nyt vuoden 2012 palvelusopimuksesta. Liitteissä olevat tiedot on pääosin siirretty palvelukorteille. Vuoden 2012 Lemin kunnan maksuosuus on kuntajohtajien linjauksen mukainen, jonka kunnanhallitus hyväksyi Maksuosuuden kokonaismäärä on euroa. Summa on vajaat euroa talousarvioon merkittyä suurempi. Tuo muutos aiheutui erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan keskinäisen suhteen muutoksesta, jota ei kunnan talousarvion valmisteluvaiheessa vielä ollut laskettu. Lisäksi palvelusopimuksessa on määritelty tavoite, että jatkossa osa vuodeosastoista erikoistuu eri sairausryhmien kuntoutukseen ja osa korvautuu palveluasumisella. Muutos suunnitellaan vuoden 2012 aikana ja toteutetaan vuosina Muutos vaikuttaa toimitiloja koskeviin vuokrasopimuksiin. Perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelukortteihin on tullut joitakin muutoksia edellä selostetun liitteen poistamisen myötä. Terveyspalveluissa lääkärinvastaanotto on nyt omana toimintana eikä ostopalveluna kuten aiemmin. Uutena palveluna mainitaan jalkojenhoitajan vastaanotto, joka on alueellista tai keskitettyä palvelua. Eräät muutokset alueellisesti ja keskitetysti tuotettujen palvelujen välillä eivät ole lemiläisten kannalta merkittäviä, koska etäisyys keskitetysti hoidettuihin palveluihin on sama kuin alueellisesti hoidettuihin palveluihin.

22 Kunnanhallitus Liitteenä ovat muistio palvelusopimusneuvottelusta , palvelusopimusehdotus ja palvelukortit sekä terveyspalvelujen palvelukorttien liite. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan palvelusopimuksen 2012 ja palvelusuunnitelman liitteineen. hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus Valtuustoaloite, Hannu Vesala Kunnanhallitus 17 Kunnanvaltuuston pöytäkirjaan otettiin Hannu Vesalan päiväämä kirjallinen valtuustoaloite, joka koskee energia-avustuksia kunnassa Aloitteen mukaan muista kunnista poiketen Lemin kunta ei ole myöntänyt lainkaan avustuksia, vaikka hakuehdot täyttäviä hakemuksia on kuntaan tullut. Kunnanhallitusta pyydetään ryhtymään toimenpiteisiin, jotta hakijat saavat heille kuuluvan energia-avustuksen tai vaihtoehtoisesti vahingonkorvauksen, jos asia on johtunut kunnan virheestä. Liite (valm MP) Kunnanhallitus antaa aloitteen johdosta valtuustolle tiedoksi seuraavan selvityksen: Lemin kunnasta postitettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA lle kunnaninsinööri Jari Hyrkkäsen samana päivänä allekirjoittama selvitys vuoden 2011 korjaus- ja energiaavustusmäärärahojen tarpeesta saapuneiden hakemusten perusteella. Samana päivänä vastaava selvitys ARAlle annettiin mm Luumäen kunnasta. ARAsta tuli Lemin kuntaan päätös (17418/711/2011), jonka mukaan Lemin kunnan osuus korjausavustusten ja energia-avustusten määrärahoiksi on 0 euroa. Päätöksessä mainitaan m, että syksyllä kuntien kevään määrärahojen käyttötilanne tarkistetaan ja sen jälkeen vahvistetaan kunnan lopullinen määräraha vuodelle ARAn päätöksestä annettiin postitse tieto avustusta hakeneille kesällä Lemin kunnasta postitettiin ARAlle oikaisupyyntö edellä mainittuun päätökseen ja asia pyydettiin käsittelemään uudelleen. Kirjallista vastausta ei saatu. Lemin kunnasta tiedusteltiin asian perään sähköpostitse. Lisäksi rakennustarkastaja oli yhteydessä ARAan 5-6 kertaa. Kunnassa oltiin odottavalla kannalla määrärahojen täydennysjaon suhteen sitten kun avustusmäärärahojen todellinen käyttötilanne selkiytyy. Hannu Vesala jätti asiasta valtuustoaloitteen Kuntaan tuli ARAsta tekemä päätös , jossa korjausavustuksen myöntämisvaltuuden määräksi ilmoitettiin 900 euroa. Lisäksi tuli ARAn tekemä toinen päätös, jossa uusiutuvan energian käyttöönottoavustuksen määrärahaksi ilmoitettiin euroa

24 Kunnanhallitus Kunnanhallitus päätti kokouksessaan antaa kunnanjohtajalle oikeuden päättää avustusten myöntämisestä hakijoille rakennustarkastajan valmistelusta. Avustuspäätökset tehtiin ja postitettiin hakijoille Hakijoilla ei ole subjektiivista oikeutta avustusten saantiin. Vuotuisten avustusten myöntäminen on riippuvaista ARA:lle valtion budjetista kulloinkin osoitetuista määrärahasta ja ARAn sen perusteella ja kuntiin osoittamasta myöntämisvaltuutuksesta sekä siitä kuinka paljon hakuehdot täyttäviä hakemuksia kulloinkin on ja miten ne toteutuvat. hyväksyttiin.

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 16.1.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. liite 8. 9. 10. liite 11. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kunnanvaltuusto 1 Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Okko Antti Huuhilo Marjo Pietiläinen Risto Hakonen Hannu Junnonen Juha Kohonen Tarja Lehtonen Matti Punkka

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012. sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanhallitus 30.1.2012 sivu 21. Valtionosuudet ja muu rahoitus vuonna 2012...28 22. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden tarkistaminen vuodelta 2011...29 23. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot