LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma klo Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite liite 11. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012 Valtuuston kokoukset Kunnan ilmoitusten julkaiseminen Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen takauspyyntö Rantayleiskaavojen muutoshakemukset Eksoten Strateginen palvelusopimus Valtuustoaloite teknisen osaston henkilöstöongelmista Valtuustoaloite, Hannu Vesala Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Puheenjohtaja Juha Junnonen Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 1/2012 LEMIN KUNTA 1 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Junnonen Juha Puheenjohtaja Huuhilo Marjo I varapuheenjohtaja Koivisto Juha II varapuheenjohtaja MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Hakonen Hannu Kangasmäki Auli Lehtonen Matti Okko Antti Punkka Olavi Rummukainen Kari Tapanainen Matti Torkkeli Outi Tölski Jarmo Rings Mervi, varajäsen Luukkanen Simo Peutere Markku Pitkänen Pentti Huttunen Matti Kohonen Tarja Penttilä Arto Pietiläinen Risto Pylkkö Osmo Sinkko Eija Tikka Raija Liisa Tuomi Paula Väisänen Kyösti kunnanjohtaja pöytäkirjanpitäjä kunnankamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Todettiin. ASIAT 1-9 PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kohonen ja Hannu Hakonen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Juha Junnonen Tarkastusaika Lemillä klo Allekirjoitukset Tarja Kohonen Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema Hallintojohtaja Pentti Pitkänen Hannu Hakonen

3 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012 Kunnanhallitus 1 Kuntalain 12 :n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Lemin valtuuston työjärjestyksen mukaan valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa. (valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan vuodeksi hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 1 Kunnanvaltuuston yksimielisen vaalin perusteella puheenjohtajaksi valittiin Arto Penttilän esityksestä Juha Junnonen, I varapuheenjohtajaksi Jarmo Tölskin esityksestä Marjo Huuhilo ja II varapuheenjohtajaksi Auli Kangasmäen esityksestä Juha Koivisto. Marjo Huuhilo kiitti valittujen puolesta valtuustoa luottamuksesta.

4 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuuston kokoukset Kunnanhallitus 2 Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on annettava yleisesti tieto siten kuin kuntalain 64 :ssä säädetään. Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään neljä päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksistä, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Valtuusto voi päättää, kuinka monelle varavaltuutetulle esityslista toimitetaan. (Valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuuston kokouskutsu aiempien vuosien tapaan lähetetään valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille sekä kunnanjohtajalle ja kiinnitetään kunnan ilmoitustauluun ja että kokouksesta ilmoitetaan sanomalehti Etelä-Saimaassa ja paikallislehti Länsi-Saimaan Sanomissa. Lisäksi esityslista lähetetään Suomen Keskustan, Kokoomuksen ja vaaliliiton kahdelle ensimmäiselle varavaltuutetulle. Todetaan, että valtuuston kokoukset on viime vuodet pidetty pääsääntöisesti maanantaisin klo alkaen. hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 2 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. _

5 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnan ilmoitusten julkaiseminen Kunnanhallitus 3 Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. (Valm. mp). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kuntalain 64 :ssä tarkoitetut kunnan ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaululla. Ilmoittava viranomainen voi lisäksi päättää, että jokin tai jotkut ilmoitukset julkaistaan joko sellaisenaan tai lyhennettynä paikkakunnalla ilmestyvissä Länsi-Saimaan Sanomat ja Etelä-Saimaa - nimisissä lehdissä tahi jommassa kummassa niistä. Erityisestä syystä kunnan viranomainen voi päättää ilmoittaa muussakin lehdessä tai käyttää jotakin muuta ilmoitustapaa (esimerkiksi viranhaun yhteydessä). hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 3 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. _

6 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen takauspyyntö Kunnanhallitus 6 Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalot pyytää kunnan omavelkaista takausta Kuntarahoitus Oyj:n tarjoamalle ,90 euron lainalle. Laina-aika on 25 vuotta, lainaa lyhennetään tasaerinä 2 kertaa vuodessa ja lainan korko on sidottu 3 vuoden viitekorkoon, korkoindikaatio on 2,38 %. Lainaa on haettu valtiokonttorin yhteensä ,93 euron lainojen konvertointiin sekä Nordea pankin kertalyhenteisen ,97 euron lainan maksamiseen. Valtionkonttorin lainojen korot vuonna 2012 ovat 3,74 %. Uusi laina säästäisi siten taloyhtiön menoja korkotilanteessa noin euroa vuodessa. Tästä noin euroa tulee siitä, että kunnan omavelkainen takaus alentaa lainan marginaalikorkoa 0,30 %. Kunta on Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen ainoa omistaja. Valtiokonttorin lainojen korko määräytyy Suomen Pankin Suomen valtion 10 vuoden euromääräisille obligaatiolainoille lasketuista kuukausikeskiarvoista 36 kuukauden ajanjaksolta jälkikäteen. Vaihtoehtojen arviointia Takauspyyntöön voidaan vastata ainakin kolmella vaihtoehtoisella tavalla: 1. Minkäänlaista takausta ei anneta (nollavaihtoehto) 2. Annetaan pyydetty omavelkainen takaus 3. Annetaan pyydetty omavelkainen takaus vain Nordea Pankin lainan konvertoimiseen Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 kunnan takausvastuiden määrä ( ,77 tilanteessa ) ei nouse taloyhtiön korkomenot eivät laske, kunnossapitoon ja kertalyhenteisen lainan hankintaan markkinoilta jää vähemmän varaa vuokratasoa on nostettava Kuntarahoitus Oyj antaa konvertointilainoja vain kunnan takauksella, samoin todennäköisesti muutkin lainanantajat taloyhtiön saa edullisemman lainan ja kiinteistöjen hoitoon jää enemmän rahaa pienemmillä vuokrankorotuksilla kunnan takausvastuiden määrä kaksinkertaistuu kunnan takausvastuut nousevat maltillisesti akuutti lainantarve kesällä 2012 hoidetaan yhtiön saama hyöty korkosäästöinä on vähäisempi ja korjauksiin jää vähemmän rahaa ja/tai vuokrat nousevat vaihtoehto 2:ta enemmän (valm. Pentti Pitkänen)

7 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus ehdottaa edellä selostetun vaihtoehto 2:n mukaisesti kunnanvaltuustolle, että kunta myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Kiinteistö oy Lemin Vuokrataloille myöntämälle lainalle, jonka määrä on ,90 euroa. Lainan muut ehdot ilmenevät selostusosan ensimmäisestä kappaleesta. Lainalle ei vaadita vastavakuutta, koska kunta omistaa Kiinteistö Oy Lemin Vuokratalojen koko osakekannan. hyväksyttiin. Merkittiin, että Risto Pietiläinen ilmoitti olevansa esteellinen koska on vuokrataloyhtiön hallituksen jäsen. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin tämän asian ajaksi Kyösti Väisänen. Kunnanvaltuusto 4 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. _

8 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Rantayleiskaavojen muutoshakemukset Kunnanhallitus 203 Syksyn 2010 aikana kunnanhallitukselle on osoitettu 4 kpl rantayleiskaavan muutoshakemuksia. Hakijat ovat Jouni Okko, Hannu Vesala, Lahja Sinkko ja Jarkko Ahonen. Sinkon hakemuksessa pyydetään olemassa olevan vakituisen asunnon rakennuspaikan laajennusta ostetun lisämaan perusteella. Vesalan hakemuksessa pyydetään maatilan rakennuspaikan (AM) muuttamista normaaliksi vakituisen asunnon paikaksi ja rakennuspaikan rajauksen tarkennusta. Okon hakemuksessa pyydetään rakennusoikeuden siirtoa Salajärveltä Syntymäisen rannalle. Ahosen hakemuksessa pyydetään rakennusoikeuden siirtoa Heposalosta Kuhasensaareen. Aluearkkitehdin näkemyksen mukaan kaavamuutoshakemukset ovat perusteltuja ja ne voidaan toteuttaa. (valm. AH) 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää em. mainitut kaavamuutoshankkeet 2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 600 /muutos (alv 0%) 3. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion kaavamuutosten laatijaksi Kokouksessa esittelijä aluearkkitehdin selostuksen kuultuaan muutti ehdotuksensa näin kuuluvaksi: 1. Kunnanhallitus päättää käynnistää em. mainitut kaavamuutoshankkeet sekä teknisinä muutoksina lisäksi Nuorakosken alueen ranta-asemakaavan huomioimisen yleiskaavamuutoksena sekä Helena Laitisen poikkeamisluvan huomioimisen Kivijärven rantayleiskaavassa. 2. Kaavamuutoksen hakijoita laskutetaan 600 /muutos (alv 0%). 3. Hyväksyy aluearkkitehti Antti Hirvikallion kaavamuutosten laatijaksi. hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa oli asiantuntijana paikalla aluearkkitehti Antti Hirvikallio, joka kertoi kaavamuutospyynnöistä, havaituista päivitystarpeista sekä muutoskustannuksista.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 183 Rantayleiskaavojen muutokset olivat nähtävillä luonnoksena MRA 30 :n mukaisesti välisenä aikana. Uusia muutoshakemuksia tuli kaksi kappaletta (kohdenro 11 ja 12). Huomautuksia jätettiin yksi kappale. Kaavoittaja on laatinut vastineet viranomaislausuntoihin sekä huomautuksiin. (liite). Kaavoittajan laatimat kaavaehdotusasiakirjat on päivätty (valm AH). 1. Kunnanhallitus hyväksyy päivätyt kaavaehdotusasiakirjat kaikkine liitteineen. 2. Päättää asettaa kaavaehdotusasiakirjat MRA 19 :n mukaisesti nähtäville 30 päivän ajaksi. Ilmoitukset Etelä-Saimaaseen ja Länsi-Saimaan Sanomiin. 3. Pyytää nähtävillä oloajan puitteissa lausunnot viranomaisilta ja kuulla muita osallisia MRL:n edellyttämällä tavalla. hyväksyttiin. Kunnanhallitus 5 Rantayleiskaavojen muutokset olivat nähtävillä ehdotuksena MRA 19 :n mukaisesti välisenä aikana. Lausuntoja antoivat Kaakkois- Suomen ELY-keskus, Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Muistutuksia jätettiin yksi kappale. Kaavoittaja on laatinut vastineet viranomaislausuntoihin sekä muistutuksiin. (liite). Kaavoittajan laatimat kaavamuutosasiakirjat ovat päivätty (valm AH). Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saadut lausunnot ja muistutuksen sekä hyväksyy kaavoittajan vastineet. Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että yleiskaavan muutokset (päivätty ) hyväksytään nähtävänä olleiden kaavaehdotusten mukaisina. Kunnanvaltuusto 5 Kaava-asiakirjat ovat kunnantalolla ja kunnan kotisivuilla kaavoitus/rantayleiskaavamuutokset. hyväksyttiin. Merkittiin, että kokouksessa oli kuultavana aluearkkitehti Antti Hirvikallio. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Rantayleiskaavan selostusosasta korjattiin kaksi kirjoitusvirhettä.

10 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Eksoten strateginen palvelusopimus Kunnanhallitus 15 Eksoten kuntajohtajien neuvottelukunnassa on sovittu Eksoten alijäämien kattamisen päälinjaukset. Vuosien alijäämät laskutettiin kunnilta vuonna 2011 ja niiden maksamisesta tehtiin kunnanvaltuuston päätös. Vuosien 2011 ja 2012 syntyvistä alijäämistä ja Eksoten tuottavuusohjelmasta tehdään suunnitelma alkaneen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Kuluvan vuoden aikana on lisäksi tarkoitus tehdä perusteellinen selvitys kuntalaskutuksesta. Näistä muutoksista on tarkoitus sopia strategisessa palvelusopimuksessa. Eksote on valmistellut näitä koskevat esitykset ja ehdottaa, että kuntien yhteiseen strategiseen palvelusopimukseen lisätään seuraavanlainen uusi kappale kohdan 2.3. viimeiseksi kappaleeksi: Vuonna 2011 ja 2012 syntyvistä alijäämistä ja niiden takaisinmaksusuunnitelmasta sekä Eksoten tuottavuusohjelmasta laaditaan yhteisesti suunnitelma mennessä. Eksoten kustannusten kohdistumisesta jäsenkuntien välillä sekä kuntalaskutuksen perusteista, mukaan lukien erikoissairaanhoidon kustannusten kohdentuminen, laaditaan perusteellinen selvitys vuoden 2012 aikana. Muilta osin strateginen palvelusopimus säilyy sellaisena kuin kunnanvaltuusto on sen hyväksynyt. (valm. Pentti Pitkänen) Kunnanhallituksen ehdottaa kunnanvaltuustolle, että edellä selostettu lisäys kuntien yhteiseen strategiseen palvelusopimukseen hyväksytään. Samalla kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto oikeuttaisi kunnanhallituksen tekemään vähäisiksi katsomiaan muutoksia ja teknisluonteisia muutoksia strategiseen palvelusopimukseen. hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 6 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. _

11 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite teknisen osaston henkilöstöongelmista Kunnanhallitus 198 Valtuuston pöytäkirjaan otettiin Sosiaalidemokraattisen Työväenyhdistyksen valtuustoryhmän aloite ( ), joka koskee selvityspyyntöä teknisen osaston henkilöstöongelmista. Aloitteen jätti valtuutettu Matti Lehtonen. Liite. Marras- joulukuun tienoilla 2010 työnantajan tietoon on tullut teknisessä toimessa tapahtunutta epäasiallista keskustelua ja työyhteisöön kuulumatonta häirintää. Asiaa on selvitelty useissa eri yhteyksissä. Liitteenä työsuojeluviranomaisille annettu luottamuksellinen luettelo asiaan liittyvistä tapahtumista ja toimenpiteistä. (valm. mp). Kunnanhallitus saattaa edellä sanotun valtuuston tietoon ja toteaa,että asiassa on pyritty toimimaan lakien, sopimusten ja kunnan edun mukaisesti tavoitteena, että ongelmat poistuvat. hyväksyttiin. Merkittiin, että Matti Lehtonen ilmoitti olevansa asianosaisena esteellinen ja poistui kokouksesta. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jarmo Tölski tämän asian ajaksi. Merkittiin, että tämän päätöksen liitettä ei postiteta valtuutetuille vaan se on valtuutettujen nähtävänä kunnantalolla. Liite arkistoidaan erikseen. Kunnanvaltuusto 7 Kunnanvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin, että Matti Lehtonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittely ajaksi. _

12 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Valtuustoaloite, Hannu Vesala Kunnanhallitus 17 Kunnanvaltuuston pöytäkirjaan otettiin Hannu Vesalan päiväämä kirjallinen valtuustoaloite, joka koskee energia-avustuksia kunnassa Aloitteen mukaan muista kunnista poiketen Lemin kunta ei ole myöntänyt lainkaan avustuksia, vaikka hakuehdot täyttäviä hakemuksia on kuntaan tullut. Kunnanhallitusta pyydetään ryhtymään toimenpiteisiin, jotta hakijat saavat heille kuuluvan energia-avustuksen tai vaihtoehtoisesti vahingonkorvauksen, jos asia on johtunut kunnan virheestä. Liite (valm MP) Kunnanhallitus antaa aloitteen johdosta valtuustolle tiedoksi seuraavan selvityksen: Lemin kunnasta postitettiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA lle kunnaninsinööri Jari Hyrkkäsen samana päivänä allekirjoittama selvitys vuoden 2011 korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen tarpeesta saapuneiden hakemusten perusteella. Samana päivänä vastaava selvitys ARAlle annettiin mm Luumäen kunnasta. ARAsta tuli Lemin kuntaan päätös (17418/711/2011), jonka mukaan Lemin kunnan osuus korjausavustusten ja energia-avustusten määrärahoiksi on 0 euroa. Päätöksessä mainitaan m, että syksyllä kuntien kevään määrärahojen käyttötilanne tarkistetaan ja sen jälkeen vahvistetaan kunnan lopullinen määräraha vuodelle ARAn päätöksestä annettiin postitse tieto avustusta hakeneille kesällä Lemin kunnasta postitettiin ARAlle oikaisupyyntö edellä mainittuun päätökseen ja asia pyydettiin käsittelemään uudelleen. Kirjallista vastausta ei saatu. Lemin kunnasta tiedusteltiin asian perään sähköpostitse. Lisäksi rakennustarkastaja oli yhteydessä ARAan 5-6 kertaa. Kunnassa oltiin odottavalla kannalla määrärahojen täydennysjaon suhteen sitten kun avustusmäärärahojen todellinen käyttötilanne selkiytyy. Hannu Vesala jätti asiasta valtuustoaloitteen Kuntaan tuli ARAsta tekemä päätös , jossa korjausavustuksen myöntämisvaltuuden määräksi ilmoitettiin 900 euroa. Lisäksi tuli ARAn tekemä toinen päätös, jossa uusiutuvan energian käyttöönottoavustuksen määrärahaksi ilmoitettiin euroa.

13 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus päätti kokouksessaan antaa kunnanjohtajalle oikeuden päättää avustusten myöntämisestä hakijoille rakennustarkastajan valmistelusta. Avustuspäätökset tehtiin ja postitettiin hakijoille Hakijoilla ei ole subjektiivista oikeutta avustusten saantiin. Vuotuisten avustusten myöntäminen on riippuvaista ARA:lle valtion budjetista kulloinkin osoitetuista määrärahasta ja ARAn sen perusteella ja kuntiin osoittamasta myöntämisvaltuutuksesta sekä siitä kuinka paljon hakuehdot täyttäviä hakemuksia kulloinkin on ja miten ne toteutuvat. hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto 8 Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Matti Huttusen ehdotuksesta, jota Risto Pietiläinen kannatti, valtuusto totesi samalla aloitteen loppuun käsitellyksi. _

14 Kunnanvaltuusto Kiireellistä käsittelyä vaativat asiat Kunnanvaltuusto 9 Ei ollut. _ Ilmoitusasiat Keskustan valtuustoryhmä jätti kirjallisen aloitteen Suomen Kuntaliiton kannasta julkisuuteen tulleeseen kuntakarttaan. Osmo Pylkkö otti esille valtatie 13:n varrella olevien Lemin kunnan rajakylttien huonon kunnon. Hannu Hakonen jätti kirjallisen valtuustoaloitteen kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisestä liikuntailtapäivästä. Juha Junnonen ilmoitti Eksoten veteraanineuvonnan alkamisesta myös Lemillä. Hannu Hakonen kiinnitti huomiota kunnan kiinteistöillä oleviin huonokuntoisiin puihin, jotka saattavat kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa. Kokouksen päätteeksi valtuuston puheenjohtajana jatkava Juha Junnonen kiitti valtuustoa luottamuksesta. _ Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010. Kunnanvaltuusto 1. Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali PÖYTÄKIRJA 1/2010 Kunnanvaltuusto 1 Ma 25.1.2010 klo 18.00 18.40 Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Okko Antti Huuhilo Marjo Pietiläinen Risto Hakonen Hannu Junnonen Juha Kohonen Tarja Lehtonen Matti Punkka

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 6.2.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77

60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76. 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7.3.2011 Käsiteltävät asiat 60. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2011...76 61. Kirkonseudun yleiskaavoitus...77 62. Tulevaisuustoimikunnan tai työryhmän

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010. sivu nro. 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kunnanhallitus 16.8.2010 Käsiteltävät asiat sivu nro 126. Peruspalvelujen valtionosuuden tarkistaminen 2010...151 127. Valtionavustuspäätöksiä opetustoimeen...152 128. Seutulipun valtionavustuspäätös...153

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kunnanhallitus 11.06.2012 Käsiteltävät asiat 112. Kunnallisvaalit 28.10.2012, vaalilautakuntien ja vaalilautakunnan asettaminen, ennakkoäänestys, vaalimainonta...151 113. Indekon Oy:n

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PÖYTÄKIRJA 312 Kokousaika Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Käsitellyt asiat nro liite 169 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot