Suomen biotalousstrategia ja metsäklusterin uudistuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen biotalousstrategia ja metsäklusterin uudistuminen"

Transkriptio

1 Suomen biotalousstrategia ja metsäklusterin uudistuminen Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma BIOJALOSTUKSEN INNOVAATIOPÄIVÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto

2 Puurakentaminen Puuteollisuuden kilpailukyky, kasvu ja kansainvälistyminen Metsäbiotalouden uusi liiketoiminta MSO:n päätehtävä ja painopisteet Päätehtävänä on metsäalan kilpailukyvyn ja uudistumisen edistäminen Tavoite: 10 % puukerrostaloja Vienti +0,5 mrd Jalostusarvo +250 milj. / Liikevaihto + 1 mrd Tulos: 6000 asuntoa suunnitteilla Ei lisäystä (yleinen talous) Kehittämistyö on aloitettu Puun Tarina-hanke KV/EU-Vaikuttaminen. Team Finland Kansainvälinen vaikuttaminen Toimenpiteet: Kohdeneuvotteluja Osaamisen kehittäminen T&K terävöittäminen Puualan kasvuväylä Markkinoiden selvittäminen Kilpailukykytoimet CrossCluster-hanke, Kasvuyrittäjyys, Kumppanuudet Pilotit ja demot

3 Metsäalan yleiset kehitystavoitteet (MSO) 1. Puukerrostalojen markkinaosuus 2. Puutuotejalosteiden viennin arvo 3. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo 4. Metsäalan uuden liiketoiminnan jalostusarvo 4. Kotimaisen puun käyttö Toteutunut 2010 Tavoite 1 % 10 % 0,5 Mrd 11 Mrd 52 milj.m3 5. Metsähakkeen käyttö 6,9 milj.m3 1 Mrd 13 Mrd +250 milj milj.m3 12 milj.m3 Painopisteet: Uudet ratkaisut ja asiakaslähtöisyys Kasvu, palvelu ja markkinointi Kilpailukyky ja uudistuminen Kaupallistaminen, palvelu ja pk-yritykset Markkinat, palvelu ja elinkeinotoiminta Tehokkuus ja hyväksyntä

4 Metsäsektori on edelleen erittäin tärkeä Suomelle Klusteri työllistää melkein henkilöä Tuotannon arvo on noin 20 miljardia euroa vuodessa Sektorin vienti kattaa viidesosan Suomen tavaran viennistä Tuottaa 70 % Suomen uusiutuvasta energiasta Metsäteollisuuden tuotannot Massa- ja paperiteollisuus Sahateollisuus Indeksi Kiina Brasilia Venäjä Saksa Itävalta Ruotsi USA Suomi Ranska Japani Saksa Venäjä Ruotsi Itävalta Kanada Suomi Source: Indufor Kanada

5 Kemiallisen metsäteollisuuden lähiajan näkymät Paperin alamäki jatkuu, joskin hinnat näyttävät nousevaa trendiä Kartongin ja massan näkymät ovat paremmat

6 Mekaanisen metsäteollisuuden lähiajan näkymät Sahatavaran vienti kasvaa Euroopan ulkopuolelle Vanerin vientimäärät ja hinnat säilyvät nykytasolla

7 Puun saatavuus Suomessa Puun käyttöä voidaan kestävästi kasvattaa nykyisestä 30 miljoonaa m 3. Miljoonaa m 3 Lähde: Metla

8 Yksikköarvo, /t, m 3, m 2, h Metsäbiotalouden arvopyramidi, esimerkki Miten synnytetään suurin mahdollinen kokonaisarvo Suomelle? Kosmetiikka Lääkeaineet Elintarvikkeet Virkistys- ja hyvinvointipalvelut Uudet biomassatuotteet Puupohjaiset liikennepolttoaineet Innovatiiviset puuratkaisut Puurakentaminen Jalostetut puutuotteet Pakkaukset ja kehittyneet paperit Sellu Perinteinen sahatavara Energia /yksikkö * yksikköä = kokonaisarvo Kokonaismäärä t, m 3, m 2, h

9 Mikä on metsäbiotalouden tulevaisuuskuva Clustertech II visio Nykyinen (Current) oksa sisältää nykyiset tuotteet ts. paperilaadut, puutuotteet Järjestelmäratkaisut (Solution provision) sisältää kaikki palvelut sekä uudet puu- ja paperituotteet osana järjestelmää Komposiitit sisältävät matalan arvon raaka-aineista (kierrätetyistä) tuotetut uudet tuotteet Energia sisältää perinteiset ja kehittyneet energiatuotteet Bioperäiset kemikaalit ovat funktionaalisia puusta erotettuja tai fraktioituja yhdisteitä; esim. antioksidantit ja biomuovi

10 Ruotsissa hahmotellaan samalla tavoin

11 Liiketoimintamahdollisuudet ClusterTech 2020 Skenaariossa,.,- Kehittyneet paperituotteet Kehittyneet puutuotteet ja ratkaisut Uudet energiatuotteet Perinteiset energiatuotteet Lastu- ja kuitulevy Kemikaalit mm. ligniini Vaneri Uudet massatuotteet CO2- sidonta Matkailu Sahatavara palvelut? Tuotannon arvo 2010 Metsäbiotalouteen Metsiin ja metsistä voidaan saatavan synnyttää puuraaka-aineeseen täysin uutta on ja mahdollista kasvattaa synnyttää olemassa täysin olevaa uutta liiketoimintaa sekä kasvattaa olemassa olevan liiketoiminnan kokoa merkittävästi. Konkreettisten Konkreettisten tuotteiden lisäksi tuotteiden mahdollisuuksia lisäksi on on myös myös mahdollista aineettomissa kasvaa tuotteissa aineettomissa ja palveluissa. tuotteissa ja palveluissa

12 ClusterTech toimenpiteiden vaikuttavuus Liikevaihto +5,9 Mrd netto (+ 22 %) Teollisia työpaikkoja netto Metsäenergian käyttöä 28 TWh (kaksinkertaistuu) Puunkäyttö +20 milj. m 3 (+30 %) CO 2 päästöt milj. t (- 14%) Puurakentaminen on kustannustehokas ja nopeasti käyttöön otettava keino päästöjen vähentämiseksi samoin kuin puuenergia

13 MSO Metsäbiotalouden uusi liiketoiminta 1. Metsäalan yhteisen tulevaisuudenkuvan luominen Tekes-rahoitteinen CrossCluster-hanke käynnistynyt, vetovastuu FIBIC-SHOK, toteutus Pöyry ja VTT Metsäbiotalouden tulevaisuudenkuva + 20 yrityksen caset 2. Luodaan kasvuyritystoimintaa uudella kehitys- ja rahoitusmallilla Hyödynnetään olemassa olevia malleja esim. NIY, Kasvuväylä Tarkastellaan edellytyksiä ja tarvetta VIGO-yrityskiihdyttämön perustamiseen 3. Edistetään uutta liiketoimintaa valituilla innovaatioalustoilla, piloteilla ja demoilla Pilot- ja demorahoitus etenee Suomen biotalousstrategian yhteydessä Innovaatioalustoja ovat esim. nanosellu, painettu äly, komposiitit 4. Kehitetään pk- ja suuryritysten kumppanuuksia Kehitetään uudet toimintatavat verkottamiseen ja partneruuksien rakentamiseen Suurten yritysten hyödyntämättä jääneet ideat pk-yritysten kaupallistettaviksi 5. Suomen biotalousstrategian valmisteluun osallistuminen Valmistelutyö on loppusuoralla

14 MSO Metsäbiotalouden uusi liiketoiminta Pk- ja suuryritysten kumppanuuksien kehittäminen Pk-yritysten ja suuryritysten väliset strategiset kumppanuudet Kyseessä pitkäjänteinen, syvälle menevä ja luottamuksellinen yhteistyö Kumppanuusmallien kehittäminen ja promovointi Toteutetaan yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa yritysten kanssa Tuloksena odotetaan parempia edellytyksiä kasvuyritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen Suuryritysten hyödyntämättä jääneiden IPR:ien (ideoiden, tulosten) siirtäminen spinoffien tai olemassaolevien pk-yritysten hyödynnettäviksi Esimerkki ICT-alan toimintamallista: Nokia Innovation Mill Alalle sopivan toimintamallin kehittäminen yhdessä yritysten kanssa Miten tunnistetaan sopivat ideat ja yritykset, ja miten saatetaan ne yhteen? Miten löydetään yhteinen kieli ja keskinäinen luottamus? Minkälaisia rahoitus-, sopimus- ja omistajuusmalleja tarvitaan?

15 Mitä kasvuyrityksen syntyyn tarvitaan? Idea Yrittäjä / Yritys Rahoitus Markkina

16 Bioeconomy what is the game? Sustainable Development DM

17 Suomen biotalousstrategia biotalous.fi

18 Sisältö 1. Miksi biotalous on Suomelle tärkeä? 2. Mihin tarpeeseen biotalousstrategia vastaa? 3. Suomen biotalousstrategian visio 4. Strategian neljä painopistettä biotalous.fi

19 Miksi biotalous on Suomelle tärkeä? Näemme biotaloudessa valtavan kasvupotentiaalin Suomella on vahvoja kilpailukykytekijöitä: Biomassavarannot - maailman 4. suurin biokapasiteetti per kapita Tieteellinen ja teknologinen osaaminen Liiketoimintaosaaminen, koko joukko globaaleilla markkinoilla menestyviä yrityksiä Resurssiniukkuus ja tarve ilmastonmuutoksen hidastamiseen kasvattavat globaalia kysyntää Esimerkiksi USA:ssa arvioidaan vuonna 2025 kemikaaleista olevan biomassapohjaisia 20 % ja erikoiskemikaaleista jopa 50 % * * Lähde: USDA, U.S. Biobased Products Market Potential and Projections Through 2025 biotalous.fi

20 Biotalouden mahdollisuudet Biopohjaiset kuluttajatuotteet (esim. biomuovit ja komposiitit, puupohjaiset tekstiilikuidut) Puun hyödyntäminen rakennetussa ympäristössä Uusiutuva energia asumisessa, liikkumisessa ja teollisuudessa Ravintoa ja puhtaita elintarvikkeita Teknologiat ja palvelut kotimarkkinoille ja vientiin Bioteknisesti tuotetut lääkkeet Hyvinvointipalvelut Ekosysteemipalvelut hyvinvoinnin lähteenä Biomassavarojemme parempi hyödyntäminen biotalous.fi

21 Mihin tarpeeseen biotalousstrategia vastaa? Nopeasti kehittyvä globaali kysyntä, aikaiset markkinoille menijät hyötyvät eniten Suomen tulee kyetä näkemään eteenpäin ja valitsemaan osaamiskärkensä Nykytoimenpiteillä Suomi ei saavuta tavoittelemaansa biotalouden edelläkävijäasemaa tämä vaatii uusia toimenpiteitä ja toimintamalleja Useat maat laativat strategioita biotalouden hyödyntämiseksi (NL, SE, CN, IE) ja myös globaalisti toimivat yritykset ovat aktiivisia Varmistamme että jätämme hyvän perinnön tuleville sukupolville biotalous.fi

22 Suomen biotalousstrategian visio Biotalouden kestävät ratkaisut ovat Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta parantaa Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä hillitään ilmastonmuutosta ja säästetään luonnonvaroja tarjoaa kestäviä ja korkean arvonlisän ratkaisuja Suomi tunnetaan biotalouden edelläkävijänä ja menestyvänä osaajana. Luomme kestävää kasvua, hyvinvointia ja uusia työpaikkoja. Tavoitteena on, että biotalouden arvo Suomessa on 80 miljardia euroa vuonna biotalous.fi

23 Strategian neljä painopistettä 1. Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen globaalissa biotaloudessa 2. Osaamisen hyödyntäminen uusien biotalouden ratkaisujen luomiseksi 3. Biotalouden uuden liiketoiminnan synnyttäminen vahvan kotimarkkinan, rohkeiden kokeilujen ja toimialarajojen ylittämisen avulla 4. Uusiutuvien luonnonvarojen saatavuuden, kestävyyden ja hyväksyttävyyden varmistaminen sekä ekosysteemipalvelujen turvaaminen biotalouden toimintaedellytysten vahvistamiseksi biotalous.fi

24 From fragmentation to integration: Industry Bio-based value chain: multidisciplinary, multi-company License to operate Rob van Leen CIO DSM at VNCI Dr Colja Laane: Keeping an eye on bieconomy,

25 biotalous.fi

26 Aikataulu, toimeenpano ja seuranta Strategiaa valmistelevan työryhmän työ on loppusuoralla Työryhmän ehdotus käsitellään Biotalousstrategian johtoryhmässä Valtioneuvoston käsittely ja hyväksyminen periaatepäätökseksi? Toimeenpano käynnistyy syksyllä 2013 Seurantaa varten muodostetaan sihteeristö, joka raportoi TEM, MMM, YM, OKM kansliapäälliköille biotalous.fi

27 Tarttis tehdä jotain? Suuret yritykset Edelläkävijyys ja tien näyttäminen: biotalous luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, ja aikaiset markkinoillemenijät hyötyvät eniten Toimintamallien uudistaminen: yhteistyö toimialarajojen yli, kumppanuudet ja kasvuyritysten dynamiikka tuottavat kilpailuetua Kestävän kehityksen mukaisuus ja siitä viestiminen julkisuuteen ja kuluttajille Pk-yritykset Kasvun nälkä ja reippaampi riskinotto Nopeat kokeilut, otetaan asiakas mukaan kokonaiskonseptin kehitykseen Yhteistyö ja kumppanuudet arvoverkoissa, erityisesti suurten yritysten kanssa Tutkijat Missä oma erityisosaaminen hyödyttää biotalouden isoa kuvaa eniten? Tarvelähtöinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa; yhteistyö yli totuttujen rajojen Kuluttajat Kulutustottumukset ja arjessa toimiminen: taloudellisuus, kierrätys, kestävämpien tuotteiden ja palveluiden suosiminen DM

28 Kiitos mielenkiinnostanne! Tehdään tulevaisuus yhdessä! Lisätietoja: Mika Aalto

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio

Metsäteollisuus ja innovaatiot. Innovaatio Metsäteollisuus ja innovaatiot Innovaatio Sisällysluettelo Metsäteollisuus biotalouden suunnannäyttäjänä 5 Suomesta biotalouden edelläkävijä metsäteollisuuden johdolla 5 Metsäteollisuus rakentaa vähähiilistä

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma

kansallinen metsäohjelma kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 2 Julkaisun nimi: Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia

Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030. Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Maailman johtavana metsäklusterina vuoteen 2030 Suomen metsäklusterin tutkimusstrategia Suomen metsäklusteri ja sen asiakastoimialat, lokakuu 2006 Esipuhe Suomen metsäklusteri asiakastoimialoineen kohtaa

Lisätiedot

Ajankohtaista työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä MSO:sta. SISÄ-SUOMEN METSÄPÄIVÄ 2012 JÄMSÄSSÄ Sixten Sunabacka 31.8.2012

Ajankohtaista työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä MSO:sta. SISÄ-SUOMEN METSÄPÄIVÄ 2012 JÄMSÄSSÄ Sixten Sunabacka 31.8.2012 Ajankohtaista työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä MSO:sta SISÄ-SUOMEN METSÄPÄIVÄ 2012 JÄMSÄSSÄ Sixten Sunabacka 31.8.2012 Sisältö TEM:in t ja metsäala Metsäalan strategisen n tilanne Puutuote- ja sahateollisuuden

Lisätiedot

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN

19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN 19.8.2010 versio 1.3 METSÄALA TARJOAA MONIPUOLISIA JA KESTÄVIÄ RATKAISUJA TULEVAISUUDEN HAASTEISIIN Tarkistettu Kansallinen metsäohjelma 2015 Kansallinen metsäohjelma 2015 on valtioneuvoston 23.3.2008

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI

VTT-katsaus 2014 ETUKANSI VTT-katsaus 2014 VTT-katsaus 2014 ETUKANSI Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 Tietointensiiviset tuotteet ja palvelut 10 Älykäs teollisuus ja energiajärjestelmät

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi

Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi Kansallinen metsäohjelma 2015:n väliarviointi SISÄINEN LUONNOS 23.5.2013 Päivi Luoma, Tuomas Raivio, Laura Hakala ja Maija Aho Gaia Consulting Oy Kari Kangas ja Arto Koistinen Tapio Sisältö 1. Tiivistelmä...4

Lisätiedot

Biotalouskonversion uudet yhteistyöja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit

Biotalouskonversion uudet yhteistyöja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit Biotalouskonversion uudet yhteistyöja liiketoimintamahdollisuudet puupohjaiset materiaalit ja prosessit Kehitysjohtaja Petri Nyberg, Jyväskylä Innovation Oy 14.6.2012 Sisältö Metsäteollisuuden jalostusarvon

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus maakuntaliitto rehtori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu / Karelia-ammattikorkeakoulu Esipuhe Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille painopistealueille.

Lisätiedot

Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen

Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen Nuuksio 10.9.2013 Imatra 17.9.2013 Keski- Suomi 5.9.2013 Uusia ja testattuja malleja biotalouden liiketoiminnan kehittämiseen Metsäbiotalous roadshow 2013 Kokkola 24.9.2013 TkT Leena Favén, Teknologiakeskus

Lisätiedot

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS

TAVOITTEENA KAINUULAINEN GLOKAALI BIOTALOUS Kainuun biotalouden nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisen painopisteitä tarkasteltiin kahdessa asiantuntijatyöpajassa helmimaaliskuussa 2014. Biotalouden osaalueista tarkasteltiin bioenergiaa, biokaasua,

Lisätiedot

ALKUSANAT. Esitämme parhaimmat kiitoksemme kaikille työn tekemiseen osallistuneille. Helsingissä 1. marraskuuta 2006

ALKUSANAT. Esitämme parhaimmat kiitoksemme kaikille työn tekemiseen osallistuneille. Helsingissä 1. marraskuuta 2006 ALKUSANAT Suomen puutuoteteollisuuden skenaario- ja strategiatyö aloitettiin syksyllä 2005 ja työ valmistui lokakuussa 2006. Tämä raportti esittelee työn keskeisen sisällön. Työssä tunnistettiin koko alaa

Lisätiedot

Metsäalan luova tuho

Metsäalan luova tuho Metsäalan luova tuho Lauri Hetemäki lauri.hetemaki@metla.fi Suomen talous ja talouspolitiikka kurssin luento, Helsingin kauppakorkeakoulu, 27.10.2009 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish

Lisätiedot

LUT Scientific and Expertise Publications

LUT Scientific and Expertise Publications LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Tuotantotalouden tiedekunta LUT School of Industrial Engineering and Management LUT Kouvola LUT Scientific and Expertise Publications

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen

Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Paljon töitä vähän päästöjä Tiekartta ekotehokkaaseen Suomeen Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittiseen tulevaisuusselontekoon Teresa Haukkala (toim.)

Lisätiedot

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi

Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi 2014 Päättäjien 36. Metsäakatemia Päättäjien 37. Metsäakatemia Päättäjien Metsäakatemian 12. brunssi Toimittajat Annamari Heikkinen ja Harri Hänninen l Kustantaja Suomen Metsäyhdistys ry, Salomonkatu 17

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen

Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Metsäalan strateginen ohjelma ja bioenergia-alan edistäminen Bioenergia-alan toimialapäivät 31.3.2011 Noormarkussa Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen

Lisätiedot

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015

Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 ISBN-13: 978-951-40-2001-8 (PDF) ISBN-10: 951-40-2001-4 (PDF) ISSN 1795-150X Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015 Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin Lauri Hetemäki,

Lisätiedot

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Biotalous Pohjois Savossa Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia luonnonvaroja

Lisätiedot