SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012"

Transkriptio

1 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) avoimen lähdekoodin toimintamalli. SADe-ohjelman tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palvelukokonaisuuksia kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön. Ohjelman toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun. Ohjelmaa käynnistettäessä vuonna 2009 määriteltiin yhteiset toimintamallit hyödynnettäviksi ohjelman hankkeiden toteutuksessa ja palvelujen kehittämistyössä. Yksi näistä 2009 tehdyistä toimintamalleista oli Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistäminen. Syksyyn 2012 mennessä kaikki ohjelman hankkeet ovat edenneet palvelujen toteutusvaiheeseen, joten nähtiin tarpeelliseksi päivittää vuonna 2009 tehty toimintamalli tukemaan entistä vahvemmin palvelujen laadukasta toteutusta ja laajamittaista käyttöönottoa. Avoimeen lähdekoodiin perustuvien ratkaisujen käyttöönoton edistäminen on myös hallitusohjelmatavoite. Dokumentti on laadittu SADe-ohjelman toimeksiantona Netum konsultointi Oy:n toimesta. Alihankkijana on toiminut Poscon Oy. Toimintamallia on valmisteltu tekemällä keväällä 2012 tarvekysely hankepäälliköille ja järjestämällä ohjelmatoimijoille yhteinen työpaja. Toimintamalliluonnos on ollut kommentoitavana Otakantaa.fi palvelussa SADe-ohjelman johtoryhmä on hyväksynyt tämän toimintamallin käyttöön otettavaksi. Valtiovarainministeriö Puh tai (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi PL 28, Valtioneuvosto Y-tunnus SUOMEN VALTIO

2 2 (14) 2 Lähtökohdat, rajaukset ja määritelmät 1.1 Lähtökohdat 1.2 Rajaukset Tämän toimintamallin tarkoitus antaa SADe-ohjelman hankkeiden vetäjille ja toteuttajille ohjeita ja suosituksia avoimen lähdekoodin ohjelmiston hyödyntämisestä sekä SADeohjelman hankkeissa toteutettujen ohjelmistojen ja komponenttien jakelusta avoimena lähdekoodina. Toimintamalli on laadittu ensisijaisesti SADe-ohjelman hankkeiden vaatimusten mukaisesti. Toimintamallia voidaan käyttää myös muiden julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittämisessä ja hankinnassa. 1.3 Määritelmät ja termit Tähän toimintamallin tärkeimmät termit ja määritelmät noudattavat JHS169-suosituksen määritelmiä. Avoimen lähdekoodin lisenssi Avoimen lähdekoodin lisenssit täyttävät Open Source Initiativen (OSI) avoimen lähdekoodin määritelmän ehdot (ks. avoin lähdekoodi). OSI ylläpitää listaa hyväksymistään avoimen lähdekoodin lisensseistä1. Avoimen lähdekoodin ohjelma Ks. avoin ohjelma. Avoin lähdekoodi Open Source Initiative lanseerasi avoin lähdekoodi (engl. open source) -termin vuonna Sen julkaisema kymmenkohtainen avoimen lähdekoodin määritelmä voidaan tiivistää viiteen oikeuteen: Avoimen lähdekoodin ohjelman käyttäjä saa automaattisesti käyttää ohjelmaa mihin tarkoitukseen tahansa kopioida ja levittää ohjelmaa luoda ohjelman muunnelmia ja levittää niitä ohjelman lähdekoodin, jota hän voi hyödyntää yhdistää ja levittää ohjelmaa toisten ohjelmien kanssa. Avoin lähdekoodi tulkitaan yleensä ohjelmiston kehittämistapana, ei ideologisena aatteena: Open source is a development methodology; free software is a social movement Avoin ohjelma Avoin ohjelma on tietokoneohjelma, jota jaellaan jollakin avoimen lähdekoodin lisenssillä. Tiukasti tulkiten kyse on avoimen lähdekoodin ohjelmasta, mutta tässä suosituksessa käytetään myös termin lyhyempää versiota. Avoin standardi European Interoperability Frameworkin (EIF) mukaan avoimen standardin täytyy täyttää seuraavat ehdot: Standardia ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio ja sitä kehitetään kaikille sidosryhmille avoimella ja tasapuolisella menettelyllä. Standardi on julkaistu ja sen määrittelydokumentti on tarjolla ilmaiseksi tai nimellistä maksua vastaan (myös kopiointi, jakelu ja käyttö). Standardia ja sen osia voidaan käyttää pysyvästi ilman teollisoikeudellisia korvauksia. Standardin uudelleenkäyttöä ei ole rajoitettu. 1

3 3 (14) European Union Public Licence (EUPL) EUPL on Euroopan komission hyväksymä avoimen lähdekoodin lisenssi, jota saa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Lisenssissä on huomioitu EU:n juridinen viitekehys, joten se on EU-maissa laillisesti pitävä. Freemium Freemium on liiketoimintamalli, joka perustuu ideaan että yritys antaa tuotteen (yleensä digitaalinen tuote, kuten ohjelmisto, tietokonepeli tai verkkopalvelu) ilmaiseksi, mutta myy alkuperäiseen tuotteeseen lisäominaisuuksia tai toiminnallisuuksia. Esimerkkejä ovat esimerkiksi Skype-nettipuhelut tai CentOS/RedHat käyttöjärjestelmät. Freeware Tietokoneohjelman jakelumalli, jossa ohjelmaa saa yleensä käyttää, kopioida ja levittää ilman maksua. Freeware-ohjelman lähdekoodia ei yleensä ole saatavilla, eikä lisenssinsaajalle anneta vastaavia vapauksia kuin avoimen lähdekoodin lisenssin haltijalle. JHS169 luokittelee freeware-ohjelman suljetuksi ohjelmaksi. Free software Ks. vapaa ohjelma. Open source Ks. avoin lähdekoodi. SADe-lähdekoodi Tässä dokumentissä SADe-lähdekoodi tarkoittaa SADe-ohjelman eri hankkeissa toteutettuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tai komponetteja, jotka on lisensoitu EUPLlisenssillä. SADe-lähdekoodi voi olla toteutettu joko avoimen ja/tai suljetun lähdekoodin ohjelmistojen ympäristöön. Shareware Tietokoneohjelman jakelumalli, jossa ohjelmaa saa yleensä kopioida ja levittää vapaasti ja käyttää tietyn aikaa maksutta. Shareware-ohjelman lähdekoodi ei yleensä ole saatavilla, eikä lisenssinsaajalle anneta vastaavia vapauksia kuin avoimen lähdekoodin lisensseissä. JHS169 luokittelee shareware-ohjelman suljetuksi ohjelmaksi. Suljettu lähdekoodi Avoimen lähdekoodin vastakohta siinä mielessä, että ohjelmiston lähdekoodi pidetään liikesalaisuutena, eikä lisenssinsaajalle anneta pääsyä ja oikeuksia lähdekoodiin. Suljettu ohjelma Tietokoneohjelma, jonka lähdekoodi ei ole käyttäjän saatavilla ohjelman toiminnan tarkastamista tai kehittämistä varten. Lisenssiehdot eivät salli ohjelman muuttamista ja muutosten julkaisua. Toimittajariippuvuus Toimittajariippuvuudella (engl. vendor lock-in) tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas lukkiutuu tiettyyn tuotteeseen ja sitä kautta tuotteen tai palvelun toimittajaan. Monesti tilanteessa syntyy nk. de facto -monopoli, koska vaihtamisesta kilpailevaan tuotteeseen syntyisi liian suuret kustannukset. Ohjelmistoissa suljetut ohjelmistot voivat muodostaa tällaisen tilanteen, koska yleensä kukaan muu kuin ohjelmiston kehittäjäyhtiö tai sen valtuuttamat myyntikanavat eivät voi tarjota palveluja hankitulle ohjelmistolle. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytössä riski toimittajariippuvuudesta on oleellisesti pienempi. Vapaa ohjelma Vapaata ohjelmaa voi käyttää mihin tarkoitukseen tahansa Sitä voi muokata ja levittää vapaasti, niin alkuperäisiä kuin muokattujakin versioita. Ohjelman toiminnan tutkiminen ja muokkaaminen edellyttää pääsyä ohjelman lähdekoodiin. Termin ja määritelmän taustalla on Free Software Foundation. Vapaa ohjelma viittaa yleensä ideologiseen aatteeseen, ei ohjelmiston kehittämistapaan: Free software is a social movement; open source is a development methodology

4 4 (14) 3 Toimintamalli 1.4 Tavoitteet SADe-palvelukokonaisuudet tuotetaan kustannustehokkaasti mahdollisimman suuressa määrin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin perustuen. Palvelukokonaisuuksiin räätälöitävien osioiden lähdekoodit hankitaan avoimena lähdekoodina tai vaihtoehtoisesti siten, että hankittuja ohjelmistoja ja komponentteja voidaan käyttää rajoituksitta ja ilman lisäkustannuksia julkisen hallinnon toiminnassa. Palvelukokonaisuuksien toteuttamisessa käytetään avointen standardien mukaisia ratkaisuja. JHS181-suositus määrittelee julkisen hallinnon standardisalkuista. SADe-ohjelman hankkeissa suositellaan käytettäväksi yleisiin ja aluekohtaisiin standardisalkkuihin sisältyviä avoimia standardeja. 1.5 Valmistelu- ja esiselvitysvaiheet Valmistelu- ja esiselvitysvaiheissa arvioidaan erikseen avoimen lähdekoodin ratkaisujen soveltuvuus toteutettavan palvelukokonaisuuden tarpeisiin. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen hyödyntämisessä on keskeisenä osana isäntäorganisaation oma osaaminen koskien avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Valmistelu- ja esiselvitysvaiheessa kartoitetaan oma osaaminen. Lisäksi päätetään oman osaamisen tavoitetasosta sekä mahdollisesta osaamisen parantamisesta. Oman organisaation osaamisen tavoitetasot voivat olla esimerkiksi seuraavia: Perustaso Käyttö rajoittuu lähinnä ohjelmistoihin, joilla on jo useamman vuoden elinkaari. Markkinoilla on saatavissa kattavat tuki- ja koulutuspalvelut, mahdollisesti suomenkielellä. Ohjelmistojen käyttöä voidaan räätälöidä asettamalla parametreja, mutta varsinaista sovellusohjelmointia tai skriptausta ei tehdä. Tehokäyttäjä Käytettävää ohjelmistoa muokataan laajasti sopimaan omiin käyttötarkoituksiin. Muokkaus tapahtuu parametritiedostoilla, komentojonoilla (skriptaus [Python, Javascript]) sekä mahdollisesti myös sovellusohjelmointityökaluilla (C#, C++, JAVA). Avoimen lähdekoodin projekteihin osallistutaan aktiivisesti raportoimalla ohjelmissa havaituista virheistä sekä kuvaamalla tarvittavia uusia ominaisuuksia. Kisälli Osallistutaan aktiivisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektien toteuttamiseen. Osallistuminen ei välttämättä tarkoita sovelluskehitystä vaan voi myös olla erilaisten käsikirjojen laatimista ja suomentamista, käyttöliittymän kääntämistä sekä osallistumista ohjelmiston kehitysversioiden testaukseen. Osallistuminen voi tapahtua omien työntekijöiden toimesta tai ulkopuolelta hankittuna ostopalveluna. Mestari Toimitaan yhden (tai korkeintaan muutaman) avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektin kehittämisessä aktiivisena toimijana. Avoimen lähdekoodin yhteisön tukeminen on tärkeä osa oman strategian toteuttamista. Tukeminen voi tapahtua suorana rahoituksena, omien resurssien hyödyntämisenä tai ostopalvelujen hankintana avoimen lähdekoodin projektien toteuttamiseen. Valmistelu- ja esiselvitysvaiheessa on tehtävä alustava kartoitus avoimen lähdekoodin ohjelmistojen soveltuvuudesta palvelukokonaisuuden toteuttamiseen. Ohjelmistojen soveltuvuutta tulisi arvioida myös palvelukokonaisuuden elinkaaren aikana.

5 Lisätietoja Ison-Britannian hallitus on julkaissut osana Open Source Procurement Kit ohjeistusta 2 listan avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Listaan on kerätty kymmeniä ohjelmistoja eri sovellusalueilta. 5 (14) Ohjelmistojen soveltuvuuden arviointiin voidaan käyttää kypsyysarviointitaulukkoa. Kutakin hankintaa ja tarvetta varten on hyvä laatia oma arviointikriteeristö. Ohessa on esimerkinomainen kypsyysarviointitaulukko: Kriteerit 1 p 2 p 3 p Tarkennus Avoimen lähdekoodin ohjelmisto Ohjelmiston ikä alle 6 kk 6 kk 2 vuotta yli 2 vuotta Uudet projektit ovat Tuetut käyttöjärjestelmät 1 käyttöjärjestelmä Useita käyttöjärjestelmiä (Windows tai Linux (Ubuntu, Centos)) Ohjelmistopino Päivitystiheys Tuettuna vain yksi arkkitehtuurimalli Ei uutta versiota viimeiseen 6 kk:ten Tuettuna muutamia arkkitehtuureita (tietokanta, sovelluspalvelimet 2 uutta versiota vuoden sisällä Useita erilaisia käyttöjärjestelmiä (Windows, Mac, Unix) Tuettuna useita arkkitehtuureita Säännölliset versiotoimitukset Käyttäjät yleisesti Ulkomailla Suomessa Suomen julkishallinnossa Käyttäjät palvelukokonaisuuden hallinnonalalla Ulkomailla Suomessa Suomen julkishallinnossa Ohjelmiston hallintamalli Yksittäisen toimijan varassa Muutamia toimijoita Laaja, verkottoitunut kehittäjäyhteisö riskialteimpia Sekä Windows että Unix ympäristöihin toteutetut ohjelmistot vakaammalla pohjalla Arkkitehtuuri (esim LAMP, J2EE,.net), tuetut tietokannan hallintaohjelmistot jne. Helpottaa luokittelemaan aktiiviset vs. passiiviset projektit Auttaa arvioimaan ohjelmiston kehittämisen ja tuen jatkuvuutta 2 https://update.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/open-source-procurement-toolkit

6 6 (14) Käyttöön liittyvät kriteerit Asennus Huonosti dokumentoitu asennusohje, puuttellinen käyttäjän käsikirja, sovelluskehittäjille tukea Hyvin dokumentoitu asennusohje, käyttäjän käsikirja olemassa, Asennusohjelmisto, käyttäjän käsikirja, asennuspalveluja saatavilla Käyttö Käyttäjän käsikirja englanniksi Käyttäjän käsikirja suomeksi Saatavilla koulutusta Suomessa Tuki Ulkomailla Suomessa rajoitetusti Suomessa useiden toimijoiden kautta Miten tuotteelle on saatavissa tukea? Integroitavuus Modulaarisuus Monoliittinen, vaikea laajentaa Modulaarinen rakenne, mahdollista laajentaa Useita moduuleja, hyvin kuvattu API, helposti laajennettavissa Yhteentoimivuus Ei tiedossa Toteutuksia tiedossa Dokumentoitu Sopivuus arkkitehtuuriin Sovitettavissa arkkitehtuuriin Yhteensopiva arkkitehtuurin kanssa Täydentää arkkitehtuuria. Tuetut standardit Kansainväliset standardit Kansalliset standardit JHS Lisätietoja JHS 169 suosituksessa 3 on lueteltu avoimen lähdekoodin ohjelmistojen arviointiin liittyviä seikkoja. Ison-Britannian hallituksen Open Source Procurement Kit ohjeistus 4 sisältää ohjeita avoimen lähdekoodin hankintaan ja kustannus-hyötylaskelmien (Total Cost of Ownership, TCO) tekemiseen. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voi myös vertailla ohloh.net 5 palvelussa. Palvelun avulla on helppo arvioida ohjelmistoprojektien nykytilaa ja lähdekoodin laatua. 1.6 Avoimen lähdekoodin hankinta Avoimeen lähdekoodiin perustuvia sovelluksia ja palveluja voidaan hankkia hankintayksikön tarpeista ja tavoitteista riippuen eri tavoilla. 1 Hankintayksikkö valitsee tarpeeseensa sopivat avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja asentaa ne tietotekniseen ympäristöönsä. Hankintayksikkö ei maksa ohjelmistoista mitään. Tässä tapauksessa kyse ei oikeustapausten mukaan ole julkisesta hankinnasta. 2 Tilaajan määritysten mukaista järjestelmähankintaa koskevassa tarjouspyynnössä edellytetään tai annetaan mahdollisuus käyttää toteutuksessa avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. 3 Hankitaan kokonaispalvelua, jolloin keskeistä ovat asiakkaan tiedot eikä ohjelmistot, joilla niitä käsitellään. Vaihtoehdon 1 mukaan edettäessä hankintayksikkö voi tarvita palveluja sovellusten kehittämiseen, tukeen ja ylläpitoon. Hankintayksikkö voi esimerkiksi hankkia kehittäjäresursseja omaan työnohjaukseen tai kehitystyötä projektitoimituksena. Ne kilpailutetaan normaalisti ja kilpailutuksessa ilmoitetaan, mitä avoimen koodin ohjelmistoja hankintayksikkö käyttää projektissa. Hankintayksikkö voi myös haluta ulkopuolisen tuen valitsemalleen avoimen koodin ohjelmistoalustalle. Tuki voi sisältää esimerkiksi tietoturvapäivitykset ja uudet tuetut versiot. Tukipalvelu kilpailutetaan normaalisti. Normaali kilpailutus tarvitaan myös, jos hankintayksikkö alun pitäen ottaa käyttöön version, jossa on maksullinen tuki https://update.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/open-source-procurement-toolkit 5

7 7 (14) Vaihtoehdon 2 mukaan edettäessä tarjouksen tulee sisältää ehdotuksen käytettävästä ohjelmistoalustasta ja sen kustannuksista. Hankintayksikön kannalta toimiva tapa on edellyttää, että tarjoukset sisältävät avoimen koodin ohjelmistojen tuen samalle jaksolle (esim. 48 kk) kuin laadittavalle sovellukselle pyydetään. Avoimen koodin edellyttäminen on tärkeää, jos tarkoitus on jakaa tehtävää sovellusta eteenpäin. Kokonaispalveluja hankittaessa on keskeistä varmistaa, että asiakkaan tiedot ovat irrotettavissa ja siirrettävissä palvelusta avoimissa ja ennalta tiedossa olevissa formaateissa. Palvelussa käytettävällä ohjelmistoalustalla ja sen avoimuudella on merkitystä siihen, onko vastaavia palveluja saatavissa muilta palvelutarjoajilta ja kuinka helppoa siirtyminen on. 1.7 Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen Useissa SADe-ohjelman hankkeissa hyödynnetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisäksi hankkeissa tuotetaan ja hankitaan räätälöityjä ratkaisuja, joista useimmat on hankittu siten, että tehtyä lähdekoodia (myöhemmin SADe-lähdekoodi) voidaan hyödyntää sekä julkisessa hallinnossa että yksityisissä yrityksissä tai kansalaisten toimesta. SADe-lähdekoodi voi olla toteutettu puhtaasti avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ympäristöön tai se voi edellyttää myös suljetun lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä (esimerkiksi käyttöjärjestelmät ja tietokannat). Käyttöympäristöstä riippumatta, SADe-lähdekoodi halutaan jakaa muiden toimijoiden käyttöön. Jakamiseen liittyvät SADe-lähdekoodin lisensiointi, teknisen jakeluympäristön järjestäminen sekä yhteisön perustaminen SADe-lähdekoodin lisenssi Yleensä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tekijät pitävät tekijänoikeudet itsellään, mutta jatkokehittäminen ja ohjelmiston käyttö mahdollistetaan käyttöoikeuslisenssillä. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lisenssimalleja on useita kymmeniä. Euroopan unioni on laatinut avoimen lähdekoodin ohjelmistoille oman lisenssinsä. Euroopan unionin yleinen lisenssi (myöhemmin EUPL) on kehitetty erityisesti EU:n ja sen jäsenmaiden käyttöön. EUPL on yhteensopiva useiden avoimen lähdekoodin lisenssin (mm. GPL) kanssa, lisenssistä on yhteensopivat käännökset 22 kielellä (myös suomeksi) sekä siinä on erityisesti otettu huomioon EUn jäsenmaiden lainsäädäntö. SADe-lähdekoodi lisensioidaan EUPL version 1.1 lisenssillä 6. Lisensointi tapahtuu sijoittamalla SADe-lähdekoodiin merkintä tekijänoikeudesta sekä käytettävästä lisenssistä esimerkiksi seuraavasti: Copyright by XXX Licensed under the EUPL V.1.1 / Lisensoitu EUPL V.1.1:n nojalla EUPL:n sijasta voi joissakin tapauksissa olla tarkoituksenmukaista käyttää muita avoimen lähdekoodin lisenssejä. Ohessa on lyhyt kuvaus muista mahdollisista avoimen lähdekoodin lisensseistä: MIT, FreeBSD, Apache ja muut sallivat lisenssit: lisenssit sallivat yleensä täysin rajoittamattomat käyttöoikeudet lähdekoodiin ja siitä tuotettuun ajokelpoiseen ohjelmistoon. Lisenssien merkittävänä rajoituksena voidaan pitää, että lähdekoodin tuotetut uudet ominaisuudet eivät tule automaattisesti muiden hyödyntäjien käyttöön. Tämä saattaa hidastaa toimivan yhteisön syntymistä. LGPL, MPL, GPL ja muut vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit: lisenssit eivät rajoita lähdekoodin jakelua tai ohjelmistojen käyttöä. Mutta ne edellyttävät että lähdekoodiin tehtävät muutokset ja osittain jatkojalosteet on jaettava samoilla 6

8 8 (14) ehdoilla. Tämä saattaa estää yritysten halukkuutta osallistua ohjelmiston yhteisölliseen kehittämiseen. EUPL (tai muu valittu lisenssi) kattaa kehitetyn ohjelmiston lähdekoodin. Muiden materiaalien osalta voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tapoja: Hankkeeseen liittyvät ohjekirjat ja muut dokumentit lisensioidaan Creative Commons:n 7 lisenssillä. Lisenssitasona suositellaan käytettäväksi vähintään CC BY-NC-SA 3.0 lisenssiä (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported / Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton). Myös kaupallisen käytön ja muokkaamisen sallivat CC-lisenssit ovat vaihtoehtoja, joita hankkeissa voidaan harkita SADe-lähdekoodin jakelu Tietojärjestelmään tallennettavien tietojen jakelusta tulee myös sopia hankkeen alkuvaiheessa. Lähtökohtaisesti julkiset tietoaineistot ovat avointa tietoa, joiden lisensioinnista päättää vastuullinen virasto. Tietoaineistojen lisensiointiin suositellaan käytettäväksi Valtionvarainministeriön laatimaa Julkisen hallinnon avoimien aineistojen käyttöehtojen yleinen lisenssimallia 8. Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi 9 on yksi esimerkki jo käytössä olevista suomalaisista avoimen datan lisensseistä. Monitoimittajaympäristössä, erilaisissa tietojärjestelmien integrointiprojekteissa sekä käytettäessä ketteriä menetelmiä (esimerkiksi Testivetoinen kehitys [testdriven development]) on myös harkittava erilaisten ohjelmointityökalujen ja niihin räätälöityjen skriptien käyttöoikeuksista sopimisesta. Testivetoisen kehittämisen keskeinen piirre on laatia ensin ohjelmiston testikoodi ja sitten vasta laatia testin hyväksyttävästi läpäisevä ohjelmisto. Jos testikoodin oikeudet jäävät toimittajalle, niin tietojärjestelmän jatkokehittämisen osalta on syntynyt toimittajariippuvuus. SADe-lähdekoodin jakeluun suositellaan käytettäväksi yleisessä käytössä olevia lähdekoodin jakelupalveluja. Näistä tunnetuimpia ovat Github 10 ja SourceForge 11. Pelkän lähdekoodin laittaminen saataville ei edistä lähdekoodin uudelleenkäyttöä. Lähdekoodi ja sen kehittäminen tulee dokumentoida, lähdekoodin käyttöä tulee tukea esimerkkikoodien avulla sekä kehittäjien antamaan palautteeseen tulee antaa vastauksia. Lisäksi tulee varautua siihen, että SADe-lähdekoodin kehittämiseen osallistuu oman organisaation ulkopuolisia kehittäjiä. Tällöin tulee suunnitella ja järjestää oman tietojärjestelmän kehittäminen siten, että avoimeen lähdekoodiin tulevat korjaukset ja uudet ominaisuudet hyödyttävät parhaalla mahdollisella tavalla omaa toimintaa. Kaikista toteutetuista komponenteista ja ohjelmistosta ylläpidetään tietoja valtionvarainministeriön ylläpitämässä Yhteentoimivuus-portaalissa 12. Kansainvälisesti kiinnostavista hankkeista voidaan jakaa tietoa myös yleiseurooppalaisen EU JoinUp-portaalin 13 kautta Yhteisöllinen kehittäminen 7 8 https://www.yhteentoimivuus.fi/view/asset/asset.singleview.xhtml?id=

9 9 (14) Menestyvät avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektit toimivat yhteisöllisesti. Lähtökohtaisesti yhteisön toimintaan voi liittyä kuka tahansa. Yhteisön jäsenet huolehtivat vapaaehtoisesti avoimen lähdekoodin ohjelmiston toteutuksesta, testauksesta ja dokumentoinnista. Yhteisöllinen tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on uudenlaista toimintakulttuuria. Parhaimmillaan yhteisöllinen kehittäminen sitouttaa erilaiset toimijat yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Avoin toimintakulttuuri mahdollistaa hyvin erilaisten toimijoiden yhteistoiminnan sekä onnistuessaan tulokset ovat merkittävämpiä kuin perinteisillä toimintatavoilla saavutetut tulokset. SADe-ohjelman eri hankkeiden tulosten tehokas hyödyntäminen voi edellyttää erilaisten yhteisöjen muodostamisen edesauttamista. Yhteisöjä ei voi perustaa, eikä niiden toimintaa voi ohjata perinteisille tulosohjauksen keinoilla. Yhteisöjä voidaan kuitenkin auttaa muodostumaan sekä niiden toimintaa voidaan tukea monilla eri tavoilla. Organisaation ja henkilöiden sitoutuminen vapaaehtoisesti yhteisön päämääriin on tärkein asia yhteisöllisessä kehittämisessä. Menestyksellisen yhteisön piirteitä ovat seuraavat: Yhteisöllä on yhteisesti hyväksytty, selvä visio tavoitetilasta Yhteisön toiminta on avointa kaikille Yhteisön päätöksenteko prosessi on selkeä ja avoin Kynnys osallistumiseen on matala Meritokratialla on suuri merkitys yhteisön toiminnassa Tieto on avointa kaikille, ei pelkästään yhteisön jäsenille Valtionvarainministeriössä on laadittu ohjeistus Avoimen tuotteen hallintamalli. Ohjeistus sisältää toimintamallin ja sitä tukevia dokumenttimalleja lähinnä kuntien yhteisten ohjelmistotuotteiden kehittämiseen ja elinkaaren hallintaan. Lisätietoja SADe-ohjelman puitteissa on muodostunut jo kaksi kehittäjäyhteisöä. Maanmittauslaitoksen ohjauksessa on syntynyt yleisen karttakäyttöliittymän yhteisö 14. Oikeusministeriön hallinnonalalla on osallistujaympäristön kehittäjäyhteisö muodostunut osaksi SADe-hanketta 15 Meritokratia tarkoittaa hallintoa, jossa yleneminen tapahtuu ansioiden (meriittien) perusteella kuten suoritusten, pätevyyden ja kykyjen, ei esimerkiksi syntyperän, sukupuolen, etnisyyden, yhteiskuntaluokan, perhesuhteiden, suosion, iän tai yhteisöllisen aseman perusteella. (lähde: wikipedia) Liite 1: Hankintaa koskevia lausekkeita Tässä liitteessä on kerätty esimerkki lausekkeita avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Esimerkeissä on lähdetty siitä, että hankinnassa käytetään Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja (JIT2007) 16. Oletuksena on myös, että tilaajan sovellusten toteutuksessa käytetään valmiita avoimen tai suljetun lähdekoodin ohjelmistoalustoja ja komponentteja. 1 Hankintayksikkö on valinnut ja ottanut käyttöön avoimen koodin ohjelmistoja sovellusten alustaksi 1.8 Sovelluskehitys valitulle alustalle hankitaan projektitoimituksena Projektitoimitukseen soveltuvat JIT 2007 erityisehdot tilaajan sovellushankinnoista, mutta kohdasta 7 Oikeudet poiketaan, niin että toteutus avoimella lähdekoodilla otetaan huomioon

10 10 (14) Oikeudet (1) Omistusoikeus tietovälineisiin, jotka sisältävät sopimuksen kohteena olevat sovellukset, siirtyy tilaajalle, kun tietoväline on toimitettu toimitusehdon mukaisesti. (2) Tilaajan sovelluksen ja siihen liittyvän dokumentaation tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle. Toimittaja antaa tilaajalle tilaajan sovelluksen EUPL 1.1 tai GNU General Public License 2 lisenssillä tai tällaisen lisenssin kanssa yhteensopivan avoimen lähdekoodin lisenssillä. Toimittaja antaa dokumentaation Creative Commons lisenssillä. Oikeuksien osalta on lisäksi todettava, että JIT2007 Tilaajan sovellukset kohtaa 7.4 (oikeudet valmisohjelmistoihin) ei sovelleta. JIT2007 erityisehdot tilaajan sovelluksista kohdan 6.1 (ii) mukaan takuu on 12 kuukautta, ellei muuta ole sovittu. Sopimuksessa on syytä sopia menettelystä tilanteessa, jossa tilaaja tekee tai teettää muutoksia ohjelmistoon takuuaikana. Alkuperäisen toimittaja takuu ei koske niitä ohjelmiston osia, joihin tilaaja on tehnyt tai teettänyt muutoksia takuuaikana. 1.9 Sovelluskehitykseen hankitaan kehittäjäresursseja hankintayksikön ohjaukseen Hankintayksikkö on valinnut käytettävät avoimen koodin ohjelmistot, johtaa itse sovellusten kehittämistä ja hankkii käyttöönsä kehittäjäresursseja eri toimittajilta. Kehitystyö tehdään tiimeissä, joissa on tilaajan ja eri toimittajien kehittäjiä. Toisin kuin projektitoimituksessa, eri toimittajien osuudet eivät ole itsenäisiä kokonaisuuksia. Toimintatavasta johtuen tilaajan on syytä varata kehitystyön tuloksiin kaikki oikeudet. Oikeudet Kehittämispalveluiden Tulosten omistusoikeudet ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tilaajalle. Tilaajan työpapereiden, dokumentaation ja ohjelmistojen omistusoikeus ja immateriaalioikeudet siltä osin kuin ne alun perin olivat Tilaajalla kuuluvat Tilaajalle. Vastaavasti Konsultointipalvelun tuottamiseen sisältyvien Toimittajan työpapereiden, dokumentaation ja ohjelmistojen omistusoikeus ja immateriaalioikeudet siltä osin kuin ne alun perin olivat Toimittajalla, kuuluvat Toimittajalle Valituille avoimen koodin ohjelmistoille hankitaan tukipalveluja Yleisesti käytetyille avoimen koodin ohjelmistoille on saatavissa kaupallisia tukipalveluja. Tukipalvelut sisältävät esimerkiksi korjauksia ja tietoturvapäivityksiä. Tukipalvelut hankintaan normaaleilla hankintamenettelyillä eikä niihin liity poikkeavia ehtoja. Tukipalveluja hankittaessa on syytä pyytää tarjouspyynnössä selvitykset tarjoajien osallistumisesta kyseessä olevien avoimen koodin ohjelmistojen kehittämiseen ja tukeen ja käyttää selvityksiä laatuarvioinnissa. 4 Avoin koodi Tilaajan sovelluksen hankinnassa Hankintayksikkö määrittelee tarjouspyynnössä tarpeensa, mutta jättää käytettävät ohjelmistoalustat tarjoajien ratkaistavaksi. Tarjoajat voivat käyttää avoimia ja suljettuja ohjelmistoja ottaen huomioon sopimusehdot. Hankintayksikölle voi olla etua siitä, että tarjoajilla on mahdollisuus esittää tilaajan tarpeisiin mahdollisimman hyvin soveltuvia ohjelmistoalustoja. Alustojen ominaisuudet ja niistä aiheutuvat kustannukset käsitellään normaalina osana tarjousten vertailua. Laatuvertailuun voidaan ottaa esimerkiksi ohjelmistojen siirrettävyys vähimmäisvaatimukset ylittävältä osin.

11 1.11 Suljetut ohjelmistot 11 (14) Hintavertailuun on syytä ottaa ohjelmistojen perustasoinen tuki esimerkiksi 4-5 vuoden ajalta. Näin menetellen suljetut ja avoimet ohjelmistot käsitellään kustannusvertailussa tasapuolisesti. JIT2007 Tilaajan sovellukset kohta 7 Oikeudet sopii tilanteeseen, jossa tarjoaja käyttää suljettuja, kaupallisesti vapaasti saatavissa olevia ohjelmistoja Tilaajan sovelluksen ohjelmistoalustassa. Ehdot antavat tilaajalle laajat käyttöoikeudet sekä oikeuden jatkokehitykseen. Tilaaja voi tarvittaessa vaatia lähdekoodin hallinta- ja käyttöoikeuden tilaajan sovellukselle myös, jos ohjelmistoalusta on suljettu Avoimen koodin toteutus Mikäli Tilaajan sovellus halutaan avoimen koodin toteutuksena, oikeudet voi määritellä seuraavasti: (1) Omistusoikeus tietovälineisiin, jotka sisältävät sopimuksen kohteena olevat sovellukset, siirtyy tilaajalle, kun tietoväline on toimitettu toimitusehdon mukaisesti. (2) Tilaajan sovelluksen ja siihen liittyvän dokumentaation tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle. Toimittaja antaa tilaajalle tilaajan sovelluksen EUPL 1.1 tai GNU General Public License 2 lisenssillä tai tällaisen lisenssin kanssa yhteensopivan avoimen lähdekoodin lisenssillä. Toimittaja antaa dokumentaation Creative Commons lisenssillä." (3) Toimittajan velvollisuutena on varmistaa, että niiltä osin kuin toimittajalla itsellään ei ole tekijänoikeutta ja muita immateriaalioikeuksia toimitettavaan tietojärjestelmään, tietojärjestelmässä käytettyjen valmisohjelmistojen ja komponenttien lisenssit takaavat tilaajalle vähintään edellä mainitun sopimuskohdan mukaiset oikeudet. Jos halutaan, että voi tarjota vain avoimen koodin valmisohjelmistoja, on todettava, että JIT2007 Tilaajan sovellukset kohtaa 7.4 (oikeudet valmisohjelmistoihin) ei sovelleta. 5 Avoimuus kokonaispalvelun hankinnassa Kokonaispalvelun (SaaS, pilvipalvelu) hankinnassa olennaista on turvata oikeudet Tilaajan tietoihin muodoissa, joissa tiedot ovat helposti siirrettävissä toiseen ympäristöön palvelun käytön päättyessä. Kokonaispalvelua hankittaessa Tilaajaa ei yleensä kiinnosta se, millä ohjelmistoilla kokonaispalvelu on toteutettu. Rajapinnat Tilaajan omien tietojen käyttöön ovat kiinnostavia. Tilaajan tietoja koskevat hankintalausekkeet voivat olla esimerkiksi: Kaikki immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Tilaajan, käyttäjäorganisaatioiden tai näiden asiakkaiden tietoon, dataan ja muuhun materiaaliin säilyvät Tilaajan, käyttäjäorganisaatioiden tai näiden asiakkaiden yksinomaisessa omistuksessa riippumatta siitä, käsitelläänkö tai jalostetaanko niitä Toimittajan toimittaman palvelun avulla. Toimittajalla on oikeus käyttää näitä tietoja vain palvelun tuottamiseksi. Toimittaja sitoutuu vaatimusten mukaisella tavalla tallentamaan palveluiden myötä syntyvät tiedot, tietokannat ja tiedostot avoimesti määritellyllä tavalla (= avoimen standardin mukaisella tai Toimittajan ja tilaajan välillä yhteisesti määritellyllä tavalla). Siltä osin kuin näin ei olisi, Toimittaja sitoutuu ilman eri korvausta saattamaan tiedot, tietokannat ja tiedostot tällaiseen muotoon sopimuksen päättyessä sekä käytön aikana. Muilta osin käyttöoikeusehdot määräytyvät JIT 2007 Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista kohdan 7 mukaisesti. Kokonaispalvelua hankittaessa on määriteltävä myös millaisia integraatiorajapintoja palvelun tulee tukea. Esimerkiksi käyttäjätietojen osalta tulee vaatia esimerkiksi SAML2 tu-

12 12 (14) kea, jolloin käyttäjät eivät tarvitse erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja palvelua käyttäessään. Tietojen siirtoon Tilaajan tietovarastoon raportointi yms. tarpeita varten on määriteltävä rajapinta. 6 Avoin koodi laatukriteerinä hankinnassa 1.13 Lopputuloksen ylläpito ja jatkokehittäminen Tilaajan sovelluksen hankinnassa projektitoimituksena tai kokonaispalveluna voidaan yhtenä laatukriteerinä pitää lopputuotteen ylläpitoa ja siirrettävyyttä. Näillä on merkittävä vaikutus elinkaarikustannuksiin ja ovat relevantteja kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa. Laatukriteerinä voi olla esimerkiksi Lopputuloksen ylläpito, siirrettävyys ja monistettavuus. Täydet pisteet voi antaa ratkaisusta, joka on täysin avointa lähdekoodia, se on hyvin dokumentoitu ja käytetyillä tuotteilla on laaja osaaminen toimittajien keskuudessa. Tilaajan kannalta lopputulos on tarvittaessa helposti siirrettävissä toiselle toimittajalle jatkokehitystä ja ylläpitoa varten.

13 13 (14) 1.14 Osaaminen Hankinnassa yrityksen ja sen palveluksessa olevan henkilökunnan osaaminen voi olla sekä kelpoisuusehtona että laatukriteerinä. Osaaminen kriteerinä koskee sekä suljettuja että avoimia ohjelmistoja. Tarjoajan kelpoisuusehtona voi olla vähimmäismäärä referenssitoimituksia tarjotuilla ohjelmistoilla sekä minimimäärä henkilökuntaa, joka on tehnyt töitä tarjotulla alustalla. Laatuvertailussa voidaan käyttää kelpoisuusehdot ylittävää kokemusta. Tarjoajan laatua voidaan mitata vastaavien toimitusten määrällä ja laadulla sekä tarjoajan osallistumisella tarjottujen ohjelmistojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Toteuttavan henkilökunnan laadun arvioinnissa voidaan käyttää laatukriteerinä työkokemusta tarjotuista ohjelmistoista sekä osallistumista ohjelmistoja kehittäviin yhteisöihin. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi seuraavilla kriteereillä ja pisteytyksellä: Kriteerit 1 p 2 p 3 p Osallistuminen avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittämiseen (kustakin käytettävästä ohjelmistosta omat pisteensä) Osallistuminen sovelluskehitykseen alle 3 osallistumista (kommitointia) Osallistuminen dokumentointiin alle 3 osallistumista (kommitointia) Osallistuminen sovelluksen suomentamiseen (kommitointia) alle 3 osallistumista Osallistuminen testaukseen alle 3 raportoitua virhettä / uutta ominaisuutta 3 10 osallistumista 3 15 osallistumista 3 15 osallistumista 3 10 raportoitua virhettä / uutta ominaisuutta Yli 10 osallistumista Yli 15 osallistumista Yli 15 osallistumista Yli 10 raportoitua virhettä / uutta ominaisuutta Ohjelmiston käyttökokemus (kustakin käytettävästä ohjelmistosta omat pisteensä) Ohjelmiston asennus tuotantokäyttöön alle 3 kertaa 3-10 kertaa yli 10 kertaa Ohjelmiston räätälöinti tuotantokäyttöön alle 3 kertaa 3-10 kertaa yli 10 kertaa Kokemus ohjelmiston käytöstä alle 1 vuosi 1-3 vuotta yli 3 vuotta Kussakin hankinnassa tulee huolella laatia omat kriteerit laatuarviointia varten. Oheisen taulukon kriteerejä ovat ainoastaan esimerkkejä. Myös pisteytyksen portaita voi olla perusteltua muuttaa (1p, 2p, 3p => 1p, 2p, 4p), jos esimerkiksi on tarvetta korostaa tiettyä arvostelukriteeriä. Myös pisteiden edellytyksenä olevia arviointikohteita voidaan muuttaa (esimerkiksi annetaan alimmat pisteet (1p) jo yhdestä raportoidusta virheestä esimerkin Osallistuminen testaukseen - kriteeristä).

14 14 (14) Liite 2: Lähteet Tämän dokumentin laadinnassa on käytetty mm. seuraavia lähteitä: Maa Otsikko URL EE - Uuno Vallner: The Estonian software policy EU - EUPL v Johdanto EU - EUPL v Lisenssi EU - OSS-procurement-guideline -final EU Public Open Source Software Procurement Models The Next Generation FI - 10 myyttiä avoimen lähdekoodin juridiikasta ja riskeistä FI - Avoimen lähdekoodin oikeudelliset riskit FI - How-not-to-do-open-source-okfestival2012 FI - JHS169 - Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa GI JHS181 - Julkisen hallinnon standardisalkku FI - Yhteentoimivuutta avoimesti_2011-matinmikko FR - Statuts_ADULLACT_ v2 FR - Usage du logiciel libre dans l'administration IS Free and Open Source Software Government Policy of Iceland NL Acquisition of open-source software UK All About Open Source v2.0 UK Open Source Procurement Kit %20Uuno%20Vallner%20 %20The%20Estonian%20so ftware%20policy.pdf c%20procurement%20of%20open%20source%20soft ware.pdf https://speakerdeck.com/cossfi/how-not-to-do-opensource-okfestival _2011-matinmikko.pdf 37.pdf _Open_Source_Software_- _Government_Policy_of_Iceland.pdf https://update.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/res ources/all_about_open_source_v2_0.pdf https://update.cabinetoffice.gov.uk/resourcelibrary/open-source-procurement-toolkit

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Päätelaitteiden. tietoturvaohje SUOJAKOODI: 5/2013 ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Päätelaitteiden tietoturvaohje SUOJAKOODI: ***** 1 2 3 4 5 6 7 8 # 0 Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 5/2013 VAHTI Päätelaitteiden tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset

12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET. 12.1 Avainkäsitteet. 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset 12 EI-TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 12.1 Avainkäsitteet 12.1.1 Moreqin ei-toiminnalliset vaatimukset Alkuperäisen Moreqin julkaisemisesta lähtien vuodesta 2001 lähtien ei-toiminnalliset vaatimukset ovat olleet

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus

Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Yritysten yhteistyö ja franchising sopimusriskien hallinta ja sopimusohjaus Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 14/2002 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Tietoturvallisuus. on asenne! 6/2008. Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 6/2008 VAHTI Tietoturvallisuus on asenne! Selvitys julkishallinnon tietoturvakoulutustarpeista

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016

Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 Maanmittauslaitoksen tietopalvelustrategia 2012-2016 MAANMITTAUSLAITOS 2011 Maanmittauslaitos Tietopalvelustrategia 2012-2016 Kuvailulehti Julkaisun päivämäärä Tekijät TIETO-tiimi: Asta Varonen, Riitta

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY

TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Marjut Salokannel OTT, Dosentti, Helsingin yliopisto TUTKIMUKSEN PERUSTEET: TUTKIMUSDATAN JA MUUN PRIMÄÄRIN TUTKIMUSAINEISTON SAATAVUUTEEN LIITTYVÄ OIKEUDELLINEN SÄÄNTELY Artikkeli Julkaistu Edilexissä

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot