SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012"

Transkriptio

1 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) avoimen lähdekoodin toimintamalli. SADe-ohjelman tavoitteena on tuottaa asiakaslähtöisiä ja yhteentoimivia, julkisen sektorin kustannustehokkuutta ja laatua vahvistavia sähköisiä palvelukokonaisuuksia kansalaisten, yritysten ja viranomaisten käyttöön. Ohjelman toimikausi kestää vuoden 2015 loppuun. Ohjelmaa käynnistettäessä vuonna 2009 määriteltiin yhteiset toimintamallit hyödynnettäviksi ohjelman hankkeiden toteutuksessa ja palvelujen kehittämistyössä. Yksi näistä 2009 tehdyistä toimintamalleista oli Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytön edistäminen. Syksyyn 2012 mennessä kaikki ohjelman hankkeet ovat edenneet palvelujen toteutusvaiheeseen, joten nähtiin tarpeelliseksi päivittää vuonna 2009 tehty toimintamalli tukemaan entistä vahvemmin palvelujen laadukasta toteutusta ja laajamittaista käyttöönottoa. Avoimeen lähdekoodiin perustuvien ratkaisujen käyttöönoton edistäminen on myös hallitusohjelmatavoite. Dokumentti on laadittu SADe-ohjelman toimeksiantona Netum konsultointi Oy:n toimesta. Alihankkijana on toiminut Poscon Oy. Toimintamallia on valmisteltu tekemällä keväällä 2012 tarvekysely hankepäälliköille ja järjestämällä ohjelmatoimijoille yhteinen työpaja. Toimintamalliluonnos on ollut kommentoitavana Otakantaa.fi palvelussa SADe-ohjelman johtoryhmä on hyväksynyt tämän toimintamallin käyttöön otettavaksi. Valtiovarainministeriö Puh tai (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi PL 28, Valtioneuvosto Y-tunnus SUOMEN VALTIO

2 2 (14) 2 Lähtökohdat, rajaukset ja määritelmät 1.1 Lähtökohdat 1.2 Rajaukset Tämän toimintamallin tarkoitus antaa SADe-ohjelman hankkeiden vetäjille ja toteuttajille ohjeita ja suosituksia avoimen lähdekoodin ohjelmiston hyödyntämisestä sekä SADeohjelman hankkeissa toteutettujen ohjelmistojen ja komponenttien jakelusta avoimena lähdekoodina. Toimintamalli on laadittu ensisijaisesti SADe-ohjelman hankkeiden vaatimusten mukaisesti. Toimintamallia voidaan käyttää myös muiden julkisen hallinnon tietojärjestelmien kehittämisessä ja hankinnassa. 1.3 Määritelmät ja termit Tähän toimintamallin tärkeimmät termit ja määritelmät noudattavat JHS169-suosituksen määritelmiä. Avoimen lähdekoodin lisenssi Avoimen lähdekoodin lisenssit täyttävät Open Source Initiativen (OSI) avoimen lähdekoodin määritelmän ehdot (ks. avoin lähdekoodi). OSI ylläpitää listaa hyväksymistään avoimen lähdekoodin lisensseistä1. Avoimen lähdekoodin ohjelma Ks. avoin ohjelma. Avoin lähdekoodi Open Source Initiative lanseerasi avoin lähdekoodi (engl. open source) -termin vuonna Sen julkaisema kymmenkohtainen avoimen lähdekoodin määritelmä voidaan tiivistää viiteen oikeuteen: Avoimen lähdekoodin ohjelman käyttäjä saa automaattisesti käyttää ohjelmaa mihin tarkoitukseen tahansa kopioida ja levittää ohjelmaa luoda ohjelman muunnelmia ja levittää niitä ohjelman lähdekoodin, jota hän voi hyödyntää yhdistää ja levittää ohjelmaa toisten ohjelmien kanssa. Avoin lähdekoodi tulkitaan yleensä ohjelmiston kehittämistapana, ei ideologisena aatteena: Open source is a development methodology; free software is a social movement Avoin ohjelma Avoin ohjelma on tietokoneohjelma, jota jaellaan jollakin avoimen lähdekoodin lisenssillä. Tiukasti tulkiten kyse on avoimen lähdekoodin ohjelmasta, mutta tässä suosituksessa käytetään myös termin lyhyempää versiota. Avoin standardi European Interoperability Frameworkin (EIF) mukaan avoimen standardin täytyy täyttää seuraavat ehdot: Standardia ylläpitää voittoa tavoittelematon organisaatio ja sitä kehitetään kaikille sidosryhmille avoimella ja tasapuolisella menettelyllä. Standardi on julkaistu ja sen määrittelydokumentti on tarjolla ilmaiseksi tai nimellistä maksua vastaan (myös kopiointi, jakelu ja käyttö). Standardia ja sen osia voidaan käyttää pysyvästi ilman teollisoikeudellisia korvauksia. Standardin uudelleenkäyttöä ei ole rajoitettu. 1

3 3 (14) European Union Public Licence (EUPL) EUPL on Euroopan komission hyväksymä avoimen lähdekoodin lisenssi, jota saa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Lisenssissä on huomioitu EU:n juridinen viitekehys, joten se on EU-maissa laillisesti pitävä. Freemium Freemium on liiketoimintamalli, joka perustuu ideaan että yritys antaa tuotteen (yleensä digitaalinen tuote, kuten ohjelmisto, tietokonepeli tai verkkopalvelu) ilmaiseksi, mutta myy alkuperäiseen tuotteeseen lisäominaisuuksia tai toiminnallisuuksia. Esimerkkejä ovat esimerkiksi Skype-nettipuhelut tai CentOS/RedHat käyttöjärjestelmät. Freeware Tietokoneohjelman jakelumalli, jossa ohjelmaa saa yleensä käyttää, kopioida ja levittää ilman maksua. Freeware-ohjelman lähdekoodia ei yleensä ole saatavilla, eikä lisenssinsaajalle anneta vastaavia vapauksia kuin avoimen lähdekoodin lisenssin haltijalle. JHS169 luokittelee freeware-ohjelman suljetuksi ohjelmaksi. Free software Ks. vapaa ohjelma. Open source Ks. avoin lähdekoodi. SADe-lähdekoodi Tässä dokumentissä SADe-lähdekoodi tarkoittaa SADe-ohjelman eri hankkeissa toteutettuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja tai komponetteja, jotka on lisensoitu EUPLlisenssillä. SADe-lähdekoodi voi olla toteutettu joko avoimen ja/tai suljetun lähdekoodin ohjelmistojen ympäristöön. Shareware Tietokoneohjelman jakelumalli, jossa ohjelmaa saa yleensä kopioida ja levittää vapaasti ja käyttää tietyn aikaa maksutta. Shareware-ohjelman lähdekoodi ei yleensä ole saatavilla, eikä lisenssinsaajalle anneta vastaavia vapauksia kuin avoimen lähdekoodin lisensseissä. JHS169 luokittelee shareware-ohjelman suljetuksi ohjelmaksi. Suljettu lähdekoodi Avoimen lähdekoodin vastakohta siinä mielessä, että ohjelmiston lähdekoodi pidetään liikesalaisuutena, eikä lisenssinsaajalle anneta pääsyä ja oikeuksia lähdekoodiin. Suljettu ohjelma Tietokoneohjelma, jonka lähdekoodi ei ole käyttäjän saatavilla ohjelman toiminnan tarkastamista tai kehittämistä varten. Lisenssiehdot eivät salli ohjelman muuttamista ja muutosten julkaisua. Toimittajariippuvuus Toimittajariippuvuudella (engl. vendor lock-in) tarkoitetaan tilannetta, jossa asiakas lukkiutuu tiettyyn tuotteeseen ja sitä kautta tuotteen tai palvelun toimittajaan. Monesti tilanteessa syntyy nk. de facto -monopoli, koska vaihtamisesta kilpailevaan tuotteeseen syntyisi liian suuret kustannukset. Ohjelmistoissa suljetut ohjelmistot voivat muodostaa tällaisen tilanteen, koska yleensä kukaan muu kuin ohjelmiston kehittäjäyhtiö tai sen valtuuttamat myyntikanavat eivät voi tarjota palveluja hankitulle ohjelmistolle. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käytössä riski toimittajariippuvuudesta on oleellisesti pienempi. Vapaa ohjelma Vapaata ohjelmaa voi käyttää mihin tarkoitukseen tahansa Sitä voi muokata ja levittää vapaasti, niin alkuperäisiä kuin muokattujakin versioita. Ohjelman toiminnan tutkiminen ja muokkaaminen edellyttää pääsyä ohjelman lähdekoodiin. Termin ja määritelmän taustalla on Free Software Foundation. Vapaa ohjelma viittaa yleensä ideologiseen aatteeseen, ei ohjelmiston kehittämistapaan: Free software is a social movement; open source is a development methodology

4 4 (14) 3 Toimintamalli 1.4 Tavoitteet SADe-palvelukokonaisuudet tuotetaan kustannustehokkaasti mahdollisimman suuressa määrin avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin perustuen. Palvelukokonaisuuksiin räätälöitävien osioiden lähdekoodit hankitaan avoimena lähdekoodina tai vaihtoehtoisesti siten, että hankittuja ohjelmistoja ja komponentteja voidaan käyttää rajoituksitta ja ilman lisäkustannuksia julkisen hallinnon toiminnassa. Palvelukokonaisuuksien toteuttamisessa käytetään avointen standardien mukaisia ratkaisuja. JHS181-suositus määrittelee julkisen hallinnon standardisalkuista. SADe-ohjelman hankkeissa suositellaan käytettäväksi yleisiin ja aluekohtaisiin standardisalkkuihin sisältyviä avoimia standardeja. 1.5 Valmistelu- ja esiselvitysvaiheet Valmistelu- ja esiselvitysvaiheissa arvioidaan erikseen avoimen lähdekoodin ratkaisujen soveltuvuus toteutettavan palvelukokonaisuuden tarpeisiin. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen hyödyntämisessä on keskeisenä osana isäntäorganisaation oma osaaminen koskien avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Valmistelu- ja esiselvitysvaiheessa kartoitetaan oma osaaminen. Lisäksi päätetään oman osaamisen tavoitetasosta sekä mahdollisesta osaamisen parantamisesta. Oman organisaation osaamisen tavoitetasot voivat olla esimerkiksi seuraavia: Perustaso Käyttö rajoittuu lähinnä ohjelmistoihin, joilla on jo useamman vuoden elinkaari. Markkinoilla on saatavissa kattavat tuki- ja koulutuspalvelut, mahdollisesti suomenkielellä. Ohjelmistojen käyttöä voidaan räätälöidä asettamalla parametreja, mutta varsinaista sovellusohjelmointia tai skriptausta ei tehdä. Tehokäyttäjä Käytettävää ohjelmistoa muokataan laajasti sopimaan omiin käyttötarkoituksiin. Muokkaus tapahtuu parametritiedostoilla, komentojonoilla (skriptaus [Python, Javascript]) sekä mahdollisesti myös sovellusohjelmointityökaluilla (C#, C++, JAVA). Avoimen lähdekoodin projekteihin osallistutaan aktiivisesti raportoimalla ohjelmissa havaituista virheistä sekä kuvaamalla tarvittavia uusia ominaisuuksia. Kisälli Osallistutaan aktiivisesti avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektien toteuttamiseen. Osallistuminen ei välttämättä tarkoita sovelluskehitystä vaan voi myös olla erilaisten käsikirjojen laatimista ja suomentamista, käyttöliittymän kääntämistä sekä osallistumista ohjelmiston kehitysversioiden testaukseen. Osallistuminen voi tapahtua omien työntekijöiden toimesta tai ulkopuolelta hankittuna ostopalveluna. Mestari Toimitaan yhden (tai korkeintaan muutaman) avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektin kehittämisessä aktiivisena toimijana. Avoimen lähdekoodin yhteisön tukeminen on tärkeä osa oman strategian toteuttamista. Tukeminen voi tapahtua suorana rahoituksena, omien resurssien hyödyntämisenä tai ostopalvelujen hankintana avoimen lähdekoodin projektien toteuttamiseen. Valmistelu- ja esiselvitysvaiheessa on tehtävä alustava kartoitus avoimen lähdekoodin ohjelmistojen soveltuvuudesta palvelukokonaisuuden toteuttamiseen. Ohjelmistojen soveltuvuutta tulisi arvioida myös palvelukokonaisuuden elinkaaren aikana.

5 Lisätietoja Ison-Britannian hallitus on julkaissut osana Open Source Procurement Kit ohjeistusta 2 listan avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Listaan on kerätty kymmeniä ohjelmistoja eri sovellusalueilta. 5 (14) Ohjelmistojen soveltuvuuden arviointiin voidaan käyttää kypsyysarviointitaulukkoa. Kutakin hankintaa ja tarvetta varten on hyvä laatia oma arviointikriteeristö. Ohessa on esimerkinomainen kypsyysarviointitaulukko: Kriteerit 1 p 2 p 3 p Tarkennus Avoimen lähdekoodin ohjelmisto Ohjelmiston ikä alle 6 kk 6 kk 2 vuotta yli 2 vuotta Uudet projektit ovat Tuetut käyttöjärjestelmät 1 käyttöjärjestelmä Useita käyttöjärjestelmiä (Windows tai Linux (Ubuntu, Centos)) Ohjelmistopino Päivitystiheys Tuettuna vain yksi arkkitehtuurimalli Ei uutta versiota viimeiseen 6 kk:ten Tuettuna muutamia arkkitehtuureita (tietokanta, sovelluspalvelimet 2 uutta versiota vuoden sisällä Useita erilaisia käyttöjärjestelmiä (Windows, Mac, Unix) Tuettuna useita arkkitehtuureita Säännölliset versiotoimitukset Käyttäjät yleisesti Ulkomailla Suomessa Suomen julkishallinnossa Käyttäjät palvelukokonaisuuden hallinnonalalla Ulkomailla Suomessa Suomen julkishallinnossa Ohjelmiston hallintamalli Yksittäisen toimijan varassa Muutamia toimijoita Laaja, verkottoitunut kehittäjäyhteisö riskialteimpia Sekä Windows että Unix ympäristöihin toteutetut ohjelmistot vakaammalla pohjalla Arkkitehtuuri (esim LAMP, J2EE,.net), tuetut tietokannan hallintaohjelmistot jne. Helpottaa luokittelemaan aktiiviset vs. passiiviset projektit Auttaa arvioimaan ohjelmiston kehittämisen ja tuen jatkuvuutta 2 https://update.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/open-source-procurement-toolkit

6 6 (14) Käyttöön liittyvät kriteerit Asennus Huonosti dokumentoitu asennusohje, puuttellinen käyttäjän käsikirja, sovelluskehittäjille tukea Hyvin dokumentoitu asennusohje, käyttäjän käsikirja olemassa, Asennusohjelmisto, käyttäjän käsikirja, asennuspalveluja saatavilla Käyttö Käyttäjän käsikirja englanniksi Käyttäjän käsikirja suomeksi Saatavilla koulutusta Suomessa Tuki Ulkomailla Suomessa rajoitetusti Suomessa useiden toimijoiden kautta Miten tuotteelle on saatavissa tukea? Integroitavuus Modulaarisuus Monoliittinen, vaikea laajentaa Modulaarinen rakenne, mahdollista laajentaa Useita moduuleja, hyvin kuvattu API, helposti laajennettavissa Yhteentoimivuus Ei tiedossa Toteutuksia tiedossa Dokumentoitu Sopivuus arkkitehtuuriin Sovitettavissa arkkitehtuuriin Yhteensopiva arkkitehtuurin kanssa Täydentää arkkitehtuuria. Tuetut standardit Kansainväliset standardit Kansalliset standardit JHS Lisätietoja JHS 169 suosituksessa 3 on lueteltu avoimen lähdekoodin ohjelmistojen arviointiin liittyviä seikkoja. Ison-Britannian hallituksen Open Source Procurement Kit ohjeistus 4 sisältää ohjeita avoimen lähdekoodin hankintaan ja kustannus-hyötylaskelmien (Total Cost of Ownership, TCO) tekemiseen. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoja voi myös vertailla ohloh.net 5 palvelussa. Palvelun avulla on helppo arvioida ohjelmistoprojektien nykytilaa ja lähdekoodin laatua. 1.6 Avoimen lähdekoodin hankinta Avoimeen lähdekoodiin perustuvia sovelluksia ja palveluja voidaan hankkia hankintayksikön tarpeista ja tavoitteista riippuen eri tavoilla. 1 Hankintayksikkö valitsee tarpeeseensa sopivat avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja asentaa ne tietotekniseen ympäristöönsä. Hankintayksikkö ei maksa ohjelmistoista mitään. Tässä tapauksessa kyse ei oikeustapausten mukaan ole julkisesta hankinnasta. 2 Tilaajan määritysten mukaista järjestelmähankintaa koskevassa tarjouspyynnössä edellytetään tai annetaan mahdollisuus käyttää toteutuksessa avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. 3 Hankitaan kokonaispalvelua, jolloin keskeistä ovat asiakkaan tiedot eikä ohjelmistot, joilla niitä käsitellään. Vaihtoehdon 1 mukaan edettäessä hankintayksikkö voi tarvita palveluja sovellusten kehittämiseen, tukeen ja ylläpitoon. Hankintayksikkö voi esimerkiksi hankkia kehittäjäresursseja omaan työnohjaukseen tai kehitystyötä projektitoimituksena. Ne kilpailutetaan normaalisti ja kilpailutuksessa ilmoitetaan, mitä avoimen koodin ohjelmistoja hankintayksikkö käyttää projektissa. Hankintayksikkö voi myös haluta ulkopuolisen tuen valitsemalleen avoimen koodin ohjelmistoalustalle. Tuki voi sisältää esimerkiksi tietoturvapäivitykset ja uudet tuetut versiot. Tukipalvelu kilpailutetaan normaalisti. Normaali kilpailutus tarvitaan myös, jos hankintayksikkö alun pitäen ottaa käyttöön version, jossa on maksullinen tuki https://update.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/open-source-procurement-toolkit 5

7 7 (14) Vaihtoehdon 2 mukaan edettäessä tarjouksen tulee sisältää ehdotuksen käytettävästä ohjelmistoalustasta ja sen kustannuksista. Hankintayksikön kannalta toimiva tapa on edellyttää, että tarjoukset sisältävät avoimen koodin ohjelmistojen tuen samalle jaksolle (esim. 48 kk) kuin laadittavalle sovellukselle pyydetään. Avoimen koodin edellyttäminen on tärkeää, jos tarkoitus on jakaa tehtävää sovellusta eteenpäin. Kokonaispalveluja hankittaessa on keskeistä varmistaa, että asiakkaan tiedot ovat irrotettavissa ja siirrettävissä palvelusta avoimissa ja ennalta tiedossa olevissa formaateissa. Palvelussa käytettävällä ohjelmistoalustalla ja sen avoimuudella on merkitystä siihen, onko vastaavia palveluja saatavissa muilta palvelutarjoajilta ja kuinka helppoa siirtyminen on. 1.7 Avoimen lähdekoodin hyödyntäminen Useissa SADe-ohjelman hankkeissa hyödynnetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja. Lisäksi hankkeissa tuotetaan ja hankitaan räätälöityjä ratkaisuja, joista useimmat on hankittu siten, että tehtyä lähdekoodia (myöhemmin SADe-lähdekoodi) voidaan hyödyntää sekä julkisessa hallinnossa että yksityisissä yrityksissä tai kansalaisten toimesta. SADe-lähdekoodi voi olla toteutettu puhtaasti avoimen lähdekoodin ohjelmistojen ympäristöön tai se voi edellyttää myös suljetun lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä (esimerkiksi käyttöjärjestelmät ja tietokannat). Käyttöympäristöstä riippumatta, SADe-lähdekoodi halutaan jakaa muiden toimijoiden käyttöön. Jakamiseen liittyvät SADe-lähdekoodin lisensiointi, teknisen jakeluympäristön järjestäminen sekä yhteisön perustaminen SADe-lähdekoodin lisenssi Yleensä avoimen lähdekoodin ohjelmistojen tekijät pitävät tekijänoikeudet itsellään, mutta jatkokehittäminen ja ohjelmiston käyttö mahdollistetaan käyttöoikeuslisenssillä. Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lisenssimalleja on useita kymmeniä. Euroopan unioni on laatinut avoimen lähdekoodin ohjelmistoille oman lisenssinsä. Euroopan unionin yleinen lisenssi (myöhemmin EUPL) on kehitetty erityisesti EU:n ja sen jäsenmaiden käyttöön. EUPL on yhteensopiva useiden avoimen lähdekoodin lisenssin (mm. GPL) kanssa, lisenssistä on yhteensopivat käännökset 22 kielellä (myös suomeksi) sekä siinä on erityisesti otettu huomioon EUn jäsenmaiden lainsäädäntö. SADe-lähdekoodi lisensioidaan EUPL version 1.1 lisenssillä 6. Lisensointi tapahtuu sijoittamalla SADe-lähdekoodiin merkintä tekijänoikeudesta sekä käytettävästä lisenssistä esimerkiksi seuraavasti: Copyright by XXX Licensed under the EUPL V.1.1 / Lisensoitu EUPL V.1.1:n nojalla EUPL:n sijasta voi joissakin tapauksissa olla tarkoituksenmukaista käyttää muita avoimen lähdekoodin lisenssejä. Ohessa on lyhyt kuvaus muista mahdollisista avoimen lähdekoodin lisensseistä: MIT, FreeBSD, Apache ja muut sallivat lisenssit: lisenssit sallivat yleensä täysin rajoittamattomat käyttöoikeudet lähdekoodiin ja siitä tuotettuun ajokelpoiseen ohjelmistoon. Lisenssien merkittävänä rajoituksena voidaan pitää, että lähdekoodin tuotetut uudet ominaisuudet eivät tule automaattisesti muiden hyödyntäjien käyttöön. Tämä saattaa hidastaa toimivan yhteisön syntymistä. LGPL, MPL, GPL ja muut vastavuoroisuutta edellyttävät lisenssit: lisenssit eivät rajoita lähdekoodin jakelua tai ohjelmistojen käyttöä. Mutta ne edellyttävät että lähdekoodiin tehtävät muutokset ja osittain jatkojalosteet on jaettava samoilla 6

8 8 (14) ehdoilla. Tämä saattaa estää yritysten halukkuutta osallistua ohjelmiston yhteisölliseen kehittämiseen. EUPL (tai muu valittu lisenssi) kattaa kehitetyn ohjelmiston lähdekoodin. Muiden materiaalien osalta voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia tapoja: Hankkeeseen liittyvät ohjekirjat ja muut dokumentit lisensioidaan Creative Commons:n 7 lisenssillä. Lisenssitasona suositellaan käytettäväksi vähintään CC BY-NC-SA 3.0 lisenssiä (Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported / Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton). Myös kaupallisen käytön ja muokkaamisen sallivat CC-lisenssit ovat vaihtoehtoja, joita hankkeissa voidaan harkita SADe-lähdekoodin jakelu Tietojärjestelmään tallennettavien tietojen jakelusta tulee myös sopia hankkeen alkuvaiheessa. Lähtökohtaisesti julkiset tietoaineistot ovat avointa tietoa, joiden lisensioinnista päättää vastuullinen virasto. Tietoaineistojen lisensiointiin suositellaan käytettäväksi Valtionvarainministeriön laatimaa Julkisen hallinnon avoimien aineistojen käyttöehtojen yleinen lisenssimallia 8. Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi 9 on yksi esimerkki jo käytössä olevista suomalaisista avoimen datan lisensseistä. Monitoimittajaympäristössä, erilaisissa tietojärjestelmien integrointiprojekteissa sekä käytettäessä ketteriä menetelmiä (esimerkiksi Testivetoinen kehitys [testdriven development]) on myös harkittava erilaisten ohjelmointityökalujen ja niihin räätälöityjen skriptien käyttöoikeuksista sopimisesta. Testivetoisen kehittämisen keskeinen piirre on laatia ensin ohjelmiston testikoodi ja sitten vasta laatia testin hyväksyttävästi läpäisevä ohjelmisto. Jos testikoodin oikeudet jäävät toimittajalle, niin tietojärjestelmän jatkokehittämisen osalta on syntynyt toimittajariippuvuus. SADe-lähdekoodin jakeluun suositellaan käytettäväksi yleisessä käytössä olevia lähdekoodin jakelupalveluja. Näistä tunnetuimpia ovat Github 10 ja SourceForge 11. Pelkän lähdekoodin laittaminen saataville ei edistä lähdekoodin uudelleenkäyttöä. Lähdekoodi ja sen kehittäminen tulee dokumentoida, lähdekoodin käyttöä tulee tukea esimerkkikoodien avulla sekä kehittäjien antamaan palautteeseen tulee antaa vastauksia. Lisäksi tulee varautua siihen, että SADe-lähdekoodin kehittämiseen osallistuu oman organisaation ulkopuolisia kehittäjiä. Tällöin tulee suunnitella ja järjestää oman tietojärjestelmän kehittäminen siten, että avoimeen lähdekoodiin tulevat korjaukset ja uudet ominaisuudet hyödyttävät parhaalla mahdollisella tavalla omaa toimintaa. Kaikista toteutetuista komponenteista ja ohjelmistosta ylläpidetään tietoja valtionvarainministeriön ylläpitämässä Yhteentoimivuus-portaalissa 12. Kansainvälisesti kiinnostavista hankkeista voidaan jakaa tietoa myös yleiseurooppalaisen EU JoinUp-portaalin 13 kautta Yhteisöllinen kehittäminen 7 8 https://www.yhteentoimivuus.fi/view/asset/asset.singleview.xhtml?id=

9 9 (14) Menestyvät avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojektit toimivat yhteisöllisesti. Lähtökohtaisesti yhteisön toimintaan voi liittyä kuka tahansa. Yhteisön jäsenet huolehtivat vapaaehtoisesti avoimen lähdekoodin ohjelmiston toteutuksesta, testauksesta ja dokumentoinnista. Yhteisöllinen tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on uudenlaista toimintakulttuuria. Parhaimmillaan yhteisöllinen kehittäminen sitouttaa erilaiset toimijat yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Avoin toimintakulttuuri mahdollistaa hyvin erilaisten toimijoiden yhteistoiminnan sekä onnistuessaan tulokset ovat merkittävämpiä kuin perinteisillä toimintatavoilla saavutetut tulokset. SADe-ohjelman eri hankkeiden tulosten tehokas hyödyntäminen voi edellyttää erilaisten yhteisöjen muodostamisen edesauttamista. Yhteisöjä ei voi perustaa, eikä niiden toimintaa voi ohjata perinteisille tulosohjauksen keinoilla. Yhteisöjä voidaan kuitenkin auttaa muodostumaan sekä niiden toimintaa voidaan tukea monilla eri tavoilla. Organisaation ja henkilöiden sitoutuminen vapaaehtoisesti yhteisön päämääriin on tärkein asia yhteisöllisessä kehittämisessä. Menestyksellisen yhteisön piirteitä ovat seuraavat: Yhteisöllä on yhteisesti hyväksytty, selvä visio tavoitetilasta Yhteisön toiminta on avointa kaikille Yhteisön päätöksenteko prosessi on selkeä ja avoin Kynnys osallistumiseen on matala Meritokratialla on suuri merkitys yhteisön toiminnassa Tieto on avointa kaikille, ei pelkästään yhteisön jäsenille Valtionvarainministeriössä on laadittu ohjeistus Avoimen tuotteen hallintamalli. Ohjeistus sisältää toimintamallin ja sitä tukevia dokumenttimalleja lähinnä kuntien yhteisten ohjelmistotuotteiden kehittämiseen ja elinkaaren hallintaan. Lisätietoja SADe-ohjelman puitteissa on muodostunut jo kaksi kehittäjäyhteisöä. Maanmittauslaitoksen ohjauksessa on syntynyt yleisen karttakäyttöliittymän yhteisö 14. Oikeusministeriön hallinnonalalla on osallistujaympäristön kehittäjäyhteisö muodostunut osaksi SADe-hanketta 15 Meritokratia tarkoittaa hallintoa, jossa yleneminen tapahtuu ansioiden (meriittien) perusteella kuten suoritusten, pätevyyden ja kykyjen, ei esimerkiksi syntyperän, sukupuolen, etnisyyden, yhteiskuntaluokan, perhesuhteiden, suosion, iän tai yhteisöllisen aseman perusteella. (lähde: wikipedia) Liite 1: Hankintaa koskevia lausekkeita Tässä liitteessä on kerätty esimerkki lausekkeita avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Esimerkeissä on lähdetty siitä, että hankinnassa käytetään Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja (JIT2007) 16. Oletuksena on myös, että tilaajan sovellusten toteutuksessa käytetään valmiita avoimen tai suljetun lähdekoodin ohjelmistoalustoja ja komponentteja. 1 Hankintayksikkö on valinnut ja ottanut käyttöön avoimen koodin ohjelmistoja sovellusten alustaksi 1.8 Sovelluskehitys valitulle alustalle hankitaan projektitoimituksena Projektitoimitukseen soveltuvat JIT 2007 erityisehdot tilaajan sovellushankinnoista, mutta kohdasta 7 Oikeudet poiketaan, niin että toteutus avoimella lähdekoodilla otetaan huomioon

10 10 (14) Oikeudet (1) Omistusoikeus tietovälineisiin, jotka sisältävät sopimuksen kohteena olevat sovellukset, siirtyy tilaajalle, kun tietoväline on toimitettu toimitusehdon mukaisesti. (2) Tilaajan sovelluksen ja siihen liittyvän dokumentaation tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle. Toimittaja antaa tilaajalle tilaajan sovelluksen EUPL 1.1 tai GNU General Public License 2 lisenssillä tai tällaisen lisenssin kanssa yhteensopivan avoimen lähdekoodin lisenssillä. Toimittaja antaa dokumentaation Creative Commons lisenssillä. Oikeuksien osalta on lisäksi todettava, että JIT2007 Tilaajan sovellukset kohtaa 7.4 (oikeudet valmisohjelmistoihin) ei sovelleta. JIT2007 erityisehdot tilaajan sovelluksista kohdan 6.1 (ii) mukaan takuu on 12 kuukautta, ellei muuta ole sovittu. Sopimuksessa on syytä sopia menettelystä tilanteessa, jossa tilaaja tekee tai teettää muutoksia ohjelmistoon takuuaikana. Alkuperäisen toimittaja takuu ei koske niitä ohjelmiston osia, joihin tilaaja on tehnyt tai teettänyt muutoksia takuuaikana. 1.9 Sovelluskehitykseen hankitaan kehittäjäresursseja hankintayksikön ohjaukseen Hankintayksikkö on valinnut käytettävät avoimen koodin ohjelmistot, johtaa itse sovellusten kehittämistä ja hankkii käyttöönsä kehittäjäresursseja eri toimittajilta. Kehitystyö tehdään tiimeissä, joissa on tilaajan ja eri toimittajien kehittäjiä. Toisin kuin projektitoimituksessa, eri toimittajien osuudet eivät ole itsenäisiä kokonaisuuksia. Toimintatavasta johtuen tilaajan on syytä varata kehitystyön tuloksiin kaikki oikeudet. Oikeudet Kehittämispalveluiden Tulosten omistusoikeudet ja tekijänoikeudet sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Tilaajalle. Tilaajan työpapereiden, dokumentaation ja ohjelmistojen omistusoikeus ja immateriaalioikeudet siltä osin kuin ne alun perin olivat Tilaajalla kuuluvat Tilaajalle. Vastaavasti Konsultointipalvelun tuottamiseen sisältyvien Toimittajan työpapereiden, dokumentaation ja ohjelmistojen omistusoikeus ja immateriaalioikeudet siltä osin kuin ne alun perin olivat Toimittajalla, kuuluvat Toimittajalle Valituille avoimen koodin ohjelmistoille hankitaan tukipalveluja Yleisesti käytetyille avoimen koodin ohjelmistoille on saatavissa kaupallisia tukipalveluja. Tukipalvelut sisältävät esimerkiksi korjauksia ja tietoturvapäivityksiä. Tukipalvelut hankintaan normaaleilla hankintamenettelyillä eikä niihin liity poikkeavia ehtoja. Tukipalveluja hankittaessa on syytä pyytää tarjouspyynnössä selvitykset tarjoajien osallistumisesta kyseessä olevien avoimen koodin ohjelmistojen kehittämiseen ja tukeen ja käyttää selvityksiä laatuarvioinnissa. 4 Avoin koodi Tilaajan sovelluksen hankinnassa Hankintayksikkö määrittelee tarjouspyynnössä tarpeensa, mutta jättää käytettävät ohjelmistoalustat tarjoajien ratkaistavaksi. Tarjoajat voivat käyttää avoimia ja suljettuja ohjelmistoja ottaen huomioon sopimusehdot. Hankintayksikölle voi olla etua siitä, että tarjoajilla on mahdollisuus esittää tilaajan tarpeisiin mahdollisimman hyvin soveltuvia ohjelmistoalustoja. Alustojen ominaisuudet ja niistä aiheutuvat kustannukset käsitellään normaalina osana tarjousten vertailua. Laatuvertailuun voidaan ottaa esimerkiksi ohjelmistojen siirrettävyys vähimmäisvaatimukset ylittävältä osin.

11 1.11 Suljetut ohjelmistot 11 (14) Hintavertailuun on syytä ottaa ohjelmistojen perustasoinen tuki esimerkiksi 4-5 vuoden ajalta. Näin menetellen suljetut ja avoimet ohjelmistot käsitellään kustannusvertailussa tasapuolisesti. JIT2007 Tilaajan sovellukset kohta 7 Oikeudet sopii tilanteeseen, jossa tarjoaja käyttää suljettuja, kaupallisesti vapaasti saatavissa olevia ohjelmistoja Tilaajan sovelluksen ohjelmistoalustassa. Ehdot antavat tilaajalle laajat käyttöoikeudet sekä oikeuden jatkokehitykseen. Tilaaja voi tarvittaessa vaatia lähdekoodin hallinta- ja käyttöoikeuden tilaajan sovellukselle myös, jos ohjelmistoalusta on suljettu Avoimen koodin toteutus Mikäli Tilaajan sovellus halutaan avoimen koodin toteutuksena, oikeudet voi määritellä seuraavasti: (1) Omistusoikeus tietovälineisiin, jotka sisältävät sopimuksen kohteena olevat sovellukset, siirtyy tilaajalle, kun tietoväline on toimitettu toimitusehdon mukaisesti. (2) Tilaajan sovelluksen ja siihen liittyvän dokumentaation tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle. Toimittaja antaa tilaajalle tilaajan sovelluksen EUPL 1.1 tai GNU General Public License 2 lisenssillä tai tällaisen lisenssin kanssa yhteensopivan avoimen lähdekoodin lisenssillä. Toimittaja antaa dokumentaation Creative Commons lisenssillä." (3) Toimittajan velvollisuutena on varmistaa, että niiltä osin kuin toimittajalla itsellään ei ole tekijänoikeutta ja muita immateriaalioikeuksia toimitettavaan tietojärjestelmään, tietojärjestelmässä käytettyjen valmisohjelmistojen ja komponenttien lisenssit takaavat tilaajalle vähintään edellä mainitun sopimuskohdan mukaiset oikeudet. Jos halutaan, että voi tarjota vain avoimen koodin valmisohjelmistoja, on todettava, että JIT2007 Tilaajan sovellukset kohtaa 7.4 (oikeudet valmisohjelmistoihin) ei sovelleta. 5 Avoimuus kokonaispalvelun hankinnassa Kokonaispalvelun (SaaS, pilvipalvelu) hankinnassa olennaista on turvata oikeudet Tilaajan tietoihin muodoissa, joissa tiedot ovat helposti siirrettävissä toiseen ympäristöön palvelun käytön päättyessä. Kokonaispalvelua hankittaessa Tilaajaa ei yleensä kiinnosta se, millä ohjelmistoilla kokonaispalvelu on toteutettu. Rajapinnat Tilaajan omien tietojen käyttöön ovat kiinnostavia. Tilaajan tietoja koskevat hankintalausekkeet voivat olla esimerkiksi: Kaikki immateriaalioikeudet ja muut oikeudet Tilaajan, käyttäjäorganisaatioiden tai näiden asiakkaiden tietoon, dataan ja muuhun materiaaliin säilyvät Tilaajan, käyttäjäorganisaatioiden tai näiden asiakkaiden yksinomaisessa omistuksessa riippumatta siitä, käsitelläänkö tai jalostetaanko niitä Toimittajan toimittaman palvelun avulla. Toimittajalla on oikeus käyttää näitä tietoja vain palvelun tuottamiseksi. Toimittaja sitoutuu vaatimusten mukaisella tavalla tallentamaan palveluiden myötä syntyvät tiedot, tietokannat ja tiedostot avoimesti määritellyllä tavalla (= avoimen standardin mukaisella tai Toimittajan ja tilaajan välillä yhteisesti määritellyllä tavalla). Siltä osin kuin näin ei olisi, Toimittaja sitoutuu ilman eri korvausta saattamaan tiedot, tietokannat ja tiedostot tällaiseen muotoon sopimuksen päättyessä sekä käytön aikana. Muilta osin käyttöoikeusehdot määräytyvät JIT 2007 Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista kohdan 7 mukaisesti. Kokonaispalvelua hankittaessa on määriteltävä myös millaisia integraatiorajapintoja palvelun tulee tukea. Esimerkiksi käyttäjätietojen osalta tulee vaatia esimerkiksi SAML2 tu-

12 12 (14) kea, jolloin käyttäjät eivät tarvitse erillisiä käyttäjätunnuksia ja salasanoja palvelua käyttäessään. Tietojen siirtoon Tilaajan tietovarastoon raportointi yms. tarpeita varten on määriteltävä rajapinta. 6 Avoin koodi laatukriteerinä hankinnassa 1.13 Lopputuloksen ylläpito ja jatkokehittäminen Tilaajan sovelluksen hankinnassa projektitoimituksena tai kokonaispalveluna voidaan yhtenä laatukriteerinä pitää lopputuotteen ylläpitoa ja siirrettävyyttä. Näillä on merkittävä vaikutus elinkaarikustannuksiin ja ovat relevantteja kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa. Laatukriteerinä voi olla esimerkiksi Lopputuloksen ylläpito, siirrettävyys ja monistettavuus. Täydet pisteet voi antaa ratkaisusta, joka on täysin avointa lähdekoodia, se on hyvin dokumentoitu ja käytetyillä tuotteilla on laaja osaaminen toimittajien keskuudessa. Tilaajan kannalta lopputulos on tarvittaessa helposti siirrettävissä toiselle toimittajalle jatkokehitystä ja ylläpitoa varten.

13 13 (14) 1.14 Osaaminen Hankinnassa yrityksen ja sen palveluksessa olevan henkilökunnan osaaminen voi olla sekä kelpoisuusehtona että laatukriteerinä. Osaaminen kriteerinä koskee sekä suljettuja että avoimia ohjelmistoja. Tarjoajan kelpoisuusehtona voi olla vähimmäismäärä referenssitoimituksia tarjotuilla ohjelmistoilla sekä minimimäärä henkilökuntaa, joka on tehnyt töitä tarjotulla alustalla. Laatuvertailussa voidaan käyttää kelpoisuusehdot ylittävää kokemusta. Tarjoajan laatua voidaan mitata vastaavien toimitusten määrällä ja laadulla sekä tarjoajan osallistumisella tarjottujen ohjelmistojen kehittämiseen ja ylläpitoon. Toteuttavan henkilökunnan laadun arvioinnissa voidaan käyttää laatukriteerinä työkokemusta tarjotuista ohjelmistoista sekä osallistumista ohjelmistoja kehittäviin yhteisöihin. Osaamista voidaan arvioida esimerkiksi seuraavilla kriteereillä ja pisteytyksellä: Kriteerit 1 p 2 p 3 p Osallistuminen avoimen lähdekoodin ohjelmiston kehittämiseen (kustakin käytettävästä ohjelmistosta omat pisteensä) Osallistuminen sovelluskehitykseen alle 3 osallistumista (kommitointia) Osallistuminen dokumentointiin alle 3 osallistumista (kommitointia) Osallistuminen sovelluksen suomentamiseen (kommitointia) alle 3 osallistumista Osallistuminen testaukseen alle 3 raportoitua virhettä / uutta ominaisuutta 3 10 osallistumista 3 15 osallistumista 3 15 osallistumista 3 10 raportoitua virhettä / uutta ominaisuutta Yli 10 osallistumista Yli 15 osallistumista Yli 15 osallistumista Yli 10 raportoitua virhettä / uutta ominaisuutta Ohjelmiston käyttökokemus (kustakin käytettävästä ohjelmistosta omat pisteensä) Ohjelmiston asennus tuotantokäyttöön alle 3 kertaa 3-10 kertaa yli 10 kertaa Ohjelmiston räätälöinti tuotantokäyttöön alle 3 kertaa 3-10 kertaa yli 10 kertaa Kokemus ohjelmiston käytöstä alle 1 vuosi 1-3 vuotta yli 3 vuotta Kussakin hankinnassa tulee huolella laatia omat kriteerit laatuarviointia varten. Oheisen taulukon kriteerejä ovat ainoastaan esimerkkejä. Myös pisteytyksen portaita voi olla perusteltua muuttaa (1p, 2p, 3p => 1p, 2p, 4p), jos esimerkiksi on tarvetta korostaa tiettyä arvostelukriteeriä. Myös pisteiden edellytyksenä olevia arviointikohteita voidaan muuttaa (esimerkiksi annetaan alimmat pisteet (1p) jo yhdestä raportoidusta virheestä esimerkin Osallistuminen testaukseen - kriteeristä).

14 14 (14) Liite 2: Lähteet Tämän dokumentin laadinnassa on käytetty mm. seuraavia lähteitä: Maa Otsikko URL EE - Uuno Vallner: The Estonian software policy EU - EUPL v Johdanto EU - EUPL v Lisenssi EU - OSS-procurement-guideline -final EU Public Open Source Software Procurement Models The Next Generation FI - 10 myyttiä avoimen lähdekoodin juridiikasta ja riskeistä FI - Avoimen lähdekoodin oikeudelliset riskit FI - How-not-to-do-open-source-okfestival2012 FI - JHS169 - Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa GI JHS181 - Julkisen hallinnon standardisalkku FI - Yhteentoimivuutta avoimesti_2011-matinmikko FR - Statuts_ADULLACT_ v2 FR - Usage du logiciel libre dans l'administration IS Free and Open Source Software Government Policy of Iceland NL Acquisition of open-source software UK All About Open Source v2.0 UK Open Source Procurement Kit %20Uuno%20Vallner%20 %20The%20Estonian%20so ftware%20policy.pdf c%20procurement%20of%20open%20source%20soft ware.pdf https://speakerdeck.com/cossfi/how-not-to-do-opensource-okfestival _2011-matinmikko.pdf 37.pdf _Open_Source_Software_- _Government_Policy_of_Iceland.pdf https://update.cabinetoffice.gov.uk/sites/default/files/res ources/all_about_open_source_v2_0.pdf https://update.cabinetoffice.gov.uk/resourcelibrary/open-source-procurement-toolkit

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Viisaat hankinnat JIT2015 sopimusehdot

Viisaat hankinnat JIT2015 sopimusehdot Viisaat hankinnat JIT2015 sopimusehdot Kuntamarkkinat 9.9.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja, COSS ry Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Auttaa jäseniään menestymään hyödyntämällä

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto. Esityksen sisältö. Avoin lähdekoodi

Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto. Esityksen sisältö. Avoin lähdekoodi Oikeusministeriön OpenOffice.org -käyttöönotto IBM:n kollaboraatioseminaari Helsinki 19.5.2009 Martti Karjalainen, oikeusministeriö Esityksen sisältö Avoin lähdekoodi (open source) Oikeusministeriön OpenOffice.org-käyttöönoton

Lisätiedot

JHS166:n uudistus ja lopputulokset. JUHTA Raimo Porttikivi

JHS166:n uudistus ja lopputulokset. JUHTA Raimo Porttikivi JHS166:n uudistus ja lopputulokset JUHTA 11.12.2014 Raimo Porttikivi JHS166 uudistamisen työryhmä Raimo Porttikivi, pj Tommi Nordberg, puolustusministeriö Harri Eskola, Tekes Matti Lisitsin, Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Tietojärjestelmähankinnat ja JIT 2015 -ehdot Miten hyödynnät JIT 2015 -ehtoja datan avaamisessa? 27.1.2016 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot

Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmiston lisensoinnin avoimet vaihtoehdot Ohjelmistoliiketoiminta-seminaari Jyväskylä, 11.4.2007 Matti Saastamoinen Suomen open source -keskus COSS COSS - Centre for Open Source Solutions Kansallinen

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

Ohjelmien lisensoinnista

Ohjelmien lisensoinnista Ohjelmien lisensoinnista Mitä ohjelmoijan on hyvä tietää ohjelmien tekijänoikeuksista ja (erityisesti open source) lisensseistä Tapani Tarvainen 27.11.2015 Lähtökohta: tekijänoikeus Yksinoikeus "määrätä

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen 14.11.2013 Suomen avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011

Lisätiedot

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä

Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla. Jukka Kääriäinen VTT Oy , Oskari-verkostopäivä Avoimen ohjelmistotuotteen hallinta julkisella sektorilla Jukka Kääriäinen (jukka.kaariainen@vtt.fi) VTT Oy 19.5.2015, Oskari-verkostopäivä Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta? Mikä on avoimen tuotteenhallintamalli?

Lisätiedot

Innovointiprosessi. Lili Aunimo. 11.12.2009 Lili Aunimo

Innovointiprosessi. Lili Aunimo. 11.12.2009 Lili Aunimo Innovointiprosessi Lili Aunimo Lisensointi Tekijänoikeudet: Verkkomultimediaopintojaksolla Ohjelmistolisenssit Sisältölisenssit: kuvat, musiikki, video, teksti Creative Commons http://fi.wikipedia.org/wiki/lisenssi

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux

Historiaa. Unix kirjoitettiin kokonaan uudestaan C-kielellä 1973. Unix jakautui myöhemmin System V ja BSDnimisiin. Kuutti, Rantala: Linux Historiaa Linux on Unix-yhteensopiva käyttöjärjestelmä. Unixin perusta luotiin 1964 MIT:ssa aloitetussa MULTICS-projektissa (http://www.cs.helsinki.fi/u/kerola/tkhist/k2000/alustukset/unix_hist/unix_historia.htm)

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi) Versio: 2.0

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS Koodipankit ja kansainvälinen yhteistyö Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS www.coss.fi 2 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa koodipankki ja mihin sellaisia tarvitaan Koodipankin lähtökohtia: dokumentointi,

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

DESCA-sopimuksen ohjelmistomoduuli ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot

DESCA-sopimuksen ohjelmistomoduuli ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) DESCA-sopimuksen ohjelmistomoduuli ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot EUTI-koulutus 27.03.2017 Hannes Kankaanpää, Senior IPR Officer OPEN

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -päivitys JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara Päivitysluonnoksen valmistelu Työryhmä käynnisti työskentelyn marraskuussa 2012, kokoonpano:

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Avoimet ohjelmistot julkisessa hallinnossa. Oskari verkostopäivä Tommi Karttaavi

Avoimet ohjelmistot julkisessa hallinnossa. Oskari verkostopäivä Tommi Karttaavi Avoimet ohjelmistot julkisessa hallinnossa Oskari verkostopäivä 21.5.2014 Tommi Karttaavi Avoimen lähdekoodin käyttö (Kuntien tietotekniikkakartoitus 2006 ja 2010) Kuntien tietotekniikkakartoitus 2006

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA TILAAJAN SOVELLUSHANKINNOISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista noudatetaan

Lisätiedot

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy

Opas koulujen VALO-hankintaan. Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Opas koulujen VALO-hankintaan Elias Aarnio Avoimet verkostot oppimiseen -hanke Educoss Innopark Oy Mikä ihmeen VALO? VALO = vapaat ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot Kyse on siis Open Sourcesta eli vapaista

Lisätiedot

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011

AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT. Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö. Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 AVOIMEN TUOTTEEN HALLINTAMALLIT Kunnassa toteutettujen tietojärjestelmien uudelleenkäyttö Yhteentoimivuutta avoimesti 2.12.2011 Erikoistutkija, MSc. Tapio Matinmikko, Teknologian tutkimuskeskus VTT 2 Esittäjästä

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi, avoimet standardit ja julkishallinto. Avoimen lähdekoodin road show 30.11.2009, Kuntatalo, Helsinki Tommi Karttaavi

Avoin lähdekoodi, avoimet standardit ja julkishallinto. Avoimen lähdekoodin road show 30.11.2009, Kuntatalo, Helsinki Tommi Karttaavi Avoin lähdekoodi, avoimet standardit ja julkishallinto Avoimen lähdekoodin road show 30.11.2009, Kuntatalo, Helsinki Tommi Karttaavi Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton muodostavat maamme kunnat ja kaupungit,

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA

AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA DIMENTEQ OY SALORANKATU 5-7 24240 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI AVOIN LÄHDEKOODI JA SEN MERKITYS LIIKETOIMINNASSA SKOL ja FLIC, 29.10.2015 Teemu Virtanen, Dimenteq Oy DIMENTEQ OY Tietotekniikan palveluyritys,

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn JIT 2007 SOPIMUSEHDOT Tiina Ashorn JIT 2007 EHDOT Julkisen sektorin IT hankintoja koskevat sopimusehdot (JIT 2007) korvaavat VYSE 1998 ehdot. Valtiohallinnon lisäksi nyt myös kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy

Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy Avoimen tuotteen hallintamalli FINTO OhRy 19.11.2014 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies, VM / JulkICT (Kääriäinen, J., Matinmikko, T., Oikarinen, T.) Mitä on tuotteenhallinta? Ohjelmistotuotteen hallinnalla

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin hankintaopas

Avoimen lähdekoodin hankintaopas Avoimen lähdekoodin hankintaopas Versio: Julkaistu: 7.10.2008 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto 2 2 Soveltamisala 2 3 Termit ja määritelmät 2 4 Johdanto avoimeen lähdekoodiin 5 4.1 Avoimen

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista

Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Kuutoskaupunkien suositukset avoimista rajapinnoista Versio 1.0.1, 26.4.2016 Sisältö Yleistä... 3 Visio: Kaupunkien palvelukehitys rajapinnat edellä... 5 Yhteiset tavoitteet... 6 Avoimuus käytössä ja kehityksessä...

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012

Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012. Minna Karvonen 11.12.2012 Digitaalisen maailman mahdollisuudet OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 11.12.2012 Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: kansallista perustaa Hallitusohjelman kirjaukset: kirjastojen kehittäminen

Lisätiedot

AVOIN KOODI YRITTÄJYYDEN LÄHTÖKOHTANA

AVOIN KOODI YRITTÄJYYDEN LÄHTÖKOHTANA AVOIN KOODI YRITTÄJYYDEN LÄHTÖKOHTANA Timo Väliharju Toiminnanjohtaja, COSS ry 28.11.2017 Avoimuuden asialla. Avoin lähdekoodi... on tapa kehittää ja jakaa tietokoneohjelmistoja. Yhteiskehittäminen Avoimessa

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008

Avoin lähdekoodi ja hankinnat. JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 14.5.2008 Avoin lähdekoodi ja hankinnat JHS-SEMINAARI Avoimet teknologiat haaste ja mahdollisuus 13.5.2008 Sisältö: Ohjelmistohankintojen haasteet Hankintalaki ja ohjelmistot Case: toimisto-ohjelmiston hankinta

Lisätiedot

JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa

JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 23.02.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1Johdanto 2 2Soveltamisala 3 3Termit ja määritelmät

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Avoimen ohjelmistoliiketoimintaverkoston ja -yhteistyön koordinoija Ilkka Lehtinen Matti Saastamoinen Avoimuus ja vapaus - Pieni tulipalo v. 1492 mahdollisti

Lisätiedot

SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin toimintamalli. Inspire-verkoston työpaja 5.12.2012 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi

SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin toimintamalli. Inspire-verkoston työpaja 5.12.2012 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin toimintamalli Inspire-verkoston työpaja 5.12.2012 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? Julkishallinnon ensimmäinen valtakunnallinen ja kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö

Tekninen vuoropuhelu. Apotti-hanke. Tietopyyntö Apotti-hanke Tekninen vuoropuhelu Tietopyyntö 26.4.2013 Sisältö Johdanto... 3 Kysymykset... 4 1. Toiminnallisuudet ja järjestelmäkokonaisuuden rakentuminen... 4 2. Hankinnan toteutus... 6 3. Sopimusrakenne

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Raportti VM125:00/2007 07.10.2010 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelman ohjausryhmän loppuyhteenveto Taustaa Ohjausryhmän työskentelyn päättäminen Valtioneuvosto teki yleisistunnossaan 15.6.2006 periaatepäätöksen

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Avoimen lisenssin valinta julkiselle kehitykselle ja hallinnalle

Avoimen lisenssin valinta julkiselle kehitykselle ja hallinnalle Avoimen lisenssin valinta julkiselle kehitykselle ja hallinnalle 20.11.2015 Martin von Willebrand Twitter: @mvonwi 20.11.2015 www.hhpartners.fi Esittäytyminen / Martin von Willebrand Teknologiaryhmästä

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 Tilaajan sovellukset ei-avoin) Versio:

Lisätiedot

Avoimuus ja yhteentoimivuus

Avoimuus ja yhteentoimivuus Avoimuus ja yhteentoimivuus Yhteentoimivuutta avoimesti 16.2.2012 Lappeenranta Tommi Karttaavi Yhteentoimivuus Mitä se on? Mitä yhteentoimivuus tarkoittaa? TTL:n ATK-sanakirja» Järjestelmien kyky viestiä

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO

Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO Kansallinen palveluarkkitehtuuri TUNNISTUSPALVELU INFO 29.9.2015 Palvelulupauksemme Tarjoamme julkishallinnolle mahdollisuuden Suomen ja EU-kansalaisen sähköiseen tunnistamiseen tietoturvallisesti eri

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen

Hankkeet ja yhteentoimivuus. OKM:n kirjastopäivät Minna Karvonen Hankkeet ja yhteentoimivuus OKM:n kirjastopäivät 2012 Minna Karvonen 12.12.2012 Hallitusohjelman kirjaukset Yhteentoimivuus: kansallista perustaa Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.

Lisätiedot

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki

Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki Facta palvelimien uusiminen Helsingin kaupunki TARJOUS 70214 06.03.2014 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto Anu Soukki PL 2205 00099 Helsingin kaupunki anu.soukki@hel.fi eero.saarinen@hel.fi tea.tikkanen@hel.fi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

JHS 166 (JIT2007) uusiminen

JHS 166 (JIT2007) uusiminen JHS 166 (JIT2007) uusiminen Hankesuunnitelma v.0.1 Hankesuunnitelma JHS166 uusiminen v.0.1 30.08.2012 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

OSKARI. Yhteistyöllä eteenpäin Jani Kylmäaho Oskari-verkoston koordinaattori

OSKARI. Yhteistyöllä eteenpäin Jani Kylmäaho Oskari-verkoston koordinaattori OSKARI Yhteistyöllä eteenpäin Jani Kylmäaho Oskari-verkoston koordinaattori 8.11.2016 Oskari.org on monipuolinen avoimen lähdekoodin ohjelmisto web- ja mobiilikarttasovellusten rakentamiseen Karttaportaalit

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Projektinhallinnan konsultointipalvelut sosiaali- ja terveysvirastoa varten HEL 2016-002088 T 02 08 02 00 H041-16 Päätös Päätöksen perustelut Hankinnan kohde Hankintamenettely

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Yhteiskäyttöisten komponenttien kehitys ja hallinta Kurttu 18.4.2013 Ohjelmistokomponenttien uudelleenkäyttö Kustannussäästöjä» Kehityskustannukset» Lisenssikustannukset

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

labs.kirjastot.fi Antti Pakarinen Timo Tuominen

labs.kirjastot.fi Antti Pakarinen Timo Tuominen labs.kirjastot.fi Antti Pakarinen Timo Tuominen 31.5.2010 labs.kirjastot.fi-projekti Projekti alkoi keväällä 2009 ja jatkuu vuoden 2011 keväälle. Opetusministeriön rahoittama Yhteistyössä kirjastot.fi

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Ei raportteja roskiin

Ei raportteja roskiin Ei raportteja roskiin Wikit ja blogit opetuksessa Sosiaalinen media koulutuksessa Tietotekniikan liitto - Helia 2006-11-16 Ei raportteja roskiin Vanha ja uusi tapa Käytännön kokemuksia Lisenssit Tekniikka

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

CC0-lisenssi: case Finna

CC0-lisenssi: case Finna CC0-lisenssi: case Finna Avoin data levällään? STKS:n seminaari 22.1.2014 Tapani Sainio, Kansalliskirjasto Missä ollaan nyt? Finnan lähtökohtana on ollut metatiedon avoimuus ja yhteiskäyttöisyys. Nykyisen

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista Kommentteja Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227lausun/name.jsp 1. Näkemyksiä

Lisätiedot

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015

Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan. Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Fiksumpi käyttöliittymä kuntaan Miten kuntien tietojärjestelmät saadaan palvelemaan kuntalaisia? LapIT-päivät 2015 Otso Kivekäs 20.8.2015 Otso Kivekäs+ Codento Kehittämispäällikkö, kunta-alan projektit

Lisätiedot

JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku

JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku JHS 181 Julkisen hallinnon standardisalkku Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 1.11.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Termit ja määritelmät... 2 4 Standardisalkku...

Lisätiedot

Open Source -ohjelmien perusteet

Open Source -ohjelmien perusteet Open Source -ohjelmien perusteet Teemu Leinonen teemu.leinonen@uiah.fi Medialaboratorio, Taideteollinen korkeakoulu Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä http://fle3.uiah.fi/group/ Co-learnit Oy http://www.co-learnit.com

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JIT 2015: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: JIT 2015: Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Toimitus... 3 4 Testaus ja toimituksen

Lisätiedot