Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa"

Transkriptio

1 Talouden, työmarkkinoiden, työurien ja työllisyyden kehitys työvoimakoulutus osana hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa TEM/ TYO Teija Felt

2

3 TEM:n strateginen ohjaus ELY-KESKUKSEN & TE-TOIMISTON YHTEISTOIMINTA Hallinnolliset tukipalvelut ELY-KESKUKSEN JOHTO Palvelulinjojen vastuuhenkilöt ELY-keskuksessa TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON JOHTO Johdon tukitoiminnot JOHTORYHMÄ Monikanavapalvelut Yrityspalvelut Työnvälitys- ja yrityspalvelut Osaamisen kehittämisen palvelut Tuetun työllistymisen palvelut Nuoret Ammatillinen kuntoutus Työvoimakoulutus Työnvälitys Työvoiman maahanmuutto Kehittämishankkeet Yhteistyökumppanit

4 Henkilöasiakkaita ( ) työtöntä työnhakijaa työssä olevaa työnhakijaa Alkaneita työttömyysjaksoja ja päättyneitä vuonna 2012 Työnantaja-asiakkaat Vuonna 2012 Suomessa oli yritystä aloittanutta yritystä / vuosi lopettanutta yritystä / vuosi Uran yht.ottomerkintöjä / vuosi Avoimia työpaikkoja vuonna 2012 Yrityksissä töissä työllistettynä keskim henk/kk TE-palveluiden asiakaspalvelussa hoidetaan yli kontaktia kuukaudessa Paikkavahdista lähettyjä heti-sähköposteja v yli 45 milj. kpl käyntiasiointia kuukaudessa verkkoasiointia kuukaudessa TE-toimistojen vastattua puhelua ja ulos soittamaa puhelua kuukausittain Työlinjan puhelinkontaktia työnantajakontaktia, joista yrityksiin 75% Yritys-Suomi -puhelinpalvelun kontaktia Samanaikaisesti vaihteen kautta välitetään yli puhelukontaktia kuukaudessa TE-toimistot (15) TE-palveluverkosto (120) TE-ASPA TE-palvelut.fi

5 Rakennepoliittinen ohjelma/ työurat Työurien pidentäminen on keskeinen toimenpide yhteiskunnan taloudellisen kestävyyden vahvistamiseksi: Työmarkkinajärjestöt neuvottelevat työeläkeuudistuksesta, sopimusneuvottelujen oltava valmiit syksyyn mennessä Lainsäädäntöuudistukset tehdään STM:ssä Uudistus tullee voimaan 2017 alusta OKM:n uudistukset tukevat hyvin työurien pidentämistä (TEM useimmissa hankkeissa tiiviisti mukana) TEMin uudistukset > tavoitteina tehostaa työllistymistä, turvata osaavan työvoiman saatavuus, parantaa yritysten toimintaedellytyksiä Erityisenä haasteena on pitkäaikaistyöttömyyden kasvu

6 Kokonaistuotannon, avointen työpaikkojen, ja työllisten määr än kehitys 8 Vuosimuutos-% kausitasoitetusta trendistä Kokonaistuotanto** Uudet avoimet työpaikat* Työlliset /bkt_avo_tyol/TEM Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus, kansantalouden tilinpito *Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto **Tuotannon suhdannekuvaaja

7 Laaja työttömyys: Työttömät työnhakijat (ja heistä rakennetyöttömät), työttömyyseläkeläiset, lyhennetyllä työviikolla ja työvoimapalveluissa olevat henkilöt Palveluissa Työttömyyseläkkeellä olevat Lyhennetyllä työviikolla olevat Ryhmälomautetut* Henkilökohtaisesti lomautetut Työttömät työnhakijat pl. lomautetut Laaja työttömyys Lokakuu 2013 Työttömät työnhakijat pl. lomautetut Lomautetut Lyhennetyllä työviikolla Työttömyyseläkkeellä Työvoimapalveluissa YHTEENSÄ Työttömistä työnhakijoista : Lokakuu Pitkäaikaistyöttömiä Toistuvasti työttömiä Työvoimapalveluista työttömiksi jääneet Rakennetyöttömiä yht '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 * Seuranta helmikuusta 2009 alkaen. Lukumäärä kk:n puolivälistä vuonna Jonkin verran päällekkäisyyttä henkilökohtaisesti lomautettujen kanssa. 7

8 Toimiala TopTen Muutosturvan työnantajakohtaiset seurantatiedot: vähintään 10 henkilöä koskevat muutosturvatilanteet Lähde: TEM,TYO

9 Uusien yritysten perustaminen nihkeää: aloittaneiden yritysten määrä väheni 5,2 prosenttia vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 5,8 prosentilla edellisestä vuosineljänneksestä Aloittaneet Lopettaneet Lähde: Tilastokeskus, Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 3. vuosineljännes

10 Työvoiman saatavuusongelmia kokeneet toimipaikat toimialoittain Lähde: Mika Tuomaala, Työvoiman hankinta toimipaikoissa 2012, 5/

11 Työvoimapoliittisissa palveluissa, työvoimakoulutuksessa ja työttömyyseläkkeellä olevat Liukuva ka 12 kk Työvoimapoliittisissa palveluissa Työvoimakoulutuksessa Työttömyyseläkkeellä /tuki6/TEM Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto 11

12 Aktivointiasteiden kehitys* kuukausittain eli työvoimapalvelujen piirissä olevien osuus laajennetusta** työttömyydestä, % 32 %, Liukuva ka 12 kk /aktaste0kk/TEM Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö *12 kuukauden liukuvana keskiarvona, **työvoimapalvelujen piirissä olevien osuus työttömien ja toimenpiteissä olevien summasta ilman työttömyyseläkeläisiä 12

13 TEM/ TUJO v Olennaiset tavoitteet: Strategiset: 1. työttömyysaste enintään 8,2%, 2. alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään 15,6% 3. ulkomaalaisten työttömyysaste enintään 17,9% Toiminnalliset: 1. 3kk amm. koulutuksen jälkeen työttömiksi enintään 31 % 2. Nuorten virrat a) alle 25-vuotiaat virta yli 3kk enintään 10% ja b) vastavalmistuneet virta yli 3kk enintään 13% 3. OPAL-palaute hyvä/erinomainen väh. 79%, UUD 85%, VAR 81% 4. CV:n julkaisseet työttömät kaikista työttömistä vähintään 30%

14 TUJO v Määrärahat: jaetaan , ( =lähes 50 M vähemmän kuin v:lle 2013 oli jaettu vuoden alussa) ko. määrärahasta kohdennetaan koulutushankintoihin n. puolet sisältää erityisalat, Venäjän lähialueyhteistyön, kotoutumiskoulutuksen, kuntakokeilun ja yritystoiminnan keh.palvelujen hankinnan Koulutusportti-järjestelmän vakinaistamistyötä jatketaan UUD- ELY: toimesta, rahoitus TEM/ TYO:lta Vuodelta 2013 siirtyvää momentin määrärahaa voidaan käyttää valmennusten hankintaan.

15 TUJO-linjaukset-> työvoimakoulutus 2014 Kohdennetaan hallitusohjelman mukaisesti Nuoret, pitkäaikais- ja rakennetyöttömät sekä maahanmuuttajat Aloille, jotka työllistävät & henkilöille, joilla vanhentunut koulutus, lisä/täydennyskoulutustarve, rakennemuutokset, terveydelliset syyt vaihtaa alaa, koulutus puuttuuu Nuorisotakuu: valmennukset, tuki ja ohjaus, joustavat koulutusmallit ja palvelupolut Kotoutumiskoulutus OSSU-hankkeen ehdotukset huomioon Valmennusten kehittämistyö aloitetaan helmikuussa Omaehtoinen koulutus työttömyysturvalla byrokratian vähentäminen tavoitteena Yhteishankintakoulutukset> kehittämistyö alkamassa Palvelukokonaisuudet myös yrityksille (esim. PROTEK-hanke. Yhdistetään yritysten kehittämispalveluja ja työvoimakoulutusta, palkkatukea..)

16

17 Koulutuksessa laskentapäivänä keskim. v.2013 (= kuukausien viimeisien päivien keskiarvo) Ammatillinen Kotokoulutu tvk s Yhteensä Kansallinen rahoitus Ammatilline n tvk Omaehtoisesti työttömyysetuudell a opiskelemassa laskentapvänä Kotokoulutus Yhteensä ESR-rahoitus KOKO MAA UUSIMAA VARSINAIS- SUOMI SATAKUNTA HÄME PIRKANMAA KAAKKOIS- SUOMI ETELÄ-SAVO POHJOIS-SAVO POHJOIS- KARJALA KESKI-SUOMI ETELÄ- POHJANMAA POHJANMAA POHJOIS- POHJANMAA KAINUU LAPPI TEM Työnvälitystilasto Työ- ja 866

18 RAPA: Työmarkkinoiden toimivuutta lisätään Kehittämällä työnvälitystä (2014): Työtarjouksien käyttöä lisätään: Työtarjouksia tehdään kaikille työttömille, joilla on riittävät työmarkkinavalmiudet, entistä laajemmalta alueelta ja useammilta ammattialoilta (3 kk ammattisuoja-ajan jälkeen). Työllistymissuunnitelman seurantaa tehostetaan ja työnhakija velvoitetaan raportoimaan säännöllisesti suunnitelman noudattamisesta. Aktiiviseen työnhakuun liittyviä työttömyysturvan sanktioita sovelletaan johdonmukaisesti. Aktivointitoimia lisätään Muuttamalla työttömyysturvalakia siten, että tarjottu työpaikka on otettava vastaan myös työssäkäyntialueen ulkopuolelta, jos yhdensuuntainen matkaaika ei ylitä joukkoliikennevälineellä 1,5 tuntia. (2015) Lisäämällä työntekijöiden ja työnantajien tarpeista lähtevän ammatillisen työvoimakoulutuksen joustavuutta: Osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia parannetaan mm. uusi ennakointityökalu ELYille, eri toimijoiden yhteinen ennakointityö Työelämälähtöisiä ja muita joustavia koulutussisältöjä lisätään (esim. hoiva-avustaja) TEM:n ja OKM:n työnjakoa aikuiskoulutuksen kohdentamisessa selkiytetään Monikanavaisia ohjauspalveluja kehitetään (nettiohjaus, Ohjaamo-malli)

19 RAPA: HYVÄ-hanke -2015: Hoiva-avustajan koulutus & SOTE-ala Tullut jäädäkseen, Kuntasektorin kiinnostus lisääntynyt hoivaavustajien rekrytoimiseen Toteutuu muillakin ELY keskusalueilla kuin vuosien kehittämishankkeeseen osallistuneilla Maahanmuuttajataustaisille henkilöille suunnattavia koulutuksia käynnistyy 12 ELY keskusalueella Tukee hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tavoitetta henkilöstörakenteiden uudistamisesta (kelpoisuusehto asia) Edistetty Hyvinvointi/kuntoutusalan vientiä> uusia yrityksiä erityisesti venäläisille asiakkaille (www.finlandcare.com) Yritystoiminnan kehittämispalvelut käyttöön

20 RAPA: Rakennetyöttömyyttä alennetaan Kehittämällä valtion ja kuntien yhteistyötä Työvoiman palvelukeskukset valtakunnallistetaan ja lakisääteistetään (2015) Kuntien vastuuta työmarkkinatuen rahoituksessa lisätään (2015) Julkisia hankintoja hyödynnetään vaikeassa asemassa olevien työllistymiseksi Kehittämällä verkostoyhteistyötä Välityömarkkinoiden toimivuutta kehitetään ( ) Sosiaalisten yritysten lainsäädäntö uudistetaan (2015) Kuntakokeilu VM: 9 valmistelutiimiä> säädösvalmistelu, tietosuoja-asiat ja muutosehdotukset, koulutuspalvelut, asumispalvelut, valvonta-asiat, kunta-kela yhteistyö, nuorisotakuu, hyvinvointipalvelut Kohdentamalla palkkatukea ja muita aktiivitoimia Pitkäkestoisen palkkatuen vaihtoehdot ikääntyneille selvitetään (2015) Toimeentulotuen saajille tarjotaan aktiivitoimia 3 kuukauden työttömyyden jälkeen Palkkatuen sähköinen haku- ja maksatus otetaan käyttöön, jotta tuen käyttöä voidaan suunnata nykyistä enemmän yrityksiin (2014) Toteuttamalla osatyökykyisten työllisyyttä edistävä toimintaohjelma TEM&STM yhteistyössä, raportti valmistunut joulukuussa 2013

21 RAPA: Valtion kotouttamisohjelmaa tehostetaan Kehittämällä kotoutumiskoulutusta Osallisena Suomessa hankkeen suositukset mm. Työelämälähtöinen kotokoulutus, lisää ammatillista koulutusta, kielitaidon kehittäminen koulutuksen aikana jne. Järjestämällä oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien perusopetus OKM:n työryhmä valmistelee esitykset toukokuun 2014 loppuun mennessä. Perustamalla kotoutumisen osaamiskeskus Perustetaan TEM:öön tammikuussa Vuonna 2014 painopisteena nuoret. Tehostamalla pakolaisten kuntaan osoittamista Hallitus on päättänyt pakolaiskiintiön kasvattamista 1050:een syyrialaispakolaisten vastaanottamiseksi. HAAPA- ja VIPRO-hankkeissa selvitetään kuntien kantoja pakolaisten vastaanoton kehittämistarpeista, korvausjärjestelmän selkiyttämisestä, ilman huoltajaa tulleiden alaikäisen pakolaisten tilannetta ja laaditaan sopimuksia kuntien kanssa hätätapausten vastaanotosta.

22 RAPA: Case Ohjaamo toteutus rrrahoituksella Valmistelu tehty TEM-OKM yhteistyössä 2013 Työmarkkinajärjestöjen aloite Avoimesta ammattiopistosta Kuluvalla ESR-kaudella hankkeet Pohjois-Karjalassa ja Etelä- Savossa Muita vastaavia hankkeita: Oulussa Byströmin talo ja Vantaalla Petra hanke, Helsingissä Avoin ammattiopisto/ Stadin ammattiopisto Keski-Suomen ELY tulee toimimaan hankekokonaisuuden hallinnoijana ja koordinoijana Alueiden sitoutuminen ja alueiden RR-rahoitus tarvitaan Esiselvityshanke alkanut Keski-Suomessa Kohti Ohjaamoa 22

23 Koordinointi alueilla: ELYT/ELO-ryhmät ja Kuntien nuorten yhteistyöryhmät? Ohjaavat/lähettävät tahot Nuorten työpajat, etsivä nuorisotyö Itseohjautunut/ ystävä, vanhemmat Saattaen vaihtava OHJAAMO -pysyvä henkilöstö (esim. psykologi, erityisopettaja, terveydenhoitaja, opinto/uraohjaaja) - matalan kynnyksen palvelu -pidempikestoinen tuki, omaohjaaja Alkukartoituksen tekeminen & tavoitteet Elämäntilanteen ja sosiaalisen verkoston vahvistaminen Ammatillisten tavoitteiden selkiyttäminen Joustavasti ja tuetusti LUONNOS!! Työpajat Ohjaus muihin palveluihin -sote -kuntoutus Jne. TE-hallinnon toimenpiteet -palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu, valmennukset jne. Henkilökoht. Ohjaus ja seuranta Yhteis- / erillishaut koulutuksiin TE-toimisto, Työvoimanpalvelukeskus Oppisopimus Joustavasti ja tuetusti Sosiaalitoimi, Nuorisotoimi Terveyspalvelut Rikosseuraamusvirasto ym.tahot Nivelvaihe ja jatkopolutus Dialoginen, osallistava ja rinnalla kulkeva ohjaus Ammatilliset oppilaitokset Alku ammatillisiin opintoihin Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset, tutkintotavoitteinen koulutus Tutkinnon osat Koulutuskokeilu Joustavat opiskelumallit Henkilökohtainen tuki ja ohjaus!

24 Ytimessä Ennakoinnin parempi hyödyntäminen yhteiset suuntaviivat ja strategiat (TEM, OKM, STM, VM) valtakunnan tasolla Verkostoyhteistyö> koulutussuunnittelu aluetasolla, entistä tiiviimpi yhteistyö Lisä- ja täydennyskoulutukset> ketteryys, osuvuus, vaikuttavuus eli työllistyminen (työelämän tarpeet) Huomio laatuun oppijoiden tarpeet (menetelmät, opettajien osaaminen) ELO ryhmät (OKM/TEM yhteistyöryhmä ja alueryhmät ELYissä) Kehittyvät alat, jotka luovat uutta yrittäjyyttä ja työtä (hyvinvointi/sote, cleantech, biotalous, ICT, puurakentaminen, korjausrakentaminen, uusiutuva energia ) Työelämän laatu: Työelämä 2020 (Täsmäkoulutukset, yritysten kehittämispalvelut)

25 OSAAMISKLUSTERIT JA -KESKUKSET Asumisklusteri Joensuu, Hämeenlinna, Lahti, Helsinki Digitaaliset sisällöt Hämeenlinna, Helsinki, Tampere, Kouvola Hyvinvointiklusteri Kuopio, Oulu, Helsinki, Tampere Matkailu ja elämystuotanto Helsinki, Rovaniemi, Savonlinna, Turku Terveyden bioklusteri Kuopio, Oulu, Helsinki, Tampere, Turku Nano- ja mikrojärjestelmät sekä tulevaisuuden materiaalit Joensuu, Jyväskylä, Kokkola, Mikkeli, Oulu, Helsinki, Tampere Tulevaisuuden energiateknologiat Joensuu, Jyväskylä, Vaasa, Pori ja Tampere Jokapaikan tietotekniikka Jyväskylä, Oulu, Pori, Helsinki, Tampere Ympäristöteknologia Kuopio, Lahti, Oulu, Helsinki Uusiutuva Metsäteollisuus Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Mikkeli, Lappeenranta, Turku Elintarvikekehitys Kuopio, Helsinki, Seinäjoki, Turku Älykkäät koneet Hyvinkää, Hämeenlinna, Lappeenranta, Seinäjoki, Tampere Meriklusteri Lappeenranta, Pori, Turku, Vaasa, Raahe Lähde: Tekes/ 25

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida

Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Matalan kynnyksen palvelut - työote ja tapa organisoida Eija Ahola Nuorisopalveluiden johtaja Sosiaalisen vahvistaminen ideatyöryhmän seminaari Erilaisia tapoja organisoida matalan kynnyksen palveluja

Lisätiedot

palveluesimies Kristel Stenman-Huuskonen palveluesimies Maarit Lintinen palveluesimies Minna Äijälä Kansainvälinen työnvälitys ryhmä

palveluesimies Kristel Stenman-Huuskonen palveluesimies Maarit Lintinen palveluesimies Minna Äijälä Kansainvälinen työnvälitys ryhmä Orivesi 25.4.2014 ELY-keskuksen strateginen ohjaus E-johtoryhmä /Erkki Lydén PIRKANMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON JOHTAJA VESA JOUPPILA ELY -keskuksen ja TEtoimiston yhteiset hallinnolliset tukipalvelut

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö

MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö MITEN VALTION KOTOUTTAMISPOLITIIKKA VOI TUKEA LAPSIA JA NUORIA? Projektikoordinaattori Said Aden työ- ja elinkeinoministeriö Muutokset pähkinänkuoressa 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia Yksilölliset

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015

Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 27/2012 Valtion kotouttamisohjelma Hallituksen painopisteet vuosille 2012 2015 Työ-

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011

Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 Erillinen liite MH II 11.10.2010, MV 25.10.2010 KAINUUN KEHITTÄMISRAHAN TULOSSOPIMUKSET VUODELLE 2011 2 Kainuun kehittämisrahan kokonaistarve vuodelle 2011 yht. 56 188 000 ja myöntövaltuus 2 500 000. KAINUUN

Lisätiedot

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi

Eurooppalaisten työmarkkinaosapuolten yhteistutkimus Joustoturvan toteuttaminen ja työmarkkinaosapuolten rooli Kansallinen selvitys: Suomi YHTEINEN EU-TASON TYÖMARKKINAVUOROPUHELU 2009-2011 -OHJELMA EUROOPPALAISTEN TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN YHTEISTUTKIMUS JOUSTOTURVAN TOTEUTTAMINEN JA TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN ROOLI KANSALLINEN SELVITYS SUOMI LAATINUT:

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Tuloksellisuustarkastuskertomus 229/2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen ja syrjäytymisen ehkäisy Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 12/2014

Työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa 20.01.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisen vuoden

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta

Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta Ratkaisujen Suomi Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 SISÄLLYS 1 SUOMEN TULEVAISUUDEN VISIO: SUOMI 2025 YHDESSÄ RAKENNETTU...5 2 TILANNEKUVA...6 2.1 Suomen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot