Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto.Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työraportti Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto Joulukuu 1998

3 T Eurajoen Yrittäjät ry Eurajoki Posiva Oy Jaana Avolahti Mikonkatu 15 A 1 Helsinki Viite: Asia: Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys, tilaus no 9769/98/VM Lopullinen versio (versio ) selvityksestä Lähetän ohessa "Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys" -asiakirjan näillä näkymin lopullisen version (versio ) paperilla ja levykkeellä jatkotoimenpiteitä varten. Terveisin Eurajoen Yrittäjät ry:n puolesta ~(&[--- Matti Lehto Puheenjohtaja: Leo Mikola Sydänmaantie 1,71 Eurajoki puh työ , koti ' Sihteeri: Matti Lehto Kontiotie 5, 71 Eurajoki puh työ , fax -8684, koti , , oki.fi Rahastonhoitaja: Eurajoen Tilipalvelu Oy Kirkkotie 6, 71 Eurajok.i puh

4 Työ r a p o r t t i Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto Eurajoen Yrittäjät ry Joulukuu 1998 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

5 3 Eurajokelaisten yritysten perustietoselvitys Tiivistelmä Tämän perustietaselvityksen tavoitteena on antaa selkeä yleiskuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Selvityksen tavoitteena ei ole selvittää eurajokelaisten yrittäjien mielipiteitä siitä, tulisiko loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala rakentaa Eurajoelle. Perustietaselvitys tehtiin kyselytutkimuksena marraskuussa Kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterissä oleville eurajokelaisille yrityksille, joita päällekkäisyyksien poiston jälkeen oli 4 kappaletta. Koska kyselyn piiriin otettavien yritysten joukkoa ei etukäteen valittu tai rajattu, kyselyn vastausprosentti ei noussut kovin suureksi. Toisaalta voidaan olettaa, että lähes kaikki eurajokelaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ko. rakennusprojekteihin, vastasivat kyselyyn. Kyselyyn vastasi 69 yritystä eli 34 % kyselyn postituslistalla olleesta 4 yrityksestä. Näistä osa oli ns. monialayrityksiä, joiden tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Vastanneista yrityksistä 51 katsoi voivansa olla mukana ko. rakennushankkeissa ja 18 katsoi, ettei yritys voi osallistua kumpaankaan rakennushankkeeseen. Kun monialayritysten vastaukset otetaan toimialoittain useana yrityksenä huomioon, molempiin kyseessä oleviin rakennushankkeisiin katsoi voivansa osallistua yhteensä 69 yritystä. Jäljempänä tässä selvityksessä olevat yhteenvedet käsittelevät juuri näitä 69 yritystä. Yrityksiltä tiedusteltiin yritystoimintaan liittyviä tietoja, kuten perustamisvuosi, mahdollisuudet osallistua loppusijoituslaitoksen rakentamiseenja/tai ydinvoimalan rakentamiseen, liikevaihto, toimiala, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotanto kalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuuden näkymät ja arviot mahdollisten kohteiden suuruudesta. Selvityksen perusteella eurajokelaiset yritykset ovat kiinnostuneita ja kykeneviä osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Lisäksi yritykset ovat valmiita tarpeen mukaan tekemään investointeja kapasiteettiosa lisäämiseksi sekä toimimaan työyhteenliittymissä.

6 4 Sisällysluettelo Sivu 1. Johdanto. Perustietoselvityksen laatiminen Menetelmä Kyselykirje Kyselyvastausten määrä Kyselyvastausten käsittely Olkiluodon jatkorakentamiseen käytettävissä olevat eurajokelaiset yritykset yrityskyselyn mukaan Yritysten liikevaihto Yritykset toimialoittain Yritysten henkilöstö Investointivalmius Valmius työyhteenliittymiin Lopuksi Lähdeluettelo Liitteet Liite 1. Liite. Liite 3. Saatekirje, kyselylomake ja kyselylomakkeen oheismateriaali Taulukko. Eurajoen toimipaikat toimialoittain ja liikevaihdon mukaan vuonna 1998, tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Taulukot 5A-5H: Eurajokelaisten yritysten perustietaselvitys yhteenvetotaulukot toimialoihain

7 5 1. JOHDANTO Eurajoen Yrittäjät ry:n hallitus päätti kokouksessaan selvittää eurajokelaisten yritysten valmiuksia osallistua mahdolliseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Eurajoen Yrittäjät ry:n hallitus päätti antaa selvitystyön käytännön suorittamisen yhdistyksen sihteerille, VTM Matti Lehdelle. Samalla päätettiin, että Lehto raportoi työn etenemisestä suoraan yhdistyksen puheenjohtajalle Leo Mikolalle ja tarvittaessa koko hallitukselle. Selvitystyön tavoitteena oli antaa selkeä yleiskuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Samalla tavoitteena oli saada kattava kortisto ko. eurajokelaisista yrityksistä mahdollisten tulevien rakennusprojektien käytännön tarpeisun. Selvitystyön tavoitteena ei ollut selvittää eurajokelaisten yrittäjien mielipiteitä siitä, tulisiko loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala rakentaa Eurajoelle.. PERUSTIETOSELVITYKSEN LAATIMINEN.1. Menetelmä Perustietaselvitys tehtiin kyselytutkimuksena. Kyselylomakkeet lähetettiin marraskuussa 1998 kaikille Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterissä (katso liite ) oleville eurajokelaisille yrityksille, joita päällekkäisyyksien yms. poiston jälkeen oli 4 kappaletta. Kyselytutkimuksen tekijöiden toimesta ei lähdetty etukäteen karsimaan kyselyyn tulevia yrityksiä. Kyselylomake kuitenkin laadittiin siten, että yritykset vastatessaan kyselyyn voivat sulkea itsensä pois loppusijoituslaitoksen ja/tai ydinvoimalan rakentamiseen tai rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen osallistujien joukosta. Koska kyselyn piiriin otettavien yritysten joukkoa ei etukäteen valittu tai rajattu, voitiin olettaa, että kyselyn vastausprosentti ei nouse kovin suureksi. Toisaalta voitiin olettaa, että lähes kaikki eurajokelaiset yritykset, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan ko. rakennusprojekteihin, vastaavat kyselyyn. Kysely postitettiin yrityksille Vastaukset pyydettiin mennessä. Vastauksia karhuttiin vielä sanomalehti Länsi-Suomessa olleella ilmoituksella. Viimeinen selvitykseen mukaan otettu vastaus saapui Kyselykirje Perustietaselvityksen kyselykirjeen ja kirjeen oheismateriaalin laadinnassa käytettiin apuna Markku Pääkkösen Kuhmon Yrittäjät ry: n toimeksiannosta laatimaa Kuhmotaisten yritysten perustietaselvitystä ja siinä käytettyä kyselylomaketta. Eurajokelaisille yrityk-

8 6 sille lähetetty kyselylomake saatekirjeineen ja oheismateriaaleineen on tämän työraportin liitteenä 1. Eurajokelaisille yrityksille lähetetyssä kyselylomakkeessa yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: o perustamisvuosi o toimiala o arvio siitä, voiko yritys osallistua ko. rakennushankkeisiin o tuotteet ja palvelut o liikevaihto o henkilöstömäärä o henkilöstön koulutustaso ja koulutustarve o kalusto o investointihalukkuus o kokemus ja halukkuus toimia työyhteenliittymissä o tulevaisuudennäkymät o referenssikohteet o arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta o muuta huomioitavaa.3. Kyselyvastausten määrä Edellä kerrotuista syistä yrityskyselyn vastausprosentti jäi odotetusti alhaiseksi. Kyselyyn vastasi 69 yritystä eli 34 % kyselyn postituslistalla olleesta 4 yrityksestä. Näistä osa oli ns. monialayrityksiä, joiden tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Vastanneista 69 yrityksestä 5 katsoi, että yritys voi osallistua tuotteitaan tai palveluitaan tarjoamalla käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon. Yksi yritys katsoi voivansa osallistua vain ydinvoimalan rakentamiseen. Vastanneista yrityksistä 18 katsoi, ettei yritys voi osallistua kumpaankaan rakennushankkeeseen. Kun monialayritysten vastaukset otetaan eritoimialoilla erikseen huomioon, molempiin kyseessä oleviin rakennushankkeisiin katsoi voivansa osallistua yhteensä 69 yritystä. Jäljempänä tässä selvityksessä olevat kysely-yhteenvedot käsittelevät juuri näitä 69 yritystä..4. Kyselyvastausten käsittely Kuten edellä todettiin, ns. monialayritysten tiedot näkyvät kyselyn yhteenvedoissa useaan kertaan. Poikkeuksena on Paloteam Oy, jonka työntekijät ovat kaikki sivutoimisiaja jonka "muut palvelut/palovartiointi" -toimialan 8 työntekijästä huoltotoimialaan otettiin vain yksi työntekijä. Osa vastauksista ei ollut täydellisiä. Jos yritys oli jättänyt "kyllä-ei" -vaihtoehdon valitsematta, vastaus tulkittiin "ei" -vastaukseksi, ellei muulle tulkinnalle ollut perusteltua syytä. Jos henkilöstön koulutustasoon oli jätetty vastaamatta, vastaus merkittiin kohtaan "muu koulutus", ellei muulle tulkinnalle ollut perusteltua syytä.

9 7 Vastaukset purettiin kyselylomakkeilta suureen excel-taulukkoon, josta käytettiin nimitystä perustaulukko. Perustaulukosta johdettiin edelleen erilaisia yhteenvetotaulukoita, joista tämän asiakirjan liitteenä on toimialakohtainen yhteenveto. Tarvittaessa tiedot voidaan tekijöiden toimesta purkaa myös ATK-pohjaiseksi yrityskortistoksi. Toistaiseksi kortiston muodostavat kuitenkin toimialakohtaisesti "mapitetut" kyselyvastaukset Yrityksiä ei jaoteltu Olkiluodon mahdollisen jatkorakentamisen eri työvaiheiden mukaan. Yritysten pienen lukumäärän vuoksi, katsottiin, että yritysten sijoittaminen eri työvaiheisiin tapahtuu parhaiten tarpeen mukaan toimialan perusteella. 3. Olkiluodon jatkorakentamiseen käytettävissä olevat eurajokelaiset yritykset yrityskyselyn mukaan 3.1. Yritykset toimiajoittain Kyselyyn vastanneet hankkeisiin mukaan tulevat yritykset jakaantuvat eri toimialoille seuraavasti: ~aanrakennus 6 Kalliorakennus 4 Talonrakennus 11 Kuljetus 8 Konepaja 1 ~uut tuotteet ja palvelut 1 Huolto- ja kunnossapito 9 Yhteensä Yritysten liikevaihto Eurajokelaiset yritykset ovat pieniä. Alle miljoonan markan liikevaihdon yrityksiä vastanneista on 35 kappaletta eli 51 %ja yli kymmenen miljoonan markan liikevaihdon yrityksiä 5 kappaletta eli 7 % Yritysten henkilöstö ~onialayritysten päällekkäisyydet mukaan lukien vastanneissa yrityksissä on 514 työntekijää. Näistä 371 henkeä eli 7% on vähintään ammattikoulun käyneitä. Yrityksistä 6 kappaletta eli 3 8 % katsoo, että niillä on tarvetta edelleen kouluttaa henkilöstöään Investointivalmius Vastanneista yrityksistä 63 kappaletta eli 91 % on valmis investoimaan, jos yritystoiminnan laajeneminen sitä edellyttää Valmius työyhteenliittymiin Vastanneista 1 yrityksellä eli 3 %:lla on kokemusta mukanaolosta työyhteenliittymissä ja 46 yritystä eli 67% on valmis toimimaan alansa työyhteenliittymissä.

10 8 4. Lopuksi Eurajokelaiset yritykset ovat kiinnostuneita ja kykeneviä osallistumaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Eurajoen Olkiluotoon. Erityisesti maanrakentamiseen, kalliorakentamiseen, talonrakentamiseen ja konepajatöihin suuntautuneiden yritysten joukosta löytyy useita yrityksiä, joiden valmiudet ko. rakentamishankkeisiin osallistumiseen ovat jo nyt erinomaiset. Lisäksi yritykset ovat valmiita tarpeen mukaan tekemään investointeja kapasiteettinsa lisäämiseksi sekä toimimaan työyhteenliittymissä. Lähdeluettelo: Tilastokeskuksen toimipaikkarekisteri Posiva Oy:n työraportti 98-5: Kuhmolaisten yritysten perustietoselvitys, Markku Pääkkönen, heinäkuu 1998

11 Liitteet

12 T Eurajoen Yrittäjät ry Eurajoki Liite 1 s. 1/9 Hyvä eurajokelainen yrittäjä Yhteistyössä Posiva Oy: n kanssa Eurajoen Yrittäjät ry on päättänyt kartoittaa eurajokelaisten yritysten halukkuutta, valmiuksia ja voimavaroja osallistua mahdolliseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalaitoksen rakentamiseen Olkiluotoon. Tästä syystä Eurajoen Yrittäjät ry lähestyy Teitä ja yritystänne tällä kyselyllä ja toivoo, että voitte vastata kyselyyn nopeasti, eli jo maanantaihin mennessä. Vastauksenne voitte postittaa oheisessa vastauskuoressa. Eurajoen Yrittäjät ry maksaa postimaksun. Kyselyn tavoitteena on antaa selkeä kuvaus eurajokelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen. Jottaeurajokelaisten yritysten valmiuksista saataisiin mahdollisimman kattava kuva, on tärkeätä, että kaikki yritykset, joille tämä kysely lähetetään, vastaavat kyselyyn. Kysely, sen paremmin kuin kyselyyn vastaaminenkaan, ei merkitse kannanottoa varsinaiseen peruskysymykseen siitä, tulisiko ydinjätteen loppusijoituslaitos tai kolmas ydinvoimala ylipäätään rakentaa Eurajoelle. Kyselyvastauksianne käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksenne tulevat ainoastaan Eurajoen Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:nja Teollisuuden Voima Oy:n tietoon. Vastauksista julkaistaan ainoastaan yhteenvetotietoja. Eurajoen Yrittäjät ry Leo Mikola puheenjohtaja Matti Lehto sihteeri VASTAATTEHAN VIIPYMÅ.TTÅ.- KIITOS! Puheenjohtaja: Leo Mikola Sydänmaantie 1, 71 Eurajoki puh työ , koti ' Sihteeri: Matti Lehto Kontiotie 5, 71 Eurajoki puh työ , fax -8684, koti , , Rahastonhoitaja: Eurajoen Tilipalvelu Oy Kirkkotie 6, 71 Eurajoki puh

13 T Eurajoen Yrittäjät ry KYSELYLOMAKE Liite 1 s. /9 1 Vastaaja: Yrityksen nimi: Osoite: Puhelin: Yhteyshenkilö: 1. Yrityksenne perustamisvuosi. Yrityksenne toimiala 3. Katsotteko, että yrityksenne voi osallistua tuotteitaan tai palveluitaan tarjoamalla käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ja/tai kolmannen ydinvoimalan rakentamiseen Olkiluotoon? (Rastittakaa oikeat vaihtoehdot.) 3.1. Ydinvoimalan rakentamiseen: Kyllä 3.. Loppusijoituslaitoksen rakentamiseen: Kyllä Ei Ei Jos vastasitte molempiin kohteisiin "ei", voitte siirtyä suoraan kohtaan 15! 4. Yrityksenne tuotteet tai palvelut, joita yrityksenne voi tarjota (rastita) Maanrakennus Raivaus Maanrakennus _Muu~ mikä Kalliorakennus Louhinta Murskaus _Muu~ mikä Talonrakennus Rakennusurakointi Sähköurakointi LVI -urakointi _Muu, mikä Kuljetus _ Henkilökuljetus _ Tavarakuljetus _Muu, mikä Huolto/kunnossapito Sähkö LVI _Muu, mikä Konepajatoiminta _ Konepajatyö _Muu, mikä Muut tuotteet/palvelut _Majoituspalvelut _ Ravitsemuspalvelut Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset _Muu, mikä

14 Liite 1 s. 3/9 5. Yrityksenne liikevaihto (milj.mk): alle yli Yrityksenne henkilöstömäärä 7. Yrityksenne henkilöstön koulutustaso: (lukumäärä) Korkeakoulutaso Opistotaso Ammattikoulu tai vast. Muut Onko yrityksessänne henkilöstön koulutustarvetta kyllä et henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä 8. Yrityksenne tuotantokalusto (kaluston laji ja määrä): 9. Yrityksenne investointihalukkuus: Onko yrityksenne valmis investointeihin yritystoimintanne kasvaessa? _kyllä et 1. Yrityksenne ja työyhteenliittymät: Oletteko toiminut työyhteenliittymissä? kyllä et Oletteko valmis liittymään toimialanne työyhteenliittymiin? kyllä et 11. Yrityksenne tulevaisuuden näkymät vuoteen mennessä (esim. sukupolven vaihdos): 1. Yrityksenne referenssikohteet (aikaisemmat huomattavat työkohteet):

15 Liite 1 s. 4/ Arvionne siitä, kuinka suuria kohteita yrityksenne voi ottaa vastaan (tuotanto, henkilöstö, kalusto tms. huomioon ottaen): 14. Muuta huomioitavaa: 15. Terveisenne ja toivomuksenne Eurajoen Yrittäjät ry:lle Pyydämme Teitä toimittamaan tämän vastauslomakkeen viimeistään oheisessa vastauskuoressa Eurajoen Yrittäjät ry:lle. Antamianne vastauksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastauksenne tulevat ainoastaan Eurajoen Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:nja Teollisuuden Voima Oy:n tietoon. Vastauksista julkaistaan ainoastaan yhteenvetotietoja. Kiitämme vaivannäöstänne! Eurajoen Yrittäjät ry marraskuussa 1998

16 ~ - Liite 1 s. 5/9 TIETOJA KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUS JOITUSLAITOKSEN JA KOLMANNEN YDINVOIMA LAYKSIKÖN RAKENTAMISHANKKEISTA OLKI LUOTOON

17 - 1 - Liite 1 s. 6/9 1. Kolmannen ydinvoimalayksikön rakentaminen Teollisuuden Voima Oy selvittää sähköteholtaan noin 1-15 MW:n suuruisen ydinvoimalayksikön rakentamista Olkiluotoon, jossa on ennestään kaksi ydinvoimalayksikköä. Hankkeen "ympäristövaikutusten arviointimenettely" -prosessi on tällä hetkellä käynnissä. Uuden ydinvoimalayksikön rakentaminen edellyttää valtioneuvoston tekemää ja eduskunnan hyväksymää periaatepäätöstä. Mikäli periaatepäätös hyväksytään ja ympäristöasioiden lisäksi rakentamisen tekniset ja taloudelliset edellytykset täyttyvät, voidaan rakentamispäätös tehdä -luvun alkuvuosina. Rakentamisen arvioidaan kestävän 4-6 vuotta. Professori Paavo Okko on laskenut, että 1 mrd. mk:n voimalaitosinvestoinnin aiheuttama välitön lisäkysyntä kotimaassa olisi rakennustoimintaan 4. mrd. mk ja metalliteollisuuteen 3. mrd. mk. Koska sysäyksen saanut toimiala tarvitsee välipanoksia muilta toimialoilta, syntyy välillisiä eli kerrannaisvaikutuksia. Näin voimalaitosinvestoinnin kokonaisvaikutus Suomen kansantalouteen olisi: Rakennustoimintaan Metalliteollisuuteen Yhteensä 7.3 mrd. mk 5.1 mrd. mk 1.4 mrd. mk. Okon esittämän laskelman mukaan investoinnin rakennustoiminta synnyttäisi työllisyyttä noin ja sen metalliteollisuusosa vastaavasti alihankintoineen noin 8.8 henkilötyövuotta.. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos Loppusijoituslaitoksen investointikustannukset ovat yhteensä noin 1. mrd. mk: tutkimuskuilu 7 milj. mk, kapselointilaitos ja loppusijoitustila 1.13 milj. mk. Seuraavassa on esitetty käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamishankkeen elinkaareen perustuva töiden vaiheistus. Vaiheistus perustuu Markku Pääkkösen laatimassa kuhmolaisten yritysten perustietaselvityksessä esitettyyn töiden vaiheistukseen, joka puolestaan pohjautuu Saanio&Riekkola Oy: n laatimaan raporttiluonnokseen hankkeen YV A-selvitystä varten. Olkiluodossa vaihe, eli työmaan perustaminen, on painoarvoltaan pienempi kuin Kuhmossa. Muilta osin seuraavassa esitettyä Kuhmossa käytettyä töiden vaiheistusta voi suoraan soveltaa myös Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoituslaitoshankkeeseen.

18 Liite 1 s. 7/9 Peruskaavio vaiheittain 1. VAIHE NYKYTILANNE. VAIHE TYÖMMN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE 1. vaihe - 3 koeporaukset työmaan perustaminen vesinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestin ta siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelu kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat vierailujen hoito

19 .vaihe -3 Liite 1 s. 8/9 TX9~.M~,~,E.~y.sr~~~~EN Vf:S,HUOLL()N RAKENTAMINEN., SAH-KÖ;HUOLLON.fu\KENTÄMINEN TiEN RAKE~j~_MIN~.tf".. \,~: ' l Sähköhuollon : rai'<~ ritåi?nlnerf:. Tien rakentaminen 1 alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sahköurakointi lviurakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi johtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sahköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi 1 Muuf to.iffi..innat ; henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoimint materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittel valvonta jatehuolto sähköhuolto lvi-huolto muut 3.vaihe 3-7. : :~: :~~- r:y ~ :-~ ~: :,~. ;f: ~/~. -~--.~)~. -~ :";:::.y~: )~j'~\ ~:~~ 17~-~!~{~t\]~r~~-:~: i~~ ~f?.:~ ~~.,..::~~~:~~~r:?:.~ -~ :, :.~~ TUTKIMUSKUILUN RA~E~TAI\IJINEN... 3,5vuotta mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-,sahkötyöt poraustoiminta rajaytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jatehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

20 4 Liite 1 S. 9/9 4.vaihe 1- Louhinta ja mur5kaus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus 1 Kiinteistöjen ra.kentaminen 1 mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sahköurakointi Muu toiminta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jatehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut 5.vaihe vaihe n.43 vuotta 1 Kapselointl. 1 M4u toiminta 1 kuljetukset kapselointi valvonta 1 majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sahköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi atehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut purkutyöt kuljetukset maisemointi täyttö majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

21 Liite s.l/1 Taulukko. Eurajoen toimipaikat toimiajoittain ja liikevaihdon mukaan vuonna 1998, tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Toimiala Yhteensä Ei tietoa Ei ole A B c CA CB D DA DB DC DD DE DF DG DH Dl DJ OK DL DM ON E F G H J K L M N p a X Maatalous, riistatalous ja metsätalous Kalatalous Mineraalien kaivu Energiamineraalien kaivu Malmien ja mineraalien kaivu poislukien Teollisuus Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan Tekstiilien ja vaatteiden valmistus Nahan ja nahkatuotteiden valmistus Puutavaran ja puutuotteiden valmistus Massan, paperin ja paperituotteiden Koksin, öljytuotteiden ja ydinpolttoaineen Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja Kumi- ja muovituotteiden valmistus Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Sähköteknisten tuotteiden ja optisten Kulkuneuvojen valmistus Muu valmistus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa; Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Rahoitustoiminta Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Koulutus Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset Työnantajakotitaloudet Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset Toimiala tuntematon ) Yhteensä '!

22 Liite 3 s. 1/ Taulukot 5A-5H. Eurajokelaisten yritysten perustietaselvitys yhteenvetotaulukot toimialoittain Taulukko 5A. Eurajoki/Maanrakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (m i lj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?.:Q. _._~:1Q _~!9.:Q: Yrityksiä yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_.QP..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-L!L '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Kyllä 6 Koulutustarvetta, Kyllä 1 Ei lkm Ei 5 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Kyllä 1 Valmis työyhteen- Kyllä 5 Ei 5 liittymiin, lkm Ei 1 Taulukko 58. Eurajoki/Kalliorakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?.:Q..:.~:1Q _~!9.:Q: Yrityksiä yritysten lkm 1 1 yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!L '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investoin-. 15.YJ!~------~---- Koulutustarvetta, ~Y!~~-----~---- teihin, lkm Ei lkm Ei Toiminut työyhteen-. 15.YJ!~ 1 Valmis työyhteen ~Y!~~-----~---- Iiittymissä, lkm Ei 3 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5C. Eurajoki/Talonrakennusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (m i lj. mk),. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_ -~:~.:9 ~:Q:?.:Q. _._q:1q _~!9.:.9: Yrityksiä yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!! '!h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Ei 1 lkm Kyllä 1 Koulutustarvetta, Kyllä Ei 7 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Kyllä 5 Valmis työyhteen- Kyllä Ei 6 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5. Eurajoki/Kuljetusyritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm. :9.:.?.. 9.:?_-_~:.Q )_._~:~.:9 ~:Q:?_.Q..._~:1Q _~!9.:Q- Yrityksiä 6 yhteensä -~~~~~~!<.:_9P..i~t~---~.!!l_f!!:.~:.--~~-l!! '!h.~~~-~~~ kpl YJ!~? Koulutustarvetta, ~Y!~~------~---- Ei 1 lkm Ei YJ!~ 1 Valmis työyhteen ~Y!~~-----~---- Ei 7 liittymiin, lkm Ei 6 Taulukko 5E. Eurajoki/Konepajayritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm. 15.YJ!~-----~-~--- Koulutustarvetta, ~Y!~~------~---- Ei lkm Ei 5 Kyllä 4 Valmis työyhteen- Kyllä Ei 6 liittymiin, lkm Ei 3

23 Liite 3 s. / Taulukko 5F. Eurajoki/Muut tuotteet ja palvelut - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), yritysten lkm Henkilöstön koulutus, henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Toiminut työyhteenliittymissä, lkm :9.:.. 9.:..-_~:.Q 1_._~:~.:9 ~:9:.?.:Q ~:.~:1Q:.~!9.:Q: Yrityksiä yhteensä -~~~~~~~.:_P-i~t~---~!!l_rn.:.~:.--~~-l!~ '(h.~~~-~~~ kpl 15YJ!~-----~-~--- Kou 1 utustarvetta, ~~!~------~---- Ei 3 lkm Ei 1 15YJ!~? Valmis työyhteen ~~!~~-----!? Ei 14 liittymiin, lkm Ei 9 Taulukko SG. Eurajoki/Huolto- ja kunnossapito- yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), Yrityksiä [yritysten lkm yhteensä Henkilöstön koulutus, Korkeak. Opisto Amm.k. Muut Yhteensä 9 kpl henkilöstön lkm Valmis investoin- 15YJ!~------~---- Koulutustarvetta, ~~!~~-----~---- teihin, lkm Ei 1 lkm Ei 5 Toiminut työyhteen- 15YJ!~------~---- Valmis työyhteen ~~!~~------~---- liittymissä, lkm Ei 7 liittymiin, lkm Ei Taulukko 5H. Eurajoki/Kaikki yritykset - yhteenvetotaulukko Liikevaihto (milj. mk), :9.:.. 9.:.?:_~:.Q.)_._~:~.:9 ~:9:.?.:.Q.. _._~:1.Q. _~!9.:.Q.- Yrityksiä [yritysten lkm yhteensä Henkilöstön kou 1 utus, ~~~~~~~.:_Ei~t~---~!!l_rn.._~:.--~~-l!~ '(h.~~~-~~~ kpl henkilöstön lkm Valmis investointeihin, lkm Ei 6 lkm Ei 43 Kyllä 63 Koulutustarvetta, Kyllä 6 Toiminut työyhteenliittymissä, lkm Ei 48 liittymiin, lkm Ei 15YJ!~?_~--- Valmis työyhteen ~~!~~-----~? 3

Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys

Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Työ r a p o r t t i 9 9- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A. FIN- HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 379 Työ r a p o r t t i

Lisätiedot

Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys

Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Työraportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Markku Pääkkönen Heinäkuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI Puhelin (9) 8 3 Fax (9) 8 379 TEKIJÄ- ORGANISAATIO: Kuhmon Yrittäjät r.y.

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas

VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa. Toimiala Onlinen syysseminaari 12.10.2011. Jussi Ahokas VATT:n ennusteet Toimiala Online -tietopalvelussa Toimiala Onlinen syysseminaari... Jussi Ahokas VATT:n ennakointityö ja Toimiala Online VATT:n ennakointityön taustaa Ennakoinnin tulokset laadulliset skenaariot

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2008 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Saara Hurmerinta Jukka Lampi Katariina Vapalahti Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa

Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa Toimialoittaisten suhdannetietojen ja tilastojen hyödyntäminen ja käyttö Satakunnassa!Satakunnan talous -katsaus (painettu ja pdf) kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja marraskuussa, sis. mm. toimialoittaisen

Lisätiedot

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa

Teollisuustyöpaikat kunnittain vuosien 2009, 2010, 2011 ja 2012 lopussa llomantsi 256 324 341 330 74 28,9 Outokumpu 988 1 035 1 096 1 076 88 8,9 Joensuu 5 184 5308 5377 5321 137 2,6 abs. % Kunta/seutukunta 2009 2010 2011 2012 Muutos C Teollisuus C 1315 Tekstiilien, vaatteiden

Lisätiedot

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010

Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 2008 2010 Käyttäjätiedon, käyttäjien ja käyttäjäinnovaatioiden integrointi yritysten innovaatiotoimintaan 28 21 Aineistoanalyysi yritysten innovaatiotoiminta 28 21 -aineiston pohjalta Mervi Niemi 2(11) Käyttäjätiedon,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 18.9.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2010 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

TOIMIALAKATSAUS 2010

TOIMIALAKATSAUS 2010 TOIMIALAKATSAUS 2010 Toimialakatsaus Tämä talouskatsaus tarkastelee tilannetta Pohjanmaan kauppakamarin alueella. Alue on sama kuin Pojanmaan TEkeskuksen alue ja käsittää Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 17.11.2010 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Kyselytutkimus työajan käytöstä

Kyselytutkimus työajan käytöstä Kyselytutkimus työajan käytöstä Omien asioiden hoitaminen ja Internetin käyttö työajalla Markkina- ja mielipidetutkimusyritys Q-Tutkimus toteutti kesäkuussa 2013 (3.6. 17.6.2013) kyselytutkimuksen, joka

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet

Yritysrekisterin monet mahdollisuudet Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 18.11.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri Konserneja noin 6 000 Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800 Toimipaikkoja yli 326 000 Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali

Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä. Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä Opettajan tukimateriaali Tasa-arvo -materiaalia Diasarjaan on koottu linkkejä ja Lapin Letkan laatimaa tasa-arvomateriaalia, joita opettaja voi hyödyntää tasa- arvoa

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa

Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Hankinnat haltuun! Seminaari- ja keskustelutilaisuus Itä-Suomen yliopisto 12.11.2013 Julkisten hankintojen alueellinen merkitys Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen Esityksen nimi 12.11.2013 / Tekijä1

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo

Suomi postinumeroalueittain 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo 1(23) Suomi 2014 -palvelun taulukko- ja tietoluettelo Tietosuojasyistä kaikki alle 100 asukkaan postinumeroalueet on poistettu. Jako on tehty 31.12.2012 asukasmäärän perusteella. Tästä syystä postinumeroalueita

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS*

SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* SATAKUNTALAINEN TYTÄRYHTIÖTALOUS* Osa. Aluetaloudellinen tarkastelu Ari Karppinen Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö Julkaisusarja A, Nro A3/009 *Tutkimus perustuu Menestyvä Satakunta kansainvälisessä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Yritys- ja toimipaikkarekisterin monet mahdollisuudet

Yritys- ja toimipaikkarekisterin monet mahdollisuudet Yritys- ja toimipaikkarekisterin monet mahdollisuudet Yritystilastot Yritysrekisterin vuositilasto Suomen Yritykset -julkaisu Kunnittainen toimipaikkatilasto, Kunto Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Lisätiedot

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista

Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 5/5 Raportti Työ- ja elinkeinoministeriö Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista /4 Yhteenveto

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Yritykset 2010 Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2008 Suomalaisyritysten henkilöstö ulkomailla keskittyi EU-maihin vuonna 2008 Henkilöstön määrällä mitattuna suomalaisyritysten ulkomailla sijaitseva toiminta

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 25.1.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 25.1.2012 Työperäisten sairauksien rekisteri/lea Palo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 29 Työperäisten sairauksien rekisteriin vakuutusyhtiöiden ilmoituksista kirjatut uudet tapaukset Tämän esityksen tietoja saa käyttää lähde mainiten.

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016

Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Tilastotietoa aikuiskoulutustuesta vuonna 2016 Edunsaajien lukumäärät ja maksetut aikuiskoulutustuet vuosina 2001 2016 Edunsaajien lukumäärät, kpl Maksetut aikuiskoulutustuet, MEUR 26 000 24 000 22 000

Lisätiedot