Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i 9 9- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A. FIN- HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i 9 9- II Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999

3 Työ raportti 99- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Äänekosken Yrittäjät ry Helmikuu 999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

4 ÄÄNEKOSKELAISTEN YRITYSTEN PERUSTIETOSELVITYS TIIVISTELMÄ Tämän perustietaselvityksen tarkoituksena on antaa selkeä kuva niistä äänekoskelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen Äänekosken Kivettyyn. Tässä oleva perustietaselvitys on pohjana taloudellisten laskelmien suorittajalle, jotta taloudelliset vaikutukset äänekoskelaiseen elinkeinoelämään voidaan laskennallisesti osoittaa. Äänekosken kaupungin yritysrekisteristä on valittu 24 yritystä, joiden toimialat vastaavat loppusijoituslaitoksen eri vaiheissa tarvittavia palveluja. Yrityksiltä tiedusteltiin heidän yritystoimintaansa liittyviä tietoja, kuten liikevaihto, toimialaselvitys, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotantokalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuudennäkymät ja arviot siitä, kuinka suuria kohteita yritys voi ottaa suoritettavakseen. Äänekoskella käytetty kyselylomake on sama kuin vastaavassa selvityksessä Kuhmossa käytetty lomake. (Lomake on laadittu Kuhmon Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:n ja taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteisesti sopimien kysymysten mukaisesti.) Perustietaselvitystä varten yrityksille toimitettiin postitse kyselylomakkeet, joihin heitä pyydettiin vastaamaan ja postittamaan vastaukset viimeistään mennessä. Koska kaikkia vastauksia ei määräaikaan mennessä saatu, lähestyttiin vastaamatta jättäneitä ja tavoitettavissa olleita yrityksiä puhelimitse. Osa vastaamatta jättäneistä yrityksistä oli lopettanut liiketoiminnan tai toiminnan luonne oli merkittävästi tunut tai tumassa. Osa yrityksistä jätti syitä erittelemättä vastaamatta kyselyyn. Saatekirjeellä varustettuun kirjalliseen kyselyyn saatiin vastauksia 58 yrityksellä. Yksi vastanneista yrityksistä edustaa 3 itsenäisen yrittäjän yhteenliittymää. Saadut kyselytulokset on syötetty kyselyä varten kehitettyyn ATK-ohjelmaan. Ohjelmatiedosto mahdollistaa myös työvaiheittaisen yritystietoselailun, joihin äänekoskelaiset yritykset voivat tarjota palvelujaan.

5 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistel mä JOHDANTO 2. Äänekosken Yrittäjät ry:n päätös Selvitystyön suorittaja Selvitystyön tavoite Tehtäväkuvaus SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus Peruskaavio vaiheittain Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe YRITYSKYSELY Yrityskysely Kyselykirje VASTAUKSET Vastaukset toimialoittain Vastausten tallentaminen ATK-ohjelmaan Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta TULOKSET LOPPULAUSE LÄHDELUETTELO LIITE. Saatekirje ja kyselylomake LIITE 2. Yhteenveto toimialoittain

6 2 JOHDANTO. Äänekosken yrittäjät ry:n hallituksen päätös Äänekosken Yrittäjät ry on syksyllä 998 päättänyt suorittaa perustietoselvityksen, jossa yrityksille suunnatulla kyselyllä selvitetään äänekoskelaisten yritysten valmiutta ja voimavaroja mahdolliseen loppusijoitusrakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen. Kyselyä toteuttavaksi organisaatioksi Äänekosken Yrittäjät ry nimesi järjestön hallituksen..2 Selvitystyön suorittaja Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus: Risto Kumpu, puheenjohtaja Eila Litmanen, sihteeri Paavo Heino, jäsen Matti Hänninen, jäsen Vappu Kautto, jäsen Seppo Kosonen, jäsen Jari Mehto, jäsen Timo Niskanen, jäsen Esa Paanala, jäsen Kari Rutanen, jäsen Arvo Takala, jäsen Keijo Valkonen, jäsen Selvitystyön suorittaja on Äänekosken Yrittäjät ry:n jäsen Jouko Varis, Henkilöja Viestintäpalvelu Jouko Varis. Aineiston tietoteknisestä käsittelystä vastaa Kuhmon Yrittäjät ry. Selvitystyön aikana Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus on kokoontunut selvitystyön suorittajan kanssa työn kannalta tarpeellisten asioiden käsittelemiseksi. Hallitus on pitänyt myös kiinteää yhteyttä toimeksiantajan Posiva Oy:n edustajaan kenttäpäällikkö Aimo Hiiroseen.

7 3.3 Selvitystyön tavoite Selvitystyön tavoitteena on antaa selkeä kuvaus äänekoskelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen Äänekosken Kivettyyn. Selvitys tehdään yrityksistä, joiden toiminta rakentamisen eri vaiheissa vaikuttaa välittömästi tai välillisesti paikkakunnan elinkeinoelämään..4 Tehtäväkuvaus Perusselvityksessä yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: toimiala liikevaihto mk/v yrityksen tuotteeupalvel ut henkilöstön määrä koulutustaso ja koulutustarve kalusto investointihalukkuus halukkuus toimia työyhteenliittymissä (verkostoituminen) yrityksen tulevaisuudennäkymät referenssikohteet arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta Selvitystyössä kerättiin tarpeellisia tietoja myös eri yhteisöiltä kuten Ääneseudun Yritysverstas Viiskulma, Äänekosken kaupunki sekä yrittäjäjärjestöt

8 4 2 SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS 2. Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus PERUSKAA VIO VAIHEITTAIN. VAIHE NYKYTILANNE 2. VAIHE TYÖMAAN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE LOPPUSIJOITUSTILOJEN RAKENT AM N EN KIINTEISTÖJEN RAKENTAMINEN 5. VAIHE LOPPUSIJOITUSTOIMINTA 6. VAIHE SULKEMINEN

9 5. VAIHE (nykytilanne) koeporaukset maan perustamine esinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestintä siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelut kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat vierailujen hoito

10 6 2. VAIHE alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi lvi-urakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi ohtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoiminta materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittelu valvonta jätehuolto sähköhuolto lvi-huolto

11 7 3. VAIHE mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-,sähkötyöt poraustoiminta räjäytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

12 8 4. VAIHE mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi majoituspalvelut oimistopalvelut ruokala/pitopalvelut alttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi ätehuolto henkilökuljetus avarankuljetus uokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

13 9 5. VAIHE kuljetukset kapselointi valvonta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

14 6. VAIHE purkutyöt kuljetukset maisemointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta ähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi ätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset artiointi suunnittelupalvelut alvonta

15 3 YRITYSKYSELY 3. Yrityskysely Yrityskysely suoritettiin loka-marraskuussa -98 lähettämällä 24 äänekoskelaiselle yritykselle kyselykirje. Kyselyyn valittiin yritykset Äänekosken kaupungin ylläpitämästä yritysrekisteristä, jossa on noin 52 äänekoskelaisen yrityksen perustiedot. Valittujen yritysten katsottiin olevan loppusijoitusrakentamisen ja -toiminnan osalta keskeisessä asemassa. Vastaukset pyydettiin palauttamaan mennessä Äänekosken Yrittäjät ry:n nimeämälle perustietojen selvittäjälle. 3.2 Kyselykirje Perustietaselvityksen kysymyslomakkeena Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus päätti käyttää Kuhmon Yrittäjät ry.n suorittaman kyselyn kanssa tietosisällöltään yhteneväistä lomakemallia. Malli oli Kuhmon Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:n ja taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteistyössä laatima. Kyselylomakkeen saatteena yrityksille lähetettiin Äänekosken Yrittäjät ry:n laatima kirje. Saatekirje ja kaksisivuinen kyselylomake ovat tämän työraportin liitteenä.

16 2 4 VASTAUKSET 4. Vastaukset toimialoittain Vastauksia saatiin yhteensä 58 yritykseltä, mikä vastaa 4 7 % kyselyn kohteena olevista yrityksistä. Huomionarvoista kuitenkin on, että liiketoimintapohjaisen yhteenliittymän kautta yhden vastauksen sisältö kattaa 3 äänekoskelaisen samaa toimialaa harjoittavan yrityksen vastauksen. Näistä kolme vastasi myös erikseen omalla lomakkeella. Näinollen kohdeyritysten laajuudeksi muodostui 52 ( ) yritystä ja vastaukset kattavat yhteensä 85 yrityksen tiedot. Palautuneiden vastausten määrä kattaa tällöin 56 /o kyselyn piirissä olleista yrityksistä. Tulosteissa yritysten lukumäärä on 7. Ero selittyy ns. monialayritysten vastauksista. ToimialoiHain vastauksia saatiin seuraavasti: Raivaus Maanrakennus Maanrakennus Louhinta Murskaus Rakennusurakointi Sähköurakointi L Vl-urakointi Talonrakennus/ Konepajatyöt Konepajatoiminta/ Henkilökuljetus Tavarankuljetus Kuljetus/ Sähköhuolto LVI-huolto Kiinteistöjen huolto Jätehuolto Korjaamo Polttoainehuolto Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset Vartiointi Muut Yhteensä 2 kpl 4 kpl 5 kpl 2 kpl 2 kpl 5 kpl 4 kpl 4 kpl 5 kpl 3 kpl kpl kpl 7 kpl kpl kpl 2 kpl 2 kpl kpl kpl kpl 2 kpl 2 kpl kpl kpl 7 kpl

17 3 4.2 Kyselytietojen tallentaminen vaiheittain ATK-ohjelmaan Yrityksiltä saadut kyselytiedot tailennettiin ATK-ohjelmaan vaiheittain, jolloin saatiin toimialakohtaiset yritystiedot rekisteröityä kullekin kuudesta työvaiheesta. 4.3 Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta ATK-ohjelman yhtenä osana oli loppusijoituslaitoksen eri työvaiheet, jotka rekisteröitiin ohjelmaan. Kullekin työvaiheelle annettiin oma toimialakoodi, jonka avulla työvaiheet voitiin yhdistää yrityksiin ja yritysten antamiin kyselyn vastauksiin. Mikäli jonkin yrityksen toiminta oli ns. monialatoimintaa, kartoitettiin kunkin toimialan laajuus erikseen. Yrityksiltä saadut tiedot syötettiin ohjelmasovellutukseen. ATK-ohjelmasta on mahdollista saada tarvittavia yritys- tai toimialakohtaisia tietoja.

18 4 5 TULOKSET Koska ATK-ohjelma mahdollistaa selvitystyöstä useita eri tulostusmalleja, on tämän työraportin liitteeksi valittu vain toimialakohtainen yhteenveto. Toimialakohtaisesta yhteenvedosta on helposti luettavissa kyselyn tulokset toimialakohtaisesti.

19 5 6 LOPPULAUSE Perustietaselvitystä varten on loppusijoitusrakentamisesta ja -toiminnasta laadittu elinkaariajatteluun pohjautuva kuuteen eri vaiheeseen jaoteltu töiden vaiheistus. Vaiheille on haettu Saanio & Riekkola Oy:n raporttiluonnoksesta YVA-työtä varten ne yritystoimialat, joita loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja loppusijoitustoiminta valmistuakseen tarvitsevat. Selvitystyön perusteella on havaittavissa, että äänekoskelaiset yritykset ovat hyvin kiinnostuneita osallistumaan loppusijoituspaikan rakentamiseen sekä oheispalvelujen tuottamiseen, mikäli loppusijoituspaikaksi valitaan Äänekosken Kivetty. Äänekoskelaisten yritysten valmiudet osallistua loppusijoituspaikan rakentamiseen ovat jo nykyisellään hyvät. Erityisesti maanrakennuksessa, rakentamisessa ja kuljetuksissa paikkakunnalta löytyy toimintavolyymiltaan isojakin yrityksiä tai yhteenliittymiä. Kohteen tarvitsemien palvelujen tarjonta on laajaa. Kokemusta työyhteenliittymistä on jo enemmistöllä yrityksistä ja valmius yhteistoimintaan vielä suuremmalla yritysjoukolla. Yritysten valmius investointeihin on erittäin korkealla tasolla. Äänekoskella sijaitsee joitakin maanlaajuisesti ja usealla paikkakunnalla toimivien yritysten yksiköitä. Yritykset ovat antaneet tähän selvitykseen koko yritystä koskevat liiketoiminta- ja henkilöstötiedot Tietojen vaikutus eräiden yksittäisten toimialojen ja toimialatiedot yhteensä taulukon henkilöstö- ja liiketoimintatietojen arvoihin on huomattava.

20 6 LÄHDELUEITELO Äänekosken kaupunki, yritysrekisteri Äänekosken Yrittäjät ry, yritysrekisteri Saanio & Riekkola Oy, loppusijoituspaikan tekniset tiedot YVA-työtä varten 997

21 7 Äänekosken Yrittäjät ry ÄÄNEKOSKELAINEN YRITTÄJÄ Äänekosken Yrittäjät ry on yhteistyössä Posiva Oy:n kanssa päättänyt ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti kartoittaa äänekoskelaisten yritysten voimavarat ja osaamisen, mikäli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkakunnaksi tulee Äänekosken Kivetty. Perusselvityksessä kartoitetaan miten rakentaminen ja oheispalvelut vaikuttavat äänekoskelaiseen yritystoimintaan ja talouselämään. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 23, jolloin aloitetaan 5 metrin syvyisen tutkimuskuilun rakentaminen. Varsinaisiin rakennustöihinpäästään noin vuonna 2 ja laitos on valmis 22. Loppusijoitustilojen ja kapselointilaitoiksen kustannusarvio on,2 miljardia markkaa Loppusijoitustoiminta alkaa välittömästi rakennustöiden valmistuttua ja kestää vähintään 25 vuotta. Laitoksen rakentaminen ja käyttö tarjoavat mahdollisuuden äänekoskelaisille yrityksille. Tiedustelemme Teiltä oheisen lomakkeen avulla perustietoja siitä, miten äänekoskelaiset yritykset voisivat hankkeen toteuttamiseen osallistua. Tietojatarvitaan myös sen takia, että laitoksen taloudelliset vaikutukset voitaisiin selvittää mahdollisimman tarkasti. Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen lomakkeen kysymyksiin ja palauttamaan sen mukana seuraavassa palautuskuoressa mennessä. Selvityksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki kartoituksen kohteeksi valitut yritykset vastaavat kyselyyn. Lisätietoja antavat tarvittaessa Jouko Varis Puh tai tai Risto Kumpu Puh tai Äänekosken Yrittäjät ry,~ /~L-<-~--L J Risto Kumpu // Puheenjohtaja

22 8 Äänekosken Yrittäjät Ry KYSEL YLOMAKE

23 9

24 2 LIITE 2 Äänekosken yrittäjät ry

25 investointeihin! Liikevaihto:, Henkilöstön-määrä: Henkilöstön,5- l ~--alle,5 milj. 2 :omilj. j,-2, milj. r 2,-5, ~~: r}.-, ~i]_. fil[i(). ~miij:--, --t------o LI~. _ o _ j ~Q ; Q ;! l koulutustaso u~-~orkea~so- --~opis~ta~<?- ---:- ammj(?~~ ~i ~a~eav-ej - -t ~ ~ Onko yrityksenne valmis 2 Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin - Ei~ o koulutustarvetta ~---- Oletteko aiemmin toiminut, J Oletteko halukkaita liittymään työ_ y_h_te_e~l_iitty_m_i~~- --~ "---E_i: l~oimialanne ~ö~~~-:_:_~~i~miin '--~llä: ~llä: 3 Liikevaihto: Henkilöstön määrä: alle,5milj. 2 2,5 -,Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavk; r T T Onko yrityksenne valmis--- i--kyll_ä~ ~~~~-=~::in toiminut l ~~~ ~ m 3 =J Onko yrityksellä henkilöstön - Kyll~:j_i ~~:~~~=~;::ita liittymään -----~~~llä: ~---- työyhteenliittymissä toimialanne työyhteenliittymiin o yli, milj. Liikevaihto: T~(3-IIe-,5 mi!l_~ Q2 :_>_6!Q9:2, milj. ~--? _--5, milj. _' 5_._~cf._cfrlliij:--- yli, milj ~ ~2 -~ -~ j L _Q Henkilöstön määrä: 2 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavai Onko yrityksellä henkilöstön 2 koulutustarvetta 3 Oletteko aiemmin toiminut Kyii~_.L Oletteko halukkaita liittymään 3 työyhteenliittymiss! ;!=i: _ 4 toimialanne työyhteenliittymiin ' Onko yrityksenne valmis - -- r Kyiiä:. 5 : investointeihin t'-8:----~: -._ ~ ~ ~- ---~---~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso r ~ Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä, ~ r alle ~~!~~-:_bomilj. : J_.Q_-2, m!il - -~------'--~ ?.-_5,_ m!~l 5,Q-_9_._ niij_. ; 2~ r------~ ~ ~_()!keak~uiu!(l~-- opist~taso _ rm.koulu ~i vastaav(ll ~ Onko yrityksellä henkilöstön : " o koulutustarvetta f Kxll~: _ + 2 Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin _...~ ~Ii, milj. Olett~ko Liikevaihto: alle,5 milj. Henkilöstön määrä:,5 -,Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. ' ~- -+ -~ ~ - Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso amm:koulu tai vast(lavac mu-ut- Onko yrityksenne valmis j ~ : _2 w- - aiemmi-~-toiminut työyhteenliittymissä ~~ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin j Ky~~: 2 ~~II~: 2 yli, milj.

26 investointeihin + i -~-----t---- ~~--- koulutustarvetta i 22 Liikevaihto:,5 -],Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. yli, milj. 3 Henkilöstön määrä: 2 ---~ r , Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso : opistotaso amm.koulu tai vastaavaj jj; Onko yrityksenne valm~- j 4 - Onko yrityks.!nä henkilöstil_n - - ~~~!c-~-5 _ koulutustarvetta o i - olettek_o_aiem~i-n toiminut! -i 4 - Olett~ko halukkaita liittymään ~ työyhteenliittymissä -"_ i: -~-- _ -~- toill"l~lanne työj~~eenliitty!""iin o Liikevaihto: ----alleo:s_~i[.=~~s-.omili~ _-rio-2,o-mii --?.Q-s~q-IT)ilj. -t ---.L j Q j_- -- ~--HenkilÖstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin t--- i 662 l-~eakö-ulutaso T ---opistotaso amm.koulu tai vastaava! t ,-, milj. 4 Onko yrityksellä henkilöstön ---- koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut _!5yllä: ~- Oletteko halukkaita liittymään KyU~: työyhteenliittymissä toimialanne työyhteenliittymiin i i ----~ ~ yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen Ii ittym issä ~lle_q._~!ll_iil [ ()_.? -,lliii ~---~~9=~ rti_i[~~ 2,-5, milj. ~ ---- _Q -. 2 : 35 5,-, milj. i -korkeokouiutaso_].. opistotaso t amm.koulu tai ~asia-avaj: ~= ~ ~--~ ~ K_yllä_:_ -~--~ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta ' -t(yjiä~~-~ Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä (il~e ~~~ =~j._l,5 -_lq_~ill- t ~-2, ~~ - t -=~-_5j ~i~. 5,_-_~JI!-_ 54 korkeakoulutaso -+ amm.k()ulu tai vastaavai 7 L i 4 Onko yrityksellä henkilöstön _!_ :: ; Kylla:! 3 Oletteko halukkaita liittymään l~=~-~- 2 --==--!~i~ialanne työyh~!_e_~i_!_ttymiin _ JSyllä~_ yli, milj. j smuj.l. a.s-~om;u-p~~s.tn~-, kevai-hto, ru.-a ' Hen_~~~'!_l!l~-- ~- Henkilöstön koulutustaso : korkeakoulutaso : Onko yrityksenne valmis 3 investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä --- T 2 ~--- l opistotaso amm.koulu tai vastaavai 5 57 Onko yrityksellä henkilöstön 5,-, rtilj. 2 2 koulutustarvetta!- -~ Oletteko halukkaita liittymään : 3 toimialanne työyhteenliittymiin ra---t L j _ yli, milj. 2

27 alle 3 koulutustarvetta Oletteko 23 Liikevaihto: Henkilöstön määrä:,5 milj. '--o.~~-,milj. _ ~ ~~ ~ ~--- Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä 4 +--~ ,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. Henkilöstön kou utustaso korkeakoulutaso. ()f?~~to~~~~ _ e~mmj<~_ulu ta_i ~~~taavaj!!l_ljut ~ Onko yrityksenne valmis '5~:-, ~-- Onko yrityksellä henkilöstön : f.---- investointeihin. koulutustarvetta j ~ ! halukkaita liittymään ' ~ l toimialanne työyhteenliittymiin L j L yli, milj. Liikevaihto: alle,5 milj. " ~---- 2,5-,mi-~.--r--~G="~_Q_mi~.- T?.Q-5, milj. Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso 3. 7 ~--n--k--o---y-r-ity_k_s e_n_n_e_v_a_lm-is k~t ~- --~ Onko yrityksellä he,nkilöstön -- -korkeakourutaso _ +-'- opistotaso -~_mm.~oulu tai vastaav(i!_ investointeihin o ~-- ---t -- Oletteko aiemmin toiminut Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittymissä - toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin 23 : Oletteko aiemmin toiminut ~_Kyl~~: l ~-o/öyh~!!nliittymiss~---~--- l korkeakoulutaso : ~~llä~~l-~~--=~=- -- -_<?_Pis~taSo Onko yrityksellä henkilöstön El: ' 2 kou utustarvetta --...;.. -+-= ~ tm,kouu ~; : stoava~ 2 Oletteko halukkaita liittymään _ : [_.4 _ toimialanne työyhteenliittymiin Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso alle o.~!!lillo 8 :,_? -_,milj.,-2, m~j. 2,-5, milj. 5,-, milj. k_or_k~l<-~jj_iu_t-=as=-o_ j ~- opis!otsso J aitl_m.kouiuta~st8~v~ ~ ~---- ~~ ~ --~--~- - -? - Onko yrityksenne valmis r- Kyl~_:_-~--- i Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin : :,_[ ko_u~_t_~-~-ta_rv_e_tt_a o Oletteko aiemmin toiminut : Oletteko halukkaita liittymään r---- t<?i~ialanne työ~~tee~i~miin työyhteenliittymissä _ l::i: ~ g _L yli, milj. -Liike-vai-hto: ~ ~- alle o,5milj. :,5-,milj ~_._~2:~_-n,]l~- - 2,-5, milj. Henkilö~~!r~_: =.-;: ~ ~~ - -:-=.m() ()_ Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä korkeakoulutas~---l-- C>ei~tot(i!)_O_ amm.koulu tai vastaava r ~- 2 6 j ~!<_y~lä: Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. - l(yll~: - - j t_ - _j yli, milj.

28 _ -~ koulutustarvetta 24 Liikevaihto: --~~!~ g_~?~i'l_l,5 - ~.Qmilj. ~ _.9_-2.9 milj. ~ -~ _.._5_, milj. '. Henkilöstön määrä: t!q n-=-~- Henkilöstön koulutustaso l--- kork_e_a~()_ljiuta~() opistotaso. Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin ' amm.koulu tai vastaavai 9 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: -----~Jie O,S-miM~o:5--=,Omilj. -,,-2, milj. i 2,-5, milj._ 4-~Q-_fo,o mjij_. - yli, ~~j._ L! : _ Henkilöstön määrä: 2 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavai f , ~ Onko yrityksenne valmis i j' Onko yrityksellä- he_ nkilo- stön_ investointeihin. _ koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut ; -j Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittym~~~- j_ toimialanne työyhteenliittymiin Liikevaihto: r alle O~mii(l(),5:,milj. + _,-2, milj. '? 9~_5,_m_ifL_ ~ 5,9Jq,_~mi(-=yfi _. milj ~- i i Henkilöstön määrä: ; ~ Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä korkeakoulutaso opistotas() Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta t(yllä: 2 Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin ~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä,- alf~ Q.!) miij. -,5 -,Omilj. _,-2, milj. 25 korkeakoulutaso i opistotaso _ 2,-5, milj. ~. ~llä: r ~--~, -~ko yrityksellä henkilöstön -+. ~~ulu!~~~etta _,. Oletteko halukkaita liittymään r-~; ö toimialanne työyhteenliittymiin amm.koulu tai vastaavaj 25 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: ~ _l _2 l ---~- alle o~s-milj~- ~ ~~~5_-,OmiiJ~=r-,p~~9_rnJij_. ~-5,-~ilj~=- _s,--,o-milj. ~, Henkilöstön määrä: ,- ' Henkilöstön koulutustaso _-~orkeakoli_iutaso _ ()Pisl()~aso ~n.~~_()_l.l~ tai vastaava 9 investointeihin o ~----l Oletteko aiemmin toiminut ' Oletteko halukkaita liittymään ty~yhteenliittymissä f - -- toimialanne työyhteenliittymiin Onko yrityksen~e ;almis --r-kyilä~- --!u -- -_J uo~-ko yrityksellä h:nkilö~tön yli, miij.

29 i investointeihin Oletteko työyhteenliittymissä! Henkilöstön 6 38 koulutustarvetta 7 Oletteko 25 Liikevaihto: ~ alle,5_!~q._5_:_!_,q_~~il ~ ~enkilo ~s~to~ n_m~ä~ä~rå~ =-~--~ ~----- ~~,~~ -Q_miU~- ~-~.-5, milj. 2 koulutustaso korkeakoulutaso ---~---- opistotaso J ~~~ ~oulu tai vastaava 4 Onko yrityksenne valmis. 2 Onko yrityksellä henkilöstön f-~investointeihin -L koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä t(yll~: Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. - _!<yllä: yli, milj. r----- Liikevaihto: alle,5 milj. j o,5-,"!i!l_~~q_ rtiilj. ~' _2,Q~.O-miT ~Q:_~.o milj., yli, milj.. 2 L -~--.l ~ t! Henkilöstön määrä: , T~---- 2! Henkilöstön koulutustaso _ ~orkeako~lu!~~~~- _ opistotaso + amm.koulu ~~~y~_s!a_a_v~l_ 4! j 53 ; Onko yrityksenne valmis 2 Onko yrityksellä henkilöstön c - -- o - koulutustarvetta r ~ "--~ ~----~~ ~ aiemmin toiminut ±- _i 5 halukkaita liittymään l(yllä: ' 7 toimialanne työyhteenliittymiin ~-----~- --L- --~--~ ~ ~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä alle,5 milj.,5 -,milj. ~.-2, mi~j. ~.Q-5, milj. 5,-, milj L_~ () '-_~ ~~ak~ulutaso opistotaso ~"'ckoulu tai vas~~ ~. --Kylla: ; ~---. o J Onko yri~ksellä h~nkiiöstön- l -- -~ ~ ~ KYnä: ~y_llä: Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 3 Liikevaihto: Henkilöstön määrä: ~-~- Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä ~~~,5 milj. 767,5 -,milj.,-2, milj. 2 2,-5, milj. 5,-, milj. 9 i ~--~kc>_r"_~e~_!<oulutaso _ 4 opistotas? ~---~ "- ~ :_!-- ~d----=-~ Onko yrityksellä henkilöstön Kxll~:, koulutustarvetta ~ t Oletteko halukkaita liittymään E-i: toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj. 8

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 25.9.2007 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007...2 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1. Yrityksen

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS

ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS. i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO... 1 2. TEORIA... 2 2.1. Mitä markkinointitutkimus on?... 2 2.2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

epooki 6/2011 Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus

epooki 6/2011 Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus epooki 6/2011 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT Soja Ukkola, Tiina Huotari, Jaana Männistö Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset FI9900117 POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1 999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. 00100 Puhelin

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 1/1998 PKT-YRITYSTEN.... YMPARISTOASIOIDEN HOITO Toimialakohtaisia selvityksiä

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti

Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Liiketoimintaosaamista hyvinvointialalle ja yhteiskuntavastuullista yrittäjyyttä koulutusyhteistyöllä -projekti Kyselytutkimuksen raportti: Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIETOTEKNIIKKAKARTOITUS 1999

SOSIAALIALAN TIETOTEKNIIKKAKARTOITUS 1999 1 SOSIAALIALAN TIETOTEKNIIKKAKARTOITUS 1999 Perttu Iso-Markku Jaakko Kurhila 1/1999 Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 1/1999 ISSN 1457-1145 OSAAVIEN KESKUSTEN VERKOSTO Monistuspaikka: Multiprint,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille WP3.1 Raportti : Kyselytutkimus koulutuksen tarjoajille Maaraportti

Lisätiedot

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa

Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Tuusulalaiset yhdistykset lapsiperheiden palveluita tuottamassa Johanna Valkama Sisällysluettelo Johdanto...2 1 Katsaus tutkimusaiheeseen ja tutkimuskohteen esittely...3 2 Tutkimusongelman kuvaus ja tutkimuskysymysten

Lisätiedot

Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio

Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND. PUBLICATIONS IN LAW N:o 27 Pienyritysten koulutustuki - PROTEK : Vaikutusarvio Anne Vänttinen Anssi Keinänen Teemu Purmonen

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 7 2005 Maarit Manninen Säätiöt Suomessa cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Maarit Manninen Säätiöt Suomessa Cuporen julkaisuja 7 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

Lisätiedot

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA

JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA 1 TEKES STREAMS - iwaste-hanke Milla Peltoniemi - Esa Nummela - Simo Isoaho TTY materiaalivirtojen tutkimusryhmän raportti: JÄTEALAN TIEDONHALLINNAN NYKYTILA JA ARVIO KEHITYSTARPEISTA Tampere 2003 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista

Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista Työ r a p o r t t i 9 9-1 3 Asiantuntijaseminaarit käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen ympäristövaikutusten arvioinnista Kimmo Kivinen Juha-Pekka Turunen Helmikuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu

Lisätiedot

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle

Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Verkkopalvelun hyöty pienelle yritykselle ja työterveyshuollolle Kehityshankkeen loppuraportti 4.6.27 Hannu Virokannas 1), Maiju Österman 1, 2), Tuomas Kopperoinen 1, 2), Hannu Anttonen 3), Timo Leino

Lisätiedot

Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi

Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi Martti Saarela, Harri Jokela, Eija-Riitta Niinikoski, Matti Muhos Keskipiste-Leaderin yritystukien vaikuttavuusarviointi Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 2/2014 Oulun Eteläisen instituutti OULUN

Lisätiedot

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot