Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i 9 9- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A. FIN- HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i 9 9- II Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999

3 Työ raportti 99- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Äänekosken Yrittäjät ry Helmikuu 999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

4 ÄÄNEKOSKELAISTEN YRITYSTEN PERUSTIETOSELVITYS TIIVISTELMÄ Tämän perustietaselvityksen tarkoituksena on antaa selkeä kuva niistä äänekoskelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen Äänekosken Kivettyyn. Tässä oleva perustietaselvitys on pohjana taloudellisten laskelmien suorittajalle, jotta taloudelliset vaikutukset äänekoskelaiseen elinkeinoelämään voidaan laskennallisesti osoittaa. Äänekosken kaupungin yritysrekisteristä on valittu 24 yritystä, joiden toimialat vastaavat loppusijoituslaitoksen eri vaiheissa tarvittavia palveluja. Yrityksiltä tiedusteltiin heidän yritystoimintaansa liittyviä tietoja, kuten liikevaihto, toimialaselvitys, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotantokalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuudennäkymät ja arviot siitä, kuinka suuria kohteita yritys voi ottaa suoritettavakseen. Äänekoskella käytetty kyselylomake on sama kuin vastaavassa selvityksessä Kuhmossa käytetty lomake. (Lomake on laadittu Kuhmon Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:n ja taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteisesti sopimien kysymysten mukaisesti.) Perustietaselvitystä varten yrityksille toimitettiin postitse kyselylomakkeet, joihin heitä pyydettiin vastaamaan ja postittamaan vastaukset viimeistään mennessä. Koska kaikkia vastauksia ei määräaikaan mennessä saatu, lähestyttiin vastaamatta jättäneitä ja tavoitettavissa olleita yrityksiä puhelimitse. Osa vastaamatta jättäneistä yrityksistä oli lopettanut liiketoiminnan tai toiminnan luonne oli merkittävästi tunut tai tumassa. Osa yrityksistä jätti syitä erittelemättä vastaamatta kyselyyn. Saatekirjeellä varustettuun kirjalliseen kyselyyn saatiin vastauksia 58 yrityksellä. Yksi vastanneista yrityksistä edustaa 3 itsenäisen yrittäjän yhteenliittymää. Saadut kyselytulokset on syötetty kyselyä varten kehitettyyn ATK-ohjelmaan. Ohjelmatiedosto mahdollistaa myös työvaiheittaisen yritystietoselailun, joihin äänekoskelaiset yritykset voivat tarjota palvelujaan.

5 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistel mä JOHDANTO 2. Äänekosken Yrittäjät ry:n päätös Selvitystyön suorittaja Selvitystyön tavoite Tehtäväkuvaus SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus Peruskaavio vaiheittain Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe YRITYSKYSELY Yrityskysely Kyselykirje VASTAUKSET Vastaukset toimialoittain Vastausten tallentaminen ATK-ohjelmaan Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta TULOKSET LOPPULAUSE LÄHDELUETTELO LIITE. Saatekirje ja kyselylomake LIITE 2. Yhteenveto toimialoittain

6 2 JOHDANTO. Äänekosken yrittäjät ry:n hallituksen päätös Äänekosken Yrittäjät ry on syksyllä 998 päättänyt suorittaa perustietoselvityksen, jossa yrityksille suunnatulla kyselyllä selvitetään äänekoskelaisten yritysten valmiutta ja voimavaroja mahdolliseen loppusijoitusrakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen. Kyselyä toteuttavaksi organisaatioksi Äänekosken Yrittäjät ry nimesi järjestön hallituksen..2 Selvitystyön suorittaja Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus: Risto Kumpu, puheenjohtaja Eila Litmanen, sihteeri Paavo Heino, jäsen Matti Hänninen, jäsen Vappu Kautto, jäsen Seppo Kosonen, jäsen Jari Mehto, jäsen Timo Niskanen, jäsen Esa Paanala, jäsen Kari Rutanen, jäsen Arvo Takala, jäsen Keijo Valkonen, jäsen Selvitystyön suorittaja on Äänekosken Yrittäjät ry:n jäsen Jouko Varis, Henkilöja Viestintäpalvelu Jouko Varis. Aineiston tietoteknisestä käsittelystä vastaa Kuhmon Yrittäjät ry. Selvitystyön aikana Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus on kokoontunut selvitystyön suorittajan kanssa työn kannalta tarpeellisten asioiden käsittelemiseksi. Hallitus on pitänyt myös kiinteää yhteyttä toimeksiantajan Posiva Oy:n edustajaan kenttäpäällikkö Aimo Hiiroseen.

7 3.3 Selvitystyön tavoite Selvitystyön tavoitteena on antaa selkeä kuvaus äänekoskelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen Äänekosken Kivettyyn. Selvitys tehdään yrityksistä, joiden toiminta rakentamisen eri vaiheissa vaikuttaa välittömästi tai välillisesti paikkakunnan elinkeinoelämään..4 Tehtäväkuvaus Perusselvityksessä yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: toimiala liikevaihto mk/v yrityksen tuotteeupalvel ut henkilöstön määrä koulutustaso ja koulutustarve kalusto investointihalukkuus halukkuus toimia työyhteenliittymissä (verkostoituminen) yrityksen tulevaisuudennäkymät referenssikohteet arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta Selvitystyössä kerättiin tarpeellisia tietoja myös eri yhteisöiltä kuten Ääneseudun Yritysverstas Viiskulma, Äänekosken kaupunki sekä yrittäjäjärjestöt

8 4 2 SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS 2. Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus PERUSKAA VIO VAIHEITTAIN. VAIHE NYKYTILANNE 2. VAIHE TYÖMAAN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE LOPPUSIJOITUSTILOJEN RAKENT AM N EN KIINTEISTÖJEN RAKENTAMINEN 5. VAIHE LOPPUSIJOITUSTOIMINTA 6. VAIHE SULKEMINEN

9 5. VAIHE (nykytilanne) koeporaukset maan perustamine esinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestintä siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelut kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat vierailujen hoito

10 6 2. VAIHE alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi lvi-urakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi ohtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoiminta materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittelu valvonta jätehuolto sähköhuolto lvi-huolto

11 7 3. VAIHE mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-,sähkötyöt poraustoiminta räjäytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

12 8 4. VAIHE mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi majoituspalvelut oimistopalvelut ruokala/pitopalvelut alttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi ätehuolto henkilökuljetus avarankuljetus uokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

13 9 5. VAIHE kuljetukset kapselointi valvonta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

14 6. VAIHE purkutyöt kuljetukset maisemointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta ähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi ätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset artiointi suunnittelupalvelut alvonta

15 3 YRITYSKYSELY 3. Yrityskysely Yrityskysely suoritettiin loka-marraskuussa -98 lähettämällä 24 äänekoskelaiselle yritykselle kyselykirje. Kyselyyn valittiin yritykset Äänekosken kaupungin ylläpitämästä yritysrekisteristä, jossa on noin 52 äänekoskelaisen yrityksen perustiedot. Valittujen yritysten katsottiin olevan loppusijoitusrakentamisen ja -toiminnan osalta keskeisessä asemassa. Vastaukset pyydettiin palauttamaan mennessä Äänekosken Yrittäjät ry:n nimeämälle perustietojen selvittäjälle. 3.2 Kyselykirje Perustietaselvityksen kysymyslomakkeena Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus päätti käyttää Kuhmon Yrittäjät ry.n suorittaman kyselyn kanssa tietosisällöltään yhteneväistä lomakemallia. Malli oli Kuhmon Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:n ja taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteistyössä laatima. Kyselylomakkeen saatteena yrityksille lähetettiin Äänekosken Yrittäjät ry:n laatima kirje. Saatekirje ja kaksisivuinen kyselylomake ovat tämän työraportin liitteenä.

16 2 4 VASTAUKSET 4. Vastaukset toimialoittain Vastauksia saatiin yhteensä 58 yritykseltä, mikä vastaa 4 7 % kyselyn kohteena olevista yrityksistä. Huomionarvoista kuitenkin on, että liiketoimintapohjaisen yhteenliittymän kautta yhden vastauksen sisältö kattaa 3 äänekoskelaisen samaa toimialaa harjoittavan yrityksen vastauksen. Näistä kolme vastasi myös erikseen omalla lomakkeella. Näinollen kohdeyritysten laajuudeksi muodostui 52 ( ) yritystä ja vastaukset kattavat yhteensä 85 yrityksen tiedot. Palautuneiden vastausten määrä kattaa tällöin 56 /o kyselyn piirissä olleista yrityksistä. Tulosteissa yritysten lukumäärä on 7. Ero selittyy ns. monialayritysten vastauksista. ToimialoiHain vastauksia saatiin seuraavasti: Raivaus Maanrakennus Maanrakennus Louhinta Murskaus Rakennusurakointi Sähköurakointi L Vl-urakointi Talonrakennus/ Konepajatyöt Konepajatoiminta/ Henkilökuljetus Tavarankuljetus Kuljetus/ Sähköhuolto LVI-huolto Kiinteistöjen huolto Jätehuolto Korjaamo Polttoainehuolto Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset Vartiointi Muut Yhteensä 2 kpl 4 kpl 5 kpl 2 kpl 2 kpl 5 kpl 4 kpl 4 kpl 5 kpl 3 kpl kpl kpl 7 kpl kpl kpl 2 kpl 2 kpl kpl kpl kpl 2 kpl 2 kpl kpl kpl 7 kpl

17 3 4.2 Kyselytietojen tallentaminen vaiheittain ATK-ohjelmaan Yrityksiltä saadut kyselytiedot tailennettiin ATK-ohjelmaan vaiheittain, jolloin saatiin toimialakohtaiset yritystiedot rekisteröityä kullekin kuudesta työvaiheesta. 4.3 Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta ATK-ohjelman yhtenä osana oli loppusijoituslaitoksen eri työvaiheet, jotka rekisteröitiin ohjelmaan. Kullekin työvaiheelle annettiin oma toimialakoodi, jonka avulla työvaiheet voitiin yhdistää yrityksiin ja yritysten antamiin kyselyn vastauksiin. Mikäli jonkin yrityksen toiminta oli ns. monialatoimintaa, kartoitettiin kunkin toimialan laajuus erikseen. Yrityksiltä saadut tiedot syötettiin ohjelmasovellutukseen. ATK-ohjelmasta on mahdollista saada tarvittavia yritys- tai toimialakohtaisia tietoja.

18 4 5 TULOKSET Koska ATK-ohjelma mahdollistaa selvitystyöstä useita eri tulostusmalleja, on tämän työraportin liitteeksi valittu vain toimialakohtainen yhteenveto. Toimialakohtaisesta yhteenvedosta on helposti luettavissa kyselyn tulokset toimialakohtaisesti.

19 5 6 LOPPULAUSE Perustietaselvitystä varten on loppusijoitusrakentamisesta ja -toiminnasta laadittu elinkaariajatteluun pohjautuva kuuteen eri vaiheeseen jaoteltu töiden vaiheistus. Vaiheille on haettu Saanio & Riekkola Oy:n raporttiluonnoksesta YVA-työtä varten ne yritystoimialat, joita loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja loppusijoitustoiminta valmistuakseen tarvitsevat. Selvitystyön perusteella on havaittavissa, että äänekoskelaiset yritykset ovat hyvin kiinnostuneita osallistumaan loppusijoituspaikan rakentamiseen sekä oheispalvelujen tuottamiseen, mikäli loppusijoituspaikaksi valitaan Äänekosken Kivetty. Äänekoskelaisten yritysten valmiudet osallistua loppusijoituspaikan rakentamiseen ovat jo nykyisellään hyvät. Erityisesti maanrakennuksessa, rakentamisessa ja kuljetuksissa paikkakunnalta löytyy toimintavolyymiltaan isojakin yrityksiä tai yhteenliittymiä. Kohteen tarvitsemien palvelujen tarjonta on laajaa. Kokemusta työyhteenliittymistä on jo enemmistöllä yrityksistä ja valmius yhteistoimintaan vielä suuremmalla yritysjoukolla. Yritysten valmius investointeihin on erittäin korkealla tasolla. Äänekoskella sijaitsee joitakin maanlaajuisesti ja usealla paikkakunnalla toimivien yritysten yksiköitä. Yritykset ovat antaneet tähän selvitykseen koko yritystä koskevat liiketoiminta- ja henkilöstötiedot Tietojen vaikutus eräiden yksittäisten toimialojen ja toimialatiedot yhteensä taulukon henkilöstö- ja liiketoimintatietojen arvoihin on huomattava.

20 6 LÄHDELUEITELO Äänekosken kaupunki, yritysrekisteri Äänekosken Yrittäjät ry, yritysrekisteri Saanio & Riekkola Oy, loppusijoituspaikan tekniset tiedot YVA-työtä varten 997

21 7 Äänekosken Yrittäjät ry ÄÄNEKOSKELAINEN YRITTÄJÄ Äänekosken Yrittäjät ry on yhteistyössä Posiva Oy:n kanssa päättänyt ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti kartoittaa äänekoskelaisten yritysten voimavarat ja osaamisen, mikäli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkakunnaksi tulee Äänekosken Kivetty. Perusselvityksessä kartoitetaan miten rakentaminen ja oheispalvelut vaikuttavat äänekoskelaiseen yritystoimintaan ja talouselämään. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 23, jolloin aloitetaan 5 metrin syvyisen tutkimuskuilun rakentaminen. Varsinaisiin rakennustöihinpäästään noin vuonna 2 ja laitos on valmis 22. Loppusijoitustilojen ja kapselointilaitoiksen kustannusarvio on,2 miljardia markkaa Loppusijoitustoiminta alkaa välittömästi rakennustöiden valmistuttua ja kestää vähintään 25 vuotta. Laitoksen rakentaminen ja käyttö tarjoavat mahdollisuuden äänekoskelaisille yrityksille. Tiedustelemme Teiltä oheisen lomakkeen avulla perustietoja siitä, miten äänekoskelaiset yritykset voisivat hankkeen toteuttamiseen osallistua. Tietojatarvitaan myös sen takia, että laitoksen taloudelliset vaikutukset voitaisiin selvittää mahdollisimman tarkasti. Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen lomakkeen kysymyksiin ja palauttamaan sen mukana seuraavassa palautuskuoressa mennessä. Selvityksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki kartoituksen kohteeksi valitut yritykset vastaavat kyselyyn. Lisätietoja antavat tarvittaessa Jouko Varis Puh tai tai Risto Kumpu Puh tai Äänekosken Yrittäjät ry,~ /~L-<-~--L J Risto Kumpu // Puheenjohtaja

22 8 Äänekosken Yrittäjät Ry KYSEL YLOMAKE

23 9

24 2 LIITE 2 Äänekosken yrittäjät ry

25 investointeihin! Liikevaihto:, Henkilöstön-määrä: Henkilöstön,5- l ~--alle,5 milj. 2 :omilj. j,-2, milj. r 2,-5, ~~: r}.-, ~i]_. fil[i(). ~miij:--, --t------o LI~. _ o _ j ~Q ; Q ;! l koulutustaso u~-~orkea~so- --~opis~ta~<?- ---:- ammj(?~~ ~i ~a~eav-ej - -t ~ ~ Onko yrityksenne valmis 2 Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin - Ei~ o koulutustarvetta ~---- Oletteko aiemmin toiminut, J Oletteko halukkaita liittymään työ_ y_h_te_e~l_iitty_m_i~~- --~ "---E_i: l~oimialanne ~ö~~~-:_:_~~i~miin '--~llä: ~llä: 3 Liikevaihto: Henkilöstön määrä: alle,5milj. 2 2,5 -,Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavk; r T T Onko yrityksenne valmis--- i--kyll_ä~ ~~~~-=~::in toiminut l ~~~ ~ m 3 =J Onko yrityksellä henkilöstön - Kyll~:j_i ~~:~~~=~;::ita liittymään -----~~~llä: ~---- työyhteenliittymissä toimialanne työyhteenliittymiin o yli, milj. Liikevaihto: T~(3-IIe-,5 mi!l_~ Q2 :_>_6!Q9:2, milj. ~--? _--5, milj. _' 5_._~cf._cfrlliij:--- yli, milj ~ ~2 -~ -~ j L _Q Henkilöstön määrä: 2 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavai Onko yrityksellä henkilöstön 2 koulutustarvetta 3 Oletteko aiemmin toiminut Kyii~_.L Oletteko halukkaita liittymään 3 työyhteenliittymiss! ;!=i: _ 4 toimialanne työyhteenliittymiin ' Onko yrityksenne valmis - -- r Kyiiä:. 5 : investointeihin t'-8:----~: -._ ~ ~ ~- ---~---~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso r ~ Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä, ~ r alle ~~!~~-:_bomilj. : J_.Q_-2, m!il - -~------'--~ ?.-_5,_ m!~l 5,Q-_9_._ niij_. ; 2~ r------~ ~ ~_()!keak~uiu!(l~-- opist~taso _ rm.koulu ~i vastaav(ll ~ Onko yrityksellä henkilöstön : " o koulutustarvetta f Kxll~: _ + 2 Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin _...~ ~Ii, milj. Olett~ko Liikevaihto: alle,5 milj. Henkilöstön määrä:,5 -,Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. ' ~- -+ -~ ~ - Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso amm:koulu tai vast(lavac mu-ut- Onko yrityksenne valmis j ~ : _2 w- - aiemmi-~-toiminut työyhteenliittymissä ~~ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin j Ky~~: 2 ~~II~: 2 yli, milj.

26 investointeihin + i -~-----t---- ~~--- koulutustarvetta i 22 Liikevaihto:,5 -],Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. yli, milj. 3 Henkilöstön määrä: 2 ---~ r , Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso : opistotaso amm.koulu tai vastaavaj jj; Onko yrityksenne valm~- j 4 - Onko yrityks.!nä henkilöstil_n - - ~~~!c-~-5 _ koulutustarvetta o i - olettek_o_aiem~i-n toiminut! -i 4 - Olett~ko halukkaita liittymään ~ työyhteenliittymissä -"_ i: -~-- _ -~- toill"l~lanne työj~~eenliitty!""iin o Liikevaihto: ----alleo:s_~i[.=~~s-.omili~ _-rio-2,o-mii --?.Q-s~q-IT)ilj. -t ---.L j Q j_- -- ~--HenkilÖstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin t--- i 662 l-~eakö-ulutaso T ---opistotaso amm.koulu tai vastaava! t ,-, milj. 4 Onko yrityksellä henkilöstön ---- koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut _!5yllä: ~- Oletteko halukkaita liittymään KyU~: työyhteenliittymissä toimialanne työyhteenliittymiin i i ----~ ~ yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen Ii ittym issä ~lle_q._~!ll_iil [ ()_.? -,lliii ~---~~9=~ rti_i[~~ 2,-5, milj. ~ ---- _Q -. 2 : 35 5,-, milj. i -korkeokouiutaso_].. opistotaso t amm.koulu tai ~asia-avaj: ~= ~ ~--~ ~ K_yllä_:_ -~--~ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta ' -t(yjiä~~-~ Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä (il~e ~~~ =~j._l,5 -_lq_~ill- t ~-2, ~~ - t -=~-_5j ~i~. 5,_-_~JI!-_ 54 korkeakoulutaso -+ amm.k()ulu tai vastaavai 7 L i 4 Onko yrityksellä henkilöstön _!_ :: ; Kylla:! 3 Oletteko halukkaita liittymään l~=~-~- 2 --==--!~i~ialanne työyh~!_e_~i_!_ttymiin _ JSyllä~_ yli, milj. j smuj.l. a.s-~om;u-p~~s.tn~-, kevai-hto, ru.-a ' Hen_~~~'!_l!l~-- ~- Henkilöstön koulutustaso : korkeakoulutaso : Onko yrityksenne valmis 3 investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä --- T 2 ~--- l opistotaso amm.koulu tai vastaavai 5 57 Onko yrityksellä henkilöstön 5,-, rtilj. 2 2 koulutustarvetta!- -~ Oletteko halukkaita liittymään : 3 toimialanne työyhteenliittymiin ra---t L j _ yli, milj. 2

27 alle 3 koulutustarvetta Oletteko 23 Liikevaihto: Henkilöstön määrä:,5 milj. '--o.~~-,milj. _ ~ ~~ ~ ~--- Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä 4 +--~ ,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. Henkilöstön kou utustaso korkeakoulutaso. ()f?~~to~~~~ _ e~mmj<~_ulu ta_i ~~~taavaj!!l_ljut ~ Onko yrityksenne valmis '5~:-, ~-- Onko yrityksellä henkilöstön : f.---- investointeihin. koulutustarvetta j ~ ! halukkaita liittymään ' ~ l toimialanne työyhteenliittymiin L j L yli, milj. Liikevaihto: alle,5 milj. " ~---- 2,5-,mi-~.--r--~G="~_Q_mi~.- T?.Q-5, milj. Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso 3. 7 ~--n--k--o---y-r-ity_k_s e_n_n_e_v_a_lm-is k~t ~- --~ Onko yrityksellä he,nkilöstön -- -korkeakourutaso _ +-'- opistotaso -~_mm.~oulu tai vastaav(i!_ investointeihin o ~-- ---t -- Oletteko aiemmin toiminut Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittymissä - toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin 23 : Oletteko aiemmin toiminut ~_Kyl~~: l ~-o/öyh~!!nliittymiss~---~--- l korkeakoulutaso : ~~llä~~l-~~--=~=- -- -_<?_Pis~taSo Onko yrityksellä henkilöstön El: ' 2 kou utustarvetta --...;.. -+-= ~ tm,kouu ~; : stoava~ 2 Oletteko halukkaita liittymään _ : [_.4 _ toimialanne työyhteenliittymiin Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso alle o.~!!lillo 8 :,_? -_,milj.,-2, m~j. 2,-5, milj. 5,-, milj. k_or_k~l<-~jj_iu_t-=as=-o_ j ~- opis!otsso J aitl_m.kouiuta~st8~v~ ~ ~---- ~~ ~ --~--~- - -? - Onko yrityksenne valmis r- Kyl~_:_-~--- i Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin : :,_[ ko_u~_t_~-~-ta_rv_e_tt_a o Oletteko aiemmin toiminut : Oletteko halukkaita liittymään r---- t<?i~ialanne työ~~tee~i~miin työyhteenliittymissä _ l::i: ~ g _L yli, milj. -Liike-vai-hto: ~ ~- alle o,5milj. :,5-,milj ~_._~2:~_-n,]l~- - 2,-5, milj. Henkilö~~!r~_: =.-;: ~ ~~ - -:-=.m() ()_ Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä korkeakoulutas~---l-- C>ei~tot(i!)_O_ amm.koulu tai vastaava r ~- 2 6 j ~!<_y~lä: Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. - l(yll~: - - j t_ - _j yli, milj.

28 _ -~ koulutustarvetta 24 Liikevaihto: --~~!~ g_~?~i'l_l,5 - ~.Qmilj. ~ _.9_-2.9 milj. ~ -~ _.._5_, milj. '. Henkilöstön määrä: t!q n-=-~- Henkilöstön koulutustaso l--- kork_e_a~()_ljiuta~() opistotaso. Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin ' amm.koulu tai vastaavai 9 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: -----~Jie O,S-miM~o:5--=,Omilj. -,,-2, milj. i 2,-5, milj._ 4-~Q-_fo,o mjij_. - yli, ~~j._ L! : _ Henkilöstön määrä: 2 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavai f , ~ Onko yrityksenne valmis i j' Onko yrityksellä- he_ nkilo- stön_ investointeihin. _ koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut ; -j Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittym~~~- j_ toimialanne työyhteenliittymiin Liikevaihto: r alle O~mii(l(),5:,milj. + _,-2, milj. '? 9~_5,_m_ifL_ ~ 5,9Jq,_~mi(-=yfi _. milj ~- i i Henkilöstön määrä: ; ~ Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä korkeakoulutaso opistotas() Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta t(yllä: 2 Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin ~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä,- alf~ Q.!) miij. -,5 -,Omilj. _,-2, milj. 25 korkeakoulutaso i opistotaso _ 2,-5, milj. ~. ~llä: r ~--~, -~ko yrityksellä henkilöstön -+. ~~ulu!~~~etta _,. Oletteko halukkaita liittymään r-~; ö toimialanne työyhteenliittymiin amm.koulu tai vastaavaj 25 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: ~ _l _2 l ---~- alle o~s-milj~- ~ ~~~5_-,OmiiJ~=r-,p~~9_rnJij_. ~-5,-~ilj~=- _s,--,o-milj. ~, Henkilöstön määrä: ,- ' Henkilöstön koulutustaso _-~orkeakoli_iutaso _ ()Pisl()~aso ~n.~~_()_l.l~ tai vastaava 9 investointeihin o ~----l Oletteko aiemmin toiminut ' Oletteko halukkaita liittymään ty~yhteenliittymissä f - -- toimialanne työyhteenliittymiin Onko yrityksen~e ;almis --r-kyilä~- --!u -- -_J uo~-ko yrityksellä h:nkilö~tön yli, miij.

29 i investointeihin Oletteko työyhteenliittymissä! Henkilöstön 6 38 koulutustarvetta 7 Oletteko 25 Liikevaihto: ~ alle,5_!~q._5_:_!_,q_~~il ~ ~enkilo ~s~to~ n_m~ä~ä~rå~ =-~--~ ~----- ~~,~~ -Q_miU~- ~-~.-5, milj. 2 koulutustaso korkeakoulutaso ---~---- opistotaso J ~~~ ~oulu tai vastaava 4 Onko yrityksenne valmis. 2 Onko yrityksellä henkilöstön f-~investointeihin -L koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä t(yll~: Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. - _!<yllä: yli, milj. r----- Liikevaihto: alle,5 milj. j o,5-,"!i!l_~~q_ rtiilj. ~' _2,Q~.O-miT ~Q:_~.o milj., yli, milj.. 2 L -~--.l ~ t! Henkilöstön määrä: , T~---- 2! Henkilöstön koulutustaso _ ~orkeako~lu!~~~~- _ opistotaso + amm.koulu ~~~y~_s!a_a_v~l_ 4! j 53 ; Onko yrityksenne valmis 2 Onko yrityksellä henkilöstön c - -- o - koulutustarvetta r ~ "--~ ~----~~ ~ aiemmin toiminut ±- _i 5 halukkaita liittymään l(yllä: ' 7 toimialanne työyhteenliittymiin ~-----~- --L- --~--~ ~ ~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä alle,5 milj.,5 -,milj. ~.-2, mi~j. ~.Q-5, milj. 5,-, milj L_~ () '-_~ ~~ak~ulutaso opistotaso ~"'ckoulu tai vas~~ ~. --Kylla: ; ~---. o J Onko yri~ksellä h~nkiiöstön- l -- -~ ~ ~ KYnä: ~y_llä: Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 3 Liikevaihto: Henkilöstön määrä: ~-~- Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä ~~~,5 milj. 767,5 -,milj.,-2, milj. 2 2,-5, milj. 5,-, milj. 9 i ~--~kc>_r"_~e~_!<oulutaso _ 4 opistotas? ~---~ "- ~ :_!-- ~d----=-~ Onko yrityksellä henkilöstön Kxll~:, koulutustarvetta ~ t Oletteko halukkaita liittymään E-i: toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj. 8

Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys

Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Työraportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Markku Pääkkönen Heinäkuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI Puhelin (9) 8 3 Fax (9) 8 379 TEKIJÄ- ORGANISAATIO: Kuhmon Yrittäjät r.y.

Lisätiedot

Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys

Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Työ r a p o r t t i 9 8-7 8 Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto.Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-8 3 Fax +358-9-8 3719 Työraportti 98-78

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset Lupajärjestelmän kehittäminen EK:n yrityskyselyn tulokset Joka kolmannella kokemusta lupien hakemisesta tai niihin liittyvien ilmoitusten tekemisestä % osuus kaikista vastaajista % osuus vastaajista TOIMIALA

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS Sivu 1 / 6 TILAAJAVASTUU.FI - YRITYSRAPORTTI Yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1629609-6 Raportin hakupäivämäärä 19.11.2013 Raportti voimassa asti 15.01.2014 JPH-Maanrakennus Oy Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Tekninen lautakunta 17 16.03.2016 Tekninen lautakunta 26 11.05.2016 Kaupunginhallitus 209 30.05.2016 Tekninen lautakunta 72 02.11.2016 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämistavan valinta 455/00.01.02.02/2016

Lisätiedot

Kyselylomake 2. Mussalon sataman laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman tiivistelmä 3. Vastauskuori

Kyselylomake 2. Mussalon sataman laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman tiivistelmä 3. Vastauskuori 13.6.2006 Arvoisa vastaanottaja, Kotkan Satama Oy suunnittelee laajennuksia Mussalon satamassa (ks. liite 2). Suunnittelun yhteydessä arvioidaan myös laajennusten ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutuksilla

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen

Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus Emma Niskanen Maailma kylässä festivaalin näytteilleasettajatutkimus 2017 Emma Niskanen Tausta Kysely toteutettiin Kepan ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyönä Festivaalialueella oli näytteilleasettajia yhteensä

Lisätiedot

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn

Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa. Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn Viljelyliikenne valtatie 13:lla välillä Mustola- Nuijamaa Yhteenveto viljelijöille tehtyyn kyselyyn 1. YLEISTÄ Kaakkois-Suomen maanmittaustoimisto teki kesällä 2012 valtatien 13 välin Mustola- Nuijamaa

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 8773/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 8773/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 414 19.12.2016 20 Asianro 8773/14.05.00/2016 Vesihuollon yhteistyöselvitys Kuopion ja Siilinjärven välillä Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.12.2016

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritystiedot Yrityksen nimi R-Towing Oy Y-tunnus 1810880-2 Raportin hakupäivämäärä 16.01.2014 Raportti voimassa asti 19.02.2014 Arkistointitunnus 1389784196201 Tietolähteiden perusteella yritys

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

UAV alustaisten menetelmien asiakastarpeet malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa

UAV alustaisten menetelmien asiakastarpeet malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa UAV alustaisten menetelmien asiakastarpeet malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa Jukka Konnunaho ja Tuomo Karinen Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Esityksen asialista Asiakastarvekartoitus ja sen tulokset

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013 Tekninen lautakunta 04.12.2013

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU SIMON KOULU KYSELYTULOKSET Simon koulun vanhemmille lähettiin kysely koulun toiminnasta marraskuussa 2. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 92 henkilöä. Kyselyssä esitettiin kuusi väittämää koulun eri toimialoilta.

Lisätiedot

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO Hankintatoimen tila ja kompetenssit globaalissa vertailussa Tausta Hankintatoimessa ammattiostajien rooli on muuttunut Hankintatoimi on osa liiketoimintaosaamista

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi vaiheeksi on osoittautunut

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjälounas Finlandiatalo 3..17 Taloustutkimus Oy Pasi Holm Julkaistavissa 3..17 klo 1 Kolme neljästä yrittäjäpalkitusta yrityksestä toimii

Lisätiedot

Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia

Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia Tiivistelmä Hanna Menna 16.4.13 Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia Infra menestyksen perustana - toimiva arki -hankkeen osana toteutettiin infraomaisuuden hallintaa koskeva kysely kuntien

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen

Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Sanna-Leena Mikkonen Selvitys järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyöstä Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson järjestöille 2015 Saimaan ammattikorkeakoulu Kysely Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

https://link.webropolsurveys.com/participation/public/28a6a514-72be...

https://link.webropolsurveys.com/participation/public/28a6a514-72be... 1 of 2 21.4. 15:18 i Tietoa arvioinnista Kolarin aluetaloudellisen arvioinnin tavoitteena on havainnollistaa Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamisen/ toteuttamatta jättämisen vaikutuksia Kolarin kuntataloudelle,

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2009

Ympäristöliiketoiminta 2009 Ympäristö ja luonnonvarat 2010 Ympäristöliiketoiminta 2009 Lajiteltujen materiaalien kierrätys oli suurin ympäristöliiketoiminnan toimiala vuonna 2009 Ympäristöliiketoimintaan kuuluvien toimialojen yritysten

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely 17.3.2016 Pudasjärvi Matkailututkija, FT Pekka Kauppila Kajaanin ammattikorkeakoulu http://www.kamk.fi/fi/palvelut-tyoelamalle/julkaisut

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen. Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin

Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen. Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin Kainuun Etu Oy Paavo Pietikäinen Henkilöstöpooli vastaa kausiluontoisuuden haasteisiin Kehittyvä puuhuolto Kainuussa Kaksi toimintalinjaa: Puunhankinnan logistiikka ja verkostoituminen Työvoiman saatavuus

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: 29.2015 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksen toimiala Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% kauppa 12 16,00% matkailu 5 6,67% muut

Lisätiedot

PAIKALLISET JÄSENEDUT

PAIKALLISET JÄSENEDUT nurmeksen@yrittajat.fi www.nurmeksenyrittajat.fi 20.2.2017 NURMEKSEN YRITTÄJÄT RY:N PAIKALLISET JÄSENEDUT 1.2. - 31.12.2017 Nurmeksen Yrittäjät ry:n edistää paikkakunnan tuotteiden ja palveluiden menekkiä

Lisätiedot

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja

Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta. Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Kiinteistöjen arvonlisäverotuksesta Anne Korkiamäki Ylitarkastaja Myyntimaan määräytymisestä, yleissäännökset Arvonlisäveroa suoritetaan liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta tavaran ja palvelun

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot