Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i 9 9- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A. FIN- HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i 9 9- II Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999

3 Työ raportti 99- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Äänekosken Yrittäjät ry Helmikuu 999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

4 ÄÄNEKOSKELAISTEN YRITYSTEN PERUSTIETOSELVITYS TIIVISTELMÄ Tämän perustietaselvityksen tarkoituksena on antaa selkeä kuva niistä äänekoskelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen Äänekosken Kivettyyn. Tässä oleva perustietaselvitys on pohjana taloudellisten laskelmien suorittajalle, jotta taloudelliset vaikutukset äänekoskelaiseen elinkeinoelämään voidaan laskennallisesti osoittaa. Äänekosken kaupungin yritysrekisteristä on valittu 24 yritystä, joiden toimialat vastaavat loppusijoituslaitoksen eri vaiheissa tarvittavia palveluja. Yrityksiltä tiedusteltiin heidän yritystoimintaansa liittyviä tietoja, kuten liikevaihto, toimialaselvitys, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotantokalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuudennäkymät ja arviot siitä, kuinka suuria kohteita yritys voi ottaa suoritettavakseen. Äänekoskella käytetty kyselylomake on sama kuin vastaavassa selvityksessä Kuhmossa käytetty lomake. (Lomake on laadittu Kuhmon Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:n ja taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteisesti sopimien kysymysten mukaisesti.) Perustietaselvitystä varten yrityksille toimitettiin postitse kyselylomakkeet, joihin heitä pyydettiin vastaamaan ja postittamaan vastaukset viimeistään mennessä. Koska kaikkia vastauksia ei määräaikaan mennessä saatu, lähestyttiin vastaamatta jättäneitä ja tavoitettavissa olleita yrityksiä puhelimitse. Osa vastaamatta jättäneistä yrityksistä oli lopettanut liiketoiminnan tai toiminnan luonne oli merkittävästi tunut tai tumassa. Osa yrityksistä jätti syitä erittelemättä vastaamatta kyselyyn. Saatekirjeellä varustettuun kirjalliseen kyselyyn saatiin vastauksia 58 yrityksellä. Yksi vastanneista yrityksistä edustaa 3 itsenäisen yrittäjän yhteenliittymää. Saadut kyselytulokset on syötetty kyselyä varten kehitettyyn ATK-ohjelmaan. Ohjelmatiedosto mahdollistaa myös työvaiheittaisen yritystietoselailun, joihin äänekoskelaiset yritykset voivat tarjota palvelujaan.

5 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistel mä JOHDANTO 2. Äänekosken Yrittäjät ry:n päätös Selvitystyön suorittaja Selvitystyön tavoite Tehtäväkuvaus SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus Peruskaavio vaiheittain Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe YRITYSKYSELY Yrityskysely Kyselykirje VASTAUKSET Vastaukset toimialoittain Vastausten tallentaminen ATK-ohjelmaan Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta TULOKSET LOPPULAUSE LÄHDELUETTELO LIITE. Saatekirje ja kyselylomake LIITE 2. Yhteenveto toimialoittain

6 2 JOHDANTO. Äänekosken yrittäjät ry:n hallituksen päätös Äänekosken Yrittäjät ry on syksyllä 998 päättänyt suorittaa perustietoselvityksen, jossa yrityksille suunnatulla kyselyllä selvitetään äänekoskelaisten yritysten valmiutta ja voimavaroja mahdolliseen loppusijoitusrakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen. Kyselyä toteuttavaksi organisaatioksi Äänekosken Yrittäjät ry nimesi järjestön hallituksen..2 Selvitystyön suorittaja Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus: Risto Kumpu, puheenjohtaja Eila Litmanen, sihteeri Paavo Heino, jäsen Matti Hänninen, jäsen Vappu Kautto, jäsen Seppo Kosonen, jäsen Jari Mehto, jäsen Timo Niskanen, jäsen Esa Paanala, jäsen Kari Rutanen, jäsen Arvo Takala, jäsen Keijo Valkonen, jäsen Selvitystyön suorittaja on Äänekosken Yrittäjät ry:n jäsen Jouko Varis, Henkilöja Viestintäpalvelu Jouko Varis. Aineiston tietoteknisestä käsittelystä vastaa Kuhmon Yrittäjät ry. Selvitystyön aikana Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus on kokoontunut selvitystyön suorittajan kanssa työn kannalta tarpeellisten asioiden käsittelemiseksi. Hallitus on pitänyt myös kiinteää yhteyttä toimeksiantajan Posiva Oy:n edustajaan kenttäpäällikkö Aimo Hiiroseen.

7 3.3 Selvitystyön tavoite Selvitystyön tavoitteena on antaa selkeä kuvaus äänekoskelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen Äänekosken Kivettyyn. Selvitys tehdään yrityksistä, joiden toiminta rakentamisen eri vaiheissa vaikuttaa välittömästi tai välillisesti paikkakunnan elinkeinoelämään..4 Tehtäväkuvaus Perusselvityksessä yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: toimiala liikevaihto mk/v yrityksen tuotteeupalvel ut henkilöstön määrä koulutustaso ja koulutustarve kalusto investointihalukkuus halukkuus toimia työyhteenliittymissä (verkostoituminen) yrityksen tulevaisuudennäkymät referenssikohteet arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta Selvitystyössä kerättiin tarpeellisia tietoja myös eri yhteisöiltä kuten Ääneseudun Yritysverstas Viiskulma, Äänekosken kaupunki sekä yrittäjäjärjestöt

8 4 2 SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS 2. Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus PERUSKAA VIO VAIHEITTAIN. VAIHE NYKYTILANNE 2. VAIHE TYÖMAAN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE LOPPUSIJOITUSTILOJEN RAKENT AM N EN KIINTEISTÖJEN RAKENTAMINEN 5. VAIHE LOPPUSIJOITUSTOIMINTA 6. VAIHE SULKEMINEN

9 5. VAIHE (nykytilanne) koeporaukset maan perustamine esinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestintä siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelut kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat vierailujen hoito

10 6 2. VAIHE alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi lvi-urakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi ohtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoiminta materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittelu valvonta jätehuolto sähköhuolto lvi-huolto

11 7 3. VAIHE mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-,sähkötyöt poraustoiminta räjäytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

12 8 4. VAIHE mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi majoituspalvelut oimistopalvelut ruokala/pitopalvelut alttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi ätehuolto henkilökuljetus avarankuljetus uokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

13 9 5. VAIHE kuljetukset kapselointi valvonta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

14 6. VAIHE purkutyöt kuljetukset maisemointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta ähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi ätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset artiointi suunnittelupalvelut alvonta

15 3 YRITYSKYSELY 3. Yrityskysely Yrityskysely suoritettiin loka-marraskuussa -98 lähettämällä 24 äänekoskelaiselle yritykselle kyselykirje. Kyselyyn valittiin yritykset Äänekosken kaupungin ylläpitämästä yritysrekisteristä, jossa on noin 52 äänekoskelaisen yrityksen perustiedot. Valittujen yritysten katsottiin olevan loppusijoitusrakentamisen ja -toiminnan osalta keskeisessä asemassa. Vastaukset pyydettiin palauttamaan mennessä Äänekosken Yrittäjät ry:n nimeämälle perustietojen selvittäjälle. 3.2 Kyselykirje Perustietaselvityksen kysymyslomakkeena Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus päätti käyttää Kuhmon Yrittäjät ry.n suorittaman kyselyn kanssa tietosisällöltään yhteneväistä lomakemallia. Malli oli Kuhmon Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:n ja taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteistyössä laatima. Kyselylomakkeen saatteena yrityksille lähetettiin Äänekosken Yrittäjät ry:n laatima kirje. Saatekirje ja kaksisivuinen kyselylomake ovat tämän työraportin liitteenä.

16 2 4 VASTAUKSET 4. Vastaukset toimialoittain Vastauksia saatiin yhteensä 58 yritykseltä, mikä vastaa 4 7 % kyselyn kohteena olevista yrityksistä. Huomionarvoista kuitenkin on, että liiketoimintapohjaisen yhteenliittymän kautta yhden vastauksen sisältö kattaa 3 äänekoskelaisen samaa toimialaa harjoittavan yrityksen vastauksen. Näistä kolme vastasi myös erikseen omalla lomakkeella. Näinollen kohdeyritysten laajuudeksi muodostui 52 ( ) yritystä ja vastaukset kattavat yhteensä 85 yrityksen tiedot. Palautuneiden vastausten määrä kattaa tällöin 56 /o kyselyn piirissä olleista yrityksistä. Tulosteissa yritysten lukumäärä on 7. Ero selittyy ns. monialayritysten vastauksista. ToimialoiHain vastauksia saatiin seuraavasti: Raivaus Maanrakennus Maanrakennus Louhinta Murskaus Rakennusurakointi Sähköurakointi L Vl-urakointi Talonrakennus/ Konepajatyöt Konepajatoiminta/ Henkilökuljetus Tavarankuljetus Kuljetus/ Sähköhuolto LVI-huolto Kiinteistöjen huolto Jätehuolto Korjaamo Polttoainehuolto Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset Vartiointi Muut Yhteensä 2 kpl 4 kpl 5 kpl 2 kpl 2 kpl 5 kpl 4 kpl 4 kpl 5 kpl 3 kpl kpl kpl 7 kpl kpl kpl 2 kpl 2 kpl kpl kpl kpl 2 kpl 2 kpl kpl kpl 7 kpl

17 3 4.2 Kyselytietojen tallentaminen vaiheittain ATK-ohjelmaan Yrityksiltä saadut kyselytiedot tailennettiin ATK-ohjelmaan vaiheittain, jolloin saatiin toimialakohtaiset yritystiedot rekisteröityä kullekin kuudesta työvaiheesta. 4.3 Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta ATK-ohjelman yhtenä osana oli loppusijoituslaitoksen eri työvaiheet, jotka rekisteröitiin ohjelmaan. Kullekin työvaiheelle annettiin oma toimialakoodi, jonka avulla työvaiheet voitiin yhdistää yrityksiin ja yritysten antamiin kyselyn vastauksiin. Mikäli jonkin yrityksen toiminta oli ns. monialatoimintaa, kartoitettiin kunkin toimialan laajuus erikseen. Yrityksiltä saadut tiedot syötettiin ohjelmasovellutukseen. ATK-ohjelmasta on mahdollista saada tarvittavia yritys- tai toimialakohtaisia tietoja.

18 4 5 TULOKSET Koska ATK-ohjelma mahdollistaa selvitystyöstä useita eri tulostusmalleja, on tämän työraportin liitteeksi valittu vain toimialakohtainen yhteenveto. Toimialakohtaisesta yhteenvedosta on helposti luettavissa kyselyn tulokset toimialakohtaisesti.

19 5 6 LOPPULAUSE Perustietaselvitystä varten on loppusijoitusrakentamisesta ja -toiminnasta laadittu elinkaariajatteluun pohjautuva kuuteen eri vaiheeseen jaoteltu töiden vaiheistus. Vaiheille on haettu Saanio & Riekkola Oy:n raporttiluonnoksesta YVA-työtä varten ne yritystoimialat, joita loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja loppusijoitustoiminta valmistuakseen tarvitsevat. Selvitystyön perusteella on havaittavissa, että äänekoskelaiset yritykset ovat hyvin kiinnostuneita osallistumaan loppusijoituspaikan rakentamiseen sekä oheispalvelujen tuottamiseen, mikäli loppusijoituspaikaksi valitaan Äänekosken Kivetty. Äänekoskelaisten yritysten valmiudet osallistua loppusijoituspaikan rakentamiseen ovat jo nykyisellään hyvät. Erityisesti maanrakennuksessa, rakentamisessa ja kuljetuksissa paikkakunnalta löytyy toimintavolyymiltaan isojakin yrityksiä tai yhteenliittymiä. Kohteen tarvitsemien palvelujen tarjonta on laajaa. Kokemusta työyhteenliittymistä on jo enemmistöllä yrityksistä ja valmius yhteistoimintaan vielä suuremmalla yritysjoukolla. Yritysten valmius investointeihin on erittäin korkealla tasolla. Äänekoskella sijaitsee joitakin maanlaajuisesti ja usealla paikkakunnalla toimivien yritysten yksiköitä. Yritykset ovat antaneet tähän selvitykseen koko yritystä koskevat liiketoiminta- ja henkilöstötiedot Tietojen vaikutus eräiden yksittäisten toimialojen ja toimialatiedot yhteensä taulukon henkilöstö- ja liiketoimintatietojen arvoihin on huomattava.

20 6 LÄHDELUEITELO Äänekosken kaupunki, yritysrekisteri Äänekosken Yrittäjät ry, yritysrekisteri Saanio & Riekkola Oy, loppusijoituspaikan tekniset tiedot YVA-työtä varten 997

21 7 Äänekosken Yrittäjät ry ÄÄNEKOSKELAINEN YRITTÄJÄ Äänekosken Yrittäjät ry on yhteistyössä Posiva Oy:n kanssa päättänyt ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti kartoittaa äänekoskelaisten yritysten voimavarat ja osaamisen, mikäli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkakunnaksi tulee Äänekosken Kivetty. Perusselvityksessä kartoitetaan miten rakentaminen ja oheispalvelut vaikuttavat äänekoskelaiseen yritystoimintaan ja talouselämään. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 23, jolloin aloitetaan 5 metrin syvyisen tutkimuskuilun rakentaminen. Varsinaisiin rakennustöihinpäästään noin vuonna 2 ja laitos on valmis 22. Loppusijoitustilojen ja kapselointilaitoiksen kustannusarvio on,2 miljardia markkaa Loppusijoitustoiminta alkaa välittömästi rakennustöiden valmistuttua ja kestää vähintään 25 vuotta. Laitoksen rakentaminen ja käyttö tarjoavat mahdollisuuden äänekoskelaisille yrityksille. Tiedustelemme Teiltä oheisen lomakkeen avulla perustietoja siitä, miten äänekoskelaiset yritykset voisivat hankkeen toteuttamiseen osallistua. Tietojatarvitaan myös sen takia, että laitoksen taloudelliset vaikutukset voitaisiin selvittää mahdollisimman tarkasti. Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen lomakkeen kysymyksiin ja palauttamaan sen mukana seuraavassa palautuskuoressa mennessä. Selvityksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki kartoituksen kohteeksi valitut yritykset vastaavat kyselyyn. Lisätietoja antavat tarvittaessa Jouko Varis Puh tai tai Risto Kumpu Puh tai Äänekosken Yrittäjät ry,~ /~L-<-~--L J Risto Kumpu // Puheenjohtaja

22 8 Äänekosken Yrittäjät Ry KYSEL YLOMAKE

23 9

24 2 LIITE 2 Äänekosken yrittäjät ry

25 investointeihin! Liikevaihto:, Henkilöstön-määrä: Henkilöstön,5- l ~--alle,5 milj. 2 :omilj. j,-2, milj. r 2,-5, ~~: r}.-, ~i]_. fil[i(). ~miij:--, --t------o LI~. _ o _ j ~Q ; Q ;! l koulutustaso u~-~orkea~so- --~opis~ta~<?- ---:- ammj(?~~ ~i ~a~eav-ej - -t ~ ~ Onko yrityksenne valmis 2 Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin - Ei~ o koulutustarvetta ~---- Oletteko aiemmin toiminut, J Oletteko halukkaita liittymään työ_ y_h_te_e~l_iitty_m_i~~- --~ "---E_i: l~oimialanne ~ö~~~-:_:_~~i~miin '--~llä: ~llä: 3 Liikevaihto: Henkilöstön määrä: alle,5milj. 2 2,5 -,Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavk; r T T Onko yrityksenne valmis--- i--kyll_ä~ ~~~~-=~::in toiminut l ~~~ ~ m 3 =J Onko yrityksellä henkilöstön - Kyll~:j_i ~~:~~~=~;::ita liittymään -----~~~llä: ~---- työyhteenliittymissä toimialanne työyhteenliittymiin o yli, milj. Liikevaihto: T~(3-IIe-,5 mi!l_~ Q2 :_>_6!Q9:2, milj. ~--? _--5, milj. _' 5_._~cf._cfrlliij:--- yli, milj ~ ~2 -~ -~ j L _Q Henkilöstön määrä: 2 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavai Onko yrityksellä henkilöstön 2 koulutustarvetta 3 Oletteko aiemmin toiminut Kyii~_.L Oletteko halukkaita liittymään 3 työyhteenliittymiss! ;!=i: _ 4 toimialanne työyhteenliittymiin ' Onko yrityksenne valmis - -- r Kyiiä:. 5 : investointeihin t'-8:----~: -._ ~ ~ ~- ---~---~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso r ~ Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä, ~ r alle ~~!~~-:_bomilj. : J_.Q_-2, m!il - -~------'--~ ?.-_5,_ m!~l 5,Q-_9_._ niij_. ; 2~ r------~ ~ ~_()!keak~uiu!(l~-- opist~taso _ rm.koulu ~i vastaav(ll ~ Onko yrityksellä henkilöstön : " o koulutustarvetta f Kxll~: _ + 2 Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin _...~ ~Ii, milj. Olett~ko Liikevaihto: alle,5 milj. Henkilöstön määrä:,5 -,Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. ' ~- -+ -~ ~ - Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso amm:koulu tai vast(lavac mu-ut- Onko yrityksenne valmis j ~ : _2 w- - aiemmi-~-toiminut työyhteenliittymissä ~~ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin j Ky~~: 2 ~~II~: 2 yli, milj.

26 investointeihin + i -~-----t---- ~~--- koulutustarvetta i 22 Liikevaihto:,5 -],Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. yli, milj. 3 Henkilöstön määrä: 2 ---~ r , Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso : opistotaso amm.koulu tai vastaavaj jj; Onko yrityksenne valm~- j 4 - Onko yrityks.!nä henkilöstil_n - - ~~~!c-~-5 _ koulutustarvetta o i - olettek_o_aiem~i-n toiminut! -i 4 - Olett~ko halukkaita liittymään ~ työyhteenliittymissä -"_ i: -~-- _ -~- toill"l~lanne työj~~eenliitty!""iin o Liikevaihto: ----alleo:s_~i[.=~~s-.omili~ _-rio-2,o-mii --?.Q-s~q-IT)ilj. -t ---.L j Q j_- -- ~--HenkilÖstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin t--- i 662 l-~eakö-ulutaso T ---opistotaso amm.koulu tai vastaava! t ,-, milj. 4 Onko yrityksellä henkilöstön ---- koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut _!5yllä: ~- Oletteko halukkaita liittymään KyU~: työyhteenliittymissä toimialanne työyhteenliittymiin i i ----~ ~ yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen Ii ittym issä ~lle_q._~!ll_iil [ ()_.? -,lliii ~---~~9=~ rti_i[~~ 2,-5, milj. ~ ---- _Q -. 2 : 35 5,-, milj. i -korkeokouiutaso_].. opistotaso t amm.koulu tai ~asia-avaj: ~= ~ ~--~ ~ K_yllä_:_ -~--~ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta ' -t(yjiä~~-~ Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä (il~e ~~~ =~j._l,5 -_lq_~ill- t ~-2, ~~ - t -=~-_5j ~i~. 5,_-_~JI!-_ 54 korkeakoulutaso -+ amm.k()ulu tai vastaavai 7 L i 4 Onko yrityksellä henkilöstön _!_ :: ; Kylla:! 3 Oletteko halukkaita liittymään l~=~-~- 2 --==--!~i~ialanne työyh~!_e_~i_!_ttymiin _ JSyllä~_ yli, milj. j smuj.l. a.s-~om;u-p~~s.tn~-, kevai-hto, ru.-a ' Hen_~~~'!_l!l~-- ~- Henkilöstön koulutustaso : korkeakoulutaso : Onko yrityksenne valmis 3 investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä --- T 2 ~--- l opistotaso amm.koulu tai vastaavai 5 57 Onko yrityksellä henkilöstön 5,-, rtilj. 2 2 koulutustarvetta!- -~ Oletteko halukkaita liittymään : 3 toimialanne työyhteenliittymiin ra---t L j _ yli, milj. 2

27 alle 3 koulutustarvetta Oletteko 23 Liikevaihto: Henkilöstön määrä:,5 milj. '--o.~~-,milj. _ ~ ~~ ~ ~--- Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä 4 +--~ ,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. Henkilöstön kou utustaso korkeakoulutaso. ()f?~~to~~~~ _ e~mmj<~_ulu ta_i ~~~taavaj!!l_ljut ~ Onko yrityksenne valmis '5~:-, ~-- Onko yrityksellä henkilöstön : f.---- investointeihin. koulutustarvetta j ~ ! halukkaita liittymään ' ~ l toimialanne työyhteenliittymiin L j L yli, milj. Liikevaihto: alle,5 milj. " ~---- 2,5-,mi-~.--r--~G="~_Q_mi~.- T?.Q-5, milj. Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso 3. 7 ~--n--k--o---y-r-ity_k_s e_n_n_e_v_a_lm-is k~t ~- --~ Onko yrityksellä he,nkilöstön -- -korkeakourutaso _ +-'- opistotaso -~_mm.~oulu tai vastaav(i!_ investointeihin o ~-- ---t -- Oletteko aiemmin toiminut Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittymissä - toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin 23 : Oletteko aiemmin toiminut ~_Kyl~~: l ~-o/öyh~!!nliittymiss~---~--- l korkeakoulutaso : ~~llä~~l-~~--=~=- -- -_<?_Pis~taSo Onko yrityksellä henkilöstön El: ' 2 kou utustarvetta --...;.. -+-= ~ tm,kouu ~; : stoava~ 2 Oletteko halukkaita liittymään _ : [_.4 _ toimialanne työyhteenliittymiin Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso alle o.~!!lillo 8 :,_? -_,milj.,-2, m~j. 2,-5, milj. 5,-, milj. k_or_k~l<-~jj_iu_t-=as=-o_ j ~- opis!otsso J aitl_m.kouiuta~st8~v~ ~ ~---- ~~ ~ --~--~- - -? - Onko yrityksenne valmis r- Kyl~_:_-~--- i Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin : :,_[ ko_u~_t_~-~-ta_rv_e_tt_a o Oletteko aiemmin toiminut : Oletteko halukkaita liittymään r---- t<?i~ialanne työ~~tee~i~miin työyhteenliittymissä _ l::i: ~ g _L yli, milj. -Liike-vai-hto: ~ ~- alle o,5milj. :,5-,milj ~_._~2:~_-n,]l~- - 2,-5, milj. Henkilö~~!r~_: =.-;: ~ ~~ - -:-=.m() ()_ Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä korkeakoulutas~---l-- C>ei~tot(i!)_O_ amm.koulu tai vastaava r ~- 2 6 j ~!<_y~lä: Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. - l(yll~: - - j t_ - _j yli, milj.

28 _ -~ koulutustarvetta 24 Liikevaihto: --~~!~ g_~?~i'l_l,5 - ~.Qmilj. ~ _.9_-2.9 milj. ~ -~ _.._5_, milj. '. Henkilöstön määrä: t!q n-=-~- Henkilöstön koulutustaso l--- kork_e_a~()_ljiuta~() opistotaso. Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin ' amm.koulu tai vastaavai 9 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: -----~Jie O,S-miM~o:5--=,Omilj. -,,-2, milj. i 2,-5, milj._ 4-~Q-_fo,o mjij_. - yli, ~~j._ L! : _ Henkilöstön määrä: 2 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavai f , ~ Onko yrityksenne valmis i j' Onko yrityksellä- he_ nkilo- stön_ investointeihin. _ koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut ; -j Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittym~~~- j_ toimialanne työyhteenliittymiin Liikevaihto: r alle O~mii(l(),5:,milj. + _,-2, milj. '? 9~_5,_m_ifL_ ~ 5,9Jq,_~mi(-=yfi _. milj ~- i i Henkilöstön määrä: ; ~ Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä korkeakoulutaso opistotas() Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta t(yllä: 2 Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin ~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä,- alf~ Q.!) miij. -,5 -,Omilj. _,-2, milj. 25 korkeakoulutaso i opistotaso _ 2,-5, milj. ~. ~llä: r ~--~, -~ko yrityksellä henkilöstön -+. ~~ulu!~~~etta _,. Oletteko halukkaita liittymään r-~; ö toimialanne työyhteenliittymiin amm.koulu tai vastaavaj 25 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: ~ _l _2 l ---~- alle o~s-milj~- ~ ~~~5_-,OmiiJ~=r-,p~~9_rnJij_. ~-5,-~ilj~=- _s,--,o-milj. ~, Henkilöstön määrä: ,- ' Henkilöstön koulutustaso _-~orkeakoli_iutaso _ ()Pisl()~aso ~n.~~_()_l.l~ tai vastaava 9 investointeihin o ~----l Oletteko aiemmin toiminut ' Oletteko halukkaita liittymään ty~yhteenliittymissä f - -- toimialanne työyhteenliittymiin Onko yrityksen~e ;almis --r-kyilä~- --!u -- -_J uo~-ko yrityksellä h:nkilö~tön yli, miij.

29 i investointeihin Oletteko työyhteenliittymissä! Henkilöstön 6 38 koulutustarvetta 7 Oletteko 25 Liikevaihto: ~ alle,5_!~q._5_:_!_,q_~~il ~ ~enkilo ~s~to~ n_m~ä~ä~rå~ =-~--~ ~----- ~~,~~ -Q_miU~- ~-~.-5, milj. 2 koulutustaso korkeakoulutaso ---~---- opistotaso J ~~~ ~oulu tai vastaava 4 Onko yrityksenne valmis. 2 Onko yrityksellä henkilöstön f-~investointeihin -L koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä t(yll~: Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. - _!<yllä: yli, milj. r----- Liikevaihto: alle,5 milj. j o,5-,"!i!l_~~q_ rtiilj. ~' _2,Q~.O-miT ~Q:_~.o milj., yli, milj.. 2 L -~--.l ~ t! Henkilöstön määrä: , T~---- 2! Henkilöstön koulutustaso _ ~orkeako~lu!~~~~- _ opistotaso + amm.koulu ~~~y~_s!a_a_v~l_ 4! j 53 ; Onko yrityksenne valmis 2 Onko yrityksellä henkilöstön c - -- o - koulutustarvetta r ~ "--~ ~----~~ ~ aiemmin toiminut ±- _i 5 halukkaita liittymään l(yllä: ' 7 toimialanne työyhteenliittymiin ~-----~- --L- --~--~ ~ ~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä alle,5 milj.,5 -,milj. ~.-2, mi~j. ~.Q-5, milj. 5,-, milj L_~ () '-_~ ~~ak~ulutaso opistotaso ~"'ckoulu tai vas~~ ~. --Kylla: ; ~---. o J Onko yri~ksellä h~nkiiöstön- l -- -~ ~ ~ KYnä: ~y_llä: Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 3 Liikevaihto: Henkilöstön määrä: ~-~- Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä ~~~,5 milj. 767,5 -,milj.,-2, milj. 2 2,-5, milj. 5,-, milj. 9 i ~--~kc>_r"_~e~_!<oulutaso _ 4 opistotas? ~---~ "- ~ :_!-- ~d----=-~ Onko yrityksellä henkilöstön Kxll~:, koulutustarvetta ~ t Oletteko halukkaita liittymään E-i: toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj. 8

Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys

Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Työraportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Markku Pääkkönen Heinäkuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI Puhelin (9) 8 3 Fax (9) 8 379 TEKIJÄ- ORGANISAATIO: Kuhmon Yrittäjät r.y.

Lisätiedot

Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys

Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Työ r a p o r t t i 9 8-7 8 Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto.Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-8 3 Fax +358-9-8 3719 Työraportti 98-78

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS Sivu 1 / 6 TILAAJAVASTUU.FI - YRITYSRAPORTTI Yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1629609-6 Raportin hakupäivämäärä 19.11.2013 Raportti voimassa asti 15.01.2014 JPH-Maanrakennus Oy Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset

Lupajärjestelmän kehittäminen. EK:n yrityskyselyn tulokset Lupajärjestelmän kehittäminen EK:n yrityskyselyn tulokset Joka kolmannella kokemusta lupien hakemisesta tai niihin liittyvien ilmoitusten tekemisestä % osuus kaikista vastaajista % osuus vastaajista TOIMIALA

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia

Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia Tiivistelmä Hanna Menna 16.4.13 Kuntien infraomaisuuden hallinta - kyselyn tuloksia Infra menestyksen perustana - toimiva arki -hankkeen osana toteutettiin infraomaisuuden hallintaa koskeva kysely kuntien

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritystiedot Yrityksen nimi R-Towing Oy Y-tunnus 1810880-2 Raportin hakupäivämäärä 16.01.2014 Raportti voimassa asti 19.02.2014 Arkistointitunnus 1389784196201 Tietolähteiden perusteella yritys

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU

KYSELYTULOKSET. Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille. Kehittämistyöryhmä Kari Kunnari, rehtori SIMON KOULU SIMON KOULU KYSELYTULOKSET Simon koulun vanhemmille lähettiin kysely koulun toiminnasta marraskuussa 2. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 92 henkilöä. Kyselyssä esitettiin kuusi väittämää koulun eri toimialoilta.

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Erikoissuunnittelija Markus Alanko, rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi vaiheeksi on osoittautunut

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO

www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO www.lut.fi TEKNIIKAN JA TALOUDEN YLIOPISTO Hankintatoimen tila ja kompetenssit globaalissa vertailussa Tausta Hankintatoimessa ammattiostajien rooli on muuttunut Hankintatoimi on osa liiketoimintaosaamista

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

Seppo Murto. Länsi-Suomen osaamiskeskus, Meriklusteriohjelma 2007-2013. Meritekniset laitteet ja veneteollisuus

Seppo Murto. Länsi-Suomen osaamiskeskus, Meriklusteriohjelma 2007-2013. Meritekniset laitteet ja veneteollisuus Länsi-Suomen osaamiskeskus, Meriklusteriohjelma 2007-2013 Seppo Murto o Meritekniset laitteet ja veneteollisuus o 2007-2009 venepuolen tutkimushankkeita, TEKES veneteknologiaohjelma o Haettiin uusia malleja

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2009

Ympäristöliiketoiminta 2009 Ympäristö ja luonnonvarat 2010 Ympäristöliiketoiminta 2009 Lajiteltujen materiaalien kierrätys oli suurin ympäristöliiketoiminnan toimiala vuonna 2009 Ympäristöliiketoimintaan kuuluvien toimialojen yritysten

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Länsi-Uudenmaan suhdannekysely 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Kyselyn tausta ja toteutus Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekivät yhteistyössä pienten ja

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA

YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA YRITYSTEN LIIKETOIMINTASUHTEET SELVITYS LIIKETOIMINTASUHTEISTA JA VERKOSTOITUMISESTA SUOMESSA Tutkimusprojekti Tutkimuksen tausta Eurostatin harmonisoima kyselytutkimus yritysten välisistä liiketoimintasuhteista,

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SIVU 01/2015 AIKA Torstaina 4. kesäkuuta 2015 klo 10-11 PAIKKA Eräjärven seurakuntatalo, Eräjärventie 1553 LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KOPPANEN Elina

Lisätiedot

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely 17.3.2016 Pudasjärvi Matkailututkija, FT Pekka Kauppila Kajaanin ammattikorkeakoulu http://www.kamk.fi/fi/palvelut-tyoelamalle/julkaisut

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006

ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA. PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITON PK-YRITYSVALTUUSKUNTA PK-yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Heimo J. Aho 8.2.2006 Mikä mies? Heimo Juhani Aho, s. 9.4.1949, Tampere Ylioppilas, Kalevan yhteiskoulu 1968 Dipl.ekonomi,

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Loppuraportti 18.3.2008 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioimisen

Lisätiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät?

Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Mikä on rakennuskoneala ja mitkä ovat sen näkymät? Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja VTT, Kiinteistöt ja rakentaminen 13.12.21 12.12.21 2 Rakennuskoneala ja sen ennakointi - mitä haluttiin Määritellä markkina

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä

POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005. 1. Yleistä POHJOIS-KUOREVEDEN VESIOSUUSKUNTA 8.3.2006 TOIMINTAKERTOMUS 2005 1. Yleistä Pohjois-Kuoreveden vesiosuuskunnalle vuosi 2005 oli vilkkaan rakentamisen aikaa. Toisaaalta osuuskunnan jo valmistuneilla alueilla

Lisätiedot

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan

ASIAKASKOHTAINEN SUHDANNEPALVELU. Oulu 15.2.2007 A 1. - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan ASAKASKOHTANEN SUHDANNEPALVELU - Nopeita suhdannetietoja yritysten toimintaympäristön ja kilpailijoiden seurantaan Oulu 15.2.2007 (09) 1734 2709 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi 15.2.2007 A 1 Liikevaihdon

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa RAKENNUSYRITYSTEN KORJAUSRAKENTAMINEN Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2014 31.12.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Tekninen lautakunta 27.3.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 27.3.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.3.2013 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu

ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / Savonlinnan seutu Olavinkatu 27, 57130 ETELÄ-SAVON JÄTEVESIOSAAJAT / n seutu Omavesi-hanke ylläpitää Etelä-Savon haja-asutusalueella toimivista jätevesijärjestelmiä suunnittelevista ja rakentavista yrittäjälistaa. Listalle

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot