Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i 9 9- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A. FIN- HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i 9 9- II Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999

3 Työ raportti 99- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Äänekosken Yrittäjät ry Helmikuu 999 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

4 ÄÄNEKOSKELAISTEN YRITYSTEN PERUSTIETOSELVITYS TIIVISTELMÄ Tämän perustietaselvityksen tarkoituksena on antaa selkeä kuva niistä äänekoskelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen Äänekosken Kivettyyn. Tässä oleva perustietaselvitys on pohjana taloudellisten laskelmien suorittajalle, jotta taloudelliset vaikutukset äänekoskelaiseen elinkeinoelämään voidaan laskennallisesti osoittaa. Äänekosken kaupungin yritysrekisteristä on valittu 24 yritystä, joiden toimialat vastaavat loppusijoituslaitoksen eri vaiheissa tarvittavia palveluja. Yrityksiltä tiedusteltiin heidän yritystoimintaansa liittyviä tietoja, kuten liikevaihto, toimialaselvitys, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotantokalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuudennäkymät ja arviot siitä, kuinka suuria kohteita yritys voi ottaa suoritettavakseen. Äänekoskella käytetty kyselylomake on sama kuin vastaavassa selvityksessä Kuhmossa käytetty lomake. (Lomake on laadittu Kuhmon Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:n ja taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteisesti sopimien kysymysten mukaisesti.) Perustietaselvitystä varten yrityksille toimitettiin postitse kyselylomakkeet, joihin heitä pyydettiin vastaamaan ja postittamaan vastaukset viimeistään mennessä. Koska kaikkia vastauksia ei määräaikaan mennessä saatu, lähestyttiin vastaamatta jättäneitä ja tavoitettavissa olleita yrityksiä puhelimitse. Osa vastaamatta jättäneistä yrityksistä oli lopettanut liiketoiminnan tai toiminnan luonne oli merkittävästi tunut tai tumassa. Osa yrityksistä jätti syitä erittelemättä vastaamatta kyselyyn. Saatekirjeellä varustettuun kirjalliseen kyselyyn saatiin vastauksia 58 yrityksellä. Yksi vastanneista yrityksistä edustaa 3 itsenäisen yrittäjän yhteenliittymää. Saadut kyselytulokset on syötetty kyselyä varten kehitettyyn ATK-ohjelmaan. Ohjelmatiedosto mahdollistaa myös työvaiheittaisen yritystietoselailun, joihin äänekoskelaiset yritykset voivat tarjota palvelujaan.

5 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistel mä JOHDANTO 2. Äänekosken Yrittäjät ry:n päätös Selvitystyön suorittaja Selvitystyön tavoite Tehtäväkuvaus SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus Peruskaavio vaiheittain Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe Vaihe YRITYSKYSELY Yrityskysely Kyselykirje VASTAUKSET Vastaukset toimialoittain Vastausten tallentaminen ATK-ohjelmaan Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta TULOKSET LOPPULAUSE LÄHDELUETTELO LIITE. Saatekirje ja kyselylomake LIITE 2. Yhteenveto toimialoittain

6 2 JOHDANTO. Äänekosken yrittäjät ry:n hallituksen päätös Äänekosken Yrittäjät ry on syksyllä 998 päättänyt suorittaa perustietoselvityksen, jossa yrityksille suunnatulla kyselyllä selvitetään äänekoskelaisten yritysten valmiutta ja voimavaroja mahdolliseen loppusijoitusrakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen. Kyselyä toteuttavaksi organisaatioksi Äänekosken Yrittäjät ry nimesi järjestön hallituksen..2 Selvitystyön suorittaja Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus: Risto Kumpu, puheenjohtaja Eila Litmanen, sihteeri Paavo Heino, jäsen Matti Hänninen, jäsen Vappu Kautto, jäsen Seppo Kosonen, jäsen Jari Mehto, jäsen Timo Niskanen, jäsen Esa Paanala, jäsen Kari Rutanen, jäsen Arvo Takala, jäsen Keijo Valkonen, jäsen Selvitystyön suorittaja on Äänekosken Yrittäjät ry:n jäsen Jouko Varis, Henkilöja Viestintäpalvelu Jouko Varis. Aineiston tietoteknisestä käsittelystä vastaa Kuhmon Yrittäjät ry. Selvitystyön aikana Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus on kokoontunut selvitystyön suorittajan kanssa työn kannalta tarpeellisten asioiden käsittelemiseksi. Hallitus on pitänyt myös kiinteää yhteyttä toimeksiantajan Posiva Oy:n edustajaan kenttäpäällikkö Aimo Hiiroseen.

7 3.3 Selvitystyön tavoite Selvitystyön tavoitteena on antaa selkeä kuvaus äänekoskelaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen Äänekosken Kivettyyn. Selvitys tehdään yrityksistä, joiden toiminta rakentamisen eri vaiheissa vaikuttaa välittömästi tai välillisesti paikkakunnan elinkeinoelämään..4 Tehtäväkuvaus Perusselvityksessä yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: toimiala liikevaihto mk/v yrityksen tuotteeupalvel ut henkilöstön määrä koulutustaso ja koulutustarve kalusto investointihalukkuus halukkuus toimia työyhteenliittymissä (verkostoituminen) yrityksen tulevaisuudennäkymät referenssikohteet arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta Selvitystyössä kerättiin tarpeellisia tietoja myös eri yhteisöiltä kuten Ääneseudun Yritysverstas Viiskulma, Äänekosken kaupunki sekä yrittäjäjärjestöt

8 4 2 SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS 2. Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus PERUSKAA VIO VAIHEITTAIN. VAIHE NYKYTILANNE 2. VAIHE TYÖMAAN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE LOPPUSIJOITUSTILOJEN RAKENT AM N EN KIINTEISTÖJEN RAKENTAMINEN 5. VAIHE LOPPUSIJOITUSTOIMINTA 6. VAIHE SULKEMINEN

9 5. VAIHE (nykytilanne) koeporaukset maan perustamine esinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestintä siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelut kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat vierailujen hoito

10 6 2. VAIHE alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi lvi-urakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi ohtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoiminta materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittelu valvonta jätehuolto sähköhuolto lvi-huolto

11 7 3. VAIHE mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-,sähkötyöt poraustoiminta räjäytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

12 8 4. VAIHE mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lvi-urakointi sähköurakointi majoituspalvelut oimistopalvelut ruokala/pitopalvelut alttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi ätehuolto henkilökuljetus avarankuljetus uokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

13 9 5. VAIHE kuljetukset kapselointi valvonta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta

14 6. VAIHE purkutyöt kuljetukset maisemointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitopalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta ähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoimi siivoustoimi ätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset artiointi suunnittelupalvelut alvonta

15 3 YRITYSKYSELY 3. Yrityskysely Yrityskysely suoritettiin loka-marraskuussa -98 lähettämällä 24 äänekoskelaiselle yritykselle kyselykirje. Kyselyyn valittiin yritykset Äänekosken kaupungin ylläpitämästä yritysrekisteristä, jossa on noin 52 äänekoskelaisen yrityksen perustiedot. Valittujen yritysten katsottiin olevan loppusijoitusrakentamisen ja -toiminnan osalta keskeisessä asemassa. Vastaukset pyydettiin palauttamaan mennessä Äänekosken Yrittäjät ry:n nimeämälle perustietojen selvittäjälle. 3.2 Kyselykirje Perustietaselvityksen kysymyslomakkeena Äänekosken Yrittäjät ry:n hallitus päätti käyttää Kuhmon Yrittäjät ry.n suorittaman kyselyn kanssa tietosisällöltään yhteneväistä lomakemallia. Malli oli Kuhmon Yrittäjät ry:n, Posiva Oy:n ja taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteistyössä laatima. Kyselylomakkeen saatteena yrityksille lähetettiin Äänekosken Yrittäjät ry:n laatima kirje. Saatekirje ja kaksisivuinen kyselylomake ovat tämän työraportin liitteenä.

16 2 4 VASTAUKSET 4. Vastaukset toimialoittain Vastauksia saatiin yhteensä 58 yritykseltä, mikä vastaa 4 7 % kyselyn kohteena olevista yrityksistä. Huomionarvoista kuitenkin on, että liiketoimintapohjaisen yhteenliittymän kautta yhden vastauksen sisältö kattaa 3 äänekoskelaisen samaa toimialaa harjoittavan yrityksen vastauksen. Näistä kolme vastasi myös erikseen omalla lomakkeella. Näinollen kohdeyritysten laajuudeksi muodostui 52 ( ) yritystä ja vastaukset kattavat yhteensä 85 yrityksen tiedot. Palautuneiden vastausten määrä kattaa tällöin 56 /o kyselyn piirissä olleista yrityksistä. Tulosteissa yritysten lukumäärä on 7. Ero selittyy ns. monialayritysten vastauksista. ToimialoiHain vastauksia saatiin seuraavasti: Raivaus Maanrakennus Maanrakennus Louhinta Murskaus Rakennusurakointi Sähköurakointi L Vl-urakointi Talonrakennus/ Konepajatyöt Konepajatoiminta/ Henkilökuljetus Tavarankuljetus Kuljetus/ Sähköhuolto LVI-huolto Kiinteistöjen huolto Jätehuolto Korjaamo Polttoainehuolto Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset Vartiointi Muut Yhteensä 2 kpl 4 kpl 5 kpl 2 kpl 2 kpl 5 kpl 4 kpl 4 kpl 5 kpl 3 kpl kpl kpl 7 kpl kpl kpl 2 kpl 2 kpl kpl kpl kpl 2 kpl 2 kpl kpl kpl 7 kpl

17 3 4.2 Kyselytietojen tallentaminen vaiheittain ATK-ohjelmaan Yrityksiltä saadut kyselytiedot tailennettiin ATK-ohjelmaan vaiheittain, jolloin saatiin toimialakohtaiset yritystiedot rekisteröityä kullekin kuudesta työvaiheesta. 4.3 Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta ATK-ohjelman yhtenä osana oli loppusijoituslaitoksen eri työvaiheet, jotka rekisteröitiin ohjelmaan. Kullekin työvaiheelle annettiin oma toimialakoodi, jonka avulla työvaiheet voitiin yhdistää yrityksiin ja yritysten antamiin kyselyn vastauksiin. Mikäli jonkin yrityksen toiminta oli ns. monialatoimintaa, kartoitettiin kunkin toimialan laajuus erikseen. Yrityksiltä saadut tiedot syötettiin ohjelmasovellutukseen. ATK-ohjelmasta on mahdollista saada tarvittavia yritys- tai toimialakohtaisia tietoja.

18 4 5 TULOKSET Koska ATK-ohjelma mahdollistaa selvitystyöstä useita eri tulostusmalleja, on tämän työraportin liitteeksi valittu vain toimialakohtainen yhteenveto. Toimialakohtaisesta yhteenvedosta on helposti luettavissa kyselyn tulokset toimialakohtaisesti.

19 5 6 LOPPULAUSE Perustietaselvitystä varten on loppusijoitusrakentamisesta ja -toiminnasta laadittu elinkaariajatteluun pohjautuva kuuteen eri vaiheeseen jaoteltu töiden vaiheistus. Vaiheille on haettu Saanio & Riekkola Oy:n raporttiluonnoksesta YVA-työtä varten ne yritystoimialat, joita loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja loppusijoitustoiminta valmistuakseen tarvitsevat. Selvitystyön perusteella on havaittavissa, että äänekoskelaiset yritykset ovat hyvin kiinnostuneita osallistumaan loppusijoituspaikan rakentamiseen sekä oheispalvelujen tuottamiseen, mikäli loppusijoituspaikaksi valitaan Äänekosken Kivetty. Äänekoskelaisten yritysten valmiudet osallistua loppusijoituspaikan rakentamiseen ovat jo nykyisellään hyvät. Erityisesti maanrakennuksessa, rakentamisessa ja kuljetuksissa paikkakunnalta löytyy toimintavolyymiltaan isojakin yrityksiä tai yhteenliittymiä. Kohteen tarvitsemien palvelujen tarjonta on laajaa. Kokemusta työyhteenliittymistä on jo enemmistöllä yrityksistä ja valmius yhteistoimintaan vielä suuremmalla yritysjoukolla. Yritysten valmius investointeihin on erittäin korkealla tasolla. Äänekoskella sijaitsee joitakin maanlaajuisesti ja usealla paikkakunnalla toimivien yritysten yksiköitä. Yritykset ovat antaneet tähän selvitykseen koko yritystä koskevat liiketoiminta- ja henkilöstötiedot Tietojen vaikutus eräiden yksittäisten toimialojen ja toimialatiedot yhteensä taulukon henkilöstö- ja liiketoimintatietojen arvoihin on huomattava.

20 6 LÄHDELUEITELO Äänekosken kaupunki, yritysrekisteri Äänekosken Yrittäjät ry, yritysrekisteri Saanio & Riekkola Oy, loppusijoituspaikan tekniset tiedot YVA-työtä varten 997

21 7 Äänekosken Yrittäjät ry ÄÄNEKOSKELAINEN YRITTÄJÄ Äänekosken Yrittäjät ry on yhteistyössä Posiva Oy:n kanssa päättänyt ympäristövaikutusten arvioinnista säädetyn lain mukaisesti kartoittaa äänekoskelaisten yritysten voimavarat ja osaamisen, mikäli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkakunnaksi tulee Äänekosken Kivetty. Perusselvityksessä kartoitetaan miten rakentaminen ja oheispalvelut vaikuttavat äänekoskelaiseen yritystoimintaan ja talouselämään. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 23, jolloin aloitetaan 5 metrin syvyisen tutkimuskuilun rakentaminen. Varsinaisiin rakennustöihinpäästään noin vuonna 2 ja laitos on valmis 22. Loppusijoitustilojen ja kapselointilaitoiksen kustannusarvio on,2 miljardia markkaa Loppusijoitustoiminta alkaa välittömästi rakennustöiden valmistuttua ja kestää vähintään 25 vuotta. Laitoksen rakentaminen ja käyttö tarjoavat mahdollisuuden äänekoskelaisille yrityksille. Tiedustelemme Teiltä oheisen lomakkeen avulla perustietoja siitä, miten äänekoskelaiset yritykset voisivat hankkeen toteuttamiseen osallistua. Tietojatarvitaan myös sen takia, että laitoksen taloudelliset vaikutukset voitaisiin selvittää mahdollisimman tarkasti. Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen lomakkeen kysymyksiin ja palauttamaan sen mukana seuraavassa palautuskuoressa mennessä. Selvityksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki kartoituksen kohteeksi valitut yritykset vastaavat kyselyyn. Lisätietoja antavat tarvittaessa Jouko Varis Puh tai tai Risto Kumpu Puh tai Äänekosken Yrittäjät ry,~ /~L-<-~--L J Risto Kumpu // Puheenjohtaja

22 8 Äänekosken Yrittäjät Ry KYSEL YLOMAKE

23 9

24 2 LIITE 2 Äänekosken yrittäjät ry

25 investointeihin! Liikevaihto:, Henkilöstön-määrä: Henkilöstön,5- l ~--alle,5 milj. 2 :omilj. j,-2, milj. r 2,-5, ~~: r}.-, ~i]_. fil[i(). ~miij:--, --t------o LI~. _ o _ j ~Q ; Q ;! l koulutustaso u~-~orkea~so- --~opis~ta~<?- ---:- ammj(?~~ ~i ~a~eav-ej - -t ~ ~ Onko yrityksenne valmis 2 Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin - Ei~ o koulutustarvetta ~---- Oletteko aiemmin toiminut, J Oletteko halukkaita liittymään työ_ y_h_te_e~l_iitty_m_i~~- --~ "---E_i: l~oimialanne ~ö~~~-:_:_~~i~miin '--~llä: ~llä: 3 Liikevaihto: Henkilöstön määrä: alle,5milj. 2 2,5 -,Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavk; r T T Onko yrityksenne valmis--- i--kyll_ä~ ~~~~-=~::in toiminut l ~~~ ~ m 3 =J Onko yrityksellä henkilöstön - Kyll~:j_i ~~:~~~=~;::ita liittymään -----~~~llä: ~---- työyhteenliittymissä toimialanne työyhteenliittymiin o yli, milj. Liikevaihto: T~(3-IIe-,5 mi!l_~ Q2 :_>_6!Q9:2, milj. ~--? _--5, milj. _' 5_._~cf._cfrlliij:--- yli, milj ~ ~2 -~ -~ j L _Q Henkilöstön määrä: 2 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavai Onko yrityksellä henkilöstön 2 koulutustarvetta 3 Oletteko aiemmin toiminut Kyii~_.L Oletteko halukkaita liittymään 3 työyhteenliittymiss! ;!=i: _ 4 toimialanne työyhteenliittymiin ' Onko yrityksenne valmis - -- r Kyiiä:. 5 : investointeihin t'-8:----~: -._ ~ ~ ~- ---~---~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso r ~ Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä, ~ r alle ~~!~~-:_bomilj. : J_.Q_-2, m!il - -~------'--~ ?.-_5,_ m!~l 5,Q-_9_._ niij_. ; 2~ r------~ ~ ~_()!keak~uiu!(l~-- opist~taso _ rm.koulu ~i vastaav(ll ~ Onko yrityksellä henkilöstön : " o koulutustarvetta f Kxll~: _ + 2 Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin _...~ ~Ii, milj. Olett~ko Liikevaihto: alle,5 milj. Henkilöstön määrä:,5 -,Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. ' ~- -+ -~ ~ - Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso amm:koulu tai vast(lavac mu-ut- Onko yrityksenne valmis j ~ : _2 w- - aiemmi-~-toiminut työyhteenliittymissä ~~ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin j Ky~~: 2 ~~II~: 2 yli, milj.

26 investointeihin + i -~-----t---- ~~--- koulutustarvetta i 22 Liikevaihto:,5 -],Omilj.,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. yli, milj. 3 Henkilöstön määrä: 2 ---~ r , Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso : opistotaso amm.koulu tai vastaavaj jj; Onko yrityksenne valm~- j 4 - Onko yrityks.!nä henkilöstil_n - - ~~~!c-~-5 _ koulutustarvetta o i - olettek_o_aiem~i-n toiminut! -i 4 - Olett~ko halukkaita liittymään ~ työyhteenliittymissä -"_ i: -~-- _ -~- toill"l~lanne työj~~eenliitty!""iin o Liikevaihto: ----alleo:s_~i[.=~~s-.omili~ _-rio-2,o-mii --?.Q-s~q-IT)ilj. -t ---.L j Q j_- -- ~--HenkilÖstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin t--- i 662 l-~eakö-ulutaso T ---opistotaso amm.koulu tai vastaava! t ,-, milj. 4 Onko yrityksellä henkilöstön ---- koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut _!5yllä: ~- Oletteko halukkaita liittymään KyU~: työyhteenliittymissä toimialanne työyhteenliittymiin i i ----~ ~ yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen Ii ittym issä ~lle_q._~!ll_iil [ ()_.? -,lliii ~---~~9=~ rti_i[~~ 2,-5, milj. ~ ---- _Q -. 2 : 35 5,-, milj. i -korkeokouiutaso_].. opistotaso t amm.koulu tai ~asia-avaj: ~= ~ ~--~ ~ K_yllä_:_ -~--~ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta ' -t(yjiä~~-~ Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä (il~e ~~~ =~j._l,5 -_lq_~ill- t ~-2, ~~ - t -=~-_5j ~i~. 5,_-_~JI!-_ 54 korkeakoulutaso -+ amm.k()ulu tai vastaavai 7 L i 4 Onko yrityksellä henkilöstön _!_ :: ; Kylla:! 3 Oletteko halukkaita liittymään l~=~-~- 2 --==--!~i~ialanne työyh~!_e_~i_!_ttymiin _ JSyllä~_ yli, milj. j smuj.l. a.s-~om;u-p~~s.tn~-, kevai-hto, ru.-a ' Hen_~~~'!_l!l~-- ~- Henkilöstön koulutustaso : korkeakoulutaso : Onko yrityksenne valmis 3 investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä --- T 2 ~--- l opistotaso amm.koulu tai vastaavai 5 57 Onko yrityksellä henkilöstön 5,-, rtilj. 2 2 koulutustarvetta!- -~ Oletteko halukkaita liittymään : 3 toimialanne työyhteenliittymiin ra---t L j _ yli, milj. 2

27 alle 3 koulutustarvetta Oletteko 23 Liikevaihto: Henkilöstön määrä:,5 milj. '--o.~~-,milj. _ ~ ~~ ~ ~--- Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä 4 +--~ ,-2, milj. 2,-5, milj. 5,-, milj. Henkilöstön kou utustaso korkeakoulutaso. ()f?~~to~~~~ _ e~mmj<~_ulu ta_i ~~~taavaj!!l_ljut ~ Onko yrityksenne valmis '5~:-, ~-- Onko yrityksellä henkilöstön : f.---- investointeihin. koulutustarvetta j ~ ! halukkaita liittymään ' ~ l toimialanne työyhteenliittymiin L j L yli, milj. Liikevaihto: alle,5 milj. " ~---- 2,5-,mi-~.--r--~G="~_Q_mi~.- T?.Q-5, milj. Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso 3. 7 ~--n--k--o---y-r-ity_k_s e_n_n_e_v_a_lm-is k~t ~- --~ Onko yrityksellä he,nkilöstön -- -korkeakourutaso _ +-'- opistotaso -~_mm.~oulu tai vastaav(i!_ investointeihin o ~-- ---t -- Oletteko aiemmin toiminut Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittymissä - toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin 23 : Oletteko aiemmin toiminut ~_Kyl~~: l ~-o/öyh~!!nliittymiss~---~--- l korkeakoulutaso : ~~llä~~l-~~--=~=- -- -_<?_Pis~taSo Onko yrityksellä henkilöstön El: ' 2 kou utustarvetta --...;.. -+-= ~ tm,kouu ~; : stoava~ 2 Oletteko halukkaita liittymään _ : [_.4 _ toimialanne työyhteenliittymiin Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso alle o.~!!lillo 8 :,_? -_,milj.,-2, m~j. 2,-5, milj. 5,-, milj. k_or_k~l<-~jj_iu_t-=as=-o_ j ~- opis!otsso J aitl_m.kouiuta~st8~v~ ~ ~---- ~~ ~ --~--~- - -? - Onko yrityksenne valmis r- Kyl~_:_-~--- i Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin : :,_[ ko_u~_t_~-~-ta_rv_e_tt_a o Oletteko aiemmin toiminut : Oletteko halukkaita liittymään r---- t<?i~ialanne työ~~tee~i~miin työyhteenliittymissä _ l::i: ~ g _L yli, milj. -Liike-vai-hto: ~ ~- alle o,5milj. :,5-,milj ~_._~2:~_-n,]l~- - 2,-5, milj. Henkilö~~!r~_: =.-;: ~ ~~ - -:-=.m() ()_ Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä korkeakoulutas~---l-- C>ei~tot(i!)_O_ amm.koulu tai vastaava r ~- 2 6 j ~!<_y~lä: Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. - l(yll~: - - j t_ - _j yli, milj.

28 _ -~ koulutustarvetta 24 Liikevaihto: --~~!~ g_~?~i'l_l,5 - ~.Qmilj. ~ _.9_-2.9 milj. ~ -~ _.._5_, milj. '. Henkilöstön määrä: t!q n-=-~- Henkilöstön koulutustaso l--- kork_e_a~()_ljiuta~() opistotaso. Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin ' amm.koulu tai vastaavai 9 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: -----~Jie O,S-miM~o:5--=,Omilj. -,,-2, milj. i 2,-5, milj._ 4-~Q-_fo,o mjij_. - yli, ~~j._ L! : _ Henkilöstön määrä: 2 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavai f , ~ Onko yrityksenne valmis i j' Onko yrityksellä- he_ nkilo- stön_ investointeihin. _ koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut ; -j Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittym~~~- j_ toimialanne työyhteenliittymiin Liikevaihto: r alle O~mii(l(),5:,milj. + _,-2, milj. '? 9~_5,_m_ifL_ ~ 5,9Jq,_~mi(-=yfi _. milj ~- i i Henkilöstön määrä: ; ~ Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä korkeakoulutaso opistotas() Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta t(yllä: 2 Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin ~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä,- alf~ Q.!) miij. -,5 -,Omilj. _,-2, milj. 25 korkeakoulutaso i opistotaso _ 2,-5, milj. ~. ~llä: r ~--~, -~ko yrityksellä henkilöstön -+. ~~ulu!~~~etta _,. Oletteko halukkaita liittymään r-~; ö toimialanne työyhteenliittymiin amm.koulu tai vastaavaj 25 5,-, milj. yli, milj. Liikevaihto: ~ _l _2 l ---~- alle o~s-milj~- ~ ~~~5_-,OmiiJ~=r-,p~~9_rnJij_. ~-5,-~ilj~=- _s,--,o-milj. ~, Henkilöstön määrä: ,- ' Henkilöstön koulutustaso _-~orkeakoli_iutaso _ ()Pisl()~aso ~n.~~_()_l.l~ tai vastaava 9 investointeihin o ~----l Oletteko aiemmin toiminut ' Oletteko halukkaita liittymään ty~yhteenliittymissä f - -- toimialanne työyhteenliittymiin Onko yrityksen~e ;almis --r-kyilä~- --!u -- -_J uo~-ko yrityksellä h:nkilö~tön yli, miij.

29 i investointeihin Oletteko työyhteenliittymissä! Henkilöstön 6 38 koulutustarvetta 7 Oletteko 25 Liikevaihto: ~ alle,5_!~q._5_:_!_,q_~~il ~ ~enkilo ~s~to~ n_m~ä~ä~rå~ =-~--~ ~----- ~~,~~ -Q_miU~- ~-~.-5, milj. 2 koulutustaso korkeakoulutaso ---~---- opistotaso J ~~~ ~oulu tai vastaava 4 Onko yrityksenne valmis. 2 Onko yrityksellä henkilöstön f-~investointeihin -L koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä t(yll~: Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 5,-, milj. - _!<yllä: yli, milj. r----- Liikevaihto: alle,5 milj. j o,5-,"!i!l_~~q_ rtiilj. ~' _2,Q~.O-miT ~Q:_~.o milj., yli, milj.. 2 L -~--.l ~ t! Henkilöstön määrä: , T~---- 2! Henkilöstön koulutustaso _ ~orkeako~lu!~~~~- _ opistotaso + amm.koulu ~~~y~_s!a_a_v~l_ 4! j 53 ; Onko yrityksenne valmis 2 Onko yrityksellä henkilöstön c - -- o - koulutustarvetta r ~ "--~ ~----~~ ~ aiemmin toiminut ±- _i 5 halukkaita liittymään l(yllä: ' 7 toimialanne työyhteenliittymiin ~-----~- --L- --~--~ ~ ~ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteen i ittym issä alle,5 milj.,5 -,milj. ~.-2, mi~j. ~.Q-5, milj. 5,-, milj L_~ () '-_~ ~~ak~ulutaso opistotaso ~"'ckoulu tai vas~~ ~. --Kylla: ; ~---. o J Onko yri~ksellä h~nkiiöstön- l -- -~ ~ ~ KYnä: ~y_llä: Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin 3 Liikevaihto: Henkilöstön määrä: ~-~- Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä ~~~,5 milj. 767,5 -,milj.,-2, milj. 2 2,-5, milj. 5,-, milj. 9 i ~--~kc>_r"_~e~_!<oulutaso _ 4 opistotas? ~---~ "- ~ :_!-- ~d----=-~ Onko yrityksellä henkilöstön Kxll~:, koulutustarvetta ~ t Oletteko halukkaita liittymään E-i: toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj. 8

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

UAV alustaisten menetelmien asiakastarpeet malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa

UAV alustaisten menetelmien asiakastarpeet malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa UAV alustaisten menetelmien asiakastarpeet malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa Jukka Konnunaho ja Tuomo Karinen Geologian tutkimuskeskus, Rovaniemi Esityksen asialista Asiakastarvekartoitus ja sen tulokset

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY Yhteenvetoraportti N=75 Julkaistu: 29.2015 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksen toimiala Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% kauppa 12 16,00% matkailu 5 6,67% muut

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007.

Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Villingin vesiosuuskunnan perustamisasiakirja on allekirjoitettu 3.9.2007. Villingin vesiosuuskunta on rekisteröity kaupparekisteriin 2.11.2007. Toimintakertomus 2011 Vesiosuuskunnan viidennen toimintakauden

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun

Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Pienyritysten suhdanneindikaattori Uusi työkalu mikroyritysten suhdannekehityksen tarkasteluun Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä

Lisätiedot

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely

CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely CoReFor-tutkimushankkeen (matkailun aluetaloutta ja yhteistoimintaa) tulosten esittely 17.3.2016 Pudasjärvi Matkailututkija, FT Pekka Kauppila Kajaanin ammattikorkeakoulu http://www.kamk.fi/fi/palvelut-tyoelamalle/julkaisut

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 11.5.2007 nro 4/2007

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 11.5.2007 nro 4/2007 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 11.5.2007 kello 13.00 14.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA 5.6.2014 Kokousaika Torstai 5. kesäkuuta 2014 kello 18.00 21.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Tekninen lautakunta 93 14.12.2016 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Innovaatiosetelin kiinnostavuus ja hyödynnettävyys pk-yrityksissä. EK:n Yrittäjäpaneelin tuloksia 10/2016

Innovaatiosetelin kiinnostavuus ja hyödynnettävyys pk-yrityksissä. EK:n Yrittäjäpaneelin tuloksia 10/2016 Innovaatiosetelin kiinnostavuus ja hyödynnettävyys pk-yrityksissä EK:n Yrittäjäpaneelin tuloksia 10/2016 EK:n Yrittäjäpaneeli: keino välittää pk-yrittäjien näkemyksiä päättäjien tietoon Yrittäjäpaneeli

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

Jalasjärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja

Jalasjärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone. Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja 1 Aika: 30.4.2013 klo 10.00 12.10 Paikka: Jalasjärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja Jari Isohella Kurikka, 1. varapj Markku Rintamäki Seinäjoki,

Lisätiedot

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut.

Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Kutsu tekniseen vuoropuheluun: Team Finland -kasvuohjelmien asiantuntijapalvelut. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/47559712.aspx Ulkoinen hankinta ID 377336-2014 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet

Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Matkailuneuvonnan rahoituksen haasteet Tuulikki Becker, Visit Helsinki 10.9.2015 1 I-lupakriteerit Kaikilta i-toimistoilta edellytetään i-kilpi osoittaa selkeästi palvelupisteen sijainnin. Keskeinen sijainti

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Tietotekniikan kandidaattiseminaari

Tietotekniikan kandidaattiseminaari Tietotekniikan kandidaattiseminaari Luento 1 14.9.2011 1 Luennon sisältö Seminaarin tavoitteet Seminaarin suoritus (tehtävät) Kandidaatintutkielman aiheen valinta Seminaarin aikataulu 2 2011 Timo Männikkö

Lisätiedot

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi

neuvonantajaa pk-yrityksiin. Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa pk-yrityksiin Kampanja neuvonantajien käytön lisäämiseksi 10 000 neuvonantajaa tiivistelmä TAUSTA Pk-yritysten osaamisvaje hidastaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä* Ulkopuolisen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu

Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa. Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Tuotantotalous päivittäisessä arjen johtamisessa Heta Jauhiainen, talousasiantuntija Lauri Tölli, talousasiantuntija ProAgria Oulu Usein Lainaa nyt 2 krt liikevaihto Tulikin tehtyä tuo robopihatto x120x2x365

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 25. syyskuuta 2014 kello 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma

Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma Metsäbiotalous PP Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma 2015 2020 Eeva-Liisa Repo Suomen metsäkeskus julkiset palvelut Oulun Seudun biotalous- ja energiatehokkuustoimijoiden kesätapaaminen Torstai 16.6.2016

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry EduCloud ncloud Rajapintojen avaaminen ja ekosysteemien rakentaminen JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne

Yrityksen nimi Yhtiömuoto Y-tunnus  Puhelinnumero Puhelinnumero Perustamisvuosi Yhtiön kotipaikka Fuusion tyyppi Fuusion tarkenne Yrityksen nimi LähiTapiola Itä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 22464420 E-mail juha.makinen@lahivakuutus.fi Puhelinnumero 0178211611 Puhelinnumero 0447211700 Perustamisvuosi

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 9.3.2016 KLO 14.00 KUTSU GLASTON OYJ ABP:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5 huhtikuuta

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012

Asianajajatutkimus 2012. Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Asianajajatutkimus 2012 Tiedotustilaisuus 8.11.2012 Yksityishenkilöiden ulottuvilla olevat oikeuspalvelut uhattuina Asianajajakunta kasvaa ja palvelutarjonta lisääntyy, mutta vain pääkaupunkiseudulla ja

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot