Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys"

Transkriptio

1 Työraportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Markku Pääkkönen Heinäkuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI Puhelin (9) 8 3 Fax (9) 8 379

2 TEKIJÄ- ORGANISAATIO: Kuhmon Yrittäjät r.y. Kainuuntie KUHMO TILAAJA: Posiva Oy Mikonkatu 5 A HELSINKI TILAUSNUMERO: g 6~~ ~~H? jitt--'\ TILAAJAN.. ~~ YHDYSHENKILO: Ismo Mäkeläinen Posiva Oy TEKIJÄN YHDYSHENKILÖT: Markku Pääkkönen Tuomo Kyllönen Kiinteistöpalvelut Ky Peura-Trans Oy TYÖRAPORTTI S KUHMON YRITTÄJÄIN PERUSKARTOITUS TEKIJÄT: ~~ M kk P.. ""kk"" ar u aa onen Tuomo Kyllönen

3 --+ ~ SQ:_~~ ~~~\J\\~ ~Q~o\~ve-~~ ~ +e\'\\-c- e~~vv\.: \~~~c )(vvv\l=- ~(V'. er-o t ~~~\J'r~~ '(\ ~ ~ -6\r-tJ '- <h \\h~ ~\k_c \b'''a \\e.- + V~ - \ Vut; \i V\ ~ ~-L>-"" \_ c~' l_a,"" {t: ll L C:SC C... <( ) ~}(\,_' S,. ~ ~c:- V e- ~ <; c... :;,~~~~v"~~ YD~v'\_~ ~~~ ~~(/'-""~llz ~ ~~h~ Qy~~~.

4 Työ raportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustietuselvitys Markku Pääkkönen Heinäkuu 998

5 Työ raportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Markku Pääkkönen Kuhmon yrittäjät r.y. Heinäkuu 998 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia.

6 Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia,eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

7 3 KUHMOLAISTEN YRTITYSTEN PERUSTIETOSELVITYS TIIVISTELMÄ Tämän perustietaselvityksen tarkoituksena on antaa selkeä kuva niistä kuhmolaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen Kuhmon Romuvaaraan. Tässä oleva perustietaselvitys on pohjana taloudellisten laskelmien suorittajalle, jotta taloudelliset vaikutukset kuhmolaiseen elinkeinoelämään voidaan laskennallisesti osoittaa. Kuhmon Yrityssampo Oy:n yritysrekisteristä on valittu 87 kuhmolaista yritystä, joiden toimialat vastaavat loppusijoituslaitoksen eri vaiheissa tarvittavia palveluja. Yrityksiltä tiedusteltiin heidän yritystoimintaansa liittyviä tietoja, kuten liikevaihto, toimialaselvitys, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotantokalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuuden näkymät ja arviot siitä kuinka suuria kohteita yritys voi ottaa suoritettavakseen. Kyselylomake on laadittu Kuhmon Yrittäjät r.y:n, Posiva Oy:n sekä taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteisesti sovittujen kysymysten mukaisesti. Perustietaselvitystä varten yrityksille toimitettiin postitse kyselylomakkeet, joihin heitä pyydettiin vastaamaan ja postittamaan vastaukset viimestään mennessä. Koska kaikkia vastauksia ei määräaikaan mennessä saatu, lähetettiin heille uusi tiedustelukirje. Kyselyn loppuvaiheessa vastaamattajättäneihin otettiin yhteys puhelimitse. Osa vastaamattajättäneistä yrityksistä oli lopettanut liiketoiminnan ja osa heistä ei halunnut vastata kyselyyn muista erityisistä syistä johtuen. Saatekirjeellä varustetun kirjalliseen kyselyyn saatiin vastauksia 6 yritykseltä. Saadut kyselytulokset on syötetty kyselyä varten kehitettyyn ATK-ohjelmaan. Ohjelmatiedosto mahdollistaa myös työvaihekohtaisen yritystietoselailun, joihin kuhmolaiset yritykset voivat tarjota palvelujaan.

8 4 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ JOHDANTO. Kuhmon Yrittäjät r.y.:n hallituksen päätös 5. Selvitystyön suorittaja 5.3 Selvitystyön tavoite 5.4 Tehtäväkuvaus 6 SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS. Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus 7. Peruskaavio vaiheittain 7.. vaihe 8.3. vaihe vaihe.5 4. vaihe.6 5. vaihe.7 6. vaihe 3 3 YRITYSKYSELY 3. Yrityskysely 4 3. Kyselykirje 4 4 VASTAUKSET 4. Vastaukset toimialoihain 5 4. Vastausten taliantaminen ATK-ohjelmaan Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta 6 5 TULOKSET 6 7 LOPPULAUSE 6 Lähdeluettelo 7 LIITE : Saatakirje ja kyselylomake 8- LIITE : Yhteenveto toimialoihain -7

9 5 JOHDANTO. Kuhmon Yrittäjät r.y:n hallituksen päätös Kuhmon Yrittäjät r.y:n hallitus on v. 997 päättänyt suorittaa kyselyn kuhmolaisilta yrityksiltä, jossa tiedusteliaan yritysten mielipidettä, mikäli loppusijoituspaikkakunnaksi valitaan Kuhmo. Saadun kyselyn perusteella 8 o/o kuhmolaisista yrityksistä oli vastauksissaan myönteinen jos loppusijoutuspaikkakunnaksi valitaan Kuhmo. (liite ) Edellämainitun kyselyn johdosta Kuhmon Yrittäjät r.y. päätti jatkaa yrittäjien keskuudessa tehtyä kyselyä ja perusti toimikunnan tekemään perusselvitystä kuhmolaisten yritysten halukkuudesta ja voimavaroista loppusijoitusrakentamisessa ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamisesta.. Selvitystyön suorittaja Kuhmon Yrittäjät r.y.:n valitsema toimikunta: Tuomo Kyllönen, toimikunnan puh.joht.,yrittäjä Tuomo Ohtonen, Kuhmon Yrittäjät r.y:n hailpuh.joht. puheenjohtaja Heikki Rusanen, yrittäjä Heikki Piirainen, Kuhmon Yrittäjät r.y. halljäsen Ari Piirainen, Kuhmon Yrittäjät r.y. halljäsen Hannu Piirainen, Kuhmon Työvoimatoimiston johtaja Selvitystyön suorittaja on Markku Pääkkönen Kiinteistöpalvelut Ky:stä ja ATK-ohjelmansuunnittelija on Esa Piirainen Kainuun Tietomikro Oy:stä. Selvitystyön aikana toimikunta on kokoontunut säännöllisesti selvitystyön suorittajan kanssa ja ollut sopimuksenmukaisesti yhteydessä toimeksiantajaan Posiva Oy :n kenttäpäällikkö Ismo Mäkeläiseen..3 Selvitystyön tavoite Selvitystyön tavoitteena on antaa selkeä kuvaus kuhmolaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoitulaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen Kuhmon Romuvaaraan. Selvitys tehdään yrityksistä joiden toiminta rakentamisen eri vaiheissa vaikuttaa välittömästi tai välillisesti paikkakunnan elinkeinoelämään.

10 r ~~ Tehtäväkuvaus Perusselvityksessä yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: toimiala liikevaihto mklv yrityksen tuotteet/palvelut henkilöstön määrä koulutustaso ja koulutustarve kalusto investointihalukkuus halukkuus toimia työyhteenliittymissä (verkostoituminen) yrityksen tulevaisuudennäkymät referenssikohteet arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta Selvitystyössä kerätiin tarvittavia tietoja myös eri yhteisöiltä kuten Kuhmon Yrityssampo Oy, Kuhmon kaupunki, työvoimatoimisto sekä yrittäjäjärjestöt

11 7. SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS. Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus perustuu Saanio&Riekkola Oy:n laatimaan raporttiluonnokseen, joka on laadittu lähtötiedoiksi YVA-työtä varten. Selvitystyö on jaettu loppusijoitusrakentamisen ja sijoitustoiminnan mukaisesti 6:een erilliseen vaiheeseen. Tällä pyritään selventämään eri yritystoimialojen toiminta hankkeen eri vaiheissa koska loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja loppusijoitustoiminta poikkeavat toiminnailtaan ja kestoajoiltaan toisistaan.. Peruskaavio vaiheittain. VAIHE NYKYTILANNE. VAIHE TYÖMMN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE

12 8.. vaihe - 3 koeporaukset työmaan perustamin vesinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestintä siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelu kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat railujen hoito

13 9.3.vaihe -3 alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi lviurakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sähköurakointi ohtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoimint materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittel valvonta ätehuolto sähköhuolto lvi-huolto muut

14 .4 3.vaihe 3-7 mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-, sähkötyöt poraustoiminta räjäytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

15 .5 4.vaihe - mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sähköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sähköurakointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

16 .6 5.vaihe -43 kuljetukset kapselointi valvonta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta s~hköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi huolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

17 3.7 G.vaihe n.43 purkutyöt kuljetukset maisemointi täyttö majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

18 4 3 YRITYSKYSELY 3. Yrityskysely Yrityskysely suoritettiin toukokuussa -98 lähettämällä 87 kuhmolaiselle yritykselle kyselykirje. Kyselyyn valittiin yritykset Kuhmon Yrityssampo Oy:n ylläpitämästä yritysrekisteristä, jossa on n. 5 kuhmolaisen yrityksen perustiedot. Valittujen yritysten katsottiin olevan loppusijoitusrakentamisen ja-toiminnan osalta keskeisessä asemassa. Vastaukset pyydettiin palauttamaan mennessä Kuhmon Yrittäjät r.y:n perustietojen selvittäjälle. 3. Kyselykirje Perustietaselvityksen kysymykset ja kirjemallin laati Kuhmon Yrittäjät r.y:n perustama selvitystyöryhmä. Kysymysehdotuksiin pyydettiin kommentteja Posiva Oy:ltä sekä taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laaksolta. Yrityksille lähetetty saatekirje ja kaksisivuinen kyselylomake on tämän työraportin liitteenä.

19 5 4 VASTAUKSET 4. Vastaukset toimialoihain Vastauksia saatiin yhteensä 6 yritykseltä.jjoka vastaa 7 /o:n kyselyyn osallistuneista yrityksistä. Tulosteissa yritysten lukumäärä on 73. Ero selittyy ns. monialayritysten vastauksista. Vastaamattajääneistä yrityksistä osa oli lopettanut yritystoimintansa ja osa!opettamassa lähiaikoina toimintaansa. Toimialoittain vastauksia saatiin seuraavasti: Maanrakennus Kallionrakennus Rakennusurakointi Sähköurakointi Lvi-urakointi Talonrakennus/muut Konepaja Henkilökuljetus Tavarankuljetus Kuljetus/muut Sähköhuolto Kiinteistöjen huolto Huolto/muut Majoituspalvelut Ravitsemuspalvelut Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset Muut tuottipalvelut Yhteensä 7 kpl kpl kpl kpl kpl 7 kpl 4 kpl 3 kpl kpl kpl kpl kpl 6 kpl 3 kpl 6 kpl kpl 5 kpl 7 kpl 6 kpl 4. Kyselytietojen taliantaminen vaiheittain ATK-ohjelmaan Yrityksiltä saadut kyselytiedot tailennettiin ATK-ohjelmaan vaiheittain, jolloin saatiin toimialakohtaiset yritystiedot rekisteröityä kullekin kuudesta työvaiheesta.

20 6 4.3 Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta ATK-ohjelman yhtenä osana oli loppusijoituslaitoksen eri työvaiheet, jotka rekisteröitiin ohjelmaan. Kullekkin työvaiheelle annettiin oma toimialakoodi, jonka avulla työvaiheet voitiin yhdistää yrityksiin ja yritysten antamiin kyselyn vastauksiin. Mikäli jonkin yrityksen toiminta oli ns. monialatoimintaa kartoitettiin kunkin toimialan laajuus erikseen. Yrityksiltä saadut tiedot syötettiin ATK-ohjelmasovellukseen. ATK-ohjelmasta on mahdollista saada tarvittavia yritys- tai toimialakohtaisia tietoja. 5. TULOKSET 5. Koska ATK-ohjalma mahdollistaa selvitystyöstä useita eri tulostusmalleja, on tämän työraportin liitteeksi valittu vain toimialakohtainen yhteenveto. Toimialakohtaisesta yhteenvedosta on helposti luettavissa kyselyn tulokset toim ialakohtaisesti. 6. LOPPULAUSE Perustietaselvitystä varten on loppusijoitusrakentamisesta ja -toiminnasta laadittu elinkaariajatteluun pohjautuva 6:een eri vaiheeseen jaoteltu töiden vaiheistus. Vaiheille on haettu Saanio&Riekkola Oy:n raporttiluonnoksesta YVA-työtävarten ja Jari Pölläsen loppusijoituslaitoksen vesihuollon diplomityöstä ne yritystoimialat joita loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja loppusijoitustoiminta valmistuakseen tarvitsevat. Selvitystyön perusteella on havaittavissa, että kuhmolaiset yritykset ovat hyvin kiinnostuneita osallistumaan loppusijoituspaikan rakentamiseen sekä oheispalvelujen tuottamiseen, mikäli loppusijoituspaikaksi valitaan Kuhmon Romuvaara. Erityisesti maanrakentamiseen-,henkilö- ja tavaraliikenteeseen sekä elintarvikehuoltoon ja majoitukseen liittyvien palvelujen osalta kuhmolaisilla yrityksillä on jo tällä hetkellä valmiudet olla mukana rakentamassa loppusijoituspaikkaa. Kuhmolaiset kalllionrakennus-, rakennus-, sähkö- ja lvi-alan yritykset tarvitsevat tämän kokoisessa hankkeessa tiivistä yhteistyötä muiden vastaavilla toimialoilla toimivien yritysten kanssa.

21 7 LÄHDELUETTELO Kuhmon Yrityssampo Oy, yritysrekisteri Kuhmon kaupunki,kuntasuunnitelma Kuhmon työvoimatoimisto, työvoimaluettelo Kuhmon Yrittäjät r.y., yritysrekisteri Saanio & Riekkola Oy, loppusijoituslaitoksen tekniset tiedot YV A-työtä varten 997 Jari Pöllänen, diplomityö loppusijoituslaitoksen vedenhankinnasta 996

22 LIITE : SAATEKIRJE JA KYSELYLOMAKKEET 8 KUHMOLAINEN YRITTÄJÄ Kuhmon Yrittäjät r.y:n hallitus on perustanut toimikunnan, joka kartoittaa kuhmolaisten yritysten voimavarat ja osaamisen, mikäli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkakunnaksi tulee Kuhmon Romuvaara. Perusselvityksessä kartoitetaan miten rakentaminen ja muut oheispalvelut vaikuttavat kuhmolaiseen yritystoimintaan ja talouselämään. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 3, jolloin aloitetaan 5 metrin syvyisen tutkimuskuilun rakentaminen. Varsinaisiin rakennustöihinpäästään noin vuonna ja laitos on valmis. Loppusijoitustilojen ja kapselointilaitoiksen kustannusarvio on, miljardia markkaa Loppusijoitustoiminta alkaa välittömästi rakennustöiden valmistuttua ja kestää vähintään 5 vuotta. Laitoksen rakentaminen ja käyttö tarjoavat mahdollisuuden kuhmolaisille yrityksille. Tiedustelemme Teiltä oheisen lomakkeen avulla perustietoja siitä, miten kuhmolaiset yritykset voisivat hankkeen toteuttamiseen osallistua. Tietoja tarvitaan myös sen takia, että laitoksen taloudelliset vaikutukset voitaisiin selvittää mahdollisimman tarkasti. Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen lomakkeen kysymyksiin ja palauttamaan sen mukana seuraavassa palautuskuoressa mennessä. Selvityksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki kuhmolaiset yritykset vastaavat kyselyyn. Lisätietoja antavat: Tuomo Kyllönen/Peura-Trans Oy Kainuuntie KUHMO p Markku Pääkkönen/Kiinteistöpalvelut Ky Kainuuntie KUHMO p KUHMON YRITTÄJÄT R.Y. Tuomo Kyllönen työryhmän puheenjohtaja

23 9 KYSEL YLOMAKE Yrityksen nimi: Osoite: Puhelin: Y henkilö: «Nimi» «Katu osoite» «Postiosoite»

24

25 LIITE Kuhmon yrittäjät ry

26 Henkilöstön Kyllä: alle o toimialanne -5,-._ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso :! t T ,~ milj. _ ~~--,5 _-_~milj._ ~-~ 9~, rl!l_,-5, milt_ 5,-, milj. opistotaso Onko yrityksenne valmis ; Kyllä: : : Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin ~-~- o koulutustarvetta j OlettekO h3j~kkaib;liiii}<rläan- Oletteko aiemmin toiminut ty_~~_l_t-:_enlii~l'll~ssä j :..L! työyhteenliittymiin amm.koulu tai vastaavat muut ~_5_yllä: Ei: ~~~~~~-- Ei: yli _, milj. yli, milj. Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä Ei: Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin Ei: Kyllä: Ei: muut ~ ; Kyllä: ~-Ei: --- Liikevaihto: ' ~~~,5_ milj. ~~-,Omi_~:-. ~~~. milj. Henkilöstön määrä: ' --- Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso. opistotaso _ ~ m.kou!l.jtai \'~~taava~ ~- ---~=~- -~=- -o - ~- -- Onko yrityksenne valmis ~-Kyllä: -r j Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin ---+Ei: koulutustarvetta j Oletteko aiemmin toiminut Kyllä:- j ---J OJ<!Iieko halukkaitaliittymään : työyh~_!enlii~missä ] -~t- _ t~imiala (ln_! työ~ht~enl~i~l'll~n-,:~. milj. 5,-~_9_. milj. _ yli, milj. ~~llä: Ei: tf{~lä: t- muut Liikevaihto: Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä ----lalieo:s-mirft=6~5-~~.q_~ilj.!,_o_:_?._o_rl_iil ~-~-miu. milf_-- yli, milj '-: i ---- ~ Henkilöstön määrä: 8 koulutustaso korkeakoulutasot_~-- opi~totaso -li~m.koulu!~vast~~~a_c_~ muut Onko yrityksenne valmis Kyllä_: -~- () -_ Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: investointeihin Ei: koulutustarvetta Ei: -KYllä:-~ --- Oletteko halukkaita liittymään -R- t_-q_ -- toimialanne työyhteenliittymiin -~yllä: Ei:

27 Liikevaiht~- alle Kyllä: o,5- -,-5~~iij.,-5, 3 -t- Liikevaihto: : alle,5 milj. Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä,omilj. -r~=--~- milj.! milj. 5~~, -m~t- yli, milj. ~~~- ----~-_!~--~_I- ~)u p-~~-k-ea-k-~-u-~~~5 i~~~~~~- a!ll"rll:koulul~~~!~a~~--- m~ut r Onko yrityksellä henkilöstön - Kyllä: ~R -- :--o -- i koulutustarvetta ~Ei: o --+-Kyllä:~-~-- -~=~-; Oletteko halukkaita liittymään Kyllä: _c E_i:.L_~_ ~L t~~~~~a_ne~öyhteenliittymiin Ei: Liikevaihto: alle ~5 milj. i,5- ~Omilj. L,-, ~_ilj. 5,--~~-m](_~: yli Q.~milj. Henkilöstön määrä: b-- - _L j _j L ~ ~ :nkilöstön koulutusta:_ ~ _:_eak~~lulaso j. :~aso tm_m~~o~luja' va:aa_v_, _ muut Onko yrityksenne valmis j Kyllä:TEI ---~_J Onko yrityksellä henkilöstön,_- Kyllä: investointeihin. Ei: o : koulutustarvetta ; Ei: Oletteko aiemmin toiminut - Kyllä:- -.,---==_j 6ietteko-halukkaita liittymään i-kyll~ :_ työyhte!~~~mi~sä ;_~_ -~---Q --~ t~~~!!'anne työy_~!e~~li~ttymiin Ei: 4 o Liikevaihto: aii~_q,_~_iilj.._ Q-,milj._ J ' 3 Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso. o~n~ko yrit}t~k~senne-vai;n_i_s f-l<~yl~lä:l3-- _,_Q-, milj._,q-5, milj. 5,-, milj. k~~~~koulutaso _ L _opistota~_? _ amm.koulu te~ vastaav~-- muut -+ 4 Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin Ei: koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: ~ Oletteko halukkaita liittymään ~~_Y_h_te-:~!i~missä ~- Ei: ~--- --~--_] toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj ,5 miif,5-_,omilj. + -,-_6Q milj. -:-,6-5~ miij ,-o~o milj. ~--~ ----~ =r~ Q L~ l_ -~- _Q ~--- Henkilöstön määrä: : Henkilöstön k~-~~~tu~~s~---- -t- ~~k.~akoulutas~ opist~!c~o --- Onko yrityksenne valmis Kyllä: investointeihin : Ei: Oh~tteko aiemmin toiminut- -- ty~~~t!~!~i~~issä t:-kyllä~_ -ro L : j_l_ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin amm.koulu tai vastaava: 9 Kyllä: Ei: Kyllä: Ei: muut 3 yli,milj_. r Liikevaihto: ~~:;t:::::~ Z,ä~~~Sb.SO --i 46 ~---~ =-~ alle,5 milj. -L,5 -,milj.!,-, miij.,-5, miij.. 5,-, miij. -~~:----~~--~ y_li Q_._Qmilj L - - l l_ kofkeai<ouiussot- ap;slaas() - Tammkaulu tai V.:Staa~Oj muul OnkO yrityksenne valmis rkyllä: 3 -- ' -ÖnkOYn~I<Seilä h~lösiön. investointeihin _ Ei: 5! :K~IIä;T 9 '.. koulutu~tarvetta. Ei: Oletteko aiem~in toiminu-t- Kyl!~-~~-t Oletteko -halukkaita liittymään f-'~:yiiä: 3 ty~~teenlii~_rnissä -~-rr--! t()!mi~a~ne ty~yhteenliittymiin Ei: o

28 j ~~~--~------~-, r ,-----,-~------, ~ ~ ~ ~ ,5,-, ~ ---~ ,Ö:! Liikevaihto: alle,5 milj.,5-,milj. milj.,-5, milj. 5,-, milj. l y.li.9_ milj. i.. - l - i Henkilöstön määrä: 3 ~--H-e-n--k-il-ös_t_ö_n_k o_u_lu-t-us-ta-so k-o-r-ke_a_k_ o-u-lu-ta_s_o-.----o-p-is-t-ot_a_s_o --, ~~-amm.koulu- tai vastaava,----~m-uut- ] Onko yrityksenne valmis Kyllä: Linvestointeihin Ei: Oletteko aiemmin toiminut ~~yhteenlii~mi~sä u j_ Kyllä: i Ei: j O 5 7 Onko yrityksellä henkilöstön r--- K~llä: -~-- koulutustarvetta --+ E: J _; Oletteko halukkaita liittymään i- Ky~l~_:_ -T i toimialanne työyhteenliittymiin _L Ei: 4 --, -- - Liikevaihto: alle,5 milj. [,5-,milj. - _,-, milj. j_~.-5, milj: o j. : ~-----_] ~ [ - - Henkilöstön määrä: 5 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaava] ----t muut 5 Onko yrityksenne valmis Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin Ei: koulutustarvetta ~----~----f-- Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittymissä L_ : toimialanne työyhteenliittymiin ~ _?_._-,g mi~. l yli, mi~. :-Henkilöstön koulutustaso -~ / nko yrityksenne valmis ] in vestointeihin :o letteko aiemmin toiminut l ty öyhteenliittymissä r-- korkeakoulutaso -r opistotaso amm.koulutai vas~aava] - muut ~- Kyllä: 3 Onko yrityksellä henkilöstön,_kyll~: 3 Ei: koulutustarvetta Ei: Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään, Kyll~~ i _?_ Ei: toimialanne työyhteenliittymii n i_ _i: l!_ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso r Onko yrityks enne valmis f- inv~sto~~!~i_!l in ---- Oletteko aiem min toiminut työyhteenliittymissä ----~ alle,5 milj. ~ ~-- -,milj. T. -L -, milj.,-5, milj. 5,- O,Omilj. -~.a- -~~ _l Q_--- L! ~~ _ korkeakoulutaso opistot aso amm.koulll tai vastaav~ muut Kyllä: Onko yrity ~:: henkllös:- Ei: koulutusta =fi~-~~ _!=i: ' K llä: Oletteko h alukkaita liittymään Kyllä: toimialanne työyhteenliittymiin Ei: o yli ~, milj. Liikevaihto: ~ Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso ~ , Onko yrityksenne valmis : investointeihin ~---- Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä alle,5 milj.,5 -,milj.,-, milj.,-5, milj. 5,-, milj ~ korkeakoulutaso opistotaso -[ -----~ amm.koulu ~ai vastaavai j Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: ; -- koulutustarvetta c t Ei: Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään --rt<~llä:- -i Ei: toimialanne työyhteenliittymiin Ei: i, =-~Ii -~=~ - muut L ~

29 Henkilöstön investointeihin i koulutustarvettcl Oletteko opistotaso amm.koulu 6 Kyllä: alle,5 milj.,5-,omilj.,-, milj.,-5, milj. 5,-, milj. i Liikevaihto: yli, milj. Henkilöstön määrä: 8 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavc muut - -~ l 8 + t Onko yrityksenne valmis ~Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: investointeihin koulutustarvetta >-- Ei: Ei: Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään Kyllä: työyhteenliittymissä Ei: toimialanne työyhteenliittymiin j Ei:_ ~ ~ ~ T ~, ~---~ Liikevaihto: l. alle,5 milj.,5 :_!Q_~!_,_-,_mi~.!,-5, milj. 5,~-,~m~j_. j_ Henkilöstön määrä: 6 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso l amm.koulu tai vastaava muut 3 Onko yrityksenne valmis Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: Ei: koulutustarvetta Ei: j -! Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään, ' Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä L Ei: toimialanne työyhteenliittymiin ~ Ei: --- j yli, milj. -- ~-L~vaihto: : Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä _j ~--- --~. - l ~orkea_koulu_!(3s_() oe_is_t~t~_s_() amm.koulu tai vastaava] Kyllä: ~4~ l Onko yri~ksellä henkilöstön Ei: _ : Kyllä: halukkaita liittymään ~~- 5 j toimialanne työyhteenliittymiin määrä: -~-+--_ , Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso Tamm.ko-~~tai vastaa~~----- muut f-onko yrityksenne valmis~-kyllä: Onko yri~ksellä henkiiöst~~-- --~-- ~ :;::-I 3 J_~ ~~:~:n:l:~in toiminut -c- ~~llä: ~. -j ~~~~t"c;:;::i~iltiymään -- ~ ~~liä: l[ i työyhteenliittymissä ; Ei: 3 _ toimialanne työyhteenliittymiin ' Ei: - --~~ ~ ----~~ Liikevaihto: r alle,5 milj. :,5-,Omilj. _,q-~~q~'l:_--~ _5,-~,illi~. -+~Ii, milj. l Henkilöstön määrä: 9 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso tai vastaavai muut ~- [Liikevaihto: alle o: milj.,5-6milj,-6 milj.,-56 milj. +5.:~iL_ ~'-=.o milj- - t ~---r-----u- ~ Onko yrityksenne valmis : Kyllä: 3 Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: 3 investointeihin Ei: koulutustarvetta Ei: Oletteko aiemmin toiminut yllä: työyhteenliittymissä Ei: toimialanne työyhteenliittymiin ~----- Ei: Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään Wv ~- [_ --- _l_

30 ! Henkilöstön Onko työyhteenl Ei: i alle Ei: -~- - 6 Onko ----~ ~---~-~~-- amm.koulu 5,-,milj.~[~_-,(lmilj 6 Liikevaihto: alle,5 milj.,5 -,milj.,-, milj.j,-5, milj.!s.-o,omilj 3 -~3--~--~--- i Henkilöstön määrä: 5 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaava muut r~nko yrityksenne valmis Kyllä: 6 Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: ~- vestointeihin Ei: koulutustarvetta ; Ei:, Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: 3 Oletteko halukkaita liittymään ~lä: 3,_ ~öyhteenliittymissä 5 L toimialanne työyhteenliittymiin ~ _u---=- Liikevaihto:,5 m~-:--: --a,s ~~milj.-,6=~ milj..' , ~ ~ ~~! [ J j 5,-, milj. Henkilöstön määrä: 7 Henkilöstön kou utustaso --t~~l<or_keako~lutaso~-- -apistotaso amm.koulu tai vastaavai muut r ,-- 7! i Onko yrity ksenne valmis Kyllä: 5 Onko yrityksellä hen kilöstön,_- Kyllä~-+-~ nvestointe ihin Ei: koulutustarvetta l_~i: Olettekoa iemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita Ii ittymään, Kyllä:, 3 iittymissä Ei: 5 toimialanne työyhtee nliittymiin f-b:--t - _i_ --- j I i~ yli, milj. L,-, muj.,-5, milj:- : 5 He-lll(iiöSWnmäärä-: ---~- o5 -~ ~ ,_ ~ ~------~ t-- ~ -Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso TOPiStOtaSO I!mm.koUiu tai vsta8~- muul yrityksenne valmis ~ Kyllä:_ J!! yrityksellä henkilöstön ~_yllä:_ -! 6 ' investointeihin! l koulutustarvetta Ei: t ~ Oletteko aiemmin toiminut : Kyllä: 3 _ Oletteko halukkaita liittymään Kyllä: 9 työyhteenliittymissä J Ei~ L 7 -~-=-~--! _!?_!_f!l~~lann~ ~öyhte_!~l_ii~rniin Ei:!-- i Liikevaihto: alle,5 milj.,5 -,milj.,-, milj.,-5, milj.--~~, _L Henkilöstön määrä: 3. Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso ~ai vastaavai --p ~- -_l, Onko yrityksenne valmis Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön i Kyll ä: investointeihin Ei: koulutustarvetta [Ei:_ Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään ~- -- toimialanne työyhteenliittymiin ~ Kyll _ Ei: _) muut i l Liikevaihto: - tl -~IIe O~? milj.i_~_:_ ~Om!ll_~ 'I_,Q--?E_~J. _,-5* milj. 5,-, milj. yli, milj ~ ~ ~---~ --- ~~ - L---- määrä:! ~ ~~~ t Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso ~-- opistotaso -l a lllm.kou~~tai v~~taav~j muut 4 ---~----~---~ Onko yrityksenne valmis Kyllä: Onko yrityksellä henki löstön~ ri<)'ä:-~~- -- j- investointeihin Ei: koulutustarvetta ' Ei: Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita lii ttymään - -~Kyllä:--i työyhteenliittymissä L Ei: toimialanne työyhteen _li!_ttymii~--- ~ j -~ ----

31 ~- työyhteenliittymissä amm 7 Liikevaihto: H en kt os t on maara: ~-Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut alle,5 milj. 58,5 -,Omilj.,-, milj.,-5, milj. 5,-, milj.- - yli _,milf _ 8..L.._~ ~_L ~ l 4 l korkeakoulutaso opistotaso.koul~~~i vastaavai -----~~ 4 u~-- 77 _L_ i Kyllä: 65 Onko yrityksellä henkilös tön Kyllä: 48 ~ Ei: 8 koulutustarvetta Ei:---; 5 --r. - -~--- Kyllä: 5 Oletteko halukkaita liitty mään. Kyllä: -~- -~ Ei: 48 toimialanne työyhteenlii ttymiin - ~i:_~

Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys

Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Työ r a p o r t t i 9 9- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A. FIN- HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 379 Työ r a p o r t t i

Lisätiedot

Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys

Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Työ r a p o r t t i 9 8-7 8 Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto.Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-8 3 Fax +358-9-8 3719 Työraportti 98-78

Lisätiedot

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007

Metalli- ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007 Kari Ventola Mikko Kesä 25.9.2007 Sisällysluettelo - ja rakennustuoteteollisuuden toimialaselvitys 2007...2 1. Johdanto...2 2. Tulokset...3 2.1. Yrityksen

Lisätiedot

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto

Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004. Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja C 44-2004 Uudenmaan liitto Yritysten työvoiman tarve pääkaupunkiseudulla EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet Uudenmaan liiton julkaisuja

Lisätiedot

ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS

ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS ILKKA LAUKKANEN, PEKKA UOTILA JA SENJA VIRKKUNEN CASE: SUN KATSASTUS MARKKINOINTITUTKIMUS. i SISÄLLYS SISÄLLYS... i 1. JOHDANTO... 1 2. TEORIA... 2 2.1. Mitä markkinointitutkimus on?... 2 2.2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti

Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti Riina Pelkonen, Suomen ympäristökeskus SYKE riina.pelkonen@ymparisto.fi +358 400 148 701 11.10.2010 Ympäristölupien hallinnollisen taakan mittaaminen: Selvitysraportti Ympäristölupa: selvityksessä mitatut

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Pirkanmaan Yritysharava

Pirkanmaan Yritysharava Pirkanmaan Yritysharava Kati Raunio, Mikael Andolin, Emmi Karjalainen, Jenni Ruokonen 9/2010 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Pirkanmaan ennakointipalvelu Pirkanmaan Yritysharava

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset FI9900117 POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1 999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. 00100 Puhelin

Lisätiedot

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS

AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS AMMATILLISISTA OPPILAITOKSISTA VALMISTUNEIDEN SEURANTATUTKIMUS Anne Penttinen Consultica Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. Tausta ja tavoitteet... 3 1.1. Tutkimuksen tausta... 3 1.2. Tutkimuksen tavoitteet... 3 2.

Lisätiedot

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka

CRM/ERP RAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI. Liiketalous / Kotka Liiketalous / Kotka TUTKIMUSRAPORTTI CRM/ERP RAPORTTI SELVITYS KYMENLAAKSOLAISTEN YRITYSTEN ASIAKASHALLINTA- JA TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TILANTEESTA Heidi Hölttä Leena Piispanen Kati Raikunen Laura

Lisätiedot

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Porin seutukunta KUNTIEN PÄÄTÖKSENTEON YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI KÄSIKIRJA Sisällysluettelo Yritysvaikutusten arviointi peilaa kunnan päätöksentekoa... 3 JOHDANTO... 4 TAUSTA... 5 Toimijoiden roolit...

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta

Lisätiedot

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997

PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 PKT-YRITYSTEN YMPARISTO- ASIOIDEN HOITO TOIMIALAKOHTAISIA SELVITYKSIÄ OULUSSA 1996-1997 Oulun kaupunki Ympäristövirasto Julkaisu 1/1998 PKT-YRITYSTEN.... YMPARISTOASIOIDEN HOITO Toimialakohtaisia selvityksiä

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS

ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS Vastaanottaja Maa- ja metsätalousministeriö Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 1/2012 ERILLISSELVITYS MAASEUDUN YRITYS- RAHOITUS SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Yritystukijärjestelmän kokonaisuus 4 2.1 Yleisesti

Lisätiedot

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013

Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Kartoitus Vanhan Rauman kaupan rakenteesta 2013 Tapio Pirkanaho 2014 2 TIIVISTELMÄ Vanha Rauma on tärkeä kaupan ja palvelujen keskus, jonka toimintaympäristö on muuttunut

Lisätiedot

Jukka S. Rannila LIITE 2:

Jukka S. Rannila LIITE 2: Juokseva sivunumero: 1 / 121 (Johdanto) 1 / 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Jukka S. Rannila LIITE 2: Nuorisoasuntoselvitys: uudelleenarviointia (2000, 2009, 2014) sähköisessä muodossa A B C B C A 9 10 11 2014 Juokseva

Lisätiedot

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä Suomen ympäristö 454 Eero Siitonen, Mika Pohjonen, Lea Gynther, Pertti Koski Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä HELSINKI 2001 Ympäristöministeriö 1... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013

Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013 Kainuun jätevesi-hanke Loppuraportti 1.4.2012 31.3.2013 Sisällys 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Kainuun tilanne... 2 2 YHTEENVETO... 4 3 KAINUUN JÄTEVESI-HANKE... 5 3.1 Hankkeen rahoitus... 5 3.2

Lisätiedot

SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET. Loppuraportti 15.12.2010. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry

SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET. Loppuraportti 15.12.2010. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET Loppuraportti 15.12.2010 Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry 2 Esipuhe Fennovoima Oy suunnittelee ydinvoimalaa Pohjois-Suomeen,

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

epooki 6/2011 Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus

epooki 6/2011 Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettuus epooki 6/2011 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT Soja Ukkola, Tiina Huotari, Jaana Männistö Kolmannen sektorin osaamis- ja kehittämistarpeet sekä sosiaalisen ja yhteiskunnallisen

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet Henna Kokkonen Helen Reijonen Henna Kokkonen & Helen Reijonen Pohjoiskarjalaisten pk-yritysten markkinointiosaaminen ja koulutustarpeet

Lisätiedot

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu. Kooste yrityspalautteesta

Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu. Kooste yrityspalautteesta Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu Kooste yrityspalautteesta Kone- ja metallialan työnjohtokoulutuskokeilu Kooste yrityspalautteesta Teknologiateollisuus 09/2010 Työjohtokoulutuskokeilu 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen

Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot