Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys"

Transkriptio

1 Työraportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Markku Pääkkönen Heinäkuu 998 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FIN- HELSINKI Puhelin (9) 8 3 Fax (9) 8 379

2 TEKIJÄ- ORGANISAATIO: Kuhmon Yrittäjät r.y. Kainuuntie KUHMO TILAAJA: Posiva Oy Mikonkatu 5 A HELSINKI TILAUSNUMERO: g 6~~ ~~H? jitt--'\ TILAAJAN.. ~~ YHDYSHENKILO: Ismo Mäkeläinen Posiva Oy TEKIJÄN YHDYSHENKILÖT: Markku Pääkkönen Tuomo Kyllönen Kiinteistöpalvelut Ky Peura-Trans Oy TYÖRAPORTTI S KUHMON YRITTÄJÄIN PERUSKARTOITUS TEKIJÄT: ~~ M kk P.. ""kk"" ar u aa onen Tuomo Kyllönen

3 --+ ~ SQ:_~~ ~~~\J\\~ ~Q~o\~ve-~~ ~ +e\'\\-c- e~~vv\.: \~~~c )(vvv\l=- ~(V'. er-o t ~~~\J'r~~ '(\ ~ ~ -6\r-tJ '- <h \\h~ ~\k_c \b'''a \\e.- + V~ - \ Vut; \i V\ ~ ~-L>-"" \_ c~' l_a,"" {t: ll L C:SC C... <( ) ~}(\,_' S,. ~ ~c:- V e- ~ <; c... :;,~~~~v"~~ YD~v'\_~ ~~~ ~~(/'-""~llz ~ ~~h~ Qy~~~.

4 Työ raportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustietuselvitys Markku Pääkkönen Heinäkuu 998

5 Työ raportti 98-5 Kuhmolaisten yritysten perustieloselvitys Markku Pääkkönen Kuhmon yrittäjät r.y. Heinäkuu 998 Pasivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia.

6 Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia,eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.

7 3 KUHMOLAISTEN YRTITYSTEN PERUSTIETOSELVITYS TIIVISTELMÄ Tämän perustietaselvityksen tarkoituksena on antaa selkeä kuva niistä kuhmolaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoituslaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalvelujen tuottamiseen Kuhmon Romuvaaraan. Tässä oleva perustietaselvitys on pohjana taloudellisten laskelmien suorittajalle, jotta taloudelliset vaikutukset kuhmolaiseen elinkeinoelämään voidaan laskennallisesti osoittaa. Kuhmon Yrityssampo Oy:n yritysrekisteristä on valittu 87 kuhmolaista yritystä, joiden toimialat vastaavat loppusijoituslaitoksen eri vaiheissa tarvittavia palveluja. Yrityksiltä tiedusteltiin heidän yritystoimintaansa liittyviä tietoja, kuten liikevaihto, toimialaselvitys, henkilöstömäärä, henkilöstön koulutustaso ja -tarve, investointihalukkuus, tuotantokalusto, verkostoituminen ja verkostoitumishalukkuus, referenssikohteet, tulevaisuuden näkymät ja arviot siitä kuinka suuria kohteita yritys voi ottaa suoritettavakseen. Kyselylomake on laadittu Kuhmon Yrittäjät r.y:n, Posiva Oy:n sekä taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laakson yhteisesti sovittujen kysymysten mukaisesti. Perustietaselvitystä varten yrityksille toimitettiin postitse kyselylomakkeet, joihin heitä pyydettiin vastaamaan ja postittamaan vastaukset viimestään mennessä. Koska kaikkia vastauksia ei määräaikaan mennessä saatu, lähetettiin heille uusi tiedustelukirje. Kyselyn loppuvaiheessa vastaamattajättäneihin otettiin yhteys puhelimitse. Osa vastaamattajättäneistä yrityksistä oli lopettanut liiketoiminnan ja osa heistä ei halunnut vastata kyselyyn muista erityisistä syistä johtuen. Saatekirjeellä varustetun kirjalliseen kyselyyn saatiin vastauksia 6 yritykseltä. Saadut kyselytulokset on syötetty kyselyä varten kehitettyyn ATK-ohjelmaan. Ohjelmatiedosto mahdollistaa myös työvaihekohtaisen yritystietoselailun, joihin kuhmolaiset yritykset voivat tarjota palvelujaan.

8 4 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ JOHDANTO. Kuhmon Yrittäjät r.y.:n hallituksen päätös 5. Selvitystyön suorittaja 5.3 Selvitystyön tavoite 5.4 Tehtäväkuvaus 6 SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS. Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus 7. Peruskaavio vaiheittain 7.. vaihe 8.3. vaihe vaihe.5 4. vaihe.6 5. vaihe.7 6. vaihe 3 3 YRITYSKYSELY 3. Yrityskysely 4 3. Kyselykirje 4 4 VASTAUKSET 4. Vastaukset toimialoihain 5 4. Vastausten taliantaminen ATK-ohjelmaan Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta 6 5 TULOKSET 6 7 LOPPULAUSE 6 Lähdeluettelo 7 LIITE : Saatakirje ja kyselylomake 8- LIITE : Yhteenveto toimialoihain -7

9 5 JOHDANTO. Kuhmon Yrittäjät r.y:n hallituksen päätös Kuhmon Yrittäjät r.y:n hallitus on v. 997 päättänyt suorittaa kyselyn kuhmolaisilta yrityksiltä, jossa tiedusteliaan yritysten mielipidettä, mikäli loppusijoituspaikkakunnaksi valitaan Kuhmo. Saadun kyselyn perusteella 8 o/o kuhmolaisista yrityksistä oli vastauksissaan myönteinen jos loppusijoutuspaikkakunnaksi valitaan Kuhmo. (liite ) Edellämainitun kyselyn johdosta Kuhmon Yrittäjät r.y. päätti jatkaa yrittäjien keskuudessa tehtyä kyselyä ja perusti toimikunnan tekemään perusselvitystä kuhmolaisten yritysten halukkuudesta ja voimavaroista loppusijoitusrakentamisessa ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamisesta.. Selvitystyön suorittaja Kuhmon Yrittäjät r.y.:n valitsema toimikunta: Tuomo Kyllönen, toimikunnan puh.joht.,yrittäjä Tuomo Ohtonen, Kuhmon Yrittäjät r.y:n hailpuh.joht. puheenjohtaja Heikki Rusanen, yrittäjä Heikki Piirainen, Kuhmon Yrittäjät r.y. halljäsen Ari Piirainen, Kuhmon Yrittäjät r.y. halljäsen Hannu Piirainen, Kuhmon Työvoimatoimiston johtaja Selvitystyön suorittaja on Markku Pääkkönen Kiinteistöpalvelut Ky:stä ja ATK-ohjelmansuunnittelija on Esa Piirainen Kainuun Tietomikro Oy:stä. Selvitystyön aikana toimikunta on kokoontunut säännöllisesti selvitystyön suorittajan kanssa ja ollut sopimuksenmukaisesti yhteydessä toimeksiantajaan Posiva Oy :n kenttäpäällikkö Ismo Mäkeläiseen..3 Selvitystyön tavoite Selvitystyön tavoitteena on antaa selkeä kuvaus kuhmolaisista yrityksistä, jotka voivat osallistua ja ovat halukkaita osallistumaan loppusijoitulaitoksen rakentamiseen ja rakentamisen oheispalveluiden tuottamiseen Kuhmon Romuvaaraan. Selvitys tehdään yrityksistä joiden toiminta rakentamisen eri vaiheissa vaikuttaa välittömästi tai välillisesti paikkakunnan elinkeinoelämään.

10 r ~~ Tehtäväkuvaus Perusselvityksessä yrityksiltä kerättiin tietoja seuraavista asioista: toimiala liikevaihto mklv yrityksen tuotteet/palvelut henkilöstön määrä koulutustaso ja koulutustarve kalusto investointihalukkuus halukkuus toimia työyhteenliittymissä (verkostoituminen) yrityksen tulevaisuudennäkymät referenssikohteet arvio vastaanotettavien töiden laajuudesta Selvitystyössä kerätiin tarvittavia tietoja myös eri yhteisöiltä kuten Kuhmon Yrityssampo Oy, Kuhmon kaupunki, työvoimatoimisto sekä yrittäjäjärjestöt

11 7. SELVITYSTYÖN TEKNINEN TOTEUTUS. Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus Elinkaareen perustuva töiden vaiheistus perustuu Saanio&Riekkola Oy:n laatimaan raporttiluonnokseen, joka on laadittu lähtötiedoiksi YVA-työtä varten. Selvitystyö on jaettu loppusijoitusrakentamisen ja sijoitustoiminnan mukaisesti 6:een erilliseen vaiheeseen. Tällä pyritään selventämään eri yritystoimialojen toiminta hankkeen eri vaiheissa koska loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja loppusijoitustoiminta poikkeavat toiminnailtaan ja kestoajoiltaan toisistaan.. Peruskaavio vaiheittain. VAIHE NYKYTILANNE. VAIHE TYÖMMN PERUSTAMINEN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN SÄHKÖHUOLLON RAKENTAMINEN TIEN RAKENTAMINEN 3. VAIHE TUTKIMUSKUILUN RAKENTAMINEN 4. VAIHE

12 8.. vaihe - 3 koeporaukset työmaan perustamin vesinäytteiden otat tulppaukset toimiston hoito viestintä siivous tiealueiden kunn.pito tiealueiden rakentam. konepajapalvelut konevuokraus toimitilat pitopalvelu kuljetukset töiden dokumentointi majoituspalvelut tarvikehankinnat railujen hoito

13 9.3.vaihe -3 alueen raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi lviurakointi putkilinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sähköurakointi ohtolinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi sähköurakointi tielinjan raivaus maarakennustyöt rakennusurakointi henkilökuljetus tavarankuljetus konepajatyöt majoituspalvelut ruokala/pitopalvelut vuokraustoimint materiaalitoimitukset polttoainehuolto suunnittel valvonta ätehuolto sähköhuolto lvi-huolto muut

14 .4 3.vaihe 3-7 mittaukset maarakennustyöt rakennustyöt lvi-, sähkötyöt poraustoiminta räjäytykset louheen kuljetus murskaus murskeen varastointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

15 .5 4.vaihe - mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sähköurakointi louhinta louheen kuljetus murskaus murskeen kuljetus mittaukset maarakennustyöt rakennusurakointi lviurakointi sähköurakointi majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

16 .6 5.vaihe -43 kuljetukset kapselointi valvonta majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta s~hköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi huolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

17 3.7 G.vaihe n.43 purkutyöt kuljetukset maisemointi täyttö majoituspalvelut toimistopalvelut ruokala/pitovalvelut polttoainehuolto korjaamotoiminta konepajatoiminta sähköhuolto lvi-huolto puhelinhuolto huoltotoim siivoustoimi jätehuolto henkilökuljetus tavarankuljetus vuokraustoiminta materiaalitoimitukset vartiointi suunnittelupalvelut valvonta muut

18 4 3 YRITYSKYSELY 3. Yrityskysely Yrityskysely suoritettiin toukokuussa -98 lähettämällä 87 kuhmolaiselle yritykselle kyselykirje. Kyselyyn valittiin yritykset Kuhmon Yrityssampo Oy:n ylläpitämästä yritysrekisteristä, jossa on n. 5 kuhmolaisen yrityksen perustiedot. Valittujen yritysten katsottiin olevan loppusijoitusrakentamisen ja-toiminnan osalta keskeisessä asemassa. Vastaukset pyydettiin palauttamaan mennessä Kuhmon Yrittäjät r.y:n perustietojen selvittäjälle. 3. Kyselykirje Perustietaselvityksen kysymykset ja kirjemallin laati Kuhmon Yrittäjät r.y:n perustama selvitystyöryhmä. Kysymysehdotuksiin pyydettiin kommentteja Posiva Oy:ltä sekä taloudellisten vaikutusten arvioija Seppo Laaksolta. Yrityksille lähetetty saatekirje ja kaksisivuinen kyselylomake on tämän työraportin liitteenä.

19 5 4 VASTAUKSET 4. Vastaukset toimialoihain Vastauksia saatiin yhteensä 6 yritykseltä.jjoka vastaa 7 /o:n kyselyyn osallistuneista yrityksistä. Tulosteissa yritysten lukumäärä on 73. Ero selittyy ns. monialayritysten vastauksista. Vastaamattajääneistä yrityksistä osa oli lopettanut yritystoimintansa ja osa!opettamassa lähiaikoina toimintaansa. Toimialoittain vastauksia saatiin seuraavasti: Maanrakennus Kallionrakennus Rakennusurakointi Sähköurakointi Lvi-urakointi Talonrakennus/muut Konepaja Henkilökuljetus Tavarankuljetus Kuljetus/muut Sähköhuolto Kiinteistöjen huolto Huolto/muut Majoituspalvelut Ravitsemuspalvelut Vuokraustoiminta Materiaalitoimitukset Muut tuottipalvelut Yhteensä 7 kpl kpl kpl kpl kpl 7 kpl 4 kpl 3 kpl kpl kpl kpl kpl 6 kpl 3 kpl 6 kpl kpl 5 kpl 7 kpl 6 kpl 4. Kyselytietojen taliantaminen vaiheittain ATK-ohjelmaan Yrityksiltä saadut kyselytiedot tailennettiin ATK-ohjelmaan vaiheittain, jolloin saatiin toimialakohtaiset yritystiedot rekisteröityä kullekin kuudesta työvaiheesta.

20 6 4.3 Tiedon kerääminen ATK-ohjelmasta ATK-ohjelman yhtenä osana oli loppusijoituslaitoksen eri työvaiheet, jotka rekisteröitiin ohjelmaan. Kullekkin työvaiheelle annettiin oma toimialakoodi, jonka avulla työvaiheet voitiin yhdistää yrityksiin ja yritysten antamiin kyselyn vastauksiin. Mikäli jonkin yrityksen toiminta oli ns. monialatoimintaa kartoitettiin kunkin toimialan laajuus erikseen. Yrityksiltä saadut tiedot syötettiin ATK-ohjelmasovellukseen. ATK-ohjelmasta on mahdollista saada tarvittavia yritys- tai toimialakohtaisia tietoja. 5. TULOKSET 5. Koska ATK-ohjalma mahdollistaa selvitystyöstä useita eri tulostusmalleja, on tämän työraportin liitteeksi valittu vain toimialakohtainen yhteenveto. Toimialakohtaisesta yhteenvedosta on helposti luettavissa kyselyn tulokset toim ialakohtaisesti. 6. LOPPULAUSE Perustietaselvitystä varten on loppusijoitusrakentamisesta ja -toiminnasta laadittu elinkaariajatteluun pohjautuva 6:een eri vaiheeseen jaoteltu töiden vaiheistus. Vaiheille on haettu Saanio&Riekkola Oy:n raporttiluonnoksesta YVA-työtävarten ja Jari Pölläsen loppusijoituslaitoksen vesihuollon diplomityöstä ne yritystoimialat joita loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja loppusijoitustoiminta valmistuakseen tarvitsevat. Selvitystyön perusteella on havaittavissa, että kuhmolaiset yritykset ovat hyvin kiinnostuneita osallistumaan loppusijoituspaikan rakentamiseen sekä oheispalvelujen tuottamiseen, mikäli loppusijoituspaikaksi valitaan Kuhmon Romuvaara. Erityisesti maanrakentamiseen-,henkilö- ja tavaraliikenteeseen sekä elintarvikehuoltoon ja majoitukseen liittyvien palvelujen osalta kuhmolaisilla yrityksillä on jo tällä hetkellä valmiudet olla mukana rakentamassa loppusijoituspaikkaa. Kuhmolaiset kalllionrakennus-, rakennus-, sähkö- ja lvi-alan yritykset tarvitsevat tämän kokoisessa hankkeessa tiivistä yhteistyötä muiden vastaavilla toimialoilla toimivien yritysten kanssa.

21 7 LÄHDELUETTELO Kuhmon Yrityssampo Oy, yritysrekisteri Kuhmon kaupunki,kuntasuunnitelma Kuhmon työvoimatoimisto, työvoimaluettelo Kuhmon Yrittäjät r.y., yritysrekisteri Saanio & Riekkola Oy, loppusijoituslaitoksen tekniset tiedot YV A-työtä varten 997 Jari Pöllänen, diplomityö loppusijoituslaitoksen vedenhankinnasta 996

22 LIITE : SAATEKIRJE JA KYSELYLOMAKKEET 8 KUHMOLAINEN YRITTÄJÄ Kuhmon Yrittäjät r.y:n hallitus on perustanut toimikunnan, joka kartoittaa kuhmolaisten yritysten voimavarat ja osaamisen, mikäli käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituspaikkakunnaksi tulee Kuhmon Romuvaara. Perusselvityksessä kartoitetaan miten rakentaminen ja muut oheispalvelut vaikuttavat kuhmolaiseen yritystoimintaan ja talouselämään. Loppusijoituslaitoksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 3, jolloin aloitetaan 5 metrin syvyisen tutkimuskuilun rakentaminen. Varsinaisiin rakennustöihinpäästään noin vuonna ja laitos on valmis. Loppusijoitustilojen ja kapselointilaitoiksen kustannusarvio on, miljardia markkaa Loppusijoitustoiminta alkaa välittömästi rakennustöiden valmistuttua ja kestää vähintään 5 vuotta. Laitoksen rakentaminen ja käyttö tarjoavat mahdollisuuden kuhmolaisille yrityksille. Tiedustelemme Teiltä oheisen lomakkeen avulla perustietoja siitä, miten kuhmolaiset yritykset voisivat hankkeen toteuttamiseen osallistua. Tietoja tarvitaan myös sen takia, että laitoksen taloudelliset vaikutukset voitaisiin selvittää mahdollisimman tarkasti. Lomakkeen tiedot käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Pyydämme Teitä vastaamaan oheisen lomakkeen kysymyksiin ja palauttamaan sen mukana seuraavassa palautuskuoressa mennessä. Selvityksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kaikki kuhmolaiset yritykset vastaavat kyselyyn. Lisätietoja antavat: Tuomo Kyllönen/Peura-Trans Oy Kainuuntie KUHMO p Markku Pääkkönen/Kiinteistöpalvelut Ky Kainuuntie KUHMO p KUHMON YRITTÄJÄT R.Y. Tuomo Kyllönen työryhmän puheenjohtaja

23 9 KYSEL YLOMAKE Yrityksen nimi: Osoite: Puhelin: Y henkilö: «Nimi» «Katu osoite» «Postiosoite»

24

25 LIITE Kuhmon yrittäjät ry

26 Henkilöstön Kyllä: alle o toimialanne -5,-._ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso :! t T ,~ milj. _ ~~--,5 _-_~milj._ ~-~ 9~, rl!l_,-5, milt_ 5,-, milj. opistotaso Onko yrityksenne valmis ; Kyllä: : : Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin ~-~- o koulutustarvetta j OlettekO h3j~kkaib;liiii}<rläan- Oletteko aiemmin toiminut ty_~~_l_t-:_enlii~l'll~ssä j :..L! työyhteenliittymiin amm.koulu tai vastaavat muut ~_5_yllä: Ei: ~~~~~~-- Ei: yli _, milj. yli, milj. Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä Ei: Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin Ei: Kyllä: Ei: muut ~ ; Kyllä: ~-Ei: --- Liikevaihto: ' ~~~,5_ milj. ~~-,Omi_~:-. ~~~. milj. Henkilöstön määrä: ' --- Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso. opistotaso _ ~ m.kou!l.jtai \'~~taava~ ~- ---~=~- -~=- -o - ~- -- Onko yrityksenne valmis ~-Kyllä: -r j Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin ---+Ei: koulutustarvetta j Oletteko aiemmin toiminut Kyllä:- j ---J OJ<!Iieko halukkaitaliittymään : työyh~_!enlii~missä ] -~t- _ t~imiala (ln_! työ~ht~enl~i~l'll~n-,:~. milj. 5,-~_9_. milj. _ yli, milj. ~~llä: Ei: tf{~lä: t- muut Liikevaihto: Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä ----lalieo:s-mirft=6~5-~~.q_~ilj.!,_o_:_?._o_rl_iil ~-~-miu. milf_-- yli, milj '-: i ---- ~ Henkilöstön määrä: 8 koulutustaso korkeakoulutasot_~-- opi~totaso -li~m.koulu!~vast~~~a_c_~ muut Onko yrityksenne valmis Kyllä_: -~- () -_ Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: investointeihin Ei: koulutustarvetta Ei: -KYllä:-~ --- Oletteko halukkaita liittymään -R- t_-q_ -- toimialanne työyhteenliittymiin -~yllä: Ei:

27 Liikevaiht~- alle Kyllä: o,5- -,-5~~iij.,-5, 3 -t- Liikevaihto: : alle,5 milj. Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä,omilj. -r~=--~- milj.! milj. 5~~, -m~t- yli, milj. ~~~- ----~-_!~--~_I- ~)u p-~~-k-ea-k-~-u-~~~5 i~~~~~~- a!ll"rll:koulul~~~!~a~~--- m~ut r Onko yrityksellä henkilöstön - Kyllä: ~R -- :--o -- i koulutustarvetta ~Ei: o --+-Kyllä:~-~-- -~=~-; Oletteko halukkaita liittymään Kyllä: _c E_i:.L_~_ ~L t~~~~~a_ne~öyhteenliittymiin Ei: Liikevaihto: alle ~5 milj. i,5- ~Omilj. L,-, ~_ilj. 5,--~~-m](_~: yli Q.~milj. Henkilöstön määrä: b-- - _L j _j L ~ ~ :nkilöstön koulutusta:_ ~ _:_eak~~lulaso j. :~aso tm_m~~o~luja' va:aa_v_, _ muut Onko yrityksenne valmis j Kyllä:TEI ---~_J Onko yrityksellä henkilöstön,_- Kyllä: investointeihin. Ei: o : koulutustarvetta ; Ei: Oletteko aiemmin toiminut - Kyllä:- -.,---==_j 6ietteko-halukkaita liittymään i-kyll~ :_ työyhte!~~~mi~sä ;_~_ -~---Q --~ t~~~!!'anne työy_~!e~~li~ttymiin Ei: 4 o Liikevaihto: aii~_q,_~_iilj.._ Q-,milj._ J ' 3 Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso. o~n~ko yrit}t~k~senne-vai;n_i_s f-l<~yl~lä:l3-- _,_Q-, milj._,q-5, milj. 5,-, milj. k~~~~koulutaso _ L _opistota~_? _ amm.koulu te~ vastaav~-- muut -+ 4 Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin Ei: koulutustarvetta Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: ~ Oletteko halukkaita liittymään ~~_Y_h_te-:~!i~missä ~- Ei: ~--- --~--_] toimialanne työyhteenliittymiin yli, milj ,5 miif,5-_,omilj. + -,-_6Q milj. -:-,6-5~ miij ,-o~o milj. ~--~ ----~ =r~ Q L~ l_ -~- _Q ~--- Henkilöstön määrä: : Henkilöstön k~-~~~tu~~s~---- -t- ~~k.~akoulutas~ opist~!c~o --- Onko yrityksenne valmis Kyllä: investointeihin : Ei: Oh~tteko aiemmin toiminut- -- ty~~~t!~!~i~~issä t:-kyllä~_ -ro L : j_l_ Onko yrityksellä henkilöstön koulutustarvetta Oletteko halukkaita liittymään toimialanne työyhteenliittymiin amm.koulu tai vastaava: 9 Kyllä: Ei: Kyllä: Ei: muut 3 yli,milj_. r Liikevaihto: ~~:;t:::::~ Z,ä~~~Sb.SO --i 46 ~---~ =-~ alle,5 milj. -L,5 -,milj.!,-, miij.,-5, miij.. 5,-, miij. -~~:----~~--~ y_li Q_._Qmilj L - - l l_ kofkeai<ouiussot- ap;slaas() - Tammkaulu tai V.:Staa~Oj muul OnkO yrityksenne valmis rkyllä: 3 -- ' -ÖnkOYn~I<Seilä h~lösiön. investointeihin _ Ei: 5! :K~IIä;T 9 '.. koulutu~tarvetta. Ei: Oletteko aiem~in toiminu-t- Kyl!~-~~-t Oletteko -halukkaita liittymään f-'~:yiiä: 3 ty~~teenlii~_rnissä -~-rr--! t()!mi~a~ne ty~yhteenliittymiin Ei: o

28 j ~~~--~------~-, r ,-----,-~------, ~ ~ ~ ~ ,5,-, ~ ---~ ,Ö:! Liikevaihto: alle,5 milj.,5-,milj. milj.,-5, milj. 5,-, milj. l y.li.9_ milj. i.. - l - i Henkilöstön määrä: 3 ~--H-e-n--k-il-ös_t_ö_n_k o_u_lu-t-us-ta-so k-o-r-ke_a_k_ o-u-lu-ta_s_o-.----o-p-is-t-ot_a_s_o --, ~~-amm.koulu- tai vastaava,----~m-uut- ] Onko yrityksenne valmis Kyllä: Linvestointeihin Ei: Oletteko aiemmin toiminut ~~yhteenlii~mi~sä u j_ Kyllä: i Ei: j O 5 7 Onko yrityksellä henkilöstön r--- K~llä: -~-- koulutustarvetta --+ E: J _; Oletteko halukkaita liittymään i- Ky~l~_:_ -T i toimialanne työyhteenliittymiin _L Ei: 4 --, -- - Liikevaihto: alle,5 milj. [,5-,milj. - _,-, milj. j_~.-5, milj: o j. : ~-----_] ~ [ - - Henkilöstön määrä: 5 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaava] ----t muut 5 Onko yrityksenne valmis Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön investointeihin Ei: koulutustarvetta ~----~----f-- Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään työyhteenliittymissä L_ : toimialanne työyhteenliittymiin ~ _?_._-,g mi~. l yli, mi~. :-Henkilöstön koulutustaso -~ / nko yrityksenne valmis ] in vestointeihin :o letteko aiemmin toiminut l ty öyhteenliittymissä r-- korkeakoulutaso -r opistotaso amm.koulutai vas~aava] - muut ~- Kyllä: 3 Onko yrityksellä henkilöstön,_kyll~: 3 Ei: koulutustarvetta Ei: Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään, Kyll~~ i _?_ Ei: toimialanne työyhteenliittymii n i_ _i: l!_ Liikevaihto: Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso r Onko yrityks enne valmis f- inv~sto~~!~i_!l in ---- Oletteko aiem min toiminut työyhteenliittymissä ----~ alle,5 milj. ~ ~-- -,milj. T. -L -, milj.,-5, milj. 5,- O,Omilj. -~.a- -~~ _l Q_--- L! ~~ _ korkeakoulutaso opistot aso amm.koulll tai vastaav~ muut Kyllä: Onko yrity ~:: henkllös:- Ei: koulutusta =fi~-~~ _!=i: ' K llä: Oletteko h alukkaita liittymään Kyllä: toimialanne työyhteenliittymiin Ei: o yli ~, milj. Liikevaihto: ~ Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso ~ , Onko yrityksenne valmis : investointeihin ~---- Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä alle,5 milj.,5 -,milj.,-, milj.,-5, milj. 5,-, milj ~ korkeakoulutaso opistotaso -[ -----~ amm.koulu ~ai vastaavai j Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: ; -- koulutustarvetta c t Ei: Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään --rt<~llä:- -i Ei: toimialanne työyhteenliittymiin Ei: i, =-~Ii -~=~ - muut L ~

29 Henkilöstön investointeihin i koulutustarvettcl Oletteko opistotaso amm.koulu 6 Kyllä: alle,5 milj.,5-,omilj.,-, milj.,-5, milj. 5,-, milj. i Liikevaihto: yli, milj. Henkilöstön määrä: 8 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaavc muut - -~ l 8 + t Onko yrityksenne valmis ~Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: investointeihin koulutustarvetta >-- Ei: Ei: Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään Kyllä: työyhteenliittymissä Ei: toimialanne työyhteenliittymiin j Ei:_ ~ ~ ~ T ~, ~---~ Liikevaihto: l. alle,5 milj.,5 :_!Q_~!_,_-,_mi~.!,-5, milj. 5,~-,~m~j_. j_ Henkilöstön määrä: 6 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso l amm.koulu tai vastaava muut 3 Onko yrityksenne valmis Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: Ei: koulutustarvetta Ei: j -! Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään, ' Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä L Ei: toimialanne työyhteenliittymiin ~ Ei: --- j yli, milj. -- ~-L~vaihto: : Henkilöstön määrä: Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut työyhteenliittymissä _j ~--- --~. - l ~orkea_koulu_!(3s_() oe_is_t~t~_s_() amm.koulu tai vastaava] Kyllä: ~4~ l Onko yri~ksellä henkilöstön Ei: _ : Kyllä: halukkaita liittymään ~~- 5 j toimialanne työyhteenliittymiin määrä: -~-+--_ , Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso Tamm.ko-~~tai vastaa~~----- muut f-onko yrityksenne valmis~-kyllä: Onko yri~ksellä henkiiöst~~-- --~-- ~ :;::-I 3 J_~ ~~:~:n:l:~in toiminut -c- ~~llä: ~. -j ~~~~t"c;:;::i~iltiymään -- ~ ~~liä: l[ i työyhteenliittymissä ; Ei: 3 _ toimialanne työyhteenliittymiin ' Ei: - --~~ ~ ----~~ Liikevaihto: r alle,5 milj. :,5-,Omilj. _,q-~~q~'l:_--~ _5,-~,illi~. -+~Ii, milj. l Henkilöstön määrä: 9 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso tai vastaavai muut ~- [Liikevaihto: alle o: milj.,5-6milj,-6 milj.,-56 milj. +5.:~iL_ ~'-=.o milj- - t ~---r-----u- ~ Onko yrityksenne valmis : Kyllä: 3 Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: 3 investointeihin Ei: koulutustarvetta Ei: Oletteko aiemmin toiminut yllä: työyhteenliittymissä Ei: toimialanne työyhteenliittymiin ~----- Ei: Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään Wv ~- [_ --- _l_

30 ! Henkilöstön Onko työyhteenl Ei: i alle Ei: -~- - 6 Onko ----~ ~---~-~~-- amm.koulu 5,-,milj.~[~_-,(lmilj 6 Liikevaihto: alle,5 milj.,5 -,milj.,-, milj.j,-5, milj.!s.-o,omilj 3 -~3--~--~--- i Henkilöstön määrä: 5 Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso amm.koulu tai vastaava muut r~nko yrityksenne valmis Kyllä: 6 Onko yrityksellä henkilöstön Kyllä: ~- vestointeihin Ei: koulutustarvetta ; Ei:, Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: 3 Oletteko halukkaita liittymään ~lä: 3,_ ~öyhteenliittymissä 5 L toimialanne työyhteenliittymiin ~ _u---=- Liikevaihto:,5 m~-:--: --a,s ~~milj.-,6=~ milj..' , ~ ~ ~~! [ J j 5,-, milj. Henkilöstön määrä: 7 Henkilöstön kou utustaso --t~~l<or_keako~lutaso~-- -apistotaso amm.koulu tai vastaavai muut r ,-- 7! i Onko yrity ksenne valmis Kyllä: 5 Onko yrityksellä hen kilöstön,_- Kyllä~-+-~ nvestointe ihin Ei: koulutustarvetta l_~i: Olettekoa iemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita Ii ittymään, Kyllä:, 3 iittymissä Ei: 5 toimialanne työyhtee nliittymiin f-b:--t - _i_ --- j I i~ yli, milj. L,-, muj.,-5, milj:- : 5 He-lll(iiöSWnmäärä-: ---~- o5 -~ ~ ,_ ~ ~------~ t-- ~ -Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso TOPiStOtaSO I!mm.koUiu tai vsta8~- muul yrityksenne valmis ~ Kyllä:_ J!! yrityksellä henkilöstön ~_yllä:_ -! 6 ' investointeihin! l koulutustarvetta Ei: t ~ Oletteko aiemmin toiminut : Kyllä: 3 _ Oletteko halukkaita liittymään Kyllä: 9 työyhteenliittymissä J Ei~ L 7 -~-=-~--! _!?_!_f!l~~lann~ ~öyhte_!~l_ii~rniin Ei:!-- i Liikevaihto: alle,5 milj.,5 -,milj.,-, milj.,-5, milj.--~~, _L Henkilöstön määrä: 3. Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso opistotaso ~ai vastaavai --p ~- -_l, Onko yrityksenne valmis Kyllä: Onko yrityksellä henkilöstön i Kyll ä: investointeihin Ei: koulutustarvetta [Ei:_ Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita liittymään ~- -- toimialanne työyhteenliittymiin ~ Kyll _ Ei: _) muut i l Liikevaihto: - tl -~IIe O~? milj.i_~_:_ ~Om!ll_~ 'I_,Q--?E_~J. _,-5* milj. 5,-, milj. yli, milj ~ ~ ~---~ --- ~~ - L---- määrä:! ~ ~~~ t Henkilöstön koulutustaso korkeakoulutaso ~-- opistotaso -l a lllm.kou~~tai v~~taav~j muut 4 ---~----~---~ Onko yrityksenne valmis Kyllä: Onko yrityksellä henki löstön~ ri<)'ä:-~~- -- j- investointeihin Ei: koulutustarvetta ' Ei: Oletteko aiemmin toiminut Kyllä: Oletteko halukkaita lii ttymään - -~Kyllä:--i työyhteenliittymissä L Ei: toimialanne työyhteen _li!_ttymii~--- ~ j -~ ----

31 ~- työyhteenliittymissä amm 7 Liikevaihto: H en kt os t on maara: ~-Henkilöstön koulutustaso Onko yrityksenne valmis investointeihin Oletteko aiemmin toiminut alle,5 milj. 58,5 -,Omilj.,-, milj.,-5, milj. 5,-, milj.- - yli _,milf _ 8..L.._~ ~_L ~ l 4 l korkeakoulutaso opistotaso.koul~~~i vastaavai -----~~ 4 u~-- 77 _L_ i Kyllä: 65 Onko yrityksellä henkilös tön Kyllä: 48 ~ Ei: 8 koulutustarvetta Ei:---; 5 --r. - -~--- Kyllä: 5 Oletteko halukkaita liitty mään. Kyllä: -~- -~ Ei: 48 toimialanne työyhteenlii ttymiin - ~i:_~

Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys

Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Työ r a p o r t t i 9 9- Aänekoskelaisten yritysten perustietuselvitys Jouko Varis Helmikuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A. FIN- HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax +358-9-228 379 Työ r a p o r t t i

Lisätiedot

Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys

Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Työ r a p o r t t i 9 8-7 8 Eurajokelaisten yritysten perustietuselvitys Matti Lehto.Joulukuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-8 3 Fax +358-9-8 3719 Työraportti 98-78

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta

Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Vatulan alueen jätevesiosuuskunta Projektin päättäjäiset 25.9.2010 Vatulan Nykäyksellä Hankkeen käynnistäminen 24.5.2005 pidettiin ensimmäinen yleinen viemäröintihankkeen keskustelutilaisuus Vatulan Nykäyksellä.

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS Sivu 1 / 6 TILAAJAVASTUU.FI - YRITYSRAPORTTI Yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1629609-6 Raportin hakupäivämäärä 19.11.2013 Raportti voimassa asti 15.01.2014 JPH-Maanrakennus Oy Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy

Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy Valtuusto 65 18.06.2012 Kiinteän omaisuuden myynti/määräala kiinteistöstä Gröndal 753-421-12-1 sekä kiinteistö 753-421-878-4/Louhintahiekka Oy 299/10.00.02/2012 KAAVJAOS 39 Kaavoitusjaosto 28.03.2012 Valmistelija:

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista

Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista LEHDISTÖTIEDOTE, 28.11.2011 JULKAISUVAPAA HETI Yrityskyselyllä tietoa yritysneuvontapalvelusta Koillismaalaiset yritykset kaipaavat tietoa ja palvelua alueen yritysneuvontapalveluista Koillismaalaisille

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 8773/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 8773/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 414 19.12.2016 20 Asianro 8773/14.05.00/2016 Vesihuollon yhteistyöselvitys Kuopion ja Siilinjärven välillä Päätöshistoria Kaupunginhallitus 19.12.2016

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo

Iisa Järvinen poistui tämän asian käsittelyn aikana klo Tekninen lautakunta 17 16.03.2016 Tekninen lautakunta 26 11.05.2016 Kaupunginhallitus 209 30.05.2016 Tekninen lautakunta 72 02.11.2016 Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen järjestämistavan valinta 455/00.01.02.02/2016

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

KENTTÄOPASTIETOJEN SYÖTTÄMINEN KESKUSREKISTERIIN

KENTTÄOPASTIETOJEN SYÖTTÄMINEN KESKUSREKISTERIIN KENTTÄOPASTIETOJEN SYÖTTÄMINEN KESKUSREKISTERIIN Golfliiton Kenttäopas & Kisakalenteri julkaisuun 2007 kerätään tiedot SGL:n keskusrekisteristä. Tämä ohje on laadittu sitä varten, että kukin seura ensinnäkin

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013

Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,P2P Syksy, 2013 Markkinakartoitus Matias Mattila Miia Nevalainen Ville-Oskari Pirhonen Ville Tammelin Annina Tuominen Liiketalous,PP Syksy, 13 Markkinakartoitus suomalaisten yritysten EDI valmiuksista Laurea Tikkurilan

Lisätiedot

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ.

ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. ASUKASKUUNTELU -TUTKIMUS ASUKASKOKEMUS RATKAISEE. YMMÄRRÄ SITÄ. Uusi palvelu taloyhtiön asukaslähtöiseen johtamiseen. TERVETULOA TALOYHTIÖIDEN JOHTAMISEN UUTEEN AIKAAN! Taloyhtiön johtaminen vaatii osaamista

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi?

Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? Tunnetko potentiaaliset asiakkaasi? TUNTEMINEN AUTTAA mainoskampanjoissa suorapostituskampanjoissa puhelinmyynnissä henkilökohtaisessa myynnissä messuilla ja näyttelyissä parantaa ajankäyttöä tehostaa

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 16.01.2018 Raportti voimassa asti 12.03.2018 Arkistointitunnus 1515700952893 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Sjöman Helsingin Nosturit Oy Y-tunnus

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007

Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan. Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Toimialaraportit kannattavuuden ja kasvun seurantaan Yritysten Rakenteet / Kristiina Nieminen 21.3.2007 Esityksen kulku! Taustaa! Tuote! Kohdejoukko! Lähdeaineisto! Lisäpalvelut Taustaa! Tilinpäätöstilastoa

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

o turvata ranta-alueiden monipuolinen käyttö; asutus, maa- ja metsätalous sekä muu elinkeino, yleinen virkistys ja suojelu

o turvata ranta-alueiden monipuolinen käyttö; asutus, maa- ja metsätalous sekä muu elinkeino, yleinen virkistys ja suojelu KYYJARVEN KUNNAN PIENVESISTöIE NRruTROSAYLEISKAAVA ARVOISA MAANOMISTAJA Kyyjärven kunta on laatimassa pienvesistöjen rantaosayleiskaavaa, jossa määritellään mm. uusien lomarakennuspaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta

Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Yritysten stressitesti ydinvoimalaprojektin osalta Kyselyn tulokset koko aineisto Vastaajamäärä 705 5.5.2011 1 Kysymys 1 5.5.2011 2 1. Oletteko aiemmin toimineet suurhankkeissa/kansainvälisissä hankkeissa?

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 11.5.2007 nro 4/2007

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 11.5.2007 nro 4/2007 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Perjantai 11.5.2007 kello 13.00 14.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ.

SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN. Projektin tilannekatsaus VESI KOHTUULLISESTI NAUTITTUNA ON TERVEELLISTÄ. SUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN YHDENMUKAISTAMINEN Projektin tilannekatsaus Matti Ojala Projektin tavoite - Projektin tavoitteena on laatia työkalu (tarkastuslista), jonka avulla vesihuollon suunnittelun eri

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjälounas Finlandiatalo 3..17 Taloustutkimus Oy Pasi Holm Julkaistavissa 3..17 klo 1 Kolme neljästä yrittäjäpalkitusta yrityksestä toimii

Lisätiedot

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Kajaani 25.11.2016 Idän Taiga ry 2016 Jäsenyrityksiä 59 (tilanne 8.9.2016), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Yritysten kuntajako (kpl): Kuhmolaiset 25 (42 %) Suomussalmelaiset 24 (41 %) Muu

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012

Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Erikoiskauppaan ja taloushallintoon liittyvien yritysten puhelinhaastattelut 2012 Puhelinhaastatteluissa esiin nousseet osaamisen kehittämisen tarpeet Projektiassistentti Paula Sovelius TäsmäProto-hanke

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE

Way of Life- sertifikaatti HAKULOMAKE Way of Life- sertifikaatti Way of Life- sertifikaatti kosmetiikalle ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin tuotteille HAKULOMAKE Olemme iloisia voidessamme tarjota sinulle sertifioinnin kansainvälisten kriteerien

Lisätiedot

Energiaosuuskuntien tulevaisuudennäkymät. Jouni Pennanen 4.11.2011

Energiaosuuskuntien tulevaisuudennäkymät. Jouni Pennanen 4.11.2011 Energiaosuuskuntien tulevaisuudennäkymät Jouni Pennanen 4.11.2011 Lämpöyritykset Suomessa Lämpöyritykset Suomessa Ilmastosopimuksen tavoitteet Kioton sopimus velvoittaa kehittyneitä maita vähentämään 5,2

Lisätiedot

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi)

3. Sopimuksen toimeenpano (toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi) Liite 1. Sivu 1 (5) Linja-autoalan energiansäästösopimuksen arviointi 1. Vastaajan tausta ja sopimusala, perustiedot 1.01 Yrityksen linja-autojen lukumäärä 1-20 21-50 yli 50 linja-autoa 1.02 Vastaajan

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu. Sijaisrekisteri. Top-5 paikkakunnat. Pikahaku. Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot

Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu. Sijaisrekisteri. Top-5 paikkakunnat. Pikahaku. Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot Sijaisrekisteri Uusin sijainen lisätty 24.8.06, klo 9:00 Sijaisia järjestelmässä 101 kpl Top-5 paikkakunnat

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa

Yrityksen perustiedot. Yrityksen yhteystiedot. Yrityksen yhteyshenkilö tässä tiedustelussa RAKENNUSYRITYSTEN KORJAUSRAKENTAMINEN Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi 1.1.2014 31.12.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon

Tanhua Tanhuan alueella on selvitetty joulukuun aikana kyläläisten kiinnostusta liittyä valokuituverkkoon Savukosken kunta ja Kuitua Pohjoiseen-hanke ovat käynnistäneet kartoituksen kiinnostuksesta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon. Kyselyyn vastaaminen ei sido mihinkään. Kyseessä

Lisätiedot

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä

Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Verkkolomakkeen täyttöohje 1(6) Ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Lähettävällä yrityksellä on velvollisuus ilmoittaa ennen työn aloittamista työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 :n mukaiset

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritystiedot Yrityksen nimi R-Towing Oy Y-tunnus 1810880-2 Raportin hakupäivämäärä 16.01.2014 Raportti voimassa asti 19.02.2014 Arkistointitunnus 1389784196201 Tietolähteiden perusteella yritys

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Rakennus Miilukangas Oy

Rakennus Miilukangas Oy Nro 283 voimassa 28.2.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Rakennus Miilukangas Oy Y-tunnus 1106411-4 kotipaikka

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Helsingissä 11.9.2012 Satu Elho Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden

Lisätiedot

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017

YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 1 YRITYSTEN KASVUN SUUNTA 2017 Yrityksen toimipaikkakunta? (N=487) Vaala N=6 Utajärvi N=9 Tyrnävä N=9 Taivalkoski N=9 Siikalatva N=6 Siikajoki N=10 Raahe N=43 Pyhäntä N=1 Pyhäjärvi N=9 Pyhäjoki N=2 Pudasjärvi

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Loppuraportti 18.3.2008 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioimisen

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 4 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 28.03.2017 Raportti voimassa asti 14.06.2017 Arkistointitunnus 1490346489050 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Taratest Oy Y-tunnus 0939835-0 Tietolähteiden

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

https://link.webropolsurveys.com/participation/public/28a6a514-72be...

https://link.webropolsurveys.com/participation/public/28a6a514-72be... 1 of 2 21.4. 15:18 i Tietoa arvioinnista Kolarin aluetaloudellisen arvioinnin tavoitteena on havainnollistaa Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamisen/ toteuttamatta jättämisen vaikutuksia Kolarin kuntataloudelle,

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI

H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI H 72 VIEMÄRÖINNIN TOTEUTUSTAPA TOIMINTA-ALUEEN OSALLA SASI - MAHNALA - KYRÖSPOHJA - HEINIJÄRVI Tekninen lautakunta 29.6.2016, 46 Vs. tekninen johtaja Hannu Niemelä: Kunta on perustanut toiminta-alueen

Lisätiedot

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN 26.2.2015 Sivu 1/2 Lauri Laukkanen FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Hanke: 003 01/nykytila Karkkilan terveysasema Huhdintie 23-25 03600 Karkkila Vaihe: Paikkakunta: HANKINTAHINTA, KORJAUS - PÄÄRYHMITTÄIN

Lisätiedot

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset

RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset RAKENNUSYRITYSTEN TILINPÄÄTÖSTIEDUSTELU Korjausrakentamista koskevat kysymykset Lakisääteinen kysely, tiedot luottamuksellisia Tilastolaki 280/2004 ( 12, 14 ja 15) Tiedustelu koskee tilikautta, joka päättyi

Lisätiedot

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005

Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 Kysely ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen liittyvästä tuesta 5/2005 KYSELY ENSIMMÄISEN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN LIITTYVÄSTÄ TUESTA 1 1. Yhteenveto Yksinyrittäjiltä kysyttiin heidän valmiudesta palkata

Lisätiedot

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE

ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy:n kaivosalueen vesienhallintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely YVA ASUKASKYSELY NUASJÄRVEN, JORMASJÄRVEN JA LAAKAJÄRVEN RANTAKIINTEISTÖJEN OMISTAJILLE Terrafame Oy on käynnistänyt

Lisätiedot

Andament Group on infrastruktuuripalveluihin. konserni, joka toimii laajasti eri puolilla Suomea. Emoyhtiö on Kalajoella perustettu,

Andament Group on infrastruktuuripalveluihin. konserni, joka toimii laajasti eri puolilla Suomea. Emoyhtiö on Kalajoella perustettu, Andament Groupin vahvuus kasvaa ihmisistä ja ihmisten välisestä yhteistyöstä. Yhdistämällä konsernissa työskentelevien ammattilaisten vahva ja korkeatasoinen infra-alan osaaminen, saadaan kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Suomen Rotary 2012. NUORISO ON YHTEISKUNNAN TÄRKEIN VOIMAVARA - Rotary Youth Leadership Awards

Suomen Rotary 2012. NUORISO ON YHTEISKUNNAN TÄRKEIN VOIMAVARA - Rotary Youth Leadership Awards Suomen Rotary 2012 NUORISO ON YHTEISKUNNAN TÄRKEIN VOIMAVARA - Rotary Youth Leadership Awards RYLA palvelee nuorten kasvua RYLA on Rotaryn toimintamuoto jo yli 40 v. ajan Jokaisen rotarin tulee osallistua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin Satama -liikelaitos 15/2014 16.06.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset 2014 HEL 2014-007526 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Vuosaaren sataman vesialueen pohjatutkimukset

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1 RAKENNUTTAJA 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

1 of 6 11.8.2010 10:29

1 of 6 11.8.2010 10:29 1 of 6 11.8.2010 10:29 Subject: Vuosanka_Hallintopakot_metsanhakkuut_090810 From: Ylä-Vieksin kyläyhdistys Date: Mon, 09 Aug 2010 10:01:13 +0300 To: kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi,

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN

VUODEN 2014 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN VUODEN 14 MAAKUNTAENNUSTEEN JULKISTAMINEN 9.1.14 Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 14 on 15. Yrittäjien ja Osuuspankkien yhteistyössä laatima ja koko Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen historian 21. Maakuntaennuste.

Lisätiedot

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle.

7.5.2013. Asiakasnumeron haltija on vastuussa tilauksesta ja vastaa laskun maksamisesta toimitusehtojen mukaisesti Oriolalle. Henkilökunta asiakasnumerohakemus Sivu 1/5 Hyvä vastaanottaja Oheisella lomakkeella voitte hakea henkilökunta asiakasnumeroa sekä muuttaa asiakastietojanne. Asiakasnumeron saaminen edellyttää, että asiakas

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/2 21.03.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (7) 128 Virastotalo K31:n uuden panimoravintolan hankehinnan korotuksen hyväksyminen HEL 2012-012430 T 10 06 00 Päätös päätti myöntää Panimoravintolan toteuttamisen

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen.

Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus. Jokainen hanke käsitellään tapauskohtaisesti erikseen. Tekninen lautakunta 115 04.12.2013 Tekninen lautakunta 118 02.12.2014 Vesihuoltoavustukset vesiosuuskunnille, Etelä-Iitin vesihuolto-osuuskunnan avustushakemus 305/02.03.01/2013 Tekninen lautakunta 04.12.2013

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot