EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp. Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen KÄSITTELYTIEDOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp. Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen KÄSITTELYTIEDOT"

Transkriptio

1 EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä KÄSITTELYTIEDOT Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 89/2003 vp) sekä esityksen vuoden 2003 toisen lisätalousarvion täydentämisestä (HE 106/2003 vp). Valtiovarainvaliokunta on antanut esityksistä yhteisen mietintönsä (VaVM 20/2003 vp). Eduskunta on hyväksynyt toisen lisätalousarvion 14 päivänä marraskuuta 2003 ja päättänyt, että toista lisätalousarviota sovelletaan 20 päivästä marraskuuta 2003 alkaen. HE 89/2003 vp HE 106/2003 vp VaVM 20/2003 vp

2 Vuoden 2003 toinen lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2003 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Tulo- ja varallisuusvero, vähennystä i Korkotulojen lähdevero, vähennystä i Perintö- ja lahjavero, vähennystä i Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i Arvonlisävero, lisäystä i Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä i Valmisteverot i Alkoholijuomavero, lisäystä i Virvoitusjuomavero, lisäystä i Muut verot i Autovero, lisäystä i Moottoriajoneuvovero, lisäystä i Varainsiirtovero, vähennystä i Osasto SEKALAISET TULOT i Oikeusministeriön hallinnonala i Tuomioistuintulot, lisäystä i Ulosottomaksut, lisäystä i

3 27. Puolustusministeriön hallinnonala i Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Metallirahatulot, lisäystä i Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot, lisäystä i EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot, lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä i Työministeriön hallinnonala i Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot, lisäystä i Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä i Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i Osasto KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Korkotulot i Korot talletuksista, vähennystä i Osasto LAINAT i Ylijäämän käyttö i Ylijäämän käyttö i Valtion nettolainanotto ja velanhallinta i Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

4 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 euroa 21. TASAVALLAN PRESIDENTTI i Tasavallan Presidentin kanslia i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Pääluokka VALTIONEUVOSTO i Valtioneuvoston kanslia i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot, lisäystä i Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan, lisäystä i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet, vähennystä i Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset i Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Erityismenot, lisäystä i Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset, lisäystä i

5 10. Tuomioistuinlaitos i Erityismenot, lisäystä i Oikeusapu i Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset, vähennystä i Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sisäasiainministeriö i Viranomaisradioverkon kehittämishankkeen kokonaisrahoitus (siirtomääräraha 3 v) i Ulkomaalaisvirasto i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Rekisterihallinto i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Poliisitoimi i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Rajavartiolaitos i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Avustukset kunnille i Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako i Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta, lisäystä i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Puolustusvoimat i Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i

6 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot i Kurssivaihtelut, lisäystä i Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Verohallinto i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i Ahvenanmaan tasoitusmaksu, lisäystä i Tullilaitos i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet i Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Suomen maksuosuudet Euroopan unionille i Maksut Euroopan unionille, vähennystä i Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot i Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot, lisäystä i Pääluokka OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Yliopisto-opetus ja -tutkimus i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Opintotuki i Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki, lisäystä i

7 88. Tiede i 53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen i Taide ja kulttuuri i Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille, lisäystä i Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Maa- ja metsätalousministeriö i Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Avustus Suomen maatalousmuseosäätiölle (kiinteä määräraha) i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot i Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Maa- ja puutarhatalouden tulotuki i 46. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) i Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen i Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha), vähennystä i Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen i Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki, vähennystä i Metsätalouden edistäminen ja valvonta i 42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha) i Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) i Metsäntutkimuslaitos i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i

8 Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ajoneuvohallintokeskus i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Tiehallinto i Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä i Eräät tiehankkeet, vähennystä i Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset, vähennystä i Ratahallintokeskus i Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Eräät ratahankkeet, vähennystä i Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet i Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v), lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen, vähennystä i Viranomaisradioverkkotoiminnan yhtiön osakkeet i Pääluokka KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v), lisäystä i Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Teknologiapolitiikka i 28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) i... 8

9 30. Yrityspolitiikka i Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointituki (siirtomääräraha 3 v) i Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta i Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka i Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Kansainvälistymispolitiikka i Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen, vähennystä i Energiapolitiikka i Avustus koelaitoksen rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sosiaali- ja terveysministeriö i Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Perhekustannusten tasaus i Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen, lisäystä i Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet i Työttömyysturva i Valtionosuus työttömyyskassoille, vähennystä i Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta, lisäystä i Valtionosuus aikuiskoulutustuesta, lisäystä i Sairausvakuutus i Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista, lisäystä i

10 19. Eläkevakuutus i Valtion osuus merimieseläkekassan menoista, lisäystä i Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista, vähennystä i Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista, vähennystä i Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista, vähennystä i Pääluokka TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus i Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin, lisäystä i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta, vähennystä i Työvoimapolitiikan toimeenpano i 02. Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle, lisäystä i Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta, lisäystä i Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta, lisäystä i Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille, vähennystä i Valtionapu työttömyyden lieventämiseen, vähennystä i Pakolais- ja siirtolaisuusasiat i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta, lisäystä i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto, lisäystä i Kiinteistön muutostyöt säilöönottoyksikön erityistarpeisiin (siirtomääräraha 2 v) i Työministeriön hallinnonalan muut menot i Palkkaturva, lisäystä i Eräät merimiespalvelut, lisäystä i

11 Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu i Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Pääluokka VALTIONVELAN KOROT i Euromääräisen velan korko i Euromääräisen velan korko, lisäystä i Valuuttamääräisen velan korko i Valuuttamääräisen velan korko, vähennystä i Muut menot valtionvelasta i Palkkiot ja muut menot valtionvelasta, lisäystä i Määrärahojen kokonaismäärä:

12 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulo- ja varallisuusvero Momentilta vähennetään Korkotulojen lähdevero Momentilta vähennetään Perintö- ja lahjavero Momentilta vähennetään Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 01. Arvonlisävero Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero Muut verot 03. Autovero Moottoriajoneuvovero Varainsiirtovero Momentilta vähennetään Osasto 12 SEKALAISET TULOT 25. Oikeusministeriön hallinnonala 01. Tuomioistuintulot Ulosottomaksut Valmisteverot 04. Alkoholijuomavero Virvoitusjuomavero Puolustusministeriön hallinnonala 99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot

13 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 51. Metallirahatulot Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta saatavat tulot EU:n maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosastosta saatavat tulot Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentilta vähennetään Työministeriön hallinnonala 40. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot Palkkaturvamaksujen palautukset Työministeriön hallinnonalan muut tulot Osasto 13 KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUK- SET 01. Korkotulot 07. Korot talletuksista Momentilta vähennetään Osasto 15 LAINAT 02. Ylijäämän käyttö 01. Ylijäämän käyttö Momentille merkitään Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Momentille merkitään lisäystä

14 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 TASAVALLAN PRESIDENTTI 02. Tasavallan Presidentin kanslia 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTO 02. Valtioneuvoston kanslia 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Valtioneuvoston kansliaan voidaan perustaa talousneuvoston sihteeristön päällikön virka (A31) ja samalla lakkautetaan talousneuvoston pääsihteerin virka (A29). Pääluokka 24 ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 23. Erityisasiantuntijoista aiheutuvat menot Momentille myönnetään lisäystä Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan Momentille myönnetään lisäystä Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet Momentilta vähennetään Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset 21. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Erityismenot Momentille myönnetään lisäystä Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset Momentille myönnetään lisäystä Tuomioistuinlaitos 29. Erityismenot Momentille myönnetään lisäystä

15 30. Oikeusapu 50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset Momentilta vähennetään Rekisterihallinto 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Sisäasiainministeriö 23. Viranomaisradioverkon kehittämishankkeen kokonaisrahoitus (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkon investointien menojen maksamiseen, avustusten maksamiseen viranomaisradioverkon operoinnista vastaavalle yhtiölle investointeihin ja syntyvän alijäämän kattamiseen, valtionavun maksamiseen kunnille päätelaitteiden hankintaan sekä henkilöstön palkkaamiseen ministeriöihin ja lääninhallituksiin viranomaisradioverkkoon liittyviin tehtäviin. Valtion omistama viranomaisradioverkko, mukaan lukien siihen sisältyvä kiinteistövarallisuus, saadaan luovuttaa valtion kokonaan omistamalle viranomaisradioverkkotoiminnan yhtiölle apporttina noin euron määrästä, sen jälkeen kun yhtiön koko osakekanta on valtion omistuksessa. 02. Ulkomaalaisvirasto 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Poliisitoimi Kuluvan vuoden talousarviossa momentille budjetoitua kaksivuotista siirtomäärärahaa saa käyttää myös momentin käyttötarkoitukseen. 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Rajavartiolaitos 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Avustukset kunnille 32. Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuoden 2003 aikana tehtävien ja viimeistään vuoden 2005 alusta voimaan tulevien kuntajaon muutosten yhteydessä voidaan vuonna 2003 sitoutua maksamaan vuosina investointi- ja kehittämishankkeiden tukea enintään Valtion korvaus edunvalvontapalvelujen tuottamisesta Momentille myönnetään lisäystä

16 Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 10. Puolustusvoimat 21. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Puolustusministeriön hallinnonalan muut menot 95. Kurssivaihtelut Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 18. Verohallinto 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu Momentille myönnetään lisäystä Tullilaitos 70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös LIPRE-laitteistojen hankintaan ja ylläpitomenoihin. 80. Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet 20. Kehittämis- ja koulutustoiminta (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Suomen maksuosuudet Euroopan unionille 69. Maksut Euroopan unionille Momentilta vähennetään Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot 63. Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

17 70. Opintotuki 52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki Momentille myönnetään lisäystä Tiede 53. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen Momentin perustelujen kuudes kappale muutetaan seuraavaksi: Määrärahasta saa käyttää enintään euroa avustuksen maksamiseen Suomen teknologiapalkintosäätiölle. 90. Taide ja kulttuuri 22. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA ,60 US-dollarin määräisen viljakauppaan liittyvän lainan ja sille kertyneen koron takaisinmaksamisesta. 01. Maa- ja metsätalousministeriö 21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Avustus Suomen maatalousmuseosäätiölle (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää avustuksena maatalousmuseon toiminnasta vastaavalle Suomen maatalousmuseosäätiölle. 04. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut menot 27. Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Maa- ja puutarhatalouden tulotuki 46. Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) Momentin perusteluja muutetaan siten, että EU:n komission vuosille hyväksymän luonnonhaittakorvausjärjestelmän mukaisia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä aiheutuu vuosina menoja yhteensä enintään Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää Karjalan tasavallalle vapautuksen pääomaltaan 17

18 13. Maataloustuotteiden markkinointi ja tuotannon tasapainottaminen 60. Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) Momentilta vähennetään Maatilatalouden rakenteen ja maaseudun kehittäminen 49. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki Momentilta vähennetään Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Liikenne- ja viestintäministeriö oikeutetaan luovuttamaan Raskone Osakeyhtiölle Vaasan kaupungissa sijaitsevan korjaamokiinteistötontin rakennuksineen euron kauppahinnalla, joka maksettaisiin valtiolle osakeyhtiölain 5 luvun 1 :ssä tarkoitetun pääomalainan ehdoin. Lainan takaisinmaksuaika on viisi vuotta ja korko on 12 kuukauden Euribor + 1,5 %. 31. Metsätalouden edistäminen ja valvonta 42. Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (kiinteä määräraha) Momentin perusteluja täydennetään siten, että Taimi-Tapio Oy:n osakkaina oleville Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle ja metsäkeskuksille annetaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain (1474/1995) 6 :n 2 momentin mukainen valtuutus maa- ja metsätalousministeriön erikseen antamalla luvalla merkitä enintään euron määrästä oman pääoman ehtoista vaihtovelkakirjalainaa ja taata enintään euron määrästä yhtiön vuonna 2003 ottamaa kausiluottoa. Toimenpiteiden rahoittamiseen ei saa käyttää valtionapua eikä valtionavulla hankittua omaisuutta. 50. Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. 32. Metsäntutkimuslaitos 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Ajoneuvohallintokeskus 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Tiehallinto 77. Tieverkon kehittäminen (siirtomääräraha 2v) Momentilta vähennetään Eräät tiehankkeet Momentilta vähennetään Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset Momentilta vähennetään Ratahallintokeskus 21. Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Eräät ratahankkeet Momentilta vähennetään

19 60. Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet 63. Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahasta saadaan myöntää Savonlinnan kaupungille valtion rahoitusosuutena enintään euroa käytettäväksi Savonlinnan välttämättömien lentoliikenneyhteyksien turvaamiseksi. 99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot 78. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen Momentilta vähennetään Viranomaisradioverkkotoiminnan yhtiön osakket Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää viranomaisradioverkkotoiminnan yhtiön osakkeiden hankintaan. Pääluokka 32 KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Hallinto 21. Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin perusteluja muutetaan siten, että nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot sekä yhteisrahoitteisten hankkeiden tulot. Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että siltä osin kuin EU:n tuki kohdistuu arvonlisäveromenoon, määrärahaa saa käyttää myös arvonlisäveromenon maksamiseen. 20. Teknologiapolitiikka 28. Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin perustelujen kolmas kappale muutetaan seuraavaksi: Määrärahasta saa käyttää enintään euroa avustuksen maksamiseen Suomen teknologiapalkintosäätiölle. 30. Yrityspolitiikka Luvun perusteluja täydennetään siten, että kauppa- ja teollisuusministeriö voi luopua yhteensä enintään euron eriä koskevasta valtionavun palauttamisesta edellyttäen, että varat käytetään Finnvera Oyj:n konsernin piirissä harjoitettavaan osakeyhtiömuotoiseen pääomasijoitustoimintaan. Valtionavun palautusehto jäisi näiden varojen osalta edelleen voimaan Finnvera Oyj:n konsernin puitteissa harjoitettavan pääomasijoitustoiminnan osalta. 40. Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointituki (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää valtioneuvoston asetuksessa tarkemmin määriteltävin perustein haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointihankkeisiin. 45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen Momentin perusteluja muutetaan siten, että yritystoiminnan tukemisesta annetun lain (1068/2000) mukaista investointitukea, pk-yritysten kehittämistukea, yritysten toimintaympäristötukea sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin investointi- ja kehittämistukea 19

20 saa vuonna 2003 myöntää yhteensä EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta Momentin perusteluja muutetaan siten, että myöntämisvaltuus kasvaa eurosta euroon. 40. Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka 21. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Kansainvälistymispolitiikka 40. Toimialakohtainen yritysten kansainvälistyminen Momentilta vähennetään Energiapolitiikka 41. Avustus koelaitoksen rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen uutta energiateknologiaa edustavan suuren koelaitoksen rakentamista varten. Energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (625/2002) säädetään tuen myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Sosiaali- ja terveysministeriö 21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös sosiaalija terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistämisestä tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta aiheutuvien kulutusmenojen ja rahoitusavustusten maksamiseen. 15. Perhekustannusten tasaus 51. Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen Momentille myönnetään lisäystä Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös elatusturvalain (671/1998) mukaisen elatustuen maksamiseen niille EU- tai ETA-kansalaisille, joille EY-tuomioistuimen päätösten (C-85/99 ja C-255/99) mukaan syntyy oikeus elatustukeen muussa EUtai ETA-maassa tosiasiallisesti asuvien lasten osalta sekä maksamisesta aiheutuvien hallintomenojen korvaamiseen kunnalle. 20

21 17. Työttömyysturva 50. Valtionosuus työttömyyskassoille Momentilta vähennetään Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta Momentille myönnetään lisäystä Valtionosuus aikuiskoulutustuesta Momentille myönnetään lisäystä Sairausvakuutus 60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perustelujen neljäs virke muutetaan siten, että Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukaisen harkinnanvaraisen kuntoutuksen kustannuksiin saa käyttää sairausvakuutusrahaston varoista enintään Eläkevakuutus 50. Valtion osuus merimieseläkekassan menoista Momentille myönnetään lisäystä Valtion osuus maatalousyrittäjien eläkelaista johtuvista menoista Momentilta vähennetään Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista Momentilta vähennetään Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista Momentilta vähennetään Pääluokka 34 TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 61. Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin Momentille myönnetään lisäystä EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta Momentilta vähennetään Työvoimapolitiikan toimeenpano Luvun perustelujen päätösosan toinen virke muutetaan seuraavaksi: Vuoden 2002 valtuuden käyttämättä jääneestä osasta saa tehdä sitoumuksia vuonna Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle Momentille myönnetään lisäystä Valmentavan työvoimakoulutuksen ja työvoimapalvelujen hankinta Momentille myönnetään lisäystä Ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinta Momentille myönnetään lisäystä

22 30. Palkkaperusteinen työllistämistuki kunnille ja kuntayhtymille Momentilta vähennetään Valtionapu työttömyyden lieventämiseen Momentilta vähennetään Pakolais- ja siirtolaisuusasiat 21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta Momentille myönnetään lisäystä Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto Momentille myönnetään lisäystä Kiinteistön muutostyöt säilöönottoyksikön erityistarpeisiin (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää yksityiseltä vuokratun kiinteistön käyttötarkoituksen muutostöistä aiheutuviin kustannuksiin. 99. Työministeriön hallinnonalan muut menot 50. Palkkaturva Momentille myönnetään lisäystä Eräät merimiespalvelut Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 35 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 20. Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu 37. Avustukset kuntien kaavoitukseen ja maankäytön ohjaukseen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Eräät luonnonsuojeluun liittyvät korvaukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Luonnonsuojelualueiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Pääluokka 36 VALTIONVELAN KOROT 01. Euromääräisen velan korko 90. Euromääräisen velan korko Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että korot kohdennetaan sille vuodelle, jolta ne ovat kertyneet. 22

23 03. Valuuttamääräisen velan korko 90. Valuuttamääräisen velan korko Momentilta vähennetään Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että korot kohdennetaan sille vuodelle, jolta ne ovat kertyneet. 09. Muut menot valtionvelasta 21. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta Momentille myönnetään lisäystä Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2003 toista lisätalousarviota sovelletaan 20 päivästä marraskuuta 2003 alkaen. Helsingissä 14 päivänä marraskuuta

Vuoden 2009 lisätalousarvio

Vuoden 2009 lisätalousarvio Vuoden 2009 lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 620 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -1 620 000 000 01. Tulovero, vähennystä -1 620

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012 III lisätalousarvioesitys 2012 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000 02. Yhteisövero, vähennystä -220 000

Lisätiedot

HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2014

III lisätalousarvioesitys 2014 III lisätalousarvioesitys 2014 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 317 200 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 254 500 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 577. Vuoden 2004 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 577. Vuoden 2004 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 577 SISÄLLYS N:o Sivu 577 Vuoden 2004 lisätalousarvio... 1589 N:o 577 Vuoden 2004 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Vuoden 2009 II lisätalousarvio Vuoden 2009 II lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -3 226 700 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 256 000 000 01. Tulovero, vähennystä -2

Lisätiedot

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 270/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 709/2013 Vuoden 2013 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1011 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1011 Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio........................................................

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006 N:o 1028 1030 SISÄLLYS N:o Sivu 1028 Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio... 2813 1029 Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2004

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2004 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Helsinki 2010 Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta

Lisätiedot

HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

HE 244/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 244/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 244/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2006 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 208/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2017 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2006

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2006 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2005

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2005 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio SUOMEN EK 22/2003 vp HE 7/2003 vp SÄÄDÖSKOKOELMA EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi 2003 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 574 SISÄLLYS N:o

Lisätiedot

IV lisätalousarvioesitys 2013

IV lisätalousarvioesitys 2013 IV lisätalousarvioesitys 2013 euroa TULOARVIOT 12. SEKALAISET TULOT 47 990 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -1 853 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -1 853 000 25.

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2007

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2007 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010 N:o 335 SISÄLLYS N:o Sivu 335 Vuoden2010lisätalousarvio... 1297 N:o 335 Vuoden 2010 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2008

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2008 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

HE 185/2005 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 161/2005 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 185/2005 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 161/2005 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 185/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 161/2005 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 233/2014 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 233/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 207/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Lisäys

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1121 SISÄLLYS N:o Sivu 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio... 4463 N:o 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio Eduskunta

Lisätiedot

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio.......................................................... 3427

Lisätiedot

HE 156/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 156/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 156/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1995 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1995 vp VaVM 12/1995 vp- HE 71/1995 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö 12/1995 vp Hallituksen esitys vuoden 1995 toiseksi lisätalousarvioksi Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 1995 lähettänyt valtiovarainvaliokuntaan

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget Valtion budjetti Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi 14.10.2016 Ennakkobriiffi, Hack the Budget Budjettiosasto Sisältö Valtion budjetti Mikä on valtion budjetti? Avoin data ja budjettikirja Budjetin

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1214. Valtion talousarvio vuodelle 2004. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2004: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1214. Valtion talousarvio vuodelle 2004. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2004: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1214 Valtion talousarvio vuodelle 2004... 4047 N:o 1214 Valtion talousarvio vuodelle 2004 Eduskunta

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2005

Valtion talousarvio vuodelle 2005 Valtion talousarvio vuodelle 2005 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 31 572 708 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 996 800 000 01. Tulo- ja varallisuusvero

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 01. Nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille merkitään nettotuloa 4 467 821 000 euroa. Tuloina otetaan huomioon uusien valtionlainojen nimellisarvot, emissiovoitot,

Lisätiedot

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus

05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus 05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 75 000

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2006

Valtion talousarvio vuodelle 2006 Valtion talousarvio vuodelle 2006 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 33 409 949 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 808 000 000 01. Tulo- ja varallisuusvero

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 EK40/2014 HE207/2014 HE233/2014 VaVM29/2014 2 969/2014 27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 000 000 99. Puolustusministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SISÄLLYS N:o Sivu 1242 Valtion talousarvio vuodelle 2003... 4907 Valtion talousarvio vuodelle 2003 Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/ Tietotuki- ja julkaisuyksikkö/anitta Türkkan Helsinki 2016 Valtiovarainministeriölle

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 895 000 euroa. Lisäksi momentin perusteluja

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2010 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2009 N:o 165 SISÄLLYS N:o Sivu 165 Vuoden2009lisätalousarvio... 469 N:o 165 Vuoden 2009 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 3 060 000 euroa.

Lisätiedot

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 163/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2007

Valtion talousarvio vuodelle 2007 Valtion talousarvio vuodelle 2007 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 35 091 576 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 451 000 000 01. Tulovero 12 721 000

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012 Vuoden 2012 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 300 000

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2014

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2014 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vnk.fi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1193. Valtion talousarvio vuodelle 2007. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1193. Valtion talousarvio vuodelle 2007. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1193 Valtion talousarvio vuodelle 2007..... 3373 N:o 1193 Valtion talousarvio vuodelle 2007 Eduskunta

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 34. Valtionosuus ja -avustus oppilaitosten ja päiväkotien perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja. 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 N:o 737 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio... 4417 N:o 737 N:o 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio Vuoden

Lisätiedot

HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 11/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 44/2003 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 44/2003 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 44/2003 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004 Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä KÄSITTELYTIEDOT

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 970 000 euroa. Vähennys

Lisätiedot

HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 367/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

Lisätiedot

HE 241/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1998 toiseksi lisätalousarvioksi

HE 241/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1998 toiseksi lisätalousarvioksi HE 241/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1998 toiseksi lisätalousarvioksi Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 1998 toiseksi lisätalousarvioksi. Kokonaistaloudellinen kehitys noudattaa

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

N:o Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio. Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio

N:o Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio. Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1032 1033 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1032 Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio..........................................................

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 33/2002 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 33/2002 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle HE 253/2002 vp EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 33/2002 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003 Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä Hallituksen esitys

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. S e

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 MMM/Ohjaus- ja talousyksikkö 25.9.2017 1 MMM:n hallinnonalan määrärahat ja tulot 2018 Määrärahat yht. 2 594 milj. (2 545 M / 2017) Tulot yht. 853 milj.

Lisätiedot

HE 19/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 19/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 19/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

S e l v i t y s o s a : Viitaten momentin perusteluihin tulokertymä supistuu menojen vähenemisen johdosta.

S e l v i t y s o s a : Viitaten momentin perusteluihin tulokertymä supistuu menojen vähenemisen johdosta. Osasto 12 SEKALAISET TULOT 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentilta vähennetään 19 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Viitaten momentin

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2009

Valtion talousarvio vuodelle 2009 Valtion talousarvio vuodelle 2009 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 37 294 799 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 297 000 000 01. Tulovero 13 332 000

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 26 SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 857 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Päätösosa

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2014 Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2014 VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. Momentin perusteluja

Lisätiedot