SISÄLLYS. N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1193. Valtion talousarvio vuodelle 2007. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1193 Valtion talousarvio vuodelle N:o 1193 Valtion talousarvio vuodelle 2007 Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT HE 122/2006 HE 265/2006 VaVM 41/2006 EK 45/2006 Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Tulovero i Korkotulojen lähdevero i Perintö- ja lahjavero i Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i Arvonlisävero i Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero i Apteekkimaksut i Valmisteverot i Tupakkavero i Alkoholijuomavero i Virvoitusjuomavero i Energiaverot i Eräiden juomapakkausten valmistevero i

2 3374 N:o Muut verot i Autovero i Varainsiirtovero i Arpajaisvero i Ajoneuvovero i Jätevero i Muut veronluonteiset tulot i Lästimaksut i Ratavero i Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu i Lentoliikenteen valvontamaksu i Väylämaksut i Öljyjätemaksu i Muut verotulot i Osasto SEKALAISET TULOT i Ulkoasiainministeriön hallinnonala i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot i Oikeusministeriön hallinnonala i Tuomioistuintulot i Ulosottomaksut i Rangaistusten täytäntöönpanon tulot i Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot i Sisäasiainministeriön hallinnonala i Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot i Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot i Puolustusministeriön hallinnonala i Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot i Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Siirto valtion eläkerahastosta i Palvelukeskuksen tulot i Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista i

3 N:o Kuntien osuudet verotuskustannuksista i Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista i Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista i Tullilaitoksen tulot i Metallirahatulot i Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset i Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta i Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot i Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen i Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot i Opetusministeriön hallinnonala i Opintotukitoiminnan tulot i Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista i Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot i Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta i Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saavat tulot EU:lta i EU:lta saatavat muut tulot i Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta i Lihantarkastustoiminnan tulot i Kasvinjalostusmaksut i Vesioikeudelliset kalatalousmaksut i Tenojoen kalastuslupamaksut i Hirvieläinten metsästysmaksut i Viehekalastusmaksut i Kalastuksenhoitomaksut i Riistanhoitomaksut i Metsäntutkimuslaitoksen tulot i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Tiehallinnon tulot i Merenkulkulaitoksen tulot i Radanpidon tulot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala i Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista i Turvatekniikan keskuksen tulot i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot i

4 3376 N:o Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala i Vakuutusvalvontaviraston tulot i Kansanterveyslaitoksen tulot i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot i Raha-automaattiyhdistyksen tuotto i Valtionapujen palautukset i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot i Työministeriön hallinnonala i Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot i Palkkaturvamaksujen palautukset i Työministeriön hallinnonalan muut tulot i Ympäristöministeriön hallinnonala i Siirto valtion asuntorahastosta i Alueellisten ympäristökeskusten tulot i Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista i Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot i Muut sekalaiset tulot i Sakkorahat i Verotukseen liittyvät korkotulot i Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset i Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset i Muut sekalaiset tulot i Nettotulot osakemyynnistä i Osasto KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Korkotulot i Korot valtion lainoista liikelaitoksille i Korot muista lainoista i Korot talletuksista i Osinkotulot i Osinkotulot i Osuus valtion rahalaitosten voitosta i Osuus Suomen Pankin voitosta i

5 N:o Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i Osasto LAINAT i Valtiolle takaisin maksettavat lainat i Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille i Muiden lainojen lyhennykset i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

6 3378 N:o 1193 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 euroa 21. EDUSKUNTA i Kansanedustajat i Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) i Eduskunnan kanslia i Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) i Valtiontilintarkastajat i Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) i Eduskunnan oikeusasiamies i Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos i Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Valtiontalouden tarkastusvirasto i Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eduskunnan muut menot i Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha) i

7 N:o Pääluokka TASAVALLAN PRESIDENTTI i Tasavallan presidentti i Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) i Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) i Tasavallan presidentin kanslia i Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka VALTIONEUVOSTO i Valtioneuvosto i Palkkaukset (arviomääräraha) i Valtioneuvoston kanslia i Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Varaus politiikkaohjelmiin (siirtomääräraha 2 v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Oikeuskanslerinvirasto i Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Poliittisen toiminnan avustaminen i Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i Valtioneuvoston muut menot i Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) i Kunniamerkit (arviomääräraha) i Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) i Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi (siirtomääräraha 2 v) i Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v) i Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) i

8 3380 N:o 1193 Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainhallinto i Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) i Kansainvälinen kehitysyhteistyö i Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle i Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i Lähialueyhteistyö i Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) i Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) i Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) i Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) i Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset i Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) i

9 N:o Tuomioistuinlaitos i Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu i Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) i Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rangaistusten täytäntöönpano i Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) i Syyttäjälaitos i Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Vaalimenot i Vaalimenot (arviomääräraha) i Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sisäasiainministeriö i Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) i Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) i

10 3382 N:o Ulkomaalaisvirasto i Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääninhallitukset i Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rekisterihallinto i Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kihlakunnat i Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Poliisitoimi i Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Pelastustoimi i Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) i Rajavartiolaitos i Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rakentaminen (kiinteä määräraha) i Avustukset kunnille i Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha) i Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) i Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) i Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) i Alueiden kehittäminen i Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) i Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) i Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) i Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin ohjelmakaudella (arviomääräraha) i

11 N:o Euroopan aluekehitysrahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Puolustuspolitiikka ja hallinto i Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Sotilaallinen maanpuolustus i Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) i Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i Sotilaallinen kriisinhallinta i Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Valtiovarainministeriö i Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) i Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v) i Valtion taloudellinen tutkimuskeskus i Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

12 3384 N:o Valtiokonttori i Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset i Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) i Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) i Muut eläkemenot (arviomääräraha) i Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) i Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) i Valtion maksettavaksi tulevat korot liikaa saaduista ennakkotuloista viimeisenä eläkelaitoksena (arviomääräraha) i Verohallinto i Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) i Verohyvitys (arviomääräraha) i Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) i Tullilaitos i Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tilastokeskus i Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet i Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v) i Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) i Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) i Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot i Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (siirtomääräraha 2 v) i Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha) i

13 N:o Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) i Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) i Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha) i Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille i Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) i Kansainväliset rahoitusosuudet i Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) i Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) i Suomen maksuosuudet Euroopan unionille i Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) i Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot i Tuki työnantajille (arviomääräraha) i Energiaverotuki (arviomääräraha) i Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) i Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) i Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) i Pääluokka OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät avustukset (kiinteä määräraha) i Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) i

14 3386 N:o Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Yleissivistävä koulutus i Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i Ammatillinen koulutus i Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) i Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) i Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö i Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) i Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) i Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) i Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i

15 N:o Ammattikorkeakouluopetus i Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) i Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Yliopisto-opetus ja -tutkimus i Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) i Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tiede i Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) i Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) i Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i Opintotuki i Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) i Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) i Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) i Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) i Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) i Taide ja kulttuuri i Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

16 3388 N:o Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) i Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) i Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) i Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) i Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) i Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) i Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) i Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) i Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Liikuntatoimi i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) i Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) i Nuorisotyö i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) i Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) i Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Maaseudun kehittäminen i Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3v) i Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) i Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) i EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) i

17 N:o Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) i Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Maatalous i Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) i Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) i EU-tulotuki (arviomääräraha) i Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v) i Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) i Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) i Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) i Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) i Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) i Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) i Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) i Eräät korvaukset (arviomääräraha) i Kala-, riista- ja porotalous i Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) i Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) i Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) i Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) i Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) i

18 3390 N:o Vesitalous i Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) i Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) i Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) i Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) i Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) i Metsätalous i Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha) i Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v) i Eräät korvaukset (arviomääräraha) i Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) i Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) i Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3v) i Metsähallitus i Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3v) i Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö i Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Hallinto i Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i

19 N:o Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta i Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i Liikenne- ja viestintäministeriö i Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Ajoneuvohallintokeskus i Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tiehallinto i Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) i Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) i Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) i Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Tienpidon valtionavut i Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) i Merenkulkulaitos i Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) i Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) i Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen i Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) i Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) i Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) i Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) i

20 3392 N:o Ratahallintokeskus i Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) i Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) i Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) i Rautatievirasto i Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ilmailuhallinto i Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut i Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) i Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet i Valtionapu länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) i Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) i Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v) i Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) i Viestintävirasto i Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Viestinnän korvaukset ja avustukset i Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) i Ilmatieteen laitos i Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Merentutkimuslaitos i Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) i

21 N:o Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) i Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) i Teknologia- ja innovaatiopolitiikka i Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2v) i Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha) i Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) i Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) i Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) i Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) i

22 3394 N:o Yrityspolitiikka i Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) i Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) i Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) i Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) i Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) i Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v) i Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) i Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha) i Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) i Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka i Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2v) i Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) i Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) i Energiapolitiikka i Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) i Energiatuki (arviomääräraha) i Kioton mekanismit (arviomääräraha) i Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) i Omistajapolitiikka i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) i

23 N:o Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sosiaali- ja terveysministeriö i Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) i Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta i Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta i Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Terveydenhuollon oikeusturvakeskus i Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) i Työterveyslaitos i Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) i Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) i Kansanterveyslaitos i Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) i

24 3396 N:o Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Säteilyturvakeskus i Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus i Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Valtion koulukodit i Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työsuojelun piirihallinto i Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion mielisairaalat i Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Perhekustannusten tasaus i Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) i Lapsilisät (arviomääräraha) i Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) i Yleinen perhe-eläke i Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) i Työttömyysturva i Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) i Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) i Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) i Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) i Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) i Sairausvakuutus i Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Eläkevakuutus i Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) i

25 N:o Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) i Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Tapaturmavakuutus i Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) i Rintamaveteraanieläkkeet i Rintamalisät (arviomääräraha) i Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot i Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) i Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) i Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) i Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) i Muu sodista kärsineiden turva i Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) i Muu toimeentuloturva i Sotilasavustus (arviomääräraha) i Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) i Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) i Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) i Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien mielen-

26 3398 N:o 1193 terveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) i Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) i Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot i Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) i Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) i Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (kiinteä määräraha) i Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta i Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) i Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) i Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Maatalousyrittäjien lomitustoiminta i Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) i Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö i Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) i Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) i Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) i Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2v) i Pääluokka TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Työhallinto i Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) i Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i

27 N:o Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) i Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus i Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha) i Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Euroopan sosiaalirahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Työvoimapolitiikan toimeenpano i Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) i Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) i Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) i Työmarkkinatuki (arviomääräraha) i Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i Pakolais- ja siirtolaisuusasiat i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) i Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) i Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) i Työministeriön hallinnonalan muut menot i Siviilipalvelus (arviomääräraha) i Palkkaturva (arviomääräraha) i Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) i Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ympäristöministeriö i Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

Valtion talousarvio vuodelle 2007

Valtion talousarvio vuodelle 2007 Valtion talousarvio vuodelle 2007 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 35 091 576 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 451 000 000 01. Tulovero 12 721 000

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Helsinki 2010 Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Vuoden 2009 lisätalousarvio

Vuoden 2009 lisätalousarvio Vuoden 2009 lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 620 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -1 620 000 000 01. Tulovero, vähennystä -1 620

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2008

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2008 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2006

Valtion talousarvio vuodelle 2006 Valtion talousarvio vuodelle 2006 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 33 409 949 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 808 000 000 01. Tulo- ja varallisuusvero

Lisätiedot

Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Vuoden 2009 II lisätalousarvio Vuoden 2009 II lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -3 226 700 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 256 000 000 01. Tulovero, vähennystä -2

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2005

Valtion talousarvio vuodelle 2005 Valtion talousarvio vuodelle 2005 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 31 572 708 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 996 800 000 01. Tulo- ja varallisuusvero

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2007

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2007 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012 III lisätalousarvioesitys 2012 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000 02. Yhteisövero, vähennystä -220 000

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2006

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2006 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2004

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2004 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2005

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2005 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2014

III lisätalousarvioesitys 2014 III lisätalousarvioesitys 2014 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 317 200 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 254 500 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot, lisäystä

Lisätiedot

IV lisätalousarvioesitys 2013

IV lisätalousarvioesitys 2013 IV lisätalousarvioesitys 2013 euroa TULOARVIOT 12. SEKALAISET TULOT 47 990 000 24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala -1 853 000 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, vähennystä -1 853 000 25.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1214. Valtion talousarvio vuodelle 2004. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2004: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1214. Valtion talousarvio vuodelle 2004. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2004: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1214 Valtion talousarvio vuodelle 2004... 4047 N:o 1214 Valtion talousarvio vuodelle 2004 Eduskunta

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006 N:o 1028 1030 SISÄLLYS N:o Sivu 1028 Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio... 2813 1029 Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 2009 N:o 1382 1383 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1382 1383 S I S Ä L L Y S N:o S I S Ä L L Y S Sivu 1382

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio SUOMEN EK 22/2003 vp HE 7/2003 vp SÄÄDÖSKOKOELMA EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi 2003 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 574 SISÄLLYS N:o

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2010 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/ Tietotuki- ja julkaisuyksikkö/anitta Türkkan Helsinki 2016 Valtiovarainministeriölle

Lisätiedot

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1011 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1011 Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio........................................................

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp. Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen KÄSITTELYTIEDOT

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp. Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen KÄSITTELYTIEDOT EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä KÄSITTELYTIEDOT

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2014

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2014 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vnk.fi

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2015 Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2015 ISBN PDF 978-952-287-161-9 ISBN Nid. 978-952-287-162-6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SISÄLLYS N:o Sivu 1242 Valtion talousarvio vuodelle 2003... 4907 Valtion talousarvio vuodelle 2003 Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2009

Valtion talousarvio vuodelle 2009 Valtion talousarvio vuodelle 2009 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 37 294 799 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 14 297 000 000 01. Tulovero 13 332 000

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2014 Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2014 VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 Valtion talousarvio vuodelle 2015 TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 39 920 910 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 566 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 169 000 02.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 709/2013 Vuoden 2013 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 31/2007 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 31/2007 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 31/2007 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2008 Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä KÄSITTELYTIEDOT Hallitus on antanut

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1121 SISÄLLYS N:o Sivu 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio... 4463 N:o 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio Eduskunta

Lisätiedot

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio.......................................................... 3427

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 / 2013 Hallituksen vuosikertomus Osa 3/4: laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/ 2013 VALTIONEUVOSTON KANSLIA PL 23 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 577. Vuoden 2004 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 577. Vuoden 2004 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 577 SISÄLLYS N:o Sivu 577 Vuoden 2004 lisätalousarvio... 1589 N:o 577 Vuoden 2004 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 44/2003 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 44/2003 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 44/2003 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2004 Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä KÄSITTELYTIEDOT

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2008: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2008: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1432 SISÄLLYS N:o Sivu 1432 Valtion talousarvio vuodelle 2008..... 5395 N:o 1432 Valtion talousarvio vuodelle 2008 Eduskunta

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11

Lisätiedot

N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2010: TULOARVIOT

N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2010: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1382 1383 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1382 Valtion talousarvio vuodelle 2010...........................................................

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010 N:o 335 SISÄLLYS N:o Sivu 335 Vuoden2010lisätalousarvio... 1297 N:o 335 Vuoden 2010 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013 HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013 Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2009 N:o 165 SISÄLLYS N:o Sivu 165 Vuoden2009lisätalousarvio... 469 N:o 165 Vuoden 2009 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 33/2002 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 33/2002 vp. Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle HE 253/2002 vp EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 33/2002 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003 Hallituksen esitys vuoden 2003 talousarvioesityksen (HE 132/2002 vp) täydentämisestä Hallituksen esitys

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan TAE 2018 MMM/Ohjaus- ja talousyksikkö 25.9.2017 1 MMM:n hallinnonalan määrärahat ja tulot 2018 Määrärahat yht. 2 594 milj. (2 545 M / 2017) Tulot yht. 853 milj.

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 N:o 737 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio... 4417 N:o 737 N:o 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio Vuoden

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1186 1188 SISÄLLYS N:o Sivu 1186 Valtiontalousarviovuodelle2011... 3909 1187 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousarvioesitys 2017 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 41 564 184 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 049 000 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot 8 929 000

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

Verkkolaskutilastot 2016

Verkkolaskutilastot 2016 Verkkolaskutilastot 216 Kum. Q1-Q2, ostolaskut Verkkolaskun vastaanottoprosentin vertailu 216 kum. Q1-Q2 Hallinnonaloittan Hallinnonalan sisällä kirjanpitoyksiköittäin (mukana hallinnonalat, joissa on

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012 Vuoden 2012 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla

Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Verkkolaskun vastaanotto valtiolla Tilasto 217 Q1 - Q2 Tiedot perustuvat OpusCapitan Valtiokonttorille toimittamaan kuukausittaiseen verkkolaskutilastoon Hallinnonalavertailu 217 Q1-Q2 1 Verkkolaskujen

Lisätiedot

N:o Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio. Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio

N:o Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio. Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1032 1033 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1032 Vuoden 2010 neljäs lisätalousarvio..........................................................

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2016 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2016 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3a/2017 K 14/2017 vp Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3a/2017 ISSN Nid. 2341-7129 ISBN

Lisätiedot

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 208/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 VIIDENNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion tilijaottelun laadinta

Vuoden 2013 talousarvion tilijaottelun laadinta Valtiokonttori Tiedote 1 (6) Hallinnon ohjaus 4.10.2012 Ministeriöt Vuoden 2013 talousarvion tilijaottelun laadinta Tilijaottelun laadintaprosessi Talousarvion tilijaottelun tuottamisprosessia ja rakennetta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 EK40/2014 HE207/2014 HE233/2014 VaVM29/2014 2 969/2014 27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 000 000 99. Puolustusministeriön

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 232/2004 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 232/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIO- ESITYKSEN (HE 207/2004 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään

Lisätiedot

HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 549 288 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014 EK48/2014 HE131/2014 HE247/2014 VaVM37/2014 2 1282/2014 05. Varainsiirtovero... 614 000 000 06. Arpajaisvero... 225 000

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (29.01, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 970 000 euroa. Vähennys

Lisätiedot

1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2018

1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2018 VALTIOKONTTORI 5.1.2018 Talous ja henkilöstö 1A: VIRASTO- JA LAITOSKOODISTO 2018 1B: YRITYSTUNNUSKOODISTO 2018 Koodistossa 1A on lueteltu ne virastotunnukset (työnantajatunnukset), joita käytetään vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVION TILIJAOTTELU

TALOUSARVION TILIJAOTTELU VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU VUODELLE 2008 VALTIOKONTTORI VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU Talousarvion tilijaottelu on laadittu noudattaen eduskunnan päättämän varainhoitovuoden talousarvion osasto-

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 HE362/2014 HE367/2014 VaVM48/2014 EK55/2014 2 224/2015 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 445 469 000 01. Nettolainanotto

Lisätiedot