SISÄLLYS. N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1193. Valtion talousarvio vuodelle 2007. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1193 Valtion talousarvio vuodelle N:o 1193 Valtion talousarvio vuodelle 2007 Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT HE 122/2006 HE 265/2006 VaVM 41/2006 EK 45/2006 Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Tulovero i Korkotulojen lähdevero i Perintö- ja lahjavero i Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i Arvonlisävero i Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero i Apteekkimaksut i Valmisteverot i Tupakkavero i Alkoholijuomavero i Virvoitusjuomavero i Energiaverot i Eräiden juomapakkausten valmistevero i

2 3374 N:o Muut verot i Autovero i Varainsiirtovero i Arpajaisvero i Ajoneuvovero i Jätevero i Muut veronluonteiset tulot i Lästimaksut i Ratavero i Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu i Lentoliikenteen valvontamaksu i Väylämaksut i Öljyjätemaksu i Muut verotulot i Osasto SEKALAISET TULOT i Ulkoasiainministeriön hallinnonala i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot i Oikeusministeriön hallinnonala i Tuomioistuintulot i Ulosottomaksut i Rangaistusten täytäntöönpanon tulot i Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot i Sisäasiainministeriön hallinnonala i Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot i Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot i Puolustusministeriön hallinnonala i Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot i Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Siirto valtion eläkerahastosta i Palvelukeskuksen tulot i Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista i

3 N:o Kuntien osuudet verotuskustannuksista i Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista i Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista i Tullilaitoksen tulot i Metallirahatulot i Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset i Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta i Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot i Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen i Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot i Opetusministeriön hallinnonala i Opintotukitoiminnan tulot i Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista i Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot i Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta i Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saavat tulot EU:lta i EU:lta saatavat muut tulot i Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta i Lihantarkastustoiminnan tulot i Kasvinjalostusmaksut i Vesioikeudelliset kalatalousmaksut i Tenojoen kalastuslupamaksut i Hirvieläinten metsästysmaksut i Viehekalastusmaksut i Kalastuksenhoitomaksut i Riistanhoitomaksut i Metsäntutkimuslaitoksen tulot i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Tiehallinnon tulot i Merenkulkulaitoksen tulot i Radanpidon tulot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala i Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista i Turvatekniikan keskuksen tulot i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot i

4 3376 N:o Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala i Vakuutusvalvontaviraston tulot i Kansanterveyslaitoksen tulot i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot i Raha-automaattiyhdistyksen tuotto i Valtionapujen palautukset i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot i Työministeriön hallinnonala i Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot i Palkkaturvamaksujen palautukset i Työministeriön hallinnonalan muut tulot i Ympäristöministeriön hallinnonala i Siirto valtion asuntorahastosta i Alueellisten ympäristökeskusten tulot i Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista i Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot i Muut sekalaiset tulot i Sakkorahat i Verotukseen liittyvät korkotulot i Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset i Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset i Muut sekalaiset tulot i Nettotulot osakemyynnistä i Osasto KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Korkotulot i Korot valtion lainoista liikelaitoksille i Korot muista lainoista i Korot talletuksista i Osinkotulot i Osinkotulot i Osuus valtion rahalaitosten voitosta i Osuus Suomen Pankin voitosta i

5 N:o Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i Osasto LAINAT i Valtiolle takaisin maksettavat lainat i Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille i Muiden lainojen lyhennykset i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

6 3378 N:o 1193 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 euroa 21. EDUSKUNTA i Kansanedustajat i Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) i Eduskunnan kanslia i Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) i Valtiontilintarkastajat i Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) i Eduskunnan oikeusasiamies i Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos i Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Valtiontalouden tarkastusvirasto i Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eduskunnan muut menot i Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha) i

7 N:o Pääluokka TASAVALLAN PRESIDENTTI i Tasavallan presidentti i Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) i Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) i Tasavallan presidentin kanslia i Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka VALTIONEUVOSTO i Valtioneuvosto i Palkkaukset (arviomääräraha) i Valtioneuvoston kanslia i Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Varaus politiikkaohjelmiin (siirtomääräraha 2 v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Oikeuskanslerinvirasto i Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Poliittisen toiminnan avustaminen i Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i Valtioneuvoston muut menot i Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) i Kunniamerkit (arviomääräraha) i Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) i Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi (siirtomääräraha 2 v) i Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v) i Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) i

8 3380 N:o 1193 Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainhallinto i Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) i Kansainvälinen kehitysyhteistyö i Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle i Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i Lähialueyhteistyö i Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) i Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) i Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) i Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) i Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset i Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) i

9 N:o Tuomioistuinlaitos i Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu i Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) i Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rangaistusten täytäntöönpano i Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) i Syyttäjälaitos i Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Vaalimenot i Vaalimenot (arviomääräraha) i Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sisäasiainministeriö i Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) i Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) i

10 3382 N:o Ulkomaalaisvirasto i Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääninhallitukset i Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rekisterihallinto i Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kihlakunnat i Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Poliisitoimi i Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Pelastustoimi i Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) i Rajavartiolaitos i Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rakentaminen (kiinteä määräraha) i Avustukset kunnille i Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha) i Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) i Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) i Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) i Alueiden kehittäminen i Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) i Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) i Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) i Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin ohjelmakaudella (arviomääräraha) i

11 N:o Euroopan aluekehitysrahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Puolustuspolitiikka ja hallinto i Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Sotilaallinen maanpuolustus i Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) i Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i Sotilaallinen kriisinhallinta i Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Valtiovarainministeriö i Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) i Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v) i Valtion taloudellinen tutkimuskeskus i Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

12 3384 N:o Valtiokonttori i Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset i Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) i Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) i Muut eläkemenot (arviomääräraha) i Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) i Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) i Valtion maksettavaksi tulevat korot liikaa saaduista ennakkotuloista viimeisenä eläkelaitoksena (arviomääräraha) i Verohallinto i Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) i Verohyvitys (arviomääräraha) i Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) i Tullilaitos i Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tilastokeskus i Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet i Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v) i Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) i Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) i Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot i Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (siirtomääräraha 2 v) i Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha) i

13 N:o Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) i Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) i Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha) i Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille i Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) i Kansainväliset rahoitusosuudet i Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) i Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) i Suomen maksuosuudet Euroopan unionille i Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) i Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot i Tuki työnantajille (arviomääräraha) i Energiaverotuki (arviomääräraha) i Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) i Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) i Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) i Pääluokka OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät avustukset (kiinteä määräraha) i Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) i

14 3386 N:o Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Yleissivistävä koulutus i Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i Ammatillinen koulutus i Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) i Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) i Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö i Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) i Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) i Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) i Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i

15 N:o Ammattikorkeakouluopetus i Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) i Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Yliopisto-opetus ja -tutkimus i Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) i Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tiede i Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) i Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) i Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i Opintotuki i Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) i Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) i Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) i Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) i Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) i Taide ja kulttuuri i Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

16 3388 N:o Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) i Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) i Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) i Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) i Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) i Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) i Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) i Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) i Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Liikuntatoimi i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) i Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) i Nuorisotyö i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) i Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) i Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Maaseudun kehittäminen i Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3v) i Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) i Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) i EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) i

17 N:o Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) i Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Maatalous i Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) i Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) i EU-tulotuki (arviomääräraha) i Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v) i Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) i Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) i Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) i Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) i Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) i Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) i Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) i Eräät korvaukset (arviomääräraha) i Kala-, riista- ja porotalous i Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) i Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) i Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) i Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) i Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) i

18 3390 N:o Vesitalous i Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) i Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) i Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) i Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) i Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) i Metsätalous i Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha) i Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v) i Eräät korvaukset (arviomääräraha) i Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) i Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) i Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3v) i Metsähallitus i Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3v) i Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö i Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Hallinto i Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i

19 N:o Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta i Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i Liikenne- ja viestintäministeriö i Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Ajoneuvohallintokeskus i Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tiehallinto i Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) i Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) i Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) i Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Tienpidon valtionavut i Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) i Merenkulkulaitos i Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) i Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) i Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen i Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) i Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) i Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) i Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) i

20 3392 N:o Ratahallintokeskus i Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) i Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) i Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) i Rautatievirasto i Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ilmailuhallinto i Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut i Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) i Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet i Valtionapu länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) i Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) i Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v) i Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) i Viestintävirasto i Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Viestinnän korvaukset ja avustukset i Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) i Ilmatieteen laitos i Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Merentutkimuslaitos i Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) i

21 N:o Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) i Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) i Teknologia- ja innovaatiopolitiikka i Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2v) i Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha) i Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) i Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) i Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) i Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) i

22 3394 N:o Yrityspolitiikka i Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) i Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) i Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) i Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) i Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) i Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v) i Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) i Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha) i Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) i Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka i Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2v) i Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) i Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) i Energiapolitiikka i Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) i Energiatuki (arviomääräraha) i Kioton mekanismit (arviomääräraha) i Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) i Omistajapolitiikka i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) i

23 N:o Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sosiaali- ja terveysministeriö i Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) i Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta i Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta i Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Terveydenhuollon oikeusturvakeskus i Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) i Työterveyslaitos i Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) i Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) i Kansanterveyslaitos i Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) i

24 3396 N:o Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Säteilyturvakeskus i Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus i Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Valtion koulukodit i Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työsuojelun piirihallinto i Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion mielisairaalat i Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Perhekustannusten tasaus i Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) i Lapsilisät (arviomääräraha) i Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) i Yleinen perhe-eläke i Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) i Työttömyysturva i Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) i Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) i Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) i Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) i Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) i Sairausvakuutus i Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Eläkevakuutus i Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) i

25 N:o Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) i Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Tapaturmavakuutus i Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) i Rintamaveteraanieläkkeet i Rintamalisät (arviomääräraha) i Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot i Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) i Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) i Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) i Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) i Muu sodista kärsineiden turva i Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) i Muu toimeentuloturva i Sotilasavustus (arviomääräraha) i Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) i Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) i Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) i Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien mielen-

26 3398 N:o 1193 terveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) i Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) i Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot i Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) i Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) i Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (kiinteä määräraha) i Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta i Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) i Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) i Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Maatalousyrittäjien lomitustoiminta i Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) i Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö i Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) i Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) i Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) i Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2v) i Pääluokka TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Työhallinto i Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) i Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i

27 N:o Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) i Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus i Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha) i Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Euroopan sosiaalirahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Työvoimapolitiikan toimeenpano i Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) i Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) i Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) i Työmarkkinatuki (arviomääräraha) i Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i Pakolais- ja siirtolaisuusasiat i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) i Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) i Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) i Työministeriön hallinnonalan muut menot i Siviilipalvelus (arviomääräraha) i Palkkaturva (arviomääräraha) i Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) i Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ympäristöministeriö i Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

Valtion talousarvio vuodelle 2007

Valtion talousarvio vuodelle 2007 Valtion talousarvio vuodelle 2007 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 35 091 576 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 451 000 000 01. Tulovero 12 721 000

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Helsinki 2010 Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2006

Valtion talousarvio vuodelle 2006 Valtion talousarvio vuodelle 2006 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 33 409 949 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 808 000 000 01. Tulo- ja varallisuusvero

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2005

Valtion talousarvio vuodelle 2005 Valtion talousarvio vuodelle 2005 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 31 572 708 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 996 800 000 01. Tulo- ja varallisuusvero

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1214. Valtion talousarvio vuodelle 2004. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2004: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1214. Valtion talousarvio vuodelle 2004. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2004: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1214 Valtion talousarvio vuodelle 2004... 4047 N:o 1214 Valtion talousarvio vuodelle 2004 Eduskunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006 N:o 1028 1030 SISÄLLYS N:o Sivu 1028 Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio... 2813 1029 Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio SUOMEN EK 22/2003 vp HE 7/2003 vp SÄÄDÖSKOKOELMA EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi 2003 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 574 SISÄLLYS N:o

Lisätiedot

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 2009 N:o 1382 1383 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1382 1383 S I S Ä L L Y S N:o S I S Ä L L Y S Sivu 1382

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2010 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1011 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1011 Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio........................................................

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2015 Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2015 ISBN PDF 978-952-287-161-9 ISBN Nid. 978-952-287-162-6

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SISÄLLYS N:o Sivu 1242 Valtion talousarvio vuodelle 2003... 4907 Valtion talousarvio vuodelle 2003 Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 Valtion talousarvio vuodelle 2015 TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 39 920 910 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 566 000 01. Ansio- ja pääomatuloverot 9 169 000 02.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 709/2013 Vuoden 2013 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2009 N:o 165 SISÄLLYS N:o Sivu 165 Vuoden2009lisätalousarvio... 469 N:o 165 Vuoden 2009 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 N:o 737 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio... 4417 N:o 737 N:o 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio Vuoden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1186 1188 SISÄLLYS N:o Sivu 1186 Valtiontalousarviovuodelle2011... 3909 1187 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012 Vuoden 2012 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 EK40/2014 HE207/2014 HE233/2014 VaVM29/2014 2 969/2014 27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 000 000 99. Puolustusministeriön

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014 EK48/2014 HE131/2014 HE247/2014 VaVM37/2014 2 1282/2014 05. Varainsiirtovero... 614 000 000 06. Arpajaisvero... 225 000

Lisätiedot

HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

TALOUSARVION TILIJAOTTELU

TALOUSARVION TILIJAOTTELU VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU VUODELLE 2008 VALTIOKONTTORI VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU Talousarvion tilijaottelu on laadittu noudattaen eduskunnan päättämän varainhoitovuoden talousarvion osasto-

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 HE362/2014 HE367/2014 VaVM48/2014 EK55/2014 2 224/2015 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 445 469 000 01. Nettolainanotto

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu 1 OSASTO 11 11. Verot ja veronluonteiset tulot 39 922 702 000 11.01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 610 000 000 11.01.01. Ansio-

Lisätiedot

TALOUSARVION TILIJAOTTELU

TALOUSARVION TILIJAOTTELU VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU VUODELLE 2007 VALTIOKONTTORI TALOUSARVION TILIJAOTTELU Talousarvion tilijaottelu on laadittu noudattaen talousarvion osasto- ja pääluokkajakoa. Siihen on sisällytetty

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu - Lokakuu

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu - Lokakuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu - Lokakuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 38 774 702 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 413 000

Lisätiedot

HE 119/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1997 lisätalousarvioksi

HE 119/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1997 lisätalousarvioksi HE 119/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 1997 lisätalousarvioksi Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 1997 lisätalousarvioksi. Nyt annettava lisätalousarvioesitys ajoittuu tilanteeseen,

Lisätiedot

JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2005=100, KUNTATALOUS, VALTIONTALOUS SEKÄ KUN- TIEN PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSI (KUPHI)

JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2005=100, KUNTATALOUS, VALTIONTALOUS SEKÄ KUN- TIEN PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSI (KUPHI) JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI 2005=100, KUNTATALOUS, VALTIONTALOUS SEKÄ KUN- TIEN PERUSPALVELUJEN HINTAINDEKSI (KUPHI) MENETELMÄSELOSTE LOKAKUU 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO: JULKISTEN MENOJEN HINTAINDEKSI

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 53 000 euroa. Selvitysosa:

Lisätiedot

Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011

Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011 Valtiokonttori Tiedote 1 (2) Hallinnon ohjaus Talousjohtamisen tuki 23.2.2011 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Valtion virastot ja laitokset 1.1.2011 Valtion talousarviosta

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2015

Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 911 310 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 6 049 829 000 Osasto

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

Liite 17.9.2001. Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ

Liite 17.9.2001. Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ Liite OIKEUSMINISTERIÖ Lainvalmisteluosasto 17.9.2001 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ Oikeusministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain

Lisätiedot

TALOUSARVION TILIJAOTTELU

TALOUSARVION TILIJAOTTELU VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU VUODELLE 2009 VALTIOKONTTORI VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU Talousarvion tilijaottelu on laadittu noudattaen eduskunnan päättämän varainhoitovuoden talousarvion osasto-

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku!

Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Kieku-hanke päättyy kauan eläköön Kieku! Toimialajohtaja Lasse Skog, Valtiokonttori Kehitysjohtaja Helena Lappalainen, Palkeet Kommenttipuheenvuoro: johtaja, ICT, Juha Koljonen, Palkeet Kieku-hanke loppusuoralla

Lisätiedot

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU

VEROASTE 2009 2011, KANSAINVÄLINEN VERTAILU Taskutilasto 2013 VEROTUS SUOMESSA Suomen verotuksesta päätetään eduskunnassa, Euroopan unionissa ja kunnissa. Verotusta säätelevät verolait, jotka valmistellaan valtiovarainministeriössä ja hyväksytään

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 534 003 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta...1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...1 Aikataulu, Vastuuvalmistelijan

Lisätiedot

Osasto 12 SEKALAISET TULOT

Osasto 12 SEKALAISET TULOT Osasto 12 SEKALAISET TULOT S e l v i t y s o s a : Osaston tuloarviot vuosina 2010 2012 v. 2010 tilinpäätös 1000 v. 2011 varsinainen talousarvio 1000 v. 2012 esitys 1000 Muutos 2011 2012 1000 % 24. Ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

HE 124/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2009 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 124/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2009 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 124/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2009 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava)

Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) Palvelukeskuksen Käynnistysaikataulu (alustava) 15.10.2012 Kokonaisaikataulu TEHTÄVÄ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TORI-hanke Käynnistysvaiheen suunnittelu Palvelukeskustoiminta Palvelukeskuksen perustaminen

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

TALOUSARVION TILIJAOTTELU

TALOUSARVION TILIJAOTTELU VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU VUODELLE 2003 VALTIOKONTTORI TALOUSARVION TILIJAOTTELU Talousarvion tilijaottelu on laadittu noudattaen talousarvion osasto- ja pääluokkajakoa. Siihen on sisällytetty

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 25.3.2010 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristö Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Sosiaaliturvan lähivuosien kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat väestön ikääntyminen ja toimintakyky,

Lisätiedot

Toimintotilikartta 2015

Toimintotilikartta 2015 Valtiokonttori Toimintotilikartta 1 (15) Talous ja henkilöstö 16.3.2015 Toimintotilikartta 2015 Yhteiset Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät toimintohierarkiat ja toiminnot Sörnäisten rantatie 13, Helsinki

Lisätiedot

Tule töihin valtiolle

Tule töihin valtiolle Tule töihin valtiolle Valtion rekrytointiväylä Valtiolle.fi Löydät Valtiolle.fi -sivustolta lähes kaikki valtiolla parhaillaan avoimena olevat työpaikat. Voit tutustua valtion eri työnantajiin ja kiinnostaviin

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

TALOUSARVION TILIJAOTTELU

TALOUSARVION TILIJAOTTELU VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU VUODELLE 2011 VALTIOKONTTORI VALTION TALOUSARVION TILIJAOTTELU Talousarvion tilijaottelu on laadittu noudattaen eduskunnan päättämän varainhoitovuoden talousarvion osasto-

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristö Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Sosiaaliturvan lähivuosien kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat väestön ikääntyminen ja toimintakyky,

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi

Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Laatija: Valtiontalouden tarkastusvirasto Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Nuorisolain uudistaminen työryhmän esitys uudeksi nuorisolaiksi Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu, Vastausohjeet vastaanottajille...

Lisätiedot

HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristö Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Sosiaaliturvan lähivuosien kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat väestön ikääntyminen ja toimintakyky,

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007

40. Eläkkeet. Vuosina 2005 2007 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2005 2006 2007 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto

Aluehallinto uudistuu 2010. Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Aluehallinto uudistuu 2010 Tavoitteena kansalais- ja asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto Uudistuksen tavoitteet: Selkeämpi viranomaisten työnjako ilman päällekkäisyyksiä Asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

Toimialariippumattomien ICTtehtävien 23.1.2013

Toimialariippumattomien ICTtehtävien 23.1.2013 Toimialariippumattomien ICTtehtävien siirrot 23.1.2013 Sisältö Yksikkökohtaisen toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirron prosessikuva Toimialariippumattomien ICT-tehtävien siirtojen aikataulu 2013

Lisätiedot

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin

Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta. Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Selvitys opetus- ja kulttuuriministeriön konserniohjauksesta ja rakenteesta Selvityshenkilöt Harri Skog ja Håkan Mattlin Toimeksianto Valmistella ehdotukset opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallituksen esittämällä tavalla muutettavan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d :n mukaisten muun sosiaaliturvan rahastoon kuuluvien etuuksien

Lisätiedot

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot; 26 1282/2014 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET MÄÄRÄYKSET Brutto- ja nettobudjetointi Valtion talousarviossa noudatetaan pääsääntönä bruttobudjetointia. Nettobudjetointi on talousarviosta annetussa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 145/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUK- SEN ESITYKSEN (HE 55/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 145/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUK- SEN ESITYKSEN (HE 55/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 145/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUK- SEN ESITYKSEN (HE 55/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 33 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA Hallituksen esittämällä tavalla muutettavan Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d :n mukaisten muun sosiaaliturvan rahastoon kuuluvien etuuksien

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Neuvotteleva virkamies 5.1.2016 VM122:00/2014 Riitta Bäck 2260/03.01.01/2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VALTION VIRKAEHTOSOPI- MUSASETUKSEN 10 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

30. Aikuiskoulutus. 2010 toteutuma

30. Aikuiskoulutus. 2010 toteutuma 30. Aikuiskoulutus S e l v i t y s o s a : Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki

Talousarvioesitys 2015. 70. Opintotuki 70. Opintotuki Opintotukilain (65/1994) mukainen opintotuki koostuu opintorahasta, opintotuen asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintoraha on veronalainen etuus. Lisäksi opintolainojen

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

01. (30.90 ja 91) Hallinto

01. (30.90 ja 91) Hallinto 01. (30.90 ja 91) Hallinto S e l v i t y s o s a : Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan pääluokkaperusteluissa on esitetty toimialan yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, joita hallinto tukee

Lisätiedot

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 163/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

Ensisijaiset palvelut

Ensisijaiset palvelut 1224 Liite A Ensisijaiset palvelut Pääluokka Kuvaus CPC-viitenumero 1. Huolto- ja korjauspalvelut 6112, 6122, 633, 886 2. Maaliikenteen palvelut, myös panssariautopalvelut ja kuriiripalvelut 712 (paitsi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetusministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet ja -avustukset budjetoidaan vuonna myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja menojen kohdentamista

Lisätiedot