SISÄLLYS. N:o Valtion talousarvio vuodelle Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 1193. Valtion talousarvio vuodelle 2007. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1193 Valtion talousarvio vuodelle N:o 1193 Valtion talousarvio vuodelle 2007 Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT HE 122/2006 HE 265/2006 VaVM 41/2006 EK 45/2006 Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Tulovero i Korkotulojen lähdevero i Perintö- ja lahjavero i Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut i Arvonlisävero i Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero i Apteekkimaksut i Valmisteverot i Tupakkavero i Alkoholijuomavero i Virvoitusjuomavero i Energiaverot i Eräiden juomapakkausten valmistevero i

2 3374 N:o Muut verot i Autovero i Varainsiirtovero i Arpajaisvero i Ajoneuvovero i Jätevero i Muut veronluonteiset tulot i Lästimaksut i Ratavero i Viestintämarkkinamaksu, teleurakointimaksu, tietoturvamaksu ja postitoiminnan valvontamaksu i Lentoliikenteen valvontamaksu i Väylämaksut i Öljyjätemaksu i Muut verotulot i Osasto SEKALAISET TULOT i Ulkoasiainministeriön hallinnonala i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot i Oikeusministeriön hallinnonala i Tuomioistuintulot i Ulosottomaksut i Rangaistusten täytäntöönpanon tulot i Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot i Sisäasiainministeriön hallinnonala i Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot i Sisäasiainministeriön hallinnonalan muut tulot i Puolustusministeriön hallinnonala i Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot i Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Siirto valtion eläkerahastosta i Palvelukeskuksen tulot i Vakuutusmaksut vahingon- ym. korvauksista i

3 N:o Kuntien osuudet verotuskustannuksista i Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista i Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista i Tullilaitoksen tulot i Metallirahatulot i Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset i Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta i Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot i Euroopan unionilta saatavat tulot matkakustannusten korvaamiseen i Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot i Opetusministeriön hallinnonala i Opintotukitoiminnan tulot i Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista i Opetusministeriön hallinnonalan muut tulot i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot i Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta i Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saavat tulot EU:lta i EU:lta saatavat muut tulot i Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta i Lihantarkastustoiminnan tulot i Kasvinjalostusmaksut i Vesioikeudelliset kalatalousmaksut i Tenojoen kalastuslupamaksut i Hirvieläinten metsästysmaksut i Viehekalastusmaksut i Kalastuksenhoitomaksut i Riistanhoitomaksut i Metsäntutkimuslaitoksen tulot i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Tiehallinnon tulot i Merenkulkulaitoksen tulot i Radanpidon tulot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala i Rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista i Turvatekniikan keskuksen tulot i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan muut tulot i

4 3376 N:o Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala i Vakuutusvalvontaviraston tulot i Kansanterveyslaitoksen tulot i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tulot i Raha-automaattiyhdistyksen tuotto i Valtionapujen palautukset i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot i Työministeriön hallinnonala i Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot i Palkkaturvamaksujen palautukset i Työministeriön hallinnonalan muut tulot i Ympäristöministeriön hallinnonala i Siirto valtion asuntorahastosta i Alueellisten ympäristökeskusten tulot i Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista i Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot i Muut sekalaiset tulot i Sakkorahat i Verotukseen liittyvät korkotulot i Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset i Valtiolle valtion eläkerahaston ulkopuolella tuloutettavat korvaukset i Muut sekalaiset tulot i Nettotulot osakemyynnistä i Osasto KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Korkotulot i Korot valtion lainoista liikelaitoksille i Korot muista lainoista i Korot talletuksista i Osinkotulot i Osinkotulot i Osuus valtion rahalaitosten voitosta i Osuus Suomen Pankin voitosta i

5 N:o Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset i Osasto LAINAT i Valtiolle takaisin maksettavat lainat i Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille i Muiden lainojen lyhennykset i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

6 3378 N:o 1193 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 21 euroa 21. EDUSKUNTA i Kansanedustajat i Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) i Eduskunnan kanslia i Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) i Valtiontilintarkastajat i Valtiontilintarkastajien toimintamenot (arviomääräraha) i Eduskunnan oikeusasiamies i Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) i Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos i Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Valtiontalouden tarkastusvirasto i Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eduskunnan muut menot i Käyttövarat eduskuntaryhmille ryhmäkanslioita varten (arviomääräraha) i

7 N:o Pääluokka TASAVALLAN PRESIDENTTI i Tasavallan presidentti i Presidentin palkkio ja edustusrahat (kiinteä määräraha) i Presidentin käyttövarat (kiinteä määräraha) i Tasavallan presidentin kanslia i Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Eläkkeellä olevien presidenttien menot (kiinteä määräraha) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka VALTIONEUVOSTO i Valtioneuvosto i Palkkaukset (arviomääräraha) i Valtioneuvoston kanslia i Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Varaus politiikkaohjelmiin (siirtomääräraha 2 v) i Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Oikeuskanslerinvirasto i Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Poliittisen toiminnan avustaminen i Puoluetoiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i Valtioneuvoston muut menot i Pääministerin ja hänen avustajiensa matkat (arviomääräraha) i Kunniamerkit (arviomääräraha) i Jatkosodan ihmisluovutukset -tutkimushanke (siirtomääräraha 2 v) i Kemikaaliviraston valmistelumenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuosi (siirtomääräraha 2 v) i Merkkivuoden 1809 valmistelu (siirtomääräraha 3 v) i Avustus Tammenlehvän perinneliiton toiminnan tukemiseen (siirtomääräraha 3 v) i

8 3380 N:o 1193 Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainhallinto i Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) i Kansainvälinen kehitysyhteistyö i Valtionapu Teollisen yhteistyön rahasto Oy:lle i Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i Lähialueyhteistyö i Lähialueyhteistyö (siirtomääräraha 3 v) i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i Euroopan parlamentin jäsenten palkkaukset (arviomääräraha) i Tilapäinen edustus kansainvälisissä neuvotteluissa (arviomääräraha) i Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) i Siviilihenkilöstön osallistuminen kriisinhallintaan (arviomääräraha) i Etyj-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v) i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha) i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset i Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha) i

9 N:o Tuomioistuinlaitos i Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu i Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha) i Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta i Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rangaistusten täytäntöönpano i Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Avolaitostyöt (siirtomääräraha 3 v) i Syyttäjälaitos i Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Vaalimenot i Vaalimenot (arviomääräraha) i Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sisäasiainministeriö i Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tietohallinnon yhteiset menot (siirtomääräraha 2 v) i Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i KuntaIT:n toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Kuntien informaatioteknologian kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v) i

10 3382 N:o Ulkomaalaisvirasto i Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääninhallitukset i Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rekisterihallinto i Rekisterihallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kihlakunnat i Kihlakunnanvirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Poliisitoimi i Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Pelastustoimi i Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Erityismenot (arviomääräraha) i Valtionavustukset (siirtomääräraha 2 v) i Rajavartiolaitos i Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rakentaminen (kiinteä määräraha) i Avustukset kunnille i Kuntien yleinen valtionosuus, verotuloihin perustuvat tasaukset ja siirtymätasaukset (arviomääräraha) i Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha) i Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) i Holhoustoimen edunvalvonta (arviomääräraha) i Alueiden kehittäminen i Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) i Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha) i Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) i Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin ohjelmakaudella (arviomääräraha) i

11 N:o Euroopan aluekehitysrahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Puolustuspolitiikka ja hallinto i Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Sotilaallinen maanpuolustus i Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) i Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) i Sotilaallinen kriisinhallinta i Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha) i Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Valtiovarainministeriö i Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta (arviomääräraha) i Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v) i Valtion taloudellinen tutkimuskeskus i Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

12 3384 N:o Valtiokonttori i Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion maksamat eläkkeet ja korvaukset i Vakinaiset eläkkeet, perhe-eläkkeet sekä kuntoutustuet (arviomääräraha) i Ylimääräiset eläkkeet (arviomääräraha) i Muut eläkemenot (arviomääräraha) i Tapaturmakorvaukset ja muut vahingonkorvaukset (arviomääräraha) i Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkemenot (arviomääräraha) i Valtion maksettavaksi tulevat korot liikaa saaduista ennakkotuloista viimeisenä eläkelaitoksena (arviomääräraha) i Verohallinto i Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) i Verohyvitys (arviomääräraha) i Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) i Tullilaitos i Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tilastokeskus i Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet i Henkilöstön sopeuttamisen tukeminen (siirtomääräraha 2 v) i Työsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtion henkilöstöjärjestelyt (siirtomääräraha 2 v) i Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Valtion maksu Koulutusrahastosta johtuvista menoista (arviomääräraha) i Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot i Euroopan unionin kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset (siirtomääräraha 2 v) i Eräät muut palkat ja virkasuhteen ehtoja koskevat päätökset (arviomääräraha) i

13 N:o Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v) i Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa (arviomääräraha) i Edeltä arvaamattomat tarpeet (kiinteä määräraha) i Korvaukset rahastoille ja rahoituslaitoksille i Isäntämaakorvaus Pohjoismaiden Investointipankille (kiinteä määräraha) i Kansainväliset rahoitusosuudet i Kansainvälisille rahoituslaitoksille annettujen sitoumusten lunastaminen (arviomääräraha) i Suomen maksuosuus Pohjoismaiden Ympäristörahoitusyhtiön pääomasta (arviomääräraha) i Suomen maksuosuudet Euroopan unionille i Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) i Muut valtiovarainministeriön hallinnonalan menot i Tuki työnantajille (arviomääräraha) i Energiaverotuki (arviomääräraha) i Verosta vapautuksen johdosta takaisin maksetut verot (arviomääräraha) i Valtion saatavien turvaaminen (arviomääräraha) i Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) i Pääluokka OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i Eräät kopiointi- ja käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät avustukset (kiinteä määräraha) i Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha) i

14 3386 N:o Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Yleissivistävä koulutus i Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i Ammatillinen koulutus i Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Työpaikalla tapahtuva oppiminen (siirtomääräraha 2 v) i Ammatillisen koulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus ammatillisen koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha) i Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö i Opetusalan koulutuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) i Aikuiskoulutuksen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus kansalaisopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen (arviomääräraha) i Valtionavustus aikuisten koulutustason kohottamisohjelmaan (siirtomääräraha 3 v) i Valtionosuus kansanopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ammatillisten erikoisoppilaitosten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus aikuiskoulutuksen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus järjestöille (kiinteä määräraha) i Valtionosuus opintokeskusten käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus kesäyliopistojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i

15 N:o Ammattikorkeakouluopetus i Ammattikorkeakoululaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) i Ammattikorkeakoulujen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Yliopisto-opetus ja -tutkimus i Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) i Kansalliskirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tiede i Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eräiden teosten laatiminen ja hankkiminen (siirtomääräraha 2 v) i Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v) i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat tieteen edistämiseen (arviomääräraha) i Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) i Opintotuki i Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) i Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) i Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki (arviomääräraha) i Avustus vuokrakustannusten korvaamiseen (siirtomääräraha 2 v) i Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki (arviomääräraha) i Taide ja kulttuuri i Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Suomen elokuva-arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion elokuvatarkastamon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

16 3388 N:o Valtionosuudet ja -avustukset yleisten kirjastojen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionosuudet ja -avustukset museoille (arviomääräraha) i Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha) i Valtionosuus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (arviomääräraha) i Korvaus Suomenlinnan Liikenne Oy:lle (arviomääräraha) i Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) i Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha) i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha) i Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha) i Valtionavustus Suomen Kansallisteatterin peruskorjauksen lainanhoitokuluihin (kiinteä määräraha) i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) i Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v) i Perusparannukset ja talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v) i Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Liikuntatoimi i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) i Valtionosuus liikunnan koulutuskeskuksille (kiinteä määräraha) i Nuorisotyö i Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuorisotyön edistämiseen (arviomääräraha) i Nuorten työpajatoiminta ja ehkäisevä huumetyö (siirtomääräraha 2 v) i Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Maaseudun kehittäminen i Valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen (siirtomääräraha 3v) i Hevostalouden edistäminen totopeleistä valtion osuutena kertyvillä varoilla (arviomääräraha) i Valtionapu 4H-toimintaan (kiinteä määräraha) i EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) i

17 N:o Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) i Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Maatalous i Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Torjunta-ainetarkastukset (arviomääräraha) i Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v) i EU-tulotuki (arviomääräraha) i Satovahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i Maatalouden ympäristötuki (siirtomääräraha 2 v) i Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v) i Luopumistuet ja -korvaukset ja pellonmetsitystuki (siirtomääräraha 2 v) i Markkinoinnin ja tuotannon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Laatujärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Puutarhatalouden ja sokerintuotannon erityistoimenpiteet (siirtomääräraha 3 v) i Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha) i Siirto interventiorahastoon (kiinteä määräraha) i Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 2 v) i Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha) i Eräät korvaukset (arviomääräraha) i Kala-, riista- ja porotalous i Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v) i Hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (arviomääräraha) i Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v) i Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Metsästyksen ja riistanhoidon edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Tenojoen kalastuslupamaksut ja viehekalastusmaksut (arviomääräraha) i Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v) i

18 3390 N:o Vesitalous i Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 2 v) i Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (arviomääräraha) i Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (siirtomääräraha 3 v) i Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha) i Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v) i Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v) i Metsätalous i Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Metsäpuiden siemenhuolto (kiinteä määräraha) i Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v) i Eräät korvaukset (arviomääräraha) i Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) i Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) i Eräät metsätalouden valtionavut (siirtomääräraha 2 v) i Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (siirtomääräraha 3v) i Metsähallitus i Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3v) i Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö i Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Geodeettisen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomääräraha) i Hallinto i Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tietojärjestelmien kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) i Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) i Yhteistutkimukset (siirtomääräraha 3 v) i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i

19 N:o Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta ja eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta i Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i Liikenne- ja viestintäministeriö i Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Ajoneuvohallintokeskus i Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Tiehallinto i Perustienpito (siirtomääräraha 2 v) i Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) i Eräät tiehankkeet (arviomääräraha) i Jälkirahoitus-, kokonaisrahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Tienpidon valtionavut i Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v) i Merenkulkulaitos i Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maa- ja vesialueiden hankinta (arviomääräraha) i Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) i Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen i Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkittyjen lastialusten ja kolmansien maiden välillä liikennöivien matkustaja-alusten kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) i Ulkomaanliikenteen matkustaja-alusten ja -autolauttojen kilpailuedellytysten turvaaminen (arviomääräraha) i Lästimaksuista suoritettavat avustukset (arviomääräraha) i Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v) i

20 3392 N:o Ratahallintokeskus i Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v) i Rataverkon maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha) i Eräät ratahankkeet (arviomääräraha) i Rautatievirasto i Rautatieviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ilmailuhallinto i Ilmailuhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Ilmaliikenteen korvaukset ja valtionavut i Valtionapu eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v) i Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet i Valtionapu länsimetron suunnitteluun (siirtomääräraha 2 v) i Valtionavustus koulutuksesta (kiinteä määräraha) i Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3v) i Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) i Junien kaukoliikenteen osto (arviomääräraha) i Viestintävirasto i Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Viestinnän korvaukset ja avustukset i Sanomalehdistön tuki (kiinteä määräraha) i Ilmatieteen laitos i Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Merentutkimuslaitos i Merentutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha) i

21 N:o Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha) i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) i Pääluokka KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Kauppa- ja teollisuusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Työvoima- ja elinkeinokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) i Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha) i Korvaus valtion ydinjätehuoltorahastolle (arviomääräraha) i Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) i Teknologia- ja innovaatiopolitiikka i Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2v) i Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Teknologian kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha) i Hanke- ja ohjelmatoiminnan selvitys- ja kehittämismenot (siirtomääräraha 2 v) i Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) i Valtionavustus eräille yhteisöille keksintö-, laatu- ja standardisointitoimintojen edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) i Lainat teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha) i

22 3394 N:o Yrityspolitiikka i Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) i Finnvera Oyj:n korkotuet (arviomääräraha) i Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha) i Alueellinen kuljetustuki (arviomääräraha) i Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) i Valtionavustus kehittämispalvelutoimintaan ja eräille yhteisöille (siirtomääräraha 3 v) i Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) i Avustus ulkomaankauppaa edistäville järjestöille ja Finpro ry:lle (kiinteä määräraha) i Siirrot valtiontakuurahastoon (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha) i Kuluttaja- ja kilpailupolitiikka i Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2v) i Valtionavustus kuluttajajärjestöille (kiinteä määräraha) i Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut (arviomääräraha) i Energiapolitiikka i Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen ja energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) i Energiatuki (arviomääräraha) i Kioton mekanismit (arviomääräraha) i Eräät energiataloudelliset avustukset (siirtomääräraha 3 v) i Omistajapolitiikka i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) i

23 N:o Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sosiaali- ja terveysministeriö i Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha) i Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v) i Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta i Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta i Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Terveydenhuollon oikeusturvakeskus i Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Mielentilatutkimustoiminnan menot (arviomääräraha) i Työterveyslaitos i Valtionapu Työterveyslaitoksen menoihin (siirtomääräraha 2 v) i Valtion korvaus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) i Kansanterveyslaitos i Kansanterveyslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Rokotteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) i

24 3396 N:o Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Säteilyturvakeskus i Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus i Lääkelaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) i Valtion koulukodit i Valtion koulukotien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työsuojelun piirihallinto i Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion mielisairaalat i Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Perhekustannusten tasaus i Äitiysavustus ja valtion tuki kansainväliseen lapseksiottamiseen (arviomääräraha) i Lapsilisät (arviomääräraha) i Eräät valtion korvattavat perhe-etuudet (arviomääräraha) i Yleinen perhe-eläke i Yleinen perhe-eläke (arviomääräraha) i Työttömyysturva i Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha) i Työttömyysturvalain mukainen perusturva (arviomääräraha) i Valtionosuus koulutuspäivärahasta (arviomääräraha) i Valtionosuus aikuiskoulutustuesta (arviomääräraha) i Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha) i Sairausvakuutus i Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Eläkevakuutus i Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha) i

25 N:o Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Valtion korvaus lapsen hoidon ja opiskelun ajalta kertyvästä eläkkeestä (arviomääräraha) i Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha) i Tapaturmavakuutus i Valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista (arviomääräraha) i Rintamaveteraanieläkkeet i Rintamalisät (arviomääräraha) i Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot i Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha) i Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) i Rintama-avustus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille (siirtomääräraha 2 v) i Valtionapu rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan (siirtomääräraha 2 v) i Muu sodista kärsineiden turva i Valtion korvaus sodista kärsineiden huoltoon (arviomääräraha) i Muu toimeentuloturva i Sotilasavustus (arviomääräraha) i Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha) i Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha) i Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille erikoissairaanhoitolain mukaiseen tutkimustoimintaan (kiinteä määräraha) i Valtion korvaus terveydenhuollon yksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) i Valtionavustus sairaanhoitopiirien kuntayhtymille lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien mielen-

26 3398 N:o 1193 terveyspalveluiden kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin (kiinteä määräraha) i Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) i Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot i Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha) i Valtionavustus saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi (kiinteä määräraha) i Valtion korvaus rikosasioiden sovittelun järjestämisen kustannuksiin (kiinteä määräraha) i Terveyden edistäminen ja terveysvalvonta i Terveysvalvonta (siirtomääräraha 2 v) i Tartuntatautien valvonta (siirtomääräraha 2 v) i Terveyden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) i Maatalousyrittäjien lomitustoiminta i Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksiin (arviomääräraha) i Valtion korvaus maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallintomenoihin (kiinteä määräraha) i Raha-automaattiyhdistyksen tuoton käyttö i Avustukset yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (arviomääräraha) i Valtion korvaus sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin (siirtomääräraha 2 v) i Eräät kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2 v) i Rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menot (siirtomääräraha 2v) i Pääluokka TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Työhallinto i Työministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työvoimaopiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Työelämäohjelmat (siirtomääräraha 3 v) i Työministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) i

27 N:o Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v) i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha) i Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus i Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin (arviomääräraha) i EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha) i Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahastoohjelmiin ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Euroopan sosiaalirahaston valtion rahoitusosuus ohjelmakaudella (arviomääräraha) i Työvoimapolitiikan toimeenpano i Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Valtion korvaus kunnille kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä (arviomääräraha) i Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha) i Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha) i Työmarkkinatuki (arviomääräraha) i Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i Pakolais- ja siirtolaisuusasiat i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta valtion osalta (arviomääräraha) i Paluumuuttajien muuttovalmennus (arviomääräraha) i Valtion korvaus kunnille eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannuksiin (arviomääräraha) i Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha) i Työministeriön hallinnonalan muut menot i Siviilipalvelus (arviomääräraha) i Palkkaturva (arviomääräraha) i Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) i Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ympäristöministeriö i Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2010 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1186 1188 SISÄLLYS N:o Sivu 1186 Valtiontalousarviovuodelle2011... 3909 1187 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014 EK48/2014 HE131/2014 HE247/2014 VaVM37/2014 2 1282/2014 05. Varainsiirtovero... 614 000 000 06. Arpajaisvero... 225 000

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

HE 66/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 66/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 66/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

Oma hallinto 200 vuotta

Oma hallinto 200 vuotta Oma hallinto 200 vuotta 2 Oma hallinto kansakuntaa rakentamaan Suomen hallinto kehittyi aluksi vuosisatoja osana Ruotsin valtakuntaa. Napoleonin sodat johtivat vuonna 1808 Suomen sotaan, Porvoon valtiopäiviin

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla myönnettävät valtionosuudet budjetoidaan vuonna myöntöpäätöksen perusteella poiketen tulojen ja

Lisätiedot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot

Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Liikenne- ja viestintäministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2009 02. Lästimaksut Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTOISET TULOT 19. Muut veronluonteiset tulot Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa.

Lisätiedot

HE 193/2013 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 193/2013 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 193/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

Lisätiedot

26.3.2009. Jakelussa mainitut VALTIONTALOUDEN KEHYKSET VUOSILLE 2010 2013

26.3.2009. Jakelussa mainitut VALTIONTALOUDEN KEHYKSET VUOSILLE 2010 2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM/514/02.02.00.00/2009 26.3.2009 Jakelussa mainitut VALTIONTALOUDEN KEHYKSET VUOSILLE 2010 2013 Valtioneuvosto on tänään, asian oltua valmistelevasti raha-asiainvaliokunnan- käsiteltävänä,

Lisätiedot

ASIAREKISTERI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAAN 2006 2010

ASIAREKISTERI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAAN 2006 2010 ASIAREKISTERI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAAN HELSINKI 2011 Hakusanaluettelo A ADR Afrikan unioni Afrikka AGR Agricola. Mikael Ahvenanmaa Aikuiskoulutus Ajoneuvo Ajoneuvohallinto Ajoneuvohallintokeskus Ajoneuvoliikennerekisteri

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. Selvitysosa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot on

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin: 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Telefaksi: 09 160 33123 Virallinen

Lisätiedot

VASTALAUSE / KD. Yleisperustelut

VASTALAUSE / KD. Yleisperustelut VASTALAUSE / KD Yleisperustelut KD:n vastuullinen vaihtoehto 2008 Hallituksen budjettiesitykselle löytyy vaihtoehtoja. Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallituksen budjettiesitykselle oman

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö Suomi on osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa Opetus- ja vastaa tulevaisuuden osaamis- ja luovuusperustasta Toiminnan avainalueita ovat sivistys, koulutuksellinen ja kulttuurinen tasa-arvo,

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 143 000 euroa. S e l v i t y s

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastot Tilastointiohjeet Mehtonen 2011 Sisällysluettelo Taulukko 01 Käyttötalous meno- ja tulolajeittain Taulukko 01 Käyttötalous tehtävittäin Taulukko 02

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala palvelee yhteiskuntaa vastaamalla toimivista ja turvallisista liikenne- ja viestintäyhteyksistä

Lisätiedot