SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009 työttömyysvakuutusmaksuista N:o 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Tulovero, vähennystä i Perintö- ja lahjavero, lisäystä i Valmisteverot i Tupakkavero, lisäystä i Energiaverot, vähennystä i Eräiden juomapakkausten valmistevero, lisäystä i Muut verot i Autovero, vähennystä i Varainsiirtovero, vähennystä i HE 184/2008 VaVM 24/2008 EK 18/

2 2318 N:o 745 Osasto SEKALAISET TULOT i Ulkoasiainministeriön hallinnonala i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä i Puolustusministeriön hallinnonala i 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä i Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Tiehallinnon tulot, lisäystä i Radanpidon tulot, lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i Osasto KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Korkotulot i Korot talletuksista, lisäystä i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

3 N:o MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 23 euroa 23. VALTIONEUVOSTO i Valtioneuvoston kanslia i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) i Etyj-puheenjohtajuus, lisäystä i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha), lisäystä i Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja hallinto i Oikeusministeriön toimintamenot, lisäystä i Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä i Tuomioistuimet ja oikeusapu i Yleisen edunvalvonnan toimintamenot i Rangaistusten täytäntöönpano i Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i

4 2320 N:o 745 Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sisäasiainministeriön toimintamenot i Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Poliisitoimi i Poliisitoimen toimintamenot, lisäystä i Rajavartiolaitos i Rajavartiolaitoksen toimintamenot, lisäystä i Pelastustoimi ja hätäkeskukset i Pelastustoimen toimintamenot, lisäystä i Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sotilaallinen maanpuolustus i Puolustusvoimien toimintamenot, lisäystä i Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä i Sotilaallinen kriisinhallinta i Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä i

5 N:o Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Valtiovarainministeriön toimintamenot, vähennystä i Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Verotus ja tullitoimi i 02. Tullilaitoksen toimintamenot, lisäystä i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Palvelut valtioyhteisölle i Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Senaatti-kiinteistöt i Valtionhallinnon kehittäminen i Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i EU ja kansainväliset järjestöt i Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä i Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä i Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä i Kuntien tukeminen i Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä i Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä i

6 2322 N:o 745 Pääluokka OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i Opetushallituksen toimintamenot, lisäystä i Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Yleissivistävä koulutus i Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö i 20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) i Yliopisto-opetus ja -tutkimus i Yliopistojen toimintamenot, lisäystä i Tiede i Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä i Opintotuki i 52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäystä i Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), vähennystä i Taide ja kulttuuri i Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot, lisäystä i Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i

7 N:o Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Maaseudun kehittäminen i 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä i Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), vähennystä i Maatalous i Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja eituotannolliset investoinnit, vähennystä i Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon, lisäystä i Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Lihantarkastustoiminnan toimintamenot i Kala-, riista- ja porotalous i Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Kalatalouden edistäminen, lisäystä i Vesitalous i Vesivarojen käytön ja hoidon menot, lisäystä i Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri i Maanmittauslaitoksen toimintamenot, lisäystä i

8 2324 N:o 745 Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ajoneuvohallintokeskus i Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot, lisäystä i Tiehallinto i Perustienpito, lisäystä i Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä i Merenkulkulaitos i 78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) i Ratahallintokeskus i Perusradanpito, lisäystä i Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet i Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä i Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, lisäystä i Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) i Teknologia- ja innovaatiopolitiikka i Turvatekniikan keskuksen toimintamenot, lisäystä i

9 N:o Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha), vähennystä i Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2v) i Yrityspolitiikka i Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) i Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) i Alueiden kehittäminen i Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Energiapolitiikka i 40. Energiatuki (arviomääräraha) i Työvoimapolitiikka i Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä i Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i 90. Hallinnonalan muut menot i 50. Palkkaturva (arviomääräraha) i... Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot, lisäystä i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Valvonta i Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot, lisäystä i Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä i

10 2326 N:o Tutkimus- ja kehittämistoiminta i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot, lisäystä i Kansanterveyslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Perhe- ja asumiskustannusten tasaus i Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista, lisäystä i Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä i Työttömyysturva i Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä i Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä i Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä i Eläkkeet i Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), vähennystä i Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä i Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), vähennystä i Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä i Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä i Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen i 50. Terveyden edistäminen i... Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen i Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Siirto valtion asuntorahastoon i...

11 N:o Pääluokka VALTIONVELAN KOROT i Valtionvelan korko i Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN i Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta i Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), vähennystä i Määrärahojen kokonaismäärä:

12 2328 N:o 745 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 12 SEKALAISET TULOT 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulovero Momentilta vähennetään Perintö- ja lahjavero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Energiaverot Momentilta vähennetään Eräiden juomapakkausten valmistevero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Muut verot 03. Autovero Momentilta vähennetään Varainsiirtovero Momentilta vähennetään Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Puolustusministeriön hallinnonala 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille ei arvioida kertyvän lisäystä. 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta Momentille arvioidaan kertyvän Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentilta vähennetään Lihantarkastustoiminnan tulot Momentilta vähennetään Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 24. Tiehallinnon tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

13 N:o Radanpidon tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Osasto 13 KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUK- SET 01. Korkotulot 07. Korot talletuksista Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

14 2330 N:o 745 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTO 02. Valtioneuvoston kanslia Solidium Oy:n toimiala saadaan muuttaa valtion omistajastrategiseksi holding-yhtiöksi ja yhtiöön siirtää apporttina valtion omistamat osakkeet Kemira Oyj:ssa, Metso Oyj:ssa, Outokumpu Oyj:ssa, Rautaruukki Oyj:ssa, Sampo Oyj:ssa, Sponda Oyj:ssa, Stora Enso Oyj:ssa ja TeliaSonera Ab:ssa. 88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisämäärärahaa saa käyttää Elisa Oyj:n osakkeiden hankintaan. Osakkeet saadaan hankkia 11,20 euron kappalehintaan.

15 N:o Pääluokka 24 ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

16 2332 N:o 745 Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma II lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot AMIS II-operaation menot, Sudan Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Yhteiset menot Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio) YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-operaatio) EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan kriisinhallintajoukon menot Yhteensä Etyj-puheenjohtajuus Momentille myönnetään lisäystä Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa käyttösuunnitelmakohtaan Crisis Management Initiative ry.

17 N:o Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ministeriö ja hallinto 01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Avustukset (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Tuomioistuimet ja oikeusapu 05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen. 40. Rangaistusten täytäntöönpano 01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n Progressohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen siirtomenojen maksamiseen. 29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Poliisitoimi 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Rajavartiolaitos 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Pelastustoimi ja hätäkeskukset 01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Erityismenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Hallinto

18 2334 N:o 745 Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 10. Sotilaallinen maanpuolustus 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Valtuus Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden määrää lisätään eurolla yhteensä euroon. Lisäksi Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään Lisäksi vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuuden ja Maalilaitehankinnat-tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti saa tehdä sopimuksia edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. 18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta saa käyttää euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Valtuus Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2011 saakka. Samalla VYV 2 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Lisäksi Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2007 (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden kokonaismäärää lisätään eurolla yhteensä euroon. Samalla PVKEH tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Sen johdosta, että Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) -tilausvaltuuden osalta ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2008 aikana tehdä sopimuksia tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta aiemmassa talousarviossa päätettyä menojen vuotuista jakaumaa. 19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Valtuus Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa Hawk Mk 66 -koneiden, niiden varaosien, vaihtolaitteiden ja huoltovälineiden hankintaan sekä koneiden lentokuntoon saattamiseen ja ohjaamomodifikaation tekemiseen myönnetyn tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2011 saakka. Tilausvaltuuden menojen yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa,

19 N:o vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen veteraanijärjestöjen yhteisistä toimitiloista aiheutuviin menoihin. 30. Sotilaallinen kriisinhallinta 20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot Momentin perusteluja täydennetään siten, että päätösosan toiseen kappaleeseen lisätään uusi kohta seuraavasti: 9) vapaaehtoisen rahoitusavustuksen maksamiseen rahastoon, joka on perustettu helikoptereiden käytettävyyden parantamiseksi EU:n ja Naton johtamissa kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa.

20 2336 N:o 745 Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma II lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) Sotilastarkkailijatoiminnan menot SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-operaatio) AMIS II-operaation menot, Sudan EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot Maksuosuus helikopterirahastoon Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin Yhteensä

21 N:o Kurssivaihtelut (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot Momentilta vähennetään Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös aluehallintouudistuksen edellyttämästä tietohallinnon selvitys- ja suunnittelutyöstä aiheutuviin menoihin. 10. Verotus ja tullitoimi 02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Palvelut valtioyhteisölle 03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 88. Senaatti-kiinteistöt Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöille saa siirtää Ratahallintokeskuksen hallinnassa olleet ja valtiovarainministeriölle siirretyt Helsingin kaupungin 17. kaupunginosassa kiinteistöillä , ja sijaitsevat määräalat sekä erityiset oikeudet. Siirtyvien määräalojen suuruus on yhteensä noin 2,6 hehtaaria, minkä lisäksi siirtyvät erityiset oikeudet kattavat yhteensä noin 5,2 hehtaarin alueen. Omaisuus merkitään lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi. Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tarkemmin siirrettävästä varallisuudesta. 40. Valtionhallinnon kehittäminen 71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään EU ja kansainväliset järjestöt 66. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä

22 2338 N:o Kuntien tukeminen 32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perustelut korvataan seuraavasti: Määrärahaa saa käyttää kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaisten rahoitusavustusten maksamiseen kunnille. Määrärahasta on kuitenkin varattu yhteensä euroa erillisten avustusten maksamiseen Kauhajoen ampumistapauksesta Kauhajoen kaupungille ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä järjestämisvastuun puitteissa onnettomuudessa menehtyneiden kotikunnille, Jokelan ampumistapauksesta Tuusulan kunnalle, vesijohto-onnettomuudesta Nokian kaupungille ja sadevesitulvasta Porin kaupungille aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin. 91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 41. Energiaverotuki (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentin perustelujen kohtaa 6) muutetaan siten, että määrärahasta enintään euroa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 43 :n 2 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (191/1999) 4 ja 5 :n mukaisten saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen valtionavustuksen maksamiseen. 30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot Momentin perustelujen kohtaa 2) muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään euroa Opetusalan koulutuskeskuksen palvelutoiminnan tukemiseen. 50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) Momentille myönnetään lisäystä

23 N:o Tiede 66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Opintotuki 52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Taide ja kulttuuri 01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Valtuus Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Kansallinen audiovisuaalinen arkisto saa vuoden 2008 aikana tehdä enintään huoneistoneliömetrin laajuisia uusia toimitiloja koskevan sopimuksen siten, että vuokrauksesta aiheutuva menojen lisäys on vuositasolla enintään euroa vuodesta 2009 lähtien. 50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskuksen toteuttamiseen. Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Maatalous 01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen. 43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit Momentilta vähennetään Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin päätösosan toinen ja kolmas kappale korvataan oheisilla kappaleilla: Määrärahaa saa käyttää EU:n komission vuosille hyväksymän maatalouden ympäristöohjelman, vuosille hyväksymän horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien sekä vuosille hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien, tuotantoeläinten hyvinvointitukien ja ei-tuotannollisten investointitukien maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kokonaan kansallisesti rahoitettavaan useiden tilojen yhteisten vesi-

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta /2012. Vuoden 2012 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2012 235/2012 Vuoden 2012 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

Vuoden 2009 lisätalousarvio

Vuoden 2009 lisätalousarvio Vuoden 2009 lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -2 620 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -1 620 000 000 01. Tulovero, vähennystä -1 620

Lisätiedot

III lisätalousarvioesitys 2012

III lisätalousarvioesitys 2012 III lisätalousarvioesitys 2012 euroa TULOARVIOT 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -660 000 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -220 000 000 02. Yhteisövero, vähennystä -220 000

Lisätiedot

Vuoden 2009 II lisätalousarvio

Vuoden 2009 II lisätalousarvio Vuoden 2009 II lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -3 226 700 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -2 256 000 000 01. Tulovero, vähennystä -2

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 709/2013 Vuoden 2013 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 7 000 000 euroa. S e

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006 N:o 1028 1030 SISÄLLYS N:o Sivu 1028 Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio... 2813 1029 Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta

Lisätiedot

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 172/2004 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio

715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio N:o 715. Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 715 Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio.......................................................... 3427

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja tutkimus 21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 600 000 euroa. Momentin perusteluja

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Helsinki 2010 Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta

Lisätiedot

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 106/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 106/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 89/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1121 SISÄLLYS N:o Sivu 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio... 4463 N:o 1121 Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio Eduskunta

Lisätiedot

01. Puolustusministeriö

01. Puolustusministeriö 01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan

Lisätiedot

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 130/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp. Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen KÄSITTELYTIEDOT

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp. Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen KÄSITTELYTIEDOT EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 36/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 toiseksi lisätalousarvioksi Hallituksen esitys vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 89/2003 vp) täydentämisestä KÄSITTELYTIEDOT

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 859. Tasavallan Presidentin avoin kirje. valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007 N:o 859 864 SISÄLLYS N:o Sivu 859 Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta... 3867 860

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 56 000 euroa. Valtuudet

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 577. Vuoden 2004 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 577. Vuoden 2004 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2004 N:o 577 SISÄLLYS N:o Sivu 577 Vuoden 2004 lisätalousarvio... 1589 N:o 577 Vuoden 2004 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 95 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Lisäys

Lisätiedot

HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 206/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN- NONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN- NONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot Momentilta vähennetään 963 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan muutoksessa

Lisätiedot

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp

* Liikuntamäärärahat mk tp n mk tp (lapsiin ja nuoriin kohdistuu noin 50%) * Liikunnan koulutuskeskukset mk tp Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia menoja valtion talousarviossa 1998 (laatinut Kimmo Aaltonen, opetusministeriön nuorisoyksikkö) (tp = tilinpäätöstieto) (ta = talousarviotieto) (n. = arvio) OPETUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 844 023 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää:

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään 565

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio SUOMEN EK 22/2003 vp HE 7/2003 vp SÄÄDÖSKOKOELMA EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi 2003 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 574 SISÄLLYS N:o

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot

90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Siviilikriisinhallinta Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan ulko- ja turvallisuuspoliittisin perustein

Lisätiedot

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget

Valtion budjetti. Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi. Budjettiosasto Ennakkobriiffi, Hack the Budget Valtion budjetti Avoin valtion budjettidata Tutkibudjettia.fi 14.10.2016 Ennakkobriiffi, Hack the Budget Budjettiosasto Sisältö Valtion budjetti Mikä on valtion budjetti? Avoin data ja budjettikirja Budjetin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 794. Valtioneuvoston asetus. maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2001 N:o 794 798 SISÄLLYS N:o Sivu 794 Valtioneuvoston asetus maaseutuelinkeinojen rahoituslain voimaantulosta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 53 000 euroa. Selvitysosa:

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 535 888 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2013 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta /2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta /2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2011 1183/2011 Vuoden 2011 kolmas lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2012 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto Anitta Heiskanen/VM-julkaisutiimi Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2008

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2008 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

10. Sotilaallinen maanpuolustus

10. Sotilaallinen maanpuolustus 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 623 246 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2010 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin

Lisätiedot

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot Momentille arvioidaan kertyvän 549 288 000 euroa. Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna

Lisätiedot

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa.

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta. Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä euroa. 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU.dta Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 65 000 000 euroa. Selvitysosa: Lisäys johtuu ohjelmakauden 2014 2020 maatalouden ympäristökorvausten, luonnonmukaisen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 559 000 euroa. Momentin

Lisätiedot

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 163/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 843. Valtioneuvoston asetus. yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2001 N:o 843 847 SISÄLLYS N:o Sivu 843 Valtioneuvoston asetus yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin palkkioperusteista

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2007

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2007 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta /2013 Vuoden 2013 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 lisätalousarvion:

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta /2013 Vuoden 2013 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 lisätalousarvion: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2013 473/2013 Vuoden 2013 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus

70. (32.30, osa, ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus 70. (32.30, osa, 34.05 ja 26.98, osa) EU:n rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : Kansallisen rakennerahastostrategian yleisenä tavoitteena on vahvistaa sekä kansallista että alueellista

Lisätiedot

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja.

S e l v i t y s o s a : Tulot ovat valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) mukaisia tuloja. 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Valtion velanhoidon strategisena tavoitteena on velasta aiheutuvien kustannusten minimointi

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 918. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä lokakuuta 2004 N:o 918 921 SISÄLLYS N:o Sivu 918 Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Osasto 12 SEKALAISET TULOT 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Osasto 12 SEKALAISET TULOT 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala Osasto 12 SEKALAISET TULOT 31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 10. Liikenneviraston tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 11 118 000 euroa. Selvitysosa: Tulot ovat EU:n suoran rakentamistuen

Lisätiedot

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus

Laki. maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista. Lain tarkoitus Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2004

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2004 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67 b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 PÄÄTÖS VM 1/242/2008 1 (2) 18.12.2008 Jakelussa mainituille KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esityksestä 18.12.2008

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 88. Senaatti-kiinteistöt Talousesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille ei myönnetä määrärahaa. 1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva

Lisätiedot

HE 184/2008 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 184/2008 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 184/2008 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 205 207 SISÄLLYS N:o Sivu 205 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2005

VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA 2005 VALTIOKONTTORIN EHDOTUS VALTION TILINPÄÄTÖKSEKSI VARAINHOITOVUODELTA VALTIOKONTTORI VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE Valtion talousarviosta annetun asetuksen 67b :n mukaisesti Valtiokonttori antaa ehdotuksen

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2015 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Taitto: Valtioneuvoston hallintoyksikkö/ Tietotuki- ja julkaisuyksikkö/anitta Türkkan Helsinki 2016 Valtiovarainministeriölle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 6,4 8,2 10,2 9,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1. Valtioneuvoston asetus. yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2007 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtioneuvoston asetus toiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 2

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2015 Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2015 ISBN PDF 978-952-287-161-9 ISBN Nid. 978-952-287-162-6

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 5 842 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) vesien- ja merenhoidon järjestämisestä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1615 1621 SISÄLLYS N:o Sivu 1615 Laki Etelä-Afrikan kanssa tuloveroja ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset

Talousarvioesitys Metsähallitus. 1. Peruspääoman muutokset 1. Peruspääoman muutokset 63. Metsähallitus Metsähallituksen peruspääomaa voidaan korottaa 9,7 milj. eurolla, johon sisältyy liikelaitoksen sisäisinä siirtoina 15,1 milj. euron arvoisen omaisuuden siirto

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 413 000

Lisätiedot