SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009 työttömyysvakuutusmaksuista N:o 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Tulovero, vähennystä i Perintö- ja lahjavero, lisäystä i Valmisteverot i Tupakkavero, lisäystä i Energiaverot, vähennystä i Eräiden juomapakkausten valmistevero, lisäystä i Muut verot i Autovero, vähennystä i Varainsiirtovero, vähennystä i HE 184/2008 VaVM 24/2008 EK 18/

2 2318 N:o 745 Osasto SEKALAISET TULOT i Ulkoasiainministeriön hallinnonala i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä i Puolustusministeriön hallinnonala i 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä i Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Tiehallinnon tulot, lisäystä i Radanpidon tulot, lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i Osasto KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Korkotulot i Korot talletuksista, lisäystä i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

3 N:o MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 23 euroa 23. VALTIONEUVOSTO i Valtioneuvoston kanslia i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) i Etyj-puheenjohtajuus, lisäystä i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha), lisäystä i Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja hallinto i Oikeusministeriön toimintamenot, lisäystä i Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä i Tuomioistuimet ja oikeusapu i Yleisen edunvalvonnan toimintamenot i Rangaistusten täytäntöönpano i Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i

4 2320 N:o 745 Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sisäasiainministeriön toimintamenot i Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Poliisitoimi i Poliisitoimen toimintamenot, lisäystä i Rajavartiolaitos i Rajavartiolaitoksen toimintamenot, lisäystä i Pelastustoimi ja hätäkeskukset i Pelastustoimen toimintamenot, lisäystä i Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sotilaallinen maanpuolustus i Puolustusvoimien toimintamenot, lisäystä i Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä i Sotilaallinen kriisinhallinta i Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä i

5 N:o Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Valtiovarainministeriön toimintamenot, vähennystä i Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Verotus ja tullitoimi i 02. Tullilaitoksen toimintamenot, lisäystä i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Palvelut valtioyhteisölle i Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Senaatti-kiinteistöt i Valtionhallinnon kehittäminen i Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i EU ja kansainväliset järjestöt i Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä i Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä i Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä i Kuntien tukeminen i Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä i Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä i

6 2322 N:o 745 Pääluokka OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i Opetushallituksen toimintamenot, lisäystä i Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Yleissivistävä koulutus i Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö i 20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) i Yliopisto-opetus ja -tutkimus i Yliopistojen toimintamenot, lisäystä i Tiede i Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä i Opintotuki i 52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäystä i Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), vähennystä i Taide ja kulttuuri i Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot, lisäystä i Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i

7 N:o Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Maaseudun kehittäminen i 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä i Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), vähennystä i Maatalous i Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja eituotannolliset investoinnit, vähennystä i Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon, lisäystä i Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Lihantarkastustoiminnan toimintamenot i Kala-, riista- ja porotalous i Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Kalatalouden edistäminen, lisäystä i Vesitalous i Vesivarojen käytön ja hoidon menot, lisäystä i Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri i Maanmittauslaitoksen toimintamenot, lisäystä i

8 2324 N:o 745 Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ajoneuvohallintokeskus i Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot, lisäystä i Tiehallinto i Perustienpito, lisäystä i Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä i Merenkulkulaitos i 78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) i Ratahallintokeskus i Perusradanpito, lisäystä i Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet i Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä i Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, lisäystä i Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) i Teknologia- ja innovaatiopolitiikka i Turvatekniikan keskuksen toimintamenot, lisäystä i

9 N:o Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha), vähennystä i Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2v) i Yrityspolitiikka i Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) i Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) i Alueiden kehittäminen i Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Energiapolitiikka i 40. Energiatuki (arviomääräraha) i Työvoimapolitiikka i Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä i Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i 90. Hallinnonalan muut menot i 50. Palkkaturva (arviomääräraha) i... Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot, lisäystä i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Valvonta i Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot, lisäystä i Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä i

10 2326 N:o Tutkimus- ja kehittämistoiminta i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot, lisäystä i Kansanterveyslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Perhe- ja asumiskustannusten tasaus i Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista, lisäystä i Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä i Työttömyysturva i Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä i Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä i Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä i Eläkkeet i Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), vähennystä i Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä i Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), vähennystä i Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä i Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä i Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen i 50. Terveyden edistäminen i... Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen i Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Siirto valtion asuntorahastoon i...

11 N:o Pääluokka VALTIONVELAN KOROT i Valtionvelan korko i Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN i Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta i Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), vähennystä i Määrärahojen kokonaismäärä:

12 2328 N:o 745 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 12 SEKALAISET TULOT 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulovero Momentilta vähennetään Perintö- ja lahjavero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Energiaverot Momentilta vähennetään Eräiden juomapakkausten valmistevero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Muut verot 03. Autovero Momentilta vähennetään Varainsiirtovero Momentilta vähennetään Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Puolustusministeriön hallinnonala 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille ei arvioida kertyvän lisäystä. 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta Momentille arvioidaan kertyvän Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentilta vähennetään Lihantarkastustoiminnan tulot Momentilta vähennetään Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 24. Tiehallinnon tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

13 N:o Radanpidon tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Osasto 13 KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUK- SET 01. Korkotulot 07. Korot talletuksista Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

14 2330 N:o 745 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTO 02. Valtioneuvoston kanslia Solidium Oy:n toimiala saadaan muuttaa valtion omistajastrategiseksi holding-yhtiöksi ja yhtiöön siirtää apporttina valtion omistamat osakkeet Kemira Oyj:ssa, Metso Oyj:ssa, Outokumpu Oyj:ssa, Rautaruukki Oyj:ssa, Sampo Oyj:ssa, Sponda Oyj:ssa, Stora Enso Oyj:ssa ja TeliaSonera Ab:ssa. 88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisämäärärahaa saa käyttää Elisa Oyj:n osakkeiden hankintaan. Osakkeet saadaan hankkia 11,20 euron kappalehintaan.

15 N:o Pääluokka 24 ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

16 2332 N:o 745 Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma II lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot AMIS II-operaation menot, Sudan Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Yhteiset menot Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio) YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-operaatio) EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan kriisinhallintajoukon menot Yhteensä Etyj-puheenjohtajuus Momentille myönnetään lisäystä Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa käyttösuunnitelmakohtaan Crisis Management Initiative ry.

17 N:o Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ministeriö ja hallinto 01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Avustukset (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Tuomioistuimet ja oikeusapu 05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen. 40. Rangaistusten täytäntöönpano 01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n Progressohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen siirtomenojen maksamiseen. 29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Poliisitoimi 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Rajavartiolaitos 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Pelastustoimi ja hätäkeskukset 01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Erityismenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Hallinto

18 2334 N:o 745 Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 10. Sotilaallinen maanpuolustus 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Valtuus Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden määrää lisätään eurolla yhteensä euroon. Lisäksi Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään Lisäksi vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuuden ja Maalilaitehankinnat-tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti saa tehdä sopimuksia edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. 18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta saa käyttää euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Valtuus Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2011 saakka. Samalla VYV 2 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Lisäksi Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2007 (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden kokonaismäärää lisätään eurolla yhteensä euroon. Samalla PVKEH tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Sen johdosta, että Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) -tilausvaltuuden osalta ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2008 aikana tehdä sopimuksia tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta aiemmassa talousarviossa päätettyä menojen vuotuista jakaumaa. 19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Valtuus Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa Hawk Mk 66 -koneiden, niiden varaosien, vaihtolaitteiden ja huoltovälineiden hankintaan sekä koneiden lentokuntoon saattamiseen ja ohjaamomodifikaation tekemiseen myönnetyn tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2011 saakka. Tilausvaltuuden menojen yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa,

19 N:o vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen veteraanijärjestöjen yhteisistä toimitiloista aiheutuviin menoihin. 30. Sotilaallinen kriisinhallinta 20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot Momentin perusteluja täydennetään siten, että päätösosan toiseen kappaleeseen lisätään uusi kohta seuraavasti: 9) vapaaehtoisen rahoitusavustuksen maksamiseen rahastoon, joka on perustettu helikoptereiden käytettävyyden parantamiseksi EU:n ja Naton johtamissa kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa.

20 2336 N:o 745 Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma II lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) Sotilastarkkailijatoiminnan menot SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-operaatio) AMIS II-operaation menot, Sudan EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot Maksuosuus helikopterirahastoon Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin Yhteensä

21 N:o Kurssivaihtelut (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot Momentilta vähennetään Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös aluehallintouudistuksen edellyttämästä tietohallinnon selvitys- ja suunnittelutyöstä aiheutuviin menoihin. 10. Verotus ja tullitoimi 02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Palvelut valtioyhteisölle 03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 88. Senaatti-kiinteistöt Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöille saa siirtää Ratahallintokeskuksen hallinnassa olleet ja valtiovarainministeriölle siirretyt Helsingin kaupungin 17. kaupunginosassa kiinteistöillä , ja sijaitsevat määräalat sekä erityiset oikeudet. Siirtyvien määräalojen suuruus on yhteensä noin 2,6 hehtaaria, minkä lisäksi siirtyvät erityiset oikeudet kattavat yhteensä noin 5,2 hehtaarin alueen. Omaisuus merkitään lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi. Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tarkemmin siirrettävästä varallisuudesta. 40. Valtionhallinnon kehittäminen 71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään EU ja kansainväliset järjestöt 66. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä

22 2338 N:o Kuntien tukeminen 32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perustelut korvataan seuraavasti: Määrärahaa saa käyttää kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaisten rahoitusavustusten maksamiseen kunnille. Määrärahasta on kuitenkin varattu yhteensä euroa erillisten avustusten maksamiseen Kauhajoen ampumistapauksesta Kauhajoen kaupungille ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä järjestämisvastuun puitteissa onnettomuudessa menehtyneiden kotikunnille, Jokelan ampumistapauksesta Tuusulan kunnalle, vesijohto-onnettomuudesta Nokian kaupungille ja sadevesitulvasta Porin kaupungille aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin. 91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 41. Energiaverotuki (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentin perustelujen kohtaa 6) muutetaan siten, että määrärahasta enintään euroa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 43 :n 2 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (191/1999) 4 ja 5 :n mukaisten saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen valtionavustuksen maksamiseen. 30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot Momentin perustelujen kohtaa 2) muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään euroa Opetusalan koulutuskeskuksen palvelutoiminnan tukemiseen. 50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) Momentille myönnetään lisäystä

23 N:o Tiede 66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Opintotuki 52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Taide ja kulttuuri 01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Valtuus Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Kansallinen audiovisuaalinen arkisto saa vuoden 2008 aikana tehdä enintään huoneistoneliömetrin laajuisia uusia toimitiloja koskevan sopimuksen siten, että vuokrauksesta aiheutuva menojen lisäys on vuositasolla enintään euroa vuodesta 2009 lähtien. 50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskuksen toteuttamiseen. Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Maatalous 01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen. 43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit Momentilta vähennetään Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin päätösosan toinen ja kolmas kappale korvataan oheisilla kappaleilla: Määrärahaa saa käyttää EU:n komission vuosille hyväksymän maatalouden ympäristöohjelman, vuosille hyväksymän horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien sekä vuosille hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien, tuotantoeläinten hyvinvointitukien ja ei-tuotannollisten investointitukien maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kokonaan kansallisesti rahoitettavaan useiden tilojen yhteisten vesi-

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1186 1188 SISÄLLYS N:o Sivu 1186 Valtiontalousarviovuodelle2011... 3909 1187 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

19. Muut veronluonteiset tulot

19. Muut veronluonteiset tulot 19. Muut veronluonteiset tulot 02Lästimaksut Momentille arvioidaan kertyvän 953 000 euroa. S e l vitys osa: Lästimaksu perustuu lakiin (189/1936) ja asetukseen (468/1954) lästimaksusta. Vastaavat menot

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011

Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 Budjettikatsaus 2012 Lokakuu 2011 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin: 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Telefaksi: 09 160 33123 Virallinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2000 N:o 44 55 SISÄLLYS N:o Sivu 44 Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta... 138 45 Porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 531. Laki. valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2006 N:o 531 537 SISÄLLYS N:o Sivu 531 Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta... 1577 532 Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883. Laki. N:o 874 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2009 N:o 874 883 SISÄLLYS N:o Sivu 874 Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta... 4773

Lisätiedot

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien

HE 247/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki. elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinoharjoittajien HE 247/2010 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta, laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Liikenne- ja viestintäministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa hallituksen liikenne- ja viestintäpoliittisia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1073/2012 Valtioneuvoston asetus. julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1073/2012 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Oma hallinto 200 vuotta

Oma hallinto 200 vuotta Oma hallinto 200 vuotta 2 Oma hallinto kansakuntaa rakentamaan Suomen hallinto kehittyi aluksi vuosisatoja osana Ruotsin valtakuntaa. Napoleonin sodat johtivat vuonna 1808 Suomen sotaan, Porvoon valtiopäiviin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON VIIKKO

VALTIONEUVOSTON VIIKKO 21. 27.6.2014/26 Liite Virallisen lehden numeroon 73/30.6.2014 VALTIONEUVOSTON VIIKKO Toimittanut Valtioneuvoston viestintäosasto SISÄLLYSLUETTELO TASAVALLAN PRESIDENTTI............. 13 Muutos valtioneuvostossa.....

Lisätiedot

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö

2006_8lmu.fm Page 1 Monday, November 27, 2006 3:10 PM 8/2006. Sisältö Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 716. Valtioneuvoston asetus. teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 716 722 SISÄLLYS N:o Sivu 716 Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä

Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä VALTIOVARAINMINISTERIÖN TYÖRYHMÄMUISTIOITA 38/2001 1SBN: 951-804-274-8 ISSN: 07888 Valtion kiinteistövarallisuuden hallinta -työryhmä HELSINKI 2001 Julkaisija: Valtiovarainministeriö Budjettiosasto Internet:

Lisätiedot

Valtioneuvoston määräys

Valtioneuvoston määräys Valtioneuvoston määräys asioiden käsittelystä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa Annettu Helsingissä 3 päivänä tammikuuta 2002 Valtioneuvosto on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan maatalouden rakennetuista annettua lakia muutettavaksi siten, että korkotukilainojen korkotukea

Lisätiedot