SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT."

Transkriptio

1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009 työttömyysvakuutusmaksuista N:o 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT i Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot i Tulovero, vähennystä i Perintö- ja lahjavero, lisäystä i Valmisteverot i Tupakkavero, lisäystä i Energiaverot, vähennystä i Eräiden juomapakkausten valmistevero, lisäystä i Muut verot i Autovero, vähennystä i Varainsiirtovero, vähennystä i HE 184/2008 VaVM 24/2008 EK 18/

2 2318 N:o 745 Osasto SEKALAISET TULOT i Ulkoasiainministeriön hallinnonala i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä i Puolustusministeriön hallinnonala i 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista i Valtiovarainministeriön hallinnonala i Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta i Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala i Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä i Lihantarkastustoiminnan tulot, vähennystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala i Tiehallinnon tulot, lisäystä i Radanpidon tulot, lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä i Osasto KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET i Korkotulot i Korot talletuksista, lisäystä i Tuloarvioiden kokonaismäärä:

3 N:o MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 23 euroa 23. VALTIONEUVOSTO i Valtioneuvoston kanslia i Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Pääluokka ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot i Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) i Etyj-puheenjohtajuus, lisäystä i Eräät valtionavut (kiinteä määräraha), lisäystä i Pääluokka OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ministeriö ja hallinto i Oikeusministeriön toimintamenot, lisäystä i Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä i Tuomioistuimet ja oikeusapu i Yleisen edunvalvonnan toimintamenot i Rangaistusten täytäntöönpano i Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i

4 2320 N:o 745 Pääluokka SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sisäasiainministeriön toimintamenot i Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Poliisitoimi i Poliisitoimen toimintamenot, lisäystä i Rajavartiolaitos i Rajavartiolaitoksen toimintamenot, lisäystä i Pelastustoimi ja hätäkeskukset i Pelastustoimen toimintamenot, lisäystä i Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Sotilaallinen maanpuolustus i Puolustusvoimien toimintamenot, lisäystä i Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha), lisäystä i Sotilaallinen kriisinhallinta i Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) i Kurssivaihtelut (arviomääräraha), lisäystä i

5 N:o Pääluokka VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Valtiovarainministeriön toimintamenot, vähennystä i Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Verotus ja tullitoimi i 02. Tullilaitoksen toimintamenot, lisäystä i Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i Palvelut valtioyhteisölle i Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) i Senaatti-kiinteistöt i Valtionhallinnon kehittäminen i Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä i EU ja kansainväliset järjestöt i Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), lisäystä i Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle i Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä i Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), lisäystä i Kuntien tukeminen i Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä i Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen i Energiaverotuki (arviomääräraha), vähennystä i

6 2322 N:o 745 Pääluokka OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot i Opetushallituksen toimintamenot, lisäystä i Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Yleissivistävä koulutus i Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) i Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö i 20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (siirtomääräraha 2 v) i Yliopisto-opetus ja -tutkimus i Yliopistojen toimintamenot, lisäystä i Tiede i Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä i Opintotuki i 52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha), lisäystä i Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha), vähennystä i Taide ja kulttuuri i Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot, lisäystä i Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i

7 N:o Pääluokka MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Maaseudun kehittäminen i 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä i Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), vähennystä i Maatalous i Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja eituotannolliset investoinnit, vähennystä i Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon, lisäystä i Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu i Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Lihantarkastustoiminnan toimintamenot i Kala-, riista- ja porotalous i Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) i Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Kalatalouden edistäminen, lisäystä i Vesitalous i Vesivarojen käytön ja hoidon menot, lisäystä i Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri i Maanmittauslaitoksen toimintamenot, lisäystä i

8 2324 N:o 745 Pääluokka LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA i Ajoneuvohallintokeskus i Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot, lisäystä i Tiehallinto i Perustienpito, lisäystä i Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä i Merenkulkulaitos i 78. Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha) i Ratahallintokeskus i Perusradanpito, lisäystä i Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet i Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot i Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä i Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot, lisäystä i Valtionavustus työelämäohjelmahankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) i Teknologia- ja innovaatiopolitiikka i Turvatekniikan keskuksen toimintamenot, lisäystä i

9 N:o Avustukset teknologiseen tutkimukseen ja kehitykseen (arviomääräraha), vähennystä i Osaamiskeskusohjelman klustereiden koordinointi (siirtomääräraha 2v) i Yrityspolitiikka i Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) i Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) i Alueiden kehittäminen i Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Energiapolitiikka i 40. Energiatuki (arviomääräraha) i Työvoimapolitiikka i Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä i Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) i 90. Hallinnonalan muut menot i 50. Palkkaturva (arviomääräraha) i... Pääluokka SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA i Hallinto i Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot, lisäystä i Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä i Valvonta i Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä i Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen toimintamenot, lisäystä i Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä i

10 2326 N:o Tutkimus- ja kehittämistoiminta i Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot, lisäystä i Kansanterveyslaitoksen toimintamenot, lisäystä i Perhe- ja asumiskustannusten tasaus i Valtion korvaus Kansaneläkelaitokselle elatustuen siirron toimeenpanokustannuksista, lisäystä i Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä i Työttömyysturva i Valtionosuus työttömyyskassoille (arviomääräraha), vähennystä i Työmarkkinatuki (arviomääräraha), vähennystä i Valtionosuus vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha), lisäystä i Eläkkeet i Valtion osuus merimieseläkekassan menoista (arviomääräraha), vähennystä i Valtion osuus yrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä i Pitkäaikaisesti työttömien henkilöiden eläketuki (arviomääräraha), vähennystä i Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä i Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto i Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä i Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen i 50. Terveyden edistäminen i... Pääluokka YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA i Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen i Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä i Siirto valtion asuntorahastoon i...

11 N:o Pääluokka VALTIONVELAN KOROT i Valtionvelan korko i Valtionvelan korko (arviomääräraha), lisäystä i Pääluokka VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN i Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta i Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha), vähennystä i Määrärahojen kokonaismäärä:

12 2328 N:o 745 TULOARVIOT Osasto 11 VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT Osasto 12 SEKALAISET TULOT 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 01. Tulovero Momentilta vähennetään Perintö- ja lahjavero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Valmisteverot 01. Tupakkavero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Energiaverot Momentilta vähennetään Eräiden juomapakkausten valmistevero Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Muut verot 03. Autovero Momentilta vähennetään Varainsiirtovero Momentilta vähennetään Ulkoasiainministeriön hallinnonala 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Puolustusministeriön hallinnonala 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille ei arvioida kertyvän lisäystä. 28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta Momentille arvioidaan kertyvän Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta Momentilta vähennetään Lihantarkastustoiminnan tulot Momentilta vähennetään Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 24. Tiehallinnon tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

13 N:o Radanpidon tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä Osasto 13 KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUK- SET 01. Korkotulot 07. Korot talletuksista Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä

14 2330 N:o 745 MÄÄRÄRAHAT Pääluokka 23 VALTIONEUVOSTO 02. Valtioneuvoston kanslia Solidium Oy:n toimiala saadaan muuttaa valtion omistajastrategiseksi holding-yhtiöksi ja yhtiöön siirtää apporttina valtion omistamat osakkeet Kemira Oyj:ssa, Metso Oyj:ssa, Outokumpu Oyj:ssa, Rautaruukki Oyj:ssa, Sampo Oyj:ssa, Sponda Oyj:ssa, Stora Enso Oyj:ssa ja TeliaSonera Ab:ssa. 88. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisämäärärahaa saa käyttää Elisa Oyj:n osakkeiden hankintaan. Osakkeet saadaan hankkia 11,20 euron kappalehintaan.

15 N:o Pääluokka 24 ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 21. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

16 2332 N:o 745 Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma II lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusmenot AMIS II-operaation menot, Sudan Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Yhteiset menot Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (ALTHEA/EUFOR-operaatio) YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin rauhanturvaamisoperaatioihin sekä muihin rauhanturvamenoihin Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-operaatio) EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan kriisinhallintajoukon menot Yhteensä Etyj-puheenjohtajuus Momentille myönnetään lisäystä Eräät valtionavut (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa käyttösuunnitelmakohtaan Crisis Management Initiative ry.

17 N:o Pääluokka 25 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Ministeriö ja hallinto 01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Avustukset (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Tuomioistuimet ja oikeusapu 05. Yleisen edunvalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään Määrärahaa saa käyttää holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (575/2008) tarkoitettujen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen. 40. Rangaistusten täytäntöönpano 01. Rangaistusten täytäntöönpanon toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 26 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Sisäasiainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n Progressohjelman kansallisen syrjinnän vastaisen hankkeen siirtomenojen maksamiseen. 29. Sisäasiainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Poliisitoimi 01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Rajavartiolaitos 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Pelastustoimi ja hätäkeskukset 01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Erityismenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Hallinto

18 2334 N:o 745 Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 10. Sotilaallinen maanpuolustus 01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Valtuus Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden määrää lisätään eurolla yhteensä euroon. Lisäksi Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään Lisäksi vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuuden ja Maalilaitehankinnat-tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti saa tehdä sopimuksia edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. 18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta saa käyttää euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Valtuus Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2011 saakka. Samalla VYV 2 -tilausvaltuuden menojen, yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua menoja valtiolle vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Lisäksi Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2007 (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden kokonaismäärää lisätään eurolla yhteensä euroon. Samalla PVKEH tilausvaltuuden menojen vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Sen johdosta, että Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) -tilausvaltuuden osalta ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2008 aikana tehdä sopimuksia tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta aiemmassa talousarviossa päätettyä menojen vuotuista jakaumaa. 19. Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Valtuus Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa Hawk Mk 66 -koneiden, niiden varaosien, vaihtolaitteiden ja huoltovälineiden hankintaan sekä koneiden lentokuntoon saattamiseen ja ohjaamomodifikaation tekemiseen myönnetyn tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2011 saakka. Tilausvaltuuden menojen yhteensä euroa, vuosittaista ajoittumista muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa,

19 N:o vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Suomen veteraanijärjestöjen yhteisistä toimitiloista aiheutuviin menoihin. 30. Sotilaallinen kriisinhallinta 20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot Momentin perusteluja täydennetään siten, että päätösosan toiseen kappaleeseen lisätään uusi kohta seuraavasti: 9) vapaaehtoisen rahoitusavustuksen maksamiseen rahastoon, joka on perustettu helikoptereiden käytettävyyden parantamiseksi EU:n ja Naton johtamissa kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa.

20 2336 N:o 745 Lisäksi momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma II lisätalousarvio, muutos +/- III lisätalousarvio, muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) Sotilastarkkailijatoiminnan menot SRJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio), Sudan Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-operaatio) AMIS II-operaation menot, Sudan EU:n Tshadin ja Keski-Afrikan tasavallan kriisinhallintaoperaation menot Maksuosuus helikopterirahastoon Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin Yhteensä

21 N:o Kurssivaihtelut (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Pääluokka 28 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLIN- NONALA 01. Hallinto 01. Valtiovarainministeriön toimintamenot Momentilta vähennetään Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös aluehallintouudistuksen edellyttämästä tietohallinnon selvitys- ja suunnittelutyöstä aiheutuviin menoihin. 10. Verotus ja tullitoimi 02. Tullilaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään Palvelut valtioyhteisölle 03. Valtiovarain controller -toiminnon toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Vuoden 2007 neljännen lisätalousarvion momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 88. Senaatti-kiinteistöt Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöille saa siirtää Ratahallintokeskuksen hallinnassa olleet ja valtiovarainministeriölle siirretyt Helsingin kaupungin 17. kaupunginosassa kiinteistöillä , ja sijaitsevat määräalat sekä erityiset oikeudet. Siirtyvien määräalojen suuruus on yhteensä noin 2,6 hehtaaria, minkä lisäksi siirtyvät erityiset oikeudet kattavat yhteensä noin 5,2 hehtaarin alueen. Omaisuus merkitään lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi. Valtioneuvosto valtuutetaan päättämään tarkemmin siirrettävästä varallisuudesta. 40. Valtionhallinnon kehittäminen 71. Valtion keskeisten tietojärjestelmähankkeiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentilta vähennetään EU ja kansainväliset järjestöt 66. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle 30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä

22 2338 N:o Kuntien tukeminen 32. Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perustelut korvataan seuraavasti: Määrärahaa saa käyttää kuntien valtionosuuslain 13 :n mukaisten rahoitusavustusten maksamiseen kunnille. Määrärahasta on kuitenkin varattu yhteensä euroa erillisten avustusten maksamiseen Kauhajoen ampumistapauksesta Kauhajoen kaupungille ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymälle ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä järjestämisvastuun puitteissa onnettomuudessa menehtyneiden kotikunnille, Jokelan ampumistapauksesta Tuusulan kunnalle, vesijohto-onnettomuudesta Nokian kaupungille ja sadevesitulvasta Porin kaupungille aiheutuneisiin ylimääräisiin kustannuksiin. 91. Työllisyyden ja elinkeinoelämän tukeminen 41. Energiaverotuki (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä Opetusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Yleissivistävä koulutus 01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha) Momentin perustelujen kohtaa 6) muutetaan siten, että määrärahasta enintään euroa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 43 :n 2 momentin ja saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista annetun valtioneuvoston päätöksen (191/1999) 4 ja 5 :n mukaisten saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen valtionavustuksen maksamiseen. 30. Ammatillinen lisäkoulutus ja vapaa sivistystyö 20. Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot Momentin perustelujen kohtaa 2) muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään euroa Opetusalan koulutuskeskuksen palvelutoiminnan tukemiseen. 50. Yliopisto-opetus ja -tutkimus 01. Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) Momentille myönnetään lisäystä

23 N:o Tiede 66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Opintotuki 52. Opintolainojen valtiontakaus ja korkotuki (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Opintoraha ja asumislisä (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Taide ja kulttuuri 01. Taiteen keskustoimikunnan ja taidetoimikuntien toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä Valtuus Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Kansallinen audiovisuaalinen arkisto saa vuoden 2008 aikana tehdä enintään huoneistoneliömetrin laajuisia uusia toimitiloja koskevan sopimuksen siten, että vuokrauksesta aiheutuva menojen lisäys on vuositasolla enintään euroa vuodesta 2009 lähtien. 50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös avustuksen maksamiseen Tali-Ihantala tieto- ja näyttelykeskuksen toteuttamiseen. Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 10. Maaseudun kehittäminen 61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha) Momentilta vähennetään Maatalous 01. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen toimintamenot Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen. 43. Maatalouden ympäristötuki, tuotantoeläinten hyvinvointituki ja ei-tuotannolliset investoinnit Momentilta vähennetään Momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin päätösosan toinen ja kolmas kappale korvataan oheisilla kappaleilla: Määrärahaa saa käyttää EU:n komission vuosille hyväksymän maatalouden ympäristöohjelman, vuosille hyväksymän horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien sekä vuosille hyväksymän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisten maatalouden ympäristötukien, tuotantoeläinten hyvinvointitukien ja ei-tuotannollisten investointitukien maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös kokonaan kansallisesti rahoitettavaan useiden tilojen yhteisten vesi-

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 745. Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2008 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2008 N:o 745 747 SISÄLLYS N:o Sivu 745 Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio... 2317 746 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011. Vuoden 2011 lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2011 203/2011 Vuoden 2011 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2011 lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 737. Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 N:o 737 SISÄLLYS N:o Sivu 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio... 4417 N:o 737 N:o 737 Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio Vuoden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta /2013. Vuoden 2013 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2013 709/2013 Vuoden 2013 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2013 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1028. Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2006 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006 N:o 1028 1030 SISÄLLYS N:o Sivu 1028 Vuoden 2006 toinen lisätalousarvio... 2813 1029 Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015. Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT. Osasto 11 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015 1258/2015 Vuoden 2015 III lisätalousarvio TULOARVIOT Osasto 11 euroa 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 6 000 000 01. Tulon ja varallisuuden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012. Vuoden 2012 III lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 645/2012 Vuoden 2012 III lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 165. Vuoden 2009 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2009 lisätalousarvion: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2009 N:o 165 SISÄLLYS N:o Sivu 165 Vuoden2009lisätalousarvio... 469 N:o 165 Vuoden 2009 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009

Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2009 Valtiokonttorin ehdotus valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta VALTIOKONTTORI Ulkoasu ja taitto: Anitta Railonkoski/VM-julkaisutiimi Helsinki 2010 Valtiovarainministeriölle Valtion talousarviosta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 224/2015 HE362/2014 HE367/2014 VaVM48/2014 EK55/2014 2 224/2015 03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 445 469 000 01. Nettolainanotto

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2014 969/2014 EK40/2014 HE207/2014 HE233/2014 VaVM29/2014 2 969/2014 27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 000 000 99. Puolustusministeriön

Lisätiedot

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT

N:o 1011. Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 N:o 1011 S I S Ä L L Y S N:o Sivu 1011 Vuoden 2004 kolmas lisätalousarvio........................................................

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012. 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 375/2012 Vuoden 2012 II lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2012 toisen lisätalousarvion: TULOARVIOT Osasto 11

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2010 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 24a/2010 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

Valtion tilinpäätöskertomus

Valtion tilinpäätöskertomus Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 10/2011 vp Valtion tilinpäätöskertomus Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 19a/2011 Ohjaus ja tilivelvollisuus

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio

EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi SISÄLLYS. N:o 574. Vuoden 2003 lisätalousarvio SUOMEN EK 22/2003 vp HE 7/2003 vp SÄÄDÖSKOKOELMA EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 22/2003 vp Hallituksen esitys vuoden 2003 lisätalousarvioksi 2003 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2003 N:o 574 SISÄLLYS N:o

Lisätiedot

HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 362/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 278/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus

Valtion. tilinpäätöskertomus. OSA III Tilinpäätöslaskelmat. Ohjaus ja tilivelvollisuus Valtion tilinpäätöskertomus OSA III laskelmat 23a/2009 Ohjaus ja tilivelvollisuus K 11/2009 vp Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta Osa III laskelmat Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2009 Ohjaus

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 58. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2008 N:o 58 62 SISÄLLYS N:o Sivu 58 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008

Lisätiedot

HE 265/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN (HE 122/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 265/2006 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN (HE 122/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 265/2006 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUKSEN ESITYKSEN (HE 122/2006 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 367/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 362/2014 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 53 000 euroa. Selvitysosa:

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 KOLMANNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta

Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 130/53/2012 Eduskunta 20.5.2013 Tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2012 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 Menomomentteja koskevat yleiset määräykset Menot on jaettu talousarviossa momenteiksi tehtävän tai menojen laadun mukaan. Tehtävän mukaan budjetoituja määrärahoja ovat jäljempänä käsiteltävät virastojen

Lisätiedot

HE 9/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 9/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 9/2015 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010

N:o 1382. N:o 1382 N:o 1382. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010. Valtion talousarvio vuodelle 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 2009 N:o 1382 1383 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1382 1383 S I S Ä L L Y S N:o S I S Ä L L Y S Sivu 1382

Lisätiedot

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 163/2012 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 163/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 136/2012 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1193. Valtion talousarvio vuodelle 2007. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1193. Valtion talousarvio vuodelle 2007. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2007: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006 N:o 1193 SISÄLLYS N:o Sivu 1193 Valtion talousarvio vuodelle 2007..... 3373 N:o 1193 Valtion talousarvio vuodelle 2007 Eduskunta

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat

Hallituksen vuosikertomuksen 2014 liite 2. Tilinpäätöslaskelmat Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3 /2015 Hallituksen vuosikertomuksen liite 2 laskelmat Hallituksen julkaisusarja 3/2015 ISBN PDF 978-952-287-161-9 ISBN Nid. 978-952-287-162-6

Lisätiedot

HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 161/2005 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2005 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT.

SISÄLLYS. N:o 1186. Valtion talousarvio vuodelle 2011. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2011: TULOARVIOT. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2010 N:o 1186 1188 SISÄLLYS N:o Sivu 1186 Valtiontalousarviovuodelle2011... 3909 1187 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen

Lisätiedot

HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 23/2012 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2012 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2015 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi hyväksyä oheen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI HE 332/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 1 143 000 euroa. S e l v i t y s

Lisätiedot

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140

Äitiysavustus Äitiysavustusten (lasten) lukumäärä 58 189 60 000 60 000 Äitiysavustuksen määrä euroa 140 140 140 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 95/2012 vp, HE 166/2012 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 talousarvioesityksen (HE 95/2012

Lisätiedot

HE 124/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2009 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 124/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2009 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 124/2009 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2009 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja työmarkkinatuesta annetun lain 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2007

Valtion talousarvio vuodelle 2007 Valtion talousarvio vuodelle 2007 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 35 091 576 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 13 451 000 000 01. Tulovero 12 721 000

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut

Asiakirjayhdistelmä 2016. 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat lähinnä äitiysavustuksesta, lapsilisistä, sotilasavustuksesta, yleisestä asumistuesta, elatustuesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 89/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2003 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32

KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 PÄÄTÖS VM 1/242/2008 1 (2) 18.12.2008 Jakelussa mainituille KUNTIEN HARKINNANVARAISTEN RAHOITUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUONNA 2008, MOM. 28.90.32 Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esityksestä 18.12.2008

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1214. Valtion talousarvio vuodelle 2004. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2004: TULOARVIOT

SISÄLLYS. N:o 1214. Valtion talousarvio vuodelle 2004. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan valtion talousarvion vuodelle 2004: TULOARVIOT SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2003 N:o 1214 SISÄLLYS N:o Sivu 1214 Valtion talousarvio vuodelle 2004... 4047 N:o 1214 Valtion talousarvio vuodelle 2004 Eduskunta

Lisätiedot

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 57/2010 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2010 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

HE 145/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUK- SEN ESITYKSEN (HE 55/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 145/2003 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUK- SEN ESITYKSEN (HE 55/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 145/2003 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2004 TALOUSARVIOTA KOSKEVAN HALLITUK- SEN ESITYKSEN (HE 55/2003 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 715. Laki. aravalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2006 N:o 715 721 SISÄLLYS N:o Sivu 715 Laki aravalain muuttamisesta... 2197 716 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 2199 717 Laki

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot Momentille myönnetään lisäystä 413 000

Lisätiedot

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot;

3) viraston tai laitoksen toiminnasta kertyvät tulot ja siitä aiheutuvat menot; 26 1282/2014 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT YLEISET MÄÄRÄYKSET Brutto- ja nettobudjetointi Valtion talousarviossa noudatetaan pääsääntönä bruttobudjetointia. Nettobudjetointi on talousarviosta annetussa

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu - Lokakuu

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu - Lokakuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu - Lokakuu 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2013 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 38 774 702 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 205. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 205 207 SISÄLLYS N:o Sivu 205 Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2015

Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 Valtion talousarvion tilijaottelu 2015 1 VALTION TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TULOARVIOT Osasto Euroa Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot 39 911 310 000 Osasto 12 Sekalaiset tulot 6 049 829 000 Osasto

Lisätiedot

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu

Valtion talousarvion tilijaottelu 2013. Tammikuu Valtion talousarvion tilijaottelu 2013 Tammikuu 1 OSASTO 11 11. Verot ja veronluonteiset tulot 39 922 702 000 11.01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 610 000 000 11.01.01. Ansio-

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

80. (34.06, osa) Työvoimapolitiikka

80. (34.06, osa) Työvoimapolitiikka 8. (34.6, osa) Työvoimapolitiikka S e l v i t y s o s a : Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/22) mukaan julkisen työvoimapalvelun ydintehtävä on työmarkkinoiden toimivuuden edistäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HE 193/2013 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 193/2013 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ HE 193/2013 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TALOUSARVIOESITYKSEN (HE 112/2013 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan,

Lisätiedot

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014

1143/2013. Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 1143/2013. Valtion talousarvio vuodelle 2014 SUOMEN Eduskunnan kirjelmä HE 112/2013 vp, HE 193/2013 vphallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 talousarvioesityksen (HE 112/2013

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242

SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1242 SISÄLLYS N:o Sivu 1242 Valtion talousarvio vuodelle 2003... 4907 Valtion talousarvio vuodelle 2003 Eduskunta on hyväksynyt

Lisätiedot

HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI

HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI HE 113/2014 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2014 TOISEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014

SÄÄDÖSKOKOELMA. Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1282/2014 EK48/2014 HE131/2014 HE247/2014 VaVM37/2014 2 1282/2014 05. Varainsiirtovero... 614 000 000 06. Arpajaisvero... 225 000

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA IV EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN TULOT OMAT TULOT Osasto Nimike 4 TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 44 856 000 47 303 000 41 189 404,70 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Laki

SISÄLLYS. N:o 1. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2002 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien

Lisätiedot

Valtion talousarvio vuodelle 2006

Valtion talousarvio vuodelle 2006 Valtion talousarvio vuodelle 2006 TULOARVIOT Osasto 11 11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 33 409 949 000 01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 12 808 000 000 01. Tulo- ja varallisuusvero

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot