TJTSE54 - Kehitysmenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TJTSE54 - Kehitysmenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa"

Transkriptio

1 TJTSE54 - Kehitysmenetelmät ja arkkitehtuurit liiketoiminnassa Demot kevät 2007 Demo-ohjeen tämä osa perustuu Active BPEL Designerin mukana tulevaan tutoriaaliin. Johdanto Demoissa laaditaan BPEL-prosessi, joka käsittelee lainahakemuksen. Käynnistyessään prosessi ottaa syötteenä käyttäjältä tämän etunimen (merkkijono), sukunimen (merkkijono) sekä halutun lainamäärän summan (kokonaisluku). Prosessin edetessä tarkastetaan pyydetty lainasumma (amount-muuttuja). Mikäli summa on alle , ohjataan prosessin kulku LoanAssessorille. Mikäli arvioitu riski (risk) on pieni (low), hyväksytään lainapyyntö välittömästi. Mikäli riski on korkea (high), ohjataan käsittely LoanApproverille. Näin menetellään myös jos pyydetty lainasumma on yhtä suuri tai suurempi kuin Mikäli lainapyyntö hyväksytään, palauttaa prosessi asiakkaalle myönteisen vastauksen (yes). Ensimmäisenä tehtävä on laatia yllä kuvatun kaltainen prosessi ja simuloida sen suorittaminen Eclipsessä. Seuraavassa vaiheessa prosessi siirretään palvelimelle, jossa BPEL-moottori suorittaa sen pyydettäessä. Lisäksi prosessille laaditaan asiakas ohjelma, jonka kautta prosessille voidaan välittää tarvittavat tiedot (etunimi, sukunimi ja lainasumma) ja käynnistää se. BPEL-prosessit näkyvät verkkoon verkkopalveluina (Web service), joten asiakasohjelman tulee olla verkkopalveluasiakas. Asiakasohjelman voi toteuttaa esim. PHP:lla ATK-keskuksen suorakäyttökoneiden kautta WWWpalvelimelle. Lopuksi palataan vielä Eclipseen prosessikuvauksen pariin ja liitetään mukaan ulkoinen verkkopalvelu. Sopivaa palvelua voi etsiskellä vaikka Xmethodsin hakemistosta (http://www.xmethods.net/). Nimet, joita seuraavassa ohjeistuksessa mainitaan mm. muuttujille, ovat ohjeellisia. Jos haluat käyttää itse valitsemiasi nimiä, älä käytä niissä välilyöntejä tai erikoismerkkejä. Vaihe 1. Käynnistä Eclipse ja osoita workspace-työtila levylle, johon sinulle on kirjoitusoikeus (esim. U- verkkolevy). Luo uusi projekti ja anna sille nimeksi ActiveBPEL_tutorial. Seuraavaksi luo uusi prosessi File>New>BPEL Process. Valitse ActiveBPEL_Tutorial-kansio ja anna prosessin nimeksi tutorial. Ohita Advanced-asetukset ja klikkaa Finish.

2 Koska BPEL Designer validoi prosessimäärittelyn syntaksi, ilmestyy Eclipsen Problemsvälilehdelle nyt virheilmoitukset No activity designated to create instance ja Container/prosess is missing a required activity. Näistä ei tarvitse toistaiseksi välittää. Eclipsen varsinaisen työtilan reunassa on esille pomppaava Palette-valikko, joka sisältää prosessissa käytettäviä rakennuspalikoita. Vaikka työkalu mahdollistaa graafisessa tilassa työskentelyn, itse prosessimäärittely kuitenkin on XML-dokumentti. Dokumentin lähdekoodia voi tarkastella valitsemalla Source-välilehden. Properties-näkymä esittää kulloinkin valitun kohteen (kuten prosessin tilat, tilojen väliset siirtymät tai itse prosessi, joka valitaan klikkaamalla työtilan tyhjää kohtaa) ominaisuudet. Ominaisuuksia voi muokata Properties-näkymässä tai vastaavasti suoraan Source-näkymässä. Ensin mainittu on suositeltavampi vaihtoehto, mutta silloin tällöin kannattaa vilkaista myös Source-näkymää, jotta graafisessa näkymässä tehtyjen muutosten vaikutus prosessin kuvaavaan XML-dokumenttiin tulee esille. Kuva 1: Valmis prosessi Tutustu graafisen editorin ominaisuuksiin lisäämällä Palette-valikosta prosessin osia. Osia lisätään hiirellä vetämällä. Prosessin kulkua kuvaavia nuolia voi kohteiden välille lisätä valitsekaksi kohdetta (CTRL-pohjassa), klikkaamalla hiiren oikeanpuolesta nappia ja valitsemalla Link activities. Prosessinäkymän esitystapaa voi muuttaa mm. valinnoilla Auto Layout, Align ja Zoom. Kun olet aikasi kikkaillut, valitse kaikki lisäämäsi palikat hiirellä maalaamalla ne ja tuhoa ne. BPEL-prosessit koostuvat verkkopalveluiden tarjoamasta toiminnallisuudesta sekä niiden ympärille rakentuvasta prosessin kulusta. Verkkopalvelujen kuvaamisessa käytetään WSDLrajapintakuvauksia (Web Services Description Language). Tässä esimerkissä käytettävät rajapintamäärittelyt löytyvät paketista Samples.rar, joka on ladattavissa osoiteesta Lataa paketti ja pura se esimerkiksi verkkolevyllesi. Seuraavaksi tuo paketin sisältämä projekti Eclipsen työtilaan: File>Import>General, valitse Existing Projects into Workspace ja etsi verkkolevylle purkamasi kansio. Laadittaessa BPEL-prosesseja, prosessiin liittyvien palvelujen WSDL-kuvaukset kannattaa tuoda projektiin, jolloin niiden sisältämät tiedot (mm. palvelun portit ja palvelun vaatimat argumentit) on helposti käytettävissä. WSDL-kuvauksia voidaan tuoda projektiin sekä Import-valinnalla (käytetään myöhemmin kun prosessiin liitetään ulkopuolinen verkkopalvelu) että kopiomalla, kuten seuraavassa. Laajenna ActiveBPEL_Samples-projekti ja valitse Completed Tutorial -kansio. Valitse WSDL-alikansio ja kopioi se omaan ActiveBPEL_Tutorial-projektiisi.

3 Eclipsen Web References -kohdassa voidaan säilyttää projektiin liittyviä WSDL-määrityksiä tai tietotyyppejä määrittäviä skeemoja. Kun Web Referencesiin liitetään WSDL-määritys, saadaan määritykset sisältämät nimiavaruudet, viestit ja niiden tietotyypit helposti käyttöön. Valitse Web References -näkymä ja klikkaa Add a Web Reference -kuvaketta (maapallo ja plus-merkki). Valitse Browse Projects, laajenna ActiveBPEL_Tutorial-projekti ja sen alla oleva WSDL-kansio sekä valitse loanservicept.wsdl ja error-messages.xsd. Web References -valinnan oikealla puolella on alasvetovalikko, josta voidaan valita esitettäväksi tuotuja ominaisuuksia. View WSDL ja View Schemas -valintojen alla pitäisi olla nyt näkyvissä äsken tuodut wsdl ja xsd-dokumentit. Kuva 2: Web References Seuraavaksi ryhdytään muodostamaan prosessin kulkua. Prosessi tulee sisältämään seuraavat toiminallisuudet: Receive: Aloittaa prosessin. Otetaan prosessin asiakkaalta vastaan request-viesti, joka pitää sisällään lainahakemuksen käsittelemisessä tarvittavat tiedot (etunimi, sukunimi, lainasumma). Reply: Päättää prosessin. Lähetetään asiakkaalle vastaus päätöksestä. Invoke Loan Assessor ja Invoke Loan Approver. Kutsutaan tarpeen mukaan lainahakemuksen arvijoijaa ja käsittelijää. Valitse Web References -kohdasta View Partner Link Types. Avaa loanpartnerlt ja raahaa sen alta löytyvä request-operaatio työtilaan. Tämä käynnistää Operation Wizard -toiminnon. BPELprosessin käynnistää sen vastaanottama syöteviesti (input). Tämän prosessin tarkoitus on myös palauttaa asiakkaalle vastaus, joten valitse Receive-Reply. Partner Linkit määrittelevät osapuolille roolit, joita ne prosessissa edustavat. Samoin ne määrittelevät datan, jota kyseisissä rooreissa käsitellään. Mahdolliset Partner Linkit on määritelty WSDL-kuvauksissa. (Huom. Partner Link -määritykset ovat tarpeen kun palvelujen roolia

4 määritellään BPEL-prosessien sisällä. Ne eivät kuitenkaan ole välttämättömiä 'tavallisten' verkkopalvelujen rajapintakuvauksissa, joita kutsutaan yksinkertaisilla asiakasohjelmilla. Myöhemmässä vaiheessa, kun tähän prosessiin liitetään ulkopuolinen verkkopalvelu, on todennäköisesti tarpeen määritellä palvelulle Partner Link -asetus jälkikäteen.) Operation Wizard tarjoaa oletuksena partner linkin nimeksi loanpartnerlt. Muuta nimeksi customer ja klikkaa Next. Muutujat (Variables) sisältävät viestejä joita lähetetään prosessin osapuolten välillä sekä dataa, jota käytetään prosessin sisäisiin tarkoituksiin. Oletuksena prosessin syötemuuttujan nimeksi on creditinformationmessage. Muuta nimeksi request ja klikkaa Next. Nimeä tulosmuuttuja (Output Variable) nimellä approval ja klikkaa Finish. Receive ja Reply -aktiviteetit näkyvät nyt Eclipsen työtilassa. Klikkaa Receive-aktiviteettia ja valitse Properties-välilehti. Ominaisuudet, jotka löytyvät WSDL-määrityksestä, ovat valmiina paikoillaan (partner link, operation ja variable). Aseta aktiviteetin nimeksi ReceiveCustomerRequestforLoanAmt Activity Name -kohdassa. Valitse seuraavaksi Replyaktiviteetti ja aseta sen nimeksi AcceptMessageToCustomer. Lisää seuraavaksi kutsut prosessissa käytettäville verkkopalveluille. Nämä verkkopalvelut saavat syötteen prosessilta ja palauttavat tulosteen. Laajenna Web References -näkymässä riskassessmentlt -partner link sekä sen alla oleva assessor. Valitse check-operaatio ja raahaa se työtilaan. Valitse Operation Wizardista aktiviteetin tyypiksi Invoke ja klikkaa Next. Muuta partner linkin nimeksi assessor ja klikkaa Next. Annetaan palvelulle syötemuuttujaksi jo aiemmin käsitelty request (Use existing Variable). Klikkaa Next ja luo uusi tulosmuuttuja (output variable) nimellä risk. Lopuksi muuta luodun invokeaktiviteetin nimeksi InvokeLoanAssessor sen Properties-näkymässä. Luo seuraavaksi invoke-aktiviteetti loanapprovallt:n approve-operaatiosta. Luo approver niminen partner link ja käytä jo määriteltyjä muuttujia request ja approval. Nimeä aktiviteetti lopuksi nimellä InvokeLoanApprover. Nyt työtilassa pitäisi olla neljä aktiviteetia ja näkymän vastaava kuin Kuvassa 1 lukuunottamatta aktiviteettien välisiä siirtymiä ja AssignYestoAccept-aktiviteettia. Nämä puuttuvat osat lisätään seuraavaksi. XML-dokumenteissa käytetään nimiavaruuksia (name space), jotka liittävät määrittelyihin kontekstin. Valitse Outline-näkymä ja laajenna sen alla oleva Namespaces-kohta. Käytössä olevat nimiavaruudet ovat xsd (XML Schema Definition, joka määrittelee normaalin XML-skeeman), bpel (BPEL:n oletusmääritykset) sekä ns1 (namespace 1, joka on tämän prosessin nimiavaruus). Nimeä Properties-näkymässä ns1 muotoon lns (loan namespace). (Nimiavaruuden nimellä ei ole käytännön merkitystä, kunhan sitä käytetään johdonmukaisesti) Luodaan seuraavaksi Assign-aktiviteetti. Assignia käyttämällä on mahdollista manipuloida muuttujia. Tässä tapauksessa asetataan arvo asiakkaalle palautettavalle lainan myöntävälle paluuviestille. Valitse Process Variables -näkymä Web References -kohdan alta. Klikkaa hiiren oikealla napilla approval-muuttujaa ja valitse Open. Klikkaa acceptia oikealla napilla ja valitse Copy>To (Kuva 3. Huom. Kuvassa näkyvä error-muuttuja lisätään prosessiin myöhemmin.).

5 Kuva 3: Assign-aktiviteetin lisääminen Copy Operations -ikkunassa aseta kopiointioperaation lähteen (From) tyypiksi Literal ja sisällöksi yes. Kohteen tyyppi on approval-muuttujan accept-osa. Aseta lopuksi Assign-aktiviteetin nimeksi AssignYestoAccept. Seuraavaksi lisätään aktiviteettien väliset siirtymät. Siirtymien avulla ohjataan varsinaista prosessin suorituslogiikkaa. Kyseisessä prosessissa siirtymien ehdot ovat varsin yksinkertaisia. Kuten aiemmin mainittiin, niissä arvioidaan toivottua lainasummaa sekä lainan myöntämiseen liittyvää riskiä. Voit tässä vaiheessa tutustua uudelleen Palette-valikosta löytyviin aktiviteetteihin, jotka mahdollistavat tarvittaessa monimutkaisempiakin prosessikulkuja. Prosessin joku osa voidaan esimerkiksi asettaa odottamaan jonkin toisen aktiviteetin tuloksen selviämistä tai jo suoritettuja aktiviteetteja voidaan kumota Compensate-aktiviteeteilla. Other-kohdassa on välineitä tarkempien siirtymäehtojen määrittelemiseksi; esimerkiksi If ja Else -rakenteen mahdollistamat osat sekä On Event, On Alarm ja On Message -aktiviteetit, jotka voidaan asettaa käynnistymään esimerkiksi tietyn tapahtuman toteutuessa tai tietyn ajan kuluttua. Tässä prosessissa ei näitä kuitenkaan tarvita, mutta voit halutessasi kokeilla niitä myöhemmässä vaiheessa kun prosessiin liitetään ulkoinen verkkopalvelu. Liitetään Receive ja InvokeLoanAssessor -aktiviteetit. Valitse molemmat aktiviteetit CTRL-näppäin painettuna. Klikkaa hiiren oikeanpuoleista näppäintä ja valitse Link Activities. Muuta Propertiesnäkymässä siirtymän nimeksi receive-to-assess. Yhdistä samalla tavalla myös Receive

6 InvokeLoanApprover ja aseta siirtymän nimeksi receive-to-approve. Seuraavaksi siirtymiin lisätään siirtymäehdot. Valitse receive-to-assess ja tuplaklikkaa sen päällä. Tämän käynnistää Transition Builderin. Tuplaklikkaa request-muuttujan amount-osaa ja aseta siirtymän ehdoksi 'less than' -operaattoria käyttämällä se, että amount on pienempi kuin Klikkaa lopuksi OK. Määrittele seuraavaksi receive-to-approve -siirtymän ehdoksi se, että amount on tai enemmän. LoanAssessorin tehtävänä on palauttaa arvio lainahakemukseen liittyvästä riskistä. Tositilanteessa LoanAssessor voisi siis olla esimerkiksi verkkopalvelu, joka tarkastaisi lainaa pyytäneen asiakkaan luottotiedot. Luo siirtymä LoanAssessorin ja LoanApproverin välillä ja aseta siirtymän nimeksi assess-to-approve. Määrittele siirtymän ehdoksi $risk.level!= 'low'. Tällä määrätään siis se, että jos lainan myöntämiseen liittyy korkea riski, käsittely siirretään LoanApproverille. Luo lopuksi siirtymä LoanAssessorin ja hakemukseen myönteisen vastauksen palauttavan Assign-aktiviteetin välille nimellä assess-to-setmessage ja ehdolla $risk.level = 'low'. Prosessin pitäisi nyt muistuttaa asetteluaan lukuunottamatta Kuvaa 1. Varmistu vielä, että Receiveaktiviteetin ominaisuuksissa Create Instancen arvona on Yes. Tällä asetetaan, että prosessin ensimmäinen aktiviteetti voi käynnistää prosessin suorittamisen. Tarkista myös, että prosessi ei ole tyypiltään abstrakti. Lopuksi tallenna prosessi. Problems-näkymään ei tulisi ilmestyä virheitä.

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2

Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 Asennus- ja päivitysopas Versio 7.2 07/2014 Enterprise by HansaWorld Read Me version 7.2 1/25 SISÄLTÖ 1. YLEISET JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...4 2. ASENNUS......5 2.1. Yhden kayttajan jarjestelma... 5 2.1.1

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa

SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa SOAP protokollan hyödyntäminen PHPohjelmoinnissa Pauli Rikala 1.8.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Web palvelut ovat saavuttaneet suuren suosion ja niitä hyväksikäyttäen

Lisätiedot

Office 365-pääkäyttäjän opas

Office 365-pääkäyttäjän opas Office 365-pääkäyttäjän opas Palvelun käytön aloittaminen 2 (48) Office 365 -palvelun pääkäyttäjän opas. Pääkäyttäjän opas Office 365 -palvelun käytön aloittaminen Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sovelluskauppa-tilin

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto D.O.it Osteopaatin ohjelmisto Versio 1.7 Copyright 2009-2014 Ere Maijala Sisällysluettelo JOHDANTO...3 YLEISTÄ D.O.IT:N KÄYTÖSTÄ...3 TOIMINNOT...3 ETUSIVU...3 ASIAKKAAT...4 Lapset ja muut huollettavat...4

Lisätiedot

Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla

Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla JY / Tietohallintokeskus Sivu 1/35 Web -kyselyt Jyväskylän yliopistossa mrinterview - ohjelmalla Jyväskylän yliopistolla on käytössä Web -kyselyiden tekoon suunniteltu mrinterview - ohjelma, jolla tehtyjen

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma...

PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma... Kimmo Kauhaniemi, 2002. Kimmo Kauhaniemi PSCAD / ETMDC - simulointiohjelma.......... Käytön perusteet Versio 3.0 Alkusanat Tämä opas on tarkoitettu erityisesti uusille PSCAD/EMTDC-simulointiohjelman käyttäjille

Lisätiedot

Project Analyzer v10

Project Analyzer v10 Käyttöopas Project Analyzer v10 Pelasta maailma säästä paperia. Voit lukea tämän oppaan ruudulta. Tulostaessasi tulosta mieluiten 2 sivua paperille ja paperin molemmille puolille. English version available

Lisätiedot

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre.

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre. SEMPRE M E D I A Monet Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0 Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki +358 45 113 8137 Sisällys 1. Aloitus 3 Yleistä Monet-työkalusta 3 Käyttövaatimukset 3 Kirjautuminen

Lisätiedot

Microsoft Outlook. Käyttöönotto

Microsoft Outlook. Käyttöönotto YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Microsoft Outlook Käyttöönotto Tämä on käyttöopas Microsoft Outlook sähköpostiohjelman käyttöönottoon ja tehokkaaseen hallintaan.

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Käyttäjän opas tammikuu 2015 1 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Järjestelmävaatimukset... 4 2. Käytön aloittaminen... 5 2.1 Adobe Flash Player -ohjelmiston asentaminen...

Lisätiedot

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Thunderbird Asennus ja käyttöönotto Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman

Lisätiedot

Huolto ja optimointi

Huolto ja optimointi OSA VIII Huolto ja optimointi Luku 29 Tietojen suojaaminen varmistuskopioinnilla 605 Luku 30 Rekisterin käyttö 633 Luku 31 Järjestelmän optimointi, ylläpito ja vianmääritys 647 Luku 32 Järjestelmän tarkkaileminen

Lisätiedot

Luku 1. Aloitusopas. Copyright IBM Corp. 2002 1

Luku 1. Aloitusopas. Copyright IBM Corp. 2002 1 Luku 1. Aloitusopas Tämä aloitusopas on johdatus WebSphere Portal content publishing -ohjelman käyttöönottoon. Oppaan aiheet ovat: v WebSphere Portal -ohjelmiston Sisällön julkaisu -portaalin seuraavien

Lisätiedot

Tuotteiden hallinnointi

Tuotteiden hallinnointi Tuotteiden hallinnointi Kategorioiden lisääminen Kategoriat ovat Pipfrogin järjestelmässä tapa tehdä tuoteryhmittelyitä. Yhden pääkategorian sisällä voi olla rajattomasti alakategorioita, joilla puolestaan

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~

OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ. ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OPINNÄYTETYÖOHJAUSJÄRJESTELMÄ ~Pikaohjeet ohjaajakurssin käyttöön~ OHJAAJAKOHTAINEN KURSTASO Rakenteen ensimmäisellä tasolla opiskelijat siirtyvät vaiheeseen, jonka suorittamisessa jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja

Käsikirja. Copyright 1995 2012 Codeman Software. Klaani 5.6 Käsikirja Käsikirja Copyright 1995 2012 Codeman Software Klaani 5.6 Käsikirja Tulostettu 5.11.2012 Esipuhe Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu kaikille Klaani ohjelman käyttäjille tai sen käyttäjiksi aikoville

Lisätiedot

Tietokantatuen lisääminen

Tietokantatuen lisääminen 291 L U K U 7 Tietokantatuen lisääminen Oppitunti 1: Tietokantayhteydet Visual C++:ssa 292 Oppitunti 2: MFC:n tietokantatuki 306 Oppitunti 3: ADO:n esittely 324 Laboratorio 7: Kyselyjen tekeminen tietokannasta

Lisätiedot