Satu Tähkä. ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Satu Tähkä. ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009"

Transkriptio

1 1 Satu Tähkä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö 2009

2 2 Tausta... Lähtökohdat... tavoitteet... kohderyhmät... keskeiset soidosryhmät ja yhteistyökumppanit... muut kampanjasta tiedotettavat sidosryhmät... sanomastrategia... miten sanotaan?... mediastrategia... toimenpiteet... pääkanavat... mitä medioita?... toimenpiteet... kilpailut... Jäseneksi liittymiseen liitettävät kampanjatarjoukset... kampanja-aikaiset arvonnat... kampanja-aikaiset testit... oppilaitosrekrytointi... tapahtumat ja festivaalikiertue... toimenpiteet internetissä... yad ry:n kotisivut... kampanjabanneri... maksettu banneritila... sähköinen rekrytointikortti... julkkisblogi... irc-gallerian yad-yhteisö... facebook: yad-ryhmä ja kampanjalle perustettava fanisivu... henkilökohtainen myyntityö eli street team... kampanjamateriaalit... mittarit ja seuranta... jäsenpaketti, mitä siihen kuuluu?... kampanja-aikataulu... organisointi ja vastuujako... kampanjabudjetti... aikataulu-arvio... kohde- ja sidosryhmät analyysissä... swot-analyysi... toiminnan pääongelmat

3 3 Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön yhdistys, joka on perustettu vuonna Yhdistyksen tavoitteena on ehkäistä huumeiden käyttöä ja tukea päihteetöntä elämää. Tarkoituksena on tukea nuorten päihteettömiä elämäntapoja, tarjota vaihtoehtoisia toimintamuotoja ja uusia sosiaalisia kontakteja, sekä lisätä ihmisten tietämystä huumeasioissa ja vaikuttaa päätöksentekoon. Järjestön toiminnallisena kehyksenä toimii tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin. Toiminnan lähtökohtina ovat nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. Toimintansa ja ehkäisevän työn mallien kehittämiseksi YAD ry toteuttaa erilaisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. Lähde:www.yad.fi Vuonna 2008 taloudelliset epävakaudet johtivat tilanteeseen, jossa yhdistys joutui ottamaan lisälainaan. Lainan ohella YAD ry vähensi talousriskejä säästämällä ja supistamalla toimintaa kaikessa, missä pystyi. Supistukset jatkuivat osittain myös vuonna Tappiollinen tulos on saatu kääntymään ja vuonna 2009 talous on jälleen vakaantunut. Säästöt purivat, mutta resurssien puute ja toiminnan keskittäminen säästötoimenpiteisiin heijastuvat yhdistyksen perustyössä sekä sen kehittämisessä ja organisoinnissa. Toiminnan vajavaisen perusylläpidon vuoksi jatkoivat yhdistyksen jäsenmäärä ja vapaaehtoistoiminta vähenemistään. Vuonna 2007 YAD ry:n jäsenmäärä oli 502 henkilöä. Vuonna 2008 määrä laski 452:teen jäseneen. Myös paikallisosastojen toiminta on osoittanut hiipumisen merkkejä: vuonna 2008 kaksi paikallisosastoa lopetti toimintansa. Tällä hetkellä YAD ry:llä on 15 paikallisosastoa eri puolilla Suomea. Perinteisen vapaaehtoistoiminnan tilalle on tullut uudenlaisia osallistumisen muotoja, kuten kuuluminen YAD ry:n Irc-galleria yhteisöön. Uudet osallistumisen muodot vaativat uudenlaista organisointia. YAD ry näkee uudet muodot mahdollisuutena, ja toimintaa on jo kehitetty ja kehitetään yhä enemmän verkkopainotteisesti, sillä se on kansalaistoiminnan tulevaisuuden suunta. Tällä hetkellä YAD ry:llä on yli tuhat nettiyhteisöjäsentä sekä satoja Street Teamiin rekisteröityneitä toimijoita. YAD ry on tilanteessa, jossa sen on toimintaa jatkaakseen ja ylläpitääkseen tavoitettava uusia jäseniä sekä organisoitava toimintaansa uudelleen. Myös nykyisten jäsenten ja vapaaehtoisten sitouttaminen vaatii panostamista. Muutosten aikaansaamiseksi jäsenhankinta on kirjattu YAD ry:n vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan yhdeksi toiminnan neljästä painopisteestä. Hanke päätettiin toteuttaa erillisenä jäsenrekrytointikampanjana, joka kattaa koko toimintavuoden. Huumeiden käyttö ja kokeilu ovat olleet laskusuhdanteessa jo useita vuosia, mutta se ei toki tarkoita että voisi jäädä lepäämään laakereilleen, ajan ilmiöihin on pystyttävä vastaamaan, trendejä haisteltava ja huomioitava ne toiminnassa. Huumeiden käytön arkipäiväistyessä asenteet ovat höltyneet ja huumekriittisten nuorten määrä vähentynyt. Yhä harvempi kokee tarpeelliseksi ottaa kantaa tässä asiassa. Media ruokkii kannabis on ok -asennetta, ja samalla Huumeiden käyttö on jokaisen oma asia -ajattelu ihmisten parissa lisääntyy. Muun muassa nämä seikat meidän tulee huomioida toiminnassa ja viestinnässämme. Näin toteaa YAD ry:n toiminnanjohtaja Rosita Juurinen Kampanjan ensisijaisena tavoitteena on kasvattaa YAD ry:n jäsenmäärää. Lisäksi kampanjalla halutaan lisätä toiminnan määrää, kohentaa YAD ry:n tunnettuutta ja näkyvyyttä sekä vahvistaa yhdistyksen positiivista imagoa. Kampanjan suunnittelu toteutetaan opiskelijatyönä, opinnäytetyön produktiivisena osana. Kampanjan toteutuksesta vastaavat YAD ry:n nykyiset työntekijät, jäsenet ja vapaaehtoistoimijat. Myös kampanjan kohderyhmät osallistetaan kampanjan toteutukseen.

4 4 Jäsenmäärä laskussa Paikallisosasto- ja vapaaehtoistoiminta hiipumassa, koska resurssit eivät ole riittäneet toiminnan vaatimiin kehitys- ja ylläpitotoimenpiteisiin Uudet osallistumisen muodot vanhojen tilalle (esim. Facebook-yhteisö) Resursseja jouduttu tiukentamaan talousvaikeuksien vuoksi. Nyt talous vakaa ja toimintaan voidaan jälleen panostaa suunnitellusti. Jäsenhankinta kirjattu vuoden 2010 toimintasuunnitelmassa yhdeksi toiminnan neljästä painopisteestä Uusia jäseniä tarvitaan, vanhat jäsenet ja vapaaehtoistoimijat saatava innostumaan toiminnasta uudelleen 1. Kasvattaa yhdistyksen jäsen- ja vapaaehtoistoimijoiden määrää 2. Kasvattaa toiminnan määrää verrattuna edellisvuoteen 3. Lisätä yhdistyksen tunnettuutta ja näkyvyyttä 4. Vahvistaa YAD ry:n positiivista imagoa: vaikuttaa nuorten mielikuviin ja asenteisiin Lisäksi kampanjasuunnitelman myötä yhdistyksen jäsenyydelle rakennetaan markkinointistrategia, joka toimii ohjenuorana myös pidemmällä aikavälillä. Strategian tarkoituksena on ohjeistaa, miten, missä ja milloin jäsenyyttä tarjotaan, mitä jäsenyys tarkoittaa ja kuinka se liitetään yhdistyksen eri toimintakokonaisuuksiin. Lisäksi annetaan vastaus siihen, mihin jäsenyydellä otetaan kantaa. Jäsenhankintakampanjan myötä toimiviksi havaittavat käytännöt ja keinot hyödynnetään myös jatkossa osana YAD ry:n jäsenhankintaa sekä muuta viestintää.

5 vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset: painopisteenä vuotaiden ikäryhmä -> Valtaosa yhdistyksen toiminnasta on suunnattu ja suunnataan yhä enenevässä määrin alle 18-vuotiaille, kohdennetusti vuotiaille nuorille. Riskiryhmien nuoret Riskiryhmään kuuluvat henkilöt, joiden käsitys huumeista saattaa olla myönteinen ja asenne ehkäisevää huumetyötä kohtaan kielteinen. Ryhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on normaalia suurempi riski altistua päihteidenkäytön vaikutuksille, kuten underground-piireissä liikkuvat nuoret. Underground-piirillä tässä tarkoitetaan rock- ja rave-musiikkipiirejä sekä erilaisia harraste-alakulttuureita. Jäsenistö, sekä entiset jäsenet Nuorten parissa työskentelevät tahot (esimerkiksi perheet, koulut, nuoriso- ja sosiaalityöntekijät) Nimettömät narkomaanit sekä muut päihdealan järjestöt (esimerkiksi Terveyden edistämisen keskus ry, Irti huumeista ry, Elämä on parasta huumetta) Hoitopaikat Kunnat ja kaupungit, kuntien nuoriso- ja sosiaalityö: nämä tärkeitä sidosryhmiä erityisesti toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla Nuorisotoimet (esim. nuorisovaltuustot) Koulut, oppilaitokset -> nämä osittain myös yksi kohderyhmä Jäsenhankintakampanja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä mainittujen sidosryhmien kanssa. Ryhmät ovat välillisesti myös kampanjan kohderyhmiä, mutta vaihdantasuhde näihin ryhmiin on korostetusti kaksisuuntainen.

6 6 Rahoittajat (esimerkiksi RAY, apurahaa myöntäneet säätiöt) Yhdistysten on markkinoitava itseään tärkeää työtä tekevänä ja tukemisen arvoisena. Tiedon välittäminen jäsenhankintakampanjasta yhdistyksen rahoittajille on YAD ry:lle mahdollisuus osoittaa olevansa tuen arvoinen ja toimintansa tuottavan tulosta. YAD ry saa osan rahoituksestaan lahjoituksina yksityishenkilöiltä sekä yrityksiltä, mutta lahjoittajien joukkoa vaikea määritellä niin, että heitä voitaisiin kampanjan etenemisestä tiedottaa. Tiedottaminen rahoittajien suuntaan hoidetaan päivittämällä tarvittava tieto kampanjan etenemisestä YAD ry:n kotisivuille. Mikäli resurssit antavat myöden, kokoaa YAD ry sidosryhmistään ja yhteistyökumppaneistaan oman sidosryhmärekisterinsä eli tiedotuslistan, jonka avulla yhteistyökumppaneita pystyttään säännöllisesti, esimerkiksi kaksi kertaa kampanjan aikana, tiedottamaan uutiskirjeen muodossa. Uutiskirjeen sisältö voidaan muokata jäsenkirjeen pohjalta. Mitä sanotaan? Välitetään viestiä huumeettomien elämäntapojen mielekkyydestä Kampanjalla pyritään viestimään YAD ry:n ydinsanomana toimivaa viestiä huumeettoman elämäntavan mielekkyydestä. Samassa tuodaan esiin, että YAD ry ja erityisesti YAD ry:n jäsenyys tarjoavat mahdollisuuden ja puitteet huumeettomalle elämälle. Korostetaan myös, että jäsenyydellä on mahdollisuus tuottaa hyötyä ja iloa paitsi itselle, myös muille. Sanoma puetaan ihmetystä aiheuttavaan ja kysymyksiä herättävään tunnuslauseeseen eli sloganiin. Sloganin tarkoituksena on herättää ihmisissä halu saada lisää tietoa. Halu johtaa toimintaan, joka ohjaa ihmisen tarvitsemansa tiedon lähteelle. Kampanjan sloganina toimii lausahdus KIINNOSTAVATKO HUUMEET? NIIN MEITÄKIN! Jo aiemmin yhdistyksen materiaaleissa käytetty tunnuslause on kokemusten perusteella tehokas ja toimiva ratkaisu myös tulevan jäsenhankintakampanjan tunnuksena.

7 7 Miten sanotaan? Otsikointiehdotuksia: "Piri pinnassa?" "Pistät sä pahakses?" "Piikki lihassa?" "Puhtaat jauhot pussissa?" "Älä hapota, ala YADIttaa!" "Älä Spiidaa,Vedä Yadii!" "Sus on ainesta." "Ei oo käyttist." Onks käyttist? Piri pieni pyörittää? Totta vai TaBua? Ala välittää! Mistä sä välität? Pää pilvessä? vai jalat maassa? Esimerkiksi: Kampanjan aikana esitettävät mielipideväittämät voidaan nimetä kysyvästi: esimerkiksi mielipidekyselyn otsikkona voi olla kysymys Väitätkö vastaan!?. Kohderyhmä voidaan haastaa osallistumaan provosoiden, esimerkiksi Väitätkö vastaan!? puhu paskaa tai ehtaa tosiasiaa. Vastaa, ja osallistut arvontaan tyyppisesti. Tärkeintä sanomien kohdentamisessa on korostaa YAD ry:n tyyliä sekä toimintamalleja, jotka halutaan tehdä tutuiksi kampanjan kohderyhmille. Kampanjan tunnuslause tukee YAD ry:n tyyliä ja toimintatapoja sekä tiedotustoiminnasta tuttua tapaa jättää lopulliset johtopäätökset ja valinnat ihmiselle itselleen. Tyylin ja toimintatapojen korostamiseksi sanomalle luodaan myös näyttävä ja yhtenäinen visuaalinen ilme, joka toimii saumattomasti yhteen toimintaan kehottavan sloganin kanssa. Osaksi visuaalista ilmettä ehdotan kampanjalle omaa logoa tai vaihtoehtoisesti kampanjamaskottia. Logo/maskotti on monin tavoin sovelluskelpoinen elementti, joka myös tukisi kampanjasanoman muokattavuutta. Logoa/maskottia voitaisiin käyttää jaettavan kampanjamateriaalin pääelementtinä, ja lisäksi sitä voidaan hyödyntää monipuolisesti myös internet-markkinoinnissa, esimerkiksi lisäämällä kuvaa logosta/ maskotista erilaisiin kuvapalveluihin. Visuaalisesti tuettava kampanjaviestintä välittää ydinsanomaa: Tiedottaen, EI VALISTAEN: välitetään kampanjaa ja päihteettömyyttä koskeva tieto neutraalissa muodossa, kohderyhmälle räätälöitynä. Tuodaan esiin useita eri näkökulmia ja jätetään lopullisen johtopäätöksen tekeminen yksilölle itselleen. Käytännönläheisesti: mennään sinne missä nuoret ovat, esimerkiksi harrastusten pariin Herätellen, huumorilla, ironisoiden: muotoillaan asia helposti vastaanotettavaksi herätellen ja humorisoiden. Esimerkiksi: Huumeesi saattavat olla jonkun perseestä Kysyen, kyseenalaistaen, kantaaottavasti ja kärjistäen: haastetaan ihmiset pohtimaan päihteettömyyttä ja päihdeasioita, osallistumaan keskusteluun ja ilmaisemaan mielipiteensä. Esimerkikisi: Kiinnostaako huumeet? Niin meitäkin!, Kuolema kuittaa huumevelat Motivoiden ja provosoiden: Kehotetaan kohderyhmää tarpeen vaatiessa suoraan toimintaan, esimerkiksi Toimi tänään!, Haasta kaverisi! tyyppiset huudahdukset tai hyödynnetään viestinnässä provokaation keinoja, kuten: Vedä käteen, älä suoneen! Pysäyttäen: kampanjan visuaalisuus ja slogan toimivat pysäyttävästi, kysymyksiä herättävästi ja toimintaan motivoivasti (=halutaan lisätietoa) Sanoman erilaisia kerrontakeinoja hyödynnetään jäsenhankintakampanjassa kokonaisvaltaisesti. Keinoja voidaan käyttää kaikissa valituissa medioissa kullekin markkinointitoimenpiteelle räätälöidysti. Räätälöinti tehdään erilaisin, YAD ry:n tyyliä tukevin otsikointikeinoin.

8 8 Toimenpiteet: Media- eli jakelustrategiassa määritellään, mitä markkinointikanavia eli viestin välittämisen väyliä kampanjassa käytetään. Lisäksi selvennetään, kuinka eri kanavat painottuvat kampanjan markkinoinnissa ja miten ne liitetään osaksi muita markkinointitoimenpiteitä. Panostetaan erityisesti verkkomarkkinointiin ja toimintaan YAD ry:n Facebook- ja Irc-galleria yhteisöissä sekä näiden palveluiden ympäristöissä yleensä. Irc-galleriassa käytössä on vain staattinen yhteyssivu, sillä kommentointi ja mainostaminen yhteisössä on kielletty. Facebook-yhteisössä käyttöön otetaan YAD ry:n olemassa olevan ryhmän lisäksi kampanjalle luotava fanisivu. Lisäksi jalkaudutaan aatteellisille, päihde- ja huumausaine aiheisille sekä päihdetyön piirissä vaikuttaville keskustelufoorumeille. Resurssien mukaan mennään myös nuorten suosimille muille sivustoille, esimerkiksi Habbo-hotelli -ympäristöön. Osallistutaan YAD ry:n ideologiaa sivuavaan julkiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, otetaan kantaa ajankohtaisiin huumausaineasioihin, ja tuodaan esiin uusia näkökulmia useissa eri medioissa. Ei erillistä massamedioille suunnattua tiedotustoimintaa itse kampanjasta. Nostetaan kampanja esiin, mahdollisuuksien mukaan, kampanjasta erillisten kannanottojen ja vetoomusten sekä käytävän julkisen keskustelun avulla. Tiedottamisen pääpaino sidosryhmä- ja paikallisessa sekä alueellisessa tiedottamisessa Pääkanavina toimivat: Sosiaaliset mediat (yhteisöt, verkostot, keskustelufoorumit, yhteistyössä päihdealan muiden toimijoiden kanssa ylläpidettävä päihdefoorumi, mahdolliset blogit, henkilökohtaisen kontaktit eri verkostoissa) Massamedia (lehdistö, radio, tv: mielipidekirjoitukset, kannanotot, vetoomukset) Päihdealan tapahtumat ja koulutukset (terveys- ja päihdealan oimijat, päättäjät) Otetaan mobiilikanava osaksi kampanjaa: mahdollisuus liittyä jäseneksi tekstiviestillä

9 9 Mitä medioita? Internet: YAD ry:n kotisivut: sivujen yhteyteen luodaan kampanjalle oma alasivusto, jossa kootusti tarvittavat tiedot itse kampanjasta, YAD ry:n jäsenyydestä sekä liittymisestä jäseneksi. Lisäksi kampanjasanoma ja kampanjabanneri lisätään kotisivujen etusivuille, liittyminen jäseneksi tapahtuu kotisivujen kautta ja tarjolla ovat myös päihdetietoutta sisältävät tietopankit. Yhdistyksen muiden projektien nettisivut, kuten DanceWise ja Huumeboikotti -sivustot: sivuille lisätään kampanjabanneri Toimintasuomi-portaali: Kyseessä on huumealan järjestöjen yhteisportaali, jossa on tietoa päihdealan järjestöjen toiminnasta, tapahtumista ja vapaaehtoistyöstä. YAD ry:ltä tulee portaaliin oma profiili, josta löytyy tiedot tulevista tapahtumista, kampanjasta sekä itse yhdistyksestä. Myös kampanjabanneri lisätään profiilin Irc-galleria: käytössä YAD ry:n oma yhteisö, jossa viestintäkanavana staattinen yhteyssivu. Sivulle päivitetään säännöllisesti tietoa kampanjasta. Facebook: Käytössä YAD ry:lle perustettu ryhmä-alusta ja kampanjalle luodaan lisäksi oma fanisivu. Sähköposti: Yleinen yhteydenpito kampanjan toimijoihin hoidetaan pääosin sähköpostitse. Uutiskirjeet, tarvittava tiedotustoiminta ja jäsenkirjeet kulkevat niin ikään sähköpostitse. Tapahtumakalenterit: Lisätään tiedot kampanjan aikaisista tapahtumista toimintasuomi-portaaliin, kaupunkien omiin tapahtumakalentereihin (toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla mahdollisuuksien mukaan), meteli.net palveluun sekä Helsingin Sanomien menokoneeseen, jotka ovat ilmaisia ja yleisiä tapahtumakalentereita. Underground-sivustot/keskustelufoorumit: osallistutaan ja luodaan keskustelua esimerkiksi konemusiikki- ja rave-yhteisöissä sekä -foorumeilla, klubitus.org foorumilla sekä harraste- ja undergroundyhteisöissä Irc-galleriassa ja Facebookissa Yhteistyökumppaneiden internetsivut: Viedään kampanjabanneri esille mahdollisuuksien mukaan yhteistyökumppaneiden sivustoille Nettilehdet: Ostetaan mainostilaa, toisin sanoen banneritila esimerkiksi Voima.fi lehden fifi.voima.fi nettilehdestä, City-lehden sivuilta sekä vaihtoehtoisesti Basso- tai Sue-lehden sivuilta Bannerimainonta muiden yhteistyökumppaneiden ja halukkaiden toimesta: Lisätään kampanjabanneri ladattavaksi ja vapaasti käytettäväksi YAD ry:n kotisivuille

10 10 Lehdet: Sanoma- ja paikallis- ja kaupunkilehdet: toimisto- ja paikallisosastopaikkakunnilla lehti-ilmoittelu/tiedottaminen oman harkinnan, tilanteen, tarpeiden ja aktiivisuuden mukaan. Esimerkiksi paikallisosastojen yhdyshenkilöt voivat halutessaan ilmoittaa paikallislehdessä paikallisosaston järjestämistä toiminnoista. Valtakunnallinen lehdistö: ei varsinaista tiedotustoimintaa tai lehtimainontaa itse kampanjasta valtakunnallisella tasolla (sanoma-, päivä- ja aikakauslehdissä) Kampanja voi saada näkyvyyttä huumetyön piirissä ilmestyvissä sidosryhmien yhteisö- ja järjestölehdissä sekä yhteistyökumppaneiden muissa julkaisuissa (Tiimi-lehti, Tekry:n Promo-lehti) mikäli kampanjan aikana sidosryhmille välitettävä tieto on kohteelle merkittävää. Tapahtumamarkkinointi ja henkilökohtainen myyntityö: Pidetään asia esillä siellä, missä ollaan muutenkin. Käytännössä tapahtumamarkkinointi ja henkilökohtainen myyntityö toteutetaan pääosin YAD ry:n toimintaan kiinteästi kuuluvan infopistekonseptin avulla. Toimintamuodot: Infopistetoiminta: infopisteet tapahtumissa, kuten discoissa, messuilla ja nuorisotapahtumissa Festarikiertue: järjestetään infopiste eri festivaaleilla. Kesän aikana tavoitteena kiertää 20 festivaalitapahtumaa. Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa järjestettävät tapahtumat, kuten Value Life -tapahtuma, Music Against Drugs kiertue sekä valtakunnalliset päihdepäivät: osallistutaan tapahtumiin YAD ry:n omalla infopisteellä YAD ry:n omat musiikkitapahtumat, tapaamis- ja koulutustilaisuudet, kuten DanceWise projektin Side-effect bileet ja päihdefoorumit: jaetaan kampanjamateriaalia osana tapahtumia ja tilaisuuksia Paikallisosastojen toiminta ja kokoontumiset, joita ovat erilaiset harrastehetket, nuorisotapahtumat, illanvietot sekä yhdyshenkilöpäivät: jaetaan kampanjamateriaalia toiminnan ohessa Kevään yhdyshenkilöpäivät: Markkinoidaan kampanja paikallisosastojen yhdyshenkilöille, ja järjestetään workshop, jossa ideoidaan mahdollisia rekrytointitempauksia, joita paikallisosastot voivat järjestää resurssiensa ja oman harkinnan mukaan. Street Team toiminta: Liitetään Street Teamille annettava tehtävät osaksi kampanjan toteutusta

11 11 Sosiaalisissa medioissa osallistetaan jäsenet ja kohderyhmät markkinointiin ja kampanjan toteutukseen sekä tarjotaan erilaisia toimintamahdollisuuksia (Facebook, Irc-galleria, keskustelufoorumit) Sähköinen rekrytointikortti: lisätään kampanjasivustolle, Facebook-yhteisöön ja Irc-gallerian yhteyssivulle ladattavaksi sähköinen rekrytointikortti. Korttia voidaan käyttää myös tarpeen vaatiessa tiedostusvälineenä Mobiilimarkkinointi: Otetaan jäseneksi tekstarilla! malli käyttöön Massamediat: Otetaan kantaa ajankohtaisiin päihdeasioihin, osallistutaan julkiseen keskusteluun, esitetään eri näkökulmia ja vedotaan päätöksentekijöihin -> kasvatetaan YAD ry:n näkyvyyttä ja tunnettuutta Ei varsinaista mediatiedottamista valtamedioille itse kampanjasta, mutta kuljetetaan kampanjaa mukana eri medioissa (pääosassa massamediat) tehtävien yleisten kannanottojen, vetoomusten ja käytävän julkisen keskustelun yhteydessä, mahdollisuuksien mukaan Paikalliset ja alueelliset mediat sekä lehdistö: paikallisosastojen ja toimistopaikkakuntien henkilöstö voi tiedottaa/ilmoittaa oman paikkakuntansa YAD -tapahtumista ja tapaamisista paikallislehdissä oman harkinnan ja aktiivisuuden mukaan sekä tarpeen vaatiessa Sidosryhmätiedottaminen: välitetään tärkeimmille sidos- ja yhteistyöryhmille tietoa kampanjan etenemisestä siten, että tieto on saatavilla YAD ry:n kotisivuilla. Resurssien puitteissa tietolähteenä myös uutiskirje. Saavutetaan mahdollisesti näkyvyyttä yhteistyökumppaneiden yhteisölehdissä ja/tai julkaisuissa sekä toimijoiden internet-sivuilla. Tuodaan ilmi, että yhdistys on tukemisen arvoinen ja edistää kampanjalla tärkeätä tehtäväänsä. Henkilökohtainen myyntityö tapahtumisssa, tilaisuuksissa, infopisteillä, yhteistyöhankkeiden yhteydessä sekä oppilaitosrekrytoinnin puitteissa. Jaetaan kampanjamateriaalia ja tietoa yhdistyksen jäsenyyden tarjoamista mahdollisuuksista. Tapahtumissa voidaan olla mukana myös passiivisesti toimittamalla pelkkä kampanjamateriaali jakoon tapahtumapaikalle, esimerkiksi osana Music Against Drugs kiertueen aikana kouluille järjestettävää teemaviikkoa. Liitetään Street Team toiminta kampanja-aiheisten tehtävien avulla osaksi kampanjaa

12 12 Kilpailut: Järjestetään koko kampanjan kattava haastekilpailu sekä kampanjan aikana kolme tehtävään perustuvaa kilpailua, joihin voi osallistua internetissä tai tarvittaessa toimittamalla kilpailutehtävät YAD ry:n toimistolle. jäsenille kaverihaaste: Liity ja haasta kaverisi jäseneksi, eniten haastettuja kerännyt palkitaan. Kilpailun tarkoituksena sitouttaa sekä nykyiset että uudet jäsenet toimintaan. Kilpailuaika: käynnistämisestä kampanjan loppuun, Voittaja palkitaan mennessä. Kuvakilpailun teemana kysymys Hetken huumama?, ja tehtävänä on ottaa valokuva, joka kuvaa päihteettömyyden iloa. Parhaiten YADia ja kampanjan sanomaa hahmottava kuva palkitaan. Tyylilaji vapaa. Kilpailuaika: Maaliskuu eli Palkitseminen 16.4 mennessä. Tehtävänä suunnitella päihdeaine-aiheinen antimainos, jossa myös YAD esillä. Toteutus A3-kokoisena julisteena, tekniikka vapaa. Palautukset sähköisessä muodossa tai postitse. Kolme YADeinta mainosta palkitaan. Kilpailuaika: Huhtikuu-Toukokuu, Voittaja palkitaan heinäkuun puoliväliin mennessä. Kilpailun nimi: Parasta ANTIAa! valokuvauskilpailu: suunnittelukilpailu: kirjoituskilpailu: Tehtävänä kertoa, kuinka päihteet ovat vaikuttaneet omaan elämään. Kilpailun otsikoidaan esimerkiksi Totta vai tabuja? kysymyksellä. Tekstilaji vapaa (tarinaksi muotoiltu, novelli, runo, pakina ), teksti maksimissaan 1 x A4. Tekstin voi lähettää joko postitse tai sähköpostitse. Vaikuttavin teksti palkitaan. Kilpailuaika: Loka-marraskuu, Voittaja palkitaan mennessä. HUOMIO! Lisätään tieto kilpailuista internetin eri kilpailusivustoille, kuten ja -palveluihin. Näin parannetaan YAD ry:n näkyvyyttä, tunnettuutta ja YAD ry:n kotisivujen löydettävyyttä. Liitetään kilpailutietojen yhteyteen YAD ry:n kampanjasivuston linkki, josta kilpailuohjeet ja kampanjan sekä jäsenyyden tiedot löytyvät kootusti. Kun käyttäjä hakee YAD ry:n nimellä tietoa esimerkiksi Google-hakupalvelun avulla, tunnistaa hakupalvelu kilpailusivustoille lisätyt tiedot nimen sekä nettiosoitteen perusteella. Käyttäjät saavat näin tiedon kilpailusta ja kampanjasta. Kampanja ja YAD ry saavat vastaavasti näkyvyyttä kilpailujen avulla.

13 13 Jäseneksi liittymiseen liitettävät kampanjatarjoukset: Liittymällä YAD ry:n jäseneksi tiettynä aikana kampanjaa, liittyjälle tarjotaan ajankohtaan sidottuja etuisuuksia. Etuisuuksia ovat normaalia pienempi jäsenmaksu, liittymislahjat sekä yllätyspalkinnot. Tarjoukset: Käynnistymistarjous: sinä ja kaksi kaveriasi voitte nyt liittyä YAD ry:n jäseniksi yhden jäsenmaksun hinnalla, tarjous voimassa 2 viikkoa Pääsiäinen: liity jäseneksi nyt luvassa yllätyspalkinto! Lähetetään jäseneksi liittyneelle YAD ry -starttipaketin lisäksi jokin kampanjamateriaali, esimerkiksi kondomipaketti ja kampanjatarroja liittymislahjana. (materiaalit eritelty myöhemmin) Vappu: Liity YAD ry:n jäseneksi tänään, saat vuoden jäsenyyden hintaan 1,5! Toimi TÄNÄÄN! Tarjous voimassa vain kyseisenä päivänä. Festivaalikiertueen aikana: joka 5. YAD ry:n jäseneksi liittyvä saa yllätyspalkinnon! Liittyminen festivaalikiertueen aikana erityisesti tekstiviestillä, paluuviestinä henkilö saa ilmoituksen jäsenyydestä ja mahdollisesta yllätyspalkinnosta. Festivaalitarjouksen aikana tekstiviestiin eri tunnus, esimerkiksi tekstiviestin alkuun F-kirjain, jolloin festivaalien puitteissa jäseneksi liittynyt erottuu muista tekstiviestitse liittyneistä. Yllätyspalkintoina jaetaan YAD ry:n tuotteita, kuten kasseja, pinssejä, paitoja tai lippuja YAD ry:n musiikkitapahtumiin Pikkujouluetuna marraskuussa: liity nyt jäseneksi ja anna ystävällesi pikkujoululahjaksi kanssajäsenyys. Saat ystäväsi jäsenyyden puoleen hintaan. Kampanja-aikaiset arvonnat: Tarjotaan kohderyhmille mahdollisuus osallistua arvointoihin, joilla pyritään herättämään ja kiinnittämään kohderyhmän motivaatio liittyä YAD ry:n jäseneksi. Arvonnat, ja tehtävät, joiden avulla arvonnat suoritetaan: Esimerkki: Kesäkuun huume: Kannabis Väite: Kannabiksen pitkäaikaiskäyttö vaikuttaa kykyyn muistaa ja oppia. Väitteiden aiheet poimitaan huumeinfo-korteista. Väitätkö vastaan!? puhu paskaa tai ehtaa asiaa mielipidekysely. Kyselyssä esitetään kuukausittain vaihtuvaa huumausainetta koskeva väite, johon vastaaja joko väittää vastaan tai jos hän yhtyy mielipiteeseen, tulee hänen kertoa perustelunsa väitteen todentamiseksi. Kyselyn tarkoituksena testata nuorten huumetietoutta sekä asenteita ja näkemyksiä päihdeaineita kohtaa. Vastanneiden kesken arvotaan yksi tuotepalkinto/ kuukausi. Palkintoina kasseja, pinssejä ja kampanjamateriaalia. Mielipidekysely:

14 14 Luovuus puntarissa: Vedä överit! tuunaa kampanjalle uusi look. Leikkimielinen muokkaustehtävä, jossa luodaan kampanjan logolle/maskottihahmolle uusi ilme. Tehdään mallista yksinkertainen, värityskirja -tyyppinen versio, jota käyttäjä voi muokata haluamansa näköiseksi. Arvontaan voi osallistua kampanjasivustolla ja arvonta käynnissä syyskuuhun asti. Arvotaan osallistuneiden kesken palkinto kerran kuussa. Tehtävä on sovellettavissa myös tapahtumamarkkinoinnin ja henkilökohtaisen myyntityön tarpeisiin, sillä muokkaustehtävä voidaan toteuttaa paperiversiona osana infopistetoimintaa. Luovuus puntarissa -äänestys: Kampanjailmeen tuunaajat voivat halutessaan osallistua tuotoksellaan äänestykseen, jossa valitaan paras tuninki. Eniten ääniä saanut tuunaus painetaan viiteen kappaleeseen t-paitoja, jotka ovat äänestyksen palkintoja. Palkitaan suunnittelija sekä neljä äänestykseen osallistunutta. Kuvat tuunatuista logoista/maskottihahmoista liitetään kampanjan omalle alasivustolle, Facebook-yhteisöön sekä mahdollisuuksien mukaan Irc-gallerian YAD-yhteisöön. Annetut äänet lasketaan yhteen ja voittaja valitaan yhteistuloksen perusteella. Äänestysaika: syykuu. Paras tuninki paljastetaan ja arvonta äänestykseen osallistuneiden kesken suoritetaan Voittajat palkitaan kuukauden sisällä. Palaute: Kerätään palautetta kampanjasta Facebook-yhteisössä, kampanjasivustolla, ja kehotetaan palautteen antoon myös Irc-galleriassa. Vastanneiden kesken arvotaan viisi palkintoa. Arvonta suoritetaan 1.12 ja voittajat palkitaan mennessä. Kampanja-aikaiset testit: Ideoidaan leikkimielisiä testejä, joilla kohderyhmä voi testata esimerkiksi omaa päihdeaine-tuntemustaan tai selvittää todellisi päihdeasenteitaan. Testien tarkoituksena on luoda hauskoja hetkiä eli päihteetöntä iloa. Testituloksiin liitetään vastausten perusteella muotoiltava kommentti, joka kertoo, miksi kyseisen henkilön kannattaa liittyä YAD ry:n jäseneksi. Yhdessä testien tuottamat elämykset ja testitulosten antamat liittymisvinkit motivoivat henkilöä tarttumaan YAD ry:n jäsenyyteen. Testejä voi suorittaa Facebook-ympäristössä sekä kampanjan omalla sivustolla. Testit esitellään opuksen sivulla 21, osana Facebook-toimepiteitä.

15 15 Oppilaitosrekrytointi: Vastuu: toiminnanohjaajat (toteutetaan toimistopaikkakunnilla) Kohderyhmä: nuorisotyöhön erikoistuneet ryhmät ja esimeriksi lähihoitajat, sosionomit, ambulanssikuskit ja yhteisöpedagokit. Kohderyhmälle markkinoidaan erityisesti mahdollisuutta osallistua tukitoimintaan, ja markkinoinnissa korostetaan auttamisen mahdollisuutta. Osallistutaan oppilaitosten tarjoamiin esittely- ja infotilaisuuksiin sekä vastataan toiminnanesittelypyyntöihin. Tilanteen mukaan YAD ry voi ottaa itse yhteyttä kouluihin ja tarjota yhdistyksen toimintaa esittelevää esittelytuokiota. Pelkän sanallisen toiminnanesittelyn (kuten yhteisesittelytilaisuus muiden päihdetoimijoiden kanssa, jossa aikaa jokaisella esittelijättä niukasti) yhteydessä jaetaan kampanjamateriaalia, ja kerrotaan korostetusti jäsenyydestä sekä jäsenyyden tarjoamista mahdollisuuksista. Mikäli tilaisuudessa on mahdollista järjestää myös toimintaa (esimerkiksi esittelytilaisuus tietylle opiskelijaryhmälle), ohjelma voi olla seuraavanlainen: Rastirata: Alkuun kerrotaan perustietoa ehkäisevästä päihdetyöstä ja YAD ry:stä. Selvennetään, mitä YAD ry:n jäsenyys tarkoittaa, kuinka jäseneksi voi liittyä ja millaisia toimintamahdollisuuksia jäsenille tarjotaan. Alkuinfoa seuraa toiminnallinen osuus, joka on neljä rastia sisältävä toimintarata. Rasti 1 (Tieto): Testaa huumausainetietosi. Laaditaan 15 kysymystä sisältävä tietotesti, jossa vastaus valitaan valmiista vaihtoehdoista. Rasti 2 (Tuki): Esitetään viisi erilaista tilannetta, joissa päähenkilönä on tukea eritavoin tarvitseva henkilö. Tehtävänä on selvittää, kuinka kussakin tilanteessa tulisi toimia, jotta henkilö saa tarvitsemansa avun. Esimerkiksi tilanne 1: Törmäät kadulla teiniikäiseen nuoreen, joka on sekavan oloinen, olemukseltaan epäsiisti ja näkee hallusinaatioita. Miten toimit? Tilanne 2: Ystäväsi on käyttäytynyt pidemmän aikaa oudosti. Hän on jatkuvasti hermostunut, kädet tärisevät ja kasvot ovat kalpeat. Hän valittaa myös jatkuvaa kylmyyttä. Luulet ystäväsi saaneen flunssaviruksen, mutta kuuletkin ystäväsi kokeilleen huumeita. Kuinka toimit? Rasti 3 (Vaihtoehtoinen toiminta): Ratkaise älypeli/opettele ohjeenmukainen liike Diabollolla Rasti 4: (Vaihtoehtoinen toiminta): Tee itsellesi kampanjapinssi Rastirata suoritetaan pienryhmissä. Lopuksi toiminnanohjaaja voi todeta, että tätä on YAD ry:n toiminta käytännössä, asiallista hauskaa ilman päihteitä. Osana oppilaitosrekrytointia viedään tieto kampanjasta myös ala-sekä yläasteille Music Against Drugs -kiertueen ja sen myötä järjestettävän kouluviikon kautta. Liitetään kampanjamateriaalia mahdollisuuksien mukaan osaksi muuta kouluille lähetettävää materiaalia.

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015

Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Aivovammaliitto ry Sosiaalinen media Pia Warvas ja Asta Hietanen Lokakuu 2015 Sisältö Sosiaalinen media järjestöissä Twitter Blogit Instagram Lähteet: Sosiaalinen media koulutus Oulussa 2.9.2015 sekä oma

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Boysilli. Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö

Boysilli. Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö Boysilli Copywriter-opinnot / kampanjasuunnittelu, parityö K Tavoite Tehtävänantona oli suunnitella Boy-sillille kampanja, joka nostaisi tuotteen menekkiä nuorten sekä nuorten aikuisten keskuudessa. Vain

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke

Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat. YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke Haastavat ryhmät vapaaehtoistyössä Nuoret aikuiset päihdekuntoutujat YAD Youth Against Drugs ry / EXP2 -hanke YAD Youth Against Drugs ry on nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuva ehkäisevän huumetyön

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria

Nuoret sosiaalisessa mediassa. Case: IRC-Galleria Nuoret sosiaalisessa mediassa Case: IRC-Galleria Heini Varjonen 10.2.2010 Mikä IRC-Galleria on? Yhteisöpalvelu, jossa käyttäjät voivat keskustella, lisätä kuvia ja päiväkirjamerkintöjä, liittyä yhteisöihin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10.

Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma. Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. Kampanjan 2014 viestintäsuunnitelma Katri Kalliomäki Hätäkeskus ja Pia Puustelli 112-hanke (Yksi elämä) Päivitetty 10.10. 11.2.2014 Tapahtumajärjestäjien ohjaus AS-loppukilpailu Kansalaistarinat Infografiikka,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan.

Tärkein visiomme on johdattaa kaikenikäiset sekä taustaltaan erilaiset ihmiset taidemusiikin kiehtovaan maailmaan. Viva Classica on helmikuussa 2010 avattu klassisen musiikin ystäville suunnattu verkkopalvelu ja radiokanava, jota voi kuunnella valtakunnallisesti internetissä osoitteessa www.vivaclassica.fi sekä matkapuhelimella

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä

Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa. Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mandi Vermilä Tiedekirjojen markkinointi sosiaalisessa mediassa Ajankohtaista julkaisemisessa 6.3.2015 Mitä sosiaaliset mediat ovat? Miksi sosiaalisia medioita käytetään markkinointikanavina? Koska sosiaalisen median

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 VIESTINTÄSUUNNITELMA 2017 Turun Cheerleadingseura Smash ry SISÄLLYS 1 VIESTINNÄN TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄT... 3 2 VIESTINNÄN VÄLINEET JA TYÖKALUT... 4 2.1 Sähköposti... 4 2.2 Seuran Facebook-ryhmä... 4

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan

Lisätiedot

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen Viestintä on mahdollisuus Auvo Mäkinen Sisäinen viestintä, visio Jäsenistö tietää toimintamme tavoitteet Jäsenistö saa aktiivisesti tietoa yhteisistä hankkeista Jäsenistö pystyy vaikuttamaan asioihin Syntyy

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT

MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT MÄNTSÄLÄN JÄRJESTÖTREFFIT Yhdistysten viestintä 07.09.2017 @yverkosto #yhdistysverkosto KESKI-UUDENMAAN YHDISTYSVERKOSTO Sosiaali- ja terveysalan yhdistysten yhteistyöjärjestö Edistää yhdistysten välistä

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Markkinointi sosiaalisessa mediassa Markkinointi sosiaalisessa mediassa Digityöpaja, 30.11.2017 Outi Mertamo DigiReWork hanke Hamk.fi/digirework Minä Outi Mertamo Tuotantotalouden insinööri, 2010. Aloittanut HAMKissa markkinointisuunnittelijana

Lisätiedot

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta

Miksi mukaan? Kuvaus. Mitä? Sisältö ja ajankohta Järjestäjän opas Kuvaus Mitä? Tervetuloa meille -viikko on osa Suomalaisen Työn Liiton Suomi 100 -juhlavuoden Made by Finland -kampanjaa. Tavoitteena on innostaa mukaan suomalaiset yritykset ja yhteisöt

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Kenelle, mitä, missä? Kenelle? Kenelle suuntaatte viestinne? Mitä? Määritelkää kolme tärkeintä asiaa, jotka haluatte

Lisätiedot

Facebook-opas tilitoimistoille

Facebook-opas tilitoimistoille Facebook-opas tilitoimistoille Joko tilitoimistollanne on Facebook-sivu? Jos ei, tähän oppaaseen on koottu 10 askeleen polku, jota seuraamalla sivu on helppo perustaa. MUUTAMA FAKTA SOSIAALISESTA MEDIASTA

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä

Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 1 2 Tässä alueellisen toiminnan aluejakoa sekä henkilöitä työn takana. Varmasti monet olette jo tehneetkin paljon yhteistyötä 3 Terveys ry siirtää toimintansa uudelle Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:lle Yhdessä

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero

Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille. #OurHeroIsZero Näy ja kuulu! Pikaopas viestintään teemaviikoille Viikon tavoitteet Kansainvälisellä World Green Building Weekillä haluamme kiinnittää huomion kestävään, tuottoisaan ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen

FC WILD viestintäsuunnitelma. 12.04.2015 Tapio Keränen FC WILD viestintäsuunnitelma 12.04.2015 Tapio Keränen Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän mittarit Tulevat

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 6.10.2014 Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa

Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Sosiaalinen media kylätoimijoiden viestinnässä ja kylien markkinoinnissa Auli Lepistö, 050 531 5093 Digiteekki Oy Säkylä Lännen kyläyhdistys 1 Sisältö Mitä on sosiaalinen media Sosiaalisen median työkaluja

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi

Facebook koulutus. Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook koulutus Kalle Rapi Etelä-Karjalan kylät ry http://kylat.ekarjala.fi Facebook, mikä se on? Facebook on Internetissä toimiva mainosrahoitteinen yhteisöpalvelu Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden

Lisätiedot

YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam

YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam YAD STREET TEAM Netissä toimiva, pelillisyyteen perustuva nuorten vapaaehtoistyön ja kansalaisvaikuttamisen projekti. Osallistaa nuoret ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittämiseen, tiedon välittämiseen

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN

NUORTEN OSALLISTUMINEN ALUEIDEN KEHITTÄMISEEN NUORTEN MAUNULA MAUNULAN PIRJOT: Ella Müller (arkkitehtuuri) Emilia Riikonen (kauppatieteet) Jatta Kuisma (sosiaali- ja kulttuuriantropologia) Tanja Kallioinen (viestintä) ESITYKSEN RAKENNE Johdanto: Nuorten

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013

Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Hautaako Facebook tahallaan sivun ylläpitäjien julkaisut? 13.2.2013 Tilaisuuden järjestäjä FBO Facebook-opas Facebook-markkinoinnin käsikirja ja valmennusohjelma verkossa http://facebook-opas.akatemia.fi

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ammatillinen yhdistystoiminta

Ammatillinen yhdistystoiminta Ammatillinen yhdistystoiminta klubien takahuoneista sosiaaliseen mediaan FT, KTT Johanna Ahopelto 2014 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet Työssä tutkitaan, miten tekniikan alan koulutustaustaiset aatteelliset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt

Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt IDEAKAHVILA: Vapaaehtoistyön johtaminen ja sitouttaminen rekrytoinnin ja sitouttamisen hyvät käytännöt Rekrytointi Henkilökohtainen kontakti/kutsu Pakottaminen/suostuttelu Järjestöjen välinen yhteistyö

Lisätiedot

Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta -

Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta - Juoksufoorumi.fi - Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta - Juoksufoorumi.fi on Suomen suurin juoksuaiheinen keskustelupalsta jonka tavoitteena on jakaa tietoa juoksuharjoittelusta, tapahtumista

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Agenda Kampanjan eteneminen ja tulokset kesän toimista Paikallisen markkinoinnin ja vies7nnän ak7voin7 Kampanja aikajana Tavoitteet, strateginen viesti, visuaalisuus, mediasuunnitelma

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015

KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 KIRJASTO & MARKKINOINTI Kito 2015 24.8.2015 Helsingin kaupunginkirjasto 27.8.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä kirjastomarkkinoinnista

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI

SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI SOSIAALISEN MEDIAN TYÖKALUPAKKI TYÖKALUPAKKI eli sosiaalisen median pikaopas nenäilijälle Nenätapahtuman tueksi. Näiden ohjeiden avulla tempaiset verkostosi mukaan sosiaalisessa mediassa. MISTÄ LIIKKEELLE?

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Monenlaisia viestikapuloita

Monenlaisia viestikapuloita Monenlaisia viestikapuloita Teemat Sosiaalinen media Viestinnän välineet vaikuttamisessa Yhteinen Järviset-lehti Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 2 Sosiaalinen media MLL:n Järvi-Suomen piirin Mikkelin

Lisätiedot

Jäsen on yhteisön voimavara puhtia ja vinkkejä jäsenhankintaan

Jäsen on yhteisön voimavara puhtia ja vinkkejä jäsenhankintaan Jäsen on yhteisön voimavara puhtia ja vinkkejä jäsenhankintaan Ajankohtaista Nykytilanne: Kilta-rekisteri, jäsenmaksulaskutus, tärkeimmät syyt liittyä/erota Jäsenhankinnan suunnittelua Kaikki keinot käyttöön!

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA 2015 Painoarvot Someron kaupungin markkinointia vuonna 2015 tullaan painottamaan uusasukashankintaan sekä nykyisten yritysten kasvun tukemiseen. Markkinoinnissa digitaalisen median

Lisätiedot

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä

Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä Omaehtoiset kiinnostuksen kohteet nuorten osallisuuden edistämisessä 42. Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 10 11.3.2014 Sampo Ilmari Tuhkalehto Toiminnanjohtaja Music Against Drugs ry Nuorten osallistaminen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0

IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 1.11.2012 IAB Finland Sosiaalisen Median Markkinoinnin Mittaamisen Suositus 1.0 Tämän suosituksen tarkoitus on auttaa yrityksiä ja yhteisöjä laatimaan vertailukelpoisia mittauksia sosiaalisen median markkinointitoimenpiteitä

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö

Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Kiimingin kunnan nuorisovaltuuston toimintasääntö Sivistysjaosto 22.9.2009 TOIMINTA-AJATUS - Nuorten silimin Nuorisovaltuuston tarkoituksena on saada Kiimingissä nuorten ääni kuuluville, ideat esille ja

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014

Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Viestintävastaavien koulutus 1.2.2014 Ainejärjestöjen tiedotus ja viestintä Ainejärjestö yhdistää opiskelijoita ja välittää tietoa eri suuntiin. Sen kautta opiskelijat saavat tärkeää tietoa ja ainejärjestö

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot