MicroSCADA Kuvankäsittely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MicroSCADA Kuvankäsittely"

Transkriptio

1 Laadittu: Ohjelmaversio: Dokumenttiversio: B MicroSCADA Kuvankäsittely Copyright 1998 ABB Transmit Oy Releet ja Kaukokäytöt. Kaikki oikeudet pidätetään. Huomautus 1 Tässä dokumentissa esiintyviä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta eikä niitä voida pitää ABB:tä sitovina. ABB ei vastaa tässä dokumentissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä. Huomautus 2 Tämä dokumenttiversio koskee ohjelmaversiota Huomautus 3 Lisätietoja, kuten julkaisun tiedot ja viime hetken huomautukset (Release Notes, Last Minute Remarks), löytyy ohjelman jakeluun käytetystä tietovälineestä. Tavaramerkit Microsoft on Microsoft Corporationin tavaramerkki. Windows NT on Microsoft Corporationin tavaramerkki. Muut tavara- tai tuotenimet ovat niiden omistajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2 MicroSCADA Käyttäjän käsikirjat Dokumentoinnin rakenne Installation System Configuration Järjestelmän ohjelmointiohjeet Nämä käsikirjat opastavat MicroSCADAjärjestelmän asennuksessa ja konfiguroinnissa. Asennuskäsikirja kuvaa perusjärjestelmän, tietoliikennejärjestelmän, työasemien, oheislaitteiden yms. asentamista. Järjestelmän konfigurointikäsikirja kuvaa ohjelmiston ja erilaisten järjestelmäkokoonpanojen konfiguroimista sekä konfigurointityökaluja. COM 500 Engineering Tästä käsikirjasta saa opastusta tarvittavan ohjelmiston asentamiseen, perusjärjestelmän konfiguroimiseen ja signaalien ohjelmoimiseen liittyen. Oheiskäsikirjat Järjestelmän konfiguroinnin aikana tarvittavia tietoja eri järjestelmäkohteista löytyy tästä käsikirjasta. System Objects Sovellussohjelmoinnin aikana voidaan käyttää näitä kahta käsikirjaa, joissa kuvataan SCILohjelmointikieltä (syntaksia, tietotyyppejä, kohteita, komentoja, toimintoja jne.) ja sovelluskohteita (prosessikohteita, datakohteita, komentoproseduureja jne.) ja niiden attribuutteja. Configuring MicroSCADA for Modbus Slave Connecting LONWORKS Devices to MicroSCADA Picture Editing Visual SCIL User Interface Design Näistä käsikirjoista löytyy asennukseen, järjestelmän konfigurointiin ja sovellusohjelmointiin liiityviä ohjeita käytettäessä tietoliikenneprotokollia LonTalk ja Modbus Slave. Nämä kaksi käsikirjaa opastavat käyttöliittymän teossa kahdella eri metodilla, joista voidaan käyttää jompaa kumpaa tai molempia. Käytettäessä Visual SCILohjelmointia käyttöliittymän luomiseen voidaan käyttää tietolähteenä tätä käsikirjaa. Programming Language SCIL Visual SCIL Objects Application Objects LIB 500 User s Guide LIB 510 User s Guide Näistä kahdesta käsikirjasta löytyvät sovelluskirjastoja koskevat tiedot. Ne sisältävät tietoja sovelluskirjastojen vakiotoimintojen asennuksesta, konfiguroinnista ja käytöstä. Järjestelmän ohjelmoinnin aikana joutuu tarkastamaan järjestelmäilmoituksen sisältämiä koodeja. Nämä tilakoodit on lueteltu tässä käsikirjassa. Status Codes Loppukäyttäjän käsikirjat Operator s Manual Tästä käsikirjasta käyttäjä löytää LIB sovelluskirjastojen pohjalta rakennettujen sovellusten käyttöä koskevat ohjeet. Ja tämän käsikirjan tarkoituksena on opastaa järjestelmän pääkäyttäjää, kun hän tarvitsee tietoja käynnistys- ja pysäytysproseduureista, järjestelmän hallintatyökaluista, ohjelmistosta, testaustyökaluista. System Management

3 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA Sisältö Sivu 1. JOHDANTO...1 Luvun sisältö...1 Yleistä MicroSCADAsta...1 Kuvien merkitys MicroSCADA-järjestelmässä...1 Kuvankäsittelylaitteet...2 Kuvan osat...2 Kuvankäsittelyprosessi...3 Kuvien käsittely ja tallentaminen TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN...5 Luvun sisältö Yleistä...5 Yleiskatsaus...5 Kuvaeditorin käynnistäminen ja käytön lopettaminen...6 Valikko- ja työkalurivit Kuvatiedostojen käsittely...6 Yleistä...6 Uuden kuvan luominen...7 Olemassa olevan kuvan avaaminen...7 Kuvan tallentaminen...8 Kommentit...9 Versiohistoria Yleiset toiminnot...10 Muokkaustilan valinta...10 Puoligrafiikan poistaminen...10 Grafiikkatasot...11 Näytön päivittäminen...14 Kuvan koko...14 Neljännekset Elementtien muokkaaminen...15 Yleistä...15 Elementin valitseminen...16 Elementin siirtäminen...17 Snap- ja Grid-toiminnot...18 Elementtien kohdistaminen...19 Koordinaattien päivittäminen...19

4 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner Elementin kopiointi Elementin poistaminen Zoomaus TAUSTA...23 Yleistä Elementtien graafisten ominaisuuksien valitseminen Yleistä Piirrosvärin valitseminen Värin vaihtaminen väripalettiin Elementtien täyttö värillä Viivan tyyli ja leveys Fontin valitseminen Elementtien ryhmittäminen ja ryhmityksen purkaminen Ryhmän ominaisuuksien valinta Grafiikkaryhmä Graafisten elementtien piirtäminen Yleistä Piirtotyökalut Viiva Murtoviiva Ympyrät Ellipsit Kaaret Suorakulmio Vakioidut yhdistelmäelementit Teksti Taustakuva Olemassa olevien graafisten elementtien muokkaaminen Yleistä Koon ja muodon muuttaminen Elementin kierto Elementin värin muuttaminen Tekstin muokkaaminen IKKUNAT...41 Luvun sisältö Yleiskatsaus Ikkunoiden ominaisuudet Ikkunatyypit Esitysmuodot... 42

5 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA Toiminta Ikkunoiden määrittäminen...44 Yleistä...44 Ikkunan luominen...44 Ikkunamääritysten muokkaaminen Sisäisten esitysten määrittäminen...46 Pylväs...46 Käyrä...49 Kenttä...51 Kentästö...53 Valitsin...57 Kuvio Kirjastoitujen esitysten määrittäminen...61 Pylväs...62 Käyrä...63 Kenttä...63 Kentästö...63 Valitsin...65 Kuvio...65 Kirjastoitujen esitysten muiden ominaisuuksien määrittäminen...66 Kirjastoitujen esitysten kopionti...67 Kirjastoitujen esitysten siirtäminen Kuvaesitysten määrittäminen TOIMINTONÄPPÄIMET...71 Luvun sisältö Yleiskatsaus...71 Yleistä...71 Toimintonäppäinten tyypit...71 Toimintonäppäinten käsittely Toimintonäppäinten luominen Toimintonäppäinten määrittäminen...73 Key Editor...73 Toimintonäppäinten ohjelmointi...74 Ohje- ja otsikkotekstien lisääminen KUVAOHJELMAT...75 Luvun sisältö Yleiskatsaus...75 Kuvaohjelmien tyypit...75

6 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner Ohjelmointi Vihjeitä ja huomauksia SCIL-editorin käyttäminen SCIL-editorin avaaminen SCIL-editorin käyttäminen SCIL-editorin käytön lopettaminen Kuvaohjelmien kääntäminen Kuvaformaatit Ohjelmakoodin kääntäminen Käännöstila Kuvaohjelmien syntaksien tarkastaminen Eräitä SCIL-komentoja Yleistä Kuvan vaihtaminen Ikkunanhallinta Käyttäjän syöttämä tieto Päivitys kuvassa Tulostus Muuta KUVATOIMINNOT...83 Luvun sisältö Yleiskatsaus Yleistä Ominaisuudet Vakiotoimintojen asentaminen Kuvatoimintojen konfigurointi Kuvatoiminnon liittäminen olemassa oleviin prosessikohteisiin Kuvatoiminnon "räjäyttäminen" pääkuvaan... 89

7 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO Luvun sisältö Tässä luvussa esitellään lyhyesti MicroSCADA-järjestelmään liittyvää kuvankäsittelyä. Luku sisältää yleiskuvauksen kuvien muokkausominaisuuksista, kuvaelementeistä ja editointiprosessista. Lisäksi kerrotaan kuvien säilyttämisestä. Yleistä MicroSCADAsta MicroSCADA on mikrotietokonepohjainen ohjelmoitava käytönvalvontajärjestelmä, jonka avulla ohjataan ja valvotaan energianjakelua, vedenpuhdistusta yms. prosesseja. MicroSCADAn päätehtäviä ovat käyttöliittymänä toimiminen eli interaktiivisen kommunikoinnin hoitaminen käyttäjän ja valvontajärjestelmän välillä, järjestelmän ohjaus ja valvonta, hälytysten ja tapahtumien käsittely, tietojen keruu, laskenta ja raportointi. Kuvien merkitys MicroSCADA-järjestelmässä Käyttäjä käyttää kuvia prosessin valvontaan ja ohjaukseen. Eri toimintoja varten on tarjolla erilaisia kuvia ja kuvatoimintoja: Kuvat havainnollistavat valvottavaa prosessia symbolien ja värien avulla. Käyttäjä ohjaa prosessia näytöltä kuviin sijoitettujen toimintonäppäinten avulla. Käyttäjä syöttää järjestelmään tietoja kuvien kautta. Kuvat esittävät käyttäjälle järjestelmässä tapahtuneet hälytykset ja tapahtumat. Kuvissa esitetään kaikki prosessi- ja raporttitiedot taulukoina ja diagrammeina. Kuvien avulla käyttäjä valvoo ja ohjaa MicroSCADA-järjestelmän eri komponentteja, kuten esimerkiksi kirjoittimia ja tietoliikennelinjoja. Valikkokuvien avulla käyttäjä valitsee näytölle haluamiaan raportteja, prosessinohjauskuvia, trendejä, hälytys- ja tapahtumalistoja tai työkaluja. 1

8 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 1. JOHDANTO Kuvankäsittelylaitteet Fyysisesti kuvankäsittelylaitteina toimivat samat laitteet, joita käytetään järjestelmän ohjaukseen ja valvontaan eli värinäyttö, näppäimistö ja hiiri. Mikä tahansa käyttäjän työasema sopii kuvankäsittelyyn. Kuvia luodaan ja muutetaan kuvaeditoreissa. Versiossa on käytössä kaksi erityyppistä kuvaeditoria. Näistä toista eli täysgraafista kuvaeditoria käytetään Visual SCIL - eli VS-monitoreiden yhteydessä. Toista eli puoligraafista kuvaeditoria käytetään pääasiassa muiden monitoreiden yhteydessä tai niillä muutetaan vanhojen kuvien puoligraafisia elementtejä. Tässä dokumentissa kuvataan täysgraafista kuvaeditoria. Tietoja puoligraafisesta kuvaeditorista saa MicroSCADA-version 8.2 käsikirjasta "Picture Editing". Kuvan osat Kuva koostuu seuraavista osista: Kuvatausta. Kuvatausta on kuvan staattinen, muuttumaton osa. Versiossa 8.4 kuvatausta luodaan yleensä täysgraafisella kuvaeditorilla. Sen lisäksi voi käyttää puoligraafista kuvaeditoria esimerkiksi puoligraafisten elementtien muokkaamiseen. Ikkunat. Ikkunat ovat kuvan dynaamisia osia, joita voidaan näyttää, poistaa ja korvata muiden kuvan osien siitä muuttumatta. Ikkunoissa voidaan esittää kokonaisia kuvia, tekstejä tai muita tietoja, kuvioita ja muuta grafiikkaa. Kuvassa ikkunat voivat sijaita missä kohdassa tahansa, jopa limittäin toistensa päällä. Toimintonäppäimet. Toimintonäppäimet ovat suorakulmaisia ohjelmoituja alueita. Näpäytys hiirellä toimintonäppäimen alueelle saa aikaan tietyn ohjelman suorituksen tai tiedon syötön. Kuvaohjelmat. Ohjelmat määräävät sen, miten kuva toimii. Kuvaan voi liittyä seitsemän erityyppistä ohjelmaa: Aloitusohjelma Päivitysohjelma Piirto-ohjelma Taustaohjelma Lopetusohjelma Näppäinohjelmia Nimettyjä ohjelmia Virheenkäsittelyohjelma Ohjelmat kirjoitetaan järjestelmän omalla korkean tason SCIL-kielellä. 2

9 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 1. JOHDANTO Kuvatoiminnot. Kuvatoiminto on tietty joukko kuvan osia eli se voi sisältää kaikkia tässä listassa edellä mainittuja osia. Vakiotoiminnon asentaminen kirjastosta tarkoittaa sitä, että sen kopio lisätään kuvaan kuvatoimintona. Picture background Picture function Kuva 1. Windows Function keys Kuvassa on esimerkkejä kaikista muista kuvan osista paitsi kuvaohjelmista. Kuva voi sisältää useita ikkunoita, joissa esitetään kuvia. Se voi sisältää myös joukon kuvatoimintoja, jotka muodostuvat samoin kuvista. Ikkunoissa esitettyjä kuvatoimintoja ja kuvia nimitetään koko kuvan "alakuviksi" tai "osakuviksi". Koko kuvaa nimitetään "pääkuvaksi". Osakuvilla voi olla vuorostaan omia osakuvia, jolloin muodostuu hierarkkinen kuvajärjestelmä. MicroSCADA-järjestelmän sisäisiä ikkunoita ei pidä sekoittaa sovellusikkunoihin. Sisäiset ikkunat ovat kuvan osia, mutta sovellusikkunat ovat näytön osia. Kuvankäsittelyprosessi Kaikki kuvan osat luodaan ja niitä muokataan kuvaeditorissa. Osia voidaan lisätä halutussa järjestyksessä. Kaikkia kuvan osia ei tarvitse aina käyttää. Kuva saattaa sisältää esimerkiksi vain taustan, ikkunan tai aloitusohjelman. Jos jokin kuva halutaan esittää pääkuvana, siinä pitäisi olla ainakin lopetusnäppäin. MicroSCADA-kuvia voidaan muokata lähes rajoituksitta. Kuitenkaan mitään kuvaa ei voida muokata silloin, kun se käytössä. Myöskään samaa kuvaa ei voida avata kahdessa editorissa samanaikaisesti. 3

10 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 1. JOHDANTO Kuvien käsittely ja tallentaminen Kuvat tallennetaan kuvatiedostonimillä, joiden laajennusosana on.pic. Tiedostot sijaitsevat vakioiduissa tiedostohakemistoissa, joista ne haetaan "neljän kirjaimen säännön" mukaisesti. Jos nimenannossa ei määritetä polkua, nimen neljää ensimmäistä kirjainta verrataan loogisiin polkumäärityksiin. Jos oikea löytyy, tiedosto määräytyy polkumäärityksen perusteella. Ellei oikeaa löydy, tiedosto määräytyy loogisen PICT-polkumäärityksen perusteella. Esimerkiksi kuvaa, jonka nimi on SYS_TEST, etsitään SYS-kansiosta. Kuvia voidaan vaihtaa käyttämällä!new PIC - komentoa. Katso lisätietoja käsikirjasta "SCIL-ohjelmointikieli". Eniten käytetyt kuvat tallentuvat myös keskusmuistissa sijaitsevaan kuvavälimuistiin, mikä nopeuttaa kuvankäsittelyä. Kun muisti on täynnä, vähiten käytetty kuva poistuu keskusmuistista. 4

11 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Luvun sisältö Tässä luvussa annetaan kuvaeditorin käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita Ensimmäisen kappaleen on tarkoitus antaa yleiskäsitys kuvaeditorin käytöstä. Siinä selostetaan, miten kuvaeditoriohjelma käynnistetään ja miten sen käyttö lopetetaan Toisessa kappaleessa kuvataan kuvatiedostojen käsittelyä. Siinä selostetaan uuden kuvan luomista, olemassa olevan kuvan avaamista ja kuvan tallentamista. Samoin selostetaan kommentin liittämistä kuvaan ja kuvan versiohistorian laatimista Kolmas kappale käsittelee täysgraafisen kuvaeditorin yleisiä toimintoja: valittavissa olevat eri muokkaustilat, puoligrafiikan poistaminen, näytön päivittäminen ja kuvan eri grafiikkatasot. Lisäksi selostetaan yleisesti kuvakokoa ja digitointipöydän neljänneksiä Neljännessä kappaleessa käsitellään kuvaelementtien muokkausta. Käsiteltäviä toimintoja ovat elementin valitseminen ja siirtäminen, snapja grid-toimintojen käyttäminen sekä elementin kohdistaminen, kopioiminen, poistaminen ja zoomaus Yleistä Yleiskatsaus Kuvaeditoria käytetään samaan tapaan kuin Windows-ohjelmia yleensä, esimerkiksi valikkojen avulla. Kuvaeditorissa voidaan joko luoda uusi kuva tai muuttaa jo olemassa olevaa kuvaa. Kuvan osat ovat muokattavissa missä järjestyksessä tahansa. Ne toiminnot, jotka eivät ole käytettävissä, näkyvät valikoissa himmennettyinä. Kun editori käynnistetään, näytölle ilmestyy tyhjä piirtoalue. Uuden kuvan laatiminen tälle alueelle voi nyt alkaa. Yleensä aloitetaan ensin kuvataustasta. Kuvaohjelmat kirjoitetaan SCIL-ohjelmaeditorissa, joka on kuvaeditorin työkalu. 5

12 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Kuvaeditorin käynnistäminen ja käytön lopettaminen Käynnistääksesi täysgraafisen kuvaeditorin avaa työkalujen hallintaikkuna Tool Manager ja valitse sininen Picture Editor -kuvake. Jos haluat käyttää puoligraafista kuvaeditoria, valitse musta Picture Editor -kuvake ja katso toimintaohjeet käsikirjan Picture Editing versiosta 8.2. Lopettaaksesi täysgraafisen kuvaeditoinnin, valitse kuvaeditorin File-valikosta Exit. Ellet ole tallentanut kuvaa, ohjelma kysyy haluatko nyt tallentaa kuvaan tekemäsi muutokset. Valikko- ja työkalurivit Kuvaeditorin näytön yläreunassa sijaitsevat valikko- ja työkalurivit on esitetty alla, katso Kuva 2. Toiminnot valitaan joko näpäyttämällä kulloinkin tarvittavaa työkalupainiketta tai valitsemalla toiminnon nimi valikoista. Näytön vasemmassa reunassa on piirtotyökalupakki. Näytön alareunassa sijaitsevat painikkeet ovat kohdistus (snap), ruudukko (grid), väri, fontti ja zoomaus. Näytön oikeassa yläkulmassa on lisäksi kaksi kenttää, joista ensimmäinen esittää valitun elementin koon ja toinen osoittimen sijaintipaikan. Kuva 2. Valikko- ja työkalurivit. Työkalurivin ensimmäinen painike on tiedoston tallennuspainike Save ja toinen avauspainike Open. Kolme seuraavaa painiketta ovat Cut, Copy ja Paste. Kuudes painike on Bring To Front ja seitsemäs Send To Back. Seuraavina ovat Ungroup ja Group. Kymmenentenä on Rotate -90 ja yhdentenätoista Rotate +90. Loput neljä ovat muokkaustilan painikkeita eli taustatila Background mode, kuvatoimintotila Picture Functions mode, toimintonäppäintila Function Keys mode ja ikkunatila Windows mode Kuvatiedostojen käsittely Yleistä 6 File-valikosta valittavia vaihtoehtoja ovat uuden kuvan luominen, vanhan kuvan avaaminen tai näytöllä olevan kuvan tallentaminen. Kuvaeditorista voidaan myös

13 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN poistua tämän valikon avulla. Muun muassa näitä toimintoja käsitellään tässä kappaleessa. Kuva 3. File-valikko. Uuden kuvan luominen Kun käynnistät kuvaeditorin, näytölle avautuu tyhjä piirtoalue. Tällöin voit aloittaa uuden kuvan laatimisen. Jos olet jo käsittelemässä jotain kuvaa, valitse File-valikosta vaihtoehto New. Muista, että editorissa voit käsitellä vain yhtä kuvaa kerrallaan. Tallenna edelliseen kuvaan tekemäsi muutokset ennen kuin aloitat uuden kuvan luomisen. Jos näpäytät New-painiketta, mutta et ole tallentanut näytöllä olevaan kuvaan tekemiäsi muutoksia, ohjelma pyytää sinua nyt tekemään sen. Olemassa olevan kuvan avaaminen Tavallisesti tallennetut kuvat löytyvät PICT-hakemistosta. Olemassa oleva kuva voidaan avata muokkausta varten kolmella eri tavalla: Valitse kuvan nimi File-valikosta, johon ohjelma kirjaa viiden viimeksi käsitellyn kuvan nimet. Katso Kuva 3. tai: 1. Valitse File-valikosta ensin Open ja sitten By File Chooser. File Chooser - valintaikkunasta löytyvät kaikki olemassa olevat tiedostot, joten kuvat voidaan valita tätä kautta kun tiedetään niiden tallennuspaikka tiedostojärjestelmässä. 7

14 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN 2. Valitse avattavan kuvan nimi ja näpäytä sitten OK-painiketta. tai: 1. Valitse File-valikosta ensin Open ja sitten By Name. Kirjoita sen jälkeen haluamasi kuvan nimi näytölle avautuvaan valintaikkunaan. Katso Kuva 4. Voit kirjoittaa kuvan nimen lisäksi loogisen hakemistopolun tai jättää sen pois. Jos nimi annetaan ilman loogista hakemistopolkua, ohjelma etsii kuvaa "neljän kirjaimen säännön" perusteella. 2. Näpäytä OK-painiketta. Kuva 4. Valintaikkuna, josta kuva avataan nimellä. Voit muokata vain yhtä kuvaa kerrallaan. Kun kuva ladataan näytölle, se korvaa siinä aikaisemmin esitetyn kuvan. Kuvan tallentaminen Kuvan tallentaminen ensimmäisen kerran: 1. Valitse File-valikosta vaihtoehto Save As. Save-valintaikkuna avautuu. 2. Näpäytä hiirellä Save as -tekstin alapuolella olevaan tyhjään tekstiruutuun ja kirjoita siihen se tiedostonimi, jonka haluat antaa kuvalle. Tiedostonimissä voidaan käyttää enintään 10 merkkiä. Laajennusosan (.pic) ohjelma lisää automaattisesti antamaasi tiedostonimeen. Nimessä voit käyttää kirjaimia A- Z, numeroita 0-9 ja alaviivaa (_). Aloita tiedostonimi kirjaimella. Kuva tallentuu Pict-nimiseen oletushakemistoon, ellet muuta tallennushakemistoa. 3. Valitse Save. Sellaiset nimet eivät ole sallittuja, jotka käyttöjärjestelmä on varannut omaan käyttöönsä, kuten esimerkiksi LPT1, COM1 jne. Kun tallennat jo aikaisemmin tallennetun kuvan, valitse File-valikosta Save tai näpäytä levykesymbolilla merkittyä työkalupainiketta tai paina näppäimiä CRTL+S samanaikaisesti. Kun haluat tallentaa kuvan toisella nimellä, menettele samalla tavalla kuin tallentaisit kuvan ensimmäisen kerran. 8

15 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Kommentit Kuvan kommentti voi sisältää kuvan laatijan nimen, luonti- tai muokkauspäivämäärän, tiedon siitä miten se liittyy muihin kuviin ja muita senkaltaisia tietoja. Kommentit kirjoitetaan Comment-valintaikkunaan. Kommenttiriville mahtuu enintään 68 merkkiä. 1. Kun haluat kirjoittaa, muuttaa tai lukea kommentin, valitse Edit-valikosta vaihtoehto Comment. Näytölle avautuu valintaikkuna (Kuva 5). 2. Kirjoita kommenttisi tekstiruutuun ja näpäytä OK-painiketta. Kommentin muuttaminen ja lukeminen tapahtuu tässä samassa ikkunassa. Kuva 5. Tässä valintaikkunassa tapahtuu kuvaan liittyvän kommentin kirjoittaminen, muuttaminen ja lukeminen. Kuvan kommentti voidaan liittää osaksi sen dokumentointia. Tämä on yksi tapa dokumentoida kuvia. Toinen on MicroSCADA-järjestelmän automaattinen dokumentointi, joka helpottaa sovelluskohtaista dokumentointia. Käyttäjä voi valita mitkä kohteet sisällytetään dokumenttiin. Huomattakoon, että täysgraafisten elementtien kuvausta ei voida liittää dokumenttiin. Dokumentoinnin tuloksena saadaan sovelluskohtaiset tiedot kattava, kirjoittimelle tulostettu dokumentti. Versiohistoria Kuvalle voidaan laatia enintään riviä pitkä versiohistoria. Sen kirjoittaminen, muuttaminen tai lukeminen käy seuraavasti: 1. Valitse Edit-valikosta vaihtoehto Revision History. 2. Kirjoita, lue tai muuta tekstiä näytölle avautuvassa editorissa. Täytä lomakepohja siinä olevien otsikoiden ja tyhjien rivien avulla. 9

16 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN 2.3. Yleiset toiminnot Muokkaustilan valinta Editorissa on neljä eri muokkaustilaa: Tausta Toimintonäppäimet Kuvatoiminnot Ikkunat. Taustatilassa voi lisätä, poistaa tai muuttaa graafisia elementtejä. Ikkunatilassa voi lisätä, poistaa tai muuttaa ikkunoita. Toimintonäppäimiä voi muokata toimintonäppäintilassa. Kuvatoiminnot asennetaan ja määritetään kuvatoimintotilassa. Käytettävissä olevat valikot ja painikkeet ovat aina näkyvissä. Kuvaeditori on käynnistyttyään taustatilassa. Jos haluat vaihtaa sen, valitse haluamasi muokkaustilan nimi Edit-valikosta. Ota huomioon, että pääkuvalle ei voida valita ikkuna- ja toimintonäppäintilaa kuvaeditorin ollessa kuvatoimintotilassa. Valitse ensin taustatila. Sen jälkeen voit valita kaikki muut pääkuvan muokkaustilat. Jos olet valinnut jonkin kuvatoiminnon kuvatoimintotilassa, voit valita kyseiselle kuvatoiminnolle ikkuna- ja toimintonäppäintilan. Muokkaustilan voit myös vaihtaa työkalurivistä näpäyttämällä vastaavaa painiketta. Katso lisätietoja sivulta 10. Puoligrafiikan poistaminen Täysgraafinen kuvaeditori ei tue puoligraafisten kuvioiden muokkausta. Niitä voidaan muokata puoligraafisessa kuvaeditorissa, joka on myös osa MicroSCADAn versiota 8.4. Täysgrafiikkaeditorissa on vain yksi toiminto, joka koskee puoligraafisia elementtejä: pääkuvan puoligraafinen tausta voidaan poistaa kokonaisuudessaan. Puoligraafisen taustan poisto: 1. Valitse Edit-valikosta vaihtoehto Remove Semigraphics. 2. Näytölle avautuu valintaikkuna, katso Kuva 6. Näpäytä Yes-painiketta. 10

17 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Kuva 6. Puoligrafiikan poisto on vahvistettava tässä valintaikkunassa ennen kuin ohjelma suorittaa poiston lopullisesti. Grafiikkatasot Grafiikan eri tasot piirretään kuvaeditoreissa. Alla on lueteltu täysgrafiikkaeditorin avulla luotavan kuvagrafiikan päätasot ylimmästä alimpaan. Kuvatoimintoja sisältävät grafiikan päätasot jakaantuvat edelleen erillisiin tasoihin, joista kukin sisältää jonkin asennetun kuvatoiminnon ja eräissä tapauksissa pääkuvan grafiikkatason. Grafiikan päätasot ovat seuraavat: Ylin taso käsittää kuvatoimintojen aloitusohjelman. Toinen taso käsittää pääkuvan aloitusohjelman. Kolmas taso käsittää pääkuvan ja kuvatoimintojen täysgraafiset piirto-ohjelmat. Neljäs taso käsittää pääkuvan ja kuvatoimintojen täysgraafiset taustaohjelmat. Viides taso käsittää kuvatoimintojen puoligraafisen taustan. Kuudes taso käsittää pääkuvan puoligraafisen taustan. Voimassa oleva grafiikkatasojen piirtojärjestys näkyy Drawing Order -valintaikkunasta. Päätasojen yksi, kolme, neljä ja viisi sisällä on oletuksena, että kuvatoimintotasot suoritetaan siinä järjestyksessä kuin kyseiset kuvatoiminnot on asennettu. Kuvaeditorissa voit vapaasti valita kuvatoimintojen ja pääkuvan grafiikan suoritusjärjestyksen. Sen vuoksi päägrafiikkatasojen paikkaa ei voi vaihtaa. Tasojen yksi, kolme, neljä ja viisi sisällä pääkuvan ja kuvatoimintojen järjestystä voi muuttaa. Se tapahtuu käyttämällä Arrange-valikosta löytyviä vaihtoehtoja. Voimassa olevaa piirtojärjestystä voit tarkastella valitsemalla View-valikosta vaihtoehdon Drawing Order. Näytölle avautuu ikkuna, katso Kuva 7. 11

18 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Kuva 7. Voit katsoa grafiikkatasojen voimassa olevaa piirtojärjestystä tästä valintaikkunasta. Grafiikkatasojen järjestystä vaihdetaan käyttämällä Arrange-valikon antamia vaihtoehtoja. Kun kuvataustaan lisätään uusi elementti, se sijoittuu edellisten päälle. Kun eri elementeillä on sama tai osittain päällekkäinen sijoituspaikka, uudempi elementti peittää aikaisemmin piirretyn. Käyttämällä Arrange-valikon eri vaihtoehtoja saat kuvan elementit sopivaan järjestykseen. Taustan elementtejä ja kuvatoimintoja voit siirtää toistensa alle- tai päälle mutta et ikkunoita tai näppäimiä. Kuva 8. Arrange-valikon komentojen avulla elementtejä voidaan kohdistaa ja siirtää toistensa päälle- ja alle. 12

19 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Bring to Front Send to Back Bring Forward Send Backward siirtää valitun elementin muiden elementtien päälle. Katso Kuva 9. siirtää valitun elementin muiden elementtien alle. siirtää valitun elementin yhden tason verran ylemmäksi, ts. se siirtää valitun elementin seuraavana sen yläpuolella olevan elementin päälle. siirtää valitun elementin yhden tason verran alemmaksi, ts. se siirtää valitun elementin seuraavana sen alapuolella olevan elementin alle Raise 1 (a) 3 1 Raise one level (b) Kuva 9. (a) Elementin 1 siirto päällimmäiseksi. Elementin 1 siirto yhden tason verran ylemmäksi. Elementtien järjestystä voidaan muuttaa usein eri tavoin. Seuraavassa on esitetty yksi niistä: 1. Valitse se elementti, jonka haluat sijoittaa muiden alle. 13

20 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN 2. Valitse Arrange-valikosta Send to Back. Katso Kuva Valitse se elementti, jonka haluat sijoittaa toiseksi alimmaiseksi elementiksi. 4. Valitse Arrange-valikosta Send Backward. Valitse komento uudelleen, jos elementtejä on useammissa tasoissa ja valittu elementti ei ole vielä oikeassa paikassa. 5. Ellei järjestys ole vieläkään haluttu, valitse siirrettävä elementti ja komento Send Backward uudelleen, kunnes elementti on halutussa paikassa. Näytön päivittäminen On tilanteita, jolloin grafiikkaa ei näe näytöstä sellaisena kuin se on lopullisessa piirustuksessa. Näin saattaa käydä esimerkiksi muokattaessa muiden takana sijaitsevaa elementtiä. Muokattaessa se siirtyy etualalle. Saadaksesi piirustuksesta oikean käsityksen valitse View-valikosta Refresh-vaihtoehto. Kuva piirtyy nyt uudelleen. Kuvan koko Yleensä kuvan koko on sama kuin näytöllä näkyvä piirtoalue. Kokoa voidaan kuitenkin muuttaa. Tätä toimintoa tarvitaan esimerkiksi siinä tapauksessa, että ikkunassa esitettävän kuvan kokoa on muutettava. Kuvan kokoa pienennetään seuraavasti: 1. Valitse Format-valikosta vaihtoehto Picture Size. 2. Pidä hiiripainiketta alaspainettuna sen piirtoalueen vasemmassa yläkulmassa, jonka haluat mukaan kuvaan ja vedä hiiriosoitinta alueen vastakkaiseen alakulmaan. Kuvan kaikkien näppäinten ja ikkunoiden on jäätävä valitun alueen sisäpuolelle. Jos yrität valita sellaisen alueen, joka ei sisällä kaikkia tarvittavia osia, kuvan koko laajenee automaattisesti. Tuloksena on pienin mahdollinen suorakulmio, joka sisältää kaikki tarvittavat elementit. 3. Näpäytä OK-painiketta. Katkoviiva osoittaa valitun alueen koon näytöllä. Jos koko ei ole sopiva, valitse alue uudelleen komennolla Picture Size ja muuta sen jälkeen alueen rajausta. Kun avaat kuvan seuraavan kerran, siinä näkyy vain valitsemasi alue. Jos haluat säilyttää kuvan vanhan version, sinun on tallennettava uusi kuva toisella tiedostonimellä. 14

21 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Neljännekset Digitointipöytä on jaettu neljään osaan eli neljänneksiin. Neljänneksiä käytetään seuraavasti: 1. Näytöllä on oltava se kuva, jota haluat käyttää ensimmäisestä neljänneksestä eli digitointipöydän vasemmasta yläosasta. Valitse Edit-valikosta Quadrants. 2. Kirjoita uuden valintaikkunan ensimmäiseen tekstiruutuun sen kuvan nimi ja looginen polku, jonka haluat avata toiseen neljännekseen. 3. Kirjoita toiseen tekstiruutuun sen kuvan nimi ja looginen polku, jonka haluat avata kolmanteen neljännekseen ja kirjoita kolmanteen tekstiruutuun sen kuvan nimi ja polku, jonka haluat avata neljänteen neljännekseen Elementtien muokkaaminen Yleistä Olemassa olevien elementtien (taustaelementtien, toimintonäppäinten, ikkunoiden, kuvatoimintojen) muokkaaminen aloitetaan valitsemalla haluttu elementti. Kaikkia valittuja elementtejä voidaan siirtää, poistaa, kohdistaa ja zoomata. Taustaelementtien kokoa, muotoa, tekstiä ja graafisia ominaisuuksia voidaan muuttaa. Toimintonäppäimen kokoa voidaan myös muuttaa. Taustaelementtejä, ikkunoita ja toimintonäppäimiä voidaan kopioida. Taustaelementtejä ja kuvatoimintoja voidaan tuoda eteenpäin tai viedä taaksepäin. Piirto-ohjelmassa SCIL-komennoilla luotuja elementtejä voidaan katsoa kuvaeditorissa, mutta niitä ei voida muokata. 15

22 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Kuva 10. Edit-valikko. Muokkauksessa käytettävät perustoiminnot valitaan Edit-valikosta, katso Kuva 10. On olemassa myös useita muita muokkaustoimintoja, jotka voidaan valita toisista valikoista. Lisäksi tietyt toiminnot voi valita näpäyttämällä työkalurivillä olevia vastaavia painikkeita. Työkalurivi sijaitsee kuvaeditorin yläreunassa. Elementin valitseminen Jotta elementtiä voidaan muokata, se on ensin valittava. Valinta tehdään samassa tilassa, jossa elementtiä muokataankin (esimerkiksi taustaelementit valitaan taustatilassa). Elementin valinta tehdään seuraavasti: 1. Näpäytä piirtotyökalupakissa olevaa painiketta, jossa on musta nuoli. 2. Näpäytä sitten elementin kehystä. Kehykseen ilmestyy kahvat. Jos yksi elementti on valittuna, mutta haluat valita toisen, valitse Edit-valikosta vaihtoehto Select Next. Tämä toiminto valitsee edellistä lähinnä olevan elementin. Jos valitset Select Next-toiminnon uudelleen, valituksi tulee lähin elementti, jota ei ole vielä valittu. Toistamalla tätä menettelyä pääset valitsemaan haluamasi elementin. Tämä on tärkeä ominaisuus silloin kun käsittelet pieniä, toisiaan lähellä olevia elementtejä. Tällöin oikean elementin valitseminen hiiriosoittimella olisi vaikeaa. Useita elementtejä valitset pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla ja siirtämällä hiiriosoitinta elementistä toiseen ja näpäyttämällä hiiripainiketta kunkin valittavan elementin päällä. Jos näpäytät hiiripainiketta jonkin elementin kohdalla, mutta et pidä 16

23 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN vaihtonäppäintä alaspainettuna, niin kaikki sitä ennen tehdyt valinnat purkautuvat ja vain viimeksi tehty valinta on voimassa. Jos näpäytät hiiripainiketta jonkin jo valittuna olevan elementin kohdalla ja samalla painat vaihtonäppäintä alas, vain tämän elementin valinta purkautuu. Kaikki elementit valitset käyttämällä Edit-valikon toimintoa Select All. Kaikkien elementtien valinnan purat käyttämällä saman valikon Unselect All -toimintoa. Kaikki tietyn alueen elementit valitset painamalla hiiripainikkeen alas alueen jossain kulmassa. Sen jälkeen vedät hiiriosoitinta alueen vastakkaiseen kulmaan pitäen hiiripainiketta koko ajan alaspainettuna ja vapautat hiiren painikkeen kulmapisteessä. Tämä onnistuu vain jos et ole vielä valinnut yhtään elementtiä. Elementin siirtäminen Elementin siirtäminen: 1. Valitse elementti. 2. Osoita elementille uusi paikka painamalla hiiripainike alas elementin keskellä ja vedä hiiriosoitin uuteen paikkaan. Voit siirtää valitsemaasi elementtiä myös käyttämällä näppäimistön nuolinäppäimiä. Jos pidät vaihtonäppäintä alaspainettuna, elementit siirtyvät apupisteruudukossa yhden pisteen verran nuolinäppäimen suuntaan. Taustatilassa elementit siirtyvät yhden SCIL-yksikön verran painaeessasi nuolinäppäintä (ilman vaihtonäppäintä). Ikkuna-, kuvatoiminto- ja toimintonäppäintilassa elementit siirtyvät aina yhden pisteen verran, mikä vastaa 16 vaakasuoraa ja 20 pystysuoraa SCIL-yksikköä. Tämänkokoisista SCIL-yksiköistä muodostuvassa ruudukossa on 48 viivaa, joissa kussakin on 80 merkkipaikkaa. Huomaa, että SCIL-yksikkö ei yleensä ole sama kuin yksi kuvapiste eli pikseli. Elementin (paitsi kuvatoiminnon) siirtäminen kuvasta toiseen: 1. Valitse elementti. 2. Valitse Edit-valikosta Cut. 3. Avaa kuva, johon haluat liittää valitun elementin. Ellet ole tallentanut vanhaan kuvaan tekemiäsi muutoksia, voit tehdä sen nyt. Valitse Editvalikosta Paste. 4. Toisesta kuvasta siirretty uusi elementti ilmestyy piirtoalueen vasempaan yläkulmaan. 5. Osoita hiirellä elementin keskelle ja paina hiiripainike alas. Siirrä elementti hiiripainike alaspainettuna oikeaan paikkaan ja vapauta hiiripainike. 17

24 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Snap- ja Grid-toiminnot Snap ja Grid ovat elementtien siirtämistä ja kohdistamista helpottavia toimintoja. Grid on apupisteruudukko, joka muodostuu vaaka- ja pystysuorissa linjoissa olevista pisteistä, joiden väli on määritettävissä. Ruudukko voi olla näkyvissä tai piilotettu. Snap-toiminto tarkoittaa sitä, että elementin kaikki päätepisteet lukittuvat piirtoalueen tiettyihin pisteisiin eli snap-pisteisiin, katso Kuva 11. Piirrettäessä osoitin hyppää näihin snap-pisteisiin. Snap-pisteiden välit ovat yhtä suuret kuin grid-ruudukon välit. Grid-pisteiden väliä (ja siten myös snap-väliä) muutetaan valitsemalla Formatvalikosta Grid. Näytölle tulee valintaikkuna, katso Kuva 12. Kuva 11. Snap- ja grid-toiminnot valitaan Options-valikosta. Kuva 12. Grid-ruudukon välit voidaan muuttaa tässä valintaikkunassa. 18 Snap-toiminto otetaan käyttöön valitsemalla Options-valikosta Snap On. Ruudukko otetaan käyttöön valitsemalla Grid On. Toiminnot voidaan valita myös näpäyttämällä kuvaeditorin ikkunan alareunassa sanojen Snap ja Grid edessä olevia valintaruutuja. Snap- ja grid-toiminnot voivat olla yhtä aikaa valittuina. Kun molemmat ovat valittuina, osoitin siirtyy ruudukon pisteisiin. Ruudukon pisteet saadaan myös näkyviksi, jolloin elementit voidaan kohdistaa täsmälleen paikoilleen.

25 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Elementtien kohdistaminen Useita elementtejä voidaan kohdistaa samaan linjaan niiden yläreunan, alareunan, keskipisteen, vasemman tai oikean reunan mukaan. Taustaelementtejä, toimintonäppäimiä tai kuvatoimintoja voidaan kohdistaa tällä tavoin. Kohdistustoiminnot sijoittavat elementit niin, että kunkin elementin yksi piste on samassa linjassa muiden elementtien vastaavan pisteen kanssa. Yläreunan kohdistus järjestää kaikki valitut elementit samaan linjaan ylimmän elementin ylimmän pisteen mukaan. Alareunan kohdistus sijoittaa elementit alimman elementin alimman pisteen mukaan. Keskipisteen kohdistus tehdään joko vaaka- tai pystysuorassa. Vaakasuora keskipisteen kohdistus siirtää elementit samalle linjalle, joka kulkee ylimmän ja alimman elementin keskipisteiden puolivälin kautta. Pystysuora keskipisteen kohdistus siirtää elementit samalle linjalle, joka kulkee äärimmäisenä piirtoalueen vasemmassa reunassa olevan elementin ja äärimmäisenä piirtoalueen oikeassa reunassa olevan elementin keskipisteiden puolivälin kautta. Vasen kohdistus linjaa elementit sen valitun elementin mukaan, joka ulottuu lähimmäksi piirtoalueen vasenta reunaa. Oikea kohdistus linjaa elementit sen valitun elementin mukaan, joka ulottuu lähimmäksi piirtoalueen oikeaa reunaa. Elementtien kohdistaminen tapahtuu näin: 1. Valitse kohdistettavat elementit. 2. Valitse Arrange-valikosta se kohdistustoiminto, jota haluat käyttää. Koordinaattien päivittäminen Osoittimen paikka näkyy työkalurivin oikeassa reunassa. Ellet halua päivittää koordinaatteja jatkuvasti, voit peruuttaa tämän toiminnon valitsemalla Optionsvalikosta komennon Update Coordinates. Tämä saattaa nopeuttaa kuvaeditorin toimintaa. Elementin kopiointi Elementin kopioiminen yhden kuvan sisällä: 1. Valitse elementti. 2. Valitse Edit-valikosta Copy. 19

26 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN 3. Valitse sen jälkeen Paste. Kopioitu uusi elementti ilmestyy piirtoalueen vasempaan yläkulmaan. 4. Siirrä elementti oikeaan paikkaan painamalla hiiripainike alas osoittimen ollessa elementin keskellä ja pitämällä painiketta alaspainettuna ja vetämällä osoitin haluttuun paikkaa. Voit myös kopioida valitsemasi elementit muistiin näpäyttämällä työkalurivin kopiointipainiketta (kahden tekstiarkin symboli), tai painamalla näppäimiä CTRL+C samanaikaisesti. Kopiomuistista elementit voidaan liittää kuvaan painamalla CTRL+V samanaikaisesti tai näpäyttämällä vastaavaa työkalupainiketta (yksi valkoinen arkki ja yksi tekstiarkki). Elementin kopioiminen toiseen kuvaan: 1. Valitse elementti. 2. Valitse Edit-valikosta Copy. 3. Avaa kuva, johon haluat sijoittaa kopioidun elementin. Ellet ole tallentanut vanhaan kuvaan tekemiäsi muutoksia, voit tehdä sen myös tässä vaiheessa. 4. Valitse Edit-valikosta Paste. Kopioitu elementti ilmestyy piirtoalueen vasempaan yläkulmaan. 5. Siirrä elementti haluamaasi paikkaan. Elementin poistaminen Elementin poistaminen: 1. Valitse elementti. 2. Valitse Edit-valikosta Delete, jolloin elementti häviää. Saman voit tehdä painamalla näppäimistön DELETE-näppäintä. 3. Näpäytä nyt avautuvasta valintaikkunasta OK-painiketta, jolla hyväksyt elementin poistamisen. Jos et halua hyväksyä poistoa joka kerta, voit peruuttaa Confirm Delete -toiminnon Tools-valikosta. Täysgrafiikkaeditori ei tue puoligraafisten kuvioiden editointia. Poisto on ainoa toiminto, joka voidaan tehdä puoligraafiselle elementille. Tähän liittyvää lisätietoa on sivulla 10. Puoligraafisia elementtejä voidaan muokata puoligrafiikkaeditorissa, joka on samoin MicroSCADA-version 8.4 työkalu. 20

27 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 2. TÄYSGRAAFISEN KUVAEDITORIN KÄYTTÄMINEN Zoomaus Pienikokoisten elementtien piirtämisen ja muokkaamisen helpottamiseksi voit lähentää ja loitontaa koko kuvan tai vain osan siitä zoomaamalla. Jos haluat loitontaa koko kuvataustan näytölle, valitse View-valikosta sopiva zoomausprosentti. Saman valinnan voit tehdä kuvaeditorin oikeassa alareunassa olevassa askellusruudussa. Ruudussa olevaa prosenttilukua voit muuttaa askellinnuolilla tai kirjoittamalla ruutuun sopivan luvun. Lähentämisen tai loitontamisen voit tehdä myös View-valikossa valitsemalla Zoom In tai Zoom Out. Käyttäessäsi näitä toimintoja kuvan zoomausprosentti on kymmenen. Halutessasi zoomata osan kuvasta siten, että tämä osa täyttää koko piirtoalueen, menettele seuraavasti: 1. Näpäytä suurennuslasisymbolilla merkittyä painiketta kuvaeditorin oikeassa alareunassa. 2. Valitse sitten zoomattava alue. Osoita haluamasi alueen yhtä kulmaa ja paina hiiripainike alas. Painike alaspainettuna vedä osoitin valittavan alueen vastakkaiseen kulmaan. Vapauta hiiripainike ja tällöin ohjelma valitsee sopivan zoomausprosentin automaattisesti. 21

28

29 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA 3. TAUSTA Yleistä Kuvaeditorissa voidaan käyttää seuraavia toimintoja: 3.1. Elementtien graafisten ominaisuuksien eli värin, viivatyypin ja viivan leveyden ja fontin valitseminen. Lisäksi kuvataan elementtien ryhmitystä Erityyppisten graafisten elementtien valitseminen ja piirtäminen. Valittavissa ovat esim. viiva, suorakulmio, ympyrä, ellipsi tai kaari Olemassa olevien elementtien muokkaaminen, kuten esimerkiksi koon ja muodon muuttaminen, elementtien kierto, värin muuttaminen tai tekstin muokkaaminen Elementtien graafisten ominaisuuksien valitseminen Yleistä Graafiset ominaisuudet ovat valittavissa ja muutettavissa milloin tahansa kuvataustaa muokattaessa. Muutettavia graafisia ominaisuuksia ovat väri, fontti, viivatyyppi ja viivan leveys. Jokaisella graafisella ominaisuudella on oletusasetus (esimerkiksi väri on valkoinen, viivan leveys on ensimmäinen kapea viiva ja viivatyyppi on yhtenäinen). Jos halutaan käyttää oletusasetuksia tai aikaisemmin muutettuja asetuksia, mitään muutoksia ei tarvitse tehdä. Tässä kappaleessa tarkastellaan ominaisuuksien valintaa. Ne elementit, joille halutaan samat ominaisuudet, voidaan määrittää yhdeksi ryhmäksi. Tämä ryhmitystoiminto mahdollistaa useiden elementtien graafisten ominaisuuksien muuttamisen samalla kertaa sen sijaan että ne pitäisi muuttaa erikseen jokaisen elementin kohdalla. Kun muutetaan ryhmän ominaisuutta, kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat elementit muuttuvat vastaavasti. Graafiset ominaisuudet voidaan myös kopioida jostain olemassa olevasta elementistä. Kaikki tiettyyn grafiikkaryhmään eli GC-ryhmään (Graphics Contents) kuuluvat elementit saavat kaikki sen graafiset ominaisuudet. Jos jokin elementti on valittuna, vaikuttaa graafisten ominaisuuksien valinta tähän elementtiin. Ellei yhtään elementtiä ole valittuna kun graafisia ominaisuuksia muutetaan, muutos vaikuttaa kaikkiin niihin elementteihin, jotka luodaan valinnan jälkeen. 23

30 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA Piirrosvärin valitseminen Vapaasti valittavia värejä ovat tietyt ennalta määritetyt, eri käyttötarkoituksiin suositellut vakiovärit sekä käyttäjän itse määrittämät sovellusvärit. Mitä tahansa värejä saa luoduksi RGB-värien muokkausikkunassa. Valitse piirtoväri näpäyttämällä haluamaasi väripaletin väriä (Kuva 13). Valitsemasi väri näytetään erikseen väripaletin alapuolella. Värin vieressä ilmoitetaan myös sen nimi. Ellei haluamaasi väriä ole väripaletissa, vaihda siihen jonkin värin tilalle uusi väri. Tätä menettelyä selostetaan seuraavassa kappaleessa, sivulla 24. Kuva 13. Kuvaeditorin alarivin väripaletti, jossa sininen väri on valittuna. Värin vaihtaminen väripalettiin Jos haluat käyttää sellaista väriä, jota ei ole väripaletissa, vaihda jonkin värin tilalle haluamasi väri. Vaihda väri seuraavasti: 1. Näpäytä painiketta, johon on merkitty kolme väriympyrää. Näytölle avautuu värin valintatyökalu Color Chooser (Kuva 14). 2. Valitse ensin jokin neljästä vaihtoehtoisesta värityypistä näpäyttämällä kyseistä välilehteä. Valitse sen jälkeen se väri, jota haluat käyttää. 24

31 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA Kuva 14. Color Chooser -valintatyökalussa voidaan vaihtaa haluttu väri. System Color Tämä ryhmä sisältää ennalta määritetyt värit, joilla on tietty käyttötarkoitus järjestelmässä. Kutakin väriä oletetaan käytettävän aina samaan tarkoitukseen. Näpäytä avattavaa Color Selector -luetteloruutua. Valitse luettelosta haluamasi värin nimi. Valittu väri ilmestyy työkalun vasempaan yläkulmaan tekstin Selected Color alapuolelle. Järjestelmävärit on esitetty alla (Kuva 15). Kuva 15. Järjestelmävärit valitaan avattavasta luetteloruudusta. 25

32 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA User Color RGB Käyttäjäkohtaisten värien ryhmä sisältää ennalta määritettyjä värejä, joita ei tarvitse käyttää mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Näpäytä avattavaa Color Selector - luetteloruutua. Valitse sitten luettelosta haluamasi väri. Valittu väri näkyy työkalun vasemmassa yläkulmassa tekstin Selected Color alapuolella. RGB-värityyppi tarkoittaa punaisen, vihreän ja sinisen värin määritystä. Värinmuokkaustyökalun avulla voidaan vapaasti sekoittaa haluttu värisävy määrittämällä siinä punaisen, vihreän ja sinisen värin osuudet. Värin muokkaus on esitetty alla olevassa kuvassa (Kuva 16). Valitse punasävyn osuus siirtämällä värikynää mustien askellusnuolien avulla. Punaista värikynää voit siirtää myös suoraan hiiren avulla. Se tapahtuu osoittamalla kynää hiirellä ja vetämällä se hiiripainike alaspainettuna haluttuun kohtaan. Värin senhetkinen muokkaussävy näkyy työkalun vasemmassa yläkulmassa. Valitse sen jälkeen vihreä ja sininen värisävy omilla riveillään samaan tapaan kuin punainen värisävy. Kun olet määrittänyt punaisen, vihreän ja sinisen värin osuudet haluamiksesi, on uusi värisävy valmis. Näpäytä OKpainiketta. Kuva 16. Punaisen, vihreän ja sinisen värin osuutta muuttamalla saadaan eri värisävyjä. Semigraphic Puoligraafisten värien ryhmästä voit valita kahdeksan eri väriä. Näpäytä avattavaa Color Selector -luetteloruutua. Valitse sitten sen värin nimi, jota haluat käyttää. Valittu väri näkyy työkalun vasemmassa yläkulmassa tekstin Selected Color alapuolella. 26

33 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA Elementtien täyttö värillä Tietyt piirretyt elementit voidaan täyttää samalla värillä, jolla niiden reunaviiva on piirretty. Väritettäviä elementtejä ovat kaari, ympyrä, murtoviiva ja suorakulmio. Elementin täyttö sen reunaviivan värillä: 1. Näpäytä piirtotyökalupakissa olevaa mustaa nuolta. Sen jälkeen näpäytä väritettävän elementin kehystä. 2. Näpäytä seuraavaksi maalipurkkityökalua. Täyttöväri poistetaan valitsemalla elementti ja painamalla samaa täyttöpainiketta uudelleen. Tällöin elementti muuttuu täyttämättömäksi. Viivan tyyli ja leveys Viivat voivat olla yhtenäisiä, katkoviivoja, pisteviivoja tai kaikista näistä muodostuvia sekaviivoja. Valittavana on kuusi viivatyyliä, katso Kuva 17. Valittavissa on kahdeksan eri viivan leveyttä. Viivatyylin muuttaminen: 1. Valitse Format-valikosta Line Style. 2. Valintaikkunassa näet nyt eri viivatyylejä. Valitse se viivatyyli, jota haluat käyttää. Kuva 17. Viivatyyli valitaan tästä ikkunasta. 3. Näpäytä OK-painiketta. 27

34 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA Viivan leveyden muuttaminen käy näin: 1. Valitse Format-valikosta Line Width. 2. Valintaikkunassa näet nyt erilaisia viivan leveyksiä, katso Kuva 18. Valitse se viivan leveys, jota haluat käyttää. Kuva 18. Viivan leveyden valintaikkuna. 3. Näpäytä OK-painiketta. Fontin valitseminen Valitse ensin mitä fonttia haluat käyttää ja aloita vasta sitten tekstin kirjoittaminen. Fontin valitseminen käy näin: 1. Näpäytä ikkunan alareunassa olevaa painiketta, jossa on kirjain f. Fontin valintatyökalu Font Chooser avautuu, katso Kuva Scope-valintaruudusta voit valita System- tai User-fontit. Valitse System. 3. Avattavasta Font-luetteloruudusta on valittavissa erilaisia fontteja. Valitse haluamasi fontti. Valittuasi fontin näet siitä näytteen työkalun alaosassa. Jos haluat käyttää fonttia, jota et löydä luettelosta, lisää se käyttäjän määrittämien fonttien listaan. 4. Näpäytä OK-painiketta. 28

35 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA Kuva 19. Fonttien valintatyökalu. Elementtien ryhmittäminen ja ryhmityksen purkaminen Jos haluat antaa samat graafiset ominaisuudet useille elementeille tai jos haluat käsitellä kaikkia elementtejä yhdessä, esimerkiksi siirtää ne kaikki kerralla, kyseiset elementit kannattaa määrittää yhdeksi ryhmäksi. Jos haluat antaa ainoastaan samat graafiset ominaisuudet useammalle elementille, voit muodostaa saman graafisen sisällön omaavan grafiikkaryhmän eli GC-ryhmän (Graphical Contents). Grafiikkaryhmiä käsitellään tämän kappaleen lopussa. Ryhmän tiettyä ominaisuutta voidaan muuttaa samalla tavalla kuin yksittäisen elementin ominaisuutta. Elementtien käsittelemisestä ryhmänä on erityistä hyötyä silloin, jos jotain niiden ominaisuutta saatetaan muuttaa myöhemmin. Ryhmä voi sisältää myös sellaisia elementtejä, joilla ei ole samoja ominaisuuksia kuin ryhmän muilla elementeillä. Tämä on mahdollista vain jos ominaisuudet on valittu ennen ryhmän muodostamista. Ryhmän kokoa ei voi muuttaa. Ryhmää ei voi myöskään leikata eikä kopioida. Ryhmän määrittäminen: 1. Valitse ryhmän ensimmäinen elementti. 2. Paina näppäimistön vaihtonäppäintä ja pidä sitä alaspainettuna valitessasi muut ryhmään kuuluvat elementit. 3. Valitse Arrange-valikosta Group. Voit nyt kohdistaa eri toimintoja määrittelemääsi ryhmään tai voit valita sille haluttuja ominaisuuksia. Ryhmään on helppo valita uusia elementtejä myöhemminkin. Elementin lisääminen ryhmään tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse jokin ryhmään kuuluva elementti. 29

36 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA 2. Paina vaihtonäppäin alas ja valitse ryhmään yksi tai useampi uusi elementti. Joudut ehkä määrittämään ryhmän ominaisuudet uudelleen, ellei kaikilla ryhmään kuuluvilla elementeillä ole samat ominaisuudet jo ennestään. Jos haluat muuttaa ryhmän jonkin elementin ominaisuutta, mutta et halua kyseisen ominaisuuden muuttuvan ryhmän kaikissa elementeissä, sinun on purettava ryhmä. Ryhmän purkaminen käy näin: 1. Valitse ryhmä valitsemalla yksi siihen kuuluva elementti. 2. Valitse View-valikosta Ungroup. Ryhmän ominaisuuksien valinta Valitse yksi ryhmän elementeistä. Samalla on koko ryhmä valittu. Sen jälkeen valitset graafiset ominaisuudet samalla tavalla kuin yksittäiselle elementille. Grafiikkaryhmä Jos haluat antaa elementeille samat graafiset ominaisuudet, mutta et halua käsitellä niitä muuten yhdessä, muodosta niistä oma grafiikkaryhmä eli GC-ryhmä (Graphical Contents Group) seuraavasti: 1. Valitse GC Groups... Format-valikosta. Näytölle avautuu työkalu, katso Kuva Näpäytä vaihtoehtoa New. 3. Kirjoita nyt avautuvaan työkaluun grafiikkaryhmän nimi. Näpäytä OKpainiketta. 4. Valitse ryhmän graafiset ominaisuudet. Valittavia ominaisuuksia ovat väri, fontti, viivatyyli ja viivan leveys. Graafisten ominaisuuksien määritystä selitetään kappaleessa 3.1. Näpäytä OK-painiketta. 30

37 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA Kuva 20. Grafiikkaryhmän ominaisuudet valitaan tästä työkalusta. Halutessasi muokata tämän ryhmän ominaisuuksia valitse Format-valikosta GC Groups... ja tee halutut muutokset. Grafiikkaryhmiä käytetään näin: 1. Valitse yksi tai useampi elementti, joiden graafisia ominaisuuksia haluat muuttaa. 2. Valitse kuvaeditorin alareunassa olevasta tekstiruudusta GC-ryhmä. GCryhmän graafiset ominaisuudet kohdistetaan valittuun elementtiin Graafisten elementtien piirtäminen Yleistä Graafiset ominaisuudet, kuten väri, viivan leveys ja tyyli ja fontti, voidaan valita ennen piirtämisen aloittamista. Sama voidaan tehdä myös piirtämisen päätyttyä muokkaamalla elementtejä. Aloita piirtäminen valitsemalla joko peruselementit (esimerkiksi viiva, suorakulmio, ympyrä) tai yhdistelmäelementit. Graafinen elementti piirretään osoittamalla hiirellä sen alkukohta ja vetämällä osoitin toiseen kohtaan hiiripainiketta alaspainaen. Piirtotyökalut Piirtotyökalupakki sisältää piirtämiseen ja muokkaamiseen tarvittavat perustyökalut. Ylin painike eli musta nuoli on elementtien valitsin. Katso Kuva 21. Toinen painike ylhäältä on täyttöpainike. Seuraavat kuusi painiketta piirtävät symboliaan vastaavan elementin. A-kirjaimella varustettu painike on tekstityökalu. 31

38 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA Elementin valinta Elementin täyttö Kaaren piirtäminen Ympyrän piirtäminen Ellipsin piirtäminen Suoran viivan piirtäminen Murtoviivan piirtäminen Suorakulmion piirtäminen Tekstin kirjoittaminen Taustakuvan lisääminen Kuva 21. Piirtotyökalupakki. Halutessasi käyttää laajennettua piirtotyökalupakkia, joka sisältää yhdistelmäelementit, valitse Options-valikosta vaihtoehto Extended Toolbox. Laajennettua työkalupakkia kuvataan yksityiskohtaisemmin sivulla 35. Viiva Viiva voidaan piirtää kahdella eri tavalla: Suoran viivan piirtäminen: 1. Näpäytä viivasymbolilla merkittyä painiketta ja valitse Draw-valikosta Line. 2. Sijoita hiiriosoitin viivan alkupisteeseen piirtoalueelle, pidä hiiripainiketta alaspainettuna ja vedä osoitin viivan päätepisteeseen. Vapauta hiiripainike ja viiva piirtyy nyt osoittamaasi paikkaan. 32

39 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA Murtoviiva Murtoviiva koostuu useista suorista viivoista, jotka liittyvät toisiinsa terävissä kulmissa. Jos murtoviivalle valitaan täyttövaihtoehto, murtoviiva muuttuu monikulmioksi, joka täyttyy valitulla värillä. Murtoviivan piirtäminen: 1. Näpäytä painiketta, jossa on murtoviivan symboli tai valitse Draw-valikosta Polyline. 2. Sijoita hiiriosoitin piirtoalueelle viivan alkupisteeseen, pidä hiiripainike alaspainettuna ja vedä hiiriosoitin kulmapisteeseen. 3. Vapauta hiiripainike ja paina sitä uudelleen aloittaessasi viivan seuraavan osan piirtämisen. 4. Vapauta hiiripainike uudelleen seuraavassa kulmapisteessä. Toista kuvattua menettelyä kunnes pääset haluttuun päätepisteeseen. 5. Kaksoisnäpäytä murtoviivan päätepisteeseen ja nyt elementti on valmis. Ympyrät Ympyrän piirtäminen: 1. Näpäytä ympyräsymbolilla merkittyä painiketta tai valitse Draw-valikosta Circle. 2. Sijoita hiiriosoitin ympyrän keskipisteeseen. 3. Pidä hiiren vasenta painiketta alaspainettuna ja vedä osoitinta kunnes ympyrä on haluamasi kokoinen. Ellipsit Ellipsin piirtäminen: 1. Näpäytä ellipsisymbolilla merkittyä painiketta tai valitse Draw-valikosta Ellipse. 2. Sijoita hiiriosoitin ellipsin keskipisteeseen. 3. Pidä hiiripainiketta alaspainettuna ja vedä osoitinta sekä sivu- että pystysuuntaan kunnes ellipsi on halutun kokoinen ja muotoinen. 33

40 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA Kaaret Kaaret piirretään ympyrän osina. Sen vuoksi kaaren piirtäminen aloitetaan ympyrän piirtämisellä. Sen jälkeen rajataan se osa ympyrästä, joka muodostaa halutun kaaren. Kaaren piirtäminen: 1. Valitse Format-valikosta Arc Mode. Vaihtoehtoiset piirtotilat, Pieslice ja Chord, näkyvät sen jälkeen kun Arc Mode on valittu. Voit valita jommankumman niistä. Pieslice on oletusvalinta. Jos muutat valintaa yhdessä kuvassa, se on kuvaeditorissa käytössä myös laatiessasi muita kuvia ellet muuta valintaa uudelleen. 2. Näpäytä painiketta, jossa on kaarisymboli tai valitse Draw-valikosta Arc. 3. Siirrä hiiriosoitin piirtoalueelle ympyrän keskipisteeseen. 4. Pidä hiiripainike alaspainettuna ja vedä osoitinta kunnes ympyrä on halutun kokoinen. Kuva 22. Format-valikosta voidaan valita haluttu kaaren piirtotila. Käytettävissä olevat piirtotilat ovat Pieslice ja Chord. 5. Siirrä osoitin ympyrän kehälle joko kaaren alku- tai loppupisteeseen. Paina hiiren vasen painike alas. 6. Siirrä osoitinta vastapäivään ympyrän kehällä piirtääksesi kaaren tai siirrä sitä myötäpäivään poistaaksesi osan kaaresta. Pidä hiiripainike alaspainettuna koko ajan, kunnes olet saanut piirretyksi haluamasi kaaren. 34

41 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA Kuva 23. Kaaren piirtotilat. Ylempi täytetty kaari on Pieslice ja alempi on Chord. Suorakulmio Suorakulmion piirtäminen: 1. Näpäytä työkalua, jossa on suorakulmion symboli tai valitse Draw-valikosta Rectangle. 2. Siirrä hiiriosoitin piirtoalueelle suorakulmion yhteen kulmapisteeseen. Pidä hiiripainike alaspainettuna ja vedä osoitin vastakkaiseen kulmaan. 3. Vapauta hiiripainike. Vakioidut yhdistelmäelementit Graafisten yhdistelmäelementtien piirtotyökaluilla piirretään kohotettuja kenttiä, ikkunan reunuksia ja erottimia, joilla on vakioväri ja -varjostus. Yhdistelmäelementtien piirtäminen käy näin: 1. Valitse Options-valikosta Extended Toolbox ja saat yhdistelmäelementtien työkalut näytölle. 2. Näpäytä sitä työkalua, johon on merkitty haluttu kuvio. 3. Siirrä hiiriosoitin piirtoalueelle suorakulmion yhteen kulmapisteeseen. Pidä hiiripainike alaspainettuna ja vedä osoitin vastakkaiseen kulmaan. 4. Vapauta hiiripainike. 35

42 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA Graafisten yhdistelmäelementtityökalujen avulla voidaan helposti piirtää yhdistelmäelementtejä, esimerkiksi ikkunan reunuksia tai kohotettuja kenttiä. Graafiset yhdistelmäelementit koostuvat suorakulmaisista kentistä, joten ne voidaan piirtää samalla tavalla kuin suorakulmiot. Niitä voidaan myös muokata yksitellen. Valintaikkunoissa käytettävä kohotettu kenttä Valintaikkunoissa käytettävä upotettu kenttä Kehys Valintaikkunoissa käytettävä varjostettu kenttä Viivakehys Normaalitaustassa käytettävä kohotettu kenttä Normaalitaustassa käytettävä varjostettu kenttä Normaalitaustassa käytettävä upotettu kenttä Viiva Kuva 24. Laajennettu työkalupakki, joka avataan Options-valikosta. Teksti Fontti on valittava ennen kuin tekstiä voidaan kirjoittaa. Katso lähempiä tietoja kappaleesta Fontin valitseminen sivulta 28. Teksti sijoitetaan kuvaan seuraavasti: 36

43 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA 1. Näpäytä työkalua, jossa on kirjain A tai valitse Draw-valikosta Text. Jos fonttia ei ole valittu, seuraavanlainen virheilmoitus ilmestyy näytölle: No font defined. Näpäytä OK-painiketta ja määritä fontti kuten edellä on selostettu. 2. Tekstin syöttöikkuna tulee näytölle, katso Kuva 25. Kirjoita teksti tekstiruutuun ja näpäytä OK-painiketta. 3. Osoita sitten hiiriosoittimella sen alueen vasempaan yläkulmaan, jonne haluat sijoittaa tekstin ja paina hiiripainiketta. Kuva 25. Kuvaan lisättävä teksti syötetään tähän ikkunaan. Taustakuva Kuvan taustaan lisätään haluttu taustakuva seuraavasti: 1. Näpäytä työkalurivissä olevaa kuvatyökalua tai valitse vastaava Imagevaihtoehto Draw-valikosta. 2. Kirjoita valintaruutuun kyseisen.vso-tiedoston nimi tai näpäytä Browsepainiketta, jolloin voit valita tiedoston File Chooser -työkalun avulla. 3. Näpäytä Fetch-painiketta. 4. Näpäytä avattavan yhdistelmäruudun nuolipainiketta, jolloin näet listan tiedostossa olevista kuvista. Käytettävä taustakuvan koko (tag size) riippuu monitorin koosta. Kuvakoot vastaavat monitorikokoja 840*640, 960*720, 1280*960 ja 1600* Jos haluat tehdä taustakuvan yksilöllisen korkeuden tai leveyden, poista määritysten esivalinnat ja määritä korkeus ja leveys kuvapisteinä. 6. Näpäytä Apply-painiketta, jolloin taustakuva lisätään tai näpäytä OKpainiketta, jolloin kuva lisätään ja työkaluikkuna sulkeutuu. 37

44 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA 3.3. Olemassa olevien graafisten elementtien muokkaaminen Yleistä Valittu elementti voidaan siirtää toiseen paikkaan tai poistaa, sen kokoa, muotoa ja graafisia ominaisuuksia voidaan muuttaa ja tekstiä voidaan muokata. Elementtejä voidaan tuoda toisten elementtien eteen tai viedä niiden taakse. Piirto-ohjelmassa SCIL-komennoilla luotuja elementtejä voidaan katsoa kuvaeditorissa mutta niitä ei voida editoida. Kuva 26. Edit-valikko. Valitse Edit-valikosta muokkauksen perustoiminnot. Edit-valikon eri toiminnot on esitetty edellä, katso Kuva 26. Eräät niistä ovat valittavissa myös työkalurivin painikkeella. Useita muita muokkaustoimintoja löytyy muistakin valikoista. Koon ja muodon muuttaminen Elementin koon ja muodon muuttaminen: 1. Valitse elementti. 2. Sijoita hiiriosoitin elementin yhden muokkauskahvan päälle, pidä hiiripainike alaspainettuna ja vedä osoittimella kahva uuteen paikkaan. 38

45 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 3. TAUSTA 3. Vapauta hiiripainike. Vaihtoehtoisesti voit käyttää näppäimistön nuolinäppäimiä, jotka siirtävät kahvaa apupisteruudukon yhden välin verran kerrallaan. Elementin kierto Suorakulmio tai hyperbeli saadaan kiertymään + 90, 180 tai - 90 astetta. Elementtiä kierretään seuraavasti: 1. Valitse elementti. 2. Valitse Edit-valikosta Rotate. 3. Vaihtoehto - 90 asteen kierto kääntää elementtiä oikealle ja + 90 asteen kierto vasemmalle. Vaihtoehto 180 astetta kääntää elementin ylösalaisin. Nämä vaihtoehdot esitetään näytössä. Valitse haluamasi vaihtoehto. 4. Elementti kiertyy valittuun asentoon. Elementin värin muuttaminen Elementin värin muuttaminen: 1. Valitse elementti. 2. Valitse väripaletista se väri, jota haluat käyttää. Elementin väri muuttuu nyt halutuksi. Tekstin muokkaaminen Tekstin muokkaaminen: 1. Valitse elementti. 2. Näpäytä sitten A-kirjaimella merkittyä työkalua. 3. Edit Text -valintaikkuna avautuu. Tee tekstiruudussa haluamasi muutokset tekstiin. Näpäytä OK-painiketta. Fontin muuttaminen: 1. Valitse elementti. 39

46 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 3. TAUSTA 2. Näpäytä näyttöruudun alareunassa olevaa f-kirjaimella merkittyä painiketta tai valitse Format-valikosta Font. Fontin valintatyökalu Font Chooser ilmestyy esiin. Vaihda nyt fontti samalla tavalla kuin valitsit sen ennen kuin aloitit tekstin kirjoittamisen. Toiminto on kuvattu aikaisemmin sivulla

47 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT 4. IKKUNAT Luvun sisältö Tässä luvussa käsitellään seuraavia asioita: 4.1. Ensimmäisessä kappaleessa kuvataan ikkunoiden ominaisuuksia, tyyppejä ja siinä näytettäviä esityksiä Toisessa kappaleessa kuvataan ikkunoiden luomista ja määrittämistä Kolmannessa kappaleessa kuvataan erimuotoisten sisäisten esitysten määrittämistä Neljännessä kappaleessa kuvataan erimuotoisten kirjastoitujen esitysten määrittämistä Viidennessä kappaleessa kuvataan erimuotoisten kuvaesitysten määrittämistä Yleiskatsaus Ikkunoiden ominaisuudet Ikkunat ovat kuvien dynaamisia, ominaisuuksiltaan muuttuvia osia, jotka ponnahtavat näytölle. Ikkunaa voidaan kuvata suorakulmiona, jossa esitetään arvoja, symboleja, graafisia kuvioita ja muita kuvan komponentteja, joita käyttäjä ei tarvitse jatkuvasti. Ikkunan ulkoasu riippuu esityksestä. Esitys on sama kuin ikkunan sisältö. Ikkunan koko määräytyy näyttöhetkellä automaattisesti siinä esitetyn sisällön mukaan. Ikkuna voi olla minkä kokoinen tahansa alkaen apupisteruudukon yhden yksikön kokoisesta aina koko näytön täyttävään ikkunaan. Ikkunat voivat sijaita missä kohdassa näyttöä tahansa, myös niin että ne peittävät toisensa osittain tai kokonaan. Kun kuva esitetään ikkunassa, kaikki sen elementit ovat käytettävissä. Elementit toimivat pääkuvasta riippumatta. Tämä mahdollistaa useiden prossessin osien valvonnan samassa kuvassa ja väliaikaisten toimintonäppäinten käyttöönottamisen tai poistamisen. Kun ikkuna on auki näytöllä, sen peittämiä alueita ei voi käyttää. Ikkunaa pystytään kuitenkin siirtämään paikasta toiseen SCILin avulla. 41

48 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Ikkunoiden muokkaus tapahtuu ikkunatilassa. Ikkunoita voidaan myös tarkastella ikkunatilassa. Ikkunatyypit Ikkunoita on kolmentyyppisiä: Kirjastoitu esitys. Kirjastoitu esitys tallennetaan kirjastoon sille annetulla tiedostonimellä. Se on käytettävissä koko perusjärjestelmässä. Sisäinen esitys. Sisäinen esitys liittyy tiettyyn kuvaan ja se tallennetaan kyseisen kuvan mukana. Sisäistä esitystä voidaan käyttää vain kyseissä kuvassa. Kuva. Ikkunakuva, joka on tavallinen ikkunassa näytettävä kuva. Mitä tahansa kuvaa voidaan käyttää tähän tarkoitukseen. Se voi sisältää toimintonäppäimiä tai ikkunoita, jotka vuorostaan voivat sisältää kuvia. Kuvaesitys laajentaa kuvien käyttömahdollisuuksia ja tarjoaa mitä erilaisimpia kuviin perustuvia ratkaisuja. Esitysmuodot Esityksiä on kuuden muotoisia: Pylväs Käyrä Kenttä Kentästö Valitsin Kuvio. 42

49 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT FIELD: 09:26:53 FIGURE: SELECTOR: PICTURE: ON OFF BAR: CURVE: MULTIFIELD: NOTE! Kuva 27. Esimerkkejä erimuotoisista esityksistä yhdessä kuvassa. Erimuotoisia esityksiä on havainnollistettu esimerkein edellä olevassa kuvassa (Kuva 27). Pylväitä ja käyriä käytetään tietojen esittämiseen graafisessa muodossa. Niiden avulla voidaan myös esittää trendejä, ennusteita tai tason muutoksia. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi jännitemittauksien havainnollistamiseen. Käyrien piirtotarkkuus riippuu käytössä olevan näytön resoluutiosta. Samassa ikkunassa voidaan esittää useita käyriä tai pylväitä. Kenttä on yksiulotteinen, vaakasuora alue, joka voi olla enintään 80 merkin pituinen. Sitä käytetään tietojen esittämiseen ja syöttämiseen. Kentästö koostuu useista kentistä, jotka voivat olla joko pystysuorassa tai vaakasuorassa. Sitä käytetään, kun tietojen syöttämiseen tai esittämiseen tarvitaan enemmän kuin 80 merkkiä tai jos tieto halutaan esittää useammalla rivillä. Valitsinta käytetään esittämään samassa ikkunassa vaihtoehtoisia esityksiä, jotka riippuvat tietyistä ehdoista. Esitykset voivat olla kentän tai kuvion muotoisia. Esimerkiksi katkaisija voidaan esittää erikseen auki-asennossa ja kiinni-asennossa tai voidaan näyttää erilaisia, tietyistä arvoista riippuvia tekstejä. Kuvio on kuvataustan kaltainen esitysmuoto. Se on tavallisesti pienikokoinen, mutta voi myös täyttää koko näytön. Kuviot eroavat kuvista siinä, että ne eivät voi sisältää toimintonäppäimiä tai ikkunoita. 43

50 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Toiminta Ikkunoiden näyttäminen ja poistaminen ei vaikuta kuvan muihin komponentteihin. Ikkunoita voidaan näyttää jatkuvasti poistamatta niitä välillä. Aika- tai tapahtumaperusteinen päivitys on myös mahdollinen. Ikkunan peittämiä kuvan alueita ei voida käyttää ikkunan ollessa näytöllä. Ikkunat ovat kuitenkin siirrettävissä paikaltaan niin, että niiden alla olevia alueita päästään käyttämään. Ikkunat näytetään ja poistetaan näytöltä käyttämällä komentoja!show ja!erase. Lisätietoja ikkunahallintaan liittyvistä komennoista on kappaleessa 6.3. ja käsikirjassa "SCIL-ohjelmointikieli" Ikkunoiden määrittäminen Yleistä Ikkunan muokkaustilassa voit lisätä, poistaa tai muokata ikkunoita. Muokkaustoimintoja, jotka ovat yhteisiä useille erityyppisille elementeille, on selostettu edellä luvussa 2. Näitä toimintoja ovat elementin valitseminen, poistaminen, kopiointi, kohdistaminen ja zoomaus. Avaa kuvaeditori ja vaihda taustan muokkaustila ikkunan muokkaustilaksi. Valitse Edit-valikosta Windows, jolloin muokkaustila vaihtuu. Saman voit tehdä myös työkalurivin painikkeella. Window Editor -työkalun ulkoasu riippuu kulloinkin valitun esitysmuodon määrityksistä. Ikkunan luominen Kun luodaan uusi ikkuna, määritetään ensin sen paikka, nimi ja sen jälkeen siinä näytettävä esitys. Ikkunan paikka määräytyy aina sen vasemman yläkulman mukaan. Ikkuna identifioidaan antamalla sille nimi. SCIL-lauseke on valinnainen. Näytettävä esitys määrittää ikkunan ulkoasun. Uuden ikkunan luominen: 1. Valitse Draw-valikosta vaihtoehto Window. 2. Osoita uuden ikkunan sijaintipaikka painamalla hiiripainike alas siinä kohdassa, johon haluat ikkunan vasemman yläkulman sijoittuvan. 3. Window Name -valintaikkuna avautuu, katso Kuva 28. Kirjoita tekstiruutuun ikkunan nimi ja näpäytä sitten OK-painiketta. 44

51 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT Kuva 28. Tämä valintaikkuna avautuu, kun olet osoittanut uuden ikkunan sijaintipaikan. Kirjoita tekstiruutuun ikkunan nimi. 4. Window Editor -työkalu avautuu (Kuva 29 näyttää osan tämän työkalun ikkunasta). Edellisessä valintaikkunassa antamasi nimi näkyy nyt Window Name - tekstiruudussa. 5. Expression-ruutuun voit kirjoittaa vapaavalintaisen SCIL-lausekkeen. Lauseke määrittää ikkunassa esitettävät tiedot. Esitys määrittää myös sen, miten lauseke esitetään ikkunassa. Ellet halua jatkaa ikkunan luomista, näpäytä Cancel-painiketta, joka poistaa ikkunan ja kaikki kirjoittamasi määritykset. Sen jälkeen kun yksi ikkuna on luotu, Window Editorissa on oletusarvot, aina kun avaat sen. Voit valita käytätkö oletusarvoja vai muutatko niitä. Voit myös poistaa kaikki tarjotut vaihtoehdot näpäyttämällä Clearpainiketta. 6. Avattavasta Select Window Type -luetteloruudusta näkyvät valittavissa olevat ikkunatyypit. Valitse haluamasi. Ikkunatyyppejä on selostettu edellä. Kuva 29. Valitse ikkunatyyppi Window Editorista. Valittavissa on kolme vaihtoehtoa: Internal Representation, Library Representation ja Picture. 7. Määritä ikkuna seuraavissa kappaleissa olevien ohjeiden mukaisesti: Sisäisten esitysten määrittäminen, kappale 4.3., Kirjastoitujen esitysten määrittäminen, kappale 4.4. ja Kuvaesitysten määrittäminen, kappale

52 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Ikkunamääritysten muokkaaminen Jo annettuja ikkunamäärityksiä on mahdollista myös muokata. Halutessasi muokata niitä näpäytä piirtotyökalupakista työkalusymbolilla merkittyä painiketta. Toinen tapa muokata määrityksiä on valita Edit-valikosta vaihtoehto Configure Window. Muuta ikkunan nimi näpäyttämällä Rename-painiketta ja kirjoittamalla avattavaan valintaikkunaan uusi nimi. Kun näpäytät OK-painiketta, uusi nimi ilmestyy Window Name -ruutuun Sisäisten esitysten määrittäminen Sisäinen esitys määritetään valitsemalla haluttu esitysmuoto näpäyttämällä avattavasta Select Representation Type -luetteloruudusta. Esitysmuotoja on esitelty aiemmin tässä luvussa. Pylväs Jos käytät pylväsmuotoista esitystä, siihen liittyvät välilehdet ilmestyvät työkaluun, katso Kuva Määritä pylväskaavion yleiset arvot, jotka ovat perus-, minimi- ja maksimiarvo. Näpäytä General-välilehteä. Kirjoita Basic Value -ruutuun kaaviokuvan perusarvo. Se tarkoittaa sitä arvoa, josta x-akseli eli vaakasuora akseli piirretään. Ne arvot, jotka ovat pienempiä kuin perusarvo, esitetään viivan alapuolelle ulottuvina pylväinä. Oletusarvo on Kirjoita seuraavaan tekstiruutuun minimiarvo. Se tarkoittaa pienintä kaaviossa esitettävää arvoa. Minimiarvoa pienemmät arvot esitetään minimiarvona. Oletusarvo on Kirjoita kolmanteen tekstiruutuun maksimiarvo, joka tarkoittaa suurinta kaaviossa esitettävää arvoa. Arvot, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin maksimiarvo, esitetään maksimiarvon suuruisina pylväinä. Oletusarvo on

53 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT Kuva 30. Kirjoita ruutuihin pylväskaavion perus-, minimi- ja maksimiarvot. 4. Määritä pylväskaavion koko. Se tapahtuu neljän määritteen avulla, jotka ovat pylvään leveys, korkeus, pylväiden lukumäärä ja pylväsvälit (Width, Height, Bars, Spaces). Käytä askellusnuolia halutun luvun asetukseen tai kirjoita luvut käsin. Näpäytä sitten Size-välilehteä. Syötä leveyden arvo eli yhden pylvään leveys puoligraafisina merkkipaikkoina. Oletusarvo on 1. Katso Kuva Syötä korkeuden arvo eli vaakasuoran akselin etäisyys kaavion korkeimmasta pisteestä. Jos kaikki pylväät osoittavat alaspäin, korkeus vastaa vaakasuoran akselin etäisyyttä minimiarvosta. Oletusarvo on Syötä pylväiden lukumäärä eli kuinka monta pylvästä haluat esittää ikkunassa. Oletusarvo on Syötä pylväsvälin arvo, eli ensimmäisen pylvään oikean sivun etäisyyttä seuraavan pylvään vasemmasta sivusta. Oletusarvo on 0. 47

54 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Kuva 31. Määritä pylväiden leveys, korkeus, lukumäärä ja pylväsvälit. 8. Määritä viimeiseksi pylväskaavion raja-arvot. Näpäytä Limits-välilehteä. Aloita värien määritys alimmasta rivistä ja jatka siitä ylöspäin. Näpäytä alarivin ensimmäiseen ruutuun. Katso Kuva 32. Kuva 32. Pylväiden raja-arvojen määritys. Kun raja-arvo ylittyy, pylvään väri muuttuu. 48

55 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT Värin valintatyökalu Color Chooser avautuu. Valitse avattavasta Color Selector - luetteloruudusta jokin kahdeksasta puoligraafiseen ryhmään kuuluvasta väristä. Valittu väri näkyy työkalun vasemmassa yläkulmassa. Näpäytä OK-painiketta. Valittu väri ilmestyy nyt raja-arvon väriruutuun. Alarivi määrittää pylvään värin aloitushetkellä. Seuraava rivi määrittää pylvään ulkoasun ensimmäisen raja-arvon ylityttyä. Kun olet valinnut värin, voit valita muuttuuko koko pylvään väri vai alkaako pylväs vilkkua. Huomaa, että pylvään vilkkumista ei voi ohjelmoida muille kuin Microworkstation-työasemien monitoreille. Koko pylvään värin muuttuminen raja-arvon ylityttyä määritetään näpäyttämällä rivin seuraavaan ruutuun. Muussa tapauksessa pylväs täyttyy eri väreillä ja värin vaihto tapahtuu rajaarvon kohdalla. Pylväskaavio saadaan vilkkumaan näpäyttämällä rivin kolmanteen valintaruutuun. Limit Expression on SCIL-kielinen lauseke, joka määrittää raja-arvon. Lisätietoja SCIListä löytyy käsikirjasta "SCIL-ohjelmointikieli". Huomaa, että rajaarvo on annettava numeerisena tietona, kuten esimerkiksi kokonaislukuna, reaalilukuna tai numeeristen alkioiden muodostamana vektorina. Jos raja-arvo on vektori, ikkunalausekkeen jokaista alkiota verrataan raja-arvon vastaavaan alkioon. Raja-arvorivejä ei saa jättää määrittämättä. Syötä kolmannen rivin toinen raja-arvo ja jatka kuvatulla tavalla. Jos myöhemmin haluat lisätä uuden rivin, osoita ensin sen paikka näpäyttämällä lisättävän rivin alla olevaa raja-arvoriviä. Näpäytä sitten Insert-painiketta. Jos haluat poistaa jonkin rivin, valitse ensin rivi ja näpäytä sitten Delete-painiketta. Kun olet syöttänyt kaikki rajaarvot, näpäytä OK-painiketta. Käyrä Jos käytät käyrämuotoista esitystä, siihen liittyvät välilehdet ilmestyvät Window Editoriin, katso Kuva Näpäytä General-välilehteä määrittääksesi kaavion yleiset arvot, jotka ovat perus-, minimi- ja maksimiarvo. Valitse arvot askellusnuolia käyttämällä tai kirjoita ne ruutuun. Syötä kaaviokuvan perusarvo ensimmäiseen eli Basic Value -ruutuun. Se tarkoittaa sitä arvoa, josta x-akseli eli vaakasuora akseli piirretään. Perusarvoa pienemmät arvot esitetään x-akselin alapuolella. Oletusarvo on Kirjoita seuraavaan ruutuun minimiarvo. Se tarkoittaa pienintä kaaviossa esitettävää arvoa. Minimiarvoa pienemmät arvot esitetään minimiarvona. Oletusarvo on Kirjoita kolmanteen ruutuun maksimiarvo, joka tarkoittaa suurinta kaaviossa esitettävää arvoa. Arvot, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin maksimiarvo, esitetään maksimikokoisina käyrinä. Maksimiarvo ei voi olla pienempi kuin perusarvo. Oletusarvo on

56 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Kuva 33. Kirjoita ruutuihin perus-, minimi- ja maksimiarvot. 4. Näpäytä Size-välilehteä määrittääksesi kaaviokuvan koon. Se tapahtuu kolmen määritteen avulla, jotka ovat leveys, korkeus ja pisteet (Width, Height, Points). Syötä leveys (Width), joka tarkoittaa käyrän yhden pisteen leveyttä puoligraafisina merkkipaikkoina. Oletusarvo on Syötä korkeus (Height), joka tarkoittaa vaakasuoran akselin etäisyyttä kaavion korkeimmasta pisteestä. Myös se mitataan puoligraafisina merkkipaikkoina. Syötä sitten käyrässä esitettävien pisteiden maksimimäärä (Points). Oletusarvo on Määritä viimeiseksi käyräkaavion raja-arvot (Limits). Näpäytä Limits-välilehteä. Aloita värien määritys alimmasta rivistä. Näpäytä alarivin ensimmäiseen harmaaseen ruutuun (Kuva 32). Värin valintatyökalu Color Chooser avautuu. Valitse Color Selector -luetteloruudusta jokin kahdeksasta puoligraafiseen ryhmään kuuluvasta väristä. Valittu väri näkyy valintatyökalun vasemmassa yläkulmassa. Näpäytä OK-painiketta. Valittu väri ilmestyy nyt raja-arvon väriruutuun. Alarivi määrittää käyrän värin aloitushetkellä. Seuraava rivi määrittää käyrän ulkoasun ensimmäisen raja-arvon ylityttyä. Kun väri on valittu, voidaan valita muuttuuko koko käyrän väri vai alkaako kaavio vilkkua. Koko käyrän värin muuttuminen rajaarvon ylityttyä määritetään näpäyttämällä viereiseen ruutuun. Muussa tapauksessa kaavio täyttyy eri väreillä ja värin vaihto tapahtuu raja-arvon kohdalla. Käyräkaavio saadaan vilkkumaan näpäyttämällä rivin kolmanteen valintaruutuun. Limit Expression 50

57 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT on SCIL-kielinen lauseke, joka määrittää raja-arvon. Lisätietoja SCIListä löytyy käsikirjasta "SCIL-ohjelmointikieli". Huomaa, että raja-arvo on annettava numeerisena tietona, kuten esimerkiksi kokonaislukuna, reaalilukuna tai numeeristen alkioiden muodostamana vektorina. Jos raja-arvo on vektori, ikkunalausekkeen jokaista alkiota verrataan raja-arvon vastaavaan alkioon. Raja-arvorivejä ei saa jättää määrittämättä. Syötä kolmannen rivin toinen raja-arvo ja jatka kuvatulla tavalla. Jos myöhemmin haluat lisätä uuden rivin, osoita ensin sen paikka näpäyttämällä lisättävän rivin alla olevaa raja-arvoriviä. Näpäytä sitten Insert-painiketta. Jos haluat poistaa jonkin rivin, valitse ensin rivi ja näpäytä sitten Delete-painiketta. Kun olet syöttänyt kaikki rajaarvot, näpäytä OK-painiketta. Huomaa, että käyriä ei voida tulostaa automaattisesti. Käyriä ei myöskään saada vilkkumaan muilla kuin Microworkstation-työasemien monitoreilla. Kenttä Kentän muotoinen esitys on yksiulotteinen, vaakasuora kenttä, jonka pituus on 1-80 merkkiä. Sitä käytetään datatietojen esittämiseen ja syöttämiseen. Jos valitset kentän muotoisen esityksen, siihen liittyvät välilehdet ilmestyvät Window Editoriin, katso Kuva Näpäytä General-välilehteä. Valittavana on kolme eri arvotyyppiä eli kokonaisluku, reaaliluku ja jono (Integer, Real, String). Jonotyyppiä käytetään syötettäessä teksti- tai aikatietotyyppisiä lausekkeita. Valitse haluamasi tyyppi avattavasta Value Type -luetteloruudusta. Jos muuttujan arvo luetaan kentästä, sopivan arvotyypin valinta tapahtuu automaattisesti. Oletusarvo on kokonaisluku. 2. Valittavana on kolme tasausvaihtoehtoa: vasen, keskitä ja oikea (Left, Center, Right). Vasen tarkoittaa sitä, että kentässä esitetyt tiedot alkavat kentän vasemmasta reunasta. Keskitä tarkoittaa sitä, että merkit sijoitetaan keskelle kenttää. Jos kenttään syötetty tieto on lyhyempi kuin käytettävissä olevat merkkipaikat, tyhjät paikat pysyvät merkkien edessä. Oikea tasaus tarkoittaa sitä, että merkit esitetään kentän oikeassa reunassa. Tässäkin tapauksessa merkkien edessä voi olla tyhjiä paikkoja. Tasauksella ei ole merkitystä syötetyille arvoille, jotka tasataan aina vasempaan reunaan. Valitse haluamasi tasaustapa avattavasta Alignment-luetteloruudusta. Oletuksena on tasaus oikeaan reunaan. 51

58 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Kuva 34. Tekstiruuduissa määritetään kentässä esitettävän arvon tyyppi ja tasaus. 3. Näpäytä Size-välilehteä. Syötä kentän koko puoligraafisina merkkipaikkoina. Kirjoita luku Field Length -ruutuun tai aseta se askellusnuolien avulla. Katso Kuva 35. Oletusarvo on 6. Kuva 35. Kentän pituuden ja desimaalien lukumäärän määrittäminen. 52

59 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT 4. Jos valitsit arvon tyypiksi reaaliluvun, kirjoita seuraavaan ruutuun desimaalien määrä tai aseta se askellusnuolien avulla. Oletusarvo on Näpäytä Colors&Fonts-välilehteä. Määritä edustan ja taustan väri. Valitse ensin edustan väri FG Color -painikkeella. Color Chooser -työkalu avautuu. Edustan oletusväri on valkoinen. Lisätietoja värin valitsemisesta annetaan kappaleessa 3.1 Elementtien graafisten ominaisuuksien valitseminen. Valitse seuraavaksi taustan väri BG Color -painikkeella. Nyt Color Chooser avautuu uudelleen. Määritä mitä väriä haluat käyttää taustassa. Oletusväri on musta. 6. Määritä haluamasi fontti Font-painikkeella. Nyt avautuu Font Chooser - työkalu. Lisätietoja tämän ikkunan käytöstä annetaan kappaleessa 3.1., Elementtien graafisten ominaisuuksien valitseminen. 7. Jos haluat, että kenttä vilkkuu kun se esitetään näytöllä, valitse Blink-ruutu. Oletuksena on vilkkumaton kenttä. Näpäytä OK-painiketta. Kentästö Jos käytät kentästön muotoista esitystä, siihen liittyvät välilehdet ilmestyvät Window Editoriin, katso Kuva 36. Kuva 36. Määritä kentästön eri kenttien suunta, tasaus ja lukumäärä. 1. Näpäytä General-välilehteä. Kirjoita Fields-ruutuun kenttien lukumäärä tai aseta se askellusnuolien avulla. Oletusarvo on 1. 53

60 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT 2. Tasausvaihtoehtoja on kolme: vasen, keskitä tai oikea (Left, Center, Right). Vasen tarkoittaa sitä, että kentässä esitetyt tiedot alkavat kentän vasemmasta reunasta. Keskitä tarkoittaa sitä, että merkit sijoitetaan keskelle kenttää. Jos kenttään syötetty tieto on lyhyempi kuin käytettävissä olevat merkkipaikat, tyhjät paikat pysyvät merkkien edessä. Oikea tasaus tarkoittaa sitä, että merkit esitetään kentän oikeassa reunassa. Tässäkin tapauksessa merkkien edessä voi olla tyhjiä paikkoja. Tasauksella ei ole merkitystä syötetyille arvoille, jotka tasataan aina vasempaan reunaan. Valitse haluamasi tasaustapa avattavasta Alignment-luetteloruudusta. Oletuksena on tasaus oikeaan reunaan. 3. Suuntavaihtoehtoja on kaksi: vaakasuora ja pystysuora (Horizontal, Vertical). Valitse haluamasi suunta avattavasta Direction-luetteloruudusta. Oletussuunta on pystysuora. 4. Näpäytä Size-välilehteä. Kirjoita kentän pituus Field Length -ruutuun tai aseta se askellusnuolien avulla. Kentästön kaikkien kenttien pituuden on oltava sama. Katso Kuva 37. Oletusarvo on Syötä Decimals-ruutuun kentässä esitettävien desimaalipaikkojen määrä joko kirjoittamalla tai askellusnuolien avulla. Kaikissa numeerisissa tiedoissa esitetään sama määrä desimaaleja. Oletusarvo on Syötä Spaces-ruutuun kenttien välit puoligraafisina koordinaatteina. Oletusarvo on 1. Kuva 37. Kentästön pituuden, esitettävien desimaalien lukumäärän ja kenttien välisen etäisyyden määrittäminen. 54

61 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT 7. Määritä seuraavaksi edustan ja taustan väri. Näpäytä ensin Colors-välilehteä ja sitten edustan värin FG Color -painiketta. Nyt avautuu Color Chooser - työkalu. Valitse jokin puoligraafisista väreistä. Halutessasi saat lisätietoja Color Chooser -työkalun käytöstä kappaleesta 3.1., Elementtien graafisten ominaisuuksien valitseminen. Edustan oletusväri on valkoinen. 8. Valitse vastaavasti taustan väri BG Color -painikkeella. Nyt Color Chooser - työkalu avautuu uudelleen. Valitse väri samalla tavalla kuin edustan väri. Taustan oletusväri on musta. 9. Valitse haluamasi fontti näpäyttämällä Font-painiketta. Nyt avautuu Font Chooser. Lisätietoja tämän työkalun käytöstä löytyy kappaleesta 3.1., Elementtien graafisten ominaisuuksien valitseminen. Jos haluat, että kentästö vilkkuu, näpäytä Blink-ruutuun. 10. Jokaisella vektorin alkiolla on tilakoodi. Kun kentästö esitetään näytöllä, epäluotettavuutta ilmaisevat tilakoodit 1 ja 2, 10 (ei kerätty) ja sitä suuremmat tilakoodit (virhekoodit) voidaan esittää tekstin, värin, vilkkumisen tai muiden ominaisuuksien avulla. Näpäytä välilehteä (1,2). Valitse sitten Action-luetteloruudun neljästä esitysvaihtoehdosta (Nothing, Text, Indication ja Representation) se ominaisuus, jota haluat käyttää. Katso Kuva 38. Nothing Text Indication The representation Tämä tarkoittaa, että et halua näytöllä esitettävän mitään. Tämä on oletusvalinta. Text-vaihtoehdossa haluttu teksti esitetään kyseisessä kentässä tai sen oikealla puolella. Tekstin paikan voi valita Placement-luetteloruudusta. Element-ruutuun kirjoitetaan näytettävä teksti. Lisäksi voidaan valita edustan ja taustan väri ja tekstin vilkkuminen. Väri valitaan näpäyttämällä alarivillä olevaa FG Color -painiketta, jolloin Color Chooser -työkalu avautuu. Halutessasi lisätietoja värin valitsemisesta, katso kappale 3.1., Elementtien graafisten ominaisuuksien valitseminen. Tekstin vilkkuminen valitaan näpäyttämällä Blink-ruutuun. Tilailmoituksena voidaan käyttää väriä, joka voi lisäksi vilkkua. Värin valintaa on selostettu kappaleessa 3.1. Vilkkuminen valitaan näpäyttämällä Blink-ruutuun. Tämä tarkoittaa kirjastoitua esitystä. Esitys voi olla muodoltaan kuvio, kenttä tai valitsin. Esitys näytetään automaattisesti luodussa ikkunassa, joka sijoitetaan kenttään. Muut kentästön kentät jäävät näkyviin, kun ikkuna avautuu. Ikkunassa esitettävän lausekkeen määrittää kentästön kyseinen vektorialkio. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esitys on valitsin, ehdot viittaavat tähän tilakoodiin. Ikkunassa näytettävä esitys valitsemiseksi näpäytä Selectpainiketta ja selaa avattavaa tiedostoluetteloa. 55

62 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Kuva 38. Kentästön tilakoodin määrittäminen. 11. Näpäytä välilehteä (10) ja toista edellä selostettu menettely. Näpäytä välilehteä (>10) ja toista sama menettely. 12. Eri arvoja tai jaksoja voidaan merkitä eri tavoin käyttämällä ohjelmoitavia poikkeuksia (Programmable Exceptions). Ohjelmoitavat poikkeukset määritetään ikkunalausekkeeseen viittaavilla ehdoilla. Ikkunalausekkeeseen viitataan tyhjillä sulkumerkeillä (), joita voidaan käyttää ehdollisen lausekkeen operandeina. Ehtolauseke voidaan myös määrittää siten, että se alkaa vertailuoperaattorilla. Silloin ikkunalauseke on vasen operaattori. Ehtolausekkeessa minkä tahansa loogisen operaattorin jäljessä voi olla vertailuoperaattori. On muistettava, että vertailuja ei voida suorittaa tekstitietojen ja numeeristen tietojen välillä. Jos siis kentästön määrittävä lauseke sisältää sekä tekstiä että numeerisia tietoja, ehdot tuottavat virheilmoituksen. Poikkeuksia voidaan määrittää enintään kolme. Ensimmäinen poikkeus määritetään näpäyttämällä välilehteä PE1, toinen poikkeus näpäyttämällä välilehteä PE2 ja kolmas poikkeus näpäyttämällä välilehteä PE3. Katso Kuva 39. Kirjoita ehto ja valitse poikkeuksen esitystapa. Menettely on sama kuin muilla tilakoodeilla. Katso yksityiskohtaisempaa kuvausta edellä olevasta kohdasta

63 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT Kuva 39. Eri arvojen tai jaksojen esittämiseen voidaan määrittää kolme poikkeusta. Kirjoita haluamasi ehto Condition-ruutuun. Avattavasta Type-luetteloruudusta voit valita jonkin neljästä vaihtoehdosta: ei mitään, teksti, tilailmoitus ja esitys (Nothing, Text, Indication ja Representation). Näitä vaihtoehtoja ja niiden määritystä on selostettu edellä kohdassa 10. Jos haluat lisätä uuden poikkeuksen kahden aikaisemmin määritetyn väliin, käytä Insert-painiketta. Sen jälkeen määritä ehto ja jatka tavalliseen tapaan. Poista määrittämäsi poikkeus Delete-painikkeella. Hyväksy tekemäsi valinnat OK-painikkeella. Valitsin Jos käytät valitsimen muotoista esitystä, siihen liittyvät tekstit ilmestyvät Window Editor -työkaluun, katso Kuva 40. Valitsin voi sisältää useita vaihtoehtoisia esityksiä, joita voivat olla muodoltaan kuvia, kenttiä tai kuvioita. Jokaiseen vaihtoehtoon liittyy ehto. Kun työkalu kutsutaan näytölle, ohjelma käy läpi vaihtoehtoja, kunnes löytää yhden vaaditun ehdon täyttävän esityksen. Se näytetään sitten ikkunassa. Loput vaihtoehdot jäävät tarkistamatta. 57

64 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Kuva 40. Valitsimen jokaiselle vaihtoehdolle on määritettävä ehto. 1. Syötä ehto Condition-ruutuun. Katso Kuva 40. Esitys näytetään, jos ehto täyttyy eikä yksikään muu ehto ole täyttynyt sitä ennen. Ehdon on noudatettava SCIL-kielen sääntöjä, jotka koskevat ehtolausekkeiden operandeja (kohdenotaatioita, muuttujia, vakioita, funktiokutsuja). Huomaa, että kohdenotaation ja muuttujien arvo lasketaan vain silloin, kun ikkuna näytetään ensimmäisen kerran. Arvojen uudelleen laskeminen edellyttää, että ikkuna poistetaan ennen kuin arvot näytetään uudelleen. Huomaa tärkeä erityispiirre: ikkunalausekkeisiin viitataan tyhjillä sulkumerkeillä. Niitä voidaan käyttää operandina tai argumenttina funktiokutsuissa. Esimerkiksi ehto GET_STATUS (())==2 on tosi, jos ikkunalausekkeen tilakoodi on 2. Ehto voidaan kirjoittaa toisella tavalla siten, että se aloitetaan vertailuoperaattorilla. Ikkunalauseke toimii tällöin vertailun vasempana operandina. Samoin vertailuoperaattorit voidaan kirjoittaa ehdossa mahdollisesti käytettyjen loogisten operaattoreiden jälkeen. 2. Näpäytä Add-painiketta, jolloin Selector Editor -työkalu avautuu, katso Kuva 41. Vaihtoehtoisia valitsintyyppejä ovat Internal, Library tai Picture. Valitse haluamasi tyyppi avattavasta Select Alternative Type -luetteloruudusta. Jos myöhemmin haluat muuttaa näitä määrityksiä, näpäytä silloin Edit-painiketta. 58

65 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT Kuva 41. Selector Editor -ikkunassa määritetään haluttu valitsintyyppi. Jos valitset vaihtoehdon sisäinen (Internal), valittavia muotoja ovat kenttä ja kuvio. Kentän ja kuvion määrityksistä löydät lisätietoja kappaleesta Kenttä sivu 51 tai kappaleesta Kuvio, sivu 60. Jos valitset vaihtoehdon kirjasto (Library), kirjoita kirjaston nimi, tyyppi ja esitys. Valittavana on sen jälkeen esitysmuodoksi kenttä, kuvio tai valitsin. Katso Kuva 42. Voit valita haluamasi kirjaston Library-luetteloruudusta ja esityksen Representation-luetteloruudusta. Kuva 42. Valitse haluamallesi kirjastotyypille tiedostonimi, esitysmuoto ja esitys. Jos valitset vaihtoehtotyypeistä kuvan (Picture), valitse sen looginen hakemistopolku avattavasta Logical Path -luetteloruudusta. Katso Kuva 43. Kirjoita sitten kuvan nimi ilman laajennusosaa (.pic). Kuvaa voit esikatsella näpäyttämällä Show-painiketta. Varmistautuaksesi siitä, että olet antanut kuvalle oikean tiedostonimen ja hakemistopolun, näpäytä Select-painiketta. Kuvan leveys ja korkeus ilmestyvät ruutuihin Width ja Height. Jos antamasi kuvan nimi ja polku ovat väärin, näytölle ilmestyy virheilmoitus. Näpäytä OK-painiketta ja korjaa virhe. 59

66 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Määritettyäsi näytettävän esityksen näpäytä OK-painiketta. Ellet halua tallentaa valintoja, sulje Selector Editor näpäyttämällä Close-painiketta. 3. Kirjoita seuraavan vaihtoehdon numero ja siihen liittyvä ehto. Näpäytä Addpainiketta ja määritä esitys. Jatka tällä tavoin kunnes olet määrittänyt kaikki vaihtoehdot. 4. Näpäytä OK-painiketta, jos haluat tallentaa määritykset ja sulkea Window Editorin. Jos haluat sulkea työkalun tallentamatta määrityksiä, näpäytä Closepainiketta. Kuva 43. Anna kuvalle nimi ja valitse sen looginen hakemistopolku avattavasta luetteloruudusta. Voit esikatsella kuvaa näpäyttämällä Show-painiketta. Kuvio Kuvion muotoinen esitys voi sisältää kaikkia kuvataustaan kuuluvia elementtejä. Kuviot eivät voi sisältää toimintonäppäimiä tai ikkunoita. Jos käytät kuvion muotoista esitystä, luo kuvio tai muokkaa sitä näpäyttämällä Editpainiketta. Ikkunaan ilmestyy piirtoalue. Piirrä kuvio samalla tavalla kuten pääkuvan tausta. Taustan piirtämistä on kuvattu luvussa 3. Näpäytä lopuksi OK-painiketta. 60

67 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT Kuva 44. Halutessasi muokata sisäistä kuviota näpäytä Edit-painiketta Kirjastoitujen esitysten määrittäminen Käytettäessäsi kirjastoitua esitystä Window Editorin keskelle avautuu uusia tekstiruutuja (Kuva 45). Valitse, minkä muotoista esitystä haluat käyttää. Määritä kirjastoitujen esitysten perusominaisuudet. Voit määrittää myös muita ominaisuuksia Representation Library Editor -työkalussa, jossa lisätään kirjastoituja esityksiä. Tätä toimintoa kuvataan yksityiskohtaisemmin sen jälkeen, kun ensin on perehdytty perusominaisuuksien määrittämiseen. Tärkein etu kirjastoiduista esityksistä on se, että ne ovat käytettävissä missä tahansa järjestelmän kuvassa. Kirjastoitujen esitysten käsittely on lähes yhtä nopeaa kuin sisäisten esitystenkin. Kuva 45. Kirjastoidulle esitykselle valitaan sen muoto. 61

68 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT 1. Valitse Representation type -luetteloruudusta haluttu esitysmuoto. 2. Valitse Library-luetteloruudusta kirjaston looginen nimi. 3. Representation-luetteloruudusta näkyvät nyt kyseisestä kirjastosta löytyvät valitunmuotoiset esitykset. Valitse minkä esityksen haluat käyttöön. 4. Määritä ikkuna, kuten tässä kappaleessa on kuvattu. Window Editorissa näkyvät valittuun esitykseen liittyvät määritykset. Muokattavissa tai lisättävissä olevat määritykset on kirjoitettu mustalla fontilla. Pylväs Jos valitset pylväsmuotoisen esityksen, määritä kaavion koko General-sivulla kahden määritteen eli pylväiden lukumäärän ja niiden välisen etäisyyden avulla. 1. Syötä ikkunassa esitettävien pylväiden lukumäärä. Kirjoita luku ruutuun tai valitse se askellusnuolien avulla. 2. Syötä Spaces-ruutuun ensimmäisen pylvään oikean sivun ja seuraavan pylvään vasemman sivun välinen etäisyys. 3. Näpäytä Limit-välilehteä ja määritä raja-arvot. Aloita värinmääritys alarivistä. Näpäytä alarivin ensimmäiseen ruutuun. Color Chooser -työkalu avautuu. Valitse avattavasta Color Selector -luetteloruudusta jokin kahdeksasta puoligraafiseen ryhmään kuuluvasta väristä. Valittu väri näkyy työkalun vasemmassa yläkulmassa. Näpäytä OK-painiketta. Valittu väri ilmestyy nyt raja-arvon väriruutuun. Alarivi määrittää pylvään värin aloitushetkellä. Seuraava rivi määrittää pylvään ulkoasun ensimmäisen raja-arvon ylityttyä. Kun olet valinnut värin, voit valita muuttuuko koko pylvään väri vai alkaako kaavio vilkkua. Huomaa, että pylvään vilkkumista ei voi ohjelmoida muille kuin Microworkstation-työasemien monitoreille. Koko pylvään värin muuttuminen raja-arvon ylityttyä määritetään näpäyttämällä viereiseen ruutuun. Muussa tapauksessa pylväs täyttyy eri väreillä ja värin vaihto tapahtuu raja-arvon kohdalla. Pylväskaavion saat vilkkumaan näpäyttämällä rivin kolmanteen valintaruutuun. Limit Expression on SCIL-kielinen lauseke, joka määrittää raja-arvon. Lisätietoja SCIListä saat käsikirjasta "SCIL-ohjelmointikieli". Huomaa, että raja-arvo on annettava numeerisena tietona, kuten esimerkiksi kokonaislukuna, reaalilukuna tai numeeristen alkioiden muodostamana vektorina. Jos raja-arvo on vektori, jokaista ikkunalausekkeen alkiota verrataan raja-arvon vastaavaan alkioon. Raja-arvorivejä ei saa jättää täyttämättä. Syötä kolmannen rivin toinen raja-arvo ja jatka kuvatulla tavalla. Jos myöhemmin haluat lisätä uuden rivin, osoita ensin sen paikka näpäyttämällä lisättävän rivin alla olevaa raja-arvoriviä. Näpäytä sitten Insert-painiketta. Jos haluat poistaa jonkin rivin, valitse ensin rivi ja näpäytä sitten Delete-painiketta. Kun olet syöttänyt kaikki rajaarvot, näpäytä OK-painiketta. 62

69 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT Käyrä Jos valitset käyrän muotoisen esityksen, määritä kaavion koko General-sivulla kahden määritteen eli pisteiden lukumäärän ja leveyskertoimen avulla. 1. Määritä kuinka monta pistettä haluat esittää ikkunassa. Pisteet tarkoittavat käyrässä esitettävien pisteiden maksimimäärää. 2. Määritä ikkunassa käytettävä kerroin, jolla kirjastoon tallennetun esityksen leveys kerrotaan. 3. Näpäytä Limits-välilehteä ja määritä raja-arvot. Aloita värien määritys alariviltä. Tähän liittyviä lisätietoja löydät edellisestä kappaleesta (sivu 62). Huomaa, että käyriä ei voida tulostaa automaattisesti. Käyriä ei myöskään saada vilkkumaan muilla kuin Microworkstation-työasemien monitoreilla. 4. Hyväksy tekemäsi määritykset OK-painikkeella. Kenttä Valitse esitysmuodoksi kenttä Lisätietoja kentän määrittämisestä, katso Kenttä sivulla 51. Muutettavia kentän määrityksiä ei ole. Hyväksy määritykset OK-painikkeella. Kentästö 1. Jos valitset esitysmuodoksi kentästön, sinun on tehtävä useita määrityksiä. Näpäytä General-välilehteä ja määritä suunta. Direction-luetteloruudussa on kaksi vaihtoehtoista suuntaa eli vaakasuora ja pystysuora. Valitse haluamasi suunta. Katso Kuva

70 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Kuva 46. Kentästön suuntaa voidaan muuttaa. 2. Näpäytä Size-välilehteä ja kirjoita haluamasi kenttien määrä Fields-ruutuun. Katso Kuva Kirjoita Spaces-ruutuun kenttien välissä käytettävien välilyöntien määrä. Kuva 47. Kenttien lukumäärän ja niiden välisen etäisyyden määritykset. 64

71 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT 4. Muutettavia värimäärityksiä ei ole. Tilakoodit ja ohjelmoitavat poikkeukset (PE) määritetään kuten sisäisen kentästön kohdalla on kuvattu. Lisätietoja määrityksistä on kappaleessa Kentästö, sivulla 53. Hyväksy määritykset OKpainikkeella. Valitsin Valitse vaihtoehto Selector. Lisätietoja valitsimen määrityksistä on kappaleessa Valitsin, sivulla 57. Muutettavia valitsimen määrityksiä ei ole. Hyväksy määritykset OK-painikkeella. Kuvio 1. Halutessasi käyttää kuviomuotoista esitystä, valitse Select Representation Type -luetteloruudusta vaihtoehto Figure. Valitse sitten Library-luetteloruudusta haluamasi kirjasto. 2. Valitussa kirjastossa olevat kuviomuotoiset esitykset listataan nyt Representation-ruutuun. Valitse haluamasi kuvio. Valitsemasi kuvio ilmestyy ruutuun. Katso Kuva 48. Hyväksyt sen OK-painikkeella. Kuva 48. Valitse kuviomuotoiselle esitykselle ensin kirjaston nimi ja looginen polku. Valitse sitten kuvio. 65

72 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Kirjastoitujen esitysten muiden ominaisuuksien määrittäminen Jos haluat muokata muita ominaisuuksia kuin niitä, jotka löytyvät Window Editorista, käytä työkalua nimeltään Representation Library Editor. Muokkaaminen tapahtuu seuraavasti: 1. Avaa Representation Library Editor näpäyttämällä MicroSCADAn Tool Manager -työkalun sivulla olevaa kuvaketta. 2. Valitse avattavasta Logical Representation Library -luetteloruudusta haluamasi esityskirjaston looginen nimi. 3. Valitse avattavasta Representation Library File -luetteloruudusta, mitä esityskirjastosta löytyvää tiedostoa haluat käyttää. Kuva 49. Kirjastoitu esitys määritetään Representation Library Editor -työkalussa. 66

73 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT 4. Valitsemastasi tiedostossa olevat esitysmuodot esitetään avattavassa Representation Type -luetteloruudussa. Valitse minkä muotoisen esityksen haluat määrittää. 5. Avautuneessa isossa valkoisessa kentässä näytetään nyt tiedostosta löytyvien, annettua muotoa vastaavien esitysten nimet. Valitse se esitys, jota haluat muokata. Katso Kuva Aloita muokkaaminen näpäyttämällä Edit-painiketta. Lisää uusi esitys Addpainikkeella. Nyt näet ruudulla ne ominaisuudet, joita voit muuttaa. Katso Kuva 50. Tee muutokset ja tallenna esitys. Halutessasi luoda uuden esityksen, jolla on joitakin samoja ominaisuuksia kuin vanhalla, näpäytä Copy-painiketta. Kirjoita nyt avautuvaan valintaikkunaan uuden esityksen nimi. Kuva 50. Representation Editor avautuu Representation Library Editor -työkalusta, kun näpäytät Add-painiketta. Kirjastoitujen esitysten kopionti Representation Library Manager -työkalussa on mahdollista kopioida tai siirtää esityksiä kirjastotiedostosta toiseen. Avaa työkalu näpäyttänällä Tool Managerin Miscellaneous-sivulla olevaa kuvaketta Repr Mgr. Representation Library Manager käsittää kaksi saraketta haluttujen kirjastotiedostojen ja esitysten valintaa varten. Tiedostot, joiden välillä kopiointi kulloinkin tapahtuu, voivat olla kummassa sarakkeessa tahansa. 67

74 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Esityksen kopiointi tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse haluamasi kirjasto vasemmanpuoleisen sarakkeen ylimmästä avattavasta luetteloruudusta nimeltään Logical Representation Library. Siinä näet olemassa olevat kirjastot. 2. Valitse kirjastotiedoston nimi toisesta avattavasta luetteloruudusta nimeltään Representation Library File. Siinä näet valitsemassasi kirjastossa olevat tiedostot. 3. Valitse esitysmuoto kolmannesta avattavasta luetteloruudusta nimeltään Representation Type. Siinä näet valitsemassasi tiedostossa olevat esitysmuodot. 4. Toista vaiheet 1-3 oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 5. Valitse kopioitava esitys. Se voi sijaita joko vasemman- tai oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 6. Näpäytä sitä saraketta osoittavaa nuolta, jossa olevaan tiedostoon haluat kopioida esityksen. 7. Representation Transfer -valintaikkuna avautuu. Näpäytä siinä olevaa Copypainiketta. Kopioitu esitys siirtyy nuolen osoittamaan tiedostoon. Kirjastoitujen esitysten siirtäminen Representation Library Manager -työkalu sisältää kaksi saraketta, joista valitaan halutut kirjastotiedostot ja esitykset. Tiedostot, joiden välillä siirto tapahtuu, voivat sijaita kummassa sarakkeessa tahansa. Työkalu avautuu näpäyttämällä Tool Managerin Miscellaneous-sivulla olevaa kuvaketta Repr Mgr. Esityksen siirtäminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse kirjasto vasemmanpuoleisessa sarakkeessa olevasta avattavasta luetteloruudusta nimeltään Logical Representation Library. Siinä näet olemassa olevat kirjastot. 2. Valitse kirjastotiedosto toisesta avattavasta luetteloruudusta nimeltään Representation Library File. Siinä näet valitsemassasi kirjastossa olevat tiedostot. 3. Valitse esitysmuoto kolmannesta avattavasta luetteloruudusta. Siinä näet valitsemassasi tiedostossa olevat esitysmuodot. 4. Toista vaiheet 1-3 oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 5. Valitse se esitys, jonka haluat siirtää. Se voi sijaita joko vasemman- tai oikeanpuoleisessa sarakkeessa. 68

75 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 4. IKKUNAT 6. Näpäytä sitä saraketta osoittavaa nuolta, jossa olevaan tiedostoon haluat siirtää esityksen. 7. Representation Transfer -ikkuna avautuu. Näpäytä siinä olevaa Movepainiketta. Esitys siirtyy nuolen osoittamaan tiedostoon Kuvaesitysten määrittäminen Jos valitset kuvaesityksen, niin Window Editor -työkalun sisältö muuttuu. Katso Kuva 51. Ikkunassa voidaan esittää mikä tahansa kuva. Seuraavat asiat tulisi muistaa ikkunassa esitettävää kuvaa luotaessa: Kuva esitetään siten, että sen vasen yläkulma on määrittämässäsi sijaintipaikassa. Ikkunan koko mukautuu kuvan koon mukaan. Pääkuvan muuttujia voidaan käyttää ikkunakuvassa ja ikkunakuvan muuttujia voidaan käyttää pääkuvassa ilman lisämäärityksiä. Aloitusohjelma suoritetaan aina, kun ikkuna ladataan SCIL-komennolla!SHOW ja lopetusohjelma suoritetaan aina, kun ikkuna poistetaan näytöltä. Kuvan päivitys tapahtuu ikkunan komennoilla!update ja #ON, ei pääkuvan komennoilla. Kuvaesityksen määrittäminen: 1. Valitse kuvan looginen polku avattavasta Logical Path -luetteloruudusta. 2. Kirjoita sen jälkeen kuvan nimi Picture name -ruutuun. Halutessasi esikatsella kuvaa näpäytä Show-painiketta. Halutessasi varmistua siitä, että kuvan nimi ja polku tulivat oikein annetuiksi, näpäytä Select-painiketta. Kuvan leveys ja korkeus ilmestyvät ruutuihin. Jos nimi ja polku eivät olleet oikein, näytölle ilmestyy virheilmoitus. Näpäytä OK-painiketta ja korjaa virheet. 69

76 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 4. IKKUNAT Kuva 51. Kuvaesitykselle valitaan looginen polku ja nimi. Kuvaa esikatsellaan näpäyttämällä Show-painiketta. 70

77 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 5. TOIMINTONÄPPÄIMET 5. TOIMINTONÄPPÄIMET Luvun sisältö Tässä luvussa kuvataan 5.1. Toimintonäppäinten luomista 5.2. Toimintonäppäinten määritystä ja ohjelmointia Yleiskatsaus Yleistä Toimintonäppäimet ovat ohjelmoituja suorakulmaisia alueita. Kun toimintonäppäin aktivoidaan, käynnistyy siihen ohjelmoitu SCIL-ohjelma tai tiedonsyöttö. Toimintonäppäinten avulla käyttäjä pystyy hallitsemaan sekä prosessin kulkua että ohjausjärjestelmää. Käyttäjä voi esimerkiksi ladata ja poistaa kuvia ja ikkunoita, suorittaa prosessinohjauksia, tehdä valintoja, kuitata hälytyksiä tai käynnistää tulostuksia. Ohjelmoija voi sijoittaa toimintonäppäimiä mihin tahansa kohtaan kuvassa. Kooltaan toimintonäppäin voi olla joko yksittäinen merkki tai koko näytön kokoinen alue. On muistettava, että näppäin ei näy automaattisesti muissa muokkaustiloissa. Ennen muiden ominaisuuksien luomista kannattaa toimintonäppäin tehdä näkyväksi piirtämällä sille tausta. Olemassa olevia toimintonäppäimiä voidaan siirtää, poistaa ja ohjelmoida uudelleen. Toimintonäppäinten tyypit Toimintonäppäimiä on kolmenlaisia: Komentonäppäimet. Komentonäppäimet toteuttavat kaikenlaisia käyttäjän antamia ohjaustoimintoja. Komentonäppäin sisältää SCIL-ohjelman, joka käynnistyy aina kun näppäin aktivoituu. Rivikomentonäppäimet. Rivikomentonäppäimiä käytetään, kun halutaan muodostaa perättäisten tiedonsyöttökomentojen sarja. Rivikomentonäppäin on komen- 71

78 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 5. TOIMINTONÄPPÄIMET tonäppäin, jolla on tietty erityisominaisuus. Tämä näkyy silloin, kun rivikomentonäppäin sisältää!input_var-komennon. Kun tämä komento on suoritettu, ENTER-näppäimen painaminen (näppäimistöltä) saattaa aikaansaada sen, että jokin toinenkin toimintonäppäin aktivoituu automaattisesti. Jos muuttujan CURSOR_POS määrittämässä paikassa sijaitsee toimintonäppäin, se aktivoituu automaattisesti. Tekstinäppäimet. Tekstinäppäimiä käytetään tiedonsyöttöön. Tekstinäppäin sisältää merkkijonon, joka syötetään SCIL-ohjelmaan!INPUT_VAR-komennolla aina kun näppäin aktivoituu. Toimintonäppäinten käsittely Edit-valikosta valitaan Function Key -muokkaustila. Nyt voidaan ryhtyä luomaan tai muokkaamaan toimintonäppäimiä Toimintonäppäinten luominen Toimintonäppäimen luominen käy näin: 1. Valitse Draw-valikosta vaihtoehto Key. Näet nyt eri toimintonäppäintyypit: komento-, rivikomento- ja tekstinäppäin. Valitse haluamasi tyyppi. Näppäimen tyyppiä voit muuttaa myöhemmin Key Editor -työkalussa. 2. Osoita piirtoalueelta se paikka, johon haluat sijoittaa näppäimen vasemman yläkulman, ja hiiripainiketta alas painaen vedä osoitin näppäinalueen vastakkaiseen alakulmaan. Valittu alue on nyt kehystetty sen merkiksi, että siinä on toimintonäppäin. Toimintonäppäimiä ei saa sijoittaa toistensa päälle. Jos tätä yrittää, siitä seuraa virheilmoitus Overlapping keys not allowed. Jos siirrät useita näppäimiä ja jokin niistä osuu toisen päälle, mikään näppäimistä ei siirry. Muutoin voit sijoittaa toimintonäppäimiä vapaasti ikkunoiden ja kuvatoimintojen päälle. Jos toimintonäppäin on kuvatoimintoon kuuluvan toimintonäppäimen päällä, pääkuvan toimintonäppäin jää silloin kuvatoiminnon toimintonäppäimen alle. Siinä tapauksessa sitä ei voida käyttää. Kun olet luonut toimintonäppäimen, voit määritää sen toiminnot, muokata sitä tai luoda toisen toimintonäppäimen. Toimintonäppäimiä voidaan siirtää, poistaa, kohdistaa tai zoomata. Myös sen koon voi muuttaa. Lisätietoja löydät luvun 2 kappaleesta 2.4. Elementtien muokkaaminen. 72

79 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 5. TOIMINTONÄPPÄIMET 5.3. Toimintonäppäinten määrittäminen Key Editor Toimintonäppäin määritetään seuraavasti: 1. Valitse toimintonäppäin. 2. Näpäytä työkalusymbolilla merkittyä painiketta. Key Editor -työkalu avautuu, katso Kuva Valitse haluamasi näppäintyyppi avattavasta Key Type -luetteloruudusta. 4. Toimintonäppäin voi olla vilkkuva tai vilkkumaton. Vilkkuminen tarkoittaa sitä, että näppäin alkaa vilkkua aktivoituessaan ja vilkkuminen jatkuu kunnes!restore-komento on suoritettu. Vilkkumaton tarkoittaa sitä, että toimintonäppäin ei vilku missään tilanteessa. Kuva 52. Näppäimen määritykset tehdään Key Editor -työkalussa. 5. Jatka toimintonäppäimen määrittämistä laatimalla sille ohjelma ja ohjeteksti. 73

80 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 5. TOIMINTONÄPPÄIMET Toimintonäppäinten ohjelmointi Kaikki kolme toimintonäppäintyyppiä eli komentonäppäimet, tekstinäppäimet ja rivikomentonäppäimet ohjelmoidaan Key Program Editorissa, joka avautuu Key Editorista. Näppäimen ohjelmointi tapahtuu seuraavasti: 1. Avaa ensin Key Editor. 2. Näpäytä Program-painiketta, jolloin Key Program Editor avautuu. Jos näppäintä ei ole ohjelmoitu aikaisemmin, ohjelmarivit ovat tyhjiä. Muussa tapauksessa näppäimeen liittyvä ohjelma näkyy näillä riveillä. Komentonäppäimet ja rivikomentonäppäimet ohjelmoidaan kirjoittamalla kukin SCIL-lause omalle rivilleen. Tekstinäppäimet ohjelmoidaan käyttämällä vain ensimmäistä riviä. Lainausmerkkejä ( ) ei saa käyttää. Muuttuja CURSOR_POS on määritettävä ennen!input_var-komentoa rivikomentonäppäimiä ohjelmoitaessa. Esimerkiksi alla oleva rivikomentonäppäimen ohjelma aktivoi seuraavalla rivillä olevan toimintonäppäimen, kun näppäimistöstä painetaan = %CURSOR_POS(2) + 1!INPUT_VAR 3. Kun olet lopettanut ohjelmoinnin, valitse File-valikosta Exit. 4. Näytölle ilmestyy valintaikkuna, jossa ohjelma kysyy Do you want to update edited object? Näpäytä Yes-painiketta. 5. Näpäytä Key Editorin Close-painiketta. Ohjelmointia ja SCIL-ohjelmaeditorin käyttöä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin luvussa 6. Ohje- ja otsikkotekstien lisääminen Näppäimille voidaan syöttää ohje- tai otsikkotekstit. Ohjetekstit luetaan komennolla!input_key HELP. Nämä tekstit näyttävät käyttäjälle opasteen - niillä ei ole toiminnallista merkitystä. Ohje- tai otsikkotekstin syöttäminen tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse toimintonäppäin. 2. Näpäytä työkalupakista työkalusymbolilla merkittyä painiketta. Key Editor - työkalu avautuu. Näpäytä vaihtoehtoa Help tai Header riippuen siitä, kummanko tekstin haluat syöttää. Nyt avautuu joko Key Help tai Key Header. Aloita tekstin kirjoittaminen ensimmäiseltä riviltä. Lisätietoja tekstin muokkaamisesta löydät luvusta 6. 74

81 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 6. KUVAOHJELMAT 6. KUVAOHJELMAT Luvun sisältö Tämä luku sisältää seuraavat kappaleet: Ensimmäisessä kappaleessa kuvataan eri ohjelmatyyppejä ja annetaan yleisiä ohjeita ja vihjeitä SCIL-kielellä ohjelmoimiseen. Toinen kappale koskee SCIL-editorin käyttöä. Kolmannessa kuvataan kuvaeditorilla suoritettavaa ohjelmakoodin käännöstä. Neljännessä kappaleessa kuvataan eräitä kuvankäsittelyyn liittyviä SCILkomentoja Yleiskatsaus Kuvaohjelmien tyypit Ohjelmat ovat kuvan aktiivisia, toiminnallisia osia. Tausta-, piirto-, aloitus- ja päivitysohjelmat suoritetaan aina, kun kuva kutsutaan näytölle - olipa kyseessä pääkuva tai osakuva. Kuva voi sisältää seuraavan tyyppisiä ohjelmia: Taustaohjelma. Taustaohjelma luodaan automaattisesti. Se sisältää ainoastaan grafiikkakomentoja, jotka on tavallisesti tehty kuvaeditorissa. Muut kuin grafiikkakomennot poistetaan. Taustaohjelman piirtämä grafiikka näkyy kuvaeditorissa. Huom! Taustaohjelmaa ei saa muuttaa manuaalisesti. Piirto-ohjelma. Piirto-ohjelma suoritetaan välittömästi taustaohjelman jälkeen eli ennen aloitusohjelmaa. Piirto-ohjelma voi sisältää minkä tyyppisiä komentoja tahansa, mutta erittäin hyvin se soveltuu täysgraafisten SCIL-komentojen käyttöön. Piirto-ohjelman grafiikkakomennoilla piirrettyjä elementtejä ei esitetä ennen kuin koko ohjelma on suoritettu. Piirto-ohjelmassa luotua grafiikkaa voidaan katsella kuvaeditorissa, mutta sitä ei voida muokata muuttamatta ohjelmaa. Kuvankäsittelyn aikana piirto-ohjelmaan lisättyjä grafiikkakomentoja voidaan katsoa valitsemalla View-valikosta komento Refresh. Aloitusohjelma. Aloitusohjelmia käytetään tavallisesti kuvan alkuasetusten näyttämiseen tai lukemiseen, kuvan päivityksen määritykseen ja muihin senkaltaisiin toimintoihin. 75

82 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 6. KUVAOHJELMAT Päivitysohjelma. Päivitysohjelma päivittää kuvaa tietyin, määritetyin aikavälein niin kauan kuin kuvaa esitetään näytöllä. Lopetusohjelma. Lopetusohjelma suoritetaan aina kun kuva suljetaan. Sillä ei ole merkitystä, näytetäänkö kuva pääkuvana vai osakuvana tai miten kuvasta poistutaan. Näppäinohjelma. Näppäinohjelma suoritetaan aina kun vastaava toimintonäppäin aktivoituu. Yhdessä kuvassa voi olla useita näppäinohjelmia. Nimetty ohjelma. Nimetyn ohjelman suorituksen saa aikaan jokin SCIL-komento tai Motif widget -toiminto tai Visual SCIL -kohde. Yhdessä kuvassa voi olla useita nimettyjä ohjelmia. ERROR_HANDLER. Virheilmoitusten esittäminen kuvien vasemmassa yläkulmassa voidaan estää. Jokaiseen kuvaan voidaan yhdistää ennalta nimetty ohjelma ERROR_HANDLER, jossa ohjelmoija määrittää kuvassa käytettävän virheenkäsittelyn. ERROR_HANDLER -ohjelma saa tiedot virheistä. Katso käsikirja Ohjelmointikieli SCIL, kappale Ohjelmointi Tekstinäppäinohjelmia lukuunottamatta kaikissa ohjelmissa voi olla enintään riviä. Kaikki ohjelmointi tapahtuu SCIL-kielellä. Ohjelmoitaessa SCILillä voidaan jättää tyhjiä rivejä ja välejä mihin tahansa ohjelman kohtaan. Kuvaohjelmissa, taustaohjelmia lukuunottamatta, ovat kaikki SCIL-lausetyypit sallittuja. Ohjelmat kirjoitetaan SCIL-editorissa. Se tarjoaa joukon toimintoja, jotka mahdollistavat ohjelmarivien leikkaamisen, kopioinnin ja siirtämisen toiseen paikkaan sekä tekstien etsimisen ja korvaamisen toisilla teksteillä. Ohjelma voidaan lukea ASCII-tiedostosta ja kirjoittaa ASCII-tiedostoon. Vihjeitä ja huomauksia Kuvan päivittyminen voidaan määrittää ohjelmien avulla. Päivitysohjelma ei käynnisty ennen kuin!update-komento on suoritettu. Automaattinen, tapahtumaperusteinen päivitys ohjelmoidaan kuvaan #ON-komennon ja tapahtumakohteiden avulla. Ikkuna päivittyy samassa ikkunakuvassa määritetyn päivitysjakson mukaisesti. Ikkunan tapahtumaperusteinen päivitys määritetään myös ikkunakuvassa. Nimettyjä ohjelmia voidaan käyttää, kun ohjelman halutaan käynnistyvän useita kertoja samassa kuvassa. Huomaa, että #EXEC-komennot joutuvat eri suoritusjonoon. Tämä tarkoittaa sitä, että eräät komennot, jotka on tarkoitus suorittaa #EXECkomentojen jälkeen, saatetaankin suorittaa ennen niitä, ellei ohjelmaa ole laadittu huolellisesti. Kun ikkunakuva näytetään!show-komennolla, suoritetaan sen aloitusohjelma. Kun ikkunakuva poistetaan näytöltä, suoritetaan sen lopetusohjelma. Ikkunakuva voidaan poistaa samassa hierarkkisessa kuvarakenteessa sijaitsevalla!erase-komennolla. Jos 76

83 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 6. KUVAOHJELMAT komento sijaitsee ikkunakuvan sisällä, se ohjelma, jossa komento sijaitsee, pysähtyy välittömästi kun komento suoritetaan SCIL-editorin käyttäminen SCIL-editorin avaaminen SCIL-editori avautuu kuvaeditorista siten, että valitaan Program-valikosta se ohjelmatyyppi, joka halutaan luoda tai jota halutaan muokata. SCIL-editori voidaan avata myös useista työkaluista elementtejä määritettäessä. Esimerkiksi Key Editorista, jossa voidaan määrittää kyseiselle näppäimelle haluttuja ominaisuuksia, avautuu myös Key Program Editor näppäimen ohjelmoimista varten. SCIL-editorin käyttäminen SCIL-editorin File-valikossa on komennot tiedostojen käsittelyä ja päivitystä sekä käytön lopettamista varten. Edit-valikossa on komennot tiedostojen kopiointia, siirtämistä ja poistamista varten. Tässä valikossa olevaa Undo-komentoa voidaan käyttää, kun halutaan perua jokin toiminto. Search-valikko sisältää komentoja, jotka helpottavat tiettyjen tekstin osien etsimisessä ja korvaamisessa. Samassa valikossa on myös Go To -komento, jolla voidaan siirtyä tietylle riville. Settings-valikon avulla voidaan muuttaa fontin kokoa. Help-valikosta saadaan editoria koskevia tietoja. SCIL-editoria käytetään samojen periaatteiden mukaan kuin muitakin Windowssovelluksia. Työkalu on mukautettu SCIL-ohjelmien muokkaukseen. Lisätietoja SCIL-editorista saa käsikirjasta SCIL-ohjelmointikieli, luvusta 12. SCIL-editorin käytön lopettaminen Lopeta ohjelmointi valitsemalla File-valikosta Exit. Jos olet tehnyt muutoksia sen jälkeen kun viimeksi tallensit ohjelman, näytölle tulee valintaikkuna, jossa ohjelma kysyy Do you want to update edited object?. Vastaa Yes, jos haluat, että ohjelmaan tekemäsi muutokset tallentuvat Kuvaohjelmien kääntäminen Asemakuvien ohjelmat voidaan kääntää kuvaeditorissa käytön nopeuttamiseksi. On olemassa ohjelmia, joita ei voida kääntää ja sen vuoksi käännettävät ohjelmat ovat valittavissa. Ohjelmakoodin kääntäminen ei ole tarpeen, kun kuvaa laaditaan eikä sitä ole testattu valmiina. Jos virhe havaitaan käännetyn ohjelman suorituksen aikana, 77

84 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 6. KUVAOHJELMAT virheenkatselutyökalu (error viewer) ei pysty näyttämään virheellistä ohjelmariviä. Jos ohjelman käännös ei onnistu, kuvaeditori ilmoittaa kyseisen ohjelman ja virheen aiheuttavan rivin. Editoitavan kuvan sisältämien ohjelmien käännöstila voidaan katsoa (käännetty/ei käännetty). Kuvaformaatit Uudessa MicroSCADA version kuvaformaatti eroaa aikaisemmin käytetystä. Vanhan formaatin mukaisille kuville on kuitenkin täysi tuki uudessa MicroSCADAversiossa. Kuvaohjelmien kääntämiselle ja yli 220 kuvatoiminnon asentamiselle löytyy tuki vain MicroSCADA version käyttämästä kuvaformaatista. Jos näitä ominaisuuksia yrittää käyttää vanhanmuotoisessa kuvassa, kuvaeditori kysyy muutetaanko kuvaformaattia. MicroSCADA formaattia ei voida käyttää vanhemmissa MicroSCADA-versioissa. Ohjelmakoodin kääntäminen Käännettäväksi valitut kuvaohjelmat kääntyvät, kun kuva tallennetaan. Kaikki syntaksivirheet raportoidaan kuvaa käännettäessä. Kuvaohjelmien kääntäminen tapahtuu seuraavasti: 1. Kuvaeditorin Options-valikosta valitaan vaihtoehto Compilation... Työkaluikkuna nimeltään Compile Options avautuu. 2. Valitse mitkä ohjelmatyypit on tarkoitus kääntää, kun kuva tallennetaan. Tässä vaiheessa tapahtuu kuvaformaatin tarkistus. Jos kuva vastaa vanhaa formaattia, avautuu valintaikkuna, jossa käyttäjä voi valita päivitetäänkö kuvaformaatti vai ei. 3. Sulje ikkuna näpäyttämällä Close-painiketta. Käännös suoritetaan myös silloin kun kuvaeditorista poistutaan Exit-komennolla. Jos käännettäväksi valittua ohjelmaa on muokattu, kuvaohjelman syntaksi tarkastetaan samalla kun käännös suoritetaan kuvaeditorin käytön lopetuksen yhteydessä. Syntaksivirheen löytyessä näytetään ilmoitus There were errors found when compiling the picture erillisessä ikkunassa. Käyttäjä voi näpäyttää Exit anyway - painiketta, jolloin kuvaeditori sulkeutuu käännösvirheestä huolimatta mutta ohjelma ei toimi. Toinen painike eli Show Errors avaa ikkunan Show Syntax Error(s), josta nähdään virheellisen ohjelman nimi ja SCIL-ohjelmarivi. 78

85 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 6. KUVAOHJELMAT Käännöstila Kuvan sisältämien kuvaohjelmien käännöstila voidaan tarkistaa. Tarkista kuvaohjelmien käännöstila seuraavasti: 1. Valitse Programs-valikosta vaihtoehto Compilation Status... Sen jälkeen avautuvasta ikkunasta nähdään mitkä ohjelmat on käännetty ja mitkä ei. 2. Sulje ikkuna näpäyttämällä Close-painiketta. Kuvaohjelmien syntaksien tarkastaminen Kun kuvan syntaksien tarkastus käynnistetään, kuvaeditori tarkastaa kaikkien kuvaohjelmien virheettömyyden. Syntaksivirheiden tarkastus tapahtuu seuraavasti: 1. Valitse Programs-valikosta vaihtoehto Check Syntax. 2. Yhden tai useamman virheellisen SCIL-ohjelmarivin löytyessä avautuu ikkuna nimeltään SCIL Syntax Error(s). Jos tarkastuksessa ei löytynyt yhtään syntaksivirhettä, siitä näkyy oma ilmoitus. 3. Sulje SCIL Syntax Error(s) -ikkuna näpäyttämällä Exit-painiketta. Ilmoitusikkuna sulkeutuu näpäyttämällä OK-painiketta. Lisätietoja kääntämisestä löytyy SCIL-ohjelmointikielen käsikirjan luvusta Eräitä SCIL-komentoja Yleistä SCIL-ohjelmointia kuvataan yksityiskohtaisesti käsikirjassa " SCIL-ohjelmointikieli". Tässä kappaleessa esitellään vain eräitä kuvankäsittelyssä tarvittavia komentoja. Komentoihin lisätään kulloinkin tarvittavat argumentit, jolloin ne muodostavat kokonaisen lauseen. Argumentit kirjoitetaan pienin kirjaimin. 79

86 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 6. KUVAOHJELMAT Kuvan vaihtaminen!new_pic ikkuna_nimi Lataa tietyn kuvan näytölle. Kuvan tausta-, aloitus- ja piirto-ohjelmat suoritetaan.!last_pic Lataa viimeksi esitetyn kuvan uudelleen näytölle. Ikkunanhallinta!SHOW ikkuna lauseke Näyttää nimetyn ikkunan. Komennossa annettu lauseke määrittää sen, mitä kyseisessä ikkunassa esitetään. Siinä tapauksessa, että lauseke on määritetty tässä, niin Window Editorissa annettua lauseketta ei oteta huomioon. Komento voidaan toistaa poistamatta ikkunaa välillä.!win_input ikkuna lauseke Tässä annettu lauseke on annettava. Se määrittää, mitä ikkunassa esitetään. Window Editorissa annettua lauseketta ei silloin oteta huomioon.!win_pic ikkuna kuva_nimi Määrittää ikkunassa esitettävän kuvan. Window Editorissa annettua lauseketta ei silloin oteta huomioon.!win_rep ikkuna esitys Valitsee nimetyssä ikkunassa käytettävän kirjastoidun esityksen. Window Editorissa annettua lauseketta ei silloin oteta huomioon.!win_pos ikkuna paikka Siirtää ikkunan uuteen paikkaan (joka on annettu esim. alla mainitulla!input_poskomennolla).!win_name ikkunan_nimi Luo uuden ikkunan kuvankäsittelyn aikana.!win_create ikkunan_nimi Luo ikkunan kuvankäytön aikana. Katso käsikirja SCIL-ohjelmointikieli. 80

87 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 6. KUVAOHJELMAT!ERASE ikkuna Poistaa ikkunan näytöltä. Käyttäjän syöttämä tieto!input_var ikkuna muuttuja Sijoittaa muuttujaan käyttäjän antaman arvon. Ikkunan tulee olla kenttätyyppinen.!input_pos muuttuja Lukee käyttäjän antaman hiiriosoittimen tai kohdistimen sijaintipaikan.!enter Lopettaa tiedonsyötön. Ohjelma odottaa niin kauan syöttötietoja, kunnes tämä komento suoritetaan. Päivitys kuvassa!update päivitysjakso Käynnistää päivitysohjelman, jota suoritetaan määritetyn päivitysjakson mukaisesti. #ON tapahtuma lause Määrittää lauseen tai yhdistelmälauseen, joka suoritetaan aina tietyn tapahtuman jälkeen. Koskee usein näytöllä esitettyjä tai pikakuviksi määritettyjä kuvia. Tulostus #PRINT numero kuva_nimi (muuttujalista) Lähettää kuvan tulostettavaksi kirjoittimelle.!send_pic laite_nimi numero Kopioi kirjoittimelle kaiken näytöllä olevan tiedon. 81

88 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 6. KUVAOHJELMAT Muuta!RESTORE Poistaa toimintonäppäimen vilkkumisen, joka on aiheutunut kyseisen näppäimen aktivoitumisesta. 82

89 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 7. KUVATOIMINNOT 7. KUVATOIMINNOT Luvun sisältö Tässä luvussa kuvataan lyhyesti LIB 500-kirjaston vakiotoimintojen käyttämistä sovelluskuvien rakentamiseen Yleiskatsaus Yleistä LIB 500 on erilaisia kirjastoja sisältävä tuoteryhmä. Kirjasto koostuu vakiotoiminnoista, joita voidaan käyttää eri sovellusalueilla. LIB 5XX-tuoteryhmään kuuluu useita kirjastoja, kuten esimerkiksi LIB 500 Base, LIB 510, LIB 520 ja LIB 530. LIB 500 Base on peruskirjasto, johon kaikkien muiden kirjastojen käyttö perustuu. Se sisältää seuraavat toiminnot: Käyttäjien hallinta Järjestelmän itsediagnostiikka Tapahtumien ja hälytysten käsittely Kiskoväritys Runkotoiminnot (back bone) Asennustyökalu Konfigurointityökalu Kielen käännöstyökalu. LIB 500:n lisäksi käytössä voi olla muitakin kirjastoja. Kirjasto valitaan sen mukaan, mitä toimintoja ja työkaluja kulloinkin tarvitaan. LIB 500-kirjastoa kehitetään jatkuvasti ja sitä laajennetaan uusilla vakiotoiminnoilla. Vakiotoiminnot ovat yleensä tavallisia kuvia. Seuraavassa on lueteltu vakiotoimintojen päätyypit: Ala-asemakuvat Raportit (energia, virta) 83

90 MicroSCADA Kuvankäsittely ABB Network Partner 7. KUVATOIMINNOT Trendit Hälytys- ja tapahtumalistat Järjestelmän itsediagnostiikka. Kuvatoiminto on kopio kirjastoon tallennetusta vakiotoiminnosta, jolle on annettu nimi ja joka on installoitu kuvaan. Toimintoon kuuluvat kohteet luodaan myöhemmin, kun kuvatoiminto konfiguroidaan. Nämä kohteet voivat olla prosessikohteita, skaaloja tai raporttikohteita. Asennus- ja konfigurointivaiheet tehdään erikseen. Vakiotoiminto voidaan asentaa sovellukseen ja sen konfigurointi voidaan tehdä myöhemmin. Konfigurointiparametrejä voidaan muuttaa helposti käyttämättä asennustyökalua (Installation Tool). Kuva voi sisältää kuvatoimintoa, joskin tämä on enemmänkin teoreettinen arvo. Käytännössä esimerkiksi käytetyn tietokoneen muistin koko ja MicroSCADAn konfiguraatio saattavat rajoittaa yhteen kuvaan asennettavien kuvatoimintojen määrää. Alusta sovellus LIB 500-kirjastoa varten ennen kuin ryhdyt asentamaan siihen kirjastoituja kuvatoimintoja. Kirjastoja koskevia lisätietoja löytyy LIB 500:n dokumentaatiosta. Ominaisuudet Kuvatoiminnot ovat kuvan osia, jotka toimivat kuten erilliset pääkuvaan sisältyvät kuvat. Kuten tavalliset kuvatkin, kuvatoiminnot voivat sisältää seuraavia komponentteja: Kuvataustan Piirto-, aloitus-, päivitys-, tausta-, lopetus-, ja näppäinohjelmia sekä nimettyjä ohjelmia Toimintonäppäimiä Ikkunoita. Kuvatoiminto ei itsessään voi sisältää kuvatoimintoja. Yhteen kuvaan voi sisältyä useita kuvatoimintoja, jotka ovat asennettavissa halutussa järjestyksessä. Asennusjärjestys on tärkeä aloitusohjelmien käynnistyksen kannalta. Ennen kuin jokin kuvatoimintoja sisältävä kuva ladataan näytölle, suoritetaan aloitusohjelmat. Pääkuvan aloitusohjelma suoritetaan ensin. Sen jälkeen suoritetaan kuvatoimintojen sisältämät aloitusohjelmat niiden asennusjärjestyksessä (oletusarvo). Tätä järjestystä voidaan muuttaa käyttämällä toimintoja Send To Back ja Bring To Back. Kuvatoimintojen ja pääkuvan grafiikan suoritusjärjestyksen voi myös valita vapaasti. Automaattinen tapahtumaperusteinen päivitys toteutetaan kuvatoiminnossa suoritettavien #ON-komentojen ja niiden sisältämien tapahtumakohteiden perusteella. Kuvatoiminnon päivitysohjelma määrittää sen aikaperusteisen päivityksen. Päivitysohjelma ei käynnisty ennen kuin!update-komento on suoritettu. 84

91 ABB Network Partner Kuvankäsittely MicroSCADA 7. KUVATOIMINNOT Kuvatoiminnon aikaperusteinen päivitys toteutetaan käyttämällä sen päivitysohjelmassa!update-komennolla annettua päivitysaikaväliä. Komento sijaitsee yleensä kuvatoiminnon aloitusohjelmassa. Samassa kuvassa ei voi olla kahta samannimistä kuvatoimintoa. Kuvatoiminnolla ei voi olla samaa nimeä kuin jollakin samassa kuvassa olevalla ikkunalla. Nimessä saa käyttää enintään kymmentä merkkiä. Kuvatoiminnon ohjelmat ovat vapaasti muokattavissa. Kuvatoiminnon komponentteja voidaan siirtää tai poistaa. Huomaa, että kuvatoimintoon ei voida lisätä uusia komponentteja. Lisätietoja kuvankäsittelyyn kuuluvista perustoiminnoista on kappaleessa 2.4. Elementtien muokkaaminen. Vakiotoimintojen asentaminen Vakiotoiminnot asennetaan käyttämällä asennustyökalua Installation Tool. Se asentaa valitut vakiotoiminnot alla esitettyä tiedostopuurakennetta noudattaen. Installation Tool käyttää tiedostoa B_INST/MLIB_INDEX.TXT esittääkseen sen tiedostopuurakenteen, joka sisältää työkalussa näytettävät vakiotoiminnot. Vakiotoiminto asennetaan pääkuvaan kuvatoimintona. Ellei asennustyökalu esitä mitään tiedostopuurakennetta, sovellusta ei ole alustettu LIB 500-kirjastoa varten. Valitse Edit-valikosta Picture Functions. Valinnan voit myös tehdä työkalurivin painikkeen avulla. Kuvatoiminnon lisääminen käy seuraavasti: 1. Näpäytä työkalupakissa katkaisijasymbolilla merkittyä painiketta. Näytölle tulee valintaikkuna, katso Kuva 53. Valinnan voit tehdä myös valitsemalla Library-valikosta Show Library tai painamalla näppäimistöstä CTRL+L samanaikaisesti. Kuva 53. Tästä valintaikkunasta voit valita kuvaan lisättävät kuvatoiminnot. 85

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa

1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1 ClipArt -kuvan käyttö Paint-ohjelmassa 1. Avaa Paint: 2. Käynnistä/Kaikki Ohjelmat/Apuohjelmat/Paint. 3. Pienennä Paint -ohjelma kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin, ohjelman pienennyspainikkeesta. 4. Avaa Internet

Lisätiedot

Posterin teko MS Publisherilla

Posterin teko MS Publisherilla Posterin teko MS Publisherilla Ensimmäisenä avaa MS Publisher 2010. Löydät sen Windows valikosta - All programs - Microsoft Office. Publisheriin avautuu allaolevan kuvan mukainen näkymä. Mikäli et näe

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA

E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä MICROSOFT. PowerPoint. P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA MICROSOFT E s i t y s g r a f i i k k a a s e l k o k i e l e l l ä PowerPoint P e t r i V a i n i o P e t r i I l m o n e n TIKAS-SARJA 6 Sisällysluettelo JOHDANTO TIKAS-PROJEKTI KIRJAN RAKENNE JA TASOMERKINNÄT

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

FOTONETTI BOOK CREATOR

FOTONETTI BOOK CREATOR F O T O N E T T I O Y FOTONETTI BOOK CREATOR 6 2012 Kemintie 6 95420 Tornio puhelin: 050-555 6500 pro/kirja: 050-555 6580 www.fotonetti.fi Ohjelman asentaminen 1 Hae ohjelma koneellesi osoitteesta http://www.fotonetti.fi/kuvakirjatilaa

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto

Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Condess ratamestariohjelman käyttö Aloitus ja alkumäärittelyt Avaa ohjelma ja tarvittaessa Tiedosto -> Uusi kilpailutiedosto Kun kysytään kilpailun nimeä, syötä kuvaava nimi. Samaa nimeä käytetään oletuksena

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely

CABAS. Release Notes 5.4. Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Release Notes 5.4 CABAS Uusi kuvien ja dokumenttien käsittely Olemme päivittäneet ja nykyaikaistaneet CABASin kuvien ja dokumenttien käsittelyn. Nyt kuvia voi vetää hiiren osoittimella ja pudottaa ne kuvaluetteloon.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 )

Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom Symbol for Windows Blisskoostaja ( Versio 2.3 ) Handicom, 2004, Alankomaat Myynti Suomessa: Modemo Contents 1. Johdanto... 2 2. Blisskoostajan pääikkuna... 3 2.1 Toolbar... 3 2.2 Piirtoalue...

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Scratch ohjeita. Perusteet

Scratch ohjeita. Perusteet Perusteet Scratch ohjeita Scratch on graafinen ohjelmointiympäristö koodauksen opetteluun. Se soveltuu hyvin alakouluista yläkouluunkin asti, sillä Scratchin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Scratch

Lisätiedot

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti:

Kun olet valmis tekemään tilauksen, rekisteröidy sovellukseen seuraavasti: HENKILÖKORTTIEN SUUNNITTELUSOVELLUS SOVELLUKSEN KÄYTTÖOHJE Voit kokeilla korttien suunnittelemista valmiiden korttipohjien avulla ilman rekisteröitymistä. Rekisteröityminen vaaditaan vasta, kun olet valmis

Lisätiedot

Adobe Premiere Elements ohjeet

Adobe Premiere Elements ohjeet Adobe Premiere Elements ohjeet 1. Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla työpöydän kuvaketta. 2. Avautuvasta Elements-ikkunasa valitse a. New Project jos aloitat uuden videoeditoinnin. b. Open Project

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Aloitusohje versiolle 4.0

Aloitusohje versiolle 4.0 Mikä on Geogebra? Aloitusohje versiolle 4.0 dynaamisen matematiiikan työvälineohjelma helppokäyttöisessä paketissa oppimisen ja opetuksen avuksi kaikille koulutustasoille vuorovaikutteiset geometria, algebra,

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Transkribuksen pikaopas

Transkribuksen pikaopas Transkribuksen pikaopas Transkribus on alusta, jolla voi puhtaaksikirjoittaa haluamaansa aineistoa ja automaattisesti tunnistaa käsinkirjoitettua tekstiä. Sitä käyttääkseen täytyy rekisteröityä. Tässä

Lisätiedot

ISIS Draw (Windows versio 2.5)

ISIS Draw (Windows versio 2.5) 1 ISIS Draw (Windows versio 2.5) ISIS Draw on helppokäyttöinen kemian piirto-ohjelma, jolla voidaan muun muassa piirtää kemiallisia rakenteita, reaktioyhtälöitä ja yksinkertaisia proteiinirakenteita. Lisäksi

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7. Quick Start - opas Condes 7. olfellows www.olfellows.net 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO jouni.laaksonen@olfellows.net www.olfellows.net olfellows www.olfellows.net

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Flash. Tehtävä 1 Piirtotyökalut, kokeile niitä. Liiketalous syksy 2012

Flash. Tehtävä 1 Piirtotyökalut, kokeile niitä. Liiketalous syksy 2012 Flash Tehtävä 1 Piirtotyökalut, kokeile niitä RectangleTool ja Oval Tool Kokeile rectangle ja oval-piirtotyökaluja käytä eri värejä ja reunan paksuuksia Primitive-objekteilla on enemmän ominaisuuksia,

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD

T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD 1 MICROSOFT T e k s t i n k ä s i t t e l y ä s e l k o k i e l e l l ä WORD Eero Seitsemän veljeksen Eero on vilkas, sukkelasanainen ja älykkäämpi kuin muut veljekset. Hän kiusoittelee ja pilkkaa puheillaan

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa.

RATKAISUT SIVU 1 / 15. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. RATKAISUT SIVU 1 / 15 PowerPoint jatko Harjoitus 3.1-3.7: Harjoitus 3.1: Avaa ensin Harjoitustiedosto.pptx. Väriteemaan pääset käsiksi hieman eri tavoilla PowerPointin eri versioissa. Valitse joka tapauksessa

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Posterin teko InDesignilla

Posterin teko InDesignilla Posterin teko InDesignilla Avatessasi InDesign CS5 -ohjelman, näyttöön aukeaa ikkuna, josta voit valita tarpeen mukaan aikaisemmin tallennetun dokumentin, uuden tai ohjelmassa valmiin mallin mukaisen inddtiedoston.

Lisätiedot

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin.

Pikaopas. Valintanauhan näyttäminen tai piilottaminen Avaa valintanauha napsauttamalla välilehteä, tai kiinnitä se pysyvästi näkyviin. Pikaopas Microsoft Visio 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Päivitetyt mallit Mallien avulla voit nopeasti

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan

Uuden työ- tai mittavälineen luominen tietokantaan Sivu:1(12) Työ- ja mittaväline-tietokanta löytyy serveriltä APPL14.DE.ABB.COM/SRV/ABB Tarvitset read-oikeudet tietokannan tarkasteluun ja editor mainusers-oikeudet tietokannan muokkaukseen. Jos tarkoituksenasi

Lisätiedot

Tiedostomuodon valitseminen kuville

Tiedostomuodon valitseminen kuville Kuvan lisääminen sivulle Valitse työkaluriviltä Lisää Kuva tiedostosta painike 1. Ruudulle aukeaa sekä Kuva-ikkuna että Valitse tiedosto ikkuna 2. Selaa Valitse tiedosto ikkunassa esiin se kuva, jonka

Lisätiedot

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio.

3. Vasemman reunan resurssiselaimen Omiin resursseihin luodaan uusi Handmade -niminen kansio. ActivInspire JATKO AINEISTON TUOTTAMINEN Uuden aineiston tekemisen alkua helpottaa etukäteen tehty suunnitelma (tekstit, kuvat, videot, linkit) miellekarttaa hyödyntäen. Valmista aineistoa voi muokata

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

Flow!Works Pikaohjeet

Flow!Works Pikaohjeet 1 Flow!Works Pikaohjeet FW 3.0.0 Piirtotyökalut Kynä Sivellin Kirjoituskynä Korostuskynä Loistekynä Kuviokynä Älykynä Elekynä Valitse Kuvion Piirtotoiminnot Täytä llä Leveys Pyyhekumi Pyyhi alku muoto

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

KOLLAASI Kaari-ikkuna

KOLLAASI Kaari-ikkuna KOLLAASI Kaari-ikkuna Aloitetaan luomalla uusi valkoinen arkki A4 Copyright Hannu Räisänen 2010 2 Aloitetaan luomalla uusi valkoinen arkki A4, joka käännetään vaakaan. Copyright Hannu Räisänen 2010 3 Pienennetään

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSHOP ELEMENTS 6 - OHJELMALLA

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSHOP ELEMENTS 6 - OHJELMALLA KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSHOP ELEMENTS 6 - OHJELMALLA 15.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Kuva kuvaan Adobe PHOTOSHOP Elements 6 -ohjelmalla 3 Kun aloitetaan kuvien liittäminen

Lisätiedot

Uuden työtilan luonti

Uuden työtilan luonti Uuden työtilan luonti 1. Valitaan Uusi työtila vasemmanpuoleisesta valikosta 2. Valitaan Tyhjä työtila aukeavasta valikosta. Tämä toiminto luo uuden tyhjän työtilan. 3. Kun uusi työtila on luotu, aukeaa

Lisätiedot

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti

Muuta pohjan väri [ ffffff ] valkoinen Näytä suuri risti 1. Qcad. Aloitusohjeita. Asenna ohjelma pakettien hallinasta. Tämä vapaa ohjelma on 2D. 3D ohjelma on maksullinen. Qcad piirustusohjelma avautuu kuvakkeesta. Oletuksena, musta pohja. On kuitenkin luontevaa

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Gimp perusteet. Riitta, Jouko ja Heikki

Gimp perusteet. Riitta, Jouko ja Heikki Gimp perusteet Riitta, Jouko ja Heikki Jos haluat vaihtaa ohjelman kielen (asentaa oletuksena saman kuin käyttöjärjestelmä): käyttöjärjestelmän lisäasetuksista lisätään uusi ympäristömuuttuja:lang arvo:en

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012

Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 Word 2010 Pikaopas Hannu Matikainen Päivitetty: 14.4.2012 1(5) Ohjelmaikkunan osat Valintanauhan tärkeimmät välilehdet ovat Tiedosto, Aloitus, Lisää ja Sivun asettelu. Kuvassa näkyy Aloitus-välilehti.

Lisätiedot

Keravan karttapalvelun käyttöohje

Keravan karttapalvelun käyttöohje Keravan karttapalvelun käyttöohje Sisällys (klikkaa otsikkoa mennäksesi suoraan haluamaasi kappaleeseen) Keravan karttapalvelun käytön aloittaminen... 2 Liikkuminen kartalla... 2 Karttatasojen näyttäminen

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Sivu 1 / 8 Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit - kääntää kuvan - valita kuvasta vain tietyn alueen ja poistaa kuvasta muut (eng. crop, suom. rajaus) - muuttaa

Lisätiedot

Dia Diagram Editor. Petri Sallasmaa, Petri Salmela. 20. lokakuuta 2014

Dia Diagram Editor. Petri Sallasmaa, Petri Salmela. 20. lokakuuta 2014 Dia Diagram Editor Petri Sallasmaa, Petri Salmela 20. lokakuuta 2014 Dia Diagram on ohjelma, joka on suunniteltu kaavioiden piirtämiseen. Dia on perustoiminnoiltaan helppokäyttöinen ja selkeä. Kuva 1:

Lisätiedot

IIRTÄMINEN. Word Piirtäminen

IIRTÄMINEN. Word Piirtäminen Word 2013 Piirtäminen IIRTÄMINEN PIIRTÄMINEN... 1 Piirto-objektien muotoileminen... 1 Muotoilutyökalut... 2 Tekstin tasaaminen objektin sisään, koko... 4 Objektien järjestyksen muuttaminen... 5 Kuvan osien

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

Käyttöopas RoofCon Viewer

Käyttöopas RoofCon Viewer Käyttöopas RoofCon Viewer Sisällysluettelo Käyttöopas RoofCon Viewer... 1 Sisällysluettelo... 2 Asennus... 3 Merkitse objekti... 3 Zoomaa... 3 Mittaa etäisyys... 3 Työkaluvalikko ja Piirustusvaihtoehdot...

Lisätiedot

CADS Planner Electric perusteet

CADS Planner Electric perusteet CADS Planner Electric perusteet Aloitus Ohjelman avaaminen, alkuasetukset Tasokuvat piirretään aina Suunnitteluu tilaan oikeilla mitoilla. Kuvalle annetaan myös mittakaavatiedot tulostusta varten, sekä

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA

KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA KUVAN LIITTÄMINEN TOISEEN KUVAAN PHOTOSCAPE- OHJELMALLA 14.2.2015 ATK Seniorit Mukanetti ry / Kuvakerho 2 Pieni ohje, miten PhotoScape-ohjelmalla voi liittää kuvan toiseen kuvaan Kuvat on tähän valittu

Lisätiedot

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI

KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI KOTISIVUKONE ULKOASUEDITORI Kun olet luonut itsellesi kotisivut, voit aloittaa ulkoasun yksityiskohtaisemman räätälöimisen. Kotisivukone tarjoaa helppokäyttöisen ulkoasueditorin, jonka avulla saat sivujen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3. Nokia 8310 -puhelimelle. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.3 Nokia 8310 -puhelimelle Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Kaikki oikeudet pidätetään Issue 6 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA

KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA KUVANKÄSITTELY THE GIMP FOR WINDOWS OHJELMASSA Ohjeistuksessa käydään läpi kuvan koon ja kuvan kankaan koon muuntaminen esimerkin avulla. Ohjeistus on laadittu auttamaan kuvien muokkaamista kuvakommunikaatiota

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN

OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN OHJE WWW.MUKAANPARTIOON.FI -LIPPUKUNTASIVUN MUOKKAAMISEEN 1. KIRJAUDU Navigoi osoitteeseen www.mukaanpartioon.fi. Aloita kirjautumalla: käyttäjätunnus: salasana: lippukunta HpL1Ka KUVA 1: Kirjautumislinkki

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

Konfiguraatiotyökalun päivitys

Konfiguraatiotyökalun päivitys Konfiguraatiotyökalun päivitys Kuinka aloitan? Konfiguraatiotyökalu avataan niin kuin aiemminkin suoraan Tenstar clientin käyttöliittymästä, tai harjoituksen ollessa käynnissä. Kuinka aloitan konfiguraatiotyökalun

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun

Osaamispassin luominen Google Sites palveluun n luominen Google Sites palveluun Mikä Osaamispassi on? Osaamispassi auttaa kertomaan taidoistasi, koulutuksestasi, työkokemuksestasi ja sinua kiinnostavista asioista työnantajalle kun haet työtä. Osaamispassi

Lisätiedot

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla

Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Kuvan pienentäminen Paint.NET-kuvankäsittelyohjelmalla Avaa Paint.NET tuplaklikkaamalla sen pikakuvaketta. Paint.NET avautuu tämän näköisenä. Edessä on tyhjä paperi. Saadaksesi auki kuvan, jota aiot pienentää

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

Siirtyminen Access 2010 -versioon

Siirtyminen Access 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Access 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Access 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän tärkeimmistä

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE!

TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! 1 TERVETULOA CHROME-TYÖASEMALLE! Hämeenlinnan kaupunginkirjaston käytössä on Chromebox-työasemia. Työasemat ovat pääsääntöisesti aina käynnissä, mutta tarvittaessa laite käynnistyy virtapainikkeesta. Laitteet

Lisätiedot

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4.

Selkosanakirja sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq. Tietokoneet. wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 1.4. qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc vbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåa Selkosanakirja

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot