PIKKUTONTTU 9ST -6ST ja -4ST ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIKKUTONTTU 9ST -6ST ja -4ST ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 PIKKUTOTTU 9ST -6ST ja -4ST ASEUS- JA KÄYTTÖOHJE 400V~ 3 Malli ,0 kw Malli ,5 kw Malli ,5 kw 230V~ 1 Malli ,0 kw 2,2 kw OK RESET Made in Finland PIKKUTOTTU ST 4, -6 JA -9 OVAT TEKISESTI ERITTÄI PITKÄLLE KEHITETTYJÄ, TUTUSTU SIIS HUOLELLA TÄHÄ OHJEESEE. HEKILÖ, JOKA SUORITTAA KIUKAA ASEUKSE TULEE JÄTTÄÄ TÄMÄ OHJE HUOEISTOO ELI TULEVALLE KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYSLUETTELO Kiukaan asennuksen valmistelu 2 Löylyhuone 2 Löylyhuoneen ilmanvaihto 2 Kiukaan asennus 3 Kiukaan liittäminen sähköverkkoon 3 Relekortti 3 Sähkölämmityksen vuorottelu 4 Ohjausvirran kytkin 4 Kiuastermostaatti 4 Lämpötilanrajoitin 4 Ohjain 4 Kiuaskivet 5 Ensimmäinen lämmitys 5 Saunominen 5 Häiriötilanne 6 Taulukko 6 Asennuskuva 7 Asennuskuva 7 Sähkökaaviot 8 ÄLÄ HÄVITÄ TÄTÄ OHJEKIRJAA SKLR 5 D

2 Käytössäsi on nyt maailman parhaalla tiedolla ja kokemuksella tehty sähkökiuas. Saunatec konsernin alkujuuret lähtevät 80 vuoden takaa. Sähkökiuasvalmistusta on ollut yli 40 vuotta, kaikkiaan yli kpl. Kiukaiden kehittämiseen on tänä aikana käytetty useampi sata työvuotta. Tämä kokemus ja tietotaito tunnetaan myös eri puolilla maailmaa, josta osoituksena maailman saunamaiden tarkastuslaitosten hyväksynnät Saunatec valmistamille sähkökiukaille. KIUKAA ASEUKSE VALMISTELU Tämän ohjeen saadessanne on kiukaan valinta useimmiten suoritettu. On kuitenkin syytä huomioida ja tarkistaa seuraavat kohdat, ennen kiukaan asentamista ja käyttöönottoa. 1. Kiukaan tehon (kw) suhde saunaan tilavuuteen (m³). Ilmoitettua minimitilavuutta ei saa alittaa, eikä maksimitilavuutta ylittää. 2. Saunan korkeuden tulee olla vähintään 1900 mm. 3. Löylyhuoneen katon ja seinien lämpöä varaavat pinnat (tiili, laatta, rappaus, hirsi y.m.s) pitää lämpöeristää esim. mineraalivillalla.myös lasitiili pidentää lämpenemisaikaa. 4. Sulakekoko ja virransyöttökaapelin poikkipinta riittävä kiukaan teholle. 5. Riittävä tila varattu kiukaalle. Katso sivu Ohjaimelle valitaan sellainen paikka, että kiukaan ohjaustoimenpiteet voidaan helposti suorittaa. LÖYLYHUOE Löylyhuoneen seinien ja etenkin katon tulee olla hyvin lämpöeristettyjä. Kaikki paljon lämpöä varaavat pinnat (tiili, rappaus, y.m.s.) pitää lämpöeristää, käyttäen myös alumiinipaperia (kirkas puoli sisäänpäin). Savuhormeja peitettäessä on huomioitava paloviranomaisten määräykset. Hormien kohdalla 100 mm kovaa mineraalivillaa voidaan yleensä pitää riittävänä. Eristämättömät lämpöä varaavat pinnat hidastavat lämpötilan nousua. Katon ja seinien yläosan 1 m²:n eristämätön kivipinta lisää löylyhuoneen mitattua tilavuutta 1,5.2 m³ ja hirsiseinän puolet edellisestä. Löylyhuoneelle ilmoitettua minimi tilavuutta ei kuitenkaan saa alittaa. Löylyhuoneen verhouksen (lautapaneeli) tulee ylettyä kattoon asti, jotta katon rajassa oleva kuuma ilma ei valu verhouksen takana olevaan ilmarakoon lämmittämään eristeitä. Kuumassa ilmassa on myös paljon vettä, joka ilman jäähtyessä paneelin takana tiivistyy nestemäiseksi vedeksi. Sopiva löylyhuoneen korkeus on 2.2,1 m. Kun löylyhuone ei ole turhan korkea, voidaan ylälaude rakentaa mm etäisyydelle katosta, jolloin kylpijä istuu siellä missä lämpökin on. Määräysten mukainen löylyhuoneen minimikorkeus on 1900 mm. Rakenteen laskennallinen U-arvo 0,384 W/m2K sisäseinissä ja katossa. LÖYLYHUOEE ILMAVAIHTO Oikein toteutettu ilmanvaihto luo miellyttävät kylpyolosuhteet ja säästää myös energiaa. 3 5 kertaan tunnissa vaihtuva ilma luo pehmeiden löylyjen kanssa nautinnolliset kylpyolosuhteet. Saunan koosta riippuen ilmakanavien halkaisija voi olla mm. Poistokanava suurempi kuin tulokanava. Ilmanvaihdon onnistumisen kannalta on tärkeää, mihin kohtaan ilmaventtiilit sijoitetaan. Raittiin ilma sisääntuloventtiilin tulisi sijaita kiukaan ulkopinnan pystytasojen sisäpuolella ja vähintään 600 mm kiukaan yläpuolella. Ulkonäöllisesti ja parhaan toiminnan kannalta, sen tulisi sijaita kiukaan keskilinjalla. Poistoilmakanava sijoitetaan lähelle lattiaa. Poistoilma voidaan myös johtaa saunahuoneen oven alitse pesuhuoneen poistoilmaventtiiliin. Tämä on perhesaunoissa erittäin hyvin toimiva ratkaisu. Katso kuva (sivu 3.) iissä tapauksissa jossa ei ole katolle menevää poistohormia tai koneellista ilmanvaihtoa, pitää poistoilmaventtiilin sijaita vähintään 1 m korkeammalla kuin tuloilmaventtiilin, jotta ilma kiertää. Luonnonkierto ei toimi hyvin kesällä, siksi suositellaan käytettäväksi aina poistoilmaimuria. Imuriin kannattaa laittaa myös säädin, koska talvi-ilman kuivatusvaikutus on useampi kertainen kesäilmaan verrattuna. 2

3 SAUA ILMAVAIHTO Suositus saunan ilmanvaihtojärjestelmäksi, kun käytettävissä on poistoilmaimuri. 5 5 A A 4 A A min 60 cm 4 B 3 B 3 1. Saunahuone 3. Sähkökiuas 5. Poistohormi tai -kanava 2. Pesuhuone 4. Poistoilmaventtiili 6. Saunahuoneen ovi Poistoilmaimuria käytettäessä raittiin ilman sisääntuloventtiili sijoitetaan alueelle A. Toteuttaessa ilmanvaihto luonnonkierrolla (esim. seinän läpi), sijoitetaan tuloventtiili alueelle B ja poistoventtiili vähintään 1m korkeammalle ja mahdollisimman etäälle kiukaasta. KIUKAA ASEUS Kiuas on lattialla seisovaa mallia. Alustan on oltava tukeva, koska kiukaan paino kivineen on n. 120 kg. Säädettävillä jaloilla kiukaan asentoa voidaan tarvittaessa oikaista. Kiuasta ei ole tarkoitettu sisäänrakennettavaksi eikä asennettavaksi syvennykseen. Kuvassa 1 ja kiukaan edessä alhaalla olevassa kilvessä on ilmoitettu minimi suojaetäisyydet. Annettuja minimietäisyyksiä tulee noudattaa kaikkiin pintamateriaaleihin. Sähköturvallisuusmääräysten mukaan myös palamattomiin pintoihin. Kattoa ei saa suojata n.s. kevytsuojauksella (esim. mineriittilevy), sillä tällainen suojaus voi aiheuttaa palovaaran. Kiuas on nurkka-asennukseen tarkoitettua mallia. Mukana seuraa kaksi puutopparia, joilla kiuas lukitaan paikoilleen siirtymisen estämiseksi. Katso kuva 3 sivulla 7. Jos kiuas ei ole nurkassa, voidaan kiuas kiinnittää lattiaan säätöjaloistaan, mukana seuraavilla metallikiinnikkeillä. Halutessa voi myös tehdä muotoillut, puiset topparit estämään kiukaan liikkumisen. Puiset topparit saavat sijaita maksimi 400mm lattiasta. Kiukaan ympärille vaadittavat suojaetäisyydet on ilmoitettu kuvassa 1 sivulla 7. Löylyhuoneeseen saa asentaa vain yhden sähkökiukaan. KIUKAA LIITTÄMIE SÄHKÖVERKKOO Sähköasennustyön saa suorittaa vain sähköasentaja. Sähköasentajalla tässä ohjeessa tarkoitetaan henkilöä, jolla on valtuudet sähköurakointiin tai henkilöä joka työskentelee tällaisen henkilön valvonnassa. Sähkökiuas liitetään sähköverkkoon puolikiinteästi. Liitosjohtona käytetään A07BB-F (VSB) tai H07R-F (VS) johtoa, tai laadultaan vähintään niitä vastaavia. PVC - eristeistä johtoa ei saa käyttää kiukaan liitäntäjohtona. Kaikkien kiukaalta lähtevien johtimien pitää olla vastaavaa tyyppiä. Katso ohjeen lopussa olevat piirikaaviot ja kohta RELEKORTTI sivu 8. Kiukaan liitosjohdon kytkentärasian saunan seinällä max. korkeus lattiasta on 0,5 m. Kiukaan asennuksessa huomioidaan voimassa olevat sähköturvallisuusmääräykset. RELE KORTTI Relekortti sijaitsee kiukaan takana olevassa kytkentätilassa. Kortissa on pieni 3-napainen kytkin (katso kuvaa). Kytkimellä voidaan valita maksimi kiukaan päälläoloaika eri kohteiden mukaan ja poistaa päällekytkentäajan ennakkoasetus. - Asunto ja huoneistosaunojen maksimi päällekytkentäaika on 6 tuntia ja ennakkoaika saa olla. - Talosaunojen maksimi kytkentäaika on 12 tuntia ja ennakkoaika saa olla. 3

4 - Hotellihuoneiden ja lomamökkien saunoissa halutaan useimmiten rajoittaa maksimi päällekytkentäaika yhteen tai kahteen tuntiin ilman ennakkoaikaa. Asennuksen yhteydessä asentaja valitsee kuhunkin tarpeeseen sopivat ajat relekortin kytkimestä seuraavasti: Ennakkoajan asetus pois Kytkentäaika 1 tunti Ennakkoajan asetus mahdollista Kytkentäaika 1 tunti Ennakkoajan asetus pois Kytkentäaika 2 tuntia Ennakkoajan asetus mahdollista Kytkentäaika 6 tuntia Ennakkoajan asetus mahdollista Kytkentäaika 12 tuntia Oikea valinta voidaan testata ohjaimen numeronäytöllä Relekortti kiukaassa 1= HA/GREY, 2= PU/RED, 3= KE/ YELLOW 4= VI/GRE, 5= RU/BRO, 6= VA/WHI SÄHKÖLÄMMITYKSE VUOROTTELU Kiukaassa on liitimet 55/1 ja 55/2 sähkölämmityksen vuorottelua varten. Liittimissä on jännite samanaikaisesti vastuksien kanssa, eli termostaatti katkaisee jännitteen myös vuorottelun liittimiltä. Katso kaaviot sivu 8. OHJAUSVIRRA KYTKI Kiukaan edessä alhaalla on ohjausvirran kytkin 0 I. Vipu ylhäällä ohjausvirta on kytkettynä. KIUASTERMOSTAATTI Kiukaassa on termostaatti joka rajoittaa kivien lämpötilan max. 350 C. Termostaatti sijaitsee kiukaan edessä alhaalla. Termostaattia myötäpäivään (kuten ruuvia kiinni) käännettäessä kivien ja saunan lämpötila nousee. Merkkivalo sammuu, kun termostaatti katkaisee. LÄMPÖTILARAJOITI Kiukaan varolaitteena on lämpötilan rajoitin, joka jonkin vian sattuessa estää kiukaan ylikuumentumisen. Rajoitin on käsin palautettavaa mallia. Palautus tapahtuu kiukaan alla olevan rasian oikealla sivulla olevasta palautus painikkeesta. Rajoitin ei palaudu ennen kuin kiuas on jäähtynyt. On harvinaista, että lämpötilan rajoitin toimii. Jos se on toiminut, on paikallaan soittaa kiukaan valmistajalle ja pyytää toimenpideohjeita. OHJAI Ohjaimen käytöstä on ohessa erillinen käyttöohje. Ohjain on liitetty kiukaaseen venyvällä kierrejohdolla. Ohjain kiinnitetään seinälle kiukaan läheisyyteen mukana seuraavalla puutelineellä. Katso kuvaa 2. 4

5 KIUASKIVET Sähkökiukaassa käytettävien kivien tulee täyttää seuraavat ominaisuudet: 1. Kestää lämpöä ja suuria lämmönvaihteluita, jota löylyveden höyrystäminen aiheuttaa. 2. e eivät saa antaa hajua sekä mahdollisimman vähän pölyainesta saunan ilmaan. 3. Lämmön luovutus (johtavuus) sen verran huono, että vesi tarttuu kiveen, eikä valu kivien ohi. Epätasainen lohkeamispinta parantaa veden tarttumista. (Hyvästä lämmönluovutuksesta esimerkkinä kuuma keittolevy, johon vesi ei tartu vaan helmeilee sen pinnalla). 4. Kooltaan riittävän suuria, jotta ilma hyvin liikkuu kivitilassa, jolloin saadaan hyvä tasainen jäähdytys kuumennusvastuksille. Kiukaaseen mahtuu n. 80 kg kiviä. iiden tulisi täyttää yllä esitetyt vaatimukset. Valmistajan toimittamat kivet täyttävät e.m. ominaisuudet hyvin. Kivet on myös esipesty, mutta silti on suositeltavaa huuhdella irtopölyt pois ennen kiukaaseen laittoa. Kivet tulee latoa kiukaaseen huolellisesti ilman kiilaamista. Kun seuraavat kolme perusasiaa ladonnassa huomioidaan, niin kiuas toimii hyvin ja kuumennusvastuksien ikä on pitkä. 1. Ilmava harvahko ladonta riittävän suurilla kivillä ( mm). 2. Ei kiilata vastusputkia yhteen, vaan pyritään pitämään ne erillään. 3. Uudelleen ladonta riittävän usein, jotta rikkoutuneet ja murenevat kivet saadaan pois kiukaasta, ennen vastuksen vioittumista. Kivipakkauksen isommat kivet ladotaan reunoille ja päälle. Kivitila täytetään kokonaan. Löylynheittoaukon alle jätetään n. 50 mm tila, jossa höyryn paine pääsee tasaantumaan. Jos löylynheittoaukossa on kiviä, saattaa höyryn paine heittää osan löylyvedestä kuumina pisaroina ulos kiukaasta. Kivien uudelleen ladonta pitää tehdä aina, kun kivipinta on vähän laskenut. Se on merkkinä siitä, että muutama kivi on murentunut ja ne pitää saada pois. Murentunut kivi vastusputken kyljessä ylikuumentaa putken siinä kohdassa ja vastus voi tuhoutua. Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat pienistä, murentuneista, huonolaatuisista tai tiukkaan ladotuista pienistä kivistä. Keraamiset kivet voivat vaurioittaa kiuasta. Kiukaan takuu ei kata syntyneitä vaurioita ESIMMÄIE LÄMMITYS Ensimmäinen lämmitys pitää tehdä valvonnan alaisena. Saunassa pidetään hyvä tuuletus päällä, koska kiuas antaa uutena hajua. Kytke ohjausvirta ja paina ohjaimen reset nappia ja laita kiuas lämpenemään. Katso myös, että termostaatti on käännetty myötäpäivään maksimiasentoon. Käryjen ja hajujen laannuttua, katkaise virta ohjaimen reset painikkeesta. Parin kolmen ensimmäisen saunomiskerran aikana ehkä tehostaa tuuletusta, ainakin silloin, jos hajua ilmenee. SAUOMIE Tarkista saunahuone ennen kiukaan päällekytkemistä. Kytke kiuas lämpenemään ja tarkista, että termostaatti on maksimi asennossa. Kun saunan lämpötila on noussut O C een. väännä termostaattia hitaasti pienemmälle, kunnes merkkivalo sammuu. yt termostaatille on löydetty lähes oikea säätölämpötila. Muutaman seuraavan saunakerran yhteydessä voidaan termostaatin säätöasentoa tarkentaa. Pikkutontun kivitila on lämpöeristetty ja läpivirtaava ilmamäärä pienempi kuin tavallisilla kiukailla. äin siksi, että suuri kivimäärä (n.80 kg) ehtii lämmetä ennen kuin sauna. yt voidaan heittää runsaasti löylyä, jotta saunaan saadaan miellyttävä kosteus. Hengitettävän ilman kosteusprosentin tulisi olla vähintään 40%. Tämä tarkoittaa sitä että ilman lämpötila ei saa ylittää 65 O C. Ilman energia, lämpötila ja kosteus ovat tarkassa suhteessa toisiinsa. 40%:n kosteudella 65:n O C ilma on miellyttävä hengittää, koska ilman energiasisältö ei ole liian suuri keuhkoille. Jos lämpötilaa nostetaan, pitää kosteusprosentin laskea, tai muuten ilman energia kasvaa yli keuhkojen sietokyvyn eli keuhkot kypsyvät. Esim. 80:n O C:n ilman kosteusprosentti on max. n 20%, jotta sitä voidaan hengittää. Sanonta kovat löylyt tarkoittaa useimmiten kuivaa kuumaa ilmaa, sillä 65:n O C saunassa on enemmän löylyä eli kosteus prosentti on huomattavasti suurempi kuin 80:n O C saunassa. Älä kaada kiukaalle kerrallaan suurta vesimäärää. Kiukaan suuri kivimassa pystyy hetkessä höyrystämään isonkin vesimäärän. Koska vesi höyrystyessään laajenee n kertaisesti, voi löyly purkautua kiukaasta vaarallisen voimakkaasti. 5

6 HÄIRIÖTILAE - Virta on kytketty, jolloin ohjaimen valonnumerot palavat, kun resettiä painetaan. Jos valonumerot eivät syty, katso kohdat Ohjausvirran kytkin ja Lämpötilanrajoitin. Tarvittaessa tarkistetaan myös kiukaan sulakkeet. Huomaa että sulakkeen palaessa tunnusnasta ei aina lennä pois. - Jos ohjaimen valonumerot palavat, eikä kiuas lämpene, tarkista termostaatin asento. Kiukaan edessä alhaalla oleva merkkivalo palaa, kun termostaatti on kytkeneenä ja tehokontaktori vetänyt. Ellei kiuas lämpene em. tarkistuksien jälkeen, kutsu sähköasentaja t.m.s. ammattihenkilö toteamaan ja korjaamaan vika. Korjausta tilattaessa ilmoitetaan myös kiukaan nimi: Pikkutonttu 4 ST, -6ST tai 9ST. Takuuaikaiseen korjaukseen kysy kauppiaalta tai valmistajalta (puh. n:o etusivulla) lähintä valtuutettua huoltoliikettä. Pikkutonttu ST Teho kw 2,2 3,0 4,5 6,5 9,0 Liitäntä 230V~ 1 1x10A 1x16A sähkö- 400V~ 2 2x10A verkkoon 400V~ 3 3x10A 3x10A 3x16A Liitosjohto HO7R-F mm 2 3x1,5 3x1,5 5x1,5 5x1,5 5x1,5 Minimi tilavuus m Maksimi tilavuus m Maksimi tilavuus, kun useampi sau- m na vuoro perkkäin Maksimi tilavuus m 3 kun halutaan kuuma kuiva yli 75 O C lämpötila yli 85 O C Korkeissa lämpötiloissa pitää välttää varaavia lämpöeristämättömiä pintoja ja tehdä ilmastointi oikein. Huom! 20:n O C:n lämpötilan nosto pidentää esilämmitysajan n. kaksinkertaisesksi. 6

7 PIKKUTOTU MITTTAPIIRROS ST- malli min. mm 135 nurkasta R max. 750 Kuva 1 40 Asennus syvennykseen max Kuva 2 min. mm 135 nurkasta R Kuva max max. 750 Kiukaan mukana toimitetaa 2kpl puutopparia, joilla estetään kiukaan liikkuminen. Katso kuvaa. Kiukaan mukana on myös kaksi metalliosaa joilla kiinnitys voidaan tehdä vaihtoehtoisisesti lattiaan, jos kiuas ei ole nurkassa. 7

8 9,0 kw m 3 9,0 kw m 3 L L L P V~ Pikkutonttu 9 ST 9,0 kw 3 x 16A 354 SKLR 5 A Pikkutonttu 4 ST L L L P m ,5 kw 6...9m 3 L L L P V~ 3 6,5 kw m Pikkutonttu 6 ST 6,5 kw 3 x 10A 354 SKLR 4 A 4,5 kw 3 x 10A 400V~ Pikkutonttu 4 ST 6...8m SKLR 2 A L L L P m 3 Pikkutonttu 4 ST 3,0 kw 1 x 16A 230V~ L L L P L L L P m 3 3 kw 2 x 10A 400V~ m ,2 kw 1 x 10A 230V~ SKLR 3 A 354 SKLR 6 A 8

9 PIKKUTOTTU 4 ST, -6 ST JA 9ST OHJAIME KÄYTTÖOHJE PAIIKKEET JA ÄYTTÖ OK RESET Virta kytkeytyy ohjaimeen ja näyttöön ilmestyy 00:00 PAIIKE P OK Kiuas menee heti päälle näytön ilmoittamaksi ajaksi. Valitaan asetustila. UOLI 1 Kelaa näytön aikaa eteenpäin. UOLI 2 Kelaa näytön aikaa taaksepäin VALO L1 Vilkkuu: Asetetaan näyttöön lämpenemisaika. Palaa : äyttö ilmoittaa kiukaan lämpenemisaikaa. VALO L2 Vilkkuu: Asetetaan näyttöön aika, jonka kuluttua kiuas halutaan päälle. Palaa : äyttö ilmoittaa ajan, jonka kuluttua kiuas menee päälle. Vaikka näytössä on aikaa jäljellä, voidaan reset painikkeesta ohjain nollata ja kytkeä kiuas pois päältä. RESET Keltainen L2 L1 Vihreä OK 1 2 P RESET Kytke ohjausvirta kiukaan edessä alhaalla olevasta kytkimestä. Paina reset painiketta. äyttöruutuun ilmestyy 00:00. yt voidaan valita haluttu toiminta. Kiukaalle on asennuksen yhteydessä lukittu maksimi lämmitysajat käyttökohteen mukaan. Tehdasasennuksena kiukaan maksimi lämpenemisaika on 6 tuntia, joka saa olla perhe- ja huoneisto saunoissa. PIKAVALITA Jos kiuas halutaan heti päälle, painetaan painiketta P (katso kuvaa). äyttöruutuun ilmestyy 02:00 ja näytön yläpuolella oleva oikeanpuoleinen valo L1 syttyy. Kiuas on lämpenemässä. Kello käy (kaksoispiste vilkkuu) aikaa pois ja kiuas menee pois päältä kahden tunnin kuluttua. Kiukaan lämmitys voidaan kytkeä pois aikaisemmin reset painikkeesta. Jos kiukaaseen on lukittu maksimi lämmitysajaksi yksi tunti ja painetaan P painiketta, ilmestyy näyttöön 01:00. Yhden tunnin maksimi lämmitysaikaa käytetään esim. hotelleissa tai lomamökeissä. 9

10 6:n TUI LÄMPEEMISAIKA Kun maksimi lämpenemisaika on lukittu kuuteen tuntiin, voidaan yli kahden tunnin lämpenemisaika asettaa nuolinäppäimillä. Ylempi nuoli 1 kelaa näytössä olevaa aikaa eteenpäin ja alempi nuoli L2 kelaa aikaa taaksepäin. Tarkka asetus minuutti kerrallaan saadaan yksittäisillä painalluksilla. Reset painalluksen jälkeen näyttöön ilmestyy 00:00. Paina OK painiketta vasemmanpuoleinen valo L2 vilkkuu (pyytää kytkentäajan ennakkoaikaa). Paina OK:ta uudelleen oikeanpuoleinen valo L1 alkaa vilkkua ja näyttöön ilmestyy 02:00. Ohjain ehdottaa kahden tunnin lämmitysaikaa (jos hyväksyt paina OK). uolinäppäimillä 1 ja 2 valitaan haluttu lämpenemisaika (maksimi 6h) ja painetaan OK. Valo L1 lakkaa vilkkumasta ja kiuas kytkeytyy lämpenemään. 12:n TUI LÄMPEEMISAIKA Tällä asetuksella kiuas toimii kuten edellä (max.6h), muta näyttöön voidaan asettaa maksimi 12:n tunnin lämpenemisaika. 12:n tunnin maksimi lämpenemisaikaa saa käyttää talo- ja hotellisaunoissa t.m.s. EAKKOAIKA Tehdasasetuksena kiukaaseen on asetettu 1 minuutti 24 tuntia valittavissa oleva kytkentäajan ennakkoasetus, eli aika, jonka jälkeen kiuas kytkeytyy lämpenemään. Kun painetaan reset painiketta, näyttöön ilmestyy 00:00. Painetaan OK painiketta, jolloin valo L2 alkaa vilkkua. Valitaan nuolipainikkeilla 1 ja 2 haluttu ennakkoaika ja painetaan OK painiketta. Valo L1 alkaa vilkkua ja näyttöön ilmestyy 02:00 (tai 01:00). Jos hyväksytään näytön ehdottama lämpenemisaika, painetaan OK painiketta. Jokin muu haluttu lämpenemisaika valitaan nuolipainikkeilla 1 ja 2 ja painetaan OK painiketta. yt näyttöön ilmestyy valittu ennakkoaika ja valo L2 palaa. Kello käy (kaksoispiste vilkkuu) valitun ennakkoajan pois, jonka jälkeen valo L1 syttyy ja näyttöön ilmestyy valittu lämpenemisaika ja kiuas kytkeytyy päälle. Kun kello on käynyt valitun lämpenemisajan loppuun, kytkeytyy kiuas pois päältä ja näyttöruutu pimenee. Mikäli saunomisen päätyttyä näytössä on lämpenemisaikaa, saadaan kiuas pois päältä painamalla reset painiketta. EAKKOAIKA POIS Hotellien huonekohtaisissa ja lomamökkien saunoissa ei useinkaan haluta ennakkoaikaa, joten se on asennuksen yhteydessä poistettu. ytkin reset painiketta painettaessa näyttöön ilmestyy 00:00 ja pikavalinta P toimii kuten edellä on kerrottu. Mutta OK painikkeesta ei valo L2 ala vilkkumaan, vaan ohjain menee suoraan kytkentätilaan. Valo L1 vilkkuu eli pyydetään lämpenemisaikaa. Jos näyttöön ilmestynyt aika kelpaa, painetaan OK:ta toisen kerran, ellei kelpaa, valitaan nuolipainikkeilla 1 ja 2 haluttu aika ja painetaan OK painiketta. Valo L1 palaa ja näytössä on lämpenemisaika. VARAKÄYTI Sähkökatkon sattuessa näyttö vilkkuu harvakseltaan muutaman kerran. Ohjain testaa onko virta kytkeytynyt, koska useimmat katkokset ovat lyhyitä. Jos katkos on pidempi, menee ohjain lepotilaan. Vaikka näyttö on pimeänä, kello kuitenkin käy normaalisti n. tunnin. Jos virta tämän varakäynnin aikana kytkeytyy, syttyy valo ja näyttö ilmoittaa jäljellä olevan ajan. Yli tunnin mittaisen sähkökatkoksen jälkeen ohjain nollautuu. 10

11 Saunatec Group Oy PL Hanko TAKUUEHDOT 1. Yleistä Saunatec Group Oy ( Valmistaja ) antaa valmistamilleen tuotteille näiden ehtojen mukaisen takuun. Valmistaja takaa tuotteidensa laadun ja toiminnan takuuaikana. Takuu edellyttää, että ostaja noudattaa tuotteiden sijoituspaikkaa, asennusta, käyttöä ja huoltoa sekä kiuaskiven ominaisuuksia koskevia valmistajan ohjeita. Takuu koskee Suomessa myytyjä ja käyttöön otettavia tuotteita. 2. Sähkökiukaiden, ohjauskeskusten ja höyrystimien takuu Takuu on voimassa 24 kuukautta tuotteen ostopäivästä tai tuotteen sijoituspaikkana olevan rakennuskohteen vastaanottopäivästä lukien, riippuen siitä kumpi on myöhäisempi. Sähkökiukaan takuu edellyttää, että; 1. Huoneistokäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kerran vuodessa ja rapautuneet kivet uusitaan. 2. Laitos / ammattikäytössä olevan kiukaan kivitila ladotaan takuuaikana uudelleen vähintään kolme kertaa vuosittain. Lisäksi sen kiuaskivet on vaihdettava vähintään kerran vuodessa. Vaihdosta on tarvittaessa esitettävä selvitys. 3. Jos kiuas on varustettu höyrystimellä, on höyrystin aina käytön jälkeen tyhjennettävä. Veden pehmennyksestä ja kalkinpoistosta on huolehdittava ohjeiden mukaisesti. Edellä sanottu koskee kaikkia höyrystimiä. Takuutositteena on tuotteen ostokuitti, rakennuskohteen vastaanottopöytäkirja tai vastaava selvitys. Keraamisten kivien käyttö kiukaissa on kielletty! Mikäli niitä on käytetty takuu ei sido Valmistajaa. 3. Puulämmitteisten kiukaiden, patojen ja hormien takuu Takuu on voimassa 12 kuukautta tuotteen ostopäivästä lukien. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti. Polttoaineena tulee käyttää puuta. 4. Varaosatakuu Varaosan takuu on voimassa 12 kuukautta ostopäivästä lukien. Rikkoutuneen korvaava osa toimitetaan maksutta tuotteen myyjälle. Varaosan asentajana on käytettävä Valmistajan valtuuttamaa asentajaa. Valmistaja ei vastaa rikkoutuneen osan irrottamisen ja uuden osan asentamisen aiheuttamista kuluista. Rikkoutunut osa on Valmistajan pyynnöstä ja kustannuksella palautettava. Takuutositteena on myyjäliikkeen kuitti tai valtuutetun asentajan antama todistus. 5. STUL - Sähkö ja teleurakoitsijaliiton ehtojen mukainen takuu STUL takuuta sovelletaan sähkökiukaisiin, ohjauskeskuksiin ja höyrystimiin, kun siitä on erikseen sovittu. STUL takuuehdot liitetään niissä tapauksissa näihin takuuehtoihin. Kun STUL takuuehtojen käytöstä on sovittu, ne syrjäyttävät nämä takuuehdot, jos ehdot ovat keskenään ristiriidassa. 11

12 6. Takuuvastuun rajoitukset Ostajan on hoidettava tuotetta huolellisesti. Ostajan on tuotteen vastaanottaessaan tarkastettava sen virheettömyys kuljetus- tai varastointivaurioiden varalta. Havaituista vaurioista on heti ilmoitettava tuotteen myyjälle tai kuljetusliikkeelle. Valmistaja ei ole vastuussa tuotteen virheistä, toiminnan häiriöistä tai puutteista, jotka aiheutuvat kuljetuksesta tai virheellisestä varastoinnista, Valmistajan ohjeiden vastaisesta asennuksesta, käytöstä, huollon laiminlyönnistä tai tuotteen sijoittamisesta sellaiseen tilaan, jonka olosuhteet eivät vastaa Valmistajan suositusta. 7. Virheestä ilmoittaminen Ostajan on ilmoitettava tuotteen virheestä tai häiriöstä heti sen ilmaannuttua ja viimeistään 14 päivän kuluessa. Ilmoitus voidaan tehdään Valmistajalle, tuotteen myyjälle tai Valmistajan valtuuttamalle asennusliikkeelle. Takuuta koskevat vaatimukset on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluessa kyseistä tuotetta koskevan takuuajan umpeutumisesta. 8. Valmistajan toimenpiteet takuun yhteydessä - takuun jatkuminen Aiheelliseksi todetun takuuilmoituksen perusteella Valmistaja korjaa tai vaihtaa virheellisen tuotteen. Korjaus tai vaihto tapahtuu Valmistajan kustannuksella. Valmistaja on oikeutettu käyttämään itselleen edullisinta vaihtoehtoa. Varaosan takuu on määritelty edellä kohdassa 4. Vaihdetulle osalle annetaan 4. kohdan mukainen varaosatakuu. Korjatun tuotteen takuu säilyy muilta osin ennallaan. Valmistaja ei korvaa tuotteen virheen tai häiriön ostajalle aiheuttamia kuluja, liiketoiminnan estymisen aiheuttamaa tappiota eikä muutakaan välitöntä tai välillistä vahinkoa. 12

Käyttö- ja asennusohje LUMI SÄHKÖKIUAS: 1707-45-1718 1707-70-1718 1707-90-1718 LUMI HOT TOP LUMI 314 SKSG 1-2 K

Käyttö- ja asennusohje LUMI SÄHKÖKIUAS: 1707-45-1718 1707-70-1718 1707-90-1718 LUMI HOT TOP LUMI 314 SKSG 1-2 K Käyttö- ja asennusohje LUMI SÄHKÖKIUAS: 1707-45-1718 1707-70-1718 1707-90-1718 LUMI HOT TOP LUMI 314 SKSG 1-2 K Käyttö- ja asennusohje LUMI 2 Sisällys 1 Kiukaan pikakäyttöohje 4 1.1 Tarkista ennen saunomista

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN RA 18 - ohjain Tyyppi 1601-18 Yleistä: - Ohjain on tarkoitettu asennettavaksi kiukaan viereen, käyttöohjeessa esitetylle alueelle. - Ohjain soveltuu seuraaville kiuasmalleille:

Lisätiedot

RASIAOHJAIN 1601-16 KÄYTTÖOHJE:

RASIAOHJAIN 1601-16 KÄYTTÖOHJE: RASIAOHJAIN 1601-16 KÄYTTÖOHJE: Kaksiväriset ledit (vihr/pun) Lämpötilan ledit Painikkeet lämpötilan asetteluun. ON/OFF Päälle / Pois vihreä ledmerkkivalo SAUNA 2h ON/OFF Päälle / Pois painike. Päälläoloaika

Lisätiedot

MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella

MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN MAXI PILARI-IKI 12 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Lue asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta.

Lisätiedot

Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella. HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA!

Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella. HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Lue asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Tässä

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASEUS- JA KÄYTTÖOHJE SÄHKÖKIUAS: 8-60-0405 8-90-0405 Voidaan yhdistää seuraaviin ohjauskeskuksiin: RA 8 Midi -ohjauskeskus RA 2 Digi II -ohjauskeskus RA Digi I -ohjauskeskus RA 6 Easy -ohjauskeskus KIUKAA

Lisätiedot

Sähkölämmitteiset kiukaat. Asennus- ja käyttöohje

Sähkölämmitteiset kiukaat. Asennus- ja käyttöohje Sähkölämmitteiset kiukaat Asennus- ja käyttöohje Tervetuloa Hyvään Saunaan! Onnittelemme valinnastasi ja toivotamme Sinut tervetulleeksi HyväSauna-kiukaan käyttäjien kasvavaan joukkoon. Laadussa, tyylikkyydessä

Lisätiedot

HH6, HH9, HH12. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje

HH6, HH9, HH12. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje HH6, HH9, HH12 FI Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje 12062014 Kiukaan käyttötarkoitus: Kiuas on tarkoitettu lämmittämään saunahuone saunomislämpötilaan. Muuhun tarkoitukseen käyttö on kielletty. Takuu:

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 2 Yrittäjäntie 14, -27230 Lappi tel. +358 0207 416 740 fax +358 0207 416 743 www.narvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

VIIKKOKELLO 0510-5-15 0510-5-19

VIIKKOKELLO 0510-5-15 0510-5-19 GENUINE SAUNA & STEAM SUOMI sivu 1-5 VIIKKOKELLO SVENSKA sida -10 7014415 314 SYEK 1 E ek5p, ek5u RAKENNE 1 2 3 1) Viikkokello 2) Viikkokellon ohjauskytkin 3) Käsiohjauskytkin ASENNUS Tuntoelin x) 4x1,5mm

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje nilan VPL 15 C/TC, VPL 25 VPL 15 C/TC, VPL 25 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Johdanto Tämän oppaan tarkoitus

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2 SUOMI CONTROLS Sisällysluettelo 1. Innova Ohjauskeskusten Esittely 3 1.1 Varoitukset 3 2. Käyttöohjeet 2.1 Pikaohjeet 4 2.2 Käyttöohjeet 5 2.2.1 Kiuas päälle 5 2.2.2 Kiuas pois päältä 5 2.2.3 Esiajastus

Lisätiedot

ILPO Comfort CE50 ja CE65

ILPO Comfort CE50 ja CE65 ILPO Comfort CE50 ja CE65 Asennus- ja huolto-ohje www.ilto.fi Sisällys Asennus... 3 Kuljetus ja käsittely...3 Sijoittaminen, mitat ja asennusetäisyydet...3 Putkiliitännät... 4 Patteriverkosto...4 Lattialämmitysverkosto...4

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA W100 EC Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennusohje... 4 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 1. Asennusohje... 4 1.1

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1

KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 KÄYTTÖOHJE V-MALLI Ver. 4/2005 1 SISÄLLYSLUETTELO: YLEISTÄ... 3 TOIMINTASELOSTUS... 4 KYTKENTÄKAAVIOIDEN PERUSTEET... 5 ASENNUSOHJEITA... 7 LÄMPÖÄSSÄN KULJETUS... 7 LÄMPÖÄSSÄN ASENTAMINEN... 7 SIJOITTAMINEN...

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas

electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas electrolux keskuspölynimurijärjestelmät Omistajan opas 2 electrolux keskuspölynimurit Sisällysluettelo Putkisto Keskusyksikön sijainti...3 Putkiston suunnittelu...3 Imurasioiden sijainti...3 Tyypillisiä

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen

Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen 1/13 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 23.3.2014 Aurinkokiuas Orginal 150 Lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Kaikki paikalliset

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi

Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Käyttö- ja asennusohje Viinikaappi Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen viinikaapin sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. fi-fi

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus:

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus: Mitat: Tehoyksikkö (L x K x S): Erillinen käyttöpaneli S-malleissa (L x K x S): Paino: S- tyyppi: Tehoyksikkö Käyttöpaneli B-tyyppi: Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max 1-vaiheisena: Teho max Taajuus

Lisätiedot