IKI kiukaan 3,3kW - 10 kw asennusohje Magnum RC ohjauskeskuksella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IKI kiukaan 3,3kW - 10 kw asennusohje Magnum RC ohjauskeskuksella"

Transkriptio

1 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 1 IKI kiukaan 3,3kW - 10 kw asennusohje Magnum RC ohjauskeskuksella Lue tämä ohje huolellisesti ennen kiukaan asennusta ja käyttöön ottoa. Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle ja kiukaan asennuksesta vastaavalle sähköasentajalle. Tämä kiukaan asennus- ja käyttöohje luovutetaan kiukaan omistajalle asennuksen jälkeen. Säästä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten. Käyttöohjeet tulee antaa asennuksen jälkeen saunan omistajalle tai sen käytöstä vastaavalle. Perehdy ohjeeseen ennen asennusta ja käyttöönottoa. - Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. - Sähköliitoksia koskevat ohjeet löytyvät ohjauskeskuksen sisältä ja/tai tämän asennusohjeen kytkentäkaaviosta. - Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen kiukaan asennusta. - HUOM! Käytä suojahansikkaita ja pitkähihaista paitaa kiukaan verkkoa käsiteltäessä ja kivityksen aikana verkon ja muiden terävien osien takia. puh:

2 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 2 Sisällysluettelo: Turvaohjeet Turvaohjeet: Laitteen käyttö Ohjaimen toiminnot Valikkorakenne Kiukaan käyttö Säädettävät asetukset Tavoitelämpötila Lämmitysaika Ajastusaika Saunan päälle laittaminen Saunomisohjeet Kiukaan asennus Kiukaan asennusvaiheet Termostaatin lämpötila-anturin anturin asennus Ohjauspaneelin asennus...12 Kuva, Ohjauspaneelin ja termostaatin asennus...13 Kuva, Saunahuoneen ilmanvaihto...14 Kuva, Kiukaiden suojaetäisyydet ja kiukaiden tukeminen seinään...15 Kuva, Kytkentäkaavio. 16

3 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 3 Turvaohjeet: Lue tämä ohje huolellisesti, ennen kiukaan asennusta ja käyttöönottoa. Tämä ohje on tarkoitettu saunan omistajalle ja kiukaan asennuksesta vastaavalle sähköasentajalle. Tämä kiukaan asennus- ja käyttöohje luovutetaan kiukaan omistajalle asennuksen jälkeen. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Älä avaa kiukaan kytkentätilan kantta sen ollessa päällä. Ennen kuin teet mitään asennuksia, varmista että laite on jännitteetön. (on kytketty irti sähköverkosta) Varmista, että laite on maadoitettu kunnolla. Älä koske laitteen sisällä olevin komponentteihin ja mikropiireihin, koska staattinen sähköpurkaus voi rikkoa laitteen.

4 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 4 1. Laitteen käyttö 1.1 Ohjaimen toiminnot Kuva: Ohjauspaneelin osat Ohjauspaneelin osien selitykset: 1. Päälle/pois nappi. Tätä nappia painamalla kiuas menee päälle ja sammuu. Jos ajastus aika on asetettuna, painallus käynnistää ajastimen jonka jälkeen sauna lämpenee. Vinkki: Pitkä painallus ohittaa ajastuksen, kiukaan lämmitys alkaa heti. 2. Menu nappi, tätä painamalla, pääset liikkumaan laitteen valikoissa seuraavasti: (Perustila -> Tavoitelämpö -> Lämmitysaika -> Ajastusaika -> Perustila) 3. (-) nappi. Tällä napilla säädetään asetusarvoja pienemmäksi. 4. (+) nappi. Tällä napilla säädetään asetusarvoja suuremmaksi. 5. Valaistus nappi, tätä painamalla syttyy kiukaaseen valot. Uudestaan painamalla valo sammuu. (käytössä vain malleissa, joissa valot) 6. Ajan asetuksen merkkivalo, valo palaa: lämmitysajan asetus / ajastuksen asetustilassa (tai perustilassa, jos näytöllä jäljellä oleva aika). 7. Tavoitelämpötilan asetuksen merkkivalo. Tämä valo palaa merkkinä siitä, että tavoitelämpötilan muuttaminen on mahdollista. 8. Laite päällä merkkivalo. Tämä valo palaa jatkuvasti, kun kiuas on päällä. Valo hehkuu jos ajastus on käytössä. Valo on sammunut kun kiuas ei ole päällä numeroinen näyttöruutu.

5 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje Valikkorakenne Perustila Tavoitelämpö Lämmitysaika Ajastusaika Laitteessa on säätövalikot toteutettu yllä olevan kuvan mukaisesti. Valikosta toiseen liikutaan Menu -napin avulla. 2. Kiukaan käyttö 2.1 Säädettävät asetukset Parametri Säätöalue Säätötarkkuus Oletusarvo Huom! Tavoitelämpötila C 1 C 60 C Lämmitysaika 1h 6h 30min 1h ks. kohta 2.3 Ajastusaika 0,5h...24h 30min 0h (ei käytössä) 2.2 Tavoitelämpötila Saunan tavoitelämpötilaa voidaan säätää yhden Celsius asteen tarkkuudella. Minimi on 40 astetta ja maksimi 110 astetta. Asetus tallennetaan muistiin. Tavoitelämpötilaa pääsee säätämään kahdella eri tavalla. 1. Painamalla Menu -nappia, jolloin näyttöön tulee tavoitelämpötila. Painamalla + ja - nappeja voidaan asetusarvoa muuttaa. Ohjain poistuu tavoitelämpötilan asetusvalikosta automaattisesti n. 10 sekunnin kuluttua, kun mitään näppäintä ei paineta. Voit poistua valikosta myös itse painamalla toistuvasti Menu -nappia. 2. Kun näytössä on saunanlämpötila, painamalla (+) tai (-) -nappia, ohjain siirtyy suoraan tavoitelämpötilan asetukseen. Poistuminen tapahtuu kuten kohdassa 1.

6 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje Lämmitysaika Kiukaan lämmitys ajaksi voidaan asettaa 1h - 6h. Säätö tapahtuu 0,5h askelin. Ajanasetus tulee tehdä, silloin kun laite ei ole päällä. Asetus tallentuu muistiin. Asetuksia pääsee muuttamaan perustilasta, painamalla kaksi kertaa Menu -nappia. Laitteessa on mahdollista pienentää päällä oloaikaa kiukaan ollessa lämmitystilassa. Painamalla (+) tai (-) -nappia, kun näyttöön tulee jäljellä oleva aika, voit lisätä tai vähentää saunomisaikaa. Säätöaskel on tässä tapauksessa 15min. Tämä asetus ei tallennu muistiin. Samaa asetusta pääsee muuttamaan painamalla perustilassa kaksi kertaa Menu -nappia. 2.4 Ajastusaika Ajastusaikaa pääsee säätämään perustilasta painamalla toistuvasti kolme kertaa Menu -nappia. Asetusta muutetaan (+) ja (-) napeilla. Säätöalue on 0,5h - 24h ja säätö askel 0,5h. Asetus arvon ollessa 0, ajastus ei ole käytössä. Tätä asetusta voi muuttaa ainoastaan laitteen ollessa sammuksissa. 2.5 Saunan päälle laittaminen Laita kiukaaseen virta päälle kiukaan alaosassa olevasta ohjauskytkimestä. Paina Ohjaimen Päälle/Pois painiketta, niin kiuas alkaa lämmetä kohti asetettua tavoitelämpötilaa. Ohjaimeen syttyy lämmityksen merkkivalo. Merkiksi vastusten päällä olosta syttyy näytön oikeaan alalaitaan desimaalipiste. (Jos ajastusaika on asetettu, Päälle/Pois painike käynnistää ajastuksen, kiuas alkaa lämmetä vasta ajastusajan päätyttyä). Kiuas sammuu Päälle/Pois -napista. Ohjauskytkin Kiuas pois päältä Kiuas päällä Vinkki: Jos ajastusaika on asetettu, mutta kiuas ei ole päällä, voidaan ajastus ohittaa painamalla pitkään (pari sekuntia) Päälle/Pois -nappia. Tällöin kiuas alkaa lämmetä heti. Ajastus asetus säilyy silti muistissa.

7 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 7 Perustila Aikaa jäljellä Laitteen päällä ollessa näytöllä vuorottelee perustila ja jäljellä oleva aika. Näytön vuorottelu tapahtuu n. 10sek viiveellä. Yllä olevan kuvan mukaan kiukaan ollessa päällä, voidaan (+) ja (-) painikkeella siirtyä säätämään asetusta. 2.6 Saunomisohjeet Lämmitä kiuas kertaalleen ennen käyttöönottoa, koska uusista kivistä voi irrota hajuja sekä kiukaasta poistuu tällöin suoja-aineet. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Suositeltu lämpötila astetta. Kiuas lämpenee löylykuntoon noin minuuttia, kiukaan ja saunan koosta sekä ilmanvaihdosta riippuen. Käytä löylyvetenä talousveden laatuvaatimukset täyttävää vettä. Älä heitä kiukaalle vettä jos kiukaan vieressä on ihmisiä, sillä kiukaasta roiskuva vesi ja vesihöyry on polttavan kuumaa. Liiku saunatiloissa varoen koska lattiat voivat olla liukkaita. Löylyveden laatuvaatimukset Veden ominaisuus: Humuspitoinen vesi Rautapitoinen vesi Kovuus: tärkeimmät aineet mangaani (Mn) ja kalkki eli Vaikutus: Väri, maku, saostumat Väri, haju, maku, saostumat Saostumat Suositus: <12 mg/l <0,2 mg/l Mn: <0,05 mg/l Ca: <100 mg/l

8 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 8 kalsium (Ca) Klooripitoinen vesi Terveysriski Käyttö kielletty Merivesi Nopea korroosio Käyttö kielletty 3.Kiukaan asennus Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja Sähköasennusta koskevat ohjeet löytyvät tämä asennusohjeen kytkentäkaaviosta sekä kiukaassa olevasta tarrasta. Sähköasennustyön saa tehdä vain työhön oikeutettu sähköasentaja voimassa olevienmääräysten mukaisesti. Kiuas liitetään sähköverkkoon puolikiinteästi H07RN-F tai vastaavalla kumikaapelilla. Tarkasta vaadittu kaapelikoko alla olevasta taulukosta. Kiuas Teho Sulake Syöttökaapeli Saunan koko Mini Pilari3,3kW 3,3kW 3x10A 5x1,5 mm2 3-5 m3 Pilarikiuas 5kW 5,0kW 3x10A 5x1,5 mm2 4-6 m3 Pilarikiuas 6kW 6,0kW 3x10A 5x1,5 mm2 5-9 m3 Kulmakiuas 6,6kW 6,6W 3x10A 5x1,5 mm m3 Sähkökiuas 7,5kW 7,5kW 3x16A 5x2,5 mm m3 Sähkökiuas 10kW 10,0kW 3x16A 5x2,5 mm m3 Huom!. Käytä suojahansikkaita ja pitkähihaista paitaa verkkoja asennettaessa! PVC -eristeisen johdon käyttö liitäntäkaapelina kielletty. Laitteessa oleva virtakytkin on ns. ohjauskytkin, se ei tee kiuasta Huom. PVC -eristeisen johdon käyttö liitäntäkaapelina kielletty.

9 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje Kiukaan asennusvaiheet 1. Valitse kiukaan asennuspaikka huomioiden kiukaiden suojaetäisyydet: Kaikki kiukaat 6kW asti, suojaetäisyydet kiukaan vaipan ulkoreunasta joka suuntaan sivuille ja taakse palonarkoihin materiaaleihin ovat 100mm ja ylös kattoon 600mm. Kaikki yli 6 kw suojaetäisyydet kiukaan vaipan ulkoreunasta joka suuntaan sivuille ja taakse palonarkoihin materiaaleihin ovat 100mm ja ylös kattoon 800mm. 2. Poista kiukaasta suojamuovit. 3. Kiukaan asennuspaikkaa valittaessa on huomioitava saunan ilmankierto, tulevan termostaatin (tuntoelin saunassa) paikka sekä ohjauskeskuksenpaikka. HUOM! Ohjauskeskusta ei tule asentaa suihkutilaan tai muuten erittäin kosteaan paikkaan. 4. Aseta kiukaan RST-jalusta vaakatasoon, jalkoja säätämällä. 5. Avaa vastuskotelon pohjalevy ja yhdistä viisi-napainen voimajohto (sähkökaapeli) kotelon sisältä löytyvään riviliittimeen ja sulje kotelo 6. Pujota voimajohto RST-jalustassa olevan reiän keskelle siten, että kaapelin ulostulo vastuskoteloinnista asettuu reiän keskelle. 7. Avaa vastuskotelon pohjalevy ja yhdistä viisi-napainen voimajohto (sähkökaapeli) kotelon sisältä löytyvään riviliittimeen ja sulje kotelo 8. Kytke termostaatin anturi Kohdan 3.2 mukaisesti. Vie kaapelin toinen pää sähkörasian kautta ohjauskeskukseen ja suorita kytkentä ohjauskeskuksen ohjeen mukaisesti. Kytke ohjauspaneeli Kohdan 3.3 mukaisesti. 9. Testaa tässä vaiheessa vastusryhmän toimivuus laittamalla kiuas päälle.

10 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 10 Mikäli, kaikki vastukset kuumenevat sulje pohjapelti. (Mikäli jokin vastus ei kuumene tai ilmenee jokin muu ongelma esim. sulake palaa tms, ota yhteys valmistajaan). 10. Sijoita lopuksi RST- verkkovaippa vastusryhmän ympärille siten, että vaippa on symmetrisesti vastusten ympärillä toisin sanoen yhtä kaukana vastuskotelosta. RST-jalustassa on metallitapit, joiden mukaan verkko keskitetään pohjalevyyn ja vastuksiin nähden. 11. Tarkista tässä vaiheessa suojaetäisyydet palava-aineisiin materiaaleihin ennen kivitystä 12. Kiukaan kivittäminen: Pese kiuaskivet tarvittaessa ennen kivitystä. Tarkista suojaetäisyydet ja verkon listan takakiinnitys. Kiviä kiukaaseen tulee kaikkiaan noin kg kivityksen ladonnan tiiviydestä tai kivien halkaisijasta riippuen. Vastukset tulee peittää mahdollisimman huolellisesti kiuasta kivitettäessä. Verkkokehikon ja vastusten väli tulee kivittää mahdollisimman tarkasti niin että kivet peittävät vastukset. Normaalikäytössä kiviksi suositellaan oliviini, oliviinidiabaasi tai peridiootti kiviä läpimitaltaan alle 10 cm. Kivet tulee asettaa siten, että ne jättävät riittävästi ilmavälejä esteettömälle ilmankierrolle. Ota huomioon, että kivet vajoavat ajan kuluessa. Lisää siinä tapauksessa kiviä niin, että vastukset peittyvät kokonaan. Jos kiuas on ammatti- / yleisessä käytössä, suosittelee vastusten kanssa kosketuksiin joutuvien kivien olevan KERKES-keraamisia kiuaskiviä (www.kerkes.fi). Kerkes kivet tukevat ja säästävät vastuksia, eivätkä rapaudu kovan kuumuuden johdosta ennenaikaisesti. HUOM! Vuolukiven tai luonnonkiven käyttö kiukaassa on sallittu vain pintakivien joukossa. 13. Lopuksi kiinnitä RST-tukitikut kiukaan verkkokehikon yläreunan ja seinän välille, sopivaan kulmaan, suojaetäisyyksiä noudattaen. (Liite 3: Kiukaan tukeminen seinään.) Varmista kokeilemalla, että kiuas on tukevasti paikallaan ennen käyttöönottoa. 14. JK Roster Oy suosittelee turvallisuussyistä, että kiukaan ympärillä on suojakaide. RST-verkkokehikko ei kuitenkaan kuumene samalla tavalla polttavaksi kuin normaali umpinainen kiuas. 15. KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA: Kiuaskivet laskeutuvat ajan myötä kiuasta käytettäessä. Varmista 2-3 kertaa vuodessa etteivät vastukset tule esille kivien välistä, ja lisää tarvittaessa kiviä kiukaaseen. Kivien vaihtoväli riippuu kivilaadusta ja kiukaan käyttöasteesta. Tarkista kivien kunto normaalikäytössä vuosittain, poista tarvittaessa rikkoontuneet kivet ja vaihda ne uusiin.

11 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje Termostaatin lämpötila-anturin anturin asennus Lämpötila-anturi Johdon kytkentä liittimeen RUSKEA VALKOINEN VIHREÄ KELTAINEN Anturin johdon kytkentä, vasemmalta alkaen: Kytke liitin piirikortille sille varattuun liittimeen, paina liitin varovasti pohjaan saakka. Termostaatin anturin seinäasennus: - etäisyys katosta anturin yläreunaan on 150 mm - etäisyys kiukaan ulkoreunasta on mm Termostaatin anturin asennus kattoon : - etäisyys kiukaan ulkoreunasta on mm Lisäksi anturi on sijoitettava vähintään 1000mm päähän suuntaamattomasta tuloilmaventtiilistä tai 500 mm päähän poispäin suunnatusta tuloilmaventtiilistä. ks. kuvat sivulla 12 ja 13. Asenna termostaatin kaapeli paneelin taakse ilmarakoon, jos tämä ei ole mahdollista käytä asennuslistaa. Varmista ettei tuloilma häiritse lämpöanturia.

12 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje Ohjauspaneelin asennus ohjaimen liitin urosliitin ohjainkortilla liitin numero: 1 Ruskea 2 Harmaa 3 Vaaleanpunainen 4 valkoinen 5 Vihreä 6 Keltainen 7 Sininen 8 Punainen Kytke ohjauspaneelin liitin oheisen kytkennän mukaisesti. Liitä johdossa oleva liitin piirikortille ja paina liitin varovasti pohjaan saakka. Ohjauspaneelin voi asentaa saunaan sisälle. Saunassa ohjauspaneeli tulee sijoittaa siten, että etäisyys kiukaasta vähintään 500mm sekä paneeli yläreunaan enintään 1000 mm. Kiinnitä ohjauspaneeli mukana tulevilla ruuveilla. ks. kuva sivulla 13.

13 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 13 Kuva, Ohjauspaneelin ja termostaatin asennus

14 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 14 Kuva, Saunahuoneen ilmanvaihto

15 IKI - Sähkökiukaiden käyttö- ja asennusohje 15 tuki 1 tuki 2 tuki 1 palavapintainen suoralla seinällä nurkkaan asennettuna tuki 2 Kiukaan tuenta ylhäältä katsottuna - Suojaetäisyys verkosta sivuille 100mm - 6kW asti suojaetäisyys ylöspäin 600mm - yli 6kW suojaetäisyys ylöspäin 800mm Kuva, Kiukaiden suojaetäisyydet ja kiukaiden tukeminen seinään

16 KYTKENTÄKAAVIO

Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella. HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA!

Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella. HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Sähkökiuas 9 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN SÄHKÖKIUAS 9 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Lue asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Tässä

Lisätiedot

MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella

MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella MAXI PILARI-IKI 12 kw kiukaan asennusohjeet erillisellä ohjauskeskuksella HUOMIOI SEURAAVAT ASIAT ENNEN MAXI PILARI-IKI 12 kw:n ASENNUSTYÖN ALOITTAMISTA! Lue asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta.

Lisätiedot

Sähkölämmitteiset kiukaat. Asennus- ja käyttöohje

Sähkölämmitteiset kiukaat. Asennus- ja käyttöohje Sähkölämmitteiset kiukaat Asennus- ja käyttöohje Tervetuloa Hyvään Saunaan! Onnittelemme valinnastasi ja toivotamme Sinut tervetulleeksi HyväSauna-kiukaan käyttäjien kasvavaan joukkoon. Laadussa, tyylikkyydessä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2

Sisällysluettelo. 16 Suomi 2 SUOMI CONTROLS Sisällysluettelo 1. Innova Ohjauskeskusten Esittely 3 1.1 Varoitukset 3 2. Käyttöohjeet 2.1 Pikaohjeet 4 2.2 Käyttöohjeet 5 2.2.1 Kiuas päälle 5 2.2.2 Kiuas pois päältä 5 2.2.3 Esiajastus

Lisätiedot

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus:

CONTROLS KÄYTTÖOHJEET SUOMI. Höyrystimenohjaus: Mitat: Paino: Jännite/max. Teho. Tuulettime ohjaus: Lisävaruste. Valonohjaus: Mitat: Tehoyksikkö (L x K x S): Erillinen käyttöpaneli S-malleissa (L x K x S): Paino: S- tyyppi: Tehoyksikkö Käyttöpaneli B-tyyppi: Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max 1-vaiheisena: Teho max Taajuus

Lisätiedot

PIKKUTONTTU 9ST -6ST ja -4ST ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

PIKKUTONTTU 9ST -6ST ja -4ST ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PIKKUTOTTU 9ST -6ST ja -4ST ASEUS- JA KÄYTTÖOHJE 400V~ 3 Malli 2002590 9,0 kw Malli 2002565 6,5 kw Malli 2002545 4,5 kw 230V~ 1 Malli 2002545 3,0 kw 2,2 kw OK RESET Made in Finland PIKKUTOTTU ST 4, -6

Lisätiedot

Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen

Saunan tai kiukaan ylikuumeneminen 1/13 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 23.3.2014 Aurinkokiuas Orginal 150 Lue huolellisesti asennus- ja käyttöohjeet ennen kiukaan asennusta. Takuu ei kata asennus- tai käyttövirheestä johtuvia vikoja. Kaikki paikalliset

Lisätiedot

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE

LAAVUKIUAS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE FI LAAVUKIUAS SÄHKÖLLÄ JA PUULLA TOIMIVA YHDISTELMÄKIUAS VEDELDADE BASTUUGNAR WOODBURNING SAUNA STOVES ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE MALLIT:

Lisätiedot

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit

Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Oy KÄYTTÖOHJEET MANUAL Classic Touch Sähkökiukaat inside ohjauskeskuksella Electric heaters with inside control unit Sähkökiukaat 3,3 kw, 5 kw, 6 kw, 6,6 kw, 7,5 kw, 10 kw ja 12 kw 3,3 kw, 5 kw, 6 kw,

Lisätiedot

PX4 KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. with USERPANEL: -Classic - Touch SUOMI ENGLISH

PX4 KÄYTTÖOHJEET MANUAL ELECTRIC SAUNA HEATER SÄHKÖKIUAS. with USERPANEL: -Classic - Touch SUOMI ENGLISH Jännite/max. Teho 3-vaiheisena: Teho max Taajuus Maksimi päälläoloajat (asetukset) Erillinen käyttöpaneli S-malleissa Valon ohjaus: Jännite Maksimi teho Voltage/max. Power Rated Power 3 Phases Frequency

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

HH6, HH9, HH12. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje

HH6, HH9, HH12. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje HH6, HH9, HH12 FI Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje 12062014 Kiukaan käyttötarkoitus: Kiuas on tarkoitettu lämmittämään saunahuone saunomislämpötilaan. Muuhun tarkoitukseen käyttö on kielletty. Takuu:

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV 3-15. Asennusohje Käyttöohje ASV 3-15 SUOMI / RUSSIAN

SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV 3-15. Asennusohje Käyttöohje ASV 3-15 SUOMI / RUSSIAN SAUNAN OHJAUSKESKUS ASV Asennusohje Käyttöohje ASV Sisällysluettelo Osa Asennusohje YLEISET TURVAOHJEET Saunan ohjauskeskuksen asennuksen valmistelu Saunan ohjauskeskuksen asennus Saunan ohjauskeskuksen

Lisätiedot

Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919

Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919 Suomalaista saunakulttuuria vuodesta 1919 Kiitos, että valitset Saunatecin laatutuotteita Uskomme tuotteemme täyttävän odotuksesi ja antavan sinulle paljon nautinnollisia hetkiä saunassasi. Haluamme sinun,

Lisätiedot

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.0 Made by NARVI Oy Finland Kota Kuru 14 ja 20 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje FI FI 2 FI Sisällysluettelo 1.1 Tekniset tiedot 4 2. Huomioitavaa ennen kiukaan asentamista 5 2.1 Saunatila 5 2.2

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE RA 18 - OHJAIN RA 18 - ohjain Tyyppi 1601-18 Yleistä: - Ohjain on tarkoitettu asennettavaksi kiukaan viereen, käyttöohjeessa esitetylle alueelle. - Ohjain soveltuu seuraaville kiuasmalleille:

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje version 1.1 Made by NARVI Oy Finland Narvi NC 16, 20, 20 VS, 24 -kiukaat Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 2 Yrittäjäntie 14, -27230 Lappi tel. +358 0207 416 740 fax +358 0207 416 743 www.narvi.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2

DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2 DOMEKT REGO / RECU FI Sähköasennus- ja käyttöopas 2 FI Sisältö 1. SÄHKÖASENNUSOHJE... 3 1.1. Sähkösyötön liitäntä... 3 1.2. Ohjauspaneelin asennus... 3 1.3. Liesikuvun kytkentä... 3 1.4. Ulkoisten lisälaitteiden

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje K- mallit 18-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje K- mallit 18-32. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje K- mallit 18-32 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja turvallisuus... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Tuotteen symbolit... 6 1.3 Käyttöohjeen symbolit... 7 1.4 Turvaohjeet... 8 2. Esittely...

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta

ASTIANPESUKONE. Asennus- ja käyttöohje WD-6. S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0. Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta ASTIANPESUKONE WD-6 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Asennus- ja käyttöohje S/N: Alkaen: 201302 Rev.: 4.0 Käännös valmistajan alkuperäisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE

KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE KÄYTTÖOHJE SENNUSOHJE BSORBER-JÄÄKPPI + UUNI MTKILUJONEUVOIHIN RMT 7650 RMT 7850 RMT 7651 RMT 7851 RMT 7655 RMT 7855 Merkitse tiedot tähän: Malli... Tuotennumero... Sarjanumero... FI Suomi Typ C40 / 110

Lisätiedot

Wave.com4 SAUNANOHJAUS

Wave.com4 SAUNANOHJAUS 1 Wave.com4 SAUNANOHJAUS ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Suomi Ainutlaatuinen ja laadukas patentoitu moduulirakenteinen saunanohjaus ulkoja sisäkäyttöön Painos 05/2012 50950035 Tunnusnumero 1 Sisällys 1.1.0 Yleiset

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

PMFC-KASETTIPATTERIT EC-PUHALTIMELLA

PMFC-KASETTIPATTERIT EC-PUHALTIMELLA PMFC-KASETTIPATTERIT EC-PUHALTIMELLA Mallit PMFC-10-EC PMFC-14-EC PMFC-17-EC PMFC-21-EC PMFC-28-ECT PMFC-32-ECT PMFC-36-ECT PMFC-42-ECT Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Luku:

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25. Johnson Controls-ohjaus FX16x. Tasavirtapuhaltimilla Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIV- mallit 6-25 Johnson Controls-ohjaus FX16x Tasavirtapuhaltimilla 1 Pohjolan Maalämpö Oy Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot