KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä"

Transkriptio

1

2 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 2(41) SISÄLTÖ YHTEENVET... 4 JHDANT... 5 LUENTAHJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -HJSIIN... 5 KRJAUSHJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT... 5 ASBESTI RAKENNUSMATERIAALSSA... 6 MIKRBIVAURIT JA RADN... 6 TILAAJAN HJE JA ALKUHAASTATTELU... 6 TARKASTUKSEN LÄHTÖTIEDT... 7 TIMENPIDE-EHDTUKSET... 8 TARKASTUSHETKEN LSUHTEET... 9 DUMENTIT JA KIINTSTÖN PERUSTIEDT...10 PERUSTUKSET, PERUSMUURI (SKELI)...11 RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ...12 SALAJAT...13 TERASSIT, PARVEKKEET, PRTAAT JA LUISKAT...13 ALAPHJA...14 RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKSNÄT...15 YLÄPHJA, ULLAKK...15 VESIKATT...16 ULK-VET JA IKKUNAT...18 SISÄKATT...19 PIHARAKENTEET JA -VARUSTEET...19 VÄLISNÄ...19 PESUHUNE...20 LÖYLYHUNE...21 WC-TILA...23 WC-TILA II...24 WC-/SUIHKUTILA...25 KTTIÖ...27 KDINHITHUNE...28 TULISIJA...29 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ...30 VESI- JA VIEMÄRI...30 ILMANVAIHTJÄRJESTELMÄ...31 TEKNINEN TILA...33

3 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 3(41) MTTRIAJNEUVSUJA (AUTTALLI TAI -KATS)...33 VESIPISTDEN VIRTAAMA JA LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILA...34 KUNTTARKASTUKSEN HAASTATTELUSA...35 RAKENTDEN KUNT SEKÄ NIIHIN TEHDYT KRJAUS- TAI HULTTYÖT...35 RAKENTSSA HAVAITUT KRJAAMATTMAT VAURIT TAI EPÄKHDAT...36 SUUNNITTLLA LEVAT RAKENTDEN KRJAUKSET...36 RAKENNUKSEN KÄYTTÖ...36 LVIS-JÄRJESTELMÄT...36 SELVITYS MUISTA MAHDLLISISTA TUTKIMUKSISTA TAI TARKASTUKSISTA...37 LIITE

4 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 4(41) YHTEENVET Tarkastuksen kohteena oli 1 kerroksinen vuonna 1991 rakennettu omakotitalo osoitteessa xxx. Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö, jonka lämmönjakona on asuinhuoneissa vesikiertoiset patterit. Märkätiloissa ja keittiön osalla on vesikiertoinen lattialämmitys. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmänä oli koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. mistaja halusi kuntotarkastuksen avulla selvittää rakennuksen kunnon. Tarkastus suoritettiin perjantaina klo 9.30 alkaen. Rakennus oli yleisilmeeltään ryhdikäs ja hyväkuntoinen. Normaalien huoltotöiden lisäksi muun muassa kaikki huonetilat on pintaremontoitu, kaksi makuuhuonetta on yhdistetty yhdeksi ja lisätty vaatehuone. Rakennuksen toisessa päädyssä kolme makuuhuonetta on yhdistetty kahdeksi suuremmaksi makuuhuoneeksi. Myös keittiökalusteet, kodinkoneet ja kaikki kiintokalusteet on uusittu. Tarkempi listaus tehdyistä remonteista ja toimenpiteistä löytyy liitteestä 1. Rakennus sijaitsi tasatulla rinnetontilla. Rakennuksen vierustalla maanpinnat viettivät paikoitellen rakennukseen päin. Rakennus on betoniperusteinen, jonka alla rakenneleikkauskuvien mukaan on betoniantura. Rakennuksen ulkoseinät ovat elementtirakenteisia ja puurunkoisia. Lämmöneristeenä ulkoseinissä on käytetty mineraalivillaa. Julkisivuverhoiluna on tiiliverhous puuverhouskevennyksin. Rakennuksen yläpohja on puurakenteinen. Vesikatteena on tiilikate. Merkittävimpänä toimenpidetarpeena voidaan mainita pesuhuoneen kosteuskartoittaminen, jota ei voitu luotettavasti suorittaa tarkastushetkellä, koska tilan pintoja oli kasteltu juuri ennen tarkastusta. Rakennuksessa ei havaittu kosteusvaurioita tai muita merkittäviä rakenteellisia vaurioita tai riskejä. Tarkastuksessa havaittiin ainoastaan muutamia pieniä puutteita sekä korjaus- ja kunnostustarpeita. Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida pois sulkea.

5 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 5(41) JHDANT Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin ja mittauksiin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista sekä mahdollisista vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä. Tarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, Suoritusohjeen (KH , LVI ) mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen sekä vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, aistittavaa tai muulla tavalla havaittavaa rakenteiden pinnalle asti näkyvää virhettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä laajempia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Tarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista raportissa mahdollisesti esiintyvä virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida tarkastajaa kohtuullisessa ajassa kirjallisesti. Reklamaatiot tulee lähettää kolmen kuukauden kuluessa tarkastuksen suorituspäivästä sähköpostiosoitteeseen tai postitse osoitteeseen XXXXXXXXXXXXX. Tilaajan on tiedostettava, että tarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. LUENTAHJE Raportissa käsitellään otsikon ilmoittamassa tilassa kuntotarkastuksessa tehtyjä havaintoja (H), toimenpide-ehdotuksia (T) ja ohjeita (), sekä asiakirjoista saatuja tai esimerkiksi tilaajan ilmoittamia asioita, kuten rakennetyyppejä jne. H T Havainnot ja mittaukset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Perustelut johtopäätöksille ja toimenpide-ehdotuksille sekä mahdollinen viittaus toimintaohjeisiin. VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -HJSIIN Raportissa voi olla viittauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamismääräyksiin ja -ohjeisiin. Rakennukset ovat yleensä tehty oman aikakautensa ohjeiden mukaan, eivätkä nykymääräykset ole jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistä määräyksistä ja ohjeista saadaan kuitenkin viitteitä siihen, mitä nykyisin pidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana. KRJAUSHJDEN TULKINTA Raportti ohjaa jatkotoimenpiteitä mutta ei ole korjaustyöselitys. Huomioitavaa on, että korjaustavan määrittely vaatii aina tarkempaa korjaussuunnittelua. VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen soveltuvista rakennusmateriaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan.

6 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 6(41) Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Jos vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. ASBESTI RAKENNUSMATERIAALSSA Asbestin käyttö rakentamisessa on ajoittunut pääasiassa ajanjaksolle , minkä aikana useat suomalaiset rakennusmateriaalit ovat sisältäneet asbestia. Suomen rakennusaineteollisuus lopetti asbestipitoisten tuotteiden valmistuksen 1988 jälkeen. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti, valmistus ja myynti on ollut kiellettyä alkaen. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa on kielletty kokonaan Asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei ole terveydelle haitallinen, mikäli rakennusmateriaali on ehjä eikä siitä irtoa asbestikuituja hengitysilmaan. Ehjä, rakenteessa oleva, asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei normaalitapauksessa aiheuta mitään toimenpiteitä. Asbestin olemassaolo tulee huomioida, mikäli rakennusta korjataan ja asbestia sisältäviä materiaaleja puretaan tai työstetään, sekä silloin, jos asbestia sisältävä materiaali on rikkoutunut siten, että siitä voi irrota asbestikuituja. Kuntotarkastuksen sisältöön ei kuulu asbestikartoitusta. MIKRBIVAURIT JA RADN Kosteuden ja kosteusvaurioiden mahdollistamat mikrobi-kasvustot rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Tietoa radonin esiintymisalueista ja alueella tehdyistä radonmittauksista on mahdollista saada Säteilyturvakeskuksesta tai kunnan rakennusvalvontavirastosta. Mikäli kohde sijaitsee radonalueella, on yleensä suositeltavaa selvittää, onko kohteessa tai kohteen ympäristössä mitattu kohonneita radonpitoisuuksia. Kuntotarkastuksen sisältöön ei kuulu radonmittauksia TILAAJAN HJE JA ALKUHAASTATTELU Tilaajalle on toimitettu Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä Tilaajan ohje KH , LVI ennen tarkastusta tutustuttavaksi. Tilaajalle on myös toimitettu ennen tarkastusta alkuhaastattelulomake täytettäväksi. Lomake on raportin liitteenä.

7 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 7(41) TARKASTUKSEN LÄHTÖTIEDT Tarkastuskohteen osoite Xxxxxxxxxxxxx 10 Postinumero Postitoimipaikka Kohteen omistaja(t) Jyväskylä Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Puh Sähköposti Tarkastuskohteen tyyppi Käyttötarkoitus makotitalo Asuinrakennus Kokonaispinta-ala (m²) 232 Asuinpinta-ala (m²) 190 Tilavuus (m³) 730 Rakennusvuosi 1991 Tarkastuksen tilaaja Xxxxxxx Xxxxxxx (kiinteistönvälittäjä) Tarkastus tilattu (pvm) Tarkastaja Läsnäolijat Tarkastuksen syy Rajaukset kohteessa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (myyjä) Xxxxxxx Xxxxxxxx (ostajaehdokas) Xxxxxxx Xxxxxxx (kiinteistönvälittäjä) Asuntokauppaa varten Autotallin, varaston ja käyttöullakon seinärakenteiden tarkastukset jäivät puutteelliseksi tavaranpaljouden vuoksi Tarkastuksen apuvälineet Pintamittaus/kosteuskartoitus: Gann B50 pinta- anturi (kalibroitu 08/2014) Piikkimittaus: Gann juntta-anturi M18, teflon- kärjet Viilto-/rakennemittaus: Gann RT_T EL 320 puikkomittari (kalibroitu 08/2014) Mittalaite edellisiin: Gann Hydromette RTU 600 (kalibroitu 08/2014) Suhteellinen kosteus: Vaisala SHM40- sarja, näyttölaite HM40 Mittapäät edelliseen: HMP110, H (MP1), H (MP2), H (MP3), J (MP4), J (MP5), J (MP6), K (MP 7), K (MP8), K (MP9), K (MP10), K (MP11), K (MP12) (kalibroitu 08/2014) Rakennetunnistin: Stanley Intelli Sensor Sanelukone: Sony ICD-TX50 Paine-eromittari: Envic GD 10, Pa Valokuvat: Digitaalikamera Sony DSC-WX 150 Kallistusmittaukset: Vatupassi Stabila 600 mm Rakenteiden avaukset: Monitoimikone Bosch GP 250 CE Mittausreiät / piikaukset: Iskuporakone Hilti TE 18 M Korkeusmittaukset: Ristisädelaser Multi-Liner FL 50 plus Etäisyysmittaukset: Laser etäisyysmittari Hilti PD 42 Valokuvat ja tietojen dokumentointi: Samsung Galaxy Note 10.1 (SM-P605)

8 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 8(41) TIMENPIDE-EHDTUKSET TIMENPIDE-EHDTUKSET PERUSTUKSET, PERUSMUURI (SKELI) Suositellaan perusmuurin pinnoittamista puutteellisilta osin TIMENPIDE-EHDTUKSET RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ Suositellaan maanpinnan muokkaamista rakennuksesta poispäin viettäväksi Suositellaan sadevesimaljojen puhdistamista TIMENPIDE-EHDTUKSET TERASSIT, PARVEKKEET, PRTAAT JA LUISKAT Suositellaan sokkelilevyn asentamista Suositellaan ylimääräisen askelman lisäämistä TIMENPIDE-EHDTUKSET RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKSNÄT Suositellaan puuverhouksen taustan tuuletuksen varmistamista TIMENPIDE-EHDTUKSET YLÄPHJA, ULLAKK Suositellaan aluskatteen läpivientien tiivistämistä Suositellaan ylimääräisten tavaroiden poistamista ullakkotilasta käyttöullakon reuna-alueilta TIMENPIDE-EHDTUKSET VESIKATT Suositellaan halkeilleiden kattotiilien uusimista Suositellaan harjatiivisteen asentamista Kulkusillat tulisi puhdistaa Tikkaat tulisi puhdistaa Lumiesteet tulee asentaa kulkuväylien kohdille Suositellaan räystäskourujen säännöllistä puhdistamista TIMENPIDE-EHDTUKSET ULK-VET JA IKKUNAT Suositellaan ikkunanpuitteiden huoltomaalausta Suositellaan ikkunapellitysten kallistusten suurentamista suositusten mukaisiksi Suositellaan ikkunoiden vesipellitysten nurkkakohtien tiivistämistä TIMENPIDE-EHDTUKSET PESUHUNE Syy kohonneille kosteuspoikkeamille tulee selvittää Tilassa tulee suorittaa kosteusmittaukset uudelleen noin vuorokausi kuivumisen jälkeen Suositellaan silikonisaumojen puhdistamista TIMENPIDE-EHDTUKSET LÖYLYHUNE Kiukaan ympärille tulee asentaa suojakaiteet TIMENPIDE-EHDTUKSET WC-TILA Suositellaan suojatulppien asentamista wc-istuimen kiinnityskohtiin

9 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 9(41) TIMENPIDE-EHDTUKSET WC-TILA II Suositellaan suojatulppien asentamista wc-istuimen kiinnityskohtiin TIMENPIDE-EHDTUKSET WC-/SUIHKUTILA II Suositellaan suihkuseinän alaosan ja lattialaatoituksen välisen silikonisauman uusimista TIMENPIDE-EHDTUKSET KTTIÖ Suositellaan valuma-altaan asentamista astianpesukoneen alle Suositellaan valuma-altaan asentamista kylmälaitteen alle TIMENPIDE-EHDTUKSET KDINHITHUNE Suositellaan viemäri- ja vesiputkien liikkumisen estämistä esimerkiksi kiinnittämällä ne taustaseinään TIMENPIDE-EHDTUKSET TEKNINEN TILA Suositellaan tilan ilmanvaihdon tehostamista Suositellaan lattiakaivon säännöllistä puhdistamista TIMENPIDE-EHDTUKSET VESIPISTDEN VIRTAAMA JA LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILA Lämpimän käyttöveden lämpötilaa tulee nostaa TARKASTUSHETKEN LSUHTEET ULKILMAN KSTEUSMITTAUS RH% C g/m³ Sisäilma 46,3 22,8 9,5 Ulkoilma 87,6 10,3 8,5 Sisäilmankosteus oli normaali Normaaliolosuhteissa sisäilman kosteuslisä on 3 g/m3 Tarkastuskohta Säätila ennen tarkastushetkeä Säätila tarkastushetkellä Havainto pilvinen pilvinen Julkisivua Julkisivua

10 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 10(41) Julkisivua Julkisivua DUMENTIT JA KIINTSTÖN PERUSTIEDT Tarkastuskohta Havainto Kerrosluku 1 Vesikate tiilikate Kattomuoto harjakatto Rakennustapa elementtiseinät Perustuksen rakenne maanvaraiset betonianturat Perusmuurin (sokkelin) rakenne betoniperusmuuri Alapohjarakenne maanvastainen alapohja Salaoja on salaojat nko valesokkelia ei valesokkelia Alapohjan lämmöneriste eps-levy (paisutettu polystyreeni eli styrox) Ulkoseinän runkomateriaali puurankarunko Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla Julkisivumateriaali lautaverhous; tiiliverhous Yläpohjarakenne puuristikkorakenteinen Lämmöntuottomenetelmä kaukolämpö Lämmönjakojärjestelmä vesikiertoiset patterit Lämmönjako kosteissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto + lämmön talteenotto Jätevesijärjestelmä kunnan jätevesiviemäri Viemäriputkien materiaali muovia Käyttöveden lähde kunnallinen vesijohto Vesijohtomateriaali muovia + suojaputki Sadeveden poistojärjestelmä sadevesiputkisto

11 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 11(41) PERUSTUKSET, PERUSMUURI (SKELI) PERUSTUKSEN TASERMITTAUKSET Piirustuksesta Ei havaintoa Maanpinta - perusmuurin yläreuna cm min 10 Riskialue Takapihan puolella makuuhuoneen kohdalla terassin vieressä Tarkastuskohta Kunnossa Perusmuurin pinnoite H o Perusmuurin pinnoite puuttui rakennuksen päädyn ulko-oven kohdalla T Suositellaan perusmuurin pinnoittamista puutteellisilta osiltaan o Sokkelin pinnoitus vähentää sokkelipintaan kohdistuvaa kosteusrasitetta, ja näin ollen se lisää sokkelin pintojen käyttöikää ja vähentää sokkelipinnan rapautumisriskiä Perusmuurin veden- ja kosteudeneristys H o Perustusten vedeneristystä ei havaittu Perusmuurin kunto, halkeamat, suoruus ja kaltevuus Perustusten routaeristys H o Routaeristyksistä ei voi saada varmuutta pintapuolisella tarkastelulla Perusmuurin läheisyydessä oleva kasvillisuus Perustusten vedeneristystä ei havaittu Perusmuurin pinnoite puuttui päädyn ulko-oven kohdalla Perustusten tasoeromittaus

12 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 12(41) RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ Tarkastuskohta Kunnossa Maanpinnan muotoilu H o Rakennuksen vierustalla maanpinnan kallistukset olivat puutteelliset T Suositellaan maanpinnan muokkaamista rakennuksesta poispäin viettäväksi o Maanpinnat tulee olla rakennuksesta poispäin viettäviä siten, että sade- ja sulamisvedet valuvat pois rakennuksen vierustoilta. Vähäisetkin puutteet saattavat lisätä alapohjan kosteuskuormitusta, koska valumavedet saattavat ohjautua päin sokkelia ja lisätä näin sokkelin kosteusrasitusta o Nykyisten ohjeiden mukaan suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1: 20, eli korkeusero vähintään 15 cm kolmen metrin matkalla. (RakMK C2 Kosteus 1998) Sadeveden poistojärjestelmän kunto ja toiminta H o Sadevesimaljat olivat likaisia T Suositellaan sadevesimaljojen puhdistamista Maanpinnan kallistukset olivat puutteelliset Maanpinnan kallistukset olivat puutteelliset Roskia sadevesimaljassa Roskia sadevesimaljassa

13 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 13(41) SALAJAT SALAJIEN TASERMITTAUKSET Piirustuksesta Ei havaintoa Salaojaputken yläpinta maanpinta 62 Tarkastuskohta Salaojaputkien kaltevuus Tarkastuskaivot Puiden ja pensaiden juuret cm min Riskialue Kunnossa Salaojajärjestelmän tarkastus TERASSIT, PARVEKKEET, PRTAAT JA LUISKAT Tarkastuskohta Kunnossa Terassit H o Maali oli irronnut terassin sokkelista T Suositellaan sokkelilevyn asentamista Portaat, luiskat ja käsijohteet H o Porrasaskelma oli liian korkea lämmönjakohuoneen oven edessä T Suositellaan ylimääräisen askelman lisäämistä o Suomen rakentamismääräyskokoelman F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001, kohdan mukaan "Uloskäytävänä toimivan portaan askelman nousu saa olla enintään 180 mm. Etenemän tulee olla vähintään 270 mm. Uloskäytävässä, jota ei samalla käytetä rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikenteeseen, saa portaan nousu olla enintään 200 mm."

14 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 14(41) Maali oli hilseillyt sokkelista Portaan nousu oli liian korkea ALAPHJA Tarkastuskohta Kunnossa Lattiapinnan kosteuskartoitus o Alapohjassa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja H o Jokainen tila, jossa suoritettiin kosteuskartoitus, on käsitelty oman otsikkonsa alla tässä raportissa Lattiapinnan vauriot tai painumat, narina ym. H o lohuoneen lattian parketti oli monin paikoin irti alustastaan Lattialaatoituksen kopokartoitus H o Jokaisen tilan lattia on käsitelty oman otsikkonsa alla tässä raportissa Kosteusmittaus alapohjarakenteesta H o Kosteuskartoituksen perusteella alapohjaan ei ollut tarvetta tehdä kosteusmittausta rakenteen sisältä Lattiaparketti oli osittain irti alustastaan Keittiön lattiassa havaittiin kopo- laattoja

15 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 15(41) RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKSNÄT Tarkastuskohta Kunnossa Ulkoseinärungon ulkopinta Puuverhotun seinän julkisivuverhous ja taustan tuuletus H o Puuverhouskevennysten tuuletusrakoa ei ollut järjestetty ovi ja ikkuna aukkojen yläpuolelle T Suositellaan puuverhouksen taustan tuuletuksen varmistamista Tiiliverhotun seinän julkisivuverhous ja taustan tuuletus H o Tiiliverhouksessa havaittiin paikoitellen hiushalkeamia, haitta on lähinnä kosmeettinen Räystäät Julkisivun suoruus H o Ulkoseinissä ei havaittu merkittäviä suoruuspoikkeamia Ikkuna- ja oviaukoissa oli puutteellinen tuuletusrako Halkeama tiiliverhouksessa YLÄPHJA, ULLAKK Tarkastuskohta Aluskate H o Aluskate oli asennettu liian kireälle Aluslaudoitus Aluskatteen läpiviennit H o Läpivientikohdissa ei ollut käytetty läpivientikauluksia T Suositellaan aluskatteen läpivientien tiivistämistä o Epätiiviit läpiviennit aluskatteessa voivat aiheuttaa vakaviakin vaurioita yläpohjassa Ullakkotila H o Rakennuksessa oli käyttöullakko H o Käyttöullakon reuna-alueilla ja tavallisten kattoristikoiden päälle oli varastoitu tavaroita T Suositellaan ylimääräisten tavaroiden poistamista ullakkotilasta käyttöullakon reuna-alueilta o Tavaroiden varastoiminen tavallisten ristikoiden päälle saattaa aiheuttaa kattoristikoiden kantokyvyn heikentymisen Vesikaton kantavat rakenteet Savuhormien ulkopinta ja paloeristys H o Savuhormin paloeristys oli kunnossa Yläpohjan LVIS-laitteet, -kanavat ja niiden eristys Viemärin tuuletusputki Yläpohjan lämmöneriste Tuulenohjainlevyt Yläpohjan yläpuolisen tilan tuuletus Kunnossa

16 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 16(41) Läpivientikaulusta ei ollut käytetty Ristikoiden päällä varastoitiin tavaroita VESIKATT Tarkastuskohta Kunnossa Betonitiilikatteen kunto ja kiinnitys o Jiirin kohdalla muutama tiili oli hajonnut H o Harjatiivistettä ei havaittu Suositellaan halkeilleiden kattotiilien uusimista T Suositellaan harjatiivisteen asentamista Läpiviennit H o Läpiviennit olivat tiiviitä Pellitykset Katon kaltevuus ja painumat H o Ei huomautettavaa Hormi, lakivalu, piipunhattu ja sisäpiippu Katolla olevat IV-laitteet Seinä- ja lapetikkaat sekä kulkusillat o Kulkusillat olivat liukkaat H o Tikkaat olivat liukkaat Kulkusillat tulisi puhdistaa T Tikkaat tulisi puhdistaa o RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 kohdan mukaan; Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti asennettu. hje; Alimman puolan suositeltava korkeus lähtötasosta on mm. Asuinrakennuksessa sekä muulloinkin, kun on tarpeen estää pienten lasten kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään 1200mm korkeutta Lumiesteet H o Lumieste puuttui kulkureitin kohdalta T Lumiesteet tulee asentaa kulkuväylien kohdille o RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 kohdan mukaan; Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki-ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä Räystäskourut H o Räystäskourut olivat puhdistamatta T Suositellaan räystäskourujen säännöllistä puhdistamista

17 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 17(41) Yleiskuvaa vesikatolta Lumieste puuttui kulkureitin kohdalta Rikkinäinen tiili jiirin kohdalla Räystäskourut olivat likaiset Kulkusillat olivat liukkaat ja ikääntyneet Jiirin kohdan tiiveydestä ei tarkastuksessa saatu täyttä varmuutta

18 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 18(41) ULK-VET JA IKKUNAT Tarkastuskohta Kunnossa Ikkunapuitteet ja -karmit H o Ikkunanpuitteiden maalipinnat hilseilivät T Suositellaan ikkunanpuitteiden huoltomaalausta Ikkuna- ja ovipellit o Ikkunoiden vesipeltien kallistukset olivat nykysuosituksiin nähden loivat H o Vesipellitysten nurkat eivät olleet tiiviitä Suositellaan ikkunapellitysten kallistusten suurentamista suositusten mukaisiksi T Suositellaan ikkunoiden vesipellitysten nurkkakohtien tiivistämistä o Suositeltu kaltevuuskulma ikkunapellille on noin 30 º, alle 15 º kaltevuutta ei suositella, tippanokan tulisi olla riittävän pitkä (30 mm) Ulko-ovet Väliovet Vesipeltien kallistukset olivat nykysuosituksiin nähden loivat Vesipellitysten nurkat eivät olleet tiiviitä Ikkunanpuitteiden maalipinnat hilseilivät Tuuletusikkunan testaus

19 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 19(41) Ulko-oven kynnyspelti oli irti Ulko-ovet olivat alkuperäisiä SISÄKATT Tarkastuskohta Sisäkaton pinta Kunnossa PIHARAKENTEET JA -VARUSTEET Tarkastuskohta Pihavarusteet ja niiden kunto Jätehuoltojärjestelmä H o Kunnallinen jätehuolto Kunnossa VÄLISNÄ Tarkastuskohta Kunnossa Halkeamat H o Rakenteelliseen vaurioon viittaavia halkeamia ei havaittu Seinien kosteushavainnot ja -kartoitus o Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kosteuskartoituksessa kohonneita kosteuspoikkeamia ei H havaittu o Väliseinien pinnoilla ei havaittu viitteitä ylimääräisestä kosteudesta

20 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 20(41) PESUHUNE Tarkastuskohta Havainto Kunnossa Yleistä pesuhuoneesta H o Tila oli remontoitu Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali laatoitus Kattomateriaali paneeli H o Kattopaneelit olivat kunnossa Kosteuskartoitus o Lattia ja vesipisteen lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m H mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia havaittiin kaivon lähettyvillä o Suihkua oli käytetty aamulla T Tilassa tulee suorittaa kosteusmittaukset uudelleen noin vuorokauden kuivumisen jälkeen o Laatan ja vedeneristeen välissä oleva kiinnityslaasti sekä laatan taustapinta yleensä kastuvat saumoista taustalle imeytyvän veden vaikutuksesta. Havaittu kosteus ei yleensä ole haitallista mikäli laatoituksen alla on toimiva vedeneristys Lattiakaivo H o Lattiakaivo oli kunnossa Vedeneristys H o Vedeneristettä ei havaittu / ei voitu varmistaa o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa o KH kortin mukaan märkätilojen tekninen käyttöikä on vuotta, jos ne on rakennettu RakMK C2/1998 mukaan ja tarkastusväli on 3 vuotta (silikoni- ja laattasaumat). Tärkeimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä sekä toteutuksen laatu. Lattian kallistukset H o Lattian kallistuksissa havaittiin puutteita pesuhuoneen toisessa päässä. Havainto tehtiin vesivaakaa apuna käyttäen o Suomen rakentamismääräyskokoelman C2, Kosteus Määräykset ja ohjeet 1998, kohdan mukaan "Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. " Lattian kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100 Laatoituksen kopokartoitus H o Kopolaattoja ei havaittu o Kopolaatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat H o Silikonisaumoissa havaittiin mikrobikasvustoa yhdessä nurkassa T Suositellaan silikonisaumojen puhdistamista Suihkujen kiinnitys ja tiiveys Hanakulmat H o Hanakulmat havaittiin ja ne olivat kunnossa Vesi- ja viemärilaitteet Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys

21 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 21(41) Pesuhuone Puutteita lattian kallistuksissa Mikrobikasvustoa silikonisaumoissa Lattiakaivon tarkastus LÖYLYHUNE Tarkastuskohta Havainto Kunnossa Yleistä löylyhuoneesta H o Tila oli remontoitu Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali paneeli Kattomateriaali paneeli Kosteuskartoitus o Lattia ja seinien alaosat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m mittapistevälillä H o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Lattiakaivo H o Lattiakaivon poistoputki oli takakaadolla o Suomen rakentamismääräyskokoelman C2, Kosteus Määräykset ja ohjeet 1998, kohdan mukaan "Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava niin tiivis, että vesi ei pääse vedeneristyksen alapuolisiin rakenteisiin vaikka vedenpinta kaivossa nousisi liitoksen yläpuolelle" Vedeneristys H o Vedeneristystä ei havaittu /ei voitu varmistaa o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa Lattian kallistukset H o Lattian kallistuksissa ei havaittu huomautettavaa. Havainto tehtiin aistienvaraisesti Laatoituksen kopokartoitus H o Kopolaattoja ei havaittu o Kopo-laatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä

22 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 22(41) toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat Paneloinnin tuuletusrako ja kosteussulku o Paneeliseinän taustalla oli riittävä tuuletusrako H o Vesieriste oli liitetty alumiinipaperiin Lauteet Kiuas Turvallisuus H o Kiukaan ympäriltä puuttuivat suojakaiteet T Kiukaan ympärille tulee asentaa suojakaiteet o Suomen rakentamismääräyskokoelman F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001, kohdan Sisätilojen turvavarusteet mukaan "Rakennus tulee varustaa sen käyttöön soveltuvin tarkoituksenmukaisin turvaratkaisuin ja varustein." Kiukaan tulisi ohjeen mukaan olla varustettu esimerkiksi suojakaiteella tai käsijohteella, jolla estetään kosketus kiukaaseen Sähkölaitteet H o Ei huomautettavaa Sauna Lattiakaivon poistoputki oli takakaadolla Suojakaiteet puuttuivat kiukaan ympäriltä

23 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 23(41) WC-TILA Tarkastuskohta Havainto Kunnossa Yleistä wc-tilasta Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali maali Kattomateriaali puupaneeli Kosteuskartoitus o Lattia ja vesipisteen lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m H mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Vedeneristys H o Vedeneristystä ei havaittu / ei voitu varmistaa o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa Laatoituksen kopokartoitus H o Kopolaattoja ei havaittu o Kopolaatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat Pesuallas ja allaskaappi Vesi- ja viemärilaitteet Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys WC-istuimen kiinnitys ja tiiveys H o Wc-istuimen kiinnityskohtien suojatulpat puuttuivat T Suositellaan suojatulppien asentamista wc-istuimen kiinnityskohtiin Sähkölaitteet Wc Wc-istuimen kiinnityskohtien suojatulpat puuttuivat

24 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 24(41) WC-TILA II Tarkastuskohta Havainto Kunnossa Yleistä wc-tilasta Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali laatoitus Kattomateriaali paneeli Kosteuskartoitus o Lattia ja vesipisteen lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m H mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Vedeneristys H o Vedeneristystä ei havaittu / ei voitu varmistaa o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa Laatoituksen kopokartoitus H o Kopo-laattoja ei havaittu o Kopo- laatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat Pesuallas ja allaskaappi Vesi- ja viemärilaitteet Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys WC-istuimen kiinnitys ja tiiveys H o Wc-istuimen kiinnityskohtien suojatulpat puuttuivat T Suositellaan suojatulppien asentamista wc-istuimen kiinnityskohtiin Sähkölaitteet Wc Wc-istuimen kiinnityskohtien suojatulpat puuttuivat

25 ASUNTAUPAN YHTEYDESSÄ 25(41) WC-/SUIHKUTILA Tarkastuskohta Havainto Kunnossa Yleistä wc-/suihkutilasta Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali laatoitus Kattomateriaali puupaneeli Kosteuskartoitus o Lattia ja vesipisteen lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m H mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Lattiakaivo muovikaivo Vedeneristys H o Vedeneristys havaittiin lattiakaivosta o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa Laatoituksen kopokartoitus H o Kopolaattoja ei havaittu o Kopolaatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Lattian kallistukset H o Lattian kallistuksissa ei havaittu huomautettavaa. Havainto tehtiin aistienvaraisesti Silikoni ja laattasaumat H o Suihkuseinän alaosan ja lattialaatoituksen välinen silikonisauma rakoili T Suositellaan suihkuseinän alaosan ja lattialaatoituksen välisen silikonisauman uusimista o Silikonisaumat tulisi tarkastaa vuosittain ja tarvittaessa uusia / korjata 5 10 vuoden välein Sähkölaitteet Suihkujen kiinnitys ja tiiveys Hanakulmat H o Hanakulmia ei voitu tarkastaa, koska suojakuvut oli kiinnitetty seinään silikonilla Vesi- ja viemärilaitteet Pesuallas ja allaskaappi Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys WC-istuimen kiinnitys tiiveys

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT...

Lisätiedot

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK)

Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Asuinrakennuksen kuntotarkastus (AKK) Tarkastuspäivä suomenkiinteistotarkastus.fi 2(52) JOHDANTO Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta

Lisätiedot

KOSTEUSKARTOITUS (Pintamittaus) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä

KOSTEUSKARTOITUS (Pintamittaus) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä 2(10) JHDANT Tämä kosteuskartoitusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin

Lisätiedot

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010

Kuntotarkastus. Rukkitie 15, 01260 Vantaa. Tarkastuspäivä 23.8.2010 Kuntotarkastus Tarkastuspäivä 23.8.20 RS 3 Kuntotarkastus 2 1. YHTEENVETO Tarkastuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva vuonna 1953 rakennettu omakotitalo. Talossa on 1 ½ kerrosta ja lisäksi kellarikerros.

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS (Kellari) As. Oy Xxxxxxxxxx

KUNTOTUTKIMUS (Kellari) As. Oy Xxxxxxxxxx 2(9) JOHDANTO Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin ja mittauksiin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä kohteesta

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS KEKKOLANTIE 7 50770 MIKKELI LAATIJA: RAKENNUSMESTARI(AKK) SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta

Lisätiedot

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS

OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS OMAKOTITALON KUNTOTARKASTUS INARINTIE 15 57210 SAVONLINNA LAATIJA: RAKENNUSMESTARI SUHONEN ILKKA PETÄIKÖNKATU 29 78210 VARKAUS 040-704 3557 1 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto 1.1 Yleiskuvaus kohteesta 1.2

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASB-Consult Oy Ab ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS VAKUUTUSYHTIÖIDEN HYVÄKSYMÄ KUNTOTARKASTAJA 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA KOHDE Omakotitalo MAAKUNNANTIE 5 38100 KARKKU Kohteen pinta-ala: --- m² (ei tarkemitattu)

Lisätiedot

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS LAPJÄRVEN LEIRIKESKUS KOULURAKENNUS MIEHIKKÄLÄ ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Laatija: Insinööritoimisto Nannari Oy/ Ari Liljasto Tökkärintie 19 48310 KOTKA Laadittu: 15-6-2014 Osoite Tökkärintie 19 48310

Lisätiedot

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi

Prosolve Oy Puh: 0207 641 552 Onkapannu 4 Fax: 0207 641 559 40700 Jyväskylä www.prosolve.fi etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(12) Yhteisen toimintamallin mukainen KH 90-00317 KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 2 RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA 3 YHTEENVETO HAVAINNOISTA

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Saaren Koulu Tarkastuspäivä 30..2013 Kaukolantie 84 31340 PORRAS Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Nummen koulu Koulutie 4 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija: Matti

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Henrikin Koulu Moisiontie 16 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti

Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Asuntokaupan kuntotarkastus kuntotarkastusraportti Peurankatu 1, 67800 Kokkola TI-Pinta Oy Rkm Tapio Iivari AKK PETA Puh. 040-503 2954 Sivu 1/12 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Peurankatu

Lisätiedot

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA

Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS TILAUSNUMERO 20132675 1/16 Tilaaja: Kohde: Lappeenrannan kaupunki Omakotitalo Osoite: 53100 LAPPEENRANTA Piennarpolku 12 53300 LAPPEENRANTA Tarkastus pvm. Tarkastaja: 25.06.2013

Lisätiedot

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS

ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS Mallitie 22 18.8.2008 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA 1.1. Kohde Pientalo Osoite XXX, 00430 Helsinki Kohteen pinta-ala 117 + 50 m 2 Tontin pinta-ala 1000 m 2 Kohteen tilavuus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu

KUNTOTARKASTUS. Simonkylän koulu KUNTOTARKASTUS Simonkylän koulu Simonkylän Rantatie 21650 LILLANDET Kuntotarkastus Simonkylän koulu, Simonkylän Rantatie, 21650 LILLANDET 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI (Käännös) KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 2014 Yrittäjätalo Företagargården Näsby 21760 Houtskari 2 Raportin sisältö: 1. Lähtötiedot... 3 2. Rakennusteknisiä tietoja kohteesta.. 4 3. Havainnot kohteesta ja toimenpide-ehdotukset.

Lisätiedot

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale

Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale Tark. pvm 28.07.2011 Kuntotarkastus kiinteistön kauppaa varten Alajoentie 14, 97670 Kivitaipale 1 2 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohteen pinta-ala: m 2 Kohteen tilavuus: m 3 Kohteen huoneistoala: Noin

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 3.1.2011 BJÖRKBODAN KOULU, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Björkbodan koulurakennus, Kemiönsaari

Lisätiedot

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU

KUNTOARVIO. Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu. Tarkastuspäivä 15.6.2015. Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU KUNTOARVIO Metsolankatu 15 b, 80260 Joensuu Tarkastuspäivä 15.6.2015 Insinööritoimisto H.Partanen Kauppakatu 51, 80100 JOENSUU tel. 0400 439 600 e-mail hannu.partanen@laulutalo.fi Metsolankatu 15 b, 80260

Lisätiedot

Pientalon HUOLTOKIRJA

Pientalon HUOLTOKIRJA Pientalon HUOLTOKIRJA Sisällysluettelo 1 Huoltokirjan laadintaohje 2 Kiinteistön perustiedot 3 Paikantamispiirustukset 4 Tavoitearvot ja käyttöaikataulut 5 Energian ja vedenkulutustilastot 6 Keskimääräiset

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu

KUNTOTARKASTUS. Lielahden koulu KUNTOTARKASTUS Lielahden koulu Rövarnäsintie 13 21630 LIELAX KUNTOTARKASTUS LIELAHDEN KOULU, RÖVARNÄSINTIE 13, 21630 LIELAX 2 1. YHTEENVETO 1.1. YLEISKUVAUS KOHTEESTA JA SEN KUNNOSTA Tarkastuksen kohteena

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

Omakotitalon Huoltokirja

Omakotitalon Huoltokirja Omakotitalon Huoltokirja PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Markku Salminen Pentti Heikkurinen Omakotitalon Huoltokirja kiinteistön käyttö- ja huolto-ohje Rakennetun asuntokannan uudistaminen, suunnitelmallinen

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

Merimaskun terveystalo

Merimaskun terveystalo K u n t o t a r k a s t u s Kuntotarkastusraportti 11.6.2012 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhteenveto... 4 1.1 Yleistä tarkastuksesta... 4 1.2 Yhteenveto rakennuksen kunnosta, toimenpide- ja jatkotutkimussuositukset...

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot