KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPAN YHTEYDESSÄ (omakotitalo) Xxxxxxxxxx 10, 40100 Jyväskylä"

Transkriptio

1

2 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 2(38) SISÄLTÖ YTEENVET... 4 JDANT... 5 LUENTAJE... 5 VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN... 5 KRJAUSJDEN TULKINTA... 5 VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT... 5 ASBESTI RAKENNUSMATERIAALSSA... 6 MIKRBIVAURIT JA RADN... 6 TILAAJAN JE JA ALKUAASTATTELU... 6 TARKASTUKSEN LÄTÖTIEDT... 7 TIMENPIDE-EDTUKSET... 8 TARKASTUSETKEN LSUTEET... 9 DUMENTIT JA KIINTSTÖN PERUSTIEDT...10 PERUSTUKSET, PERUSMUURI (SKELI)...11 RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ...12 SALAJAT...13 TERASSIT, PARVEKKEET, PRTAAT JA LUISKAT...13 ALAPJA...14 RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKSNÄT...15 YLÄPJA, ULLAKK...15 VESIKATT...16 ULK-VET JA IKKUNAT...18 SISÄKATT...19 PIARAKENTEET JA -VARUSTEET...19 VÄLISNÄ...19 PESUUNE...20 LÖYLYUNE...21 WC-TILA...23 WC-TILA II...24 WC-/SUIKUTILA...25 KTTIÖ...27 KDINITUNE...28 TULISIJA...29 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ...30 VESI- JA VIEMÄRI...31 ILMANVAITJÄRJESTELMÄ...31 TEKNINEN TILA...33

3 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 3(38) MTTRIAJNEUVSUJA (AUTTALLI TAI -KATS)...34 VESIPISTDEN VIRTAAMA JA LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILA...35 KUNTTARKASTUKSEN AASTATTELUSA...36 RAKENTDEN KUNT SEKÄ NIIIN TEDYT KRJAUS- TAI ULTTYÖT...36 RAKENTSSA AVAITUT KRJAAMATTMAT VAURIT TAI EPÄKDAT...37 SUUNNITTLLA LEVAT RAKENTDEN KRJAUKSET...37 RAKENNUKSEN KÄYTTÖ...37 LVIS-JÄRJESTELMÄT...37 SELVITYS MUISTA MADLLISISTA TUTKIMUKSISTA TAI TARKASTUKSISTA...38

4 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 4(38) YTEENVET Tarkastuksen kohteena oli 1 kerroksinen vuonna 1991 rakennettu omakotitalo osoitteessa xxx. Rakennus on liitetty kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö, jonka lämmönjakona on asuinhuoneissa vesikiertoiset patterit. Märkätiloissa ja keittiön osalla on vesikiertoinen lattialämmitys. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmänä oli koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla. mistaja halusi kuntotarkastuksen avulla selvittää rakennuksen kunnon. Tarkastus suoritettiin perjantaina klo 9.30 alkaen. Rakennus oli yleisilmeeltään ryhdikäs ja hyväkuntoinen. Normaalien huoltotöiden lisäksi muun muassa kaikki huonetilat on pintaremontoitu, kaksi makuuhuonetta on yhdistetty yhdeksi ja lisätty vaatehuone. Rakennuksen toisessa päädyssä kolme makuuhuonetta on yhdistetty kahdeksi suuremmaksi makuuhuoneeksi. Myös keittiökalusteet, kodinkoneet ja kaikki kiintokalusteet on uusittu. Tarkempi listaus tehdyistä remonteista ja toimenpiteistä löytyy liitteestä 1. Rakennus sijaitsi tasatulla rinnetontilla. Rakennuksen vierustalla maanpinnat viettivät paikoitellen rakennukseen päin. Rakennus on betoniperusteinen, jonka alla rakenneleikkauskuvien mukaan on betoniantura. Rakennuksen ulkoseinät ovat elementtirakenteisia ja puurunkoisia. Lämmöneristeenä ulkoseinissä on käytetty mineraalivillaa. Julkisivuverhoiluna on tiiliverhous puuverhouskevennyksin. Rakennuksen yläpohja on puurakenteinen. Vesikatteena on tiilikate. Merkittävimpänä toimenpidetarpeena voidaan mainita pesuhuoneen kosteuskartoittaminen, jota ei voitu luotettavasti suorittaa tarkastushetkellä, koska tilan pintoja oli kasteltu juuri ennen tarkastusta. Rakennuksessa ei havaittu kosteusvaurioita tai muita merkittäviä rakenteellisia vaurioita tai riskejä. Tarkastuksessa havaittiin ainoastaan muutamia pieniä puutteita sekä korjaus- ja kunnostustarpeita. Rakenteiden sisällä piilevien vaurioiden mahdollisuutta ei tarkastuksen pintapuolisuuden vuoksi voida pois sulkea.

5 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 5(38) JDANT Tämä tarkastusraportti perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin ja mittauksiin sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin sekä kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa tietoa tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista sekä mahdollisista vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä. Tarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, Suoritusohjeen (K , LVI ) mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen sekä vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voida havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vaurioita, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteudentunnistimella havaittavaa, aistittavaa tai muulla tavalla havaittavaa rakenteiden pinnalle asti näkyvää virhettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä laajempia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee tehdä lisäselvityksiä tai kuntotutkimuksia. Tarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista raportissa mahdollisesti esiintyvä virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida tarkastajaa kohtuullisessa ajassa kirjallisesti. Reklamaatiot tulee lähettää kolmen kuukauden kuluessa tarkastuksen suorituspäivästä sähköpostiosoitteeseen tai postitse osoitteeseen XXXXXXXXXXXXX. Tilaajan on tiedostettava, että tarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne kohteessa saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta. LUENTAJE Raportissa käsitellään otsikon ilmoittamassa tilassa kuntotarkastuksessa tehtyjä havaintoja (), toimenpide-ehdotuksia (T) ja ohjeita (), sekä asiakirjoista saatuja tai esimerkiksi tilaajan ilmoittamia asioita, kuten rakennetyyppejä jne. T avainnot ja mittaukset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Perustelut johtopäätöksille ja toimenpide-ehdotuksille sekä mahdollinen viittaus toimintaohjeisiin. VIITTAUKSET RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIIN JA -JSIIN Raportissa voi olla viittauksia nykyisin voimassa oleviin rakentamismääräyksiin ja -ohjeisiin. Rakennukset ovat yleensä tehty oman aikakautensa ohjeiden mukaan, eivätkä nykymääräykset ole jälkikäteen velvoittavia. Nykyisistä määräyksistä ja ohjeista saadaan kuitenkin viitteitä siihen, mitä nykyisin pidetään rakennuksen kestävyyden ja turvallisuuden kannalta hyvänä rakennustapana. KRJAUSJDEN TULKINTA Raportti ohjaa jatkotoimenpiteitä mutta ei ole korjaustyöselitys. uomioitavaa on, että korjaustavan määrittely vaatii aina tarkempaa korjaussuunnittelua. VAURIIDEN KRJAAMINEN JA KRJAAMATTA JÄTTÄMISEN RISKIT Rakenteet tulee tehdä ja korjata käyttötarkoituksen asettamien vaatimusten mukaisiksi tarkoitukseen soveltuvista rakennusmateriaaleista siten, että ne eivät pääse mm. kosteudesta vaurioitumaan.

6 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 6(38) Ennakoivat huoltotoimet ja syntyneiden tai havaittujen vaurioiden pikainen korjaaminen säästävät kustannuksia ja pitävät yllä rakennuksen arvoa. Jos vaurioita tai puutteita on tarkastuksessa havaittu, eikä toimenpiteisiin ryhdytä, vaurio tai haitta yleensä pahenee ja laajenee, korjaaminen hankaloituu ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi muodostaa haitan asumiselle. ASBESTI RAKENNUSMATERIAALSSA Asbestin käyttö rakentamisessa on ajoittunut pääasiassa ajanjaksolle , minkä aikana useat suomalaiset rakennusmateriaalit ovat sisältäneet asbestia. Suomen rakennusaineteollisuus lopetti asbestipitoisten tuotteiden valmistuksen 1988 jälkeen. Asbestipitoisten tuotteiden maahantuonti, valmistus ja myynti on ollut kiellettyä alkaen. Asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa on kielletty kokonaan Asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei ole terveydelle haitallinen, mikäli rakennusmateriaali on ehjä eikä siitä irtoa asbestikuituja hengitysilmaan. Ehjä, rakenteessa oleva, asbestia sisältävä rakennusmateriaali ei normaalitapauksessa aiheuta mitään toimenpiteitä. Asbestin olemassaolo tulee huomioida, mikäli rakennusta korjataan ja asbestia sisältäviä materiaaleja puretaan tai työstetään, sekä silloin, jos asbestia sisältävä materiaali on rikkoutunut siten, että siitä voi irrota asbestikuituja. Kuntotarkastuksen sisältöön ei kuulu asbestikartoitusta. MIKRBIVAURIT JA RADN Kosteuden ja kosteusvaurioiden mahdollistamat mikrobi-kasvustot rakenteissa tai rakenteiden pinnoilla voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Tietoa radonin esiintymisalueista ja alueella tehdyistä radonmittauksista on mahdollista saada Säteilyturvakeskuksesta tai kunnan rakennusvalvontavirastosta. Mikäli kohde sijaitsee radonalueella, on yleensä suositeltavaa selvittää, onko kohteessa tai kohteen ympäristössä mitattu kohonneita radonpitoisuuksia. Kuntotarkastuksen sisältöön ei kuulu radonmittauksia TILAAJAN JE JA ALKUAASTATTELU Tilaajalle on toimitettu Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä Tilaajan ohje K , LVI ennen tarkastusta tutustuttavaksi. Tilaajalle on myös toimitettu ennen tarkastusta alkuhaastattelulomake täytettäväksi. Lomake on raportin liitteenä.

7 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 7(38) TARKASTUKSEN LÄTÖTIEDT Tarkastuskohteen osoite Xxxxxxxxxxxxx 10 Postinumero Postitoimipaikka Kohteen omistaja(t) Jyväskylä Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Puh Sähköposti Tarkastuskohteen tyyppi Käyttötarkoitus makotitalo Asuinrakennus Kokonaispinta-ala (m²) 232 Asuinpinta-ala (m²) 190 Tilavuus (m³) 730 Rakennusvuosi 1991 Tarkastuksen tilaaja Xxxxxxx Xxxxxxx (kiinteistönvälittäjä) Tarkastus tilattu (pvm) Tarkastaja Läsnäolijat Tarkastuksen syy Rajaukset kohteessa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (myyjä) Xxxxxxx Xxxxxxxx (ostajaehdokas) Xxxxxxx Xxxxxxx (kiinteistönvälittäjä) Asuntokauppaa varten Autotallin, varaston ja käyttöullakon seinärakenteiden tarkastukset jäivät puutteelliseksi tavaranpaljouden vuoksi Tarkastuksen apuvälineet Pintamittaus/kosteuskartoitus: Gann B50 pinta- anturi (kalibroitu 08/2014) Piikkimittaus: Gann juntta-anturi M18, teflon- kärjet Viilto-/rakennemittaus: Gann RT_T EL 320 puikkomittari (kalibroitu 08/2014) Mittalaite edellisiin: Gann ydromette RTU 600 (kalibroitu 08/2014) Suhteellinen kosteus: Vaisala SM40- sarja, näyttölaite M40 Mittapäät edelliseen: MP110, (MP1), (MP2), (MP3), J (MP4), J (MP5), J (MP6), K (MP 7), K (MP8), K (MP9), K (MP10), K (MP11), K (MP12) (kalibroitu 08/2014) Rakennetunnistin: Stanley Intelli Sensor Sanelukone: Sony ICD-TX50 Paine-eromittari: Envic GD 10, Pa Valokuvat: Digitaalikamera Sony DSC-WX 150 Kallistusmittaukset: Vatupassi Stabila 600 mm Rakenteiden avaukset: Monitoimikone Bosch GP 250 CE Mittausreiät / piikaukset: Iskuporakone ilti TE 18 M Korkeusmittaukset: Ristisädelaser Multi-Liner FL 50 plus Etäisyysmittaukset: Laser etäisyysmittari ilti PD 42 Valokuvat ja tietojen dokumentointi: Samsung Galaxy Note 10.1 (SM-P605)

8 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 8(38) TIMENPIDE-EDTUKSET TIMENPIDE-EDTUKSET PERUSTUKSET, PERUSMUURI (SKELI) Suositellaan perusmuurin pinnoittamista puutteellisilta osin TIMENPIDE-EDTUKSET RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ Suositellaan maanpinnan muokkaamista rakennuksesta poispäin viettäväksi Suositellaan sadevesimaljojen puhdistamista TIMENPIDE-EDTUKSET TERASSIT, PARVEKKEET, PRTAAT JA LUISKAT Suositellaan sokkelilevyn asentamista Suositellaan ylimääräisen askelman lisäämistä TIMENPIDE-EDTUKSET RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKSNÄT Suositellaan puuverhouksen taustan tuuletuksen varmistamista TIMENPIDE-EDTUKSET YLÄPJA, ULLAKK Suositellaan aluskatteen läpivientien tiivistämistä Suositellaan ylimääräisten tavaroiden poistamista ullakkotilasta käyttöullakon reuna-alueilta TIMENPIDE-EDTUKSET VESIKATT Suositellaan halkeilleiden kattotiilien uusimista Suositellaan harjatiivisteen asentamista Kulkusillat tulisi puhdistaa Tikkaat tulisi puhdistaa Lumiesteet tulee asentaa kulkuväylien kohdille Suositellaan räystäskourujen säännöllistä puhdistamista TIMENPIDE-EDTUKSET ULK-VET JA IKKUNAT Suositellaan ikkunanpuitteiden huoltomaalausta Suositellaan ikkunapellitysten kallistusten suurentamista suositusten mukaisiksi Suositellaan ikkunoiden vesipellitysten nurkkakohtien tiivistämistä TIMENPIDE-EDTUKSET PESUUNE Syy kohonneille kosteuspoikkeamille tulee selvittää Tilassa tulee suorittaa kosteusmittaukset uudelleen noin vuorokausi kuivumisen jälkeen Suositellaan silikonisaumojen puhdistamista TIMENPIDE-EDTUKSET LÖYLYUNE Kiukaan ympärille tulee asentaa suojakaiteet TIMENPIDE-EDTUKSET WC-TILA Suositellaan suojatulppien asentamista wc-istuimen kiinnityskohtiin

9 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 9(38) TIMENPIDE-EDTUKSET WC-TILA II Suositellaan suojatulppien asentamista wc-istuimen kiinnityskohtiin TIMENPIDE-EDTUKSET WC-/SUIKUTILA II Suositellaan suihkuseinän alaosan ja lattialaatoituksen välisen silikonisauman uusimista TIMENPIDE-EDTUKSET KTTIÖ Suositellaan valuma-altaan asentamista astianpesukoneen alle Suositellaan valuma-altaan asentamista kylmälaitteen alle TIMENPIDE-EDTUKSET KDINITUNE Suositellaan viemäri- ja vesiputkien liikkumisen estämistä esimerkiksi kiinnittämällä ne taustaseinään TIMENPIDE-EDTUKSET TEKNINEN TILA Suositellaan tilan ilmanvaihdon tehostamista Suositellaan lattiakaivon säännöllistä puhdistamista TIMENPIDE-EDTUKSET VESIPISTDEN VIRTAAMA JA LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN LÄMPÖTILA Lämpimän käyttöveden lämpötilaa tulee nostaa TARKASTUSETKEN LSUTEET ULKILMAN KSTEUSMITTAUS R% C g/m³ Sisäilma 46,3 22,8 9,5 Ulkoilma 87,6 10,3 8,5 Sisäilmankosteus oli normaali Normaaliolosuhteissa sisäilman kosteuslisä on 3 g/m3 Säätila ennen tarkastushetkeä Säätila tarkastushetkellä avainto pilvinen pilvinen Julkisivua Julkisivua

10 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 10(38) Julkisivua Julkisivua DUMENTIT JA KIINTSTÖN PERUSTIEDT avainto Kerrosluku 1 Vesikate tiilikate Kattomuoto harjakatto Rakennustapa elementtiseinät Perustuksen rakenne maanvaraiset betonianturat Perusmuurin (sokkelin) rakenne betoniperusmuuri Alapohjarakenne maanvastainen alapohja Salaoja on salaojat nko valesokkelia ei valesokkelia Alapohjan lämmöneriste eps-levy (paisutettu polystyreeni eli styrox) Ulkoseinän runkomateriaali puurankarunko Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla Julkisivumateriaali lautaverhous; tiiliverhous Yläpohjarakenne puuristikkorakenteinen Lämmöntuottomenetelmä kaukolämpö Lämmönjakojärjestelmä vesikiertoiset patterit Lämmönjako kosteissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto + lämmön talteenotto Jätevesijärjestelmä kunnan jätevesiviemäri Viemäriputkien materiaali muovia Käyttöveden lähde kunnallinen vesijohto Vesijohtomateriaali muovia + suojaputki Sadeveden poistojärjestelmä sadevesiputkisto

11 PERUSTUKSET, PERUSMUURI (SKELI) KUNTTARKASTUS ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 11(38) PERUSTUKSEN TASERMITTAUKSET Piirustuksesta Ei havaintoa Maanpinta - perusmuurin yläreuna cm min 10 Riskialue Takapihan puolella makuuhuoneen kohdalla terassin vieressä Perusmuurin pinnoite o Perusmuuri oli maalattu o Perusmuurin pinnoite puuttui rakennuksen päädyn ulko-oven kohdalla T Suositellaan perusmuurin pinnoittamista puutteellisilta osiltaan o Sokkelin pinnoitus vähentää sokkelipintaan kohdistuvaa kosteusrasitetta, ja näin ollen se lisää sokkelin pintojen käyttöikää ja vähentää sokkelipinnan rapautumisriskiä Perusmuurin veden- ja kosteudeneristys o Perustusten vedeneristystä ei havaittu. Perustusten vedeneristyksen olemassaolosta ja kunnosta ei voi saada täyttä varmuutta pintapuolisella tarkastelulla Perusmuurin kunto, halkeamat, suoruus ja kaltevuus o Perusmuurin kunnossa ei havaittu rakenteelliseen vaurioon viittaavaa Perustusten routaeristys o Routaeristyksistä ei voi saada varmuutta pintapuolisella tarkastelulla Perusmuurin läheisyydessä oleva kasvillisuus Perustusten vedeneristystä ei havaittu Perusmuurin pinnoite puuttui päädyn ulko-oven kohdalla Perustusten tasoeromittaus

12 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 12(38) RAKENNUKSEN VIERUSTA, MAANPINTA JA SADEVESIJÄRJESTELMÄ Maanpinnan muotoilu o Rakennuksen vierustalla maanpinnan kallistukset olivat puutteelliset T Suositellaan maanpinnan muokkaamista rakennuksesta poispäin viettäväksi o Maanpinnat tulee olla rakennuksesta poispäin viettäviä siten, että sade- ja sulamisvedet valuvat pois rakennuksen vierustoilta. Vähäisetkin puutteet saattavat lisätä alapohjan kosteuskuormitusta, koska valumavedet saattavat ohjautua päin sokkelia ja lisätä näin sokkelin kosteusrasitusta o Nykyisten ohjeiden mukaan suositeltava maanpinnan vähimmäiskaltevuus kolmen metrin etäisyyteen sokkelista on 1: 20, eli korkeusero vähintään 15 cm kolmen metrin matkalla. (RakMK C2 Kosteus 1998) Sadeveden poistojärjestelmän kunto ja toiminta o Sadevesimaljat olivat likaisia T Suositellaan sadevesimaljojen puhdistamista Maanpinnan kallistukset olivat puutteelliset Maanpinnan kallistukset olivat puutteelliset Roskia sadevesimaljassa Roskia sadevesimaljassa

13 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 13(38) SALAJAT SALAJIEN TASERMITTAUKSET Piirustuksesta Ei havaintoa Salaojaputken yläpinta maanpinta 62 Salaojaputkien kaltevuus Tarkastuskaivot Puiden ja pensaiden juuret cm min Riskialue Salaojajärjestelmän tarkastus TERASSIT, PARVEKKEET, PRTAAT JA LUISKAT Terassit o Maali oli irronnut terassin sokkelista T Suositellaan sokkelilevyn asentamista Portaat, luiskat ja käsijohteet o Porrasaskelma oli liian korkea lämmönjakohuoneen oven edessä T Suositellaan ylimääräisen askelman lisäämistä o Suomen rakentamismääräyskokoelman F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001, kohdan mukaan "Uloskäytävänä toimivan portaan askelman nousu saa olla enintään 180 mm. Etenemän tulee olla vähintään 270 mm. Uloskäytävässä, jota ei samalla käytetä rakennuksen tavanomaiseen sisäiseen liikenteeseen, saa portaan nousu olla enintään 200 mm."

14 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 14(38) Maali oli hilseillyt sokkelista Portaan nousu oli liian korkea ALAPJA Lattiapinnan kosteuskartoitus o Alapohjassa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja o Jokainen tila, jossa suoritettiin kosteuskartoitus, on käsitelty oman otsikkonsa alla tässä raportissa Lattiapinnan vauriot tai painumat, narina ym. o lohuoneen lattian parketti oli monin paikoin irti alustastaan Lattialaatoituksen kopokartoitus o Jokaisen tilan lattia on käsitelty oman otsikkonsa alla tässä raportissa Kosteusmittaus alapohjarakenteesta o Kosteuskartoituksen perusteella alapohjaan ei ollut tarvetta tehdä kosteusmittausta rakenteen sisältä Lattiaparketti oli osittain irti alustastaan Keittiön lattiassa havaittiin kopo- laattoja

15 RAKENNUKSEN JULKISIVU, ULKSNÄT KUNTTARKASTUS ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 15(38) Ulkoseinärungon ulkopinta Puuverhotun seinän julkisivuverhous ja taustan tuuletus o Puuverhouskevennysten tuuletusrakoa ei ollut järjestetty ovi ja ikkuna aukkojen yläpuolelle T Suositellaan puuverhouksen taustan tuuletuksen varmistamista Tiiliverhotun seinän julkisivuverhous ja taustan tuuletus o Tiiliverhouksessa havaittiin paikoitellen hiushalkeamia, haitta on lähinnä kosmeettinen o Tiiliverhouksen alaosan tuuletusraot tarkastettiin pistokoemaisesti ja havaituilta osin ne olivat auki Räystäät Julkisivun suoruus o Ulkoseinissä ei havaittu merkittäviä suoruuspoikkeamia Ikkuna- ja oviaukoissa oli puutteellinen tuuletusrako alkeama tiiliverhouksessa YLÄPJA, ULLAKK Aluskate o Aluskate oli asennettu liian kireälle Aluslaudoitus Aluskatteen läpiviennit o Läpivientikohdissa ei ollut käytetty läpivientikauluksia T Suositellaan aluskatteen läpivientien tiivistämistä o Epätiiviit läpiviennit aluskatteessa voivat aiheuttaa vakaviakin vaurioita yläpohjassa Ullakkotila o Rakennuksessa oli käyttöullakko o Käyttöullakon reuna-alueilla ja tavallisten kattoristikoiden päälle oli varastoitu tavaroita T Suositellaan ylimääräisten tavaroiden poistamista ullakkotilasta käyttöullakon reuna-alueilta o Tavaroiden varastoiminen tavallisten ristikoiden päälle saattaa aiheuttaa kattoristikoiden kantokyvyn heikentymisen Vesikaton kantavat rakenteet Savuhormien ulkopinta ja paloeristys o Savuhormin paloeristys oli kunnossa Yläpohjan LVIS-laitteet, -kanavat ja niiden eristys Viemärin tuuletusputki Yläpohjan lämmöneriste Tuulenohjainlevyt

16 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 16(38) Yläpohjan yläpuolisen tilan tuuletus Läpivientikaulusta ei ollut käytetty Ristikoiden päällä varastoitiin tavaroita VESIKATT Betonitiilikatteen kunto ja kiinnitys o Jiirin kohdalla muutama tiili oli hajonnut o arjatiivistettä ei havaittu Suositellaan halkeilleiden kattotiilien uusimista T Suositellaan harjatiivisteen asentamista Läpiviennit o Läpiviennit olivat tiiviitä Pellitykset Katon kaltevuus ja painumat o Ei huomautettavaa ormi, lakivalu, piipunhattu ja sisäpiippu Katolla olevat IV-laitteet Seinä- ja lapetikkaat sekä kulkusillat o Kulkusillat olivat liukkaat o Tikkaat olivat liukkaat Kulkusillat tulisi puhdistaa T Tikkaat tulisi puhdistaa o RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 kohdan mukaan; Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti asennettu. hje; Alimman puolan suositeltava korkeus lähtötasosta on mm. Asuinrakennuksessa sekä muulloinkin, kun on tarpeen estää pienten lasten kiipeäminen tikkaille, käytetään vähintään 1200mm korkeutta Lumiesteet o Lumieste puuttui kulkureitin kohdalta T Lumiesteet tulee asentaa kulkuväylien kohdille o RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 kohdan mukaan; Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettävät leikki-ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä Räystäskourut o Räystäskourut olivat puhdistamatta T Suositellaan räystäskourujen säännöllistä puhdistamista

17 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 17(38) Yleiskuvaa vesikatolta Lumieste puuttui kulkureitin kohdalta Rikkinäinen tiili jiirin kohdalla Räystäskourut olivat likaiset Kulkusillat olivat liukkaat ja ikääntyneet Jiirin kohdan tiiveydestä ei tarkastuksessa saatu täyttä varmuutta

18 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 18(38) ULK-VET JA IKKUNAT Ikkunapuitteet ja -karmit o Ikkunanpuitteiden maalipinnat hilseilivät T Suositellaan ikkunanpuitteiden huoltomaalausta Ikkuna- ja ovipellit o Ikkunoiden vesipeltien kallistukset olivat nykysuosituksiin nähden loivat o Vesipellitysten nurkat eivät olleet tiiviitä Suositellaan ikkunapellitysten kallistusten suurentamista suositusten mukaisiksi T Suositellaan ikkunoiden vesipellitysten nurkkakohtien tiivistämistä o Suositeltu kaltevuuskulma ikkunapellille on noin 30 º, alle 15 º kaltevuutta ei suositella, tippanokan tulisi olla riittävän pitkä (30 mm) Ulko-ovet Väliovet Vesipeltien kallistukset olivat nykysuosituksiin nähden loivat Vesipellitysten nurkat eivät olleet tiiviitä Ikkunanpuitteiden maalipinnat hilseilivät Tuuletusikkunan testaus

19 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 19(38) Ulko-oven kynnyspelti oli irti Ulko-ovet olivat alkuperäisiä SISÄKATT Sisäkaton pinta o Sisäkaton pinnoilla ei havaittu vaurioon viittaavaa PIARAKENTEET JA -VARUSTEET Pihavarusteet ja niiden kunto Jätehuoltojärjestelmä o Kunnallinen jätehuolto VÄLISNÄ alkeamat o Rakenteelliseen vaurioon viittaavia halkeamia ei havaittu Seinien kosteushavainnot ja -kartoitus o Pintakosteudenosoittimella tehdyssä kosteuskartoituksessa kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu o Väliseinien pinnoilla ei havaittu viitteitä ylimääräisestä kosteudesta

20 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 20(38) PESUUNE avainto Yleistä pesuhuoneesta o Asiakkaalta saadun tiedon mukaan pesuhuone on remontoitu vuonna 2009 o K kortin mukaan märkätilojen tekninen käyttöikä on vuotta, jos ne on rakennettu RakMK C2/1998 mukaan ja tarkastusväli on 3 vuotta (silikoni- ja laattasaumat). Tärkeimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä sekä toteutuksen laatu Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali laatoitus Kattomateriaali paneeli o Kattopaneelit olivat kunnossa Kosteuskartoitus o Lattia ja vesipisteen lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia havaittiin kaivon lähettyvillä o Suihkua oli käytetty aamulla T Tilassa tulee suorittaa kosteusmittaukset uudelleen noin vuorokauden kuivumisen jälkeen o Laatan ja vedeneristeen välissä oleva kiinnityslaasti sekä laatan taustapinta yleensä kastuvat saumoista taustalle imeytyvän veden vaikutuksesta. avaittu kosteus ei yleensä ole haitallista mikäli laatoituksen alla on toimiva vedeneristys Lattiakaivo muovikaivo o Lattiakaivo oli kunnossa Vedeneristys o Vedeneristettä ei havaittu / ei voitu varmistaa o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa o K kortin mukaan märkätilojen tekninen käyttöikä on vuotta, jos ne on rakennettu RakMK C2/1998 mukaan ja tarkastusväli on 3 vuotta (silikoni- ja laattasaumat). Tärkeimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä sekä toteutuksen laatu. Lattian kallistukset o Lattian kallistuksissa havaittiin puutteita pesuhuoneen toisessa päässä. avainto tehtiin vesivaakaa apuna käyttäen o Suomen rakentamismääräyskokoelman C2, Kosteus Määräykset ja ohjeet 1998, kohdan mukaan "Lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu esteettä lattiakaivoon. " Lattian kaltevuuden tulee olla vähintään 1:100 Laatoituksen kopokartoitus o Kopolaattoja ei havaittu o Kopolaatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat o Silikonisaumoissa havaittiin mikrobikasvustoa yhdessä nurkassa T Suositellaan silikonisaumojen puhdistamista Suihkujen kiinnitys ja tiiveys anakulmat o anakulmat havaittiin ja ne olivat kunnossa Vesi- ja viemärilaitteet Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys

21 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 21(38) Pesuhuone Puutteita lattian kallistuksissa Mikrobikasvustoa silikonisaumoissa Lattiakaivon tarkastus LÖYLYUNE avainto Yleistä löylyhuoneesta o Asiakkaalta saadun tiedon mukaan pesuhuone on remontoitu vuonna 2009 o K kortin mukaan märkätilojen tekninen käyttöikä on vuotta, jos ne on rakennettu RakMK C2/1998 mukaan ja tarkastusväli on 3 vuotta (silikoni- ja laattasaumat). Tärkeimmät kestoikään vaikuttavat tekijät ovat käytön määrä sekä toteutuksen laatu Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali paneeli Kattomateriaali paneeli Kosteuskartoitus o Lattia ja seinien alaosat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Lattiakaivo kuivakaivo (ohjaus ph:n lattiakaivoon) o Lattiakaivon poistoputki oli takakaadolla o Suomen rakentamismääräyskokoelman C2, Kosteus Määräykset ja ohjeet 1998, kohdan mukaan "Vedeneristyksen ja lattiakaivon liitoksen on oltava niin tiivis, että vesi ei pääse vedeneristyksen alapuolisiin rakenteisiin vaikka vedenpinta kaivossa nousisi liitoksen yläpuolelle" Vedeneristys o Vedeneristystä ei havaittu /ei voitu varmistaa o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa

22 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 22(38) Lattian kallistukset o Lattian kallistuksissa ei havaittu huomautettavaa. avainto tehtiin aistienvaraisesti Laatoituksen kopokartoitus o Kopolaattoja ei havaittu o Kopo-laatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat Paneloinnin tuuletusrako ja kosteussulku o Paneeliseinän taustalla oli riittävä tuuletusrako o Vesieriste oli liitetty alumiinipaperiin Lauteet Kiuas Turvallisuus o Kiukaan ympäriltä puuttuivat suojakaiteet T Kiukaan ympärille tulee asentaa suojakaiteet o Suomen rakentamismääräyskokoelman F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001, kohdan Sisätilojen turvavarusteet mukaan "Rakennus tulee varustaa sen käyttöön soveltuvin tarkoituksenmukaisin turvaratkaisuin ja varustein." Kiukaan tulisi ohjeen mukaan olla varustettu esimerkiksi suojakaiteella tai käsijohteella, jolla estetään kosketus kiukaaseen Sähkölaitteet o Ei huomautettavaa Sauna Lattiakaivon poistoputki oli takakaadolla Suojakaiteet puuttuivat kiukaan ympäriltä

23 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 23(38) WC-TILA avainto Yleistä wc-tilasta Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali maali Kattomateriaali puupaneeli Kosteuskartoitus o Lattia ja vesipisteen lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Vedeneristys o Vedeneristystä ei havaittu / ei voitu varmistaa o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa Laatoituksen kopokartoitus o Kopolaattoja ei havaittu o Kopolaatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat Pesuallas ja allaskaappi Vesi- ja viemärilaitteet Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys WC-istuimen kiinnitys ja tiiveys o Wc-istuimen kiinnityskohtien suojatulpat puuttuivat T Suositellaan suojatulppien asentamista wc-istuimen kiinnityskohtiin Sähkölaitteet Wc Wc-istuimen kiinnityskohtien suojatulpat puuttuivat

24 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 24(38) WC-TILA II avainto Yleistä wc-tilasta Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali laatoitus Kattomateriaali paneeli Kosteuskartoitus o Lattia ja vesipisteen lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Vedeneristys o Vedeneristystä ei havaittu / ei voitu varmistaa o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa Laatoituksen kopokartoitus o Kopo-laattoja ei havaittu o Kopo- laatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Silikoni- ja laattasaumat Pesuallas ja allaskaappi Vesi- ja viemärilaitteet Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys WC-istuimen kiinnitys ja tiiveys o Wc-istuimen kiinnityskohtien suojatulpat puuttuivat T Suositellaan suojatulppien asentamista wc-istuimen kiinnityskohtiin Sähkölaitteet Wc Wc-istuimen kiinnityskohtien suojatulpat puuttuivat

25 ASUNTAUPAN YTEYDESSÄ 25(38) WC-/SUIKUTILA avainto Yleistä wc-/suihkutilasta Lattiamateriaali laatoitus Seinämateriaali laatoitus Kattomateriaali puupaneeli Kosteuskartoitus o Lattia ja vesipisteen lähellä olevat seinäpinnat kartoitettiin kosteudentunnistimella 0,2-0,5 m mittapistevälillä o Kohonneita kosteuspoikkeamia ei havaittu Lattiakaivo muovikaivo Vedeneristys o Vedeneristys havaittiin lattiakaivosta o Ainetta ja materiaaleja rikkomattomalla menetelmällä ei voi todeta veden- tai kosteuseristyksien olemassaoloa ja niiden kuntoa Laatoituksen kopokartoitus o Kopolaattoja ei havaittu o Kopolaatat ovat alustastaan irti olevia laattoja. Ne eivät aiheuta kuitenkaan välittömiä toimenpiteitä, jos laattasaumat ovat ehjiä ja alla on toimiva vedeneriste Lattian kallistukset o Lattian kallistuksissa ei havaittu huomautettavaa. avainto tehtiin aistienvaraisesti Silikoni ja laattasaumat o Suihkuseinän alaosan ja lattialaatoituksen välinen silikonisauma rakoili T Suositellaan suihkuseinän alaosan ja lattialaatoituksen välisen silikonisauman uusimista o Silikonisaumat tulisi tarkastaa vuosittain ja tarvittaessa uusia / korjata 5 10 vuoden välein Sähkölaitteet Suihkujen kiinnitys ja tiiveys anakulmat o anakulmia ei voitu tarkastaa, koska suojakuvut oli kiinnitetty seinään silikonilla Vesi- ja viemärilaitteet Pesuallas ja allaskaappi Bidee suihkun kiinnitys ja tiiveys WC-istuimen kiinnitys tiiveys

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010

KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 KUNTOTARKASTUSRAPORTTI 18.10.2010 YTTERKULLAN KOULU, DRAGSFJÄRD, KEMIÖNSAARI Talo ja tarkastus Oy Horninkatu 11 B, 24100 Salo 050 561 2356 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Osoite Ytterkullan koulu, Dragsfjärd

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Kuntotarkastuksen RS 3 haastatteluosa

Kuntotarkastuksen RS 3 haastatteluosa 1/7 Puhelut 030-alkuisiin numeroihin lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %). Kohteen osoite Omistushistoria 1. RAKENTEET,

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013

Kuntoarvio Start. Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA. Tarkastuspäivä 24.9.2013 Kuntoarvio Start Latvalan Koulutalot Oripää Yläneentie 678 32520 LATVA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntoarvio Start 2/17 Latvan Koulu, yläkoulurakennus

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Tekninen kuvaus ja kunto

Tekninen kuvaus ja kunto 16URP0037.TK01-401 3.5 ja 6.5.2011 Senaatti-kiinteistöt Luutnantintie 13 Helsinki Luottamuksellinen Pöyry Finland Oy PL2, Tekniikantie 4 D, 02151 Espoo, FINLAND puh. 010 3311, fax. 010 33 24311 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Kiinteistöjohtaminen 2 Emma Peltola ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN MUUTOKSEN VAIKUTUS HUOLTO- JA KUNNOSSAPITOSUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka. Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma / Rakennetekniikka Mikko Ahlgren ERI AIKAKAUSIEN TYYPILLISET HOMEVAURIOT Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta

Vanhan puutalon peruskorjaus. Perustietoa puusta Vanhan puutalon peruskorjaus Perustietoa puusta Yleistä Kuntoarvio ja jatkuva huolto Kuntoarvio on silmämääräisten tarkastustoimenpiteiden pohjalta laadittu asiakirja, johon kootaan havainnot eri rakennusosien

Lisätiedot

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus

KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Aalto-yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos KERROSTALON ILMASTONMUUTOS (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät - tietokartoitus Jari Palonen Aalto-yliopisto 3 Tiivistelmä Asuinkerrostalon

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta

HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta HSI-TEKNIIKKA VALMIINA PALVELUKSEEN Pidämme kiinteistöstänne huolta Pidämme kiinteistöstänne huolta 1. Palvelutarjonta 4 2. Kiinteistökatselmus 5 3. Pelastussuunnitelma 5 4. Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli

Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Kim Seppänen Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and Books 9/2010 Aducate Centre for Training and Development KIM SEPPÄNEN Painesuhteet rakennuksen ulkovaipan yli Aducate Reports and

Lisätiedot

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät.

OPAS 2015. RAKENTAJAN www.jita.i. Jita-tuotteilla onnistut! Sastamala Huittinen Kokemäki Harjavalta. Jätevesijärjestelmät. RAKENTAJAN www.jita.i OPAS 2015 3. 5. 4. 2. 1. Jita-tuotteilla onnistut! ät 1. Jätevesijärjestelmät 4. Sadevesikaivot Jätevesijärjestelmät laajasta valikoimasta niin pieneen kuin suureenkin kohteeseen.

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu

PIHATON SUUNNITTELU. Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka 2002 Oulun seudun ammattikorkeakoulu PIHATON SUUNNITTELU Katri Kiikka Opinnäytetyö 24.4.2002 Rakennetun ympäristön ja hyvinvoinnin koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit)

Kantavien rakenteiden muutokset (mm. erikokoiset aukot ja läpiviennit) 1(13) Remontointiohje Ohjeen tarkoitus on selventää työn teettäjälle tai tekijällä, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon ryhtyessä korjaustyöhön asuinhuoneistossa. Alla olevien asioiden huomioon ottamisella

Lisätiedot

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.

Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut. Asuntoilmanvaihto Jari Palonen, tekniikan lisensiaatti Erikoistutkija, Teknillinen korkeakoulu, LVI-tekniikan laboratorio jari.palonen@hut.fi Järjestelmävaihtoehdot Asuinrakennuksiin on valittavissa seuraavat

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot